Вы находитесь на странице: 1из 959

. .

. .

" .r II II


. .
JC : II .
rrn

~~ '

1988

66K81.24
1 2

PCUCH:lCHTW : ,nor;o no . . . '.


l
" . tyI . . ral. " . /4!
. . HaxolII, 'tJ!CH-IWCCnOtW . . ', or;op . l . . .

. ., . .

612

3}1. : 2 SOO n Ill.


. . . ro. - 3- n , . - . :
. .,
I SN

1988. - 960 .
S 200 - 000 13-0.

IQIl I<.IIJOaC ll1lt


K O'lOp I>lC

..

ln.l, "

JI onNCCt COCI.iUI :I l.

nort. &. Il 8eIOUf. 3J( pa1IJJo, at


CJ<COBI>IJ.I J1ICrpIJI.

CnOBapI pttno ~1 fDlC\oMO"


n tt11t", < CCIlCJI

J<p1oDl8TblX ..

II J(()

11

IIIl lOU OJ.

, , . pct1O/U.

11 netnO wx : . ro t.ll

JQl>ltcOM nepa1}'.

4602030000- 26 t

81.1- 4

0 15(01} - 88

IS HN 5 - 200- 000 13 _ 0

: .'dt :l", 1982

[ N1

..

lIHI.IO"". "" Kp1taTe ptI

r;\!Ct

- .. ll .... 1, 2()1 /.

Takoa o.na

I:'rrcz

nee It

)'. II&IIII """), )' : "IlIt :ICTHT


\lbIC.~b oettl(3 )'. /(ll 1 np
T<leT )' 31'.1} CII,l), \ 1( "" ,l();1 \.! .
O l(p bLOJC llH QCb }tt OfP<lHH~:a

11 ocnp ll"TIIe"".

J(3

npoJlIC:ceH~

sa. Ol " )'' ,

JrllallCb

II :'t)!ll"" nOCTOIIHe"" '! .

. JX"l'ne . OCJ!08I.I I(.


1!III1OCnI.I, ., ,, I1IlOI' r.t

"IIJIIleTC" . I.1i1 pe'l 110~I


IIC II l1:1JJe . rpsaII 1<.
811.1 CJloco ro lpecr. ll. 13"", II'
'( II rJeC""". CJ(" .~I. l1 I1llil . "" fQBOPILl
, .. li V. 11 . 41 /: .. "
. . tte ""ll , lIlCR .
IlIll IiI\C . "" : I(OTO l.
"COlIb - C'llII CB"-1t'.~Jol (1'. " . Consciel1lia mille
IC'S IC'S ). )'lII p;i1P"ll Co.~b "I(bIett'
. . n.'l !: I. )' 11 lI}\!l. "
QC.'10 "" . "". """ . ICJl.

.:.L II " 1.ltIi }" Ii'pil)'Ii(1""}" Ii'. ""Ii ;Ll"

rJ 1(1I1t

8-.:CtlIi

}l31BaHC KpJITt

I1II

aCo"llIct

II }\ l}\ J}I3~}\tte. }\ cne Illu!iI


1' Ii .

nJJIl\lliii

8J"" .

..

npOTIiBOnOCIIBYb

II )111I1 . .

111blKC 'ITO

-.:

OCnI:lII""

- ClJOCM)' noJlf:Ii 11 p)'CCII."O


cpaBIiHMO QII

"

8bl3II"' . .~ 8bl. II( l"

}\1t . )\1.t J1JII )'8u .


<J Ii}\ " )'.!La lIII:IIlil
crpol.'8 . . 1(0. .DC . tttC

)'nO'r'l, ". e1I8. lliii BOII<%


. ; lleb i!.1I" ()

"PbU1I1 TblX Ol:l. Ii 8 R1Ue CIIlI"ii 3bIO


11 It1, ll ocnlt" yn apaBt:
1II060 . n}\ nO}\IiMaHIiJl m lie , . I )Kalbf11.3C JIC
npl1Mtpt I1 ). t:OTOporO ttaII 18 ?
/(ii ? ()\ ) ? -
lIl}\1 l}\RaIl 1< iis.Oll

? ) '" :r.R HCltay 3


f'Ct ). IiMCHHO I , }"

0113 l1!lt. "' ", 8"'II ,! J8'" C:I..,..


8 ll UI1TarC - '" ",", J.;lI Jlt
ttl - . Ii '" J'" IiMCli110 o.n )' NC.n,
11 I1t l\It lItll IlCnucpe.,CTIltI1IiO, 10Jlbll"0 1\I.lp;l1)'
", .
" lltli III.tt, lIte CIlIl1aH

,, ) , , " croPOl1bl. Ii ~
ll To,ltoi(O :)f .1 11 lII. Q
li. , BblIII. OnlI ) 8 JTII . cali08I1TCII 8 II 1111011
tll

t nOCO II}\IICM ,

I )'I\lt 111 1( , 11 0

I'

il

}\

ne pello;~

odi

. I or . 'J)1. 1(. II
8. )"1 '1lf 18IICI 1".II( ,

1C0 TOpoM Y

II

1 11 , 3 "', ECCCltHIIO. '1 "'HOII\X


)''1i'l. J1I~ '1 ()I(811>e rCJl . ' 01l.18;I
08i1Io!t
1(.

ICOTOPbl i'l. - 8
I'lI1, II " 'I - IIMxon lI"'OC OO IC
\oIC}\ .

JlCtlli 30,' _ 0 ")i!.~' 'ln. ctc ; '1:1 . nc


8, Ykil1ll lI ! I1III-I .
lltIl , fI 011 0 80'JI\ , , '1
CblC.ll, 8I\ :lBTOPOM. 10),,
l1t

'

KO MM C rapllJl COCil 8}\

I IJIIOC p;t

Jl no IIJI 8.1Ct!II Q Jlil


6, . .

8l1 Cl.!le!llll

I1I\

Kili( JII ) 8 'lCl1 ..t .... )II!t"


~ llt. 8 . '1

Ii

",.

'lCHIiIlMH,

}\}\

ntp'l .1 .

II08 , oJltC }\

caMOCTOIITCIIb-

8}\ .

Qtl.,

1(8"

To ii. .. 8 pll )'

J }\\ )''1. }\hClI Il


R Ir.!, 11i(-

X<ipil.i(Cpa .

... )'III II !8
~eMCK r coprQt.l " (1 822 - 1884), Jooplol 1864 )' it II. Oil .
U<i CMCUi(O fo >! . tp\l t
ll

}\

nepc::.

CtnCII

11

Ila>!

ilC'l

.,;

!! . '

IlOC1I)"IICJI
1Il1

.,;

'J .

orJ3'

''l

I13blKax,
., IJ '} pil.}\ J . }\
lo!t , 'oIII UTa
,
*

PYH~

. f\}\MH

),

ll KpnaTblIII. 08 . Jl) bllllt 1!.

8eCIo . .- . .-
)TOn) )t"Il3" n. ow
Ita. ., ).;. m" pilCCOT ,, ' ) k

T II }\ J1 IIblJ. ~cc'y~ On:n~~:~


H.",~ cn'8 ~TOI: pt<Je

1I1.Qa1\1

G . Biid llnann.

r~ugellc Wonc. Zitaltschau dcs dcutscht \loIkn. Ikrlin, 1900.


ylOIII. M)allllllX !Q1 cutpf IIlO.

CJI blallll tt3'1tlllle , "ptllllle'"A(1I IlIlIlCl(

lIII"1 bllCY 11 l\ diIC I( .


Illll tlII.8"\ot It 1111181!.IIII

Latium

( ),

oc.na ll. petlllt . etl.


IJO III1I-!C r'ltIl ll . llii .rIl I(II 1111.11(11, l1li

1(0r o poM 8QIIII IIII. 1 . .CJI


e.J1lo "1" VI - V 88. . 3. IC' ICI(
II ltII lCaMH. X. I\ ! 8QII CJIetllI

11 IIOfI !lII IIIC II"IblJ:a.


"IC.

tlaII"

111

eJ111 Il.11R lC 'te8"

(o

. 3.

u II. - II. -.1i


I I!. u I!. . l!.lI ]ItCll1lll

CIIt:rii

II ll.11 l(l. lC 1

",eIlT O

'IeCIC

p0C.IIey !l II)'

lIl3

",I .

I(

1(

lC

&lIO

lal(Oll'lellllocrll tde p"MC1tall II I


II ll'!I( ll 1 . . 1. 1)'
IIlIe II 8na CJI QI.I;Jld! _peMell" II II
OOiOBllbI "lo l I

ltII elCOB nell83'

IC) .

)""l.1

8 1- 11

. " . .

fpilHIIUbl " l<I "",


I1 . Itl"polCoA pon. 1"" lC OI(PYJ

Cpeit1eMlIoro . BMectt llll Bllyrpt""" II\ot MlloronJ!eMe""oro ocyapcII. " V 1. . .


l( l l08l!. 1I"

lCal( ClllIHoe u. Il

ll1 IC III(. I( lli II.," 1li

r-e

II ., llll II" nepll ll. 1 )'


III ll CJI lll!aJICICTllble IIJI. I13aJ10
3IJIIJ" . 111 III( , I(II)( 111blKOfI - "
" .

cnlC .

'dJIClC.

ICIUII I(.

l3l1

, IlU". PYMbllIClCOfO " )'" . lIII " ')"pllA


, ""lClI IC 1 lI.11 nocrO.lllibl X oox pa",Ie
"Ja IIIC3 Ct\II 11 "lI lC 1 0 "
rypw . }tf: bl' 3I1' POM311CICIIX
" . 110 11 . CCl IIIC bUI BntcllCt\ J\II.IItI"

ll\ot. 3I13. lI lI , Ii". , XOpa f1i1l,


li". 3I1 Il . bIC Iil!.II!lIl XJII - XIV I . - 'IIIC 1131blac
n~ 031iII - 8Ql(r PIIAOM r ll I( "
" IICnocpe8IlIi 8!lIIIIIiCM )l(",~ l!"re
' n111111 " pil1111II II "IIII!aJl II.,I

ncttli

08.

1108110

lill

lI

i" 111blIC I OOXp3IiJleT C!lOM


n' IIUIIII 8Q I'. wecllll .,
110 II, OCI allC III( '. lL'1 0UII" ....
;t OTIiOltICIiIdi. I(". ul(, lll ltO.

(1

:.! ")

el(08, lC lC IIIC nell


1 ")'" 3IiIl , II8!lJleCII " r .. IC OPOMlloe 1C0'

Ii"" , l't I 1i0 .IC , JI I( 1113blIaeMr,.o.


("1l3 ( lII . JllIlt. "l"ICU

)'6ICII.", nporptte). IIC o U"1I . n-

l(o8

). t:

"

- Hap:lJXy
ltt:

}{,

JJ,iUi

t:80

t:oropbllt

t:3 () I1J cr, n'1Dt: IL''te80


3l(lt , )'110 IC IJneiilL' IIlL'3

lt l( n ne 8 MC)l(J1)'apon

IL'It ,

C1tl1C " , )' bl


ry,

J8

""1.Q8

I IL'

t:J'}

nepctlOZK IL' IDbllL' ]8l 8 ,


. , 08}' '

"'13

III

t:pbU13

()

yl(""-

] () ()t:CIL' ) CJII<I II , OlIat:o


.IL' II lI lUI' Ckorope

"'13 , IIlll )1n ,


",IIII : 1) ll Ilt }{IL'I1C lI , IILll

()tclL'

II ,

, 11 .. , sine anno, '() cital o, l l ud!, ibidem, 11013


ben ;

JIt>C"

2)

eat

libl

blliR.

l10llloltcll JIiI.I( . nm.t,

argumcn-

' ad homil1em, ci rcu lus \1liosus, cui . . ; 3) IL'


8()biC lI, () I1c )'CI.'It

Qli bl" Il It, . manum lVI Kpyr.1I


.

MOCnO : nonyclL'arb bl . ei:I(), Jil

' !I()", l(
IIII llt II() lI ,
, lIt() t:it .
. I I II!J;

IIt

lill u I'

bI

}{()

)' IIIlL' p!l

q' ., " )', II

tt

{()
H 3XOlIM ,

PYCClL'oro

ttue

bl lilill.

. I(
3JL1.

IlJilQC () - p;iCt:PblTb "oI I'


li " f blk)', IL', lI&
II. II ... " .1lL' f SilCf1 tium,..
11 " n

",, lli, bl<! ~II)<l"


()80 silentium () II

P)'CCkDt: . ( )

Itpii. (.1I1 8n .1>lIIC ")( 0(0 II.


ii t.111 II ):13I .1 " .. o

lIC 38 11C ' . 3I1I/ con tra


spem spero ( . Tet(ce, . 14 1). ~U1ct\

t:

CIL'

nblKY '

()

nCPC80C )'

()I"lpaBnaHo

3I(:oii

1IC80)}{

).. IOn .18QC II "' II3 spes,


llll

VI

f/lae

"'''II:1
II .

.. II

Ot.tCTHa ~p;l~ I13

CHilnar()ro 3().

11

II 3}{ 1 8

1. "I I 11 ':l.OI.I tc() 11I1I:1. sed alia


lempora . .::\ *"''''llll :laTblHb ()
mta.tII!\ xapoK ro:p, rII "JIiI bl '}
bl ... r c... () JJI() '.,. I!a() Alia
tempora 80 .. tc(: " I(OMIICCIII' " 1910 r 75
. () ocnII 1[31( '!
.. .
.
JI( IC li ll-:.""III ,
IDblt:a '... I.tC BIIC II3
tcaKHM- lU l
t:()

I()

(): nOJl., IroI rlOfO . C)IIIOTOpcRIIl __

"'. aweWJI. ~ .. I ltQIICII 68I1.. & no.:pn"), 8epJI ...I

Vertitu r inrcrea cadum

. B8e.QI:Ht ll ll. :I( .

,,

ruit Orceano

;fl "

, . 06, J 8J. (
8 8' . 541 ...
) IIQel - ..,
il n!II; }

ur

: ICp ,

nOBTOplltT

ak0801e

eptll

_ .

Cn)"IIIA cn.I .... ..


08 J.I IUI U ltima Thu.le.
' nOBTOpJltTCIII I!( li eDJte
II.ptII . Ctl R'}"'.

J1Cll l\e . 1iI,


iltllE 6 CJ!oa

l>Ulbl

Jl 1i

tl'"
(. OObl!C1tette . .

1Qi!(

bll'

norycopolllicro

816).

l II weett
CJ 08 l. . n YUJ.
tllll l-ptJl)1 f pulchrae male pulmrior
(. liI " )" ..). I & C1"pOJ)'
<! UII 1. 16 ( . . 278).
)" !(08 l

I Quod licel Jovi. licel bovi 8 . . nl .


I !!!! I . aJ1C ..
13(; J! . l 3 J<:
K!l J<:OMY-1> . . .'1;

f" nJle, 08 JlC

. . n. "lil :

If.

Quod licel bovi. on licet Jovi.

n 'lCCJ cn "Ol&1t!! 1rpbU\8 !(


- f lC CN
- rpt"le<:oro 6

& l

. l .

. .. (<<CKPbIoe I1ll ... ).


IIl If OJl :
bl :

l.

1tCro.

I! 1t
caro u tOlIl!( tr:II bIC. I
[11Jl(Cii . : . I&

II HKa

ilU

IICC.

:J

!( .

l1 ).

..

ruil

n. . . .

"JOO 3lU11t 8 1t!InOMH1taHHH I

..

...

11 . 325.
11. . 321) ru rens quid
fCn\l na ( . . 290) f,.- 110 " l l8 MOfyr.
~I o I V I" . II. r )8
HTI1JI)'CM~ . (. .

hI.

ll

lI

81t

. nc ")( .
8Jl 60 no 8 . cyrHO
Il:InaaeCII .

KOI[1 r1t"y :

RIIITCR R)bIC
f,.'a I1I<t bil vacuu:s . II !( 1t1t .

1lJII II"I, : II

MII

lI": :, '} lanII ; " 8

IOe

canlabit vacul.lS I1l1 IIIIr Olle viator - }'1tII",

, . ( . .
1 l"Ul
,

'leClI"e

II"

:oI.lI

106).

08 I I

:ol.

"l

1I"0HTeKCTOM,

II"OTopoM

IIII.

, J8, IL"1II1" :

silenliurn, e\i: ' lI"aK ]


lI"oetIJl :ol., , ne

II"

l",

peti.
II"}'

,1I,

11 )8l

nOIlI,I-

II: IIl(Jlll

"

, " :ol. ( . WIfIIJy_ . 734).


ll8 I( II1II 11
11

"

11"

.naIIII,IIIII

lIlI" , l(l( "I( JI

'leC BLIO:ol.HOIIeHHII Wl ll 1( J 8n
0118. IIC'\ 11 lll( "
1

II

80pI!

II"

- .. - .

l lIlI1Q

II

808I1II

1:ol.

: l 11 Jl.
I,I "3,

l80 II opr-.!'IeI( 8

I(}' eMI(OCb,

11

IIII . , ctr

8CIIKOfO I(Pbl-

Of" , C"I[OfO "Jll. II .


:
, :J
II 1I"0mel(COM lte 11 .

"l a no11l1CHHII II
. 11 II"

cc.nOM, "IIIII

II l lll ll, ,"


:ol. II

... <:1 pondus l

ipsa

illuc vinclorum ;5 volumina versat


(<<lWl., ,

407-408)

8 . ( . . 235).
.. Jl Ollll:ol.
, :ol. 8 8 :
e.n eti. II8ll 8 II :ll
IL"8I1I (KKecJt), nll1IellC ] 08 JlpeCOII

ll1 II . , l( lIC
1, .. - ]3Jl (;I( ,
~JI , nllll

, ll OTPbIBOII" ] c.nIlII
1[0 " . . Il ..
, COIICPJO<aHe 1( ,

" tm, , -

J
( . .

(lC ~

habtnl sua

li

30}- 30.)

nepeCJIetlJl
JoHTCJCC

Jl

ICP"""

Qe lC BbIpa_CHHII IIJ , .
',i . . .
, J , . ,
<JeIlli, p<lIIJbIe , tIC
" Il 1t, J J-IllC 3
"", on: ,..,. JBJ () 8()
Ii, I , 8 8

J II J\f:l1 - UI. <l'


I3il[Ii " Ill lfl

JI('

(lIl 1111 l(l1III p<l . .


I(H", 1( , IIIlI ' Ul
ilL" . , l lltllLii JlY"
II, OCll )' I. OCHOlll1bIX
II ll .

III, nIl lllI lIII IIII[()'

Il .

"ll 1IIII... ... II


1(

3eJ[II,

[(.

3Cn31;J~ II ll

3II

"

}, l( J1 Hll:paype J ,

- [( ; [( 8ll / 11 C08~eHHX IOII


IIII
J , U:iIL""
( Il., . pIIl\, . VI. . 399 . i...
q", . 46). ilL"e. l\, " Ml\Oro

" l Il
3 J
I{

OCl\OBl\blX

"- "

"}' . J, p1i
II.3 . II
cn }'

8}'

ilL"3 3IIX t:aJ - xYOJI(eceH


" ::oii. acrn ,
JY

ll

ne .

. . U.

Opyttt:Ji

KpblJlaTe tCICC

1JW .

1962 ;

_,

l*.

. wc.

11

!lCJl:lry .

1969.

.,

8
Il

)I(

e.::ttn.

2500

J[panoe

tJl8tJ - 1J CJ[ - IiC tJ


)I( .IX . .lili ICpbUlaTblx . ~
LlOec1leli. ~
.

liCJ[

. . .
)f *liii.

KOTopble

ltOC'nl ocr II

Jf bl)\ ( . ,
bello . ). ,
C1l0 tlln. !\
,

t8]

IiC1tO: .

Nulla salus

p),(:CJ[OM )bl
PYCC1L:oe OOO1leTCBC).

. .

an IJl l1ii . ll
I< . IIlln:lI. OnJi COpolibI . OlIllii
, lI aJ1,

COPO)fbl

ot3WoI

! ne-.~. .1 .
* II II .'l ! 8 IIt
u . Ji1'

lJI l1l1
* !\ ]()8JiI!1I
())J[ II ,

....,11 1I. I1 'ItC

.1 I1Tep;iYpe.

I'

.1 .'IIIIl8Jf } kpbl.laTblX ,l
"aJ1 .1 bI ;tII . .

. .

MapKCJ.. . ll.18. /! oii

,1())1(CCBCIiHOA ,1IlepaTYP.

II.

11 I
oii

cobe- m l!UI'.
. cii. : .1 IJKOM.
nplt.~O)I(CH )l(cii
")-,t k. paccaB:leHbl .l,r II lI.bt
nobt 11 TCkCBX ( 1
). nOnl IlpaB.~bHO npoec BbIpa*eIlC.

lt.10li Jf -

.1aTblx

., k " PYCC~IIX Ir, . kOTOpriI

*ocr

IC)'

, .., u. 11!1If -.'bIl1 ll.

8 peu.lil81l " kJ-"

"

)'. l ll bI cekOPOM il ii
II . . . .1.
c.loaplI

11poptllCIOltpoaHbt

.'IO.l.

ily"

.10kOPO .~' .',' . . . . .l-I 10,


. . . . 08

J . . . .

l t.trlfil ;II 1 II 3
II , bt OfI '1 .
llII 'lII :

103012
.lD",

10

ocl(8a. C'taporwtCKJt

.,

I /S.

"l1


Qocr

811ll (lIcec .

n()(;1"pOtll

fp;tIlIlUbl

08

811 " IIllllII 80 8l1lte.


8 II , l1 I1"
" ,
llbIIe 8hlllltll , yJ(8)J8II

I( (l( pllI(" , -

8 II
~e

1(31(

Ott II l(

Oll ll p.iaJI

11<1

. I. ,

"! III!eII l( ,

- l(lt, ,..
( II ,
Ta\Ol(e , 1(0TopbIe C1l

l(

1(0000HHble.

II
) plll( ( ll II
) TIIl(all 06l( ' litum
..1 . . . . m perclidi (pe:rdidiSl i) .. ( ) TPYJIl',
5it libi (illi. vobis) lern k"js .. (, ) l II
l ' l( ,

8 . CPOltTC. 06palO :

. II nepeon ot

"

II , l

0110

.8J1I1CCII,

II II,

IIIl
lllIJ ll, R lf

11(' . l OttO BOC;ll;onT,

" II, I(OTOPOY

II , ". HC;ll;OJJ; II - - pllR,


ii II1bIl(ooR. lI,

1It.di

n. ll('" \(')l(
3 OI1 , ,

Pyccl(oR

lf.

' .

3II IIQ ('. ,


8il.

1(81(

8II('ll ,

80

11

" .

BTOpaJl , " IlI .


. ,lJ110 jl
II 8 pyccl(oR ,

!i3

' ,

, CII 1 Mapl(CJMa
",

Il

pllkC,

ptWC

nebIC

lI

PbllI

31taKOM

. ,

1(0To-

II ll ne80 J1

lI ,

, ll

P)'CCJ:OC

no

cocne . (. ,

11

Ad majore m dei glo riam - Ad majorem gloriam ... : Ad majorem

gloriam Ir . Ad majorem gloriam Hegeli).

k II nr

, 3IiII ..,tII : "


p<l .:
311 I

n.

li k IIJ -

, lUl Jl;

UllaTbl I(3:1 IfII . lI.

"

CnCJ(

"Ii

IC, ,
II ) 3IiII, eck

lie

ll

1II

!! .

, rr UlraTC Jl aliO }'I(:1i1te ( ,


.. . ... ). ") , IlII Ii
Ii . JO.. . . , 1974 - 1981 . . , . 1- 11.
nlt(;bMa, . 1- 9.

"

"

. . " 2- .

". . m" I-MY


: . . . Ii

. . " .

.
Jli" " m)'c:II .

.: JJt , . '
. .- liIi . ... ; . .
. poaliOB, ;08 -

...

8Ii lf8

Ii " :

1) li" "" ,
.

". .. ".

lire , tJ" (: lli al()l(e CBQC

, , CCUl tJyIO crpa


8

)', ", " li"

3 lUl li , tJ.:
gim dddm

( Caelerum censeo) ( Canha-

csse).

, llC" IIRJI 8JI

(Caeterum censeo). " an (Cathaginem delendam esse),


" " al()l(e lia
" " cra.

OJUtil ")

tJ

Illi .

, I l'
lf cto:I' ...u, . : Mulcentem tigres et

2)

agentem

cacmin

quercus

(rOOpllT,

otJ

rpo

.. Ii tJ IiC.
3) 3 " , BtJe
)' (.,

habeas

lie

CM.II~ ..

eal

copus). :JI,

oi< l' 11 CtJr."l1p 8(,

11

12

KOIiTece.

4)

II lfltClC C1t 1l1l

II Jla lI:ot ,

1(811: OI! 8 11

ll

8 ll lICPt
II:OTOpoc

II. l II IIII ii k
II

II

8l1II .

S) . I!t bl JI8mICII:
. )'noJlII , Yall: Qk
CCHl te JIPd
. Onall:o )"!aJl.
llII coeplIJeJfIlO pi!.3OI1 Ii8 ,

, ",' ( . .,

Olill

pll.3tJIII !l3 u,,

Cum grano sal.is).

8 C.Jl08APE

u. fUflZ.
.

m.

. -

. J. - Jll
oz. -

. .

lu

.-

. . .

nn .

"Jn

'l

u.

paCIIJpeHHOM

.-

. - ,1 (k)
. .

.-
.-

.-

- k
U. . -
II/ .

'1 .-

'1

IIIJ1I1. -
. - n
.- l l
.- QCkIl

. -
.-
n . - CaHkt-
n II

- k Ii . k

ESSE
a~ ,."

a~

"

abrup l o,
nt .. ;

npomuon,

Ad

abs u rdum.
21 nu " f'tI"Iii rlf'.I" rlf. 1U .\1 101 r, IN'mOll.
II~UCn.III"/lII )'URllm".ff.VIi t/".lt. t' uiWm , .IIt',l' "f .
(1

z. . Il'fIO.\I.

1ff'.1/ Cl<Jl t/"Cb.IIO .ItI.'(J Ifl{/ 1,'lm l(>.I",,',-

1/0npu.vt'p. nlO KO.f'.9 8oi" f'OocU CofX/If ' ~'mlfO v" /, On OCII08011 IIf'IIf'tIOCnlU ( absurdoJ , KOmopii
l18.''''. I ft'& I'ptJf'UllIUf' .m)'pz - ,.. U,t71.
(J(O:IOIIO ...
.

1.

lirii. lible li i le .... Ii (.

, 6. . 454), (1mop, co.ooO,"'HU, cnpaulU(JOI'm , lNOt1 001


nI".I'rt/60 absurdo. m . , nOO_I'II1IJ. n mo rl. , nun
bl8DeJ ('. .lt'nnU (1 ' n/("m.9 . OCM"4IJ8(Jf'CIf crrpom : omKJOO .\10.> npnlfJm n .' nopoibIf' mI.'
""(J(I/f' t'6f'tJeUII .(111, t:t'AUt1UX.9 no Ift'l' Pocruu?
. .

, " J iiii

(ccnnII. li II
1846. . 1, , 37]> bu

pyccrOll

u :ii Ii,," .

" lel tonsuetia tf


CIIMOrO IiII .
lOpll , 'llll r II3.

., usum noo
lie

DOOI1

K IU ad polentiam

ii .... .... ;

npomlJlJOn. polenlia ad aC lu m.

a l!ffo exspectt'5, alterl quod


(.

fea-ris
.

,
ll ,

J(}I II).

ii

. Ii ,

2.

equis ad aslnos . Of/


JI, 8 nbIIKOHbl; Jl .

- .

03"'l0

. ()

. /'" .

J(ii. 4< 080l( _,

ase ad posse '1I 1t1 consequmtia

. io

_ :

II008

1. 7. 29

.... lUl ndlCT8 Jt-tI8 )'cno

803"'l0 .

posse ad esse co n se quenlia

vale l.

lf'Ilf ". -- mt/IlIf!"ft' I18"/Jf' I


OCHlli1'IIIU () 'I'fI1'lOCm, nponlU#l W!XJ a<:rnu 6o.lUlIL<t
,., npuu 06porHii t1pZYMf'Hm : tkUlf'
."ralOC, lltdolnlf'II /()I(ot' r:0"'f'1IUf' 801,.,I - esse ad
fSS' Wlln $"uelll. . . 8 , ll ()(:.
Jl (, 2- . , n6 . , 19 1], . 9. . 1(9). ,." n OJ

fSS /",
HO'III.'

cons'que"tio,

} f' nllUlt 8n,.,

.'..., . . BOJIOHCKoU , lf t.tU 1I ,

15

HAEDIS

1I/lt'8t'f_'1 1n, u06:/l/l ,, .'IO<'.N rl{,oi1,


pout:.t:oou.,u, - 06 :." . u nonpel4J' kmo-. no , I<puotf.
. . .,. _ bl)O

11 : . .

pyccrH)I;

1912.

1.

176).

hleclis srg~i~ 0\16 : .


:.

25, 32 -

.)l;

,)l; ; fu.- )l;


:

: .

./ onJcmUnfl! .'po6r . mo ~ JW.' ....unlt'('b. ., u,it.


I<..'(} 0/1 111' , nm"" 6 6 lIOt , /J KOp.wOII

''''''. coct'IJy.

nom/).ll , 6 ofipe '. /f'.

me . !'", l' 1dis Jcidere- Ol't'f.

",

li (, .

7. . 145).
BptMelili. OTliblC.

~ ')
hoc ! . hlc . .

R Zotfopum" hoc ' .- .t CI> , CK~


JNBOmI> , ll mlblt>o 8 .8. IIf' mu ... (. ..,.

'n

U./ JI .

:) (. .

in pIIf:e

2,

, lOCbt:

(KpaCl-l:

430).

011(0111-1011 I(tt I-I llt.


" .m . ('.'1NIIIU)' 6I." of'ltfIIY; 11('
)..., f.". n / '!'(' "., Iltt' it)? C.fY:Nc6y.
oo6opoaHIII' j .
IM l( . lU
' ( .. 1959. . 135).

Abiit, excn.'lit, e,.it, e~il .

cry , I( . .

u, " l-l. II ,

1, 1: Tandem aliquando,
Quirilts, L. Calilinam, furc:ntem audacia. scelus anhc:lanlen, peslem
palnae molientem, vobls atquc: huic urbi ero mmaqu minitantem, : urbe vel ejccimus vel emisiml15 vel ipsum egrc:dienl.c:m vc:rbl$
proseculi 5umus. Abi il, exoc:ssit, evasit, c::rupit. ~HaI(OHe-TO ,
",-- , l(J1 --. I1. c:r ,
:n"I1t, ll l1e . :
lll c:n
1rtl.

: ,

OflleM,

haKOl-lu-

. .

)l;JI . 01-1 lll, . CJI:, aJIC"~'


- ( . t i 1i n

n {

li Ul-l(. l1u .
11 ( . Cum ,! c l amanl

5),

Quousque tandem. Cati l ina ...). ,


..
- , , lI'tCr ct.

8 fl l-l, 3,

8crynaA
.~fl

xJo Moit poctn/JI!III/U pld.'fOJl /J pNI /8 npu


eU , - fiJo6l!JIO
ml!

--

fW 8 8 ey-"{JI

8mmc

. tJ ptll

Of1J''1 . "

nPOmUtJ

Kau,'lDIbl :

MfNY

Ablit. l!vasit,

Hc:O'Ulocn, l1IfaTe : $cinde~ - pilcxanbllI&n'; pilII&" .


'! - I1&-""ttJe_ Ha ..... ellOIIaHI' ltJ( rp"."",

16

.. p)'CCII pto.t .. ;ro

yu.

INm O

"'IIpi1. tffugi/ . erOTT, .n, IIltC'1>ecll


1U13 (. . 1, . 53 1). ", " - lJCnroJlue .
Kpmo QJf )'. '" MtHJI )""Jlf. J/3tl,
),m,, "... .'1/)" tJtmp 8 , t"l'asi/ , t"'{Ji/.
. (, . 6, . 103).
tmo pcc10~ , .
r , . &.,

111.

57-S:

~il rc:

vods tum demum ptctor(e}


Eliciuntur, l eripilur persO, anet res.

ir

" cep.De'lJlblX
1te8o.nbQ

ii <:. , . .
(. . npollC").

kpC , , .
'le I!ry3, )ka . .

]J!wc, .

CI

eCkpCHHOC",

eiic ra38CII .

nr)')' tm)"lI. uU .1" .wel4.'1 MOu.f)'.

CI(OPO

:m)" , :,l./iuU ~()JOJlMII )" n(J(',1t().

I!, RJ, ml!CJ


l)'

nItMIIlJ/O . otI.JlCm.'1nI 8 )"


-- JI cnact/l. :(QlI IllJ

:n . ,eU

om

06 ."JU; , m6m" )' I/dl .


&m fIOC"ue, nt, jnlQ pectDrt.
.tI4. . . r 8, II .
(n . , 1881, . 2, . 189). M(}(7(lCKQJI l'mtJ . C08peMtHHW
1/U04b61 {III.

."nr" . !"'tllJl. NOnP COl'matJAJIJO flnoctJ.


)JO )' ue IIOt 06", ,"" llpal#!"ut
tIOptl : . . mtnl!pb nl l>l flf'.ll 8)n~
"JlMII. np." .lIoU no : C"otI. l'tV u tk, : ;l/l!.wtut
6. III'1lrJl 06ot",Jl "w anU!IlJMa.ll. ", 8Il, u "
,,,,0.>0 '("f'.'. N t)' I/U 06pamu.fIICb imo ~CtDrt .

. . k, .II" (. .

inaNbuais , ; 8 u.

6, . 557).

" -

, 803lilo:lUl ( "lo: - lO: ,


bIC ll IUI lUI on
. 80 " 0l10 XV 8. 1i. 3.).

Guinllh Kc"in .
Abbre "iatio ns.

inilio

Dicti o n ary

or

Forci,n

Phrascs

and

; .

t ;11;';0 [pt'U.llUl) )'I' /) 'l!lIl1il


Il OIlAambl .llll . . - .
. 8 . III 1858 (. . 29. . 284). QO!J,l),. cnlNl!mcll.

ca.wa nUJ/ "" n/JI. lU!I u'


anu

CJ,ltxa,

pou, UlJlJleU ocm? mo , f/ n

1Ie{Jtlofl cnrxu mDOIO .

.
3K8-..

naa.urn..

..",0, Ife:'UCU codeIIJI, 1"1"

an" $IC11n CJl ll"_

!Dcn ll.l" CJl.

00

"I .... nall8 I Iollc lII IIC .. _I "Jl"" wl>l ~


it : .. petl .ena CN .,. .. olt Jl .

17
2- 187

INESATO
ll,

urlJ:pellllOCmu,

nilt

tJ

f'f'

rMY, OOHOtfpeMt?II//O, nONQ ini,io unl. flO flnIOpoU


U;i, mo ll , (,' ,

IlllU!nI(' 8 n/lUU.' . . ,
( n . . , 1933, . 164). lkWpaMU nO.IfIJ 8 .'fUI'nl

flellllbl:t ."\: n:tlL flt?n, 06patJ .'1n


(/ CKJ'f1HtJIt? mn6 inilio, moo ll.'1, nu. /U 8atJo
oIlM' CflINlU .., ( ll tJllO /l.". .\/ 8 .' fu
me.leiiooHbU c,/Iu) . 10 , f.\1

(ect .

.,

1958..

53).

8.

et:II.'1nle.Ile

(Jb inilio, U . .'1 8.'1./ , flaM .If .IU not:mal/Q


8f1.lltJllOrml> " cOli oeJ//pacmBellllbIil n.IOII .
, (. .

14,

252).

inteato 13II .
n /lt. QII(' ll ."lI ,/ 10 II 1/1'
no . ,.Iei)OtfQI 110 . lI1 (/1 moto,
mo }' tJ ne .'1. n. C.l}VlU!. ec.lU paler
!mi!i .".1 ah inle~tato, l/t' 1/ ocaa.lucb 1>
}'IIIQ(N!.IIl/ ) tWcm, ILIU mMOtJUHQ.
III/f'

.110.'1 ., nepexou,'a .

Ll ,

22.VII 1861 ( . . 30, , 503~504).


Jo,-e principium ... 01 , 1. . 10ro.

()

, .

, ro)t.

111. 58~61 :
Palaemon :)
\.ncipe D:m!, !u deinde sequere, l :
Allemis dice!is. m! al!ema Cam6cnae.
[Damoc!as :)
~b Jove principium, us : Jovis mia plena!
Ille coli! !err.is. illi carmina curae.
( :)
, ; . ,
; pen ll .

(:)

, lOn; lOn 1l0.


1" :

(nCp.

-
.

nec!JH ~ .
. q>llCI).

COIIM

Jovc prioopium

il 11 .
IIOCLIII
8C1J"'<;il ~&<.; /:IJICI>
'1 110n (111 11. IJ . . ). "" /10'

'J08aHtIOC

11

.811 /10n .

IIbllle 68lQC IIHa-

nikmmJmem" ct1. Jl., n" : 1) /l


l'u

nO.1uu

npecm}'nHUOtf,

J0 1if! principium.

pt! no ..IOm, mo1/ eucmoanl1> Q;>ll/


. . . CJ::i1
(., , 6, , 370~371). J01if! principium.
aH. ocmtJ/JAf'HHbIX OuAbIlUItOM .

nO:Jt! 8wfC, omJ1fJlnI tJ meKYIl!M

18

. !rn ... .>fIUt J'_ lIPu~wm fI


JI)'OR I/f! nom wo. mo n - ZUUJ( .wo, (JQ~XJ
n)'tJ / ~ppumopuu umoput'lN .l, no. mo 011
lJM ampt. mf' /(mo, fI 06, Dprtlet mzuo,

KnoU "~mlNl!~ oIule Cl((lUUlfI(QZ He"pOfIlI.l/f ,

. . III, . 109. Jaw prim::ipium. C~A (} 1IQ.\j


IJtPHOl' u6ue l!UC/{QZ n#lumI1ffJ. }aIOuU JU1f
u_moptOl OfWnuJ 1<lUf1),l' uucmt. . 14.1 1818 (. . 15, . 1 7 ).

1907,

bornlnat

dnotaliOnis

( )'no.

neper)

18'

II .

ll ll, XXIV. IS (l
. .. , . '. 21).

bo1'i maiOre discil ari"re minor

. .

cra

)' . "

!k,

1 311II, .
80p<Nt ~ , , II, ne
C1JI : majo re bovi discil r minor.

nlll dl'

n.:' :nI/lU

tJo:

Otf 6:16. cf4 Ha"J{J(}


R nu"JO. ou nl, n 6 f08
/ , nll .- mo UlJ , mo
.w .

lf 8 8 oU

n/J8 60, .tt nJ!ll w.. bo~i n

Jiscit

afore m;nor. - 6on..r n/, no:JO , 6)>mo


nll. ntlu 6) "!U.
, JI:J ( . . 1956, .

318).

0""0 .U ", . . .. , ,
' ( .
n 0 "'0); u )"n.
m .

tI

CMblCJle :

. lUJ!
. :J'nOC1l u sq u e
. m.
0)'0.

In

e d i 5 re '.

a d mala.
Ne c g emin o b e llum Tr o j a num o rdit ur

06 8

nef

."I

ptJtlm U'ue tI

.1tJt1 moape .
13 . 1866 ( ... , . 31, .

ren ,
II :JOHOMUCmQ8

448 ). ... )'eI/Ui!

n0600 npotIee/ltI... tI " t/u nO


8QJ1O 8u1. Ij < MOPU 6)"8 /IQ

}, n

tCjlU lI 6J'~M
.

M O.JoCeM iJoJopumbCH,
/ljlm "'. . .
(, . 6,

4).
Haljf'M ."() : oii pt:u

pquc.1 8,
(} 6/l8 36epcu

ftl('

Y.JoCaCOM .

. . IJI, :Je (, .

4,

341).

. .. l l.~ .

..

,"

KPII"!KC lI! J~ItO"'". I SS\I.

19

0\'0

8 (IU l:I'rno.t n(Ul.kl Ju.f"U/~AblIU'" /'/!OlWl. /


11 UfJ''//l/OlO 'I/ux, I1 0\'0. f1IW( 01'0. 'I'O
_ II."It' npeiO/t (II(~ O/t 6eC1JIIC"(~IIIOM IWII"ItIIf" n;.;

" nII/f!I1. IJ uc n<o l' lInll lm


/ //{),/ tlllI6r) /l.;(.'lm.'/ : . ' . uU . / nm .
!'moU " oux [. I(. /../uUf'l( ),U 111, Joyup '.

//Of.. .'! mup (". J'rl!! l). . U &UW &l.fo


I(w. 8w:mop .'. RJlmoU 1(0fA" Me.rbl{aaD!; 11 .'/ E,'ulefICl(a!I
'! ll? Jn fiw If /l/l'le/o. u l1f1m n.I.'. &uiju
poo<AOIJI/oU I1N.town, /lUC.ledllUJ( 1!.'tI/. /:
,

CO/tcr.W

;,

.f

Oemt'u.

_(1'

.1II,

" PoumJ8bl "'" 11(> /1I'.''l(oU n{JIL". / )'m PJTCI(OI;


l1 1( /. )"/I/ _bl.!(OOwn , () upt'fJU "II{IIUtlm
n ." " 11 /II/ ":0.",1" flpU;II:U 1.
/ .lt'IJ.'. .. u.'Ieem _ UC.lt npetkotl enl( 1(1.' 1( 010. . ;, }':rotl// J&uIlU." .1I00I"(f((I,' tlp/IUC II:

r.

tk"u.., !

. , (, .

IQ.

161).

IIcu..'O,IOl ~JI'J'mb IJ x)"oo.w//w.:e . I(tlII: IICI/.'!n <'.l:I


CI(t',Jem n IIIJbl.1I mf!H.lbl/t/ mt'. .t.I . /(n.u 011 . r,,m n".
110 Iltl1UUMa OI1OpoU. Jmo, .1It')' l1ptu..u , 111' 1U'"mmb
lIl(l /1Uu.1I Kpumu..tf. KOfnOPW 0,.'.1.'0.11 flUfJm" "u..">'
Cff nmh 0 \"0. Km. )"ll 11 n" 6.wtkI!l.
/(0fW/Ible nf1U. 11(' 001.1Kl/bl fU'ei 11 ". f()m~ ". /l f)/ I 8C.'IKrN

06..,;,0/1 IJbl('ma8.1..,m" 1/.1 IlUIIl:I IIt'pt'O co6of; /l '111nlll"'t.I.'1.W" .


" "wt-fit. lfl.6 , ofi IIt' (1I/m.. lIf'tI"u.
.

. .

. )! ( , .
Jt 6 m.'.
lI:1l.1

"c.,O/tembl.1I

5,

391- 92).

t'(' IImn~ IJ

/IOfIOCO.W/i.

a/tl('OlU." .

mo

f(.I'

CyeflllJ f
('800,"( ff06.ltlII:ux .

t. 8f'/(U /(opoxU.W

." .,Jbl/( 00.1;>111; .w/te I1CnO.IlUl/f'mc. uiJm.;(lm MIO.1l 6Jfu.'I:


nptJ8/JblI l:.'-o /111 8 0.1,,(,, KQr1IOPblU .f{i, /.,,lIInm" I10U
n 01"0. . . . ., npoK)p<lTypbl (, . 4.
. 155).
. _ - . Ioq'. 7.1 185 1 ( . . 21. . 149) : . _
. r~ ". e'l~'lkal III:OJI()I"R (. , 1 . ), . 1(6) : . . )' '"' ~ 1,
8 . . <~{. K}I. ; 'iO!Q I 1:.w.. ., 1951.

}I

. 2511) : . rl . . . II ( ".~ .... . 4. . 360);

'"'~,

( l CC 11 . ' . 6. . 3(1); . . L1 0 I, 1eo.u~


lIa ..rot (, . 8. . I ) ; . . . Mapraplna :. (, . 1.
. IIIJ); : . :.u.,Ilt. II ..... . / ' 8OCJ'OM,, 'I;IHHH :()I" '<II)

11H1pHrH

(. . 4. . 95) ; . ~ KPIIIIH'OI. I )'~ (. . ). . 113); . '.


)()f' It-r'! ",,~.t. (. .

3.

453).

mJI"

0"0 usque ad
Jl 1I;IOIO, I/ t.
)" pe lllllt l! rt<li ., iI 'IHtW'C!! Jl ll~9aJ:!!
).

u sq ad l ( . . - ad alum)
)"lOllC!! 1ll I lO, 11
: "J.8; . .

L111"". "pt1, " . nellClll lll1 : I( 111 - """ , _


20

...

,s

1, , 1-8:
Qmnibus h ",itiurn (e)st canloribus, Inltr icos
!)! nunqu(am) Inducanl animum cantare rogAti;
! nis! uquilm desistanl. &irdus habbat
Ilk Tige1lius hOc. Caesar, qui oogert: pOssct.
Si peteri:t ' amicit iam patri5 a lque suam, "011
Quloquam pr6riccrH : Si ool1 ibu\sse1 010'0

, . .

U5tju(eJ ad rnala i l : .c l6 8acchae! od summa


Vix% . mod() resOl1al quae ch6rdis quattuor ima.
" nc. 8 ltJ1 06poii

"'''''''.

1111 , 13 :
pIX Jl

II.! - ,' .
. , .. CCIIH
, . u ,
80 ! - reJl - JlHU

ro CJIu.n. : ! BWCOJ:HM ,
..'>I.

,. n

(. . I!t).

posse.'

nt ~uentia

va l e l con seq uenlia .


AbnJpCo . abr upt o.

non "let

posse

A~ hrres l'IOfI tril .


It " " , 'fOJ ,
I!e , 'IIW::
, LUlCR ~.

tr.t

Inridil

OCYMr

'," 'J;t

lte .IJ ..,

.. ::

, BBOll.'..;.;I.R ,
llOit caMOllel HH OCH , , :JI

!! . (,

5it vcnia

Abslt

. .

" .

OnWtI ;

YPll blM

IIJ

.te

: .

lIuf'U. , cupt>l )'1/JJ8ep(Umem U,f{)('f)uu ":' uh.si/

llln! - IInlJ co.IU.~ 11080o ! mo IIt'06\, mo t:IIe~


Ut'm, . . ... . II "Deut.schFrnzsisch Jah rbiicht:nl

( . .

1.

bsolut
.neIl,.,

378).
inSUllfil

. .

. l({)cfIl' :cne

ll

(:OllJIIUl' l'IOIu.W(J IIJ rwn'l'ellllU ( ubsolu/;o ub ins/on/ io) - ,r


),."u /(Ul/fIImo, 'JtJU." rm.rflllWlltu. , TepMWIU,- m <m

On.8""" Aeryet .
..!! ~. yct.1_IIIIUllli Ol'll~l .
Telp;!J<Op. - II . .... erpY""MH.

2'

ASOLVO
n/l(
/I(!r1lQ,'Inll'lIf>/u
JUI(Qlmo
1YtIpUU
:Ilnl6.
. n (: , (:-yrII. '

( . , .

3. (;. 22 1).
Absolvo ' On

Jr, . . l<I fl'CII. .

l..t Jl

.6U /i'U /u .IIe l(ll/

II XOXOr1lQM I((JI(U , ni'6 : uhsol~'O /e!lf, "


J me6-J .

r1lQ OI/, II( (m "'. ol

IlMecme i'.,f)umf> 1l0 U rm . . . -


(:IC, ( . , .

1,

155).

ny?Uumecb, I(pome .1mfJ$ , mei'

IItrJl//U llloU m/. JVIf!Jl , Qn!IIm, 111'


!I /tpeaNl/M npo.'ImuIO, - t,e ,/I(
I(U 8 onporox , I(mou IlU nlu06 )'. I

u" n. uh$oJya.
. ( ~l . ., .

1960. , 358).

ll ' nm)'

. lJnru Qn!.'I

1(

_)' IlJ' .110-

, ()II IIfJOU11I1'C, il. ,f.'I.'I .IJell.'1, Ego te ahsol~>olf U nIl'

8Q Bec"CBO{I(X"' " JeM:If' . ,

tM. , 1938,
"'

Absque

157).

, II ( .

7,

66).

no u6.,Ii'. CbI,

II. Il .

u6UOlCl( OJ{U I*".'I all(llIUIIM! nu/fU


lteiJampom , /11' u.ue JletlU ." UIIUfi I(lIU
(ahsque

no/alf)

!IiI.'uomII npoU36eelilJ.'1.IIU IIY.ff!IIblU tlf1mopau

U I(I/UlaMIl /(I/Jle8UIf OOnIllMIi.

'lCCJC8 (npu.\lI' . ) ( ..

1960,

. .
.

Ol'

90).

Abstine tt 5U'ilint . Sustinc ct ab s linc.


Abstnctum ro rontrilo i'. c'q

"
/ l' .

" _ l!KorO . ", IIpHI!CCH 1J'l


"J\$ :

poil crpo "II,


Pyf)I\ ~~a, BJ\8C :

3I ",'.

3.'j;eCI,

"lO_

Absurdum

IrpaOOTIoI"

. IIII".

. ecr8.

8 -- ll pef'1I1 U ~tJllll m'

}' ? - - f'l 1l". ,n; ahsurdum u.tzUu


u006 N/.II nl'"ll ? . . - . .
ll8. 26.II

1869

(, .

4,

334).

uno ~~ omnes u n 1lCe1l..


. Cr l mlne unu disce omn es.
19- ."J'JltoIl..I.- pu. nP'Uluc . /f' m

ll, I>I( ow/ PU1. I~UnI 1( mpemlol'."), fIl!n)'. I!


.1 lI .llll8to1. 111' ... m N" :JOll. npefktJ1il8.I.'l mO. lbO u/IOe .IZUI l'iI8I({) u n d;sce
omnes . . . , n-

22


!te k cJl ('lIte . , 1895, . 3, . 1575).
. uOlJ or'OCIL' : #l11(J/fdfX' npum". mo
I({J-

ffJ." 'IUt'.

rrpoe 11 m~llm 1000 lcrr. reinu. JXR~


t>NII mep{t<'('I((),>Q .I"/UI1ePCUnlf!mu - - II 100,1,",,0 lle I],t, 110
8Jp(}l', . , diSH' omniu, . . II J:l. Hlt)' fpeH~
')lte ( I( . : . . I1'1 ero 8l1l
~k('. . , . 7]7).
..

II (. . )

condia

I( II .
aJ!II 'leClt !! . 18W
JIC ,'ro OCHOfI.3HiUI ! 9 . . ] .
P.v.,..~1/e . ' U./o.>oeeisIQ "'17i8 Uf' n~ .'1" '" nl Of1. ttCpt'IIQ(fJ.. ;,mo

'UltNlt'1I1' ' Ill 1. llIfJllf' IL\: 'JUJI" mll(' fJ('IiU r

(' Yl1

Jt'.w. ~,IJW, xOn/JI . //u.,

ronditu. ..ue, 11 )'Iff'nru. Plt~(' mpumU.10

m 1I04('",1.'0 JUl/'IU.' : f"ptdl .cr ('IIof~.o"bI.\: 1('.lue.}e.,bl/('fJ


.UOIICIQJ.IOA)' IWJ oiJJotAUC /lnfuIuu ( 06pa60f1.;()(' /lf.

1I{JeIl/lf}'1ltJf!f/l1<J pufif'I/If "'p}'o.~ . . 1907, .. . XI,


. 416. CKu,wume. I/ iibHO :m ", " tI - ." 8 11 11 ?
/(, OCKOpOIII/?t','bIlU &.'.wmllbJ eOIlpOC. . &'.
UJlU " CI'IpQ(1l./U, /(, " n), (II ,,~ rondi/II ) 80'~,JtlCh
)'l'IIt>l1(.~ 1W11/. .
. JP(ll ( .- . , 1949. . 22 1).

8I11optJ:,

.,

I96S,

1:.

' .

urbr rondil8

JI

('IOJ~O"W' cmu.,,,,,"{)pr,,u~) (1"~ .

291 ).

"...... non Iolli,

tRInI

yn6 .

ONCHJ!e)'

flO,/f).If(Il.l f. mo OI (n(Uf{1(Qt' n/'(J",.fmtl/ }'"() 'f/','t>#I('


: ..",() I/)tu? hu.s mm /oIli/ . . .

, )'"

.N! 6.

l'( uya 06-

,()C'}I )JlI: uyc" lIO" (. .

6,

168).

." 01' /f'IInI}'fJI'I {JfIt!IIU/ .Itlll, /lf , 1I0:l/lf}'mueIlI>IIO.H IlO},rmpe6ll ,/mloU 81111('ll. /(,on/pue i)'mu.f npoI(.)"
pn OlIn1W. n JfUI~/If ]QtJllcmIfllflO/f} :1,100'1010 ')'. ,U./(,,'
:n/&J or.l-ullwl4i

pernu. - 110.

],,,, olipol'mellbJ10 fIIt1Imu

110

( t'lI_ cnUtJU. Kopt>.IW JI.1. mo

Uo

ahusus notl

rollil Im. om ut.flltr!('.1I.'( .'ue8 1ft' lll 8 ..,)'


pull)', . . , (, n. , 191 3.
.

8,

1112),

Aby5SU'i

.byssum

.... KP"'IY

I~. ..

irI~1

n&n; (II 8

I96S,

1) 1).
11:

C.~blC, It! :

.. ,

l<c1a

UIIU cr " (. P.lTC.


).
" " .IIJ",Cn:. (;fJI
( . , 8), kOTOPOM roOpHC1I IICI1"I1 : Abyssus

abyssum in ... ocal in ... calaracla rom loarum

mopt>aJI

" I1

nodomlltl..,

cucn.lt'.~u

t'~lI6ma., .

m.v.. ocmQJI

cutnt!JofU ntJrpmtlf not>:uam 06IltJ.lutJQ )'

.. oI O!tOCI

754-75) " .

. :J..

23

ACAPILLJS
us

ubys$Un1 inwal. . . , ill

I:>I . n . 1896, . 455). ellb. ,(()., puc,'


npuH.' .IC.' nu no 8up.WIU, (lll }' 611 ;/1 Pf.'l/o 1.me
Cf'.II"U Bf.'p8f.'.1b. lkpe./u 6)'I<t 6mau 6 mel(of/ , /
l1U!6!1U cefi 1 1("" u. . IwulMel/UMO 8I(U 1( eefk :no
um//bl(.." nu6paIll-" . ." .tmeI(U." llW. Ahp:fU~
ubJ'ssum , 6}. /n.," 1( 6}u. ,
( . 11 . . 437).
. . - . . llqm. }. 1903 ,, . 8. . 2(0) :
~ . Jl~. cecttR. FJl. IX ( :mll?) (. _ 10.

\:. ] 16).

capillis usque ad

UngUfS

(,

roI:>I .IU ).

~ , nIt.

62]

. :

Osque imgu((o) ad capillum su mmumst restivissima.


\:OI'Is lmilis quasi quom signum piclUm pulcht(e)
aspeKe ris.
l t .

II ,

j:i

ll

II

.
... A-eptissia simptr

ime

...unf. auc:l{w u'e

~fiOsa

ractl

;i .

ileH llOCb KOTUPI:>IK (. . t


u).

, ". . 71.

r 111 , DlClionary of

QuiIi

(\:la!iSica1).

A-idif in poocto qood n6n spenifur in 8I1l'10 8 ()


,

lU

.
II'J( ,l(J ... .111 l; 'UX
8 fI 'J ...

Aecidil in plV.elO quod lI{}t1 SPl!rur in 0/1/10. j:i ,


lUl/l /( ( . 1949, . 454-55).

Aclrba r8ta ROmanOs . !;a'lilsque rnift'ra ~is /l .6


dict.: j:i .

, "nJt. II . 17 . :

Sic est. : aci:rb<t fa ta R m s agunf


SceliJsqlJe fra te mae necis.
Ut immeentis nUKit ( ter.im Remi
Saci:r fius cruor.
8 )'luc>o. n ..... '"'Jl (um .) .
8 ")lot CI~:. 01 _"",,_ ~ q <<1III
p<lltR . _ n' 'l3crpueHC ,", II'j ocp~ 1010 Jl(3 OiI .... "!JlllcrtlON Jl
lI 8J'~<: Ot:ll .

24

! Jl Jl
iksa .
II U.
!>. 3IUI II311.
( . . Ce",ekOlla-"- <;G!').

upa.lf'/> l'I/!.W :."'''Jl'oU llm 11 .Iuu utkm


/l'IIut up., 11 .IIl'If'. llOj.lN. ,mIIIf'lu,,,,.) OfIu.ml
6I/llU. IJOO,prt:Uf'm no mO(lI ';I'' ~1IIIii . npon
/napoU . Ubl ()U . l''' 60...,. lpJ)l nottU_,,~m(.
rxnQAUIICJII lllJ ptn)"{J,lu:u.. Acer ba jUla Roanos aglllt sa>lusqw

[rutemoe

. .

. (. .

23,

724).

Acbtronta movt bo CJ(Ir. ,..


,

Fl c:c l c r e

si

n eq u eo

s u pc r os,

Ac h ero nl a

tontl"lrio 8.

eJl l.C'IIe

Ita')3bCJla,

* ot

I.

:lUtCII

D()I(a)3.-

l..(:

D0k331:>1-

COf1tra rio.,

TIIBHor o.

iDductiOnem,

11

principio t'aUS8~ sufimtb or

ettII,

p+lU

".

l1CJl :W J( LCIt .
1I".

Mzurmp t:Jllf t:myOrlln1U, ~ JqJLI ,'.Jtl, mo


uwn , npooAwl 4Jl:r ,jJfI(w M(UMomr.;a, ma

I/elU u. .

ro

4Jl:r Jfnxmu

lf>Jompw

('J(.D QlfQUJtl )'nompro . JUI<.OI On~/III~. .OI dc3tlm~Jlb("nU - t:UltrtJ, per id!x/ ionn , fJf"int:lpio t:l7UJ' wffu:ientiJ.
. . , (, . 1, 171- 172).
dlUIII ni>IC 11 ~, lle8HbIC CI u lI, I(J
" .

1 eJ1l11 cn"
'I,

npl33bl

. . , " " n

000 pc:t1 .
, .'8 1l _ ,

20: Inito honore primus


omnium insti tuit, UI tam senalus quam popu/i diumll acta conrlCl'eI1t
et publicarenlut. " OII_HUCI:o, ne
,

:!." ll.

1(3"

ll t

, " .

,lnl{nW III:oue.1/U ).1 mf (IIlUII


!zo lI )'fJ/IQ , n.lL1 () . f'pI06t ,"III/.1lI
. 4J Pue : / diu ucto pub/fc. . . 1111

, . bll( 3HakOMblX,
] ., 1904, 1. 2--, . 3, 292).

IX.

A c ta nr &bub OI.:l)H'Ie"o.
. . (IC-~
IlYClt. 99) , CIIA eJlR ::

1 ,

] l.l

CCJC"


(/80:IU\ 1 !I, IJl , " l

JlC3 ' .

m.I'.1 11 /(/H/el'I>

:mn . fu ./ .1I('lt MO?U.IJ',

}(/(III),''''' 11 ../OJ11, I(.'Ullt" ?'1.",wu )' .II()('.'O nQCIe6 ... (}t,Il. meflll)i'Q IIlt'MIla?Q /UU. t)tl ) 'Cm,'1m " r:tU')'

/I4";>U4)', 1ucn./ ( :W:II,U'U ... / e.~1 jahulu. . .


I Ul ll 60C1l0ll " (n ., 188 1, . 2, .

ActII publka ". Acla diu rn a.


sanc torum I ' 8JI.
II"," c.l ,

1(

08,

189).

ue .

j'.,nn ""e.lbllcQit peeO.I /OIfUU Qbl.IQ m>l 00110.


nQ#,a~a.lu 6(1W() {nws({///ue .l/ U .!',," r "UIIIL" !I
l:fJ!/II/bJX, (blIIIU" iJr:lflp"etl'.,,, U 1I,I(llnf',el'nQr:f'lfi.'1 "''' >! I(ll.
.u l')'('I6u n.// ./ 6 '.6U. ocudllo.o n'..lO-1I1l.'1 . I1l . . ..- I /U(i Il/'lll(IfJnr(".~ ro lIm ~ ::l
son.clorum. nl<'fu u NiI.'i mblX. . . 80

l1 11 (. . 5. . 453). P)"CCKO.~ .~ MUJ/e.'i OtlCi 8//u.


IU' ll .IOnlWICOIi. mo), nIllt' UJ8eCmll.'i . n )1'''
i'XJIO , IlI'c(llJ"ell/ll) rpo6et!, 11I'.lfCe.1U 8 uCIO SUnClorum. . .
8 .

11

. . l(n6 ..

1888. . 1. . 272-273).

" 11I'80.. l bl10 n. .>: U cmopOIIO.Il . Ilem ,/ ..A--IIW


8n .110.IJIU // lJffl /, , ~AcIO
.~onclorunJ, npeQ )'lnllll litlUl{QfJ.
KO ltaH . (. 1966, . 5. . 74).

ACfio i1 disfans
lI

80-Cl1l il . . . IIcll

I1 .

1t'/U'J/U.'i /l um:.'1 n 8.tu.'IIIue.1l ./l// yC,If)su, n )".lfC /".,"

.. eilcmsUf' )"I8u .l'/lII

act;{) in di.~las - eilcmsueM 110 paCCmo.'iHUU. mtJJ(


mIYCmU.'Ibl.11 t/ UOl..w. ( 8 u. . . ll ,

" r ( . , . 6, . 162). J///1Uf'


"//IU /"'''UI C08pt'/l/CII/lUU lllo.'UIIU 111' . (If'II.
nll ; /( 11 11 {) -

" 6.'1(! )"r:ffltJ/ll/ npou-

8//ue, s "mop 06 / fiu 6nm'I; , -

6)' /le pu{)-IflJU nepcneKmu. /I)'iJ ,


uu paccmo.'IIIUU; t/ III'M muumc.'i / aCI;o i1I
di.fluns .. . . 11 - ,II I m.

( ., ., 19 16, . 5, . 49). 3aUIIX r:u.1.


)'lt".>: .'I 6 (". r:UIl1n nua.1""
//bl. .

.')

--

" Ii lluux

,ll/U/i.

U'Ullu.'I

CU.I -

06.'Ir: llll _lIi'lIuU . CIJ./bls ~u.x HomOlfll npeikmoS


" '".rlocpecmelll/e ecmu .t Q llu (uctiotU!$ in
distLf). . . lI ,
( :J. ., M.~
1950. . 559).

n.,

ACliont!l; juris

..

1(0'

011

/I(IJ

IlUm fJptJ/y u "uo..o /11' (oeu


f'(7( JlNm, In/ - 8 coomecmuu l/uepe//eM

08mpu - 06// Bbl:I08bI 8 CJoiJ. noc..ueMe )"/ ./


noux CnIOpDIl. uulJt! pIOmtpt:. OI1Jmlll .r-

2.

AD

ASURDUM

/lblMU Z06OfQJ,'U uct~$

(., .

Adis lesblnlibus
;

I S,

juris. . 1[ , llI
570).

C1l:lr ; ;

8R8.

Actum, ajunt. nr

, .

JII.

r I t I , Dictirn,ary of Quotatn$ (d$$icl).


nt, ilk:el . )l( lI.-n,cll.
3J1 ")aKPblT"1I .

tu

! ,

Actum ne

. . .

.
j:!. II,

ActIIs punas

419.

. nt. -ocn..

pumWU'CI I{um

nupumumul(uU

BNlClr/l'!lWI,

um.<f

U.l,OnIJQwm, uCIUS ur, 0110 "nuu 1(0 ./ fl


u U611. . . . CBlJoe cceikoo, II
( . . 2, . 160). "
IIllUlf' ~.'1fJtJm" noUll" /tJ.
n/1].-

rweW.

JmQnl

purw.

~mo

tsuJf'

nt)

n{JfflOCxOOcmsy 80Jmt: u 8 Jlu.'I Clu. m06


..m", Jmom nosoo"''' lf". l6I1U , 1'
t'1e n.. m06 yntJp"o u I}"''' mmn 81If'
. .
.

101. , (,
199). 011 ( . . ] ll : ",..'I,

. ,

(101! JlII!, miJl( pa3JMUmCH. mo tl""


Il' 11Il' (106 u.w nU6Il, mo onm - oJ J'II{/f/?,
nIIt, n/QU ;!"". omo IIJI( lI omem" n
m8f.

/ohulo

nmo

'0Stl.

111'

(1

ll.

mo

I/lue

/ pur. t .'I.ml'AbHOCm" IIt' lteII.'I.'1. n}em.

08 mpomu. 8ptl",eUu I/l/lll . KtJ l'


.I./blCII" n} n8!l 111' Sa nfr, r
... , unw ,.UIlWO)/. II,lllUJ( O#J(. ln811t'1III
1". npomutJ neu. npomutJ )lOIIU:. 6Unl
.u 011 1 . . . n , .Il: II . .
(. . . , ., 1958, . 4, . 692).

Acu rem leligisli

~, . . (. :.

.. , " ).
n, KaHaT~,

1304 C/I. :

( :] ll ?

medicus ()?
mcdicus, .
(rPHI1 :] , , mendicus ()?
( :] 11011' (li~ti acu)
(:] ,
( : ] ,

Thc Oxford

Dictiory

of QUOI111ions.

Ad .bsurdum
(l/

, , , l1l)lI
.,
, , ); n//n.

absurdo.
. Reductio

ad absurdum .
(1 /859 . nWI

l'ue 800u

oeU upu

J2_06 nJ'-

... :

nJXJUrtU10

27


'. mo 61>U nuiJlluU /' nJl' " ,.m..fblJ( n)'f':
( mUWI. mo I 'On(f" ut'~pnQII ,umDl: ..~
('ffI/JO"bl,WX nI{ JlU ud usurdum. . , tl
l(C (. . 15, . 30). -II M~II/ep n.IU, ue. tlfWM'eIlO
Jnt~), Pu..IICKo U.Jl'puu nOl .~ ;) II"~ u
"peocbL'KU COfJpO/f'mIQO COU''''IJMU. 1/I.'t},."I(. 1710 ,'''''0 IOpU-

ue('l(oU .II)'.iUp<U . U;)f1.II-" t/:IIUmo ouu.. 'U. .t/.1t."


~oa",". U .IIumeuu,rucn/{(Jf' nQfIIl.lltl11Utt nru 06
/lO "d ahsurdum! . , 'l: 1 (,
. 21, . 500). f'l!{16,' npatJur. IKII'IfJO - ;) ./UUl 'pe.-.,lf',
npotnopH{J(' npu8IJIIJI'. /cn/tJo, mlO IwpDp/IIU('/{t1.'1 !f1l)'/ . /~,a.
..,. rkIt'iNII.m nd (lfurdum. . . , PyttJt:oe
(, . 12. . S4). )'II/W!f cl1Op," nr i'u .\l 6.
110 /{" o(illfJllf'I /(Q!II/!~ UI{";m'),

II'liltl/

u "" " IIt'I)'l,' . ."Ul! Crtl(JPOlfbl IJI' ~I."m


,> iJp),,'(J 06('nf'm Al llellUll, . . " lf , 'lx 111' t
tIf'UlJecnw Cf()('X) 11pot'IIIIfllUl(O ud ahsurdum. . . 8 , ().
'lc:Cltt 'J8 (, 5 .. n6" 1909. . 1, . 546).
. ~ JI " .:. aJlra- .. "a /Jlol. :,. r~w. .. q
(, . 20. . 6(0) : N. . . .
(. , ".<) ("J6p. COlt.-/JDJIIIY

.. .rc. Il"3II . . 1. . L8O) :


111 - ('.I 1845 ) ( . (.- II. 11

..
1I(~ - . . KC' ..~. S.(11.)
ttDC. IIpDlI~ ... , 2, . 376): .. 1I(~.
3I(" 11 .. pDCk" ( .~. . 160): ~ "p" ~
r CJi Il ~. () .. :
(. . 3, . 11 1); K aJl t. M~ H Mllkc aT, ll1' ''l( (. . 1, . 1 38~

Ia

8 ; I 8.
rloMena .I .
TIJI( .1I1/f' mene" ofJirio

npuxoumc.., / "
JOIIU.IIUmt.c1l n;/unwCJ;';i ;)KfmoMlII'fJ, mo om ."'f'1/1I 11('. '''1.'1 n!pf'&am,
mo6 tx:nlUJl/>l'Of! ("1 '.' ." y6Ut/U./ ' Ill 'lI7Iel fUf' / I uJ
lfU'l(W( nllelluU.

/'tIUI(.

00

pf'Mf'IfU ,., QI'fI/I.t

:JnIO aductu. .

- . , 6. II 1863 (, . 30,
. 296). ll'pcu nu06u" ud Qt'tu. mm t,I l
6&1110, ryn.11!1Iut! . 'IfJUdUlfllo Ky..Y"IoMaIlOM.
UJl

:t'Jl t /{UI\' r!potJUJlUf'/Ot:." 11 Cf'. f'Jo Iluun


, - . , 1 2 . II ]867 (, . 31,
. 345). .> n{Jf'plImUll:7I , ." nn r6yum omma
nu" cOOpaJfUf' '/. 6)'lll IIIJII"(lI IlpUII1UII relfll/l.
/UJtmlloU 6, U
/f'/." nP/UOf'III'AI ad :ta
no opuu lW'/ )'u. - 8 ,'
1. 12.XII 1796 (, . 7. . 444 - 445). U'u
n" or;u.u ud . f ,IIlfe // I/f' Of'II IlpaII..,nJt'.." I'UnU,II
JlJt}u/l. f< j'nJl',f'I/Ul'U u m. . 'f -
. 6, 1833 (, . 5, . 477),

11 Pf'Uxcmw.

'mo

. "I( .. . I ~JI". ~l(ICl "eOJ1O .. . (CO'I., 1. 3. , ):


') .. ~ .. - 8cAe~~c-py. L6.1V 11152 (CO'I .. . 28. , ')2);

. . 'l ~ .. ,.. ; 1rll I I3t.1kDllr&


" In( ..... d mclior .. t cmpo r '! .~A. H~T':pI~
H~ t:eJII3 (. T. l. . 180): . Kp Jl~.a. " .... pllCCYltn
()6pg."II:. ., 1 9S. . 26) : . '! .. . ;. IOlC .. 8
( . 196). . 16)); ~~ J . ;""l ( .... Ji ,,". L962. 8.
.

141).

a rbitrium

: I .

UJ:1Ia -'

28

angll!ita

Per a n g u sta a d aug u sla.


,lI. f'n."({"U,(' W/.. . - .ntI(Q8 , I(QI'~ f'lI':lIIpumur
,rx/(V.U. .)"" 1/) - cmll.\(JIIW'fII'HUl' f( " 1I(.1f100 . ' n '{"U8l1.' mNJ

_l'tfU,,,

(l'{'W II

185) .) ~

1/0

I' W unl." :llktnfi

'IOp)'OJl.q nonuc CfJ , -NJIIU . /{lI "U :

trud

uugtu pt'r

JgslUJl,

. - r
(1/f)(U:mp o,moe fI(Iu.ulllIl'} (. . 14. . 584).
10

, plU (,

1.

J.

. ;~

Ad btstias v K 1II)). . . JU II It &


!1" - J:n\I(8JlJl " ( ;I lllueit
lL.... yIO :JIlOIIIY ll
pilCflpa8e liJllIC1I . IIICIIII pecry
.a MII. aJc IfU1 ; . m. Chris li a n f>S ad

l eo nem.

, v1le Jl ". 14 : 111 majore rraude


oonviclOS legilimam poenam supe rgn:ssus ad beslias coodemnavit
ff ml Jl f!eCnJl. :Jt , l ,peebll1l~1I
3<l OII , I(31D.', l~ .
ra.\l f! uempo.fOJ"u.\ NIlf'' "QU.("I>. .I;III/(m". nrm.'ImHO.
npuu.w. o{jNIIUI(.U , otIfJ"l.'f )I w. to 61:01 II(1Ue)"unll:o
od heslia.~ 8 oIlY 111 tI1f'.t t'tl7IOI(lI.t / U{Xfff!. .* .rtiI
J(l(lJI,~U 6"potlft>t:" """11_"11 11.111 paJI>.'1~lIW."1I /Io!Iotnu..

.
.

11

11,

lU

(1011 ")II

],

IIfect: 1Il!fJt'IUt'II pu&,)' (}('lIotJIJIIII!I no:o


fJ.luemu 'IU I,..'l fII n. Ofl.1a 11 JU.'lO'o/u, twoU 100 ("/.1.\1_

]09- ]10). 3nmt'N

>U"mIIWN llOO,.rue-w .'<JtIpD . flue. f'p!N:W . ,'t


/. flQfJt'A mprQ)'f.'m om u.wnt'pun nIIl'/IU.~, " m6ll
"" .w:e om /I II.lfflt'pDnIi'PotJ. lII :U / aII. 8.,:

I hest,\ ! A)Umopu.Y nn.".. 1I()()(>Ii .w:(' ornRt'''' JI)~W:/ n


u JlWI/('III! .'f'//mc/{UMy apXUl'nUCK(IIIY, (Jftf'wU '!il. IfJII.I npt".'IIIRV:

}'IIIIIJcum. . .

D - . . ntell, 1 . )

.: . . r<llOlIt8
. l ., 1911, . 1, . 76 -77).

1857 (11

ne-

A d taltndas (kalendas) g.--os , . . 113 li (WWIIU - I1/0 ).


.
II iI;tII li1. lI :.
MC"CIIII . II ~cn WJ.a
e.'It.C"f8a . l- ", , ""
ad calendas grneCilS 01a..n .. . HHWI"Jta
" Ifn, . /(. . n)](J\ Ii 'ltTepl.

pMCKoro 11 (OI If1

Ue"JapeA:)

Jubl.J1 Ct rropq : ..

dia no sermoo e quaedam rrequenlius l nOI~bi l ilet usutpa:;Se eum lillerae


ipsius aUlographae OSlenlanl 1 quibus ljdm cum ~ I iquos nunquam
soluturos ~ignificare vull OId Calendas grnc:ca5JoO solU1uros ail. 8 08
ItCl

011 ( ] !Q

("\ C80e06~)IIO, ""' e1l eru c:ocr8e


. , , I(1"-- "Jan
, !.IR 1 ; <f13 " J"Wlebl.

Oii.- .IUIlWnu 11 //u.wu

11

/II!

ytlrm

- no

/lll.'lm" } III! CIJJf'pu" ~"JtlUJn"l IIIIJ~ ~. l1l'1


UP:O.m!PI-/1

(nromn.wy

;, t' ,111 1mUII 11 mcblAUIf'l

Cl1l'1"Y " ud kafl!"uJas grOUaJ !) , . . - . . -

29

CAPAN D A

l, 20.II

. 240). utIll. no 6" eU


{CJ'tk6HtJX ['/ et:ml'
npall.fbllbI.4l . 011 [,'ptl .Jl'/ fllJ. O<J.:, .lU> llImo
/( .m tn nPUlJ(JllIIU HnnRe{>,mu, m,',>'.1I1> od 1encks

1913

(, .

48,

wm 14.111 }' nplW"m

graecas,

.1 nll I/8Ql'.II ..1f 'IJ,'" I oI,']Q !n'If!.W

> /( m.t'l' /). . . , ( ~

. l1II) (, . 1, . 162 - 163). m.8Q -- u(?lIupml'OI' tmue .1blI' nntII od Ca/tndos Groecas.
/((;(JpetI

.'8t1f!

.ltJ/n

!li

nJeJL,l!ue.

mlJmc nl/Come,Je.\l W/me. lll<'el. l't lll.Jl',


ffU'. Je.\f , ll. . . , . . ,l
(. , ., 1933, . 2, . 136- 137). " /(wu :
6} 6o./bllle o",>(~? - nu l". - u ad

011

Co/edos Groecas. .

"."&00 BCt

6 8

(0.'10,'0. 11
, :lr " ... "r l ( . , 1938, . 194). uf
u. IU.'I lJl' nnn nllull .I'111 zl
t.I. ,me> I.If>lII,Wt nOC.ll'

6.'1

".'l!. . . . ", :Jl


(n. .
.

11,

153).

. , (l'ICCJ<.a. l'" ecnaii. peIlOllIOJHHI

() (, . 12, . 137) : ~. nry .... " (. . 30.


. 111); , ] lI!ttll ):J (, . 34. . 2631 ; .
81) (1 .I JCra lI, ( 11CC, . 34, . 141): ( . . >
I'I -

12. VI 11183 (1

. :

[(lI: 1 nc. 016., 1912 ,


"JC ii (cpe'lH . .. 1929. .

IC.~ ,

1. 2.
161) ;

!CIOnCII'l

er(l

. 161- 168) : . . .,
. . ,

( . 1961 . . 1, . 149) ; . . (l . ., IlJlU(lf"(I ncprc.<> "!)


(1. (f'JII . .. 1953. 1. 2, ;. 4 16); '(l
(1 . 8II. ( . ... . 1, . 199).

Ad capta ndam bfnr,1!"Ientillm II .


If. Caplatio l ti .
He,>n:wce " ." n." }",u. " Iu noe("
11 nQII'I1I1e>, n},>. . ,IO O.II "O. " "
mll. om}' od / e'll'voien'iom . I.'I~:'> '>OCnou
u tm. nOJIU.'WO. "}- noermu ("() u n.'1 " mopoz
BIIHO . z(notJ'n8 :tO./lI6bl tkAO,'ocaxopa. r 11 03,

IIUJC ll ( .,

Ad capta nd um vulgus

1963.

. 225).

., JIIl11 10;1II,

11

ll.

'/Il.

i ss,

Dicti(lnary F(lfei[!fl W(l rd$ and Ph rnsn i curR! English.

Ad Indur. oon ad doccndum .1 , II. ,


ll Toro, I.
. ./ 8l<l omeme ll tnpoCll!( Onllca,, : 110
"OII /Jd di.f("('l/(/lIm . od docendrlOI. ct>eJ,1UC ffll'Mrl
: "f'".,,,, 111' . '1mOO }"'67Ib. '1n6 I'um: . . . 3-

, ll3llu al! '

01. ,

1900,

9,

11

( .,

450).

Ad d .uta ndum 03I1I1, II .


I'8.vu 6. OnJ'6~U!(06I nml [8. . l'l'rtll[ 71/QPIIll Mor:08CJ;O.'O zncmf ".II.I.\: ... \: MoclJCI\OXJ
} .

t!6e1llml'pff/

memUI>.

",

m no

I>

Q.l (fJ(N! no IIue 060clXlOW "'bI("U. JA"l~.


HN1I' 20 ."" ~pe .., . 11 ud dispUludwn .lIZU(~~

;.' u(n}me. . 1912. , . 38, . 25.

Ad extre...itik5 ii CC llCHHj IIJ] IIIJCJ1C,J1O .


,. OfJU Mal1cua ... t'}'ef .W/lI\t r t-~
u" (.' otnIif'N1nt,. /nll> lI/.., .lf . IIGn1
IWIII". yt'u.leHO nom. npIl'll'."I coi5etMI'HO ('fJ(N!/0 ou"",
JiJDpoII., .. .'4/#, /.// f' o.xow ("(l.\fO.WY ud exl'f'miIUleSJI.
8 . . n ., CMY.tPbl (O'I. ,

(lI. ,

1889.

Ad nnn

1.

137).

sauIOrum

II; ::ocm .

OI' HUC"1U.1 8." (MplIll:


:m ' Or/(0P."AI.
11 IIUI1 OfW

iI

Rn.roftlb ad!ll.'msueru/orum. . . !!,


.'lI (. .

1,

383).

ro...es

" - !!
J.1 rlJtC-.t. ,1 )

Ad

. .

rte,

ne

T. II .

")eNU1I1" IOprtem lIu.. tJUl tf' npetlpumHne JUlUW'


lIt' AlHIl.IIOM l(l1fII pnUl't'''n :l n t'etI'XI

nfA, >4 nO,r"'OfJU.l tllIf'pt'IIoi . u}' .., I1U lIo. ru

enut' )fflQli u : 'l. .IlNI~tt',,.~ ..,}'


)/ t'n(?11l(l. mpu.11IIIO }Y:"'Qn/{!UIlQ.~ 11 )ml uput 8~
..ud [OnlesJI. . . !!, ii ()
J4cA. . 2, .
ud [ontes : onv.:pm I/OU

HI

n).

I1H' I,'Il, u }'m rll'/{llllfJ et..v.

u.

t/l!.WaA}iiemu. umt' lIe.ryx. (u rrl N


t, 00 t't : 11 mom .1lU.Wtlm }v. /
IIQQ06 .. 1II
. 4().

A d hoc:
)

JL"I.

. ,

" , ( . ,

:, 11J

1969,

" :, (IlU) .

OfI,!IC: Ul. ,

orr6 ll2 / ' " nl#Ul 6 )'Ofltl ~Jel1'lOU.


ntptetur tJ , ( ff'I( n..,ttlO tI'XI lIJ!6 Jl(()
onno,/ . Jf 11 mo ll"' }'OII.tnl/ 6,1O
ueA:O ue,,'}'("HbI,w, Oll1." wiN}', Q .., ttlf}'
I!,}'}' (t'u rn mo 06QIIl'lIi' Ip'Q. .., - ptl/J-o
p}~I/t'npe1lleHmu. ( - nue,()I ad hor /(J .l l- QlI

- .~), KOopolr noIIpz l. n(l.1mlJ(J ()I,

t:l'lputJl>f: t' uOlQ n, fWd() no)mo..,} 1nunr"

1411114 / 843 1. ..f64u ,1 IIII'("I{ l. . . ".


(. , . 22. . 349-50). mtl.Itur umt:

r /

11 ,.,:.., err. ..,

ud hOt:

11 ..,/ OIl ..,,

Rhc:inisc:h:: Zei lo.'l"

(I81.5 - 18S1) - .. _ I1)'8."oro MHHC"fCpc"


1&43 . 11/.lWIwA ~ Rbeiniscbe ZeiII1t1i".

. Q/l, ren .. ~

.)' " ~.

31

HOMINEM

ztk t> CMDJ' lI . . .


8n, 9.1

1867

28

.,

5,

426).

rmJ)'I! BI?PCUJ/, ydn uU LJ -- n


U.U nJIlu/} f'mmlml, .mo, .',,,06, trUOlO

W/mepe-

u mml JIIQ fU" m CJf'


. npomlfWuU wll ",

-- l pYMU ad u post , mo fl(Jf(um, mo 6I?U:U


CQ.'I . ,,/( n~Q ucuf!l u rmeOl{)
"pllmUKa/}. . . -, (.,

1923,

ptJ(Jf{'IQfQ .'llnmeUf'C" (}fIen

80).

1/0 l,a/.:oil-mQ & u. , .lleHef' ,'!ulIOU .nt '"


IJI n OlIIffl Ot1t)71/( ; HQlimu MHQf'CrmJ :u UfJ. mJo6paHX max. 6 //
.'1. /unom1, fU>Q C01a(Jf!MbIe .'I
t?Q )'. n HatJalIf! <'nm ad (

')). " ')/) . )'

nr

n lu/meII ad .. )II neptJfr


I/Q ucnoOt1lI.'/ -mo )'nn .:l1fJ. lIl

Hf'npe.Ilf'HO 8),", " CJU>ikmll,'I.II . , u f'


( nOt) ) 1I8f'lmU. . .
,
8 (poa.i , 1962, N1 9,
. 159). 8 nUlllnf! ; ,/Of . llnli UnJIlm,
\.Il

lpaMMQmllof.'t .'

anpu.vep,

06 lpu.tQ n" fN ( ') .:u/(

u.Meem .lIecmQ "(.-. . /). . npU8l'tkHHl! l' npu.ep) II


\Q.II-//} uo." . OaQ. m.: noxoQ "11 .tC0tJ6
. u nmo., Kpalit> 1mpyd.'1em pafma n
uOt1 d . llmeOt11I1 nlIII 6. tl mecnJll 11
/(lI'mll U.III t6mll JIll
/.If.llnli oHOlO 1. . . . I1 Il1
(,

1973.

34).

N BtnUnJll .lIe "

num , tn kQKOln-n maOl ..

J' lImu!/ d m: : "umt'} , IIf!MHOlO


')." 06l1i }'Oflf!IIOCIIl 8uu.r

u.nu 08 .


(. t . .. , . 2, . 3(6).

. - QJI) , 4.11 . 1887 (. , . 36. . 560) ;


. 3 1. _ , 27. (28.] V 1872 (., . 33.
. 399); . . - _ . ), 17.(5.)1111869 (, . 30, . 1,

. 63);
.

100);

QC.

(, .

1.

:. - _

"tI ..

. 390):

2.

30.(1 8.) 1\1 1869

jJC

1"....IO!

(.

" .

30,

1,

( J.

cQlt.-.

77) ; . . , _ b!f:
:.. . ouen (, .

~I.W

1.

123);

:. . Docnlllla. : 8 II (, . 2, . 34); :. ,
(. . 4, . 84) ; . . .' 11. l1)
) (. , _ 7. . 387); )", ::
I)'pTHJaHQ (. . 10, . 343);

I).
( . 1lIC ... . 2, . 352 - 53)

Ad homi~m ltlr .
CII. Argum en lum ad h o minem.
Kp"mllU lI . (Jf{J/, /( }Ul!.
,unIIU.IIQN

OnPOUHYtnQ

Jllll

/i . 1/(1 mt'oII 08fl1 ."mua_lli ('tUOO ,

0110

08. MaccaMII. u cnoc0611 fIt111aemb MaccaMII. .>

J2

DU

r)a.._m od homiem, tNl_um QO ad homiem , "Q.'OtI l'II


f1Uml'.~ pau"U.lboU, . 3 &' , rtleJ)(c&,oi1

. 8::. ( " ,

1, . 422), ""'."

JtI/O u,\i',

Ifi'KlNOa

"'1710

t:liOJUIrlb, /tHII,II.IUJ,II. 11 CI7IO.l b dQ K.IeU.'.IU,IOCb

" 'III\U.IIU : "u.Q'(}, "t. ,meI~ . . nOn.If"II, "'QlIi', ."".''''


, '1711'."11 . 111'4',IIII, i'// m<'., fJ (08pt'.Mel l'-

HIII.;u )'lf"""I/U.11I . 6// .108"0, ItlNda ui5PU<l,( od


hfJm ult'ln : <l IIJ~m<l, u. ,/;., lU! DltIRI'''K-nWJU ! , . 3
I( - , , Mii!! ( . 13, . 455~
." ." m.'tf.fbl.lI d.I. ,,,ll.'I .1 n/ll up"y.ur//m tJd hQilJt', " ' {}j",1'Ii, I"'{}jIi', nJ('mIl.1 tI .'(00 }'f""ll. llf. l : . 1II (}.
.I'//;./III , I7IU[ , Qf1bl"IIIN';.
II(! .llll.tlllli I/Q("(I/IIl'.l b,
llm t1DJ..'" plllm ) ' I/fNl("(, n 1/l'.t'. .111/'.
IfIQIIII!.r uo.u HII'II".V reii." 1.'fIIU8('.V.I', } I nt/
l,oc",NIlO~ . . i1 8 1( 11, n !tii II
( . ll. 1909. . 7. . 47), (,10 8/;'1' 1I(1f." Wt'.,IN(' III1_'I
, \'.lfbltlu.I , 11f' .III "11 /'4l1m IW/;'Ili','(I i'lU 1111,,/;.0/; lI.t H
I lI/bl.1l nrum>l.v '1'tktt/l((l . .. 8 pii".." U:/II. IO' IrHoJ'.ll bl
Im" .. I1I1II.'( r fJ'.lfllr ad hf)m;lI,m /1 mIlf'I/II ,"(If.'U,
. . , 3)' III,!UI ( .- . , ]933. . 2 18).
.' ' ntf'. Jf .l'.I/, ... HenpatJlJ.1e1l C<l.l/blli .I/ ('II/ "n" (}
1/O/l/i1lf'III, '1i'1I/1UfJ1I.If'H , .tIJ1llJ( ""Jllu /fI' PU'I.I J,,1It "pu-IIII",lI. !! II - . . n 8 , 28.V - 1893 ( . , 4.
, 265). i\p;i1t , Ad vc r 5 US h om i nc m.

('n "

. MK~aii .lo.CXKA,

()nJIKXK

(n6 ..

1904.

))9~40) ;

lO n

8 ... /IC""JIII iI n}' I. . 1. , 426).

. hoaO " II II,

.. , . . p3Jlll To.~ (()

. t-J Of1. l:I -

8 II I !:II - ,

IIC llbli\ 0611.3 I11I .

JO,I I'f' n~tk, "'1710 Iiep

U('fItlHC"uii "'"}: '

ad hOlltNl'S

tI /', ,,', IIf'In(J(. !n(J"}'U/UI; i.>um. II(' ~mo

J<X"'h l/f-'U u,lleue.

. . . p;i I I II.bI ICfI Id

( ll ..

1922. . 55).
Adhlir wb jUclkc 115 nl J1 , . Clt ,
elJ.lt .
... )' 1I07J.Jt, 77 - 78 :
Quis 1 cxiguOs ckgOs cmisc ril a ucto r,
Goimmi!licl CCflanl ! i!d hoc sub judicc lis est.
8I1 . !! 80~ ':mi\ ClipoM IIblX
;18II
38ttf{ 1100000 . :I1!I I ll.

CnoJl T.

3llpotta).

OtIIHOr lIlllf',tbll" " " - dJ(' SlIh ;l/iN' lif ('.~t . f' I/th-m
Jm.'l'b .'L'IIII(J " puOlI'I"f'/.;tI no . DI/oPU lli'}Il}~'m tJ
"ut".,,,.,t' 1IIeJdbl. Jtlf'Wl 171ii"'fND Jf " //uXlIr,', H lJ lQ" ",-~
. -''' U" (.1 J( n ,1 U f' (.1 - 41, mofiua 11, ~ . 1 f' , nOI.',-du
8"}~'' J lIJti ( 111' (1 )' 1I J>l'~''''H), f'U , ' 861. TUKIIM
06f'11)(lJ>I .111111 t>BIll/U " 8, ',,",' 0 .1/ '4"r f' U-"ff'f'III(" . lU

.4l1l1lh H/'I'hllll 1I/1''''Jl7lAlil u"'4f" 'Jfl HIU/ptJf' : ","" 111 I/i /C /I/.[1U./
""" - II/b/ II n. T/lUi' <Jf'f' ynt/l('llUi', ... I.(' 11C'fJtl.'U.

33

.\0 IMPOSSIBILIA
11II.'i''/11It.' "11<"/0:(/ 1/" " 11<",111 111" 1" . 11(1'''''' I.Ilf>lII (""I'I'">,IftI1lIll' " 11('/lIfN"
",1\111'11'1'''11.' '
""mu.
'>I./III//,IIU.'I "("1' I'
'/<41'11"
....mIlIt'. IItI/I>I'I.

. MilPKC - . ') III C. ICY.


ill"",,,~ibilia

"d

28. IV 111112 ('" , .


ntmll ohliWit.I, (11111 It'nitur)

). .

1116).

1I~8(I'I\I "}

1111 100"0 111: 06l l~;I .

0 '1110) 111 .10lii I"I,\. CKOI l 1," .


,, .

Ad IUfl"ia

o hlig;llu"
.' .)' '1 /1 . 11 "11/1111.11 ,. 11 ".11("" 111 iil>l /lll.
("t.'./,"'''''. - ,'/mlll {/"... " 111/;",Ji'/11 1/ \1 ("_" 1/ 'IJlIi",lc'm,' i,(,lO,"
" 11,'.'1",,-,/ (" /"'1111'. /1/'" "

'/Of' lI(I(rlllI ; l ;m.;hiliu /1("/11" "/}!/I1111" ( "

IfClIlIJ.\I/HKI", "',,"'

"" ' ...... j/t" ., ). . . I "".

IIiI.'ioI. I.J\ III (1\o.IIIptx:bl


., .I"\", lmll . . I~. . 304). (h;'fJIIII/("/II" -- \'111.-1111""'(""'<1 '1 _. 1111" ',;\"(' /11 111" /(" 1/10. /1"''' 111,1, '0 . '111111 .111>1 11("("""111.'11"" I/I"',' I/ /,Ic'. //J/II1,.

";1111 IlUx,,,'mm. .' "

11<"'1,';1 ",,/..,/111

( 11/1 ;1'l<.ih;Iiu ",'m/) "1>I;}!ul,,,).

. 0 . 1 081, 11. "'III "" 1 "III~ii I\UIIJ"OC 1\'lCCfI\l (0 '1 . .:!- 111..'1.
/ . 191.1. 1. 5, (. 15). R /If>lI('''1I1 III! 1/'11'.. 1 11"11..,,,,,, ("'''''>1'''''';

11 ()(,. Jt(1' Itl' /' 'III .''1I//I'', 111111'1/1"1111, &". <; li'I!/j ~"". '11','/) ,.... ", \/1/1'
{/'I/.'I/" .'0"'" "'." . IJ/~ /1/11< ' /11/ ', '111//1 ~ .lff~"1 /('/11 ,...,.." ./ <; 10,1/11111"("1",,0-'/

".-'rrlllli" <;('1''';1 " >ll"'/"'; 11 '111111 .1/111' i;'/.I",,,, """ "" / /rIIIII"' ' . /11'
/1/1 ;1II/>lI.....ihil., '1I1n 11'11/'/>1' . . 1111 - . '--'~II:II),
(

16.1I.1 <)()IJ

. 11,

. 25)

..\d (III.JfC . In) InfinilUm ("I \"ICC/II'II III .

.. /lIIm/l "/"11/1'("1' /11.' .11/1.>1("1' 111 "111>11/1/)1('11111"" .'1 "'/ jilli/I/m . ,1(1 11
I/('n.'''' ,. (U.II"it ""II/,"/hlf/ C,;,lil '" "hil.". '",/()/'III (", '" m.:'f'UI
(IIIIIII , '"
1/\ III/f""/l.fnll:,,,,,i III' IIIII " I
.
,

/I/.,, /Ift

,1.,

..

</1,,,,,,,,,,..,.

)-lI,; lii Cr&lit Mohilier (("I . , r . 12, . :Jl). '/11 .11("(' 111'''''''1'(''''I' 1//11' , II'. /llh :' /' .11". .1' '1' ~ /lIlftlllll".~lIIh 11111111/ '''11 1,,'fllIII~'tf1'
.' ;""";/IIIII! ."' "/,1>1'11111" II/IIII" 1/111./1('/' 111' .~Iljl'm("'I . . 1 "
11 - . . /I':oDII)', 7. IV 1859 (, . 3. . 290). HIIfo:O.IOiJ
B,III/(I.""'<;u,, "'" 111.11( 11. / 111/ '1.1 j"'''.I /111.1/('/"'<; ';I'''III//lllh '11/ . I<II ,!i' .
/" "'11.'/1" ."",II/III & '11/11. 1:1"./11 ,i", 1/.\ /l/t'/." ."" .,..I "!,I. /f/ II/("lImII/h
.J/l/II ,.", ,i", , . ,~ 11111' /11'''111.1111. " (/m' .I. I"'' " t;,'/' 11"""'1 ,'1111'.1'1' 111( '.'
1111 ;11(1,,;111111. 11 I' 11 " - . . "',I't. 3. I 1119.1

(. .

4,

274).

1."illll'" '/IIIIII' IIIII"'''(I. 101111.' ""'."""'''11'.'1 . '11111'

.\: 1/./1/1(" J" 111' ''l' 1""1/11/11111'.1"""'. '1(' 1/ " IIP''''''.~/IIIIl' f\,'.~(/. II",,, .
,'tl/IlI/tkl IIIm.'I""'/"'. " ). IIItI .\1""/111'/11/ .,'''''' <; ' I/.Ift'.1/ 111'11' IIklf;"W
IIUfIll. I. IC'. ''''II>I_1I .111/111.'1.\1 - 111111 1111" .,'/11 iihIm" "1'111<.'/1.1)1('1'''''' 11/1 i'!l,IIilllm
11 I/,',,," ' "'lIIf'I'ltt.'InJ(".'I 1111 , . Io'.Il. \,m,.~ iil>l 1/(111" "1<11111.1" I/IO"I/II 111' 11'HI>I_II ,

"'"

IlffU I.'111.

6.XlI 1 11
. ;I

_n

iilt - Y,L1bIIMCY "eI:.

(:IIII . 1t<l. .

1"' ~ . '1'"1"'C

ii\ 1<I

.19).

1. 1,1. . 1941: .: 11 \ . /( 1"':1 1I n /( '" _


13.11903 ( 1. 4. . 3%1: -..;l""* 63;;1'001. :.IIII~".
IOC'h"3 (. 271) : I1II .1)' . ' IIII'OI.> (("(". 1. 9. . 12SI :

(CO'l .

. . J'~.
It I " 110

1';1" '" " . T ... f'C~"""': 'CIJ'il. 1I1 (11 "'1'. 111'0"". . 1.

3.

. 5 1).

Ad Inkri :~III: Bj'1I:\tc/l/tl>lii .


R I/mli""""f/u / fII"..'tI . " '111" ,el''' fIllI"ol''1.",,,,,, "f'f'.Wl'III

( 011 ;f>,im ) , f{OJp- . IIIIIIltl. 11<>1'.111111" " ",,,, II.m IH ,.I"'''''''''.


. , - . . l,6. I lRI9 (CQ'l.,C. 4S5).
. . bltt".:

( 11142 - 1912) -

) ."f>IIIIItC':,,1i

O"J .. ii~ n. . .

KUMI101,,,Op .

(1774 - 184)).

,\ LJ 8 U

Adi'm not't'mi plrfWo ,11It'Sti1 drs . OI18ill


II ..

:" :

1(

1)

I .

. .11111 >1,

699 :
(Ct .] Pari,mnc I:l IOngll dcr~ndil fides?
(Oed.) Ad itum nocendi r.lCSI f:les.
[KpeOtf : 1 II:l)' 40.11i111.

(;n : ) 'III c..1Y;11 BC:PIIOC'b Jl neJlJII.

n Ol;': : .18 13Il.a'1 Italt)'

8n .

.III UIII~ Cl'.'1 ~ct'.'iIo 80 1I1't'.1I fJ y1f~ 11 cP'NO . 1


.'III, )',l/t'f;.WII IIJNl, -- j'{1.'. '('fIllU''1I1If' fJ ." 111(,." .
, fI,i. l'la1ll tXv Ut.'Iil18ll/i. (1.1.'1 "0.' 0 mu.\ 'It!.IIf1
,, .Il> 011<1 111 .m I 1111. ' ''1'' ,'., IIll.llt'peIlU'I.II . " ' 1//0i.'1II

II "),.'.: )tJ/U.

IIH

dpJ"' U.\ H/HIYJ/Ct:II/11I . Io:po.1/1: ", J.I.III

f'{IIU') (ltIl : tJI./i//, ml('6KIi perfido PfWS/uf


" MOII r C:IIb. III,I~t , Ile nl

1' 11)' ,bI,'ud.l',

jith'.f.

t Il i:IIIIII.'. 3:.I~lIIlbl (0111.111>1. 1'''. 1, . 156).


" djUro _.> pt'"r tn. qul _tii15 tSI judici~ " j,os l

mort~

l;llo: lI:I , tt.l . IIC() I i1t I II .


I:l ~ IICa - .Jl IICPi:OIlIIOI'O "'t.'I'lt I .
f"'U 0tY "tJIt11I'','".\ /1 Uf;t'lIlf"",N llt~" "'i UlIII ! !./(J/II/I!
('.1010. 1"-111 '1 O('mUI~". III(''' "(11; 8I1OtraHHblt' 1tI!p) iltnl)'f' .,unui, - (I
11('""1'*. 1 t"(l. I(/{/tli . "mI"lil . IU)"." u Pbl'/o'f. pa J.IUl1. IC.'f 111 //t//I'Iilllll\'
u ./(lIluinUII " ' I'.lIIdu'fX. " "'fI'HblX 1I)'t'll "01>." .1<) '! 'nlfl'"
Ill'iiblfU ii. IUf'IQf' .II. II.'III/l'. t,l./bIt' :tfI,'I>U 'f.lllf If 111.1
ll>/'tIIII('f/UI/1e tll , '."(11.1111'/11111>" :.,u. " '1J'f1"mlfU tl.Iu 1/1('" 011/
nt.'II>I,,'(I J U.IIII(','(I . " .' .'(<<.111 ,.. 'IU l'J',' If //COo}".Il["If//O,l1
I/OC/l/Op,.c. - " "". //OI.:.(JI/t"/ . 00111/ 1 II; IIt I/pt{1flQ. 1 1l(J.IU''' tI{J/IUo
l/iln'. II>II. ;m."t llllllI'.ll. u 111.1 '111 '11//("t-/II1' f! "ldrm. '11, m"lII , ".lrCri.
I;)II()II" . db'#ffO.I ... 11 lJIl /'mlbl n"U1lf1Il" J(J~.IU(.II/U." , 11(/'1/.
lJep"'lmIlO, .. II()iI " II' IJpt.Wl'lIll "III. I "AJjurn 11! ' t./f/I . u;
I'e "'lIrNS /'SI jllicUI! ' ';NI.f " 1 1II0I"11S. 11 " 11 . 't
(lt1l1t1'I't ll( (. . 6. . 27).

Ad libitll libnril
tt:l itJ1!/'0

l I lt "} 1 1C: :!IItlll" -

TeJtCa

.~ )'Ji

,'

:'III["

I IC

"

IIC'IaT .,:e.

'81/. /1Q.'f) llo{lf' Kupu..1l 11I IlIt/ : .\/ 11 ./


/". IlI '1 'IU Co'(){If'tIll l//fi fI~'; 'Il"(JI( . -//

"1 ."

6 .111 11 U ..
npU I III/t/U.Y.
II " )""'I.\ ClIUO"OX II//. If!If(J ad lihilu Ii}-.r/vii .111/ .1
11 11 11 .1 .U .
Imf"IlUtm . aJ,IU/lO "... I(JII(J / ' ,' () f' 8111 U , I'IIIueJ/l .11/1 .1 11

J/o.lt'lfoii.

"1 ."

( I. t./(JI/II." , " . I'.II ) 1/<.'pe80Um : ,III.'''IIU.'' ( a./bI/IJ.1l O-mIIU " .')


.
" . II!! P)'CCi:OI'O I .'1.8 . .ftll Ili:,l

l or ( I

"d l.ibilum
. 1U I" 'o

7.

. 141).

;t3I ;

/10 (L1I()C\t y)

" ; " 1II

M)'lIJHC -

T(';MII

nrc.noca8.Q IIC",,,,,,

11<1

}{C/I O:III(';IIIIII

Yl ~ !I'

I1J111..tllllll.

'll :..1 I1J1R .

.'I"I.I(J .IIIl/.lum" UJ Ii'nt 11 pu ..llp,I("I/I/1II11 '{/. mUII.:t


I/ .....// ,jl,/r.' 'IIII . . " . " J1. Hc"c" ";I!!
!!.!C OH OIII!! ( . . . . 269). "-Ilfl .. t- JlIlt'l/III' 'III//U()I/I
U

3s

I)

LIMINA

:'II U II' III>I" "III/.' . "1'./U1.1'm I<. IJI"i, )"C/llflllIlRlIlOlII ,'illll'l


U I O/II'lllIII.'1 i'i('J mpt'.I.\" IIlliJJU!,<IIII('.I ''1i. tk1." 11 " Il. lttll>lll
.'1.'11'0 1/ ';.!" U 11[111 :m.1I (/// Iihi/u/ll .\;.1('011 -- Jt/.'11 II'it 1::6fllll.'
' , HI/(l muto. . ,,,- ,11, - r1:l'1' Jopre. JI . VIII 1888

(.. . .

.17.

7 1).

HI'

11.//('.'1

/"iillnm ll

.Ul'l'J//f". I"II/IIi

n IOno.-:mu

.'1 .,QrII III"'i lihi/uIIi 1111 Jliii';'II- jfl('7tJ.l 1/


I'. IJ(Jo. ''''' ,'I/I.1II ('" I/u/II."II/to . )"/III'P.YIC/Ji./., nI/H,j., I'IIIIIItr".1II.I
81<1/"'1111/'. . . 8 - . . ll. 8. V 185:! 18 tl ,'
llOtll } II .'I:. .. 1951. . 5 17). JIIlJ/l, I<./utI"'''/''
fi/J,'{/r.IlItJC"'Il'. !fj1l. /l,.;' ". lIpt'III/II. I.'I/f//." I<u.II} III{
lihil ll/lI . U " ." 0 111111"'1><11111 1111\" .'16. 1.'11'1111".'1 '-,lUfllmf'.I/ Ht' '. m/:. II .III10,'{' .
11 . . 8 . }'"r tcII: 110 CC8cpO-il."1" " IiII
". l 11 8)" ICC, . 4. . 236). l'" 11
(t1I11/'80",W" .II //' lllt"f'." I/(llihi/lIlII .""/I. IIII 1/I('''I'm U1fl1'('m1/0.11 nop.'liJ..-t'

I . III . 1II IlIIl'1; ''''. /. . . 8'- IiIl .

T~ rre llCII rOlI'"ap08 (, . 1. . 12 1- 22). 1'lI'III. tJl'IU,,>II"


iil>l. ' .II/"'J.\I 1;I>I(l:l/n'.II>II(I. 0111/ I1"./.. 1U II.U('III" 1I(l'lInJ."llhtl'

1I<11I11~1II"'-~. fII"u" JII ,ll"it-.IIIt"/)IIII.<i : .IIO,YICI/Q /;. fJJ lihi /"", ((Ie.
.11/1I11>{:. ~nll~".I/J('til(f.'.I/ . 1'/1/"''''-/' .11 . 1u"f'/lil/t'.II . 1111'.1""'0 .\"n.\: fl.J/CI
11111/ "" I.I.mflll.ilI . .
'l. , . 1953. .

11 . 11

1' 08. IkmpocbI -J II (J.l1. ne;lillol .


[l,'In.II., .III'I""} 111'(';'\"",'11.111>1 ii./('(III.Ul.'
0'. 1/111.1 : " " 1I01.'/f/.Illt"IInI-ll '/RI'IJJ I IJ{HIllt"f'II n", I'/ll>lJi . 1<11" l' ",'
"II,'Ii . B.unlj,I .11/1,')"111 ';bllllb I/J libillIlII . 1/0,"10:".1"",1" " <'. III tJrf'
U' ".I"I/llm. .l , MIiMII tllII (l . npOIl"l8 .,
. 2. . 425).

47).

. r I>.

O l r .... ote "1 )'r: ropr. / . . 42. . 327).


Ad limina l.Orvn " lIopor'o8 ;tnJl : .:, nI. l'. 8 PIIMe.

I II I '

lll . .

" "f'/J.'I.I Im,'(IJJI I.lt,/I<O, 'OJ> (UJ 1i1ll;,11/ IIp/I$//lll1r,,III ' . [,1/111 .11",.-1'
CtI . ('IJI(IU ii./lI,'l/('rIllIlI>IU n/l. tflll .//, - + UallJ.IIIII.IOI ii. /U,(/.'O/II'i"l ii.

,'I(I/( '/J/h 1< IIf'''.\ 11 '""(~IIIl'.'1 tI ('lInll.\'


8'll , 191J. Mi\pT. . 153. . .548.

Ad lil h>rap\

i'f'/'..

FiV"8 .

. Ad ve rbum.

Ad loxurn
lIAllliHr

II ". 8 8 li 1111\1 - I lQ . 880Iil0 1It)!1"peII!l At T 11.111 JII " C""1'1 1II10<:.

" , .

Ad rnajOrtI ..:eli"iiinre J;loriam lIelllypl,l.


1;i , I-'/.

II

r'lllmIJ

Ad m !l jorem de i glo r i!lm.


1I/J1.'1/O.1IIt"//1>I."

fJt.llll1l h

'(. ItIlIt'

IlflIIlI

11(1':[11>1". //UII< I<lIh' ' :I'f) /1 uiU//lIlIw. II>I//I. 1l.Illom, ,I''-I.I//bl "'II/ "1'.10
" " OIll<f'/I1l11bl." .I.,n. 'III/f'.II. I/'lllfl "()~I'IIII." 11 1(1"111/('." 11 :uu'I.'
/f"" ,ll'II'I; 11(' 8.\"(/(111111 "[lUfI. wt'lIUl' "0'-0-.1111'" " "IIl'IIInlflf'l(mu .itJ
{J/lI<m/l'''' I '''U.\ lX'//fJf<'lIIlIIi, .1 . //1111" " . /.'1 If"'."(I.:/I "1111/11/111111 1If'II0160.1II1111' II'''III II/l'X 11. 111 111/1>1.\ ' II.\;fH". .

B .",ol/l.' " 1I1l',\/

n''//Ii I'plI" iJ"I"tt-JItSUli - l O///jt>l'f/1 rI'.\UI'

}f

1'1<'11I>I1II.11.

g/(lru//;, -

'IIII<J

1ft' 111111) " ' .110

t/(. II''1l'1II J /I ,.,,Qllli mlpu,klll/t'. '''"Ni, nlii'/". . . 1111. MIifX\Bb'


" . . 1. . 299).

Ad m~'m dl'i ~Ioriam 8 ..... /alo(: 1lii ,,; '111(111(' /tl[l"


11.'111 nilll . I I . "() .)'. <) 1I.\ lA r t.,FJ.1 KOf{)-!I.. "('1<)--1 .
lllt .:!. 111'1Y"I OB ( {)I,:II OII<IIIIIOIO 1534 1. 111 IGIT II<':M l
Jl) . KO IOl)I,IM I1I r}/ I lpll"ptorl\;.\.1 Ii C l/"t''I}I llll npet...,ynnCII IIII , 1I!l lI pilRJ/l'll lIblC " YIiPC II. IC IlIUO II it ll ,
tl\:

36

AD

lll(.'{'I.:rJ If NJ(JoI 6 t: Q 11 AI U'4110.'" t.unuu.


If .1Uf! /-Q ( UJI)/. om,.'I1.1 Alut:t:flIfO ~ #'.Il1r'~.
If' lO 'I~,IO/J_'CnJlfO. KOII1Q~

11('

n (lUIfnNt: .

."

ud

r J' I t:

tJjoum glorium

I1

0.11 :
(Q

.. .

(' )'I~{'tnlfeIfHbl ."

noMJ'.

tki. "f/'tnlUI(IJ.

lft:eXJ

t'l"mI> l((lutmlf>ni;.'I "PtlO. oeiI

l.1I

.11

..

.Jrt:tJ

n p~ .1I 1! AI

"(11'0-

rJ'll' t:tIUIJ'f'm

IIOt//o."'y.

"1Iuut'l'f\OIi

"um;.

I(Canoe , IfJI M KPJfJ111:3


2. . ] 59). "p"t:jt:nIIIJ I\/.'I.

Jf;I( J1I(I\ >I (., .

f . PQpe. "uputJ.lO/J nptmeUII \' Ilf'kI uAl.


" .\'OI(}/Ul:l' lllI tIl'rU Cf'lfUAIoIJ 6.1 "~
uJ....

Iff' W:U

UIIIfU1l1opo.lI

f J.w

(U'

otnN.'1

jOf g loriom tki. .


.
.
(. . 9, . 3] 2). 'Ja/III//III/f? If .lii 1: 0<1.10-

epemul({)IJ

ud

.' /00 IfOlomplll7lf't:t>

If

Il6:uc .. ut'Hbl. Xlot:tnpt'IIHO.'1 ")

."I"D f' /otrop /tnI ~p':OIft:ne. not!o.\"l! . . wM .",l!.


tnl,,/U, Q "nlf_ /.'1~nr , .1I11. I08JI(!,. tl10 Of
Rneu.IeUf! (Q ntlO!.l .lO 1ff!60.l bUJU.'" ". ltl."I . If "DmQ-

("('Ie"lIItn('.'I I"",IIN, " ot: /.\" ,',1Q '1 1//ll.


, . 6.let'm"IUI-'. IfJOp f't:fI'II(uU, n,'0mo.NW : J' N'~ - )"
ml>-'IN_ , If,IQN_, If - 6,nv... np",',lQU!i" tw
u. }1{)IJ m.:ue YAI/MbHblt'

/ .fU1Q

llQn . ,,ou u//u ,viimt:.

d tnajorem dei g loria", If t:{)IJe('mu na "",. . . 11 1(08 - 1', (, . ]6, I(H. 1, . 194 - 195). .\!
",!!

f'.lbJR

mi"'/1

f1'ItII(nU

II//oU

llro

1ff'1I.

"'m

'.~ ./ ).J'1rnpe6fl1l> U nO. fblO8Dt:.~ ,,t nf't1 .'I


.I.~ d.l'(lHbl}( U... rno ""
uw J'Qt: rn'
n npt' ud ",ojore/f! Dei g{or;o"'. . . 8 , Jt1
.! " II ( . . . . .. ]945, . 348).
.wa t, I/f'tkdb. .1 6 ", ol. IU u
llU nftt't: . rno npJ"t:~UI' t:Jo opblll'/O npu( IOl!
6f'J/I/omNl'. ~j)f' noue//f' n'oU 110.IUI/UU. J/ liep." II<IX rnth!
ud ujtlre g lor;um "J'Cl eyeU . . , ].'I3I
I(eJIbHCkOM II (" . . 8, . 455). 06 oel"lXoU

" npu1:ollmr." If. nopoONX Nlf'tkHui.

na

t:e .m" npon.lpt'lu. J7I)' }'t' IlfXJIIIU. lfJ/lllOtI .

'11111) t flI. .,,,,,

ud f/lll.i0relll gloriam

.4III" t.anam. . .

28.

297).

. . I .V ]KS4 (" . ,
OIfO. .IUJ<'fl' ..OI. m/l"blX U ("rrtfMOBbl.\". R "fllfopIO

tI /', If llel>."'t . . . J1U"UlI. ,--t> I(" e"tJlipucm",

t..t. IU ;

.. .'1,/( uoeo/J -- ,'!< """I'" 1!"""IJOUI . l.' IIWI'U


JlI'[:C/i ... . . ue '1. ..-,
(, . 9, . ] 53). ..V""IIII:-m I .. ll ""'ftI

.11/</110 ..0 ,'tJ. d rrjorm g/or

Mu.\"Dli.IOfICKu }'~A. ml'Opu.'I CD npO",IJf/flnot:"'DtI ", oo'muHu n/(' tllntu.'I .;nt6t'II": on/,

J"'''

C)'fif'K/IIIlII!JlM ",IUtJ." .ol!Ii 11 r)":/'",


n."", ud rnuftK/'tn
. .
I1 It . ;l/re

g/mium oo'tnIJtNoo nfll.

& , l; Jl3 : 8
rt . 'fICI:ICI( 8 ClI tCoo.., .
J ('. 11'. n!J. Ad ma jo r e m ~I,:n su rae

"~CIIOCM.
. ]35).

]2,

g l oriam
Ad majo r em homini s g]o r iam.
. .. - . l ~LC)', 22. XI 11154 t .. . 28. 344); .
. " , H~ca" OJlOl . (. , ' . 3. . ~2); . ~ -

37

AJOREM

AI)

8. l!.t,

16.1V 1888

(. , . , .

46) :

. . ..

. 1 'tl l:pm IIII3 ~.. ( .. . 2. . 7)0);


. . 8, ( ",8 . ,' .. 1 91~, . 492);
. . . 8IIc' l. (. 1. 1, . 147) ; . 8 11 re .,
urp )'oiI 1I (n .. 191 1, . 1. . lCNI: ..

- . . : ... 17.11 19IJ (. . 4. . ~ 11) ;


NtIIXtIH _ pell (, ..

. ",,,. ( . - ..

Ad majiimn

1966.

i9j9, 1. 1.

1.

490) :

_.

tI .

164),

lmlni!i

. .

gklr\am 811cii eJIOllel(.


Ad maj o rem dei glor i am.

l1 tI mo.U m)".:u. m06 OII1IIU.I)' Ha/mp.\llllllb ".I)' IImIl.l'.


mfl.v . mr.06 )'n_fl, " 00 OIWIu. n~I''tJf:,
~,'f'r,.tn1ol11 .V'f'l.mll.,u1l no6yd!/nlb l)
.
fI

rro,.

nd mojor"m hoin gloriam. .

. .
,. 8()( lt3ll. (, . l J, . 561),

Ad INlnu .
Ad INIximum lt,

Bb!Clue,'O 11,ne,

"" /rIOIIJopeU} Un.v"


ormam . ,

ad

aximl', NQ.lf_

)#I,.,.:a

morJ II IU1.WII.mn:. )6ONII. 1II pa1If"

mtll//1Oi' .:. . . It , (kon :llC


(. . 2, . 40 1).

Ad mt'1n

tnnpora

)"1\ 8 ...

'Ilt' /111ll11p1lII} OnK-N,lom 06l>.Uf' . od Ol(U. 1


m"lioro llIIpor /l'lf'AI 6""Uellf!.u )71J~um ) tfIId.l 1110 6ll/Jf'
nlk.ml'. I(ntJ, m6.'I (Qe ()'QI() ~ n{WfktnQ6,wIW

no06neu npll1olumUIIDt. . '1{'I't 6f'f'" .'I(1/f'ue,


n . 0 .1.'1 caOlQ 6. (n , 0 .1.'1
COOCmtJfflll{J.lO Jl/f) 111' ,I. )'l.: HenocpedC//If!('NHO. I/,
0 . 1.'1 1//.j(otnlf!I/"' UQ,1 o6POCDfe('nlllQ ('06I1f'Ut'nk-, "
Il,'m..'It'm. d.l .'i oocmt"pHIj MonwpUll.I. .

:)

.n

1, 'l31tll .llene 113blJ(C


(. 1Jy 110 II. . , 1963, . 1, . 53-54).

Ad mnnoran4um

.. 11llf.

Ad /7J('morandum. - II "" l(UtJ_' )'lI.":06 61.'

11

t'.t 11 )'611171 tI If UII nfl7l'ltI llWl ; .J.'I


15-;;' Eepc"iI nl/.tK. "oJopil n 11 C1oI.'I,' nII.'( . . .
8, 8 (., .- . ,

Ad minirnum

)),

1959,

cr

426).
ncn,

ll)' .

BOJM)'mU/lIf!.IblIO ()'(J ~J'm, " 1Il)71U11I. m.


11 nmc/f IIf'peJ.:ulllpllmt> J'6D1O"l ,II/II/I(. /ll1It'

lJIIU:/f

"IiJ (},IlOC. / u, nt'f!l'60fU8 ",)' NlIeplIlI 11 ll

" d minimllln . )~'(o'l.I Vl .\IU,U1IIQ "1If'll/ )'n,


KaJOlI ",)",,, K()fIl!t'1o: -50. . . JI. 8,
(. . 5, . 298-99).

",11/

n.

Ad modum )'.
l'", .,)",/ ",I/I.: n1/.1:0.lfllll.lL'( "/UlI"uU Io:QJ'

. /.'! -- tlIlI : t< . .. t/ IIJ o(IcmoJ//I'If'.t'1IIs 8fflI IIl'III'II/bl ("" CllCIne1olbl) ad /f/,!dlln! Spino;lIf?, " CI/C/nt'Mbl ""Jl 6 ~

6nIocn.. 6 .4I. 6 otnma. III6UIl,.'I cmO(lOflU M;('n'6U-

"

OCULOS

lllE',IUOCmU, lJQ.IIi1UU, }'mt. pactmpoiit'nltItl, &J.1u. /W.lIl'


ml',I:mt1Q A:0I1f' CMepl7'lb }/. . 1917, , ... 68,

36.

dJnonr,l tt .... '" tr5tIitw Wcc per umbras te I1


I(ItM 81 .
II. .

VI, 616 - 620:


ingens vol'"UI ali i. radiisquc rOlarum
Dislricli pendel1t. sedet ac temumqLlc scdcbil
(nfellx Theseus, Phlegyilsque miserrimus bmrlis
Admonel ! mgi lestlU ,' umbras :
Discile jUsliliam monil(i) (1 1 (emnere di,'os.
SII:(um)

I(IIMII" . ll. :1II

IIll . (: '"
Hblit
. 8 Jl .
paMI(O 8" 1( II. 8wa
:l. :
II Il 08 1180
8" .

(I1ep.

fJcex

c. ~ )

"OI/OI bl./.'Iez ,lI )'ctnp<'NRU ]

:.1}' . te "WI\U ,

w f'1I/!i

'4 ,UUQ 8C~ "," . m)'/ u,r, .IIwpmu ,'OlK:,


"nrIi , 80 JII/>.IIt' , dnt'l , nIOgnO /esIQ/U ,'

, imrbrus , I . ln (. . 5, . 132),
nlIllO.'i ""u.Q Upnlln "" o)'-eUCelfpo c~
}'- n.

li

8n1I

"'-I-a

I1I/?MHlJtlle,

nw/!1

uIIQ, )'U.'i "" , .v: IIAdf/101Jel l gna


I~SIllr ,' ' umbrCJS. JI
(, . 5, . 547),
. CJIII&

!lpecryn

3J .. R 60 ...... .. ...

14. . ))}.
Ad narnnduna, non ad ,roI8ndum , ' ,
n ... .
}' . I}'.IQC ll Qfl1b 00w1 [11. . A"c"l1a!

" :

1[

1824

() (, .

:t'u)' , om .110<' cOMHeafflbl'fI , mo lI


nf.II - mo nurrandum , n I probandwn . . .
, '4 ( . ., 1915.
.

253 - 54).

mell1l11

_.

tnlII llwQ,

mo lIU

n -- od nurrundum , ".1I>1. ad I',ohandnr , . I.'i


npaiII.'i lll 1pe'llL'l lJt1n. . . J[ JI 1:1.
J1l" -l:l ( .... . 3.

nlleUIIU
.

IW

96).

Ad notllm
Ad oculos

" ; .

. IIOO .

... . UJUUl'l' 8pe.II,' i OCHonn//,J/bO U.If)"'"


lIln 11 11, " nlO.
(

eMOI/Cntpl/[l}'emc.'i

ad oru/os

1fO.ll}' ).

. - . I1l-n, 4. VlI 1864 ( .. , 30. . 342) .


... nl8 }'n, mo " :J. --
. 'imc :me n)'1W/ J oculos ".

39

AD O M NIA
1/0#: n>. . ~. , 5 . 1860, ( . ,
. 30, . 93). //," . W .ir "'QIIIU!U
nl Jtl.llmeI.
,". ,"

"" 8"mcJl .

3,

n,"mpupoll.

od ocuJos

,
.

n~lllfO Et1pOfI#' t'C//OtIQ.',


)letnf',- )n n IIOnpoc,

bt

" "

t.:

" ( . ,

253).

., ~

(CO't., . 1. . (4); . .
Pyre, 20.111 (1842) (. Map!i:c " . teJl". ">; "POIl:lIOCe
, .. 19~, . 242); . ""- . . 1 9. I 1844 (.,
. 27, . 9).
.

oma

Ad

"

".

WlU,

.1

11

)l(J(l.<feH Otn'#f,

Cf'6.'1 JnAl. .t )'moe fJCOKOZO. J//IfO ?


.'1 &v..OAtUJpa, )')' :1/ nn('III1,"

"II,

1964, . 83 - 84)
Ad es npaoTuaMII,

ad n.
Capm.cHTo ( . - .,

IIIIVl

II, . . (Q/i

m / ml).

I!II ,

Irnllra

4, 22, 20.

n : '.t , Komopf> "('IlU


,;6IU('," ulfUU, , ) omn#1

nt'

ad palrl'S.

Ifl'

,"

"

noO(

KHUlU:

'' '"Ol'./ ," aJ#1Uue lI(', #1fju

mo

11 .

na,/

npU80pt'> ," 6.

JI ", acrp"i!

" eJlax ( . , .

6, . 72). n ),;ou n. n

m I," ... I. I'oU f' ad palres. . . ,

f'

. .

ctl

-Ii(",

8,

314).

non,"

-. . , 3. I

06kO

1863

wn,

od palr('s.

( . . II

11 . . , ". . , 1970, . 1, . 212). Or06",


unopup)'.'1 no f') fJOl. UIIIt'I/)'f!nlClI na:UPO'",
n8 ," CDeZO /JO.'1, neu.... I!IIOtIutrlC 8 no. J/OU. f' w #1 tl.>oiOtl ll #1
Otl. #1 CjjJ-(' ('.1QI'l I!) n 80JJl' )de ad palres,
. l _'1um ," ',

nOCJll> .I'('lI . .

,
)

110 lIt! nOf' f' ,"f'CH1!8


lt (:Ili!
( 11 ", . 3, . 30).

Hef! ,I'. , nO-8u,O,"y, ," {XII lQ(J8.


Otnlft'kl

lUIII

/1OI.'1'" ,

lluJl (tl!ptrUJll'

pma . . n,l>ml'l!8,"

( . .

3,

od palres. ,
291). w, 110 ,",

praKt)py u6u()ml', , . :, '1m

.1 lmru Otlap)' H('K)da. i l'IQf1f!


)' (Jf',

. n atlt) )'.(' n.1

:(' ,")'m I ? . .

, II I!II ( ., 1965, . 1, 360). f'l!
,"n/ . t: 'f' - '" . n )'6
(':1oU 6WI4 ! ' "'}> : , . MI<t:

ad palres,

1l

40

;,iUn',

,"

m#1

ad

ptre.f .

F.

'4nID ! mobl( , mobl( )'lJ l/llllt:amb , '<Imo IljI/IIU


11 ;JI, mo mo r IW /, yrllrifo .Ir.! 11 tl
a}rAomb. II - . . , 5.XIl 1891 (.
. 4, . 256-57). tli. Mfflll 80m.1 .>!
:.',I. m06 / m od pa1rt's: tl _ "t' (
nooMY

~mo

/_

t:10 _

:IIl1It:ot

",IU.t'......

lr, e11l IOati (, .


.

]0,

506).

. . . - . . ., I ~. X 18 19 ( , .
. ". .. Q11" 184] (. .. 1961, .

. .

..,. 8>1 ( , .

1,
7,

.
.

3:z8) :
16);

" .. 318); . . . ".'

., <IUIeC.1">IJ!n'" IIOCI1OMlIa HJ. (Cn .. 188 1, '<. 1, . IJ) ;


. . " , . (QC""i ~1. . , 1961, .. 116) :
. . "Il, lW_etl. { .- . , 1964, . 2, . 2621 :
/, , ~ 111 OlllL1R (, . 1, . )14) ; ...
.. , Cfl ( ) (, . 2. . 42 1) ;
, Xl lpt:nOll&J. ' (, . 1, . ]]8).

ptrpeMm rd mtmOrbm 8

8li l Jl.

. aJI tl ntfC. r .
ptIacoo il 'I. XIV )':J,Q

(1774

. ).

JWf'Siinam

W""UtIi -. nIl)"411.1 ad prrm :npuc. nt:)'

, IIt .
1)/1

()l,IaCwt "::moW " npOntWJ nIcnu,' ) . tl


m lltIi --
n
CUnIIU
I!
mu

Il{
11('
OZn411 , "II, mo . 1l l!npll()('mt'U rMY
oIrm. 1ft: Mrorm . Ii

J[ ,

8J[ (, .

5,

574).

. rtftrmdum II .
)' . <liUl, 0tI 8 w
aJI ltC ero -

""'~

uc ClJlIbI npoolU:/JItIrJlblXmu II'<I n t: ,..


n 11 OnlolmaMU :J/int:u.fflmaAoU nCUXOZIJU
. Ml)ZO m....,. lI . . tlll". m. t:. u
)'mIl _t:lIll" Ht: Ca.OIu. r_ut>_MM . _1IOl'II _

)'fn I!OCnwr.

t:MY ljellt:U, t: aiJl/ll1I ' .01)'

ad rt:/t:rt:ndm.

nO<t

npt:t:mo.l'

YII:JlIu._

t:mO{fI.

. . , rn. ilItC ( li
..). (, . 4, . 117).
~m ),, .
. g urn t um ad rem.

Ad

Ad rt:m . paJitica I. 6llIl. f,t:1",J'I~


Icmput:III1 I!flI . omOnllllt:1I fimo/io, I OC/fJQI/UU '<Il'I
t oAbnWP :J. '<I u,wI!f'M CQlUt' ClMullt: )'t'6
n)-V.IUIIOI nptJO. .

J[C -

. ,

20.111 11842]

(. I

. rw, .
. , 1956, . 244).
:6f1'O JW Ilf4umt:II , u:6fJt:m'lJit- rm nopu
_II ! { mt!IIIJI'( ! 6Mt:Cmo ad ,~
ad l1UmiN!III - ~ If u:6~ !., If mo o tll . . ,
Wlli ( . , 1968, . 14]) ; U.t:1O _ . '<,
m , 8.- 6m l'Q1/ . )WQ:Jbl8011 110 xfi, 80(:, .u.1m!J8U lOt:yOapb, ofumu I8WI1I Mt:HII. 'lt:M)'

nOC_"/1m 11 ~Aa t:t: t''Q , _' ) ..~u,

41

DSCRI
KOop<JO no,IIIe oWl? k 8 8()(f lmI :mL1:

. /08 ad . . ( Jl) (,
. 2. . 55). I/, mD .m .., I/R u.
)(JoU .

()(maiJU/oI !

ll , . ,

Ad .
1955, . 185.

. Gleba e a d sc ripti.
.
CJrti llO II
, CJr l
(161 - 180) 'l".

Albcripti g8ebae
$ ipsum

Ad

""'.

d.ou qui reci .. , me, adsum qui feci.


Ad l.l t" 'IItncm I~O , ,

uOM nc."

nw6 It'

. I\!"

nt8('p:ceHIJe .IIU 06Q - o-nep6. "/(ue /llJW


ill'Jmr.'I ad '! ewzporalio1'lf!ffl. Bo-op. ..1J
c.'I l/a I/" }'.6 ppl'. . , - . .
, 2 . 1839 (, . 22, 55).
" ,
lln'

Ad rurpill ncmo obligitur"


,.
I1yn.

lIC PIIMCKOfO .
. Ad imp oss ibilia nemo o bIigalur.
Ad ulII:uem HOCII ; OJI : ,
.
ti, , 1. 5, 32: Ad ugum factus homo
~~ .

r t3 8 800I.JI
Jlii (: : "I)' lI
. "

lI1I

OCIi

II.

oU .lI 80 (lCIfOJII )'Q{' nWQ: kO'


BeptlO, "u'l m . - I10I10. /101 (1 n)'
ugUl'm. " JJ, Hatie
(. . , . 2, . 659).

ad

Ad UIII (omncs) () ell HOO.


Ad usum .ll Jl.ll; IIn".II.
TRnl'fJb 6 ucopu.'f ad IIn n uo/(" Cl(encro
n ,

ce/(BfflmHOCmb

9/ /0

fJ,

n t...w ((' .- ucnu>.'1

eUCnIfJU/f.

tlOC.
,

ad

(, .

30,

I<: .

1,

- .

OkU, n.II, (' 1u!


1 3tNO JlMkU.'1
, t np, mUU' nOnYi'tw. '1):Ql>

15(3) 1. 1869

38).

p}'CCI(o nw

npoTIIB

Re

"Jua//u,.

. .

Il I(

" .ll . . (. . 4. .
Ad aswn DelptUni . 111 usum D e lphini .

203).

fJ" /CI(.! rmue.! : "Jljj(~


Qi'O nua UlCr, u oU IIIJ{.
n("JfJ -- " "JIuu cJ6 u:t-

42

AD

LOR

(jupuJlIO nJl. :JaUMCntflye'" n 14) mam 4tIr


l(ll." ~'OIlQP.u/."" V/uclloU : 1860 .. . . 8 8pel>f1l.
, OIIm/ Ju 8 npuume.fcmtJeoiJ nvcmol)(l

"!IIICl 80npoc,

. }'. ad

. n 1( , . . fC (.,
. 5. . 63). /,6j 1863 . Q mo ,llUi!f:
npen&lllU oolO met1 JICnlf 88
KQI( llAfnJlU ! ''f!eV UoU t!tlu,
oblCQHWI umofJ.. I' npwpt.t1lkoU J usum
U.fUll'l

(Ie/phini. .

De/phini, . . _II, II RIi (.


.k'll , . 291). PJ'CCKo n8 u, .
nu.1U ctL\f)' 1IeOua)' Ol(paa.:.y : UJ111>1 nt'~ll ad usum de/phini. . . -,

( blC [.l. 1918, . ,


.

6). : UUlJJ!i, IIU8 ucmo!I, mo

n , .'1 J lU7I de/phini. Wl iD.


_JQ l>il' npll . ucmi nllll.
, (, . 9. . 459).
nua:l . Ad 5 populi.
.
.
. tcpn. )1i\ (. . 4, .
110);
. . , . <: ii ( . , . 20,
. 300 - 301); . . ., 6oii ( . , 1914,
. 55); . . - . . ns, 28.l 1878 ( 1(11.: . .
:_ ne:. n . , 1912, . 4, . 424 - 425);
. (, . 4, . 318).

Ad usum popu1i
, .

.
Ad $ Delphini.

n" II n IJ(J~ nnn


n no6e - f!8l1. .t yupcm
I!/f}. l/fyIO, lf.f! no df,
, nueU
onOl' . 60n
cOI1OCml1flumb ~ ~u. pdaU' ',
u.V( ad popu/i, py~ npoutII! nOn,
mpf!UU111 fluu, . . :JCnPOM

NCfflU8 MIIJ'my 8 /827


6... 8 . . 11 , .
.

, no ~.flJtJ'
. 8i1 ( ... , . 8,

6).

Ad usum

propril8 ()OJl..

: ,, }'r. OCt> , ?
. I <, f! elfb 0611 f!iJ nuctr
:

(Ad

proprium) dl! Rf! fJ f!

06II, UJofeiinw! lW
oU l' Ha.IU' peH, 6me. uzu ,

(. . 11, . 415).

Ad ,..lOmn

110800 . . .

llCal

Jl,

IlIIO lIpoII

...!/nmcR 06.l:UJI ,
mo 6J'm
.

/1

nf!ffl , t'

, ll 11 ( . , .

ad valorem.
9, . 11).

43

\ ' t:R8UM

Ad ,-e rbum l ; .10II.


. Ad l itteram_
Ad,"t'rsun1 slimulum ell5 n'

-
" II8 l lte .
. p,'cCli: . I .
11 , IiIi . 75 - 78 - Jl}"II. , 0I1o

bUI

33

ll1t:

(G.:) CocP(i) 8dvorsari p rimo; qu id verbIs opusl ?


Scn i rlel is dum sum. scapulas perd idi
10. :) Venc r(e ) in mente m m(i) Istaec; namque inscitiasl
Advorsum stimulum calces.
[ :) Ji

1 II I -
? l 1
J(.

Ol1

: Ii .

( : ) . eIll> -

nepen.

r () 111 , Dic1i()l18r}' ()f Quo l l5 (cI>l5SkaI).


Ad,rns homi""m Jl .
d h m i n m .

Il. IU WIl IN1u.~ muaoU u:mu 06u . II,


ii om (l/l6wr:I rm6ii, pul u
)otJ.lemfOpHW (. ucnue uu , QnpD f!
6" (.llI' bI ', )'no 6iJ6w'."'ii
od~ersus line ) ,

1l OtlbI U 6 (1

neUl'

8u/> 6.'1 , '.',- n8 , nlgr/ npoy"mo.u uro


" npO/jecCl1 . .

11 _ Jl .
( . , .

3,

71-72).

Ad'rrsuo;: necrs.sitilrrn ne dii quidrm

restl

II " .

lIC IJl II blt.: bl


(, 345 )

, , Ill>. "

" I

HaPOHoro JU! . OOro Kil.HQ lt "

peBHOC"nI.

Ad,-ocitus Dfl _
. Ad vo c a lu s diab o li.
.'1 f:l: .'Il'I/Ul'. nonn m ""'
adrOCalu!i /}f!i fl nO." r:nUf: 6_1 t'ull. Ii Ll

JI Ll , , lI ( . , 196 1. . ).

Ad, ocihJ!o; dilboli ALloaT .


CorJlaCHO 8I l;

CPl;HII

II3 I1ILlI3Q, 4 ll )'

cropoaMII . OHIl Ii II Ii . ad voca lus [),.


ILII Hocro HHcra 3II. . a dvocalUS di,, boIi, I' .

44

" (.).


;.I I. ~ !l "':l-, llIR - .u IIII," Il 1lJ]CJt. 1l0
j.lCJJa . BCrllT \: .lllll ii CI-O; "10 (}
IO!ITO :1-'>"801111." J CMKOI 'O fI!'I'ItI I 1nlt.
; \iJ"'C Xt>POU.e)1 IlCliPC>'ICII IIO " rll :ocn: .
.. n "QtJMi
I(u,.. 1-/1 r H {}('("J,u 11>. ">lIIIII/r",1'
II.npt'1IU.~ ,Jt-". II/lf? I_ ' 1('1pIlwcu.W dpUI.:OIlQflr",,j, ](.1/(00 nf'mu.
I/. ". II{4IBllmr IhRlt. flt'ilcm_ u.1 fl cr"m"r "" V/'(1I1f!f'

.1J/J.""'fI1'I.

IJ(/lvrotru lliabo/i. """ 1I00IIIU" /It.'f10.u<uu

11 .//" t/(}OlIam,,~ .
. II CPCCIII.lC :III'fIIII ( . , , '2. , 226).
r. II// fl <'Ii.'Il/ /IJ'mllllll ()' " ~" . 'f', J)8t!nlblf' ]

(f'U. ('bl.f'{I.m . nu, ,I/(/f>ln, ''']Q(luJlI10. 111' IIClonr \' 110


l'I(1J</A' fll'l'U pn'It> - udroc diDf/i. {I(' l((lnf" poI; . "{' "1('""n,
II
'IO' 10 IQI.~/r~ IIf"'1lft>\'/ I(lfQI10l/,1II fl cf'td m,.. (/{'
. . w 11 8 . I l at:aHYIIC nerC\:MOTp;1 ",,,,,, l
8.1J1 (.\1 n ,1I1II " 5- 1I1;&;:III) I II ~II I!CJIII""'"
rccl~l . . LV' " ). i/Q " dilLlOC" lNlI. '''II "V//lllf'. I'I dll('I(}'CCU'I. {){ l'IQ'II.t r/>Uln { (7ln/ 11 Jti/lllll/' n ill j 6 1>1.111.
" n lO /]f(",,,..,.. fluJv<Il: ot i I/iof/i .. - fluc..n.wu n"'IlfJ.l"' . 0/111
IIUl'l>tQ. .'1{'f'I(lJ(' Iif'lIu.'1, o6tl Qf'I/ .IIIII_ l'I!pOJl.

.'1

. '"
{. . ./ .ww (!mIlIll. ()I/U UCl. Ulllllf'fI'
., : Cnllpll.1II )'" p'!"''''''I . ""'n.'1 """" nliPO} OIl ,vmt1lfllltoCJI
I(IIO "'I('IIIU. . 118 8 , t: II 'ICC"-II 1 _10" llli
. .... 11 ~"\I\3t'J ( "R, 1962, N:> 12, . 153).
/{(l.Q JU.I /(. I.'1.- Jf,I' 1tJ. nblm(NJII/(' ,, 'f:.'1 npommmnllCt1 lO11111111> fIlJJ.UII.IJfI J'.llefJf'lIlIxm" '''PU/I't'''l ' ',rmn. It;III nilrr II
I/(I e.,j()f/(l.ll 1I...mf'pamopa. I'ff'I 6pO("'"('.'(I( '1 Uil/llf'l!)' ~i/Ol'ii
,' uf/(". (/.'(I, 'mn Hf' IIf1UJ>OfIU_1 (\"'.'1 (1'("'0/('''1/(1 lintJIIl"'m110 . 10';" ,tl B(f'." /10 ClJl'mr . " (,,'n ~I).If'rllll"(, - - Bcr.\ ;11110 ,1l' ...mIIo

tJa,/fl& . u )puIJlXlo ,i/ep"urm (1 u , 11 III, ' IIrm'1II


1(01; npru/l/f'I> 11] IIPt>donwIlt'U. U/(}(u., diboli.

I/rIJ

. 1 (.

1. 4,

5R2 - 8 :. I')( nn-

1f'1f'H IIHota 6~oell! flot!()I(om "_'180" ,. -

mntJl'p..'Qf',,",X) (I).l.' ,'1iJo,


~ell"
I.'.

...ni'll
I/U

/lllll'i HI'. l r lln.", . ct'.I

.l' . /I> 111.'1" n lt'nt'pl> . CI(",

lI.1l/ f!t'

"." J"1/('iillbl.~ t'. ri nIJl"U.'1 /!t'. /('I /ncmu " "'

.WIl1P /I(UX,

I/nrC(IIIl(o.'f

m . . ,

''''.'1

.'

fIIl''1f'm. /uo.'O

mll(lf fj( nl/Jf/. . 'III1.'1 .1fI] JH"1Jfl 'U(l/I/I/J."1I "rxJ.l('1I/0UOII 11 .] t

" .IU."UVf!,,,m .'w)l'plblbIm(/ ,i)u,. . ~I . 11 11. CiI~OC:


I!CIIOC: 'UlOlIC ca~oro 1IJ18Ha (. . ' 1. . 2" ).
.

..

IC~.

....,.. 1lr

Ollr

(C.'I'I ,

15,

461) ;

It .

. rw 8ro""ro : .... .,. (. ,


17, 5S- 56I; _ . )
,~oO!>OII~eaoA )l[1" ( . 1. 6. . 289) : , . 0"1' 0 8ClOllli,
nO.1~MO IIAIJ~.' ('! " .. 1931, . 2, . .J69); r r r Ii . l.
/. . S. . (03); TOlolit C l ,,", 111I(;'("' HI\KI ( . 1969,

27')).

Ad \ocrn\

,''J.

"C'I\TH

":>'.

11./11 "lI .

Ad I'/>m ",m, , U n) Jl' J./l/OlO. mn (1/' tlovltlll

6.....
.

."fQ(X pUJIIl.lfOl'm t'. 1 fI/If'ptI~ '/olI,W I/fl. 'll w .. .


" - . I'C.II:. 8.1 1868 ( . . 32, . 8). Ad l'O(em

ApIII'Ioo' - ' .~ (1('],'. lQfll . flI' u.J:I'IIU'I "t']u


.

VI

- .,Mllpo;Co

II1.,'l .ltl It" n II''lCCli

1'11.11111: . .1 ....

"1<"",,""11"

"

"
B~ l!t: (J'lI!I'lJ,'tn " ('(>tJ(II!IIII!//Hbl."f . tJ(':llU.'l n
I/l! lmnummll . " 11(' 6.I l"lllJXI"n.'. Kpo.vt: .', tJtLt:/1
6,,/(lIOI,IIU II1I!/(CIII. .f 1 Jfl('. mn 01/Q l~

pNpyem lIi"I6OtlNm.\" Qnreul , )n 11111(" CQ." nV.l ".fO


nOnIII tJ <'(>. 100" , 0011(1,.;0 1. /XIlY.1leenlc.'l, lIe """(" "w<rn<,
OIm('/'l /( .,_,,.- . . - , 5. 1862 ( ..
. 30, . 188). ./ NJCl!m MUXQ:J. lb &: 11(' JaQJ,db, 01/
cUQ nlO.lI. epl'damb 1:.11" 1IOZ; ril IIJm. 11
- MO'IePY, 25 . I 1824 (, . 9, . 366). Ad ,',('m.
ydU6Un/l'Abllo ./ (mu6 tJep"ymw:" /( 1/0UleJ4)" n,.,nemtJu, tJep"et:.
06 nlhli.n Cn/l/Inl /( ','). noe ne(ll!"
hvme.'IOl; mflli . ll. IlIICl>r.ta
11il KcpeHII. h . VII 1847 (. 195], . 4. . 50).
.

6-

. - . I~.~).
"}H ~CY. 3_ I II:I~iI (....
7.11 ' I!< (.... riClii s

25.11 1 1868 (CrnI .

Ou o d ) ; .
ob, l a).

32, . 43) ; . l' ~


rc" - . .

' l lIIIPuli ; (nii


. JlCJIII8, II" II).

"d
/ -

"(' c,l.lvaec'i . nll) ,.. lt"lt>ll' lm 111 Tpe.,,(>eI/KOi'O XOO.I.'inl


II<I> d..l .V 1111''-0, m ni"lf'lllmm" ctJflli ?.1 UI/ "'/n f'tIPlIli,
n' l'f/ tNtlUm <J i'Z(' IlfHJIIJ6"u.-I~ mfNlIm, 'IJ':n,'
ZO. fta I/(Jf/",l1'.t,/Nt: .\/I/{'I. n
" 11 , JII
"C<l.eJI I> () ,.ll ( . 4. . 43).

Aeqlllim mnlO n!bus i inlui!> sen'3 C mell'em Crii:


I" Il l1C \II

llil. .,

1II1'I ::'1.
0 1.;

11 . 3. I

Aequ:im me(:1l1O rcbus irI :i rduis


Servdre mtcm . . sec us in bonis
Ah i slCnt i Icmperdtam
L<ictilia. morilurc De.
Scu miieslus (Hnni tempore v is.
Seu I() ill rcmolO gi m i ll dlcs
FC'StQs rcdlnatum be8ris
inlerio re 1101 FaJe mi.
I1 :Q'xa lte
IIlt" I/al, ac: l
JlI>II 11,

nOJlaCHblii. . r.JlJIli.
r.1I> " IIIIII .te
JII> lU1> n.
BIIHOM w ,
nII .
(. . tt"- CJ,U . )

mnm ca_vil II.'fi'/U/( , no f'li .III1l111

H//Y/II/Ch ru n?
.

1I

,-m

.IoI BCi'--III ,-:,JU{'

II

ptlc
CCd,te,

u t IAdhuc sub judicc li s t~11 lIC


. "t1ltTBY :! .)~ (~)"") '><
HMC,~ Jl llt3 CCIIq>I.oro I''''8 Rorealis).

211 .111_ 11\62


,,~~ .

ro. IJC) ncraIIR .:IpeBIIH~, qx: l\iI to <'


lIOJICtIil 60t ll .

At:R[

llllln nlf?"'l'nto rh in of(lu~ ~>oe ... J' ,


llII (, . 13, . 5 11). mu.w 8t'W'f.U 01,
tlm ,.;,' csoe.wy 8ll - II mu .n, nt 11(' 1rtN'ffl

. Bepllo .1Q.1 cmoplU( f/UU : Qt't{uum memellt rt'bu.f ard~


j"er,art' ",mtem . rO J'CyO pCH, CTOI'K (, . 12. . 297).
I.

causa effectum

II p8BHOCII!lbHa c:.eCBllIO.

Hl'Cm'III8t' II"n/l/e""ocmb ."r ,'ptJ."uncm J'./t.lIIUII '111lllOJllucm <; lU.JIC.' /l()fIvu. 1II1I. nOR".II.'l( 'I fI
UC'11(I!IIIU 1I0p, -- ul tnl.IIflf'II//ot:m . Ii()/,II ... , tJ"ptJllt'p-

.'. / 'J(;.o cu( ulil'f : ll' ' 011$11 t'/!ec tum . . .


", " . PaL.... cHI!C 11 J1d ,..:J'!I"I' ( . . 1. . 2~ - 2]1 .

..\equo 811in .. Cl I QKoC1B'!eM , II\' l. CfIOKOI1HO.


. " n"CbMa. LXXVI, 4 :
equ i audicn<fu sunt impcrito rum 000\';(;;1
8.:} 'l llilii
11

Aere

nOIlJ'!CKII W'.
11 t , l)iclionary of QuolaliOl1~

l 8U

{cl<l~~iC".I11

IIIII,I

inlerditti

or BOly,,-a " !I ....

;'PU lt1 " 'I,," .. ii 4", Ui\ !

i~ n is

interdiclio.
C.II. IIL". Ter r ... du, acrc I igni ild;ti .
011 .IIIJ,' iibI IlfOt>m" tI // /I" 'l'''''.U 111If1J1'.,IIfo1' ./"~ III'(

"''''''''.1.'1.\111.

II('i"I'Clln-/'.lfl. I".l
111

\ffll.1:lIIfJ (. , '(' iiPUIlI>l.I .1


Inu.u . .'.I"'/. II. lJm fI",b.IIO
<!/ uu in/,rdil"ti. . 1( ( . 1(

,.;mnp IIl'liI1n', " .

t"l"nIllIIll'.

(/I'rl'

~ .ll .JlOr.ll (., .

3.

:. /";/'

J' .

4 75).

' ptrt'nig.; .

llii. "

CII, Excgi

...".

111 , 30. 1

mumelUm.

MI/(> 'lIi.,. ucmu .,l"" l" III/ . /(/ O'''', II>.'(/IIIIIOIIU.

".(}II/"p"."

nt>-l"l/fJ<'} fl'IIf.

11

.UJlNl 11/' 1(/1". I)"u. 1


"U.II.IIIIII"'. (> .I.I I' " N IIU.II.'(/I11111 //0t."1' pI',rll"in~? .. . 00"'1.1111 .lfl'''.~ .'"t./nt" nomn.llcmtlo uN:// 11 CI<ltC/l t'.WY 11 ,('{w.
m,' /11' .Ul'II/O.IIJ. nll.ll,,/ MIII' lI(.ll,'m" ,'m; "U.II.~/11I1UIi,
1.(/(','11 " ,'ii('II/llIl. " 8N' nf>J1t'm 'I' ,110,'",111 C<llip' lUum,, .
. .
TypreHcB . .IIIrO, 4. V 1837 . (,
'111

n.

I ,

lt""(III .

. 15). Ul','U /1(' n npu.'lllQtll'l . 8' l".. t" (.''''


Ull. IIIIIII npl/J I
). ./I>.'II ,'lfJII.lIJt" l"

cro.9

".1l>llint;. P.1"'' IiIl(' nO.llo.'./II nO. I.'IKO.1I tl/l"ClllU .'ptJ .. .111"1,11. /1>1.. 1/0
1/(/( l!~ . /(/ IiUI.IIm.. ../ M14f/ Cfl"./o'1t.9. O,l/"....'J/HIIII 8J.V//IU'l.'I II0iJl': nl'tnILI .

..,110.'14.'(. 14 .."m,'11t' t"pOCII.tII

I " .IIU (n/.'I ." "u t'W/l'IIII.1I ,lll.U 8('.1II.0 ct'.UbII ''("U"I>.'f
11 ,'III.'( 1/(' /"II/m." : ,lll/I.w I/ . .
"IO.: (11111 1II1'1I<'pb Cf/t't"'l'IlbI UK'j./il ,m,'1"I /.IU.'( ? )/l/MI

.. (jNli l"tll'm "plI.'IIIpl'IIU.'I !'JI .l'ml'!tII'II/J(' '10.11 I"pt"u .upDI(o


''''l' . , n :ute..-lI ,' l".'fnIO .Ut'/IU..
,/
mlO JIO tlQ."II. I(.n na.W.'ftnm ocre f'l"t'lrni
H/I"iil,/,,.'I ('JUO! . .
.. '8
II.ll (. .

")8

4-r o

12.

443).

m : n.Wll"li.'I

"'

"J .. .... ...

" :

..

:,

n)"lll-

Il.'II II

, .

47

...s
'.:UII ('rrw6,...

) }"

1(

u!" n",

bl

III' fU' 1L\4f'l' , mo - cQtJf(.'M .'. tI06 . J .


() [()(1.uf'lUU / nmll',/U nroe,
8IJ-'I no xpu1l.vmcH I/U, 6etJllblf?
).'lIu )' _,' . t1(,.,.;Q,'t/" Q/.'lu
/08op.'I : 616" )'Io:U . - 11(' . / )'/II.
n. Iot'

IIUO.UY

11('

W/n1('f'C"Q.

U1"ne(m

HU1(o.roii

8.U 11 & .I"'."{ ,u 6(',/U('m8fflll m.'1 'I/J


)'1(U/ .II)'(' ; nuu. n nU.u l1wrn
"'l~.'1 . , ma.u nO.'18./.'I('mc.', J,i'U/'I(OI! Ofl " ),II ,
C(I),f()(' / ~ "'.1U J'.l om
:

.lIell 1ft'

o}di'mt!

omsee,

MiDeme nCll rntim .

n. O. IN(O
M('/I.'I / Il1 "J,'UI/m.

CJl,/Q -

"n . /u .u. mn t>r-'ll"' )'1(II nll..WIl


.lf,' .,wkl/ n lI

m/Kotl

1977,

l'PYKomoPI/blii,

IUJrIl

re

perf'nni.

.,

. 2).

e~

fripkx TpotiHaJl ~ w,

. .

1, 3, 9:
i robu r I acs IriplclI.

Circa t; dt. qui dqilm fruci


Cbmmisit pcl<lgb ratcm
Primus
. 'I ILIb
.\1CJI.
8I 11]
.
(. . LIyI'I .

I Jj

nPO,'f611./ , 111' r'pac//of:mIt. ;t'


; . IIII IlIIlI ./opt'IW . ulW,'.. 1( //l/IlIol.W

.. .011

l/_w..w . n Il:W .uI)',

.' n)'6,/Ull-

110.01.1' Ill. no.ot:. 1I0 npIiJlltlI11It . n 6 :mUl.1'


vnml/ C)'_
\ lt'.1 . l ,uep.!' . 11 .umo.
6. 1!i ll "IIIII. n 11 '/('./Q!>I 6 e<,n 8)'n,lt-'llut' 6. IU
,'II'_W . / 1/ _ IUI.W JOI/Uf}//Q. II/t.',1fI /lt'..ueIIKfJfi 6eU

06, llJ.iJo.m Qe.f uiple.-.: .'l, u 8("(' cutJ llml'lIlIlI,


6 6. llIll )'8m ofJf.' oiJo. /l/II.III " lllo.uil
1/ mBepOli <'P)iJII. 1/(' nPOU8'l I/U"QI<, 61Ill"'"U.. . JI .
( . , . , . 96).
"

p3iYntum pijor avfs tulif


Nos nl!qui6rts , , JIO

Damnosa quld

tl n()pUnlC1I l/

II.

(18()8- 1882) -

ear c1I"re L, aJI.

48

inminuit d i e s1
Il . .

om .. .

..

u'~C"li""ii

UaIIL.:.

yRii

k(! Itz nbl.4l

Aelas parl'ntum

np08o/U nOflmopum" 8/1 nomo :


a~i~ ,Iit nt)s rrequiD"l's. nm zQ

pt'p

I Ie 6"'),'mtI),,

I(( ome.

, u.

nj'nlIJQern, ()(JQ Qn Jln.

, JlII i1 (. . 13, . 528).

A,etas prfm8 .! V IumUlhI> il


,. 111060111>, - llOC: II".
. . actas prima.

. . )' 11 , lI)' II.Q ( . 1826).


lna no 8 .
II, ~;\)). ,

745 .:
OIli dura (juies oculOs CI crreus urguct

SOrmus,

in aclcmam clauduntur lumina nOctem.

ii II"'
, " ..ll .
(. . O!lIIII ).

" .

pyryJIOD

tn n t: ,rDl./I nmum l'8

8.IIPcme

OC8ucaHbl),f _ll"m. Ul'#'. " llm

llo{J 11 ~(!He ~J'X 6; 11 6'Uj' n Otfepce MQ.'UAIoI,


palfotl j'lfOZ' uwo(' npu...wpw. r r )' )'. 21. ' 1823 (, . 9. . 339).
tCf8

urbs

8 .

8 .

)' . .

11 , 5.23

.- pc:r.4 II ll

Romulus aele m ae ondum fonrni.veral urbis


ni oonsorll no haid Rcmo.
)' .
~II BMeC"re .
(~p. . ).

ortii)" jj II

IICOOMOrOII ; ; "

JtaBHO.

: .
, n.
O'fClO .

:Ol'

H-()I!

fortiori

omcu

ocaAl>JIf

uca-u.: : ol'Ut!Cm60 fJ Ul
no '," JpeHu.'l JU(06Jj'JIIOZO lw,
'U'uU

1o..IleHH1I

UfflU

ll

n1llol.

~ 'fC

( .

2. . 184).
A~ quod - . /teJ.8elb,
II - llll . XIII 27: Quod facis.
c ilius , Cl.

- Iet' II1I?- 1 npo Ol(.- /. - ". mQ1(


6CnOMHUt' ~" 'pot' l'w : age uod agi.s. u ,
JI l!.

IX

, , . 1, . 332).

49
-111

Ager publicus Il, wr:cn:


),iiCJ( .

...

U}lll

.'

[OPYlUM

CQ{jcm'fI('u :

__

--

caocmO.'lme..u,-

mll 6mll,u, II CO(k6eIf

.. nONU8tJ IJ tIO1Nl/QJ(J 8 11 8 O<"Oiiwo

age,

publicus, 8 II:ffrnJl/

coOCmBt'1IK08. .

)t7IUX .I

IC , 1l0n CCl( ''

1857- 1858

) ( .... .

46,

1,

462).

. nQ#'.1l fl1/ l ffma.

n}

nopdJlNW

' 108QlO

06/1UJmI

II Komo~ nm.J'm1i nm! nlUll)

(ager pubIicusJ,

umIJ Q80tflal'.'f . . .
, JIJI
(. S-oe . , 1911 , :r. 2, . 24). , 8
CmlJUU 6lm8Urrw 06 06m,oU , ager
i:,' u om Q 'pullll 1Q uQU )'

, mamllU n1U!lI t!l ceMeUCfflflO. I


ll t!l, ll! 600, n JeNAI(),

. . .

. 1

li.

llQl(mF",

. (, .

1,

22).

u n tr " ...
( IU) - , ager ubli - (Ul eu
tl/ IIeU tl ll. . . ,
YMCl'eHHO"O JI (:. ...
.- . , . . . ]24).

Agnost6 veteris vestigia


11.

flimm orlI.

, I ,

2] -

" ,

!lC" ,
IIHCKO"'}' N:J :

na, fal'::bor im, miseri Jsl fta SycMei


jugis. '::1 srss fralema Penates.
~Ius hic mil scnsus, animumque ltm

Impulil. AgnosOO veteris vcsligia ;imm.

, 'J, pw
)(lV1 ,

J! " YWY
: " 111 !
(.

omu.wem ~m 6.

8.

pro8J.

num

lf'uw UJ (f6U'- 7 wcmaum .1 /{:-.


'.'1 .,

n~n'U

no

.. ,

lI e,icmumUJlO .''- t>SUU 06UHu.1


Ol 6llu.v fzu, not>/r

IIU Otl~''!l nfIIffltllli. 6 // /lE'6t 6


)'m--)wn> npJ. /u! 6/ ytlf'll

OfflCmilt/KY UJ mDmD 6 mol (JOl, II(!


.' f' : nO$ I'f!t eris I'f'Stig j1.

. " (, .

temam AI'Heu
.

50

],

85).

Dei qui lollis peccita mundi, dOnII eis requiem sempi . " ,

ALBO
ltI ,
. Re q uiem aete rnam .,.

IC

.Ia npu }", npu06pe.la m


n ofiea , yr .'! nJlll agnlLf .'; OI ,.
l'l fltLt .. ,
( " 1931, . 26 1),

, Coryd6n. CorydOn, qu l deminlia til!


KOpltO H, ll OXaTJlo!

, . 11 , 69 - fi n a!;l)'Jta
Kapltoa, cr R :

Aspic(e) ara tra jug6 n:rerunt suspensa ju....enci.


! sol crscen t is decidens duplit umbra.s.
( uril ; quis enim modus adsit ?
Ah. , n, quae le dementia cpil !
II, II ,
, f;ll, )' ;

; !l1I trcJl ?
. lt. ! )'
!
(_ . I1I'W).

, BQJtI nll
II lI 1l: 06 . IIOl.'I,
nUII.'IJlf, CrrI01IIIKax BN'M ..w llett
IIX, 06 OlPOMJ/X . omo 8 IIQC mm,
, mllll/U uuc : IIll lfl~
1l , }fO nOl, u . "w
11 : Coridon, Cor;don, quQf' '
dememia ;,! . , .
( ., 1:. 510).
lo~

principiurn CJIf.

prinl:ipium.

Nl'Ut' P,eujJisclre Zeilurqr ( 59, npUIllPf'llUe) , :1l ofi'


llIJ.llUt' 10lf'l"u 06lLW IlA , u

II

1ll0

1If/.lmcll,

60

lluul Of1Ill/U

u" lI.

noxtJa"bllO

Oi'U

J u KOpoIll'6CUt' u tJ nDAUnIlf'('U , 110


,..,QJ/ep mftJllU OOII/IO? . ytN npuem

. }f'CmtJllble 3 IIble ftJl'l II(lJiJf'10 J/apoolO nmasumetJ tJ1lm l'u.'" "J-''f/1aJIC ;


O<IullUt! om nme npecyrmux(}tJ . . lo'W principium.

3anotJedb . rrIO XO<lem eCmIJ(}tJumb


KOp0-ltJOi' ,

lll'tJ .
(.,. , .

Albo dics

6,

.
.

IJO"

- n06fum 6 lJZUI

, R

370 - 1 ).
"piDo ,

.
n nIl
.
R. ,

!.

11, 1-2:

Nunc. Macrlne. diCm nurrera meli6n: l


Qul tibi labentls 6ne. cidus an nos.

,.

"


: .. .

,
n.
( . . ).

n ,
..'\didissim

". V1, 11 : diem laelum notandum mihi


la pillo! ((, ne , JI

,,-!,)
/

dil'S nOlonda lu , <'! .' "I>,


onJ.\ll'muml> /kWl lI.\!! - .'/l 06.'lNU;.I cmapl>lli
c.\!offlpumeltl> 6f1U,'l ";'.1f Ife.'O ,'.'l." .' - . II'IIIUlI
f1l'l' /'WlIO .1)'IUUAI 'fe.1I .lI oeU Ull.. , , . '1 ,
,'

lI:Ja

(,

.,

1912 ,

4,

".u,/l

422),

)Ul1fe.11> / (L l 11(' n1//,1 /f)/? ofi,

lIacnrO.Ibl(O U11feIIII.ICH m /l'ffl'- IfO, I/U"OI/fi/. 6l'~ut'I>, II .J",O l' n.telI .ltlfW< , (JI/ pfJe, of.'l.4 u COXI.I II//,,",m : - nw ,
? , .liNIl .I/{I(; n.R'.W.'IIU? m,' , ("I/lJf If R po/.(Jfi
,? pui tJ.Jl".'lIfYffll> CtJQU.l{ 1Il'I/l/OI1, IVO tJ1U"
me.'l Ct'MIoI' .\! u IfI'tJll/ll? elll>, t!pr:.
(u.l'IIII! ll dies nlul lill. ), )"
" ( I , 1'>54, . 142). Y)lftNI .lfono
, , 011 u.1l .'l nrou.\" 'uUU.l{ n.'QtJ u ot,J/l'lfu./,
, n., .1( 1((1.11111', n)'etJO..1 dies !aslj pu.",I 'III,
ul1 lupitk nOlm; .

. .1'l"11JI
:m ( . , ]949, . 393).
"

Aka
,

111~. l'ii " ( . .

'

..

1,1:. 102).

- ecn:r

OT~,:TY JlJI e II HR,

44 ,', . . , ,'8R
II ll R lI , 1.8
'lll J BO"CI(lI_'1II P}i)MKOII,
cn )' : " PQ 'I . II alMblM }'
, "OlOpoMY " "n, I
, 'l
.

, ) ,.,

inquil, quo

deoum osCnIa l inim icorm

esto .. .-IIII

"" (:T"X~M

>"

32: Tunc Caes . Eatur,


iniqu ilas VOtal. Jacla ](

I>. -

I!aC

>'lfil' *' t.ll>

IIlCllill :
PII-

1'R~. flt_. :It:"1 " pilJI(IC1, t:Il


lt 6cJ, Ill~(). II ~cp""'M: 3111C"',

C'l3 .

""". CKruJHQ

JlHcll

IIQl!;-

pilJC'1 ~.

11

(!'" ~TH II iieJl ['" ... ", ,,-

01''''(>0'<111) HMCCrCtlIl CfH~O'IIOp""'1f: XX XV I 1 J!CpoJi Dl


.. ., J!'lt ll pil"'~"'- : M hjC,1 t. <;JIOaM H. Crc.;sa nc
C<l1"CII 1 pulchnl dies pot;l. ~ 6yC'l OlC'fCH Il !>IC :.
JllI 10" - C'lj . " Qntan alnl>C () .
""etl: I'H ( ..... . ).
O'1MC'fCHH",c IL'"I: .

"


" I
- .

..

mlII: II.

, . jIO ' /, 1/ mu. 1/, ntn,


np.~Ij}'(b n KpM!I
zellJ./OZ
.
. r;: - 8. , 8. 1839 ( ~';: . re,

: )! u. . , 1956, . 316). / / t'sl. t'Ju


ctloH.' ltW'poM no_ u!W I/. . omopot' .., 8t'fX1 nO
f. J'OfJ4l /Ifi pl'fflW. r:oOJleUI#O '~ .WOlY }7(}'
BQ~MYCJ11PYIJ'. . 1I0dwambl"." n,IIt! .W! e~ 'II{~

Ce~H npunn . mQl(t' &eU rmJ... . .

1/0.

I - , 14(26) III
. ]0, . 448) ; ... blII fJil1UU.

1874

( . .

'Ut}rA QU , (l'U'PU
Kt!COpeu 8f!iopuu - (Jce . alea joc/o / .
. . 6 '! . Oe.lo",I> ,_, . tJl . IU (."n)'mum:
"''''"J JIl"UCmu. / jr:IQ tS/.' 'Ia n Ow>//
,cm>?lUA, Jl 111' de j"e, dt> /aNQ, Jl6), 11 ,')VeI0f1'N1ff)
I~U. . . . ocn itlU (. . 7, 317).
(JO "C.'II<(}.N C.I.JNOiI', t:mIJi" ., oIt>III/w ., ~_,~.W,
" :r .rr IIO)"M)' C)'.I')" IlUiFlIC1f.) CY.W} . mlJJI
rIOm, "C~ nu ., IIcr I/t'HnWbl 06ll 6
,- 6 JfDZ )' . mofiel llm" l/I" }' ' 1)'IIrpllrpoM,
lQo yept'm" lf.60 i' n ).. C1f.o)o.I. / jDcla
f! . . J(ll. (, . 7, .. . 359). )//Or"
? i, om 'Mrcmc! EI!r.... f . 11 )

. cr

m/(mupo

nou

Ila

rprt,

l'Ip.,

na

- um"f

011 .... )'}' .... . 110 nomo


)'ou .w}'.- lIr, 6, /ro ~CIQ U I! ctlrmlf!
. . 11 8' . .
(, . 12, , 246).
.

Wk '- , II1I

11I

I pr

(. . 10, . 321); .... _ . . 474 ; _. !I0. Ulktw


(. . 10, . 65); .. CCfl ble !.-" 11 1 (, . 16,
k . ,
. 11.

90-.

(. 266);

. . >k I1 II . lli (, . 1. . 4 14),


U. t 11. n:li ( .: Iloec 70-. -

rOOL ., 1957, . 2,. 41 7) , . ,

. 1, 232) ; .
8no...

Cl16., 1906.

.., tik ( ., 1961.

., . 1Q,.. lllJlJ (.q


. 483); , .. .. . pICaa::J<>!fj

( .ltellO ny. Pt1le!. - , . 3, ... 1, ( . SO] - S(4); . .


", llII ( ., 1 , ) :

'JI" , pil (, .

12.

( . 170); ., I/IUII'tt1U1 l..!t*eJ'I (, . 13. . 264) ;


Il - <).lh ;,. OIIph 1826 (, . 9. 4JO) ; I1(,
PoaHtqJO (, . 3. 86) ;

, 8. ( . 161) ;

.,
:I(R" (, . 10, 24S - 46)

l t lC, II I1 (O'I. , .,

ocn.

191,

lIC"pellHOCIo

OCllRR , IIpOH3eU1WI n.pc.... Q" .l Jl.pII


(~.~we .:Jron_", OOol IJdl. LX). rpeeu n .... c.
IlpccnllIe lXIoII I 10 -. pll _ liltC1<,., co~piI
ItI\l1 WCC. OTp1le 3 3'011 IroeJtH w3 :"I lol:

o rrOlOpMr" )ro II<C .... IIO)"ll : Jl pcwCO.


wc >k ...
00 ' , - ( 1790 - 11178) _ clluk 'l~jIllU IIO!lHfH'lCCI<A
JlCR .

000 , l/ (1 8 17 - 187 1) - lllJ<lpct.:li IIOJl <JeCtUI JlC.,.

53

AUAS
Alias

(rOBOplI),

pyr , ; UlI

Q Q muz, mo 011,- Mlff! U


m f116UU nUCI,MO uz),-fIQlI{CUA lIan~
mUOffls" 6 " f08010 , / -
m . apJ:C- . . 29.V 186] (., . 30, . 287) .
. 'lt!f/J;If. " On)imu I>}' r, )0 omop)
rwjam. 110 : fl lf!l II, ..
/( /1 ntNQ . . mw ) ",Ci/oyen

FrlfU - 6. /s llll. ml:ma )~eii fU,


61'1 If80IfUU,Qbl(
fl1(Jf mo(Q lflJlmoil . . -

, 25. 188 1 ( ., . 35, . 186). /> mcmaua.a


tllUIIoU ua.Qm npomUIJ Q (ali1Jsff6#'bCm80

yt:I pa1_UIlOCb onrwmn) . . .

(,

9,

232).

Q A!l Q6QfJeIU ~u : OCKO~


tm . /$ . . lUC, npocmupo

nu ,

--

60 ~/(

n~blfO.

. . , ( . , 1914,
. 246). nObl, Q nQ, InUCIQ, u
n. Q nocm 1fef//lUnmeI/Hocmb, li 8w1tn6

B/QPoIfQzoj, no / . MIfI'
lI . 11 - . . .. (),
(, . 4, . 297).

28.11 1898

. , l ,!\ (COOI., .
. rehCy, 20.1 1S64 (. , . 30, . 317~

Alia ternpon

15,

493);

, .

{'mfJ
( .6u, ocm)
Qou DCm .. . . ,
, VI, 7 (, . 5. . 122). 11

Sed alia temporo!

11 CQ/I. J
bol mosqui, alia tep()f'a.
(, . 28, . 30).

lI .f oC/Jo
. . - . . OI',

3.11 1865

Alibi . (n. :. IfQIIUf) (lIC)


", - en~ lIC

nelO,

cryn ,

IUIII

..

nOll3OIIO tuUlI/UQ/ .I mDQ


nlf ,1'ue 11 l uu .

nN .

6 : BbI3bIlIOmt. (
/(03 olibi l'I). 8 . . , . .
OCICCI (, . 9, . 169). .~
f!}N.V ,'" t>n6 olibl, }'ni! f/f.'nO[l('
/_ . . . - . (, . 16,
. 1, . 242). N,4i-- _ln )'nOIf [l'(J fJWI/ .
If 11(' ('1I0 aJ;hi. 8. . ",

ll-)( ( ... , .

"

(.).

3,

22 1).

('fJ/m

AUIS

~A~)'~ nOAbJtDmA _ " l'l'nJWlU.I )kDaU, om6poa .


_IUIf} mop. .", J.zm ut l'to '(J
n, tn_, nplf', pu(;ymCm4ut' QlJl7IOpa ~'HD 11 U
(JcmftJ _ fJ /u '// WflU, ,060pom. ycmtmO,IIU1JQR

wlo6l HocmI> (alibl). . . .


npo ( ) (. . 4, . 58).
. . ll ~ IC8 .. - . . aaoJlCl'Q'. 1.1 189S ( "11.: . .
CIOJ~."1 C08peal' ... M IlI:pnl:.t. . S, . 4481: . . 1( " .
_ .... "Ja.a"" IIPO~p8Ypw (, . ... . 148>-

A,!iea DOblS, DOSh'8 plus llliis .... cmt ot ,


3I:1II .
Ce HCJ:a. :, 111, 31, 1.
. il:. ". 1, 349:

Ferlili6 r scges

esl aliCn is

in ilgris.

Vlciumq ue pecUs gr.indius I!


ICt . oct
we 8blM IDI.
" 1I 1e.

D!ctionary of Quotation,

Alitnltio _nIi!i
tb

AIit..

(l:l).

f!O _; .

muIis

h8bimus., fer&O nostra

" Il331\, 13 .
. (( , 11. 28. 6.
~:e _CIIII ]
on". . 1968. . 136).

. . 80

)3.

sun.

",

((!! ... (.

. I:060 ()

r- )' II . 8 .

Altcni .ppclal$, sui pro"usus (. S ui p r ofusus, alicn i


ap pctens) , cr'l RJI .
, tlflO . .... . 4 - ICt:
tJI ( . Abii l, cxcessit. cva si l. c rupil).
:V.m, 'l.'.' .I.1U. II"' '/QUn1h

nnu

IJf'lla'J' (a/ieni /, sui rf , KQI( Jtl.'/l.'mUJl ,.


" /Unl.' J), , tfl~ f1(>.Il.'1 ., .'.IlUPO.1l 1'1.'.'0 zrmIQ . N

QIt )" nb!lllCmlO .teoro,Im, -- nPUlAefblU


> rrr .1.
II~1.II ( . 196 1. . 1. .

IM

l(I(,

l',"y

116- 11 7).
Aliini juris hoo .... H omo li i j uri s.
Alils inscrneado consumor ( . su aliis inserviendo)

0.),'"3

. 'l ll.
iI" 'l l110iUlII. .,

llII 8 " /IX Il XVI .


II : ( . . tn1l)' .
HJI :> IIC. II 11 161] . ). ll
I(

IO

.crIOpilll

I J70S . 11 :, 11 1719 . .
( . . 1719). : 'I
" nC8. XIX . : I( IIC wa 1w
lI 11 .8" )'''J1II .. t .
.. )' 8 . ... Wl .... .

6(('

.N91

AlIapl"('

(1

IIUt'/Ol

"lI/UmQli

)~ nOOf/,. 111 6(' ('

"

LIMINE

r UtJ(llf' u. -- CIIOUM // ou //U U6cm // M~


oU .108 :

Aliis in.serviendo ipse sumor! - //


i'U.\I , Cl!. . , ('l'ell , 11 . 1II 1980.
~ 33).

limine , , !ft:MenCflHo.
IOtl Kpumllyem tut(/d ( u<, (J()()(j),

(/.'U'tt}-.ua'lf!oU,

mOIjl{IJ

uam'lf!~amIllJ

n ,l

o(/e~

limint>

, ( rue.lb UCn81i
) ) }'/W'l, <,.f6, .", . n
u

(/ JII( nltu. . . ,

II

Hayq

II

(nCC,

29,

161),

.. .. Omllepi'UeM u limine i'nnJ8 { tJ8/


I nO;l," um )'nnJ8 )/U

lJQ.lm. . _
. 3, . 93 -94).

, !(

(nCC,

Aliquandodormital orneis . Quandoque bonu!! dormilal Homeru5.


w. celtOp om.- J . - oiJ,tQJ(o
nno, m06 noo6l 6l'I'
"

,,'

npuU8

',

/l/Q

mop('

mu
..

a.UCXQ-

uo

/;quondo bonus dorm;tUl oer, 11JlUyn1 }'


.

npullO I' no6opcoa,

nonu KlI /1Iell.


)( (, . 2, . 36).

AIQUI QUller "3J1 ,..


I,
)

!(

,10 r:wmoe
.

38"

: cmyen )'lIlI(Jepcumemll
, . aofpom, uU , (/me.,,..
I/ OeU clm mt. : npwo .
. . w 1( . CC11j,

(, .

2. . 72). 'mm, n06 06ftl ,


mo.zOa, Ko.zu an

lJu COl/mtJ." ue",tO mlI

;,

/pu

/ fI1/e . . . nHcapeB, nw
(. . 4, . 129). 'IQ nUfloU tIl'Ku It Z. Z.
w, KlI IIOU

afma mlIler,

'I / ,

n 6 namrmom m.

n.

ZZ. .
8, !(ll JII ( !(
) (, . 1962, . 6. . 3(6). lm mllI un;versilalis,
'lllrC ' . llOf' 'f r

) '

. OlJ,

<'_

CBlIall (, .

1, . 360). poltblM 6_

(/ 1 n6 nuc U1l1 Oi'


opootJ. lIum -, " ll
ct u8pcwn. ce'jX Ollfl 11p0000 r

n..,

. .w <, atJlf. )'I(U.


UnN, , Qu cce~

ALt:R

mWlU. . , I (JI,

19.IX 1975).

. . . Hp;I"CIICHHe 1'p<)LJec" (
6oli ) (. . 4, . 68) ; *. Cl<~ crp: (
~ IIHOM oyr. Pt~b - , 11 9221. . 3. . 184).
. . II""''', 06 .",,,. ." 7- <. (., 1924, . (,5) ;

.ll , -. '"'"3"" IllIkol:il tlal" iit


II (.... Venieli

OCCllrritc

Ik-

mo).

Allera .. N ,. .
. Audiatur l allera pars.
oarf 60 U8tJem. )' f1 ",
.l,I 6./. tI om (' t' 11
lJJlIe< Q lN1Q'I i'UIIZO
/Ulo6a. 6)Wil alle,a pars
,Jm . . nw om . . .

N . . 8II:, 2 1.1 1820 ( , .

2.

. 35). -

/UUU u 6.'II('m /(apml()' "u Qt


/l3 ? - Q.- OOhocmQPOIllIe-. npUllmtl 80 t1ll' 8C.'i

CQ8QKYl1lfocmb lU. om . t!C #"U1, I1Ol1patJQ...


A /lera pars. . . II, nenaror (, . 5. . 518).
BJ/JlJle II 8 8 /t' urr ,
aJtera !1. t'lO, ke 1uume U1Bt!CtI'I<NW'Q/nu. 11 1[ 1[ ~ . . ,
. XI 1905 (, . 4, . 460)

11 t'lIt

Aller ego

11,

Il

11.

n 11 I(lfCa (. 33)
ll bl :
).,

IICC

, ")

. 11 ll
7I1IICC , llC (<lI,
6 (XXI, 80),

J:a crn:lI, cr : Ipsc cnim se q uisQuc d iligit UI


a]jquam se ipsc merccdcm exigal caritalis suae, sed quod .. se
sibi quisque r est. Quod nisi in amicilia m l.tsfn:lU, verus
amicus nunq uam reperielur; l i m is quidem a!ler idem. bdi
ll . . -
, C1I 60Il, , bdi .. .
.

1(

, !

; ll

Dimidium animae

lfi'. mo/ :lf rm AIOu. aJler egQ Kowp


fl.tmIl nIOJ QW Q , tl .

lemnQ.. .

- , 22. I1860( . ,

. 30, . 470). zt' /tl!! ny6.IIU()flamb


QtrullO QCQmo 8 If}"lfQ "Je

06rmJ/m Q/ll1uu meu

moQ

Ifltoii 6CQflcmn. t'lf 1. mi_Q


o&JII!llueM. . , /IZt'1IbC
tl2 Cf/OU 8Qpl'IIU. QJlfQflU lIt'mmQf)Cn Cf/QUX

cmenellb
...,mIl

n01a/IUU , <t'J}"t' Q nP~M nQ,

llIIe

11 : 31t8 Q CO'IR
C/l"O$B ... . . "''''

"1I70POC ...

""

8lt

11

CCIIt'eJl IQ .

57

AMABILIS
IU'

uemtl}ue

06 , ' }'IJmi/e npR, pyu:1iI


Mamepua1lU3Ma ,
aJter - i', - -

: I/ CllJ"u '/llUW!
oU ,

60 . uxuU.

1,

(, .

8 . . , I ?
145-46). n omrr 8III(, .

: , aJter -
r I11mamolJ, JmiJlO aJler i'. . .
, (, . 1, . 69), lle.. n6, ,
, n" om Kpecta, nuc}'l. n6II/>le

nlLux , om, uI, on, 6cela Wjfflf' , l6,

f' ,

l miJ,

6miJ,m. /l>, IU'. , , 110 xt>, 1,_ , .Jij , ,

, aJter , fl06 lt l
J" . . . , (,
. 14, . 319). 06 . IU (ll aJler .'

r"Plf!'fl!fJo)

fJ rr :

. 6 n. Il

OCfflpoYMOfJX! lt /, ,,1O ln .' . .


, (, Cn6., . 3, . 898).

IlJOn80,

()II

I u

MuxmOlofJWI /

l "".I n'6 miJU ,


n,I, nmatlJtl 6 6ue m'8(" I,t lOfJ
D n)11 i'IIWO Kpecmblmcozo . 1 H "KpaCOfJa
R6CrmJ)'f!ffl, 6 Ka'lecrmJe nfJA uiJw :m
aJler )'IIWl u.1 iio.lf'e nI. . . )'
ffl/V(

1(

, Hetl:paCOB (, . ,

1967,

5,

34).

"", / aJler . .lll, 8,


n, /( ce.lamb, , (, . 6,
. 291). ../.l lt /l /. I(}fl, -

,l

ctlOlI

.6

.1f . . , lI
26.II 1979, N:! 172).

11

(ll,

. J r ( ., . 14, . 446) : _-'II


, 18.IV 18S2 (o'I., I ~ ::u\. , . 21, . 3(9); -, )o(i'fCIU
_ IlpoIJCCa: (., . 8, 446) ; _ ..
""C)I, 22.VIllI868 ( . , . 32, . 113): . . 8-,
.. _) (. .

16,

_ .

(, .

8, :Q; .

9, 1;. 120);

8OCI1llllll

2.

(:.

2S6) :

IJCaffiT.

u,
f;() ..

.,

19S3,

.1

(4) ;

, . , !ie -:JhIlII - )nt ( :tfi.


CO'I .

3.

174) ;

. .

II, ( II 81II3 )

( . 1929, . 162) : "', JQ an (_ poa'IO$ ._., . 7, . S4);


. . , lleC .ntC 8, IO (CI6_, 188 1, . 1,
. S7): , :JIJ II ;II lta18Jl (, _ 1,
. 421); 8 . -IJii anI (Il 1;k81.
. , 19S6, . 82) : Il , Moccra II(JtJ (, . S, . 188);
), II (. . 9, . 144); ,
)ti :CQ (3. "8_, .- ..

(, .

~pi' ( . ,

I%. .

1, . 4S3);

"

362):

ll,

COKPOBK~

106)-

Amabili5 insania! Du8ce perknlum!


cnrr!

1960,

! ll'

AMANT
Jl-4-R
, 111, 4, 1-8:

2S-R

lll_

~nd cael{o) l dir;: age tlbia


Rgl Igum Calliope mclos,
Seu v nunc acuLa,
rJibus cilhaaV1: Ph6ebi.

Audltis?

IUdit amabilis
pios

Insai()? audir(e) ! vid


lus mOe

Qubs

aquae subeunl

! .

II r;: ,
, ,
,

!
? l(

JI

Jl , :

, .JI ..
(nC. _ k).

"

111, 25, 17 - 20;


NU parv(um) l humili m
NU monale loqi. Dulce perk:ulum (e)st,
6 na~, scqul deum
C\ogen.em viridi tCmpora min.
n. _, tee

11 ! Cnal 0Jl3,
, 6 ,
. .
(~. . "~l.

Amabilis insnia! D per;cu/m!- lI(, 6:m


roc01/If/~ ~!l . Kozba, /$llf!I IICl')' lI/)'
R,U't'u. 01' 80mfR lllflfoU no
cm8elfllocmu. . . _ , bIC on;Jl ll
( ,

Amant .Itema

1828,1& 21.

15-16).

minae .

. ,

111, 59

( . l

principium).

3He{NUIl - ., : :80171Q.'f, Mlfe .'(.80 . )'MCm8eHlloU U . nel/e 8peM.'l


, ,'OCm!IX, 06: )' , zo
8u.. OK)'lfymbcll 11 :Ulf - 8 l/ue, U l/ lI1ue
. Amanl aJlema . _JlJ: , .
Melf1/

nPU(l

( . ,

n(1

1963,

57).

numu/"

eucln(1ox

)'. Il

"

n66,

)mtl: Cf/De

t1 8peM.'l, I{
u."eIfIlO /nlfl,'/l/ llm e~o ... ." t//t', nw .
6 lIn8noo6ll U lInl, f' 8u.1,

3"m

~)'.'(.

w:ll ~ u(I1f'

nlfl~,

ii.tl(J(:Ol/IIO 'JpmtJQ IJOt' eCI1I8Ut' /IO .


Hf'U1lleanlf0 )' 1I811mc 1lQ80UI{U. lll np/

npamU6

ll.

mupall -

n/m

", , C/108110 ClOfU(1 ,

npomU6
(1

llOt~

)'U/( : aJlernis

59

AMANES
ntm, annt aJtrr lltll!. !(
(, . 14, 1:. 99).

ii -

)' ,

6.1 1&1 4

,
(. ,. . 95~

/',l - .
I-I tteMeIlIL"OO JlII

Amantes - Irnmles

( I .).

ocr&
II 11,
218 : Inceplio esl amenlium, haud amanlium ~

lt . tI:': .
. m. n ii 11 . ,

concedit ur

25 :

sapere

"i

m.
. . ~
,

7,

.. ,

, ua

10...' 1 (:u.') (, . 1912,

3941.

Amanli(um) ine Ins inlegnilio (e)st -


- TQJLbKO eu).

te (. p)'er. , lt1l!
11 , " , 555 :

[Simo :) Irne sut inter GI Yceri(um) l bna1um,


Chremes:)
Lio.
Simo:] l ta mag(). ut spercm pOss(e) ve .

(es :)

Fabulac.

(Simo :) sic est.


Sic hercl{e) UI jcm li bi :
[Chremes:)
Amanli(um) im il.nis integrnti(o) esl.
(II:] CblIIOM
.
[ :)
, .
( -I :]
11,
Jl . , noyi1, .

[ : )
!
(. :] . !
[ :)
lllh, ?
" - QllORll.
(. . 1"IOIJJ~8ILl.

bL/U I1l'I-.'I('II .Of(JI,embl wm.f

nfi,II'.Of : H{'lIricus

' uill .- 11fI m,.,n , ]// II ll 1a.1f{'IIU./U 1/0I1. C)'npylo.OfU )'mm Ka(remn llfflu .-
nOI' ) J/U'" amant;um {' ... )/lIn. lIt' I nu!m ]II"
" ... ll . "JI ( , . 4, 1:. 12V).
'; usque ad mare " Il
II .
II!( - l . 7 1 (72).

nsa

'

10m

pa :IOa "

"

11

MOPJI.

il.)l

()'l)

I>UJm nfJII{' 'JtllllfJfflU ('/Jumu Al.JU f'IIU


fJeoQelf//fIO patJf'II{'11fI10 pul1umu.'1 . fJIIt' 110 yOOem{', 110 x a1hUCI11-, 11 nnl . 1/0 "U1 '/U!. II~ )llIn - 6f1OJf UJf,
u.WIIQ.'1 lIn. /l-.. llIll.'i I1UIII yoodt>CmueAl ; fioeiJ
U('II1 ,,1l.I Ot'J1f'11IC1I cue.IKo , KtJ tfipu ,'1U ... n.LJ
1:1I10

60

{'11b

)'I :

menso

toro -

)//umn.:"

AM Ict!S

06u I'1I1(bl U ofi)' k~amt.. (/lI U pu1)'mJI n(ioit


cr . . . 11. I>f,1Qe I:>I (, . 9, . 239).

Amici. diem pmtidl l' 1'II .


11 , " III:>li1 T ... PI. Vl II : Atque etiam reo.:orda Lus
q uondarn s upe r rn, quod nih il uiq um 1010 die praesliti~ ...
memorabilcm iIIam. meriLO<juc laudalam voccm edidi t : Amici, dtem

perdidi. Kora *bI 1 011 IICnOWl , 3.


.Qelib IIer , I1tteC r~ t+e).
l:>l mrll! . <:.l08 : , JI I1
.nt b)f .

r !m~n~ --

J-ii

ktl('pekmypbl. ll(/M Jummr " .

ltl kt/e-m(/ :/('I/UI, ( . CI/enr 6(/) ." mJ-da fJl<PU ,ltrlm".


11 JI JQ(jbl I UIl{lJum/.

I/U.'(/

II{'

ll,

npuec :

11.11 1869

./t' 1. I1 & (' 1I1'". /OJllli. ,ei'ol/.~


,lif'm {'didi. . . - . .

KIi.: . . IlII""

"

lltl1

ne;. . 4. . 67). Cr,'o!I., f/{"mt. , " r :{'l'1nl() J)'{jJl{/


f l . "f1l(/pa.'/ /JCIO 110'1" m{ll'fJfJ Uf ." f'/''I I/(/lf/U .,(/,' 101//10
~lOmMH U 1IfU'tIo.' dirm pudidi. amiri. . - . .
. 3 1 . 1R41 (:" . . . . .1rIlI:>l .
. , 1896, . 1. . 422). [ml,. >('.. : / {)(".II/i-k, l.
kOl()" IU11l)'k)' '1 IIbl~u".I.f 1It'lf{l 11 .1/(/Ormblpe re.'IIn(lU l(t.'IIU.f UU.
{lI/11l'.'1. .'1 /(01( -111(/ "6 110 1111(/m /Io4{IIfQ('11IbI{l" /J CYM{'{lkU,
U ,,: /(01/. U'I lI" (}(o'I" '1 ' tlbill)rmu.1 'IU ll(l<, 1I011!p(lO. -

..

)!". II .' I>t/'/W"/"'/f/ 11t'/I{RJU)' {('m penli{li. - .tme ,JdyWl.fOct>


(/3I1U.~r"(/fJQm~ //(/ .. " kOJ.:"tH/U(}yt> III/(nU. ltn.'1 W.Y-Ilui'i)"I. (QfI(C.W
M1puyr)tlblM. 11 .
lI ( , . 2. . 67).
D f/ f1t111I.'1 mnpunll' Ot" ..\I(/U ),,",,. .lQf.1IIIl nd(I elllpOt.'
to11lUlI('Kt/C U3f't''II'''1I lI('fJ(/.I"H(/ IIC"II,Dffl/" t?O . ktt )...''"
I1nmrpe 5-.'(1 JlfJ(J.' -- (/lln u (lnnpu' //r?.'lm IL l U n (/ tJulr

r-..

I_rp ~. a ("IIlIU /: . U IIIU . urrmo .'1l1/lOp.'1 1918 otJ


1/0 ~'//" ()k01O.If.'1 " U.IU UJ//" /917 ,' . 1! I/J (PCON
/ "UOf' 110"'1(1/1" tI nlil.'ml/() m)71f . m" mpYnllbl.W JfIIIIIX(/t(,
r.t)",,, ca.IIbI,t" .'I)"MU/i flcrua" ",IfItt/IO, .'u6./0JlQfl("l/ pu
]('/ICIIII. ll/Jt U ('mr.fU. J11In 1/1''11/1(/ /I,.'CIIlt'pnu.tlUt'. . . 11 11",
II I

Q !. (. . 35, . 229).
Arnicitb nisi inter bonos cssr non pot~ )......

M~"'Y

81'10I\4I 10I,()

II .'l .loII .

UlluepolI,

" lIP*)f, .

18.

Am;cl/iu " imer bI/(~( t'.f.' /11111 pntr.(I, I..um Ul}/'pn. .6


M tuff('III

"

1/1(1.1""-(/

r)" du6p " ."

(()#fJ ).

{Jf.IJIIO// I lIIif'

lIel/Ol/ ucmu. IIt' l!l'''''' (/. (/ :SIIOM('II)rmt.'1 /JJlm'. u.lI ..III )"Vo.
.

11 .

OJ\ t\;C1I 1

. .. 19 1 , .

;l(311

CW111

( li(:

60).

Amku!; re"us &! r(t) Incrrta C'imi'ur Rllii I1y nOOllaCal

Hcep liOM ~

m. .

l n OO tQ ec" .

",I (2 10) 111 llII ' 11 1111 .. )f,


ltIl l3'd 11:0 np .., XV II. 64.
. I . J". ]9f): P... uci e~ multis sunt

qui certi sien t.

" eJl ... !lt

ll1' ~l:>lii

amici homini,

...t ...

I/U. nl(/ f/u"'{,u CI'pl"t.'t.'tlllU IJJunl /J 'W.\/ urmwmntt/ ,'''' .

JUS
Komopw lIh1em " f7UlK. amu< u~ue zcwn: mi

25).

urn;t..". n. . , (Coot., .,
n : amicw urtus in , inrta u"";t..,,-

xrma Jl

MUYy DNJCocmu. CAUOm

rt

in

, incerta

1900,

7,

08

--

mp(JU:',

d8ycMblc.leIlHbl;r:

ONO

C}'iJo. u. mo, Jtoa a60~ee " _meno


YOWlIOU JQ~we. . . . 11 , KJDlKIU (. SO.s).
Omiklbble cmxv 1l 'U no08(JpIfU. ) /(omoPbl;r: -
. .epHw }'3mc". ( ami crrtus in ' inrta

cernitur) . .

1959,

.tat1{J

1: 11., J\: (lUl


. 1, , 93).

Ami:us cogIIOSCltur arniire.


)',

lIJOn,

ore,

plIMcroA

..nnrr.

JJ'epatyphI. .,

~ n!et:1I JllI,

, POCCll1l, nU,fJj CJI()(J(J : Oa06r:OeIlI' . omaeM


8. mo UJtfeeJtf. no6e. tlIU. J. KOmopw npu.R
8 pyt. m"zaiiU .UI4. - .uU pt', OIfJO

.U omOO J'~ c.oJU nomo/IflJII. E~

poi). ua:ya_o. mo6 opa:r ptXatlntb 06 Q8(J" rwu;r:


. iJom 'u JQ t:O./If( ZfJ(,

III!Jtfy u

rxll ~

manub OpyzOJtf .

... llInkUS rogn05citlD' omore. moe. or, '.


. . &, t CJ: ( ., 1949,
. 30).

icvs ...al

rentrII

pyr OllC.et:!(.

., no-Jt, lIOC'Oob.t J:<:IlC!(,

IOo(

deliciae

humani generis.
G

vi

D,

Diclionary of

forc.in

Phrascs

nd bbRviai.

Am'kus inconInd_ . imico non cW'fe11 I(


.aeTCII r (. P),CI(

}')l( .!( on "')'

11Olcr" .
nmUl( fu U8cmu e,III J(,l )
CQ.WUM m.- N 1/.rl: )V', npotr

'1ftpma, rw
fNlpotJeplHJnlb

mt!6 .

"

mo

araerr:.'I

OCHollaHUU

:nof.

8J1el"

OllmopumemHOZO

{/ 11 . 11 nJi ano.tlllumb e_\lY nIIOllU :

am;rus inom/ inimico nOndi//('rl.


II-n.'I (., ,

8,

. !( . , t

410).

Amicus Pbto, sed magis rn ,tritas , 110


60II )'.
I\

n.'IaTOHY 11 ltJJ.
, ~ob ( epI YUDI), 91 . (OB0JI

COtcpa): MCllII IIOOlYIJ.I<Ie'I'ea.,o we .


J<pa1"e, u Kcme.
II6, ltIII 8 ~- y'teHe 00
.::teIl, , II ll811 -Il, k
ll )'6. " . - ;II~ ,-

lUI HClIbl l(Il


;

11
4, 1096

ll II_ ,

14).

lI

11

, lI3!(

.II

AMIQJS

): ): .Q;p)'3JolI rII , i

ml no 8 lt ~lt .
II It (<< ltt
II 31"0 : tllte : , I
3J( - .
IIM~(J "' Il~i '~ 1_0, W'M ifW ILW ,

II/I )<. no}' OmIO IwJII npall.~tUA UCli


/l1oll! ,zoa ()ftJu lLW"fflU.

nod

"' .. n}"(J(aIOmt:A'.

'" J/1fOlO "oU . "lI m" oiipu30fJlIL't 06mtJ.


A!oze. r-Il" . nll8w IUlna 14.1'

1Q

n:))u

t>. "1I >cnn06N"'U nONuom" ucmUII} 11(J)3/J . 'neamt_.


m n cue, KD.W ,".10 ucmWIf' mllu

.I'm,' - "lI I/ I/UOKIL'( uell .' omicus P'Olo, sed omica


l1'rilru! . . II : k , , - :ll, 1838 .

( , .

2,

448).

Mf' mll O<Wllb J"ltO. "u

"" " , K0I1I(IPOi.l " fl/ Moesrri. propns,


I/ptJlJumCIl " rrw& u? Mn.:w:('fn, koU-mn nO"Pu"U',

Plolonis. sm

om k Jl.V

omicw \'firi.J

. ...

'". , . U(,nU/ ;

l1l , npoJ' nplIII!O8Ctnbl'1I f' , i.l l/t/l : > .'t 1JU000atn ,


1/10/(01

(IQ "

I/em. . . u - . . , lO.lX 11137

(, , 21, . 20S). ",U. nPUf' ", mp}vJlLtCII, ","' "


,'taJlf'1I 6 ,,,, f'nIl/t', 6"mll )'cu,/ u nPllCeum" II,
1flu// - mo Cf(II" f'AlJft', mrm no"
..,/It' 7nWI} }~)'. 110 PIDlo. amicw SOCrOlf'S, sm ntDgi.J
umko w r i/DS - pnuumeJlt>IIo (f/WlK)'. KOInopaH ,IrOQ

6 ,.".),. /u:mPUCIfn n ll""n. nt ,.,,),Qu mpuiJo


. eil HpaIlRtnCH. . . J: . 8lt :
ii , _" 8 IIC (, . 1.
. 490- 91). "OfJ IIIf1Jl 1I0ll nnpofm, npDUf u n

IUUl , CAOIIO t'JffJ .

rtpf,.f'fJWn" COIolO~O ceriH, fih " '

u. " .1'0/)fJIIl' u.wt'//(/ mo tJuQ } ' OfJ :

U ,nm tJu //0 81>1tne 'JDQ. UCrIOfIe}'Cm,


"nu tWI"1I . ; //, ,~f'd mogi.~ ni( \'fItQ.f
(),.' . 11(1 .,. )'61>1 uO). - lJ()PUJIU XnAndf/lllt'

c/IfOIl"

,'.I. . .

n J: ", lttlt8 l , Jl
1924, . S9). U Of.1 8 rocms('fj

'. ocnlt ( .

IlOnl('OInIZ'/t'Cf(uU . nnfiOt' mo.fltO CIJOU


(lfJ&Jmw. )' au60 AWI~ ll'J IIl>1pu&UJ/ /ntJI( ."
(l' nU ll(u 1f(JHOCOMJo ; ), zosnpu.f
, " oInIolt'cmy. }' puie Dlnt>,,(u 10/ ? AmiCILf Pl%, ,~ed mg omico wrftos. . . 8,

II .

. u ( Jl/tII.

. ,

1963, . 324).

c)dt.u, "" "_, dpefll/ue l 80puU : A.wlU()'c


101110. cl'd /,' D.OtID flt'pun/QC /l, TeJol CQ.t.j"'1oI .,." Cf(Q:mt>
fi''''t.t )n: (1' /1"010011 IoII/t' ...... I (II ~.
)'uJol"' UlI Mllt' }. 11 amnJol)' ucmU/ " ')nln
/Jr,'f! "lI

lie'laTfforo

lW lI110. . lkR,
( IUI, S.V 1963. N1 106, . 6). (l'Amicw

na, .)'" IOC ....

~ RlI .... ,,," 'OI

I J'IC ~".

ra"- CII,

8. ')

MJI l1O ~" .

ot

J11elrH,

~ot ;

.3

AMICUS
Felhus - setf magis amica I'f'rilas. R flmpIU /U nXU, 6e(r
uii py~ - u omaM re~o" )'uW/ - " 1<1
nllOtl flmu: epymll - MO~Y nU1m an
( fl :

" mo, "1110 1, n.1f'llm ~l< 6

11- .
.

254).

.
.

8.

.t, o "npo . . . pre . , 27. Il 1858 ( l . , . ],

. . , ItD, 1( . . t. ( , . 111 111.


396); . . uil. . 1840 (.
1. 726); .
, t. ,,'fCCI(

n.

1 ( . , . 1, .
noli (., 1858.

496) ;
12); . .

, MeoIIX
, ..- ....

ero cr ( . t. ... .' 2, . 275); . . I:I-,.


, . pcne (. . , 194-115) ; . . t., apt.epa
1OII (80OttC ._ . Cpy~oa . ., 11159, 641) ;
. . II'II - 'lI , e~H il~li (. _, 1920.
55 - S); . . . , lU/ (:J. . II., . 4,

576); , t. .Q (., . 15. 383);


. . UI:I , 8ulUl ( . - ., 1\1]), . 48) ; ,
Cltl Kl1xOT (,{. 2, 42 1) ;
t.:sa. ropo
(, . 1, 10 1- 102) ; , _ ).te ...
etU\, Jk..,u. ( . - . , 19411, . 66) ; I1 il l:l . Chl
_ ( .

11159,

. 27~

Amicus Socales, magis Uca ~"erltas Mlle ,


crllil pyr.

A m icus P l ato, sed magis amica ..,eritas.

mo dei inlfllectua1is 03 lll ll .


I 3 lI"" lll( I!3 .
{mo " UllU u flI' flepXlJfJHoe ~ ecn'lh
nullue 6o.za/ fI il .... )I1IfI p)'~u /
Que,u J08U.o/ n fI puUOf'muoU
, n!IfII' flu Ofnor dei inlellectuolu. . .

ll .
( . - ., 1928, . 28). . !#J, II llf'
no fl 0611ll J/(JfloU , CfleWI1(t'm MapI(COf/Y meou
nOf/U- I<'06:Jt WooII ("pGue . .
fl), uuaI(~/!l(nU r (amor dei intellectualisn3ISmeQ (/l 6ozy) fI UU ... ,

1( cr ecJ( (
. .,

1925,

12]).

nreftI Cl.nal aetas ocr ll.


, I,Jt, 11 , 10,7:
prlma t Vres, extlima tumUltus

II

cMlIelle (. .

Oll,

- ll

).
. nq "t> nMua.
" . flIfl
(Ame , aetas prima)

6",

1I0lJ.

II ll, Vl (nn)'f' ). cr IV (,
.

5,

55 1).

Amor ' deliciae lii geDel"is .r


or.

64

1\JOR

11. li . 1: itus. cognomine palemo.


a mor at: delkiae generis humani - tantum iIIi ad promerenda m mniuI
vt>!ll lm veJ ingenii vel arlts vel frlUnC supcrfuit el, quod
dirr:illim um est. in imr; quando privatus a&que eliam sub
lr' princi ne odio q ukrn. nedum vi lu41ion publica caruit na lUS est JII .. lan. insigni an Gina , J Septizo.
nium. sordidis aedibus., cu:uIo ~o perparvo l obscuro;
l adhut: et oslenditur. , at:&UI & t:oeo
, e.n". l18llll li
. HCk)'CC1IO Jl ctl CJraTb c:t06
lI , - ll nepll blJ10 . " "
I "I. III QJl"
cnl apenHi . lItf1IUI, - ponCII ""
lI:J. ketI r ii r rafUl
k Cen30. . ""ll k :
ll I: :ll . ( . .

Biiclifl\1llln,

Gciigeltc

AmOriS ........

rllaJ.poa ).

Wof1C.

w 1( .

'"

UCJ - - Il6J AJ06""I>. _ ;r Mrl' : 1f


fOJ,l

nU fln.

rmtJ

wno

.t

ut:J(/ oopw ptJrf'((I30M

.01I1Uu. ptl JU060n:tI1(I

ItflW npomo ",}'". 1f .r61f1O o6pbIX


IeU . rnl: npoucmeaem amoris abudantio e, ga '. ll

If , (. npo3. ,
. 2, . 321).
n,

non 1st

rdicaII:s

lI }It";: R.
ll. . ,

miscram. quod ambr

WrtJis

", ;

149:
est medici.bilis htrbis .

"' nCCJI .
. . . , ttl( ll :
. .

.
:
ue:lll .
IJIClr omni.... ...., .
r li. )), 111. 242 - 244 :

6mn(e) adc6 pus In tls hominumque, ferarurnqu(e),


~! gen aequoreum pecudes, :t.ieque voli:rtS.
( furiiis ignimque ru .... nt : .mor mius .
81(- 8lleaii , , 3II,
, CkOTHII8 111
. ;
eJl H a .

(:. ~plllU4or).

r mo IU. w UW OJ. Ufl rU3fl~


6o~ fI mtI0JWI;r mIOfJO! " Ni{ sub .fo/I' IIOI'IU7I . -

I fr acaAQI>

IIM~ . 1'.1 ero . loVlO Il.li 8e<:n.CRlH.


'"

'"

ll l rIl )"IICII_ . ... H /tI,I :J1Il 41 . . 3.


:rr. . II. WL

...

6s

OR

CKtJ:IOiI J~; mo omnibs itkm - 4:IOA &u.


, (. .

,mo dtnhls ""bd;

6,

1(

168).

II k ".Ctl .

, ..,
. Auri sacra famcs.

1,1]1 .

'''arbotllc. Dictionary of Quions (c:laaic:al).


ARllhema _nnalba II.
ucpl(OI!HorO IIII n""'JI
lO

anathema -

uePJifIll.

lll t-

n'.
OW/a((J

Ot/1I:Ilmu

~otSu.

Ul!f'llU,

ucn,*,

I/IUW ~ ,'1NJ' f) "''1!Q moanQfho fJlJ.


,"~ CUllIO/U ~f r nQIJU, Ilpoomb ""~
IIItJ, " )...U .': )'fiuU, ."..r",,,, 1I()("nO.~ /JQ.

-fh.p-C' '''((H 1ft' 6 ".r 3tfl06() 1I..1nJ

/f

CflOt'U 1llU

U3l'/U. ucmn, II(' , ()"llJp 011 .I~. . . }\ 11,


)'" I1elO ( *3l1 1I.

11 9231.

Anctps
,

3,

~a.m

1,

596).

mellus qUlm nullum

. .nerapco

Yll8e!Xt'm 6 InOAt>O u./'/I KO.IAf'lurli. npt'ollUf',


06f'(mtJl!IffIe MIlf'HUf'. tJpeMf'/ /U /,)' , Ift1t..
(' n ('. )'t'AOfIu.'IX /If' 6N.tO tJnt,(
1l1 Ht'd}la . f'tmu, anamuu 6n'll.'l'J(), ".
QU3 .-

Im

U,

IfOllf',

InOlO tJp/IIeHIi.

.>

I'f'o. OAQ lt.'I )'HU8f'prumf'1I1tJ l1li".11 . (/ .1f'u 6U


"1If'.'I nOKa:JQlfIit.v . fXUla, "" tf" InqIOnf'tJIflbl
71110.'0 MHf'IfU}f: 'mf' t'f' pr."m tJm.,,,,,(l 6.
110 opll()(' .. Anctps r ernedium me/;Uof IJOJfl nullum. - ~ .lIi :Jer"
' lJO .Mme. . . " . 'larn
( , or .

n.

001/., . 337-38).
thrOIOgiae *lL: " .

TalL: BetL:8 OCllbI :JlIIJJ lIe n


llll.

Bblpa*e,,'1e 8.llltcIL:y J()' ntc1(


Il (I 8 .).
) " " tJ r)umf'(UX .' mpOJlClil'lfl 1!Wf

rmfla

AU

110 tex ptlllrm>l (.,.. .'I .

ll#>

''

.II UI< lI~, , n6 JII 2. Wllu, mo


8 I< 6" anill IhffJg;. . . ,
nlUI 3)'or , llll J\* IL:
8OCI118lt (, . 1, . 482). ""
rtJ#peMt",f(J!~ . ~ 011iJ 1ft' t (/blIn" QIf(illa
I hto1ogiM, fl/ ( t nOlutfl }'( .l'm
6"11'1,, IIUN"fJ ni1l. . . 11 , n ....

( . , . 7, . 346). )' IIQ lf(J tJn", mo /It'


noUt- 11 Kaj,orcy. " " 6 llllIllnSQ f..
t)'//, 1I11f'oll)'I, nonpnan)' 1It!II)'I/U .

" (d. ur)

66

~JI ... :tIl.ICJeltCf

VIII - IX

!'iI

' ~II/'ICH If ,:)' 4.1dOnuu. f -- ..-", Muu,r ~JfJU~ i/l thf'()/ogio~. . . Jlt:,
llt: tc":RJI.
)' :I ( .. .. . 5. . 17). MlfIUW II{fIOtJ)'f7I

I'Ilfu U.WIUJ . uorrUJO'!flO/

m. n.,

If )"

"(m, ofif.l f):J3tIJI .f)', llX lllm8. " /


ill ,heologio~. . .
- . . )', 2].1 11 1910
( IlWIJI. 1926, ~ 7, . 46).
. .

.. I:

;ll
3 l11te

Anguk ...
.

11.

esse

De!ICirt atI _

Wll.
,

..

. .ll )'II:O:I_ ( . ,

IlaJllIJI

I96S,

19S).

II)'tc&J.\JO.

laJIJl ,
ocaeCJI. 1\ef10011.1iI1IblM.

..

t:CJI

.... ll .

Latet anauis in h erba.

, nputo. Ql "~PHIIO, ltlI maoii I ll"


. m6 Jtl08otm" Wi)'. If)'UIfU/) 1/0.114 n)' Ilu
(>PMUO. KoopcU )" 1IInm UJl) "UIllI..

" oNQ , :)IIII ongtIi.J in hl. _IIU C~Pf>'3I1U


".

nUJlOC

nplJlIOmw:"

IIIIIxu)'. J1
.

1],

1(

"

mOil

~CHoprmo

1IIOfitJU

. fllUltll1t.ll aii.lte.n (,

540).

nbnJl

mt w.

diJnkllum

1,],8:
... nibus ll.iis
RCddas tncolumem, precor.
t servi:s a nimae dimidium

u. ,

to: HC8pt!IMblM 'teCICII Il1-l11)'


- II IC I(, 8)'t eprWII!JI.

OxrQl"d Dict.ry ( Quotatio,


,llis (m:. Co rpu s vi le)

hc

nirna

l>l;

I.ou ll 1"'. &

Experimenlum in a ni ma vi l i.

) nPlLXou." .. (1 mt"'Jt'ff' lll .fwnt'fm)"If


"),". "" onia vi/i.J neped .fl/lf 8lIl!6mlf . ,
. nIIW(> .. )' _IIJ/. , mo . . .

bI I(- . CltaI(' 'lJte IC8 (.


.

16.

IC.

1.

201).

I/Q

II4Of1-l~m iJeiicmOlIl I

n:rn lrt!Af!1I1W Olpa-mf.

111'

I onimtl viliJ, fil'J" lIfuall . rtptI1MII>IU (lrt!lf).<l'


Il blX O/IlUIuU. . . 8, r '! Apu

" (n . 1904, . 180).

niml'-n

Umind

r.ciIis qul tr&itiI criminl caatis


10111 p65.w putkk --i J/cpa:JYMHble.

r )'tdkr .lI 8!
08 . .It, 11, 4S-46.
Gu 1f~:n.UIrfIl tJpeM"1I II(R)'IIU mt!1I('P" i'IlI'
I1Ol:'l " lIOt.I rOII.YI. . HOIrf(Jpe II p),KO>r(l),
)tJ!/lI . IItl1''/1O /IO:1IJ". )-ml1 . '1111(1

mrNl,

u m:

)')' .

noXMellbIlx

~lUlmu

\"JO/J Il .tu II ll 111f~IU(()" U ll" rtOCIfJtelll/.

67

ANIMliM
nlmium f" ; t rrfmino ciledi.f jfummoo t pO.s.ft
puteti.f ail. , ) lIJ)C()c CJ10i\>t ( 11 .
. , 1% 1, . 2, . 187).

nirun regt'. qui ntsi "n>l, ln' lIO


, , I\, .'1.
, .. l ,I, 1, 2, 62-63 ;

! furor bre ... is est. animum rege: qui nisi \,


Impeml
r'IeB - J.l
l\ :

) 'XOOII.11'.

(_ _

).

nou JW)'dU

- - ,1"fiblm' Kl1, nnt>. / UII_U)' ""nl('.f . ... l>'IfflUUI> e<l." fI .


8bIpaJU/~" hI'o tJ/UIIl' : !'m~' m'aru',. egel , 110 cmopn; lI
Onl6emu.f ,1,'KOfloU fi: : unimum , qui. niJi porel,
imperot , ii (), III[Il J f'"
( . _

1949, . 67).
Animus Injuriandi . " rOTOBII<.ICb lf ratllilll:",

nlll .
C-1IlUI.'" lIrm,m ."'lIeIIU!~ dnWlc"o - 8 II/Ill.
. ')n/Ozo C./l10. - mn6 on)'ml> 1I01.llnllnml> .l'IIILI!WI

n)'nWAf n.ll'lnll ',,{]m.i/-. npaUIICU ... "' nu"u , (W


COJ IIQHUI/ u.'( "'.'. (' 1/0.-rnn.'1 Ol,imu.f injuiundi.
. . 11 , JlI . (
. . , 191 5, . 38 1).
1/'.:

rn ludit amablUs k1sa nia ? I\ ?

, o .,' 111 . 4, 5 - 'l1 " ,


. milis Il1sania ! Dul ce peric ulu m!
oescf~ Ioogli!> ril;:ibus ~ manu..? 1

1.

llll ",?

I'. '' XVII, 166,


- I I1OCn' rll
l1 t ll ,
iichmn.

I1 ne'lCk,

Gcnugc1te W"rte_
mi r, quantilb prudel1fia

l 'IHaCIUb, I "'' <1()

mund.

YMiI,

(),

n>gatur?

1 001,1 JI.II ?

, ll, tt "I 10 111


l' " MOHa~ .. , 1 I!bl-

(1550 - 55).

: 1! C1l I

u <l

)1II IIp;J ll llll I'J .


11 ", "<lIIMepy XVII

" l I.I1bI

"J

_, JII I ,

8h"",,

tXniigd tc Wortc.
ml'ffl1fi!; .

l
,no

UrtJe

C()nllila.

Amo anle Chi$ln 1i1. XpIICO.a.


noo Jminl (t . .
XpIIC'Olla.

_ I

. _

...

CT<lPI!IItllill J :l;Ji\JI :<tT II.ll ..l

(~

. ._

An

80fI

, Anflo Dornini (_111' t:6opI m! .. \/JtI ).


Spiritus exlsrunt! I! ?

umf!I1}JXl tI()/(lt'm JpotJnbliJOf!In , 1!fWIl..l'ffl8f() ('~


", . III tNJlO. Il.\' t'ZO [ l l'mfll}'. Kp f'J#(l:tJO/O (" ,
I/t!I(a, /' H~nU )UlJ((JlIf'<, ~(!t' 108f'CIII//0f' 1'U'p8(!/,ClmJO
U/ r/J(' . It.IU p),<'U n)"f1U'M. fIlIumt'.It.11_ U, um.,/III. OfJ ,r;, plIf<I. i 1I)'111V

:IOf/~WI1

JtWn.

oocmoJ/n/eA'lrtII flpt'Mt'l1U

!/.:u, XOlI1Jl Hapoa.~

mQ

/l3/IIU m

1fWIIU'l " .- mQI~.

UOl,u !fetJoU ~MUJlopl'm nu/.... n ,

JpiritllS l'

/UIII ? .. af'mr. )' ~o : :"u OD n nnJl;umI'I> . 1111 Iium


f' ('I(tlQm,, : nego 8 I/t'.'uffi. ctU ompuomw.w
o(jumfoCH ne{l6f!lIc/nlJ(I IJ . . . .
Jt bIe IlpaC1'eltlle ( ., 19 1.$, . 6 1- (2).

POSI

DDO
ROIRIIm coPd.icarn
nOCllc :Il3. .

nno

U. IU

..-s

concUt

, II'W: ~I Ill .

aml8ll .. _, J!I .

Ante beDum
.

k: pe .

S la lu q uo ante bellu m.

nte Crislum ( . . Chr.), nt Chns.um "'uI ( C1lr. "')


Xpteoa ( . . ).

'* dlem I'I, .


Anlt' I1tckm popull l u

"

ocmot'mCH Jl ff)V1nl8t'ff moit J


/N'II1U an,r !arit'ln popli, mn)' (' elr 8 n<40lII. u
(Jt'l1Jf:.'1 lIOa11O,I",,0 (Jf)n. '1mf1 1/1' OIIJIQII1UIl1 Mr wr:1' 1112 ....
u~. ~ nV,I"It'm m'l )'n.':Q ,IU. /10 X)otJii KOr, ~
')m (' CflfIt'U nPl4)nl". /nlU .. ,? lt

It, ltl
't

11tc:.utn
Pos t f a clu m.

CaptlbCltTO
,

( . - . ,

1964,

22).

.. QC ;

npml1utn.

.- . I/rMY n~, Q)(JJr. , " . ,


flrll1QflUJl 1f1Y~ "J)" " . n6r npoU u r...WOJl ,If")'
JOlnt'M 3UI,.'tCmN'M ... nlI )1110 II12JrtJm IIIf'.ft'l1illnur, inIlOJOM ,
nt'priJat'U .' 110 parxtnOJIut', 1( )'.'OIIO, r .ffl8a )"111 I/UJ.' 1/('
f1ll.,rm . 12 tf (X"mtll'mCH ;./11,1U U (' Jo..we<40II!eJlI't' ,
~.'hUU n~.IioikJAU 12,,1(' !, , f' fIl."tJ;U tJ
" /' !tJ/ !. . . 11 . ,," ( II OCJII\I18III.
. , 1963. . 17).
gr ( ). "5 ! iII ( MeJIII). !
iUI tlIITlIa EoaHreJ\111I I. 4. 10 (8 pe~CI(oM
, U7t!Z)'E, tlw, 8 1IanHtc1lO vade. satana).
t' nAl!t' .I'"'

paNu,

1111'.

Knmp_ nptllX'xodHm

tJnllfl ~ &Q ; /( )"nO , pn . JQZ. f HIIt'Wh 8 :.

r nfipa/1I2 . t'rMW/. 11 JlflJ m.tr.' 1" )':J~h. 8wirh t


..:nptluwU Jf. lf:IOf', m Imn.lU)' rtlflKOI),-n/ U
!:lII. t't!o nt'pt!tl>')nuJl IIf}po.', /( fIIl/( )'t' nlJdctJKO,'"
r . r I/ urf'),/ IJ.tJ 06",lll"" u muu. ; (1
.

(JfMI.).

POSSE

u1l,

(talI

JjoflWfII

('t:m()I(QCm

ZAU3:

t:tUIJ &PJ'mt:1I ~, ~M ('('": II nPlwlOn1 .


11) mtJI(X Jt t:mpa 8t:elO om, / l> ,oet:ml'm
flPOmlJ nepu! . (', SatQ1/QS .1 , 1917, ., .

LXVII,

65 - 66.

fU}' nel>

mo

11010.

IAH~.'_J

t:d'..u Nt.punWtl t:ucet:tJW AUm At!U flOt:Aei'JeU

QflU : palJt:mpamop 10 ' nQI"IUA" - t'(' rn t~


I>. Jf(J mo t.6, nbllO t:mIl , '"II
'l'UIIt!U flm, l'm <l' 'PfmII

Qml> t'6 ,,?.

, , Satalt. , r ... (. ]II. ,


.,

1962.

1,

, t:J"J"

151).

'lI)Q.A . "lAJlHYA

6q,

...WlOAI>

mo :? l> 1181>? ..

/g, SQ-

tQJ1lU! Cpt'u nPUllCuil t'Qm_WtI ma.


/I 'ut.f "" lla6IUJ" t:om . l:o
8-"" CJI (, . 1, . 334).

",

( .) pos:se .d eSSI! non t1Ilet conseqUtnti8 ( ..tio)


? 0'1tll 1" dicrttl:o

: npoutJon.

a d p osse valel co n seque nli a.

, 60Jmo mao af:olffflJlO 1nt'0fJI. tIOC~


ctJo otrfiJ 60J J t:mpoum .. ( lotfJU KOII""fJJ'uOfm)

6 IIfIft'WI

npupo

trIOO ,

, 6

60Jm.. /JIOo t:OljUQAl>oU . KOmopall ,j(' yotfM.


60" 6 flpt'mll l't('U; l>. eiit:nuntt'w

m.tJKOII mt'OPUII. U ma U ozU-6y aUe'*>l.


pmse ad "otI.Jequefltia non ya/et . . . ,
( . , 1975, . 187). U t't'611
6uu "fJUt't , m06 l' WtI }'fI(' :U
MQ..I UC" flllOumeI> U

on a}'IlQu .

Ul: ,...

.. mo , JUcum om lLt. lJJ'PHblx J"t:.t08uU.


6 Haxollmt:." omo '1(> JllllJO .mu
om~o, IInW 6Q)m JfJ'nmt: lIOOU .

nOlJ

ad nOlJ

poss t:OIISt't[Umtia fl ~ukt

. .

, YHMPCHttfCJ:aJl Jl ( , . 284).
TUI(all flla{/f -- III.Amc ueaUCtnU'l ; om . 110 9mu
, flt'/NXoa perMIoIfOMY /'I() t:OlJIUCO npWIIJfIY : pos
ad l'SSl' fl WJJet i//atiO/f. if.
... ( !!, 1962,
XI, . 11 7).

poskriiiri

CXOJl ,

0Ct

II .

lUl, e1Iaeoe OnbI, t:p.

priori.

ff06t'mwJllDe ! fl]/W. - XJopum . fl 6 C6~M


w/t'l IImo zfJoU . (. . uW. J9(JJ . ),-

t'

8.

"neHJ'J/lIu,

}}"uu,

pr,i, postt,;()I"i. . .
. a.n
W! (, . 18, . 161 - 62). M~MY Mt'ltwO.
6uonw tJAII mUIIlI oI.:JQQ nJXl1(mUllt'cu. posle,iori .
lleosall/, t'COIj('O. mo , 1Io. uell

11('

"'O":IiII<JlIO>:Ne eqecn. .
tt!:~ Jl .

tl1"'otI

ttnOllIIJI

IO'

Be ~mt10.

/J

I! )'.

3mo

. (tt

")

~e

IW

( '". ,,",pJJlfItij nJ
puJf f , . .

_;

u60

n.

1,

. .
- . . Or.petoy .. . . )', 1{(N. p ri o ri): . . .:J . aJI 3 ..... )' (/.

. 99).
10.1 I84S
p r io ri).

or

poknti8 . ad18II .
or :8eltltol;
npo_. aC l u ad pOlcntia m.
ut:~ _ 6111'11>. "01( )trl QJOt< ~
pt'IuJ' noeHun" 6 l' umt. 6t_umeJl/ l)lll1l1t,
'~ , nor/ . Q pctnti Qf/ uctwn., Q fI"Nmc
QCf w. Hmocpec_~ notnt'ue ()I/, l', 11f! R'Jlnrc!rI,

nmuU. .

_ (. . en,
1956. . 406).

!>. q

8t.

.,

tiO" . drnomlnitio ll~ ae'fC1II :


tlt4 ".

anet1 OII".

ApPlntu!l

niticul il - OIoI

1')' .

yct8tI08I1CH ero TCkC (


lletl J:"el'J'P).

Apparint f8i nan8i:s In giIrgiR tisto

I(

er J 0l81l ..

rpoli.

.. . I ,

118 - 0

Oft.I ...

J18 :

~ppar!nl IlIri nanlC:s m gurgilc vaslo,


vjrilffi Ulucqu() l ro g3I iIr1b.
]pcJU TOIIbl(O 08 Q.J1.. 8 :.

orpoMHoii.
)'

OP)')IQIC.

ll.
(.

8.

&).

TlJI(Uou . umelleUu.,. anpu./'p. Jl.fI'.'t no.wt'Uo


'tbU.t: un. opu U ~ptJfJJl. nofItJUfJ 8 C8~ C1I'/{"
lII, I'U),.,a , t'm)'. &-/(} . IItl'Ulda. nItJ I(tlI( KQK(JIi-uo

mxmf>

O<'J '. lbI/OO .t:meucmt' '' /'


u p4"iu. Terwpb,
mfl"m 8(,1(0 cn:<m. 1/. fJ()npo 8 1 !im ; OQ .t'm
mt'm .I UUNnJl_ l'u : t rari nanl
in gurgi/~ WJslo_ . . . I("
. (8 IO!.: ne . . 1914. . 20).
lltlw 'll'cmm <m ruwn f po6om no.
mu pIIU/Il )'Cm)'IIm. m06 )lJIIIl'M "1I0/'I1I 110 I(!'WI6D".
. - oppa,-m, ; rn'f'S in gurgi/f' IfDStO. , .
32 I( ( ltCClIC1I. . .. 1891. . 278),

priOrI -

&dr

nepli

].;

8:I.

. ] )' IUeI". JlICCorO .

"".8. IfA.... IIJ .


~.n'lllIl".

8.

llQC08ll

.. 8c:..e~

... n

71

AQUAE
rl{

- l:l1. onJl"',

l{", . .

posteriori.

noumUJr. ucit' n}'- uo [ BJnnepma) Iml: n npyccu ..("mf.... - priori {Jt'wutnt'


eCJUlo....y WeJ/JI..... . /'I(
.. / ro_ "" Qf. uo tn/lf
lfC'U' el: rmpOfl'lU. .
.
nc.ll (., . 1, . 467). /l ,nwe . mo
QI p,iori ,,um npu fl'l(}u. n cmopu
nWM '. ..mo OltU IIt! ll 8 ..... 6 -
l poste,ioriJl. 11.. . . . -

N.

Oa~BY . . ,

1. - 10.1 I84S (, . 22, . 2 19).

.IlCuiJ :.'I /m 06emlUJl/e ()/, Il

m npQU)fIt!eHuU n()ll'llwn OCOllbl Ctl


Ql'U' JX8Wnue JlmoU ..

nUJI

JlloU

.)

Q priori

UCl7uCll

t'"nwp:

cent'l/u

6]

'

nocmpoell

UCHQ.... e OOl.eKmUiJJJfQl.

mo

mtJmo' 811U.01tU!Af>IIQlO omllQwellU

paJ8WnU

r.

UCHyccrruta.

n "'8 ,

Ie

).ll .
Jtor (., . 10, . 303).
c.Afompu, nparlIQt'Il n/()'U(a J{Jt'//u }"t'II. n
!lUX JQ ..crru :QAf ....ema IJ"'. I
8llO Q priori, . . 06eil. uecrroU l'I'4 'peHU. OnJ8Jmt: poste,io,i - ucmopue HaJ"'U. . . 1{ 1{ 11 ,

l)

(.

.,

.,

1949,

3,

607).

8. .
ri); 8 .

. ) :JhIf1"I}~ (.... po s leriQo.


n~, 6-)'I""OllJ. OKa)3.eIIC1tI
(O'I., . . 249); . . ... ., :'teCl(lIA " Qo
/ (.... posleriori).

qu et igRis interdictio lIC om.ll.


~", Jl - If) IWOB 8.a.tlJI Jll
..II. mlC CJC

(J8I/Q KQJlIb 8 mu'U'coe


II

1l

QljU!

C(JJlIl?

et ignu inle,d:tio. . .

ot

:pm8onpuot'u.

JA/oii

. .

m .

rzlue. I/QCUIIQ xoplJJ(.mepuctIO.

AU'

n)/n..

nom6....

. l(3l{ (

. n., 1812, . 10S). m J fI yel


- mao . Oll. uae ' ignis

interdiClio; icu.r l. sl'd rrgis a~a "tIe,itas... " 'U'MY ' ?

['tk6e l

ZOfIQpme

IIl'pe

1/IU JQllU etlponl'~.

lIt'

(), (.,

1960. . 37).

N.

{80 nou npatJtneA, I enoopx QflU-

1C/'18 I , IIlIIlH qU' et ignis inle,diclio /_


OOHOI:OZO Jmel7UlQ, nwm, mo , nOMQZafl
JOnI/Q t', rrOIIUA yo4llm.... nu
1pQ6t' nn n XlU. t. ,
(, . 20, 3).

8 . . 'l, OII JC&ll (...... . 7, . JIJ- }14).


. ; .
 mI&'ICII$ "'.
ClC8Ji .

Aqua vltae
Aquib no
72

ARCAOES
.

De minimi s

cural

l .

Ca,IN(JIIO mout:. I /. ) '1fOflU8 ot "


(Wt'_ ")")(I,- "" .xown moi 11 06,

"'IIIlf! 11 m nw 6IO 6pDt:um~.'I ' : lti4 .


~Dff'If( ua : :m : _ nt' n " om
110 6tlll AII4. IIJ.'I .ljj.t)' IlOt' )'IImI''.
Y.wtpme, , l1ptrIw, oil l. - alW/ . - ")' 6t'

y.too.n

Ut' "06{J)"fI(}f.- npatJ,-mstmu.f

M(JH . -oqui
oneotl

"01"1 captQt
te

muscas. " .
(19 2 " . Oll< 11
\l . .. 1972. 447).
Arler tlegallif ( eltgantW) ll 113")!; ...
. .
TaUIIT. . XV I,

18: De Petronio uc supra ,


ptlenda sunt -- Inlc:r paucos fa miliarium Neroni 351mlus tsl elegantiae
arbiter. dum nihil a momum et moIle amuentia putal. nisi q uod
ei Petronius approbavisset. JoI Cl.4oroe ll . ..
n III cal.4blii )'3II II: I3
1f1" :. " axoJI nOllllbl1.4 113CJL:aflflolt 01I .....
. rylolJl llO "" .
tunI (lA.

XV/, 18-10)

l>I6lN ()06 "Jft't:mI

)' t'l rOR t'nyllU..'I : Ht'p nPl.'I,' 11 .' t'ItUX


nPU"JI., J!Ij~ (,If'gant;lN rbitt'r) : bll:
oo6pntw t'l"1lJt' If.JQOC t'.WY np.'Im_ U MOI.fO t'M) '
1tpt1l1umbl.., . . .
, opt1 " Jf
lllI 8 repl.4aHHH 8 1847 . (, . 1, . 18]), JoOlt

~.f.'14I

, cmpo

.,

..

O/'tf't"e 'Iu

9"IUI'I

rlfOU .IU OMUltOM, AU odIt' 110 t' .


II.' pooI. 'IJI( 11 pt!flrr - mom, KOnJ fJI Zt'Jt'
f!(>pllOIO l>lfQ "E,wtt'ml:X HOWU - t'lI1(il. arbitn t'1t'gant ;Qrvm, nptuIIQflu l!JO 6mo mQIIUllu 11
u.u CMt'p_ rtJOI!U 06Jt NUt'(UX ) )noO<lllO
'I/WMt'HU. . . . lf (. . , 1928,
. 1, . 19). Mtw M~ n/< puilmeu, NQt'mt

'it,f t'1l!ganli'WI1 , tI l!IIH pt!IdaIOl't' Jtl'lf'Ut'.


",

(, .

7,

mo f/(}Jl()t'Ut' 11 06_t',

267).
MO~

opuo .,.
('

t.IJ

.....

OXDm(} tJIlII

nptmDII,ll!()

ormJOl("t'UII OiJt'pt'/(}mwt, ('' or , mo 0 11 Qt-


dJ mt!M, W'M II PU/l40 'f/t'Mt-1I tIItt'ptJ
t'/ allmo f(Ca""'".OQII. 11 ~y6ut' )' 011 :1ICt-Q.A
,' Jt :JQumt"l), t'/ np()oU " orblt,r t-lt-garrt;orum , KOmopo~o cnptAUUIlOU rOllt'mo, If.OU(! pa.!OR
l . JQllIlJOmt. ~tJII(;m)"K UAI.I trum . 3 "

rpell

( . 8 . .

1960.

1.

149).

," llimo apra, APCalIM (, )'.

r.;! ).

r " ii ... OJIkJt.

VII , 1- 5 ;
FcXte sub arguta oonsera! DQphnis
C6mpulecinlque g~es Coryd6n l Thyrsis in UI"Ium:
hyrsis ove:s, ydbn dislm tas lacte capeJlaS;
m tes aeliltibus, Arcades m,
t t cantirc
' rtspondt:re pacili.

pares.

13

REAUBUS
- IlC

lf ;
I! I{ .ll,
..

I!C , " Apal!" ,

roTOBbl

1{

necHcii

nec .

Par nobile rralrum

ti

I:

'le"" :

(IV. 93)
.

lI1{

:: bl.

(Jmp ~Iue u U llflQ, [uj

8Qf1pan1

U80 .

uf> . tNm, ..m,


Cfums }' /w /'uatntx:m, 06'm
n/ nJ6.1Of1m "JItfO nUCb.WQ,- tJedo (}lm Q U
)'7f',
n , /( 6WI !~,

dpYZII

1Wf' <'

., .

me.w caMblM

"~Qr1s wbo. .

(:. 449).

O",O/IU., OJ/Il. :m mo/ rm,

twmc.".

n. ,

..

PUH~

. .,-, ( . .

CfiOK"

no./wn

QFcQdes

/moUl/U8

14,

m.

" IlPUJ" , nu 8Qu/'7lb ct/OUX


,/;uu /lt'utll.IIU ,u.. )1[ , 6"'
( . , .

12.

mlibus ad mllon

687- 88).

~'oo .

1,', . 801, .II

QM " .
(fllnlu;u:r U/.l".,eoollu'Ix 8/' . .IU, .'ffl{80ii
t'. f'O. IUlIU . It' ( )" ! nO. ,Il rwmum :m
.lfl60006tmUl' 0.1'1 0111tI('II. npi.'().fl!lm<'(1 IfO .'f)"/ll./J(tLt1
.'IOw : ... reulibus aJ reuIiNo. . . 8}ullfoU tt:u
III't' - . l 4il pI!ll.lhI/fJCu :, f't>U . tJ'lt
lI Ill'illl'!1 j ~ .'1 noofJf'H mo.'. "' ,,ucmt.
'10)", 6.'1 , '1010 6 11('1' t"""IC.'1 . ID,pnIl.'1 8.1(1,'0. - /lffI.nl.
NJ.'1'm 61I0 . .II , 1! 80J

( 83 .

n ..

305).

J:lf.

TO.lcmO : enwnlO or; cr.lllllU


KJ', lbmypbl - U nWIIN'nlo " iW're II)' ( U.II80.IUH,)", Komopni. l!.'1
J'lIUI()' 8tu om pea.lbIl<NO pea.lblwinueM)' ( r ealihus ad
rea/ioro ) . u,' tJ cu..'Y ' 1eMIIO

1909.

t>(l1IfIume.tlu . / l 8 .'1m. ,.'1 tf1IfD u/ .


IIU,'1 ei'O ,44)' n.' lf,u'; 8 Alpe CUl petHb-

1I000 (ad realia " reiOr), I/nmltllll> fn,III/.ll:


lIu, K~ Ill. u lO. eU ( reolia sicUJ rior). , I! lrrc (ro
. .. 1916. . 92 - 93).

..

. BJ<TOP (1810 - 187SI - o:hteIfKHII . .n


~

14

"II.

He~KHII 6.-"JII .!IeOl(p3T.

I-ro

"~

ARGUMt.:N1l.JM
rpmenb

.DIblata

(ILAII ~) (R. o8Ow.

OCep.. am~C nI( tlJ8' argummttl comia .


rrIO ~cm" 6mp o.rooot. f18l' qui prius dicit.

g!,

cOtltrarium !acit : u. tJblcmoB.1.wm to6 ~IJt!,


,ne CQ 06um ~X) I1(mJ ... . ~J" f'um
Intpne_MY, zotJopum 06tJlume. u60 1 cmo
)8u_ ltW. - t"1, C(RAQC('H. - UI
~Cll ~J

//UI( ;

. . .
,! cy~ ( .

Id'um, f. ~ AD

II.' (::), qtt80

1960,

218).

-- 8NU.lfUut nput:1I ~o

110 f.f/'t-W" ll~ argumentum Qmb;guum 06sUJjum~"


HU.tt(Jt!nI, N mottJlI.'1 lfU ItrM. CAe~ uf18l 110f('/, 8rkl.R. m06 t! :IOuml, oco6f>/U/O 0110 'm Jm npo,.ec~
6l'If!tlmue.

.: :, . 220.
ponderantur. nOII

Argumn8
cnc ,

UIDff1Inn )'

ltC ':.
rgummta .

bnpossibili

OlCae:JlbClO

"",.

Argummtum I:Ontnlno cn. q:s.ae:JlbC1l0 OC'l-l

.:1l.

oll.'a

rgurcnhl

)'ll'l.t. , 11.' : ...

.d cruminlm

".

, 11 :.'lU f7l/ZO UQtJQ f/()/Jr~(JJO, '1mo6


~)'~II'/ rrIO u:'JtJecnrnl 66IIf no om.fuume ueltJQ
eN t:ugumt'ntum fu/t~ium Uf. 1ft fi1W - "m06 011 8.1Il oHl' 8 1l agumt'ntum bacuJinum ugumt'ntum ad
amena 8cei'tJo mpal(.otJaAC_'1 tJ OOU lAotJe III4.UU.

, ,.

, ;III.' ( . ,

1968, . 80).
( Argumm.wn) .d hominfm

)' 11.' 'ICJ1oey - n080,


, QQJI())kOCh 1f (. f g

me ntum ad

u-

m) " uen 3:~ IUI"

HOC'I-I 8l 1I.

80di

ct II.', npo6}'11CCtie )1JClICIf CJ1 bJiO


"ow:lI 11.' *,",

, y" aJ.a HCM

aBTopl!eJiOC" J( .
It c

cto

J(

. .

f;c.lU iJJ.I'U.11 tJWIY ! n(mlll8f1JrOlIJC .'PUlllllllJt!


ot } l/e11JOp08, ",((}u ;)1110 J:O.lornpo.Ilt!/ml
ftJD"'"
mo 6et'I/)' . I " "-,'('
,'OC)v}{1/xmtJO. nPl nuctrU'il. /( {kJJoKf)fIlll' tiiCrntlUII

",

1~1/:.1fIJ tJ llIJt! ....101 tJaau . npt"lkt1B.L~.fU

men,um

lIomiem, ~tJnI 1I)'.mf.".~ lJ ",1"' '1{ I QpoIII71QXUI! W nnul'tJu. " 3fl_mnl8llll_


Ia.W . )'" QUJQ/'JtIl'mtJI mo<,. mo 8 CQ.IU.u
C)'lHOCmu ftnlt;~ loU-n KOpeHIlOO nop()l( . nI1{.' UCI'IpDtJum
UII,

od

"",

I/J: "J(N.

..

Helt-

:1 lI1]) ( . , . 1, . 4). I<,I'pDlf.WI 6II ", Melt.~


AumepamyplIbl U IlpeCnIllblM om, np" (l., ~eH}f 8

"

ARGUM[NUM
IIIJe f:lpe,w!I. ItuKQ.'a IIue,w 111' lN .\!I/f! }'fJI'm,
. lllU(' . 1I0.u.O )nX . IU flllllUU .
Ili'l'
Kfi

1'.'0

IJl'e

& llU!

,/il.

ECIl1t'rmeul/o.

8mtlllr J argIJ/ll"lIlum ad

t:mopoIIbl,

.'1

Jmminem .

Ul:' YIJ4(
III! l/(JIJ..I

nII, BOCnOMIIHallll1l ( . n.,

1909_

7,

. 47). mo Ull IJce CIlO 80pu.." nWllimpu;' lllu

lJ). /11t'\I n'", .f lI ne.:m,:lNJU//'. i'(/(Q I"Yl'm 6al'tl6bIx 11(' UCQllnllJ IIOIIUtU . d .I.' Rcet:

atnuux

}"'3&J . .

Q/I

IWl

, oU. IJ }'/.l c,wblc.ft' lll!mum

z um,'f,

nycmu.1

tJd hominem : .4 .It'K-

PUZhf'flu ! .lu.'lItlluU fti.'IlU! .",u.lJim.. ! &


mQllmt' u Ko6a.,nrl

IIbl 3ll C(JQ ~Ull'm.

U (u C(JQ .l J/.In. m!pt'.'. IIIII}'.1UC. <',

n/u

1/0

Z}'

.'.

11 ] .

II

( ., . 8. . 24]). IJ Bt;.l. .- ,,,tJ/i. i'OflDpIM om. mlNJ('Juwr .10'l .!/ '. ~


,ne .4I.'1I"KU." U t'OmU.\I pjiJflQ, mo020 06,'1llllre/I mpe}'
QgulllUI hmi,- Rbl -- Ctl?,/DCU,IUCh Ila nIQl-:()('

l}'i'meJf, " IJlJ,w I-".' .


It ltll , Jf.~ ( .- ., 1949. . 49 - 50).
MacCOfll' rpe'l:I(oU llll n.Q ux
llmt 6u C(Jl1t'I"O /"l1:m/ll ud homilll'm ; ,l'u
Oi' }(reUmKII , rtIO. ilIII/I.'1 "{J(IfJb IIUJ 111' .fII./
Il6,feU }'}~,,
. .~ .

:Ja, (, .
.

, lI l1Dro

9. . 178).

lt.

(CO'l .

13.

5(9);

lICe -

lf}' ell. 3CI.lV 1867 ( ..., . 31, . 4~, ; .. lICe -. !I


. 24 .1 1878 ( .... . 34, . 71) ; . . I"'DII D ( .. ).
CIID " (.,,_
)', . ( .. 1961. .
( . 1963, . 86).

2.

Argumen lu m a d rem);
. 108); .)' ,

.
8 11

Argumentum .d igntiam I' - CI-.


,

Jf

8O'I

.
Q , ' IIblCfK ll , .\! J'.WI' .wa,lctillleU
m(JII(lnI'U ' fiw (,1',>, ' 1>1.\1
mflptIQ J'.>{lf'UfIU.'1 . lU i'lfiJ'" flpY'>OI"O l.I.(Ul
..>"" " /i;.\I.\!l'lmrtlO : I/t' IIll /

00>11'1", 11

t'.I/

Q,(l''l

ptl' w. Q'1(umentum / igll()l"ontiam u nrKllmelllllm (/ n;'


nf"m. , I!3 It IIII TpllcpaMa ,
JfJl ( . 1%8, . 65).
rgnetum

.d mi!;l1riconliam

ApI yMeJf It

- .

l!3. , B nBa .

"Ill

nV)UllUIJ

, f.mQ/l)

nput.'

argumcnlum milerjm,dia""
llllQZ ,

lItJfJQ... }/ l'mIJ} .Il Wt


" . It

( . .

12, . 147).
ArgW1ttnlum (III. Demonstntio) d ocu lJllI tt

=0.
t,I . n 1Jct'. ' ro.'III/t'fIuemc.'1 IJ . 11.'111'_111,
lI00 JII". /l/i.! IJXl./llnt nllbl.W ux cma~

76

ARG UMENTUM

IJt!M, KOmoplJoliJ nPUlI'/CmI)'f! ~IfW(UU tIpQ!J1' MM~lI t: :1"'113JoIOM, ctpt.e1C<mt>, npu)'u w:mUJ~: i1p<Jwmt>t J(/f'mJ
!')' t:IIo!'nt l utNQJI/l, omn oI
_
I'JI(J~, rnocolioo!' """ lI( 6)'.

,"("'!> 1tW no.1 _


, 011 IIU/(wi)Q r

omcmpvM

cptl.'!:~ ep#J .//", me.'1.' pt'"f<6 "p'~

..

" Q.t1U. Qt'1II0 ):ru!olU ~ ll /

",,,Pfi'

6pt.llellu. 110 6te~* 6nl'llI/oU .'plUl'U u )'mtJIll ) '8('pt"// I1ZJllltkJM. " ( 'KII01" B(:r nt fI om lJ&lpt.
Ool'U n.04 6 ctpiJ"e .t. . ~ u )' ,
fIt:~o V..l .'.'1 JII.'1 Ufl lUgurnentum ud ondos. n u1
ifillmQlUJf. 4 'mUIl4. .
I:, ! J!y ay~
JI l:lI JI I}' ( n}/t'lIt

tl

fkl'f/ia.')

( .

I:

1956. . 21).
( Argu.rlellhD ) .ld rem .

r,

}fIICw . . ,

OCHOllaH" oe
.

1:

eJ1)'lt,

l:1eJ1hCl,

8 e/la .

Argumenlum

h omi n e m.

(iimw u.'1 l')' tugUnl('nfuIII Utl rem tugumt>nfuIII


ad Jwmjn"III -- iJp.WMblIbl'l: )./(}OfI.V,. "gumentum (J(/ h/J",ine",
et'lII" ctI/I'. Ih('lf &llm. fl.~or OPO"'OPOJoI <' ,,),
. . t:4.'.W)' -& . " III'k//bI..\ I'", npuxorJumt' oJ'Io1~

BI/mc, rg//t'n/n ad homi1N!m, pil'~/>l d . l q rllll/Oo'O


t:OCIl/OttQ (P~l. Ilflnpuuep . /(OX)I) "ot.,.U.w n; /1 npuo 'I'_

/( f3flII U Ilpu6"u nO.IUUW'n':." "tlfJm.' . . . 11 I:II (r), I:)11IO ( ., 1960, . 217).


I7 /1t'f!II'/CR orgumen ,u,,/ lripodium . K(IfIIopil J?I(I;;.'1mt:R
UC.I'l1l/1/1'JlI "lill..,,1 npomUlf )' , 11 orgmentu od ,(',
I(OI1IOP IoIM , /jOnpon/UR. ". / ])'tJI .' mo.1(fl ) '"'I n !?III I ,
mo "/QI( ';(I .'!: ()(m COfI~cmu 1!.1 d . IH t,lOil ,

/(

OUI,

tWo6Q11(1f(,

p)"<'fRl. - n)'t:mb

()I/U

m O."lI(1'

.'!:

.'R.04.Wmc.'

Jf)'.u

Ii)'d"ffl oi"t:6 If/Ibl

11

otIl'lI

].,'aIO/'R

OI1Ie. lb/fl'. , 1 ltellII .


I.\ ( . - .,

1949,

68).

A~umt nn'n IId '~rt(:undillrn ~ I:l .


Argumtnt .... IImbiJ:UWn ( . . , CV. Argumenta a mbiguil.
rgumt ntum .lrgt'IIlaril8 IlO ; B3J1H:a , ' l'O.
~IOI r 7QJ/U./'nt .I"!? //U(/II' "'UnIlIf!.'-' Nf!t'ooIJ)/".VJoIII. nPl'ml'/(U.il ",.- orgmen/um rXl'lItorium, ."'/OZ' u1
'!: 4.VUl'flu, <'tmut''' 1"-4I(,I1lIIIf'.4I . ...1110 /(),".'. "~

PU{j ~ 06ffm6" . II0<',6If(l."

""'kmflu/l (II1!" nM(JjjllO 00."3 U '. IORf! I'n<n" 01'<'411111.110 . /(lnt' 06II(l "nlRod.fl /( nJfJt~
/(It'/(I U 1'<'(1 f1J'U('l!ItI(I .ru III'ile//u. tI 11 11 .
'l .. IJt<l. ) 1736 rO ( J6r. 'l. , . 1. . 231).

Argum.entum
III!,

tulinw

~,,1.I1I

r, "Je IlO

.II .

",6n/(/ D o,tiw/Q .U('III /(o~"O)tJt, ),-/I.,6 "~


,llm,,! . 6.,-m(l n n{IijJ "'. lI. "] mO '. /Of'mt .'()
"pDnI'I(l J ...uW / .w/Jt'm. fllm "4IJ" IIU1t'-1/1I6)'t. J6
I/I'. Kpn.llt: 3fl ...ikIlU. n/(/ II nlO U.IU Ulill IU. I ~Iff.'1' !,,'!...

.L' {lfiU(6~ . nmu. ugumt'ntunt (linlII 'll'II nmt'lI :

...

Ot

(w,n.' .
77

AICUMENU
WI .w~ '_J:Qm, i~ l!.UCame 1IhtI)'""1oIiUJJOtIt.
8jJ A:eU kQ _/(ILX c~ (u . fIPt4 ~

11

IIOfIKOCmu

IJ J1UlC~PC'"'t!!,- &I ~. &I -o.et4, II nllt

lfIOeu, fJO<1IUlQW _WI . .....me 1ft!! k,/antC1I QI1I


:rtO ! . . , 3_ 11
lCn( t. : . . 08. . ncaro. CO'I.... . 614 - IS).
Cyu,t'C,""OIWAO 6t!_. {noIfQIIV(! fJ{'t!!tJ .
_ zocII, 11 :rtO JtItRUt!! ~ 6I.! AaiJ t!!
8jJ

~II, ~, 6ymo lPlo }o'6t!! Jt!!

arwww

nPtI

codr

l'80t!!iJ I1'IpO{7IIJI. ~. orgummtWfl nJiIwI. n~


&YCJlA. 8llpoWM, apenoaml ptJD. 11 .1. "pDlll

~e(:mVI. t!!uCFrtl~ " NW, mo6w mo t-IkD_


ot:flP. . . k ". : bI (Opwu I(:J
k n"') (. . 7, 140). U.fU XomJJ1, 11
""am IJQM :lOKoooeAcmtle Ufft!!tII, &,yclf
3OII/ ~', & , /((J-u}) IfOfIUI. ..
nPOW , 11 nQWII2JO , /((JoU CJtINC.t JtIOlJ'"l Wl KQJ(1It 6" mo
.w l(z",nII ",odi cmopo, pt!t' oocunv_
J,4f!1I }7mpt!!6_ fl[JIJO_Jl _ WRU1IVntu laJinm.

8.
.

2.

~ - . .

.,

(IfCt.&, n . ,

1887

1909,

130).

. . lO .. JJ)' (....
'n. .... '. ... (. 1909, . 1,

~ co.n.ii (n). '1.) .

1.

111 - 11);

...

338).

Ar,umcnta amblcuL

(, . . . 1 ) n: liIe8rID .. nOOitpfUC)'wI iD )"O.II'WUI .


1IOt - YM038L1DO'lt1It 11IJaI .ocy1""CUlt "J)U&IU 18 .IWt c.nyat 38nW ycpaI Iv>.

1_

ll<:

(.. .

..

yrtU. ~8IIImI1Uwu.d 8.....

........_

....

ett.

l/16.eT_

Ar,u.eDt.1II td <:rUllleDtlll).

An
. .

a.c.Iatortu.

lIIIe6

"Iei

1ICI:)'CC80

"jrte . .

..

.- Cll: lPl.

Jl'llkO,

'I"ro - lIt 8t8O


. ol eknWC1l.
. 11 t"t8WOpow, . 2S2:

'1:Jee,lIt1IIe

vene racies,

VlrJinis st
, vlvtrt aCdas.
si .. obitet fe"trint"" veUt moveri :
8de6 lalet ar1e . Miralur, d hiUnI
Pktore Pjpnal860 IimulAti cbrporll Ints.

tc,

I8JC

ttet :

: It. 88I1,

<: ccra <:otI11I . Jl.


crpaCJI .

<m"O w caw . 8C~M

,tUIIPI"IaI 1IOPtU W8

It

~.

no. na.

(, . lDrp-.-).

Ar,

Harbortk.

(:clarc .rtcm.

DliolW)'

or Quot1m

" ._.. 8 ..

78

.. 11

(c\u$ic8I).

ARS

u. T,.is,ium - ,~, " "",_, "J' CO~


UIi Otwu , _ ... "~WI. q_. u ~WI
tlAR rrroMa ! Qmt:mdi, WoIII ty:IUIIQ / IIZ~U. )'t"n
J'IU.'~ no_UcI. . .
... . l(ilcI( er. !",
lJOpeHHII (, . 7, . 424). QtU _
". ,wacepa artu omIJlUJi ~ , . NII] Jolffi
~lfl> _ Q6l1tI'IIOp()i4 mpyt}tw UCKJOCct7O pt'6'OUm ,::.1l , taJfNiJ m"od, lUffiU lOlU(oU n~

~oU. . . , ..."" nc:1IIt3r.t. Dl tte


(. . , 1928, . 1, . 41). utUJI t;Umi'!'WI, lJ//(
mt'pHU mp< mqu. WfI ntJJlmc1l

J' NQmbI.

110

#. ,"C_nl~e, Q (IOWffJJI

oKpoora Q tQ""N(JfU: Ufl()mf! If 66u. w,w J6-UP_ - ucmoI(OIJ 6 mpouuu Jl, I(i'I, O,Uuu : tu$ umondi, f(Hu)"fQ
AQ&ru, OplQ~U /fNI..fQ 6' . mo M()11lO 6N_

QlltJJ

ars

sirdi. f(D)WQ )'tu : oAI>O oA<'IlM, IWJft!ilI.

noo )'Ju~"/f 4s/IJ!t.W 1Q pt06lU. nJU8

diJlf!Onb. 6epflCI71. /oW06uaU. }. MO~ lll:JI


ot1Uua(uU ~qU oCmJ 'Ib 1ll1OX) oVuo. . . ,

nII 8

(8 .: II r8, . , 1975, . 496-97).

, .

Ar s guberna nd i
Ars m lirt .ne - CJ:")'.
. Ar s a de o. l a t e l a rt e s ua .

UfJOlII. "p1tlJH pIOIDQ, r NOopoiI nDIIJf_e", JlllO.


'lenJl(At'lfIfQ/f. to_At',.,11l6wu.w !Q.ltf:lI. If() ,ePOII Nu
u fz I z006JIU !u, mtJ . IWI7tOpJfO N(Je-

II nu/t ",/uoU, UJI " _ NQf'

CII "PfXo",w mop nOZO( os est ce/QI"t ottm U "J'l:NI


WJ'. '1n !cm U - 1 ' pea.fucm~CNOil dpaw - lI1QI{
I(QI( u .oU ,0:wl/-nmu'lt(oU ncw .1Qfcum '" 6u.. W'nJI(oU ,,'rJU~. nro "I?
mIeI.'1 wti'O

- ;",114.1' ~1IQ6IlbIX U_ .wocmepcmfla. 1I

, Ut (,
.

16, . 305-3(6).
Ars gubr"..ndi )'CCIO .II .
ll, . r s m d i.
{ mnWlj

tmblo

" OXI!t.LI.' ,/C.' .

tJ

i'OotJtI

",

lXOImou _t .nftlUU !JU PJ'CCO.llfJ


.\ IeIIblU,.,CmtJJ - r If()/, Itt'llll Clt nept"tI(J' ars
guiwmandi. . . 11 11 11 . !.4l111 r ( !.4ll ll
. . :) (, . 8, . 339). II
> ItQrnpaUlm IUJ'mAUltU ". t 11fI'ItOam 6 '1f'paw M;w6ta J"CU.IIf... u.w 6J-zo? Jwe_

{, . '1mo oItt'J'"! ~ ~JI() YCn()f(OtHll NO#flI. W" If!blI(e


:JmO 11Q!*JQeI1'I<lI ars gubi'r1wndi. . : ( . . 8,
.

312).

UbtriJis 080 .
Art es l i b era l es.

Ha",~. CJIO-. "'HHlICpa .1"C"OII 8 . . .83


y"'~ '10 0080. : "er.o. Iora 'IOJJe'JI".

rOCYA8~HoII

79

ARS
1" . mo .>l> nn~." 6)m nlOAJ , KoIOP

x.!6 /)'/II>IU U Komopl>W 1Q/RLwamJI UCKymlOM


ars /iberaJis - UII(J CMI>lCJlf' 1 CAO/Ja, KOI1lOpI>lX "
06f'C~f'

,6f'f103:m,. . . , onpoc l

' 1l ( .... .
n

Ionga.

brniI

],

. ]6]).

(u ayam ),

: .

Vila brevis, ars longa.

MoXJ t.I.fO zotpf'l n . maM ot.n. 110 /lW(mo f'f'


nomp}WIC!1 naml> nN . .oe.ItfU('nI .
- eoefIL~UCnI nputJilf'um t"t' UC}' lIoOlmwx JOa.
:)4~f'rmeo ll Jl()f' Cdk lOlJ . Ars /n.
~ita bre~is : pbl.'I .WblC. II> ! f'Uu",I> : f'C.IU " .l /f'Z
.ll.'I (:ma~ f'

/ 'llll

mJ .

II

U eU . n" mtJlt f'OmI> noo6/le "Onpo<l>l. . .


J:, . lo,-ll 1836 r . (,
. 2. . 216J. . }". (.Utf p}'nJl) moAI>KO
/ .pf'. 11 tt .1 'IU KOo!'Oau6}.'O ...W}I> 10 /If'e. nIQJ(
" f' ., f.tf'lIlU. coe.fOnII> fllN tlQ/IO U 1t}'/1OlO
l1lC." .Wn. Ar., loga. )';Ia, o6f'/ " 74 , O'lf'tll>
bre)is. . . , lIO npouecc ( J1

:. . , 1958, . 1. . 534). / 001,0 ".'I " MOOt>


"blI1UC,,",OnIl> xu .,/uu 'lme Ope.llX 1Ill. :If.
" ll ~pe8e" /IiJf'1I1J1'11( U1tf'tlu Cf'l/f'IoIU - s longo.
1';10 brl'I'is- : l .fWlI, I. . . J1
8, k (, l1.,

1914,

8,

13-14).

ptl~

eKlIo Uf'lok /0 i)/mlOl' }~ml'1 llI>oItKa1QJJOC" 8Cl' 801I0l'

U llmo.w,l QAI/IUL 300/41.'1. tlpOtlIIl l'JlU}', flC pf.


ro6crrll!lf'llO.WY lluotll'(Jt>llC", tJ ..IUI> tJ OMf'fft nOC
tJUf'IoO : ., longa, I'ila brl'l'is. . . , ~', 'II
. (., . 3, . 60). no /IJI3 tqX1tU. mo Oll
/<IO.1 . .1 " mOAI>KO .Wl'JlII' oPI>O ..t.l unno
. ars lng . Q ~';ta brl'1is.- UIIl> ItOpoma. - f.IUIl.J
Ol'IJ. - Q U('K}'CCmtJO tJIlU." mpl'6}-em fl{Jl'Ml'1IU.
. II , ( . - . ,

1949.

379 - 80).

. . r 11 11. ">""''" "P"~ ( ., 1&44. ~ . 1. .


. - . . , IS .XII 1865 !. . 1953. . 61, .
. .., JI .. 11 . ..... r npo ( ., 1956. . 122) :
.-" (, 1. 4, . S46).

791 :
12S) :
.. .

l1 linles .
ar les libc:rales Im11. IIOO II
,'l ycc-n, 8li 11poecot l
, . . ll '. "' 3II .....
JlItOp1letl . 8eIl:a J.aCt.
... : , ptlTOPJ1 ... a, WJelC, ,

ltOJ1.,

.,ll U lIOoll1>ll' 1/IiJJ


UCK}'CCnIfIQ, UCKycCmtJD ma:l' fIO.I}'UU tJ1Q/fUl' arll'S ;gmuol'
./ arll'S Iierall's. 6/lO1lf' . / ClOOOOt/bll' mt. 8
lft. 'lmo .'} /lU"-"Jf (illU JIQl'Qonl>lt cfIf!60i) jble

flf'pC/l/1. Ib

o.,,"t)a ~J8Cl(.

80

ASlNUS
u, . . Il .

OnWT

noco (lJ.,

r;:or naBHbllI.

1866,

85). 8

m* .- ~

lOflOpJl Q AU'Jr.- Jf)'U.u .,t.u npotJ'Z"I'W Rl

"tes

li~ralu, m. r. moAIiQ m"I'!>It' :IOIf.nfWl "fJU'Qbl lIJlUAu.u


Jfr,_ .,,00.'1/11: 110 <'f1.Ib,/blt' pa60bl (MOpe.lu npe'peN!M .

. . 8, 811 JJUII. W!lIll . 6 (. . 3, . 3 15). , umopuu U1f/ml, ~ f1


1/28- /157 Z. uv/W uKmopt:KIJI I1pO,wOI/UU, It()CpeOCmsOM

I\QIU .1.' ,f(t' l.fJI ,wucpo " nx lIa'tIl'Mx

Qrtn !i/N,aln - liI U{I(JCCtl. mo,., "{Je.WHU


rowm 06pa:1OM.IU f1 I flt'I(Q I ,"'/. . . .
IC II . :J.l

(n .

1898,

172).

O'1/J (uct'.ItIo - muIJ.", Mam~

DmIl." . pau/'fJ.''. . ompt.NI(N.WQ.!1 YMo,pel~r.w


1(

.- npu. u

"",IOM t',w. " }'I&ImouW/II . UPbl.w. nt1tf. I.rm

06m 6JtfJlOpoUWX 11 lO60" IICK)lCCItIIJ - artn Jiberafl's. }'


cum - nmerQ. "'I'QIA.ler"v .'f. "J. WmJ"I';Q, ",. wu ."
nlt.., . 0111'1 nf1U.1fXUJolQ . "1e.WlIlx.w, i'}"6.w. }"IIt)II.~.W .
Clm/Nf.I.'Itrn 06NJ"., pe.weCI'.I . IIf!KOto 1"1W10f'.".'f no.'b/MII .
ltllJll. . . 8, tpu I1J>HnaHblX (ocno
"JI 'tCp. . ,
.

1956,

Oct ...

OJ~J op~ec8a . .,

550-5 1).

"JIf1[

1910.

2. ". 2.

ctl

(or!pOCW

311).

l<)' lIJ" .
u ) , . . .

Al1rs molliunl mo res

6, 7-8 :
Artibus igctJuls. quarum libi maxima cilr3 (e)St,
.ra nllcscul a5perit 3.sq~ fugll
(! ; no

J1 ccpua. ! cr.

"& ,. 60.1#.'1' u.'lI ."I'11I'e JI"1WUII. 11 QC e~ nO.IeJIIO


Ifpal1CmtfelmDe 11.1flJ.."tUe /3u; .Wbf .w npu.u"'lUmIo 11 :
urtl'$ llifll rs. - UCIi}"mt C.W.'I?'IUI(JIII I'p(f. . . " ,
( .: ' '1.. ,
.,

1888,

2,

1.

198).

sinI exlguo p8bu1o ..mm tnIlJOJl : .


* .
n/(/ tf IlIO.W :.I}"lluI noolf..,. "mo t',I(I'1i

m iJf'co. /eJl'/bf.WU .111'''11.11'1.\111 11 .'I'oOum

uii}"pel/l1-

"Ul. lUf!\lU O<iU:UU


Ii{tff'IIO U/ ?. " .t> . cJ "t'.flJ~ u'; . 1/11

iIIf ... 1.171 .

"JI/ Df)mr." U.\lIll " . mo .tou .I.IlJ. DJ

IIbf.IIU /./Q. 11 lifXNlfflI U/ . IICt>w mt'.W. / f/tI.ln&I


'('- "- J' .," .1<k'U Jmou KQI1If'opuu , npalla. II
IJ't'lI "11101010 (;ni I'xiguo fo ~i~n t). "(} ,,,- ,I''''.
.
.
",..--,
JI
.
.
(, . 5, . 365).
A~n,-""

ad I.yn.m

: .n:.

l1t . ( . 13). I(ro .


, , IIiJuI illlJlI)' 8 Jl 1IIIp)', "oI"'IC I"(:.
IW I ITOM

11

81~ilroiUl ll, ..:'"iI/(~1II

npeKp<iCH<l.1II

L J)O(.oI

ol 1COM}'-lIIlt., U/.J.t.aI.

4 8&7

"

A$INUS
M/JU 1II0000uu-w;m l' ma.lU " AmI'HI')'Ml'h
ml'. 110 OIlU 111' ". . 1n . npo. !l I'I/~n
II U.\l. O/fU l>ltl lJ$in ad I)',om.
- 'k>. 5.1111 843(CC. . 4. . 223),
sius asint.lm rrica l l" il .
.
. us mum l avllt.
",," e1lR . " 8

1(

"" R,

(ncal (KOc:,llHH . n'"R. ., 1961).

asinus asinum

Asinus 8 uridani inter duo pl1lla ( ).


CBl.Jao . X IV
, lUl OC"nt

MIIHH]M:i.

ffil,

"

llllO

OCl JlR l, Ut

, lI1"RR : I
:i II 60 lGi illI
paa:OJl HHe . , , .

I
.

T(JJ(.

111' Jl

QlI ,

I;, . Hj!Q )' .

}'

l/ .l/ , u CnIIl'Jl 011 1111 .lIecme t)'


". m. m . n?u611m I. .'/. 6ll .
. .1 " 1/0_OI'." asinus ,n; in1l" duo PfO(U. " ebldy.lfo.,
Bridanus. ? Ul"? . . ,
. 4. 1846 (, . 14, . 62).
gsU'> u1l .
II R Jl
riosUSlO ( ).

Asinus

uu

copeMellllUKOtl -

111'

.. Miles 810-

nontl.I pp."U koM),-UUi)t. U


maimoe t - 110 111' .

rt)' rt ce-ma

}-:am!f U 11(' omum. mo u. Ra,o a~ nUf .


(UfJU. Asinus glo,iosus - , .60"".W'llIIfj ,lO.
Plenus Vl'ntl'f - 1IJXIO{f&UuU. s;ne ira - l/ Io.poKu, 1/0
nVJ'.lIu{Un:Jm, . . .
Q ( ., .
. 822).

2.

sius

maneDis in saecula

saulOnu R

mm .lI lllO. ,m Melt~ / n

uu~
lJ pullj. '1lJ nuul'
. .I:('. Il. nJ:u lO )'Il.1f .lI" f)m
OPeJUCK. mn U.lfl'llllo ('. I
npomuIlUKO,-

,'/lleU

Me~ 8<'

" COf/co,dia,,

:l/U. - .ll-)"ue ./ Asinus nnis in SOll10 saeculorum'l ? . . cr: ( .


. 18. . 1(9).

Asp ~ Udat "'rbara lena, natk nor, .

_J IIfI .

ne..caH/lp
KaTKQII .

"

"~ "J:lIC

. . trllCllOro

. ( 18 18 - 1887). "iI 3'l .. " ... ii )6lI<:. ....

r l( IIt:OOC"fH
"" , . .

AUcroRlTAS
&m, nt1M
((:mil l l!p'JlJJI(l nfl/lO'1l

umQ-dIr~me.tQ.

AHnIOHu.,

('}'U.UI

nr

n, mo m~Koo

--,

On."} llf /(n 'JI)opof nPUJl(l~ IW ~1(.)lCY, lO(IOpum


uoz, , 06l/~ Ile !ul ~UII / C~~M

O(tpamIlO,w n)'nIII ~ ma.IU, monO'-lllllblU npe.lQ ~O'JZ. laC'U.I :


/( Aspice nudatas. l~ro. nalesll. ,
(, .

..

14,

&.

421). f/oc.U'

ma lU'.wlO~uiJ,lO noc)'fIKa .WIl

nIOl /tIOJlnJI

()IJI

/f()il no }'HUfJtpCUmmrcKu,w

t.1a,wJ , JII ~'lJl ocyn , n"/l:CKii . On


p YXOOJII

143 mecn<o(J

lolII ,JlIf(J , cnycntUJI

n/OII U'Jfl(.: aspice nudas. rbo lerra, nalesll. . .


8 - . . , 27.X II 1880 (, , 8, . 53).

Assidu(e)
"

Wkli!Jtms 6d senhim

31) &t1(xa

OOXpii tJelflfOCO

yen66 npecr :t., cr

("

JIH,;ooaTeJ1l1

IfIl .

ulO Itl' .wm totr. 6o.tee t:ned._. 'Ielo' 'JJ!'It'llUl'


,,/Q. nepeollot ml.w, XOJII }'tNU#,w (~ mamIl
lU l.fenJ ~ u Jtropad lfUZ JaOIlO~ :
Assidue addisUtlS od smiu \'enio, ,
nont.JC (. , 1978, &, 54).

Asytum

ignonnll '3,, ; np s.

, ~Ka,

1,36:

:,

110 !, I
n nc , . . asylu m ignoranliae:>t (. . 8ll).
nepeca yr n &n' np

ar nYJ'I~ ~ tI : lJC u , lUI10 Wf pfUfJepC1lInemrKiI , I It :Otl l(..' a,w, Iolmr


'lI ,wll/&L'( p)'lJl.t . ,om, om :. O/INOC corpao"ue
6:1tlll nJI()lfU 61l.OI ,aCmalljL~.1O )'U/lQm ,
IIUue nlt }'ltl u IIUX IIOnet lm ;gnora,,"
t iae. . . por 1, '&II (J6. nearor . .,
. 365), II,ue tuuzo c}YNlfma CIIOl. OtIt'lll

/tlC )'I/Urrum. " lIl' IfUl(." I)''IIZO t

IIU, ,t' t.I, , u nIO mo. INO .'. n}'..~ ,


I npellJlI' tI Q.f)'/Uffl ignQrQllt ;ae, :.: . lUI
npotlC owr lIC'p YHHqI04nOI

( .

. ,

.,

1953,

&,

322).

pauUOIIl/U

mt_

r.W"'fJU'il'CtIIJ Ot:/:Jf. 110 ,,-,'


os)'lum i/{lrantine, Jlr/1bIiJ .'J'/Z &lIII; OmtN.1U .WU{IIU .lIexo111"'14. . . 8, 3IIe..-."', 80 ( . "
, - .,

1950,

5(9),

I pukhnim (e)!;t digit6 monst"r(i) et dkitr hk est " , Digito

mo n sl r ar i.
Auclo"bs rel

judiril pt..-r t wctilI ,

8 ,wiJ,.,:,w ,Wtlelo.'Of.'N cocmtJ/le .II(. l. IUUv nPatlO


r,mcJf pCK~ nftIO :IIN 1Ju."." .Jt 3aRllOt. ".
fllUJII n'eU. ,, ':J.~",,,,e,

1,"1 llre,wu

npomuf1JOu.~."u ,

--

nptJut:nle-

I(.uu,wu 'pt'Ml'I'U u unu.v . ll 06.vm.u." 1, .f}am


fX//IOIIUf.'Iof puullf'u lltllu , /I08 Pf'lUt'llt! " Of,Cto-

,llt: Wpoor. , no 'IO :toro IfJPC~IIH. COIlOII~


/lll

,.

.blp;i:oer . .. ..,. (536 d).


8

AUDACI'ER
ri/os rei judic%e Ilu " 1I06M UflllOIlU Cf(/l/1O 110 JtUQ.dQ. . . n ,
" bJ pa.r1bJ ( . . J. . 52).

Au<bcter lWnrf. seI aljquid haen!l II C".iJ,


- .

11 n II
" . C"1lle
>,

VIH 2, 34

( l

r.. " ).

MblCllb

C1pfl"

IIOCll .

)'

", (<< II pyrall, XX IV).


ll, J[ , .'1 bCl"tl~
, II,

II

" .

KoZa "O#JQ PtUllC"a.~ Jl 1IO.1lI'CmU.la 1IUC". lIfJ ..


.:)'Iru . 1 ' f. & .ru 011 6.1 , )'otJ.lI.'llUfUIII 11)"6. IUII.WJ 06.~II('IIU..,u Of eiJII"YJ " IlU<~ .. pa3f1e
111' ".I7Iii )' m . nOfl,lm np/'U"'hC 1111.11 fI

/853

.". 011 ../ IInIpfl. foQlI06t1 Iu ,'l' d:Cl':ue

On/lllUJI mo." " eiJlf(''''U "," .

".lynOJl

" . li, 1Irwml/)',,0

11/0.

mo

f81' ''

.loIll-

8Dmt: pJ'''OM. :ii.lQm .6mu m'pe 1I}. li. -- I'


lIe ./ynbl "''' nm. ~'I/If) . 1/lum.}' nOCtlU)" "/Ullliar ad:tr

lIJUm pJII!)"J('U. /t' 1ft' /.11I ''' mon/ . "' 1'


1I0llm . 1I "llptl/tlll 111' J. ru OnJ'f" ' UKo8 etlem. nRl" ma/ n//.1" npol lI/.m
fI "'l. fJ I/ 8.W ca.tIQ.~ petl.II(/lJm ZOJt'n 8 Tcp.wo/U UbllO .~(]f Q1I.I-./ . . ~ - . '".
3.1

1853

( . , .

Aud.-ntes rortiin.
C1lX II"J

28,

24 1- 42)

juvlit .
II " (. 284), n3II

pii.

f-'o rlcs FOfluna adjuval.

(Audiilur el) a lten ". l1' (. "


") .

"C"p<lC1lO
JII
,
IiII, .
"n I1II "

lG1 ..:r.
"tl cptI1 r
113 l 8II11 tAudi panern aIleram14 11 22), 8OCXO!lT I'l1l .
ll : 11 I UI!a1

06lltII II.
, Meel1l1, 19 CII.:

Qui st3luil a liQuid pa rt(e) inaudil(a) lilltra,


AcQuum licel Slatueril, t aequus fuil.
<. . ,
t:en,

cn .

flrtJfln ."elI~

lJ4

--

.lff'

POflll O "

npoflo. nl'rj lI I/. . nrproa.1 "lll.'/

AUDlAUR
po'JlOtJO~ nUIIW/ ., .

om

Jf

_,

o(Wo. 1

rno,

/U1f .w . lI lI~OMY,
~ .tI apecmo.allllol .f . - - 82- It.IeIlQe n
Iel~om )' : f.f.f U .. ~oeo " lIJl
J/l e U. <' CnIOpOlI.I. - JI/IlI(()fJ -: n.m
',III'tI1I('.lbIIX UllnuII_" npecmafume.lt>U n/n
", '" IJ.I.. lf.tJ;.'I n01I7JO). npoIJ/Lto audialur
('/ l" pa's 1p}'Wll() I Ikwu. . . -
, , 5.IX 1900 (, . 46, . 41). f~Q./l
pu'/.'t ""UXl aCKtJOJ .. nponumQ#1() c}~utlIIM .tl.'It!lIn
lIr/(' otJopo. flO'Jm()MY ntJ/ll1() (IJ 06_mrlfllr CU.1Y f f'ue ~1I.' ..., n!WMee,
I(IIIII!( 110 )6l>t!1(lIIW, '/}'jJ('I7aM. : audiotu, ,

altero pors. . . II:, . . bl


Ctl:OMY (. .

14, . 641). patlO, er:n'JI' InoltllfUll1 .fmepaype


(6ut ft1UJy IIpDf/"" 1lU(t1W npollU./la : udtr '
a/lero parsJ , mo lll ll t>063QmJfQ, mo )'_}'m
JOc:.r OOAl'e u,fU'lmlfJ'Id. iOJ 'JItO!, npumo 1 6n.,/ tnfN1JfJf 1IOC!W.OM , . . n J( .
11 , nOJ(etl (. eJ10M) (, . 15, . 426).

mt!lfll coMM W:"raell _ / IJce-mau 6l1

do ~ecoe purNf!.Qe nf4 : oudiotur et Q[lero pars . . .

, '8t (, . 4, , 266). IltJIJlIIJ'f oeU

..,IrOZO_1I1'

(,oU </ py~oCmt1(JQmCA UCIIIl


n'lt!AlO ZOIlOC()M CO/Jecu r/L'IQIIId 1. IW llOl'lll}zo
(>el tJoJlI'I1f!lfeMM 06mtJl' 1IOptrm(', ,wolY u_ ..
.., upeutlI 6UlICmt , pUII.'Im_ npetJQjJIJIJfI>IX

COt/t!lJU

60

udr l aJlero fXUS. . .

. ( ;'JCti . . ,

1929,

5,

268).

11,

:1It

&

cmam.R,

/I, CQ.4i W,w "" 'AQlJId f'Jll ld :

,'OfJOpumc/l

1/

lIeU

OU lflC 116110111'.

Ezo lltJu flfiatr l altera pJ's_

lf'l!m - f/sapienti
$al , :mIUMIJ u'/f'I/U.'I llr IIW t1U",
. f apeCI' YWIIQ,';fl IlU~ IIDIUWI: nO/fltlrotJtJII",X .

I/uo.r, 1106.
IQU.\ np "com tJOlL . . . t .
MOdX (, ., 1962, . 7, . 299 - 3(0), wvn audi

aJtera portem, "CJl)'IUD(J }'Z} I7JOIf - '/, 6ymo.


11 ."U ",u. /'/,/ "" OOAl'e /f{ou cmPOll11/0/.", IIf'I "", nfumtJ R8A.1I, ~u
.Q,

IJIU/InIO

KOlIJIt!I(mUtJoZO

...,

~x

otJ,

. . , IIOII:8 (., 1937, . 40). -

JI 61f . - np1I1Q.;I .100 JtJ lII60oii 10Ullm f , - . rr,,? lwotlollIf! . 111' OtJU!, 10.
... u-c. . '/n . no f /'/.tII not. , ~
II~ . oudiotu alteru pas : 060 , n ~J.: ?

n"

II:8, Crp (, . 4, .

.
.

'~ . 11

8OI1pOC ( .. 1869, 13()),


II .V (29.IV) 1869 (, r 30, .. 1,

, ():ntil.ti

)"

262 - 63).

Audialur tl pri m 8 pa r s.
.

1071;

Il. 1 ) rdllleJl6tpra I I l\Y 3.l '.


),II. 'JII paH H~A ( . nCal'Or. CO'I . , . 44 7) ; . . .. )':lW

"

(I<'ICCIII: ,. n ..

1892,

1,

13);

. . 11 t 1,

"

AUDIA11JR
ItCQe . . <41 l.L

lllOl( 8 .. ( . , . 24, . 124); *, el'pocy p"JIIHIH


113II ( :,,"u) ( ., . 7, . 57); . .
.011, II (, . , 1% 1, . 4, . 294) ; . 8. ""
Dl .'ICTOPHH Malep3JlH1II. JI (:J. .. .,
.

2,

80) ,

8.

LL.lCCO

..

"",

70-.

(., 1924, . I) ; . .
..
pecrILii ((). ,
.,
1894, . 1, .. 67); . . II, 8t. (.. . :
.
.
8
..

COtIpeeHHHI(()II.

..

1958,

Audalur

1,

38 1).

et pFiml

bJ .
ll: .. Audiatur ! altefil

pars.

. . ()llII, . "cpBI1 ("JIIIU) (,


n.,

1913,

10,

Atr.i popul8ris

II:I.,

92).
l OCI .

111, 2, 17-20:
VirIUs, repulsae nescia s6rdidae,
Inllimitis ruIgel tnius;
~ec sumil 11 1! secues
ti6 popularis aUllc.

lt, ,

,

np.

, nptO I>I .
(. . -.-or).

f.1UfJ -mo I'I'1I0. /luU npocJJiJu/l1ol l'm


6R l'pO)'ul'. /l' . IOt, mo .'I.\ ffll1' /l. om
nuu.'I AUlI / , /lIimDp' Il'IIux l'l'lI,
II)' Iimo 111' Jmo moct!/IOe I'./fUl', mm.

111'

ml/iQm

11

JmOM

(,

I/{mu,

nptl.'If!lm

l', celk f1{! t!cl/mu QQ poplaris


), . . , ')1>I (, . 6,
.

555).
Aurea med80crltas

3> .
:: ,
llI(:! 4tt4tt , w r ;
.

11, 10,5 - 12 :
RmiiIs vivi:s, Licinl. neq) ;illum
Si:mper urgend6 neque, dum pr~llas
C;iutus hOrrescis, nimium rend
Litus iniquum.
Aue;im quisquis medi6crilalem
Diligit. tuts ! 6bsoli:ti
S6rdibils t1i. ! invidi:nda
S6brius aula.

. II,

w , C"pCMIIQ.. ,
II
, . epollM
.

86

AURFS
, ,

:J6e or t:pO,
, lId ]~ llC1',

.. .
(. . t"'''''''N ."~') .

.., n nIlllt'. Icri / fIP.l"CI/IJ/IICt'Za lUlllb fXU(l1JII.'f


mfl . ..t'pt)"..'1 " l'l'" 1/fJ" : . YIII"I''P rl'O.foIOpo.tr OmCIII)"fI.It. 'I IU.'1.l lU. ,,-oof>lt' IIJlII.'1 .JUIII" ""pt'CmOl/nII"w ll',
I m 11t' nO.WJ.Il! /IUt'M .IO-.lU 18010 I11I8IU. . .'OC.I"l}o~""
n ,... .II . t'. "," ..'!/ (. m,t' " " '" - 01800 fII/'diorrit a.s - "nut'. 'fi (j)'.ua.llllt'puu. ut'
\I iormt'. mo'Ull)frrw l/Ot'IIO )'Cmal/O. 1OfIl'f:""' .It'll
" no/,,{)(m "'!('fOl/ON)" ycmO/lJ'. 8" "" - mllfn1UlI'It'.'''.
. - . ltJ"e}', 2 . II 18S6 ( .... . 29, . 69). / . .
t' l/N;:""" '~KornopNe CD.foI/lt'III RlJIOCU11U'.'''' .
ll/i .1I06oe tlt'JNlIl.<lt'IRW . nO.Il'JI/O ".J.<I n/l/oezo Jl'potf.<I.
/ . no [ .'pt' . .I.. t..IU ,pou. n m", t't' 'mDpot'
IIpt.UR . lt'I/ 11p/t'Ulm aJrt'Q mt'diocri/ I BCI'X
lm.<l~WI . . - . . 14.11 18S8 ( ., . 29).
. 229). emu l/ IIGll'ichlll'it!* n p om u l/ II UNNt'f*JoU ,JOU" :
UnNUJf JQ npamUl/ ,,(kt'l/uc ct'KmOIIICmf1D ( !!).

rriJt'

:JO nJl'JIQ uno.'lmuu. I/Un I/t' Nt'lll n/l.m.


l/ '11' .\1 t' "t'mcJf 1I0 IICI'KmamC1I1l/0"!! f'UII CmDWn
" uurl'tl tdiril Nf' t'!N u 11 u.ut't"'l<OiJ .Wfu".
. . " - retlpee n-/l, 8.111 1916 ( , . 49,
. 190-9 1). -uu OPO'Jl~ IInUltl. ,tum o6rn/l/m.'I ."fapoAml'
urmu,,"OJI. ml. CKO:JQtnIo. OfUOIIJ\ U3UO/NUJl. (V1f JMef"J/Ocm (l1Wea nll't/ioci/os) COCI1/08-1..,.,O om.IU'III"Il'.'''_t'e CtIOUcmtlOJ#.
. . )!. f(Ji 8l4 ( . , 191 2, . 63).
fl.fJ:n - II!! or/IIIU /I" ,ooii ,on,t'lrUl' V., u
lIOU.),t:m m,oru. t'lJIIn - naur""t'diitas (t/cn" o-

tJ/.'I nopl'nt'fII""'''. Ilmop"e eptJ/ ltOI Mw,IA"). nocpl'r~


'f'IIOrl> /f'/IIIQJI ul/u.'"l7IU. tlpwnoroiJ'(VIJf J.
.1':tl/U.<I IU /m nOfl tJ!I/IlO. . .
. 81 (ctt . . , 1920. . 50).

&n.foI. n. n(J.I"'lUl/ J,/n. nOJ. II/t' (' crmlrY~ aur


t'diocril Topal~.<I. 1-" CtJ/m-. oii)I~l/UlUC 6 .ta.IOl10.1.1"IUt'.foI
KpblCN l/ N1I(Il'. tIl'llm !. ,
ry, lC)'CCllt (, . 24, . 109). r1loe
n~cnUl' w 6HnO,~:mo. }' t' l/JN)'QJ.
I1i. IN_ t/Nn011CoU noJltXml>lQJl Jfir.l'IIUt'. .foIOJtfo
.1I t:m.ntflO. UCnO.fII.'IR .UOIIUt' 06.'It,,(:m

tkJOIJ/l/. aurea t'dioril. )! , )!


(. .
.

( ...,

S,

341).

' . 4.

317) ;
t.bent d

I'I'S
Il.

no

113.

1CJ"N11!)'1OII.

, )'1et1 (. .

24.

pam.

194).

, .
S- :J88l1; R3....: :

.UdIent

lf1l.1I'.

m ullOU Cl\IlJu.I.'I. I~"("man t',''''' .foIN't


t/0JP xa6t'I/fII Nn III oyut'r/m . 1/0 nOCM :m '/ JDCNt'.'I"C".
/'/l/t'III/O , CfJOUN :m.w trmu.foI C.\lf'XOJ,f. 1Jtfn!IUI npocmu./c."

87

AURlBUS
u II. . . , (o.nxOHCK!UI II .
. , .- .,

AurtIus ttlltO ...,....

1959,

648).

, *

l .

8(ll ro .

, ltO I'>.

506-507:

id quod ai unt, 4i tene6 lupum:


N4m neque quomod(o) ) am itlam. nCqu(e), Uli
retineam sc .

lI, J.OJ : ,

II aIO, qln.

Guinaah Kevin, Dictionary of

Awi _ ... r.rnk

erolf.

rrri& Pb~

and AbtJrniationL

IIll 1.

, ',

111, 49 -57 :

Hunc PoIyd6 rum aur! quond4m cum 6nd mligoo


fnfelix Priam funlm nda! alCndum
Thfiici6 regL cum j m difdcret .irmis
Dard ci nglq u(e) urb(em) bsidi6ne' vidhtt.
111(e), UI opes Teucr{um) ct fortilna rccessit,
Res Agamemnonias victrlciaqu(e) secilIUS,
FAs mn() abrumpll : Po lyd6r{ um) nin! '
V! potilur. Qu mortilia gj s,
A,uri s8cra fames!
Iloll.llO, k3 31

ompaane

..

UC:

:
: .
III, I I1O :,
. noe*: , ltO
np-..

, 1lD3 n Ql

. ,

. r ll :J01 !
(. .

sc el eralul h ab endi.

rwu I!pf'(miltl...,m 6
cpac~

/(

OwepoN).

060zUIfUIO.

110

'~

mollbl:O

npeM'mo(I

,Ullmtl'IIU '' fl{NMnn.

Jmil

t'CtJ)' ". aur; sacra jam's. . ,


('!" . 13, . 114). M Qf1Qccall
) lIaem. mo "GiJ BIos nJItVI 'mil .. , mo npu'n1e dt>am?

cmpaCn1tt

fI(J

Auri socra jam's ...

/f

.'

npDmo james. lf )'

nl/lJmUm "Gil SIOSJf. . . l- . . l,


1 2.II 1882 (, . 13, . 111). (l npeu 110 dt>.c)' :...
nPO_,,",IIIlQ(I JoI7IQ8Q , , fI(J OmilpoM)'

ItOf1Q /f m/()'Ato u _ npu1(OClfO(l'lmbl (kaph


u pz. oz r lO}tJt! tlonpoc)' lI 0611)'utl

Jarnn.

'mc IJil() tl'O' mWf .' ;


. . .. lC ( . , 196 1, . 1, . 165). ellzu. - ffpsr

88

l
3

Jerrm f(QW'; 50'"

en:t:: npon IfCItH (, .

jtImD.
1, . 319).

8 11 ,

. . ... IiIlril. (, n., 19 14, . 8, 793);


_ . . I, Saaa r.~1 (~' ~~) (" 80patllJl
110':.1"" . , 1976, 162) ; . . , _ .. f80p'lO::f80 (Xapw:oa,
19 13, . 364).

A..ror. muds 1 " I8, . . rn JI


arnPJI1f II :Ja! a)'lahOl r;ycc88 .

. P)'t:o<.

Y'J1Xl

AOlJrU, )71ll(!lfur )'tUOfl roJlJI() Crnoll!,l(O If nUCbMf7f-

)Q ( mt)1O 11 u)ew otI). CI)iW(O tI


n tlpOmax. f(AUrOfQ mis omia:l, , mo OUnO !II- /J0CICA1t,pn. nOAOUIoI. )'Un', '" . UAU apxuept. netJJI
JIO. lk NrltJqIO, , wm . ""
1((lJI; npoiirkllO, .IOmn /10 n{lJJ/l)' ",
nqJUO. uu, .u fJ'W muxmJfU.
Il-3. nepc:)I(IITOr O (., 1881, . 1, . 261).
tl: flIO /Jma, - <Q: cept!:R/WM mo UJUli : - mpo
II)'i' ' dAJI '1ImUU, - ourora msis amico, - IJ! nallume AtJuf}' noc_. " , . kII, k (,
. , 1912, . 11, , 311 ).

Auspkb laDI

r.usta

:atl II a:rnPIl,

-, CJ:8II

-n.

tm }':J
K o//f'II. KOI/t }'t :mo.
Auspida Sft /t! CPO:Jy
lJ60p cmtlJ'yxy nllA. , .
rII (., 1929, . 107),

'" - aut - .
l. epaTl.

! ol 6! It/(l;I' '" /XJSSV mpocb 6.topot ClA/f.


mo t IUllQl1 }'_ cl'At1t. IJ zQtJOf. l'? 8 llU("
MJIl' cr JfU CIJII:1011 t/f. nroi CeAamb
IIOIII'/oCI' . 80 IJ }'~ IIJ'II 1!n!nw"II 30Cmatrmlt I'
"JaJl!It. At'1' onpnkAt'//J/YIO 1!JU, / - .
,
. :, 28 .1 1860 ( . , l-e m, . 22, . 478). 10- 20 Aem
npt:II.,lI!X crllWl'l/u

cmll

06et:/I('t,/l'Q no6to IJ

IJI'J IIfOCWma6l' (il' JO/'"IUIl' nPOl'mOp(7(1lX 80JUOUiI,


oIl )") . UllO 10 - 4() .Jtrn }'l'I/uU A<RXJ .
AU/ - t1I.JI, Tl'r/;um /'1011 dur. . . II, ~

IO~ (, .
. ,
.

8'" albil
morluis

43,

383).

, ,

aul bene, aul n ih' iL

copWl'I/O , mo "lJIIy "_u OZ! tpwl'


J06J Jput. / n. t1I.J/ nihi/. / , llOlJff( 6tpe
6,., /f30JlX XJ~t. YMtpWl'M n. mo 6 elfOl'f6

yrnlIOtI . . kOW, M ocl<OI*"Of'o 8

(1842 - 48, 1850 - 63).

0 (. ).
.0 JIwl1 (.).

89

AU
)11IQ . n:r u ntonoo(jll l1l0.'l.1/1 /1 ,1l
nplJmullOeuu (' flllUAl_ . 3. , ,
, 1876 ( .. . , 1894, . 1, . 720). lf.1l )'.ltIlfm, 110 0/1

nw.w:um

".

t' Mepmeo .

"'OIQPblX

wnulltoU

Q{'.'IOInIII(' : 011/ f.', u ihi/- 60 :JWf, .iio Ut'Z{) If(' .'OIJI.m.


/l.fbl 1ft' 11.111,(,,\1 nftJ :1IO.I'IUIII" t mI""UIQ ,,- J/1IQMY J'."'Upuf',I'.
XOI1l.'I

./

11('

, IIO'

('~a)Q111I>

IIe .

II/l

"PO.II('

m{},' .

:Uflm . '1mo 11I/0?f ./11'11/0 'ln/" Jlla)/t;(U!M_ .lI(U 110 Il,


I'IfU Cl1llllIQiJH I1IC.'1 U/.ucmuu. . . 11 IJ" ltCt
1( "~) " ( 3- ) ( . . 16,
. 194). , Jiu .umm, -"Cel/U :., ! - I/IU' ? KlIK
;lf f'w ? .'" .\"u utJecmll bR llll 11 . . - ./UIII:/
.Jf'Q .'I , noiJ06"N ; . omo /1 ucmopuu '1/.lUmr.
/l1U! 8..: nOJlI. Ill'e nI J1O-.nlUII : }' 6e,Il'.
IIUZu.' ,,! , , KOI:I, foponOf( ( l:lCC1! . . , 196 1,

, 492), KCNa m UII t/l>lnu.o 110 lI t/ ,


. n.1U ' .

On

.vozpn

01l1X.lll:fl

1/0 !.,. 256 IfOl'/l'pt> l1.I" n'"] n. ma.lU/f1/


.lIl>1 . .l" npt'.lecn/l/a.'i U pUApan11>l (Vacm"uu.'i ll.
.ll' : . lI :mlO. npt't:II8J1flUU lI ,,:.
1/0 QJUll/i n()(",6f{' : aut n. aul nihi/. . . ,

, I . XI

1843

( .,

1955,

1,

272).

bibat, abeat , Irycn. ,


- : fJ.' nit tj

6:nl&

. .
, , V, 41, Il g: Mihi quidem in
vi la servanda vide lur ill <l l, qU<le in G raeoorum conviviis obtinelur.
Au l bibal, inq uil , a ul llbelll ! III,
, IlleII :
, !
t'il. AOmopii

npUJrell.'l.IU _. comparre1lru"u t/ ll

uut ubeat _. _. /Ie OJINaem nUIIll// r:cu. ru U


n UCI<om" lliU.' 111' t/ IIl'I1l'/u, ro.MlJIi l .fynor:mu.

t/ Qf',}'Il/6If1.I U /fl'ijl>lnluu.

(OllblTbl, .

2.

AnOJ/Ontll

197).

Aut Caesar, 1 nihil , (. }' .


) .

,
, : "
.

nocn C/I,
(12- 4 1 rr.), nt
l'locr . " ~ qll
II.l " ( , XXXVII): Nepo la lus sumpli bus om ni l!ffi

prodigiorum ingenia superavil, commentl1S oolnearum u,


portenlosissima genera alq ue ~narum, ut calidis frig1d isque
unguenl is lavarelur. pctiosissima mugarila aceto liquefacla sorberet,
convivis uro panes et opsoniu IIpponerel ; aut frugi hominem
oportere., dictitans, aut Caesaren . " l'1.

, . cro CQ8"I' l". ow


mSi _ .-.., 8 8 .nop ~Jl 1 ..,.

90

AU

011 : " ro ",


CCJ1 ooeHJII.

lCynaJlC1ll1 "

Itble 11

II

, IIhll1 80

parO lletfttbI e

118

nol

OC TR

, tl r, rl8Il. ''"
:: :6 ., I1- na " .
IIpm, lI'et.\fU tJtpo.9//O, nPUI 'eplJMY :UJN..I'WllWO.
mo mt!tU'pb ,)7IU,' J,lo.'lt'f.m 1I}'mum 11' uoil ..,(ll'J,iU .
Allt Caesor . au, ni/! motJaJI C.tOlO St1IOpoU IIllqu 6:mf
II('wf't11, mpt6)'tn:., pot1, nOi lXf!r.JmI> )Y>ottu
,..",lIlIntl. . k , pcneIC8bl oilHbl ( .,
.

13,

178).

cepiJe<illO

pu}',

nro)I rqJ"t

I' //'lII' : 0 /11/ menm me6Ji. ,,; npom ,


Ulf. - m cu I/ l!. '( 06t'fI/ llf6er},III:
/ C(l('sur, uut nihil. . .
- . . Ii
( 8 11:11.: J( BpeMII. .- . , ]95 ], . 48).
"",u !JpO. U 11/0 pJJf -. puexQ.1 1tO"ntp)'.
nltN JfOfiJ "1l.f _ _ If1t/IJ, -

"'Pu-

JII(O . - (J(OJQA , t!1 .,!m)'. - fI(}('. 1f' KPUJII(O ? - "flU.1


'_. - I1OC.1e KPU;JfJCD? fJut' /( : au, uesu. uu, nihil.

. . . ( . , . 8, . ]] 9).
KtJ~1>l , "< 011 fJ ",(. 0/1 f/",IQ

IIPIIllY~1!II .lWum bC.'t . t l/tnO , ". ''',

11(>

Tenf'Pl>

~~, Kot ...,"" ,If'u fJ tnOfll', )' " . omOO.1t>1l'IU.'t

""t~, nIQ"JItiO IWnputJO. ..."mm.lb : ~I "YMtJem, II ,,/.


": ..,.. ",,'(10. ..,. 3Q l (lil'm )I"f'u,.., . tJl!Q.IU fJ

". t>1O : Cuesur. i!


,.lUN

,_.

fJpp,

JQ~ Mto

IImi!.

fJ oOu /. .

Heo't Q

& (, . 2, , ]05 - 1(6). llU, /" fJl OeU


..,rt? ('KO)(l. I : , Cuesar. uu, nihi!, Mlle 3Q ~10.
tnO /.I)", um. I/tJURl ? 8, . 8 . tlll8llII

, ,

5, . 21 7). .,tJU, UII/JII . n"

ll

,,/

OCMe.f UAC.' nllm lWQU fJ: I/ll8U/ (Y'//Ut>IUb / fJ n?).


IlfJ. nOX(JJe. 'tlf t l U ('f() no/i'. I. r:e6e
pecmUl/Um" 11f' N~" , ptl(muI. tJt./U"OAt'l'lJIU. 06
Il1 o.?r.I. " II' Cuesur, UU' nihil Ceto (JAO ,'" ~...,.

Ji - , 27 .

18]6

(. .

9,

260).

( 11 fJ(1"Jm! om, / .",, fJO(X}yUleMem llJl. fJt'd ,'

( l, n 11 'Jl" tOfJ~ : u '.!ur, uut


n;!. - wy . 2. I 1842 ( .
, 1955, . 537). .. , - m pvo.u.1
06l0 nJII utpamb ffpa lll'fe hon' t'Il.'f )t - nt.fU
110/0 I/UU. - MUIllJCmeprm8lJ 111' eu.1i.1> . ~nt" IU
Iwe,ruwmb UIIUt lIrpm. lU I/ KOJQJIOCb CJfOllllbl"
f'U1um ) "oOlJ#II(..I. .I'U 1I1U110. /, (n.!U
/f....v ..., : u or. U C/ichyt . . . lla1l
l

]848

]1150

, JlIoC - . M~p.cy.
., ocno lla. (.

r.

( ..., .

12.11

18~ I

7,

(COOi ..

75).
.

27,

. 17~); . . '.

S. . 216).

... Deus. ' ,.iUl , np .

91

I
J!OQ): : ttp

to

RJI, 8 nII I1. .

.ul1lt np
np).

(<<Dcus

natura -

..

nU/3Q ytfJLf JlILJ 60z npupotJ. 06sUA


nlcm. npupow

_ _u

6oz, ~III no. mo

tNUcm-

IIIUf npupot}t.l ANOmCR 11 ~Q tiif1llU IXRu, 60z .


I-mo OeAIM om rrpupoW C17l). QU 8

OCDiJe. oz ~a8AmC1l 6n . np - npewr.awM.


JIOu, umtl Cfl6lJlJII om OOlOCA06tUX ,
I/Q ycpanu. mOnl 8Uwii Wocmamo ntlUOU f Cff!
cm llAOCOuu QIIIIIW. _ :JmO npomUfJ() - tlOCK"1r
Ue6: - f' Dew sive Natura. () ' De. ' Nalura f!crrtb
tIf'Uf . . . n Jt 8. IIO
(., . 18, . 188 -89).
. . I: eJl .. Cn0'J8 ~'J

.... np:J .. ..

Aut _

.-

n.,

(8 3II1 n;~

1918, . I).
'llns. .ut plrf"I! ,

8 . , 1, 389.
. )lt,: ~31U1C11 lJ', , 'r Ite ; CJI

1, I1Ot.Ja ; Aal:l - ,
e~Cb.

uI pl"Odkse t'OlUnI

lt

lt,

Rlt

.ut

dikdllr

,ot..e

bl .

JI .

It, k. nk.

333-334:
~ JodCsse volunt. aut delcctare ~t.
Aut simul ! jucUnd(a) ! id6nea diccre vttae.
lt 11 lt, It 11 .,
q>3 TOI'O or.
(. . ).

. n

tulil pUDclum, qui miscuit ulile dulci.


Harbotde, Dictionary ~ Quolalions (c1assical)
Ave, c.es.ir. <bnperitor) . modtiin te saliiblnt llC, ,
, .lt cep'rb cn .
ltCC'I CJ(!( ,

Itnc.
It 11,
k., J1Jl rp1l:lO.
II , lllt q>a.
'lpOCDe IlIt (<< ltlt, 21).

3tle188.

11

6lIu 06I>1 QlIQ l7lQ no Ill'npucyno


np_ tJmzuyt:R u

AUiJuamo(. fl/QINii . omof>': " Ave.

Coesar. fflO'iluri

su/uJanE., npuOO~A fflQI{ roecocm. . It .


ll It CJJePb (., . 12, . 111). {E.tlO
BlImo{IIU} , 6J-rt iJa: )Ucml'tJO. m : ,,~
IIl' epeAfIl u eece.ll!e U 111' :JlI.fU IIUUKIU npropoccyOlJ.
, , 6 61>1 Q MI'CIt!l' U UAO 6w
n//

:U//Q.

.'i)UOf.

~I

111'

d.'i

H/I(lnI)

"OI/J/A.

Kpo.lte

'11'1', ~fII/ pou:JIll'C 80u.


6n// anU!pCIl.\/ :.\! . IQ("("Il'le. nUlJ' amu-

92

Komopii.

'Ill

" ';.1'10

.'

(.

.41. Cot'Sur.

6.

or;/,i / .fU/N/I/.

132).

,It'f/

n .

nPf'

8J1N.wume.fblI0

CCI.llOo0Q80 -- blf' .- 'Ifou 0/': ll}7n


.t: Mlle nn. ",,{' - 06{'('III. .
K(/~' no-,I1I#l ? 11.10;0: 1mOM. - or;/urus, - nut"010
,Jl{efl. - 1'('. Caesur. oritur; / ,...//nt. - o6U.f 8IIW

f. l( , no nuolm .,/oz.
t . n .

1915,

,\1;/;

su/U/(ln/!

8,

3(9).

n. n.

(m".," C81Jt' nUChMn :

mor;/u,i.

n.,

mo

lImo

'/ IIe .w. l' Cf!.~ : nU/u,u.f ....". . n . J( . . . 8 . II 1892 (. . 1963. . 11 . . 58 1). l'
"u. 'of!,'

lllm

m '< . lellUf'

tJCnmc.'f

nuu

>el"m,.m...( cmxomopell1l ,'. unpuu. mori/uri nos

slIl uflIn(.

.
]
Jl
( . . 9. . 473). .\ no 8' / lIunuuj I

KfII.e,

8u. m mll(' " .IU10 .llIll0Il.1' ,

UMIU'puIno-

. (Q/l.W ntl. :fJUf' 110 I/ . '60~


/tCJ;:Uf' nO. l - 8 8{J1'..'f (}f, rn.'I. 1 8 OI.UIO. 8
Il .'fJel C.YOfflpe ,I N I IIUO ptlJ.I-'J'J80.

ItltlllOIO

..'""1f( nlllm. uOlQ lu('.fUll ,'()6JNXm (.lIepmu :


/, Caesll', ori/lI; so/U10n/ . J( , ii!1
... (, . 4. ' 424): .., 01lUI1 OZ.lullU IQOn ,IU'f..
1f101l0.W . KUlICU.1I ;m. " .W. 8oU.

CeK.lo f'om,

8 )' .\lelL'f :I6IlU1 . (' KU.fomU1!lCH . " ,,:Il:


A Ie. COf'.for. ;mfU'ro/lJr. Jl . (, . 7,
. 183). c.Wjpln lnu(', ' .., 11:80mm 'IO.
1i('.l bl.'l , Il/J j'm,"Jo:' ,Jf',"U(' IIl' .)I(ll ,m )lu.lI ,ro1.,~
.... . 1:mI, 8".II.'I !lu.
lf>e. lb: (}fIU 1UJi(llIl/U, 'Il'oo:rou...o ... ml"f'. .

IlI!ll)'I
" 'IO

yl'ln IIe 'IIO, 110 uc'lt'"JU.q l/.. 110 J'tlClntlll f1UIIIJ l/06
tJ.tlm, C8-ll1t1)' 'I(I, .OfbI 11U11('Ct'M . t'(' ca.IIf>l(' il ,- .
I/Zui.'f

,.('

lf

yik.1l

nllntJOtIOffl

.I/UP 11(' I/U -

IlO' .wpaIOue nlfflr:mtlm me6H.


KI'copb. . . Il e , llC lt1 lt (. . 5.

/IOII bliJ .IIUp -

209).
s a l u l anl

.

"

lQn .. ~

I1

1:. 4531;

~~] 'l (.. m..


,
mar e.
Res pubIica! Morituri ( sa

8aJlyclI.

~, C;t,esar,

",

le

k. .k (CIIHH~. CII .... . 1,

Ir. ciior Q'l r


II" ( .. 1961 ..... 2. . ).46);

monlu ri

moriluri
lul ant.

' sa lUlliI (.. ",,18""'''''' (. 1.

Imper8tor. mOl"itUri

(. .
PO~H

5. 1:. 1051;
tt.

1). . 466).

te salii8an. l:lC, flt,

I !1 .. 1 1 .
CII. , Caesa r. Imp erator.

mor i t uri

Salu lanl.

Aft, _rt, moritiiri It 58""811' , .


.

OmflOp.'f.'I .1mpoM OKIIO . .(}t>II; fIIUJ' PIlO I/"mux


Cmo.qm cmpoulIl' 8'. , . 8elll/o.'< ... 'Ill l!.ff'.
"fflfll., oo.I('KO(' :I : - AI.... ,"ure. fflO,ilU, ; / .//", !
IJ.

. u . (Iloecrn paccKa)I~ .
. 288).

..

1968.

nascitun.ti sum - ..

IIpcJ1COHT .".

.]


A~e. , ...
, di
;
II

l1

{en. : /
nflnlll.II ! )numu.Il!

&u u.w // nt nm(!m nt(J/6;


'IU ('If u namlfQCn1J6
nHmbf.'C!l UI1U Aw Maio.
. . , (, . 2, . 109). ll.-Un)1/W'
It cocmo.'1IIUU -m (Jl{.IO.' t:l!eWIIOCJjU, u :.
omol {)/I 06)"1m AI'e /u IL' U . I/t' Umlf')'''..
nuumc, nlf, _ U{'/lo.m ..,,,,,, 1}' r:J6."'WlfIo.'/I1b. ornt',',
//t'

teII, OI :n_III-~m.'I 1! llI> .uoii.

Jl (. .

4, . 326). mUIf//)' 1IJII('('CU u...1 X~


00110. 011- tJ .,.,.\" .\"U. Int', mlU - 11 .IWIlf.1I

'.I !
m'IIU~ nUnU.Il.IIU. " ,'m 1I1J('mynuem mpoU nom/Jfl
, cnarnJlc". "m OfJz! , tIOnpUMPp, OI(.'l Jo6utlO_'i
.' - .I',1If: 8 JnIU.' '1l'.It?lII>iX i'),,

(, ),,/.'i om ,'.,.

mo 3J,}'

0If

MUlfymy.- AI-'f'.

l1lll"R, oli

/1('

'1.1'tl,mtl)'.'i 8 11f'_1~1I1" 'III/m" 1'.'0


,;. Reginu CoeU! -

8" nan.1omQ :vu, lJulJ

I(}-"""'. ll , l ( . 1975. . 43).


:uJlt .../l' - I/Uei' IIOB(NO. IlIIl(llI(U.\ nef1t'.lfef/ ;a 1.1 om}< 6oun?
,' : u//006paJIJOf!. l( Aw ,t/r . peot"' /l,
n.U " /IU ,,;; Il.I080
r 11. nHCMa .... 25.rv
,

2.

229).

., ... p!ol8;li . (, .
. ( ., 1970. . 941.

w.

}'If.

( l'. ( .

1932

mater dei

),

2));

.,

.,

...

. , ..

'fe ....
, 8f'/;' ,J(I>.

/3rfJt'11 "6:"oiJ .1I('m,


I', Muter Dei. JXII>
unuc./

. .
.

{JI/

/IU .

n , lI 11<1 (IlCC. . 3.

11 7).

8art.m ~idro, sd phitosophum non ,' 11 .


_,
8 (IX, 2, 4) CC/l:,

l . 8111 8

OJlO 8 npll . m
8, Jl8Jl bl 8
II""' ,1
11000tII':

.. npoll ...

94

JaJI.

Ol lpOC,

0 l,

8AR8ARUS

C".tMa

8 l

.J1:

IICHO

, .

I(

pallium. philosophum nondum video

8>',

noll.J1 ocn. I ,

llee

Hero. , . lO .

!". ,! /.IIIIU.f ('()6 ""I, mQ " / u. CJ


t""ell flmu cQ//epllU(u po.'fJ.IIU, U . '." nIlNfJ fJf.W:U6IU.
011

(U. , ,l'up, 1/

U'pl.

u/

fIrflf'u n fI r.II:~nI('lII/f' U "

/lnIpe:JQ./U

('If('

('1 '

n('IIIJl!, ..Wll l,Jlu .

6.

mo

o.\I

lI06r.t14 (")'. 1/0 (I" ('" '''''

111'

.II"

IIQIIIJe

}"Je

011

1Iw,.'

ll.lN 1II. ffl C&lR tQJbI6 n8. /U n. Il-

11"' :

ooroom

",

'IlII
.

1. . 268).
lWrb8rus !

u:, 110
11 3 , 'leJl
ii (, . - . , 19S9,

sed philusophum non ridl'o -

,1(' flU:.V u. . . .
...

~Iis (08J1t) II.

1, 70 - 72 :
impi us h 13 culta novalia miles habebil!
u s h.s segelcs! quo discQrdia cives
Prooultit miseros ' His 1105 consevimus agros!

11 . , ,

lI .

01

'!e1'0

Jt 8! J ' u?
(. . ""_r).

naC"l)"x . 8
" 'l 3(:MeJ'bHbIX 8 .
!llllO. r("t.:uiJ (Od,): } ! .! ,! ,/.( (:rm

rJi:J.'OlllbN!

(1/: OI .It('"",.

Ko.WeuU

d.I.'t

(; coemlrIO< /'.</lIbI.\

.fI).'t.\". U I/f' ///.I II Cbllla m('m ... 1/11 l,r)".IIU " ; 110.
110 " 'ptllillt'li .1I(pt', . n ('.WJ' Jmu ('t"lnl. . I : 01/ .1II1f'

IIQ('.Ir ,1.;u. I :u.wu. .r.lU. /lUp. oii I/,'.lim IlOt!


n/II/I!, ompor ,/ .lIIU .f Iwtre:. JmlJnt
,'}.

0<;

"Ol1.w

.'/; ,(}tum .

;n/l/.'t }'J/(}('m . . .
.- . ,

19S9. . 169)
hk ego :.n, quia

llirb8rus
1

ICiIK

II

brburus

has srgf'lt'S,-

. ( . ,

mk!llegor illis

11

V. 10,37 :
hic ego sum, q uia inlcllegor U
I ridenl slolidi lalina tli.
Meque lm de 1\110 male siiepe loqUUlllur
Forsilan 6biciunl blliiJmque mihi.
) , 11 enOHIITeH
u s

JIall " .

(."1"


(.,. . ).

Cf"'CJl.lt

11 01. R ccJle.
lO .

"

95


KOlo .'1 lOtpIO wl oPO/(~ m}11, Cf!u cm.

di

OuWN .-

8ur

hk

su,

tn

quia

intell~or

Ul,

--, 21 .XlI 1834 (. . 15, . 267).


}- ('/(}'</ fI llu}; fI col5el(' : ~
m>i...,U ('fIll.'.",. f/POe(' &>pi't'p.
MI~ If)It!? Jf MOZY CWUJU : orburus hic sum. quia non
Uut!flegor U//;. I (' e ,-tN. n{)ltlO
llo //" nt}I..IIUt!f'7l.. .
n .n ,
(n ., 1893, . 55).
ntae PIane Ians, que _
,om roris sonaDlem, sed intl1'i
lusocuJtant wnilitem doccalem 10 , Il
. 38 ..... ll ll., , THU," .....
.

nteW'lJt' I)oUII ,Il'm (1839- 1958) Dmn18t'IUIU' 1an"


fl, no 'N/lpu '- &ulUl' p{urw ~S. ua non !'t!f'7I
f{)#'iJ sOnUnlem . sfi/ ;m ucul/UnI l't?ritm docenlem". JfrUJ/l
leIOI }' U, //uw /, J}'U.w 110 n.,t'JOu.

I' /.r, "muu }'<Iue ( r ('prOlIUIi ). . .


8 , )1 8Oflll , )l ICa aYKI:CI!, 1! lfeII
(t'I . 4-) (, .

7,

594).
Dd WlCtlbuntur

eiti plfkl, qooaIam lii

.....

'I , .
EaaHCJle ll 5, 9 (ll 8

Iw:r notJmmb/x

.WbI

).

(J(J(,//U.

I(UIN .w,m //Il!('u 'l'" ormolllfrny KaI(O-u{j,-" Il,


n((I.I. . .wm , npl'm.m., npf'ik.I aJow:r nO~
IfuU. &mum ro U}'1}'Ir n,! &>l; podfiri .:1I1l Kup6A ~ ,WJ. , .,
tCC, . ] 5, . 129). Ife lfJu" I,u 11 l(I/X nuilf::llU

lI i'I'PIJQIOM, ,/ ) ml). -

llO nPOUlff'(' u" , - l' 11(': 10-

tle" lOm6l1../

') ::Uf' :t'

c,wNr.le. Ift>6,uNoaplIbIU rJll1t'.I""WU r, -

J" III~

1<0. - I( . t'Uu rpuc 1Q.WQ.lfIum" ne{Jt'd moliot:l Of'~


111 <'?II. )'lIlt't'r.'l, .'1 .loIeIO llU mo.I , mo }f
CfN" are: .16u.w.w U'J{WW'//utM IIDt'i'O I(Opo.lI'fJrI.:oIO .Cf1ll!.fUl :

/hul; porifKj...
nd

, UJII Ji (, .

p1petfS

!piritu, QUOIIiam ipsOrum 1

rq:nurn

13,

243).

almn.n

&.~ " . 1 "ltil ltitpc80 6 .


' ,
.'

5, 3.

<'OfI()p.'tn J06t'1((' (/f'lf., nJUl(oU-mo.

.lU,,-ht'ut; puupl'res SpirilU.


3 . , . , 1966, . 2, . 211)
eid

po!'iSiclnltes

Bbl~eHItC

lllI

('111' - - 03lfllu

( .

w.

"a1IC

()

' 101lC..

n-

CM! '{I(OY

coeii

l lJ1

80Jl

I1pe'lllC

ICa-

3II1 npiiBO 8ItC Il: -J1 'IC, '


" ~ I(I 1II:'fD . - beali possidenles. Cf>18J
3I,II I l ') ,

c ropoH"..

;,

8""11

oIi nponoeeJD4 (, S. 3-11), t ne IIII


:U ble I13 CIIWII.. IIJ .n.

Ul (,

t])]l(

II 8OfI)'

""I>I

IV. 9, 45 -52):

N p&ssidentem multa voai.veris


Recle bc:atum : recli us Occupat
Nomen beati, (jui dCOfUm
MuneribUs sapienlcr uli,
Dur.i.mque ciillet ne pali.
Pejusque leto f1agitium limel;
Non IIIr: PrO cls amkis
Aut patria timidus peri.-e.
!:Ibl 8]lJ ,
t: II 8IU\.

Th ocolie'i.
8r. llI lIk .

t1OCt1! ,
II " 11OC/lHK .ne,
: )~I!: 18
llC)' e:J .
(. . ll).

IOpoux /nf!"ue!14 81>1 06"u

PO Ift1I1Uf' }WfIIUIJum

J, Komopf fI 6imu""" mu
06ltI wJU. Q tlN t'C'nw tM JWl'. lu lQf'm II("J , mo _lF.Ilf'mI;lI nOJ~U npo. lt'opu..,
8 i'.w OtIf'I/UU. 611() . 06)'lIupot' 11
)'' tJ,' )mo nl'Dprm. . ('. OIPOMIIOMY (U/nuJ
11Ut:'t.I "'IIIH, mo.Iblr.O t110UMbl. 11 t1OO6t' " moblr. t1J ."'"
d Uf'm C H n' 'f'Ilf', lfQ t.UM()f' )'I.,111lO8WIUI'
";'0 " unJ4 Off'I/. 11 - brol ; /5Jidentf'S. u.llllf'" )'Ul'!
. ,. . , Jl
('! .. . 5. . 25 1). npurXtbl . . - ntnmo.,
'" .,.f'ntl' Cet nmatJIII. mo I Kt)lllptCce If/JWO ./Uf'mJ'"
1/1' mll'mc (W1Mo.1tmO. t').lll IIlI U ", - . "
nl(lI 6" ..'m 06 1mo. /II", t1r./e 10 .l/.1/
(m.'I rroJl : lkj possjdenlt's- 111' " /II/}'1UI/
r. )'npt'Ktlmb IfQC , omcyctllIlI .1wt>pa.'/ocmll.. " Ilf!.IUlIIIU
patI'npDl1u 11 . .- , WM OIlII 6")'1tI lJI'l'lI/ nfXl8"'.,.
OIJ~.f.'Iem

npotl

- .

.
.

12,

1.

25.

]27).

(6.YI)
1/1'

Of',

1878

"fIIft'l l'I I,l I/U)f>lumb &p. "II/CuU mr 6.lor)e.'III',"


1.'1 , 06cmoHmI'.fCItII/I(J r),AtI molI P)'C(J(o lIU
#1 1871 1. t'MV. O#!I. ", .wllee f'o",. WM ua.I'"

'/ .., ,mo flrt//fJllltl.,

1/0

lIJtIf'rl/O n , (J(OJQIllf(l('

K /fJl)f'.W I',"'Uf )' ll. ' .N nod //{'II1U1,..

m IlIlOnQ. I/O : lkOli f$si&nlt'S, . . " " . Il ,


r:l1Ct "8" (. . 1, . 604). II " - - 'If!nf1l'...,t'III
""ll fi"'.Ia .4 OIJpalfm.. .-.U.'t '(J(n:JJIN.'t f/OJJpb luU N".IKO
II flOIItlpul'I'Ibl, mv
nII.'t flrtpO l)' 10 .lt'doI. 6", f/pum
f/1It '''Wt' 1/(., II.Wf'lIIIO "Of{. lr n"I!'''
\U r'Nlpt!I'mI (lff'IIfI'IIIIN... onnopm)'I/UJMO, 6)" IUltUJ.l1U
11 '" 11. Mo\t..\, m.mplIN, WfXl8WII.'t rt;10M
1II00 omKpl1l'/J/f(I('

1.'

97

U
UlllloltJ IJl.jlJ.: hei po.ssides,. ( u..llJ , IoIl',
.!.I.. 80.'1 IlfM.IJI ) I I!"I!OIlllJlJ('llui/ nwun homo
homini fu est!.. . . , no lR r
II npltCRJalblX ( . 1890, . 5-6).
/8 . lol UI-.)w . . tIOtlll 1 1884 ... / IU1et71NU
'1lU1r1"W,I 1010;> axou oo"JlCIWIfUt' /OIU1oIO. llu I
All.'pnx N1/ U1~Jt!f oJm ruiq'. wpwnti wt.
lJ m . n . IIWlJn1l!, I", fJJl oUl<' ~.It1)IIO

dixi

I If/XI .heuti possidenles" . . .


11CJIO ( ., 1955. . 3).

ealilUdo

, .

QOIII at virtiitis praan.ium, sed


arpaJ.IiI 18 .. ,

" .., ,

(1632 - 1677)

Ipsa vir1u!i

re ...

42.

JJ1'lJ.lmpl'II! 11U)" t>tNoIIU/'." ell.'1,1(} n"'Uil~U.', JJ1'.<.I~lI'


umu {'1IlJ.IIUt'lII Q. IU-I'lItnJIj.V . ( llpu :m.II Ilt'tl. II>I 8n.tI
IIKIU"" ('./:' .lfblC".lb CnlJllllJbl : &ilud ('.~, ~i",uti~ pruemiu,
,fed ip.'iQ vi"us,,) . . , , l (.
. 3, . 11-8), &"t)m(J mU1 nlJpu~.II>IID. .:Qt n01l11
.u .II. ""tI('! 111.' IOt'l ot".IO.U )"W/IUIi ezo, )U.llt', KOtl('
.IIO.IIIUU ,' ('IIIi.'I flfi'nmlll ntoitm.'I , . 111'<'0. I,U1l(l"""t'1' : I/omo
liOCr de nf' re minus quum de nr/t' ogiI / t'jw wpientio notl mor/is

.fl'd vit' ml'(U/; t>S1 ", emiludo nOl1 eSI ~'i"Ulif {JrUl.'mium, sed
ip.w l'i"Ii.~". , (, . 9, . 306 - 307),
dIU!i illt <quf PrOCUJ etg61iis)_, , ! .I1 ...
ll, ,

11 . 1-4:
ille, qu! procul neg6tiis,
Ut priSQI gens IJftJi l ium,
Pati:ma rura ! suis,
Solulus omni fi:nore!
eaIUS

JUJ . R.
I lCbl JInC!,
Ol!l na IIOJtax
aJI 8R , ..

(I"kp.

8
ct'6.'I
8!'

C1IOHX,

, u).

KOIH/t' Jmoi, "t>l>.IU, . .IIO.~ t'lfU '1)"/(nlfjotm"


nm/ (fWllluli, OIIU n/.'m mlLlllf U ~':(('/I IIU
"et'" IIU )' .... " w(uepu tI .JO.lfO/UJlO/IIt'. .1.rn 6rn.

/ID 1N~1It:'.1I fJ:.I't' OI

IIOn.I lIonf'(ltlunll"".~ ,

'IlI

C.ljOJj('n

nOt',,"rn fJ Il. pu, "" nOf.lei1f,w .1It'.U.W


1If'I!pu!~mHOCnrU
C!>.f,'" 1 IoIt'''.~ . ... 11)'011010 cJ"t'I(mu. &U11/S iII. J' ;> 1/t'171
Cf'IoI"U. . - . ', 21 . I 1854 ( . , . 28,
. 313). , IIlJn(,IUlfUl!lJl l/(JI fnt',i! 06"" fff't.',IIJ (.' 1ft!
"muem ,'. u XO, IOOQ. " t'lqt' ",'' iiet""
(IIUnU'1' t'l,u<ut

iia.I(')IIIJ.

.luml'.I.'I a..c1.l. IIItIU'I

nOlOOo, U

rep.IIUI(lJU. IoI,. nptJ'III..W . U ) ,'PbI)lIt'IIU." coeI7l1Ii) . 60/1"1'1"''1


/II 011 I /f' .IIl'''' U"JfIt'."," (Mi"mumf'''bllo, ('IoI'pmu
IIt1 n"m IIUf.Ot' ./t' ). ./ II:J.'.' .'III.I mI> ll"'""'
6o,lblUIi/lt'''/U ce""U'"tII8, - n,I.~ 1 IIII,Ib - . I',Jol
.1l",1I

98

'CllOIIeK

"'(_

./;:

Cl>tqlr

"'Yp<>CIo

JlIt3lI .. . ("nl_.

1.

eto

67).

//.'/l tI 6u/t'flbU' Ii mo,'(JbIf! (J('.1U (hf'tus iIl ; prorl


1''8 Q (iis - lftJUm,l/'I/, l 6f.,I?U mec.'1 S{ d. /.'t
"XJ, n6 n{U:1f'rmu l Cfl' IIU'I. It;U. i'ml') ... . ' r .. .
ItCltHHblc: lt ( .. . 3, . 549). . 1l :(!IfU.' : IlIoI

n lpoCW7lI'. KOI(U,U 06 ? nouaIO. PUJU u&: n


Z. rOAOf!O mtJf'pt ; }'u nfCQ}/, U 11 II ?

0 /1

a~l ..m

fflUJI :

n .-

&uts

u;

ro{...

. .
- . . , 7.V 1821 ( , . 10.
. 28). (IOllf,, f' 81fUnU>le t1umJuII " II')iUX.
.eilux ,feU, nli'M Jj .

<tmo

Ileerml'CmtJ('IIIIOe

f(7IQ"~ :U1/' , uWIJl fJCJU(UN C)-6Km


IIbt,U 6o.tf'111.'1.U. !kOlus ;/Ie. u; procu/ nt'f!oliis ;(! r _Oi;
/I(),'py:rum!ot:.'1 If '10mIll UJI/ II. IIi 6 , . .
11 .
ll, J7.1X 1844 (. . 2, .
11 "- U.1U - ('. 1IepeNJO

383),

&u.r . m;('

Tf'thk -

Q{U., . Ui'(}(".I. I.'/ c6t>U.IIU


111'' '0.1111 8 lII('u/ U u.VII.t // 11('.11, (" AIf.V.If)' .lI(Xif!J" .. . . . - . . , 15.X. IR6Q ( .
11,

4.

.V . 1 r optlllUt>A'. 1I.lI",
> I !pfl1J /I('IfIf}JO 6uii. nnlel(..

139). Ee .IU

n _.I"IQ .. 'lXfJO.Ilf..1 ,.

,,/f.V. m",tI1 ou. IllllO. 6bl, no<J6l ",oU Ot


/ Cf'.I""'}" UJI,. C~Q/lu.llU : f/ lkOlw (' .. . . ii,
. 11)' ! (.,
.

3.

12).

- q:m accatl. 12. I 18S (r:.... POI! 101


, . cula) ; . . . 3 .... OOl'O MOJlO1J;IfO 'lt()8!<" (.
. 21181 : 0601 . 8 . 111911. . . 49. . 11 8.

n.us,

rdiburt

'1u1

li

mriUtiOann

'.

1.

tUlm, .,.. , dtibuisti

nobis . ! ] ]R, I( J,[ OI1IUIa

!! .

..I.Illepl1
,.

113IJCl'

136 (137), 8 -

1(

"I1

8J.

.'Cn(,.'

.l( /IO,t'l :'IIW'U. '}'.' //f'Cnll> i'uiW.lu


., 11(.1 J".V.t n"",.1 1( . .
nuc. ' 06 . .".
fJf!I N'U. CfJ,~" {'(,
"Op}~(Jf'ffl .111'11.' : . C(). II>I<O r . JeJ, . , I( 11 U(' nf
"1I/.1m'I> Otl1tJtmu ... <'Ilttli lU.l bl ... .IIINlZO, n ., "tJllfJU("
JI

'n.' n.t. u 'Il' nooJ(Je'fJO.v .

,llneu

"

(W('c'mu

.11111

t' .

mo. /

l/(>II mo."

ncu. I . IfOOt'61!.1f

~ to/us u; re/ribue/ fibl rttritJutioem fUU/n . u relr;tJui.' li "ohi~.


11. . - . . reptlCY, 27. I 1851 (. . ptl

, .

11.

534).

i11a getillll . 1"

tu (~lix "' . .N., nUbt .

' , ,. Acplt,. . 3U ltJl pii!'

3p;.Lpii:la (<< l>l.

13.84) :

81 1 geniI lii : Prbtesil1ius amet }' ,


tt Jl/\ I IYC J1IIf_.
113piipii1i1 t'ICJ] : piil(lf.
~1t1IJW..;,. IlCp!n .

&llu
""J'

ger/In/ lii . / f~/ix

unu

}",

AI/S/riu.

( . om. ) .
..1 : - puyptt",R
IooC""

nu

nI/ On~'1L1 UlIrpw


liOpo.lb Mrf('l;

JI/U,II/!/,U/l/ tJtll."PCliU(l
nc:e ......

lI l.III /! ' , ' I Al:t:ellJl .

:,

811Oro lIll1.

BELLUM
; IIbllIt' IW" '.IlUlICUnOHU: Ofl(''''/'(1;ue f// 6J'
f'tm. mtlnuu~ r optNlll.lU.1l11 .t :t 1uu. . ,
, 81ll / ;!Jt
( .. . 4, . 104). 06ffl. tJ ,"/ u - - (}/).Je I
' " C/1JfM/tJ(O,/ ue. mpoe pu},<}(:I, n. II,(/QUU r
1io.ll,U .tUPO,1l oi' . I1lIu /l(1 uu.'1 /Je IJblu.;>po.lIl,
/ 00//0/-' ~ IIe u UlJllfi. Tepnl'lI/W /0fJQ1IIU
U .lIJ' OJelll I(QJ(IL"U )1'.11./.' .1111 IJ.Iut>, QlIU : 8ell~pu";'. ll.m.
."t'."ueit!.. " IIJmo n{'tNIo - ('fI()U lI. ,unlll.' AllcpuIir',llIi o!l.'If
n.IJ'fl.l 11 nllllOf' : &lI n/ /;;, (, I ;U, nht! n<U)a.t
t' Mtt1e KOf1llHl1 ( nyrmb Ilm r!p.l'Z/w, mbl C'lurm.IUIIU. AII(7nPU'l,
"pu,;o.Il ) >>. , KpallK ( . , 1844. . 15 1).
. .

/ .,,," , <.1R ( .,

1. 4,

22 - 23).

ellum riur cootra mnes oII , la IlpoTHB .


J'l;l n RII :!IIR -"'1Itp.!I
. ( 1588-1679), 6 CI O II("1('"
'lII IfJill1t I",na , 1668, I' , 18)
, /: , Ctl ... 0 p;lna
: H t'J11oJII , cctcClIlIM CocrOllHItCM R
-8II l>l1l oAI11I, , 110
liOI II!'CTHB CC~ (bellum omnium in omnes}lt.
WIR 6t:.1 )'11.I1 ...3tI , "

Ctl ,
'oi .. (626 ).

ra"

a~o1UICII

'"

1t

UIt fI (1 .1 m 1( ) .'IIUIIOIIIUPJ('nlf:." 0111 ~.flli'llU fI/t'.V.


UJlOl'.'1em " U) c~p flJ-ti.IUl.' npulJO u "eJ1f:IIQUln "
IJ
}' urllO? "f/JU, OIlU .!' IIe .'IIJ,l.." tJ.I'XO."
" y~
m IJ , ~e .IUltt< - om. 11 IJ INpullll''lIIl(1ji m1IU, IJ
..,,, IJ 'Ofilni t'{'f' - tU'em ll "Uf,' pmk(J(' },I'(71!IJ, If
f'C1Il6 /)P),lUAlII .lIil. ; Q/ ./ J .., '? UI) ll

1( ~

m IJ ,

fllru omtreJ ,

1,'l.". ~e "m lx'I/II ";"

("1( I ( . , . 1,
lJel'/1111 ~lIm (JfII";//tfl ("
UflIIJt:S, "0.' 00 l(u.ttJblit O.l't>m Il.lIem" tJl"t', . IIJ'/IO .'
lJuO , ~. ucmI'f/(it ",,/lIIlme.IbI/o ue ntJllu.'II/.1ern Ile .'''""
/(0 . " '/IO,," . }'1II.lumup.'II . 111.1 (),. IIl! (l.'IIl11''" I
"N /JIJQ ./,"rn..,/11Il!.' . . , PCCH1HII
'JIIa'ICH II 1l :i It!I II plly COBpeMeHHblllt 'io
, " . . . Cl lrll ( 'J6, 00'1 . .- .
re Mbl. . S, . J~6), 8 npllfl"ll.' 1/11(>111 1'1('''/111.'1 . ik))'nI/(Q.~ . ffI)(J(' j!,

392). Ju '11110

.Ir!ct

)'m

..

/l1('fm'ID.'I

f6u

'"

ryll-'m60f1U111/t'. - Ifllp<J - wffllm

omn;w

('""" on/1lt,' . E-.IIUII)71I1 fllII('IlIUfll.'1 IJ IIt'1; .,/. //'" IU./!>


rml'le!f/..'I( c.wep"H"' .lm.I. /UI>I/bl . "f',' (JfIt'wc'/(m; n"1I 1"""'/ , f1l1U
II\ U no",t nptrm)r. /C"U/', . . lI " , T eopldl

III!.1

11

lll Ctlll

(ro . .

1, .

162). .".uit

IIN"',/IIl'J1U."NIIII U/1/,..>iJ ,"U C)'poIIOt:'H~ J!10XU , m/ .. urn ne


otJ.l!li //UlllfI.f(l ht!ll"III OII,'"m (/ll, om/1('S, JI/U.wt!fl.'1
'MCIo fio.ll!e ""UWII mU,\".l/U - /(aplllllIl<I.",/ op,"lIi/ 11 J;;lltilIII'I. II1J"
lIf'IIIII 11 f 1t1(11I11IU, /J"/IIIII/I/1I1U Il //()Il.",'III(Ol/rr.. J/{If\f/t' I/J<r
vI'I' JntQ(1 UJ/I . / 11U.~IJUIl IJ IiIll .'/ f!.I.III"U, Q/)/lfUO
IQ

'~.

II./Uu.-': CIII!'/'m'()fJ /Ul,' )"iJo/f/IU.

BENEf'AcrA
II'l
.

1 r066t:J'I -

f"ntf )'t'tt.JNt7IfJO~IIII UIIIAl


A.~ . Jmo ('l"Y/ltll6eull ntern
NII()""fl,.~ .//' .I 11 e.lucm ftCl'X ,/ ",,,. .:u.

1.

Ir<iK crlCn (, . - ., 1939,

16S).

ft Q(~. t./ 11

()f;puJ.,

..

cocmo.~lIue

(}

nppot>

f'r1liffi

tIp(J,"II,

'Ullbl

enr/01WJe,,,,oe

m(/II'

(hel1um ffllln;um t:ontrll

rnnt$) .

. II"II, "-nll::II Cff (11 ".:


11 . . . Kopc;i"oa, .. 1913, . 1(6).
, UJiJeu.VCb lI )l(Iuemu mp)'f" fJ)'.fb<'upoZO pocIIemu

l1Ie,f" mf)'ll, peorme~aem om /(CI(J"t/lll mpOl1lb nfllWIU


npumuet:l(oU ,wOpa I II IUJ OCIIUflt! .,u,IO.'O / flU~UIlUJ,wU,
, JUlI/ hellum mn;lII7/ on/ n$ . .. 11 ,

HIIWIJC 8 lI OII1 (. . 10. . 361-62).

. , - . '" t:),. 111. I 1862 (Co~ .. . 30. . 2(4) ; . 3 ,


" . 3. eCllall w./Iu, ( . . 3, . 476); . ,
1" c~a:oll ~ (. , . 1, . 2(6):
0'1

Jt: c. an (., . 23, . 3(9); . . 3. KlpbC~


( .- .. 19S9. .
tn., I89S. . .

728) :

.ne lil

~c

Crp)'KON

AIIII c)',llC:A

entdicite ! .. OCJl 8!
IICCli:ll l1!ell .

- 1t>ef1lm :) lIern .KQ:t. 11 . mo U/lO


m .

- 1:)

1, .
6lJl( 8u. blU, jmpo ('ll

'IU c.wepmb.

n"
enrdicti

" II.

8a.wu.

I!pOiIdy

8nit:iJ!

, .

6,

202)

oeetl II.

bt-ntdinlltli

. zo/

'/

lJ ycrnx. t: 6otJ. uril

crrlfO. 011 mlllrJl 6JXIt'lIue,w


ft:I(UIIUI.',w

It 60l' }14('t:/J('1I

/10.'4 rt.'pe. 8enlXfit:libl!n('djan/N. , II


Il ( .

19S9, . 188).
lknedk1io Domini sit t'ObiSCUm

art-n.e

.
.OCllII ., IQIIICCIL: (1 ,.
JW IIIbl -. !IllCt:'!- t:II{JlICUJI Jln r Ulft:NI'n. -
(,." .,u , - C.,u6bl / zo"o.w OI1/IJl"IOJI )'Icr. - Cl'lUJI
ila.1O ftul'JI rmo III . 11 )'J_.I It / '"(JllII .U/lit:l(.
. u, :m ul no fl.w)' n)". )///0 CIlIl(/ n""n ;
6,Iot:lf(m .'4l.'11H. fkn"o.o zllu.

- Betll'dicl io Dmnjnj $il


,,, leCI(IUbl.'4

JNQ..We ll"t .ll,

110

~ObUCIIIII . - ru: nlllII. OUII.~H ('


tIJ1u.IIIU.'~ " . noc. /II (/(/.I/n.

11('

, (, .
mc(8ctl '"

k!alitl

a5rr.cl(.)

19, . 11 4).

111m'",,"

e!l JI .

t', 11 ' Il""'.

- II 'd ,
.
8 . " )' lt, 633-636:

bene

06

lIX,

11 , 18.

racee 13ld (m)

eSI periculum
mlllc roicere. - Qui ,-? - Scies.
" l si quid facias, benctlCi(um) Inlcril ;
on si quid Ul l fs, lIetal(em) ;reti l .

Q lum

101

HENEFlQUM
008, ,,?, 3J.
? - llCIO. :IJI0Y . 000
; , 000 ocr!! 8

IkoneIicium IarrOnis non occidef"t ell li -

'~ n08t'pl l'ptmt'U /fUllU.W N}'I/ : ()// ~II


mtlQ6lU I1JI!N. ~n npllU.1 I' /IO omnmJlI' po/m u "
'! Cn)'CKt. lI

.'Jun.

lOf.'f . ~mO ntJa )mnm oI}'UU Intll~

fl IItUcu. ( wf'tn IW oucu:1I : .tu.

(, . 5, . 300).

11011

occitkre.

ene

p/acilO

&MJidllfl lutrOllU

, .

ll .

ptl!cito

uum". orn... nu.fX}'I'N ..


pro!esJn. bmf'
noOJfJ(}'I'M .. - ... ,. ll .'ObllI" . l1 .... . . -

, ( ..
-

qW tl!tuit, btnr

1958,

389).

nxit XOpollJO , Pl'

l te. .

, t.Ie ") ,

111. 4, 25 :

mihl, bcne qul latuit, ... Ixit, ! inlC.l


Fo nunam debCt quisque ne su m.

Jl, II Oep, , 1(1"0 " ItC,


./ .
!l " 8

()..6:9t j31lI)-, lUI 8


(c.w. Nec v i xit ma l e, ! na tu s m r i s qu

r r 11 i 1)

B iic hm ann. Ge iigell Wone


Is .d arndem "pidem mdtrt

t,l a l onHYCA
; IJI .
li, , , 20, 2: C ulp<t enim il la, bis ad
eundem, vulgari reprehensa pro\'Crbio est
- 38CC11i OOf"oopIOO A.
.

8 ll ll,

Bd eundem lapidem

OC.lllt , : TJJ ut tUB


ofenderes

010fiII Itt.

culpa

. t1PIC.

E adem c h or d B.
qul eito d' . . .
, 245 : (. bo:neficium ; dal, qJJi d !
celeriler bl.a ll0t.4 ,

_t.

, .
&..., rrpoc. , .w,,,,, lI 11lf' ""
, oi"mul1l" n "'n/ dinlrndur,inn ,,akn.IIY-lluOt, nll" no-

8m. ....

npor.

)OI" >DI:IIII"

I1pIIOU1il

,: .n CO'OMtIC'lI_

.~ " ll.I, II Cil:taIlO ).';' 1!<1O:" (Mono.l;a., 11 . 28 tJl.).

I taII3~~ rul : " IICb t:1Q11 ltll " :J.II~OICJI ocar ....
C1I ll8II : .tan por ..., I blClC331U1 ) r o. rOO " lln' :~ n~

"Cl"OQ! I>JC!I IJlII 11 lI!\Oll CI,rn. :6 II:'CCnlocn,


n

102

1 1C1I ~ioo;ntl>

pet< II .

BONA

.w}U.If mo >III . m(. ""' - Ht'"~.tft'HH(] nO). ,.


Ul/'.V.l 11 rJ .fOfN"IIt'M Illl(J011.It'IIIIU. rJ Mp~. " 11.111 II(J4~. I1.'
. /I .u . u " _. t/CnfJ.""Hme. III(] t ).' : _Bi.f

,iUl.

qHi cim ,Iut~: . . - . . B606 21(15)


r. 29 ,(. 2. . 411 - 78).

186 (.

'" ~ita pIIIttnt 6 " 08f"IC IlpaBIICI .


iitllc. .

',

CPOK~

~ (<<II -d II')).

365).

I~ IIOCIl~IIII "'Jcn :

placuil .scmel.

dccics

~ IIJ'8I 8 . Ili1~ -

repctil~

p!itCCbit.

ItttJ!TOf"O .

Decie s repclil a rl:\ ccbi l .

7flt')lIiil,m{1 IIIIl'IIfJ,

1" 1t' "(lfIlim't' 1II/Cf>.VO "11111""/('.'/ BUIl


rrit"nWf'II(I 11.1.'/ ",'() . I . - / - 1) .Iw{'II",.'mml> " .lftl('.1f
r IIf'l(;('t'.u " 11U.1lt'f"1U1I l/pt>fibInlb )rNr" 6(>" I1b/tWHO lec"",
Ht'e" .. - 2 } m..iil<l II'fflll~ . ,',11> 11 tm1 .. 11 - }
"peil",m~ &. III . ~t'I".III' rJt'PO.~'IIIf(). ", n" )' n/(' tNI .1"'1(','0

'))U (<<. , J't'

111' n" J".lII) tl"Wblt' nlI'nW,' l'mtlu U j."f"


.".".\' 10 4()() 6 . .. #1 - 4 ) moflbl /"I(),/fJOUn"
IIt'".It'I 110 ". '(,lIU 1/Ult!III"' r..1'.I1I1,' purnOP!,"'I'.~ .
,.t/(N$'oi,t'limt' "(t' /1 fI('{'r.l"lt> 111>1(1.1'I('"HI<I(' fko",' t:1I'I.
j"(' "II(:U.I u.lI 06 :. UJ tJuu . I hi.f r('{',i,u !,'n'!
wc,w .U;"'IUI r I!I J"("mu cxupllt' BlIlll,l' ."11(1'1/.1' - I!I M .l b/t
JI(I/. .r.'U rJ>f ofHJI<.W U I1I." "fW.W "PU.'llnr.I.'I_V rJ(rm

6u It'l1Ibt

IIfflmHb/t

:rlIf>r.'().

2.XlI 1864

( . , .

B~

,ineit.

..

8 - .

st "inc:it in

,tll.

IICJ(08.

. 3(0).

5.

)J(JI.

: ;.l

1'01,

.. , 0. :l8 . l .

, 94.
. , .. ,

111 , 85 - II.1<l IIJl :

~nim05 inimque lwim qui a:lera


lI*J1,3 . " 8 8 te !

Vinc(e)

vinCls!

ceJt

HHOOllle. Diclion.,ry of QIIOIIII;OO5 (dassical).


ona . . : Ill,'t)" .noR,
: npomulm#!. 1:1 r i d .
(' ~um.'I. U_' ...._.I>.... Ul( {Bu., I>.'t'"" .v U&':IIt'..-J (',
"".I'('''' t' IItIO,1I1t' bon fidt! . " ( IIU KomPOl"I1 .ll pu. lltC"
"'''"(lllUm" I1.' IJf!M(!III/ . IlJl '"f./J/m" ,' ,','J7I()cmu
Ir u.'.'t:I(U _ AlIge('ifl(', . )
'!: m, 11(' IIUl' Iif!M('11U
lJllUm"

"J-6I1UN()

om

3IN. IlI1rUt'

MfJ('U

KIlU.'U

U.I"

U... ./

r" - . , 8.1 1868 ( . . 32. . 10). ... trt'C"~


.11l11l('f" ~umum IIC'.III'".' ,,{It'((.I' fJllf' mU/I /n fidt .
.

- . ,

11 .11 1868

( . , .

. dl !<" .
. ", ~w:, 18.111 .857 ( .. 1 . 29. . 891: .

.... DllOLCll;II. ",,n.

!rw. "" >1 1..

9.
,...

fide~

32.

21).

.
(9)) : >! .
k N . >! ~ .

&n8

dts .
.
Il. Ju s s triclum.

103

BONA
ona ..

vntn 0380JI .
Sit venia .
80DiS _uspiciis I1 !1t;
.

''''

83IIe l13J:a.

pastOris cst

ooi

_&

dcgluba'c

pccus. _

. 061 .
(,

II) ,

8CII 1 llII , I1

"-n. JI .

Harboltlc, Dictionary of Quotalions (classical).

sensu (:
,.tcr 'Im&lias
CM.Pater familias.

oous

U!1

#'

iJctoV

:1.
UI'U

06f'IIII(N.

if COOcI11/J#'HHocb omeAbl/X uuiJUYYM08 l'


ncmaiJ : enoU. ( (.If.71I(lR
colkmeWlocb _ I'OfJI'a. ieIe

6ytkm

aniJ, , iJCI' oopeMf!1IO C}'II!cmt1}/1I' cm


fJU - - co6cmeHHx /W. .mu . n/r
}'I ,

, f. boni pa1res famili, OIfCI Jf. ocmauu,


n. n1ll'l/ . .
(:,
.
. 3]7).

1'1' m/OiJ.

25,
2.
80aus nr 5Itmpct' Iiro (m', Vir bonus semper
. Semper homo bonus liro 51.
Bmi _au , , on.

(., .

liro)

Guinagh Kn,i n, Didionary of Forcign Phrascs and Abb:viation5.


.-e.is esse l_bi. obsciirus . m. "p3TKI1M, .

, ",

25.
Decipimur specie recti.

Caritum noa est pictum

yIO s npmup 011 {/l


: n/1lA I iJblC<ii
f$ llX AJI/)II. COCalum fWn est it11, - :}I'm
D 1IWJ/f!lIb~O PUf1 . . " ,
!. ( . , . 4,
. ]15). 011. . II(W, 60',lI . lI
lI 6. 3(J . " {' IIlic.

#' 6JlOl' 6oJpc~ , > ltlI ~


ll.

--

pm }' ,wJlI,- - #' l'JIO/JO

tl . -

~l}'an Jl.'1 mo

,,)'UU
tW;llu.

104

IIu.

Cacotum nOi'l est pictum - nOnfllWl

. (, .], .

, ... (, .

2,

291).

]10).

011

LAIOSUS

c.dmN

yictoria 8 ., not. .

UCHoA

f+OCn .

no,

. " /III .
lIC ll00 ttMlC,J10 npeaHMA noeHHt:e 1 pt.e
' 18 , , : - ret:Jt8
. 3!ICJI n. )( 3

n.e . 8 C)l' nIICII ltllC .


n,. - " Ileptllae yr. fllt " lt,
ettoM OI: n ..It (279 .
. 3.), OC1U1lt : at:8. . no!.
C8esarrm decd sbatmt mon .
- . JI C/lOBax HMftep!l mltt : Impcratorcm s t an tcm m o ri opo rt c l
( . ) .
-- .IUl JII ilA_v T}7'lflIlJU nmlJl 9-txmlfJUfI1
06paUAib I!I cnum rpoilullut'. f> mQIJUIl(
l!Ieplftrl f1 I!IOI ml/"ml!lU. omo 6JllJ nll3~
I/WJil . UJilA/W ?OI!IDpWlU: CUnllem 1;"' s/unlem ;!
" rI1paypo lII."e t"I!IOlU : , U lf IIUX 6.' {flU

8. . . 11 , II"11! TyprettC88 (, . 6. . 349).


Csare "dIIS C.rsarisque (crti8t1D Ue1aplt 11
.

. Quid
r o rlunam

tim c8s? Caesarem v chis Caesarisquc


/fJ, 6. "ii'
II .ocrnoerfll .
~IfUoU 11 tlO,l1fbl.
6}' tfl(P}'? TUI( l

8.
.
(

6oU.CJI.

(t./ucrnwo

! " W'lf ;
3J1I Il/!JnU,, !

. . ... (, .

2,

11).

C.esu, moriliiri (! utaI . Cacsar, mo r iluri


sa lu tanl.
Cw non sa.,a &nmmatkos It08.
. N" Caesa r supra gra mmt icos.
C81uoit85 ~irtUtis 08Si0 IJ - Q " tt1l .
, IIII , IV. 6 .
rb,

Dictionary of Quotalion$ (classical ).


c!it Inlmus r..riiri .nxM " , HClI01I-

C...... i1iisus

811 .
. ocnlI ....

XCVl II.

W(,u _ "611 OOU, tlCu n_ue


~o 60(/11('. OrruceuUJf, llfUII. lt< Il/U'K}'f1I 1( 6}'() ;
JfUum U(" orn6ocu ocnpulfUum" fIfIlfUMUmt> . mo
('("", rIOI/UII I(" . 6}' . .!foR u.
~'r '/{/(" (".., IIt' 6}'il. u/mil ('$/ n; [
n i. " ,,_ IIII
l1: 11 (OnbIThI. . 1, . 20 ).

Lial

(.110"UJ1 ~""J ..:"Jo

decd (.. noaeno)

O>te.lIblli '-5US

ulami.

10'

LU:~IR

Calumniiiirl.' .ud: wr CW. udil.l ea l umnia r e, se mper


a liqu id h aerel.
Cal,'itium no ,itiurn. !<iEd prudentu.e inc!i(:il81l u . llll
I. :1. CII.ne

I.I ("."( .'f :V pull // C//(}f'// nU_II.'l I/ ,.


l/t."Inrl/if".~ I/eii "0.111" - - ocOOelllll...O. 11(' ( 'I<'II('.W n(//In//,.
1/0 n/)-."(It'.")" lIeOOb/liml<'l('1/I1O fI{Il/f/.1('1\lJ1I1I'.,blm/o t',fl('t.:U. KIJ ("1'I) ut:

//I/J'Y

lI"'c''''.I11>.

(',00

lmm)'I.I'' if>rl".~p.l" 11 'JIII.III'II

C/1II/IJIO.l,

{t"

I"lll.,/;('. - - c6em. lu-.lf.' 60.101'&/ .,: C. ' I','KlI /II'pei'. III.


,,(/ IUI'I'lIN ,,' . IIIII , l bICW/U IIn'lIll 111' ," m ,,,1 11 . I{mm
fl<J(1"l<Jp_~nth .1I1111I11I" 01' ,'0611[11(1'; Cu/,;ti/llll m e.ft ~jlilllll :rJ
p"Il/l'nfill( jnJif:i"1II. ". . 11 , II"J fp<l I
II) (, . 4. . 463- 64).

.111'111/0.'"

Canimus sUl"di!;

)II_

" . I' . ,
Nim :imus surdis, respbndcnl mi sil\'3e.
.

IC.1lf

8:
..

"d)) .

, - I"'. I r " , - xmll.'f

/iw tI.IH nrtl,o".

'1,&/ .1"':00"01/01"

6I',.'1I c.I... y . (OI;..'III/(' 1/0C_ 'II/II I> // I.'I'tJt, 6 l1'


6 ull Ii!t.'."JII"' . 1.Ie1i. I(tI/ltJe ik:///Ufl,1lf 6", //10'111&/(' -

ilelfll.~

"

I"'{1fI('IIUI'

y .\lv.f

)O/l/X

npolIJ.~.", - ;m

~'lIrl/is .- QIIu. , 1(111"1.'1>, nno. l.~ e. ,lIm/> Ju),em"u , 1I0_I.YX


rVf'U//II.... . MotfTe-. (, . ,

1955,

Cl\ni!>

1,
1\

88).
non C'IIndo

. . ,

&. (!l)

canis

do.

<l '3 ,

(<< l l' , VII, 32) : Canes,


uod lalralu signum dllnl, l signa canunl. ncs appellalae 6 I !l canes,
, II / (l) 1l >. .

ll

I IOII

. Lu c u s lu eendo.
Canis rimidus yrhemtius larnlot. quam mordet JII<I"

YCieT.

1I0CJ10 . " 3 11 ll (<<

1' A~\ecapa).

VII. 4. 13.

PJ'CCI(. rd roOOKa YCieT. IP<l" .


Guinal!li Kevin. Diclion~ry of fore i gn Plira
br eviu li o n s.

H~

and

C.i ntabir ,.eUlis eor.im btro.w ,-iator IC. J


II . p3cnell<lTb II .
, I'llot, , 22.
. Nihil hllbeo, nihil ti meo.
cmllllI /I)// I"m. 6J'dJ'lll OUl/lI(I}.
I.IptNO ql'tfl/O/" _,' . "IOf'''' fIllII((}III,t. 11.\111 )II nO_ IIIIl"l' .
- & )lI III'''f1UIj. - u)/I./ &,,,.10. - //0 .~ 1 I"tnUIIIIII)"
IfeI :

E CJIII /i'O tI

" u/l' //lIlI.


IIdJm /10 .
3/1/ M'fe, ). no pt.

"'"

" I( }' . conlabit I'O~U!.


( :JeIlCf}-. -II. ll , apK/I) "" .pQJJ4U'
H,IU cmoell . 6 tIOtn/utJQm IIllM. 11
II: . pct:aJI eccra (. . 7. . 102- 10]).

BItJ.

C.nlus

t)'CheU5 ror-.", ytlf!mp. Ii },:. nqwrk)

llJl

II et'JI .

. J"3JI I>.

" 30. 7]

(Jctt

.!I, . 84 - 85): Commemo....11' ,,1 cycni, ui non si ne causa Apo llini dical; sinl, sed uod
di ... inalnm ... manlUr, ua providcn1es. quid in mone
boni sit, cum cantu lCt vo luptate morianlur. Stc omnibus bonis
!

doclis esse facicndum .

JlCe.

'll)'

no

K-d

llw,

. , 1!, 1Il' ,

,-

rIOC)'IIa

. , , 111, 2. 6 - :
lII tanquam nea fuit divini hominis \'()J; ! 01111io.
I(II mt ...tttII .
. . Jl., 41, 1445 - 0 IIi! TPOIICI(Oi!
. R , : .

l06 . ),.

C.pil. demlnutio "

', ItCl(II.

np;iB.
11, :J8l!: (. d . max.ima)
(. d. m U/fU minima) "lI. .

"ullum

Ul hOJ,

( "r), nomo

J('iutil, cp;I;!. i/&/. " IIJtJm//O. POmJ Jlluer


(/m1l J lf"iot)u<' W!,/O/JeKQ. lI:J4jecm/f(lli IlflI. ,/.'1
( /fII! Ul'em .. . . 8, :

( , ..

1911. . 2, . ]2). {. . } CIIA"'fO K~

IIII1Ol/(lA - - u - - }'I(UJOtI. nPlloR 11 6mR u


"l!f 60) I fl'r

11

"/l

l1f(mtJW!O(OM

pU_'fer/UU

tlf!npllllo. ./.. ot'}'Cmllmb Iflf


.":Ul r/fl 11 r/f m6u 06Wf.
'/UIlU. 011 //1' ()f1II1t('CR mo lloii IIOn)' oij
1'//Un:uu ceoleuuU - ~oeo cap;t;! demjtlUl;o mio -

l'!'eJoI(,

.lU YX06IIOo

).".

:alfU.'1.

l1UX

~O

//

Iilll'

:Jmo

.lfCh:I7IO"O U801t&/ 11 J6puu ., aJ :umantJ


llmJfntu u. I~ on}'o(~MX /10 WIf}"
. . . It, CepreK (, . 5. . 264).
n.

i I;s).

1911,

" , .

~.

6Z-6J

( .

Re.I;l utio

Captalio bmevoRnIUr.e 8ItIC CllJl.


ti: .
(tcOltlC . ', 1, 5) IlOI.
'Jaa 'l I!IC1)'JIICJl C1l OC1ll, s.i bcne\'olum,
allentum. docilem auditorem fecerimus - /
Jl ar;!r, . 8 .
Olltnmu.II INlm11 ntJ. fl ommt'm8' oIiu
11 /UU[lOKIIX mtlI' 3{l//.. f //elipl'lI)' I/08(.'p:r://(l('nl/l"cmb .
r WmJetI1 11 )'('mfJI.'fi!O/ ItlfC nJt,fl nt'Q-

101

mu - -

lJ

f!mu

noa.

CfJ

rretwo

/1 ,

JIli beJU!WJ{l'nlioe. , II :uu Al1Ilfl1tJZ(J


Ifu e6am, 8 I(OmopbIX OIJll , ",
nm//I! n. AQlfdmUZQ-(JI;. u fJ1ll\
}'u l1pulfu-nol 1/, Q 11 d )'

npeml' ,

nm MeI'IW

(!IIpt;J .

/l (., . 1, . 82-83). O(f1U'pceue


IU UUlJ.Jlf>II np Il{mU :cmasem n.
ml'<(N! npt!lIu U - /(tlI( cuptolio bleWJJent;ae,
/ llt t1 l)-'ln UU/fUQ. . .

113

9JV (28.111) 1869 (, . 30.


- M/t(! .'1I11. ...m

1,

upuumc!' ( ueJIU Mn~uomb IIl'fI"ooM


lIIefJO QcmaJ

uoI/mlllo

80).

J'cmll

/ nl('I/ . nO 1It! },II(l InfZO

"",.

.Vi'mu,

m/u .". IIpOl!.

I!

/lCtIfXJliWI

: 1/i! lfJ ll

n/ntiQe - ll , m 60 6C!lJ(OM )'Qe Cl( .


. . - . . , 6.XI 1856 ( III1Q:M.
, . 3, 23-24). ( lJtJlffl! KOCffloMapotIe
CCbUfJ(e 6 CQpamot1 QA l! t1 Q om fflQ
, nOl11I'Z 6 U1l 06l!mt KupWlAO R.
R Cl(. 6 tIutk caplutio f'f1U!m, w zo lll(tJ

6 WIU. . . , 80cnI ( !\ . : . .
I (lClIlI1I. . , 1958,
.

1,

166).

Qtlu.

noxoo.

t16Q1I

6I

wnfJIX

uu

&!Jent;u I' , n}' .fiJU//U, -


UKm li 111' . w om li nu
mlI1I zJ/l 11 uzpocmu . . .
,

eJl '30 ( IG1 , . 106).


. . ", .....I( JteOJJOIUI ( . , . 3, . S)4);
.... . " ( . , . 4, 3): . ,
Ii w (., _ 6, . 105); .... 6n.r llO
. (., . 6, . 477); . . - . . Or,

28.(16.)11 1864
.

(, .

mortuum

21,

2,

432).

ll JWI - "II -

1I0 Jl OllblTOB IIp(1yK p(l

"

Jl,

ne.

t rno U li, I
ut' : npoIJf'CCOM Q;Jt'lII 6IOml1O . Koza 6 111'114
ZQCQ n" ., :II//, ptJ// IlQffIlI' //
JIII

mo,tuum , IJn IJ I.1! Ol'um:u 6.

&/m, I/OIJ! tJl!Cl,.;. .

" .

r 11 , HeMelrIl.JI

1l0Jl ( . , . 3, . 15). I(/// li 6 lI 6


nJII ma.r, ezo l':IIQ )' nOUlI li ezo, /
fU 6 t ne 06uu, I(t !
tun . u li 0/10 lI // nf7/0Ill/ 1( 06puIlI/.
.
, no ( ., . 13,
. 113- 14). .. , , I(ozu u uz U(1O/iO.,o oc{JQ
f:IU npeIJpofflUAlJ en OZPOM1I0I' .1u i:t'llU
tJI tkJ lUX /11' //Ot . tzo ulll . - n
If.,U PUJ;8Um llIl! . npllu. U':Ul/ no llt.

10'

C"RMEN

Ile~ ( M~"epy ) 20 IofU"Jf)IItUI ll .- :'nU'./ . fIO(1IIIII


,' IlUptPRle "mo PQIJJIblIof l/.lll!/l/. t/fU:/fO

'JIj/ II~fJptPl/elllle? .!! rntJ . IIQltl


I1/U' Cel<I<II. npelJfJllltlllmC:H .111 :Jl orlUUIII "Ul
lIII C:1f(me.llbl lf:Oo'a,mlio C//l)(ID 8 ' Jll!t IfI ;",lIll:r:
OI('ltW",I .

l8

npllpo.w.

( .

. 20. . 36 1) . ... l'um'(1(1fl' .!!umePUU..fucmbl JlIQ.UI.


II(' 8 & . ., t:opUl nrluu m{JOlliU. 11 ("1l.'"
" n 1f'1!IIU.'t . I)I'rIOf QJl>IfJemt:1I
" I.lm

JpellU
ultl ll t:
u ./ .rUII.
. J( 8. HCCKOilbro 08 HiltlJl!M II811 1.
. IJ)8 . . 1. . 7S9) .

r.

. M a p~c. OCnOIll r (CO"I . 1


14. . 643); . M ap ~ c
. , IIIIWJIO. ( .... . 3. . 297 - 98): . ")'I h,
_ (lGlttl 1 &::nI~I~ '1>0:\1' ( .... . 4. .
H O I. "!ill li~'lS milit<l nsot ( .... . 17. . 82).

Ca put mundi

23 1);

. .

Jl .',,'

MJfpa. . . el,Tp Ct! .

H U1.83 lt11c 81" l-lU "II ll .

.1If/J" ! mumli. /.1l (Iblll 6 Jpt'flllQ(tlll. rn


rn~OfJ'.'I (1(l 1'IA0u/fOU , .. Xpu.lIbl u tJnp'/f>I I IIOrIU'' w .IIU II' illlWi'O n{Cl1I(l 1/ IIl'/l'll . . . ("1 11.
!k'm", ( ..

190].

92).

nncn fllnsum .
t:.,)'f'tn /IU , lll(. no _ )' ttnmI Pu.tfU , r","
opet:}, "riJu I(ru"",,, /tJII!llm ? f'~ : t:nfJ~.If(.'110." ." IItpt'pt)VlellU 1'10/1.''';0.'11 "'1ll.~IIIt','(I {'Ill'" 11 /(,II'/Ient.l' 11

no

ttoNu 011 nOC/lJlmw, l,e(oJf>O l/,'II nf'yotJ . . .

11 .

:t'II!08'! QI'/ (1829-1907) (, . 5, . 120).


llrIe horrcndwn " . IIll ll \:. nI'pC" I . -

'! . 8 il ,
I: ~
D . .. .

1. 26: Lcx

hordi

CflIt . " r.rp . Dtty " """ .


8 1...1 3(l :: pec.i'')'08il '

c'lrminis

1l!l . Dp 113
. n.e8-mu, IIIJ( Il !""
Kyp<lItCB. (l or ,

. m. 99 ] I IICClI flJlIO II.


rO llOpllCII , 05 II :Ja "
., '! ot'lI
ca ni! ambages).

U l

lCklI1I

(ho:d.as

.I,nt. 1qJO.ll mfli!'O , Ju6bl&ll"fI , :/ ", m. /


lIlll n"y 'mputll ,','. ('60t'N! ,,n horrenJulII, 1}. " i,)-fm (Jfm I IJIu u " fllO l/opcmlJD0/11/.'1 ~n. IO... , .- )l1/f) " MrpmfJblu J'k'.II '" nl'l/r"(lI , mptlll."
Ilt/('cm,.,t/UIIUf! , lll ,.;om(lpt).>n. {.'IllO . 11 llLlI noI' 1f''f'.
. "'." ." rl' 'JfI/OII(I;' P,,-"(lU oiJ{lUJ~ romullUpu(>ft.~ltll
1("11. (1 11 rmdIl.1 1 nm,rU/ll/!t II""II, otJ,(J cu;'upt:I\o;:' mI>.I/ ~"
11 " .Ix e II/flO/IIII . . . r ep UCH . I~8il ;.i1<.1 8
" " TePi/Ype ( . 18. . 219). IIt'Otlfll/f/ }'1lJu./11 ml/)pt;J''mll
1(0//' 1111/1' CI'PJlO- 'tmfJ'('IJlI : , ,'111./""(110 . I1I.'Pl'f.'.\"II,IO u .
fJ ":"''' 111'1. '" /)p,I'i'IIX UlIN: noll11mu JIQ of/le, 1111 . I
/>t."IIIUflJU'II fJ UI'K) 'IIIl."lIii Dpenl 11 ." }'lIl. : ('fJflllf't!

""

CAHlNA
n ILl/pDQU rn.

horrendum
il,

1866

(, .

19,

Cannina nUlla tan.am

"

113

113).

ncccll.
1, 74-78:
ilc mc-.ie. fclix quondam pa:us. ile capell<lc.
N6n @ vOs poslhac viridi projCclus in ;inlro
Dumosa pcndere procul dc videbo;
Carminil nUlla C<ln<im, pa~nIC, capelbe
A6renlem CYlis(um) l salices carpelis amaras.
n II IIl(I(~

, ,

, , 1(0I cnu!
II BH<lb, JIill1 NO
JC: JellblM,
IIbl
J)0110,

, 18 l1"
l1 .
fODOpIIT

. )"Jlll )<l

If I OTIfjHI~X " .

.II.'i " I/oocmeu: JfCuy !i /1 . 11 u. 11 .' )'u,

// ll(mll.

nulla

If

nOlJl . . .

)', 11(' n : carminD


- . . ll, 9. 1825 (

.. 188 1.
... Ca'1'limus dukia:

I( .

1,

146).
(e)st

n6sflU1

Qu6d ,'ins: tinis i!t nk ! ribula fies ~1CII:


"II - II<I , , . ".
;l .

, d:a. ,
. diem.

151 -52.

>'

)'
.llell,'9 III IIU IIU tptlR, 1~
n;um noiN.u//um mfCII.WU >/JooUR/I.. nl
)'

lWfC

OnJ/lu.uaem

_1111

1111'

IIUX,

,.,

flCl'ZO 6.1ue tW )'. 11 'VJJ'aIO ct'6R " tenWlam


. 6"(' crmmsue : IIlU no I/U,
H)'JfC'/O I/m,.'9 lIu u ~m If >-""
UIIU. " u )'
pZUoIf : 'mus dlcia : nostrum est (/od ~'jpj.f : cini.f

'

/abufa flt's .

l{.

1, . 309- 10).
Clil'JX' ditm

'''. . .

yenK"ClUtlt

00110

et manes
(,

II ltlll lt ,

Jt .

3I1..
u ,

.. , 1. 11:
Tu ne qwiesieris, scire rn:fs, quem mihi, quem libi
Finem di dedcrlnt, LJlre. Babyl6nios
Templaris numer6s. Ut melius I}uidquid cril, p<lti.
pluris hiemi:s si:u Iribuil Jupplter wlim<lm,
Quae I1nC 6pposilis di:bilital pumicibus
)'hel1um : sapiils, r liques l 5p<lli6 brevi
~pC: m longam resecCs. m Ioquimur, ru gcril invida
Actas : dii:m, quam minimum cri:duL:a pOslcro.

11"

."

pattn . IC , MI!C

KaKoit.
8ICII . 6 ,

. TcpnCn',

Jlcn '!3,

"

rcillllO.

l'

I!blltc
ll

pcii .

MYllpi!. iI !ICM. 1!8;1C)IQbl


I!

., .

I,

:lilLI

II . Ji JtC . lt IICpll

rPII!lYIIICMY
t. . 8",j(~or ).

. .,

1, 9. 13- 16 :
Quid sit futurum cr.is., fuf,c qu.acrcr(e) :
Quem f~ dierum cmque dabll lucro
6: dulces mes
SpCme pu, neq ue lu chori:as.

LJ: .~. 601:1I .


, " JoI ii ,
lli . . li
nII. .
(. . _;).

li, . _.

111,65-66 :
Otendum (c}st aelalc, it pcdc I3bit ur iles :
Ni:c na ' scquilur. q im prima ruil .
onoc :

..,

BpeMII .

I<l8 cera , LJ:lIb.


.

v ivis : c ini s
111' t/fDIO

5
d
! ! !

ulci a : 51
fab u la r i cs.

CS I.

quod

~ ktJkoU-mo RlIItm I r fJ~J,lR tOo

''n tIpf!6_UIf. I 6""10 6", OmtfHmu )")" mn .


dy~,IJ,I "JZOfJ,l . 110 .'" r "f1ibl:1f )'aN'.1M.
.wc 6)-m u :JIlf>. {JQflCeJ,l 11 cf u. ""
"'~ {JQJfU1al: clJFpe llicm. 1/0 6" I/I'. . .
- . . Jl3 , 12. 11 18 19 (, . 1. .
II}(I).
pUow /flJnOJ,lUIllJf'In 6pl'lINocmu eU. Ilf1J,l, c_pmu. :lO
tf('IIQC ",ccnto mo; .. H ClJI/O.fb - 06 )'ncutl>lU ~f"Cmu IltIC"l'
/0. 3ll. d~m. . . . .)l1
tt 1! (, . 5. . 110). ic ClJ.OfblX JlD811 mn
.1fQt'

ICuW

)'J(QlJJf

(011

) .

IIQ

6ym/{y I 6u nJ,l JUIf.


) nftl. 1/0 /. ?

11 J.

,. J,lI' npu paonII (N'mtJflJ>f~1f POXlJJtf U:IIIU.


/{/{

(Wem)'f"tn J,loU //{ .. Ctrpc diem uam minimum Cl'tl/ulo

PO.ftl' r o" . ii
( .,
.lCr

1949,

_lIf'r

ett" l8

/Wfn yullCllUlf. npt>Pbl_J,lW


_u 3aJ,It'Q1/UIfJo. nOnJpall

65).

'11

CAaP[N
nr_ 'I('WJII l c~ :tmOO nllOU J)oikl.l, !JONlOU (' 1.1
/ltpzul.l I/~nI(JIII.I nrp)YJo, ~1Iot/lii 1( ltIe'Vl'lO 1.1 m.~
onrtJOO ynrpa l/(upy1l.lnr~1I OnlI/llil IJUxpt>
. nr 110 uzollll I/{r , I<{JOltle AQ(Xf': carpe dienr.
l', tJllbl (, . 4, . 329). I'.AOfU'I,:U
nr. I 1.1 ./ 1/ U"IU, 06. (' m",_,D,
pn 1.1 mf' .II('1"", OII ikl . ('.~)' ,- OOmopD 11('1/{.!110
IlopDIJ-'U1'I .., 'JmO. " )'! CDrpe diem. l Ii/I.

1/0.I)UIlU1/f. II II),. (', 12, .


PO"'~H II, , ..p!lNU (. .
Te .... ~pell, 8pruw ( ., 1961, . 1, . )60 ).

Carpbll .18 6m1 p61es lt


r 11 ii, .),JI, I, SO.
. . .

11,

~.

103):

27'9).

Jl.,II11

IC.

, 4ICaPKK *:

ll .

11

o~,

)' oli:

celi:

:ttJl,

ll " .

Cartl8igo dtlenda tst

(nr.

De l enda

51

Carlhago)

.! . .

CItI. Cel e rum censeo Carlhaginem eS5e delendam.

{("ppur

nPUJI(}C

Apcf'fI!fJ(J!

si

ll'(' ..

nolll.l.ltlu .

tll.ln

e#lU~'"

CI.l.ltlIlO.AUWCKOO

f'f'
xpaepl.Icm.

u .. rtlg dell'nda
.

5, , 142).
Casbi ()(, q.. m nfmo

I'Sl "

d111t

! 1/)'6J/UljucmIu

iit.l.I I.I

K(}//~1l0,

6",

ca.llbl.I/U

11I.

(, ,

rop"il

t::OTOpol!:

MKt::o LIU1CJI.

J, 8, 43 - 44 :
I,.Udunl f6rmos:ie: c3Sla (e)st, quam nemo rogavit;
, :;i rU51icila5 vclal, ipsa rogal ,
. ! . Ile ,

Il, . ,

IIOnpQfIO )', )' ,


( . . .:troro).

M~ , .WUCCUOllqJ-Oll.lUlJllW/ , Qtlmop 1I[I"lm-


IIX 'I./f'Ifu(J 06 IICrItlIfCUX IItIDx, . ).~ 06pnl/1 IJ :mJllt D cpec~ fi6f'i:Ol 06f'cnrIJD. ) 'mI/ , IIf' 61>1,10 C.IJ1'IQJI , UflllJl 4./U If('JfI,),IfD

/IOII.'f'/IIIU. ,,00 fJl, I. 1/ nOXIID.1lU e. IOJI I)pWO


.If//Olot! 1/pt')'II f?Uf'IIO. - - l....,,/~mIl u 'II.I ".t:ou 11 IIQI
~I/UU QtJ}uu IIt'fCl/fJoU ",,,,u,, : CDSID II/l rOgD"i"
. lt (. . 2, . 385).

Casfigat ridrndo mon:s

(m,

Ridendo cas li gst

mores)

", TeaYp'd t:: ( Comiquc) .


80lt _ l )' n

lll (Oomi nioo Brllnoolelli) . lt "


nCI( nO

112

(XVII

).


}",:rnN,

11

UIINX

n<ii,

lU

IIr

117-

""" /(o...,ewu. ,,,,, , nOQAyU. "lII /(}


:mt:fiaa,

nuc

nrpo

mamow

omupuozo;

)1""lAUcmw _ AU~pam}'J. mo mJm{J.

, _.
BeCJ yuAUI!.

1("

zh

1l<l&l'WtaJf nO,WQ OCNf!1f&IJfliC ""


Itfu cwligDl ridnldo .ol. 11

3 k. Ul. 3Rerrocn. (8
:

I-y

) (.

24,

317).

ow

_ _oU

KO~UU, omofJI ctJStigat ritkndo mores, npe~J'4 U.:J

tJ6.

ecmtlf!f>U "' , eu nur.Jl nt:am 1ft! n~ oii?

. VtpaOf 1UI (n08Jht'') (, . 8, . 286).


am .wcm)"lUA Jmum UJmofl c_ecotrt8J. TUI1p.
m:Jl . C.A)'JIIIt'W" pt>& ~pocrQ./I no _ojj

}-otn'UR y.amr ~~~. Castiglll

ridmdo ores. cno

ll~f , u.tl. 8f).lume nQ'jfml mpaU &}.If~pa :


o6ulfIo nt'pefWnOlib/ ullOcocIfuu ptJCyt}IlU!tfU U. mQI('Wf
06paJOM. 1III1IIIIOmII OPOtJ Ulll JoflIII un-

1tImIU.

, ocno (. .

. . BCllrep08, ~ (. l'l .. 191), .


>1: ( 11. , - (., 19n. . 114).

cashco

'

quod odio

:, d

quod

S.

1,

amtm

205).

100);

ll , '" llell, , .

{TfJ(J/rolA) f/lJmputJO IIQfft'IblU TOIAY


U/ofQf cff' IC6~, n tl'*1A !1pQ1C1A

tlpuJlfefllln1b ~ o<wID/J7IeIof: : : Casligo


( _
qad odio hDbmm, sed quod lJIIt1P - UQ me6/f
1W11Ot111mU, AJt;.U..
. op.l

)l() (. ., .

casas btm

2.

94).

il , t: .

)'fUlWI ytlUCIa IIf'cmtI a.J 110 tte coJoaa


l/i,
~UJ
"pJQm .JQ Ct1SIIS .
. , . (., . 9, 435). atm01f

uU /IJ_H POCCf,//f ~6JYm, 'Im061W fJ~ Ql(~


}ffQrx!lt ~lIetJ, QlnIl3.a/f - fI "~e pocc~

mom .! w lli. , Py<:cn. no:


welllO IC ( . , . 9, . 169). OmocumeJf6O }"anwr

'10 ~ Q.lJU'4oU Jl3D.rpm ~ IAbl IJYAIlWIA om.tQrl (,.,. eM/f fI

Iq)OeM )'De L"4IJ' ; )

mo)

0080JIJI N. J 1Wed ~1o POtXIIiIcJfoU ~_rfJlWCoU


PafiOWU napmJIJI /898 . ( L"WI'Y mo n}"KtJ }71 OfIIItOHO.w-
n_ fI fIOlIfCD.X, tJa)l()UXL"1f ~A>I efJpeL"KtRO "PO~
puow. - , L"AnJotJameAHO, 4IlW}n. K~ .ocmR

m jJOll #1 tlept!i'OIf). . . 11 n - . . otJII>


, 25.V 1901 (, . 46, . 111 - 12). 6tJu '~ &z .
i Rmt>

JCOfR tJIuo,

a..w

omJqJbima fl ttpQ.

HKaoii ttOOiJ, / 'IQ ..

II -

3fI'IO CQSIt.J

CJileprm,! QR

lli .. f''I/QJI ~/fUD. -

otn r IJA/f

"pumynHWI. , .etf(.. 6,. 165-66).


J, /lIIUCaaR a.wPIIQyeM , u. He06_oimil
YClleX. , 00_0, _Hl:UAOf;. WI'IO 6 IIQY~114JI ucm

<ljlf. U IW nq noJl~ eii. - OL"....RIIII


a.wlllf.! - flOL"/lllHY" MacmQ. - &m lUUI Ca.rUJ ...

11'

CASUS

II (. .

113

1,

332-]3). rpt'u.

rrp-

II~ I"/(QJoaI HrI , ,1,W:DlO IO.WDHUA 6lflJ'


/IfOl If ozomOflADII/}' di _J'. ,wU 1_i1 1trq.

rpz_rR' &wo;

)mO

6 ~lI {' lli, rotIq1rlfl

,wOOt. m06 _ptm OH/lluiictN 1/00fI CIIe I


lJIIlJllm. 11 omop I1mJ11utJOAU "pfn4meAU. .
)t "JI (, . 13, . 242).
", TypeUntH
, T)'p'\~ . ( ....

.
,
.
.

_Tpwfa

IInc.

11
.

naJ1l1 II (.... . 9. . 282);


9. . 147); *. lltC'nl

poot311tJICII0f: 11 II ( ...,

I S.

...
,", - . ")'. 2V 18S9 (CooI ., . 29, . J44);
- 8f}' , 29.IX - I.X 1891 ('l . r. 38, . 138) :
.
I!II - . . qll. ]1 .(19.)1 1869 (. . 30. . 24):
. n r .. Orn nOCCU/! lIOnOIo-a.JIllWJt pe1nl

405);

, n"",1'I 7! :J1ICC (fI6 . ]871, _ 1St; :


PwuapcncR pou I loO (. . 1966, . 1,
. , " .. nOJlII:08 ( ., 1935, . 104).
"*5

,
.

2(4):

. " ItIlpW .

*lidi

fWt lICf','O iio.bUe (7!Q("u(1O ; _ IlI>Immt.f:Il 11


~ (n.ui.I .'{Ullf':llll (0$11.' df'l ic/i. ;rN nopo6r
tlUf".. . - . IICll)', 7. 1867 (. , . 3 1, . 250).

Casus rordrrls nii iW, . . ii , I1 pt1


l1 ./I)' 06: . t) .

ICOTOPOM

. '.
'lU cnot:OO, J r Qr,
"J()fllU~ tl08emr l:m . if1WS "

"t'U"'" /J6~
"POmufXJLJ (

- :mlO

ff .wrrmo UJ (lllllleU {2 1 ./ 1851} neJWo .. . ... "~:um. '11110 )U lIl IIOXOOllfn(1I tI


moJu lloU ~: ~

cn(~1I tI

'11110

CIL4">' canu /Ofi1eris ).

ocmm(' IIlNlIW ()-

mr fl(' 1w ~>~.

OI 06I1lI#'< " ~"QIII1" (}

tlOJid1

opOl', nr ~otl-nOCfWiJI/(. tI 'lt'Af Ol/U l


At,f' JQUllmtfCV_, ('1(>, fIO{"bllIQIOf/f('lI 11(' Il

'1m06 tl fJOUI'.
. MapICC. u "

lOf'

(IPf'MII

n.
. (" . , .

/lm('III

.u., '/;; if'

'1Otlf'N

[06

JllQ

9,

nl.

npeompaum,,".
. 148). pIJiJ

ouetIl

ml.m(u ""u/nll. ' ..' fU'IU.

UtlomllblM/ /W

""k08Q//Q .

Tau.l/

lfOli tnIJI(JA '- u cupeo npllt, y~


{lIOI1pot1// " Y'lf'I/UIl n,m. m . ~. II , "Pf"
-fenloii no.o//Uf'." ef)et:l'blJI: aJ~u tI lJ {JlCIUJI/, U
lIOp)'um 8 aJJI/.J('Q . 0"0 UJ(1fIIO noc" .- (1 tIOrvt:tJ

('IJJ/('ptJlWI

'osus

/Dkr'-s

II~

um

r,

nlqlHII IIOI(potIutIQ mo(OtI. lQ f!fJU06pef1WJlQ 110)0twJ~ Ctlrpx mo >"r_tIaQ t'fOfO KAlemeAY lIau
tP060' lU m, KomOpt>lr 6"
>''''_ IJCmpolfOlOtl lrltumypy c.ouX co6tJ'Ie. . . 11 11 " ,
. aYICa ( R, .

8_

I,..roi'isus

3.

. cnR

323).

C./I)'"aii.

'/(I. J,'(JJ. n pelua",,, noofim,/t' tlf -'1('11'1 ,


1Q .uofi' .\f~}. (l01II/Q tl,,,,1 tJ Jl/llm r/(J.'fi'
C8J1ttIllU. i./tf! . IItKO.'''''O . U38i>cmo, J-

'"

CAUSA

i"{J 11l'f!/0. Ill U tX,. 1n/fu 011 I-I/I


/w.)'Ut'm. (J/ ,' 1I{J.- m" CIW:Jamb ,

t .lI}'

ru.s impNHi.fUS, "OJ'a (JJ Mf'II/1 ' iibl.lo /f./llIU" .WJf'.'O


6~'IUI. MQ.'

",,,
(' 6 COfJf'fn.
, erl MOIITPOOC (. . 7, . 393-94).

Ca li(ma .nfe porlas IC,lll


1 lIen.cI .
. Ha n n ib a l ad pO f las.
rr"/~1 - - 61!,
tI!pIiX.,

mo

roikpOI//Jf'

mo

f'Uf'

Cotilino Qn/f'

Ii

/rl ,

lf 01111C1I0C1!,

t'lJl

I/to

U'J,

roJtn

ffnpu

- ,

( , .

1920. . 79).
C.udinae rurcae . Fu r cac Caudinac.
Causa '.. .. J'II, .
Causa aeq.1 effecta /. 'l cn.
C.usa ellSirwn UIC. 'l ll "'I'III : nePOnP"'Illa .

f1If'nqJf> nperf'JI()f' muf' !If'IIICR )'('OfI'.W 6.rnQ.


/lAff'Ctnf' OI(nlO tm~/UR Rt"'~ntt: ol moQtloU,
/ocnoulI . npenum "nu tI03JWOt:
tnl/umf'IllOC " ,,(' . 011 mm." ' " tlCf'lO npo'lf.'cCQ
{J :m puac "fJUI,
couso Dru.
. , CJIJt (., . 41. . 2(9).

01 . .

ef8dtns

UIC.

lJl ll

" ,

di1aJI

Apucomf'J/f> ZOtum, 8l: M)-poan IIUI/Of'mc )-I

AeIlUII. II yAf!IIt', /Otu f' u, prm


I'//fO l/ef/elll uu .'lIl ,tt'I/U, I/f' uC':JQem {J
mOJ'a,

KOi'o

pacptJf'MM

{JiJ

:Ju)' nP<n. rjJic~M.

. .

"fu

. : .

aY'lHbllI. 118 ( . , . 8., . 261) . ol/IU )'t:mtJI/Qo


6U()t' ~oe ~Ctl1OlJlI~, 06AtJ( l/J<'OI/{JW ""
I J/ ('/(.uaI1l U:J,,Ot" nPUUII (r
rfjicirntts) , 06{J (' Ol/uoU np li
tXcmtJlIOII YOJQllutM 1/0 nplll' muJU"
t'~ (a:!UStIe jinoif!s) . )1( , l, 38
_ (., . 7, . 244).
.
. .

II .. . lIlIr t;pa8 (....


Ca us a
tl'1" "!! O'Iep .. r(! 83 ('4 .

.. r Ql;noaa

ne

(... .

C"u s.

r i n a l i s) ;
1, . 210):

r orm"l i s).

,. r"'lis lC. tlII , C.1IC8 11 ;


,

ll

CClC

.l1

Dl/ t{Ju tlfll"mII. mtnJm. ,um80.


lI.."1, &' . .. ~'ict \tr.fO. tetmJ/llue
nomllt:DrIi mo, mo ZOfpm r ntAt. (zr ?).- .{JJtN(,.
Ctn/Jf' J'tIJlReInCH ucm/l jiJis tJnf!. .
r

. .. lII ( . . 2Q. .

546).

f( :

)'U (/C/lf! l:

MtpmlloU l08.
lfR ::
ouae_x cIOAOtI...

,.

'"

CAUSA
mtlM. tp NlleflOlfUI/U,
".!, nPWl(. )0111011,

Pf'IUUn/b

8f!Im lOX

Pf'oyc ll!
N

(/Ufj.f.'Il.'I , , nI'I,t'.IU "OfIpoU .!'I' ~m

,WI'I''' Q. Jl!lQlmr.'I, 111)'1.> rtlxut.'I, l OJOtIbIf'


.wMnW, (' f! ,. 'f/,II'III' "'lIl1('u Pf'Mf'C.'f!lI-

lI

f/ .t

n/)'llull m/(:1I

J(J

CtU/II .ll''-'IU. m

cJ04blrII 'JlnOlO CmUXOmfJOPI'IIUIl. ('? 6ro ( fJf'6yc 011


nOnJ04, - norrnW.lblu Pf.'6.I'C) - n.l,/i. lIIl il. luomt

: (}uU c.tlr. 1 f/CUusa flir - 1/Of." l, nJJ)Nt1I!.WU


ptJv ..,. - :...0 ptJJOpROH/f(I{'mu t>u. 1D ffI.('IIU."
11t'1J.VII('tll "il fQl ,(', If (/.I.I.{ rl'S. . . 8 11 ,
"" III;II" AltllCIICkoro (Q1n Jt:. . , 19 16,
. 293-94). _. COtlepU/('l/co. nOll:Ia - m "'
IfDf'Jolbll' ()f'If_ , (l_ finaln Joll'mou I/{6n4,t", / ,f7 qJWI/ 6 eCnl6umt'l1bllf'. f.'1I~b
(' ' t/fidf.'n/t's. . . 11" ] 8, t pt:
( ., . 7, . 220).

._

ronni1is

UIIO. uu" t.

/1t>66llm : )
N(}

C60eiI

If~II

(f'Q,

M t'pnl6('l/bI 11(' .I/Ol}'m If ou'/fftn/11'


y(R,e6" ., r .llepmu 'lf'JI(J6I'J( Jf'n/t:

t:t'x

I'

('f.',

noc

Ift:f'

..

80'JIJfam

C"llOu

lf'mcll

6? . t'/ficiens. !o,,,,aJjs (',

J\lC (,

...

ottasiooiIis

... t_--S

jinolis.
., 1958,

.-:,

423).

Jl('. " .

u.'('. " .

... npomfflOIIOOt': mllt' "b/t:mJ'nUIlO pl'mIII ~b


_ /",,1I nomf'lfIfU1WU. m" nOCl1rm o6Iwpamr:t r:riltIt:

cau.w

oteriolis,

('

q/ .

pran.

'

a:nuo t/ficieru.

fil/i.t. i" qUQ (Sf'(ulldu q1l11) ,,,,jQ fiun,


( . , . 41, , 209).

q:un. COUSD
11 r ,

U,/. I1 'l , lII .

ll ll, olloU Of'I , ffllIll'f.' <'J-(


""f'Pl:JJo, , pJllOiJ n. 06UlfDe oU
l1 f.' lP}vl>lil nun:J 11 n , :r " comllO-

. . l' . B01lWu

60l1 6

ou primo. 60 f.'e C}'If"

t:m6ON/JIUf.' //QXoUm l'It' Iff'l/U(' l1

6 ('lI " .
O<kpflIlU(' opoii {lf{lQm.'I nO.IJ'f'f Mf.'. . ,
llla (., . 1, . 27]).

_ pro)l;ima,

mnOtI spti"tw

, CJI

80

M I1Klle Jl, etlR .

m u IOp//t'Oill 'V'UlIIJIDI : us jn. ffI ,('/.


rau. proxia (',' tsIIUIlIlUf.' 'l MOJlOIfOZ() npa /10
'l, II('QfJu" ? , ml pa'JplUtt:I'IIUf.' )

MI>ICJ. k.:R ( ..."".) .

:.. R IlpII ,,'. - "' I<o' opoli. JlCiicll'lR ""


"peJl'
CIlOOoI 'il, KOI!C',,"a. "ptl' - P;IAIt ICO """ '.:>..:!JI.

116

CAy EAN

/",IImpo. . . , ItJ.l .
lOl . ., 1956, . 426).
.

(8oCI!

Co n dic i o 5i n e Qua

_ suflltltnS . . IJpK'IIIKa .

MH~
11

..'RII

xomeAlO<1t &"

1/0

ofu;

Coom / n 6 p~6.

JIII

M~

l:ONOM

IJ

nt

m6

ctkI1

cptlk~

110 8

npu-

1/#!/IlO. (I(lm fle ; ~ 6U.}' CI'Ja

(;Ollllm

suffir:iens

ct-lIQmIl

- I/W)ot,) norpemOJ04 ro6cmtJllO m Ht' omQ. . .


8- . . ,

29.(1 7.)XI I 11844) (. IN.


2. . 354 - 55).
Cllusa SUI UQ. ll ; ".

4tJC.

)()II., .

T~Ka 'Jpt//UIl,

mo mllmIl IOotI/.4

II/OPU1/.lU.U () . C4W'Q e~ f'f'm" !zU:R fIOU(Q . 1I0~


,uy n. mQ//QRa, 110 , yt:tIauam. prAUlUU, _

'UIU $1.1/. .
II ( . , . 3, .
('ll.

onp'

U]" - pt

pyz

fI

,,00

tJu",u,
mo

II{JU

p)'ZO,

pyzo, "JfR : n'l,

cy,W'O

t:.

MI>I Ill16 . tw

140).

mtU>I

QIIUf't:)'

fI:JOUNI

pyz

tkUr:tnIJlWN, npuWM 06

JI"~lt

(nu//Oflt:

n.

06J'.ft_
,

O<:nfMmcll

~c

J U j - II{Jt!'/fl flauol!011flU' ) , , r : . QC1 111( bl ( ., . 20, . 546). lllnomt',1 .~ u:to,


'1t'!M 06_8Of'" 3,'fU'If('DII 06f<". , ,

. :rui. 6,I't' , ~tkJlt' C060U


60fll>lJCII I/ ,/mpo. , .
"

#1('1(}

t<tfOeQ( pt ( . noc. 8, . .

2.

288).

. M a plrc . , .n cc:dic.-o, II ~"" ~


l "caroli ~'J ( .. . 2, . ISS) ; . .
lrJ1, ;:

( Jll JICIn'ICCIrOl" maTC-1. .- ,

JlOCOcPl
.

31.

Dl

( . - .,

11I2S,

80);

1928,

S6); o,,~ .
19] 1, .HUpb,

103.

~ ( quid m publk:a drl ri8nli capbl)


Rll, pc:cn f1011CCJla aKoro
-JII160 .

Ca1'eanl

. Vid ea nt COn5u l es,


men li capiaL

quid re s pubIica detri-

.. . JlfXUIl IInJll "1I UIIJW I'II rrpMDIIO<oZO :,


fI KOtl'lOfJOil tk lf(J(;nIOllfl1l!AbI/O peOJtlIIJ'l'nI l'Ill/n

ntOpOllIlx: . Otnlit'm I )I1 1QlnW nposumm

l " "('. "f1Umr : QfllI/f 6qMWf"" 06, unt. : .Colean/ COI1Su!e.f nl' qrJJd rrs

'!iCQ dl'/rifl1l!nti copio/It. . - , II,

1; ( .. . 13, 340). ... 'JI(('"UlJI,III


Z~&x-nIO'lIU U onatlofl A .lIl'pll. 11f'I''1f'/Jf1U1!MO
'Uotp. yo6~Nx ." (' AtJ npupoo.
I'fl/ll'tl 11 fCpoIIl/f' /ft' Zllu.'1 6:. t.1I
' iJr ('UJ( t. nOClff! /, IiCf oi;"Mllfl,l

atM

06.JlJJCmflI

fil'l' ntpl'fJlJJ(Qbl. InJ'flW11 l/etxI1 "


{'lIf

mmI

1Ipc:.MI'IIU .

'1n

npoyKmox. "'(1

nPOUllI'nl,l :

CQI'eant

('(JtUuk-".

117

CAVE CANEM
.
.

- tp . 29. 111 186S


. 394). &"cnapmUlmblf' It'pf'IIIU f' 6Qlltn .

(.,

31,

tnllf'Cl\Qt'

}>llf'

.11f'tlt'tl,,"OfI

QIfIJ.lUI1-f't.I~QlI('(fJ

QllapXUCtnQf/. CQ1"eQnt ctlf;'J! . .

11J1

I1 J1 (, .

43.

tt

384).

"JI'~

nlmellbCtnl. tJ mpo lnlll< otAM /111. l'Q 1IQf'tIWf, lm rt1QAIJI(O nfm rtJ1
1IQumwU. ~mf cmu! CD~"t'OII t CQnsureJ!1I (]

nQUlJ/(U~ nVj'm ,

." /'QII .

D ~cnvot MIlf'Ue on.m

KomoP~ npuOJOtnl'l /Il'lI'npa

II.' oVt'CmllO . . .
,
( ., . 4, . 240 - 41). nmomo t fJptJt'I
(~lIce~fIIOt') , nPll6aAIIII , Q R 1It'J>I '~ Q ('//fIQ}/, Q
1Il1lt' 1I0 ,..n /(m't/ flc- n~mwptfCt'lfWI - ca~'Mn'",) ,
flQPQOI! . eik' ( - ,,) . HOfIOt' I!pOSOn UIllltmn (lltluu nJltn J40 OfIa
fIOlIlblU) . . . n . , 26.1 1918 (, . 7, 322).
IIl/ll/Un , /(QlQ )'j')lI~ I/Ofllbl pucnnU' ....1 ,
Jaaol:i &{fI~ II(JJIOlOJOtn , Q ). w mpt60-

/U ~)'m :IOCmDlJumI> ",,-'am QltI1I/()' . - n)'rnl


mpu)' ,npoc o.,Q ." locyapcm't'lII/QJI
, OCIIQlQlUI " CQIIDI co6an#leHO
Cli u ro6cttIflt'HlloU IImpeKJtOIII/OU flOAU fI J"N!VU U 06
me"v IIl'priJ mpIIUR JtCC. 06nORmt':tla
m&m o6t':JOnat:111b tar6. ~CJl nPt' ~e_ PU/IlIIRIlt'
/J.IIlt'JfU Q nlf: COI'f'DII I CQfIJuln ~ quid Rt'JPuhlica
tk,r;f1!nI; cop;QI - mo n}'m Jml j;W/ll fllblJ4 06Ill
P)'Koeot:/tIfJyt'mc. u . . .
n . J rtpll
:ll ( . . , 1%4, . 29S). ul(QfJ(}jj
, IUl/RmCH UCnOAU, tIOIIlIUt' EpJoJO. t'f!CInum
n lIlIIl yllllQJlbl,QI'I OCKOIIUUcKQR I/f'UIfD... ocpe6omoUIfI
t' earQlI "ptflQt'llllOt' IfHU.WQm~ fI rOC)WpcrnHllw./

lIle~

I'IQ

COI'ffifll

COI1Jula - :JDu )"I1It'CIIlQ uo _ fl

IIj)U~ )'ot1lUJ4 muCOM ~ pMClO

. . .

, IIJ: (" ,

30.111 I96S, N9 40).


. .

. QcndI.R I ( .

T"'I<OB - ~Jl. flll

1869.

IIOpOICII (, .

. . "n,
1<11 . 1, . 49);
s); . . lol

111 );
16.

...lX_ )Lllfl8(.... l empora, mo r e


". " , Qpreil lolOl (. 111.: )CCI<t 8 XIX

L, 1()... 11 90-.

I. . 19S7, . 2. . 4(0) : . .
. Boc:-lol8 ct
... 3Jl~ (, . 2. . 180) ; . . n. " .. ]aIolCICII nyJl
.

o.we

._

II~""

l<"I14OC

(eo~.,

15,

216):

. . n 1< Iot . R BaCJICIIII~ ..cmll ( . , 1925,


. lSO); Ollope n~ ", ' :moIlO . :.cI<JIJl. n
(. . . . 2401 : , lot n
( .. 1961. . 291).

,',

cllnrm

lr" (n

).

"

ll HaI1C "m..

li, "Ca1lPHOH,

29:

" OUlaTY.l"lal, 88

pe.noan " . n : II1InCO lIJ(oa,

" n l bl.ll ttall ll


, OJepxy lI8 cru" ": cave canem.

118

CEDANT
paiIIJY) OP!WKmypy

nor 20 tKa6p,, ; l5-


..," ~MrI{KW nrIf I /r ttlf nOHtlAJlmblH. :mJO t:ondition
sinr qua non - nmotJf!r r J,U P)'t:CUM :mt! - om
t:mfXJ<'OlD t:06J1/0iJrl/U" l<omtJp J06U tlblllJln ZIJOfpD. tnQI( :
t:Qvr t:(JJIrm! . . r - ", 19 . 11182 ( "

&1

. , . 13, . 2. . 240). rQ /fnQ :NMJlU/


rOCrtlOHJIOrb "'t ,/ou t1IAI>I t:mpo, mo, Kazt)a r >dr
npot!ll4 , "moJf )OJ' " t: OlPOMlloU iJot U
tlnl> : O.ll'f' t:If'! }/ nCQfJ! Hlt ~ 00110
,ullO, 110 " ytr, mo t:mQUi moAbl(O komy-t6)oiJ
/ & , tl"IIUC omlQdD-lO'U)' pat:mqJ_
6ep:JOIO. . . ., ry ( ., . , 19 10, . 5,
.

232),

93).

.. II.l lI , n;:1 " ra . , XV (I)(. . 12,

. ,'

ne t:8d.s

'l

cper", IIC .

I1O

rocyapceeftftoro (servus pubIicus),


II or " 8J1 :)'
, ero opocl rII .
TQlIo (Ie tIOminem memento).

'

l,

roncidal blurea liudi l1. 1


- aJ1 ,
t yt"p!'ICII II03 1<0 ott ....
c-re IJ, WfytR 8 06 Il33J!XIJ , 1, ~2, 17.
IIrmII

MtcO ,

mo, I}'l<t n('_ m .

f)"t'CtlltJtll()('

6moum:mt, r~

'

/> ('I<)'.

nr(',

CMtpmu,

I<Otnop I'</'f1I

(J(jQlt1t>

('m

8qJ11U

tI/('
(}('JUIU"

.11f!pt' nO tJ,l !f mWIJI t. IOiIf('(',," 'Qml>", I< ,


not:~ ", noI:oufllrt'U , OCO/J 08Drt1nrt>,I6t ('tl_
JaI<O/loonr('J/('U , uult'm /t('/fUl<r,,_ OIII'Me/Ifbl l/mJl/U

" ','6'.I.'f.OJ

I'.lfI&'t'flltfa , )'l'lIlO. 11 .I/blt:./u ,

."n.\/

mun.1I i'I'I.'l. IIHILII ''Pf'Jpt>IIII. 1I Ht"aHO ('t 06umomt'.r.'f.1I


qaOtf u no8QQtf . f)"'IfI/('It6t'p..y U .ttJW), pai,l<,.lU u r('mt!,
lfJm u )". rcm flf'I<Y, omou tlt:.W'tJ ft1/'" 8
I!lf',/Ut loi prcn6,'I.:u II('l<. no nl<!*, I/t:('/O U:t'C7mZQ
, lU/JQem moprcmtlll : Ulla, arma 108! . .
, I1OII..1 I> ( . , 1845.
. 6). , no pocc03iJ, I1pOUt>." tI IIU omJl"u ;
110 t:Nam rn tOKGr - .... .tllot p.'ICf". m t'Jlr
' / , nR n_, .'l:t/DI7IleU m>NJ, cmap~ CIIrlIUI<.
I<omopozo lJQn ffIIIqxcm, CI1Dt:mu IIl"Cat'm)
}'.unU('{))' /6" "}" 8 Ko.rortll8('/ :rt:mooil )'Dt:tmI.
l<mOf.'I " ~ua.IIJ . ! _ "tDC.~_ tcear
!IC"I' Il (, . 1, . 161). PopiI,o.'i .I/O.'i, - {IO../ .1fap"-UJQ, IIU.1f//i,m('(' ('I/OU.U

Ko./ufipu .

t:iiaI<UJ,U

mPJm,,Q.uu u

I,pt>omm('

r_.' .,('. .U),. .I1/ (tlDt 0,../0. T,'fI('p" 'f' om.~t:


mozo tI IWtl1(' ; 06 >l1fOM rCII/I> npt>I<pt1e On/UIICI<(' upr('Ut'.

t'dot ora 1080#', - C03Q.t /Ju" . - R (' t: ('lm -

oII o:J, 8Ll3..... ou Hac..eUJCI , uc:po pt"IO~ ~IOH


IoeIIH"t'

noew

(II

.IUJ

IOCCIIHHe

IIloII)

CIOH r "

;l '))' .

119


-.l(lIbl. - l. ll ,
(.,

1955,

1,

54-55).

. . r , Otl opll'IeCJ: 818


(.. . _ 3, ~. 33); , " 'Q':IDU. q>aU (., 1844, ... 1,
129); . pNpcD.I (, . 7. 201).

Ctdilc R6manf scripC6res, ciae Grl.i,


NbcklqWd majUs ~ilur Iliad
, , ,

.ear , ' ~II:.


, 3ern,

11, 34,65-66.

np llU ll npoI lt lI
""JI ! n . 1I n08. Olluuii
npotZIfQQA, II npo:eeUII trpepoOlee ffeubl.
onU. ffeu . : cedi,e,
Romc; scr;plDres. cedife Groi. nexioquid mjs asc;lur I1iade.

. . ,
(, . 1, . 20).

Cdebnrt domrstic:a r.ct:a Th II :ll


Jt.

, .,

285-88:

Nil inlemptalum noslri liquere l,


Nec minimum mcuere dccus vcsllgia Gnieca
Ausi descrcr(e) l celebrare domeslica racta
qui pnielexw l qul docuere 10galas.
l'
- ,
J Th
II jltll1I1I. 1lIl .
(.

ror
CJ(

:na) .

pen:

II 10g
lCaCt! - 1C00000M

( ypn
), - lCII rn, . .
)'ll

",

-
practexta

II ,

CIJIlI

{". .

lC

OOf08e n~ ~umae n., JUJ:UU


nQ{) npo:llU. on6U_bl, XOn/1I npecmJ

1lt!mt:1I nJllbl II mallX nPCU6


. Celebflle domest;ca jaaa - /JOI1I, 8aJI ,
.
.

CeIlT- (,

16,

7).
C~ urlhag;nem es delend:lm J]<J, r

. Ccterum s Carlhagil1cm esse delendam.


nso, monam - , . n s u

morum.
. mo
do08. mo
011

12"

i!mu

uU

11

puiPcm.

IpU8eulI/J. .

Ilmo:

nmo}'

. '

,,

crn;RlS

"". ,U U~. CmpfNuU num. NJopum ",um

. mo ( ' ~ 1/() N. . . .

nli

,,:flmIUI(

( . .

1,

53).

AII

&/

I Jmu l'" l' .'Jd" ,'{.m,

mo

'~M r

:IO...,tpJfU )UUI" IDIt:mU/IKe.t tlfOf!t'oU nptlpth.l. mo (1tOCol


n"mIl Oi'1l //n NO)' U.'J/), mo CJ"pttI ,)-pe.
roJII~ pa1l l'fIOlfWu CerJStS morum (mJ'm ll

Qc6uu i'", J'U. , ,"


( .. . 4, . 135). ."'('1(." Zomo/Ibl tIOmu mlolpi' n(' ~ROtr
I" ( nOA " ) . . /)'U. I MoelO tr/l.VJr mom
,

r'.1oI Of.ipo N oJtlO. It'HUf.' npoOO_Jl I).U", ..,. mo

mlloU : f'JnIO,"' ." IlK ".' ('6l.1 num;lIm .

- , 27 . III 1822 (': .


Clo8. . 30]).

Ceiira rnorum )),p<I )QD ; .~ llctl ll


- I 8 )6!1I(!(
.

ou , c)~m If enofW, l' -/Jf. MH~ ma.


~ ~ JmO I~" U , -- ":.. 1 . : ff)tIO~ ,," n, - . , /

6~", nfWD~m a'nsuro nrum U J. .':QCm" 1t.fma


mtJX /I{8mcR , 6 mtru" OPUll,I",~. 1f000,
nD.t)' , nn t1{1fief' " nbl( Mf'pm8blX, 110 U

IfO.1I

/IlU
(, ,

. lt . .
. 326 -27),

en

14,

Crm.n q'" i~"1t tst , !( ....."1( .


. Credo, quia absurd um.
essat (. SWlib) (:11158, crssal lus lq)etl
II 'lI

1 !l(II

JX; .

CI'S$(1IJtt ousa. Cf'UOI tjjl'Cl us. coocml'f<lIU1( InIIJ co6cn/8I'H/1111( " " 8 Qnwll' 6ml(, Of/ rtepecmtwlll
Coflnwll'll"'OM , mo""I( nt'pl'Cnm " po6onmuoM . , !(
. . l ,
nll( ('l ., . 2, . SO). Tprlllw :m IfIl)'rtlpf'11" 1' 1' UI'/lt t/t/ n/I'.t, ."O.WI(.I.I.'Ip"o~ llllUl'.
uell~)l'l'}f. 8 :nl.m m.'II'l>CnI8 . I mtn.Iomy. ,II'I(muI'nttJO . . 001101( 0 ,f'I,f'
/IIOJl bl(O ' p tNf'II I/Oe : Cl'SSDntl' r I'.U I'jjff(ll!. II'J8l!('muoU
em)'I/I'IIIl IfCl' ""lf.'I If n l' "" /1 ~ 11 m 11 l' .11 l' )'
.I'IP"OI' U'''''I'l'll ~ - l'l', . .

IIIKa

"'I!1 .

('l . .

20.

607) .

nlIfOJ' ..,

i'r)

1(0.IIII..'lm/OIf,

,Uhl "", IItlf'.II . 1,1",0 cesSD"'1' CI'S!iDI I'//t'c/us. 110, o n''I/IIt;-nlQI(Il, . / zoDpU/IIb (j( KQ.Un'U.IU' II11/OIf, - J'lol 1f0l/ n.lOX
11/0/11 U('C.leoOmt'.IIb, I(nlol, /.ll)' aJ",rw !It/"I'I/UC, I{l'U
t/Ct'

'I//{J(,nf." ntJ(Inf'llllt'.W n/ OnIO.Uhl . . . >1


"' t - ( .. . 19. . 1461.

11,

!IYCJl

Cneri paribus p <l BHbIK (.Jl!t).


. ru. nal', lluu l'u . 1,rI nlfl l-o. ntlhlDl't//."
"f'lJu , 1//0 1//'If(J m.I' lIaaRr,l . I.ll(J pu60tI(N //{.jj CIIJll ,\IIlCmu I1QIIhl(/I/(." . I.\/.I' . IIfIIl f8"hl
IC~U'''x , 8puc{g/J/ '.1 lI(Julihl./U. -- . /11 . llim.
IJllfltJpt'Nt'III pocrtlOM " k/Il.\/QC/II" I'kllf!l otlll/D." 11.'01110
,,, 8

121

CETERUM
IIe

moil

npontJI. mLJ ~/11 l)p.a npu608o (mouocm,

lmO,w (otter;s
. .)" 22.JV

paribus -

1868

(., .

/Al .
.
..
32, . 55). ~nom>

t}'X n uteris par ihll.f "uunpocmil.

;) ( . , . :!:, .

, 06

615).

/JOIrPOC

" .

" ce6Jf t/HU/of(UlIIf! pt''IKmopo (:}...w6I>lX mtJlJ<. ,w nuxmllf,


npe~ tJuzo tlnpoc 06 00pa:1OtJ(lmt.1bO,w .:mtJf!110.11 t'H:Jt. :1 t.f t'JOtl)mO etJO . III IIt ca.IfI>lU tJplfl>lU ,.:1t1iiut .
f oAI>O 06:J OOJfC't Jfll ,wt"u ocmYnHI>I.
C(lAfO,w tAe. ropu.fU 06otpll>l ctntJptO ozo
W.lfll. oopa:1o&J/'ue u l eris fJUrihus, tJ 06,w fIOtll>lat 06~
U8amJ 06t. . . , )'tt
( ., 189 1, . 175), I>I Ql.>me I/fNUII, lJO, - om6tQA
.l'fWlm. - uttris piu~ . . 61>1.1 ill(! clIIII"",
110 , (} 6alJII,wu .tQ(lAfU . 110 }(().'I

IIOXf : "QtJ(JJ. ll Ht noU".,


l'n (::, .

7,

CkOTT.

397).

. . 11 11 . '1~., neIIttIlll. -<l (..,. .


.. 1963, . 20): ~ . :,~ ",. Tpo1Cpil.hll atll,
.:t*at !. - . 1949. . 563).

( Ceterum censeo) (Cl rth.ginem de~m ) (. De l e n da


est Ca rlh a8o) .. TOI'O, ,. , r
)Ul - ltiiI180t l1. 11t:)'C'nI
l' )'-.
,.

lii
1

P)'CCkOit ne;i - .) ( ),
184 . 11 , J . ku . Viclrilt
causa deis placuit. sed viCla Caloni), 8ll
lt l1I JlIX
)' It I"MapK
KaTOI1>1. XXV II); . ,
_ . HI1 JlI1 Il eti
. ll ;
II.
KJXY.'1e TOIO. 11 r,

110

r~

I-\ri

dYalp..

(60i t

II

cu

tt1lSi

Il ocEcttlletlHOA (,

nOll ,

18,20)

. .. . l'

:lr: ,!. noI noroClI:I, f<damavit ,


:!) lt oeHar4 ICp,

senatu Canhag inem delendam -

!. ), ,

. .

delendam

thgine m .

11, 15: Cato inexpiabili od


el cum de alio consuleretur. pronun!iabat.

ccKII.OH codl tyl'poOl1

)'.,

3 I!CI aI"II.

O;.l,

kO l' ;i

trd3.

J)'

,,"."',. _

llVl ft /l/f'SIO IIINtJ, CIl 1<I">i.U} (umQJlU IJfmUtl ('tJtpllt)~

nlrJi, KQ(uuI/U/f ('IUN' fI(t/erum crnS4.'o" I 1ROl' IIl'f:o:tI.w(:mu


06Oll ~nrtJl'1l11}' cwo :) tJ nn, .wo,wenr, Ol
Qikm co:Jt}a.r "?:1}' ."O/fOI/l'./lIII. . II
( " . 11, . 147). ?!loo,w t/ )'''' mOnNOC
nOClIl'U _patJ' .'lIfIIIIU. J//DeIlUmLJ.,}' pU..,CKo,w.I'
,w. :J , fJopa,w f!Dp. U,wf'1II1O t/ t'lItnp
OpCfJ,,('X) u.. ,'.' Pf',lIIIC Ko"t,.mo }'"ii n .WI/pa , ?~ ,'f'4'I>W.I

:RU

Jl/llft'POU nmJ

,m/lU// ,

,'.

"

IIIm'If!<' ""mu

"\JII"'1 ,

Jll"l.'1 .'UI/(> (>,l1 . lI( . /U"i '/)/I''I" u /I/J,'''If('Ve ('Jilpt>.


""IH1. I('IIIINIi ":U//II. UI.l/U l~p",IIIO u KtI("(ll.'1. ,' )"tIf'.~./.jhl/i J..i.mHJ/I

I/Im'Iu I r:1IlJ1' "Omhll/(ir1l'lII 1/"Jl'mm I'.V.\ :e" ,'Ik {",(.,,,mIl" i"...\"I.


IinepbW tlp08.>.frU "Il. - rXxmu.t'''''.~ "OIllOJ'?O

('.I08ttr:mtl / npo.W6t:WIII "" f6u . . . .


11, . ... apll (ll ., 11184, . 47). UI...I
6u.WII )'I.llQ,l ("fJot"ii !IOe)"":t ,'fJIU)' (Ka.JemCH . " 1859,'.)

u pauOllOfW ''II., npu. IU)WII('.flO ,

III/1A'II.'{ "IoI'IIU.'I."( :
" l/Q1Iootbl 11/1 rtptllO JO 06. lmt. Illol xopOImwp ff K(>.I~
"D..fOJt . " l/t,t. 01.1', II(' npDtlUIII('. Ill60 //. / )'II/IU(
'IV 'Amu. . r?oc.pu. / 8 06./U('IIJIII ; )m ..1'U('II'l
m )" t/).\lllr ct."( lI/OlJ 6 y)r , /It!("O.lb"''O

"fll1 "''1110.'' f/Ue . {)("I/f/. I.'1.'1 f/ Ilpe.II.'1 ?OCyjjOpcIlHU"IllhlU ('lIl(il


l'n""I/ofJf'IIII. - iN.,o U.1fI'lIlfO It Clllpot'. II tI /('/III.'{.
80.'1 .tt'oo. tlnrflf.I.'1I11 n.Il'II/IJ" /.IUII.,", ~
..ptlll W)'. - ("'IIt.W . " lI/lll)"l/Ut>IIII.""' . . ('{II,I.""'"")II' . . /11
lj/JQ. IUIIIUf'(") ,' U .:IOIIII'. .'I1\Ot 06.III('/lII .'111'.1.'1. 10("1> {"" )lIti'"
1Iut'.V
ClIIII mpeillau lt npo,'pD..W ,' II
"')'/II/l

/III/ .1U IoI

~'t'U/II

(fJOt

lI$

ufr:ndt/

Conlrog;fIl'lII

If 'III.'.1f fll/"('I . i .,tlI'. ,,,,

IJ

s".

I/II".I " m/ll." {' 1,1"'1(/1'

.. {'uu, (..,tltll' . . .

8 , " ,,0J1 I
. . " ICno"II
MClI HHKOB. Cap;tTOB. 1959, . 2. . 90-91 ). m/t'f'C Jac)'./ cot>Q. /
" pec"Y IlHICOB (

1(11 .:

" rOe oIo ?tl jj. I.'1 nm,., )"Ka:IO/lut . - y"aWlIII(' "

" . /.1"

lit II_er,"ot IIt!oO.ICmo n/./III".I:!JfJJo/ /./ fI04uUl.'

/( 1'0'0 (l_ . 1.1.'1",110 110 n/)'-IIIO flI)' - "' 6.nt3Op,l'J(.(). 1110


'AIIoIIU. If:'/IIIO.- I~ l(.fOCb II""I( "IU.II(U.'1 . "r.' ztJO(!m.

."Of!

/./,11.'1

~(/.\/WIQ/,/ . .,,/,/

"'

no.'1. IO/'

Ca,thaginem tsse

ltIII nC.lle

3"

1111,""."0 ////061(I1 1!,,'('IIUl'. -

1I000m .m 8(')1flllol.V/./

dtfN/(fm/.

(,

2,

8octto

(t'/tnml Ctru('o. tI "" /

IIIl'm. . . - . . JIC ,

(f1CC It . , .

247).

31.1 (12.11) 18711

12, . 1, . 27S).

. M"pkc, K'Iaa:CI;t. fp.. I " II"" 18411 " 1850 " ,CO"I ..
/ 7. t. 3S): . ')Hre J' Ioc. IkM.:It~H': ".1"': ~""'" , . Mapl<': 11 . "t,
""rrHw ~ rrr ~/IC.lt.ii. _ . 19S6. . 3491: . _ " . \J.,l, ii
"It.~ .:tP"6" f'O"'ItOl;~ H iI (. ' . S. . ;\61: .. ",. 8ocn{l1fU"~ III1 .
() . I"-~C cf">' 1;J.:) . II' ( 1. 2. . 192) : . . AnT':kM3H. ~'I;III
~,,"\1. ' . " 1I{I.1M~ 7().. , . I .. 1924. . 3R21: . . A f' CC llh C II. IIII "
~" ""~()" 0 .1 "/JoCf'1 h lI<:.a. , .. 19 15. . ~631. 8 ~ /1 f' ~ " ,
1I~", lI; kOl ICC 1. 3. . S97\
'~I bl. ~"

Cet('rm1 ten!; pnt'r.fionrm oon t't Kribrnd:am t l. JI :1,


10 rr tlJI IIHcan. .
";.!3,. .

Cete rum censeo Car lh agi ne m dc:lc:n-

da m c:ssc:.
,/u /llItJm/l.'1 '~{lfJI/UI1l' ,l"tIp.'1.lIbl . N
IIlr..1/ .Itm ll / ., .'1 C~p/tr.w .lINJbtfjlol. (j(') nlUm...IQ lIIelll'(I

.\'II' ,}" um,,,,.'1 Ul'lt'. 1111'. 11 ,i".II'I' : IImJ//U(",III1/1111'I> ",~"li" """{I<','"


11(' ,,~ar":.WII"f',W , .'1 vri/l.Jfr',I' I1K(/.I, ' IIIIIII. C('l l'fl llII ("<'n.~<'.. rfo,'i""('II!

"t-

I!t/II ( '$5(' ~(,ibt11JaIll,

3JIC:8I',

' :!3

CARTA
19,

1877 (8

",;

. .

I(

1, , 460).
c.rta non erubescil I( .
,., . Ep i slu l a (1 e rub esci t,
Chrisliinos _d ieOnem! - 1(0 !,
II. lll - . d 5 I i s.

lt

ct, .

. .

(<<I1OJ'IIOt, c:cry ,

II. OTCClllC Hocn, I( ltOC


; Si Tib::ris ascend it i(1 moenia, si Nilus ascendit i(1
lf, si caelum stctit, 5i tcrra v i t, 5i famcs, si lucs, stalim;
Christianos ad Iconcm!II ll no. 1( ,
ltC 1)' 1( , CfalfO Ol',
31,

TO'lac

1(0

!ll

: xpun~ O/l 11II:, tU1Il) mpo(JC 10


UAf }'tk /. 1/,.,

Aikp JQltAll nll' HIIJIQ, mo

, nw UAU :, l' mtJp(lf1Ib

6t'cI7l8Wl,

nPC'/l')'

h,;stnos
(, . 1, , ]33).

od

/l'QfIl'S .

Orisli ipsissima

lU'

". {( Xptca

TClCca

lI,

erll

ce

1)'.

Chri.sli ipsissima vel., mopJ.!o n ol, 1110cJtm 8 t,., f'80llUU /'IO-UOMY . : 1080 8(Ice &:,:
6l'. . - . , 23.1V . :. II. . _.

CIbus,

Ofl&lS l

,-irga _sino

I.V 18]9
1956,

( .

282).

() II, )') !.

, l JpO

I(PCCTblIII .

no

"' peOlllOU

u Kpecmlo!lH

:6;

1iIl PUCKWO Cf)oMO o

u, KpaI,\lII .\l lo.\l : ,' I/..

t.l' m . ml'" lWIIa .1" "'I/K}ftIUtf pvD3aO,.",x

fUIf>U ..I1 -- " llpu : CiJJIls. 01111$ '


)'; &"'0, . 6" 08,li ,\I.U '- .I.l"m
.106

lI) ''I

II

:l'

8m

:W!. t1I(UO }'UIfU>I. .


( . . 7, . 369).

lI1il.1"(

}'

'3l1, KpecrHcKaa

ineri gtoria scra ~nil , lI. , !

l !311 .

. , lJ>,

1. 25

,;

~de tu6s landcll1 popul6. Fau..tfne, IIhCl]os

1:1 cullpm doc l6 pctore rr6fer opus.


Qu6d Cttropiae damncnl Pandio nis arces
~ sileilnl r5ti ilet:;'lqu sens.
AnIC fores slantcm dubll a5 admiltc:re FisJ.Im
Tcquc ! CUflle prilemi>l erre lu ?
P6st ': viClUrde tc quoquc: \ivcrc chatae
incipianl : cintti g]6ria sera vmit.
124

<:IULUS

Jil.8 Cll:Q, II, ll !!

-.

IU .

It , ,

Ket:pono B ,

II II .

BnycrnTb ,

?
paJDe ,>, IIp?
l' , , D
; Da ccp1l .
(kp . . npo:).

Gu in gh

i ",

Diclionary

iuit quall$ Ufm ckret


JIO l11Tb.

foreign

Pb ~

DOKpyT

of

"00 Abbr,,\liations.

diabolus

t"rxJuam

leo

, 1160 !

80l(PYI

1, 5,8 ; Vigilate, quia adversarius veste


rugjens circuit quaeeJl s qucm devorel
IIll ,

I:-d , ItOl1T

, nO J IOTHTb.

. I(I J6au. u I" . C}.fI'Pll1b U Iif8 ".


__ n. 1110." , I'II flpt/IO.' "f't'J,
1mU." .'/ C/I,'.!CI'II . 110 (.lfompume, " 6 060 /If' clltlQA
fIll1U1! pt'ocl'f!"OIU ,: ;';1 qIl'rfl.V f.' J('I"O'l'I . Jl
, IX (, . 1, . 20]).

Circulus" demonstl'lndo . Circulus in proba nd o.


CilCulus in probando fC e>t - 6IGI, ;,(:: 8 , CPbllblM
8 0CJI

Ol( .

C ir cu lu s v iti os u s.

-- '/(JfI OIIt'pbl. Opa.lfbl ? n oz }'nmpe6i'


/.V 0/111 II(1.//m? n.

m6

661

UCNJJlll...

I(l/I'./I 'nJ(Jn. )'ll1.um

/IJ(Jl n /f ./! mo, mo6 D .J)'utllb U

o lOmpenlb n . me.fnttl IJbI8/f. 11(1.I(J.l .'/ tIO. ci,cul us in ,oInJo. . . ,


y) \ee ( . , .

2,

1]1).

~il~ lll;ol - , ll
. ll .:t ;, Cll:ptTblM

Circulus

Il II ll lllI Jl 3.t.l ;

nom. ".;
flblXO;l.a .

... or,o
tJpoc.Ta

')3J(8i!'I

11l0II.

nplill

~(llIItn. / . ,. /I
,'m. ' _1_

....,

mtJi'0.

/l/661

mou/u,

m.

ai

..'iX

tln

6Vlpo.t"tl1U lIa(e.w//ul' . .... ';; l/. npct",a


1110;>0, f. /l(1.i'l/ue, ~"l' .:"

nPIllUU ptlmIll"-' to:nUn. ofi. ,Ot-a..' n-llu/.

IJ.\/et' .lIm cjf(:U/Us v;t;osus. . , tr:Il

. m Ilp (., . 47,


. . .um"uu If1t'lll"-', .ll// no: e.IKOt!
tIf'OlI,. n..{ll mII : " U n : II;UW"J
" nO . lau)'I)uU. -- ml!l1t'p -- i'l
'If' ."ellf'l', n,N:llltllb, n ./!.
/<l/Inf'O. //u, /III/('/I/J. '1(' ",o,1""0 I'tIOJI.''m. /10 mpe}'l!

11161-1863

2(9).

125

QTISSIME
"/ ~pexoda

11 ll

mo ,,n. I/-

npmolll Jaa fJfJu, ircu/ 'I'itiosus . . r

, 1 9.II 189] ( . , . ]9, . 89). <t tjUmI'


IKyr;Cm8Q.IJ, 080nt, II(JllplLwep, , "" /1Q /r'M
cmy"eK'i .II , OnW l/u. Jam1l 11 tJunt f'. llt?/W? .
- oll JJIt!.w.', ' . }.II. , tm 6upa.'I
,'m "puuo

t!.I08t!t:( tllm.'I .

mo,

lIl..u om IIO. IIl .l, n ILIIl ll


dY:fY "fJlXlI (Iumreres). mo.\I nrc.'I,

mo 1l J' Ol/U lI6I/f moo circu/us 'I'iliosus,


mo 6Jllt Ilf UJ/f /Il .
. 8. , .

11

(. .

:JII., .

2,

5]).

}V>

mo oz}. . " noblCI<Ulla.IIlcb llJl,

:Jou Jl II : .1 }-u}6

06. mo Il /1Qu 08,

"/f oz

:JmQ

l/ I1On- 11 11 , rpeniU'u "


m"ll rn!fJoii ; lotl}' lIO OII. lIm
)(: 011 }6 . . mo ll 11
circu/us 'l'its. . . '1, tJ -.!k .,
II ( , n . , 1893, . 5,
.

85).

.
. .

r - , 29.111 IS6S ("


. 31, .
" r, &Utl'kiI npoc ('Ip . nciIror . . , .,

. 70); . .
,

7(4);

394);
1951

, C'r :l1"'IeCno (. . 2,

aJI

110

(n. ,

1884,

96);

. . . l lIiI~ (. Idem per idem);


. .
" , , !l . ]Jlil
. cncil ( il il . . , 1919, . 6,
.

136).

Citissime ("P('floc.t;.

ci I .

.", . )

DlJ."''! ll" "'. !t'n oiJfN'Came "ucto.",a om 26 08}" .


fi.W ".'" imln . . ,n" . -- -
["! HJopumc.'i ;

.wlle.

,'

11

--

" l' t:.fQ. .\, ..,

.., r6Jl, mo "}'U .",

to(' ,I'i

:mll

Bu./,/Il.'fa

_ ,II citiS$im,' lI/tlO?.am IIII. /. /.'ft:/\J' pe,,,}.fMU"Y


. , ( .. . 14, . 457-58). 11
ll'; l.f.'i t:Qll.'i . tll' 11

citi$Sime,
//'.'I.'f,

1I0dn1lCbllla.1

flcito,

noa. ,l , "0/\ nU.?l'rn'i 8 QIJX


IInlIII/., Q I1O,ll:.: C, 1060'-': J,\Iz.

. ll (. J. .,

Glius, a ltius, rortius!

1960,

1,

58).

, , !

, II

CJ( ().

191]

Citis. altius, !o,tius! . lux ,1080, s(' cncpllHII

ru,II,

6bI1IeKall('''hI

lI

Q/;

Q.IIl.wnu';c"oii

. , (II .

.,

27.VII 1957).

O.,U,"

"uitcItUu ,um ; "iti, al/ius, !ortfll$! lIl'f1eol' . mu


t:KOi'O .'I mo : flflf,JCmpee, . t:U.lbHee. ll
Or 'lC (,
. IIllI/UU

126

"!

/!

8.11 1968).
u!.

6.10pot

"

",fUent

aVIS

. lIJ ~e_eKa co'fJUWHcmt1y - U,lIW,}'.


,'~.IImt~-W {JI!I. nofJU {~~.

( 'S8II ,

2.

(980). _. muO,I'I -- UpoJQ4Q., ,

,'I/ltIOJf np..'Inll, ,'.lfn . ~t)POllhJ


IIi1~Ol/ ..wtJ ~Ii , : .. ~nltt' . t#,I. r, !JI.

II; II

MOCtr::1IC" ( lII, 2O.VII 1980).

Cj~~r mortuus " 8 II * Ck OoI l.


ll:

8.

amtcu u'JI n JOOo.utao , '


mllcxu,} npJI lOJf JamtM m}/

m(' "

JQ , 1 . -w,
,hJ/Joom _ peat'.umalJU .' . n 60.1_ ,

(mta.~ ~i~,tt, n,ti. . .

'! " ( ., .

, ..,.

1899. . 1. . 15]).

Ci,'is R0m8nus sa.n !


1l 4

].lC1l

caoye~

lI ctl -: " lCeJ\II re 1IC 3


"

ll :, , 147 :
Ccvic:es i ca rcere frlU1geba ntur indignissime civi um Romanorum, ut
f1 m i mlol1tf: Civis Rm us sum, satpC muh is
I Illtimis !! inter 5 ! salutcm lulil. mOrlcrn illis
ilcerbio rem et suppliciurn n lurius tulit .
)' lllICh

CM M UC

l;

IUI Dl , I;ropl:>l

llrl

JoC

-.,

I"

83 1 ' :

C1i

Jl")3. Il l IUI P3b't

.. l;

CJI I;lo Q"o pllMCI"HJt


: I" XJ1~,
u l . ll apoe IIJ
. , ,
.... lC :I1 !( !( I1 .

: "

civis Ro manus sum ttpllJ

'lct{ II ., . .

1(

11,

HO B ii

11i.IRI; cptlI; ( II . . 1. . 30]).

/817 / . ' .Iopd . wmo/ t1U t'~ }t1t" lIa..tamy, n


Ir I~</- .fW OJOp ,'ItI.4.'I~ dtNOIOPO." ..wd} }'.....
')(16IJl.ll (JtIl . ( Q.l/JmQ (l,

14

6.., 187,').

tkt::,</lJ .WII nO'F. 1I:0.. ll nf'pNmaJl mllO

lOlllh 6,f/", ./< npzoo.'~." / .'


'm/Oi' /JlU/(.' /mpo .. ~j.i$ Romonus sum ... 11l.'I1IU./
nO.lome on/(. tnO " YHKllp-Cl( , &3 ,

do lIcnmoU ~eneH 6 IfJ: Typu 'C/lu.w " QAlJt'jtNbI-W


I'-w Itl-W mt 06moJlmI>nIX'" (CO"JoHf>/X

lt.' (Jllzopo, 6 ), Ironp_ eAllAJI T}pu "XlIp}dt/&I


me.fb_ QmI(,_ ... ,. . . l. ( ....
. 9, . ]99). Ql .IOfJO{1UJf ~ /o.w} ,lA
JIn_1tII 80t }~Ace. t) JUii t1eAJI/(UX
RC)'l18 R 11 Il\ 11 18SO ~ *epnl) r. '1. !(
11 J!lX'H I )C H ' IIIIiJ1~)( !( .tc r pil)O(.IIIICT8Y ottl1 " lIII. .
I!CI "I'IOII .... or

)ll,"11~

HWlle

nOn)ll,"HO

~O

Ill:'l U"

<l II!c!(or Al IIC.

127

avAS
JfeU,

ztJ()utl, . . uu QfpIU,

l}.1-

6u /(otJQQ .' . )'

romanus

su. . .

Jl (, . 11, . 284). Jff. 11


j'l' po::lWf flfJONOmtlt(JA lll: {) CnO{)O

Jlm 11 t:8O/J 6eCI1WURM "00 6t:rllJtl 6


t:mpa nvmu "l' t:nIOI/Q: 'l' Rorl1fUS

sum.
1<.

I(

, (, .

, -: :II<IlII ( . , .

a"icu

in

cMlilC

Slatus

5,

214).

9. . 199-2(0).

statu.

'ICCot , I(I\'.
'l classicus 90 -

CI8SSKUS Itriptor

cr

1( J1Cli

I( . , :'8 .
(<<rI( , VI, 13, 1), classicus 3IlJl;

Oassici dicebantur omncs, qui in quinquc classibus erant, sed


primae tantum dassis homincs, qui centum ' Vlgiti quinquc miJia acris
mliv nsi erant. l(

IJC))orO

UJ,

JIII II CII'l .
)l( lassic - {'allC)I(.ii 1( I(<:
IIII Wl J1JI ClI( I

r:y, II lCCCbl, :ibt.


nP 1( ll crpc. ) t t JUl.,
~lC , .
bIC 1( (4<rr , XIX, 15); go

et, quando rorte . ol.ium, quaerite, qudgam ct


ln dumla.tat anliquiorc "l rlII
a liquis "l poetarum, id est classicus adsiduusquc aliquis scriptor,
proletarius. .. , ,
'lpC6 - - I(paItcli 'lcn lIPCBIIJD:

harena&lt dixerit

:n, ccr I(CQItrii II.

.IICit

- quadrigae (<<qX>l nPl)


H1DI harcna (<<) :

ssk

tntis

kaCClCIi: .ucc:,

,llli.

IO .

ll . 56, 15 ( I):
CIaSSiCi testes dicebaJllur, qui signaJldis testamentis adhibebantur.

m
1(

l C1j. JJCIwc

;JII.

CMudile jII.. riY6S, puerI; sal

pnca

bin8l! 'lI(.

, f<IOl~,

111,111.

l "
: ,

iichmann,

Cbyum
.

(sat prt bibcnmt)

Gdliigcllc Worle.

"" I( .

Novo quidem amore.

. lOt, iktii ( 3) .

12'

1ll

ii .

OG'

e&pn. ,.. .....

_ r t 8'11oCS J8 :
. . l'O JJCI", 1, , - 38:

tl quamquitm se6 clipeum post villnera siJn.


Attamen hnc odib cxoneralt rugil.m

XOl

ViO quis
r & nt

Cideatlquc

ml: dedperil

Dlcite.

scdua

Cn

esx

lU . 38

atJe tDIl )l;I

eror

putct
OCJJe

.,

"1 8C't "

cu....e

ecctto aroe . wa1 : J)'C1>

1'etl , lbt.

- 8 r"", 3 nePbl!li , 11 3I' ,


ecJI 11: _II 8 .ll ii
38C"I)''lCClle ttecarW Aryco.

80_

. (.. . .

CIOiCa

&d"

U1..

8 ,qpeII 3 1IIL/JCfI ll A1UI

TOpoCDIx

tteI8CO.

_ cmpaoll - '" W!JN!. 11 ,,)' JoIfUII , Jwl


6, Otnf1tO.lf) mo rfJut! ,.4. f!" 'nJ-m
pw! tJ . mowu:,R , mo6uU? t>
? mom awne lLif k rr..-in, I()- m'll
~- NOu, Qpcmtl. :JfIepll, .w. t1fU? . . ,

:J CDIX Qle (, .

OOA..n mtmI,

cloaca

"

maximo~. . .

(, .

OO6UPa.A

1,

187).

atl4nOno :Wltil

pnu , IIAU

~D

336).

apw. _

_wi4

_. ", n. _ncp.

CWl6U JAII'I"'

Nmax

&d ""'" IfCDIt'OON ~. &1. ~" . ~&IX

_. f )'mtIA. 6ymo ct~ ")'I","u(7rl8' IttU)f}.mo

cloaco aximD. , .: (, . S, . 181).


COIIn ~_ . l

TelCYy,

na :.

ul!~ uarwpuecue m1ll Q 1111 . 11 JI,


11 II tuo_IItIlll JCCJAiJnIpUIJO1I> moll codias
rest;pli

~(;~c.~HHO~O

f'OfO/I1a

KomopWX

1(

&1 m ~ 1( 11 &1 , OnJInI 06ap~


~ CJrpeoIIi "~ . I>"' U m~K(;m. . .
.nococ ( ., . 1,
. 92).

onepa!pIiJ

Copbti(iais

~ .

p8titur

*R r (<<, III.
NnaN

&"/10

ClJN( IIUI, 11&1

&"

48, 19).

-'" allu

peiNAaX o6lfQ(;tnU ucmou OYII. Cogi'Q'ionis fm mo f';'ur


~ {NNCKtw npotIO, U I. IO/IO , HpontiieII~
", U fI 4, (; tcceHHbl/ol UCIl4_N, ~RUNII

lOCY~NNbl/ol npmy1lUR/oI. . .

8 '1, 8
. . 80 ( lt .
. ,

1908,

COgO. ~

102).
_

111 .
1, 7, 9.

c.n. Jo

..

129

CQGITO
. . ycJC !;
, ll JCO.

8UCJI

lIC

. . 6eceJ.I. . 38: Vivere est cogitare


.
}' npno/ 1Imc, mo )fflIJ08'
ro6 . OC/I{Io
JfOCtJu J/il )1t!mo' . )1t!'
t (cogi/o, e,go $) . . 3 ,
., (., . 41, . 192). _

Dmilmc u ? 01l0. .

Cogi/o " su u u oU u
. IJQ : - zu lllue
_, 0//0, blJ OnI,
npup. . . , IlCI<:!I .,
J (, , 1, , 461). (cogi/o,

ergo sum),

1I lbl!, )'cpauae . ( , CfJO ,

Nu., ,

mo 2 Oa!I ZO

p?I)'AUw, : t. ''
.'1 : aKl! "OC)'fkIPCmo? ?

, . J[" , ( .

11,

. 450). nUCb~. UCJ/QJI/ . / Q8


)'mpo Atne, )' :
.1.

}/ .'1, ? ',

:m. Cogi/o, ergo Sn . , 'Jt;JZO c08ito, p)'i'UX


1I , . . ,
. . :ll.IlC

(.,

)[ . : . . !!.

.,

lIOt llpC.

., 1960, . 305). PaJpblB .1If' CyrJ>"oM Ofi". _


uu 6 8f' .II , lIu.V l/nl~rml
uii nU/Un ~ cogi/o , , sum, <feeH ..'
. ,' )', l/IJbl). ,
ncmo ()Iie~'mo / eot'YnHO}/ p"Q

.30I/ ceiie, mo 'Jmu .1lJ ntlJblmR


".1Uf1QOIlbl.ll J . . . ,
.II

.
f

Jor
J ( . 1962. 4, . 75).

.lO/

iI

n.')m-."

.'"

.J)1

J
.,/t'.'1,

},lI.1
n.".

"8lC~
(U;O:OJllUR .' . tOi'O. ,lIblC./U pan
CQMUCOJllOHue , 'Ja 80 81. .UPnJll . Il('mn . " n" :

"CogifO, "'80 s. . pcII


., (, . 6, . 57). C08ito ergo sum - n)'~
)',

JlO

.Wf ,. . f.II.'1 cU.JKQX /10

JI

10fX'

"NI

) 'nUBURCb

6J.I/ 8f.I.JJn"' . ..,. c.llcnpenIb : I


" ,

/IQ

8uJI . UJl

CUIIe"

l!6o , , . .

aJIJ (, . 5, . 72). mo., 18f>CmOZO l'UAtr


~iJ : cogito ergo su (, .me )
60AUe ptJUJlJl : eda ergo S1im (. oumebl/ ), (///
rpn llJNfl. JAU

J, -mopaf8Q 8Qt'. . .
, . nel!OCl1 ( . . . - .,
1)0

(O MMUN~

1933,

1 23) . tJ .-~ IOm )'oU fNu~ ? t R II

llOtR. R ", f/ n4. f/ ~~ fl , ergf/ J'um.


-n , 24. 1826 (, . 9, . 429).
. D ubit o s um.
. JlI,, illeII ( . . ., &I.
npo :.odl. . , 19S6, . J92); . . rc pu eIt, . '_

4W (, . 3, . 245) ; . . - UIlo8CDIR, Cy.Dnf1bl (, 1. 2,


. 131); . . Alep"'He .. et. JIeAo NOJIOoro UIO ... (....
l., qui an le . ... ); 1i11 Jl6, 14R1 nPOOlIoD.
IIC1 " (, . 1, . 3 19); 1 lR, _ J1ill>l (. . 7,
.

19).

Cognitio rerum

31 .

~ . uut'Cu~ npa,,~cc pG3fmR ",Jl


naR / - "" N moJIhO tOI;u,aem
~nt'mJIUR :um Jl (; na.w na.wlmu (togn jtja
~,ar) ... . . 8 , to"

" aYJa (. , .

1,

184).
romi_
ungu e leo nem..

(ognosoo sdlwn .ri


.

803 .

t nOlf(JIII10 too.wrlm)' nm rep.wauu. !1

B(;~o

CQ.wa

nu(;m mJlCnlt.

~prul,;~

~co nOf1l!~

no .~

)'nl1/l.l

nO'/motJblt'

{.

311/1.1'" R ", pu,;u.wam Mt'fJbl nmpomu,


'/moliw OU . . J/~CMOmpR / u~ nc/tIQ .
'1 " k:Jbl..'11 0811fl . 6t'J..v,; nod,lO('mni ,
.'1 )I7IX , I~ cmU. <<Cogf/lJgn J'lilum it mJtJt'.
flOOCIfllK,;yA 6u ~(},cr Tput'Jem(ftozo ro6opa, U
';fCQ lj IIOptJJUA ~o . ,
(, . S, . 412).

Comis racundll!i 'n


1aMeMJleT

yia "

,"! hktjo (e)st

: CnYMltJC

, . . : II

8 TJlrOCn.

"".

, ., 138.
Commiine qUI ,nor (Ulfll pr111!i) dkit, "'ntrin..n racl' 11q>-

80. I
.

8 , . ,

V, 13,29.

OC~pt'loiimeCf> OJlJoe",IoIX orgmlto commni ltII ombiguo.

mo (: 060mp ofl()ofI. Com~ qui prius dici/. ronlra;um


/ acit . , flblCm08AR~m n~ 6l'', ~M
(lt' ~Z(} "fXJmu~ 6 . . .

I 8 (

JCyccr

1960,

( .,

218).

'I),

umll(

j'KOJt1JI
1!'II:JICbUil , '/ AmO()fJ ~ t:naJI rIOmOMY, mo (;mpoall
",,, ntllU "" ~ t:f'MeUt:m/IO fI(}I11()y. '1 .Jall XJ

" Ifll&. (Q3a.t(; ~_U. WJI()


"~PH~ roOOpanlUt! . 1 JOuII IIO"'ILt, '1 to~
;

pr;uJ' dicit, ctmtrarium facit ,

fI AHmbOfll>lX

npu6otrum :

'HtlAU. mo 6 " no,u&

I J)

COMPI-:LLI-:
" J1>iIt:mo, n' Kpeele, , :u.
f nO.1J' ; f1 06 npet:mJlIlfUU
lQli. sepo.'imHO, lI o.'1U 6 nll" lIlNJ(' npum80PU,JUt:b
6 rn!~. , . 219-20.

Compelle ii (. Intr are compelle) IJ lJoii .


!l . 14, 23-24 : Et ait dominus servo : E!(i '" vias
et saepes. et compdle intcare, ut impleatur domus . .
r )': I{ii ,

l lUJCI .
- . J\3 tfd Jl
}'IUC

3.

Il!l compelle intare ll!l ,


/I1JaIl l':IOl': p<i ftOI':II IJ I81; .

ll

"

1IPL:e

8ne

COr.naOlIl.
JJaI1lI1 Jpt'll': , ry OCJIIIIM
CJU1C8eHHoe . compelk

intrare

ClCJII': IIO .

, l)'C (II !'IeCII. . .


.

. .

1869,

'1 .

1,

112).

Conpomus.U'IIIie )'t:l n/ ~6
HWI KpeCmbRII }" iJ.10 n'fJ1I1III1 lOlU(M n}" : nacCU8nblM
. - - /ll nf'.I.fJ' OCMeAU.lUn' )8 nr
_ Otn8em, HuaOM otn8eu 8f)O{jI!, 8mu
//." npuUelQJf flJCmeU.I' cn06 - 1
tJla. -- ocma,1 nepamop 01).
nit. _ l PUAICKoU 811 : compelle intrare. . ,
.II (., . 12, . 698), un
i'{zo nmo U!IU oU an, nmat1/1u
npt'Un}' pu.IICKOU lJt'li08 , -- llfl('rm {J('},.81f' I/ll
tlO (de. lbll 8 8. ('lilm numf!u,
-- J'JI08I/Of' ."(0,*"80 ( imfJ('rium) - J''
lII".'l ."( : /Ii! -- m('// ". .1U'moU lOi n
l'. . m,., "_.,.lbl/ IIl'Iill/l 08mopum(',

II

IiOmOpblU
"{JUHUJlOmt> /en.' - WJ/ens - l'l/l' .'l' IWR.

compel1e intrae. . . . cno aJI


(. .,

1911 ,

4.

78).

)sm

R8.. _lJ' Kaoi.t-o }"" //t1. ; Mblt:..'t>


8 HOIIptJllJll!//UU, J't:mpe. zuno,
// inlrare. k , J,
II (, . 10. . 64-65).
" !(

", . (. .

8.

275).

onCi ; .
lt Jl r .
t: J' M('II.'i l' //Cf}.fflblt', Ift'(In~
f1l'pu t:m('m8 , .(' .., 08 111' Jl{i;
110 tbMllUl'p np111 ml'/l8ll
/IOl",,,,,u

IIIJcma8U.1 f> ."( I nef18Ot'


cucme.l.fe ap"P'l'IlIIlO8. /
l1f1//mu concedo 8'
n msoeii JlOZU/(l/ ? M('IIH 80 iXIII8t'1/'I

6Il8('IJ/
lJ
11'I8f'pOm : III"n

.",ZUKa. R

132

ft' 8,

//l!'fuJ/u

CONCORDlA

, 27.

18 16

Conoordia

11

..

n}""),.
,fI }.I' ad.I',
,,,, - n. I/J)'.
(, . 9, 1; . 260).

pan'1l~ ">181I,

11.

discorttia

Xp.tCHaHY

dibbunlur

() ro (! )- ,

() wJl .
, <tlOrypm HC!l1l , , 6: Equidem vobis
gum lrado firmum si i erilis, si mali, inbec:illum. Nam
cordia es c rescunt, discordia ma.x.imae dilulu. I( 0CCI8II

l , - , ,
, !ll . elo
- 8OJl1l, !lDl 8
II.

, , }'

uapL (II 8. . 1.),

8)'11 IIll,ll I, CJI


CblHOBbIl M lllr . rd8 (
.

mo Dtl, J nll.

nrd res r~'' cre:unt. : t/Q1l


.:l. oO.!lt>HO 06m noaHI/ ".
- - n01l nPIlI'Il' lll [. . ! - zual>-

110,'0

nPO38Il. n

lJ ,

po.wo//a.wu

~'au }'R !..


. . kJi,
:Jil . Dubia (, . 13, . 27). 11/U,
Jf, DI'Iepau npou:;} coectr/ifUu
l.il>iIf'1i )"n.' 8Qru, Jo .nt>tf. fI(Imli f'U
ffI. " t/I(J. n nlCU 8Q
(J.uoil npo30.1Un no, 6 IIbl nOR
,W map IIIIWI tIO_II : (J1lt:ord

res parWJe

cr$cut,

KOHKopu rrgn re$ ,/i/abWI/ur. . .


. () (, . 14. . 186). .I'''/ HlWik . m"
oij .I'/.'II e.uy )(1l11!.'1 DCD,>" / U"Jii' :
n, KO~' l) .l1.;U . IOlI. /. I. } ' " xmozo
" Il)Dfip. 1 ceV(' .U)'ft'liIJ., U1fJffmOI; I'OnCO t. lt
". ' ll1 conc/.rdia rf'.' (' (re.,cunt. . .
k () 8 ,

OCTPOIIIITIIHf: (, . 3. . 174). f.>. . / Ko..a-Hij.. -b t.lf


"

[NJ('l/?

.-

m/f!

"JOf"ipo:f'1I

iibl.1

(' ")"(J.II .' PJ"". ,I','." n(J C,ltHIU.'I ue.fU.'1 /n',


[l.'1I11 .\/". 1U f.u.\/ ,m JfI"fJ(J: cOnCf"dio rf'.' pUrI"or
crl'.~cu",. . . iI IJ '1 , ilJl lbIC (ii, 1903. . 14).
Bcu. f':f'. 'I ..n.IO'; , II.ullmi nnfll':{J('IIIU 1/f'[Ibl ." '/.'1. I.'lt'I/I
lII, . l. AII.'1 nopa.l'. ntJ(IQ

l>j' n. .. um.'1 .'" IIcex an . fJblllle


11 ; )' lfn(Jf' 3tf.lIll!' m}Il. """,,, 3//00. l'llll.
lf{J no 3lll1Ol'flblfJuen . n . II/(J 1

. , .
.

res

IIt I>,

npaml'lIl."

1"" I(O:OO.

<II"()C)'JI~PCIlf';

11

nJ'' ''Il, n(J.'Im.'1 i/tf'f' D'lI

"lIeI ,.

"}3~ HHH

Q.

<l

" ' Q)'lpc1IO"

r>ubIica .. ec'rIIQC
Y" Q l p .

r.

CJ1Q&Q

,~

IJJ.

CONDIQO
I" .. mll;" 'ffIlNO )nfrxa? Conrordia rn
6)'dmo DnIII~m llM ;, 1 :"'IU umo
If )'I"un. CtNNlCllU , .. cwro. . . THMHpJI]ee.
- (., . , 19]1, . 1. . 312).

U/.

parYOl! crl"SQmJ ,

. . '11: '. qxo)'ptlu JI081 1 . Dubia (, . 13. 20);


. . Jl .... II.n. ..." HapolllCt, /1ll .n! ...1I 11 cefI .
)3 8"" (, . 7. " . 29); 011 . 3u. ( (. . 14.

". 186) ; . .
.- ., 1933.
1903, . 34) ;

. 81lOtta. ( . .: CC"I>\Jl<:" 1"01\101.


S08 - 9) : . . t " , )ac011he " (Illr.
. . OCTPOB"KHJi, ... 3ll3 611~
. . 11 ; I)'*. 14.111 1872 (.... Vi,ibu s
uni li s); ,," CCH .. e"II", ( . 19, . 2, . 494).

(ndk )
8.

dnt qaa non ., Koroporo en, . . "oroporo Jt "-, )'.

oflf 1Iea8,,0 fJII1"'''//;' pI"'III

Q//f'mt!jJI" f.. mt'

um r/ Ifze.. /f/IOXJ Q.\I'pu,,aH<"DZO nO.IQ. ~" m


.nO.. .OffQ.." t:.'JQI".1I 1tJHII'IIIIJ. mo no.1Ol' iJfJ,,,w ",

"on

. IIJt " .~,"".'1 condi(, jo si1/(' UfJ


..~ "'V<'('Q" nptJ.II. If'
;' 6)';,l'Qll. .
On'nI'ttC! epcn8 ( .
. 8, . 513). ... "('('O.\lII('''HO, 'mo:rtQ " ....
11' ,upu t>t U.llt'f!
U . ,eotlal/ll".IO, 1If'jJI"crA('H~ )' .,tO... 6 UYJ'Un"{}f'

.'10

tl' t ./,'1 . 11 .l.'t Poen . '. (j nIO


lJJ QptaHIIJ()6(JJ/O . ,6(1. .'Jl , CNii si" ,

II1,/II.'1eme"

('mo.'l

npa.m...,rfflI1O.1I .

qua

l"ptOC'ttCli (, . 21, . 326). , .It'


vbl"", II('Kptffl . 00,'0 .II/,
QlI' BAl'W ,'Jf()
"", "u,'onUU.\I : :",10 condieio si1le qUtJ "'. / ..-. 80
~ nO.IOWllt'.II J'Ul.'1 nn'll'".'{ 06ut
f1I"op.... . . . . IlonpaNH .
Orapea
1860 [". (, . 30, . 2. . 636). mapllfl
pot .('.' " .'1 mtJ.It>KO IIIt1 lllO.' . onii 6.1
llI'IL'Of''' ko .. OO-u ,..0 n . TaKIH' oii.1I fi) npat>
//' npuHII.lItl..lueI> 11' . mo . 101." 0. 1O. . / . 1)"f'. IIt
,t 661.' 0 u ", ')' U"' 11/0. W .II II'Jt
II.III . .. II'at> : xom.~. .ll.'I. ')'I>: .
~H)' .ll'. 1 .l'/)'f "J lI mtJ fI. I'"IW. mo .f!.t
.. m.'/ ilmf' (licio sie qua 1ItI1I) . f' " n
'/(1 /". ,-. . .
r , )r <I eJli
f> pi:.c,13; JJQ tc'IlJi.i ( ro
"rtCt . ., 11161, . 2. . 82). .1I .. ., 11 ('

'''0

n.

e.'OII'Q 1.

1(1. lb"l('u (Jf'I()"l/f

. ,.'1

nii.I'f"f

npoemo. //ouo

f'(' )' . t 0/1 lum . n;f')' llU('t/,I' : " tptJOl" 06)"II"H/W


nmpnlo:a.H. IIt. 6J"kBbl ( .tlJ,'1I . CotI""'I'..m .,.'('n U

./.

condi('io sint qua - t'tIpf'.IIl', . I l~f08If

.tt.'mUf'. . . 06 . :.

)'we &060,," cli (. . 4, . 287).- .


n/fi'PII.~. .ll/1, ." np,- OII.'1"'b m QnlPu..
Qf/ 1II0lll'(' f'. - R I'fJ 11' apt .... ooom ('.11)'
(npiJ8e'lUlJot:II'b. t' 6 0 .1)".'1 . :)lt10 siflf' ... . .
. .1I iI: ( . . 10. . SI). ./II I'fXlblI!
#/('mfX''1 U ).lI'IItllll/(, .IIU"lm UUIIll .,,; ,""'0 nom.II)'.
'11110 " .HJ II J . 'll //" ,, .I (' . "IU oii..",. ('('II'lIl!'t
1 6t'.lt .. .ffllf't'IIl8 ~YYII08 . tlllf' m;J.lIm.

06

134

CONSOA
nom.II

)",0 0I1/(, I U , U 1'0'0 06.<t30II ,


nomo condicio SiM IIOn (06 .110(' ,'flfJue)
m.
( . . 4, . 244).

. ilPJ!.

. . - . ryg:8)"
11.111 I9(lS (. . 47, . 20);
- . . CCJl. 2S.V 1901 ( . 1. 46, . (11 ); "'
. . -.-pem)'. 1.1 1903 (, . 46, . 249); . . 8-
, )'il (. . 13, . 467); . . "- .
)'. 3. IX 18811 ( tt . .. .;I, . 3. . 54);
"'.
.o,di )na ( g:, . 3, . 29); . . -
8 " 8 '1, nJlRJI l-.nJI (_.
.. . 1963. . 14 - (5).
:..
aJIl .

Confilcor

CuaH.'lX ,'fJOu.u nOlUtmuu. ,II0, lll,'1 (!,,,,

lllll. 111' omCm)'nO.IU om IlUU 1 06.U/I//l'


.'lI'I. npll,W/f'il .l,J ,11O.lOiJflO'O .l'li , '//!l.'
8 lll8. fJI' nwl'C 1/1'.1U.1U Y'JeHf;.'1 fJ lllf' pI'. IU.'UOJlIblX )'6f'II'; 8('.' tLlt'{ . Q
CQ81/8 .." nlllm nl'pI't> ,' POler 1IfI.~t(" . ('1'00 ('UI'ljifr
11 flUl>,.'1. 1'.'11' '" n, m" ,.;: 1'.111' mI'MHbl'"
8 ."IIu.t

.1I0. lUm".'(. . . , JXl3 (l1J


(., .

5,

1011).

ilI6r sol(um) libi IJ! IJ ') ,


p<l) (lIJ IJ .:l 11 (<( 11 , 52) ;
ilc

lcOr SQI(um)

tibl. natc. ncg;irem.

:. )

01 11 6 . Cbl ll )) .
- ;! . . mtll lrJXIl:l.
HacclUK II Cl:IOefO Cl:IcpcTlllrK;! ll. yCOM Hlll:IlIICrOCII 1:1
lIC ll, OCl/ . '
'd ClIQl'r(l IIII<I. IJ OIICT
IIII
ill:l

(li\ rr .

cr(l

lI l:l' 1

1(l ,

ell
!,.

lJ11 I . Y>IJIOC I:lOp


;!

(lT

' : :I ,

. 111' IJIi}1i!IJ II II
lt. r.
blUl'liO 1I0nl'OHO ml U.\ l/III .Ielphini 8 .\IfI.\/ ti.l'll:U. lbllIJ.1I .>ll'.1I!
r .llJflu. _. 1'1' (J"{ 11 IIOf'iJd'm .\11'11.'1 ll/.'111/ . on. lbllfI
iJI'JmI'I. IIU'liO. l bliO .1"'"I'm RO/l/l!<!O 8"' l'lI. l'oVn I'
11

"/l(' /ihi .. II
.lIl't'mc.'1 .

0/1/1

. .

1912,

.il'm.;' I".IUIlU'tJ .". Con/ill'o' sol'm

- . . ll. . XI

('rd ll

4.

424 - 25).

!I.[OIl

:. I.N

( .;

1878

IlcpenHCKC. .

m.-. '

:.,

8/.I.lru .UUIllt'fll/U frmlUf. }'..../Il'f fl(l/iQl'm - .'l .IU 8


11/0.1-1 : Di:.:i I'f onilllom 11'1o~i. 8I' . OIII' 11 t' ,\/ .
R 111' f.)I(~ .\1/11'/1111'.11 nll!.\: , lill .II0.lm " .'. /Q'IQ UIIIIIII 'Ill
,'.1030 , IIIJmn.HV conlitl'Dr s"'um hoc ,ihi! - . .

. 14.111 1897 (. . 8. . 139).

COnsci. min!; ul cutquc su' (e)sl. itB cOncipit


.",

ro

(aclo

~rqut'

l II.
llll :: ,

1"

melilmqur SUO KilKHC 1('[0

il

Il(lU.

1:1

135

CONSCIENIA
, . 1, 485-86.
. , .. IC l,

conscientia pturis est quam ornnium sermo.

XII, 28, 2: mibi


. MOtI 008CCt

JJ, 8OCJtl>.

n 1( ",

. . .

, (, .

S.

243):

, }'1ICllI:
kJt ne n.;
, ... ~a Ile.?
, ., :
1J100, V:.
CCJI Jl11IO,
JlOCII,
Tora

Col'Cmb

:m

npeu

cpaXOJ,

npeucnoJUumlh m t'8//Af CfoUcmt1'.


Q 11 M()Zy <uam. mo f A<lHOlUX l:AyW1RX 11 iJo
{ nI8",bl lllO 11 cu f1r no6:tkWl Jorii l.IfIl
t:vJQJlR umom M/)1lX not:Al. Q1lS ~1IS Il' cuiq1 IQ est.
itu l:oncipil iIItra pectoru fUdO 5mq! mtumq Sl.

IU , !JCC (, .
sdent. ill IISS COllCC1 lCII1I JIlOII.
II, .II::

:z.

46).

ll .

, .

11,41 : quoque.

quae vulgo recepta sunt, hoc ipso, quod incertum auctorem habc:nl.
velut nium rlUnl, quale CS I: .cUbi amici, ibi opcs et c:onscaenlia miJle
tcstcs apud Ciceronem : .cpares autem. UI ! in vetere proverbio, cum paribus ; ~; neque enim duasscnt

io aeternum ni:si "r omnibus viderentur . .

, , etl , Jl ll:
lI, : II: Jl, ,

coecn.

ll

cli,

00

cra , JIJl .

Comn1SUS gmliwn lW,


; 08lIII, I .
.,
mo Z-. .

UJ

11 6 (', II
mo mprn n. z, n
nUC6lllaU u. llm 6ul.
z . . - ll

(. I/ nmat1'/I - ,."$ omnim.


$ Xm1ium) . Il,

comm-

mll ; 60 ct/Ol'M z
.111 nll z n

ll/l. ll IIl' , 8
8 . I
.

n
z
n8 . . , 00
3Il, l

( .

Mapt..-c

. , l . ., 1956, . 102).
HacKo1R>o cm , lJiJt w )l_
11 nocozo mtmu. J Jaz() Consemu.f gmlim
()

136

.1?()

JUlllf>,

mo

()

nUnf>,

CONSORDUM
Ot111 ")mO " . . <::, ( :t
]. 1 . n:t lCJl (. , . 41, <::. 82).

Consensus omniwn 8<::.


. Consensus gentium.
Consequenlia _
fIIkf

<::

lCaJI

, IaJI , 1 J10
8,

lJ&l

8
oc06b1l' Jl.uu u

Ol)' : -u)of, o{j

,. IJI reJ1 mmu , )' Jp; u1J

nplJ8"mao : me nprt;}u l/ ,l1JWJ8 :


tibl1lQ AOtI " etJepll(}cmu eii JIU
.lIeU flQCbl.1KU -- enu " (OI1en
t iu fIOIf 1'0/1'1 ). . . ) , 8
(.,

191 2, . 10).
Consilium abnuldi. ..
"m u
.

1/011

(J

yxo~; ii .

"U I/"nu

mOiJ ...

l",

yJHtJl'M.

tJ()f1"-

11 .1I"CJlO mOiJ l'Ip)- (.

8 /1 ), ()
tfl (. 87/), - Qmm.1 (. 807) .
epeltl-'/ no l1(WI "ma M()t:lJ
('IiDO YHep('eu. " )'JQ ul'Cu , fR
;' l/ ul MTV, ~l/eoMOCf1lb OI" )*08,
npo .1 mot1Q u ; ili abendill (
"moooym) . . :.
(<:: lY, 1959, ,Ng 2, <::. 141).

JloU "no nu
nuu" KoppecnoOeHl/. eii"/, /! "/'flocxo~
".lcmtJ() .t 8 )' npaJ/I'Jl. 8 fioe
8.WI npo JI consi/ium abeundi, mo mom('
nprJib ti )'IUlll1l Qa. ,
IIII (, . 8, <::. 244).

COnsorti .... omnis ,..itae ..

, :

II( - (t<rl,
2), 2, 1) : Conjunctio maris et reminae. oonsorlium omnis vilae,
divi ni , humani juris mmuili .. ,
, :k .

u IJ.W lm MUPOHOiJOU mn".I


lI C. loa

nuemn

n6Ctllll/m

8nl/f'U

. I.'1 )IiUQ OllS'UIII nn ~ilae. . . .


IIC IC" (, . 6. . 55). [n.'1
'1('8/ ('m,'m l'l 1110, IIIQ .\l(' m bl8m

cOn,rnrliU/ll nm" is ~itQf' , nPUn.W nIItI" ('mpozot' ('.('.1I'


fI(1tm.'1mU;f lI 'l'6. HpaBCtlf'lfbl,"( .,/l/". ,
PR; ( )lIO . .,

191 2,

2, <::. 455).

'-" Ullm8 .ItJl'. Q ./JO('/lU(' npn.'I8.I,,/luU "ilil et:

IIIn"m. " u. pn://l' l/ "pennemnii Q8CU.\(711. " . ltJ(!


lI'I(1U.ICb y('.lnU!~.\lIJ fl". lil, JJuu.u ._':0 ( ({('n"",

fiurn
1/."(

omnis ~'ita(' :

",.:I

rIO.\ll'OiJ

eof>t:e,mnemf>.

/ (. . 6, .

.I.,/
,

ll. /!

198).
137

CONSUEIDO
C~ " 1 ahfla nariira ptlIQI. - BTopall HBTYJX!.
If BbIp..*elfll - .. 8 re If 8
J1>1, , 25, 74 (8 3:IC 8JUlll 8 II lC)'
.: IIlI ) : Consueludine q uasi 811er8 q uaeda m lui i
. ll.: CJI

tur.

d':

.ll Jl 3 1<1.

. .:, tyflIlI1 VII, 9. 7: s uetud. quam


secund:am nalUI.m routvit us. "If8l.
ecrJl "or08O""8 l8 8" II:. .
*

MblCllb

6).
. . .

1370
.

5,

Jl II (PeopICB.

IU': If , " er., .

2,

1, 11,

' ( .

50) :
CBI:>JUJe :l H 8,
3.l.Me1ta 'f}l 8 .

W.

XflOIf.'I('b.

("1(0)_.

mo

,.

VI1

.>.

notl

KOCntJt X. aiNtJc tW npD nO/JlWf7lb.


COfISwtud(} o/lt'rfJ rlQtJa. fl J: , ( . , 1970.
. 1. . 192).
0l.1a

t1

Consummitum " ' <lC"pl1t .


re <I , 19, 30 : ergo accepissel J~sus .
dixit : "su mmtu m est ! incliooto capi te l rad i t spiritum.
"

npeIf ,

n.nunmIJ/

lY

"J :

IIJ!

;1 yJIl<I.

t'.1lI

f'11!

.IIOIMpuo.nJJ.wo

IJl

.to.>UWCOIO

.~

.IIt'Nmo CNt'(1fI/u.IfICb : a.,t't' mI~mllW'cu fJbl.tO lf"J.WJ.D.


. .

" , (, . . .

3(7).

(' 1.I.1l nfXJIJ .wozy ", ("I(.1nb . /11(11( t' m(l.


nQ/I ("1(0)1;1.1 :t' CO...,~ fI/NI . luJl. om /l/tn
jjrJ f'm u tJ tJ/r KOIll/i"'tl n" (' 8 Ot:m.'l(, : 1((}zt)Q
, .,. /.I.'I mo. lbO /NHI. , nt:-:r... mtJ6 u.lfe".

tJJ."IU)Cf ('Q onsumn/Um 'S' . - ". omo, tJnOC.rdrn,l llJJt' . VQ fllUf' . CVfl ouH /f.IJ" .I' .WU1lOZy.

~ . r.iI 'rd J ( .
t/J/",.

I\OI,rtJf

1966. . 293).

v u. uttl 6., RpI')"""wn. J'~ C80.IIt.~

II/t1() .'O.J)'. COnSIUIJJ 4'SI . h )3, ...


I XlJ: (, . , . 195). : {Jt'iWllf. III. .'I rou.pa1f
tI"m. ,10.."m cnXnlllLl('.'I tJ 11 tJpJ'1 (' )"CON
ytJt'.I . N / If' .":f'f/l flbIiiponlb(.'I . mtJ ,' OnJtN.l .wom
om .Ie /J('npurm.lnHf! ('KrtJ/'bl. llrtJ ('m.I(' cprt'Ju
II/J c. Ilumm 'U I..'{ ,~Ii . '1 nQ/'/. I//'. / .r
,/,',' ",,'.d)' .... )1" nomp.'IC IOpt'ClI1l1U f/OI'. Ib . .. . .
o"'JtJ,IX .11pU/l ""OnSlUllllllUIII t'.f/". "mop .'[Jt'.uum '~(II1l
tJ ('mr)" nlllIfU.I. tJ (' "tpn naIII!".l.". . JIIII
(, .

8.

2]).

. tot . otnt.tIll'
. :l.llhlue? (. . 18. .
(, .

S.

. )8 1 .

PoInc 3. n'lI ,'

'"

..... . (. . 3. . ) : 001 .
J04 I: (II " " . .:epdl

CIIO.

'n1l ..... '.:""M consumptum est

~ooo

NRDICf

Const:imor aliis inseniendo ..


s umor.

] i

insrvind

is

/ . . paQcoo! . . .!' /o."OIIl'


", . I1./ Ili"JO.II'(J . n{XlfJ Cr/3111l1b
'1/10 cefi.'I f/.mor . .llnn npllatm uliis iser

Jieffllo. nept' r npoxou .JIO.?Ol' .t. l....


<,,' 1IfX' n08.I,. IIbllle lX"BeptleHO nocpa.u .1l'1I0. . .
, et( ll panllCl( (H~ " .
. , 1929, . 5, . 213).

Conlradiclio in adjeclo

. llO

11

t lI, IIypeH

l1 llO; nmon.

COnlrad i cl i o

s ubjeclo.

lI , Kll C80('.1f ; mnmen/II lt',.


,,,, ll. noJ' - n80,InIl' .ll rOe. lab
11 . - l'fl'W",' IIO1ll R .1I c.tlblc. /e ,/.
' lI m .\ fl{/f' - U.\/f'HO.
m ,m ,. BIIJ'mpellHei'O ,/08":. - }"UIf'8 (I'/l/U .m omu nPUJ 11 U .
.U U3l1 . TJ'f fl 111' mO.1I:>KO lf. 110 -
. .llwit noliutJUtll n.lx . ." . /

I/OmpRCf'lmblM IIOCpecmo ll iii.10 nu


I III m(u . tII f'60//. .touu, r nomO.II.

flfJml)flIY . n flCl!U m. C.le,em OIllIfl'CII;U


" dii minorum ge,,/ium. JIIIO " : cm . lt'nI
fi.l ,Jym nOMHu, 0,,'0,/0 10 IffXUx cmxoopeH -
l' ?

nomop.'1e .1 .

/0.' 01(

:/

tk-

/Ot'ffl Ill y.1f' JO-u . . I - con/radictio in lfr/.


. . Typreheb - . . . 20.111 1812 ( .
:. . 9. . 256). .'1nemDp tllfYJ08 oiilo.'I8u./. I/
111' .'J1u

ll#'

th'. n,

coijo l'clIIBoub Un. I.lfQf'C.'1 ",l"",." U (m

yCI!IJflfJlf . ,l" .l,,/.'1U :lm miiot//Ul' .tucm


uc"x ./i. " "{ ". fIO"Ul',
Ot'. Olum on U
Jntrlldi/i in adjec /o. u 1Qlflb/t' 10I)tfu mi(.'1
.\

rocn.'1

lf

BepXOBIIblX

/8 ./. JII.? //1' .t.?J"III 111' 1110 U IIIl JlU. . .

", (Jl. lC,

5.1 1 1867).

( . .

1,

11(-

122- 23).

m. fIfJ.mQe J' - J" COnlrodirtio in


/jef. ll n.IIf I/. // nO. . n./tJ.IICll.f
OlllplJae.1IOe. . . n 11 . 'rooptlH
yr II Jl1"1I ( . , . 3, . 22 1). }"'t/II/
t"lJ8ma, IfCll1 IJjJUPobe lltJ . no.lICa.IJ -u. -

I/Of' H . fU

Ifll upl.I.lff'lllll fIfI.fb3J ,.


mtJ
OfItplfnU/
r>c",zemc,'1 IIplll'fII .Vf'. It'III'?. c./enn.'ll . .'llll" npOI/e,-r.
I(..' ( /8 l'cmecmBf'lfU (. pD.//.'1 de.'lme./blfO/.fllb P01j".""OZo
IftNa.fU. . Ifll 6J'm on/r!ifi in odjec/O. . .

P Jl 1 ell.

11

( . .

7.

398 - 99).

. . OSOpllT T~~ ropecHbl~ HacTpocHHR~ . KOTOP~ .~''"


liblj,a IIbl )lIab )' e<lI)I'<I pyCCC Ko r o IlR . . rpaOlICI(oro
pc! KIlOll1laa lIl :m~ A lIl: lOC3 ' l.IIpiI 111.

CQNRADlCnO
" { PuX1pj ~ ,"" mo nOJ"o,.u~ 1ft':I08UCV.WO om f'1I
l con/rodiCI ;o in odjf'C/o. , , ,m#'l.'I &.I!l ,
, . )( 8 , CJ1 S ( . .
) " , 3, . 5( 1) , I , 1,1"'0 fI ,,.ptLIf' lk}l/

su~. " pDIJIIO m'J f/t:pt'fJJUUIiW ~.W':.,

mo ~cb f/con, radiclio


'" ad~e/o . M a Jl Jl, )')' (, , 9, . 119).
.

iI 1(<:, "pTl'l1t<:
,",,

Uf'CJle8CloA

.aoltlOii

noc:ol'l

1'

(\V

(CO"I . . 1. 11:. 2991;


.. _ 1 ( .

~ . 3, . 119); . K pntla , l~oIi (".OO!ontI


.. nna .. ) (CO"I . . 26, ~ . 2. :. 67); . ., ....
,. (., . :, 11:. 50); ., nlllUlcrrHU nppo ( .. . :.
. 479); . .
Il . .iI 06 "1}"IC" pll'" (, . 3,
. 2 ) ; . .
", . . C'laf'Ol"o
(. . 8, 1; . 100): . . . OJlCI OCOCII'

26.

(I V

1(ii ( I:OIl8 )'t'f( ecrtloli IO., . . , 1918. . 6. 1;. 1001;


. . ,", . .!ItlOt , ( .. 1923, . 41): l; .

Onw TcaJX (.

' . 9. . 412).

Conlradicdo in subjto (R .
npomutll. Cont r ad i c ti o i n adjcc t o ,
... I/U I(OIO.OM npouJtWc"'tI~,
06l'cm81' l'

tm

pt'u ,

; 111'

: ;
, ltu

I(OI\OM

c}"lertlye

,.;

" .W roml'mru. - ,moIIUJf. llJOellUf', I\nfN

I/U 111' n:tJoutlut'm. ffmb ron"odkl in in .fIJhjIO. .


eDCJIIIt

js '

ConC ra

IICttO

r.s

( .

p)'KO n!lCdi)

.
.

12.

714).

".

l'lO

. .

-- nO.,}""u.t t'tp}'{W uXf'anut', nf.I!.W


.IOOJ"t'.wopt'IIU I 6u }'U,_f'm(.'I Ut'. 6yuUantX
U }'iJutIOm!! .fQ.W. om pJ"eclo."(}U YAUr
n}'t''' w.' I! Oeme}! IIU1\OI\U.W 'uo",l7lI/,
110. np"IQt:, m nO:'1tk ron/
U1},..,U.1 .Wt'''H. mo
Jo }'f', - 0 11 Otl. mO.' I\." ffl'lIl rd"'>l IItlIipt'l"f' ,

;w.f (" !a.f

.wm

. .

t.I,

t'f'

Jlt.'il

.tl. I()u

mtJ

.WU(lllqI08.

HJI ( . 5, , 475).
Conln. prindpia nrpnCcm (. p r i n cipia ncga nt e)
dbputiri non pokSl I . .. .
"., pi'

")l[ .

nlr print'ipia neganlem dispU/Qr; """ polt'Jf - 'n tltl10p


{. . Cmp }'uj {'nOIW l!\Q..., . /l/ 10111('/'''' On/ moIO,
"' .W. ,u~", ,mu prineipia. - 1\(11\ ofliUt' ,JU nO.f'U.. 11

t'npaS""U ,
Q Ii

, m

()

1\01\

U IIOl'

nOllu .WQ"ut'

mo,,1tX-tnl}

P}"Ct'l\OU Unpuu Of.'iit"lnsumt' 11j()(/lIU.

mal\UX-nIO
JI ,

ne)l[;l (, /CI<f') ( . . 1,
, 454). " 1Il'801.t,'f'. eC,IU od/ U) rno..' tlet'('. omrtrf

On"nl' Jl, I.", tl(I."' -

, rnIIQ . ct/.W}'.fl'fQ ~

.IlJ"III t't',,i>i, .,'''I\I' : nt rwgOnl('rl' princ'ipilJ diJpUIWi ntJIt


PO'I':JI. . . - )' JI , 6 t.:ii (.
.. 19 16. . S. . 266).
, .
"I; . J'I IC3 ttr"".opwJ lleIlC'l~'
orocxli M'" ( 1ro' /le3 ...... d. . 19. . 21.).

ontlria

conlnn!o ,"uranlur

III II)!lJl npo .

JllI I lI .JtClCO ti Me!lMUH I,.I.

1'"

,ci

Simi li a simi l ib u s c u rantur,

11f('"mup 8 I,W 1/1 8U(nllu.1" npoeiJffl CI1Ol'ln ('I/U


~ .'i1l .I "." ".I.'1 0630 U.ftaIlU " ;nq
.')' ruilf)' )"
lIJl'.'1}' .fll'er" lI"
noJlumll)' nlO. IbI':O I.:1' ?('IIU, I fIf(?kI lm}' 8QJMymUIll"..
<"-'1. ,,; CJ(opo // 8,1"m I/-no R,1UJIIIII.'i ) t/.mu. .1
JIIIO.'O npt'IlI".'1 ",..-n .lI t/J/U lI I/tl('
IIm//." .'1(' JJ,u,'I/".W u".U nnn con/ruria

f(II1 /rariis Cllran/ur.


II

lI}.'II ,

('

1/

nll fJu. 8/Jl. I.{'.'1.'l ".

ItpatlcmellllNI'

1/ mt!./ffllblt!. I}'lnC }('IIt'llllff-'1' r


IIJIUlflfUn)' nnom. 1.11'.11 l.II}' lOJtlffJllnff)l}' 1'If6II.I :
~';/l/ Similibu.f nnunfur. . . .

24 1118 1 r. (, . 8.
COfIt" spem IIP"nt (
llO

67).

"

1( .

3' 'JII 1'II,

i;"Il :Jett ro..ii

oxymoron _ ">l. .- CJ)II(I't('r"~,


"': 8 ll()' JJ;1 cr,.netl~

HDcr

"'l.

spes

,,:<~

("

nPO

cn..:II 81"'

13 :

Mo",~r

II8''>' OTT~OK ~8I' "'J\3R OT fC1lI()' 1I;!Ii ~" : 11 JJ}"IDI "'3I1 "' "'>.

oorrOM ""'" II~ro nPRI, " ~ ~

"

c ibOrum subtilitas _nimi impedil.. .

, ", " , .
. .
onun populo (m, publico) ( !ienilu

d palribu!i) 8 ltC)'

, Ill!; ny, O~KpTO .

()Il {. . Kpw.fOf/] mix.I I'p)II JlfllU n


IIJ.I(I.t!lIlZ nt'pe ..... ;IO. corum populo, nlDlo; "
" .Wt!II cxou. nlCb linlltl' c. ,}'JlJnle.,e ",,,
.':< "J'.Inl'm ... . , . cii (
. .1 - . 1923. . 3, '1 , 1. , 189). MIII'
Itl?f/(J3.WII

liJlm

, rQ

IIl'CO ,UJlI'l/IlbIX,

coii

II/. np/ m POPI//o, senalu flri. JO oC/n~


"llm 1i0lllOPbIX )' l'pm}', Jl " ;IOlif)lI'Iam ,
Jl

( .
"0' II

8bI.lIbICI'.I .

. - ., 1960. . 359). l'".'1 fiDI. m'/'}/.


"lI.'l3b , 111' , /llluc Jl , PI'IIIi(l
I.U. 1 I',u}' P}'Ii)' 11 . IUu., npUH.IC.'I, coram
populo. ll1.'tput/I/l l ' " (' Uo. roU . r.''IIOCnI.
.

' IO>lR (

. :

l\O .

",<I, IICl<..ll, I!OCnoR . . , 1 968. .

Coram publico

97),

popu l o .

... II'Jl .ll.l1'IJIJ.8 J,' /l/f'm8}' CII(lflll npt'JcmoulII JIJII".'1


1I1 "ll'.1I nO-"'lIIlI " coram ;. -- HQfluI/Iiu, IIlllllu
NQ ..,,,W.I/ 11O. ," mo.II}' II0 , (I"aJbI8aemc.'1 . /Ij'I'noroiillbl ,

Ja

IleocmalllKo.w /ln. re. la/l/b nop.IO.II('/lnJY

l n,lll'
~1l1H" ( . , ~ .

06 I13nUJ"'f-'. IU
11. . 534-35).

"ali(}('-.fU60

auQ.I-

.u. . 1( . ~Il
1 {8 ('('IIIf>Jlff-' 1eJa"1

n.J(/ Ila nt1 '! ". 11


1I/I);" . lIn{I'JpI'lIIt. l'.u ..,

n.

(lII

rep.llaIIUIl . OIlIl

fibI.lo
",

.41

CORNU
f' - . 'II nap.IQ..,t'II . t'll'llf a.lum. "o./"OJq"'. " .'.I1iIl_
Of'O" "m " 1848 1849 .. OAI.., IIIpJV"D.Im .. " 11 6t"1' "(I() III' CMf'pnmblf'. 011." 6 ,/ II(!nO"O./f'jjll.llbal trIlWUlIIlIt'I(I.U 06ry.. IIl pbliro 6Uf' Ullmf'fW/
ptu. . tI . , 8!! " :t
U !! ( . . 8, . 328).

Comu

(",..

( ll .l'non!.

6 ""

IJI'/lf'j

)()

,,}!!! .

epa.eHlte 'i8CO l:IC1pe3.. IIcrl. lCacii (rp.


IJ . "".. 671). &0 pot4i! cJl')ao -.
. 8~"!!8ii
J . O"J , n: ..
I!.:lllt8 .n. 1e1JC)'. , Ittt')eprHYIJ te\ . . ct:8 ez-o 8
8 .,ttbl" " .II .

08"

("CbI". ,

111 - 128).

>!!J[ 8 ...

. ll . - .
COrp l

dr1icti

CJ1ca. !!

u.IIl

..

npecryn. >t , ~

OOCillJ pecryn

.. 'nO.IUIIIl.". t'1"'('('11Ifl6U. nu 1Il:(' JI/Q.IO II~X lJl/J6J'blX .'"


nN','('u .erml? 8U(!IIU.., . ":,,(!f t:eii" f't'
tII"

Cl(O.UU . U nlO. I\O 6uo. /Q

.t? )'iJOO//ozo ., .., 1_

..('n! 06.flt-l. I/I .'I .l"J 'IIII(I ;lUCI>


11 ptJ_qJII)'nlt1C.'I. IIt' o(".'I1Qn!t'.llu / Iklini. 'IOPO'IO
O("nlOlI.I.'I" 1f'('/ t'('"O.lbliUX UJtIfi:mllblX
.II f/11O ptJ7fIO"J' I

~AOem mt'."'IUt'.~ fJ't'//UI:'. }?lnl/'.'It'.WOf'. 11Q(',,0,1:0 .WII'

tn-

rnlllo. 11 /u." (jporr . .w.Ilt1). . . ,


'.' {. . 6. . 101}. .'I 6.1tJ.-oiJap 80(' :IO _
tlU.t U 6f'.' /(Nu/ioflOI:t'ilung. Tt'nt'pb ", uCnIOpWI
rtpt:cnlI.It!1I0 8 COOI1t!mmtlt'.w 8IlUU. .., '' .il'FIO.

rI(I""

IIJ1'X Nl .
'' I,j Ivrpu1 fklicti. 1 IloeoU erirnw
nlt',I f'('II/8)'f'm. . . IJ - " , 10.(22.)1
1873 ( n . , . 10. . 60). roll(":fJ
"",otJ .fJI ,,.JQJf'.'lJCftk u('l1 mptOtJQ. / ""'. JW.!'.
tp Jf'lic/i. 'J f'('Iftb mr. 110 8fi:tr..t. CO""'IlII1t'.a.a. AI
mo cor flelicti. . . n 8 . ero
( . rr ., 1894, . 6, . 218). .! ItQJi01QH n. /f'm.ll
(:. II 6 OnII)' {m.1' ". 'CII:Q /.moIO UIl.
/10 llmltuU 6 111 t!I (' 1111 ~O 0]11 11 " " . ." JVuric",.,
f'//. (I ,,01\08(1 f! ot./(J l!(! u1J." .ff'ItUf' . ,,( I/OC,I#! ucnaf
1/f'/fU.'I flPIIXJfJOptJ. ('I m.;;r", 8 I/II . nPnl". 1 fl,'
II.... I/otJl'~11 . llllltu(J(IW .,..,OC/lIU(! 8 /IIO.\/ ". " JI
I1fik }Q nJXotlUf' . 88Ud)' (lmc)mmll/u.'I df'liCli. . .
!!lJ. ()('8 { . 189 1, .. 95) . 1/0 cntoA'

....

fI('/'f' cyl:>l! . I f'. 1eI< - rorfJUS d('/kti. Hu"o.Il0 I()(!mr.


.wiI / fl/.'I)U a.III 1It1IIIU.'I. :IOm.\/ ",'I n06. 1 "~J'-
QI, ... Iin; f'6//fIIII.I. 11 pN.w:iI ll!> Ul't'.

I I'fll .Uff..",t.

(. .

Ulleiif,
1, . 557).

. rI(I 11."('1111 nl()('.


Mlff'. rrpUJI/QIrlt.!I. IIt'UJt!I/It'//.
~i-."nIl'p t!lcm{'C'IOfllt1C!I

142

f f. /U .'/ 6f'fJl no.....

)l(1lJl1ot il

CORPUS
11 "unu.

/ 11u".
Jl".'I
u l/epU.'/ffll1ocmo .
06 :mI01 1I0.Ql' .
t'8{1f'IJ u }"6.-

.'l / Q-,)- :m4,.'I.


u

III1 (,

delicti 'r
mpemt.f'u ,/u .'I. /"' .

3,

148).

lI06O)'

r eHplIX

)'' 1.rn

,
t~l'}

II/elle II6I/ .")" Cf'r:mtly, "mopo JI nu6


",../ no.rmD{?ooI:IO ." IIIJ.'I. 1JQI}.ll'l!u. rr
lI d}MU.I . )' lll ))6".'I Jlf'lIf'" npou.111/ .'1. "/ "/Ol/ 'us delidi CI' .' '1/l . . 1(
. .11I:., 8.

rN.'f'/>. "

1857

('! . .

29,

COMU

106- 107).

JI n.

/> 'l(J tu. '1I/.t IJJ llll. ma" fl/,lII.1I(} }'


.:)' IlfImo . n/l)tJ nfll.1

.,Ol!J,lOM

,,;O/Iflepme.

f/

"n.

1I

fJ nPUD

/ ""11' fJfXll'IJD

"uplllllO t(nCJU . " oJf'bl, r:006me iIJ'W


II . ., f/lIOfJb nO ,lI ,...
{IIIS d"lic/i ,
. 212).

-ilIDI II IICJI:,

12.1 18112 ('! . , . 35,

. :-. l"11:. 1.111 1882 ( . , . 35. 1:. }41 : . .


KOMMYH~M .. yrpn:"" ~Allgnncil1C Zcilu nl!'" ( . . 1, . 114);
0 11 . Il:. II ,, " (O'I . , . 8.
4}}); 011 , II :"1 (O'I . , . j, 1:. 04); . Ma pl\C

'1

. ,'W:, ( . .

3.

1:.

98).

C orpus juris cinlis QCJ{ J><l3, ll - KoIICJ{c


I() IIlJ lI - CII] lI ii . 8l

tfnt

IOcntH llae (V I

. .)

11

l(8ii

Jll r, 8 IIIIll 8 , 8 re
or il .

...." 11(' .~ " ~)','O.HY tl, " , "


.I. I}',i.w'lIIeimIIIl' tlf'1/l.fllt' ll .mW/ ll.~ lJCmJl. , .III tI
1110.11 , lllfl .. 0/1 .'.1}V, I.,1.'I ('(}u" 8 ,us jll,is.
m..I{'lIl' ' }'i'.f. I.'I.'. nJl'f'" fJ 6.,ll
J)"Ol' npfJo. . , - ('! . , .

20,

. 11 2 ~

13).

IIRII., Jl fJ "Ofli!l#', 'll'. lU


tlf.1/ltJPCA.w opJioK " 1/0 IImpwu / J 8/111111.'1

." _

IIII.

/JOcmopJCcml/oaI/O,

CfflOpOII.
t/apiJtJpcm/JO

111'

11 .tl" 1/1I8/iA1/JD' fI/ 1/0 CQrpus

,/

J/fris iI.f, " I fJJfW/'1il' ; r:ot. . .


Il , (, . 6, , .\1).
.

, nh 3tl (. .

1.

23 1).

Co" us juris Romani lCO .


. . Co rpu s jur is c i v ili s.
M n)'"l' "anmtJ.f.1I " .,OC}'apcmt/l"lIIbl{I, 'oc~

llm. - , "OlIO . cr)u- npu"teItr/ll/e i'oc)'OaPCmtJf'lII/Oi'Q /Jt'ntl'n fIItJllonfJ(Jl/ onIl1QIIICIt!IH " nf <'OC}-apcmsa m//Jlm (<Il, ootr
.. tlp.ll.'l/> 111' CQrpIJ.f juris mn, " "lf npallQ-

143

C ORPUS
I~IIUJl,

lI

IlIl~

n80"ll.

. . , CJu
: ", (, . 44, . 398).

Corpus "ile

('.

31(0-

Anima vilis). ra]!I,


EKperimenlum in anima vili.

I", ; .
fN mo
,

..

'J/Jempa

6. JmO 011 6eweo

fJ

py~a llO6oii lUlf -

QCcuonola

lltN

xu

8, IlDnp,

JJ tJCf/8 . f' tIIO cor vife, '


', 1/0 omo nl1i.
. , 4 . V 1868 (. , . 32, . 1(6).

Corrqllio oplinU PeSSimI (( - :J


- .

(kcmo .

.'!

rIOfJ

nOi'O&JpKa f(Opri.f tIO / duge., 06 ~ fflt!tlepf> cmO11m"


10 6 I<U "utJffC 1IIJeMepe, {/ IJl ".
I<U blJfl}

mo

().

!l

&

~ l

opau:JOIPLIl. -- Corruptiooptim; pessima. . . ,


(, . 6, . 557). CQfruptio optim; pessimo. --
f/eerlbl cnpat1M f/ lllllU pontJZ", tllO
pu I/ ,

f/

n MUCcollf'pD I

&OnOll:e.

l1IOIf. nymi'M lfU 81i6JI I/IIOCmf> CtJ6e


~ MaJJO Sf!Cnlll .llb .
. II, ll. (ICII , 1902, . 2,
.

337).
no

quoque

Ir10r

.Ibo

, aJI

, J!C'

6eJ (. "' . (,aJI ).

, t,

VII, 202:

Im corv6 quoque ni.rior albo.


C'lIUl8 .
, lI 8 ,
tfIII , ,
80 IQ3llecJC ,
OCll OCJt lttaope ,
iil " )""
.

Felix ille

Cnmbe bis .. (.. r m r I i I )


!! an. ll - - ll
pIIl:II .

, t' ,

~m

152-154 :
quaccumque sedens modo legeral,

eadem

Perferet alqu(e) eadi:m bit versibus IOOem;


6ccidil miserOs m: repetita maglstros.

"'

!! !! , ! !!
rII, C1I :

II : .
(~p. . ..

( . ) .

144

11

. .).

.
IlO" :tI

.ltJl

II1t fl acaIflCoB ~~" lCa~a,


:lC Oi~ !}!'1 civaf;
Kal lyca

m{ut! , ,t I<:/ tt:mO,'IllII ,'I,'" w,IllINU U "


{J'I {80.l(}I ( Jtft!Jtf. oiR/o I 11I'1O.we.lIIblM U umt'c",#/t'H'
Ubl.W ".'IIIW d.l,'I IlOct.l e/IU-'I . .., I'l:"'8(NJQ. 1 . "",111> #/ 1<:0'11'(""
8(' 1.WI'U'lUl l<:opon"'olO rtl'ptJtfupull. :lll'f )-.wt..\' J'
DfI"'Opa 11(' . unnu.: ft S()Jtflu :nmon, {n~

,,, no _...' )'.lIOmptlll1 :.nu: . nDftffmtl(NJQuU." . ((


OnUCOlfUU IluI/(R {,/ l1""" :m)>t'lrUt'. " "" ('
/ 1/tlllfOcmu #/ cflOt' pt'.W." J't' bi,," ut'II "" IJ.W Il.U.
Jl. . ".w.u (i. npt!mfl> 8Ct' 8 11080.W
. /JIIt' .I'.IU tJl:t' ()("/IJ(lIlU." Y"Pt',,"ymb omopo m(' bi.~
('(1('10 , n , (. . 9, . 13- 14).
CI'UI ~lita

c.w.

I'8Jl

IC.

8111

bis coc t a.

Cris amtt, qui nUnqu(arp) amll til, q...t(~) am8.t'it. cris Imrt
c-n. '8

n. fO,

tll,

HJ1lCOra nll,

on l!.

"I!" lI Ct l! I+
I .. " ct!epII (Pervigilium Vi s. III - IV 11. 11. .).
)" , UCI<:.IIOI/('/1O 1 n f' , 8 1<:0n '/ ?1l
/JUIJeCl-,.-u.v.. y .wCnI8I'III/bl.t' U upa8ctt_I'IIl1blX 1/0'1''''. 0110 {,fii>'
. cflw l'n 11 IIIJ' , 8 t'p npt>Oij. l)(Jl!il, :.'1
11(' n':'lum~, ,,,w )'8lrt'Iu. Jt>Ctl . IoIN 8r:mpI"dJ~M 1'(' 80
8 Jnoxy Jlft!mQ/fU.'1 .tupUt'lioU IJUU #/ Pl'. WID.'1 J(omy.tIfItfblJtf ";I'f.III1', I//Il'O usbia , l' ttlt.'m' "0/11/0.'1 n. lt>Ot>U
l'Iicm6UInt'. ltl O 1/0'JnIIJ~c"OIi lJ.wo Pu.WO "ctIll) I &lIt'fIl>I'"
c,/ot/<mpacllmN.1I _. cras 0,,11", ; /lUnquom omo~i"
quiqul'
O/llU ,; / . cros mt'l . . . n J1 , l1I tIOC'b
( )I(J.I . , 3. . 2 18), PO'J81' / n. IU 1<: III' l:
.wpmUfJI>/.u u U ../U//.WU ,'I.lI. np.'I 8 . mo .,Q(){m
"), U 80:R. U,'I '- "... UU'l>. t>t JO. / .. ? . / mo<'
11(' .IO. IU! Cl/urI'ltI.'I
IIUI' UlpJpa.:u.I4U u Hl"4fff1IU8bl..,U,
// mtct' 111' 1/OI/f'C.IU ('I' mp,l'.14 " oOOnll'.ru B~lt'pw lI
poib/w n l,II/)'t' 1#/...... .?U.W/ '- ( ort'/ ui nuql
1';1, quiqUf' OmOV;I cr as Ottlt.'I. ll t>ua)'o/O OC)'du.N , U "
(JQ.If.<1 8t1l'pt" ttl'fJ8ii "0.111'111> 1 onacelru.. . " 1ft'
no.I'.wa.IU, I/ .01l'" oUlI IIIJ.t' 111' 6) l.. 11 011'lIl Hf TOH. IIO ll ( , . 19]5, . 70 -7 1).
ignoaAlia .
)IIO Oll#;potJt'lIIIO. .111/1' IIl' coijl C/1OCM/OCff/U
rr.l mJOtl )'uf', .14~. I"Uf'. /10 ttIt.'.W 6o.1t'1' 111' .III'I'f' J_Uf'
// , u6,,'II "OPP""opUfJ , nf'Ul(UfJ. uf'.11' U )'I/I'I/
II.,t>. .'i1I , .'f #/IIIJ.I.'tIIf' I1f'pt 0.-111/101/1('.1('.\/ IJ.fU IIf'/l1//./I!

Cnma
.'1

e.IO ,

./11

Onpo.wellll/llxmb.

.,"

t:UfJt'pfflllQt'

IIt'tJffJt'IIW, cra.ua

iRlron/;I/l. . . 51 51 .. II8 J1110ropotIero


_YPI18J1ItCIIKe (. . 6, , 666).

C redal Jud~

1. ,

Aptlla fl " .. I!epilT "

c-n. ,

ICaTIlPbl,

J/.

"-

1, 5,1 00,

14'

Qr:Qbll /" IlJl't:mJI. /UlomOP_ tlpenol1Jm, '4

CffleI;Q

}' cm{);'Q 8JIQ, 6111lmIl n 06llm.'''''


",8. "" nPOU8l'lfU Ot'OK

06II urm1Jtm#l. C,eda,


Judu"u.f Apella,

- .:, 24.IV (1 848) (. . 6, . 85).

Cdc nperto .
I - IJ

111, 51 1- 512 :

6dimus immodics (CII.pCr-1O cridile!) raslus:


Siepe tttn, odii sCmina vi!ltus habCL
: " :
.I)'JIO

ceMII

C:II .

Eltperlo c r e d e R obe rl o.

rwnam(' ct6J1 liOf'JUliOM'? - 111.' fI,:AO"~I. - On~


l'm &!.I. - "U:JIfflb cro 0 141''''' n.U. - II?l/. & .41. (}
..41 ",00''''''', np1/l0Jl JmO " 1'tIp}},. 06f..,.mt.
." ronO:: . el"nJb . 111 }' Drlm .' t, crnll' I'Xpt'rfo.
#J)~IIllJl"." - )",,Q. ,
(. . 3. . 187).
,. ul Intdltgas (IU intellig"ds) . .
. Credo ul inlellegam.
'l"u U(:I"Ift, lu60.!~ l)'6, OOUllcmtl"'lIIbl~ , an",~
n01O//U.'1 wJI tC'm.w 61l1l0 mxOtl~//.'I.
m.V U.cou npupo " '/~ '1mf) UI(' , lIA; .
MtlmI'putJAUCnI oOj8/Jemc.'I " . OWlf) 01/ t' n(jllUtJJi'm.
ucrm 1pu ; cr~de ul im~lfigQ.f! . . J[, .

( . .

22. . 246).

Cdo <8),- .
l

mtJIC.

I 8, n8.ll pu II.ro &epO)''ICHI-UI . nel : no ....


tIO "er-lt{i ")lt ocolllible nPII , 6 .... .
IC-Jt.

~Jt1"'~ I/~edo" I1{)I1 U npu" JQJlf'/IIi}'


J/faM~IIUmot7tl".

'1"'0 OI -- tJf.mla. OCJt11I nO. ,umuW("l( ",~'

,wJ#O I/I\OIlU1II; 6w "" 'II()UJi}'


(n/0<4// ':;w." (1f>I CKOJtJm,, : mpe-llUOltUcm}' bii. i 11Of:,Jl'11.'1. O~.\I..I('", U uut':U rro. IUnl) . .ucI\
U/l",~.U~f'/UR n}'(m" C,IUIIOecR (" .lO,UU "60pl>6,, 110_
mClo:ii. . . I' . il? (. . 6, . 18). w

JOJlf l\llll.1 .

.MO. ' l8tI6bl

1'

-- Ha,,-lll' lIanwp t106u 6qJd1

.1I0IIUf' 110 O. li'lt'lX JO IIU.1oI I/CN.'OOIl U I/AI'f'

Mt;oll . . . )'-. (" ..


. 1958. . 1. . 42). I/O}"I\a oUtom "-IIW}" 171OXJ.
niJt" Ct1f)(' .fC

"0 (lJtJ.f .~pucmIJ/JC"(o do l1ItI

lOC;lii 11 1898 "Il . Kyt:KOIIOIi 11 . "OOII", .... D::1


:Ja l-"ii I'ynlol }'l<. :"'"'~IIIlOlCfOll. 8blplllltll8U8l1
ii

kII

pllII

8lll\IIIlIlOI'

:J8

11 JI)'''OO,[IC&e JlllCOOIIOO .pw~ . ")!!


r .. Il6qJam. .'II

(_. ) .

' 46

rpynnW

CREOO

. /'( 0IrpfiN.1t'I . "" t'1UtfBOA lI. 100 Ot 6.It!/11


",m J,fQCCf'. .. oUMm t'lrJ )"{JIIU!I . . . r
. llIl 11 '! (. . nOII , 11 IlOC. Il3 . , .
. 86). 1101 {n., cu.wj )1110 "101ll(WI!lf(J(' ','uottJrue 1\1U/ut/1
I , I,In l rcn.I!~!I... II,'I " ft'6." "a.",II

2.

m. - lI 011 l'llm 60<'0, - 110 l . III ,,,

,110,/1

of/ lI lOOPIoI'" )n . 1110 " Bce.ll , ,1'"


l....w. "nfJf>if' nPUf'JrJtt/ . 1 )*II(.I' .I".I' 0/1 /1('....110
tm1pno.I -- .' rrtJo. I/f' lJIll1Q . . . 8,

..

l ap<lMa1O!I (. . 9. , 172). .uw,v OIII&'JJJlm/!> JJJ


//D npoc .' . m.>6... .'! iiw I(paml(O )'''OMm~ .II//e
('/fl/U n/l/ll. _I .lIli :<ikm.L'iIl . . t-nt'(!IJ.

11(' )/ InOJU .l'" uzo .Ifli{")lfO/IU.'i , mUi'.'o . lIllIIi'(


m)"".

06f'mIJI!J/I.

fJf',/UlUO)JIO..'O ,

,UI!CJ\Q.' .

.l(.'

credo. . , II . . , IO.- II .VIII 1907


( 8 ,:. : ettC<l tt tt.I~ , nttClC . . , 1940,
.

198).

(.tcmm ,6fn/l { Jll' n. .

1"

BI>ICKO)bIQ. 1 COf.'

t.1Umu<'IIZN rrNlo. ,II'Um.vomue I!XJ J/{Jf8.fI'I~'I ,"'11(0 :i'm


)n do. l'pt) 11ft' #' fJf.'III . Xpollll"lI U dp)'IUl' 11)-6.111'(UI'llIl'CIII!! C"rnOll"u "paCQ l/Uml> "f.tm ou II i'
. /{-m.mu ; ntu nop.'fo/l. "10"OI/1/0l> . :um a6oiJ",
Bl!rnlll, 6 ,fJ I'I/U ... . 8 . n 1( ,
11 A>l 7- . ( .. 1924. . 33). t :60mfllf

f>ept!1> t:mopuOf1. :tw.I II1f'(l. I.lIII! t: . u.IIUPO."


IIOf1l,lI,/f'! )', Jlwml> IInlum!> i'pi'.". .I" ('I>,
B~X ) 1JC..t'1UI fmuOll nIJmpa. IIIII)"II/U""
II/6mou 11 II". iJpanll!m 6u.l.'f(! , n)'/I> 0/1 11/.1IIa I!! C1I'('rm. _110 06O.l.'iemc.'I. ."C"palfllnl _ credo 11
8l''IIJO>O 11 1IC":yccm8l'! . .
tt .. - 1<0.'" 8 tm , 2. 1933 (, . 8,
. 341).
. .

..

*;

.... -

. . ~Roil,

25. VIII 1899

(,

. 174 - 75);
4, 1:. 1 );
130. 182 ):

.... 55,

,ro... ... " CO I\IUUI-;<, (, .

enan. . (. . 6, 1:. 19. 3.11, 40, 45. 76, 95,


W>Uta)1i .. odl .. "'-' .... (CO'I., . 2 1. 1:. 23); !> 1:
~mHK aM" ').000_1""-' (, . S. . .162) ; J\il Cln''' """
Xq. (, . 7, 1:. 3.119); Ol Ol<:4.Qy 11 \'3
leJllollOCll 'II." " . . (. , 7, . 39 1): no.
"Profession de
(, . 4. (:. 31), 31 5, 317, 31.11. 319): pocn
~iU''--''1I ~K .. ClbllO " (. . 4, . 324); 3a'~HIIC
pc;I l .. .. (. . 4. . 3. 3S6) : )': ., '
lta:, (. . 4. 1:. 371); ,IIJI ., ~
'ep~Hoe HaPOI'''''CC'f 1lD (. . 11, 1:. 78); .nc , .. ,l<, H a3ll
ILIII 'CJI'I

rOl

( . .

.11. . 2(4) ; nn"KH 1< .. . .. li


. 11. 1:. 85. 111); 6 Ka,QCO' .. :;I'UI di
(. . 12. . 338): ./1'Otol 1: , .. (. . 14. . 123);
rlJ/Qa_ aCnI (. . 14, . 236. 231); IUli-.QCfofOf;8n1'
l (. . 14. 1: . 267); . pacrcpllC"I'- (.
1. 15, . 186): ollIIC 60. 12 JIC\O (. . 16. 1;. 11 2):
pt::~ .. . ." (. . 20. . 111); J1COll ..
""," (. . 20. . 295) ; . . .. .. .
o ..,~ ( , . .... , 4. . 62).
pe'IO (.

, . H CM .. po, .. ..eM.aH..eJ:O ( 1 81 - I94J~ OiIJl l


. . 'IJICIII('I:" O!IC ..1I .QOlll I 1 8~ .

147

CR
, l!.
. ~II:O ll nPl}' 80
HOC'J l'110it 11 6IO
31111 I Ci r, 11
etlJI 1( ,n . :lOl CJ8 Itj>l1C1l13H .
tpK8H <_ rpo ChristiJO - (( XPII(;fOOM)), ) :
I mortuus est dei fi1ius; prorsus credibile eSI, quia ineplUffi esl.
I sepultus resurreJC.it ; lU est, quia impossibile esl.
JI; , TilK no . no ,

Credo, quia IIbsurdum

U.f(' --, "ott/ll tl!Ju.tl> cmf,v.UE' 8"nq


" na.t!nI()(J npou ,.;nJnIlfI. IIl'n"'-/<l o,ullO 6.70
r:tn}I m III'Qo:{J.lbl:O }/,m:l/ r:II nQcJ100tIx
Y.HlI .

.!

:m .l

{JI'I(

Oif

r *./U .mct>

11t'8blICIJ.tfU

ttW

811mm t1futf1.~, / &. Inepy }'I ,/V


<"I no, "' /IU noiWllbl;( .lU . " , lI ~.'. IIl
['8

1/Ilu.'I .

}'

lImll/III}'

"vnpv

oI . u,/U

)'nUt"

&nl.

t .l f('l fu.~

....

amopUnlt'nt.l

mo-llU6t.

credo . quia .fu . _1U mll/> moo,

.1I0t' nOJWne.'lbI :um . .


l ryl!pro l (., .

//f!

4,

.
105). {

mlf! de.lu :lfWif iill /10 tJe lll : (),


nO'U'lerlllb' - III"" J , <.1.Inbl. n-'l)' n nlll 'IQ
/ : fret , quia absurtfum / . Opy<'Ue.- / pP'llx 80 ,'
omJb18aeCH fl "CI,u 8eCIII//U"" : fI . ' . / 060ll 8

'mnJJUUJ.uo ,; uwe.1U lf\/1.\" }WmtJ< . . .

0 8. '! .10 (, . 4, . 99).


m . u.U('{JWMi w)':m1DlfU . /< /10 /. no ".
bi.l tnm. " II '111.1' .llUllymJ lIlo('Xa.1 801 C('lIOM .

..

....)'.

om oO.le/llI\"ll

0111

//

ottJpu.

tJO.1lIC.

nlO

.Jo

",' 81>(',lO . Hcepo.vnUlO. I. 001/0"0. , : c"do quia 00


swtlu. . . 8, HtI (. . 5, . 459).
/. I " . rI{1l1l".' I ". .-:./ " .110< . l.-OI' :
llb .~f Bbi "l'! - ? .YnIl/. n .\/ nll
. n:. . " {m "]Q,. . no.IU/<'If""fI , t'.,,,.'l ntJJ/flJ :
n } ' .llll .1l0.ft/bl. :JmO ~Ulll .' "
ofi91'd.l.Il . ' . r,' Il3 ll113 (. . 22,
. 305). , Cl(enUlfU3.1l coCt'.U l/eY"'f'cer/ }' n.
II." .UQim n I'mmIll"" nIl1. ""
.lii.I U//f1<'a nUJIl Il- IlI .IIII()i('. CrI'Jo quia
ab.~ur/lfml. . 8 . 88, !! 1l1 ( ., . 2,
. 274). Q//III80 nIlllu.lf*,. 0/10
Ilt'II.lullIl t' Ijf'IIIIOCmu. P01QIlOll
#u.1f u.llue.... u/II. ~l('IlIl.'l. .1l l'

IIlPYC.1Ubi.1l ymep:lII.'ellue.1l .vnJf :


.
) 118l<lIii. (, .

ab,'lIrtf'llll . .
I'./OlIf'"

1l(}l'Utll

II

cfJlI

fl.lwe oiipaJ

iio.JtCi.

.'1

i'Ol}

{retfo . quia

1,

399).

f'

nl : KOIRO.IIllJU1.11 .. nll/1

t'.. lIt''' cvecm. 6v0 d)we


011 ll.'1t'IJ/ .'1lll6>Il. - 1/nO.1l 11 llnt maU1/{tnIl Ctl<u:
f. /Uo'II03lIblt'

o.'.lfbl

--

no.Il('lI.'lm

)".Il :

<.,I)'iiol't' rff'//ue : 8 Ile.ll'nOcmb - ttkl. quia h,tf.


8 , 8 11 (, . 15, . 490). >3-

148

CRFSCENE

. m..

Credo quia ; esl quia absu rdum; Quia im possibile l p r oba t um.
. . n "' , . 8l1I( poro 8II ( 1962,
. 11]); . .!!, KOnbl8llHoHIi * (, . 8, . 43 1); . .
f>, KaploCpII CtpYKOII3 (onXOC8:'II~ " .. Ja . K"pt.q)II I
. .- ., 19S9, . S7S); . . /t8"8, Haw 3Ol'". ( ~
. 2. . 214); . . IIWI. (Cepc""~ .)'t'('nO pc<ot
( .. 1960.
("".. Ignor am u l n
" 6) (. . 2,

1966.

9,

277);

",,,.,..

eltJ\",_

ignolbimus); II . ". IOcat t_ (:_

422); II... tt>n ( M~

300).

Credo quia verom , 1160 !lCK1I8.


, ~. . C r edo, quia a b s urdum.
m7IQ 1/0 U3111111~ rnIJ~.

II oI.:y.t'l/m,

IOIIOUlo. rocmasAHl'nr )'U8IU1rt''''''

ClDe //ot

1(JtJ~(J.'

t)I-U~

rolo;uii lt tJepbl - f(crlo. q I't'rmll . omDii no c/'U ""


11(' }'!IJieA ('ftmQ, 110. nfJm }'... )'t' ~ot'tLt
f'.I't'~mt'IIWt' t!mw CfJtJ60 uplJpl'I. C'I" Udir,
(. , 7, . 18- 19).

CmIo ul intdlegam

i lgam) ,

(1t.1U

.. II3.

ll nP Il etllIII;,
ro rOCJ 11 ~<>. paHHeii JIII",
)'II-t' CIIHtm> )'11('I\ /1 , R/I", m
I,QJ?/(' {'f!/l.fUU. I/ 6W.I fI.Iff!ll1(lItlt'I' fJWu : im('g
111 (red(lfl1, trI JUA : ~rt'do ' itltefligam. . IC -

. 're,

5.1 11 1856

( .... .

I\Of! l'ZlNIf'PW .lDJo C/lRmOIO

29,

I M(JIf.co

18).

ucutJl"I\-le01I

/1fmup!pD/ I\Of/IJf'I'"'PUPY. pu~n u.f ucIIIU .1ICUmu

"m /1 )'rII/l('~HUU ,
'(' .1f!"I0 .lI, "mo . npDf! , fwJ I1# (
I!. 6 ,:am : w 1/(' 1 ) /(t. IIIO .fO )'fJR/I}'mb )' m/lf!f'
,'oc)'apmo. - - Bnpow.II , credo infelligam. It.tu - /lCt' :mJQ
/(). m06 . OmblCI\O.f. ... 6 ,11>f!ii .(lmu, f/I'II'I/Ull.

. . ' r , l I11( .... .

3, . 379).

.. /lii iioU C1>IH JO /1 tlU~ ,/(",1':

~nO.III /lepoU . /lf'PII}'of aro6o)' /II'.


.1f JCI\Pt'Cf!lIU(' 601 /lii l'CmU.f
Bt'pnii }'t1 oC.tullble OIllKpb/.f.
pl'. , c.wnoii mml .4R1/, 1\0" )"'J'1lt.I 1!Jf!pl'.
tJ(' I. I)' U}' 111'60 ..

Bl'poU

lot : (/ inlf'lIiga.

10

"pf'tn/

)',

110

J. IO

Bpa.~O.I.I.

' 1I r . .. llll eJ)1KOI"O OlC111111 ( ..., . 41, . ] 10). .If . I n Lellego UL

da m.
C~tm !itquitur Un
1I J .
.., 111,

prtUnilm
16. 17

....

c.~ .:

Criscenlcm sequilur cura pecumam,


iljuqu rames. Jure pcrhorrui
Lt oo nspicuum t6 11ere venicem.
ens, equi(um decu$.
149

CRFSQT
np.II
, ...
ooIM '! 8ka ,
;j, .
(. . ptJIN).

8Un' fJ/, .UI>I nJ(Jmfl<.1 J.'


I'Imoe. //lI>I.W 1/0 }' 1'I}-lhmZO )./ QC(Jeo

.,, .J :n.Jllum. - u 80,11 :.em, !/


Qlntu'IIIU./ XOJHUH, - (J 1 HUKlJ.!o ' (J.I'U(J . :l>lt'
t' /:nim n, U(Jt' }'U TopaUt'M. Cre:;cen/t'm
:;eqitur curo Jlllli. J1. II
ka P:t ( . , 1949, . 66),
MeNl>l, -

Cfestil am(w nwnmf, quanl(um)fpsapUniacrestil 1{


03C"I tt3(,' !laCKOllbKO ;
, lI

1(

el!.

ilJJ. Ca1lpbIlI, XfV,

135-140:

SOO quo divitias haec PCr lormnla coactas.


Cum furor haud dubius. cum $11 manifesla phrcnesis,
I locupls ris, egenlis vivcre fal01
Inlcrea 1) cum lurgct siiccull1'i .
I amor nummi, quanl(um) ipsa cii crevil,
I minus hanc oplat qui hilbel.
I , ClnJI ill{
ro,
il 1

CJi:i 1JC CMep1l


?
I( li :ll CilOfO Kp3J1, ali 1{ pilCC

, , .

(rlep.

. He./IOIIII .... 11 . IllCkOI).

{"pecmb .'lIlUIl/llt'f.I> n[1f'a.1cH moM.I' l'O)' ulll'muIIKmy. KOmtr


PI>IU _/// .I .lo 01>1 1fJUU. /um .,' 'UJt'U
Cy.WQClUe('IJItJU.'I : .'1 1/080.'1 lI;;'m 1Il',"'O
"' ,u, U ql/t' 6t'.II" J(JQ)lIfJI mo IHyt'HOH rl'1,
"'OI }'do (J(OXbl /OfJeIlQ.1 : ce:;ril n nummi, qllum
ip$Q l''111;0 crt'$C;' . U ('. IOtIt' ! Ocma.lcH momfl ,
I/0nO.lllfflHI>IU u.\/
U
U.IIl'U
full
lICO(I>I8(Jmt.
llIl.
. . I(. 8 I1OI'fCCJ[

(. .

2. . 350).

Crl!!;oCit eL8ldo " . Filma crcscil eundo.


laesae majest31k nli, llJl OCJ(
I

J l..il .

' , . I.'1J,

11I',1"Ibl ,ut'l/ ). I.'II//C.'1 : " "'t'n/>


cmOI/l'I/I l'llh ./ 'm6lI('. I u 110 (J("t',\/ 11.11 Qyt'm .weUI1/I>C

cri",('n /Of' "'ajf':;lurk ~I . . l' - . . l,

14.(26.)11 1872 ( . . . 9. . 228). ll { .IUmt!pa"'.lpHt.J1' ~PU",UKIl/6bl. 1II 11 1I1>I('/lIeli "lmmt'l H('HPUIII>I (J ii". " ,l,
(II/W OOlU'It'I/U(' 11II1(1.I11 "' . / IIl' 10 crimt'n /:; moje:;/o!is .
. . 11 , :lJIII11 liQII11 illUC -

150

CUI

(. . , 19 15, . 3, . 11 9 - 20).
. . CJ'8Q{I IIH tUlt'n -- /m" 'n.I.'1/ /.1nurrll . . f!
tJ} "..... mt'Kcmo.... ,_ If"J)'.'ti ~AO/J 11 mot,(I/

. , , :.WILI.'1ptJ nl('/(cm .' . ."'. 60 .11(',,"'

3(Ulu('f)/(' t'(l matl.I1 6 tI mt' fJ/Jf'.Wf!' .'IBO eOon)"Il1U.1f'

crinlt'n /aes(lf! mojestolu . . . 3 Ji 8 - , JJO


1( .lll : . . ... I(I1 lfJt II ( . - .. 1930,
.

5-6).
( _> .

uoo disce Omnt'1l

n 111)' llIl 1

1' 1( .

... II .

11, 65 :

Accipc nunc Dana(um) Insids el crimin(cJ uno

Dice omnes.
I(" ,1Io ffilllacI(MX -

" ne,.

I1 IU, !
(. . OtUtpOlIOI~

- : 'II" 110 lue


C1l1101I3. ),,~ 8 .
I ICII

/,

Il "


"
1(01111, kpblllllll.l 11

08 .

Crux mltrpretum.

II..../I(),'.

qpt:8

- Kptt'T,

Ji)( , Ji r
' I

('

C ualUUi

nOl Ji

no

fa('il

rrpi1 .

monhn JiC: .QC'JIae QHa1tOM .

/<tu :j 'ltm II! . "('nrr_~ 'QtIQPU.III.


)JlOl'''"' )'11010 0111/10 61111:0 (
erer,,,,/ f',10'1.0.

/)"uo :j _CucIIIIUJ /If /ocit


" f'M nr.ll, ""

/nonachunrJ#. t'(?ltllO
p.'ICO.

npo

1I(''V'ucmoullblr pf"Iu

0./ ,,('./
/IOrlO

cO.WIJj('

/(''/<'.

Ji ('k II . ('
(, . 6, . 267).
{ : { .-.~ 1If!(>lIpotJl'. lU8Q('nrt>! , CII//!

/arit nrOtlocl,u/II. )II ]IU"" .r"


I/"u . Ill,; .WOJ.'08 1/(' tmlllll . m.
1I0!f .I.OmIll. 110)8Q. If1/1f(' ." "r tJQnr~ "O,W.

11110 "

- / , f.11I0l'

lleI ;J1I ,
. S, . 129).

(I1('CIII .

011

yono

)1(

(ncc

Cul '! ? ; ' ? uo/a


. """ u.lU Ol(all . ?
u, .. POClIII . . :

L. ssi us ill('. qutm po puIus Romanus vc:nssimum l ~pienlissim um


pUlab;ll. idenlm in usis quaerere soleb'll ..cui
ruisset . Sic ... ila hom inum es t. ut ad r'(IIe lCium cone tur sine
~pe ,llq ue emolumenlO 'Iccedere . ..I"1 . , "
H'lpo,n cnJJ IIC' cydl,
j.J icem

" IUi .-.: : : /'

. K III:UIA ,," P"IJl>l, :n 121 . .110 . .

151

UI
>? 8 . 1II
Ji e:t pu I> 1UI .

Cu i p r odest.

li,u~~., :JQ .tf': ltLl "lt."/'oU , nOHIIl.flll'lt


ZmflfJtw lJlt1Q('."~ .feoJ",./.., COfJ.t' nOlf'I
Upofl64'" I'l!W, J859. Ci on '! . , r

(" ., . 14, . 502). " f)'m{JJ' nrtw. I J"f:(J{14.


rao.'('I{M II.I'(7(U. .l. ("I/('lflf'IoIJ' . .", - l.t'mt.
I'(JI'''(:I(I, /.", no 1I(!ocmblM UC' ''UI' OM o6polllU/J'
~"OCIl. - - flfllluU. .\ , ,.,;,,: f/OII.muU "'~WI r )'101II"'MU " u - .W/. ; bono ! . . 8 - . .
8.22. Jl 1827 (:. I1, 1872, . 53). ,. ,.."
.(I'Uf'ii tl)Qlmu Nutlffmu llf8":U .IOf'I" . ..' r 'l'f/
f'IJII.'If u I/Wf 1/llll'fJ,riiux )I'U. ,. omtl~. n
Uf'J ""KOla 06 "". II ./. /. (I ,IIOU 8..., , , 1ft! ,'ltM1I-

m1l " -Dt" 'f>C"IIII ,

01l{J0fJt'ue .

B1!p(I'U'.w. t'A

''lltrn ", 1<01< .Mf' II:rl1lC,'I - ru; 00110 tJct' )1110 .' . .
l1 - . I(, 29.JV 1861 (, . 27, 1(11. ]. . 219).

Hea. /f'/{O

mo tJ~!ilJl, ozo Ho)'~oe II:C., eooHUt' tJmp4'.n

tJDII{JQCOM

//{OU npa .' "' ("J(o~t DQ m (I


lkCliOl' e<lHbl.w /'Ii'pe~l'.M nI , "mo M IO I.I'I( "e.IOfJe<lecmtJ)' 1/. .\.It'mI/ ,
6.1a.">OaPH mo.fW 11 6m . / , 11:011: 06Il('II/ .w ,
1I01l('III I/ .' ./ , . .
. H,IYKi!
NelloA . ( , 9, , 220). -- 1<01( 1I}'.III"(l)", .f /{
" tJU t' mo, 111 t'ID . Imc. 1/ //{ "I'OUC.'{.~m I/:wnne
. 11: IIt'NJ' 1/1111 n (; bon ?),- eOOxau..wv . 1O
nll:II),"'I> _ , " .latJ.'IOu.lf>C'''tJO. tJct'x CtJOIIX mfl. Wf'NII
UI1.0 . ik./e . tfl merwpl> . III }' J"II:PO/U('lI mtu ml!1lliJ. /i:OnlOPbl(' .'1 '' mO./I>/{O . II.4IU,
II; lna

1/11."_.",

nOl!"liI' blM II ./." , . . 10 , iltt tta


. . l1lC (. n " ]9]2, . 6, . 425).
. . f f 11 - , 11 . ~aM, 4.111(20.111 185f1 ', , 2J, . 2' :
- . 8:J8, O'ffJ* p!l118 II80'II8 -.. 3 8 ( I - I 920)
("
_. 8. . 11); lo8 Tc~"cpcA , 8, .... ""d .....
OlUIl1M 111 II (. ., 1915, 1. 3. . 4S7): n ., . 3;<""",,"
nJ8' 110 l" JXIII (, . 3. . 1)3): '" 11 , }'1
. ( . , 1961, . 14fI) : f" }]{ " " . C"l.10 (..ti. 00'1 .,
.

2.

w).

Cui prodt-st'!
.
.

Js fecit cui pr o des(.


Cui bono?

Ecml> ",m.:.0l' .10011111(7,0(' IoIpl' W'IIII(' fI(1I; pnx!es/ {":I/ lI{J(I(}x } ,


" 11:0\1)' IJbl,'Q()O.'1I Ko.'dD 11(' .I' flUQI,O. lI:/(' f!<1. lImlllW'(/ U.1fI
u.,,,,, .'p.,/mto/ . CII.II>I , #J(', IIIlm "/I/(/Ilflllm lJ"JtJecmHblt' "r. 1111_'1 . "'" I1 '11 . n ., c . ""')('I1I ('.'OII mUIIl> tJ("mpoc : .. Ko.'I(I Ibllodo?
.

I '! ( . ,

23,

61).

OI:nUl

mI!"~P", ri.l... Infl "}', "",0 llll:"IIJIII.lPU n. /('m'n/ npor..'I'lf!'CJo"ll


nl1lll. II:Opt'IINt'. 11" -' (' 11 (', frqcN llnU/Q 1111.110 . lIII!,o r
romlli 'tlm. 11:0 " .1' .' ( ; prooesr:- "',".I' nlr
.'lIl ? ' ),"'fIO ('#J(}{I(I(' U pa!f('lIcmfJf' tQ,i. 011 JI( , r
il Io CQlIlJlllQii II<tpr.111 ( , , 41 , 42.
(' IIun;O.'''II:O 11(' .1lt','tll/ m?, '111 11 1 "m , UII/l.'t
Jmu tJ)",f...I!w (, III I/ ./ lf 11 .'
D"'" - III . /UKfl'.tJo.

"

III"PI 'nI(W jlU.\ "t>OllmCOI 11 "1/f"<'I' po<'mll 1II1'~,I'II.\" no ' . ("II.I/U (" 111 ." ./umU.'lJII. ' , oi)px I/U.Il('{1(''. ( 110.'0 ('('"
1I/l"'OI'Iblf') dr. . Q 11 uriN'mIl." J/IO('ltl 11,'( f/(/. WIII''''U . . (', 11 n.U .
// II] I/d' ~.'tlm . Il j 0 //0 ro,l (' s 1. ""0.".1' nO.It':II/D, "01;"'1(1 .lI. /
" mll- IIl1 fk.w )tl ta tl'f/,IIm,. t. l

( 11Cc. . 22. . 65). ,\: {:'l(IllClllptJ/llII.v. , III} 'wm nrlllU

, .IUII II('J-;fl. In/6uU , .lI'bl :t!t.U/ rD.I.If/U , /" I('"


/UlU U.II /t" lu"', U./11 lll/I l1 U . i/\ . 'It' U,"(,(,," 1II1".:u OCIIlJf/l/lfuU np)n. m. 11,,( pat'J'<k 1.10.....' "0 m/o,', "/IIJ{1f'I' 111 "
HIIX ('m" ,.:(ur-. IU/ ,/U"'II>W "Qiil'deU.'f. tm",.It' , ' ."
p~fI.Ut'OO)'t'." II, 'IJ - 11(' .'1/1/ UJ
"; prones' " pU."(,KO~1 n{f.
/\".> 0/111 n,Wu",.,/ IImllllfl tJ I. I('.IIII".' ..I(. IO.w .

i.z'OJ

. . ', . .1 II dll (, , 20. I . 1. . 355,.


; prmk,f/ :' ';1>1.' ,QJ/JllrwpflDlI /1 CW''/IIIIU mio , ""If.''.
" .,to.II(lI/. Xnie , (/l/.I? Q' "lll. I(',lu. 1II " IIU"Un""
11.0'(,,/11 /I./II.'/IIII'. ltoIlI>I.\ ,1(1"pfllml'. 'iI llllllt'. If " 111/1 t'
"pt'.If. "/{./.III "''''!! ('npnol II)lm )/'11/\' /I(/.I//.' II. . 11 11 t: 11 . !! : 1af llii80 (lI.1. I )'l,
} III11/t' ,

14.111

19(4).

Cuique !iQ' C Il. S U U m cuiq uc.


Ui sil c:Ondici6 dukfs sint pUl"c plilm .

1(010 blJl
I (!) ) :I IliV1bMy .
, <Jl;flllO,

1, J. 44

80)11.10)1;-

,:

impiger eXlcmos eurris mecalor ad indos,


mi\C pauperiem fugiens. s:iX<l. ignn :
Nr cures , qu:ie Slu]le mir.i ris et OPI.<l5.
Discer{el l Audirte) (:1 mcl i i crdere vis?
Qu i~ circiJm p"g6~ 1.'1 c ircum c6m pila ugt"(
. i rolmtl O lympia, eui ~pe~,
! 511 oo ndici6 dulci!; sine pulvere p:itmae?
bl ")' ;.\ IIIII . 110 Jl II "patlHIIX IIptllCJ
II J()'l. . ) . 'ICpC) ;:,.
pn ClUlIIbI,
I)' ll , " ll.

,! IClll'f BccrO ,

1(

1.\ Jl I
1])JlC ?

I I!"C'3JJCJI ll, I i\rnyl1

f'Oll .

Ilrp I"" lleIJ(, I( blil atJl(3.iI.


.

). ;IJCI Il, JJlII., Ilbl!llOCb


(ero .

.!

11 l te '!
, ... l~

.",a!lbMolI - II\lIJ ;l . op:lll I.l3)

l1 .::I illl bl 11)IIII I II1U I IIO, .Ol n li

rl( l ll.

""tl'lll.. .t'to IlIl/('1J IIII UOIIX ,' ap)'Jl'I; .111"''' '<111111.\' spe.lff'U.
" Uillt'l C'U.IfN/I II.1l0(/ u /('/,,"'; lIymh . n/ll -- UJ"','(' ~ 1/('(J
'I ",IO"",iH N .U, - ('11; .fit nJi(; ,I,,/ri,f ~illl' JI/I't'rt' flmue,
""l' ,1n('nn'lI/() 1Ol' 1Ipt"c"lOtI/('I/W ruu ""- IOX, /UllU..

]53

CUJL!S
""'0 110 6o .bllmt> dl' 10 N(' nlllnI.
(, kJl . 2 , . 374).

Cujus tSI polcoda. tjus tl't 8Clum

~,

"

('

r ...
tc

lUl. znt.'/m 01111 /llml.11<1I fI1n<U fJ. IOfnlllj . 11O.,)...oem


("f1 H.IOCtII!> 1Ip.'t." 0 Iio.>a . 1<11.'/:1...., 11011bl . nmf." ., n(Jc" f'O.

::~~'I::;'II~:fJo::,,,:O~::: :::~~I~II:;. ~II f'.~. ':.t:~", I~m:;;::~:,"::


f'Jt

",.r 110 "'JOfJO~_'t .~ I>.'/ II. '. 111<'1() 11 ~Iicmfllll' ( rn;lI.f


I"lIl.'nl .
f'juJ t'Jt II/ ): ",,, I' 1<.I{l("m" ,i n tNUCIIII<II.,/ 11. '11 r>t>U/'I<,It' ;"f')
11.10/'11111 11f1I1I11fO .")". . . , f'" 10Jl'ICClt
'ltll ( . , \69. . 1, . 222).
~io. religio. ,. Jlil. ueplt.
/UIJ1 , yc-.IoJJtII 15551 . ( . ]. I0411 I\-)

Cujus
1

)'Jl <l

I:IQ

ny

llpol ecamclillMl1

IilI"J"II

<.I

11 IIMIItp;JTOpoM Kaps!oM V .

fJ

ll ""J;1 IIIOP?OfJ.1lI Q/,,,.ll"(l/l/(11 0111 .llQ/fllII . 11 OtIO O"Q) I'J/I(. nnlRlf'(lll'Imoil

tL~ rf'1o: . (';

rr/igio

I<OJi(~II/O JO.\O.I)"CIllt.f' . prJ.I.lhIIlQl/t/' -

If t/JI.'IIIIW'CI<II/j (l/U()

rrp_Illlmm 1/0 l!pnl.IIY'


"t/t'("II/IfI''''Uli C/'l/t'p. JItJ I<UIIIII(',Iti . rw "f".'II.II)'l"ln . /Jll" . ('{!>." ,.Itl'IIIQ/IIINU .'(l-Ja"u 11 110 rlf. Wllllfl I<III1~

IIIl.'f/""I'II//O}

.1IIt'r""j .'II-IIf:lllf . . JI , 3:1t.1el repMi1.HIIM ( .

. 18, . 573). 1!pt!tI"JfUI. r"j"rnralk/i j IIr~''',-u .


trpll1lflJtllJ(>.1U1 'IU "IJ(.Jn,('(",ml<,,,I.>f11 II.~ 3".,I/'I : 011<1 fJPU.(" tjNP.I'J'1101; "!>'t 1f'.Ol.I. . mo<'fl " q ~ ( 1~lftlS ,~t r~jll . iIIitlS ('.~/ rr/i/(io ).
&. . , rocyapcTCHKoii ),"" ( . 1894. . 282).
J"ut'lIl1(' (w"RI/'O'; fJ./(JC",11 f'I!

iiv./('r

oJtIblrn, lIJc" t". ledclllfJ'

pNj!O(l-

.utJ'P/II. I<Q""'1"'.'/. (){'III(l60. /10 nUnrllNtO . '1(1<0./0 .JO/UIfIbl J 1'fJf'IfII"I<II.t


II.:Jf'ii. 1/10 {'."', n"U/ l.' I1ptlfJll. : &'/ 31'."'.1.'1, m".' 11

~l'pO" ( CII;'IS I!$/ regio. ifIiu I!$/ rl'/i/(ioJ.

. . 295 .

<C..,jri'-is hominis tsf erri~.) nuf"us. nbi insipitntis, in ..


persn'eri~ no cr )', 'l

II:ITh lnelI1IX IIQlIO '),.


llll II. Jl1I1",
. Errare hum:lnum

XII, 2. 5.
tS I.

30''.11 . lillpD. J. IUl 11 >.IiII.I.I . '/III"', 06 11 " "


'lIf! /If(I ",,, oIi .Ift', 11...1.1 :' " fIIICOIII!> ( , I<I'III. ,
Ctptof'J/IO ) . 11"'" Pf' . IUIllPU, )".lI. ll 11 fl{ . , If('!'"
, {flI/IfUf' , . rO.lltpOflN.IIII .~ BfIItI t'U/11 . I<flllht\ .'1 III! ''''II~~, 11
I<OI1JO{JNX .'11110"'11.' dP}","'I' ml' l/e 11""It.II(JIIII. . "1
I orJl>.'tCIf~

fJN

f'J/ f'rrf : mlllitt$, Ifui


ill$ipit'mi.f, ;"f'norf'f'r$t!tf'rr. , 1820. ~ XXXVIII
(, II111f' )" . . .II~'UItJ) ( . 4. . 497). f/f"mfI.'t.
1f(J(".,r o/iJ)'f'IL r ....,.,;lii '.~II pD&{'IIIIIII!> "l/n.'I'II/U.U(J.""
(. lIIIJ f' 111111."'.1'. IID'1f'('rnflf' Jllntt .IO/HWlrl<o/; ./Il'lft'pomy~ ,
011 . I)//I . . I I/(J('. I/I)" rnjJ hominis ('$/ t'rrurf' . fmllillJ "i
il,.~ip;l'l1Ii$ . j" f'rrorl' pl'r$f'Ierrlrl.' ( IIr.I<llli .IIf"Il.'ilI /lllIlicln'f>(. 11 . /lI,"
z,I,,'n('f/ 1IOIfJIJ}"lII CI/O//X 0/1111;;11.\'). II .'. 1/11 e. l" IRII<nza
I/ r"II CMIIX u{. . . )I{:I UI 1, tl;.11
'"f'

fJ

11." .

1",1

I\O('." :

rujllJri$

m;n;$

lIil 3ltoltH (3-;\ 8CJIHKIIX , . 71)"'1. - nlp"KW

.IUKfJutXmtoprKo(J

' >4

ZQ3i'mf'

t!pOfllUf'1I/

1(1"11111/<111",

!Nl"' f)f/llHIli,I'


n:t'f/I, "Pf,/II WlWt' n""t,i1i nfi "YlO,IQfJ//Q-(J;'f'.II!II}( .'1U
'1"(. -- ..'1 .IOI/IUHL'I(JH ,,"C.108UO. If.O/l/opaH ,',IDf'WII : /I
Uom: N/oUrtll8i'l tJCYl(O,wy '1r. IJe".~. 'I(lmaua ,/ I/f,.

CfloU".l'1 mo."'''

n""'/.V. 8. . , .

R lC I)110 (. .

24, . 24 1).

UIPa t .. kilJl .

IIU .'" ).'" npciX",QI1.I."I'III CtJ60jj / 'p~;.' (ll;. l


') n Cp08Hellluo ~''I"Il miUOlf//hi On/IWf'l/UU

oiJ

Q(:mllmu ,

Jfi' IItJ.'f!'

' nt.lt'um ('().,t'I/uI().

. , :tll, (I,,10t) ( . .
u1p8

23,

10).

rnea . eu l pa.
dto .

CHObtni'

, /oU , noc

1(

,"'(1("".1"

n. ' Illfllllum

/ 11(:" )n

no ('ii .)'. Il' : ,1(',,_ . . " . J


u .~ :I( (. . 6, . 44]). /Jo)',' J'/h'J''1IU lI<mu
,1l111u1/cI(u.wu 6/(fl 8f'tN1IQ t.I. n (lffl. Q '10 (/{If1'I/wU III"OII
pat:ot,IN )"du/J.lm~.flw U( : ';f'CnIf1)' }"(lOIO cuQ.(lJl.
. . kY , .ettJt ( .- . , 1%4, . 2, . 243).
III ~x imia

budt

I'\.."}' II .
.~IIU..,. .,n,,, .U'ZI(()

..I

1/0 tIO"f : f'<'Q ~.,t'J.l .~

omtJl"Iom"

.lIbl of ffce.!l . /'lIIQN (" .V.AIl'I/ 1/ft'.I"'U IOC,IOOPUII({("f//IO r.lO. .III 6t.I.1II mn" /10 )nI)' m('..It)'. n ' .'Im- u)
IC /.I)"'IIl.fU om.'Ilf'm'(I' U ..?Ul(U : ntm ~xilllia /OJNk. . .

6",

&, er ,,", ? ( . lIearo. ., . , 1953, . 137).


)1/(110. '1/00 011 - f'lIlrf' /US .fo;t (li, - .wt'QtJ lnl e:ri",ia /auJe.
1/(1 N .tO.r
10 "f'l(pQt' ().,,)". . . ({ ,

" ..1 ( , . 1. . 4 16).


w grano SIIlis II kO ,, OIC Jl. 111 . ~.
, '!k, lI U. IU IC"pI".

1I011paBKOA.

H38ecllot! . :IIOI.

(.lJett 1Jl>O, III ,

8, 77)

. m rone l( eil ll, ]<IJt fI()

1I0 / rnik >::l, CJI 1:1"0


~lpx llaJt I II 3 II l ! pe l.lCnT
, 3l1Il . /'
. ~I .: " (addilo sal.is gr.tno). 80, !l I/:Ik. 11 /ll CJI .
II.'JO CJr II.

. 1 t, t<'I"lt,

VII. 25 - 32 :

DUleia eum tOl nlum scribl.s epigr:immil la semper

Et ceru~toi idid.t eUle,

NllUC mlca salis ilm.iri s in iI1is


Gutl.. Sil, 6 demens, vls [ illii legl! Nec ipsc juvlit mo~u fr:lUdalUs ad ti,
Nix: gra lrt ():;! aas, cii geJasinus abl-st.

i f'l t l melimela d~lII,) il l i squ mariscas :

Noim mi hi q u.ie
'-'1t;Y

II;l MII

nvil

pungerc Chi"

~pil .

rollp. (ft.,.

'"

CUM
wet. 1>k
')I,

II I , ,
'" li. 1r811e.sJbIOI
.;
, 'le. , ,,"" ,

l1. )(13111>
l(;

. ! 8 Jl tta ?
nOl( ky<:I. -
.

no

8}' l1I. . IiOOjXIlI .


. . JP8'j.

" &I'II 13 IIf'oU 11{I,It!fIcmu "'''.


#! {J;f'I1If.'. I/ om,lt'cuc. gl saJis. mo
plll'm(II, :m (;IJeU QI) npo,w1U'fUlocrm. no ntcnw)'
npetJAlt'nIOfJ IU U. nOJI)U. Mf'}{DHU'IKO#' m(rf!mtJ. :Q
nOU

1'Ip ..,
I'
nIIIOm
mum
.

. - .

Mapt:Cy, 9.1 188]

( .. .

35,

114).

..

1141'1!1u o6utra"ur. tI 1I//t'UmpaAIuu If tl"t:mlJl' If t' ".,.

" lI8WU } Tpol(Qzo. )'I06~ Tpo#:.i1


I "u /" IXU , II 61 110 6." "emo1I/.11! 6 "'I>I .IU, , U ptI'IU I/t'3(J8UnJO om ,
OptlUlOCt> IU
moII .1~omopcma .
mo ptll"-" IIQ cocmu8Jf~ (100 .. udt)' 0610(11)> I'IpUMUfJ6/"

I'CIJQ !pJ Qt. tJ.!1mc" U n"'J'm no nooy


, "mo O(16I'()utIlU." 111' lI'AlO, rr 'JmO c,wdJl' nOAlOm" ano
Jn. , I10 . mo c.o~CnIll'O II'I>I. . . .

, " (, .

19,

257-581.

U("'"

,,~mU,fU 6I' . , t'""'fU, 1/f'tXnOPU!IfO. (-1II'Ptll>I)(,


" 11' pd",n. l>lOf! mwo II'pt.Wt'I,u. mo . om(lpan
ml'JlI>Iuu 06/: nUI' ""' U (.Il'" "IO. IU, mo
"fU'J't/f'IfUI'I/IfI' no)((loIf' OfJWIlt'f1f /f . ..I 6f"mt. "{JW
W'Mbl gr w/n . . . 11 8, :
(" . , . 21, . 232). lW'Puo _()( )"C1If'){(JtJ
,1f BHJ(>Mca,>a. (1 )( *J.1'fJlMa.t I'MJ' . 1IOe, 1({Jj/~)( MI/f'/lIL.
cefw l',"' J{UlUCN80.I. I(.I'IIIC1f. I'C.lU . 6poJnt. (IU7I
gno

$Ulis.

I/UI' l/UJUl(. ma.loma l!pJl1I1Jt' mollll

1I.wIlI'II.f cnoc06lfocmeU. . . , n 1 AIt


ll" (, . 8, . 7). ~IIUlII(U 11' nUn'MI' 1(
If ~fIPO /847 J. nI'U1f IIQ YnpI'I{ , mo
"I'!U(7(I' ,>,I,'i I/QmlCUHO .. 8''''"0 oli.wmmu u
,",CKO,u.O cn.lf"/o , t.J:m KpuUlIl' XiJPDXmI'P//(Jt' u,f' II:JIIIW :
.. /(.: mbl .'01('1/ ,WQ, /r, JIIDflU"! - (lOCl(lfUOJ:m 0/.: - (l ,'w _
mnu IfU(.ff 111' ~V.IJ'I>I ,- 'I' !,U/ffDlI.,, ; co.'iCt. " U.
,. 111' Jlld/. '1 6JiJy 111'011", . /(IIl'I """lfl' )mD IIJI 'lflUlIII.I/tI l gr safn. . . :l-J".

CI( ( .,

1923,

79).

Mf'.fOM no" npof'CCOpt

liull( , (l , r 110}",If''''I ,.lme JOII.'mrlJ." ,>f""


.." ffl('I(CmlUllJ , ,wu.'1 KfJMMI'f,mIJPQIJOA EtIp//f/1Io 1I J..-.I
11'(1' rt7/1"IU."I t-.fUu, lInptJ (lI' Ctl06oJf(). t' jIII.'uJ/t.
{'m 61>1111 1ft' IUI' U.IQ.)'>." . ucrnopu,'i u. row.
11' :m . ()l/ t.I.I le,~l( ,wot:,p '(I,>. 0",,'(,1>1,.1118010.

' 56

CUM

U:J.'1J U1.ffiU, . CIlm 81'nO li.f. ayUopuu


iol.N ("I..,' lIO.fI/IJI . . 11 Ji 1( 1(0 .

r. (.,

1923,

88).

. . 8I1,11 , , ()'IC;~ IIcdl ]851 - 1858


( .... . 12. . 132) ; . , Varia r ll "f\1I8HQ.HJt IiI(I
.! (.. . . 45, . 99); .~ -8 I"ell, 10.1 1889 ( ....
1. 37. t. 1(9); . ~t . , q] 11 3Wlllptt<n4lt:J (,
18, t. 1 1) ; . . , KPIIII 6nor~ (. . 1,
. 62) : . . JlJ. .. ' .... npo8 . CfJ))'K (Co'I . . 11, . 2(6) ;
.:, . . or'tl 11 . IUlaOC08 (< . . 2], . 46) ; .:,
rIpeJtlICn08HC 1( "Il1 1_ (CO'II., . 16, . 161);
.. cro',. )"Ii li bIt./I ( ., . 21, . 1831 ;
r1. . 8 ", "" op.al). ( .- . , 1%4, . 1, . 287);
. . II. . prc:te AK>l1OOtI ( n. 1Itt3 . .. 1915,
. 251); li CMOJlJlC1. ~: ;l!04~ II. ( " 1951,
. 155): 1, ~ . Tpcpil ..... CJUI, ;IIr1
MetI;\ (.- ., 1949, .

la"

IIm ()
(nl . M agna l aude)
nU;ll;BanoA..
. Cum ex imi a l a ud e.
n omni raUSII n.II .

(lJ)

U80m-(}QNnl . llu-vu. " nIf'.fffl ~M/O.


IflfIl f /nlll/JOllfl6u .lnl J'f.l 6eHKo~ 6('llQl/
"'0"'111/ : .'{ i 8Qm UJ-tlo .1 OCJ(pfill
)' pIH.('/(U.t JOWllfItI. I('(' nO.WII4. WC

mpJ,(jN,

HMi .~ omni NSD. __


'lll, (, . 4, , 55).

, 1'euJt:Cll 110

UI

principb IWpnk

.., .
.

;ll;

dispuundum

CiI

m'n, 0;1If'

'I~IlC'.

801:t .

Conlra principia neganlem

es! dispUlan-

priFICipio fU'Kon/e f/On eSIlii.~pu/Olllhllll . ." r.IJ IIO,'IIIIII/(/(Imb


110 uti('{Il:: Ullr ,)('('//On/UffI u llJ8ut'.l.IIII .
mpN(',

'I'/N'/1lI, npo(l Itp"m U.li If 80."

I )'I/(mtl/()ffll' " "bI,'Otlli.

aJI\qx: (" ,mffW


.... m _nim C)i,il.
' ro ,

CJloa

C rHeKa

11('

no".--

('tIf'U8t'. I/l<loj(/? .

('l . , . 9, . 4 14).

mba

1(

mul oJIaen II-

)(.wrr .

, "uepc/>, , .

. Rem '. sequentur.


,I/(II 1I0.f(lt. - " Jffl(}M .ffi)i'J' oepembr." 110 m ,

"'(1"'. \' .'

tl . 8 II,lOCf,

f'..,-.fQo HCIIQ(!

"f't'(klllllfl.I('~Uf', C)'.IWt'nI 1Il'pcorn" JJ , ll(}(.w. !/ ribI 6epto.,, JJeuu, f f 111 IIf'A/oU . r fl() ..,lI ,

tlNI " 11 npo. I '('('IO ntI'JI/1Uf'CII : n,m res


Cllw-. If'rho orri'liulll. Ii r . IOCIl

1, . 215- 16).
fllM tristh!;1ma n6rlhi Uniigo,
QUIi mibl gJpmnW iCn1pU!i in ( ! ... ruk:
m subil ius IristissimO! nildis imago.
Qu'" mihi su premum ,emp~ 111 Urbe ruil :
Cum rcpel6 nOClem, qu,l 161 mihi ! l iui,
Labllur oculis nunc uoqu gutta mcis.

lll ll ne r~ (, .

u.n wDt

' >7

ClM
I:IOr;:tte I leI!l ",

Pi1"I.
, 1:10 rJ'ilC II .ne .
IIO II , ":OII.I

AOPOCOI'O

MllOfO

QC1UII.

tl ;I ,

(rlc r ,
, ;ler ,

. _oxor"l.

1, 3, 1- 4,

('/tI, f\OU,WIlHO , '.., p U.'U"'HI' f',I'A." .uo 060 .VHI' , .,


,/t' .wo/.I' 6m" (f ctpdlfO mIll tJ(IfIt).Ullr.'I 06
:m 6fX' e,IU.":.

)"l

1'(0)01"".

'(UI\ILW

",,,,,,

QtIU IfOtII/I0.'I . :r: OtJuu. :


,fUbi/ iffi//5 "i.f,i.~5j"'Q rr:/j.~ jmago ,

Quo, miM slIprf.'mu If>m"' /J in


80il

u,tw lui/.

27.XII 1788 (, . 12, . 349).


I8 sunt _dn jUnI obsciir... no rl6lendum ' 11us q_

adiiri
,

- pn,

IIJXI8iI ", nolltp_. OTk

1tC1 .

_ ;l, IICII IleKpe"".'111IU


(1lQCJIX lIil, !ll II1IC ).
} ' re6., 6 I<UUUlIlfllf'. UI",UQbkfQ '1(1 I\paimuii '.' 6 ,J.lt1UItlf
I'.f'nIlQ nl!P6 bl.v r, .''1J ',i,"i , tllI( .JfL. t', " t1 , zoc_
.. II smrl f"iII j lf/"U 005,'uro. rt'O
1'51 polius qtlOm
<',i, . pril -r'}JI ( . 1966"

lut,,,,',,,.

396).

18(-'

um
clamant , " 'Q. " ~"",
" , II 61l "II KaTIlH, VI11, 2 1,
1 Jl";t ,lIl <i "" II;t nt "ol

Il KOHC)'JlI>CTIIO 1 Hil CH"'rOfO P"MCkOO ;il " IIlnt


tCk '.':" 1l"" "IItpoiI (63 , , . ).
;t I

IlpornB

KilTII :llIbl

(C.V.

Abiil, excessit, evas il, erupit,mJI(. Quou s qu e landem.


I i 1i n ... ) a.n 8II, Botic;t f u.t
;!1flJJeII,

"Il

CIM l(aJ.III:i 8 cpiI_etI" , lOO8


" ""'" ." (w:I 1<8-

J\ ).

nepl:lOK " Il" KilTJlllHbl,

~ :J;lt,I ct:rn.

IIect

U"llepoH, IIII ,11I

l'l :

IIII, nPKII]blaet IIP"CYCII)'lOleMY CCH;te 'r"lI


, I Jl't:I, " <l IIblOO Q 'f8ot
JI;lllt " !kll, IO . 11 lu" OII

IIPOIIeypbl , eit lI 1I' ;t_

PI'IMCKOfO *atl8l18

cyne6floro .il ll II .
u iibl, f II . "010: uulll('m Qf', 1U "ptu_ 1
"ota (111 O""Q)O. I , Nl' unm.'I.I/' 1"
CI I _,

A. 'lU 1'1'0 ' ,'OIU.:I' u .

QI<'rrr..,.

mQ,wu

nmlt "p.IlUIlr:I<O XJ _Ofmf1,IIU m/#/ tIt:"

'1f'(Y(O/O nOllllI.", 110 )"."'"''','' // , WlIO A .'f'WUO U(.1l0I/U,,, !ItJHD


"tocmom01mo, ,.." ." , ("". I j j", flf)um mQ,U{l.Il)" "'YJf'CII"Ut1'"

or",mKJt U'IfIN'J1blt) /P.I'o,1I11 tNlI"'li:U.o nen_, )" (W. lblIIIL\' nf.'wiI


MUUu'II'KU U u/iri'(1 . pillJ. "",,.,' 01) roiJI'U t'.I'fIl

"

.. puJXl"

op'lUl/, u, fft:um /Ot'ml r:Jm,n, .. , IlJ'lp(lQiJunW,lNlbl<' ( .. m'potlll

158

CURAE

C&I/fJlU UQ 1/0I8f1m~""}' po1lf> 11 t8lU l'IlX. Cfem


(./:tt IIOr:pr>f'HlI . . . (1 (1 8, (8
( . . , 1949, . 28 1). 81l . Tacel, sed l oquitur.

Clim lot

_~

d ,4"'1 ncg6da s61us:

101 slisti:is l tanla neg6tia s61us,


Res Ila]35 armis tuteris, mOribus Oflt$,
Ugibus ndes. in publiCl mmoda .
Si long{)

sem

( (,

morer

Cacsar.

., . eJJ I!I)C$i
O)tJt :

:! lIC bt P;l.. 6l1


.

IU :

51

, 8IJI 'f'8Oe " '). 6<%

.0011'"011.

(~. . ll.).

. .. 5DO, 11.1,1 - 4.
OCJJ 8 nepoii k/" .. ., 00"ll II . il'ICII 1( Jtli II
ll 8Jl\ 8 : .. " ,
II , I! )lJi

1tp ? ( ... ilt!JI l1). 8

l:\tloet. .

I .

~~

ptt: II. nllJJii

11 )) .

8 .\O''''f' ~JoflfOA4 moi.t Df'fJf' 111.100.1 [JllIIJI/ }'


u.lf',uj , /l:.I]~Zf!"' . , /l:.omoPblX nt'~I. IJ'lJf m
,1/ 1l OOJofO :mt..I.IOt1 /l:.Opo.18C1f.IJ._
.'.IU,IU . fI
tcm" KlfIlJII-/l:.QI/.1t ,lUf1/OfIC/l:.O.'O. 'l/ mo/l:. 01/ npo"u.lII
'ltpt't. lom" nJol 80 ,,, Cm(JI/UC,IOflQ- ,I}mo nOC.fOllf'
v(J'l ASl)"cmy: IICum 101 .fw/ineQS tf /011/0 ntgo/io .WS",
/1:. IIfeU f'}"l(t, /l:.mo apu.m. I.'it . . . n
" . :t lue8 .. ( .... . , 1889. . 1,
. 147).

U(ta

dcniqut sptClita ~iam in rnnina 0011. opil

IIOJr0l1aHO , .. oii cplle '> ,


, , ,

37.

" -- .ltllf'n " ,'U. / 110 /l:.opa{it.'1X, IIJ/l:.t""


)() 1m AQ~' , , /t1u "/l:.O.'b/l:.O JofU,I. 'o"OfI.
tJf'.Ie,' tf'tl/ tm f' o(J)
fl Jof}'nWlO "JI!40. lO (ftcuncto IJtrliq' S(Jf!CtQfO ql./llt!
/.JI/

<"1(1/11 ;"

femino

f ,;,,, ) . )0111, .41 '1'11'10" 1>111>1.41 /l:.t. NI/

1IOd:,,, I'O . II{JIJ

QfiPUJOM "offlu, ".


(. . 4, . 29 1).

mp1 ..1(l.4I rwcfU'_ oofl


lI. ,

Cwf t '"" 1oqInIW'. ingtnlb _~! M<I,I;II' tan k'l~.


IICJ I u .

C eHeka, .. .lt, 6 15.


Jof/lfOlt".'i. 1(0/00 tmoem ut.~ 11 ~'l.'1 ",
101", " f6 IIJ,ll , 'Q"6 11,111 ... .,,,60 : NflWO

15'

UR
n~'('fJ

/.fIY;r.,UMU

.1f"'C./!f.lfU.

rrw,

or ....,

mlfuJI

,POi. .at'm.'f UIIoU lluOlI(W "'vt!'


/f'. IWftfflpt'.llf'lII l)fI.etJ . ~. I". .1f'(}. IIOJl .lO
". ,.:n.'f ().'{~om/llae nPUUIW '1pt'.tUl(i """",:()(,mu
~ . l /'.ltklluii. BC.'II!;a,'f ". matJ.IJI/(/JI MffnlO
. I t.M_08OIIU.'f

1('1't'S lcquwftllr.

J."'U/,/f'u. . 11(' t:U, l t,I,'f . Cur(U'

i"Rf'1It('s snlpt'nt .

w .

(.I. !! .

1. . 18 - 19).
Canlio funrris, coadltio sepuJtUn~. JI""a ~'-irum magis !iW1l
\ h-iirum solacia. quam subsidia mortuorwn '-peai .....
'80 , !! Il.f1Oti - yrwett
~'}18II.. ,,", MepTIlUM .
!! . JXIC bl. 1, 12.

7u. ." t'()t)('lII~.I /(/ ycmaHOfIu/l/b ('f.t nm


'1<' oiip 11 . ot ,w,lot' m.1O I (i"fl.'O}'tl'{
II/W n/f'x. - " : 1/11 ~,/, - /.W)' ('n1C ~J.'fm" 00 cr(i,.
"11)' :Jm. -- 11 (I.m4.'f um,ul CI(QJQ/IO 1,/U.1l fl./ll: C\lrol io

fiUl('r;s. condicia

Sl'plllr'.

lI(l :wqllr",n nl{;S $ 1111/

v;rl4rll

S1/ . ([uom .w hsillia morluorwm . .


'! .1en .. (. . 1,
.

24 - 25).

Cur? quomodo? qua ndo? . Q u is? qu i d? ubi? quibus


a Ull ilii s? c u r? quomodo? quando?
trreOt mo .. )!, , HaCnel\. ,
}" 1.(' ro.'I4I~flt:" .

t:0/\

npuli' t:'":

.'1401'10

,,_

..

. u 'f'UUll n, nUC4.1 .'1 t:Uren/~ raJamo.

n 'lt('IIl' I-/Of' 6,ltkm UJu.IItU" III"'. fIOo'lcmt'il. ,,~


"' ol.I,'''' ttJ OnO.ltll>(.'I 1/0 .II('H1I r oI.I OtJ:IOClrU'lIutlOll

"um.:ou . , n
( .

1964, . 31).
C w rk: ulu m \it... oc l1 y IUI ... Il II. . " .
,,: 'lII - ~'1I .
1) Ja"Qumt' ('JJ)" li.lO /( f' ". U , 11 U t'.,vllll ,wII
(I(('. 1(0f' 11 f' (' ). 1) ... (1(',. "IIUlll . / ..
) Janporn",(' ",('b-,""III", Onl JlJlf1IJI Q t'M -- 4) Ja"llll OIImop
curriculum vi/' t:. 1917-1911 . 8. . - . 11.
,19.1 192 1 ( , . 53. . 202). fm{"'I . COCmQ(l,' ~
Ul'

/(0/(

fi

.n.:uii

t:urricullllll ~i/oe _

/If'8"liO,

l1lJ/tJflm ', " '01<0(' O/pa.lIQf' /IO/.'I/Uf' .ll. ' IIt'.IIf'II,,-.'f UJIOt:O-
.'f. fI rmJmu. fI

11

"Cn"-Ip"" flll.'f .HII(II)IIO"f't'IIWf,

l>l ('! . . 5. . 191),


. ", JI.",II .,'. . II'...&".,-.1-/ }" nOC.U' (1t:Q//U,'f I(} fI },"IIII~
C\lnWIIII' fJ}"x.lI'mueU ,'), fI ll)'h'. 8,'./. V n('ptJoU ",

8.

,' U.lvJ uirnlII 1Ii/ot' , /U I1_",~ .11'"

""'. .

om." U ot...."

blCnlpN.Il .

{"JfIumue.II

C.ltOu.M XI not:~

.'(1OfIU.

. . 8" - 8 )l. I ,'! (


" 1nr . M ~ 1908, '!. 1, . 308), tQ"'"
f'nymolll ,I/II(#II/W.II ~cmf't'mu. '" .1-100 n.lI {,.m ullllL
,){/lpot}QtlQIJ rurri,,'n 1;lae. n , .
( . , 1%5, . 13). tn 1811 u 181J ,'fIfkJil. (1 /(OIllq1t1%
1)1' ... .lIvm ","II.O"" .('. 'ot' }"Qmue, 8 11 C.IQ(IQ pa~

''''

DA~AOS

[)

" f'i'O /DJ>tucro /,

n(O)l1/1O

uJ>t d.N,r tI ariC1l""m vitoe.

, (, .

9,

458).

. . . .... - . . ne'fY, 6.(19.(1 1904 (11 IH.:


. . ne ... ero 008pC:C IINIM 11 JI epcnR n .. 1912, . 2,
. .57 -) : . . . 11 - . . nOCIIDN)', 4.IV 18119 ( .. IICDI .
. .. '1 . 3, . 22 1): . - . . MJlaAn08CXON)', 12. VIII 1889 ( . . . .,
. 23.5); . . 11 J.J .. . . blWe8CUl1 (.. , .
. 19 1):
'II""." ., JJ1IOC"hI (, . 7, .. 156).

S.

Custos mo...., CrJ* JI, . ".


lI. etl .
. . W). JIll r01JOC>t ; f'. ", n I u 5

n u s.

D
_I

quod non inleRt1:.....

}'JIC , Il" .

" "8I1, 'Ift . , . 1, 26 : Modcsto ct


circumspcclo judicio lanli s vins pronunliandum csL, . quod
inlcliegUnI. C}'Jl(J1Ct1I!e
II !U. oJl*HO . aq>o ....
I1 , -ro t.f 1ft w, ,
, 1ft I"n.
. . . , II 1 efolot ", 9 - 10 :
cyll II :
8 1ft . 1ICe Jj. ll .
ma6s1 quW _
InmiDull dies'!' 1ft w: nl

plcrisquc accidil, damncnl quac

II'!
u". .,

111, 6, 45

Dmnsa qukl inminult dies'!


Aetas lU, pjor ., tulit

Nos ui6rcs. 6 daluros


PrOgenlcm viti6srem.
no ry6 ,, '!
, X}'JICc, , -
acntll;
' no .
(. . ").

. fIOnt "'nw u J II2 )'t'epDut U nf1m. - tIOpI/.A


". u I ". - fh}(l. CtC'('J>t 'J.ullUn' U.fU tI KWDX
lI lU IIll. ' -- Rtnpe 1ft omtUJl _U,
fll1lQJI 06 ouoii _cmu f!bl. f' .amt. om t>me ?
rno iJ mmJH J>tamb f'1JU, weV JlDmIl ? mo
lWJ>ttwm 8ceJ>t nf'. t J>tOntb ('tI po..J
11 n/enu ! . ~mt10J>t u )(U, ~

tmo flOP ; Dooso quid""", imminu;t ! ? . .


llii. li" , noell. Il311
lI II" (3. . , . ,

o....ss

1956, . 1. . 293).
drS_ ftrhlln CJ>t. Timeo Danaos !

fe renl es.
.. cne/ [OllltlO-(JJI}'OfJ/ JllCJ(Uf' Ot:ntpOlJU 6. xooJ>t
tmu 111' rmpamezuW'lu,W. 1(01( nt8Pdo flMotIit f'ur, Q "'ucmo

161


rm.IVQmUf'(U.u. rrpl'npUHmM ,~ 1I011.fl"ll> tJf'U /J On("ii
cMu ~Ql/QU, Qn\', C.IQUl.W
Z-HQ poimI, QuH .' II(JUIII!. ut' ~m"u.,. r
111' C//U. IUCI> c1t' " '" t'I')mbl..t 'f"().I6utJ
,uf'IO:fJl. tlW t KOllffl.lt'mc.'ll . tJtcd' nbJ.
ocnwpnnmt:.'f Da,,(;S f'I dono !1'rl'nJr$. _~/.I(' IqWn".'It'
.l'l'npu".',. ,u nmlro. ,'.ItIC.'1, <. ".// .IIIQ "fNXU/IIb !.'Qpo.'H
fu(muml>('.'" Q II.W . m()(1f>/ .1UltJ(' I1l{Jo fl.''''I<It' IlUIiV."OO

11(' 1It'!"ty.IIICb . . ", Ib.te . ( .... .


.

420 -2 1).
( nil \'mi(m ronis, ) wx'l c:nI!iUra rolWnbls

10-

fl

, lC .

n,

~rnp~.

11, 6] - 64 :

nobIs POSI h Irislls sentmtia rmur ;


l vcnrnm corvis, vcl censura columoo.s.
3 I' BblHOCJlT cypol'lblA?
. yl"fte'rae .
. H c,ooNI'Ia . n~'fPOICOI"o).

cfkp.

. . . , 1C8otte : p)'k .
~k .
pY~(J(> ~JofH 11 lI~nOJofU A(lmlmnrw mlUX ; Dat l'miant
cvrvis, ~:, (t'ura ~,)/umha.f, ' {1. t1(/f'.I'U 110 ';',/U((Uf'C1(W
, nomo .

110

IlC~ 1le(J()nJm, . IIf'U(W.

CkOTT,
[)a"us ....... l8)CI Onipus ((

(, .

5,

390).

, It.

m. " .

, ")'k ., 194 - /t"Jp .


<l8 , td Hat.tek08 80 rocno td<I, .

. , .
l> omIl 6.

"pu )" ctJlImo(J I1f'CHU IY~


(( Map~ "QI(Q lll IDpr.tu u Kpvtlb AlUac .
"l'f'lf'llCltrt 11(' JQ.o(f'OJlII : (()fff' l'lf'.tDe k/W roiJam,oll
OJ(IXIIU )"IIl> : lO JoUlU cmf'llbl. onWlltJQll ,a.w,;,u .. l'III'
mvtl u c."",W

- f' "lI>I .

xpa6pblt'

tJ/''.

iIOpombl

l)"'''t'pt

"

nl()1lJIQ .l. mvlllJU ",. . I(mv)' ../U. JnW _ 7


((DI t'? awpma . /1(' Ilf'AUllli populus rDmdl'll/l.
DoII .rum, nDII t'dip! Ht'fJmpa:1UAfUH O.Ia , :._ ..
. . , & yl>lbl (, . 10, . 11 9). Mllf' "Pf'c""'"
rxtl:m f''''''f' nerax, nmot/f'lll/ tJ A .,KCOHpWt'(OJof mt'tJnf1t

tJ ~a1pe

lf/Jf'

{/884 - 1885

.}. ,. f'fflt' QnIIlJJ()~ m0..80

/mI.'pt1)"I>IU I(lff:mtJQI>IU, nl() II QtJt'Uf' Ul>lptI

moviI l"1/i'1If' mOt/f'ftl IIf'mo . D(JI" $. tttJIf

Onlipru. . . 8 1( 8, J; 8 l1r ocdc


( CJUI . 6., 1885, . 10).
~ IICIII t' 1

"tsu

110 etiII .

wtl 6cmpo npullua_ f!f'nU (I 8JU..w .'"

tJblpo6omtJAO
000 ~"'.

'I mo1lf'l fI'J"QN: 011 atJmopumnnl/O

162

uECIPIMl'R

pllC()'Dn mlll ua . u.\' flrJf'.\'. 06 Ql(.mt'fXl.\' ~.


I/",.I/. .'II(' II.VI. !(' oclIl ('1 V;.<;I/ OC"t'o,u. Il'H "/:moltJ/
11 I/I'.\, ...,f'('",ax IIllUN : ~.I)(' HaoOl/oc/lfU 1)1/
"H//OIIO }'fJl'pt'II//()('II1!,1() }'I('f11 /.W "!> '.: ,.. ".. 111,:

6lNttIii'.lU.
.

6.

Dt

".

" (.

187).

sini.

. . . c/loprb

umbra dioictptart

Ilyc."ax, ocr . (. 1fl':t4 .

Um des Esels Schatten

streiten).
. 8.. " ao*ery <tc . 0CJJa)t ( .
, &I . .. 1%2. . 178):
lIlI l1 11 TeH l1 3 .
" 6nc .
.
;I " ](()II .
Ut * II;I C'J1)eJIbl,
A(jfH.HHH 8 l CI..-p.,

' )3. ') .

or" : . II "8;l

lI 1\ tO_.

IIll : , tt

.....tKO

, ttlO.

- tt .

(fkp.

Decik petfta ptfbll

r MCnlOpoN).

. n08~ tt8 .

" ... " n_,

36 1-65:
UI piclura. posis : erll quac. 51 propius SlC'S.
C'.tpiat magis. c:t qied:im _ si 16ngiu5 :i.bstes ;
!lI 6bscurum vokt t tiJce vidiri.
Jildicis argutum qUilC nO rormidal acumen;
plult scel, hlI decies repctlta placebit.
KilPYIIH : I ,
- II; lV1et1l1 btldi 11 ,
. 3 CJ,tOctI
6 CtI lIendi .
.t CJI It, 3.

ttIl I' .

(Ilrp_

wN).

Buchmann. G~( l ugc llc WQr1e.


Okipimur spit f . IIIDI"-'
BlUlhHoro.
.. , '), 25 :
Db::ipimur spcci rcctl : brevis c:ssc: lab6ro
6sCurUs (1O: secl.:int~m Itvia vi
DC:cipiunl im iq u; roc-ssus gr.i.ndia I.... rgct :
strpil hum! tUlu5 nim iiun. limid .... squc proctll;
Qui V'.tri3re cupil pr6digialiter unam.
DClphinum silvb applngit, rrilctibus aprum.
fn vitium ducit culp:i.e ruga. 51 ! arte.

&'",)/( r (ttIl! IIIII 1 r:(:oro nc:.:)


'lO" OClltlt or, .

1 nCPCIlO/X

. l:8 :

)11/ 'IO:l.8;1I paJ ; ] ,lll:(:IITIo rx:opllT.

163

DECORUM
... . oreu .ii . l
'8 .
,;.: Tectl ; .: tlel',:ocru
"

" ; :.'f"

H3l1y1M;

,1
;

, pilC)' ef\O,
1 lI , .D IC
;

)' ... fl - corpew, 1:" f::!


(.

r 1 11 ,

DecOrum

D:iion.y

. lICpou),

or Quotations {clilssica l ~

JU4. ii OC'l>.

000

IU .IU(/(pa.,bl, u,iutpllfll tI pt'./UlJJ'.w QmII'IUU,


of t;V'UI'Q. ' U H('(/(I.tVU.wbl.'" 06., dt>(orum AI""""'mTbl'R
om pJ',..u.t. . . , ? (. . 12, . 1]5),

[kduclio.d .bsurdum . R eduCL i o ad absurdum.


De6t renwdii IIx. ubi. quae "ili8 ruau. morn fiunL

I"'dM,

re

I0

dJJ

. ,

39.

n'.,mlll'm nJ' IW ." tlUClbl tlftllUfJ porll'WtlU'lf'CfJQ,


6 J'~ ,',! JOiI(. m:J' ('" , ,/ 'f "~ tI,tikll I
/f .IJ''/l'llU. ~X no Q! {'ttIlMb Q1/l'C. . '/tn(} I'
;f:()l'

J'

lltJm,.

1I(!{/QI.;o,w.

rwOf ,

tlfllll'lOf'mcJf

,/Urn1i

fiptemt'II 11 t'rn1I>, II' Ul f/tJm lI1Ult


./U"." . If 11 .("''/{'.I' J'C.f.l'~J'. IICl.:OPIb I/tJ.,f'U.'f .
l3Q . I '/f'CIIIQ u nop_ ofipoe~.tl> ? C~,_O flQ(1U1f1
f'('mttltlffl, 'JJ'tI .' DusI ('fl1n Ionu. I/. qu vil io
!1/l'WI/. morfJ [iUnI . ~.Jl/U., Cnl(.l.!IQ
, lf
,," "n : .t)'/.., lJJl,//(ocmt. 11 '1Cm()6IIl'CmI ."OIIUJt
llIIIII. 1II re ...
, " )' . MapkC<l ,
rp . 'l t.t (IV TOt.t ICdJJII>I) ('!.. . 26,

_ou ,

'/. 3,

S60).

ot

&to n'IeCIC, II ne: rrpom/(I.

- - m.l' m . #ll'pQ;OfmHO, Cll'a'Jalla ,

D j u r .

'/tn(}

(ll't:f't;nI",,w

cr& "".

'/moem 1I0'JblQttI/>CR U llQ , , ftl 'll'ttI, 110


0/111 PO:Jllt'JlUCb, 11 tii ,., .! J'OII.'mlb noAJlI!
. . i1, Y .D1 ::C H blC: ( . . .
. 379 - 80). 1)'m ".ltotI. e.'IY Ie.M n{Ja#llMtJ,. , "nWtlI4m"
f.'I" , ) . )'fJ.' - ;1171"", C./()flt),w fi. IO lk'C,w . ./I' .W tpa3Q,w nr.'l)l)' tiiOf' nprc_.I('Hue : I.:O{I.t"
!, u (.1 l/t> jllrf, ((t'm II'1I(III/U I n&.1 nO-U/.W.l' .' 1.: .1fIo

/0"10

UI/I1'I.:UlIt'.wtlJfOm'lWnPfu.w . .
)8tp. w:cIT 33 (. 1960, . 1. . 102),

OtlWtkl I't'r

_ pteti '/cpt'J

10

~aII

....,I. 3lCIII.IIC" 8 rot.t. 'l .:w ....d-


r

1..

.. ..

Ht3I1Mt1'HO

80CJI

CllIo

".

GL:SI B US
.
.

Idem

idem.

npuU

nopzQf'nr

06mo~t'"{J

KPUn/llKt' mt'f)puu,

n'}.' np}'<II' Dmmf npi . - -


QlI m, "pUCIOf'Ue " mo npul 1'lem
" tffJt' ozt'C)' 6:]II(r1ll" IJ tnON tniffl'l> rno-

11./60.

UJo.

f/l/mtJ/NU

mpaIl-'

"1lnlll .

)'JwI(Jmplltt'

I3i1emc~

tJ

:)

(wft";tio " "

(one/fJe Rf'U t' ). oza JI ZIJ . mo


nptJf t!ik:IJQJI IJ 06 ". UtIU', np

J/ omoou mo IJ r!pUI)'tuu. mo ze de{mitio


?

per

( 61. .

De g&&l lbus

J;Jl(Jl

coplUl

1904. . 368).

no l dkputandn JI,:}'C<lX ll .

.
Jl
, " 3>t. VI. 27. 4 : Non
lr1ibus eadem pI~nt. r1CC cor1veniur1t quidem. 8 t

Jl.

1(

)'

)1(

)l(el>.

. . <:, ptl .

..." "fJOfi, omop 6)v).e npoucx.oiJumI> ny6A'l11O 18 ()I(m~


AYlc6yp. fW> ut rIO" _ OYlOOyPUlr.oU I/ A/Is~
meiM Zeitung,. u l)lmo, cyde(jHQM t'UU ntJtIOy
IJ

.III!II()elluU 6IlII ,/JA/lf l'llnllf ol

() u PU'"'JJ U1It'f &I1ilpmD. C.lt'doamt'.lbllO ,


110 1t000MY Mt'I/WO. "
Pf/Jt)ll',

i "" dJUf D z t'OhJ


t'CIJ u npauIII fl'cmtJ

oml'l'CQ/J. f!'l"

COllep lueHIIO
v lt,l". 06 ezo C06CIJfI HHt,lX . OllfJO
)ffl(J t>,80 II}'D. De gtibs t'l. . 1( - rcn I(U

". 17.IX 1859 ( ... , . 29, 499- 5(0). BCHU f1IIpae. ""
C'lMY mt'mtJf'lII, l'l.w t:m., n-;aram " -6.
pYlIIIIf pa3flf' //0 .' 'N M/fI' IIpaucH. 'n ll II08m .'
(Il' gus/ibus rIOII est displo1!du. mo. t't.'IJ JI U Ii
IIO//m YM"'l'Iamb . do1fllllOnI/> ,

! n..

11 }w ~MY

"ftJU"' ", IlJfUmc : .


I/tlem noum, lmauIl, //0 NJOl'M M/Il'/IUU. . . ,
)'JtX il.lI ( . , 1844, '1 . 2, . 32-33). orBbi. (t)J,
, MOZ, ' Jl.Lwmum , .'tIUdOCnru.W l(~yopt,. - 'JOtIU 011 fl/Jt'Jpumf'l>11() u tJfWI . - cocmoJlIJ nOlllzo
eopoI/u
"ll"m "omt'IUIZ. mo. (aml>, fl{Juc.'lIUI(Q ?" rocr/ou IlJ

"'f'(j)'I'l R..fJl "'// IImepl!U/tID . u


"POflUlfbllt,lM . - - H hJmvocl(ll/1 11 / 1IomI1l., z u pcw.PbiA
III . PocmUC.fl1il !OtIume_
nPUUlf1I. - llJll() t.',
IfI/ nllIfJ"" )'. 1I0pt. I.'. - " I. I 011 . - "". ,
IIC , ,,'JJU. !lW/ (JOlll , COl.fCUR fi ofiw 6mw
IIO.m b

//llt,l

6;

/11)

(/,

gus/ibus 110"

disut,du,

llO" CJI08y gus:! (" ' 1(111 IlItE I f1IM1lI npeAl-

.... l ... :m:o YU.CI4Nej CIIOIicr_O la'leMItE (" "YIIC'I80


OlteMDI"J. 10 CJI080
~ BIf)'C'O _"
118 ' lpllhlep, .,.., ":)10 lItJ BYCII>t. Oll;l_O,
, '. "lc.'IeYIO 1IOI'08OpY. I CJI080 g1lS1US 06"'~M O IJ\II8IO " ..
,

_ pdCllOrQ, .ltO, cnom ,roR

: "0CJIe.II~ l11.

'"

'

J I/C.'l 80U ... (' nftJ . IU.? . . 'II:,


1<l ( , . 4, . J(J7). W(V. II'II"1
[. , /llwu j r:nurn/Q l'm, 6 . D(' gslibs
11011 llispUfndu. 8, IIIl) 06 {J(U;IOn'b . . .

"'lIl1.:08. 29. '

187 1

(,

4, . 382).

M"eUJl 06 ollvil m ~ FU m .1UII


npomuno//mu. BCmlIo1.'I.'1 npu/ f')"Ifl){:n /(() PJ'LDIO', 11 n//, nw ll())' yJQJ'' KpumUIo:Y UMt'l1I1O
mom _ V1lt'pbl nllpiJl 11(' 6 . mo
. m /J(!IID/ WO /(l'
('cm8('1I11

.
(.

;ICIN.

Ontpa

/(Df'

gUSlibu.f

nQ1l

('SI .

. . (nocml nuuuf')

.- . ,

1950,

1,

]20).

]IIU :

(/(' KlIstihus

17011 !! t/iSP(81,{fum - tmm rlll, - 110 ." . mo


" [ &>pmUmeHa] - CQv}wu. CQot!VI';.
. nOJumllbll - lV:} mnunrnu". lVJf1lr .
mll V. . . ii , ii ?

ii Kiiyra::OMY ( . , .
om

lVfl()PWI :

.wv

11,

nVt'lj.

33).

('

no-

)! IIQCa1flUf' PYCf7{Uf' tll). ",


. 111' . ". m. Qu mt.
11 )'; nn f'SI cfispu/al1lfum . Qpt! Qcpoma?
110 11 tuU1 Cm.l"JII.1.- :Qma )!
m. . . lli1. JI (, .

101).

19S5.

s) ;

UI

_,

por)'JI.

or.

_ .

.!l{)

( ..

~llO,

..

2. 11

I I!J (, . 14. . 212); . . T01lCT{)1i - . . J\C'I)',


10.11 1869 (, . 4. . 26}); . - . . J .... ". 2I!.X II ]869
(, . 4, . 336); . . {) _ . . ),. .VI 18&4 (
ottt ... . . . 1, . 11 7); .. "j:jord ( =o.t . . 13,
. ]2) ; . 8 . 11 ~ 8. K{)Hp;la r "
pI' reJl>. ( ., . 11, . 168) : , O=~
IJO:Jnl{) lIO.; (. . 9, . 130): . " , ~...eIiIUl..
On8 ( .,

1961\, . ]06).

.ei1 , 601)"
, Il ii , Il ii ll, 1, 3, 10 :
Secundum gd liam Dei, ut sapiens archileclus udmctum posui
(( II, 11, KitK YPbli1 ], :JaJJ }~.

Dri gr&lia

, ..)" : ll ]'()/ tJf.'11I ] l)tIU,) .


ntk

omflUQ ll I/ 6

1/('

V IIIU,

npr. 1mlO f:J.'I.I', tn{J(' nepl'<'I/(lQt:I.t : " II>/ , .IU


.III '! Oc.IIVII(lllml'Cf, '.'1 . 'JpUnV.llllum(' .lI.lii
pt!'-i/JII IIO(''''.I/(U'' !/ . n . - t,J! l8mvp.'1 : Dt'i I{I ,
.'II'll) "ut}IlI .1)"IUU'.'UH, 11, 'IVd.l-'II nt'pelU/(OiJ, IllJ'I
/umll.ll'iuu mm . , . - . .
, 6. 1872 (. , 10. . 343).

DE-i minOres . Dii minores.


jur 110 )': '1f!!JmIIfIn, f aCIO.
lk lana capnna "tl ]i1

.. , . "
11t Mtcl)' r OpaU"1
lll! ;). {( )'JlaJI. - ) ;l ]
"

IcIJle T

" lt

) ]

'66

1(

DELEI\;OA
i1 , ,

1, 18,1 5- 16:

Alter rixatur de " s caprirua.


Propugn;i t nug!s mtus ...
yr, epc1l I3
cn.

.
(. . yJ-).

u : 1IJII sonpo nlb tk Itpomu. /


.llll . &l't' ./ MI'I/I't' ,1IQ(j(lII. omllmuellU.'f 1Q!amlfJt
UI/()#IJWMelll/UJ(tJAt, II oux u ." Qmt: 'OSffl/. no
tlJuambl . i' I/IlJ\fIJ u' n_
II 110 mmu f. 011 QmIll'tl1 IIX HJI>Ut

110

.tli'

"Jl1

mponrr

1l

1I0AUntUue

8l'pOCfl1b .

JJtl1I>UX

IJUI/N.

1I1tI

8QII{JOC. mo

()UXQ II /11' Ui'm CIlOJ : i)"t!lI


'ItI 1I0.
mc
noxoom

l'llll

UIO JKOS I!pIlI'lIU


crfiptJt'/lJ1 lmodi nomuU :
nu nPII{Un,
tJCJlue llU. . . n

nPO380" (" . , .

l'Qu

CUllQ

8-

tl//ma:JWj. mpo. - i' ~ J."U 1IJ


JIl.llm (11' Ioa ir.- u on)l

nPlI:wmb.

Iqe lermda

3.

omf'll IItI'Q fJ)"tI.


lleoIjxouMO
I(()m()f U IQnt nmo
'1 , l13.: (1 -

309 - 10).

na

(lJl .

l egt l ata.

Iege lala

. ti1er 3 .

I tgt rc r c nd a.

eybl'

.1l'?KO If)tJUllume.,blfO ". lIJ'ecmll8.'N:'IIUeM ()


fiw &lmb 110 D
,- 8 u. /lQmo nmopo. emUCII)'mb n

, om etJofIQ

nl).fQl' l'IlU l'wm i. mo ItpllP lIJ':llWf

J/;.l

, m
llocm ,
8/cu

tI

'II

QQl lUl'

lIunomu ~

de

Ii' !erend

ecnlO

dl' lege

latQ.

tlflu OtIQr.7l fWleU mQURQCmU


mtJI( i'm lIOf _Q!>
'D/IO

ftll lOll

C8f)U

l / te

npl'll

,Ol

:(} t'pQ81l'pll j.pl'flW/ . . .


Cl!eHH e " yr npouccce (, .

CU 1IIWD

npo-

, 8. 44).

4,

,Illue ROf l no pu..COMY II{JOtly cmpoai' tlecIr


.1<0 t'fIllU ,/I'ocamau. tI f' "'1U
noslcm//j' AfllIjU ; - ofimo~",1O f3
(/f.'/(} mo/> Iltp 06 QmJIemllllmu n.peOnp//u
.I J""j'i'//U.<i no.~"U08. Rtl)U.
"J(j moOf' f'UJf!lIue I7IOl . K(}mnpOf' (1f>Ifl1b

mw,

"lll nft1Ulf
.

de legf'

1/.

1894,

, .

294,

190.

Ddencb l Carthigo (m.. C a rlh ago d c l e "d a e s t)


.
. C Cl t rum ce n seo Ca rlh agi ncm d e l e n da m e 5se.

167

OELIHERANOUM
I npou: HU, npeclJUll1 ~MY
8blepn~ffltJ, ()II lftJJ' 8 cd! cmu

, 06 llJ B;lmtJ l U 6amtJ, ZNl:Ja ",,3? - K}Va 6tJ, ", acmuA U er:mt. ltJ
mo, I' 11z ~, ul'~z 110 lf K/lJIeIl-

aptJ, tJupa r:lfb: delenda ' Carthago! . .

J(OIl-, lI (, . !, .

625).

f'f''l61!lIU 6! . Komop no nJItI


6 PU"'lIJllO , Q:UfJ(Jf'z 8 uyupe
eI!

n/I

fIQtJoU

a_ucpauu .1

nwu n tJ 1JQ8QlU, mo NOf!tJ, lloe,


}' u:m 6tJ If owt-ot
u :uom u _! mo n60 iJ.!lQCtJ!
lilJl de/mdiJ Carthago, ne o-pyr:cu:
8 poz CQZHY? , (. . 3, , 267).
Koza m.: lJeJUl.N, tJ r:06ecm tJ QAIDJl, npll
nPUCJINbl lf 8pD"1tn"J r: npetJ"1Wn ui)a 60AU/,
tJ U 06ecmtJ, :JQ QnlCYfflC17ltlUt'.w ceptJeIIblX nlfUl<
/~ nP06. nU./I/fC1I , np1l
!f!I< "J/cwtClI bJj pllJOp. nper: nOlltJAJlAUC
cat, no6o CNel> r:par:mm>le, lOl1ull c.AQUlJ
/ f' lO8l)fJU.AU ()ItWUJI de/mdiJ
CQrthago qJu.~ tandem. . . " , nplfCQL:Hble 38tt:Jl (, . 1, . 33 1- 32). :: . Vale., sed

delenda est censura.


OtIibc:randum (e)sl sai:pe, slalltf'l}dum
, wa. - .

()$

semel

n , l.
. . .... .II ope~.

humini .
et deliciae humani generis.
Delirium trnnms , R Oeliciae

gene

n ,
Jrpe6nR .

[ NU.AOCepuH) 3UAa r:Jl caM /

no-

, om. (' , fl(Q"Jutll1 ee6J1 8/ ffltJ ;U!II


llu nIUl. ZQ -"JO , III!, noQ "JQ}'t'llI/ cJ/OtJa : I<JJ(xmOM ra
, I4mo, I/, t'Q llOi' dl'lirim
tr('mIS om U"JtlUf'ZO no6eull penl<l . . .
'
r 8, 'I " IlO)8
JI (. nenaror. ., ., 1953, . 477).
)/zuU pUlJ}'Mbl8llmtJ - eflR
61'IIU, r:NUJl 110 IIq , oli " at C,fa6oc_

ua.

lJt 8"J.lllll I/Q 6t./Z. . prr

n }' nUl>E . KOPQltl1tO Q"1: /(t:l1ceM lI .

mo

u IItp II " .
(, .

7,

313).

}'J/u

W . f('"JllU .. .

168

0811l'

r:mafJJl

nnQ!

)/

II

l/,1irium trnllf'flS.

""8.

OCnW.J I

fiZQ,Il (' ('fN1 IIQdl


u.w,

roofi

.'1 Qt./

pyzy

t't'nlr:JI

l'I<QpcmeQ.

(,/! ,

fflf'f' f1

D ORTUlS

,IuopaoouJ,l tlOJfJ'Cl' 6:1I'bl(' CIIOeII u:Jp_ XYJl6l1l, iJ)iJ('


ZPOMI(U(' 1lAf_ 8 1(0. u /. .. . . BCl'-mo pyrwm , /

M('J,I-n/O 011

C).I~"C'.",

8N'-m

(')'

II/Itl' .

" .IO.'I

IIl( .

i'.', tlfu. Dl'lirium Irf'mf'flS..


XIX . (, .
. 132). Q

. . : . ~()J:'d
{.I!' 1o.I.'I} i'I'JlR - rlf'4l
l'~, omo 110 nopuoU l,:m(1() IIO/(uaf 1'1' "ofjllfIIii
J1f'. u CnYCH 8.xorl : K~t'JI",
n, III'oDpot' 8 .mc pt), n)-

].

II l>l. Q nol't'. 8 J 6JlI'UU, linQJI 8 '


DIIJJ,I , " lt{em 8 tk!h'r;um l'('rIS,
~1 "
" .
' ], :tl II (, .

I ,

45. .

1)8); .

_ _ p:Axcrare

)/Ilotte

10,

"I

9S).

8l108 ( .,

.... ""or ( N nNCeN.

r . J, 45); IIC - . . dlII)', 29. ' I8SS ( 11 mo.


.. ., . 1, 172); .
, _",",,, (Xip . fIPO38 .. . 1,
. 28}-84); 3A~c"paAx. ~u (IIN 1.
., 191 1, . 280).
~ minimis non t pnttor 1ft ll nYCIII:!."," .
IU .

Aqui]a cBplat m u scas.


Dtminutlo npitis . Cap ili s deminutio.
Jmonslllio .d oculos . A r g um e nlum

ad

oc ul ol.

mo

"t' m" rwpl' -- fldffl1onstratio od OCIIJOS",


/lt'fltJmbJ ti6lJIU l'bl lu IfII 8 8JII mpaul/ut!iJ;
~ . OfNll IttUIlUCmt'pmtJOM, 8 oi)) Moeul' 6a /80
rnu>JtlIQ . . I, otcu. (. , . 1] ,
.

263).
Dt monuis

bme.

8811

alt " ".

. CJ,I . Dc mo rtu is a ut
. aut nihi l.
- t.Wlm,,! fl H I' t1I"C7J" 60 11/1 tRw. I/ cu ... " - ,
) nJO 6Ct' om.tII! 81't:111t'. II Bf't:mt'. -)nJO . bCf'-nU
(il/lh }'t'J:" tlI'qJ ) /u/( 11 1/1' 6",,, J'8l'peilllblM.

,ii ,,, tm" 6iN,,!

f' oIil," n.

nJO

lI

}'aoffl1l', ot' me6 :m-llI t'.1 )mf'l'. 110m


/(II)" ":ll 7J(W I I aCIIAUJt IfUIllJl
11 7Jptx:u I IIOXDpO#OX. f' 6iJtU 111'

1/1'

""'", t:I

01'

Ceat)P"

()f1""" J"U npunat I.:D.1,

nf'

o6IIotlI'I'(J :- I'(' J'I'. - -, yuBl'.,bl,G.'I 6

(IIJ/AO :oi'O I(IIJtJJt &CIIJfUH ". JII" 011 .1., tlCN:Ul'


lancmll, f'.' nct_IO. 8 ,I.upu ; IJa. "
li. Ml'.W )tIIUM i'at- . KOI/I' . ... "1'01' f'.
("8(;IJU co/knffllll>lX: nIIQ j'--Ol(U ."''' pottJ n.,eMII
II:. - ), .'I:J6I/ , ) ' tIl/C, &JjU_'f!JN! }'Z1 ,
mo "' 11 lIf,. of:tr' . Et:,."., mlllR OCM)811Q .'
df' nlO";J. 1ft' monibu.r ... - XDf' :m,, ; fI Df' mor llliJ a/ll

bt-tll'. l n;hi/~ .
tlUttl 'l : J'
lIf' (I

) nOGf08UO Il. R t'I' III'C/ notk ",orfll;J aUl bt'nf' , OUl mo/f'. IfIlQf' IU'V)"

i'tNl:
Wl .

1111

tJfi

ll

lIt:m(}( l'((}

f!

I/('"'

() I ""IJUlIl'mu mplJIJeAUIIOIO npI)pD , 7Jn)' Q//U


""t' IIf'. . . n , l1 II 11 :. ( ..

n.,

1896, . 465).

'69

MORTUlS
(De

II

nrtui5)

ul

bene.

atd

DlhiI

II(: - Ii)ll
II ,

11

(I

. . .),
:

II II 11 (tt,
MHelOI 11 . 1, 3. 2, 70).
.

11ll,

11, 45:

I:OfO

, l(tl()..

6 UJ~ : de morluu , bene t1UI


nihif ( Mepmsx u60 nlb, ZOIpu_ ) . ~
mapUD n
/ nlfU/UCIX 1lX
. . mo :w u
)u: . nOAIl11al1i1J, Koza

l'JOem . . . , crpII r
r (. . 20. . 8 - 9). De mortuis
OUl n, l nihi/ ~ .tnu notJUl' ; nou
rOP1il10fJ mailll/(, . . mo 3 elO rc:
rm . ... mo ; . fflQ
I.ICrIJ fIOoU/lO. mp),

() tJW

6 npD Cfl . . .
II. Irll,
- 1836 .]. .
~ (. . 2, . 52). tJOCJl OIIwunQ paD
. . (}fJ{J mt> lln(}flQ1I iJ 1/{}oU
. . Jtlcmsyt!m fu!/I paD 6/I/J
, nmtJ lOtWpU OeAfO,
rnl!J nooU(! l CD 1/{}
np.ftJ nOIll/Q .- ,/

U)tIeCnU/l).IJY

mortui$

, n

aul nihi/...

. .

. , peThJl, -,
1846, !! (, ., 1967. . 7, . 136).
- De mortui$ ! n, ' nihil. - IIl."Of.', ; npa-

u lpu 6 u.

8U//O!
mo

6tJU.

l!IOe.

mo

l.

no tJ()u ,"'. . npom. }'


.' rtp6U. : .tou ./f'.U lOtJu ou
/ npt!}.lUll rtlQ./, Jl./. n.I .to . mo
IlQlrum
. l.'f
uil
,
" v.

t'" .
t>J

. nl//.w

I1OII.VnlUe 6 IJ . . . ", l:llllC,


1902 (, . 20, . 158). U OCOtJQIIIl

nOMIlIlmt> }'lilmt> npo '!


mo - npJ mo l60ll 110mIl. nOlO6 Be,lum tu d,. mortui$ aul ne nihil,
U.I nOmQ.4IY. mo Jltlu/t!, JXJIIOe, /(Of.' ? )If. ,,/,
mo N .

om ooOtJ Jl ru. lee. . . , .


cKlle

lII

n
n

( .

.I} Q(i6u..m

Otntll'.

1,

3(4). . IS sem.

t.l

"

pesux ;

nmo

de mortuis

aul ne ' nihil" . . . . II"CCI(ro


Ill:lal l l:IC (. . 3. . 425).
"JInu:r: ompbiSKQ."( n/. mo 6 n. 8n"bltm S OeU
nO.mu. , . ,. (/ onuro.I/I , n u nl'fWnuca.r.
mo (. . 1W"iI) , neptll om.
,.; n 6 . Il
, 11 PYOSoCullC1I . .ruerli1J.'" de morlUis

170

D ORUts

( qNm1x) u . .. ", ~. 6o.ft'e C1I{JQUOJfUf1M


_s dens OrlS cr que nas tkll(JnS "j_ls - Ia v~iliJj
("1 ). .'1m OJ(CU KOiIOilf!~I(OZO im.'1 tIffIcJ.
. . II8. 1I ( 11 8I. . ,
1963, . 272). r:I(Il rIOCOt1U ZAQCn : dr mol's 0111 nt,
.1U' ,.i (nOANI rptfl 6 ", Jpu u') .
'JfJ.>O)pu8 06 K)OOII4IJ",",., _ . 1( D/II'nU, (' (' tIoc

l 61fD1'():JlOfrleIl 8'. a_NOMY mo noc~U.


flml

nepflblx

.fl

f.w1Im

f/(()iu/

ilX.W .

. . , tQ"CIt 3Ot! CfU.


( . , . 13,.14) . 8 na8 t:M . mo rt uis . ,
!

mal e, mortuis n ihi l nisi , mortuisve rit as, om nibu s . n i hil, . ve rit as.

. .
Jll:l, we NC'II'f2IIJI ( . . 1, . 76):
. . IQI:I - . . IteJuI'Iy, I.VI 1810 (CooI n6. , 1886,
. 64 -8S; . . & .., f1a.Ma (1 .: oaIONlIaltII : ......
. , 19S I. . 4601 : . . T OJlCTOI - . . AkQ.rolly. 2S.! 18W (,
1. 4, . IOS); . . N I I, IIO80<: (. . 7. . 2)3):

'

.~

oro JJC. Cn .. 18n, . 3);


:, . 11 . . 11); . .
IIC ( lICC" " . . ,
6n ocror ( . ,

De mortuis rihil

19W,

nep6yprCl<O

lCpOlC8 (3iI

. . .I, ~1l
' . - , :ta
19S8, . 167); . . r OJl.JlCH8CAlI~ p.

142).

(u il)

l:Iae

Mep8x II r.

cW,

t:M.

mo rtui s

be n c.

'

nihil.

H~ 6ut:lIt:l1l1lnr Norddtsdl AllgmwiN Z~IUJfg.


ttPrt1 &. /Ulflf'am,fQ ""., t7fQ auoll t:OJO
cml'.WIIJ . (1 I( r.nuem. n ('

Cllt'o(IQmb NJll:lrt'I : dt monui.r ni! nisi ~ . 000 pa:JeIfQAQct.


lnolI(/l/ Ct(l('POHPAfllHCltOM J(1, nPUCIIwu liJlJ
, U{JQI>I/Q) t:oJQ . t: yofIoIIt:me'', azp}tl .,fQt:mtpawM
nU/IXOM . . -. re. 7 . 1867 ( ... . . 31, . 253).
'Ufem "1ll'1(, nOt:II &..nuu llll(llU )"It:n1
(lCf!M OOptlM - untofllUUU ntJ.tp(luiit:1'I 11<tltU1'I/I/.
f.tAoIt'8UlW IU('lI (lPOZOfl. - - - - .AWII7I, ~

(lOJ/IIU

cmopo~o

flP'

de

ot

ni!

n;

mo

npatlUl

flpUnI

1( UCII . 'mop_ ll1/ Nm noHu,wD('M


1IpU(,1Il! t:um grano salis. . . ", Ceprte8t1'1
lOC( ( 8l. . . 191 5, . 2S I).- 1((It:Dtm

t:mamu

06

II, - ttpo(I ttp(lfIbl,


(1
t:JtIblt:II(' t:mapuHoU nOZO(lOPW : dt
IIlUi:f nil nisi ... . . TypCCI1CI - . .
>l1t1)', 26.X II 187S (7.1 18761 ( 11 llCt, . 11 , . 182).
&(I(I' t: BtcmIIllcmepnro;<o afi60mrrn nPUIUIlI t:MtpmllC

C1'l

mt:1'I,

31nO upr.

fiCmtll molO mJ'lf <' ('III4lJ,llO MGfUmtAJI.

eJf}?O

m(lm IWO QIIOllH._UO }'ii .wup lWant .tQt(j. IOJ//t'


de n nihiJ n;si hton(' InO.ut?/ . "n )(U,peUlt'iic.'I
?lfllii .11fO Jdotmbt:fI ,fU t:_0 nOX8Q Af'u.."I' .

lIil lI
1(

' 01l 1(>U! If "'~ PII"'M . )

110 OHOIl'HI8O

11p;i1Ol ("'.).

171

MQRTUlS

"

:JmOU Df,/oU noo6oe lIarwMWIOllue 8

Cl6ue , ,/mpu .l0880 lmc 8eAUX

", lI lI 8 Jr1 8f'JaJI 1l1fet C. IOm U lfeocmaOtJ , 60 u.K'i 6/( )'... f'. I/OU 1ZJtkii, /(nbll! lu nonms tlfJf'1
CWf'mU "mtJml 061,

I/ /((} etJma tJpaQt1

Al(N lI6cu " , TQ/(UM 'le/#l/(() tfUlI.


. . 11 11 JI , ( " . 7,
. 4 16). De nl;J ni/ nui benf'. cJlt)'em 1080plln

nJU dYPHOf'. 11 ii , lI, l(lI, IIII~ IUI


(, . 9, . 190). - . f'e nQtJeellue .f/1O
.t ? - , 0/10 , - nJ .
Df' otllliJ "if niJi btnf'. - 8.l<'l 0 //0 6 . df, lIeno.Jf;O.IIJ.
. 8 8 cmm!lf npoU(f U II, 8 ..
Iq /(, naUll 1/0 OJ , 6ym/( rIOnllJ.'It1
8 .,. , (, . 2,
, 470 ).
. .

1872,

: II- . .

272) ;

. .

TyprCIICIlY,

n. I

n - . .

CJOJ: () ~ 8lt

( ...... Ar,,

1827
K)l""JOprc:

'JC 1. CI".,

( .: . .

1911 ,

1,

283),

. .
,," . , :nin il. ilntapll ( .. .
7,
. 416) ; . . . liCQ1 IO ( .. ..
. - n, (1 9241, . 3, . 24 7);

,

CneaUlb (, , 1$, . 4S7 - 5J:1); ,


R1k ( 16."De. . 1956. . :\1)4) ; ,. , ) ..Ja "<XJI(1O ( ... .
. 51) ; .. , I(pecT...... CkDe lI()(;(; ( . 1955. . 146).

De morts seu , u nihil . mo rlu is !


n i hil.

, IlalfOlle, . /( /( peMIIJ' /'8W1 Jm/nU


npuroe//1Offl : npnUC80m 3#l/ u,
lI1UJa f'

/1Q

, lIf'1lu roOCl11t/lll u:.l. f'

OlRr

.'/II.'i pau///. 80 u6f'llue .lIlU. 88o1'bl/lfII


1I1Q1(OMU. lf n/( n:llU 6 ono // ... Ifm
no: ,. ilJ()/Jum, u npeJQm/IOC"
m.t. f'l6r., ue6Wu tk. I CmpaHJ/Ot' rIO//.uf' ,lt'U
CIi1lX YC.trI1lU.~.\: . " f'. lJf''' II' 0 1 tJpt1flalfll , '~I'f'{'m8.
De moi, Jf'fI Mnf'. , eu nihil. 8 . . OAOeBCKllfi,
( . , 197$. . 185).

II,

De mortuis - "t!rit.as 'l - <l .


, . m o r tuis ' ! n i hi l.
f'("/(U

nmlllflj ..<){.'m. ,

nos .1

.''' J~lr

[ .

"v/ r

e.'II)" .InpelfQ : npu.rf'III/ 8 ~


emQ na.'UII/(f' .IU/llepom.I'p"blX Jr. I)" Q81'1111 mlrmtJ
.' .IIf'PU'f'.' O . - II" ")II 1/{'I<pt'.UJ, u/(. U ."l - If
lIepo. llNaX It lIf'npe.llI'lIllO 80Il IIf'11pady ? - t ne . aul
nihil/J. - .l'Q!/ , . I.>mf'/' - lam ? - .lOl ~
nllO 1Iffn. U.1tl .'('IIOtJ . - Ilf'fII .~ - ."f'IU 8

(,),

..... .). '''''''''' . ... "~"('".

. ( ~ Q ,

3.1

1 8~9.

15) 11;. f, . H"poJI"~ ' JlCt>. 8 .r<J "' "", "" """ ,
O..DeIk:KOro. (\"' .~ .. yr " rO HO"" I' . : "..l)" " ~H~~"
""" . ..... ., "I) II "" .
NI 1.

K"R'.

172

. II IICI(l"(1.

OMNIBUS

ypo~ olioanpumcA uo,A<U .vmo-JtDlxmelfll ~Jv.


. . &1f1l'0. &m Ii OWH" Ctl8l Ii 38}'NOe, 110 IIOWAlY-""
IIUKOZOO fCfAIWIOeln : de "rtliis- ~erifU.'. . . .
II" (Q .... . (,~"'..te') ( ., 1954, . ).

Dt nihilo aihil CAI. nihi l o nihil rfit).


Dt IXIIII 8""rtIItiJus tt noa tx-"tiJus tidtm tsl lrio ,
cr

..,

. . ,

CCI~,

, ' .

.-

l,

Mlicmep OMep~ lf AlUf8Al f'j'I.e . Ii IIPU 300 lf


OtmA..1: Ii moAlY nO06tN:O t , ll(lnW CIfIUilUC
f31, cnoco6".e t.-" 0l'J(0p6umt. tAOAlyf'eIlHii tN.
/ Krm}a tlpu6JfUam'R l'QPOQIf('mtAlY 8cm ,

pu . QHaKO If l'}'R OQ IW:I08aA" fl{JeuAlm80AI

"'P~"" AI""' om iIarx . - de lWtI rmtib ,


/n iunti/s eodem ~st ratio. mo /lfIlO "cmu mt : ."0,'00
nr: ! llllium. t tW10 KPOOfl'mr. OfUJ lIt! Jm 80fJU.
, II ltC;l ( .
". , . 2. . 28).

Dto ignO (. D i i s i g n t i s) n .
, ~CQlII OnOIlll, 17, 23 ; IIII 31tJII
11 Il , 11 cn , I'
31 : Deo ignOlo. -, , IUI. lI. 11 II~
no

50.1" mepnIiAI, 111' Mtllf!t IqJtrlII/If , . ooJpNlllltuet


.I)" nOIfIl ,8~. J/ .woJr,,(' .fu npunAIi t - 12 mop /f . Deo ;gnotQ - I}'.
, . II(; (. . 6, . 20).

Dto jtn8ntt .. no 6fi ...


IIII .
Dt omnibu, .... nlbil, 8 ..1 W' nhl!l

II

IIII,

brne.

nihil.

II

n paey .

U.I.

mo rl ui s

{.:fOOllOfl :j lIt! 611 JlINO wJteJfo! 6 )Q mo,


0/1 y~p noJl. ,,'. }'ll{m W!ctrm_ Au.

n u , /U' om" lI" nN


mp/R 06mmu. }.' nfdRR! {IfI1I' : / De mortliu
. Olit nihi/, Ii &cu.~. {n/t :j .. mo
m!OtCfr:R pen. ~Al: dI' omnibJ , nihi/, l worilas.
.

Dt

:8

0II'IIIibu$ quibusdllm

u iusdm

nllceM,

m ni u s

11, .

r .. ,

2 1).
t

II I H,.

{f CneptlO!l nf,,/6mr cn CIJIOIi 8epXUL


rnAf 11 (80 6ecn1m_ npu

dI' omJIibus , quibu.sdom.


( . 1954, . 144).
Dr OmaiIt!> rdIUS (! qaibusd.aln ll ) (/lOlD m. D m IJ i u s
t t u i .. Sdm) () IICOTOpblX I .
. omni rc scib ili I qu ibu sdll m ali i s.
.

'

ll

...30 :J ,/ll 8/I}'tlI " Ufucmh, nOlll U


IlQnJI '10 AlellueO _" J flt"40n1llNX OIlIIf1/Ue"UX f'~

If/ tle

onmihus

rl'h

('1

quib.sdam ulli.s. .

. 1:

l1.

173

OMNI

, I2.XI 1858 ( . . 19. . 462). urat> cma.u OIlR


~HH eqJ non8/ f!fIIl. Eucmtll'llHoe JlmJU7lW , /(omop..,
.11 noUf 06.., n'"lUUDe IJt~cut'. mo - ..,ameNilm
/(0. nocr H~eIlU 11 nutoll IJ KTrib~ de onibw reb,
llltJSlIbIM 06 tJtJS /(OIWpe~, ItOIIOt IJ _~,
1f17lllAW.

JXlIfI

23.XI 1860

(.,

p_~.

IIltt H~ ~pt1DNnCJI _

U 6011" mo.

88).

.. - .

Uf,

11 nou
OIAtll I111U IJ "1Imb ar!ptJ-

30,

mo aii 101/111 fillO,

",

6yckm

U/lll

(XO}QO.

1,.., .U '..IOdIOO..-AIU PO:oJpau. IJ omop fC'qt}tutnC'R

tk onmibus rebus et

uisdom oliis. . . TypreHeB, tlJI


. , . ( " , . 5. . 377).
'l'11l11 tJQmQ
oll(o IJ~/(II IJCeX "/(. nomo
''" ., l:l(OllblJlm 1 _epXHoct1ll u ~ ,uoj'm
.lf6'JI _
IJ Wl I1Ofl{'. 0_ lUa lomtJlJbI loI'_ IJ.
I1Opu!" tk ,,-' omnibus ' qtlidar o1iis ... . 8 . fI 8 11", (JUr :lC r.et11leO . ..
1918, 8 _ 3. . 135).

"'1

M;lPH - . lt:mq.

2.V1

28.

18 ( ... .

2.14);

. .

Kiln-

II. . ""punc:II" p)'fXI'Oli ~'fCC "": ( .. , 1901,


. 2. . 329) ; . 3. l. .nyr.rpaI oc:t8W ( .... .,

1894, . 1, . 182).
( rk omnl rt sclbUl) 1"1 qu8JusOm .IUs
. tlCkoroPblJl. L
.IlC
nyJDIICan

1486

Jl

ny.n.

XI

'

I
:J
lCoopX

900

)r;IlaCJI

:..

38iJ1

"Of(:e

O'IC. 1dC . ro- .


:a.l .1l 11 ocny.n " I:IbllI.II k omni
re scibili. . llll llJICII: ~t (juibusdam aliiS "prm
: .

6.

nro

n/(~l(ll~

X.IIOt

06

:rouu

pmetrr"r &lIOUnOCllet mxtCJe'UX /(~mOfJ :JOJIm, ll, 060, "Q.Uf~_. ,"''" _, 6n:eaN

N(NX

tN omni re scihili et

quibdom

o/iis

11 /(O#Q

_!

..

. - rpIIbl, I .JI 18S8 ( . . . 1, . SII).


_u mpax. ecmmIJeHW t)'f'OfJall /(~
mo . nl'IqmlUru C'I!IOI' 'yttarrJlJQUl'
]
mwm
III'1(f1
. "6If11~II 11 mo 1IPf''''1I, .., 1. XDII
II6 pRo mlmt 11 nptJJWeHRII f(mtl "IJ oy/(~ 110 6f'f! C'I!:O,rblI!:M. . nc....nIOuAolOMY. 6011"
nputlJte/((Jtner NJnPU~ mllOlUR Kde 0",,,1 "' sC'ii/i et
quibusdam oJiis. ' . . IIIlllll,
( . . 7. . 4IS). u MAIIO upa)oAQ IJohonw
a,tr"j'mqeo de on! "" sdbili. Coll ~
"", tlQ"

llmoll IJtJeCWI (/f'rtRml:o _

'Jl aMt>('Om f'C'rI1tof''Jl f''''''''IW f7W.JIIaJ. omo,. IUJ)dpt~JI


/'IIUuam".

, .nc (. .

7,

743).

. . .., " .. (I1 . , 1883, :. 377); . .


..
: 'II ,.. (. CNO...." . 2., . 24S); . . . ..
.. 3no .... IIJC ... . ] 16: ... nn, ltl- lfC'Ot
(. . 4, :. 4071.

174

PROFUNDIS

Deos
.:UI.

tnlDe!I

pl8cirl ,ktimis llumih &

e.nllCII

ril 110 II}'WJ mlNO. '1 1I't't. lllQt}JmQpbl uA'1t no


cmptJIlf)MY . mo 1n0litu peilmlJl (tko.r man
pltxori ~iclimi.s humanisJ , 11'0 II'r r]ll r~l1lllf! O'lClI> II'qJlll
11' 1 06olIlW JOiku. f!lU II'tpUAU 11' IIJW'!It' ~r
u. t

'1 tAtJu

nJ{'M (Jom

l(Jf.nw ll1l npepaccyihto.

r '1rllOflrrCl(t' tpmtJW

I omo, "''IWI, M f!1I.fUC.

/10 (J KOopU tJqJI . QlnIt IIrrmt'iIf> tJtpu,r. ('mtJOtJilAU ...


. . .8, l (, . 1, . 193).

Deo mlent.! ... 11380I; .


M01Y )'6't'o_, '1 )'t:rllOJ mou cmt'11l'1/U
"OnWOflKY, 60rna U(:nlJNI('If' , n}o{j/8lK(' ot'oJ/lllt.
UJIJJ 11 re11 (' Ci'ItO ( Ci'IIOJU"., . (' QIn llCi'oumbJ1J
mo, nODllyU. peMf? /l('l() nueJa tJ . tJ /lt'

IOmOIO.(5.Dro
11) 1876

I:III, 24.1

wm/r! . . - . .
( . , . 11 , . 207).

CNonner,

llX_ l4 nl4 (C.ol.

Verbum

ia p i enli).
~

pmclpiis

('JIO(J('

fIl)

I'I)n

displltaodum

trp\

npupot

CIOdl lIU(ruw(' KQI( tJ


Dl' prin a'pii.s nOfl rsl dispUldm.

..

omtllf>lIOCmU.

11' .
!
'1n )IIIQX) .'m ? u),h."I IIl'lQ IIt'COII't!pJHHW, npotlUrAt:mflQ O(Jt>prIUf , .wJmDm ~C'()II't>pffl.
NJo6oOO ~amu l'O(J('r/Q . ltolt '1rll(f!Wr }~
8IIllR rwCOf/l'p~HH(J . , otJaml'I() , "., , fflIX rw
ll/1O. rmtfOtJDm (J " mo rOtJrl'I/mtJQ. mo (Jwxou,
..mo Ht>m t fflI u, omo ('II nptN )'
~. II'wxou. '1 '!JIOtI('K tJOO6r 11(' lItm npot
qtmwOtJQIU!. .
, 8 ( .,
. 1, c.1 53). IIWt!li cmrlll'lfII mJlQ, 1. ~tJI(OfI. pu-

1). mo 6l'r UAo-t(J(( ,wt'O'N'iJue

r. '1n KaymcolQ, Hr ]Qrl' mrJlO. KoyrncD


ptJ3tNtJal'lll :ttoc /ll'J' .' . umt>. 11I "Q.
/ 1-2 ] 1899
l'UJ6eQ llW nm." 11' l'iJo)'.Wl'IIW
lm/ltmr.I l1I(No. omlcum!f 1. .I,>(JI(Q(J Jn,IL'f OCOtl
IIblM 1I(}..... t'm . "pll mQr:m l'lQ ,,,upoco1t'p~
IlWI, lOtJO : "D(' pri1lripiis 110" ('s( di.spttmdl.lm!. nlJtJORL'
Cf'lk (' tJUtJepumI> ;,m JllI'ml l-I/Q II1Qr .- """ uml
no l' )'l1III /l{ClXmtJ1IlII tJ01W _IIO
6CJlt>6anII'u(' u m "n<i . . . , II3.113JoI
8 CQ d (, . 4, . 149-50).

1./

J)c prordI ls r .
IO

nr

omta

...

. .

f>e.I.

nQIJJ,

ICO "IA

8J1

IroIJ,.

Typrtt1e8

rJat'f

. .

I1o/lllrpy_

...

KIIMrc .. Arpaptll;,jll 80p<J<; . 'IIJ!e I (1I C08pcCMI4OfO :"r


,)~lIc 8rpaplla. "Onl ...

8': .. I1l K&lIIIftJ1C'OCCKOM :IOl1I4 'Je"'IItLIti1 ....

' 7>

PROruNOIS

curwpt., 130, 1- 2: prorundis damavi ad tc, Domine;


Domine, ex.audi vm m _ .:)aaJI 1( .,
! rOCnOJI, Cn I> )!.
tunll nu OW!Hb CKylJJI! XaptCJJII f! nOlr
IIJpocmu/ t'f!m'm! f! 8Em. oco6f!"..
oar crmIXII . tp6",. omoII KUlO penotD lt
. J,UIO f!t

fIOpmJIm .

KuOJ , lIIpu.wt, mo anux_ ..wdo

umtJ am.t ?
II.. ctt KOAlQ1/opa
mptma.l,

Ir J pyt. nllJ. Huw,


tJ no 1!iI
Qf! o6d

1 profundis nno ...


. .
. J1J: 1843 (, ., 1967.
. 7, . 76). Tt.wIl/t C'J QtJl.mlf:1I oIu a.wu . noIIlrlt1ltm1I tJlautcu l,eAu nOKOUwt - t. 11 OVIII/lJJtCII
Ot/JOII u.pa C!remall mttt"J. ouQtll O&JII ~wII!I. - _ "
NlJ!I, mmJ{lolU de profllndis. . .
* ll,

" I1pIIPOAbl (., 1890, . 32).

De profundis . nOKOMHt
.lf "CUAO . tm
TOJtlJl(.o me Ir mOaII,

To"lJI(.o

m ,lfllmI> .wt'ptn8 _.

t t lt tlIO,
6f, c~H.
tJliJRI oiJopa:tllO.
IrtpwIIII IrtJlU Irt'o/'

HtllrmoeolO lt'm('!I

mt AUI> ! Ir
lr IrII' n.
t!lL/1I ml mlI .
, prorundis... ( npcna . . , 1917, . 496).

ropt

)pumtAlIA( 6e(("IIAI>lJtf!

t'lO 1lO
:wAU. YJOIfII

Kopmrr

pYJt'Ii. PIll(U .
"". / IIp Clrt'f!oU
. II 81t1IAUn'
l' t .
Il "'!
ucn JI.AU f!
(UAUC

KOJttffu,
Jomll'9'8 /'I(II nou6u.w.
nIl Dt profundi.J !/I .
Poaw:epo (. . 3, . 63). Q(mYnuewnt muUlUf! tIIIPIUO
IIJ_I t\l. AU mpoc_ :)If1(JO oJtf/l , . .
~"'l 11JIQJI(etM ... IIt l litpapeOl, ~JlIINt
I1I nomept'li COlt'iJ. dt' projundi!J c!anllll 8f! MO"VQUIO.

176

n , ll8_ (,
iI

r. 9,

11. De pl"orundis (Epistola in carcac

275).

vi ,x:uli 5.

..

1918).

IJESI D[RATA
[k quo
_

r.huIa _mt....

rabu l a

,. I]l:lOII .
tu .

; rIOnJ/// noOum om '_.wnl'ilei:l ffro,.:n)llcmu


,oU fJ"II

/l/Q,IC'U

nOJ,

.'1 8ICffll

, Inf'tIl" nptJfflJ etm.l'U )'_,

n/.I)'

'lpu.tfUIlU

n.

Cfflmumt'U--

flmJt1emt:.'i,

n "t> n -mo de qu [ narralr. . r 11 .


COIIHa!JJM 1:1 1. ,
lfQ> ]II" IC'I ( .... . 4, . 222).

[k
.

m.us

omDibus !!. .

omnibus

,; !

quibusdam aliis.

& )-!w.l.'I('tl1 I/f' ? . uu.w. . . Ii Ilt1<utJ


.l.lfJl 11 OIlllii J.Ilf'11 .., . nom. n.1 'ID u:m
Inre.llmuuU . 11 cpt'ue 66(0 -1I1'l'I> .mJlO
n. llImh , moj;.l tm.lI IIIl'mullll> ( /1' ,ebs ,mmihus... . .
!"II . ;).'! ( . .... . 7. . 18).
~ ,ern RlltUI eefi .
1 I:l 1( 1111, eJ)
II I( llJ .

P(!1l.1ff1 lI n.' "l IIIUII : OII C.fUU/KO.\/ /U


<Jpyz U : 06u6, .'l.I r -- .IIN
InpOl:: . " &:.1 JllJl . (/
refUnI natura . ~OItOupOBa"u fI . 1II U c,,a.11e..IIIMU
I/CfjCpu." . Jl. I (. . 3. . 213).
~ se Ip modiIC~ &! . liis bonorirln! (
I), 1l ll , yr; - .
8II.'/IIt.t nOf'lf'llf .IfOR )nlf'.I..IlIl. nPOU:J80d.y f, IlllllI.l
.IIIU' 80 .\/IIIU ltNltll. .

lllN

:cw:.

noo8ame.t.',x. 'IU tt

o.-u,m/lm,I

6}' IiJ:

"U)'

no/lUU , tt

non~

)WIIUKaX om/(ocue.1bIlo . IUllmu nOfef8le,JlI ,

lI cec/l.~m I )"Il1\'' .~m.1m nntm.I.'l , .


lnpm, I.am U p1BU(l{Jmb . ! rwPOII.
IJmll. 8Jw/ IIf'KOmOpblX )' llnlf'.l, tUCnlttllm.t r6
:f'lIll rporOM nprn}#.II "-lI npet}.lIemOB U )" oJlltr

/l.'1.... U. , mo .///u. .1I0 ro.IllCbl . onoctMa :


11(' .IIIU )'mu Um. lIll, .'fl 6o./buU'e ry;
n.... llll 11 mm n. (! :; :; mQ(/i/ice. tIe s
honori/icell. . .
11 . JI III~ .
8ll II ( . . ., ., 1953, . 578).

I"ksiderib (MII . .), de!li*iirum (. . '1 . ) )J ; <! II I1I1 ;


,

HeJlocrder.

'I1

, J J~ .

... ~"Q'Iua.JucnmW'Coe

naum lI

tf,Jocmu 11

I/, )'_ll l/n/.1I:O ,ru . mo6 II .tO


',eMl'J ,ellll<) . "pllll.'111 ll.(ou_lI !wl!p. nl~' ('" 6:

tt

6n

mo

)"ecm(J('I

Iti!p8Of' Jesidera/I/m-

II .'." . . :I k ~ ll .

rdtc, 22_11 1881 (. , , 35, . 132). ... ll n


/!//bi

kaK

l/Uf',

nOUQllue

IIltl

llU/l." '" "'.Im llnl<'''"J' np<Jn(J('mb .\l: Ilesi(/l'fu,'all!l /('llll

177

DESIN

m/U mtJUR. .

II II l II
. (. . 1. . 358). 06QX MOH~cma /856 :
_ npu ocm lJm 11 - 8UJlU moll
desiderOIQ 06cmt/Q, 110 IJ, eomJllI f6O.
Ollt1 3fflIl flR/fU omtremoM J fItlQ6
}' rwma Cfl ~u . . . 11. 6ll

" (. .

<Dblnit in

idm)muJil

4. . 203).

roD6s:a

sapirne

l(ll ll. () 3II .

, ~ :J,

1-5:
capill ccrvlccm pk:lor equim
JUngerc sl vdit el varias indUcerc plumas
Undiquc rol1atls ffiembris, ut Iu..piter
si! ( piscem mulir fonn6sa supernc,
Spctat(urn) admissi risiam tencatis, amici?
iun

pcw

1(

nPIDI3

KOHJI, llCl ItCpJI


, I( I)'
\( ,
.
. -, , rll. Jl
?
(n. . ).

EPUAOtfy JIUIIR ~f' moll CQllceM ~OlJ,


, )66 JlU 'IpOeJlOUP08tJII :

desiflit iII piscem Jier forfflOsa svperne, IcmtJ Cl! . .


, ( . .. . . 5, . 69).
fl u :ma8JIR1I tfl71OU"", OAl
tl.llf : Desinil in piscem ... JUU l11O/, fl ,
fldllletl . pt:1'l'l , UfloU U
fl. ~ucme, lfUtl ~epmbl. mQM n to. fI MymHQ
tlI.- n?'- IJemc , t,un . Ctlepxecmecmtff!ll
ue - tu . xtff:m J.
BIlt:TOP . JlCl(, t:hI II (. . 10, . 203).
. .
.,_
( ., 1810, . ]]).

.., KII.:u.

pQP.ii

IqJ6aT08

, .
, , IV, 12,28:
DUIc{c) cst desipcr(e) In II -

Desipert in Ioeo
,

fI()II.

- IUlIIlIUI ) III;j, t:OTpOM ;l


ro
113 COIIX
"
'l8l

nonoAt:c.

,- JQil tl. - lIe tlpeMR,


. R I/, f. onmto
~M . ropi1l{llU. desipere
Io.

, ll (, .

. . ..,

474).

"n

-" no:na-a.8llllO . . ow
ll ~1I8 'tCpolbt.

1860), CU3ero, ;.

178

3,

(1804-

l-:,.:RINIO

Deslru8m et .eClilCi'bo .
r IiI,

il "' "

14, 58:

Hdi, . 1I01Il , yr.:.

menl'P" tJ l/lr. 3lo:01l0.Clr.j' u6.1U1QJI. Dst 1'1 atdijkaho . tJ tlt'ffl ,


0// '1.,. 011
Il fI .ro Jlem,.. mo 01/ aqmJ# menept..

"tI"

-lIu mRNI Bl>tXom fIl'/!80 C.MOll,


. MaPI(C-. l, 10.1 1857 ( ., , 19. . 72).
(. y6umtU/ .- onpOfJp 6JW, 6.
rIOlIOll _ Qtu

mfiJJJ:U.

. - dlcrm/me/ no, nmo mo 6t. . npeu


ecm moWluil, 111' pmruINI08Uc lq)muxlJ. Jall/l
uUR fJOCCOiJoJ/Ul' 'JfJu , 6 , ro6o
etJu . 6. K<kSlruom 1'1 aedijiaJ;J#. 30 u:)'J#,
. . , k11 lICJ( n>A
(, . 3, . 113). j-Il, 1r.0I/1!'l0. UI/06Qffl. nocma8 11 (;fIOUX eu tfU." ; deslruam 1'1 aediftcal;
8 wllauu. Ir.pumtlJ(e ffmtJ}'zo, . .
, 11 (, . 10, , 184). Destm 1'1 oeJifIaJo,
m 6, - I( 'J{Jam lll/08b wuamt..
n&I lJ nJlN me4U8UJI. C80itcmBeozo
. . . , 11 il (<:0'1., . 4,
.

Z05-2(6).
. . >!. OQ,;. nJl~ (. .

14,

49).

te fllbol nitur JI .
. Mtllalo nomine de le fabula narralur,
eMeuU opuu:J no.vAm nlLU
r no /tJiJ, #l IJm()pble "()(mtNl Quilr:ue nAtJlwf'

Q(Ucrm/l'I/

Jy""~

DrImtlUcmur:u

}'Ul1tm cro , AUJI o6anom aeIJ


111' ", mo ll }- u...,mum : De 11' jabu/Q
nrolVr! .

( . .

23.

(npeucJlOfle

~u)

6).

DetrriOI equo, ",.


.

Video

meliora

proboque, deteriora sequor.

, #lqmo, } ..., 6 ? - npocmoy npocu


u.- r, - mel7lU lr., - tJO flt:ROM J"ll',
Il lIuemt. f'm . u_am - deleriora
sequor . Jl 1( I( , Jl (.,

1959.

78).

Detamlnatio nt negatio nl .
dc:terminatio est nc:gatio. Jl
II c.necy 2 1674 . ( . lICD~,
50), r noIC(:JI 'llIC :.
.' m n i s de I er m i I i es t ga 11

(:blce

ptCJI JI)( rerCllJl. li


"'"II

3fiJnlflO, eocpearl'l/O utkm{}f'


nom6ue,

// Q:,lam

11

IlenQcpecmlleo

COfII1(J

ompdiUl',
npoorJ,

n6 ,

179

DEUS
nPUflofk: U JleU CBorIIC.'i oJlO:r:elll1lQ
: /(dt'lermitIQlio negI". .
., (

l: l:O:

1857- 1858 ) ( . . 12. . 716).

lltljJl > "pxoU lIQR l1pOC .tlblClIb,

ttr:Q('

. JfJer-

eiIL'fflflu('

.~III

lmfI(""

ff:lJll" fl[nQ/'lIOZ u.

1111

80le
om , xot.6a - :u(' om r:moll.'i ('. "'I'}'(}6:_ om npollCn npouhlOr:m - ,":llue om
u . n. ~ocnoaM JlflO .'1 Ql nIQ11 :
DPlermitIQl;o ('51 negOI;O. . , (8 cllor:r.:e) ( ....
. 23. . 610). . U.uU mt1f'm~ poceue, r:mafl
C!IQflO me(',Ro. m61l'" " uf'Cm,
moll ." . lt4e . u/( p}'~M
u ; mn;5

dCll'rmitlOl;o

51

I/egOlio .

. .

EAW

l( II ( .... .
. 134).

( Deus)

7,

mchin 1 .

pr

JIII

11
110
: , nocpelJO lO
6Jl JlIIJIC1l cr , ll
l3., . II
l)' no::IleC1ll -u )l(l
ryau,
. :1 - II, IIbl
: :J.a IIll lI Jl(ll

II ,l

llll .

nocos,ll II
3UJI ",

IIO)}'

npllC:I.I ItCOjl

II l ll
( <l). II II
, ICiI I( erl(
CQ( ; C/leye. Oi!KO. .
1(8 deus machina. 1(81( If}.

deus

lf} ' c:r ,

I1" . . . ,
l)' (2 3.., . , 1956., . 162).

R f/IIll ozll moiU. ucn,l 60U (


: llllu. lIerJ/lll ) OORm
n IlOfI . 8 llmlU. 11t!U.f
mochina, opuf!fJ .' omf/pamum.1U fl,o-tI}"oiJ
80(Jll. . - . , .l 11168 ( ., . ]2, . 129).
POJUQJ' : - flepX /'n. " ~t'f'l,
u Z/UJII/bIX. 606' l/e.fetUl. r:oOWI'U QfI3f,I
flm.'i : '0, pa1R-'/l>IamII 't-l.mRl) u dl!1l5 mach;na.
.

(. . 8, .

)l(CJ(

.).

:!"

18]). om 811 na('.1"

dll
z, O'lllIlWla . J'" paccmpqilcmIJO/If
fJ

zo nJli>ll. om 6Moi'em,IIU l/ machina


IblKJlaem , : .loopIlB. lI
-. . . , . . .
( , . 5, . 385). 61110 OfImopy f/o
-blpl' II"",

".

Jll11

;lt no:mo

mD o-mpu-w-

I)EUS

rrJbl~ Ul1 '" 1.I"'", n", f, , hl"' rt. OCmaA"'"


/ IAUPJ', I.;( Jrno &l Q/fU U'" 110 IIft)/jutnDE'MOM .
.- . IflfOl! !I,fIUX.' ItuX .e,feIlO.
pDJtJ/

OOblrt.II()t1fflllQ np",tu. IIl''''3tfffmllQ Oml(Joa. I.;OI(ou.

I/6}'>!> maunCrrJ,etIblU tk I7Chm ,pode wzo l.;,


Cf'pOumozo Q>IID, nI, /IIl.IuntJJ, ,flUOeIl~ ,e,f"...

\lU

'" . n .

6n608.

.nar

(, . 6. . 192). _11,1.;0 U . ,. 4W
. . 'IptJ"I.;f'n '' nIlJI(. ? npom""
~QllUO
lJCrt.yamtla. oI' 'JUJtwmcll npomo J"t' - . om:Jdrt
'II."D; UN Clll'{lt'II ,faUD '" nf/ICJ,,f", : :na
?po:Ja. UCn)'ltJIUI KlInepuHY "JD('matfUlulDJt , ,"",
.w. !> 1/1' mo . KQI( dell.f machina, )' "ot
lIUIIZO , /(. 0 11 ,
(. . 6. 298). 110 mp()' - 10m t
.! V; tnD(hino (J1.I'JroU .fff1uu XV/lI 771,",u...
u yapoJJ ta . etJpt'rl'lJJt'C/ tnpJ'iocmu . npomUll~
u... Iu ..,moICJUW'('I(oU mQ . mopoU
.tOl>l porCJJompUfUJAU . CQUD,'l>e JI,lIEu. . . n
8, aJI] . <l ( . . 8,
. 6]). ,lIl>1 "'Q 11(' rot:mall,ftn1 flpa1IUW!r.oO ,1>1.000
ltulU . tku.r machino. J-6ll. . ,#t!J().'f
1/0 ,I'U{'lfU TO.1cmoZ'O. '('1' lI JJOZ 'Jmlf' npuMprr
tJlIa I1(mUl/'J'U HtND.fD .' n{Jlly Jul.;D u n
J . , " (, . 2, . ]25),
.

I .

"1)1.fiallOll

.. ...

( IV

.. ".ll8JO)

( .... . 26, ... J. . 44): t. noc:o (Co'f.. . 4,


170); . . .. - . . Koolo")' (... . Quis? Quid? Ubi?
Q uibus auxilii,?); . . Jl .... rit. B1rJlJI : cpiI
)' 1846 (, . ]0, . 43) : ., Pyooraa 8ryp8 I
1~44 (, . 8, . 482); .
.
, Jl AYIoI
(. . 10, . 81); .
. 3, tIX". . (o.m:OIt
~ fia .... e"'CI1a. ", . 24-25); . . ,,

. )', 4.IV 1886 (


: . il. . 1. . 226);

.,

Cua.

nPOCOfl

(.

..

..

3,

363);

S.

o..c- l " ...."lJ .. )8. oJIl. (..., 1'.


.
I .. " " .. . IreHI"IfI" ) (. . 6. . 249); .
. . ... 2.11 1898 (, . 4. . 294).

8,

. . )'
" .:

66);

Deus iII nos CJJ . ESI De u s i n nobis.


n::JmUI'(;lVfI ",)()u.~ - flfJPUlua..I""W '" 16t.I",..
"'>lfJ . / - Deus ;11 nobi .t. l1 . /l/ !> ",foa.' treIIQU
"ptJcoml>l. 0/1

.~If!t'

cocma'.L'fIll!>

lI/1()

, n.lt1Iltn1110U cucmewe le-

I/!'. -- Ul.;oOa ' fJtm ."l blm!> cnJmlluJ(o.'11


,'fJ.'fJ <,eHu.~ . . . :) , ](~ il 8 CJ\

('116" 1912. . 86).


ueus Ioci rom mu..is : I. .

]8"

~!lM"" .

t'

TYPCIIC8blM. <.

loc i.

"\IIl

Locus communis

cynellIl,

Gcnius

.'1 npm)n. ll 1I06p.OJl . 11 t. I .Wl'Il.~ Ifbl. lf')aIOm


/7I C/{"/{J/. mU.t t..~t.II>r.'l "".'II ".08{11 ... "m,"",
"11 , ,u .Iumepam}'{Ie " ).WIf. .lU - U

I(a ( /kpe mo.II>O nn.'. J' 0110 llllltl-

181

OEt.fS
U. ll'l 1Z0tpu) . . t:e I)n ,1011'
06u.ttu .lIecnW.\lU, O#ll1f'O - kokmi-mu u flp u 'IO:n

. , deus

cOmmri.f. . .

Inr:;

21.11 1869 (
Oeils nOS hII ~Iia

, ll.

rkir

1. 7,

- .
299).

118

ii, ,

1, 6-10 :
6 MelibOO:, deus :; haec Olia fic;l :
Namqu(e) eril lII mihi semper deus : ius
~aepe 'nc nostris ovilibus imbuel agnus.
lII mcas ;; , l cernis. l Ipsum
Ludere qUil.e vellem 1 pcrmisil agrC!ili.

, , aJrol OC"l,

; ,:

'ocro

l1 OB'Iapc H
IIfHcmOM,

, .: , 1,

11(

, " ,-
.

(~. . J:Q).

]1011

'} ri 1

] "18,

1(0Clf
ll1

}'l

.
lllll1ll .W npr!'1l11na.,u epIU.,UI'fJ , .' deus nobi.f haec

1( ,
(., ., 1955, . 32 1). ! QUX )'OoOAcmtJuU - mo

otiQ jecit.

, '1mo /IQ 6.lQIlux fUQ II f'I/ noerr,


"nw uM )'IO IIn, )' n. , cnptr

"ona.'

, :
] H)'l1f'M.Ime . Ml1f'/N.
rr., ) ' "tpII ... , }? Jf>illC
Q.. //. Meliboee , llells i.f J li jit.

, (, . 2, . 402). 3tr
f1 : u KaUK)'A . /l zpeJtJ lIO i
u rbl:UIIOfI u or:mpOfla Il, 'lIl
Cpe1eOZO IlUU/lII Q:.:
CapUHcX )':uxOlJ, on, amII AeQ
Qi'l lJj1e.4.leHIi. NQI/ nos D haec l>/ia jeci/ .
, ( . ,

1962,

549).

Ii siYe .. rUl"II or .
,

OlUlO

lltall

ii

].

nU/lO) llf yaAIM u "pupo, olnr


f eiimu npu eiiC111llU. 6, uellllo )" mo
eiicmu.'1 np 1IflRmc /1 Z: eiimuu , 6
or:moem - omtoAl " )'et:mflQItf,
:1ICOUJ f!e oCOlle. nmaemc 6mo. npupoa-

H~ ... oI" )I .r:cynt .

'82

OlcrUR

npnlt{(1m()JoI . row.. 01tU'III>f) J6ovt~II 6oz~


~Kx . (}J )- : t:/;IlU lI~ocamoK

npm1u.fQU no cteJol)' ~. .l n: . "/U


:JI110
npom.~! - 'UII)'
u6 :

D
si'l'e
NaturD. Q Deus, ' Notura m npupoa ~UH.
. 8. , t . ( . , . 18,
.

188-89).

. .
Allcc.IIa.poo Cn038 1"'Il8Jl"
,..._ &JI . .-n ., 1928, . 31).

De

su

,,,,,,,,.

mJICJI

8ttCOy,

rpa..r; t.,

lDt:

rcpectUlro
rn O'IC-

yJellHa

"CICW

(8 )Jo1)' JI.IIaJIeII.

81U

. .

ulJotJJ,l()JoI

HeJolt!lKo(I lfteJoludt HOJ"J( J1'IttlAe


' Geschithlswis;serthoft 1958 . tI onrI>Ae . 6UO
u..., OOJemana f no tmopuu )'f{OJ<Jbl tI KOWtnWf!

. Zeitschri/l

tlblwewx

. &Dptt "&(,,rfRll pyt"tKOU 66


1956. J() (.) . . !iep1f0t/a
. 1i6umuet

(. .
ocKYAmnpocm:1a .
J9.56. J60 1:.) ... om .u 6u6UOZuI't:U umol UJolom

&.

uu (fXl(Am~mam.

.JIo'Iwn )'t:AoNblU

xopomep,

nO:tlt11t:II

m .ru 6u6IfUOZU )'IJQmiJ ~AJJ'f!m

('

.,.<ii 0(-

, 0611'JDmW nfttepU. amepu de vis .

1, rpa'fC'CI( "C'I ( .,
1960, . 16). 0611"meblIOII lI(Iq> de .~ . aelfOo 6u6.IIl/Juetl((}
omepuoAD , , onOAeIlJlU . ,
. 159.

Dicendo de dIIh dicendum est dt mo.-ibu!I


('

AD muu. /II(IU. ""fIDem ~tIOi' nJmeecmll'


I-I!UCJol . t":. lIDOAe dil:enJo de cibis d ,
de motibus, m J'~, mo KOI{ OI1Ur iJepm, m< U .)"em
lIJIIlDX. . . , CIOI n J.noro
(, . 1, . 281).

'tCJI

Dkittr ",nf ( tOOYtfSSt Mtn6l1d.o Oopll,


nllln ., . .
Ic (<<

TOry)

. l(

f,

:ll il .

lI, .Pl,

11, 1, 55-59 :
AmbigitUr quota. uler uU"o sjt {io, aufert
Paf;Uviias doctl m sci.s,. Amus !lti;
Dlcitur ! IOP venisse na;
IUIUS ad b:empllir Sicull propenir(c) Epidu!.rmi.
Vlnccre C8ecilius gravita tc, Terenlius arte

ot-. " .

"

II .... w nc: ... " ..':'"' nac ""'''.- 'J8ll


.m) .... I 1 9S ..... ( ., 1 9S, . 2 1-n).
-~ .

183

DlCfLM

Cno p

l III " . ..- n jJC8Jl.


nr , \3 !()'lII . IIC(l ,r

Tora , r! u ~
Bcera

n .
OOt .

, .
( . . ~).

omlllUU ca.wo6tJlmclJ . u KO tlt'uU (JI(D


M~ C'lue .,'.'f. M~ . , lltJu:JUII. pu(eik
R : pu.w.f.'fH mo.I , cawn." J 11 tJn<D . .
"s ICR tOAe 'JO.uomNf~ nurome.f. ntl'tiin togotae .
. u ." l : m: UIII . 1(>-

To,IW(O ,

.flJC.

f'f'.'1mo .

&>r .."o orODr/fe., .' dirilur Afrarr ; 1080 COf/I'n ,isw }.ft!l1Olldro.

nfi u ,

ml

ll lI

'I\' R (. . 1. . ] 16 - 17).

Dk:tum r.clum

ll .

'IU, ,,
IOlII)),

]8 1;

904.

Dic fm . I nu.1 fJOmII nr. KO.wna"blmOM,


mo mom mtlem - )1{Q.! - iJo6otJw .' - mt;J/i mIJM.V I1CO
IrI/I., n ) 'I OtJop ". " . I
,: ( , . .. 1960. .
. 385).

2.

Oictum saplmti 581 eSI

..... Siti

l .

Oiml perdidl. .mki


nOJQ/.

r _. ocra Q.

..... Amici,

d ie m p c rdidi.

llUR PO~.

no....

n..

[. /J{l8/. MIft' UI, I! np.tOn urn.,..


Ift'fI~ocQIO nO.'f ,fl(t?, ,~)'uQ.i'O o&Rr HRml>

mam.

OtIpoe~tJom. ctii HeAotJKUu nm)_ - tJm fI 60.... fl'"


UI OfJ,

If)'nuOl n!p)'ll ,

, , ll_,
IIIL . 1963. . 110).
,"

1000R

rroe

dil!1l1

(naep.'f,t ".) . 0/1 lI flNnO/f'IR.f '/(J,llllOl .

perdidi

ditm doce.

_JlII

ll

lC l, ll.: . " ':; II'


JI JI (<<JI II. 12]): Dik:!pu\us eSI pri6ris po5leOOr

dies

ocn,JI

_ npeCf IIP .

1I7fom)1'1/OJtf npl npRJ40 CI)(')tI1IemcmI)'lO .. ....omuaA. oIIHe RJWllR eoctnllmO"4ll~ , "fN'

lik

xomCR Iauwnw: .I> i'nom:... ." tIOf1 'un, flU.,


II.pow ..... ((JlJme&Q kJl~ (di diem tlol. ro6e,
onUCIIX nOnUP)'ClIx) . . 19 11 . JlII . 1, . 40.

Dk.f tliem docet, fI Cflof,.... nepetroe : ~ .... iJ..... _ )'


rll w.wymo HotJO.wy. nI, . ~:Jl1., '1I06t.I np
u.

cotIlllU J'fU

fI JJt!ueU

fI JJ .
xopomepucmuI<'U

p8J1ltII aot lit.

184

mo

6:mpombl

UlES
tJuUJl Jlul'ofi meopuu.

dc c"t.

, /(QIle<lHQ, Jn l/ie.f

npuum )()eumc. Jr

"./I/('1I

(llCdlt4

') .

/,

horam

diem

do/, m. .

blrpomw J'"IIfL'I

I/)",oem lte mnQIj wmpomQ, u npu."foumc1/ orm,


. ZJ' .tem. .
.
1:1 . q,e II
(., 1926, . 2- 4). { . . Ot1Q] 1/(' JtJill'f'
paom, Komopa1f lIe}'CmQHO ; 6 "Qfl u
'I08I>lU mpJd ill'rIO npet'lUQ . " mo/ol
t/Ct'x QQflU:1l 10 10 AI'm MaepUOJfOtJ lI)

mI'tIl'f'b

ttermQUJI xapakmepucmuA-

#/ .,

,.:

OlJmopD

OnUU .',

npi'm /flu fWpl'o

r
"

i;m

10 .

dies

tJR

din

docet

n.

If

nUIm31>1I/{UWI,

)'

--

f.iQ,

1919 . u tlQ1'

11f!(J, ut!'fj. .
.
8'11:08lC, :
" f.tt CJlIIJl (6. ... .-.,
1955, . 1, . 252).

11

1911.

Dies rastus
.

',

1. 8, <::. 118.

C11lellii ( lf8.J1).

Die s ncfastus.

ino. dies . ., l .
J tIC

Dies

} rIO ,
, dics illa
501ve( saeclum in ravilla
TCstC Da~id cum Sibylla.
2. Quan(us (rcmor 5( ru(1IIS,
Quando judu ~ ven(urus
CunCl.a stncte diso;ussul.l$.

1. Dics

1.

n,c:, JJ .

2.

mi.un spargens sonum 3.


sepulcra rcgiooum
Coge( ntne$ ( (hrooum.
4. , stupcbi( ( na(ura.
4.

rC$urg<:(

PIU~T

) ... _ ,

li n,c: "f1'CIOCT,
Kora .. n .,
ctporo .

, _ I'8H",iI "
~ fIoCCX ,

8ce~

IC 1.

crca(Llra
JLldicanU SPOSLlJa.

IIOCC <loe,
01" .

Liw

n _at t<: ",

10

I)Topoi! <_R :

scrip(us proferetur
S.
quo ((UI ODnUne(ur,
Undc mundus judicetur.
6. Judex ergo CLlffl se(,
6.
QuidqLlid latd appard>il,
Nil inultum nc!.
1. Quid sum miscr (uno: dicturus, 1.

Quem

alum ogatur,
~IX j1iSlus Si( secur?

eiI ... .

, IIOCCIC .,
, " , 8JC:II,

" _ 3 801eJ1t
J)' na

.,

>d<,

"' 08CJl ",,


Kora

I1paCH",iI

/l

Crla

8. Re. {mend majestalis


Q ui salvandos sa lvas gmli$.
Salva , r$ pietatis.

8.

rpaJbl?

1 ""
, narbIO

Cllaeaew.,

ar:n"'~ nacc.,

CII&aI

").8-

llitl1 .... OtJl() .

3. Tuba

S.

" cr

(requian) :

., " ",OCII .

OCIIoIIe NOI :Joro CJ;1lOPll" CI ne.aT

pa3JJ'l1UI

oJU"o"", CJIOO, 8 il il nO))IIH, Ai1pet1 ..


> n08IU 8 10 .... 3n.,il ncp. Ka*A CH~
1 4-~ nOl1, 8 oop~ "~YCTC. . 1 CJIOI".

'"

UlES
9. , MH.IIOC>I e",iI .

9. Rewrdare, Jesu pie,


Quod $11 s tuat .,
perdas die.

. ..... IIOe1"D )eNOO ,

11 10I ..etl!l 11 roT Antb.

10 . Qier~ $edisti 13.$U$,

10.

Redemisti p8S1U$,
TaDlus l DO s.it cassus.
11 .

1( , pn ,

. .

11 . il )'. emll ,

J II. jude \IIliQl!is,


Dooum ( :mi$5iis

pyil

logeisro

12.

"'.

taoq uam

o..lpa rubet vultus


.Uu
I IaU"QOtI11

13. Qui

absolvisli
e:o audisti,
Mihi quoque spem dedisti .

Sed 111.

Ne
15.

13.

suot dignac, 14.


benigne,
cn:mcr igne.

I t o va kxum
baedis mc
StatucDS iD nc

Et

praesl.a
sajucslra,
de.r.tra.

15.

OIlC
. (I 3JI,

06.

II '.
O6pe-I~ R 11l,

Aammis acribus ddictis


Voca beoedictis.

18.

8 lI0.0 6ar .

suppkx et acdinis,
oootritum Lsi nis
Gen: all"8m ~I rmis..
Lacrimca

dies

Qua resurget.

iJl

".

. J] , "ItJI . .,JI.

18.

~ ,, ...

: 11 II ">:,
.il il ]fe.

il IIOCC" )

rv

hon n:us.
H uic ago parce, Deus.

19.

pie Jesu Dominr:,


Dooa eis requiem.

20.

19. l udicandus
20.

eoc-rilhl ,
6 il , lQpII 6JIax:J,
. !leil ...

nll nec.

06. CoDrutatis maledictis.

17.

, mopblil 11<>1
:J60,
1IIe)l(y .

DOD
I.l. (

cn!

, .. .. ,
"'" ; na,

, ;, (l..

Supp1icaoti parce, .

14. Preces

m.

Anle diem ralioois.


11.

_ , Ll,

, il :J

mm.

)R

rtCnna

Cl"O

, .

l10 nocnt .... lI,


nOKoiI .
.

.....

118 llII, 8ep01I1tO, JI tlCJ( J. .


( III .).

tl npo t .
tDI , 1, 15: Dies irae, dics i11a, dies tribulationis ! angustiae, dies calamitatis et miseriae, d$ (br et
caliginis. dies nebulae tu rbinis, d$ ( ! dangoris super
ci~ates munit.as ! 5 angulos 15OS. etlio - >
,

n, "

tl.ll

tcpe:

tI

CHio

"

I:I.II

eHio

" !!,

1l'

Ill>

IUIll

eJll

... :I#JI yik "ocMompm Q nOO lJfU,


:71f. -- din u UKOa :
#JCR eqneR nJli!orm #J nO }'I'IOe, pHII
nnOlle -- . r ioC - . I, 27 .1 1856 (CoII., . 29,
. 60). orm nmo ?
m.JIZocmoe #JOiJtJUe - nepexoom uux

186

I)IFFERENIA

J I f'. f)' no w - .JJ /ia..wo" .tmf'PU


..lltmQ - f'f' t' tcu.fR. lJ.?1}a ).90 3QI'" flQlpr6D_Oo'O
raao pyiJ _ "IIU .t.nlf' 18)'I<U
l*"flWMO : IIdif'.' (rof', llies , . /Jeo4111)/Q . R nWI,/fR 01fO
lt'JIIIOf/Il fI . .
.
. UII II?

(,

244). 0//0 Jllfll.n'

[:Jarmc.. ,.,. a_AfflUII.

{ --

fmJ

npuaH'Iffm<".

" r, ..,.()ACl(oU
?. -- "III)/ , ~)6 IlupoiJu ! ;roe . r-o
1Jf'd_ . XOfIOfIO f/f'. U die;, i I'-''_. . . .
(. . . 1. . 477). HaO\o.lfW;o .Ul:'U
l1J(JCJ{' .If'.Wf' yarMa !" 11 l7lOp f/JUI<tflf'
"mtu(f' muo:oii f/f'pbl . l/QCnf>l( 1aOm 0llJf0l&/1If1' JffIMUR f/ a,,~oo RJ". mapllfVI t'pI(08b
06 C)..-}uAQ : f/ pl'l"l'M .. CtJOe JQ)"NOUIlOii
t/tCl/U : die:r ;r ae. dif':r il/ ... QI/D .taXJl'f"Ufl_ IfIlP(!M

"-

,. .QJJ fIn)' -JblIJ', " rrpof'O'J' ,.


~_o, mo f'lI.'Il''''' If/Jocmpocny ntfIf'A cmpe6~1
.Il:u. . . . )., lOC ClCnpec.net! (
J1 di, . 1, . 140).
. Jl~, Pel_ An. . " de!lIZeilung (m l (Ct1<O ..
. 4 1, . 44); .
. 8. oIIPOCW ;IOI:JM . llC
.;. .. (, . 11, . 279) ; . .
, . . Ol1'I (1 n .:
RKOP )18II'I 8. Cn6., 1904. 10).

Dits ner.5tui 3pcnt , . . CnC"nIC ...


. )' 8 ] , " .
IJ] . npaa. r11pC"llC'lI \
Il flO .. nrflOw , " .
G uin il!h

KC'Iin,

DicUooary of rorrign

PhrueI

nd

brvi ..

IIOnl..

DIrentia

speclrlC"8

; ctt

J1; n plfJ JJaK .


m l""M, IIAII t:II/,lQil I'OIII COOMOCntll
(IIf' lI_). CeoounlC.~ fI(".~(l n~mf'.I." CllIOllMOCm".
'CHW "", mDoU f' ,. U . r6o tJp)'lo4J.

npetJp~ q.ellQ.. 'h/ KOHf'P"~


mm}' 11 di/J,.,.rtia S(lf'cij'/{"lJ. .
MapkC,
(KanHTWI]. eopaJl !r . uccc- illUII 311a.n ( . ,

:Jf//O/J

'!f

. 237), ... "II / " [KDIIU1Ill,fQ/ rocou Ullnt


". cpcn mtJ r. tn8 mpJv)a,

1. 49,

I. lt'_ IJulJlOf1'! " f'petxx .'UUI" .ft'U ml'" o,'i'OtwOJ


lII}("mu , 11 nrp>lf', f'I.

11 IlQ IJqd" 06m /'lJlfU

" Cmntf'HR-"fU .tl.- mo . di/Jf',ml;o :r/'P'


rijl("Q onuaA. mpol!fl(U pdJ' t:llJlY, KmllmaAD,
1QJ"f'Q cperml npou"J8Otkm80, "mrcmtJt'O. 'f'rtlII
nnCR. . ., ( . , . 24, . 252) ... ",
(fi .rollll "pupoi), 351. ol"IIf'Uf') l'Of/O('IIm. mo "J'('rIIIf!

'111. di//rrmlia .fpn:i[lCa,


It(J"",o;-.

m m.,uurJlU !1p1l:lt1Ii: .u

r .. ,

0'10 16u6u;:.~/ HIIA1ff'mCR

- vmtma

11

1tfrtOl

('!"
. 10, . 80).
ll u /II/!iJ )1'1""

npouJUeuu

Itf'amu,

"'f'u

nclltU J' . no~qJ"rrwr C/tOflD OC1tllJflRm ,

f/

II(RUKf' IIO("lIm

UUf'

omlfUumf'''''''1>IX

(11_ ~x)

187

DlFFERENTIA
nPUQJ( ( diffetMlia .qJf!<-}. . .
'1 lCI (., 1960, . 8-9).
.
& ,
( ., 1 . 26, . 1, . 142).

Direnl

np&80

spiflCa quid sil

I(,

cro1

ljs-

(IV 10..,

! I1QII)

il

n}/(, lm,n/u.\l/Af. ()' nUI<.llff nUlIf'nl.'1 n . Q /!:IIQ


wm" oC&.<iCHeIlO - QJlU. tllQ(fu 6l1Jm/t' tlnIJ
/lue .IfUpa tI .w/,/,/lU. Q om,llUf> tl/iJae .

mlJtl..wll.'I /f 01/. .I.vem .", /f


.'.I. ,Oll <'OfJOP'l . mn . Oon

Jal/Q. differentia Jfler:ificu quid .I, . . :Q.lfu


)11101"0 onpee./t'U.'1 - muu.. .
.

:m}"ikR.

Cn1l',

( . . l . ..

()(:

1956. . 124).

( Difficile est) proprie commurli& dicere - ;!


.
. il 1 3:JII,

128 - 30 :

Difficil(e) est propnc mmu d ; Ii


Rectius IliacUm carmen dcdocis in il.ctus,
Qim si ro. ign6t(a) indiclaquc primus.
&. Cl(il1&Th - :

!JY'I
lIR II
8 .

. .
( . .

').

- mun; 1//u " 06t.R..,,0tJ6/1fbW n.ll/. 110


ft e .w (_/ /1 npe.lfemax m<'UffU, ." UJtIl'CfflllbIX.
, tI nmftOnll.'k'J/iJl"m tlpt'.wmtJ ..., / ...,/.f('IIJl/.W ). . ad
Pisones. . . 11111: . " VII (npu.tr
) (, .

7,

211).

om noQ.m npII.l./f'IIR.f

1< JWIfUJ/.V 1fJ('ll! : .i comunia (liare" . n1lt.'i JnIO


,v.tlellW' .wnlllll ?OIum nf/U1Snf/f' - Q.IIj .l'Jln-"
no:). mo nn:)3. /f KomoptJfi npU.tllIP.'im.'i uea.lf' u pea.ftr

". . . , " f\O l(.., "


. . ( I! , . 15, . 70) .

"'1'111:11

" i'OI1Qpumb / Q mQ. . n!(1 1/t'1/I ."""u. Dif{icile


. u 1mO.lf-m U.tllll
u /.'l epJlQ.'I npU.~lemf1 uc . Il/60 numt>. IN:nU Hom)"fIbI.

." uni proprie diare. fKallLl

. . 8

1(

. ;: (

. .,

1913, . 201).
OiflCile est saluram no scribere ci!
, )), 1, 26 - 31:
iun pill"S Niliacie plebIs, cum verna Cnn6pi
Crispinus, Tyrii\s humer6 revocinlC ]acCmas,
Venlilel acstivum digitis sud<i nlibus ~urum.
Nc surrerre qucal maj6ris p6ndcra gemm:!e,
Diffi) esl 8<llur.im scrlbere. Nam quis

iniquae

188

pilliens Urbis, tam

UI teneat st. ..

OI GIO

Ec.n dl:oA- bCI: 8, ]

Kaona,
IllJle nypny.,.
illC

"''''''''',

,[(f lIJJI

!{ Im ? 8'blf

1(

, craJlbII, 06 ]l(II

( . . lICrof

..

. 8).

Ec. lu diffkik , SDluram non stribert'. ,


, pt'.WJI. <'
lIJpo'Jo t'

T}'Plt'''''' 'blCmYl'lU,1 npow pnr(:ml npm. fJc"AO


IIdifficilt' SiJturtJm scribrrell. no mo t')"{ oz.o

' f't'Mt'I'" lWo",umt'Abl/O u

"V1.I'C.lUiI'O. u t'8t'f'f:l'l'llt'rm.
. . , ;lII (, . 6. . 323). 06mR
n/t'.I'fI'IIIa W :fU .VJlnURm can.JpbI. "" .t{otrpURmrmt80./11 r:amupUKa.H.- nuR (I{l ,!'tJJI. n(:,ltd> {'I(Q" .- t/ifjirile ' saturom stribert'. . . :, !{
ll fI w!{ (.: l>l
. . 1888, . 1, . 84).
.

KHIDIo

(m.

Olgilo PIODSfl'lrl
] 8>\

1. 6.

_ _ . IICDI (,

lO;, . . -_ (.

1. 1,

84);

394).

Monslrari digito)

cfuI

ue .

.. ,

.,.,

1, 28:

, pulchrum (e)sl digi lo ml\Stni) l dicier : hic est. 8


,

!{

lI

:ll

.,.

IlOJl :

IIO

0 1111.
. , II,

I . 3, 21- 24 ( IC )'3) :
muneris h6c tu! ()5l.
Qu6d monstr d igilo praelereunlium
R6man'e rJdicen ! ;
QuOd spir(o) ct pJaceO. si 1, luumst.
!{ 11 . ll IIC'pC, no
)bl !{ : . JI WY. 11
61ur

II". . .

" {... /itJIPllt'fJ/ l'JAw. IUMoD .oU o6u(IQ.'ac


)'Ii:QJf>lll1Au niJ.I~aMIl pu. l : "', (')fIQJI :

~..o. '1mo61 f"

dig, monstrari ("

dicier : hcwc

('Sl .

. .

, II

&:! J(ue ( '!:.: . lC8, '8. . 1916. . 10).


Ala.1t) "0.-0 fClI ...mU.f .'1 , Cfl nItJD//y : , "(> :" mU.ItI ,
. .. or.. ].... ~()I t. 'Ia1I~ _
Q r

)'

".

_"lO;

pe3~()'O

JI() w PH /l1I ::,

.. .

'IIJICJI.

08.

(<<1I.: Cf"'I_. 111, , 77) co(i " C"f .


'fl(>1 : Quid moror tI digitil designor adulttra vulgi? .. 8 ewe
ItP'J1,

MtI18

InII ..

f111dlry

f10''''",

RaJlUl

ll:lt?>

'89

DlG IUS
I1

.., I.'/ nol'cm.

nO.IOlanlb. noectl

t't;o

...... lll.., ;Jtl n. l'C.11I 6 ;-


ln,/mllU " /U' mtl rJI>I lI!pl'lII )8cJIOCI11. digit o onft
r ari, II , !l !l !! (, , 7, 1:, 7),

I>I Cn!pl'.t4UJIC /U,I't!1b 60 8l'm! ~.t4I'I/ )'8('m8


ml'lOnm /,' 8. n.If n.tuJ .1j t!1b
eteuntim digito monstts, ' ,
l1 l' cp!I ( " 1953, 1: , 226).
ItepC .
'l lI , " JUl, III . 19,

DigitU5 dei t'!\f hic::

' r_"e" bQIII), u J//.''/1I01ll}' }' .If.Of/ ,/ IIf'..' r:8l'p""Ylnb npecm(J.IO Qli. ll'/l8}'.'f lII08I<'1.')' mu.
n'/I'III)' ;JUfl ll.'U/.'1 .'IlUnU.</ pniio 111' :lI.
8pe.\lelll'.w I'm8l'1l .If, n8)'

CI1I81'1II/U"()f/

nPOClnl>lX ptJImu,epotJ .~

.w.-

"n

lI .wm . IOI:!f , I1/Ol0 n! Digilus dei I'st ! mi'U


n. /l/<' 8ma u , " nPl'6fu.'f 8 CtJOf!lO
Cnl6f!III1WO O<'IJ.'''"IUO. ; n.Ii' fl'(}(' fupanl Jo
nrt'lll/ r",,,. . .
<1 , "Of '!CJC:l TOOPIII
- 83 ( '! ., . 1, . 310).

Di gU5

est int..arf! m 8}' II ", . .

-<! " ~ lI 8II II


iIIl IIJcuoe II "" II CIi -I<aJl!l.
iIllpyeC II

J ll

"II

"-.,

nP1 II

:-

no 1

T. II .

6 pll"pn me6 rIO.fDffll>l


8.ru.'~ml'.I po.rb . . Jt3t3 . UJlt'./ , COZ
l'//U nP"}lll fII , IIO:Jo,/omb //06UotJ.
mo III'petwt!lmbIx 6 m"6<" 06ltrU'.rIII / ", 6 mo

6bIcmynO.l u
8

Illll

e.ro 110

Me/1l'1'

1lJ1le

00./0

CtlOf'<,O

nmmu.

"CJOM"II0M

npoU/II/UD/oU ftJ/.ll11nlOCmu.

u ./u nOC.1f! Cn('IIOl 6bIefP/CD


II' )11100.'0 UCK.rca - )'cnIIOl, III!II. 111' 6 ClllbIC,le I ll'npelll"IIO
o&IIII/uml'. IlO?O npu?OOflll - tnluml/I /ttl6flI'l XJ. "' : dignus I'st i nt mre , U 011 U-".I 6 " .
f!f/ m. . .
" , Jl 3)
I ( ICIIIII} ) (, . 4,
.

19 1).
Dijtus

( .

,fnd ic::t>
De us

us , Ul lI fl tJJ t.

m ac hi nll),

II . H :lY<I 11031'111,

189- 193 :
Nevc min6r. ncu sil Quint6 prodiJclior ;iClu

F ul. Qi poscl ! . spectala 6 i ;


Ntc dcus ilrs il. isi d ignus vindice 6du ~

Inciderit; Qu;l rlll IoQ u! pers6na laOOret .


llII;I lU ... : CII

KpollO<:,

JlIUOI,

' l

-.

n-O" I)" 8JI~hI .

19"

I .It;IY IIC XpoI lO<:

( '"

(1 8J4 - 1907 ),

<

011

nl : .,

we,
<l yCllCXOM *lll' .
na, 81NtIIa
,

(rlep.

. .).

// lOi' urnp<otIOll Q/fll, , 6 et.i (ec.fU


et"mI> not, t1 11 yup"lI) C80f!/ O no

mI'!l '-

u.

,'

mo

t"

//1'

dignus vindicf' nods,

Ilf'fIpeMocmI> : 06um /' :


" ,,(' 6 rn IIOC npucmr6 i'Qr;}a, mo

tJ umlll no06 Ali6u.


, all (.
II3 . . 2. . ]93).

10.100

I}ii minOres

aw t; "", - , 8

ln_ti .

1f

I-

rpekOB,

rJXJIIl.ll craPUDlX . !l
: lOn, , . , , JC,

. . noJJO, , , . Ocr.!bl
'lnIJJ aunt .
II . lUI capUDlJ: CJ;

II

CJC

")3

pecnJrn.

Dii

mifum gtium.

r_

cpeM'ue

ycmaOf/u

teU U"JUuu -- fNUOR, : rn - - tI>i8An


f! 6ern,lOU, Uf: moue dii minores,
#: u 80'/, uutflUuer: nepenUOU / /
tNO, / . . . 11 ,
II rn XIX (., . 8, . 84).

. . pom - - lkellO ll WlIJ n)'


. uuml ' lIue HKOWC // Jl . mo flU'

( 10 mo JmUx cmpo), nQ-().


" ru . OnNocmu IIOn. ' llm 1IIQ
<"Wl deoru Uwr. /1iJ
J!bI }'1/OR npoo/W lO mpom
Ifo opou. . . ", ( ., 1929, . 80).

cxu. Coapwl, Pf'Wu.wo. JU. . /It' nII.


mu umocmIJ.. lIOpQJ. upaJtU . ll
nouu mz , t'fJllO. Apik//U1f dii mi1f's mueiJ
"1U"ucu

-.

38 .N! (8ocnoII, ")3I1, ,


IIHCMa . . - ., 1941, . 2]).
Dii minOrum cm1illln WIlJ: , ll

.
CJ;~ JII:II, -"-, _ ,

palres minorum glium, . .

191

DI15
lH:lf!blX , ll

1(

11pl13!1HHblM

plllrcs

mlljorum gentium, . . IIII llll lt1a .


.

mis.

Dii

&"11 . &,,/( U //; qamj qwlll. Ilpoml


...,ell}/ U .III ClllpI!,\/./C/II; " .. akU.'/-,IU roOo.w . "'// .
I1 . /." <I.\" (.' tm:IlU . 1/10 lI '>.IO/.\lU Jmu.T

UXI/oi) :l{llum. m"lJ. Q)"., I"W lI wuiJom . om


mapt'll; . IIJ'I//OI; U nnmUIlbl(' l/II ..,. lllO 8.8a.III .11110' PY~' no IIQ('lI /( lJ./ . Q!J/U/!III mnnnm 8
OI,,"IlUU JmIlX dii minonm/ /miUIII. . " 1( - : ue.
22 . II

1864

('l ., .

3 1,

360). :

<i lI IJfIJIllm" l.ilU3.ll,

" . 8li/N . I.ll 0)"/11 l/f'UJIIII" . '1/1/0 et cO/(IIa./II1"" tU/l'P8l' U).I().)ICf!N I.l'II U mo U.I/('IIIIO Tt'p.\lalfUu 6 10 .l/ 811eCnlII
" II. lO U 8 JIIIO/l ./lI/. lIll 8CJf"UU. lo:nW I'I' _ m
(" rou. /U.. . . I/!// )" r:1lpt11m:., Mapli cO_II ; ee.tu
l-OOCII/C.'/ . )' 11(','0. plI.I.\lf'I'mR .I: II VJelll l/06_".mu
Y'/O.WU/IO//'" I/i; m i,I illn/ . . ,
('! . , . 16, . .18 1). ".}. " (/lIOI/lU . c.l 08a oij I.
Y.4lep/lIl'." .IUIIII'P(J/nOpe . om." 01/ U IIf'.l.1lm /( 'I(!iis mirru
U .,"; 1111"' 0" 11(' ."('", " IlUp.'I.l' nou_
"el108OHlIbl.WU
/I , - _1I61111.1 n . . ln.'OCIiUI /f!. _ . TyprctleB. l
tl1(1tC IllJl (, . 14, . 81).
8m{li .I~ .1/0<','0 ltI" (}I/ IIII"". /.'1 1/1./ nO.I"CIoUX nlmt'('/I
."f'l'm. . ." ii. / u dii minorum fnl;WII - ]lI iJm.
{ Jllll 1i 0li U or":I'da J/llll 8 )n 8JlI' "I/f!. (}
I/III'I/Of / mn " r'i,UIJI/I"OIi. - 0/1 iiJll'1.'. mtc m
'pt'C.ll///lI"um "I/II"' III/U. 11 tI <1 tI 1( 0_ 'l

j!en/iunm

3 ( .

3_

146).

. "lt _ . III. 2.XII 1850 t . . 27, . 180). 23.11 I!!


" . . 142) ; . II . PtlOflll 11 llIlOJI '(II. 11 _,
111111 ( .. . 8, . 89,; _ . r I - . . , 20_ 111 1812 !n,
. 9, . 255-S6J.

Dii.. igniitis HCBeOMI>I M ).1 .


CII. D igt .
)nl., Ill' R )-wm,, : "Qj.,' Ii lI_lI)" 1111 np'".
umlU 1','0 nOI."IU "',>n .u.' . II .IU 81'1'111'1' r:1m".
\/untu,> t'IlU..,. . / }' 1/(',>0 11 iii'>.luo/l/e"e l/e.lbl/l 0111-'
IIIl1" ,,",>. ,,,.,./ IIIU. tktJl' .mmUIlCKa., l",, : Diis
jnlif - Ilf'8et.Il bl.1I M ' a.lI, ]110'1/1111 11(>{8."fIl... . . 11 1( tI '1,

: il, (,

.,

1912,

1,

. 91-2 1 ) .

TO.I"KO

OClIlll.1 mf'(' l M(/mepll'/I. 011 oull OI1l"fJbl.1 110.11 IIO:JU


.\/ . . I)"lJ/lUJi.1l .!l I.ll U {.lI . - _"llt',,?
n. 1 J. I" . . If.'1" 1I".,/IIOft U "<I,,QU.mo /U'.!. ll'tIl/oU }'. Ibl~
~-oit .- ll. mii 1/0 .11 l'.'/ I/ "_II.l.ll1lu;m". nPOllOJ<>JIlICU
]lIlJ.l.leIlII/l/bl/l /' : Diis ignotis. 3I1. lltld

>I. ( , . 18, . 39 1). nw IIOnW..., . nOC.11' C_ItCp'"U? om


8e.IUQ." .l.I. /" ... 11 8 I/UJ.:/I/(} lI .".'.'l." I. ' xont'l t Clle.
woa . l()8 llllt.'// 0111 .1lll. II /8.1.'1('1nC". nonpU.Il/!P,
fIOKOUltft OI, ,1/0"''' - nped)"llpcUm" I . _ , .tla ,

_ _ ".;; ..... II. . . , . .

192

, . .

.1kp""OmOI.

I)I I U

oi;s i1:notis - IJOIIKOAenllU 41 ll.'/!. 111>


, .. II (. ]: .. 1.14 .

1,

209J.

" IIOTOlla,. (.~. lll1l .


)( Cl1l . "- " lII .

Dll uvii lest"

/7ntot 'If!"lt.pm Jtii pm - .\! OnUlm.


mo :nUt'm : . nOf'n/.'" "ei'/JOffl! . .. 6jn\,/ ". t!
o<wp . npum.,MIIWI}( rto pu6omIllJ.KO. - u I1 tCCt1III$', no J.I-6)'.

,-mo. 11(} tJC. no j'~ onol1l111 .ua. 6.


u ~tumfl dih,,,;; testes. tr1ptmJIIIl/blX I!/l .w6e . . .
. . II3 CJ)TBe (. . 20. . 2, . 524).

Dimidium animat' mese .


u , ,!t,I, 1. 3, 1-8 :
S!c l diva polCnS )'.
SIc fTHlrCs cln3, l u sidcl'1l.
Venlorumque regat pi:ller,
ObsIriccls aliis pnielcr lapyga,
N;iv, quac tibi cblitum .
DCbcs V-gi l ium! Flnibus llicis
Rbldas incolurni:m, precor.
I servts anim:ie dimidium .
rl ycn, " , Jtl>,
,' Ill1, II II

.,

- .
Cll'l I> . l'll lI "
;

pil, ' , ,18 . - .t,l ;

cnateI> '1 " )'II .


(. . "I1 'iypr) .

A l ler ego.

mo }'6ll lIopm.U'1I0 . "u;, omIllNUI'IIU." .11II


CU.IOflf'flY. cmyi'IN('CKOU "' 1111." ]",I ; J-; .'
IIU", m, n MII(', I." nl/('I,." o : Dimid;um on;mQ(' . 11 /7....
n.',.ll 11(' omCnI)'I1I1ACII om M t!HII . tIl.'OI'I! 1/0 I/J8 t!C1I/II1JW 8."
Inwda :mpllfJtUOIIm'lOCmu. u I1 111' oCm}'I1u.fU('I,. . . ...
11 - . . orn. CJ(R 1854 ( I.: l"d
))0811'1 . I ll. . 19 17. . 139).

I>fmidiUm r8cti, qul ('!) ... habil

rJUl. .

~1(!l 1I ' /OCJ i.llC)Je'l8CS1 u 11, " :.l. II,

1, 2. 40- 41 :
Dimium

ractL qui 06epil,

tJbCl ;

saper(e) illKIe ;

Ineipe.
I JUI . : .II ..

!
( . . rIIHII6 Ypl""!lJ.

8ua 1llnn
IIHepaypc. n 11 (<<:k!J[Obl, V' , 753) ; !!'IiI, IQIJ[ '080-

PltT

,, IIOnl !! .

. . 'laJ l.tJJ8 l(!!'1 .

19'

Dl'"
Din

(m..

oun) ntSIit8I CYPOIWI II..


.., 111, 24, 1-8:
fnl.aCti!> uleC1lio
ThCsawis (l,I) . divilis fndiae.

Giementis (ice. Occupes:


rren(um) mne luls et marc publicum;
51 fJgit aduitinos
Summis vcn:ibias dira Necissilas
vo$, animum metu,

N6n monls laqueis iJI:pedies caPUI.


1 113tIO CIIOC
II.II ,
. lt C1]eIU>II

I OCJ; orpwroe.
CHyeocl>
,

ll !! lii 3W.
(. . cpenl

Dis llitir

ira .

, ".na,

11,426 -]0:

... cadil ct Rhipeus.


Qui I
Teucrk

jUSllssim Uni
! servanlis..'iimus :

s aliter visum; pereUfll Hypantsque Oymtisque


C6nrlX(i) soal~; nec ( lua plurima, panthu.
UbenlCm piet8.s nec Ap6llinis inrula lail.
, f;Jl

:.:

..

. rpa8e 80 ' ( It1l3 n. ).


III\II. , t .
, , cnacJDI. kora ._,
naccn.e , rIOBlOkM fIO!
( . .

OUJepOIaIII.

- 'n reJt . J( POIICJOoro


pll.na np.
,

,n

oetI J.poci, l'l(

1(
1(

lq>

.na :

ti

1ICS

.na tnPlIJl, .

OmnfXl6Jf.elfl~ [cnmu/ Jt:twI!Jf.U4OCI> t1CIlemt1Ue

II)

omm.JI, om t1 1 f/f!,- tlpOUCXo.1IU U KOmopW


:Ut1OlfU qftl QWIIX IIJIQI#OfJ 11 OCJf.06..tJ11111 . IIlJA1e~m 1IO1I,1l 11OO"!>WflJAllI. .w m, 000. ,m ma..
O1(lJlO 06pt tll wo l(m(l, e('1I1I t1blCffl) 'f/IIJIO
I/etku (!. Sed Dis aliter ~isum .
11
1( 1( .,
8r ( . , 1961, .
. 322).

2.

Disjedll PImIbn
,.

cr .

Disjecti membra poetae.

itlaJwil mdkl nono J1 penan 81()'1 pillQ"


pa1UUl, n dun (_I!UI, 4<8(:JlAll1I, "!+eIlpeallO'"

racr

..... ) ICC OOw'lHW" nocnsil oot .. I;iC dlra (Q.IIOIICW .....

~wtIII . .l.

194

()ISJ[

COflpe..,ellO'I

npa-

ll:m,- 111' lOtpIO 1~t )'m

\l"f'I"IU, nof'c.'1 I nUf'lIlIU , - U.III Ilaxoum Cf!OIl


11Im / , XIOiI , - IIOnpU.Ilf'p. '.l~m..

,/i5;ec/o

n.m,'1 fJ // 1q)}IIIJC , '01l1uat'm , U nplo:ome.'1

m.f 06"

)fflIJ

:qJ1uelI! . wII. UU f! nu .IeIlUJI

I/!patuU8iN!fflCJI ro6o. }"JI npn lJt!pt'a otnt. 'fJ"{


,/ .,/I?/II/Z0

nOU)lIt

(,nu..,t' ,

If

nl'n .!'mI

rk.U')

,.w., {II .., . . MaplL:c, !lIL!lJI ( . , . 23, . 316-77).


1/ U1IIllU 1/t'.f' II. mr npeca8.t.W!ll' ( J
rn. 'IIOf! 6f'tm80 ... 8 {./. ..1111111> cpa8neUl'
roomf'lOCmtJu.w tltpu(l()allu lOUII hm npoltu.wlit
.au6. uo ma.\/ n1I1."{oudO nuono,N ,

. 1101". ./ - oiiptnOllOl/' IIDUO/IO.Ibl,OlO i'OCl'apcm80 1 disjef:tis


memhr;s !'t,'o ..oc,oapcma. I 8 )I) t' '.\/ - ralfCr
/,'(UU nu. . -l Jl)', 14 . II 1893
( ., . 39, . 85). .IUJC emuxor/P.lpelluHJC Belll'8UnlUlIOf/(l "'
",. IIMl't!).I " ot1ea 110 onp, .IO./." p 1n1om
{i IIQ 8 )pt',/blt! lfJ CtJoeU "UJll. nlDt!.rJl mene'>
.nll'" npo /klletJUIlIUIIOf/(l, :m!1I Ilisjf!cta lI/enJb,a p"elue. mu
1. 1If!on It'I_

OmpI>l8KII.

n~JlII_ Q.III!<inlt'.II\/

11

.'"

lfelIO f!(JIIue /( J)ff!me.fbllOZ. . . " .


n llt )"l( . . . . lL:lt

8. . (, ., 1867, . 7, . 109). " .'1


tltp u". mo./ 8 J//t'M,.,lm. tPIOCVblt' r:I1I(Il, - allO t.. oeU
)'J. 110 OIt!ocume....llo 8f!Il U nmfJ)"eU tPl('
rn" tJ 6 tJrlll VJIIU. _. . lJl'pIO U J, mo
"J,/UJC u .ft('fI1'YI( 'It'ocomon. mo Jm(} tJer-m/."1i disjrrla
trJf!mhra pO!'tae. mo f!(MI/Ot' r.I !' /, cmu.IWII tJrozo
l/apcHOZO ; 'o n.fQ 8 lill/,. . . . . , 23.IX 1861 ( npo .
lIn JVlII . ., 191 7, . 28 1).

. M a plf~, (" .. . 2). . 118): . Jl~.


I<OmPJ!le80/lIOI.IM " (. , . 8. . 28): . 6. 1888 (Co~ .. . )7, . 45).

RI~u")'

il l<,

Disjkti mlmbn. poil8t' (U Di~jecla


",1. " flO,r.t .
U. , 1, 4. 39-44, S6- 62 ;
Prim(um) ego

() i110ni,

dederim

poelae)

csse $,

quibu.~

Excep~ 6 : ) bn oondUdere \oCsum

DiJr.eris essc 53115: neque 51 quis scril:el uli 05


hunc
potlam.
fngeniun1 cui 511. cui mCn~ divii 81() os
M1igna s6n!ll ur"ffi, dC!i n6mini~ hujus hon6em .
Snon! , Ul~

esse

... His.

ego

ue nc,

6 1im i scripsit Lucllius, ripias si


em drla mod6s() et, ud prius

6dine

(e)sl,

P6slenUs racia5. 6ns Ullima prlmi5 :


N6 UI 51 soIv;is .qstqim Disc6rdia laelra
19'

01, TALEl\.1

Rell i trrotos poslbi tue refregil,


in\-eni8s eti1im disjmi membs'a te.

..,,,,,

: 11 eJ:,
" f : > : 3<1

! ("<1 rJWCJl, ,
no.
II, IQII( r080pIT. MO)l(C llJl
" .

..

ll .

, . '8C.llKoe

Mllpy

/1hU lllln.
I1 88,

nOMetlllB

I lttee ,

. " lJIA : III(OII )l(tRt


~1 ')IIopu ICpy lt ll )l(CCOIOlM

p31J10POM . t:( 11 QI00h .


(kp. . rp).

u,.; amtllb 6J04trn10 rnolO,

6 l'miJpO:1I

OfJ~ rOJ04&t1ol rmolf1.11\J04 ('6('. !> (' 37('


.I'Il ; 'J04mo mtNo. 1o6t poU";Hy rll'403!> J04 , tJe.1/1";)'

)' IllflII Il,W

P'I 'e('O. 011 n Ot!mrll

)Q

m ,"'.

8tn/llltIOI/ mo !> , mo rrrt - omeAlOf! .tUO , mopr, r.II


ot-t.t . '(I'r";.VIII ; '.lt>1If! nlA'I.I! f! ~ I!.r()8('I\. )
II oeAbt' oru t'. DiJjerti l! poetOI!.
, 1836 fOJl;i ( 3. 3" . 2. . 522), u)JIt'blfJL'

.ll ',

tm('pmmt Jo4t!IIR ,

".I~mwIIU" , ~

rIO(J." di.yti mtmbro {f!t('. 1\0"; 61>11/0 rOt!JIOllo t3,fnU


um : (' (lmm. 8n8!>1II(' .." no n('l' .l". U
. , n 1ft' yw)'tnl! (1 Jo4I!II.~

."J' - 11 J'np1lN U
-
. 179).

1)(,

IIt'III/8 -

1,1m. ,vktilt d!iUm!

U3J04('I/t'HuU , u60 11 .m ur

l'lIO

12,Vl11

1819

!!oto. )1(
( . ,

, fll l'~Koe !

, Jl;i ... 111, 613 - 21 ;


Sum l() Ilhaca, cornes infelicis Ulixi,
N6min(c) Achaemcnids., jm genit6r{C') di!mst
Paupcre (risis.~tqu() ulinam fOIUnu.!) profectus.
. dum lrepidl crudClw 11mina lincunl.
Immemoris socil va.~16 Cycl6pis in anlro
pcseruere. Domils mi dapibUsquc crutntis,
Int U5 () ingtns. Ips{c) a rduU5 Jilt<lquc pulS<!1
Sidl fdl lalcm Icrris ilvinite p$lcm!)
Ni:c vis u fllcilis nec dlct(u) lfs U .

ttic

1"

DlV[

*Ctl. 8 <t cnyt1l IC.


II - ", ; Ai!.MaCT. Oelt

( !). II . .
. 11 ",Cl f r 1 lC rIC II ..
..1 II Ol- ,
lC f(iiII
, ItiTO n , 311 -

......

( <ll> . . Ifl8 ! 1.
IN II " .
(. .

Omepa""'l.

'nIII!/ .I(1INIQ.., ('ltI>It! JQ-u,fJfU/f! cvn."'IU." . eA~

If>j J,,":r /:'/:' .) 'II)1('


r /,potWme" . mflIOnI ,

110 ,

n<'otf>j

'.'

mtJpXNI, ." /:'

.1<,}

rmn ,

II

lI'IUO IIt' t?lO .. U mt'l lt'yoopcnltJo nOl,IfiH/:,m . ./ nlQPZOfll/ll


f' 111<1<'.0. IIII"/ (>1 / "/:' 04Qlll 1/,/ptJfm",,, .,,, 50 -". /. II'"
1I()lJ! t)' t/1t!.U. IIt'/." 1fI(l." .: .,'m I. n Jmu..I' . .........
r /~.I'enI n~mosm" no" }" 6.. ": npet}ocmU8"'ne nlfJ!1ZlIfJ.u r6n)" tWUCflItJIliJ . ?tOpRm 110..... ; to1 "JII10U C8OotJfJl nW (1(}"1I11/111.... KomQpf>j,i u " 1apa{ma. 1 . fIl" 5() ..... u. I.fllI()lJ . 80J.IIII,
fllfXl'IIJU./(,'f f>j "llu."'/IIJt. f,'u........ //msm/f>j . /U//."" u
II0llllll/ ("f'We tyJ.n. f>j f!CflOfJO_ // j{) m.... //fl
pt'Iln-"' . Dii. (1m n ;t carurl/! . h . OPblOI( 3 hoC
llJl ( . . 42, . 311 - 12).

Diuma . .nu noctumiqut CW. Nocl u rna v er sa l e


v e r s,lIe di ur na.

manu,

fI . J(O.I IY i)(n 111:' " nom: liI llll>.


"W<' II
KfJUmUAIJDII . /( /.. I/)". )" .'. mo m
mopu . awo etku.
. . (mQfJtlJ/

I/t/Q./ /'IfI noI m,/OfJn" U<'J"fXl-"I( . no , .r:ur:. n,


" .11111' fl/N'nUCllA na nmrt IClulllf/! flt'l:'llJ/. ./
" OVpu1Of1f>j.t: UII('/IUU , .'U.OI/n')WI fJ/'.llmu m U.It()fJ /1 II,..
ItJl,am". npuau.f, <Jll." nOOJU , mo t,'/I> I( l<aelia1-

,""wu II.-II",, .t",I'8~:r fXlJOtJf>jJC CO</Ulleuu )"potIbetJ<l. lllum


".lIf//I/U, , . t . or 8k'd
( . .

1, . 267 - 68).
Dilldl' tf Im,. l'

8Jl OI .
OlItItCJIII Ill l(li no1Ul '"
I(II. 83f(ll 1 . . 8 divide UI n::gncs
oit II}'3Cf( f( 1 1I " I ( . .

, " (,IO~ II
. ]975. . 8) .l.I I( I(
I

IX...

JU/lll.

1I 1( 1( f( ...

( 1469- 1527).

.IIli (!ivi(/e , imp"ro Qf>jAO /:'.II OC/106l/f>jM "PO/JU.fO.W, nO/


I(moprtl lkJlI(06ummlU~ }.v:u. IDt:" 8 fr/ef'llIJt pU.W#:'pI/O cmo

n""'ur:. u _
.~",,, 11 fC' 1I fJ!f>u uJu(I()' u.wpu.
. I(C, occrd 1 ix IIJti\ (., . , . 12, . 24{1). Ht'o1.1I 1/(11/1)' I. loQ(o li'OIf.~.IU fl 1IJ1/C1: <,tlQpuo ...... mo e.lll10 .l . ",", /" npotJll <, / )" , .,mo6
UC/lO, '''"JQjIIQffl"
fI
ulllllcpecax namuop" bl-~llbl/DiJ f'CIlOl1IUU
/((JI/llA/)' fJ;)' .uf!)" ll.w.IIU U CJtUII/OMU. tt ","""

19'

I)IV

IIJ' I'ItI// Ul lIlf" nUlUII ~'O I/.\/


CpeIlU.11 nU/f'lU..Il . "Divide ! imj'ra! . r . Zeit ugs

Hallc ('! . . 5. . 399). rIOmu" II r.\/l/j'l/wo . mo.txO


6J?pnUll pnmoma

( I/J1lI )/ rm )

Ullu. 1 llllll rII rIO,lIt"urIiU n :

-,'OJe

dil'ide ! imj'ra .

;r'l u 1/,lOrI6}if . J-"('J-'U IlffJ:l/lJe, m06 rnll r}'('mll


/I()f!. eflO )' u OfflllUMU . . . ,

3 (. .

5, . 62). Di~ide 1'1 impera -

(' nu .Yl):mIIl'llllne . I/f! II.1~"() .UUNJ,I. /Uff(>t> (npUltU / r"OI 11 lfl/() 1I/l'UUU) . . . k ,
T!lbIe-l lk (, . 7. . 514). ,/UJ1lUli 111110.'1 .UHe l/llmr. .
xuatJl'.1, 111' lOu.'1 r 11//1II.11 divide ... R H~'aK " .110. '
lllm:m:.'! lI . moii no npu.I/I'P)' llr - lfm

mun'-I'. f.'Il/bI

I'Ill~'08

fII'

llllN

,ellepa.I08.

f'

(' IIi.' 1nI. n/ IIt' nOJro 0171110fIIll'

- Ol. - // ormlJf/u {'('ru U .lmUJIII. . . .

- . . . 28 .(16.)X 1869 (, . 30. .


Ol II/ II()i' .
III
cu.I'8I/ 111.

1,

. 228),
n.1Q:U

~'ll ye,I",/oU CU('nIt'Mt'. :;UJ.ll //.'I;.", .U/IUUIIIIIUl'(.'I ("f


/l U I/. mnl . (Ia./II 1I .., .1/(/('II,(16'C""X tlpeilft'll, I'
/"()l!II.f U II//fm/. fi'll U//II/epf't:bI ofim. 1I
. xapm."lllepbI .ll. l. /Q.la> no .ClIII",er.

/I. ft>IIU.'" .l'. fllt, . ,u 1tl1IaJ//oU U ptJtOli epap.~UII r /(.".'''/l/


/Q(J//Ul'('1/Ui_ lt!lIepa.lMmO.H .

neptlbI.f , :nlnlDlllor

nOl/muu U riiU8lu~or nO,'l'lluU .IUI (norol:IIQfJO..1 ~CU.1lIU

l/ep_fQIIlloU I/.1 . omo no. /otJa./Q('h .". p)/(OIIocmll)_'1ct. npal/U./ . divide 1'1 impera . . . , pon: n!l
cueHy !l " (, . 3, . 486).
.lU/(lJe ?orJIf!O -- ,opa:Jo petL1ucmUI/I'f' lI08u:; ")'MQl/rlQllf : 01/0 ompt>/leul/O nma/lUI.I 1/0 nep8bl1i Im/ 8npor nu
lIellUJI u 8JmtJ08lIUU, 1I.1rnOfIIUf! mpefiJ'em II
I/ce/o fo.fll.'I ( lIrnpa8.tJaIl." / ru lICl'IIf!U
lI J'I)'. oI/OlO JrQ I/Q ppo. ~ di~Me , impera) . mo I/C1l1Il'
ImK

t/.'1NJIl.

/I/

lIIa

I.IJNmlO8 nO_ /UIIl'",,-Ql ('}' . III /lt'ueIIOf' "Jl/ue.


. . , ti ti3OI (, . 6, . 99). l>4
n, i'OC,>apl'ma. ynopllO l/l/IQ.'1( 1
l I///n/lllll r oIlU.Ol ("{ . mallOl .InrtI>4
m Ill1//J/ pYIO.\I)' r . eiiCmR}".'I nIUn)' th"vide
, impera (pm U 8.laCtI1lI.I'U). . . .

ti ti8JJ (BeWHIIII rlII .


. 1937. . 1(9).
. ,," IO IIOnY :IOI1rO' ''' ( .. ,
J,
153). 0 '1 . ( .... . 11, _ 154) ; . "
. ', "'tl. IIII()I' ( .... . 3. 1:. 9 1) ; 0" 11 JIIe.
CIIIIOC :di. "" " ... "I'fCCI' J>"fHI<II ( .... . 2. (: . 57 );
. . . lJ .. .. (. . 3, (: . 1}4);
. . 1<011, . C1ah~, t< MOCIla, 15. XI(186S] (. . 1, (:. 411);
. . ", lte 1. ", .. 'llOny
Ci!CO IIO IIpoca ( . , 1878. . 11 5- 16); . . ~ 11 IIC" 11. or
""""_ "''" ( ..., . 2, . 3H - 54j ; . . .. , "
pt:<:J<li ( IIONIJ<. . 1904, (:. 150); . . ...
eo"OH"ctI"V< IIOX\OIQli . . WllIC-r.llp { 01.:
. . JJ ..... ... "l ~III'~ ' .. IU ll II. . 1957. \:. 1 131:

1:.

CJI""'"

'"

DlI
. . ] , 8"J11"Ie nO

XIX

CII (, .

J,., , -n. 11 Jl {, .

9, (., 1(0);

8,

98);

1068118

-n-n, y'fcwet"1l>l Ncl KJ\JIHkCpa ( . , '~), . JOS); n


. &.aw IIO.AIoI N ... IIII (, .

Dixi

_ Ctia'", . , I

cn.a..J1QII,

S, (., 199).

, .

- pt 11 IJ. .lfor:mu "ll!' t , Ell,


IIOIIU..wal>. , MU7!J1Ie UlJ lXMH U
IIlQ..lama. /0t' .Ot'! _

CIJI6UKO..., /oU'1/ opu

nlt'" l. ; Ce6JI Bnpfle &tJUm ,0 t/


, ,n. mo R II""' .u_t!fJ IW yon; u60, :

" .Ol7lf!u zoJfJ. .. IIOJfb ...,041 ( 6


U II n , f.Y)tIOKynHocII) n tPO: crnopuI! I(()MY
6. Dixi! . . , OJl
.

1"!l!I

npo (, . 7, . 257-58). {UCJI}

J"fI.'l. mo QlI n, ntIl IIl' "nO'., mo 0// fllI(' n{JfJik


" upo. 6: f:HKOo Cilea. . yut/Jlf'fNlI. ,
QlI. nt'mu , ~ lIe fnpo II)
u I/}/ - Mpt'qJllem OCIl. 4I!' ..mPIIXf!ffllI !
Di.ti!! - "I'lItJJCbIOA , . mo Aot/O : DiJd - nonoi}o.,fQCI> ffll()

KUCAJII(OII(J tICe/a dfl.ll tua"""I>f""U )II1((1.U. . .

", " (, . 12. . 116). If fIO//UA/


l.t/or:u. J ptJ3(' ml>f il .1!J/ , noaJijre

() lOpul> mtJ tl>? _ l>l fRlpfle "'1'1111 ~


. tPO t/ AlIN' 6en<oe<mo 6). .z CA~b
. : ll.u ll.U frMo mtlO A6n" II.

l .lI6ul> . u.nnru t/:1lf.'fII('lI ("tI.nantw. Di.xi. . .


- . . ll8, (8 . : . .
CI'O IlepCI"lcx a. . , 1897, . 2, . 450).
. . - . . KIIOeJlCBY, '. ' ' 1 (
. 2. ~. 146) ; . 8 . Jl -. . Jl ..... ",aI,
" ". . - ., 1915. . 4. (., 100).

JlIICCM. ,
1902 ("C:nOIl

<Dixl) tt . . . . . meua lnivl (m.. s I v i v i) . :.


..
" - 1DIJI, I(l1I npo lJl, 33, 9 :
IIJI tII, Jl
_, 003r.:Il , (liberdSli)
C8Q .

Mo~ Of!II1> ~o6o Jfl ptnAOn. mo. ('JIU ~('


ll.llllO;I(() npunmnl>. .J'Ii. ctu. Jtf!6 ~pec~
IlR npou,pmab. Dixi 1'1 a"ima ll'i. , :. nqte .
/(:.. , u JIU ...,/!Jf. . . "-.

(, .

14, . 32). 'lJ/!"""0. mo"

1IOn6. }'If/! -IIt. m}7IO om. OJ


i!U om opo8lNJJW ,:llu
~O."IlIJ""CKOo uotolllJ , CIIOU}( 0811 '.- Dix ; ('1 a"inIm

''''ovi. -aw

If)"/OJI

tJ()

II('

)~ AOnlUII("/(/If! . 11epu _
~oe

mue.

(, .
., nal< )II/!1I1 ,
U.

3,

2(2).

.
ll &r.J IIOJ!OI!U,

6 muil ). omop

KYpt.ltnb . A}"IOf!

JIt' .

1I10""

U :JI

{'_ ) lf/JeR. n :no . IIt!JU ..


",QJI "I'Ullf!cem CfIO n(. If (J(a;JaA. Dixi ' aniom

'99

DlI

lelavi. . . , "d (. . ,

1963,

9,

606).

. / ('.l(mf C8~ Jl Oll 1I, mn

./.W U ttlpYC,fU8blM fl. mp.vm.'IIJI JOQCmc.v ~('

. ... m f! .lJ: npou u..wu 1q81I ? ltl/f af'diI


UAU f/Ol6em t fn.lf!

.. u. Cf6 U " 8Ct'lO

n.f(J t : J8ytUU! }IfU! 1<8}'U. I<p(IU n(}(:8t!!JI 8 l'W 8tlj. Di;(; I!I animom /(!Va~;. . . "" .) ,

:!."". ( ... , ,

9.

272-73).

. .. . ",ll, IolIi r (, . 13, ( . 199- 2(0);


. . ~ rIII , (or. poIltO .. ... . 7, .. 22 1) ; . .
, 1lo1lbCJ:HII pdia:ll 8011pOC" (npocw /llntlOt . ., 1904.
( . 1S8 - 59) . . " - . . IIIIC, 14 111 11197 (...-. rll r

s olum h o t lib i).


l t f imal fIInIl
.

DiJti el

ClC"JiIJI 1"1'104 01 80 .

sal,i,i

imm

mm

l vvi .

Ecme-r:tn8t!ff. mo ...R 1 l'm :mIUX ~' :


UOnn n.lemal(IJ. nlO~NIU , :emcR oIicl!ll'W III~
( . IlnJf/Cpecm",/I/0 :mtuutJ cofxtn8l't1Hbl(' "",ne~c . JI

mo.tJ coiJoflOm,HQR 6}'{J)l:JWf rpeae 80 Dixi ' sa/l'a vi


U np~HueM nlflOutJOemc/f om . om /(n~noUl1lDl'm
ull 06(Iltu /leUCmoe ll eMOlOQ8.
. , J)[(I4C VlCl ( .... . 2.
. 462). n(' M~, n ~I1W 08

U rru..

cnrpoJ

nooy

pt'JXl/

}'Cm"

rno,

/(

6}'em

lllU

&l' eOa}'Mf!1III' }'(}//ue

}'

nDl.'~

nplIJ

no

06)

1ll{fl ! 06J/ l}}', r 'f!f11u n.wef7l.


.l('

/1'10<'0 .

}'OJICU

''IO

e-r:}' lf'1u uWU:J81l (


mo }"ofJ w AU

I1J-10

100

., ,,,.t'D/f D.

Jtl{fl 6u J.lf!R au. untll 1/f'U lO\me

( Dm J06pacOl8Omb). mDK 6uU U }'l~iCmfl


na. I)8}', 06JWe11} 8ceJ.l }'J ta (, ","
Ja ebl , }'f, <:, lOuo, nt't'"D-')mO
ll , mo 060 ll lOfPUIlOC),- " II J.ll!R

}-otimue nOO:JOmb, n }'lW tU ropRm


. Oll lO. R J.lAlNlO npocumb & tJKofJ peAD.e
noaM}'
DlIO n:rcm coom.Ief7lCIrII}'ef7I an ,
D#!I.
npomuflOpeunI 6t'JJ . npomutYlOM .
/f tJ 6IJ(Jl(O7I. Ecitu ot fkICeJlOtme umo~
Im n6, mo /'IOCopee, "m06 nepetlO
ou60 8II :Jf1IO u R Ol o6tum JIIlIIWO

{lmJl'H noiJUFl, KOffl(){1bie . ;' n


onia /vi . . . 8 - n. 3,VI 1869
( . , .

8,

339-40).

8epawnQ

6uaUunllt

nOJl)IUI w}' KIfII1Y AlQf! }'lD 6


1..0 Tetatio de Sainl Antoine~ : R 8 " &114 ll 6 R
< ocrnpo)lMOMY 1llyfioOJ.lY . oylC6}'pzcoil

f(A //gemeine Zi!ilung~. MlleHJJ, .e-r:R npo"Jtlet


/, : . r R te, CQlNlcumeCb ou -
ocmoilblM

o6cyum

mepamJpIOf!

mo ::wnu..w ' 00p00)'W ).ZD Z - R t 6


&.w " fi.,alOopel.. 11_ - di.xi ' animom /wJl'i. f1

NI
. ~ - r., 2.1 ]874 ( Il . n,
. ]0, . 4]21. pelllUnu? l bIlQ Oml'PlO III O("u'/Ul'. Iffl t'.
HlCQ/fOt" . 1u<J/ . V )"/ )1110 . t:f!n('?o Q(lUl'Irmll
'1(,(1(U W fll'p' If 11>t' c~umt1.IU . 1I0nl l' 111)
, ~nl Ol' 10 t'C11" nOC'f?Omi'.lcmO NOtio~ , 111' l' ./U lt
r M "1/0CmHW:Q.WU lofi.YI IInnm'! 11Q("I(0.Iy .tUI/I~

;Irt/ .f lH: 1?w.I " ".""I . CQ.Of' tJOl' 6.


, 'mo .. ItSoJI'Q~i onillfOm mromJI. ,
ilII (, . 1], . 264).
.

- .

. rr, 21 . XII 11111 ( " .


10, . 49) : O rr ..- . . qlr, 26.1 11162 ( rlllCC ....
. . . S. . 53): . .- . . j;(l"' . 6.(I II).V I 11114 (
II", . t. . 10. . 2461 : . . )'1I, r:II&" ( ., 1961, . 2 4 1): !;. _J~ te.",1I ( ., 1938, . 102).
f la. ",., .

DOCenCIO d&imtts (l ck:m.IQ") ),u, )'C1I .


, " ", 1, 7, 8 : omies, dum doceJ1l, diSCUI .
.'1II, )':1I1, )'<II ".
B :R,11IHUnlf' I" clllaputerJ UJll'f " "f'..'! {nIQ.I'IQ?O )"ll.'I.
kl' JQ ' Hl' Ift16. Im J)I-:iI. ;>(!lI41; ; er:"

II." ". ; "" Oll Il. l/ W/n .Ill OIllf"/l


IIt't111O . J"'OJ01loe ew}' )"l.llU ('(' ".IIIt'("" U ~pJQm" rl
'CI('nI . /J,,'Q 11(' ('.nl U./U r 1/(' IIGClllynl#n f/O. /l/blU

"nO'l. ,' ' 1I1I00nrl' ml'rJ /f'-f #ll'J 11 1l(JI1I110.'1 ('''II/l!. . lIl1 ( l"IIII.4I J't'llll 011 .I(' pYKrIIJOum"
C/JOIl fJQ.tOtpO,t./u ; mON QJ( CQJ.l tl' am rotWl'/lCnlt "
) HOJOi'. mo ftO.11J'('nJC,'I puc}"ctnlJut'.w lJO.fOHnf('PCI, ~mo6
o _.wy npoxmIKOIJQIIIbC.'I" Hl'iI. i'ACUIII ('mQpa."I ntXAO#lUlllJ, da('('tI(Jo
(I,.srim . . I ", lII/:p'JJO (., . 15, . ]96).

1l IIl'pt6m 6u6Qnt'. .1 11 /(/~l ('t')'


no p:~oy : "l' flu ; npuHI/('('Ct' J.{u .1 umpuce ;
EpYC .flJHt' f!flU(';
.IG(' ,l l/ ;
06
JI" olle f'IIU(, u '" .1' npou IIfOIIOXJ f'.

B~ t:Orlll neptllf'f 11

ct6t' U

II{JG.Il " Cti "q

IIOll/IIllOmI> J'm" )" .WOf(.I ]lJntb C\tem. Xa_~ .~ maXJ,O


1.ll. QJ( IIO ..,an , .: i' J.WlJ.,. KlJ IIIQf11.
1(II (J(Q:JQ"
/

doc"""o doct!tllw,

..,.";

11

~uma.1

puJU/'lJl()e

cKoJf(o

)M.Il'Hut' .wat'U

.WQ

)'.

KIlJlZUI

""

:.""

. :': , n"1, IlOlI.. II IatIlU


'I JII/( ( :J . CO'I ., ., ] 956, . 1, . 1]]).

locmun/ .., XOJJfUu . e6llQ IIJ!fCU

Hm

/fJacm .
"'CH1I 6l>01I n po)IQflQPa.. ,
.'1 /I/!.o.I!p(O.W IU('t!fll1I 17. U 11 .IZ OIlJNlmb

IIIt!r!('Pb "ramapaM i' .tamUCJ" .lrlIlJ' : docendo dacemr


J' UCR. . . :, lM (8 " .:

. . /( : l '1"J[ cro Jk 3
(1822- )829). 016., 19 )], . 107). , ) "1I mro t'IJ
vm1l.

.wemaa 'lO_l'tJb epp~.

X)W u

wno

f' .WO,loO )JQ.Wt'ftbl

mafJ./_<i e.wy J'~"'ue }'.


mpo npaUth>m /1 fIOnpacOiJ , ucnpu.

IU ~
_ dacendo docemur

'

oii-

1I0m1I .

11 )' (n. , 19 17, . 18- 19). ('!IIult . 0 1 _

lO."",.~.

)"m.III'fJ'OIJ nPf''lfIIWll (lIot!

r.WJDeI(

,ncmu -

elO liAa . 6ae/JOIJ'

II

)1710

6J

20 1

DOCORI8US

JHQI(OMO, - J"w,m:. ~m, I'l1J JltJmu}' 1tOCJI()IJl), :


J' )'l'I. j"iUl' ('.., .... - 3llM('m&lA , n~NJ

tkx:end() disdns -

'JIJJIIW/} pt! m, . , . 8

( j. " 1964, . 78-79), 'C~M lQl, '~J


"'IPLI t'C nOJl}' iOIf('tmw, mo CI7IQJI nro

uJ!tl

ucmopuu

11 ('~; 3mO mo ~O ... R QX}'/J ),.JI(QtJteU-

aw.

mtJI(

I(Q M~.

_( pa6oma,

npeikmow:

II.\I #6 "'--; t~l. .to.R" no~moCJI


~ f!1l notJf!:Clm. . ,' ou M~! R POt::IU
OI!'IOJlOmUm" ~.

MOl '"' ('}'m JQnOJl}'VUmb

mJl

ro. , r emt' XJIJOpum .'


-
8 ' " IIII, e:J

DoctorlJus .tqut

pod

docendo diilll1'. ..
(. " 1950. . 8, . 262),

1<8<;1"'_'"

(( ,),

omnil inn.

1969.

1411).

rI

llOe.

, , Pictoribus atquc p oet i s quidlibel


audef1dl s e mpc r fuit aeq ua p o tcstas.
Doc'oriln.u Qtque f1'u n licen' - DmlJ< fJ/ftlA
nam: -

JJlew

nrcma'Jlf!m

Tea"'IP

nOf!JXIIIfflf

/)' I(Q' f! noll 11 MoctJe? V Q("Of'N


tql poetu cmnio Ii('f!nt, - CIlO8Q npo~ 0If IU'omopo rocooO..

. , 8, ecnt II 11 (, .,
.

5,

1966.

69).
Dor ipsc diltrtum fec:a1tt

" .

pc'OlBbl M .

, . , III.

228-229.

n (:) : , t: ll
... , II.Qlueccll lI03o)1()t()Cf8

D, "" .

Facil if1dianalio versum.


Doius8n ,,1rtiJS qub In hSste requln.?

C'de .

' cn., ll ?

, ..,

11, 390.

. .m

vir sanctus CI. sapieflS sc8et ver ess.e victoriam ...


06_. no .- ceamo~. }.~1I }'t'ntJUUf
11 ameJlbX QII,, ('urnm 6de _ " 11IOtI'I. _
yllUeA , / ,,~ "'mpocm U ~ 6J1Qi)Qp CJI~IJUI
06r:mnWJl(mtI(l).I. )ucoU 6J1t!f1, (1 noU 80mx JflJil
AU ' UJUH(!, I({)mo. npome/" crtlf!ml17'lllU }'CmD(JJW
IIblMU JQI(OQMU U 6due npum n8f. Q JI'IWf
CJfD8I11X 1I r:1I0 t. ..,., 6Q UJfWII ~
n~M}>p( U)pt'f!Ul' : do/w "irtus - quu in h requ;'lII'

11 !U

, . 3J\IIIU1'8

,
.

di

e1lOC JllV( (f1l....

1, . 3 1),
Doati I8i.

(m. 5 d {), Ianarn hdt (m. u i 1) .


nPJIJIII,
na, Cn)'II8U.I l I !Uli I Ian

IU.

lliDl .
(' {Il}

U(10W

6blJ/O ptu"., U I/OCnumam

l:. JlUm cmtr",. Q'1IP}'J

202

(.1m

:ntl'.

D8x

0/"'"

I>OMINUS

el 1f{JJo :W:lI,iicrn J40m . ~Mmot' nOlfflblM I'r


I'!/ om".". OfW/lU om f)06(}) t;z '.1I<A
6 IXJ/lue. tXJ6emoM pocmlt.'lllU(Otl, 6t."rer:mU
fD'O. u(} c~pnlo. Don!; us. Ionam
( ootJ,

led,

fl/JJlJIO ): , COt r: ,J/ n,QQ ,.


CKW .. moU '-ffl'" 11 nJ7. mo
6et: IIOi!pou ~ 'JWUAf nO'lemoM. J'no ;
ot:. /I07If!"'IUtlun 'IQ y,IU~ ... . . IIJl,

r.

cro'rCXa1 I Wl pllJlJl 1847


(. . 1, . 187). )' Q, TOplDmbl npu.' iibi
, J'Q. 6 l'/OI{aJQ.fU lllJll epu, ~
.utku. UJi. aiipx IIJlX, _JleIOl
Il1 /,

omo_

l'U

elltJ

11

IIIQ_

.flQ,, lIl.'pt!U lO '16ll..,. J.t:" nll'lW l{U


l'!IlII U 6/le. ' IIIll nu l'rmoJU06t'fl,

J,omopaJl ftCOpt' loIQII'Ie CJ.tffl\l.1ll pu,JfR CI7JlJfJ'O<!O l'IfA:Ja .


m()II(IoO :tIl, U npt'tk. 6o.fUe anu. on~

Ba.1II " me npuc : dom; rk/ . ltJam (I:il - . 8l'{Jllbie


u , KOJ.tt'duu / ..; ft8t IlJ- Ky.fl.', ,

1900,

np. , .

238,

40.

Doc.... omnium !lC:inIf_rum

8C'nlit .

.acnn 1II'le :)I(lletllIil :l


. 1( , IJepBblM ClJ'Ilil
l ocncnoweii 8CJ:1I JlaC1{il llJlOCOlf.

yeuw tJpemtIlf!, mopl A/J ecml>


IJl/('J.t . :nOtn ZO/{/JJ.tU AfOIIQ { j ompu'
orou . pu,'(:JI C8OU, n.f anifl /lreologioe - ..,...
600!'OC, tQofll'l.

QmtleA ,- l!t:n 1.wt.'mafoiJ UJ'I(e,

II1l18l dominu omll;um sd('n'iarum . . . .1, IM


il ~llOii nII - Iflf (. , . 9, . 158).
1 t>Cn/tJ011W np'JlO npuQt.'e f /lptJfty
.',rllC ottmOpJlJ1Wl'/l. -. l'mtlll"* cmoJ}, flptJJtJJl
C. llUl.llU QQ. - domino omn;"", scien/imll/l . ,
. 160.
00nU0e caell ~ .
n'lt .

{Rplf (nO\l\lfJ ZO. IIemqll!Jlt.'M r~XJpu,'CJ' II:~/) : I

l7IDJ(

IIQ/, -

""f'N1l . (UJ' :j , nCQJlO

11)

Ill!ptlll OfJ1b ne(' ilU umcJl : ./Jo. ,

lIIine r:oeU-. U . . n Q(nut'm "'.


. Il (, .

oominas

~!

2,

deas noltff

ro .

9).
fieti jubd

nOCJJeBIte1'

, 8J1.l1C'elooC 8 . (<<Wl~, 13),


IIii ~ 8llb1 JIIlJl
J'JtCbO

CI'O
,

npo.

'fCI'O

tl:

1'

8 140, 8 opaw .

06t.R8\lfJ 611 6, ""II ICIft' :u~moU ptU doin

t/ew; noJler.lic f~ri jull.

/'l'lll t:t:mIamu _t'Cm((

203

OOMII"US
8pt1cmaeU n003fl1f!l>IC nfJam. r. 06"
CIJlImblIJ zoc)vJan")' l')'. IJ ~cmo
ll! O/J. IJCROf.' fJOJlbI IJptJf1t' , omopDl' OZIllJ em,,, ucmo,r-

OfJ
. .

r. 1!pOml'tm 1!pOmu ".10 W1 fCIIOII1fUi4.


" . IIOnO "8IfCJ: (, ., 1909,

150).

2,

Dominus litis

. ;"!II" 1lp.iI..

Ta lC "II HJt)blBan" IJOfICpettOro c:naM.


lC np npeca8JIJI. nOl)"II.

DorniII. "obise..... rOCI\OJtI>

it08 II 1.11<:IC llC;

- (I .
" I(um " t!pUfJem
m. .
fJtl.l) fJ onem

Dom;"'US~'is1lJ" . . 11 . CollpeMC H U
II. ( . . C"I1IJ.pel1 . ., 1933, . (38).

I''' Hf'COiOCmbl Z. "/1ocfJ"mJloflII omtJerrn:_"oc.


naaerr' D "lO . nmo mo fJ . Q IJ
l'i'",u . .
.

H eKpaCOfJ 61 room. mo . nt'moll ;7I}'


fJO{"cmaem pomut/ WfUIIQ Z.1acHocmu, .1 mom

nI/Un pII;IQi'Ol'f/U..'1 ()t1Il.\I.U . lmt'mofII u.v oi) . mo

<' . ().\;fJI . llIO.U)" fJnQfmb pomUll i'. I/f)(nlU 'Il'


npuxU1?lII. nm. ocnoo. lJominus ~vbiscUfl1 . . .

II, lta poccllcllO A 08etll ( .... . 3.


. 3(5).
0/1 6 P('8l}r:mIIO HeCt'm.
f'{otJll/ pum)"Q.
CfJem10U .uebl 06u
fJ (ktmcl1"IfJ(' DA.
onlJt:AblHem IJcmfJ 'I/m ..,/fJ .

i'POUunr

. & _,. ,

fJ.."rU OnU! fJ fIOf' IIInOM


" tl.f'm :
cmin.f
!obisrum .I

J.

, HIt n 1:.111OJI (, . 1, . 277 - 78)


- Do;"Uf !obiJrum ... Jm(J 1\lIl . 'ocmo" n.- IJU fl .

omoJfJQ/tC UO. onJW ( ".100uft l'6""'

I.

fIl'f/t'C_1I /J. npumfJOpl) ,zNefJt,ll' {Jl'U .laflXlHCUAlU /Jb/piJWl.WU.


twpefJpoItHN.W/J. Jorp C.101/QptJl1l. mo6 )~ qJUX fJ )'w"-

n
. 138).

ZAOfJaplI.

-an

(,

1,

. . 8 II, :or .... (:JJOI " I1pOllt ( .... . 7,


. 326): n c p ce <;IlO I V{n ., 11I93.c. 119);
. . " "hInttll,O ( ., 1940, 14jj); JI I
It ( ... . , 19S8, ' . 7, no 1. . 24).

Do ~. I_QI dutit OIJlT.


C.u. D o mi mallsil, lanam f e cil.
DOO crts felb:, JJt6s numcni I QlM

JlIC.

JIII, ll .
, "llO ,

1,9,5 - 6:

D cris reliJ., mull6s ' Iumcr..ibis amicos.


m,," si rueril nubi1a, s61us eris.

00

ydl, eJfCI II.,


Ecn R
. k.
(. . WI).

aU~ AU 'l" 11101tf. '11110 ~ :_ .


.1!OlX }'u cr:! ~)'l).l .-
I! t'A roAUmb ff_ nUCQIJ('. -- nol11Om(W
8
pdi - _. )'CA)'~aM Kalo
CIIOU l)'CmuIJ(' ;

eris felix. muJIOS numerabis amicos.


TempWa s; fut'l'in1 nubila. s/ eris. .,lI.,
(, . 1, . 43).
ott

Jt

Donum oitialt Mintme ll ., ... - 'llO


(!, 'I pe<l ., JC.
, .. 11 , 31.
. Timeo s l
Do ut ctes iI, .

fer enles.

ro JNIIla, lln
. I:-.y JIYM.

I1JN11!OBble

ll , _. nJNIIIC , 11. 12, 3,1 ; Actus


eos qui d iremptorii sunt rccte di\'idunl juris ronsulti Romani in 00 ul
des, 00 ut racias, ..facio I.I! racias., facio 1.11 des . t11 m l( Cbl

nO,lQ).llCJUI ,

DI aJ1, t, e.t!, , .,
<II, naJ\lt.
ut des &31( I., w rocy: I IOk n
3I(() ero di peib.care 8
* Aryca llopaJt IICC3C
k ; ~lue Jl n' X;lplllrCp (!(:I(JI.

nepeo8OpOB.

* ?
0CtI01C

. na ecm IJCpef"Oopax
aXOJlCII 1100
I(II

ut

des , , kO . pttn.

r oo p.n .

I('nIO tJ~"'III. 1 I )' m(JJ(muy


npll

noOnll ptnlI'D . . -- lJmiIl'l) 06I>1~ npt':t>

cZO nn rJOnRp>I i/lNf.''. r7ll~ (6. 'II1'I


tIi1 OfJnn6u Ot:m(IfJUAIJ )'"'f.' 6al.,",. '"
i. n! . f>Nt>tl. OfJmoMrou.. . &.4 nO)"Qf!fI1 uXJaMf<IJ('
nPWlll1llO l'OCt"tkmI 6a1l6unIOMU . .npo IU . lIecO..wlIlll. "Do UI desJ/ (<<>l mfiie (k1ll>,U. )ue. Qflln..wo6wr" . /(04mo1i
.. MI/f! ffJIIm ) 'iinu nodo6p)'-)()(}{II).
IUJ/lII f' f.') J'.t '1f.'Jl(}ffeo. I((JfI1OPW .wr 6
KO.llnf/fl MUC( p!JII".muo.r ~.I'cnru.Itf. UAIJ otR.!Il: UO. 1ax~
'Il nlOI(()U n:, roY'IO&"'fIIJ(OM 6ntl (XOntR 6mliJumw,
t:es 1/0 lNfl11O6u. (NJfll nor.)OffQlo O(J)':IJ(' O~X
J ). nPO: VallihlmaMU upMaHcKOlo UJ.frlf.'pi
Vt.! noo6e (. . . , tC.
1IC8]i!IO 11 ro (, , 41, . 19). R

R 066. 6n0011)' Iii " Jnf.'ff


R M>I. . ffl.oipa.r1J1 " 6"' . ff1II('f
QII(;u)'I cmpeMMllluw . K)7It!'Iec_O )'~Ai)

n f.' u

CQ,lm;, ...
8)'CJ1IU "1i.

:s

()() lJf
J'r 8lRio ~f! &llli" .

CM~m II{XtII

Ilf:IO 'J(JJIQ()'

uponerwux motIO< . JmN :llt/lf:R JoolifjN fI)'l'


npo.mwo rouWl npaumI'bl:n/fl,W . .fJ' 6Jo
. nU80me 1/(1(: ptJnIu l(f)mum}'IIIQUmf.
~. OIJtU n'flll>I. 6,l'e.t1 l ()II)'~IIIJU

lJO l (fe:J! (atii . 6 ,,~fN otu).


111 (.. . 24,
. 1(4). /l : QJl:o _Jl1bIIIQ/fIb NIW l mo
,
tJJ 3I7I GlUU ! - 1f38lll'lf.'. np8OCxoeAClIJ. Jf 11
){JII(J(}II()8poecux motJp(l.

II8,

m84' f'x-uantJ :JI nllJo.

nUJll

,.,

u:mu ou

moI> ((JN : do l Jes. Q 11 mtfl' n/Ultpe 6uI!tJOl /,


nPUJlIQIOJnbl(Illl - e"~. . . J( ( ro! '1),
1b8 (. r . , 1911 , . 8, . 63).

'.

8 . . , 8 }a;l di (,
.

281);

.,

)3IU1I ...

12,

C/IOIIO 110 '!6reJ1


:lpcaDl (, . 14, . (00) : .,

DIl3II 11
l p)'JleIl (,
8Oct:'lIJtC ( .,
19S5,
{( .). 1969, . \32).

'.

11, . 238): -"IYCT , ... :_


21); T ON ac }!II. .,

Do ut
.

flas II, o6w ceJJaJl.


ut des, Fllcio ut des,

Facio u l fllc i lls.

...,

'Wtl'1fI (:i! 11(' tI Ka'4eCmtle . tI '4ean


" lfI " (: lfI . - 'V1IO. . HCOJfKO omAUlli:m /,
. QJ(iNlu)' J.fUUlU. /npu om '408. Do / !ial,
/io / /acias, / / lleS IIIIn:II Jtoa. ('8t ow,a08t.-W1f
no (:tIotM)' 1QWU J. ~ : ontOu... tI tnO
epe.wl KQnUmaAUCmlNl'COM npou'tml'J . do / /QdD:I
..,em 006 , fIt!U'4t(; mo_ .... t. omatOlt
crnoan", tU . nCtlQllf(}(j .....,.
iJto.tn.fl>Om. . iI 1( . IlO'I cro ( IV
to:il ll.) (. , . 26, . 1, . 4131
.

. (.

F8Cio

desJ.

Dnmal is ~rs0n8e diCI J1\ .opaMI:oI.


/tJflHO! AD (:i!i!1 ,'1I1tI
mo comao npuntmtl! r lJtJyx

" .tm

.....

drQmatis p"WII(! eno~

I/ :tJJIQ ut>m dl l/U/(Oi!() )'.?o.IO.


CIfOH, lOl(nt (. . 20. . 359 -(0).

DUbiI.

lus 10f'ItnI

1(

'"

ecJil:ol :l:ol

...

11, AraeMOII, 44 1 - mll, lI. tCC


Ifl(a , JWiJWi3ll .. np nJ111 ro
Jl'" eper. ero 11J1J1(," ,
IIII.

m,m.

npt"1tQ JttIHbI(' 6ecmlJUlI, 6


Io:paUHe ~.
ll nII1I m.u:eanlf:m!> - npoJ'! . lfoU 1Wf'!;

lI ": n"" ) ou JtX lepe .... ll CPOt'Ja_:


dubiQ l rqf'fl/ /. llJ , 3JoatII
(OnbI, I(tt

2. . )72).
DocIinI t'olinkrn
n6knliwlrn.u( (rn. V 1 n t m d u u n (
fl!. t ) :<lm , * - 8Jl8.

..,

rpe'4ecl(Oo

--

. . ), nepeBeneoe I( JI1I(
V.
:

( 111 .
CeliclCoJl (.. .,

DULCt:

~ut:", _ :JllJfUX, AJleflii "/" ecr_,


)' : _11, eI/, &JW. npoeo:all ,tWItIl, om~,
III)cmeut, CltO:J4,f ! AII C)'fXIx Jtr, 06O.JUe JtlJ1lJe
upe- / .N06IIOZo C~~U : ducutrl volenlf!171 [010, noItnlem
,h""t. . , 8, Ile*dI ( ., 1934, . 16).
odo & nO)'m nAWIt, Un/HO I IIfJl1fIOU. cmopllllblAlIl
,mUllf 6y8lJAlU 6 np.xoo eaw _CrmIO'7!(}IIItblii II6:

ductml voJetllmr [.

N)/etll~m 'rahnl . , rapraH'


aar:lll (., 1966, . 685). J{QI;-HW(QX QQ nOwm
!ImII m"'ll llNmOll :JQ aJQcn/ 6. t/{I'1It/IIO II)'Qe
('ij ep!t AII tmQJ/emt:1I U cmo Ulln1o.. eclIU )"U'O"III. ardo

6)dt>m aruaulllb fII1U rr_f>I mo)'fJXJ 611.


ocW dOIJO u)W JalUlII )'IU)'. _I II-mo
't/u.VDII }1 nlQ8 tCrN'Wumll xod. F IIOklltmr

trahUnI .
Du~

. ll ( . ,

est lIkSiPef'e In Ioco

1965,

147).

. ,

YMC!C1IO (",. }', Bper.u:, '.


llii ).
u, ", [,

12, 25-28:
moras ! studin lucri
NlgroriJmque m. dum licct, ignium
slultitiam l1sis brevem:
Dk(e) est desiper(e) m loco.
n ne

, n . 8CII .
. 1:OCq), * , 3&
380 noc I'p3
::

r.: .
(. . r).

Il(:J(U II1I1I 060u. mnW{Jf> z)'mr pum

6t'tI ~/IffmII: du/~ ~sl dlsipe in k:o. 6 ~.


01/ IlCAQtnnClI 1If1UP(o. _IJUn~lIr>O. o.w aIOM C~
l ',
U

p)'XJ

6eIlOM- ~Mlle ~

um CO~mt!AII. BtlpO'leM omu",u npof.'C

(Q/JRCJal 11)111/(08. .

. ,

lI-I'I .

. loI

29.IV 1838 ( 101.: . . rpa08CkHA ero


1897, . 2, . 339). 08l -nr. flQU.WM Nl}

11I1Cl:. .,
IUwne~OM t:1pQ~, "

U (12 ptlII1l tIp.A1l)_Ifb t71/JJ(1IX

)'6edi. mo , II_,* OpWf duJu est tksipere

m1000/-

( }wcnre,., e:Joxy" }'W 6 , _" r:ufIllX tIOCfu.

q) 06mUII poiue : - 6 6 KptJW 3QIV/U/JlO 060z(J.


u.m:1I U tltnUUM (tk , . .
, :ii

~, . S, . 167). D/~ ~st thsiper~ in 10 - mom weafJ.


) ('" _lJI>~ omro ) IOpHWX O'I'IOpO_oe.
~ . . ., roii ll .Ne ( 101.:
. . .lU, l lO,; 1l~ , . II).
Duk:e es:t .odos t.buis5e lII8IOnUa IoIen. 8":

flttacn..

. Solllrnel1 miseris socios habuis se mal o rum.


UCllJWQ mII I/f! /lblf.Q 1!~1I. U IIO")"IUII. .w~cmo moxJ.
tno6", lm )'mr_ . mQ duJu eJt :ios ~ malO1'1U11 ,

207

OULCE
u.,,('

)mQ

." . J"-,l' lI.WO , ." eS' II 1Ipt'4t<..,

omtJ!u. - )' ,
. , 1958, . 4, . 271).

Oulc(e) dtc6rurn (e)st pr6 I*lr.


)'

mori

I.YH 1848

(,

)'.

l I, " ..,

111. 2, 1] - 16:
Duk(e) ! dccOrum (e)sl ro patri;i mori.
Mors l fugitccm rseqIU virum,
Nec plircil Imbellls jU\intae
PoplilibUs limue Ittgo
ilk CJ13Ka :J3 t'C11lO !

rdl(

JI(t

)'

IUI. )' Il!t

O II1H II pell I/ .
(. . CtllO .... . ... ;.ro).

/ ) fit.l .~zl.l PJ1i)' Jo1lo.

,ru

.1 IIUI

pu~.". ltQ mll.~ 6t>I mozo. mo //1' umpa'.IJI.f . 110 oc.ut'Ueall 1II0.11tIW
CQOlllt'ffllWWlIUX(. u( u lI JIIO." "JI/U/l , I : ofl{ ',""
JQ (;palmL'I n,I(JWl }u IIOQ ( (fu!rl! csl
pro J"ia nri).
. . )' II - . . BII1eMClCO Y, 1 . 1819 (, . 1,
. 2281. lIll IIffll/lX u IIOf.r. (l u (l QXOal." maw

OIIpt'e.lt!I<U.., . " /( "U. IN" ", t(Wt . /(/l "'UllJ'mtl . II' r.>oo
/<UCO_ . lIaJ. fDl <-ma. . II( Japa6oma, . C/:ot'I#b.
I! l.IoI!." . i'UX IfQ : (marnol .r:nONH_
.mu dufct ' tkrorn J"jQ nl;. 11 1: .,

:" : no ( .... . 9, . 92).


nu f'um.'I .rDr/I . .'1 npoeIUQ"" /PJ~ ~C()AItIW n/{I! 1
"U/l . fIOCt)('

('Q.I

r!IOOXIIJmb ;

DuJ ('/ dern est " mori:


' /"m persequil ur ,irn
Net: Jril imbellis juvenlf!
Popli/ibus timidoque II!rgO. 'l!uml'. fIOQ.JJum. f/mpu . - opa '/u lIIp)'// ,mo. ' r:.1)X .'1 I!

tIOI/lQ. JI

(3 . ")II . .

2.

n ., ,

cro. .tfC iie:

49S).

. . " . Jl. l ne~8II . 12 n/ICIeN . ( . 1954. . 182):


. . 11 r: . BHfJf""lI'" ( . 1961. . 2. . 5011); . lpD

IUI'CJ1 . ( .

1961.

2.

9).

Dtlke laudiri 1aud81o \'iro JI )' )'


n. r.

'lflI: - ;ll '] tpi1n:

. BbIC)'l!JJet e .

llCp<l1I u. fI ct: t~I;

laetus sum laudllri m(e) abs tc, paler,


'! . ;ll .

Mf*,

laudat6 viro

. &.

. I;ll .

ll . tc . k ']IC, , 6, 1:
tc l aetus sum laooari m>, inq uit Hector, opinor Naevium,
abs {. paler, lato virol>; est n profecto jucunda 1....
quae iis pro(iciscilur, qui ipsi in l11ude ",ixerun, .... <,
reICOp.-

lU ,

II -

;lllIaJllllUb ,

., )' ua .. ; , II 1I0;ll,
I1CJCII U II eii, I: I1 CPe.I1 I .

""

DULCIS

, ~mo6 mu:orropeUR npo xom


..,,' Q('m mt)ZlJ yrnt'xa, omopbl npo{JO'lW.
- R ._ JaleXOM. on :UJ'UAU

- . JnIuc notJ : dule laii Iafnl

" . . .

- . . ,

II . , .

13,

II.X 1882 (nCC

54).

Dukis l'urnt15 .hi I .


. I rumus palriae esl dulcis.
Dukfs mo~ miabclhr Arps paJl, m
I.
, ', ,

762-63, 769-82:

I ver(o) mgenli:m qualii:ns lius hiistam

Turbidus mgredilUr

m .

COnlr(a) neis speculfl.lus in agmine Igo


Obvius ie paral. Manet impenerritus
I;Istem magnanim(um) 6ppcrii:ns l mole sua stl
) oculls spali(um) i:mensias, uan1um salis
tuislae:
DCxlra mihi deus t Ielum, uod missile Ilbro,
Nunc adsinl! Vove6 raednis c6rpore rap(is
i,ndutum spolils ipsum l, Llluse, Iropieum
enc. D~lt slretenu() eminus hast.am
Jecil; ! volilfls dipeO (e)sl ellciJssa procU1que
~gregi(um) Anloren btus inler l gi!,
Herculis Antori:n comiti:m, ui ffiisSIJS Ar~
Hieserat ~uandr(o) lu() Ilala consC:deral .
Stanitur mfdr. al vulnere, caelumgu(e)
spi l dukis mos reminiscitur Argos.
, PJICJl ItOm.eM , ~A l1l
I .

- , Cl"0 ,
1! crpey , ocaeTCJI, .
I ".

ml 8Jl :

, ! II ,
.
. . eJ]a "

. .
11 aJl
; JJel)'. , ll
I e,n:Il 50.: II .

,
, np, JUll.

209

nu

etl, , ,
, n. 1!CIl. .
flli .
( . .

CO'nOlbl8il).

.lf 6.fU?oapell IlU 30 n. l.;unr. f tIO n-.W .

nOC., '~M"

nWM

Non......

6r~onr ~ onowut. /

(' npu1lmO cm()pom~ '/(Q, n IItIJbItltbl

I' npt'iJe. IW nepo~eUII('1I 'fJf IIX m7n/1UU


u o6w.' /J' u. 1(,()If~O. /, Dlcis remi,uK;t.."

Jf

ArgoJ rorxtJJfU MfflR ro n/(J ~ .Wt'N1,Q, mopt


11 )'wl apluIlU/' . _. ii - II.II
ptlC'OC, .

(, , .

1811

39).

D CIISt8 Ol(II. I.no ; Ot:8, l. COXpalllle


lOO;:,"" .
JIaJ! ,..,.;l( .

m",

nmmu mt:JI.~ unt,., "". t'iI 8Wr;


noox lIJQ, no 0It0 .., / .
I'f(M. If np(}._ Jof'm6a. CQj/a - QUt.iff',."' 0l'111Pt>W
C.fONJ , '/'I1aIJAt'#Iblf'. mo 06nun,., (,np_ nOlue .
. :J\ ( . . 2. . 476).

W/" f

('

6bl'11'ma

Dum spiro, ~ro ~II , .


tlll1lC1I 11: llO l(3 ,' kOopall
OJk . noroopo'f}jA
~apaKep ), ,

(~.

AYIl.)'>l, IX, 10, 3): Aegrolo dum anima esl spes esse dicilur.
tc 1l: ecn. , oopt, .. at~lt.

"

:rra

" :

(~ .1\4Uo

LXX) : Omnia homini dum vivit speranda SUnl.

.r:- MaellClI

~nol(3 'ICJIOflC1( .....

- .

Jt:mIl fIOIJmopumb ) CJ(J(Q 11 peuC1IO!IUU 1(


I -/O/y dum Jpir o spero - rIOl(O UII, /fI(J, - , I(ONlO,
lO /f1IJu : )'mf! f 6 IIUX. KON)'

/u JOIIem AUJl('''"(I . opou ltllO-OCllOouJlbllltW


npul#l r!pI'06JfJUml'. /f>/U :. . . . w 8, nou
(~.lUl.l8 l' 7- na, . LXVIII). 0Il
/UJpaicmtXm/ nptIOtJOJUJ )' ~, dum spiro. wero. ItOn 6f"JI nWllo (>/0 .fU I/(' 'II:JI. . . . 11lI. CII
"I~ .k~ , . VI).

(11

I' . : . . w8.

. . .., Dl ~po.t ( IlCilIteI:


.

I_o.ty

on.u-

XXX II I.

DUm

6btu1licp(e)

18erit ddbtus in liD:!

.. , nono cpua . .

Jl, JfICIIJIP, l. 49S-r:, Jlwii kaparell.

JI r lOOH ."
.:IUI rr

TPOJlHCJCoA

oAw.

orct. 6WJtO UJ blC'ltQHHOCmu JIIi!nl8O. IW ~


~il anu i'Of:meD. n,

6t.tJfU

CIfII_bl , runu 11

6apaHU. "UnpOllJIJI ltX . KQItDO ~ cotmP*'


IIOI CtJOM)' 11),_"')' )'JClJ), "OIJQ{J)'. di 1/ Xf1'"

IlO - du s l olllquee hotl dqlXUS

210

i" I/I. Jl ~ 60 __

D U RA

, poii omKpblweZOC/f 0Afapt>


. 11 11 L 11 , cro Jic:
( 6 . )JI . , . 2, . 624).

Duobus cntanlibus tM ius

...

Te r t iu s ga u dens.

06om!pu/f/f 66 nepm(JQ komeiJep-fI.f.

mo nOCnll npux 'D6D ,'" J'''.


u pt?mJJ ( unno, om. mpoz ZiJopum

,rIC~.'i nJI08 : duobus ttis tert;u.t gaudel), .u:em .I


paOO6DmCll. }'. . . JI - . .
, S.X 1891 ( . . , 1908, . 1, . 141).
UI (m.

si duo) raciUnI

k, no eSI idem
310 .
k - , III, 823-24: uo cum idem
ciunl -- ' I impune f.u:er(e) huic, illi no licct
, -- :l,

Duo

tIO

Fac iliu s es l p lu s

( ,

06II(I(!k(J npaKnlJKO 06J'

qu a m id em.

,,0_1'

nUIII/mlll IIer:KO.1hO

)', n 6J'em no no60umb ntk081f


Uf'C : tfnm " . ,,(Jpu .

1.40" 6 lofO/f . .1, n flO06,nI1lU,


pacce.'III. l108U8, Q, n 60umCll <
" aK03QIIU/f, nm . nl n m . . ll ,
,

1IL1fU8m,

npo..

u Dl 3

IWp//U iCn~
Dl uo . D uo jaciU/1t idem. non est
, ZiJtpu n~ rz, oIIa : :em

tl{olJu Oll U IIa , no-uJ'.


cxoa.e llamJ'pbl , , .
(, . 2, . 157).

kH " ,

lI...

DIn . ~ le 3kOlI, 3 k It,


(:YPOJlbIM 3 k , tr to .

. , k'dk

Jkm1Q fI YHuepcea {! (' neplJX zo


8. tNlA 06/fmebll . 3Q,
ll'motl. /(OIIcneKI7IOtl . . iJuKO flce )lI OflQ .f
C.f.I.!(Q etlj1OtWilcKozo lJD capozo PJ'cc/(OZiJ !/, J'
f/ft!M iJuu roU/f }'QUX UX.'i. 111' }'
nQfl1lm ofi)oU .VHuepcumemcKo a}'u ;;' bIIQ

fIlJ. IUl;;' Otl/{. on, "J>a , lICe,


le J,,:,. fI

1',,0

Q,,' ClJfxe, /

tk.10M

on

e.lfflOZiJ l ~ dra /, sed /. , 0 11 , n


IIJ'Um/f IIa :tJo IUJ'. . . 11,

(HaYka

J)C MOkpaTHII . . , 19S3, . 2 1 ~22).

8 Al' : ({n06: :OI. ? perru


('(Ilt! l"OI (}Qcman uuo, " 0110 ...
I1pomullO er:mf'n16/.'I)' )'8J' nfR~'{},lUlJQC, }', pt'1I -

. .

06wp1ol8;lec.

ucr-

l'.

IOIIa (1 1125 - 1899).

,.

' 11

DUA
. .Jt! nUll:~ e.\ I,Y, DIIO /, sed /. . . 8,
I .
( ., 188 1, . 3). 6)'lllJk OOrmellueM

onpolJfXlHllt?m,-lI1l 60f! mUAl ,


.- npUCR'. 80 MIIOZUX

Ja .

n kCnu

UPUI/U

:JlI'U

ulllle "dua lex - d /! 11, npt>twun npo!Jun",


OC/?lU. I/bOCJMU t#JI'' npu . . . ,
RJI (, . 4, . 215).
,. cmpou, - u: nl' /( u,-
mro. f'uo rwIUI(U ~o. Dua /, std

{! ) i//I' f80 . . '


. ( . II .. . . 8, . 122). ffl8!
}'GI'U 1( - Ull(J . uIOt' :
:JQHO/i JOKOIIQM, f f - OCnItuJUb. llAi
, -- ,U/l/ J1{ JI 1t> ... Dra lex, sed /.

lCR, 3 ( . ., .

2,

444).

. . 1< , I<fl 1f11 l<C1l1l ~HCII (. . 5. . 154);


':. Hpa8C1lC21H"'C 11 yr npo (. . 4. . 44); .: ,
J1CoeA I\Il 8- ': (cpt; !! II . n ~
1906, . 793) ; . . llI , 2- "I< rpa.lllllO
ua . .CUC8 ( . . ,

I, .. ... 1Dl ? (6IIII': C1ITcA .


,:, II pr:tI\CIIII

nra:ssitas

187:1, . 1: ; .
19 14, . 468);

.,

.: tf-

""J

(".0/. N o vUIi ,.,,, sci lur o rd o) .

Dira nece s silas.

I/O.1DO .'1U. ,,
06 )'. d4 ecessitos - )'
l . . - . , 11.11 861 ( . , . 30, . 11 2).

DUral(e), tt ~' rdis serdle scc:lindis :~


lIJI ar .
ft. , 1, 207
. va ri os casus,

ce{j,j

r 111 , Dictionary
l>unam patienta flngo
"

10 1 di sc rimina rerum.

QUOlts (l.l).

JteI\ .
- , (< .., 1, 24,13 .:

Quid si Threici bIimdiu s Orpheo


Aud itiom moderer(e) arboribUs fidem,
N!im an redeal sa nguis imagin i,
Quam virga seme! h id,
Non lents precibUs t redUdere,
Nigro c6mpulerit Mercurius gregi?
Du..um! sd levius fil patienlia.
Quk1quid rrigc() est ncfas.

XOTII

038 IlpflII,
Il ft )lftKa 6,
, 1ttaI

: .ll ,
II , ?
.II! nt no
., r .

(. . eca..c"o"",-~"lICorol

212

[[

)'i'" 8eli n:(~pmoU )'f'.. . ~lNUJW 11'''1>111


nOfo:o.,mc" . "On/t) , ' lfU! p Q'JtW ItQ

U.9l'O Cl!6 t ! t- (' et1 mqm'HW? Dn


flkntio [rango ... , IUlJI .d
:.no ( .

1949,

454).

Eam .ir nc l sapien !iC wnm esse ,icton'm, SII


fl. d inttgl'll dlgnilite parabllur
k)' , kOopaJl LIOyr
3 C<I IIf/a .

. 1, 12.
. Do]us

virtus quis in hoste

,CCJ(QJblIIfUm .8iuD

:q uil ?

I X lI. J 1.npnupa.1U 06." /(IlI(t'Ja

npa&IQAU ,,; ~MY : no6eOJ' mt),1N(O nlo,


,,(N(}a J...Al')" CAQWlt" .4(t conpornWJftHW IWry1UJ1nlt!:.f.
& "';' san' .t ('/ sopkns scit'l I'fl"am vj{'Irxiam. qu sal llO fide
f/ inugra nigni/o/e llU .- ZQum u.,,:W mo. "
, (I(H. 1, . 33).

IW

kmpt'5tile

.
. fJe JI . IW('nu

",.,.JlJJlt /. ;
, po'WIil, tfJ /empestQtt
6A '.l - t ),
peu,f JI, lWd nUCQ.I... .
JI (ntJl80JI. Cka3kH. .
cueHbl. . . , 1959. . 103).

F.e feml ..
.

. ') k 8,
k1te

l[ffil .

h orno.

A HQ 4Ot't!I nw6e KAQH!/tm~JI u t .n:..m, mo m"


nom.'.'(V nm " " ..IU(''' u unru1lbl . Jot
}''}' }' ,Qn,'1.1' lJp.t ? /tmir! . .
. . )'UI. 14.111 1825 (, . 10, . 128).

J "..",:

F~~

homo

eno.

11

cro it

OllO .

"

l(8 II3 ( 8

, 11,5): <lMtc:'I1I"K JtIi OIIT ero,


lepOBblM , 3 . (u) :
. horno ... :r 0311'1 8 ./1k : .. Olt. . .
. 8It ... ...

aJ1d II. no ~l

nepeoc.

WCJ)e : , &I1Jt:JI 'ftJICkII, bl


.... II. IJC'ltc: ...

"}'f! cnruxnm60fJfflUl' !" . . UOf} IJ Qt!CCl(O.W


Q,l b.IIU/fQXl'. CmUXOn1/JO{II"ue . mo UI"1111 }'W. Mt"
tJ,C'fJ ( )' JItI(J#) ('Q8('1{{J {w.;".. III)'( }'IIt1l80 UJ,
eGru pe.IUuOJIIlN' }'IJm, &""0 IIIQO/JO , ',

213

, ,

:J8t', 6 , Q,, : f!Cct' hoo!), ,'f!AI 3Ilf'ell1101'. . . 1l Ji~ . . , 24. 11 - 1.111 1840 ( ,
. 11, . 476). Il., I(l U.<l. lm 8 ,,lo
. mo6 tJl>/.)' Cmt'11('"" ,11J.'11J nIJnlR.
.n nIlf!l ci~is romatlus ( ..::Il1f ) np()O'u,rOCIH

.}'mo." IJ. Depa 1I06( c.roo : su ( .., '1f!.WfJf!I<).- )' pu"


III , fI nri:J/te/l/ kO ntJUIUU /1/1 ut'CI<
Qn.'/,f :mlO :IO1.ff'' npuuna n( ;m.lt'._'
!i611t',IIOe ,I U'/Hoe 8Qf1.fOleI/UR : / ( t'.f(Jt'I<) ! . .
I 1 11 , OnpaJlaHHe ( . , . , 1913, . 8, . 303).
an . UJ PUII06ll11l0 nO.,-,'.'I4/(Q, <,Il .111''''' ua..(}tJt'p"'mm nQIl ..,mMII KflepX.I' .VUU ?,
KOn./.'tMU KpolN n '.,,. m/80 'lI . Q,ruUII fI
hI1" r6UOO /. . 8. , 8no II (, .,
1961, . 5, . 109). f'.l()fJ -', nOU.fOfi . ./l/. JOIllt.l 6olQ.UblC/lUf'M. fI(;tnpeInUUlI> J.luIIe J {jf'llO nIIOi'"-

fli'1l 6.rII . IIU 111' n()(},..f : '11'._1''': f '


&Xf! hotnQ. , ), ;!.:: (. M ~
1961, . 4. . 275). 8 .IWill ,1t' /lUl1I/II mw .
i'tN r/f'IID. Ul)"j :)1u U1UOueU lUI'm
""Pf''''/llOpa Jf/l{Il Ilf6Ul. /{.'IIf, cm1lf' tIt'{If'
11

_1J1I()('pa.uu )'f'/JI mf';

00

)' (JUf'pt. mo.u n,/f'U u 8,


"m CpGIIIO :J. /bI #/ " m . nO-II'Uu.U.. Im"u
, 80 UI\II"..'( M/lOi'O lll''' .
11. , II

(, . 8, . 249). .. 0/1 / PO.Uf'H .1. /) Lf lI;>


Ho6e.wcoil 1I{It'.\fueU .uuPa, / 1/1' Jl II I OJi
u m. 8 C_/UOM ,1lJ ?Ul' fiecu E8pQfI. .fJO
nm tNJ/O. ,/ - 080. ("(: ! & / .'
, ( , .

7,

167).

. . 11 _ . . , 25.( I 3.)IV 1869 (, . 30, 1[11. 1, . 94) ;


. . 1[, COCJOJIII H" " (, . 5,

. 429) :

011

.,

""

".

,'O;u,l

. II IItt ~ . JOO II I.I/, .

4.

3, .

30):

15).

tcl.') j'en'" C rispioos KPJtCIIJtHH, . . OII I1b


)l[. ro - ~ nOB'I'O P"IOCII, , Jt .
, , I ,

1-3:

~e) iter um C risplnus, el . mih i s vocindus


~d

p" rles. monslrum ull ",irlule rede mplUffi


",ilils...
cn - np)'

11

CnII : , J ..
nOPOI(OB " r ".
(. . H~..a . 1roro).

, "ozU"q11) Ulm .".' ~O.foaul).

-- 6

OUIIII CfU>mc,,"Uu ., {}t,U, _ 811mQ Ma"L'(J )lJ no" 1/


n8f!mc :.: . 11 IIUUIJI,OCmb "" , &1

Olll,fuUCf'Ue .bl ".;Ubl11('m,fm ,. " -- {pmlJ


CanoBHKK np llDl r.. O"""II'aH~. 8 ,,1ic1l 8h)or 00110"'C"~ ""11lO

'"

"

CJI)'Jt: 8UJ 'rli

can'p

IOII .

EOIE

NeMI'Ll1l " . ... :UI> .lU fI n(JJIUU -

I'

&

itl'rvm

. , wc .JII

Crispillu.s .
( .. . 3,

u60

160).

[ mu8Rr . remina.
~ !ipIaCUIum dignum., ad quod ~Kb' inlenlus operi suo detIS
JU!l, . IIII ,
UI

l .

, npol,

11, 9.

. -- lI 1A06l>l 11 Qiln.r.,. J'l'6zo


.QI'UJl, 8 80UX, npum()fJ_ f( (Q "
) . t' CJopmu : f(BCI(O~ npu.
j(

:III , It/O notflk 6

.)', ucmUHW umlll, 8t' , mu

. cmf!f1W eX~A",

mun-", C1lPO{'Ku

n n

.xupt'UJlU u }>apDM 80 paZ08 , , 6_


8t'nQ 6t1f' ,
1 npoc OI1'Ii') 8 . J'&.! II!UJtU Ctl()8{J

Ce~I(U : (' speCfaculm


D,,_

ICII

. .
.

1"

dignum,

aJ qod respiciat inU>ntus ; so

1902./W 4, . S.

EWIo, , eceJlIo.

Edilc, bibilC, pOSI morlcm nulla voluplas.

Joffl ClIOa ta6wJ IIi 6nPU/fu y .t"",,,oiI


6/f On/ & : - , : , OnIl',- 00, nAft IlJtlU : edl'. . ludl' -- , lImt'
n/ ... - . tIOo c~J!lY, , 61lU8 npruJb

:JmOAfJ' OCmt1J1bNblX. . .
.

10, :kll Jlllk (.,

1958,

388).
Edile. bibite, post morI nul! voIptas! Ewloe, nc, o..qJ

kf !
II crykO .

OTIIB II!( llccii tlarpoJllt


:lo .

. . . k .
II. . , 1962, ~ 92:

trr .. : I.O

libcnlcr. Bibitc OS Qui ",ivitis.


JUI k, 11 . , ~

Dum vixi,

*11)1.

OII nPUI'IUfJfuCb 6.
U11Uw. .. l'I"lt'Ol' C08! ! : edite,
! .N 8iJAf CJ>t, - lI? J':N
,., , Oll Jol nllm nbJ ,
Ol' l'1I0tN'WOl' 'nO/llll'u Ol!lI'pI'I ? :ut!C I 6
1I0./ I/DWlIIma ! Wl : IIl!COI!lI'I,
mJ'/f! . edite, bihill'! . kC,

il ( ., ,
l>/bl.\I

1,

67).

UC1l1U(n :N,

MoAOt> ,

J/fIJIIO pa3tlU-

n O'.Il'IIb mpe6olIamellbk,

nm

BlJe.uble ll:Wf . n N, 81
lI : NrpWfm:m. OWNt> . mu
nll . CfflQ0fJ1ImC/f )1}'au, CMt'Ae fJ{J ,
/U : 1NU ... Lfr'te, ,
post / nulla vo/ut - nOlOfU IIl! cmJoffimOl!l,
:w NCJ:N1l .. , . . .. 11 k 0)1,
JI()k (.,

1961,

108-1(9).

Editio IlUljor

u6u. . lIC Jrf

fIO , , I8
J

)'<:IfIO

EdiliOnes castlgitR ad usum ddpblnl

:II , C1lbIC

nOl>30JII .

. I (.II

Ad) u s um delphini.

. n."8t: 66 1aQ.~o npaOu


. cn.'l.'1 .f }' }' nuCfflO. n {'

np _1'" }' no no~epa. oU


u , Ct10eU npe(JapumelfbltOu .

pt'm ffl.'I, J- u
.('ll XVII XVIII . pelfUX a6mDpD8. edifione$
("Q.Stiga/ae ad u.sw de/phini. / nu
l . J' nop ,
I"I{JWU'N'' }'OffO Q.WO .
n f>cuue n . . . n " ,
f nOJICpcHOO Cil (., . 7, . 255).

F-diliOnes nstratae .
c.~ . In (. / Ad) u s um delphini.
m ,..."uu /

n.wxo , I;::m, mpu

JJ'U, .f ma.IbKO f'npmo U 6fl8ffl


nm.'Il'. . }' . .
:.'I 1/0 "' n --

&m

.'10Jl bldO

m 1 , u.l Jt. t: .u-nJ

}'" edit ione$ S/ nO_1 mtra . . . I>,


( .

1915,

174).

Editio princEps u6u". nc .


n. npt!}'lIeoM . iJuu. '1mo nm ~:N'n
6blJ1 6('. n. -- e(fitio prinups, '1 :m
, mo .m,. et Wlu ~Jl!Alr,
npu lftlJ:.'l . . . llk,

CkHC

I (( . ).

1913,

257).

, u

E()uC1/1lJeHHbIe n)l11"'. 80cn8QIJW

u }'OI!uU. _'l.u m

.'fO(Jl' . Uf'U'l 8II.1 n npu. 0 /1 m., 8


. IIl! : . ozo

<' U oiIy J6.'1. OpblJl


U u. uJI.Il!cmue ()(f }'UQ
8mu Ju II'uo . Koza 8/' emqr
n/lblW /UCl, , tnO
nu n81lfflu l/(1.1 lIO. I

er

l;/ (

editio prinups ). . . " , Ulk


li I1O1 l ~k (. , . 8, . 83-84).
AtIoKa f nO.ll l' n_ ) ,
JI60 (' Q __ 6npuccJ'Cma, =f' .
.w :Jau 81'ceU.wa l (mo{l' '/umamc

edilio prinup!l), n'UlJ m. npDll1fI 'II


nl.l nnlJl-. k , . t:CJ:,JItClI
(, .

1, . 104).

Fllmily Shakspcare - :...aiiI nI1 .


.- ", (Palavium).

216

EGO

Edltio nrgi 6AtN. .. , . UC3yp


)I

:n''' " r.",

ekca .

}'r:u')'WW/ ' HUXQl( XO"IIA npon)'mum )'


. Mepf1l(JblJ( dy . , (}#IQ t.iD ftooPH roe~wo :nranrU1ttl
UAQet<" JQ('f1Unrmtl~U Qt . nll) l ffl

Ut'

nPOmWl,QIIQZO.

..

MylUHO-)'WII

y,'O/JAIJ NJlAQCWnb(:II, npellO'lJ$ (')' Int'n .. Hl'(WOIIXO JrLU


di,ne purgaJO 11 )' ocmasm IQ :mlUX JWIIl1lpOtl.
n.OCI_ )'Q ~ AlWJIQ mD ..,.., f8lII,

Q nep8 ICI1 mo BCnI{NtnUJlQ m)'j )'


.10f1f! CIlm"mIJQ . . .
(, . 8, . 486).

Ego aibll
"

dm.

r6e

lIiNI

60 .

J\.

21 .1 I RS6

Ofe t., no 'fO

Peiix.tllO

lf!

Ilm

rt-J.

rruCb.f', anw:tNmOM , mo (j{!MH :tI, 011 1<01< 6ymo


)'-m f 6QNlm ot>tJQU f'xII noe - n&,
of'lJOU

"

mw:/,w ,

O....I'CnfUlin<UU OIfX.

nt,

J06UnI,o./Q,4I

n.

/(QJ(

6t.IJI cotJqJweJ'O ~IllUCll. .

moAl m:~ : " go

nihi/

~,JU (UJ()Cn1
~. qu nihil ho/ .

, .noco

(. .

. 49).

6,

nOnlQf

lco

, IOl_, 1. 5:
primam 10110, nominor
, '

:JO

quoniam

! 11

.J1eB JJlJlCII.

"/ID (I/Qrc;o opaJo &I>I'. l'.\4 mII.,. 6Nl'e

BCm)," M IIUt' 60 utlN - 000 o.tl' ml'MJ' URI, twpHl',


,. tpoOl' Oo.taAO. f(:al' l'l' I CfJOU 1IO : ,.
lI o.tumOnlb! nriff /f!OlI. n . &.etl.
JIO .1C (, .

12,

145).

sum ~X Rominus et supra grammatkos I.:" llt

11 BblWC: l.:.
, bIC, r ,

I.:

(1414 - 141 11) ~JfoiI 1:1 OnCT


l< . , noI:I CJll:lO schlsma k . lI
m..- ..- .

. Videle,
l Nec

p a He s, l er a dicelis sc hi s mam Hu ss iCaesar s upra g rammatico s.


)llQmll'. upoop )'f) Cpu1U.' t nUn':OI'Ia, /. IUlJWt
t i'pu.wumul\1' u#.lI .' 011 n.::Jt : inrptrotor Rman,
$UprQ grQnrmat iros sto! . uCl u4tnl!paop. CnI() 6blt i'pu.WMOnJUKOfI.

11 " , . OnnereiiM (, .

4,

436) .

nOlIC 1 ~ ne-repyprQlor :e'J3 1II.'IIJI1d1& -n<UlrD npa8-

JIC'II II])' .
8' I . n,,- ( l<OJlR 1.
It/,II r llll lI . II, 111 lU'I ( 1844 - 56).
.lol pcACkl!l'II' l. . .. ", nIpdI.
""IIC )" ,," .

217

GO

[go ( intus ! in cute


. . 1Ut')' 611 .

110" ll

. I<,

.. ,

111, 30.

!'m IU1!f(llme 8(bffleWICtnr/


, 8lJIlM }'U U/'If,m1('. I.~.W . Amop nn6
:mu 80 nrup t'CWf : ( ints ' ;11 /
no~i. nodu, osmop uu" nopo6ocme II
nm.I o.lepo. 110 . mQ o./bI\O Q o.U:>mt'p
./{' . . ",, 1891, . 44, . 362.

F-go

" ! ..
Quos ego.

w)

, {'('.r u tt' t1IIOf! Ql .fU Ht'npu8ono


6.ll. .u , t'Q(:(Nj(JnIl'I.W , ")71. (! !), mo
( . , !). }'./I1Q
t'!I , . m, /{' - VQS!!.. ,
ROM nmnl> ::tlO, '#' COi'u lII IJ
_ . .

. k, otIl.

( llae) (.

19S3,

1,

334).

11

8Jf

c~a eJe - }WepeHHocl>. I(}(' 1l

: 1'01. . .
1{ (, . 14. . 405).
( E~u (m.

h u rug'ces,

blI{Il-,

(Ostn,

POsh8ne) labUnhw 11m!

, , 1 CkJl bl.
, blJt, 11,14,1-4 :

YBbI,

EhCu rugaces, P6stume, stumt:,


l.abunlur anni pietas mornm
~ugis l InSlanti senectae
Adferet indomitileque m6rli.
OCt)'! "I)'! J!, 13JI !
k bI
lt J!
ceplt'!
( . .

It, CblIl,

norol~ ).

VI, nl-12 :

Tempora !.utU, lacillsquc senCscimus annis,


tt fugiunl rren6 n6 remoil dies.
BpeMJ! I\.1t1:lO .

It

llO .
(. . ()lCD)r").

. IC.

Fugil irreparabile lempus.

f (;tllf

Bpe.",eu no""

. n IClll'/ Ot>lIlI, w u I
/

Eheu fugaus.

POltnW,

POs/UI1lf!. . . I.U~Il - . . , 3O.lX 1810 ( .


n . ,

1886,

3,

t' 11(' CJ<:.


Q

103).

nloIf! f!mpucan.

mo l'l' <, -

__

Heocmtf1l,

npw.,mlb f!Uf! 6R/{ JC1I"

l'. _fU nIQ.

,"""

.'l ",

mo , mel11l'l< . 1, ){1UIO. ~

lC, "f'06w. puc)'1 /{ M}" . Ehe,


2 18

EJUSOEM

POSlume. lme, npedooem l C{X'fU nm . .

rwet.., npat 8<'r.'t>:tIOmt>.~ / f'nl. . . . CaJIT .... J;"

8-

Jlenr:aT b

1I0 ) (. . 8, . I()8). .W 8pt.II.~, Kf"I<'o 8 nlnrunnu


", unepe1l .nrun.:u"u 81J(, df(QJ.lU . nOC8.~(U
mr!t.f OnUl"tU xQ{JOm('po 1pOo . / tbl<iat.'8. f608 nOnO. I.~,l

JlllOm . , :.UIl;u, uu.'.l"1I.W . . 1I<le.'O ~ 0r11\"Q/tUN IlU " 06.,N8Qu. !ugaces ... met!
rr/. .. .I'.nllf. ltJ lIOOl'In. . .
. . Uetlil . ( .... , 1902, .

..
2,

. 242), fJ/pD WlIb .IUH!.'O t>"u.~ - .eprl('(' 8 ('/u"'~ ,.,u.


111 . . w 6nl .I!UII.I nI :n. "'u('.~ mprlanlI> ..!!!
.'1 . Il1.l' m.'I.I.11 CI.'Pe,t! n/. n :u..f 00.//0

.. II/l 6trnO.,e)//o. .!!I ."'.- ," )' U.., I


/.I)"/I(}"ii 6oU . .(' m)". mpu.! Eheu !UgCt:s.
Pl).tlme, Po.slume. lohunr 0IIII;. ll nlQlO: I],' . mo
'1 ,.I . QI; mo.'. nlO .140,' nk. . ... .. .

. .

F,J

lnaabil pro.tio,

JI(:

(1 8211

(!! . <l, .

pol"

no

qul dicil. qui nq:at TJlJlCecn.

210).
1955.

('! .. .,

)17).

3:

01 .

. .

[Jusdtm rariDar OJIo _ (. )'('/;.


rtta ; JIII llroa; - ).
. ..: el!IIX*. 111.
c~ l Jt) ll . !: blykK.

9 : Omnes sunt !:jusdem fllrinae-

61:,

nl. lIlJllX' .1I 11('


"mo[<" .I",m "l"'. IU. /{()(J
tNl m.~. 8npo.u. 1I{'1(,I/()'m.I IlfIN).'III' - :.IQIO ."
Ift(' " 80'.lto" ..' "P~.I'Cne.'IHII~ 06~m(' . UI.'#IUl'ri.

Kt/nI';U" bl.1" " ' ejlem !arinae. . . - . . ,


28.IX (IO . 1874 ( . ', , . 10, . 334).

. "llJ'. UIIII. IlIO u.u n./ jr" , nnt./I-

11 .II(' 11 .I('t,

. On//IOfflUl". ,..0 ; If
"CP('Oe"II8Of!me .lIeH.~ . f'f'l7tlt., m.l1(Q - .ll/.n, ; .I 1/1'
'''P'lll/. ua;peIIIIOCnlb . /.'-" llf/J'Il ; .'I ,1IJ<k1Of. . ,'"',
' (po.WX"nrb . Q nIO'4." Oll<'''KO l'1IOCo(iOCme

,'OIfQpum

.1I('.

.~ ejustfem !orin. ul\"t(t'l/e, . Cartd . . lltJI .


IftIO.llle otJo.l'nr}'r Q. ./ Jllpenrt>U1l Mtrl l'lQ.H 1I0.'If'
ll eiinlfml'./ 8('. 1\11.1" nt"(Ie.l;' . . .

-
, 10 .VlIl 1874 ( : . . . 10. , 446).
.'U /KoppecO/tt!lrnra ,t!{)(J(ot/CKoU l"Jl'mbl/ .1'Cf'Pue n8../l

/JUCIIIU mo, ( ('mQm J.IOYnOll!p('ii. lell ..,.wu rl.l.~'''',,"


}fJ('"u no Ill/UIQ }'('( 'I1'",,,pu./ IJ.Cnl. 1,.. /l"1I

1!puUllll" 'bl'r!18('JII'bl."f Ql(IIUJ pJllble 8UOllmU"lll'

l'jIlX'etI/

[l)IIIUt nl('f'l'".\tJI ('l() .YJpaJdo 6o./UII'. ('.1I f'n OC.ltdlat(' ,. /f/I("t((NO


If1Oo. . . , ll IC""dn;II f IUIIIJI

(~ 'lI:r. n:. .. 1915. . 411).- 8"'" .'puu.'1 ('('I\ If


~IIU"u." . - lI('.lll1. "'Ulo'U. - ofll. tI'PIl(J.'lur.'I . - I''
~~U. "pffkR. /I.'IIIl.'I "I?

/l "" tII'fJ nIRII.'

" {Jtl.J<t" /I/I\U , pu, lI n().1Ium .~ (. I pt:.lle.'I./c.~ .;.,

1If>.I(JttrblllU

""-lllO (]('///nr}' II'W'm

""u ... EjuJide", !arinUi',- no:w.,

.1I)"KU :
JJ/UIl.

.! ... " ?, ..
<!

'19

U
: (, .

2.,

, fIl6_.

337-38).

mo I(4f.lU 10 ot:060zo ntffmQ .It', ' 80V


pa1l>; m~ IXJ jdl'm fint ... 6I}klO nAI!'Mf'W.
, loO (, . 7, . 198).
,

. . preNe, - , . VII
. 434); 011 81: - . 8 . "WI.

1,

JIQ.oQ, .

S,

25);

nol8e

IC .

. . w,," .

polnf tdlt

"tt

1849 ( . IIR>.
L2.VJI 1862 ( I1I1.

& .... l

( . ,

190), t. 113).

!"

r .

Elepnti.e Irter . Arbitc:r elcgBnliae.


Eltpnt. Jwis IOpJi8. Ofl~ .
u ntl'ot:mOl w:l6r J')'ml>, ..".

1I1W llCaat. UIl 06J'U8m eJegantitJ

jwiz.

mopt nplJl. uiN~(oii. t'1 poIO }'IIJ' f)'fO ,.,.

QlI IIuml'. ('ln"UU. /910,

!>! ,

ipso

..

JIf 4.

. /97.

CJl}' ro.

(JnJ DJ1&/ ~.

n f/6rrpucmpacmo

lAPOntD

nol1e, mo lJ{JwW . fI/omtltllllU POCClnl ",.


oxpom,. tlCnO nU:IIDS)' I'I(( " . fl/JOUADnU
PoWO l!f) so Ifmo, w., . . MapI:C, Pyccl:o-peu
:.:I ('!., . 9, . 202). HaaAt~ mpl 60J_

m, ( lfoU i'JJIfUll1U1) trI()IfQ[, JIlf'ftI80, ry/'I1OIflIftItII


IUnV_ Jf!""'~A~tJ(U.w .. -- mo JJOIt AU'. WIII
IUfflJe. Jl1JfmtN XItIA~AUUI, ro.wo o6pa60mlfoe rq)' '. . . .

no_

Jf, mo 06 fJtWew "' nOmLI mt)'nttftI8) . p~

mw I1'/OIfO{JOtJ

JIIUtrrw Jl/Oem, CAtOOea_If&HO, so oWtAIII

IfU 6",eU 6lt'li Dt11U u:llWJI JeJoUetWAWI, t11. .

npo, aUlleUIl

JQ

' :re,.at . . .

PIfI
...

8 I: 11 (. . 3, . 24). , , .
,u, -- I{Q poctmpe_QIOt11 Aeii IfO IfUJl I{OQJl :"! ltd,

Jml)JoIy _ _
(1ItQA iP60
06 _ _ .1ii _ _ _

If 1(0nP l tloeoi'o. npuOpellX 1(

, t

, , .

'DebI,. ",: !

.ii

t11O, mo

J.-

u .. , w IICIC u Nordt
:llble ",. pycqoA .. (. . 20. '1. 1, . 10)).

tfJtli'OlfOpum"
1(

c~o

1{

CI>df't'W . . .

.... u ,i' YmpW' - /fQllI1'l'' 1{ U J ipso ( . .


tlptJtlIrItll oomp)oUU mtJ Ol') - ~" 1( ~. " .

,""

Mo('t(,e.

1{

. . n. . .....

"ffl: (, . 4, . 127).
{tll{ noOt/ tI u

),l{. ~m06 r ..",..-.


(1(01(, /rtp,, ,01N)fJ I{emo"")

MOi'JfQ {ln" J ip f'f.u )'Qt11 , JlOt11l!mb . co~

tCAII tI 6ua tlJfO~ trIOto6otm" 1{ )'et#ItI


11'axu. . . , :ikJt3tl1t. k ."
(, .
.

8,

iI

86).

11 , k illlllTIJI.

kQ

nOI'ICC"oII "'"

~ J8S); . . " . "~l) _


(..l, . S21)~ _, rlltc<p)l 31>11 JIQP
lIOt JI toIJI .8'l"U'- (, , 1. . 321).

Epkurl

pon:us

"k )llr .

fff!, .n:"lII,

""

1, 4, IS- 16:


pingu(em) l nilidum

bcne curala cute v1SCS,


Cum ridere vo8Cs, EpicUri dC gregr; 6m .

- ]. II I II : .I.I~1'8ii
cr.t<l

11Op<JCC:IIOK;

'

MOII

<! ll .
(. . I'u)iprl.

ll

1,1

"

1I0t

l,lIO

"'I~,

"

<!JIII 1l1"1'peif , l"<lIJe .


( M I>IC1Ie
,

M<!l'ep " <!JIblIOM


Y'lCHI,e p.l I1 " " OCIIOBHOM
'J'll:Cl(

8h/ Jf.:t1<'m,

II.

.'1 .IIQ , mIU.1l lJp010.,, : .II0m/_ 111'l

t'. 'f, moh/ Oy.lltwm mO. fl"'<O

CMII.>:

}'oIW. ft.('018I1,'IX oO_ft' ,

"'fl,'fl o I/? fi ( iu-i " K'l'gC port:U,~), . .<vtsnl. Jo,'


1060 00./.1 J 'ClllilX (',>0 1f('lvo'//lnI,. "' 011 m.1 f/1I nf

(! 1'1 U1tJ('CfIIlf/>/.>: bt>luir, 0l'6)II Ilmlf81lUfll CO_","I.'1)'


111'... . . n '1 . . "'l ( t , lI . ,
1872, . 48)_

l::p;rol

obsc'&aiirum

"irorwn

n.

H<I)IIHHC II I'JJl II'lI:(""

n:~,IIbI!Ior . . (2 ,
15 15- 1517) 1I II~!!Jl arpy <l n
I1I .
1/0U(', ('.'' }'.. .\ )"m /'IOmf/' mog;st,i
...-/, j" 6/>/4 t/0 11}"ffl/>/ )'IiUIU. ." : i'O _>:mm lU
II Cllfl('/i II080U .nr/>/IIbI_1
',,,um ."('.'IIfU

- cepUmo 1"l0pu.'U OIIU, lm cmopa.'I('b


G,oS!JQ VorohuloH, - OIlU /blt!u_.u, - IO

." ""'. c.tI('.'IlI "...,(' // .OI : 6ff(".t/('ptnllbl(' ff('pislOIoe

oh.f/lfrI'XII

,;rorum .. CXOpoIfU.IU "m'I/'I01'1 6((-'061111'''0 IlpeJpelI,'I


U .IIp06 Cxo.locmuKoU, lloU
m/>/",tIO, dictomino - u . ry'lU,J." . . ",

1I{'. fh/fCKX

"'!Ofl

IIJI ( 1 ) , .

11 ,

273).

Charta) non f'IlIIIescil Kp3Ctiee.


U'luepoH, I< lC, , 12, 1: Cor.. m (m eadcm
hacc :, s<!epc tm delerruil pudor Quid<lm p<lene subrusticus,
q t nunc cxpromam bses audacius. epis tula enim erubescit
"I! IICpc!l " ,

t;pistula

(.

.lI IC3- n"lC l'; TellCP,


lI<U; 8Jl11.'. , 11 - t.
"P~ccc.
- llll.UlII

" . lO .... Il.

31 11 'IJl .

'. III)" .I (' AloeU , '1('''0 I/ ....no I/t' .1


' 8a.1l .., 1/>/ . 1101/'10.\1)', flnr, n . \11/(' n ot>i
/IJ~'J//(J ,i/>/. I.rm 80<' 11 ",10, ~'a orDpllll : f'pi.flolo

(,

~~ 'M!I , .'/>/(l .,Q/llu//ucm06, u oolll}' Cf'UIY 84\/ CK01Qmb,


lU !1('Ot/(,.." ".I)"oI. . lI6.I u }'IJOQ . . .
~. . <!"1'J-t (. . 11 , . 25:7). "{' 1/(Q &,UI.'it
.: 0"',,& Il::Jll.

' : ' P4lUt .l' OHHOM Clt"" ueii .


"bc:scit "'IR erubescil w ..... o Jt) .

221

PLURIBLJS

11R8m",. P/l~pbI. OI - emJ 8a/IU... c('cnrfL" . n('~"."


t!iI .II011l1f'OCoU . )lIlf'f1l1WU "fIm . Kw.:oii. .w. .ut'em aJ"t~1I1O#
npoeo cdt>.WJnI> ('.fI(' ('.6), ik t:. Jl /'I{I! . :NnOlO

tIbIl.Oeopu.1 6 . /. t'PUlola In "ubrSit. III/C&.IIO


110 Ca.l ItMH . IU.W, r"lf'fW'of. fIi< lfll.ll : II

.,. l : . ., nr8t'lmnr .IJI mptlI.V .

8 . .

6 - . . lIl<y,

28.Xl1 842 (,

nu.

12, . 120).

. . ". - . . ,l8allIlC (. . 11 , .
.
, ] Moa:ollCJ;or o 'WtohR ( 3Il~. .
I%S. . 90).

pluribu!i unum

JI. C/tHOC.

I( - u. fI 06I13.aHHocIIX".

1. 17, 56:

Pythaoras

\'UII i amicitia. ul unus fial plu ribus ..... .


- ))'JIC - l . . . . ,.,.:
.

Ergo renbli, ,

Ci\

JI.

noc

..... .
,/ I ,,00.'I. 1"'I . 011 -- ( xom.v 11(' ,}'), ,::' .~7,;:'::~ .
l1l:.'I " 6o. II>IJ/III/''''(' (Kpmb.'II~ po6o'l Ile ). Er g .
I.'/ )' ". llllQua" J!tn.'III("II. lllNt~ 1l(
m1. It/(' me.wIIbIx . /. (JNrrl.,/ tloUl fI "0 . 11/0 .1/ Jla pe. "m (' " f1ll.w.

. . , l11. Of"O

I.IIi ll ( , . 10. . ]59). 111 .- /lt.


tf"mll-de-m ll. ICU. f !lf.I U) Ko ,IU .l,epoc
1it.I.1

. I/.~ 11/1 .IJ't: 8f'. i'O.

cupk.'If xpa.Ift!.IQInC'f

rrxo

11

'.

A .ff'('QHp 8'.I/Jt(uU .1t! '-;;';;.

Ko.lll.~epoco.~. . . nIlIl.II. 11
(, . 2. . 119). .'( tftra , _
pUK)' nOJ(OJQllt:.'1 Ilf'/1polJll.fbllo.. . ,no l.t:",
t1:..t:nlflm. ,I l. I . )""po,-,.'I'NWU m'Dm'. I
,pt!6.1'C .I'f' " tJun. IOI . pou.,,,N n .
IfUUI)' "nO!J. tJ
..(' I. l.t t: "
11(' 'IIIUt' III~. l .UIIO.1O.1I '1 .1'. Ergo "f/08l',
. . . 11, IJ " Iq)IITIIKH (,

(l 8JOj

}/ 11'

."ot."

B'It!pa .WII(>

Ergo .'1

-: . . . mo

6.to,'t!p , l. .
(,

t'('

ZJIQ1aX ('.
.

10,

.1l.' e"""~','~~=:' 1

1\0.~y .'1 :., ,<'


II .IIIII! IIt!r!pUJlInllO. . .
.

] 56).

06.IIQ// ,

('./

II:l.U.\/ ,",nwprw/IU'.tI. .\/ ..l . npt'fI.'",1l.U.'f .


('JWfI/1> I.'If. nOlDO.NCI> 6 &'11 }U.II n}, m .'I'<O_II .
JJO8Q./u ! puotJ nat:. }"// /II/U.lInl>
/o{('.IIJ.\"08O. trIQ .'t.tIlUIIY I .. I . 15 . - I\POClfl1}/

llpetJt/pl1/f'.N 1I0ItUUI'II". /110 .w('.w .." CtJOu.'( M""~'._'~"


OllbI;r

."I't'." tIC.'IeC!l cmapDC.IIC",

'11110'*

11(' , .. ,

::;:_''''''''~

PopalO 0111 lII -- 9 tIl'pt:III . .pt'JWH .!COJW .


1i(1}" " . li(1)'i'O.\f I>, lfOl> 6"tl.V 6.talootnl>. ECfff/>
/'IKO 110 lI)" . t6 no II': oop.'fIn l tOt:III "."..
Ergo ; 6bI. O;'(OllW. ('.'/". npot tJce/oo ('("m. . . .,;;
. KIICCJ1CBY. 22. 111 1892 ( . IiL , . 5, .
,.
blagL>eU1 (.) - (WI..

222

lS
. .
.

1,

Jt- .

. diII, 27. I

1884

. ,

11 7).

Ergo bibilmll!l

, .

Jl :Ja.~

, ",,"

IIII:I .

l~

3Q

(ikhm<l,

Gcug ll

\ "'o rte) KOMMcalop (,8 " KOMCll.HIf aH'I C,

..

lJ IJ Il lI II "rn IV (1 28 1- 85) : " :;


lPYOB, ~ , 8blX01Ul 1,] KOH01 COPHII .- pamt
I ! Ergo bibamUS!1I

" llu: nOnQ-II('//U/ll/U. pocr01b18t1. / II/I . -II/./'


(".l bIlllom, lu "./ 8Qrrum (,, . l,'!LV ,..,. . II lll ImN
(llI. lt- .' I/m I/u no, '/?fi)/. nlpt!80II, I 1.vr ; , l,
"(', 11(> Qbl.IO . - 110 nl. c/lpo/u/l8l1Rnr,- he.-I.I't'lII ? . "t1
, , - If 6)'mht.u..'(' lU' IIU?! - lf{1,! - (' /.V

,,"' ,' rrptd.IO:U. r ",n-. Erg() ms. - "poi'.r"e. I i'. toii. I..

. . '1 , (ll llt 2 - :)


{ r .. I 9(), . 1, . 150). 011 lllO.''' lllO II./ . (IIomI>lKD.YC".
lle. lfflllO nu.,m. /' mn(.:"" . ('u,/ i'.".l".1 /II)"
"u .
IIIQ 8 . If'/11>t' liU)1I?

0"1101110.11>110 : f'rgo m ... .


( . . ,

1960,

58).

Eripuil codo ( nlo) (ulmen, mo scepln Iynnnis


} lt, lC - >!.
, t :

11 ICIIICII , ,..",
BI\IITICJIII lt. IC
.\tJl:I:.

lll

cny

:lCII

IPOMOOTO;l 1 tJ! I
W. .

( 1"1I :

Eripuil eac:lo (ulmc:n

'trum quc: Iyra nnis) ll:


Jla I(I! 11 . -., , 104 (Eripuilquc:

Jovi fulmc:n vircsq ue lonandi ( lO


">!), 1"1I 'IICJl~ .

U. l.tlu

//(),' -

0 'l1!11" pou . / . E..~}' " " 811n'm


"".mu ecmeCIntJeH//bl." : eripuit coelo ju/mrn. IfcnPUt1-

. I Y",,, lIUli no:mto,

deillllnb ancu ., li to pat/'I.

. tt (, . 14, . 47).

[ ri fis skut dii. scnle; bonum d malum ,

J) .

lI, II,

3, 5.

[ : 1
''!., .U?

tCnO""IU""" n""""

mJ",n l/l.U 11 .1/kJ""e.

/ : 1
" J/. & llaAf Qllmo "".
(I!IIUI.'fI1 "amtc 11 l"" IIfl/
).

22J

[Rrr
[C/II)'f'It'/l1II (UfflOl'I : /

&;Iis .f i(ul DeUS. sci4!",es


~ut

Erif

fmum l

1I1{'. /IfI
J{J/ifll>lflo(!m
,,,.l.u
11
, ( . , 1957, . 120).

C2diH~r

..

l"

r.no6c:

mln (fIO'lm-

on/" .m.'1).

".

. .

18 .
nmu -

Cn/Olll,It?NlIII"-

('flot'U

IlUpn8l1l " u),ne,IIJIuu

rmotJU.I "'Olluolf,)'py. 11.11('.'1 11 111.10).. I/f.'J!. ID..I(m, )


J'III. IIJ6nl't"" ' t-lpetfIlIn (. )'110 - ptYO/jbI/IOr
11 tIfImuimoil 6,,(,,). / 10 IIpt't ,(' 1 . IDtJIIbl.1f 06paJOM
,' . ,'/(Je//m

/'nepe}1ieu.'Ilocmb.
nOflllU

)IO

mO'll\U

"""

'1/(;1

"" II,'1 n. flUl(m .

"!>

,J .'1

n(lf'Il'li'mt ..

Cfl.m~.

I\QIIf.'1

11

npo.'pIM,.IlQ
na. 'll,('lIIn

1l 11111 .IlI .~~I<U"' tw. ''''')' . /I)' rol'cmb. t', 'l


. tnpoI n//;
oII.'r

('m.'1 na. // .\". . '"


'1CI/O. 1110 ('4'0 OnllU/~1W

nt1(I"'U/U nf'.,u_uoiJ U~ f1

"." }'m ('.")' l!pt'OtrUCDl /H' I#('II/l('.>l (JI.:IJUU. rx:. ". )1110,' 0 n,,,,
('.'Q nlJilmu IJi ." CJ{.O. ,t>I<O ) ...at,o f~ /(,fC'lu(' /10 nOf"'iI-

1I('IIIIICI.:oil 1111'//0)'11(' : er;/ sicu/ cod!H't'r . . . ,


<l ( . . 1, . 278).
<Er"'~ ) hmlinu t {III. Hu m li n um eS I J ..
II - cr . l1 IU l.oC .
<l, cpot ., 4. 3.
IIII.<lII :rnI J, nOBO(>'ICtll <l'rJI.
ilrHopoB. r r (VI 8, . .) .

l0 "'lII l,l (.

327

. ) . 18

8t1[lt<l II (480- 406 I . . ) . ll


1"JN! ~1 "l'. (61S) (41)6 - 406 J . .)
l rp ~ "nl ( I024J. "
(<<rrrr )I. XII. 2, 51 'leC 16 rpll ::ny
.: Cujusvis hom inis cst , nullius, nisi insipic:nlis in errore

pcrscverare

IIK<I)}],OMY , Jl, !.

r - 08ll:n' ., l'
, ICo!.K . ~1epOHHMa (.. ."....
57, 19 - Palrologia Iali Ri1 22. 5781 : rrsse humanum esl no

lll iillC CJI".

/f>opblII.'1/ co.\IO UII.'1. /IU cro.'1 UJpn" tU /n~1


.".-.: ; ll . / 1/0 /IO/IU 11(' IO. U nOIl.u)',

l1If
"{I('no .\".IIf'_/t',U JOUIUOO.I . InQlo: 6.'1 0),,'10.10 , ocm('MIUnICJII,

,'//U/m - 1\0/11'.,,10 . 11(' " I'I/. IJlIO {)lUUO.IOC,, : crro(' I!.,,,,a"""


. . I:U, l (, . 4. . 255). /(,'"
.llypbl // !flJ,JI!IIll . fdt>eu.fU1n. ., Ol/U . IIJI I8(IIII!'
III' . ~'IJ"IX 1/('''' 1I0).U//nW nOt/.'1mb . / on~e.ntm . K~.
;l nPO'.\"ll U.If' om ,rtlJ. '1",0 errol' hUnlQffum l'st . 1.1.1., mo ~
'l'Jf HOOo(m)"lIIlbl nf'''.'UQlIn COII.'U('/I/('nl. . . 1( . "

f'.f l .

II )l10nol<ll :! . 1. 8. (, . 5. . 594).
" . IIl' /1 /.". . 1I('/ /Uu(('/ffII : . IOn/UII. /1()lOJ(IIdI

nOll. IW 1Q60Pllm : ('(' hunnum t's/ . ('. /1 nlO.1. ~.~

IIlX OlIlU{U . 1I(' oiIUfI." .JoCJ/ll

/1 1.,'.11

.".I' nO. J)".

('Q.\1JfC1'

(Vlf1/II('I/II.' enf.'OtnOf!,II.'III/OCnr" /(, f'I/UI/I /11('.IIU n Ol/.'I/IIIl'l.'


~/)/ff<)f>J.UU r>I.'m IIfIOfIn. r. . 1: . PI
roopHH

214

rr;!III( 11] ( . , , 16, . 83). F.rrort' huntO"""


(,5' . ..&lA~ 11 { . . rpJ. 11 oxomo ''''''J'I }'nptII.

l<oa l J . CJ7lOl'O"'.- Yn/~I(,I,1 :rI , n 6w.


oCOflO",elf,l; D('I(".

",

)m .U " :JJotu".

cyume.

u60

lO4 (
u. ., 1963, , 196).

.:

. . C'JlTIoIKO' - , .t.a." 1'nll>R (, .

:mi1

. . u, . . UC .

14.

26);

. cJIer.:, "oropli ::. (, .

9, 1}7j; . . .,
1, . 292); . . JI",
K. Pt4* CrpyJt08.l (80J " ...... - CtpymN, . 648);
.. .tUIIUI (.... In r.cto); . . w, .; 7... 0 Il10.l1li
'89 . <;~ cnl8CJIC" ( . , 1914. . 202): . . 11 ...
83l1 (CCWI N)'J(H . n. , 1905, 1". 1, . 90); . . " ii,
8JDJIIINIIP" llIlJI. ('!. , . ,

1957,

llii "ll, ''. "JlIIII " "pc:~ (6.. 1912,


46 - 47): Jlr;('II ., ( ., 1955, . 2.

167); . Jl, rpoecKII (. . 16. . 103): "

11 11. , .
(, . 13, 221).

fnire.

.:

P:UUO"y

"OWN)'IIC11I..eorN "I.~lO_

_bna.k., _10 an PI.1iDe, q.... istis wn

...6re

,,, : JlMecre . :
.. C)'JI(etl

,w. .

, J\at ,
Uchronn.

1. 17, 39.

Gdliigdte Wone.

"J'', IEpe'ttMb l1lll:.


_ JaJoIenn '4}' ou/t

IIr

Enita

''''''} --

"lf!'(""
11

1836

mo

".

e"ala!

e.tama ?

. .

trwamom
111:

111:

l.

1/t'.IW amtx

mlJ}'

liAII

. . . KpaeclCON}',

590). KDi'Oa

(, . , .

~ :

c.ot>il

lV4 yaclf1C" ocmnf>

. lt'WI 110 nw eHJ}'PH"'X _JIi.

--

mo

.w ""'amaiime

~/(1fII -- ,llQme, tl10 HUaa I/t'Jf ~ , , _ !J


"'(' COfJtln1a oil " t". . . . - . .
, IV 1896 (. n . 1908, . 1, . 134).

Ero ..

r.ro

. "it 8 lll:.

mp},"trl". fJI)Jlfut fl/} {Jpl'.'l OU/uO t,


(,ro, j:lij OUI6u fI{. (".. ju,j5) . tIpOtmoM /'CI)Io
}l1/J()1ItC". . 1910, IV. . 49.

Eor .. fonu . U/(5,.: JI .


. Error in '.
IllU/re ,/el(1( caeJfU "O(II1"' "}'IIKJfI "
",or j" jo,ma.
e('ame","mu 661"0 l ,1 , UI t! 11 "
u m (' " '0. . it J'C, nO )' .
" (.... . 15, . 421).

II 1/ Ulu - /( or j" ,. /(

Error in ~ . no ".
. E r ror In r o rm a
Error juris . " .
F..s oporld UI "'s, non yj~ UI fdas

. .

. .

lII:,. lll1l1, lI1I npe .

'l:iCo

"

"

tcJ'

I1,

11811.

11 (..c:tf , IX, 3. 85 ) : Non ut \li~'O,

'"

t:SSE
scd ul vivam edo

l:>l

!.,

(", J
, 11, 5. 34) I : " ,
!., , .

Esw - pereipi I:>I - l !. (: lr'1.


lr ,
n Un (1684 - 1753).
. 'U me.Ia, .. tlQ.ltkll1ffu rllO . u"J I'I.'II1,
mJlU.\.'l ('I.' ZI!a.tl I.' U.'I . . II10 u s .4lIO
l la,I 1j1.'. IQ :otJQ/ .,\0POUl('('OYXOfjHO(' 'ull 0 ./.'1 u
II1U(}f/l/bl t/('poaIlUU . (' 6~u cll1yemno,w. (}f' t/6on CIJ~
'/Q.V('fII1 II. lllue :
t'S.Jt' - percipi
(6Il1 - J1UII1 (11I1b
'OC/I[1U.'III1UU ). . . 11 , I' . II
. .noltt.: 1' ( . , . 18,
. 306). 06 . ueln -- ('(' ro(>IIlIrxm.
/11V 'nO.> '?lI .''lOlu uro../: UIlJ/II('. lI{J/ll1
" II nJOU II{JU/UII es - percipi. nf1OUlJU. }-6"'C"lI
(:'/II.'III/ /no,/ ",z _t' ? mo 'JmIl
._ :

esse-percipi

11

IIpu .tU! IIt'HUU

t' . I ll ?

0/111

J//III . I/U"'(UX ./eiJ . ." ,IU/lO. KOIIIOp


u///I}" .IIUII)'nI)' npZ.IU/!/ ''''0111 nPf. , CKet!
now ( ., . 17, . 162-63).
( st )

deus in

no~ .. .

, ,

111, 549

. :

Esl deus i nobis. l sirnl eomllCrcia c-.ieli :


SCdibus aelhcrils spiritus \'
III:, OTt.:pl:>lJ l:>l ,
t.: .

(Ilep. . "Ol"P<*l).

ecllle

J;t

>t. ',

. :

E SI deus in nobis. agitanle calCscimus iJlo :


Im pelus hic saerae semi II mnlis hIIocl

. , :
l:>l

eBIIU!eHHoro

npo)!(eIOI
.

.,

n 11

ll.110 (IIOII , ".

1968. . 1, 131 . ) . l1 ESI deus in


IIC:II - . KOII.
l uc .tJuztl:1/ n.nIlIUli. U s npt/c)'~

u6oiJ }-6J1u "

1/3

i'tu

1/

6n1l AlllfteN

lIw .pt!Me,11l ~ Il'. jJ4UPJl UIII> U lllll mo,


II0u'11/ 11 oiJ .!. UOII : 51 D in nobisll . 602'.

Ol:noiJa. - Ullt!1n (/ ,!. . . ,


( ll . - , {19221, . 3, " . 597).
Ct1Js.1II110 6 ll.'. no:.tmaAIu ml:1/. - :1f1'IO tllft,
mo IIO 110 I!pIlII .xou nfllQ pt!8 .lI7Wpu. 11

InOIl ",JIO/,lIOCQ. OeU ,!lO 11#'60. IICRl<Olt1


06pa10fI011I/1/ Qe 8Ol I8U. ItICl nPOUII~'
omo nmtJem llpa'UAbllrxmb II08 : 51 D in lIOh ,~
. n , llCDI (. ....

226

fS
.

134).

ln.IIN'

JQ,

"rJ'

"J'

nOIII. __ O/l/ot, I! J06 1/ ,n mo., Q

)mo

JW{W
u6m

1I}j1. 60 lam f'. Ium m,llNl/lIl!1l1tlll 1W.1U 60.'08.


Oall om1lU . eSl De i l1 flOblS... :11[ . l:
(, . , . 236).

dolmdi mDdus,

no '

timmdi

, ".Jt. III.

17,6.

G u i n 3 g h i . Dictionary of forcign Phrasa and evitis.


Est modus in rebus Cl.Uax. . . : "..
, . ,

Est

11, 1, 106 - 107:

mod us In rc:bUs; sunl certi dCniquc: flnes.

Qus ulti

citraque nequit conslslcn: reclum.

, . ,
,

KOroPblX

(J1ep.

. .).

. n ., ,

1, 2, 238 - 40 :
Ilast. Ver(um) h6c unum ' 6gi tI:
ModuSI 6 mnibUs , so. optimum tIU :
Nimi(a) om ni! nimi(um) exhibi-nt ncgOl(i) homiius

se,

, . , ", ;

: c n aCCIIHe - .
ll,- IIUIt\. enllC.
( . . l.

'I ,

1, 18,9 :
Virlus 6>1 medium ,; li6r(um)
1\,

ulrimQu c redUctum


!
(. . l.lpf').

1/ , 1/0UI(' nor:.W'i.ee I/UPKy""Qplloe "pou.1O 6.IblU)'


('/I".

Il)ICftIOl!.

llU//u .

11

1/

110

{IQl/,

ll ('$/ modU$ ;" ebs ,

I.

8?0I.mn

1/ I'/O60}' o.~,

lI {"". IO 1I('Clf{IOIIe.rUllOcmeu. .
", - . l1-,
(. , . 32, . 368). pm}' OllOmn, lrIO

19.11 1870

'/] m, Illlllu." MlleltUu 6m . . }/ , "llO


''''IIII. es/ od$ in ,eh$ ('I .,,(' ) , .l. N
II':m , 11
II
6"
iJuc//un .IUHO.

. ll , t:0polla .. '!
( . . 15. . 148). . m()(J (' or:mpo}:.rell , 110 <ptr
1('11,

"<{ 11l

a.I('KO

II(',nIU8.

IIe",.r

npo.',

Mo.~

011

11

)(110

DmIlOU/('IIUU

KoppealOl<(Jel<lnQfll ,

,lIIle

('m. Clam )' ~)' I<('I.II>I( . II . nr /J mJ


"';: - tho.1O l4'UeII(', I }' ('5/ od iIf , ,

" " /;:" Jmll , " (' 1I1n .

~ H II. kJlII ( "

1904, .

1, .

.10

17). ('#...

/J

Vincennes

ptl <:"II , 8 . .~""()63.

227

.." .
Jt (1110.'1. 1 )' tIQ.w.mIfWQ lqtJ1Q z!'IfOt:. Of7{1ON u:J06par

u plliU , ... )' m" lUlt'lopu/f.Q.I/ w}'(JQ. u:JOijpool


( Crim(', ' Q.W )11410, mtlK / ) u.'fPD u6
fm 6_/ll IIQJfQJf~11Q / , /nl) (:WnQm Heo6xouNlil/M
'l>ifQm(: nplI, ru'lIlN fl(/~t1I iJ "" w}')'. !ltIIOm

Dig;o,de,

n:w : t's/ mods

'

nep<!

IIl)

atm>

clJ. . . In8- . .
. 3.1 18S8 ( 1(11.: . . .4"..-
111( n ~. l1., 191 1, . 1, . 333); QlfQl!mR , our 6011
, n{~tJ()IIl c,wJlbl "'OfJ N.reOlllJnlQl~ . m . . /1IQl(Ij(' _ .
(Jf('Jllble :.lJ t.'~ (".':m onNJpn u ~)',fUPO'
iUlII IMU 6t1lY Qtnc}'m c""}'t'1n -- CJ(Q46(l(>mi:1I, MDC - ru I<.Iff cof>cmCIf"'X tWp_ ffl"_wRom 1/0

iIr

ClOU

n.Jtac_pu, t'Jfom iJ1f!' "ylil(ll , , )/'(' to6 .... Jluzom),p'" nepewI(U Jft.' COC)'OosIl. ().
llIiO! Es/ mod in "l$' . "/'lQNU .' , 1905, ,
. ) 59. . 94.
.

11 . . ... 14 (-1SI.XJ 198 1 ( .... . .


.. " 8) r . lallt,,"Ii. 8 8.:) -JJIIJt
(.... Video mcliora proboQue ... ); . . 'III II&Jllo1111"" (. 1979, . 19, . 46 - 47). . . ..... w ll. .
"'. ('nu. llelI1( , . 467 - (8) ;

.. , .....
( .. 1900. . 48- 49): .. . . . "'''", ( . .
1914. . 332); . . 01) 11 11 IIcl["II, . IICC1IC.D08"" " I c:JIC.DC_
(II 11 . .. lCll 11 IICCJJCJlOl ...... 1891, . 27): lIl r.
n:p_"l: (. . 6. . 162): ..n .. ,ll .. . ... 11 'tIpoer: (:Jp. poll31 . . 1960. . )6<) .

289):

. -
.

8.

)."

f bOis Rinun. nxdu'18S InCnt(.). it ladti8n nnl sub ~

"", "C}le , pywo


". .
ii , .et-l, IV, 66 - 68 - 0 .
lC
II
II,
_
loI
,;

"Ulnus

Heu vat( um) (gnani mentes! Quid ,,{)ta fwintem"


dc:lubra juv.i.nt7 Est mOllis namma meduJlas
Intc:re(a) l tacitn vi';t sub pCclOn: ,'blnus.
I(" ! , 3ue. 00.11"'"
Qu~

xpaMIIX.

.,.,.,...

I ? -Jl l8

, <

6 )'UnW/ lI II{1UIIII.tcll umI1l


mo opou "U<wlO ( moul1l . " (',1

t"IW:IOA,

paJla.
. ..... 88).

Topalf'Uf .
c.tee

JI

u tl{Jl/lponM .'""/&111"1/0 141''''' CfX'iI ." . n,'JlJNOo'f


IOCx,a.fJlA &pllUUIf _nOPlf.A .- JJII1It' CtnUXU ; t'J' II
j1mnma 11It'du//J Urft'rm. ' tac;tum ~'j\i, JlJ pecfOt"t' \.,..

UI

nobb;

t, , ( . 1 93. .

\'dui!;

,. :il .

" .... <l: (. /


(.) .

'"

salt<i

44).
.

CURIOS

. :, ., 8I1ie f.l!
8~ ptlI()I ( Jl, .", lV. 1,7).
- . noc
Cf1: :J .

. Ut desint vircs, tamcn 5! la udanda volunlas


In magni 5 l volui55C 5. cst.
( ) pcriculum in mon . Pcriculum in
Est QUJmIam crt' "01.11.'1 1II:Ii : .
, . :JJ1CrMMII, I. 3, 37.

1f1f1tf!ffbl .fllr/1f 0tnwt KCSl qlltdwn jlc l'OIuptS ,


tlZ ; m n., fJ nomo~ IlU;' Wr Kthc jo, /
grit'J... Cml'p /l:u (,'potn///.: PjlCco. &.l OllCKu '//mlLWnAl axodwn . n"". .,,,)IIO "'.' mo
Q8mop OIJou :JAQUJfII. ~ a.,t' moN /{JOIJ.v.u.
. .
,
IlI
. ( . , ]910. . 43). // I
.WJC//HO. tXpDfJ()' moU "1I_ tJ() ZP.I 'Cmb .- /ICC,\t

xtx

.J" um

l(I-nl
mtI'I> npu1lml 'lQ..WIll,llO('lnU.
omopo &t;.n ~JWJ' (,'.I.I(",6 I1lpctl QJoU

6cxooU lOCmu . Po:JtJe " fYfJ1fJ}'' )' .


KOIlJO{JfIIC, II (f{OJQm". rwamc1i ? , ~m j1t'rt'
~O/uplas. . "CCI100"
*.QC (w.. . 2, . 4(8).

Et ...unam mcam ~....


Ic v avi .
Et bonum

,UO

andqui..,

Dixi

mdlll!

an im am

CTllpce,

/Q :}
#i mJl>l Q ctIJoI,
mb 06~m1i, 1ifJU1l fJa\l,
" 1111#0 OPCfJN()(fI mocm
., IIIe, POH<i.
/ nocm, .1I1Icoc,
UI}'M . "" cre.
1I!1 01111 U

fII, puJlml/Q, 6a" "JQJ ,

If JJ~IIQ , t'.IIC.
/ num ntiqi, 1'1:1 mc/i. .
, (, . 7, . 523).

n '1

men

(.

cte)

)t

tl Ci6s silnuUnI, std bkchlnill. YhUnI .. .


,

88w .

, ,

11. 1- 3:
(lItra SilUromatois fuger(e) hinc libc:1 I glaciiilem
6:Um. quoliCns aliquid de mrius '

Qui

i65

simulanl

: aocn, nrt;. (0,."..1.)

I 8cchlli li

)' II"''' l1O. :k

80

\;vunt .

()iI)")>: nPOll3we.

YAapclll:Io4 II :.'<:At ., .

22'1


- elUI ,
, II nyr Iyr.

, . ') , )1[ w .
( . . . . IrOl'").

, MOry

. II )l[a :

IlblJI.

lU1 Kypl1.11
. .

(IV - I11

. . . ),

!IJI /pod. mo / ntO.fbO. I>.I. uJll#l'" .f!UI/CJI.


.jlllJAllt1I

n:lOl7l".

mo 1.1 8)'.

/'I'IQI(

uum ./" nt(No. mo6 not:" 6/U tJ COCI7lO/J.ua . OI 6lN JX K(lI{ ouJl. , us sill10. sed occhanolia 1;I'lUlt. Kp)'m~u 1.1 nn..u 6)'80
", 110 ~IIblX . n.lcm 6]((J ...
, pr ( . , 1966. . 215).

EI rttt PIU!I quam Salomon hic ,


.
r , 12, 42 - Xpi1ca .
.f(){'8 loc)-.1 8IJO/lI/f! )' nJ1ll8l!CIl
q). Salomo hk. " 8/2.WU
8 8 MOllCellepa IUl1(lZ)JI1I,
c.ta8Q OOJoptN nu.U' Mell.'I 1.1) A/fl.II./U. uo .'1 ICIA
.18 fI(JI~(!.'I : '
m:~u

6~l :

n~
1I1/(;

('

.,

'IU. uUJ,.'f ,I.(> wo6lll.l l/I!pt!I.I.

M(J,lI./U. auu. a6a.lbl . 7." . a cmpa.'l(Wuu. PtUD

u..fUU .

tM ., 1966, . 234).
EI in Aradi.
11

plus

JI

I1qJe)l[ll

,
1[

lt," (. ,

II
), . .

BpaJee. epm

(et in Arcadia

).

1 ll IIoro tte

(1559-1615),

lO l lt
(1594 - 1665). JI')8 . ii ')

.:1. IGl .
prn , no .

) ne- )l[ ., '>l,


l1_,
8 I( _ ( ).

. m. ll t Resignalion .. ( 1186).
Pezapo,H fJut.~R /tIQ . 17lOII'I .6ltu . ....
" ,' .1I~m n.,lbl rn/W..1Il Jfnra.u... lhf
.'.f.U 6o.1UolJ .JfQll / ;n rcOlJ.

- , 8.X1l1187 (, . 1,

. 145). - II(' nUCI>.l npt'IlQ3/ll l1.f .'I tJ]Jf6JttfO'


. - .- capu. - : . . . "

.1II1(h'0 .1(m, nW{Jfu. 110 nOfJp" MI/f!. AI06. d


1'80 ;n d. n.I""' IIt'nO/'!lml/O. n. aeUI" )7JO#':"U

.unN'.u.:. 6], (, .
.

23).

:2)0

2.

FUMUS

EI 6. volual8S
II

II

TBOII;

II

TOII .

ll,

6, 10.

[. tkpm :!
31!m(J ."'~ . c.t.<lJ.
CtJem III(' J II fJ6
/l.u.t : .41l1 euo/l' .

KO)lfU fX.ca. R 11 " .


,6 n,6u .t6)'
n6

...

amo III ('"


I/ ~ 6J1il" .'.
06 III " u('.tU ~IlU.

[ :! , f / rolU1ltas l. , ( . ., . , 1960, . 2, . 28 1).

EI rumus

p8h18e C:SI

dukis


(;eJl
II, 1, 3, 33:

N du

Fumum de

(e)sl Ithaci rudtia. sd


l p6sse videre focis.

l111 :

-
56-58):

t.am

( 1792-1794).

Opt.al

ti,

!>

(<<Q,

1,

ll
,
.

.
. ~

...pa.>t :

'" pil : :
", tl'" cnao~ "etI.

. , ,
OnIlo

1,1 :

"'1

n !

. ~ a~. ", ~ .~?


. pDt,II ,
", Orcec ", l1JlOI IIpIInt".

mII)' J'8!f lJU.


10m. f J' 6u. " IIIOZ lI
'{J(J00s poneu ... / I!(' I/ j"f:IJOl.lO JXlUI't
"IU ' !us JlitJ dulcis. ('II 6 6lll
npu.1O /II I ; . r " clJOf!ii XUUIIt,
)"flu.

0/10

r.1)'J6IlG .

Cl.. 6 . .

lU60

nJl rt:mt

iicii .

: JI . (. .,
., 1956, . 1, . 559 ~60).
orn - . (.ii), ilIC .
0

UIIypycT c"~ no=oii pcnal

,. (IUJ"'/l~ '\OHII.lI"''', ~H. 3, . 14).


Opi!H" .

23 1

IA

Eti8m ~fe!i

r1JIk

mbrt 60kIr ()JI 8IIC nrn. u:e

Ili.

nn ii

, ,

I8I ,

..

236.

C06cb 1(}/ fJbIml', nOlfIX!

"

npU;JIf(lb 8 6UlfY, .. n MADl' " 6 CAD6oIM,


OI/Q np~ Cf n/',cm n_. t.
1000000R nf8, n_ - ",,", ~I/Of (JnOCJfOf (peiJocrrvo.
o"bl{O (' al~m "l'~K ct6, .. '' "aem,
..Iu ", uW )nIUX }'tJCl/W NYf'? Eliam innocentes C~I
~ntj,j dolor. , C08tC\1 ( , II: . 2,
IIt'l/U,.,/oMY

41).
Ecii perib rufnlt .
, Jl , ' . 964 - 69 - t3.peM

Orcumit elliustae memorabile r6i


Magnaque Ph6ebei quaerit vestigia mi
Jm sil v 5teriles l pU u es 6 {Jnci
Assaraci pressi:re dom6s lempla deOrwn
Jiun la : tenenl, t6til tegimtur
g dUmetis; etm periere rui.
8ll Cti

"

8CJUtl\ 8 ctlt bl , 8R .
I\I\ JJeC08 l ycnf .

,..
" ...'"

: ope u. - , ' :

; 8 q.l8ar
:o IJI: ryc : w .

( . . ).
. ..:. JI

K;iMHe

d m i , Rpenoire alphabetique des i lis ...


Etiam si oms. , - .
- emt , 29, :
I si omnes scandaJuati fuerinl in (. ego uqu m ~
lizabor ~~ : OTptI(yn:B , rona

_..
-

t3.

I>It

11:

l, -.' .

.!

mtJjo, o"metll

, IJ(

Q10,'

WfI'"

u locnoCm8)e . I " , ~ npuu.utII

"

m'm . .f)tJU (n, :

flel iom ri omnes. ego ". 1fDI'JON:

UXnoH \/tJ-m - fln. lO>

()'I1OnI/" .

8 l' fOf!'l:Jo: \f 06m1ke - JtJ ,n ,., ! .

&l' fJ~J
.

of)(p, 8.XI 1872 ( . , . .


. 358). lilr s; omIWS, ego n. Ak;JIINiJ . . ! 11 ~

" 1JUI.I'. I/ fJ JoI IIfJ"'JU"n :..wo. c/at""


"'UAl.'f 10 . "", ''', // boiUfJttJ
I'lJml> . ItQrJPIJMep : 011 1t poJ. ai'JtJIA

2:\2

LUX

llfJI1e U . . Hm:al>f - .

- . . , II .XII- 29. II (1869) ( .


, . 8, . 136). OnJC. omo Z.2yOOQ

.m 8#' AOlJ/, npulfllZ Q,amlllOii [60me,


nw 011 ll ll ZOOPUfl1l>, 6bI U nuXQ npul>fe'I1fm
.mull npaUlW : et itJm $i omn$, ego ! . . ,
d , I.I3 l.l1le yXOI.IHO/"O
( . Cn., 191 2, .
. 491). & f/u,r6

2.

npUIUJllJ

IIU/e, ,/eeol>fo CIl.R . II}' 601110 : }'! aml>

111'

lNy. - JCl>

/t',

II

l>felIN

lI

lfzo "J/. n' [308 . nuco.ml> , nU}'


menept>,- IIt' . E/iom $/ omne$ - ego non! - . .
, 25. III 1922 (, . 8, . 314). {lf/ mmo npe.
lIl'6p1lt'.1/ &.1 /. / $i om$. non,- U 3
(lA cefN l nO-lIambllfU : ql vitae, qln1 vitae .
, ( . , 19 , . 123 -24).
.... I\".. (
7S6).
[! in tI 8 hominibus bon. "oImlaris

.nt

!!< r " " .., ".,

1906,

I1no

II .

CI>f. Homin es

(1

voluntalis.

nrenep co,tlQe 1Jd'f'! - "w" &6. - nPUllll 'I.W


.? - / ! - omemlI rpu, }'iJ80 If UPllii QZO
6 zm. f/ , ,N t i'ffa [ hominibs nl' l'Olntatis. '
, nt ( . , 1959, . 359).

[1 Ilbera nos 1 _80

~ .

Jt
ll,

6, 13.

IfIUO. . npenoolltJliJ an.1tm?


"}'.

nPU8QII

IInaml>

.1

- 8}JIC ,

11000.

.Wbl

ca.I/U n.1 ! QlCtII!, nQyiJ, lll',


Iq)I!ll }'IUO? - , /iber a nos /! - Cl>fupelll/O pcwma.1
/1It'.',W.
1%3, . 224).

[1 lu" perpdUl Ia:nf m ClleT


CI>f. R e qui em aet ernam dona e i s. ..

( .

llUlt'IU, 'lol/omAoe u, umopuu


,'Ot:J-mIlU 1'11 }" :1Q)'"U//em "J8t't'lI .
.. lpt:Ot'. rot:Ol/' ; 0// nl mm
ZIIJ , ouKall

nmonll

.uoe

111'

me//.~ n.tu .

1/0

1.1

31fQr Jm8Q . .)' 0/1 lO


m";'.- m 61 . pecml>JUle lfU noc
lI.., . QlQJ u 6 ,! II . opyzux
z lleCpDtll/elll'//, 01/
CQ"lIblX Koplleu pa1l>U!pbl YJ,/el'm :Jtl/lh "Jln 1.1 ) !I.1t'11U t: l' ( .1-}'.,
nt()(J) CQ.IIX nreM'/X. , /u.~ perpetUll // - Ql n-

COC,IOfJUiJ

n.u

.4/

#' 11 f/n//Ulu

"

...

1:1 p)'ttKOM lf ne - ~tIO f:i .. .-6(lr ..


:tt. ItAPJI; (1771 - 184)) - lU" >;, pc3U1OH H ,,
2

MILfAV I
u, /1}'ll

.AdelszeilUng>.
Et m. ...i

11

)1710,04 . .

(., . 41. . 47).


on si j;1bti8 . Mil

Petl:NIeM

itav i

Ike. " .w' npomUIJI. HIIII.~emCH

11

Jl HeCJL:oA

s in e g l oria.

epe//WM ll.~
Me'l.~

f.

I(/U(

II' npu.~m 8(Iea 1I1I1I10 nllNO.


'.~
'"u fJIf}. olt '~ np M/~ . . ~ klO"
lI~

II

.weH.~

npu./lOe.

tpm/lQ8O.,

IIptJ-

~ npi'nU((J~.'IMII pou _ y080~~ . .cmu - -

1/ n/WfklJ.tc1/ 06YPtllQlIUl~MY .~eJI f'JI(U 6'dtp


II C/IO<xmpoctleM, 6u }' //(J,

sine gforio ...


.

'

t(J~i

(f,

It .

382).

ta

moril!n!i rMiniscllW AlJtos . Jl, ..

C.~.

Dul cis moriens rem in iscilur Argos.

, nims r eminiscit llr Argos. I tJJpDA(l .~ (~


110..'1 & pt'fJII, ~H po(J'-" 11 06.~ . , tJ &:11K~O mo~ . e~p ,~ Ii!

ze'lU(JJIbIIO.ZO IL,U mD.IOllm-

.t!I. am NO do nocAtlwzo ,. /WI"I"IOf'wu W


:JQ,\4eIlIiA r" :ti!0 06ez fl(J/lHnIUR KQKoU-l/u}} nopofl7fb.
. (I. I1D ... ,

"UNIIO

1,

495).

EI mull"

.. Of .

CeU)lhUf nnll AUtctJ(J }' I/W


. . Ifffl, notkQnlOllJlJlnnclI OOIllu t
MOIICn",OIplOIUIQ a6uAU. ll , mo, po~ moz. AKCQIIJ
"onwm.~

("
196 1. .

nomonumt. otllC06D. , ZlJI1I(NJum OAIIII


multa alitJ. . . &, , 28. 1876 ( ..

2.

395).

ne nos indiicas in tmll tionem

Jl,

Clf.

6, 13.

mo6l notUePZIIJ'mb J'ft!O nnJllU pode.. ,


n ~II/J IJJiA(J IIOC('ll/JUJI~mIl J'II,

K(JWJII,

~ ~II. Ol 01/0 MI~ &II ~


... 11 t:ep~J1/WM .lt>f'U6bl 1IUo ..... I:IOA : I// ntN1 ......

! in /~ta/ionem".

- .

cpery,

2 1.JV 18SO

(.

. 24. 30). 6NJ' I~. ~


IILJC JQ/IQ!IU, }- 6/7llJellli! C_ZO yoeo~
:JQIU .IfU UOIJ! - uf - on:. ACJI. - TptWtI.III

dJ' ?nJ . H~ MO"J' JI J'CmoHnJI> npomulJ zpf'xo ... / 1JDI


inducas ... 11 . O"apoIlaHlla" (, . 11, . 327).
('(JtJ IIU 11!' moI' l10u " Mepl1t8OD . .
oD. O' I/J rn fl PO/f' tster ... doJlO 0110 fl Et lfD$
inducas ;n /n/ion~... paCC~III1O nlqmua, -.- 81

8 , r oe:nOJl8
1958, . 4(8).
(Et nunc et Rmper, tt ) iII saecub sataIIorwn nptlCllO
11

moJ' zocmt}.

( ll, .

.:/) .

poc.n ll .

}'IIUeA np('" & 1lt:R If l ,u, ltt


lIIIfiJlmt: lfJW, CIUIOIIIIWf' I!r!fmf',u :~

CAOII umzuu ; ' n ' semper , in SOf'CuJa sorum - d8UJ

23.

PREMrrUR

fI018II:< 6lf n1mO, 8,l,Wl1Jl rw'


pDmR rz;mJ 8 t .l. qlJ.
, (, . 8, . 306).
[. p6ndus d jpsa . . 11161: flndr(um) Immfnsa JliJm. ~ .
t(: q1n .
, , , 404-4~:

Obstipuer(e) animi : lanlor(um) ingenlia sCf.lem


Terga wn plumb(o) insul{) rqu rigebanl.
Ant(e) omnis ! ipse Da~~ lon~ue recilsat,
Magnanimilsqu(e) Anchisiades ! pondus ! ipsa
illoc vincl(um) ,mms volil.mina ...ersal.
"J "J
lI
I!(YP, l
.

l , cry.
!(l .
!( T.l.K :JaK .
(. . IIII).

!(!( !(
: III"P llC (. .
) De l OrpOHbIt !(tc (,
pytrn ), s l
!( .
-

no . p}"KoOl'Jcm8,.'1CtI CIJOUM )" Cl )w

IIII."U . PQCU nPU8llff/ - /ICIII' .WmbIlfIi


J/;:.lIl.

Ul

nOllhl

; . nm nompfljJR. Q,f,

IIl?8O./ cnpauCH. amJl.I/ )"18lO/11 pu". , lI

06 00,,011' np68lU " IIU/II 6ll.'1 "'II IOnI :


, pomJus , ipsa huc i//: ~i1Iclorwn imnll'nsa /minD ''f'r:;al.

( .

. :

ecJC . ., 1967, . 242).

premitirr rltiooe animiR; 'indque l.br.t Il.


., II .

, , ,

]7-40 :

...tum fller 5bllers


Apposit(a) inlort{)5 exttndit regula mbres,
~I premilU ratibn(e) anims vincique LaOOrat.
Artificemque ( ducil 5 lli vil.llUm.
!(,
!(,
.

IIOKOpe" CII

,
!( " .,
.

__

~"'()IICO". C~MLJJ1a. (17W -

(. . _).

1184) _

'JlleC"R "llli PJIl, :

I>d II., Ir/l. lU18. .

PROPER

n .IU I/Q(', { /1tJztj -- .1 ii ntpUl, eC.IIi II


numo.'fbl ,,:0,,: ,'lln ..1II /IO&I tIO#IIIl. npepocue
.IOt, . epcuu tI , IJ/.'I u.I.. 1( .1(UQ
l CtIOf!.wy /IOcmo.tJll\IY, oPII)'}' ; . , premitr ra,ioe aniw
vincjque /," , mo l!C : ,wou /'IOa.'lmc /f )'.WOAf
, )'CJ,'! .'! mo;tO, </nO ocmotIQfffb(.'H 6/III.

P YCCkal
Et propln "ifam

1892,11, , 73, . 530.


ptrdere ttUPS

,n-mdj

no..

tI') .

, : .., ,

S nmum

83 - 84 :
nefas a nimam

paerc:rre

I propter vilam vivendi p&dc:re c!i.usas

pud6ri

I no

nocPl1n. I

..!

'

lCopett,

( . . ,," . "~I)f).

neue.'fI/ wu npomw .tAni"blx JOO/JOtJj I(ozo 8Q:Ad


IJfIIO DPOQlltUO !('Wf, o6tIwru .fJpflQpluil Af't 'OfIIftIII,
, 1f.'('.fI)' ucnno . .

nPOUfJoikrr, &JI .'


, :,Q fJ 6

fIO/lOC!~m

.~

fl

u.'(

,..Uf(}ur.ft\f

npomw

mlu.

apucopaue .

perderr roUSD.l". . ,
( ., . 11, . 297). mo6

udf.'pJIt

{JtJu:ll.R, 1" II(.IIO'JI U poriJ

11.l

'

: OI

propter vitQtn , vil'tfldl

C8OlO }', 0/' !tJo,,/


i'/1lJ no.pm8OlJ(Jm otil. Er propter vitam, vi''l'fltJi ~

cau.stu!

.. ,

( . ,

4,

94),

tllIIl.\fQ//Ut', no-u,, n mp</s 1/0 .Wl .I'ilcmtlO


.u)l u ' ~l/U(' tllX )"tJocnrtl ; _.
IIQ, np71 noamt, II..fot.l co.Tou: a60m u tmI)8
o.IXNO cmpeole1IUH . m.w Jl : '~ .,..".
ll~IIII , mo6f.l 1/0,tanrJI . }'.IIQn. . '01l'IO
l!'II, IIUO;tOa " I! nlU n, fJ I(mo ._ . .
IUlllQ tlCH ucmopu.'I : ' proptf.'r I'itom , I'il'endi perdne a.JdI.
h, (. . 4, . 514).

Et 4Uibusdam 81iis

_- .

_ .U\_ tcJl: IC pa8I


(. omn i scibili l quibusdam aliil),
OCHOatl ttal lC llit aopN
t tf .

.U ;to1('tl1Q IJ~C." , d.1, CntIIIO'"


I.tat, 8Ce.tI 1'1 qibdo o/iis IJ .I.W . W!CtJ(' :N.~
pDIJ. . , - , , 5, 1849 (. . 23, . 19S).

Elll'lis ats80diel aasfides Ipsos? caMMJI: copmcW'


CN. Quis custod i et cu s tod e s ipso s.

lIOU om.I~lIbl npzoopa . IIl!()o('"",/ . '. (fOt'C1ffIIotJ. I('I., '/lII . 11 ;)n10 .. nl.II('1/O (Jo.I ....,

t.l ... IJ: 11 ""OC/l)"mK.'I .II onpedf.'.lllu. }-f.'o I.""


npt'a/( },. Ta~'OI' pt>Wl!lfue Ilum.tt....mfJ,I'.' (' ~
fJOmu /~ o.lbO )l'CUIIII"l l}'llU.'I ..,II, I)"I'~
no

236

IfQCn.}'

..}.

/(0

m),t:rII

Y_~CIl.IlIi

ptiU.

SEMEL

Jmo ~I~ ,111O IftlmoiiUlJO


,,.- " a6tUlIIunlt'.,bIlbI.u lo:.Uq ."3/II/(rn" (Ito/rnb " n~

'II/mpalJ I('IIU.,

npDx)vhl.., 1JOOf1~.

I l{JtJ, '~ IQ n'n/t nPl'fMapunw.,"'1Ol0 l7lll .., U 1pi!Un'I>


Io:IU c)".)(>{jllNii fnpot: ~, quis toJit cstodes ipsos! . .
,1 . ", . ll ry
l\, tCC, . 3, . 472 - 73). .. ("JJ;J CIJI/flernf'A1I C.IlUQo
110 \/ mptm U p)"z fJ UCJJeff'.\/ U.l U 1ft'
IIl'p1/ 0 M tJUe, I/QCKO.lblo.- ~ {,l muii n~)'em poCCIfJl1
1)-n'I mo.W. ." n. l> 1J",,,)"lll , /'/,.lQXJU fJ "
1I<nf>C"'U U J. ,UnluIo: npWoJpa .7 npIlnemc..,
, IIl.'UJQ.e/ npoc rn" - , quis cus/1itl custodes ipsos ? () 11 ,
_!, (, . 4, . 8S-86).

( 1::1)

quonu

p8n _ gu ' ...

11

II

} <l .

rjj . . 11. 6 (. .
do l ore m).

I nfandum. re gina.

ju b es

.,,..

(If>IA

.'1

I/

mo.lbO

fJN..., .

fJ

",,~, '(LIII'l." .u/lIlf'(l(ii .llm afllXnlOAOfJ , n. INh f)


l/~mtfJO. ~J)"II( ,Io:./llcmfJO. /10 ... .' :nll\: ",
uCIll~cmtJii 60UlOlO . , quonmr fX1s maj{l1 [..
.'I".I

nt'8l'

'JII~.'I .

' l

ll h

! f-k<l llllall , . , 1934, . 12). InfI("(J , /t.l.'I


Itf:m/./. -', nPUf'.11JO nnIII/IJJ." fJ)eme"l>ClllfJQ cope."e/lIl/./Io:OfJ.

/ III. ,.,lll/ ~mfNer:." coUrn.,.". lJ 006f',urn


lUl/l'pll

:lmu

.1KAOI//.ImbC ..,

Jj n.. "'onp_ fJ .fJl~ii

.wpe

IIcmf>l,

:JOml'luwm

"

qor"" frs magna[lII!ruJI/. rI(, :!t


l1..1 ( . ,

110/0/ /./ 110 ,",/.1:,

1978,

SQ).

nOfJf'"CmfJOIQI/1W mopo." ihnJj.

fJCeM UlJumu 06nli . oiern .Ulrnt " _

" 1111' fJ~o" 'bIX nlOl. fJlWptJ_ n)'O.IU)"('.o/X. III! llmo 11ft"
tA Cf.II::mtJt!llIINU .', mII.'I I//.IMU. IW . I1 I , / 01/ .um .::m : qJeque ip.\~

,' i - '

quorum

purs [ui. , il (, . 5. . 68).


( EI)me1

mtiSSUnI \ olat

i re,'X8bl.Ie

vert:un

"

, JYdte .

u . JI_ ,

1, 18, 67 -71:
PrO\inu5 ul mn.m (si quid monil6ris egCS tuj,
Quid de qu6que "ir{o). et cui dica5., saepe videto.
Perconlatorem fugit6 ; garrulus fdem (e)st;
Nec relinenl palulae commissa fideliler aures;
I semel emiss um ... oI l irevocibile ve rbum.
ll (l4 )
:

114 ,
!lCIIKOM.
,
;

aI : ;
- ll/:
.

:------l(orOJ>1oIe . . ...~

(. . ypr).

237

SIC
.

Nescit

mis s a rcverti.

. . , Ilr

EI sk: dc ctUri5

l8 .

. '/. m,,/; oI <, . " 011 //U capa.IC.'. 01/ /te


6a. lue n:'/mu . J' /j elfb ; 06
t> ":.W, ,,:mo ) ('tIet!m J.nJ In'(V/, U ro
f'W'J lomtJ ,m fJUI /j ,JnI"U - et i de cel eris,
8 t.

, (, . 14, .
iD iDrmlrum "lt,
. In ininit u m

302).

'"

Et singula praedan.Uf ....i

.'1 '} ..'lyr D

, " ,,,

11, 2. 55 - 56 :

Singula de nobis ni praed3ntur euntes


Erip uere jocOs, venerem, convivia, I':'dum
Obl pyrM :

Oni"JlII )'t1GI, " , ,


8..

(. . llll l)ypr.).

,,: nout!Om motlOme~iI lf u np;JQ.JI Muaw


Jl ? , , oAOoii ,lOtlf!! .w..l'
. leo lnll Itl.'1 ce,Mbl'Om mllm .wuccur J
Io.'" np:IIU 1~. lb'" .tO :m...

ing/ praedonlllr ",,; - lIu .wm tJep"ee. ~!'!'p


, :t8,l , " ne r (, . 1, .

( > si null us l pnhis lamen

nbll....

u, IIJI lt!lJrY .
, , 1, 149 -

152 :
Utqut fi l, in grcmin pulvis si for le puetlae
IXcidcrit. digitis txc uli~d us eril,
t l si n':'111.I5 erit pl.llvi5, l excule nullum :
Quilelibe-t 6fi ciusa s.il apta lu .
- - .bl COOClIdIO
, , PYkOM tDI ;
k - ...
~

. .,...

.I1JI "OI'.

- .
& .1/; .'lfmep O"8l'pmu tIO:JI1I 1.1(J:IO KKw;Z;!:"':~~::":;

( : potl.tf1l' 1(I'U I/ I/
Iolllm .,1u.,1 1I0ow /ltM)' )')'IUI
U/f l/lOJQ./oI nn, tJllR nZ , IU. mOO omem .*',.
fl'l(NO. mofi n()('m)'num no ( OtJuu.'1, KamopwD
JpUm : .Si nulfu f'ri t pu/ri$ tanwn excute nulfUnJ , - Il Ifm . . . .
1I)'CnIOt' .I/l.... - 6Uil ... uue, I)tlIOPO . "

m/; paCCKQJlJ.IU limmu. , '8


Re ( , rrpo38., .

EI ' ( quoque (u.fU autem)

2. . 184).
8rulc! (IO.. 1.1 q U oq uo)

, !

, 11 1 1 t. UC:tiIpl.:o
"'1oI II . III(Il .

TU

rule ' .

lu.

n"to . (111,1,77).

II:

. ,

8 -

1I

i! f ", 82) , , npotne1i.


HI.oIi\ aaTQ tflI. , , n
3, l: Ersi l radiderun l quidam Marco

ruto irruenti d lxis:se : x!Xi tbtvo\'; rc,


:D~' 118 ero .:: : , ?.
Pa~A "',",," l' tJtY.WJlJ 11 ,,:

. In

ln."';". (l'O,Unft,1Jf ) . _ ntXell'J\t nll>Me "')"


nrIm mem 110 8 6.lellU, IIQI(U.II1 "CmDPOU
,II. /I>l et!fD_Vf!puI( //UU ZQ:wmtl.IIU . ! (u, rte! Hl'm
06on.,//z Q/IZOl/W'., 8 ptl'J'08Dpf! 80J11U ZA01)'
1/0 ,', JU.f 6/ It'ZO u1.....1llu ,," (, tk jorce .
.
!, II:lII:ii
( . 15. . 544). 1/(' l't'J' J(l onrDml(U.
/J

rmI

' ,I

C.tY'<lO..-:

JO.,ml>llJOm/f

. .

flUr .

I nomJlltJm. K(JI(. _ .
.OeiJ 80.111 , /III 6tI r6.llJU,. npocmUl1N'...

8Q!l /IU
/ otUKQfjY. '

. 12. 1
(U#O .I!! ,

1824
(.

(Julem Brute!
(.

Brute!!...

. 78).
nodm :

10.

w '" - . .
&l un/
'11110 6-,*

110

I.? , n 11 a'JUomCKoU l!.


, Jl Amepacp _lI Aepom}'f1'1l. ! ...
Hl'm. I/l! om ( QltJof(lIllO lJjJ.

- . . . 2 1 . III 1827 ( . . 10, . 234).


n: flIO. . <6peI01f>lU n JlIO rme}'
no.le,'IlU},

cnIpIua "AlOII .

II('u1tJmllU

ra..t

mo.

"/

lu quoque, Brute!. - nu-

/f"

: J' 8J'nU/f AOfJr npot

IIf'lI/jl>

lulJ

".

n6

u ".

IU.

tute!

. (. I(iJ. IIOJ', 10 mUII ll


lIl'mu 6JI 6II>IKYnO, ~ 0/1 llOll lI ? eu
II

atlmop 8fJjt: npomJ 8}'n r6pa:l. nro

)' " lI 6bl'. tJ_IIUJ1, .tI JlUJQ. . .


. . .
. . 4. . 650).
.

(3.

. . , ' p)'CCI;OCO 8. 00<1 . . JlCll' (.

7.

140) ;

. .

. 8r"'' Jl ~ (, . 2, . 204);
8 . J<' l - . . <:Io, 8. IV 1899 (JII)l IJICA
C'l1IO. .. 1934, . 1, . 310); . . . ",ii .....
H :.60~OR (pIC IIOCno_tt I. .. 1906. . 7)9).

Et lu .nnims es 11 - . nostri SdDWS dfrcbts es

, , .

". ecnIO . 14, 10,


_ Ht'oMO nf1UUlNXb l> mo ,wUIIYmw. Iz ..wozu
r"'l> l..w /'6eumA/l,w. /J Mrpt'ft npopoo JlraUu :
, / \'\IlnfQlUS es sicuI l nOS. nOSI'; simi/is ffl ('$! . .

, tf 1872
r01\ll ( .... . 1. . 719).

II'III PJOl[ (. ).

2)9

VERA
v) lnCaSU p8tuk . .
.

inccssu paluit dea


t18 n Jl. lanm \'od " dol6r{r) est , -

, tte.aIt,

roJ1OCY.
XI, ISI .

- eJI 88 CJJe3 CJ\O


yt .
f:Jqm cut rtto.1J1tm nO.IIl> IJl , crc11 .6}' r!pOJi'!n.t : I/f!'4mo noo& aem.'I
no Ct!U tme<mI8/tJ>l -lIl nllunvtJ uamu,
IJ~ )'Qtlot cmJl lJQIU, ~lIuu. / lIaIU30I/UlJtN If fIO ftu:URX, - Q lImo 81'1''''''' CII}'CI7I.'I,
:JlU . I/{Ilt'. :II . l>f.

IItIQ }'WQ 6 " " , fcrJ1J11uIQt: )'f/mtl}'em

cl'6A

Ae~e Ct6ol~t. , " I'ix tandtm !'; laxo.tQ dolo 1'$'.


, cw (bl' '( . 1, . 11-18).
EI : vn'Sl J.
.. Vice versa
Et t'ldit [us quod C5St1 bon&8n or, .
Jl, .ll. 1, 12: 18; 25.
IIWI .

ar6,IU

6cmtltlllJl

t/

Et )/idi, quod
"

ucnam

0<:,_

npo,

u rrpe. 3 ei 11 &.
t'' nu. ptJU!f OOJIQ UmDlI)' 110llUl

aci>,

1t'

flt'P"),l/(Jb

1(

mot.l

ct'fN.

aI1b

BOAmttpy.

D"'ImOf14

mt't/t'.I4)'!! fI feU JJIl.ft', po1tO npoolftmlt'.II.'! -

BII..-TOP
.

~).

r,

] II

f fI IIt'Oe.t,

..-cn (,

'4.

no fjn10lll rrJ/mlluaM eCtS

n1bt'pu , 6o.IUQJf pot}ocm : f/O f//1'OP"u" " pat.fClI , .....


"'" ./l OIl1WlJlU/JQt'm om 6t'pt'ZIJ, f/ 1111mlrl pat}oJAaI.
eu. . " l (IO:Qt!n~lI . " 1l'"fJf! IJ fl t'mu, 06.mW/i(" 110 nooO/UIU f/ OMIlQnlt', u CI)t:"""'"
NJo& t'", fI IOlUlt' .- "t"

.1', )'"""-" . (. .

~jdil

quod

t'sst'I ,.",...

9. . 118).

["...dt, noupit . Abiit, exce ss i t, evasit, e r upil.


["tfllU!i slull orum m8jtisfft esf - 8""- r:..
I1l, . . r Ubl 111' l1tt .
"-., ..- l1a QW..-.
ii, XX II. 39, ' -] ..- . &!. ....
.

CJ()'

J,

I1

( .

CJJ08IPt

Se r o s i u n I Ph r yge s. .. : .. ...
. ..-,," ) riiu ..

n {JU.tmf II f/ / ,,"UJlOC 611lJlOnO " JI,


I t'n1.'. 1/1' Irpot:myOu' IC.'f. IIf!CJompIl IjQ mo. mo .1 XDI"""

U U}"QU t' ,t'111 . . t'lIt'tItUf stuitorum magister. . . :J ~


..- - . . I ( 111 .: . . ..- 1 pow
ruii npt40 (1822 - 29), . , 1913, . 13). ffa,f(II, ;::;
n

mo,

mo

cpt'MmH

I1)'

//ntfl)',

o~

tI03fl/nrum Il "),, ptJJ~


fj /'I{!o:t . lI"W,
.'! fl.'1& nIE";&, I/nr fj 'NX OPItI'"
IIUIi U1J ; cnrt1ptllu ,r2, ( lJ, fIUUm ol odfI'8I.

o/IU "PU:IU

240

06~ ./.:' ~lO nJJll /1t'f1Jt1O; ~

AURIBUS

, //6,reu., tmJOpocmene'INe nplm~

n"

6... " 'WcmlJi! : .f ? - u?-"IQm/) ,


,u, mo..f npoeepUmb, JlI!lJ'cm
j', eiilfl : II,- 'yt'lIU
-JQ.wnIl/Z JQtlm Jtlru }',
U '10 :fOtJl! nOC1II1Ium U3///) fll), , noAIIIIII!
)'Jl m1III tJDUllluu 'WltJ ;
OIru // u .otJrr. , )Q npupo, J tJeP1II1I
., .,-m Olru tJoJ8'ru :mJl ,
OIru .f.'I1 . E~entus maguter .stuftorum. , . '

1(

, CCIUI 't (.,

1975, 147).

abrupI:o u. ; IlJICeJ1 rIOt.

6N (uozpDu . . )'UIIQ}

ru/ - , r,'U, paccn] }'(1


J' , . .
.
- .
. I,
2,!! . 1852 ( . , . 2, . 78). rtpat, mD
pa'Ji'{)tJ()p 6'uu lI a.'fl:mlJtJat.oe.
npu"w, .

JlOlp m

'If!

:D,ru

..

"

,uJl mlJ.IMO .f mo, .. MelUf ! ..


abrplO . . . - , . . 9 . 1888 (n

_ ( .

3,

20).

HamtCQlIII~U

0660tJ} '!fJJ/.f I//; ;

l(/f

" ,

n JWD 1lll lII abruPIO, nmo


'l/D.1 " '/Q.' tJcm}'n:Il'Hue. . . ,
') l( l[C8 (,
. - . , 1934, 1i! 3-4, . 493). lIO, npat. J/ID,
M/II! }' 8'lIII, ofit>l no" cmpalll/e /'1U'
,IQ ,ru t.mQX .1umepamJ

J' _'{ ll nOnJam/)


.

("

1915.

//",'

129). ACR

ope//N.

lk

no noI.

iltl

abruplO : - & lC

lI.!'I," .1l'fII , .well_. IIfJum no BCt{M R fIfJOII . /fe


I!fJ{"III .luumU ... 6ib lOpootJ Ifl' oM ~
" /aem . , (, . 10,
. 282).
. . ., .1I , apcTIIC (, . 6,
. ) ; _, Ha.e>t:.a (, . 4, , 140); . .
"-8 I1 .. 8ltll l ." (. , . 3, . 494 - 9S); BMITop r,

nClO"' (, . 6, . SI); , 3:"',1


(. . 1, : 449); rel(TOp '1, MM1.aIIJI rJUlM .. a ('. , .....
. J9S6. . 1 - ).
quo n .
u.IU ( n

nefJ8Q..

nfJ N.

f/ltJO" .

nPUC}'ll

aequo,. .

paCCKfJJ(l.M
.

. . . . , ( . , 1929. . 80).

](

niJno ., :cou.

I: uri sinum ()(: () .


<i, . ungue leoncm,
It/ ll - nep nocmyllO noo:1pUm,IfI', n40 tiw-lfD1 t'.!IbC"'fll) IIAUi"lX }'UDll 'II': ~y - wtg'

( ronf!l". auribus inum .. 'IUZUAUCmo , 6tJ. , 110 UcmtD


f na.l_'IOtJ npU'lfAe_oc/n> nae - U /'.tlI!AR

241

CATHEDRA

I/! , ,
,

, II ( lI, "

1958-

390),

r:athedn

II: ;

8 l

upou),

. ll
: cry Il (),

"oU tI'(U.f! caJhl?f"o / j OB1J'cma


"l'.'1 nlI Ipou,

;QQJ : ")j'.:

/832 1.,

00'"

(ckfiramemu)

Jmam". mo }/ l'JW6 .loIE'em " , IQ


; /lem ll ,ulO . " "
m~. . , JIe ... Leipzige r AllgemeiJle ZeitUflg.
( ., . 1, . 1781. perrru cothedra
no J'<"Ii '1Q/(OI, }'ll'. ", KpJ'l 'IOJ'U .

8bl lll!Ifllef.'. !/ l' nomo 'ff!'t1tlcuJee )'lJunpuu,

),'lO 06f!C"I(fl'l"'I

I/mpoe1l.

OIla

um

lQ.,. . . , (, . 18, . 452).


.,na- . np/(Q1l- " "IU~ "'IO)'/( colkl/I/
CU1lO )'tlft! fl v/ Ct/oucmflo

nwIIfocm.

J)-, ", ifJ. cathedra ....


8
'U/l m l./Jt. " . /( ...'( {wpem (flOf ,V)' 1 , 'v<'W/
. .
, (. , 1904, . ], . 275).

{flll" napmU3llllCbU im, "u OlUA


" npou l.l08JIO.'O fl, llt , lOflOu
ca /h('dra t MII J)'. . . ..
ll ~8U ( 11 .
.

794).

('ble , caJhl'd, a, / ( . . .

//! llllO u :m'U!I(u rPUll u t'klJAU, mo


(!.' "ptJOIIU r",- )'f! mOl'. . . ..
I (,
efj ll)' I)"

]926,

103).

J'C.101!llU

" XOnW.1U Ii

-- n0('8'-"'"

IIl' nocnotllIl

I &

Ct/OUM nnm", ('1I. . U :(' nputJUAeZlr


ii )" . HOnlopa- l!lII )Q HeOtm'Calmble /lCfII.
npo u. u CQthl'dro. ,
<l ll (, ,

11 ,

148).

. . .. ').8'la ( : Bna. :d,.

r . 191~. . 497); , Pytt""'1 ,le lI (l hl "', . 221);


" 1, rc:1.. (> KnHKep>! ( ., 19S3. . 136-

31);

oi (,

11. a lt IlCp'I (. <_

1. S,

2,

366-67);

.0.

311).

Exc~tio . 11~CTO M : '


IIpOTHBHOj:! .

[tio

"nitatls

. lO ccI:I I Cllen ....

IIC!l 1'6.

l:U , -- n il1('. -- .'1 ~


tlpUB. :JQIlocmIlX. /(' , ('(l"'. U. noe8lf
6m!/ 1111 )Q /(Al!tf('m). cJ-t' Jmo.w no:ue dtpD

l/[8I/Oi!. JQumuIl 0sUllfflU. tI IU~'


mQJ( 1I0_oz Cl't veritotis , l'IIfQJII ~

nocpOcnl(foM

IIQm. III 0/. /I('1lJ(' lk.. lmt /1(' )'.wl. ~


011 nlJl'pILl m~ U.t n II xolt.w cAYXJl

301111>, ll/

'I. .III:>f (1865 - 1919) _ :1, 10., " WI pcacd"

!l1n:i ran r ."'I .

242

t:XCt.iDEfIr,T
06 :m",

o6cmo..,"'e.'<mtIe.

. .

n 8

., JIO .

pRJ( . 811:10
. :~ . ( . , . 6, . 353).

06 --

('(" Jo6I.~ cpectJc mIQj/U/1/1> 1f.1ueme 11(1"/1(01/1>1


IIeAI>It! lU; J3ffmR IJ "//u }lJ1j/{

NeI>4I/Q.!oIU

" l>4 IWCpl'mtI>4 ll'alJ"Wl>CnllJ UCnI>I.


]1( , . k II ( , ., 112,
. 60-61).

exceptio wriJatis

Exapti<! excipicodb

CIUItt , k.!l

MUlatis mutandis.
}/ , ''IfOeU COfU/ ,epciJ u ~ 6fe 06f!bllU /(

6ll ", m('lm 11 lt.'W'pI'. QCl>/, tUl}'IIW, n(JWl. - bI(


, A}'IIINI>4U I.U. tu .II n{)()J(fJmum/>CH 3D , - ,.
Jl

lo,mb.- E.'fCepli.s exripiendis,- mfJ.

m~'uw: , - J;/

II

c mapw 6 lI}'UJI AfeIlR '"'f"II1, , . J t!:tlII


~/lp.'lIO/ ,",QfYI1 f'OCnpotm, , . fII /{Q//OflU npDflII.fD If
InOJVf'UO IJ n/mt. CkOTT, Atll- (, .
. 21 1).

8.

f1uetu; ia simpuk>

Il 8 8 (6/(,.

m-"J3 l1ycYllkOB.
: k, ,:.t 11 ,
1,0 k, 111, 16, 36: I avus quidem sl singulari vinulc
' hoc municipio quoad vicit rcslilil . GrMidio, cujus in mtinio

k ), . . III1

soro avillm rostram habcbiit, fercnti legcm tabcllllriam. &citabt


c:nim fluctus in simpulo ' dicitur Gr-dt!dius, quos pasl lius ejus
il i in egd excilavil mari. tc ;Wl]
;ciiCII lo _ll IU\IlII
:JaIl:OH aJiOM Jl~ . IIlI,
I(, dl :"t:C, fi II. :t ldilJl. 1(31(
, -nlk, t", noclt .- II
"
Jl Itil k )).

ILIIBWCfO

E\:t'IUi lertii principium

UlI .l tpt"TCfO.

l k - 'ltl W1I"

Tertium

dalur.

nsensu ..
,., !ii lio :.tIIICL , nOCQil .

[ ntrio rw . nI.

) I1 kllJl8 .

tkC!Wnt altf 'initia

rn6llius 'f'ra

'J8it .
il, 3 ,

VI, 847 - 53:

tcudenl Iil 5,ilia m611i; ,

r) equid~m, viv6s duomt de milrmore voltus,


OrnbUnt CHIs.;iS mclius cacliquc mcalus
DCscribent nI~o) I surgtl1lla sidcra dittnt :
rqer{c) impcri6 popu16s, Romane, mcm~1110 :
lib(i) t"runl arlt:s. ]XIfq) imt" mm.
Pilrcere subiectis ! <ltbellarc supcrbos .
:

I1I1qX>I1 pllnClI
'II )

')lI!:CIo k C8OI:MY l IIIII)'.


11"111 UI.!JII (QJt. ICJJtO - I''''

'"",_ I11 .).

243

'
l1, ')I hll )l(6 1 ').
11 :1 OJIl' ,

_ h
.1

III,

1lII

II('IC~ (};IW <'

l1

cn ;

! I1 (lJ1l :tepiI 8(>

I\Oe! H"ra a 1l-,


l'

11

!
(. . ).

- 3lll1 ~, 3l'I. t 1ll1hIII. ll l'l. noce .

trlb l/QC

ma ."lfI( fJeptJ.. " ,1' 6

u -", - Il1..Un :

)'bucmc'i.
Ifn-neu

:m ampac.fllX uc"m II/()'

n..1.~'if. "puo~mu

:"IllU nocpeiklll6eN-

J ; 110 "I',rM IIbl 6J*mc 6l'.v II., 11 .ll OuIl . neCelfQX.


6 u mpo.W-tuo.mr,'f" moJ/o. EXnJfWn/ alii spjrOlllia
f,lS

fl co

Il

(, . . . 236).

txegt roon.....entu.n

:J II .

10
r 11 ( 111, 30). Daud
")] : nOp!l nc .

fxegi monumenl(um) il. perennius


Rtgalique Silu pY ramid( um) altius,
QuOd imer edax, Aq uil(o) impotens
ssit diruerte ) a UI iume.ibtlis
Um scrib ! ug lemporum
N m~ m. milltaque pars mci
VitabIl Libilin(a m) : ilsqu(e) ego pOslera
Crtscam 1il.uc.1e recens, d um CapitbIium
Scidt cum lac ilH virgine pOn tirex.
Dicar, qu a violtns obstrepil Aufid us
I qu piHrper aq uac Oaunus agn!slium
Rgnvil pul r{um). I'I. hUlIJiIi polens
Prineep!i Aeoli um carmen ad Itl1l05

Dtdllll.lsse

uxls. Sume suptrbi<l.m

Quaesita m meritis l mihi Delpbica


Lauro clnge volcns. Melpomenc, m.
:l

11

1all <l.pceHx ;
Ero R , lUt J 1l.

, 11 , 31Ut
no.

InIIiUI JI:tAIR 3 ... l:"I~ :. , re: pllcisque.

} ro. HCXOll1 11 ... "~p""""e ., ...... ... "'"


'~ .. ... p;lcique. IolCJl : ..... ()1I ..<
.. p"....-... .... I-Ie "", " .
... . n " "<:ll. r It IIOf'C": )1JJ", ~ .00000f . ...

npt;>~"" . ....."' ( . ,

19(7).

[)

.,
.

, , 808
1 , tpCb
,
11 ,
, ll 11 JlOC
llecHb . no!
u 8 . Jl
IV\ .
(. . ).

..IIf"ItJmUX nm06. - :II.

Jl;mmem>iU IIll, MOZ rm

/853

:um lamtnt1Q QlIZU .

zay,

n m QlIOIIUllU m : f/ :,
mo mo Q..1ellbu l lI 6nWnf!ll

f oce.'Ie cmoill> LJ U8mJI. zopt' MlUy f!/llIblM 'lOf,IU "uapOM 111>1-

lIe!l1l1 ",/!l; zJ'' nOll mll' lllnUX


)'

t100IpUIlUMamb

mtl

rIl!J'mblt1f

zoa tlQ3l t nlllll.


Mlle : tlpucu C,.1Q6'a : ; numen.
. - . , 12.11 1856 (., . 29, . 7).

Exegi

mot"'m

nQ.~,"II1'1II 1I01uZ lImJl,

lI 111' lQ/l/m lIll!l mponO.


IkJ'I(!!l 011 Z.ta8 IIl!rIooplloil
AIlf'KCO,lpuilCoZo mon.
, l!C Jl

J'U 11 ;lOmll

." ne:uenl m.fellb!l J6:um CAU8t'11 !I, oO.I~ noA}'IflfOM


1 ll nuum.

060

,~lIe r C1l U(JU

.~/l l/C u lI bI,

lO IIHJ'K C.tUIIHJI . llJ/. ,/ uKo


"". pyz

KQ.1MblK.

Jf ll
J"flm 6

..,

11

",

,oU tlp06:,

mo : .1JI ctJ060
tlpU.
e.tt'IIQ :u. ..va. 6JoO nOl". IJ'I,
Jl , J/e II ll,

XoJt:" .IIf'

npueJoUlU pu,iJ},tl,

If ocnopuo ZJlJ"a,

. . , l8 ... (, .

3,

376);

Ilpet1Ol:XolfOM exegi nmen f tJOJI lJ


{ . . JW} : II nUMnm uz ePJ'KomsopllU!

nUCQ.f

011 tu. ' IIUf/U'... . mUIfQ

ltlfJ))'CM ...1i ) f)8 JlaIJIC : .._. ~"J, Hn


6nl'~TH ... e
rr~

se al lOnil

II

auras.

IIO

apll...

melU primo,

1716.

245

EXEMPLA
wroucJ,112

. .

IIItIJ(

pyKOmtJpH .

lnucll/lJf

nt'Cff/f no_.

II ] "il, ll ]811cttall "IID ( . 1929, . 197).


oV 'WU tJt"I 110 ,wuantqJ(mtJJ' ll)mpemlUX tJl

IfIllI( .
. . " npw.:03aJI Jl umtJ! 011 oanamu ro6o ., :
.1OfIwU CArtlp". - Jl ,,: Extgi OftUtne1Im . .

8- . . f. 5. II2 ( . .,
. 9, . 349). tme OpellM! Jl3I1U ] mo. wno6
J'lIuem" J ouJl ; ft61f )'; 011 0/10. - )
/f

IIce c.'mIOt!. 8 nIOI IIf!{llQ/f: /f .6

Il.

/f JUO . ; monurnl'ntum! nto.! 1111


'UJl)"t'CmtJ 6 Ofnm"," f . c.casa. m .WOJl
peOMellaUJI
,/~JlOfIf!cmtlJ' - t t
11 6 0.1>
1
)' 6 .
. . - . . , IO.IX 1837 (, . 21, . 206).
rrul ) - f/extgi monumtnlum. - MM1Im11Ul\ IIOJLl
IlnONIf! ol cmo_ J.lII J~ 6l11W Mel~
MtIIlJ - nqwCJ(oU n6J1U1 Nfllmo u60 lI 11 eJ""
mlll, 11 )"f rwux UUJleOo.mtJltU - :JI/III U .n...-:OfI,
ltollO6 U OJl()lOtl - em qn}utoU 6.fIW nepauOl
JQOD. . 8 8, (ll npasa,

1.111 1%9, 1iI 5 1). fIIE!(l'gi monll/U'nlum ... Orl (n08ll) "O'~
6 /1II1I1Iw.:. orno nw nf80 ' waml> _
cmIIl'llI/WM 11 CIIO{'M . 011 U.AfNrn no'/mu rniOl' Jawucwpuu 11f!.I,oU . /{(JJi ll}! I'mopuu M),]bl/(U.

. . 8Jl JI (, . 12,
. 133).

1IUf' }!

Eg; monumenlUm ...


Kll.If/If!M IIIJCI> f' .

onpo, moeanlltr)ll&N 'mo /f ,, ? /f AUI> NlnU' fJlPllwii.

i I'll!pmtO ,. tI. 8 ,

mOll umtnl Wn_

(, .,

1965,

278).
~ I .1. 1, _ p;Ly:w: .. ltCaCIUI" XIX
, . 24, . $9); 011 .~, .,.""lIC . (. , . 1 8.~ . 510).

fIIExesi

8etI.

(.

txempl. doctN: , "tp .


CII."Jl .

[xempta m100n

nOCf/) CfIOU tmt tJAfU WKOAl>l'WX


npoiJf!JlJ(ax. /{ )~l7fffII UJIU KOmopWX 6I>IA C8UikmeIftM.
Cblll t um. ,/ lIl'om. JlWQlUl oma 06
IJIII>I ]lRl, MOlJIU t>i ,lJ'" la mUr < ...

mel>t'mllO cnpotItdJflltcmu ZOllOp/(U : f/ lht is /other ( tht mon.


. . , nO3I Ar .
('l . , . 3, . 14]).

Ex~1a st

odiO.

~ l( , . . "

'!, np

ptt , .

Nom in B

s unt Od l OS8.
ZIf"," 'OCnOMUIIlUII>R IImJ'Melllfo " /.

lIUffUO

C1Ipll'AI. lll/ J' . E1:epla l1II odio. . .


. . II)', 2.1

6.

246

1819

(, .

Of (L! .3;:.110 (Q.'.).

1,

303-304).

FONIBUS
Empli C81No (

(. .

gnli8)

g.)

ll, lI.

06.1~ moJlOJlmoM qJ)rmtfm IJOI<p)"Z


n U " U JoU. Exempli us, tlfJmopo mar.u
u .

1lJl {J;J' & Mblc1Wlla }" "U IID


nCIJ . }1 npocu ptl60 8l2m Dp
";0,11 moa 011 " CtlO tlll

U yotJmo'RJt' UU.lucu."{ pe6naH. !


.

MapkC-.

loC}'.

14.111 1869

( ....

32.

222).

I'J/ - 61lf) ow, I pDCUtleU zopootJ n"w; COtICI'M


, 11 H l'ptlU. tln>i1' Ktlpl1l/l..bl . "l'.
fil'lII Jof()pIO. , 'll'II IfI>IU , '1U1'. KpDJWe I<pacombl.
111' omumc. flf , 110 tlCI' . ..mo 11 mliU KpaCUtlO.
11 tlpelWJl 6JII'/. Exempli gria : elleUIl, MUJft1ltCW
. zt!1f'UI' )'J/U - nOtl )tlcmtJ)'I'I1IC zt!/"
peVellKa -- lHe - l lfl'lIl'. . . - . .. . .
11 . . epettaM " . it. 25-26 (13-14) . Il 1867 (.
. 29. . 1. . 248). . lIIlltO. II IIQI' tlpeMII III'MblClfUMoe
COtIl'mc.'f; I'xempli RrDJio : , nl' "OJI.

. . - . . II,
11 " . " . .

12.

("

3 1. 1 (12.11) 1878

275).

;(1<1..

. . .. . .. h . . m.
. 3, . 198):
-. . 24.XI 1891 (.... Quod e r at d m Sl n
um); . . . 10 ] (, ' . 1. . 171); . .

.... ' "Chit :h (. . 14. . 322 - 23).


Exempli!; di!;cimuo; .

. <lIJ, 11. 2, 2.
. Longum il e r es t

pe r praccepta. brcve
excmpla.
[xrquatur :)).

n-

efri-

1 11 .. :

1 18 1'

)1IIt:C

Exe,..itium e5t
.
[

~Ier

studiorum

'lpil"

"d .." II .

Repclili o c s t mal er s tudiorum.


"to oritLr jus ] ;

Il dl8"l"C Jf .

nOo ,' 1li0 KOZ,wct:f' 11 Cf'J/f' . .'.IU 'lIl :


I' [acto o,itur jus. )lnOU )~IIII.'f eCnIl'Cmtlf'HblM 06".'fcIlUnl('.leM
I1O(j

."8.'.'f'IIICH

:l'

111'

.Il1 .

. . 3 ". ffilA 381t&ii


1897

. ( .... .

9.

425).

rontibus

( "J.:, 80III[3 .

011

/AD.IfU I'Al>tIIO(jJ atJm /IImf'

. U8.1"I'ZO

11

"I.'I CfJII(lef'fOf."m I' [tlli.

. .

'IQ

KOKOi'D-l)-

llIlJX. DcmAU80 fil'(}tJI'I )"

. .

~81ru l/tlIl'..

::, ? (, . 4, . 106). U
tll l'lll' tI(leMI'lIIl IIl'p)otI.lI'tIIlJop.mll'llbl..
l f1'OlII> .WI'AKa. / " oxna n. . lf IfI'Jomwoe ~
*I'IIUf'. 11 Op.ltltlX OI'f'IjI' ne)-. nJ lllOIIII npa:JIlx
1/0

1/f'Ctl/f'

III'Cl1mu. nu lII'UI'. nf'

06eu.'(

247

Ft;GA

11

)'III>lf' llRfIIfQ(l>l capmauu, :

mopuu

t'UlutIlII cyt'iiO<U.IIU nUfu 11 ll>lf co&wmu nUJ1I1


DlI/t)(mue [ontibu.l . . ~ (, . 18,
.

299 - 300).
ruga vacw

")- 601l")"}I ,

C .II .

",ac ui

nprovlso .w.;

nO"}I ;

npo .

KaotIl>I Ulllt/_ rocmat/ble ll'/U ? 1I0 wI>IIm .


JolllO"1IImo . Jltli)nllfl/, lIlCqJ u w.:mep . Ikr AU .. Wfu:u
CI."~I>I f:'}' C060U 11 ,/lllmcll epaJpf>/t/III>I/o/U, 06l1:mJlI//U
ar.~'mll/ll(a.wu

J/et;mo

cmoplIl'O(e

anl>l

paJt/1III1I1I

t'zo I/CKJICCmtlU uu 6, ,,:Ol U; 'III t/ omeJltr


". edi delf 't ouJlO noma,
mOKI!b t!X ; mp,ovisoll. . . ". 1cl( (n . - .,
196], , 2, . 147).
ipso IOnte caMOfO "cro.
. ip so ( bib e r e.
~m I /ltm u I JJt.IIIII , n .Jprm I
~mc zopo, t:Il.u ezo mflllU. t' n1llIl11f>,
,:, lIeM)" mtJpll"tut! $() [Olll e - tlfmu ma.?0 I/U ",.
. . repue " - H. rl . . 11 .11 184 1 (, . 22. . 99).
//u OIII",I.6~ fJIIOClIII IIpUIIH,I(.'1 : /. m. . nf>l()'nY
t'lI)'Ilf>/ t/eii. "oU /IOC)ol>l . cmpJl, , ln4, QntlCOtl:
(.1I

011

>

J/O/Ilat, .

lIa

tl]',

m06

np4i06p1I'/U

, (, .

8,

{$()

[onte ,mt)"fO

]]S).

[ . ( { biI're> ] IIInt., . . PQ

u .. II

nep'IIi)' .

lif)UUII. u n., ". 110 nput)'lIIJm1l,

,UOU/liI n!(m II.t , Jl")'''' lt,,-,. :IWIJ.W}"'l{J.1JJI


, (6I1lU. )"""" oxou.f l lI{J,'," Ut!llllIll
"/, "Yla.J CIJOII coocmtfe/IJIIIIX "um. Ceper. JmI:IQ
t'ro6ul>l ytJUlJt'.f xou.wOCnI ip.fiO !onle , U PI>I!JO
JI1IIl T tle1lt'J,I . . . , (. . 9,
.

2]).

Exitus

pro.. t

- llII (. }t..

KOHeu-

).

, .. ,
. Fi ni s !

G 11 i n g h
[

11 , 8S.
o pu s.

i . Dlctionary of fomgn Phr!lSeS and Abl,.-cviation..

jurt .
Jibris " Kll .

ClI .

H d")BaIe Jl(1t ), UJe II di


06* ... Kr :'&tr l
.

II ,

..erR

lll3

. .

.1#U .l1IfC COCmono1l n(JJII]' . . nf>/.. 4J/fDA,


IIt1t1Ct!lCo. n" 11 JlIa.\le"lIo.~ cl7JO.proruall t/ mll Ce4OC~
.lI 6u6.ruomt!KO . ll. . moil mtl()tlOAU IttI
//u pt!l. , TO.llmoa .. . ycuI'Iumf!IIl1e J!O . nocl' tJ{}VI6I
t/ u6umtxu fJJt mau npxoum uq.f!l. .,

248

[ NII ..

mOfl 1 ; " PJVe npQ.ru II(!I(Oa


tl1UI1 IiIlU II , ,Ill4"II,,' I/ : 11141'11,
1/6t1UtIIl.'1 JlJ): 11t.fljt'llll tI iXJo OtIfHa l8 et1mnO~1l1l

up1l1l QU6me , tlCeM tll/.t\/ - pi'am. lI}'


u
n}'.
lln'J.
nmll
lU1 ()J, 9. 1976, ti!

,lUcmo'U(U

.u

pUCJIIIKDMII.

.fUVuc!

. 6). AU6p,

238,

/fflOl m Ulfmepl!Ce

lllf"' ucrrwpu, naJIIW{OMUIlIb Ilf8

da.w:e

notlmh tI n)"'nf7ltl'. 6 - /60 amwlC


nPOUxo:Jelfu.'1 tI molj/fOM nl?pI!tIOe Jllarm I<1 IilfUl1#.
u6pu ,IU'f, nl(ll( Cll18ffl// 6u6Ull1. D'l)
pUC)'IIK08 $.'1I t'p lr'lO llll,
,'tl ll'lr /fOVa -- , /.tUl'I UCnO lrmc

neptlOM)' nnll" . f:..l8meJIU m.:JU. Ijm

( 14 /480 .ro, : ptVllQIIIl ux "


,'patJ qJetle ronOtl lU II 6ll6
fl(Jf1IlI z.'It' ( '. tI /I'l XV/ tleKa 1.fUfipu )'
" tlI'.1UKu I t ik!llll pl! pi' .
!l OfI lCm6m }" Jupuc, 06

I'// " Oflz MOIIQCmblpll. u ll mo


zu .;nw # 6pe_\ltlf, . lr 61l
)'QC /IQ, Alfpu 6 QCf), }v

libris ( I1J, 13. VII 1976, . 4).


Iirlgua venalis rlj* JJ.

BlIl1Mp

aso. .

}'! tI ~ }'E'Ja OtI/, IJmf t!I.1.


}'otJr iJopIICl'l1#10.W tJ )' ; lj)fJf' I'f'rbosus
u fingiID \lmafis ueA CtltJ, 6011#'1' npeellJl,- lf.

. .
.

1,

n 11 ,

( .,

183).

[ rn8lis clign1' minim8 :" .


, .ll] .. 111, 1,3.
. ,- . : l :.

more

: 38JoaM .

[ ( )

nihilo nihil

IJl

rll

""

"J

" ,

"lCj:!

1l1100

J J, ( dbl ,

1, 146-158:
Hune igilUr ter6r{cm) animi Irneb asque ncctssesl
Non radii solis neque locida tl dii:i
DiscUli1i.nl, sed naluae spcciC:s ratibque.
Principium cuj(u)s bIJlC Jlobls ex6rdia sumel,
Nullam r(em) nibllo ficri divinilUs nqum.
Qulpp(e) ila f6rmid6 morlalis c6nli nel 6mJlis.
Qu6d mult(a) tn 1(" 15 r.er! cael6que lum lur,
Qu6r(um) operum causis Jlwl i lii videe
P6ssunl .l di\l lno numirle rintur.
Quil.s res ubi vlderimils nil p6sse "
[)(: nilO, tum Id sequimur im rcli us mde
Pcrspxmus, l unde queal res quieque creari
! quo quaeque modo fi iJlI sine dtvum.

l ("""'.).

249

t:x

M HI LO
,

n.

""","n
. : : Jl llO,

Il

80 ..."1

8ypetiH"'''1
.

OQtt nOJJO:u: :
er : 1C1ll .CC1ICtt

""~.

OJI ne,

ll Qe l ne cpell.l(O,
Il 'd 1l0JIb ,

r, . .t e~eM lJl.
. 38,

3 eI", IIO lICee YBIIM


: Ilpee: JlJlJlCII
30 CI\ 3
.

(. . C1npoooo).

" lf 6 m~f''"1'

mlJJtfI1WJ('I'. . nihifo nihilfit ? lf

. .
.

{69}

(80 )

-- m . .

IIct'

ecnt

N j h f S nl Sein (H'erden ) ..

It , K OItcnerr , Jl " >! (,

29, . 94). mo .'. oopoUnl fnpo. m6j? "

lopbI:'W

)Y"1f(J1JI,I1I JollfU IJbIlt>>(}umb 1n "tmnlf"llf 1/0) "'111' 6.n/f pt'.\4eCAO

~o, ptMec//O lle/ nO.1""J(Jf', 110 -m 111' .\4t'N


II(JJl I'J"XI 06.' nlQ " lnllUOCb fIlI1l[1I ,Il{IIf
~)(JmInl . nJQ/( ". nIQ(JIl flnptilfwr_.
nlllIIJ 1Q t'06Oii
"U''1O (" nihilo nihi/) . mo nomoMt'nllJO >*'", :lO'" JllJlWl 6~
enJlU?tJ If.~Wjnl. . . 8- lt, .u.

1"

!8Clt .ttC (, . 13, . 631). /kI'nlI lI .\t'm

jjII

06P03ot1lJntC/f IJltOlJb, J.t('W'3!1.17ttb. lfflll 1If'UCW'p1lOl?IIIOm~ UAI


roxptJJl"IIIJ/f .wJntf.'puu r}ecnllJIJnlt!lf(J If('u IJ (J(1I0tW IJcex 11lIWt.

1/Q)'llwt nnIJJf('l f"I npupr. /1p1l1! l'l),1l, nl nihi

nihif jil . 1/0 OIlU. "lIIIf!I/(J . :m)'tlUIfUCtJ f"tb IIOJf(l.t'IIW


1/0 n('. (' lll np llll . Ii1p/./t'. J . ltl XlN
1Jt'('t'nlIJ 11(' n{Jl'lJnJt: IJ lIm , J fm. ltl,,> 1J3.'1.1(I('Io
IJ('ffmtJ POClI/t'llU." . . . 1\ 11 ] , It II ( ....

4, . 61 - 62). f'/Jt'] -- npuiibIl IJ nOll. I' j'.lolU

UnlII.

11(1

J' .... f'l11I f' 6JtO lI l ,

4t('x

nihilo nihil.; "icI

IIltllt1fUJIC!' IJ II. - .... t'I/1I alffl nlO Jo('.

, IlRo 6 (. ., 19S.

4,

219).
8bl.tlbI~A ,lJnuU flI1U

Jo/JO ... Jf"lOfJO, /lotl. JlJ .


. IlllJ. IJ J! liol. - 11 :-
nl'4f' f' """
mo ."ll Ol/IJ I "
I/Uel 1/(' lf t'IfOfJt'''.
oo(jlIlf"l . lI(',

l lOIt{1OmutJ.

... WAOfJ"K ... 31IOt'M. 8


l( mIf' (If!"')'

""

OMNIBUS

6u : n/l2 '// ,
l'"IolU: .toeo 6w ~
Uf 'll)ln!!loI. 60" op!J - .

fXN

uocomJ .1 :(

, J~. n ."U
m nlS(Jp!l Jl(nep."ll.
Non Des hominem. sed homo Deum
nihi/o creavit - /

(. .
.
(.

poom, .
7, . 513).

. ( . . J). y<;C1"WO :.
. . ... ... nooocx: 8'f8113 CnHoro 3tl8J1 (,

IJS);

2 3., Cn., 1911, . 1, . 213-14); . . , CoBpcNCa8


3IIoJIOI"It. noco:. (:. noc. CO'I . ., 194~, . ]42); ..
C IOTT, 'lell8 Il:CJlil (, .

13,

121).

oI8do 06 .

0/1 1010/ W lIn:m m8l'pO 6. n. lQ..1 tI


rviJollu / ul}'IO lOm -- ZO
fI(I' Q/&M}' tJpu ~ :!l QII
mt'fJOloI .1Umt!pamyPbI.

nu,!, n;lU//U ,

officio

. . . , Cnt.ll . (:,
. 8, . 34 1). 8 8wn -- r, / IOI)"

l/Q .. .. nem" .\I.'}

UCnl o/jicio

171}'' 06 . . . ,

(, .

2, . 60-6 1). u _ Dup I

I'i08. lOllmll ndu. 110 80fI(. nOl'IoI}' 011 "

nperrA 6llcm8 8 ~pl'!I, / IlO. ll 6Uf

II/'mu o/ficio. i'08opm Ut'CI<u,,,. _" I."


ml/6af' .}- J)"
1I

(,

.,

mrtU , 80t'06//

1964.

80000 . . .
.

COWffl(J!I

3,

5(3).

&.

1mL''u,- 3JftJu

8 ll 8l1IlCn/h ( officio)

'',m /nlU, ~ f'lfll/ 6(JfllI

fllll , )"m n 8m lt . ,

cn.e cr (, ., 1966, . 1, . 86).


. - . .. 6.VIII863 (GOf. Ad !) ; . . Jl
, M e'flol -IOtII>, I"8 (, . 1, . 1~4);
. llOPCJt. lt (. . 1, . 2OS) ; . . .
, :IOI) . ~8IIIC 88'13. (.... Proprio mOlu);
- _ D- . . . 26. 1 189 1 ( ~" . , . 4,
, 168); _ . . .. 8, l pcelllII: o:pccr811Clro/'o Ol1pOC3 (lICft . .. . . 1961. . /12 - 13).
[ omnibus rebt 6rnne genUoi Ra!l:I PORI Jl

" 30 .

, I1pI!poc , 1, 159-66:

Nam 5i de ni10 rterCnt,

omnibus ri:bu5

nC gcnu.s nasct posst, nil semin(c) cgercl.


t prim(um) homines, l 5SCt orlri

:--

~umigeum gc nus ! volucris. crumpere caelo


Arment(a) atqu(e) aliae pecudes, gcnus mn fcr.irum
fneen6 parlil u) deserta tenercnl.
Nec fructils id(cm) arboribils constare solerenl,
s. muttil : fcrr(e) 6mncs 6 ' pOssent .

.CJ:, ~t)~" .. CC.aJI.

::

t:XORDlUM
, , Jl8Jl ,
cJlIt]( : IlCJlIOIX CCJIH
..

KoIflpllr:r,

.
CYtf

ii nepablC, 81I
IOl , JI.
.80

I3K,

Il

l!KJI.

)'CThI JIX .

8IX nObl ~ ll oro BIIII.,


Il 80l CPeJe
.-.

(. . pocmro).

0/1 I Wltw/ 1IP1l311Qem. "/lu

IU' ll tJN . "'UI'I'I

{tJuu l' :ilut>11(I (UllUf/uQ!>1I0N)


pa3tJumuu. oo6l}f ullO"1I' /(lJ (')' l'f'C l'/ii. .
CQNllM . IItt l'Ot!Q.fI tJ. tJ ),/({WIjii, /("ii
XlI U8"1('1/ "(N-NQIl'plucN . '''UaruA
QfX)N : nibrsnegtlUsnast:/ SSl'I. . . ..
I1 ll. ,u (. , . 8, . 88).
iin

, 8Cynnelle, .

(Or1ltioois)

Kcomu I1UII#!: eotJllO 1N NfJNNJt:ON )ptUtl


6wJIII IllJIIl!O>l - 'W7I . puOfJlJl txorr/ium . ,
KlI(IZQotJ "w",IUIIO I/(Q/I. . uc ptJII JlumqmJII npec)'n'nU. " : l/np//Q68! OI/('08ll
),,f('II' Q{N. t1!tl'fflC1I t t! . " "fJIA
:DtJUll iN3)W. . . II . JI ~
! (, . 6, . 549). 6JWljii 66umtfftl.
&>I/ IQIItJ llQm!> '/JfIo npo)'.n/f/Olll>
II IIJ /l' 1If 'Ml'Crllllucmu I)' . I OIl )'I/l

no,_.

tJNN/)' '

)'t:KOPIU tu )lt.I tJbl('J(O_


exorr/ium : - iN .v ~
tJU Ijl'AOIJe'll'("I(Olf! JNQ! . , - , CoB petoCII,. IIJ1JII1R (. . 15, , 1, , 17).
Ntllll.

tJ.II>O )'

n III!'(f(JJf/t(J

Kpam"W

tIoriir(e) aJiquls DOStri!; 6ssibus 10r 83'IIie U


dl tC"oI.- II6 C'If'.

n J\ , "Cl, JV. 625 .- CJJ08a ,. kllyol

,
(ttJ . t 3 tclI, tlO
.. . lll et: ypllC.
ne.L coero ltll. 00 aaNII;
elloriare aJiqui5 nostris ossibus ultor: noce{lt

.:, . . . lt J: II . l (
_lt IIdI. .

1,

]94).

u ') lDl R.1J1eCJI 8cril 8'

It : , .. ' lt .. .JI : .
3 I'llJlt tIOltC'JJI 'l tJl cypOBI>IA ...

CntlpmUlIbl Qbl,fIl .),u 8 811l/ I/lJUlU.UU , Npolit:",.",


nPU(6UAU umUQIIlI( 4W1(1mtJtll' . - 'IIIU1' ~.

~xorjort ",u;.~ no.~"is os.sius ultor _ u IIOtJfIfllCt. 110 lI ; ,..,.

252

[ U I"-:
I~upom. )'I1l'{Wflt.

'

u ot/Ii.

.... "

:6m

6)')'

. - . . . 22 . 1819 (. . 1.
. 334). HlnoiJnJfi'K)' mfl r.I"'rJ? .'lI. , l'l r1 fJrt
nfI /((' . AUlI' pouI/ . nu.lU(' no 1pt'f'IIIW ;
"1''({JI'tur no.stri:r (' OS$ibs ul,, - rJ t: cu )'1
'!Uf1"U1 /' - " KQI( u.f ll(ltJQ bf u c~ep. '

94 - 95).
11.

eII HK ( .

& lI)'8, e8llMI( ( .

m
3

1m:

196 1.

2.

".ICIi:JI ... ,

159. 171.

I.

1.

367).

CB8HrtJlbCXoro

OCCll11I

( .

2. 1) : Cum crgo na lUS CSSd Jesus in e th lehe m Juda in


(11(:bu:; H erodis rcgis. M agi oricnlc \' 1 Jerosolyma m.
dlCcnles : Ubi cst q ui nalus est reJ; J udacorum ? Vidimus enim s leUum
cjus in o, ienlc. ct vcnimus adorarc . Ko:l ponc"
ll 'I(() 10 Il , J""Ul
'8 11 , r080pll ; lIIIIIIl diCWJI ?
1160 81CJ! 38'3)' II.Ul nOI(Jl():II )'!" .
rep.ualluu I'''QJ nOllfJAJUOcJI cmmu uzu " )'

n{JOot"'.rJ ffePQ)''leIlIi'f. ) r1 or06/'1II1rJ tJ/ "et:n"'


Porcuu ?.(' _ OI;('pill''''U 11 " , '/fIll!', I(VlleiJ / ;.>JlQflu
" flFWnt(' l uxlI ( trmll ('t/em! ). . . A I(C8 KOB
ICrdTbIl a"Jtt.I Moca"J (. . 4, . 79 -80). II('II. ze
" IIrJ!m'JI 1 neptu 1fJ
")'fI)-l'.'fI . 1(-" . 110 "(I(''''(II;e. fJ , Ilt'~IU('~, " )ll,
}-prnltl.'/f/{'''''' . 1 c.~c. - / or;ellle. . .
IUU!IlUCb

' I(II 8 ,

KoJJCC. 'I1&)"fl lIO:

lOCtpO ll

(. . 5. . 3S2). nro "peMII. 1(0za. tlA?t: .


AllleplJifIIJM I(I'r.fffl) Ir1IrJffmntUI . I((J IIlInIOI(Ii 1(f6U
1848 Lot (JI(lNmeIo I//IU (JJoe yl1lOltUJ,wo I

'''''UIf('l({t f1Qtll' cmat. - " 1/0 8tlp8DpomM Bocm(ll;l' peJI(Q


/l 80npor 06 Q"60/l u "JI" I'.
06 O(JtfJIiIllIQ.... fl.et/u .f Qll}lll1lf(1 lInlIfQUlf!U/, I'('f1O 1( nm.
e....)lI(010.fflc . 1I{J OJlm ....I'(JII(-" .... ; nlt'lItpb AJI Pf'II
(' flrit'lIfe /. . . 11 II- 11 :1 ". .IlC1C

('( ec8(llOCl>. l1 . 191 1, . 2S). flt


t'l1D 0('ffll!#nl.1" 1/0 IlDW ZIlQ1O.>: . (-"no}! omOJIIII!.
IW.m "/:!lfX8 UIl ) ' "),t'lfl . . I(,'. I( cu

1<IKQ/I lIfJf/ liJ"I'II ;


ocxo!lm (-" Jallaa 6nu.
lI I(Jl( "" u ()If ?

- Mt,f ellep o~(J('"" , - "em! )'('l( .... '1o .... pa~


IIpIJl,fOCa, fJ1())(' ,eQ').... m 1QOf' fljJupof>t : oriell/e IuxJoPIl tlmJ/f) 6t'i'O )';II(' ,IQ(-" fJOC'mO"e. . . 11-

~/ ]C 8, 21 R8II 1870 .- 20 . . 1920 . ( .... . 9. . 431).


tn,

KpaUIlUQ

&()I( -

orientr lux - 111Jl .... Ol}'w

~rrnl)'il )nc If(J()XI --. (J/1#JdJ" 6.mJiI' l4UJIII


" l .... CtlfllL J'Ctlexo.~Ii " I(.

'"

}lCm ZOtl(}plI.

. : I'i . Or~ pcaa

~: . . TOJIe1041.

2s3

t:x PARTE
~ Ca. ... blt' I!f)Qt'fII, KOI1lQP~ &.Lru 06u u Copbl/14
)' no n.lll 1( NltIW) tI/W_IIU. . . Il 110,

11 ( .. 1928. . 2 1)
. .

_ . " ~t,.

T~ . _ .

..

IJCY

]6. I 86S (. . 4, . 46) ; . . p~a H.


npoHCJ.OiC,.lleHHH pyccnJII " (. I1.:

CoIJ~A. '. . . _oIIa... a'WI b.

191], :II- 39); . . Jl " ..

EJI orienle I. (_ 1 1 ' rmuJlmt/Opi!'UJf) ( Cn!xoTOPCHHII. . 19 15, . 97).


p!l . COPOll bl.

nt

u..au

m. .

3l II .
8

) r .

npltC"I"plCO,

cI 1 bl .

.." U ;IO.8UA mo 6)*m tlne.1Um 1( 6 II yof


t:)-dmu Ulluu, J 6)'' ''''m IlfI1U(f(JIJI f') lI{J;.

Jl

<, tlc)ul'/ cmofl, .

"

:JaJltJ

Il{nl"' npontl m tJt:" tJ~"Il.'t t:nltJU}I


)7Ipr, 'lII tll!t:t'nf tJce e.IO poct(Jmpell~ NJAiJ11I
IfmtJaJI ofntoJIIIlf'III( fl{Jt!'t Ul.IbIl 1(1J(IfI()t!flUJt -f
.u/~ U nOf"IIue tI 6. 'Iy ,l.'t .IIQ.fUf!ll/I. . I" .
3l .'1 tt ( . . 10, . 333-34).

t-xpmd(e) Hanni"Wm: qool libns (n d&a: SUmmO


atl 6!lll: :tICt 1 tto: Jle
, I<]"lbOl. . 141 cfI.- ;ltIII
I( I

!nd() :i.iN.5m : q UOI librns in duce


I n~is ? Hic st, qU(m C<lpit Arrica Mil.UlO
Percuss(a) 6an6 Nilq u() adm6t1 Icpenli
Rur..us ad AClhiopum poptJloS !16()
.
lt: JIC: "it
~

? : lt IOT, roro ln':":':;',,:';J':::;


OI(CIIHa 8I"OJ
,

1(

cpaltll M ,

1(

(. . .'."
.

1(

.. ". .';:::

Si c Ir llns il g l fl ri a m un d i.

II J.J .II (na,) anff,- ",:.1 au{/f 11 !{I~.tf'

/ IJQInUf. ptltlllt"lU

('

"IUI . , -

r.'i. li~;~~

6 u, ('f IfiJ . 6IIpO'IP w. &.ImI> J,lflf!m. Jl'


U l-: 11t!f' y.llupumb! , <'(.111 IIOC/(f' IQr/" .,

EJl{lemJ,. (UlJlifJ"m : qr' /ibrus ducf' .~umnl(l im'cnif's.'1I . '


C"II, '1,
.

i HCkOTOpe Cf"O tcJl

116-171.
t:Xperkntia r.l!.ax,

judin drftt i8e 0'I1

( .,

_'!&,

:i]' Jlh I .

, neI:IO il>II
! ' "&.

I/f<f'CU/l/mrcrwlllj

J8iI .

} 'c /tllJlJr .N

.'.

V ila

'~ I/00 I/Uf" IIvwO"""

,3~u Al 8{,,/; 11 r nfX'J."" Q ".,..


f/l<ItJ : jmllaum dif.ficilt'. t'xpwit'lIIia !alfuxH . . . n r
IHJoIeIlf! IIUJI .

l'

. . :Wl (., Kllea, 19]4, . 1, . 45&). 8 ( "(' t'"


~ aarll, 11 IW .llCf'1< D Uf:JJfUIIUI!

2\'

0.-

t.:XPERIMENTUM

fI{XI}'o/o/ Ql:eii mruu nOml)MY mom, 0110 lIe I:Iff(l


,IQ npJlMOM lIfItXl116(!11110 . /o/lIe, n8J1 8

U UMt'lIIIO

I'.

tul

u:m

UIIU .

/bll(lV

IW /o/lIe. fl. ! I/(Jll ono. lf(I U lI //II


f{/MIltf/OtnbCJl 8 )I/Q''IIUU nRfJf I1nnOKpan1QflO ;
<l Experil'ntia JU/, judicium difficilell. , .
IIp<t (, . 8, . \08).
Experimmla fruclifen t.l ....
.WnUPU) .

. .

1 t, (.... &erime l3

Experimmu lueifen

lucirtntJ.

on'f. '!IO .

JIll npII llu !m JlOfll(l' fI pyu cpecl1180


,t!pOfI"Hf/1lJ . IlOoum null.l .,fI"eIlUu ( On<l.
On<l // 6<1 tJfu : )'mtJ eXf'rirnento J ructi/era.
Ii'u l'Jl(lflt'I(. 8 no.>011t'
.;(JUeii. UnIi'I(JU n.I. II
iIo f/0fICl' II OOCmll.-lJt> lII.' u 80 {')'> }'f!("mf/"..,m

'D

l'.UlIOl' . -- )'<:nItllII u expe,immto lui/, 8 (NIbU.. I/e


",fI-"Jl )'o{J nuuI l!. ml {on<l{ m IfI(I,-I.
VI>J//Il'I/U U 8 :J.II1n OC8f'IDI' <l lUUP"l' (
1/Un8. . . ). ( ., . 5, . 226).

nntu

ttuc is

Kpecall, . . 3 II Ji:rltpII,

ll II" ;LI! l I .
, ..,HoIIt.IM opaOH>I, 11, 36 ( . , 1938. . 165) :
11 blpllIJ,3 1:~1t wec&elI"' " "
1I0C3BltM Kpe<;ra.
ffit ,

6ePR

caBIITC.ll Cl"d. lI. 3llet .

O nNlepllI.l'fl -- ).I// i'O . HQmO/l u.l e."({Jf',;mefl'11111

crucis.

11 nem:I<> n-,' 4)'u 011 6..,

mP'." Q,

1l011(JUMep. II, 3lJi(JfJ maI(J(! IIU , nu /


~'i' np, "mo nOC.l.,ompemb. : ", ll8mll
' " '' ''' 6mUIf(I. . . 8, .:
(1 . . , .- ., 1950. . 544). C~O/<'I7IIIOCnI" _. om . I
.Jti:u.t; ",U.., mo.umm nCfJ l1 II{ JliCfJepU\lell
"'mu. m; ) : "('111><' "U110f C60u." On<lnlO.W pi'
/'/(I' Q(""J8Y. 1'.'0 IIl1m fJlI/lm.., "l'.'fJl>r';fJu>n!um ,"
. ., ll/(J.' nor. n6)'' IIUf'no"(JfJ;{JI ".fOm
npotjkrCOjXl 6. I'flU II",l' IIl/ipDI/W/J 8 . I<:/l<I-nIf
""Imlbl <1i.. .....Jt>.wuu 1/0)'. . . 8. . .

( nOIi3II II. ., 1956, . 449). lt>oa 8


tl' /l'm,Il JO .,fIUmb. llfO (ml/t' Jnllf(l/ npo-

f'OlIm u flpl'MellU , ru.t; no fI KUKUX-/fI(I


fl(1lJKO/IOfI II" /II IIoii.IllhX-IIWf. l'Ilf.'m u"m)lJ. II~f('li"-'I Bonpfr
Cow UJUU : ., lIeo{j.t;ou.'fO UC11 1I000b1f' " ..IIUJf c/ll(Jflumb
IIOitNe o<l 6 l'xJX"iml't!lum C,UCi.f. m6 IIw.://- ll)'

""mm, m npt!n,lU.'.,6Cl'fl.....'1<:m8}u.ll . . . 3 .
NeOp't.ll 'JUJ<J 11 rcoII iI (I?f' llltll, 1%3,

~ 1, . 86). (i<l 00.11'11. 11/<1 t fl8l' , ".J// aa.1fJ


fu Illl)' 110 nall', IIU~'QI( lIe '

-:"" 11()

) ~t-mb 1I nt>pm)'I/lm;{ 1.;010'/ // ". U.., flCUO Il

r>fI.

H"06xoU.n

6t.I.10 ,

ou;l. npot'('mu npt'

1ICl'i'0

I{...fi.. ,I/J.'UII npol'...."' JKCtlt'pUMellnI " .... 6


f'X"..ri"U'n/um cruci$. KonmpNu n<;J(1 Mlle . tk"mf/m" // AII
~ "RUII U Jl8AJlIOa> l'",,/ 6 "uel/u U. . ,,('//.",

,,,

EXPERIMEN U M
IIfl nO""), QOC)'Pl/QCnfI> mpwn"{J(:m, NOU ttI'/Jf
petJ.lbI'bI, 8 , " (3Ae:l:I, 1962, N2 8, . 1(9),
, 3 .n .. <:, ann;II I1p1l. ( " . 20, <:. 47S).

(Experirnturn ) in InirNr (m.. in <: ) , Onl>l


JJOUnIlnI:l~. . . OOOn blTWJl. Jk1180l. (~p. n i

i l i s, Corpus il) : IW!JC". - O llII'reI

. l>

":

" POBOllM M

Me poffpllllTIItM.

lf/~nU'pttrIf mopu' ntpOll/l' j t.'ll(IU.I.'1 1867 . ll()1fi('CmU,IO.


0110 I.INpotioma.,o ";;U.I. II!l IJCII()lJl' flpt'tJ.It'Ili KD.IIIICCUU no
oi. wIXIUfl' npo.'IIN1I1. l'tl1('nlU. '!' 1nZ'O (',"')" ,6ot..lJf Il()lJD
tnmU, lt'mlllN f'x(Jl',iflwtl /um in ('(Irpor(' I'i/i. . , llI.JI
( " ,

'" (Al

23,

5(3) . (' .tl(/,m ztJ:#!mQ " ?,, (ll'N

"ep('xnum tk.t)'? "" llbl~m,l.I.""'" KQI,uonfJ'P A KJf-o


, CmQj1Of'pa, IIQI}"CU 1/ Map(ll 1 (l(')-nllll'llII)' lJYNY?
1/('

0r6)1imt, Z()(7l(}(}o, ~,illllf' onmr , f'pt,imtlltUI iII f"rport tlilL


np),iml(', u .11111 ,m. " rpa,.v. , lIa~ f1(JllfJ : If ~.

)'Io . 1 Ql,)'", f(/1),"/Q.\f .." ~) _


IU NN, )'.. ' 1m Kauum (paIOIII fJ I()Jtl'f' tJptJI
, MPOJUX mll '? . . 11 , .
(, . 11 , . 26 1).
, . J <: ~ 11" ICIlT~ raX'le ";IIi Z6.X 18861 {. , . 1,
<:. 687 - 1III}; . . . l. :; npo; 11169- 187 1 .
( trJq) 1ItI(3 . " .. CJ:Ile . . 1915. (:.. 3SI.

Expttimmturn in proprio corporr ,"ili .. ::cn


llJu. lI1fIt, . ,

u i m:i

(rN,

coc1IcOll

ri

n t um

vili).

TI!I'Il'pt> cill'm Z.J(Jdo : }{fll' poi'm :Jll.Ilf'YU, ., .....


." '<i1' 'IDI(QNUN." z p}'XlN : B - .u.14 uoNJ6pa~.

nJNIl.14 1'."l!lfU.14 H1U(ON. Jf - ( l' QNl!fl(QIlCJ(U ~


l'numl!./, (//III Nl'I/." .I/I/Q.'/)' ')'W.,. u npt>t 11ff1W
Nl! 6pUflIiJIICKUU U .('fQIIoii ~u:nt.'1Il IZ"ur:rIOlO
10"",,0 1. por. " .
fJ .'./ CIIIO.I" ..,CIIO. KQI( fJ Jn).l ('xpio
nlt'II/UI in prop,-jo co'por~ Ii/i. . - K~
euoit , 3.11 1886 (. , . 36, . 367).

.,'Il'

[xptto 4 Robn1o " Il I )''' . . , & .


I(

C'dM IJC '). 'J 'JTO Il.


8blpa.*eHltf. IIJlllear I1II a.porte
Ck OO'J I( XVI . Artor fll. petl.
. Cr e<le rlr. p e rl O.
. m. Jl, "J1WI, XI,

28 1- 84:
Mir.nrr.t,
palriis ad port3tis 6
Vertit(r) ad nean Stetimus tel(a) aspt f'd cOntr8
C6nl ulimusque m: ~ : crCdile. qua nt~
In clipe(um) adsurglil, quo tir.rbine '6r ! haswn.

quao:

, nPt!tCII 3 er

1(.-,.-

a.pa.lEB il ! Ocphlt ld

11 n~OMJI. o~

, IJO1leT I1 , 1I.'I 0IIII1.

(qJ. . o~

J>e.o.

,,.

II,/ICT _

.." '1()f;.

Sl

_.

EXPRESSIS

N I'I' - tJOfI.iDf'lm(l1l OIfI1R, tJ mo ,'IOf' "" COMII,..


lmlI, Experlo crl'M I'/r. . M a P IC-. I~)', 1 8. III 18S3
( . , 28, . 236). IIfI(Jf'. II ;uk>('b n uc Q"(JIl
pt'II, lo I' w , u nl' '' , x(JnIunw n(Jnll/,'/('nIl'n/b,
'1{!1Jt>}imlf'. Exprr/(J crf'de Rober/o. . . 11 -
, 2. III 1849 ( . . . 1, . 372).
K~U I'lIblm_aewI> Kpaillft'1' ', 11 CJi'lflf()(m, t ucnm8Df'
'f.1-" } ce.f. I/I''' II}II(Jt' npf'Jpt'lfUli'.'11 ('O.aa?,"'J'
Ullt'nllIl'lf tl eU<71IfJUI11,IW '1D"mlC.'t tI nW.\j. n6t>t

nw.

!/.
,

t:/IlIiJ dlJ.1l u f : "t'xper/(J crede RoI/oll. ,


( ) (, . 2. . 462),

Inot, elft'l C.IO/Ibl '-. l)('.lt'()"t!U 11 J' II(J .l(J.


11 1'" '//(J n. I'(J M~ot'. penpomfl." rn" - U<Ill ... ,
(J//il OCIl(m. IUIlUnI

_611, t'lI r.'! ,, 6 6


Qfl!>. &perlO trf'tk> RJf'r/. .
"P:\IIIM , 24.1V 1847 (, . , 19S3, . 4. . 2S I ).
cmi~ OllbHOMY.
... m3.. XI. 28].
. Experlo crede Roberlo.

[xpnto

tll.ptli>i meluit fl"dll onacaen:lII .


, '( ll it' . 1,

18, 87 :

Du1cis inCxpcnis Cullura polenlis amici.


b-nUs meluit.
- 11l - ll

np,

t .
( ~. . llyp.),

Gui lla{lh

Ke vill,

Dittionary

fo r eign

p hrastl

nd

" bbrev'~liOl'l$.

[xplicile
I mp l ic ile.

p'd3ep" yOM

IIBIIO.

nmn.

n Ut>l. I 1If'('t..II>IU ,(J./I>II, npinlU, m. . rno.llut


ll(/(Ifj , '~ l' ytlA. ,.,QI( !mu fJre )mu lf. )'
'I'I'nI. ( II. .JHu npeC.'Iem . ., I implicilf' , exp1iritt
Il('fII f. lf' 1'" mtrHum ~. . . ll_.

. 6JX

1848 (. . 1, . 108). puul't:{ Ui' n'."

",11.11>1(0 Otn./u'"mcll tI

,..I/. t:.J)'l0t' om llutl (J/{'IIU.'t,


", fJ /1t'1I up."",m ot "pmuu /'" fJl>lptV"lfbl explirite.
U" J' np orm(J 11 ." nft'KCnlf'. Komopu 'JtJU{U~0I1 11
"t'm8' lIo. IU/llJl(J. . . .

( , .

1927, . 63).
posa f.cto II &Cf'III
Pos l raclum.

F..x
.

no)JlllCe.

.rOllf' 17JOI\Ot; II,I'll. 11. .IR ....,r ('J'


pO J(JPt'If~ , ./ UlllOm ropos IrIf'nlU. 6cU ,,f'
nt"" upo t'j'. lOrtcmut I !/ . ,

Ot!' l

( ::J , nPO II , . .

1, . 169).

I::Ji P~ n'rbis .1 c.nI\, , n

0,1 ~Cl I.

I/ilU' J'f'm tf(JrmUlfllJlt'IIu.'1 "rmapo no}"'u (lllllt'if1l


rl'glm,) 11 l.'l." ycn'pct'jcfII8e : }ll mpf'iiUllO/I~ tJf'l1o, unp.,,,p.

'"

[XPRESSU M
~'f'rbu 8 l . ReuUVDU: ; }' ADt!m
/ <'OpoD Dpu. , 19 11 . , . 33, . 297.

expressu

Expr1!SSUm r.cil ssi"f(> I. cilurn

n, yCpatille .

no"} "} CJ. . . ll "}


8aJlII .

ll t.

TBQI;OM onpoB8uA Ct'u u}tNue. n ;.! :


6.tIIU nItJfX'ZO II 111.' JDnpel'I/, U }' JtJl'CI11/ npu8UD,
rm })(.'l c(J(:m08 .el'UU 8 I8. D .!lll/:
l/t'lifNt'SSUm jOcil ressare locilum", npr n!il . lI;/ J(JJ(lr
,,I // 1.ltm ct .t/b'..Ib .

N/ n np.

cun'bb } , mo 1/0." ~)".VQ('. .


II ( . ., .
. 94).

2.

primi.ol inkt" pares paBHblJ(.


., . P r i m us int e r pa r es.

um.". n/ };:f'f/l/tU . ,f OlU


rom., KP~'IX lu. /lm,' ",imis iflfer pares, 10

n;l.lU

.tnwOfl

x}-t'mtJt'fIlI

Jl/'

Ulll.OfJ.

. . -8. ; JI lIII.
" .II.. 8I ,I IUI, JalI, C<t.T H. ( .- ., 1941,
.

261- 62 ).
principio inkmo "} liyrpceJo !!, ptt
t .
.. ,"'.I?I./.'1 /10 l\;.v i'}' d,." t/fXIl?lon;.
lI( ,.. . / - (l\, )"/u - .'.ll;; , . (
}'I/Cnlfllll'U ." (~ii~'I\I?IUflIU uU.'I?lbl<). }"'oU -

J.uII>uf

om. 1I0 Unluem }flII/ ... }'jj~'muoil


uu.wml>. n{IQl'mc.'1 ' J.Vll'lr:}' )'} ,rpupoik 1/0 Nl
;m,I.bU' 7'll.'1 I/. m' cr>{w iiffNI/;;OUCmllU uQ.rt>U1I.
tl'II<!/(mupl'"l'O . },.... 1/01l/(mu,) , m{IQIIlllflt'1ft no
* ,II' I/UO,.

. i'oU , I;;nblii l''1UnI' .lI

ll.-

.'f8.ll'tluit pCU_Ibl'N.V, p<wm

.lloll. lf'n1lJOllI/ .11(.ff'Wf.


ca . ,ocn/O.'1ml'.tbIIOClI/b. ''f l' lW Ot' 7'llfue I' fNillcipio iIItt'ntO.
. . 1 :
eii (. .: . , ") lI.
. . , 1956, . 38 ).
"
t.

" ''''ll( fl{JOfi

prort'SSQ

. r COIIX 1 1I.

Il.IU ll , r .1 .

./l1" ; Ull./I'UU/i l'".80U ;lIJll V};JU7,'1 , "OoptUl


J'lem . noofillbU' cvocffl./ulIf' .1I0MellmbI lI/ BC"t
f'; ; -': I1u."</u.'1 .tl'; --/ '1lI/0 - lIfftI

U 000"'10 /lpu06t'/ ~/Ii'U, .\l;'1O r/ofUIt' fX' lf'/, lV


I/ 111' II};II, /"f1I1'" ~'I(f'/ . "JQ mo 0//0 lIf'ocnIOB.I~

Cl." nO./ua\/ (' /I'.. . . .1ll ClClt ICf

n (_ .

8.

39))_

IfUeU y~

nu." ... Oo.JUfflltO t/OKQft'l/Ut-' .::llwm , npof8.{ 6o.lbll/}1O NI.""


8/ l'tj(H!U .JIljllU 11/0'1/10." h-. ~\>.IIU'N'r:Ot' 1I{Jf'/J.l' 6l'.tO
l?l lfI'j/'. nIQ rIIf'l'18blii . fI(lJt>"Qlmii .4l0"iituuU ...w
",. flOfJCI' '11'" },;" .- On(lfIfIU :mlJ '".I"fO co6o<"mb.
/ku rrpll. ';II(J( )".,I/..-u .

/(1

o~YI. IO

rmrw

lml'lJfl UQckMUU .I U /: _ utt'ii, n/8t'.//lJu.{ l

:!58

[ PROPO S IO

oQ . / of, m('n/ 6..lU Ot>3


(( 6CJU..UX i1/I06. / npeiJtmu!/ muruu. 1100

JlIlUo"U Ilpa6a.\lU n/ 1I0, n uii'm6l(lf' }~JfC./lmm 1,"1


{u:lllf ., nm8}II."' professo , }'",
mOlOaUJflIl.1I m.l, n OIlIl .1100" '''' mam. )u .'i.l, 60
'ID c.wellY .V8.I.venrc.'t Ij(I(joe '.lell, 1'" 1I01l"1I'f' !/
ii.Nln(mmill. . . , OC1po BHTllIJe ( . 3, . 62).
mll ot:. n '! ..\l/ ,m8l'm 6
l nO.lelI1Il. ? .'1 proJCS.vo u lUlll P01l0l/bl lWfIeCIIIIl
IlU nurm. Il. . ('IIb#i m(("J,.'t , .ll.

n : oU n,l!'llu ptMIOH 0110 no" , vu mu.fe6U1 n.'tmb


mcf/ p'{~1eU. lt..' 11 108, n .'tr
pl.I1 8CnO./UIID.1 6nO .., Il tIPO ./U.<Il. Itn 't
nQ, lt}'110 , }'n6 I/Uwmb "'}'. f/t'pf'Cn1. n.
. . - . . . 22.1 11 1892 (n IlItCeM .
, . S, . 32). . IUoU 'IU }1U.V 811111' . 1.

. - }'U, u umam.I.'1." "'{Jt'lJfiO . IC1U, - . no.lJ1l,


OCoiiel111O rrIt'.u. "'onbit' . JI'Sl 06.'tQII X6Q.I.mlb l!i! 11080.'18'
,'ellIllI, IJVtJl,:bIC. //l n)'" urm , npll.,f' .\!
IIQlt IIQnlll,
. , n 11 , " 06l

( ..

19.

140),

1//ble

ll1l/ 1ft' (}(w60 UlI, 110 10 II/ ozlm .l-ue :


)Q )'Unl - lll. }Q ll.-l'Cmt',rflUCIfNmm(:.'1 - UO("tJ
. proje.fSO. Q tI(dk1/IO" lOi!II ..lOwif - ",cu"u. II4'
"'I('O /n.>ll. . . (1 \.i , :
!I (1 . 1962,
6, . 179).

:w

", CI8pcl1eI<OMY (CO'I. , . 1. . 7 ): "


' n, ; /lCOJfr lf1l {("O'I . . 3. 1311); . . .~

.
~ . "l)' 8:18"/ l<O 831"<ll! I,a {.
. "(IOH:I8 . . 1, . 687 - 88); 01' , cr'11I pycc~oIi 06~ ii
"', (Co~ ., . 21, . 33); . . l\8, "1q)a IIOCI' .
( . -

J1 .. 1933.

22 1).

[11. promplu " II , CPil.)Y, Il3.ft


, Il ,

If 311, 10.II'1I.'t )' IO Illl 8

('''fIfIa.."f -- , a.:o.JQImwx

MIIQ) ('l/'1II1O .",

promp/u, 110

rv.u.// ' 11("'11110 1 tJIL't.IIl.

/IQ

IlpucmNX

.!' <10m,

. Kv..-a

't /foai. " n),("I(t'. 110./0 " " ,.'.

tCC,

4,

37).

. . ,
, 1nm )w coc('.u IIQ

p Upo#Iomb nO/tJ{JIIIl.'t ii mUlUilUl> 110 ,' n 111.'


IIO,l, c.lC{IfIUme.lb"O ""('
.. ltllJQ/l"l 06J1CI/Q1 nUUJ{
pfa06 lI/.11 oiilUl. n/!/ Uu.'. /U 111, 110 n IOCf> w
IU.1/>, . ,u
6101,10, Z<lptI,u//I> _'u C.VXO't. )" oUp(NI/Um"

'1('

'1#'

III/.Illue )lQIII 01ll1. " 1Im promplIl, /1C 1O,1("Ci!1/


/f l' jJ'UnI rf'fllIl, 11(' mJ(}m. P.l'll.l1 llm.l!U. . . 11
11 , All1( ( ,. rt. , 1894.

6,

198).

[1. propo!iito H.I.MepeHHo, il.l1 It('.h.


.. "plIUCXQu.IO nl'Cm.

nI<I tI{IutiOPlle C.I.I'''U.

_~PUIJ"U /. n 6.1 ,

y6upa.IU , npouil .
" QJtllllCb, n"UO , "., mpeflYIf )' A':e..IcmQ J.1UII
nIl1/0nll(/ . /fpl.l6, w 8 ;

Ow.tu n 1&-

[ R,.R

..,.II(!?(lUC.lw. 6 OU "( prOpOS;10 :IU


(',1Q IIbfecll (m. u 113 mef"ICIII. i. . pu

OOP01llW U

3IIJlOii ( .

20.

191).

[11'. proprio !iin u 1I I'


.lUu(:,,;' i'8lICU.\frx- fJf1ll-''m -- .'I: si1l11
1I. I1lIl'I'lml" .'O("),oPCfflllO, " I/U.Jllll:,' '

DOlX:m&I

<IOII.\/ ,I('1IU

_. ,lUllQJI "I(II(U.I. ('( lU

Jl ' COOCffl$CHOCmll, )iicUI/II 1I.llImue'IO locyapcmtJQ . . I(. l CJII( Jl I1pa8<i


( . , 1 . 1, L;. 343 - 44).
[1(

pro,identia majOrum

IUl1110 ", l)'

~Q.. pu.1 mell.'1.: "OHCtnlmYIfUU:


Kn(' IIOll I1 lIllmc l/ l'//. KOmopii
vidR1I/ia majnrum CfWf}IOlem 6 ,u .... . .
, ~ 6 I ( .. .. . 13. . 317),
sikntio ll II .
. Argumentu m

si l cn li o.

BCIlOMHIIII ._ om"II(' llUll )'MQl)C ualIAI


{Jf..l!.'.II ('.IQI; 11 " lIt')" - fil'. ).", )' (' $;lelll;o
ll,I 11(' 1Ill : ICnW1lU 'l'Cu('''.1./ fCmiltr11

1Ipou i'U ml"X, nwp' Q .vfir


oiifCHR,IU .~m.lUopH. .\IU, , . " 1( . II

UI ryMallOc1b ( . .

suis ossibus

3.

232),

llI J[ .

. , l(, "omoPNx II1lII ~.', nPUl'1fR


fllIep8e 06ml'III1R , (' IIII71(' , .../14
u 60.1('(' 1I0"ll 1IfJf'npll.'. QIlU""II I lI.
(' su;s o$sjbus. M"-Iff'llffl lCf1WlI IUIlU'./ffl. Q 1I
lImt./ - nu> 11 C/'iOl'M ,,'IIIIm/ll' " 6m,t, .,

IIQl1m . ,I0080m<'II - - . 3 , . 1 3 I1OJ I1 '/ii ' I ( . . 25. . 1. . 116).


" ffIIp<l", II l tn , .
; .. , IIlICJ II; .. rIO I1O I0 I;
II }'. 8 Q. "}KC IlJIOM T .

, .. l'Cml' "u i'KOep .-.; 1.11 /lJ70


"OM ,\fYHUCQfl} JI('1/Ofl1lIIR 1ll,.Il 1I8ll /}1 :)OlO )' Q{NOf/1I1 ,I.' (' fJe80.Ill .'I: (elllpore, mII
,l QII II. /ffl 1 . . 11 ,

K CJ lbIlC ( .... . 8. . 418). IIll ...:


II.' , f.', I! lempore: llne u 1Ipet!.10II, lIIOtJ fffI

. . 11, (. .

5,

36).

.lI.'" 1Io011

.' C.I{)IIOIIII "1U 8 II:O m)'11)'l'l .JQ8RIIl 1Io)111(l

)lllll (KOml)ptJl' l:.","lI "fII('I.') t' i!.10 IIJ'If : IImaifJl,


1I.' 111 " . ." AlQ, r, 1lII : i UNIfQ)l-

. XQf-'llil fibIJl OoOI('H; 1IomuCOOllWII . ." '


('\: Il'mprYe, .t ' l>I I'. 1II 10 cmo.J. OI Ol'u 1IfLf
, IIlill .1 11 IQ l. " ,
( .

2 '

I9to

10,

39).

UeJI, 110JlIIOCl, OCln::.

Uf"OGL!E

. .' oc.fo,iU,ta, . no." ..,m; . ." Uf'


.IllI. , // ? . We/Q,I. U<'t/O.lllumb .
CJ"UJeCmtI)'em (';( tOIO ; . ntJQC;(t, lli,

.llpa-

\lOP"U. . . r 8, lJe81111Ka (

rlOJl1.oCKC I1ll OCnIIfI . ( . },


ll 8I1,

1.

. ,

1950, . 383).

U.IU -Jl . pfla

0011

, lUI.~I>:, uii .

n60 : ec./U .\l1I :U(' - lI

Ii

,'lfIlO , ~01b.IlU .I'f'IIII. ltlO 0110 J " - '-'


.'If{,H.'I.
Omt"/ou .\lH(' II/J e:"(f,Q--nnt". . .

(u

. .

Bfl3eMaOMY,

1 9 . III

1823 (. . 10, . 63). mN :

IIL' IIOOJblflOmt> nO.'If. "III/t'_'lf, l' .oU f'lo:,

10:0,,(' re{' 8 , 'm, \IJ71Q-


.1ilCb n1llr ,1(IQ8 )'mu I'xI,o, uo&II,' mo
sooso-licket ' neJX'ocm".'I. . . 11. Jl (, .
10, . 2(8). .ll.'/ t. lJ' Itfmlo:.V 10:010: YHllflepcumefflClo:o 60.11>HU"'. nli floeI'lIO,'O l(XnUmiJ.,11I. n8i1!Iln .
OU.IUU "', ." JlIUI'Q.'C'l nt;(uumu('".w 80('.'I,
.'Ix Io:U"Ulo:J".IQ.1; ,,,. Io:; .\lOU.1I Cnl1Jut"'bHbl.II Oe.IOM, "(' omOX
HOf/UI1U'./bI/bl\l e.~tro. " , Aphorismala (. 1. 20. . 1, . 110).
mn1l,

1 I,

Exh'a muros aBlle

I1

:tr. -

l1pt:1l./l .. e.O- . ./ l1JlI.


, II &, 1,

2. 16.
lIi acos il1lra muro s peccalur ( 1 ex lr a.

.".

Tlio//", {",,,, 'Imo_ npO.'ItMeHUx cpeeelo:08O ."".1, 8


Uff!l lU.'01l1O.'If

m,lI;

1'1Ii0 :

JUl,'('II

Q.\lIo:II)" Io:n,'I, n('.lI-,60 q>

1/i IlU

IIU, I.'xtro

mur(.

..,,,,,,
OmO(',Il'H-

Jl - Il ,

l.JII ( 1I1(J:I J' (. . 9. <:. 147). UII lo:)"II


f'xtro ; "IlI.'III.'I / "}'' CnII'_X "upoD , 1t10 M
iu lf n.~m' umon-',UU, ,',1U r)"mc n.I.>Vm

BIII.'('me a,\lU 10 Io:6. ', " 8('.IUI.'mfJ.II )' .'Io:


1Q.\j /.

( 11

lC' CJlYC1 11 ( . ,

1957.

)"1I"Io:., .
IIt'fe10Ul' of>m.'I

1,

'l ;JII ,

7).

~.1I

Jl jfTh

ml>l ",1I ;fII('fIO.II

"_ tlpt'' :U./U flJlItlll.l

CRQr'iI cpt'o, //blJ80HHOl' t./u. ;tlm

'tlfllt, f'.. I um:l"'.1I .1'/ 0.'10:0.11


n 'lf mUli , 110 ('xt'o m,, _eOO.lIl>I;( I'.ll. II

JI i. (

11 . II (llJ:. 3: .. , 1, . 583).
1I0cpoeu" 111.','0 .lll/U. ; .., ,.,u.I"'.II, npDcmbl.lf, .vm
I/f/c"I'Iu.IuBII. . 011 n.ILI nm. I n<'}". "' ('xtro u,O.f.
AllaT OJ' I> , l( (. ., 1957. . 1, . 204).
. . n ~8 8. 8 pil(l" .... ~ "(l~ ( .... . 19,
~ 428 - 29 ); (l " 8"" CJ 8". (1 pillC (. . :. . 167);
" P Onil aH. 8' II}'8 (c.l(. Ne quid nimis).
ungue kOne lIbII ()')lIa'OT). . .
<: 'l,e U./U )') lIiI.IOT .

1(

110 l '

, l>rJI, 54 : llll, .. 10 II fla lleJllo. CC1l

l\.1 , Y81t;.iB , ;!.1I-U', IIC.~ II IlO1II


Ul! JIeB, ptl1 .
"I"1J (........ ).

1(,1

UNGU[

pallllcy l.;1 1)' rrt.: .


. ll r<:t.:r Ant.:.

. )'. I .

" . -!

0171",.'00

IlJ.W " " , .. ;:,

.w6b I( ?

,.pepef1W

, , 11 Jmo.41 oOOap)~ueoec.'1
MemQ nun. . ung- leae! . 11." , 20.111 1882 (., . 35, . 245).
....
HeallHO

(, .

2.

.,

ungue

ll'O

- llurrm

ll4 noiJrlUCU MOt'ti ;


"' nIl,
nonc , .
? . lI n,ll
pUl(PNt> I'Ipr1 :
" o.z YJI Mffl." tJ .
no .VWOM y.JQ.' . paJ. . . 81:

253).

"IIO.' l( blMOtJa /'nu .'1 /Ie .llf'

lI ne 110111" 0.plU1l 'Utu '1;

1ItIp000eM, 1'.'( ge leO#li'm . . . ,


(, . 3, . 238). tJ . lOcm meOpIl!iM <Jf.
l lI 1 ll urm Ju 6ll, pd

UUnn . IIC!lI(u Q paQoY. IIl(u }' :


. :nu'-'" ,.u UUnnI>l, .

6tJ. ... II"R' leonem . . fW .cmOflI/IO, mt


tJ.'1. . . I:- II , J II (,
.

16,

1:11 .

2,

103).

l'CKOJlbl(UX nQt1. '

OP010 06l' fJuOeII ul',.. 1Nfll (nUCO/l l' nOCnUt:0I1O, 1 1I0l1l . ' .U01)'nt np

UOMY. I(po.lle Ollmopa uc . l'I>":

Ig' leonem ) 6emc. IIOKOUf-mo }':eU . . .


, t.:nt, cePbt:'}IIOO lllI, rto,
"an nlI (. . 3, . 374). g' - ontm .
llel(omoPNX Ome,lbHblX ml( .'1 ,.t: ycmOOflUmtI
mo.I"" 81111 t:tIZ net:n1t/OfI8II.w t:08peMfflHbUAJI
nl'1I1I.III. n010m 1I0eilt:ms> . /mo 110 n.l}
ux nut:ol1W'.III' : .... , 1080.'l Ifi <!8l1flOl'D

J.I}-6t:on 1,,", Cmo.tbKO :I(.f t:OJ.IOZO tJQ. CJ(OIlO


1II'U11Du .lbUllble . . ll, ll Toncoro
(, 1966, . 3- 4). 0 111.1 ,.,lU/ . 6mo CC,fo.tu Ol11lifJblmr.w.
.111'8 ".IWn, coocmeHo /lO~ , I .

..

cml'1J(Jl'/l-umo 6Jm IIO1I


. ,.r 1 6llQ l' 110 :.: o6t:msl "J' n()f(l.'f1l
Cl/De .... III1gUC lOl'.
Il , crll " rapu

(. .
.

4, . 364). n . aur i bus asinum.

)'
1:.

1964,

r 8,
287); .

11I2S

L,

(~

p)'1r:oro.

llC l:II~8 ( " .....

I~IIJQI,

u r i 11 $

OtIlC }JIMC'IC)' . . aii. .:t!lll &18


uit C 'H ~QJ80pcIIHJI Il.l" .. .. R .......
Jf() 80IUI ' ~ !" I\;InYIal10 MCII JI . '1 )' OllD8

()'l.Jl tcn. "n..'u!


>n.

2<>2

FABULA

si n u m); . . lI , (" I C8TeiI) .:, . 13, \:. 4301:


. . " . CJIil <.::licro (:" (, . 1,

\: . 1%1 :

"\: , . . (., .,

31)'

1956,

4.

(n .

1893, \:. 120) ;

1711

F
Faber " ' SUII" uiiquf" (ur6inae t.:y3l1e ..
JI ("OCJlIIII '" e'Jil* , 1, 2) nP Q
")"I t.:aK 3JX'I(II II J{JlII II. lIll 3 12 . 11. 3.
(Appius ail. fabrum essc suac quemqL!e lll. .
'110 ",il '" "')'Il C1IoeA .).
11 (X I, 6) l
11 llO

mo !! fingllnl forlun(am} hOminibus II Jl


llll '1.
. JI . MOlle1bl, 363 :
Nam sapiens quidcm l ip:;;us fingil fortunam sibi. IC)',
"' ll1l l)' J1 )'ICC, ca~I .
t' ,u. /U 6fX.ut'lIa 6 1I1',tl6fflll ooicrnli/lf' II/I'/i

Sui cuique

nO.lb1Y apuotJ, f)(', ro(>CI71t1eHHoU :. /<,. .In


/. 1I0,/fJtJll : suar qui.fljUt' faber jIUn', "'mo roomfJt'fflC1/1flye
u. l.'1r". .~rWl i orl1if:r drlla .u jarlw1lJ. mn : 61".'1"
U II('f"ffl ffll' . "'" ." Ct'flt' pu<,OnIoU. I ". 6.'.'1

lJ./U

Jmo IIJI'"r' Kll.Jf(I'I'/C.'1 <'0Pbl-:u.u 11 uurl."..U.V . 110 6 Ilmu 000


110.1 Yfflt-'UlllU!1 U rii)". " .umfJt!U tfrmu
(lUoome (a.llu.u ("("). . . n . llItC II1'II
( . , . 1. . 236). .I I{(Ja . I!) . l'm paJ,lI npu"rma.1f
/;emm m' /.: /'. t. "ur. /.II r.'1If.'.II,
m;

mf'X, "n " u.lU'em : U lI't OI .1I1't'r .'1<,.


tlCmfJl!'lueml.'1 ('O llll 110 reflt'. '1e.1f "" .., l/I/.1I (' vr
(" iio"o/ncmBO.t]. .I00fl' co"Ja/ IIH.'1 Hl' CIllO.II>"O f. I!)w ,
~o.'a

" 1"'"'0 nflU.I." 6t't'1IIN' .., F . Fober eSI l' quisqul' jortUlloe.
C ll 0 111 11 . 10. '110 OCIlIl Jlw' I
Ili!.J1I 1 01 JII , 10
.

(Ol1bllbl, KII. 1. . I).


F.btil. cIocE>l ClI. t'l .
)'.'I, "ll I1 I :ll, .1 .

... fk.. l'. r "IllO "f)(J8Vf1bl.U. (1 fit'"I'", " m'If'C1/1fIo.uII . IIU'110 m 1ft' .llI).rlll r" IIi'.U.
KPO.lfe CtlOf-''' <ifuhulo doCt'tll. "pO.Ift' Cf/OnO
" t' .'1.

. ll Jl. CBIIToe: ctMcAClO.


1 0) . ...jobu/a d()("('f" omum.'1

( .. 1 . 2, .

6 C,I)'</aHX ,11.1' OOCfflOHffll'. l bcrn6.V, " ouH nPf'npu


"'''u moPO.1f .. :"1Ifl n" 'fJf<' <'(!
(&< /lO'I nuftf")" (mou.uormb)
n. / 61I. C)',lftfO.

~ . rtp (IV 10 _)
.... . 26 . ... 2, . 203). m. /U'IUmt',I "f'pa cocmo1U7!. OU mo. 6 '""OUOIItl. /bHOM u lWtr.JU.
1I000{l' /'Illr~.'1 ." t. /Ifllu, ",I/'mc. t' ")'BC11llla.\:

---

. R ".

263

fACIAI\T
, ll.-., (I'1WoU paCrnpoaHtmtI U rrnp!!,cmU

_.

, }'l ""

'Jma

I' u.l'

CfDU.If fJbtnuu.'f

" IU ot'.-.:I'!1 tI ntlI.'( I 1mu/',


tU f<jabll/O doa>/~ ( f<MCIL'I oP/Oi'm), . Jlt>raJ/, nQ.fblY,

l-:moJ' w nlllcu l'tlfJ -fJot!CmRl';?Q npo'IJef!HUR


I/nPUU.ll00el . t r , i 00 :UII . &tllt'
(. , ..

19]8, . 12, . 54).


flcianf mdn ~ICnIes. ycr llt , t.

Fe ci Quo d po t ui, facia n l mcJiiHa pOlentcs.


rwpo CIL'( IIDP '/(' oO,Ie/l mlM pt'('UC.'f.

Of7IILI

.". J./a 10 lJ IJ - 14 1I0m0.'f,~' mo ,IU 1I000nlOm


mfl'. Facilmt me!iora pOlen/e.f . . . II C 11 - I8
J ICIICpy, II .XI 1878 ( . CJ.,, . 12. '1 . 1, , 486).
UII J/U pr('w 3mel (14 '/UlnameJ/b) I?
llll8aem 17I0IJ . /l./fl/U l'<laem : f<_ _ H,'tIt'po.~I7IJ/O. mo{"" ",
,IU 'pUlM.I!1 11711.1 l'Ut', I'.I. pt.le .t, JnlOm
uaJfbOl

np0ml'cmo,

:w n. lqIOUl' N:IL-r mOlJ . ,a"o_~

.'OZt 110). nOU.,- JOPO'JII,IU puI' . " II


.1 10

. IU" 11

11.1011(' n I'<l:

1C('mt1IfU 'I

npomlll/

lllI nUNX

." J n . mt1i1:: "11 }' . ? Fac/Qnt mr poten/e.f - n) aw Opo.'fOmJ'pzu .IOIII " 'If' . , . 11
'1 .. , k . "1 lI II ( , 1. 6, . 104).

flcM-S Hippocrafk.

"80 , Jl , IIII

nc-

1 .

ll

llrCCJ(

80ctlem.

1\

I\II ( 8, 11. ~. ) 8 I~II IIlI ..


~8-of' ,

Ila __10 BI\i1llbl

lll r1pllfi ..

C1I ,I1 ,

llU -

II~Q('ItI : tW '."'1
011 ; n...,m1ll, /(o~ OC)"HY.IC!!
CIIOf!fi JIl'lU /(mul'C" (', O("OfIl'JIO mpuiJD
/(w ; 6

II,w -

, ,lU I'?O nodtpH)', 'OCb ."llQ U'.U.l(l( . /dn

H ippocrolico, i . 1ll0 c.tu'P",-, ' 1~'"


" . . . rCP ll CII, (, . 6. . 27-28).
8 ..t)(L-r fi'O IIWf'O J((ot- nmIllIlW )'tJmtJ - . .
)}n ""IIUl'. nlU, JI'W! paJ.f)'il::U
. jf' J.:anlJUll(lo
l..., -- )1710 6UI,' 6/f1/.ull' OOPtI
00

"mo

Ot1III~OA : jacws

H ippocratico !

8""

l. ( k 3I CJICJ.') ( &*8"
, . , 1959, . 29 1). " . '11110 6 II~
fJ('lma-nuu'I(',u lf() alJmopOlJ

81'."<"

f<n)71'm J'

,...

ca.lla~ jocies H ippocrol ica - C!lfl'pmHbll' w - ",: Afkopo""'"

llum.'1 . mo Crnp)'fI1' i'OHO nblmiJ.'f('H pa:U"."Il'mb 11 f!t1p~

ua.J-l'IllUU . . . 11 . n)'C'l llki1X oot


( -IIC ( . , . 19, . 145). XOJHH o.uo, ai'u/i . .
, nOllj{u.l IIHU.UOHU."I OCIItOo.U."I, II(' ./ .ubl , AII

ma.Ju.

'lmo

If(Jp~)' rJ<.fmoII iI'Il. - jociu HippraI'O

('" lloU ctlDt06 no3ll0ll0U I'JIOIJI''', J( /(omo ,,)' "~


mc."I 'm" : odor mor/is. . , ] 11 . : (nu ..
190], . 20] - 14). Moc~'Y ,'II'mII IL" , '1Oli _ tfY
,AIUCJ()' .1. NIp~.ll' , IfU" CO#Jpt',"'''''

."I II("U "),bn1)""', I7I),(,lfUfZ .tdO)'WlfOl ..llil


264

r ACILlUS

t> : ""8 . :m ,
"00 flUY fOCie5 Hippo<:rof ico (JmlO 06s? . .
11 , ( rpo. .,
. . - , 8e'l~ (.,

10, . 375).
racil{c) omnts, cum va8knus. .

1922,

1923, . 128).
158); BaJlbTep

. . (, .

csili

aegrotis damus

I(() , JleKO ,llbI .


, , 309.

.
Qui
sibi
mo nS lrant vi a m.
. :: .

sem ilam

}'J:

sa piunl

a lleri

coeil

1(

I1p .

Facilis desc:emus
llOf

vemI t::

(ABepIICKoe

Aepll, . .

ro JnaII

C'lI peJUUl: JX).

Jl , . eJ,

VI, 126 -29:


Facilis descensus AvemiNctes atquc dies patet ;'tri jua Ditis Sed gradum supc:rnsqu(e) evader(e) ad
: labor est.

rs,

1( ''Il
ar IJ1 m ,

nOel!r.
( . . ).

Q npu!juu" " fI nw Ziur no, tIl!pt


Of1I() utl

lf1l fI mo . "
n l1p, , mo " Iil. rmIQ
llO 1I tIO fs dercensUJ A~ern;, 101 fI }' ,
I!II!, }' onoan.

"OOcmepel OIO-

J cpt t' , :u n"" lRU.,


fI II{JIImOOX 61zo 1WOl fl .

Jl Ct::OTT, IC.JICIIJI Jl ( . . 13, . 279).


011 6tlf'II "mDl1.t .
: , " .
IIOn/

facjJiJ desCl' AI'f'",i. ..1 ,

, 1(_

Z08DpUO

moOJ/U neuu.

l ( <iltO, . . , 1959. . 315). .'!


6) zo I1U. 1w l. nCl(u. focjJiJ
descertrw AW'rn; . Jl BeplI, t t.:
3Jl (, ., 1955, . 2. . 101).

Fadlius est pl us rattre, qU8 m kIan Jl Jl. Il Jl!!


.

1I JI . l\rl , , 2. 10.
. Duo c u m fac l u n t idem . eSI id e m.
ffl .1 .VKpacumb. ", - n"l)(:u

..., "" tIOump, m:.'l l'01ll'80,


II, .'! "; 110 xpoflHellHO

" l,""Uf1(.u , "" 011 ", IIlJ . ". ofi.


~lIu". "'PJo, " Ul, lI lI"U. flumu 110

pyr &.m A~m o _ I( cn " ...


265

HUoltQ.' : facilis ('5/ / facere, quom idem : ,wIt' rt>,m 00,. '('.
~t'U mQ . . . 11 ". t (1l0:) (., 1956,
. 316).

Flclllus oppres:snis q....m monwrls


..

'. SCPIIY

1II)II.

. Jll,

3,1 :
Ut rorpo noslra Itntt augescunl, cilo tJtstinguuntur. sic ingenia
studiaque s facilius quam rcvoca\~ris . .. w,a 113
lltl10 paClY. 110 , .. II :J.a.IIJlTIUI
,l

1>.

yn.

..

KQmI1Of1, ,.: 6 tl{I J"'O:IO.' r,,{'}'~ t.t ym.ItJf1U


mi'm<" ':OU NilJI : ".f}'W('Uf' 'lpt't'kW, roii: JHIJt'pcumrmy,
XlQPIM 011,- ;JQ<!'urum '' }'11J0fI moJl", Q om . 8 '.1l U
tJ)I : URt'f1wnn.'m(/(u )'.'{ ,.", , ".q C./ OfIQ.\IU
uma, fri/i opprNseri,f quam revO(l:lI't'ris. . . }I{ 11
11Q(3.JI l0lII (rJt 8lrJt , . 294).

r.dnora

ostendi dwn ....l.... fII,idl tm .bscondi dtbmt

I1IJ1 It a.!lO flClrpbl6aTi., .. . , 110 " ~)1a lI al10

QCrd8Jt.1b bll .
1 lC"pe11 - IIl(8 nOCil.1I01lJ1t!t11 .
I '''" ." .' n. R. III'J/r .t "' ,".
tt'.'l.' npi'flf(I(iu >"')"/f 6)" ," 81'1"1'"." Ot10!lt
)Qcmallumb .110.Namb U ff om U u:mUf'I. ".!1 , t'C./U 011
_ m nQflo 'I1(J""" If optw. . mo?a I' t!..o 1l0/)
{j.lYJt ICl}" tIl'm mpo.'(m. odHUI;O mafto : jjo, mo _
(' ce.1t 11 1'fX" nU,/U'I '! Facilfnra fJS/l'Ill1i "UlI punien/Uf, flogi/itJ

000 eCt'_tf .

OUlfflI ob~ondi delwnl . J1 1 I(. MOllil.CblPb (, .


.

9-

130).

' .00 uc dcs !I II, '1106101 1101 .


I( llltI( . JIeJlllll 01 110
II. J1 (l I1 f1JIC .

00 u t dcs,

ut raci :iS, Fllcio ut raci as.

,i,'/f lII'l' OIlUn. I." u u tI(XnpuIlU."ON11f..'I I1I'l'/....


I (OtIt!I' n , " Ky". I.~ U n .",' J<1NO

nlQtlapa. ~').,m.,,, ' u/ft'I"ffl ....... ("J'.'l .' tk//u . - ~


,Ill!ftl. nl.luit om I.'~... uW( COJUlIW llUUm
/I'(' 11 ("

'-'"'IQI' ..

Jen.

('"""I')' Jl. OIIpa!f llu.arrcll

U'/l'niU IiUIIO. lmIl .Il : .dt;J UI deSII, 00 / jo("itI$


[ / dt>SII U "I UI
. 11 1( , asr ( .... . 23.
.

IQIia.s...

550 - 51).
.

( C II,

:.

npfi8Q'<II

Do u! r 8c;a~).
ut (8t1u CnIl.

.-.no

UI dc s,

1 (IV

",

""-)

'110 1 aJI .

UI raci as, Facio

ul

des.

nm n -- :1I(('.,O('m nOAYwm U'JfIt'rmJt' . ,t'co. u ut'~

/,IfU 'JU:Jl). /(/, IiI'pO.omIHO. ma,. [OI: io / [acku. . . .


, I, ... 1. (:. . 6, . 8).

. M~po:c, ". JJl'l"" ..,()t; ( IV .., .t"""')


("' . D o ul r~Ci8$).

r.dl indlJnatio , fnUm ll r cntx.


S i nalu r a nCB!!I, r ac ; ! ind;gnalio versum.

FACOTU
-//

rpuZOP_ n ; , // m 3tfQi'1/'
.wpw.;TfW!p CfJOUO maamo. IOr NrIfU .f'I " }'
IIU//WO I.'I fJ ,lllflJ( 'JnUt II) lW'l//
(CmUXomflOpeue o.'l.1A IrlO f/~.tu) : /o.cil ittdigrrotio
11'1"SWn . . . It , !80IIII II

( .

9,

597).

U'.Jnl,

np,

npatJU6

tJQ-CfotIol. Foci/ int1ig1lOtio ..er.fW7l. rcnpuc It(' JotJo.


,"(}'t1l'lfJ1!II '?fJ{. . . , i1
npoTIU 8ClIII (8 .: l3h :J 'l\

. JUtTCp3l)'pe " "CY"'f8C.


l\CL , 8l IIII " . . , 1907, . 2, . 67). :ll

(184]-1900).
JIIQ.'{O

nJWwemtJOIJ~I' 180.11 11lO, fJ mewo//' WC'.'I m

n),/.;

u OlJpue , '11110 nMpaHQ.H n u opoOfl.


CfJOIO. fJJIoIII}' dJl;l'l 1Ie/t. .} npo1tllt01lQ. l'J
P!f .'{ i'Jt,;JlO tlcmo , JnQ ., IOfIt'lJl. Focil ittdignario :cm}not'
"11lO /J(Otr.

, OcP'*C'IC (. , 7,
. 527-28).

,,.IU C060U

..

. . 1, fepall'" atua'o ~ ... etlH (_<') ( ., IIJIOIOII ..


1959, . 1(5); . .. ... (null, _ Fccit indignatio

~r

.Il8 ],&

CIIX) ((;, - .

JlJl - on ,

23.VII

119 (,

Flc-Wmile, rsimi8e ( rac + simlk

. 85); J
1957, . 7, . 4241.

II_) " ~,

TO'lllall KOnHlI, II J (, , .,);


nl'JWH. JlClI .
...Jl " roolilt'UJlM lUl(. maJl 11 }'JIollX
t'. .'Uf' 06t'Cmt/l'//ZO 'UJI H NJtIo.tJl "fflJI.'IeCll [ simil"
UJul( CIrIpotllWl. u n; JWtJo,tIOcplOto tJfI fJ(1tJl
6o.lIIe }'IJt"IL'I,
t
ll IItt_ &J}YWf.
. , cJlllt' ( . , . 1]. . 168).
" npt 8JW.'IJI, "ozt}o cmoJI 6U U IWIIJ6It
l'U 80,,1' rrpou:(.lfUU //_ " t 8 pu //OW/tZO
:Jt.lII.OoOtnt'JlCmt/O POJpelUumcll l(tnt',t -- Jl . .,
('fl.'I '1"JW Z.WfJ//blX OCOflllX t'I(cu "fJll oc06.UfJO, CAOIJ(1-

(Jt'., [oc-sirni1" fJoflum.Il maJlIll"U Cml1mt . . . Jl

(.,

Factl notoril . 38!ble


. Fac lum tium

1859,

. 2, .

t'
]06-307).

t'Jl Jl cm.otcmfl. }'fItJl'lJl8QU(UX


IlUH)', COZ/lOCNO rilmt/}'If' ."uu l'

.If"'/II

U.'I('t'lrI OfJfpu 00"0.-

.JUmt'. lbl:m mltM MelWt l' f/ Q#(JI/wntJl


II nptUJl.t, cmw;u u.t crnJW.u. rnc f/tllrn l' '
UlJlJ. // u U)'}70 npof1dy OtA . ;, VJ " l'.lbJlI
Uqr..rurn "Of: // fl/'.'Il'm oliI('UMff'tIfHI>It'. rnl' lJflI'lIt

lacta nOlorio, }'ocmOlJt'peHut " l ,t c" t'cm ll"


'! ....,lJo/II- orrPOCOM CfJ./('U u ljU cnpal'OU - no1IUJ" ., Ql'm . . . k 11 . n'lI pel'Jl

"

I II uccce (.
Factiturn ( 1 [ IOlUm

4,

]61).

) , I . nu

PYJCa. Jle , nU'llI l llJI Jl npenllC!1-

'IH" ./ I .
lt ""IP." .'lfJUJlCll 1(0 /uctotum 1(1111);1'1. }'1I{JOfJJllIu/.
11t'Pt'U t'll(WuU .<! f/ cefJtml1p;l'l. flpltlt'l'11IOM. . . i' n

267

FACfUM
.IlI lleQU<20, IkIIi li)yJp.VtJbl.II P)'l:CliU'" .1I0.t _
sao mr)x, )"'(l.'iu.lI I1('(l.IIU . . . repueH, JC
(, . 11, . 316). ) Iif-mo (lJtIpO(J/ otI./NO
"lfO ocmu, l: _. DlimoJ.!4 . Om(lOPIl!I .ve
, .IIulJIIounIp.1f{u , )1(JI>1I Ii.II'm A./l'I(l:Olfdpa. fi;mum", ' If! ; npo1l~ IiOIi01l-mo

t'/(01l

(, .

n OAa1l
.

1,

F.cl'urn na f"actum

etJu.

- 't,

]10).
ll, ceJla tto.

M 01l , .1/oeZO fJt'o.'IfO fi )7I) {. j


){J I }" /If!fi.t4bll: mt'I' pacXOOIJi . np" .' l' ta.
eJ/ ~npW"'IO. Ju e.~1 /octum. .
. llre.n:),.

24.1 186] (. , . ]0. . 258).


Fac:1'urn DOroriwn . Owettnlfi .

. 11 )'/ pacca'l1lllacc . 3)'II


II :rro " )' Jt.lll.

F.ma .Ou . KpIUIIIMI .


II rlO . (t, / .

ma

crcscit cu n d o.
P3fJU C'iUn1IU. I/ , /',/ P1lOt ('liWflto/" 'Ot'IfXotI. I71(
Ii llU(' )tJ . 06'lt"lU ,epoo,m:mym!lNt'cAUX llil
/l/OCm. ,w(}U.\l IIp<<tllu . "
cmpol (1 tn .\./u u /mtJ lo,, - .6" otJJOP

,,,, -WX nPUlfJO, ,

":1110 fItIOA

nootlu nOlJ611lJiM fI;fU.'i/I.t4 fl t1e!IHUU.

ll)'ll ll (. .

( F.m. )

~ it

tundo

6,

(1

JQ(JA)'t!le.

11

S20}

lIa

l. 3 8II lt1 "ll_ 11.


( IV . 17] (:,1.). l0 U1. Cnall
n ll I llell :

Extemplb L)'byil( magniis it Fama urbcs.


malum qua aJii:l vc l i::ius ullum :
Mobililatc viget virisqu(c) :idqufrit cundo,
metu rim, mo. SCS() attOllit in Auras
Ingrcdilurqu( 501(0)
capul inter ni.tbila oondit

et

TO'l3C llC il.ue .


.

npooplleii

KpcnllCT

MOJ'Bbl IIC

"d1

"8

!! "":

JtIf)I((IIWI

(l "

Olla, ncte.
clttpea. 110 10 .

l r . "'I iI 1)'8L

(. . ._caorot
. IOf''': , . /)' 6npt>e-'HoU npupoi 20 14"10 "." .llnOt 'ct'.Iffl'ii mo.lI. i'tk lO ) mep.wrA
(1 _u:u:mIl(){11lU". mo nOnf'_, - nDt'm ,- .l)'-""'"

J(ltII t)'x h/ JI'J.ll' _I!l'"lO : (lo-nt>JItIbl, /~


"$;' l'IUldo (.\l,,/ pocmt'm , ." (0)') ,, fJD-,mobl:r:. mitluil /Naesr"'''
/nm ( npu<'.lnICmf1Uf' Jli"l'1n " ".}) . . . lO lI '& "
rolCO II "ft ~' ptdl

(CIO., 1866.

''''

60).

.. \SI L
FamaE' rti8m jlctura r.cieoda esc

ro p81ria PaJt ll :

rIlll> ClI .

fl fI IIT 11 t:: ,
fI Jc:["II: ~ . .l c:ro
ll ( " kC\l!\.1. ) . l(J . lll k110 8 217 . 11 . .. .. Il IIl:JI 3l III, IIlecetl

lIellllblX

l1!1 llRlI!l pHMmlllaM l!!!\.1 , RJIIIJI 11 !!


" II R 8 1
", lI: II .. !\.1Il 1'lri:blc:

lIrexllR . JlPYlI>1I fiR Jl : CQ1"()


01"8I1Th(;1I " ll, 6ll)'Th JllI, 011 :
.'I . CI> lI':t: rll, ll .

1"flllO IIIO. lR ~ 1J1.,


. TeJC: p". 111 " nOCbJllll; OORTh(;R JIIIClC
. ll I'1 " 10, " ll
~ Il J\III , , II: ll ll .l,
10 Jl lllOlITh . l>lI
II BnOJllle 1 JI, II ll
II() Ji ll reII (UCI;J!).

IlUl, JtJt/('Il. .OI {?.'I f,.u J 80 .fUllr:lo: t7l

;", In"lO .' .,/ , . " .IQlJpa.U lt'Ol.


:cma.1 8oeNNO,'O /.m ,Wo KppoJ>tJa.:OM}" IJbll'rrn8)' 1(7I10.'1"N.0I )XOJaIIUl!.\j IJepNymK.'1 .\10, n.
{jepf."lb . llX? .11.~.ntfl .t. IJpt'leN vo.l('e OIfOCNblX n.m
I1fJl'l'1fUl' {.'1 : fm ('/iam jac/ura facimdo est pro patria.

. lI:. Jl1 II .,

12.

7) .

'115 a lque uer.s


l :

el lll() () lIOIII\ll,

11 .

Ocmo.ffiee8. 000 npOHUNyb 80 .N JZ. 8


JmO 8 NI8 .1u.w 8 1eN fas /'

lIefo.s -- C"PblmiJ.'1 pt'8/ ... 11 1', " ll


(. .

Fas

10.
~

rt

168).
ho!;ft'

doCeri

I>CII 01Ill .

. ,

IV, 428.

lla

ll 3 (<< ". 375)-

"YMllbIe MIIOfOMY
ii h m n ". Gefliig~l1c Wortc .

lICII.

a~id"'m t'st quie!; - llll .


t'uc /./
l'1/ 6)-
/!nW.I8V }'(},.;.
('8()(' unu :

Fastidju e.ft quies - C)'l\a


OmO:rNOiJeNUl' lw.

/I.IOl ... ' I/)"!..

;---

". faslidium (_'[JC"... :_l. 1le;nO:

)'<n .. iOII laedium. o~M(>)I<HO. I f\3"I',,\j


)'lrpe(i CII fa~Iidi um I It ,"", 'I);<. ). ltll''IC'''

" lYIUKHlty.

269

FATA
, .> If )"d?
IOU, IJOu . . . , .I <l
(. .

2, . 286- 87).
Fata DOknfaa tnut . Du cun t yol t n tem fat a. nol t n{ m t r ah u nt..
f a lr tur facinoris. qui judicium fugil R n pttyn
, .
:! Ilpaa.

FaKtc lingW fl <ll1 If)I(3 Ii , . .


Q/1'I .
' <lR ,
!!

KI"ITOpOO

( ..

..Ill pi1 OUJe

.'1 R .

flO n bIli, 111, 1,2

tCM.

Od i pr o fil n um yo lg u s

a r ceo).

f/Q]f10,fbt! IJOnpooJmt. rn!fJI!hJopumt. .tllIOlO IIem '(Wi;


.., u. ,u ~l,- CU!~ ,Ill m,- mopou 11(' Ifapu-

1fD . 6 nomino snt odios, jo "W't /l"nglfU ' nOC.wll('e ronlU.'lt'fII .. .I, JI 'l J(poIlz.l joW'/ /inguis / ] ,tJf.
Uml' ; 2) mt!Umet" .tfUI ... . . (.
] ( otC1l fl. 8 1Ca "
p<l] 1 1<I fYd OOTbl.) tCC. . 12. . i 7).
6I'UII W:/~ ooIe CfII) 'I/(:lftJI, U . ICCnVllll/f' If" P _'(l lrU n l()(,
, 06 1I:J).\f.If!III11. .lUIn(>,/AI : .-, poz, ).
jU~'et" ' i1l1!.1li.f, , /. m06N 6wn If II(IJ(III. , )".m
.t. ..lf IuN(I , (lJIIQJ(.um... ILIl CQ.Jof .
, (, . 3, . 480-8 1).
k.
II lI R MtJt lt RlI' lCKoA It ItII.

f ebri:; erotica

I/UUIi' f'lUlIQ{' n. I tl.l6.III(l(m. -mo j"lb


mJlOf; I.JJI(l(> {ii'CIIYtmc.'t u (. n Uf' t' nOIU.IOIIn'"
KOIiUl' npnJnpU U.1 ofiPNI; pNI/up" OOII-Kuxom .''( CueppwM OJlt'IIb1. . . n , ()1Ia.tI ( . . 1, . 183- 84).

e,(II,co. 6

( Fki qu6d puI.) ( fad' nI met i6ra pocmtt'S)


,

}' lo

C.iltJlaCT

80ltilR pit"J.3 . 1r P" Mckl te


:lal(J1 II . QII "I!")'.

. , . , X I . 14 : Ego plus quam feci. (aoen:


"00 po5Sum. .. , ,IX. lit MO)'lt.
R f1ft> mlI., lrlllm B/l.'If 11 om6ru.oopumt. ' OWI
t6t'II(W U )~t'(,,-:Qt' n".VO If'm .I./{"",'O \l{lIf , U tIOI'l/ ~
Al.l., - (J't>f I!/ ORJIt'~AUoli> - U tJ{'f'NY "ut/O , mo ~
, >! IW! m:m nOllwpRC.I U . JJII.W." .II'~ (I(nl(Wn

.' lO. nt u.'tIQ. If!'1t' B(lUIt' .llt' /1(' #/t/l..,' 1(' ~


llf!1lU " /-;'0 quod ftui ; joriun/ mrfjoru p(l/m/I's . . . T)' pr e - . . .10I , 15(27) I 1877 ( nltceM. .~
. 12, . 1. . 69). uceu ltl'm llmom .'t ,/IJI.II.

l(Itj() : f/

IIf!

nOlJ. r6i ,pemI/ .- rr.'ImUH) " fWt)-

If. 1"IIJUj)'C/>, O.IItleIlU'l - - U cot1"p' Ii('lIrmtltJ f#ll 111' ..,..

'(}(J('"CI(W tllO ...

Fl't:i.

quod

polui!JI

lC .

rllClo:o-:Jll " :lr"'ICJ ii JIC~QlIrOII, COC;\Jl;lC1I 'I ... 1I IfeallO


ncqx" , 7 . . , 1810.

".

FELICfAS

lll:f (, .

Quod

5, . 110).

poli jeci -

npffl/lti.o.t OIImowl1I N1' n.w tful'.o.t //] Ol9


.' HJblKa (.'1 , : am .. 11n:.to

110 ctlemy). . . I<, CIIOa (CII)


( . 1955, . 6). .1 . ] ,_. 0I1petk,wmt>
C/l e,1II tf CK.Vf."(mfle. m06 1IeJ"'mlO 11.'l IfUN
nnUll lI/l'4IIU Ojn. ,IQ
J/(IIim ruc 11 llUJ( . QJ
IIim

molLO:

lllll./.'(

. 16.'l1L\

&

JU.

/)IIN 6POCUl'me mem:pb. .mt' <."U8. no.w


/I(l <'(:n! F#'l'i q:xJ polui, Jucionl meliora pOI#'nles . . 1I
.'1 I<-. . I<, 27 V 191 7 (. . 7. . 642).
EC.l N #' C/l fli'l/</#,) 6u,'wo, 0/1 n1l
nfX1ll0.w JQ()lfu #'#' r"OWMU : /<'; quod pDli (.'1 rJil
Cl'. Ojmo !) . II " npt'cau CI'6e. III /l#'u..l
", /l"II ll. u..w HU', rUll blP )",~a )!
. . , p;lllI< ( ., 1979. . 116).
. .

. II 1 ( ~"', .

13.

133).

1111. ll Ol'lIl ()JI (, . 6, . 136); .


" ll ll ,,~,

" " 11,

/l9)"t." ":

14.

~o

(()IICC

peB ltep)'CC~O'"

.,

~1 .

. . ","

1958.

368);

8011"'''''31>

"cr ytt~ .

OT.IICJI8
.- ., 19.58,

594 ).

Fccit cui profuit ,


. Is fecit cui prodest.

3 nII .

/l /l,'.- tfCI'-mc nttL IIrmopU.'l


, . ntu /no.wnmblM

/lblCt1lpeJ/()M. -

0//

.Jot:e t.j

C/l

IlI'lflfQ6I1OCmb.

ll /lC:l 1ll U//,,/:I Ol1pOfJe(lo'U(.'ffl ,'}"."/ mo.w . IIJ 011 (ibl/'


CO}"WJcmUKOM nQ,NJ (>i "ll..

:JIIut' ,'UnII

/{Jpl'"ltIll' : Jecil ql pTO/U/I ? " mo n///J.w)/iI tlbl('m{1t'.I , OP,' #'OI/ .1li .'1 . , III<a l
3JII il IX (. . 1, . 199).

Ficundi calicn quem noo fecire dilirtum? ll }"l<


tJI!l}l I<I?

. II 1, 5, 19. (. . lulll).
pnlt"W#' 110..fO - ., lInm ? - tl. n
) fi np.IO ,V.,/JffY 1111 . " I.. " 11,"11",
KO,'u /u #' :/lU//bUf', .;; ? unn. 1160 prj
1'01;0 pr#'5Upponil hob;/WII . R - .:OttIIO ocoiia. Pt'cundi ca!iCi's u
11011 /1'r#'(' d;$ertum? ll
. ,"apraltIOa II,,
( .,

1966, . 52).

I<-elicita ~ le....,..-um ll ")f10!l .


II , ,', 1,3.

Bblp"_elllteM I

ilp;lf '

(96-98 . 11. . ) Tp;lAlta (98 - 11 7 . . , ),

eml' PURettll illta .

('

I".)I("#,

/lVClblIJ IJi>III' ,

0/10,

"OOlf('l/. IlUft'" ..

fk"nm,, ? ' ,1J(}coU 1I,,1i.,a?fJDpelt 3.lOlIfIII'1I. l'iiil

~'PO'lI <JnIU8!mll ...

I)", ",

1I)'Jf('I'1I

pI'tf/ ... #'I'mt> I"tpt-UJl()('" 8

cui .

I:" ""lIC)ar ,,,,,, )' (./1. )

271

fELI X
tl{fm. . . , 31t II (r:i1u .) (. , 9,
.

44]).

I-' ellx. quim r.ciUnt a liina ptncu" clufUln

'Ul,

::m .
1-lltC'ti1Ul rllO. 8
)tt1oI .

. 8 , .. Kyncl!", I, 1, 4(1: is feliciler sapil. qui .


eullo) alieno supil . .. }', II . IC 6ll
.

. . , . .. , 540 : de aliis. .quam aHos


dc Ic s uaviusl ficri doclos . rII. nO)'II
,

. nl .

'!

T8Oa"01O.

f"ltIIJ~, 111. 6. 43 - 44.

ego nunc on: (li quicilnque dol6re


Alterius discs POSSe ... I UO.
11 c-.uy : , pyrOl 'o
lI , 8 n..
.\' .v~m II'III(1(}fl'OnII> J;(//((I('-ui;l> llputfO, ( 1ft' f1It'.V .IU

.://moP:llu

JIII'OII

'.I'<it't' nO.\I(,'"'!>t

u., ? . '" ~

)01(011

rIp'IIlJ.1

XI

,lIlttN

.(J{)(J(IlII'. m,.. ."'/~ t>. 1fI I/ n,',


"'"'I> . IU Ii'O-llUi'j.l" nfXU$o IIlJ )1110 nO.II('cI/I!>t'. F.{'.1lI .- U"fflW/
l1umu . - ft/j,'f q('m /u(ilnll ufj('tlQ pericll/o ("(IlIllIm .? 11
tI

11 . I, II ull ( . n.,
. 2. . 508).
f-'~lix qUI poI Wt mUm ~ cliLlSaS J!. t.tOC
n01HUTb nII.'III .

.. IlJ;I~, 11 . 4<1-92 ;

I"clix, qui potuit rc:rum cogn6sc:erc: c-.iusas


Alque mCI US omnes l inexor.ibile (;jlum
Subjecil pedibils slrepitumqu(c) hertis ava..i.
, I

nOJaTb II li OI

" II . ,

.--. tc8CI,

'lO , 1(0 t 3UIII .prl(Jt )'JII:e .


l1/Jmmi! "" UII ."". It'I.~ ('UI1IOI!m('.~ U)J~. /f' ca.lIbi." " .' (JIfI/blIII
nO)IIQlIut'1/ .- ,'.'u. li ' : /,,/;,'1;, qll; ;1 rt'",m rognf1Sff!n
('(ldf,
,
11, u . K J!OD ",l QflbI08

(. . n ..

1895,

133).

drfinde rortiter ,l
t: 3il' . ll.
S , .. ')II., 11 , S, 9.

r.lix quf qUOCI a mit.

1(10

Fen e IIIItiinc I( npltponbl.


.'" .... l> ./U 1(}'(l!t', , lIero.II",,,II/O. _IfI 66UD
fla"
/;.. "

" l'}'d : 1100

.\"()II'I,,!

K,,~am""a

/efne natllur, ~

1IfI"p),I'Ha. (n1fl_U,"('.Y I:Qii(:nltlf!ll("-'.

11 ...

"'I . Olt l-Iell ( . ')8. , .


116).
1-' l'nS COMwne~ nati P()Jlt[nClII lC .
;.I' . .\/ .

,t'pOII

272

Frul!es consumcrc nal i.

'lll3J1 < 110... 3(","0... ~pcl1C .... ".

:z.

fSN

, ll,

-.

mo umom. mo OI

.. mswo r flupo
OltU 1Il'II. i'OIIOplll1, mo
e(YIIb , l'l' : Fruges comutl1i',e nali. //
l/e.4.<I.II.

IINX r6 1II'II, - I/U t'lC, mo


;> u - ft,os CONIlmt!, e na/i, III n6Rm
1/O. /ellbJX 1tlepe npuf1W l1/;111um, .
, Oll ( . .,
. 2. . 32).

F
ll

(m.

igni

Igni

1 f r r )

_:

OflJeM,

III( OCXOlf

J(

(Quod m e dic ame nl a sa nanl.., ferrum


s a n at; quod ferrum sana l, i g ni s sa nal, . )
r.o ne 11 (~~ "IpO ., 11,
14): Ferro sanan lur l igni . n: .
ll,
.1 f alque igni de lere ("aslare) ~(}' " OlleM
. . 11 (Dcclamalioncs, 350) ocrpe

ll

19

:
(Eiscn und Blut).
"1l0 .. ro
lt: 8 (1846- 19 16).
.II/

lIe

nlltl, // t'06xoduMoemu >

nPO"'

<'fIlU,

n'

ofIf!

"ec.lfa

111lJmeI

II,

llU.'1 "

neyr1Q

l/lIII'IIII' :Jn1Ii''W",U(' yr:mUII()tlUtlUlue

CtlOU

noU('

i- U 1d"(ma

1uxtJamy, :IO., jgnj


et /" (1IoI!1I0 tJll()tlt> II01UlllllU repMamJi'li nuu !), nO3
fI'/Ilum,lloil afcm nO.lUoU OplQIIU1UUU coceeri

I/ U lu mu - "".'lII . .
.
1( ,
ttl.J.bl II II ? (., . 2, .

.1""

484).

F~.. lenk ..w lll , 8 aJ .


ro . lIf

Otty

Aryl:8

(.. C1lell J\ 8>, 25): Nihil autem minus perfecto duci


~ m rcslina lionem lemc:rilatemque convc:nire arbi lrabatu r. Crebro
llaque jct!: om:fi& j}i:; .. 1Ul
[U: IlCr II lI.UI.., n ocnewHOCb

"OCTh. OCl 6b1Jl: "


:"I .

. Qui nimium p r ope ral, se riu s abso l "it.


. m. Sa t ce leril er fil, quidquid fil sa ti s .
. ",. , we 6.

II no fJ, ull!,

UN (tJ :lfflOM ). I tJceIiJ "

:Jr/;- re1Ulmb ("OIIe<uIO, III! ."( 1f000X ,,' alleiJ


:1ni'O 111' nn). mllO Uf MllOlO
_ ll . rntJ ( u. IU) u
:'mu - mllOf!. Fslil len/e. . . - . . 1I
. . Cl:, 24. 191 8 (, . 50. . 80).

273

FESINATIO
&/ .

umeal1"

OfUuo.

MII(),>Il."

'

J:Onl'

&pono

"""" U n.R f'O' /J1'J:lI&/.WU CmpaMIIU.'I"lfU. je$'


t ina lente. 1-1. . li. ] 1!',

1812

. (.

1,

..

_OI'

717).

06//lI.ll'lfut

uo.'I iJotplO, ctl06IlU.'I 0l'I'l KfN-7IOC""


" oii JQUntMocm. H t:Ilbl!1 l'l1l, '1t1&/ )1rIO IIt!06ott.'R .l

{l'/'Il!tJmf'll/

Qdqlll. ' IlI'o(;yamoli nnru//m. n8 : .Ol'


npu. jest i1la 11'111' II{N.'ON/('mt:'_
'f 1tC 1Iwt':flfOfml>, do<--

mil,u a6u'l

K.I'IIKmamopu. . . . I"l "lN "


"CK)'ttTBO ( . . 1907. . 1. . 460).

. IlI'1 , nOff.<fmll"Ht rJ(IUfI.II . :Jflum #{, m)'O.wm nOl'0/1ff.


Off Iou.I , 6peii 'll'fJI'C'IJ'p o.I,'(J fJOJumCR C(lOU/IfU
npunrll. r U.'I.v,

opo<uf

I'

nomo1ml>C.'I ;

)/7/0

u. '"

1" (/Q, tOl; 'Jllm - 011 I/U I;OKIl." 'f.I('f/1fJiU


111' ptI,",n.'I"UfJa.I . tu."( .... Jn.-y. ro - Ja.\lI'mIl.I : f ;'Slina Il'nte - n,",,,,,
. I;omo.l' .', J'u.1 :.li'O ro tnQi'O. nPU1I.l'. ' 111'. rC'lPH 1l" ' I, crpll . Il "'I
(3. fl . . 2. . ]11).
. .
. II ... . Qf"IIII. (.
, 1. . 268) : l: I:. pnII ).' ( ..
. 114): I: . l:-l: 8Q1oI (. . 16, .
" . ll l( . {. 11 . . 146)

1888"
1966,
189);

Festi ... tio ~ia est .".


KB"ItT li . JII !(etpa!t, I , 9.12.
. Fes l ina l enle.
6('('.W. 6&/ I/U 6.'1m, jt'Sltio ,ud eJ't. mon.-

"J-

8 co.W(J ceiie cmfll/um "'. cU.wa 110 6.', IwellOl'


.\ 6.'1 "t/,IUll, w 11 ~ " "~, .10
HY*ItO C\J dt (QnblTbl, . 3. . 287).
F'~t! !. pt..UJII!
J"tIl'Ut' CI4.\I(lO.IO "oo6ll.'1. .wu lt8t
mpal'lll? eiiCI",",U.'1 : fJ{(mnll.f'''Ut' ('Il.WfJOJfO 8AOeN'/i
peU,lblXmu. .vu ~m. II'IUI" u, ,, - 6",!....
. . Il , 118Cl1 ( . . 1916MUl'mt'PUR -

14]).

..... justitia ! pert'lt mundus (. Pere a t m u ndus. ri a t


ju s lili a) " ll ll ll.
Bblpa.eHIC flpll80 : ~P&I CKOrO
.ll I (1 556- 1564) KIIHce ll
1I
_1..00 oomm ul"lCu (156]).
nprWltl'r:/lllf {llUJI. nprRIIX.
R 011(,(, 111' 6JtJy no.... w -- 'IQ ft!f1Il' I'I7W}'Im , . .
pe'/('Al' IOpcmltl. 6J'I(<<, u KomOPbl.'r: : fUJt /r;ti, ft"!
rd! . 11 , npeKpatCHIC .. Kriminalislfsche Zei~

( .
. 50]). / 1

11

. 'Itf"C. fl flt , . 1956.

u 11

lV:

CtU'll/

n U

I/ll

('~.

'1n N nOIll'lll'IIU. UO""7Ilf'J1lUn'. omtlcpyJrUn om ~


lIut:lI '. r/t'JrU moII 6oAl>~U(08. er: ....
Ofn(lt'PIIYIlUCb JU<06yuJI PJ'f{ofJO(}r:tnf1U, IU1UN _
Ulellu..'1 6},U:l#1 lt!pt:UllfU IfiJ CmopollY npQ!I'1IQJoiI ~

U 60piltl ft!t'1I1 6}'/N. CA~, '-

274

FIAT

1J'/I'IU'11I1I COf1l'f/ mufl: 'll'6ll


tWt;,/ ro6I "llll . ;
mtI"PO lIil ""// : zu6l1em IJ. fU,
"y~:b JW/ fflll " nPOA('puaOM, .tIUUl
npotJma ikMOKpall! Fwl ju.slil io, ' mudw!
. . ,
( , . 37, . 282). po1I (IU 06006,~.'tm IJ ikcntr
mU 06"mtll',I/Z M//"U.'l; llf'ltJl"lII ~ IJ U('("I()fO
; npalJo 116UlI IliJ I}"I(, nptJu

IIIl.I

CIIOu..w npwuf : jim jWliliu.

pereu/ mudw.

. .

lIe

mptJt:. 'Wlocmb )'"fflll 08f'".-, ('of1 4 mJ6


_. 1-1. . , ? ( ,
1922, . 143-44). l'r:fI1R, /1 '''' O~
lJum -- 1I000eUw' 3'OIlfi OI/IIJl n"u -- Fiot
jlili ('1 r ud. '>lfOp npoUl(' - ji justitio ('1 ~il'al
m/us l1:" ('f'; 0110 111' ... . . tt
ii, I1 (::l!KOII .
11 ,1aJI.
. , 189 1, . 41). C/I('.<j n(lllll!!
;I1I Jf' 011 (llI1ll, .Irup. <, 'U'III'locm

no,>ut, zto "{IQl/ U3, zto f/ (n.rJUfllll. 1 ".


/leu! lllf'lI nl"IltJt/lJ/II#/ . '_ AfU(JJOlU'IJ,
i'f! ., 06I lImU/lor' )"to ,Z06ffl
om .U'll mozf/, ('mallem IIt:Koza f/. /
nlmu u3 mufflllllU /lCnOfflb IJ lI nw60

. ., 6!. , 11lI1Ul'1I' menepeUIII".\f -'lupt" Ifn1U.>O.IUBOcmu, f'm , npxouCH mum r:e{j(' 11 n06" ImI! Fi ju.rli/ia, pereat udus! IJ ,
(, . 8. . 13). { : ! .... Jll . YBWe,
'l .' :f If .II", 6.
lloul!m mo'Ull If Zul/f. 110 Kl1.lI.ep'>f'ptI {'
tJ.'lffl .IfUCmpl/; ezo KPfl>uop 1311iJ0j eMI'
- /1 zo nQ.U3'U'III/oU nf'ICUU. om ..
. / ' {) , :nou Cmf''''zop! -mo 1JIiJ. JIQ.
KOJl /ln KJIOC(UI(U : Fit ]uslilio. ! muds!
J./um : . UR If mlJ.\f cnop~IO... _".
lI.m"Uil!
. 124).

1 (,

2,

. , . R()"P)'f e.na .. Tpffla (CO'I., . 15, 422) ~


. 'l, IOpJl'Ie"Cll u'; tCO'I . . 2 1, 499); . .
11 _ 8 . . IJ , 8. IX 1841 (. . 12. . 71-72) ; . .
II. "l /llI ( . .
.-
1953. .

..

..

93);
. . " "08, (,1I ra'lC1J ) ( . . 1. 542 - 43);
. . . Pa"1Mbl UUICHHR "1l1llR nallO 8(lAIIbl lI
UII ( . , 1876. . 5. . 313- 14); . . llbl.
IICba II . 1 2 . 1846 (, . 14, . 4) : . .
II_ . . :. . II 1856 (11 .: _ . ilII
Pt"CI"," IJCpelle"e, . 1, . 264) ; . . " 11.
>1 .:I< *Yil) (. 00'1 . colJ.- ). . 1. 2. . 6);
. . ., 11 11 . 7- 1889 . o:pllII IOpllCll
~ cy;l """';t; (II" . . 170-7 1) ; li .
...... (, . 7. . 74 - 75); ll , 8
R1 ("J6,,,,". ., 1956, . 3(3).
_F' ' .

ii

..

V\p<lCB)'U (Jlam.).

FIAT
JI , Ira JI , 1, ] : 1.'l : .
.
- ll IIJ! .
II ll II ra :6
!! :

.. Fiat IUX!t.

BrIiI'Pf'U "" . 'lf!uurttrll'm. lIn~. WIIIIQ('I1'I . -,,( uOeli. '1J'fJCnIl.


J.~

reiJ 1/ ecmooU mon; C.IOIJO.M. . no06l1"


omo cnwOfA niN. WN Jrf' nUll
(.n_lIlI_ odfl : fl {. " "'! 11. . ,

"'ONJ'.

M OII ttltm: IIaIIR (. , 1882. .

],

113).

.tfnUW'('J.;U nUJl///u.. fJtlmti'I>// n>c J .f.9 luOtlecuo.


rr fJCCMO 'fJ.f.9 Cf'. 1INI0lln
I/ .ou u. fiblAU nl npeJN('mO.11 nIII

tJ.~Ul/R . tcntofJA!/l

."'If!

l'mbl'.

I{)lf() : Fial

{".

II , . . 83R., ocno
I. (., 1968, . ) . HIIOla (jlI I/ uc llJ 6
JOIJbl.Y . Rf'II!fl/()('nlfl peil , 'Jmu . ulim,
ou fJeroIOm fJJ IU'Cnlb. .A(JIInet', nO{IIf' y.W-1t!

. nf'/JIIWi'i

pm

601 C4.\f ) C"OfJO Jiot /. fJQ II1OpoU {,


KOlO '! tl!/ICnI mpt'mw d.

01/ :mtll.' Jn t.

, " ( , . 14,
. 369). 'l tIf'Iumtl " Cmetl. IU .l 1IIA
lI .". .' 1If! - n,t, A'f!IIW 06 Jlf. '"
/1/lJll .

Ml'I/H.

.tt:'C -

J IIO 'lumf!JlI>/If!

Kuptr/Jll/N

. , uol no1!. Ctl.


, If3II (, . 7, . 572).
"

FI

I lf'Opal1U10fJQI /IIQfJ

1.

8 ", . Q-n(.: (, . 6, 40; . 7, 26):


. . eJlOIIC:. :10wII 111 (. . 10, . 491); :

",. )'"d ( . ,

Fiat

1'II,81$

IUI

1%2,

405).

II !!.

fe ,

VI, 10.

;.nll 011 / UIIU'I} UUlem "N. '1mo mQJ(


JJ'1UJ', a.f' nURClIll'Iaem . Nl! f{f'lI/lAlU JJ'lU'l'
u mi.'J/l/, J' " N)-nIIi' fJJ810RR J'ffl
~omop I/f! 1If! xoxomum.. . nru ;'mu tft:v
tl_m lI CJ{tJ01b . 01/ , '1 "..,
tlce ompA I/Cf'N KpoNf! ef' : fI WJ lunlQS IUO! - I/Om tlce, '1 CIf

;iiumoU

)lfm 06 JmDN. . . II - . . II", 16. V111


18]7 ( , . 11 , . 179). lIan: lIeCKO,fbKO CAOfJ ctj
N"', - ulot;... JPYlOlO ",11('1/1111, " R OI/OfJ m:t>C1f
0111 Ct1.-fI WJIUnIQSlUO. . . r ep lle ll,- r . , 11.1

1850

(.

24, .

18).

Ml'

~R,

IleNllO

c~

~e apD.v :

conp UKOCII QtlCIl II e J' e!ilI1tImti'/1O IWCKOAbl{O Nf' - 110 mo MlKO ycmpultwnt>; fIlJCflD
'" U fI'IOJlfu. n - fI I'QlnlQS 1/10. . . 8 . . Jl, 7.( 19.)XII 1876 ( . .NL
. 12, . 1, . 27). r poccNeiicmep caN CCJ(' lIll pucmo~
" nl!fIt> Af' nolkIIO . : 6AI

' . nAuAo 6potJ ,.. 11(J11Z1


J'JI.lflIU'HIW."
.'tAU IJ lI. , D
tl10p I/UAR r<IIf!. NlI .flO CMt'IIACR
,,"*('/lIIoU ll . rIOtI// ",* ",OClO npolJllUl(4

'"

I IDUS

YMl'P l'ptloU CQiJCmttl'IIIIbi.X utllbi. cpacml'. - &lm noIJC1/IUHe , - Atl i'pocrMeilcmqJ, noll1UJ i'.f: lI6.
- Fiol VOIun ID$ ,! 8 IC , (, . 8, . 539).
0/1

. .

ropLC8c

C )"P1lJ;OB, ocno"'II AnO!lnOl1e ~",'


19)(1, 462-63);

( "' .: . . :, ocnou. .- .,
n n .. , l:LiI.la.JI (, . 9, 34~

Ficbo juris
/1

II.

... ('./ jUf', Mbi. 1I103/lCCM IIOum .1.'I .


AII.",tuu, Jicl/O juU. mo nru6uurbi. - lI ()/{UQr:mbi.,

mo nl.~ KOlfllJerc ll6l' 111' erm8UnW.tel/ "


. 011 CfL lbI/O U6!t1f. . 1I - pr,

/1

7 . 1889 (., . 37, . 164). ' .:'OIIOpum: "


l7l(l .. ornortnfJ,wm jiI juris, 6mo l'18.

nO}71tlt'.1 Ofl08, 0611Q llOflUf'u nI//UU /1


n./U mDIIDp08et'UU1l. It .. , ne.
(., . 2 1, . 243 -44).

Fictio juris: publki 6 'lI !.


Flclio juri s.
O"tllemu.lI m passa",., mo BeIlC,.:u ,

Illll 11

roii.t " ollUII


u:cmll

e,U/c/lellllN fI{I~

E l!pone : f'Ipo(J,lOZO nf/lU,

11

nma..,
jicliones juris publici, ;>-u6Q

.1f'nlonIl ,/8f'mtJU. .

ltlC ( ., .

Ficus f.cus. ligOaem IigOOem

12,

682).

~oca'

, .

, IIII, 11 , 3, 5.
II 11 (<< . ,

XLI ), , " , }'


IIiI Da. , .

HJl rb oll l e, Diclionar y or Quolalion s (cla ss i ea l).

Fides Punk. . Punica fid es.


Fidus Actiiles :II , . .

:II , -

110 ll n :;)I!.
J! II . IICJjIl, VI , 156-59:

Aene:is m3C:SIO derxus lumina vullu


ingredilur linque s anlrum cacrosquc volutal
f:verllus animo secum, cui fldus Achales
it comes l paribUs vesllgia ngit.
, !l onllllbI ,
}', , eM IIOM

'l"'Y"".
, 3 , ..
I

ptl , ., .
.
(. . proIII .
. '" rO. Il!UlI , /idus Acholes r f'Pl/f'l /O , nO.lltrmILI ;>Il." "
"'n Adverlivl'rH n J(l;>O.1Q1" 0.w pn. l "U.'I ptIl/{U .'U/eII
"(' ('nVOlll' .l UI/U.'l : eu , bi.Q.I,

-;----

"'H"'O~o.oM (.).

271

flL IAE
njJf!cmIJII1 lI KOll~cce :u, Jl, 6, Jl6epaJlb""
II)' u. (' 0, u.R mu_ue, ~I- ".
JIU, 1(O{Je, l'",uU l'flpe. POCC1lll une(,
mo rIII r"JJ(" maUNII tu. ",u(u., iJo.Il

()('1IWf'zumC.1 """ 6 u6", . - . 't/fCJ1.


. 13.11
.te}'

( . ,
06"..m)"

18SS

. 28. . 364). ... , (/lUll '


npOt ( ",1l : lO

[td hs, Co~ t- mmbl!, fJf1m/ IleomOIlU . IUlI

( i'PJiibl",U U;>/U U IIfj/U, U n/l'" LW


nt6Wl I.W l/bl"OlJOPO"' . ',,
I IrII. (,IrlI . 3; .. .. . 1, . 233). mom _
),r'"If(U mo .>If'{ n,,(ll tJJr.J!O. Q", I'fJIU 6rllil
1Q nQllfl.' n 11IQI(()(' // 6II/W. - 0// ll'l'lO
tnpor:;t U 06.troumt:R l(II_, - nt6em 1I011t:/fJo. - . ,rem e.IlY "", (momo//, J3 I/eocmaem,
('(1 011 w ')n? "l'lIllUU nWU fid Achal('S. 11
, UI (. . 7, . 190).
.

.:.

u~ ep8Jl"or .

., .... c:.It'!H a weyn"e~M


.

18,

;.

64);
I

,..

OJl.'I::! T,

pdchl

Fi1i11e

Mc*AYlI8pOJUIOfO

Koltpell&

OQ-

"&. " (.,

l ;. 91);
19j), . 8' - 86}.

. ItC11!"lI (. .

yrecn~ ,

mIIler puk:trior

KfIIIHt:epil

(M~

ecrn lllluu

ilY (. . Ol").

l. , ({) ,

1, 16, 1:
matrc pulchra ffiia pillehrior
Quem a1mini>sis cumquc modum
Pones ms, slvc flamma
Slvc l libet H8.driano

, we,

pi/ Ka3ltb
, ]JIOCJ1OhIl , Ia,

81II~ 1I 111 /. .
(. . l.-.... W,,,;),

u0t10 , euOl'dUCllU, lI~ CQU/e//bJ' KollOt.YI)'


(J/{Jlf!fli CI'MI'II06o. nI'II' UIPbl f f J'otIA('(1oI(IIJf
11#' nf'pbliIOJlUcIJ. /(lf(IIlUU mpauu /jbl.iU/ I'bl6(J1IQ KPUI(QNN
um)?l.fI'llU, ; i'-Q KO.1()('Q6ll 6 Filw PUI(hal' motet
pu/ch,im 6 PJ'fi"',OU , 6.1UfoJf amt'fJIUI m, "_
6 n. wJ1Q~ fJll'fl1f'. 6' tN~JlO, " tJJr.UQAQ. t:mAUIllIIf
/Um"n'la.O.IQ u .W i'UJl J7elII/J1Q nIIII. . . w 1( .
:JtIlJI

Flnem resplce
Finis Ko"ell.

P)'CCltOM (,
Respicc rin cm.

1,

11 ).

C~.

(}(_w t"f!X 8( . e/j.. "

tNme.

Omwl'O

nlJ II: n.oJ' 11 l' ! 3/tOeffl. ) mQJIbl(O ~


/ XOtne., nocmYnlU1lIl. l'Jtt . '' 8..,-6,
(JOAblIO <"IJ'I10 . {/ ( If t"...... A/l'am . ,
R

" (l(U1QI/I"

i'll#'Jo R

11#'

{"(J. 1

JI(I(,

(.

(-6, U

rwp" .an

,,11

fII("~Y /ini..r.

. - ..

1932, .

npu/oJ(ffl/IACR

Poct'1IU .

" 1/11 "

1. . 111 ). ClJOdO

6)" mI"

ce/j" "

FlNIS

III! )'. ll Il , onucblIJ(J1O. mo


ii. IU nO'4 '4 nUIIl' [ . . .'f"Il!I} PUf'lI!,.

f/l!P' Il!MC.'I
.

J(

22- ollZycmo

lt,

ttltII

J883

f' : jinis.

( .,

1965, . 2, . 4 11).
Finis JfoJIIII opus K Ol tcu ll ; KOIICU - IIC e lleu
II.

Ex ilu s aC l a p r oba l.

. 1

lllnm Il .\/

nll.

' 1 11 J 11 f' ." ,/ (1 0 .1 11 U 8", - 1/0II f' .I /II>l . Il -- 50.

(lii.'f 118 8

(//.'lW ..I(lOupUHm
PomllU "Jefw U IJ/lm num/.
ptJIII/ 8(1 U n!Jf:OPt>
IJlu.'I m.uc .

"un. /

1/(l1J/tl'mt.".'l II8Il." I(O.IIflllupOMH. Tfl." oIi-w. .


J6uptlffll!l ll' .\Ieo!.i IIIJlm.'I . I'uu&umu np''-''I>IMU
II .

mo I(I/ 01114 t'cm8um".I',\/ nliu"m~ U 60OtI , nI.I n tmIlOtl. POffl/l/ucmp Otl IIJllo111>1'-'; .\/mU{II. Finis COf onol . .
1{ , ] I
ll ll (. , . 5, . 254). JI1IOM 1I~8U.1f'
} . K()I/u, 8 (lI('. .f'II ) " IIC/!, '4tn1)
mpefi)"emc.'I IL1.'I : U . U 8('.1()(. U .
'Nllfl. JUIl' nO. /f'IIWI lI K)'fIN'nIIIbl. .'

1(

n811l!m n "(' .I , 1(0mo . nf'f' .1 1>1 11


? 00110""'/0 CpoMl/O ll omJblIJe niiul, IIl>I"U110." PYOn.leCKOIIWlMU U II( atJmopo. lIuo CI(Qm npat}. n f'll l! t1llf'l! II 88U:
U .III t.I ; j i nis co r ono l $. . . II l{R,
tt, xctta . It ,'IeC OIltBJ
8 cr. llllbI ,
. , 1834 ( , . 1, . 145). JQ_ . mo '4J-'1'1"mtJ. mtllf.f In - 1(01(0 ,.' npoc.Tou np? Otnlfem
nl In ll. umepecllee U 8ll J
I.'l /lIll."tinpuu}. Q/f Otlr:t' lI lI. lI
IIlI)"KY . 0I10IlblY'4 umC.'I CtnURUmt> IIlmpoCbl, N/lllO '/
IIlf)" 11 MeUUIIY. I(
U ( 8 n{u lltJlOfI
\Ifepi?IInl. f!UCtmlue !I11ll 110 UIIU - lIJ{Jf'f!fU
)" n('tI1otllllU ofI. mo jini$ cor onaf . . .
1/(1

"$. -

-. .

r cpl.lell Y, I . ' (20.) 1860 ( . . 27, . 1(6).


2.VJ I 1 8~ ,CQOf., . 29. . 274); . .
.. ltllJI (IOC~ 8:. .. 1 9~, . 37 1) ; . . ,
nO II8 ( . - ., 1933. . 347-48); . ~-.tll.
");! :J ll11 .. ( MHllc~ . 1 9~7. 143),
.

~ ~ . -,

lnls

EU"iipac:

Epr>nc.

. . Fi nis l i .
Et.IU 8(m (Cf! nuu, 6101 IlOcmJ'1Iu.f U
;'l' .U _ Q/j [8om} :JQ jinu Eur opof'!H,
CUJ(I.I no llu 8. 11 n
n '4 t.I

mo" ll,

1(li'.IO ,

~Ium f!08l! UJpelo 11(' UC( Clf ILW


nJO.'II/Ut'M - JIIQ. . . 11 , }- t:me
~(: (, . 3, . 29 1).
"")'1(3, 1I1<)' (m.) .

279

FINIS
Finis POIOni8e Iton .

pc.ru!.

")

")

1794

l>C

IU poti , cpaJeHJI

""

, II OCII.

PYCCIOl'" IIl:. . 8lt


!! , )88I1, .. nr; !! J10
'lII JI, : ) C1tOa,

(I!CI>

"

..nu

1 2.

ll

1803

11

. ,

..... l!e

OKO'lIlHJI

).
/859 ~. l("J?lUJI.

no

t'f/II i' . 06w-munl:o

, (" PocCUi!U. ~("mo ~f/U "O.J I:oCKO ri


f/UQlf"I:olfu J'(:(, tlnJJU~' U py("co.otJ Ql
'"f"yem ~IfU tI ("(" u llu~flU ,(".
n~I/~~

ZO

n OAb("KO~O

zocydop("mtI o. Finis

11 ,

/on!

IJI ( .... . 14, 516). u, po'Je


tnlJO QlQu.... IIOOtWl crrrpu u/ nO~
UAll Imo!8U 1(()1/f'II ucopUWO:OMY ntu, mom flllb Po/oni_.
rnopri . fI/No"lI. l"t , '~ nPOQX) nmu.', 1QA
llOt:nr},nlfu.... U - JtOt .... ) ~~ ("_. /(Qm!

""",1>/1'

. . AKCIIKOB. 1 [CrIl It!tJ


(, . 3, . 65). Fini.J PoIoni~. tIOCK/lUN.~ ("nocc61trfl,
I'Z IltI" OtIl'lIil "O/l1ll(U In ."'" ffl'1lmD
""OMclm~. /( .uOtA, mo ,
}'pDlJl~ JUI
cmpoflbl 6 ~ IlI'n 11I"I0).pamNO rnl'r ~ZO ...o6u....ofi
po~ f(Finis Poloni~., (""" l'AUO '~("UA J/IOW"W

U " JQl!UC1INO om '~ZO J/lOut . '~IIX 11


Ullt>I.\" ("Iti, . -- /(, (Io("K,JUf(IIJ~ ~ot' <OIt f/fr
"is PO/oniOl'II, cOOCfrllJemtO i'OI, 111' OiOJa.I .... ffu m(()J,
tI comoil oo/le 'IIJl()(" JWffU Ilf'(, '1 .'Jll(~
'Olx

np8meAblmtJo no ~~MY l
. . , 80cn0N...
..... ... . (. . 10. 147). MffDi'ut mll~ y.ww
qwu 'IO. tlo:I11ll, 6 ~N("ff'" ro6mwN 1 ~6 . '.

OdlfWt: 0"0 nfJUfl~AO 10.""""mtJ. pJ'~U){ - , }'I/ue, IftKOmoptlX


notJl'pi'''O , . R ,ueA .uoOOi, 'Q8Ui .Fini.s PoIoitw!.
Ql' ".- 6 MUIIJm",. ("""
f( . U 8 ("f/u>tnt~M cmopue, - 1Wll'tJo:
.', ~ ucnl>U7lQA ("" ~pe : row..... .

MllJlblii

(. .

S.

.
.
, .n
"ltt, K)'"JHHa (. .

178).
(.
]), . 70).

FUtOnIOn:s.~rpoit.CM .

11,

]47);

Orll torcs riunt,. POc:tllC:

nascunt u r.
un{

oro/ores. nQSClJn/ur ~fQf', - . c.,etXmtJrfj/IID.


poiJuflII.'1 nO"JmDM MlO N C~1IlJIfI1'

II(!("'/f.

or. (l8J 7- I89S) - JI Q11Vl.... ... ~


MaepH&I1I1C, TaJ;Hwii ntli -lllpll (18SO- IWk .).
oll aKnlablX o;ne.ecfH ....CCKoi! IIpOlCX ~
llCpO'.

2 .ne 18S1

280

. - 1"1l

am.or .

:pll..

noc ... -l1OJl: (/ POt:~

FLECERE

fmof. .
( , . 5. .

1(

jI 8.

l(

l108

yllii

55).
Fiaglti principium lIUIIIre int ciYfS corpora

,.II

ii

8<1ute Jl .

(Jl 8 "ClCCJ(JI~ ~_,

IV. 33).
om

npocmo 8 ,

omo

l otfi IIIIW

Ol11 ,

Cl

'~AOM U C.fOlJOM ~ mQrN unwo '~AU.f~m,tiiux


IIU)( cmam)ll. 06 I "OOu , coIa3H IIu lI,
Jl"U . nOJlll Ilf!' )'XJ npoc. )II1Om

..- jlugitii principium ~$' nuda~ intf'r riwJ CDrpot'O - . Jt


fiNA roofum. -. ma '_f' l.IJl 'IOWl, )
/1~lIelI f' f'!'f'UOl, 0(1101 . O~ .
IIU.
. 100).

F1amml

n 11 8.

..

..,

cr Jl (Q, ! .

(18DO est proxima ,


tc KYPY1l HOH ., 53.

nO

3,

. ] r.

FbC . . ndc , .
. Spirilu 5 l . ubi vull.
01UPUmt.(.'I I'/f' 'lf'fJf'QMblM 6. ":mo f/ot, vult,
IImo If'tl1 , "? )' ,uwR. - ,60,. c.wf'pm Jl
U311 . , (, . 6, . 188).

( F8kterf sf nequt6

Jptr6s)

Achtr6nta

08 Vl, AJlepoT 8w

"

mo.

(. f'. nptl8eY 8

QUl) .

, .. _ , ,
:

312 -

. " t

Absumpt(ae) 1n TeucrOs vires caelique mjlr!sque.


Quld SyrlCs aUI ScYlla mihi, quid viista

Charjbdis

PrOfuil ? 6I COf1dUntur hybridis l,


~url pdag{i) alQue ! . Ma rs perdcre gntem
Immantm Lapithum valuJt. conctssit in iras
fpse de(um) a ntiquam gcnito r Calydona Di.inae.
QuixI scel\.lS iu! L.apilhls tanl(um) auf Calydone

ermtc ?

Ast l<ign Jovis conjunx, nil IInQuer{e) inausum


k potu(i) inrelix, quae IIeI in omnia ver ti,
Vlnoor nc: . Quod sl mt numina sunt
gt satb, dubil(em) hiud eq uid(em) Impli.
QUod usqUll m (c)st:
kt 51 nequeo superbs, ~ movebo.
, TCBirpO!I , . ,
.

3 lOii I,, jl. J


? !! pll ycre

.: ~.",o, '18 " nallCJ1 rv


AxI!pO

'leCl:U

(ISSS- ISW).
pn.a nO3JtOl"

pcn.

281

FCfU
YKPWIlIC "! J1l,l ocr

"" " , " i1

POHT~ " 3.
.

11 ?
, &, lOn, Cl!l

Ik:e,

Ol,

II ! ?
, :

CJUl


, .

(. . Q) .

HecoMHt'lmo, tI .\lJ 8R:./.~ 8

U',

I .'" . " 6'."' nt'um. u.'}'.

II{XlJi

., delll)

1aKollwmc.~ .\lupHO, .lf. 8 n!~lIU of/ )'


n cml n:m.I} 011 OI( 8 6eJtJxodIlO.'" rIO.lffl;
,'m oiltla, mo 011 ll }w Acheronto mowre,

OI7IO, HOeplloe, ;- nVZAQmum . . - . 16.V

1866

( .,

tJU,

]1,

f'l

/Il'

182).

1/lll.

110."

}'

ezI

nm.Uo
U80

m(l,lI, IIf' npelli'O UCpt'lll/UM . ptmI


/ibl. 1O

mllJ' . U .Ubl nOHf'l:RU nopull.


) .. pl'8HW

JQ(i.

no) .::. I ''', xo.~ u mo : j1ec'ere si lIfflWO


II , u (, . 4,

SUpl'fOS. Achefon'a mo~"f!bo.


.

]28).

90 - 91) ,

. .

tluctuat
II

.. x-.,

'I:

nwrgitur

.... nopa

q. ,

1.
31).

ro ( . , .
(

. 1963.

1: .

3, .

i1 .

lmtJl'

om " , IIl'oza pt'tJIfIlOll)' cmoll

. "u "Pf'Cu, n-npellt'}' '10.


N' _ npedMf'l:mbH. " flI B"p ll}m I'
CJI(JtJy. ."/0;- 6 l'lJ{) CO/Jemcou
, . I Q/I(J

" FI/ltuat

ml'fgi,,, . . .

KOppecnOtt.eHY raThl , 24 . I

1921 (Can
tl . . , 1961, . 195).
FIUm_ jim iadfs. jam Umin nkts ibIInt
,

H~POM .

(.. II, 1, 111) x-ap3.KCpJYe

i1 ~30i1 .

. {'/(.

peKII, .l .
(Forsaa et tu\K) oI'm meminisse j.ibit

:n - II .

i1, ..Clt, 1, 203 - COllx- cpIIC1'

, .

J 8cII llllIl
(<< t/ 3J]C, 11 32, 105 _ JUCllnda

memo-

'"

FORTIS

eSI praclerilorum malorum JIl -n.


XOl). ,:pe11JIll noro80pJ:Y

Jucundi

labores

((IIl ne ) ne

((

IOrum

mri "Il

Suavis laborum

(( , , 12,
I enim praeteriti doloris set:ura recorda.tio
IIU

nPII

praeteri,

4) :
delecta.tionem ((

I.

. m1f(. , ,

pali, meminis:se dulce est.

660: Quae

durum

, MHWQ 8'l, npupm!ffl Bocnuma/r/./t'M. 111pQU.


. CJ l1PU8. mpont'mm 60010.2."!II, .-mo ,,~u - - "Ja.f.'1l>/6:1I 06a "6fflllDe "n1{. ,fflO ~i 6ll l'llmujll~IImQbl/~ 6m.
lh II n ycmJ n(Jllm QpeIIcm
mf'm . ~ CQM0c6oAbHt)(' cyemOl' 1111 ~II
omll 6n(Jl4lm / ll11 n . CUlJ.. ~llU :

,,/ orson et / oIim emi"iS$(' jullfJbilll.


I'l ( '

.
1969, . 115). fJ~AU

fJQC! ~ntJfJu! iJeclll7lt-}'oU


,'oIi.08. u moo ~mf' t~ fflOJmfJ},
ll('' lO, mo llJum. ~ "'!
./080 tll : Forso" , Iro o/im memi"is.> jWlbil.

,
J! 'l ( J. . , 1958, . 23-24).
F6ces

r6rlur(a) 6djut-'at

, \tI, 203.
. , ,

2, 4, 11 :
Fortes m otna adiuval, l eSI in vetere proverbio,
sed multo magis ralio. ,
K<I)( cra. , -
.

J! ll (Epistul<t. ad Prollm,' III(XLII) CJC r

(556 -469 . . . ) :
juval audentes, Cei setenlia vatis.
-
Frs

<l

11

llO)( .

mJ!,

<ln. cra.
.

(YI, 16, 11),

, n
I

Biichmanp. Gerliigelle Worle.


J.'otk imlllginalio
.

genent

sn

Forlis imugina/io generOI casum.- lOfJOP1ll7l J'et/I'. "


ffll'x .

lI

iJeiicmyem

uml'.1oU

8/flW _l,/e'le nooemCIl ,', II~Koopx

CJlAoU.
0#10

8l/f1O l>otlllm. 1I0 noo8...,.~t'm M~II.q. nrJ '


IlOposmo YDo.VAb1HJmt> , 110 " Ol1pmunlloC .
lu ,
k ll . 1, ... In).

fl

(,

FORTrfER
. 'oniler in
f r I iI r in

, SUI,ittr iII modo (m, S u v j t r


) " ~ ,

i n m d ,
roco ~

I:>IPIIJe Jl8JUlec. uaTW .

II (1543 - 1615) " " :.


' ; Fortes ( fine 8SSequendo . suaves in
mod assequcndi simus. ffne ICetl
Jl cnocoa OC"l"wlOJ.

ptnw

6UtN.

fonilt'r

in rt', ..,ilt'r ;" modo-

'fltAt'6uu 11 ~A(JfI"O.If. I IIZ"-U 1/ ."uu, IIptt}aH


c/ 11 ~W'llUt' 8ct'80.\l." }'IIt'pmXOMfJ
JO J, ".,lJntI , , ~flt)Alft'lu 6zr[lIf.
/'I{JOCUI lIf''ll, tJJ?/o II4! t' '1I0"'lU mpaCt"f/Ito

,,",' u IIQCn.

ll

, JE (.

T. 6,c. 115).
Fort_ bdli .nnn rictos quoque dot
.
IIIW

fIOnIepllAU // Q.l("nll".,crn, - - I/i" :Jm01O

t''atlbll . , nwpllJl pcmiJt'}' COMocmo~


mt'lcm,' 06Qlj nW! 6 CflOUCmllO 1'10
(JJllt'II. AQ /l('J ZptKOMfJ, PUMAIIIIQMU, U t'"IIpt,
u t' CQMot! 11 I/u Z npoucum 1I0ARtLII.
3n " _. /011/ )" 6wn CI/OO I. IW
t' 11 }~l"IIf )"Ot'At' ,,06t'I - - FOt"lUnO (1tn
"iclM qu~ doctl. . , ( 8OQ1~

II" ~ :) (, . 5. .
F(iI"hit(i) am! Siquid c'nn1n8
NUI. dib unq..... mtmOrf t'O!i ~ximet

28 1).

pssunt,

'

lIll! KOJIt. 11 nec l" .


, 11

""'-

( . . oocou).

, ~.,
. . IIdsum

IX. 446 - 47-0


qui re ci.

" .

Ff8d1a iUabitur OrtJiS ( ) PII,'II. " ,


.

Si fractus illablllur orbis..

mell~pI> clloc06t! mo (km" U3lfU t'O/t'I/ut


6wn 3pmt'Ae." 11 }'oii uzpt. ~ cup.
n 0110 If )'kOlm? Vidt' ocAt'iJmN H anoilt'f)IIa. 011 rotJ~

0If/8'1N OII mtlJluC7rJUW'CI/It' IfJ?.tRiJ. .. t'CAJ


mo.It.XO " frol illabalur Ot"bi.r.. . .
, m1 II . Qo8 (. 58).

0/1

IIOtNm,

FI"8I"fgb. non flmes , .


("I()/ /. . f!Uj-"
."t'III ." CIMblIO." I/t'J/fh:t' 't'ntClI trI/.'lI ~
f/ Frangos. non j1~Clt'S. - JmO

IlJC,

t'm.

moli

~1O

IJCnUWCflU(!

IU I/1Im'II. . . . . . lllUl (Cra~


l'IOnp0c8 lI 'leltJl IJJ I[II . . , 17'>'"
.

135).

Fnll5

284

Pia rraus..

FRUGES
Frontis

nul"

rlIIes.

. t<

_. . .

II .

.. . 11, 8 - 10:
Frontis Ia fs; quis enim vlcus abimdat
Tristibus 6bscenis? Castigas turpia, sis
fnter Sl1:l.tics nOllssima f6ssa ciruicdos.
II

, -

m ; ew
,

J
ptl..
(. . HeOIII'lll . 8).

- , Et Curios simulanl
sed Bacchanalia vivunl ( . )
mo no. '4 n ." A/Ju 110 nOf1eMIlUU II - - cmoXfJ 1.to6 ? - - Fronti rlla fides - nimium ne crede i. '/O.~ l/.te 1/0

KOIIl'IIIi

lI6oapm

tol n06ll1llllOl.
(:,

Fruges

locn

Ol

6lll'lIUl'

Ja

lliill ,
1949, . 323-24).

consutre

_ti

:J

om

lUlII
II

, ,

1, 2. 27 - 31 :

Ns numerUs sumus. ! fr~ ns

nati,

Sp6nsi Pi:nelop.ie nebul6nes. Akinoique


fn cule curandit plus aequ(o) .J.t juventus;
(: pukhrum fuit in mediOs donire dies !
Ad strepilum ithai ccssaintcm dUcere sb1u.
; CJI II
;

1,

, ]II .

aJan

JlI ptl,

, ,

.
(. . l1:l.).

I/6I anmaucm [ J] o~

80 npon

ma.

KOmopl'

I7IO.1 fl(Jmpe6 - f</ruges con.sumere nal/If . nO/ CD110 06.11ll" IIpOt'III/ /(nunmo fi)lCbl](

AOfJ , mo
IIJi

(.'1'6.,

.\1.

(IV l) ( . . 26. . 3,

. IS). [3I!l mtll'//(U] 80U cmllU


, '4 fflC mn." nlimtlt'/ID 1umu.
~
"
8 IIR tfCO'I JlO1JIC~N.

8 NR np I~ cnI~ llei:l I
2. 11: nimium n~ crede colori

cnI~ fkp .... IOI~.


nOrlk:l I "8 "!tII.

'"

fUGACES
rA}'tlU. to} UII CInOPOlI"', OIl 6 frgn
COn5umt'ft' a/l

IQ

'IO" ( . , . 25, . 2, . 169).


.

M IPKe,

lO'II10

CKaaJI

( ., . IS. ~. S34I: " f, '!


(IV TON .. m ..J (CO'I., 1". 26, . 1, ~. 159):

)l", " llOIlff.1wr "JIO.ll"fewr

26. 1,

(O<I .,

2(2).

Fpgicn .......1... anni :":J .


Eheu fugace s. , PO Slume. 1a buntur
nn i.
.

nll 'pt'MR

011 t-nf ~IIIO 'rJtOUAR.

~mo ")'fl1OlO ", .VIIOXJ,

'n }. - .
t'MI'

Jf(}(>U .

mo.

Jl

ocmlt'pIlO,

, fgacn

om-

IobntUf nn;,

vr rcmoii Rmt

, UCX~. u 011 ,, rl' " ~e.".


- , l1 (, . 14,

: .

. 112).
n

t 'ugax rnum, scn.aque ., ot8II RlhIiI

en

. lI 6"J. nOKOJI .

lll1l1, hl .nc l111>1,

111, '2,9 .:
Quique fug31t rcrum secUu(} in otia rnitus,
~ 61Ji.<i el impatiens ante 1abOris enim,
Ultima nunc patio r.
. lI lIClI, JIII I; nocytOIl
P01l<etl HA,
l1l1, IIC III1 IUlC OoI

epnclIO .
(. . IIQ).

- R fOOP llT CII(leJi ",1 11 .

& . , ';101 .l" 'O.IR ./l'i'mt. nproc,u. ,o crfiR , pocnoRt:lm, -W.I ?, ., (/ l' I/l>IIJra.t 'Im.-o .- C.1U8lU(4If
Jt II,Nf tJln I1{JIJpoiiN 11 I.It.Vt:lII'/l' alIIIIX .. /1PIl8W.
fuy,o.Y erurI . cuaqut' in (; n01'6. 11 W .1 . .
' B:la.en lI.1 (On"' TI,I, K'I. 3, . 28 1).
Fugit

6rp8nblle ~pu5 ItC JllII IIJX!dIl.

R, ltll", 111,
.". Sed fu gil i nterea,

284.
fugil irreparabi le tem pU L

puR,nr! Mt'Jt 8lJ.~ f'. :Ju /:.

. " ,

I!DC/((Jpt" "" " "7 "",n I nOC.,toiUD. - Cil t:R/(Wf /: " "
ptJJpt>"I .- lX.t m.1t' lpo.WOJ'. - N U CQ)umr. " '_J"CmII"'

11,

II"/"

.1/I'IfR.

l!.

F"g;, i"t ~orobjJ, 'tmpu.~.- npotnma

0 11
npo 6,..
CII"OTT, 1I.1I l (, . 6. . 1 38~

F~ '" Ul .

CN. t' uimus Tr oes, fuit 11 ium.


6llCtll 11 : Ul

nPOULItOC

,lII II. J . . - . pl"('lX.

...

I(I!. .

,{ 1( .m O/Jt'6l1ocnlll 11 pUJtfQ. /UlIbl. . ~~


IIl'/o/IflJZU, 1 Qym lX010l/1b
nror: FilWs. . .
Typrehc8 -

286

tYiit,
1l.

i).l.fI
.

n('I(t.'P"1u

8ll

FUlMUS
18]7

(. .

4,

NJJof zoy A)''4UUO lIu

1).

n6 ",vm!!,

R.

" 1819
f/ .."'Q.14

.,.010

8.fWI()6

IfI "" ...

UJ)'

O)'rm.

'1('

59 ...49...39

(zo .n_!! f/ YIIUfIr~m) . f/WpG IIN uma.,


d)'.wax*
.crnpe~y H Of/tNO 1838 Mtm1t1,......,
110 mll 14r KQ.'J(lIfO Ulf.w - juim! . .
- . . , 1.1 1869 (, . ]0, . 1. . 7). "Of/
1OO'J(l ' # 1

IlOU(. lI'f'

I/I~('ilril

palmux

tI

6u. ,,,*oil.

''I(rt'/fI'''' .w .w F"imuf"'- Mbl ON.I" .... .

'1,

lI

roes) .

<F_us
Tro jani

( H<lYKa 11 ,

( ruit Ilium )

"npoU

pi uiillct.

(m.

1972, 9,

14]).

Fuil Troja, ( ruimus

!! , J. .
. '.lllt, 11 . ]24 - 26:
v.;il

summa

dis l

inelumbile ti:mpus

D8di, Fuims Tra:s: ruil Ili(um) l ingens

GIO,ia TeuCfO rum.


ptt lUl
. II II. Ji. !!
pl1 .
(_ _

CJ,a&t

ro.,.,).

ro l , II l.l '! BIIe

TpolI.

:aI I[IIK II llO


, / tII 11,4" ,
"'O~.: ,

re'ltpt.

Fit Trojo! n" IllJl nPOnOpUJl .r}' nprJfOt'f/Ut'.1I


Cltp(OJof. ,,;lll Ul,ar ",~. ..tl "'''

'H'''.I,X no.-r/lOuU. lf"'.u-u1 nt'ptCffltLIO t'ntlIOf/m .


f/Q1mU;lIOf/fflW.W Itm lf,l'Cmpu nptJ8Ud"'.'I I!pQIu.'1 ~IfQ
';. rou.w

IlWJ', nPOU1m I 6,,0 11('(1f'.u.llfllll> ,OOIIO ~ npom nmJII"'J . '

III(',/I>II.,' f' npul1U.'1


)?li. .
, 1l
'llI ( . , . 4, . 10 1). f/ 8 0 11 nlQAUl/ .
.'I/fIopum 011 Ill.>}. - ,. 1(01( UIIIlOffI. {'m/* n.qmx
II'd,'III/ npUl]ll It r'''"t't" ",,CliJof), ll)', nn,:<

"' ,l')'ll/ 1/I]I/UOIIOII""bl.1I x.ll!'6o}. I\tJ080 r"" " Qbl.lO


'/('1/0 IIlIocmpa""QX) :<.t>Oo Fuit T,-oja! II CI\QJ(Jt> )I1fO."y
IU>tlOd)'. TnII'P nf' I>" n ( llou60.II."(' 1('.'"
4.'fW.,,,W'CltllX ), nt,' uouu 6 , nOJIOU JalnlJoffIIU Qh'
(' " " X.leO, . . om .'IUpotlOZO .wnuma.IUcmUW'CJI'OIO tl{UJf.
t'Q

:<..

11 ,

3 Il eQ(

Itttt (. . 2, . 221). Mllozor nt'/.WI'III/.IOCI>

'1".'1""

" JtWil IIC'"'J>O - n.ero ... ,ln


C1Co j)tt rpyc:-n.. 'atlletl I(H"f" _. "'. .
'IPO'I rc ~:n ".: noce OoIepn.. . . . (
'JII lr<: li .

TCr1i. "il:ilia):

"1i

llelJe.llO"'bl. el<meT.tli.
IICCIO pDJll:". 'lOp.>I t; .

" ",, , nyli :tr :


Jl "'<:". _ ll, !( ,D,""

JI

npOl:

",3"_

".

187

FIJI
ouefIQ ; Hbll lI', nQraJII AfW MOQl;sy XJmotI }Wrem
6f'CmJlUU fp6JN.

'IOe#! 1lcmpt'60 l('IJ.

11

oii muxii 06f :1U tJUXp , ;row M~;


~AOl " paet! ucR ... Fllit nojo .fuUnus r,ojani. II~
" oru('mtJ MQCX.oij rp6XJ eiu:mtJumeAlO
}':nrtl.

Hemo

((, npe68 6~ /'QIN

OO!lpCtnflO, 'f.', _ lJrtop, ~7DflIICWJ>fwe. ~.,.


N<, vmu Ir W1tlptoN)I ' iht'f x~
aJAmtly: e"oza OtIJ{J 6WAa 60ll "cmo Il(,
('f((UQ ~OPIlHcmtJO. n n(~u '4.f Il , _
lI(l )ILAfJ'. . . J; . yrW1Ifte MOCkBbl
(. . 1, . 272). /. . r OpesDj K)'pw!IJ fIOtq(X)' JQ fJ(lnu((, tkQ mOl(luwu. C,IU/(O no.mf'6'u. .. ,
1(((.

I:JJIm

"J'JNU/{lNl,

NlAf>DAlU

nptntxe

_.

{'w

Wl yicw.w XJAOCl).I1. OnNU mdJu II MO~ uopmuu..


11 e~ . K(J . QClliJ {~
8(.I.fIUU up(zer . fujt rrojD. juil [/jon! _, OII'I, IWKoo

UQR . 11 . lIOPO KOnbl'HOCYO ua.. . . :n.


. . (f . . 1967, . 194).
. ,

CUllUQ

"

J'NnO_

ei:/mUnV

nponru

<,",

')'"'

H~

/rii

1.

..

'(l1

Fim

TrDe$!... upOl/UW'CJ(U 1 uUJpu. 11. ,,8 ...


ll. ( . , 1959, . 507).

. . .. 11 11, aJJC!Cnlt l Moa;aw ~qypr (, . 1.


(36); B' II"T~ P ", Y]OJCp.!IlI" 111111 ~'T a~ (.
1, . 6) .

Fuit
"" .

Fuimu s Troe s, ruit lIi urn.

: llW .
ro nlnt'iilf

. .

3.

r- . . , 25.

:. , .

(}JI - !! flQllUCQA ~M 1qUW'r

&cmue pon~

yr~.

11,

wwq

mo

Cl\QJQA nptII4y.

(6.XI) 1875

145).
-

CrtO

It

146

(ncc.

. 7.

__

ll.Il!aN w P'-')"WCtt par. Uln. "tteIy. ~


_Cl)'JO 11011_ I . "
lln lp08& " a.l)'l'

(IV, 1-1). .. '" paca<asue-r ~ (..t~


XXx.ix, 6): "pI, ' lln, f!POI lIe: pl3p)'WCJ<M8 ..-.
88110 COIJIYI1WICIo 06 )"ICfII

wit ll par, I1pO na.l,

1Ipat08.

n6IQ,

I 3.,w"". "'. '1 Joa . . .

&I 8." . . . . nrpeett'lllN.


.

TpoII.

"'1<

,u.. ', .ro .....

: ~.t,w' ,

ICJJ_IIU18 C8D8

.~"'. rocyapc" ll: .. "',IIJIH ~I, MtttalNO 1I~


IIJU . (80..... et:", ... .... nPOM:Jlle( 0... w ~
'Wp88...

Iota"O

" ] 1Dllol :

_.

orlE n.- .... .

no nor .. MIPOA .-om.eltOQla pI8L


qcno8llfldl _ ow II, 1I0)I""1Y_
_
)"Of1"eI" Cull8Of\&, CJCIIUI cro. 'lf'O ",U>gJ()T ) C,808IIO

<:80"" ....

~O onean, .10 ~
.. .4JUI ero ' )"I'1"1I"

cwu CJ 111,

ll.

-.

16

..

oewo;no,

c:n..-.

CIIAW". ....... :fO ~

ON ClU (t norpe6Jlel

no4)II111 oll)'C8"8C.

288

If]

8IUQ' _

111.- C.1DIr1

. . . .~

F
Fu1t ......
.

Fuimus Troes. rui!

'.

zi l!eu6lltX' Juit no6 QtJlU1l l l}(:m


yul . , 8 OfJOIIUU CMepl

lIot;x lQOfJ. " 6 03f'lAOJ8 08OU, 8cnOMHm 3~


,oe8Q

Q'

"

8en

n ? .

, ( . , 1961, . 191).

Fwnus

fulgOre

, . .

"" ,

ii, '.lIlIl,

136 .:
Nec sic incipies l scriptor c}rclicus lim :
.F6rlunam Priami () ! n6bilc lIu1.
Quld digniam [t6 rcrct hlc isso hilitu?
Parluriianl montes, rut.scetur rkliculils .
Qut Jictius hic. <Jui nil lu meplc :
Dic mihi. Musa. virum, li post tempora Tr6jac
Qui mores homium multum v\dil l urbes.
N6n rum(um) fulgr'C, sed fua dare IUccm
gitt. UI speci6sa dchi mir.icula mt
Anliphaten Scyll3mque ! cum )'l6 habdi;
Nec reditum Diomdis 8 Interitu Mclcagri
Nec ~in6 bellum roj.(um) ordilur 6 ... 0;
SCmper ad evenlum rCSlil l 1n mediis res
N6n secus t.s audilOrem rapil, ct quae
f?sperat tractala nitC:scere POSSe, relinquil,
tq: ita rrtnlitur, sic viris ralsa remiscet,
n ni: medmm, mediO discrepel ' .
,

ICf:Cl(
;

llcrI> lllII .

:t

, ICII lll .

, , :
' . III
.
, II1

IIIBHY

6:t

. I[}I l.Ut1l
lI.
earpo
.

II poIII .
IIIua;
. III 8 ry

08t ,

110

006'"

(. . Dl ).

cr

llCOXJol

np

JI.

lll

III 8.

289

FUN DAMENfALIER

fJJ.pt!IIQ fJ me6. "fNJDR HOfI"'" IIQre.If'IIWlMU {. . lIl'ul! fJ "n_ItUKe~


8 omet7llJ" : tt/ unuu julgore! ... , Cepocu u C/l_
U/l. nlOl\QtJ 011 " ~JJ' r}' 8 oI. .vnrocmu
"_.fw: ~QJt#NO Q. IIt' omc)'n_ om
J{'.t}llll ."" /{Oi'O . . . .
); ( , . 7, . 825).

"0.'00

Fundarnenc.lilt r in re, rormaliler in menlf


11 . <l -

. /. -

11 .

{3i1m"u : / 111' Jtlt!.1I J/Oi'Iie/ Ol'Q1tI fJ'..


fOlrue trllt'JUlle,>o . ~ mo~. .wt'nlf.' ,IGVIl"'(7(1I
t.:m. n R rriiQ( OlJJUlJ t' .u U-/U IIIQ .11
)' ('. BbI J/l'7IW. N R ~n.. 1," )-6
eKnllltlHU ,um 11(' (lttfll )wdumt> 11 nmUflor,If.
( : / f)('IIU!. , noprxi/ /lJ/IIU eI'
;(Q.mhl, 11 IIt! )' Of7Ito,lm'R .I!cfu II/Q .\lIIo<'1lX ~
6Il.'( mo'WK !JeIIll." . "Ot:1/00rmllrUSIf.!( , h.mllIlI/lQ.1I .,
pocnpocmpolt'lIIlblX oH"",r It' ~JfO n 6rIII. K .. IU ,.,
PtJJ{lIf
u~.1tU mpouu.",'ru, npoulI If rr.""~
IfrKe. ' . 1 .iw " I.IJflcu.ll . . r 1/(,.\1 cnro,/"//.I.ICJf Jlf*'"

.1It1m l" . Olfm ro.II.tupOlltJ.fU t!II m'l('. IUIf. .


OnUCt./80,1U .1Nr 06 tt'Wllii petL/lOcmu . /(0" CPlfeCmlf,fll' furultJnN'nJoliter ;n rf!. jormalitt'r {n mrntc. ~
. lIC (. . .,
. 4, . 51).

Fun:w Ca_w
ocn.

8 CJ( YtcJc.
OJ JI, rnc

II

1967,

BTopoli Cl'"

II BoliHbl (32 1 1. . .) l eJllr'


PI'MCKI'M / bl "1104
"", Ctlli .
.. W8.
.

('.

118II *.

/ .naml 8Jat'm X//()If//ocmI> d' Ad...


I/""'J _
, !CAOIIUII. AI
nopm r6. IIf'c,v/ff>.vw "Q ~
f1 j urcat' Coudinar UMnt'puu BptMt' )7 . 1( , pII111'. ( . . 11, . 627). ... 1819 1. tJIt
omo

OI

0.1

UCl1l1fl0 If trIf!W!III4

COlJltJt:JfrllCH

1 .ii 11 JOrmt:l8"UA <'l' t>QIJ ,,:JJfmI> Cl'611 uu"..,..,


.. t." )'llIImof'llu., f!11JIWr1IC"OlO omt1 rllll." ..r .9I:.0f4 CAI
r:mtJ('IIII rJff!J( /}'J..v.... n} AIfIII. /(m ....01 '"

pt'aiil OI1QlIoU ""Jf - - f!nI n"am. . . .


rt! 8ocmc I/r OCMrAlltJJfCH pocu 11 11/0 ~ ~

1111/(0<'60

JdelltJn"."("uU 'l/m. HrapoM tJlInfop - rrctt>JJO ......

OnIOp J/I/tJi?m oll()lfptllrlll1o {JtJffI.V

~,

, l,tlf . ~~~~~~'E~m~~?:. ::"~~:~~~~~iE""'~'

no

JllW"'l
r ,mu ut..l . ErJfll:Jmo
II . mo 0/10 IIt'Allt'lm::lI r fl{NXmD
omrmrfll/"l/Uf"1
norl41Jf. "f~"/Jf! W!JWl jurmt' Caudi"tw.
PyocKo-)'PCIIC . ( . . 9, . 202-203).

F _ quid kminl possit


cyn .

"

GAUDEAMUS

11 11 , ~, V, 6 - .
aIllIIIII COIIM , II l no
ll( . Vixi l quem dederat cursum

ro rtuna peregi).
n. ... n.

rIOt.l 8 8Of' ;0"1'81'.


cmparmu. 0110 . OII)'. dOtleOOIO
" ... IIt' ;oOOfluor:mu llmt,C fI "66
"

;uu

- fI

nIl. : lUUn! .fU )'u.

mo

('f>

"Jflodm 6,,)m npll )' "J)'.'


lWm mo; YflUu.., 110 aJ nou6e", ... // au jure/'/S
quidjemino... , IL~I (, . 11, . 321).

tIfJOfIeAIl,

1(11;

Furo

leiDP8cus

TeBOHcall llJC.

, t/m\II_,

254:
primi Senonum moluS Cimbru.mque ruentem
Vidimus ! Marlem Libyae cursu.mque furoris
TeulOllici; quoliens Romam forluna lacessit,
iter
bell is.

Nes

esl

ne61 611)1II ll , lDII


I(II M6pa, 11 , IIOCll ;
, . li
,, .

BIIII

l ,
II, neer

, .

KIIBpax

ll

"

6.

ll

lI

ne -

. .

lI'

IteC.~11 ,
11 bL .

II,

6 102

11

101

EdtlO .\I ('6 perQtlUb ... OC/IQ8Y .


fltJlIN!.l l'iI ,' u. . m ll
pycalH! ()f{l.\l. . '.u, II / 110 luVe.IIl,
n; .11 fl oU /J juror tl"Utonicus, )om
QIIOClloc:ml> 1IO,,14' lIll)'ar:I> /( l 'm ocmamo ...IIO 141l(0.

Jl-.Q , '8.

1959 ( . . 29.

. 495-96). " lOu pcUS/lUO.l1 nampuomo. KQJ\-mo


" c.I)' ...oe 011 oii.18UIl, mo flXlJ.'I/JuU PIl,\f"''II/Q..UIl. xom
/J/I)'QSU {uror teutt;cur. mpo lO80PIl. Il
I/f' /JOImII)'U l.lIQ/t'fJ. - " OCl<O.lbKY emoH

""" ' pal)'OtI-)'C/I:j' )-. I . 84H l ep, (. . 4, . 91).

G
Gaudea_ igil... , e./III!

C1l t"ryI1CI(oi:j , 800 'J

ltx . naWt

..

~~HTM"1rC :JOI"O

C111"OTIIOpIIOf'O

.... fIP"..

Dies

m"

dic:l

291

GUDUS
nc. VI . , wtt)' m:a
OKerdl:M ( .).
cr WlJtp:. m. "w Cll: J uvcn es dum

5umus; Nos h abcb it humu 5; Ub i 5Unl qui antc 5;


Jn mundo ; Viv a t Academia, Vivant professores ( . )
, CJI
5 igitur,
Juvmcs dum 5!
J!
POSI jUl;undam jUYentutem. /1 . OCt,
JCe oil
Post molestam setutcm
Nos habebit humus. (bis)
I .
Ubi sunt qui ante nos
r . pahlJ.Jt
In rnndo fuere?
8 ?
,
Vadite ad s~r05
Trnn5ite ad feros,
8 .
Ubi jam ruere. (b8s)
.
,
Jst brcvis est,
.
Bn:vi rmic:tur ;
Veit mo ~c:it.

Rapn 005 a lrociter,


Ncmini parcetur. (bis)
Vivat Academia,
Vit professon:s!
Vivat mcmbrum quodlibet,
Vi"t membrn quadibet
Stmper sml in f1on:! (5)
Vit omnes virginc:s,
Faci1cs, (omosae'
Vivant c:t muliere:s
Tenerae, amabilcs.
8, laboriosac. (bis)
Vil et Respublic:a
! qui illam n:git,
Vivat st civitas,
Maccenatum
Qu nos bic protcgit! (bis)
Pertat Iristitia,
! OSOn:5,
Pertat diabolus,
QujVi5 aotibunchius
Atque irrison:s! (bis)

:n. ,
3aocn,
nc:.
llC8 ,

8 npoecco!
J)'

er-o,

.,

8"!
llC8}' ,
8WC, we!
J3I18}' ,

bIC, nocoAHbIC ",


wc, n!
3cn ,
, rro !
nCII)' ,
ocn.

. 1Q, lrpOeJt)'.

t!C) ,
I1Oll)' l\CC"I1II( ",
l1,

80':

l:IPar 8

WJl lIa II~!

(. . . ~

~. pant, tai'Q r-cm~'~~:"i]~2~~~~

PUml'U ((AIJ C/1IaI(QJJAIU


U npotJfU
u
IIIbl.WIi lOAOCQAIU IJ'

( , .

6,

:tctJlUA. nope6olllaA

tt'

pou6 u n)
i'rQ CmDA

'Ct 'mlJjJIiAII
. .

292

31 111

011

GN

IQU Jl(J, c>'ewO{~ u, JpJlu , uo:pt'llUl'

' uJl cmll_ I7!JJ,llll/U,R , IUaCC1I"(l flgaudm igitur,o;.


Q KomoptJZO fJC/(QZO fiI!lo cmyf'II11 - Il

:mtO n:)W1 "ocmu ll' cmopoe. . . ,


",. (., . 2., . 128). " [KypCUrtnKII/.
moAll'}'lUI> Ol4.1lU JO""./lln., malfU no cm,...l )
~eOpa JlboJ,l nlJfll}' 6}'m)' u q>WUnVJl npt!ZIlllIl)':

QnII(.ynopt!III11J{ 6tAt fo.. :JOU 30 cmo)' U W'f!'

.IlUH)m)' /lfOllo(ku xJlOflY" npo6oii. omoJ,l 'f!U/IO JlOUJI """


/f)' - gtJUikomJ igit"' ! - ocma/ll>Ol! 6tA ) JlQ/of ou .
. . , (. . 1, . 165). 6 ~J,l)'.
llOtJl/ tJoI 11) U:. me""&, - ca3a/l C)~,
nJl CJIQI rrD-lIamU. )Jl u :IOI/ell: gaud

igitur, juYtmeJ dum .nmt. noxamllU "l!f)' cmeJIlU')


. .

, : (, . , .

285).

Jl}'4IfO(, '4t11O 6m,,: I'tIOp8IU - aYWIaI tIQ .


110 .? 8",u JII4II& lIlIOI7I 1apbll(lJl & afi4emo. ltlOfiel
I If'M)' "I! oOCUAUn' .tpO/l4U CJ,lex u Jue :)'U
/I01I..

BnpOW'JoI. ot Q, 6nmcnw.

" CrlOu.t ~ MOIIoQOl1tI, cmyelNecue . ". fl a~


~t)'CJI. fiJ-)'cu u , ', III! 606pa1t1
llyt/l! , I1JI!, U 8cuf>U )XOmoCb u

n.~tOm&, 'I!Cl!IIUnIC" /I. /l40/fOe. . .


ll, ( ., 1910, . 1. . 252). 1 IJII n - mo
t1IIJt'IIU ylllltJqJ(:umeme , npumn ,u Aact
IQAU -- D/AlU DNma cyDon 'NJa_~m JIb)'
uumo:)' u mDJlnaJ>lU, "'." .Gadnm Igitur,o;. umcJl
HUKumcu., 8OpomQ/14 Jol 6y1fWlJlJY. , u)II6eJII! C80U
ttUII/lIJ'. . . lli!:. ( .. .,
1967, . 4. . 211- 12). 1t CJ<I. T acea mu s ig itur.
. . I - II ,

. .

. (. .

13.

. SO - 6 1 ) ;

'" "I , l C'l)', (, . 4, . 221); . . ...


",. IfI",. 10.111 18S8 ( . 19S5, . 2, . IS) ; _ . " ...
"' 1 11 - . . 8)'. 18.11 187\ (1 IUI .: . . . ""OIWI.
. "", [ .1 " not' . . IlO:l . ., 1915, . 42);
. C OJl Jlory6. " )' (<:00. .. , 18SS. . 1, . SI2);
. . lll, Gaudt;lmUl ', ( ocno :Q: . ., \96 1, . 10 \);
. . " . yn.-pory (. .... . 3. . 1361;
. . I Il I. ll", ... ( .. .. 19S6.. 203) : lt .:,
",," (, 1. 3, . 86).
Gaudium magn nunlio vobis I:IOIIC .
, 11, 10 - 3.l{ 8 naCYX ;tM

\)

Xpllca.

' !!: !!: JIlICC1I ", t80 .

G/ium mnu nuntio l'Obis'. &! ofie.a .1 umaAU .",


liIo" ' fr1'nlf> r . no6eda! mopuJl no6td. Ocof>lIO om,fU
1!trb ap~ u pa3pbltJIl_ 6.116 : c.lll7lb m.' y{.Imx ; ,!r0!' 60-,"
~o On/IIf'('t'I IIJ. . . , .
'! . ( .

1975.

45).

<'OflI&O Ioci (l. G. L.) lU1 .

fC811n1l!: CJI
., . Genius l oc i.

;---

3rtPQ.

293

GENIUS
,f6:uo ( ~,

ocycrrw~

xro1tN : ~,fmU

~, umtUU "'~HU~: IY"_, ~ Dlll}"JtvlC", U .)'am moZO.


mo m, 1 JCC~JiIIU1f. Bc~ lf, .C~ 110 M~~, lI)
Ifplmot:m n I ~_ gcfio /oci . . . T ypre Hce -

. .

811)eCI(OY,

5.VIII 1819

(8, .

1,

280).

c~peu~

ma I7 IfJlmqIO lJQCmalUiOS (X'f!<OZO AUeJl o'


~If6.w. AUljtflu. ~lIl>l!I<t, aml(ll(" . lpyutl
" CCJfQcut'M mo JIWt!t1f>i'{lpmo. /otAU OOOZO ne"

6Ypi'cliUx

KO.<t4eomo. (/t IOtIOp , mo II JI.<t4eJ#

n"" Cyxoos) po6omom" If cv;, fAf IIIliy.


m. tpy60ii /oU. Afllcmt!p . _ : io lod
( MmD ) 1'IfJOI'II'O.t J(}Jm() . .ll>l. ma mDll
.1UlJnl<0.W ll . . )'fmO08U.1U 6, IJ
t-p"/O." II.W~ UJ /potJ. "" , Ijmo{jl>l ;mm KOM~

lfocm.'I lJN}ua .fullC'IfIQ. mo.ol. mo t'n {&ma" leNW ra


l .reli . . '1, II I( r:y
( . 5 II 1977 r .).

GC1Iius Ioci

, I'ii

1( .. pt'l' 8 cpr.1II, 1, 302 : Gcnium


diccbant ant iqui naturalcm dcum umu!Cuiusquc Ioci vel rci t minis.

.. l:l a.n or r r J18


,

'fC00 .

/UU

100001>1 pm8<JnpuICIfI4U; ...

ll . 8l1l'i1~1Q tN'puoa XfJ/II.n .),f!U.R lfI1UIIOUW"


OllptUlltllI " .II ) IfflI fffJfII
(gclfius (;) : U.W IffJUIIOCU" 8 llO.1U" ..fU/fU1f 8III
U {JAf. . . , ii w (, Cn ..

11U." ,

19 11 ,

2,

47).
_us

- J n .
.I .

Gens

188

l>l JWu KlNlmuellmo. , am


6. 1f01lfOIOm )'asu" onum81
rnpal,Q f'J.~<_ ._owcu t:~Ma_. optI
.ol)'Q"lVl JolQIIJJI ptUlI 6pa.tQ CfOUJol u10.ol ffgt!I8
UlIQ /us".
l' 8 , (J.JlsU
J><lI1, II.lV 1%9, Nl 86).

"""

mtll'"

vatum ) nnc. )08 .

II, 11, 2. 102- 105:


MUl ta fcr{o), ! placim gcnus irrit6bilc vit um.

scnb(o),

. supl:

populi

suffigia pto:

Idcm, fin itis s,udiis, ct mct rta


Oblwim patulis impUnc JcgCnt ibus al.l!'eS.

, . eJJlollWl
JICII 07lClllJ,

JI ;IOD :

Il DO)""""""'"
11 .: . () )'III8i,

(llcp . . ~

UQ8u t!p()fl .' 111ll ('IIOnU . . ~

. . ~~ . Jl( EpMQ.JIQn <l>llltvl .ollle. mo O~

u 6Jt, ljl8 . I Ilrt.'ljQmU xoptJ1DlllP .'

"'.

..,

GLEAE

nooJllll"~_.

"#f3lO)~,

fmmr,

_ _u:t'il

:JpD'UtrlU

_II, puOJtl Jtlllmt! 11 CQJtl6~

nn!tj KpoUHOr:mu.

00

JIfl!ntlI 6 Aam lm r:mux : irilobil~ g tJtlm. . .


J\ J(, PeuetlJM, .:. 1846 . (nCC. . 10, . 55).
omI.A! 8Q [ . . j IflIef!e nJtl

100 IItm 1I'IO."


.... :JQ meJtl ~, ~o noJtljj, _ :mIOM nCf>.'
IIbl nm JtlHe II poJtlal/e :
;',itabile poelOl1lm gn. . . 11 , arytCJJe 1I.1IIt1N

( .,

1958,

1,

456).

Tomta WlNII IIfUiID

II(Jf'flU~. ~1I'IO mom KopPnO"em. 6_tJIIu 'III.


nm. - ! " nou.- IIOCIIII ll HKo_~. - nptJII

l/Oecll f~ .- irritohilu g um. . .

, . . lIOCJI .- ( . , 1957,
. 108). ruCI)l 1Im1 ulQ 06OlO. 60 11
,lUtrIm. mo6 nCQ rII: IiO. llmtpeDj.

11'10111>0 w6e CI7IOJIU rtO~m rII.1f "'. )' I7IO

n.

j fl'pllUtJnlb. Gm ir,i/abile wum! - CI<ax r opOl{llii. .


. . , 12.XI 1895 (nCC . . . 6, . 96).
u . . ll'tI . - 'rmofm rIIfJl m,
:JmO udr II lI)'U nu_ lO : ....JtlHe ffl
, :tmII nAOltU fipav CJlU!W mpol()n1 , 6_0110
",. , irritabilf' gn. . N. ,
. n . n (n . , 1890, . 3, . 28). cmome
payopJl~elmblM II 6"oU ne"".-U 10 / co6pamil.

11

6 IIJtlIl! &_0 1 _ _ f.
i"ilabile gn _"aem lOnpoi} 1I00000011 COWHmL'III.IfU

fUl .

, (, .

9,

66).

. Xoc~ A~ ., .. ,to, nMIIH'C'Jrop

'IC'C1:C

OJ'''"-

.. 1 9~6, .

Gltbae riptlo
CJtl .
.
11

(CI""p'"

14S- I46).

nIDIltC .

Glcbae adscrip tu s.

ropllOfl

.d :JQ nIOlLOIU Y"wnfAJIJtlIl lO)pum ~lO('rr4l

'J()'rmoJocm,

/}

CIlJtl..

UmeA'"

,am

l'tlW

.\j nomfill ..," nOHnllI.- Jtlbl mt'nepb . ohn


.\fIl,I IICt 1I'IO uamll gf adJcrip/io. armoJl
lJf.. KOlOO noOHRmO maJ( IIOIo tnpoa1ll, _etkmCJI . ~
flf'O\IU, 06 nt'tfl4j 1i:{IfflDm11101O nfi. . .
! R , ll (, . 7, - 9).
GIttJ ad.ofptus n ; rrp kpCntIR .
1l pccn.e lt , rrp
I1tt3 tt w , l1 tte 11,
kii K 'nI MaJl tl . ,
::, )l[fC pacnpocpaco kpCJCblX
kJIccn,,, , tal ii aeJl

, lt
Allap

kpCnOC11fO It

nutJem

rrp tt.

nopo6o

ampu.

omoII

"PtCmft1fHe, UlJ)'W c'-mep(Jlt, n"ya.m noma omII8luom _ . C"P(1U,I~aemcA, lll:U ct6o-


"'''' , nmtJlJffi 11 n6llOt' n/lOljll l Hf' .fU

. : !II_I ,.
. . Cu. ... 3U01lycn.c C'roJlMCIO, JJ., 1870.

,.,

GWRIA

or

glde odscripri? 8 . . ,
dOfO w
Io;3II3CCtI? (, . 2, . 513). D XV/I ,.; Kpmue
1Jct' f U mqJ1/Au IIOIoIn ! oliU . CIJe/
gltba(' odsrripti -lInpwr.penJlfflblU :J('/l/Ji. . . .
8bl 11: (;.,Q.I Iq)tClH II

)mO

(IWcmIltnt' npu.WI!(JIIW) (, .

13,

156).

.tt, llUfkll. JO L"/mI eu080,

"Iii,

no u.wf'JI

emaAII}ze, 6y6em

xoum . nOttm U nymemflm no AH~/IIlU. )


.ut nl>/. ; Jlm ... 80(' glel adscrit ('Il
otr(I.X ~ nOAl~ :m , . . - . .
, 23.VI 1827 (IICa . cii, 1872, . 32-33). AltlJII.
u ,lOAl 6r.IAU tttWlr "eltbl'l(ue wmN, xouttef:1I
lUii IftJcMAoU fU('U/llOCn

Q38QlfUJI

. " U

...

lIcu08, 3tUUcu.ocu mi!X nowr.ot.


axo.....& Kpenocme 6l, npnC(JIIHW (gl , .

odsrripli)

U ma8lue eomtAU ('(IC17W2IJ'

nOMermu,

' . ll , no neCJ( ., (.
n.,

1913.

6,

93).

II wr.'lA

,lf

/Ifl

(glelt odsrripl) 8Dp1lu.w ..W ucm.W , KQ!(.()AUI


nO .~'" 6WA AOn. f' trpf'fff p}'CClJNJ peclllllll

n npIIm ,uuM Ol7lOfXlJll


f'm 1 U aM('Umou "m CefJepa, EKmqJue /1. . 8. n , . llC IIJ>CM . Heero)'

113" O B,

. (, . S, . 3). .waaU CQ: : , ,~ ~pe~


.vu 06 Atn('(' ? &m ", moue (' . ", ~ tJ8
mfl02. fPWI'I, /OIII om pOON XAIL

Gl cba at!.s"ripli -, nouonne ? - UIoIlUQ, 6m CmaucxA.


.
.

ll ,

.n

(. ,

.,

197"

4{)S).
. . ~

w ~

Glori. . . Itxcdsi!i

Ila k.
:.
v lut tis ).

11',

l(aIUlU

(. .

7.

7).

[)() III !,.

2. 14 -

..,,,,, na reaNI

(mfII((m

H om ioe s

em :n. n;t .4,W : IIt11lloI ~. . .


iJI .CI 1112 /lf'6un mm, ~e .ueom QJCIII
llO! u Xapa.wa. ~eI oPOMllU ..ocm , tJtlCtW , .

llf. lfU U OOlI~ ocmlwJf ~AQtloil ,.........


KOPOlfl!tJcOU umjtm. tJ ~08r om(UIfQn ~ ...
{JeefJ }' IJf'J(lI<J' UIII. . Crop . .
nlI If)'Wl'l tJ/(/I/ , om COpol~ . , .

nel<U(',w.

.~.Onn : g loria ut

8 . ", )1I _
Deo . t mUXOlf6O ,..",...
";"'. n".

txcebls

f/gloria.-u tJ
19 2 . ( . , 1972. . 11).
Io Patri (lla .

JllI:R , Irpoc II .

IIU.I'OI,! pW1ll'K JOIlOlJrc : !).1l- Ut}uJl P)tJ ~

. 8 f'fl"" IIU" )'lJu. ,!! I llOlO tPII

)'(mtmu teplJM, 1/000UII(Jl())' ~om-=:::::'

Ullam. 8 'JI. ,.; 011 (' OI!mrmt Jl'C


CfJ1I('II)' IlJ('U, tJcmtJOpm tk partUyAUO ...

296

GRANDE
8 mo

fJpeMII ux lOIlOCOfJ :n Glor

. an (, .

Gradus ad Pamassum

cr:*

19,

POIr;H.

64-65).

~,Crync .

ll

UJktl.J;
88.

J1()O)611

XVHI - XIX

lI il tDIet.4
.

.,

no ,

c~m t,
grad

ad

"

11

npatfUAo He06xouNO li)'am,

Parnassu

I)U t} Jam

8('('

I(tu(

Cnt)"".,,,. )Q11 f>j ()lIoii

~AJ6ooM}' trrwo u. .. ,
(. . 20, . 701).

Gnccum

~,

legit -tc, ll.

non

ll .
. II .
,- : 8elll/U, f/(. o~oii.- "
! Q-amII II - J,ll'm, cupui:KOo

nllfflt'lIue ,

:.

l:pt!l'J,l

COII,

graecum eSl, n lf!$itur. 11


ll (,

omrmr

(u

.. caM . nOll)'I:UX

2,

279).

l( :

r ,

IIJ
C1tl.
i s i,

lgUIU.

Gdmmlltid ctr1lillt d adllUc sub jUdic~ 5


ll6 JDtCJl.
C1tl.

dhu

cst

II CJJl

s ub judice li s eSI.

GdmmalicUs, rbetOr. gromres, pktor. allptes.


Augur. scb6enoblllts, med ragus; mni 00"'1.
GrAca&lus
in cI, jUS.SaiS. fbiL

esunms

, , , , ,,"II,
UII ,

, 11 , 11 ,- :

an :.

(. . 8l1 . 1CI().

, Camp ",

111,77- 79.

}'m u 1IO'P"}VJ . l Jml> 111'


m,IIm." .1II , omop l>l.l cmapame.tbO JmQlI
. rro-uu.,

mtU{

cmUR m" lI.w/lIl,

UIllU:V. m u K OJol HW/ -

IIQ lQClllQ -

u60

mo UJlnepamop-

I/f! "" maJl . rro u t>

/fURM .. lI J..:llflI>, MWlfOxoOJol npoenma ' u~


U1f/ecmllble rru, mo Jolemo ll6)lIU'
1JOll/l/Ut IIUJoZO Jol : Granralicus, rhel"'. aliptes, Augur,

schoeobales, medicus, mag ; on "o ~il. Graecu/ esuries in caelu,


Il;;s, ibil. , (, . 20,
.

338).

C l'llnde ~ spalium . II . R

1I , on

Magoum aevi spa lium.


297

GRATA
Ta~T. :~mt ~JI AP~I[(lJIbl, 3: Quld, si per
quindccim annos, ~rande monalis ! spalium, mu.lli ronuitis casibus,
promplissimus qwsque saevitia priocipls mtercidewnt, pauci, ut sic
dixerim, do aliorurn sed et83m nOSli superstile5 sumus,
exemptis media vita 101 nnis. quibus juVC'oes ad senectulem, senes
ro 3d
t aetatis 'mioos silenlium venimus. ,

'psos

eCJJ~ llll.n. , .~ np II
l.Iea, r 11 ll,
I.IblatdtII

CB~peJfOC1

npen,

1"0

I11,

., MO)l[110 , , c6Jl,
PJi8 nor ., I
~

11l

.llOf"

nY11l.

u Il1l1l

(81-96)

l(r.lnepaopa u, . .1II

II

6 mep npou: ro6mue

1841

110 Wle umeu. OQ6H_-Outlo nOZl///IOe 6


J06If! . ueHO : n01lllU nro Hl'oeO . ., no
llJ60ueM apaw. om . . ; nO)MW 6CJ7IUA
uamOf! . npo 6Oom AmI,
60m no nooy _ u u4l ",,, QX{)&
no6e06 ", om 6~
/, mop onJlU Mf!IIH 6 ' rmu 64
Grandeae~;

spa/;um.

. . , lYP )l[CJ[ie

ICI1O~II. CJIJI ( , .

Gr6b1 supfrYeui&, . . .

sper6tur

hOn

14,

JI1l

7).

yn~ , ..

ropau~i"I, ",

1, 4,14.

CJ,l . crede diem libi diluxisse s upremum.

G"tis

ecnII .

, OOf/altQ Hemy -) nQ-ux. Q


n-- - umeplDO, ... 6u ... &ifJCU'
",; (} t16Q.. u np.:U JUtll ...
0//0 COlAOCUtlac. mo 11 gratis - aoJ,lamlp.

. . , ( , .

8,

318).

. n0360 QJ,lum. 6 6. ll. (;ll O'l~mo


6? 606(;1' l' ! 6! - 1l mtJ1I, Al
CIoIexe (; ofi/6f!1l 6)'.- -mo . ,
6_, tJllll'ml! y'IUmI> mo gratis? -

1l, 6 O'lepeb, 01l_. . . 8 , copIIII


.)~~ (, ., 1959, . 6, . 182). ocMe/fJUC1I
por:um" ezo [ :moJ npoo.ae /UX npotJu, .
6 (; " ux . eUl:pI'HOcmu . "
", 3tIII ."', iJoO:JllA l:tIOtf!
lO'l , eflfU 6 ,ampyu(. lI..m gralll
fll{Jt! , t:e.Aainne :JmO oU cwm. . . ,n"

11 8 -

. . IOp, 3.II

80 . . .,

1884 (JDI 1"~Clo


1958, . 94-95). Il nonut: o..uQtJff

piJMtImb ()t!peeADf nocmoJtHU , mo 11 {",J/j&.aIJIII/I

am~tcur (.)

298

- ...

JUO~.

GU

zi/ll 1(()1fII'U!r:ml10Jl ellll. Komopt! 1!pWU)umCR


mam,- KO4!'UfO. '4~ . grat;~. . . " 0& - . . IOlNy,

17.l

1885 ( :. ..., . 1, . 170). }'CAbIQ. IrfO

fJAlJmWl npu6" ~/ 1I~/lllWi. '"


~m J,l grolis OOJ,l eo6xo6/llQf!.
.

.l-,

12.I

1809

( .

.26).
.

-.

repeery, '12.(24.)1

1850

(,

23.

244);

. . "- . . di. IJ.IV 1886 ( : . .,


. 1, . 236); . . )'II:IIIl, ._ nlloll npltrypc
(, . 5, . )46); . , rap..... TIOO\ Jar: ( .,
1966, . 84); ':1. q'''OIJI JNl (, . 18, . 8).

(Glkt8 00 .. 1 IIpidim)

.1 sed

spe dfntJo)

tfl. ( , " ).

"

(1485-1555),

tUl.ne AcI

JI

ocn

, ocnaJl , I,

10, 1-8:
bis tertia di:ilur aestas

HIc mihi Qmeri


Lltore ptllit6s Inter agnda Get.
&:quos tu si]id:s, ~ud, carls.sim~, errum
Duritiie co"rers, Albinovane. ?
yutta cant l.am, consumitur ul U$U,
Atteritur prcssa v6mer dunc' hUmO.
edAX igitur praeter nos omnia perdit ;
CCs5at duriti quoque victa .
'\!<aw kr.tepllllO ,

lI)' . IDI ,

, IOlt- , - . -

1l011 ? llJUl , J[(I . 1J)t


, C11IpatCII 80~ . , .
no : cepn. 1, noe.e.
. tp1.
. tn. . (]-

6 -7:

Gutta vt tapidem,
Sic ho , sapiens

"

]600).

II.

111,

bIs, sed s cadC:ndo:


bls, sed silepe ]gedo.

aIlJUl , tr.
. '

MYJ\PblM

)'l, t

Mororpayoro "CII

tJllOum

non I'i, sed saqJ('

fui

CU,

_IlIJR nOMtU('N), U 'JO('m" npou>m


8 Ilpa6llX t'Cmt IJ 8 ::WI 1; omA"HOZO fO _

1U'peeopom. OI(2 lIt' 1!pOU:JfJ('.1U ~c8W1


II{ou(,

Ucu Hlaue YW?II_ :Wl.


. . , peanc (., . 3, . 113). 1lt!

' 8ceZo UJllll nJ8, t1Ceza ~::Unl nn n6,

nmueCIt:U mo /~U : OIlIJ nOMIIRm


rtlqepo, mo gt COWll lopidem dm 8 ollO ,
o(jOR lI JWQAdlzo 8IO.1J , .OR" . II.fIOMe

IIOCmOflAt'lIOlO UNIJ 80Il{C. - ,m t;ma08AmCR ZIIYXU

8f:e 8{)31UII AoII>ICAll IJ u. . . r.,


P~rypt.le 11 cn an'lttl ( .- ., 1930, . 1, . 27).

IIABF.AS
GUl/a ('I /apidem 11 vl, 5td $tpe cadmJo. i)?lpe'llfOf!
IlputIOtl_ tlec.' I! mo 8CAeOt:me " )'uu,

./' 8m mtN.O )"IIf1lU.'i . . ., ()4


( 8u ,

1886. . 7).

K()If~ /(. /(.

llpu-

I>II<am lI .WIl,m("1n .f mtN.O mo,fb1<O. nV om.'I) ... ',, I 1I0Mwnlt. '1mo aqua ruvOI lapitJe no 11,
.~d .ff.l('f derld. . . t ,, (lUI
C8TbIl) (, .

4, . S80). )" y.t1lU " ../ nu,

CmupUHOO IIuii ; IIIl I lm (III


um lt). . . , ~:JIIOme", no-uulo 6
CV.fbl, ~pOaHl' fPO,,-u, ym Ilfu:Jtcn u
w .tlJw nocAtcl7I4WI, U e!imtllU, l!Cp08HeO 6o,t
"Jtpluwe. . . 11 1, . 8:IO .lIOW

no II (. , .

7,

168).

. . rpHr opIte., llp8JlOt(W ra-.. (. . , 19105,


. 1J4); . . r .ll, IIIoE dI, : pcw:1I 110
1108O. c.naalQlCl<OI IO ( ., 1878, . 107): - . . Bno.tCIIO MY, 2.5.1 18051 (Q. . . or. . . lJWpeN . .
/lol108'18 .., Qln . . 8I(())'. n., 1901 , . 44); .. , ~'C.,
nPO~II. .~ c.na8llCSOf" (COOI., . 3, . 613).

. 2,

bn! t"OJ1IU$.
ml , .IIr IIJ"ltCl:II
napna.'>IeH OM I 1679 ro ( l ).
hs corpus peWetlM.II or
noatpr. ro- . apecty. paJC.atOl
., I C'j
.r:rl~~ l, j 8)
rpeon. 1ket!IIII -no . II
.II w Ja . r-pa)l(8"
crWl lt II") " oc"r) (! CO rpul
ad subiciendum) r 1DI r tJlloC1"8L
"JN
r, npe8aw s corpus It8r ra*,

04t r (. r , . ., .
.

1.

635).

U},",. mo 06/ tnf!ulfl>ll nOAJlKUX X~IW oane 6tIA


16 u..'I . nCl ztX:} Oltoe .
OCtnp08C1(U f optCmoIII
., 1 7 . '

--

hobear . . . ..
1844 (. . 2, . S9). .mu mopu u ~

lptJI IIJW6blOUIl ZtX:})

om U

ucmo lnl ma.. OIIlO~H. mo ou [ AU6tfJfbl/ not.IMy ~


110 fJtllJ' . nvJ6, tIpeomJU1lIt "JO,

nopAlVff!f#fl

3 ~oy tI07IOI/08UA tNcmue OfIIQ habs '. ~

OU1I flpat"If!mi npou:JJu nPOU3iiU> . trWtIIJl

Aqua <aJO _ . gUlla . . ... )'WCllloE OlOor ""'"

no"ar:II """

(1781 - 18405).

"NO'I/_ J# 1fllU. . .

8 1("

ll ll r80 33 !. (nC.
. 10. . 738). XOmJII , tleiJ OlU<e aNQ!. omtM HyzpUtleIfo
". ponwne :N1Io, 6AtJZotJPR JmO MOHe~
(/(JC ot:tnaJfCJI paoeH tJOpD : 'fJ 6t.ne. ,
fJ : CWOf! hab~s corpus. mo l<Oii npteNt,

KtN!a , . - mo wn" MoIlM ca.wct. 1lt


. . . . . nro (.
.

11.

46).

~AUJI ". cpatJ 6 .

pocm}"UJI. HU)wtJ ,

mDlpu60ltX, mp}'. n_ Jl1)tWI - , , dI ceo6oiJo.


KOI(OM zoc}'apt:mlle IIOQ pecny6Aw<QJf.
11 NeCII:OJfbl(O "Jl f!JfO/In: n (

.ft!IICI<oo ? t

yu# /UJI

OC/IUm

mumu fJAe :JOpa ? KIJX.Qe


W710-u6yt. noo6oe llabea.s copus t ? . . 8I(, .. ? (, n . 1909, . 3, . 192).

u k6IJ ANZAUR llN , ZQ{Jo Jtet z


we (IOCI1JlI(JI1VAl> _ - Dhe fus. . .

.'. 8tta
( . . 9. . 42).

( 1835- 1905).

JiO r eR

. . IUICPCnO - " CJ: IIt (Q ., . 6. 20);


, . pd!"CJ:oro yr . ( .
. 6. 265); . Jl- . 81(, 9.II 1869 (., . 32, . 333) :
. . .,- " 1\, ICl (Cm~ . , 1958. . 2,
303); . . " ., V8epQfJCCl1 8Qf1pQC (:. ~MO. 00'1. ,
., 19
. 2,

. . .,. pDINII ult ncpa_ (,


. . ., por::. _80l pilCDld

381);

SS7):

( . n . 19 12, 1. ], 47 1). . . ., V'lt6wc poro


8 "YU (n., 190 1, . 331); . . l,
(. JH .: . . ~ CO.peNalKKXH lUt ncpenae. Cn6., 1912,
. 2, . 192); . . n., lIC8IC ( . , 1961 . " . 2, . 162);
. . aNl8il.. pac:npa811 ( npn. I.
. , 19 15, . 3); nl, _ no (. . 15. . ll4).

lbibeat si>i ... 8. tycn. 3 ocettJllt.


11 ".: . , ,
po8t.e.

zOO, u ~tc lIWI'I)'Cnu llO 1ID}1}' mo.. }'


KlfUZ)I .n:C11JOIUU . KOop~ 1IOolit>Uw OOpa:JOM
/lQem, " t:rrp , mxu ", mJl IlN tJ.. UI.
IIOma IaAf (QZO IIfN. -- tXJOM mo""1(() nepJM
. Becelfx JI& UJll ~A""oc, W!M 110
eeljo AUmfN JtOtJ(;U On eOuJ:

{nlIJwIl, ...." (yP~JHblX , Cll:0"" .


I

no nollOy moo f!fNt:mII, omopo ecrwp "

I. lJOl Jl, Jl I'I'IIlAI -

11 eQcl11llUtneJlCm

do..-. :IUf}70 - I~ .fmOtJIO. Habel1l.sibi. .


. ttren')'. 1 0. ll 1873 ( .... . 33. . 89). uc:mopuu , K/X(lI()'uecJl - - lIDCmof! . . O'WH" ~. :DtN.
lIO-IIuu, e,t16.0M NJJl ,
:
hDIWaI

<fUmef1C/l:OM

no..w -l

"

NOWnR.

. t.e-. I(, 2 1 . 1858 ( . . 29. . 297). mo

nPOCU'WlU 6Wl, U ou, npeC..royeMU nl.AJt


mw..t zo , nP}Io.. zo ,tY'lIUeZO, KOI( npucnuJlIUm"
).

US
ltD 1( t:06cm zop~y. obt sibi.
" (., 1957. . 1, . 5(0).
. . ne

90); .
II .VIII 1881

r::- .
(. 3s, . 14).

.bius

axno erlintr
,

I.V 18S4

. a.tJ

RdQrm

( .,

( . .

28.

16,
298).

coafitmtnn rtum II 3W(;1I lIlllew;

lIQ2t) nom . ' : nII I:.


11 U ... I IIII)l. 1, 2:

Is, Tubero. quod esl aa:usatori maxime optandum, fitICI


um . no ... . . , ... .lLll1I 'RllII *ta:

n ,lliClt .

ll .ro

Jl l)tCll)t 'a.no<: II8.t *


lI

8.

Hbes corrfittntem ,. QDO 8U1 MOR Nut!II ,8~


06nJlltlebofnI$JJoIU. tJ mo 11 rruca~ me6e. ,
lnt1(.11. 6Jlt> ' teZO rrpe6bltlOllllll t1 tp
llUe R "Jtl .4l CU~R. 11 dAR MotR 6bl )
flJl('Q1 mm}- nun . 1ft! a:JQtJ CiUlO, U mo ,.
axoluo II IIIJt/WI. . -. l>C)', 7. V 1861

( ..... .

30, . 126-27). 'l_ {_} -- /


ot 'Uf!A '"foe ! -- 'Hueuoii - .- , mo .,
w:tlJiJOUAU JU no. IIU) JlZIIumb WAf
}' tI1f!t!w IIOI.}'l(. ~ u<' JI'IIOlO CIf{)tJU oIIlAAII.,
'fJolf IIIJUX ti tl}' rrpuo{jpe,1Ji }"_.

JOlu nt. I1. /J Ifubems confitt"fem 'tu. .....,


"J'UtlI _tIIU rrpll3UltU. .
. :I
IIOCtI\ ( ..... . 18, . 484). Omocumt!AO o6euputDII

U10.~1 :oU uu.'IIU. Au, Jll(...., m)"f1tf/llll#ll


1RI(U-II UJ rrumurrn. )((11Ot! ClfHfW .. ",UJIfaW oII
u. '1 UI(Ol' IIlJ<! 6tJ'JU l~.
" 11 IIlJCU"" . paXJfO : hDbt rerrfjlttrlem ..

. . )t , _ IIOnpoc 8 ( . 189]. . 7").


ouR -- mIC_OAI {. . OXJtlU . . l<pot.'l(OMyj. lfI
m hbt 'tu r:O"fittrrftm . 110 ::t t ~
nm

cmume(j.

not!t rOII'IupotlN.

KrOAOCel'. ll. -.IO . l'''H bal, '1n1O )II1om Ctll-l 1IO.a(II. ..


.

. . ...

(. . 7.

II

",apaKeptCIID

(Cn6. 19 12, . 40).

n .
232).

.... IXJl_ll Jllol nTcpa1)'Jlt

8"'"

SUI .... IibdJI )t t .


u . 6YK88.1I., r )t cp;tX", 1286.
.. r)t : "tr)t JOCIO
. - "Hilbent sua rata libelli. I1<:lIOC 8ne~. 080
: " apt u Icctoris babmt sua rta libdli>t - ... 00...nc:IlOCJI : tr I1 . C8II ..
)t i'8Rl1. IicMorHe CJt JI PHCI'Oro .-88'
- : . , Il"1O

llo II1IJI)'IO:

302

- 1- JI

HABEN

. ,
, , , n., p!l
J JI oro,
,

CJ

-.,.

IfCf

.. CepreA , ~o ( ., 1969).
. 06bl tlnQAlle 6:mpaanbl , (tIqJU17I1leCU.
11 omJ/O.U IUI I13llllUlJ, sepHt!t? - JfU " lWf!-
"JDl (, ecKOlfbKQ . 60lfte 1/,111 Mee
06,ot/l,/ mpoca:x Ifwnepamyprx) . IlhaIwnJ SIlD [ Iibe1li, ou lfUllue, ,,"1f)' opam, -

/(:zlJ mo 'lJNJ(."

mf1

r-ti8. :, 1 8 . 1859 ( . , . 29, . 491).


8 TeJft!oxue axom MHQZO (.tnJ/ll8
OOpomo. an; IIx AjJ ( . lipol
ft . ) . _ npu ucmo u

npuep npt'KpacOZO

Zf'l<3O.Wempa :

Kopa61f :l!tI,
'" f'/l. , -, 11 Olbl
,)'tue TPf?biKOtIcozo 6 rIO,,

u,ue npo mop n:lfl'. pt08 XepacOtl


ot/ ,- hDbenf SI jiua Ji. . .
ti, 3 r (, . 7, 281 -82).
n/ SIla [/ /ibelli. /(lfmasa uelfU . 8epomlJ HP
mU(l ; 11 u6lQlJQJj np!, t;III npl'JlCUM,
6u npout'ull: mo : Wft'/W

~IO, mozo 6flt.

..

(, .

7,

190).

Qti

cot/eeM

ent!{JI> zm t'

xomw. ul pz8U lf CblotJ


om nt!p t Ylle Ulf . , nn
) UAQuu eU{( . 11 .xu)
nwn eD . Habent Sf.I(./ [ata libelli.
nPUnUCl)llJ(Jf'c Cot/CfM n006 IUIfI.
KUZll npum tl) l'U q .
"mo . , Q bl. . .
. . , 16.VIII 19 10 (. 1956, . 81, . 112). n' sua

!Ufa llli: IQt7III, f!. - . nu, Ifwnepamype


- . _ , -u6tJ IQI71bIl. IU-u6yt.
nucaelfb, -6 n:uJll'ii tl ot/II .
() llJllm, nOllm, om n - :JmO mo
nouMY, mo6 tI u.x 6JfU KUIJh-u6 otJ
1/081l MtJICIf" IlU 6l;6 - 1lue tlo ocmo
UJlcma, no npUWUJ. , III'll no lfOfJll .
. . , (, ., 1909, . 3,
. 738). 61/1') moum ceMuii nOCMu : "
8 '! npecmQ8Uffl" ewte mozo, 11, unOtIQ I'Z
, Mpeamb . lf 11 6. "

"I!ptIOUQA o;JtUAQtIumt> /(/lU pYJf>IIM. no tl


II mQlf U eD, .% . , noo6o
"'II/. npuf!m 0611lttM lf ~A11f!IfIl

. . , CQJI .. ( ' ~HH. 1911).


Can.. :J8: Vir:e, I " 6:~, c:>l, OGpil8 :
:Il lI ec:ll ocraWl .. ~

1a1fP0101II)' 1t&paK-)' .

30]

HA8EN

(t:AI..

mp.

IINOAll(llX Al.nNJAI.O O~ ..6l(:II,

9/ ).

~t:'""I'~U 6l'uil .
11 Al4UD

pm

}1kuII, mo

t!llU~ ,

/IJ

ll

UAU

om
~e

euA

:mo1l}70 U() pli4J1. (U(-/1


tlmo Jtl'C JtIUCIU1I mo

nuetJ/nb

; IlpUJU1IO

()(l rNUWmCJI pullAl.fNm , omo J npJn


fIO .& ~~nW. 3I7Jo - 06iJ t:Al.blt:A l13t/(71'llU
oJOpJ , SIU1 f fiJlfj; . nU, aJAl.U U

"POl(08OIl . . . , 8 (n.,
1905, . 1). WiU1l 1IOCIIUQ /(luJJm sua f fibelfjll - /(IrIJ
ma~ u.wm U() 6/ll _,

npuo6perrwem

~6t uptl IJ

I(~ ltIOptm1b ~ cyr. I(UJ

(Il/IJ

1({lIZ-6 6f!Cfnl'OlO npou:JfleeU1l) f) llpeJ,UI U:U


tJtlmopa 11 acmpOOluU, 1I1(yt:08 umamAdi

lIpf!fNAl!II n, D nontnQf!MCJl OnP~lIW1Ib mDoU /(U/tV


AIl npt:JU:JfIJl ucxyccm/. Nomop f:AQt: nounw() OOAZDII~ : 110m molo no ~ru~) am/(~MCIl mo ~
6D tIoue (J untAfeue npolJll/IlO QAf ~fipa.

. . , Itc1llt (
tt:ry. .,

1937, . 141). ll. . ! su.


r ata man u se ri pla ! s u a rata s<: riptores.

. r .. - , 2. 11 186(1 ( .... . :. . 15); . . ~


r , r. (., . 5, . 174) ; , w:'"
(faM II:C. . 330); - . . ll ( nt.: _
. . ACilKOIa, . . . ., 1915, . 64): . . ..
I, QIC 1tO'III ('\Wo'_) ( ., 191). . 13): . . ., AB~
_ I )'J.'.. .08 (II_ tan.. 016 ..
1892, . 1, . 4(6); . . , wooe (, . 9, 247-48);
. . 660l, La COIlressioo d'un .. par NoI as
Paria, ]86(1 (cnollCJ1l> .. 1:0'<. . Cc_ lfObl, .:) (, . ..
t. 432 - 33); . . llll" ... IC'U+Of'O IICOpH'leQOI'O nporpca:il. noco. IItDpIl r/l ..dl. :r.t (n6., 1\10&, t. 189):
. . n ~" l I ~~ )llaIIe . ~
li (CO'i., . 11 , . 43): 011 , OOlUlol r.8:II POCXIIII

..

5tmmow.

('!" . 9, .

12); . . .J;I, IOII .. -rpylol . . or'

(n6. , 1892, . ', . 40 - 41), . . N, et .X/ll 11 80JIP


1(1.." r. (nr., 1924, . 72); . . /l . .. -. JI . l," (-
6:, 19]], . 3. . 129); . . .. aJI08dl lI8Q8_
npPOW ( .. 1890, . 62) ; , ol pNloI ( ~
189 1, 265); . . ", occnt . Typree8I
( lCl, 18 , eIo. , . , 21); . . . .. "

J; , onpoq (;OII&IIWIO lIJIea.roe " ~nut etec1~


19 13, . 29); . . Jl", IfII'ICtIO IIOA OOI
(_ IOI:noa>tltl . .~ ., 1923, . 25); . . .
eJ;MIt, 6lllII llltllII ( . , 196'- . 89-90); . . 3l"0.
. KpW1Jll~ t. &: ( . - .. 1930, . 15); . . "
lQAU I8J1 (nPe.IUICJIOC) ( ., 196'- . 8); , a~
paNa't)1)r.. (.- ., 1936, 123): & ll ., , .. 11&n88111
yu (, 1. 7, . 4-43); 011 . Ypa_ .. we lU1 (, . 9, S6-51):
BIIJ;T Op , I J>o ( pcllCJJOI) (, . 3, . 460).
n ( .,

, . ~8 (1IpeIICnOIC: aB1O~) (, .

Jl, c:e1Uo -Jlt (, .

abml 5111

r. ..

1,

546).

2. 711);

_mlitrip .. PyJ: qru,y.


rala libdli.

, . ! ,

ulnt sua foltJ man[ ( tl "6 pytJffNaI) "


tIO6Il "--" 06ewuiUJl 8 u() opII~ cmDA(Ilx ywaa,
/(-u)Y>tt f7W_ npozom AblX ,"", t:n'rjWM".aett
4

HABrrus

tlpo. . . ,
fCIf ( .,

1965, . 104).
r.t. scriplCires

H.bmI _

., .

H abent s u a fata lib e lli.

nt SI jUlD scr iplores! IU' nOfJe3AO. 068UU


UC.At!..umAU, (lll AU Jf3
6oAl!t! paauUAU3JUO. 110 lww
. . no, , ~Jlb (IOII (1
np! mo ofJI .lI roe
8 . noJUll/O, mo I1I()
()mII enpocumeAle . . . ,
CCJC (., . 21, . 2 18).
. . . 81 .
- JDI , 1,2] :

virgo in utero

. , &.
f<n nIMa, nllC, CblHOfKfflo, Q

bit, et pariet filiwn.

fflWl .u I/O:x}u nO uo lR fIO

U1l, "IO AlJ OfJ .fume

tnl/opeuu , i/kJ in ll. . . ,


(., 1910, . 16).

.

>l., .. bct

in alvo (<<Urbi

orbi,

1 .],

(1 903],

40).

Habit. ipsam ple-nquc: lem oig.'


rn .
, IC II, II, 22.

CUnUOH, 11l uIl , no6

no-

ou fUlljUU , 1)fflO/II nooi

lU!ooeo :u, npauIf tlyx IU' uJ/Jl, mo tl( A opub tlO


; optlapcKOMY , KlJKUx-ltU 0611memfI , ilOQ8. I 1/0 1Jt!1I.I-

'/ue

cepfP. . . mo u coue :

habita fides ipsom pleruque fidem oh/igr. ,


.ll)!
(OnbI, . 1, . 16S).

Habitus

, .

JIC.ll KaJC .
hblr. / l11iJ/Uu Hel/QuCO

. .fUu n1lil17l1ml . u
nopou () Qe II rpa_

. .

. . .re (, . 11 , . ]S).
./81!1t. zo , tJZJ/Jl pa

cu , 8 . , no

U. IIOnaa 8.lJ ll . Il.

, t!MeAeo nopu ZAU tJ


u, /WCb tJQD hbitus JlO u. mo
. . , 8nolt

:JICl! rc/U Qllll.

k ( , . 14, . 2S). hbits llO .


. no AUu

nPU,,,. //-om ue.

118UbIIQ", : . II .
. , . , . (nCC ,

305

1,

/ . . yru/ ~. CJtD6M <:01Wr

48 1). TQ6OPU.t Ott

. IUI!80. fO . J~lI 6lofU UnOOUJIII.


<6l' t!. . lIi hahit, w l#lJ t'ltmCD
ZQ , PU:IlJ l1"",lCOZO 'NlIIl, "fecCUlr
IJ" .fwnepamopa. . . . no II ( .,
1965, . 1, . 195). /AUunt ..u} U At.U OI! 06JXl3otU1//wu --, 8. (nlU {rtntl/U hob;t "
cmo!

/J

n 8,

nAl

I1poi1lJpe'll

22).

)'(

.aIO.

eunli11llt(rn>..

IUI

( . .

3,

. .
II. ( IUICC, . , . 409):
. . 11 I .. . . YCllCIICQtA (CO'I., . 10. 1:. 62); . .
, 1101111(11:" ( .- . , 1929, . 72); . . ll . I
<lt pn:

II('

MHp.1I

( .,

1891, ... 1,

7 1).

nt .

Yi.

mJ - H(7nQmu Z(}flOfU1 - np.te~m, Jt!WIO , ''''' ~_ :


-ne, 06mum 6 JlNJO(/If 6I!l npyI(~O npoB~JlKtn8Q. -, 110 8JlCmu JIIOyum ho ~i(l om
mo." t!pl1f11Dr1tJImlJ(J kokoU-AU flt)

n{1.IJfI' CnIU8I'. .

( . .

1IO('ffl

nPfikll~

- . 3tr.

12.VII 1861

. IS2).

30.

(U.I II an)

H annibal 8d

port85

41 an

. .

8Opon,

, Jl It IC .
80.n. coow

XXI II. 16) -

onaCtlOC1ll.

ptlnt 08

ItOT0p811

tta8tlcna

ii

(<<

ta"be

condi ra.

8 "3

IO . l..

11

__

i!ll , epII. I:III Hanp88J1e1O


.
nO80 nope6net !

n l (41 ilJI ", S, 10).


'I1 leOi) ;III. IQAIII'Wl , no KOmopo n Q U 11 ~
''tw Jlll'/ IU . . , .
wm i:au> .. ulu 11 nO&~ 1 th-Ae "
,.t6wr nlnJ. -- Q 11 lI - { lIl! nuaon..
IIf!.InI{J.'I IJ 6. Jer.vllf' U _)}.(_ n.W cyeliD

npuep IN:mIlllIJ

11

ItrJUetfJOZO npatJOC})WI. Jfeo:uilat

u I'xo l!KOmopx n:06. l! .m8OpUl1U ~

u ullll. ll nm tNam" ; f/lniI QIf


f,tus,. , .. . . , ptl (
IIOCll Jl , ..

1906. . 732-33), CAetkla.' tIlI60p tJeJ"

IIO.'f--.~IQ,,1m . omop tlpf'p0lfucb'' IJ


lle ;

ftJl))Q,,/

(VIf(ll/e

ln

1.mt'Il

--

Il ,.

uJ po, tas!

11

nocmo.'/.'/

11

lIl:eM)'

nom.

l",

OtJtJ

rff

1933.

no_

65-IJ

rmpoI JQ.I"

Olm

trll
mp}'tm.

11

lf4N'"

('fJpDlttUt:rro
fl'106bl

__

ptlAU.. C./oQ : HQfflrU

Df'/n, ,thr.! .

: ( .

onactX:m

Mapwp)'T.8

. 26) . 1 Cf'HItIJI6ph , - - u, U

604t.

"l' C601I1I11 ~81U t/108uu D6amf'II<U ttyJ'


Xl. -- (l.'( t!t7pua. '" MI/t . 0#ffD
8 Of'M ~ ttOCmDtJ.tt!IJ 1/OZ1l, mo 111>/ , tofiD
pu" .'., KpUKHy.fll AU. : . nnifl On/e J nus! '" mull" OIff/I""

J06

HEU
lI ~t:Al:raoil }'rp<m o6opo~e ...

... ) (. 23. I 1917, . 4). Ji,

,,~ lJOCI1IO , ~ trpm)'nNHU'Itl.-.Z"'OblIf_

ot7I_
.~ tpOm . .

/( tlii.
06 ')mOM

"'UfJUlU. -aw6tJ,.,
tlI" u6am" MWlymy.

. . ouutc : . AeJt

27,

( , .
.

ra 11 .

praestabilit.

8I1!

54).

'1, ecJI08

n,M.nI

:oro (. .

9.

107).

. r8pMOltIl .

trn, tl8 18KOliOepocn. ,,;


. nllJl,e .

mtlfl. '41710 uu - twJ1/ 6IWHe<l(jR /U


lI11opot1.

(J

xotJlJ 'IIl'fJlAbl

- ~ Mno

colU ,.,., 06r. t.I .. 11 npwmu.

"-1: "

6'JUIl.~mwo. VWIQ10 f7IOJ(OU not41tOOl tllJII AU rnpu


cucmtMbI : IiQ;JUQlJfJl3, j'ompIIU t'wfffl /II'Jl(
,

COI/Stlt

ocrwiono{es.

MOIlUVAO.Z1/..'l

~1tJ

tlI'Crru!

moniU

lstah( u. lJI~. rmeuJ C"uo:J. lii nu6., "


.uon ... ,

Ht.tdb

fktus SdJ
Odex.

PaSOna


II ,

(1

1911, n, . 34, . 149 -50.


tisus est &CJ1 - J(

.11l'IeC

XV II, 14).

\Of8Q UllX noc}'ntJ u // tf ~


IOC, I U . lIt!>, U n()'Jm{JMY oza tPIO,,~ ()()I7/6e
('ffl//yem IIcmu~. mo heredisj1ers sb perSOlllJ is . t: ~ ,Q
)'mll7lb , l mo tJUly {3uptuo nponlll8Ol

mqnru.

t. t., . ceao.t

* (w, I: .

Hcredit. jxms
I llIt, . .

80

1,

295).

1I* zx:nlt. cncC1lO, *il


ilC

II I.

1865

lt_~

I .

. pbl/104} JQH//IM K~QfJf>l .

npow"Sys'em dt, en.'Orh!en Rechle .v6et)u..,.


lOtpu //:IOop. . CtJUHU U

m/ II/teu tJtJJVI

' "06m .l
'"m . herJiljans - JtJ uuw .1101110, / mO.1bl(O
U . 6.1UmnQ fpa60mu 0( . . . ,
~.I 8 1 ( . ., 1906, . 233).

Herfdit.

rrpcII.I
I

pn'SUnam clefmdi 5U!Itinct

.. perlO,

t.w;'<I , WerQ .

Hera

intest..o 1 l .

..4 ,

Heu fukn. Postwnc. Posh!lDt, tabl.mll1' anni . h u fu gaces.


Pos l u me. Postume, labunlur ann i.

de )'flUellll zo "Il, :nl " Q&,l .


o6fr:IlI/Q NlpooD. U]Hyptl.OlO :60mou. IllJ,1 /I{Jf'/r./."
~6f'!am" ro ", rrp tI1(lJpIl. ytlUOe.1.'l U MU)ttJUlIU
. ywelII Hii lM I,~ 8IIII

'. 1941 .

307


Illll , plf!IQ 8 nJl()I Jy. 0./ .J6u }'60
111>/ motJQu U . Mozue Jf>/ MQitX npu.

. J"U1U :.

lU nf!IAIl! m ,'xou

! ! fugtl, Po.vtume, PQ$tume , hntr orJni. . .


, 1 II I~29
.

6,

676).

llJf'u

Jl8!'ptmUf'M ,

r ona ( ,
ocmotJU,' ru-

06 I/Q/ JiljqIlU. u flP'J8 , '1 ,


et! ?-- , mtJ IJ c8O 1(U>"

no mz?, f!'}' ot.l

Postume,

tw..ym

fugacu.

tu , /uhuntr ai. : ,I'(' , mum


(. .

u tJtpuu.
.

10,

Hic et

- . . . . 1 4.1 1825

179).

n~ .. ; , ,

mW/1tJm ' ' nm!.>tm Ill(,OfJ .


auAJfI>l /1 Yn'1Orrly nOCf'u nOJll'oa . 8 8'/

PUCnW:Ky. , CJI II nac1 11 n lI


(, . 12, . 84). ctJmo ? - 'JOUl nap .f
. tepB (J 80U z. l8// u't }'ftJUm fJ03.
CtNpi'UU't

I{QU

J/IQ ,,,

Yi!O.f JII/ . - t1I/lJ: I . tnQ , UmQ

zpe-

U 8K.taa. I{Q : ll >1I.i'


~? - Ile , ! - { , unc. eu
UJU". ", ? - . na,-moILfU8f) " ,
mpau Jf tu anllCIU 1/.

, Jl )l()II

1965, . ]7).

(.,

BU) ., ,
I noo/U! &') ozu f/'lellC 8f)II'IOK. I /JOo npo !/ICiJff.fU 06uJI ullJl? -
:nop
. 8U/''1 eou np"u . --z.l
.fU

w! -

6lnonucuJri/ . , oceMb.eCIIT
(, . 5, . 139).
, )III (, .

1l " (, ~.

Hic et ubIque

9,

13,

301);

8 .,

598).

, ozoo JO. .

B- -1/8k - { /(I{Q Epotlbl) t!JI:


8ce~o n.'l UIIfU ; ) 6puKOpaJ8oOM eN;
IAUmQ,'( " 8IlU, 8, ~

Jric ! uhiq? . llO . . .

24'( 1879

(. .,

1958,

12,

. .

AllllellKolY,

535).

{ :}
. /" . mQ /.fU ", .

.\ff" K.I1/Hub .
{U J - JeMIIU : /
KA.~t<UmeCb.
{:/
Hic ' uhiqt.e ...
(, .

ic
iI,

6,

hanet

]9).
qUI Jl", .

3 "l II .

I: .

u . Jllt,
l<3, " Ugoe$.

111. 33, 11 7;

HIC

Si illum i de continentia ' li. dicil iJIe quidem


multa mullis Iocis. sed aqua haerel, ut ajunt. Nam qui polest (
rantiam laudarc: is. qui l summum bonum in yoluptate?
((I. t., ,

HeI"O,

,.,

haeret.

, <:
IIIU:aJlC'?
~mtJWI . f-ntJ, numo ... .uOOo Qmf!f!mtf
IJQ. . tut-m! /1 8~ uu tJQ-on I

1{

.w 8 nW,fY lCfmI ... lJm t!lI iWmIl;


: hic ho! uqu. 6 tlf!tU m
... ... Tjy , mu! .. 60 6(()lJe:m6U lJQ~ ,
u-mo,

1/('

I'Ipf!n1U1lcmtfUe

cnrecm

ez

nonpu

..

mtlW7l, U1l, t .lI60u !


.

, lI (.,

Hic jacet

1959,

]91).

. JIPI .

ar1Ji .

... 6:

6 mf1Ul1l , 6~
;-na u qJJrWl, JJ mf) U'IJ
IIIJ npm;. 06lJum : . . 6
, 10-30 ", mtJAf8. hic pet'. .

. , 7.V 1861 ( . , . 30, . 128-29).
/ :1 om fpaf IlU I tIOl ,
' nPOnO , mozo . /Ilb : } f llO
. llb mtJ, rr r memc mo.
" "Jwr, R apua" .tml

.:-u6 ,

...

jocet .. 1I

"

- (, . 5, . 539-40). PUCCKU"KJlI--m
on , "Jtmll, mo. rputJll: ,
.

a.wu

lIt1 ". mop

rroll

fIt!" ou KOMnOHU . /1lmlfmo-

>8i/ ."

, pof,
,
tnblAl{QU tJlla opomune ltZU,

flHic joat! I/t!

lJu ." flU 6" rp!1I "


, (. .
.

1974,

-. Pyr~, 27.1

1~"li . . ,

1956,

1842

1,

339).

( . . . nc, 1 paH"H~

246).

_Hk Iocus, 51111115 , .", . .


II.

, .

Hic Rhodus, hic salta.

I 08D , l1luu ,

Jt'llt) n.,.,"Ot! l1AUt! 006.am

-J/U( 8.IIx Jo, mo MblCA/:l .1/ cmollQumCH t!zu


: '<80JlQtl1liJ8U/l! zpau )"1/ 6 KaHoU-''' .IIUHYInl' .tIOum, reellb, hic

1ocu:r. hir

:rult. . .

r , l
~ (:'I)'p8" . ., 1967, . 130). --noctnbl
~ Mapl(ca

1JIe(:to

CJIOI, CIIJ)aHHa. ll orllOpI(Ol D i~1 dc:r

1Ir1 bt:grabc:n " pbl ~ ...

309


J,tmWl ,,~ ,

npltl(llJJt _ue uAQ,

mo

. m_ /'tN". II)mtJltut Nl, 1( !WJbI7J/JI'Y..


" , 6t!mpot}lIfI4 " I/f! rI'IO& nocmb/M, /fO U
I/lfU'IW. nuU171 ,'. 1(f)2Oa 111' 8 cu 8mmu IJllQl
t/IfWl , l1eOJ.I/OlO . OIfQ _ t'J)'~N n,,"N 8
n .
., . 151 .

)'.

_1

lOlR :

hic

l,

hic

sols.

: Rbodus, hk
. t. ".
. lu-. eJ,

)'

eJD,

CC1lJI.

ll,

0CIJ8 noce , 1WOp.iA "


3 JJC r'. t

tla

po.no<:eu. W 3 )'
edt : , k - , .n
. :1> , w .

111

/ J'/t

rpoOv!, opor rvnta8l'U!JfnIi

IctJA n('8I: . P~U U,w t!HHO m'J)'m,


Rhodus. hic safla_ (.fOI7IW:W u3pNt'lle, ImOptW :u 6,,/(l!IOAbO :
J , 1.! n. UII, m. 1'.
I.Nf. i)" ""', toc"

wa.

(}("wau, .:t" ,,). utme., l{)C7Ioa! " I/_


// " )' I/nIl1l/(0_. IW // t" IlOJfQC" . III>I
/(u nOMetU1(Qf U llIIOlO /{ nuam" / V )'
1/ Poot:; .1.." Jopatnuu, l)' /". mo I/ ')' nu>
/{. )'Mi, IlUllpCjMep, 6et! tJe , u lfO '2elfU. /{/{ OJN mo l'O nwm AukptJJf. I(ll/{ Im,
1J )']Je'it/lQfl/ :mIO (rtWJl .]lflw tIOIIUn/_
-.IUIf,<nopw. , . , nyeu p3cept1Hblt
.m& ( , . 23, . 330). 6t ~ npo:um"

)'fJt'" n(J(:JleOu (AQtI,.lUJlO - 6.1't" ncam"

cmamNl

)'M//llle, _, nopar'lII, l. /{omOfJie "1I )' ~

m" ro /(Olllf/J . 11 mobl( , i now U)'


IliM op1lm"c .., , IlJIambl'. COtJa!M & lIO.'Iet!. &" Mt
UIlU u tJep" - //( YloOlfO, - 11O 1l mtlI( IIQifJ(U!,wol{) tJOnwIWI
l1 nei n.tU1(J - 1Iue ana, 6nO:: ... Hic RJdla.
hic :ralta ... . . pr - . . . 12.XIlI 867 (

, .

6.

355).

. 06PUOAQ npUlfJOum .}'W

catnl>U . bl " tnpOC '6u Q6tJ,cnJQtllf.,


aneanwllOU tJ / 904 1. tI tI(. /'tru,UO//ucmcI(O )'J'ff4

"Sociali.Jtische Monatme/te_; " iJI.lf' nOA(JZaeMC/f laJf'C_


pa:J#Wmue tlil cpt'Ct/QJol II !" n,."
)'(/{""",, . Jl tJ(J/f /{l: 1Umc" I/Q 'JII(}UU. mpemu nlllll/OU . lI06w. &60/U'Jt'_

lJnru . ,,,u 1(J,It'//U." 6" "ntUtlOJ'f"J.. C)~

ecm8'}UX N:)' m am. iC

RhotJus, salta.
.

&nr OC_III" n)'IInW OlUwr ptJ'lJIQ/:IIII.


J; . J: nI lfaJI)W8

( . .

16. . 49). . ic 10 us. h ic 5 11 u "

. "" IIJI ( .... .

n, :. 171); . . r, MaTrfI'I'"
"C1'1ITbC: .. rlr tt::lp. WprM" (. . 11, . )99);
.r- . . CK.Oru oBy- .... OtI. I . II 1909 (. . 47, . 2)1);
. . Jl ~, : nt" II(OCnt ( . , . I ~. . 9~).

Hlnc
.

310

n .

H inc i ll ae lacrimae.

HISPANICA

TbI . se U- ll lJIQ ru
lI HU lIIIamfb. lI lll7lil!. mo,' Ifl'06w. iltwm
n)'lUfIlmo. Hinc WJIlU. .
. eJJbCy, 24.111 186] ( ., . 30, . 27]). - .

euOllO, cmmw ,'

MaAblX

)'tnlJQ.

hinc )'l:

.n KOlICm,' llIl . .wu mo. POHtnO ,

", UU:O_ ue" . . Ji .,


( . , .

] 1,

Hinc:: 111_

. , 1 6.

1866

182).

lacrim

..

I ; /1 ~up. bl

n.c:JC .

, , 126.
- , l .ne
:J ,

JioA lt , lJ;
!!, lI l lt
, :JII .

In de irae et lacrimae .

..60ll I nocot>lf' &.1

1f J' 'IQ ff1<a.1O


llC nJ'. II}'tN> If " .le.JICamb n. / .
.fJ.ICU Ifetnpnue .J', n lU :mw lUI/," /
" ./('. .I)'. I ./." . ('
wt/O. u..w 11 3J7I.I.,1 // . Hinc il
far:r i mae. . - . }', 29.1 1858 ( . . 29, . 264).

011 ] a. IE'O npetJOCu /1 m" ./


" napU.JICaH. . . CllO , . ,I)"
lIlli, . fk,uoml " IU'-'>I n.tllu
cv.ll/llIO l;f . Hinc lin . 01mo)'-mo /na
II Pro litairell u , mo p,.,llJP - - .
I I: - I:Jf}'. 25 .
188 1 ( . . ]5. . 188).
H .I '.JICIIO IIC." lIeptJ mlIII !1mJ' .l/tii .
l1O6.'1 llu

, /1 mo. npo.w . 11 3t'll" n. /.


lI 01/0. J' :ll d.IH /U lfll(QII, (.)..t

IIce 110

,,)'

C. fJ' Xax

CltJ80U

.W//I .

l., "maIl1lif!U - - Hinc l ocrimae. .


111: - . . ., II .XIl 18 18 (, . 1, .

80

1Ie-

I:-

169 - 70).

. " 1: _ . .,

11.1 11168 ( . , . )2, . 15); . " 11 _


pry, IO.IV 1889 (,!., . 37,1:. 152) ; , ,. IO
"1I : ('!., . 4. . 188); . . r 1: 8 - . . lleI<,
JO.X 18 18 ( , . 1, . 137).
Hi~ratica r:ies .

Facies Hip poc r l'ltica .


leguntur -I'lJi, JiC '!II .
.'/ . Graecum esl, l egit ur.

Hi~pani(1I
p;t,

mnell )'II malIIl!lf .JICUO .- .,. :,

Oa.I6!:UX nomOMKO/l _ mu )'I. IlQiJUtJ",.

IItJIIII. rcllU ecllmu,'U'mii / .. n6ull 11

IIlll'u UnOl!; um. mo ul/Q Je.

311

ISORIA
tle'l{J u. Oll - p,ow /(Q6tpw 11 6 :mtJ8ul
nuom1l I!pIIUI1lJ KhispujCO non Iqlmlurll (nO-UNl "

). . .
( . ,

1965.

.. " 11 J( 1( .

IC )'1I1Jl

istori

102).
m.p58ra

til8t . - .
u , . , 11, 9, 36 : Historia vcro tcstis tcmporum,
1," vrn tatis, vita memoriac, magistra vitac, nunlia velus1alis., qua \'
alia nisi oratoris immonalilali commcndalur? - C8t

, ClbI, naIl, f )l(3If,

- , I:l: , lt '"
. Nc quid ralsi audcat, quid vc r i a u dcal

historia.
/( QblttJlt' .C)>e6Ielt' wul a..rD 11(' 6wlO c~
6et:IIomlo :JO.t)'~UJl l cmNtwr
o6collmeJlItcf/'Ut. Jl lU'm "U{) 11110 "mIf, tCrra:I
6/(a:meo,lx nf'l1OfX, noc/N tJ )'00'04)' _
tnOIIOM)' .t'wo IIOJlumuIi cmpocRM. rrpuuNJX . il1lUX

"
l7l{ra, DK tJO~""," IfpoJ "/fmo P)'If~ . . .
. tI~ a~, fI Of/~J(~ ol(O::IOnWAaJ1fI ~)'Wr
fI)'mrc/f fI,JIU/fUl 11(1 )' pd1/ftll n ()'~ cpeiJtI.
l' rrpu.tll Moze U petlODm cocmf, tlUfJIIII
nO/(lluU u lI1tJOm rvt(:).u, 6 mo IlpeM/f, ,,0 /'IfNZO'( "f!pJXJ pu,. - /f!$I I'$ I~mponml, ~ilo rrwmor.,

lx

"er;/oli$ -

alo )'~

/lQCmQ1"UAO

! OrrpoawAbllOt ~

tC/JC_ noIk)'. . . , llC. ..


JIO

npouecce

( 'lep :ro :)Dl) (, .

4,

8OOuA ~ucm)' . 01J) (JC ucmouf!C/

yro43).

rwtur

nOllOZ I, tikmpe UJWu yAAIIII


.. i$lor magi$lro ";/.... ,; ,
( . .... . 2, . 111).

Histori. no.

(.. shus .l ,;.

., .

Nalura

r acil ,a I1 1l5.

" ~m1Ulf 6 " 8 /01108',

,,~t . _WI OCma8OUC omOe 0IrI ".


11 " " " . II"IQ ~ma:su alf nPtJIWfD
)'IlOC 11 JlOtJO r:oIl{nM~/UlblX :I01I11fUmtl. tUno 11 Il(1cmo""IIP~M/f lflC/f "IJIO/. 06uf' nO ~nOJUf(11816
Rdi . I{Q/{ 8 .lf npxoiJl:,. "", ~JIO ,..

,lpleU. DiU. AJO/f H~ roeu.r, 180.,'"''


l$tia

!ocit soltus - Umoplul

H~ toAOe I~f)8. .- ,

,mo pocm mouu, nr:R pt:IJlJ(u.

tIOIIP-"

I!pW7IOM ......

IlI. " II~ 6tum : OIIIl "Illtpo qJ3ftQIJfItA


. .

( .... .

, I ,...

8,

128).

ge ,.

l:l311 ,; ~
II, ll kle.nll. CII8"
.111 . .

R )m u Cellel(U, /l'lQ UUR ~

01nlllOt, t MCp/fm ;/ ..hoc og!; Xom/f'" ttt/ ; 8


Jtu, lfomo{1ie 6,. "yrlptOwt.

r:oIUl'lC/f mooe

312

..!

Jl)lO.R ,

Qg~!", omocmc" ~

._

onptaue.
(, f. 2, . 102).

amet, lt6t spmt" promissi cirmink iudor O!lO 11pC


, yroc II.pelJR .
u , I103'), 42 :

()rdinis virtus eril (:1 venus ! cgo fallor,


01 jam nunc diciil. jam ':' dentia dfci
pteraque dlffcrat c:t esens in lempus omfltat:
10 w:rbfs cliim !enufs cautilsque serendis
6 !, h6c spernat promlssi cAnninis auctor.
nOIl (JIII 11 '!)
rocOT. .
ecn,

en. m

NJ

JJee I ,
, , yroc IICpr.
(ql. . ).

mpe3t1OC"." man If I81 11 trl,


If' pmtOll'l U/U IJOdp06ocm1lMU 6wu 6w t'w 11 .mmll!' 60 . &w f1{lI :JII1U I(Qmt

non'lVI. )'f / nOMUA :IOlIl'm fU1f: / OJtret ,

hoc spernat

proissi carinu

(, .

5,

auctor.

241).

.. in ralis ().
, . eral in volis.

6u('AU E8ponlll , nOtl('l)'m(' l , mo


". IfU"' pehllpI1I/1I_. }Q1I l JI( I!pUC}""'Cm6Ue lo-mlJ
mllOlO. , {n /liS. mom ell nepcnemUIII
Ill/(}(f('f'(:l U('lfI,!UC". /kunepJloo - : mom mel" Q mo

6man (feK. ,

(, . 6, . 391).

11

eral in t"ods

aJi;

u., l<Ca1lpbl, 11, 6,1-5:


eral in volis: modus agri ila magus,
H6rlus ub(i), ct leclo vicinus jugis_aquae fons,
EI paulWn silvae super hfs forct . Auctius alque
Di melius feci:re: ()
Nihil amplius ,
Maja nale. nis(i) ul propri(a) haec mihi munc:ra flixis.

est.

: 06 ,

er
,

l!

; n
,

M)le O)lH

,
.

(. . ).

- u ))I
60 .
3\3


&"'J7III,ue NJff IJ ynpaAew NU. II. npl). npuerncOtJaO
~ cmUXOl7l80~llt'J4. UOIJIUIofR OWfWolU A(Q.o,
lWn10plllN U OmI(fJblJDr:Jf mtVt (tJmIJf 80 ~pou I( , 6
t 1( MeeoJ)', tlO )'/}' 6OOr : ho , jn WJtis

()' . . umpUflJO If mu nt' camufJN I


I( IJOIfI IJ < tAtJUJt 6wu ..4) . . .
,
:tnw lJI t . . ( npoce
XlX . , 1901 , . 1. . 95- 96). mo, 066",

m Il/JI'/I8.lR . ~M)'tHeAb OJop . npoutA


J't ta zoo, - / tJpeMt'IIU " npooJIt'ut eof/llmu
mo " 6w"o .! t1pedn tIOtllt'Iru - "ero. l ;11 votis, IIWe JIllOCm I((JIU. ] I, IC
n' J; (, . S, . 441). na CN . e r a t in
(

Ii

s.

. n I ~, 8.so;l"" .rpf( ( ll'J)'JI_ ." "


Itpen.l) (Co~ . Cn. , 1889,1 . 1, . 77); " 1, !I(p!l

8.

(, . . .

49 1).

61 in 1Iotis
eral i n vo ti s.

18}'JlU re{jpI'(' cmp)'1/bl "" )'I(UI<I, :mporoii , .


.w ('ml'Jlf>lf )'.1 ." 1W'f)eC('.IUJlOCb I KAO~
tI('pmtll'bl u "",,,,, IIOmllll)'.IUCb mlfl1 l'fN'IIUI!. u _).".
I OlAlJcu.,OCb uU.tllI .1N6QlI, KO&U .1no:.1Ql' ) OmdarCJt
er Hbll ll' . (' om npatlml',/tmuu mu O6ftI.
)''U If /IOn; Jl06u Ifrcb.tlO IWo8o. or: CAOfio.

nm t.Im. rrpoem e~ .,/ ltlll. l! lllJfOl

) r/f'pexo mo.'{/ l f.'{ 110 6 ""


IIIII U xopm<tnl'P PycCl<ou C.I06I'CIIO('mll . est irI ~O/. . . Ko~

. (. ,

et ,iver-e

tu.
-

,It.

tn

1912,

(Ii

394-95).
]l;.8

Ba*bl .

1t ... , ,

23,8 - 11 :

Nulla rcc6rdanli 1\1)( cst ingrala grllvfsque;


f.:'(Ulla fI , cujils no mcminfsse I
Amplial ae lalis spaliilm sibi \; bonus : h6c eI
Vfvcre !. vili POSSe pri6re frul.
naMITH lI II{ oecdl.
, l 1CI10ll weJL

".1

"'-:

. JPl ac~

Q MOII IJIQ.1

6 COCMOIlIlUU

(. . Ilc'~).
.1J1l1am /lpm/ )~,

f.1f11O.1tIam ) . )"m. llI If CfII/1"


II)'. tcJrU /oIOAOl not(U)'AlJ potI u -. ~ _.

I)I~ . l' fJlll04116Qm (', 6.1 OeU ~.

hoc tS' 1'il'ere bis. 1'1'0 posn priort frui . ."


Ek" ( bl, IC . 3, . 76).
~ .

. (1780 - 18S I) - . .. 6~

)"lICpOIt

31'

110

~ CItO .

rac et flllCtS , r6.


]., . sig n o vincc s.

8,- - - 00" }uO 06mJ : -- R .~II ~oeam" mt'


ceR"lOt ~t"W mmt, IrI06 oXollO 80 fIuii ot:me, rrpocmo_
nodlllOCmu. " K)'W{U ~ II'lIffJOI. ornplflIl
(' ,J 80oIII uano JlIIIN /fO_fl~URMU u~llf-

11"''''11 flwcAQJ,lu 6J'!em " l ~KOpt'l.elJ . pa:JaAC}!

XJIIOC : hoc / , 1 villCes. )' n,


( .

1966, . 259).

tk:!igno vfnct:s . 10 hoc signo vi n ces.


JtII fI )'Il -- /ll QJ,I 'ltI)'u "ft, mo
/lfJnUCOlIO 6wAO hoc 'l'inces" , npUIflJNI'IIbI' umolll ,w..,w:mu,
_ 8cm)'n i)o61flbl" R_IUI I C)W 11 /XUW 60U
,IlIIWJt:NJ,l _ "J"fl1llI. . .
, blJl.

(II8I "

lQ) ( IICJ: . .

lt' dp)'JM , J'n)'tnI )'wo 'nI , /

LII).

signo viN:es.,

..... emt', "U nom)'1l'" mmt, _ fI !


11 C60elol mllll. tI 11 11 . c:r8
ll Wl (. . 13, . 114 - IS).
- " prOdmt 6Iim -J1 3)'.
08, 8 , 111, 11, 7:
ferfer ! 6bdura : dolor hic tibi prOderil 61im . epeJi
: .n - lo t ~ .
- . : ne
.n 8. noct.lOf JI .
OcoiHO

~)lJw.

l10IfJJmcR

aw~.)'

tJ.lt.fOcnuma_

AplJa. ~ C"Ot"wIMm UPMIJHC1((N.' .)y}pr


(tv:JpIlCKofl cpol . ,' . rroOfR mr IJJI#() ,

6t-J

I(:RKOfl u.u 6t -- tJn8lm u6R c.~ ho

tibi

)'tm JJK f'AI>JR 6 prrroOOtl> u~


ll fl ..tt,u. . . ( .
. "r:. paMII:!!; . . , 19S, . 364).

p,odtrit olim,

<-

(.

Sk) ,,010; sic JubtO.) sil (m. 51.1) PrO r.iOnt


~, 1 I .
.)), VI. 219 - 23 :
- 6ne cruoem v . - Meruil quo crimine sCVlJs
SuppliciUrn? quis leis a&st? quis dC:tulil ? audi.
NiJ.l!(a) unqu:im dem6n(e) hominfs unctl 16g (e)sl.
- dcmens, ila sCrvus hom6 (e)sl ? Nil fecerit, :
volo, sfc jubeO, l pr6 l ne volUntas .
~ . - .llC . HalCa-

Jltu . :!!;,
lt,

npecynne.: ? .ClI ? ?
:

EcJDI

w , -

C1I.
!!.

, ?

?
Ill(,

.l , , J . _!
(. . ... .

"

. p<lI()I").

'"

HODlE
Jl Jlt( ),* bl I.

l 80 .
c.at Pu /noJ/ ~"

mo, nplU/JIACJf

muJXlO"If) " NlmWI~ nuu . on

R Cal>l

I&IIlIA

. 1"'10. nu ,.,lOR IIOfN )'. Jn/O IJI)'


)' I IPIO fI I#'P"'U : nl'i nXJlfl l>UJe ...mo-III)'. 011 IOJU:

. WJIo .skjldwo, $ilJXo ratione W)/rl(UJf. )' ,


. J!] (. , 1965, . 64).
odit: C8tS8r, nlI . Upt:., 18 .
I( - J, , CHpalf>OBa, 10.
!

1:>IHe

12:

)'Mpc>I .

U, - tibl ro. . 1 .
:u. . , CHpa~OBa. ]8, 22:
_ . )' 1.; .

Hodie

. .

."

R :R. mo It B~AKOM /, ,

f.OIo'}'fICmtJUR , _ . nJozam

",

./fI{}' ~ IU'II IJa. }' . ma pt, 12


JlOf.l Jo.w c~pe , U R IIOHRII . l(QIt .t/fO to noum &r

n/Q "omepR. /ke /fO ~pm" }'t - ho mihi. cr(U

tibi-

mo "JIO' )"nlit.'ll'. I p)'IOlO lI('. mo IIit.' lO


, ll? ... . . )' - . . )', 10.(28)111

1812 ( " . , . 9. . 241).


HocIiequt ""

WSftgia rUs

e II JJC: epal18.

, .OCnlllt.

11.1 , ]56-60 :
9raecia capta rerum vic torem ; 1 et anis
Inlulil 'grcsll Lalio; sic horridus ']!
uxit numuils Saturnius l gr vfrus
Milnditiae pepulere : sed ' " 10 ngWn tamen vn
lin!

hodiequc manent vcsclgia rUris

II, B'JIITall I ne, ror ~ eJII.


IIlt I HOCR q; rpcc1yrA

Clt ryp ". )'k,- 8)'lO


",)o<n.
J "3CC1IO ; 8 ...
" ., " ocallOCl.

( . . r"l!I16yp'l).
k ., I k ". rpe<eCIW JI . Jl: ~ .. lIJtb )'

~.

. u

11('

6t.IJIO

II{QII!; :J(08.

molOO

6w ....

t:O:J IAl('. 6lY' QQIW. / "'R IU IOpo.

YAI/IIIII

>~"IIIfIJI,w"l. l( mp}'lIa. Ei)uHt:mf!H(W . ... iA/IIfI


" cmopwx l. - 'mO noeMo)' n....w"lf). tlflW~

J{1I(OlJ,

"

~,w }'. ,w r.m: Hoditque """~, 1IOfi8*'

ruriS. -. . 21.111 1169 ( " IO)l. . 1961.


. 2. . 341 - 42).
Homlm qnllel'O 'IWOIC8 .
1962 . to: , 111. 19 (. . ct. .,
.

36):

.6

HOMINfS

Aes6pus domino s61us (ur) esscl familia,


Parire ttn jussus e!il matUrius.
Igr(em) ergo quaerens aliquol l u~travft domos,
Tandemqu(e) invenit ubi luccrn(am) accinderCI .
Tum ium) eunti filet quod iter gius.,
Efrecil brevius, n~ mque rccta per forum
~ I re<lir(e). Et quid(am) turba girulus :
Acsopc, medio 1 quid cum IUmine ?
Homin(em), inquil, quaer(o), l abiil fcstin.ins domn .
si molcstus () ad anim um rcltulit,
Sensit roto s(e) hbmincm visUm seni,
lntnpesl i vc qi) occupat(o) a llusenl.
l JlJ1 II,
CCJ\ I( .
. II ;
: . "}.Jt( C8C1ll!!bHHI(OM.
ro H1l orl'llTh I(
Hal1pIIMH" a.ll .
, II. 1ll :
.., '33(111 , 11:>1 u?lt
It "!" - llf!1I , .
eJtll nOHIIJI, " /l 6fo1.
'1I( 'l

1(

sw .
(. . .:) .

rra(ll

11

llO ll

ll , lI!l3 :. q:r&
It I(() D w (

11,
VI, 2, 4 1) :

3fl. IICII 'fC WJ; ,


3. lI( . : CdI

'lCOtlt:".

. . rnc .
. m.. celCHI :.) Dgcnesllernc Il"
Aorea ...
om .mpUus oculis,
8CpIlT , .

l( ,

loi,

qUllm .urtbus cmlunt

VJ. 5 (nO JICl.

, . ocna .., IX, ' ).

. OtlH II, AtalllTh CJIn..

Homlnes bon8~ luntalis !l II .


1 0" - I(, 2, 14 : G\oria in altissirn~
Deo ! in lera rominibus bon voluntalis. .. II
IOix 1ICfIC Mloip, 'lC08tlJ; 6.naroll.
Q01ll(C I': -...)' Clr J1nl nCpl: '

I'"

"hoOl"O
" arOJJeloi nepl:
.. mi ni bus vo!unlalis.) - ..II" it &

r- Fpt'ICC"O loi ; rpC: . W&J. "


Wb lI 01( .!I." &"" " " t<CJIIICIt. 8

. ll ,
: I). (r:lIllOxiOl~ ~ CJ(n TI:ICa 1IIIoiPO" O

50UJe 11

OIliC N

1)1\0 . .

I(!

8O:J)

317

HOIN[S
. lJOmt'1fl1U 6", iJQ u...,a, n~lf
lf, unn. notJO.1l Cfl. /UJ...,.itO, n()mt'l/R """,
:W, notm'U J ucrno, - ~
xo1lnl, " 0Jl "t't'" aodi t'...,ii t'poU. KOmopllJf
ottYl'OJt'm CO...,lft'uU, Adii. 01/0 IW

J,'...,. t/. wii hominib bona,. WJIu/OlU. . .


, n3'1 . . ( :J *Ii
di,

1.

245).

mou IIUKOIa

06(JR

npu,Jl~

fl. ""UmI!iI, 011 ZlOpA R npoc - hominilws botIae VO/U1I/aJU. - II/1O COCnIl>. 011 lO4Op um Ut'IIO mo,
mo , 061otIt'1f1J' u. ,)' '41''''' np1fllmtJR.

Hominc:s p8us In

(.

anO ntgOIio t1rt' qu8m

2,

bI suo

359-60).

(lpII, )

~ BIlJI 6t', C&Ot' coc'nten .


, ., CIX. 16.
. . )'k ,
n ; r .

mo .tN jurh: )'r 1fP31&1, . .


,eJl

npaBOtIOM

~OC08-

leIO! , :rrllOC! .

, lDo
er O'Ipaca 8J8 Jt.l cn ! (" ' r mili a~), . sui juri5.
. . CePlet'U'I rtAt'U1lpJ' npo. II'Jcu.w . ""
.. otc.taM XOAOl!Q,WU t.IAIl mo_ ,fIfIlU. - - YD
Ifmc 0 II'OI'. 1ICt' .OAI ,.,
ctJOf'.M." t'Cmtl homineJ alieni juris. ',- t" atOJf
)'Cm(JQlJU>IIUR . , 1894, aryc, . 424.
mo &" -, -.eJl.
I 8JJOt! 5apie n5.

tm mooi/. rl WCII:oD deRmeANfOCnlU , ' N03I/It'IIO


t.I t" UJl'lll f1Il Ulf/7IUlI)'"-l IJ.eamt'Jl(m80. . . .
R OeJlUn/h mo jober / JOpieru. .. ..
-ry :yccne ( . , 1967, . 30>mo homini deus ltSf Oll ,
.
Jt (.. . , ', 114) 11lP)'Clf

ClC.l.CI :r ,..
, c:r

si suum offlCiom

scil

mo

lini

deut eII.
....

. er:y r, CJ1

llJ 11! .

noroopo'lOC: 8*: 88ee.1IboCII I . aagl


91) : ~ 'le *ecf80: ...
8C.I eo*...naHHO l.lUlII. - Ql ...
(08, 1,
arel'l .
.

homini lupu5

5 1,

1'IO,)'. AU'lUu )' wlrt. AOtl

OflQ/ EprNl

&.in

uapJl

~
1fQflOZo Cfemo:

fJJlUue nI(JI( _, mo . rtt'llIO f(lJQnRl : , - ,


hominf drum J (. . OIJf! - .f .~.i
. .

lO, .IW rldtw~

ll. ( n . ,

1908,

11 5),

)'t'OI.JU>~__~

Umtl)' (' lfOtlru {Jfly6J1UKU. zr IJblctJlfIIii ""........... -

31 8

Ili ll omo Jilli

dew est

em if eilcnwumell

, /leWn 1ft! W!p eIOl1Um)' m(J)' nponoiJf"


011 /ZII)'"' n)'1' amUllOM 6npu:zo
8ume/l//Q

(J

umouii t!pOCC,

n,'mt'M

:mlU, mou

/Jtu. m njl(muW!oU 1'JIblf/U, IUlplloU //


'lmeIf)' )'IIUmDeU JIOC~iX nponruU, , . Ill'
ucmu-ueaw 8. . . !I
( '). ~rop JDIJ[
.nococJ[Il . , 1924, . 60). panI 8,
. t MWO, If - 8311 lfU 1/)' u _
.- omBetnUlf )'l : nt l1li w,
81 OUlIbII. 1m If/. mDJ(.0

)' nomun Il3ll


Iuus.
. 3, . 90).

ll! :

".,

homini dnu

mJI (,

. . .n, l><:<>c: D .
l ~'" wr . ( . ,
. 17).

.norog:: ...

t:p

1925,

mo homlnl .... ~ J[
, ., 493-95:

Numqu(am) h6di(e) induces


Lupus

st

hom(o) homini,

...Sed ' me
tibi cred(am) h6c
argent(urn) iglo .

homo, quom qualis


5il

nvil .

...

"
, uc') I, "' .

OJll(, " 3Jtae.


{II )'Qll*. ll oU-- lleu06:moU
n/llU. tl) ll.)'m, ll.u, pJIQC IIIi }'ll.,
' .' ,'lQ3Q./1f.

/{t!IO 8

np : mo hOl7lilli

)'

)'

1I8Cf'lIO IlpoxouAo

/upus , 080PU. 8UJ{!1 ne--

nlQ(' 'tnO IIflIepollmlloc. lIeclliXOIII'. . .


8-
- , . ll aJI (, . 13. . 452-53).
/(J:OiIn lIfcuU (J Q/(- fu )'"mpe6u

:Jf!'l tlillue : "., hoill; IulO ('lIlO /l{)f)'

tl),

mo

JWe

l6 KQ/( tlJI

tl . OlfQ homini Iuus - nor


{lQltmpu)'}m )' , 1mpoiJ rIOlulj//Q JIQUW!Qlf
u:. ' . . cro" lIuc

(, ., 1912. . 3, . 3(9). & I/QC


tl nO)')', tli MelUf ( )' n)'... Bet,
" rIOure. -! :w 06, no- l homini i est. . .
-.lJ[.
&a.ri IlCll: JDI (, .

2, . 208). , 'l

lIOtI UJ)'um Q/(mUflOCmU )', 'lllO


Ir:P}'I111i apotlllnliiI, K01mp 6i w CnIIUJ{

r/jU. "JoU, ". ocnut1UllflliU , homini


nPs est.
tI

epfl'

0 11

)' : 4J(' a6i. , 'l

)'6,

poli tlCe

..!!..,m, cmOlfOBUnICII lI6 , . .

011

, fJ )' ''
J[ ,

~1'1.I"'>1I1I 3 :< ll:- r:c


"'u .... C'l)' ll3

2 . 1879 ro,ll/l .... Anel<C3ll,p<l 11.

'"


8C'I8. (. .

aAII~

6,

pDCXp&U ~ :JCVIIUca.4:

386).

~. HWlUO CJqJ 6 YlU~

pycorrN '-"'"

H~ ona..to. B",wW

t IW c:m:uo " nJIN.


_ _J44fJ'/UAb1(' f/puur. omo hoin; hqn ,..
. . . 8 eca.tcpItC ( . , 1933. . 97).
- o6waU mono", no 6~/ - 06ue fJIIII4IJf Q fJpaWl.
JllUr.. /Jno)t )'..... ~ . - PtxtmyrtlltIo! - OfQ3IIU
~o. " /JOPaII AblllA fJ Kl8(ON-mo UOI JOf)'XUf .WDAf/

ltqmIfUAf _

-00-'0'"

IfDI(OIIWHW! - 6~ 0fJI. "IfO~ etVl . - ad.


Jj, om tmOPOl, - fJ 011 fJqJnU molWfto.
&zpaI

DrI)'tnfUAClI

fJ

nOfJmlr

",~r:mo.

omo

Jjni

,.",..,

,- rIPIIIUAQ fJ AOfJy _uaau rtlJZ(J()fll. . . 3n ..


8eCllI ( ' 1964, . 494). .

bomini monstrum.

. . ... l>e08Cll (. CnnII, . &.


432. - )3): . OC"I 60la!C~ eJ)aryp .. _ _ _
It ~A P()(:QIH (KpI..ea;1R cn. . CJl. , I89S, . IS7-8); . . ..
.

..........

l.lt, Trop ...


~a. . (n., 1896,
1. 241) ; . . It ., Owpn 10 l.ltWJ18
(]. CO't. OOQ..- nOW1". , 1" . S. . (22) ; . . 'lO .... _
.
.
,
2.. 1 -
18S7 ( n .: . . ~
- peN" .. ", epcntlCl:. 1'. 1, 2.72); . . . I ~ . lt."
.. cno (. . S. 11ft); . .
..... H.1"III8

1".

(. .

4.

72ft); . . . .. .. ., nOlO OIOA opra'en'_


noaepetl .. ", ( . 1890. S- 6) ; . . . . l1cp8

lllt, -.",

...] .

( .

1900.

10);

.' ..

ma"lI

(.&.

. 107); .II .. IOI> . . ..c'1DI1I (.-,


lnl -.l ID ...... . 1. 2.(8): lO. .n06
: , :.VII 1810 (. . S. . 310):
, ... .

1884,

IIC (. .

1, 114) : .. " IIJU)eI: (. .


2.86); ' ".II. Ko ~ ow I fIOOIy 'C>~_p__"
w. 3CIC .AIII . (ecrII" l8.lX 1966. 1ft 22 1).
omo bomini momtrum ONl( 'tery ,QOIe.
1966,

2.

3, .

homini lupus cst.

Kt1I( nOf3Umf!.Jf/ p<nIIro _ ~H ~~lO*N ""..

fJ_ cyOOxoiknwo"" I4rcw", ~tUN,


/UlfUI4~r:rI1fJO.

~}'I(UX

omo

homitli orutlf7IJI.

(, .

9.

nm

8 Ht:TOP

r.,

"

P1tIUf ...

tJJ1ItJw.

~:

dl

....

56).
omo iasipims dldadia . )"ll.

8r, ", . sapicDL


cwx nop 6f,a rmrmQ QmfAllt:mILW od ~ --:

tii homo soprens.

WAOUIf,

om.AU'IDut: Dm oJrw ~.

mefWP'> ", mlt..fIU iJpz nopoy : hom insipWtU' JiJr'=


rOfJrlt . U'Iu pDy(JI(o", 00r3f>1Ibl. ,.,."..".
fJeo aUfbHblU f/ Wr. . . III, ~
(, .

12, . 60).
. , lO 'lC08t:.
. ~Kb, IV. 67 : 6bcr de
re m.inus quam dc rt cognat ct qus sapicnlia OOD
scd vitae meditatio cst . CJI!( 8CCI"O
mo

a.tep, ypocn. ero " b/.R


I

320

,..

comD IlU nO~_. I(aoe r IIU ....


Il!

_,

IWmOpoV

J.lAIJ

ptJt1UIbCR

lep.II44IIaIH

toroUJI ... . rUnII cu. amo.... lIIO&nl. JIb ,


II. OfJO .... _ , DAf. /l ....w
llUJI 6ecrrpecml npoptJlllomt:R lO. l1IIp. : hoo Jiber tk

mdlD re mjnus qu tk morle cogitDI ' j sapkrltiD """ mortis


sed ~Ot! mediJatio est/l. . . , eBHl:, 1843
(, .

2,

3(6).

Mu:"

llU R 411 _411

tii _ uure UCIll'lUU . Mepe3fCOfIar


....llezD lO: 6lf t:JAepmu. u .
m.-n eJ. mo .... 8 npw.ler
"a:JtJIJW Jmo Jjber. n : KQM {}fJl', mlJJu)fIQ

i'O,

llOCUJI. . . , noJCI: .,
( ., . 23, . 408-409).
omo

D8tUrae miniscn d inIerpra

8aTtlIb npL
, enKOC . llCJlOll:
( ., ., 191 1, . 1, . 83).

-- 6II -- .... f/epuJtlAhlO ...., 061/Du....

--

f(jfJl'U!OfJII ,."mo/l, omopbl, &OIRR

","-

. mi'.... COAff>I. 4 _ IJIUJOnl> . 64


mo Al)U, npuecmtJUl! omopolO ocmof' tf!QA

/(1tle. ucmOAOfI/JmeAl> npupo Mce.AU -

minIJter ' ill/erpres. .


.

5,

II '),

Jmo NJtlUOt!

(.,

226).

"0100 110"\& .., IJ NJtnO6JU!UU pu.... oU


n)6..n:m : 1 OJl(ll, R
II ; IJ u. ....
.'( Il arpll ;
11l. kalCOA-.
.

R,

cr

KaTJUlHWI,

..,
uoa m. IJ

.JUlO,

X]{III, 6 -0

: 8JlaC1l , ane pHCJ:oA

)ll. ) II : Namque antea pler:aue nobilitas ividia aestuabat, et quasi pollui consu1atum credebant,
SI eum quamvis egregius ho novus adeptUS foret. "
) 3IIt qrJ8JI3 cn. ,

aJI CII, OCtnte !

'teJJ08eK, k II .

6apawil ycot.6e U8em cmopii I' empou


mpo6u//; 8 ot.... . anpomu8.- JWJRijc",~ mo:J
. llmocu "ll. mo:J CUUlW(, 080.... , mD

nmo nf. fl/l/U IJDI .... nauu


Ifn6m:cunre: ....R. . . -,
lI

(,

11 ,

170).

pD,

6}WIlJI

~OA06e AcIIUnuoa~ , AiJZm no MOt' pjkU

J1U ytJ, fll>l1f't1U ucmI mep "~

l'l , mo Jmo

novus

// dYX{}fJl'Hcmo.

...r.t" na IlO min isler 080N "acn:Jl, . . .


" tt!CCe1 ~HIIe ,:lII, 6:11:0"'.
8

. . II. .. CJtn>.

321

'

Jl, (. .

2, . 27). Docmofl.

l nOXCJIbl 6lIfU'IfXlnrur 06":R~Jj . 1IOI}'. nV , ,.,mo,"mo rJOnI.J If Ott", ffJ'lil('lWlO npoN~I.- I(JIU~fll IW
)IC1If'A

,f.

Q)'um:

*Qtlm

JI ccne
&moJlnVJlW:nO,

yt:JI(}'

flIUll

( "

Q Q~

6.t

UlJUIIUolJll/OlO

..

21, . 63-64).

"mo IJ.,

fl/WJ!. 6t ,,6tpDuu., 06~08AII8Q }' Q/lfI7llf1)'IO


"OI.nIW('IIt) wpy. Af'lUl)' If . 6oil 3nlUI(Il. 8. . B~
08l, lYP-Ol ( . 1956. . 228).
mo aJ(oe o..uoi:I y_ii #l OWJ_M

otk np~

crwzo ma:1J 11 flI!uu Al', nOJlo.8iW tt'mJP}' ,.,....


m? - - 3mo mtlo f/ u )''It'I>l. t1 f'# :JIOI8fX()I1t?1( m, ul>lii 1ll )'I. :"pu//UJI4UU l'r OdJO.
#lpeJ4tfjIO OUIIrnwo. JtlOUl/I',, po{.Imwo. 11
caNOQt)eRI_ IIl!fJumJJ, r,. II' npumo6Il 1(
f/OJlnru. aAU_ _ - homo nomr, f'N)'

& _ "uoumt:

"<'ptU1II>

f(tJt:mONU. nporo. . .

"" flmlJ.' ~~:-:i:

. JI " " -

IC

8JWIJl (r . 1923, . 125). . mena'l.


IlOflUOll . - tQII mmo. - ? . I~! - .lIIrOflO aUJ1/lA
fflII>I, "ollUutJ ('II r ./QtJI' N!(J('u UoiJ
- om nv. _ I'otJi'. 6t:m1U'lI/ . uun..
PJoW ..... & Ill1npuf'p. """ . 6.
. .
. , Herope.,
. ( . , 19S8, . 31~ At, 1101111

".,

806,

OfID"

apuaoKfXJmuJ/

6err.

Cl(:m". r.~ 1_ ..,zot.l ~ [,nw~

J'f'C"6AUI npo:~W 'N oro6o ~U1l ,.,. p~.


ucmtpomu/f /J :IOIO 'peMII , l't :mtm 10 homin _", mop.",. ,., t:~ CfJl? CQt:"-. . . ."
. ( )' . .- . 1941, . 151).
qii pemt,e C,QAUlwnt:Ko(i /Joi",

If_U <wlllWK
6A.aJ1I

t:eQIlJ,l

AII_

KQIU't:II18tlJ>I

(W1I)/fItl. . .
""",
1947, . 112). cf' .)

podoe",1tl

(M.I.

Mau _ ....

(nmo nv). uau fl"'t:{)u .~~.~"'~~.

t-"

rqJf'

.. Pe8JICJ'O . . ,Q {) ~, _

'tJlUWf' /{}lt:t:nwf' ro:Jao f'JJf'Itl. 6 .......,.......


f'1tl . auu.

nomo nO~.

nptt:mQtmf'

nap_"'''''

, mAUt:/f mf'1tl . mo fl 6Im" II.apo.1N pu6J"'0111


59 flll('(; fl t:f.'H,Qm npelfO(' u 6lIf mlfllA , . . .

npeocmDflJIf!UU f'3ilp "JflIll'U1I UblfUt: r,QwiL JI ....


", ecntc (. .: eoapeewe 110"'OfleC. .,

1974,

1,

262).

. 1\ .
.I .....

~ llpC] (~.
~ ( ll. .

Kpyr_1I
Ir

11.

lep_ ' lIpe1I

JI"

cocacn.e

( ...

.. 11. ... '8. 3a1l1lCDl "P~~

ll

Map"iI (1j6 - 86 r. lIO ... 3.) _

efl..

.. "

oom:oaoCII.

"I<.

7, . 66):
2.16- 17) ; .

~ _ _ .. ,

( .. n.,

3aNOpww"
" -

~&JI (.

",

COIIpeCHlllltM

[1 9 1S), . 10. .
17. [29.JV1 1889 (
!lCpttlCl(,

4,

.:

4S1):

.
.

: ",

ClO1IC1II'!
.

l<l,

, (n. , 1912., . 13); . . t. . .


(1 PI.: PyccI: Aj)a"*ltl)'pt"M. ., 1933, . 9).

reJII.

omo

propOnit, sed Ikus dispOail

:.08al: nper, or

cno:.

8 :

(. nO.- .

I .: IIOCJI:8 Jl,
. 8 , 16, 9:
borninis d ispo nil v~m surn, sed domini c:st drrigere gteS$
eJus. Cepu.e ( llar , 00 nOil 311-

1, 19, 2).

propit ,

tk disporti. , ZOflJIlII oano 1wmop cKoIi


ct'IDpI, omc<tJO.ll ," IIUeU() JlnlUIJ_ ClJ .qorllJUl.

. . ., . 3 aJJOpOCC nC8CCI u
ll (. . , 1950, . 1, . 258). t.I fIU qJUQ
, 11 ~JI(( npoatJ'UII II KQI{ 11 npQJ
a.fml>ClI, mo CfJlImou 11 6 t.I M~. nPOJ

noc_' : " mo finit, ! di.qnil UJIU IIJ.Ur t'r

dispOIIit.

hom

.aepn.:

<.

),

nep

tkus

ppottj,.

..

]1

(1 822-1829) (n . 1913, . 382).

r IIW meMpt> t'Aam co6oii '! - ilIO. R ecmecmnOC8llmllmb ct11 }7(, 110 ... 8 I tliXlI()fJle:

16111'. XOIfU'II
homa proponit,
. .

rus dispOll;t. , nO" _ flt ", .


" . ( :. ..

1960, . 266).

omo roponi.,

dnu di.sponi. - mo " CJ'~

"lINoem : fcyt ~orm, ce~ p:tIOJftJZoem,-fJrdt.


z CllAltC "tJflt/(/J, cmo crpi}e t:w!I1IiU .
: , . . . : , 25.VI

1847 ( " 1953, . 4, . 44).

omo qudrin. . Jit, _", . . CIUIa


k.

D pll)l' . k)'

1iCtrye:CC

..

petDl KIICC1I'lCCl(QrO 3Vl MblCIIb; CJIO


!: CJlOJI(eHooro 'lC_ .-
p<>cx w-rpIOlII . : 8..

" jXlrrpocThl .:
k)' tk}'. IC nynJ:)',
I /l. n llJI btB "

(rpy). :.: . alC

ft..10 IC : lt ICf II

(- lhn'Ip u-r"]'{lWOo; IJ, -Thl


homo
Quadrat\1Slt). UUUlII XYOJI:CC8CMoA

. BpetCJelJ+.

/1 11 " . ...."

(., 1977, , 55).


~ - - l_ C,IOtXx.mU, omo, (mpo~..,. omDnlM ,...."
~IlIJ nQl/1 lfO(} , oafJlt..... mo llt
r
CIIQU tnU})llOUA, nplJllmCIfb oiJ lJn ho (ou,

q::d, llf(': roIJI) pyZAW. Zl/fJ(}1ll , mo


lJtllS, ~Ollnr: OWmltpOYZOA1IiJ , 8blJt AamucKOY -

J23

HOI\1O
l .." OWllb u

11()

6.

(, .

~~Jl. .

!(, Opbl8Ott

588).

omo m sacn !( - llJl .


RJI!;.~~ zocmt }'lfu. .'I>I\ l.du(}' .1""'m ..
06 ) um iII tJt'. l nPUJIt'm .~mOml> ~.~
W(:I( lII'rnu: / res (Q . . . ,

Jl

80

IUi

1847

(, . 1, . 180).
omo .pltm li .
eJ108C8r ro .

II w.'Il:." i' tlpu tJut> l0. n npDl/CXodtt


." tJ <kl>. mo u~ 60: npn)cmutJI> 6,

&)"l

/IIper!OJI}'.

nI>lf}'.

nOJlJf)"

f/

(IIax

mo:ux fI(){)O u ZpIC. npt!t:maf/I> , mo 0IftI


t npomt'cm:r-. ~mo lI'fJ"um nw )', mCIII
~ JHu.Wl~rnt:lI,- 110 mo"v AOOKOOOJU IPyrmoU f/lfum CmQ..,.
tJuAtlO. np I )~ 6tJ,"'OUAW pJ'JJII . . .
m~ : "pt'Q/, ",," :m llUlI JlIllmb, 1181"
(' ! sfllit;a! omo ifl$ - , / OJOpDlI Wy. . .

u~! . . - . 18.11 1850 (. .


. 27]). H tf;l(06)KO Afm. npdf' [ . . OmyIOf/O(fUllI.
no tJblXOe ) MOCJ({/(ICKOlQ stc:unw. '1iJ f"6 f/ NOCkO1lll
I\.,tt,I\ , .- catJJ,llff/ JfU." -- Ii.17Itt'Qdllf
. o:maKO."'1.III . tJo6ooK. pDJlfJuiJocmo ,....."
Jplentis- f.tU
nJI
OJm('''

nptnlil(N .
.

(CraThH .

mQI(.;~,- lOtum

1907,

.
.

rUl(Of ,-

, ,..
. 258).........

1,

--

mD

'?',...

IlHucmf!CmtJnlHIJI ~(mtJwr CQCmQf/JlIUQm .. CtlMX J

' ..

OLo~II11(/("t7Il';'

~OlJ('/(.

}')I>ItlQf!m

)mt)

eUclntJU.'i ."" flXo.'inI f/ CQf:ma IIOrU IIfJUpo lIOmIIOtO'


:IOI:U8Qt71 ll ( _,QI(UR! ym~~
~mo tJJ,IO ho $apims npuAt;um UCJJ tJUo, rt' . . . .

ycma_UXI:II U HenOJIO np:rw06ell 1\ yt:AOfIUN I:~


fIOIIU.'III.

8. 8 . . Q( (. ., 1961, . ..

.."'I'III HOYliQ 02.

]73).

fIO~

_ J" :iU J." ~ UJ :u W_I {iVD.ttDI8tlO 8ua U ~ UCmt1puOJa:l(O~ pa:umu~ ~~J1OKa ., . . . .


~~ecm80. u.rQlu~/{Uf! J/.wq)//rnu tlnltlA ....
tJPKO m,l7,, ,.,,mQ U'l.I/\l . . . Tu.'>IUpIl"J8 ~

6uoJIl~CkW JQI~llOCmu ." JldI. ~

~ec"'Q!' :U oca,wf"I> )0 ItOpolON ~~OlJi'Woii ~


KlIlIrlI 110 IIOI1po<:aM U ( ~
1962, ffl 2, . 181). _ liUr liOlf/. nO~I'M." ,l ~ " - : : '
-t7lON. ~n r06 /m v,oo ~ ~ .:,:"..
t /llOiIb/ ~11.'lf, mo lfUIIQ _ .
_
JlJ'IO.\I M 'JmJl\U 004t1plt7Il'J/bIX "Jau 1: et6JII
I\tJmOpWl' }"}'m lf _ocXl1llfelluu :IOIIOJf}"um malin npt'pat:HiI.:J":'(t

" $api~fI$. u Q . . nOk08l;'ll" di=


1935, . 247 - 48). 8 . H omo insipleo s

daclicus.
1" ~iiT" CClICI<11 "]10 ... 10 Il y~

'./IyllOX"1~.

324

. . ", 8tI08a1? (, 1. 4, (:. 68); .. , K~"p:.l


11 pil1YioC (. 1. 2, (:. (4) ; . . MHxallnolcI<"A, 01KJlKII
," 1904, 1 . 1, . IOS) ; . 8 .
l, r,," 110 ' 1C10J111

~,;! ,""'l (3. n. "I . . 2, . 2S()) :


J1OO)ll

{ .

C'III

1. 17, (:. 66);

.lUI/I.

l1li

Iypr IICI()'CC (~ .

I-Iomo

011

"',

"'. CKef11I'"I1'M

"""1
IICfOP"1I) (.. . . 7, . 173); 011
"':.
'lC1o r"","" 11 ."II {~ . IS, (:. 129 - 30); . . ",ll'
, II" _,. ( . 1900, . S); . . '"'"II, ,
IqICJC .. lCI)'I"a (COO~ 1907, . 2, . 4S3) ; 011 .. . l
IpllIIa 1I*1CWIItI0CII (n6., 1908, 30) ; . . " n"I,
8 npocw ....) ... " m.prtttofi JlIfJCpi1rypE (~ 1902, 67 - 68); 8 . 1 11
110 1, 8 " (38eCII 2. 1969. 1(6): . , fll
fX\JeC"4 yratll (... , 24.111 1978. Jt 70. . 2); f ,
OI .. (, ., 1966. . 3, 237); II'II ... , " .

"

H o mo rabcr).

scnendi per111aS :, / """.

"a:J.a " " 11" 11 JII(


"l( ll "lI ()'te" .. , XII, 1, 1) :
Vi r bo"us dicmdi pcritus , I
UC I()'CC8e

mo 6JIIIoIC 6t o(1(IJI.. 3mo emo


Ilan)'r:N. )'u" l(u 11 _paoU l'I>IQ3Il. nmo

sr,ibent1i

"it, Hecolf(O

3 1WfUU /1

lu-

l? mneiJu fl/OAlJl.... lIOtyXi)a U t?IJ ....f'mtI!t


Cl'JUpmQlJOlO 0/i'1?1IW1 WAl. . . n 1( - Do

11 , II" (, . 8, . 136).
omo (. PersO) sui jurts . cocro

np&,

. .

. atMOC"OlltJllI, 8OI 8 80IO

, 'J:, .
omo AUn
.

alieni juris.
..enoee.
Homo sum: hu ma ni nihil me a licnum puto.

}'I#7I". 110 l' OII('Il, II~ tJlUl .


.t . lJl / onpac :cn III? OeumI>
I'.\ly: Jmo $!, /:m". omI0 '4IIIOII/fUI( 14 u 12 K/l/Jt:ea
11 ), -mo.

H~ mo.... UoIff'17I U J,Jft?II

0671('-

IftWI'. vnI7AIQ 6w y_pn" . "" . (1()


II{... u. . .
n-. I()'II, 26.11

1840 (. . 11. . 479).- ll6.'It'I7W?- t 6001 ~O. 00


hon .f1ll7l. - W7lOnll" ? - (:m,, ? rnc nod py"u.
I'IpQ l/um". "O~O. . .

(,

2,

254).

- n ,

nUCU(l(} . "! IlfCJ1


al, .'1 lOf 8." NlC.

mo

~Ulmc

.t06

me..111'. I/mo OIlU lOtJO c~.


01111. Y/lI>I! Koza .'1 <'OII 1111."
/(". l>l )11111,'0 lI I/Y/lc/rIIJ)'t'I"l'? - - mo SIll7l. . . 8,
II~ Kllllra t."lopa ( . , . 3, . 80).
on, ~:) (taImini nitdl (. Nihil taunanl. Nil hUman:I)
1 aJmwn puto) 11 . II en
'II:t~oc .

l10 1lU:ttll

Nihil humum)

l'I~ 1IC.t( 1I0" r " tlDIJ!Oty llepecoII, np


~C1)jOC 1(0 , oc:otl 11Olln, " IIII. ....

. , ::1 nII UAU " 1/.: 8el( "


~acpaxoaH I(31G1 enIC'ft(; " cna-

".

oer:.

, ..

l.JC8. .

Al)
CR.: ) mo

75 - 77:

taJltum(e) ri tua (e)st otl .


ut cum quac nihil ad I(e)

IMEN.:) Chremes.

swn: bumani nibil

'ttinc... '
alicnum UIO,

:) flXpee, ~ !l ocraec. "":


wx ....
w .CWNW: )'JIIC, I'OpWr

( : )

m.

l>O IIC nn:.1


Ollek: , m

cczoc

'ItJI08tO

IIC ")'".

8!( MeeJXM, ooporo noy.


lU4n. oroo8CICJlA , ropl>8I)

81'8

..

cno mI

ero 8031*f&

oit CIC W80 . 8IoI. .,...


8OIIpoC c.ro .. 8Op'W(8W1 0'tC Mec~a.
~ J,U)zy ~tJmW:R,
IICKpt'Hrzo, utlOl'O )'/OO7lWl.

-- mo6 w .wpa:nll7lb I
Homws .JW7IIU," nihjl Imani

alirum rssr umus

IoUJI.

dAJf

cr6 ).

(u

,...

,..

U umo Il ~ .........

)'COI (., . 5, 262).


-", npocoU r1lO/N, t:dJ1I Ifr f8crnlJf Qpaf. , .
zrWM, fIt?;tr maa. r.,r..w , nOMIO, , t!I~ ~
..wa..tI, rn.r4 rrOCAtJ#rnf)' : 'IOmo svm . nihil hUl1l8li " .
/knUI puto! rr) '.ru, nPOJr_tIWW {80J JtI~ fNJIO, ,....
mpiJum . Ul~m1I
_
, "JO Komt1pW
totfl fJN.

'tC08Ct:a (,

om somo,

sum

r.

... 3m:x OOf"O . . . .

1, . ]12).. .~

If

r.

)(4flUl{1fl

~pum MONr.,g,WI... mo--6u. KQI( ~,


rrihll human; ~ 41iDaJm puto,- rroaJJICU 11:

m-m rl ~cAt, OOu 'U'tW nopo

Jtll' ... . . 1:0. ~ , : (, . 14, . 106),


MZKOU UP II rodWl 6AozOflrpol'O KIWI ..

iJuloClpa

rrepnw

mollO POC"rf/1mpolUfUCt>,

>"..,..

OCdlAU,," , i mozo eoU, mo _~ l!JU8


rreuu IJOnWPll11U C03fJUr paJAUWU Jr,.;z dIr.
opUi!UOA>H_

COUJrr~JtI .

...,rIOUI

wno ..-

ntOJtI.

rll-'tm JlCm /,.'I.- , AMCOllp RIOIl, ~

tk~peAlOHO ml!'~ ,

oxoRm,

.."

6o"I>UleU

IO wpym

6 ,

,. ..

y6rt}t1r.fouu J!flJlnI ~

J"rlli' 1IOII1U1lntoU '/umamou , ,. nPOU 1OCIl : hom I1fI ~' -

hW'IVJum ~ 41irnm .. . .

..

n80: lII( prJI ro (, . 1,


1Ulf JQ;rm 11 .: "JOmpiJ~80'" CtUI_ po:J006pa..
JdmtJl. , KQ/( U 1#UiJ p)'U, flxobwc" no ~r=

06mI!'rfI $/ u_., ,~ .

.pt!MrNHX,"

rJtly.

iJpYIO.wy, rrihil

huanl ol~

tII);JaMY tXlt no:mw..'UX ptJ&mJt,u Jtlnrt

crf oml"<lamQ ''') oIJoI~)" t//poNJI,

...
_, . .
' ~

mtJI(

ap OllJIJ./I.Rm )'}" '6 "'111. . .


1" . 9, . 489). ot
~
tlpU4rNO 6011 ~CQ_..,r, J;rm , XOmR (lf

I CXl: :J,II (.

,,.

HOMUNCULUS

~ntf, H~ lQlt,WCmlem tJ _ " uopetlm~ifl>lf


rnucmurax rtpWJt401. noro ~ mpo2_ U Hpamunl>('1f
/xom " romtl('()Jt4 crpe. yD n l'llmt'A1f t!IfUtJJt4 opu
.tJ~mt1f " f'tJ ~mtl, I/oXlIllMHOJt4 Cilt')'Q&
iO~f'lWJt4 ~lfWl ; " $11 ; bmani nihiJ tJ _
tl/im pto.
. (. . S. . 1S8). - ~
II Jmlf1lW ?- WlW ~ tm, ~clfU JI u _at'1>.
/JoIfJtOlJn, tntJ "I'1UIUJt4aIIO 1I(.I('1I~. naa $11 ~, niJli/
h" mtl1lum tJ mt' mimu ptdo. - , tJ ? COmatJ .n. n niJli/
huomun ... 3mO ~lAyrtD ,. WpD.- Pot, /JKOIIni .
. . , I (, . IS, . 74).
.
Map IC-. (JIC)'. 14. II 19S3 (CooI . . 28. . 264 -6S);
. . JlllI , :J epDty 1846 (11 CC.
. 10, . 36) ; . . l .. )NeJ (:. COU.- nOJIII.
llOC. I13 ., 1. 2, . 43) ; . . .. ql
l (:Jp. cran.. . 2, . S76); .
.
n l!. , pru.
1tpII3ONI8IH I1I"11ll ro8tl~ r yaJ804I (.., .
. . CI.JI T Wlo, - , )'ICe 'I (, .

3,
2,

.
.

S70):
320);

. . . - 6 l, ... (, . 2, 24); . . ' ",


MM~I' nOICIMII, rII_'CW (. . 1, . 4S4): .. . n .,

CrO:nH""a

]anllC...

.at.. .

( .,

19S8.

)93);

. .

~ ....

11"

(1 "'"" cy~o (:JI.QONfeII) (lCC t:nf" . . . 3 IS); .,

peIIt:lt II _II ( IIOI:N,


. 34, 24); . . , pa:J80lIbI~ (1'1I. )' . n6. , 19O5,
. 1, . 90); .
.. " ( . , 196 1, . 2, . 28 1-82);
. . , orl na...a . (tml'I :tf>OAW.

CrllS., 1888,

14S); . . ( , . CredO... quillbsurdum


1911, . 1, . 321); . . "" ~we 110m
(Cn6., 1&78, 1". 2, 2S1): . . "'." 01t no pllloO"oI
.

(eo..~ Cn .,

IICOpHK _epay~ (CnI5 ., 1901, . 18):

" , r::opI

... .: r:"'I ("J6p . . , . 2, . 647); n ..


, r::.. II KOTOtI~. r::... pcn.e ( 6. }'.,
. 2, . S1O); , . " , 'lI Crrll { ....

9.

2S31.

lIlO

t6tie(n)s

morIt

. OJ1

Hobo ltle,

qu6tie(D)s amittft SU05

, u,

Dia ionary

qllIe .

1'83

306.

Qoolalion s (dauical).
HOII1I8:u1W; , rol{)' .
l .. J1()C()-1)'JJIJU4 .
ro 'lC, .
,

8 HOIJU" TYPH/U!' rl'Q npt>a" l(Je m~1IQ

rt'tJJJU3Uf#JlJ" .mry plI)'rO z)' " , pt!:J)' I>nItJf1W! nO)'<4U.t'


~J:JW hmw1cul. pt!tJOII/.fUt;$ nocmelllIJ . . 8 . 8

- r ecreI' cutaca ( .
CIICtIoI :. ., 19 18, . 6, . 148). ~Jf(
lWQJlrrl'm "Jtyt) n~~pH)'mII llill((J)(JlUQ. H~ 1((11( mlDpt!mu.
U, IW " hlil1ru/ 8 , npuY1WU//W nputcmHU cy(N6olW)'

tJCf7l)' 1U"o/iodom~.tl>bl., &mf'POlW .

1I0/7/0po(J

tJ

,,l U8tJ!i ..J>em&.

.("(' I<>V ptJ)(l~m"uO , "l'lf'

~ u. . . , -.
" 111\ ( 't: rym . -J)ep, 11 9221. . 2, 622).

;-;;--o",unCu!\15 -

:pccer .

2_11

~)1"''' ,.

327

HONFSA

~M

Wlr

fJrpa. mo pemopoii u WU :rt?mtl,t


rot:mp_em <u!Jlewaru opaUJM : hom/n//us fJJloem

) . rnofJNiJ. . .
.
6 ( ., Cn . 1885, . 6, .. 56); ... H rJlb'JJf IQI,
4IOpIO. no.Oln, fJOtlpOC 6OOuoonu aJI U:UU fJ .
tt6mfIO JVf f/Ou nUCDmeJl1fm-:/l'! m fJ fJIIy
fIOAI(), ZUfJ 06paJOM. Al()p4IIb). T{JJ{ fJOm. r IfOlr_
IQI fJbI, ' HomUllcuJus 8omo_at:u J/lAIrmDWK 110 u ,wy
fIOfJCy, KOlo cambJI IfiJtrr"U7IUJ '! .
.JCR

. . JJC, .,
onest.

1911 (. . 29, . 159 -60).


mon twpi flU potior CC'l1l 8JI JI)"tUJe noopol

, "Arp8, .

. _, teCa. VIII 83: Summum rd


f as, anim a m praefCrre pud 6 ri . , 00.....
nJf1 l1030 .
, llCJUl, c Bn. 8 rpoaoA :
)"IlU q, . '! 8. lLCA .

H08eSte
.',

.Qea

.tunuu oon laecltre. suam Niqae hibuEre

1.IIa

.yr. 803:lJI8 .

Suum cuique.

r PUJIII OIU tIlY

pruetrw

OORJQ/UIOCmU ~M :

Jn'r 1'iW', eminrm ltk. SWm cuiqrw


3J1)' n

( .... .

120).
'l)'Z0N (~. JUltiti a est con.ta". .
perpetu. vo lunt l uum c uiqu e Iribuere).
H0afsta5 rumor 'ltenan (e)sC patrfmookua l( .. - _
.

6.

rnhw. 8. . ....
_ MOCIOIIQ(OM I(()rpecro ocyIIDIII

6W,

-<.

il: .,

3 15.

, mow I u ~ <U./lO~CQII WtUII

(1m

v6c.

om JI~ mo t:mQ! ~!' rW1f{Jf' l1li"."


J"jonm , pum R JlQmWICKQII "ot:Jltl.- mo-r"":
KtII(

. fm

UII pef1UA rilrm actXm.o. . .


Il( ( , . , 1902. . 12. . 10).

..

HoaOr mutalll mos "ecr I( .

" Iblpa*elUl - J. (:. .... 30), :6-

. " . OCf w " ~


, CaJI npos&lln : ., C,DeJIIIIwa. .,.....
.

(lfJuU! WUJ1U! UIOWUJem4 f ~


Jlbl(OO ". Imowii ,,1.tCOA 1IIrtl/ fJ om.em #IIJIfIOA
oanoH JIU !l'. XAOfk)mtlmt> zo ,,~ . . . .
110 : . rJf()fJr eJofUp"w{J. 6rJlt'Cm() II ....,.,.
ou-mo hofWf'rs mul4ltt mores! . . , ~
." XapblOlJCaCoI{ cryr: crop (. . 13. .

R fJ'JJfJl )I1I()m _)'O'IJW1171 . tJiJI _ P1fPlY 11 ,.....u

:rypw nce . . 1llllCI(()t', I. roe1ol .. -

NblCII .... ,

nocne

peII(lIIlOI.IJ1 COCIOf'O .ypamtCL

.... 11t1 Cln.c . o.mro

01()

""catenIUI-ca/OlO"""'"

101181111011 .ane ...". WPIO (1911, epan ... ,. 2).

328

HORRFSCO
qIOII, omopozo, t ztO, 11

110 apmll 'tlA. mAUO, I>A'. l: 6Ar JlA u 6


6tJt t: rr: - A6u1l m )yamt, omoI!U
no-rtO()fl)), 6u l . , Iwrrt!S mulOIll mores, - ~

f'm 6, rJe~MeNUJU:/f. - moz Deirl:/f


pew iJeam l: Wl npeeD . . . ,
JI (, .

6,

. . " ', .. ,
.... ., 19)). (;. 551).

619).

ucn. IV,

111

(.vn)

(:tp.

HooOrisCII18 , . . llC ;
ll

- , JQ ,

ecr, ;r.
1ef0 r. .ll u np8. CR
ccqrr , l.Cl1plllWI. cyr

lOl l.llCC1llC .lleJll.

rmoeM ruu l:Oo?AQa.rmCR umou


Q nll Jruw l:QQ .olC l:. lJ60p IIOJlb)Y

nOJlOUlfbl ut:moD "flU.

-. I""loC}',

3. 111 1859

{ . , . 29, (;. 329~ ... nOJWt: n4' n eJz


mollO honoris l:awo : 800 lfI' rtOmep1lAll IJ 6
eUanU1fX u 100 WJIOf'K. . L- . , 11
12. 1851 (., . 29, 131). PoanocK )'lfU8J'l:IIf'
IfIlU ) )' -Jl, mo Dl:me l:f))' :JO1IA aYK
1ft? nJl nOW'nuIOe, n-mau lIJt1l:/f IIOJIO/l, nPUQII
mopo honoris l:aWU. . . JI , l,I""Io
(. , . 8, . 395). mellm ),ZOOIJ mf1Z
-, 6ydyu 11 QQX JIl/ l:II:JtIJ l:
, cmllUJla

Mnf1i 1Q1(IIW'WIX nocmOJfIfO

l1C'QmOl )' nOJlOlfuU . -- .Jmo l: :ue


.Of KlfUZU Cyf'61fU! ~'II, mo wllU ro6paw AQIIt: )
06~JfHX ~, ),RU HQII)'manu JQ1UUOWN,

IIblJtJQJIO BO:WHue M1I Xapot:1lAf )'UllepnunemoM l:mellf'


mo YZOIlQllOZO Jwr,.is l:QQ. . . , OCI

(, .

CQ1t1110

1,

113). TfJX

.m]

ffhonoris

AlOM

l:auso,

6blJ1O

l:

06xaubl &lJ f6z n anuxu

&ma. at:O/lO ,- uallU. . .


. (, .

5,

, . . ....

541).

l"C

_ . , 22.VI 1861 (., . ] 1, (;. 262); . .


_ . . _, 9.XII 1904 (. . C'r.ne 8'
Me>tH"'H 11 :, . 2, :. 58); . . ., .. 11 _
( , . ], :. 61); 11: ,
(. . 5, :. 330); llI, 3 ........ (. ., . 2.
lI

338).

Horreadum _ . H o rribil e diclu.


Honncu rerereas pmey. :;8J1 .
l!, , 11, 204-206- 11) pacclCa3a ll

~I( u lCD 8 (l:M.


(