Вы находитесь на странице: 1из 2

SERVICES

Beleidsontwikkeling
Kantoorautomatisering Bibliotheekautomatisering Financile dienstverlening HR-dienstverlening ERP-systeem

Managementrapportage
Op maat voor uw bibliotheek

verbindingen Dagelijks worden binnen uw bibliotheek beslissingen genomen. Als het goed is, is iedere beslissing afgestemd op
de doelstellingen van de organisatie. Noodzakelijk voor de juiste besluitvorming is dat u weet wat er binnen uw organisatie gebeurt. Want alleen onder die voorwaarde is het mogelijk om, waar nodig, tijdig bij te sturen. Om te kunnen Belangrijke vragen die aan de basis staan van uw organisatieontwikke sturen heeft u de juiste financile informatie nodig, zoals de managementrapportage. ling. werkt Cubiss met betrouwbare, complete en actuele managementrapportages, desgewenst op basis van kritische prestatie indicatoren en speciaal ontwikkeld voor bibliotheken.

met de lokale politiek? Hoe breng ik vernieuwing in mijn organisatie? Of het nu gaat om het schrijven van een beleidsplan, het aan van de relatie met subsidinten of het evalueren van activi adviseurs Beleidsontwikkeling denken graag met u mee.

scherpen

teiten, onze

managementrapportages

Op uw verzoek stellen onze financieel specialisten managementrapportages voor u samen. Dit kan afhankelijk van uw wens per maand of kwartaal. U heeft hiermee de complete financile verantwoording voor het bestuur of managementteam in handen. De managementrapportage omvat onder andere exploitatiecijfers (baten, lasten), We sparren met u over de inhoud, balanscijfers en kengetallen voor solvabiliteit en liquiditeit.het rapportage van uw niet alleen uit cijfers, maar Beleid maken is een iteratief en vanuit De perspectief bestaat is voorzien interactief schriftelijke toelichting en analyse. Standaard komen wij graag keer per jaar bij u op locatie van een proces. Omstandigheden stake holders. We werken twee voor bespreking van de rapportage. Desgewenst- bezoeken wij actieve en creatieve wijze. wij u in bredere zin advies veranderen. Er komen nieuwe part op inter u frequenter en geven gemeentelijk en projectniveau. Desgewenst is integratie met STIB (stuurinformatie) mogelijk. over uw financile zaken. Rapportages zijn beschikbaar op verschillende niveaus, zoals op organisatie-, afdelings-,

ners, nieuwe inzichten De dialoog

Afhankelijk van uw vraag, organiseren we onder meer inspirerende sessies rond scenario vormen van beleidsontwikkeling en workshops met als onderwerp planning of andere

met verschillende interne en externe

uw voordeel
Compleet

stakeholders vindt dan ook steeds opnieuw plaats. Samen zoeken we naar de beste werkwijze met als

Uw managementrapportage is:

resultaat een gedeelde visie, vertaald Actueel en betrouwbaar naar werkbare plannen. Voorspellend en actiegericht
In de juiste frequentie beschikbaar Compact en eenvoudig analyseerbaar

meetbare prestatie-indicatoren of creatieve denktechnieken.


Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op www.cubiss.nl

Onze meerwaarde zit in de combi

onder Beleidsontwikkeling.

cubiss staat garant voor natie van kennis van de

branche,

Maatwerk bedrijfs- en bestuurskundige ervaring Persoonlijk advies de gemeente. en kennis van En centraal aanspreekpunt voor u, zonder tussenschakels

hoe werkt het?


inventarisatie wensen optimalisatie/ implementatie

advies

offerte

De managementrapportage wordt volledig naar uw wensen ingericht

prijs
We maken voor u een offerte op maat. Vraag naar de mogelijkheden voor uw managementrapportages of naar andere financile diensten van Cubiss.

cubiss
Cubiss ondersteunt bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties met het bereiken van hun doelstellingen door het leveren van hoogwaardige en innovatieve producten, diensten en advies. In opdracht van de provincie NoordBrabant voert Cubiss onder de vlag Brabantse Netwerkbibliotheek projecten uit voor de Brabantse basisbibliotheken. Wat Cubiss uniek maakt, is dat alle kennis over de bibliotheekwereld is verenigd binnen n bedrijf. Vanuit een jarenlange expertise op het gebied van educatie, advies en services, ondersteunen de ruim 100 Cubiss medewerkers ook individuele bibliotheken en culturele instellingen binnen en buiten Brabant. Als sparringpartner van directies, managementteams en medewerkers van bibliotheken, streeft Cubiss voortdurend naar de best mogelijke oplossingen die uw onderneming effectiever en slagvaardiger maken.

meer informatie?

Naam: Telefoonnummer: Email: Website:

Marian Naarden, Cordinator Financile en HR-dienstverlening 013 - 46 56 777 m.naarden@cubiss.nl www.cubiss.nl