You are on page 1of 4

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

22 de Outubro de 2012

Comisin Organizadora:
Moderador: Alex Rodrguez Secretario de Actas: Daniel Arosa Suplente: Non designado

Orde do da:
Modifcase a orde do da e aprbase por asentimento: 1. Aprobacin da orde do da. 2. Lectura e aprobacin, se procede, de actas anteriores. 3. Comisins 4. Varios.

Desenvolvemento:
Sendo as 20:13 comeza a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.

1. Aprobacin da orde do da:


Aprbase a orde do da por asentimento.

2. Aprobacin das actas anteriores:


Aprbase a orde do da por asentimento.

3. Comisins:
3.1. Comisin xurdica: Reuniuse a comisin pero non acudiron os interesados en tratar os temas sobre convalidacins Erasmus, exames s que certas persoas non se puideron presentar ou problemas relacionados coas matrculas. Queda encargado para vindeiras comisins esta reunin cos afectados. Tamn se falar en futuras comisins sobre a

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

22 de Outubro de 2012

posibilidade de facer pblicas as tboas de convalidacins da USC en materia de Erasmus. Outro dos puntos a revisar ser o programa electoral e ver aquelas iniciativas que se poidan levar a cabo mis a curto prazo ou preparar aquelas que requiran unha reunin coa Seora Decana Dona Nieves Lagares. 3.2. Comisin Cultura: Reuniuse e elaborouse o cartaz de prezos do magosto, quedando pendentes algns prezos (cervexa). Aprbase en asemblea por asentimento que a futura comisin tea a potestade de decidir este prezo en funcin do custo que supoa a cervexa. Aprbase a seguinte lista de prezos: -Cervexa: Por determinar -Calimotxo: 2.50/litro -Licor caf e crema: 1.50/u -Cuncas: 0,50/u -Filloas: 1/3u -Croquetas: 1/5u -Empanada: 1/u -2 cuas nocilla: 0.50 -Tortilla: 1/u -Auga: GRATIS (acrdase garrafas de 5 litros e regalala) mercar

-Refrescos: 1/vaso (supoendo o vaso de mis ou menos 0.5L) Tamn se acorda vender cada vaso por 0.50, sen cobrarlle a aqueles que o resen.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

22 de Outubro de 2012

3.2. Comisin de Mercadotecnia e Finanzas 3.2.1. Comisin de Mercadotecnia: Fxose o cartaz para o concurso do magosto seguindo as pautas acordadas pola semblea. 3.2.2. Comisin de Finanzas: Elaborouse o balance econmico. (O cal ser enviado adxunto con esta acta, ou nos vindeiros das) Hai das contas pendentes do curso pasado (2011/2012): 18 a liver e 15,60 a Ins. Vtase en asemblea e aprbase pro unanimidade pagar ditas dbedas. 3.3. Comisin de Formacin: Non se reuniu. -Raquel propn organizar unha charla informativa sobre o voluntariado da USC. Acrdase poerse en contacto con este servizo da USC e organizar dito evento. -Xornadas sobre Palestina: Acrdase en empezar a traballar nunha comisin de formacin sobre a posibilidade de celebrar unhas xornadas sobre Palestina.

4. Varios:
-Recrdase que se debe recoller o cartaz da folga que actualmente se encontra na azotea da facultade, semi-resgardado da choiva. -Tamn se acorda pasar as enquisas de opinin polas ulas durante os das 23 e 24, quedando organizado en: -Martes ma: Compromtese a pasar Oliver nas aulas de 1 e 2. -Martes tarde: Pasarn Olaya, Laura e Raquel nas aulas de 1 e 2. -Mrcores: pola ma pasar Oliver en 3 s 9 da ma.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

22 de Outubro de 2012

Queda convocada a vindeira Asemblea de Estudante de Ciencias Polticas para a Terza Feira (martes) para as 19:30 na aula 0.1 coa seguinte Comisin Organizadora:
Moderador: Ramiro Gmez Secretario de Actas: Raquel Cespn Suplente: Olaya

Quedan convocadas as vindeiras comisin na aula de asociacins segundo se dispn:


Comisin Mercadotecnia e Finanzas: non se convoca Comisin Xurdica o mrcores 24 de outubro s 19:00. Comisin Cultural o mrcores 24 de outubro s 17:00. Comisin Formacin o martes 23 do outubro s 19:30.

Sendo as 21:29 dse por rematada a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.