You are on page 1of 11

ZER DA ENERGIA?

Energia gure inguruan gertatzen diran aldaketa guztien erantzulea da. Ezin da ikusi eta gainera, mota jakin bateko energia beste mota batzuetako energia bihurtu daiteke.

ENERGIA MOTAK

Energia mekanikoa: mogitzen dagoan ojetuen energia da. Bero energia: gorputzek bero moduan igorten dabena da. Argi energia:hainbat gorputzek argi moduan igorten dabena da. Energia kimikoa: haibat sustantziatan batzen dan energia da. Energia nuklearra: hainbat sustantziatik lortzen da. Energia elektrikoa: etxeetan gehien erabiltzen dan energia da.

ENERGIA ALDATU EGITEN DA

Energia ez da sortzen, ezta suntzitzen ere; aldatu egiten da. Edozein motako energia bihurtzen da.

ENERGIA ITURRI BARRIZTAGARRIAK

Eguzki panelak: bidez eguzki energia aprobetxatu eta bero energia energia elektriko bihurtzen dogu Aerosorgailuen bidez haize energia edo energia eolikoa ustiatzen dogu. Presa eta urtegiak: erabiliz, energia hidraulikoa zentralatan ustiatzen da. Instalazino mareomotrizak: bidez, itsasgorako eta itsabeherako ur masen mogimendua eta itsasoko olatuena erabili daiteke. Biomasa: materia organikoak tratatuz energia lortzen da, eta energia hori energia termiko edo elektriko bihurtu daiteke.

ENERGIA ITURRI EZBARRIZTAGARRIAK


zekPetrolioa: mundu osoan gehien erabilten dan energia iturria da. Ikatza: erabiliz, zentral termikoek energia elektrikoa lortzen dabe. Gas naturala: etxeetako sukaldeetan eta berokuntzan erabilten da. Substantzia erradioaktiboak: abiatuta, energia nuklearra lortzen da eta, gero, energia elektriko bihurtzen da. Energia geotermikoa: lurraren barruko beroagaz lortzen da eta, gero, energia elektriko bihurto erabili daiteke.

GAUR EGUNGO MUNDUA ETA ENERGIA ITURRIAK

Energia konbentzionala: herrialde garatuek eta garapen bidean dagozan herrialdeek energia asko kontsumiten dabe. Energia hori iturri ez-barriztagarrietatik lortua izaten da. Energia alternatiboa:baliabide horreen kontsumoa murrizteko, gaur egun, energia barriztagarrien kontsumoa sustatzeko neurriak hartzen dabilz eta horreek dira.

ENERGIAK INGURUMENEAN SORTZEN DAUZAN ONDORIOAK


Paisaia hondatu: energia barriztagarrien instalazinoak egiteko paisaia aldatzen dabe. Arriskua:energia lortzeko instalazinoan arriskuan jarri daikiez horko animali espezieak. Erregaiak: erretean substantzia kutsagarri igonten dabez atmosferara. Atmosferara karbono dioxido asko igorten da, horren ondorioz, berotegi efektu naturala handitu egiten da. Euri azidoa: erregaiak erretean ura kutsatzen daben beste gas batzuk askatzen dira. Hondakin nuklear: zentral nuklearrek sortzen daben beste hondakin batzuk, oso kutsagarriak.

EKINTZA KOLEKTIBOAK

Energia garbia: lortzeko energia alternatiboak erabili behar doguz. Energia eraginkortasuna: hobetzen ahalegintzen dira, eta energia hobeto aprobetxatzeko neurriak hartzen dabez. Energia aurreztea: sustatzen dabe, informazino kanpainen bidez.

BANAKAKO EKINTZAK

Kontzumo gitxiko bolbilak era biltea. Argiak eta makinak, erabilten ez doguzanean, amatatzea. Berokuntza eta aire girutua beharrezkoa danean besterik ez erabiltea. Garbigailua beteta dagoanean bakarrik jartea. Bide laburrak egiteko autoa ez erabiltea. Gure udalak edo herriko alkarteek sustatutako energia aurrezteko kanpainetan parte hartzea.

EGILEA: ANE ELEZGARAI L.H.6B.9