Вы находитесь на странице: 1из 17

<http://ru.scribd.

com/upload-document>
* *
<http://ru.scribd.com/%D0%90%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%
87>

<http://ru.scribd.com/%D0%90%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%
87>
<http://ru.scribd.com/documents>
<http://ru.scribd.com/my_document_collections>
<http://ru.scribd.com/reading_feed>
<http://ru.scribd.com/pro_stats>
<http://ru.scribd.com/inbox>
<http://ru.scribd.com/notifications> |
<http://ru.scribd.com/account/edit>Help <http://support.scribd.com/>

<http://ru.scribd.com/logout?return_to=%2Fdoc%2F85066477%2FParadigma-calitatii-v
ietii>
<http://ru.scribd.com/>
Explore <http://ru.scribd.com/explore>
** <http://ru.scribd.com/explore>
<http://ru.scribd.com/explore/Books-Fiction>
<http://ru.scribd.com/explore/Books-Nonfiction>
<http://ru.scribd.com/explore/Health-Medicine>/
<http://ru.scribd.com/explore/BrochuresCatalogs>
<http://ru.scribd.com/explore/Government-Docs> /
<http://ru.scribd.com/explore/HowTo-GuidesManuals> /
<http://ru.scribd.com/explore/Maga inesNewspapers>/
<http://ru.scribd.com/explore/RecipesMenus>
<http://ru.scribd.com/explore/School-Work>+
<http://ru.scribd.com/explore>
** <http://ru.scribd.com/explore/Most-Recent>**
<http://ru.scribd.com/explore>
** <http://ru.scribd.com/community>
<http://ru.scribd.com/community/authors>
<http://ru.scribd.com/community/students>
<http://ru.scribd.com/community/researchers>
<http://ru.scribd.com/community/publishers>

<http://ru.scribd.com/community/government-%26-nonprofits>
<http://ru.scribd.com/community/businesses>
<http://ru.scribd.com/community/musicians>
<http://ru.scribd.com/community/artists-%26-designers>
<http://ru.scribd.com/community/teachers>+
<http://ru.scribd.com/community>
* * <http://ru.scribd.com/community>**
<http://ru.scribd.com/community?t=trending>

:
<>
, Scribd:
* English
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc
%2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=en>
*
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc
%2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id= h>
* Espaol

<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc
%2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=es>
*
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc
%2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=ar>
* Portugus
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc
%2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=pt-br>
*
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc
%2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=ja>
* Deutsch
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc
%2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=de>
* Franais
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc
%2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=fr>
* Turkce
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc
%2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=tr>
*
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc
%2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=ru>
* Ting vit
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc
%2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=vi>
* J yk polski
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc
%2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=pl>
* Bahasa indonesia
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc
%2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=id>
Download
0


269
Readcast
Readcast
, Readcast . <>
Readcast
: Readcast,
Scribd.
<>
0inShare <javascript:void(0);>
PARADIGMA CALIT

II VIE


II
THE PARADIGM OF QUALITY OF LIFE
IOAN M

RGINEAN IULIANA PRECUPE

U
coordonatori
PARADIGMA
CALIT

II
VIE

II
Autori: Mihai Dumitru, Ioan M

rginean, Flavius Mihalache,Adina Mih

ilescu, Gabriela Neagu, Raluca Popescu,Iuliana Precupe

u, Ana Maria Preoteasa, MarianaStanciu,

tefan

tef

nescu, Marian Vasile


Editura Academiei RomneBucure

ti, 2011
Copyright Editura Academiei Romne, 2011.Toate drepturile asupra
acestei edi

ii sunt re ervate editurii.EDITURA ACADEMIEI ROMNECalea 13 Septembrie,


nr. 13, sector 5050 711, Bucure

ti, RomniaTel.: 4021-318 81 06, 4021-318 81 46Fax: 4021-318 24


44E-mail: edacad@ear.roAdresa web: www.ear.roReferen

i: C

lin ZAMFIR Ilie B

DESCU
Descrierea CIP a Bibliotecii Na

ionale a RomnieiParadigma calit

ii vie

ii

/ Ioan M

rginean, Iuliana Precupe

u (coord.) ;Mihai Dumitru, Ioan M

rginean, Flavius Mihalache, ... Bucure

ti :Editura Academiei Romne, 2011ISBN 978-973-27-2132-2I. M

rginean, Ioan (coord.)II. Precupe

u, Iuliana (coord.)III. Dumitru, MihaiIV. Mihalache,


Flavius316.344(498)330.59(498)
Redactor: C

lin DIMITRIUTehnoredactor: Daniela FLORESCUCoperta: Mariana

ERB

NESCU
Bun de tipar: 20.11.2011; Format: 16/70100Coli de tipar: 17C.Z. pentru
biblioteci mari: 339 (498)C.Z. pentru biblioteci mici: 339
Copyright Editura Academiei Romne, 2011.Toate drepturile asupra
acestei edi

ii sunt re ervate editurii.EDITURA ACADEMIEI ROMNECalea 13 Septembrie,


nr. 13, sector 5050 711, Bucure

ti, RomniaTel.: 4021-318 81 06, 4021-318 81 46Fax: 4021-318 24


44E-mail: edacad@ear.roAdresa web: www.ear.roReferen

i: C

lin ZAMFIR Ilie B

DESCU
Descrierea CIP a Bibliotecii Na

ionale a RomnieiParadigma calit

ii vie

ii
/ Ioan M

rginean, Iuliana Precupe

u (coord.) ;Mihai Dumitru, Ioan M

rginean, Flavius Mihalache, ... Bucure

ti :Editura Academiei Romne, 2011ISBN 978-973-27-2132-2I. M

rginean, Ioan (coord.)II. Precupe


u, Iuliana (coord.)III. Dumitru, MihaiIV. Mihalache,
Flavius316.344(498)330.59(498)
Redactor: C

lin DIMITRIUTehnoredactor: Daniela FLORESCUCoperta: Mariana

ERB

NESCU
Bun de tipar: 20.11.2011; Format: 16/70100Coli de tipar: 17C.Z. pentru
biblioteci mari: 339 (498)C.Z. pentru biblioteci mici: 339
C
UPRINS
Cuvnt-nainte
................................................................................
.............................
9
Introducere
, Ioan M

rginean, Iuliana Precupe

u......................................................... 11Capitolul 1.
Con

inutul paradigmei calit

ii vie

ii
, Ioan M

rginean.......................... 15Capitolul 2.
Abord

ri recente ale calit

ii vie

ii
, Iuliana Precupe

u........................... 39Capitolul 3.
M

surarea

anselor de acces la educa

ie
, Gabriela Neagu.................... 65Capitolul 4.
Calitatea ocup

rii
, Ana Maria Preoteasa.................................................

89Capitolul 5.
Abord

ri metodologice privind calitatea vie

ii de familie
, Raluca Popescu... 101Capitolul 6.
Cercetarea stilului de via

, Marian Vasile............................................ 111Capitolul 7.


Calitatea vie

ii comunitare
, Flavius Mihalache...................................... 131Capitolul 8.
Bun

starea subiectiv

, Iuliana Precupe

u................................................ 141Capitolul 9.
Cercetarea modelelor de consum
, Mariana Stanciu............................... 165Capitolul 10.
Costul vie

ii
, Adina Mih

ilescu..............................................................
183Capitolul 11.
Inegalitate, s

cie

i polari area veniturilor


,

tefan

tef

nescu....... 197Capitolul 12.


Contribu

ii romne

ti la metodologia cercet

rii calit

ii vie

ii
,Mihai
Dumitru.........................................................................
................
217

Anexa 1.
Chestionarul de Diagno a calit

ii vie

ii
.................................................... 227Anexa 2.
Distribu

ii de frecven

i valori medii ale indicatorilor de Diagno acalit

ii vie

ii n Romnia (19902010)
....................................................... 239
Summary
................................................................................
......................................
263
Despre autori
................................................................................
...............................
269
C
UPRINS
Cuvnt-nainte
................................................................................
.............................
9
Introducere
, Ioan M

rginean, Iuliana Precupe

u......................................................... 11Capitolul 1.
Con

inutul paradigmei calit

ii vie

ii
, Ioan M

rginean.......................... 15Capitolul 2.
Abord

ri recente ale calit

ii vie

ii
, Iuliana Precupe

u........................... 39Capitolul 3.
M

surarea

anselor de acces la educa

ie
, Gabriela Neagu.................... 65Capitolul 4.
Calitatea ocup

rii
, Ana Maria Preoteasa.................................................
89Capitolul 5.
Abord

ri metodologice privind calitatea vie

ii de familie
, Raluca Popescu... 101Capitolul 6.
Cercetarea stilului de via

, Marian Vasile............................................ 111Capitolul 7.


Calitatea vie

ii comunitare
, Flavius Mihalache...................................... 131Capitolul 8.
Bun

starea subiectiv

, Iuliana Precupe

u................................................ 141Capitolul 9.
Cercetarea modelelor de consum
, Mariana Stanciu............................... 165Capitolul 10.
Costul vie

ii
, Adina Mih

ilescu..............................................................
183Capitolul 11.
Inegalitate, s

cie

i polari area veniturilor


,

tefan

tef

nescu....... 197Capitolul 12.


Contribu

ii romne


ti la metodologia cercet

rii calit

ii vie

ii
,Mihai
Dumitru.........................................................................
................
217
Anexa 1.
Chestionarul de Diagno a calit

ii vie

ii
.................................................... 227Anexa 2.
Distribu

ii de frecven

i valori medii ale indicatorilor de Diagno acalit

ii vie

ii n Romnia (19902010)
....................................................... 239
Summary
................................................................................
......................................
263
Despre autori
................................................................................
...............................
269

C
ONTENTS
Foreword
................................................................................
......................................
9
Introduction
, Ioan M

rginean, Iuliana Precupe

u........................................................ 11Chapter 1.
The Quality of life paradigm
, Ioan M

rginean......................................... 15Chapter 2.

Recent approaches in quality of life


, Iuliana Precupe

u........................... 39Chapter 3.
Measuring access to education
, Gabriela Neagu....................................... 65Chapter 4.
Quality of employment
, Ana Maria Preoteasa...........................................
89Chapter 5.
Methodological approaches to quality of family life
, Raluca Popescu.... 101Chapter 6.
Researching life style
, Marian Vasile........................................................
111Chapter 7.
Quality of life at community level
, Flavius Mihalache............................. 131Chapter 8.
Subjective wellbeing
, Iuliana Precupe

u.................................................... 141Chapter 9.
Consumption models
, Mariana Stanciu.....................................................
165Chapter 10.
The cost of living
, Adina Mih

ilescu........................................................
183Chapter 11.
Inequality, poverty and income polarisation
,

tefan

tef

nescu........... 197Chapter 12.


The
Romanian contribution to quality of life research
, Mihai Dumitru... 217Annex 1.
Questionnaire Diagnosis of Quality of life
................................................. 227Annex 2.
Quality of life
data
(19902010)
.................................................................. 239
Summary
................................................................................
......................................
263
About the authors
................................................................................
........................
269

* : *
...
0000
00


p.
Paradigma calitatii vietii


562
Reads
3
Readcasts
0
Embed Views
.
<http://ru.scribd.com/static/help?type=private>
<http://ru.scribd.com/viiiooo>
Published by
viiiooo <http://ru.scribd.com/viiiooo>
Following
<http://ru.scribd.com/login>

<http://ru.scribd.com/login>

Ctrl-F F .

:
/ ./
:
: 03/12/2012
:
Attribution Non-commercial
:
/ ./


*
*
*
*
*

PDF
[Adobe Acrobat, Notepad]
, Scribd

.

*
.PDF

*
.TXT

Next
Previous | Next
Previous
55 p.
<http://www.scribd.com/doc/44532210/Managementul-calitatii>
Managementul calitatii
<http://www.scribd.com/doc/44532210/Managementul-calitatii>
oprutluta01 <http://ru.scribd.com/oprutluta01>
1125 Reads
39 p.
<http://www.scribd.com/doc/16193230/calitatea-vietii-in-romania>
calitatea vietii in romania
<http://www.scribd.com/doc/16193230/calitatea-vietii-in-romania>
t ucalexa <http://ru.scribd.com/t ucalexa>
3693 Reads
6 p.
<http://www.scribd.com/doc/14848977/chestionar-calitatea-viettii>
chestionar calitatea viettii
<http://www.scribd.com/doc/14848977/chestionar-calitatea-viettii>
cut aky <http://ru.scribd.com/cut aky>
5453 Reads
297 p.
<http://www.scribd.com/doc/6577404/Filosofia-Culturii-CURS-SNSPA>
Filosofia Culturii - CURS - SNSPA
<http://www.scribd.com/doc/6577404/Filosofia-Culturii-CURS-SNSPA>
api_user_11797_ingrid_as_angel
<http://ru.scribd.com/api_user_11797_ingrid_as_angel>
12897 Reads
Next
3 p.
<http://www.scribd.com/doc/42737170/calitatea-vietii>
calitatea vietii <http://www.scribd.com/doc/42737170/calitatea-vietii>
cut aky <http://ru.scribd.com/cut aky>
1155 Reads
132 p.
<http://www.scribd.com/doc/10034515/An-1-Metodologia-Cercetarii-Sociologicemeto
de-Si-Tehnici-de-Cercetare>
An 1 Metodologia Cercetarii Sociologice.metode Si Tehnici de Cercetare
<http://www.scribd.com/doc/10034515/An-1-Metodologia-Cercetarii-Sociologicemetod
e-Si-Tehnici-de-Cercetare>
cipilica <http://ru.scribd.com/cipilica>
63740 Reads
39 p.
<http://www.scribd.com/doc/45040328/Insertie-Si-Calitatea-Vietii>
Insertie Si Calitatea Vietii
<http://www.scribd.com/doc/45040328/Insertie-Si-Calitatea-Vietii>
octavia_monica4038 <http://ru.scribd.com/octavia_monica4038>
763 Reads
181 p.
<http://www.scribd.com/doc/77563163/di ertatie4>

di ertatie4 <http://www.scribd.com/doc/77563163/di ertatie4>


Elena Lungu <http://ru.scribd.com/elungu_3>
1372 Reads
Previous | Next
5 p.
<http://www.scribd.com/doc/86958544/Evaluare-i-Calitatea-Vietii-Sem2-An2>
Evaluare i Calitatea Vietii Sem2 An2
<http://www.scribd.com/doc/86958544/Evaluare-i-Calitatea-Vietii-Sem2-An2>
Chris Gaspar <http://ru.scribd.com/chris_gaspar_6>
145 Reads
435 p.
<http://www.scribd.com/doc/47807683/Septimiu-Chelcea-CERCETAREA-SOCIOLOGICA-MET
ODE-SI-TEHNICI-2>
Septimiu Chelcea - CERCETAREA SOCIOLOGICA METODE SI TEHNICI 2
<http://www.scribd.com/doc/47807683/Septimiu-Chelcea-CERCETAREA-SOCIOLOGICA-METO
DE-SI-TEHNICI-2>
Georgiana Ilisie <http://ru.scribd.com/gilisie>
6485 Reads
226 p.
<http://www.scribd.com/doc/91254003/calitatea-vietii>
calitatea vietii <http://www.scribd.com/doc/91254003/calitatea-vietii>
Florentin Sava <http://ru.scribd.com/florentin_sava>
111 Reads
Previous

3 p.
<http://www.scribd.com/doc/92599353/Fisa-de-Post-Analist-Resurse-Umane>
Fisa de Post Analist Resurse Umane
<http://www.scribd.com/doc/92599353/Fisa-de-Post-Analist-Resurse-Umane>
viiiooo <http://ru.scribd.com/viiiooo>
22 Reads
3 p.
<http://www.scribd.com/doc/91623289/Orientarea-in-spa%C5%A3iu-a-deficientului-d
e-vedere>
Orientarea n spaiu a deficientului de vedere
<http://www.scribd.com/doc/91623289/Orientarea-in-spa%C5%A3iu-a-deficientului-de
-vedere>
viiiooo <http://ru.scribd.com/viiiooo>
82 Reads
1 p.
<http://www.scribd.com/doc/85232604/chestionar-activ-scolara>
chestionar- activ scolara
<http://www.scribd.com/doc/85232604/chestionar-activ-scolara>
viiiooo <http://ru.scribd.com/viiiooo>
8 Reads
4 p.
<http://www.scribd.com/doc/84139793/Lege-marginali are-sociala>
Lege marginali are sociala
<http://www.scribd.com/doc/84139793/Lege-marginali are-sociala>
viiiooo <http://ru.scribd.com/viiiooo>
40 Reads
Featured
Next
Previous | Next

Previous
28 p.
<http://www.scribd.com/doc/114619948/From-6-Weeks-to-6-Years-Great-Writers-Grea
t-Novels-How-Long-It-Took>
Great Writers, Great Novels
<http://www.scribd.com/doc/114619948/From-6-Weeks-to-6-Years-Great-Writers-Great
-Novels-How-Long-It-Took>
OpenRoadMedia <http://ru.scribd.com/OpenRoadMedia>
20 p.
<http://www.scribd.com/doc/115481382/North-Carolina-Undergraduate-Journal-of-Pu
blic-Affairs-PDF>
Journal of Public Affairs
<http://www.scribd.com/doc/115481382/North-Carolina-Undergraduate-Journal-of-Pub
lic-Affairs-PDF>
Roosevelt Campus Network <http://ru.scribd.com/Roosevelt%20Campus%20Network>
16 p.
<http://www.scribd.com/doc/115384764/Formo-Maga ine-October-November-2012-Issue
>
Formo Maga ine Nov. 2012
<http://www.scribd.com/doc/115384764/Formo-Maga ine-October-November-2012-Issue>
Formo Maga ine <http://ru.scribd.com/formomaga ine>
13 p.
<http://www.scribd.com/doc/110190416/The-Bathing-Women-A-Novel-by-Tie-Ning>
A Cultural Revolution
<http://www.scribd.com/doc/110190416/The-Bathing-Women-A-Novel-by-Tie-Ning>
Simon and Schuster <http://ru.scribd.com/Simon%26Schuster>
Next
11 p.
<http://www.scribd.com/doc/114778865/Thousand-Slices-Turnips-Recipe-from-AsianPickles-Japan-by-Karen-Solomon>
DIY Pickles
<http://www.scribd.com/doc/114778865/Thousand-Slices-Turnips-Recipe-from-Asian-P
ickles-Japan-by-Karen-Solomon>
TheRecipeClub <http://ru.scribd.com/TheRecipeClub>
6 p.
<http://www.scribd.com/doc/115343588/Superstorm-Sandy-One-Month-Update>
Sandy: One Month Later
<http://www.scribd.com/doc/115343588/Superstorm-Sandy-One-Month-Update>
American Red Cross <http://ru.scribd.com/AmericanRedCross>
9 p.
<http://www.scribd.com/doc/115076396/BECAUSE-I-SAID-SO-The-Truth-Behind-the-Myt
hs-Tales-and-Warnings-Every-Generation-Passes-Down-to-Its-Kids>
Do Parents Know Best?
<http://www.scribd.com/doc/115076396/BECAUSE-I-SAID-SO-The-Truth-Behind-the-Myth
s-Tales-and-Warnings-Every-Generation-Passes-Down-to-Its-Kids>
Simon and Schuster <http://ru.scribd.com/Simon%26Schuster>
36 p.
<http://www.scribd.com/doc/111346337/The-UNKNOWN-MAN-No-Number-Crime-Comic-Book
-1951>
The Unknown Man
<http://www.scribd.com/doc/111346337/The-UNKNOWN-MAN-No-Number-Crime-Comic-Book1951>
afvet64 <http://ru.scribd.com/afvet64>
Previous | Next
60 p.
<http://www.scribd.com/doc/91792647/Berkeley-Science-Review-Fall-2011>
Stick A Pin On It
<http://www.scribd.com/doc/91792647/Berkeley-Science-Review-Fall-2011>
The Berkeley Science Review <http://ru.scribd.com/sciencereviewblog>
43 p.

<http://www.scribd.com/doc/113236151/Insider-s-Guide-to-Steampunk-Fashion>
Portland Or Brooklyn?
<http://www.scribd.com/doc/113236151/Insider-s-Guide-to-Steampunk-Fashion>
Hyperink <http://ru.scribd.com/hyperink>
$4.95
16 p.
<http://www.scribd.com/doc/106848152/Princeton-University-Press-Cognitive-Scien
ce-2013>
Lighting Up The Brain
<http://www.scribd.com/doc/106848152/Princeton-University-Press-Cognitive-Scienc
e-2013>
Princeton University Press <http://ru.scribd.com/PrincetonUniversityPress>
3 p.
<http://www.scribd.com/doc/114755395/A-New-Story-by-F-Scott-Fit gerald-Thank-Yo
u-for-the-Light>
A New Story by F. S. Fit gerald
<http://www.scribd.com/doc/114755395/A-New-Story-by-F-Scott-Fit gerald-Thank-You
-for-the-Light>
Simon and Schuster <http://ru.scribd.com/Simon%26Schuster>
Previous
Paradigma calitatii vietii
8 months|562 views
Post comment
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd. scribd.
scribd.
<http://twitter.com/scribd><http://www.facebook.com/pages/Scribd/6978454082><htt
p://ru.scribd.com/scribd>
* *
* Scribd <http://ru.scribd.com/about>
* <http://blog.scribd.com/>

*  <http://ru.scribd.com/jobs>
* <http://ru.scribd.com/contact>
**
* Premium Reader
<http://ru.scribd.com/archive/plans?signup_type=landingpage>
* Scribd <http://ru.scribd.com/store>
* *
* <http://ru.scribd.com/advertise>
*
AdChoices <http://ru.scribd.com/adchoices>
**
* <http://support.scribd.com/>
* <http://ru.scribd.com/faq>
* <http://ru.scribd.com/static/press>
**
* <http://ru.scribd.com/partners>
* / API <http://ru.scribd.com/developers>
**
* <http://ru.scribd.com/terms>
* <http://ru.scribd.com/privacy>
* <http://ru.scribd.com/copyright>
Copyright 2012 Scribd Inc.
:
<>
, Scribd:
* English
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd.com%2Fdoc
%2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=en>
*
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2F h.scribd.com%2Fdoc%
2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id= h>
* Espaol
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fes.scribd.com%2Fdoc%
2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=es>
*
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Far.scribd.com%2Fdoc%
2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=ar>
* Portugus
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fpt.scribd.com%2Fdoc%
2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=pt-br>
*
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fja.scribd.com%2Fdoc%
2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=ja>
* Deutsch
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fde.scribd.com%2Fdoc%
2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=de>
* Franais
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Ffr.scribd.com%2Fdoc%

2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=fr>
* Turkce
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Ftr.scribd.com%2Fdoc%
2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=tr>
*
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fru.scribd.com%2Fdoc%
2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=ru>
* Ting vit
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fvi.scribd.com%2Fdoc%
2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=vi>
* J yk polski
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fpl.scribd.com%2Fdoc%
2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=pl>
* Bahasa indonesia
<http://ru.scribd.com/language?destination=http%3A%2F%2Fid.scribd.com%2Fdoc%
2F85066477%2FParadigma-calitatii-vietii&id=id>