You are on page 1of 6

Ngu Van

H THNG CU HI N THI VO LP 10
I. CHUYN NGI CON GI NAM XNG Cu 1: Trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm. Cu 2: Tm tt truyn Chuyn ngi con gi Nam Xng Cu 3: Nu nhng chi tit truyn k v ngha ca chng trong truyn. Cu 4: Bng cch kt thc ti tnh: Chuyn ngi con gi Nam Xng t co hin thc x hi phong kin bt cng v ng thi th hin tm lng nhn o ca nh vn. Cu 5: Nu suy ngh ca em v nhn vt V Nng trong Chuyn ngi con gi Nam Xng Cu 6: Nhng c sc v ngh thut ca Chuyn ngi con gi Nam Xng Cu 7: Phn tch gi tr nhn o trong Chuyn ngi con gi Nam Xng II. CHUYN C TRONG PH CHA TRNH Cu 8: Trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm Cu 9: Nu suy ngh ca em v cuc sng ca cha Trnh. Cu 10: Chuyn c trong ph cha Trnh ca Phm nh H khng ch t co thi quen n chi xa x ca cha Trnh m qua tc gi cng vch trn c thi nhng nhiu ca quan li thi by gi. III. HONG L NHT THNG CH (HI TH 14) Cu 11: Trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm. Cu 12: Tm tt hi th 14 ca chuyn Hong L nht thng ch Cu 13: Nu ni dung chnh ca hi th 14. Ti sao cc tc gi l ngi vn trung thnh vi nh L m li vit v Quang Trung hay v thc n vy? Cu 14: Cm nhn v hnh tng Quang Trung trong hi th 14. Cu 15: c hi th 14 ca Hong L nht thng ch ngi c khng th qun li ni ca Quang Trung bn hi o Tam ip. IV: TRUYN KIU Cu 16: Trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm

Cu 17: Tm tt truyn Kiu. Cu 18: Gi tr nhn o ca truyn Kiu ca Nguyn Du. Cu 19: Cm nhn on trch Cnh ngy xun. Cu 20: Bc chn dung ch em Thy Kiu. Cu 21: Bn cht con bun ca M Gim Sinh. Cu 22: Tm trng Thy Kiu trong on trch Kiu lu Ngng Bch. Cu 23: Bc chn dung Thy Kiu V. LC VN TIN Cu 24: Trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm Cu 25: Tm tt tc phm Lc Vn Tin. Cu 26: Cm nhn ca em v cuc sng ca Ng ng. Cu 27: Cm nhn v nhn vt Lc Vn Tin v Kiu Nguyt Nga. VI. VN HC TRUNG I Cu 28: Phn tch v p v s phn ca ngi ph n qua tc phm Chuyn ngi con gi Nam Xng v cc on trch trong Truyn Kiu. Cu 29: B mt xu xa ca giai cp thng tr, x hi phong kin c th hin nh th no qua cc tc phm Chuyn c trong ph cha Trnh, Hong L nht thng ch v Truyn Kiu Cu 30: Phn tch hnh tng cc nhn vt. Nguyn Hu Lc Vn Tin Cu 31: Qua cc on trch ca Truyn Kiu hy phn tch gi tr nhn o ca Truyn Kiu. Cu 32: Phn tch nhng thnh cng v ngh thut ca Truyn Kiu. VN HC HIN I: HC K I VII. NG CH Cu 33: Chp nguyn vn bi th v trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm, suy ngh v nhan ca tc phm.

Cu 34: Cm nhn v hnh nh anh b i trong khng chin chng Php. Cu 35: Cm th kh th cui ca bi th ng Ch. VIII. BI TH V TIU I XE KHNG KNH Cu 36: Chp nguyn vn bi th v trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm, suy ngh v nhan ca tc phm. Cu 37: Cm nhn v hnh nh nhng chin s li xe Trng Sn. Cu 38: Cm nhn v cu th cui. Cu 39: So snh anh b i trong khng chin chng Php v anh b i trong khng chin chng M. IX. ON THUYN NH C Cu 40: Chp nguyn vn bi th v trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm. Cu 41: Bi th khng ch khc ha hnh nh thin nhin m l m cn v ln hnh nh nhng con ngi lao ng. Cu 42: Phn tch s lp li hai ln ca cu th trong kh u v kh cui: Cu ht cng bum cng gi khi. X. BP LA Cu 43: Chp nguyn vn bi th v trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm. Cu 44: Phn tch v p ca hnh nh bp la trong bi th. Cu 45:Phn tch hnh nh ngi b trong hi tng v cm nhn ca ngi chu. Cu 46: Nhng c sc v ngh thut ca bi th. Cu 47: Cm nhn v on th c t nhm Cu 48: Suy ngh v nhan ca tc phm. XI. KHC HT RU NHNG EM B LN TRN LNG M Cu 49: chp nguyn vn bi th v trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm, suy ngh v nhan ca tc phm. Cu 50: Hnh nh ngi m T i trong khng chin chng Php. Cu 51: Cm nhn v hai cu th

Mt tri ca bp th nm trn i, Mt tri ca m em nm trn lng. XII. NH TRNG Cu 52: Chp nguyn vn bi th v trnh by nhng hiu bit ca em v tc giar v tc phm, suy ngh v nhan ca tc phm. Cu 53: Cm nhn ca em v bi th. Cu 54: ngha biu tng ca vng trng. Cu 55: Phn tch hnh nh vng trng v thi ca nh th khi bt gp hnh nh vng trng. Cu 56: Tnh trit l v chiu su suy ngm ca bi th th hin r nht on th no? V so em khng nh nh vy? XIII. LNG Cu 57: Trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm, suy ngh v nhan ca tc phm. Cu 58: Tm tt truyn ngn. Cu 59: Cm nhn v nhn vt ng Hai. XIV: CHIC LC NG Cu 60: Trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm, suy ngh v nhan ca tc phm. Cu 61: Tm tt truyn. Cu 62: Cm nhn v nhn vt b Thu. Cu 63: Tnh yu con ca nhn vt ng Su. Cu 64: Cm nhn v tnh cha con. XI: LNG L SAPA Cu 65: Trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm, suy ngh v nhan ca tc phm. Cu 66: Tm tt truyn. Cu 67: V p ca thin nhin SaPa.

Cu 68: V p ca nhng con ngi SaPa. Cu 69: Suy ngh v nhn vt anh thanh nin. Cu 70: Cm nhn v nhng con ngi n vi SaPa. Cu 71: Ngh thut c sc ca tc phm. VN HC HIN I: HC K II XVI. CON C Cu 72: Chp nguyn vn bi th v trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm, suy ngh v nhan ca tc phm. Cu 73: Hnh nh con c qua li ru ca m gn vi chng ng i ca con. Cu 74: Suy ngh v ngha trit l li ru ca tnh m. Cu 75: Phn tch cch vn dng ca dao ca Ch Lan Vin trong bi th. Cu 76: Ging iu bi th c g c sc? Vai tr ca n trong vic th hin t tng ch o ca ton bi. Cu 77: Qua bi th em c suy ngh g v nhng li ht ru. Cu 78: Cm nhn kh cui bi th. Cu 79: Suy ngh v tm lng ngi m qua hai dng th: Con d ln vn l con ca m, i ht i lng m vn theo con. XVII: MA XUN NHO NH Cu 80: Chp nguyn vn bi th v trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm, suy ngh v nhan ca tc phm. Cu 81: Cm xc trc ma xun thin nhin. Cu 82: Cm xc trc ma xun t nc, con ngi. Cu 83: c nguyn trc ma xun ca nh th. XVIII. SANG THU Cu 84: Chp nguyn vn bi th v trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm, suy ngh v nhan ca tc phm.

Cu 85: V p ca thin nhin lc giao ma. Cu 86: Gii thch ngha trit l 2 cu th cui. XIX: VING LNG BC Cu 87: Chp nguyn vn bi th v trnh by nhng hiu bit ca em v tc gi v tc phm, suy ngh v nhan ca tc phm. Cu 88: Hy phn tch bi th Ving lng Bc ca Vin Phng hiu c tm lng thnh knh thing ling ca tc gi, cng nh ca nhn dn ta i vi vi Bc. Cu 89: c nguyn ca nh th trc khi ri lng Bc. Cu 90: Phn tch 2 cu th: Bc nm trong gic ng bnh yn, Gia mt vng trng sang du hin