Start Listening

Angielski. Konwersacje dla zaawansowanych: Carry on talking (Poziom B2-C1 – Słuchaj & Ucz się)

Ratings:
2 hours

Summary

Głównym celem kursu jest rozwijanie słownictwa na poziomie zaawansowanym, wymaganego również na egzaminach FCE i CAE oraz kształcenie umiejętności konwersacyjnych w różnych sytuacjach. W kursie znajdziesz 40 tematów leksykalnych oraz 16 funkcji konwersacyjnych – 150 sytuacji doskonalących wypowiadanie się; ponad 1200 słów, zwrotów i pełnych zdań do powtarzania. Wszystkie słowa i wyrażenia nagrane są z tłumaczeniami, co ułatwia korzystanie z kursu oraz pozwala szybko je opanować i utrwalić. To efektywna nauka, łatwa i dostępna dla każdego.

Nauka odbywa się w trzech etapach:
• Listen – nauka słów i zwrotów niezbędnych do prowadzenia rozmowy
• Repeat – powtarzanie i utrwalanie całych zdań i pytań w różnych sytuacjach
• Speak – odpowiadanie na pytania oraz samodzielne tworzenie zdań i pytań według instrukcji lektora

Materiał kursu
PART I. MODERN LIVING
Lesson 1. Education / Lesson 2. Earning money / Lesson 3. Modern lifestyles
PART II. PLACES & OBJECTS
Lesson 4. Geography / Lesson 5. Buildings / Lesson 6. Objects
PART III. THE MODERN STATE
Lesson 7. Economy / Lesson 8. Politics and law / Lesson 9. Culture
PART IV.THE WORLD TODAY
Lesson 10. The world in danger / Lesson 11. Crossing barriers / Lesson 12. Modern media

Pełny tekst kursu z ćwiczeniami znajduje się w pliku PDF.

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.