Наслаждайтесь миллионами электронных книг, аудиокниг, журналов и других видов контента в бесплатной пробной версии

Только $11.99 в месяц после пробной версии. Можно отменить в любое время.

Si Amanda at ang Lumipas na Oras Amanda and the Lost Time: Tagalog English Bilingual Collection
Si Amanda at ang Lumipas na Oras Amanda and the Lost Time: Tagalog English Bilingual Collection
Si Amanda at ang Lumipas na Oras Amanda and the Lost Time: Tagalog English Bilingual Collection
Электронная книга32 страницы18 минут

Si Amanda at ang Lumipas na Oras Amanda and the Lost Time: Tagalog English Bilingual Collection

Рейтинг: 0 из 5 звезд

()

Об этой электронной книге

Tagalog English bilingual children's book. Perfect for kids studying English or Tagalog as their second language.

In this children's book, you meet a girl named Amanda who has a habit of wasting her time. That is until, one day, something magical happens and Amanda finally realizes that time is the most precious thing we have - and that once it is wasted, it is lost forever. In order to get her lost time back, Amanda goes on a journey and learns to use her time wisely.

ЯзыкEnglish
ИздательKidKiddos Books Ltd.
Дата выпуска21 мая 2021 г.
ISBN9781525955358
Si Amanda at ang Lumipas na Oras Amanda and the Lost Time: Tagalog English Bilingual Collection
Читать отрывок

Читать другие книги автора: Shelley Admont

Связано с Si Amanda at ang Lumipas na Oras Amanda and the Lost Time

Похожие Книги

Отзывы о Si Amanda at ang Lumipas na Oras Amanda and the Lost Time

Рейтинг: 0 из 5 звезд
0 оценок

0 оценок0 отзывов

Ваше мнение?

Нажмите, чтобы оценить

  Предварительный просмотр книги

  Si Amanda at ang Lumipas na Oras Amanda and the Lost Time - Shelley Admont

  Amanda, puwede mo bang ipasyal yung aso? tanong ng kanyang nanay.

  Amanda, can you go walk the dog? Amanda’s mom asked.

  Huwag muna ngayon. Mamaya na lang, sagot ni Amanda.

  Not now. I’ll do it later, Amanda replied.

  Kailan mo ba ako matutulungang gumawa ng sulat para sa kaarawan ni Tatay? tanong ng kanyang nakababatang kapatid na babae habang papatakbo sa silid ni Amanda. Buong araw na akong naghihintay.

  When will you help me make Dad’s birthday card? asked her little sister, running into Amanda’s room. I’ve been waiting all day.

  A picture containing indoor, person, computer, computer Description automatically generated

  Sa isang lingo pa ang kaarawan niya! tugon ni Amanda, kasabay ng buntong-hininga, at hindi man lamang lumilingon.

  His birthday isn’t for another week! Amanda replied, sighing, not even turning her head.

  Pwede nating gawin iyan bukas.

  We can do it tomorrow.

  Maya-maya, pumasok na rin ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ate Amanda, pwede mo ba akong basahan ng libro? tanong nito. Gustong-gusto ko kapag binabasahan mo ako. Lalo na ng mga kwento tungkol sa mga pirata.

  Later, her little brother came in too. Amanda, can you read me a book? he asked. "I

  Нравится краткая версия?
  Страница 1 из 1