Наслаждайтесь этим изданием прямо сейчас, а также миллионами других - с бесплатной пробной версией

Только $9.99 в месяц после пробной версии. Можно отменить в любое время.

Quy Trình Hoạt Động và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh

Quy Trình Hoạt Động và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh

Автором Ictroi

Читать отрывок

Quy Trình Hoạt Động và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh

Автором Ictroi

Длина:
94 pages
31 minutes
Издатель:
Издано:
Sep 10, 2015
ISBN:
9781311972118
Формат:
Книге

Описание

A.TỔNG THỂ
I.CHUỔI GIÁ TRỊ TOÀN CÂU NGÀNH DỆT MAY
II.THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA NGÀNH MAY VIỆT NAM
III.ĐỊA BÀN KINH DOANH PHÂN BỔ CÁC VÙNG MIỀN
IV.NHẬN DIỆN CÁC RỦI RO NGÀNH MAY
IV.1.Các rủi ro của doanh nghiệp trong ngành May
IV.2.Các cơ chế để kiểm soát nội bộ doanh nghiệp
V.THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT DOANH NGHIỆP MAY
VI.QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ

B.QUY TRÌNH CHI TIẾT
I.QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG
I.1. Mô tả quy trình
I.2. Thủ Tục chi tiết
I.3. Kiểm soát nội bộ
II.KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
II.1. Mô tả quy trình
II.2. Thủ Tục chi tiết
II.3. Kiểm soát nội bộ
III.TÍNH ĐỊNH MỨC NGUYÊN PHỤ LIỆU
III.1. Mô tả quy trình
III.2. Thủ Tục chi tiết
III.3. Kiểm soát nội bộ
IV.CÂN ĐỐI NGUYÊN PHỤ LIỆU
IV.1. Cân đối Mua Nguyên Phụ Liệu
IV.1.1. Mô tả quy trình
IV.1.2. Thủ Tục chi tiết
IV.1.3. Kiểm soát nội bộ
IV.2 Cân đối Nguyên phụ liệu cho sản xuất
IV.2.1. Mô tả quy trình
IV.2.2. Thủ Tục chi tiết
IV.2.3. Kiểm soát nội bộ
V.MUA NGUYÊN PHỤ LIỆU
V.1 Mua Nguyên phụ liệu nhập khẩu
V.1.1. Mô tả quy trình
V.1.2. Thủ Tục chi tiết
V.1.3. Kiểm soát nội
V.2 Mua Nguyên phụ liệu trong nước
V.2.1. Mô tả quy trình
V.2.2. Thủ Tục chi tiết
V.3 Xử lý Nguyên Phụ liệu thiếu-hư hỏng
V.3.1. Mô tả quy trình
V.3.2 Thủ Tục chi tiết
V.3.3. Kiểm soát nội
VI.XUẤT HÀNG
VI.1. Mô tả quy trình
VI.2 Thủ Tục chi tiết
VI.3. Kiểm soát nội

Издатель:
Издано:
Sep 10, 2015
ISBN:
9781311972118
Формат:
Книге

Об авторе

I have more than 12 years’ experience in IT Industry of that I have 8 years’ experience consulting, selling & implementing ERP, CRM & Business Intelligent Solution worldwide. I am experienced in Project Management, Resource Planning, P/L responsibility, Service Deliveries, Quality control, Account Management. Expertise & Values: • Experience in Textile and Garment , Platics, Dealer Management Solution.... • Project management experience for large and medium business • ERP, CRM, Retail, BI solution consulting • Sales & Presales Experience • Experienced in G/L, AR, AP, Fixed Assets, SOP, POP, Inventory, Jobs Costing, Services Mgmt., HR, Manufacturing.


Связано с Quy Trình Hoạt Động và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh

Читать другие книги автора: Ictroi

Похожие Книги

Предварительный просмотр книги

Quy Trình Hoạt Động và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh - Ictroi

THỂ

I.CHUỔI GIÁ TRỊ TOÀN CÂU NGÀNH DỆT MAY

Chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt may xuất khẩu có 5 công đoạn cơ bản là thiết kế, sản xuất phụ liệu, sản xuất, xuất khẩu và phân phối, thì Việt Nam đang tham gia chủ yếu ở

công đoạn sản xuất gia công và nằm ở đáy của chuỗi giá trị xét trên khía cạnh mức độ giá trị gia tăng tạo ra.

Theo chiến lược phát triển ngành, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu, ngành dệt may Việt Nam chú trọng vào công tác thiết kế thời trang, tạo ra các sản phẩm dệt may có tính khác biệt cao, từng bước xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp. Cụ thể, ngành sẽ tập trung nâng tỷ lệ làm hàng ODM lên 12% -14%. Riêng với hàng FOB, sẽ đẩy mạnh những đơn hàng được quyền chọn mua nguyên liệu, nhằm đem lại giá trị gia tang cho sản phẩm.

II.THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA NGÀNH MAY VIỆT NAM

Ba thi trường lớn nhất của ngành DỆT MAY Việt Nam là Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản, những năm gần đây Hàn Quốc nỗi lên là nhà nhập khẩu hàng Dệt may lớn từ Việt Nam.

Theo Nguồn: VINATEX 2013

III.ĐỊA BÀN KINH DOANH PHÂN BỔ CÁC VÙNG MIỀN

Phần lớn các công ty được đặt tại miền Nam (62%), còn lại nằm ở miền Bắc (30%), miền Trung và Tây Nguyên (8%). Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt may của Bộ Công Thương quyết định số 3218/QĐ-BCT, ngành sẽ được chia theo 7 khu vực chính. Mỗi khu vực được định hướng phát triển phù hợp với đặc điểm tự nhiên và kinh tế từng vùng. Với Hà Nội (khu vực 1) và TP.HCM (khu vực 5) đóng vai trò quan trọng, được định hướng là trung tâm thiết kế thời trang, sản xuất mẫu mã, cung cấp dịch vụ, nguyên phụ liệu, công nghệ dệt may…

IV.NHẬN DIỆN CÁC RỦI RO NGÀNH MAY

IV.1. Các rủi ro của doanh nghiệp trong ngành May

2. Các cơ chế để kiểm soát

Вы достигли конца предварительного просмотра. Зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше!
Страница 1 из 1

Обзоры

Что люди думают о Quy Trình Hoạt Động và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh

0
0 оценки / 0 Обзоры
Ваше мнение?
Рейтинг: 0 из 5 звезд

Отзывы читателей