You are on page 1of 4

Ca Dao Than Thn

Thn em nh c trong l Ht phng vng vy bit nh ni u. Thn em nh ci cc ro Mt thi anh i ch sao anh phin. Thn em nh ht ma sa Ht sa xung bin, ht sa ln rng. Ht sa gp gi bay tung Sa u m y on cng trch ai. Thn em nh ht ma sa Ht vo i cc ht ra ngoi ng. Thn em nh l t bi, Ngy th di nng, m th dm sng. Thn em nh ming cau kh K thanh tham mng, ngi th tham dy. Thn em nh tm la o Pht ph gia ch bit vo tay ai. hn em nh th bo tri Sng dp gi di bit ta vo u. Thn em nh th cnh bo Ngc xui xui ngc theo chiu nc tri. Thn em nh tri bn tri, Gi dp sng di bit tp vo u? Thn em vt v trm b Sm i rung la ti v rung du C lc chng kp chi u C cau chng kp tm tru m n. Thn em va p va gin Thn i lm mn, ci ln kh thay Thn gi bn nc mi hai Gp ni trong c may ai ny nh. Thn em i ly chng chung Khc no nh ci bung xung chui u.

Thn em lm l chng n C nh chnh tht m l gia gng Ti ti ch gi mt bung Pht cho manh chiu nm sung nh ngoi Sng ngy ch gi: b hai! By gi tr dy thi khoai m bo V chng bc m ti ngho Cho nn ti phi m bo, thi khoai. Thn em lm l v duyn Mi ngy mt trn n ghen ti bi Ai i vy cho ri Cn hn ly l, chng ngi kh ta. Thn em mi su tui u Cha m p g lm du nh ngi Ni ra s ch em ci Nm ba chuyn thm, chn mi chuyn cay Ti v my nm nay Bun ring th c, vui ry th khng. Ngy thi vt v ngoi ng Ti v thi li nm khng mt mnh. C m thc sut nm canh Rau heo, cho ch, loanh quanh tr.

Thn em nh a hoa ri Phi chng chng tht l ngi yu hoa. Thn em nh t chn cy Cng ti ngoi v, cng cay trong lng. Thn em nh ct nh trung Tay d cng qut, tay phung cng chi. Thn em nh c u gai Rut trong th trng, v ngoi th en. Ai i! nm th m xem Nm ra mi bit rng em ngt b Thn em nh c trong bn Khng n c chu, ting n oan cha! Thn em nh ci chung vng trong thnh ni c ngn qun canh Thn anh nh th ci chy B ln b lc ch ngy dng chung.

Thn em nh ci nn ci Nh ci o rch v thi cha may Chng lo g o rch tay Tri kia ng li v may li thng o rch c cch anh thng Nn ci c ngha anh thng nn ci. Thn em nh ci sp vng Anh nh mnh chiu gia ng b qun Ly tri cho c gi ln Cho manh chiu rch tri trn sp vng. Thn em nh cnh hoa hng Ly phi thng chng nh ct b kh. Thn em nh chn la ng ng Pht ph di ngn nng hng bui mai. Ch ch em xu em en Em nh nc c nh phn li trong.

Thn em nh chic thuyn be Chnh e gi ngc li d sng xao. Thn em nh ht ma ro Ht ri xung ging ht vo vn hoa Thn em nh ht ma sa Ht vo i cc, ht ra rung cy. Thn em nh hoa go trn cy, Chng anh nh m c may bn ng. Ly tri cho c gi sng, Cho hoa go rng chui lung c may. Thn em nh tm la iu ng ni chung li nhiu ni thng.

Thn em nh th bnh vi B ln b lc m ci mt mnh Ch em ai thy ng khinh mi thm ming nh mnh ch ai. Thn em nh th trng rm My en c ph khn lm gi trong. Duyn kia t mi ch hng anh ni li tha lng c m.

Thn em nh tri mng cu t trn hng n, hc chu lng i Thn anh nh th con di Bay qua bay li gin chi mng cu. Thn em thi th ng tin Ln thi n su nh nguyn n ba Ch thng bu quc gia Dn yu quan chung ngh sng cha? Chng chnh nh nn khng quai Nh thuyn khng li, nh ai khng chng Gi c chng nh gng eo c, Gi khng chng nh phn g long lanh. Phn g long lanh anh cn cha c, Gi khng chng chy ngc chy xui. Khng chng, kh lm ch em i! Ly chng lm l kh thay i cy, i cy ch chng k cng n ti ch gi ly chng Ch cho manh chiu nm khng nh ngoi Canh T ch gi: B Hai Thc dy nu cm, thi khoai, m bo. Lm du kh lm em i Nhn n nhn mc nhn li m cha Nhn cho nn ca, nn nh Nn ko, nn ct, nn x tm vng Nhn cho nn v nn chng Ri em coi sc ly trong ca nh.