You are on page 1of 2

REGISTRES I DIALECTES

A) Escriu un text (mnim 10 lnies) en qu expliquis i justifiquis (mitjanant els quatre factors que determinen el registre i amb exemples extrets del text) el registre al qual pertany el fragment segent:

I s que una petita brida posa a punt els cavallers fogosos; car no escau lorgull a qualsevulla que s esclau dels de prop seu. Aquesta, que insultava, ho ha sabut b prou, llavors que transgredia ordres pbliques; i quan ho ha fet, encara aquest segon insult de gloriar-sen i de riure havent-ho fet. (...) Ella i la consangunia no sescaparan dun fat tristssim, ja que laltra semblantment per mi t la culpa en tot aquest ordit pel mort.

B) Digues a quin dialecte pertany cada un dels textos segents:


1. Llstima que les coses haiguin nat com han nat, que si no, a hores dara jo encara viuria en aquell pis de lEnsanxe que semblava un palau. Aqu per lo menos te cuiden, algo s algo. Rossellons Central Balear Alguers

2. Des cap un parei de dies, sa madona li diu:


-Te nhaurs danar amb sase en es mol a veure si tenen sa feina feta. Valenci Nord-occidental Balear Alguers 3. Li donen el barret: sel prova. Al seu cap hi pot pas entrar! s intil! Hi ha pas plaa! I, espantat, se posa a cridar: -Tinc el cap com una carbassa! I corrint i repetint sempre aquei matei crit, va fger fins a casa i se va posar al llit. Shi va estar s pas quant de dies! Rossellons Valenci Balear Nord-occidental 4. Du te pag sa caritat, fia meva! I que ets tota sola a casa? -Dues germanes tenc; jo som sa denmig i aquesta s sa gran. -I sa petita? -s molt dormidora i ja sha colgada! -Id! Jo tamb me colgar, si no vos sap greu, que dem mhe daixecar abans de sauba. Rossellons Central Balear Valenci 5. Saluda la teua secretria de la meua part-digu mentre es dirigia a leixida. Pere Coll lacompany fins a lascensor. -Ja saps, Toni: si et veus en perill no dubtes a cridar el teu camarada. A Coll li ixqu una veu sorneguera. -En aix confie. Central Balear Nord-occidental Valenci

6. Lo ruc i jo vam sortir de casa a les quatre del mat i cap a un quart de vuit, o dos, arribrem a la font dels Planells. All trec la brida i lo bast del ruc, perqu ans menjant per aquelles clapes de bona herba, mentrestant jo arroplegava quatre branquillons de llenya seca per escalfam, i esmorzava, tot fent temps fins que pare vingus, quan shagus atipat de caar lo porc fer. Valenci Central Balear Nord-occidental

C) Encercla la resposta correcta. 1. Els mots taur/toro/brau sn, per aquest ordre: a) un mot arcaic, un mot estndard i un mot culte. b) un mot estndard, un vulgarisme i un mot estndard. c) un mot arcaic, un barbarisme i un mot estndard. 2. El catal s oficial en... a) un estat. b) dos estats. c) tres estats. 3. La distinci entre dialectes es basa principalment en: a) trets fontics, morfosintctics i lxics. b) el nombre de parlants. c) criteris geogrfics. 4. Entenem per varietat funcional: a) qualsevol varietat no normativa. b) cadascuna de les modalitats que presenta una llengua relatives a un mbit o context ds determinat. c) cadascuna de els modalitats secundries prpies dalgunes zones geogrfiques.

5. La llengua normativa s: a) s el model de llengua que sorgeix a partir del procs de normalitzaci. b) s el model de llengua imposat per lInstitut dEstudis Catalans i que sidentifica amb el catal central. c) s el model de llengua que sorgeix a partir del procs de fixaci del codi lingstic a partir de la selecci de les formes comunes de la llengua. 6. Les formes meua i meva corresponen per aquest ordre: a) al valenci i al nord-occidental. b) al valenci i al balear i sn vlides en la varietat estndard. c) al balear i al central i sn