Вы находитесь на странице: 1из 11

S tht v mua bn t phn l bn nn ti Bnh Dng

BS Kim Oanh,

Em Kim Oanh xut thn t gc Hu Em m heo chy ch(1) ngoi qu Ri m hi em b qu chy trn t phng Nam lun m rng vng tay Em tnh c bc vo ngh c t i em pht nh con diu gp gi Em kim tin d nh ht l cy Em u hiu kinh doanh lun sng gi Bin ng khn lng, em bit u chng ! Sao em c lao i nh tn bn m ht d n ny, n d n kia Em u bit anh thng em nhiu lm Nhn dng em gy anh mt ng hng m Anh nghe ni em vay tin hi nng u t hay la o vy em !? S nhn vin em ui kh nhiu ri Ri d n ai cng em gii phng !? Sng chm li hi Kim Oanh yu du

Th trng ny cn kh lm nha em Nn rt gn cng nhiu cng tt Anh ch s mnh phi chia xa Ngy anh n l ngy em vo khm(2) l ni anh s nht th gian.

(Ghi ch: em = Cty Kim Oanh; chy ch(1) = b mi ngoi ch; khm(2) = nh t) ********

BS t Xanh,

Lng Tr Thn cha hc ht trng lng Bng mt ngy tr thnh Gim c Mt tp on c ting t phng Nam Nhng ai bit, ai ng trong ! Mt t Xanh chuyn la di khch hng Anh o to mt by nhn vin di N banh chnh, ht gi trn my khch hng dnh chng phi than i

Anh bc n t lnh chim u Rng t thing, t ngc, Kim cng Ri bn xong, anh ln mt tm hi D n v ton nm trn giy Bn va xong anh qut nga truy phong khch hng b v cng d n C mc um tm, cy ci sum s n b gm c mc ngang qa gi Hi t Xanh anh c cn Lng Tr D n Sui Son hay Sui Vng y nh !? t lm nh hay t ngh ngn thu Xin khuyn anh hy sng tht lng mnh ng la di khch hng thm na Bi v tin m lng tri mt ht Sng thanh thn cho lng thanh thn Cuc sng ny ch tm b thi anh.

(Ghi ch: anh = Cty t Xanh)

BS Thin c,

Anh vo web, anh thy em Thin c Em lp ra chi lm web th kia !? Th trng kh sao em khng hiu Qung co google tn km lm bit khng !? Em yu vn, xin em ng ra gi Ko c ngy t ng gy thy xng Anh ni th, mong em ng nng mt V th trng vn kh khn chung Gi em tht ai nghe xong cng s L mua ri ngm ng nut cay Em qung co Mandara no vy? ng pha ra d n ca Vit Sing La khch hng c ngy tr gi Bi khch hng nui sng chnh em Sng trung thc anh khuyn em hy nh ng di dt m rc ha vo thn

(Ghi ch: em = Cty Thin c) **************

BS i Tn,

Cng a c khai trng d n M Phc 2 bn chy nhanh gh H tng u? E ha lo nh ci Khch hng , s hng u chng thy? Khch hng tm, em phi trn chui c tip sc em khai trng Ho Li Tht bt ng, em cht phanh thy Cng a c em bin thnh i Tn Trn khch hng, em phi i tn Anh nghe ni em ang cp cu (3) Th oxy c mt lm khng !? Bc s bo em gi gn sc khe Em qa yu, em khng nn manh ng V hn em c th la xc ngay Anh chc em tai qua nn khi cng nhau xy dng li t u

(Ghi ch: em = Cty i Tn, cp cu (3)= sp ph sn) *************

BS Cng Thnh Pht,

Cng Thnh Pht em u ri nh! Sao trn chui, trn nhi th em !? Vn phng em, sao em du bit Em s ngi(4) pht hin ra sao !?? Em treo khp cc hang cng ng hm Nhng bng rn qung co lm xm Em u bit S Thng Tin(5) bit ! ghi em vo s Nam To (6) Ri mt ngy, thn em treo trn gi Trm u em la khi c nha em Em bi bn c thnh ph p

Sao v tin m em thiu lng tm Sng cao u, ng nh loi chut cng C m m treo by khp ni ni Em s cht nu em cn tip tc Kiu bi en thnh ph hng ngy (Ghi ch: em = Cty CTP; ngi(4)= c quan php lut; S Thng tin(5)= S Thng tin v du lch; s Nam To(6)= Danh sch en b theo di) ***************

BS Bnh Minh, Bnh Minh em, mt thi vang bng Qung co no cng thy bng dng em Anh ngng m, mi khi xem t bo y ri, qung co Bnh Minh Sao gi y em theo Cng Thnh Pht Bi bng rn, em treo khp mi ni Em gp sc bi en thnh ph Anh bit chc ngn sch em cn kit Gng duy tr tng thng phi khng em !?? Nu c cht, hy cht trong danh d ng v tin m mt ht lng tri

Tng lai , lun lun bng sng Ring Bnh Minh c sng ni khng!? (Ghi ch: em = Cty Bnh Minh) **********************

BS t Qy,

i t Qy, em cha y mt tui Sao phn em bi t th kia !? Becamex ui em ra ri nh ! Em ng bun sao s phn hm hiu Em c bc, anh s du em bc Th trng kia cn kh lm nha em C chu ng ri em s c Mng kinh doanh cng kh lm thay. (Ghi ch: em= Cty t Qy) ************

BS S Hng,

S Hng i, em u ri nh !? Chuyn vn phng sao khng bo anh hay !? Lc bt u, thy em honh trng nh ! Sao gi y em n ni u ? Em co cm, em ch ngy qut khi Hay em s b trn mt tm Khng qung co, khng thy em u ht L mt em ri, anh bit sng cng ai. (Ghi ch: em = Cty S Hng) ************** BS Ct Vng, Ht Long An em quay v M Phc Em a ra nhiu d n ma Ht nm mt (51ha) ri n hai by mt (271ha) Em qung co ba hoa la o No c quyn phn phi ch mnh em Anh nghe xong m pht run cm cp Chc d n ny sp bin thnh ma Em c ng em la c nh

Ch v em cn qa ngy th Anh c bo thy em sing qung co Anh cui u bi phc em lun Anh ch s mt ngy khng xa lm Vng bng em ri ch c mnh anh Anh hi tic khng khuyn em kp gi y m hn vi thin thu Kt: Li danh bng bnh nh my khi Cn nim tin di sui vng

(Ghi ch: em = Cty Ct Vng)

BS Becamex, Becamex, anh l ngi anh c Sao gi y, anh i l(6) th kia ! Anh ku cu, c cc sn n cu Nhng hi i, cng chu b tay ! Th trng kh, c ai ng anh nh !? Anh ku tri, m tri c hay Cc em y cng sp phanh thy

Sao em gip cho anh c na Thi gi y, ai m hn ngi ny Ch th trng, ri mi tnh nha anh Nu anh cht, em cht chm theo mt Anh c gng m sng nha anh Chc anh khe du em i tip Th trng ny ri s c tng lai. (Ghi ch: anh = Cty Becamex, i l(6)= khng bn c, thiu vn trm trng)