You are on page 1of 6

1/3/13

Vijesti FM Vijesti na m obilnom

Deset najveih svjetskih misterija koje nijesu razrijeene - Vijesti online


tam pano izdanje Marketing Prijava Registracija Facebook connect

Naslovna Polit ika

Vijest i Biznis

Sport Drut vo

Caffe Hronika

Kult ura Svijet

Kolumne Nauka

ivot Techno

Trai Aut o it aoci report eri

V i jest i on l i n e Sv i jet Gl obu s Deset n a jv ei h sv jet ski h ...

< Pov r a t a k

Na jn ov ije

Na jit a n ije

Na jv ie k om en t a r a

Pie: Nada Bogeti

Objavljeno: 03.01.2013 u 09:39

1619 prikaza

3 komentara

1 0:4 9 | Benites: Puno toga je polo po zlu

IFRE, PISMA, UBIST VA

1 0:4 8 | SAD: Grad zabranio prodaju flairane v ode 1 0:4 3 | erar Depardije postao ruski drav ljanin

Deset najveih svjetskih misterija koje nijesu razrijeene


Uprkos naporima najveih istoriara dananjice, najuenijih kriptografa i najupornijih lovaca na blago, istorija je puna zagonetki koje ni danas nisu rijeene

1 0:3 1 | Predstav ljenja v erzija Ubuntu nam ijenjena iskljuiv o m obilnim telefonim a 1 0:2 6 | Nov i dabl-dabl Vuev ia, nov i poraz Orlanda
Pr ik a i sv e

Vojniev rukopis (Foto: iam notagun.blogspot.com )

Rijetko prie imaju mo da nam momentalno privuku panju na nain kako to rade misterije. Kodovi, zagonetke i zagonetna umjetnost nas kopkaju zbog svojih intriga: Zato je poruka kodirana? Koje se to velike tajne iza njih kriju? Uprkos naporima najveih istoriara dananjice, najuenijih kriptografa i najupornijih lovaca na blago, istorija je puna zagonetki koje ni danas nisu rijeene. Slijedi popis 10 najveih ifrovanih misterija na svijetu.

Vojniev rukopis Nazvan po poljsko-amerikom prodavcu starih knjiga Vilfridu M. Vojniu, koji ga je nabavio 1912. godine, Vojniev rukopis je detaljna skripta na 240 strana na jeziku ili pismu koje je u potpunosti nepoznato. Stranice takoe obiluju ivopisnim crteima neobinih dijagrama, udnih dogaaja i biljaka koje se ne podudaraju ni sa jednom poznatom vrstom, to dodatno doprinosi intrigantnosti dokumenta i potekoama u njegovom deifrovanju. Originalni autor rukopisa ostaje nepoznat, meutim, utvreno je da su stranice nastale izmeu 1404. i 1438. Nazvan je najmisterioznijim rukopisom na svijetu. Postoji mnogo teorija u vezi s porijeklom i prirodom rukopisa. Neki vjeruju da je trebalo da se bavi temama iz srednjovjekovne ili rane moderne medicine. Mnotvo slika biljaka nagovjetava da se moda radi o nekoj vrsti udbenika za
(Ne)radni dani Na abljaku sv e puno

Trae najozbiljnije partnere

kolumne
1/6

www.vijesti.me/svijet/deset-najvecih-svjetskih-misterija-koje-nijesu-razrijesene-clanak-107384

1/3/13
alhemiare.

Deset najveih svjetskih misterija koje nijesu razrijeene - Vijesti online


A LT ERNA T IV NA EKONOMIJA Tatjana Kuher

injenica da su mnogi dijagrami astronomskog porijekla, kombinovani sa neidentifikovanim biolokim crteima, ak je navela neke teoretiare da tvrde da je knjiga vanzemaljskog porijekla. Jedna stvar oko koje je veina teoretiara saglasna jeste da knjiga nije prevara, imajui u vidu koliinu vremena, novca i detalja koji su potrebni za njen nastanak. Kriptos Kriptos je misteriozna skulptura koju je dizajnirao umjetnik Dim Sanborn i koja se nalazi odmah ispred sjedita CIA u Lengliju. Toliko je misteriozna da ak ni CIA nije u potpunosti provalila kod. Skulptura sadri etiri natpisa, mada su tri provaljena, etvrti ostaje misterija.

Euro neuro
KONT RA PLA N Zoran Bojovi

Repriza najlue noi


EV ROPSKI POSMA T RA Dominik Moazi

Ev ropska oaza

Login

You need to be logged into Facebook to see your friends' recent activity. Nestao Aleksandar Vrane (43) 128 people recommended this. Bolje farm a nego Budva 47 people recommended this. Od porodine graevine stare 170 godina napravili hotel 66 people recommended this.

Facebook social plugin

blogovi
Zdravlje

Milan Vujov i

Pravi put

Filozofija praktika

Sanborn se 2006. godine izgovorio da u prvim natpisima postoje tragovi za rjeavanje posljednjeg, a 2010. godine je objavio jo jedan trag. Bealove ifre Bealeove ifre su set od tri ifrovana teksta koji navodno otkrivaju lokaciju jednog od najveih zakopanih blaga u amerikoj istoriji: hiljade kolograma zlata, srebra, nakita. Zlato je prvobitno nabavio misteriozni ovjek po imenu Tomas Deferson Beale 1818. dok je napredovao u Koloradu. Od tri ifrovana teksta, samo je drugi provaljen. Zanimljivo je to to se ispostavilo da je klju za deifrovanje Deklaracija nezavisnosti to je takoe zanimljivo imajui u vidu da se Beale zove isto kao autor Deklaracije nezavisnosti. Deifrovani tekst otkriva dravu u kojoj je blago zakopano: Okrug Bedford, Virdinija, ali je precizna lokacija vjerovatno ifrovana u nekom od ostalih tekstova. Do dana dananjeg lovci na blago pretrauju brda okruga Bedford esto bez ovlatenja kopajui ne bi li pronali plijen. Festski disk Misterija Festskog diska je pria koja zvui kao neka od onih iz filmova o Indijani Donsu. Otkrio ga je italijanski arheolog Luii Pernijer 1908. u minojskoj palati na Knososu. Disk je napravljen od peene gline i sadri misteriozne simbole i mogao bi predstavljati nepoznati oblik hijeroglifa.

Uivajte

Nikola Nikoli

www.vijesti.me/svijet/deset-najvecih-svjetskih-misterija-koje-nijesu-razrijesene-clanak-107384

2/6

1/3/13

Deset najveih svjetskih misterija koje nijesu razrijeene - Vijesti online

Vjeruje se da je nastao negdje u drugom milenijumu prije nove ere. Pojedini akademici vjeruju da hijeroglifi podsjeaju na simbole linearenog A i linearnog B pisma koja su nekada koritena na antikom Kritu. Jedini problem? Linearno A nije mogue deifrovati. Danas je disk jedna od najpoznatijih zagonetki arheologije. agborski natpis Ako iz daljine pogledate spomenik iz osamnaestog vijeka, koji se nalazi u engleskom okrugu Stefordir, pomisliete da je on nita drugo do vajarska reinkarnacija poznate Pusenove slike Arkadijski pastiri. Ako pogledate izbliza, primijetiete neobian niz slova: DOUOSVAVVM kod koji niko nije uspio deifrovati vie od 250 godina. Iako identitet osobe koja je uklesala kod ostaje misterija, spekulie se da bi on mogao biti trag koji su za sobom ostavili vitezovi templari o tome gdje se nalazi Sveti gral. Mnogi najvei svjetski umovi su pokuali da provale kod i nijesu uspjeli, ukljuujui arlsa Dikensa i arlsa Darvina. Sluaj T amam Shud Smatran jednom od najveih australijskih misterija, sluaj Tamam Shud se vrti oko neidentifikovanog mukarca koji je pronaen mrtav, u decembru 1948. godine, na plai Somerton u Adelejdu. Pored injenice da ovjek nikada nije identifikovan, misterija je produbljena jo vie kada je u skrivenom depu pantalona pronaeno pare papira na kojem je pisalo Tamam Shud.

Fraza na persijskom znai gotovo je, a koritena je na posljednjoj stranici zbirke pjesama Rubajat Omara Hajama.

www.vijesti.me/svijet/deset-najvecih-svjetskih-misterija-koje-nijesu-razrijesene-clanak-107384

3/6

1/3/13

Deset najveih svjetskih misterija koje nijesu razrijeene - Vijesti online


Da misterija bude jo vea, kasnije je otkrivena kopija Hajamove zbirke koja sadri ifrovani kod za koji se vjeruje da ga je ostavio mrtvi mukarac. Usljed sadraja Hajamove poeme, mnogi smatraju da poruka moda predstavlja svojevrsno pismo samoubice, ali do danas nije rijeena kao ni sluaj. Vau! Signal Jedne ljetne noi, davne 1977. godine, volonter za SETI (Agencije za traenje vanzemaljske inteligencije), Deri Ehman, moda je postao prvi ovjek koji je do sada primio poruku vanzemaljskog svijeta. Ehman je skenirao radio talase iz dalekog svemira, nadajui se da e sluajno nabasati na signal koji bi imao obiljeja kao da su ga poslala inteligentna bia sa drugih planeta, a onda je vidio da mu oitavanja naglo skau.

Signal je trajao 72 sekunde, najdui period vremena koji je mogao biti izmjeren opremom koju je koristio Ehman. Bio je glasan i izgledalo je kao da dolazi sa mjesta gdje ljudska noga nikad nije kroila: iz sazvjea Strijelca, u blizini zvijezde Tau Sagitari, udaljene 120 svjetlosnih godina. Ehman je pored ispisa signala napisao Wow! te je on tako i dobio ime. Svi pokuaji da se signal ponovo locira su propali, to je dovelo do mnogo kontroverzi i misterije u vezi s njegovim porijeklom i znaenjem. Zodijakova pisma Zodijakova pisma su niz od etiri ifrovane poruke za koje se vjeruje da ih je napisao poznati serijski ubica Zodijak, koji je terorisao stanovnike priobalne oblasti San Franciska kasnih 1960-ih i ranih 1970-ih godina. Pisma su, najvjerovatnije, napisana s ciljem da se ismiju novinari i policija i mada je jedno od njih deifrovano, ostala tri nijesu nikada. Identitet Zodijaka takoe ostaje misterija, mada Zodijakovih ubistava nije bilo od 1970. Uputstva iz Dordije Uputstva iz Dordije, koja nekada nazivaju i Ameriki Stonhend, granitni je spomenik podignut 1979. godine u okrugu Elbert, u Dordiji. Na njemu se nalaze natpisi na osam jezika: engleskom, panskom, svahili, hindi, hebrejskom, arapskom, kineskom i ruskom. Natpisi su, zapravo deset novih zapovijesti za Doba razuma. Kamenje je poslagano i u skladu sa odreenim astronomskim karakteristikama. Mada spomenik ne sadri ifrovane poruke, njegova svrha i porijeklo ostaju obavijeni velom tajne. Naruio ih je ovjek koji jo uvijek nije adekvatno identifikovan i koji je poznat pod pseudonimom R. C. Kristijan.

www.vijesti.me/svijet/deset-najvecih-svjetskih-misterija-koje-nijesu-razrijesene-clanak-107384

4/6

1/3/13

Deset najveih svjetskih misterija koje nijesu razrijeene - Vijesti online

Od deset zapovjesti, prva je moda najkontroverznija: Odrati ljudskost ispod 500 000 000 u stalnoj ravnotei sa prirodom. Mnogi to shvataju kao dozvolu za smanjenje ljudske populacije na manje od navedene cifre, a kritiari su takoe pozivali na unitavanje kamenih ploa. Pojedini teoretiari zavjera ak vjeruju da su oni podignuti od strane Luciferovog tajnog drutva koje poziva na novi svjetski poredak. Rongorongo Rongorongo je sistem misterioznih hijeroglifa ispisanih na razliitim artefaktima koji se nalaze na Uskrnjem Ostrvu. Mnogi vjeruju da predstavljaju izgubljeni sistem pisanja i da bi mogao predstavljati jedan od svega tri ili etiri nezavisna otrkia o pisanju u ljudskoj istoriji. Do danas nijesu deifrovani, a njihove prave poruke - za koje neki vjeruju da kriju informacije o civilizaciji ovog ostrva - e moda zauvijek biti izgubljene.

Ocijeni:

Isprintaj:

Preporui

Jedna osoba ovo preporuuje.

Tagovi: Nerijeene m isterije, Vojniev rujkopis, Fetski disk, Kriptos,

komentari
naivan | 03 .01 .2 01 3 . u 1 0:50h
a gov ori Ma(ov )rov ia?

svi komentari
2 0 3 0

AVNOJ-29.XI.1943 | 03 .01 .2 01 3 . u 1 0:4 0h

Ov i naucnici su se trebali konsultov ati sa @Struhar-om i @fiatom (ov im nasim pam etnim pcelicam a sa portala),garantujem da su njih dv ojicu angazov ali nijedna od ov ih m isterija ne bi ostala nerazjasnjena!!!

Kritian | 03 .01 .2 01 3 . u 1 0:3 6 h


Od tri ifrov ana teksta, sam o je drugi PROVALJEN! Poceli sm o satrov acki pisati.

5 0

Da biste komentarisali, morate biti prijavljeni. Nemate korisniki nalog? Registracija je jednostavna i brza - registrujte se i ukljuite u raspravu. Prijavi se Registruj se Facebook Connect

ostalo iz svijeta
www.vijesti.me/svijet/deset-najvecih-svjetskih-misterija-koje-nijesu-razrijesene-clanak-107384 5/6

1/3/13

Deset najveih svjetskih misterija koje nijesu razrijeene - Vijesti online


erar Depardije postao ruski dravljanin Troje ljudi ubijeno u pucnjavi u vajcarskom selu Obala Slonovae: 63 rtve stampeda

SAD: Grad zabranio prodaju flairane vode

vijesti iz ostalih rubrika


Benites: Puno toga je polo po zlu Potv rena presuda Bukov iu: 9 m jeseci za napad na nov inarku Konkurs za nov e direktore sredinom januara Barselona u Moskv i, Efes eka PAO Jedna osoba poginula u osam saobraajnih nezgoda

Predstav ljenja v erzija Ubuntu nam ijenjena iskljuiv o m obilnim ... Nov i dabl-dabl Vuev ia, nov i poraz Orlanda Nakon PG saobraaja, i BLT spustio cijenu karte na 0.4 0 eura

Naslovna
Uslovi korienja

Vijesti

Izbori 2012

Sport

Caffe
Impressum

Kultura
Kontakt

Kolumne
Marketing

ivot

Svijet
Prijava Registracija Facebook

PRIKAI SVE

Pravila komentarisanja i registracija

Zatita privatnosti

Tw itter

RSS

Copyright 2011. Vijesti.me | Design & Technology: Trikoder

Na vrh stranice

www.vijesti.me/svijet/deset-najvecih-svjetskih-misterija-koje-nijesu-razrijesene-clanak-107384

6/6