Вы находитесь на странице: 1из 10

BAHAGIAN A ( 40 MARKAH ) Bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kereta dan motosikal ialah.

A B C D Asid Nafta Arang batu Minyak petrol

Di antara yang berikut, barang manakah yang dihasilkan oleh industri ringan? A B C D Kasut Kain batik Kain songket Keropok lekor

Soalan 3 berdasarkan Gambar 1

Gambar 1 Pekerjaan dalam Gambar 1 merujuk kepada pekerjaan dalam bidang A B C D Pertanian Pembinaan Perkhidmatan Perlombongan

Kegiatan ekonomi yang tidak diuruskan dengan baik boleh mendatangkan kesan terhadap alam sekitar kecuali A B C D Pencemaran Perubahan landskap Pertambahan penduduk Kepupusan flora dan fauna

Antara yang berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar? I II III IV A B C D Mengawal pencemaran Mewartakan kawasan hutan dan hidupan liar Menguatkuasakan undang-undang berkaitan alam sekitar Memberi kelonggaran terhadap aktiviti penerokaan sumber alam I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Kaum Melayu, Cina dan India telah bersetuju menjadikan ______________ sebagai bahasa perhubungan antara kaum. A B C D Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Melayu Bahasa Inggeris

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (1956) telah meletakkan bahasa Melayu sebagai.. A B C D Bahasa kedua Bahasa istana Bahasa daerah Bahasa Kebangsaan

Bagi menghadapi pilihan raya 1955, parti UMNO, MCA dan MIC telah bersatu dan membentuk ______________. A B C D Parti Buruh Parti Perikataan Parti Demokrasi Parti Sosialis

Soalan 9 berdasarkan Rajah 1. Rombongan Merdeka Wakil Parti Perikatan

Tun Abdul Razak Tunku Abdul Rahman Tun H.S. Lee T.H. Tan X Rajah 1

X dalam Rajah 1 di atas merujuk kepada A B C D Abdul Kadir Tun Dr. Ismail Tun Dr. Mahathir Tun V.T. Sambanthan

10

Peristiwa penurunan bendera Union Jack dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan berlaku di A B C D Stadium Negara Stadium Merdeka Stadium Bukit Jalil Padang Kelab Selangor

11

Tokoh yang digelar Bapa Kemerdekaan merujuk kepada.. A B C D Tunku Abdul Rahman Tun Abdul Razak Dato Onn bin Jaafar Tun Tan Cheng Lock

12

Selain negeri Tanah Melayu, Brunei, Sabah dan Sarawak, negeri manakah yang turut dicadangkan dalam gagasan awal pembentukan Malaysia? A B C D Laos Thailand Singapura Indonesia

13

Bilakah Singapura keluar dari Malaysia? A B C D 27 Mei 1961 31 Ogos 1957 9 Ogos 1965 16 September 1963

Batu bersurat Wang syiling lama Tembikar

Rajah 2 14 Penemuaan barang-barang bersejarah dalam Rajah 2 merupakan penemuan berbentuk A B C D Artifak Dokumen Senjata purba Bangunan bersejarah

15

Binaan Kota A Famosa di Melaka dikaitkan dengan penjajah A B C D British Belanda Perancis Portugis

16

Antara yang berikut, pasangan yang manakah benar? Kaum A B C D Sikh Melayu India Cina Seni Pertahankan Diri Judo Karate Silat Wushu

17

Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan ______________ berparlimen dan raja berperlembagaan A B C D Autokrasi Demokrasi Animisme Komunisme

18

Di antara yang berikut, yang manakah bidang kuasa kerajaan negeri? A B C D Pertahanan Pendidikan Keselamatan Lesen hiburan

Soalan 19 berdasarkan Gambar 2

Gambar 2

19

Gambar 2 di atas menunjukkan kebebasan yang diberikan kepada individu dari segi . A B C D Keagamaan dan kepercayaan Berani mengeluarkan pendapat Mengundi wakil untuk memimpin rakyat Menyertai mana-mana parti politik yang disukai

20

Sistem pengangkutan moden seperti monorel dan komuter dapat A B C D Menjimatkan masa perjalanan Mengurangkan pengangguran Meningkatkan pencemaran udara Meningkatkan penggunaan kenderaan di jalan raya

NAMA:..

TAHUN..

BAHAGIAN B ( 30 MARKAH ) SOALAN 1 A Suaikan aktiviti berikut dengan kesannya terhadap alam sekitar

Aktiviti Ekonomi

Kesan

Cari gali petroleum di Laut China Selatan.

a) Kepupusan flora dan fauna semakin terancam.

Pembakaran hutan untuk pertanian

b) Air laut tercemar dan kepupusan hidupan akuatik.

Pembalakkan di kawasan tanah tinggi

c)

Pencemaran air sungai yang serius.

4 Semburan racun serangga dan baja kimia di kebun sayur-sayuran

d) Habuk dan debu berterbangan mengakibatkan pencemaran udara ( 4 Markah )

Isi ruang kosong di bawah ini dengan berpandukan jawapan yang diberikan dalam kotak kesejahteraan negara berpuas hati wakil rakyat memimpin adil dan telus menang

Pilihan raya adalah suatu proses memilih

(1) ___________________

untuk memerintah sama ada di peringkat negeri atau persekutuan. Pilihan raya penting diadakan bagi menjamin (2) __________________. Rakyat berhak

memilih wakil yang dianggap layak (3) __________________ negara. Melalui pilihan raya, rakyat akan (4) __________________ dengan calon-calon yang (5) ________________ kerana undian dilakukan secara (6) _______________. ( 6 Markah ) C Nyatakan SATU contoh bagi setiap jenis warisan kesenian di bawah Bil 1 2 3 4 5 Warisan Kesenian Bidang Muzik Bidang Seni Kraf Bidang Seni Tari Bidang Permainan Tradisional Bidang Seni Mempertahankan Diri ( 5 Markah ) Contoh

SOALAN 2 A Nyatakan BENAR bagi penyataan yang benar dan SALAH bagi penyataan yang salah dalam kotak yang disediakan.

Di negara kita telekomunikasi berkembang pesat dengan penubuhan Koridor Raya Multimedia

Sekolah bestari merupakan proses pembelajaran di sekolah menggunakan papan putih

Kad Pintar mengandungi pelbagai maklumat yang boleh digunakan sebagai kad elektronik dan kad kredit

Menara Kuala Lumpur adalah antara tempat yang terangkum dalam Koridor Raya Multimedia (MSC)

Kemudahan Internet dan komputer hanya terdapat di sekolah-sekolah di bandar sahaja

( 5 Markah )

SOALAN 3 Jawab soalan-soalan yang berikut berdasarkan gambar yang diberi.

1.

Apakah peristiwa yang ditunjukkan dalam gambar di atas? ________________________________________________________________

2.

Bilakah tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu? ________________________________________________________________

3.

Di manakah berlangsungnya upacara di atas? ________________________________________________________________

4.

Siapakah yang membacakan perisytiharan kemerdekaan? ________________________________________________________________

5.

Mengapakah rakyat di negara kita berasa bangga dengan peristiwa di atas? ________________________________________________________________ ( 10 Markah )