You are on page 1of 3

!""#$%%&'()**+(&*",-./+/0.

1234
56789:;<=4

8>"+?)'+-4@-.4A&4<?&*)>",*+4<#*)+-44

2009
B4 8'()**+(&*",-4C56789:;<=D!

Bideo-PAC

Bideo bat sortu behar duzu. Imaginen bidez, istorio txiki bat asmatu beharko duzu
honen bitartez hezkuntz-errealitatearen egoera zalantzan jarriaz eta akzio kreatibo
honetan proposamen berriak imajinatuaz.

“P.A.C. es una expresión de Richardson (2000), para designar aquellas prácticas analíticas que mezclan
el lenguaje del arte con el de las ciencias sociales y que tienen como objetivo producir conocimiento
social a través de una práctica creativa. Dentro de las diferentes Prácticas Analíticas Creativas, la
autoetnografía es un género de tipo autobiográfico que muestra diferentes niveles de consciencia que
conectan lo personal con lo cultural (Ellis y Bochner, 2000). Es una mirada que recorre un camino de
ida y vuelta entre lo social y lo personal. En esta ida y vuelta, la frontera entre lo personal y lo social se
diluye.” Feliu i Samuel-Lajeunesse(2007) Nuevas formas literarias para las ciencias sociales:el caso de la
autoetnografía. Atenea Digital_en argitaratuta-12:262-271

1. Gidoia:__________________________________________________________

Hezkuntza arloan askotan badirudi gauzak diren bezalakoak direla eta ezin direla
beste modu batean pentsatuak izan. Ziur al zaude? Zure bideo gidoian zera egin behar
duzu: Practicum IIan zaude, ikasketak bukatzear dituzu eta lan honen bidez prestakuntza
eta errealitateak elkartu nahiko genituzke irakasle erreflexibo eta kritikoaren jarrerak
indartuaz. Beraz, zure praktikak egin ondoren, zure buruari zergatik ez diozu galdetzen:
Eskolan, mailak, adinaren arabera antolatuak egon behar dira?; testu liburuak,
ikasketaren iturri nagusiena izan behar dute?; gelaren espazioa itxia izan behar du
taldearen kontrola mantentzeko?; ikasleek ikasten dutena, zatika ikasi behar al dute?;
ordutegiak, ikasketa antolatzeko modu bakarra da?; errepikapena, modu aproposena al
da ikasketa bultzatzeko?; familiak, ikasleen ikasketa prozesuaz ez al dira arduratzen?;
haur-hezkuntzan zer eta nola ikasi behar da?; e.a. Orain, imajina ezazu nolakoa izan
daitekeen zure-eskola eta bideo honetan kontatu ezazu.

1go pausua: imajinatzen duzun eskola deskribatu ezazu eta nolakoa izango den
deskribatu testu labur batean.

2. Binetak:_________________________________________________________

Istorio txiki bat sortu behar duzue eta hemen, zuen binetak (irudi binetak) errealitate
berri baten isla bihurtuko dira. Beraz, binetek akzio performatiboa izango dute, eraldatu
nahi ditugun elementu esanguratsuak gure istorioaren oinarri izanaz. Gure ikus-
narrazioan ezingo dugu dena kontatu, beraz benetan atentzioa deitzen dizuten binetak
bildu edo sortu beharko dituzu. Ondoren, bineten adibide batzuk dituzue; guk aukeratu
ditugu edo eraldatu ditugu, testuan esaten genuena ilustratzeko:

Irakaslea, ikasleen artean dago; irakasle papera nola ulertzen dugun adierazi nahi
dugu: gida moduan, laguntzailea.

Erakusketa batean daude ikasle hauek; geletatik kanpo ere ikastea badagoela,
mugak apurtuaz adierazi nahi dugu. Gainera denak elkarrekin daude, irakasle edo erakusketako gidatik,
ikasleak bereiztu gabe.

B4 !""#$%%&'()**+(&*",-./+/0.1234
CEFF;$%%8GH<II6H8IFJK.L6LM.=9ND! O

Elkarrekin ikasi edo ikertu dezakegu; denak batera, ikasle guztiak marrazki berdin baten zati
bat izango balira bezala.

Ikasketa prozesua zirkuluan ematen dela ulertzen dugu, edukia batek besteari pasatzen
dio, denen artean ezagutza eraikiaz.

2go pausua: bilatu itzazu zure istorioaren binetak. Honetarako, zuretzako


esanguratsuak diren momentuak bilatu eskolan eta hauei buruz idatzi. Ondoren,
idatzitakoa ilustratzeko irudiak aukeratu itzazu.

- Humphreys, M (2005) Getting Personal: Reflexivity and Autoethnographic Vignettes.


Qualitative Inquiry 11;840. The online version of this article can be found at:
http://qix.sagepub.com/cgi/content/abstract/11/6/840

3. Story-board:_____________________________________________________

Bukatzeko eta egin behar duzun bideo-pac hau antolatu aurretik, paperean irudiak
eta testuak nola elkartuko diren marraztu dezakezu komiki moduan. Honela, eta
ordenadorean editatu aurretik non eta nola joango diren elementuak jakingo duzu.

ADIBIDEZ: nire eskolan horrela ikasten da…


1. 2. 3. 4. 5.
Hemen adibide Emaitzak,
zehatz bat asmatzen ondorioak…
Museoetan…
Borobilean… Elkarrekin proiektuak dut aurrekoa nolakoa
landuaz… izan daitekeen
adierazteko.

Sortuko dugun bideo-pac hau bukatzeko, musika ere erantsi dezakegu edo
audioak. Berriro ere, aukeratzen duguna Eskolaren errealitate berriaren narrazioarekin
erlazionatuko da. Errealitatea aztertzen ari gara eta errealitate berriak asmatzen saiatzen
gara; ez gara azterketa kritiko edo erreflexibo batekin konformatzen, gainera, kritika
honetatik imajinatu dezakegun eskola hobeago bat sortzeko saiakeran gaude. Beraz, hau
kontatzeko eta eraldatzeko erabiltzen dugun narrazio literarioa, imajinak, audioak,
musika…erlazio zuzena izango dute gure proiektuarekin eta ez dira edozein modukoak
izango; lan performatiboa bultzatu nahi dugu.
1

1
“La educación como una práctica performativa: Los progresistas que deseen convertir la pedagogía
en una práctica performativa que vincule y consolide los aspectos estratégicos y teóricos más
importantes de los estudios culturales y la pedagogía crítica debieran comenzar con el interesante
análisis de Raymond Williams, quien sostiene lo siguiente:El impulso más determinante (par definir la
política cultural) es el deseo de convertir el aprendizaje en parte del proceso mismo de cambio
social.”Giroux, Henry A. (2001:132,133)) Cultura, política y práctica educativa. Biblioteca de Aula-
Editorial Graò, Barcelona.

!""#$%%&'()**+(&*",-./+/0.123 4 O4