You are on page 1of 2

Kod rezidbe starijih zasada ljive, iako bez iskustva, pratedi ovo moje upustvo moete vrlo lako

da nauite rezidbu. Prvo to poetnika zbuni je mnotvo grana i granica. ta prvo treba objasniti: kada stanete ispred odraslog, razvijenog(manje ili vie) stabla ljive vidite nadzemni deo vodke koji se sastoji iz debla-stabla i kronje. Iz osnovnog stabla izbijaju deblje i tanje grane i granice. Prve i najdeblje grane koje polaze iz stabla i najdeblje su u startu, nazivaju se osnovne ili primarne grane. U zavisnosti od oblika formiranja ili spontanog rasta odraslo stablo ljive moe imati dve i vie osnovnih grana, najede tri do pet. Na njima se razvijaju manje grane koje se nazivaju sekundarne, a na sekundarnim idu tercijalne i sve sitnije i sitnije. ta treba prvo uraditi: pogledajte koliko ima tih osnovnih grana i kako su rasporeene. uzmite dobru testeru za vode izaberite tri ili etiri osnovne grane koje imaju pravilan raspored, a u zavisnosti od razvijenosti vodke, ostavite tri ili etiri, a sav viak odreite sve do osnove, znai oreite ih, izbacite ih kompletno. Slededi potez je rezidba osnovnih grana: Sve osnovne grane skratite za jednu tredinu, bez obzira koliko su razvijene, i kolika im je duina, znai za jednu tredinu, otprilike ne mernjem sa metrom. Kada sam napisao da odaberete tri-etiri osnovne grane, mislio sam da treba izabrati one koje bee u stranu sa svojim rastom, a nikako neostavljati onu koja ide vertikalno, ili bar priblino vertikalno. Sada smo dobili slededu sliku: Odabrali smo tri ili etiri osnovne grane i orezali ih, odstranili vrhove, za jednu tredinu, ali nam je ostalo more sitnih i sitnijih grana i grnica koje nas zbunjuju sa svojim ukrtanjem i pruanjem u raznim pravcima. Sledede treba uraditi: Sve tanje grane i granice koje idu u vis-vertikalno, oreite do mesta odakle izbijaju, znai izbacite sve vertikalne grane iz osnove, sada priam o tanjim granama koje su izbile iz poetka debla ili iz onih koje smo orezali za jednu tredinu. Pa onda stanemo i pogledamo: Orezana ljiva ima tri ili etiri najdeblje grane koje se pruaju ukoso ili malo nie,skradene za jednu tredinu, poistili smo sve vertikalne(vodopije) i ostal je ona sida od grana i granica, razliite debljine, duine i pravca pruanja. Prvo reemo sve koje su suve, polu suve, i otedene: izguljene, delimino nalomljene itd. I sada dolazi najlepi deo: Gde god se manje grane preplidu, naslanjaju jedna na drugu, jedna ispod druge, e tu postupite ovako na primer: dve grane-granice su jedna iznad druge i gornja se delimino sa svim sitnijim granicam naslanja-poklapa onu donju, tu uradite ovako kompletno izbacite ili delimino do mesta naslanjanja onu gtanu koja je loije razvijena, a ovu bolju lepe ogranalu ostvite. ta to znai? pa napravite mesto za ivot onih boljih grana-granica, a ove smetalice "poistite". kad to sve uradimo dobili smo ljivu lepo

orezanu, kojoj je sredina otvorena da prima sunce i lepe die, skradenih osnovnih grana, oidenu od smetalica. Jo vam ostaje da pojedine tanke i tanje grane i granice reznete malo ili malo vie, i to one koje suvie su pobegle u stranu van reda, a koje de smetati kod prolaska traktora ili neke radne maine. Takoe oreite one koje su se savile prema zemlji za onoliko koliko im je potrebno da mogu da nose rod a da se nesavijaju previe prema zemlji. Nemojte zbog nekog estetsko izgleda da reckate one sitne grane i granice bez veze, ved ih ostavite samo da su podjednako zastupljene svuda ukrug po primarnim, sekundarnim i ostalim granama. Nadam se da sam vam malo pomogao.