Вы находитесь на странице: 1из 52

. --.

. , . . . .: , 2000.
XX ,
, -: (
, ), - (
,
) - ( ).
,
.

....................................................................................................9
.......................................................................................................12
.......................................13
................................................18
........................................20
................................................................22
.......................................................................................23

--.................................................................................25
1. ----- ( )...........25
2. ()....................................................................................27
3. ---- (
)............................................................................................................28
4. -- ( )............................................29
5. -- ( )..........................................30
6. -- ( )..................................................32
7. -- ( )..................................................34
8. -- ( ).................................................36
9. --1 ( )..............................................38
10. --2 ( )............................................40
. --3 ()............................................40
12.----- (
).....................................................................................42
13.--- ( ).................................43
14.-- ( )........................................44
15.--- ( ).....................................48
16.--- ( )........................51
17.--- ( )............................52
18.--- (
)...............................................................................................................55
19....................................................................................................................................---
( ).....................................................................................57
20....................................................................................................................................-- ( )..................................................60
21....................................................................................................................................--
( )...............................................................................62
22....................................................................................................................................--1 ( ).....................................................64
23....................................................................................................................................--2 ( ).....................................................65
24....................................................................................................................................--
1

( ) 1,
( )................................................................................66
25....................................................................................................................................--2
( )............................................................................68
26....................................................................................................................................--3
( ).............................................................................69
27....................................................................................................................................--4
( )............................................................................70
28....................................................................................................................................--5
( )............................................................................71
29....................................................................................................................................--6
( )............................................................................72
30....................................................................................................................................--7
( )............................................................................73
31....................................................................................................................................--8
( )............................................................................74
32....................................................................................................................................--9
( )............................................................................75
33....................................................................................................................................--
10, ( ).....................................................76
34....................................................................................................................................--1
( )..............................................................................79
35....................................................................................................................................--2
( )..............................................................................81
36....................................................................................................................................--3
( )..............................................................................83
37....................................................................................................................................--4
( )..............................................................................85
38....................................................................................................................................--6
( )............................................................................87
39....................................................................................................................................--
( )...........................................................................88
40....................................................................................................................................--- (
)...........................................................................................89
41. -- (
)...................................................................................................90
42. --1 ( ).....................................92
43. --2 ( ).....................................92
44. -- ( )..............................................96
45. -- ( ).............................................97
46. --- ( )............................98
47. ------ (
)..................................................................................100
48. -- ( ).............................101

--..............................................................................103
1. - ( )......................................................103
2. - (-) ........................104
3. ()...................................................................................106
4. - ( )..................................................................107
5. - ( )................................................ 108

- ( )..............................................................121
- ( )....................................................................122

- ( ).......................................134
, .......................................................................135
, .....................................................................................137
-- ( -)......................................137
---...............................................................................138
---..............................................................................140
2

---.............................................................................142
---...........................................................................142
---..........................................................................143
---...........................................................................146
........................................................................................147
-- ( ).............................................148
..............................................................................................................150
( )..............................................................................153
()..............................................................................154
( ).............................................................................155
- ( ), .....................157
- ( )................................................161
.............................................................162
..................................................................................165


,
, ,
, , , , , , , , ,
. , , , ...
--
,
, ,
. ,
-, ( 1 ,
). :
.
,
.
, , , ,
,
,
, , .
, , :
, , ,
,
.
, .
( ),
( ) ,
, , .
( , , -

) ,
- - .
, ,
3

( , ),
, ,
,
, ,
.
,
. ,
, . ,
, .
.
, !
. ,
I 2000 ,

"Ambhoja-kalpa-kalitdmbaka-cdru-divyaKfepair-nfnam trividha-tdpa-vindsayantam
Yogena valgu-vacasd nava-bhaktibhis-ca
Yog-esvar-esvara-gurum pranat-osmi nityam"
4

, ,
,

.
.
,
,
. ,
.
. ,

.
, -
.
, ,

.
,
, , -.

-, .
, .
, ,
- . , , -,
, ,
,
.
, -,
.
.
, , , ,
,
, .
. ,
,
. , , ,
, ,
.
,
. ,
. ,
.
, . ,

, .
,
.

. , ,
, . , , ,
. ,
.
. ,
,
.
,
. ,
. , , ,
, , ,
.
, , .
.
.
5

.
, , , ,
, .
, , .
.

, , .
.
,
( ,
, -),
. ,
, .

, , ,
, .
, , ,
, , , , - ,
, , , ire ,
,
, .
24 1953 20 30 .
, , , .
,
. , ( ), , , , .
, ,
, .
, , , ,
.
, , .


, . , ,
.
, .
.
. ,

. ,
. , -
. , , , ,
. , , .
. ,
. .
, .
, ,
, , 25 ,
.
.
, , ,
, ! , ,
. , ,
. .
, , , .
, ,
, , ,
-. .
( , ) ,
.
.
,
.
,
.

. , ,
. ,
.

31.07. 1956.


. .
, .
, , , , , .
, .
.
,
.
:

;

;

;

;
;
7


;

;

.
, .
,
, ,
.
, . (
) ,
. ,
, , ,
, ,
, , , .
, .
, ,
( ) .
.
, ,
, ,
. ,
, ,
.
. ,

.


He Parama-pit, He Viva-pit,
He Rra-pit, He Jagaddhra
He Karunmaya, Dna-daylo,
Prna-guro, He Aparampra,
He Parea aba ghra kp kari,
Hamen djiye uddha vicra,
Jisase janat ke sevaka bana,
Ntha Karen sukhamaya samsra.
! !
, !
, !
!
!
,

.


1.
2.
3.
4.

5.

, .
.
, . 23
, .
4 .
,
. ,
.

, ,
.
, .
, , , -. , , ,
8

6.

7.

. , ,
. , ,
. .
, ,
,
. , ,
.
, , .
, ,
.
,
, ,
.
. , , , .


--

,
. .

.
1. -----
( )
: , .
,
, . 6

( 1).
:

.
,

(. 7
) ( 2).
2. :
, .

,
.
. .
.
2. ()
: , ,
, ,
, ( 3).
3. : .

: .
, .
,
.
,

. .
,
, .
.
9

.----
( )
: , ,

: ,

25

.
.
.
( 4).

4. :
,

4.
--
(
)
:
,
, ,
, ,
, 152 .
: - ( )
.
25 ( 5).

. ,
.

5. :
, ,
.

5. -- ( )
: , ,
.
.
: ,
( ).
.
. 25 (
6).


, , ,

-
.

.
3 5
. ,
. ,
,
10

. -,
. ,
, , ,
, .
, , .
, ,
. (, ) ,
. ,
, .
, , ,
, .
6. -- ( )
: , ,
.
: ,
. ,
.
( 7).
,
, . ,
,
. ,
,
.
, .
,

. ,
- . ,
,
.
. ( ) :
"" .
(-, II: 32).
.
, 40
.

. , , ,
, ,
,

. ,

.
7.
-
( )

:
, .

,
,
( 8).
: , ,
, ,
11

, . ,
. ,
, , .
5 ( 9).
- .
,
. ,
, ,
.
,
, , ,
. . 7
. , ,
( ), .
, , . .
- :
.
-. .
:
- .
(-, III: 83-84).
8. -- ( )
: , .
: ,
,
. 11
,
( 10).;
,
!! .
( 11).
,

.
,
.
,
,

.

.

, .
-,

, ,
.
.
:
, ,
,
() (--, IV: 68).

12

9. --1 (
)
: ,
.
: ,

, .
( 12).
: ,
,
.
,
. .
( 13).

10. --2
( )
:
, , ,
.
:

,
,
.

.
.
,

.
5
( 14).
11. --3
( )
:
, .
:

. ,
. 25
( 15).
( )
. ,
, , . . ,
(, , )
.

! .
12.
-----
(
)
: , ,
, .
13

: . ,
. , . ,
, .
. , ,
. 5 ( 16).
, ,
.

13. -- :


17).
:

( )
,
.
.
( 18).

( )
, ,
.
90 (

.

.
25

.
,
.
14. -- ( ).
: ,
, ,
( 19).

,
( ) . ,
14

. 25 ( 20).
: , , ,
, ( 21).
: ,
( 22).

. . ,
.

.
, .

.
15. --- ( )
: ,
, .
: . ,

. .
, , .
, ( 23).
.
: .
,
( 24)..
16.
--
(
)

,
,
,
.


( ),
.

, ,( 25).

:

. ,
.
: .
: .
: , ,
( 26).
: , , .
. .
.
17. --- (
)
: ,
. ,
.
: , ,
. ,
.
.
5 ( 27 28).
15

:
, , .
, .
,
. 5
( 29 30).

18. --- ( )

: , ,
. .
: -, ( 31 32).
: , 17, , ,
( 33 34).

16

19. --- ( )
: , . ,
. .
: .
( 35 36).

: , ,
( ), ,
( 37 38).

20. --- ( )
: , .
. .
:
. ( 39).
: , , .
( 40).

17

21.-- ( )
: , . ,
.
: , ,
.
,
.

: , .
, . .
( 42).
: , 17 21, , .
, .
. , ,
, , . .
22. ---1 (
)
: , ,
, ,
.
: ,
. , ,
,
.
, . 5
( 43).

.
.

,
,

.
,

,
5 .

23. ---2 (
)
: , ,
.
: ,
18

. .
, ,
. 5 ( 44).
, . ,
, .
.
.
22 23 (- )
.
, , ,
.
, .

.
.
, , , . ,
.
.
, ,
. ,
, .
, ,
,

.
, ,
,
, .
24. -- ( ) 1,
( )
: , .
: ,
. ,
, ,
, .
-.
5 ( 45).
-- :
, , ,
, . (I: 48).
25. --2 ( )
: , ,
2
.
:
, ,
.
25 (
46).
,
.
.

26.
--3
)
19

: , . ,
.
: ,
.
25 ( 47).
27. --4 ( )
: , , ,
1,21,5 .
: , .
25 ( 48).
: ,
2427 . ,
15 .
, ,
, . , ,
15 2427, .

28. --5 ( )
: , .
: ,
,
. -.
, .
, .
,
, ,
. 5
( 49).
29. (

60

:
( )
25 ( 50).

-6
)
:

.
,
.
,
,
.

.

30. -7
(
:
.
.
,
,

( 29).
90 .
:
( ).
, .
25 (
20

51).

31. -- 8 ( )
: , 29.
: , , ,
. , , .
. ,
. 5
( 52).
32. --9 ( )
: 30.
: , 31.

.
( 53).
33. --10, ( )

:
.

90
.
:

.

.
. , , (. . ,
) (-
, ). , ,
. 5 ( 54, 55, 56).
:
1. , , .
2. .
3. .
- .
.
,
, .
, ,
. , .
, - ,
, , : ,
. .
- ( 49), - ( 47),
, , ,
, .
.

.

21

()

,
.
34. --1
( )
: ,
,
,
. ,
,
.
:

.

. , ,
.
. 5 ( 57 58).
35. Kamu--2 ( )
: , ,
, .
: ,
.
. ,
, ,
. 5
( 59 60).

36. --3 ( )
:

.
:
,

. ,

.
,( 61 62).
22

37. --4 ( )
: , , ( 63).
: ,
. .
5 ( 64).

,
, ,
, ,
, .
,
,
.
,

;
.
5 .
38. --6 (
:
.
: ,

,
10


.

: ,
.
.


.
.


25 30
-

.
,
( 65).

.
.

39. -- ( )
: ,
, .
: , ,
. ,

,
.

:
58
.

( 66).

:
()

--.

, ,

(-,
I: 46 47),
23

40. ---- ( )
: ,
.
: ,
. , ,
. ,
( 67).
. 39
. 40 .
- ,
.
,
. ,
,
.
, ,

,
.
. ,
,
.
, ,
, . .

, .
,
.
41. -- ( )
: , 5
.
: .
, ,
. 25 ( 68).
.
.
, , :
, . (--, III: 107).
(), ,
, .
, ,
,
(-, III: 44 45).
,
,

(--, III:
1).
. ,
,
(--, III: 108).
.
.
,
. ,

, ,
.

24

,
.
,

.
, , ,
.
,
.
42. --1 ( )
: , .
: , ,
, , . , , ,
, . , ,
( 69).
: , ,
. , .
, , , .
25 ( 69).
43.--2
(
)
: ,
.
: , ,

.
, .

. , ,
.
.
, .

, ,

( 70).
: , , ,
, .
: ,
,
. ,

.
,

, .
5 ( 71).
,
.
, .
,
, . ,


.

25

44. -- ( )
: , .
:
, ,
.
.
.
10 ( 72).
,
,
.
.

45. -- ( )
: , , .
: ,

. ,
.
. ,
, 26.

,
. ,

( 73).
46. --- (
)
: ,
.
: ,
(,
).
. 25 ( 74).
: ,
.

. ,

, . 25
( 75).

.
.

26

47.-----( )
: ,
:
23 ,
, .
.
76).

.
48. -- (
: ,
, .
: ,
.
.
( 77).

.
, .

-

10 (

)
,

.
.


().
,
. .


. ,

.
:
9 21, 34 38 42 48
.

.
. ,
. ,
.
, ,
,
.
.
, .
, , . , , ,
.


--
27

, ,
, , .
() () .
.
1.- ( )
:
, ( 79.).
: 60 ,
. .
, .
.
. ,
, .
2.- (-)
, .
: , ,
, 13 (. 17).
: 50 ,
, .
.
, ,
. ,
. 50 ,
. ,
. ,
.
.
,
. ,
.
( 80). ,
-.

3. ()
: , ,
, . ,
13.
:
.
,
, ,
,

.
,
,
.
.
5 ( 81).

,
,
.

().
4. - ( )
28

: , 90
, .
.
: .
. . 25
( 82).
.
5. - ( )

( 83).
:

.

,
.


,
,

. ,
,

.
.
,
,

.
,
, ,
,
.
.

,
.
.
,
,
.


.
( )

, . . , , . ,
.
,
( ).
. ,
.
, .
, , .
,
, ().
, , ,
29

10 . ,
. ,
.
. ,
. 3
4 .
, .
.
() .
, , ;
, , ,
, , , . .
, .
,
.
, ,
.
,
. .
. , ,
, .
, ,
.
,
, .

, .
.
,
. .
, .

, ,
.
- ,
. ,
, .

. ,
. .
, ,
. ,
.

!!!

!!!

30

!!!

,
, -
.

31


- ( )
.
, -
.
, , , , .
, .

, .
.
. ,
.
, ,

, ,
. ,
, ,
. ,
, . ,
, , ,
.
:
, , , .
.
, .
. ,
(--, I: 13 16).

,
. .
, ,
- , . ,
, . , .
- ( )
1. :
,

,

( 30 ).
-- (
96).
.
, .

,


( 97).


, ,
.
,
32

. ,
.
. , ,
.

2.
:

-
.
,

.

,
,
.
, ,

( 98).
3. :
-
,
(
99). ,
, , ,
.
,
. ,

.,
-.
,

. ,

,
.
,
,
,
( 100).


( 101).
,
,
.

33

,
,

,
, .
.


( 102).

,
, ,
, ,
( 103).


,
104).

, ,

.
,
.
- ( 105),
( 106),

(
107)
,
,
( 108). ,
,

.
,
.

34

, ,
. ,
,

.
:
.
, , ,
, .
, . ,
. ,
.
, ,
, . ,
, . .


-
( )
,
. .
.
- . :
: , ,
, , , .
(-, I: 12).
:
,
, .
.
- :

35

,
, -
,
. , ,
,

,

.
,

(-).

,

.
(
),
( 109).
: ,
. ,
( 110).
, ,
90 . ,
(,
) .
, ,
.
. , ,
, , ,
. .
,
( 111).

, .
, .

.

.
, ,
, , ,
, , , , ,
. ,
. ,
, .
, .
,
,
, , . ,
, , .
: -, -, - , , -.
-- ( -)
(,
) 10 .
35 .
.
, .
, , :
36

) 75 ,
;
) ;
) ;
) , ;
) ,
. . ,
.
)

.

.
---
: ,
(-)
,
.
,
,
.

. ,
, ,
, , . -
, ( 112).
- (--) :
,
; , , ,
, , . , , , ,
.

.
,
( 113).
---
(0,56 )
, .
.
:

( 109),
.
: ,
.
,
.
,
( 114).

37

, ,
.
,
. ,

.

90 . ,
, .
( 115).
- ,
.
,

,
.
.
, .
. , ,
, ; ,
, ,
. , ,
,
.
- - ,
. .
- :
, ,
(---, II: 30).
---

, ,
- ( 109).
,
.
. ,
.
, , ,
- ( 116).
---
-
, -. ,
, .
.

. , - -
; ,
. - -
.
,
. , ,
.
,
. .

. ,
, .
, - -,
.

38

---
-- (II: 24):
8 (7,3 ) ()
36 .
,
. .
.
.
, . ,
.
: ( 109),
,
.
: ,

, .
, .
. ,
. ,
. J
. ,
. ,
8 . , ,
. ,
. 15 , ,
.
, , ,
, ,
.
, .
, - ,
. , .
, .
. , .
, .
, ,
, , , , .
(-, I: 42).
, , , ,
.
- (--) :
8 3 . , ,
. , .
. . ,
, .
---

, 75 . ,
6 .
:
. , ,
, - ,
, .
. (
118). ,
.

. 15 .
. .
, .
, -
.
39

.
, , .
, -.

: , , 30 ,
.
: , .
, ,
.
. ,

( 119).
,
,
.
. 10 12

.

.
-- (
)
,
, , .
. ,
,
. ( 120121).
:

(--, II: 33),

,
. ,
,
, .

.

.
.
.
.
.
, , , ,
.,
.
15 ,
. ,
.
. .
, ,
.
: ( 122),
, .
, .
. .
40

, , .
. , .
, .
. .
- . .
(
123). () .
-
(-) :

;
.
,

.

:

, , , ,
, , , , ( ), , ,
, (--, II: 26 28).
, ,
. ,

. ,
-
.
, ,
, .
( )

. ,
- ,
- .
.
30 30
12
. .
: ,

( 124).
:

(
), .
. .
1015 ,
, ,
.
.
, , , ,
. , ,
( ). , ,
.
-.
:
,
. , , (-, II: 31).
,
,
.
:
, ,
41

,
. .
ecnv nvcmoma vuumev moav -,
. .
,
(--, IV: 37).
()
: ,
,
.
: ,

. ,
.
.
, .

.
.
. 25
( 125).
- :
, ,
, .
, ,
, (--, II: 35).
-,
.
, , , ,
, ,
. , . . .
. .
18,5 .
.
, .
. .
,
, . ,
.
, .
( )

,

.
:

.
( 109), ,
.
,

,
, ,

. ,
,
,
. -
. ,
.
, . ,
, .
42

, .
250 , .
.
, ,
. . ,
, . ,
.
, , ,
.
. , .
. ,
.
,
.
, ,
, . ,

.
- ( ),
,
. .
, .
, *.
: ( 109) .
: ( 126)
,

-, ,
( 127).

( 128).
( , 129),
.
, , .
, ,
, . , ,
. , , 129.
, , .

. .
. .
43

, .
, , ,
.
;
.
, . (
), .
, .
. .
: , .
, . 3050 .
. ,
. .
, .
. 24 .
.
- :
,
(-, I: 18).
. , , , , ,
, .
, . , ,
. ,
. .
. .
.
.
.
, ,
.
.
. .
- ( )

.
)
.
, , ^ , ,
,
. .
;
.
, , ,
. ,
, .
, ,
, .
, . , MI
, MI .
, , ,

, , ,
.
,
.
, .
, npa, .
.
- ( )
; ,
, . ,
44


.
() .
, ,
. , .
--: ,
.
- .
--: ,
, .
-- ( ) .
. -.
. .
--: ,
, .
. .
- --: ,
.
- ,
(-).
- --: ,
, .
- --: ,
.
--: ,
24 4 .
, , (),
.
- , ,
.
- .
, --
.
- , . ,
. .
. .
(). ().
- ,
>1 (-). , , - ,
. ,
.
- . .
.
- . .
--: ,
() . --:
. 84 ( 8 400 000) .
, --
.
84 ( 8 400 000) .
- --: ,
() .
--, .
, --
.
- : . 45

, --
.
.
- .
.
.
, .
- .
.
- --: ,
.
amamma , ,
.
,
. .

....................:..........................11
...........................................................................17
1. 1. :
, ............................................25
2. 1. :
, ............................................26
3. 2. :
...........................................................................................27
4. 3. :
,
............................................................................................................28
5. 4. :
,
, ..................................................29
6. 5. :
, ..........................30
7. 6. :
, ,
..............................................................................................................32
8. 7. :
, ..................................................................................34
9. 7. :
...............................................................35
10, . 8. :
, , , .......................................36
11. 8. :
...............................................................37
12. 9. :
............................................38
13. 9. :
14. ' 10. :
, ..............40
15. 11. :
, ,
...............................................................................................................41
16. 12. :
, ,
, ...................................................................42
17. 13. :
, .....................................................................43
18. 13. :
........................................................................44
19. 14. :
.........................................................................................................45
20. 14. :
, .46
46

21. 14. :
, ...........................................................................47
22. 14. :
..........................................................48
23. 15. :
....................................................49
24. 15. :
..............................................................50
25. ' 16. : ,
,
, ..........................................................................51
26. 16. : ,
, .........................................52
27. 17. :
, .............................................53
28. 17. :
, .
...........................................53
29. 17. :
,
.
30. 17.
: , .
......................54
31. 18.
: , .................................55
32. 18.
: , ...................................55
33. 18.
: ,
....................................................................................56
34. 18.
: ,
.
....................................................................................57
35. 19. :
, ...................................58
36. 19. :
.
....................................................................................58
37. . 19. :
, ............................................................59
38. ' 19. :
.
....................................................................................59
39. 20. :
,
.....................................................................................................60
40. 20. :
;
..........................................................................................61
41. 21. :
, ...............................................62
42. 21. :
, ......................63
43. 22. :
, ,
, ..........................................64
44. 23. : ,
,
, .....................................65
45. 24. : ,

...........................................................................................67
47

46. 25. : ,
,
.....................................................................68
47. 26. : ,
,
...................................................................69
48. 27. : ,

, ................................70
49. 28. :
, , ........................71
50. 29. : 60 ,
, .................................72
51. ' 30. : 90 ,
, .......................................................73
52. 31. : 60 ,
,
74
53. 32. : 90 ,
,
75
54. 33. : ,
.................................................76
55. 33. : ,
...............................................77
56. 33. : ,
,
..........................................................................................................78
57. 34. :
, ..................................79
58. 34. : ,
, ....................................80
59. 35. :
, ......................81
60. 35. : ,
, ........................................82
61. 36. :
, ..........................................................................83
62. 36. : ,
, .........................84
63. 37. :
......................................................................85
64. 37. :
, .....................................86
65. 38. :
, ...............87
66. 39. :
, ...........................88
67. 40. :
,
.........................................................................................................89
68. 41. :

.................................................................................................91
69. 42. :
, , ;
,
.................................................................................................93
70. 43. : ,
..................................................................................94
71. 43. : ,
,
.........................................95
72. 4496. :
.................................96
73. 45. : ,
48

, , ..................97
74. 46. :

98
75, 46. :
.............................................99
76. 47. :
........................... 100
77. 48. :
,
..........................................................................................101
78. . , .......................102
79. 1. ,
....................................................................103
80. 2. ,
.........................................................104
81. 3. , ,

, .............................................................106
82. 4. ................................. 107
83. 5.
............................................................................................108
84. 5. ,
, .................................................. 109
85. . ,
..........................................................................
86. . ,
..............................................................111
87. . ,
................................... 112
88. . . ,
, ..............................................................113
89. . ...................114
90. . .....................115
91. .
, .................................... 116
92. .
.......................................................................................... 117
93. . .............. 118
94. .
, 119
95. . ,
................................................................................... . 120
96. . : -,
.................................................... 122
97. . :
............................................................................................. 123
98. . :
.......................................................................... 124
99. . :
...............................................................................................125
100. . :
......................................................126
101. . :
....................................................127
102. . :
.........................................................................................................128
103. . : ,
, ..................................129
104. . : ,
,
...............................................................................130
105. .
: -.............................................131
106. .
49

: ............................................................131
107. .
: ........................................................... 132
108. .
: ................................................................................132
109. -. :
............................................................................134
. -. : ..................... 135
111. -. : ........................ 136
112. -. -: ................. 138
113. -. : -........ 139
114. -140. -: ,
,
140
115. -141. :
-, ..............................................141
116. -143. -:
....................................................................................................143
117. -. -: .......................144
118. . -: ....................146
119. -. -:
............................................................147
120. -. -:
............................................................................148
121. -. -:
..........................................................................149
122. -. :
................................................................................................150
123. -. : ........................151
124. -. : ................ 152
125. -. , :
...............................154
126. -. -:
.................................................................................. 156
127. -. -:
-:
...................................................................................157
128. -. -:
................................................................................158
129. -. -:
,
159
XX
, , -.
,
.
, :
-
,
,
. .
.
-
.
(), () .
.
-
,
, 72 000 , .
, .
.
-
50

,
. .
.

51

52

Оценить