Start Listening

Armadillo

Written by
Narrated by
Ratings:
4 hours

Summary

Do Armadillo przyjechali tak jak przysta?o na Dzikim Zachodzie: w samo po?udnie, z rewolwerami w d?oniach, by obrabowa? bank. Niestety, nic nie posz?o zgodnie z planem. Zgin?li, a miasteczko zosta?o przekl?te. Dla czterech z nich by? to prawdziwy koniec, ale dla Toma dopiero pocz?tek.
Sto lat pó?niej kl?twa zaczyna s?abn??, a Tom, stra?nik Armadillo, wreszcie poznaje prawd? o tajemniczym magu-bankierze, odpowiedzialnym za ?mier? przyjació? i jego w?asny parszywy los.
Jednak w Armadillo prawda nie wyzwala, nie uszlachetnia… zmienia jedynie kajdany na okowy i z deszczu l?dujesz prosto w gównoburzy!
Witajcie w Armadillo!
***
„Western, horror, groteska i bohater z ogniem zamiast oczu… Ksi??ka Bartosza Orlewskiego to pozycja dla tych, którzy lubi? szale?czy slalom mi?dzy literackimi gatunkami, w stylu jak najbardziej dowolnym.”
Dawid Kain, autor powie?ci „Kotku, jestem w ogniu” i „Fobia”

Read on the Scribd mobile app

Download the free Scribd mobile app to read anytime, anywhere.