You are on page 1of 40

CHNG 2

NG LI U TRANH GINH CHNH QUYN (1930-1945)

CHNG 2
I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939
II CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 1. Nhng nm 1930 1935 (SV t nghin cu) a. Lun cng chnh tr thng 10 1930 Hi ngh ln th nht BCH TW ng. - Hi ngh din ra t ngy 14 n ngy 31- 10- 1930 do Trn Ph ch tr ti Hng Cng- Trung Quc. Hi ngh quyt nh i tn ng thnh ng cng sn ng Dng v thng qua Lun cng chnh tr, ng ch Trn Ph c bu lm Tng b th.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 Ni dung Lun cng: Lun cng bn n nhng vn c bn ca cuc cch mng dn tc dn ch nhn dn hay cch mng t sn dn quyn ng Dng do giai cp cng nhn lnh o. - V mu thun giai cp: ni ln mu thun gia mt bn l th thuyn, dn cy v cc phn t lao kh vi mt bn l a ch phong kin v t bn quc.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 - V phng hng chin lc cch mng: lm t sn dn quyn cch mng c tnh cht th a v phn . Sau khi hon thnh t sn dn quyn cch mng s tin thng ln con ng XHCN b qua thi k t bn. - Nhim v ca cch mng t sn dn quyn: nh phong kin tin hnh cch mng rung t trit v nh quc ch ngha Php lm cho ng Dng hon ton c lp. Trong , vn th a l ci ct ca cch mng t sn dn quyn. (So snh vi Chnh cng vn tt thng 2/1930).

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 - V lc lng cch mng: phn tch thi chnh tr ca tng giai cp xc nh lc lng cho cch mng. + Giai cp v sn va l ng lc chnh ca cch mng, va l giai cp lnh o cch mng. + Nng dn l lc lng ng o nht v cng l ng lc mnh ca cch mng.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939

+ Ngoi ra, phn tch thi chnh tr ca cc lc lng khc: t sn thng nghip; t sn cng nghip; b phn th cng nghip; tiu t sn thng gia; tiu t sn tr thc...

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 - V phng php khc: tp trung theo con ng v trang bo ng ginh chnh quyn, l mt ngh thut v phi theo khun php nh binh. - V quan h quc t: Cch mng ng Dng l mt b phn ca cch mng th gii v phi on kt vi phong tro cch mng th gii. - V lnh o: vai tr lnh o ca CS da trn ch ngha Mc - Lnin v i din quyn li cho giai cp v sn l iu ct yu cho s thng li ca cch mng.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939

nh gi Lun cng: + Mt tch cc? + Mt hn ch? So snh Lun cng v Chnh cng 2/1930?

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 b. Phong tro cch mng 1930-1935 Hon cnh lch s - Th gii: + Ch ngha quc lm vo khng hong trm trng nhng nm 1929- 1933. Thc dn Php khng nm ngoi s v cht gng nng ln cc dn tc thuc a ng Dng. Mu thun dn tc cc nc ng Dng cng tr nn gay gt hn.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 + CNXH trn th gii cng c khng nh, tr thnh mt th lc i khng vi CNTB.

+ Hot ng ca QTCS c nh hng tch cc n phong tro u tranh cc nc thuc a. c bit, nm 1931, QTCS cng nhn DCS l mt chi b c lp v khng cn hot ng ph thuc vo ng cng sn Php v ng cng sn Trung Quc.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 - Trong nc: + Chu nh hng nng n ca cuc khng hong 19291933 thng qua chnh sch tng cng v vt v bc lt thuc a ca thc dn Php. Tnh hnh cng lm tng thm mu thun ca nhn dn ta vi thc dn Php. + ng cng sn Vit Nam ra i nhanh chng pht trin c s ca mnh nhiu nh my, x nghip, khu m, n in..., c nng thn v thnh th.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939

- Sau khi ng cng sn Vit Nam ra i lm dy ln rt nhiu phong tro u tranh ca nhn dn ta. V d ? - n thng 5/1930, cc phong tro pht trin ln thnh cao tro.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 Tiu biu c cao tro X Vit Ngh Tnh (19301931) vi mc ch: tp trung chng quc, phong kin ginh c lp cho dn tc, ginh quyn dn sinh dn ch cho nhn dn, ginh rung t cho dn cy. Phong tro tht bi, song, l mt kiu chnh quyn cch mng u tin nc ta. Bi hc rt ra t cao tro?

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 Trc s pht trin ca cao tro, thc dn Php thng tay n p, khng b hng dp tt phong tro cch mng Vit Nam v tiu dit ng Cng sn ng Dng. Mc d b ch khng b, nhng mt s phong tro vn n ra nhiu ni, nhiu chi b ng c thnh lp trong nh t v mt s a phng, h thng t chc ng dn c khi phc.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 Kt lun giai on 1930- 1935: 1. Dy ln mt cao tro rt rng ln v li nhiu bi hc v t chc; v xy dng lc lng cch mng; v hnh thnh khi lin minh cng nng u tin trong ng v rn luyn ng; v s kt hp nhiu hnh thc u tranh to sc mnh tng hp. 2. Tn tht tuy ln nhng c khi phc nht l v t chc cch mng ca qun chng v phong tro qun chng. 3. Rn luyn nhn thc ca qun chng v k th, v mc tiu, phng php u tranh v thc y phong tro qun chng chun b cho mt phong tro tip theo.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 2. Nhng nm 1936 - 1939 a. Hon cnh lch s Tnh hnh th gii - Khng hong kinh t th gii nhng nm 1929- 1933 ca CNTB dn ti s xut hin ca ch ngha pht xt mt s nc quc l c, , Nht. Mc tiu ca chng l thng tr c ti khp ni v tiu dit Lin X, tin cng CNXH v phong tro ha bnh th gii.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 - Thng 7- 1935, QTCS hp i hi VII ti Matxcova. i hi xc nh: + K th nguy him nht l ch ngha pht xt gy chin tranh. + Nhim v trc mt ca giai cp cng nhn v nhn dn lao ng th gii l u tranh chng ch ngha pht xt, chng chin tranh, bo v dn ch v ha bnh. Cc ng Cng sn v nhn dn cc nc phi lp mt trn nhn dn rng ri chng pht xt v chin tranh, i t do, dn ch ha bnh v ci thin i sng.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 Tnh hnh trong nc - Cuc khng hong kinh t th gii tc ng su sc n i sng ca mi giai tng trong x hi ta. - Bn cm quyn phn ng ra sc v vt, bc lt v khng b phong tro u tranh ca nhn dn ta. - Tnh hnh lm cho mi giai tng trong x hi u cm th bn quc thc dn Php v vng ln u tranh i t do, dn ch, cm o v ha bnh trong lc h thng t chc ca ng v cc c s cch mng ang dn c hi phc.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 * Ch trng u tranh i quyn dn sinh, dn ch thay cho thc hin hai nhim v chin lc l dn tc v dn ch trc y. chnh l nhng yu cu trc mt ca nhn dn ta lc . - K th ca cch mng: bn phn ng thuc a v b l tay sai. - Nhim v trc mt ca cch mng: chng pht xt v chin tranh quc, chng phn ng thuc a v tay sai i quyn dn ch, cm o v ha bnh.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 - Thnh lp Mt trn nhn dn phn gm mi tng lp v ng phi vi nng ct l lin minh cng nng. - on kt quc t: on kt vi cng nhn v ng Cng sn Php, ng thi ng h Chnh ph mt trn nhn dn Php chng li bn pht xt Php v bn phn ng thuc a ng Dng.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939

- Hnh thc t chc v bin php u tranh: chuyn t cc hnh thc b mt bt hp php sang t chc v u tranh cng khai, hp php v na hp php m rng quan h vi qun chng song vn gi nguyn tc cng c v tng cng t chc v hot ng b mt ca ng.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 Nhn thc ca ng v hai nhim v dn tc v dn ch - Quan im mi ca ng c nu trong vn kin Chung quanh vn chin sch mi (10/1936): nhim v ca cuc cch mng t sn dn quyn ng Dng l khng x dch, song cha phi l nhim v trc tip lp tc ca mt trn nhn dn phn ng Dng. - Nhim v trc mt l chng ch thuc a d man, k th lc ny l phn ng thuc a v tay chn pht xt.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1930 N NM 1939 Kt lun: Trong giai on 1936- 1939, ch trng mi ca ng gii quyt ng n quan h gia mc tiu chin lc v mc tiu c th ca cch mng, gia vn dn tc v giai cp, v lin minh giai cp v tp hp lc lng..., nh du bc trng thnh ca ng v chnh tr v t tng.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 Th gii: - Chin tranh th gii II bng n v nhanh chng lan ra hu khp chu u. - Ngy 22- 6- 1940, c tn cng Lin X lm tnh cht cuc chin tranh thay i t chin tranh quc sang chin tranh gia cc lc lng dn ch do Lin X ng u vi cc lc lng pht xt do c ng u.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 Trong nc: - Chu nh hng ca chin tranh th gii th II, Ton quyn ng Dng thi hnh Chnh sch thi chin trng trn, t CSD ngoi vng php lut. - B my chnh quyn b pht xt ha, thc dn Php tng cng v vt sc ngi sc ca phc v cho chin tranh, th tiu mi thnh qu m chng ta t c trong thi k 1936- 1939. Lc ny, mu thun ca dn tc ta vi quc, pht xt ngy cng tr nn gay gt.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 b. Ch trng chuyn hng ch o chin lc Cn c vo tnh hnh mi, BCH TW hp Hi ngh TW ln th 6 (11/1939), ln 7 (11/1940), ln 8 (5/1941), quyt nh chuyn hng ch o chin lc: + a nhim v gii phng dn tc ln hng u. V mu thun cp bch lc l mu thun gia dn tc ta vi bn quc pht xt Php- Nht.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 + Khu hiu u tranh: thay khu hiu nh a ch, chia rung t cho dn cy bng khu hiu tch thu rung t ca quc vit gian chia cho dn cy ngho v chia li rung t cng cho cng bng. + Quyt nh thnh lp mt trn Vit Nam c lp ng minh (gi tt l Vit Minh), i tn cc Hi phn thnh Hi cu quc. + Nhim v trung tm l xc tin chun b khi ngha v trang. (Cn chun b lc lng v trang, lc lng chnh tr, xy dng cn c a CM)

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 c. ngha ca s chuyn hng ch o chin lc - ng li u tranh cch mng c cc Hi ngh a ra gii quyt c mc tiu s mt ca cch mng Vit Nam l dng cao ngn c c lp dn tc v tp hp c rng ri cc tng lp nhn dn trong mt mt trn dn tc thng nht. - Cng vic chun b cho khi ngha din ra khp ni c v qun chng vng ln u tranh ginh chnh quyn.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 2. Ch trng pht ng tng khi ngha ginh chnh quyn a. Pht ng cao tro khng Nht cu nc v y mnh khi ngha tng phn Pht ng cao tro khng Nht cu nc - Cui nm 1945, Chin tranh th gii II bc vo giai on cui, qun c thua Lin X trn cc chin trng, Nht v Php mu thun ngy cng su sc.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 - m 9-3-1945, Nht o chnh Php c chim ng Dng. Ngay m , Ban thng v TW ng hp Hi ngh m rng ti Bc Ninh. - n 12- 3- 1945, Ban thng v ra ch th Nht- Php bn nhau v hnh ng ca chng ta.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 Phn tch ni dung Ch th: + Ch th nhn nh cuc o chnh to ra cuc khng hong chnh tr su sc nhng iu kin ca khi ngha cha chn mui. + Xc nh Nht hin ang l k th chnh v duy nht ca nhn dn ng Dng. Thay khu hiu nh ui pht xt Php - Nht bng khu hiu nh ui pht xt Nht.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 + Pht ng cao tro khng Nht cu nc lm tin cho tng khi ngha. + Phng chm u tranh l pht ng chin tranh du kch, gii phng tng phn, m rng cn c a. + Ch th cng d bo tnh hnh v nhng iu kin thun li cho Tng khi ngha ca nhn dn ta.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 y mnh khi ngha tng phn v ginh chnh quyn b phn - T thng 3- 1945, cao tro khng Nht cu nc din ra rt si ni v phong ph c v ni dung ln hnh thc. T thng 3 n thng 8-1945, u tranh v trang v khi ngha tng phn din ra nhiu ni. - Trc tnh hnh , Ban thng v quyt nh pht trin chin tranh du kch v cn c a chun b tng khi ngha cho kp thi, thng nht cc lc lng v trang thnh Vit Nam gii phng qun.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 - Cc cuc khi ngha n ra nhiu ni trong c nc, mt s ni chnh quyn nhn dn hnh thnh, khu gii phng Cao - Bc- Lng- Thi- Tuyn- H c thnh lp. - Cng lc , nn i ang din ra Bc v Bc Trung B. ng ra khu hiu ph kho thc, gii quyt nn i p ng ng nguyn vng ca nhn dn, ng vin c hng triu qun chng xung phong ra mt trn.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 b. Ch trng pht ng Tng khi ngha - Gia nm 1945 chin tranh th gii II bc vo giai on cui. Ngy 9-5-1945, Pht xt c u hng khng iu kin; chu , qun Nht cng ang i gn n tht bi. - T 13- 15/8/1945, Hi ngh ton quc ca ng din ra Tn Tro. (Ni dung Hi ngh?)

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 - m 13- 8- 1945, y ban ton quc ra lnh Tng khi ngha. - Ngy 16- 8- 1945, i hi quc dn hp ti Tn Tro thnh lp y ban gii phng dn tc Vit Nam v tn thnh ch trng tng khi ngha.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 - Ngy 19- 8- 1945, qun chng Th diu hnh mt tinh, biu tnh, tun hnh rm r, p o qun th v ginh chnh quyn v tay nhn dn, lm chnh quyn ch nhiu ni b t lit v c v nhn dn cc tnh thnh ni dy khi ngha ginh chnh quyn. - Ngy 23- 8- 1945, khi ngha ginh thng li Hu. - Ngy 25- 8- 1945, khi ngha ginh thng li Si Gn.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 - Ngy 2/9/1945, ti cuc mt tinh ln Qung trng Ba nh, H Ni, Ch tch H Ch Minh c Tuyn ngn c lp, tuyn b vi quc dn ng bo v ton th th gii s ra i ca nc Vit Nam dn ch cng ha.

I. CH TRNG U TRANH T NM 1939 N NM 1945 c. Kt qu, ngha, nguyn nhn thng li v bi hc kinh nghim ca Cch mng Thng Tm

Kt qu v ngha ? Nguyn nhn thng li ? Bi hc kinh nghim ?