Вы находитесь на странице: 1из 152

http ://www.bookchamber.

md

++++]. BIBLIOGRAFIA
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
NAIONAL
/////////l.l.////vcg

A
MOLDOVEI

SERIALE

2005-2006

Camera Naional a Crii din Republica Moldova


Chiinu 2008

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Serials

Published from 1973


Issued once a year

2005 - 2006

Chiinu
NBCM
2008

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

MINISTERUL CULTURII I TURISMULUI


CAMERA NAIONAL A CRII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naional a Moldovei

Seriale

Se editeaz din anul 1973


Apare anual

2005 - 2006

Chiinu
CNCM
2008
3

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Alctuitor : Maria Ciobanu


Redactor responsabil i coordonator : Valentina Chitoroag

Design, tehnoredactare computerizat : Renata Cozonac

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAIONALE A CRII


Seriale = Serials : Se ed. din anul 1973 : Apare anual / Camera Na. a Crii
din Rep. Moldova ; alct. : Maria Ciobanu ; red. resp. i coord. : Valentina
Chitoroag. Ch. : Camera Na. a Crii din Rep. Moldova, 2008. 20 cm. (Bibliografia Naional a Moldovei )
2005-2006. 2008. 107 p. Text. : lb. rom., rus, alte lb. strine
100 ex.
015(478) :70

Camera Naional a Crii


din Republica Moldova, 2008

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

PREFA
"Seriale" continu una din fasciculele "Bibliografiei Naionale a Moldovei".
Lucrarea este elaborat n baza numrului existent de titluri ale ediiilor periodice aprute n anii 2005 - 2006 n Republic. Toate publicaiile sunt nregistrate la Camera Naional a Crii i prezervate n coleciile Arhivei Depozitului Legal al CNC.
Descrierea bibliografic s - a efectuat de-visu n limba originalului dup ultimul numr
al publicaiei periodice i este realizat conform ISBD(S) i ISBD (CR). Toate schimbrile,
pe care le - a suportat publicaia n timp : dinamica publicaiei, ncetrii de apariii, noi titluri
de apariii, schimbri de titluri, fuzionri, scindri, redactori, tiraj . a. sunt trecute n note
dup periodicitatea publicaiei.
Lucrarea este structurat conform tipurilor de publicaii : reviste, buletine, anale tiinifice, anuare i ziare. Cu excepia ziarelor, notiele bibliografice sunt sistemstizate n ordine
alfabetic i dup limba de apariie a publicaiei. Ziarele sunt ordonate conform urmtoarelor compartimente :
- republicane;
- municipale;
- raionale i steti;
- indepenente i particulare;
- ale instituiilor, ntreprinderilor i organizaiilor;
- ale Asociaiilor obteti i profesionale;
- ale instituiilor de nvmnt;
- ale partidelor i micrilor politice;
- parohiale i ale confesiunilor.
n interiorul fiecrui compartiment se pstreaz ordonarea alfabetic a descrierilor b ibliografice.
Pentru facilitarea gsirii informaiei vor fi utilizai indexii :
- de nume;
- de titluri;
5

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

- al editorilor, fondatorilor.
Lucrarea este un instrument de lucru n sprijinul regsirii informaiei despre editarea
ediiilor periodice n anii 2005 2006 pe teritoriul Republicii Moldova. Ea va servi drept o
surs de informare exhaustiv pentru documentarea diverselor cetegorii de beneficiari :
editori, bibliotecari, cercettori i toi cei interesai.

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

PREFACE

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

REVISTE
1. "a" MIC : magazin ilustrat pentru copii i adolesceni / dir. : Alexandru Rusu ; red.ef : Alexandrina Rusu. 1993, 15 iul. - . Chiinu (str. Pukin 22, of. 117), 2006 (Tipogr.
Firmei "Batina-Radog" SRL). 29 cm.
Lunar. Are ed. i n lb. rus.
2005, Nr 1(135) - 12(146). 4600 ex.
2006, Nr 1(147) - 12(158). 4600 ex.
2. "a" MIC : . . / . : Alexandru Rusu ;
. . : Alexandrina Rusu. 1995. - . Chiinu (str. Pukin 22, of. 117), 2006 (Tipogr.
Firmei "Batina-Radog" SRL). 29 cm.
Lunar. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr 1(109) - 12(120). 400 ex.
2006, Nr 1(121) - 12(132). 400 ex.
3. Administrarea Public : rev. metodico-t. trim. / fondator : Acad. de Administrare
Public pe lng Preedintele Rep. Moldova ; red.-ef : Roman Alexandru. 1993, noiemb.
- . Chiinu (str. Ialoveni 100), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 24 cm.
Trimestrial. Red.-ef : Nr 1 - 4, 2005 : Ala Mironic.
ISSN 1813-8489 = Administrarea Public.
2005, Nr 1(45) - 4(48). 500 ex.
2006, Nr 1/2(49/50) - 4(52). 500 ex.
4. Afaceri imobiliare : rev. specializat / PP "Afaceri imobiliare" ; fondator i red.-ef :
Calioglu M. 2005, 3 ian. - . Chiinu (str. Cuza-Vod 43, of. 3 ; E-mail :
afaceri_imobiliare@yahoo.com), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 30 cm.
Bilunar. Text : lb. rom., parial rus. Tipogr. : Nr 1- 4, 2005 : "Sirius" SRL.
2005, Nr 1 - 21. 1000 ex.
2006, Nr 22 - 42. 1000 ex.
5. AGEPI expo : supl. la rev. "Intellectus" / ed. : Agenia de Stat pentru Protecia Proprietii Intelectuale ; consiliul ed. : t. Novac (pre.) ; col. red. : A. Zavalisti,... 2005 - .
Chiinu (str. Andrei Doga 24/1 ; URL : www.agepi.md ; E-mail : office@agepi.md), 2005
(Tipogr. "NicaGrafic-Print" SRL). 20 cm.
2005, ed. IX-a (9 -12 noiemb. 2005). 100 ex.
Suspendat la Nr 1, 2006.
6. AGEPI Info : digest trim. / ed. : Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual ;
consiliul ed. : t. Novac (pre.) ; red. resp. : V. Zavalisti. 1997 - . Chiinu (str. Andrei

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Doga 24/1 ; URL : www.agepi.md ; E-mail : office@agepi.md), 2006 (Tipogr. Copitec-Plus


SRL) 20 cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., parial lb. rus. Supl. la rev. "Intellectus ". Tipogr. : Nr
1- 2, 2005 : AGEPI ; Nr 3, 2005 : NicaGrafic-Print SRL. Are i ediie on-line :
www.agepi.md.
2005, Nr 1 - 3. 100 ex.
2006, Nr 1 - 4. 100 ex.
7. Agricultura Moldovei : rev. de t. i practic / fondator : Min. Agriculturii i Ind.
Alimentare al Rep. Moldova ; col. red. : Emilian Dimitrenco (dir., red.-ef),... 1956 - .
Chiinu (str. Pukin 22 ; E-mail : agricultura@mail.md), 2006 (Tipogr. Concernului "Presa"). 26 cm.
Lunar. Text : lb. rom., rus. Sumar i n lb. engl.
ISSN 0582-5229 = Agricultura Moldovei.
2005, Nr 1 - 12. 1000 ex.
2006, Nr 1 - 12. 1000 ex.
8. Agrobusiness : publ. despre agricultur i satul tu / fondator : Uniunea Rep. a
Asoc. Productorilor Agricoli "UniAgroProtect" ; red.-ef : Igor Vatamaniuc. 2004, 4 oct. - .
Chiinu (bd. tefan cel Mare 162, et. 13, bir. 1313) ; URL : www.uap.md ; E-mail :
agro@uap.md), 2006 (F.E.-P. "Nova Print"). 29 cm.
Lunar. Adresa : Nr 1 - 6, 2005 : str. Koglniceanu 22.
2005, Nr 1(2) - 12(20). 3000 - 5000 ex.
Suspendat la Nr 12, 2005.
9. Akademos : Rev. de t., Inovare, Cultur i Art / fondator : Acad. de t. a Moldovei ; red.-ef : Drago Vicol. 2005, oct. - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 1, et. 3, bir.
320), 2006 (Tipogr. AM). 30 cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., parial rus, engl.
ISSN 1857-0461 = Akademos.
2005, Nr 1. 500 ex.
2006, Nr 1(2) - 3/4 (5). 500 ex.
10. Alunelul : rev. pentru copiii de la 5 la 10 ani / fondator : Min. Educaiei, Tineretului
i Sportului al Rep. Moldova ; red.-ef : tefan Melnic. 1982, ian. - . Chiinu (str.
Pukin 22), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 29 cm.
Lunar. 3 lei.
ISSN 0868-667X = Alunelul.
2005, Nr 1(240) - 12(249). 14000 - 18000 ex.
2006, Nr 1(250) - 12(259). 14000 - 20000 ex.

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

11. Aquarelle : . . / . . :
. 2003, 4 aug. - . Chiinu (str. Pukin 47/1, casa 3 ; URL : www.aquarelle.md ;
E-mail : aquarelle@aquarelle.md), 2006 (Tipogr. "Blitz-Print", Kiev, Ucraina). 29 cm.
Lunar. Text : lb. rus.
ISSN 1857-0518 = Aquarelle.
2005, Nr 1(16) - 12(27). 3000 ex. Supl. : 2005 : Boonica i Co. 16 p.
2006, Nr 1(28) - dec. 3000 ex.
12. Aquarelle Kids : . . / . . :
. 2006, 1 . - . Chiinu (str. Pukin 47/1, casa 3 ; URL : www.aquarelle.md ;
E-mail : aquarelle@aquarelle.md), 2006 (Tipogr. "Blitz-Print", Kiev, Ucraina). 29 cm.
De 2 ori pe an. Text : lb. rus.
2006, ian. [Nr 1] iun.[Nr 2]. 3000 ex.
13. Arta Medica : rev. medical t.-practic / fondator : "Arta Medica" PP ; dir. : Oleg
Conu ; red.-ef. : Vladimir Hotineanu. 2003 - . Chiinu (str. N. Testemianu 29, Spitalul
Clinic Rep., et. 15, bir. 24 ; URL : www.artamedica.md ; E-mail : info@artamedica.md),
2006 ("Tipogr.-Sirius" SRL). 39 cm.
O dat la 2 luni.
ISSN 1810-1852 = Arta Medica.
2005, Nr 1(10) - 6(15) 500 ex.
2006, Nr 1(16) - 6(21). 500 ex. Ed. spec. : 11 - 13 oct. 2006.
14. Art i educaie artistic : rev. de cultur, tiin i practic educaional / fondator : Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli ; cofondator : Acad. de Muzic, Teatru i Arte
Plastice din Chiinu ; red.-ef : Ion Gagim. 2006 - . Bli (str. Pukin 38 ; E-mail :
artedart@mail.md), 2006 (Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli). 25 cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., parial rus.
ISSN 1857- 0445 = Art i educaie artistic.
2006, Nr 1 - 2/3. 130 ex.
15. Auto Expert : rev. / ed. : PubliArt Media SRL, Asociaia Presei Auto din Moldova ;
dir. gen. : Serghei Adam ; red.-ef. : Andrei Tabuic. 2002, sept. - . Chiinu (str. Armeneasc 35, of. 7 ; URL : www.autoexpert.md ; E-mail : redactia@autoexpert.md), 2006
(Combinatul Poligr.). 29 cm.
Lunar. Text : lb. rom., rus. Supl. n interiorul rev. " ".
ISSN 1857-1115 = Auto Expert.
2005, Nr 12 dec.' 04 1 ian.' 05 11/12. 1000 ex.
2006, Nr 1(36) -12[47]. 1000 ex.

10

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

16. Auto vnzare-cumprare : ed. na. / . . : . 2006 -.


Chiinu (str. Pukin 22, of. 314 ; E-mail : autovinzarecumparare_redactia@yahoo.com),
2006 (Tipogr. "Simbol-NP" SRL) 30 cm.
Bilunar. Text : lb. rus. Tipogr : Nr 1, 2006 : "Prag - 3" SRL.
2006, Nr 1 - 3. 3000 ex.
17. Avocatul poporului : rev. t.-practic i informativ de drept / fondatori : Baroul
Avocailor din Rep. Moldova, Centrul de Drept al Avocailor, Acad. de Drept, Inst. Rep. de
Expertiz Juridic i Criminalistic de pe lng Min. Justiiei ; red.-ef : Maria Hadrc.
1996, ian. - . Chiinu (str. Vlaicu Prclab 8, of. 7-8 ; E-mail : law-center@tmd.md), 2006
("Tipogr.-Sirius" SRL). 29 cm.
Lunar.
ISSN 1810-7141 = Avocatul Poporului.
2005, Nr 1/2 - 12. 1000 ex.
2006, Nr 1 - 11/12. 1000 ex.
18. "Biblio Polis" : rev. de biblioteconomie i t. ale inf. / Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu" ;
dir. : Lidia Kulikovski ; red.-ef. : Vlad Pohil. 2002 - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 148
; URL : www.hasdeu.md/bibliopolis/frame.html ; E-mail : bibliopolis@hasdeu.md), 2006
(Tipogr. "Elan-poligraf" SRL). 22 cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., parial rus.
ISSN 1811- 900X = Biblio Polis.
2005, Nr 1(Vol.13) - 4(Vol. 16). 500 ex.
2006, Nr 1(Vol.17) - 3(Vol. 20). 500 ex.
19. Buletin de perinatologie = : rev. t.-practic / fondatori
: Inst. de Cercet. t. n Domeniul Ocrotirii Sntii Mamei i Copilului Asoc. de medicin
perinatal din Rep. Moldova ; red. : V. Batr. 1998 -. Chiinu (str. Burebista 93, of.
115), 2006 ("Tipogr. Reclama" SA). 29 cm. Ed. cu suportul material al UNICEF Moldova.
Trimestrial. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1810-5289 = Buletin de perinatologie = .
2005, Nr 1(25) 4(28). 500 ex.
2006, Nr 1(29) 4(32). 500 ex.
20. Buletin tiinific : Revist de Etnografie, tiine ale Naturii i Muzeologie :
Ser. nou / Muzeul Na. de Etnografie i Ist. Natural ; col. red. : Mihai Ursu (pre.) et al.
1926 - . Chiinu (str. Mihail Koglniceanu 82), 2006 ("Tipogr. Reclama" SA). 29 cm.
Semestrial. Text : lb. rom., engl., rus.

11

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

ISSN 1857-0054 = Buletin tiinific : Revist de Etnografie, tiine ale Naturii i Muzeologie : Ser. Nou.
2005, Vol. 2 (15) - Vol. 3 (16). 500 ex.
2006, Vol. 4 (17) - Vol. 5 (18). 500 ex.
21. Bunul Sfat = : publ. lunar / fondator : Episcopia Romano Catolic
din Chiinu ; col. red. : Benone Farca (pre.)et al. 1995, apr. - . Chiinu (str. Mitropolit Dosoftei 85 ; URL : www.catolicmold.md ; E-mail : bunulsfat@yahoo.com), 2006 (Elan
Poligraf SRL). 28 cm.
Lunar. Text : lb. rom., rus. Tipogr : Nr 1 11, 2005 : "Combinatul Poligr".
2005, Nr 1(41) - 11(51). 2100 ex.
2006, Nr 1(52) - 3(53). 2100 ex.
22. Bursa inveniilor : Business-idei lansate de inventatori / ed. : Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual ; consiliul ed. : t. Novac (pre) ; col. red. : A. Zavalisti et al.
1997 -. Chiinu (str. Andrei Doga 24/1 ; URL : www.agepi.md ; E-mail :
office@agepi.md), 2006 (Tipogr. AGEPI). 20 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(82) - 11(92). 100 ex.
2006, Nr 1(93) - 11(104). 100 ex.
23. Business Class : ec. . . / : ; . . :
. 2006, 1 iun. . Chiinu (str. Pukin 47/1, of. 3 ;
www.businessclass.md ; E-mail : jurnalist@businessclass.md), 2006 (Tipogr. "Blitz-Print",
Kiev, Ucraina). 30 m.
Trimestrial. - Text : lb. rus. 39 lei.
ISSN 1857-1638 = Business Class.
2006, Nr 1(01) - 4(04). 2000 ex.
24. Caiete de istorie : publ. periodic / ed. : Filiala din Rep. Moldova a Fundaiei "Forumul European pentru ist. i cultur" ; dir. : Gheorghe Cojocaru ; red. : Nicolae Enciu.
2001 - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 133), 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 30 cm.
Trimestrial.
2006, Nr 2(14) - 3(15). 150 ex.
25. Caleidoscopul imobilului / fondator : Oleg Pricopciuc ; red. : Petru Botezatu.
2006 - . Cahul (bd. Republicii 17a ; URL : www.casa-ta.info ; E-mail :
turnulvechi@mail.md), 2006 (Centrografic SRL). 29 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rom., rus. : Nr 1, 2006 : "
". Nr 2, 2006 : " ".
ISSN 1857-1743 = Caleidoscopul imobilului.
12

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2006, Nr 3 - 7. 500 ex. Suspendat.


26. Capitala-magazin : rev. public mun. / red.-ef : Angela Braoveanu. 2000 -.
Chiinu (str. Alexei Mateevici 42), 2005 (Combinatul Poligr.). 29 cm.
Bilunar.
2005, Nr 33. 500 ex. Suspendat.
27. Catedrala de cuvinte : Art, Cultur, nvmnt : rev. a LLMM / dir. fondator :
Mircea Rusu ; red.-ef. : Ion Gin. 2001 - . Chiinu (str. Petru Rare 39 ; E-mail :
simm@moldnet.md), 2006. 29 cm.
3 ori n an.
ISSN 1857-0321 = Catedrala de cuvinte.
2005, Nr 1/3(10/12). 500 ex.
2006, Nr 1/3(13/15). 500 ex. Suspendat.
28. Csua / : "SAFF & Co" SRL ; dir. : Valentina Oprea ; red. : Lucia
Safroni. 2005 - . Chiinu (c/p 182 ; E-mail : casuta@yandex.ru), 2006 (Tipogr.
"BRIVET"). 20 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rus.
ISSN 1857- 0585 = Csua.
2005, Nr 1 - 2. 10000 ex.
2006, Nr 1(3). 10000 ex. Suspendat.
29. Chemistry Journal of Moldova : General, Industrial and Ecological Chemistry /
ed. : Academy of Sciences of Moldova, Section of Biological, Chemical and Ecological Sciences, Institute of Chemistry ; ed.-in-chef : Gheorghe Duca. 2006 -. Chiinu (str. Academiei 3 ; E-mail : chemjm@cc.acad.md), 2006 (Tipogr. AM). 30 cm.
Annual. Text : lb. engl.
ISSN 1857-1727 = Chemistry Journal of Moldova.
2006, Vol.1, Nr 1. 200 ex.
30. Chiinu city : info guide / "Ivor Group" advertising agency Project ; dir. : Andrey
Ceban. 2006 - . Chiinu (bd. Moscovei 21, of. 303 ; URL : www.ivorgrup.com ; E-mail :
ig@dnt.md , office@ivorgrup.com), 2006. 21 cm.
Trimestrial. Text : lb. rus, engl.
ISSN 1857-1247 = Chiinu city.
2006, ed. 1 - 4. 1000 ex.
31. Clinica juridic : rev. / fondatori : Fundaia Soros Moldova, Centrul "Contact",
Gheorghe Avornic ; red. : Iacob Guja. 1999, 13 iul. . Chiinu (str. A. Mateevici 60 ;

13

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

URL : www.legalclinic.mdl.net ; Email : tatiana.vizdoaga@lc.dnt.md), 2006 (CEP USM).


28cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 2. 1000 ex.
2006, Nr 3. 1000 ex.
32. Clipa sideral : rev. de cultur i creaie lit. a tinerei generaii : Ser. nou / dir.fondator i red.-ef. : Eugenia Bulat. 1995, sept. - . Chiinu (str. 31 August 98 ; URL :
www.clipa-siderala.com.md ; E-mail : clipa_siderala@yahoo.com), 2006 (Combinatul
Poligr.). 29 cm. Apare cu sprijinul Inst. Cultural Romn (Bucureti), Centrul Na. de Cultur i Creaie Literar "Iulia Hasdeu" i Rev. "Clipa Sideral" SRL (Chiinu).
Odat n 2 luni. Din a. 2006 apare n ser. nou.
2005, Nr 1(34) - 5/6(38/39). 1500 ex.
2006, Nr 1(40) - 6(45). 1500 ex.
33. Computer Science Journal of Moldova / edited by : Institute of Mathematics and
Computer Science ; ed. in - chief : C. Gaindric. 2005 -. Chiinu (str. Academiei 5 ; Email : csjmol@math.md), 2006 (Tipogr. AM). 21 cm.
De 3 ori pe an. Text : lb. engl.
ISSN 1561-4042 = Computer Science Journal of Moldova.
2005, Vol. 13, Nr 1(37) - 3(39). 300 ex.
2006, Vol. 14, Nr 1(40) - 3(42). 300 ex.
34. Contabilitate i audit : rev. practico - t. pentru contabili, manageri, funcionari fiscali, auditori / ed. : "Contabilitate i Audit" PP SRL ; "Contabil-Service" SRL ; red.-ef : Pavel
Tostogan. 1995, sept. - . Chiinu (str. Cpriana 50, ASEM, bl. "C", bir. 418, 514 ; URL :
www.contabilitate.md ; E-mail : contabil@starnet.md), 2006 (Combinatul Poligr.). 29 cm.
Lunar. Text : lb. rom., rus. Subtit. : Nr 1 - 8, 2005 : Publ. Period. practic lunar
pentru contabili, manageri, funcionari fiscali, auditori.
ISSN 1813-4408 = Contabilitate i audit.
2005, Nr 1(113) - 12(124). 8000 ex.
2006, Nr 1(125) - 12(136). 8000 ex.
35. Confluene bibliologice : rev. de biblioteconomie i t. informrii / Bibl. t. a Univ.
de Stat "Alecu Russo" / dir. : Elena Harconi ; red.-ef : Anatol Moraru. 2005 - . Bli
(str. Pukin 38 ; URL : www.libruniv.usb.md ; E-mail : libruniv@usb.md), 2006. 25 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857- 0232 = Confluene bibliologice.
2005, Nr 1 - 2. 150 ex.
2006, Nr 1/2 - 4. 150 ex.

14

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

36. Cugetul : rev. de ist. i cultur / dir. : Oleg Bodrug ; red.-ef : Ion Negrei. 1990 .
Chiinu (str. Ion Creang 59 ; E-mail : prut@mtc.md), 2006 (F.E.-P. "Tipogr.Central").
29 cm.
Trimestrial.
ISSN 0868-7730 = Cugetul.
2005, Nr 1(25) - 4(28). 1000 ex.
2006, Nr 1(29) - 4(32). 1000 ex.
37. Curier Aero : . . / : ; .
- . : . 2005, . . Chiinu (str. Tighina 14, ap. 4), 2006 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 30 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rus. Tipogr. : Nr 1 - 2, 2005 : "Universul".
2005, Nr 1(1) - 3(3). 1000 ex.
2006, Nr 1(4). 1000 ex.
38. Curierul medical = Medical courier = : rev. St. medicale
din Rep. Moldova, publ. t.-practic / Min. Sntii i Proteciei Sociale a Rep. Moldova,
Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" ; red.-ef. : Boris Topor.
1958 - . Chiinu (bl. tefan cel Mare 192 ; URL : www.usmf.md ; E-mail :
curiermed@usmf.md), 2006 (Tipogr. "Sirius" SRL). 29 cm.
Odat n 2 luni. Ed. spec. : 18 - 20 mai, 2006. 126 p.
ISSN 0130 -1535 = Curierul medical = Medical courier = .
2005, Nr 1(283) - 6(288). 1000 ex.
2006, Nr 1(289) - 6(294). 1000 ex.
39. Delta : rev. de matematic i inform. metodico-t. destinat cadrelor didactice, elevilor, studenilor i tuturor celor interesai de matem. i informatic / ed. : Prut Internaional
SRL ; dir. : Oleg Bodrug ; red.-ef : Andrei Braicov. 2006 - . Chiinu (str. George
Enescu 6, bl. 1 ; E-mail : prut@mtc.md, delta_mi@mail.md), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 30 cm.
De 3 ori pe an.
ISSN 1857-1018 = Delta.
2006, Nr 1 - 3. 1000 ex.
40. Destin romnesc : Ser. nou : rev. de ist. i cultur / Inst. Cultural Romn; red.-ef
: Gheorghe Negru. 1994 - . Chiinu (str. Al. Mateevici 50), 2006 (Bons Offices SRL).
23 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-1964 = Destin romnesc.
15

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

2006, Nr 1(45) - 3/4(47/48). 1000 ex.


41. Diaconia : Misiunea Social a Mitropoliei Basarabiei : rev. / Organul social social al
Mitropoliei Basarabiei (Biserica Ortodox Rom.) ; dir. : Igor Belei. 2006 - . Chiinu (str.
tefan Neaga, 26 ; URL : www.diaconia-md.org ; E-mail : office@diaconia-md.org), 2006
(Tipogr. "Prag-3" SRL). 30 cm. Ed. a aprut cu sprijinul financ. Caritas Viena.
Periodicitate variabil. Text : lb. rom., engl.
2006, f. n. 1000 ex. Ed. suspendat.
42. Didactica Pro : rev. de teorie i practic educaional / Centrul Educaional "Pro
Didactica ; sponsor : Fundaia Soros Moldova ; red.-ef : Nadia Cristea. 2000, iun. - .
Chiinu (str. Armeneasc 16/2 ; URL : www.prodidactica.md/revista ; E-mail :
didacticapro@prodidactica.dnt.md), 2006 (Combinatul Poligr.). 29 cm.
Odat la 2 luni.
ISSN 1810-6455 = Didactica Pro...
2005, Nr 1(29) - 5/6(33/34). 1800 ex.
2006, Nr 1(35) - 5/6(39/40). 1800 ex.
43. Dina Cociug : . . /
"Dina Cociug". 2005 - . Chiinu (bd. Dacia 38/7 ; URL : www.dina.md ; Email : dina@dina.md), 2006 (Policolor SRL). 30 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rus.
2005, Nr 1 - 4. 15000 ex.
2006, Nr 1(5) - 4(8). 15000 ex.
44. Distributor & Dealer : . / . . . :
. 2006 - . Chiinu (str. V. Alecsandri 119), 2006 ("Melil Grafica"
SRL). 30 cm.
Lunar. Text : lb. rus, parial rom. Red.- ef : Nr 1, 2005 : Mariana Rusu.
2005, Nr 1 iunie 2 noiemb. - 7000 ex.
2006, Nr 1(3) ian.- 2 mai. 5000 ex.
45. Drept, Economie i Informatic : rev. / Acad. de Studii Econ. din Moldova ; Fac.
de t. Econ. i Administrative a Univ. "Dunrea de Jos" (Galai, Romnia) ; col. red. : Emilia
Tnsescu (red.-ef, Romnia) , Silvia Ghinculov (red.-ef, Moldova)et al. 2000, 18 iul. - .
Chiinu (str. Mitropolitul G. Bnulescu-Bodoni 59, bloc B, of. 106), 2006 (ASEM). 30
cm.
Semestrial. ntrerupere n ed. : 2001 - 2004.
ISSN 1810-8725 = Drept, Economie i Informatic.
2000, Nr 4. 70 ex.
2005, Nr 1(7). 70 ex.
16

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2006, Nr 1(9) - 2(10). 70 ex.


46. Dreptul muncii = : rev. t.-practic i informativ de drept / ed. :
PP Rev. "Dreptul muncii" SRL. ; asociai : Min. Econ. i Comerului al Rep. Moldova, Confederaia Na. a Patronatului, Confederaia Sindicatelor Libere "Solidaritatea", Confederaia
Sindicatelor, din Rep. Moldova, Inst. Muncii ; red.-ef : Leontie Arsene. 2006, ian. - .
Chiinu (Casa Presei, et. 5, of. 501, 502, str. Pukin 22 ; E-mail : legea@molddata.md),
2006 (S "Dinamo-MA"). 20 cm.
Lunar. Ed. bilingv. Tit. : Nr 1 7, 2006 : "Legislaia Muncii". Supl. la rev. "Legea
i viaa ".
2006, Nr 1(1) - 12(12). 1000 ex.
47. Eco Univers Pedagogic : publ. t.-metodic la chimie, biologie, geografie i ecologie / ed. : Min. Ed. i Tineretului ; dir.: Iurie Miron; red. : Nina Artin. 2005 - . Chiinu
(str. Columna 118 ; E-mail : univers_ped@yahoo.com), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
24 cm.
Trimestrial.
ISSN 1813-9086 = Eco Univers Pedagogic.
2005, Nr 1 - 2. 2500 ex.
2006, Nr 1 - 4. 2500 ex.
48. Econom : publ. corporativ a Bncii de Economii SA / resp. de ed. : Dumitru
Arabadji. 2005 - . Chiinu (URL : www.bem.md ; E-mail : bem@bem.md), 2006 (Combinatul Poligr.). 30 cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., rus.
2005, Nr 1 - 4. 1000 ex.
2006, Nr 5 - 8. 1000 ex.
49. Economic Statewatch : quarterly analysis and forecast / Center for Economic
Policies of the IDIS "Viitorul" ; resp. ed. : Veaceslav Ioni. 2005 - . Chiinu (str. Iacob
Hncu 10/14), 2006. 29 cm.
Trimestrial. Text : lb. engl.
2005, Nr 2, 4. 500 ex.
2006, Nr 2. 500 ex.
50. Economica : rev. t.-didactic / fondator : Acad. de Studii Econ. din Moldova ; red.ef : Vadim Cojocaru. 1993 - . Chiinu (str. Mitropolitul G. Bnulescu-Bodoni 59, bloc
B, bir. 503 ; E-mail : rev_economica@yahoo.com), 2006 (ASEM). 22 cm.
Trimestrial.
ISSN 1810-9136 = Economica.
2005, Nr 1 (49) - 4 (52). 150 ex.
17

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

2006, Nr 1 (53) - 4 (56). 150 ex.


51. Economie i sociologie = : rev. teoretico-t. / Acad.
de t. a Moldovei, Inst. de Cercet. Econ. al Acad. de t. a Moldovei, Sec. de Sociologie a
IFSD al AM ; red.-ef : V. Ciobanu. 1953 - . Chiinu (bl. tefan cel Mare i Sfnt 1),
2006 (Tipogr. AM). 22 cm.
De 3 ori n an. Text : lb. rom., rus.
ISSN 0236-3070 = Economie i sociologie.
2005, Nr 1 - 3. 100 ex.
2006, Nr 1 - 3. 100 ex.
52. Energia / fondator : Agenia Na. pentru Reglementare n Energetic ; red. : Ion
Preac. 2001, iun. - . Chiinu (str. Columna 90 ; URL : www.anre.md ; E-mail :
ipreasca@anre.md), 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 30 cm.
Odat n 2 luni. Are ed. i n lb. rus.
ISSN 1857-0682 = Energia.
2005, Nr 1(32) 6(37). 300 ex.
2006, Nr 1(38) 5/6(42/43). 300 ex.
53. Energia : . . / red. :
. 2001 iun. - . Chiinu (str. Columna 90 ; URL : www.anre.md ; E-mail :
ipreasca@anre.md), 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 30 cm.
Odat n 2 luni. Are ed i n lb. rom.
2005, Nr 1(32) - 6(37). 250 ex.
2006, Nr 1(38) - 5/6(42/43). 250 ex.
54. Farmacistul : rev. corporativ de t. i popularizare pentru uzul farmacitilor / fondator i ed. : Esculap-Farm SRL. ; dir. : Jean Sili. 2006 - . Chiinu (str. V. Alecsandri
62, bir. 17 ; E-mail : php@starnet.md), 2006 (Combinatul Poligr.). 30 cm. Este ed. n
parteneriat cu revista " ", Ucraina.
Periodicitate variabil. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1857-081X = Farmacistul.
2006, Nr 1 - 2. 1000 ex. Suspendat.
55. Fin-Consultant : rev. periodic lunar de consultan n management / fondator :
Asoc. Auditorilor i Consultanilor n Management din Rep. Moldova ; ed. : "Fin-Consultant"
PP SRL. ; dir. : Nadejda Gulchina ; red.-ef : Ion Priscaru. 2005 - . Chiinu (str. M.
Koglniceanu 34 ; URL : www.finconsult.md), 2006 (Combinatul Poligr.). 30 cm.
Lunar. Text : lb. rom., rus, engl. - Din Nr 12, 2005 : supl. Legislativ lunar Fin-Lex;
Tipogr : Nr 1 - 12, 2005 "GNN-Grup" SRL.
ISSN 1857- 0216 = Fin-Consultant.
18

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2005, Nr 1 - 12. 1000 ex. Ed. spec. 76 p.


2006, Nr 1 - 12. 1000 ex.
56. Fin-Lex : supl. legislativ lunar la rev. : "Fin-Consultant" / ed. : "Fin-Consultant" SRL.
2005 - . Chiinu (str. M. Koglniceanu 34 ; URL : www.finconsult.md), 2006 (Combinatul Poligr.) 30 cm.
Lunar. Ed. bilingv.
2005, Nr 9 - 12. 500 ex.
2006, Nr 1 - 12. 500 ex.
57. Fizic i tehnic : procese, modele, experimente : rev. t. a profilului de cercetare
"Proprietile fizice ale substanelor n diversiti" / fondator : Univ. de Stat "Alecu Russo"
(Bli) ; red.-ef : Nicolae Filip. 2006 - . Bli (str. Pukin 38 ; URL : www.usb.md ; E-mail
: tfmi@usb.md), 2006 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo"). 21 cm.
Semestrial. Text : lb. rom., engl., rus.
ISSN 1857-0437 = Fizic i tehnic.
2006, Nr 1 - 2. 100 ex.
58. Forum : rev. informativ-analitic de educaie civic i politic / ed. : Centrul de Informare, Instruire i Analiz Social "CAPTES" ; col. red. : Radu Gorincioiet al. 2000 - .
Chiinu (str. Pukin 22 ; of. 525 ; URL : www.ong.md ; E-mail : forum-civic@ong.md), 2006
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 30 cm. Ed. cu sprijinul financ. al LGI/OSI.
Odat n 2 luni. Text : lb. rom., rus.
2005, Nr 1 - 6. 2000 ex.
2006, Nr 7(1) - 14(8). 2000 ex.
59. Gnecik : [supl. la ] "Sabaa yildizi" : uaklara jurnal / jurnalin Eklemesi ; ba red. :
Stepan Bulgar. 1996 - . Comrat (str. Lenin 159), 2001. 28 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. gguz.
1996, Nr 1.
1997, Nr 3.
1998, Nr 5 - 7.
1999, Nr 8 - 10.
2000, Nr 11 - 13.
2001, Nr 14 - 17.
60. Hiper Reduceri : rev. reducerilor, promoiilor i concursurilor / ed. : "Hiper reduceri"
SRL ; dir. : Sergiu Statii ; red.-ef : Natalia Iachimov. 2005, 12 sept. - . Chiinu (str.
Bnulescu-Bodoni 59 ; E-mail: hiper_reduceri@yahoo.com; URL : www.hiperreduceri.md),
2006 (Tipar : Combinatul Poligr.). 24 cm.
Lunar. Text : lb. rom., rus.
19

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

2006, Nr 1 - 3. 2200 5000 ex. Suspendat.


61. Info Agrarius : rev. teoretic-practic / ed. : Bibl. Rep. t. Agricol a Univ. Agrare
de Stat din Moldova ; dir. : Ludmila Costin ; col. red. : Viorica Lupu et al. 2003 - . Chiinu, 2006. 23 cm.
Semestrial.
ISSN 1857-1670 = Info Agrarius.
2005, Nr 1 - 2. 1000 ex.
2006, Nr 1 - 2. 1000 ex.
62. Info Farma : publ. stud. farmaciti "USMF Chiinu". / fondator : Asoc. studenilor
farmaciti ; red.-ef : Cebanu Oleg. 2006 - . Chiinu (str. Malina Mic 66 ; E-mail :
info.farma@yahoo.com), 2006 ("Tipogr. Sirius" SRL). 29 cm.
Periodicitate variabil.
2006, Nr 1. 600 ex.
63. Info-masca : publ. a Uniunii Teatrale din Moldova / pre. : Petru Baracci ; red.-ef :
Constantin Mardare. 1997 - . Chiinu (str. Pukin 24), 2005 (Centrul Ed.-poligr. "Chiinu-Prim"). 21 cm.
Trimestrial.
2005, Nr 1(17), ed. spec. 500 ex.
64. Info-Med : rev. t.-practic / red.-ef : Ion Mereu. 2003 . Chiinu (str.
Testemianu 30 ; Inst. Oncologic din Moldova, et. 5), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf"). 30 cm.
Semestrial. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1810-3936 = Info-Med
2005, Nr 1(7) - 2(8). 500 ex.
2006, Nr 1(9) - 2(10). 500 ex.
65. Integrame accesibile : rev. lunar de integrame / ed. : "Junior-X" PP SRL ; red. :
L. Samson. 2003 - . Chiinu (str. Pukin 22), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). 30 cm.
Lunar.
2005, Nr 4 - 7, 10. 5000 ex. Suspendat.
66. Integrame cu imagini : rev. cultural-cognitiv / fondator : "Relax-M" PP SRL ; red.
: L. Captari. 2001 - . Chiinu (str. Vlaicu Prclab 45), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul").
20 cm.
Lunar.
2005, Nr 3 - 6, 10, 12. 5000 ex.
2006, Nr 1 - 12. 5000 ex. Suspendat.

20

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

67. Integrame de buzunar : rev. cultural-cognitiv / fondator : PP "Relax-M" SRL ; red.


: L. Captari. 2001 - . Chiinu (str. Vlaicu Prclab 45), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul").
14 cm.
Lunar.
2005, Nr 5, 6, 11 - 12. 5000 ex. Suspendat.
68. Integrame express : rev. lunar de integrame / ed. : PP "Junior-X" SRL ; red. : L.
Samson. 2003 - . Chiinu (str. Pukin 22), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). 20 cm.
Lunar.
2005, Nr 3 - 11. 5000 ex. Suspendat.
69. Integrame pentru ai : rev. cultural-cognitiv pentru cei inteligeni / fondator : "Junior-X" PP SRL ; dir. : Nicolae Josanu ; red. : L. Samson. 2000 - . Chiinu (str. Pukin
22), 2005 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 29 cm.
Lunar.
2005, Nr 1 - 10. 5000 ex. Suspendat.
70. Integrame pentru toi : rev. cultural-cognitiv / fondator : "Junior-X" PP SRL ; dir. :
Nicolae Josanu ; red. : L. Samson. 1998 - . Chiinu (str. Pukin 22), 2006 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). 29 cm.
Lunar.
2005, Nr 1 - 12. 5000 ex.
2006, Nr 1 - 12. 5000 ex.
71. Integrame simple : rev. cultural-cognitiv / fondator : "Junior-X" PP SRL ; dir. : Nicolae Josanu ; red. : L. Samson. 2000 - . Chiinu (str. Pukin 22), 2006 (Tipogr. Ed.
"Universul"). 29 cm.
Lunar.
2005, Nr 1 - 12. 2000 ex.
2006, Nr 1 - 12. 2000 ex.
72. Integrame Simplissime : rev. cultural-cognitiv pentru nceptori / fondator : PP
"Relax-M" SRL ; red. : L. Captari. 2001 - . Chiinu (str. Vlaicu Prclab 45), 2006
(Tipogr. Ed. "Universul"). 20 cm.
Lunar.
2005, Nr 3 - 11. 4000 ex.
2006, Nr 1 - 12. 2000 ex.
73. Integrame uurele : rev. lunar de integrame / fondator : PP "Relax-M" SRL ; red.
: L. Captari. 2003 - . Chiinu, 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 20 cm.
Lunar.
21

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

2005, Nr 2 - 11. 5 000 ex.


2006, Nr 1 - 12. 5 000 ex.
74. Intellectus : rev. de proprietate intelectual / ed. : Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual a Rep. Moldova ; co-ed. : Consiliul Na. pentru Acreditare i Atestare ; consiliul ed: t. Novac (pre.)et al; col. red. : A. Zavalisti et al. 1995 - . Chiinu (str. Andrei
Doga 24/1), 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL.). 29 cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., engl., rus. Tipogr. : Nr 1 - 2, 2005 : AGEPI. ; Nr 3 - 4,
2005 : NicaGrafic-Print SRL.
ISSN 1810-7079 = Intellectus.
2005, Nr 1 - 4. 125 ex.
2006, Nr 1 - 4. 125 ex
.
75. Jutrzenka : pismo Polakow w Moldawii / red.-nac. : Helena Usowa. 1996 - .
Bli (str. Pcii 31 ; URL : www.dompolski.bigduo.pl ; E-mail : polonia@beltsy.md), 2006
("Dom Polski" w Bielcach). 30 cm.
Lunar. Text : lb. polon., rus.
2005, Nr 10(90) - 12(92). 500 ex.
2006, Nr 1(93) - 12(103). 500 ex.
76. Justiia Constituional = : publ. t. i de inf. de
drept / fondator : Curtea Constituional a Rep. Moldova ; consiliul red. : Victor Puca et al;
red.-ef. : L. Arsene. 2003 - . Chiinu (str. Pukin 22, et. 5 ; E-mail :
legea@molddata.md), 2006 ("Dinamo" SRL). 30 cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., rus. Supl. al rev. "Legea i viaa ".
ISSN 1810-7257 = Justiia Constituional = .
2005, Nr 1(9) - 4(12). 150 ex.
2006, Nr 1(13) - 4(16). 150 ex.
77. K'ef entertainment guide : cel mai tare ghid / ed. : Prochef SRL ; dir. gen. : Victor
Medinschi ; red.-ef : Adriana Boro. 2004 - . Chiinu (str. Armeneasc 17 ; URL :
www.chef.md ; E-mail : info@chef.md), 2005. 20 cm.
Bilunar. Text : lb. rom., rus. Tit. : Nr 18 - 24, 2005 : Chef : cel mai tare ghid din
oraul tu.
2005, Nr 18 - 30. 12000 ex.
78. Kirlangac : "Ana Sozu" gazetasininiic aylic eclema jurnali (dergisi) / Ba red. :
Todur Zanet. 2001 - . Comrat, 2002. 30 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. gguz.
2001, Nr 1, 2.
2002, Nr 1.
22

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

79. Kruiz : ; red. ef :


Veaceslav Sologub. 1998 - . Chiinu (a/p 192), 2006. 27 cm.
2006, . 1000 ex. Suspendat.
80. "La Creang" : almanah literar / fondator : Bibl. Na. pentru Copii "Ion Creang" ;
dir. : Claudia Balaban ; red. : Claudia Gurschi, Claudia Partole. 1996 - . Chiinu (str.
ciusev 61), 2006 (Combinatul Poligr.). 30 cm.
Semestrial. Tipogr. : Nr 16 - 17, 2005 : "Bons Offices" SRL.
2005, Nr 16 - 17. 50 ex.
2006, Nr 18 - 19. 50 ex.
81. Legea i viaa : publ. t.-practic / fondator : Min. Justiiei al Rep. Moldova ; asociai : Curtea Constituional, Curtea Suprem de Justiie, Min. Afacerilor Interne,... red.-ef. :
L. Arsene. 1991, ian. - . Chiinu, (str. Pukin 22, Casa presei, bir. 501 ; E-mail :
legea@molddata.md), 2006 (S "Dinamo-MA"). 42 cm.
Lunar.
ISSN 1810-309X = Legea i viaa.
2005, Nr 1(157) - 12(168). 1000 ex.
2006, Nr 1(169) - 12(180). 1000 ex.
82. Level : creating life standards for you / . : Brodsky publishing SA
; . . : David Brodsky ; . . : Natalia Zamari. 2004 - . Chiinu (bd. tefan cel
Mare 65, of. 400), 2006. 30 cm.
Trimestrial.
2004, leto. 3000 ex.
2005, vesna, leto, oseni, zima / 06. 3000 ex.
2006, leto, zima (2006 - 2007). 3000 ex.
83. Limba Romn : rev. de t. i cultur / ed. : col. red. ; red.-ef : Alexandru Banto.
1990 - . Chiinu (str. M. Koglniceanu 90 ; E-mail : limba_romana@mail.md), 2006
(Tipogr. "Balacron" SRL). 26 cm.
Lunar.
ISSN 0235-9111 = Limba Romn.
2005, Nr 1/3 - 12. 4000 ex.
2006, Nr 1/3 - 4/6. 4000 ex.
84. Lumintorul rev. a Soc. Culturale i Bisericeti "Mitropolitul Varlaam" i a Mitropoliei Basarabiei / red. ed. : protoiereul Petru Buburuz. 1992 - . Chiinu (str. Viinilor 32 ;
E-mail : luminatorul@mail.md), 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 20 cm.
Odat n 2 luni.
23

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

2005, Nr 1(66) - 6(71). 400 ex.


2006, Nr 1(72) - 6(87). 400 ex.
85. Marketing : rev. / fondatori : Acad. de t. a Moldovei, Agenia de Stat pentru Protecia Proprietii Intelectuale, Asoc. pentru Cercet. i Dezvoltare din Rep. Moldova, Centrul
de Semiotic Economic ; ed. : Centrul de Semiotic Economic ; dir. : Silvia Harnu ; red.ef : Victoria Burc-Cebotari. 2006, noiemb. - . Chiinu (str. M. Eminescu 6/7 ; URL :
www.semiotics.md ; E-mail : office@semiotics.md), 2006 ("Amprenta-foil" SRL). 30 cm.
Periodicitate variabil.
ISSN 1857- 0909 = Marketing.
2006, Nr 1. 5000 ex.
86. Mass-Media in Moldova : / The Independent Journalism Center ; dir. : Angela
Srbu ; ed.-in-chief : Nicolae Negru, . 1995 - . Chiinu (str. ciusev 53 ; URL :
www.ijc.md ; E-mail : editor@ijc.md), 2006 (Tipogr. "T-Par" SRL). 50 cm.
Semestrial. Are ed. i n lb. rom., rus din dec. 2005.
ISSN 1857- 0038 = Mass-Media in Moldova.
2005, june, dec. 200 ex.
2006, june, dec. 200 ex.
87. Mass-Media n Moldova : rev. analitic / ed. : Centrul Independent de Jurnalism ;
dir. : Angela Srbu ; red.-ef : Nicolae Negru,... 1995 - . Chiinu (str. ciusev 53 ; URL
: www.ijc.md ; E-mail : editor@ijc.md), 2006 (Tipogr. "T-Par" SRL). 30 cm. Publ. cu sprijinul Marii Britanii pentru prevenirea conflictelor n Rusia i alte foste state sovietice.
Semestrial. Are ed. i n lb. engl., rus.
ISSN 1857-002X = Mass-Media n Moldova.
2005, iunie, dec. 200 ex.
2006, iunie, dec. 200 ex.
88. Mass-Media : . / ; . :
; . . : . 1995 - . Chiinu (str. ciusev 53 ; URL :
www.ijc.md ; E-mail : editor@ijc.md), 2006 ("T-Par" SRL). 50 cm. Publ. cu sprijinul DFID
i Progr. Media-Im-Pakt. Media Support South Eastern Europe.
Semestrial. Are ed. i n lb. rom., engl.
ISSN 1857-0038 = Mass-Media M.
2005, dec. 200 ex.
2006, iunie, dec. 200 ex.
89. Medicamente : rev. informaional farmaceutic / ed. : Sanfarm-Prim SA ; red.-ef.
: A. Ciorici. 1999, oct. - . Chiinu (str. Grenoble 149 a), 2005 ("Tipogr. Sirius" SRL). 30
cm.
24

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Lunar. Text : lb. rom., rus. Red.-ef : Nr 1 - 11, 2005 : E. Ciubotaru.


2005, Nr 1 - 12. 600 ex. Nr 9 - 10, 2005 : Ed. spec. cu ocazia Expoziiei Intern.
Specializate MoldMedizin & MoldDent.
90. Medicamente : Price-list : [inf. lunar] / ed. : "Sanfarm-Prim" SA ; red.-ef : A.
Ciorici. 2005, iul. . Chiinu (str. Grenoble 149a), 2006 ("Tipogr. Sirius" SRL). 30 cm.
Lunar.
2005 : inf. la 01.07 - 01.12. 700 ex.
2006 : inf. la 01.01 - 01.12. 700 ex.
91. Mediul Ambiant : rev. t., de inf. i cultur ecologic / fondatori : Min. Ecologiei i
Resurselor Naturale, Inst. de Ecologie i Geografie al AM ; col. red. : Ivanov Violeta
(pre.)et al; red.-ef. : Grigore Barac. 2002, mai - . Chiinu (str. ciusev 63 ; E-mail :
mediulambiant@moldova.md), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 30 cm. Se ed. cu suportul financ. al Fondului Ecologic Na. al MERN i FEL Centru.
Odat n 2 luni. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1810-9551 = Mediul Ambiant.
2005, Nr 1(18) - 6(24). 1100 ex. Ed. spec. : Nr 19
2006, Nr 1(25) - 6(30). 1100 ex.
92. Mega Market : rev. de publicitate i inf. / ed. : "Mega Market" SRL ; dir. : Ion Cristian ; red. : Aliona Tergu. 2006 - . Chiinu (bd. Negruzzi 2 ; URL :
www.megamarket.md ; E-mail : redactor@megamarket.md), 2006 (Tipogr. "Nova Print"
SRL). 23 cm.
Lunar. Text : lb. rom., rus.
2006, Nr 1 - 3. 5000 ex. Suspendat.
93. Mesagerul Ministerului Sntii i Proteciei Sociale al Rep. Moldova =
. :
Supl. lunar al rev. "Legea i viaa " pentru conductori, specialiti i jurisconsuli / red.-ef. :
L. Arsene ; resp. de ed. : Oleg Doro. 1993, ian. - . Chiinu (str. Pukin 22), 2006 (S
"Dinamo-MA"). 30 cm.
Lunar. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1810-7273 = Mesagerul Ministerului Sntii i Proteciei Sociale al Rep. Moldova = .
2005, Nr 1(141) - 12(152). 1000 ex.
2006, Nr 1(153) - 12(164). 1000 ex.
94. Metaliteratur : Rev. t. a Inst. de Lit. i Folclor al AM i a Fac. de Filologie / Inst.
de Lit. i Folclor, Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang"; red. ef : Alexandru Burlacu.
Ch. : S. n, 2005. 192 p.; 21 cm.
25

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

2005, Vol. 11. 2005. 160 p. - ISBN 9975-921-84-1. 100 ex. [2005-2037].
Vol. 12. 2005. 196 p.
100 ex.
95. Mini Integrame : rev. cultural-cognitiv pentru copii / fondator : PP "Relax-M" SRL ;
dir. : N. Josanu ; red. : L. Captari. 1999 - . Chiinu, 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). 20
cm.
Lunar.
2005, Nr 1, 5. 6000 ex.
96. Modernitate n nvmntul municipal : rev. didactic i t.-metodic / Consiliul
municipal Chiinu ; Dir. Gen. Educaie, Tineret i Sport ; red.-ef : Gheorghe Rudic. 2005
- . Chiinu (str. Bucureti, 83 ; E-mail : univers.educational@gmail.com), 2006. 24 cm.
Semestrial. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1857-0291 = Modernitate n nvmntul municipal.
2005, Nr 1/2 - 3/4. 300 ex.
2006, Nr 1/2. 300 ex.
97. Moldavian Journal of the Physical Sciences : rev. t. / Acad. of Sciences of the
Rep. of Moldova ; Physical Soc. of Moldova ; State Univ. of Moldova ; red.-ef : Valeriu
Caner. 2002 - . Chiinu (bl. tefan cel Mare 1 ; URL :
www.lises.asm.md/moldphys/index.html), 2006 (Centrul Ed.-poligr. al USM). 30 cm.
Trimestrial. Text : lb engl.
ISSN 1810-648X = Moldavian Journal of the Physical Sciences.
2005, Vol. 4, Nr 1 - 3. 250 ex.
2006, Vol. 5, Nr 1 - 3/4. 200 ex.
98. Moldoscopie : Probleme de analiz politic : rev. t. trimestrial / Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Relaii Intern., t. Politice i Administrative ; col. red. : V. Moneaga (red.ef),... 2004 - . Chiinu (str. A. Mateevici 60 ; URL :
www.usm.md/cercetare/moldoscop.asp), 2006 (Centrul Ed.-poligr. al USM). 20 cm.
Trimestrial.
ISSN 1812-2566 = Moldoscopie
2005, Nr 1(XXYIII) - 4(XXXI). 50 ex.
2006, Nr 1(XXXII) - 4(XXXY). 50 ex.
99. Moldova : ser. nou : Ed. trilingv : rom., rus, engl. / fondator : Guvernul Rep.
Moldova ; red.-ef. : Boris Marian. 1966, iul. - . Chiinu (str. Pukin 22 ; E-mail :
revistamoldova@list.ru), 2006 (Combinatul Poligr.). 29 cm.
Lunar. ntrerupere n ed. 1998-2003. 2004 : ser. nou.
ISSN 0132- 6635 = Moldova.
2005, Nr 1/2 - 12. 1000 ex.
26

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2006, Nr 1/2 - 12. 1500 ex.


100. Moldova i Lumea = : rev. social-politic i t. / fondatori : Min.
Afacerilor Externe i Integrrii Europene al Rep. Moldova, ULIM, col. de jurnaliti al red. ;
red.-ef : Boris Stratulat. 1991, 9 sept. - . Chiinu (str. Vlaicu Prclab 45), 2005
(Tipogr. Ed. "Universul"). 30 cm.
Odat n 2 luni. Text : lb. rom., rus.
ISSN 0132-6627 = Moldova i Lumea =
2005, Nr 1 - 3/4. 1000 ex. suspendat.
101. Moldova urban / ed. : Habitat Moldova Centre ; dir. : Ghenadie Ivacenco ; red.
: Viorica Cucereanu, 2005 - . Chiinu (str. Cosmonauilor 9 ; URL :
www.habitatmoldova.org ; E-mail : ivascenco@habitatmoldova.org), 2006 (Casa Ed.-poligr.
"Bons Office" SRL). 30 cm. Ed. : Proiectul PNUD "Moldova Fermectoare". Ed. cu
sprijinul financ. al PNUD Moldova.
Odat n 2 luni. Text : lb. rom., rus.
2005, Nr 1 - 6/7. 1000 ex.
2006, Nr 1 - 6/7. 1000 ex.
102. Monitorul construciilor : / fondator : Agenia pentru dezvoltare regional a Rep.
Moldova ; col. red. : A.. Izbnd (red. coord.),... 1994 - . Chiinu (E-mail :
zolotcov@cercom.moldnet.com), 2006 (INCERCOM). 20 cm.
De 3 ori n an. Text : lb. rom., rus. Ed. : Vol.1 - 3, 2005 : Dep. construciilor i
dezv. teritoriului.
2005, Vol.1(30) - 3(32). 300 ex.
2006, Vol.1(33) - 2(34). 300 ex.
103. Monitorul Economic : analize i prognoze trim. / Centrul de Politici Economice al
IDIS "Viitorul"; resp. ed. : Veaceslav Ioni. 2005 - . Chiinu (str. Iacob Hncu, 10/14;
E-mail : vi@moldova.org; idisviitorul@mdl.net), 2006. 29 cm.
Trimestrial. Are ed. i n lb. engl.
2005, Nr 2 - 4. 1000 ex.
2006, Nr 5 - 8. 1000 ex.
104. Monitorul Oficial al Republicii Moldova / ed. : Agenia Informaional de Stat
"Moldpress"; dir. : Valeriu Reni; red.-ef : Simion Ropot. 1994, aug. - . Chiinu (str.
Pukin 22, et. 3; E-mail : monitor@moldpress.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 28 cm.
De 3 ori pe sptmn. Are ed. i n lb. rus. Ed. spec. 25 aug., 2006. 168 p.
215 ex.
2005, Nr 1(1600) - 182(1781). 8300 ex.
2006, Nr 1(1782) - 206(1987). 8300 ex.
27

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

105. Monitorul Oficial al Republicii Moldova / . : . .


"Moldpress"; . : ; . . : . 1994, aug. - . Chiinu
(str. Pukin 22, et. 3; E-mail : monitor@moldpress.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 28
cm.
De 3 ori pe sptmn. Are ed. i n lb. rus. - Tiraj : Nr 5 (trim. 1) - 8 (trim. 3), 2006.
1000 ex.
2005, Nr 1(1600) 182(1781). 8300 ex.
2006, Nr 1(1782) - 206(1987). 8300 ex.
106. Neorama : Magazin Naional : Publ. periodic / fondator : i red.-ef : Sandu
Osadcenco. 2005 - . Chiinu (bd. Dacia 33, ap.13), 2006 (Filiala Kiev a SA Compania
Holding "Blitz-Inform", Tipogr. Exemplar "Blitz - Print"). 30 cm.
Periodicitate variabil.
ISSN 1857-0666 = Neorama.
2005, dec. 3000 ex.
2006, Nr 2 - 4. 2000 ex.
107. Noi : rev. pentru copii i adolesceni / fondator : Min. Educaiei i Tineretului ; red.ef : Valerie Volontir. 1930, oct. - . Chiinu (str. Pukin 22), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 28 cm.
Lunar. Fondator : Nr 8, 2005 Nr 5, 2006 : Min. Educaiei, Tineretului i Sportului.
5 lei.
ISSN 0868-8478 = Noi.
2005, Nr 1 - 12. 5000 ex.
2006, Nr 1 - 12. 5000 ex.
108. Nunta / ed. : "Ocazie" SRL ; dir. Angela Sptaru ; red.-ef : Angela Chilaru.
2000 - . Chiinu (str. Vasile Alecsandri 39), 2006 ("Blitz-Print", Kiev). 30 cm.
Bienal. Text : lb. rom., rus.
2005, Nr 6. 2000 ex.
2006, Nr 7 - 8. 2000 ex.
109. Obiectiv AV : rev : / fondator : Consiliul Coordonator al Audiovizualului ; red.-ef :
Marian Pocaznoi. 2005 - . Chiinu (str. M. Eminescu Nr 28, of. 5 ; URL :
www.cca.telemedia.md ; E-mail : obiectivav@pisem.net ; obav@hotbox.ru), 2006. 30 cm.
Odat n 2 luni. Tit.: Pn n a. 2005 : Panoramic TV.
2005, Nr 01(mart.) 6(noiem. - dec.). 1000 ex.
2006, Nr 1(07) - 5(11). 1000 ex. Suspendat.

28

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

110. Omnibus- : C, , : . . . .
/ : KVINT ; . . : . . (.
.), 1992 aug. - . Chiinu (str. V. Alecsandri 35 ; E-mail : omnibus@hotbox.ru),
2006 ("Tipogr. Reclama" SA). 20 cm.
Lunar. Text : lb. rus. Tipogr. : Nr 1 2, 2005 : "Tipar", Tiraspol.
ISSN 1857- 0747 = Omnibus-.
2005, Nr 1(149) - 12(160). 5000 ex.
2006, Nr 1(161) - 12(172). 5000 ex.
111. Open Skies : in-flight magazine / Edited by : "Sambucus" SRL ; ed.-in-chief : Vadim Panfili ; dir. : Vladislav Sementsul. 2003 - . Chiinu (str. Bucureti 41/D ; E-mail :
sambucus@hotbox.ru ; openskies@hotbox.ru), 2006 (Nova-Imprim). 28 cm.
Odat la 2 luni. Text : lb. rom., rus, engl.
ISSN 1857-100X = Open Skies.
2005, Nr 1(6) - 6(11). 6000 ex.
2006, Nr 1(12) - 5(16). 6000 ex.
112. Ostap : . . / . : a ; . . : o
. 2005, 1 . - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 65, of. 719 ; URL :
www.ostap.md ; E-mail : info@ostap.md), 2006 (Tipogr. "-", , ).
30 cm.
Lunar. Text : lb. rus. Antetit. : Nr 1 11, 2005 : M . Red. : Nr 1 11,
2005 : Victoria Ivasiuc.
ISSN 1853-0313 = Ostap.
2005, Nr 1 - 10/11. 2000 ex.
2006, dec./ ian. - dec. 2000 ex.
113. Pontes : Rewiew of South East European Studies II / Moldova State Univ. ;
UNESCO Chair of South East European Studies ; ed. : Emil Dragnev (ed.-in-chief),
2004 - . Chiinu (str. Alexei Mateevici 60 ; URL : www.usm.md ; E-mail :
unesco@usm.md), 2005 (Centrul Ed.-poligr. al USM). 24 cm.
Anual. Text : lb. engl.
ISSN 1812-333 = Pontes.
2004, I. 200 ex.
2005, II. 200 ex.
114. Pro Auto : . ec. / . : "Stadix-Com" SRL ;
. . : . 2003 - . Chiinu (str. Trandafirilor 11/2, ap. 60 ; E-mail :
proautomd@gmail.com), 2006 (Tipogr. SC "Elan Poligraf" SRL.). 21 cm.
Lunar.
ISSN 1857-2057 = Pro Auto.
29

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

2006, dec. 1000 ex.


115. Pro Business : rev. inform.-analitic / fondatori : Camera de Comer i Ind. a Rep.
Moldova, Centrul Ed. i de Publicitate "Ghidinfo" SRL ; ed. : Camera de Comer i Industrie
a Rep. Moldova ; co-ed. : Centrul Ed. i de Publicitate "Ghidinfo" ; red.-ef : Petru Iacob.
1998 - . Chiinu (str. Pukin 22, et. 5, bir. 511-517 ; URL :
www.probusiness.chamber.md ; E-mail : mass-media@chamber.md), 2006 (F.E.-P. "Batina-Radog" SRL). 30 cm.
Lunar. Text : lb. rom., engl., rus.
ISSN 1857-0887 = Pro Business.
2005, Nr 1 - 12. 1000 ex.
2006, Nr 1 - 12. 1000 ex.
116. Problemele energeticii regionale : rev. t., inform.-analitic i inginereasc / ed.
: Inst. de Energetic al Acad. de t. a Moldovei ; red.-ef : V. Postolati. 2005 - . Chiinu
(www.asm.md), 2006 (Tipogr. AM). 30 cm.
Semestrial. Text : lb. rom., engl., rus.
ISSN 1857-0070 = Problemele energeticii regionale.
2005, Nr 1. 350 ex.
2006, Nr 1 - 2. 350 ex.
117. Promo-Plus : rev. publicitar-inform. / ed. : "Promo-Plus" SRL ; red.-ef : Svetlana
Plmdeal. 2004 - . Chiinu (str. 31 August 19, bl. 2 ; E-mail : promoplus@mail.ru),
2006 ("Estate Design" SRL). 24 cm.
Lunar. Text : rus, parial rom.
2005, Nr 6 - 15. 10000 ex.
2006, Nr 18 - 27. 10000 ex.
118. Profit : Bnci i Finane : rev. lunar econ.-financ. / ed. : "Profit" SA ; red.-ef :
Alexandru Tnas. 1998, sept. - . Chiinu (str. M. Koglniceanu 76 ; E-mail :
office@infotag.md), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 30 cm.
Lunar. Are ed. i n lb. rus. n 1998 - 1999 apare ci tit. : Bnci i Finane. Tipogr.
: Nr 1 - 5, 2005 : Combinatul Poligr., Nr 7/8, 2005 : n Ucraina.
2005, Nr 1/2(115/116) - 12(126). 4500 ex.
2006, Nr 1/2 (127/128) - 12 (138). 4500 ex.
119. Profit : : .-. . . / . : "Profit" SA ; .
. : . 1996, mart. - . Chiinu (str. M. Koglniceanu 76 ; E-mail :
office@infotag.md), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 29 cm.
Lunar. Are ed. i n lb. rom. n : 1998-1999 apare cu tit. : .
Tipogr. : Nr 1 - 5, 2005 : Combinatul Poligr., Nr 7/8, 2005 : n Ucraina.
30

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2005, Nr 1/2(115/116) - 12(126). 3000 ex.


2006, Nr 1/2 (127/128) - 12 (138). 3000 ex.
120. Psihologie. Pedagogie special. Asisten social : Rev. Fac. de Psihologie i
Psihopedagogie special / Univ. Pedagogic de Stat " Ion Creang" din Chiinu, Fac. de
Psihologie i Psihopedagogie special ; col. red. : Igor Racu, ; red. t. : Petru Jelescu.
2005 - . Chiinu (str. I. Creang 1, bir. 52, 59 ; E-mail : iracu64@yahoo.com,
ion7neg@yahoo.co.uk), 2006 (Ed. UPS "I. Creang"). 29 cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., engl., rus.
ISSN 1857- 0224 = Psihologie. Pedagogie special. Asisten social.
2005, Nr 1(1). 200 ex.
2006, Nr 1(2) - 4(5). 200 ex.
121. Public : -, , : . . . / . : "Brodsky
Publishing" SA. ; . . : ; . . : . 2006, . - .
Chiinu (bd. tefan cel Mare 65, of. 406), 2006 (Tipogr. "Amprenta" SRL). 29 cm.
Odat n 2 luni. Text : lb. rus.
ISSN 1857-1700 = Public.
2006, Nr 1(oct.). 3000 ex.
122. Puiorul curios : rev. educativ i distractiv pentru copiii ntre 3-8 ani / dir. : Elvira Voloin ; red.-ef : Stela Cemortan. 2006 - . Chiinu (bd. tefan cel Mare i Sfnt 3,
of. 2 ; E-mail : stelpart@mail.ru), 2006 ("Stelpart" SRL). 29 cm.
Periodicitate variabil.
ISSN 1857-1409 = Puiorul curios.
2006, Nr 1, 2. 1000 ex.
123. Punkt : rev. de cultur, art i lit./ dir. : Angela Braoveanu ; red.-ef : Vsevolod
Ciornei. 2006 - . Chiinu (str. Bucureti 68, bir. 535 ; URL : www.punct.md), 2006
(Combinatul Poligr.). 30 cm.
ISSN 1857-0755 = Punkt.
2006, Nr 1 6. 3000 ex.
124. Rebus : rev. cultural-cognitiv : integrame, careuri de cuv., anagrame, criptograme, logigrame, / fondator : "Junior-X" PP SRL ; dir. : N. Josanu ; red. : L. Samson. 2000 - .
Chiinu (str. Pukin 22), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 20 cm.
Lunar.
2006, Nr 2 - 10. 5000 ex.
Suspendat.

31

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

125. Revista arheologic : ser. nou / Acad. de t. din Rep. Moldova, Inst. Patrimoniului cultural, Centrul "Arheologie" ; red. princ. : Valentin Dergaciov ; red. resp. : Oleg Leviski.
2005 - . Chiinu (str. Mitropolitul Bnulescu-Bodoni 35), 2006 (Tipogr. "-"
SRL). 30 cm.
Semestrial. Text : lb. rom., rus. Tipogr. : Vol.1, Nr 1 Vol. 2, Nr 1/2, 2006 : Centrul Ed.-poligr. al USM.
ISSN 1857-016X = Revista arheologic.
2005, Vol. 1, Nr 1. 500 ex.
2006, Vol. 2, Nr 1/2. 500 ex.
126. Revista de Drept de Azil i Drept Umanitar / Reprezentana naltului Comisariat
a Na. Unite pentru Refugiai n Moldova. Soc. pentru Refugiai din Moldova. 2003, aug. - .
Chiinu (str. 31 August 87b ; URL : www.unher.md, www.iatp.md/refujium ; E-mail :
refujium@mail.md), 2006.
De 3 ori pe an. 20 cm.
ISSN 1857- 0275 = Revist de Drept de Azil i Drept Umanitar.
2005, Nr 1(4) - 3(6). 1000 ex.
2006, Nr 1(7) - 3(9). 1000 ex.
127. Revista de etnografie / Acad. de t. din Rep. Moldova, Inst. de Arheologie i Etnografie ; red. vol. : Elena Postolachi ; red. resp. : Valentin Dergacev. 2005 - . Chiinu
(str. Mitropolitul Bnulescu-Bodoni 35), 2005 (Centrul Ed.-poligr. al USM). 24 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1857-0607 = Revista de etnografie.
2005, Vol. I. 200 ex. Suspendat.
128. Revista de etnologie i culturologie =
= The Journal of Ethnology and Culturology / Acad. de t. a Moldovei, Inst. Patrimoniului
Cultural, Centrul de etnologie ; col. red. : V. Dergaciov (red. princ.), 2006 - . Chiinu
(str. Bnulescu-Bodoni 35), 2006 (Tipogr. "-" SRL). 29 cm.
Anual. Text : lb. rom., engl., rus, fr., ucr.
ISBN 1857-2049 = Revista de etnologie i culturologie.
2006, Vol. 1. 200 ex.
129. Revista de sntate mintal / fondatori : Liga pentru Sntate Mintal din Rep.
Moldova ; col. red.: Mihail Hotineanu (red.-ef) ; dir.: Roman Onilov. 2004 - . Chiinu
(str. Cosmescu 3, of. 5 ; E-mail : iboderscova@mednet.md), 2005 (Tipogr. AM). 29 cm.
Text : lb. rom., rus.
Trimestrial. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1812-190X = Revista de sntate mintal.
2005, Nr 1(3). 300 ex.
32

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

130. Revista Economic : Rev. de teorie i practic econ.-financ. / fondator : Centrul


Intern. de Cercet. a Reformelor Econ ; red.-ef pentru Rep. Moldova : Anatol Caraganciu ;
red.-ef : pentru Romnia : Dan Popescu. 1995, dec. ; Ser. nou : 2000 - . Chiinu
(str. Ginta Latin 17/1, of. 98) ; Sibiu (str. I. Raiu 2), 2006 (CEP USM). 20 cm.
Odat la 2 luni. Continu preocuparea i activitile din "Economie i Finane", dar
are o numerotare nou, ser. clasic
ISSN 1582-6260 = Revista Economic.
2005, Nr 1(20) - 6(25). 100 ex.
2006, Nr 1 (26) - 6(31). 100 ex.
131. Revista farmaceutic a Moldovei : publ. t.-practic / Asoc. Farmacitilor din
Rep. Moldova ; red.-ef : Eugen Diug. 1993 - . Chiinu : Cat. Tehnologia Medicamentelor (str. Testemianu 22 ; E-mail : usmfdiug47@yahoo.com), 2006 (Tipogr. "Universul"). 29
cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1812-5077 = Revista farmaceutic a Moldovei.
2005, Nr 1 - 4. 200 ex.
2006, Nr 1/4 100 ex. Ed. spec. 100 p. 200 ex.
132. Revista Moldoveneasc de Drept Internaional i Relaii Internaionale =
Moldavian Journal of International Law and International Relations =
: Publ. period. t. teoretic i inform. - practic / fondatori : Inst. de Ist., Stat i Drept al AM, Asoc. de Drept
Intern. din Rep. Moldova ; consiliul red. : Alexandru Burian (pre.),. 2006 - . Chiinu
(str. 31 August 1989 82 ; E-mail : dreptinternational@mail.md ; aburian@mail.md), 2006 (S
"Dinamo-MA"). 30 cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., engl., rus.
ISSN 1857-1999 = Revista moldoveneasc de drept internaional i relaii internaionale = Moldavian Journal of International Law and International Relations=
.
2006, Nr 1/2(2). 150 ex.
133. Revista Naional de Drept = : Publ. period. t.-practic / fondatori : Univ. de Stat din Moldova, Acad. de Drept din Moldova, Uniunea
Juritilor din Moldova Univ. Liber Int. din Moldova ; red.-ef : Vasile Guu. 2000, 27 sept.
- . Chiinu (str. Mateevici 60, bir. 330), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 29 cm.
Lunar.
ISSN 1811-0770 = Revista Naional de Drept =
2005, Nr 1(52) - 12(63). 700 ex.
2006, Nr 1(64) - 12 (75). 765 ex.
33

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

134. Revist de criminologie, drept penal i criminalistic : Publ. t. i informativ


de spec. / fondatori : Inst. de Ist., Stat i Drept al AM ; Asoc. Criminologilor din Rep. Moldova ; red.-ef : L. Arsene. 2003 - . Chiinu (str. Pukin 22 ; E-mail :
legea@molddata.md), 2006 (S "Dinamo-MA"). 24 cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., rus. Supl. la rev. "Legea i viaa ". 2005 : ntrerupere
n ed.
ISSN 1810-729X = Revist de criminologie, drept penal i criminalistic.
2006, Nr 1(9) 3/4(11/12). 300 ex.
135. Revist de Filosofie i Drept = : Rev. t. /
Acad. de t. a Rep. Moldova, Inst. de Filosofie, Sociologie i t. Politice ; red.-ef : Gheorghe Bobn. 1953 - . Chiinu (bl. tefan cel Mare 1), 2006 (Tipogr. AM ). 22 cm.
De 3 ori n an. Text : lb. rom., rus. Antetit. : 2004 2005 Inst. de Filosofie, Sociologie i Drept.
ISSN 0236-3062 = Revist de Filosofie i Drept =
2004, Nr 1/3(134/136). 200 ex.
2005, Nr 1/3(137/139). 200 ex.
2006, Nr 1/2(141) - 3(142). 150 ex.
136. Revist de Istorie a Moldovei : Publ. t. / Acad. de t. a Moldovei, Inst. de Ist.
Stat i Drept ; col. red. : Leonid Bulmaga (red.-ef),... 1990 - . Chiinu (bl. tefan cel
Mare 1), Civitas, 2006 (S "Dinamo-MA"). 24 cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., rus. ntrerupere n ed. : 1999-2003.
ISSN 1857-2022 = Revist de istorie a Moldovei.
2004, Nr 1(57) - 4(60). 200 ex.
2005, Nr 1/2(61/62) - 4(64). 200 ex.
2006, Nr 1/2(65/66) 3/4(67/68). 200 ex.
137. Revist de lingvistic i tiin literar / Acad. de t. a Moldovei, Inst. de Lingvistic, Inst. de Lit. i Folclor ; red.-ef : Silviu Berejan. 1958 - . Chiinu (bd. tefan cel
Mare i Sfnt 1, of. 409), 2006 (F.E.- P. "Tipogr. Central"). 24 cm.
De 6 ori n an.
ISSN 0236-3119 = Revist de lingvistic i tiin literar.
2005, Nr 1/3(217/219) - 4/6(220/221). 200 ex.
2006, 1/2(223/224) - 5/6(227/228). 200 ex.
138. Revist de tiine socio-umane : ed. didactico-t. / fondator : Univ. Pedagogic
de Stat "Ion Creang" din Chiinu ; col. red. : Ion Guu (red.-ef), 2005 - . Chiinu
(str. Creang 1 ; E-mail : creangaups@yahoo.com), 2006 (Tipogr. UPS "I. Creang"). 29
cm.
34

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

De 3 ori n an. Text : lb. rom., rus.


ISSN 1857-0119 = Revist de tiine socio-umane.
2005, Nr 1. 50 ex.
2006, Nr 1(2) - 3(4). 50 ex.
139. Sabaa Yildizi : Etnos, kultura, istoria uc aylik jurnal / Jurnalin curucusu
Gagauzianin Bokannik Komiteti; ba. red. : Stepan Bulgar. 1996 - . Comrat (str. Lenin
159 ; E-mail : bulg2004@mail.ru), 2006. 29 cm.
Trimestrial. Text : lb. gguz.
ISSN 1857-1913 = Sabaa Jildizi.
1996, Nr 1.
1997, Nr 4.
1998, Nr 5 - 7.
1999, Nr 8.
2000, Nr 11 - 13.
2001, Nr 14 - 18.
2006, Nr 35 - 36.
140. Satiricon : Supl. lit. - artistic de satir i umor al rev. "Atelier" / red.-ef : Vasile
Malanechi. 2005 - . Chiinu (str. Alexei Mateevici 50 ; E-mail : atelier@iatp.md), 2005
(Combinatul Poligr.). 30 cm. Ed. cu sprijinul Transparency Internaional Moldova i al
PNUD Moldova.
Periodicitate variabil.
ISSN 1813-7040 = Satiricon.
2005, Nr 1 - 2. 5000 ex. Suspendat.
141. Sntate public, economie i management n medicin : Rev. t.-practic /
Asoc. Econ., Management i Psihologie n Medicin ; red.-ef : Constantin Eco. 2003 - .
Chiinu (bl. tefan cel Mare 194/4, bl. 4, et. 4), 2006 (Tipogr. "Epigraf"). 29 cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., rus. Sumar i n lb. engl.
ISSN 1729-8687 = Sntate public, economie i management n medicin
2005, Nr 1(8) - 4(11). 250 ex.
2006, Nr 1(12) - 4(15). 250 ex.
142. Semn : Rev. literar / ed. : Inst. Cultural Romn ; red.-ef : Nicolae Leahu. 1997
- . Bli ; Drochia (str. Voluntarilor 20/36 ; str. Burebista 43 ; E-mail :
asiraleahu@mail333.com ; nicolae_leahu@yahoo.com), 2006 (Combinatul Poligr.). 29
cm.
Trimestrial. Tipogr. : Nr 1 - 4, 2005 : "Tipogr. Reclama" SA..
2005, Nr 1/2 - 3/4. 1000 ex.
2006, Nr 1 - 4. 1000 ex.
35

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

143. Siesta Chiinu : Rev. oraului / fondator : "Siesta Chiinu" SRL ; dir. : Vladimir
Gladun ; red.-ef. : Irina Moghiliova. 2004 - . Chiinu (str. Maria Cibotari 37 ; URL :
www.siesta.md ; E-mail : info@siesta.md), 2006 (Tipogr. "Nova-Imprim" SRL). 20 cm.
Lunar. - Text : lb. rom., engl., rus. Subtit : Nr 1, 2005 Nr 2, 2006 : Rev. de amuzament, distracie i odihn.
2005, Nr 1(13) - 11/12(23/24). 6000 ex.
2006, Nr 1(25) - 12(35). 6000 ex.
144. Siesta Escape : ghid turistic / fondator : "Siesta Chiinu" SRL ; dir. : Vladimir
Gladun ; red.-ef : Irina Moghiliova. 2005 - . Chiinu (str. 31 August 151 ; URL :
www.siesta.md ; E-mail : escape@siesta.md ; info@siesta.md), 2006 ("Foxtrot" SRL). 24
cm.
Lunar. Text : lb. rus, engl. Subtit. : Nr 1 - 12, 2005 : Rev. de amuzament, distracie
i odihn. - Supl. la rev. "Siesta Chiinu ".
2005, Nr 6/7(18/19) - 11/12(23/24). 10000 ex.
2006, Nr 5 - 12. 10000 ex.
145. Splendid : . . Nr 1 / . " " ;
.: ; : , 2004 - . Chiinu (bd. Moscovei
21, of. 303 ; E-mail : office@splendid.com), 2006. 30 cm.
Periodicitate variabil.
ISSN 1857- 0364 = Splendid.
2005, - . 1000 ex.
2006, - , , . 2000 ex.
146. Sud-Est Cultural : Rev. trim. de art, cultur i civilizaie / ed. : Inst. Cultural Romn, "Sud - Est cultural" SRL ; red.-ef : Valentina Tzluanu. 1990 - . Chiinu (str. 31
August 1989 78 ; URL : www.sud-est.md ; E-mail : vtazlauanu@dnt.md), 2006 (Ed. "Universul"). 20 cm.
Trimestrial.
ISSN 0868-7749 = Sud-Est cultural.
2005, Nr 1 - 4. 500 ex.
2006, Nr 1 - 4. 500 ex.
147. Sudoku / PP "Relax-M" SRL ; red. : L. Captari. 2006 - . Chiinu, 2006 (Ed.
"Universul"). 20 cm.
Bilunar. Text : lb. rom., rus.
2006, Nr 1 - 6. 5000 ex.

36

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

148. tiina agricol = Agrarian Science / fondatori : Univ. Agrar de Stat din Moldova, Inst. de Tehnic Agricol ITA "Mecagro", Inst. de Pedologie i Agrochimie "Nicolae
Dimo" ; red.-ef : Simion Toma ; col. - red. : Serafim Andrie, 2005 - . Chiinu (str.
Mirceti 44 ; URL : www.uasm.md), 2006 (Tipogr. UASM). 29 cm.
Semestrial. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1857-0003 = tiina agricol = Agrarian Science.
2005, Nr 1 - 2. 100 ex.
2006, Nr 1 - 2. 100 ex.
149. Teatracie : Rev. de ist., analiz i atitudine teatral / UNITEM ; red.-ef : Angelina Roca. 2006 - . Chiinu (str. Pukin 24 ; E-mail : teatracie@yahoo.com), 2006
(Combinatul Poligr.). 30 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1857-0674 = Teatracie.
2006, Nr 1. 1000 ex.
Ed. spec. (60). - 2006. 80 p. 1000 ex.
Ed. spec. : "Eugene Ionesco". - 2006. 96 p. 1000 ex.
150. Teoria i arta educaiei fizice n coal : Rev. t.-metodic / dir. : Dumitru Eanu
; red.-ef : Iurie Carp. 2005, dec. - . Chiinu (str. A. Doga 24/1, bir. 220; E-mail :
rev.teorie@mail.md), 2006 ("Tipogr. Reclama" SA). 24 cm. Apare n colaborare t. cu
Univ. de Stat de Ed. Fizic i Sport.
Trimestrial.
ISSN 1857-0615 = Teoria i arta educaiei fizice n coal.
2005, Nr 1. 500 ex.
2006, Nr 1(2) - 4 (5). 500 ex.
151. The UN in Moldova = ONU n Moldova : Rev. trim. / Oficiul Coordonatorului Rezident al ONU ; ed. - red. : Ludmila iganu. 2000 - . Chiinu (str. 31 August 1989 131 ;
URL : www.un.md), 2006 (Tipogr. "Trigraf-Tipar" SRL). 29 cm.
Trimestrial. Ed. spec. : 2003. 32 p. - 1000 ex. ; 2005. - 32 p. - 1000 ex. Text : lb.
engl., rom.
2003, Nr 3(16) - 4(17). 500 ex.
2004, Nr 1(18) - 4(21). 1000 ex.
2005, Nr 1(22) - 3(24. 1000 ex.
2006, Nr 1(26) - 4(29). 1000 ex.
152. Turism i odihn = : [rev.] : Organul de pres al Asoc. Na. a
Ageniilor de Turism din Rep. Moldova / fondator : "Turism i odihn" SRL ; col. red. : Valeriu Anischevici,.... 2004 - . Chiinu (bl. tefan cel Mare 4, of. 1404), 2005 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). 29 cm.
37

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Lunar. Text : lb rom., rus.


2005, Nr 1. 3500 ex. Suspend.
153. Univers Pedagogic : Rev. Min. Educaiei i Tineretului al Rep. Moldova / dir. :
Iurie Miron ; red.-ef : Nina Artin. 2003 - . Chiinu : Lyceum (str. Columna 118 ; E-mail :
univers_ped@yahoo.com), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 24 cm. Ed. cu sprijinul
Centrului t., Metodic i Ed. "Univers Pedagogic".
Trimestrial.
ISSN 1811-5470 = Univers Pedagogic.
2005, Nr 1(5) - 4(8). 2500 ex.
2006, Nr 1(9) - 4(12). 2500 ex.
154. Ui. Ferestre. Faade : catalog / . : "Flexograf-Com" SRL, . . : .
. 2006 - . Chiinu (str. Sfatul rii 61, of. 1-a ; E-mail : flexograf-com@mail.md), 2006
("Nova-Imprim" SRL). 30 cm.
Semestrial. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1857-1689 = Ui. Ferestre. Faade.
2006, Nr 1 - 2. 10000 ex.
155. Valori : Rev. de educaie spiritual, familie i sntate : Publ. oficial / Biserica
Cretin Adventist de Ziua a aptea din Rep. Moldova ; dir. : Leonid Panciuc ; red.-ef :
Sergiu Miron. 2006 - . Chiinu (str. Ialoveni 1/1), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 28
cm.
Odat n 2 luni. Are ed. i n lb. rus.
2006, Nr 1 - 6. 800 ex.
156. Viaa Basarabiei : Rev. [literar] : Publ. fondat n 1932, condus de Pan Halippa
i Nicolae Costenco / ed. : Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea Scriitorilor din Romnia ; co-ed. : Soc. "Pro-Noi " SRL ; dir. : Mihai Cimpoi ; col. red. : Ioan Baba,... 1932 ; ser.
nou reluat din 2002 - . Chiinu (str. 31 August 89), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
24 cm.
Trimestrial.
2005, Nr 1/2(12/13) - 3/4(14). 1000 ex.
2006, Nr 1/2(15) - 3/4(16). 1000 ex.
157. Viaa ta : Rev. pentru cei cu inima tnr / dir. : Sorina Sandu ; red.-ef. : Iurie
Postolachi. 2004, apr. - . Chiinu (bd. Dacia 47/2, of. 12 ; E-mail :
simbol_design@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Simbol - NP" SRL). 29 cm.
Lunar.
ISSN 1857-0925 = Viaa ta.
2005, Nr 1(febr./ mart.). - dec. 1000 ex.
38

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2006, Nr 1(13) - 12(23). 1000 ex.


158. VIP Magazin : Produs n Moldova : Rev. / dir. : Rodica Ciornic ; red.-ef. : Sergiu Gavrili. 2004 - . Chiinu (str. Pukin 22, bir. 428, 432 ; E-mail :
vip_magazin@mdl.net ; vipmagazin@yahoo.com), 2006 ("Nova-Imprim" SRL). 28 cm.
Lunar. Ed. spec. : 2005 : 10 manageri strini n Moldova. 160 p. 3000 ex. Ed.
spec. : 2006 : 10 manageri strini n Moldova. 188 p. 4000 ex.
ISSN 1857-0534 = VIP Magazin.
2005, Nr 1/2 - 11. 3000 ex.
2006, Nr 1(dec., 2005 - ian.) - dec. 4000 ex.
159. Viticultura i Vinificaia n Moldova : Publ. t.-practic, analitic i de inf. / fondatori : Agenia Agroindustrial "Moldova-Vin", Inst. Na. pentru Viticultur i Vinificaie, ntr.
de Stat Combinatul de Vinuri de Calitate "Miletii Mici", ntr. mixt moldo-amer. "SAURON" ;
col. red. : Valeriu Mironescu, ; red.-ef : Vasile Odoleanu. 2006 - . Chiinu (str.
Pukin 22, of. 317, 319), 2006 (Tipogr. "Batina-Radog" SRL). 30 cm.
Odat n 2 luni. Are ed. i n lb. rus.
ISSN 1857-1026 = Viticultura i Vinificaia n Moldova.
2006, Nr 1 - 6. 2000 ex.
160. Vitrina : corporate trade & production magazine - Info / . :
. 2005 - . , 2005. 28 .
Trimestrial. Text : lb. rus. Subtit. : 2005 : Moldavian Food & Drinks Project.
2005, Nr 1(mai) - 4(dec.). 2200 ex.
2006, Nr 1(5) - 3(7). 2200 ex. Suspendat.
161. Vocea Evangheliei = : Publ. / Uniunii Bisericilor Cretinilor
Credinei Evanghelice din Rep. Moldova col. red. : Petru Borsci,. 1998 - . Chiinu
(bd. Mircea cel Btrn 4/5 ; E-mail : vocea@moldpent.com), 2006. 29 cm. ntrerupere n
ed. : an. 2003 2005.
Periodicitate variabil. - Ed. bilingv. Tit. : 2000 - 2002 : : ed. lb.
rus.
2006, Nr 10 - 13. 1000 ex.
162. : . / . : "PubliArt" SRL; . . :
. 2005, oct. - . Chiinu (str. Armeneasc 35, of. 7 ; URL : www.autobazar.md ; Email : autobazar@autoexpert.md), 2006 (M "Nova-Imprim" SRL). 28 cm.
Sptmnal. Tipogr. : Nr 1, 2005 Nr 25, 2006 : Combinatul Poligr.
ISSN 1857- 0402 = .
2005, Nr 1 - 10. 4500 ex.
2006, Nr 1(11) - 34(44). 5000 ex.
39

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

163. : . . / . : " "


SRL ; . : ; . . : . 2003 - . Chiinu (str. AlbaIulia 75 ; E-mail : bm@sec.md), 2005 (Combinatul Poligr.). 21 cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 1(05) - 2(06). 3000 ex.
164. - : . . ., / . : " " SRL ; . . : . . 1995 - . Chiinu (str. Bulgar 24a ; E-mail :
axinitm@rambler.ru), 2006 (Tipogr. "Business-Elita" SRL). 30 cm.
Lunar.
ISSN 1857-0704 = - .
2005, Nr 1(77) - 12(88). 2000 ex.
2006, Nr 1(89) - 12(100). 2000 ex.
165. : . . . / . : ; . :
. 1992 - . Chiinu (str. Armeneasc 79/2), 2006. 20 cm. Periodicitate variabil. Supl. la ziarul "Inversia".
2006, Nr 1 - 2.
166. : E. .-. . /
. : PP Rev. "Consultaii n Domeniul Contabilitii i Impozitelor" SRL ; . . : .
. 1996, a. - . Chiinu (str. Miron Costin 14, bir. 122 ; E-mail :
auditconcept@moldova.md), 2006 (Combinatul Poligr.). 30 cm.
Lunar.
ISSN1857-1697 = .
2005, Nr 1(106) - 12(117). 1000 ex.
2006, Nr 1(118) - 12(129). 1000 ex.
167. : .-., . .
. . / : . "Moldova Vin", . - , . "Miletii Mici", .-.
. "Sauron" ; . . : ,; . . :
. 2006 - . Chiinu (str. Pukin 22, bir. 317, 319), 2006 ( " Batina-Radog"
OOO). 30 cm.
Odat n 2 luni. Are ed. i n lb.rom.
ISSN 1857-1123 = .
2006, Nr 1 - 6. 2000 ex.

40

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

168. : . -, / . :
" " SRL ; . . : . 2005, - . Chiinu (URL :
www.remont.md ; E-mail : info@remont.md), 2006 (Tipogr."Amprenta-foil" SRL). 30 cm.
ISSN 1857-033X = .
2005, Nr 1 - 3. 500 ex.
2006, Nr 1(4) - 5(8). 500 ex.
169. : . .
/ . : , 1988 - . Chiinu (str. Calea Ieilor 59 ; URL :
www.moldnpet.com ; E-mail : cfmold@moldpent.com), 2002 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
30 cm.
Periodicitate variabil. - Are ed. n lb. rom.
2000, Nr 5. - 1000 ex.
2001, Nr 7, 8. 1000 ex.
2002, Nr 9. - 1000 ex.
170. : . " ", " " / . :
.-. "-" ; . . : . . 1994 - . Chiinu (bd.
tefan cel Mare 180), 2006 (Combinatul Poligr.). 29 cm.
Lunar.
2005, Nr 1 - 12. 2000 ex.
2006, Nr 1 - 12. 2000 ex.
171. : . .-. . / : -
; : . . . , - .
; . . : . . 1945, iul. - . Chiinu (str. Pukin 22, E-mail :
ledea@molddata.md), 2006 ("-"). 42 cm.
Lunar.
ISSN 1810-3081 = .
2005, Nr 1(158) - 12(169). 1000 ex.
2006, Nr 1(170) - 12(181). 1000 ex.
172. : . . . . . / . :
"" SRL ; . . : . 1998 - . Chiinu (MD-2004, c/p
317 ; URL : www.gay.md ; E-mail : info@gay.md), 2006 (Combinatul Poligr.). 29 cm.
Trimestrial.
2005, Nr 1(22) - 4(25). 500 ex.
2006, Nr 1(26) - 4(29). 500 ex.

41

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

173. . : . . /
. . : . 1948, iun. - . Chiinu (str. 31 August 98) : Prut Internaional,
2006 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 20 cm.
Trimestrial. Tipogr. : 2005 : Combinatul Poligr.
ISSN 0130-2337 = . .
2005, Nr 1/2 - 3/4. 500 ex.
2006, Nr 1/2 - 3/4. 500 ex.
174. / . . ; . . : . . 2005 - . Chiinu (str.
Pukin 22, Casa Presei), 2006 (Tipogr. "Universul"). 30 cm.
Periodicitate variabil. Red. : Nr. 2 3, 2005 : E. . Supl. la "
".
2005, Nr 2 - 3. 1000 ex.
2006, Nr 4. 3000 ex.
175. Kohavim : a.-. . / : . .
. , Joods Humanitair Fonds, . "I. Mangher" ; . . :
. 2005, . - . Chiinu (str. Diordi 4 ; URL :
www.manger.araxinfo.com ; E-mail : infolib@meganet.md), 2005. 29 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rus.
2005, Nr 1 - 7. 1000 ex.
176. : : . .-. . / . . :
. 1998, . - . Chiinu (c/p 192).
Anual.
2006, , . 1000 ex.
177. : . . / . : "Mobila
& Design Interior" ; : -. . "Rolsi Media" SRL ; . . :
. 2005. - . Chiinu (str. Bucureti 18/5 ; URL : www.mi-mag.com ; E-mail :
info@mi_mag.com), 2006 (Tipogr. "Monarh", Kiev). 20 cm.
Odat n 2 luni. - Red.-ef : Nr 1- 3, 2005 : . Tipogr. : Nr 1 - 2, 2005 :
" ", , .
2005, Nr 1 - 6. 2000 ex.
2006, Nr 1(7) - 9(15). 2000 ex.
178. : .-. / . :"I-Logik"
; . . : . . 2000 - . Tiraspol (str. 25 Octombrie 118 ; E-mail :
gazeta@mk.md), 2006. 30 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1(210) - 52(261). 1000 ex.
42

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2006, Nr 01(262) - 52(313). 1000 ex.


179. : / . . : . 2006 . Chiinu( str. Bnulescu-Bodoni 57/1, of. 203 ; E-mail : mclub@mclub.md), 2005
(Tipogr. "-", , ). 30 cm.
Lunar.
ISSN 1857- 0763 = .
2006, ian. - febr. 2000 ex.
180. : . - . . . / : . ; . : . (.),
1998 - . Chiinu (str. Bucureti 39), 2006. 29 cm.
Trimestrial. Text : lb rus, parial rom. - Supl. la ziarul "Comunistul".
2005, Nr 1(26) - 4(29). 1000 ex.
2006, Nr 1(30) - 4(33). 1000 ex.
181. = Oraul Nou : . 2004 - . Chiinu (str. Belgrad 7, of. 47),
2006. 29 cm.
Trimestrial. Tit. : Nr 2, 2004 : "".
2004, Nr 2 - 5.
2005, Nr 6 - 8.
2006, Nr 9 - 12.
182. : : . /
. : SRL "Estariol" ; . : ; . . : . 2003 - . Chiinu (str. V. Lupu 6, of. 41 ; URL : www.dom.stroy.md ; E-mail : dom.moldova@gmail.com ;
dommoldova@yahoo.com), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 30 cm.
Bilunar. . . : Nr 1 - 8, 2005 : .
2005, Nr 1(28) - 15(42). 5000 ex.
2006, Nr 17(43) - 40(65). 5000 ex.
183. : . . . . - ; . . : . 2006 - . Chiinu (str. ipotelor 2 ;
E-mail : corm_journal@mail.md; URL : www..md), 2006 (Tipogr. "PPG-Color"). 29
cm.
Odat la 2 luni.
2006, Nr 1 - 6. 3000 ex.
184. : . . / . : SRL ""; :
.,, . . : . . 2004 - . Chiinu (Durleti, str. G. Ureche 13 ; Email : pro-rocestvo@rambler.ru), 2005 (Reclama). 30 cm.
43

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Trimestrial.
2005, Nr 1 - 2. 800 ex.
185. : . . . / . : . . "", . "" ; . . : ,... 2005 - . Chiinu : . "" (str.
Koglniceanu 24/1 ; E-mail : tatianas@molddata.md ; info@rusyn.md ;
sergei_suleac@rambler.ru), 2006 ("Tipogr. Reclama" SA). 22 cm.
Trimestrial.
2005, Nr 1(1) - 2(2). 600 ex.
2006, Nr 1(3) - 4(6). 600 ex.
186. : . / . : ""
SRL ; . : ; . . : . 2005, - . Chiinu
(URL : www.sacvoyage-magazine.com), 2005 (Tipogr. "-", , ). 30
cm.
2005, Nr 1 (). 2000 ex.
187. : .-. . / : "Relax-M"
PP SRL ; . : L. Captari. 1999 - . Chiinu (str. Pukin 22), 2005 (Tipogr. "Universul").
14 cm.
Lunar.
2005, Nr 5 - 6, 11 - 12. 5000 ex.
188. : .-. . / : PP "Junior-X" SRL ; . : . ; . : . . 1998 - . Chiinu (str. Pukin 22),
2006 (Tipogr. "Universul"). 29 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1(325) - 52(376). 5000 ex.
2006, Nr 1(377) - 52(427). 5000 ex.
189. , : .-. . / : PP
"Junior-X" SRL ; . : . ; . : . . 1999 - . Chiinu (str. Pukin 22),
2005 (Tipogr. "Universul"). 29 cm.
Lunar.
2005, Nr 1 - 9. Suspendat.
.
190. : .-. . / : PP
"Relax-M" SRL ; . : . . 2001 - . Chiinu, 2005 (Tipogr. Concernului "Presa"). 20 cm.
Lunar.
2005, Nr 3 - 6. 3000 ex. Suspendat.
44

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

191. : .-. . / : PP
"Relax-M" SRL ; . . : . . 1999 - . Chiinu, 2006 (Tipogr. Ed. "Universul").
20 cm.
Lunar.
2005, Nr 3 - 11. 1000 ex.
2006, Nr 1 - 12. 1000 ex.
192. . : . .-. . /
: PP "Relax-M" SRL ; . . : . . 1999 - . Chiinu, 2005
(Tipogr. Ed. "Universul"). 20 cm.
Lunar.
2005, Nr 2 - 9. 5000 ex. Suspendat.
193. : . . " " / . : Victoria-Gomon SRL ; . : . 2004 - . Chiinu (str.
Sarmizegetusa 92, of. 404 ; URL : www.stroika.md ; E-mail : info@stroika.md), 2005 (F.E.P. "Tipogr. Central"). 29 cm.
Periodicitate variabil.
ISSN 1857-0208 = .
2005, iulie, sept.
194. : . . . / . : "" SRL.
; . . . : . 2005 - . Chiinu (str. Burebista 110, et. 3),
2006 (Tipogr." Poliprof Grup"). 29 cm. Tipogr. : , 2005 . 2006 "Policolor".
Lunar.
ISSN 1857-0895 = .
2005, Nr 1-5/6. 2000 ex.
2006, Nr 7/8-11/12(17/18). 2000 ex.
195. : .-. . / . "Integration Inside :
Bringing lLGBT communities together" ; . : , . 2005 - . Chiinu
(c/p 422 ; URL : www.gay.md ; E-mail : women_coordonator@gay.md ; tema@gay.md),
2006 (Tipogr."Universul"). 29 cm. d. cu sprijinul financ. SOS, Niderlanda.
Trimestrial. Text : lb. rus, rom. Red. : Nr 1 2, 2005 : Lada Pascari.
2005, Nr I - IY. 300 ex.
2006, Nr Y - YII. 300 ex.
196. : . . / . : . 1996 - . Chiinu (str. Pukin 22, of. 209), 2006 (Tipogr. Concernului "Presa"). 15 cm.
45

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Lunar. Supl. al rev. "Agricultura Moldovei ".


2005, Nr 1 - 12. 2000 ex.
2006, Nr 1 - 12. 2000 ex.
197. : . , : . .
. ; . : ;
. . : . 2006 - . Chiinu (str. Ialoveni 1/1), 2006 (Tipogr. Central).
30 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-1360 = .
2006, Nr 1 - 4. 800 ex.
198. & : . . / . : " " SRL
; . . : . 2004 - . Chiinu, 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf"). 29 cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 1(2) - 3(4). 1000 ex.
2006, Nr 1(5) - 1000 ex.
199. : . / : "-" SRL ; . . :
. 2006 - . Chiinu (str. Diordi 5, of. 311 ; E-mail : strihkod@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 29 cm.
Periodicitate variabil.
ISSN 1857-1344 = .
2006, Nr 1 - 2. 1000 ex.
200. : . .-. . / : . . - ; . . : . . .
1965, aug. - . Chiinu (str. Academiei 5), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf"). 28 cm.
De 6 ori pe an. Sumar i n lb. engl.
ISSN 0013-5739 = .
2005, Nr 1(231) - 6(236). 125 ex.
2006, Nr 1(237) - 6(242). 170 ex.

ANALE TIINIFICE
201. Academia de Studii Economice din Moldova. Analele Acad. de Studii Econ. din
Moldova ; col. red. : Grigore Belostecinic (pre.), Ch. : ASEM, 2006. 27 cm. ISSN
1857-1433. ISBN 978-9975-75-086-8.
Vol. 3. 2005. 336 p. : graf., fig., tab. Texte : lb. rom., rus. 100 ex. ISBN 997575-84-5. [2005-1339].

46

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Vol. 4. 2006. 496 p. : diagr., fig., tab. Text : lb. rom., rus. 50 ex. ISBN 9789975-75-087-5. [2006-1505].
202. Academia de Transporturi, Informatic i Comunicaii. Analele ATIC-2005 /
Acad. de Transporturi, Inf. i Comunicaii ; red. resp. : Dumitru Solomon, . Ch. : Evrica,
2006 (Tipogr. AM). 21 cm.
Vol. 1(8). 2006. 226 p. : fig., tab. Text : lb. rom., rus. ISBN 978-9975-942-26-3.
250 ex.
Vol. 2(9). 2006. 226 p. : fig., tab. Text : lb. rom., rus. ISBN 978-9975-942-32-4.
250 ex. [2006-305]
203. Academia "tefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Rep. Mold ova. Anale t. : ed. a 5-a / Acad. "tefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova ; col. red. : Mihai
Brgu (pre.), Ch. : Tipogr. Acad. "tefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2005.
576 p. : graf., tab. 30 cm. Text : lb. rom., rus.
tiine socio-umanistice. 2005. 576 p. : fig. Text : lb. rom., rus. ISBN 9975925-64-8. [2006-2096].
204. Academia "tefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Rep. Mold ova. Anale t. : ed. a 6-a / Acad. "tefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova.
Inst. de formare profesional continu i cercet. t. aplicative ; col. red. : Constantin Boitean (red.-ef), . Ch. : Tipogr. Acad. "tefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2006.
267 p. : fig., scheme, tab. 30 cm. Text : lb. rom., rus.
Ser. : tiine socio-umaniste. - ISSN 1857-0976; ISBN 978-9975-935-92-0. 80
ex. [2006-932].
205. Asociaia Chirurgilor Pediatri Universitari din Republica Moldova. Anale t. =
Scientific Annals / Asoc. Chirurgilor Pediatri Univ. din Rep. Moldova ; red.-ef : Eva
Gudumac. Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. USMF). 30 cm. ISSN 1857-0631.
Vol. 6. 2005. 142 p. : fig., tab. 63 p. : fig., tab. Text : lb. rom., rus. 250 ex.
ISBN 9975-9807-1-6. [2005-1955]
Vol. 7. 2006. 63 p. : fig., tab. Text : lb. rom., rus. 250 ex. ISBN 978-99759807-3-9. [2006-820].
206. Asociaia Naional a Tinerilor Istorici din Moldova. Analele Asoc. Na. a Tinerilor Istorici din Moldova : Anuar istoric / Asoc. Na. a Tinerilor Istorici din Moldova ; echipa
red. : Sergiu Musta, Ch. : "Pontos" SRL, 2005 (Tipogr. "Dinamo-poligraf"). 28 cm.
Text : lb. rom., bulg., engl.
Vol. 6. 2005. 360 p. : fig., tab. ISBN 9975-926-89-4. [2006-456].

47

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

207. Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova. Analele t. ale Centrului
de Resurse Vegetale din Moldova = Scientific annals of the Centre for Plant Genetic
Resources of Moldova =
/ Acad. de t. a Moldovei ; red. t. : Petru Buiucli ; coord. t. : Anatol Ganea.
Ch. : Centrul de Resurse Genetice Vegetale din Moldova, 2004 (Tipogr. "Elena-VI"). 22
cm.
Seria A (1). 2004. 94 p. Text paral. : lb. rom., rus. 100 ex. ISBN 9975-96155-5. [2005-2114].
208. Filiala din Moldova a Inst. Modern de Umanistic. Analele Filialei din Moldova
a Inst. Modern de Umanistic =
/ B. . (. .), Ch. : Filiala din Moldova a Inst.
Modern de Umanistic, 2005 ("Business-elita" SRL). 22 cm.
Nr 2, 2005. 2005. 223 p. Text : lb. rus. ISBN 9975-9812-5-9. 300 ex.
[2006-518].
209. Institutul de Stat de Instruire Continu. Analele t. ale Inst. de Stat de Instruire
Continu / Inst. de Stat de Instruire Continu ; coord. : N. Bucun. Ch. : Inst. de Stat de
Instruire Continu, 2006. 21 cm. ISBN 978-9975-9944-0-8. ISSN 1857-1387.
Vol. 1. 2006. 222 p. : fig., tab. Texte : lb. rom., engl., rus. 300 ex. ISBN 9789975-9944-1-5. [2006-2653].
Vol. 2. 2006. 223-444 p. : fig., tab. Text : lb. rom., engl., rus. 300 ex. ISBN
978-9975-9944-2-2. [2006-2654].
210. Institutul Naional de Educaie Fizic i Sport. Analele t. i metodice ale Catedrei de Atletism = / Inst.
Na. de Educaie Fizic i Sport. Ch : Valinex, 2005. 112 p. : fig., tab. 20 cm. Text :
lb. rom., rus. 50 ex. ISBN 9975-9891-2-8. [2005-1944].
211. Institutul Umanist Contemporan. Anale ale Inst. Umanistic Contemporan =
/ Inst. Umanistic Contemporan ; .
: . . (. .), . Ch. : Inst. Umanistic Contemporan, 2006 (Tipogr. "Business-Elita"). 25 cm. ISSN 1857-1271.
Vol. 3. 2006. 250 p. : fig., tab. Text : lb. rom., engl., rus. ISBN 978-9975-99351-7. 300 ex. [2006-644].
212. Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Lucrri t. / Univ. Agrar de Stat din
Moldova ; col. red. : Gh. Cimpoe (red.-ef),... Ch. : Centrul ed. al UASM, 2005. 26 cm.
Vol. 13 : Agronomie. 2005. 278 p. : fig., tab. Text : lb. rom., engl., rus. 150 ex.
ISBN 9975-64-026-5. [2005-460].

48

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Vol.13 : Cadastru, organizarea teritoriului, ingineria mediului. 2005. 197 p. : fig.,


scheme, tab. Text : lb. rom., engl., rus. 150 ex. ISBN 9975-9855-8-0. [2005-462].
Vol. 13 : Economie. 2005. 176 p. : fig., tab. Text : lb. rom., engl., rus. 52 ex.
ISBN 9975-9855-9-9. [2005-458].
Vol. 13 : Horticultur, viticultur, silvicultur i protecia plantelor. 2005. 247 p. : fig.,
tab. Text : lb. rom., engl., rus. 150 ex. ISBN 9975-64-027-3. [2005-463].
Vol. 13 : Inginerie agrar. 2005. 188 p. : fig., tab. Text : lb. rom., engl., rus.
150 ex. ISBN 9975-64-024-9. [2005-459].
Vol. 13 : Zootehnie i biotehnologii animaliere. 2005. 344 p. : fig., tab. Text : lb.
rom., engl., rus. 150 ex. ISBN 9975-64-025-7. [2005-461].
Vol.14 : Economie. 2005. 375 p. : fig., scheme, tab. Text : lb. rom., engl., rus.
100 ex. ISBN 9975-64-060-5. [2005-1794].
Vol.14 : Horticultur, viticultur, silvicultur i protecia plantelor. 2005. 496 p.
Text : lb. rom., engl., rus. 150 ex. ISBN 9975-64-061-3. [2005-1795].
213. Universitatea Cooperatist-Comercial din Moldova. Analele t. ale Univ. Cooperatist-Comerc. din Moldova / MOLDCOOP. Univ. Cooperatist-Comerc. din Moldova ; col.
red. : Tudor Maleca (red.-ef), Ch. : UCCM, 2006 (CEP USM). 29 cm. Text : lb.
rom., engl., germ., rus.
ISSN 1857-1239.
2006. 2006. 455 p. : fig., tab. 160 ex. ISBN 978-9975-929-94-3. [2006-2482].
214. Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bli. Analele t. ale Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bli / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli ; col. red. : Alexandru Blnici
(pre.), Bli : S. n., 2004. 30 cm.
Ser. nou, Fasc. A, Tom 20 : Tehnic, Fizic, Matematic i Informatic. 2004. 201
p. : fig., tab. Text : lb. rom., rus. 100 ex. ISBN 9975-931-35-9. [2006-1313].
215. Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Analele t. ale USMF "Nicolae Testemianu" = Scientific annals of the University of Medicine and
Pharmacy "Nicolae Testemianu" : Zilele Univ. ; 3-7 oct. 2005 : ed. 6-a : (n 6 vol.) / col. red.
: Ion Ababii (red.-ef),... Ch. : CEP "Medicina", 2005. 25 cm.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice, farmaceutice = Medical biological and
pharmaceutical problems. 2005. 546 p. : diagr., fig., tab. Texte : lb. rom., rus, alte lb.
str. Rez. : lb. rom., engl. ISBN 9975-907-76-8. 100 ex. [2005-1623].
Vol. 2 : Probleme actuale de sntate public i management = Present day public
health and management problems. 2005. 439 p. : fig., tab. Text : lb. rom., rus. Rez.
: lb. rom., engl. ISBN 9975-907-88-1. 100 ex. [2005-1624].
Vol. 3 A : Probleme actuale n medicina intern = Present day problems of internal
medicine. 2005. 495 p. : diagr., fig., tab. Text : lb. rom., rus. Rez. : lb. rom., engl.
ISBN 9975-907-89-X. 100 ex. [2005-1625].
49

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Vol. 3 B : Probleme actuale n medicina intern = Present day problems of internal


medicine. 2005. 603 p. : fig., fotogr., tab. Text : lb. rom., engl., rus. Rez. : lb. rom.,
engl. ISBN 9975-907-78-4 : 100 ex. [2005-1626].
Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-surgical problems. 2005. 720 p. :
diagr., fig., tab. Text : lb. rom., rus. Rez. : lb. rom., engl. ISBN 9975-907-90-3. 100
ex. [2005-1627].
Vol. 5 : Probleme actuale ale sntii mamei i copilului = Current problems of mother
and child's health. 2005. 427 p. : fig., tab. Text : lb. rom., engl. ISBN 9975-907-79-2.
100 ex. [2005-1628].
216. Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Anale
t. = Scientific Annals : Zilele Univ. consacrate celor 15 ani de la proclamarea independenei
Rep. Moldova, ed. 7- a : (n 5 vol.) / Univ. de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" ;
col. red. : Ion Ababii (red.-ef),. Ch. : USMF, 2006(CEP "Medicina"). 25 cm. ISSN
1857-1719. ISBN 978-9975-918-69-5.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice i farmaceutice = Medico-biological and
pharmaceutical problems. 2006. 309 p. : fig., tab. Text : lb. rom., rus. ISBN 9789975-918-70-1. 100 ex. [2006-2150].
Vol. 2 : Probleme actuale de sntate public i management = Present day public
health and management problems. 2006. 319 p. Text : lb. rom., rus. ISBN 9789975-907-85-9. 100 ex. [2006-2151].
Vol. 3 : Probleme actuale n medicina intern = Present-day problems of internal medicine. 2006. 449 p. Text : lb. rom., rus. ISBN 978-9975-907-87-3. 135 ex. [20062152].
Vol. 4 : Probleme clinico - chirurgicale = Clinico-surgical problems. 2006. 456 p. :
fig., tab. Text : lb. rom., rus. ISBN 978-9975-918-71-8. 145 ex. [2006-2153].
Vol. 5 : Probleme actuale ale sntii mamei i copilului = Current problems of mother
and child's health. 2006. 231 p. : fig., tab. Text : lb rom., rus. ISBN 978-9975-91873-2. 85 ex. [2006-2154].
217. Universitatea de Stat din Moldova. Analele t. ale Univ. de Stat din Moldova /
col. red. : Gheorghe Rusnac (red.-ef), Ch. : CEP USM, 2006. 29 cm.
Ser. "tiine fizico-matematice". 2003. 259 p. : tab. Text : lb. rom., engl., rus.
ISBN 9975-70-305-4. 100 ex. [2006-1456].
Ser. "tiine chimico-biologice". 2003. 507 p. : fig., tab. Text : lb. rom., engl., fr.,
rus. ISBN 9975-70-263- 5. 160 ex. [2006-1587].
Ser. "tiine filologice". Ser. jubiliar". 2006. 565 p. : fig., tab. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1811-255X. ISBN 978-9975-70-653-7. 160 ex. [2006-1460].
Ser. "tiine filologice". 2003. 483 p. : fig., tab. Text : lb. rom., engl., rus. ISBN
9975-70-287-2. 160 ex. [2006-1586].

50

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2006. 476 p. : tab. Text : lb. rom., engl., fr., germ., rus. ISBN 978-9975-70-6575. 150 ex. [2006-1868].
218. Universitatea de Stat din Moldova. Analele t. ale Universitii de Stat din Moldova / Univ. de Stat din Moldova ; resp. ed. : Tatiana Bulimaga, Ch. : CEP USM, 2006.
21 cm. ISSN 1814-3199.
Ser. : Lucrri studeneti : tiine socio-umanistice. 2003. 355 p. : scheme, tab.
Text : lb. rom., engl., fr., rus. ISBN 9975-70-304-6. 105 ex. [2006-1706].
2004. 297 p. : fig. tab. Text : lb. rom., engl. fr., rus. ISBN 9975-70-437-9. 115
ex. [2006-1576].
2005. 345 p. : fig., tab. Text : lb. rom., engl., fr., rus. ISBN 9975-70-563- 4. 100
ex. [2005-1444].
2006. 339 p. : fig., tab. Text : lb. rom., engl., fr., rus. ISBN 978-9975-70-020-7.
90 ex. [2006-1970].
Ser. Lucrri studeneti : tiine naturale. 2005. 98 p. : fig., tab. Text : lb. rom.,
engl., rus. ISBN 9975-70-564-2. 50 ex. [2006-1708].
Ser. Lucrri studeneti : tiine reale. 2006. 92 p. : fig., tab. Text : lb. rom., rus.
40 ex. ISBN 978-9975-70-017-7. [2006-1971].
219. Universitatea de Stat din Moldova. Analele t. ale Univ. de Stat din Moldova /
Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Gheorghe Rusnac (red.-ef),... Ch. : CEP USM,
2006. 25 cm. ISSN 1857-1735.
Ser. "tiine socio-umanistice" : Lucr. de sintez, 1996-2006. 2006. 289 p. : fig.,
tab. ISBN 978-9975-70-68-4. 300 ex. [2006-2076].
Ser. "tiine reale" : Lucr. de sintez, 1996-2006. 2006. 240 p : fig., tab. Text : lb.
rom., engl. ISBN 978-9975-70-682-7. 300 ex. [2006-2075].
220. Universitatea de Stat din Moldova. Analele t. ale Univ. de Stat din Moldova :
Ser. "tiine socio-umanistice"/ Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Gheorghe Rusnac
(red.-ef), Ed. jubiliar. Ch. : CEP USM, 2006. 29 cm. ISSN 1811-2668. ISBN
978-9975-70-674-2.
Vol. 1. 2003. 314 p. : tab. Text : lb. rom., rus. ISBN 9975-70-284-8. 100 ex.
[2006-1456].
Vol. 2. 2003. 471 p. : tab. Text : lb. rom., engl., rus. ISBN 9975-70-295-3.
150 ex. [2006-1601].
Vol. 1. 2006. 683 p. Text : lb. rom., rus. ISBN 978-9975-70-671-1. 180 ex.
[2006-1867].
Vol. 2. 2006. 313 p. : tab. Text : lb. rom., engl., rus. ISBN 978-9975-70-675-9.
100 ex. [2006-1963].
Vol. 3. 2006. 569 p. : fig., tab. Text : lb. rom., engl., rus. ISBN 978-9975-70672-8. 160 ex. [2006-1964].
51

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Vol. 4. 2006. 463 p. : fig., tab. Text : lb. rom., engl., rus. ISBN 978-9975-70025-2. 150 ex. [2006-2189].
221. Universitatea de Stat din Moldova. Analele t. ale Univ. de Stat din Moldova /
Univ. de Stat din Moldova ; Univ. de Studii Europene din Moldova. Fac. de Drept ; resp. ed.
: Vasile Creu. Ch. : CEP USM, 2005. 24 cm. ISSN 1857-1204.
tiine Juridice : Ser. nou, Nr 8 : Probleme actuale, teoretice i practice, privind legislaia Rep. Moldova 2005. 448 p. Text : lb. rom., rus. ISBN 978-9975-70-633-9.
200 ex. [2006-2516].
222. Universitatea Liber Internaional din Moldova. Analele Univ. Libere Int. din
Moldova / Univ. Liber Int. din Moldova ; dir. publ. : Andrei Galben ; coord. t. : Victor
Moraru ; red. resp. : Andrei Smochin. Ch. : ULIM, 2005. 29 cm.
Vol. 2. 2004 : Istorie / red. resp. : Virgiliu Brldeanu. 2004. 107 p. Text : lb.
rom., engl., fr. ISBN 9975-934-21-8. 100 ex. [2005-1653].
Vol.3. 2005 : Filologie. 2005 / red. resp. : Ana Guu. 203 p. : des., fig., tab. Text
: lb. rom., fr., engl. 60 ex. ISBN 9975-934-77-3. [2006-1106].
Vol. 5. 2004 : Drept. 2005. 199 p. : tab. Text : lb. rom., rus. ISBN 9975-93455-2. 100 ex. [2005-1653].
Vol. 6. 2005 : Drept / coord. t. : Pavel Parasca ; red. resp. : Andrei Smochin.
2006. 176 p. Text : lb. rom., rus. ISBN 978-9975-934-06-0. 52 ex. [2006-1105].
223. Universitatea Pedagogic de Stat "Ion Creang". Metaliteratur : Analele Fac.
de filologie / Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang". Fac. Filologie. Secia Lit. Romn i
Comparat ; red.-ef : Alexandru Burlacu. Ch. : S. n., 2004. 21 cm.
Vol. 9. 2004. 187 p. ISBN 9975-921-52-3. 100 ex. [2005-130].
Vol. 10. 2004. 172 p. ISBN 9975-921-60-4. 100 ex. [2005-131].
Vol. 11. 2005. 160 p. ISBN 9975-921-84-1. 100 ex. [2005-2037].
224. = Buletin tiinific = Scientific Bulletin / : . . - ; . . :
. 2006 - . Comrat (str. Galaan 17 ; URL : www.kdu.md ; E-mail :
fedotova@mail.ru), 2006. 29 cm. Text : lb. rus, rom.
ISSN 1857-1417 = .
2006, Nr 1. 1000 ex.
225. . . . .
: . - . . / . . - ,
. . . ; . : . ., . 1993, . - . Tiraspol (str. 25
Octombrie, 128), 2006 (- . -). 24 cm.
3 ori pe an.
52

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Ser.: . - Nr 1(24). 208 p. ISSN 1857-1158. 500 ex.


Ser.: - . - Nr 2(25) 192 p. ISSN 18571166. 500 ex.
Ser.: - . Nr 3(26). 256 p. ISSN
1857-1174. 500 ex.
226. .
/ . - . ; . : . . (. .),.... . (str.
Florilor 28/1), 2006 (Tipogr. "Valinex" SA). 20 cm.
. 11. 2004. 208 p. : scheme, tab. Text : lb. rom., engl., rus. ISBN 99759842-2-3. 100 ex. [2005-108].
. 12. 2006. 220 p. : scheme, tab. Text : lb. rom., engl., rus. ISBN 9789975-9628-9-6. 80 ex. [2006-2756].

ANUARE
227. Admiterea 2006 : catalog anual / ed. : PP "Business Media Group". 2002 - .
Chiinu (str. Pukin 22, Casa Presei ; E-mail : edrobu@yahoo.com), 2006. 30 cm.
Anual. Text : lb. rom., rus.
2005. 73 p. il. 9250 ex.
2006. 89 p. : il. 10250 ex.
228. Almanah Olimpic : anuar / ed. : Comitetul Na. Olimpic al Rep. Moldova ; ed.coord. : Alexandru Gheorghi ; coord. proiect : Nicolae Piatac. 2006 - . Chiinu, 2006
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 30 cm. Apare cu sprijinul Solidaritii Olimpice Intern.
Anual. Text : lb. rom., engl.
2006. 140 p. : il. color, foto., tab. 1000 ex.
229. Anuarul Institutului de Cercetri Interetnice =
/ Acad. de t. a Moldovei ; col. red. : I. Bodrug (red.-ef),
. Ch. : Inst. de Relaii Interetnice, 2005 (Tipogr. AM). 27 cm.
Anual. Text : lb. rom., ucr., rus.
2002, Vol. 3. 2004. 195 p. : il. ISBN 9975-9775-3-7. 250 ex. [2006-50].
2003, Vol. 4. 2005. 228 p. : il. ISBN 9975- 9775-4-5. 250 ex.
2004, Vol. 5. 2005 (2004). 175 p. : il. ISBN 978-9975-5-5. 250 ex.
2006, Vol. 6. 2006. 189 p. ISBN 978-9975-62-047-5. 220 ex. [2006-1446].
230. Anuarul statistic al Republicii Moldova =
= Statistical yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Na.
de Statistic al Rep. Moldova ; col. red. : Vitalie Valcov (pre.),... Chiinu (os. Hnceti

53

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

53 ; URL : www.ststistica.md ; E-mail : moldstat@statististica.md) : Statistica, 2005 (F.E.-P.


"Tipogr. Central"). 29 cm. (Statistica Moldovei).
Anual. - Text : lb. rom., engl., rus.
2005. 560 p. : diagr., tab. 600 ex. ISBN 9975-9828-2-4. [2005-2157].
231. Anul fotbalistic / ed. : Federaia Moldoveneasc de Fotbal ; echipa red. : Victor
Daghi (ed. coord.), . 2005 - . Chiinu (str. Tricolorului 39 ; URL : www.fmf.md ; E-mail
: fmf@mfotbal.moldnet.com), 2006 (F.E.-P. "Batina-Radog"). 29 cm.
Anual.
2005. 31 p. : il. 500 ex.
2006. 47 p. : il. 1000 ex.
232. Arta : Arte audiovizuale / Acad. de t. a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural,
Centrul Studiul Artelor ; col. red. : Valentin Dergaciov (red.-ef.), . 2001 - . Chiinu
(bd. tefan cel Mare 1), 2006 (Tipogr. SRL "-"). 30 cm.
Anual.
ISSN 1857-1050 = Arta. Arte Audiovizuale.
2005. 127 p. 300 ex.
2006. - 180 p. 300 ex.
233. Arta : Arte vizuale. Arte Plastice. Arhitectur / Acad. de t. a Moldovei, Inst.
Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor ; col. red. : Valentin Dergaciov (red.-ef),...
2001 - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 1), 2006 (Tipogr. SRL "-"). 92 p.
30 cm.
Anual.
ISSN 1857-1042 = Arta. Arte vizuale. Arte Plastice. Arhitectur.
2005. 104 p. 300 ex.
2006. 94 p. - 300 ex.
234. Bibliografia Naional a Moldovei. Moldavistica (Exteriorica) / Bibl. Na. a Rep.
Moldova ; alct. : Larisa Bulat. Chiinu : BNRM (str. 31 August 1989 78 A), 2006 (Imprimeria BNRM). 20 cm.
Anual.
2003. 2005. 100 p. 50 ex.
2004. 2006. 136 p. 50 ex.
ISSN 1857-1522 = Moldavistica. [2006-2838].
235. Bibliografia Naional a Moldovei : Publ. oficiale (ser. analitic) / Bibl. Na. a
Rep. Moldova ; alct. : Veronica Matvei ; red. : Parascovia Calev. Chiinu (str. 31 August
1989 78A), 2005 (Imprimeria BNRM). 20 cm.
Anual. Text : lb. rom., rus i lb. strine.
54

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2003. 2005. 278 p. 50 ex.


236. Bibliografia Naional a Moldovei : Seriale / Camera Naional a Crii din Rep.
Moldova ; alct. : Maria Ciobanu ; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag. 1973 - .
Chiinu (bd. tefan cel Mare 180, of. 202 ; URL : www.iatp.md/cnc ; E-mail :
cnc@cncm.dnt.md), 2007 (Camera Na. a Crii). 20 cm.
Anual. Text : lb. rom., rus, alte lb. str.
ISSN 1857-0577 = Bibliografia Naional a Moldovei : Seriale.
2003-2004. 130 p. 100 ex.
237. Buletin bibliologic / Bibl. Na. a Rep. Moldova Serviciul. dezv. n biblioteconomie
; alct. : Ala Andrie ; red. : Iana Badan. 1994 - . Chiinu (str. 31 August 1989 78a) :
BNRM, 2006. 20 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rom. i lb. strine.
ISSN 1857-1492 = Buletin bibliologic.
2006, Nr 12. 120 p. - 50 ex.
238. Buletin informativ = / Min. Ecologiei i Resurselor Naturale, Inspectoratul Ecologic de Stat. 2004 - . Chiinu (str. Cosmonauilor 9 ;
E-mail : ies@mediu.moldova.md), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 30 cm. Ed. cu
suportul financiar al Fondului Ecologic Na. al Min. Ecologiei i Resurselor Naturale.
Anuar. Text : lb. rom., rus.
2004, Nr 17. 500 ex.
2006, Nr 18. 500 ex.
239. Buletinul Asociaiei "Medicin Tradiional" din Republica Moldova. Medic ina Tradiional i Sanocreatologie =
. /
col. red. : V. Lcusta (red.-ef),... 1997 - . Chiinu (str. Armeneasc 9/1 ; E-mail :
lacusta@mtc.md), 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 29 cm.
Anual. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1857-0844 = Buletinul Asociaiei "Medicin Tradiional" din Republica Moldova.
Medicina Tradiional i Sanocreatologie = . .
ISBN 978-9975-925-20-4.
2005, Vol. 10. 74 p. - 100 ex. ISBN 978-9975-925-18-9.
2006, Vol. 11. 68 p. - 100 ex. ISBN 978-925-21-1.
240. Calea Ferat din Moldova / Fondator : S "Calea Ferat din Moldova"; ed. : "Depozit en gros" S.A.; elab. : Liliana Nichiforov,... ; trad. : Ana Srcu ; red.-ef. : Irina Craevschi

55

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

; imag. : Iurie Kozlov. 2000 - . Chiinu (str. Piaa Grii 6), 2006 (Combinatul Poligr.).
30 cm. Ed. spec. a ziarului "Feroviarul Moldovei.
Anual. Are ed. i n lb. rus.
2005/2006. 2006. 45, [1] p. : imagini color. [2005-2115].
2005, aug. 2006. 46 p. : imagini color. 500 ex. [ 2005-1204].
241. Catalogul ziarelor i revistelor = / ntr. de Stat
"Pota Moldovei"). Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Bons Offices"). 29 cm.
Anual. Text : lb. rom., rus.
2006. 2005. 92 p. [2005 -1691].
242. Cei mai influeni 50 moldoveni : cat. / ed. : Elita Media, Vip magazin ; dir. : Sergiu Gavrili ; red.-ef : Rodica Ciornic. 2005 - . Chiinu (str. Pukin 22, of. 428, 432
; E-mail : vip_magazin@mdl.net), 2006 (Tipogr. "Blitz-Print", Kiev, Ucraina). 30 cm.
Anual. Subtit. : 10 manageri strini n Moldova. Influen politic. Putere financiar.
Notorietate.
ISSN 1857-0623 = Cei mai influeni 50 moldoveni.
2005. 160 p. : imagini color, foto. [2005-2156]
2006. 188 p. : imagini color, foto.
243. Copilul i familia : rev. de politici sociale / ed. : Consoriul Every Child, Min. Sntii i Proteciei Sociale ; col. red. : Daniela Mmlig, . 2005 - . Chiinu (URL :
www.every.child.md), 2006 (Ed. "Universul"). 30 cm. Ed. cu suport financ. al Uniunii
Europene, Progr. TACIS.
Anual. Text : lb. rom., engl. - Red.-ef : Nr 1, 2005 : Stan Lipcanu. Tipogr. : Nr 1,
2005 : "Prag-3" SRL.
2005, Nr 1. 500 ex.
2006, Nr 2. 1000 ex.
244. Cronica vieii politico-administrative, socio-economice i culturale a Moldovei / Bibl. Na. a Rep. Moldova ; alct. : Elena Perju. Chiinu (str. 31 August 1989 78a),
2006 (Imprimeria BNRM). 20 cm.
Anual.
ISSN 1857-1514 = Cronica vieii politico-administrative, social - economice i culturale
a Moldovei.
2005. 230 p. 30 ex.
2006. 204 p. 30 ex.
245. Cultura n Moldova : bul. de inf. i docum. / Bibl. Na. a Rep. Moldova ; alct. :
Xenia Netida. 1995 - . Chiinu (str. 31 August 1989 78A), 2005 (Imprimeria BNRM).
20 cm.
56

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Anual. Text : lb. rom., parial rus.


ISSN 1857-1506 = Cultura n Moldova.
2003, (ian.-dec.). 239 p. 50 ex.
2004, (ian.-dec.). 302 p. 30 ex.
2005, (ian.-dec.). 412 p. 30 ex.
246. Diaconia. Misiunea Social a Mitropoliei Basarabiei : rev. / Organul social al Mitropoliei Basarabiei (Biserica Ortodox Rom.) ; dir. : Igor Belei. 2006 - . Chiinu (str.
tefan Neaga 26 ; URL : www.diaconia-md.org ; E-mail : office@diaconia-md.org), 2006
(Tipogr. "Prag-3" SRL). 30 cm. Ed. a aprut cu sprijinul financ. "Caritas", Viena.
Periodicitate variabil. Text : lb. rom., engl.
2006, f. n. 1000 ex.
Ed. suspendat.
247. Institutul de Cercetri Interetnice. Anuarul Inst. de Cercet. Interetnice =
/ Acad. de t. a Rep. Moldova ; col.
red. : I. Bodrug (red.-ef), . Ch. : Inst. de Cercet. Interetnice, 2002 (Tipogr. AM). 27
cm.
Anual. Text : lb. rom., rus.
Vol. 3. 2002. 195 p. : il. 250 ex. ISBN 9975-9775-3-7. [2006-50].
248. Institutul de Relaii Internaionale din Moldova ; Anuar t. / Inst. de Relaii Int.
din Moldova; Acad. de Relaii Intern. i Studii Diplomatice; col. red. : Constantin Marin
(pre.),... : Chiinu : CEP USM, 2004. 21 cm.
Anual. Text : lb. rom., engl., fr., rus.
Vol. 2. 2005. 115 p. : diagr., fig., tab. 50 ex. ISBN 9975-70-382-8. [20052352].
249. Institutul de Stat de Relaii Internaionale din Moldova. Anuar t. / Inst. de Stat
de Relaii Intern. din Moldova ; col. red. : Vasile Guu (pre.), . Ch. : CEP USM, 2005.
21 cm. Text : lb. rom., engl., fr., rus. 50 ex.
Anual. Text : lb. rom., engl., fr., rus.
Vol. 2. 2005. 115 p. : diagr., fig., tab. 50 ex. ISBN 9975-70-382-8. [20052352]. col. red. : Constantin Marin (pre.),...
Vol. 3. 2005. 267 p. : diagr., fig., tab. 50 ex. ISBN 9975-70-532-4. [20051192].
250. Micul Prin : ed. independent : Rev. pentru copii, fcut de copii / fondator i ed.
: Renata Verejanu ; red.-ef : Daniel Verejanu. 1992, 23 sept. - . Chiinu (str. Pukin
24 ; E-mail : ceclubs@yahoo.com), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 30 cm.
Anual. Text : lb. rom., engl., rus.
57

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

2005. 1000 ex.


2006. 1000 ex.
251. Pagini de Aur Moldova = : . . 2006 - . Chiinu (str. Bulgar 31a ; URL : www.paginideaur.md ;
E-mail : office@paginideaur.md), 2006.
Anual. Text : lb. rom., rus.
2005. 208 p. : il. 43000 ex.
2006. 208 p. : il. 43000 ex.
252. Pergament : Anuarul Arhivelor Rep. Moldova / ed. : Serviciul de Stat de Arhiv al
Rep. Moldova, Arhiva Na. a Rep. Moldova, Arhiva Org. Social - Politice a Rep. Moldova ;
col. red. : Vasile Isac (red.-ef), . 1998 - . Chiinu (str. Gh. Asachi 67b), 2006 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 24 cm.
Anual.
2006, An. IX. 228 p. 300 ex. ISBN 9975-78-150-0.
253. Piaa muncii n Republica Moldova : Anuar econ. i soc., 2003 / Elena
Gorelova, ; conductor t. : Savvas Robolis, ; coord. : Petru Chiriac ; Inst. Muncii al
CSRM, Org. de Plasare n Cmpul Muncii din Grecia, Inst. Muncii din Grecia. Ch. : Inst.
Muncii, 2004 (Tipogr. "CRIO" SA). 375 p. 29 cm. Apare cu sprijinul financ. al Org. de
Plasare n Cmpul Muncii din Grecia (OAED).
Anual. Text : lb. rom., rus.
ISBN 9975-9594-7-4. 250 ex. [2005-808].
254. Poliia Naional : 16 ani n serviciul societii / ed. : Min. Afacerilor Interne al
Rep. Moldova ; resp. ed. : Centrul de Pres al MAI. 2006 - . Chiinu (URL :
www.mai.md), 2006 (Tipogr. "Bons Office"). 30 cm.
Anual.
2006. Ed. spec. : 18 dec. 2006. 27 p. : foto.
255. Pontes : Review of South East European Studies II / Moldova State University ;
UNESCO Chair of South East European Studies ; ed. : Emil Dragnev (ed.-in-chief),.
2004 - . Chiinu (str. Alexei Mateevici 60 ; URL : www.usm.md ; E-mail :
unesco@usm.md), 2005 (Centrul Ed.-poligr. al USM). 24 cm.
Anual. Text : lb. engl.
ISSN 1812-333 = Pontes.
2004, I. 200 ex.
2005, II. 200 ex.

58

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

256. Primul pas = : . 2006 - . Chiinu (str. Petricani 21,


bir. 201 ; URL : www.novator.com.md ; E-mail : novator@mail.md), 2007(Tipogr. "Prag-3"
SRL). 29 cm.
Anual. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1857-1654 = Primul pas = .
2006/2007. 16 p. : foto. 2000 ex. ISBN 978-9975-77-073-6.
257. Raport anual = Annual Report : [al Biroului Na. de Statistic al Rep. Moldova ] /
Bir. Na. de Statistic al Rep. Moldova. Ch. : Statistica, 2006. 52 p. : fig. color., tab. 29
cm. (Statistica Moldovei).
Anual. Text paral. : lb. rom., engl.
2005. 2006. [2006-1257].
258. Revista de tiine Penale : anuar / Inst. de Reforme Penale ; red.-ef : Igor
Dolea. 2005 - . Chiinu (str. Bucureti 23A, bir. 202 ; URL : www.irp.md ; E-mail :
info@irp.md), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 24 cm.
Anual. Text : lb. rom., engl., rus.
ISSN 1812-3392 = Revista de tiine Penale.
2005, An. I. 500 ex.
2006, An. II. 18 p. Supl. 500 ex.
259. Sport-Time Moldova : . . / . : . .
. ; . . : . 2006 - . Chiinu (str. Pukin 11), 2006
(Combinatul Poligr.). 29 cm.
Anual. Text : lb. rus.
ISSN 1857-1441 = Sport Time Moldova.
2006, mai-iunie. 1000 ex.
260. Situaia social-economic a Republicii Moldova n anul 2006 = 2006 / Biroul Na. de Statistic.
Chiinu : S. n., 2006. 29 cm. (Statistica Moldovei).
... ian. - sept. 2006. 2006. 120 p. Text paral. : lb. rom., rus. [2006 2268].
261. Starea mediului n Republica Moldova n anul 2003 : (Raport na.) / Min. Ecologiei i Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Inst. Na. de Ecologie. Chiinu (Inst. Na.
de Ecologie, str. Gh. Tudor 5 ; E-mail : ineco@moldova.md), 2004. 130 p. : fig. ; tab. 29
cm. Apare cu sprijinul financ. al Fondului Ecologic Na. din Rep. Moldova.
Anual.
ISBN 9975-9642-1-4.
2003. 2004. 130 p. 300 ex. [2005-278].

59

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

262. Tyragetia : Rev. de arheologie, istorie i culturologie / Muzeul Na. de Ist. a Moldovei ; col. red. : Nicolae Rileanu (red. resp.),... ; trad. din lb. rus : Maria Danilov ; trad.
din fr. : Nona Chiriac. Chiinu : Muzeul Na. de Ist. a Moldovei, 2006 ("Tipogr. Reclama"
SA). 24 cm.
Anual.
2005, Vol. 14. 364 p. 300 ex. ISBN 9975-9840-1-0.
2006, Vol. 15. 2006. 556 p. : il. F. tir. ISBN 978-9975-9818-1-1. [2006-1467].
263. Varo Moldova : Productori de mrfuri i servicii : cat. include inf. pn la 1
noiemb. 2004 / administratorul bazei de inf. : Cernoculskaia L. Iu. ; marketing, colectarea
inf. i publ. : Burleai O. A., . Ch. : Varo Inform SRL, 2006 (Combinatul Poligr.). 29
cm.
Anual. Text : lb. rom., engl., rus.
2005. 2005. 708 p. : il. color. 400 ex. ISBN 9975-9856-0-2. [2005-120].
2006. 2005. 794 p. : il. color. 400 ex. ISBN 9975-9856-1-0. [2006-145].
264. , 2005, . , , , ,
/ . . : . . . : . ., 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). 71 p. : il., tab.
29 cm.
Anual. Text : lb. rom., rus. Anex la ziarul " ".
2005. 15000 ex. [2005-792].
265. / : ". " ;
. . : . 2000 - . Chiinu (str. Piaa Grii 6), 2006 (Combinatul
Poligr.). 29 cm.
Anual. Are ed. i n lb. rom.
Ed. spec. a ziarului " ". 2005, aug. 46 p. : imagini color.
500 ex. [2005-1205].
2005-2006. 2006. 46 p. : foto ; F. tir. 30 cm. [2003-2063]
266. - / . . .
; . . . . ; . : . . , Ch. :
"Elan Poligraf", 2006.
Anual. Text : lb. rom., engl., rus.
2005. 160 p. : il., tab. ISBN 9975-9804-6-5. 100 ex. [2005-355].
Nr 9 : - " - ". 2006. 207 p. : fig., tab. ISBN 9789975-9665-4-2. [2006-531].

60

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

267. : . / : . "Media Sport" ; .


. : . 1999 - . Chiinu (E-mail : mediasport@mail.ru), 2006 (Tipogr.
"Batina-Radog" SRL). 29 cm.
Anual.
2004/2005. 59 p. : foto. Subtit. : . : 2004/2005. 3000 ex.
2005/2006. 58 p. : foto. Subtit. : . : 2005/2006. 3000 ex.

BULETINE
268. Ai dreptul s tii : bul. informativ / fondator : Centrul "Acces Info" ; resp. de ed. :
Vasile Spinei. 2004 - . Chiinu (str. V. Alecsandri 13, bir. 17 ; URL : www.accesinfo.org.md ; E-mail : accesinfo@yahoo.com), 2005. 30 cm. Apare cu sprijinul Fundaiei
Soros Moldova.
Trimestrial. Text paral. : lb. rom., engl.
2005, Nr 5 - 6. 200 ex.
269. Aliana "Moldova Noastr" : bul. informativ. 2006 - . Chiinu, 2006 ("Bons
Offices"). 20 cm.
Periodicitate variabil.
2006, Nr 2. 200 ex.
270. Alternativa XXI : bul. de educaie civic / fondator : Soc. Independent pentru
Educaie i Drepturile Omului (SIEDO) ; red. : Elena Grosu ; resp. de ed. : Silvia
Romanciuc. 1997 - . Chiinu (str. Sfatul rii 17 ; URL : www.siedo.moldnet.md ; Email : siedo@moldnet.md), 2006. 29 cm. Apare cu suportul financ. al Fundaiei Cordaid
(Olanda).
Periodicitate variabil. - Supl. : Nr 1 2, 2006 n interior : bul. "Alternativa XXI Junior".
2005, Nr 13 - 15. 500 ex.
2006, Nr 1(16) - 3(18). 1000 ex.
271. Alumni news : ed. periodic, informativ. / ed. : Alumni News Center US
Embassy ; ed. ngrijit de Sorina tefr. 2004 - . Chiinu (str. Bnulescu-Bodoni
57/1, QBE ASITO, et. 2 ; URL : www.moldova.usembassy.gov./arc.html), 2006 (Tipar "Prag3" SRL.). 30 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rom., rus. ngrijire text : Nr 5 7, 2005 : Alina Radu. - Tipogr. : Nr 5, 2005 : "Continental Group".
2005, Nr 5(6) - 7(8). 1000 ex.
2006, Nr 8(9) - 11(12). 1000 ex.

61

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

272. Apicultura modern : . . / Asoc. apicultorilor din Rep. Moldova "Apis


Mellifera" ; . . : . 2006 - . Chiinu (str. Armeneasc 4 ; Email : apismeliferamd@yahoo.com), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 20 cm.
Semestrial. Are ed. i n lb. rom.
ISSN 1857-1107 = Apicultura modern.
2006, Nr 1 - 2. 1300 ex.
273. ACAP : . . / . . ;
resp. ed. : Ion Sclifos. 2005 - . Chiinu (str. Mitropolit Varlaam 65 ; URL :
www.acap.md ; E-mail : isclifos@acap.md), 2006. 30 cm. Ed. cu sprijinul Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
Periodicitate variabil.
ISSN 1857-2480 = ACAP.
2005, mai. 800 ex.
2006, dec. 800 ex.
274. Atitudini Pro-Copil : bul. / ed. : Aliana ONG-urilor active n domeniul Proteciei
Soc. a Copilului i Familiei ; col. red. : Ina Priscaru . 2006 - . Chiinu (bd. tefan cel
Mare 180, bir. 806, 807 ; URL : www.aliantacf.net.md ; E-mail : office@aliatacf.net.md),
2006 (Casa Ed.-poligr. "Bons Offices" SRL). 30 cm.
Trimestrial.
2006, Nr 1 - 2. 1000 ex.
275. Avocatul parlamentar : bul. informativ trim./ ed. : Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova ; dir. : Raisa Apolschii ; col. red. : Sabina Colomiicenco (coord. princ.), .
2005 - . Chiinu (str. Sfatul rii 16 ; URL : www.ombudsman.md ; E-mail :
cpdom@mdl.net), 2006 (F.E.P. "Tipogr. Central"). 30 cm. Realizat cu sprijinul financ.
OSCE, Misiunea n Moldova.
Trimestrial. Are ed i n lb. engl., rus.
2005, Nr 3 - 4. 800 ex.
2006, Nr 1 - 4. 800 ex.
276. Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cri.
Autoref. Teze. Art. din rev. i ziare. Referine. Recenzii. Note muz. Art / Camera Na. a
Crii din Rep. Moldova ; alct. : Claudia Bgu,... ; red. resp. i coord. : Valentina
Chitoroag. 1958 - . Chiinu (bl. tefan cel Mare 180, of. 202-308 ; URL :
www.bookchamber.md ; E-mail : cncm@moldova.cc, cncm@go.ro) : Camera Na. a Crii,
2006 ("Valinex" SRL). 20 cm.
Lunar. Text : lb. rom., engl., rus i alte lb. strine. nlocuiete din 1999 indicele
bibliogr. de stat al RM "Cronica Presei".

62

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISSN 0201-6761 = Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of Moldova.


2005, Nr 1 - 12. 50 ex.
2006, Nr 1 - 12. 50 ex.
277. Buletin analitic trimestrial / Inst. de Econ., Finane i Statistic ; Min. Econ. i
Comerului al Rep. Moldova, Acad. de t. a Moldovei ; col. red. : Caraganciu Alexandru
(pre.),... 2006 - . Chiinu (str. Ion Creang 45 ; URL : www.iefs.md ; E-mail :
iefs@iefs.md), 2006 (Tipogr. Complexului Ed.-poligr. al IEFS). 30 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-1751 = Buletin analitic trimestrial.
2006, ed. II (apr. / iunie)- III (aug. / sept.). 100 ex
.
278. Buletin ecologic / Min. Ecologiei i Resurselor Naturale ; col. red. : Constantin
Mihilescu (pre.),... 2005 - . Chiinu (str. Cosmonauilor 9 ; URL : www.moldova.md ;
E-mail : mediulambiant@moldova.md, cim@moldova.md), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 20 cm.
Lunar. Subtit. : Nr 1, 2005 - 3, 2006 : Bul. lunar al Min. Ecologiei i Resurselor Naturale. Tipogr. : Nr 1, 3, 2005 : "Elena-VI" SRL. Ed. spec. : "Fondul Ecologic Naional".
Nr 5 - 7, 2005. 48 p. 1000 ex.
2005, Nr 1, 3. 1000 ex.
2006, Nr 1(6) - 4(9). 1000 ex.
279. Buletin informativ / fondator : Min. Educaiei, Tineretului i Sportului al Rep. Moldova. 1994 - . Chiinu (str. I. Creang 59b), 2006 (Tipogr. Orhei). 20 cm.
Trimestrial. Are ed. i n lb. rus. Antetit. : Nr 1, 2, 2005 : Min. Educaiei.
2005, Nr 1 - 4. 4000 ex.
2006, Nr 1 - 5. 4000 ex.
280. Buletin informativ / Guvernul Rep. Moldova. 2006, aug. - . Chiinu (Piaa
Marii Adunri Naionale 1 ; URL : www.gov.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 29 cm.
Lunar. Are ed. i n lb. rus.
2006, Nr 1 - 5. 1500 ex.
281. Buletin informativ : Transparency International Moldova : Promovarea transparenei i combaterea corupiei : documente, cercetri, publicaii. 2005 - . Chiinu (str.
31 August 1989 98 ; URL : www.transparency.md ; E-mail : office@transparency.md), 2006.
30 cm. Publ. finanat de DFID.
Lunar.
2005, ian. - dec. 2000ex.
2006, ian. - dec. 2000 ex.
63

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

282. Buletin informativ = / ed. : Min. Econ. al Rep. Moldova, Inst. Na. de Econ. i Inf., Centrul Na. de Inf. t.-Tehnologice ; red.-ef. : Lilia
Chirilov. 1965 - . Chiinu (str. Ion Creang 45 ; E-mail : inei@mtc.md), 2005. 20 cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 5 - 37. 130 ex.
2006, Nr 38 43. 95 ex.
283. Buletin informativ "Clinica Juridic" / fondatori : Fundaia Soros Moldova, Centrul "Contact", Gheorghe Avornic ; resp. de ed. : Eugenia Tofan. 1999 - . Chiinu (str.
A. Mateevici 60 ; URL : www.legalclinic.mdl.net ; E-mail : tatiana.vizdoag@lc.dnt.net),
2006 (Centrul Ed. al USM). 30 cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 4. 1000 ex.
2006, Nr 5. 1000 ex.
284. Buletin informativ n Management Educaional / Asoc. managerilor educaionali din Moldova ; red.-coord. : Vasile Cojocaru. 2006 - . Chiinu (str. Ion Creang 1, bl.
4), 2006 (AMEM). 30 cm.
2006, f. n. 2000 ex.
285. Buletin informativ al Federaiei Naionale a Asociaiei de Economii i mprumut ale Cetenilor / ed. : Federaia Naional a AEC ; resp. de ed. : Nicolae Misail.
2001 - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 180, of. 1008 ; E-mail : fnaeic@ch.moldpac.md),
2006. 30 cm. Apare cu susinerea financ. a Bncii Mondiale, GTZ / FIDES, Proiectului
USAID BIZPRO Moldova.
De 3 ori pe an.
2001, Nr 1 - 3. 2000 ex.
2002, Nr 4 - 5. 2000 ex.
2003, Nr 6 - 9. 2000 ex.
2004, Nr 10 - 12. 2000 ex.
2005, Nr 13 - 16. 2000 ex
2006, Nr 17. 2000 ex.
286. Buletin informaional / Agenia Medicamentului, Secia "Autorizare med., evaluare clinic i farmacovigilen ; resp. de ed. : Lucia urcan. 2000 - . Chiinu (str.
Korolenko 2/1 ; E-mail : pharmacovigilance@front.ru), 2006. 30 cm. Apare cu susinerea
financ. a UCIMPA BM.
Trimestrial. Subtit. : Nr 24 / 25, 2000 2005 : Inst. Na. de Farmacie.
2000, Nr 2 - 5. 250 ex.
2001, Nr 6 - 9. 250 ex.
64

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2002, Nr 10 - 13. 250 ex.


2003, Nr 14 - 17. 250 ex.
2004, Nr 18 - 21. 250 ex.
2005, Nr 22/23 24/25. 300 ex.
2006, Nr 26/27 28/29. 300 ex.
287. Buletin Oficial de Proprietate Industrial = The Official Bulletin of Indu strial
Property / fondator : Agenia de Stat pentru Protecia Intelectual ; consiliul ed. : tefan
Novac (pre.),...; col. red. : Ecaterina Mrndici, 1993, oct. - . Chiinu (str. Andrei
Doga 24/1 ; URL : www.agepi.md ; E-mail : office@agepi.md), AGEPI, 2006 (Tipogr. "Bons
Office" SRL). 29 cm.
Lunar. Text : lb. rom., rus, engl. Tipogr. : Nr 1 - 7, 2005 : AGEPI ; Nr 8, 2005 - Nr
11, 2006 : AM.
ISSN 1810-7095 = Buletin Oficial de Proprietate Industrial = The Official Bulletin of
Industrial Property.
2005, Nr 1 - 12. 150 ex.
2006, Nr 1 - 12. 150 ex.
288. Buletin statistic = / Biroul Na. de Statistic al
Rep. Moldova. 2005 - . Chiinu (str. P. Movil 35 ; URL : www.statistica.md ; E-mail :
moldstat@statistica.md), 2006 (Combinatul Poligr.) 29 cm. (Statistica Moldovei").
Trimestrial. Text : lb. rom., rus. Tipogr. : Nr 1, 2005 - Nr 3, 2006 : F.E.-P. "Tipogr.
Central".
2005, Nr 1 - 4. 150 ex.
2006, Nr 1 - 4. 150 ex.
289. Buletin trimestrial / Banca Na. a Moldovei 1993 - . Chiinu (bl. Renaterii 7
; URL : www.bnm.org), 2006 (CEP USM). 29 cm.
Trimestrial.
2005, Nr 1 - 4. 170 ex.
2006, Nr 1 - 4. 170 ex.
290. Buletinul ABRM : publ. periodic / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova ; coord.
: Ludmila Costin ; col. red. : Iulia Ttrescu (red. resp.), . 2005 - . Chiinu (URL :
www.abrm.md ; E-mail : ttrescu@abrm.md), 2006. 30 cm.
Semestrial. Col. red. : Nr 1 - 2, 2005 : Valentina Chitoroag. An. 2005 : Apare cu
sprijinul financ. al Camerei Na. a Crii. Nr 1, 2006 : ed. cu sprijinul Bibl. Municipal "B. P.
Hadeu". Nr 2, 2006 : ed. cu sprijinul Univ. Agrare de Stat din Moldova.
ISSN 1857-1034 = Buletinul ABRM.
2005, Nr 1 - 2. 100 ex.
2006, Nr 1(3) - 2(4). 100 ex.
65

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

291. Buletinul Academiei de tiine a Republicii Moldova. Matematica : rev. teoretico - t. / Inst. de Matematic i Informatic ; red.-ef : N. I. Vulpe. 1989, oct. - . Chiinu (str. Academiei 5 ; URL : www.math.md ; E-mail : basm@math.md), 2006 (Tipogr.
AM). 26 cm.
De 3 ori pe an. Text : lb. engl.
ISSN 1024-7696 = Buletinul Academiei de tiine a Republicii Moldova. Matematica.
2005, Nr 1(47) - 3(49). 250 ex.
2006, Nr 1(50) - 3(52). 250 ex.
292. Buletinul Academiei de tiine a Moldovei : tiine medicale : rev. t.-practic
/ fondator : Acad. de t. a Moldovei, Secia de t. medicale ; red.-ef : Gheorghe Ghidirim.
2005 - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 1, bir. 330 ; URL : www.asm.md ; E-mail :
sectiamed@asm.md), 2006 (Tipogr. AM). 29 cm.
Trimestrial. Text : lb. rom., rus.
ISSN 1857-0011 = Buletinul Academiei de tiine a Moldovei : tiine medicale.
2005, Nr 1(1) 4 (4). 200 ex.
2006, Nr 1(5) 5 (9). 200 ex.
293. Buletinul Academiei de tiine a Republicii Moldova : tiinele vieii =
: H / fondatori : Inst. de
Zoologie al AM, Inst. de Fiziologie i Sanocreatologie al AM, Inst. de Geografie al AM ;
col. red : Teodor Furdui (red.-ef), . 1951, oct. - . Chiinu (str. Academiei 1, et. 3, of.
306), 2006 (Tipogr. AM). 26 cm. Ed. susinut de Consiliul Suprem pentru t. i Dezvoltare Tehnologic al AM.
Semestrial. Text : lb. rom., rus. nlocuiete din an. 2005 seria : "t. biologice, chimice i agricole" a crei numerotare o continu.
ISSN 1857-064X = Buletinul Academiei de tiine a Moldovei : Ser. : tiinele vieii =
. .
2005, Nr 1(296) - 2(297). 200 ex.
2006, Nr 1(298) - 3 (300). 200 ex.
294. Buletinul achiziiilor publice : bul. analitic-informaional / Agenia Rezerve Materiale, Achiziii Publice i Ajutoare Umanitare ; consiliul red. : urcan Ion (dir. gen.),... 2004
- . Chiinu (str. Columna 118/1 ; URL : www.tender.md), 2006 (Ed. "Universul"). 24 cm.
Sptmnal. Consiliul red. : Nr 52 - 85, 2005 : Axenti Grigore (dir. adjunct),...
2005, Nr 52 - 102. 500 ex.
2006, Nr 1 - 52. 500 ex.
295. Buletinul Ageniei Medicamentului : Medicamente nregistrate n Rep. Moldova. Calitatea medicamentelor preparate, rebutate la AM : Publicitate farmaceutic / fon66

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

dator : Inst. Na. de Farmacie; col. red. : Vladimir Safta; red. resp. : Constantin
Matcovschi,... 1997 - . Chiinu (str. Korolenko 2/1), 2006 (F.E.-P."Tipogr. Central").
29 cm.
Lunar. Text : lb. rom., rus. Tit. : Nr 1 - 12, 2005 : Buletinul Institutului Naional de
Farmacie.
ISSN 1857-0151 = Buletinul Ageniei Medicamentului.
2005, Nr 1 - 12. 400 ex.
2006, Nr 1 - 12. 400 ex.
296. Buletinul Biroului de Informare al Consiliului Europei n Moldova / dir. : Lilia
Snegureac ; col. red. : Oxana Jioar (resp.), 1998 - . Chiinu (str. 31 august 1989
78a ; URL : www.bice.md ; E-mail : informchisinau@coe.int), 2006 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 29 cm.
Semestrial. Text : lb. rom., fr., engl. Tit. pe cop. paral. : lb. rom., engl.
2005, Nr 1 - 2. 1000 ex.
2006, Nr 1 - 2. 1000 ex.
297. Buletinul Curii de Apel Economice i Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
de pe lng Ministerul Finanelor =

/ ed. : rev. "Legea i Viaa" S ; red.-ef : L. Arsene ; resp. ed.: Oleg Doro
1991, ian. - . Chiinu (str. Pukin 22), 2006 (IS "Dinamo-MA"). 29 cm.
Lunar. Text paralel : lb. rom., rus. Supl. lunar la rev. "Legea i viaa " pentru conductori, specialiti i jurisconsultani.
ISSN 1810-7281 = Buletinul Curii de Apel Economice i Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lng Ministerul Finanelor =

.
2005, Nr 1(160) - 12(171). 1000 ex.
2006, Nr 1(172) - 12(183). 1000 ex.
298. Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova =
: ed. lunar / ed : rev. "Legea i
viaa " S ; col. red. : Constantin Gurschi(pre.),... red.-ef : L. Arsene. 1996, ian. - . Chiinu (str. Pukin 22), 2006 (IS "Dinamo-MA"). 29 cm.
Lunar. Text : lb. rom., rus. Subtit. : Nr 1 - 12, 2005 : Supl. lunar al rev. "Legea i
viaa ". Ed. spec. : Cazurile Moldovei la CEDO : Analiz i sintez. Ch., 2005. 40 p.
20 cm.
ISSN 1810-7265 = Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova =
o.
2005, Nr 1 - 12. 1000 ex.
67

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

2006, Nr 1 - 12. 1000 ex.


299. Buletinul de Standardizare : publ. oficial / Serviciul Standardizare i Metrologie
al Rep. Moldova, Inst. Na. de Standardizare i Metrologie ; col. red. : Sergiu Baban (pre.),
. 1994 - . Chiinu (str. E. Coca 28), 2006 (Rotaprint). 20 cm.
De 6 ori pe an. Text : lb. rom., rus.
2005, Nr 1 - 6. 110 ex.
2006, Nr 1 - 6. 110 ex.
300. Buletinul Institutului de Geofizic i Geologie al Academiei de tiine a Moldovei / Acad. de t. a Moldovei, Inst. de Geofizic i Geologie; col. red. : A. V. Drumea
(red.-ef),... 2005 - . - Chiinu, 2006. 24 cm.
Semestrial. Text : lb. engl., rus.
ISSN 1857-0046 = Buletinul Inst. de Geofizic i Geologie al Academiei de tiine a
Moldovei.
2005, Nr 1. 100 ex.
2006, Nr 1 - 2. 100 ex.
301. Buletinul Institutului de Lingvistic / fondator : Acad. de t. a Rep. Moldova
;col. red. Ion Brs (red.-ef) et al. 2003 - . Chiinu (bd. tefan cel Mare i Sfnt 1, bir.
404), 2006 (Centrul Ed.-poligr. USM). 38 cm.
Semestrial.
ISSN 1814-8522 = Buletinul Institutului de Lingvistic
2005, Nr 3 - 4. 100 ex.
2006, Nr 5/6. 100 ex.
302. Buletinul Notarilor / ed. : Uniunea Notarilor din Rep. Moldova ; coord. de ed. :
Tatiana Ungureanu. 1998 - . Chiinu (str. A. Lpuneanu 2), 2006 ("Tipogr. Sirius"
SRL). 24 cm.
Odat la 2 luni.
2005, Nr 1/2 - 3/4. 400 ex.
2006, Nr 1/2. 400 ex.
303. Buletinul Oficial al Camerei nregistrrii de Stat : (publ. period.) / ed. : Camera
nregistrrii de Stat a Min. Dezvoltrii Informaionale ; coord. ed. : Mihai Dragan; col. red. :
Andrei eremet, 2001, 25 apr. - . Chiinu (bl. tefan cel Mare 73, bir. 366), 2006
("Tipogr. Sirius" SRL). 29 cm.
Lunar. Text paralel : lb. rom., rus. Ed. : Nr 1 - 4, 2005 : Camera nregistrrii de
Stat a Dep. Teh. Informaionale.
2005, Nr 1 - 12. 150 ex.
2006, Nr 1 - 12. 150 ex.
68

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

304. Centrul Pentru Protejarea Drepturilor Recruilor i Militarilor n Termen din


Moldova : bul. informativ / resp. ed. : Ion Vulpe. 2003 - . Chiinu (str. Pietrarilor 3),
2005 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 29 cm. Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros Moldova.
Periodicitate variabil. Tit. paral. : Nr 6, 2005 : lb. engl. Ed. spec. : Nr 5, 7, 2005.
2005, Nr 5 - 7. 600 ex.
305. Cercetaul : bul. informativ al Organizaiei Na. a Scouilor din Moldova / col. red.
: Radu Ursu. 2000 - . Chiinu (str. Bucureti 68, bir. 500 ; URL : www.scout.md ; E-mail
: scout.moldova@yahoo.com), 2006. 29 cm. Elab. n cadrul Dep. Progr. al ONSM i
este ed. cu sprijinul financ. al Consiliului Na.
Trimestrial. Subtit. : Nr 1- 4, 2005 : Bul. inform. al grupului de scoui "Atlantida" din
Chiinu.
2005, Nr 1(18) - 4(21). 1000 ex.
2006, Nr 1(22) - 2(23). 1000 ex.
306. Courier Parliamentary : Newsletter of the Parliament of the Rep. of Moldova.
2006 - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 105 ; URL : www.parlament.md ; E-mail :
info@parlament.md), 2006. 30 cm. Publ. cu sprijinul proiectului PNUD Moldova "Consolidarea capacitii instituionale a Parlamentului.
Trimestrial. Text : lb. engl. Are ed. i n lb. rom., rus.
2006, Nr 1 - 3. 350 ex.
307. Cronica apelor : bul. ecologic trim. / ed. : Micarea Ecologist din Moldova, Org.
Teritorial Chiinu ; conductor de proiect i red. : Vladimir Garaba. 2004 - . Chiinu
(str. Mateevici 31/5 ; URL : www.chbemm.ngo.md ; E-mail : chbemm@moldnet.md), 2006.
30 cm. Finanat de ctre Direcia Elveian pentru Cooperare i Dezvoltare (DDC).
Trimestrial. Are ed. i n lb. rus.
2005, Nr 3. 1500 ex.
2006, Nr 4 - 6. 1000 ex.
308. Cronica participrii ceteneti : bul. al Progr. de Dezv. Participativ a Comunitilor din Moldova IREX/CPP / resp. ed. : Cristian Jardan ; red. : Natalia Cernat. 2006 - .
Chiinu (bd. tefan cel Mare 202, et. 6 ; URL : www.irex.md ; E-mail : cpp@irex.md), 2006
(IREX-CPP Moldova). 30 cm. Cu suport financ. al USAID from the American People.
Periodicitate variabil.
2006, Nr 1.

69

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

309. Curier : bul. al Comisiei Na. a Rep. Moldova pentru UNESCO / dir. : Constantin
Rusnac ; red. : Ion Cpn,... 2003 - . Chiinu (str. Corobceanu 24 a ; E-mail :
unesco@moldova.md), 2006 (AO "Princeps"). 30 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rom., engl., fr., rus. Tipogr. : Nr 1/2, 2003 : F.E.-P.
"Tipogr. Central".
2003, Nr 1/2. 500 ex.
2004, Nr 3/4. 100 ex.
2005, Nr 5/8. 100 ex.
310. Curier Ex Lege : publ. a Ageniei pentru Susinerea nvmntului Juridic i a
Organelor de Drept "Ex Lege" ; resp. ed. : Valeriu Zubco ; red. : Angela Danilescu. 2004 . Chiinu (bd. Mircea cel Btrn 28/2, ap. 48 ; URL : www.mtc.md/exlege ; E-mail :
exlege@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 30 cm. Implementat cu suportul
financ. al Fundaiei Soros Moldova.
Semestrial. Text : lb. rom., engl. Tit. : a. 2004 - 2005 : Curier Ex Lege = Courier
Ex Lege. a aprut publ. valet ("") cu pag. paral.
2004, Nr 1 - 2. 500 ex.
2005, Nr 3 - 4. 100 ex.
2006, Nr 6 - 7. 100 ex.
311. Curier Parlamentar : bul. informativ al Parlamentului Rep. Moldova. 2006 - .
Chiinu (bd. tefan cel Mare 105 ; URL : www.parlament.md ; E-mail :
info@parlament.md), 2006. 30 cm. Publ. cu sprijinul proiectului PNUD Moldova "Consolidarea capacitii instituionale a Parlamentului".
Trimestrial. Are ed. i n lb. engl., rus.
2006, Nr 1 - 3. 1250 ex.
312. Curierul Ecologic : publ. periodic a Colegiului Rep. de Ecologie din Chiinu /
red.-ef : Ludmila Gona. 2006 - . Chiinu (str. Burebista 70), 2006 ("Tipogr. Sirius"
SRL). 29 cm.
Periodicitate variabil.
2006, Nr 1 - 2. 1000 ex.
313. Curtea de Conturi a Rep. Moldova : bul. informativ / col. red. : Viorica Cojocaru
(resp. ed.). 2006 - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 162 ; URL : www.ccrm.md), 2006
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). 30 cm.
Trimestrial.
2006, Nr 1. 100 ex.

70

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

314. Dialog : bul. de cultur i inf. / Centrul de Inf. "Gender Doc-M" ; red. : Alexei
Marcicov. 2004 - . Chiinu. (CP-317 ; URL : www.gay.md), 2006. (Combinatul
Poligr.). 21 cm. Apare cu sprijinul financ. al Com. Helsinki din Suedia, SIDA i Cordaid.
De 3 ori pe an. Ed. bilingv. Publ. valet ("").
2005, Nr 1(05) - 3(07). 550 ex.
2006, Nr 1(08) - 3(10). 550 ex.
315. Dialog : bul. informativ / ed. : Asoc. Obteasc "Iniiativa Social-Rural" ; aut. :
Maria Brodesco, . 2005 - . Ialoveni (str. Alexandru cel Bun 7 ; E-mail :
mbrodesco@ngorural.org), 2005. 30 cm. Ed. cu suportul Pactului de Stabilitate pentru
Europa de SEE, cu fondurile Min. de Afaceri Externe a Rep. Federale a Germaniei.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 1 - 2. 1000 ex.
316. Dialog i Aciune : bul. trim. bilingv / red. : Natalia Cojocaru, . 2005 - . Chiinu (str. Sfatul rii 16, bir. 2 ; E-mail : hr@un.md), 2006 ("Bons Offices" SRL). 30 cm.
Ed. cu susinerea Guvernului Olandei n cadrul Proiectului PNUD "Susinere n implementarea Planului na. de aciuni n domeniul drepturilor omului n Rep. Moldova ".
Trimestrial. Text : lb. rom., rus.
2005, Nr 1 - 2. 500 ex.
2006, Nr 3. 500 ex.
317. Echilibru = : bul. / OO "Somato" ; red.-ef : Chihai Jana. 2006 - .
Bli (str. evcenco 23a ; URL : www.somato.md), 2006 ("Nega" SRL). 30 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rom., rus.
2006, Nr 1 2. 200 ex.
318. Funcionarul public = : ziar bilunar / Acad. de
Administrare public ; echipa red. : Vlad Ciobanu, . 1994 - . Chiinu (str. Ialoveni
100), 2006. 30 cm.
Bilunar. Text lb. rom., rus. Supl. la rev. "Administrarea Public ".
2005, Nr 1/2 (208/209) - 23/24 (228/229). 510 ex.
2006, Nr 1/2 (230/231) - 23/24 (252/253). 610 ex.
319. Gazeta bibliotecarului : bul. informativ al Bibl. Na. i Asoc. Bibliotecarilor din
Rep. Moldova ; red.-ef : Alexe Ru. 2001 - . Chiinu (str. 31 August 1989 Nr 78A ; Email : gazetabib@yahoo.com), 2006 (BNRM). 30 cm.
Lunar.
ISSN 1857-1484 = Gazeta bibliotecarului.
2005, Nr 1(51) - 12(62). 100 ex.
2006, Nr 1(63) - 11/12(73/74). 150 ex.
71

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

320. Info His : bul. informativ ANTIM / fondator : Asoc. Na. a Tinerilor Istorici din Moldova ; col. red. : Sergiu Mustea,... 2000, sept. - . Chiinu (str. Ion Creang 1, bl. central, bir. 406 ; E-mail : antim@starnet.md), 2006 ("Tipogr. Reclama" SA). 29 cm.
Trimestrial.
2005, Nr 1(25) - 4 (28). 500 ex.
2006, Nr 1(29) - 2(30). 500 ex.
321. Impact : bul. CNPAC / ed. : Centrul Na. de Prevenire a Abuzului fa de Copii ;
col. red. : Natalia Cojocaru. 2005 - . Chiinu (str. Calea Ieilor 61/2), 2006 ("Elan Poligraf" SRL). 30 cm. Apare n cadrul Proiectului "AMICUL" Centrul de Asisten psihosocial a copilului i familiei, susinut de Reprezentana UNICEF n Moldova
Trimestrial.
2005, Nr 1 - 4. 1000 ex.
2006, Nr 5 - 2(6). 1000 ex.
322. Inovaii Educaionale : bul. informativ / Min. Educaiei, Tineretului i Sportului al
Rep. Moldova, Centrul Inovaiilor Educaionale ; resp. ed. : Vasile Haheu. 2006 - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 180, birou 1111 ; URL : www.e-cil.org ; E-mail :
hvalentina@yahoo.com), 2006 (Univers Pedagogic ). 30 cm.
Lunar.
2006, Nr 1. 2500 ex.
323. Justiia Juvenil : bul. informativ / ed. : Inst. de Reforme Penale ; col. red. : Ina
Priscaru, . 2005 - . Chiinu (str. Bucureti 23a, of. 202), 2005 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). 29 cm. Apare cu sprijinul financ. al Reprezentanei UNICEF n Moldova.
Trimestrial. Ed. special. 2005. 24 p. 700 ex.
2005, Nr 1 - 4. 700 ex.
324. Magazin bibliologic : ser. nou / ed. : Bibl. Na., Asoc. Bibliotecarilor din Rep.
Moldova, Soc. Bibliofililor ; red.-ef : Alexe Ru. 1991 - . Chiinu (str. 31 August 1989
78A) : BNRM, 2006. 30 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-1476 = Magazin bibliologic.
2005, Nr 1/2 - 3/4. 150 ex.
2006, Nr 1 - 4. 150 ex.
325. Mine : bul. trim. / fondator : Centrul de Comunicare i Informare, Asoc. de Caritate i Asisten Social "Acas ; red.-ef : Ioan Moca (pre.). 2001, ian. - . Chiinu (str.
ciusev 82; E-mail : acas@acas.mldnet.com), 2008 (Combinatul Poligr.). 26 cm.
Apare cu sprijinul CORDAID.
72

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Trimestrial.
2005, Nr 18 - 20/21. 1500 ex.
2006, Nr 22 - 26. 1500 ex.
326. Mine junior : bul. / Centrul de Comunicare i Inf. al Asoc. de Caritate i Asisten Social "Acas"; cons. de adm. : Ioan Moca (pre.) [et al.] ; coord. : Ioana Canr. 2003
- . Chiinu (str. ciusev 82 ; E-mail : acasa@acasa.mldnet.com), 2008 (Combinatul
Poligr.). 29 cm. Apare cu sprijinul CORDAID.
Semestrial. Text : lb. rom., rus.
2005, Nr 5 - 6. 1500 ex.
2006, Nr 7 - 8. 1500 ex.
327. Monitorul Oficial al Republicii Moldova / ed. : Agenia Informaional de Stat
"Moldpress"; dir. : Valeriu Reni; red.-ef : Simion Ropot. 1994, aug. - . Chiinu (str.
Pukin 22, et. 3 ; E-mail : monitor@moldpress.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 28 cm.
De 3 ori pe sptmn. Are ed. i n lb. rus.
2005, Nr 1(1600) - 182(1781). 8300 ex.
2006, Nr 1(1782) - 206(1987). 8300 ex. Ed. spec. : 2006, 25 aug.
328. Monitorul Oficial al Republicii Moldova / . : . .
"Moldpress" ; . : ; . . : . 1994, aug. - . Chiinu
(str. Pukin 22, et. 3 ; E-mail : monitor@moldpress.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 28
cm.
De 3 ori pe sptmn. Are ed. i n lb. rus.
2005, Nr 1(1600) - 182(1781). 8300 ex.
2006, Nr 1(1782) - 206(1987). 8300 ex.
329. Parliamentary advocate : informative newsletter / ed. : Centre for Human Rights
of Moldova ; red.-ef : Sabina Colomiicenco. 2005 - . Chiinu (str. Sfatul rii 16 ; Email : cpdom@mdl.net), 2008 (F.E.-P. "Tipografia Central"). 29 cm. Financ. suported
by OSCE.
Trimestrial. Text : lb. engl.
2007, Nr 1 - 4. 300 ex.
2008, Nr 1 - 2. 300 ex.
330. Reforma Penal : Bul. informativ / fondator : Direcia ed. a Inst. de Reforme Penale. 2003 - . Chiinu (str. Bucureti 23A, of. 202 ; URL : www.irp.md ; E-mail :
info@irp.md), 2006 (Combinatul Poligr.). 29 cm. Apare cu sprijinul Fundaiei Soros Moldova i Ageniei Suedeze pentru dezvoltare i cooperare intern. Ed. n cadrul proiectului
"Grupuri marginalizate. Reintegrarea social a ex-deinuilor".

73

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Trimestrial. Tit. : ncepnd cu Nr 2, 2006 : "Reforma penal". Tipar : Nr 3/4, 2005 :


"Bons Offices" SRL.
2005, Nr 1 - 3/4. 300 ex.
2006, Nr 1 - 2. 300 500 ex.
331. Refugium : bul. informativ / fondator : Soc. pentru Refugiai din Rep. Moldova.
1998 - . Chiinu (str. 31 August 1989 87B ; E-mail : refugium@mail.md), 2006 (Tipogr.
Concernului "Presa"). 29 cm. Apare cu sprijinul Reprezentanei ICNUR n Moldova,
Ambasadei Olandei cu sediul la Kiev, Fundaiei Soros Moldova.
Lunar. Text : lb. rom., engl., rus.
2005, Nr 14(62) - 19(67). 1000 ex.
2006, Nr 20(68) - 25(73). 1000 ex.
332. coala de biblioteconomie din Moldova : bul. / fondator : Asoc. Bibliotecarilor
din Rep. Moldova ; col. red. : Ludmila Corghenci (dir.),... 2002, mart. - . Chiinu (str. 31
August 1989 78 ; URL : www.sbm.dnt.md ; E-mail : sbm@bnrm.md), 2006 (F.E.-P. "TrigrafTipar" SRL). 20 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-0259 = coala de Biblioteconomie din Moldova.
2005, Nr 1/2(12/13). 100 ex.
2006, Nr 1/2(14/15). 100 ex.
333. Transpres : bul. informativ / fondatori : Asoc. Int. a Transporturilor Auto din Moldova "AITA, Centrul de Instruire a Personalului pentru Transporturi Int. "CIPTI ; red.-ef :
Serghei Taran. 1995, ian. - . Chiinu (str. Vlad epe 3 ; URL : www.aita.md ; E-mail :
transpres@mail.ru, cipti@softhome.net), 2006 (Tipogr. din Bli). 21 cm.
Lunar. Text : lb. rom., rus. Red.-ef : Nr 1 - 12, 2005 - Nr 2, 2006 : Dumitru Solomon.
2005, Nr 1(101) - 11/12(108). 1000 ex.
2006, Nr 1(109) - 4(112). 1000 ex.
334. Vocea persoanelor n etate : bul. informativ trimestrial / Help Age International.
2005 - . Chiinu (str. Bnulescu-Bodoni 57/1 ; URL : www.help.org ; E-mail :
tsorocom@helpageinternational.org), 2006. 29 cm. Ed. cu sprijinul U.E. i Org. pentru
Dezvoltarea Cooperrii din Irlanda.
Trimestrial. Are ed. i n lb. rus, engl.
2006, mart., iun., noiemb. (ed. spec.). 400 ex.
335. : . . / Help Age International. 2005 - . Chiinu (str. Bnulescu-Bodoni, 57/1), 2006. 29 cm. Ed. cu sprijinul UE i Org. pentru
Dezvoltarea Cooperrii din Irlanda.
74

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Trimestrial. Are ed. i n lb. rom., engl.


2006, mart., iun., noiemb. (ed. spec.). 100 ex.
336. : . . / - , . , . ; . . : Vasile Haheu.
2006 - . - Chiinu (bd. tefan cel Mare 180, birou 111 ; URL : www.e-cil.org ; E-mail :
hvalentina@yahoo.com), 2006 (Univers Pedagogic ). 30 cm.
2006, Nr 1. 500 ex.
337. / - . . ;
red.: Elena Stati 1994 - . Chiinu (str. Socoleni 16/1), 2006 (Tipogr. Orhei). 20 cm.
Trimestrial. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr 1 - 4. 600 ex.
2006, Nr 1 - 5. 600 - 650 ex.
338. "Copilrie pentru toi" / ."Copilrie pentru toi", A. "Credin" ; . : . , . 2006 - . - Chiinu (str. M. Costin 7, of.
515 ; E-mail : womenplus_md@yahoo.com), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 21 cm.
Apare cu suport financ. al Fondului "TIDES".
Odat la 2 luni.
2006, Nr 1 - 6. 500 ex.
339. / . . 2006 - .
Chiinu (Piaa Marii Adunri Naionale 1 ; URL : www.gov.md), 2006 (Tipogr. "Universul").
30 cm.
Lunar. Are ed. i n lb. rom.
2006, Nr 1 - 5. 1300 ex.
340. : . . / .
; . : ; . . : . 2006 - . Chiinu (str. Sfatul rii 16 ; URL : www.ombudsman.md ; E-mail : cpdom@mdl.net), 2006
(F.E.P. "Tipogr. Central"). 30 cm. Apare cu suport financ. OSCE n Moldova.
Trimestrial. Are ed. i n lb. rom.
2006, Nr 1 - 4. 500 ex.
341. : . . . . 2006
- . Chiinu, 2006. 30 cm.
Trimestrial.
2006, Nr 1 - 3. 700 ex.

75

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

342.
: . . / . : . , .
. . ; . . : . 2004 - . Chiinu (str. Mateevici 31/5 ; URL
: www.chbemm.ngo.md ; E-mail : chbemm@moldnet.md), 2006. 20 cm. Ed. cu sprijinul
financ. al Direciei pentru dezvoltare i colaborare al Elveiei.
Trimestrial.
2005, Nr 3. 500 ex.
2006, Nr 4 - 6. 500 ex.
343. : . IREX/CPP . / . . : ; . : . 2006 - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 202, et. 6 ; URL : www.irex.md ; E-mail :
cpp@irex.md), 2006(IREX-CPP Moldova ). 30 cm. Apare cu suportul financ. USAID
from the American People.
Periodicitate variabil. Are ed. i n lb. rom.
2006, Nr 1. 200 ex.

ZIARE
ZIARE REPUBLICANE
344. Ana Sz : gagauz dilind gazeta / red. : Todur Zanet. 1988, 14 aug. - . Chiinu (c/p 1025 ; URL : www.anasozu.com ; E-mail : info@anasozu.com), 2006 (Tipogr. Ed.
"Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. Text : lb. gguz.
2005, Nr 1(476) - 12(487). 2000 ex.
2006, Nr 1(488) - 11(498). 2500 ex.
345. Curierul vamal = : publ. de opinie, inf., i analiz : Serie
nou / fondator : Serviciul Vamal al Rep. Moldova ; red.-ef. : Vlad Pascaru. 2004, 15 iun.
- . Chiinu (str. Pukin 22 ; E-mail : curiervamal@ch.moldpac.md ;
curierulvamal@yandex.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 16 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. Tipogr. : Nr 1, 2005 - Nr 1/2, 2006 : Ed. "Universul".
2005, Nr 1(15) - 23/24(37/38). 6000 ex.
2006, Nr 1/2(39/40) - 23/24(61/62). 5900 ex.
346. Fclia : spt. de inf., opinie i cultur pedagogic / red.-ef : Tudor Rusu. 1954,
3 oct. - . Chiinu (str. Pukin 22 ; E-mail : faclia@moldnet.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1(2880) - 45(2924). 3 000 ex.
2006, Nr 1(2925) - 45(2969). 3 000 ex.

76

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

347. Florile dalbe : spt. instructiv-cognitiv i literar-artistic pentru copii i adolesceni :


Ser. nou din 1990 / fondator : Min. Educaiei i t. din Rep. Moldova ; red.-ef : Ion Anton.
1941, mart. - . Chiinu (str. Pukin 22 ; E-mail : floriledalbe@hotmail.ro ;
florile_d@mtc.md), 2006 (Ed. "Universul"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1(3686) - 39/40(3724/3725). 16800 ex.
2006, Nr 1(3726) - 40(3765). 10300 ex.
348. Literatura i arta : spt. al scriitorilor din Rep. Moldova / red.-ef : Nicolae
Dabija. 1954, 3 oct. - . Chiinu (str. Sfatul rii 2 ; URL : www.literaturasiarta.md ; Email : literaturasiarta@mail.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 8 p. : il. ; 60 cm.
Sptmnal. Subtit. : Nr 1 52, 2005 : spt. al Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova.
Tipogr. : Nr 1 - 43, 2005 : "Prag-3" SRL.
2005, Nr 1(3097) - 52(3148). 19600 ex.
2006, Nr 1(3149) - 52(3200). 10000 ex.
349. Moldova Suveran : cotid. na. independent / fondator : SC "Casa Editorial Moldova Suveran" SRL ; ed. : Cotid. Na. Independent "Moldova Suveran" SRL ; dir. i red.ef : Ion Berlinschi. 1924, 1 mai - . Chiinu (str. Pukin 22, et 3 ; URL : www.moldovasuveran.md ; E-mail : cotidian@moldova-suverana.md), 2006 (Ed. "Universul"). 8 p. : il. ;
60 cm.
Cotidian. Subtit. : Nr 102 - 137, 2005 : cotidian naional independent. Fondator : Nr
1 101, 2005 : Guvernul Rep. Moldova.
2005, Nr 1(20638) - 206 (20843). 6000 ex.
2006, Nr 1 - 195. 5200 ex.
350. Oastea Moldovei : publ. ed. de Min. Aprrii al Rep. Moldova / red.-ef : Ion Vulpe. 1992, 27 mai - . Chiinu (os. Hnceti 84 ; E-mail : oasteamoldovei@army.md),
2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 12 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. Tipogr. : Nr 1 - 24, 2005 : Ed. "Universul".
2005, Nr 1/2(362/363) - 23/24(408/409). 1500 ex.
2006, Nr 1/2(410/411) - 23(430). 1500 ex.
351. Sport Plus : ziar / ed. de Com. Na. Olimpic ; red.-ef. : Victor Daghi. 2002, 11
febr. - . Chiinu (str. Andrei Doga 24/1 ; E-mail : sportplus06@mail.ru), 2006 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). 16 p. : il. ; 42 cm.
Bisptmnal. Subtit. : Nr 1, 2005 Nr 23, 2006 : spt. Adresa : Nr 1, 2005 - 42,
2006 : str. Pukin 11.
2005, Nr 1(148) - 48(195). 8600 ex.
2006, Nr 1(196) - 56(251). 8000 ex.

77

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

352. Tineretul Moldovei : spt. na. de opinie i divertisment / dir. : Arcadie Rileanu ;
red.-ef : Ion Bor. 1930, oct. - . Chiinu (str. Pukin 22, et. 4 ; URL :
www.maxpages.com/tineretul ; E-mail : tm@dnt.md), 2005 (Ed. "Universul"). 8 p. : il. ; 42
cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1 - 7. 20000 ex.
353. TV Programe : 22 de canale TV + Radio Moldova / ed. : PP ziarul "TV Programe"
SRL ; red. : Leonid Lazarencu. 1960, ian. - . Chiinu (os. Hnceti 64 ; E-mail :
teleradio@moldnet.md), 2006 (Ed. "Universul"). 16 p. : il. ; 30 cm.
Sptmnal. - Are ed. i n lb. rus. - nlocuiete din 2005 publ. "Teleradio" a crei numerotare o continu.
2005, Nr 1(2347) - 52(2398). 22000 - 30000 ex.
2006, Nr 1(2399) - 52(2450). 22000 - 32000 ex.
354. TV : . / PP ziarul "TV Programe " SRL ; . : . .
1960, ian. - . Chiinu (str. Hnceti 64 ; E-mail : teleradio@moldnet.md), 2006 (Tipogr.
"Universul"). 16 p. : il. ; 30 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rom. - nlocuiete din 2005 publ. "Teleradio" a crei numerotare o continu.
2005, Nr 1(2347) - 52(2398). 27000 - 28000 ex.
2006, Nr 1(2399) - 52(2450). 22000 - 30000 ex.
355. Univers Pedagogic Pro : spt. al Min. Educaiei i Tineretului al Rep. Moldova /
fondator : Min. Educaiei al Rep. Moldova ; dir. : Iurie Miron ; red.-ef. : Ion Iachim. 2004 . Chiinu (str. Columna 118 ; E-mail : univers@yahoo.com), 2006 (Tipogr."Universul").
8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Subtit. : Nr 1 - 4, 2005 : ed. periodic a Min. Educaiei al Rep. Moldova.
Red.-ef : Nr 1, 2005 - Nr 6, 2006 : Iurie Blan. Adresa : Nr 1 - 17, 2005 : str. Socoleni
16/1; Nr 18, 2005 - Nr 24, 2006 : str. Magda Isanos. Tipogr. : Nr 1, 2005 - Nr 17, 2006 :
Tipogr. Orhei.
2005, Nr 1(10) - 24(33). 2000 ex.
2006, Nr 1(34) - 24(81). 1600 - 2000 ex.
356. Vocea poporului : spt. al Sindicatelor din Moldova / fondator : Confederaia Sindicatelor din Rep. Moldova ; red.-ef : Gheorghe Copo. 1990, febr. - . Chiinu (str. 31
August 1989 129 ; URL : www.csrm.md ; E-mail : vocea@mail.ru), 2006 (Tipogr."Prag-3"
SRL). 2 p. il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rus.
2005, Nr1(734) - 47/48(780/781). 2300 ex.
2006, Nr 1(782) - 46/48(829/831. 2300 ex.
78

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

357. : . . / : . .
. ; . . : . 1990, febr. - . Chiinu (str. 31 August 1989
129), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 12 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr 1(734) - 47/48(780/781). 700 ex.
2006, Nr 1(782) - 46/48(829/831). 700 ex.
358. : . .-., .-. . / . : AO
" ; . . : . . 1991, ian. - . Chiinu (str. Pukin
22 ; URL : www.kn.md), 2006 (Ed. "Universul"). 8 p. : il. ; 60 cm.
Sptmnal.
ISSN 1857- 0372 = .
2005, Nr 1(735) - 52(786). 8600 ex.
2006, Nr 1(787) - 52(838). 9200 ex.
359. : / . : " " SRL ; . . : . 1995, 4 oct. - . Chiinu (str.
Mitropolitul G. Bnulescu-Bodoni 21), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 8 p. : il. ; 60 cm.
Bisptmnal.
2005, Nr 1(704) - 100(800). 7500 ex.
2006, Nr 1(801) - 97(897). 10500 ex.
360. : . .-. . / : SC "Casa
editorial Moldova Suveran" SRL ; . : "Cotidian independent social - politic "Moldova
Independent" SRL ; . . . : . 1991, 4 oct. - . Chiinu (str.
Pukin 22 ; URL : www.nm.md ; E-mail : mail@nm.md), 2006 (Ed. "Universul"). 4 p. : il. ;
60 cm.
Cotidian. Are ed i n lb. rom. : Nr 1 - 107, 2005 :
. .
ISSN 1857-1824 = .
2005, Nr 1(3479) - 247(3725). 7000 ex.
2006, Nr 1 - 190. 4500 ex.
ZIARE MUNICIPALE
361. Accent Provincial : spt. regional liber / fondator : Ana Curcudel ; dir. : Ludmila
Scripliuc ; red.-ef : Svetlana Chiria. 1997, 1mai - . Bli (str. Mircea cel Btrn 81 ; Email : accentprovincial@mail.ru), 2005 (Tipogr."Universul"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1(357) - 40(396). 2500 ex.

79

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

362. Cahul expres : . . . / dir. : ; .


. : . 2003, - . Cahul (str. Republicii 17 ; E-mail :
media.cahul@mail.ru), 2006 (Tipogr. SA "Raza de Sud"). 56 p. : il. ; 29 cm.
Sptmnal. Text : lb. rus.
2005, Nr 1(95) 52(147). 6000 ex.
2006, Nr 1(148) - 52(199). 6000 ex.
363. Capitala : ziar public mun. / fondatori : Primria mun. Chiinu ; Consiliul Mun.
Chiinu ; red.-ef : Vasile Grozavu. 1998, dec. - . Chiinu (str. Alexe Mateevici 42),
2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Bisptmnal. Are ed. i n lb. rus. Supl. : Nr 1 - 2, 2005 : "Monitorul de Chiinu".
2005, Nr 1(564) - 99(662). 2000 ex.
2006, Nr 1(663) - 92/93(754/755). 2000 ex.
364. Capitala = : . . / : . ;
. . : . 1998, 31 dec. - . Chiinu (str. Alexe Mateevici 42),
2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr 1(560) - 99(658). 1600 ex.
2006, Nr 1(659) - 93/94(754/755). 1500 ex.
365. Civi Cahul : publ. lunar / ed. : Consiliul Regional al ONG-urilor de la Sudul Rep.
Moldova / echipa red. : Nicolae Dandi, . 2006 - . Cahul (str. M. Frunze 57/11), 2006
(Tipogr. "Raza de Sud" Cahul). 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2006, Nr 1 - 2. 300 ex.
366. Curier de Botanica : publ. comunitar bilingv de inf. i opinie / Consiliul preturii
Botanica. 2006 - . Chiinu, 2006 (Ed. "Universul"). 6 p. : il. ; 60 cm.
Periodicitate variabil.
2006, Nr 1. 1000 ex.
367. Eveniment Central : ziar comunitar bilingv de inf. i analiz / red.-ef : Daniela
Galai. 2006 - . Chiinu (str. ciusev 53 ; E-mail : eveniment_central@yahoo.com ;
eveniment.central@gmail.com). 6 p. : il. ; 60 cm.
Periodicitate variabil.
2006, Nr 1. 1000 ex.
368. Monitorul de Chiinu : supl. la ziarul mun. "Capitala " / fondator : Consiliul municipal Chiinu ; resp. de ed. : Victor Dumbrveanu. 2005 - . Chiinu. 32 p. ; 29 cm.
80

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Periodicitate variabil. Are ed. i n lb. rus.


2005, Nr 1 - 2. 150 ex.
2006, Nr 1/2(4/5) - 17(20). 200 ex.
369. Monitorul de Chiinu : . . . "Capitala" / : . ; . . : . 2005 - . Chiinu, 2006.
32 p. : il. ; 29 cm.
Periodicitate variabil. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr. 1 - 2. 50 ex.
2006, Nr 1(3) - 17(20). 100 ex.
370. : . . / . . : . 1958, 10 iun.
- . Chiinu (bl. Renaterii 22/1, et. 4 ; E-mail : vk@arax.md), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). 4 p. : il. ; 60 cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 1(76) - 40/41(115/116). 8000 ex.
371. : .-. . / . :
" " SRL. ; . . : . 2000, 25 . - . Chiinu (str. Vlaicu Prclab 45 ; URL : www.obozrevateli.md, www.ko.md ; E-mail :
oboz@moldnet.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 16 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Text : lb. rus, parial lb. engl. - Format : Nr 1 - 40, 2005 : 60 cm.
2005, Nr 1(477) - 47/48(523/524). 6000 ex.
2006, Nr 1(525) - 47/48(570). 3000 ex.
372. : . . / :
. ; . . : . 2005, 25 . - . Comrat (str.
Tretiacov 36 ; E-mail : capitala@mail.ru), 2006 (Tipogr."Universul"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1 - 17. 1000 - 3000 ex.
2006, Nr 1(19) - 24(42). 1000 -1500 ex.

ZIARE RAIONALE I STETI


Anenii Noi
373. Drapelul muncii : ziar informativ / Organul Consiliului raional Anenii Noi ; red.ef. : Ludmila Zveaghinev. 1995, 14 iun. - . Anenii-Noi (str. Suvorov 8 ; E-mail :
drapelul@mail.ru), 2006. 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. Are ed. i n lb. rus. Ed. reluat : 8 noiemb. 2003.
2005, Nr 4(48) - 48(92). 1000 ex.
2006, Nr 1(97) - 50(146). 1000 ex.
81

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

374. : . - ; . . :
. 1995, 14 iun. - . Anenii-Noi (str. Suvorov 8 ; E-mail : drapelul@mail.ru),
2006 (Tipogr. Anenii-Noi). 4 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rom. Ed. reluat : 2004, 2 iulie.
2005, Nr 4(48) 48(74). 1000 ex.
2006, Nr 1(77) 50(126). 1000 ex.
Cahul
375. Confluent : bul. al Proiectului "Crearea Reelei Informaionale a Euroregiunii "Dunrea de Jos" / resp. ed. : Alexandru Manoil. 2005 - . Cahul (str. tefan cel Mare 10 ; Email : vasilachi@mtc-ch.md), 2005 (Tipogr. "Raza de Sud" SA). 4 p. : il. ; 30 cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 8 - 15. 1000 ex.
376. Nota Bene : . . . / ed. : PP "Nota Bene" SRL ; . . :
. 2004 - . ahul (str. C. Negruzzi 123 ; E-mail : nota_bene@matrix.net.md),
2005 (Tipogr. SA "Raza de Sud"). 12 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1(32) - 8(39). 1000 ex.
377. tiri din activitatea Consiliului Raional Cahul / Consiliul Raional Cahul ; dir. :
Tcacenco Alexandru ; red.-ef : Vuiic Alexandru ; resp. ed. : Valentina Rogai. 2005 - .
Cahul (str. Republicii 17 ; E-mail : media@mail.ru), 2006 (Tipogr. SA "Raza de Sud"). 4
p. : il. ; 29 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1 - 47. 6500 ex..
2006, Nr 1(48) - 52(99). 6500 ex.
378. Transparena : bul. / Consultan IATP Cahul ; red.-ef : N. Dardi. 2004 - .
Cahul (Piaa Independenei 1, Univ. de Stat "B. P. Hadeu", et. 3, bir. 90 ; E-mail :
aegee_cahul@fastmail.fm ; nicolae_dandi@yahoo.com), 2005 (Tipogr. "Raza de Sud").
4 p. : il. ; 42 cm. Se ed. cu sprijinul financ. al Fundaiei Eurasia.
Bilunar.
2005, Nr 10 - 11. 300 ex.
Cantemir
379. Curierul de Cantemir / fondator : raionul Cantemir ; red.-ef : Ion Domenco.
2005, 15 dec. - . Cantemir (str. Trandafirilor 2, et. 2, bir. 215), 2006 (Tipogr. din or. Leova).
4 p. : il. ; 42 cm.
82

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Sptmnal. Text : lb. rom., rus.


2005, Nr 1 - 27(27). 1000 ex.
2006, Nr 01(28) - 47(74). 1000 ex.
Clrai
380. Clraii / Publ. Consiliului raional Clrai ; red.-ef. interim : Doina Chicu.
2004, 16 mart. - . Clrai (str. Biruinei 1, et. 3), 2006 (Tipogr. Streni). 6 p. : il. ; 42
cm.
Bilunar. Red.-ef : Nr 1 - 22, 2005 Nr.16, 2006 : Svetlana Codreanu.
2005, Nr 1(21) - 22(42). 1000 ex.
2006, Nr 1(43) - 22(64). 1000 ex.
Cueni
381. Cueni : publ. Consiliul raional Cueni / red.-ef : Svetlana Berghi. 1948 - .
Cueni (str. Pcii 30), 2006 (Tipogr. "Universul"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1(64) - 48(111). 1000 ex.
2006, Nr 1(112) - 22(133). 1050 ex.
Ceadr-Lunga
382. : . / : -. - : . : .
. 1948, 18 . - . Ceadr-Lunga (str. Lenin 116 ; E-mail : znamia@mail.ru),
2006 (Tipogr. "Universul"). 6 p. : il ; 42 cm.
Sptmnal. Tipogr. : Nr 1 - 14, 2005 : Tipogr. din Cahul.
2005, Nr 1(7227) - 53 (7279). 3700 - 4500 ex.
2006, Nr 1(7280) - 52(7331). 4000 - 3800 ex.
383. : . . . . / : Publ.
period. " " SRL ; . : . . 2003, 12 . - . Ceadr-Lunga
(str. Lenin 133 ; E-mail : golbergl@mail.ru), 2006 (Tipogr. din Cahul). 4 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1(101) - 51(151). 1500 ex.
2006, Nr 1(152) - 50(201). 3400 ex.
Cimilia
384. Business-info : publ. period. independent / dir. : Vladimir Javgureanu ; red.-ef :
Ion Ciumeic. 1995, 3 mai - . Cimilia (str. Decebal 11 ; E-mail : businessinfo@api.md),
2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Text : lb. rom., rus. Are ed. i n lb. rus.
83

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

2005, Nr 1(473) - 51(523). 7300 ex.


2006, Nr 524 - 571. 6000 ex.
385. - : . . . / . : ; .
. : . 1995, 3 - . Cimilia (str. Decebal 11 ; E-mail :
businessinfo@api.md), 2006 (Tipogr."Universul"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rom.
2006, Nr 1(194) - 48(238). 1000 ex.
Comrat
n limba gguz

386. gez = : . / : " gez ; . :


. 1995, dec. - . Comrat (str. Biruinei 125 ; E-mail : Itopal@inbox.ru), 2006 (SA
"Tipogr. din Cahul"). 42 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. gguz, rus.
2005, Nr 40 - 42. 1000 ex.
2006, Nr 44 - 46. 500 ex.
387. : . . . / . . : . . 1996, mart. - . Comrat (str. Lenin 200), 2006 (Tipogr. "Universul"). 8 p. : il. ; 42
cm.
Sptmnal. nlocuiete din 1996 ziarul " ".
2005, Nr 1/2(6997/6998) - 198/199(7194/7195). 4500 - 5000 ex.
2006, Nr 1/2(7196/7197) - 178/179 (7373/7374). 9000 ex.
388. : .-. . . " " / . : SRL "Maxi-media" ; . : E. . . 2004, 9 . - . Comrat (str.
Fedico 19/9 ; E-mail : edinaia_gagauzia@mail.ru, edinaj-gagauzia5@mail.ru), 2006 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). 4 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1(25) - 50(74). 2000 ex.
2006, Nr 1(75) - 52(125). 13000 ex.
Criuleni
389. Administraia public : bul. inf. / ed. : Raionul Criuleni ; resp. ed. : Gheorghe
Paanov. 2004 - . Criuleni, 2006 (SA "Crio"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Bisptmnal.
2005, Nr 1/2(14/15) - 18/19(31/32). 3000 ex.
2006, Nr 3/4(35/36) - 27/28(58/59). 3000 ex.

84

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

390. EST-Curier : publ. de inf. i atitudine / membru - fondator : Colectivul red. ; dir. :
Gh. Motrical. 1997, 26 mart. - . Criuleni (str. 31 August 1989 101/8 ; URL :
www.api.org.md ; E-mail : estc@mtc-cr.md), 2006 (SA "Tipogr. din Streni"). 8 p. : il. ; 42
cm.
Sptmnal. Text : lb. rom., rus. Se difuzeaz n raioanele Criuleni i Dubsari.
2005, Nr 1(329) - 49(377). 3300 ex.
2006, Nr 1(379) - 50(427). 3400 ex.
391. Curierul de Vadul lui Vod : bul. informativ lunar al Primriei or. Vadul lui Vod.
2006 - . Vadul lui Vod (str. tefan cel Mare 60), 2006 ("Tipogr. Sirius" SRL). 30 cm.
Lunar.
2006, Nr 1 - 7. 2000 ex.
392. Tnr n Criuleni : rev. Tinerilor din Criuleni / resp. ed. : Soltanici Vladimir. 2006
- . Criuleni, (URL : www.tineri.org), 2006. 8 p. ; 30 cm.
Periodicitate variabil. Ed. n cadrul planului de aciuni pentru implementarea strategiei de Tineret de ctre Direcia Gen. nv., Tineret i Sport n colaborare cu ONG
Geronimo.
2006, Nr 2 - 5. 1500 ex.
393. Vizavi Info : bul. informativ / fondator : Centrul de Voluntariat Criuleni "Prometeu"
; dir. proiect : Elena Frumosu ; rep. ed. : Svetlana Cernov. Criuleni, 2006 (SA "Crio"). 4
p. ; 30 cm.
Periodicitate variabil. Apare cu suportul financ. a ICCO din Olanda n cadrul proiectului "Pro informare", administrat de Centrul Contact.
2006, An. I, Nr 01.
Drochia
394. Glia Drochian : spt. de inf., analiz i sintez / fondator : Colectivul publ. periodice "Glia Drochian ; red.-ef : Valentina Cibotaru. 1951, ian. - . Drochia (bl. Independenei 15 ; E-mail : gliadr@mail.ru, api@mtc.md), 2005 (SA "Tipogr. din Rcani"). 8 p. :
il. ; 42 cm.
Sptmnal. Ed. bilingv.
2005, Nr 1(253) - 48(300). 2000 ex.
395. : / :
. ; . . : . . 2006 - . Chiinu (str. Bucureti 39), 2006
(Tipogr. "Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil. Supl. la ziarul "".
2006, Nr1(1) - 5(5). 3000 ex.

85

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Dubsari
396. Nouti Nistrene : ziarul Consiliului raional Dubsari / resp. ed. : Maria Jumbei.
2005 - . Dubsari ; Conia, 2006 (Tipogr. "CRIO" SA). 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1(6) - 17(20). 1000 ex.
2006, Nr 1(21) - 24(44). 1000 ex.
Floreti
Observatorul de Nord : spt. de inf. i atitudine / dir. : Victor Cobsneanu. 2006 - .
Floreti (str. tefan cel Mare 32 ; URL : www.odn.info.md ; E-mail : odn@api.md), 2006
(Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm. Ed. cu sprijinul Fundaiei Soros Moldova.
Sptmnal. Text : lb. rom., rus.
2006, Nr 1(1) - 35(35). 1000 ex.
Hnceti
397. Curierul de Hnceti : publ. period. independent / SRL "Curierul de Hnceti" ;
dir. : Ciorici Grigore ; red.-ef. : Tatiana Todoseiciuc. 2003, aug. - . Hnceti (str.
Mihalcea Hncu 132 ; E-mail : cdh@mail.ru), 2006 (Ed. "Universul"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 02(69) - 47(114). 3000 - 5000 ex.
2006, Nr 1(116) - 48(163). 5000 ex.
Ialoveni
398. Curierul de Ialoveni : bul. informativ al Primriei or. Ialoveni ; resp. ed. : Tamara
Castraan. 2001, mai - . Ialoveni (str. Alexandru cel Bun 33 ; URL : www.prim.ialov.md ;
E-mail : curier@ialov.md), 2006 (SA "Tipogr. din Streni"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Supl. la ziarul "Ora local".
2005, Nr 5(48). 1000 ex.
2006, Nr 1/2(55/56) - 61/66. 1000 ex.
399. Ora local : publ. periodic / ed. : SRL "Ora local ; red.-ef. : Nicolae Roioru.
1998, 29 dec. - . Ialoveni (str. Alexandru cel Bun 45 ; URL : www.api.org.md ; E-mail :
oralocala@ialov.md), 2006 (SA "Tipogr. din Streni"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Subtit. : Nr 1 - 27, 2005 : Publ. independent raional.
2005, Nr 1(298) - 47(344). 3000 ex.
2006, Nr 1/2(346) - 54(398). 3000 ex.

86

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

400. Orizont / ed. : Primria Moleti (r-nul Ialoveni), Liceul Teoretic ; red.-ef : Constantin Doina. 2006 - . Moleti (E-mail : doina_25@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Bons Office"
SRL). 30 cm.
Periodicitate variabil.
2006, mart.
Leova
401. Curierul de Leova : ed. spt. bilingv / fondator : Consiliul raional Leova ; red. :
A. Butuc. 2004 - . Leova (str. Independenei 3 ; et. 2), 2006 (Tipogr. "Leova"). 4 p. : il. ;
42 cm.
Sptmnal. Text : lb. rom., rus.
2005, Nr 23(1) - 69(47). 1600 ex.
2006, Nr 70(1) - 117(48). 1600 ex.
402. Cuvntul liber : publ. period. independent / dir. : Ion Mititelu. 1998, 22 aug. - .
Leova (str. Independenei 8 ; URL : www.iatp.md./liber ; E-mail : liber98@mail.ru), 2006
(SA "Tipogr. din Leova"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Se difuzeaz n raioanele Leova, Hnceti, Cimilia, Cantemir i Cahul.
2005, Nr 1(301) - 48(348). 4000 ex.
2006, Nr 1(349) - 47(394). 3500 ex.
Nisporeni
403. Deteptarea : publ. periodic independent / fondator : PP Independent SC
"Deteptarea" SRL ; dir. : Grigore Ciorici ; red.-ef : Ana Moraru. 2004 - . Nisporeni (str.
Suveranitii 1, bir. 1 ; E-mail : cdhl@mail.ru), 2006 (Ed. "Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. Subtit. : Nr 1 - 14, 2005 : Ziar raional.
2005, Nr 1(30) - 48(76). 3000 ex.
2006, Nr 1(78) - 47(124). 2000 - 3000 ex.
404. Gazeta de Vest : publ. Period. independent / fondator : "Gazeta de Vest" SRL ;
red.-ef : Dumitru Mititelu. 1996, 31 aug. - . Nisporeni (str. Alexandru cel Bun 96 ; E-mail
: gvest25@hotmail.com), 2006 (SA "Tipogr. din Streni"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Gazeta este membru al Asoc. Presei Independente din Moldova.
2005, Nr 1(398) - 44(420). 8000 ex.
2006, Nr 2(424) - 48(468). 2000 ex.
Orhei
405. Plaiul Orheian : spt. de inf. i opinie / fondator : Consiliul raional Orhei ; red.-ef.
: Rodica Sobol-Chicu. 1940 - . Orhei (bd. M. Eminescu 2 ; E-mail : plaiorh@mtc-or.md ;
plaiorh@rambler.ru), 2006 (SA "Tipogr. din Orhei"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Ser. a V-a.
87

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

2005, Nr 1(8236) - 52(8287). 7800 ex.


2006, Nr 1(8288) - 52(8339). 7600 ex.
Rcani
406. Eveniment actual : publ. period. a Consiliului raional Rcani ; dir. : Gheorghe
Serjantu. 2004, ian. - . Rcani (str. Independenei 4), 2005 (Tipogr. din Rcani). 4 p.
: il. ; 42 cm.
Sptmnal. Text : lb. rus, parial rom.
2005, Nr 1/2 21. 1000 ex.
Rezina
407. Farul nistrean : publ. periodic a Consiliilor raionale Rezina i oldneti / fondatori : Consiliile Raionale Rezina i oldneti ; red.-ef : Aculina Popa. 1948, 3 apr. - .
Rezina (str. 27 August 1 ; E-mail : farulnistrean@mtc/rz.md (Rezina), cvasiom@mail.ru
(oldneti), 2006 (Tipogr. Bli). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Text : lb. rom., rus. - Subtit. : Nr 1 - 12, 2005 : Publ. Period. a Consiliului raional Rezina.
2005, Nr 1(7166) - 49(7240). 2400 ex.
2006, Nr 1(7242) - 50(7291). 2800 ex.
Soroca
408. Observatorul de Nord : spt. independent de inf. i atitudine / dir. : Elena
Cobsneanu ; red.-ef : Victor Cobsneanu. 1998, 3 noiemb. - . Soroca (str. Independenei 75 ; URL : www.odn.info.md ; E-mail : odn@api.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL).
8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. n lb. rus.
2005, Nr 18(311) - 48(341). 6800 ex.
2006, Nr 01(342) - 48(389). 7200 ex.
409. Observatorul de Nord : . . / . : ; . .
: . 1998, 3 . - . Soroca (str. Independenei 75 ; URL :
www.odn.info.md ; E-mail : odn@api.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr 18(311) - 48(341). 6500 ex.
2006, Nr 01(342) - 48(389). 7000 ex.
410. Realitatea : spt. / fondator : Consiliul raional Soroca ; red.-ef : Ion Talmaci.
1940, 6 iul. - . Soroca (str. tefan cel Mare 5, bir. 110, 112, 114 ; E-mail :
realitatea@rambler.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 4 - 8 p. : il. ; 42 cm.
88

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Sptmnal. Are ed. i n lb. rus.


2005, Nr 37(7788) - 48(7799). 1400 ex.
2006, Nr 1(7800) - 48(7847). 1500 ex.
411. Realitatea : . / : . ; . . :
. 1940, 6 - . Soroca (str. tefan cel Mare 5, bir. 110, 112, 114 ; E-mail :
realitatea@rambler.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 4 - 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr 37(7788) - 48(7799). 460 ex.
2006, Nr 1(7800) - 48(7847). 500 ex.
Streni
412. Streneanca : publ. periodic. independent / ed. : Consiliul raional Streni ;
red.-ef : Andrei Margarint. 1999, 5 iul. - . Streni (str. M. Eminescu 96), 2006 (SA
"Tipogr. din Streni"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1(270) - 51(320). 2000 ex.
2006, Nr 1(321) - 50(370). 2000 ex.
Taraclia
413. : . / :
; .. . : . . 1950, oct. - . Taraclia (str. Sovietskaia 49B ; E-mail :
svettar@yandex.ru), 2006 (Tipogr. "Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Red. : Nr 1, 2005 - Nr 22, 2006 : V. Moghilco.
2005, Nr 1(84) - 51/52(134/135). 3500 ex.
2006, Nr 1/2(136) - 51/52(186/187). 2500 ex.
Ungheni
414. Bumerang : Proiect susinut de Biroul de Cooperare Tehnic al Germaniei n parteneriat cu Instituia Prefectului jud. Iai i Primria or. Ungheni, aplicat ONG Ref-Lex-Vit /
red.-ef : Ghenadie Nicu. 2006 - . Ungheni (E-mail : bumer_ang@msn.com), 2006. 30
cm.
Periodicitate variabil.
2006, Nr 1. 1000 ex.
415. Infocasa : . . -. . / : PP "Infocasa"
SRL ; . . : . 2004 - . Ungheni (str. Decebal 21, of. 10 ; E-mail :
infocasa@mail.ru, asmera@inbox.ru), 2005. 24 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rus.
2005, Nr 7(42) - 31(66). 3000 ex.
89

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

416. Unghiul : publ. periodic / fondator : "Unghiul" ; dir. : Nicolae Sanduleac ; red.-ef
: Lucia Bacalu. 1997, 20 iul. - . Ungheni (str. Mihai Eminescu 45 ; URL :
www.unghiul.com ; E-mail : contact@unghiul.com), 2006 (Tipogr. din Streni). 4 p. : il.;
42 cm.
Sptmnal. Text : lb. rom., rus. Are ed. i n lb rus. Supl. : din 01.01.2006 :
"Unghiul-Plus". 4 p. ; 42 cm. (n interiorul ziarului).
2005, Nr 1(373) - 52(423). 8400 ex.
2006, Nr 1(424) - 52(476). 8100 ex.
417. Unghiul : . . / : "Unghiul ; dir. : ; red. :
. 1997, 20 iul. - . Ungheni (str. Mihai Eminescu 45 ; URL :
www.unghiul.com ; E-mail : contact@unghiul.com), 2006 (SA "Tipogr. din Streni"). 8 p. :
il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr 1(373) - Nr 52(423). 8400 ex.
2006, Nr 1(424) - Nr 52(475). 8100 ex.
Vulcneti
418. : . .-. . . - / : . . - ; . : . . 1951, 1 ian. - . Vulcneti (str.
Gagarin 40 ; E-mail : gazeta.panorama@mail.ru), 2006 (SA "Tipogr. din Cahul"). 4 p. : il. ;
42 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1(8120) - 85/86(8201/8202). 1000 ex.
2006, Nr 1(8203) - 54(8254). 770 - 1000 ex.
ZIARE INDEPENDENTE, PARTICULARE
419. Accente libere : publ. periodic / fondator : Echipa "Accente libere" ; 2004, 22
mart. - . Chiinu (str. Renaterii 22/1, et. 4, bir. 2 ; URL : www.accente.com.md ; E-mail :
accente@rambler.ru), 2005 (Ed. "Universul"). 8 p. : il. ; 60 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1(36) - 13/14(48/49). 10000 ex.
420. Agrofit-Bonus / fondator : "Agrofit-Bonus" SRL ; dir. : Mihai Brnz. 2006, dec.
- . Chiinu (str. Columna 60, of. 202), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil.
2006, Nr 1. 2000 ex.

90

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

421. Analytique Moldpresa : spt. / fondator : SA "Moldpresa" ; dir. : Veronica Baghici


-Toma ; red.-ef : Natalia Uzun. 2006, sept. - . Chiinu (str. 31 august 1989 85 ; E-mail
: analytique@analytique.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 14 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rus.
2006, Nr 1(01) - 17(17). 8000 ex.
422. Analytique Moldpresa : . / : SA "Moldpresa" ; . :
- ; . . : . 2006, . - . Chiinu (str. 31 august 1989 85 ; E-mail : analytique@analytique.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 16 p. : il. ;
42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rom.
2006, Nr 1(01) - 17(17). 8000 ex.
423. Asegro-Plus : publ. periodic spt. / dir. : S. Groza; red.-ef : Marian Pavel.
2006, 1 dec. - . Chiinu (str. Pukin 22, of. 425 ; E-mail : asegro_plus@yahoo.com),
2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 4 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
2006, Nr 1 - 3. 7000 ex.
424. Asta Da : ziarul Nr 1 pentru Tineri / dir. : Tudor Darie. 2005, 18 ian. - . Chiinu (str. Pukin 22, of. 522 ; E-mail : astada@uni.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 6 p. : il.
; 42 cm.
Sptmnal. Supl. : "Caritas Moldova". Dir. : Nr 1, 2006 (dec.). 2005 - Nr 18,
2006 : Vasile Gluc ; red.-ef : Irina Tribusean. Ed. : Nr 1 - 17, 2005 : "Prag-3" SRL.
2005, Nr 1(1) - 17(17). 5000 ex.
2006, Nr 1(18) - 34(51). 4100 ex.
425. Astzi : publ. indep. na. / dir. : Vasile Pruteanu. 2005 - . Chiinu (str. Pukin
22, of. 518 ; Bli, str. tefan cel Mare 14 ; E-mail : spiritrom@moldova.cc,
spiritrom@rambler.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 6 - 12. 10000 ex.
2006, Nr 1(13) - 4(16). 10000 ex.
426. Chipru Ghidu : supl. la ziarul "Universul sntii" / red.-ef. : Dnil Prepeleac. 2004 - . Chiinu (c/p 54), 2006 (SA "Tipogr. Streni"). 8 p. : il. ; 28 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1(13) - 11(23). 500 ex.
2006, Nr 1(25) - 21/22. 500 ex.

91

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

427. Contrafort : rev. a tinerilor scriitori din Rep. Moldova / ed. : Inst. Cultural Romn,
"Contrafort" SRL ; dir. : Vasile Grne ; red.-ef : Vitalie Ciobanu. 1994, oct. - . Chiinu
(str. 31 August 1989 98 ; URL : www.contrafort.md ; E-mail : contrafort@moldnet.md), 2006
(Tipogr. "Prag-3" SRL). 24 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
ISSN 1857-1603 = Contrafort.
2005, Nr 1/2(123/124) - 11/12(133/134). 2000 ex.
2006, Nr 1(135) - 11/12(145/146). 2000 ex.
428. Criminal : supl.-digest la ziarul "Universul Sntii". 2005 - . Chiinu (c/p 54
; URL : www.mdl.net/inkomtur ; E-mail : inkomtur@mdl.net), 2005 (Tipogr. or. Streni). 8
p. : il. ; 30 cm.
Lunar. Are ed. i n lb. rus.
2005, Nr 1 - 11. 500 ex.
429. Curierul Agricol : publ. periodic indep., spt. despre sat i pentru sat / dir.
fondatori : Elena Rotaru, Dumitru ra ; red.-ef : Ilie Bujor. 2005, 11 noiemb. - . Chiinu (str. Pukin 22, bir. 311), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 4 p. il. ; 60 cm.
Sptmnal.
2006, Nr 1(1) - 47. 5000 ex.
430. Democraia : spt. de politici publice / fondator : Inst. de Studii Europene din Moldova ; dir. : Cornel Ciurea ; secretar gen. i red.-ef : Claudia Vrlan. 2001, dec. - . Chiinu (str. Pukin 22 ; URL : www.democratia.press.ong.md ; E-mail :
democratiasaptamanal@yahoo.com), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 16 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Red.-ef : Nr 1 - 15, 2005 : Tatiana Corai.
2005, Nr 1(146) - 15(159). 7000 ex.
2006, Nr 1/2(160) - 14(173). 10000 ex.
431. ECO : Magazin economic : spt. econ. al ziarului "Jurnal de Chiinu" / dir. : Victor Ursu ; red.-ef. : Anatol Claru. 2004, sept. - . Chiinu (str. Pukin 22, of. 459 ;
URL : www.eko.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 16 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
ISSN 1857-078X = ECO magazin economic.
2005, Nr 9 - 57. 5500 ex.
2006, Nr 58 - 105. 5500 ex.
432. Farmacia Domnului : supl. la ziarul "Universul Sntii" / red. : Tamara
Ciumeico. 2004 - . Chiinu (MD 2012, c/p 54 ; URL : www.mdl.net/inkomtur ; E-mail :
inkomtur@mdl.net), 2006 (Tipogr. din Streni). 8 p. : il. ; 20 cm.
Lunar.
92

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2005, Nr 1(13) - 9(21). 500 ex.


2006, Nr 1(25) - 21/22(45/46). 500 ex.
433. Flux continuu : cotidian na. / fondator : GPF Grupul de pres Flux ; red.-ef :
Sergiu Praporcic. 1997, 15 mart. - . Chiinu (str. A. Corobceanu 17 ; URL :
www.flux.md ; E-mail : ap@flux.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 4 p. : il. ; 60 cm.
Cotidian. Red.-ef : Nr 1 - 177, 2005 - Nr 121, 2006 : Petru Bogatu.
2005, Nr 1(1321) - 177(1497). 10000 ex.
2006, Nr 1(1501) - 185(1685). 4000 ex.
434. Flux continuu : ed. de vineri / [fondator] : Grupul de pres Flux ; red.-ef : Sergiu
Praporcic. 1995, 23 mai. - . Chiinu (str. A. Corobceanu 17 ; URL : www.flux.md ; Email : ap@flux.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 12 p. : il. ; 60 cm.
Sptmnal. Red.-ef : Nr 1, 2005 - Nr 34, 2006 : Petru Bogatu.
2005, Nr 1(481) - 48(528). 40000 ex.
2006, Nr 1(529) - 51(579). 42000 ex.
435. Gardianul : spt. periodic, independent / resp. ed. : Alexandru Bostan. 2005 - .
Chiinu (str. Alexandru cel Bun 62, of. 53 ; URL : www.gardianul.md ; E-mail :
info@gardianul.md), 2005 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 16 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
ISSN 1857-0569 = Gardianul.
2005, Nr 1 - 7. 3000 ex.
436. Gazeta liber : spt. de politici publice / dir. i red.-ef : Sergiu Afanasiu. 2005,
14 febr. - . Chiinu (str. Bucureti 68, of. 718 ; URL : www.gazeta.md ; E-mail :
afanasiu@yahoo.com, gazetalibera@mail.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 16 p. : il. ; 42
cm.
Sptmnal. Tit. : Nr 9 - 41, 2005 : Gazeta oraului. Dir. : Nr. 9 - 41, 2005 : Sergiu
Afanasiu. Red.-ef. : Nr 9 - 41, 2005 : Vitalie Pascaru.
2005, Nr 9 - 41. 3500 ex.
2006, Nr 1(42) - 45(86). 4500 ex.
437. Gazeta Romneasc : digest : ser. nou / dir. : Valeriu Saharneanu ; red.-ef :
Boris Vieru. 2002 - . Chiinu (str. S. Lazo 13 ; E-mail : gazetar@starnet.md), 2005
(Tipogr. "Prag-3" SRL). 24 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 1(55) - 26(80). 3500 ex.

93

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

438. Glasul Naiunii : rev. rentregirii neamului / fondator onorific : Leonida Lari ; ed. :
"Glasul Naiunii" SRL ; red.-ef : Ion Proca. 1989, febr. - . Chiinu (str. 31 August 1989
15), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 6 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Dir. gen. : Nr 1, 2005 - Nr 43, 2006 : Vasile Nstase. Duplex Chiinu-Bucureti.
2005, Nr 1(611) - 43/44(653/654). 10000 ex.
2006, Nr 1(655) - 44(695). 10000 ex.
439. Informaia de Week-end : bilunar monden / red.-ef. : Alina Guu. 2004 - .
Chiinu (str. Pukin 22, bir. 447A), 2005 (Tipogr. "Prag-3"). 16 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2005, Nr 2 - 10. 10000 ex.
440. Jurnal de Chiinu : ed. na. / dir. : Val Butnaru ; red.-ef : Rodica Mahu.
1999, 29 oct. - . Chiinu (str. Pukin 22, bir. 446 ; URL : www.jurn.md ; E-mail :
cotidian@jurnal.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 24 p. : il. ; 42 cm.
Bisptmnal. Tipogr. : Nr 345 - 443, 2005 : "Universul". Continu numerotarea
anului precedent.
ISSN 1857-0771 = Jurnal de Chiinu.
2005, Nr 345 - Nr 443. 5000 - 21000 ex.
2006, Nr 444 - Nr 540. 5000 - 21000 ex.
441. Mesagerul IMM / Misiunea BIZPRO / Moldova : KENTFORD ; ed. : Valentin Bozu
; red. : Ion Grosu. 2004 - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 202, et. 8 ; URL :
www.bizpro.md ; E-mail : office@bizpro.md, igrosu@bizpro.md), 2005 (Ed. Arc). 4 p. : il. ;
30 cm.
Periodicitate variabil. Are ed. i n lb. engl.
2005, Nr 3 - 6. 500 ex.
442. Natura : publ. de ecologie, turism i cultur / dir. : Alecu Reni ; col. red. : Lilia
Curchi, 1990, ian. - . Chiinu (str. S. Lazo 13 ; URL : www.natura.md ; E-mail :
natura@natura.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 16 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. Tipogr. : Nr 1 - 12, 2005 Nr 3, 2006 : "Universul". Tipogr. : Nr 4 - 7, 2006 :
Combinatul Poligr.
2005, Nr 1(154) - 12(162). 10000 ex.
2006, Nr 1(166) - 12 (177). 10000 ex.
443. Office : / . . : .
2000 - . Chiinu (bl. tefan cel Mare 182, of. 505 ; E-mail : gazeta@office.net.md), 2006
(Tipogr. "Prag-3" SRL). 32 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
94

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2005, Nr 1(237) - 51(287). 8000 ex.


2006, Nr 1(288) - 51(338). 8000 ex.
444. Opinia : spt. de atitudine i civilizaie / red.-ef. : Nicolae Popa. 2004, 17 febr. . Chiinu (str. 31 august 1989 98, bir. 512), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). 6 p. : il. ; 60
cm.
Sptmnal.
2005, Nr(36) - 13(48). 1500 ex..
445. Ora satului : publ. periodic independent / dir. : Iurie Colesnic ; echipa red. : Ion
Iachim, . 2003, mart. - . Chiinu (str. 31 August 1989 98, bir. 502 a ; E-mail :
ora_satului@yahoo.com), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 16 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 1(43) - 21(63). 3000 ex.
2006, Nr 1(64) - 3(66). 3000 ex.
446. Phoenix : rev. de lit. i art pentru tineret / fondator i dir. : Traianus ; prim-red. :
Nicolae Fabian. 2005, apr. - . Chiinu (str. Bucureti 68, of. 316 ; E-mail :
revistaphoenix2@yahoo.com), 2006 (Tipogr. "Universul"). 32 p. : il. ; 42 cm.
Trimestrial.
ISSN 1857-0879 = Phoenix.
2005, Nr 1 - 3(29 dec., 2005 - 15 mart. 2006). 800 ex.
2006, Nr 3(6) - 4(7), (28 dec.2006 - 15 mart. 2007). 1000 ex.
447. Reporter Media : publ. periodic de inf., opinie, divertisment / fondator : Alecu
Mocanu. 2002, ian. - . Chiinu (str. Ion Creang 64, bir. 20), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 42 cm.
Bilunar.
2006, Nr 1(25) - 2(26). 500 ex.
448. Sptmna : rev. econ.-soc.-politic / ed. : Rev. "Sptmna" SRL ; red.-ef : Viorel Mihail. 1992, 20 noiemb. - . Chiinu (str. 31 August 1989 107 ; URL :
www.net.md/sptmna ; E-mail : sptmna@mdl.net), 2006 (Tipogr. "Universul"). 32 p.
: il. ; 42 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1(628) - 52(679). 16000 ex.
2006, Nr 1(680) - 52(731). 14000 ex.
449. Sfaturile bunicuei : Supl. la ziarul "Universul Sntii" / red. : Tamara Ciumeico.
2004 - . Chiinu (MD 2012, c/p 54), 2006, (Tipogr. or. Streni). 16 p. : il. ; 28 cm.
Periodicitate variabil.
95

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

2005, Nr 1(51) - 12(62). 500 ex.


2006, Nr 3(65) - 21/22(83/84). 500 ex.
450. SME messenger / BIZPRO/Moldova KENTFORD ; publisher : Valentin Bozu ; ed.
: Ion Grosu. 2004 - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 202, et. 8 ; URL : www.bizpro.md ;
E-mail : office@bizpro.md, igrosu@biypro.md), 2005 (Ed. Arc). 4 p. : il. ; 30 cm.
Periodicitate varibil. Are ed. i n lb. rus.
2005, Nr 3 - 6. 500 ex.
451. SMS market : . SMS / . . : . 2006 - .
Chiinu (str. V. Prclab 45, of. 7 ; URL : www.smsmarket.md ; E-mail :
info@smsmarket.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 20 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rus.
2006, Nr 1 - 14. 5000 ex.
452. Sun TV / : "Sun-Inform" ; . . : . . .
1997, - . Chiinu (str. Pukin 22, of. 506 ; E-mail : programasuntv@mail.ru), 2006
(Tipogr. "Universul"). 32 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Adresa : Nr 1 - 52, 2005 - Nr 20, 2006 : str. Mitropolitul Varlaam 65, of.
413.
2005, Nr 1(299) - 52(350). 5000 ex.
2006, Nr 1(351) - 52(402). 5200 ex.
453. Tainele sntii : publ. periodic rep. / fondator : "Tainele sntii" ; red.-ef :
Vlad Sainciuc. 1992, 1 sept. - . Chiinu (str. Vlaicu Prclab 45, et. 4, of. 401, 416 ; Email : md2012@posta.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 12 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(148) - 12(159). 13000 ex.
2006, Nr 1(160) - 12(171). 13000 ex.
454. Terra Sport / : "Terra Sport" ; . . : ,.
2005 - . Chiinu (c/p 2905 ; E-mail : terra_sport@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL).
16 p. : il. ; 42cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1 - 16. 1500 ex.
2006, Nr 1(17) - 12(28). 1500 ex.
455. Timpul de diminea : cotid. na. independent / dir. : Constantin Tnase ; red.-ef
: Sorina tefr. 2003 - . Chiinu (str. Mitropolitul Dosoftei 95 ; URL : www.timpul.md ;
E-mail : timpul@mdl.net), 2006 (Tipogr. "Universul"). 8 - 24 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Tipogr. : Nr 51 - 93, 2005 - Nr 43, 2006 : "Prag-3" SRL.
96

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2005, Nr 51(186) - 93(275). 5400 ex.


2006, Nr 1(276) - 228(503). 5000 ex.
456. Top Secret : . . / : . . ; . . : .
2005 - . Chiinu (str. Vlaicu Prclab 45 ; E-mail : topsecret.press@mail.ru,
topsecret.press@mail.md), 2005 (Ed. "Universul"). 12 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Text : lb. rus.
2005, Nr 1 - 11. 3000 ex.
457. Total Reclama-pres / : . ; . . : . . 2006, 3 mi . Chiinu, 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. Text : lb rus.
2006, Nr 1 - 43. 50000 ex.
458. Tribuna copiilor : un ziar pentru copiii de toate vrstele / red.-ef. : Sergiu
Afanasiu. 2004, sept. - . Chiinu (str. Bucureti 68, bir. 718), 2006 (Tipogr. "Universul").
Bilunar. An. 2005 : ntrerupere n ed.
2006, Nr 18/19 - 21(35). 5000 ex.
459. ara Moldovei : spt. independent de opinii i inf. / fondator : SC "ara Moldovei"
SRL ; ed. : PP Ziarul "ara Moldovei" SRL ; red.-ef : Tudor Chifiac. 2006, oct. - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 162, of. 609), 2006 (Tipogr. "Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
2006, Nr 1 - 6. 3000 ex.
460. Universul sntii : publ. de lb. rom. / fondator : colectivul red. ; red.-ef :
Onisim Rotaru. 2000, 15 aug. - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 134, c/p 54 ; URL :
www.mdl.net/incomtur ; E-mail : inkomtur@mdl.net), 2006 (SA "Tipogr. din Streni"). 816 p. : il. ; 29 cm. 42 cm.
Periodicitate variabil. Format : Nr 3 - 5, 11/12 - 21/22, 2006 : 29 cm.
2005, Nr 1(51) - 11(61). 1000 ex.
2006, Nr 3(65) - 21/22(81/82). 1000 ex.
461. Ziarul de Gard spune adevrul : spt. independent de investigaii / fondator :
echipa red. ; dir. : Alina Radu ; red.-ef : Aneta Grosu. 2004, 22 mart. - . Chiinu (str.
Pukin 22, bir. 449, 451 ; URL : www.garda.com.md ; E-mail : ziaruldegarda@yahoo.com),
2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 6 p. : il. ; 60 cm.
Sptmnal. Adresa : Nr 1- 44, 2005 - Nr 29 - 2006 : str. 31 August 1989 129, bir.
914c.
2005, Nr 1(23) - 44(66). 5000 ex.
2006, Nr 1(67) - 46(112). 5000 ex.
97

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

462. : . . . / . : "
Moldova" SRL ; . : ; .-. : . 1996 - .
Chiinu (str. Armeneasc 55, of. 101 ; URL : www.aif.md ; E-mail : aif@mdl.net), 2006
(Tipogr. Concernului "Presa"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. . : Nr 1 - 52, 2005 - Nr 7, 2006 : . Supl. n interiorul ziarului " ".
2005, Nr 1 (442) - 52(492). 22000 - 23000 ex.
2006, Nr 1/2(493/494) - 52(544). 23000 ex.
463. : . . "Universul Sntii" / . :
. 2004 - . Chiinu (MD-2012, / 54 ; URL : www.mdl.net/inkomtur ; E-mail :
inkomtur@mdl.net;), 2006 (Tipogr. or. Streni). 16 p. : il. ; 20 cm.
Bilunar. Anul 2005 : lunar. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr 2(24) - 11(33). 500 ex.
2006, Nr 1(35) - 21/22(55/56). 500 ex.
464. : . . / . : . " ; . . : .
. 1994, oct. - . Chiinu (str. M. Koglniceanu 24 ; E-mail :
vasch_doctor@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Universul"). 12 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(107) - 12(118). 7000 ex.
2006, Nr 1(119) - 12(130). 7000 ex.
465. : . . / : SRL "Vremea" ; . . : .
, 1999, 9 iun. - . Chiinu (str. Bulgar 39, c/p 310 ; URL :
www.vremea.net ; E-mail : news@vremea.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 24 p. : il. ; 42
cm.
Cotidian. . . : Nr 1 - 80, 2005 : . . . . . : Nr 81 - 165, 2005
Nr 106, 2006 : . ;
2005, Nr 1(999) - 165(1163). 4300 ex.
2006, Nr 1(1164) - 174(1337). 8800 ex.
466. 222 : . : . 2006 - . Chiinu
(www.222.md), 2006 (Tipogr."Universul"). 4 p. : il. ; 29 cm.
Sptmnal.
ISSN 1857-1425 = 222 : . .
2006, Nr 1 - 14. 20000 25000 ex.
467. : . .-. . / :
"Novost'" SRL, "World Assets Media INC ; . . : . 1991, 12 dec. - .
98

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Chiinu (str. Hnceti 53 ; E-mail : delgazet@kn.md), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). 16


p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Adresa : Nr 1 - 7, 2005 : M. Cibotari, 37.
2005, Nr 1(633) - 20(652). 7700 ex.
Suspendat la Nr 20(2005).
468. : . . / : " "
SRL ; . . : . 2004 - . Chiinu (str. Pukin 22, of. 500 ; URL :
www.delovoi_meridian.co.nr ; E-mail : delovoi_meridian@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). 12 p. : il. ; 29 cm.
De 3 ori n lun. Text : lb. rus, rom. Adresa : Nr 2 - 7, 2005 : str. Alexandrescu 17,
bir. 141. Paginaie : Nr. 2 - 11, 2005 : 6 p. Format : Nr 2 - 11, 2005 : 42 cm.
2005, Nr 2 - 15. 8000 - 12000 ex.
2006, Nr 1 - 14. 5000 ex.
469. : . . / . . : ; . .
: . 2005 - . Chiinu (str. Pukin 22, of. 314 ; E-mail :
taras@mail.md, tarasio@mail.ru), 2005 (Tipogr. "Crio" SA). 20 p. : il. ; 42 cm. Se ed. cu
susinerea firmei "Freelan".
Odat n 10 zile. Text : lb. rus, rom.
2005, Nr 1(dec.). 6000 ex.
470. : . / : "Infopress" SRL ; . . : . 2005, . - . Chiinu (Tipogr. "Prag-3" SRL). 12 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil.
ISSN 1857-0526 = .
2005, Nr 1 - 9. 4000 ex.
2006, Nr 10. 4000 ex.
471. / . : - " Basarabia" ; . . : . 1995 - . Chiinu (str. V.
Prclab 45, et. 5 ; URL : www.kp.md ; E-mail : sergey@kp.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 46 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Supl. in interiorul ziarului " ".
2005, Nr 1(1) - 51(199-). 60000 ex.
2006, Nr 1(1-) - 52(195). 56000 62000 ex.
472. Plus : . .-. . / . : "Comersant Plus"
SRL ; . . : ,. 1992, 13 . - . Chiinu (str. Pukin 22, of.
601 ; URL : www.km.press.md ; E-mail : inform@comert.press.md ;), 2006 (Tipogr."Prag-3"
SRL). 20 p. : il. ; 42 cm.
99

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Sptmnal. Supl. : .
2005, Nr 01(551) - 47/48(607/608). 11000 ex.
2006, Nr 1/2(609/610) - 48(656). 11000 ex.
473. : . Digest . "Universul sntii" / : .
2005 - . Chiinu (c/p 54 ; URL : www.mdl.net/inkomtur ; E-mail : inkomtur@mdl.net),
2005 (Tipogr. din Streni). 8 p. : il. ; 29 cm.
Lunar. Are ed. i n lb rom.
2005, Nr 1 - 11. 500 ex.
474. : . . . 6 / : "Makler" SRL, .
. ; . . : . . 1991, ian. - . Chiinu (str. Pukin 44a ; URL :
www.makler.md ; E-mail : makler@makler.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 144 p. : il. ;
42 cm.
De 3 ori pe sptmn. n 6 pri.
2005, Nr 1(2085) -156(2240). 18000 ex.
2006, Nr 1(2241) -156(2396). 21000 ex.
475. : . . / . : " " 000 ; .
. : . 2003 - . Chiinu (E-mail : editor@megapolis.md), 2005
(Tipogr. Ed. "Universul"). 16 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Supl. : Nr 2 - 3, oct. 2005 : "Grand Hall".
2005, Nr 1(058) - 7 (064). 10000 ex.
476. + 20 / . : PP " " SRL ; . . :
. 1998, dec. - . Chiinu (str. Cojocarilor 14a ; URL : www.novoevremea.com.md ; E-mail : Nrpress@moldnet.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 8 p. : il. ; 60
cm.
Sptmnal. Subtit. : Nr 1 - 48, 2005 : . . . . Red.-ef : Nr 1
48, 2005 : Elena Zamura. Red.-ef : Nr 1 - 23, 2006 : Tatiana Cropaneva. Tipogr. : Nr 1
- 48, 2005 - Nr 18, 2006 "Prag 3" SRL. Supl. : din Nr 1, 2006 : TV Programe.
2005, Nr 1(353) - 48(400). 10000 ex.
2006, Nr 1(401) - 49(449). 10000 ex.
477. / : . . ; . . : . .
1992, apr. - . Chiinu (str. Pukin 22), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 16 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1(299) - 24(322). 2700 - 3000 ex.
2006, Nr 1(299) - 24(346). 3100 ex.

100

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

478. : . . / . : " " SRL ; . . :


. 2001, mai -. Chiinu (bl. tefan cel Mare 200, of. 5 ; E-mail :
semdok@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Universul"). 12 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1(88) - 24(111). 1700 ex.
2006, Nr 1(112) - 24(135). 2700 ex.
479. -Curier : . . / : "- ; . :
. 1995, 21 iun. - . Chiinu (MD-2068, c/p 2800 ; URL :
www.sport-curier.md ; E-mail : sportc2001@yahoo.com), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 8
- 16 p. : il. ; 42 cm.
De 4 ori pe sptmn.
ISSN 1857-0917 = - Curier.
2005, Nr 1(1332) - 202(1533). 4000 ex.
2006, Nr 1(1535) - 200(1734). 4700 ex.
480. . (Bli) : . . . / : .
; . . : . 1994, 7 . - . Bli (str. 31 August 1989 20 ),
2006 (SA "Tipogr. din Edine"). 54 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Se ed. n 3 pri cu numerotare continu. Subtit. : Nr 1 - 38, 2005 :
., . . Subtit. : Nr 39, 2005 - Nr 27, 2006 :
. .
2005, Nr 1(537) - 52(588). 10000 ex.
2006, Nr 2(590) - 52(640). 12900 ex.
481. : . .-. . / .
. : . 2003, . - . Chiinu (str. Miron Costin 11/4, bir. 82 ; Email : vd18@rambler.ru), 2006(Tipogr. or. Streni). 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 1(8) - 5(12). 2000 ex.
2006, Nr 1(15) - 2(16). 3000 ex.
482. : . . / : "Tainele sntii" ; .
. : . 1992, 1 . - . Chiinu (str. Vlaicu Prclab 45, of. 401 ; E-mail
: md2012@posta.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 10 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(148) - 12(159). 3000 ex.
2006, Nr 1(160) - 12(171). 3000 ex.
483. T - / : ". . "", . .
"", "vas" SRL ; . : "Tavas" SRL ; . . ; . . : .
101

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

. 1998 - . Chiinu (str. Pukin 22, bir. 243, 245, 252 ; E-mail :
mtavas@mtc.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 12 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Supl. : Programa TV.
2005, Nr 1(328) - 51(378). 11000 - 13000 ex..
2006, Nr 1(379) - 51(429). 9000 ex.
484. : . . / . : .
2002 - . Chiinu (str. Corobceanu 15), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Tipogr. : Nr 62 - 84, 2005 : "Universul". Supl. la ziarele membre a
Asoc. Presei Independente : "Accent provincial", "Business-Info", "Curierul",...
2005, Nr 62(111) - 84(133). 70000 ex.
2006, Nr 85(134) - 106(155). 70000 ex.
485. : . / : . ; . . : . . 1997, 10 oct. - .
Chiinu (str. Pukin 22, bir. 434), 2006 (Tipogr. "Universul"). 32 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. n interiorul ziar. supl. : " ", " " i "
" cu numerotare comun.
ISSN 1857-2197 = .
2005, Nr 1(650) - 52(701). 15700 - 16600 ex.
2006, Nr 1(702) - 52(753). 15300 ex.
486. / : . ; . . : . . 2003 - . Chiinu
(bd. tefan cel Mare 81 a, of. 426), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 32 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Supl. : T .
2005, Nr 1(203) - 52(254). 9000 ex.
2006, Nr 01(255) - 52(306). 15000 ex.

ZIARE ALE INSTITUIILOR, NTREPRINDERILOR I ORGANIZAIILOR


487. Alternative rurale : bul. elab. de Fondul de Investiii Sociale din Moldova / ed. :
Centrul Na. de Asisten i Inf. a Org. Neguvernamentale "Contact" ; resp. ed. : Natalia
Rileanu. 2002, iul. - . Chiinu (str. Pukin 22), 2005 (Combinatul Poligr.). 12 p. : il. ;
42 cm. Se ed. n cadrul proiectului de creare a reelelor de beneficiari FISM, n zonele de
nord, sud i centru ale Rep. Moldova, finanate de Fondul de Investiii Sociale din Moldova
din grantul oferit de Guvernul Regatului Unit al Mrii Britanii i Irlandei de Nord.
Lunar. Text : lb. rom., parial rus.
2005, ian., mart., iun., sept. 4000 ex.

102

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

488. Asigurare Social : publ. Casei Na. de Asigurri Soc. a Rep. Moldova / red.-ef.
: Irina Costricenco. 2003, 30 ian. - . Chiinu (str. Gh. Tudor 3 ; URL : www.cnas.md ; Email : cnased@moldnet.md), 2006 (Tipogr. "Crio" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. Text : lb. rom., parial rus. Tipogr. : Nr 1-12, 2005 - Nr 1, 2006 : "Universul". Bilingv.
2005, Nr 1(22) - 12(33). 7000 ex.
2006, Nr 1(34) - 12(45). 7000 ex.
489. Autonomia Local : bul. inf. pentru autoritile locale / Inst. pentru dezv. i Iniiative Sociale "Viitorul" ; coord. : Liubomir Chiriac. 2005 - . Chiinu (str. Iacob Hncu
10/14 ; URL : www.moldova.org ; E-mail : idis_forum@mdl.cc), 2006. 8 p. : il.; 42 cm.
Apare cu sprijinul Westmeinster Foundation for Democracy.
Odat n 2 luni.
2005, Nr 1 - 4. 1200 ex.
2006, Nr 1(5) - 6(10). 1500 ex.
490. Cadastrul : publ. periodic a Ageniei de Stat "Relaii Funciare i Cadastru" ; resp.
ed. : Alexandru chendrea. 2001 - . Chiinu (str. Pukin 47 ; E-mail :
aschendra@pio.cadastre.md), 2006 (Ed. "Elan Poligraf" SRL). 12 p. : il. ; 39 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(58) - 12/13(69/70). 1000 ex.
2006, Nr 1/2(70/71) - 14/15(83/84). 2000 ex.
491. Capital Market : publ. bilingv a Comisiei Na. a Valorilor Mobiliare / ed. : Capital
Market S ; red.-ef : Vitalie Condrachi. 2003, 27 oct. - . Chiinu (str. Vasile Alecsandri
115 ; E-mail : iim@infocombanc.com), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 12 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rus. Red.-ef : Nr 1 - 46, 2005 : Eduard Robu.
Red.-ef interim. : Nr 47, 2005 - Nr 28, 2006 : Dumitru Barblat.
2005, Nr 1(58) - 56(113). 5100 ex.
2006, Nr 1(114) - 51(164). 1100 ex.
492. Capital Market : . . . ; .
. Capital Market ; . . : . 2003, 27 oct. - . Chiinu (str.
Vasile Alecsandri 115 ; E-mail : cor@capitalm.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 12 p. :
il. ; 42 cm.
Sptmnal. - Are ed. i n lb. rom. - Red.-ef : Nr 1 46, 2005 : Eduard Robu. Red.ef : Nr 47, 2005 - Nr 28, 2006 : Dumitru Barblat.
2005, Nr 1(58) - 56(113). 5100 ex.
2006, Nr 1(114) - 51(164). 1100 ex.

103

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

493. Dezvoltarea : spt. pentru oameni de afaceri / fondator : Camera de Comer i


Ind. a Moldovei ; red.-ef : Constantin Lunc. 1998 - . Chiinu (str. A. Pukin 22 ; URL :
www.chamber.md ; E-mail : dezvolt@chamber.md), 2006 (Ed. "Universul"). 8 p. : il. ; 42
cm.
Sptmnal. Red.-ef : Nr 1 - 7, 2005 : Valeria Scurtu. Supl. : "Dezvoltarea-digest"
- lb. rus (n interiorul ziarului).
2005, Nr 1(255) - 44(298). 2500 ex.
2006, Nr 1(299) - 43/44(341/342). 1500 ex.
494. Dreptul : spt. juridic / fondatori : Univ. de Stat din Moldova, Uniunea Juritilor
din Moldova, Univ. de Studii Europene din Moldova ; red.-ef : Vasile Guu. 2001, 20 oct. . Chiinu (str. Mateevici 60, bir. 222 ; E-mail : dreptul_pravo@yahoo.com), 2006 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rus. Supl. la "Rev. Na. de Drept".
2005, Nr 1(74) - 44(117). 3800 ex.
2006, Nr 1(118) - 46(163). 3800 ex.
495. Ecoul Eminescu : ziar ed. de Centrul Academic Int. Eminescu CAIE / realizatori :
Elena Dabija ; dir. CAIE : tefan Popovici, Andrei Iovu. 2004 - . Chiinu (bd. Dacia 20 ;
E-mail : caie@personal.ro), 2006. 4 p. : il. ; 31 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(8) 11(18). 300 ex.
2006, Nr 1(20) 300 ex.
496. Elat-Info : . . / PP "Elat-Info" SRL ; . . : . . 2003,
iun. - . Chiinu (bd. Decebal 99), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 16 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
ISSN 1857- 0798 = Elat-INFO.
2005, Nr 1(83) - 51(13). 5000 ex.
2006, Nr 1(134) - 52(185). 5000 ex.
497. Etalon : spt. de inf., sugestii i reclam / fondator : SRL "Bomi-servis" ; red.-ef :
Boris Gherghela. 2002, 25 ian. - . Drochia (str. 31 August 1898 35 ; E-mail :
etalon@mtc-dr.md), 2005 (SA "Tipogr. din Rcani"). 42 cm.
Sptmnal. Text : lb. rom., rus. Distribuire gratuit : Drochia, Soroca, Dondueni,
Rcani.
2005, Nr 1(140) - 49(189). 3000 ex.
498. Feroviarul Moldovei : ziar al Colectivului Cii Ferate din Moldova / red.-ef : Irina
Craevschi. 1941, 1 mai - . Chiinu (str. Piaa Grii 6), 2006 (Ed. PP "Depozit En-gros").
4 p. : il. ; 42 cm.
104

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bisptmnal. Are ed. i n lb. rus.


2005, Nr 1(5286) - 66/68(5347/5349). 500 ex.
2006, Nr 1(5350) - 55/56(5404/5405). 500 ex.
499. L'Agenda : bul. it.-rom. / Notiziario dell'Assoc. imprenditori italiani in Moldova
(AIIM) ; colaboratori : Daria Pnzaru, . 2005 - . Chiinu (str. Petru Maior 7 ; URL :
www.aiimd.org ; E-mail : aiimita@mail..md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 16 p. : il. ; 42
cm.
Lunar. Text : lb. rom., it.
2005, Nr 1 - 4. 500 ex.
2006, Nr 1 - 11/12. 1000 ex.
500. Piaa : ziar de publicitate i anunuri gratuite / Dep. de publicitate ; red.-ef : Ctlin Parasca. 2006 - . Chiinu (str. Nicolae Titulescu 8, of. 60 ; URL : www.piata9.md ;
E-mail : office@piata9.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 30 cm.
Sptmnal.
2006, Nr 1 - 7. 3000 ex.
501. Pota Moldovei : ziar departamental / fondator : S "Pota Moldovei" ; red.-ef :
Victoria Tnase. 2004, 15 mart. - . Chiinu (bd. tefan cel Mare i Sfnt 134 ; E-mail :
pressa@posta.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(12) - 21/22(32/33). 4000 ex.
2006, Nr 1(34) - 12(45). 3800 ex.
502. Salon-Expres : publ. a Salonului Int. de Carte ed. a XV-a / ed. : Bibl. Na. a
Rep. Moldova ; pag. computerizat : Oxana Plugaru. 1998 - . Chiinu (31 August 1989
78a), 2006. 4 p. ; 42 cm.
De 4 ori pe an.
2006, Nr 1 - 4. 500 ex.
503. e : . / . : "Media Rezerve" SRL ; . . :
; . . : . 1995 - . Chiinu (str. V. Prclab
45a, et. 4), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
ISSN 1857-0720 = TB.
2005, Nr 1(506) - 52(557). 54000 ex.
2006, Nr 1(558) - 53(610). 54000 ex.

105

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

504. - : . / "-" SRL ; . .


: . 2005 - . Chiinu (str. Bulgar 24a ; E-mail : businesselita@rambler.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 4 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. . . : Nr 1, 2005 - Nr 7, 2006 : .
2005, Nr 1(1) - 36(36). 6000 ex.
2006, Nr 1(37) - 48(83). 6000 ex.
505. : . /
. . : . 1941, 1 mai - . Chiinu (str. Piaa Grii 6), 2006 (Tipogr.
"Depozit En-gros" SA). 8 p. : il. ; 42 cm.
Bisptmnal. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr 1(5286) - 65(5350). 1000 ex.
2006, Nr 1(5350) - 55/56(5404/5405). 2500 ex.
506. : . .-. / : "
" ; . . : . 2006 - . Chiinu (str. A. Ruso 1, of. 433 ;
URL : www.cnc.md ; E-mail : gazeta@cnc.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 16 p. : il. ; 42
cm.
Sptmnal.
2006, Nr 1(001) - 32(032). 20000 ex.
507. : . / : . ., . . ; . . : . . 1996, 22 mart. - . Chiinu (str. Decebal
99, of. 609 ; URL : www.obzor.md ; E-mail : obzor96@yandex.ru), 2006 (Fabrica Poligr.
CSC "Dinamo"). 24 p. : il. ; 29 cm.
Sptmnal.
ISSN 1857-1301 = .
2005, Nr 1(453) - 50(502). 1500 ex.
2006, Nr 1(503) - 50(552). 1600 -1800 ex.
508. / . : - ; . . :
. 2006, iunie - . Chiinu (str. Columna 118 ; E-mail :
vestnik_ped@yahoo.com), 2006 (Ed. "Universul"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2006, Nr 2(2) - 7(7). 500 ex.
509. : . . / : . - , - .
, ; . . : . 2002, 20 oct. - . Chiinu
(str. A. Mateevici 60, of. 330 ; E-mail : dreptul_pravo@yahoo.com), 2006 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). 12 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. Fondator : Nr 1 22, 2005 : i ULIM.
106

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2005, Nr 1(74) - 22(95). 3800 ex.


2006, Nr 1(96) - 23(118). 3800 ex.
510. : . / .
. : . 2002, apr. - . Chiinu (str. Pukin 22, of. 436 ; URL :
www.studii.md ; E-mail : rio_moldova@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Universul"). 12 p. : il. ; 42
cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1(132) - 48(179). 5500 ex.
2006, Nr 1(180) - 47(226). 5500 ex.
511. : .-. . / . : "Mobiasbanca" AO ;
. . : . 2005 - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 81a), 2006 (Combinatul Poligr.). 42 cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 1(9) - 2(2). 50000 ex.
2006, Nr 3 - 8. 50000 ex.
512. : .-. . / :
"-" ; . . ; . . : . . . 1994, 1 sept. - . Chiinu
(str. Mitropolitul Varlaam 65 ; E-mail : depozitangro@rambler.ru), 2006 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 36 p. : il. ; 29 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1(267) - 23(289). 2000 ex.
2006, Nr 1(290) - 23(312). 3000 ex.
513. "Logos-Press" / : "Logos-Press" SA ;
. . : . 1990, noiemb. - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 180, bir. 500 ;
URL : www.logos.press.md ; E-mail : red@logos.press.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 32
p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Supl. : " "-".
2005, Nr 1(593) - 48(640). 9800 ex.
2006, Nr 1(641) - 48(688). 9300 ex.

ZIARE ALE ASOCIAIILOR OBTETI I PROFESIONALE


514. Agro inform : bul. inf. / ed. : Federaia Na. a Agricultorilor din Moldova "AGRO
inform" ; red.-ef : Alexandru Gsc. 2006, iulie - . Chiinu (bd. tefan cel Mare 128 ;
E-mail : agasca@agroinform.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil.
2006, Nr 1 - 8. 3500 ex.
107

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

515. Autorul : bul. informativ al Asoc. DAC / Asoc. "Drepturi de autor i Conexe" din
Rep. Moldova ; red. : Nicolae Rusu. 2000 - . Chiinu (str. Corobceanu 5 ; E-mail :
prag3@moldovace.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 16 p. : il. ; 31 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rom., rus.
2005, Nr 1(8). 600 ex.
2006, Nr 1(9) - 2(10). 300 ex.
516. Buletin informativ / ed. : Asoc. Presei Independente ; red. : Anatol Claru.
2005 - . Chiinu (URL : www.scers.md ; E-mail : office@scers.md), 2006 (Tipogr. "Prag3" SRL). 4 p. : il. ; 42 cm. Ed. cu sprijinul financ. al Progr. Suport pentru Elaborarea i
Evaluarea Politicilor Strategice n Rep. Moldova, PNUD / UNICEF / SDC.
Periodicitate Variabil. Text : lb. rus, rom. Supl. la ziarele : Business info, Cuvntul, Cuvntul Liber, Est Curier, Ecoul Nostru, Gazeta de Vest,
2005, Nr 5 - 9. 7500 ex.
2006, Nr 10 - 15. 7500 ex.
517. Businessul Moldovei : ed. inform.-analitic spt. / fondator : Asoc. Na. a Productorilor din Moldova ; dir. ed. : N. Calac ; red. : L. Catz. 2004, 12 oct. - . Chiinu (str.
Mesager 1 ; URL : www.anpmoldova.org ; E-mail : businessmd@mail.ru), 2006 (Tipogr. Ed.
"Universul"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rus.
2005, Nr 1(13) - 48(60). 4500 ex.
2006, Nr 1((61) - 48(108). 4500 ex.
518. Casa noastr Chiinu : spt. inform.-analitic / fondator AO "Casa noastr
Chiinu" ; red.-ef : Eugen Pascari. 2005, mart. - . Chiinu (str. A. Russo 1, of. 433 ;
E-mail : gazeta@cnc.md), 2006 (Ed. "Universul"). 16 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Red. : Nr 1- 2, 2005 : Irina Drguanu.
2005, Nr 1(1) - 2(2). 1000 ex.
2006, Nr 1(001) - 13(013). 18000 ex.
519. Comunicaii : bul. informativ al Federaiei Sindicatelor din Comunicaii din Rep.
Moldova / resp. ed. : Valentina Soldatencova. 2003 - . Chiinu (str. 31 August 129 ; Email : fscm@mtc.md), 2006. 4 - 8 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. Text : lb. rom., rus.
2005, febr. - dec. 1000 ex.
2006, febr. - dec. 1000 ex.

108

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

520. Copiii Europei / ed. : Org. Mondial a Copiilor talentai ; red.-ef : Dnu
Verejanu. 1997, aug. - . Chiinu (str. Pukin 24 ; E-mail : copiiieuropei@yahoo.com),
2006. 8 p. : il. ; 42 cm.
De 3 ori pe an. - Text : lb. rom., engl., it., rus.
2005, Nr 1(25) - 3(27). 1000 ex.
2006, Nr 9(28) - 11(30). 1000 ex.
521. Curierul cooperaiei = / fondatori : Uniunea Central a
Cooperativelor de Consum din Rep. Moldova (MOLDCOOP Federaia Sindicatelor. din domeniile Cooperaiei de Consum, Comerului i Antreprenoriatului din Rep. Moldova
(MOLDSINDCOOPCOMER red.-ef : Valentina Melinte. 1981, 27 sept. - . Chiinu (bl.
tefan cel Mare 67), 2006 (Tipogr. "Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1/2(501/502) - 24(524). 1230 -1750 ex.
2006, Nr 1(525) - 12(536). 1300 -1700 ex.
522. Curierul economic : publ. a Acad. de Studii Econ. din Moldova i Asoc. Economitilor ; resp. - ed. ef : Andrei Prodan. 1998 - . Chiinu (str. Mitropolitul G.
Bnulescu-Bodoni 61 ; E-mail : curierul@ase.md), 2006 (Ed. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42
cm.
Bilunar. Red.-ef : Nr 1 - 30, 2005 : Tatiana Roca.
2005, Nr 1/2(36/37) - 30(65). 1000 ex.
2006, Nr 1/2(66/67) 36. 1000 ex.
523. Curierul Sanitas : bul. informativ al Sindicatului "Sntatea" din Moldova / resp.
ed. : Alexandru chendrea. 1993 - . Chiinu (str. 31 August 1989 129), 2006 (Tipogr.
SA "Crio"). 8 p. : il. ; 30 cm.
Periodicitate variabil. Supl. al spt. "Vocea Poporului".
2005, Nr 1(74) - 2(75). 4000 ex.
2006, Nr 1(76) - 5(80). 3000 ex.
524. DAAC-Hermes-Pres : . / : . ; NNIF "DAACHermes ; . . : . . 1998, 21 sept. - . Chiinu (str. Calea Ieilor 10), 2006
(Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Semestrial.
ISSN 1857-1288 = DAAC-Hermes-Pres.
2005, Nr 1(113) - 2(114). 2000 ex.
2006, Nr 1(115). 2000 ex
525. Dinamo / ed. : CSC "Dinamo" ; resp. de ed. : Ion Robu. 1995 - . Chiinu,
2006. 30 cm.
109

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Periodicitate variabil.
2005, Nr 31 - 33. 300 ex.
2006, Nr 34 - 36. 300 ex.
526. Farmacia Pro / ed. : Asoc. Obteasc "Pro Farmacia ; dir. : Liviu Beli ; red.-ef. :
Mihail Vlcu. 2004 - . Chiinu (str. O. Goga 3), 2006 (Ed. "Prag-3" SRL). 16 p. : il. ;
42 cm.
Lunar.
2005, Nr 1/2 - 12. 1200 ex.
2006, Nr 1 - 10/12. 2000 ex.
527. Fermierul : tiri utile pentru gospodari : / dir. : Iurie alaru ; red. : Petru Macovei.
2001, 8 iun. - . Chiinu (str. Corobceanu 15 ; URL : www.api.md/fermierul.html), 2005
(Tipogr. "Prag-3" SRL). 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. Are ed. i n lb. rus. Tipogr. Nr 111 133, 2005 : Ed. : "Universul". Supl.
bilunar la ziarele membre ale Asoc. Presei Independente : "Accent provincial", "BusinessInfo", "Curentul",...
Periodicitate variabil.
2005, Nr 111 -133. 70000 ex.
2006, Nr 134 - 155. 65000 ex.
528. Gutta = Pictur : publ. obteasc pentru copii i adolesceni / fondator : CRCT
"Gutta-Club" ; red.-ef : Ala Cravciuc. 1997 - . Chiinu (c/p 6 ; E-mail : gutta@mtc.md),
2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 8 p. : il. ; 39 cm.
Periodicitate variabil. Are ed. i n lb. rus.
2005, Nr 7/8(95/96). 2000 ex.
2006, Nr 1/2 - 7/8. 2000 ex.
529. Gutta = : . . . . / :
"Gutta-Club" ; . . : . 1997 - . Chiinu (c/p 6), 2006 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). 8 p. : il. ; 39 cm.
Periodicitate variabil. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr 7/8(95/96). 400 ex.
2006, Nr 1/2 - 7/8. 400 ex.
530. Lumea : pentru toat lumea / fondator : Filiala din Rep. Moldova a Fundaiei "Forumul European pentru Ist. i Cultur" ; dir. : Gh. Cojocaru ; red.-ef. : Igor Guzun. 2004,
22 iun. - . Chiinu (str. Iacob Hncu 10/14 ; E-mail : lumea@lumea.md), 2005 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 1(9) - 11(19). 7000 ex.
110

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

531. Obiectiv : supl. de educaie civic i electoral / ed. : Asoc. Presei Independente ;
red.-ef : Dumitru Lazur. 2004, oct. - . Chiinu (str. Corobceanu 15), 2005 (Tipogr.
"Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. Are ed. i n lb. rus. An. 2006 : ntrerupere n ed.
2005, Nr 7 - 15. 80000 ex.
532. Obiectiv : . . . / . : . .
; . : . 2004, oct. - . Chiinu (str. Corobceanu 15), 2005 (Ed.
"Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. Are ed. i n lb. rom. An. 2006 : ntrerupere n ed.
2005, Nr 7 - 15. 500 ex.
533. Pacificus / . . . . . " " / . : ; . : . 2002, 29 noiemb. - . Chiinu
(str. Podul de flori 10), 2006, (Tipogr. Ed. "Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Trimestrial. Text : lb. rus, rom.
2005, Nr 1(14) - 4(17). 2000 ex.
2006, Nr 1(18) - 3(20). 2000 ex.
534. Primarul : bul. informativ al primarilor din Rep. Moldova / fondator : Liga Na. a
Asoc. de Primari din Rep. Moldova ; coord. : Anatol Moldovan. 2004 - . Chiinu, 2006.
8 p. : il. ; 42 cm. Apare cu sprijinul Fundaiei Soros Moldova.
Lunar.
2005, Nr 48 - 50. 1000 ex.
2006, Nr 51 - 57. 1000 ex.
535. Solidaritate : bul. informativ al Confederaiei Sindicatelor Libere din Rep. Moldova
"Solidaritate" ; red. : Vasile Odoleanu. 2003 - . Chiinu, 2006. 4 p. : il. ; 42 cm.
Trimestrial. Are ed. i n lb. rus.
2005, Nr 1(14) - 5(18). 1000 ex.
2006, Nr 1(19) - 4(22). 1000 ex.
536. Spirit Romnesc / fondator : Societatea "Spiritualitatea Romneasc din Moldova " ; dir. : Vasile Pruteanu ; red. : Valeriu Cernei. 2005 - . Chiinu (E-mail :
spiritrom@moldova.cc), 2005 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm. Apare cu binecuvntarea PS Petru, Arhiepiscop al Chiinului, Mitropolit al Basarabiei i Exarh al Plaiurilor.
Bilunar.
2005, Nr 1(1) - 5(5). 10000 ex.

111

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

537. Stud-M : primul ziar studenesc rep. / fondator : Asoc. studenilor-jurnaliti din
Moldova ; red.-ef : Angela Masiutina. 2006, 1 mart. - . Chiinu (E-mail :
asamuce@thebat.net), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil. Are ed. i n lb. rus.
2006, Nr 1 - 2. 2000 ex.
538. Tetis info : . . 2005 - . Chiinu (E-mail : info@tetis.md), 2006
(Tipogr. "Universul"). 4 p. : il. ; 60 cm.
Lunar. Text : lb. rus.
2005, ian. - dec. 1000 ex.
2006, ian. - dec. 1000 ex.
539. Veteranul : organ al Consiliului Org. Veteranilor din Rep. Moldova / fondator :
Consiliul Org. Veteranilor din Rep. Moldova ; red. : Vitalie Atamanenco. 1997, ian. - .
Chiinu (bd. tefan cel Mare 124), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. Text : lb. rom., rus.
2005, Nr 1(60) - 12(71). 9000 ex.
2006, Nr 1(72) - 12(83). 8300 ex.
540. Ziarul tu : publ. ed. de Centrul Tnrului Jurnalist din Moldova / red.-ef : Mihai
Grne. 2003. - Chiinu (str. Drumul Viilor 30/2), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 4 p. : il. ;
42 cm. Apare cu susinerea financ. de ctre National Endowment for Democracy, SUA.
De 4 ori pe an.
2005, Nr 14 - 18. 500 ex.
2006, Nr 19 - 21. 500 ex.
541. : . .-. . / : . .
; . . : . ; . : . 2004, 12 oct.
- . Chiinu (str. Mesager 1 ; URL : www.anpmoldova.org ; E-mail : businessmd@mail.ru),
2006 (Tipogr. "Universul"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr 1(13) - 48(60). 5000 ex.
2006, Nr 1(61) - 48(108). 4500 ex.
542. : . . "Dor le Dor" / . :
. 2003 - . Chiinu, (str. Ciuflea 32, bir. 1 ; E-mail : dorledor@dorledor.info),
2006 (Ed. "Universul"). 12 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Supl. : " "; ". ".
2005, Nr 1(70) - 47(116). 3000 ex.
2006, Nr 1(117) - 47(163). 3000 ex.

112

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

543. : . . p. . . - / .
. : . 1991, sept. - . Chiinu (str. - 8), 2006 (Tipogr. Ed.
"Universul"). 16 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. Tit. : pn n 2004 : .
2005, Nr 2(dec. 2004 - ian. 2005) - 12(dec. 2005). 2500 ex.
2006, Nr 4/7(apr.) - 4(dec.). 2500 ex.
544. / . : . . . . 2004, iul. - .
Chiinu (str. Tighina 12 ; URL : www.il4u.org.il), 2005. 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, ian. - mart., dec. 12000 ex.
545. : . . "" / . : . . 2004 - . Chiinu (str. Bucureti 88 ; URL :
www.sohnut.md ; E-mail : msk@moldline.net), 2006 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 4 p. : il.
; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 1 - 12. 2000 ex.
2006, Nr 1(26) - 12(37). 2000 ex.
546. : . . / : . . " . . ; . . : .
2001, febr. - . Chiinu (bd. Moscovei 21), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 6-32 p. : il. ;
42 62 cm.
Bilunar.
2005, Nr 1(93) - 24(116). 3000 ex.
2006, Nr 1(117) - 23/24(139/140). 3000 ex.
547. - : . . - / : .
- ; . . : . 2006, 1 mart. - .
Chiinu (E-mail : asamuce@thebat.net), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil. Are ed. i n lb. rom.
2006, Nr 1 - 2. 2000 ex.
548. : . . . . / . : Iurie alaru ; red. :
Petru Macovei. 2001. 8 iun. - . Chiinu (str. Corobceanu 15 ; URL :
www.api.md/fermierul.html), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. Are ed. i n lb. rom. Tipogr. : Nr 111 133, 2005 : Tipogr. "Universul".
Supl. la publ. : "Accent provincial", "Business-info", "Curentul",...
2005, Nr 111 - 133. 70000 ex.
2006, Nr 134 - 155. 65000 ex.
113

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

ZIARE ALE INSTITUIILOR DE NVMNT


549. Adolescentina : publ. de inf. i opinii / fondator : Liceul teoretic "Mihai Eminescu"
; red. : Valentina Acciu. 2001, sept. - . Slobozia Mare (str. Ulia Mare, LT "M. Eminescu",
cab. 41), 2006 (Tipogr. "Raza de Sud", Cahul). 8 p. : il. ; 28 cm.
Periodicitate variabil. Continu numerotarea anului precedent.
2005, Nr 21 23. 1000 ex.
2006, Nr 24. 1000 ex.
550. Avanti : supl. inf. pentru tineri / UNSTM (Un. Na. a Studenilor i Tineretului din
Rep. Moldova ; fondator : Eugen Balan ; coord. : Iuliana Josu. 2006 - . Chiinu, 2006.
De 4 ori pe an. Supl. la "Glasul Naiunii".
2006, Nr 1 - 4. 10000 ex.
551. Gazeta studeneasc : gaz. na. studeneasc / red.-ef : Viorel Mardare. 2005.
- . Chiinu, 2006 (Tipogr."Universul"). 8 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal.
2005, Nr 1 - 11. 10000 ex.
552. Convorbiri didactice : rev. t.-metodic a Liceului "Spiru Haret" / dir. : Victor
Ambroci ; red. : Mariana Jitari, Sergiu Orehovschi. 2005, ian. - . Chiinu (str. Maria
Cibotari 53), 2006 ("Tipogr. Reclama" SA). 29 cm. Apare cu suportul financ. al Asoc.
Obteti "Spiru Haret".
Periodicitate variabil. Tipogr. : mart., 2005 : Graficart SRL.
2005, Ed. spec., mart. 2000 ex.
2006, Nr 4, 6. 1000 ex.
553. Info Farma / fondator : Asociaia Studenilor Farmaciti " USMF" Chiinu ; red.ef : Cebanu Oleg. 2006 - . Chiinu (Centrul "Infomedica", Malina Mic 66; E-mail :
info.farma@yahoo.com), 2006 ("Tipogr. Sirius" SRL). 4 p. - 30 cm. Ed. cu ajutorul Farmacitilor din Rep. Moldova.
Periodicitate variabil.
2006, Nr 1. 600 ex.
554. Itinerare didactice : supl. al publ. period. "Univers Pedagogic pro" / ed. : Dir.
Gen. Educaie, tiin, Tineret i Sport, Chiinu ; red. : Natalia Pslaru. 2004 - . Chiinu (str. Columna 118), 2006. 4 p. : il. ; 30 cm.
Bilunar.
2005, Nr 3(11) - 22(30). 1000 ex.
2006, Nr 1(32) - 18(49). 1000 ex.

114

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

555. Medicus / fondator : Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu"


din Rep. Moldova ; red.-ef : Galina urcan. 2005, 18 mart. - . Chiinu (bd. tefan cel
Mare 165 ; E-mail : medicus.ziar@mail.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 1(789) - 5(793). 600 ex.
2006, Nr 1(794) - 9(802). 600 ex.
556. Mesager universitar : publ. period. / fondator : Univ. Teh. din Moldova ; red.-ef :
Leonid Busuioc. 1998, febr - . Chiinu (str. Studenilor 11 ; URL :
www.utm.md/mesager ; E-mail : mesager@adm.utm.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 8 p.
: il. ; 42 cm.
Lunar. Text : lb. rom., parial n lb. strine.
2005, Nr 1(69) - 10(78). 1000 ex.
2006, Nr 1(79) - 10(88). 1200 ex.
557. REI-Action : Inf. bul. of the Intern. Ec. Relation English Dep. The Acad. of Econ.
Studies of Moldova ; red. : Iachimov Natalia. 2002 - . Chiinu (str. Bnulescu-Bodoni
59 ; E-mail : rei_action@yahoo.com) ASEM, 2005. 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil.
2005, Nr 7, 9(dec.). 2000 ex.
558. mecherul din Spiru Haret : / fondator : Liceul "Spiru Haret" ; red.-ef : Dumitru
Ciorici. 2004 - . Chiinu (URL : www.ctj.md/mecherul ; E-mail :
smecherul_sh@yahoo.com), 2005(Tipogr. "Prag-3" SRL). 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 10(19 apr. 2005). 600 ex.
559. Universitas : ghidul viitorului student / ed. : Univ. Liber Int. din Moldova (ULIM) ;
col. red. : Andrei Galben (pre.),... 1994, 1 oct. - . Chiinu (bl. tefan cel Mare 198 ;
URL : www.ulim.md ; E-mail : ulim@ulim.md), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). 16 p. : il. ;
33 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rom., rus.
2005. Ed. spec. : Admiterea 2005. 5000 ex.
560. Universitatea de Stat din Moldova : ed. : USM ; red.-ef : Mihai Morra. 1999
- . Chiinu (str. A. Mateevici 60 ; URL : www.usm.md/ziar), 2006 (Tipogr. USM). 10 p. :
il. ; 42 cm.
Lunar. Ser. nou : An. 2005.
2005, Nr 6(51) - 11(67). 1000 ex.
2006, Nr 2(69) - 5(72), 10(66) - 11(67). 1000 ex.

115

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

561. Universul : publ. liceului "Nicolae Iorga" / resp. ed. : Medinschi Dina. 2000 - .
Chiinu (str. Valea Crucii 4), 2006 ("Supercom" SRL). 4 p. : il. ; 42 cm.
Anual.
2000, Nr 1. 500 ex.
2001, Nr 2. 250 ex.
2002, Nr 3. 250 ex.
2003, Nr 4. 250 ex.
2004, Nr 5. 250 ex.
2005, Nr 6. 250 ex.
2006, Nr 7. 250 ex.
562. : / : - ; . : .
. 2006 - . Chiinu (str. Matei Basarab 2, corp 4 ; E-mail : juk_su@mail.ru),
2006 (Ed. "Universul"). 6 p. : il. ; 42 cm.
De 2 ori pe an.
2006, Nr 1 - 2. 500 ex.

ZIARE PAROHIALE I ALE CONFESIUNILOR


563. Altarul Credinei : publ. periodic de inf. bisericeasc, teologie i spiritualitate a
Bisericii Ortodoxe din Moldova / red.-ef : Octavian Moin (preot). 2000, 15 ian. - . Chiinu (str. Bucureti 119 ; E-mail : altarul@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Universul"). 8 p. : il. ;
42 cm.
Bilunar. Tipogr. : Nr 1 - 24, 2005 : "Prag-3" SRL.
2005, Nr 1 - 24. 3000 ex.
2006, Nr 1 - 24. 3000 ex.
564. Comoara Ascuns : publ. lunar cretin / fondator : Biserica Cretin Adventist
de Ziua a aptea ; resp. ed. : G. Zamostean ; red. : S. Miron. 2005 - . Chiinu (str.
Ialoveni 1/1 ; URL : www.sokrsokr.net ; E-mail : union@adventist.org.md), 2005 (Tipogr.
"Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil. Text : lb. rom., rus.
2005, ed. spec. : Nr 1. 30000 ex.
565. Credina noastr : publ. bilingv de spiritualitate i gndire ortodox a Mnstirii
"Sf. Treime" din Saharna / dir. : arhimandritul Adrian Baciu ; red.-ef : Ierom. Paisie Ipate.
2006 - . Saharna, r-nul Rezina (URL : www.mnstirea_saharna.md ; E-mail :
anghels@mail.md,contacts@mnstireasaharna.md), 2006 (Tipogr. "Universul"). 8 p. : il. ;
42 cm.
Lunar. Text : lb. rom., rus.
2006, Nr 1 - 3. 2000 ex.

116

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

566. Curierul Ortodox : publ. a Bisericii Ortodoxe din Rep. Moldova / red.-ef : Nicolae
Futei. 1995, 24 iun. - . Chiinu (bd. Traian 3/1 ; URL : www.geocities.com/cortodox),
2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 01(162) - 12(173). 1000 ex.
2006, Nr 01(174) - 12(185). 1100 ex.
567. Cuvntul adevrului = : ziar al Uniunii Bisericilor Cretine
Evanghelice Baptiste din Moldova ; red.-ef. : Valeriu Ghilechi. 2003, 4 apr. - . Chiinu
(str. Alexandru Hjdu 94 ; E-mail : cuvntuladevar@mail.ru), 2006. 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. Text paral. : Nr 1 - 12, 2005 : lb. rom., rus. Din 2006 are ed. i n lb. rus.
Tit.: Nr 1 - 12, 2005 : Cuvntul adevrului = .
2005, Nr 2(23) - 12(33). 1000 ex.
2006, Nr 1(34) - 12(45). 1000 ex.
568. Cuvntul vieii : ziarul evanghelitilor cretini / ed. : Complexul Cretin "Hristos
pentru Moldova " red.-ef. : Anatol Apostol. 1993, 1 noiemb. - . Chiinu (str. A. Russo
8/1, ap. 65 ; E-mail : agape@meganet.md), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). 8 p. : il. ; 42
cm.
Odat n 2 luni. - Are ed. i n lb. rus.
2005, Nr 1 - 5/6. 500 ex.
569. Lumin din lumin... : publ. periodic a Bisericii Ortodoxe "Schimbarea la Fa"
din Chiinu. 2003. - . Chiinu (str. tefan cel Mare 164), 2006. 8 p. : il. ; 29 cm.
Lunar.
2005, Nr 16 - 23. 600 ex.
2006, Nr 24 - 34. 600 ex.
570. Misionarul : publ. a Mitropoliei Basarabiei : ser. nou / fondat n 1929 de Mitropolitul Iurie Grosu ; red.-ef. : Anatol Telembici. 2004, mart. - . Chiinu (str. 31 August
1989 161), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar.
2005, Nr 1(12) - 12(23). 1500 ex.
2006, Nr 1(24) - 12(35). 1600 ex.
571. NIKA : publ. trim. a protopopiatului de Criuleni i Dubsari / pre. PS Vladimir,
Mitropolitul Chiinului i al ntregii Moldove ; red.-ef : preot Teodor Pelin. 2005 - .
Dubsarii Vechi, Criuleni (Biserica cu hramul "Sf. Arhanghel Mihail" ; E-mail :
tpelin@zandex.ru), 2006 (Tipogr. SA "Crio"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Trimestrial.
2005, Nr 1 - 2. 1000 ex.
117

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

2006, Nr 1 - 4. 1000 ex.


572. Ortodoxia pentru copii / red. resp. : Liliana Creu. 2004 - . Edine (os. Bucovinei 36/3 ; E-mail : ortodoxia_copii@mail.md), 2006. 12 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil. Supl. al rev. "Orthodoxia" pentru copii, prini i profesori.
2005, Nr 7 - 9. 1000 ex.
2006, Nr 1(10) - 9(18). 1000 ex.
573. "Slav ie!" : bul. inf. al Mnstirii Ortodoxe "Sfntul Apostol Andrei" din Durleti /
conceput i realizat de stareul Mnstirii, arhimandritul Andrei Caramalu i Nicolae H.
2005 - . Chiinu, 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
De 2 ori pe an.
2005, Nr 1 - 2. 1000 ex.
2006, Nr 3 - 5. 1000 ex.
574. Steaua Betleemului : bul. informativ al Episcopiei de Edine i Briceni a Bisericii
Ortodoxe din Moldova / col. red. : PS Dorimedont, Episcop de Edine i Briceni (pre.), ed. :
Damian Burlacu (red. 2000, ian. - . Edine (str. Bucovinei 36/3), 2006 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. Are ed. i n lb. rus.
2005, Nr 1(52) - 10(61). 2000 ex.
2006, Nr 1(62) - 12(73). 2000 ex.
575. Theologos : per. lunar / ed. : Episcopia de Cahul i Comrat cu Binecuvntarea
PS Anatolie, episcop de Cahul i Comrat ; pre. : PS Episcop Anatolie Botnari ; col. red. :
preot Mihail Ursachi, 2005 - . Cahul (str. Tolstoi 1 ; E-mail : catedralacahul@mail.ru),
2006 (SA Tipogr. "Raza de Sud"). 12 p. : il. ; 29 cm.
Lunar. Text : lb rom., rus.
2005, Nr 1 - 8. 1000 ex.
2006, Nr 9 - 12(apr.) ; An. II, Nr 3(iulie) - Nr 7(noiemb.). 1000 ex.
576. : . . : .-. .
/ . . : . . (.).
2000, ian. - . Edine (str. Bucovinei 36/3), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr 2(53) - 10(61). 1000 ex.
2006, Nr 1(62) - 12(73). 1000 ex.
577. = Oraul nou / ed. : Biserica "Oraul Nou". 2004 - . Chiinu
(str. Belgrad 7, of. 47), 2006. 30 cm.
Periodicitate variabil.
118

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2004, Nr 3 - 5. 300 ex.


2005, Nr 6 - 8. 500 ex.
2006, Nr 9 - 13. 500 ex.
578. : [. . ] / . : " ; . . :
. 1993 - . Chiinu (str. A. Russo 8/1, ap. 65 ; E-mail :
agapechurch3000@yahoo.com), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 12 p. : il. ; 42 cm.
De 6 ori pe an. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr 1 - 6. 500 ex.
2006, Nr 1 - 5. 600 ex.
579. : .
/ . . : ( ); . . :
. 2003, 4 apr. - . Chiinu (str. Hjdu 94 ; E-mail : slovoistini@mail.ru), 2006
(Tipogr. "Universul"). 8 12 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. Are ed. i n lb. rom. Provine din scindarea n 2005 a publ.: "Cuvntul adevrului". Continu numerotarea global a ziarului "Cuvntul adevrului", care a aprut
pn n 2005 cu text paralel n lb. : rom., rus.
2006, Nr 01(34) - 12(45). 1000 ex.
580. : . . [. ] " ". 2006, 15 dec. - . Chiinu (str. Decebal 2), 2006 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). 18 p. : il. ; 29 cm.
Periodicitate variabil.
2006, Nr 1. 1000 ex.

ZIARE ALE PARTIDELOR


581. Aliana "Moldova Noastr" : spt. / fondator : PP "Aliana Moldova Noastr" SRL
; dir. : Iurie Colesnic ; red.-ef : Elena Zamura. 1997, 16 sept. - . Chiinu (str. Eminescu
68 ; E-mail : ziarul@amn.md, elenazamura@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 16 p. :
il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rus. n a. 2002 - 2004 a aprut cu tit.: "Aliana". n
a. 2005 ziarul nu s-a ed.
2006, Nr1(1) - 36(36). 4000 ex.
Ed. spec. : "Moldova Democrat", 2005. - Nr 1 - 5. - 1000 ex.
582. Buletin informativ al Partidului Umanist din Moldova / echipa red. : Corina
Grl, 2006 - . Chiinu (str. V. Lupu 16/1), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ;
42 cm.
Periodicitate variabil.
2006, Nr 1. 500 ex.
119

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

583. Centrum Moldova : bul. informativ i analitic al Uniunii Centriste din Moldova.
2002 - . Chiinu (str. Mitropolitul Varlaam 65, bir. 349), 2005. 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. Ed. bilingv.
2005, ian., febr. 2000 ex.
2006 ntrerupere n ed.
584. Comunistul / fondator i ed. : Partidul Comunitilor din Rep. Moldova ; red. : N.
Antonova. 1995, 14 apr. - . Chiinu (str. Bucureti 39 ; URL : www.pcrm.md), 2006
(Tipogr. Ed. "Universul"). 24 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. - Ed. spec. : Nr 1 6, 2005. Are ed. i n lb. rus.
2005, Nr 1(407) - 54(460). 31000 ex.
2006, Nr 1(461) - 46/47(506/507). 29000 31000 ex.
585. Noua Generaie : publ. period. cu apariie lunar / ed. : Org. de Tineret a Partidului Popular Cretin Democrat ; red.-ef : Nicolae Federiuc. 2005 - . Chiinu (str. Nicolae
Iorga 8 ; E-mail : ng@pped.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 -16 p. : il. : 42 cm.
De 4 ori pe an.
2005, Nr 1 - 3. 3000 ex.
2006, Nr 4 - 7. 3000 ex.
586. Patria - Rodina : / : "" ; .
. : . 2006 - . Chiinu (bd. Renaterii 16, of. 29), 2006, (Tipogr.
"Prag-3" SRL). 4 - 8 : il. ; 42 cm.
De 4 ori pe an. Supl. la ziarul "A".
2006, Nr 1 - 4. 30000 ex.
587. Puls : spt. de comentariu i analiz / ed. : Uniunea Tineretului Comunist din Moldova ; red.-ef : Natalia Podoba,... 1999 - . Chiinu (str. Mitropolitul Dosoftei 118),
2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 12 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rus. Supl. al ziarului "".
ISSN 1857- 0477 = Puls.
2005, Nr 1(102) - 30(131). 3000 ex.
2006, Nr 1(132) - 37(168). 3000 ex.
588. Renatere = : . .
/ . : ,... 1994 - . Cahul (str. tefan cel Mare 24a), 2006 (SA
Tipogr "Raza de Sud"). 4 p. : il. ; 24 cm.
Lunar. Text : lb. rus. Supl. al ziarului "".
2005, Nr 1(36) 10(45). 1000 ex.
2006, Nr 1(46) 7(52). 1000 ex.
120

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

589. Socius : spt. de inform., opinie i atitudine socialdemocrat / fondator : Partidul


Social - Democrat ; red.-ef : Elena Panu. 2004, iunie. - . Chiinu (str. Petru Rare 33
; URL : www.socius.md), 2006 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 8 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. Are ed. i n lb. rus. Adresa : Nr 1 - 15, 2005 : Alba Iulia, 75. Format : Nr
1-15, 2005 - Nr 30, 2006 : 60 cm.
2005, Nr 1 - 15. 3000 ex.
2006, Nr 1(16) - 45(60). 3000 ex.
590. Socius : . . .-. . 2004, 10 oct. - .
Chiinu (str. Alba Iulia 75), 2005 (Tipogr. : "Prag-3" SRL). 8 p. il.; 42 cm.
Periodicitate variabil. Are ed. i n lb. rom.
2005, Nr 1 - 2. 3000 ex.
2006 : ntrerupere n ed.
591. "Moldova Noastr" : . . / : "PP Aliana Moldova
Noastr" ; .: ; . . : . 1997, 16 sept. - . Chiinu
(str. Eminescu 68 ; E-mail : ziarul@amn.md, elenazamura@mail.ru), 2006 (Tipogr. "Prag-3"
SRL). 16 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rom. n a. 2002-2004 a aprut cu tit. : "Aliana " Moldova Noastr". n a. 2005 ziarul nu s-a editat.
2006, Nr 1(1) - 36(36). 4000 ex.
591. / . : . ; .
. : . . 1995, 14 apr. - . Chiinu (str. Bucureti 39 ; URL : www.pcrm.md),
2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 24 p. : il. ; 42 cm.
Sptmnal. Are ed. i n lb. rom. Supl. : Ed. spec. Nr 1(50) - 6(55), 2006.
2005, Nr 01(447) - 54(500). 19000 ex.
2006, Nr 1(501) - 46/47(546/547). 29500 ex.
592. : . . / . ;
. . : . . 2003 - . Chiinu (str. Bucureti 39 ; URL :
www.pcrm.md), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Bilunar. Text : lb. rom., rus. Fiecare numr consacrat unui raion.
2005, Nr 1 49. 20000 ex.
593. : . . Gagauz Eri / : . ; . : . . 2000 - . Chiinu (str. Bucureti 39), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Periodicitate variabil. Supl. al ziarului "".
2006, 3 noiemb. - 29 noiemb. 1000 ex.
121

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

594. = Vulturaul : . . . / . : ; .
: . 2000 - . Chiinu (str. Dosoftei 118 ; E-mail :
orlenok@mail.ru), 2005 (Tipogr. Ed. "Universul"). 4 p. : il. ; 42 cm.
Lunar. Supl. al ziarului "".
2005, Nr 1(46) - 6(54). 3000 ex.
595. : . . : . . . / . ; . : ,... 1999 - . Chiinu (str. Bucureti 39 ; E-mail : red@puls.md), 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 4
p. : il. ; 42 cm.
Lunar. Are ed. i n lb. rom. . : Nr 1 - 8, 2005 : , Nr 9 - 30,
2005 - 34, 2006 : .
2005, Nr1(102) - 30(131). 1000 - 3000 ex.
2006, Nr 1(132) - 43(174). 3000 ex.

122

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume
Beli, Liviu 526
Belei, Igor 41, 245
Belostecinic, Grigore 200
Berejan, Silviu 136
Berghi, Svetlana 380
Berlinschi, Ion 348
Bobn, Gheorghe 134
Bodrug, I. 228
Bodrug, Oleg 36, 39, 246
Boitean, Constantin 203
Boro, Adriana 77
Borsci, Petru 160
Bor, Ion 351
Bostan, Alexandru 435
Botezatu, Petru 25
Botnari, Anatolie 575
Bozu, Valentin 441, 450
Braicov, Andrei 39
Brnz, Mihai 420
Braoveanu, Angela 26, 122
Brodesco, Maria 314
Brodsky, David 81
Bububruz, Petru 83
Bucun, N. 208
Buiucli, Petru 206
Bujor,Ilie 429
Bulat, Eugenia 32
Bulat, Larisa 233
Bulgar, Stepan 59, 138
Bulimaga, Tatiana 217
Bulmaga, Leonid 135
Burc-Cebotari, Victoria 84
Burciu,Igor
Burian, Alexandru 131
Burlacu, Alexandru 93, 222
Burlacu, Damian 574
Burleai, O. A. 262
Busuioc, Leonid 556
Butnaru, Val 440
Butuc, A. 401

A
Ababii, Ion 215
Adam Serghei 15
Acciu, Valentina 549
Afanasiu, Sergiu 436, 458
Ambroci, Victor 552
Andrie, Ala 236
Andrie, Serafim 147
Anischevici, Valeriu 151
Anton, Ion 346
Antonova, N. 584
Apolschii, Raisa 274
Apostol, Anatol 568
Arabadji, Dumitru 48
Arsene, L. 76, 80, 92, 133, 296-97
Arsene, Leontie 46
Artin, Nina 46, 152
Atamanenco, Vitalie 539
Avornic, Gheorghe 31, 282
Axenti, Grigore 293
B
Baba, Ioan 155
Baban, Sergiu 298
Bacalu, Lucia 416
Baciu, Adrian 565
Badan, Iana 2, 236
Baghici-Toma, Veronica 421
Bgu, Claudia 275
Balaban, Claudia 79
Balan, Eugen 550
Banto, Alexandru 82
Barac, Grigore 81
Baracci, Petru 63
Barblat, Dumitru 491-92
Brgu, Mihai 202
Brldeanu, Virgiliu 221
Brs, Ion 300
Batr, V. 19
Blan, Iurie 354
Blnici, Alexandru 213
123

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Ciumeico, Tamara 432, 449


Ciurea, Cornel 4, 430
Cobsneanu, Elena 408
Cobsneanu, Victor 396, 408
Codreanu, Svetlana 379
Cociug, Dina 43
Cojocaru, Gh. 530
Cojocaru, Gheorghe 24
Cojocaru, Natalia 315, 320
Cojocaru, Vadim 50
Cojocaru, Vasile 283
Cojocaru, Viorica 312
Colesnic, Iurie 445, 581
Colomiicenco, Sabina 274, 328
Condrachi, Vitalie 491
Constantin, Doina 400
Conu, Oleg 13
Copo, Gheorghe 355
Corai, Tatiana 430
Corghenci, Ludmila 331
Costenco, Nicolae 155
Costin, Ludmila 61, 289
Costricenco, Irina 487
Craevschi, Irina 239, 498
Cravciuc, Ala 528
Creu, Liliana 572
Creu, Vasile 220
Cristea, Nadia 42
Cristian, Ion 91
Cropaneva, Tatiana 476
Cucereanu, Viorica 100
Curchi, Lilia 442
Curcudel, Ana 360

Calac, N. 517
Calev, Parascovia 234
Calioglu, M. 4
Canr, Ioana 325
Caner, Valeriu 96
Captari, L. 66-67, 72-73, 94, 146, 186
Caraganciu, Alexandru 267
Caraganciu, Anatol 129
Caramalu, Andrei 573
Carp, Iurie 149
Castraan, Tamara 398
Claru, Anatol 431, 516
Catz, L. 517
Cpn, Ion 308
Ceban, Andrey 30
Cebanu, Oleg 62, 553
Cemortan, Stela 121
Cernat, Natalia 307
Cernei, Valeriu 536
Cernoculskaia, L. Iu. 262
Cernov, Svetlana 392
Chicu, Doina 379
Chifiac, Tudor 459
Chiriac, Liubomir 489
Chiriac, Nona 261
Chiriac, Petru 252
Chirilov, Lilia 281
Chiria, Svetlana 360
Chilaru, Angela 107
Chitoroag, Valentina 235, 275, 289
Cibotaru, Valentina 393
Cimpoe, Gh. 211
Cimpoi, Mihai 155
Ciobanu, Maria 235
Ciobanu, V. 4, 51
Ciobanu, Vitalie 427
Ciobanu, Vlad 317
Ciornic, Rodica 157, 241
Ciorici, A. 88-89
Ciorici, Dumitru 558
Ciorici, Grigore 397, 403
Ciornei, Vsevolod 122
Ciubotaru, E. 88
Ciumeic, Ion 383

D
Dabija, Elena 495
Dabija, Nicolae 347
Daghi, Victor 230, 350
Dandi, Nicolae 364
Danilescu, Angela 309
Danilov, Maria 261
Dardi, N. 377
Darie, Tudor 424
Dergacev, Valentin 231-32
Dergaciov, V.
Dergaciov, Valentin 124, 126-27,
124

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Dimitrenco, Emilian 7
Dimo, Nicolae 147
Diug, Eugen 130
Dolea, Igor 257
Domenco, Ion 378
Doro, Oleg 92, 296
Dragan, Mihai 302
Dragnev, Emil 112, 254
Drguanu, Irina
Drumea, A. V. 299
Duca, Gheorghe 29
Dumbrveanu, Victor 367

Ghinculov, Silvia 45
Gladun, Vladimir 142-43
Gona, Ludmila 311
Gorelova, Elena 252
Gorincioi, Radu 58
Grosu, Aneta 461
Grosu, Elena 269
Grosu, Ion 441, 450
Grosu, Iurie 530, 570
Groza, S. 423
Grozavu, Vasile 362
Gudumac, Eva 204
Guja, Iacob 31
Gulchina, Nadejda 55
Gurschi, Claudia 7, 79
Gurschi, Constantin 297
Guu, Alina 439
Guu, Ana 221
Guu, Ion 137
Guu, Vasile 132, 248, 494
Guzun, Igor

E
Enciu, Nicolae 24
Eanu, Dumitru 149
Eco, Constantin 140
F
Fabian, Nicolae 446
Farca, Benone 21
Federiuc, Nicolae 585
Filip, Nicolae 57
Frumosu, Elena 392
Furdui, Teodor 292
Futei, Nicolae 566

H
Hadrc, Maria 17
Haheu, Vasile 321, 335
Harconi, Elena 35
Harnu, Silvia 84
Hotineanu, Vladimir 13, 128

G
Gagim, Ion 14
Gaindric, C. 33
Galai, Daniela 366
Galben, Andrei 559
Ganea, Anatol 206
Garaba, Vladimir 306
Gavrili, Sergiu 157, 241
Grl, Corina 582
Grne, Mihai 540
Grne, Vasile 427
Gsc, Alexandru 514
Gin, Ion 27
Gluc, Vasile 424
Gheorghi, Alexandru 227
Gherghela, Boris 497
Ghidirim, Gheorghe 291
Ghilechi, Valeriu 567

I
Iachim, Ion 354, 445
Iachimov, Natalia 60, 557
Iacob, Petru 114
Ierom. Paisie, Ipate 1
Ioni, Veaceslav 49, 102
Iovu, Andrei 495
Isac, Vasile 251
Ivanov, Violeta 81
Ivasiuc, Victoria 111
Ivacenco, Ghenadie 100
Izbnd, A. 101

PS Vladimir

125

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Lari, Leonida 438


Lazarencu, Leonid 352
Lazur, Dumitru 531
Lcusta, V. 238
Leahu, Nicolae 141
Leviski, Oleg 124
Lipcanu, Stan 242
Lunc, Constantin 493
Lupu, Viorica 61

Medinschi, Victor 77
Melinte, Valentina
Melnic, tefan 10
Mereu, Ion 64
Mihail, Viorel 448
Mihilescu, Constantin 277
Miron, Iurie 152, 354
Miron, S. 564
Miron, Sergiu 154
Mironescu, Valeriu 158
Misail, Nicolae 284
Mititelu, Dumitru 404
Mititelu, Ion 402
Moca, Ioan 324-25
Mocanu, Alecu 447
Moghiliova, Irina 142-43
Moldovan, Anatol 534
Moraru, Ana 403
Moraru, Anatol 35
Moraru, Victor 221
Morra, Mihai 560
Moin, Octavian 563
Moneaga, V. 97
Motrical, Gh. 389
Musta, Sergiu
Mustea, Sergiu 205, 319

Macovei, Petru 527, 548


Mahu, Rodica 440
Malanechi, Vasile 139
Maleca, Tudor 212
Manoil, Alexandru 374
Marcicov, Alexei 313
Mardare, Constantin 63
Mardare, Viorel 551
Margarint, Andrei 412
Marian, Boris 98
Marian, Pavel 423
Marin, Constantin 247
Masiutina, Angela 537
Matcovschi, Constantin 294
Matvei, Veronica 234
Mmlig, Daniela 242
Mrndici, Ecaterina 286
Medinschi, Dina 561

Nstase, Vasile 438


Negrei, Ion 36
Negru, Gheorghe 40
Negru, Nicolae 85-86
Netida, Xenia 244
Nichiforov, Liliana 239
Nicolae, H. 573
Nicu, Ghenadie 414
Novac, t. 5-6, 22
Novac, tefan 74, 286

Jardan,Cristian 307
Javgureanu, Vladimir 383
Jelescu, Petru 119
Jioar, Oxana 295
Jitari, Mariana 552
Josanu, N. 94, 123
Josanu, Nicolae 69-71
Josu, Iuliana 550
Jumbei, Maria 395
K
Kozlov, Iurie 239
Kulikovski, Lidia 18
L

O
Odoleanu, Vasile 158, 535
Onilov, Roman 128
Oprea, Valentina 28
Orehovschi, Sergiu 552
Osadcenco, Sandu 105

126

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Pan, Halipa 155


Panciuc, Leonid 154
Panfili, Vadim 110
Panu, Elena 589
Paisie, Ipate 565
Pnzaru, Daria 499
Pslaru, Natalia
Parasca, Ctlin 500
Parasca, Pavel 221
Partole, Claudia 79
Pascari, Eugen 518
Pascari Lada 194
Pascaru, Vitalie
Pascaru, Vlad 344
Pslaru, Natalia 554
Panciuc, Leonid
Paanov, Gheorghe 388
Pelin, Teodor 571
Perju, Elena 243
Piatac, Nicolae 227
Plmdeal, Svetlana 116
Plugaru, Oxana 502
Pocaznoi, Marian 108
Podoba, Natalia 587
Pohil, Vlad 18
Popa, Aculina 407
Popa, Nicolae 444
Popescu, Dan 129
Popovici, tefan 495
Postolachi, Elena 126
Postolachi, Iurie 156
Postolati, V. 115
Praporcic, Sergiu 433-34
Preac, Ion 52
Prepeleac, Dnil
Pricopciuc, Oleg 25
Priscaru, Ina 273, 322
Priscaru, Ion 55
Proca, Ion 438
Prodan, Andrei 522
Pruteanu, Vasile 425, 536
Puca, Victor 76

Radu, Alina 270, 461


Racu, Igor 119
Rileanu, Arcadie 351
Rileanu, Natalia 487
Rileanu, Nicolae 261
Ru, Alexe 318, 323
Reni, Alecu 442
Reni, Valeriu 103, 326
Robolis, Savvas 252
Robu, Eduard 491-92
Robu, Ion 525
Rogai, Valentina 376
Roman, Alexandru 3
Romanciuc, Silvia 269
Ropot, Simion 103, 326
Roca, Angelina 148
Roca, Tatiana 522
Roioru, Nicolae 399
Rotaru, Elena 429
Rotaru, Onisim 460
Rudic, Gheorghe 95
Rusnac, Constantin 308
Rusnac, Gheorghe 216, 218-19
Rusu, Alexandrina 1-2
Rusu, Alexandru 1-2
Rusu, Mariana 44
Rusu, Mircea 27
Rusu, Nicolae 515
Rusu, Tudor 345
S
Safroni, Lucia 28
Safta, Vladimir 294
Saharneanu, Valeriu 437
Sainciuc, Vlad 453
Samson, L. 65, 68-71, 123
Sandu, Sorina 156
Sanduleac, Nicolae 416
Srbu, Angela 85-86
Sclifos, Ion 272
Scripliuc, Ludmila 360
Scurtu, Valeria 493
Sementsul, Vladislav 110
Serjantu, Gheorghe 406
127

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Sili, Jean 54
Srcu, Ana 239
Smochin, Andrei 221
Snegureac, Lilia 295
Sobol-Chicu, Rodica 405
Soldatencova, Valentina 519
Solomon, Dumitru 192
Soltanici, Vladimir 391
Sptaru, Angela 107
Spinei, Vasile 267
Stati, Elena 336
Statii, Sergiu 60
Stratulat, Boris 99

urcan, Ion 293


urcan, Lucia 285

Valcov, Vitalie 229


Vlcu, Mihail 526
Vrlan,Claudia 430
Vatamaniuc, Igor 8
Verejanu, Daniel 249
Verejanu, Dnu 520
Verejanu, Renata 249
Vicol, Drago 9
Vieru, Boris 437
Volontir, Valerie 106
Voloin, Elvira 121
Vuiic, Alexandru 376
Vulpe, Ion 303, 349
Vulpe, N. I. 290

U
Ungureanu, Tatiana 301
Ursachi, Mihail 575
Ursu, Mihai 20
Ursu, Radu 304
Ursu, Victor 431
Usowa, Helena 75
Uzun, Natalia 421
V

alaru, Iurie 527, 548


chendrea, Alexandru 489, 490, 522
eremet, Andrei 302
tefr, Sorina 270, 455
T
Tabuic, Andrei 15
Talmaci, Ion 410
Taran, Serghei 332
Tnas, Alexandru 117
Tnase, Victoria 501
Tnase,Constantin 455
Tnsescu, Emilia 45
Ttrescu, Iulia 289
Tzluanu, Valentina 145
Tcacenco, Alexandru 376
Telembici, Anatol 570
Tergu, Aliona 91
Todoseiciuc, Tatiana 397
Tofan, Eugenia 282
Toma, Simion 147
Topor, Boris 38
Tostogan, Pavel 34
Traianus, 446
Tribusean, Irina 424

Z
Zamari, Natalia 81
Zamostean, G. 564
Zamura, Elena 476, 581
Zanet, Todur 78, 343
Zavalisti, A. 5, 22, 74
Zavalisti, V. 6
Zubco, Valeriu 309
Zveaghinev, Ludmila 372

, 23
, H. 394, 592-94
, 462
, 578
, 194
, . 170

ra, Dumitru 429


iganu, Ludmila 150
urcan, Galina 555

128

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, 370

, 481
, 164
, 363, 368

-, 422
, . 483
, 417
, 456
, 164
, . . 109
, 472
, . . 224
, 415
, . . 199
, 37, 546
, 533
, 168
, 120
, 120
, 475

, 384
, 342
, 197
, . 187-88

, 271
, . . 507
, 470, 591
, . 382
, 193
, 373

, 178
, . 263, 357
, 369
, . 496

, 476
, . 337
, . 480
, 16, 469
, . 179
, 185
, 361

, 596
, . 545
, 162
, . 541
, 44
, . 183
, . 189-91
, 541
, o 111
, E. . 387
, 503
, 409
, 409
, 181
, 591
, 339
, 492
, 356
, 162

, 198
, 341
, 595
, 579
, 192
, 172
, . 418
, 181
, 533
, 509

, 195
, 443
, 258
129

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

, 529
, 264, 505
a, 111
, 586
,
, . 381

, 506
, 480
, 176
, 478
, 53
, 462

, . 353
, 532
, 504
, 159
, 467

, 104, 327
, 543
, E. 173
, 479
, . . 512
, 104, 327

, 484
, . . 507
, . 377
, 468
, . . 163, 504
,
, 171
, 542
, 547
, 451
, 167
, 196
, 166
, 596
, . 169
, 513

, 87
, . 471
, . 177

, 482
, . 187-88
, 417
, O. 474
, 508
, . . 153
, 185
, 175
, . .
, . . 452, 457, 486
, 113
, 469
, . 173
, . 464
, 184
, 454
, . 524
, 11-12, 23, 87
, 144

, 166
, 588
, . 483

, 511
, 118
, 411
mp, . 165
, 579
, 359
, . . 485

, 196
, . . 465
130

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, 361
, 385
, . 562
. . 173

, 342
, 266
, 358
, . . 225
, 384
, 463
, 471

, . 422, 465
, 161

, 223
, 510

, . . 265
, 4, 503
, . . 207, 210

, 371

, 174
, . 413

, 144
, 375
, . 465

, 182

131

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Index de titluri
= Statistical yearbook of the
Republic of Moldova 229
Anul fotbalistic 230
Apicultura modern 271
Aquarelle Kids 12
Aquarelle 11
Arta Medica 13
Art i educaie artistic 14
Arta : Arte audiovizuale 231
Arte vizuale. Arte Plastice. Arhitectur 232
Asegro-Plus 423
Asigurare Social 488
Asociaia Chirurgilor Pediatri Universitari din
Republica Moldova 204
Asociaia Naional a Tinerilor Istorici din
Moldova 205
Asta Da 424
Astzi 425
Atitudini Pro-Copil 273
Auto Expert 15
Auto vnzare -cumprare 16
Autonomia Local 489
Autorul 515
Avanti 550
Avocatul parlamentar 274
Avocatul poporului 17

2
222 : . 466
A
Academia "tefan cel Mare" a Ministerului
Afacerilor Interne al Rep. Moldova 202-03
Academia de Studii Economice din Moldova
200
Academia de Transporturi, Informatic i
Comunicaii 201
ACAP 272
Accent Provincial 360
Accente libere 419
Administrarea Public 3
Administraia public 3, 388
Admiterea 2006 226
Adolescentina 549
Afaceri imobiliare 4
AGEPI expo 5
AGEPI Info 6
Agricultura Moldovei 7
Agro inform 514
Agrobusiness 8
Agrofit-Bonus 420
Ai dreptul s tii 267
Akademos 9
Aliana "Moldova Noastr" 268, 581
Almanah Olimpic 227
Altarul Credinei 563
Alternativa XXI 269
Alternative rurale 487
Alumni news 270
Alunelul 10
aMIC 1-2
Ana Sz 343
Analytique Moldpresa 421-22
Anuarul Institutului de Cercetri Interetnice =

228
Anuarul statistic al Republicii Moldova =

B
Biblio Polis 18
Bibliografia Naional a Moldovei : Seriale
235
Bibliografia Naional a Moldovei = National
Bibliography of Moldova 275
Bibliografia Naional a Moldovei.
Moldavistica 233
Bibliografia Naional a Moldovei 225, 233-34
Buletin analitic trimestrial 276
Buletin bibliologic 236
Buletin de perinatologie =
19
Buletin ecologic 277
Buletin informativ "Clinica Juridic" 282

132

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Buletin informativ : Transparency


International Moldova 280
Buletin informativ =
281
Buletin informativ al Federaiei Naionale a
Asociaiei de Economii i mprumut ale
Cetenilor 284
Buletin informativ al Partidului Umanist din
Moldova 582
Buletin informativ n Management
Educaional 283
Buletin informativ =
237
Buletin informativ 278-79, 516
Buletin informaional 285
Buletin Oficial de Proprietate Industrial =
The Official Bulletin of Industrial Property
286
Buletin statistic =
287
Buletin tiinific : Revista de Etnografie,
tiine ale Naturii i Muzeologie 20
Buletin trimestrial 288
Buletinul ABRM 289
Buletinul Academiei de tiine a Moldovei.
tiine medicale 291
Buletinul Academiei de tiine a Republicii
Moldova : tiinele vieii =
:
H 292
Buletinul Academiei de tiine a Republicii
Moldova. Matematica 290
Buletinul achiziiilor publice 293
Buletinul Ageniei Medicamentului 294
Buletinul Asociaiei "Medicin Tradiional"
din Republica Moldova . Medicina
Tradiional i Sanocreatologie =

.

238
Buletinul Biroului de Informare al Consiliului
Europei n Moldova 295
Buletinul Curii de Apel Economice i
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de
pe lng Ministerul Finanelor 296

Buletinul Curii Supreme de Justiie a


Republicii Moldova =

297
Buletinul de Standardizare 298
Buletinul Institutului de Geofizic i Geologie
al Academiei de tiine a Moldovei 299
Buletinul Institutului de Lingvistic 300
Buletinul Notarilor 301
Buletinul Oficial al Camerei nregistrrii de
Stat 302
Bumerang 414
Bunul Sfat = 21
Bursa inveniilor 22
Business Class 23
Business-info 383
Businessul Moldovei 517
C
Cadastrul 490
Cahul expres 361
Caiete de istorie 24
Calea Ferat din Moldova 239
Caleidoscopul imobilului 25
Capital Market 491-92
Capitala = 363
Capitala 362
Capitala-magazin 26
Casa noastr Chiinu 518
Catalogul ziarelor i revistelor =
240
Catedrala de cuvinte 27
Clraii 379
Csua 28
Cueni 37, 380
Cei mai influeni 50 moldoveni 241
Centrul de Resurse Genetice Vegetale din
Moldova 206
Centrul Pentru Protejarea Drepturilor
Recruilor i Militarilor n Termen din
Moldova 303
Centrum Moldova 583
Cercetaul 304
Chemistry Journal of Moldova 29
Chipru Ghidu 426
Chiinu city 30
133

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Civi Cahul 364


Clinica juridic 31
Clipa sideral 32
Comoara Ascuns 564
Computer Science Journal of Moldova 33
Comunicaii 519
Comunistul 584
Confluent 374
Confluene bibliologice 35
Contabilitate i audit 34
Contrafort 427
Convorbiri didactice 552
Copiii Europei 520
Copilul i familia 242
Courier Parliamentary 305
Credina noastr 565
Criminal 428
Cronica apelor 306
Cronica participrii ceteneti 307
Cronica vieii politico - administrative, socioeconomice i culturale a Moldovei 243
Cugetul 36
Cultura n Moldova 244
Curier de Botanica 365
Curier Ex Lege 309
Curier Parlamentar 310
Curier Aero 37
Curier 308
Curierul Agricol 429
Curierul cooperaiei =
521
Curierul de Cantemir 378
Curierul de Hnceti 397
Curierul de Ialoveni 398
Curierul de Leova 401
Curierul de Vadul lui Vod 390
Curierul Ecologic 311
Curierul economic 522
Curierul medical = Medical courier =
38
Curierul Ortodox 566
Curierul Sanitas 523
Curierul vamal = 344
Curtea de Conturi a Rep. Moldova 312
Cuvntul adevrului = 567
Cuvntul liber 402

Cuvntul vieii 402, 568


D
DAAC-Hermes - Pres 524
Delta 33
Democraia 430
Destin romnesc 40
Deteptarea 403
Dezvoltarea 493
Diaconia 41, 245
Dialog i Aciune 315
Dialog 313-14
Didactica Pro 42
Dina Cociug 43
Dinamo 525
Distributor & Dealer 44
Drapelul muncii 372
Drept, Economie i Informatic 45
Dreptul muncii = 46
Dreptul 494
E
Echilibru = 316
ECO : Magazin economic 431
Eco Univers Pedagogic 47
Econom 48
Economic Statewatch 49
Economica 50
Economie i sociologie =
51
Ecoul Eminescu 495
Elat-INFO 496
Energia 52-53
EST-Curier 389
Etalon 497
Eveniment actual 406
Eveniment Central 366
F
Farmacia Domnului 432
Farmacia Pro 526
Farmacistul 54
Farul nistrean 407
Fclia 345
Fermierul 527

134

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Feroviarul Moldovei 498


Filiala din Moldova a Inst. Modern de
Umanistic 207
Fin-Consultant 55
Fin-Lex 56
Fizic i tehnic 57
Florile dalbe 346
Flux continuu 433-34
Forum 58
Funcionarul public 317

Institutul Umanist Contemporan 210


Integrame de buzunar 67
Integrame accesibile 65
Integrame cu imagini 66
Integrame express 68
Integrame pentru ai 69
Integrame pentru toi 70
Integrame simple 71
Integrame Simplissime 72
Integrame uurele 73
Intellectus 74
Itinerare didactice 554

G
Gardianul 435
Gazeta bibliotecarului 318
Gazeta de Vest 404
Gazeta liber 436
Gazeta Romneasc 437
Gazeta studeneasc 551
Glasul Naiunii 438
Glia Drochian 393
Gnecik 59
Gutta = Pictur 528
Gutta = 529

J
Jurnal de Chiinu 440
Justiia Constituional =
76
Justiia Juvenil 322
Jutrzenka75
K

K'ef entertainment guide 71


Kirlangac 78
Kohavim 174

Hiper Reduceri 60

La Creang 79
L'Agenda 499
Legea i viaa 80
Level 81
Limba Romn 82
Literatura i arta 347
Lumea 530
Lumin din lumin 569
Lumintorul 83

Impact 320
Info Agrarius 61
Info Farma 62, 553
Info His 319
Infocasa 415
Info-masca 63
Info-Med 64
Informaia de Week-end 439
Inovaii Educaionale 321
Institutul de Cercetri Interetnice 246
Institutul de Relaii Internaionale din Moldova
247
Institutul de Stat de Instruire Continu 208
Institutul de Stat de Relaii Internaionale din
Moldova 248
Institutul Naional de Educaie Fizic i Sport
209

M
Magazin bibliologic 323
Mine junior 325
Mine 324
Marketing 84
Mass-Media in Moldova 85
Mass-Media n Moldova 86
Mass-Media 87
Medicamente 88-89
135

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Medicus 555
Mediul Ambiant 90
Mega Market 91
Mesager universitar 556
Mesagerul IMM 441
Mesagerul Ministerului Sntii i Proteciei
Sociale al Rep. Moldova =

. 92
Metaliteratur 93
Micul Prin 249
Mini Integrame 94
Misionarul 570
Modernitate n nvmntul municipal 95
Moldavian Journal of the Physical Sciences
96
Moldoscopie 97
Moldova Suveran 348
Moldova i Lumea = p 99
Moldova urban 100
Moldova 98
Monitorul construciilor 101
Monitorul de Chiinu 367-68
Monitorul Economic 102
Monitorul Oficial al Republicii Moldova 10304, 327

Ora local 399


Ora satului 445
Orizont 400
Ortodoxia pentru copii 572
Ostap 111
P
Pacificus 533
Pagini de Aur Moldova =
250
Parliamentary advocate 328
Patria - Rodina : 586
Pergament 251
Phoenix 446
Piaa muncii n Republica Moldova 252
Piaa 500
Plaiul Orheian 405
Poliia Naional 253
Pontes 112, 254
Pota Moldovei 501
Primarul 534
Primul pas = 255
Pro Auto 113
Pro Business 114
Problemele energeticii regionale 115
Profit : Bnci i Finane 117
Profit : 118
Promo - Plus 116
Psihologie. Pedagogie special. Asisten
social 119
Public 120
Puiorul curios 121
Puls 587
Punkt 122

N
Natura 442
Neorama : Magazin Naional 105
NIKA 571
Noi 106
Nota Bene 375
Noua Generaie 585
Nouti Nistrene 395
Nunta 107

R
Raport anual = Annual Report 256
Realitatea 410-11
Rebus 123
Reforma Penal 329
Refugium 330
REI-Action 5, 557
Relax-M" PP SRL
Renatere = 588
Reporter Media 447
Revista arheologic 124

O
Oastea Moldovei 349
Obiectiv AV
Obiectiv 531-32
Observatorul de Nord 396, 408-09
Office 443
Omnibus- 109
Open Skies 110
Opinia 444
136

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Revista de Drept de Azil i Drept Umanitar


125
Revista de etnografie 126
Revista de etnologie i culturologie =
=
The Journal of Ethnology and Culturology
127
Revista de sntate mintal 128
Revista de tiine Penale 257
Revista Economic 129
Revista farmaceutic a Moldovei 130
Revista Moldoveneasc de Drept
Internaional i Relaii Internaionale =
Moldavian Journal of International Law
and International Relations =


131
Revista Naional de Drept =
132
Revist de criminologie, drept penal i
criminalistic 133
Revist de Filosofie i Drept =
134
Revist de Istorie a Moldovei 135
Revist de lingvistic i tiin literar 136
Revist de tiine socio-umane 137

Spirit Romnesc 536


Splendid 144
Sport - Time Moldova 258
Sport Plus 350
Starea mediului n Republica Moldova n
anul 2003 260
Steaua Betleemului 574
Streneanca 412
Stud-M 8, 537
Sud-Est Cultural 145
Sudoku 146
Sun TV 452

coala de biblioteconomie din Moldova 331


mecherul din Spiru Haret 558
tiina agricol = Agrarian Science 147
tiri din activitatea Consiliului Raional Cahul
376
T
Tainele sntii 453
Teatracie 148
Teoria i arta educaiei fizice n coal 149
Terra Sport 454
Tetis info 5, 538
The UN in Moldova = ONU n Moldova 150
Theologos 575
Timpul de diminea 455
Tineretul Moldovei 351
Tnr n Criuleni 391
Top Secret 456
Total Reclama-pres 457
Transparena 377
Transpres 332
Tribuna copiilor 458
Turism i odihn = 151
TV Programe 352
TV 353
Tyragetia 261

S
Sabaa Yildizi 138
Salon-Expres 502
Satiricon 139
Sntate public, economie i management
n medicin 140
Sptmna 448
Semn 141
Sfaturile bunicuei 449
Siesta Chiinu 142
Siesta Escape 143
Situaia social-economic a Republicii
Moldova n anul 2006 259
Slav ie! 573
SME messenger 450
SMS market 451
Socius 589-90
Solidaritate 535

ara Moldovei 459

137

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

e 503
462
gez = 385

Unghiul 416-17
Univers Pedagogic 152
Univers Pedagogic Pro 354
Universitas 559
Universitatea Agrar de Stat din Moldova 211
Universitatea Cooperatist-Comercial din
Moldova 212
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bli
213
Universitatea de Stat de Medicin i
Farmacie "Nicolae Testemianu" 214-15
Universitatea de Stat din Moldova 216-20,
560
Universitatea Liber Internaional din
Moldova 221
Universitatea Pedagogic de Stat "Ion
Creang" 222
Universul 561
Universul sntii 460
Ui. Ferestre. Faade 153

463
162
541
- 504
- 384
- 163
164

165

464
386
369

166
576
465
167

V
Valori 154
Varo Moldova 262
Veteranul 539
Viaa Basarabiei 155
Viaa ta 156
VIP Magazin 157
Viticultura i Vinificaia n Moldova 158
Vitrina 159
Vizavi Info 392
Vocea Evangheliei = 160
Vocea persoanelor n etate 333
Vocea poporului 355

168
356
334

467
468
469
169

Ziarul de Gard spune adevrul 461


Ziarul tu 540

542
387

263
394
161
"Moldova Noastr" 591

264
505
470
562
138

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

170
171
381
373

544
359
+ 20 476
= Oraul nou 577
= Oraul Nou 180
181

335
336
"Copilrie
pentru toi" 337
338
543

507
545
= Vulturaul 595
182

a 418
339
340
508
477
509

. . . 224
183
: . .
596

357
370
. 172
Plus 472
592-93
594
471
173
473
175

-
265

510
184
546

474
176
475
177
358
178
179

185
413
511
478
186
187
, 188
189
190
.
191

225

382

223
506

139

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

578
579
266
-Curier 479
. 480
371
481
192
193
- 547

482
194
512
- 483

195
484, 548

580
341
342

196

& 197

485
198

o "Logos-Press"
513
486
199

140

Index de editori i fondatori

A
cademia de Administrare Public de pe
lng Preedintele Republicii Moldova 3
Academia "tefan cel Mare" a Ministerului
Afacerilor Interne al Republicii Moldova
202-03
Academia de Administrare Public pe lng
Guvernul Republicii Moldova 317
Academia de Drept din Moldova 17, 132
Academia de Muzic, Teatru i Arte Plastice
din Chiinu 14
Academia de Relaii Internaionale din
Moldova 247
Academia de Studii Economice din Moldova
45, 50, 522
Academia de tiine a Republicii Moldova 9,
51, 84, 115, 126-27, 134-36, 206, 228,
231-32, 246, 291, 299-300
Academia de Transporturi, Informatic i
Comunicaii 201
Academy of Sciences of the Republic of
Moldova 29, 96
Accente libere 419
Afaceri imobiliare PP 4
Agenia Agroindustrial "Moldova-Vin" 158
Agenia Rezerve Materiale, Achiziii Publice i
Ajutoare Umanitare 293
Agenia de Stat pentru Proprietatea
Intelectual 6, 22, 74
Agenia de Stat pentru Protecia Proprietii
Intelectuale 5, 84, 286
Agenia de Stat "Relaii Funciare i Cadastru"
490
Agenia Informaional de Stat "Moldpres"
103, 326
Agenia Medicamentului 285
Agenia pentru dezvoltare regional a
Republicii Moldova 101
Agenia Naional pentru Reglementare n
Energetic 52
Agrofit-Bonus SRL 420

Aliana ONG-urilor active n domeniul


proteciei sociale a copilului i familiei 273
Aliana Moldova Noastr PP 581, 591
Alimni News Center US Embassy 270
Arhiva Naional a Republicii Moldova 251
Arhiva Organelor Social-Politice a Republicii
Moldova 251
Arta Medica PP 13
Asociaia Apicultorilor din Republica Moldova
"Apis Mellifera" 271
Asociaia Auditorilor i consultanilor n
Management din Republica Moldova 55
Asociaia "Drepturi de Autor i Conexe" 515
Asociaia Bibliotecarilor din Republica
Moldova 289, 323, 331
Asociaia Chirurgilor Pediatri Universitari din
Republica Moldova 204
Asociaia Criminologilor din Republica
Moldova 133
Asociaia de Drept Internaional din Republica
Moldova 131
Asociaia de Medicin perinatal din
Republica Moldova 19
Asociaia Economitilor 522
Asociaia Economie, Management i
Psihologie n Medicin 140
Asociaia Farmacitilor din Republica
Moldova 130
Asociaia Internaional a Transporturilor Auto
din Moldova "AITA" 332
Asociaia managerilor educaionali din
Moldova 283
Asociaia Naional a Productorilor din
Moldova 517
Asociaia Naional a Tinerilor Istorici din
Moldova 205, 319
Asociaia Obteasc "Iniiativa Social-Rural"
314
Asociaia Obteasc "Pro Farmacia" 526
Asociaia pentru Cercetare i Dezvoltare din
Republica Moldova 84
Asociaia Presei Independente 516, 531
Asociaia studenilor farmaciti 62, 553

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Asociaia studenilor-jurnaliti din Moldova


537

Centrul "Arheologie" 124


Centrul "Contact" 282
Centrul Editorial i de Publicitate "Ghidinfo"
SRL 114
Center for Economic Policies of the IDIS
"Viitorul" 49
Centrul Educaional "Pro Didactica" 42
Centrul de etnologie 127
Centrul de Comunicare i Informare al
Asociaiei de Caritate i Asisten Social
"Acas" 324-25
Centrul de Drept al Avocailor 17
Centre for Human Righrs of Moldova 328
Centrul de Informare "Gender Doc-M" 313
Centrul de Informare, Instruire i Analiz
Social "CAPTES" 58
Centrul de Instruire a Personalului pentru
Transporturi Internaionale "CIPTI" 332
Centrul Studiul Artelor 231-32
Centrul de Semiotic Economic 84
Centrul de Politici Economice al IDIS "Viitorul"
102
Centerul de Voluntariat Criuleni "Prometeu"
392
Centrul Independent de Jurnalism 86
Centrul Internaional de Cercetare a
Reformelor Economice 129
Centrul Inovaiilor Educaionale 321
Centrul Naional de Asisten i Informare a
Organelor Neguvernamentale "Contact"
487
Centrul Naional de Informare tiine.Tehnologice 281
Centrul Naional de Prevenire a Abuzului fa
de Copii, 320
Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova
274
Centrul Tnrului Jurnalist din Moldova 540
Colectivul publiaiei periodice "Glia
Drochian" 393
Comersant Plus SRL 472
Comitetul Naional Olimpic din Moldova 227,
350
Complexul Cretin "Hristos pentru Moldova"
568

B
Banca Naional a Moldovei 288
Biblioteca Municipal "B. P. Hasdeu" 18
Biblioteca Naional a Republicii Moldova
233-34, 236, 243-44, 323, 502
Biblioteca Naional pentru copii "Ion
Creang" 79
Biblioteca Republican tiinifico-Agricol a
UASM 61
Biblioteca tiinific a Universitii de Stat
"Alecu Russo" 35
Biroul Avocailor din Republica Moldova 17
Biroul Naional de Statistic al Republicii
Moldova 229, 256, 259, 287
Biserica Cretin Adventist de Ziua a
aptea din Republica Moldova 154, 564
Biserica Cretin Evanghelic Baptist din
Moldova 567
Biserica "Oraul Nou" 577
Biserica Ortodox din Moldova 574, 563, 566
Biserica Ortodox "Schimbarea la Fa" 569
Bomi-servis SRL 497
Brodsky publishing SA 81, 120
Business Media Group 226
C
Calea Ferat din Moldova S 239
Camera de Comer i Industrie a Republicii
Moldova 114, 493
Camera nregistrrii de Stat 302
Camera Naional a Crii din Republica
Moldova 235, 275
Capital Market S 491
Casa Editorial "Moldova Suveran" SRL
348, 359
Casa noastr - Chiinu AO 518
Casa Naional de Asigurri Sociale a
Republicii Moldova 488
Centrul Academic Internaional Eminescu
CAIE 495
Centrul "Acces Info" 267
142

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Confederaia Naional a Patronatului 46


Confederaia Sindicatelor din Republica Moldova 46, 355
onfederaia Sindicatelor Libere din
Republica Moldova "Solidaritate" 46, 535
Consoriul Every Child 242
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 108
Consiliul municipal Chiinu 95, 362, 367
Consiliul Naional pentru Acreditare i
Atestare 74
Consiliul Organizaiei Veteranilor din
Republica Moldova 539
Consiliul preturii Botanica 365
Consiliul raional Cahul 376
Consiliul raional Clrai 379
Consiliul raional Cueni 380
Consiliul raional Leova 401
Consiliul raional Orhei 405
Consiliul raional Rcani 406
Consiliul raional Rezina 407
Consiliul raional Soroca 410
Consiliul raional Streni 412
Consiliul raional oldneti 407
Consiliul Regional al ONG-urilor de la Sudul
Republicii Moldova 364
Consultana IAPT Cahul 377
Consultaii n Domeniul Contabilitii i
Impozitelor PP SRL 165
Contabil-Service SRL 34
Contabilitate i Audit PP SRL 34
Cotidianul Naional Independent "Moldova
Suveran" SRL 348, 359
Contrafort SRL 427
Curierul de Hnceti SRL 397
Curtea Suprem de Justiie 80
Curtea Constituional a Republicii Moldova
76, 80
Curtea Suprem de Justiie 80

Direcia editorial a Institutului de Reforme


Penale 329
Direcia General Educaie, Tineret i Sport
95
Dreptul Muncii PP SRL 46
Dinamo CSC 525
E
Elat-info SRL 496
Elita Media 241
Episcopia de Edine i Briceni 574
Episcopia de Cahul i Comrat 575
Episcopia Romano-Catolic de Chiinu 21
Estariol SRL 181
Esculap-Farm SRL 54
F
Federaia Moldoveneasc de Fotbal 230
Federaia Naional a AEC 284
Federaia Naional a Agricultorilor din
Moldova "AGROinform" 514
Fin-Consultant 56
Flexograf-Com SRL 153
Fondul "Dor le Dor" 542
Fondul de Investiii Sociale din Moldova
Fundaia Soros Moldova 31, 42, 282
Fundaia"Forumul European pentru Istorie i
Cultur" 24, 530
G
Gazeta de Vest SRL 404
Glia Drochian 393
Grupul de Pres Flux GPF 433-34
Gutta Club CRCT 528-29
Guvernul Republicii Moldova 98, 279
H
Habitat Moldova Centre 100
Help Age International 333-34
Hiper reduceri SRL 60

DAAC-Hermes NNIF 524


Departamentul de publicitate 500
Depozit en gros SRL 239
Deteptarea SRL PP Independent SC 403

Independent Journalism Center 85


Infocasa PP SRL 415
Infopress SRL 470
143

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Inspectoratul Ecologic de Stat 237


Institute of Mathematics and Computer
Science 33
Institutul de Arheologie i Etnografie 126
Institutul de Cercetri Economice al
Academiei de tiine a Moldovei 51
Institutul Cultural Romn 40, 141, 145, 427
IInstitutul de Cercetri tiinifice n Domeniul
Ocrotirii Sntii Mamei i Copilului al
Ministerului Sntii al Republicii
Moldova 19
Institutul de Ecologie i Geografie al AM 90
Institutul de Energetic al Academiei de
tiine a Moldovei 115
Institutul de Filosofie, Sociologie i tiine
Politice 134
Institutul de Fiziologie i Sanocreatologie al
AM 292
Institutul de formare profesional continu i
cercetri tiinifice aplicative 203
Institutul de Geografie al AM 292
Institutul de Geofizic i Geologie 299
Institutul de Istorie, Stat i Drept al Academiei
de tiine a Moldovei 131, 133, 135
Institutul de Literatur i Folclor 93, 136
Institutul de Lingvistic al Academiei de
tiine a Moldovei 136
Institutul de Matematic i Informatic 290
Institutul Muncii 46, 252
Institutul Muncii n Grecia 252
Institutul Patrimoniului Cultural 231
Institutul de Pedologie i Agrochimie "Nicolae
Dimo" 147
Institutul de Reforme Penale 257, 313
Institutul de Relaii Internaionale din Moldova
247
Institutul de Studii Europene din Moldova 430
Institutul de Stat de Instruire Continu 208
Institutul de Stat de Relaii Internaionale din
Moldova 2, 248
Institutul de Tehnic Agricol ITA "Mecago"
147
Institutul Naional de Ecologie 260
Institutul Naional de Economie i Informare
281

Institutul Naional de Educaie Fizic i Sport


209
Institutul Naional de Farmacie 294
Institutul Naional de Standardizare i
Metrologie 298
Institutul Naional pentru Viticultur i
Vinificaie 1, 158
Institutul Patrimoniului Cultural 124, 127, 23132
Institutul pentru Dezvoltare i Iniiative
Sociale (IDIS) "Viitorul" 489
Institutul Republican de Expertiz Juridic i
Criminalistic de pe lng Ministerul
Justiiei 17
Institutul Umanistic Contemporan 210
I-Logik 177
"Ivor Group" advertising agency Project 30
Institutul de Zoologie al AM 292

ntreprinderea de Stat Combinatul de Vinuri


de Calitate "Miletii Mici" 158
ntreprinderea de Stat "Pota Moldovei" 240
ntreprinderea mixt moldo-american
"SAURON" 158
j
Joods Humanitair Fonds 174
Junior-X PP SRL 65, 68-71, 123, 187-88
Jurnalin curucusu Gagauzianin Bokannik
Komiteti 138
K
KVINT 109
L
Legea i viaa S 297
Liceul "Spiru Haret" 552, 558
Liceul Teoretic 400
Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" 549
Liga Naional a Asociaiei de primari din
Republica Moldova 534

144

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Liga pentru Sntate Mintal din Republica


Moldova 128
Logos-Press SA 513

N
Nota Bene PP SRL 375
Notiziario dellAssoc. imprenditori italiani in
Moldova 499
Novost SRL 467

M
Makler SRL 474
Maxi-Media SRL 387
Mnstirea Ortodox "Sfntul Apostol Andrei"
din Durleti 573
Media Rezerve SRL 503
Mega Market SRL 91
Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii
Europene al Republicii Moldova 99
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii
Moldova 80, 253
Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare
al Republicii Moldova7
Ministerul Ecologiei i Resurselor Naturale
90, 237, 260, 277
Ministerul Economiei i Comerului al
Republicii Moldova 46, 276
Ministerul Economiei al Republicii Moldova
281
Ministerul Educaiei i Tineretului 47, 106
Ministerul Educaiei al Republicii Moldova 354
Ministerul Educaiei, Tineretului i Sportului al
Republicii Moldova 10, 278, 321
Ministerul Educaiei i tiinei din Republica
Moldova 346
Ministerul Justiiei al Republicii Moldova 80
Ministerul Sntii i Proteciei Sociale al
Republicii Moldova 38, 242
Misiunea BIZPRO 441, 450
Micarea Ecologist din Moldova 306
Mitropolia Basarabiei 570
Mobiasbanca AO 511
Mobil & Design Interior 176
Moldova KENTFORD 441, 450
Moldova State University 112, 254
Moldpresa SA 421-22
Muzeul Naional de Etnografie i Istorie
Natural 20
Muzeul Naional de Istorie a Moldovei 261

O
Ocazia SRL 107
Oficiul Coordonatorului Rezident al ONU
Ora local SRL 150, 399
Organizaia Mondial a Copiilor talentai 520
Organizaia de Plasare n Cmpul Muncii din
Grecia 252
Organizaia de Tineret a Partidului Popular
Cretin Democrat 585
Organizaia Teritorial Chiinu 306
Organul social al Mitropoliei Basarabiei 41,
245
Organul Consiliului raional Anenii-Noi 372
P
Partidul Comunitilor din Republica Moldova
584
Partidul Social-Democrat 589
Physical Society of Moldova 96
Pota Moldovei S 501
Primria com. Moleti 400
Primria mun. Chiinu 362
Pro Chef SRL 77
Promo-Plus SRL 116
Profit SA 117-18
Prut Internaional SRL 39
Publicaie periodic " " 382
PubliArt SRL 15, 161

R
Raionul Cantemir 378
Raionul Criuleni 388
Relax-M PP SRL 66-67, 72-73, 94, 146, 186,
189-91
Rolsi Media SRL 176
145

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Uniunea Central a Coperativelor de Consum


din Republica Moldova (MOLDCOOP)
521
Unuunea Centrist din Moldova 583
Uniunea Juritilor din Moldova 132, 494
Uniunea Notarilor din Republica Moldova 301
Uniunea Naional a Studenilor i Tineretului
din Republica Moldova 550
Uniunea Republican a Asociaiei
Productorilor Agricoli "UniAgroProtect" 8
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
155
Uniunea Scriitorilor din Romnia 155
Uniunea Tineretului Comunist din Moldova
587
Universitatea Agrar de Stat din Moldova
147, 211
Universitatea Cooperatist-Comercial din
Moldova 212
Universitatea de Stat de Medicin i
Farmacie "Nicolae Testemieanu" 38, 215,
555
Universitatea de Stat "Aleco Russo" 14, 57,
213
Universitatea de Stat din Moldova 97, 132,
217-20, 494, 560
Universitatea de Studii Europene din Moldova
220, 494
Universitatea Liber Internaional din
Moldova 99, 132, 221, 559
Universitatea Pedagogic de Stat "Ion
Creang" 93, 119, 137, 222
Universitatea Tehnic din Moldova 556

Sanfarm-Prim SA 88-89
Sambucus SRL 110
SAAF & Co SRL 28
Sptmna SRL 448
Serviciul de Stat de Arhiv al Republicii
Moldova 251
Serviciul Standardizare i Metrologie al
Republicii Moldova 298
Serviciul Vamal al Republicii Moldova 344
Siesta Chiinu SRL 142-43
Societatea bibliofililor 323
Societatea Independent pentru Educaie i
Drepturile Omului 269
Societatea pentru Refugiai din Republica
Moldova 125, 330
Societatea "Spiritualitatea Romneasc din
Moldova" 536
Somato OO 316
Stadix-Com SRL 113
State University of Moldova 96
Sud-Est cultural SRL, 145
Sun-Inform 452
T
Tainele Sntii SA 453, 482
Tavas SRL 483
Terra Sport PP 454
Traianus 446
Turism i odihn SRL 151

ara Moldovei SRL 459

Victoria Gomon SRL 192


Vip magazin 241
Vremea SRL 465

U
UNESCO Chiar of South East European
Studies 112, 254
Unghiul SA 416-17
UNITEM 148
Uniunea Bisericilor Cretinilor Credinei
Evanghelice din Republica Moldova 160

W
World Assets Media INC 467

z
146

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


509

Ziarul "TV Programe" PP SRL 352-53

meridian SRL 468

"Moldova Vin" 166


-
418
-
381
224

199
586
- Moldova SRL 462
"Media Sport" 266
"Copilrie pentru toi" 337
"Credina" 337
o 532, 548
.
272
" " 533
"" 184
-
547
gz 385

"" 545

264

SRL 171

"" 184, 464


"" 483
.
544

"-" 169
"Dina Cociug"
43
- 512

SPPI 357
SRL 370
37
- Basarabia 471

596

356

170

SRL 162
- SA 163, 504

PP SRL 167

"" 483
"Moldpres" 104, 327

"Miletii Mici" 166
Capital
Marchet 492
223

475
170
147

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

,
336, 508
,
335
SRL 358
-
"Sauron" 166
363, 368

225, 562
578
509
579
- 479
SRL 193

413
. .
265

541

166

258

53
506
87
SRL 476


509


580


179, 394, 592-95
VINT 109
338
SRL 183

224
371

335
330,
339

& SRL 197

- SRL 198

411
" " 144
"" 546

265

o 341

SRL 185
SRL 478
148

Indice alfabetic al locului de editare


Anenii-Noi 372-73
Bli 14, 35, 57, 75, 141, 213, 316, 360, 480
Drochia 393, 497
Dubsari 395
Dubsarii Vechi 571
Cahul 25, 361, 364, 374-77, 575, 588
Cantemir 378
Clrai 379
Cueni 380
Ceadr-Lunga 381-82
Chiinu 1-13, 15-24, 26-34, 36-56, 58, 60-74, 76-77, 79-137, 139-40, 142-76, 178-212, 214-22, 225313, 315, 317-59, 362-63, 365-70, 394, 419-79, 481-96, 498-548, 550-64, 566-70, 573, 577-87,
589-96
Cimilia 383-84
Comrat 59, 78, 138, 223, 371, 385-87
Conia 395
Criuleni 388-89, 391-92, 571
Edine 572, 574, 576
Floreti 396
Hnceti 397
Ialoveni 314, 398-99
Leova 401-02
Moleti 400
Nisporeni 403-04
Orhei 405
Rcani 406
Rezina 407
Saharna 565
Slobozia Mare 549
Soroca 408-11
Streni 412
Taraclia 413
Tiraspol 177, 224
Ungheni 414-17
Vadul lui Vod 390
Vulcneti 418

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

CUPRINS

PREFA............................................................................................................... 5
PREFACE............................................................................................................... 7
REVISTE ................................................................................................................ 8
ANALE TIINIFICE ........................................................................................ 46
ANUARE............................................................................................................... 53
BULETINE ........................................................................................................... 61
ZIARE ................................................................................................................... 76
ZIARE REPUBLICANE .......................................................................................... 76
ZIARE MUNICIPALE............................................................................................. 79
ZIARE RAIONALE I STETI ............................................................................... 81
Anenii Noi ..................................................................................................... 81
Cahul ............................................................................................................ 82
Cantemir ....................................................................................................... 82
Clrai ........................................................................................................ 83
Cueni ......................................................................................................... 83
Ceadr-Lunga............................................................................................... 83
Cimilia......................................................................................................... 83
Comrat .......................................................................................................... 84
Criuleni......................................................................................................... 84
Drochia......................................................................................................... 85
Dubsari ....................................................................................................... 86
Floreti ......................................................................................................... 86
Hnceti ........................................................................................................ 86
Ialoveni ......................................................................................................... 86
Leova ............................................................................................................ 87
Nisporeni ...................................................................................................... 87
Orhei............................................................................................................. 87
Rcani ......................................................................................................... 88
Rezina ........................................................................................................... 88
Soroca........................................................................................................... 88
Streni ......................................................................................................... 89
Taraclia ........................................................................................................ 89
Ungheni ........................................................................................................ 89
Vulcneti ..................................................................................................... 90
ZIARE INDEPENDENTE, PARTICULARE................................................................. 90
150

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ZIARE ALE INSTITUIILOR, NTREPRINDERILOR I ORGANIZAIILOR ................. 102


ZIARE ALE ASOCIAIILOR OBTETI I PROFESIONALE ..................................... 107
ZIARE ALE INSTITUIILOR DE NVMNT...................................... 114
ZIARE PAROHIALE I ALE CONFESIUNILOR........................................................ 116
ZIARE ALE PARTIDELOR ................................................................................... 119
Index de nume ............................................................................................. 123
Indice alfabetic al locului de editare .......................................................... 141

151

Seriale 2005-2006 Serials 2005-2006

Bibliografia Naional a Moldovei


Formatul 60 X 80/16
Coli de tipar
Coli ed.
Tirajul 100 ex.
Com. Nr

Camera Naional a Crii din Republica Moldova


bl. tefan cel Mare 180, of. 202
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /373 2/ 29 57 46, 29 59 16
Fax : /3732/ 29 57 46
E-mail : cncm@moldova.cc cncm@go.ro cnc@cncm.dnt.md
http ://www.iatp.md/cnc

152