You are on page 1of 1

Pencemaran Alam Sekitar Oleh Sulfur Dioksida

1) Bahan api seperti petrol dan diesel mengandungi sulfur. 2) Apabila bahan api ini dibakar, sulfur akan dioksidakan kepada sulfur dioksida, S02 seperti yang ditunjukkan dalam persamaan di bawah: S + O2 SO2 SO2 yang terbebas di udara boleh menyebabkan pencemaran alam . SO2 boleh menyebabkan kerengsaan pada mata dan gangguan pada sistem pernafasan. SO2 melarut dalam air untuk membentuk asid. Oleh itu , apabila oksidaoksida sulfur ini larut dalam air hujan, asid sulfurus dan asid sulfurik akan dihasilkan dan mengakibatkan hujan asid. Hujan asid ini boleh menyebabkan bangunan rosak, pokok , dan hidupan air akan mati. Kejadian hujan asid boleh dikurangkan dengan mengurangkan gas beracun (seperti SO2) yang terbebas ke atmosfera. Sulfur dioksida boleh bertindak balas dengan magnesium untuk menghalang sulfur dioksida terbebas ke atmosfera. SO2 + Mg MgSO3

3)

4)

5) 6)