You are on page 1of 8

SEAT NO.

ST. THOMAS MORE ACADEMY, INC.


Avenida Rizal St., Molino III, Bacoor City SY 2012 2013

IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT sa FILIPINO III


Pangalan: Guro: ______________________________ Pangkat: Puntos: ______________________ _______ Marka: _______

G. DANILO VILLAR ROGAYAN JR. ______________________________

PANGKALAHATANG PANUTO. Ang hindi susunod sa panuto ay mamarkahang mali. Anumang bakas ng pagbura o pagpapalit ng sagot ay hindi kikilalanin. Tanging itim na panitik lamang ang maaaring gamitin sa pagsagot. I. MAY PAGPIPILIAN. Piliin ang pinakawastong sagot sa mga sumusunod. Itiman nang mabuti ang napiling titik. F L P N 1. Ang matimyas na tinig ng martines ang nagpaantok sa mabining dalaga. Ang dalawang pang-uring ginamit sa pangungusap ay nakahanay sa anong kaantasan ng pang-uri? F. Lantay P. Palamang L. Patulad N. Pasahol F L P N 2. Higit na luntian ang mga dahon ng puno ng mulawin kaysa sa puno ng apitong. Ang pang-uring nasalungguhitan ay nakahanay sa anong uri ng pahambing? F. Lantay P. Palamang L. Pahambing N. Pasahol F L P N 3. Kauna-unahang nobelang Tagalog na naisatitik sa kasaysayan ng Pilipinas na isinulat ni Pedro Paterno. F. Nena P. Nina L. Ninay N. Neneng F L P N 4. Ang institusyong naatasang sumuri ng mga nobelang isinulat sa panahon ng Kastila ay ang __________________. F. Commission Censura de Novela L. Commission Permanente de Censura P. Commission Censura Permanente N. Commission Novela Censura Permanente F L P N 5. Isinulat ni Padre Juan de Plasencia noong 1593 ang itinuturing na kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas. Ano ito? F. Mi Primera Doctrina P. La Religion L. Nombre de Jesus N. Doctrina Christiana F L P N 6. Napatawan ang nobelang ito ni Amado V. Hernandez ng kasong libelo sa panahon ng Bagong Republika. Anong nobela ito? F. Luha ng Buwaya P. Mga Ibong Mandaragit L. Ginto ang Kayumangging Lupa N. Sa Mga Kuko ng Liwanag F L P N 7. Ang mga nobelang isinulat ni Dr. Jose Protacio Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay umusbong sa panahon ng Kastila. Ito ay nakahanay sa anong uri ng nobela? F. Panrelihiyon P. Makabayani L. Mapaghimagsik N. Pantanghalan

Ikatlong Markahang Pagsusulit sa Filipino III

F L P N 8. Ano ang naging tema ng kuwentong Impeng Negro? F. Pagsubok sa buhay P. Pagpapakasakit L. Kondisyon ng pang-aapi N. Kasalatan ng buhay F L P N 9. Siya ay naging isa sa pinakadakilang tagapagtaguyod ng Philippine fiction. Dalawa sa mga bantog niyang obra ang Impeng Negro at Tata Selo. F. Genoveva Edroza Matute P. Deogracias Rosario L. Jose Corazon de Jesus N. Rogelio Sikat F L P N 10. Ginagamit ito upang maipahayag ang paghahambing ng mga gawa o pangyayari. Anong uri ito ng pangatnig? F. Panlinaw P. Paninsay L. Panapos N. Panulad F L P N 11. Ang uri ng pangatnig na ito ay nagpapahiwatig ng pagkukurong di-ganap at nangangailangan ng ibang diwa o pangungusap upang mabuo ang kahulugan. F. Panubali P. Paninsay L. Panapos N. Panulad F L P N 12. Naunsiyami ang idaraos na kapulungan dahil sa sungit ng panahon. Ang ginamit na pangatnig ay nasa anong uri? F. Paninsay P. Pananhi L. Panapos N. Panulad F L P N 13. Mauuna ka na pala sa ating pulong-tagpuan kung gayon ay laanan mo kami ng aming mauupuan. Alin sa pangungusap ang pangatnig? F. ng P. kung L. pala N. kung gayon F L P N 14. Kapag hindi dadalo ang pangulo, mapipilitan ang kinatawan na magbigay ng talumpati. Tukuyin kung anong uri ng pangatnig ang nasalungguhitan. F. Panapos P. Panubali L. Pananhi N. Paninsay F L P N 15. Ayon kay Miller, ito ay isang lathalain sa pahayagan o magasin na nagsasaad ng puna ng editor. F. Lathalain P. Editoryal L. Opinyon N. Balita F L P N 16. Ito ay eksaheradong paglalarawan ng isang tao, pangyayari, konsepto o kaisipan upang lalong mapadali ang pagtawag ng pansin sa mambabasa. F. Karikatura P. Editoryal L. Simbolismo N. Imahe F L P N 17. Gumagamit ang karikatura ng mga ganito upang mas maging buhay ang mensaheng nais iparating. F. Sagisag P. Diin L. Batikos N. Kulay F L P N 18. Suriin ang karikatura sa ibaba, anong mensahe ang nais iparating nito? F. Ugnayan ng Korte Suprema at DOJ L. Iringan ng Korte Supreme at DOJ P. Pagsasagawa ng sabong ng SC at DOJ N. Imbestigasyon sa mga depektibong manok

Ikatlong Markahang Pagsusulit sa Filipino III

F L P N 19. Ang karikaturang nasa ibaba ay tumatalakay sa anong paksa? F. Lumalalang sakit ng mga Pilipino L. Humihinang turismo ng Pilipinas P. Kawalan ng suporta ng gobyerno N. Nakahahawang sakit na lumalaganap

F L P N 20. Anong mensahe ang nais ipaabot ng karikatura sa ibaba? F. Dumaraming mamamahayag sa bansa L. Kawalang suporta para sa mga mamamahayag P. Mahirap na trabaho ng mga mamamahayag N. Kabi-kabilang pagpatay sa mga mamamahayag

II. PAGHAHANAY. Hanapin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Isulat nang malaki ang titiknumero ng tamang sagot sa kahon. A 1. Nangangasiwa sa konstruksyon ng paaralan 2. Nakatunggali ng binata sa idinaos na pananghalian 3. Nagbigay ng bendisyon sa itinatayong paaralan 4. Pinagmumulan ng awit na tila galing sa tinig ng arkanghel 5. Nayamot sa nakitang diskriminasyon sa gayak ng mga santo 6. Nagpasayaw sa baliw na si Sisa na asawa ng alperes 7. Tagapamahala ng pagtatanghal sa liwasan 8. Artistang nag-akalang bahagi ng palabas ang kaguluhan 9. Inaanak ni Carlicos na ipinakilala ni Donya Victorina 10. Mag-aabuloy ng gintong baston sa Birhen ng Antipolo 11. Esposo ni Donya Victorina na dating mababang opisyal ng barko 12. Bunso sa magkapatid na nasa sabungan B A1. Donya Victorina B2. Donya Consolacion C3. Padre Damaso D4. Padre Salvi E5. Padre Sibyla F6. ol Juan G7. Taong Madilaw H8. Maria Clara I9. Lucas J1. Linares K2. Pilosopo Tasyo L3. Bruno M4. Tarsilo N5. Don Santiago O6. Don Filipo P7. Don Tiburcio Q8. Prinsipe Villardo

Ikatlong Markahang Pagsusulit sa Filipino III

13. Panganay sa dalawang magkapatid na nasa sabungan 14. Dahilan ng pag-ingos ni Donya Consolacion 15. Liban kay Elias, siya rin ay naging panauhin ni Ibarra nang hapong yun III. TAMA O MALI. Itiman ang kahon ng Tama kung wasto ang diwa ng pahayag at kung hindi naman, itiman ang kahon ng Mali. Tama Tama Tama Tama Tama Tama Tama Tama Tama Tama Mali Mali Mali Mali Mali Mali Mali Mali Mali Mali 1. Ipinagmalaki ni ol Juan sa mga panauhin ang magandang pagkagawa ng panghugos. 2. Sinubaybayan ni Elias ang kilos ng taong madilaw habang pinagmamasdan nito ang panghugos. 3. Nais makausap ng Tenyente Mayor si Ibarra sapagkat pinukaw nito ang kanyang interes. 4. Pinapuputol ni Padre Damaso ang relasyon ni Ibarra at Maria Clara dahil sa naganap sa pananghalian. 5. Magalang na bumati ang mga pari maliban kay Padre Sibyla na bahagya lamang yumukod. 6. Namamalo ang mga gwardya sibil upang tumuwid ang hanay sa isinagawang prusisyon. 7. Bakas ang angking kagandahan noong kanyang kabataan ang musa ng mga gwardya sibil. 8. Kaya raw likhain ni Don Filipo nang mag-isa ang kanyang mga pangarap at kabalbalan. 9. Naabutan ni Ibarra sa balkon si Lucas na kasama ang kanyang minamahal na si Maria Clara. 10. Sina Don Tiburcio, Alperes at Padre Damaso ang umawat sa bangayan ng dalawang donya.

IV. PAGKILALA. Tukuyin ang isinasaad sa bawat pangungusap. Pumili ng sagot sa kahon. Maling baybay, mali!
panlunan pang-agam pananggi pamaraan panggaano pamanahon atlas diksyonaryo almanak ensayklopedya yearbook magasin tubong kristal ruweda jarabe de alta Tayabas Batangas San Diego

Sagot

Deskripsyon 1. Pang-abay na tumutukoy sa paraan kung paano ginawa ang kilos. 2. Pang-abay na tumutukoy sa pook na pinagganapan ng kilos. 3. Pang-abay na nagsasaad ng pag-aalinlangan at walang katiyakan. 4. Pang-abay na tumutukoy sa bilang o dami ng isinasaad ng pandiwa 5. Pang-abay na nagsasaad ng pagtutol o di pagsang-ayon. 6. Dito natitipon ang mga salita sa isang wika. 7. Koleksyon ng mapa o tsart na maaaring makabago o historical. 8. Dito makikita ang kasagutan sa lahat halos ng paksa. 9. Naglalaman ng mahahalagang kaganapan sa bawat taon. 10. Koleksyon ng mga impormasyon kabilang ang mga estadistika. 11. Paglilipatan kay Padre Damaso.

Ikatlong Markahang Pagsusulit sa Filipino III

12. Lalawigang pinagtataguan ng mga inuusig. 13. Inuupuan ng mga matataas na tao at malalakas pumusta. 14. Inireseta sa maysakit. 15. Naglalaman ng mga bagay-bagay na ihuhulog sa guwang. V. TALASALITAAN. Isaayos ang mga ginulong mga titik upang mabuo ang kahulugan ng salitang tinutukoy. Isulat sa kahon ang nabuong salita. Maling ayos, mali! Kahulugan 1. matuyo 2. namamaga 3. apihin 4. makagalaw 5. pinuntahan 6. pagkainggit 7. guni-guni 8. gininaw 9. umuga 10. ulap Ginulong Salita GAANANMGLIR MMAAARNGLION SUALPANAI GLAPGMAKAUAN INTTONALUN IGUNGANLOIMBP WHAAANNDUR AAPLIIGNGK MYUUAMOGB MLUGA Nabuong Salita

VI. PAGTUTUKOY. A. Teoryang Pampanitikan. Tukuyin kung anong teoryang pampanitikan ang inilalarawan. Itiman nang mabuti ang titik ng wastong sagot. A Realismo 1. B Humanismo Naniniwala ang mga tagapagtaguyod nito na ang tao ay may kapasidad na bumuo ng sarili nilang K Romantisismo daigdig. D Eksistensyalismo 2. Binibigyang-diin ang mga bahagi ng akda na nagpapakita ng mga paniniwala, kilos at gawi ng tauhan. Mahalagang Makita ang kalakasan ng paninindigan ng tauhan. A B K D A B K D A B K D A B K D Realismo Humanismo Romantisismo Eksistensyalismo Humanismo Markismo Imahismo Eksistensyalismo Feminismo Realismo Romantisismo Naturalismo Imahismo Realismo Naturalismo Markismo

3.

Binibigyang-pansin ang magagandang saloobin ng taong nakapaloob sa isang akdang pampanitikan. Binibigyang-diin ang magagandang damdaming taglay ng tao.

4.

Tinitingnan dito ang imahen, pagpapakalarawan, posisyon at gawain ng mga babae sa loob ng akda at maaaring ilantad din ang mga de-kahong mga imahen nila.

5.

Higit na mahalaga sa teoryang ito ang katotohanan kaysa kagandahan. Pinagbabatayan nito ang totoong buhay na madaling madama ng mga mambabasa.

Ikatlong Markahang Pagsusulit sa Filipino III

B. Kard Katalog. Tukuyin kung anong uri ng kard katalog ang ipinapakita. Itiman nang mabuti ang titik ng wastong sagot. 1. 120 L94y 2011

Metacognition Andrei F. Langbayan III Metacognition /A.F. Langbayan - Quezon City: Phinx Press, C2011 209 p.; 29 cm.

A B K

Kard ng May-Akda Kard ng Pamagat Kard ng Paksa

2.

740 O94d 2012

Art and Harmony Marco Angelo E. Ong Art and Harmony/M.E. Ong - Makati City: Xhian Press, C2012 159 p.; 17 cm.

A B K

Kard ng May-Akda Kard ng Pamagat Kard ng Paksa

3.

450 A94y 2010

DIPTONGGO Glendel Aeron E. Anuran Wika Ngayon/G.E. Anuran - Paranaque City; Glendz Press, C2010 340 p.; 20 cm.

A B K

Kard ng May-Akda Kard ng Pamagat Kard ng Paksa

4.

670 M94d 2011

Mirasol, John Patrick D. Technorevolution/J.D. Mirasol - Pasay City: Techno Press, C2011 115 p.; 12 cm. l. Trending Tech

A B K

Kard ng May-Akda Kard ng Pamagat Kard ng Paksa

5.

70 L94y 2012

Laluna, Austin Miles B. Cavite Travelogue/A.B. Laluna - Bacoor City: RevzPress, C2012 205 p.; 17 cm. l. Trece Martirez Folks

A B K

Kard ng May-Akda Kard ng Pamagat Kard ng Paksa

Ikatlong Markahang Pagsusulit sa Filipino III

C. KLASIPIKASYON NG MGA AKLAT. Tukuyin kung anong klasipikasyon ang nawawala sa mga sumusunod. Dewey Decimal System 000 099 (1) 100 199 (2) 200 299 Relihiyon 300 399 (3) 400 499 Wika 500 599 Likas na Agham 600 699 Teknolohiya 700 799 (4) 800 899 (5) 900 999 Kasaysayan, Paglalakbay at Talambuhay VII. PAGBABALANGKAS. Kompletuhin ang balangkas ng texto na nasa ibaba ayon sa tamang pamamaraan. Isulat ang sagot sa patlang.
Si Danilo V. Rogayan Jr. ay ipinanganak noong Setyembre 13, 1991 sa Sta. Cruz, Zambales. Siya ang ikaapat sa limang anak nina G. Danilo Rogayan Sr. at Gng. Letecia J. Villar. Nagtapos siya ng elementarya sa Balaybay Resettlement Elementary School at ng sekundarya sa Jesus F. Magsaysay High School Annex bilang valedictorian. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at nagtapos ng kursong Bachelor of Secondary Education Major in Biological Sciences sa Ramon Magsaysay Technological University San Marcelino Campus bilang Academic Excellence Awardee. Si Rogayan ay pumasok din sa mundo ng pulitika noong 2007 at nahalal bilang Sangguniang Kabataan Chairman ng Brgy. Balaybay, Castillejos, Zambales. Kaugnay nito, nahalal din siya bilang Secretary General ng SK Municipal Federation ng nasabing bayan. Nagsilbi siya mula Nobyembre 2007 hanggang Nobyembre 2010. Dahil sa kanyang kasigasigan bilang lider kabataan, kinilala ng ibat ibang organisasyon ang kanyang natatanging nagawa para sa kanyang pamayanan at paaralan. Nahirang siya bilang isa sa Ayala Outstanding Young Leaders ng bansa (Pebrero 2011), isa sa walong ginawaran ng Outstanding Youth Leader Awardee for Environment sa Iloilo City (Agosto 2011), isa sa Ten Outstanding Students of Central Luzon (Abril 2012) at National Finalist ng Ten Outstanding Students of the Philippines (Agosto 2012). Sa kasalukuyan, siya ay nagtuturo ng Filipino, General Science at Journalism sa St. Thomas More Academy sa Bacoor City.

________________________________________(1) I. Pagkakakilanlan A. _______________________ (2) B. Lugar ng Kapanganakan C. Magulang II. ____________________________ (3) A. Mababang Paaralan B. Mataas na Paaralan C. Kolehiyo III. Mundo ng Pulitika A. SK Chairman B. Federation Secretary General

Ikatlong Markahang Pagsusulit sa Filipino III

IV. ___________________________ (4) A. Ayala Outstanding Young Leader B. Outstanding Youth Leader Awardee for Environment C. Outstanding Students of Central Luzon D. National Finalist, TOSP V. Sa Kasalukuyan A. _______________________________ (5) 1. Filipino 2. General Science 3. Journalism VIII. PAGTATALA. Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod. 1-3 4-6
Kapatid

ni
Kaantasan ng Pang-uri

Impen

7-10

Mga Uri ng Editoryal

Karunungan ang siyang tanging sandata na hindi kailanman nahihiwalay sa may tangan nito. - danrogayanjr
ALL FOR THE GREATER GLORY OF GOD

Ikatlong Markahang Pagsusulit sa Filipino III