You are on page 1of 2

BAIL HAREKET

A) BAIL HIZ Paracn kinematiinde bal hz bantsn karrken A ve B gibi birbirinden bamsz hareket eden iki parack incelenmiti. Bu paracklar arasndaki bal hz bants r r r v A = v B + v A / B eklinde idi. imdi A ve B ayn kat cisim zerindeki iki nokta ise aralarndaki mesafe sabit olacak ve bu noktalardan biri zerinde duran bir gzlemci dier noktann dairesel hareket yaptn grecek. A Y B r r

r rA / B
A

r rA
A x

r rB

r rB
y B

Ayn kat cisim zerindeki A ve B noktalarn gznne alalm. Hareketli koordinat sisteminin orijini B noktasnda olsun, bu durumda A nn hareketi iki ekilde oluuyormu gibi dnlebilir. Cisim nce AB dorusuna paralel olarak AB konumuna telenir, daha sonra B noktas etrafnda r as kadar dner. telenme rB yi, B etrafnda dnme ise r rA / B yi verir. Bu iki yerdeiiminin toplam r r r rA = rB + rA / B X

Eer A noktas xy eksen takmnn merkezi olarak seilirse r r r rB = rA + rB / A r r rB / A = rA / B

r imdi xy eksen takmnn merkezinin B olduunu kabul ederek bal hz denklemini elde edelim. rA / B r nin iddeti, sfra yaklarken rA / B = r dr. Bunu t ye blerek r r r vA = vB + vA / B Vektr formda,
r r r r vA = vB + r
r Burada hareket dzlemine dik ynde asal hzdr.

r r d & v A / B = lim =r = r = r dt t 0 t

Bal hz her zaman iin A ve B yi birletiren doruya diktir. r r vB vA


r vB
B B nin yrngesi A A

r vA / B

r vA / B
r vA r vB
AB

r
A nn yrngesi

r vB
B

Bal hz problemlerinin zm skaler veya vektrel olabilir.

B) BAIL VME r r r v A = v B + v A / B ifadesi zamana gre tretilirse;


r r r vA vB vA / B = + dt dt dt v v v a A = a B + a A / B elde edilir.

Kat cisim asal hz ve asal ivmesi ile dnyor olsun. Bal hz teriminden farkl olarak burada bal ivme terimininbiri teetsel dieri normal olmak zere iki bileeni vardr. B ye yerleik gzlemci yine A noktasn, B merkezli ve BA=r yarapl bir dairesel hareket yapyor gibi grr. Bu hareketle cisim imdi r r r asal hz ve asal ivmesine de sahip olduundan aA/B nin biri teetsel (a A / B )t = r dieri normal r r r (a A / B )n = ( r ) iki bileeni vardr. r
+t

r aA r aB
B A

r aB r aB
B A

r aA / B

r (a A / B )t
A

+
n

r (a A / B )t
//AB

r aA
r (a A / B )n

r aB

r (a A / B )n

AB

Bal aA/B ivmesinin (aA/B)t teetsel bileeni nn ynyle uyumlu olarak daima BA dorultusuna A noktasnda diktir. (aA/B)n normal bileen ise daima A dan B ye ynelik olarak AB dorultusu zerinde yer alr. Dolaysyla vektr poligon izilirken (aA/B)t BA ya dik dorultuda, (aA/B)n ise BA ya paralel dorultuda ve A dan B ye ynelik olarak alnr. Bir mekanizma problemi skaler, vektrel veya grafik olarak zlebilir. Grafik zmde hz ve ivme poligonlar izilir. Bunun iin nce verilenler incelenerek bir lek saptanr. 1. admda bilinen vektrel byklkler doru konum ve ynde iddetleri saptanan lee uyumlu olarak izilir. Daha sonra bilinmeyen vektrel byklkler vektr poligonunu tamamlayacak (kapatacak) tarzda verilere uygun biimde yerletirilir. Poligon tamamlannca artk ortaya kan bilinmeyenler diyagram zerinden llp uygun lekle blnerek (veya arplarak) gerek iddetleri elde edilir. Bir mekanizmada hz ve ivme analizleri yaplrken nce daima (sorulmasa bile) hz analizi yaplr. Sonra ivme analizine geilir. nk hz analizinden elde edilecek olan asal hz veya hzlar mutlaka ivme analizinde kullanlacaktr. Bazen bir mekanizmada bir noktann hzn veya ivmesini bulmak iin bu noktaya iki ayr ynden yaklalr. Bu ekilde bu noktann hz ve ivmesi iki kez yazlp bunlar eitlenerek arananlar bulunur.
B A (2) (3)
v O1 ( I ) v A = { + v A / O1 = v A / O1 = 1 rA / O1 r r r r r r v A = v B + v A / B = v O2 + v B / O2 + v A / B r r r r r ( II ) v A = 3 rB / O 2 + 2 rA / B
0

1
O1

(1)

O2

( I ) = ( II )