You are on page 1of 6

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

15 de outubro de 2012

Comisin Organizadora:
Moderador: Ins Couso Secretario de Actas: Oliver Castro. Suplente: Alejandro Rodriguez.

Orde do da:
0. 1. 2. 3. 4. Lectura e aprobacin, se procede, de actas anteriores. Aprobacin da orde do da. Magosto e xogos populares. Representantes de comisins. Varios.

Desenvolvemento:
Sendo as 18:46 comeza a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.

0. Aprobacin das actas anteriores:


Aprbase por asentimento a acta do da 8 de outubro de 2012.

1. Aprobacin da orde do da:


Aprbase a orde do da por asentimento.

2.Magosto e xogos populares Antes de comezar, fxose unha presentacin aos alumnos de primeiro que se achegaron a Asemblea para ver como funcionaba e explicouselle mais ou menos a organizacin da mesma. A continuacin comezouse polo tema do Magosto. Pablo Crespo chamou a Begano como se quedara na ltima acta, dende al dixeronlle que xa eles falaran ca Estrella para ver como era o do grifo e os barrs, pero anda non lle contestaron,

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

15 de outubro de 2012

esperase polo tanto que nos prximos das recibamos noticias e xa na comisin tratarase o tema para levar a prxima Asemblea do da 22. Ins Couso pediu a palabra e achegou a idea de cambiar de data o Magosto por que suponse que o mrcores 7 de novembro atraer a mis xente que o xoves, tal e como estaba posto en principio. Levouse a votacin tal proposta e o resultado foi: A favor de cambiar para o da 7 de novembro: 9 votos. En contra de cambiar, e manter o da 8: 0 votos. Abstencins: 1. -Queda aprobado polo tanto que o mrcores 7 de novembro sexa a data oficial do Magosto de Polticas. Trese a esta Asemblea unha tarefa encomendada a semana anterior pero por falta de xente/tempo non se fixo, encomendase a que ma, Martes da 16, se realice tal cartel cas bases do concurso para o cartel do Magosto(as bases estn recollidas e aprobadas na acta anterior) e en canto estea feito imprimilo e pegalo nas portas tal e como se anunciara. Como ltimo detalle deste punto da orde do da, falouse mais ou menos das cantidades que poda traer cada un de augardente para facer a queimada.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

15 de outubro de 2012

3. Representantes de comisins:

Oliver Castro cuestiona a viabilidade de organizar mediante representantes/coordinadores tal e como defende Pablo Crespo, debido a que a idea de delegar en algun a responsabilidade dunha comisin sera dar poder sobre tal a unha persoa, rompendo ca tendencia que ten a Asemblea. Pablo Crespo e Andrs negan que sexa as, anda que ambos achegan propostas diferentes que se levan a votacin, Andrs di de organizar as comisins con membros/delegados que vaian rotando cada semana segundo dispoibilidade que haxa esa semana mentres que Pablo di de nomear a unha ou varias persoas que se ofrezan voluntarios para coordinar durante unha tempada esa comisin. Levouse a votacin as tres propostas: Votos a favor de coordinadores permanentes: 3. Votos a favor de coordinadores rotativos: 2. Votos a favor de non representantes: 3. Abstencins 3. Debido ao empate levase a unha segunda volta cas das propostas mis votadas: Votos a favor de ter persoas que coordinen: 3. Votos en contra de que haxa coordinadores: 3. Abstencins: 5.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

15 de outubro de 2012

Por ltimo e terceira volta, volvese a cuestionar despois dunha breve aclaracin de ideas, o resultado foi: Votos a favor de coordinadores: 4. Votos en contra dos coordinadores: 4. Abstencins 3. -Queda todo como estaba, non se aproba a proposta por imperativo estatutario.

4. Varios: Turno de Alex que ten tres varios: 1: Houbo comisin de docencia e tratouse que a alumnos de licenciatura cun mximo de 18 crditos pode cursar esas materias en Grao. Conceder automaticamente aos alumnos que vean de outra universidade ou UNED a cambio de 36 crditos de formacin bsica, quedando 4 materias de FB para que se tean que matricular si ou si. Das catro, en Polticas sern: Mtodos, Ciencia Poltica I e II, Historia do Pensamento e a ltima variar segundo de onde vea. 2: Departamento de Dereito Pblico e Teora de Estado: Enviou un e-mail para saber se tiveran algunha reunin ou algo e recibiu contestacin afirmativa, pero parece ser que a carta ca cita enviaron ao buzn de alumnos de Dereito(incompetencia) debido a que en Polticas non hai buzn para tal. 3: Revisar as persoas que forman as comisins permanentes na prxima Xunta de Facultade.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

15 de outubro de 2012

Seguinte vario: Oliver fala do suceso dos cartos. Por fin, esta fin de semana volveron a facultade os cartos da Asemblea, tendo en conta que os tia Gonzalo na sa casa en Vigo, pero agora toca revisar todo, repasar as contas e ver que nada estea mal cadrado, mirar o que se adebeda, traer os tickets a comisin de Finanzas, e despois en Asemblea aprobar a devolucin e pagamento das facturas correspondentes. Outro vario: Pablo recorda que se debe de ver os prazos para pedir a subvencin debido a falta de recursos da que dispn ltimamente a Asemblea para organizar os eventos. Tamen a organizacin de cmo se vai facer cos cartos, achega a idea de metelo nunha caixa galega, como idea, por exemplo, a Caixa Rural Galega. Dani aporta Nova Galicia Banco, e Alex argumenta esta como boa idea debido a que se poden retirar os cartos sen que cobren comisin, todo isto deber tratarse en comisin e levarase a prxima Asemblea. Por ltimo, sometense a aprobacin por asentimento tanto os cartos devoltos por Gonzalo, como o de mirar o que se pode facer cos cartos e aprobase por asentimento. Os ltimos dous varios corresponden a valoracin positiva da presentacin aos alumnos da facultade de Asemblea, e que este mrcores 17 hai folga e se debe de colocar a pancarta mais mirar o dos piquetes informativos. Ramiro achega a idea de falar con Ramn Miz, para que non pase lista polo menos en tal da.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

15 de outubro de 2012

Queda convocada a vindeira Asemblea de Estudante de Ciencias Polticas para o 22 de outubro de 2012 para as 20:00 horas na aula 0.1 coa seguinte Comisin Organizadora:
Moderador: Alejandro Rodrguez. Secretario de Actas: Daniel Arosa. Suplente: Laura Chamborro

Quedan convocadas as vindeiras comisin na aula de asociacins segundo se dispn:


Comisin Mercadotecnia e Finanzas o Martes 16 s 17:00. Comisin Xurdica o Xoves 18 s 18:00. Comisin Cultural o Xoves 18 s 17:00. Comisin Formacin o Luns 22 s 18:00.

Sendo as 20:20 dase por rematada a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.