INVELISUL ELECTRONIC AL ATOMULUI

30.09.2012 Cl. VII B

dar care participă la reacţiile chimice. protonul si neutronul.ATOMUL . Atomul este caracterizat prin numărul de masă (A) si numărul atomic (Z). Atomul este cea mai mică particulă care prin procedee chimice obişnuite nu mai poate fi divizată. Particulele elementare ce intră în componența particulei sunt electronul.DEFINITIE  Definitia 1. .

.au o sarcină electrică pozitivă şi sunt de aproape 1836 ori mai masive decât electronii.au o sarcină electrică negativă şi sunt cele mai puţin masive particule subatomice.Electronii . Neutronii . ei fiind numiţi şi nucleoni.nu au sarcină electrică şi care sunt de aproximativ 1839 ori mai masivi decât electronii. Protonii şi neutronii creează un nucleu atomic dens şi masiv. Protonii .

încărcat negativ Orbital atomic → zona din jurul nucleului în care există probabilitatea maximă de a găsi electronul Mişcarea de spin → mişcarea pe care o efectuează electronul în jurul axei sale Mişcarea de spin → în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers. .ORBITALI Mişcarea electronului în jurul nucleului poate fi comparată cu un nor electronic.

stationare sau permise care corespund unor energii cuantificate a atomului In cursul miscarii electronului pe o orbita permisa. Exista 4 tipuri de orbitali: Tip s Tip p Tip d Tip f . atomul isi conserva energia sa totala.Miscarea electronului in jurul nucleului se face numai pe anumite orbite. adica nu absoarbe si nu emite energie Absorbtia sau emisia de energie luminoasa are loc numai la salturile electronului de pe orbita inferioara pe una superioara si la revenirea lui inapoi.

Orbital de tip s: Forma sferica 1 orbital / strat Orbital de tip s: Forma complexa 5 orbitali / strat Orbital de tip p: Forma bipolara 3 orbitali / strat Orbital de tip s: Forma complexa 7 orbitali / strat .

orbitalii s p d f creşte energia orbitalilor STRATURI .Orbitalii se deosebesc: Substrat Formă Energie Orientare spaţială Nr.

electronul distinctiv vacant cu energia cea mai scăzută.CONFIGURATIA ELECTRONICA Ocuparea cu electroni a orbitalilor atomici are la bază: principiul stabilităţii principiul de excluziune al lui Pauli regula lui Hund Principiul stabilitatii În atomii multielectronici. tinde să ocupe orbitalul . Altfel spus. Principiul de excluziune al lui Pauli Un orbital atomic poate fi ocupat cu maximum doi electroni cu spin opus. electronii se plasează în orbitali în ordinea succesivă a creşterii energiei lor.

Ordinea de ocupare cu electroni a straturilor: .Regula lui Hund Completarea orbitalilor aceluiaşi substrat cu electroni are loc astfel încât numărul de electroni necuplaţi (impari) să fie maxim. După semiocuparea orbitalilor aceluiaşi substrat urmează cuplarea cu al doilea electron de spin opus.

3 .CONFIGURATIA ELECTRONICA A ATOMILOR DIN PERIOADELE 1. 2.

RELATIA DINTRE STRUCTURA ATOMICA A ELEMENTELOR SI POZITIA IN SISTEMUL PERIODIC Structura învelişului electronic al atomului → poziţia elementului în sistemul periodic Numărul grupei → numărul electronilor de valenţă = electronii de pe ultimul strat în curs de completare Numărul perioadei → numărul de straturi electronice Blocul de elemente → tipul orbitalului în care se află electronul distinctiv Substrat → totalitatea orbitalilor de acelaşi tip .