You are on page 1of 4

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

01 de Outubro de 2012

Comisin Organizadora:
Moderador: Oliver Castro Secretario de Actas: Pablo Crespo Suplente: Non designado

Orde do da:
Modifcase a orde do da e aprbase por asentimento: 0. 1. 2. 3. 4. Lectura e aprobacin, se procede, de actas anteriores. Aprobacin da orde do da. Coloquio Poltico Temas pendentes da Asemblea do 26 de Setembro Varios.

Desenvolvemento:
Sendo as 16:53 comeza a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas. 0. 1. 2. 3. 4. 5. Lectura e aprobacin, se procede, de actas anteriores. Aprobacin da orde do da. Claustro Coloquio Poltico Temas pendentes da Asemblea do 26 de Setembro Varios. (Aprbase por asentimento)

0. Aprobacin das actas anteriores:


Non hai novas actas.

1. Aprobacin da orde do da:


Aprbase a modificacin da orde do da por asentimento.

2. Claustro:

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

01 de Outubro de 2012

Proponse votar lista de alumnos conxunta da Liga e Comits para o Consello de Goberno da USC: Aprbase trala seguinte votacin: A favor (1) En contra (0) Abstencins (2) Proponse votar en contra para a aprobacin dos novos Estatutos da USC: Aprbase trala seguinte votacin: A favor (6) En contra (0) Abstencins (1)

3. Coloquio Poltico:
Proponse aprobar o Coloquio Poltico: Cara o 21o, cos carteis xa deseados, as coma os poentes, horarios e procedementos designados. Aprbase por consentimento. Propense a Ins Couso e Pablo Crespo como posbeis moderadores: Pablo Crespo (3) Ins Couso (3) Abstencins (1) Debido empate da anterior votacin proponse que os dous moderen ou que Ins Couso modere e Pablo Crespo formule a rolda de preguntas: Aprbase a segunda proposta trala seguinte votacin: Moderacin conxunta (0)

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

01 de Outubro de 2012

Moderacin por separado (3) Abstencin (1) Proponse advertir s autoridades competentes para que se nos proporcionen unhas condicins mnimas de seguridade: Aprbase trala seguinte votacin: A favor (6) En contra (1) Abstencin (0)

4. Temas pendentes da Asemblea do 26 de Setembro:


4.1 Comisin de Cultura: Proponse o Magosto para o da 8 de Novembro: Aprbase por asentimento. Propense as Olimpadas de Xogos Populares para o da 8 de Novembro, antes do Magosto: Aprbase trala seguinte votacin: A favor (4) En contra (0) Abstencin (2)

5. Varios:
Proponse inclur as mobilizacins vindeiras como un punto na prxima orde do da. Elabrase unha reflexin ca fin de dar un toque de atencin sobre os erros procedimentais dos ltimos eventos da Asemblea, ca fin de se corrixan tendo en conta os estatutos.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas

01 de Outubro de 2012

Proponse que as seguintes actividades da Asemblea sexan de maior rigor acadmico e cultural que o que supn un coloquio. Lembrar que necesario constitur a Asemblea como unha asociacin para ter unha conta bancaria.

Queda convocada a vindeira Asemblea de Estudante de Ciencias Polticas para a Segunda Feira (Luns) para as 18:00 na aula 0.1 coa seguinte Comisin Organizadora:
Moderador: Ramiro Gmez Secretario de Actas: Ins Couso Suplente: Alejandro Rodrguez

Quedan convocadas as vindeiras comisin na aula de asociacins segundo se dispn:


Comisin Mercadotecnia e Finanzas o xoves 4 de outubro s 19:30. Comisin Xurdica o xoves 4 de outubro s 17:00. Comisin Cultural o mrcores s 17:00. Comisin Formacin o xoves 4 do outubro s 19:00.

Sendo as 19:29 dse por rematada a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.