You are on page 1of 2

CALENDARIO AGRICOLA NACIONAL

4
AREQUIPA: Calendario de Siembras ( % )
Producto/Mes
Ajo
Algodn
Arroz cscara
Cebada grano
Cebolla
Frijol grano seco
Maz amilceo
Papa
Tomate
Trigo

Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar


7.9 7.7 4.3 4.1 3.9 5.5 6.2 7.3
0.8 3.6 26.9 39.5 27.5 1.7
6.3 13.3 21.9 37.3 13.6 5.8 1.6 0.1
3.5 7.5 14.6 31.5 16.5 8.0 7.2 4.8
9.0 9.2 7.7 6.6 6.6 9.0 9.9 11.1
0.2 0.2 0.3 0.6 0.2 0.3 2.5
3.9 22.8 26.9 20.7 7.4 1.9 0.9 1.9
11.4 13.5 14.8 10.8 5.0 3.1 3.2 4.9
6.9 7.8 7.2 7.6 8.1 8.2 6.6 8.9
0.9 1.3 1.5 2.7 1.4 0.9 0.8 0.8
Calendario de cosechas ( % ) *

Producto/Mes
Ajo
Algodn
Arroz cscara
Caa de azcar
Cebada grano
Cebolla
Frijol grano seco
Maz amilceo
Papa
Tomate
Trigo

Ene Feb Mar


7.7 6.3 4.4
3.7
5.5 13.4
8.7 7.6 8.6
3.0 2.5 5.3
9.2 8.3 8.2
0.2 0.1 0.2
0.8 2.5 8.9
8.5 8.5 9.5
6.9 8.2 7.6
0.4 0.7 0.6

Abr
3.9
12.0
41.9
7.5
8.3
8.1
0.7
17.2
10.5
8.6
1.0

May
4.5
28.0
29.3
6.5
19.4
8.2
0.2
28.1
7.6
7.7
1.5

Jun Jul Ago


5.5 8.1 9.8
19.7 28.3 8.3
9.6 0.3
7.3 8.0 9.3
23.3 21.9 4.1
8.5 9.6 8.6
0.2 7.6 28.0
24.6 3.8 1.6
6.4 4.9 5.2
9.2 8.2 9.0
2.5 1.1 1.0

Abr May Jun Jul


10.2 12.0 18.7 12.2 100.0
100.0
0.1
100.0
2.2 1.6 1.8 0.8 100.0
7.3 7.1 8.4 8.1 100.0
38.8 46.0 10.0 0.9 100.0
2.8 3.3 4.5 3.0 100.0
5.4 7.6 12.7 7.6 100.0
10.4 11.4 9.1 7.8 100.0
5.8 28.3 38.1 17.5 100.0

Set Oct Nov Dic


10.9 12.2 14.4 12.3 100.0
100.0
100.0
8.6 9.4 8.4 10.1 100.0
2.5 5.0 3.1 1.6 100.0
7.7 8.0 7.7 7.9 100.0
43.4 15.4 3.1 0.9 100.0
2.3 1.9 4.0 4.3 100.0
6.1 11.9 10.0 10.9 100.0
9.3 8.9 7.8 8.6 100.0
4.0 39.4 42.0 5.8 100.0