Вы находитесь на странице: 1из 5

2.3.

. ,
, .

.
, .
1. ,
, : ...
... ,
, , 2.
, .
. ( )
.
, , .
. (.
, . , . ),
, , ,
.
, 3.
.
4. . , ,
.
( ). , ,
5. .
,
: , , , , (1595 .) 6, (1578 .)7.
, (1578 .)8, , 9.
,
. ,
. , , , , , ,
10. : ,
(1444 .)11. , , , , ,
12. , ,
1

: i.-. .: 8 . / .: . . i i. ., 1995. . 1: i
i. . 83.
2
. . 76.
3
. ... . 112.
4
i I. . i i i i (XIV XVII .): . . ... i. : 07.00.07 / I- , ii i . ., 1995. . 26 27.
5
. , : XV XVIII .: 3 . ., 1986 1992. . II. .
153.
6
. . VIII. . 447 446, 448.
7
. . III. . 236.
8
. . III. . 236.
9
i i 1588... . 13, . 9, 10.
10
. . III. . 107 (1559 .); . . VIII. . 356 (1593 .), 448 (1595 .).
11
. . I. . 18.
12
i i 1588... . 13, . 7. . 446.

, , 13.
.
14. 1588 . :
, 15.

, , .
, .
,
, : ... , ,
, , , 16. , ,
. 1559 .

17.
(1578 .)18.
, ( ),
, , ( ), , 19. ,
20, ( 21).
22. , ,
. .
, , , , , ,
.
23.
. .
24, :
, 25.
, ,
.
: , , ,
, 26.
: , ,
(). ( )
. , : 27,
28. ,
300 29. ,
13

i i 1588... . 13, . 9. . 446 447.


. . XXX. . 158.
15
i i 1588... . 13, . 10. . 446 447.
16
. . I. . 8 10.
17
. . I. . 149 150.
18
... . IV. . 210.
19
i i 1588... . 13, . 9, 10. . 446 447.
20
. . XIV. . 228.
21
. . XIV. . 21.
22
. . XIV. . 202; i i 1588... . 13, . 9, 10.
23
. . II. . 153.
24
i . ., . . ... . 8.
25
. . XIV. . 21.
26
Gobiowski . Domy i dwory przy tm opisanie. Warszawa, 1830. S. 68.
27
. . XIV. . 21; . o... . 11.
28
. . XXI. . 231 232.
29
// . ., 1907. . 17: . . C. 61.
14

, ,
. , .
, .
XVI . :
, , .30
.
,
31. XVI . .
. XVI . 32,
33.
, 34.
, . XIV .
35. XVI . .
( ), ,
, 36. XVI .
,
37.
38. :
, , , 39.
XV
XVI . XV . Aqua
vitae ( ), .
. , XIV . 40.
.
, 41. . : ,
, , ,
(1578 .)42.
.

, . , 43.
.
,
44.
.
, 45, ,
30

i . . : i ii. ., 1988. C. 20.


i . . ... C. 16.
32
. . XIV. . 21.
33
. ., 1824. . 1. C. 2 (1423 .); . . VIII. . 390 392 (1594 .).
34
i i 1588... . 10, . 10. . 425.
35
i . ., . . ... . 7.
36
. ... . 111.
37
. ... . 31 32.
38
Gloger Z. Encyklopedja staropolska . IV. S. 440.
39
Gobiowski . Domy i dwory S. 112 113.
40
Gobiowski . Domy i dwory S. 107.
41
i . . ... C. 16.
42
... . IV. . 164.
43
. . : Solomo Pantherus Leucorussus, XVI . XVII . ., 1983. C. 30.
44
. . 76.
45
. 67 68, 81.
31

(1394 .)46. .
, , 47.
XVI . , ,
. ,
. .
48. :
49.
. XV . .
. .
, . .
, 70- XV . 50
XVI .
XVI . , ,
. , , 51,
(), , , 52. ,
, . ( , ,
, 1593 .)53, ( , 1595 .)54.
,
(, )55.
- ,
, , 56.
:
, , , 57, (
, 1541 1542 .)58.
, , 59
() 60.
. ,
, .
61.
, .

. . ,
62.
46

Dlugosz J. Rocznicki czyli... S. 265.


i . ., . . . 7 8.
48
. ... . 31.
49
. ... . 31.
50
. . 28 29.
51
. . XIV. . 21.
52
. . XIV. . 357; . . I. . 77.
53
. . I. . 356.
54
. . I. . 448.
55
i I. . i ... . 123.
56
. . // 1980 : . .,
1981. . 68.
57
. . XIV. . 357, 437, 451.
58
. . II. . 381.
59
. ., . ., i . I. ... . 68.
60
. . XIV. . 451.
61
i . ., . . i . 48 51.
62
. . 28 29.
47


, .
.
.
XIV XV .
. , ,
. XIV XVI .
. XVI .
, ,
,
63.

63

. . XIV XVI . // . .
. 3: i. ii. i. . 1998. 2. . 3 6.