Наслаждайтесь миллионами электронных книг, аудиокниг, журналов и других видов контента

Только $11.99 в месяц после пробной версии. Можно отменить в любое время.

Bilinç ve Zaman

Bilinç ve Zaman

Автор Yunus İlik

Читать отрывок

Bilinç ve Zaman

Автор Yunus İlik

Длина:
141 страница
1 час
Издатель:
Издано:
30 июн. 2018 г.
ISBN:
9786056860812
Формат:
Книга

Описание

Her şey çevresiyle etkileşimsel bütünlükte anlamlı olmaktadır. Soralım yine de;
Bütünü parçalarından fazlası yapan nedenler nelerdir?
Evrende neyin ifadesiyiz?
Canlılık, bilinç, ruh, duygular artık anlaşılabilir midir?
Canlılık hız farklarından mı oluşmaktadır?
Hızlı bileşenimiz olan elektriğin; canlılığın ve bilincimizin oluşumunda nasıl bir etken olmaktadır?
Bizleri oluşturanlardan beden, duygular, bilinç, ruh diye tanımladıklarımız arasında bağlantılar nasıl kurulmaktadır? Soruları, günümüzde enerjiler arası bağlantı, etkileşim nasıl kurulmaktadır? Sorusu gibi olduğu, yani herşey gibi onlarında enerji olduğu anlaşılmıştır.
Ruh olarak tanımladık, zihin-beden arasında bağlantıyı kurmaya, duyguları anlamaya çalıştık. Bilincin, algının tüm bunlarla nasıl bir ilişkisi olabileceğini sorguladık. Genelde öyle oluyor ya, bütünün önce parçalarını anlamaya, parçalara ayırıp anlamaya çalışmanın sorunlarının izlerini sürüp bütünle olan etkileşimini görmeye yöneliyoruz.
Zamanın içinde zaman geçirmemize rağmen bilincimizle, canlılığımızla nasıl bağlantılı olduğunu görmezden geldik. Günümüz dünyasının ulaştığı bilgi, yaşamsal deneyimlerin kaydedilip aktarılması, izlediğimiz filmlerden tutun da, deneyimlerimizin hızlı etkileşimiyle zaman aralıklarını orduk. Sınır sistemimize benzeyen internet ağları oluşturduk. İnsanlık olarak yapay zekalar geliştirdik. Hücre ile beden benzeri; canlıyla tüm canlılığın, ekosistemin, varlığın etkileşim örüntüsü olduğunu, etkileşimsel örüntüde anlamı olduğunu öğrendik. Belki de oluşturduğumuz yeni anlamlar gelecekte oluşacakların parçalarıdır. Değişim devam ediyor. Görünen o ki, canlılar bu evrenin en ileri evrensel enerji alanlarıdır.
Soralım kendimize; Evrende canlılıktan daha anlamlı bir şey var mıdır?
Dünya bilinci çağlardır. Biriktirdiği bilgi ve deneyimlerini, oluşumun başlangıcından itibaren nesiller boyu aktarmış, ekosistemiyle bir bütün olarak evrilmiştir. Ulaştığı bilinç halini çevresiyle etkileşimsel döngü içinde hep yeniden şekillendirmiştir. Dönüşümsel etkileşimin hiçbir zamanının aynı olmayışı temel evrensel durumun etkisiyle de zamanda evrilmiş ve günümüz dünyasının paradigmasına ulaşmıştır. Evrimsel örüntüye paralel gelişen teknolojik entegrasyonla bilgi, zamanda çok yoğun etkileşebilmiştir. Dünya üzerinde artan sınır hücresi sayısı yani artan canlı sayısının olumlu bir yanı ise, bilginin etkileşimini artırmış olmasıdır.
Platon’un idealar dünyasında var olanın kendi başına var olamayacağını, var olanın öncül bir mükemmeli olmalı düşüncesiyle hareket ettiği görülüyor. Bu düşünceye bi eleştiriyle başlayıp daha sonra eleştiriyide eleştirelim. Diyelim ki bu düşünceye evrimin, zamanın itirazı var. Buna böyle devam edersek başlangıç içinde, uzaylar içinde başlayan evrenler olsa bile bugünki mantık yine en başa dönmemizi söylüyor.
Yani ilk nasıl oluştu? Bu oluşum öncesi uzay diyeyim en mükemmel saf hali olan BİR nasıl oluştu. 1’de ise hiçbir özellik olmamalı yani nasıl olurda idea’lar oradan kaynaklanır. Demek ki varlık oluşumu bi süreç, evrim olur gibi. Sondan başa dönsekte bi süreç, baştan başlamış olsakta bi süreç. Bu ifadeler BİR döngüsü içinde doğru olabilir. İdealar nereden geldi çünki sonuç olarak idealar BİR de olmamalı çünkü BİR farklılık barındırmıyor.
Aslında her şeyi BİR kapsar, o kaynak potansiyeller alanıdır. Haliyle her şeyle aynı alandadır. Bi nevi potansiyeller alanıyla varlık aynı şeydir, benzerdir. O halde Platon’un idealar kuramının kaynağı ve kendisi bu evrendedir, bu evrendir.
Günümüz bilim dünyasında çoklu evrenler düşüncesi oldukça yaygındır. O halde evrenlerin olduğu daha dev uzaysal kaynaklar, alanlar olmalıdır. İşte BİR belkide bizimde içinde evrildiğimiz vede kısmen farklılaştığımız her şeyin kaynağı, alanıdır. Evren büyük tabii ancak büyüklük hep yanıltıcı olmaya devam etmiştir. Belkide hiper bir uzay hatta uzaylar alanında olabiliriz. Belki ama eğer doğru bı düşünce şekliyse bu ilk soru

Издатель:
Издано:
30 июн. 2018 г.
ISBN:
9786056860812
Формат:
Книга

Об авторе


Связано с Bilinç ve Zaman

Похожие Книги

Предварительный просмотр книги

Bilinç ve Zaman - Yunus İlik

Bilinç ve Zaman

YUNUS İLİK

Kitap adı: BİLİNÇ VE ZAMAN

Popüler Bilim Kitapları Serisi-3

Yazar adı: YUNUS İLİK

E-posta: y.ilik@yandex.com

Sayfa Düzeni ve Grafik Tasarım: e-Kitap PROJESİ

Editorial & Kapak Tasarım : © e-Kitap Projesi,

Kapak Resmi: "Sonsuz döngü, Sicim Kuramı-Zaman & Bilinç-Birleşik Alan Bağlantısı"

Yayıncı (Publisher): e-KİTAP PROJESİ,

www.ekitaprojesi.com, Murat UKRAY

Yayıncı Sertifika No: 32712

İstanbul, Haziran / 2018

e-ISBN: 978-605-68608-1-2

Print ISBN: 978-172-19-1-99-56

Print Publisher: Createspace

Cevap ve yorumlarınız için:

{For reply and your Comments}

http://www.ekitaprojesi.com/authors/yunus-ilik

www.facebook.com/EKitapProjesi

Yazar hakkında {About Author}

YUNUS İLİK 1971 Rize doğumlu, gerçeğin peşinde

* * *

İÇİNDEKİLER

Yazar hakkında {About Author}

Giriş

Bütün neden parçalarından fazlasıdır?

Uzay-Zaman, Bilgi-Bilinç

Duygularımız

Yaşam

Beden ve ruh

Duyma sistemi

Görme olayı

Bilinç

Hafıza-Bilinç

Rüyalar

Nazar değer mi?

Ben hala ben miyim?

Zaman-Enerji-Kaostaki Düzen-İnançlar

Platinos’un Aşk Kuramı

Platon’un İdealar Kuramı

06/01/2016’da hayata gözlerini yuman annemin anısına…

BİLİNÇ VE ZAMAN

Giriş

Dünya bilinci çağlardır. Biriktirdiği bilgi ve deneyimlerini, oluşumun başlangıcından itibaren nesiller boyu aktarmış, ekosistemiyle bir bütün olarak evrilmiştir. Ulaştığı bilinç halini çevresiyle etkileşimsel döngü içinde hep yeniden şekillendirmiştir. Dönüşümsel etkileşimin hiçbir zamanının aynı olmayışı temel evrensel durumun etkisiyle de zamanda evrilmiş ve günümüz dünyasının paradigmasına ulaşmıştır. Evrimsel örüntüye paralel gelişen teknolojik entegrasyonla bilgi, zamanda çok yoğun etkileşebilmiştir. Dünya üzerinde artan sinir hücresi sayısı yani artan canlı sayısının olumlu bir yanı ise, bilginin etkileşimini artırmış olmasıdır.

Çözümlerine de kısa zamanda ulaşabilmelidir. Çağımızda bilgi şimdiye kadar hiç olmadığı bir hızda etkileşmekte, yoğuşup bütünleşmektedir. Zaman aralıkları örülmekte ve bilincin bilgisi yoğunlaşmaktadır. Ulaştığımız çağın birikimi bilincimizin ve canlılığın uzay boyutları içindeki yerini yine enerji-zaman sürekliliğiyle nasıl örüntülü olduğumuzun bilinçliliğine ulaştırmıştır. Artık enerji-zaman döngüsünde, uzayın boyutlarında gömülü olduğumuzun daha derinden ve anlaşılır şekilde bilincine varıyoruz. Enerjiden oluşan evrende, evrimleşen enerji alanları olan canlıların, enerjilerini nereden alırlar sorusu anlamsızlaşmıştır.

Etkileştiğimiz herşey gibi varlığımız da enerjidir. Uzay boyutlarının tüm alanlarındayız. Uzay–zaman örüntüsünde varız. Öyle ki, bizler uzayın kendisiyiz. Yoğun etkileşimsel uzay alanlarıyız. Bilincin ve canlılığın uzayın anlayabildiğimiz boyutlarıyla nasıl bir örüntüde olduğunun izlerini artık sürebiliyoruz. Canlılığın evrimsel yolculuğunda ortamıyla karşılıklı bütünsel döngüsel etkileşimi canlıları şekillendirmiştir. Doğanın kendisi sayılan, kendisi olan canlılıkta doğayı etkilemiş ve bu döngüsel etkileşimle dünyamızın ekosistem ağı örülmüştür. Canlılık ve çevresel faktörler ayrımındansa aynı bütünün enerji alanının döngüsel etkileşimleri olarak görülmelidirler. Ekosistem ağı içindeki herşey ve her canlı karşılıklı etkileşimsel bütünlükte anlamlıdır. Etkileşimlerin bütünsel döngüselliği ise, sistemin dinamizmini oluşturmaktadır. Evrim yolculuğumuzda ekosistem örüntümüzle ve haliyle bu örüntü içinde kendi türümüzle olan etkileşimlerimizin zamandaki izlerini (diğer birçok etmenle birlikte) günümüzde bedenlerimiz, genlerimiz olarak görmekteyiz. Şeklimizde doğal ortamdaki yaşam deneyimimiz, bilgimizdir. Dna’mız bilgi ise, onun açılımı olan bedenimizde bilgi olmalıdır. Geçmişimiz şimdimizi oluşturmuşken haliyle geleceğimizi de etkilemiş olmaktadır. Herşey etkileşimsel bir bütünlük içindedir. Düşüncelerimiz de öyledir. Geçmiş de gelecek de şimdiki andadır diyoruz ya; evet öyledir. Ancak tam sığmamaktadır, bunu zaten biliyoruz. Anın doğru örülmesi çok önemli, çünkü geçmişimiz şu anımızı şekillendirirken geleceğimize ilham veriyor ve an geçmiş ve gelecekde olacaktır. Duruma geniş zamandan bakılınca, sıradan ya da tesadüfi gibi görünen birçok durumun bağlantıları görülebiliyor. Doğanın döngüsel etkileşimler ağı olduğu görülebiliyor.

İnsanın anlam arayışında doğamızla, evrenimizle olan bağlantımızın bilincine varılması, bilincin de bağlantısal ağlar olduğunun anlaşılması, bizlerin evrenin kendisi, onun parçası ve yoğun döngüsel etkileşimli enerji alanları olduğumuzun anlaşılması aydınlanma ışığını parıldatacaktır. Etkileşimlerle var olduğumuzun anlaşılması, çevremizin etkileşimsel döngüde kendi bütünlerim olduğu, evrenin etkileşimsel enerji alanları olduğumuz anlamını taşımaktadır. Çevrendeki her şeyi enerji alanın gibi gör, çünkü öyleler. Dönüşümsel etkileşimde nasıl etkileşiyorsan o sensin. Bu etkileşimde evrenin enerjisinde duş almak, gerçeklik enerjisiyle yoğunlaşmak için, yıldızlara, aya, güne, güneşe, kendinizle, tüm canlı evrimdaşlarımızla, her şeyle kendiniz olun, onlar diye bişey yok. Ancak kısmi ayrımlardır. Bütünü parçalara ayırırsan hayatın anlamı daralacaktır. Bagavadgita’da Krişna’nın Arcuna’ya ben senim, sen bensin, ağaçlarım, tüm canlılarım, kum taneleriyim, gökyüzüyüm, yeryüzüyüm, okyanuslarım, herşey bende, ben herşeydeyim gibi benzeri düşünceler aktarması çok anlamlıdır (Bagavadgita: Büyük hint destanı Mahabarata’da bir bölümdür.)

Her şeye kendinizin bileşeni, bütünleri gibi davranın. Yaydığınız enerji dalgaları döngüsel etkileşimde ortamı, haliyle kendimizi etkilemektedir. Ve bedenimiz, genlerimiz hangi enerji alanlarında uzun uzadıya kalırsa o alanın rengini alacaktır. O hafızayı, o işleyiş alanını daha kuvvetlendirmiş olacak, o tipe dönüştürecektir. İstemese de beyin–beden hapishanesini, davranışsal etki kalıplarıyla düşünceyi etkileyip örecektir. Ya da düşünsel etki kalıplarıyla davranışları etkileyip örecektir.

Dipnot-1: Kitapta yerine göre tamamlayıcı benzer birden çok tanımlamalar yapılmıştır.

Dipnot-2, Döngüsel: Birbirinin etkileyeni olan, uyaranı olan, etkileşimin yeni eklenenlerle sürüp gittiği yoğun enerjetik hal. Benzersiz etkileşimsel dinamik örüntü. Bütünsel dönüşümsel etkileşim. Evrenin hiçbir alanının zaman sürecinde tıpatıp tekrarı gözükmemektedir. Esasen tekrar daha zor birşey olurdu. Evren Tekrarı koruyamamaktadır. Belki de evrimin önemli bir etkenidir.

Bütün neden parçalarından fazlasıdır?

Bütün artık bileşenlerinin farklı düzenlenmesinden, bilgisinden, organize, analog etkileşiminden oluşan yeni bir alandır. Bütünlüğün arasında yoğun bağlantısal enerji etkileşimi, enerji akışı, enerji alan farkı oluşmuştur. O artık yeni bir sistemdir. Tıpkı bizleri oluşturan hücrelerin, sinir hücreleri olan nöronların sistemleşerek etkileşimsel döngüsel ağ örüntüsünde kendini oluşturanlardan fazlası olan bizlere dönüşmesi gibi. Toplumlar ve dünya bilinci de kendini oluşturanlardan fazlası olmaktadır. Fazlalık kimde, nerededir? Tüm ekosistemiyle birlikte canlı, cansız, uzay-zamandaki her şeyiyle dönüşümsel etkileşimindedir. Etkileşimle örülmüş zamandadır. Aslında heryerde, herşeydedir. Potansiyel olasılıklar alanı. Tüm canlılarıyla ve ekosistemiyle daha iyi bir dünya oluşturamazsak, bunun sonuçlarını döngüsel olarak yaşıyor, ödüyor olacağız. Ekosistemsel bir bütünlük olduğumuzu, yaptıklarımızla geleceğimize, evrimimize etki ettiğimizi anlıyoruz. Evrenin herhangi bir alanında tekrarın olmaması evrensel durumu nedeniyle ekosistemsel dönüşümsel etkileşimimizin sürekli yenilenmekte olduğunu görüyoruz. Değişim, dolayısıyla Evrim, evrenin doğasından kaynaklanıyor. Canlılıksa evrimin hızlı olduğu evrenin bir harikasıdır. Canlılar bu evrenin en ileri evrensel alanlarıdır. Evrende canlılıktan daha anlamlı bişey var mıdır?

Görünen o ki; evrenin evrimsel sürecinde, bir şekilde uzayın yoğuşmasıyla meydana gelen ilksel enerjilerin, belki sicimlerin, uzayın koşullarında tekrar yoğuşup birleşmeleriyle oluşturdukları yeni enerji alanları kendilerini oluşturanlardan daha farklı enerji etkileşimleri ve alanlarıdırlar. Bu süreç atomlarla da devam eder ve bileşenlerinin etkileşimlerinden, bileşenlerinden oluşan atom artık uzayla, çevresiyle farklı etkileşen enerji alanıdır. (Elektromanyetik alan, Kuvvet) Benzer durum atomların, moleküllerin, proteinlerin birleşmesinde de sürüyordur.(yine elektromanyetik alan olarak sürüyordur, fakat bütünlenmiş etkileşim farklılaşmıştır.). (İsmini saygıyla anıyorum. Prof. Oktay Sinanoğlu ‘’Bilimde yeni ufuklar-3‘’ kitabında proteine bağlanan molekülün bütünden proteinin özelliğini değiştirebildiğini göstermiştir.) Ayrıca enerjinin yoğunlaşması, alanların birbirine yaklaşması uzayda fark oluşturabilir. Zaten enerji, madde alanın yoğun bulunduğu uzay parçasıdır (Einstein). Uzay alanında enerji yoğunluğu arttıkça alanda fark oluşturuyordur. Başka çok nedenlerle de bütün parçalarından fazlasıdır.

Not: Belki de bütünün parçalarından fazlası olamadığı hatta eksiği olduğu durumlar da vardır.

Uzay-Zaman, Bilgi-Bilinç

Herşey gibi canlılık da, bilinç de uzay-zaman sürekliliğinde örülmüştür. Yaşam: Et bedenimiz ve yaşadığımız mekanik ortam hızıyla bedenimizin temelde iç işleyişini bütünleyen sinir ağlarıyla örülmüş elektro-kimyasal, elektriksel hız ve bu hız farklarından kaynaklanan mekanik ortamına göre çok büyük zaman kazanımıdır. Yaşadığımız ortam temel olarak mekanik hız-zamanda geçerken, bedenlerimizin iç işleyişi elektriksel, elektro-kimyasal hızdadır. Canlılığın hız farklarından kaynaklanan zaman kazanımı olduğu görülmektedir. Canlı Zamanda bir zamanlamadır. Canlılık temelde elektro-mekanik zaman örüntüsüdür.

DİPNOT: mekanik beden derken bütünden bahsediyorum yoksa elektrik sistemseldir, heryerdedir, her şey bütünseldir. Zaman gibi,

Вы достигли конца предварительного просмотра. Зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше!
Страница 1 из 1

Обзоры

Что люди думают о Bilinç ve Zaman

0
0 оценки / 0 Обзоры
Ваше мнение?
Рейтинг: 0 из 5 звезд

Отзывы читателей