Вы находитесь на странице: 1из 18

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
a: Blasterow
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
8/17/2012


.
- , ?
-.
(4 )
- , ?
- ...

a: Blasterow


, , , MegaMillion,
PowerBall ...,
..
,
. ,
, .
, .
,
,
" " - .
:
? :
?. : ,
. ""
, ,
, -
. , ""


o , ,
, .. " "-
,

- cold numbers- . ,
, , hot numbers- . ,
, ..
- .

Comments: Vse krivye sleduyut pochti paralel'no.


V detalyax oni konechno zhe raznyatsya, no v celom
povedenie obladaet nekoj obshnost'yu.
60

primer pochti parallel'nogo povedeniya

Pikovoe povedenie
60

Numbers

Numbers

40

30

1st
2nd
3d
4th
5th
###

1st
2nd
3d
4th
5th
###

20

0
0
32

34

36

38

Number of playing

40

42

44

86

88

90

92

94

96

Number of playing

1. ""

. " "
, "".
, .
, .
,
. ,
5 56 ( )
1,
2.... .., - 5. ,
5 , .
,
.
1, .
, . , ""
. ..

Proizvodnaya 2-go na 1-oe

Proizvodnaya 3-go na 1-oe


30

30

3/1

2/1

10

10

2/ 1

3/ 1

20

20

-10

-10

-10

10

20

-10

30

10

20

30

3/ 1

2/ 1

Proizvodnaya 4-go na 1-oe

Proizvodnaya 5-go na 1-oe

30

30

20

20

5/1
4/1

10

4/ 1

5/ 1

10

-10

-10

-10

10

4/ 1

20

30

-10

10

20

30

5/ 1

2. ,
.
"" (
),
.
,
. ,
,
. "" ,

. ,
1(1), - 2 (2) . ,
.
1 (.. 2/ 1, 3/ 1 ... .), ,
, 2.
, , ,
. ? , , (
.. ) , .
,

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0


5 10 15 20 25

.
35
30

25

20
(4 5) ,
15
10

5

0

-5
.
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40

,


-30 -25 -20 -15 -10 -5 0
5 10 15 20 25
, .. 2/1
Coefficient 2/ 1
1,
3. 2/
3.
1 1.

1

, .
.

( ),
1 .
1 "-" .

0, , 2/1 ,
, ,
, ( 2/1 " "). ..
.
, . ,
, [Sum(1+2)],

- , [Sum(1+2+3)], . 4
,
.
, - . ,
, ,
, . (
3

240
240

1
1+2
1+2+3
1+2+3+4
1+2+3+4+5

160

Sum

Sum

160

80

80

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

20

Number of games

40

Number of playing

4. .

Coeff
Coeff
Coeff
Coeff

Veroyatnost'

80

2/
3/
4/
5/

1
2
3
4

40

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Coefficients

5.

. [1- 1- . 2-
1- 2- , 3- 1-,2- 3-
, 4- 1-, 2-,3- 4- , 5

1-,

2-,3-,4-

5-

). ,

(),

(), ,
. ""
~1/3
, ~2/3

, .

(Sum) , ,
, ,
. , ,
,
. 5 ,
, .. .
,
~1.94, ~1.45, ~ 1.27 ~1.1.
5 ( 5 40, 5 36, 5
59 ..). ,
. ? ,
, , ..
. . ,
. , ,
, 5- .
, ,
, .
. 2/1
. 4/5, . 3/2- 3/4 , 4/3- .
2/3 . 5/4- 1/2, 1= (5+4+3+2+1)-
, 2=(5+4+3+2), 3=(5+4+3), 4=(5+4), 5-
5- .
,
, 2-, 3-, 4-.
- ,
, . ,
.. , .

15000

10000

5000

0
0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

numbers

6.
5 56-.
: 1 -, 2-, 3--, 4--, 5-

""


.

,

6. ,

""
,

5 ,
56-.
. 1 56, ( 1 5-).
, ,
,

( ) .
200.000 , 5
1-56,
, .
1,2,3,4,5
52,53,54,55,56, , ,
, ,

. , !
- ,
.
, . , , , (
) ,
,
( ) ,
( p)
- "" , .
,
, .
, ,
, .., , ,
. , , , .
, .
5- 6- ,
, ,
. , ,
. .
.
,
e .

, . 7 oe
( ~1.94, 1.45, ) ,
. ""
~2- () ~1.5 (),
. , ,
- "",
.
.
. .

.

1.8

Sum(1+2+3)/ sum(1+2)

Sum(1+2+3)/ sum(1+2)

Sum(1+2)/ sum(1)

1.5

1.2

2.0

2.5

Sum(1+2)/ sum(1)

7. .
(zoom).
. 8 , [
(~1.1) ()
()
(1+2+3+4- ) ()], ,
. , (
10), , " "
( 10
,
, <0.5 >1.5 )
, ,
(- 90) .
~1.1. ,

, .. ""

sum(1+2+3+4+5)/ sum(1+2+3+4)

1.5

1.0

.
,

,

-

6.
,
c
0.5
, ..
1, 15, 30, 43, 56
-120-110-100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140
sum(1+2+3+4)
.
.
8.
,
()

(1+2+3+4-)
,

.
, 1,
- .
- , .
, ( )
( ) , .. "" , .
, ""
, "" .
( ).
, , ..
() o . ,
.
, , ,
. c,
,
, - , a
.
(.. o )
, .. pattern .
. 6 ,
, .. , 5-6.
5 40, . 6 40 .
, ,

, c
" " c .
, ,

,
""
5-6,

"".

.
6

,
,

(1-.),

.
, ,
. .
" ". 9,
" 5- . ,
, 0.6 (60%),
. 60 %
(
) 5-6 "".
60%, ( ). ,
20, 35, 46, 50,54
,
5. : 87%, 95%, 97%, 95%, 90%.
. , ,
,

9.
.
6 5-
.

"". ,
. , "a"
. , , .
, .
. , ,
, . - ,
. , ,
?
,
- . ,
"" , ..
, e ,
, .. .
. (-) 60%,
, .
.
e .
, ..
" ". ,
.

.

, o
. , , .. ,
, ,
.
, , .. . ,
c ,
. ,
, "" .
,
A(i)=(i)(2+3)*(i)(2+3+4)
/{(i)(2+3)+(i)(2+3+4)}
60

Y Axis Title

probability

800

400

30

0
0
0

reduced coefficient(2.3)

360

370

X Axis Title

10. (2,3,4)
""
.

" 2-, 3-, 4- , ..


(). (i)
i- 50.000 "".

.

3 .
10 () , ,

2-nd number

1-st number

Probability

50

0
0

10

20

30

numbers

40

50

10

20

30

40

number

11. ,
. ,
.
.
10 ()
, . 50000
4842 .
"" ,
. 11 .
, , -
""
. .. ,
. ""
.
, " " 5 (
).
800 50.000. 12
. , , "" ~60
. ,
150- , .
( ), 2 .

. ,
,
,
( )
, .. .
,
. 4- -
25 , - 10 .
.

.

,
1- 5-
.
.
2-
.

4-

.
13 ( )

"
",
..
c
2

12. ""
.
. ,
2-
"". "" 3 ,
,
, . ,
, , 2- 1- .
, , , 2-
, ,
. , 2-
, ( ), 3-
, , -
. ,
"" - .
, .
.
,

""

13. , 2- ( ) 3-
( ) "" .

.6, 2- 4- e
. , "" ,
. 6
- . , 2-, 3-, 4- ,
"". ,
" - ,
13 , .
.
, . 3-
(3) : 2/ 3=0.76, 4/ 3=0.76, 1/ 3=0.50, 5/ 3=0.50.

.
, .
,
"" .

, .
,
, .
,
. ,
, . ,
14
.
.
, 23,34,42,47,56. -
. , .
P=[1-exp(-|A-B|/5)]x100%, - , . 5 56, 5 59 5,
5 40 4. <60%, .
- . . ,

, .
.
LAST #

23

34

42

47

56

19

28

38

47

Raznost

14

15

14

LEAD NUMBER: TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE


PROBABILITY:

94%

95%

94%

83%

83%

. ,
12.
=(23-12)=11. 11 1.94 1- 2-
, .. (23+34)-11*1.94=35.66. 11 1.94
1.45, 1-, 2- 3- , .. (23+34+42)11*1.94*1.45=68.05. , 11 1.94, 1.45 1.27
1-, 2-, 3- 4- , . (23+34+42+47)-11*1.94*1.45*1.27=106.7. ,
(23+34+42+47+56)-11*1.94*1.45*1.27*1.1=158.77. 12, 35.66, 68.05, 106.7,
158.77.
, : 12,
(35.66-12)=23.66, (68.05-35.66)=32.4, (106.7-68.05)=38.65, (158.77-106.7)=52.07.

: 12, 24, 32, 39, 52 ,


, . , 1-
2, 7, .
, >4,
.

, ..
. , ,
*1.94*, *1.94*1.45.. . .

5-, ,
, .
.
. , 14. ..,
=34-14=20.

10

15

20

25

30

35

40

45

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

14. .

c :
(34+42)-20*1.88=38.4, (34+42+47)-20*1.88*1.4=70.36, (34+42+47+56)20*1.88*1.4*1.1=121.09. , : 14, (38.4-14)= 24.4, (70.3638.4)=31.96, (121.09-70.36)=50.73. : 23-20*0.76=7.8.

: 8, 14, 24, 32, 51 , (1.88, 1.4, 1.1


0.76) .
3- . . ,
20, .., =42-20=22. 2- 4- *0.76, .. 34-22*0.76=17.28
, 47-22*0.76=30.28. 1- 5- *0.5, .. 23-22*0.5=12, 56-22*0.5=45.
: 12, 17, 20, 30, 45.
,
,
. , ,
.. .
. ,
-. !