You are on page 1of 5

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas 5 de Novembro de2012

Comisin Organizadora:
Moderador: Pablo Crespo Secretario de Actas: Oliver Castro Suplente: Miguel Vazquez

Orde do da:
0. 1. 2. 3. 4. Lectura e aprobacin, se procede, de actas anteriores. Aprobacin da orde do da. Comisins. Magosto. Varios.

Desenvolvemento:
Sendo as 19:31 comeza a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas. Proponse un cambio na orde do da, Carlos pide que se engada como punto numero 2 falar do membro permanente para o Departamento de Ciencia Poltica e da Administracin. Aprobase por asentimento tal proposta. Polo tanto a nova orde do da : 0. 1. 2. 3. 4. 5. Lectura e aprobacin, se procede, das actas anteriores. Aprobacin da orde do da. Membro permanente do Departamento de Ciencia Poltica. Comisins. Magosto. Varios.

0. Aprobacin das actas anteriores:


Aprbase por asentimento a acta do da 30 de outubro.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas 5 de Novembro de2012

1. Aprobacin da orde do da:


Aprbase a orde do da por asentimento.

2. Membro permanente:
Carlos trae a proposta de debatir o tema de que facer co posto que hai que nomear. Os profesores do Departamento dixeron que se escolleran un entre os 3 representantes (Oliver, Carlos e Arturo). E visto a problemtica a elixir un dos tres por votacin simple e a inquedanza que ten Carlos e Oliver, e polo tanto tamen Asemblea, de que pasa con ese posto e o rol que desempea. Despois dun longo e intenso debate cas opinins acercadas entre os dous interesados (Carlos e Oliver) onde Carlos proponse como candidato para ocupar ese posto, e Oliver que mostra a sa confianza en que tanto el mesmo como Carlos poden ocupar ese posto que simplemente sirve para controlar os trmites aos que son chamados para supervisar baixas e viaxes e as de profesores do Departamento. Sometese a votacin en Asemblea o voto que far Oliver en tal eleccin: Votos a favor de Oliver: 2. Votos a favor de Carlos: 2. Abstencins: 5. Volvese a debatir o asunto e levase a segunda volta: Votos a favor de Oliver: 3. Votos a favor de Carlos: 4. Abstencins: 4. Oliver destina o seu voto de confianza a Carlos para supervisar a labor do consello permanente.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas 5 de Novembro de2012

3. Comisins:
Solo se reuniu a comisin de Cultura pero iso tratase no seguinte punto da orde do da dedicado ao Magosto.

4. Magosto:
A falta de permisos para a organizacin do Magosto un problema de ultima hora que pode entorpecer a culminacin de todo o que se ten programado. Despois de debatilo entre todos, vaise esperar ata as 3 da tarde do martes como ltima hora para saber se se vai realizar o Magosto ou non. Esto depende de se a tal hora temos os permisos en regla, no caso de telo todo en orde procederase a executar o plan que se vai explicar a continuacin. Levase a votacin a proposta de se en caso de ter permisos se executa para este mrcores e elaborar un plan de rpida accin e en caso de non ter permisos as 3 da tarde pois aplazalo para a prxima Asemblea. Votos a favor de esperar a que teamos os permisos e organizalo o mrcores 7 como estaba planeado: 10 a favor. Votos en contra de esperar: 0. Abstencins: 1.

O plan previsto para a execucin tanto en caso de organizalo o mrcores como en caso de aplazalo: Pablo Crespo encargarase de ir buscar o licor caf, crema, xenerador, gasolina, avisar a Begano, ir pola cervexa, castaas, polo vio e as. Todo isto pode realizalo en caso de que o seu compaeiro lle preste o coche para ir polas cousas. Nos aspectos da comida, o reparto dos deberes o seguinte segundo os voluntarios: Filloas: Sara Collazo, ata que se canse.

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas 5 de Novembro de2012

Tortillas: Raquel, Miguel, Alex e Daniel. Croquetas: Oliver e Fernando. Empanadas: Alex x2, Olalla x3, Andrs x3. Tamen se decidiu a cantidade final de cervexa a comprar: 80 litros, venderase a 2 euros o vaso de litro. Tamen se cambiou finalmente a cantidade de vio e decidiuse a cantidade de refresco de cola: 30 litros de vio tinto, 50 litros de cola. Alex trouxo a proposta de facer billetes para o Magosto. Elixense o modelo de billetes de 0,5/1/2 Euros. Cada fotocopia dun folio trae 12 billetes. A cantidade de folios a imprimir sern 100/100/50. Tamen se estableceron turnos para estar tanto no banco e na barra. Dividense os turnos por horas, de 21-22, de 22-23, e de 23-24 horas.

6. Varios:
Pablo trae un vario para recordar que hai que levar as instancias a Secretara Xeral, queda Andrs en levalos.

Queda convocada a vindeira Asemblea de Estudante de Ciencias Polticas para o da 12 para as 20:00 na aula 0.1 coa seguinte Comisin Organizadora:
Moderador: Oliver Castro Secretario de Actas: Olalla Losada Suplente: Alejandro Rodrguez

Acta da Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas 5 de Novembro de2012

Quedan convocadas as vindeiras comisin na aula de asociacins segundo se dispn: Como xa estaban convocadas dende a semana anterior para esta pois simplemente recordar para cando quedan convocadas, e a maiores convocar a de Cultura e Finanzas.

Comisin Mercadotecnia e Finanzas o mrcores 7 s 17:00. Comisin Xurdica o xoves 8 s 18:00. Comisin Cultural o mrcores 7 s 19:00. Comisin Formacin o xoves 8 s 17:00.

Sendo as 21:45 dase por rematada a Asemblea de Estudantes de Ciencias Polticas.