Наслаждайтесь этим изданием прямо сейчас, а также миллионами других - с бесплатной пробной версией

Только $9.99 в месяц после пробной версии. Можно отменить в любое время.

Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 2 Quy Trình Sản Xuất May

Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 2 Quy Trình Sản Xuất May

Автором Ictroi

Читать отрывок

Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 2 Quy Trình Sản Xuất May

Автором Ictroi

оценки:
1/5 (1 оценка)
Длина:
60 pages
17 minutes
Издатель:
Издано:
Sep 17, 2015
ISBN:
9781311310842
Формат:
Книге

Описание

A.TỔNG THỂ

I.CÁC CÔNG ĐOẠN- PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT CHÍNH NGÀNH DỆT MAY
II.THỜI GIAN SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM
III.THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT DOANH NGHIỆP MAY
IV.QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP MAY
V.QUY TRINH TỔNG THÊ SẢN XUẤT
VI. KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUY TRÌNH SẢN XUẤT
VI.1. Quy trình chuẩn bị sản xuất
VI.2. Quy trình trong quá trình sản xuất
VI.3. Quy trình sau sản xuất
VI.4. Các bước Kiểm soát nội bộ chính ở sản xuất

B.QUY TRÌNH CHI TIẾT
I.CÔNG ĐOẠN CẮT
I.1. Mô tả quy trình
I.2 Thủ Tục chi tiết
II.CÔNG ĐOẠN MAY
II.1. Mô tả quy trình
II.2 Thủ Tục chi tiết
III.CÔNG ĐOẠN HOÀN THÀNH
III.1. Mô tả quy trình
III.2 Thủ Tục chi tiết
IV.QUẢN LÝ GIA CÔNG NGOÀI
IV.1. Mô tả quy trình
IV.2 Thủ Tục chi tiết
V.QUẢN LÝ THANH LÝ NPL SẢN XUẤT
V.1. Mô tả quy trình
V.2 Thủ Tục chi tiết
VI. GIÁ THÀNH SẢN XUẤT
IV.1. Mô tả quy trình
IV.2 Thủ Tục chi tiết

Издатель:
Издано:
Sep 17, 2015
ISBN:
9781311310842
Формат:
Книге

Об авторе

I have more than 12 years’ experience in IT Industry of that I have 8 years’ experience consulting, selling & implementing ERP, CRM & Business Intelligent Solution worldwide. I am experienced in Project Management, Resource Planning, P/L responsibility, Service Deliveries, Quality control, Account Management. Expertise & Values: • Experience in Textile and Garment , Platics, Dealer Management Solution.... • Project management experience for large and medium business • ERP, CRM, Retail, BI solution consulting • Sales & Presales Experience • Experienced in G/L, AR, AP, Fixed Assets, SOP, POP, Inventory, Jobs Costing, Services Mgmt., HR, Manufacturing.


Связано с Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 2 Quy Trình Sản Xuất May

Читать другие книги автора: Ictroi

Похожие Книги

Предварительный просмотр книги

Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 2 Quy Trình Sản Xuất May - Ictroi

THỂ

I.CÁC CÔNG ĐOẠN VÀ PHƯƠNG THỨC CHÍNH SẢN XUẤT CHÍNH

GỒM 3 CÔNG ĐOẠN CHÍNH: KÉO SỢ- DỆT NHUỘM- CẮT MAY

Kéo sợi

Ngành trồng bông và kéo sợi là khâu của đoạn đầu của chuỗi dệt may và giữ vai trò trọng yếu trong việc cung cấp nguyên liệu đầu vào và cho các phân đoạn còn lại gồm dệt – nhuôm và cắt may. Tính đến năm 2014, Việt Nam có khoảng 5.1 triệu cọc sợi, chiếm khoảng 3.04% số lượng toàn cầu, tương ứng ở vị trí thứ 6 trên thế giới. Với năng lực sản xuất hiện tại, Việt nam có thế sản xuất được khoảng 1.000.000 tấn sợi mỗi năm. Các khâu trong chuỗi dệt may Việt Nam hiện vẫn chưa phát triển cân xứng với nhau, bước tiếp theo là Dệt và Nhuộm chưa thể đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Do đó, chỉ khoảng 1/3 sợi sản xuất sử dụng cho nhu cầu trong nước, phần còn lại được xuất khẩu, chủ yếu sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Dệt & nhuộm

Với khoảng 1/3 sợi được sử dụng cho sản xuất trong nước, các công ty dệt Việt Nam có thể sản xuất được 1.3 tỷ mét vải thô. Từ đó sẽ sản xuất được 0.8 tỷ mét vải nhuộm (0.5 tỷ mét vải thô phục vụ cho xuất khẩu). Quy trình này đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu cao, đặc biệt cho hệ thống xử lý nước thải. Thực tế

Вы достигли конца предварительного просмотра. Зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше!
Страница 1 из 1

Обзоры

Что люди думают о Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May- Tập 2 Quy Trình Sản Xuất May

1.0
1 оценки / 0 Обзоры
Ваше мнение?
Рейтинг: 0 из 5 звезд

Отзывы читателей