You are on page 1of 6

www.xaydungvietnam.

vn
Hotline: 0932 059 176 (Mr Trng)

www.thepbaotin.com

BNG BO GI
S: BTS12-02-11/BGTH/SeAH
136 Nguyn Vn Th, P. a Kao, Q1, TP.HCM

Knh gi: Qu khch hng

MST: 0 3 1 1 4 5 8 7 6 2
S ti khon: 2 0 1 1 1 0 1 7 3 2 0 0 1
Ti: Ngn hng TMCP Qun i
Chi nhnh: Bc Si Gn
T: 0932 059 176 - 0973 852 798
Email: thepbaotin@gmail.com
CNG TY TNHH THP BO TN
Ngi gi: Gip Vn Trng
Mobile: 0932.059.176
Yahoo & Skype: thepbaotin

Trc tin Cng ty TNHH Thp Bo Tn xin gi n Qy cng ty li cho trn trng.
Cng ty TNHH Thp Bo Tn cung cp cc loi thp ng, thp hp, thp trn c, thp tm, ph kin van, co, t, mt bch,
ng inox, ph kin PCCC, ng nha v ph kin, vt liu xy dng, san lp mt bng...
Xy dng cc cng trnh dn dng, cng nghip. c bit: bn ct san lp, cho thu xe v my mc phc v san lp mt
bng.
Theo yu cu, Cng ty TNHH Thp Bo Tn xin knh gi bng bo gi nh sau:
Quy cch sn phm
STT

Tn sn phm

Size
(DN)

K
ngoi
(mm)

Dy
(mm)

Chiu
di
ng
(m)

Kg/ng

n gi
n
S
ng thp hn ng thp hn
v
lng
m km
en
tnh
(VND)
(VND)

Ghi ch

1 ng thp hn SeAH - Tiu chun: ASTM A53, BS 1387, JIS

10A

KS D3562-1999
JISG 3454-1988

15A

KS D3562-1999
JISG 3454-1988

Cng ty TNHH Thp Bo Tn

17.1

1.5

6.0

3.46

ng

84,400

65,000

17.1

1.6

6.0

3.67

ng

89,400

68,900

17.1

1.8

6.0

4.07

ng

99,300

76,600

17.1

1.9

6.0

4.27

ng

104,200

80,300

17.1

2.0

6.0

4.47

ng

108,900

83,900

17.1

2.1

6.0

4.66

ng

113,600

87,600

17.3

2.3

6.0

5.10

ng

124,400

95,900

17.3

2.8

6.0

6.01

ng

146,400

112,900

21.2

1.5

6.0

4.37

ng

106,600

82,100

21.2

1.6

6.0

4.64

ng

113,100

87,200

21.2

1.8

6.0

5.17

ng

125,900

97,100

21.2

1.9

6.0

5.43

ng

132,200

101,900

21.2

2.0

6.0

5.68

ng

138,500

106,700

21.2

2.1

6.0

5.93

ng

144,700

111,500

21.2

2.3

6.0

6.43

ng

156,800

120,800

21.2

2.5

6.0

6.92

ng

168,600

130,000

21.4

2.6

6.0

7.23

ng

176,300

135,900

21.4

3.0

6.0

8.17

ng

199,100

153,400

21.4

3.2

6.0

8.62

ng

210,000

161,900

21.7

2.8

6.0

7.83

ng

190,800

147,100

21.7

3.2

6.0

8.76

ng

213,500

164,600

22

1.5

6.0

4.55

ng

110,900

85,500

22

1.6

6.0

4.83

ng

117,700

90,700

22

1.8

6.0

5.38

ng

131,100

101,100

ng thp v Ph kin

thepbaotin@gmail.com

Trang 1

www.xaydungvietnam.vn
Hotline: 0932 059 176 (Mr Trng)

www.thepbaotin.com
Quy cch sn phm

STT

Tn sn phm

Size
(DN)

15A

20A

KS D3562-1999
JISG 3454-1988

25A

KS D3562-1999
JISG 3454-1988

Cng ty TNHH Thp Bo Tn

n gi
n
S
ng thp hn ng thp hn
v
lng
m km
en
tnh
(VND)
(VND)

K
ngoi
(mm)

Dy
(mm)

Chiu
di
ng
(m)

22

1.9

6.0

5.65

ng

137,700

106,200

22

2.0

6.0

5.92

ng

144,300

111,200

22

2.1

6.0

6.18

ng

150,700

116,200

22

2.3

6.0

6.70

ng

163,400

125,900

22

2.5

6.0

7.21

ng

175,800

135,500

22

2.6

6.0

7.46

ng

181,900

140,200

22

3.0

6.0

8.43

ng

205,600

158,400

22

3.2

6.0

8.90

ng

217,000

167,200

Kg/ng

26.65

1.5

6.0

5.58

ng

136,000

104,900

26.65

1.6

6.0

5.93

ng

144,500

111,400

26.65

1.8

6.0

6.62

ng

161,300

124,300

26.65

1.8

6.0

6.62

ng

161,300

124,300

26.65

2.0

6.0

7.29

ng

177,800

137,000

26.65

2.1

6.0

7.63

ng

185,900

143,300

26.65

2.3

6.0

8.29

ng

202,000

155,700

26.65

2.5

6.0

8.93

ng

217,700

167,800

26.9

2.6

6.0

9.35

ng

227,800

175,600

26.9

3.0

6.0

10.61

ng

258,600

199,300

26.9

3.2

6.0

11.22

ng

273,500

210,800

26.9

3.6

6.0

12.41

ng

302,500

233,200

26.9

4.0

6.0

13.55

ng

330,300

254,600

27.2

2.9

6.0

10.43

ng

254,100

195,900

27.2

3.4

6.0

11.97

ng

291,800

224,900

33.5

1.5

6.0

7.10

ng

173,100

133,400

33.5

1.6

6.0

7.55

ng

184,100

141,900

33.5

1.8

6.0

8.44

ng

205,800

158,600

33.5

1.9

6.0

8.88

ng

216,500

166,900

33.5

2.0

6.0

9.32

ng

227,200

175,100

33.5

2.1

6.0

9.76

ng

237,800

183,300

33.5

2.3

6.0

10.62

ng

258,800

199,500

33.5

2.5

6.0

11.47

ng

279,500

215,400

33.5

2.6

6.0

11.89

ng

289,700

223,300

33.5

3.0

6.0

13.54

ng

330,000

254,300

33.8

3.2

6.0

14.49

ng

353,100

272,200

33.8

3.6

6.0

16.09

ng

392,100

302,200

33.8

4.0

6.0

17.64

ng

429,900

331,300

34

3.4

6.0

15.39

ng

375,200

289,200

34

3.9

6.0

17.37

ng

423,300

326,300

ng thp v Ph kin

thepbaotin@gmail.com

Ghi ch

Trang 2

www.xaydungvietnam.vn
Hotline: 0932 059 176 (Mr Trng)

www.thepbaotin.com
Quy cch sn phm

STT

Tn sn phm

Size
(DN)

32A

KS D3562-1999
JISG 3454-1988

40A

KS D3562-1999
JISG 3454-1988

Cng ty TNHH Thp Bo Tn

n gi
n
S
ng thp hn ng thp hn
v
lng
m km
en
tnh
(VND)
(VND)

K
ngoi
(mm)

Dy
(mm)

Chiu
di
ng
(m)

42.2

1.5

6.0

9.03

ng

220,200

169,700

42.2

1.6

6.0

9.61

ng

234,300

180,600

42.2

1.8

6.0

10.76

ng

262,300

202,100

42.2

1.9

6.0

11.33

ng

276,100

212,800

42.2

2.0

6.0

11.90

ng

290,000

223,500

42.2

2.1

6.0

12.46

ng

303,700

234,100

42.2

2.3

6.0

13.58

ng

331,000

255,100

42.2

2.5

6.0

14.69

ng

357,900

275,900

42.2

2.6

6.0

15.23

ng

371,300

286,200

42.2

3.0

6.0

17.40

ng

424,100

326,900

42.5

3.2

6.0

18.61

ng

453,500

349,600

42.5

3.6

6.0

20.72

ng

505,000

389,300

42.5

4.0

6.0

22.79

ng

555,400

428,100

42.7

3.6

6.0

20.83

ng

507,600

391,300

42.7

4.5

6.0

25.43

ng

619,900

477,800

Kg/ng

48.1

1.5

6.0

10.34

ng

252,100

194,300

48.1

1.6

6.0

11.01

ng

268,300

206,800

48.1

1.8

6.0

12.33

ng

300,600

231,700

48.1

1.9

6.0

12.99

ng

316,600

244,000

48.1

2.0

6.0

13.64

ng

332,500

256,300

48.1

2.1

6.0

14.29

ng

348,400

268,500

48.1

2.3

6.0

15.59

ng

379,900

292,800

48.1

2.5

6.0

16.87

ng

411,100

316,900

48.1

2.6

6.0

17.50

ng

426,600

328,800

48.1

3.0

6.0

20.02

ng

487,900

376,100

48.4

3.2

6.0

21.40

ng

521,600

402,100

48.4

3.6

6.0

23.86

ng

581,600

448,300

48.4

4.0

6.0

26.28

ng

640,500

493,700

48.4

4.5

6.0

29.23

ng

712,400

549,100

48.4

5.0

6.0

32.11

ng

782,600

603,200

48.6

3.7

6.0

24.58

ng

599,100

461,800

48.6

4.5

6.0

29.36

ng

715,700

551,600

59.9

1.8

6.0

15.47

ng

377,200

290,700

59.9

1.9

6.0

16.31

ng

397,400

306,300

59.9

2.0

6.0

17.13

ng

417,600

321,900

59.9

2.1

6.0

17.96

ng

437,700

337,400

59.9

2.3

6.0

19.60

ng

477,800

368,300

59.9

2.5

6.0

21.23

ng

517,500

398,900

59.9

2.6

6.0

22.04

ng

537,300

414,100

ng thp v Ph kin

thepbaotin@gmail.com

Ghi ch

Trang 3

www.xaydungvietnam.vn
Hotline: 0932 059 176 (Mr Trng)

www.thepbaotin.com
Quy cch sn phm

STT

Tn sn phm

Size
(DN)

50A

KS D3562-1999
--JISG 3454-1988

65A

KS D3562-1999
---JISG 3454-1988

80A

KS D3562-1999

Cng ty TNHH Thp Bo Tn

n gi
n
S
ng thp hn ng thp hn
v
lng
m km
en
tnh
(VND)
(VND)

K
ngoi
(mm)

Dy
(mm)

Chiu
di
ng
(m)

59.9

2.9

6.0

24.46

ng

596,100

459,500

59.9

3.0

6.0

25.26

ng

615,600

474,500

59.9

3.2

6.0

26.85

ng

654,300

504,400

60.3

3.6

6.0

30.20

ng

736,100

567,400

60.3

4.0

6.0

33.32

ng

812,100

626,000

60.3

4.5

6.0

37.15

ng

905,600

698,000

60.3

5.0

6.0

40.91

ng

997,200

768,600

60.5

3.2

6.0

27.13

ng

661,300

509,700

60.5

3.9

6.0

32.66

ng

796,100

613,600

60.5

4.9

6.0

40.31

ng

982,500

757,300

75.6

1.9

6.0

20.72

ng

505,000

389,200

75.6

2.0

6.0

21.78

ng

530,900

409,200

75.6

2.1

6.0

22.84

ng

556,600

429,000

75.6

2.3

6.0

24.94

ng

608,000

468,600

75.6

2.5

6.0

27.04

ng

659,100

508,000

75.6

2.6

6.0

28.08

ng

684,500

527,600

75.6

2.9

6.0

31.19

ng

760,300

586,000

75.6

3.2

6.0

34.28

ng

835,500

644,000

76.0

3.6

6.0

38.56

ng

940,000

724,500

76.0

4.0

6.0

42.61

ng

1,038,600

800,600

76.0

4.5

6.0

47.61

ng

1,160,300

894,400

76.0

5.0

6.0

52.53

ng

1,280,300

986,800

76.3

4.5

6.0

47.81

ng

1,165,200

898,100

76.3

5.2

6.0

54.70

ng

1,333,300

1,027,700

76.3

6.0

6.0

62.41

ng

1,521,200

1,172,500

Kg/ng

88.7

1.9

6.0

24.40

ng

594,800

458,400

88.7

2.0

6.0

25.66

ng

625,300

482,000

88.7

2.1

6.0

26.91

ng

655,900

505,500

88.7

2.3

6.0

29.40

ng

716,700

552,400

88.7

2.5

6.0

31.89

ng

777,200

599,000

88.7

2.6

6.0

33.12

ng

807,300

622,300

88.7

2.9

6.0

36.82

ng

897,300

691,600

88.7

3.2

6.0

40.48

ng

986,700

760,500

88.7

3.6

6.0

45.33

ng

1,104,800

851,600

88.8

4.0

6.0

50.19

ng

1,223,300

942,900

88.8

4.5

6.0

56.13

ng

1,368,100

1,054,500

88.8

5.0

6.0

62.00

ng

1,511,100

1,164,700

88.8

6.0

6.0

73.51

ng

1,791,600

1,381,000

89.1

4.5

6.0

56.33

ng

1,372,900

1,058,200

ng thp v Ph kin

thepbaotin@gmail.com

Ghi ch

Trang 4

www.xaydungvietnam.vn
Hotline: 0932 059 176 (Mr Trng)

www.thepbaotin.com
Quy cch sn phm

STT

Tn sn phm

Size
(DN)

KS D3562-1999
---JISG 3454-1988

n gi
n
S
ng thp hn ng thp hn
v
lng
m km
en
tnh
(VND)
(VND)

K
ngoi
(mm)

Dy
(mm)

Chiu
di
ng
(m)

89.1

5.5

6.0

68.03

ng

1,658,200

1,278,100

89.1

6.6

6.0

80.56

ng

1,963,700

1,513,600

Kg/ng

Ghi ch

ng
KS D3562-1999
---JISG 3454-1988

90A

100A

KS D3562-1999
---JISG 3454-1988

125A
KS D3562-1999
---JISG 3454-1988

150A
KS D3562-1999
---JISG 3454-1988

Cng ty TNHH Thp Bo Tn

101.6

4.5

6.0

64.65

ng

1,575,800

1,214,600

101.6

5.7

6.0

80.88

ng

1,971,300

1,519,500

101.6

7.0

6.0

97.98

ng

2,388,100

1,840,700

113.5

2.0

6.0

33.00

ng

804,200

619,900

113.5

2.1

6.0

34.61

ng

843,700

650,300

113.5

2.3

6.0

37.84

ng

922,400

710,900

113.5

2.5

6.0

41.06

ng

1,000,800

771,400

113.5

2.6

6.0

42.66

ng

1,039,900

801,500

113.5

2.9

6.0

47.46

ng

1,156,700

891,600

113.5

3.2

6.0

52.22

ng

1,272,900

981,100

113.5

3.6

6.0

58.54

ng

1,426,800

1,099,800

113.5

4.0

6.0

64.81

ng

1,579,600

1,217,500

114.1

4.5

6.0

72.97

ng

1,778,700

1,371,000

114.1

5.0

6.0

80.71

ng

1,967,300

1,516,300

114.1

6.0

6.0

95.97

ng

2,339,100

1,802,900

114.3

4.9

6.0

79.32

ng

1,933,200

1,490,100

114.3

6.0

6.0

96.14

ng

2,343,400

1,806,300

114.3

7.1

6.0

112.62

ng

2,744,900

2,115,700

141.3

3.96

6.0

80.47

ng

1,961,400

1,511,800

141.3

4.78

6.0

96.55

ng

2,353,400

1,813,900

141.3

5.56

6.0

111.67

ng

2,721,800

2,097,900

141.3

6.55

6.0

130.59

ng

3,183,000

2,453,400

141.3

7.11

6.0

141.17

ng

3,440,800

2,652,100

139.8

5.10

6.0

101.64

ng

2,477,500

1,909,600

139.8

6.60

6.0

130.07

ng

3,170,400

2,443,700

139.8

8.10

6.0

157.84

ng

3,847,100

2,965,300

168.3

3.96

6.0

96.29

ng

2,347,000

1,809,000

168.3

4.78

6.0

115.65

ng

2,818,800

2,172,700

168.3

5.56

6.0

133.88

ng

3,263,100

2,515,200

168.3

6.35

6.0

152.16

ng

3,708,700

2,858,600

168.3

7.11

6.0

169.57

ng

4,133,100

3,185,700

165.2

5.50

6.0

129.96

ng

3,167,600

2,441,600

165.2

7.10

6.0

166.09

ng

4,048,200

3,120,300

165.2

9.30

6.0

214.52

ng

5,228,700

4,030,200

ng thp v Ph kin

thepbaotin@gmail.com

Trang 5

www.xaydungvietnam.vn
Hotline: 0932 059 176 (Mr Trng)

www.thepbaotin.com
Quy cch sn phm

STT

Tn sn phm

Size
(DN)

200A

KS D3562-1999
---JISG 3454-1988

n gi
n
S
ng thp hn ng thp hn
v
lng
m km
en
tnh
(VND)
(VND)

K
ngoi
(mm)

Dy
(mm)

Chiu
di
ng
(m)

219.1

3.96

6.0

126.06

ng

3,072,400

2,368,200

219.1

4.78

6.0

151.58

ng

3,694,500

2,847,700

219.1

5.16

6.0

163.34

ng

3,981,200

3,068,600

219.1

5.56

6.0

175.67

ng

4,281,800

3,300,300

219.1

6.35

6.0

199.89

ng

4,872,000

3,755,300

219.1

7.04

6.0

220.89

ng

5,383,900

4,149,800

219.1

7.92

6.0

247.47

ng

6,031,800

4,649,200

219.1

8.18

6.0

255.28

ng

6,222,100

4,795,900

219.1

8.74

6.0

272.03

ng

6,630,400

5,110,600

219.1

9.52

6.0

295.21

ng

7,195,400

5,546,100

216.3

6.40

6.0

198.76

ng

4,844,600

3,734,200

216.3

7.00

6.0

216.78

ng

5,283,700

4,072,600

216.3

8.20

6.0

252.48

ng

6,153,900

4,743,400

216.3

10.30

6.0

313.94

ng

7,651,900

5,898,000

Kg/ng

Ghi ch

2 Vn chuyn: Cha bao gm ph vn chuyn.

Tng tin
Thu VAT (10%)
Thanh ton
Gi trn cha bao gm 10% thu VAT - Gi ch mang tnh cht tham kho.
Thi gian giao hng: Trong vng 7 ngy sau khi nhn c thanh ton,
a im giao hng: Ti kho bn bn, hoc giao ti kho bn mua c tnh thm ph vn chuyn.
Dung sai cho php: 5%
Thanh ton: 100% tng gi tr n hng ngay sau khi k hp ng v trc khi nhn hng.
Hnh thc thanh ton:
a) Tin mt (Ch p dng vi n hng gi tr di 20 triu ng)
b) Bng chuyn khon vo s: 20111 01732 001 ti Ngn hng TMCP Qun i - CN Bc Si Gn.

CNG TY TNHH THP BO TN


XC NHN T HNG

(K tn v ng du)

GIP VN TRNG

Cng ty TNHH Thp Bo Tn

ng thp v Ph kin

thepbaotin@gmail.com

Trang 6