Наслаждайтесь миллионами электронных книг, аудиокниг, журналов и других видов контента в бесплатной пробной версии

Только $11.99 в месяц после пробной версии. Можно отменить в любое время.

Çözümden Çatışmaya Kürt Meselesi: (2012-2016)
Çözümden Çatışmaya Kürt Meselesi: (2012-2016)
Çözümden Çatışmaya Kürt Meselesi: (2012-2016)
Электронная книга227 страниц2 часа

Çözümden Çatışmaya Kürt Meselesi: (2012-2016)

Рейтинг: 5 из 5 звезд

5/5

()

Читать отрывок

Об этой электронной книге


 • Suriye’de 2011 yılından beri devam eden iç savaş ve bölgeden oraya savaşmaya giden-cenazesi geri gelen Kürt gençler birçok ailede PKK’ye yeni katılımları tetiklemiştir. Bu süreçte Türkiye’de devam eden barış görüşmeleri sebebiyle örgüte katılan gençler bir iç tehdit olarak algılanmazken 2015 çatışma sürecinin başlamasıyla “dağa çıkışlar” devlet için baş ağrıtıcı hale geldi.

 • Rojava’da Kürtlerin PKK destekli PYD öncülüğünde bir özerk bölge oluşturma isteğinin Türkiye’nin “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması” politikasıyla çatışması ve iç politikada ortaya çıkan yeni şartlar barış görüşmelerini durma noktasına getirdi. Dahası, Haziran 2015 sonrasında fiili bir çatışma sürecine girilmiş, PKK’nin gençlik yapılanması şeklinde şehirlerde kurulan YDG-H (sonradan YPS) üyeleri bazı mahallelerde hendekler kazıp, barikatlar oluşturarak güvenlik güçleriyle çatışmaya başlamıştır. Kürt ulusalcı çevrelerce “halkın özsavunması” şeklinde tanıtılan bu strateji bölgede dokuz aya yakın bir sürede değişik ilçe ve illerde, 400’ün üzerinde güvenlik görevlisinin şehit olmasına, bir o kadar da sivil vatandaşın ölmesine, 350.000’den fazla insanın göç etmesine veya evlerini uzun süre terk etmelerine ve çok sayıda örgüt üyesinin ölmesine neden olmuştur. Bunun yanında uzun süreli sokağa çıkma yasakları, PKK’nin boykotları ve çatışmalar sebebiyle bölgede yer yer sosyo-ekonomik hayat durma noktasına geldi.


Bölgede yaşanan değişimi “yerinde” takip eden araştırmacılar son çatışmalarla beraber hem akademik hem de vicdani sorumluluk gereği bu araştırmanın yapılmasına karar verdiler. Çalışma, öncelikle Kürt toplumunun Haziran 2015 sonrasındaki süreçte, hendek-barikat stratejisi, devletin operasyonları ve sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili algısını tespit etmeyi amaçlar. İkinci olarak yaşanan hadiselerin bölgeye ekonomik yansımaları belirlenmek istendi. Maalesef sosyo-ekonomik konularda kamu ve özel kuruluşların sistematik rapor hazırlama yetersizliği veya bunları kamuoyuna ve araştırmacılara sunma konusundaki isteksizlikleri gibi sebeplerle elde çok nitelikli veriler yoktur. Araştırmanın hazırlandığı tarihlerdeki verilere ulaşılmaya çalışılmış ve bunlar olabildiğince değerlendirildi.


Bu çalışmanın giriş, metodoloji ve ikinci bölümünü oluşturan saha çalışması 2016 Mart ayında ABD merkezli araştırma enstitüsü Rethink Institute tarafından, “Resurgence of the Kurdish Conflict in Turkey: How Kurds View It” ismiyle yayınlandı. Birinci bölüm sonradan çalışmaya dâhil edilmiştir. Ayrıca ikinci bölümde yer alan “Gerçek Kesit” isimli kısımlar da sonraki araştırmalarla metne eklendi.


Mülakat yapılan örneklem grubu seçilirken Hakkâri, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki siyasal tablo gözönünde bulunduruldu. Araştırma sıcak bölgedeki “kamuoyu algısını” tarafsız bir şekilde resmetmeyi hedeflemektedir.


  


Murat HANİLİ - Dr. Mehmet YANMIŞ


2016 / DİYARBAKIR

ЯзыкTürkçe
ИздательeKitap Projesi
Дата выпуска5 нояб. 2016 г.
ISBN9786059654784
Çözümden Çatışmaya Kürt Meselesi: (2012-2016)
Читать отрывок

Связано с Çözümden Çatışmaya Kürt Meselesi

Похожие электронные книги

Отзывы о Çözümden Çatışmaya Kürt Meselesi

Рейтинг: 5 из 5 звезд
5/5

1 оценка0 отзывов

Ваше мнение?

Нажмите, чтобы оценить

Отзыв должен содержать не менее 10 слов

  Предварительный просмотр книги

  Çözümden Çatışmaya Kürt Meselesi - Mehmet Yanmış

  yapılabilir.

  ÖNSÖZ

  Suriye’de 2011 yılından beri devam eden iç savaş ve bölgeden oraya savaşmaya giden-cenazesi geri gelen Kürt gençler birçok ailede PKK’ye yeni katılımları tetiklemiştir. Bu süreçte Türkiye’de devam eden barış görüşmeleri sebebiyle örgüte katılan gençler bir iç tehdit olarak algılanmazken 2015 çatışma sürecinin başlamasıyla dağa çıkışlar devlet için baş ağrıtıcı hale geldi.

  Rojava’da Kürtlerin PKK destekli PYD öncülüğünde bir özerk bölge oluşturma isteğinin Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması politikasıyla çatışması ve iç politikada ortaya çıkan yeni şartlar barış görüşmelerini durma noktasına getirdi. Dahası, Haziran 2015 sonrasında fiili bir çatışma sürecine girilmiş, PKK’nin gençlik yapılanması şeklinde şehirlerde kurulan YDG-H (sonradan YPS) üyeleri bazı mahallelerde hendekler kazıp, barikatlar oluşturarak güvenlik güçleriyle çatışmaya başlamıştır. Kürt ulusalcı çevrelerce halkın özsavunması şeklinde tanıtılan bu strateji bölgede dokuz aya yakın bir sürede değişik ilçe ve illerde, 400’ün üzerinde güvenlik görevlisinin şehit olmasına, bir o dakar da sivil vatandaşın ölmesine, 350.000’den fazla insanın göç etmesine veya evlerini uzun süre terk etmelerine ve çok sayıda örgüt üyesinin ölmesine neden olmuştur. Bunun yanında uzun süreli sokağa çıkma yasakları, PKK’nin boykotları ve çatışmalar sebebiyle bölgede yer yer sosyo-ekonomik hayat durma noktasına geldi.

  Bölgede yaşanan değişimi yerinde takip eden araştırmacılar son çatışmalarla beraber hem akademik hem de vicdani sorumluluk gereği bu araştırmanın yapılmasına karar verdiler. Çalışma, öncelikle Kürt toplumunun Haziran 2015 sonrasındaki süreçte, hendek-barikat stratejisi, devletin operasyonları ve sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili algısını tespit etmeyi amaçlar. İkinci olarak yaşanan hadiselerin bölgeye ekonomik yansımaları belirlenmek istendi. Maalesef sosyo-ekonomik konularda kamu ve özel kuruluşların sistematik rapor hazırlama yetersizliği veya bunları kamuoyuna ve araştırmacılara sunma konusundaki isteksizlikleri gibi sebeplerle elde çok nitelikli veriler yoktur. Araştırmanın hazırlandığı tarihlerdeki verilere ulaşılmaya çalışılmış ve bunlar olabildiğince değerlendirildi.

  Bu çalışmanın giriş, metodoloji ve ikinci bölümünü oluşturan saha çalışması 2016 Mart ayında ABD merkezli araştırma enstitüsü Rethink Institute tarafından, "Resurgence of the Kurdish Conflict in Turkey: How Kurds View It ismiyle yayınlandı. Birinci bölüm sonradan çalışmaya dâhil edilmiştir. Ayrıca ikinci bölümde yer alan Gerçek Kesit" isimli kısımlar da sonraki araştırmalarla metne eklendi.

  Mülakat yapılan örneklem grubu seçilirken Hakkâri, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerindeki siyasal tablo gözönünde bulunduruldu. Araştırma sıcak bölgedeki kamuoyu algısını tarafsız bir şekilde resmetmeyi hedeflemektedir.

  Murat HANİLİ - Mehmet YANMIŞ

  2016 / DİYARBAKIR

  YAZARLAR HAKKINDA

  Dr. Mehmet YANMIŞ- Aslen Trabzonlu olup 1980 Samsun doğumludur. 2015 yılında Bursa Uludağ Ünv. SBE Din Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı. 2004-2010 yılları arasında MEB’na bağlı değişik okullarda öğretmenlik yaptı. Sonrasında 6 yıl (2010-16) Dicle Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2013-14 yıllarında ABD’de bir yıl süreyle alanıyla ilgili çalışmalar yaptı.

  Daha çok yakın dönem Kürt toplumunda dini ve toplumsal değişim, kimlik, dini gruplaşma, fundamentalizm-İslamofobi konuları üzerine çalışmaları vardır. Bazı yayınları: Diyarbakır Halkının Geleneksel ve Dini Değerlerdeki Değişime Yaklaşımı Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme (1990-2013). Bursa: Uludağ Ünv. SBE. Yayınlanmamış Doktora Tezi (2015); 1980 Sonrası Diyarbakır Kent Kimliğinin Değişimi (Sosyal, Siyasal, Dini). Kent Çalışmaları II. ed. M. Karakuyu & A. Keçeli & Ş. Çelikoğlu, Ank. Pegem, (2015); Fundamentalizm Korkusunun Müslüman Toplumlara Etkileri. Günümüz İslam Toplumları ve Problemleri. İst. Ati Yay. (2015); Yanmış, M. (2016). Modern Kürt Toplumunda Dini Gruplaşma, Kürdoloji 1, ed. H. Karacan, Ank. Yargı Yay. 2016.

  ***

  Murat HANİLİ- 1975 Diyarbakır Hani’de doğdu. İlk ve ortaokulu Eskişehir ve Ordu’da, lise öğrenimini de Gaziantep’te tamamlamıştır. Yükseköğrenimini Malatya İnönü Üniversitesi İİBF’nde ve yükseklisans’ını Dicle Üniversitesi SBE’nde yaptı. Bölgenin değişik illerinde 15 yıllık özel sektör pazarlama, satış ve finans yöneticiliği deneyimi var. Bu sürede değişik kurumlardan çok sayıda başarı ödülü kazanmıştır. Halen özel bir finans kuruluşunda üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır..

  İÇİNDEKİLER

  ÇÖZÜMDEN ÇATIŞMAYA KÜRT MESELESİ (2012-2016)

  ÖNSÖZ

  YAZARLAR HAKKINDA

  İÇİNDEKİLER

  Tablolar ve Grafikler Listesi

  GİRİŞ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  ORTADOĞU, KÜRTLER VE TÜRKİYE

  İRAN KÜRTLERİ

  IRAK KÜRTLERİNİN BAĞIMSIZLIK İSTEĞİ

  KUZEY SURİYE’DE ÖZERKLİK SENARYOLARI

  TÜRKİYE’DE KÜRT SORUNU

  Çözüm Süreci

  Çatışma Süreci

  İntihar Saldırıları ve TAK

  Kıra Dayalı Şehir Gerillacılığı

  Özyönetim Ekonomisi

  Çatışmanın Bölge Ekonomisine Etkileri

  Genel Ekonomik Durum¹³

  Bankacılık Sektörü

  Sigorta Sektörü

  Turizm Sektörü

  İKİNCİ BÖLÜM

  ARAŞTIRMANIN BULGULARI

  KATILIMCILAR

  ÇÖZÜM SÜRECİNİ KİM / NE BİTİRDİ?

  Devletin ve Hükümetin Tutumları

  Tarafların Barışı Başaramaması ve Samimiyetsizlik

  PKK’nin Çözüme ve Siyasete Güvenmemesi

  Kürt Ulusalcıların 7 Haziran Sürecini İyi Yönetememesi

  Kobani Etkisi

  Dış Politikadaki Gelişmeler ve Dış Güçler

  HENDEK VE ÖZYÖNETİM SİYASETİ

  Hendek-Barikat Stratejisi Yanlıştır

  Bu Şekilde Özyönetim Kurulamaz

  Hendekler Halkın Özsavunmasıdır

  PKK’nin Planlı Bir Taktiğidir, Başarılı Olabilir

  DEVLET/HÜKÜMETİN ÇÖZÜM SÜRECİNDEKİ TUTUMU

  Devlet/Hükümet Hata Yaptı

  Devlet, PKK’yi Savaşa Çekmek İçin Buna Göz Yumdu

  Çözüm Sürecine Zarar Verilmek İstenmedi

  SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI VE ÇATIŞMALAR

  Terör de Operasyonlar da Suçsuz Halka Zarar Veriyor

  Hendekler ve Şehirdeki PKK Bitene Kadar Sürmeli

  HAZİRAN 2015 SONRASI YDG-H’NİN EYLEMLERİ

  En Büyük Zararları Kürtleredir

  Siyasi Çözümsüzlük Buna Neden Oldu

  ENDİŞE VE BEKLENTİLER

  Operasyon Sürecinin Uzamasıyla İlgili Endişeler

  Bölgede Radikalleşme Artabilir

  Türk-Kürt Ayrışması Derinleşebilir

  Çözüme İnanç Azalır ve Bölge Suriyeleşir-Filistinleşir

  Örgüt Güç Kazanır

  90'lara Geri mi Dönüyoruz Endişesi

  Henüz Değil Ama 90’lara Doğru Gidiyoruz

  Zaten Yaşıyoruz/Daha Kötü Bir Süreç Yaşıyoruz

  Şuanki Durum 90’lardan Daha Kötü!

  Barış Süreci Tekrar Başlar Mı?

  Süreç Yeniden Başlamalı

  Sürecin Yeniden Başlayacağını Düşünmüyorum

  Şeffaf ve Yasal Bir Süreç Olursa Başlar

  Öcalan ve PKK’siz Çözüm Olmaz

  Beklentiler-Temenniler

  Bir An Önce Barışın Sağlanması

  Örgütün Hendek Stratejisini Terk Etmesi

  Güvenlik Güçlerinin Sağduyulu Olması

  Anadilde Eğitim ve Kürt Kimliğinin Kabulü

  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

  EK: TÜRKİYE’NİN KÜRT MESELESİ NEREYE GİDİYOR?

  KAYNAKÇA

  Tablolar ve Grafikler Listesi

  Tablo 1: Sokağa Çıkma yasağında kapalı kalınan süre

  Tablo 2: İşletme alanının mülkiyeti

  Tablo 3: İşletme/esnafların ödedikleri kira bedeli

  Tablo 4: Sokağa çıkma yasaklar öncesi işletmelerin çalışan sayılarına göre dağılımı

  Tablo 5: Sokağa çıkma yasakları sonrası işletmelerin çalışan sayılarına göre dağılımı

  Tablo 6: İşletmelerin toplam çalışan sayıları

  Tablo 7: İşletmelerin uğradıkları zarara ilişkin beyanları

  Tablo 8: Firmaların devlet destek alımları

  Tablo 9: Kalkınma Ajanslarının ve Karacadağ Kalkınma Ajansının Destek Rakamları.

  Tablo 10: Firmaların üretim alanları

  Tablo 11: 2014-2015 üretim değişimi

  Tablo 12: Üretimi artan işletmelerin artış oranları

  Tablo 13: Üretimi azalan işletmelerin düşüş oranları

  Tablo 14: 2014 yılı işletme pazar dağılımı

  Tablo 15: İşletmelerin 2015 yılı pazar dağılımı

  Tablo 16: İşletmelerin 2014 yılına kıyasla 2015 yılında cirolarının değişimine göre dağılımı

  Tablo 17: İşletmelerin finansman ile ilgili sorunlarının dağılımı

  Tablo 18: 2014-2015-2016 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve diğer sanayi şehirlerinde nakdi kredilerin dağılımı ve yıllara göre yüzdesel değişimi (TCMB).

  Tablo19: Katılımcıların yaş dağılımı.

  Tablo 20: Katılımcıların cinsiyet dağılımı.

  Tablo 21: Katılımcıların etnik dağılımı.

  Tablo 22: Katılımcıların inanç ve ideolojik tercih dağılımı.

  Tablo 23: Çözüm sürecini ne bitirdi?

  Tablo 24: Hendek siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu şekilde özyönetim birimleri kurulabilir mi?

  Tablo 25: Devletin ve hükümetin hendeklerin kazıldığı süreçteki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?

  Tablo 26: Sokağa çıkma yasakları ve operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz?

  Tablo 27: 7 Haziran sonrası YDG-H’nin eylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

  Tablo 28: Operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları uzarsa bunun Kürtlere etkisi nasıl olur?

  Tablo 29: 1990’lara geri dönüyoruz endişesi taşıyor musunuz?

  Tablo 30: Barış süreci tekrar başlar mı? Sizce nasıl başlar?

  Tablo 31: Beklentiler

  ***

  Grafik 1: 2015 Kredi Büyüme Oranları (Yıllık % Değişim)

  Grafik 2: 2015 Ticari Krediler (Yıllık % Değişim)

  Grafik 3: 2015 Bireysel Krediler (Yıllık % Değişim)

  Grafik 4: 2015 Tahsili Gecikmiş Alacaklar-TGA (Yıllık % Değişim)

  Grafik 5: 2015 Karşılıksız Çek Oranı (Adet %)

  Grafik 6: 2015 Toplam Mevduat (Yıllık Değişim %)

  GİRİŞ

  Kürt meselesi Cumhuriyet’in kuruluşundan beri Türkiye için öncelikli konulardan birisi oldu. Gerek bölgedeki ulus-devlet anlayışının inşa çalışmaları, gerek güvenliğin sağlanması gerekse sosyo-ekonomik kalkınma sorunları hükümetlerin herdaim gündemini meşgul etmiştir.

  Osmanlı’nın 1800’lerden sonra başlattığı merkezileşme politikalarıyla görünür olmaya başlayan Kürt sorunu, İttihat-Terakki’nin erken ulus-inşa çalışmalarıyla etno-politik bir boyut kazanmıştır. 1923’te Cumhuriyet’in ilanı, Kürtlerle Türkler arasındaki mühim bağlardan biri olan Halifeliğin ilgası ve devrim politikalarıyla ülkenin Doğu ve Güneydoğu’sundaki Kürtler değişik sebeplerle isyan çıkardılar. Koçgiri (1921), Şeyh Said (1925), Ağrı (1926-1930), Oramar (1930) ve Dersim (1937) Cumhuriyet’in ilk yıllarında çıkan önemli isyanlardır. 1940-1970 yılları arasında burada belirtilen isyanların dışında ses getiren isyanlar yaşanmamış olsa da bölgede Kürt kimliğine yönelik baskılar sebebiyle bir memnuniyetsizliğin varlığı bilinmektedir. 70’li yıllarda bölgede artan çete eylemleri sebebiyle başlatılan Komando Harekâtları bu memnuniyetsizliği daha da artırmıştır.

  50’lerden sonra, Ortadoğu’da sosyalizm, diğer gruplar için olduğu gibi Kürt gençler için de en önemli toplanma noktası ve motivasyon kaynaklarından biri oldu (Bozarslan, 2015). Türk soluyla yaşanan sorunlar ve 70’lerdeki son baskılar Kürtleri kendi gruplarını kurmaya sevk etti. PKK’nin kurulması ve 80’lerden sonra çatışmaların başlamasıyla Türkiye’deki Kürtler açısından oldukça sıkıntılı bir sürece girildi. Bu tarihlerden sonra devlet bu sorunu sıkı güvenlik politikalarıyla çözmeye çalıştı. Rutin dışına çıkıldığında da barış görüşmeleriyle değişik çıkış yolları arandı. Dolayısıyla, barış süreçlerinin daha çok istisnai durumlar olduğu söylenebilir. 70’li yıllarda Demirel kısa bir süre, 80’lerde Özal, 90’larda yine çok kısa bir süre Çiller ve 2000’li yıllardan sonra Erdoğan, Kürt sorununun barış yoluyla çözülebileceğini belirttiler ve bu konuda bazı adımlar da attılar. Ancak Özal’ın erken ölümü, Demirel ve Çiller’in güvenlikçi politika savunucuları karşısında yenik düşmeleri ve son olarak 7 Haziran akabinde AK Parti’nin çözüm sürecini buzdolabına koyması barışı geciktirdi.

  PKK açısından bakıldığında, en başta siyasi yol yerine silahlı çözümü benimsemesi, Kürtlerin temel haklarından ziyade sosyalist bir yönetilebilir alan talep etmesi, zor felsefesini barışta-savaşta Kürt toplumunu kendi yanına çekmek için kullanması ve demokrasiye imkân tanımaması barışın önündeki engellerdir.¹ Dolayısıyla devlet ve PKK bir sonraki barış masasına eli daha güçlü şekilde oturmak için belirli aralıklarla çatışmaya ve yığınaklar yapmaya devam etmiştir/etmektedir. Son 40 yılın bilançosu kısaca özetlenirse, onbinlerce insan ölmüş, sakatlanmış, aileler parçalanmış, yüzlerce ilçe, köy ve mezra boşalmış veya yakılmıştır.

  Kürt sorunu üzerine çalışan uzmanların sıklıkla vurguladığı bazı noktaları burada da kısaca belirtmek gerekir. Öncelikle, Türkiye’deki Kürt, gayri Müslim ve Alevi sorunu önemli ölçüde ulus-devletleşmeyle başlamış ve bunun revize edilmesiyle aşılabilir. Devletin vatandaş için belirlediği kimlik Sunni/Hanefilik-Türklük üzerine inşa edildiğinden ötekilerin hakları çoğu zaman gözardı edilebilmekte ya da sonu getirilemeyen açılımlara kurban edilmektedir.² Bununla bağlantılı ikinci nokta, devletin Kürt sorununun etno-politik boyutlarını kabul etmek istememesidir. Bunun yerine dikkatleri sürekli başka yönlere çekmektedir. Yeğen, bunları 5 maddede özetlemektedir; 1- Bölgesel geri kalmışlık sorunu, 2- Yerel otoritelerin kişisel çıkarları için halkı kışkırtması, 3- Ecnebilerin ülke bütünlüğünü bozma girişimi, 4, Eşkiyalık, 5- İrtica. Bu söylemler Kürt sorunu her gündeme geldiğinde farklı şekillerde devreye sokularak konunun özünü oluşturan etnik ve politik yanlarının konuşulmasının önü kesilmekte ve Türk kamuoyu farklı noktalara odaklanmaktadır (Yeğen, 2003).

  Devletin kuruluş paradigmasının Kürt sorununu çözmekte yetersiz kaldığı açıktır. Bu sebeple geçmişte sol cenah ve İslamcı çevreler Kürt sorununu ancak biz çözeriz şeklideki bir mantıkla hareket etmekle birlikte Türk solunun ulusallaştığı ve öncü parti CHP’nin bu konuda Kemalist hassasiyetlere takıldığı görülmektedir. İslamcı AK Parti’nin de uzun bir süre Kürtlerin kültürel taleplerine olumlu yaklaşıp barış görüşmeleri yaptıktan sonra Kobani’de yaşanan hadiseler ve sonrasındaki süreçte barış masasının devrilmesiyle tekrar güvenlikçi politikalara döndüğü görülmektedir.

  ¹ PKK’nin düşünsel ve eylemsel yapısı konusunda bkz. (Marcus, 2007; McDowall, 2005; Çiçek, 2015).

  ² Geniş bilgi için bkz. (Erder, 2007; Kalkınma Merkezi, 2010; MAZLUMDER, 2004; TBMM, 1997; TESEV, 2006; Yükseker, 2008/a; Yükseker, 2008/b; Erkan & Bağlı, 2005; Göç-Der, 2001; HÜNEE, 2006; Kaya, 2009; Keser, 2011/a).

  Türkiye’de ulus-devletleşme süreci

  Нравится краткая версия?
  Страница 1 из 1