You are on page 1of 13

I. L thuyt Chng 1 1. Phn bit bi ton iu khin bm vi bi ton iu chnh. Ly v d minh ho 2. nh ngha cc bin qu trnh. Ly v d minh ho 3.

Nu r cc thnh phn c bn ca mt h thng iu khin qu trnh, cu trc ca tng thnh phn v mi lin h gia cc thnh phn vi nhau. 4. Nu r cc mc ch iu khin v phn tch trn c s mt v d minh ho 5. Phn tch v lm r khi nim iu khin qu trnh v nu cc c trng ca iu khin qu trnh phn bit vi cc lnh vc iu khin khc. 6. Nu cc c th ca lnh vc iu khin qu trnh (v i tng iu khin, v yu cu k thut v v cc yu cu cng ngh) 7. Trnh by cc bc tin hnh xy dng mt gii php h thng iu khin qu trnh. 8. Lu P&ID l g v c s dng u trong cc bc pht trin mt h thng iu khin qu trnh? 9. Gii thch ngha cc biu tng lu di y:

10. Gii thch ngha cc biu tng lu di y: 11. Gii thch ngha cc biu tng lu di y:

Chng 2 1. Nu cc bc tin hnh xy dng m hnh ho thc nghim. Nu cch xc nh cc thng s ca khi bit c tnh hm qu l khu qun tnh. 2. Nu cc bc tin hnh xy dng m hnh ho thc nghim. Nu cch xc nh cc thng s ca khi bit c tnh hm qu l khu tch phn qun tnh.

3. Nu cc bc tin hnh xy dng m hnh ho thc nghim. Xc nh cc thng s ca hm truyn t, khi bit c tnh hm qu l khu tch phn qun tnh ( nh hnh v)

Step Response 60

50

40

e d u t i l p m A

30

20

10

10 Time (sec)

12

14

16

18

20

4. Nu cc bc tin hnh xy dng m hnh ho thc nghim. Nu cch xc nh cc thng s ca hm truyn t, khi bit c tnh hm qu l khu qun tnh ( nh hnh v)

Step Response 10 9 8 7 6 e d u t i l p m A 5 4 3 2 1 0

20

40

60 Time (sec)

80

100

120

5. Nu v v cc dng c bn ca ng p ng qu . Vit hm truyn t tng ng v nu phng php xc nh cc thng s ca hm truyn t 6. Phn bit gia mt m hnh tuyn tnh vi mt m hnh phi tuyn. Nhng dng m hnh no ph hp biu din m hnh tuyn tnh v nhng dng m hnh no ph hp biu din m hnh phi tuyn? 7. Phn bit gia mt m hnh tuyn tnh vi mt m hnh phi tuyn. Cho mt m hnh biu din di dng h phng trnh vi phn lm th no nhn bit c m hnh l tuyn tnh hay phi tuyn 8. Nu cc phng php xy dng m hnh ton hc v phn tch u nhc im ca tng phng php. 9. La chn phng php xy dng m hnh ph hpvi tng mc ch s dng ca m hnh di y Gip hiu r qu trnh cng ngh C s cho la chn lut iu chnh M phng qu trnh 10. La chn phng php xy dng m hnh ph hpvi tng mc ch s dng ca m hnh di y C s cho thit k sch lc iu chnh Phc v tnh ton tham s ca b iu khin

Chnh nh trc tuyn cc tham s ca b iu khin 11. Vit phng trnh cn bng vt cht tng qut p dng cho mt qu trnh nhiu vo - nhiu ra 12. Vit phng trnh cn bng thnh phn tng qut p dng cho mt qu trnh nhiu vo - nhiu ra 13. Vit phng trnh cn bng nhit lng tng qut p dng cho mt qu trnh nhiu vo - nhiu ra 14. Vit ba dng m hnh hm truyn t tiu biu khc nhau hay c s dng trong iu khin qu trnh sao cho minh ho c tnh tr, c tnh tch phn v c tnh p ng ngc 15. Trnh by cch nhn dng xp x v mt khu qun tnh bc nht c tr da trn phng php s dng hai im quy chiu. Phng php ny c th p dng cho cc dng qu trnh no v c nhng u nhc im ra sao? 16. Trnh by phng php nhn dng da trn phn hi rle. Phng php ny p dng cho cc dng qu trnh no v c nhng u nhc im ra sao? 17. Ti sao trong iu khin qu trnh, cc m hnh bc nht v bc hai ( c tr hoc khng c tr) li hay c s dng? 18. i vi phng php nhn dng ni chung, cc yu t no nh hng ti chnh xc ca m hnh nhn c 19. Trnh by cc bc thc hin tuyn tnh ho mt m hnh ( cho di dng h phng trnh vi phn ) xung quanh im lm vic. Chng 3 1. nh ngha v v cu trc ca sch lc iu khin truyn thng. Nu u nhc im ca sch lc iu khin truyn thng. Cho mt v d minh ho 2. Cu trc ca sch lc iu khin phn hi. Nu u nhc im. Ly mt v d minh ho 3. Cu trc ca sch lc iu khin t l . Nu u nhc im. Ly mt v d minh ho 4. nh ngha v v cu trc ca sch lc iu khin ln t. Nu u nhc im ca sch lc iu khin ln t. Cho mt v d minh ho 5. nh ngha v v cu trc ca sch lc iu khin tng. Nu u nhc im ca sch lc iu khin tng. Cho mt v d minh ho 6. nh ngha v v cu trc ca sch lc iu khin gii hn. Nu u nhc im ca sch lc iu khin gii hn. Cho mt v d minh ho 7. nh ngha v v cu trc ca sch lc iu khin phn vng. Nu u nhc im ca sch lc iu khin phn vng. Cho mt v d minh ho Chng 4 1. Cu trc ca thit b chp hnh. Ly v d minh ho. Nu vai tr ca b nh v van v khi no th nn s dng n

2. Nu tn v nguyn l hot ng ca mt cm bin o lu lng. 3. Cu trc ca thit b o. K tn mt s cm bin o nhit . o nhit 2000oC nu chn loi cm bin no. 4. Gii thch s khc nhau gia c tnh c hu v c tnh lp t ca van iu khin. Phn loi van iu khin theo c tnh c hu. Loi van no ph hp cho cc bi ton iu chnh lu lng? Trong trng no th s dng van no l ph hp? 5. Gii thch hin tng bo ho tch phn khi s dng b iu khin PID. Khi no hin tng ny xy ra v nu cc bin php khc phc n 6. Nu cc thnh phn c bn trong mt thit b o. Gii thch v phn bit cc khi nim v c tnh ca thit b o: chnh xc, phn gii v tnh trung thc 7. Phn loi van theo thit k cht van. Gii thch vai tr ca b nh v van. Khi no th nn s dng n 8. Nu cc thnh phn c bn v cc ph kin ca mt van iu khin. Phn loi van iu khin theo c ch chp hnh. 9. Nu cc thnh phn c bn ca thit b iu khin. Nu u nhc im ca cc quy lut iu khin P, PI, PID. Lut iu khin no ph hp vi bi ton iu khin thnh phn, iu khin mc (iu khin lng), iu khin lu lng. 10. Nu ngha v tnh cht cc thnh phn trong b iu chnh PID. S dng cc mch khuch i thut ton thit k b iu khin t l tch phn. 11. Nu cc thnh phn c bn ca thit b chp hnh, chc nng ca chng. Ly v d minh ho. 12. Vit thut ton PID thc theo chun ISA v gii thch ngha ca cc tham s. Chng 5 1. Nu cc ch tiu cht lng ca qu trnh qu .Nu ngha v tnh cht cc thnh phn trong b iu chnh PID nh hng ln cc ch tiu cht lng . S dng cc mch khuch i thut ton thit k b iu khin t l vi tch phn theo cu trc chun. 2. Ngi ta s dng cc k hiu no m t kiu tc ng ca van iu khin? Vic la chn kiu tc ng ca van iu khin da trn c s no? Hy chn kiu tc ng ca van iu khin trong v d di y

3. Ngi ta s dng cc k hiu no m t kiu tc ng ca van iu khin? Vic la chn kiu tc ng ca van iu khin da trn c s no? Hy chn kiu tc ng ca van iu khin trong v d di y 4. Gii thch ngha v chiu tc ng ca mt b iu khin phn hi. Chiu tc ng lin quan g ti cc tham s ca b iu khin, nu ta chn b iu khin PID 5.Trnh by phng php xp x cc thnh phn tch phn v thnh phn vi phn trong thut ton PID s 6. Hy phn tch vai tr v gii hn ca b iu khin phn hi trong vic m rng di thng ca h thng. Ti sao ta khng th m rng di thng ca h thng mt cch ty ? Chng 6 1. Nu phng php chnh nh tham s cho b PID theo phng php th hai ca Ziegler-Nichols. Vit cng thc tnh ton cc thng s ca b iu khin . Phng php ph hp vi cc lp i tng c m hnh nh no? 2. Trnh by phng php chnh nh tham s cho b PID da trn phng php phn hi rle, cng thc xc nh cc tham s v nu cc u im ca n 3. Nu phng php chnh nh tham s cho b PID theo phng php th nht ca Ziegler-Nichols. Vit cng thc tnh ton cc thng s ca b iu khin . Phng php ph hp vi cc lp i tng c m hnh nh no? Chng 7 1. Nu cc sch lc ca h thng iu khin nhiu chiu. V s cu trc tng qut. Nu u nhc im ca tng sch lc v cho v d minh ho 2.Nu cc bc v yu cu thit k ca b iu khin nhiu chiu. Ly mt v d minh ho

3. Nhn bit cc bin qu trnh v cc vng iu khin. Nu cc sch lc iu khin c s dng trong hnh v. Nu cu hnh iu khin cu thp chng ct.

4. Nhn bit cc bin qu trnh v cc vng iu khin. Nu cc sch lc iu khin c s dng trong hnh v. Nu cu hnh iu khin cu thp chng ct.

5. Nhn bit cc bin qu trnh v cc vng iu khin. Nu cc sch lc iu khin c s dng trong hnh v. Nu cu hnh iu khin cu thp chng ct.

6. Trnh by nhng nguyn tc la chn cc bin iu khin trong thit k cu trc cho mt qu trnh a bin 7. Trnh by nhng nguyn tc la chn cc bin c iu khin trong thit k cu trc cho mt qu trnh a bin 8. Trnh by nhng nguyn tc cp i cc bin vo ra trong thit k cu trc iu khin phi tp trung cho mt qu trnh a bin 9. Hy din gii ngha ca ma trn h s khuch i tng i cho mt h hai vo hai ra 10. Trnh by nhng nguyn tc cp i cc bin vo ra trong thit k cu trc iu khin phi tp trung cho mt qu trnh a bin da trn ma trn RGA II.Cc dng bi tp Chng 2 1. Xt mt h thng gia nhit trn hnh v. Lng cht lng c th tch c nh l V (h thng t chy). Cc dng vo v ra c lu lng khi ln lt l w1 v w2 ( w1= w2 =w), nhit T1 v T2. Cng sut nhit cp t si t l Q. - Phn bit cc bin qu trnh - Vit phng trnh ng hc - Phn tch bc t do ca m hnh 2. Nhn bit cc bin qu trnh. - Vit phng trnh ng hc ca h thng. - Phn tch s bc t do ca m hnh

3.Nhn bit cc bin qu trnh. - Vit phng trnh ng hc ca h thng. - Phn tch s bc t do ca m hnh

4. Xt mt h thng gia nhit trn hnh v. Lng cht lng c th tch c nh l V (h thng t chy). Cc dng vo v ra c lu lng khi ln lt l w1 v w2 ( w1= w2 =w), nhit T1 v T2. Cng sut nhit cp t si t l Q. - Phn bit cc bin qu trnh - Vit phng trnh ng hc - Phn tch bc t do ca m hnh 5. Cho s cng ngh h thng hai bnh cha nhit trn hnh v. C hai bnh u c c ch t trn, nn th tch cht lng trong mi bnh coi nh khng thay i. Cc bin lu lng Fi (i=1..4) c n v l th tch/thi gian. a. Nhn bit cc bin qu trnh b. Xy dng (cc) phng trnh m hnh. a ra cc gi thit n gin ha cn thit. c. Phn tch s bc t do ca m hnh

6. Cho s cng ngh h thng hai bnh cha trn hnh v. Gi thit lu lng qua mi van iu khin ph thuc khng ng k vo s thay i mc cht lng trong bnh cha. a. Lm r mc ch iu khin v phn bit cc bin qu trnh b. Vit cc phng trnh m hnh ng hc ca h thng

Chng 3 1. Cho s nh hnh bn. Chn kiu tc ng ca van v chiu tc ng ca b iu khin. Thit k sch lc iu khin tng kt hp vi b nhiu

2. Nhn bit cc bin qu trnh. La chn cp i bin vo ra. Thit k sch lc iu khin phn hi v sch lc iu khin t l ( la chn sch lc iu khin cho tng vng iu khin)

3. Cho s nh hnh bn. Chn kiu tc ng ca van v chiu tc ng ca b iu khin. Thit k sch lc iu khin tng kt hp vi b nhiu

4. Cho s nh hnh bn. Chn kiu tc ng ca van v chiu tc ng ca b iu khin. Thit k sch lc iu khin tng kt hp vi b nhiu

5.Cho s nh hnh bn. Chn kiu tc ng ca van v chiu tc ng ca b iu khin. Thit k sch lc iu khin tng kt hp vi b nhiu

6. Cho s nh hnh bn. Chn kiu tc ng ca van v chiu tc ng ca b iu khin. Thit k sch lc iu khin phn kt hp vi b nhiu

7. Cho hnh v bn, hy phn bit cc bin qu trnh,nu cch la chn cp i bin vo ra v gii thch. Thit k sch lc iu khin tng cho vng iu khin nhit v thit k sch lc iu khin phn hi cho mc

8. Cho s cng ngh h thng hai bnh cha nhit trn hnh v. C hai bnh u c c ch t trn, nn th tch cht lng trong mi bnh coi nh khng thay i. a. Phn tch mc ch iu khin v nhn bit cc bin qu trnh b. Thit k cu trc iu khin ( sch lc iu khin ) ph hp

9 Cho s cng ngh h thng hai bnh cha trn hnh v. Gi thit lu lng qua mi van iu khin ph thuc khng ng k vo s thay i mc cht lng trong bnh cha. a. Phn tch mc ch iu khin v phn bit cc bin qu trnh b. Thit k cu trc iu khin ( sch lc iu khin ) ph hp

11. Cho s iu khin mc nh trn hnh v. Phn tch c tnh iu khin cho hai trng hp s dng lut t l (P) v lut t l-tch phn (PI) theo hai kha cnh: - p ng vi nhiu ti (dng thot Fout) - p ng vi gi tr t.

La chn kiu tc ng cho van iu khin v chiu tc ng cho b iu khin LC.

12. Gii thch s iu khin trn hnh v di y v cho bit: Bin iu khin, bin c iu khin v nhiu ca b vng iu chnh nhit l g? Nu kiu tc ng ca van v chiu tc ng ca b iu khin? u vo v u ra ca b RC l g? Cc u vo v u ra ca b QC l g?

Chng 6 1. Cho i tng c hm truyn t sau: 0.5e 6s W(s) = (10s + 1)(8s + 1)(3s + 1)(s + 1) hy xp x v m hnh qun tnh bc nht c tr. Tnh ton cc thng s ca b iu khin t l vi tch phn (PID) theo phng php ZieglerNichol 1. Thit k b iu khin PID bng cc khuch i thut ton, la chn thng s in tr v t ph hp vi b iu khin c thit k

2. Cho i tng c hm truyn t sau: 0.5e 10s W(s) = (15s + 1)(8s + 1)(s + 1) hy xp x v m hnh qun tnh bc nht c tr. Tnh ton cc thng s ca b iu khin PI theo phng php Haalman. Thit k b iu khin PI bng

cc khuch i thut ton, la chn thng s in tr v t ph hp vi b iu khin c thit k