You are on page 1of 2

Clasificarea edentatiilor A.

Clasificarea edentatiei dupa Kennedy Clasa I edentatie biterminala; Clasa II edentatie uniterminala; Clasa III edentatie intercalata; Clasa a IV edentatie frontala, de o parte si de alta a liniei mediane. 919c25j Bresa cea mai distala determina clasa, bresele suplimentare constituind modifica ri. Se considera numarul si nu intinderea lor. Daca nu se protezeaza, lipsa molarului 2 si 3 nu se considera edentatie. Molarul 3 prezent schimba clasa de edentatie din I sau II in III. Clasa a IV nu poate avea modificari. Regula 1: Aplicarea clasificarii trebuie sa urmeze si nu sa preceada orice extra ctie dentara care ar putea sa altereze incadrarea in una din grupele clasificari i: Regula 2: Daca molarul 3 lipseste si nu va fi inlocuit, nu va fi luat in conside rare la stabilirea clasificarii Regula 3: Daca molarul 3 este prezent si va fi folosit ca stalp de punte, va fi luat in considerare la stabilirea clasei de edentatie Regula 4: Daca molarul 2 lipseste si nu va fi inlocuit, pentru ca molarul antago nist de asemenea lipseste si nu va fi inlocui, nu va fi luat in considerare la s tabilirea clasei de edentatie Regula 5: Aria edentata cea mai posterioara (sau zonele) intotdeauna vor determi na clasa principala de edentatie Regula 6: Ariile edentate, altele decat cele care determina clasa de edentatie, vor fi specificate ca modificari si vor fi nominalizate dupa numarul lor Regula 7: Extindere edentatilor stabilite drept modificari nu vor fi luate in co nsiderare ci doar numarul edentatiilor aditionale Regula 8: in clasa IV Kennedy nu exista modificari ( regula 5) Clasificarea dupa Costa Reprezinta nominalizarea topografiei edentatiei fiind terminala, laterala sau frontala. In functie de numarul dintilor lipsa pot fi reduse, intinse si exrinse (subtotale). Citirea edentatiei se face din partea dreapta, trecerea de pe o hemiarcada pe alta semnalizandu-se cu considera edentatie. Metodele de tratament ale edentatiei partiale. La noi in tara, Prof.dr. E. Costa propune o clasificare ce de fapt reprezinta o nominalizare a topografiei edentatiei. Astfel exista edentatie terminala, latera la si frontala, iar in functie de numarul dintilor lipsa pot fi: reduse, extinse , si intinse (subtotale). Citirea edentatiei se face mai intai la maxilar si apo i la mandibula, incepand in partea dreapta. La formularea diagnosticului de eden tatie, bresele edentate de pe aceeasi hemiarcada se vor desparti prin virgula, i ar pentru cele care depasesc linia mediana, printr-o linie orizontala sau litera M. sau m. Lipsa molarului 3 nu se

17. Clasificarea edentatiilor dupa Kennedy . Clasa I: Edentatie termino-terminala - cuprinde edentatiile bilaterale , bresele fiind delimitate numai mezial de dinti stalpi . Clasa II: Edentatie uniterminala - cuprinde edentatiile dintr-o singur a regiune laterala a arcadei, bresa fiind delimitata numai mezial . Clasa III: Edentatie laterala intercalata - cuprinde edentatiile din a mbele regiuni laterale ale arcadei, cu bresele marginite de dinti restanti atat mezial, cat si distal. . Clasa IV: Edentatie frontala - cuprinde edentatiile din regiunea anter ioara de o parte si de alta a liniei mediene 18. Nominalizarea edentatiilor dupa Costa . edentatie frontala prin lipsa unor incisivi sau canini.

. edentatie laterala prin lipsa unor premolari sau molari,cu bresa delim itata la ambele extremitati de dinti restanti. Poate fi uni sau bilaterala. . edentatie terminala prin lipsa unor premolari si molari, cu bresa deli mitata de dinti restanti numai anterior. Poate fi uni sau bilaterala. . inale. edentatie mixta cand pe arcada exista brese frontale, laterale si term

. absenta molarului de minte nu este considerata edentatie deoarece nu s e restaureaza niciodata; in schimb prezenta acestui dinte pe arcada influenteaza diagnosticul de edentatie atunci cand lipsesc dinti mezial de el. . daca bresa intereseaza atat zona laterala cat si zona frontala este nu mita edentatie extinsa. . . daca lipsesc foarte multi dinti, edentatia se numeste intinsa. daca pe arcada raman 1-2 dinti, edentatia se numeste subtotala.

. enuntarea diagnosticului de edentatie incepe totdeauna la maxilar in p artea dreapta si se termina la mandibula in partea stanga. . in scris, precizarea breselor de pe aceeasi hemiarcada se face despart ind denumirea lor prin virgula; precizarea pozitiei breselor fata de linia media na se face in scris printr-o linie orizontala iar in vorbire prin litera M.