Вы находитесь на странице: 1из 122

23 2012


............................................................................................................... 5
1. ................................................ 7
1.1. ................................................................................ 7
1.2. . ......................................................................... 8
2.
2012 ........................................................... 11
2.1. . ........................................ 11
2.1.1. .
2011 . ..................................................................................................... 11
2.1.2. .
2011 .
2012 ........................................................................................ 13
2.1.3. .. .......................... 16
2.2. ,
, 2012 ........................................... 18
2.3.
...................................................................................................... 30
2.4. ............................................................... 33
3. - ........................................ 36
3.1.
........................................................................................... 36
3.1.1. .............................................................. 36
3.1.2.
.......................................................................... 37
3.1.3. .......................... 39
3.1.4.
........... 41
3.1.5.
. ......... 43
3.2. ........... 45
3.2.1. ........................................... 46
3.2.2. .......................................... 47
3.3. .............. 51
3.3.1. ...................................... 51
3.3.2. ..................... 54
3.4.
,
.......................................................................................................... 55
3.4.1. ...................... 57
3.4.1.1. ............................................................................... 57
3.4.1.2. ........................ 57
3.4.1.3.
............ 59
2

3.4.1.4.
. ....... 60
3.4.1.5. ,
.............................................................................................. 61
3.4.2. .......................................... 62
3.4.2.1. ...................................... 62
3.4.2.2. ....................................... 63
3.4.2.3.
...................................................................... 64
3.4.3.
......................................................... 65
3.5.
.................................................................................................. 67
3.5.1. .................................. 68
3.5.1.1. .............................................................................. 68
3.5.1.2. ........................ 68
3.5.1.3.
............ 69
3.5.1.4.
. ....... 70
3.5.2. ......................................... 72
3.5.2.1. ....................................... 72
3.5.2.2. ....................................... 73
3.5.2.3.
. ....... 74
3.6.
..................................................................................................................... 76
3.6.1. ........................................... 76
3.6.2. ............................................ 77
3.6.3.
........................................................................... 78
4. ...................... 82
4.1. ........... 82
4.2. ................ 84
4.3. -
........................... 87
4.4. ............ 88
4.5. ........................ 89
5. : ..,
.. .. .......................................................................... 91
5.1. ................................................................................... 91
5.2. ................................................................................. 95
5.3. .................................................................................... 97
6................................................................................................................. 99
....................................................................................................... 104
3

1.
..................................................................................................... 106
2. 14 2012
. ........................................................................................................................ 114,
.

:
, .
, -,
, .


. , ,
, ,

.
.
,
-
.
, ,
,

.
,
.
,


...
2000- .
, .
,
2013 .
,
,
, .
, ,
,
. ,
.
- .
.
, ,
,
5

. ,
.

,

.
.
,
.

- 2012
, ,
,
,
- .

, ,
.

.
.
6 .
1
.
2
,
-.
3
. ,
, .
4
.
5
(..,
.. ..), -
.
,
2012 .1

. :
. . , , 2012
.
6

6 ,
14 2012 .,
.

,

.
1
, .
2 14
2012 .

1.

1.1.
1. ,
,
. ,
,
,
,
. .
, , ,
,
.
2. ,

,
.
.
,
(,
)
.
,
.

,
.
, -, ,
,
. -,
, ,
, ( )
.

.
22 8 2012 .
1.2. .
1. -
12 -.
-
.
,
:
2009 2011 , 2011 2012
2012 ( 2008 .).
-
, -
(
, ),
( ) .

, , ,

- : .., ..
..
- 1: ,
- 2: ,
- 3: , ,
- 4: , ,
- 5: , ,
- 6: , ,
- 7: , ,
- 8: -, ,

- 9: , ,

- 10: , ,
- 11: , ,
- 12: , ,
2. -
-, ,
,

. ,
, ,
, .

,
.

-. - ( )
.
-.
- 1: , , .
- 2: , , .
- 3: , , .
- 4: . ( ), ,
.
- 5: , ,
.
- 6: , ,
5 10
.
- 7: , 12-13 ,
.
3.
,

,
.

, ,
, .
9

4.
,
-. ,
, -
. ,
-, .
1000 (5 200 . ).

10

2.
2012

2.1. .
2.1.1. . 2011 .

..
2009 .,
2011 .,
. 2011

2.
2009 2012 .

2011 2012., ..
,
2011 .
. ,
,
.
2012 . ,
.

.
. , 2012.
. , 2011.

11

1. .

, -
- 2012 ., .
, ..,
..,
.
.
.
-
,
,
. -
, :
,
,
( ), ,
..


.
,
, , , .
, ,
.
(, , 31 , ).
12

, ,
(, , 35 ,
).
,
. , ,
, , ,
-.
, , ,
(, , 43 ,
).
, ,
, , ,
, ? (, ,
46 , ).
:
. ,
,
,
(, , 35 ,
).
2.1.2. .
2011 .
2012 .
2011
2012 10%.
, -
,
..), ,
.

: ..,
, (
).

, ,
. . ,

, ,
, ,
2011..
,
, , ,
13

, ,
(, , 38 , ).
, , ,
-, , ,
, , , ,
(, , 35 , ).
, . ,
, , .
55%, , , -
, . (,
, 43 , ).
.
, - ,
. - (, , 48 , ).
. ,
,
, .
, (, ,
51 , ).


-
, ...
,
. ,
. , ,
.

..
(
GRP,
).

, ,
.

. -,
,
,
.

,
.
, .
14

.. - 2012 . ,
, , , ,
.
..
?
. ,

GRP .
- , ..
, ,
- .., .
, -
,
(, , 38 ,
).
- ,
, . ,
,
. ,
(, , 40 , ).
, ,
, , , -
, ,
, .
. , (, , 43 ,
).
, ,
,
, .

, (, ,
36 , ).
,
, , ,
,
(, , 38 , ).
, - .
, (,
, 28 , ).
. ,
, ,
, , ,
,
15

,
(, , 43 , ).
,
.
, - , -
, -
, , , .
(, , 43 ,
).
, , ,
, , , ,
.
, (,
, 27 , ).
, .. ( )

- .
, , ,
. ,
- ,
. , ..
(
2012 . ),
,
. , , -
, .
2.1.3. ..
2012 .
.. ( 55% 2012 44%
2012 .).
-,
, ,
.

, .
-
: . ,
,
, , .
, .

16

,
,
-.
1
,
, , .
, ?
, % ( 57%
)
,
33

,
27
,
19


13
()
5
,
3
?
(% )

45

21

14

15

5

, -3.
, -
, ,
( )
.
, ,
, , ,
.
, , .
,
(, , 37 ).

http://www.levada.ru/26-09-2012/sentyabrskie-reitingi-odobreniya-i-doveriya-polozheniya-del-v-stranezapomnivshiesya-soby

17

-, .
.
(, , 37 , ).

. ,
- . ,
(, , 45 ,
).
, ,
- , . ,
, -, -
, - -, ,
, .
, (, , 42 ,
).
, .
, ,
. . , , , ,
, ,
, . , ,
.
- PR-, (, . 39
, ).

2.2. ,
, 2012 .
,
-
. ,
, ,
,
.
,
2012
,
..
.
1.
-
, .
18

,
,
.
,
.
.

, .

:
,
( , ,
..) .
, ,
.

,
. ,

2011 .
-,
( . . 3.4.2).
, ,
:
) , ,
, , ,
;
)
,
.

, ,
.
-
. ,
,

.
,
, -
,
. ,
,
.
19

, ,
-
.
, , , ,
.
. , ,
, , ,
.
, , ,
(, , 36 , ).
, . .
, .
.
(, , 53 , ).
.
,
. , -
,
,
,
- (, 34 ,
).
, ,
. ,
, - , -
(, , 39 , ).
2.
, -
, ,
, .
, ,
.. ,
.. 1999 .,
, . ,
..
.., -.

, .
. -
, (,
, 39 , ).
, . , , -
,
20

. ,
(, , 35 , ).
,
. ,
. ,
, ,
, (, ,
46 , ).
- , . ,
,
(, , 32 ,
).

3.
, ,
,
, ,
. .
, , .
, , .
. ,
, ,
(, , 31 , ).
,
, , ,
,
(, , 25 , ).
. ,
, ,
, . ,
,
,
(, 32
, ).

,
, .
(, 32 ,
).

4.
-
- ..
21

, -
,
(, ,
Pussy Riot
.).

.., , .
-,
. 2012 .
: , ,
, . , ,
.
. .
, , . , ,
,
? (, , 26 ,
).
,
, . , , ,
,
. , ,
(, , 29 ,
).
, - , ,
. , ,
, .
, , -
(, , 49 , ).
. Pussy Riot
- , ,
Pussy Riot, , , .
, , , ,
.
, ,
(, , 33 , ).
, Pussy Riot,
,
. - ,
-, ,
22

, . ? 3, 4, 5
, 2 , ,
(, , 35 ,
).
, ,
, , ,
, Pussy Riot.
(, , 34 , ).
.
12 , ,
, , ,
, .
, - ,
(, , 45 ,
).
.
, , , .
. .
. .
. ,
. .
(, 36 , ).
,
,
12 ,
,
- ,
.
, - . ,
-
. .. ,
, ,
, ,
.
(, , 42 , ).
?
, . - ,
, (,
, 33 , ).
5.

, ,
23

..,
. -
,
. ,
,
, .
,
. . ,
- 50 ,
.
,
(, , 42 , ).
, .
. , ,
-, -, . . .
(, , 38 ,
).
, ,
. -
-
- , 10
5 , 5
, ,
,
- , (,
, 28 , ).
, ,
, - ,
, ,
, ,
(, , 38 , ).
,
,
- .
. - ,
. .
,
(, , 33 , ).
6.
..,
, .
...
: .., ,
24

- .
.. ,
:
, -
, .
6 ,
(, , 45 ,
).
.
. ,
(, , 38 , ).
, , , .
, , . , ,
(, , 37 , ).
.
, , ,
, , ,
(, , 37 , ).

7.
-
. ( )
.

.
.
.
,
,
(, , 41 , ).
, ,
. ,
,
(, , 45 , ).
,
. ,
, , ,
(, , 41 , ).
.
- ,
25

(, , 55 ,
).

8.
- ( , )
..,
.
, 12- ..
.
, , ,
. -
..:
, .
- ,
, . -
, . ,
, -
, - (-, , 49 ,
).
, ,
.
,
, (, , 38 ,
).
, ,
.
, , ?
. , ,
(, , 32 , ).
, ,
. .
. ,
, , (, , 55
, ).
,
, , .
, ,
, , , ,
, ,
. ,
, (, , 36 ,
).

26

9.
-
, ..
.
- ,
, -. ,
. , (,
, 38 , ).
, - .
, .
.
, ,
(, , 39 , ).
.
, , ,
. ,
(, , 33 ,
).
,
, - ,
. . ,
, ,
(, , 38 , ).
10.

() .
. , ..
, , ,
.. ,
,
Pussy Riot,
.
(, ),
.
, ,
() -. ,
12 , - 9,
- 5, - 3, - 4, 3, 1,
- 1. ,
,
.
,
.
: ,
27

,
.
,

.
,
, ,
, .
, .
, . -
, .
()
.
, .
. , ,
.
?
, .
, , ,
,
. ,
. .
, .
,
: , , , .
, ,
. ,
.
. .
- .
, .

. ,
.
, ,
-.
68%, 32%. , ,

.
,
,
.
.
28

-, ,
,

2.
11%

15%
42%

, , .
.
, .

3.
4%
14%
6%

8%

29

, ,
.
, .
, ,
, .
, ,
.
2.3.


,
,
.

, , ,
, ,
:
,
;
,

.
,

, .

. ,


( , ,
).
, ,

,
. ,
-
.

30

,

.
. , -
, ,
,
,
.
(, , 39 ,
).
!
,
. .
,

. ,
,
, . ..
,
, ,
(, , 46 ,
).
.
, - , -, , ,
, ,
, (, , 32 ,
).
, , -
, ,
,
, , ,
(,
, 42 , ).
, , ,
, ,-
, , , .
,
, ,
. ,

.
.
31

, ,
,
, -,
,
(, , 41 , ).
,
, , .
, . ,
, , (, , 51 ,
).
,
. ,
(, , 39 ,
).
, .
, , , .
, , ,
(, , 56 ,
).
, ,
.
, , ,
(, , 35 ,
).
, ,
- .
,

.
,
,
.
,
, , , , ,
(, , 36 ,
).
, ,
. ,
- (,
, 39 , ).
32

,
,
.

,
,
, , , ...
,
(, , 43 , ).
,
,
,

(, , 33 ,
).
, ,
,
. ,


,
,
(, , 37 ,
).

. , ,

, ,

, ,
(, , 37 ,,
).
2.4.
, ,
( , ),
.
, .
2000-
.
,
? ,
? :
33

, , .
, 8%
2003 46% 20114.
4. , %. 18


39% (45,1 . ).
-,
, 14%,
23%5.
(.
), ,

.
, .
, .
, ,
, , ,
,
(. , 27 , ).
, , 10 ,
. ,
,
.
4
5

http://bd.fom.ru/pdf/Internet%20v%20Rossii%20vol%2033%20vesna%202011%20short.pdf
http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/10598

34

.
, ,
(, , 58 , ).
, ,
.
, .
, ,
, .
, , ,
(, , 35
, ).
, ,
, .
- , ,
- .
, , ,
,
, , ,
(, , 42 , ).
,
, . ,
, . -
,
. , ,
, (,
, 41 , ).

35

3. -


. , ,
1.
3.1.

3.1.1.
, 29%
, , 26%
, , 22% ,
, 15% ,
, 12% ,

(. . 2). ,
, , 88% ,
, 12%
.
, 29% -
: , ,
,
.
2.
29%
26%
22%
15%
12%

,
, .

, , , .
, -
, .
,
, .
36

, .
, .
3.1.2.


, :
,
, :

-
, ,
(57%);

(54%);

(53%);

(51%).
,
, :

(94%).

(81%);

(75%);


(70%);

(67%);

(66%);

(64%);

(62%);

(62%);

(58%);

(58%);

(57%);

(53%);

(52%);

(51%);
, 88
(44 44 ), 87
1 , ,
,
, .., ,
, , ,
37

,
.
.
. ,
22%,
48%. .
,
,
. ,
.
, ,

.
.
2012 . .
(,
, ,
, , , ). ,
2000 . , 90-
- . 90-
, , ,
2000- .
,
, . (
, , , ).
,
, ,
- .
, ,
, . ,
.
.
,
,
.
.
.
, . , ,
, , .
? , ?
. , .
, ,
. , 12 ,
,
38

,
,
, , .
, ,
, , ,
, ,
. .
, . ,
,
.
, , - .
, , ,
, ,
, .
3.1.3.
,
.
, , : ,
, , .
,
, , .
,
, .
,
, , ,

,
(. ).
5
.

39

5.
40
32
30

20

17

16
10

10

8
0

0
-3

-3

-10
-10

-11
-15

-20

-16

-17
-23
-26

-30

-40

-39
-46

-50

-50

-51

-60


.
, , ,
, !
. ,
. ,
. . , - ,
, . , . , . , ,
40

, .
.
,
, ,
, , ?
, - , ,
, ... -
, ?
-, - .
. ? , ,
. , .

, .
, . ,
, , ? -
, !
() , - :
? . , . .
, , .
, ,

, , .

3.1.4.

( )
( 88% ),
( ,
, ( 8% , 96%).
, (4%)
,
, , ,
.
,
, , ,
, (,
, , , ,
, ) .
,
, (, ).
,
, (. . 3).
41

3.

,
30%

, ,
18%

, ,
12%

, , ,
10%

,
6%

, ,
6%

4%

,
4%

2%

, -
2%

2%

2%

2%

, .
.
, - ,
.
, , ,
.
, , ,
.
, -
, , .

.
-.
- : !
, , .
, ,
. ?
, ,
, , ,
. ,
. , .
, ,
, , .
- , - .
42

- , , ()
, .
, , .
, .
,
,
( , ,
).
3.1.5.
.
.
,
-.
, ,
.
(68%), (32%).

, , ,
( -),
( -),
, ( ).
, , , .
, ,
, . , ,
, ;
, , , ,
; -
, ,
.

, , ,
. , ,
. ,

. , ,
.
, , ,
. , , .
- , , ,
43

,

. , ,
.
.
, , .
, , ,
,
.
,
, , .
,
, , 4.

4.

.
32%
,
,

,


.

- ,
28%
,
,

- ,
16%
,

,

.
12%

,
,

,
8%


.
44

,
,

- ,
,

, ,
.


.

4%

. 6.
6.

3.2.

-,
:
45

,
, ,
;
,
: ,
. ,
, .
, ;

, ,
.
3.2.1.
,
,
.
. ,

. ,
, : (105 ), (104 ),
(98 ). - (55 ),
(53 ), (46 ).
, ,

(. . 5):
5.

105

104

98

97

93

93

92

91

91

88

86

55

53
46

46

,
, , ,
, , . ,
,
.
,
, ,
,


, ,
, .
, ,
. , ,

, (
) . ,
, .
3.2.2.
-
.2 : ,
. ,
, .
, .

:

, , , ,
, ,
, , , ,
-, ., , ;

. :
, ;
, ; , ;
, . , ,
. ,
;

,
, ,
;
47


80% , ,
,
;

,
, ,
, , ,
, ( );
,

.
, ,
,
,
.
, , , 42%

. 6% ( ,
, ), 4%
( , ), 4%
( , ). , 28%
. 10%
, 4%
( , ), 14%
.
, ,
, (58%) ,
, 14%
.
6. ,


- %

( )
, , , ,
38%
,

,
16%

, ,
12%

,
10%

, ,
6%

( )
4%
-

2%

2%

2%

2%
48

2%
2%
2%

, ,
, .
,
.
,
, .
, .
,
.

,
, .
.
,
.
, ,
.
, .
, , ,
, , ,
.
, .
, ,
.
, ,
. .
, , ,
.
, ,
, .

3.2.3


.
, . ,
.
49

,
.
(. 7).

- (32%)
.

- (20%)
, .

-
. ,
.
7.

, ,
32%
,


20%
,

,
10%
,


.

, ,
8%
,

,
6%

.

,
,

.
4%
,

,
4%

- ,
4%
50

,

.
,

,

.

,
,
.
,
.

4%

4%

4%

. 7.
.
7.

3.3.
3.3.1.

51

,
.
-:
.
, ,
. , :
, , .
, ,
, .
, ,
. , .
.
, , .
, : , , .
. . ,
.
.
.
,
. ,
,
? .
.
- ,
.

.
.
, , -
, . ,
, ,
, - , .
, , .
, , .
:
, .
, , ,
.
, .
. , .
52

, , , .
, .
, ,
:
.
.
.
. ?
.
. !
. , .
. .
, ,
. , . 15
- ,
. 83%
, 15% .
, , , .
,
.
, ,
. .
. .
, ,
. , , , ,
.
, ,
,
, .
,
, .
,
.

53

3.3.2. 6


,
.
8.
,
,


,

82%
10%
( ,
.)?

81%
9%
?
,

74%
7%
?

66%
15%
?

63%
16%
?
, ,
,
58%
19%
?

55%
21%
?

11%
74%
?
,
-
.
.
, , -
,
6

12 2010 ,
,
: , , (Russias Peacetime
Demographic Crisis: Dimensions, Causes, Implications),
.

54

( ) ,
, ,
,
()
.
, - ,
,
. , ..
, ,
, () ,
, ,
. ,
, , .

,
.
.
, ,
, , ,
,
, .
, ,
,
() . ,
,
, .
,
(, ).
, , .
. 7, ,
.
,
, .
3.4.
,

,

.
7

. . . .: , 1992.

55

,
.
, ,
,
.
( ,
),
, , ,
.

, ,
. ,

. ,
, .
, .

,
.
6, ,
14 2012 . ,

. ,
,
.
, , ,
- -
, .
,
.

, ,
(.. ),
, -
.
, , ,
8.
,
, ,
.

,
.
8

.. , .:, 1986

56


-
.
,
(5 10 ) ,
.

,

.
3.4.1.
3.4.1.1.

9. ,
. , ,
,
,
, ,
, (40% 15%).
9.


40%

10%

10%

40%


0%

3.4.1.2.
, ,
,
( ) , , ,
, , , .

57

,
, ( ) ,
, .

, , ,
, .
, ,
.
, .
,
.
8. ,

20
17
15
10

7
4

0
-5
-5

-6

-6

-7

-7

-7

-7

-10
-12
-15

58

-16
-

-20

-14

-11
-15

3.4.1.3.


-, .
(100%
). 30%.
- .
, , , , ,
, .. ,
,
.
,
(30%). ,
, .
-.
,
.

. -
,
, .
, , ,
. , ,
. ,
. , : , ?
: , - .
? ,
,
, . , , .
. ,
(-
, 43 , . ,
10 ).
10.


%

30%

20%

10%

10%

10%
59

10%
10%

, , ,
.
, ,
, .
,
.
, , ,
, ,
, .
, . ,
, - ,
.
, ,
, .
, , ,
. , ,
, .
, ,
.
3.4.1.4.
.
, ,
, 60%
, ,
(. . 11).
11.

- ,
60%
,

,
20%
,

60

.
,

.

,
,

20%

. 9 ,
.
9.

3.4.1.5. ,
.
, :
,
, , , .
61

, , ,
, ,
.
, - ,
, , ,
.
- ,
, . ,
, , ,
.
, , ,
, , .
, , ,
.
, . ,
, ,
.
- , , , ,
.

,
(),
( , ) .
, .
3.4.2.
3.4.2.1.


.
,
, , ,
,
6- , 10 .
,
(7 ), (9 ),
(7 ), (0 ).
,
-4, .. .
, ,
62

,
(. . 12).
12.

20

20

20

19

19

18

18

17

17

15

15

3.4.2.2.
(. . 13).
80% -
. :
1 (50% ) ,
; 2 (30%
) ,
( ); 3 (20%
)
- .
,
, 40% ,
, 60%
, ,
. ,
, , .. ,
.
13. ,- %


30%
63

()

20%

10%
10%
10%
10%
10%

, , , .
, ,
(), .
, . ,
,
, !
, , .
, , ,
, .
, .
, , ,
, .
, ,
.
, , ,
, , .
3.4.2.3.

.
(. 14),
, .
.
14.

, ,
50%
,


30%64

,

.

,
,

.
,

10%

10%

. 10
.
10.

3.4.3.

,

(. . 15).
65

15.

,
,


,

50%
40%
(
, .)?


70%
30%
?
,

40%
50%

?


30%
60%
?


40%
60%
?
, ,
,
80%
10%

?


0%
90%
?

30%
70%
?
, -
, ,
,
.. ,
.
, , , ,
. ,
.
,
, ,

, , .
66


.
3.5.


,
.
90- ,
, , , ,
, ,
.
. -, (, ,
)9 ,
20
.
. -,
,
, , ,
(, ,
,
).
. -,
,
,
. ,
90-
,
,
.
, 2010 , ,
. ,
,
9

, . , ,
, ,
, , , . ,
. ,
,
. .
// : .: .., ... .:
, 2000. . 319331.

67

(
).
, ,
,
: . ,

, , ,
.
,
- (
) 12 - 13
.

.

3.5.1.
3.5.1.1.

, ,
(. . 16).
16.


40%

40%

10%

10%


0%
3.5.1.2.
,
, , ,
(. . 11).

68

11.
10

7
5

3
0

0
-1

-1

-1

-2

-5

-3

-3

-3

-4

-4

-5

-6

-7

-10

-8
-10

-15
-15

3.5.1.3.


- (. . 17).
(40% ),
20% ,
(, ) 30% .
30% - , , . 60%
, 10% .
,
, ,
, ,
69

-20

, , ,
.
.
17.


%

,
20%

,
20%

,
20%

,
20%

10%

10%
, ,
,
.
, , ,
, ,
, - .
, ,
, .
, , ,
, ,
.
, ,
, .
, , ,
.
, ,
, .
, , ,
, .
, .
- , , ,
- , -
.
3.5.1.4.
.
.
(. 18).
70

18.

,
,

,


.

30%

- ,
,

60%

,

.

,
,

10%

,
,
- ,
.
,
,
.
. 12
.

71

12.

3.5.2.
3.5.2.1.

( ,
- ). ,
, , ,
, .. ,
,
, ,
-.

, , , .

.

(0 ), (0 ),
( 3 ).
,
.
72


,

- .
(
) .
6 8 .
19.

-
-

20
19
19
15
15
14
14
13
12
10
8
5
4
4
3
3
0
0
-1
-1

3.5.2.2.

(. . 20).
100% (!)
.
, .
.
,
.
73

, ,
.

20. ,- %


40%


30%

20%

10%
-, .
, , ,
, ..
, ,
, ,
.
, ,
, ,
.
,
.
!
, ,
, .
,
, , .
,
, ,
.

3.5.2.3.
.

.
(. 21).

74

21.

, ,
,

90%

,

.

,
,

10%

. 13
.
13.

, ,
,
.
,
, ,
75

, .
, ,
.
,
,
, .
, , 12 16 ,
2018 ( ) 18
, .. ,
, , , .
( 1968 . 2010 )
,
.
3.6.

-
, , ,
,
. .
3.6.1.
, -
,
.
-:
,
.
, ,
.
.
, , .
.
, - ,
-,
, .
, - , .
.
76

, ,
. , ,
, ,
.
- .
- .
,
, .
,
.
,
,
.
,
- . ,
,
, ,
.
, . - .
, . ,
.
, 50 , 16%
, , ,
.
3.6.2.
-
,
. ,
, , ,
, , ,
,
,
:
, , , , -,
.
, ,
, , .
, .

77

, ,
, -
, 15 ,
, , . ,
, , , , . , , -
.
, ,
.
, ,
20
. , ,
,
, .
, ,
.
, - ,
,
.
,
, , . ,
: ! !
, ,
, , -
-, - , , ,
- , -
, , , .
,
: , ! ,
. ,
. , ,
.
3.6.3.

,
.
, ,
, , .

78

, ,
, .

, , ,
, ,
.
,
, ,
, ,
, ,
, -
. ,
, . ,

. ,
,
.
,
.
, ,
, , , ,
.
, , ,
, , .

79

14.
, ,

57
54

53

51

43

42

39

36

34
33

32

29

26

24

24

24

23
22

20

20

20

18

18

18

16

16

16

16

16
15

14

12

12

12

10

10

10
9

2
0

10

20

30

40

50

60

80

15.
94

81

75

70
67

66
64

62

62
60

58

58
57

56

53

53
52

51

49

48

48

48

48
47

46

46

46

45

43

42

42

,
, ,

41

,
,

40

39
36

35

33
29

28

22

,
,

22

21
15

13

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

81

4.

4.1.

,
.
,
, . ,
,
. , .
,
.
, ,
, .
, ,
, , , .
(, )
.
,
, , ,
, ,
, .
22,
, (54%).
32% , 16%
.
22
,
?
27
27
16
14
16
100

82

.
,
.
, ,
(, 31 ,
).
, , , , , , .
(, 29 , ).
, .
, , .
- (, 46 ,
).
, .
,
,
. ,
- .
,
(, 26 , ).
, , , ,
. -
..
, (, 39 ,
).
, , - .
- , , .
,
.
, . , .
, -
(, 38 , ).

. ,

,
. ,
. ,
, ,
(, 55 , ).
, , ,
.
83

, . ,
,
, - .
,
- ,
(, 36 , ).
,

. -

. , ,
, ,
(, 34 , ).
, .
, , , ,
, . ,
. , ,
- (, 27 ,
).
, , , .
,
, , . - ,
, .
- , .
, (, 29 , ).
4.2.
,
,
,
, .

,
., ., ., ., .,
. .
,
., ..
,
.
.,
, . .,
.
,
84

..
.
, ,
.
. .
, , . -
,
.
, , , ,
. , ,
(, 31 ,
).
, , ,
, -
.
,
(, 34 , ).

. ,
,
, ,
. , ,
-
(, 32 , ).
, .
, (, 26 ,
).
, . ,
. , ,
(, 28 , ).
. .
.
, , ,
- .
,
.
. -
(, 31 ,
).
85

, , ,
. , , ,
(, 29 , ).
, , .
, ,
, (, 34
, ).
-
. ,

(, 28 , ).
, , ,
, ,
,
(, 32 , ).
,
. (, 46 ,
).
, .
,
(, 23 , ).
.
,
,
(, 34 , ).
, , , -
. , -
(, 38 , ).
, ,
, (, 29 ,
).
. .
, - ,
, ,
, .
- (, , 37 ,
).
- , , ,
, , .

86

(,
, 39 , ).
4.3. -

,
- ,
.
, . ,
, ,
.
, ,
, , ,
. ,
, ,
.
, .
, .
, ,
, ,
.
?
,
. , ? ,
? (,
25 , ).
, , , .
? .
, ,
. , ,
? , ,
(, 31 , ).
, ,
, ,
, .
. ,
, , .
, , ,
, , , ,
,
(, 55 , ).
87

, , ,
.
, ,
(, 29 , ).
4.4.
,
,
. ,
, , ,
, , ,
. , 2012 .,
, , ,
. , ,
, , .
, ,
. , ,
- .
. ,
, ,
(, ).
.
.

, ,
, ,
.
,
, (, 27
, ).
,
. , , .
, .
, , .
, . - . , , -, ,
.
. ..

(, 27 , ).
-
. -
88

. ,
(, 56
, ).

,
. .
(, 37 ,
).
, ,
, , , -
. , , ,
, , -
. , ,
, - -,
(, 38 , ).
, .
, . ,
, , ,
. - .
. , ,
,
(, 34 , ).
- -
.
, , ,
(, 55 , ).

4.5.
,
.
, ,
, .
.
.
,
.
, , ,
.
-
.
.
, ,
89

.
,
,
.
, ,
, ,
. ,
. ,
, ,
(, , 27 ,
).
, ,
- , -
. .
,
. , (,
, 39 , ).
.
. ,
, -
. , -
,
.. ,
. , ,
-
.
(, , 42 , ).
,
, . ,
.
,
(, , 39 , ).

90

5. :
.., .. ..
5.1.
, ..
, .
.

.
, ,
-. ,

.
,
, ,
, ,
.
-, , .

(, , 25 , ).
, , .
, ,
2000 (,
, 65 , ).
, 2008 ,
, . , , ,
. , , ?
2009 . ,
.. (, , 59 , ).
.., , . , ,
, , ,
, . ,
, .
- , - ,
- .
. - , , -
. . , ,
(, , 34 , ).
,
, ,
.
91

, ,
, . , ,
. , ,
(, , 28 , ).
. , ,
,
(, , 46 , ).
, ,
. ,
.
, .
, ,
,
,

(, , 27 ,
).
,
, , - - -
. ,
,
(, , 39 , ).
.. . ,
.
. -
.
, (, , 36 ,
).

..,
, ,
, ,
, , .. . ,

. ,
.
- ,
- , .
, .
. ,
. ,

92

, , (,
, 47 , ).
, .. ,
,
, ,
, .
. ,
.
,
(, , 36 , ).
- ,
, , ,
, .
, , , ,
, , , . , , -
.
, . -
, - .
,
(, , 47 , ).
, .
. , , .
, - .
, , ,
, . ,
(, , 57 , ).
, , , , .
, . ,
, ,
. , , , ,
,
, (, ,
59 , ).
.. , , .
, .
(,
, 39 , ).
.., , ,


. , ,
. ,
(, , 55 , ).
93

.. .
74% , ..,
23%. , 27%.
42%.
23
..?

-


..?

48
26
23
3
14
13
13
29
31

..

,
.
,
( ),
,
,
,
,
.
-,
- ,
: , - .

, ..
.


.
,
94


( ,
, , ..).
5.2.
, .
. , ,
, , .
- , .. ,
,
.
, .
, ,
. ,
, .
, , . -
. , ,
(, , 31 , ).
, , -,
, .
(, , 67 , ).
,
. ,
, , (, , 55 ,
).
, ,
, , ,
- .
(, , 25 ,
).
, -, . ,
,
,
. .
(,
, 34 , ).
, , ,
. , ,
(, , 28 ,
).

95

.
, ,
. . ,
,
.
- (, , 27 ,
).
.., ,
,
. , ,
. ,
, ,
(,
, 39 , ).
, -
. , , - ,
, ,
. ,
(, , 36 , ).
, ,

(, , 56 , ).

, 70% -
.., 28% .
25% , .
.. 43% , 32% .
24
..?

-


..?

41
29
28
2
16
9
13
30
32

96

5.3.
..,
- ,
.
. , -,
, , ,
, .
, , .
. ,
, , -
(, , 25 ,
).
,
. ,
. .
, .
, ,
, .
, ,
, .
(, , 36 , ).
, , ,
, .
(, , 31 ,
).
, , ,
, - , , , , ,
.
(, , 29 , ).
, , ,
. . ,
(, , 34 ,
).
,
.
.
,
, .
, -
(, , 28 ,
).
97

, ,
, . ,
. , , , , .
(, , 46 ,
).
,
, ,
, . , ,
(,
, 39 , ).
.
45% - ,
(54%). 15%
, ,
(47%), 38% .
,
.. , ,
. 90- ,
.
25
.?

.?

24
21
54
1
100
10
5
14
33
38
100

98

6. 14 2012

14 2012
.
.
-,
.
-,
:
,

.

.
-,


( , ..).
-, ,
,

.


, ( ,
, ),
.
- .
,
5-10%
,
, .
5-10% ,
,
. , 20-25%
40-50%
.

.
,
.
(
) .
,
99


, , ,
.

,
,

.

.
,
.
,
5-
. ,
- ,
, .

.
.

,

(, , , , ).


,

, .
,
, ,
( , ), .
3,2,
20042006 4.
,
, , ,
( , ,
!;
!).

16,86%. ,
,
14,6%.
100

(42,41%),
(12,3%), (9,52%),
(1,2%), (0,65%), (0,27%).

2,69%, 2,2%.
3,04%
(), 1,47%
!
3,83%
, 2,12% .
3,88%
. -
9,38%,
6,02%. 8,61%
.
,


. ,
4,79%
, 14,88%
, 3,83% .
2,06%
, 1,23%
.

.
,
. (
)
, - . ,
(, ,
), (
- ,

). ,

, (,

.).

, .

,
,
101

.
, ( 2-4
)
, .
.
.
14
, .
,

.

, .
(
4,03% ,
.).
,

. , -,
.

.
,
( ),
(
)
.
.

, 14
.

( ) - . ,
. ( , ,
)
( .

.

.
,
,
/ .
102


,
( ,
, ,
, )
,
(
).(
,

).

103, .
,
.
, ,
.
..
- ,
,
.
,
,
.


.
.

.., , ,
, , .
,
,
, .

, .

, ,
, , .

,
.
,

() (
) .

. ,
,- , .

, .

.
, , ,
104

.


.
, ,
,
: ,
,
.

.
,
,
.

, ,
,
, .


.
,
, . ,

.
, 14 ,
, - -
, .
,
.
, 14 , ,

. ,


- .

-
.

, -
.

105

,
.
1.

: 7
- 70 2
, 180
, 1000 .
, ,
,
.
:
1. .
230 ( 180
5 - (50 )
)


,
(. ) .
(
) .
,
,
.

.
-
(., , )
http://www.levada.ru/02-02-2012/za-kakogo-politika-gotovy-progolosovatrossiyane-i-chego-ozhidayut-ot-vyborov).
.

.

, 88 ,
44 44
. :
( ).
,
.
106

. ,
.
2. . 250
( 180
-- 70 )
,

, ,
, 3 7 .
, . 10
,
11

12.
,
,
, ,
.
;
(, , . .)
(-, -, ) ,
.
,
, ,
(. ).
5- : (+ 2) (- 2).
.
,
(, -),
,
. ,
.
20 .

.
10

Osgood C. E., The nature and measurement of meaning, Psychological Bulletin, 49 (1952), 197237.
. , . .: , 1978.
12
. ., , : 4. 1994. 3-4. . 5564; : . ., . .,
( ). , - ,
1997; Miller D. Y., Barker D. C. and Carman C. J., Mapping the Genome of American Political
Subcultures: A Proposed Methodology and Pilot Study, The Journal of Federalism 2006 36(2), 303315.
11

107

, ,
.

3.
. 1240 (
1180 6
- 60 )

, ..
( ,
).

13.
:
1) , ..
;

,
, ..
;
2) (,
);
3) , .

. 14 . . 15,
, .

, .
,
,
,
,
, -
.

,

. ,
, , ,
,
13

Seligman, Maier. 1967.


Fincham et al., 1989.
15
Burns, Seligman, 1989.
14

108

.. ( , ).

,
,
( ),
:
,
( ,
.)?

?
,
?

?
?
, , ,

?

?
?
,
, , , .

5 ,
,
.
, 1 3,
, ..
, -.
(4 5) ,
-,
.
4. . 70

.
, , ,
, .
, ,
,
109

- . ,

: ,
.

.
. , ,
, ,
, . , ,
,
.
,
.
. -

. ,
,
.
,

( , -).
,
(
. ,
).

.
, . ,

- .
,
,
, .
,
.
-
, , ,
,
,
. ,
.
, ,
.
110

,
, .
,
.


, ..
. ,
, . ,
.
.

, .

,
.

.
.
, ,
.
-
,
. ,
,
16.

, .

. ( )
(, ,
.) ( ; ,
).

17.
, ,

;
;
(,
);
16

.. , .: -, 2002
.., . . .:
"", 1999. . 301 304.
17

111

. ,
,
.
5. . 18.
70
.
.
.
.
,

, ,
,
.
6 ,
, , , (
), ( ).
: ,
. .
, ,
.
.
.
, , .
, . "",
, , ,
, ,
.
, , ,
, .
,
"" .
, , ,
. ,
, .
, ,
, ,
, .

18

Max Lscher: The 4-Color Person", Pocketbooks, Simon Schuster, 1979.

112

, , ,
.
, ,
, ,
, .
. .

, , ,
( -),
( -),
, ( ).
, , , .
. , . ,
,
; ,
,
,
.
, ,
.
. ,
, . ,
, ,
,
.
,
, , .
- ,
, .

, , ,
. , ,
. ,

. , ,
.

113

2. 14
2012 .
..,
.., ...

1.


.

.

17

11

16

11

13

11

3,16
4

2,88
4

1,94
2

1,86
2

1,57
3

3,10
4

88,4%

85,6%

78,5%

83,2%

91,2%

84,0%

43,8%
41,8%
46,3%
50,8%

41,2%
32,6%
53,2%
37,7%

44,7%
32,6%
69,5%
67,5%

48,7%
30,0%
70,6%
50,1%

46,9%
29,4%
77,9%
76,2%

27,5%
24,6%
50,2%
43,9%

: ( )
, 1/vi2, vi
; ,
, , , .
, . .
2.

11

12

12

1,76

3,12

2,98

3,88

3,08

3,88

4,07

93,5%

91,1%

85,7%

80,2%

90,1% 77,8%

84,0%

60,5%
73,7%

20,5%
50,2%

16,6%
51,3%

13,1%
41,6%

26,6% 24,2%
47,5% 41,3%

23,9%
40,8%

: ( )
, 1/vi2, vi
; -.

114

17,6%
46,1%
14,0%
14,0%
5,6%

6,6%

23,1%
35,1%
11,0%
14,9%
6,1%
8,2%
20,4%

67,7%
27,3%
10,9%
9,6%
9,7%
35,9%

23,9%
40,6%
12,0%
17,0%
5,1%

41,4%
32,7%
23,7%
11,2%
21,3%

69,4%
42,4%
14,6%
12,3%
0,7%
9,5%
1,2%
0,3%

3.
,

47,1%
35,3%
24,7%
7,9%
8,0%

35,6%
37,8%
42,7%
6,1%
9,0%

9,2%
11,2%

0,7%
16,9%
8,6%

9,4%
14,9%
6,0%
1,4%

115

4. ,
14 2012 .

- ( )


( )
( )- ( )
( )
-
( )


-
( )

( )

( )

( )
( )

- ( )
( )
-- ( )
( )

( )

( )
( )
( )
( )

( )


92,8%
90,6%
77,9%
74,5%
74,3%
73,7%
70,6%
69,5%
57,9%
57,4%
54,2%
53,2%
53,2%
53,2%
51,3%
50,5%
50,2%
50,2%
50,1%
47,5%
47,4%
46,9%
46,8%
46,6%
46,3%
46,1%
45,1%
44,9%
43,5%
42,4%
41,6%
41,4%
41,3%
40,8%
40,6%
37,8%
35,3%
35,1%
32,7%
27,3%
116

5.
2011

!


-

2011
67,9%
21,7%
6,0%
2,2%
0,4%

2012
46,3%
10,5%
5,1%
1,3%
26,6%
2,1%
1,7%
1,2%
1,2%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

-21,6%
-11,2%
-0,9%
-0,9%
26,2%

6.
2011

2011
45,1%
19,5%
11,2%
16,6%
2,8%
2,5%

2012
53,2%
17,2%
5,1%
10,1%
1,7%
4,5%
2,3%
1,5%
0,6%
0,6%
0,5%

8,1%
-2,3%
-6,1%
-6,5%
-1,1%
1,9%

117

7.
2011


!

-

2011
56,2%
17,6%
10,8%
10,5%
2,0%
0,9%

2012
69,5%
9,0%
4,2%
4,6%
1,1%
0,8%
3,3%
1,6%
1,2%
1,0%
0,8%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%

13,3%
-8,6%
-6,7%
-5,9%
-0,9%
-0,1%

8.
2011

2011
56,3%
19,8%
8,7%
10,1%
2,1%
0,4%

2012
70,6%
12,5%
2,9%
4,6%
0,7%
0,3%
2,7%
2,2%
0,9%
0,4%
0,3%

14,3%
-7,3%
-5,8%
-5,5%
-1,4%
-0,1%

118

9.
2011
2011
64,9%
13,8%
10,1%
7,2%
0,6%
0,3%

2012
77,9%
8,3%
5,0%
2,8%
0,7%
0,2%
1,5%
0,7%
0,6%
0,4%
0,2%
0,2%
0,1%

13,0%
-5,5%
-5,1%
-4,4%
0,1%
-0,1%

10.
2011

2011
41,9%
23,4%
11,8%
16,0%
3,4%
1,2%
0,7%

2012
50,2%
18,3%
7,2%
8,4%
2,9%
1,3%
3,0%
3,0%
1,5%
0,6%
0,3%

8,3%
-5,1%
-4,6%
-7,6%
-0,6%
0,1%
2,3%

119

11. .
2011

2011
89,6%
9,4%
0,3%
0,2%
0,1%

2012
73,7%
11,3%
8,5%
1,3%
1,5%
1,7%
1,7%

-15,8%
2,0%
8,2%
1,1%
1,3%

12.
2011

2011
30,0%
26,1%
18,1%
17,6%
4,7%
0,9%

2012
50,2%
16,6%
11,1%
7,8%
2,6%
1,5%
5,4%
1,9%

20,2%
-9,5%
-7,0%
-9,8%
-2,2%
0,6%

13. 2011

2011
42,5%
18,3%
10,1%
18,5%
2,6%

2012
51,3%
14,1%
7,3%
13,0%
2,9%
2,5%
1,8%
1,3%
0,6%
0,5%
0,5%

8,8%
-4,3%
-2,8%
-5,5%
0,3%

120

14.
2011

2011
22,7%
27,2%
20,6%
19,7%
6,1%

2012
41,6%
20,1%
11,5%
7,0%
2,6%
3,8%
2,1%
2,1%
1,7%
1,6%
1,0%
0,4%

18,9%
-7,1%
-9,1%
-12,7%
-3,4%

15.
2011

2011
34,6%
25,2%
16,9%
15,2%
2,0%

2012
47,5%
21,7%
9,9%
11,1%
2,7%
2,8%

13,0%
-3,6%
-7,1%
-4,1%
0,7%

16.
2011

2011
27,5%
26,6%
21,7%
12,9%
7,4%
1,6%

2012
41,3%
18,7%
17,8%
4,0%
4,8%
2,0%
3,8%
1,8%
1,8%
0,6%
0,3%
0,3%

13,8%
-7,8%
-3,9%
-8,9%
-2,7%
0,4%

121

17.
2011

2011
26,5%
25,3%
21,1%
15,4%
6,7%
2,5%

2012
40,8%
17,3%
14,1%
3,7%
5,0%
6,8%
4,8%
3,9%

14,3%
-7,9%
-7,1%
-11,7%
-1,6%
4,3%

18..

.
2
2 .

.
4
1,56
36,8%
25,2%
77,3%
67,9%
10,0%
14,8%

. .
4
2
3
1,54
1,77
1,57
59,5%
47,0%
42,8%
40,6%
43,8%
35,4%
77,6%
65,2%
76,0%
74,6%
48,3%
75,9%
12,4%
30,8%
10,6%
12,8%
46,4%
11,1%

.
4
2,05
43,7%
37,9%
64,4%
53,4%
21,9%
29,9%

19.

12

6
13
5
5

2,70

1,14

3,28

1,45

2,92

20,6%
56,6%
13,6%

44,7%
92,4%
2,4%

29,4%
47,6%
17,6%

16,6%
79,8%
6,1%

30,4%
43,6%
32,9%

: ( )
, 1/vi2, vi
.

122