You are on page 1of 272

SUhUNf-.

i\

mmebiTb

Amtm^fi %ammff
gfunilfhpui) uimmtlnLp-btub

^uAurbqli ^%%{r
jiLp

nuiLmtAkf^g

ifjA tt

^puig

^ut^p-iuin ^ p'mnminp tltumViimn^ph


ittf^

t^fiugLag {if0/^> {^uiffhijiu


p^t
oiju bplifipif
wjufil^'ii

uiuiilJ t,

tl^pflit ^OLpfi q.ttiimmi[uijppf

ftpffL^^iiff

L ^ngjunil nt

8op'-&quii]i ^ibMbpfi

dfifiailuijppf
i|f^

J-iuiLuiiHinLp^A ( p^^l'l ip^^S 'baifuuAuijp ^uipppiu^ npVgfnhp^nu^ Aaiuafunu npf 01.%, itp^ tubnuuJp k AmLUtjup ( ^ff^nci^^:
^iri^^lr
iiifLifffi{friii^ttr1r

^iuifmplr[nil J^iuLio^ff u^lf,

Jtu/uif^^

iif-

^uihnuf ^ ^uiLf niupp, i^piughp^^ faoufjig* npaif^brnk kplyfff prnpipntj^kuik uimmimiLn^ minrhjtg [iul t^^pff k pnLuitntd mjurnktu
linL^p

TTfih^ JipiuilinCiikmg ^uipumnipbuih


tq^u
^fclr

uli^tippii

^%^ufj^u

tfkp,

mjbiv^lf^

i[puig

uiiumdmn^p\ikp% wju

q-UiuBiLfi .ituwjih
^)

^mitiupkus
uiukitti[

jfiinuti

Vpiukg

diaifaiiwti TTn^u^u f'npkliwgttL

^uiqiup-

luili

Q. laja quiLiuiLfi ([tup uiiuiJiu ^ iiupmjii gkqftg ^ffi^Mip^lk &mn.iubilkpuij {[lupqnut


10 turfing

Unip-fiAf ^uli iui^uAqji


ufittmjffU

( 1^

pif.kiluf

np iiOjng

^ftt-

linqJkpp uim^aiiuiit
(4<0[if()y

inqukpfigt thuli phtiiit^d


^i|inriifij[fif

ibpftiiii

^laLlpuuwj

laantit

l^npkiiiugpii^)^

^ftLuftunj

qJkb- k q^qop luqqh' k iiu^muibmnLp-kiuU uiinLb


qwpiugLag't Uju pikifup
J-nqit^if.bmh dp
ifjjiuiiif.udiuj%

pijunLit

^mpf of/ ^p ^pmg

pikifu ^ntkplipji
liuiit

dmujA
pif.biju

kuf nLumft k djtfalhli dmmhltmnjipiikp tuhnuuifjtutg'ft.

Intd

frlr

%puih

mfuu^u^

Q^iri^ur^lr t^apk^rngfih^) l^a-

Digitized by

Google

118

untt^^^nw^H^

/ori/fiflrfifijl

^ftuuinuAinLit p-m^uiuif ^p ^fltl k"*^ ^PlpHE'


^lf^ JF^^ffwii^% t'npt%uigli)i
(fi.

^^^'V(''

ifiuiifig jhinnj^ ^iiff f (tif i

^) ^if^nuf (

uiiLW^npt^

ilpuig

pilflju %ttu^uipuigLng.

^pt ^HLHuippft luiLuiyiii pif.ki^^ ^[f up

^"^ 4P'^S J^'^^^'^p tl Q. ^uiiiiupiuili tfiupuhi tp^

P^iS

l\g^uuiiiip ViulibiiniiugnL

tlpuigjt

nbpfiiihpp

^hpiuj

i{[iiipfiif^

jtifuiui^f

Vji^piiuiuli p^niLh ^pt ^uijng

Upinwi^u

Q.

p-iuqiutnp'h

pthiiiupiuilinuf

uiju

pq-h^jufi

^2b'ui)inip-fiiiip^

liaiiilhuiliuii
>)

( ^ufffULif

^nimnu
nnntu^^'

&tti[lt

ilkpuijf

^If^uj^u munLit ( hupVltutg^'b*


inuij
lipli

c/'of/jf (Qpifiiif^^ii)

uipp fiLp iflputuiiwittuj

Vfi^pq-uiuiiuj

nutbJi

4P'''9 Pl^lt'l'

&^.**

k ^WLtuuiiuj

uitui

fij[iii{inriiii^fifiii.^^Llir

4^Lif^ifiif/^%

ibpuAgii k

Upiuili

fi.

J-uiituiiiuli

UIJU

Ifiir^fiflifli

(/

uiuiumuiifpAittil

migiuut

t ^puig

^ttiiitpf

umlimijii

ItuLUiiuut ^f fii^ui^u

^mai ^wfwuif^ ITiri^frf iff{riffriif ^apjig uimmdnut ( PjiLquiktip ^)t cQi^io juuiiiuijp uuiuipui'
uipguijliii
It

uitmh JTuLibq

^fi

^hpmj ^uig

h ^kq^p

i^m

db&uiuitu,

^uA^p

nmtfqu \m^mpuipuigii*: k upp^ULq.uipuig^ up juin^ui^ ituiiLUij tp p-uiquiLupjili ^uijng k mfki^% uiuuimitpkuigf limikmi qi^uimtp k p^mi^p qmifkVmjk ^uuH^li k uin.'
piiii

uuip qmJk'iimjh

uifiuairir

%^fp a|fifl!ri{iffliJ|.iiy k n/kuigkuiiuli *p ^wplffi ifis^guLgmiitp. k q^pli um^Jui)tuV np ^maufj mlr^p ikmi piiq. kplupjA iu^J^ 1^ %f ^pffflf^^^Sf up ^ ^'kgh dkb- i^kttih ^tttp^ mfkuMmk J^\gk ^wmpkuti tymn!kuijp
ui%m[iu Piijg b* nuiputJ
utpt^^'k

%ttmmpf^ PH^'t H^iLuiu^kpp qmpibuii


ffapkiiuiglti fitp
^'*1P''t''pl'39

uAgmb-

^Ifb i^puig
iftj

ibn^pf uiumfi k JTuilutu


painp nuiuunHikppt
P'''gl^

mifuuip-

iuiapaLp-kuii

^utumuilili

i^uiLuinikpIt ^mpflr (^ (

i^uuutt

Pmupmmnthkutg
UIJU
Iriiffiiflrfir

^kpu^umpikkaui t iuijiuumui\i^%f jA^iqiu uiuimjuul ( Sa^^uilA^u tiuip-nqp''


J-mitwhutli

HJpmm

Q*

^''p^J

k^^P

^)*

^^ uAui^

tf-uipikuii

ffppk

qoi^uiuiplili

qliaqifmifpg l^ntnuipuig

k quijku

ku

uiitpagu

ffLpnj

^Jh kpp-kwi ^ntt mtputp-kuiV uin.


^^{"9
^fiipplikuii
liifuuiiiaL"

^uiauipuili j[i%lk npuittp iuLUiitp'^t


d*.

f iirpifuT f iiLf iifp^/r


ika^pf
uiiLuikg

Jfi
fiuti

ituiu%

phl^uiJ k

p-ianuiLnpttLp-kui%

JbuLuili{pii

mbgUnut ^pmg

j^kmh
t

Ikpfttjt

^puig Pui^uim f.

p^uinuimpp

(980 10 U)

^^ifbirtiT

llluuiiuiiu{ip,

(10271072) 1045
%iui)imliaut t

IV P^pl^f t^k "P"' P'"'^ fhutlih jiup i[uiuuii ^pulp|ll^Oppklkul^ ^kui ntlflr-

Pmqpuim

guii- uiuimkpuiqit^ J-uiitmiiuili ijfiinul (

P^PU*

^If'^ifuiii^g

^Ip^gbp^

^"P ^uiqu^t
^* ff*

Vpui p-uiquiLupuLp'kuili &miluibmlif mju^%'


1^ ^f*
1*7^- ')

*)

^^(v

^*

'}*

^*

^f^"* 1^3*

ns^m.

Vm, kp.zh2.

Digitized by

Google

5ittbU14^

119

^ftr

1064 P^nLfA,

^Ifjufttf

muiMitnLd ( Vwuip^t^na nLiL^wjbglili (id'A).


iif4fi#f/r%

8iupnLghuii

ifAt|ii?ffrM

(O^^fnif^iirlf)

punidnLp-liwifp.
[i

fttpnil,

dmtuL jiMiJuutp^^ ^uig*,. k p^kaii

patiiialihguiL

qmuuiLb, up

up

^n^ji

Jtmuuifau h uimuihpmq^JiuL dhb-uiL iquimkuig

^ifii|iifpli^

^n^

Ujuiui.

^muuipuili tiiudtiiuiji ^luiiuip upnil Ifmnnphmg H"'JP ^ kt^^ '''^' niittpj* L tfmdb^uifit ^ai^iahuiju'li b qlipoiiuLapalt k qfi^juiu^u^ upuiluiL

fnati^ntl

mpuiphmi. k [guiL
k
iiii|^^ifi%i#

ludtiuijii
^p

^iuqiu^h
^uipafilitt

mpkuiJp* k tuii^uiduip
^ji

ttmhliiLbu
ivif^Lfff/
It

mmpwDi

qbpnLj^^iii k qui'liiu

mpituip-nj
q-tupntitf

iif^iolfj^

ifiupqusputwgli ap n^ qaj p'fiLt

3"%.

p-iup-iupikplt

uipiiuLiukfUkpji duiitiuiiulif

kpp ^p-

putg uikmnL^ffiHip umuuiftli p-ntiwinLit (^

H^uiipuiiuif^ k Ujuuiigfuuijli
^l(plriiiffiL/u
lituiLiu-

^nqiuui^pbpp

uliuttLit kli

lubliiu^nLp-kiuk inutbi k

4!^pkl wju nwLuinikppt (l

^j^p^f nmumfili lipmuiuiunuf ip uAiliuijunip-^A iktif pbpbint, ntuutji d^l*. qiupiiL uiiLwyi
Ujuiuigluiujlt

npn^^kmk

l^uoLit ^puig p-iuniULttpibp'h uinjiuiLnLif


ilj^p^i

bli

uiHiiufn

^mdmpbi mjn

rp-

k mjnuibtiff ^nqiuuitpkpjig
ifpiugbuii

Vuipnufih

iuiUuiibi Ufauiigluiujli k D(^uijpjiiluuiVjt

fuiuipiuiu^ffi

nuiLUHLbbpji

fii/7^iiip(i{[

^uip[iLp

mwpfi

^lukgiab- ut^n

uipmp^l^bp^g J^V

Di}fifiif fiilr^

^puiiuaipuitinLit t

tapul^'h flip

opt%fbbpp, {UqpnLqiujji opl^'h^Up)t

bui^nip lui^p jutpiuiliLBLit t ''V ffuiffif(Q^fffp(^ ^Ckbu) 'IP"'J9 P^ufiuf^n^d t AuiLtuji^p k jujuf^urpntif 11luuniiuiit{p pt Vbufu^Dtbpp ^irlr liiupnqui^aLif bplimp ju^uf^inifiif^iupiulittjji
%irfir,

14.84 p-ttL^% ^uipujig

^uiqu{gp

uin.%LttLit

( k builiaifp

f^yf ^lui%mLup

Vbu^^libpfjUi
Ufuuiigui'

k ^utqmfji p%uilili^bpli% qbp^ t mmbmtdt [u^p k qiiULd iquiiUipnLd Ufuuiigfttiubt

Bbmnj i^mnjiLd (

1637 p-nLfDi ^mqmuipiibp^g k


limtLatilmpLStLd t

diu^uip^uiptuliii%

pli^SnLbi9i[

^putg

tdbptp^at

f^'^^pgbppg

^irpj^lrnLif

^^

iiflr^ffi/iiiri^/rLlflr

qutithBLd im&limnmuiii^

dp

ipwiuijaLp-fnit

llj)iL^butk

Q^m^^ar^agi^

P'^^U ftk^fi^ 1772 fhnili'b ^m^bfhuL ibpuilntu k


Ujiiunfiuiuipp

hdbptp^fi Vnqmdnii p-uiquifiiajg

uip%bp% uimiuipntd bi
laju
dttiduiiiuti

k ^p^ t dintd up uitAb'ht


diuUuiuipiuiail

dnqndnli p-mqmtnpp

ptALtttd t k

if uf-

liupnulp qmq.uipnLdt

1807
iqiMiiupuLd
uttbiji

p-ttLplb

Ihntuhbpp %nLqni^ji^ qopmi[uipfi tuiLiufknpqjiLp-biudp

bi

Ufuutipiuittifpf uiuliuifb

^%

limpnquihntd uitLbbi k 1200-^jf


/T^lffiii-

ILULU qjCbntnphbp

phl^ntd

b'U

pbpq.p tqmpuu^ ibpfk, 3

%op' dintd b% ^ntpfbpfi ibn^pt

1810 P'"^

ubiquibdpbpji 4-^tf

Ihotuhbpp

^iMiiqffi^
^mpftmlittitd

ftiiniirifit-

mfi oitLmfhnpqnt^biudp

qplbpn^

^mUlimpb-iulifi

b%

UJuuii"

Digitized by

Google

120

tW*ML^MHb(^bb^
i^iuiianLit piuimliiui-

jfjuiui^jji

Suiiliug h ^utpupg itpiagbiai HOf^ji ^utjf

Hblttil

H^piug if^^
hpkia^ttL

tLUuAbpp

jui^niiiughnLif

itplibpfi'bt

uupn-iuppf UjuiglftnL
fr%

ki Jkit fuipq touil fhijkui' i^wiiui L jfhmumdutiuttkn 0-

qifuuiiiipp ijiiuju^nut

k Jbb- muup p^aqituLit luiLuhbpjiki

1811 P'nL^ H-hlimltitphpff 7-^lr iLUkublipp ^uimiuipkilulfaL wnju^\nptyiLp-bmJp luitmmmJbifi ibqnLp-fiLiiibp ^pbiaiP nuiquilfji ui%g%nLif

L nfflbpp jiuUliiupb' jiupiwIinJiiRil Efuw/fuiV^tb ^f'P^r I't^P'^'^P't^'^ ^^ iq^itLit U uiiiiinLif pbpupt l^fLpfbpp 0fiiifiuiju^nLit bV p^nqiibinil iLnLubbpfiii 16 p^)iif.w%op- b 2 q-poiiulit
f^p^uiiJ^p-nt ibitiibpnil
IliujU

b%

^mimnt^fiCb^g jbut
^bpluiuitu 1828

UJuungiuiiugii iiutpibiui

Jinut ( p-ntp^bpfiht
fob'h

P^ttLlt

Sni^u^ 23-^%

unLubbifp^ ^mu^bilpi
jbin^
jiupiuilitnLit

niui^iupfi

uiiLiu^npiinLp-biuJp.

%mpuU

uttLbbiatg

Uhiiuifwiuijflt ilbpuij
illiif

/u/i^/ni^

b uiphAm^bti miuinbpiuiiJ mminij^ mppntit 14 p^ntubop- li IB ipoiwli ^)t


ubuiuibJpbp^ 14-^lf
Iftti^uiguiit

pbp'

1829

P^nL^i

Ui^pjiuiiinLUiQiu^ I'^t"

'Uuitipntp-buidf^ Ujuiuufuiiiuffi^ JinLit

f fhtiLubbp^'ht
Ufuumuiiiuf ^iuquifli
f uflruff fiilr liaqilbpt ^wulibilJi^ u^iuunfiujuiintit

'hmpnta ul^p^ uiutuibpumilhbpfi diuJuiiuili

pbmlfji^bpp ^uifu^ttLJ b gpuiLif


mbpiaiptlfb uiyf fiutiiugp

kii

pninpRilfili

Irpiif

pbuilili^bpp
lliLqpt

uiuimbpiaqiffig jbuinj ifbpmi^iatLUmin^ pHiuiliLHut

hh

t^nifif^ifi

1830

^tiLffU iptipniifli

b dmumJp

Uptiui^urbfi q-USLuinibpIt ^uijb'

pn if.uiqp^nLif b piiuliLntd AuLit t iuibpailit


1831
jriubttL^lbwif

frlr

Aiutwlufli

q-fiLqbpnuff

lifimjk

^uiqiupp

jfhnLffb Jijuwigl^aijlig

Uqmpmp

^bimifuiiibuilif
ifjt

^bmpma Stp^
t^bpbqdmiiiU'
DflriiL-

qjtibpuiuiiu^ Sniffiuililiiup b

ndi

VmbifiiaWtnu qiaijiu

bi

llfuwijfiuiu{f

pbpiiji

^mpw luijIA

linqitnLitf
ttfi

Sw^mg
ifp

mini Join

ifiiuiLit bli

pliui^iupuiilibpf

^olil b

upSmmtiLit

ibmb

ibinq^bui

itmpq^ili
rlf

niuipu pbmlinijp-ffi% b% ^mamuimtiut mjjumbq


itfi

b wjutqjiunil

liiuqifntJ

i^VPH

tt^l* "f

^^LUf^tfA

^^'^ fftt^m^

up'h ^unfiMpuiLif ^p

Jp

ifnJiiuiiluLp-^Liit

1860

ptfLJt'b

30

uiUipttLwj
itfilib

p^p^iugpuLit

Ufumifwiiu^li

pp*
^q..

%mlih^bp^ j^^tp
ubnjif iniq-uiJ^ltp

^uiulntJ t

366 inm%,

1101

tap.

1088

2189 ^nqntt
ifnliiLnilaLp-pL%ltg

1868
1874

J^nLJfb 'fit'U'lP^'l'HiP

ifin^Lnut (

i^^n-

muiLitLp-biuU b iqmmliiubnul ( U^iuigjunL qiaLwiLJilitt


p^nLJil,

bpp

pliulili^bpli p^jiLp

f^mubntdk 493 mtuUj 1549

m* 1418 ^q ubitfigf p^iq.iitd^'bii^ 2967 inqnL, Ujuumuiiiuj^p liiuqJnLit ( db uiiLUiajii qiuuuiL b ^luifiugLnLif !* k^'P'tt l^^"'^"'^'^'^ ^mqu^x

Digitized by

Google

siSi.va.h*

121
L

1889

P'nLJii Zluunguiiu{fli farLmfLfr punfiuiuiLif ( Puipuii^p-nt

1890

P^ltLfl^

UfttUHglMllUfH ^bftU&UiLlt t

HUIUUILUllltU^

fi.

k"'Pllf

^utti^gpt hull ihpliwj

1896

P^ULfiii

ummUnut ^

fuiqM{guijlii

i^mff

iknjULttpBLp^huidp, ^nLpft inpuilintitf lujiiuthq^ atp


tl^hmbpp ^u^ upwipg
itpiulittLd

0/ufif^fffjfi(p

^itLp

ki, k lu^tu

uijq.

td^mbnLit

itlf

i^prngbp^

tlfP''ll"'f

qu^
lBi[

uAnL%pt ^luin 4^)i ^jutpp'4t''t f'^^bs """^gl^l t ^"^ k pkpn ( bqut&t fikp^fi ^^Jiiupliaip-jiLlip ^kpm^LiiLd ( ^iupufig

t^

^ptpau ^luquiLop^'h
mju pkpiip

({

529 ^*
t ^

iifiuffj):

^utg

uiuimJmt^fiphbp^

uiuis"

uuiuia^li
jl'l'-'"''f

^t^t^itmgki
^nJtqj^nu^

Oi|4fifiifiifp

JTiulikqalsuignLiit
duiitiuYiaili,

^VJ^HI
p^lr
Iriir

P^PW

uipiwLiukjihkpp

n-

mppuLit ( kplimpiumk k uipjiLimikq

iqiuiuipmLitltg jktnnjt

Uju-

mkq ^putg p-utnutLnp ^iM^^iirlrf %nLpqiuuiiu%p


^uipufig
iquiuikputqiliikp^

uuiiuuki t ^nfbkpfi k

^buikiu%g)ikp^% k kpp Bafhkpp juiqp^bi b^,


jmpiuttinLki ( %piuig ifkpuij

^m^/T'iiilrff p-uipd ntJ'kpnil

uiuuutjtli

^uipq maihit

1624 p'oi^i iiL^iuliiULap JTonLpiUL f^n/if 0iff4iiii{[fif^( ^mpqoul ( ^mpuf^lj^kp^'h k mqmmnLit h'pP'pqjp ipuiig l^^gt
^mfauLim^ ^mdiukmli
^bp%kpf putjg 1770
p-Btfiii

uijuutkq

(<^C

lyupauf) lujumkq

^bltitLif

(^li

r%^-

^uig p-wnuiutp
npuiLnuf

ikpiulup Uuiq^ii^wj^ Jout


{;

imi^l^kp^g
fOfJlt ^g

lauipmi' Jkit jmnp-aLp-fiLkjig

jkm m^puLit
b'ht

k 1'pp^pqt'^f

auiliuij% jbuiaj SiuSfilikkpp inpfig


/^ui^-iirffiflr

^'p^qji ^kp^fk qiujJui-

fm^iifli t'ltip'OinoL tuq2k*uj ikint

up mitnLukmgm& ^p U^iupfiuij^ f^uflp itoui^ili luq^mpkilk ( itingiiitLit fiuii wqiuh fitp

.^apkikg^

'huiL^p-

uiinik k Piupuiiifhgp hiujui^ii^p it^'sb ""lUf^^-

ppf upiu llb^p f/TfiLUiuf It mqkpuakd k Qjuff^nf/^ If^p mqumliiuU t^ui" lp%, up mnif^uikfig ipm ituii Mniikiuil nui^u uiuiiiupatif ( ^P^PHP* D/M
Itai
^-utitaikmli fiuti'UiquA
i[iuiLttiiJtil

fitp

^mpkdnut qntiup^iukmijiu (
uiitpag^
iqtuinpf
uiqiulittLit

kqki*

iftiu"

k uitqm f^gllkl t hl mnLfap nLqiuplindt ^oiput %piu q-p^h p^iuquibJ fuuimiiLif t fuii'iuqlA t ^utpb iitln lui^fi^t bt i/jfrlf^lt opu (j[ itkpkpp gnjg k'b uiiufjiu uiJ"
ufutijiu

png^

iu/k

ttiuimp,
j^atfi

np ^mitoqail uimjpki
Bttujiufi
26-/rlf9

t/rlrt

1828

^luuliki^^

1\\fimyniiiu^p^

luihltk^

Digitized by

Google

122
[HLg jbuinjf

tl'HlMnh(*']'b*b

^ipui

qopuiuilrut

Puilnlulifili

laniu^ig

uiuiinbptuqifli

mtibntit

UjdJ pbpili pninpnilliii uiibpuili (, fiuli nftLqp pmi[liuigiu& ( 229 miiltgy 756 uip. 604 ^f. uhiLlig, pbnuiit^\ip 1360 'inn^t dppiuhgftg
dfiutfit

uintiipf

13

uiptuliwli,

12

pq.uiliw'h

ubiLJig

^uij

[nt-

uiaLnp^uiliui'ii*'

biy

Jhui guab-'ubpp f^ntpf

uuLU'bfi'iibpi

simriiiii

unr (^rmih.
Uju
pbpq-ji

Slttdntli

^lUihwIiULif ( fpdiuuibmt

^fnHuipliiUp-jiLhp
MiiJ^ij[fif-

ilbpiunpLnLit (
uft

UpfiuAbplt

{fiwtj.uipliuiglilibpli

L fipiu^gjthbpli)

utfipiuu\bmM^bm)i
Up.

lutLiu^^
uinui^
{nplt

diuituihuilfhbplihi

1590

ijfiffif

1570

^nLuiliuiVhbpfiU
f/^p
lliuft
II

fiuitiuipliiuliiu%

p-uiniULnpntp-btuU
luunLif b^f
lin^itLbi

f^i/lriif-

^bpiu J^iJintuipf

tubntrndp

by

( l^jt^^
^iii^i{[iii-

^bpai p-iuqp) uifipbg ludpnq^


lujauibq

Jlufituit

*fi

iffifp

utjing

Pf mmputb'bin^

bplipuiiutinLp^liLb

bpl^iu^fiii

inLumuinLbbp^f
^PlB"

b ^ftilhbg ftLp fpitbpfi ^luifuip


jii^p^nLif

qifuiuLnp libgiupiuVhbp
uipq-^^
f^dnli^fiii
*fip.

f^dnl^^nLily

ntpfii

inbqbpt

Bbinnj

jfntntd t ^lapp-ipujbinnj,

djunilpbpuijnLit
^uinai^fi

uiiLiu^li%

lubquid 920 p-nLJi^ uidpnq^

bpp Uq-ppbjunLdntJ (

iJfip

UpiynLi

^luujtVb

uipbbifji

^luputimumiulili

tnfipmufbuinqfi

^pmdtubail lub^iuduip dui^dbq.iuliiab qop^nil

'^l^uiumiub
t^dnli^fi

b Vtudgfu^lf {Jljumug^nt quiLiun.) iui)iiuuiuip^lA


%/iiif

iqmimpnLd

pbpqpi f^wjg ^lULiuuuifiiubmin^


p-ntibntd (
lujU

iu\tdium^\^ b mlnuiLfili

ilpnL^bui\if
qiuLuitLntdf

b iquiiuipntd ^^biji pbpi^p (J^uuiig^m^^


iiuju
iuilili)i)t

AiuliliU'&quiJi

q.buili

Ujuuibq

fiuiq.pwm

Vbb-

(1027

1072)

^p^g

p'uiqiaLmpp

puA^fid*

Umplintd (
lijfhf

fiiuqpwin

llpinui%nLignL
b'ht

apq^filibplA^
lijuinbq
uiju

Vdpiuinli%

b ^ntpq^Vbb-p

nLp
dji

b ^piubf dbithnuf
pUq-iupituli

Bmqpmm
]ir1r^u|(ff
fi.

lintd (

^lajbi^uilibprn

iniaSiupf

utuuiLd

'fiupP'iJitt''8fun^pbpmjnLdt

Vptu npqiiL
t^dnli^l^'h

l^^opqfi

fhmniutnpnLp-buib

&iudm)iuali
djtgf

(1072

1089)

littptiuUtnid ( uiuumpli bplipwimpuiuiuiSiuiLiiLd

np uidpnq^ ^piuuinurbli'U dbb-mdbb- ipiiuu'bbp ^


dfi

inbtttd t

ludpnq^

uiiupfit

t^dnliiHtfi

iT^j

bplipuiimp&fig

uiqiu^ntbg

ipjtuiniuL

^njuup^iji'bt
'hfidjimplt
I-/r

^puig

p^iuquiLnpntp-biui

dmdiuUuili

(1125

1155)
b

iipm fitjp f^iuduipiub

^jidbntd ^

lujumbq untpp l^iu^

iliul{gpt
iftfuJiuniliuij

Ujambqjig ( duipqftu
^n.binnp
diupq.

f^dnliilbgfi'by

up

dfi

niubmi,

^p b ^piug [i^juuii'hbpli ^bin ^ui\g (p p-ui^ntd mqmutb^^

^puiuuiiu^p Trn)iqn^bp^ l^^g^

Digitized by

Google

5ittMlMk

123
^uipujig
l^iuitmq

1553

p^ntjA

^i/ff^j^Atlr

utJipttLit

lui^'b

juAi'iinLit ^lujjunapo

uifhmp^lij^'iit

Iriif/r^fii^^Llr/ir

alkpiaqputuf ( ^lupfhinufi p-nn.,


mffpuiuibinnLit
^fii

Vglu^p-auli

npi^ft

Jtm-

LUt^nufi'iit

bpp Up^uAbpp
b'b
l^ntlitj^utjnLit
{;

^n^^iuif^ , lipiu^p pkui-

llbg'hatif

VuipubpffU^

npabg luUntmdp

uijtf.

^niHt-

lap lin^uiLit

JTrnpumuuiwIht

^puig ^mitUuiuuiilf (302

237
(72

*^. |fiffLiii^)

puiqjuutptiLfhbuih duiJuthiuli^g itfA^k

A^mummU^

puidiu%nLitp

(1455(Ifiii-

1463)
diuUiuli
lia^aLit
dutiiii
q-ittia

l^nLbtyuii

ituijpu{gwiiu{g

^p

lriii.lfj{.fi/j/r

^p^umiULni^buib

^mpiupttLp-ffLh)i

^puig

^ uspupdw'hft
hpaLiubq-p

pmnuiLnpntp-biuii
l"[bin if

87)

cfuf-

^uijng p-iutj-UiLop

ypx'S^^^c/'jy

lfiiL%i}.fii1lr

( ^lu^wg-innLlst

fuijg ^mpupdiubfi jiu^npnibpp^


bit

Uq^opli

k Qp-

(SI

^.

103) inpfig ilbpiuiiiupahttLd ^puittuiiuUli%t (364 379) ilbpuiinpnq^nuf k q^b^bgliuigintd (


^mfup-uiiq,
XnLpif.muim'UJi

^uig V^^pbntliffiy^

b-

llbqbgp%t ^puig

%m^ (446 499)

lujumbq ^pfiuutiuL
ibin
dfi
^Irf^iiiifiniiilr

fhrn^Lnpntpbiuk duidtu^p \nuump ui\inLbni[ dfiltf npfilt


iqmmbpmmtfft Uju ^fufii/uipf %f\fni^tyuii
^uifup-uiYiq.

%m mut^ntd

jftp

luihiu^ntd ( lujumbq

bufjiulinuiaut

Xntpq-uiuftpiuLiiLb^-

[utip ^pinukp npiilihbpft

ludiupmhng'ii ^py

npnk^ ^pftumutli

%bpnil ^tutLui^uipnid ^ffb BpkdinbuAi A^uiumuibp k llpjuuiiifimUt ^lufuaiimli diudwhiuli (<^C) niupntd) lyntkiytuh uiji ku ftutiiu^ ^l^p, dftiufli

pbpup

^pt Ujuop biiLlrffif/^ P^Pl-IL ^^ wLbpuiii 15 innLb pntpg uitLktf ^'^t'^t" ^ blibubgliiit Ujumb/i p'hailinLd kii
j|iriL

ku

i^fufifiulruiLif

%f{khpf 52 lup* 56

/rf*

ubnjtgf pht^md^'Up

108

^nnfit

I'Hnriiiri'i.
Bnil^uiiliitu

H/fi

(957

964)

blibtibg^\

tiaiitnLgbi

^.f^Sb

bm^ulinuinup

Upjnutiiiug l^kni f.

p-uinmuip^

puinuiLapuLpbtti'b

(955

957) L AiU^uiti^ kp^ninuiLHip-burii


mbpff

d^uidurbuili, ^Ir^if (if

iflimjnLd b'b i^uf-

4putj bqiub- uipi^mhuiiipnLp'fiMubppt


^^tdnLpiiojttLd %uutnLd ^p AuiLiujuffi ^puig uin.mjiinpnpt

^piug
mpkdmhu/ii

Wb&%

fiuttipiuin

pmnuitnpp (10271072)

^lifr/ t

lipm

t^mtfiPp't

Digitized by

Google

124

Unttl^^nh^bhl,

^lupijiw ilpiugbp^'i
'biuplinLp-ftthp ilpuig

If^iiflffif^ffLir

iliupii-bplt

uiitpngt
ilpuig

Vptu

^jiJ-

mmpbufiphkpp

^hputupntJ

hih

^t^p^tlt ^*

P^tunuiLnpltli
p-ttiihit

(1156

11B4)9

f^mdiup p^uiq-nL^itL ^opp, np


t^atdatp
p-iuqiiL^fi^

liftuiuliiuuiuip

%pui natuuipy dbb-m^iL^iuli

(1184

1212)
\ttti

n^

iffiwjii

dniLmgnt^hiub ^utnthg
np

fiLp

iop

ibtLbuiplittijp-^Litpy
flip

wji b fitp
ijnuiLiOLnp
uiju4/r-

pninp nLiun^pnLp-^Llip t^mpXhbinil %pia ilpmjf


iuuiuipuil{p

^uiifuip

ifft

quipipbgf

Itpiu

&uiduiUtuli

860

ub^biuli nL%^p:

utbq

duijitfi

iTt^ ijinpbi

mtiLbg b V, \iumntm&ui&)ifi ^bpuiijin^diuk


t^uiduiii

puiuifi

blibqbgjtiif
djt

np 1553 pntfth uiiupufig


ilfn^pftli

iw^p linqnuimbgt
4P"'3
P''"1'"'

Ujuuibq

dtumnLn.li

d^^ p-mqnLusb- (

inp ^nuinuilq^lt'b . (1407

UU):
AJbpuiifin^dtuU

ndiub^

V.

UuutnLutb-uiyu^

hi^bq^bgnL

if(j

btimb-

qbpbiidiu'bp f^iuduip

j^uit^nL^ntitb b\i

^mduipntdy
ilia'hgnLdt

puijg

ujumiLnLd b%f

f^mduip p'uinnL^fi% p-mqnLUi& ( ^biiuq^

U^ui uiju ( 4iifip'^g lauipbqfip'bbp^ mntuib- wbqblinLp-jiL^p, ^ul^ jng Ufuiwdwufip'libpftg ^lupn-ui^t fiwpippbpqgfii^) wuuLd tf Pti* if-Ufpnt ulpfpnid ^
b'ui&ji'b,
l*ttip utilui'bltg
Uipif.

mmpiuU qfuui^f np
(["^/r^
fi

jui'bnLU

untpp
l^n^i tpt

UuutnLUifri

np

^uipifinj

jiujUduid tinibutglt

uiuiui^

puat qiiiu ilutpufiu ^n'bbuigli

unqntp^ jbpbuuig

uijiuiiinbuig,

ntp

puip

u^mb^^u
ft

ibn-op Sftdnp iluipq-utuibuifrb qliliVb

'hbdbinpbutj jup-

fuijfib ^Iputg jntplfnLpb'h^ uitLnij^ uipwpbuti uidb\bfi'hf

^wn'h npnj b

iii-

a^lr

^uijng b ( uppnjli JTbupni^puij uiLpVbbuii^ b tfiud fiuipuqp "ppnj

^n'bli%

b nthfi qjip ^mjbp^'h jui^ p-lAn-i

Upiubfig hpbntd (,

np

uiLmiiq.nLpbm)i

uiubpnil

untpp

Uumntui'

&uyup

utnLusb' qfttifuutlt b^uin.fi

Sptq^g ifthntmit in'hbuig unipp

fum^

uiuim^nilnLpbuib ^uidwp ( q.utpnL ul^qpntd ^uipiftui ( ifim^gpuittf npft


uiutuiuin.nil
d'fi.

b ^utpi|lnJ ( lin^nibit ^buibuui^u b uiju ^lap^^uilf n^

p^
4iii-

q-uipntdi ( ip^bntbif jUi^uitn utuipbqfiphbp'U rnqntd 'Ip'^g

Vh

Luiutuig^bi^f

mji ^*

qmpntg

un.ui^f

phpbu

dji

iuij

ft^ui'hli

ibnfnilt
Irn-

^t^PI ^ f^mdmp p-uiq.wuip% fit p-mqni^fi)! dfimjb %npnqbi b pui'bnp ipYtnLpjiAibpnil ^mpumuigpbi k'U^)t
hull

*)

^'

i tiTiri

'*

hphn 96-7.

Digitized by

Google

Mvjf.

tnlrnp

^n^Lnt^J

yxjuwiptututoft

t^oMumn.^

an

uiUiinl^iuhnt.J

ifih

i^utfbnt,p-lrwh

^41^

35-41^

5'

tupLtrfkuth lrpliwpnt.p truth

mu mfi^afitit hpfi

uiuii^t
frfa*

fjpm utuCfJtuhitaplb
J-nJfi

C^pLUpu^g

vapnuwi

q.utLiutLh

Pnp~

C^m u IB pm l^n t.

p fiL^p

Oiiii--Tfv^r^^

uutpn^^ np

q.iitbL.nL.d

Ikjumtf^utnu^fif PupJ-aJfi L. V'lfiy^ufj^ uuiCfJuMhutif.ilnnt^J f SJuluni.p


[&ntlf

o^^ut

iff'-'lf'^

C^iaputL.

it^nunq^ 't^'fPtk pj[f'4^frp''^t U*~


miiniy^,
ofitufipbrnpul^lkufi
i^b^o-hut"

^mto^auft nmL.un.n
27/9'iiijfii^
i-iiffi.fl*
ii-

iitLnui

M^c.iJ|fi^^ fit- uutpnij^t

}XpL.Jnum^ltgi^

{kfuati^gltttufli

f uf
0[i-

^fit-n

nbmn^t
np

i^ufptuLft^*

IXpmmCfUtiip i^wi-utn-n Wfifufif^^tf

I'&ttilf

^^oij^q-uirili

ilnt^hut^ip-uiiailf
^ifftfftfiifS~
(r

{iu^^p-uti^Mump ilrnJbnily
\kltttui^^ut[at^ltf

p-nt.f'-n.aan
L.

uuipnt[f

Ikpmui^uihp
f.iif-

\Xqir^uioiiq.puMtioiJp

umC^iuM%tufi^lunL.J. HqJ^^auAtf-ptuufOi^fi
CT'iif^^iDV

i.fii.n*

XTiumiamuimp uutplrpat^t ttf^frf^/^^^

^tuputfuut^li

iJrnAimt^lP'unnilf IToJ^p^nf umptrpni^^f ^mtjmqjputii

j'j/^'iifjfi^i

uifi"'''''

uh^

inpni[f

^ilftff ttffi

^n^fiLit

ifutq^f

^|l^(r<if

^P^lti^t

pLpntlf

^''"f'^^'^pt

iJrnAuBjr^J^unnt^^f

^wpmq^nt.qj^if TimLituipmp'

IpuJ 1*fif|^-f iifi|9

^bpirp

U.

Smutinp'tif umph-pmlt

Digitized by

Google

126
pkiuJp. 40

limiVnbJ^hMi

55)

pull

mfli-Jat.m^JiQ

utpLhif,

39- -60

t[lrpumt

fMmm*> ^mmtft
Ikfumi^^mim^p 'if.mLmiLp Mntp flrmp
II

fpmJpmpHrpp^

Jfiii

mplLJaum^Q
\k^u

^^'Ht

uipLlri^^

C^lrm^C^lrm

pmpipmgni

ifi

tim2mmi^unp ^t
iLm2mmi^unpfi 'mplt-Jmlrmh umC^Jmhp
^/f(>/^[ff

30 ^hpum mm^ ^
ni.p

pmini.pirmJpf miuphfh Jph^L,


pniAjli
4:

tt'-IE^

^ULpfi fun^

iitpfi

thm^tLnm

m^hpnt U^mjti

pm^ma.at.p'liL.h limqJai.if

q.m2maiiluimp
J/irnhnuJ

^mprnt.

mpL.Jmlrm\i mhl^fiiAp^

%m

CJfm"

^^hm
^niJbfit

^ Vaupmi^ifuulf ikuAkpfi^ L. npn^ amC^Jmhhlr ^PpPpiPs ^fi* ([iii|ifV mplLJmhmiM umC^Jmh ^mpn^i ^
II

^ifiJaiinfii.r^

SapaLphmag.
i^mhi.ni.J

^a^/P
bit

(ftiiif

H^mplLmhq.nu
pfRLphlrpt

qlrmm^pf
t^t.ufufi^

npfi

iir|tf

^nqjp

^mpnm
ii^L.ai.J

q.m2mmt^unpp

Jom 16

t^bpum hplimpnt-phmJp
^

pbt^C^mmtjaLj ^
^uliftmifig

^fifut^'^fni.mpp ikniikpffiM

apnh^

Mb

ip\^L.
II

plr J" wio

tt'^^PI!.* VpL-hnfit

iJnL.%lfpp

C^mpmi, nuiiqa^hmtf
rti

Jmhtriail (l^if#^Diir^iii^|l i^m^mmifuiipn* ^mqJaL.J

L.

^put

m*

plLhfhmh um^Jmitp Jom 30


i^trmqC^bui^

iflrpum

lrpliuBpui.pirmJp II
II.

wufm

gwhpmhmtnf

^rnqJatJ bh Opfrn'^m^li

f^miftmpm^

umh-^wfp fmpqm pip^2.'''P'fll* b^4' f^miftmpmLJuii ^^ft 2,"^p9^


(ffiL

CfwJmhnt.h

^bmfi hp"

^l^p^p^ mmpmh-av.nii C^mpPm^pfiLhit 4*^ H^m^lumfm^p ^m2^mmt[mip 4^2"''^^^' '"fi' J'mJmhmli umC^Jmhp m^m^ ^
i^ui-fi
iftg

Siicifi0tf-f&-o^
UtfiijiifJiij^^*
4r

i^ts

Siififpfi^([iif

f-pf-ip b.

Vmq.lto1bnil^m'

L.

Spopglimt i^mpmL. mpb.bi^uL.J ^.m^mmifmipp


puli

limpi.nLjS

V^mmmmmuiai. ibn^brpu^f

C^mpmi^nuJ

S^wp/k

l^bn.hbpnilt
ILjtf
4*1

fiifjaiiv^io/fi^

bp^mpuLppiMt mJIrbm^mmp 36

i^lrpum
if/bfa-

4'if2ii.fr|rv^

^tlt^ ib^lbS ^^p^^ ifuuhj

piauphbrpfig

Digitized by

Google

SffkW^

127

librqtuhut^J

II

C^muhnt-J

^ 5

^hrpmmfit

ILju

nut29nm^mtMft Jwl^knlLi9^p-n C^miMiump

( 650

Diifft.iif-

puti

mmpmhntjmh ^ uLwC^ntu \tut in^l^ Jw^trpLniP^^g CfUi2,''^'"L 6000 Rmhw^mift pmpipntJl'^tJb mJiifit
{kjmmi^mi^tufjt auju phq-mpimli
C^brmLlrwi^

*^tft^

(r

t^V^'L^^ltC p'"'^'''^'"''''^ amnpwpwJ-mhauJhkp^. ^wpLnuip q.m2tnmifututf ft/i


(r

pmJ-wiijiuJ
hbrgaq^

Div^^iif|^

4375

aamlhtu^m^

put pip aup-ptAt

ni.4*

&'ft.itf2l/9'ii9jOi^t

S^plr^ni,

t^m^mui^wm^ ap
4*

putJ-tu1bL.f9L.J

%^pttL,^pni.intqfi

inpniff

L.

l^LML.i
uMLkputlip

ttHuuil^u

It

ij[fi^i.fii.if

ftptr^

^nLMp ^"PC* ^^ utitni.mJpf np sJP U.f^2^*


itph^U.

Xivt-Oi/kr^^
tfifcff
4r

tttJlrhtttpiupip

i^trutiLh

OUliti.^^

fiii

putpipui"
4"

qJUL.uMiLli

n.php-^

^bq,pniint^Jt

liiif

a.iiii|^fo^i0&'

trii^ffc
ifi*

^MtifMtB-hlrpltgf
cf^-tft
!)'&-&*

ap J^fHrmh^fi^

CJrtL.iu^wih'
4*

brh

q.pkp^ 10

ULfLffi.^^

puMpipni.piiL.Vb

10826
''A

nmlhui^uBi^i iftn^'

fb^C ^1^^*
P-b^Vbd
njACfiy

ir^i* llpai^ifig

pq^ULJ 4

^uti^putC^utJ rnqpfiupi

v^i^qmgfihbrp^ upamSni-J

trti|

/ran hut^tip^ t'^^L

^^

'"/I*
4'Vy

''^f

^
ftp

umumfiti ifmL.uihkini[

wuki* ^Vummli wuinup


L,
q-fiut^^b
4"

ut^q.^
^^'

mkfi piiut^ai^pfnA ^utmmmutlri^


uiph.Jmkuth

ul.

uutpp

k^if'i

uniuti^mqut^biuif q^mnik/^

ULfi^i

(T&i'-ULfUii.f/^

juthflfis

h^utmuatjJ
^4*

4"

u^qhifi

tlmhrn^mm (^o6CEJl}AWh) um^mih q.km. mmi-f pf^ ut^utqkJp^ {Xp^fuii 4' '/' tirf.inif
C^uth^f
ftfiiif

^bmrnqo^

putpiputglri^

t
ia

^utqmpib kpliputpmismtiuth

ifii|iifafiiif{[iti^i

Ofiiif

fjwf m^fa

itmtLg

Lu

i-mUmtjuii^

4"

i^ubu^lt

pf^i

i*!!

mi J- J

ut^trpuili

4**

')

^"rt *

*'cfft!i ffir^#

'^^*f*'';W f "T^f ^*"i

fMf *##**

Digitized by

Google

128

ULanll1^n^^H*^^

^f HA
^tupnuuthuti

IPt^^k'^l^

mn^C^mumpmli

^wcm^^^
fl^'h^L.

i|if

nrpir-

i^jji

Jomlrp^p

C^muhnuJ t

7014

itiirbitf^*

^m^
i^^

f.mpip99Lpirmht
Ujifin&-i]f

ir&-i-U.pfii^5 Cfpuu^a utpltLlri^ f^miltmputLjmh ^-

4"'^T-t''I

prnpipathatjl

4*

^ni^tptrpp

fhrnn^p^

np

{kpaui^fig

10,466
V^a/ifiLii
4^/iiL.

mmlhat^iuift

putpip

4*9

ifpio

^mf.mp-^g

ii|fopf tn|iiitfiii

fltaJulrppt

rifij[

upwhfi^

uipLJnuMC^fiL.ufiu

t^m'bL.ni^J

Of^fii.

fkiun.pf

J^

tnubprnli utJpngnalt

\k^u /ktutLpg
tfi^u

t^*"^
^fr-

uiplt-JnuuMOf

i^mituauJ

kh

JJiJkuiitgpg C^^fiu

t^kpum

iLtuunpai.pkatJp kplinc J-wiiL,am tkiL^kpf ttpahgfig mpk.Jmka$bff


^Ipuif

q.tahi.nuJ

4:

*riifL

Oi|fic

tuintuumuthpt
uut^Juiitmi^fjlmat.Jf
t'^miftuiptUL.uih

^uiuuM^^p

mpL-kikoih

iLocif
iffifp
/*/!*

frtf

tfiif^

t^'H.t t^pk-JaL-mo

k.

ioii|iif

ff-h^llf

^^f-ujiu Umi/.
(:

fkn.\kppt

WpmiiQ Jl^f tuJk^tupwpip

f.iiifif#^ii

Ocuifitic

"P

1^1 '^'^'^ auAiu^tuif^ puipipnup-fiiA


Opifiii^j
4"

ntAifi

iailfi

Juiqbpk.ni

P'tS* ptupiputhnL.J

t^'tt

^t^-^b"

t^kpum

C^kn.iUL.apRt.p-kmJp
frplr^in^iifti tjk

^iVfitt'f ti^t/

f-tuiu^Ppt "p/^H
q,mhLj9i^J

pmm

JfiJtwhg^y
IfutJ

^friLiiiLi

^hf^t

^I^LM^u
Ll

kh

XftutiiUBpuBp-

Tiif^f.ifij||

f^kpkp^i/^iuput

oiifc.([fiifir^

tf-unitup-hk ppf

^^.kpf^fiiiu
IXjii

9|211 amhm^tnifi
fkaJukpp
Jffii^^

putpipaL^fiLitailt

i^mpniM

{[ttff

&ffii'([fic.ifii'

(r/^tt

/kr^iw

ui^utuMiL.hkpnil

uuttimfii

1853

p-numlimtlip uimrnkpuB^J^'h

Q^nc*

funpni.n.hkp^
inkf^ntl

^^UitP'Ui^mhaL.p-kmh

J^uiJmhmli mh^^utj

^nviitfi-

ofJiifjifi^p^if.

m^J-J Jfimfit JmgtanJbkp ^mtii

Uofiftfuip

/kaJiikp^g

J^ ^jknAau^^Puti
C^mubtiuJ
.

pm J- tttbttukin^
Jpmhm,J
4" 4"

ifi^auJ

'ik^l^
uut
if^
II
fip

uipk,Jum^
tin^t^auJ
4*

k.

q.pkfi'^
0|ifMtf

Jfth^k. ttfm^AC.*

ififitf.

\utpmq^ni.qji;^t
2,lP''''t*

P/f*"^*
f^^c-

)>irp^

kp^utputi^f.
^pnijJ
4"!
4"

"P

u^UL.9ti.J

^tftpf^/l^iiHr

f/^^
iiMi

o^J^ tt^'lf'tb

uthntiihkp^f
UfMUfii/^iifj^

npmb^
It of j^iri

Jomntj^

tttHtglimLJ

<f

Vm-imp-pRt^f

Digitized by

Google

*aMM^

129

4ofltrpfc Hi.

iimfm^pitkph mm-mi' ^^iffit

k%

oijii

^mHjma.^

mphJk^mlb ttm^Jm'hm^irttt.J f

k'^V^^PE ^^H^* ^miftmpmt^m'h jjS^

Cfmitt^^ai p-'i'^P^P^^^^
Ivfrpp
1l
Jlf.c0t.ff
irtf

^^

%nili%''t^mti^

It,

^frafflflirf

^.m^mp-^

S*iiit.iiffpiifir

j^knAimimp^pf "(""^jA^

mJb^
friv-

hmC^^Lmfmmi^h^

L mJkhmp.mpipf
J^mlbmftt^^
't'^-fP

prnflpnuft^tAA
^utpmt.

(r

9,254

itm^m^t
(p-mgl)

0|iiifb|y

t^'Ht

2fA.iii.if

4: ITnffv^iif

fhniihpp^

iJbtLitk ppf

np ^pbhg

t^l T^'VA ^pk-ki^ ffi.i|ffii.irff^t Ujn mimciip umm^y^ bib n.numhbplfgi i^pt'^

ijbpmbpttLjS imi'lint.mh &tv ^iifii2iicj|ii^|


^itA.i'i.iif.if
frir

mpmh^

C^bj^mi^pbrndp
iififA-

fpn^J
(:

L.

t^mnitnLjl

ffll'^^

^J" lbtL.hbp^

lmpiii|iip 9f.mt^fk%
pitc^/rcir ncip^

^Jlhkl^f

<>/>

10, 018 nmiim^wtff pmpl-'

^^4^ Jfol[bpLfnP^gt
i^L.at^J
irtf

{kfinuC^mU,

^mpmfum^^p

/bnAibppf

nptAg^g

Jpmjit J^^mii^uh bh umC^Jmhrnlffig UL^m^^itf^ifi^^

f.iiii.ttiii.^irt

^mumiL.p

mpLbim^mpmuimfiit
ibH-hbppt
(-

nmC^Jm\$nv.Jh

lt^L,nt-i &tf

nvflvfitflvtfiifiic.

Vu^ uypL.JmmC^mpmt.m^^it umC^Jm%m^


^^itfifftjan
/^&ft-)

t^lfantJ iti^at-J
a^UL99i^J
9.fiLJipt
4"

S^frof.^ mil

ibnAtm^lP'mhf np
S^ni^pqaLitfiu

T'mit^mnh

fp'-lps

^ft-fvcif
4"

JfA^lL

ILja

llP^lt pmtpipai.p^LMt

9>145 amhm^m^t

wt
UmLMtfu^p
^tvivpttVAf {rv

irn

nsbfe

jmm ^mpmuum
"i

(r

I'ibpttalf

ttm^mfit M/Nifir^

cW*

4?"^ ^^ ^

''/'^/^

ilbputj

hmi^mlibbp uAi^mJ ^bit


bit

imtjmtJt

Dpiib^

fiJ^mK,t9pmMH^u

mmpmbitumb-

q,mLma,p

umCfJmhmfifAbptitJf hpm mdbhmpmpip mbqbpniJ II "^^^ ^bmbp^it k. ^m^hb^ bh mmjj^m 9,^mi.m^^ CfmJmpbm <vp

Digitized by

Google

180

U.ftWMnh('hh"b

tuplLbiwuC^^^u^uunfiii

uwC^JauViilfpnL.J*
(ry

mm

hntlfi

Juttit nL.n^p-fiy

6 1 87 6 nmhm^mifi putpip

^if^ hput

ipf^^l^l^

Jui^kpLj9f[l-it

Jom 714 nmiBm^mi^


Vjift

prnpipat-p-fiLii nuhfit
4"

JmiibpL.n^fk\i

30

^ttULUf ^ncai^
tfincftti
(r*

tjkpumf
fni.ph

^tt^

Jma^

paup-^tiip*

Jomwunprnuii^u 8

U^/i*

aftfffi_2ai*

Ofiif

if^^

pui^t.nuJ

irif

^&-ik&iii|^

t^mmlibhpp

i^t^u^u^g
^mpq-tuputuni^f

\^pjm'pni-nu^
ITutpuLilin^

4"

^iiiiLiiitffti.tf-ifi^9
,

T^^/^/'S

Uffi-

f.rafiiif ^irfrp^

utpL-Jaum^^g*

8m Jpnij^
ttp

rii([

^pLufiup^

q.ni.pu
L.

^nuaL.J r*miftmpmL.mh^^m^pf
firmtf
("^

XX^mf^^mimoft mJlthmJtrh
C^aubint^ Hh^ff
i^mprnt.

mJbiBmli2miimt.ap

^"^
i/o

mpL-Jai^m^

M^lifc.iii.ffifiif
iffii|iif

f/^*-f/^

^maAt-auJ ^ Vrnpfuw^fi
^ffiuufiu

f-frinui^^ ^frcra (l

ff-^^p

mpL.fSmm"
^'nqJff

C^nutrinij^

whghai.J ^ Ik^mi^^mfm^^ mpL.biltmh

C^^t^ufiu
fvi.

t^'hm^ntj^

^npfu f^^^ll^
Cf9Bubfail^f

Jom

^maJbL.nt.J ITii* fpfi ^froif


tt'-lt ^"'-^f

f^h^lt uiplLJni.m^

^CPPCI

P miffuat-J
umtL^

(r

Mficn^ ^1^9*

%Jlfa,n

f^m^impmt^m^

it^P

P-"U^P'*'iF^

jmrnis^

umqmltf Jnt.pi'm

i^Tblrpf

uuf^cifjlf

mfism^u^ Jp

'^''fptk

^ut\tm^ni.pkmJpf np Jfm^b 2p9''*^'"'"^1 ^t t-^^t


fLiifciifffifiliot./9-^ctf

t^ffuqli pffb 4:

mmfjiUf
L.

nLjumfi

II.

limiL.m^mpnL.pffi.Vb

mhau^

QtutLfip

tr

pniimh
u&^
^nqitpf

^mufmfnif^ ^4* mm^Jiut

Ulju

m^ph ^mh

kp^nt.

mJpngp mutpml^t XTph

rift

m-

plLJmkmh

mhJ^fmufj^u miftphf JfiLMp C^mpmi^m^^^

{f^l*

Ol|i

IjH^
4r

mtftfihf

C^upmul^p ilibapubkpfi ^pUffPnt.d


irfip.

^Mftr-

^jtmrngki^

'bautii;

(fJi(>f

^miftmpmumh^g
nifij
f.iiiirt.ficif
(r

q-t^uifi

t^auS ^p XTf^l^pt C^mpmi^f q^kpi; d^kXn^U


it^C* "p
i***-^//^

f.i^ ^Ir-

Sffc.ifiifli-f.fro^

utpLkiD^g

m^

Digitized by

Google

sm'V.}*'^

181

10

j*

lbnum^t

K^'h mjuu^i^u i^n^nLkntt. tnutm'&um.^ m/h

4r

np

aut^^ii

fMifCQLjf

4*

Duffitfafo

ppi-pfmpimlf f-^^ff^

Jlop)

f,irmbpp*

i^kpfh^u

u^^qph ^ mu-hnn^d
4*

ITit^p^iff

finLiikpfigt
*>p f-(r*
if/k-

Z^mpmt.
uy^

mpLJmirmh ^nqJpg C^umL.J


^ficftrir^

Sncdn^nc f^^ppt

mpLJmLjm^

tfrif^tfocif

(r

frp^itc

\kpm f-butfit Irp^

U.|ff
paiff|

^^9

(r
(r

^fWpwL. i^wpiirwi^ J^L.iafii ni^qpn^p-bmb ^tr-

fintfi.iii.af

Vututuamuii^nu [P'^p

^wJmhaLii fbtL^au^lft^*

1^ umapnmnt.Jt

Vput J^f tupLtfkmh t^nqJ^g ^tif^cfiuJ &ii


11

4iit.ptriffii*iii|
Ittiffi

'vc-p^2

'["'"'k'^^p*
^iii|

Uptff

uipLbf^kuiii tuipfAt ^ni.pkuA

pt

pmhfi

ifoui

if^

4A^ ^^p^st
OL|ii

mtJrpwlif

mpL-Jmhrnii
mauhnti
^''^

wt^fib

kbS ^f^^^^ h
iiff|^tf

(lLf4^ifiiftffpiiffi{0/l9

JX^utf^fWfm^
t!^ii^t

^nw
Idha^p

'utiimupupfHt
(r

1^^

utJmn-p

nmn.aLgmil uiwrnmiU|if ^/kj


niifi.

iJ^'bni.Jt

I^4r<9A

mpLdnum^t

tt^iif^iiii^/rj

f^tu|A

4-

f-Mttfcircif

l^ttf^u/^

it^C* ^"^
4"'SP

mttfptuh^ni.wir
t^i.

C^tuptuL.

utplt-bi^^pg

C^ftL.nftu
(r

utpLJ99i.m^f
.p*

^^f^^^f,^^*
fr*

Upitf

Jml^bpL.niph
if^^

16
L.

iflgpumt

^nupp

^uiqgpuaC^mJ
L.

"(if
mn.nL.'

PmAuni.J
np q.nph

q,nLpu ir%
UL^Irnif

f.iif^it

^n^p

whuthnLii
frtr

hbp au
i^fftaiff

^ifftu^tftrnt
frtf

wJpnqftuujt^u i-utht^aLtuir
/^ftiib^nLt

bpl^wp

mint. J C^mJtmhbp
utf^ftib

\j&fi

mpLbihwii
"P^iiglig

pip^'^^^pt ^Itpwi limh bp^nu mJpngfi


l^nj^t^nuJ

mt-bpmlfiibpf

^mptut-uiifiiip
"'I*'

Ui|ifiifft

Slri|iif*

gphbph iv^b^ Itt"*^^


4r

mdpngfbhpfi Jutn^ii. upumdni^fl^fiCiMii

ivpf^rif in.nL.J (*<

QL^tf^aMiii^^

ftuunMLp
it^^f
(r

4/liai/kffitf^fa

umCfJibm^Jai.J man^nttLmlbl^piiiff
(ftffl(iniiif.fifa

pmbLatJ
tbp^
It
II.

It

Sifo^ficp

'*P

JommgMpmuik^,

fFLtf/r.

Jut^bplLm^p-it

13 ^* ^bpumt

^ni.pp

^Mff^pw^iifif I aM|of0lrf

f.iiviiLif(-if (r

mJbiiW^atL t^btimp^nuhpt

Digitized by

Google

132

uaw'j.rnbf^bh^

U.|if

/^^l*
(rP

upmh^g

Jfi

mmtM

matpp

wtLutf
L.

mdpnt^fa^fiii
oi^ut.nt.d

uftum^uihnuJ
jr/ktf

M^^mi^uiim^fi

if.wi.tmn.^h

ipmhft^

jX^w i^uiim Dp
I Ifut'b

H-UBL-UiiLUtg^hlr phf

lUfJ-J Jpwfii C^utpmL. Il uifiu^

pUt

Jutub-pii

bii

ii|iifi^ii#tfiif.if|

Jhat ^wiit ^^/^'"^ up"

ptwfl^l

}Xi^^uuiitf.pnilj>p

uhuiC^mlimitni.ppLiih ^t
auiC^Jwiiwq.i^ptwM-J

ruti-tutLJiu

C^utpWLwplLJmbwii
Unuf

mwpmh*'
bp"

t.nL.J

4"

r'nt^iuflih [b'^P^
II

Jut^bpLnifi-H

26

^iifiLur^*
(r<
4*

^uipnLppLiip 10

lUBfiini^ppiXip
uiqmffrii

3
II

^bpum

Xnupp
tfafT|i|

liiiLtf

C^mJ ntiip
L.

maupncitui^nLJ

(fAp

Jutf.hbtipuf

fIT'
n^

uti-piwppnL.

hhJpuBptmnA

ppaumm*
4

1000
q.puiJ

^fip*
cf/kt^f-

UiubmfifSbmp ^pft Jl^f


ipt-plrpt
if^
^fi.{^

fi|iirpii.)fiif^i_iii.if

0,8604

^^'''l

i^n^ff l^ lb 4| Ictpnti

uiajpbi^t

K^ip

Ji^f

If at

npu C^mm ^n^pplf

^ff/^^^pt

npnbg

4P^l

mJmiL.p ilmmp punfbpp Jp mC^iufpii prnqdnL^ppt^ P-^^P 4 jA* ifMLift Cgwuiapml^ amumbpa^ Jombhutintl utja j^pi.tiwgptibph

klib^^pb^f
"|if

^""[""P^'-np

ini.bp

II

pn-^nCtiiibp Irb

fifiotffii.ift

l^bd "i. '^b '""-^'-'"k lb f-^'^P" t'^lb^f j^uBfbmtl np i^wp^ %m\ip 2Utm ^mmlfiibp th putipt.ai.J hptu J^ft LutLuAmliMuii 4 np
uthgbwiaLd^
ljp
lik;uU

wpLJtnbmh
ij|tif|

k"^^b9

'^b

^^9^ tb^^P t^'Hb


Ujtfif
utjv

MiiLppt
JfiutfU

mtpfih

if^

utJpngp

wubpuilit

f^p

i^fUffti^ttifafii if

Hfumi^wiutop

ifWL.wn.pitf

JpLu ^4*

up UptttwC^witphh 4*

P*4^
b\if

^iffffi

nLpp2 i^^P
4[,

'-"t

uwl^wi^h

itpwitf)^

2,^m

^^^p
dp
bitt

dp

^mitpttii

utJwn.p

inpwftm^J

Irh
bti

L.

dp

wtuuitiph

itimitwlfni.ppuit

^nuiipitf

wiuuipuphbpit
Mii9j^iitii^^j

^wipmhtn^f
ptdttud

aitimnp [p'^f
Piif.ff.iff 24^9

npp fni.ph
Ikpi^ntll^w

ttmpuinL.wiul^pqpii

Ipf^lp

dowf nppg

utn-hnt.d

Htmpptw ^mm^p. Uj^j""^*


k^%dp
Switlfwi^
dtttm.
4,p^t0flf9

S*/lrf.ifiit.pf.iD

f-pi-np

^wpwL.mpLlf fbwh

dkmhg

UL^fff.,

^lpl^ipg 4^''fP A^i ^lopawct dp^ C^wdwhaiii fbnJbb-pp wpLdmbwh ^nq^dpf

Digitized by

Google

AIU>UH^

138

^WLtu^^ji
hpL.nLjJ
^OCKftfl)
(r

Ifi^^Jtuh

pmi-iif^iifif^tf

iun.nqfiuntun

4r

/^^^'^t"

Snpnuinillt

t^unfJoih

l^i^^JtugLtuiimliaMh

(QHDCTOJIOrn'*
q.tuL.utn.hb"

^^P^^lts^
jr

'"^^tts

Off Iff in um^iuL.iup-fii.

ppg J^hh

"p^ p.tupbfuwiL.h IfiltJiuitf autnln f-/kp^/> ^ ^p^ mm.aimtai.pfiLiip puiuut^mh ^p^^bi^f^ hh i^anulifi^ hfti^phn^ f^P*
tLUiuduaibt

\kiumkti iJbiL^ putn


Ht9i-P-buih
iLficif
(ti

m^ Vji^b^i^tuJuf^p
^(n plb^ufi^u
(r

ilbgutdbtut q.^mn'^

tufiiin^u

fu^um

iivii.^iui(if/iiB^

i^aupip^

ifim^U
(r

^utifiutquA^ i^iJb

q.atibat

\kn-utf^h miinfjuJ

A^Lit

if.utipu
|r

uftfbJpbpp

ifff^fp^fa,

^fi^

^'pkbPC ^t^'^4.

^^^^

^unutt

iiiii^ififf{[tifrp^

firunuJ

bh ^bi^mbJpbpfi

l^qp.^ht 8ir4*

pbi^ai^utf piupbfututL.hnt-P'fiiA/n

^utJuipbtu ^^2,'" ^^

/^/^^<-(f

^^
Iffictf

af%ff.iffif

2 3^t
gtui"

Piojj

ttz^PP '"P^P d^np JtnUb^nL.^,ibm


mumjt^iub
U9piuf,ut.p-butilp

pmpbfmmnHini^^^ubp
4'*

Jom 10
C^uiqJ^L.

pf"

/^"^ /f^f-^<''^P<i'<^4'^* iJbn.nt.uti

pMtpbfnnuL.* if.fi jbp'itbpff

hnuppuitp

13

uimmuaC^nLjJ t

Hjbg

muipphbpf
X^iniMt

php^mg^ntJ J^mfb Jp
ftc

imini.mJ

fi^bl

Jlfhik,

23^i

mj^^mii 4.^p9p i''^''"l^^9 bpui2^ bii ijlthni.jf tu^iiuii^u np i^ubp tiumntjj ^ ^np f^coti^tfi Jmpn.bpnijJ bppi^^ ^ff fjfituuJ

Ipmismiit^^

npnif^bmU.

SP^t

^mpiH^bntU
'l^pft'^
fJriL
mptf.i;h

aiaim^mn^nfl
tpmpnL.J
(r

f^tmnntfimhnuJ pnL.n'hfi^t

[jtupmfi
^uflroftf^

ipLispf P-'^lg f^f^fr/mcif


Ifmpbi^^
f.itftr^9

bptfiup

J-utJwitutli

^p

npntj^baiL. i^mpnubp putt^tutiath gnL.pm ll^^^'i^i.

^nm^
^ijji

tn^bfrnLii uutnm^li

tup^bto
^^'^

jr

iiinL.Jt

UL^cfifTA^i|

funrnp

mL.
L.

IpatJmf

jr

iffl!fn.if|

Ijnu^nLjutp

iittt^^iuihifiibpniJ

Jffh^U. atiif,mJ

^iupaun
'fp\'lb.

uuipiMC^utpftnLjtt

IkJpnq^f t^mpnuiig^

mJptnU Jft Juimp

f^tt^t

it^'/'t

uiuump^

w^lpU.af^

Digitized by

Google

134

ttnttl^^fthJ^^bM,

4*1

Jfimfii

mlhiplLiikpii

bp^ma ^bh f&f caf

iv|

mbqmmmpmt^

Aiiy

UifmiLif

f.iifnifiiiif

^u^

Hfiffai^imiui

(r

t^fiL.quimUmbunU'

pbtulb^ npntl^bmL.
^fif-pof
triri

2^'" S^^P"* k
^^fif.ift

uttLWL.omiibpn
q.iu2tnbpp

uutum^^
i^mnif
^/^

^atJfiYibp
0[f

frtf

Ujiffiy^ii^

pn^ubpp

ut^uui^u

t^uAbiftp iLnt^ufiuif^h^

bppnpq. Jmufi iwip &

U^iff^iffiii^^
i|lrp

f^ui2muitluimni.J ^mit L. utubip gnt^pm

mtr-

op

Tifi.^ff|ifK.fi-iflrn^

F^fP ^
L.

^ff^uif

^uthimf

UatP'^aa^

irfri'-U^Mif&i

q.pLqbph

L.

nLpfi^pbphf
nt^p

npn%^ 6
otf.^

7000
^^gp
"p

^*

pmpip

trtf

i-jv^

Jw^bpli-n^p-^gf

putpb-^mn-iinL.^

[Hft.Vb iJbiiii f^fhnuJ


fiiii.jii.if
4"

20 30^t

Pif#f./loiiif^^ifi

f^cfncif,

ftp

7000

(p,

ptupipnt-Pb-uA

ilpuijf

ioJuBtLn
L.
(rt
(r

^(>-

'bmuL.mLJ
fipmb-pjigt

4*

t^imh^
\S,^u

kprn^tttaa-p-ffLii^gf

m^uiJ^u
iii^fa

miutut.omb'mh
tf^iu-

i^pft^t

mmmiutaJb
Jlitu^b

^fA
pnm
tubnuS
11^,
fat.

if/k

pwptuii
II

2^P^

&iifS-^iii.if

^"'p^^'
bpl^pp Jfi'

bplifipp
4"*

^nbmL.nt.pirmh dp Junup tupu$q.ni.p bmJp 2''fA'

^''(f

dpuu Jmupf

^iiitfii.tf

(r

^taipmutpntm

acump L gwh^b-pp
uimm'^n.a^t
\k^u

ip/wuLJU^J

trir

^nhtuiMi.ppiA* ut^^'
4*

^pL,qa9^J IpL^ip i^mu^J^u


II

if^tf^^

iiftff.iifif

2^miimbJpbpp 15

20

-/lb

bppl^f^

^HPblt

kt^'ts

^^lio^

^
L.

ULjtf

prnpipaLp^pLiiiib-pp tlpu^ idb-n-p jjihaij b-h

ummmp^

ifiubm^uitL^ p^b-pf npah^ pminpmtfflh ^ghauJ bh


piiiulituputiihbppf
tni;u

tt^^db^^Pt
tufii^

i-wh ^nuJ

if,tLisbph

ot.

mutmnuC^tuUib-ppf

np

q.lti.qmgfiiibp'b

taJpaq^f
frtr
iff|if

2^P^P'"4 puAqMipl^nLMth
^^ugatl^

bh

dtinuS

II

l^bprnl^pt^nut

"P p^p^^l^'^^^pp ^^P"


"'l^

Plf^p

pjmbuL.fl L, tl<mip

bii

^ut^aL,Jt

b^fr

nqapJb-i^fihbpit

l^uiJbhnLj b-h P^'^bPP ^mn-b"! Jp


l^L.

mma

i^bpm^nup ufmmpmmmL''

C^mJutpf

P"^^p
4r

P'^IL it ^^iff^ h-nu^p ^ui2nLbii9L. L. i^p"

^nt-J taitnt-J

utjpnq^ mntJitp^ bplini-umb'^ q.pupg a#ii.^ny ib-p^

upg irat-^p^ ^miutirnt^miry upauhf uipuipqat-d bi


Itbpnt-Jf
mipi^b-^t$l^

mmh

laitl^piJb''

ppbhg pm^utnt

\n^lMuiJ^uff

Pf.^p uimmm"

Digitized by

Google

imnM^
^ntJ bh
h.

136

mJiutLn* mjuufl^^u

1886

p-nt-fi

^ntJufiu^

20-^l#

i^/i-

a.HqnL. ihrpmU /rnhfaLj


tf.hi-J

utuum^^ p"^ft ^ p.iupipuihnL.J


matdmiif

L. ^Irtl'

pmqJuMfiL. ^ornhpt
^Ifpmii
iiffTufiLlf

(^ttfi

J(iupq.uiL o^juiupli

^ntitjt^ n^Ldiuh.

ul^aMtpuBq.pnL.J

^r

J'nqntfpq.ui^iah kpi^pt
^Irh

^htnltft^kpii tnJutiLn JphiU. utha.utJ Qnt^thup ^huph


^aahnt-i! ppq.lnni ^utq.nL.uiniikph nt. n^tupfi
Ji9L2''"''k'^^PIl^
IbJutii

Jnpp-ni-g

^urpiulf

^'-

^Pt' WlUUfpufl

^UiJuiplfiU phLbtt.Unfl\i f.OinfT.


Ll put'

Iffj^Junni-J

piiffo^^^tffrfi/T
^11^.111^9
it.

liiopnnmhnL.J Irh luufplrt

Ltmpmp

utufpnLJtut

'"It ^t'^t tlb'"'^'^P*"^^" tllrpiuq.pbi

iMputhg utnl^nLiint-p-lnah
JXfuutfjtttBna^fi

bp^uipli

kn-Utiin.hlht

q.tn2inui$jiump

hlt^^'lb ""^l^P'^^p'^^P'^^^'
l^utpl^ni-tn

iibp^g if4'4^
ttaiLiufutgtuir

tl '"f^ tf ^P

luf^utfu

tf-iufhuf

"p^g

i^mup^

inkqutifih

numfil^utiinL.BbuBiB ^utjuntT ^ufii-

lbnL.d

Jfi

uiuMmliiutLkiJi

^111.^

200,000
l^ihdunjth
oi^ft

p.t

XX^ini^miuBfi^
i^if ^oi^foiLMi^
4"

qjuLiatLfi

^pp'ri''L. ^niluifi lithJuth pntnpn^


L. pntnpnijjih itJiuYt

IkfuuitDUtiuij^li

Ixptauugluiaflihliht

Ikfhmlrq^

XJbn.h

putpb^uin.iiaL.p-liLiip
/l ttj"

4,55^ 8
ifinir/i

fwpiim^p -[-7,9 8*

mdpuAip -1-22,74^ 8.
^iuuiinL.d
ir

5,6^ 8*

UJbiituuuiUinpli gnt-prnpf

23^

^uli

tuJbiiUimio^p -|-34,9^t

mmn xm.
\k[u im
I futim^li
f.i0i_iDfL/r

^'"^ uMifjimm

4*

^toU^anfi'li fpb'

J^mpt
umput^

pijJunL.J b*U

^lotf^ufj^ti

^bpf

uwul^m^ii

hputho

L.u

pn^

tnpnt[Jjii

utii^htuJ bii R-nnhnt-mh


faqtapwiiiibp

Ll h^iBiuutinLJ

bh

npuil^u ^tn-

fl^foinm^iifi^ifffii

ushgnpq.iibplih

nu

t^i.qft

bp^mmuutpi^bpffit
Upmiigfig
ir^MviNttLii/fiifrfiii

bht

Digitized by

Google

186
Uutpo

ttftwwn^^^^^^

irirJfjaj^h

| 16^95

mm^ni-^^iii OLiilrgni J^

Mcifffioir ^t

ITof^jf
4*9

limpirni-fl

^ fUr

"fju

On^

tf^'f

u^qjiiti

(f"/'

li([itfiiitr^

f/i ^^tfiTi-ifff

ttm tMUBUthirj,

nLitlrglrtf

an w^ihJ ^utbq.auwi'

L.

tuLiifffoifif

4*

/Qat-wiri '^iuhmuiuin^ji ijlfnutff ^iufuiaunmglnmilt t^tatat-mir'

Wn/9-JiffTf.
^fTf.ift
^iif|

U^io/jf^iifj^

T^m

f.^i-i|^

^iifl#f.4rti{i

umn^

uutannanni.J

hirJp.un^'h
4*

2 5^9 9 fbnJni-p-lrtuii

Jp mLtuquthf an p-n/npn'
't''*fP

ilph miifuiimJ

p'nqhnL.wirt Ikfu mL.mqutiifig

V^i.

^t^'

Afoj^if Ofi^

fiif_iiffiifify lii-p

p.nnnwitbpn tnqutitni.J
5

L. pJ'jJfL.nL.J biit

0/ii#f.fi
il^^i

Hffi./f^

f^ Bf^^tfy

tUrnuan ^btLUL \rni.pU9q.^

^^LJfJjigf

umnit /^"J/ utqtuiph fpp utL.auquii 4** SfuutpuKphgnLf ^wqALputauii ihpmh umnnatnni-J 22f^s O*

flrpJaL^^Lii n i.ff^ t
iTni^pmi^fjuiihf

^utJuthnL.h i^L.i^

Jomf

tnuB^

^pintJi

4**

rnin^fi'bMii^Mi^.

UJuiuigiupufp
itpiujii

ffiiLiifiLfi

fpfr^4 pnittptt^\ untpli 4 w%uiuiiL%bppg,


uiuphpfi iiuh^hpfA ^uilr
2JiltnLp-biui ifiuijm

SpJupi^^iiLUip

k Vuiduuip

i^Vftk

'^"'''

gmiLkhpt JThb- luUmmiLkhpf apn\g


upmnui'ittut bit {i%fif^^%lrfr/b1r ^ft^

dmmiulimpmp^fik
uw^itiuliiU'

dium^i^ k

UJuiuigfuuij^li
pttiinLit bli

l^g Snpbpbmlf
ttbium^% inbqt

umpbpaLiit

Vpui\g

pbtiunt^lip

6740

ffr-

Viulpufii luiin

^mpnLUUi 4 bmjiuiibpnilf npnl{g mJuuiLnpuiui^u

iniu-'

piub-uiut

bh

niuLmtLlf
if^

^lupmuupkJinbmh b utpbbibuA itiuubpnutf k ntp


tuji

mpmb-tiLii bit
uniiiitbppt

Jpuijh nuiuuiip,

k Viikwlup k mji

Ipqitbpfi Mrlrm-

Uju

mbi^ mpmbpntd giuknui

frir

l^inmuum, luip^f gopbi,

ij[iif|f-

Digitized by

Google

wof ^t ^tupmht^bpttLd
(Beta), p^OLb^iuli
tiirtinm),

uiiupuifii^

pnjubp^

tf/iiriii^

(Rnmex)t

puff"!-^

(Ocymnm), P^iupJunLb, b-bp-pnU (Serpyllum), liumkJy (xa8-

lituqiudpf

^mJbJf
uttjuf

itwqiuuiuiinu,
iliupat^li*

uittiuu

(Porrum)^

uiuJfi^
f^tujg

(Anetnm),

uuiiubiju,
ttiLbifi

ujumnp,

intpuiqop-li k w^fht

miVUJig

liiui^uiLnp ( ^fro^ffitpni

b ^lu^ui'bnL

luiqliuiitp^

np

Ab-

fUi%iulittLp-buiitp intubaLit bli Uq^fuiu'bii.puiinoi iliuSiuttbinLt

'hmimbpttLil b

wjb

yj^iULttpmuiJ^u

"hfiifi^nL

iJiltnLit bit

^bmbbui,

itmiilt^bppt Jrhp-iuttjuif (Helichri8um)> uiiqpli


&uiq^il,
quiLJi

b-iutffilif lULbiJi

i-iuqjilif qiubli
[iilIi

uiuuinb, ij-bqlA
fuiuijuiui

b-uiq^fili

liuiit

b-ntit^,

inpfi

ui^,

d-ui-

Htk
fKUty

(Piilicaria),

(Papaver), /bl4'"*""'lA4 (Solium montanum),


(Ribes)^

fun-

dnpnutf liutliw^ (Tnlipae), ^h^^^h^


i%^iuqlili

lin^b-nt&f lint&linutpttL^f
If uitpiiLf,

^^iui,

(Colchicumjy
limit

itiubttLiuili,

ifffjuiuli,

lintf/nL.

luiipbpiubf
ttiiLuiuitpiupf
b^iuqftli,

^njiuiiud

OusLi^ndi

(Colchicum

autiiiiiiiale)^

utunpntpf

uuiJiinlinLbf

(Pyrola)^

utniqui (malvac)^

^f^l k""^ nfiuinut


tuiuiLnjui^

fppfntif (Crocus. Safran.) 010^


ui^ifujuflff ,

^ittbuib^bpljig b junmbpfig 'biiubuiLnp bit.

hoMiuj

(frifoHe nbriiii),Uiiinii/, fififr/,

pui^fffjT^if

L^ (Convolvolus liseron) Plflf^k*


(Thalictruiii)^

pwnligJi, niutLJi ^ttittf npinL


prnJiy

iffuuifiii,

fl^Jfr^OL^

lyftl linminju,

AiT^/r

fifli^fif,

jpffi}^

(Mentha)*

q-iuUiinLn.

bufilif

(Urtica)>

tg^^'biuj^f P^bi

putb^mp,

J^biaUi*

p-p-JuJnpf

P'fi'aL

p-p^atiuif duifu

^llimpitnLli (Lathyni8)> ^ini(Bryonia alba)>


ll&ifbi-aLli

tpH*^4' W^t ^""itk


(Polygala)^ /wA/uip
liniqbiif
^nujifi/u,

(Conyza)^ [oiutuili,
fuiLbutuiiny
^fiiji/Ji,

futu^'blunin

jupjubuiaLlif

(Barborea)t li^tniliitJiubfi,

^n^iif^ifini^,

fflrfui/

(Melflotus)?

kP^lH* ^"""tt ^V"^9


Spi,
(puipiuli

qtu^qfili.

qtutLqiLfi itug.

^^pia^^f

iiuL&njnttL^,
ifmitnLiLf

bqbt^li)*

iditndif

^Squiuituiuip
^uilf-

SpimtmaL^,
P'ULp-f

Juihp-wpf
nLti^libfiliy

duiinntli,

itiLnLliauinif,

ituqlituitntlif

ipp^PPV^f

u^mufbmndif ^mlinmbd.
tf

(Sinm) ulnqblu

(CoronopuB)^ ''tpt''tpt

{biLUiuibpb

upwDin^

unLiuilinLif

bhf P^i mp
fuili-

mq^l^tuU tiffim^

ufipbbt Opiubg fmnmuibpbp

q.ui%nqli'b

^mt^bntmb'

ibpp bbpb^iV)t UnfunLlif uapbli^ untin

intuinpiuli,

inmmpmli, inbpbuiuif pbfut


bli

t'pp'pqp inpiulinuifb JTuipquiuutiubntit ui^niit

^buibbtui uiinqui-

mat b-mtLbpp.
^^blijif phl/iiuibipf libtuuttbb^^ juliiapbhli, uiiubibbjit

Ujumkq gmbnut b%
b% p^^auTt

itjfim^nin

ujntft^inp,

npjig

{fl^PE

^"'B

AmtJtB^^ ^mnCbmb
JlMffL

itupntuiu ^^t I'miwbpnLit t^mbtntd


ffb^uil^u

b% prnq^

iupmnunfil^bp b im^^^'Ubpf

liwb l^linLbbp. uspmbgnut


9

Digitized by

Google

1&&
SHiSqailiiibp U
fiuli

tiLmMn1i'W'i,

tiuiphuil^bfii

\Jilipji

tlptuj

^mff piuqifiup^lL p-nsnLb%bp,

ih itUhpntd

%iuuiiuumuil^hpf

tuqat^uUfp,

fV/^fy

m^b-biutfithp b

ifinfp

lup^bpt

Jfi
frli

UfUifuiuilL.

p-bnui^qjfj^
futtjauf'h

trti

Xlt-utghnLJf
p-^Pf-P^

nnft

tlfw^

f.inifi.fTi.if

{kjituitgiuttu^

ni.
4"

^^PtC
linqJn

^"'n^^^Sna^iub^

pb-put^qjinL.

i-usfp^hf

npff

hplr^

2f.i-fif.if

kh

p.uiLm^utii
4*

fAq.tunimli

^mn.^^ut^phpt \k^u
iiyjifif

j^fttnL^f^urj/ifr^fTf-if

ti.utbnL.lrlb u
i^t

^^^i ^A^ ^tuqut^pf np


brh
atittihuf

p.atnpnJbh UML-kputL
MfiuuiL.lrp

uiutpuuMp
4"

^bm^hpn gnm

np

Dianut'

on UMiuputuunuiuut
inplrpjf
4*

^H^I

JftutilM

wpL.lrtbtub L^ utpL.JutlnMh

1/4*9

p-^9 uipmir 'iuthmuiutp^'hlrpnil ^ioqnpq.tii^gnLp-fitAM


t^iui-utn.fi

nt-h Iraki

^hmi
f.iLiiitf

\3,pU.lribuAt
tnlrib
4"

uftttpuui^

flpuif

^kn.
Jft

dfth^lL.

tufuop hl^m^

^^""9

^knpnt^p-lriub

tnumkpnJ

^tuJwnotn wpiiU'

*butti.pnL.p-ftL^ t

IXiJ'd

Jpufth

Irpl^nt.

b^bnlrgnL.
Ll

uiLbpuibf ^uig^

^npbpj
bit

utnnpbpl^pb'ini
it2jttupbij^f

^tuhiaiuutp^Urp

qmhmqmh
^nqp

mhlrph

npJkp

dfti-uubpp^

huihl^nt-mir bit

ini^t

1882

O-ai-ptif

bpp. tup^nLi/ui^mh qfthnL^^aMibpfi


inffo.

^mJutp ^utpbp

4'^ir

^pni-if
Jlrfi-

uiLbpwlfhbp^gf UMUitnut^bi
b\t
L.

bib Jfi

atapni.Lpbuii uiutmfij

pbi
hpta
dfi

a.tnbt

upp.uiwm2^

outpbp^a

tnuflf

mpq.^'h J^

^wh^

^A^"*^ '^t q.bpbqJtnhia^utpbp f

<""/*'"''"''{[

fyut^^iopbpf

Viiup^ ut2utimhuil^f

btfbqbgnt. q.ptuh t^bpL.^ Jft


^2,'^tnbpji

f^p b.un^t
^i|trp4'^

'I'iffiffTi-ifvi'

ftopbppg

irmirlinL.mi^

bib

bqbf^

tapiutiuiqMnt-ppLiiMbpnt[f
II
di7

npah^

^bpmp.bpni.J

b% ^T*
4"

O'T*

q.utpbpfiht

^putitg^g
((Uju
ir^i_ii
4"

luJbiiut^^hti

nt-bbybi

^l^^^^^

tupiiaiiUiq.pnt-p-pLiM*

^foiff^uin

vbpul^u (oui^iohutf^Vj
4p'''l

fH*
utir

tb"t^ (1294]t

q.bpbiiJuAtu^aup^

foitq.utiinL.'

bh bqb^

irp^fic

JiupqJiuilbg
U.jii (r

IfbpmmpuAi^f
bO-^;

^'^'-cffv

m^uufJ^u^

u9pimhia^pnL.pbmJpt

^mlt^^uw

^mbu

^iiifitffaian

Digitized by

Google

>
7:

I > r
7:

> r >

ib

<
Q

I
i

?
5

Digitized by

Google

Digitized by

Google

an

"^mbm^Uf

hnajmnD

tin.

mnWh

II.

ithpttutt-nhXty

ihpli-fiS

fH^

^m

(1362)f

b^frijlryiit.

q.pm'h ^kph-fi ^wpfi

ilpmj

^oif/ri.

limpfiugnLlri t ^$1* (145 l)i


tlpuif
if^iiiff#ii.lr/

^mnlrn^g Jft ^mh^ufi

4"

utq^ftLuli

puihin
^tui^ui'
>

^knmy

qapoppiimli

J^

^uttffjif-Si

fuui^^mpfi
4*9

4p"'l^

"P

iffoij[fol#o^4-b

^oi^miiutfli
1^

q.lrnirqifMihm^tun
L.

q.J'ni.iunnLplrwJp
utth
4"

^aDnn.iugnLlrt
^iD^t
ifoifi

Jji

puth^ ^utm
*

Il^nn

B.UBit.bpj

^P^'

illrgni

aqnpJIrw

^ariff.ivi-jtriii/^t
4*

^utp^r

W2maAiual^n
^fi^ni
irir

4^P2Ph P-^p^p^^-P'^'*'^
M^ifi
*lpugf
L-it

^l^t

aurf-icr^foli

2/^-

iffif-iiri'*

uspiioitUBq.pni-plrmlb
irtit

^frin^fr/i

frpfr-

i_utglrf^9

puffg mhtlbphmhhfjt

Uffififilriifif

putntopp i^utitLnuJ
qjtthni.lfpu
4*

4"

R-^PI-t

^'"P^^Ljathh

^nn-

Jpf ni-p

Uin.utf

^l^i
L.

'"'"'^^I'^S

if.lrplrq^Jtu1btuuini.'

hnt
frif

QiiqjMiJf^itn

bop' pnuLutl^ai^ t'^fi

^UfirfrtrioiLfi/i

tftnqnghbp

1360

utaJ-i^ii

kplpupnt^btub
trii

hph^
if^

uutiH^it utihnt.piruthf

npnii^ ^mpuaL.J
4"

^hrg

tftaqagfitlrpntlf
if^ufjif

itpnhg

ypliuipnL.pfiL.Vu

270

umJ-f^'ht
tfh

^nqngitlrplig
if4-

^m%ftnfi kpl^ni. iinqJn


Jfih^gf fw^nuift ^^y

2piinL.uiir

Jmjpirpt

mkqjt

p-utg^

nt^um^

L.

nwuinfi^ S^t"

iff^nL.dt
4'>

V^J^Il.

J-nnn^ni^pq,p f^nqntfUkpfiU tuUnt^ muithu

uiuliinjIiM

utpmutnHL.uu9 pmphn mdpnqf fL^Vfib '^i^f


II.

^uiJutplrMt
trp^nL,
trht

pntnph

mu^oftfi^iiiMiifi'
itfi

frtf*

^mplimhff Jfiunh

wnL^i ^uffy

JffLJuitlrpp

afjr

^utpliutb^

^mqutf^fi f.pkp^;- tfkif.pnhnL.J q,tnpYt'

lulJ
alrt
4*

4*

^'"l^'fl

U* r'ui^

kl^kqkgltitf

np 1856

pnuph
t'-P

l^utn.nL.'

^fupmuibut Urnqni-plnuiin^

f.Wkfiifi.finiiifij4'''

^ tfutuunFp
4'>

^tauutam^ni^pbimii

t^pmJn^t \Sm dp ^muutpiuii


f,Jp.l^p^
if^iv^if*

2^i#fTi.^^i-i#

utnMtha

itntii

pul^

if^

fintif^fi^iifinfii-if

niiifit

Uicfif MVfu

triflrqbgljit

hlrpfiHL.um ptuLJul^m%

%upnif.lff^

frlit

Upfif

nuBLp-nt-J

q.rniML.nLjl

Vu
u*

Z^utjnff

Ar^iri|^ji^aiif

i-^fo^arii 0* Xlkulrplfif.tBukuib

pn^kiuh
ikiif

uiqmfng

L.

\iaaiiq.^mlnmit

oppnpq.mg

OMupngfukpnt ^wquif^
uimpuuiutuitum
4*

^fit^uftuunftU
4*

irunpnudf pninpn^'h uin^inbIP/ii-iifiijf

nmhi^nLd

kl^kqkgfi^jj

np

i^ui-

ii.fii.^fii.ia&-

^utk^wh MCumU^likm'b^ iujjummaupfijun^

L ^*

Digitized by

Google

146

u<i't.Ui^ntj'Mi

9hlh
if^

DUunutBtul^uth

tuutnk^uAt

i^HfAiiff

o^

^mnmLmi^h
4*
^j^irlr^frc.

^nniifi

4*/

niiq.mpiwl^ mmnwhnL.p-^iii uiuinuuimuiunn

tunrnir L. fuatt'
hrh
Itpbitfi

liutgnni-uiii-tn^B^mfj^

Z^tufag

tr^tri|frj/if.

^luJwpf np

uipJ'utitiafli2umutli

^^P^'fP ^^pf^linulnuiip J-unLtuhq."

hlrpnt

Z,up|fTj|

klfbqkgaL.^
wii^h\iy
If*

t^^t

uapLJuMu^^L.a^u

tf-utbt-mJ

Dutnwpautbrb

np

^'iitBL.uah'

^ 1880

^rai.^by
fi.

Ifpl^Uipni.'

p^^iAii

h 40

^uSi

iuihai^p^Lhp' 22 .

m^^A^t ^/^^^

tlmlbngt

ILjf^f-p II

tuumqmh

^/ii.tf^t

ifjrtv|)#

if^

9p^"PtS

^P'"'

Liap-fiL.

irmn.lrppf

npnbo
Lmi

L.

utfu

mtuiW&ufn.n^ ^tri wittLdt


4*

^titiltu^ qp.oumflmm
fit.li

^utJuipLaLj
4f.''PPtk*

inpii.lrilruti

^"Pd
Uptu
^^i|
Jji
fr-

i^anft

iui^pii

J^

tlpuaat-bp

Jatuint-n.t

linij^ph irpL-UBgnq^
ivAr
-ir

^Irm^kpp g"iS ^^
Jl^f f^nuutgLni-J
irtr

mmiJIfUf

np irpmif

II

tifj/

qfAintA^MJb'hbpt

WpmHig Jotn uatnii fpp

la-

t_ufquth
Ll

^v/y

npp

tnh%q.n^ pniinL.u$irhkpp

^m

u^n.at^futhnL.Jt

fLiftif

^Innflrp
'^t'^P

Ll

hpui

Joan

fmpuii^nL.J
<^J/>*

dff
li^

^tuhp
Jfi

tu^plrpf

npaiigfig

lin^L-nL-J i;
uiq-

o^hmLnp[i

utpiuthut'
if4'

^pnLp-^t-it /Ip"!
ii^iifiittvt-np
4*

P^i^P

uatJrpmlfiilrp^

4^"!* ^i" ^npp


tuptri^
4*

'"i^

V^P^I ^^p^pit^'-P^'-^P^ "P

ioif^-

1'^/!

'['"IP

P^pb
pnpq,

'iP'^l

P'^i^"^"^^ ^ if.tftu thm^n^lrp^ if4*9 tfifiirj^ari' Ipmphp ^w"'-J'^^ b. kplpapwutL. ^mpnuwih-n^ J[i inArij^ b'-P
Jt'^pPf
tnbq^
if/><->'

^uilihin^ ia^mq.hh
L.

mtrf

Anumghlrinil hpauhf
moi/ra^ IbpmUt

frn-

inppnpq.

mu

L.

luff^

iL.lrp

^utqam^

^nL.d n^ Jf
funi-J
iriv

utnjplit^p
ffuli

^i([<i'/f

dfttufh

tupL-Jtntrmti Xnpul^nL,J

bph^y
L.

mpLJkilnmiinL.iS
ILjtf

PPIT Jp toqjppLpf npahg fn'-pp


""ipt'-PP ^b'^fi'
Hialh iiutit.

Jutf^ni-p
trii

^utqgput^Uiit ^t

fP"
ij"'^

t."^P

Jutmm^mpmpnL.J
uuitiuffit

loifcjiA^ ^utmumftitt

Jf

DU$hb

fp^nphkpf

iputiig

9'"-pC

fuitnL-Jt

Digitized by

Google

SlWO}"^

141

^AC'btiwif t^Ma,bra.

ndf^nii.

f-ir^l^

utpli.lriut^mpuiL.f

Wfifioiy^if

j[^pg

&-fii^#ii.

iltrputn

wpL.^

Jn^m^f 41^
^trmit

14' ifiLU^uuii^i imfini.pirui'b

L 6P

5^'

mpLlr^

kplfrnpni^p-lruth

uimLt

liift

Jotnutunptuiu^u* i'nJh

Jwbk"

P^^lP'^g
if.m%Lni.J

5540 ^ni.m

pwpip
L.

^%

\Spm

Uiplt.bfiruti

^nqJni.J
utpLr
Jfi

vfitf.b^'hnL,
t^nqutuiliit

f^nquinL.

piapipuuLiuit^ta^nf
(uinhmutlt
L.

dni.m^nt^d
uuipuatB^

ilf^n

^^f-'''^/!

otupSj

f>mpf np

i^utbi^nt^J
L.

Xkfyutf^DiaiiU^^
^Ifpffii*

U./iinii^iffti^

"^mhutuiuip^ft

J out

np

Jfiit^L.

lrfTf.fi-P*/i oiff^oiif

lufo-

rnkpaoaJn

uut^Jtulbutautp

^p

trnLUtuuutuihIt L.
[Hutuin^ui
b.

Sut^biaumua/hh
2^7/^'"^ >
"Z*

Jpfb-t 2^inpuiLnLJ
uliUL.nL.tS
4"

rl^o^q.iuqli

tlrniilrpj
ifAtii/f.

y'ut\iimnjt

'^p'-nhg

iu.i.ai-J

%fii./fafTi_ti^ii

q^t-ip IXptnut^tuhft
j^fti^ith

i^tnt^tutLnt^tft

l^t^uftunt-d T^f.iff'/ utupnt

tntupui1fnL.ppi.hit tupotntutnlrnntl ul. dtuph nn^nnbpnJ


s^ftL.qji

2598 q.buktutnpit 4*' "Pts ^^ if-tfu* 2074 q. tftupkiiu^nq^ L. 478 q.* irf
J^mitt^nt^tf
ir

2ftbnt..p-ytnit

tttirqit

tupotntutnbqt
Mpilrptntu
L,

^ff'-qjl

p^'
tu/U'

trpk^

ptuqji*

^io/i&'ii^f

'bnpt02tiit

Htupi-tuju
tnirq

p-iunjt
2'"'**

t^tniti..nt-J

T&i-i#4'/

utupfi utnnpntnnL.Jf

mbkpn
pull

tSotn

frii

jA^"'-'"^

k'^L^PI^ mhlrpftg
tniilrpft

^Irn^nt..

kiif

ttpt^u

kp^uL.

ptunnuJ k'^L^PE
4*

turLtufh Irht

Mfi

fbptuiu
untjj
4*

p-iuqn

ptuJ-tuitt-nt^i!

uptuhfig Jft qbtntul^n^y


iLtupittuh
ijf^lp*

np

^fi-

189

itiru*

iLtn2tnp

ihttumaf

L.

tujptuh ^tufLnn^
ifoin

iftLSipg L. ptaipt^nt^J

V'ntituuilfh

^p/kptupiip

Jp
4*

f-irt

if"! k^l '"Jpngp


ifhjt'iiy

tuukptul^t

'bnptujiih piuqjp q.tniii.ni^J


1^

"hpLhtit
pnt-ftiit
L. 2^totn

phti.utt/t'iip
l^tuf

14 mmJii t
tut^ppi-pt

^Pirbut^ui^

1884:

^mpirtuptni^it

&7i([fii.

^ftikputnLjt Jp* l^tuh


Ifiu^

fp^npiikpt
nt^p

V'nquttnltii

tuL.lrptulip

Jotn

Jp

irkJptufffii
biit

fbpJni-lif

pttpnmlhbpp fnqtuhuLJ
fuiiifpiMf

U.

pS-'jJiL.nL.d

^^o^tuqjp

Jp

Xnptulfjp

if4-

ifoin

2 utuJ-^h P-^P'

Digitized by

Google

ua

uftwwnbm^

Oqmh
ni.jum

^bpUBlM
l^hii

"PQ^

mnt^nq^

^^ii

miiaL-uthlrt L. wjni.j^ ^iirirui|^


^^ut"

aiinLJt

UicAif itntith

uthnt-J kit L- Itutph^mhtaji

l^ppf

atputfti

^OqUth tflrpw/hw uthm^uttt tftnfuwpir^ ^Un^pp ^4'*


npnt^^huth. a.hLnh out^tulbmit

npqM

l^n^htnt^^

upptumhnhh Mpb^'
4*

utnh^ufgiilrfnL. ^luJutp

l^nupp ^^npt^f uiwuililrph

tP^i*
piiLUUtlfut'

Muiphuilufi ^ijfjtub JbqtS ^f

^"1^

iupi^uti,uthf.f

'bnu^fitJUp ^wpnL.umy

wtu mtrnh ^utgn

utn^tnatlf

(-

L.

^mJtrqt

Ikfumbq^ tjt^nt^J tri kpl^nu ftaJpiHrpf


L.

mpiM^kftm^LU^ymt^it

wpLJutw^ttiptttL.utjph*
L.

uiiLtaffihp

ifi^ttuJ

in.1^1 b.

\kpnL.f^

utupb-plig

uutaii

4:^

^pkCPtH.

^"V^ff'^

L^tS

ftuJpiibpp

uutumlpuiinv.d lih Qn^ij^uff

4.^p9^pt^

^ ^^fi h* ^ ^frinf^irin

hni-WiinLJ \rmfhuhht

ifpuutf

rhtul^p^bpi ^pytni^Jft if.auqjp-utlimh%lrp vbir Ll ^n^p T*iif_ f-f^'-l^pts*


rtuiiJp-wl^tahLP'btuh
J-utJuthutli

tri Z^nl^laJf li^^iu^)

upmho

hiufu

aififf^fr/

bh

2utiiq.nLpw n^L-qnuJ^ h^k. Hutpun U. upm ^bm iJ^P" ""/'"-Jl ibwa/f urtu Stwil^iug JbputnjapiiibtnL. tuutm'tuiLnir utbntaAn" ^fti-qn
funiJri^

^utpirtuluf

npfi p-ni-p^

pibtuliff^bpii

4"/

i^n^utq-wp"

iutputp qiiiugbi^

bi

Suthq.nLpiut
iniii^gf

^tupi^utlup pitml^fi ^bppi

p"'St
b\ty

Jft

l^fih U. Jft

Iff Iff

pf^U^pp Knuuiut^npyutl^mh
^nq.fif

^wibp
^ff-/^
L.

pnLntl 212
l^iuht

infTi^tfy

1872
fffc-fL^at

npnhgfig

1001

atputfta.ut'

871

ftt^ial^uti

vptuhgha 22
frtfy

utptubutlb

21

l^tab

^ni^L.nputlitait

l^n^dutii

dftg.uitbpn
4"

a.jiLnwqht
wpontJitiU'

1881 p-nLpg tatumbn


l^uth

ptagni.iuir
Jftii^L.

t^^i-nutl^wit

Jliq.utubiuh
bt^iai-

q^mpngy "pts

95

U^ng^wl^tuUn

q.nLpu

bh

tfin^p *p 2^"""^'

tP^L h^Pt^L
^uiJutpbjnil

t'^'''3'"l^^P

^^ S"tt*
^'"{bpf^ii

uiJpnq9
tf-pbf^

^jtLqnt^J

Jbp

^tuh 91

^"f-^

^utpq.uif^

ftJwgnqiibpt

Iiuthb/Jiu

4*

^l^l ^'"'^t'p^k

^'"t'^P'pt'k 'batqpp-p^lifutini'

bq^

patfpTbbp^itf
ifp

npnho 83
bii

^ffuia

(dp ^Jtutuh

25

pnt^pjjt

4")

utnw^

TFutjubt

Swing
4*

utn.ut9iinpn.

Mutpiuinbth

biMihubnuinu^^t

Ujffif uimud^uthnL.J

^^^"'USt'^lt ^* ^Pkti. blibtibgniitt

Digitized by

Google

S^QLWLH^

US

mmft,
Q*fi^irttfj

tb'-ltS
4" f^t
4*

c^A^^^

U* Qntl^uiVbffu^

nt-^wuimb-qfih
nnft

mutpw^L.nLji

nhq^uiniw^ B.utpiniuLmYMq.iuti9
pipUMlfiMlrnfi
q-fiLtiJ^g

mpL-bflMinU

k^V^P
i-iti-if

^^'-J"-^
4*

Jp
L.

trplimpmiliq. 2.lP^l^ "P "4/!""


dft'U^L.

^UBpmp^md
uLju

^muhni^J

%jupuiqnL.qai
4*

Irtanmiit

pmpipmL.wiit^ui^^ ^bfpi '^ipp^^^'^l"" ^nunuJ

pmiiUBUi wt^kputlfbbrpffgt

\Sm
Hftf^Oy

taiightrintj^

ptrJ-rniMnifi

UMn.^h.n^j q.mihu
Jfi^ni/^f

\3%nnmnL.Ju/b}

tbmnf

^nulfj^ntf^

VuBpmt^^B^fi

Rifi|[

tt'-lt '^^"'

fnt[f

mwimi^d

4*

^p'^tutft

uttfttrph

L.

Hnpfap

tfom

p-uii^L.ai-J

Prnprnti^p-

^At-fPf

nil

ptCUnL-J
IrplinL.

^ 2490
p-utqhf

q.*

uitrqt

Out
igjupiutli

pw J-uitL.nL.i 4
^
L.
q.wp'iMui'iip

L.

fH^ml^w

qlrwh ph'
jj^fflifiririit-

^yqkmt.nL.J ^j
Jftuifit
if

uml^w^ii ifi

L.np

IfiuJuLpf

iJi^'l^

'"ll

i^bputii
Irplfnt.

iq.ui'h

f-frin^

^-

pminth

tjkmhniibpfi

J-tuJwhutl^

uttu

B^mnhpft ^uiptupb'

pmuP'pLiip pntnpntlfih l^mpt^nt^J ^t

rliL.ijjli

^luptut^wflih ittuunL.fl

nhn. I^^uwdtrp bh Jp ^ji^


tbh Jwuat-J
q-^t-q^fig

itwpw^ngli mioppuufiibpf ^pLuftuut'


^bit.ni.

^/2

^bpuut
L.

q.mii.ni.d

mp2Jlt^

bp^* 3 mp2jfit nuiisnL.P'butlt

6 utp^'h putpipm-p-buth upput"


ou/iiq.nLUii'
4**

UBW^ M'op^r
Ljmf^it

itutimnLiLt
ijipun
^ttf|

^bnnLitp

Jpuilif

^utput'

^puA
ILfu

^aubp^it mquiL.Uiqng.iub utpiuihwqpnL.^iirj


if

PftLiit
q.bu.

tLpuA

Jout

A i^bpbqjtuiiur^utpy

npfi

^P^'t

npni

liBupq.Uigi.ni.

4*

^binL-btu/^ utiuuiiuiiiuq^ppf
fi|iiiinfTi_i0^fjvif

*r \inL.pp

if^"^
^^ifjii
qufglfJt

itti^pnL.^iutiiu'h

iupbiuJ^ hbplibiui
bi.

f^iupubq
^^i.L.

/bp ^iULjupiuit*
'"1"
diuinni^n.^1b

liu^np pp^gl^u /bp

i0^f.bia^fivirt

0* \jinbi^iuVhnuft tliuh^ bh ^n^ni-if


Z"*'P9P
([fotf

ni^^m
iii9

qjufj^ut

\rununi.tL^
yii

qbpbqttinyhbpt ^biu^
^wpiu^^;%
ptuumliiuli
(71
uf/i-

luAfib

jViiUi^iuh^

^iuiug

L.

ilpttfg

qbnbgbb blibnbu^%bppt

%bu$^ i^f^H

ftftp^h

qtnlhL.ni^it

Digitized by

Google

144

LaWMn>l>H'b
Jpq.utuhutit

j^naAtfi

q.^i.nmtfUMh

f-'l/vj^^'

1867 paLp%
l^m^

^jpfLiif--

gaLwir ^ Jp iub^mf^Jwp l^'b^f npp putl^nLj


ijnLp-butii t^p^wiir
if.npirp'blrpt
tljii

dutpdhmdmp'
L.

Q-^lpngp

^^ifiifr^

J^it^L.

1884
P^^ubn
LnLtt

Rni^ml^tuitn

mm^mtaiitlri^

Ht9tfliuitBnL.i

^atAm^wt-uaiiUL."

^hpm^mummmRi
J-aqi9tlpq.lBUtit

pii^kpaL.p-^Liipf
IXjifif

mfbaa^^bmtt. lyiv^*

ij{^iii|ii^t

l^miLiutlmpmM^^^p mfu

qjnipngii

trpliq.mubruiit

q^iapXplff^ L. i^ff2!'popftlfiakp

(iLJtnt^Jhutpuih^

ifow

f.Miff.fii.if

^ ^utmampmlbp
^aqnghlfpii

L.

^ mut^audt ^wumpmlimg

2UtlrJuipw\tn

Sltbpp

l^ffumi^ymhuia^np hrhy

^mJkdmmlafn^

Vi\iq.^ttihputui^u

t^LJiji

f.&'ifi^

y^np^fiL.

nup^^

^t'-lMptS
wtLutfj^h'

Jm^HLp
2ffrn/i

^t f^iiiaiifi^brpp
tnaaJli irhf

Z^fbp L
uipimliauhf

A^tugfthlrp trhf
^fjiv^uili*

91

262

250

lrpl^pnpq.htrpp
i^iiflf

13
It.

utniiif
frni^fiL.

205
utnLii

wputl^auiif

181

lfjttliuiht

Pioj^ upmhg^g

^Pf^Pf ^
9

utptul^mitj
^f.iii([iiii#*

7 ftt^mlimii L. 3
piq.wJ^ri'p*

mnt^
utfiiLiiy

p^ai.p^lrpf

10

aupatl^irnhf

109

485
a^^D
brh

m^iif^fifffy

447

pq.wliuthf bp^nL. uhtt.p


hfh^

J^iuu^h 932 > 'Q^ar-

d.

10 mnL.h ^fOjA-M pSu^l^hp


P*^
^aujlrpit
L.

it^L.uhhpn q-m/fftw limit


4r'"9b'f^
q-ka^

JXptnui^iaitpgt

p^^

Qmtn amh'

ktpP ^^* upmiiD


inLuti'^ittrpntl^f

n.lFn, jbi mauanaa-lri pP^t'^S ""If-kgnLp-^LT ipgt Upf^nLMfB putppUMoit Ilu th ^ pni^polrpi^h paun^lrpni^f '[.'fp'

utgLutiriibrpn^ L.

tufiiif

^ii^

bpt^hp'h

hl.

fBfLUf^-

^bpp pnLp^lrptr^
L^u^bp^g
llinpif.utf^f

bit

nt.

pnt-p^bp^^iti
if^tttbit

Jjftu^it

9 ^"f^

^wibpi^it
tjjiwgbpi^'it

It

tvat^ubp^it

ipbt
"-''^'

Jtvli

ilpwg^itbp^g 10 ^ntf^

II

25 S^tt
ftul^
l^t

ubpi^iit

Sftpinu^buaaii ututpp ^m%t^ffutuUnt^J

bh

^putgftp* ipatito
itntit

t^utJwJp

^utjbp^'it

^bit

uatj^npttt^J

L.

bp^

t^tnb*
btouftf

hwitf jrpbhg
ttijSf

DUB^taituti^

titpn.npJiitit

^utJutitttAf
dffit^b,
tttu

JA

[iit^

^uubppy ^"tpp ^P^t'^lbs


L.

}fbpn t^mtbit ^par*


L.
tttutiin

gbpi^itf

A^

d^ut^ii

tjptttgfiitbp^

^buty

^utgb"

pi^h bit fuouaLjft


vitutlilfffiibpp
if^ff

^liiif

U. ^utfbpi^it pttfaptttUfit jj^tmbgitti^bpt

uimpmmttLjf

bit

bpliput$^apbnL.p-btttJp*

ni.*

1205

^&-ff

tttittpmp put^piauuki-

tfmgbtm^tt

L.

74

fjbu*

Digitized by

Google

^llWM
utnomtamkqjtt
ULif^fi
tfhti*

145

if^

mmitn qutthu

4"

HySB
Uljif

ffrii*

t^Wfikfm-

^nm
pfiia

L.

0^69

wpOMmknlrnkf

brp^ni.

uktifg ^L.nui^uAi^L.'

ly37

^u*

P-^WP p.W2J^at.tuh ^nqjtgt

^nqa^ ^tut-W'

^rniHalhuftntf^
nJbru*

limuMmtn^
II

^PSP^l ^^
159
q.lra*

mpDnLittu^iuii ^nqlrpftg

41

dmplrnm^nn
niro*
II.

mpommmkqj^^

p^if.tnJl^ip^

400
159

mamiwbuimmliuA
ifhrpgpmir

^f^nffpffg
Irh

253

if.lru*

ifmplriui^aqt
II

flf-nfrifif
A.frir*

limtiimin^

294

t^bu*

tfutplrfm^nq^
L.

utpoutunnlrqj^t

ufrf.fiif^i#ii

pui^funt^wir

l^muiunn^
wpotnio-

^trpgpmi- ^nqp tmknhy


ft

1499
1732

^Iru*

tlmplffttt^niif

233

q.lru*

JftutufiV

n.bu*

%^LnwgLng
ilrp^un

J^i^a tiutpinuiJnLii^

fpii h^

mituiahuitMfai^nLp'ftLif

1895

p-nLflh

aLiph

497
nrjS*

frf
II

q-niftlf

392 ^n^

L
("Z*

dmmwii,

523 ^npp^f

2698

a^utp* 68 X^^ 12

if^o

9^2
Ottf

i[trpuut

^bn.UiLnpnLplru9Jp
piaql^ui^uiir
q.lnnfi
4*

^iuJmhnLh

q.lnn^

ui^k-

p^it*

^hnt-Jit
^; brq^i^

iLnt^gnLtuir
II.

itaju

^l^f ILpiv P^PtbS^ "P k"*' wtp^% ptapipwgnq^ ibpmh ^p^l^


Q-^'H.t

^nifat if.liLqpgf
f.&'ifi^

np i^mhnL.biJ^u ^ ^1^1 P^PttS

^t*-'

vfiu

mf

uttlflht

Uj^ff ufjf. hrplinL. tahni-hhlrpp dfiwfiutfnf l^mtfiibi^ lr% Tlniif.

i^n^ut winLitpt

JXpm phpt^ wtJ-J wL-bputl^


'^tftS
Iff^f'^'f

4**

'^t

uainphpl^pbtul
hlibrqtrgni^
iff

^^S'ft
nyiiiMi^

p^Ptb
f.fr#L
ti-a
4"

dpli^L.

i^lrtnpt
II
liniff

l^puutLbp
q.wpiuti'

l^utinfitiuir

dfffh

funpmhh

nt^lummmb'qjlt
UB^J-J

Vutpi^^u tahnLitnt^t

%ni[tu q.^Lq^

p.nfnpntU^h

^iu1[iq.nLutir

L.

hptu

uikqjp

^t^"^'"^

^^

Jutputqitlrpt

Jni-J

^^PT-t ^'^^7^'V bi iff inpf up

^t^t PL"^P^^P
l^n^t-na-J
4*

'^t'^^'^^S k^pl^i^i

k^'f
if^

V*^&'

inpt Hput

ifoin
4**

i^iivi

plpm^f

np^

4t"'l

^b

t^'^i}

^"^ b-" nt-fftmututbnp

UttLpp.

Digitized by

Google

146

afti>u<M*nM^H%

utir

^ ^m^ng

ptuLMilpuii

Jbir

L.

i^bqlfgpli

klibqbglAt

Um

%krp'
ii|iaifi-

fitLum

quiptf.topnLuiir

^ 12

wiLUi^lrwfiitrpp ipp-mhliutp
'IP^'i*

l^bpiibpntl
muthjii^

hl^trqbgnL.
111^2*

12 upublrpp
L.

^tlbpffth if.utmutu^
f><0p-

kpliUfpnLp-bmh
ufututlilrpatl^

4 u/p^* iw^iiiiLplnuiM
ujurin^

ilfwj^

ifipinHfuip

^JiLuJiuun^h

^"j* U^~
^^^
iftrp

ulllrnbgnL.

iLma-pnLif ^uff II ^utino m.ufpnu^ uppmututq^


IrifiLifarj

pirpntl

Jfi

2^ii^y uumIiub^U

Q-^HP'^St ^ff^btnt-g

*p

IfwiLunnLJ t: npiu^u ^wumpwl^uig 2^nkJmpiubt %bmfi ub^


t^^Lj^jjig

lui^ftii

i^pbp^

f.fi.pif

p.mpiptUL.miM^uil^li

^p^l

^jfthnLUtir

f^^^oiiiif-

qml^iuiM
l^nLtair

mp^aLiiUfl^mh Jpn.wulnuh 'p'tp^SP*

^kmp

tu^lrplA

bh

iruin.bpf

ma.mL.b nuiul^u ni-nJth^^ npn%^ pnitni^J

bh 5

^bu* mbt^t

Siibpii piMif.^wlhpmiuf^i9*^mmfJimiimJnp

bhf J^mj^ ^ut^

^miriolf naJb^ bt-pRMiiul^wlh 'ut2UilinJ j^iifii.ioi' L.

qmp tf.ua pnt.wnbr

ub^bwlfitbpt

^ if.m'hi-nL.J jflhwl^uth q^mmmprnhpt iLif^fif^ f-/^'-pniitit^J ^ 20 t^bubmmfih mbtft \pqjpnL.dft ^'iiuttift^bph Hp^ ^fihlfu ifliLqJig if.utiip-auliuthhbp bitf 114 wnCbj 475 iufi* 446 fitLiul^iuii ubiL^g^ nhn.iuit^hp 971 ^na.ht ^mputuint-if bh iubuau^
lXjifin&-ij>

hininiu^nLpbuiJpf ^nLpq^nYiibp pmhuag'hbtnil


bplipunf.npirnL.pbuiifp*
na.iap%

L. q^jmatunputuii^'u

1335

q.*

i^wpbuu^nqj
4"

1290
f.

f.*

wpouimmbtijit
ifttiAt

ut^pbtTb

Jft
3yS3y

mw%n

q.wjjliu

24>25

J^

^fi-

(bplinL.
q-t

ubn^Jigy

ui^j'tutanbtnL. phqjtLiauili

Jjf

amiiifi^

8>78

SquJuipq.liUB%gltg
n.ni.ubpi;li

25

^nif.^

i^puabit

^aufbpi^'iif

16 ^Of^

ipba

l^uipn.ua at

IQf^Htl.

Vuapfuua
f^ua^pt^uliUf

q.^LJin

ifaniai.nuJ

Ikpauaagatatua^^g Q-t'^lt "^pb-b'


Jfa

ifoin

23Y2 ^bpuan ^bn.au

inpaulil^

^^kff

"pt

'^t*

Digitized by

Google

Sm^VM'^

147

linL.

f^^g

It-

p-iutjtLnLif

ir

^uttftutputLuth

q-lrutfit

^f^t-qji

^^ilh^h

mpL.lftjim'b Icqif^g

t^^t

'"p^t^l^^^P''''^ i^L.ni^J brh 7 ptfLnf


UiL.trputtit

npnhg
Ifqt-t
Jfjlit

if"!
<jf>

4"!

UiJpngp

Ikifpngp

^pJisHLwir
Irpl^nL.

^
f

^^Pp

p-L"'~P^^Pt
dfti-up
4"

iC't

ntAitrgIrt

ajti-n

utpb-lriut^utpmL.f
Irquiir
tfvjf.

Q-t^^t

''*p^t'{}''^lf^"ff^*

ILfLfiiOif^

l^atdmp^ ilp^l
'blrpn
uinl^lri^

utpiinitm^pni.p-pL.itt

uml^ut^b

q.pL.qutg^'

frit

^"'Pp

yi^bqlMgnL. ^Mifff^
^jjf

uiivut^

ii^n
10-

ut^iMUi^u

np
4'^ii

wpiuthuti^pnL.p'liLiip

hplLni^Jt

vftumug^ibplLi

iuuni-j
ulrt

^4*

tt'jf-

uipiuiiiUin.pnL.p-^LiMp
^'2,^lbtuliaL.uiir

liutpqjugnqjblfpiM

thf pir m^if.mbq^

P-^PQ-t ^^'^'''pllfi-fUfUfh

uitupjfhf
ppi*

np ^phrh^ t^b^

jbl^'-'ft

uihniiMp^

UnLl^lrpfinp' L.

in^-

JUputt^ni-J Ii2luuihpt

Vptri^ if^L.autglihlrph wunL.d


IpaiilriJfu

4'^ii>

^^

ui^u

g/.^L qn

i^min'""

^ ^7^/ ^t
I'b'-ljP

b^i.

"P ^'"P^l

'"^"'-^"^ wqu/nb'

T^

iinLitnU L.

^t^fn.lrt

Hwp^jutut
ii^nL.bi]fu
t^ttilinL.bj^

^irptf.^

Jbfbs ^b uutnplrpliplrmf utitg^


"P
k"

^ ^l^L
b^
JJf

JfHi^L. t^b'-IE*

trplipuM^uipJ'b

J'UiJioiiwIi

""Upt'-P "k*^^i

Pljb'^L*

rpLqlf

'ftff

^b^
\j*tu

utL.trpmli

kf^brnbgnLit

^ibs^

jjfbni^uiir

^ufing

yi^bnhgkiit
tup^niJbJf

a.^L.nnL.cfii

tf-iniiunuJ "If-

^luuutpiU"
frn-

t^nt^fHrwti
^fff-

i^.fiL.quil^ut'U

J-nqniljtq.utl^uth
^Xnpjt

if^if.wutruth

QMipnghlrplig f^b^P
o-trm^ uithfih

if.winwpimitpt
frii

J^fj q^iJuuiunpuf
ni.thji

ui^if

inil^nLiui'

iun.WL.Iriiuai^;u

L. qtuLiO' '[p'^J^

i^iUiL.bpy

pii^iniff^hn
A'>^''<-'f

10 ^bubtuutph utu/puih-nLpbuth

IXifpnq^ 9^b'~1R

t ^^

n.tru*

uthrnt

Pffm^^^iifrnlf
\f'uiqLp
if.pf

p'^l/'pP

II Xfrlf^ii

l^b'-'L^PbS'

^^l^P ^^ \pginni-dft {jot^fiLiniJ^t p^q-wft^P 163 utntAif 1587 ^fifit^uil^uMh

835-11

tnpuiliuifif

752-fi

ubiLfigt
fii_-

^lupioiuttL-J bii ^tfuinLnpuiin^u* bptfpiuq.npirnLp'lrutifp*

it^h

2727)30

q.lru*

pm2lunL.iaiL. uttq.^

^nq^t

"pbs 2^67
ttpnif^lnnL.

f.frii

^utplr^

nu^anf funtnutmbqji
Jtupf
ib'-p

^f

530^30

Uipotnuiinlrqji

L.

uthjtup'

30

q.*

phattini-p-lriuh

^utJtup ^t

^t^put^iuh-

^b ^'^^b l^'lt" k ^^^ t* 4ypbl*''^^n*

0)3 a* mpoutm'

Digitized by

Google

148
wb-qh
TjJL)

ttai.\j.<t.pnh^H%

II

ih

B.wLwI^uihutg'bnLifj

ni^utn^
q-*f

l^iuuMUtind i^lrngitna-J

frit

utn^nLiiutliwh ^nqtrppg*
a.*

910t30

"^^9 74^30 ilmpbitu^nqj

836

lunoutututlrqh
If.*

1^*

v) mqunwuiUiml^UMVblrplig

722

q.*

nph 222

tfinplrna^an

L.

500
Irh

if.*

wpomwuilrq]^ ^t

Xkfuui^^u

nLpbJV ipmh^
4*)

tiuiinuitnif^

iftrpgtinL.if

1632|30
q.*

q.*

utp^nL."

imlfuih L. UiqiajmuiuiinliutiM

^"iff

"p^g

296^30

ijuipbfiB^nq^
q.*

1336
II

uipomuimlrqjii*

^i^pui^uiit^L.p taiiiph 0^2

ifwplrfut'

^nq

0^9 mpoutUMuihqht

ut^ptfJV laiu qfii.qttiQi.nQ mJbbgwil^utiquifn^


iflrpgpuiir
uijq.^y

0^
q.lru*f

pttt^junL.ini' II

R^;
q.*
f.*

^nqh ^ 4359^60
t^wplriiu^nq
L.

npp 2493^30

p^mlfwuihqj^f
uipouiiumbqj^t

funmwinkqjf ^y

1666^30
q.*

Vi^piu^uth^a^p
f.*

uiiii^'h

i^t^nuJ ^ 1)5
^'"^ 7**^

tfui^

pbfut^nqf

1)2

uipomuruibqbf P-^U^Pbd

^'"dt bpt^pia^
mififiiiliioiiuiii-

q.npirnLp'liLitpf

q-fiM-qUighiibpi

luwputiuni^J

bh

Ll

^nt^pbuiJp* i[bpflih

1895
714
7

p^nL-ljih

unu

q-jiL-quigfiiibph

ni-ff^^^if

869 bq
nijump

tiL.

q.ndl^2^y

Und

nt.

diuuiuilif

346

^npq.9

7587
^wdb-

mfii 227 ifi^ piiw^fiiiibp^g 1886


nL.
dfittn'b

^^^

431

junqt

0'fif-^

ui2Jutttp^uiq.ppL.Rbiub
L.

dmm

62 ^nq^

f.^fn&-ii

^unbpf;%
unifnpbt

24 ^nqp
3-a.

n.nL.ubp^^i

q-pbi Ifuipquiif

"P'^'^sts
fiutf

^'P

bh

buipq.b uuinpbfi

q.iqpnghbpnL.di

83

ifiiff/i/iicfi^iirif

nL.unL.d^uipuViibpnt.dt

^ai^Junpai-phbpp
(rp

uiJbhuih2*''^*'"-''P

tb^lP^ "H?

^ humaLd
miubaq

iipuiiig

C^aqLnp

mbmp t
(:

^lup^^ni/^ifiift

Uiu qinbL.Qi.d

Xj^fuun^^mfiuf^fig

Mqi^f^uutiiqpuiiqOf^

^nuwunfih
ifUtputi^t

'^uMYiuiiquBpC^li ^.p^lf

^A"''#''''(.'''^9

T^cf^
npnhg

wplM.dmhtttb
If.

^nqdjig

^^ ilbpum qk^t C^nunL.d (: d^ qbinmlft

Snpu

(^uitmiiuti^np

luijh ifiaqnghbp

iqt^ni,d

bh

4^t.fi^if^y

C^uipuiLf

bpl^at.

l^nqdaL.d

f.oitfc.fif.if

b^

^ai-pnpat.piihpft
auilfbpni^^
(r^

puiLiuliuih

l^l^stk mhbppf ppbhg


jr

nitquipiutl^

L.

fi-

nnlfo

f^h^p ^uiuhiiud

1^68 1

vbuili^^bbpfi pafnn'b

i^nLjun^

Digitized by

Google

mh\iM^
p.9H.p^lFp
kiif

149

672 utpuf^mh^ 673


llijfifiifrij^

pqtulfutYi

uhn ^gf

pihq.utJ^^ii,*

1345

^nq.^t

iiutnauJ

^'''Ptit''''lt

numfft^wi^nt^pi hatb

numfilj^uiitnt

fX^ttmlri

fttriit.fii.if

(:

II

HutiJfilinifhbpfi

plMUil^utnuiiint

D/i*

pmb^

Jftb^U. 'l^fffh^ J-tuJwhuilibbpu


Cfaif.lM.np

^uiJwpuni,J ^pit
irt.

t^nt^n^
tftutb-

pnt-p'bbnp

ifj^nuju

It.

Jbi

jwpq.utitD

u^p

l^fih

ntuJ ^"np^Plts^

PF 13*^0 bu
ml^u

wigbibab

cfff-

pbuibwpui'bn^
'I^Pft^ HinyL.

hm

m^J-JbtuYip uft" pni^npmlpit ntui^tunli ^hPf


J-tiiJtnhmlili
U.|tf

^H
nph

Jp^ntfiibpfi

l^ui^uiunpni^uti- ,
p't^L.

bu

li/i-

^mtpta^pbgltt

piiuttiutpwhn
(ti

qfiuqsuiiiuh

uAbppg
ii#*

jtupJtupmLJtp

L.

f fri|r^^^

uutiiiujh

f^tuquiop rniibpfig Jfi

n^witiph

tifa.Mit.rirt.^^t.ff

^mJbpi %fjuuiL.np

Aatingp 4t^l

')"'''

IkJpaqf pYituliatpuAn
q.m^lp'f pYiifaLiiutpuAtf
Ofli/lltfZiflfft

autti^wgmth

fr

4/^^f-

ub^bwljihbppg*
ttbhbut^
L.

%hfuiput%f

utJiupunph

cfir*

'htuC^lp'ip

dp Jbh, ubhbuili

(r^

^p^fL
S^/o

umJ-l;^
t/

bp^mpnL.^
putpipat.^

ftbutii L.

S wp2ph

tuitiini-pbutbf
L.

up2pi
fi^f

p-buiht IXpU. Jutbuttt


bpli^bpl^nL.

ifWpuiLjuipit iumtnbph
1

aitfOt.frt.if

b%

tfitffiifii.^itiff|

utp2p^

b.

5 4^p2''(f ^P^'^f^'-^^*'^
C^ftL.uffuuifjp'b
.

II

tup2^pii

2 ^bp^nli nmhai-pbuthf
(:

mmmpg Jp
t ^P^^
frit.^n-

iy.fit.fL.

puigL.nL.J

ptul^nt

\3pm

Jputt i'tumnuJ
itffij^if

if.mhL.at^J

'"Plf!^ f^P^^f^P'!'"'^ b.
p-at-pp
i^iifjtii^''^

frn^fit.

nttiiini^pbuth
Utrirfritf^^
ttfrni^tifi't

2^^"^'"^
tmmuilfii

''A
ul.

i^miLiupwlUt

upttmbpni
TfLttflf
It.

aamutmmin-uth'

b%f

ma.mumutnn
b'b
tf^

tHmmaL.^mabppli tliupwi^n^phbp
mnu^wlijiibpp Jpfb. Iimfunumh
^atiJftuJ
(:

l^mpauihi
C^unb^Ji^

\kpb.Jmlrut%
pull
i|.fi-ttfi

tjjttt

bp^au

dp dp upum^^bpf HHB&'*/^ uip\;dbmiibpp^t


datiLutpwhp utiufLpa ^mpatjui- 4t t^bpb.nud dp
l^fi-itfir

Dfriifritf^n

2ppdutindf pul^ %bpo(Lni.d uuipmuili dufpui^njpnil^t


f.^'tui

4**^*
P^
t

CfpuupumjpYi upumpf l^wpinLmia.nfrt.ttfS'


(:

(:

i^itijtfp l]L2^4'ifKiritfSf|i

tuutm^bppy hbp^b.nLd
n^tufn dp
t^bpmih

tf^

pmL.2Uiutuam

i^pumit

omn-Uitinijup ubntuif

dp nudun

Hbquthp

Ir/ii^fit.

t^lf'sbk ^^^("S**^ /(nqdp dp dp B-mi.2!^utmm

S'ntS'&titi'y

Digitized by

Google

150

tinU'M'flM^H'U
\j>pLJutLuA uiwm^ nLtiqtiLpbwJp.
wfl'niL*
q.iuuih
If.

|iifif([i^iifLt
^ifti.2iifii|iiNii

2tf'fi *'<-*<' i^

^^ 10
iii.-

iuwmaL.^aAp

ifiif^^i.lffii.if if^

Tifipd^

J/iLo ^nqdf9f

uipL-b^uAi ujuimiA nLnnnLp-lnuJp. fluuimfi^ fuJnt.tuh JJi


^ufju&fiiif^iffif
if.b

pnt^uth
qbglfll

if/k

hntiiup-brnf ififf^^ai^mi*

f-ivpf-*

tl^pmii fitujtmLmh

(hnuuwg

mn^J^g
'^

ifbg muimlibnt

^tumm^C^m^^ wiLiuf
^uMfLUi%lifiL^ff
L.
Jfi

f.nrti.iiiS'

if/k

(f/T

itP'

Jft wn-fL.

iffi

ubmuitf

iruti'lingiibnaJ

i'utHwi'f
bni^nt.

ifbnmh JaJtuliwi^bn
0iffi.2ii*u{u'ifi

^"^P^^f

^^l^lh^
ifpaiuih
npfi

^nqjh
4r

tupnn.t

off^^fif^iffi^ff

^^i^

tfp ^ufJ#ii|.y

tlbptuii

mi^iff^triiij

i^nAibnntf mut^uintuhf
L.

J\;f

tLUinutuh-

b^i

tfmbwqiulM Uiuput^bt^Vubn

ii#/iiii.lriiincfi^ifftf

^-fna^i^lifr/it

^mC^^lfip put till g

ih^t '"pb-Jnum^ JmhacJ b%


pn/^np tf^auJunpnLphbpli
mp^ffiM

J-aqaifuB
(r<

pwiipf np
Oiif

tf-tui^tuoLpu

mqoP'aambqj^h

3 mp2Jf^ bpl^utpai.pbuthf 3

tw^nL.^bub

L.

3^/2 utp2^^ putpipnt-p'butit


S'lffS'^fT^t
Qi/ilLifin&ifflf

Jp

C^uiuutptuli^

ubhbuil^ ti
A''(f

mutjumm^

mtump dkf 4^j


if(rPt

^p^Jtf

ifUfpuiL.m^^iifi

Atfi^LncJ

(:

uiifopuimbfjnt.
9

^ufinfrfi/i

ii|iiiifiiiiffiLiff&'

frif|

m-

iL.wummqn %bpliwh
Z^fiL.ufiuuMift%

^if^

numuili^n

Dutpwi-t

L.

uipb.bibuti

unuwbpb

mti^liL.%aLJ
U.

^uij

mp^Vit bpl^tupnLpbiuiif
putpipni.p-buih
bplitup

utp^ViM

uuaUnt^p-bmit

utn^ututnuitfji
i^pai.uti' bii

Jft

ifuiaLUtpiuiit

bnfro tuiutnb utOLfb.


(r

Ififmifffiiiriiti&fiy

wiil^ffL^ha (^tujuncmir

^A 4^^MPhk

J'^'^
{r

Jutgn^gf
if^

tfbputit

bpbuuppfi^

^foti-t

Uniff
b.

^ail#f(:iiy

tfpm.auh

4^'"''f^4 ''frf^^'

l^uupumtfpit

mpLJmbmii uimwbpph

l^uA l^mfuwpuiVbbp^
tttttnt^J

"P'^^slfS

kt^P^'it

ino% opbpp
a.nfu.mS'
bit

f^tuju

bit

bpbuuppft^bpt ^utannLC^tttUtbpnuJ

&-iiffi2^iif

tiutititbpt

Digitized by

Google

Mtt^tl1^^

151

ncimnKwii

ibrbitrnweniii!.

t
(-

HimtJItliaipilfp^
It.

mnC^JuH^it Hhphtidmiimmndin^ an uftunuufwiutum

ntJbft

knl^nL.

ubXibml^

C^ni^nL.

^utg mutmL. C^atJiant ^brnbi/^


if^
uv/i^*

Jaaii%bph
it

trtvutl^aqifmit^

^tutnnL.mhml^nnJh XL. aLiihh*


ifpi-u%trnn '^ihg

Jt^'

pun

Mfff^'vi'

l^uittaLp'buAf

^'"pts* 4 utp2^*

2h^'^'~^^f

bn-

junfinLp-binh
ii^l^^P

L.

272

iv/i^*

p.uipipnL'
utpL.iftnbui%
#L#if-iifrn(-ff

ftbutbt

I'fpfr/'/^

qwfiutiutit
IpaaJ

^^ Annnnai'*
oiupb
ttpufi l^utb

knbup JutpJaunniip

^tuumpiulf

tniuuitmhut^pbpj npniig tunmf q.pnL.w}f

^ph

utiuhi ol. fuUXnpt

\SnL.tn.m t^pt-t^p t^wlha^nt^J

iXluutt^iUiut^lig

f-t^uilf uipL.ifutui'

^impimL.

18

tfbpuut ^bn.mL.npnL.B'bmJp if^ Xnpjf Jir9^


l^ntidni^i

Vptu

in-

pL.biu^tnptuL.UB^fiii
noif-iffj^if

ii^unLJ ^ ^ir^^Q-'^lf ^fi^"'^' ^"''

linqJnL.if

piuplputhni-J

^Pf-t uutppf

npft

if.uiif.utpll[i

^tuliiiiiwgpmir

^ JIf

^mph

iffri"

fuui^t
If'pt'

j^^'"-'"^

^*

^('"/'f

tmhnL.utJp
uuttfaii

Jjf

Juttnni^n.^

'^t^fP

'^t

liaqdnt-J ^mtnu/itw uutppf


upm%ffjf
Q-t^^t

juttifbtt

A""^ Jp

q.pni-ittirt
i^jfi.q]f

I^lmJi'

L.

b^bqb^

gnt.

mubputtff

uipLjJmw^fiL.ufiu

Jjbir T^L.if^'/
linn-'

uutpp

u.utq.utp'bh Jfi mt-bputli^

bbbnbgjit ZjiL-uftu^utpLLbtbrnii

dp ^n^p
lin^nL.m}f

S^^cii^j

"""PP

^pi^uftuuffpii

l^nqJp pbpq.ft liuthmb^


Vutpli

^"^P^^ it^P^ '"~P npunL.J frlf ^^ipff punf.bpt i^mfjup-fiii ^cffi if^ mJpngp iDL-frain^y npp '^tfts ^'''^''f^
kpl^pbutj
uabttbg

uannp*
'^tf
i^i^u

witgobp
^nuuL-if

2f.f-fif-if

bit

Jjih^L.

i^fiL.qji

anhbppt

^np^

Jft

^b/jlrtiuitnt

Shbph

phtf.^iaitpiuui^u

tf-buthmthnp bi*
bl^btflrgpt

P^Ptt

uutpp

juth^h
^npp^tuh

j^iifii.icii' ir

^utuutputl^ Jft

ttt^unt^Jllttapiuh

^ntAipht
tfpunjig

^ittulift^bpp

^utubitnt.

bh 134
utntAt

tnntAtf

630
1
1

tup*
firn

555
7

^^.m^iifif

ubiLpy*

p^yp upiuhpg 4

Jtpf-^P

ptLtuliutitt

Digitized by

Google

152

QLft'l-UL'H'.flt^R

tiutg^iilfp^

Hrn.fl

^nq
9

2300
^ni^ft

^.trubwrnlfii

^t ^^wgn uU.

/j^

itnudt

Ufiioi^iiflf

ulrn^^g

n.n.ulp^% L.

30 ^ntf^

^utib'

Vtu/jutJo

Pp^wpimli

t^t^nn i^uALnt^J

(:

C^tuJiu^aLii

rift

^wC^pi-uJiUf

Jom 3^2 ^bpum


fiLcfiSf

C^lrn-nut

A^bpf^h^u iituLp-^
9ubiypft%bpf
pnAiutirt

bp^nL.

Iinq/fp

([lutr

l^iuhw'bg

Jfi

Jfi

ib'iUf^bpp ftu{/k '['"IP

nuq^qmi"

U.

Jft dp

q.pmhutl^
^Pf."""

ULjif
4r

blibqbgnL. utpb-btbuth uiutmft


bpl^ni.
ir^nniffiijaofijMi

upumau^mhp

uiUBmnuuih
ph^uil^u
Jfi
i[it
It.

oibpb

Diuitq,nflinalt

Uf^bqbgnUf
nptAgfig

JwmaLOLhbppf

I'^H'fjl

k*"^ q.brplrjJtumMbpf
hbpt^uiiutgiint.J

Duthpup
Oj^

if.bpbqJwhuiDmpbpn
L.

b% putJputi
^itaulili^t''

uipXuAiUiiipnL.P'litJb

n^ mwuiutbuaiyfip
iin*

Ipt^l*

pn

p-nupfi^

bV

56 maLiif 244
Jut^Jhtf,utliuA

205

^iLUf^iifif*

piiif,uiJi%n
U,
trplinL.

443* pafoph t^
matit
^iffj

upuhhphbpt
6 uapUBlpuhj
I;

^wit

mL.umt.np^ualpuVbbp

pif.ml^mh

ubiL^gt

S^^Lftr
L.

mJpnqftuui^u inmmlimiini.d
^ifffiiifSf

R'^^pf,

l^utuuth^juuiii

wuijut'Utiiut

oq^yubpfiht

^hwlip^bpp
L.

upupmuMm^J

bh b-plipm^npi'mupb-uiJpf if^hmuai.p'biuJp
Airufifat
Hn0-fit.0-^t.ii^

ioliitfiitfiirii|iMV''-'"

pntnpntfjih
bit

^(r

mtupmh'ni.wir^
L,

JpJfiw^b 5
n.nijutp^;h

4nf.^ mw/hp

uailnpb-i^

P'nup^lrp\;\i

4 4^1-A

eo Poo<

Digitized by

Google

Digitized by

Google

^J,kGSm

U'^pVMjtkmS mifHifUHe

<uhU4,^ Ud' 'ocjuun-jivvpri s nn^ q (12961* -uj RELIQUAIRE DE RELIQUES COLLECTIONNeES PAR H^THOUM II. (1296)
<i? fi^nhir P,Ti

^os. Miaa. S6

iio.ia

1895. TM4i.Mc-b

^Uqqiaqiiiukiu'U Aial/qtt^n U. Stupp

U,

9*ltiip:

Digitized by

Google

;wm fumm 4m^ -ksudrwn


Q.
i^uf^

m$t

if^

Juiuhutmmu^f ap

mutmpiuumhi k

ma^^^

t^bp-nuJ

(]>

^fc^2^(f

/^"i

C^mtamnup'^tiip 2 ttmhutpJkmpt Snuiftp


Ig

Jfi

hpbnp

fmp^Mpnt.miiutjpbpfih
dfi

Jp fum^n^^
uppfi

i^hpm\$

^ppnmau ^ui^umh^
lihpmni.uiht
Sn^tfifi

fP"
hpbufi
0*
\fi^

Jfi

mht^pphbp
(-

inp

aAlipL.iiilrpag.J
ITi-fltifiifj

Jb-^aumi-

i^pu

"Pp^f^y

^bpLu

Qm^m^g,

^uupmuibmfif Vmbijtm^'iinu \3mpun^l^m^fi^

t^nv^mimu Tj^tiBb^btuBt^nphp L. ^auitiLmij^niM pJ'^kt f^^^btu^ nfnt.^

hbppt
SttLjfip

Jput bpbup 4p^t

bpliutputi^pbpnil

f.pnt.fiii'

(-t

^ViSP

%^111PitU

BPM8

ir

tn8PWh$P% hh %P^
nxnnnyvitfiishijirtip
\th%

hh

dsiw%fmp% %nh

%llhli^>h%

</l^0 b^

IT

nnmQe
tfM
^tr

Pirns f^v*^ i mhoh ^ vfi \^

10

Digitized by

Google

154

Uft1.UL1.0nl'0'M''b

^iuif.tufi^l

bphuQ

ii.

^^l^ffpH

qutpq.tuptii.tui' bis ^miif-fiif ^fi


(:

wl^iilrpatlf

npniig

P ["-p

^utu%nuJ
utpfiLiin^
US-fLffUTj

fwn.utunt,*blit
^nq^ni^^
Jfi^fiit

A*iuq.tunp

i^nf.iffi' (r

j,^'!^!'^^*^^

nph Jl^f
Jattnp^

fpnuwi'
()

Ltt

0.

Qtul^nilp

C^^npuMinhmfi
"ilin^Ppf

'bfi^afiutinu

{jf^tu'U^iiuq.nph^

U.

OifFfr^ifititf/iff

Mcund'^^
i^uiiiq-puutt^np

^ff#j

pi; tvjf uppnt^PfiCup Z^bpnuJ


iiuijubi^^u
1^

piuq.mt.npp

0.|u

^I^L 4lP9* JaBubmuinL.^p S^^p-lXiuwf^bi^ ^"'IPP t^'^L ^ Vwpmij^p^uitumbtubftf^

opbpfih

db
ubi
f. Ill

^1^9^^
4*

800

p*

U.jif

i[bpf ft'liu
at^q.

^J

Ptmputij^p
iffaiwif/i

o.iiiifaiifi'

Jfifa^p^ uiuitnJttLJ tp,


"^'''l^'^Ajy >
(:

pi^

uppni^pftcttp
mtiifcif

bP^^' b'-P ^"'iP


npiyliq.fi p'ii

TC

Uii][iiJnb

l).^-

^mfi^ rat.
O.III

bq^bf^t

UnqnJnitpf npft uqq.auhnLiMp ^tn


bqputjppf npfi
\jni-ftputti
l

fff^'^-^f

Upnt.uutql^^

Jft

Jftwpttfb bufputiauinu

tubniJbp

iift^tiu^t''

^^f

l^utpnqiathnuJ mtui^f htufliint-J


U.pifiiii^ii't'

bquth

Jfifngfiii^

q.utifn9

bqpop Joutf

ftcp
(-

JbtL.%nt.J ti

0#ii|^fiif#iifif

^ bqpop

l^nqnuiai.wp futlbi^nLJ
htttutnt-^p
aofi
frt

Muipiifij

kuifiuhnu^nufkii ^
q.'bnL.J
(:

fiulf

ui^u

Jwu^
frf*

muM^nuJ

pt.p

Joint

ofraifij

l7fiifi.ifi(Vfi(rif

ni.hbgni.uii'Dfig

Jutu umuAuMinu^

'iiuhmiqtnpC^fih
If.

JbnAim^d

p"i"p

^ntpnqnLppiAipf
S^m^iiifv^lf |

npp

C^bm

iif^f.

JmuitwinnLiftpf

Pnqlbb^naf

nprnf^bmL. qiuuwii

^t nuibghf^t

4,iififffflirnf-if

q.fiLqJli

q.pbp^

l^biiq.pniinuJf Jft

PlP^^b 4P^I

ptupipuMhnL.J ^ JrnLitq.wjfi bl^bqbgfAt


uutfu

uLl ^uipffg dfi


L.

uuiJ-f^h

ptupipnt^pbwh fMbpohuiimpl^
l^uiitq-itbg'

^j^hnL.wilf

putir

upm ^fp^l H^P'^bP ^"'pf'pf'^ np ^npu umtH^fi bp^upnL,pftL.h L. ^ blfbqbg^hf


wtniu
nt.

bpliuil^utii

nrnJ-^ii itn^iinL^fiLii

BLmpipnLft^Lii

nLiifit

Digitized by

Google

Utftrqb-gaL.

itrnnL.hp a.nmpml^utiL.
if^O

wn.uti^

a.ifp.f^p pf

W'

pL.lr^lFimh
linLjair
iffi

mtamp

BLUtgLnLj

^.trntrgfili^

ii^t^^P''^ lriiniatjiu-

fi|fffiiifif-^ftii#

^njfiiuiffufff

dftm^b
'ft^ff

^n^n

^%i^

Iffrjj

u^iif-

mtft^^wit ^#
i^nL.mi'

l^tmj

UinL.dmkuii iuutmp
uiutattioi'

"Pp hknoL.
unto mioli

f^utiiif.uttl^nia-

^ dp nnLni^hnnd
\Xju

[uutiy

^inri

glrp^h \jbupailjp.lrmit

mmnJknn^
d^f

dfi

mhiflfpi-uAtrih tuniutiMUn^n"
dfi

pnuppLiit
nn
uttthd
II.

mmuiff

^aij

L.

tfutdtupial^wm

if.ni.nitf

^JT
tun.tuhg

juinnL.wih't

Z^jiLuliuut/plli

UMUimn

nnmnndhh
.^ q.uii.p'
iLtrnlrg'

u^mpt/^

ufiumnL.^m^p ^* ^utputL.utjphph
L.

lijtg

P'Pf

np kt^hqlrgnLit ^utLUtuutpw<wJ
^t Snpa
ufiaAMbrpp

upauiipg
hrit

ma-trth

liui^^^it

4p"'1

p^l'^pnL.d

ptupmlf Ifutdufp'

hlrpf

npnhg tlkpun pmpipiuhwjjiu ^ ^l^i


^mpwLutjIfh
^tadutpn irun.unlrfhu

f^f-k'P'll*

^ ^1^1 ^p^h^

dnLUtf^

L.

Juut^miit, ^utit^m^itlrpntl^ quapq.mpnt^mlf ^t

rpLdnLpqjti.
pnaj^

blltralrgfiit

uppmmmj^

if If.

iu

Ifiupdftp

^^wnli-

^hnt^tair juau^atiU.

q^b-qtrgfilf

IrlftrqlFgli

^t
5
ii

vpui hplfutpnLp'ltL.hn^ 6 uutJ-i;iiy


ntp2*
Im~

lutjbnt^piiLhn

II

pmpipnLJI'pLian djAiL. I^mfi'nnhl^^;^ 7


pUiqduaitlfftLiMJf

uutJ-J^it

f^t

MA-

umpninp
L.

uftL-hlrpp

4p^I

^l-'-^^-'f

^^

((Utdutphb'p

upu9%g

4P^t
t:t

p-^p^p^'i'^lh^

t ^I^L t^f^k^P^
^"f' t^l^Stk
tup2]^lbuiiing
dfi

T
djf

uiiJ-d

^utitqjii.uiir

UlflrqlfgnL.

^aupwL.aMjph linqdp
lud^naftbinaf^ t^f^u
L.

ll'''^*''p%bp

fiplrhg

i'tafplrpnLjt

^utp^

^flfr^utuy^y

pntnpnL.d
"'PZ*

I^utqdni^d

lr%
dfi

8 wp^j*

^P^^ ^ mpj^*
t

tm^it*

II

9^4

pmpipnup-kuth
klltrqirgph
pul^

t^hqlrgpli 'bmfumii.iaL.pp
Irh

Uaoi Jlffhgf

l-t^^lt

ptagLnud

bpl^nL.

q.nL.n.y

dli^Eif

np mmhrnLd ^

b^lflfqirgpia f

dpuup dp l^^'PPtk /vf*^*


prnpipnufttuiit
L.
L.

b^//[u/^'

qkgnL. qjaun,V np S'/t id^jA^

utp^^*

inaJHrmii

(-y

litudaupmlfutui

^^t'^P'^'i

qutpq.aapnL.wi't

Digitized by

Google

156
2

Untt14?(IM?1h%

fffn^pltli

q.nL.ru

ifp2*

Irptfwpni-phmij

L.

l^/'2

"^2*

[unhnt.'

'XMmfutuq.piuii
f^f

mplt^drnkmlb.
l^fig

ufmrnp
hrb

pfUf^pHtfjA

^iaiiif.tujuA
ti^nf^ntf^

Jffmfii

Ibinp*

Iff Iff if

limiiH-ntJu
utpj^*

hrpJfmM-

tfJrplrfJmitft
^oijftt^ajfif^

Irp^nL.

^mn.*

pmpipnM^btah
l^wpjftp

ip^'i '^t
4"

DmR.ml^ni^ujf

tup^^hut^mtji

^utpt

ufmitutLUthif.mit
wp^jjiflb

puLwirf

npfi

^fifj limili^lrypailf

^ "p^
'fp

f~ kplimpaLfH^utU

Mnp-ifqiibp^ tlp^l ij^^l


upiuitg utmutni,uthif,uiitp

"'i^

utpituhiUi^pat-P'^hf Jputjit
II.

4p^l ff^f^ofl^LMtir kh fuim^kp


ilrqaLitpg 4^/4
tap2Jiit

dp

i'tuit.t

htikrqk^ttu miautp i^tuLppp


irf

mp^h

putpip
II

iquButp

J^u^hijt dout ^npu

brp^prnt-fHruth

1 '/^

int~[up
Ufiffi

'^ui'&mhfiUL.np

^plr2Uimlip

4L"'p^^lJt^^'l

lutpq,utpiLjm^t
L.

frn^iii.^

l^nqdnL-d

dp umd'^'U hplimpnup^buth
(['>'/ <

^/^

UMp2pi

lutiiMnLp-lnttii

dp dp iummnL.^uih

Ik^u

ufutmph painpnilp^
tuii.fL.

hduiii
i-pP'

4"

^pt-upuiajph

iqunnpf dput^b uput

lil^l

n^

//.ut'

II

ni

q.ni^rLiit

Xillbqlrgau utptLb-ffrw^ ([#ifif^ mutmp^


2^if

^kiLiBL.npnLp'biudp
'&ui'&utii^lrpp

liuf\i

^^Ip^fPs ^'A "'P' dp dp hkpuuMfttt wirhirp^ l^mduip*

itlrpph
i-pL.
Irpll*

^iaiMq.utl^ai-Uiirt

d^f dp \Xt-kuiUipuih^p tj-^ni^pt L- dp utp^ Upuihg if^ mkqn ptugjLnt^d ^ dfHn 2 ffffi^*
fun'iiai.p:hmih

k.

dom V2

uBp2*

dp uiwrnnju^iuiL

f^^ftrj^^

^miit^mlfihipQ^

bqfmiptfUi^i^ut^f

upm
puli

Z'^^'P^ F'H,"P"^'^

'^P

limdmpf dp
qjul^
i[puf

i-uifpp

dp duipq.nuf

dpuup dp

lupi-tuJp

^mi^^

fkhni^uii^t

Hiadmpp ^gtuf ptm^MjntJ, ^ dp^ i^^fpPk^

kfP

uiutmnu^itBbt
\3*pL.duihMuiL
iaftuutphs l^pg

qjum-pStny
L.

ftp.

25 wpfpir.

irp"

liaupnL.fHrmii /l
fUriuit

14 Uipfph /w^iMaupHnuh

9 ufpfpV putpip nu*

Ifpk^ uirhbmtiitkpp. punhwitaLjmir ipYink^kpLii ^t


liaqdb
/vfif^

IkpLjftnb-iuii

nultp
L,

dp

l^^^j^A,

^mbq.uBl^mqMpi^^
^^f

q.nLJif

ptupipni^d

ufpiutiimq.p99L.p-pM.it

dpt^M

u^^

Digitized by

Google

SroWlW

157

pnL.mh' hrbi
Ul^lrqlrgp'h

hba^ni-um p.mJ-miinL.mh' ^
mplLlfiifmh tinqjfi

IroB-

^nnmVubn^y

npnhg^g

Irjfbr^iM*

iAt

^mhq,^iiimj^mf mhliltiMilrpRLJ limit Jp mip


t^tt^ntttif^n

U. iT^

^flh

Jmpif.t9L.
tl^tq^

f^mhif.mJimqjni^

mmimlikpiilrnt

Ufr^Mfv^
L.

trnl^nL.

Jp

IfUif

J^ dp

*^uiitif.lrpimmnL.1lit

Z^L.u^uun^lh

^uapwL.un^lb
ugpL.tr'

ll^uufpn/RpmiL.
ijgmii

trplilfplfnu
limit

futtpmiAlrpltg

mn.m^Vbhpff

uimrnhp^ ^^9

J^

Jfi

murnqmbt
frij^fr^lrjnf.

%^L.Jna-pqb^^ ^inj q-ftLjjmgfi^


MUf np
^mi-itflfiv^aifirofi^if

mpL.Jmtrm'h Jmui^mfji ijfi^ffi


irlit-qtr-

Jfimpmhfig pitmlimpm%p

if.mpiplri b\t

klilrqkg^f
pn.%tri

ulrqmii^
^pkp-^;^

^mJmp
([^ii

rnkq^ mniitrint[
^lf([
fiuli

^L.

it^^ff

ftp

Jmupt

k^lft

IrplinL.

iitrirfrffi^ir

mrLW^irph

l^ppl^

ni^unudhmpmlby

mfJ-J npui^u

^mumpmlimg
fanprniAlfpljig

imlrJmftm'b
q-t^uifi

Vb

i-mtLmjIrghai-Jt ^mgfi mjq.* blibrqlrgnL

mplLir/^ tf,n!bkp Irh ^m^fr^ L. miif.mkq^ U-u

gnpbii

frff

ugiiRi^Jt

i^rNMi

m
ftiit*

f^rnin.

^brg muimn.OiJ-ttm

8761

pmpipni.p Irmh

itrnJbhp

i/^m

Jbmitg
f^t.upmt
i.iii.if

^uyufi-

L.

iq.ni.wi hrh
'Af/^
^ii^

Uni.pp

aL.qtint^lrmJay

fUtpwi.pg
f.ift^tf-

fipm'ir^pg
lrn^fii_y

^P^^ft
'l^'tt

npalhjpg

ft^A

^ftLMftu

Irif

^tUtpWL.

Jp

ilrmaAf
iJra.%lrplt
li/t

Jftuuiiirppg

^n^p ^i^ pmpip kh


tLaL^nLmht.npmui^u
(r

L.

mC^m mfu kpb^


npfi

^T^l

k^^

if^
1

mJpttgf

brp^mpaLP'pL.%p

ifii't

cfooiiif-

100

fiuli

imfitnt-p-lttiip

20

niocf^^iit

^mppuuipf ^Pt i^li^^^Pt^^C ^V^ mp^i ty (fpn^ mkq^ ippiiiiMif2 i^m^kfn^ ^iffiiOifS-y pninpttLU ^ m^u
ikmAtkp^ 2"^9llf pf^fy^fu^lfti^pfi
pmyhki^nil
at.

&-

titfrif

kpk^

4p^l ^t ^b ^2^<''C^4 pwpi"


iknftikpf^^
ni,p

i^LnuJ

^ivitccf

k^l^^

J^mitnuJ

Digitized by

Google

158

UJtWVm-J^bh^

4*

tiiiff

bpho

akiL^kpfib ^i^ufi'
l^t

if^

tmif^iuiiiii^

AfW*' ^P ^"J^*
Cfpt^ufiulig L.

Af^'''

uimpuaiminmm
ll.Jani|P p.lrpqh

mAfi kntm f ficiLy


ifom 7

fUtputi.ligf

mipLLhi^f^ft^j

np mrniini-J ^ t^'tt P^U^'PC*

Jfi

'l^nfpl'll itutmauiLf

FlPt ^V'l k^'^l utp^^^ bp^tupni.pirttAf 4 iirfij/lif

^f

iUi^U.

Il

utp2ftii

pufpipnuB-kutht ikiu immnL.iL.ft Jftm^b


Irti

mph^

i.bibm\t

nu fmpmL.m^fih ufmmhph
Ifp^nL.

^itttif.fii_ti

Jhm^hit

ufri^mtf/l

Il^%ip

(fv/

kplimp

fBnpm%rbhpi

^mmjth

iil^mputi'

t U* t

frp^

IrpliaL.

(fl^C frn^fit. ^rijii) lilrnotLn miLm^brmi^t Z^mpmum^fih uimmph Jfi l^mJmpp iilrp^li.
dtffift^f-UiS'ffiS'^iiify

^l^tumh^jt

if^

''P^^ utmmlfhp,
f.njiffi^

lbkp^li.auJ H^pmg
iff

\Tbupni[pkmh

urtunLpntf. uL.
mlf^ijit.

if.pnLmi

mpimhmqpRi.p'fiiJht P

f^P

p^l/^p
4'P*

f't'^MU

nitt^opfAiml^kini.^

npaif^kmL.

umum^li

bninLmh

2^mpmL.mjpih

f.iLffiir

ifovi

if^

umapbpl^pbm^

mlbg^

J-m^n.p

Mt9t.ppf f^^p pkpkijnL, C^mimpt ipfntf pfjbai^i liftumubp^ 3 :tmJ'^*0 pmpip^ i^ ^iplf mn,9b. Iiminfismi- t
linpntf^i npft

^ i^h^L

jp^p9p h^mmunui b^ p^ml^mpmiiiibpfi mt^bpm^hbpt

unui t qbpbqimhmmnciint {k/umbq ^mh 12mm fum^wpXmVbbp


^wflf'Mt^uih

L.

qbpbqituhuipmphp
4r

mpimitmif.pat.pb mipt Upmhgfig iphp ^P'"/ qpnt^mh'


/dii.

ui

k <i\U17)
liL

Vu

ITfulildvup

libtiuilitgu .

liufUc^iUgiug

qtuutt
\Th bn^mhbftLiimiU.

qbpbqimhfi Mjwpb
q.mpipmh'

mpUbibmh ^^l^Pr
ip
fum^tupimh Ilu

bpbup

ih^lb

u3pL.inL.mD

^mf

^bmLbwi mpimiimqpni.P'bmipt
/9(l.

ui

fi

(1425)
ufUfipUlib ipLunil iljuajipiai^
//

dia^l/ri

uiinipU

Ut^

i^Okob V^^b^ Upqu.


lib

j/^b^ inLULuwpbiJU juijUu vumb-

'buibi

Jjril)uijb

bW^J

\f^

ni-pfij^

^bpbijimllift ^mpiftp

^M^t fum^mpimh^

4C^t*

Digitized by

Google

ijmf^

159

VJuiiu liuiUqUbgvuL

rinu.

ugt.

Umpqliu. UumniwdiudifU. up.


^pfiqnp.

^luirutjliuh
^f*^/*
Ifltd
.

inuip.

U.

^^tb
.

uiuAmnurnhfimbp
qiuuiiu jfjujumuili

Upq bu tpbgu
dlnuL
. . . .

liUiVqTibgli
.

^/7

juip.

nibklflt bi uipiuqbplih

bripiupgu [iiTng mp. irtu[)[9iupiuj


bt cui/b7/iajb lapui/pa'b
. . .

bi

inp.

tP

Ifu/

u/g bi bpbp/iaj/fg:

iu0l^

ubhhittl^hlrnlt

u^tumb-pt

i*nqni[pq.bwh utulriatl
Uptuiggltg

q.ut

f&JplpU'
^fn-ufiu

pbpq.gflhkpli juuBbbptt bit bquti-t


^tuj
JJi

t^fP t^l

2/'^'"-jPA^^

'b^'f.pbk

ubiibuM^iibpfig

pwq^^tuyuti-j

"p/'J

Jfttufh

d^itp

/|[iififa.fidi l;t

Jj^'hni.p'ffubp

^utm hJuAi ^ pwntuiihujit

{kpm[^gtu[uiffi^

ij-h^ff

utpLJutaiCfWpmi.f
utpb.bi^butYt

cfotn
Jfi

17 ifbpam
input 1^
l^p"

Cfbn^tmi^npnt^pbuiJp
fpc.fit.J
4:

^nLpp

utt^^h

bplfat.

ut^^tn^fth

J-ut^tLbpnt^^

npait^ f pfr^^

30

ttnttJ-^it

CJrti,munpai.B-but(Sp iq.unt^J bit JhJbatitQ


ULju
J-utfo^bpit

an uitwC^biLut limit t

u^iti.aLJ bit

inpft i-mrn^^ II fi^ni,J Jfiit^L.


bpl^utpnt.P'brutJpt
a^ut^n^bpp
Ujii
l^p'

t^bmft utt^p^ Jomatt-nputu^^u Jfi ^bpuut


Jftfli-f

f IrMi^if

Jomftli

liutf

Ufwmiti;2b iifiuutubp

dp C^utum

ujuvrnt

J'mfn.bpn puttibutguth'
pfifl
^iic.
L.'

bit

Jbi- J-utfn. ^utpbpfi^f Jutitp ^'Cfi^f

l^utpJpp

t^utLatfjiit

C^nnw^bpmbpfi^f

Jomuttjnputui^^u

bp^

tjbpum putpipn^pbutJpt
OL|i

bp^nt. J-ttt^n-bpfi

J^fpg C^aunuJ

4r

Jp

uutn.it

utqp.fit.pt

i^m^tLb-pfi H;f ^ititi atpC^bummliutit putted iOJifpL. utfpbp^ dp ^tuitpun J^i pull dftLjuitbpn dfi ^utitp ^l^ts ^^

''P^^Opg
pifii|^iii*
II

ytuit

Mmti

L. utjituffiHJiitbpf

npnit^

itbtt

utityf^bpntf ng^lJn
d-ut^n.^

ft-

mp
pu^

tfbp if.nc.fr|ir^*
mbtf^
mbff^

putpiputitat^d

bh

dfiitilt.

tU"'t'C*

4"^#PM ^'"^''^^^'if^^p Jf^^ ptujunud

f(r<^/'

inp^t

Digitized by

Google

iflo

aawywHihJ^bb^
f.i>f cuf

UfL C^mompm^ upmrnnn-^mliAkp^


^frp,

l/mA

ifHt

fp^

mhg^

pirpliM C^pmgmVblrpp ^utJmpt

pnitfpif hp^tti^up

mmmpmmnt,Jh

Irfi,

^n^

iffi.up

f |f w^^^t Ajrp-

if#jf.atij|

iwiirlriiJj

C^\iu9p^'h

'^IP^pts i'^'^PC ^paihtiai^mh- it^l^f^! ""^^ pmpipwHiUii^ Jff\$iL mfitmk^t (T^ci* kplinu Ir^frf Ir-

tt/pfr/(i

/k

ftll

,pm.intJbtitpp pnctilrpn^, ^otl^mp ppi-prnt^np

i UHtiititbpatf^t

^#ii.p

q.lrm^

Xmfu

miftfiht
frif

q-brmfBg

Jom 40

uinif^'^

^friLUP-

unpitLpiruiJp
uti.btk

pmpXpmhnuJ
L.

m^mi^^'h J-m^nJrpy
u^in^fipii

5 iltrpumpg
frji^ifriliiif.-

putpipnt-P'b'mllt
IXiu

t^krpom^g n^

p-trwht

&m^nJrpp

l^uaqJni.mh hfh ffmjiL

f^p^

b.

mL.iB^

^pmkp^gt

Ujii

J-tm^n^ dl^f mpm-trumopirii tl^apat.mti'

bh fro^t^nprn-mi-

^tuppiLpfi fit^ ubttbtulihlrpf


{!!ibtf.^miipwuii;u

btibqlrgfihkp L. mff^ jff^'^'-^t^^kp*


2''"''

pn^np ^irni^^cirfrfrp^
brh
L.
tr 4"

Jm^nt^
if|r

h-h
ijf

U- putqliuigmi-

ulrhbrmliislrp^gf

iinrcf^'i'^J

miAr^

ptupipnL^kmh

qtmhmqutit

JkhaL-^km/ibt ttifftnfO

^%nu
^tii4r<

Plf^iip

pm^m^uA
llii.iii,0/rif

koft

l^kh* 'V^sts
mpMai^r"

b'-P^^'^^df'-Pb

limnupp i'mfi.m^nLjJ
ifioujiiip^t

^fhP''Pl'^

uimm^Jf-w^p (ff if

l^Bplip

f^kmh^g Jom 20 um^Hiit pjupip

uiutp^ iffVjfL^ kplfnt. ll^^lJikp^g oc

upw%

Jff

umit'Ji^it^g

muk^fi

prnpipnupkuA
int. J
trtf

L.

kp^mt.

fJkp k\iy 4tp cfivja^


Jfih^L.

mp2ph frnfint^kmii l^mttrnprniU. uthg* ummpamfffi '^l mkq^ n^npndk^^ pmpipmt-'


^L^w^mU^jjiL^ l^pkt ^""^''^P

^tlkpfhh ^mpiipi

q.^hkp puA^if^t
\^pU,Jmkmii
l^n^Jp t^pkfH;

kpkf ^kpum ^knjit^g

't^'f

Digitized by

Google

/5.

> ? ^ 3D Jo > >


P

09
i

Digitized by

Google

Digitized by

Google

SmWJLM^

161

pjmijmmi^u

f^itpn^Mttir

if mjfi.^

iffj,
1l

^kP'^Pt

I'^fk^^'^^

rf^ji

^mprnt^mfUfi uimtrnftf

npiif ^lri

kpl^lpmJmpamb^

^mi^^^p mp
II

4 mmJ-^fti
fff:^

kp^mpm^^hf
niii^^

Vf% 'T2^^
jfilitnjmir

^lajfajiii^/kf-lf
4*

5 van-

pjmplpmjp-jiLii

upprnmrnm^^

4^^r^rts*
p^LiMsi*

Ujii
fmli

pfmm^

iFffW^

hpku^h

hiimpnLjmi^

't^P^'^ q^munaumrnhpf
h^^'i.

fm^flt^ wnjmummuf^ 4p^l iPP" ^P^f'^'^ ^^

'b^fi^yac

/fplfmpmL.ftpLiMp

utm^i;% L. kplfnL.

'i^p2A^'

i'*'/'

hni^figAp 3 umt^i^h
umtJ-irh
tr*

2^/%

^ptfi^

^
It-

pwpipnLfl-^Liip
^*

d^m

UfLMMMPiiiiiO

Iptf^MiptuXL.

fuapmAp
up

.pafit'

ptmiU.

L.

limJfupmlfmui*
Ji&
vli]p^fii.

^fu-ufutrnft^

^^mpmLmi^
ufiLiilrp

unitinifp^if

^1^9 ^If i.aLjr


X^ttLjS

pmpmUi (f^^
piffpmliip
rat.

l^dwp

tr%

L.nuJ
irfrf

mutmkp^ 4f^l* hh brplfHL. hp^miii


^iNvjti

^mpwL.unpit Mfmrnfi if^f '^"^^


1l ttpmlbf

tii^ij

^f'l ^t k^f^

"'-

ufnuffaL^ci^ir*

aummli Jt^9 puigLJU-J kit


ii}itfiitiii.^iifirt

^^^

iflri* II

upmiig 4p^l ^pk"^


uLi.aiff.

^"^P

funpwitfi Jf^^mbqp J^ uwth^-b putplpnLp-lrwitf

iT^iJf

nL.

^4^

mfij^ir

im^bnu^^mb
prngLifcJ
4*

ifu

dfi

utp^jjth

f^U'puL.fHruth

Jfi

iijp^

if4*
}^fit

tf^

''^^

tt^t k"bPb

itkhlnmlipt
4*

f^t^pmUffi

mnjtutmmtfff d^^fmlnnt htitrnpnumi-

U* UU-

Htf.aAivi'^irjrf

Irpl^g.

^pk^uuiJimuikmli

WiiMpntffkmif

mmnJrptul ^mi-

l^^fiB ^^"'S JJjtUMuunLfp HmmRMjm^mirfih

^friiif

Ipii,

mmmftkm[iikp^ .mpaMm^pt^kp^f djA^

o^Hv

4p^ ^^VW"
tgpttfi-t

fJk^i^f jt^uffS^ fm%iMm^m!b mmudepiti^ ^oWciii^

Digitized by

Google

162

UnUWON^bb^

fiiffi*

4*

U*

UiiMini.iii&'airir^ff/i

^plr2_mwlfbknn^
J-i'^Ht

jfiOimififiMifii-firiry

Jomfi ^^npf. ^* p-w^un.ftpi9f Xlrn.^p


iffiifi

^^ "ITf""^^ ^'4
fifriifiii^ai4*

i/oifi

f^utJuip 0if.fii.^^tf*
ii|iiiffi^

JlfrfL^ii uijiff

brlitrqlrgaL

f^i'^it

U#i|ir

J^Lu l^wimp^ ^h9 ^liutpnumi


uiiumhrpn L. tnuiunL.^ut%i1ltb-pn
dff.^iifirpfi#ii{4'''

4P'''S i."P"
i'ii&'^fri-f&'

p-m^ni^^fiittrpf
Arir

JfiLU

uppng

ilftaphtrpntlt

<2tuut

futfnq^nt^mir tr% L.
Z^i.nffam^fii%
if^

uimtn^u k%

P^U^P ui'^^llkp^ifppi phpmt-J tahfutftn ^([''P^^


Ifftg

^iftii^itt
if^
if|r

nmm^ ^h9f
ulAtlrl^li

uirqaAliit

p.mgLnLj
ifoan^^

4*

f.#if.iLlf

nibn.uipitulf

J^^y

at^p

Afitnir

([inj

^"^p/^^f JtumnLJL.f
li.

^i^fp frfl^nc tf-trplrqJutht


f^nfifuvfi^

UJwiig wuk/aif^f

upmii^ T^fipf.^ T-^


llijff

if.kpb-qJmhHrpn m^mfi fJAflht


p-u^L.nLjt
L.

ubltirl^p
trpl^nL.

iopU.b-tlrut1lt

iri0^*
if|r

mp^jjih

unum^ ^h9 prnpipnufHraA


t^*Hh
4^P^

Jft

irfrn

f-Pi--

l^f%

tap^*

nutbnL.ftbmiM
lrpl^at^u[if
trfrirfrio-

utitg^

iifj^nLJ

4*

p-unt-rnhnLlrtnil

itfAn qitHLJ
^|r

^ tt'nt

^t'-**^''

k. ni-qifwli^. ^Otrfrcif
ifoifi

in^if

4p^l*
2

'"I"

nt-qi^w^tutirmg mthg^p
krpl^wpng^p^fitii
L.

10 uunh^h funpni-'

p-fiLitf
ifit

mp^lflii

WftM^ utisg^p

uuihq.nLqilrpntf^f

Yg <>'/'2* Iffini.p^Li mt-60 mm&^-hui^m^ ptmplput"


1

iim/nil^

dmlbntJ ^ dp
If*

p^q.uipiuili
L.

mb*blnml^f

60

kplpapn^'
utitb''
Iftuf

fUrutiti 2
llfig

twfbnup-trtDh

u*
Irh

p.mpXpn up- iratlltt Hiu

trpl^nL.

um%q.nuqa^ JB^ni-J

dp '^"fpl^^ ^bqj, nup

inpp*
Uljif

nitq.wpiuili

ukhlrwl^p

nLUbfi

dfi

Jhri'
Jfi

mutmni^^uAf npni-fi^^'

tnbqjig

k^'P^lt

q.nt-pu

I"*! k. Juthtrt

p.nrnpn^ii
utmP-^'g'

uthfuim

^ip^

f^h^f

"P ^^^^
if^9t

hi u w n pm ptm ^ utit nL Jit b-pntf^


if4'9

pwiht-nuS
uni-d

J-atfiLfi

Swdtupfi impL.JmlruA uMtam^

^ d^

"'-ptl

f.AL.fi.Y

np dmbnLjd
\j*fu

if^ nbtf.uipimll
dfi

utiikmlif

ULp

^flEfif

^npu

n-trpb-qdiuht

utritkutiip

q.tJLbn^

^mqnp-

il.utl^gni.p-fjL.1lt

nAi^

li.

tniw&iopfi
1^

^ftt^u^umffib linqdn tf^uAnLnn


L.

ubrhlr^ ^irutj aM-p i^mhunLji


irh^km/^ t^-kpt-qdmhUrppf
ufp
dirf

pmq.mt-npp

p-mgf.mL,^nL l^uap^
ii|iif-

tlfn^pfili

dmmnL.n.9nl* \}pL.dwkia%

^^ p.mjL.nLjf

t^ntMii

dp ut^m^p%f kp^nu

uvnUiipg

Digitized by

Google

smjs,}^
"fLiriJ^
if^

16S
urn.uiumuqnLJ pimgnLmi-

p.utpip

ulfitkutl^fB

dt^ff

np^

4'

""^H^y pmpm^htubniJrfit^

Jlinp

"/>

umiMtf.nL.qiilrnnl^

uttahmLd

gjtrpL.

L.

iiinnU/c

Jmlbaa^J

fifriiuffiiflf

ukYitruttiiitrpfi
4'

if4'9<

ukhkl^lt ^^L.upuun(rh l^nqdnLtt Xq.unLj


pfrarii
i/^

'/'

uwJ-^ii puBpipRM^-

iCi^

'"^Hff "P wuAmLit ^

t-t^'^t

umnit

fpfi

aii-

t-mqmipt
^u/UqUlllUHnnHill ^mhi.aL.J
flrui^
ffivjiL^

klikriifgniLg
^IrtLnL.

ijtiifp

ffhiytuV
ggat-mir

mpU.Jnt^mf9
t^utqjap-lfltt

Jom 8
Siifiii

umJ-^/h

miLutf

uppwmut^ limJutphbrp^ 40"^ I putpiput^


pmgi-ngJ bh
l^utiSmprntiU.
f.fLlftrpy

II

tapiM.trtt'wih

uimrnhpfi

Jfi;f

fjpirp'^
MTf^ir

fiuatt.ul^nt^u^

4ry

kplinL.

uuJ'^;h
\}ptm

fSyffaL.fHrtuht

4^1.11^fviir-

uimmn
i|[iif

lUfJ-J

DttAn.nL.t'f i;t
if^

mpb^lrtlrmii uimahfi

^^ilfffi-if
It.

^iiriff.ffiij[ffii_iiyi'

''li^ll kpl^^L. "dnup- fuuiqaqniff


It.

Jfi

uiuiB^utiL. oqwl^f
fd'UUqnifinL

apfi

if4:9

pTiUilllUpiaVll.
4r

PPlif^^ *^h J^^'ft* SLm%{i,mlimmhpg mpLJnuutf>f


/<*J~

Iftu%iag^

J'm^n.^

iH^-f

Aapni^mi'
ifoiit

^ umJ-* kpiiwtisnuplruihf 2 n*
putpipnL.fHrmh
u^imfi^
1^4*9

iiaL^kmA
uyi^kanlit
piti-Jf
L.

L.

3 uioJ-f^h

Jp limJtupmt^np
ll^fJ^up
4*

U/rio

^LMfHtiuffiii

4p^i
^^/s

'^h
iiifi2*

pnut'

[tu^

utpL.iSmlrut1b

uiutrnfi

fanpnufHrutdp.
luut^iii-

u*
4*

pmpipni-p'IrutJp

L.

2 mn^* umihnLfHrttfJp J^
1/4*9
'i^''

pMriff

pt^gLnud*

Jpt-u uiuitnlrp^
l^ftg

([tifir

i/fr}*

li.

^nap
kh
uk4r

uim^tBptuttiihpt

^ututtrpltllt

Itf-unuJ
\Xfu

lA

^/^

wpjj^h putpipni.'

p'kiah
q.iLhkp
4<

fiuip^
1-(i:uil

iutnuiputihbpt

utriiA'^^j

piaguauJ
k.

^^ptl ^ ukhkuil^t
f.ifiifi-fii-if

Tni_fL/i

Jkh"

l^uiJwpwunp
nL.pfij^

vpuah

Jom

4*

i^^

't"'pptk '^"""nt.n. L.
puiig.nL.^nL.

iikuililhk'pt

xkuni-J

kitf

04"

c"

phuil^mpwhh

l^np^prnjupvaUn

limJ

fiunnujpu/Up.
II

4 umJ-^ri
2
fi

kpliiufiinu'

pktuhf 2

II*

2
dft

iiffij*

mihnt.p-kmh
if4r9

pmpXpnLp-kmh
Q^/iA^Lif
ij^'<''

limJimpmL.np

uklltkuili 4*' J'tajn-f^

^a/hil.io&'s

JmpmiL. ^j 5

ivp2*

pmpipnLp-kut%

k.

aiffi2^if

nu^bttijp'kamh y

Digitized by

Google

164

OLft<MLVA^f>^^'b

J^ uim^ufm%
J^mitmpmXIi.

fibpltMt ^mmhfnt.

mkqt
II

Hpuilif^g

Am^

A^mp2*

irplimfiini-fUndhf 2 ivp2*

f^npaLfHrmh

5 mp^* pamnXpnti.fl'hm'iM

J^ t'^Pl k^t*
II.

"ff^uffrnft funpflrpf
hl.

J^mfb

ff^f^^p t^i^

J^n^pf limb
uffuunffh t4f >

impLLJmlrMuit

mph-iftlmit uimwjrp^
4*
ffff

mtuutp if^9
ff

ptugLKLj

f.ni.fL

Jft

^4f * ^^c-nL.p^ tMMift


niJfa^t

a^ 3

'kpipmfiamL^ffL.lb L.

4 -mp^*

jmfiittL^^t^h

HkpLJribmit upumfi
ifficif
4"

^^9 ^^

t^^fhami^ap sfpmia

Jam dp ^ olji.

tfnv-

^^t

'b^fPtk "^^^'"(f* ^ifamtxnp


h^'lf

^pmmimpamk

miLm^ ^t^fftk k^^^^t^ f'Pi^ hvmmpmithkpt \lpk,lrfhmh


^p^^ii*
-

IT^i^if

jl^nai.p-lBaJihlrp^ *hjmbimi^np
J'una.fi

if^

^"*PPlfk

Uf^^'
i^-

fpy

^%imiipt

J^f i^npnLmi' Jum^ttii^f nup prngp^iikpu

a^ptti^mir

Mfm^mpttAhlrp^g
I^mpaaviitrpf

k^^ ^

^ ^urui

J-m^n-p if^^
npniiff

pnL.mir .^^ftmL.

fumint^iikpf
liLiit

Sf.impm^lrpp

Jtmj^p

4/4*9

^ ^uLpu

t^pnumir

Xr^fL. JijmpnLM k^^C ^utpi^tait


fhatj^LJuir L.
^mlf
Mi|cfir

pjrfi9pna[^'h

uAfuHtmJ ^p
irtBn.mfmLjt
^mii
4"

ir^/buiftii&p^

$nimt^UfuAni^lnuii ^p
fhfli

^np^fiL. utifprn^J Jp

umplpmi^mt^y
majpHuwmhqfi

u^J-J

J^ 'Ipu'^ tftupfwuikm^ Jm^pftLwir


pmirt
Uifjr^ ummpft U*

L.

^f^{i^-

Ikumnt-utirmhii^

A^bprnt^fuJuih mmit^h

l,mfbp^f

^pmjg^iilrplf

Qnfitkp^
4*^

t'^tt"

tuppmirq^
4*

oi-^rOT^t

Vk^uti^pwpm^li

ifiULimtLit

Jfi

^"''sppjfk
^^t

^^Mf^"'"

mmifni

i/^

Umi^fi uim^uptAmM^kraub ^wJutp

wmi.

%np^kr^hm

f-^c^^

9^^

utpkgJrimC^pLMftu

dtp

^4'<'

^kpum

ifkmiwa^uptH^fUfutdp
ipf4pit.

piuf.mpimli

^if.uti^matHfunpp

4p^i

puipiprnhnuJ lA

pfpmlfiikp,
It-

mptAgfr^ C^ftLMpmrnj^
M.^pmfr^
ttjii

^mi
j^p

%l[mmMt.J

i^

mmpmu^ ^pi^

dmpmtpfglf

Digitized by

Google

^fA

imiifffit

tt^t

linqJitf

Jftdbmitg

dom 50 uttuHh ^hnM$t


Irti-

LMpoi^p-buiJa. bnl^nu umankpl^plimn

mjp i^uauS

^iriLifc

in.

pA-p^ ift9 pM9gt^m.it kit ptuqJiup-lt^f

J hi

L^

i^i^P
trh

ubtikimtfitlrp f
Jfr&-

aptAgpg

Jfi

^mifpm^ l^mauphhrpp hmh^fOijafi-

Jbir

^w*

<lllLllli

PbTH.

DiJfMip

ibnJhkpp C^mpan^uiiph ^bp^jfit i^m^mfkft


C^fti^n^mmifiii
II

It.

P*flr

f^tf^msMit

i&^

bfffi

ifmhti^prnf

prnpipmi^m^J

bh

J^Uhmfit ttLJifin^P'bmJp

J^dbuAgpg, dom

^n

^bpmm ^fc^nc
^
^9^

ttjii

ibtLtsbp^g C^fiiM^um^f^.

^h-^ P*^f

^Tf

f**

pltJiwIriwi^

/mii^^ q.mhtJULd

bit

ubmimifbmi J-mfmbp^

np

Ut| ffiM|fL^ Jlr^ p^vco^iaA drnf^ni^p


ibftuf

i^npmLmh

b%

l^f^[{

^p^

mbit bm^fitb

npnk^^f ^hntimlpfbmh

mmbi^^^f "Beiu--

pmgL^uJ k 3 mpijjfik bflimp^^ 2 iip|r2 i^fi'^t ipmi-ffthmJp. mbib^p ifir^r U(iMi- mpkifiii&iufii
k^fqjfbpfit bp^nks

tiiv^^^
Jj^^

P^P*
f^iT'^

ufiiaif/^

hm^

d^tmftt

^mtf^bfmt^

iff

C^mgmip^ ^w^

imp

4rt

^/i

mp2^

pmpipnup-bmhf
(i
A^ft

^2

'"fZ*

l^aibni-ftbmb ^wJmputiU.
if^^

^fnpmL.mb^
pmg.P'btmit

^utpmLMnfii
tt'|^^^/i^fc^^
4*^1*

iJ|iiiiff/k

Ys

iv(i2*

bp^W'-

^p2Pk
I^'fp2,

^^

^ ^bp^nli putpipmup-buth

IpmdwpmiU, JIf

Digitized by

Google

166

ttntt*Wffl^H%

J^ uAff^

Ir^i^fit.

niifff^if

IfpliuBpnt.p'ktuJp.

ttffitff.ifc.fif^

fjupiptu^

hp C^mJtup uAMg^kp

b\$

p-nifmh-t

VJ

uua.uif'bnnq.
ffp

mpJ-.

Stir-U

ifi^afn

S^p^Qimpnup'ltLitbntith

ubuolJ tpt Pi^

miupft ufn,wf

(i^^

<v/f-

unJbn^ Jmtr^ tp

if^

l^uipiui.unliih

uioitnfi

J^f

iSp wp^fiitft^
L.

utt^lrifi

putpipncpbuth
l^m^
^ititi-

L.

Jom ^U

utp2*
4r

iuiibai.pbmb

^/i

tup^*

^npnt^f&bufHi

JutputiL.

%bpu

tpnpai-uti bq^bi^f
uiL,mbg
lint/Jh

Jk^p

q-bpip

Jfjlh^k.

hilfbppf
bp^HL.

fk'^ftt

^ft tli^^p^gi Jwpq, ^miiq,ut^nLaii t

^tumtibpp
fi

i^f^

4r

mpiathtufpm.P'^iif mp

p^ftp b. m^ fiLp ilp^Sp "^VL^ktSE k^P^^'S^l

^^

l^imiiunf

P^
tup2

ph^ Wff/r mum,bpnt[


tun'iiat.pbtuh

l^t

(I^ii
(-

ybitblfp
poi.aifi'

uttL^L.

qbrnhfig

Jp

uiutm
b\i

^l^if
U.
if(r^

"pA

4p'"l''4.

ftmnbi^nil putpipm%wi^pm

bqbi bppapq,
f^upbpfi
L.
iff

tlbp^ptb

uVubmlip^
iiffi2*

np

q.btL.

([i19tff.fii.tf

^t

Hub

J-tu/n.

^apakjmh- 4

bplimp^
iffrti&iif([

3 mp2lfif
t
''pif

im^bai.pbmii

ituiJ-i;h

pmplpm^biuU
^tuhq-nt^utht^t

uBpL^Jmbmh u^annp
uiutmp
if^P
bplini,

pn^mpmtlfiit

IXpL-bibuiit
10/12/^ti

^.^Pl^k

l^"pni.pbiBh ^/^

ijuihnupbmh pnp^ k^lf po^ C^w puttJtuphauJ Yi wpiph fmmpaupbm% Jp Jbh- limJmp^ app ^b^ pL dp ni.pp2 ffp Uip2p^ bpliuipni.pbm1lt L. frp^fic ^bp^n^i /^i/bp^utp.
uip2pi

k Y2

iitttMbuiii L.
pat.it
t/i

Yi ^Pi* pfnpai^pbtmh
b.

p^^p2$

nup

Jp

piL^ndi

q-pbi^

int. ufS-lr^t

Ubhk^p

iupkbibmUt

mmmp
l(pnq^

mhlipL!biibpat.J if^ni.mi

l^ph

bplfnt. ptut^utpiwht

\jbp fwlh^h p qnup mtf^inA.

ifrp^aftfifrf.fuu.-*

PpL,%

11

JoBpqnt, Mimml^bp

^TC

t^^kfjiut

Digitized by

Google

3iUai-P

167

idricr^bf.

fri*

^cuJ P^n^
q^l^t^p

L.

^n^n

uuiJatuphlrpp

f.iniM.ffi.if

t^

IL-

^Mif^uf^iif^^^

utpLhi^^f
flpuli

{}mJuu9p

ibaAihpft^

wpli.Jni.ut^

J^ pMifipuiL athq.uBl^p
ULjci

trp^RL.

UtuJuutpltlrpIt Jpff'
U>/i
frfi^iii.

^kn.uiuapai.p'lit^hp^
JftfU. ifj.iii-if
4r

^''fA^
<f/^

^t"*
lip

^Irpum Ip^fft
C^m^ftL.

n.ftt.0fbp^

^''P*

6
Uio
II

iifficftfa

funpmt^PfiiAi l
4*

^<vp'

umJ-^^lb

uu^ttL^ftCb
^/^

ntiibhutft

u^uuauJ
4r 4r

U^^i"

Huittump^if C^tupiuL.

i^lrpum
S^/r-

i^iLML^g
jiaf([^

ii^untJ
C^nunLit

Jfih^L.
<f/l

^n^p
II

irbphiifim unJrpmluiit
iNiMLiNipfDi^
i^frpuin
^ii.iti.iif^t

'ifffn^
ir

il^pm

op

y^^q/A

uiiL.'iimi.J

\Tlth

HmJmwp[ig J^

4'^''''*^

tmpLt^

^mC^mpmi, q-mhaLaq^ ^kfat^i^mp


^nputlifi
bptfat.

ump^

mtip^t^phlipfigt
kiij

^oqjfkpp f^tL^kp

uLl^

IfwpJpp
II

II.

Mf^4>

ira^

Jfci*-

nt.

^fi^/v

^pkppgf

^aupjpp^

^A.iifj^ii

^pMfj^ti

^"TAs

f*^A5 p9uqmti.pni.mh^t
fPlkpfi

Uljii

J^^

9pmpt9t.wi

Irti

if^

tftrntLUiunp

fc([liflr*

fiiiiri.fit.if

tf^n-^

HmJyutpp inpm^LJf fkmfi

utf mi^fiitf

utJm

^^M
2/kfc

lr(i^Mfpiic/^i.bti

t 20

iopj^i'f

ii/ifiii^/kii

10 mp.
kp^wpnu.''

&L

ptmpipnL.P'pLiii^

ifoM 5

umJ-^ht 2
'/s

mp^'b

pkmh^ V/o
njuAtipiJiili

iia(bni.pkmiM

uaud^h pmplpat.fkkwy ^mBfiuUkp


jr

phmipmhpg p-Qifhmjmh-

^atJmpmliuBtn

pnip^

pmuS

kii

11

rnpmii^ tfkpmf prnpiprntUnuJ

t'^f-bPt ^Ap<"-*vi'^p <

ifMfff*
cf(-ti

kplfUfpaL^lftuisf

Sy^

uipjj^'U

imfitat.pkmii

k.

Jom 4

0iif

puapipni.pkmht
\)llktfk^nu ^uipuBumjIih

miumpy

ttpp

J^f p.mguauJ h

kl^k

oCr^ni.

ocfi-tf

kpk^

inuimai.C^w%f

lifinm^

V^^

j^wlhf^tft.tui' (-

'bfiuifff

t[kpL.

tie's

Vkupntlpkuth

wmnkpmi[

limj

Jft

Ir^*

itujmi uipiutiimq.pai.piiLitt

Digitized by

Google

i6

ttftmwnMH*^

it^fp p^utqitutp-fiu ut/plrplfist

pMpipm.phmh^ 6
p-lrmh J^
J-utfiL

tfofcfjrl'

imfiiat-p-lfuA

1
jr

trufcft^ 4**''^''^*
<f/^

fiutpf

np[i

J^^ ipupnLmiutp^t'^

Jmrnmi^n^f
k.

Jfi

uutJ-f^h p.utnipni,p^butitf

2^2
^/%

h plimpm.fi bmb
mpk-lri^bmit

irp^iic.

mp2Jfii luffitm^p-lrmht

XT^L-hnfi ^utptpfigf

uiiumfh
1

kts 1"*-^^ h ^npnumi-

mp^fth CfUtumtn.fl-bimh
"p/^
l^t

tup^^lk

pmpipat^b^aA
fnap^t
^fiLiitit

ttp

tfj^J

^Mv/Vt

ui mmft

Jk9 k^t ^b 4f^^fbk

'nkrifp

linrnprnt^mi-

yT-^mjit

qjiMiii

bp^at,

t^nqJaLd

l^mj

4f'9
^fiA

^"^'^^p^^.

^b

bfi-numi mpismlitmt^pmg^fub
Xkfu mNtpatif

iapm^f Jk9

fimi.iS'f-

UmJfumpmuJ
Lu
iff^fp

l^uA puaiJutfipL, ui|plr^

^m upmiif^ pbt^C hpmtui^^

J^

q.kmAm^inp
JlHogimiej

b'^Pif'V'

^^* ^tNl L. kplimpmlfif, uib^fffptM^^ Jfnttrmitg

apalk^ kpffkiSii
i/lrp

ifIf ^^

ffhrntLitf

bpphdh- nupiim^
ivc-f^f '2f.ijivl.ify

mtnm^ikuaiiuipjmp

pupipmiiaL.d^ lb

b^'pkjh

Ifpl^f

Jpfj^ fmitmqmh lia^Jbp

mi^^p
fif't

pjvtfiii|^it^s

O^C^mh^
tnlni
utfit^

ItA-

mfmmnpi^
V^iipQbpji^

(f^^T'^f

jmulmij
4*

b^k

'^

Dut% put pip bh^ np l^wpbifi

L.

^mhtfhurir ,g^Jlbit

np C^mt^mhu4imifp^% Jmtpqlimhg p%mlimftntthbp

bi^lngbl, Jf^jm jp uwM^Hify^


limtpmi-fNrmy L. 1
^fifh
9L,fti

pmpipbh, 110 BmJ^h bp^


piu^tm.p'hmht

umJ-ipii

^mpfbp

Ilo I

nup

j^iilrt.iai'

bh

^aiptr J^utt^pfibpf d^mj*

dif i^npmLMii bh

ujui^ mp a^

A bpf

fS^fir hutmmpuVbbpi liv*

pmlip* d^mff^ tMgb^mtt^bpiit*

uimmaiJ^mVbtp 4^ ivcli^ q^mf^^inpft


f^a^ibpnud
Ipmh

^w$p^
ppll

liagf^m$pfjfibf0nlr

^mmmu^mhhbpf'
pn/iip

^ni^

hmt^bpt

diq.Cf^%pmu^u
d^f^oLf bhj
2tvm
ji^Miiif^
(I|ff

iiijif

mitgfJtpb

m.

b^^'PSL^^Pf^

2."""

of.p*
fi.

trfijWfJT'tfi

^P^pbS '^b^
^iir^ot.ioi'
-

'^bt.b

t^HK,

^^*

iNtfiuiiv

uaqg,^L.pii

ut^d-d

jr

iapfi^

^h9%

2^''P^W^
Tf.|*

tb'^tt' ^'^"^fb^ fmpauaum

II

2"*'|'

4^^C*>*^tp

MaiMiiiHiiflrMi

Digitized by

Google

AttWI**

169

/tpuhlrutiif
if^

np dp

mj^njcf

L.

^b''"''fiP^pp

bpfiwuiuwpq. t

^mitp

ii.pL^iugpt
(-

PufLiv^flvif

^mnS-frJ

%lfutptuif.plri

Jputfu

dp

"'ipp

#ic.i|f nc(r

/tfiLitp.
uibri-

J-aiiat[pq.bui%

^rF^ari-

^fuut^

dutqwpm%i
ut^phf

qmht^nLd

Uwduutpp inpni-d

iiffi.ffc.iiiij[jl

uiO

"'^ft^pts 4"''PP

J^ttfjo.

^ftpff

df^f

ifBapnt-mh-

dp
10

't'^'^ctk
ffoi^

^'^S^'^4.

^^'^fL

dmmhfi hhpu

L.

99g.qqmCtU9fbmg

f^pi^

utubqnuqnil

drnq^iytrgph^ tltpL.^

dmmh^

dp piiqutpim^f ini.uwi.np uhithwl^t


kp'i**

HAg^

pkphph

(flv^'T^//! it^-l'^St'f^ mutphf^ q-npi-iuilri^


4*9

Mtrhbm^p ^mn.tul^nu9p
mamd-^h ptupipni.p-buu%9

.7

iup^JAt

dbi'ni^pinu'ii

U.

dp

CfpLMputuiph
fi.

mmmp
^ up

d^f

^fiij

dp

1^2
nciifr-

^Plt^
ii|i

ft[i^ui^fTt.^|riffii
4*

wp2Jp\

nu^itni^pbtulb

ii|iiftffrFi.^fti7i|

him^nud

^t^p

^"P/^*

*b([iifinlr|A

ii|iififtfii.^iiftfti

9^1 ^ ^vpt ^'^f^^ mmi-ifibip impt ^aqd/tf dp


II

^motfit.^ii'if/k

^nq.pg dp

t-in^

(""/^

^mhutii

tup2pi Cfbn^aL, ^tuj

dp tpffppll

dp

diupq-nL.

humbiOL,

tb-qt

Upm d^f ^mj

Irpb^ q.nL,n.ht

{kpL-bibiaBh

p-himhf

dp
(-

i|jii.it.|

^ 4*^/4 aup^p^ pufpipm.* ^p2tt* Mf|tiffA.^friiiif II ly^ tupiph C^tummnuftbaaii app doam p*p^(>^5 V^ ^Pit^ dbbm^pbrnh dp pnui
dl^f pmgt.aLjt

tqmmp

^mhifm^nLjmi't

Upm

bplfmL.

Ifaqdrnt^d
trp^iiA.

iilitumbip

bit

(^.

YT.

mmtL.bpgi* pull

hbp^Lui^d
m^ptm

^uth

ff^f^pH
L.

ptnpjirpt
ipuiuutiJt
urndt/ia

l^mf
U.ju

f^cj^mj^^ unumbq
tfM.%pg

kh

fiff^^n

dttd

dmmhfi

ifit|ii

p.mplpnL.ftkm% dpm(b dp

rp([fii-

pmt.p-bm% L bpfiat^ "'Pit^ imibuL.P'bmh dp ub'bbualij npp C^pa.dp iaa^ualL aaiutmat.CfUah Y^ mfauuaip'ii aapituap dlf^ puaguna^d {r
ampjjph bpfiuapaai^pkmh II

Yi

MPfj/"^

luafiant-pb^uala^

"bkp^LuL.d
j

Hk^^

^maduap

hua^it

Upua uapLbjiruah uiuauap

d^^

^vf

^uapk dp
kplfwpnijm

vimC^mpmiif

V/^

uap2jfi'

pnpni^ptfuahf

V/i

w/ij^tf

Digitized by

Google

170

tta*j.u.*j.pnw'hh^

put^unLJ

(-

if^

iinfiitu^ttiift

q.ni.nAi^

np

tntuptUL.

i/if J[i uut^l^h

AnaLpiiuih

JJt

^"pj^f

nnfi

Jl^f tun

Lu
L.

o^

Jft uU^^

^l^mnt

\Thi%o ifbnun,utn^uho htui^ft ub%lrutLn

Jmatho
iun^lt'b

mnlt^JmbuiU

mmmft
It.

Jl^f

^fraiff_iij|

^^^^^^^ nn
l^n
(lii^

i/(-^

patninai.pbwii

^1^

wp2l>^ fut^bnt.pbui^
uiit^^ft
L.

ift'bfin

^uy^fioi'
nt.

10

^uf/l uto-utf

t^iiUi^fi^^y
fi^'ll

^tn^p

^ut^Um^uti^

putpiptugutLf
L.

10

b.Uf

Jb%^

ftfutho Jfi uutJ-f^h


Jft

btnpnL.r&buiii
npft

tupj^*

dbh'nt.pbuih ^uttLui^at-ufi
iiuiiig
it.

ubhbw^f

J^f

i^utiuh^ Jatpq'

tubtuuttLMibpft
ihfl'^

attl^npiibpt

IT^iifjli

ttputho

Jft

UffLUfb*
Jfi

Afih

Jnhitt-P btuJp
9tt.tyitulifi

qiuhtuqtuiit.99i.Jt

ilfii

tub n fig

hbtf

tuhg^tttl

4.^W

^l^hatttJi^tuiM^

L.

nhljtuh^

Jft

Jbh
iffri|

ubhbiul^f

it^

utuJ-f^hfig

tUL.btft

ptupip99t.pbuthf
ILjii

3 uiuJ-^h bp^tu

pni.pbtuh
ffili^^ir^
iittt^Jf

L.

tup^Jih

nu^itnt^pbtuht
Jft

ubhb^fig
""^Sfi

Jft

bp^iup qhtuiffthoi
uipq.^h

'^'-ptl

^^f

iVtP ^P t?"

iiiff^ifijii

^nt.f

^fiiff^

II

PL^L ^P* JbiiD 2!^p9tL!iiU9l^b^fi\iD ^nf-ft" ^ypfuBiiil^u 9nbuuth^f np tuhg^p p/fr ^iii^of.& 4"'
tuh^ontf
^bptut^tupXuihfi
l^pl^ftii

iTbh^
ttbitbtulfp
L.

JfiU-hajh

f^^iJf

Jtnuth^

C^tupiut-tutfih ttftutnfi Jftfff^

t^^t
Ll

'"pb-Jttt.tn^

iq.L9tq

tffrij

tuhy^pf np
^^ifufif

Jft tup2^% ptupipni.pbiuh


tu%g^ft
(-

Jft
J^^f

atp^J^'U

^tu^bnt.phut'b ^i
k.nt.J

^ Jft

li.

Jfi

lufi^

^"^nffg fbtunj tufu tuhg^^ np ututhnuJ

p^^g'^

l^^t
jfrin

tupL-JtuiU"

ffit.upus
l^ut^U

fTbhf) i2tupnL.htul^b^ft'liD 9^%tut JftbJbn^b


ifUtpfiLp
f.u'llf'S

9uhgDntff

utU"

jbtunj utmfttiintJt^tuii^

t^tutt^htuj^f

npntfi^btuU.

tuhg^p ^iM hp ^k^l


iffifncJ

^ttu^nt^b/^t

Uutitjb^^g

tt^^
dp*

nnt^ftiibpu
tub^^
^fiii

hf^^y

Ph

'^ff

^tuhft tutupft tutLtuf fipbh^

iffjf

tuhgf^ntf U. 2*^''' ^frfLHi. tfittugbi^t 'bptuh^ ^Mffcut-

tnutgiint-J ^fihf
ttfttuhnt-J

pl^ '"It ^^9MP ^f ^ni.if

4*

Jffh^L.

ubpbhfttu

L.

pipff

Jh9
iftjf.

tu^J'Ju

1^1

bpL.9ugn9i^

9Ufpfiiit

H^bp9utfM9pifth
itf^unti

Jbh^
fff.p

Jtniuh^
bpt^utp

tuhg^g t^^t
jfrm
tftciiifi/iift

^'^pb.dtntuC^fti.uftu

tuhg^
tH;ff

^p^ np
bl(tuh^

lif.nL.b[nL.g
4"

p9ugn9,bg9UL.

Jft ubhb^fi

f.iflif-ni.if
tu^if.

^pff
U.

Ufrii^
Jftt^ti

tlbptui^tupituho^

t^nL^pu

utfpftg

tttntuii^

oipbpnt ITbi- UtuJutupnut

tf2iiilfiocfi|i

bit

tuiuu^fiti^

aup

utipt

Digitized by

Google

ftttWlV-B

171

h2Ufiuii,np bii

k.

npnh^ f fraifi.ncif

M^Pp ^bf ^nnttutuh 2 ^^nonjilf fnutnwt^'hbppf b% ^n^p VutJuutpJi iitpiif^oLi/, ^bfunLinft uLutfi
4*

DpMiii^^j^ J^ii iJ9ap9L.mi-

ffp

iPP^

uuttfl^^

lunitni.Ubin'bf
f.u'pl'
(-

mpj* bp^mpacpbeah
t^'tl'
S^t-i*^"

II

iiift2

prnplpni^p-boBb
ilptuf

<ft>

Ufiai

iiiffjfiA

bpbujt

aui^nuwi-

1 '/^

^P2*

tnbiJ^

(-

#ii

hbp^ng.uin

nihbgbi^ ^

fi^lfh

^^^^t

^uipfi

Jhf
^fk*

uiJpn^
U.

i^npaL.uih^p 3 mpjjf^

^tmfitaupbiuh

4^2

uBpjjt'U

3 Ys 'P2* p^p^pnt^pbutb (-t 0*A.iftii (f^9* ubdjig 2 ^bp}^"^ gtoi-pf pul^ ^brniiftg 12 4.^P2/f4. f'/'^P i^i-nuJ (- ^^2 1 '''P2* iUftitai^pbuiTb L. 2 uip29 bpbuipai.pbuiii Jfi mhit^ np ^fuciuiiui-

Upaiff

i/om

1^2
U.

'"PS*

Itufiint^pbuA

^mptBi^wh

4"

dfih^U.

iifp2*

iutfinupbmh
utbq^

2 mnj* b-p^uipnL.pbiuii

Ll J^bJiin^ii

putp"
2

Apai^pbtuh J^

4'/

tC^P t^^U""
L.

^"^'^'''p

itiifi|ifii'

ampjflh bp^utpni.pbuth
^Tf

i>p^

"^ V^VC,

"i

if^t-H

uufinLpbmb ^bi^p fp^VSb uitupmq.wlhbp'h bh Jhutgbf^f


Igtuf

"^^'0*

ftpa^-

^trinL %'b^%'^sbS
2fii^

"'^P^L ^^^ i^mpmi.unb'^ i^nqJnt^J bplimpai.pbmb L. ^2 itfnj/*^ imibni.pbuiiM

12 ^^f-

iat.uiiU.

J^

tmm
UjJ^itbwli

m\tmf

%%t^ inirb^n'i.

Uliiuibglig
Viuituiupt

niunP^mlpuUttL^bmii

diuitiu'biuli

ilbpuip'btul,p jufiin

^lui- tfii

Vbb^

1837

p-nLfih,

bpp

Viuifuuip
1/]^

upummt

mlimmiLn^f

lujdif b^bpuLbfi %iu^iuuibinp

ptAbi (

^uijpb'ufi

ituipm

hluu ifbiugp Vbbtffff nblbpf upumJaiJ ^p 'biu li%i, Ipug^'bp Vmitmmplf iapiulji ffiu^ dmipuplfg 'b'VP t'^t piupip f uillruii] ip'^'P^BIl*

Digitized by

Google

172

UmMPnW^bbli

uiiifnpnLu
Jbplly

iiilfii{r^

itmpHf

^fVHH

"'if^P^i*

""'I'S
itp

^p^l^

'W'^E
piuTb

dfiui/ii

fuHutnil

'pu'P^'uP^nLUii^f
liiu%iihlii

mJuiupiugf t^yi
(t

liiuibuj

ifuil^ tiAfkffp
tipiuit

liptnlii

k b-^&^mgbnLd

^luUiug

itouikguij

k nuikgli liuigUn^
iuiLiUfkgp
iluijp

juipk^ mJufi)!, uiulimfb %ui juipiuiliaLkg

phi ^kpuij

uijkui^ii

uiuutnpli ll^kg

ntnuj ap

luppMi
mjbuipup

tutippLpp

uku bu
iitLbf

ntdbpu k

dp

^lupiiLuii-

mtu uliitkg ^nmnip /[ttijpk'


^iutiuig-

ap

t^iapaLkgt huliaji

ampg

pa.'bkgp k

iuijbkgp

uim% phlikpa^u^ ^binpaup'b, app oij^iai^kuadp foiikgp inutptuj i[uijpk' %aLii ^mqiug k naLa.p ipwjpg uiptkgpt ^uijpkhph utju at uiji ^fujiflr pkliuiL, uiipiiuuikg dp ^kpui t^aLpu uip^hpi, putjg kpp mkumty ap

lltupaq^f

jp^f

jp

jp"^

lupiuL

gaLguiduimail

%uipi

kplipp

uiuiui

kplip'i^p

uliukg

gajg

muin

llojuLomaCk

km

at

%kuipaup
frp-

dp
i|[L

lutL

liuiuijigp^f

upiu ikmjikp% ul

muipmbf

Ip'-'l

miu%aLmtpp%t
Lp\(

op dhaig utui'baun^pp lytdatdf ^utg,

l^kpuil^aLp
liai^p

uiiuipu^ ^^p ul-

inatdf

ut)iliaqp% tp'kB fS'^-'^f ttp uiiuplinLd,

iua.ui^ inatiub-

piamp

^aliatd
uia.iujf

aunatd ^pt hu douikgiuj %pui%y

iPllL

sk'"^ ^ui^lf fiukukgp

%ui uliukg kpl^pligp gajg muii k uiqut^kif


illtS'

dph^k

ap

ku

lipllph

kwuikgp

^PP''P'h

^P^ 'VA^T

k''"'l^9t

ikttjgkplt

uidatp

phaliail

uiuLp ^apu

duipquL, ap utus%k% ^ppP'pq* tyuuun^muikmph pki^utj, ku (^ qkuigp ap ^ui%qkpiu ipapikdf jkutk%kppg ^uiu'bkdt Vuilimfb dp%^k pd

qhuiiu ilutjpk%p% uuiuuipli pquiLUtd ^y uijiui^u ap uiuiiaq'bkpp

umpum^

ipatd k%f jfuiiatd uyi&gkaLd ( p^alikp% k ipuipi^uLdt ba ^t'kg mju dpf^ngp%


ilpuij

^uiuuij

at pbliuij

iluijpkiuL

jkmkpg.
^kui

%ui ipmpiiuL k^uiL


iiuipkgp
q.aLa.p

dmuiL

t^uii duiquiput'U {uijpp)t

bu jrh^kpltkppu
Irui

^puiguik mpiuilikgpt Uju duidmkmli

juAliuip^ q-utpu
iT^j^t

p-a^tUL,

umu--

mpli pquitkg k ui%juijuiuigufL ut'buiuinp

Digitized by

Google

4fllbf.

pffffiiiLjf^

mti.mfhtfnq.

^utnutinlrm

Irtnliu^nm^au^

ma^tufhrnftt^nu^

pL^LpiJrpfig

^rnqfunf hu utpnk\t upmmpmnmlri^


JmiipmJuttib upumJaL^fiLitpf
tuiL.

IrJ

ut^u

q,mtip-ut'

^miiRL^kmb
i^fr^fii.

ivn

uiL,kiJi

L.u

if

2^'

fat-uaif^
f^utgfi

unJ-J ^kmmi^ai.J kJ C^pmmutpatliktt


iimq^p-m^uthitkpligp
i^ofti

^mphn^

L.

HpmutC^utbfi
L,

f.iif-

looA.^
lim

^tuqp-uiliutiibhpf

npmb^

fLtimi^Mi^

kh

V^apkiikut

Vn-

^p

^^LJikpntJ. ^uf^ '^tlJ^^st^^PH ^^'"^ts ^^* triifin ^mm^p" 4* mpmhg ^utuuia^iaptuppmn^ ^pwi" iffn^trnfanupiiLitp Hivp*
ni~umli
U.

haf f,mLmtn.mputppwm^lt utqif.kgm.P'kiulb mm^f


iLinP.

ku

01*

^p pkpkJ J^ ^whfi kp^kp


^aijntlpq.fi

II

Cjk^mft^kp upmhg pmp*

pmu.m1l t'^ %aii.iff^^ {uic.pJiicif^iiLjft


^''"Pf^

"^ P^PSt^

C^mti.uimfii'u

^kpmpkpkmtf^
^tutip-tu^

h^i.p-kpu

Ifii^u

C^ttutu^ki_

kJ

f.^ifit.fipiifi^ttf

Miftpifif|

l^mhlbkpligt

airwwfa

706
52

wf.
,,

627
61

/^f.
,,

183
10

t.f*.
,,

A^mpfmu
^.MiflLwb

196

169

40

Digitized by

Google

174

mmY^
^mh

175

C^bm muk^j^ i^mm L%


uiq^iinL.ppLithlrplif
tt|iff

iltupt.ai.Jf

fH;

2p9*""i'''^"1

Jf^^^

op ilfutgtig
^''^''P

I^UiJ P'nupfilrpfty

^bms
Jji

fmtumn.^

limp-aijlflfiibpfi

atJbfth

i^nphutl^ut^

tj^Lap limn.m^upnLpjitJbfigt

Xkjuwf^^uum^^
II

t^mcuMn^ft

^uti^piUf

Nfii.fLrvi.i/iify

Mm/itfi^^ttfif

Stfi^pu 'tb^l^Pb t^^ktiP^PC, ^^^k^b^ou ^tupnifi^ kht Upmif^ 1829-/rli t^mtijp^uii- ill ULfioiif^tiflf^ tf.ui9.UBn.ft 4>"/

JuiUiuJp

T^-o^ur

C^UMUutpw^ni.pkmh

vb^ttil^u

hbpnUufiiibpn

^^f it^tbS^ muimJatJ triff


aliiM^iMi-

ftpbitg

hutjuh^on

tnt-"

uutL.np^UBlfwh ifUt^Irp
utjfLwfi^ mbifbpff^
q.tupni,J

bh

bq^ui^ L.

qmhwqutb

J-mJmhml(bbpnt.J

fr^fif&-

b% w^u
4*

'fb^W*
b.

Xkh^butt
4'"/'''*

{kputuiC^uihlt

pt^/> utpq^imir
fuoub^^
(if/r

^t/.
Jfi

2Pf^'k^l

^oif ift-qbplth

^iifj&-p(rtf

L.

utJ^^h

w^mm^ubJ

fumubfjtu

50 p
up

ui

niLUB

n.

mni.a.m%o

mouHfi't
^iifii|oy^ii

Ujii

JutJw%uiliiibpp

(CEpUCin)

Dif4ttilfiii||

Jltuiiif.wJutfh

u^utputuint.J
4*'

(-n

pJ'2k^t~pbuJpf

t^utiftu

\kp^
^tti-

mutC^whfi pl^^piM pJ-^fl'ft.J


afai^gfih
if^ii
4*

^PP-

p^kC

V^b

f.ftiii.lifit.if|

auqut-J

4"

^fri-tulf uf^ y

uimm'&uin.bia^ ^4r /^^p

uiut^tno^

k'^P'^lbk ^fc-cuvf ^utpaqbi^t l^ulf p^^kP npufi^u qjt ^utC^uBhmjlih bP^^bS 2,^'" ^^'rfLiffflfir^ auqutp^nL.J 4 Joutat^iuj ^4{

tb'-UP
utfbmbti

^iupnqb[^ni.t ^bj^gft^f
f-Uff/^-lr/

np

^utC^mitatf

ihb^ nCub^bf^

^uAift

4^^9 ^utJwg

^utJuig niiq.nLiMnt.J

bh

^utfla^

ibk^^Pb'-^p*
rutiijP'ut^utit

hbpaubkiMbpff mubfnij^ i^utpuL.u

u^qp.aL.J

ui^if.

f^LJi9tL,J phutlinL.J 4/^^

26

iiii.ii

k'^P'^lJbk ^'"l^P^

J^utfit

b"

pba
Ljvif

maL.h ^P^Sb't^*

U^fffl.iii-if

m^ti

bpbf>

utauiip

IpaqJat^J

4p

^ffJ-ni^bfjt

t^bpt^utummiipt
'k-

\x^u

bpb^ mnCb

'[p^Sb-f-

/"Ltfaff.!!!C^ui"
/iff-'

4^^f

aL^kftii fipbhg tftn^pp^

b^bqb^itt
^wp-ntb^

^mp-niJfli
i^polfii

ibpii

tfputjlihbpp'ii

umfiutni.d

i^fijh

fiplrUg

Digitized by

Google

176

uawi-pnw>*hb^

l^fih

uihnuJt Mpoliwl^uih tl^^mfjmitui.p^iMtlrp mbuimifmn

t;fiit

111

utTbaiA

JIf

ilpuigjf'

^mm

/^^ff^[^

^hlj^

Mmpuau^m
^

^h^
p^^
jmi."

{^l/iajlllUjllf
Ll

tt^qt bna JlrnJ-nLbi (-|


pnAm^piruiJp

mmini.mlipal)

mqUmi A&^f^HA

ifrlt-^gf

jtb^miihrpntl C^m^bgnlri^

JXpmmC^mlhli

llftV

f^l^l ^ifjjf^
lf%

muti ^pkht Upur qf;J

ffic&^

L
(-

pnqnfbi^

^hi tt^lt
frtr

F"L''P

k^P'^ltk^^'l^PH^

Jjtmtii
fHfttJb

oijtf

J-mJuthmli

C^miimummgkj^ Irpp phkP umnputqpaL."

iL.tr

Mutu^nt^hitm^g

np ^umfiui^^

tj'qjjthkft'b ^nL.%^uq.u

i^uthauPlfLh

piiif.ntJblrunut
(r

Hut^mfh

C^wl^miLmli

Jtup

funumJuth
^aiAimq.tU'
(r

uuiumpli uuftainL.J

Ifi^^^fp*

V^^Jf^hlfb^ ^p
jr

ni"f.nL.hli
i^iirfiyfii.if

L.mhni^P ^vh
fic

b.

bpp um Cfiuummm

Jhnt.Jf

ibtt.^
ap
/r-

atnopf ilbputh afmSnctf ^uttgJf


Iff.

f.fffic.if

^bpft

oiiLtuff

qbhf
U|tf

XTbiLtAp
bit

Cfiuiibitf

npm^u

qji

^btnnj

opp ni^nou

Jl/pinl^t

np i^umuJ

nmifUi%li
ifncif ,

^^it ^^l k^'^P^iU'^^ppt pnqn^nuJ bh U^-pt([^ffft P44ff 100 qnun.au2 mni.if.mh^ 4r


^Ptt ^^4ph4fb^
'

\kp^
uffii-'-

Ijutufnqbibhg ^^mp^;^

p^^^^'^plff'-'f b.

fuumltL.

upumat^^pntJ

4r

^p^'it

mqmm

pQij^b^
tlatugfth

li^^nfp

^Lp
1^

^politp

q.iauw'bbini^i
Z^btifi'bl^^h
b.

IXfitaLC^butb.
Iff

^polfflififfi
[i

wqmm

pantini.J

III

Jfth^L

if11*4

J^n^ff

livpnfj^lit

1887 pnufAt wju


PmlimXina^pbmh
P&^ffff
ilptogft

klf'bpf

np 1829 pnt-ffu^ ^mphn^

^tuq"

J-atJtuhuili

qff^ipi
npq.i.ng*
ni.

if^WL
puttjunt.J

'f^^^^''^^

t^lP^^L ^P ^^f^**^/^ tf.uL.mn.fi Jbpibhunp uan^mauJ 4* p^p


q.utuutn.li

np miahfib ftpkh
jr

Snupu

f-Z^-fff)

ni.p b.

4^/ k^P'^'ltk ^(rci^> ^jn t^fti^qbpfi pninp ifrnpn^jjilfiMbpp fm^wfu ^fijnLJ bh ^tupflUi?/ uthmJh *I&^-> gji ^uupbisuililig J iiutC^mmm^f np ^p^umnh^^m^pbrnb tfbpmf If
4k^lbi t Jntpwppnum^mh Jut^nLutJpt utfii np ^af tfi^uf 4* kpnt^Jf iiffj L. fiL.p
iri.

Jbn^hnuJ

Ujiff

J-nqn^nt.pt^p

P^st

wifummmnfipnt^pbmJp
U^uftr^

mniinL.hni.pbmJp hprnhfig
i^lroffti^fii

mutppbpL.nt.Jt

phmm^
bh%

ii&^uilr

unJnpm^piitMtbpn pntnpn^lb

^uffj^nff^iiffif

Digitized by

Google

Sm\L^^
i^pumhkmg
f^mqdmh
J-utJuihm^ 12
tiai-iLrtL^f

177

^ fannC^nLpq. 12

uttLUi^

J-tuJuBhmlf

mm/j^u

bh

atp^mtumfi ^HigfTPf an

fr

f^*

%utli

^o^o i^op^ajp)f umitmJI^pf uwlh^^f

fmhmJff^

ifibuutjt

iw
ITm-

^'aijt

^ftS-^of^i

^Mfiifiifti

(^'>p^*>'2}'
(foifiiiy

/*<i>(f^<-a-f

pLfuip-t %aJf

am^mtLf drnprnt^f
infli(|,

plii^iif^,

^iviiyf

kpk'^U
^I'-tlf

Z^""*-' ^'''{f*
J'm'&^

upiffmC^t
r'm^l^lf

i^mpnpf ^np-mhf
ifi^n^iifi/yrvi.ny
pupftpli^i9L.iif

/"fv^f
<

Jmlf^iii^i

nmJfft
i-fiA.

1^4

^utpibm^
Qjtua^ut

patpL.f

U^ump"

putpji%f

q.ai[tmgbtm

hbhq.Uihai.pbhf
mhnL%lit ph
L.u

"^IPLLt^*
CfUt^^tn^mh

-u^frffrj^mi^iiiff
bi t
MflincliliCrnff

A^/^P

UinmaAibpff

iriftnf.i^iiitr^

Ilii if&t-

^ututttl

^tut^m^mh

bV

o<*

pfthmli

{iu^^lfC^uim

(80

miifpfr^iifir

J^

^^tr fr)* ITatpf-aiffp^OT,

^Af*

p^tf|

(UpP'><-^A)t ^na.nJf
mifipfr^iifli

(2,fi./^i|Aii^if4^)|

hqj^ump^^p-f
^11111(^)^1

Tini.2'''^f

A^mpPnL.^ (86
^Ippif^*''

if^

4^^)'

Uiif[ifAiff|

^pAfP'

(91

ifiiiipfr(fiifif

hbpniiijijf

A^wpqtmht

Z^mf^w^uA
toffft.iff^iffi'Ali

J-nnatlptfjut^mh rnqop- fibbpffff


^111.11

upmho qjtmbh aUuJi

f.fii-lf

l^utf

eX^nt^uiugmu

foi^uh

puipjih^^^^ L.

mf/iit

4i^ii

ubpniAqp ppbh
2^apC^liL.
(-

nt^tiqiu^uMiL.
L.

^p

uthnutuhni-Jf

Jiu^

%np

ubpnLiiif.p

at.unt.g[i^hbpji
L.

BugC^uthiuhbpp
(r

[ipbh
ifa|<-

c^Mi| l^up-n^j^lp

mil

fii.ifflffii. if

m2JuMumni-fl

unifnpbi^

nb^fi i^bqntJbt

1886
iff|lrigf

p-nuft

iifjjkriiffi^uif n^

J-tuJuthtu^* hmful^ftb

^.tuumn-tU"

MJpmp-ml tlc^st tlt'^^^E ^k^l ^P *"/" ^t^l^PE ^ '"1" ^mmbf^ jrP uputhg tlput^ltr^ tP^L """/. <'i>'('<'/I' Jftut^it J^ mnuV
^mptpg* ip^^sb ^P f-P"^'''/.* JffL.uiibp\t wubf^ Ut.umji t^mph-ncJ bJf np p'^l^pn^'b uitr^^iffa
q.mt^ufifili
^ftit
4**

p-^; ^iitj

bht
ftiir*

nJuihg

L.

fiup

cIIotsjiKa n't AxajiiiiixcKift


uptuisg ilputgp3 ll^ib^pt

ytsi'B*

mz^fiif-

amni^bmh J^f

Digitized by

Google

178

aaw'wnbfi'hn

l).^iii^^iifiii^ficif

p.iiiu^auJ

trti

17 mttuhf 21

fftiiiii^iiili

19

Unuihg

Jiuuftii

bu

^pi

lf^2.^J

tf^iojif

J^

fiut^fi

iift.iiiffaifc_*

P^iMibp^ np Ifpb^fi tnutmJbgph pull onuthg ^bm^Dp Juthpiudmuh


f.4^fi

^ihl (ipy^g

(-uifffaitf

Juiuph.
L. uf/i-

mwrnpuiuui

Zttu^bpll^hpg

pn2hph^

ni.unL.J\iuiuppni.p-pubp

pwiLwpuiiin

l^n

Jhuth

pftjiiififrplf

ppb%g imq.Ju%

Jutupit ^UipnquiiiituJ

bh

iumui'-

Jbi dputfii CJbmb-btnt wLai%q.nt.pl-ptMMb ppt

Ximm tp^l J'utJuAui^'hbpnL.J


npp

tutupnuJ

(-n

Jp ^tupt^utiubm

bpbo

umplimt.utt^'hbpn

^uf^^'^'f^binil

fd-f^iuJphbpp^*

Jp
f.iif4*

^ph b% pbpnt.Jf uihnL.J hpm ptnugpt


Ipu
aiLtific-if

bYi

tlutpq.tuufbu9p%

l^bnf
L.

^pp ^bm^

p^^Uidpibpn
uut

C^mulimiMnui

timpliuL,tutf,^bpp
<!cOli.

ptwpq.iUL.wh^p
if^iiUM^l^^y

uAiph-nuJ
Jutpq.ng

hpw^g
J^f

mubtntl*

bpbubbp^
upuihg
L.

(-

^Ir pLas^i^t
4*1

l^u^hfii

bpbuiibpp l(h^p
fit.

uL.uthnLJ

oitLiiat^J

bit

Jp Jp

i^ifip^

f.iiii.iiffifilf

qhnuJf oAilbpf
(["^f

if,hnL.Jf

iathm
uut
(rjP

utiupC^ph

upuAg C^iuhiLpmnuJ bh' 2^,

a^ptutp L.

u^hf

Luiih

upuBbypS

^i ^b'^C tb
4*

Jiini-J uputb^
L.

Jom^ Jpwjb

CfWi^uttnutpJni^ppLit

9" IS "tutipUf
^J/f

CJbiL,mhnui mppnfpgt

Mputho ilbpghni^J bh
"ipi^tlbp

if-isnuJ* C^utuiiaL.J

b% Jp uthmmn.f
P-^IS

IftnpmnLJf fiP^^f

aiif^ot^i

Jtuq^

^P^^^^^t
ihp'U

"f^*
ifmpf.-

C^buaL.

ppbhg bpbup ^h^up

uLiuguti- l^p L.
utui^pu
rff

f[iiipfiij[

Ipubg J^f Jtniibtf nt-ump


hauptbmi^t
\kfuuf^;u

ppbhg

liuthmhg

mmhbi

^J'^P^^^k^'*^^ ^ uputhg
^Jj'^^^^

^buA Bpf mJntMph'


ubm^m^ tP'^'S
nu f^p^bp
fic

hbpp mtuhp humwh'


II,

^^

Jutq^^

pur/SP-iif^y

iftnli*

pul^

^tuiiuif^

Ju$%

mhnL.J

^Uiqiuph

^iifliif#i.ni.ifi

P.
\Pp qmn^utJkuai
Jiftn
l^ffh

pnju*

b-u

iniutnJat.J

frP*

/^t

2"""

J-utJmitut^bpnuJ Upfpu^bnii99U utbaLitnJ Jp Jmpif,

^^uiiiff*

Digitized by

Google

*IIWIM^

179

^bpP^iuit ifntpiuiff

Fhphit miuUd*

&,

r,

dmmmq^
p-niip^'bf

&

mm

W^d*
(\i.uw^
U.

q.nLu mpfii
4"

hnwiig Jhf ua^npoL.P'fiLii

t'^p^^i

^pp ^P"
u^utpni^J
(-

Hmn.lbnL.Jj

tfthuuih

JmhnuJ

4*

^"^Ap*

A^^T

^'"P^p

piiq.nat^nL.Jf

'l^P'^lffif'^i

fuou^bph

trif.fr^o^

Jfi'li^li.

np

ijtb^

^
}Xn.uiDbmjhbp(ig
"^pJittmmmffU Jfi ^Mftp
Jfih
^'''fff

'&u2J^

J-wJuthut^

mwifiu

(-

QfiunLu
isl^uimb^

"pA

Vf*/

^^PC

^bqmbp

jmaf pmptfuthaut L.

J^ ^aciif

ifauf [iLp

ff-llultg

fi|o([fr^vi^

oiuf
ii>^-

jr

^f9

mnunt^ftiit
J'utJuiibut^

W^ml^pmp ^mpJmguih
8^11111.11

hw^ni.J ^

pofnt Ujfi|frfi|i
flijf.

fum^mlf^DnuJ
(r

4*

^^IP ^
'^""l*

ut^nt^

[la^nfh un^apnt^J

nu

uliuni,J
4*

t^P^^L

^'- ^^*''

a2iv(f^pii'[>

C^mJmpuni,J

JnttiwiinpVbbp^

iiiff^iif^ifi|pt

^*
Pii2ii'ir&p|i

fipbhg fbqntJtil [tpbh^ fipb'hg ^n^rn^J bh


p.tuguiuapnt^P'^Lii ^bii

iptf^,

Moi&tifjlf

fi^

if^

limpnqiubnLJ mun

VftLu

mqif.utpitni^nL.pitLiiiibpfh
ttfif

hput%^

ftujinhfi

bh

fi/f^UJ

uihrnAnilt
h'U

mfiifcafitr

t'liif.ifiiftf

Juiujth

ppbhn pnjmUbpn uiwwJnL,J

^JirmLbmi

puin^iujuiuqji.

Digitized by

Google

180

imu^flbfJ-bb-b

tnp.

unutho

ifi&ijffii.fififi.fc^

Ufnibi bhy 'bnp

fr^^
b\t

kh fnJhppj
ftl^

utu^w^h mbi^
"l"!
*"

^4*

kqbt

L.

unathg nnutmuiulutubb^

^"l

*"'

{tl"''P
It

tf bV^^P t) t^f^S^fi^ Miutnbfifig t/ tppf i"-

tLUifui^bi^

unt92^'fiqpL.p

wlbni/bpt

I*ff^

fiffi_

UM^J-Ju B.n2Ui%bnfi Jmufi^ J[i uiJtjfni^

i^Uiquti^mp

uiuitnt.

^uiJtup tuub^Df

np uptuiio b-u
^fji\i

uiuiml^uibnt.ii
ifututuJp.

bh

^iff.^iii-

utpftutl^m'U

^bnhhf np ^pnL.mhr
uihl^fiiJiM'bbppi

b.

hnp

UM^fuutp^fi

q.pb[H^ ptinp
b.

tutqpni-J
Jft

uthiipoht uAi^uupbhff^
^oijf

iuhopir^^s

U^Jpnq^ ut2luiBp^ni-J
mbq^ ppbh
^uvj/ifrti^
b.

^inn/i

^nuhbhtu/ntl*
\3Atnutpp.bp
t^tupp-uidft

iuu ^bi^U utd^'b

^utdiuplti.Jt

ntuniUDiitbpli

^iupumni-B'biub

hputh^

p^Iiuil^fi^bp^

Jni.pbui*b

b.

l^btuh^p ^uipJuipnL.B-ffL.Vbbplthy htu' Jfiutfii


ututt

pmh

fubq.pni^J'--ftnn

ftpbh

tuqium

luiupbtnL.

phnLpbuth

q.p^nuJ Mt
{jpuiiiD
^fiftf

bpb.uigbt
''^)

bh

2^utiuumMuhni.if

^uit^uthutl^utitopi^it

q.utpni.J
b.

II

^bmq^buif^

niiq.nL.hbt

^uttbpf^ii

ibani-hf

lipohp

un^npnL.p-ftL.Vbbppt

Vn^tuiibpp Jji^ut^iautu^ bhy JutpJisji


dffut^U
l^ut'b

Jwubpp
^wi^

^mtf nliiif i.nii

^m'&ulu tnuimm^nt-d
U/iufifi^

(r

l^mhwHt^ umbh^hbpfi n^ untlpput"

Jbi-nLpltiAst
l^quiL.npitbp

if(r9

2""" ti

Jbh Anptuunp^
Jphtnq.nfb

hbpf

b.

toiiht
^^y

Unppliiif puut ^nfn^lt


l^y f^f

uLbfj^

i^mi/ i^m^aiii

Jmqbph

nt.

w^fbpp

wq.n.ut.[i

ubunup-bufhf
iutLtuf

bpbuU bp^mpmuifh

phliutir L. bpp.^^ ff^pH ^"fP tf^i_ tnw^iniif "^ijgbp^ b. l^nmbpff Jf^ wbqjf mmpmhnLp-fiiJbp %bq.

-^uil^iump

hbq^f

ntJbbit

uiq^muil^

uiwutJlbbpt

Vn2u>lb p^'^^npn'-Pbinh jmin^iifif^j linnJbph


umjpftL.'Uft
')

bV

luhbpb^

(^uthtlbp^

b.

wlhif.mq.pnLd lubtf.pbi^j uth^nqnt^^'-^llf

IlaTKaiiJiiii

Uuraee.
"^luinif,

2) ^uilgbuil.
;

m^lmpli fiaziuUpli mlgbiui^g.

^VaipU 1894

Jfe

7t8i

tfTntpU 1890

J^ 9

Digitized by

Google

i^ai*ai*

181

kpfL^rf
Oft

i'tf'

l^

^fif.if&.if

tuuiutq.utffi

Jiuufiiy hut uiuipni-J


iiiiy

^ ^ptS'
dfiiaf'b

II

umumfili kumuftnnL.B'^L^a*

fii

if/r

qn^utp.lrnnL.plruth

ahq.nL.%utli ^^* dffh^L. uth^tuJ

lifo ^f-/i

^^f-iniff. l(itnfg^

n^
ni^n

fk hilbtuJmLdf utn U. nt.nwn^ni.J


Jkaiibf ^tBipii
iLttaftahmif

^ontulb^ uinLby
fiul^

Ifpi;
*"'

^na.iif/ni_
tin

p-tanJutit i'mfuubpnj

f^pt

hapk^

Jlrpma.uttCbutt

tuJni^uhni-

if out t

HifirLUf-

ilmp^ULp^L.itf optr^^'iibpf limit niiiikpf


JtiLitDf
uitt^Jutit

ul^^nt-i^f

uituutnL.ft
4*

q^utgutit'

uthwutitkth hit hpuiitg


fmbl^utfuttuB-yut'b

^utJutpy utuni-d

^ninihit*

qif.utgnt.Jn

itlrp^^nt.J

itputitg

if^O

phni.B'pt-hnf

npfth

tu^Uf^uth ifoin

tmunpni^J trh hptait^t


4*'

ifputhg

^utJutp tnJpjttif ^pkbPE ^tu^pbhfi^

dffut^U

p^
tut

fiplrb^ ftplrbg
^;-t

tnqmm
natJ

tULMUbt

ILif^ii

(lihd'*fi

itpiahg

^utJutp
ncif

pd tup
^

aUt-fi

itthtf.

^utipfrti^^])

iff^itf

pi;

^utitap

utunt^iui^ib*

fXfuuttDttttuiD^

i^tui^uttt^

pn^uthlrpn

tfltuta-huinutlfbiug
rli

hitt

i^mdtuiiu^ tun
OMri^iar|

J-utdtuittulf^

uptnit^ fudpkpnil q.iutfjp'nt^d

211P'

\k^utfigfutaifif
Jft
tmn.

yXq^^utuhi^ptuuioiJtj W^p i^tu^tuitft j ^t^lj^^ff


d-iudiuhtulf^

q.utt.tutLhlrpn
julrutL.
it.

ditiufnL.9

fiplrlig

dturjlrpp

i^iu-

ntinpdaL.p^L.'b hthtMJtlrtnL.

itutintnml^ntlx
tfjtiuitg

itwtn

^ktniu-

PP-PtP

"'^^'"P^i*

iilrplituftugitttt.d

^ntJb*

^turvutt^n'
dtuhni^d

ptuufi^u ptuqdtmii^iuJ if.nLiiniUf


ftuli

^2"'-

4p^I
1^2"^

kt^

pnjutit

pnupp- ^
4*

f.fii &-#!. if*

tf.tuL.tnif.lt'it

itutntni"

^^ hphfutu^^

kpl^UL.
if^

|af-if
ifttfn

k^l'ptS^ ptulik/futp-fi utMt^^kpJtgj^ tf.nt.pu kh ittu^ ^utj kplfUL. dtuUfftlff npnitg ^tui^tuutupiulfjn^kinL. ^tn-

lfmfiitH,uti-

kh

dtutikpt

Uptu ktnb^fig tudnuufirUn kplftup dut^


tjfit

^mlip

llriL^ii

MfLfii

t ^2P^d
L.
dft

IT^ "^pbl (fA^


duitfj

^U

'^^9'Pt^
dtu-

l^utuittiir

^L^
'

dtuiilfftlfp

fttthp

ikn.fih

kpliutp

^'"kC k"" np I. npU^;


.

"*?

2.'^pd't.nt.di Tjtntn tuitt^tud ufuttniu^nt.d l^f


litnittn^^
apftii

^tuitutlf

"P'tt

^^ i^nt-d

tnn.tuitg

dft

Vmliy
'

uauttntu^nta tutLnuutl^ft

d^^

tnrtutg^

hkfULg

f'

Iftuufnt^d

kh ^pkhg df^fuph

L. 2^tnpni.ittu^nt.d ifur-

Pnjutiikpp

itutntuliktMig

liktuiiu

^kh uppnt^dy
Damifj

kplfptutinphnt-"

p'hmdf

pufupnafftit

^k%

uitupu0uini.Jt

fibdtuhutn

utuih

Digitized by

Google

182

uawvn^P*^^b
qtLqn^ngy
tnuitfiuy

(uutnlt)

^^Jmhtuu

ffini.

qrLqn.ng3

iirif^i'^If

mf^^^ii

S"19

p-f^

ap^uth wp^mJmp^ni.J

bit

kplipmfjtph^Lj'

Uiffi-afi^uflffrp/T

^[luini.nputaiiru
L.

uiutpmuinL.J

hri

i^nt-p-huidpy

npff

^lajtup

^ut^lrpp iiprnhg l^n^nL.J


4'f

Jmqm^np^ l/b Jm^m^


uim^mm'

q.npht

f^uigfi

uptuiiffg

Jp

^lalhpuih

uimpmuinL.J lA
L.

iLnL.plrwJpf ^utuutpiul^ q.utpphni-p-kutJp

Jmhmijutitff. mj^^i-'

plruiJpt
IT/r
tf/rO^ii

pn^ui

optul^uilb

liuipnq^

^ it^^L ^
60

''x'ff

p-ni.nil ^iupnq^

ilutumut^lrf^

80

"^"^9^9

^niif^^t Po'/Jf npntf^

^htnlL w^b^Uiii
tu%q.n pi- trh
^n-UMLhijutut^u

^m^

iff
II.

^ufuL.nL.JIt nt-umff L.

upmhf

Jki"

JinamJp

Jhnud

fiplAg J-mdaAmlfb rnhg Irh

If tu ghat.

J m^

i^fjlitlrtn'ulrpnut t

npui^u oqmt, uffpw^mpTbkp


tujtiplrpp
II.

L. IfutJ

iJlfiLp*

oq.uibkpnL.Jj

npmi^u

^b-fktup-

muntfiibplf

niAilihq.ltp'hlrpt

Ikit^tuJkitmm i'uthp

4* (f^tf

f^^V'^lb ^it'^^^'^'^'ftC^*
niffLiii|f

dfiit^qbn. utJni-ufiiin
Ll

mufbh ^ JitnLdf ^tf pn^mh

o/in
4*

2}""'

uthqwJ
L.

taJpni/^ ^J^pm^itlrpn^ L. anipuHrptti[


tb^lf'^PUL
'^""i^'^pE

^p^i^d
Il

^tuqw^nt-d

2p9''*'^^J

^"'["btnL.

itfifff

dnup-puii fu'bqpktnut
pniAsuili

ifnput^mpu
L.

paituhhrpn
tnmtb

^phq mmpp
kpkptmhkpphf
^alf

2*"'
Ifk^

diiatJ k% tatuhp

pthwduLd
uthni-d L.

puilfnLp
iZ/r^iff

iqimmpmumnud
kplitiL.

Ifiup

mj^iff
nt.

djti-ttlbkpp

kpl^

ffuij^

2f.fii_if

dtait k% kh d^fokpph

quufhu qpt-q
dff dfi

^utqutot'

^njm ^m*

(fj^

fi|iii/i([t

ummf/mi' biii.^n-

hkptt d^;^p ifikfnuf t[kputh

rndprngitnuS

frfr

{m%ujpmpm\f iinqnif) impi p'L.kppg IfrnpinLd

dp ^'"^{f UUiJUly dp ^^"^ ^^1^ ""

pnhgpg dp ^aaitpup kppkdh


l^uig'bnt.df
f.fii.m^'if

4*^

at-qqutlfp

qfL.pllikpi

kh mhg"
k.
cifit.-

^mi/

P^lP^P

p^pnL.d

kh qamn$. d^f

iikinil

^luutn Ll kplfiup dut^mlfb^ m^u nt.

wib imtiAp dminti-dt

^nqnghkpnL.d kpkpitmhkpp^^mqnL.d

liqdfl-nL.d
pttli

kh hpmhgf

np*

m^uqp
nC dp
l(Uip

ppkiig qiuitmlfbkpn upmhutiij


utiitfunkf^

upplfwtiikpp

^mtqutp

pfOJU^kp

k% muqqnL.d
t;i^

Ibprnhgt
L.

^nim%
uni-p

p^

kp^

dm^w^ntf^ ^^tuug'hnL.d

pitttVukp wtufjpa
ttpuipiou

kh

mmmuiu^ npplimUkpffbt ^{rin^ ^ mukj^^ np upmh^ ^.''^tn ufuptrm^ffi ^^^l^^/^i^ ^pmkftt ^Tmf'^P'ii dp
kpkptuthkpph

Digitized by

Google

kHLti^
icJrf

i83

J9fMii^

mnjmfmflimL.it kit J^ p.mit ifhkit II mitJ^^mt^l^u


nt.

ml^mmtJ Irh ^ntfbf^ ^fhitff Jmqit

mm^J^hi

kt^

"^

makqj9f

mp^g

/hrmitj

mUtlimmlrfji lijkpmia^ mhgbttLJ Irh


m^trpit at.

fjr^A'ift.

mumh^

m^itmf
'mit^

m^fmtJilfli

pmpmu^^iJbpf itpm

^Irpflh

mum^'

miimpJmhmu^pnL.^JiL^pt XTp
Irii

pmh

hmfubit ptr ^'kmfulfbt

ml^mLjt

^np

t'^ff^l ^t (['>"'(' ^''9' "p^ Qmmhmfmuf ^bmn^^ Jft u[mitlip lr% m^lrpmnLj mi^trimghtf^t mpmh^g 4*^ flrmai^ Jft
npatf^kmk. bplffumhkpp
affc-p^

^fih 2"P'

kit

It,

mfu ^fP^^^^'k
IkJpjnqf^

JfitiL, /[kpfitm^mitmiti^u

Jp pmhttuJ JkpJ-k^t
II

irfiaib^t

pp

qj9i,pmit

mitg^gitkimtlf
l^mJ p'^'-pP'

l^kpfty

mqmm

mkqkpttL.4

f^^^i"
4*

pmf

if-nph-k/mil

tfiftifrii^*

pM2mtit ^kpmqmtLitmt,J
ttpp

mm^it

II mJpmtif^

tlmmmtm^p
m^lt

tmmfjptt

i^| mJtttLuitQLit\
h. i^iMif
Oiifip

qmm
II

aiff.t0if

fLir/ii'aiffS'ficif (*

jit^p

hfumfammlt

^mJmpt
pmpn^m^
^--

Va2m
ifftt^p
fiii^

llpi^p

ttmumpl^
ifiB^iifjtf

ummfaoUf
II

immmfuoUf
irtii

fmmpkpm^

f.af

JTf

iif|irii|4rtf

ttmttmffli

^mit kt

a^i^r^^ pmimitkpp
ttmfit^f

^m^JmJ

kit

jp

4^^tk

mp

kitfi-mpliutttJ kit

^p(t^9 mfttfrn^mfimi^t Urn

pitmp^

uttuJ

4r

pmgmitkpfi^ lu C^ummmt.ttLj IXfttrnf^^mim^

f.ttphmlfmf^

^mtC^mitm^ligf
f^n^ii^
4*

uim^ufmbpi9il3

Um
It.

Jhh- CgkufiitmiiauppLit L. /ifpttpm


Jftf^ttgnil kit

4.mfkimtJ ptt^imitkppg

itpmit^ 4^P'

fmffltttiJ ppkitf itkpffit

qmpkkppt
.

fitm^ailmt^f^lnJititkpp

m^tt

iqtmtmAtta.pt
pifcif ^ufif

mp

itpttt^i^ }kppJi;f ^Itit

furfaf nuvcinLif ^Mnnai/iatliiffr-

C^m^Uitp mtmk^ithkpmcJ
paittpntlpit
p<r{
fii.p([

^i4^mti^mim^ pm^mitkpp
itpmiigfig i^km. ml

kit

tM-unutltg^

# ^T^pf ii^' f
ift
.

.^f^t, f^jWp*-rf ku
uitmit'

ml

4/k pmgtttf

kpkfumi

t^mmittn.J

Xftitmtjap tAmfUlf^'^f^mtit

^ktm pajmtitkpp lip^Am^mii

^mt.pfuJit.
tJtttipmit

Lu tmi^in

Dpi^itft

fJkpttkiL.mtit^9tupktttJp

pkM- imj^mmh.mpimlimi kit L. pm^^^fttm^J kir A(|frfbipi/r| ino^iifjfi

fp^mtmrnittprntufi^it^g
^

2mm

^ffi pmit

p^imitfi hpmitgt
iit t^mj
|&ti
f/irt.

^t^ttAkpp pittm^mpttAitkpp^ pmimprntj^Httlmit,

timgpitkf^ p^mlpmpttMukpfiti i^itfkpiitkpp k^t

ii;ii|^ffff

mmn^

pk^m/ult

Digitized by

Google

184

llikWM*Ot(>H*b

fLtatLail^

untlpufi JJi aifLmiri^b


fkqrtLii L.m

mpmmmmbnt-fi-liiJb
tt
Jl^ufb

m.%^%t

Cfa-

mmiiltlimlii

wjf.

J^L^nfhh

kpfikJhf

tpf.

ut9L.J

bit ppkiigf

pfi2frp(rb

lrfifi.a^t

tt|if

ikqi9t.%

itimml^'itmt.J

k l^nlimA^upmrnimlimh

t^ypn.mumwlit^'b h. Cflrmqifkm^; Jmta^mgm.k'

ttutpJuth
aufJ-J

iLkpp

II

phq.nLiiki

C^utftfm^mitpt
It.

Pfijfrpirti

^f^-^fp

umum^^

norfiifc.iir/ST'^A.

kh

dkftf^

^atff|kt.

^tupstnmgmAm

^pkitg fLm^^^kpJig

(ffki^

C^kmkkuti^ kp^m^ifp mp tum^mf^

kh^ pk^

patJ
b

iif|f.

llbjaL.f

Jtamfih Jft

^mumiffmp mtu^m,

lNi|iifOT^ai|ft

a.
Upl) iTomu bptinufii
Ikpftm
(fni.

lil/p,

dtk tl ID
if^n-ntfp

ptiliUtia

ninpu,

flit J Jkpmt.^p^

(fac

^^m^^
t
^'it't'^

^Irnpu

lip

dqbiT gbq uitumnj)

lip itrifiq.
(o'/t'^f

Uhl/t ([19/tb,

^mmp
t^

4**/tl^f

lut^fSp^

PpkriL tuVquiir{(fd7ili)

inpu tuVq.

^Ijfbq uAiqujuT'dj)

wXiqanT.

Ut-tp ^frtp
Ijlibp

q,ni.qutifittf

^t

([WL ifoiir^ffr^
[iTidhlig.

mftpmt^Uf

Tiumbp ts iTomu

tfbt

Vntqip

Uufff^^ t^wJutumfif iftuihkgl^ff


IjjUl

afiumU^a fk

(ufrnt^l^u*

puiUbp uiuuigtSy
([iifj(riri

qib'tti qViaj [ubifiu.

X^HL^

i^^P

k'^'l^^^

imfl-dp ^oijttiy mil


uihqiaiT,
iTlt

i^Mi|(rf^t

bpliHL uiJtqunr^

inpu mbqunT^ ^b'bq

mliqunT.

Bnil^uAAiliuli npqljIU lautug pn^uuj biT ^lupgptg u/bnUiu

Puili iTp qfiinbu

iumal

tupfiy

dbnpltgu tun uuuqu


(f"'|(rb

Unc/t

4[iif|ti^|

immp

(ui/(rbt

fUip-Jp

n^f (rt|tfc.

l?plim u/bqunT^

inpu

tuVqtaiT.

^pVq wVquiU]

tftk^Q^^

Digitized by

Google

J^ULbULH^

18&

Up[)
vfihd

infiuij

uiiumbrij l^lwm
iiri-4'

Uomu.
id muiu uiVnUw.

JmhaLu

^^tu tbu mpftup^u*


quij,

^I^u/pjbVmi/ IfU

Uhpq

IjU

luim

piali

qb^biT Id
iTuspq

il)Ubu tiUlibpu.

td*l:

np qinujp

bu UXupn.
qtun^u tnui2atwu

Uli.&if

tlbuhJ C^nmbi^

^^^

%uiil liuinbil uijquibri

l^i nCUbu %uiUj

GpT/biT ithrip Ipjuuibir inuuupHnuiup


oimt.
^<ifp4^

^ffL^CrJ ii^oi

^Uiubu Ufut^fuiUf
qiaj

G/um
fd*t

vupui libplduiU

ibu

^buw,

np qmuip dlapq bu Uuipq.


^oftpntf mmi^plrg ut^pnit.^'ti prn'^fj^m^

Ili^tfiaf

^IjLupuibu)

^ulUnU Uiuiag

l)puiUlig [dwffiJiUy

{bpq)

Hmd
flcuV

tfm

fmhbu ^um

Jut u^bu^p J/tfii^Uf


liiaffiun,

IP ql)inbu bldt np Up Uuibtfp


^btnn kn ffujliiaibu i'^p^stp pum^ Jm'UnLJu bu
qinwp'^ Jlapn
qjiu.
,

^/p /innipiT
Z^btl^u

if iiiiiiii.ii

fd*t

np

bu Ulapn.

Digitized by

Google

ftiugiapduili ldl)L

fiuui

1886

P'* uiijuuip^.

1895

fh.

^mumftiLd
"huiLiuiinLd

.
.

4303 59496
63,799

dom

4602

61900
66,502

hmutp-buiii

littud^g
ifi^

nfnunfunu^gp
'"^'0'

quiLuiU-H
pnHittLitt

f^^^ifiitli

Iriff^ifflrf^

pn/up quiLuiiL%ltp^

i VPP''Pt b% 2i ^nqpt Pninp qptqbpp Pb^E ^^^ ^f nipbdh qpiqutd p%uilinLd b% 605 dmpqt

%pui dp fiutLmlinLulf

^bpump

t^bpiuj piimlittLd

dp^%

p-ntn^ pLpii{fui%^Lp

srubob
8%bpp
/7-/i
li

Pbm*
p%uilipihbpp

%pui jmpmpbptiip-pAp pninp

j^fi^

^bm bpbntd (
^imqu^nid
"huiLIUILULd

^buibbiui uiqfiLuulipg.

Slibpp PpLp.
.

JTp uiui%p p%uilipi^


5,3
8,7

699 6809

Udpnql qmiMiLnLd

7608

8,8

Digitized by

Google

iiLWliH^

187

..,.

tJ,"

I
3

168

lUlWVnbf>bb%
f^urn ubnl).

Ip 1886 p-. ui^juuip^uii^pnLp-tuiitp.


^miiuifttLd
l*UiLUIILnLlf
.
.

228H

iff/i.

31218
hdjimuiru
.

2020 ^f. 28278


30298
46y94
47,53
47,49

33501
53,06 utp.

^f*

HtphdV 100 phuili^g


4^uiiiut^nLit

^UlLUIILntlt

52,47

>,

m
,,

Ultpnq^ HUILUIILttLlf 52,51

bt ^lupfiLp

fiffiui^ffflr

ifi!rfL/lr

Juipq.l^tubg qiuijtu ( /ffOf^mlli

ubiLJig

*fiiuiiu{pnLif

88,48

^fULIfffLULlT

90,58
90,44

Ulfpnil^ I^UILUIILnLlf

Ujuuifiunil
JfiU
(,
nifi
fifyp

Ujuiuifiuiuipp
ifiuptipli

huiliuilU uijU umf^mLiup^liL

ntutmiAhp^g

liiu%ui%gfig uiLbiJt

bit

l]um
I'lULUiitfiu

tuq^ntldbiuli

phuilifi^hbpp

1894

/T"*

tll^'

UK^kflht^^hhllbP

"SuttiuiinLit*

'^uiLwn.nut.

^
Hf.

Jftmu^'b.
,. |tf . .

gf-

N- >f'

f-

<

fcf

2278 2012
I

42% 25196 20321


55

45312 27474 22333 49807


7217

fhmimhbp

35
I

20
24

^51
1921

3566
1745
13
>

3686 3586
1945

7272;
37l4i

24
Smjlibp

48

3666
27

1769
27
2'

15

U\
I

29
6 22
>

14

29
4

56
(^

J 4
8

14

2321

2029 4350 2329 2043 4372


271

319
24.

590

319
24

271

590
55^

28

52

28

^"l^PE

2888.2114 4502 83422 27740.61162 35810,30059,65869

Digitized by

Google

AUMll*
Uju
or

189
urfffrpjv

uiqliLuiulilig

bpknLit (>

np

uijq.

liui^dnid

h%

pninp

forplffif^iiijl^fcifil^

^buikbuii ^/o*

Auijbp.

71

fhnLuUbp.

11

^pugp%bp.

5>6

f^nippbp. 6,6 VfiLU

minbpp. 5,8
iiutuulunldbuils
^btnbbiui blibtibgfiibpli.

/?^/(/;

^mLUiiLfitt piiuilip^P^Pli

uiiumliui'UnLit bli

1894

/^ni/rti.

190

unai.pnvf^hb'ii

Quin

fiuiuuiliuipql)

WbttV*

191

D c
.9

i92

tt^llVnb(^H%

mbuiuli^infig fui&wDiki
li\fii

uifUa^jfultfy

jfimmmb^n^

^^^f ^dfthfijf* m) tt^i^h 15 mmphliuimipf mjanpa\f fitiL ^b'h 4ffffc/ wjli ^mKmlip%f np jipiflig mi' i-mfuK^p t^nfuuipjfb^^\ uijit^ ^%^ ^mumpiulinLp-^Ap
^uiituip.

lipwig uiui^uim%itLp-bmii

p).

15

20

miuphliuiliTbhpf

ujapifi

lil^%uLpajb inimtKuilimli l^bmiigp

^mJmp

60 muipbliui'b%bpf uijup^gi nt&bp^ limmmpbmi ip^mh^% mmmlimiMfiibp* f) 6070 muipbliui%%bp, uijyp'kf^ ntJ^bpp i$iHmtutm% yf^mknut umiuLttifikp k b) IQ mmpblim%^g
mtkfjjibbpf npi\f
Ufitui^u

immpmiimnuu&lbp* f). 20 nuipumgitui)! k ijMpb-nA^nil^bmh

atpbik

mp^.^ fuiqmpbi bli mijummbiuLgt Jbp ^bmmq^mmb- t^mimtLnut


lujuuilt''

p)imlfj^^bp%

tujq

^fAi^ i^uiuuiliiupqbp^ 4fuij

^^

piuJ'm%LnLit.

UUhLuUnLldlfiii.

Hh 521
uid.

f<>/f>

Of 'imam^li 'iwJhduiui

'iliuiUhuii

^fr^iujii^

b%

fuiiiioii|i-

llpwliui%.

^fltf^llf1l.

1215

ww/f^iifli.

15

343
111

20 15
7

6
3
1

521
Vpiulipg

521

Umhttuf

(,

ap mdnLubmgntfhkp'ii pum ^mniulfl^ ^lu^diiLJ

ki 'ikaikhmi

o/o'

Bpiu^mli.

hum^wli.
65>8 21,
4,

15

20

luuiptliiu'b.

23tg
33,8

20-25 2530
Cum
'tMifiMf,

29,8

iaiinuifi-^Lb%kpli,

ludiiLu'hmgun'kkpp

P'jiLk

ifmiKu^atpffr/nt

ifk%g

fwuil^

djimjii

lun^dnfilili

likmkkwi,

18761880

194
Jpiifi
^'ttijbp

ttnULI^nbf^H^
20
87
uiiufb^.

2040
310
49
76

4060
23
1

pn/wfg.

1274
162

1607
137

^uigfiUp
Vwiidbiiw^uilUp

244

OmwJtliB'

1523

435

30

1988

Ufuwigunuijfp

uufpuq^

fiutiwamif

1886

1890
3116
3481

/^niiu^utlilkfc/i^li

bqbi

bli

ttiuiiiiibbp*

1886
1887 1888

P^HLJili

1889 1890
"'P'"^'

3352
3383
3291

ml'^f^''""l

3,324

4,63

liuiif

jftptufiuU^Lp ^luquip
nuiLUiiLfi

fiiiuili^'b

t^tuijiu

t 46y3 ^^nAt^t flLph-

\df^
'

luju

bVUti-iufthpni^fiAii

8,8 puipip ( ^i.^, f^fi^ijtubui'hf


(^7>5)>
ffu^ufj^u

%iff^fif%f^ piiii^ui'bnLp
%fif4fiflif/lr
f/j^Lii

bViiumphpntp^fiLb^g

%uik

'bnfb

niuLiun.fi'ii'btfpligt

Cum

mtinntp-hiuii yUntUi^iihpfi P'f'tpf \tuiiibdq.liili

1875

80 p"*

^butuiq^outntp-biuli ^luituiiui/b atjuui^u ( i^iuuiulimpuLttLdt

fn,u.iih^bpi.

J^Uhttli*

195

4ifflifif%5

196

tta1*u?^pn^(i^^^^

JntJfib ^uiuinLit ( BttAntutfiffit

{j^ni^^Cbf^

mutmiu^itiJ ^
puli

muippifi%f
itp^UfiitnL''

bpp
J
{

f/Li2 IIIjf/1rfcp1f

uipqt^ gui%iu& b%

(JtliaLJ utpmbpii),

iT/Irl^

fifhnLit (

jnih^up^ {junLf^fiLbp

uiiuinui^nLtf (

ubuimbitpbppif

f/rt-

Huigpltbpli uiijausuiuiiifli lutfb'buiuiuum^li ftuiitui%wli)t


f^iugP

upiubpgf uiju
/[bpiuj

uiqfiLuuililig
frl

^bmbntd

(,

np ^lupptp wpuL b~
itus^ifbq-utliuAi

pbfuuiibp^
ip'ug^'Ubpp

yittntit

89

84

wiip^*

tuJb'hmffi'^

iuitb'hiuiutmp\

jntbuinuiLiub

i[piugp%bpji

rftj

94t

Ufuuiipuiiuspli q-UiLUiitaLit ^/^^f

muip^%bpli

pbp-wg^nut bqbi b%

^bmbbtui

p^tttnil

Vii^bgbmj^bp.
Upiuliuili
^flfl^flf%

Vftuiupi

1886
1887

f^ni^li

941

786 799 753


1273
767

1637
1641

1888

1889
1890

842
991

1744

1300
952

2573
1719

(Cii|iiiirtirp*

5025
1005
^uiqiup

4388
877

9314
1863
JbiLbaut ( 28,3

{VfiyiipiiL.
ibmbiuuil^a
I

b'

fiLpu^iub^tp

phmli^g
frif

ittupift

iuippLp

uiiiuiJiupi^fi

ilpuij JbtAttLit

89

lijibt

AJspnjfiibmi p^ntbp'h bu uuiuigbi bit utbquiliuili


puli^

numpiiiu%ium)ifigf

utiiqnLf^pL%%bplif luJ^ubbp^ b ^uiuiutili

^uitbitwin

Ht^bgbuiihbpli
^[i-

P'jfLk

mjUmbq
Q/ffi/ttii'

^nm)ibin^y bu umpuinLuib' fiunnLit bit ^uiliutnLfuuilp


^)t

IIU& \nuiib&iiffbli ^binmiiomttLp-jfLitjfg

4^%f, 18751879 /7. pbp^iugfnLit mJ^u%bpjf b wqqnLp-pib%bpli ^uiJbdmin bqbi b% Vb^bgbuiiltbp.


iuijbp

^piugpibp

Vuiiitbq.

Fninpp

itaWUHi
enL%^n
Sffq/^n

197
28
22 54
31

196

186
198

16
11
7 7

18
9

45
42
41 32

240
242
328

249
247
327

209
267

0^aumm,$

266
202
181

20
4

Vtuiu,kdiitp2\l
inlluikJpbp 225

255

238

198

MttMlH^

199

70-80

>^,iuLUipjplt

pUuitiuiU bi luptitfAiiupbpiukiuU

mdbpp

bi pliui-

khltfbpli mlfinbuuiliuiU qnpdnOitnildiiLUp:

UJuungmiinfji niuLmiLJi fikiulil^^bffi^ t^^miMfmaiJ^u uimpminaLd


bflifmq.npb-nLP'buiitp, iujq.bpiu%aLp-buiitp

b^i

k uimfmfilimimibaL^bmdft
apjig bplipm-

njpnq^

HuiuutLJi 4fff ^uiiLOLd

{;

2650 l~{ ^bfmm^


38,972
ffrif^

q.np&uLP'biuk ^luituip jiupituip t Jfiuifi 81^613 H-bubiumfiipt Uju ^ivf/^f

42,641 ^bubuimffkp
pbpfi ^ uiuimliuiinLitt

mpgnCkmlim%

t, finli

liminuub-uim^'

^,

M^bpitjiibilli

^bmrnqomaLp-biuk

^luituiiuijh,

luju

nmtmn.^ pkui"

llfi^bpfA piu^JuaLiub- ( ^buibbui fiukuilinLp'b mJp

mbumlijlf ^aat

s^iibttio^^

201

ISfi^nffHy

np

ui'hjiupttuip

^njjg pn[np ^/ijj^


uiuipm[iqlif

inppnpi^f np
jiupuipbpnut k'b
uitu'

iluiphiui^nqpf

(;i ^/^'ts 't'^^BP ^^'^ uiLbifi uijqnL L ^uijlipji ^nqbpp

uipomuimbtihpffii L ui%juipituip ^ntibpfih

utjUuif,!!^

fi'lii-

1:0,6, b

^[I'bqbpnpq^ np ^uijfip'hbpp ^ludbduimuipuip iiuin b'b b upui ufiuin^luiLb

iujU

(;,

np i^ntfunpnLn^bpp iium tupmbp ^uijpp'hbp

b'b

i^iup^pbn

SbuUb'U^^ p-t [iLpiu^ui'b^Lp iniulip b fiLpuiftub'JiLp ^nt^nCb np^uih


piuifunLiub-

^nq t f^l^intJt

Hu.pti.^

202

immrnbj^hb^

^ttbttVi-|k

20S
bli^,

lljii

uiq^Luw^bp^g

itblijf

mbuUntJ
nLiifi.

%uifu^
'

up

wjli

nftLubpfi

P'pLp, npaiig fnpuifiub^Lp b-ttLJuh

204
Itppnpii,
tnpfi'ii

iift'mi.onbW'i'^
ua

uijh

qjtLqhpfi P^fiLp,

npii'lig

ftLpiuftti'h^jiLp

ui^fuuiuiui-

piit^ttLit \.

WbUN-P

205

206
1SH7

iia'hai.rnhp'bb'b

*tt^a^^
L unifup^nLtLltbpfi tf^uibpitLif

207

UiLusLbituiii^u ibiLbiujjtlb

liiuipiuuintif

L% muip infi 1^01111% nip It luttnf


^fHf
ij[iifi}iifi//iy

gui%nLtt bli

db&

^utbtuliiitfhbiuJp

liiupuin-

inuiby

tf.mqmpj luiqliuitt,

unfu, ^uiJbiHibp U lajfln


inuipuifiiili

4^1rf uiuipli'bbpli p'Up^uigfnLtt ^uitintmb- (

pnjubpfig ^h^

mkbmi

f>tuUiul^nLpbmJp*

208

ttftwipnw^Ma
liij|fiiiirfif^/i^i

fi^% ^ui^inf/ ilbptuiiuiiiA%hinL

Ujdit upiu'blig Join

180^000

p.

niiLifiup

( qnjuiguib't

W/uJul/ujiqia^mldliL?/
bplipuiqnp&nLp^liLblig jbmnj dnqntlpqbui% qiJuiULnp niuiputufifiiLii^%
(

ui*buiuliuiuiui^ttLfdfiApt

Up^nLUfi

uiiiiujuiuiuiuiliuilb

uipomiumbiibpp

:^9350, AJbpiu'bntfbbpp 3725, b


d^ntf^buiifpf 'bu^uiumnLtt

i^'Ujl'p'^l'PIl

11,090

qbiibiuinlfb muiput-

b%

lubuiubtuiniu^nLp'btuii qiupnutgdiubi

^uitiiu^nLiI b qtULUiiLttLit wlbgbiui

1889

p^itLJi'b

l^uip.

Ufuuii^tuiuijf fiutiui^nut

l}luiUfiUIU{pll qui LIU 11 n Lit

SfXlW^f^
IT btiiiLuiuiiu^nLp
tf

209
miupui&nuai'
luqpfiLp ^(t
itfi

^Lbp^

P^^li quiLtutinut puiLUf^iulf

P^jg ^ uij'bui^u

dntiniliiq.buils p.uipoiinLf3^hwDi dfi %iiu'biULnp


fi

^mJuiphui pn[np ^tn^p


i^b^uili*

luiin^ ntlilinp

i^fiLtiiu^fi)tbpp

nCuffh

^uihfi

uutuigiu& Jbqpp tiiJuuiLnpuiuil^u


iffi

[ipb^bg

ut^pbplb b'b uinuiiLnLJ


uuiuigLnLif ( ttoui

b J^uifb

duiuU

b'b

b^uifuntdx

Wp

ijibp-uilflig

35

HpnLiuU^uij dbiipf p-^b Jfili^b 2 ijintp- bu inntntiUbp ifi^nut b%t


IPbtinLiuuiiu^nLp^biub npntp-fiLbp 4^1ff inuiplflibpli php-uig^nLit b-

ubi t.

210
1887

llwlS'On^^^^^^
158 167
197
881

1888

1889
H'htliuirt'i'll^

nipbilh
i//ij/rti

/^HLnf

174
liu

npunpti-nLp-tfiudp uimiiiuuintihbjift p^fn-H

itbb-

^^

'[bp^li'b

^jiiq

aiupli%kpli pkp-uig^nLd mmpuiuibi

b'ii*

1885 Pm/rtf

169
122 113
156 173

duipti.

1886
1887
1888

>
>

1889
ntpbdh
ifttt'^

>

pluwitt^bp'

733
146

P^nLnf

^ijuuiuipiuui^u nputtLtt bit uujifL^i/y


d'niinilnLpq.p

bppbJh

^[

'{'^jl

lii^UiUffiux

mmpuiityiLJ l^'biub p b tt'U ui lip n tfi^ b ui Jp, qntjuapiiLiL'


iffttu

'bbpp

iifiuifiiupi

^nLpqn%)ibphi[f

uiqqbpp

uuijibpnil

pbiLtiuilifip

ijibpnil uibquii^nfunLd
uiu%q.puiuioi9

b% uid^%

uibuiuli

b-iu'hpnLp-fiLit'bbp, f^fi^lfiUf Uqtjf'

^uipuy

Upqui^uiltf

HJuuiuIuui

b Vfi^iujbin^liiu^

^op^fi'

f^fi^lpqbiult bpliuip^nLqiiL liuijuipui'hpt

\^utbpnL^fiCii%bp
p-tug^iiLit bqbi (

mbiimilinfunij^ibpfi

p^fitp

^fi%if.

iniupli%bp[i

/rk^

1885 1886

paL.f.'b

1887
,1888

1889

iillMlVi*

211

1885

P^aLftl

212
uiuijiiub'nLUi&

IWW^nWH'h'b
tp
tifiLquigli'Ubpli

uijili

J^2_

^ luiuihpp J^tufh
iJtniHi'h

itiub

ni i^nju

luUbin^ luitpnq^ qhpq.uiuuiui'b ^lubiibpiip


itjig jtfinnj,

4of nii/ ^filbt ^utinhpuiq^uinLbgji% np lu-

bpp

tf.jiLtiuigli'iibpp

jiuUliutpb- ^lupuuiusjuiV

tbip

inLUtnil b'uifuutttbgtuU
ifji^iig

AbiLbmnt ( qnp&uipiuVbbpjig bliuiybbpp q'bbit lliul^uj% ijinqbpp b utjuop qfiLquig It'll nj /^^'^^ ( qnpd-nut b n^ (/
ntUfi luitUbinu

Vfiuijb

tf.nLJunpnLn.ltbp'ii

nu

^pqbpp

itjili^b

uijuop qbn. luipntUui-

lintd bit jipb'i^g

uiuimpuiumbi lipb%g pninp ^lolrf fr^i^li^rp/r limnp'Ubppt

4^1rf inuipfilibpp php-mgfttut numiujbm%linip-buidp ufiupiuuini^b'


pfi p'IfLp

^uiubnut

(
p^tttlii,

1885
1886
1887

787

Juipii.
!>

>
>

909
941

^
*

1888 1889
j

>
^

924
967

/ilfijiiii/tli/i*

4528
906

"^''^^im^fh.

Digitized by

Google

5ittmi--B

213

/?.

^niutnuyuiging.
uinnpfi'ii
ii-iuuuiliiuiiqfi^

^Riuquiffi

pbiulfji^bitli

ni^uit,nptutnj^u u^m-

piuuinLit ( uip^huinUhpni^i

^hmkhiui

uiqjiLUiulip

ynjg (

uiiuijiu

^^

fuititu^niJ

1894

p'titfi'b liiujfii.

jHf^ uthutuli iup^huinlibp lij^iulip iup^buuiiuuip'hbp


i/H^/milrn;;
I

L luiuilibpinbbp

JilH^Juhmpm^
A
ft

J^i^^ynimi^mi/m If mYi
JtlH4(Ju hmnmSmJ^

Jijt^4fJahmfiih^

CI

CO

"Oi

^flW^-Cr

""
r

1^-

r r

% ^a
a*

^
1

Digitized by

Google

214
Uju
Lttp%hpp
p-JiLbp,
luqjiLuuiliJig

tlAWWnW'hh'b
tphntJ
(,

np ^uniiu^ji fpi^^(
'^'-^Ip

fL^P

uip^buuiiu-

^ut^hp bin

Jlp^buwDibpffu

uiiupiu&nLiub-

b% t^iuppkni'
ttiuiliiuliiU'
^1^9

^ftLulinLp-jiLlipf

ti-bp^iulinLp-ji til pf

nulibp^nLp-fulip k
lujli^tu'b

pntp-ftApt
^iuipnqui%iuj

VuilimfU

upiubg[ig h n^ dfiVb

quipntuguiit

"/^

dpgb^

'libppbpuiliiu% uiuipiuUpli ^bint

^pbp^t pninp
uutpmli k
linuijiin

mp^buuthbpffb

^bpuipbpbmi

qnp&jiibpp

iiuut

^lu-

b%,

lup^bumuitnp'Ubpli (/

"'-/'/'^

^uititu^%bpnLit ib%

liutmutpbiuinnp&tub' fipb^bg uip^buuipt

Uju pninp mp^buiniibpfi uiptifiAiupbpnLp^fiLUp uuiiuiiLnttt f^^iuqiufli k nuiuuitfi d^^ k ^mduipbui


^ffliU

n^%^

luputiu^utliLnidt

muipff%bpff pUp^tug^ntit bq^ui^ b%.

AtthUI-f

216

9^npdiupu/ii'lib[ilt

utpriluliuipbpnLtdliiltp

216
ViiLkinnLpt
lluiuinLiub-

^mtt14*nw^^^^
Jlfumifiuiiui^fi

t^uiLiuitniJ

uiSLkutnLpl

ut^nqnLp^jiLiiii

( bpl^pmi^npb^nLJ^hiuii uiptifiLhiuphpnLp jiLhligt


luqIiLUUililig,

bi uiju bpkiiLif t ^binLbuii


%nLWii uiuipji'hbpnLif ffi^f
fiuli

nip

bplfpuii^np&nLp^biu'ii

uiiLiuin

iniupli'bbpnLtf luitn ^J^iujuiliuiVubp ^

iuiLUnLiu& iun.kuinLpnil u^uipuiu^binn

i^ubavH^

217

n.

>viiw.

ma

t-nliq.utulruih

ng^unuiFbutnufb*

C^ftJ^ni^mh

1836

ftnu^fi

\^i.pMifiah^lii^p
ni.uni.gli^f

tttutplf

140

160

'flffh^

fi^nL.naf^

nuUlAnLjt ^ 4

m2uliL'puit

q.utg

frnijif amffriifif

na-unuJ1butpath*

ptugaL.mh

^ 1870 p^nu^h
^utp^

OL-

IfiH^ul^nuinu) fnpq.npJiMjp lu {LpJ-mitumimmjit.


ir(ri'

Qmtf^mh'
npnbft

^uifrnqjUnL-hnt. Il
&lf

Nfiii(rir

f^mputrqhrttthli

^np^^Uf
Ntii^

luihih

mn^ki utn^utf^it tnwphh ipff tLmuhrp


uifq.

uti^Uihq.lrtt

WfJ-J
if-Uft^Pli

Q-uipngn

qlrtnlrq(RL.Uii^

U*

k^trqlrgnL.

pmuuttimh

fmpJwpimunp

^A^'"^/^^'"^ *fi^

'"Vi^S
kpl^aL.

l-uipngfig putJ-utitt^nLJ
\*t^put^uth^lLp

JftiM^ii

Jft

uimmii^2p4}

mutp^
II

nL.hkhnt.J

^mpJ-nij^fij
iXfu

4 m^unt^glf^
kpl^nL.
4**

150

180

'^tft^ ^Hf-fii^

wjwIit-pmaL^^t

q.tupngiikp^

mftt/ifri^tfiii

JnL.m^

ni.

^l^P

3238

pi^f-pih

Digitized by

Google

fLmgOLmi- ^ 1889 paufiht

Unm

jt'hnL.B-^Liip

p.utuual^ui'u

tlia-

130149
0**

iuimlilfpint

Oaumnt^

putgaLtrtnt.

1^

^uqwwliimbuutl^uiii

q.u^pngj

UiffLfff^

f.Mri.Miii.iii.if

Jjfb^ 1881 p^nLwIiuihp


n.uipngbtrpy

Iptuftb

Z^iii-

1*5

'l^^'-1*'^li*''i'^'*nmnnml^m'h

uml^m^b tfpp
q.pub^

liutn^wt^ut"

pni^ft^ubp
i^mtinLlrgiath

pmgb-g
L.

mpftnub^
Jfi

qjtfpnghlrpf

^trtnq^km

m^J-J n^

l^mfng ni^unuJIbutputh ^('/*


hmfuli^it ig-tuuiutLUiUiIrm ^puiqifjt^
trit

1881 U^nt^g
fmitjtaal

ifi^ifficioi'

q.utumtLt9L.Ju

pmgHLutimaaath k.

(hnuumg
f-^P^S^
aj^mpnt^it

J'anntlptf.utl^uiii

^fiLqmlimit

J^q.mukmh

^^tff-

npnitg

ii|f0V

mmhnLfHruih

^mJmp
32
i;

J'nqa^nupq.p
L.

utuipkliutii

7726
pji

pni-piJt

^fifi|^*

mmup

qjupngtul^mA
pat-pifit

2^iiiiC-^/ri.irilr-

^mjutp

irut^ulri^

Jmm 25^000
g^^lS
f.uiifCfii-iff

l^lrmk-trmi^

utqJ^LUUtlift

^ wmjj^u ft^
hrpp
trtt

miq.

q.inpngbh"

PP ^P

f^^^C"-^ ^^

^ftJiim^uti^f uiiff^fr^uili

J^fki* ftnt^ntj ^"fit^ mjmlitrpm ntJb^it L. miapkliuaii

i'mfuup np-

Digitized by

Google

220

la^u1fn^^l^^

i(UML1*it

321

If (if

bpLj9L.i

L886

p^ncft tU2J^up^u^pni.[&ptAiltg*

222

aam1^nN^n
lL|ii

iuqJtL,utuli^g

IrpLatJ

4*9

kpP^^t''^ ummynqhk'
^trtmL^trmi^

pjt

l^mqJni.d

lA wjf.aq^

mqtf.mf.hmlini,ftkmh

mm*

^uiqui^fi
TiULUtrLfi

44y0
*

4t8* 7 95*

V J^utujiit

p^

CihrmL^huB^h

1^

M*

t^^ikp
rbiii.iii#frp

2160
68 165

9,0
2,1

^putgpiikp
^\piugli ififf^Jirfcif^miftfAn

8|6
2,5 1,0
(r

83
4

Hf^frp

hutpkip

Irhp-uiifpbi^f

np Z^mj t^pun^f^mhbpli ^/o p^^^g

\j*^un^uiuiDni-J
A^fff^fiiy

1880

P'nL.p

XTaufpup 24-^ir

ptntfiii^utir 4"

trpliutrn.

q.uipngiyplth ^^g^^

^^j*"-"!

'^^ f.puBq.ufptaii'nii'

pbrpgiupioht
rputq.inputh'piipk-pgimputhp
q.iHpngfjih
fi^*
liftg

^uahi-ita^J
*

U*

Uanif^yL^ifiilraifa

Jfi

^/^iiOL-^ilrifflr
It.

''4'f

puid-auhnL.uik
^uthtufjt

kplinL. ffm/.i#

mquiJtupq.liutiig
frif

l^whuAg* uutlimrb

aItil

J'^'"

o^^

iw'tahtni.dt

T'putq.utputh'php^kpgwputhh
*^tuflrpki
iff7f_if
It.

ut^J-J

auhp

1440

opphmli

n,ni.ubrpir^

ttpf* ^'"9^
II.

uputb^g

mmpkl^tatb

mmm^

^21

^unkp^\i

n.nuulrp^;h uiutpptrpmlimh
4r

pirppt
^pwif.wptaitp
L.
i^iaifLatf^iii-

iXtfuwiftoh
lliun.tatliupnL.J
tr

tabq.uJui^Mupii

40

^ou|4'4i

^^Jhtoq^p mhq.UiJhtrpp thaqntjn

Digitized by

Google

itttbUW-B

223

mni-pk-uth

ttHLttff

u/ututuiulumitutmiiL.

^ hnm

hiuf^wq-iu^nf

nn

pkl^tnit
tffii-attf.

tuitq.iudutjun^

fi*

80

^*

aJu&wnkniL.^

qutmy
IXfJ'J

Jftm*
qnut'

itnL^nnL.J trh

q.nmq.utnuth^h

10

P'^^P^lh^

if.mnm'hniiptrngmnmtiii mAtft 23

^^ifiriiif.^4i

utitq.titft

maii

^t

tfiif.atfif

trh

q.putif.utnut%^ht

q.kputumhuilim'it J^tnmi^mit fmaLttftf

f^'^'iV

iifjifii|^ff

qnLnl^

^^

^.trnplmtli^

n.m^ih^nLj

2pint^utir

phrd

L.

nLunL^iUil^uth fuJpk'
trfg

pp

ftu'utfm

DUtqui^mglilbbrph Jiouhmligni^p-lrutJp utiaihu


'bhplim^uB^ntt.d*

mmfmm-

pkl^mh

35
^

Vt-pm^utii^fii-p

hlMpifrntrngni-Jjig
L.

'^tft^ ^ot.ifi^ q.nimltni.J

^ 80 pnupfj^ mptf-^Cb^f npp


u^pntf^

limguat^J

J^ npL. ^ pmpktf.np^mlpu'iM ^uimmml^^t


2"'^
^m'AmfmnL.J
fji

^mtfm^mi.ptf.p

hlrp^mimgitLtntb'

pjA

II

^pkp^

tt^2.tn

q.m^ijf'&p

4"

[fihat-Jt

Digitized by

Google

; 'hbhi.nsh'biirb

i^'i.niicirn'b'bbPa*

^uiLiuiLJiu

tlI'Lqiugli'bhiili

ftriif^fiijffifl^l^trpf

luim uftrlrui^uflr^lr^ ff

uL dnuL k

Mq

hlit

Vfiulig

^mdkJmui k

uvlrirp/i

lf$mm!ii(i

^mulIi,

i^A*

m%g
fLfifJ

IfJMg

i^ititlrpii^

qiu'itmqmii ^nfif

aLqqnuu&t

{^7i 2JihnLJ^liMhli(iii

lUfUntmb-^bpp

li^u

UptfH; ukuiiuii^ap b\if ifoui 25 imiijr/r iffqhtnUm^npf fiuli uifi^dhmViihpp iiuJuiphiu jF(

qkui^ijt ilkpuijt

Di/pi|j P'ntqfi
hli

limHLp%bpp JfiitbuAg

lipg

b\i,

nutm^ b

b'wn.iajnLif

npui^n Smitutuimipi k apmi^m &fiqmilmmbql^

F^utlimpuiVkbpp ^tffiuf
iffi

Aril

jtpkl^g

laiiftr

m^pkpff kppkik

itjitujh

npJiiiuqlip limd

ttji

^uipmmi

^puiLJtpbinilf uifUu^u up ifpb^-^

PH^f

qfiLqtttglihbp'ii

qjiinb'b

lji%bi p%uiliuipui\i%bpt

Piiuliuipui%'bbpp il%nLif
pttLUtniibpp utiu% iuliiump

b%

^luuiupiulif tultmmi ^utpnil, ifjiuijk iut*

tkuiyjiqli^

kpkmgnq iqmmkpp luipnut k%


jJiiitiJ (
Jfi

inmimb- fuspfigt
^usuikpji puipipntp-jiLiDi luiL lunjuikip

uipijiiif

npjig

Join
juft^

dfi

utpifi'bp

ilii(p%

liiuqitnLitt

imnmnLp^fiAp

lupiyb t,

d^^

k gkfu miriub-^

m
fiuilip

unr

nvu.
27^
uiuiH,%

iJ9%ttLit

doiniuLnpuiui^a

kp^uipnLfi-bui%,

iT^^

utud^'U luijkni^biuU

k ^apu

iupi]i%

pmpipntp-biukt

Iriu&lip uiutijiiupiuli (f^Lfifrmifiiilr) ^

k nAfi

dfi

^kpfi-^^

^i mf

Digitized by

Google

mW>*
ifih

226
uiqoin inLunil

Jkb-ntp-hmiit D/u ^nfpfili ^I'pp'l'^p^


fiijf *

^uiiiJiL

[nLUWut-

jfuut (

bpphitit luitn kpliuip piii(/f nip

mUb^iulnip- uijgbiatb fuiup*

^oimaL^mVbbp ^itini L
ulmm&uln^l
mtiimtfj^ ^t^apb-mb-bih

^hpp-filibbpli
(

tftnjfpnLp-buii

t^^j^uiLnp

gbphl^p puig b% ui%nLit iiiLuuiitnLinft


b-iub-^nkitt

mbn

p-aqiittLiuit lujq. b^tu^bpp


fiuilip

b ulilbpp funuinil ni inpnil


jonLilfJif

tj^ntit
trlr

b%

latb^y

uipopf inuiiuif

utp-iup b uijiUt fiui"

l^g prnguivt

i|.ittrlrp

f(u|/^

maA^

1^^

f "''

''

T^'VA

biumm

Sin.
Stfilffr

piuifjimgmb- ( bpl^Ht pwdiuiditLi^g^gf

MfiLlr

li

p-^tipo&m^t

miumbp^ bplimpni^^Ap 15 itfiim fiuiLUi^nLuli 24 f ^ub puipipiiLp-fiLbp i^/i^ '"Pli''^ t iKbniitt ^mmbpfi if^^ n^ itfi ifiiiiffiit4fir% inLbfif ifjiuijit jjt untn. piuginLit ( f t<^ piul^pt
^ [^%aLit,
irufd^^ quin.%

SnAp

m n lS
b^li

t,

lufujil^gi ifpim

tublipiiUpli

^Bfl^f (ii|y

d^dbm%g
"^

/[ptuj

it^Lniif

frntLiublffiLUfi

mmintmit tfkpiuVbbpf
^fi^uiuf t

nfa'bf

^butqibui^ put pip uiUuiin il b liuipiiuUiuinilf i^bp^mbntd b\


tupip'b

itji jiiffaifiij[if l-

Jb&aLJ^bmb pmgnuu&^ p^nqbbinil, ap


lifig

^^P^bk
ifbpmf
l^uipuili'^

(ii|ifiniit4ffilr)t

SiuU iH^, mtumbpfi'U


imputLit
libpft
b'U
liiuL^

ijiiniif

b'b

i^uipuilibbp,

npnbg
lujijbz

b uiqUi^ mJuiVhbpj

ijfwjui^

mbp
b%

inuil^

q.putLit b'h liutpuiu'hbp,

npnbg

*ijiuijibg'bnLit

b%

iiuin

lubniuit

int

fubin^ b npn%gfig luiinbpp juiStu^


Siuh
itft

iiuimiupli

iffUntdt
uiiJiLpIt

ifbpuih limd

iu%liliL%nLit jutSutfu i^pntuii^ ( linti^p ^uigji miuiatpt


ififuli

ip%nLJ

rndpuipp^

f^%q.poSuilup

jiummlifig

V^

uipijth put pip


&uii-lili

b jui&tu^ pn-

[npuiliutib t ifiiinLdt
dfituji
1

Vput ^uib^l^p bu miuU


'^t^

ifin^p li%^

S'^^ts 1P^^* ^^ltl

m^u quin-'hiunii mbqutd p-m^ntmb- ( 1


luUdfi^mu^n
npfi

(,

V^

^uittjali.
fAnrlf/lr

"'PlP'^ dbb-ntp-biuk ^bpp^filit

^I'pp^l'llb

inrnt^

tip,

d^^ d^\^b

pkpm%p

f^miinuub- ( p^n^bjippf

uimtmb-fp

djiim 'bmjntd ( it'lt iinLn.p, npuif^uiili lujuinbqlig fuidft fuiuiiuijt f^niji*

Ft l^^PfE

k^V'"'-'^

i p%iipm^x

^lumbpfi

d^^

unilnpiupuip
b\i

iJAntd

b'h

bp^ttL if^ffpfili uflr^ffLfL

uiiu^iupuihf

npn%g d^^ q.pLnuf

p-j^fudnpp,
lublifiAnLd

pmp^uip^Pf apq-p^uilipf P^^j^'^kbllL^ qtuumpuilip b ^l ipn^"*^ i Iphntd iji^ at lulijiipt

uijibt IT/r

Mil.
%ndbpp
iiii#(f(if

ifthntd

b%

2 V2

dfi^ib 3 mpi. iuifbni^bui)t b 3 djih^b


dfi

bpliutpni^biuin ^luinbpfi puipipnt^fiCbp

umdpi

Iphntdf

Digitized by

Google

226

ttnai4^fiW^bb^
lijigf

^nitp bpliiupnip^huittpf bplini uiuiuibplili

qbinbpg
(

itji

mpip'b

piupip*

\''2

fupi* iiujiiaLpbiu'h b ^4 lupifi'b

funpni^biuU itunip^

ipiuLUi&t

Vpui%g

ilbpuij, itfiitbuilig pmLiuliui% itoui, ^fiiii|iiiiii^

j^biuU puipuili iqPtuj ^uii/ P'nii ifiiujint puip^p 1/2 uip^ui^uiifi b^iuiff
lluigUntJ lib%tiiuUfi)ibpfi
pllfi

6% ^2

uipip'b bpliuipnt-

(^iiiij|),

npnbg
dji
itfi

b-mjpfi\ luitpiugptu^ (
lr)i

tftiuinLUtfi

luqbqbiu^b ^fiLq, npp tuhg

iljfipf

b b-iudpi^uip nil^liuii^iliuiui

bplint b-iujpbpp
mbq
1'" 11 P H'^*
J^ji
ii

Join itjiuiginLitt VunLpf%bpfi uiiL^b

uul4^^\ imjfUutp biub

jumbiugpui)^ ( llb%q.w^plibp i{[iifiJ|6/irL, npp b lia^Ltitit ^ Vpuiug uitL^fig iqintit t Y4 lupi/ii luijUtttp-biuli lupfut
bpl^nt quiiii.ppintbpji
i/]^2A

in

mp lu 6-ttLp^li tilpf
^irff^ii^

np itoinuiLnpuiui^n
If

nm4^

( lp%nLif b luiuppifbbplig 8 l^a^Lntif ( l^nitptpL" k'^'f uiuiipii^p^yt

S"'^P

^atptLwb- (

m.
Tfiif/r
iffi

b-injpniit,

uitilnpuipuip
iquiinfi

f^iLiiitf

4ff/%i}(;f//y

t^utkLntJ

o-

fiirlr*

npm

i/tj

inbqnLiff
nipifih

it^^
[fthnttft

qinhLnid

itji

pntfumpfif
lliflfffigt

np

qbrnhfig

^2

puip^p (
it^Lntd

finLJuuipnL
utp^ji'b

bplint

J^bYinj)

puip^pntft bttidp

b^

^4

itujbnLp-biuli

bpl^ni

p-uiqp^f np linitntd b^i

mm

pt

iuipnLum%bp^

oqw'bbpnLit
uipijtlilig

uututp%buftir^ [utj-

Pb k'"lt^Pb'^ %nLp-bui)i nLpfii bpl/^nL p^uiqp^bp (/ bli ^tfLnidy


fippb dm^&mliuii
/lrfii{[fifii|(if

Vs lupib'^

puip^pnifd^bmdp b bplpnt

npn'lif

wdnLuftVbbpJfU

b\t

b-umm^ntdt Onui'b qndjig n^^n^

puiduAinLd b

liblitiutijihbpli

muipnip^buidp ^ inui^uAtnidt MiniiLpp uuimpib^luifi

pt

'^Hl'

wfipw^n^biu%

lulidji^uiui^n
liuinLpji

%pui
uiji^

^bpb ^butq^bm^
dji^

piup^pui%uiinilf

^ummpuiUft ^ui%q^ui

pmp^pni^biuU
ulinbi bYi

^b db 'hnfpbk ''{"'wni^uAi ( pmgLntdy np uijddu


Offfili juiuil^uinpnLuibtrji^

djiuifh

ui^

( mfumuiptuu^l^u uuimduipql^ut'bgf

ffuli

mm-

'builroi ^b^pbp_ _ Jj[iifiriiilroi ^pi-pnpp dfiiui f^i^nLULntd r% oquijntd b ^pwtfipLnLd hnmbi o&jup f/nt^ff, bpp uipq^'h djt 'UbpfUmli '' '^^ puipi. iqm& Irlr Ipintd uuiuipp ^Ipuijt

IPjiuijh

^uipntuui

mbbpntd uuimp'bbpp

&utb-linLuii-

b% ifi\nLd fm^

^w%bpnil b

^iffif

liuiuibputibpnilt

V^dfiuib ^mpnuiut
nui unilnpuipuip

utlibp'b

nLbfi)i

buiypii

utduinjiLUij
oumjp'iif

itlrlilrifr^*

ttb^bwli (
limnLpfig,

mmimit fwpfigf bppbdb pntLuilimb puip^p ifthntuiit dji ifthntd, np bplint liutd bpb^ uiuimnL^ui'b ( nilrtrlrjiLif n^ ^^
uiututji
ifiuili

uiji

t/l^j:

Udmn'b

iftnjuuipli'bbinil

buimptip ip'

dbnp
^trl

pninpniljih

( dintdj

npn^^bmb ^mnbi^^p p^m'bq mp&binf

mu^uigUntdi

Digitized by

Google

%jj[iiiff/r

uiL%binil
itkl^g
l^p

ap phmlifi^hpfi uiifb%uiJb&
1rJj[ifrpiiifptrl^

itiuup ^lUfkaj

f Mif* k\

ffui^mViikp

Irit,

itjiuijh

^ptu'bg tinkumhkppt f^i-

Hmgli h futqiupuigjt ^tubiu^g qnkuinkbpp Jfiuijh liuiupa^ k Siuim^nil

mmppbptnutj
^muifili

fiu^ mmpiuiip J^itUnfiiii (i


litupntit

b^

ifjtuiliutilig,

iungiuin%bpp uiMp^l^mjltjif ^iffm'^t'^ih

ipgf fifhttLif ( <(|^^^ i^HiUbpp.

k^^P^tE

'fP'"/!!

pi'igfuub- ( k
ij[iii|irfLi/i

fll^ Join ^nSI^LiiLif ( P'bbpp bpliiup b% b

iiftffifiirij[/^

dom

puufigf ifuimbpfiuijligf qbuiiililigt ^nipb-^p btLtub^fii^uikb puigtatif t, bq^

pbpp qttjp^iu% b
^bp^uaUntd
bli

liiuiiqlimail,

pjtijfitui

b%

liiupoLitt

f^bbpjf

pbpmVkbpp

biLiuUliJiLliuiibf

np

Jfi ffi^ b-m&linLit bli iibii^kpl kpku'


i{[/ffiiJ|/kiffnlr(

^bpp b npmbg

1'"-P2e 1'"jP^"'^ ^

pfii^itui

^lu put fill


Irlf

wifbpfilimjlig,

( limpm&t

iffiup-PLU^Iig*

bplint

^nqpbpp limmntif
^rnqhntit

iiufu linqfttidt

^/riffiTL^, ifuipinpll ^,

itjiuiji

fjfnlubpp

^uiHiJig

(,

idbiLpt

p^

mp

fi

l^iupttLif

k%

iu%P'l{gitniLnLg,

qkmqpjig k
uiiuLiff
luji

My^lrt

iiuninLit ^ i/^ti^b

uiuLuijfipligy mmimuhgf nmUbpp^ j^bbpp imm bplimp ^frlr

^mugbntd b% d^%^b quiuinuilipt ^PIUP ndmip ^rnqkntd b^ lubp-uipnt ^pu/J^g* tutllt timputd b% mbj^^dnn^g, qbuiqplig, uiutm^fipfigf mmima^gt

'bdui'b

(^

^pb^^ml
\mp. b 74
ifk

dnjq

l^utpd^p p-miijig limd iiaumfiling

^2 utpijih bp'/^f/f*

aipi.

imfhnL^bmb

limnp (^ np

^bpbntd qplintd (
ij[ii#ii{ijiLiA

'^itt ^^*" V^P^ liuitqkpail linqfji doin kpfbih ^ntp&fp^ ^inifjjkififylrji^ mtttj^bqnp&mh^

Vpui oif^gp h

i%

Digitized by

Google

228

ttWl^mb^bbt

tfff^^ ainbbpp,
liuiuiajin

limpntJ b%
lin^ntiubb'b

quiinfi^ligf
limnpltift
itjiiujli
rli

uAifd^fi^dniLfitij

tfiu^nLq-jig

liiutt

uiitbpjiliiu

^nii.%ng
lltupitfip

liuipnti!
^nifi^lr

liuipifjip

ifui^ntiiltif

b mtubp t^np^ui&b ^bpiuU ituut

lUiifigt

t^npitnLi!

uitLm%^^i)i fu^Uiuitpnil
<kfi

tubq-tuit qpitLif lipb)ig


Iroj/r

ui%nLiip^ uiLbimg)ibin^

^lUjbintJhy juoufpt ^fif

inLp^ luiut^uinbnil b bppbiHi


t^nuifin^ liuiuintJ
itji

uip&uij^fi

j^bibpn^ (j^pitj^piL) uiufrlr

t^bnapb-ntit b ibpigbfi bplint lublffiLbnut i^bqbglili itiui[fil^bp

^lifiLiTi

^ni^kagp

b%

^f^^^^uijfi
uiiliu^

ilpiujx
P''l''PILf

VpuA^g
fPlb

fuiuU

iniupli

tP^P't
dfi

('"k

fiffpp ifinqng if.nLpu t^iuifiu


"^"U'l'll puipuili ftbiltg
itjiiin

^bpiuiibp')i

uiitiinLd

Ifi'b

^^pmd* i/ui
Ifutnp
(,

'"J^'^

l"""
npfi

qnpb^iub-

fuitLiublifiAli
(

[uijiinLp-liLUp

^uiduiuiiuwuiujfiuAinLd
Irli

luiLUnqfi

puip^pttLfd^biuUt

i^puidp
dji'b^b

dfi

^^^

jbin &iu[Ui^ ^fnii/

tnJufilif

uiuiiu luiL^bfig

nui^bpfig

d^2^E
bli

^'^'-'^umpuig'bbinilf

b-uijpbpp

dmg^ntd

q^nqUngfi q^ouini iTt^,


plffi

^if^

mtkijib limju ^qntd. jbinnj fipb^g ^biLpbpp

l^pb-^bpft^iif
ti^iufliut

dout

pithnLd

^^pmdfi b-uijpbpp b lUjuiq^n piLhiub- dw'h


ijtduif ptuquid ( l^iupiub-y

^^ttk^^Pt t^/'f"^^
1r^

utjufthpli
(:

lijiutpn^

b ptuqiudfi 'Udiubni^buidp dmlib^^ p-b^nil uiuqhbqupb-uibuuijiinttilif jiuli

JTfi^ui-

^WttwIiiibplAp unuli

^lutiiuliutuip'hbplAp^ liiuuiiniufuuiiLk (r

Ujdd fuqwjfwgji'bbpp
bpliutp

qiJuiuLnpuiiij^u
[luli

bLpntqmliiub ^bn^, ^bbpni^^

^bprnpl^aL

b'h

^uiqlinLd,

q^Lqbpntd un^npuipuip

imi

bi

mftUntdt

Vn^npuipwp
l^muiHjmf
liuiqifji

uiq^lfbbp'ii ni ^uipu'libp% 4fi/f lifiLf/

b% piug b

liniitn

liiubui^

diabjtiiuliuiqnj'U,

[luli

uiiuiLUiLbbpp^ dnjq

ituqiubtU'

inpbpt

'buiju

b miLUi^ duiqbpp uiubpntd


miLpili

b'h,

d^^

'^Ifll'g

^/'

^bpuiqjib- (Jil)

p^nqUntd,

duiqbpp

Suilimli

b uiliiub^bpfi

'[^[""jl'g

miu%HLd b

q^uiuigfiibpp
ifiLuoLdt

djf^iubfi

i^nfpfilif

fiul^

^mqiUfUigji'bbpp

bplint dbb- b-uid

^jiLqiugji uiqyilibbpp &uidbpfi


b'h

ttmjpbpffb qn/bqqji/b

^inMibp

b dbfuiuli

luUglimg^ntdi

Bbmttf b-iub-lintd

bi limpd^p

j^bmU

iftftLuliJ^Lyi^f

np fifbatd (
luiuuiJimn'bttil

^ ui u, doia li^u tupiJA bplftupnt' ^k^t iP'^J* ^ftmlfpLift f/'vi^^f b ^um^


b uipb-mj^mqnfb j^biu^ uiui(bbq.tip&tub'

d^^ mbqj^ bppbdb


k iHfUntdt

^uiuji ilputj liutuinLd

bV

lli [j^

^ IPI p bplini
ittlf^li

luipf diupqiupfiui'

^bp, np

iujiabplt

ilbpiujjig

li^nid b%

^"^^fH*

^^P^'^'^itj^

Digitized by

Google

wmV'p
pui& h ^utjpp
uiju

24$

itji

fj^nj^pfili

nulibqpiuif (uiuiStujuifi) ^inujiiid':


qjiin^niit
li

^iif[r<ffii.tr^ff

nulili%bpp d^JhiuUg

i^li

iiujli

^uiUnutt Utiptuin

f^tJ{iii-

gliibpp dmpt^uipfiinbbpfi b nulifibbpfi ilinjuuip^'U uiilui dwpt^uipfimbbp b


ifinLi

(if0^ifrffr/%

ifbiniuqjig)

bi

ui'hnLitt
in

iti t>

^td'^lElt^4P'"jt3 {f^"/"'^'^ b'b lb p fi ^bpiub iffi liiuif bplim impff 20


{nLiLnLUfjiiu)
itfi

p.

uui

itji

tibqlili

J-iutqiu-

ifftli^b

200
Siuliinli

'^''fPl'k
ilputjf

""k^'
utiuptU'

qpiuJibp
biiLbinil

l^tupuib-f
itjili^b
ifji

np

iquuiqiiLif

b'b

lulitub^fi^

ifjiLupt
nulift

nulift^ibpli

uiiul^jig,

ibpuifi

i/(j

mb-

HP liuipiu& t iJihttLif
lljii

ifb&

{dui^JnLqliui)x

^uiiLuitbbp'b luju nu-

^btt qtintdt

Vpb'hnj'b

ibpuiji ilptujt

nulffi'bbpli

'Iputjlig
d[iui/ii,

liuipuib-

mnigp
iqlu
H'ft

diupqiupftut^bp, np
^b ntlibgnq
^"''PPl'k
^jpuij
dfi

( iftlintd

i{[^-

bppbJi

[iiili

bppbJi doinutLnput'

"ul^li'bbpli

(^^tutiutli)

inLp^

pninpntbinij^

miupmb-Lntd ( ibputji bpliuipnt^buidpi

^bplim^
mbbuii ^bnil.

lu'bgbnLd
')

biuqdm

46" bli ^.ui p q px Vui iqiuwpwuinnLd b'b jum^iuib 6 7 niubmjidbinp iiujbnLp-jiCbn^

bminid
injii
i/'"?/'

b'b.

uitqut

poLlibinil

/[pnqli

^tul^mmfi'by ^nti^fbpJM
b'li

doin lujq dfib'

biuqdiub

&m\b\ni^ bp^ni fl^ipq


dfidbiuiig ^bin

ifibntd ni dbiugiub- ^"ijpbpp


Bbinnj j^^ i^uipqbpp

ill^t'^ ^luijibinip

l^uiptiLdt

/?( upuilig dji^Jt

m lup uib-tiLJi^ft CUp

quipquipntd

dbuiiujtufi

qnjhqqnfb p^b^

l^pjig ipliiud- d-uiqfiliiibpnilt

ttbpp

^q^l'k'^^Pli i^'P^t 'IP'^jI'S ^H ^^ "ll'^t ^^^ uiiLbnidf pull ^lup" fgtttd bi miuip^ biuqdui, ^piui^i qhuiipu^ iti^l'l"'* "P llf)""-'^ t

iffi'ii^b

upnLb^'bbppt ^tu'btujf b iquiiLuiLlibpp ^uip^uip-ttLd b% qinLfubbpp


liuid

luq^ {liuinilji)
liiuiJtu^

dbmui^u^ {pmqqiuqfiui) ipiup-^iubf


dfi

fiuli

^piat^p qp-

upui

^Ipuij

uitbiiug'bnLd b'b b

biuqduit

^lltV^^PP ^ diuuiiuqui^uiu
dji^uilili

liui'btujji

Jfgntd
b'b

bli

lyfb-fbpjib

dp

liutd

V^Pi

nutijiibp,

ui^uiif^lfir/f^lr

u/liif

t^uigbntd oqbp,
[^fiLiuiqnLlf)f

ibiubb-

pp% qiinhd nuli^ djiiutquiqtuq uiuiuipiub^iuVbbp


dmmbfi'bbpt

duiinbbpfih

\iq^l^tbp% nt ^uipubbpp ^luqlintd

b'b

qbqp'b dbiuu ptntqnLi,

/rri^

iqmiLaiLlibpp qbqp'b dbuiu^ l(uipdlip pmuinLiit

Digitized by

Google

280

ttft1^a^pn^^>^^^

luitbpliliuijlig,

^"Lfi^fii

iZ/lrlf^/t

mnputu

piugitLiub- (

^jr^tlfLi/

p^^

i/ouft

f^kbpp ^bmq^binl,
frlft

1f&f[fiilfii/[fii|^^

^luubntd

it'll

Jfi%ik nuiuuimlip, atp

iin^liLOLif

f^nLituiiu%
llltgt

Intuit iliu put [ill.


liiniuLltg

^uiqiiiiLit

b% nin%bpli%,
4^ajuiibpjt
^mii^ifi/t

imuililijlf

mm-

^uiptiLit

bit

Iftud

tuitbpftlitu^ligt

put^'UitLp-fti^p

V^ ^Pl* t
ij|iii^fiilf

ifiiaLit*

lituuintit

Ml

iinqfltg iliupintg

fr[fii^.

iiuqiiiLtf b'h luiuilfji tlpuijltg,


itjtiujli

p^kbp

^nLbjt*

%ittu'ii

( irtpii.

&ltibml^iu^jiUf
iinSliLiiLit

uiitpnqj^uiui^it &tu&linLit

( linipb-fpf t^pmiuUbiiuttiu-

%bp
lift

ltiL%^,
lUiLiuyi^

t tq^tujP^if; oqtuli ^n^^ni|^t


tliuup
litupitLif Hrlr

^P^ft '^l mbt^t

bpkiugnu
Jtuli

tuoiuntl^a^^gf iiuuinjtlipg,

iiiLqlig

tujib,

jbink[i^ ibpkiugnq^ tftsiup ^luuiuptuli ip'fig*


biiulijt

l^oil^nLfu,
luuutiuiL
LitLit

^lui^hnLif b'h
liuju
lintiitft

iftitjutupt)!,

%ptu% Wiulr

I;,

ifpiuj%

^ULlf/t

li

bplittL

b^iujpbpp ^ni^glig p^kji uitub


jiuSiufu

Liuui'

b%

ftptup

^btnt

dptu lltiLp^fp
b'h

mut[bbt^npb-tub'lP"'Jf

[JiiaLift
frlr

iuiinLiup. ^wtibiiLit
llig,

nin'bbplt'b,

bitulip

ll^pntit

^oi-

jifinLit t itlt^^b tttnUhplt


lift

bpbup h

3 ^/i/

iwfbnuJ^^A

aLbfit

^bpji

ifiuup
itjtp

f^i

ituftinLp^btub liuipiiLif bti lituuinjm utitbpfilitu^lig


tuju

liuttf ^firpiiij*-

liutnpjtg.

iftuup

liniLULif (

ifinlu.

juiiLpp,

np

tuifntp iituuitiLit
p^nifbiiLit

b% k^lfts*
b'it

^ff^fg ^lUinLtupp k^W^PtS

uptu

tubg^UuLtt (

ipuiuiiji

tjtnfuiupf.'b

b% piugnituitfUbpt
bputlifi

npfutsiiatju. ^lut^bttLJ
lliuttinjin
tsiitbpjtliiujltg,

ituitiLtupfi

^pufjl^gt ^tupattl
"'iO'^

k%

uioiuntl^n^fig,

ub qutllf^lig ^
itp
p^ftii

Q[f/tfiii/ifi/u

I't^/'
LtiLit

^V

pptqitiujiitl ubfuttnLbinip
4p'''J

iltujp

fc

fifbttLttf

app k

^ff^-

t i^tv ^P'"

k^lt^Ptd P^'S'"^ t

''A

''A f/fi^uflft

UpfutuiBL^It
limit bpl{g

lintpb-fp btLiu^liJiLbtuik

ptugattub^ ( b uinptnff

ifotn

bplint

qiujP^^

linilinil lin^liLttLif (i

l^oinil lupjumiatfu.
lluiLit

^lycp^^g

iiu^ J^k^ uiiipml^ Jomfig


Jfi

^nfi-

Jfiiiib

uinpiap quijP^if; ^niS^ni/. m^uu^ufi lin&iul^bpli

iiupg

bu

limpuiLit ( tu^

^biuitiup,
puyjfg ift^/rii

liniiitnLit

MpqauibuilinLli-btub ^luituipt
l[iuuinLif

iiuuiupuili k"'l'"-9 i^"'!'*

bi

uipjuiuimjuli iln^

Snijuui.
itttijttil

4iiifIrntiT

b%

utp^utiaLluli

iP^'jtS'

'^itt
t
dpli^b

4ll*i

Pb^T

ub^iTiiLbinil
"'J"

b upllbinil

iflffp"^ liufU jifiitLif

h^l^bpfig

ibl S^^f

'f""'P liaiLntit

( i^^it ^tttpi^fp btt.m'bli^Lbusik pmgnuuir


linilinil ^fi^Lirtif (t

( k uinpmfi

ifoin

bpbf nmj^'b^

f^kbpp ^binu^bm^

Digitized by

Google

smnM^
f^kkpn jhin b%
Sntjuli

281

^plfibpn.

^tipb-fi

duiifiu%uili

b-iuinLitf

lujiuilu up
frlr

tuit-

flf
ffiu'iit

qutuiniulip JhiiLif t

P^S*

pninp bqpbpfii limpntit

qtuj,

^uipntif bli luiipgt

btu i^n L^Sfl


l^^juibpli)!

UtUtlLUIUIOp.
b*!! ifi

b-uib-lioLit

ut

ill

ui fu

n^utpli

itnpftniif t^uipmb^y limit

fkiu^iUf

b f^bpp ^tuut

l^nLimiu

')

^luSJt^'ftnqinLlu,
ittfp

un^nputpmp ^luutn pbifig qnpb^uib^i ^un^Unid b')i MpnL\f>%bp^'U b

iut[nLutpli

if^nlufp

ifiuLit

ll'^1P'oqli''l

Stupnifu'ittpblut
jbjf.

/Vfr/t Vpppit

liuiuip

liutmnLift
npnil
l^mpniit b'b
jm/iifi.-

liiuit,

P^bipf

mpbfu^

b^iujpp linittLif bli ^/r/?

/?.

^^Miiiuipuifiing.

iuiuipli. fuipuiijig, n^ lujbfiuU


%Pf lintpb^p

bpliuip,

upgmU

t^liLquigjiibpIt'

bppbdh luuiibbqnpb^ui&t
fiuftui%lig
liiuit

^iupinjtli^nj'iiui^u
liuuillli

utifbpfiliiujpgf

^utqiitiLit

b%

4P''*J' '["'f'HI' ift'kE 1^"^'^ ^^ f "^['VA ''(j* lf"k "P"' 'If'jIlS Mdiult^ tj^mP^iup^uLtt b% tmniutq^ b i/Jk uipiji)i itfi ilbpinl^ iiujinifFbimh

bplfmpmtp-bmU ^ttiPiu%,

itji

^uijpp p-bi l^utmuiitt

VHpfuunaL^.
llpg,

llfLpitfp ^tui^iLUiuininl l^nHiui-* l^mpmLit


luf(Ut

b%

luntmji^

drnjuiraLpjig

^utjnLiup* unilnputpuip

itui^nLinjtg

Snt^ui
fbpp
pjiififiu

liiuit

luipfuiu^li

^/i

mpijii iiufbnij^bmtit

itiu^ntinfigf piuLuiliiub bpl^iupf

pninp 4f-

limpiub-t

flpi-fH goiitutp
^bpiuplitiL
liutit

^uipftuulinL
qui mil
^o^/r^
It

4p'''JI'3

^^

liiUttinLift

butifin L^ifi {iiiuitLUiuiop)f


(imifiluii^

muHinut b% ittbnpt
qmp^pmiqfft

l*lJu%bpli'b b-uiitlinLif b'b

limit

nm)ibpfi%

imqhnut b%

^[fi{[lfiif^02/rijfc

'}

tmj ^MJI ii|/irfIk&^ji mmmitiimuiim ^mqitmiit

bit

%2^^

fi/ifiwt

Digitized by

Google

fXfutu^^utnufli
210111

t^uii^uttvff

^utj

^jii-qmg^ mqtuJtBpq.nL. if(^


'

flf^

4*

qutpq.tttguiir

ujinnj

qq.tugJniAfp f^'vA kb'^m*

^f"
Ifptu

J^rf

tnti.tnt.lrjut

m^u

qtupq.tmgtuir

tuhtmuhinlitniM

^Ifpfl^*

tn^^nuJ

^^iviv

n^ mj^ ^if^ ^t ^fUr "^ [f^p kpf^pt^ ^tuqjtLpq.


ccufii.ififii.^

mnunq

Jfi

irwfunt^wir
'"L

L.

J^

ifinnni.^ tumtufufAt
Off
Iff If

4^o-

PCt

*****

t^if

^^^

ifIff if

^^

tnttL.fl

ptnhp iPyU^^'^b
if^ npL-t;

^iirif*

tnJnt^uiinL. untfnptnl^tnh

Juouolrph bh (^"^
l^tnt

uf^^ir-

Ijutmtntnif^g
fLHi.

^ptnJ-tnpni.tnir J^^ng^'ht
qjf-f'-l'int.gf
if Hi

tfjtt^qtngflit

jtnut

(f^''9

Qtntnpiikpfi
iff tmtnfj^u

L.

irfifif

^11^

MMiifir*

gb^bpjt htrp^tufttL.pbtnJp f^^H


ulrmt^f

Ifittt^ ftpkh

^ktn fno-

^Irtnp

^KfJ

^/^

nL.tnnt^tt

L.

tnn.tuiiiftia
HiffiOiv

fuoutnlignt^p-ftLit
^tn^^ttthrtii

^tntttupktn

bpp^f

tnhqjt

^^

it f-iffrivni-ift

nL,

hrppbiTu irbirbm itptn ^tnJtnp tnqtutttnpq.ni^f^ltLitiif ^tnfnL.p^fti^


4*

^tntttupt^nt^ttt

"bftt

q.pbp^^
f^

^Pft'^f it t'^p^pq-'u^gnt^J

Ifiinf

^frifi*

tmohbpfiii tnttoft
itptnitt

^tntttmpitt^J ^ttp^tui^npbfttL. U. ttp


tf.bpq.tnutntn'hfi
Iftu

ptnh

itfii^ftpbinL.

^t^ft

1/4*9

b.ti

ttft

tufLtuhijih

ttupt^tuhji^
4"

ib

tltutbtnt^ttt

ttbhiU. tuitntntt

tittuptntitt.npnL.tnir

10

tntupbl^tuii

tnbq.bp

^btn

^^tupu%nt.ftfitJiii^

tuitbn

^^*

ubtf iiptu tnpbjuUbpn ^tnhbiy U. tntH;ii ^tu'ntDJi


PftLit
L.
Iff Iff/ 1

ptnL.tnbtuitnt^'

Ufiiffii
tn^f^

^ptntttn^nt^tf
L.

bh n^

dfttn^b

^bputnphy ^bunt^pn

tudni^ufihpy

ttbh

tnbq.bpliit^^iibph nL.

tnbqpbppt "bm
a.fiL.nif

tun^tnhg l^bunL.plt p^nntnt^ni^pbtui

ntnn Jb fi^U tn%iLtuif

Digitized by

Google

SmWH"-!^

2S3

aifir/iTi.
lififfiv

L.

I^uiil

fSff

BLutii

Jbnghlfi
nnn.ni,ii

numtrinL. pntut^nLii^
utn.utfl^ii

^nLhfit
}rfiir ^fi

jkii^

^Ln ^utnutqutm

Mnmn^'U

iffo

J^uiutl^iuii

ULn t^fHrtuii y

iiut

uinhtunLwir

l^utmutnlrt

tnuth

pntnn

irmiLUnnLp-^LMMlrnn^

Of.ifr/

iaiffii.ififni.if

miiiaffih

II.

q.ut^uiutfli'b

Xjnl^uinwtnlL

uthq.nnh'

nb^tuir

idnuA dp^ng^hy A'PA ftiiffii-if^ifjfr pLn/npntj^h ^ unm hnm oa^ify iffiiif m^^uitnmu^^ft kt^B
*

l^uttLUiilwpnLd
q.ni.d
i'njf^

^ wdp.nq^

amnLiip

L.

2'"U (f"""-

t^nphtrinil^i

^fi-

UidntM^MnL. ^uAq.lrnint

upta uppLnLftfiL.Vb
ifffc

l^nqdpg*

ifnf

^jmw ^p ^hui^wutLnLd wdnLUp,tUL.utl^tuiiuAnL.d ^ ^jhutgnq^ Ij^hn^ dfi jiul. put'


tuiiif.iud

lljirm^y L.
n.ntj^

BLUidtuiinLdh l^utd dupn.mu%uiuhnt.pffi-ii utfu muttn'ut'


^fi

mbq]^
fLfi^fip
r^i^-L.

nLitkhnLjtf /buntlrtnd nn l^iuh q-fn-qlrp ni.p Qpl/'

[d^

^utpulrpp Q^ujipaqy nuifiitt

f iffi-affiLfii.if
fififiif^

pLut^dut^itni.U-^L.h

ijl^l^

uwl^iu^U

([iiiif

datpq.ltl^f

uilfiituiiinb^
Ifitnfjtf

u^tu^ng^d Irh d^L.iiiifh mtah


L.

d^f

ffb^m^u
lljif

op^iiUfi^np

utjiitui^u

u^pnL^nciit
4*

fMttL.utn.nLd q.lrrL Ilu


It.

upm^uituitt.nL.d

*'"l9tk

'b"'t'SI!.'

ittrtnt.

untlnpnupjiLitn
4*

uput tLthttttunp

2,utpJ-uttLliPp

^mduip-

Lnt^d

^^utji'dutu^iti^t
liutinutpL.ni.d

fXdni^uitnLp-^aAtp
'itjtu^tfjt^^j thlruminlruf
^Jfitta
ttttttitlftf

^tFmlt.lrut^ ^uihqi^uiMbpntf^

nutuutntkiuty dtttttJ-utd^nLd f
l^tttitifitbgftlrt

dntqmpjunLd

ptttq.nunp

L.

muutl^t
4*

'b^^^'^tP^'^E

""lik'^l
irutfuu

^'"IPH

^bV* ut2luutmnLd
L.
antjutj^
oij^tf

uiutuftii

i fir If np P^^ft
dat^fiy

fb^

nLitbrhuti

j'"'" ["H'
[jjf'UnL.dt

ut^u

aiutW&wn.ntl

wdh'uftg 2"""

dki"

uiutufiit

4*

L^mpuutit^^ft utn,tttL.lrtutui^u
f^&.
4*

ntttplr^lritn.tuithit

utdutn^n
utttuanjili

2^"""

^if*.

uiuttnttt^nt^df

npntj^lrtnL. f^Ltjutgfi^

fjLmqni.uiir

yh jhhni.dt

Z^utpuuthbutg muitnpiuumnt^p-JiL.hn

dfi2!^

u^ui^ni^d

4*

^b'^^f^pPb ^pbS
d^
2utiLtap^f
Z^tttpuji

utlt^nt^d
o/i

df^^L.

dfiL-ii

^lt'bq-2,'"Ppt*

'"dp.nq^

<iiojutnh

ofutnn ffi2f^piix

k'^i'^bS

'f^'^'o^nputuii^u

k"v^ts 2""" -pti.^ fJAnud

b^k
4"

^bi.^'^k

^"^p^^^^
hutfuulrppi

iftbumffi

^lnn.lLlFUti^

16

Digitized by

Google

234

imttSPflbP^bb^

m*\i.\'*

235

^gmil
ifom
II

L.

utupu ^'iii^pni-J
ifii{j^ifi^

Cfifiivifif.iifif

qiiutf^

iiijf.

tunfbutj

4<>p

^'^tf^pki

IkiL^Jb fiun npoLaL. C^utJmpt

^ruiC^utiituii

m^^mmntjl
ilplt

jr

^mJnqlri^ iipmhg ''^tl ""iftk "^f'^f,'"-) t"i


(r

^Ph
"^

f.tifii.i/

m^^ifij' ^on

ifom,

^iitJ^nuJ

(r

""llf

4<>[>^

^tspq.muiauihpf
II

paunuJ

kpfimtuumpufi '"{^'"^^-''f ^/^/''-^^^f^

^itq-puLd ^l^k^fl ikti-^pt

qtiJutp-

(-,

fll/'f

S('fiiii(ri

fuiiif

utumJ

(r

irm.

tun.utitg

ijuifm-

^^ pyiti l^llt* fMthffJ 0|i J-mJmhutli m ^tt^ttLptf. ^%kltfr9 ^Pb ^t^fit t^fl
ii(rji

mat.

Jl^li

fihpaUg

Cjrm
fji^

^H!

gwiiliat.p'fftJbp

^^t^E
op
(-

"'It

^pt^^^'^^Ptb^ matipUf
^.^J^d^T^t
'^^"^

mfiMUutuJkiiutiiipu imi
ilkpuiii.wnJhnL.J
L.

^^^ff afmmJnL.J
IfftLp-pCiipf

Jft

^^p

^m^mhmlb

kpftrnwumpt^p ^^PC

^^lt
ftt^p

^"-^1^9^^

fuouiuli^

Jfiuih^iuJtafi lunmhkiatl

/("'t^tSC

P^

mtui^nu

kh

pt
^mJ
at.

nit

ULijj^ittl

^^Ipp

l'pkp''Pt Ofin

C^ptui^pnuJ

(r

tuq^im^aihhk^

pjtg
jmil

^ktlfi'^PPs ^P^^ Jfupn^f C^pt^puiultpnL.J iipuiiig ph^ ULquih- utqflian i^Of) iftmgailf ^atpg nu ^npi 9uitni.J
rnqflpu^ Jutu^h l

4p

II

JutumJp

fult^pnuJ

f.ivifi

^op

ifoin

Ofiiifii^i

apnity J'nqniloL.pq.p ^mmmnuiJit


f.atlnuJ

(r

^nlnL.Jf

f.ivft(af

kh

mt^^mi ^op

if only

mqunp 4P^
L.
Q.iiiv^^|i

^'^

^pq.uiutnaibpf
ufijO^ioj

^t.fif.if

mamfp wpJ'tuhmuapnLp^L.ltitkpn
CT^|i^iii

faht^pnuJ

iktLf^pt

wif^i

|iiri

limpi^wpl^ffg

opf^h^nil^

318

^fmipmuikmtug
*lj|0^iifi
ii||N/t

^iiiiintffi^

muLp

Nm^fi^triv^
(r*

ifmif^nciis i

^t^ipp

mmmmulumhnLjt
0i

afi^puJtup
ififntfi-frlf^Bi

(r

^fin

/'^^i

ptkdf

foApJ

'^tf^S
if/ir

'^'"-t^!

^wiof iififtfitnn
t^anthnut
k\$t

n^

pmhuil

^C^^LpmuffpnLtuhf

ilkptU"

Digitized by

Google

236
lrnp.bi!h
L.

ULft'l-UI-PnbW'b^

\r[iLUf
On^ifii

^on Joui

l^^PP^Pt ^P^ ^L t^"'-'^ ^^ utq^ nn UMmmwufuw'U utwit Pii^ luq^f^ MitLpnuJ


bnnnpq.f

Qbni.a

f frill*

tupiL^h n/m^mS'

(r

tlthnLit

tntui

p^

^muitt

Ul.

Ir

Hjrpfma^l;u
P"!^

wqfl^iuf

^*"IPP
tnnh

itufuihuud

(r

mtumi^J^bpfilii

^nmtuit {jputttD

a.uiijtu b'b

^op Jouif
"'I'i-

htnp^pq.ui^^nuit

p^

nppiuit ^lUfl/jlJuiul) uiuth L.

uin.hbi^nil

unLdtnpp

t^'bauJ uttf^

fp^uii utniAtpt ^^^ino


if^iv

(^

utubt^

nn uiUiwq.uiJhb'pn mufi
pul^
uiq^fliuif

mnubpm^
dfth^L.

drnhbifiu

^liLputu^nL.nuJ bhf
uituipf

muiiip

C^tuiLl^iimufi'ii

n^ Jp pui'bnd ^b'b

C^ftL.pmufipi.nL.dt

^^9^^t
uiutm"
tftf*

^^IPH

i*'*^l'"~d

h t^p

iuiiq.uiliuthhbpliy
oi|.iifiis

dp

^uftipufth^

t^md^Ubpft

C^km

humauJ

^utini^iuJhbpp luhq.pttLJ Irh


tunjii^

?pk^i ^^p^ ^p^i^L


muiint. ^uiJuipt
IXfu

P^

f^i. mffinfi

^ib ^^pbs ""iftkp


tip

q.nLJuipp
It

^n^Lncif
tuubn>f

(r

(nC^utq-i^iiiuuliidf

utpmpbpl^'b

h^iuhuit^nt-it
HijOi^iii^

<!^*um

C^mdtuiui ^bb it
It

^^ipp

^puiJ'uipt~nuJ

b^^^

utiLutfiuplibi^nLg
(r

L.

uiunuJ
ut'li

(r*

(ii\i*q9l'f(p

pdu

^(r,

*^b^pnp utf^uapfiVu

{blf-^ip)i P'^l

pu^v t
Dili
t/^
4r

hiujuuttn^u pJiuguth" ll}^b[^nil


p-n.^bghni-J^
l^tuttAibd

^gp Jpm^pf
i^f

Jft

^pi.

p'ttpipfig
(r

uLi|0^^tf

in

^ifn

juoufh

ut fiJ f^tttfu
tftttm

Ibtiitft^

110 Juth^p

tftni/^f

^ttu^ind

^atui^fjlh^

pwputttli duiiJfti-ti^kptt^j '^hk


iSiuitfi

^d^tl

H^'^^'f'"^ ^'"-/"'"it

^^PP JftP"
uiu^tqJ

2'" 1^9

Jbh

C^uipufth

Jbutu putmi9tjp
^nfifuffiD U.

utpi-p^

tni.nuitbpitdj
uiiuni.J

tunpopn ^nufuinJ
nin^inii.^Cr^

uttijttt

^uttnii.iutthb'pit

bh

L.

ij.i^fuutL.nputiqf^u
(r

l^uthi^

bh

tuitJUnL.d

^nqjt tfbptuif
quth

np tnuimutht^nt^J
L.

^^

220

JfifL.t

ttp^utift

tna

ufiputifUipitLUtir
Ifp

utti^utm

f/r^/ry

Uifh^uth

^utif.^Jtauliit

putpip

it^t*
(r

umfiuiL.tit.(S

i{Uid

'"i" ^ mtuufutiupf np uifi^outtn hpfimutuutpt^'b miuptn^p inin^ pblfitbtf ^mif Atubiyhht uttfrn

fp^utit

bp^tup uutlitupn.nt.pifCufig

^bmn^f np

bppJrJh

Jft

^uthp

Digitized by

Google

SlUbUW-B
on

237

4*

mbLnuJf
L.

t^nfuwqiuni

qj^^nnai^p^buiJa.

CfiuJiulutjhni.piiL%

I^UMftu'hnt.J

uiiumqtutnjbnn hulinih iliunni.J bh n.natJn 031"

2mbdut

utnn.l^h

uinfliuti

^^iPP ^it h

p-bprn^J

U.

ut^uni.J

bh

^aui^fffi

ijtuufi

p-uiu^fi

juJbit Sufif ^"^p/'^^^p^J

Jfiislih lituJ

bnl^ni.ub'ii

nt^nutnbnuJ bh utnh C^on ifom ui^pft iniut


(r

Uuf

^ifiif-

fLnLpnuJ
oifp

utqjt

^on ibiL^n
9.iputin

b,

luunuJ*
L.

<^U>^^f-

ni.iiD<

XJputh

bh fuJwghauJf
9i^utpuhgnL.
tt/i

uuujjiu

20

^.

^"i

'Unt.fipni.dt

vul^n^b utnh mhfig bpl^tt. bpbfutut nt^quMplincJ b*b iuq^l^un

mnU"

hp
if/r

ttitffriiit-dt

Upuiho qitni^J mbubnt.J

rt

C^tupu^hf

pni^pifi

tftnq

hn.jipni.Jf ^lii^putuppL.ni.J L. i^b puiff.uinJUnuJ

ir^ ^uthjt

q.fii.nbpnt.J
ftffii-i/

ibbuuthf
L*b

upiu S'^IPP b. Jfi


unntJup

otuUfi

Jompli
^^but

iifff.iif^iffifiifi

tunfl^uii

inuthbi^J fipbha

^Ipt

{x^uuabn

bpt^nt.
b.
4*

juhwJphbpp

C^iuJaaupuni.J
utuipbit

bh

b.

aiupb"

Jatqp-nuJ uftpud
hnpC^uil^uifni.pfiL.'iM

tthtuptulbni.p'buiJp

onfi

^uimn ^P*

luffinhnuJ upuin^%uJwt^np\tbpfiih hptuhy ^ni|.iffi.fri./

piui hbifni^pbiuh C^umJui pt ^buiuh

q^ni^nAifi utn.uif1bnpfi.nu,

pbutJp. utn.uf
pnupni-J
Irif

i(r

abpnud
ft

^uipuiiut^nupiit
b. luu^ui

Uptuh^

i^iffnf.ri^ ^uiif(r

pump

ibn^obpn

C^uipuhtu^nCb liuthqinuJ

^Lp ul^buputpp

ifoifi

aatupb. pn.huth'T^-^ibn-hbpp ^p^MJ^h b.


frif

if.tjufiit

#"1

^^loi**

jbmn^ Jp C^utttbum f^^Ppfi^


Sfi

ututf^ftu^

"PI'S

ibmnf

mqutuafipnf l^nqJft bl^ntfhbpn


iiuui^p

Jji

l^uBd

bpl^nu

bpl^nt.

f^A//'
"P"

^^

ututi^fiu

L.

ifpunuJ uthbppt
at in.

U^injii ""it ^""IPl^f

u^^u uiuBU9ni.mL.npCfl9L.pf
UfLifiA.oinriifif

unifliuif

ut^^pn

f^^2^P ^'^^^ k fuUtuduL. muiiipx C^pu/uppni.J (r bpbt^nibuth fuhfuf'*


ft

^h
b.

itbpl^uti

bnnn JuiprLbuthgf nuutbahnuJ

up

Ifbpuil^ni-phbpn
uffi.icfS'

juifutghnuJ ibbuiuunLh onhh* li^uopfih C^buthbph


^.tuihu
frif

tfibuut'

gnup C^opn* upuiho


ifiifif

i^buut^nufi uam^isn*

Ikfumbi

(r/

utubut'
b.

fuiifn^^ bit ^uif Jni.i/|


hputii

^buutgnufih mn-utf p.bpnud


1^

uput

utiibpi9

junumuthnuJ

nhiu/hbpf

uifLCftuuuipui^

CfUtq-nuU'
p-nf^nnp

utbq^;hiibp*
lin^i-nL.J
(r

bpblinffth
^uiqutfi^

utJ^^iion

gpunuJ bh utbbpnt

lljii

C^utpuhgULiot

Digitized by

Google

238

ufti.tt*hrnw>-hb^

^fifi^^
nuti.pmti.J
iinutiig
Jft
oq-ft

^utpuhgau^g
^i.p
*"4*

iff

frp^fii.

Of jirmnj ^tbu^ ^'"IPC ^C'


^tm^npfthf
C^fft-puauffpntJ

iffff-iff^mfiiifrp^tf

fic

P'i^l''4

^^S'*^*
q-uti^^Uf

hplf^nilrusii

^ifb^^l infipa^
^^'^t^

muthftg
(r

^puti^liput^

np

oq^nt,

jtlC

^iififf^iificif

Ji;f tntr/ihi

pbq.CftuiiaL,p

putpL mmfj^Uj muiut


ptupail

nfltntJ

pm^
1^^"!

J'ubIip

utunt.J*

c^riif.ifiivnL^/!rctf|

J-nqnifp^i^*

inutgnuu r^mif ^uimat2Uf


i^rtp
4*

ioiij4''<'i

k"i!^L t'^P

"""^

Jbifiii^

p^i muiUinuuihnLlinil np iiifi tfn* 2.^m limpomml pmpL. kputt^y Of

uMiL.hku

^fic qniiuiqithpiiiriff

^pmJJIru ^pp-mhf
(r

Jbp

iniii.ifi

U/<t

juouoff Jlrptuj
iiifiiii

fuJnut

oij^^ '^ ^^plfg

LS^^W'l

""'^if^

fuitutJntAtt

kP^
li}^

'a^troLj^irf-

tfti'S''"'*!

munuJ

4r

hthmifiii tunA[tlfai[ piuJ-m^


L.

V^^

Jj^npC^l^utl^ IrJ

tuqat

^%utdnugu3f
(r*

qtutLhtujatl

f.(r-

C^putufpbtttihlrpp*

miMfutgitni.it
fint[p*

airir|i

imp

^ittttJ^tt l/tuiti^^

Igp

Jbqp Jhp
t

h-tuqlfliit

^putJbgf^f (rp^iifii^vt Qbmnj


putj-ut^p
It.

^pm
f.^

Jficif

2j^ttp^tattitutnt^p-btuit

f.ait.ni.^

fncfi-irn^

hnuJ
if

mqflftuj

trnttuhpf

trnwlhlrmil fii^p

^titt

flntitq.^ ^f/^t

44 M"'^ /krufo JtttitnLJttUf Jf tttujitmttt^ itttU" but^tnLJif trpk^ ippu f^nfisfi P'bl} JIf mpjjfit ^utP'ni.tt^utj tuptu^'^ffUfi C^tttJmp^
utiffitmutlf

Ifimttifimnb^

Jfi

qn^q. Jbutu^'pMttiinL.^f
fbtttttf

4/*^*''

b.

^utpmqt
oq.titlt

ITpJbutlltg

ttq^tttitbpnug
litttpt^nt^t

tnqmdtupt^^li
ftL.p

itutttntJ

bti

utLutqnt.pbtuh
J-utli

^qflpuf ut^pp

oqfi^g dp

dfi

pm*

muiipu

4:

pniappity

ttpnhf^ ^Xk^ilfif^u f^nuu pufiy

liifififfi.itf&-

uttL.pp

itfuut^pit

mpJ-mlttttg%i;3 tuubintl fudnL.d bitt Oqfifig jbtmnff


ptuJ-tttli

unilnputputpf dp dp

p'tl btt mtuf^pUf "ppg jbutnf ifMintutLutf

q.utdutL.npp p/bi^ptuboo
qjt
if(r^

C^tatpuii

bh

pjbpnt^dt

Vp

ulinL.tmb^

2!^pni.d

bh

pi^lp

uti^ui^itbpntl
/)'

^utptttqhbp'^mh^i^mf

fiutqqputqutd f fipZ'^tl^ ftuunmuiaL. Il


Qjp2

tuq^fl'^l

^tP"*?

'^t

oqp
L.

L.

ptudtul^bpm

ttlfnt^tttbtiJp

dndbp
pnud ^

qitatJ dp bpbpttufjp
Uniif fbtmb^pg

jp^pfp t^mn,at^d bh dbnput" f.^frc.| fin tnmitpg uiutpbi^ittl pb"

Ofoftfi

^ift^P

1^%^9tk

f'Pf^x'l'''^**^!

Digitized by

Google

JlU.Mll**B

239

mkiipf
tfMi^^ir

ivff

Jbtuqut

(r

^M^t-fvciff
^f-/^

qiai^J

kh Of^ Jk9
L.
^fi

utinut. fncn.-

^iifirf.ivni.if

4*

q.nuh

utn-fL,

Pnu

mutihu ^utn^
4*

uph rnhghbiiiLf

Jfrbj^L.

nn ^buutgni^ ^^pts ^^^ ^^

P^^^l

tmuthnL.J t liifi^* wn.tuf plrnnti C^mpun L. luinut "^if^^p oq.ji ^ff utupu C^utJ* q.n.uth iua.u9 ^nhuip^nuJt pn^np^ii pwpU.nL J L.

pnupnL.d
tinqjS^^

hi
4"

otuC^iuUuiift

mfpt

*rifi^iifififfify

np

uinObuii

utjipnf
(r

^p'ut.^pnLwh- ^jAnudf
mfif-iiiS-

liutii^itni^J

ujiif^uiifiif/k^

k*-

uat,Jf likputupft

lI'^pU"*^ f.S'*^^ bpkufiihf pif^^

Jutmmh^h
U.^-

nitntJ Jiumpf fkpn. inuUf

i^nL-^ffb

op^hn^J

iij.nt.J

ij.i^^it

II

utunuJ*
^kufi

UtfiftficiaiSr

f^mp/ir tlujkmt.i!h

ifimpi

^^IpH

^fi^^ii

llkpuaupfi

CfmJpni.pnLJ ^ outC^uiiiunJi ikn-^n L. fktnnf ^cp 4pr L. d^cuiikp^ ikn-^kpp L. ^iffiif.tfii.if libpuiupfi ifoin<

pn^npffb^

npnh^

oXkj^^kpq.

tnLUf

Ultfififfciff&'

unupp

upiuilifiii

utp^

fhmhuigh^^f

ncjinLpnil CfUtpu
nL.mni.Jt

pn^^
np

tuukj^nil ^JnL.tt

L.

Jk9

<""^f(>

Upwib

Jkuiqjjiy
t^ffi^

Qkinnj J^tuih ^iff k'"L'^ts


OikpkumkuutitPii^
(:

kl^nnhkptt

utiif^wlh
Prpirc.if

A if hnLffpnuitf

^n^cniift

fnn'ii^tuiM

q.^niJ kh

pk^

ifffi}i#(r

ifiini.Jf
L.

up ^mC^uiism^^^

kpl^nL. uutmphkpli J^f Lf ifkpwii k" npnhg^g ^ff^P ^mmlimgpmir ^ ^^uipuphf if^- ^PfPf-f ^mpuft tun.utf phprnt^ht rnh^p J out
ftul^ '%nL.l^p

humnuJ (r ^^t ^^p1 "P ^n^unut 4* u m ^n u ^mii^ni^ U9mm um^na^t Xkdk'hftg utn^utf ^ku^ ^uffph 1^ 1
i^tf

n*

inaf-

utu^UL.

([iift^fii|^ir

Um

gnjy ^

mm^u
2^^

C^uib9^.^uml^uBVbkpfiih

k.

munudm tHutJpuap-f

mii^iff^ tp4'if >

^kiiutj

l^kpuwpp^

^/'''^f-

Jmh^^p-

^utpuiignL^'h:!^ L. if-hnuJ C^utpufih

lutm^uttiputi miliui^^ ^kf*

Mkpuuipp J^ P^'^lt ^^f A i^(r^ 4r ^mC^uAiun^ C^Juap

utn.utf
(r

pkpnqjiih
ifuf^uf^ti

nu

Jff

^^^ff ("linL^rpi'kpp
irti

mutipUf

iv|if

^kh

([ivli^ncif t 4^(rii^

^^pts

linqjfig

ktfmhhkppf mp

l^^'^l iinjh iU^ntl

kpkumkumbfi muf^ii
^utu^unuJ
4**

mquuft

4,iif|iif^ti

20
mn^uif pkpnqj^is

100

*i^iir^^li
^a|fiftr

1722721..

I72

f*

Digitized by

Google

240

ttai.iwpnM'hb^

hii

C^utpup
lljii

4rf

JfiL.uUhpfiiti9

ppbitg

L.

jfrififij

utpq.l^h

fi^P"
fft^j

pnt^Jt
dftiu^b

bpbl^n^fl

^uiJutp
ii|iif^iifif

libpmlinup'bhpf^
^fcir

npn^nLUih
U.

2-3 mbuuitijig
riv

thUini^Ji

Cif/7/i/^^^ti

^bmaj
^fP-

JuJolJ

tfilruutilt

mhffg hlfuih oqjfht ^^ppffMbs

l^^nn^^

F"L'^Pt ^/"^^^frp^ aiiff.iif^iffif mtUDutguti bit ijiihni.Jf liiuoutunutt frb* bnp.hJ\i J^Jbuthg ^ft.i.iif.if ^tu^C^n^nL.Jf L. itlj tbl^P^^.

gpt^nuJ mhlrppt

U
iinffih
l^fih

^1.11

opn

tutt.iuL.ombuth uBq^lfun ut^ppi C^putL.fipm.d


^"^H^ffg

(:

bpb"

Jftuu^b

iftbup

b^ni/hbpphf

apnho

bpbuutbu tuho
Ig

mnub^^f L. jtppU. ^npC^wl^annupfiLiB^ ^^cniiiii^fini-i/


oqjjin^y
P'hl'*^.

hputhgf
^4*//^^

bpl^^bpt^nt. piuJ-tuI^
if-

^
U.

^*"3'*4*

Uk&'ffi-if

4"

2,tumbppi

liuouti,nL.df
iupq.i^ii

bpi^ncJ

aupiubttubnuJ

blu

itph^L.

^^n op, bpp

gpL.ni.J bht

pplb

4"

^uti^uMonuit pi^n
t^Unvji

iifff.fii^iififtifr/i^ti|

u^uttnunud

hpiuhg

II

bpb^nihh
ifiiuii/icif
ififf^ficf.(r

iftbuuijfi

mnCUp^
C^utfSmp

t^buuiinbut
if/r

^f^^f*"/

4 t^p ^but Abufi


i^nujutuff
Jfi

iwum^li^
itifi^| Jji

utpfatufaL.if

^^IPU J^

^ijuiupmnhhbpail

fb^ut^ dfi

f^w
JnJt

Jutpf

Jfi

fi/f- bmJtubffj
uii'tui'*

p-nqjnL^^

if.nt.nnuj

jubh'tu^^

bpbu^h

/^tuDutpun.uia
(Ifu

q.uip-iutf
(r

i2y'Daapimduit
if^

U.

^npu

Q/itq.

pfjnpp

t^wpuutb

{/ri'fi.if

ulinL,ubfifi

^bpuit^
4*

V^^PfP
<i}tu^

JnJbp
iittftft

t^iutL-tah*

upwiiig pn^npjih
utqjji

uttum^npt^m^J
ut^u

q-utunui qnL.tL.*
bit

bnp.

ttinhauJ bib
L.

mmJuV

pthiuAtbpp
oi^^h

inuithit

mibgjihbppit
uiiumLaLjt
(r

ftpbho

i^int^J
II

itutttnL.Jt

Suth

uil^pp

itputhg oripnil
""pbpbi^t
iff

pi^jnilt

Qbtnn^
ttJwit

utpq-^it

fuiti^pni-d

bh
bit

i^bufih uttuttf

"Ujufi'f.p^'if/l

ufutm^

putumnufS

Jbw^Htf qHtntJ
Jfi

tmtff

f-Ul^t

t^^^^L f^'^^A
utit-utf
(:

uin.ut^npi^nt^pbutJp

^utJnt^uitutguth
U|i#iori|^

bpptnwuutpn.
n^njuth
ifoin

pbpnuJ

ipbufiit
L.

mwitfig ot^^itt

qwt.at,f^fiit

l^uthtiLbni^J

^fi

pnn

tnutthu

ijtbu^it

wit-tuf qittutnUf Jf/h^bi

np

Digitized by

Google

WMM*
ifnA.irt ULiffio

241
Rhnnqii

JbtuquA
iiuifa
II.

q.iinLJ

Irii

Jf;9 rnhnpf

tutLtuf

nL.
q-ft"

p-m^tuLapft
{Ui-pa

f^(r<f/k

wtLUif^

fkmnf

J-k^^t

^9 "^ iwfu
^9(^f

mwfjffu

JomtrhnuJ ifwJp.ni^pnLj

^mC^tmhwifi

^fP

IbfL^bpiit
oifttL.

Qbmaj

^tuJnL.mhtuguih bft^mwiuutpi^fi unLi/muJ

(r

ibn.p

itm* b^k P^'y^^nftp


II.

uifLUtfatdtumnigp
utint,tt
1^

i[bpmh
L.

p-iuthiu^"

hbn

libuiqwt
'brnju

\)npumiuuu9pq.ii

oqj^

pwif.mL.nmn
L. uifiht

prnJ-miincd.

^lu^oihmflihf ^bmrn^ tatiibpafpf ^onn


C^bmb,bwf^

^nfnpp ^JnuJ
tahb-intl*

bh C^mJwpbw
iri.i#.

pmpbJni9fPnup^fiL.Vu
i^tfiif^^if

^{k^tjiibpu

}XuutnL.tuh

unLpp.

nMpJ-m%ntg'

ir^i

J^ pmpXfi
frif

hbpu/biuU'^t

Upm^fiy fbuini
b.

plt^nufint^uti-

iLni[

uw^nu
muiibu
lioii

^uA^ni.Jt
4*

Jfg mutibu
liuiJ

^Lp mhbTjfihbp^ Iff" ^^/P/* t^P pbpmh 2"P^PPf ifUiJ b^^ ufmmpuium ^^ 't'^l t
Ui|0^ttij

junumuiiinut ^i omi/kii bh L. inf Of[ifi|


ptupbliutJlibppf
(:

k'^V^tS ^*
^nthffVft

p^"l'^p
iTjk

Jfi
L.

^iuiiftup
ifi/t#t

i^pwitf

Jp

f tn4**

n.pb^

^miiftuh

^np^-

OLfifii]^0it^

^n^HtitnuJ

P*aif.iffi.fT[i/kiiy

puig^ CfUt^if,bplbbplig

^uiCfiuhuijp)s

50
10

^.
^.

20

\)llbqbynL.

of.iff^1f

60

Uw^nt^pg fbtnnj gpp'pp^


jni^

^utfUM^nt^J fc 2^<*

''<-2

mwiftUf n^mnuJ fuJnuJf ^^pp^'i' ypi.nt.J uAbpnt


If^

if^<-

Ubf.
Z^uipu II tftbumj ii2,'''hui
if^

JhnuJ bh 3
h^whuih^

II

bpp.bJh d^is^U.
^*'*

muipft

L.

oB^u

bpliutp

J^fngncJ

tiptuhf^

dpJbmhg 2^"'
t^^ts^
tufu n^

f^i.

bh

mbnUnuJt

^butub

n^ ^4*

*"/

t"1"$t9 2"""
Jbh" auJoO4*

^^ifi'^

tuhghai.Jf

npnilCfbmU.
ntfif.

Jfiut^^

^uiJutpL.nL.Jf

tun

L.

^nnnyfi

bpbfatuhbph
L.

nu bpftmtuutupqiibpp pnJhnuJ irb^ncJ bh ^butuf^h


pnqhnt.Jf
t^tulifjlii

putg ^bh

Jfih^U.

np dp pbhun ^uinJbb'Ut
i^fbufiii

yTfiJfiuifii

ptupblib%^

f^nfi^

bh munjiu

bpbo

on,

bpbf^

^biJ'P

S^P^k

fftfOff

ii2M'iw^^ mathnt

Digitized by

Google

242

Lft*w^*Mnw^^^

Pfiifin

miifi|iffi.iffntiirfi^ii

^trii/r

mhbif^^ uiiunmutunnni.uti-

bii

m^f.
0|ii

ni.pmfanup^L.hhlrpfiht

^mj

mmhmijbbpit
\}n-mfp

Jhni.d

rti

kplr^

^t'-P'^k^tS

^t^t^

inplrfiJutpPlfi
(-

opb

utn.mi.omlgtulb
(ry

ittf O^itt^

^^ipp
^mififfif^t
if(r4

([unii^ficif

mqmduipn

ptupbt^utJiibp^h

>jl-

mnuJf
pbfimJ
irpifiivj

faJai.J U.

^(rifon^ti

ypLni-J b%* jfrmnj l^uth^nuJ bh


mutiJ^u
U.

aaif-

J^iJ

'^^

pbpuih

^''^J/fr

puJ-tubn.d &if

>f(r(f

nmftan
umljUi^U

pbpwih

fitl^tlC^

{bmni
wfrcif
at.

'"ff-tif

^iifj

ilf#

mmtbtf
^ui^ft

^tf/

pbpmqiibpfiii
U*^i.ff

^putL.ppbf^

^ncfiialfitnii

^bh
ui^q.

Jhnt-Jt
opti

opbpit mju

m^it pat^

pbl^mJitbppf npnii^
i.Aiffiaf
pfilb
.

iffjf.ifilrj|

iif

Mif j^Mij

mhbgjthbp^^f

^tfg^ tA^ '^"'S^if ^P**** 9uqfl^tu*l0p L. ^utj pbpnqhb"

I^pbhg matiM L. ^t,ptuuppf9i.J iipiuhg


^ui[t

pmuut^uA ^fi^

tilr-

i|Nfiini^t
(-

nL.pui^9H.p-^L.iiiibpph
fVfi

2^^

itu^wfa iutjbutlignt^J

f.iafA.fii^

fffciLtriiftf,

2P*-^"4. """^'"S"'^
t^pbp^l^

m^ibpfiii ^^uAntLJ

(-

k^LP* ^9yL.^^tJ
II

bit
Ig

^b^lt

f-'^U^f!

^^p"

"'-

'uf*

fl^ij/hbplb

uliuuni-J

CfUtumputtfiug

kVP

^""PP*
XTunfiu^hf ^l^mp^

^ut^bpp uailaptupmp
q.uilufn^llitf
If.

inuiiificif irti ftuiifi^/kii,

U.

ULffififftuifdfi&'iiiif^

H^bputijfnluJutii^

UbmmbJpbp^li

^l^iif/iifif iif|

uat.pp

V'w^ht

Piv/^ upiuiigfty

h^iuhtui^np L.
L.

mm"
ULtf
fbitb"

C^witfb[^ph

bpb^ bV

S^wm^p^ pf

^\^uiptfwtltnn.piip

U*

irani.fif&'iifi'iiiifj

H^bputifinlaJuthpt

tf/7(r

^utpuuthpop

jp^^

/fVL

Ufutm'attL.ntl lu^n

bpbf>

't^lP

^ufUfUify
tf,

iffnfampi^iip

nt-p^^.

puthnil upuCfUihfni.J bitt ^ifk'oj m^rpi'


4*

^utjfilb

q-mpiaLuti-^

uLtimplinuJ bp^nu

([at

J bpbf>

ttutpq,au ifrn-^fii^f
ivc.

npnU^ bp^at.

^laiif

bpb^ op

JiBnn^i
t

bh

p-mt^nunpff mathpf

'^fiLfmu^t^nt.J

b.

ifb

pw q.m9L.hHLjt

IX^iu t^uifb pp L. Itpuiiig ifwpinuiui^gp^

. ^i'^A^ i/fii4ni.j}. Y4 uipilfii iui itui^niq qnqhngji ^lutfuip

Op.
4 p
1
fi.

iiauiJifwgnL limnp

Digitized by

Google

^ahttl-'B

243

imputnugmHi
iffi

itopnf

iriipop

^Ifiv^Ef

ffftlL ^'^jO' ^t

qnjn

itbuiu ' piuuiaL& ' itotnuitapuiui^u


itji

/#

Vji Jlifiuin k

niuiiuli

^,

80

4*

nk

'i'uM

244
nuCiimJiuit

UAMl1.pnM'bb^

ITfi

injq.

40
10

f^bi

^'Um
^fflifjil

/f*

4.

liuuiiwuinL

pliriutiU'iiii^

17 p.

pm&f
itfi

Iffffiilf

(/

titqiuiilinLit bli

ifji

fiuitf.

uinliuiJiuii,

VP^

V*i1

1'"f'^"'J*

Pniji ^uiittLiuji
B*
^lu^fi

qiupintui&if,
frif

bp^ffL ifiupqni ibn^pttil


infill,

ttLqunpljittLit

ijihumgnL^%
fuiu^

if ft latuiJili

iluip-

''A

Wt

1'"-lP'"j9

''A

lypuiitfi

^uiul^f

bphp

q.iup-tuj,

npui^uqli
iffih^b

i^bnuignA b
mtiiu^*
uiiuu'b

iutpu%tugnLb

jum^ m^n
itfi

ituifntp
luitut'li

b uatpp
itttiuibin

Jiinb

b iHli ^luui quip^iuj b

Vfi

iftnLp^tuiJi

iiui

12

[T.
['*

'

0*^

fVT

ninbiuitui%
lift
.

0*^ dlfpium b
f^bi
ifiliu

uiuquiifut'b
.

60.
p.

^10.

Siupuin
'huip'Uij

50.
p.

tinjupntnilf timpdpgpmb-'fuui, b

^/2

p nthiili oqp
^l^hiiuiifthp,

1620

1*,

il'iujli

quipinLui&p.
irif
itji

itji

bpbf itiupulliukg iibiLgnil pmitpmqbmj ^nL^uijIjiUij. ilfi


linLini
ft

utquiplinLit

ifiuipULujumj
ifji

lufuifiliy

liuipitpgpiub- ^iul,

pnip

iiuiiiLuij,

bpliiup

21

^luin q-uipiuji

bpb^ op

Jhnuff

iiLuiiiLit,

juitnut b

tlbprnq-uiiCUttut b'bt

^. ^lubpfi limit ^uititji ^uij


Vuijfiuli
Ifiiii/
(:

15

20-^tr

fflbufi

linqifjig

ifji

uiquij

lituit itfi

luq^ll

UiiU'

^tupujii.

Vfi fiui uiut^ftp.


f^bi

mrnhp^g
b

nuiliuimli ifuiqbpfi liitiub ^iiLumli


ntiiuiplinLif ^luputiiugtiLfiUj

b%

ifilintif

i^uij^

pfii dfi
liuip

ttulifi

liwuinLif,

np ^tupufi

Jiutibp'ii

bp-

//rlf/i

ifjjli^b uuiliifiiulibip

luitttLubnt ^bin dfiuiuljDi imlili


//ili^tf.

opbp

uiltgli^t

ir/r

iuitut%

^iiLit

ubpf np djiim ufipa^

V^

qnfn itbmu puiuinL&.

Vji ^mjbifi.

Digitized by

Google

MttWI*
10
U dp I'^f'lt*
dfi

246

4.

^[I'iituj

^tuj iniubntyi d^uifh

bpblinj Jinuff fuiL ^[iLpmultpunif h ilkpiU'

HiuiLbuLj (: Uju

tjiiujp

^utpinLtub-jf ^ml^^t

b,

^tptli

'^MT/*

u^'b
llilf)t

dft^ip

ibn^nil

miffifp^ffiir
uij^.

b*!!

fi-mpd dps^bp b

dji

fo/f ^pqdiu

(^<i-

Sui'bntip
^s

djiuijb

bpbl^nj ^[npuiufipLaLd b lutLiULoui t^bpuitiiuiL'

%nLd

HfH.
Sntutfi

tnuiiib^fiD

utJbh

(f^P^'V

Ui2lutuu9n1.it

kh

nv.pujuuiauLi

^pbhg ^mpuhufguL^h* nuumft


whi^uiJ dp
DUBtiff

U.

p-^gp

't"'l

^"^^/"'-^
tf/imiio

mcf^-tf

op nCputfunup-ptJU
qa.ouhbinUf

ut^b'ini.gf
i^uid

utuihucd

bh

pplriiy

^uipuph

umiu

uiih

nujummuthnhi

uL^mt
\32y/iwq.pnt.p-fiCblig

ibmai ^ifp^f* mmiipgU

tf.aL.pu

^p f iif-

Ipu dfAi^h. np ututip i^uid utb^bpi^phn ^f^u'J


muiiifi

upmb

^C^uih^ q.ai.pUf
npui^^uqji
iuijl^pt
Irti

qpouhbi^nt^f

S'aif^([|

([iiitfui^

([n^fr^
U.

ifffif^ni.9

C^wpuhuigncii l^uihiuh^lt u^l^u

i^u/iMwh^p

^usqlip u^i^u

Hmimf^ l^pLputl^^ph qjupibutt IghpUiuiM^n muba%.d


fff^if

4"'/'*

qjujmp

uhJip^

piiMiikpai.^pi%bpp

^rca

ni^prnfu

qniMipf}- ftui'

ilfUitLbini[f

bpif.lri^ai[ ni.

uimpbijnil huqlimijf^ ipu 2ubp99U J f

^mpu^

huigatAs

uhip

ipiMfbp

Ig

^uutiaud

L. m.tfutplfnijt ([trfiifufti^^ llfit.frfvt

Hmpdpp
I^QC.

iipi^putl^l^ph

l^lrpuuth^pi

uw%ni.d bh
hfii^uitipf

C^utpufiii ^imIv*

f'^y^'P
trit

i^utt^ui^b^nL.*

ly^^l^f

^PtC ^

^"^PHt

fifiifiii([cfiif

fJfUnud mfuufpup tupouuth^bpp


t^utpi^

thutduthuiiit Htrp-

umhup dp
i^&-^

iflrS*

puihfutp bh tgbnud
L.

U.

C^wpuhutgULph jtu^
Ijp^pf

ututf^pUf

np

ut^JpfiumuMU^^p

f fipi'#ii.iftrfif|

^kpphbpp

J-uiduiifutiif

ifaifaiociiiiif.
4r

C^utdpjupidutitf
oi.

C^pup

mbq.pn liud l^bpuuBpn fint^d

uutfmf hbpf^hut^nil

pwpibm
ir|

pad autpnutpnL.d pL.punpVbbpp^ dp ^utiipup


humbghnt.dj

C^b-m CfUtpuhm^ni.ph

mwhuLd uppp
^utpuph dp

if.ni.n.pf

ULpimt IX^umbq^

l^bpyutp/t

huLppaud
muaiil
nt.

-fr

2.'''U"l^*

'^t

^^^
4*

ptui^liutm

p-mjllp^utli

pthlnp^ mbq.pn hnuppnud

dp

/7iaf2{[/^i^<''([

f"'}/'""

Digitized by

Google

5J46

ttftVlS4^hW^H^

50

^'"'V*

'^t C'-PlJ^ 4fl.* Um/lr miLutf ifmn-auJ Lib irmj^iffS^ JnJf np

C^mpahmgtn.h

mi^

at.

^uf 2/00*2

'^a'|<''~"^*>'/9

''J'*

f^L"P
4r

nuptu^ni.P'^iMitrpfi
C^utpupg
II

J-wJmitm^

ifftrumh p99ittpn$lj^h

Cjkn-OL,

ffiitnuJ

jm^

Z^mpumbft^^^ Jp
^trm ^itnut
(r

jmp^P

mn^mf i^kumfp

C^mjp[i liif^ut^op/B

Jpfbnpf.^ mnubp^

mmbk^n^ pLp C^km Jp

p-ntii"

tt

JIf
li.

pL^ ^Af^^Pf-fi ^py'^lfpnuJ t ivijP^cfii ^oppf itpm li^tuiip pmph^oiJiikpp'hj ir^mlituit ^mC^oAmjIihf tpb-giffa^ptM
^iJf*

mmhntjmppnft

Cb^n^^
bit

ffmifivivMi^i

irpp oqnt. mn^tatfhi

pm^

Jimlfp

Jmmnugtmhaut

^tuC^hmjplhf

am

i^liJmL.J

(r

if/^^^np

C^mumfj^^t fTpfhnpif.p

uimmma^rnhnuJ

jr*

MMmniMtir

^mJbhmj

miLmfhIimj

^'^pp-mJu

Qmpni-fUgiM mJfiit

CfmpuTbfif ^^''^t ('t'fr**


jr

cULtfisnc.afS'

mfaqnt^ptiM mm^^

piti^JlifnLj

^f^*''^*'^!

tC'P
1^

mmi^lf^ mttitbiJi^ nuiifft:^

I^fa^

'VA'^A

mAbhmh^f

Sf^ptmt;p

fmitf

^mmALnut

^ifh^l ^^IPE* [uhmJpa ^t'^t p^pt II bpb^ ^nmho^p^img oalipt


^^mC^mimh ^mnAnuJ
|r

C^mpahgmi^flii

20 mum.miMipm

^k^^

il^bumgnL.^

^^IPP

muauJ.

t^mpm^^

4: 1

pbpbu mpm^in
ll^ft
L.

^bumjp ^^Ipp

C^mJmimfitnutt k

b.

fumummitnuJ

(p

Jmqmpp C^bm pbpb^


^opjig ffJmhmip^ fH^
ifL.9

\^fH; i^mpuiimgnLii

^mJ bp^mp um^mp^nutt ommp f^<-^9 ti ^oi^*''^*'^


^j^^li
f^utf

i^bumfft

fmhp ^m^n^

C^mpap

mm%b'*
|^*

ofttncif
f.iif

4r*

^Qmpni^fl-pLii mJfih av^tf^ofif ^10

25^

Cf9fMt[

mp

Jmtfmp C^mpup mrnhbiat-f ibfhi;h tfb^


mnLiipf

o|i f.nc.f 4:

i^^^^p
prnthml^

pfbgit^ ppbh
pmfup'Bt

P^l t^

ibtu^f^

phi^mLiii;

dp

ipmuppbmihbppg ^mmbpp
a^mC^mhmfp miumfrnp^p
b.

mt.pmfunt.ft'bmJp piufntitaut

b%

gpuauJt

Digitized by

Google

i^UmW-B

247

hmjfih mbuitni^Jf pup ^ibbs ^b ^'"^''{f ^x*/^

b^^C

b"^'"-'^^ i^'

(*

miib^phbnffb mutfhu
^^cifjiaf([iifii

q.iummnlibi_ni.y

L.

^mC^wituiilig

c^iiffffic-

pbuthii

uittiinuJy

^hni-J HjuutiDUiuum

iLnnhaibtuih

Jam U. utuuil^p C^puiJutii fuhtipni.Jt Miutubn uuiumjili^ iunui^nt.J bh f.fifiS'iif^af^ S^P9 bP^^S ""Ifi"'^ ib.tughnt,J L. uiuut^uiq.puidp
^tupbiun^lb
vpt-q^p

l^^

fipi,

uiiutliut
{:/

muihni.mppnfii

muihni.J
muitfiu

(-

dfi
1

^nuhm
([ y

ly^M^P

IpuJ

l^l^u

^aciim unupii*
(fiuf^t

10

15

f.f^fi^ii

4*

inuutupuipph

i^puu/bfi^fi inuiuiptuuwai.p-liL.hp

dft^ui

u^uuauJ

(-

^^iif.([ir-

2Utppii oppf

^fip

rniibpp faq.ni.J

b.

Jftuu

offffi.iii|

^utJutp

pm^pitbp bh
Jpiii.fl*

bi^at-J

2^ij^^J4'

puthfuipf

^mipuAfutp^
U.

^np/im^

mpuL^a^j
oaj[i

lfpbf mutumbq^f

limpmm^lfi^

/T^^fr

Xrpuu
Jmqji

aitLuiL.ombuih junC^utpuipnuC^pit

jrj^

J^t^i^'^'^b^

^b
^

b'^V^*
^IP'

iftP

fibl^bl t

utinL.it f

cfi

i^nL^lfnt^ htuhlint^d j

dp

^m
"Vf"*

^b fif* ^L
tmuLd
fjri.ifp/r
ififcif

'f^1P''"fnd iiffLirncJi bppbtth

dp ^tl

^iJf^

f.plr^jr

tudpntif

tb^W,*

ITuAbintl hiupi ^tuuappf

^mtfUf

tuqt^iu^tuithbpp L. tuuitn dpL.u t^pt^tftugpitbpp

m%bpp^

m,

{:

^t^ptudbgi^^
J^bqjp

f^pp-iuh^

mmn.au p

mmiput
dndt

pup^f b. vompii mqti.m^wh%bpph

^l^b^tb ""'-^/f fjuip-mfk aL.pt dp dp pmdtu^ or^pf dp patun. jplp^dpi^


iiiii

mmijpu

{r

b.

dp dp

{i/f^

tfmLppnuuVbbpp dp mdmlb
frii

([fip^imr
(r{

^cuif
if/^

10

^ivf
-ftl"

mtaipu ^Ig^ilmhnCUt XTp aLppj^ liph


if&'iii&y

mtpu^p d^f
^afU|

dp2

ijbpmh dp
tffii.jrn

pw2^p^m^
pAq.pnLd

b.
f.iii/

if,n^hngp
if.mpi'mfp

mmhnL.d

frnfr^^tfi^iifii

b.

mfpL,pp
mh^pt^J!"^
i^ivcf

dmqb^
i^PS'
/^<-f,

fff.t

im2p^ ibmnj C^pmi.ppnL.mVubppg jm^^^ff^


frir

tfnf.tf

^.

^curiiiffi

([cnJ

12
b.

^urt.^^^!
Ipud

Ipud ubpf

l^md ttpulhpp^

l^md l^pp^mm

20

^nii|^i^

t^l

Digitized by

Google

248

ttnttS4*ft^J^^Ml

II

f.ifiit.1/

C^UBpuit^uBOLitfBf

muti^u

t^hruff

Jo flit nc wunt.J. ^i^*t


^^ t^mmutu^
ofii(r^ 4[!t ^''~

l^nuuf

ttifiirficii&^

unupp.

uittutliplh
frify

lupthwlhutghl^'^t 'but
0|i

lttmtiint.J

t*

ftt!iifip^i0([ij[

f-nt.^

/btf^/r

6lrnifi|

ilbpghnL.J

(-

tinu/tf^

pkptuihkpp^

f.ifiMiiifi^iicif

utJmlulhkpp tlbputq.utplhat^Jt ^m^^ff


'biuju
i^fit

i!i.

hphg^fthpt

an/nplA

Jfi

J/r

pcifcfiif([

uai.p'i
&tf

^mJ

p'hl

^^

utifi-

8lriDO| ffimtf
i^m^jiu

if 4:9

utlrq^p
(-|

i^nuJ

mui2utpf

im^m^

fiiti.ni.

ffi.n.lfift%f

tuhaL,d

kcM

sfrfiiffS'

frfi^fit.

f^p^sW^C iP^'*^'^ JaJn fuijfni-J mmjmft hunpbpfib


i!i.

4* 9'9Ut2Ufli

uttL.ui^f

i/tuo-auJf

np ^wpup
^cif^iff

l^iq.

ifififi|

u|iii|5'tfiiL

fnuuiUL.np

iff^tfi*

Jp

^I'^p^lfp
II lLif-

(^'Vf j S^'^'-J kphttphf

np ^tupup luJopfuuth'

iffi^li

utnijuii

uai.pp mumlifib mpJ-tubtu^it^^ puMtin.utL.np puftiti^f utunt-d


(r

nu ttutnnLJ
ijpitpf

"'it'^PP

pntnpntlfih

j^nt.n.f

np C^utpup

C^utJtuL.np

2.^m i/aoupt

Qna 't^MP b^t


pph%g mj^lbbpfih
Mh^tttliflitp
II

tftattinuJ

(-|

tjtrg

(luthutf^
rir

^in^^^
i/mj^aiftf

hat.i^p tnutintl bpbgiiitliuthpf Cjkpp-n^

^^fii.if

liutpjfip

JtuqnuJ "^llf'^C
4r

tmtat^jiu

tptsV^k"''^C
'^^IPC oq^pntl
itfjtfi^frff

^^
L.

^'"'V*

'"it^PE

Jtu^

ffr^HL.

tlutpif

pull mt^^mfp

Jbrnqnt^ C^pL.pmubpntjS
utf^fii^p

t V^fi^^
l^mittuittft

bptsV^k^'^C,^

&.

j/^iof

dtatqnii t[kg

hfH^ frnptttfl-nL^b ^ijp^p tptskV^E t^^l^^


^utpip^ni[ ^utpup ^p ^y^mt^utpnt^pt

ffifffii^firivif

numni-J

^it^PC J^l^l^^S l^'^'^l P"i"PC Ui^t^Ptst ^^ itutfunpq. opp upnutptuutnutir ^kputlini.pithppt


^utpnuutniibpit pi'P'pl'fipg
attn,utf

ifffutwcif

II

Jp Jp

putJ-ut^

oij^

bib

mutifuf np

^Jnut
L.

Irii

Irp^mp ptupbttutfutnnt.P'pLititbpnilt
I'^'^^PC
'^bni.J
trif,

^^P'Pt^S

^i^^^^l

ttitnt^J

bit Jpaujh
Upiiflf^

100
pntjd

Ifit^tudlgpp

Jompli

ut^iftnliatititbppg

Jp ^utitpupt
(ipllpit

-40

fi|f-

^utp-auf bit p-fttnt-d.


dft
{r^

fbmnf

f^kl ptdnud ^ ^/^~


ITp
nutitp

L.

dft

ifMtputf uta^utir

qitnt^d initbppt

^pp'
bit*

tnutuutptfitbp

^pP'tktS P^k 'f'l


ibn-^it nc

^i'^lP'f pqutt^niJ
nujnLfifi^ CLlt^^

^^tuqjfuti^np C^atpu (^

nm^

Digitized by

Google

ajvui-iiuiu^ 8P AU8

nhn n

"h

DEMOISELLE ARM^NIENNE D'AKHALKALAK

Hlq_qmqpiukutU AutUiil^u^ U, Stapp, U,

*h/tpi^:

Digitized by

Google

Digitized by

Google

5iH.WlI'P

249 np ^m^at-J C^lra. mil #if_if frii '^

P*till^
*bii|if

imnfft

fmpi^j kit

^avuynLif ,

^^ts ^2''"Htk ^^ pbpnLJi> ^tphhun (r nuquiplfnuJ ti^uflfiii^pnt^ftlimU ([mif nt^^i J'utJmitm^ ^pkh phiutj tnnuniiblTplih. L. uipJI;;^p Mf|tt phhmhkpp jJ^itnLjf kh hprnig mm^uii piih^m^bpfi ^^'-fiii^, ^uiif C^mikdmm liutJ Jp fnjf. f.oc.miiiy ^mif if^ ifkpblimf^h ifUtpuiiutgat^p

umgnLp

irni.Vi|i.

C^puhtugRLis

ifii.tfiffii|iifti

II

iw/ltfi

^if^

JoiD

kpko
t

p't^pih

mnunqhkpph
2utJus2_ni.p

2*"*
fii--

fi|^ij[

fic

^mpin^^i nn

fk^wJut^ni-pJi
It.

uiUL.ni.Jt

quiptfuuJ bit hmL. i^kumgnL.fii


t^mJiikplttit

u^kuputit^ ututh

Jfi ^uiitfi inti-

Upk

'b'29u\uttipnt.pfiL.iip^

fkutnf ulfkuputhg

muihp

hitauitqiikp

kh ^f^/i

4'''P''^'''9'">^

nuquip^nt.J ^

hput%y put"

t"H*5

kpkptuiP ippkpt
opp^ kpi^
4<*|><'

Zutpmp
^'^fb

JfiL.%nfit
4*

qpt^qat-Jh kt

Putq.^
L.

^^IPC

t^^'^'^L {^^'-^'"/ f.ifivcJ

^uf^npli

mnCbp

ut-

ufHjS*

^Z^ptuJJkgi;^
l

itpP""^^

f-'^P^

nupm^ut-Piuh^t

i^utt^upp,

^uft^npllfiip

upmhg nhmuthfi^a
dp ^utbp
4i^ifii.ncif|
f.iiff.ni.^

f.iiii.fii.

qnL.n.hnil qtuiftu kit

iftkuutjp maLitpf. ttup

fSomfil^

uiqtf.ut^uthitkpp
L.

^kut oqft

kh ^Jai^Jf ^Mfjff^f
^mi.apfiit tfMtpikatf^

kptfJti.J

lypcncif
kit

utUkppt
iqut^J

qnt^tLitntl

mtitutupup^

Jph^L.

mttL-itp t

ha(f

pmuJ

(r

^*^bz tk*^ ^' ^kutu^fi ^ui^pp ^piiii.^* fumpklimJlikpljih nu qftugfiiskpfiitf ^wt^np^itj ifuutm^^p

kpi; ^utpuit

jprn^^miiunftit J

mutiinijtt^^^ppit

L.

kpkgt^nfafiitt
i^Pf.!!
(r

LfiLputulipnuJ

4*

mpmhg
IfuLj

Pi^l''^ ^<- 'imajn^t

Ufrfmii/k

f^'^^utitMii uto-ut^utp^
l^pputi^t

jr*

^^^V^ts "4
piitunA^
q.pi.q\t

^f

([ffiiffriiiii.if

Jtuqutp

P'^'i

pd

iktL^i^ii

prnd-miip-^t

2^puiigmi^p

kpPut^

II

i^mpapit p^P^L ^'''Jkgnqliik^

fiitf^mg^iJ mmmfmumiiLd b% pmtd b% bnp, l^Muf f Am^It k

^A^wf^lrAf^i.

fJVLiii/

fmnlr^ mnmfiiapiittLf^bmifp pbitlC*


^o'<^"/>/!

iflih^qba. tfumi^mpb^p timpiiLif t

^liLif t

mpbmli
ii|iir

jftj

fl

^tpglmid
bi^

p*"^ 4*f"!t^ ^ muLmlig llbpgVuitiL mjli mpjtib^ *^Hb3* k^W*^^ ^ *"" mji^uiiu ^n^ i^iil^ iqm^aLif (t Cyu t*"!"!^/! ^^duipLauf ^ mifmui%ulim^

^mmbp^ mdpmt^bmb k
l^mtd t

mb^mlimmLJf^bmb ^imbt IT^khmjIi Jmtfmhuiti

Jf^mi^aiapp i^miqiu^Lif djili-

ik ^iif t mbmmlim% miliinf^bm% lim\t

'V^B '^b /'"^^ '^''19 'h^"^'^ hp t^fj'^l' V'^'"^'*^A '^i ^ mmm^mum tfmbbm Il/a mm^mpmLp^^ihp pm^mmpLnitf ( %piubnilf np

b^p

^mdrnp'

17

Digitized by

Google

960
ppii ifn.imi.if bit

UA<ll'M'ftb(>hh%

^m^uAmtfp Juimat^gmh

oqfih

L,

p-mptJut^mnt,"
Im.u

p-^tiiiikpni^^ fudtiLttt

Bbmnj

^mifm'hmh Jft
(*

fimJ-mli

mn.m"

frnpl/nLJ
Ibfr^t

4r

^puAt ^^ ^mJklbnLJ

C^mtpitfit

ITplb^L.

uiumlfp i^mpup ^Irpatuiif

loncii
(r (r

pup mai-Vb pfbg^ ^ft JtmhnuJt ^trnm^


pMtf'tulf pt

jp

Jom

Uiqif.uil^uihhbplig
iupif.i^h

JpVb
^fi^

phq.nLiMtiL.tt
^f^

6lrtfin|

dp

mfLftf-if

t9t.ptu^nt.p-pLMt

1l

p-^l^pp

0pt,t9t.tt

ttfl

mnf-nwr.
Itnjit

2'"^"^^
Irtf
,

^PH

^'"its
ttintAipf

fbtnn

dtutipt9L,ttp%bpp

S***
mi<fif-

L.UBOt^ttL.J
iM^tu

tltbutugttt.fl

htuluuitU2p^
^tut^tu^t.ttL.Jt

tnhnL.Jf
l]L|
jr

gpt^nL.J

ip

C^bhtuir

hnp/ig

ififffiiffii^

^kutugtit^p

Jtujpp

pbpttt.J

dp

dft

q.tmp-tuj

ptuJ-tm^
/ipbitg

1Uat.d

paittppht

^butugat^ft ^'''IPC

^mcfipti

uriLtiAr^ip^

C^btn
ilfttff

C^phiuh L. 9.^fuplipi^f
bptf.tttlf

ifttut.npt.UL.d
f.iircfff.

bh

L.

mCftuif.pi

affJitc-

futmntttl

UL.

fifi.it.if^'f

mtt-mfhttpt^ttL^btuJp
dtrntiprntjutAtk''

nt^llLnud ifh^p ^utpuhgnt.p


ffj[i

f-/^'-'If

UpfiimtutMmptf.

iSituiittttiiuBpC^fth

ui2lutumnt.d

bh ppbhg

P-^L^P

I^^^^^PP P^'
L.

'hb-gjitbi^f
if 4*^

tup2tuunt.d bhf
tuibftttf

fffltP' jututfttLdf
tfitaLdy

brpt^ttt.d

C^tttqmp

nc

C^miitu^bp
l

C^tauhat^d

t^^ut^t

wbutugat.p

C^tujph

^tut^tt

ph

[ifitntLd

bh

'fpf^f'pqp mntitpf ^tt^

dpLMhb^

pfih

^ptut.lipnL.d

frtf

C^puhtugttt^lr tuq^tu^taititbppt

^"^P t^l
otfjjt

C^uthtiumtulbminLg fbmtij^ tfibutufp


4r

4^JPC ^t itZ
iitrndpttt^ptM^d (r

tutt-tui-

qhttt^d

^tuC^tahtuflfh

tmbuuLpirmtht

^tuCftuhtu/li

tufp^

dft

ptud-mli ot/p

tahaud

k. ^Opifitbtu *p S^^p^P

Of

uni.df
Iftf
(-

ptdut^dt "^tu^^mbtuh uputttuttptulhttt,d


uLojiii

^.

cttttiiffii.flr&'

0|i4*

2^''P^''"-T Plit^*

tuiruLd^ DtuCftuhtutpit k- dfttM^bpffh


jr^

C^ptudghuL^df

4^pf^p dft

putt/-tu^

t^tupJibm/^

t^W

t'^'^'^'^

dhtugtuirp tntuj^pu tn^pttt^ptuhg

^ ifiMfcfi|i^friit.t Bkmnj
i^ftbtu

tfkpgiinuS

k iblP ^
^nt.d

f.tfnL.cf I

tf-tutJiLj^

quLM-lbp tutt-tufiMapfJtt^p-ktodp ^uii.io^

pai^ttp

dtutipttt.ttpitkpptt

dftfbnpi^p mttLitp*

ttttuhkijnt^t

Digitized by

Google

itUhUHt

251

4^M
fmJmmQjg^
ij^frif/k

mbt
^ntAm
i^fihutf

i^hputi ifhat^J

^(rif

dtauu p-tumat-Hf

irncif
l^ti
f^atl

^^IPP uiuimp9uamnt.J J^ (r if^ mpd q-^if^f


itii

(r

4^|>4[!*

funpRijttiir

^t fmn.

paBiibquili^ J^*^
U.

f^-

t^uiptuft

bpfc([fi-

^biitii fifoctf

if^

kppmtmuuiptip
4*

tL^^t^

"P

Jutuquigiib'

^m^utuki^Hil
Z'^'f^kC*
uit.fif-

utLmf

mwlhnutf pu^

C^tuplip

^q^n^J kh
L.

tntph

^Pf- i^trup ^^ippf

mqmJutpq.

pmplr^wJiilrpp
bh

f>mt.app f

qnLtLitp uttLmfhnpqauliHrtuJp C^uiuhnL,J

C^wpU'^'^

hmgmLfi

mntAipf
II
{r

mmh
iii|lf

^'^^p^lfi'^ppg
frir

^^ ^""'^b^C 4^^4^^^
tifbni.if,

f fvi.fL
mmi^^a

J^iMjlt

J-mJuihtuli

fiioy

&ip

^luunpp

20 30
bfr|iii

i^niii^t
Irii

Paiin|i

pmipt^nuJ oquth

It

utLrnqnup-kuiiM
C^fjlhtuh

i^utp-

f 11^

tfifMifil.if

j[iififfii.ffiiiifyiir&'

kppmwuuipqhkpp

tpn^njutw

kb tlb^^^pb^ t^^lf'f ([ffi^mcncif rtf II kppkJh qn^nL.J% utift^ mau ap ^^ip qw^mumU^^-.j^nt-p^kpl^'iM \^% t^fihmit juutqwglbki^nt-g

(kmaj rnm^^pv kh

C^mpuhgni.p Joppt Ujii

JutJiubiuti

C^pi.pbpfti

mmmutut
kplimu

by$

Jft

dp pmJ-mli oqjpmlt Qkatnj qitnuJ kh


^bf}^

funli^uih

ummphkpp

^ qmpuniJ ^bpmb
L.
itijtf|

^^^ippf ^lupufi pqJ-iuJtuhus^


if cti-

^mmhkppf

Jktuu puanoL^p
4*

p^sb ^V^bs* '"V


kplint.

^mLJ9p\t imuki9Ughnt.J

uptuhg

ijk pm^

C^ium kplint,

h^fl-mitmg nii^i

ufjlh^h ^|pf.fr|iJt/k uinq putibmfnv, pibi-iui

L kpp 40
4"'^ "V
ftLp

60

^oiff.

fUMnimcif
Ctmitti.kpip

(ti

^muHupat^J

(r

^^p"b ^^it^

'^b^^"i^ t'

^pCfhnup-pL,hp

L ummhacJ
'''^"f^t

{tprnt^nLiM^p
''^(f/!

qp"

Uiatl /Wnti^ i^f'l ^pk''^


4*

npaitgpg

lUiiniiuigbnt^J

ffpklbf

if/ki.ff

klikqkgaL^t
ifroiifj

\m^

^mL.npp Xqnt-d k ^utC^tulbunp


^f^ippt

mtftu^i dp

ptft-pib*

ipkumip

^"1%

miltukp

if(r

pni^pipt

flmqpntMpiikplb

80 ^nmkk hi ^b^" UB^uk^* ikmni utpqk^ Jpuu 5 (ifu{. /Waf^^uiJpfiip if.ni.ift kh 1

Wpmiipg ikmmi pMfpp Jutqjpaunphkpp funuip ^nt^Jp

ffif-

Digitized by

Google

252

imunonhM^b^
phppruJ
bii([

miuh
L.

itft

irioiiirii.i|iftirfii.if

trit

but fi[if

^^i.^iif,

^^ofc
fffkmut'

iuuAlint

on [lit f np utn^mmncB Irtutf n pm2fuunt.4 ty


(r.

jp

mhpg pbputih

l^itnt-Jt
tf.uitLn

^^Ppt^Ps {bmn^ junpntluth


puij phpni.it qhnuJ
tLuin-h
Irtf

/c

Jp fmit^

C^ium

qm^

juniip
L.

'[P'^l*

fii^tubm^ft
t^tuftfi

mfa.mft y^)>f

Jp

'""/^

linmpnL^J

hpi^nt.

f^|f.

CJhm

mmifiu

4r (-

Djui^uMUunfjIh ^

np

ni.quMpl^ni.J
fiuli

t ^^P

mnL.'tt^

J^Lit

nmp mwjiu
lA
ni.mni.J

wnflitui

tnhhiingf

iHtui^uthn

liiuJ

fiplrh^

L.

^uiJ ni.nutpl^nt.J Jfi^npq.^ mnCbpf

mn.uiuomkmh Jwq^pni.nphlr^
jpnpC^w^utt bh iphnt^J

phh
/i.

iiuthtui'&ut 2}'ll

ufuttnt.t

ufrmfij

ffififL(rif

nLtuiiibuit

f.iifL.fri.

ffii.n.ti^

mn.utfhnpq.nt ft Irtu Jp gpt^nudt


(r*

Vpt
uff-

fUtpun JbLAtni'lt qputfttt^Jh


uuiputl^utg

A hah mut*bn
qhui/^^u
*b

Jfi

ptuhfi J'tuJ C^ut^

u^utp

(r

fjihni.Jt
fr^i^fic

^utunpn

hutqtinguti.9p
hXt

f^l/hbpfihf
uftit

npuh^
10 15

hph^ ^pbs
pithtttjt

4^P

^pPuiiijifiififrjf

^utp^

Ll

tuJ^h
(r

^bpui

qp.uttbaitnuJf

ni^piujuui^'hnuJ

h%

Ytpttthf

tnutifiu

l^nui^l^

0^/i/E.

Jtuqutpp ^hliuthf

fb^qb l'"4f^^"'" ^ifbV^^VE IP?*""


II

uiututnuJ
utntJu
h\i

bh

C^utpiihutgnt-lih
ifi^/(ri#

hph^
Jp

oii

^tupnt^tul^ Ibputh

2Pfk^hnuJf

tnhq ^^t^putuppnt-bi^ntft
{'"(."^A
([if*tf

^^^g Pomp p^'

pbliutifhbpp tnniAt hit mtatitnt^J L.


itutli

itnt^ppni^J C^tupufiitt
(r

iiutptatp-

P^'^lit" hph^n^pit C^utpu\utgUL.h t^bptU'^


itut^ ttiufpn L.
utq/^ut^utltithp/t
Ll
utufiif

if^

q.utiL.itnt^J

^utpuiitg

i0iTi.il y
It-

nt^p

C^mippf

hqp.utmitbppi ^"Ipkpp
hit itpiuit
tuuhi^ntl.
L.
i^ut^ltut

Jomltlf

tftutputp^at-J
(-

^ut/pp luputu9ni.J
ULiiififffcuiS'

djuftp-utpnuJ

utqf^tttlhf

^%itiUf

aqni-i^f

^htnq. puffi

lihptttupnfq.
^hgfi*

nc

^hunt-pfiq.

CAtutquiitif.

hq^t
-l^^ljt

itiupq.ni^t^

^uti-tuututpfiJ
S^uttnlfftitf

Jbit^

phi phi
tnnL,it

^ftt^qiuit^

"'kuni.ptuitf

H^tupi^lLnplih
iaif^^n^iif

^n pbphitoTut
Jibn.itbpliit
ift

rlt2hpp
i^fiittu

^utpuittu^nuit L.
bit
tf,itnt.Jt

pntnp

t.npithpp

^pptulip mn.tUL.otnhiuh
C^utpitittu^

Jutqpni^npithpp
gni.Ji

^irS'fifS'

^utthu fUtJutpitp.unLj hit


II

iauiit if.ni.tLpt

^tttJpnt^J

C^utJtitjpfitbpnif^

qtuptitupaLJ hit

Digitized by

Google

SIUWW-B

253

f|if

Ifihy

nap

4^5-iifr^fic

4*

^untAut^ttLitt

\k^u

J-iuJuihtuli

f-^^-

gf^p

CfwJtBnkut p-finn u^H^^^tfpp^


Irlb

^ufcffi^cncif bib
P'Ofi

C^uipuiiUM^nL.fi

Jom^ Jjultpmnnt.d

itniuYi

L.

^bh munjiu

fUi^ fjiitb^nt-t

tfminuJf nn l^mpfi u^^a Jufpircfv

&.

luqp u^^u C^utJntl [p^f^t Hin-

hmJuth^

Jd^O

Ilii

ighni.J

(-

7 <f.afn^y

np 7 tnuipp

^l^l

if-^p^*

H^bpfutuii;u ^lupuhut^RiJb
ffii^ff
(r

i^utL.Qi-t

qai^nJufi

uin.iu^npq.nLp b-tuJp
ir*

t^unj^u^

ftui^

huiqlif9^uiL.npibpfi

funuJpp frpfocif

*bi^ mi
Ofutnli

fniyp pbpbg P^lP^fi fi^bpbpt^,


Jff puj,
if^

Vfilibj ifwpltlif

tZ/tp lip

inmi/ili,
uiui'bfi'bt

lufuupfp
fuuitlibgli'ii
luuiifibijji'ii

f"^PE l^k^U kP
p^nijiit luiifntlf

Vutpfil^bp
*finLp[tliiibp

if^
i/f

^biLpd

^jtlintl,

Ufauiopp
W/r
[#/,

luiuilibtffi)t
if

ifl

dui^iuty ^nLJuntlf
^libp lip miublttiy

mp fill,
1/4

iffi

luijf

Ofumb tu^uiop
^op

^Ntpp

^nlibp

^/i

uiiuUffUi

fuwipb^lili,

tfop [lu gnugIt'll

Ufuiqop ipLi^ii liiiuipmbgfiiiy


*fipn^ iliuilli
ir[i
[uijf

i^iuuin.uibgli'ii.
iffi

ifuiplibf

puj,

Lk^l'

4/f

iiiuilifi'ii,

"^['P P'k^P kP lipp-mif ipp-iaif ^biuiL mbiibp ^bitiubiuity


kijinp dtup^l^u
ifpiiipu
ifp

Ojuui^

III fu 11^0

if^

uiui'iiji'hi

p/bfi,

ifl,^u pitbbi!
kjl
Ijp^

lipiLui)iiiiit,

Vjf puj*

ifuipfili,

pujf kk^P

'"'^'bf^'b,

O^uiii tufuuiop
irp pojf

if^

P^^PP ^n^bp
itfi

uiiuiifibt

ifiupfili,

pujy [uiinqp

bu

^if

%uip[iui ^iliplibpp ipipni[p

bu

(f/:

Z^puhutgnLis

uiju

bp^pg

q^q.iugni.uii4*

ui^uinfi^

l^lb^ ^> b^k


utubfn^-

^"'WB p'^^^f'l "f"


*-co^fi9
fubiufSfi

ibiL^n^ juAihittJ
futhf

ul^buplihj

m^ui

ma utJiuiitupQ.^ muipt ^uau^


"""If
if^*

Uttmhat^ op
UiMifii.iif&*

hpb^b fP^i kPS^I t^^lb


u^uiulilih
q.atn.ituiinil^

nL.qni.pnil

pub*
hbpiu^
II
jr

mnt^pp

uBpJ-uihmg^l^y

pMipi^d

IfUftfBt

Sfrcfifij

^f.n i^umbp^
^frffio.

^luJpjti^pni-J

k bpbuh
K'^b.

ufffncif*

iCv\^iu ottntjf

U.ffciific.fiiS'

nulff

h^^bs

wu

Digitized by

Google

264

uai^ai^pnw^bb^

bff^ifjiv

^munp[i 20

ftp

tfiffuibf

4:

40 ('"V^t mmiffu ^ mfi nyfiiiiuiivffclrt ^tupuhmgnufi Jiflh. um ftfhng^J (r L mn.m^mp^auJ


m^lrttputipp

iph C^'upuhgni^ph
gni^fji%

^y^pp

ilkpjfbmiJ

frtr

ifrnpuhmjr

U.

iumlrglbRuJ ipaiAt

Qtrtmnj ulfbupuBjpp mmfj^u

kplimL,

c^nt ^^b'^b "^'^kb {^pkit) ip'^i ^"^"i k^^f^^f is 2.*"^'^' itngf opjihrnli 12 uiajtuflrinf^ Rulfp C^mpup ^^pg^i ^ff ^P^^b 4**
ui^ll

iliupmbmuiiluipi

utjit

^^iv^f
II

npb Jam C^pap ^Lfr^t


fivp

^loplr^t

t^nphhi

utt^opmir

jj^haut

Jmfp99$.tfpitkph
^.tltP'

mC^m^ph

uiqutqutliiMkpnilf
1.11./

C^piugmhp

tntujfll-fiL.hmtl ivc

t'^V^d^ t^'
rSl

nf_ILff^

tun.wfbaptf.mi-P'kuiJp
tf^

f.^ifif.if frtr

qtuib t^'"''9''^t
^uffiifti-

q.jtL.qpt

\^wl^tnL.npitlrpbg

^'"^b"^

ufj^aifiKfii^

jfif-^ inuthbs ^nquAuii^ ^ff- putJ-m^f np ^utpub nupmb^ it^b' tfuJmqjb b'-p ^km f-kp^t Upp JomthnLJ Vf'U "P ^'"P^C

hh ff^uMbmwhqynfiiy
wpnL.
rptr|biftt Mfji/
U|ff

^trnpub

^b^^ fMum^fih

triMnfrytificaf

hrh

Jb

b^'^P^Pt'^'h

"P ^^P"^ mpnu qmum^jiikp

jmm
t"^'
Rtuim

raf-l^&-tfi0jt

thmJuibm^ ^mpup
II

^mhnuJ

(r

Miuioif^y

plfl^

^unhibh
np

q.wpihnuJ

\tuifu

^t^b ^k^l^Sb^ ^
^k^if'sb^
rpi.qjb
f-fvi.^
inio^

li^'Hb k^p^'^'^s
iiuihgpf
hlb

w^^py
k-

'^p'^k^it

k^P'
q^k^J

fipbrh

mmjiraan. mut^biit

Joan ^mpufih

pbpnt^J Jb ^^f^

^mpup

u|4rift^

3kkn.t9i[

t[irpgh^ mnJltir

ifinL. ilputf II ^urif

^utpuhb-qpLauipp
t''"^ll

^t^^ h
4r

Ifi'h

^^'^b ^k^^"
op/kfiiii^t

fp

L.

k'^pt*

^"
(r^^

^'"J^p^nLJ

amh JkrtinL^lnulh

^mqni-np%
Ij^j

p-auqnLJtpgnLithpp
irt

^km Jb

puiplp utkq uaimunLjJ


nLtutit

kpp ^mpuit uthghaLj

p'UBqm^apgnL.hkpp

kh

m-

ftuli p-iOf,nL.npp ^bV^bl ^ [ghnLj ^mpub q/J^b^' ^mif fuhinpntl fui^ntJ ^$ np mhng.^, ijf^b^ i^ufpufih pfkghnuJ kh Jb

qutji^auJf

^Puwffi
It.

lpuaff

np ^H^hnil

^^amJpmg.munp'^

ib^b

q^ntfn^

^tupu b^S^'^lt mniAspf pnfnp Jattupnunpitk-ph numnuJi b'JntJ php-pnuJ kht okmnj ^mpupit m^iimtrqj^g Jkir aupm^ntM-bi-'

hnil

pkpn^J kh ulikupuAg
t;

utnuht ^pmlb mnjmf ^mpu^tr

wn.ut^

kfinuJ

ulikunL.ppt A^kpffihb^
trnavtrt
iiiir

U^t' m^^mfnju kh mmipu L.


4"

^""P^P

jtf9fiAtifft.if

^mJpnLJBnut

^ntpub^

L,

lka.n

Digitized by

Google

yabai*
f-nitmi-

255
tnbqjtt 4|frinf^-in4'
fr^ini*

mmhaL.J hpat ^mttmp uiwmpmumtuir


^utpulrp L. oppnpsf,Hrp
fiuii

<^utpL.uth

^utifiu

bh hnp

^ugptnut-

u^it

uthunufUnmh*

f>l"vj^fatrfifi

fjathu kit ta^om/nfu


rtf
tij[ifii

fttu i^k-muijli

^^I'f isinpup

^hm

/J^itnuJ

frp^nc.

^utpu-

hkfpjujpitkrppf

upm^u

hpui ftmpt^mVulrp'U
Ir^ivi-

nu

^utuutunupJtJ

uim^muiuMitrppt ^irhg np hap

^mpup

^"''^' 4'"4^P t^i.

^umtainuJ

4r

^^p ^uipuhlnipmmitlrpli ^kutf


'^ if^ 2A2.

frn^ni-

it2uthun.np

P'UB^nt-npffff ^

p^ii mtruaLAhutiit

Vtupn^

^'df """-'"^
trjt

t^lt" ^^ ^mp uhb-qpLUBmittr'


^arfuifi

t^t*

puBpn^j

munud
i^-pnJ^

kit

itpmit^i Zqi/uiut

Jkp

iltkufi fttutitnLd

qnh^utit^ pJwgutir
'oqjj^il

op

ftrnt^tti^np^ffUkpu pitlikpaL^kit tikitkit^ ^pkit

^kupit ^kutf

mm^kit^f mut^u^mttkitf hl. tm tuplitmi- t^-pufi ikqp ^kant

nL.ptajttiafitklbfi^

t^pp

ni_

Jkp

iftut^it

**^i.l.

iM* ^^^.f. l""" ^tfp^uiliutt 4:^^) on q-tf^^ Jkp


uynr^i^i^

iffk^

upit
rnkt^^

uttttuii^u

uiut^mutit^^

tfpt tu'^uthf

Jkp

MffiJP

2"""/'

^t^f
dirutit

^f^k^ ^^P ^'"tC^


tftitnt-J
4*

utuni.J kit
^uti-f

^utpuitktff.utfpitkppt
Jft^utitff b.

'fp

fttapnifuiir

qn^i^

f.ift-

putj

L. ^uttnt-utt

\kfq.

f-lfjkp

/^'"f-'-^rff^^
j^utm

^utpuitkttBLUtmitk"
ihitnt-J y
putit

pn

JfiJkutitg

i/^kpwpkpnL^kutJp

^kmU.

uttt.utfpititkpit

ui2pttautnuJ kit

{f^|2 ^^ Jjt npk.^

npntf^

t^nnutitutt

^mpufi tlkputipgf
t^mitfJp

iiiiu|4tff^

^utpuitkffautmitkppit Jp patitnal

mm.'

kitp-utplikitf pull i/kpfkititkpp ^itutpai^J kit ^kuut^p t/k'

ami

Jjf

pmitf l^mJ

m^fummntJ

kit

B-nitpfi
Jft

inmpmq.mitkppg

JJtit

tfjttamitmtj

np p'mq.ttLnpgnuitkpltg

pmit ummitmitt

Timprnp^mutttkmltkB
nfiitkp
kit

kpkl^nfpg

i#^fiif#Sr

p-mq-nunpfiit

JP^^^^^'^^'^ ^^
npaito
Strnt^unp"

mJttt.uitmgmir kpfimmumptLttkpy

lin^L.9tL.Jt

vpmitD mJ^it fmit^

q.i9pir kit tfitnt^J

tfm-

g^ttt-ttppit

qp.mr^kgitktnL. L. itLpmltt

J-mJmitmi^ mitg^utgitkfOLt Hp*


^^^9

p^^fi ^pn

p'tof-^npn

flfffLif

pmpkl^mJitkppg Jpitp utmit

im^mkwti

kill

Digitized by

Google

256

ua1a'^^n^(^^^^

Ptuq.
L.

^ ^khni^Jt
4*

lljif

J-toJtui/utli

^tuLnpft rnhfi^
^^mmk9^^

B.bnnLJ

^fi^ui

II

JaJkqji^ii\$yftt
ir

%m

^t^H 'f'lh' t" ffdmAmfpi^^ np

Ptuq-LMpiji ^(pMv/y
tfpavift
IT/k

^ptafuai-umLJ

p'^tf^ni^apgfiiik-pliti tfitmf^ufmphf^

^uh^ i^LJiirpat-J
nLumji
L.

utju

^tuitq4;up ^mmupmL.J
4*

ki jm-

pmft
^Irnfth

kplflinifilbj

ffttH^npp pttiJ-mitntJ
q.mi.nt^f^

p'mtf.LnpgnLuttLOBf'
L.

JnJkpt

Pra^i

p'uti^t.npglifitrpp
in^ii

^nL.niift

iunn.nuptruiJp
t^.wlhnt-J
pft^ii

ub^u

ifc.

tnnL.h

Tti^if#&*

mmpnt-J kh
L.

kpp

khy

JJi

^tl ^lt ^^

mutfjia

math utftpnth
utf^

putq.i.n'

UMrihrn^Jt

8uth ^kpfH p^tu^unpfi pnt^lgp Jp


Jtpp hnL^rp*
taf f^^fl

p-tu2lllfhuli 4*

llUBuiuth

jjiiiini-J

(^utq.unpgpf>

uifumkqjig

putq.t.n'

pli%
ituii'

yup^kmulint.
biUDiuL-kntJ

^ui%mir

L.

^uti^npp

mf

/[nfitp ([urtrf.-

tnuibnuat

kh

Dtui-np^

inaL.hnf

nt.p lUmfy

dp
k.

^opnij JopnJ iUiJnLuhutguth' kphmiauiupn.pf uiutut ftuMq.L.npp


^kimn^

^iULnpft
/((^up

kpkuhkpp

uta^pnuJ kht
4*

Vutift pp^p

puiii.i-npfi
k.

JftntiL-oli

umi^pkint-g ^kmnj ^mi^f.

utn.hnLJ

muni.J*

JJi

Jtuthji

ijf

II fi^4'(f

4"

wuifjiut

Uiaikpkint-g

tkmnf piaq.nt-npgpD

hutlu

Jft

^opntj

Jopntf^

^uiJilLuhiuguiir kpputuiuutpq.^ k. mtnu pu^q.i-npph /nquighnLJ


if-tfdn

kh

u%iU2uiff

d^fy
ifhatji

npm^ruqp hut k-u

utjq,

kppiniaumpq^ ^t^u
omi.

^o#inf^

Jopntj^

^kpfp

q-lfuff

Jutijkpp i[kp ggk^nij^

kh ^uni.d ^p^th k. luunuJ* c(o4^y '^^'^^b^lH. ^'"-'>-^ 4"' tPl^^ fiuinp wqumt *pifff_finfi if^ ^/^J ^lt ^ lunummitnL.t!t ^taif.Lnpph
inqufghktnL.g
fktnnj

dphp

2^uintilinuJ
iLjf.

pkpni.J ^ o^tubj ni.p


tnuthftQ

k.

^wn.Q%nL.J kh ^UMiiq.kpint
L-nL/^
qiti^ft^fi

opn ^utpukmynL.lt

q.tu

iun^iufhnpq.nL.pkiaitp k. muth 4'"'PPtk^^PtS '^t^h


4"

ikii^^nif^
i^iuputjilij

ni.qmplinL.uiir
illft

lJjfknL.J

tftkuuB^nt^lb
Jfi

JJt

2y^^* dk
^poutp'

futuuifili

utpfuuifui-if
f.rai./fl.t0|

Jw^m^if.

jfttt^fuuif

utnhnif^

k^ul^f qiuhif.kuf/f

k.

uiUfuk^ni-J nft-quiutq^ Ckph'


Jfi
ign^f.

kb k*"^*
pnL.Jz
ijtu

rkpnqj^h uiutmi.n4^J
ihutJuthuil^

k.

^nLMutfiil

kit

iint-fi'

Ikfu

^putL.ltpnL.J kit

Dta^utitiotpitf op^itkt tttut^

<^utpu'iiut^nL.fi

ututitfig

ni-qutplfnLtair ipkuutgnLp
limti^li

tlkpn^p2j"''i
^iifif-

<^whq.kpihkpp
u^uL.J
fiJL

k. dp^utitft

utf^miipnm tnutin^ hptuh

[ipkhf kpt^kp kpt^ktad ^utt^gkatJ } quapq.wpnL J

p-m^uur

Digitized by

Google

JtBLHlM*

257

dmdm^^
^trp
4"

(i(r|p^4|Urp)t

ilrp^^^
mlrMmg

jfrntl^m

{j^'p^m^)

impk^pitLig,

40pkpm.q, ^mi^m^ft, dtrp

ftrnfj^mpfi

^m\Mf,mA^ ^p
l^t

^Irii^tf

,/fp-

^^

ni-p

pm%

l^mAif^aimlitmVidrpp

^k'

n.mL.np mhrqtrp^ mitmLit kit


^i;-mn.f^UfOfnu
*

mmjiu* \imtaJpofnLf

^^hftJut^fUktu^f

pmi

f;

Xmm pmpip kh ifiim^mmnt-J^


pjf^p P'f'-Plt
tll'^

XTft fiaLpinL.

^pkt^jii^^ffb

^m-

^^

ifiimuiit

Pmq.Lnpgfbkpp

L.

^mq.giiQL.J kp^.kin[*

^Jpf9t.i fniilfhf

(mhliniiji'it) Itf^kgirftf

^wg.np'it

mfu
mf^

J-mdmlhamli Jfi qni^f-

kmdmb^
^^f>

4*

ini-ppnuJ
p-^'S

p-mtf-Lnp^i
j^ntihkint^t
^ifCff

L. Jft
X^uli
4"

pmjiifihmli

^iiffii-if

^"'tP^l'lH

^fih

^nt.um^ykpp J-mJutlim^

^.w^fiti

uiut^utii^
ot^ft
4*

mmiinL.it

\fpk%t

up

Birotivj

iitf.i_if

p^^^ iiumnt-d
{[iii^t0i_fif-ify

kii

jttJnt-Jf

^mg

ai.mnt-ttf

tun,

ifnt-iivftf

kpk^ mkuml^^g

p't'l'

Ifmgmh' fjAmt^J

^ii2>

km^bp

L.

^nut.*

^mpniJlimli
f.fifi_ifi./

kp^ni-tt L. mLpmfum'knL.Jt
ffi-fi-ir^

i^mgfig

^kmnj ptuq.t.npgp^

m9Lm^i9pq.nLpkmJp
1^

mmhiii^tt

k%

ipkumgnt-lih

ppkh^

mnL.ht JTmrnh nhif,mgL.mf


pmi-pnL-J
4*

k^ttLj

ifikumgnt- nptf.ntJu L.

^mJ"

^'^t^^PSt'P 2^T^''"~T'"~'^ ^^ '^^PE '"* ukjmtl* U>^^f. inLUf IXumnimir uni.pp uinmlifih mpJ-mUmgfb^^lit
'"t'^^PC*

ITiirm/r
ni.p
if/r

^np^tmlpm^^

4"

/^iw<-if k. pmpnpp'h ^pmt^fipni.iS

vnmulb^

ptmpXp

rnkt^

l^mJ

mpanfi
loifnt-if

tfkpmj Ibumnt^iS
kit*

4"

P^V-'^PP*

^hpupff

ktfnfipkpp

fm'm^

cir^mi^ni.npp pmi.h 4'*t

hli^vib ftmtfj^npp kfitnt^J


iirtL.J
frif*

limiiq.1iiiiL.tt 4r<
f^Uft

icUfiiiipi'ffi.

q.miLii

Ul,

^t'-^^^PE ^'"^^^"'^1^*''' mju J-uiJmiitali B^mfjttLtf^


L.

pp itnpff^ irmmni-J 4* hpk^njftii ft-mq.munpft


fkpp^
-^^tfio

pmftti-^ftL. iktL.'

k%

tfiinuit

Digitized by

Google

2B8

IUl<HL<M*nt>(H*1<^

mlrtmht
arfLMpi*

I]LiLaoi.oifi

^0^ t^kum^^
4*

mhkglthlrppg
^mL.9tpfiti

J/A Jp 2^2 ^ft


L.

^hnL.J

^pmL^puLj

i^Mi^

^Irmn^

^mt^tm"
^H"^

ittmf^% HL.

^mpuiiL.npiilrp^'ii l^mJ JmqpULJtplblrpp'itt

^''t^PC

L. q.\inLj ^aopfri#i0fLt

A^WLnLt

tfni^nit^

mn.m^nptf,t9L.^lrmJp mqau^
(["f"

Jmptfl^ll k.

l^wliun^ ^iini-J

lA ^mpup mntAipf ^im^LMp^


ul.

D^y unL.pn ib'n.fn t^nL.J ^ ^mLttpnt r^w^nLnpn


i|[ari#f.i#fiL.ir

^mL,npg^

yit

muB^ *^i^
(-i^i

"^^IP* rtnifJtL,tfpgp^
t^mpai^
b.
([fij^if^

pjnnt^nL.J bit*
jr^

^wq.aL.npit

p^at^uii^

Jtmpj^tfii

pqmLMt-J

bh ^i^utpun P^ff^^t^ t^*


ttbuutt
ifiu
(r

m^u m^h
f.ai#t

faifaipiffaip([fi^f

np ^utpu nu

2nL.mn^^

J^Jbauhg

Jom

Ih^u J-mJutitutli

^wpup

^ui'

^'"IPH ^wftpnL.pnL.J ^ ^mpu^it L. munuJ* ^riut oqat-^j XkumnL.mh' ^btnf. puj^y H^LS "'' 7p"P^4t '''"'If ^nifiv/i^ CUt"^
^tiMiffififf.
fit-

JutpP^nt.^

PUJ^^^*

Z^utpuiiwgntAi t^mputpLtfLjt
^Ofv

(-

^o-

pp
m.

II

ibn.fi

l^ni.p'i'fp

^mJpaLpnL.Jf npm^uqj^
ifiit^t

ibn.^i

f.nL.p-p ^L.p ^pu^l^g


(-

Mpifft^oi^aofr

^"'IPP ^^puiitrngitLpb

jwhihaL.J

pp

uifrifHt

t^bu^ ^^PE ^ wuhlJ* tSivfVy J^li^h ^awfiipf A'^^ Di0 pnuhnLtt (- ^tioufnt- Ibn, ^pt ubqJni^J i^ L, lU'
ft-ify

uni-J*

cutinp^oi^iiy/

^i"!^

"^

uimjfirmn,

Jitw^ mniii^f
^i''

Jbp

pmpbtimJnLp-bhp
^tupup

^utnfif

\mL. uipin^
4*

PUjt^*

J'utJwhiagli
ftulf

fiinfiutp^nL.J L.

^mJpnL.paLj

/[bpuwpnf nm^py

um

t/bp pmpiputghbfntj^ %puth* utuaL.J


pijjffi^*
Z,iiifvfiti

(r*

U^

L"^!^

^V-i* ^" """L

HL.

t^bu^ii

^tupup t^bu^
iibfjjp.utmp

tuf l^nqttpf

titmh^iibglbnutt bh J^Jbmitg Jom^ ^bu^ Jom fWLnppj ^mpuft ifoin ^utpu^


fXtu

p-tLutfigai.lit

J-mJutiiim^

^utL.mMmLuti'

t^mhmtjf

utuni^J

bh Jopp*

cP'if^fi^

h^t'^ ium^f P^tPb h'tlf^* ^P ""f


ibniimif.ptfL.p-pL.iih
L.

ftkl' """-^P Jhutj aL. 2^wm ut 2Pitk >///A*>

^m^tmhmh
^mpJ-LnLj bh
ffu

limmwptL.J

f;

7>4r<i(^

b^bt^bg^t l^Lpm^mh^jpLp

if.iLhpg

pnfmpp mhghbttL

^mLnpp unLpp
mhght9L.J

fittpttLjt 4*

^pmh

ttttt[fihi^

ttL

^mpu

^ttt^ttp

bh upp Mas^n^y

tipuit^tttip

i^pn i^^^k

pm^ ^P^^f

Digitized by

Google

JlllhttM^

259

^Mfi-ifi-Jy

^omlrJutpmnL.Jy ^nutguth kh wplwIfnLJ


Oif,n

L. ftplrhg ut^
It.

nmam^hlrpntl^
q.nL.npp
trb

fHif.uighni.Jt
iiffi.irifi-if

Qufh^utpi' Jffip ^ut^nL-J


l^t

^10-

f-Zi^T^^
11

t^mfit^nLJ

f'^w q.ai-npgfi^

pblfiinLj
plr-

^IrmLffg

Irp-t pn.hlrh if^ futL p-np^iuLif


p-wf.tfi.np ft
f-t/^-l^l^f

hl

tfMtmlip

pnuS t^nL.J

^Pt^ ij^^ ([Uffvifj^oihntJ ptiitb^ 't^"^ ""^tS f-^P^L ^^ ffta^jltu J^ ^tatt^f &-fv^ni. f.10t'^k

hrh

p^MT^y

if^

2^2

^^'

ttttofj^u
4r

Ibptalh II tuttittL.J

f.ttttalipt

Ujif ttttttU"

S'^^E

ffiOMi^iiitrfii-ir
^asififfiJLif

f-'^fp P'^f^i-npgftlblrpp'iit
i-^injirjiiA.
f.iiJLfLff*

bpa
tttfi

frif

^tttdtmlitt^

IftaJ

tr-

phut^ttfn to/itp Jifif^asi*

J-mJtaitto^f

4* fVUatJ kpp ^tuLappg

f,nt^tt.p

II

putg
(-

(r taitnt..J

Jptatjit

uttttmhtti^J

10

50

^fiii|4*([t

^1110^^ f'fnp^ttL.pfn

litatBttuplrtttt^f ^btttn^f
jtuli

^ta^tnhttih ttttm/hu

^
L.

Ptttf.nLnpft

llrtL^p

\kLMtmwptat%f
tatt.flLt

^tai^npfi

Xbtv^p h'"!
htafu

l^taitfitlrgbtttJ
kit

ulrtiuthp

Pn/fiii

^tttpuYtU-ttpltlrpp
^Irtnnj

^ttiJpttL.pttL.J

fta^tulttn^ff

ilrtt^p

^tajpf

p-taftttt^npft
II

kp^ft

^Li#fifi*

HaJktmtttptnftn
q.pttti'

II ftttt^np^

UrtLp

futa^

^<0^4*

^tttJpnjp IfjiiLiT Jotmp


^tu^ttthtu^fih f

ao^ir^^ ^tf^f "P

iHmaKtlim'itttt..J

Qlrtmn^

qtnptulitalh^

L.

ihiitut^hlrpp
f-kuaff

^hf^iAMntj
tblrattt^p
(-

if.ai.pu

bh

ftBthu tr^lratrgni^g

L. ni,qli.apt^nt^J

tttniAint Ik^thJ

ni^ptm^uLM-ftL^'h tuti.tafnL.tuh^g ^plibututtutttlit^ttt^J


maafP-^Litf li^rggii^kpf t^otnkJtuptn L. Ifut^taL.
f.fi&-0^4*

^ptagtnViilrpIt

tnlrn]^

bh

nLitlrhnL.J

^Jt^

ftttuttL.Jt Ijp

^iuii^ub ^t
tattt^utf

n^tupj

f.uttgf ^ufi.

k% plf'
L.

pnt-J tf.lrttt^1lt fut^nL-J ^ta^ttt^ttp^

L. f.uthtalip
(-

^uni^Jf

ifii|aifif&'-

mtf ^tmt^upft ^ptuJtahft%%


tttp^iAtfig
^fiii|4r([

Vfl't ^ptaJtutnt-J
"iuttittttttphf

dnpO-ni-J bit
tt

^uauJ

ptttftttunp^
qitnt^itt
tf^tv/i

pul^

b^^

J^ ^utia^
L.

umuthnt^J
bit
ttttLhnL^Jf

H(-ii

"^wiammutp^fih ^tttpu
f^f

t^butti^

^itfiff.

lita^tttL.tiL.J

pul^ if^toifuyi* bp^tnuS'


'^t '^t

tttaptyiibpff
^i<ii|ffjLir

^tapu^ k'^V^tS

'''f f^<''4'''^^^P/!

P'''2kt^'''k
ftuti

^^

ftpbltg

t^butttjtagttL.1ltbpli
Ttlj^it

pl^bpii ni.

pi^bp^f

p-ta-

f.t9t..npgp^ ptfutuaL.J b\t

^bhtmi tatu H^'lPf

^tuft^bi^ * t^b*

uffh

if^*

btujtnqnttt
Jott9bftnL.J bft ptatLat-ttpb
ttttnlitny

PP

PtutLnL.apgpjf P-cvp*

Xnp

litah^nL.J

bh*

Digitized by

Google

260

tta^uLWfl^^^^^^

ffiit

fuiu^

^lugnLiuj

q.nlulil^

"Pitt ^k^P phphp

Lf
(>
^liitij^rii-if
flriify

XT op ^Irtn f.nLpu k^nqiilrph ^/

k%

l^tunnuipmd^p, qniu
'hufi

qnutii

tf-^if

flffjy.

^/n/bf q.dipaq pbpbp

(t

^utif.nt^npg^^ 2wpaL.hwlfntJ his*


f^UIHttlltpmft^p,
^ifj|lr

t^MLU lupjtf
m/f/r*

f amlf

jj^^i/

Sikpq.

iULini

pkphp

(t

U*of lltqJ^\Mhlrpp*
f^uit^nLupuid^py q-nui i^Uiu,

Ant ^fn^ "Pitt tk^P if Viuqq i^kmnq pbphp (t


f^mq.tft-npgp^
f^wq.nuipuiif^p,
fffLff

m^f/f,

f^'b'll'PI

'[""^"l

phpbp

^t

Wop

linqJIihhlrpp^*

f^mqnLnpiiid^p qiiLU
l*iilt

qhiii,

qiLUili

q\d

qliui,

^itL fuui^
f^'bqlip

npqlm

\likp t>

Ipijunqii-

pbpbp

^t

H^lrpftuui^u puiif.nL.npwJuimn q.nL.pu


f.fii.fifj^^
u9L.ki^
Jjt

if.utfhut

pul^nih ptu~

q.uiplpuiir
uiif.li

tjiutAtufu

^^.i^^ifi^^

qiini^J

kh
ni^

f-zAv^^t

npui^u

^fiiii|ffi_if

jkutL-fyf

umJfilbkpn f.oin^if f^ng'


L.

^ni-Jt

{y*utif.nLJipiuJtumn

iuupnL.d

U-uta.nL.npk

^utpuk
muiku

ufj^fkpft
4-.

^mitp.nupnL.Jt

uLfu

J-tuJutifutli

fun^utputnnL.^lth
q.putir

P^utif.nLnpgnLitkp^tM Jjt ^tuL. L.

ut^u^p J^f

^ut/ni^ut

nt.

dp ^uth^

Vn

Ir^ip-iUft

^wi^nL.np^lbkpffg

'^t^E t'^V^i^b

Digitized by

Google

^ w2Jl^mmni.J

p-nghlri^ q-put n^nL.fufit

Xk^u

^mi-lrnn k. jfuifttuit

hlrnpLium^t mJIrhiuiit

inuBmnmumtnl^aahnLp'h'utitp. juutiraLjf
^nLiinupnif^ ClLt^*

^ hnut

m^uAfpf np
bli

^utpujt nm^ft
putq.ni.rtp

^mpu nu
f.fii.af

tttmhnt^tt

bh

\tltpUf

iiptithy

tua

m^

ip'

p-nhp^

'"ktlH^

bp-l^
^tttpuftit

^^aapup

tjlrpgplry*

tnbmptup ^f
ttt^p ittn

bp'^

^B[lrpgpkg*
b^i.

titiitma-lrpy
k^j

tnaahtti-J

Irb

tttttuh^

't^'PP

^^bljn-iS

ttpm^ttqj^ jutt^mfttt-p^L-itp
^''-^'"-'^ ytohni^tf
tuttfppt
ofrinrtj

iflrpittuhg
4"

attm-

^tS ^^'^^'/> 4"'''PP V^i. ""L pffiif np l^kp$tttt%g ^kut ujtpnil

ilkptuliphk'

uttai%fit.tt

oqp

^iifiT

amtif dft aahliptJbitL.at tftmpmq.nfpiit[ l^tttpmir putthhtti-J inttntuyhn^Jt


'

Pm*/J fun^tapmpttL.^^% fsptmlbp^ tun tuf pmqJuti'


uft

(r

ifthni.J

^utp'

an

k gp

tt^

Vtt

t^^UP-^'l

"ft^f k
4*

"""If

np ^kp

likltauft

Pfi/fiii

^tupuhk.npiikpp qiina^J
junitituit k. ukut-na^tf

itatanni^J

kh oqtnif pkpni-d
ina-ppauana^na-ji'kt.it'

qitna^J

k%

n tu

in

L.y

ikp

^oq.nL.an itnpmtqutatifitkplit
VtgtytL.

l^atth^nqp pattpip pqaua^na^J ^


ifirMf/f

n^^f

~Cit^ jt^
\Xqam

2k^

Jit an
na^

^aupghnL.J kit anju


attjatph^p*

aajh

IfnnJ^aft

ifih

alanqna^li

puj^i P'ni.pgi

l^mpn^ PUt^

pampklfwdp paapklfaaitf
qna-nppit ptti'tajt
Ttf^-h

^aupa&ifanatp

^nn.

g^fjjf^

bP^'P J^^i^hP P"''

tlitaup

2^^' q.n^na^J k% mju


*

nL.

aufb

fpiqat^g9

Dm^na^^g
^

^aua^tttf^i-na^J

Joantaa^npatttqiru
k.

20

80 pn^plffy
^%
np anku^

htmahftt^

pir

^attpuamlh^^

aaathnqjt

hpau

^ampaafik^npiakpp

Ipopnnna^kkkaitit
littt^na^pff
tilrir9

m^p

danpq.^li

kibt
tfUtuna-ija^j

^kann^ tf,aua-na-j^^ kit tfitnt^J

ta^nffit^ i*"!. ^"^^^ tuJH;ii afaupq. 3

20

^*

4^"q

k ^f*

aJ^pnuJt

Wpm%^f ikmnj
^a.pata^aali^i.p^g

4*^

fan^ampaupna^^^i

^'"iff

20 ^

tnniina^itf

np f^'^jt p^panhp pamhau^t


nkqatahiikp^ I'f'-pfp i^ amJkitut^U

A^kppuan^ P"1"PV'-J ^^

Digitized by

Google

ad

aA'HlS4'nM^^^^

f-nqf

fb^-W* mtLmhg

fiRfi

^ii([

^pwL^pm^biai.t
^uihnLlrgitauJf
ii|arf([irj^-

^ti^PC ^T'^E
ifficif
4*^

q^MnLjt fWL.mppi

^''(f

V^'f^tL

Vlt*' ^utpuibqp.op
4*

^m

uimp^aL.J

^if(f

iftlrumh qisuLj

JmhaL.J

^t^^'^pt ^"9/!'

l^bmLlrmi^

Irplrfijwp^lf

Qpp
It,

fkm^n^Jtp^

miilfyfffi

^pmLJt-

paL.J

b% ttm^nu maL.m^kp^h
Jfi pjmd-wli

^munpkiigf ^4*/

f/^ fadrng^

uiumtip

li,

oqtmpmli

^JmgbaL.J

^mpu

ni^

t^lru/At
^l^t^tp'

Qlrmnj fm^mituth

mRAif9t.tt 4*

^H^^^^f^ '''"-PE

^ manaJt*
t:

u^ jlrqnLit mftm^ limpkJi^* f^m^LjtpmJmipg^ msfm^aLjt

^lipm-

pk^

It.

JIf flf-

f.iii-^i|

4*

"Unt^pQutt
ii|i4 iWflt.airi'
irif ^afiifi#iri|-

^mf.tfL.npg^f 4/ 9unLbt9L.J trb ^9^mpmpf9L.^nLiK


pplriig

^mLlrppf t^m^mh

nt.

^ff^iii.aify

J^mhnLj

ptmjpiilrp^
fffjf.

^kmf mnhtrinal hpmhg^g

L, iffiiifSrf

pmd-ffh

Jff

^mh^
^Mf-

^mp-talht
4*^

Jkk

P''*^

^mfnumhf

Jff faapatluti'
'^

^mLpif ^wpu^

iiuitnfipg

if^

2^2 -1^' ^Irutuflf ^trm

JfimuffU Jff

mkq

Vptr^n^^ii

^mumpmlfuig

^^p t ifl^nLJt
paStuti'

^4'''

9-tZ^pt^ ^"'p'
uimpj^r

uph

fvi.

t^kratmii

JfiJIrmiig lkn.f>
pull

Jmltnul kh
4*

^mLMpp
Jff Jff

t^lru^t

^mpu1bknp,mipp ^^pup ikn.^%


4*^

ptibai^Jf
II

tlmnjmh JnJ

gauh^auguf^ wniaL.J

4*

iktL^p

i^w4*

pntjj

IA%

i^Rqn^^talii

prngmmpnuftkiodp
tuf

JaJg^

opffhmli
4* "ff^

ii|Ufif^^it

^wpk/J^u

p-uiifjtt^mpp
4r

Xkn^atl ^uhaLjt

ffC*
4*

uim%ltg ffnplrh

jMrf

mmijfuf npml^iifj^f ppkltg pmgmmpni--

P^kmJpf
umuthnuJ

gnptrhp mnLutm

(f^p* Uptttbntl hm pprntMi^fi 4*^ gmphrh gwftkiaLf apn^kmlL, ^mJnL.uhmgmhr%kpii

If"

putt^ntAiM ^nuhpli
hplrf>
ii|Miif|tfi

gapkh

jaiiif&'/fict

limmmpkinug ^Irmnf ^ufpu au i^kumit ^m^pat

Digitized by

Google

J(IIMI.14^

26S

kh

t^fj^u maup^gf np

^'^fif

lf^i_

tl tnU-nLJ

4*

tflrpPwhnuJt

^m^phpfjlitf

^ff^Mi^^iriffrf^lf

II

Jom^^
L.

wif.utlimhitlrp^% L. p-^jnal

nL. imfiiatfim^l^^atl

tnmmi.nL.Jt

Vmfiim'im^j^^fig jkmn^ na-p^i tt^'

qp'p^g
bii

Irlimir

^mpaiilLnphkp^h

^mpuimqjpopp

'imitmuimp^

i^mL.J ^munLf^ inL.nLbn^t


hrh

K^mum

^ti^PP ^'"p'' "l. t^kumh mtL.m' JmhnLjt r'n^mpmpttL.^^h Ifjit-if 4* mh^nqjiinf Jomp
f*-

*^mina^mf

if&'fl*

2,^^mp

ifiinL.Jf

np

i#ii|ii0ii|tiar^ir&-iiif
(*

mhnL.^-

uppntl ijfhphf

^ifiii kl_

ff'ii.m'iM

jhmL. utm^

Jm%ni.Jf uuumub"
bi.

fi

^'"-^nLp-fitAih

muimgnLgmiiuq^

^.^mpHmi^fihiit

A'^jr
l^t

JJf

4f"SP

t^i. '"-l""^"'-^ tf
\)p'tr

im/ummlrintl 2,'''muik^ni,J
liupffprni4*

""ifplm
ifiri*

1(19

LU uLp-p titp

fffiMni^Jj

^m^ir-

itmfmtl mfit

hmfi^mm^if^g up
f

lipb^nL.

4*

^^^fffi^^pfff

^H"

pm%g mq/fMi^mfAlrp^
pnut mJiBLuhnLgf np
mamtJitp Jupp-naJ
fii.

mprnmuLULJ
Ifmimn^nLtf
4*

L. ikpntfnL.P'^tJii 4*

i^f^f-*

[un^mpmpnL^nLit
4*

L.

um J^

mp^tAinmnt-J

^^mpnmt.p3t
S^IS

Y^n^mprnpnu^fA

mmhna^d

^^u^
iiirp

L.

muim ^mpatp

^ mmtfu %mlu Joppf ^np^mi-upnuJ irfiaipi#j II phim'


^mpumt^p

ttmmttna^Jt

t^h^l^^pp-^ mn.mL.om ^pmL^pLnt^J hh mqt^mlfmit

f-f^^f

^mhmjD*
im^l^it

mtn, o/in tLmgmn.muitu J^m^ib if.pmig


hrb

4*

mmm^mlinLdt
mhniitnf
Jtumlr/p

Jmmni-gmiinLJ
4*

fumu^h

L.

m^u
^mii

^Irp^'liplf

mju Ofjg Ifn^Lnt^J

[umLi'lf opt

'bmlju

"im^j^

^pm^

a-^paL.mirhtrpfih tu^^^ fnju bfi mmfj^u L.


ijfu

^hnL.Jh g^Hf t'lfi' mm ^mptmupi^f umlimjb mjJ-J mjq. un^npnup-^tAip tjIrpmglFi^ ^t

iimjj^f llrmn^ pkpnL.it Irh

^mpup oJ-^mn

II

Jp

l^fih
4*

hmfi^mm^u
L. J^lf

J^

pni^pf]^

TbnL^p ummitm/ntl lilrunLppgf

pmg

mhuLj

^4*4 gu^g mmfj^u ^mii^tim^miihlrp^itt

l^mpu^ oJ-^mp

uimmpmumLnLJ
^i^

4*

S''"tt'^'''''"'-f

um^nL^

L,

kplratmiratmhf^ t^nqkpmlt ^^(p^^


hnLjtf
a|^
Ie.

J^m^b ppbfi^g n^Tb^


4**

^ m*
f-[>^-

mff. 't^lJ^PtS 'f^'"'^"'^


4*

^'"P^t oJ-^mp

^mLnpmui^^u pm^J^rngmihplint ^HLfuiU


jflLl^l^lfl*

[fi'itnLd

^lrmL.lrmi limnphkp^g*

Digitized by

Google

464

aftw^pnM^H^

V^ll ^iififiyin fupjuiu.


hpliuL fulfil* iftkC ^"''^tif
^t^-uf,

uintpuo,

2npu

luiip-uiitfi.
i/(/j[

Smuii L
^fnjiifus'ii

^fiifif

luiuifili,

tluiprnfili,

Sufiflr

fa

bplini ^uiin

lip)^liiui

irp t^ptuJ.

^/^/r

foufiflf

fa

bpliiiL iiuinilli.

hpliitL iliupn*

hp lint butqdui,
bplinL ipfl'iut^

bptff p'nn.

Iiuiif

kui^m.q.

ipbf qnjq
ukq, Siuq,
Xjiiui

nm)iiuftiuit

iT/r

qnjq
uipliq^

li^umli^ifili,

kp^aL qnjq ikmm pm'^ilL

uinL&, fr/f^HL qitjq


fi^kijili,

qnupwj,
[ntgliJi,

dfi

J^ "'Pk'ltk*

P^b

4*^' "''

^lujhtpt

^UL^p^bp.
dfi
itfi

^bpuutpnfp^

dfi iiuiqlilif
iliupinfili,

iliuputlili,

^buntpnfp^

Smqp^bpfiV
^tf^uiLiffi^lf^

dft

qnjq qn^piuj
ilaiputfili,

fa

p-nqinifu.

itfi

luiuiftli,

^^giuuipli
uiLfffifujifrlf

rniibg^^bbpfig

fiLpu{gui'b^LpliV
fa

itfi

Jfi

qujq

qnupmj

fa

i^ufiT ^uflfffilfg

qni^iuj

qnqbngfi

i^niujt
fall

^fau/r
l^nil

pmpbliuiilhbp^%f npnlip 'bnt^p'kbp

mndi ^mpufi)ty itujbkiujilit

lipushg mnLuib-fi%j ^luduiintp ^urif qnnpuij,

iffLlfiiiujiiilf

Ifnnm^tunun J^ ^loni! J^^ngfig jlrmn^ miu


JJt
a^uthfiupt

^uthq.lrpi1ltlrpfig
nt,

h'UifunL.J L, ^L.p

nuli^hlrpn

Juthpnt^J

Jft

f.iii.

Jmp

limqiHrfntl^j

2y^'"i ^
^fif.fiffy

wm/jfut apm^uqjt ftup


npnij^lrutU, litrpuwh^g^

11

pLp npq^^
^wqpL.
f;

itkp fi ^iuliq.kpin

jmm

iHUiUtm^nL.J ap ^utpulrpfjlh IfiuJ iipmiig


Ujif

npq.^Hrpp\i ^PP

^^1*^^

^puiJn ^lupubpn
Ikiuuif^u

<Ki0|iiff^ti
4*

bit

lfn^nL.Jt
^cfflff.(ri
It-

ilbpfathnLJ

^tiipifuftifa-uvj

ttffinL*

Digitized by

Google

iiULlitth-lt

26S

it/t

2,^ut
4*

uthitutfuuihilfih
ututit

itiu

tf^if^ irhisq.utphrnnL.p JbiAmh ImULjti

ntBL-J

p-n^np

i'mlinnL.B'fiLiint
tutu

Jfiiufh

huiuiutnuML.nn

fqj^

Ifiinf

^mJuipf np
tt^

J-tuJtuhia^ trpl^

iitStntui^nfttyi 4'//''

ltttL.Jf

tufupii^h
tntitfj^u

ptoit
tutHjUB

guhl^tuitnL.J t9t.tMtb^
tt^t

ifflf^ni-^in f-puitttuiutt^iuj

itnL.Jf

frtit

p-^

^pttihg

l^toplrli^ntl^f

hplrlittttfft

w^ftp

iritt^n,

^n gh^pt '"19
^ttti.tautnf
tf/iiffti

^Ph
Irtt

kf^H b i"'P^ h
frlf

m.ttpi'

tuhftL-tf

iLptmhn

uptttnpttttjo

tuUnt^tu-

itttL.J
ttttmfj^u

L.

tf^

ftthXnp

i-tttirttt^^

/fif.fififfii.ir

futlitudtuU^
tuttgitfi*

if^
litutt

It.

hptaitf
tf^f

up

nt^ttt^^

L.

ptuppnunt^p^^htii

tSft

^tttpqutllMp

q.hni.J

hh

tuJnt^uliUL.

tnpb^p

L.

i-ffi^^in^

inmH^i^^
tnlru' t^^lt.

hut^J

^tgfi

Ifi^'fPf
tftrp

unt^J* tcb'^y ktf


tutiitnt^ttt

tttupptn ptoit

plrpfiryit

JptaJ^ut
ituLjf
4*

^frirfiLif;

p,tuhnt^J

^tuptftnitpf

'"P^t^Pf ft'-'"-''
bitf

ptuppnnnL.pftLijlh

tuttghnt-J
itptu

l^t

^aipi_i0ifini.if

np

Irplrfutttii

ulJ

f-irffp

futatfutff

phtut^U'

pni^P^tAtn

^*uantaittuff

uttt^tutit

^tuhtf.tuJta%^1ltbpp Pf^fl

^^^ tntw
Bur-

fku hptuhf nhtnpkinu

II tutL. tttupq.^tu1lMgutl^

2fiifiiffiiiififii.fr^fii.t

^m^
q-t'f

mtumm^nt^tt
4*

l^y

np

ftpbitg

tuuhgn^j

trplrluttth
4*^

j^iuhf

ftj^ffL.

fftittint^J

L.

qjttttitg

p%tuLUput^p^hit

utntultnt^Jt
Jtupq.lgiu'by

Qtjjt

J-tmJtuiitttl^

itinL.jmhnL.J Irh
yptrfuttth
Ignfu

hplguL.

tttfp

^MfS
kfit^

'^9^'^^''<-y
ututtj^t

fp

^fiiifi

thtutttoitmliplb

titn^

\9taL.

Jtutntatt

tLtatt^jt

Jftu

lr%

nt-tnnt-Jf

up

Irph'

fatuilrpn Pf^fjop uif^t^


ySplfni-haifi

tihn.tu^tnu
^h^p

^dlrn%ftitt
(*

thtudtulttuli
tl^autit

irni-hp

^nfnt.J

nt-p

4*^

np

ttgtutmttt^nt-J
i.fii.if

^f

tnitutJutpq.^tulhgltg

^btt^nt.*
&^lifii-}ff.ff

JBul^nfit ^lotf^tuittfputitfitfit
4"

irHq^tituhlf
ftt^p

fi^ippy

I^Pt JJf^l^
4"

4*

L.

uta

^ktn phpnt^J

-^Jtuhlituptuplnt^^fAt
4*

np

p'''l''^l"SC*

^tit/J^u

t^'l^hli
i/

fit^p

^%tuptu^^tnnL.pirtnJp tuifututnnt
l(tulituf^
4*'

plrpL.tugbbj^ ir\tnL.hq.pt (^4*^

p'itq.^tu'itptutnl^u

^fr^'

tutuh-pit

hhf pwfg

u|ifiiiiiy^fiL.if

"/>

bplgutp

tnutit^i.nt-tt
lituitilrptnp

h%
J^^

frp^ncir^^ gtoLutlt

ULjffiij^ii^

if.iruiftrpnL.J

V^"fjP

tAnt^Jy

opQpni.J lAy 'f^fjPbS i.^'Wh^U^'L.P^^'t'U" ^^

n.tupXp"
18

Digitized by

Google

266

Uft%tt^Pnh<^bb%

L.

flrwlL^g utn.'UnL.J trptrfamhj pitpmhp^ ^bl

^^

mutijfu

L,

um^^

q.wghnL.Jt
ni-ifftu

\ritiL.1bnfh

tfuyufiniiy^fi^

i'^it
L.

'^t^9

<"&'<''&'

9pts ^P^4^
Irnlr'

fuJha'itnL.if

trh
It.

irliiin.LtBhhtM

Jlbuiymirn

upul^nL.J

u^Yi l^taJ uiJnL.u^lin

l^utJ itiut

"J

utlruhrt

^ ^^P

tf-nnut^ii fjOimi'

fUffhuf

p-wJ^uiiibi

(-

hnuihy

L.

hplro

ui'Ua.uiJ

utiiylrtf

n.wpilrt

iputiig J^Jni^t

^ "If

flit

^p

Utitq-l^tuitpf
L.

utit^irlrtntl ^t.p uit,

ptnnq.pf
o^itnt.-

Snptr^itnt-tnfjtltf

Ut-pppttnL.tn^ph
a*titintlpq.lrtttit

^Jiputt^Jnt^m^fiYt
Irplrluutit

p^btuh
a.mthu
ffiti

4* liutitint^ift

liutpirftanif

utjptutp^
Uliiini*fif-q

^ntM.lrg^%

S^'f-^

putj'utitnt.lrthu

irVitn.l^tnitllM

juitq.p^ l^n

l^tttantupnt^ltt

UfH;ittun.p

Irphfutttit
ffirff

tttitituih

iritnL.Jf

Ytpttth

ututplilrQitaLJ

trig

fpp

lih't^

titJutitntl^y

^p^tttutttfyif

uwt^p 9"^P ^^"'-^f


l^ptuli bit

^kfp
Ll

irirdp^ /nt-gl^p

t^uttvuth'f

P^k^P^ff

tnutl^p

tnitni^d

utnputp

f-h^t bpbfutuit
fu^b/ntl
mn.mfliitit

oiff^fi-tft

wl^uthf^

ututl^

tttJtttititbp

ttftitbutitg
iiitnL.itq.it
OiiL.

^it^bgitnL.Jf

if^it^L.

np

^nii.L.npittttit
mutitfL.i9t.if

1/^^
utuit-

Ll

Jtnfpp tf.uipibutt

guii^ntl^f

laJni^ufiltp
i^y

fnt-pp Jt[pputttL.if ^^ utiubitoittHtput'


Vbitt^l^ttti/iM
tiattpjtt

utntf^

lmpnL.J

l^mJ

bo^p

^utut t^utffHi^

l^nitali^

^
It.

(f"^^

U9uijtuj

np

utttitfnL.it

^tufbtutip bpbfututft
Uii/iffriL.firl'

utnpmn

Iliau^nt^Jf

mOp^itbuti^ ^'"IP
iJ^itb/^nL.

^f^^-ppy

'2^utp^uty> utunt^tt

puifiq.utLnp

^tttJiup

luB-pft
1^ ^fi

^put/

qitnt^Jf
iftnq^ bit
(-*

AUfiriii^n

fiunt^d L. taunt J*

(H^utitutlip L.

^nti.

^infv^t

mtutbuy

np pbpiuitit ^
P^uttfULji
itnt-J
^#ii_
4"

iuiL.itnt-J

l^mpnL.J*

^PA

p^lfitnL^J

tnmhnLJ

blfbtibgnL.iSy

np bpbfutuit
utitutuittuu^p
^inif
tntnti

J-utJutu^p ihit^t nt^tnbgihitp L. IfutJ tLgnL.J ftup^


q.tuiMUtlift

bit

wit tuunL.it fly

np

uinfu^utitf
bit

np 2"P

q-mitnt^

^^utp^ it^t* ^"4


L.

tf.itnt-J

iritittf.lfiuitp ptttpijt

bpbfutuit

if^i.fi.iiif^j|

^lo-

iibfJiUf

Jbti.nitfpnL.J fnt.tuitnL.dy

npntf b. uppL.ttt.tt

l^t

^tufbmlfp ntqop^^ lt'^t"'L"4 bpbfatujlitt putfy npntl^bmL. q.bti. tuiMl(ituL.it^ 1^ U. bp^^


pjt^ putitft
tfputf t^iibit"

tf!itnL.tf

ifuff^ ffb^

tf.btnitfiit

^tuJ

fii.-

^itnpbpp

lip

lutpitbitl^ l^utif

^n^
L.

Qbutni

irititq.liutit^it

Iftuit tf.it bghnutt

tntujtnp

J^f

kpiju^b* mt-pmAtur^

Digitized by

Google

tt^tIL1

267

fLfiaf^

oq.wlht

fp mmfjfu limii mqoPf'h

ilrtr

irm^aph

if^

iifi^

gg'"^ '"ktl

""^

^hf'**-^*'*'

auukjntl II fiL.putf^uih^i^p
4*

Z^^fbS
oq.utit

^'i'S^^it"

^'

ptfup ^ui^mlfiM^bini[ ^hat^J uiwplfaL.J


yrititqJimhlt

uhutp^

Jom

qiini.J trh wlifi^f

uwiiq.lrp^

foj^

bplitup-lrqiiif

pmpljt mwl^

fi^fif^nt.if tri

unLpf iiwpblif i'^A'T^

limJ ^wfff illrpJmli^ tflrpw^

qP'-L'^'^lp*-^

^^

amtrq^ L.

u^u pafit'
ii|iirf-

pp

TbpuB

.^wJmpy np ^o'p^ff ^Jombittuiit


fhrnnff
f.iii|&-itti|fj|r

Yrtitif.([iftif^ff

llhghlrinLg

inqughnL.J

kplrfuutf^it

mm^mp
ilpwh dp

i[pmh

tmq^

gwhnt^Jf

J op

wlhliniihnL.

tlputf

pmfai-^nL.Jy

^mg q,pmh U. ^LArpffit utn,uth muth J^f Jp utnuh pn^nph Irpb^ tuh^mJ mmpmnLj ap imp i^ff^ij^j itrutni ibfLpfi w^tlE*
y

hunp^h unfuf y^hng-d 4* L. hplf^ wht^mJ utunLj*

q-nt^pUf

q.unitnLjt
utqjtu

^t^^

rnqopiuptuh
f^pmyi^j

UiiififiL.ivi';

quJwp^p pwg

iplltll,

tpHk

iiupnuilinLu^%f

IjiLump-mp-iufu p-nLp% ^pbufkUf


^ui){gp imiuL \tnpu^uli%,

^nLp^utith miLiUL ^pftuutnuji^f

VhiuL pbpbg JiumnLiuh-npiiffUx


ViipuAi ftuntpp npntbguiLy

Pm%ipuipiLinil puipiLinLbgiULf

^but

fffipfitflfiiflr

dlipmbguiL*

Viupt^mp^bpf upgbp pbp^f


iilhiULnpibp, fiuuip tqtff
Qlinilr

BjtunLU

Ipummpbg^t
ftuutnLjl
f;

Qbmnj p'bp'L.nL.p-bwJp
untJ*
^JTuifpuiit
^)

brhi/qJ^atiilt

i'uthq.n.

buf

fH;- fl'bpL.i^t

^b^L.n^ utbgp^
dut^ph

^Iprnf L.

fii-

%^j uimmuBufumiMnuJ ^ bVbifrlimitnt


A^tnibutlfp
qitaL.it (;

pwtaL.tn irhtiq.^uih^ utf ^nn Jpf


bpbfuutffi

^L ""It ^VC.
*)

Z^p^^^^k ^p^"^
iif>0iiii

bpbufth q.mplputh

Phi h it^tp ^%%^m%li

Digitized by

Google

2B8

ttai.uj.ofttwi*b

l^uihfih

utulrtnJ*
VkLifintLUiii

tpp-^^iui ^qiuL,
Jj^auilEf
i^fiii^

Vntp^usiL
y*
1^1(1

('/"
*fipliuiHinif

SjiunLUf

(/'(ijf/f

Vlipnp^f *fibpnp^ff

^ktlt

^'"Wt ""l^P

^^'^"'-'f

nLutlrgijni.J

^ hUiqliutb^^

nn

hhhn.Luthh uhutpft J out nn iutn

idoinbrhutit

up
ffilb

Jfi

pbiruti

4*

iiiniu%nL.tf
irpir

l^lrpuutpfig*

^utin

m'hq.utJ

4*/

"*n au-

opn

pntnpni^^'b

^hii

wmthuy

bphfuuifjib

^mJpbpnq^
^2!^P^''k

q.UipXhlrtnL.
ni^utni.tt
^Tf

^laJtapy P-^IR t^J^P 1'"^^-'^


futuL-filf L. IftuJ

h -P^'WP
y

inLUiXIni^ l^aaJ
nL.

^tBLl^fip

ftul^

bp^ tquin
ijtrpghtti.if

unfu

^uigt
uttuut^u 2!^^^i'*^B
ihrtn*

JThiiq.liui'bli'ii
I-

iLiutlnul^n
'^^^9

p^k^P^n

inin'Unt-J
utulrfnil^

putqni.J ytp
irhi^nLJ np

*^'^lt

ut^puL-hut-

lltnU

wqofdf'h

t^^uutquiittufyHf

uttum pi;

n^
It.

ahpuiMnhuiir) L.

hh^n.l^iuhlt
Ifp
ift^fi

ujipmn

l^p

papn^ftf

l^n

Jutplrdp^

inh^piuJ-k^ut
JktLg'iitrf^

^"ppg

f *"/ ^^'"IP 'f^p^


utn^nqfufhutp
irtun.tah
l^wtt

uiulrsnif^

irkirlrs

p^l^kpfp^j
ff

np

i^iiYiq^l^iuhp
utut'ii

Wiu
duianL.iS
int-Uy
4*

uiifuthuil^

utpq.i-h

^"''PP^PtS

^^^

uiqa.wl^utii^brpli*U U,

piupklfutJhbplih Uiifp

fnL.ut flcULcom

^'itS
PI [by
I^L"'!
^iffif
^liftuli

2}'*J!"*P "^uU'nf ""tftkV- ^^fLl(iuL. ttuth^tt pbrplrgiit

L""i

'^^^^ ouimaq.

dbnii^i! y

auf/i^

mt^uutnL.J

ll.fiiffncii#^

^opnil afopnij

fj^io^^''

'

^'t uttfUimmLj
L.

^mpp
^iiii|4'(f

"f"""'^)
dfty
4'/

^uipgYinLJ

Irtf

utuiftnitbrpp
tufJtf^

J^ ^tubff

bpl^nL.

^un-l^ftp ututihu

tttLu

u%nL.nnkiiy

Jhom"

^bpu
ffii

^puiLlipnL.J L.
ikuini
ifoutpl^

^hL.piaulipni.J bht
utaa.uti^auh'hbp'h
nL.

V ji
if.mijiu

^wpL-auiilitrpn
i'lftif.^tifif^ti
fuutt-^iry l^uiJ
Ifutit

brh

utbunL.pktn'Uy
juut^iuir

Hftutpquih'h trh
y

ptpnt-J

pkpni.J bh
Jmtl^l

^un^l^pp

i^tnif

inL.utikny
l^utJ

bwJ

luutnt-py
if 4*9

l^utif

JtiutnL^utiy

^utunL.pttii L.

Jfi

if.^i,iinL.dfi

bi^ mnuutir ptri*

UiLiaO^if

nmpmmh

firpnq]^ ft^P"

Digitized by

Google

iiW'ttI-*

269

V^C

l^^ i[bnmq.wnihni-it
09fmJutpq.^l^ L.U

dph^ii.

Irnlrfauif^

mnputh f^^^ip^

'^utduifudfLi.nLjS

^mthu kh

l^utni^nn

L.

Jji

paL.fi^^y>

p.qu9i.nt^dt

ii|afMP^t-

mmJf d^ ^UHvd ^kfp


fi^nL-d th ^wtp

i^ai^ptnutii l^f
k.

taunuJ

1^

muU dkhpi

Iffiivii^

^nn^utL.nnni-J*
S^P^'lf

ccU.< ofriiui tnt.u

pUj^f

2^np^utL.ap quti-Ui^ PUb*


Sutii

Jopnil

/>///><

m^pp

^putLftpni-J

hputiig huinht U. ^ltL.ptuujtpnt.J


^fti^plrpp

^^fff^'l "^ P^l'^4} ^y^lkuil^p qitnLjf ^ Irplrluiuh 10 i{pfif^4'4 phhutft II itpuihg^g uintulinL.J 1 Iffi
fir

^^p*

\XtitnL.*^lruh.

n.wib-mlfp

opp

if^

mhiLtuJ inmu^\inL.d ^ bpL-

fymiJA uiubin^*
kpiltuli
ililili

Xjl.

opti

Irpl^ni,

uthawif putint-snt.J

nt.

nii-iubnud l^lftnnnm

2^"pbnp t

I^iBt-autnui/nJ

p^

4tapbpii

iuUl^bntitD

bpbfutuhbpfih

iftn-

funud

rtf

ppbYi^

hjt^inp

npn.fi'ubpfi

^butf

npnUo

Jl^^pinnt-ft^i-'

^ts l^^f^l 2}"^ -fbi. ^^ utumni^Jj fih^miru HmplfiufunL^dj tpP* bpt^nL.up muiinm^bt ^pf w^fuutmni-if bfi libmAM^p l^iupb^yR^b
i.^'t
I"*''"

liwmuipbit
mrLiu^ dft

HLdbiifig
dfi
iift

ubiaiuttp

l^tad

dtuqjt

d^rf

qinud bh

liutpdpgpmi- ^lauf
p-utQl^^ltimiij

ii-utp^utp
4*/

d^ ^wlh^ HPIt

'^"'' 1r"'-lP-"'i^ '^t

bppbdh

'fp

Vlt

"'^^'"^l"'^

(P"1l'"^l'')

if.mtbli^

ibiLond

nL.qutpi^ni-d

DtUL.np^ht

\jmit tudirpq. jonliftob

Hp^b^j munt-d ^ t^'l^kc ff'^np^hj

^pmddir

^t^ttL^

tnqmh

Ifiif^^f
f;

"^m/^npii
fjfu

/Aq^ntAnud
L.
irfiijpfif.

^^nb^wh^y dp ^""^^ k""l^k

"''"'

q.mtblifib

tap^lplb

fkp' nt^nrnplinL-d uuih^l^ph ^loif-

ifJkpib

^Uidtant

Digitized by

Google

270
Qlrmnj
p.fir^nf-^fii^^

uftwwn^^^^^^
tf.uijlrmlfii

^i-f

""^ts p.lrpnL.J
4*

4*

ir^lrqlrgminugmlimlh

npatl p-W/a t^nLjJ

IrptrfomjIAt
Irh

fhiilrli

4f

Jlnt.nitfwp-p

mmh^g
U,

miinL.J L.

lipt Irplrlawii mtLr t^bp^ phhunm^J

b^trqtrgnLiMt

^utihu

^ut^uiiituli

ututii

if^O

l^mmmpnLj

^iriff.irj^

funp^HL ptf.pf

itrutaf

kpkfuuBb

f.fffjiriif([^

mnmdwptLliuth^ ^Irm qiMat.d

bii

tP^t^* trnwh Irlflrqlrg^ f uup &-^aii*


^np^i9Lpq.p

Jff
4*

^uthfi
tklbnL.J

fmL.nppt
iin
It,

hplrljutujli

^^IPH

J^prntfLp-lrutit

^^

mm-

p^

lr^lrqlrgnL.J

tLmmwplriJiu

ppauL-atAi^

^ni^^

^hlrpl[an

\)lllFqlrynL.tt

kplrfuuiii

fJrnjLiT

uinL.Jt

XTft

^uihff

Ifisnt^^ Irqwir

^utLapp ttp^E ^ ^HeP' J^fagph iiutfa JlfptnnLjJ b%


hrb

mpnL.

Irplr^uijlihf

uptu plrplrnt ^('(["'-f Jffh^L.


l^f^uii

uuq^bwt

4^1
f./i-

ir^uuiliuiutwpaLp^lntiit
XTliputlrini^g
giifi*
|ilrin*

4*^

tiuttnaupwi- fjfh^fiht

^ta^uAuA

joufjp ilrtLpiif Jtnpni^pmpn


luulrfnif^
4*

antfu

*fi

fauunfib 2<vf iff^mtfii

^hnL.J

4* utiiLitt

^ui-

t-apii

Irpbfumia f./i^mi' ^lnmlLnL.i


Yrfai#f.{[ifftii

^pu'if*
4*

funhmp^ni^J mut^inLjl
utnLUnL.J
4*

^tufu* ^utL.apff
l^fPkP.

nm^

on

II

muiut put/ni^/n

Irpb-famii
L. Irpp,

iiumnuift

^ut^uihui'b

<!(ii|ifr^iiftifif^^l 4*

wunL.J

tllrpftugitnL.J 4'

^np"
ffi^i

^tnunpnt^J

4*

^kmlLlruii^
^ii^ifni.if

fuoufJtpni^^

np

JfiLuttlrpn

thnop

AnAnfubtnil

trh*

mik^iliilrpq.

iHLUf jiMnp^mL.np Jl^pmnL.B'^L.i nnh^ Wwumnumi^


irhpni-Puiii ^utughi^f ^"'-^ "'^

^opnif^ Jopnif^ uiui^^f funp


irtnuif

i^^"P

n.utnnL.jDtL

butututp'^t

^luJpnip tnmfj^u
t^iuiifiiuiir
&-if

^ut^m%ut^liht

IT^ii^li.

lojii

J-tuJutiiUt^

P^fPC
4>i>*

jj^hnL-J*

^pJut humnL.J

trh

tMLutM.nt-p-lrmh

uput ifoin uip-nn.wliutu9 L,


Jlfuu ^nqJ/t itumnuJ
I^Mih
4*

nupp^hp^

^ufiiiii^^

^mJIrJmm* oii^^

mmhni.9m^p2^f lupm Qg^mliutitp^ fjit^air-

tf.utmmunp%kp^

h, tiLft^^Irp*

^mpllrmf^ ^mumlip ^uiSkJuimt

Oi&^p i/42 tr^


Juiliftt

tutiJ^u f^Ljf-niJntl fnLpp* t[lrpmh ^4"/^-

^uipnqnL^^Lii

nLitkgaqtilrnn

iut^

irA^frii^iii.

aMtd-m^

Digitized by

Google

StUbUh*
of^
bit ^puiJglht9L.J

271

utifbh^lAf

npnh^

^lnnL.trut^

f.tupbdwqPnL"
tnl^n ut^^n

p^kmJp. ^Jni^tt kh* 9^frR^(rf. utit^mutt Op^hbtu S^'fy

^m%f lih%q.tuhai.ppLh* Ifh^ut^tupy q,mmntJ^m ^mmuipy ifrnpi^m


UpnL.uutuh'J*
iuP^nrLutl^iuif

uutn

(rnir^ii

hL.apLUf2hf

Omtfif

utuh

fw^lfiup^Ui n.ut^Jutq.Ti>t
Biriffirj

trp^lrplinL.

pwJ-mti

ptj

f*^

utut^ftuy

tf^if^ /^if^ ^/?4'

ummphlrplf ff^f^

^'"S '""'it"*

^Isni-lbD^

^"'SP npn2nLuth J^i

^4* (^i
trplr^

k.^f'hp^^PbO
u^tu^utu

^t^t
^^

pw^l^w^'un dputjU
Z^iugp

un^npmpmp
jk-

mkumlifig

tj^itm^Jt

tflrpfufgiilrtnL,g

mnjf ^f^^mhuiit
L~npp muKfJ^u

mta^tnutlip^
^ut^tuUuia^'h
J-mJml^n^fiii
4"^

^
20

utunL.J U. tutu t^utjauhut^ i^'


^iiii|(-i{pi

^
II

wp^nti.wl^mihlh

10

^*

mpputgauffh
^iiii|4'4*

bppkJh

J^au^U bpk^^ff
1

^tif.fff^ff#tf

\)pkfuunfi ^lOjpir

^ut^tniiun^h

^*

4"

uim/j^u

mui^'

maufi^^ UBubintii ^mJimpt


trnvj^

Qiruinj

uiquiJutpq.fil^

a^nL.J

kii L. ^tifnL.anaaL.Jt

mtuhpg

oq.utia

Vb

^piUL.fipL.nL.d ^

aa^p ^u^ IrU


oi^ja

Z^ampai^uanhlrpn

^augjag

ataavauf

atp atp pata^aial^

L.u trh

anauahut

Unalnpaupatap
atttLatafbh

^pauL.ppna^at

bh

pphglf^^ Latahpf L.
(*

aoai.au fjih

ataatiata^t-pf

anbaapj

uhtaauU

op^itrtn iapauh
Jhaa^athha
2Jf^a^atay

at^ataan^ataiant-aSt

UtptaL.

yphfaaauahh
^"Hatt^atanal

Irptro
^ul^

o#i^i|

ahattna

bh

^ataltnLjtf tap
^iff_if
fLaalbfa

puhi
L.

^atadhil^^j
at^atapl^k^tta

aat/fliataia

7 on

fUffiifilr-

bitf
if(-

tap

auataat^l^iiata

ihhfit

Vptr kplrfuanh
ttiaapanptt

atkavh^y

^auL.ataatana.J
aLpi^atair

kia

^^

koftp

oqjaa^tn

tt

k.

alpattah

oatat-aapn

ataaubaat^J

aShittpL

aLkpkaatata*Uata'

aaaaLiat

\rkaa.nhpg
Jatt^ttLp
kpk^tttflfa
Qktl9aa^
ataJattitp

^auitkjj^u

af^atafkatalfp

^atahnt^kg\taaL.J
hatajat

4*

ttaaftoitt Jfa

'ftf

/nL-ataftnt-af
aat^p

Jop

irirkpp

Ll

atatt^ata

ataft

Jataukppf
4*

JkiLtaia

^una-auir k, JkaLniajattp-pt
fp'f'l

inafatagiaat-J

kpkfuatt^faia

af.ni

"""Z^'t

'^tff

^ua^

qptJ

4*

kpkjuata^^ ikaa.^kpp 11 attunt^J*


f^tttqpt^ii
4*

^^k.kptm opit

[tuitaptijap
patatap'-

^plfititatiii^f

nataokpp k, auatnL.d*

wam^j^^tm opit

IH^P
'"t

t-plfiihatafik*

fktnnf ^f(f* ^iij[iin ff^^fffC

^p^hata^m Smi2-

^cd" ^

h'attmkp^'h

dp d^

't'^'fftk
kpkfuatait

kpkfaiat^i

d^ d^ dad
^auitnt-d

kit

ptLitattir

thhnud* kpa. f-Wik^

aiaaujmfag

f;p ttp*

Digitized by

Google

272
ntuh^^^ Jjih

ULft'MXI.pnbfJ'hh'b

q-kruip q,nt-put

J^i-up^

t^^t

o'^'"!"^

h ^'ivf i-if
q.mfkl^pii

t^

*^whi^^iini.J JnJlrpfit

^pir S^Pjft'^^^

mutn.uiL.

f-f"

l(on tnquth

unmnm

mjfif q-pmut

o'&mftth ut

on ifiuqlA

lipf

mquA
munL.J*

autniLiuLnp nttlrfnL.
^utjlruilin

^Jmn

(-t

Irnlrfuiub

LaiP^fit-/fif-i/y

uttathu

1^

Jonn

L.

U9UMufuiuUnL.J
rr/#^iit

4'*

^^utnXoim UnnL.uutnl^
tntofj^u

2^nn^amlnui

(-if y

uuan

^kunt-pit
l^uiJ

^
dp

^utjlrui^fi'b

20

50

l^*

iffnq^f tf^

^lop-

n Iff If

M^ht-p

mq^t

V^lt'H.

"'"^nfi L. 'mJp.nL.

qitnLdt

\i.iiinL.^kiaL.

Jfiii^iL

^utn.muniJb^p^ /puAutfp lilrunt^pb

^ opp dp

tuhquiJ
Jftfi

tnnuty'hnL.if

yphfuun^'h

L.

trp^nt.

tuiqutJ

pmtnt^imt^J

tnnuiffbbfhuf JpL.up

Irnfr^fij^ift

^Pkr
%bgnn)

irfMhq.liuihit
Off
i;

tMaiipmnLUtliiub
ii|iffii^fifl'

15 20

^ (^wpnLuutf
L,

irutn.Ufj
'"jq-

jvi_-

dhnLiff

Jph^L.

oph ^/

jbiniuiqLnL.J
4*

bphfutafpllt

(lunpiutnj 3

7 opt
b%

ftu^ tP^P'"^ Upbjuuth Jba.nhfii^ ^tuhbftti-g fbutnj mhbL.


(*

Jkn.nhpg ^mhbipj

bp^

3t*P

[nqut^hni^J

irithq.liuiiip%

tnuptibgjhnL.Jt

U^jlii

optr

lupq.^'h

^tilfa.^iff)itf

fiii^ii

ppbh

^frn

^b%ni,Jf

auqoPf
^^*

ITJ^f""'

ind

2."P^PB.

^"'f^f-'f*

iiPinpnij^
iffiuf

ju^pntf funutut itnuttn


bu

^^^sbs ^P^P dnnnLbypp

'""-'" P"*-'^

wubintf^*

^napfi* d-nnnJnL.J b\t


utubtnil*

iuUl^^nqj^^Mp
lififfilfftfp

tnb qp dp Jbju
tu

Ijuihni-if

^V^n^n

^ii-

utbn

utniuU

^nU

i^q- J%u/iy>t

Qbutni funut

abpnuJ

^l#lff.^fiflf^
crlflff.^firlf^

iuquMWnL.uiir tnbnnt.if iJutn.nL J

tnhpphmiuq

uthnt-Ji^t

bpbfuuih qppffp Jp 2tl (^p(f/^^''j ^"l) ^ dnJbn ibnjth bpb^ luitqwJ uAghnuJ tr m^rppitmutqj^ tlputipgf bpbj^

m*bqwd
yiiq-

4*^

ii^ininf.fif_if

2P^PiP

q-^nL.J

humni.J opopngji Jomt

ut^ppinntaqli Jnfuppg q.%nL.J bii bpbfutujp


b.

pmpip

uriii^y

np

^Juifubliuti

guiL.

iq^^ih*
/pwYtuifp ifutmp wn^iahipii fuisutJo
q.utibutifp
ifutpq.

U
4*

fth^b, f^mnjuuntJbf^p

q.utpl'UnL.J

bpbfuutffi

^tutt \jpp
frfin.

nLpffi irVhql^miip

Jotnfig

tlbptnqutn.lint-J

(^y

f-/^2^#""/

^mif iuimunuh
anrnJUj

4r

qunjiu l^pbitg doatf


iLbf^

bpp Jpu bh pbpnLJ ppbig

bpp Jbqutdtu

bit

luhgl^mgbnLj ututh Jovtnilf

^Pp ^t ^^^f^{[^^^

Digitized by

Google

5iULWlo4^

273
p.uipiping\iiiLd
nutf>

fpirig

if our*

^nq.utuHun

Jmmn

fiul^niit

^ kphptuihf
^<"/^^<

nn

linfu
\)l.

Ithi^f utfufiYi^h

ihiaJutiitul^lih

k/pirf

trpi; if^ ui!h^nq.nLplruida.


i;f

trnkfumit wfq. ''^^Lutiq.uL.^


^uttfiun lrpkf>
Oft ^oififii.-

R^iMii utnuthfiLJ

dtamn f cf^^fr^nimuthnLtf
U.

Im^

Ofin

ifA

tuho-iaJ

hrnb^nuitfiii

J^ iim^mwuilfft
y^opn

q.^-

phaJuth^ Jpwi tnqwtiiinL.J ^


^tS
lAfVil

utjwihn Ifnutpnt-dt
tLbnt^d
d^rf*

Q-Pn-filfill^

dtiLpni^df

fifing

dbnputdnd
puailt
(r

^utfni.d II

ttl^t ^tcf^"^
q.ni-2"'lina^d
(r

uthni^d

fpnil ih

VmtugnLUiir
utit^

i^^g
<'(''''

pt
hopn

ffnjuii

ni^dh^

Irnlri*

uauut

^^P

inmli^nLd

L.

iSuAutmutp^iilrp^ d^dtriaitg Ifwpnq^ mkqni^d

Pmqat^dt

b^jr
hhli^lfuihfi

("A*/!

i^^l^^^^^g t
^nii^npp^
hnL-fuji

iuin.uifmgltl*

n.nquihni.d
b.
^idnk-fu

bh

turn

mqfih
hai.d

muff

ifnud P'f^ffpP
L.

munjjfu'k

fifji|.

2PVb

Huiif tf-nqm" 'IP^'l A'*-^"^'' Irpk^uBfftbi

trtf

iinm

pPfudRppf iqm^d
^f^

fpfi

df^f

m^f. fp^^l i'^'H^S'

%nud

Ifpbfumht l\duh^

futm^bpl^tmp b'U

f jncif muBjmff ^tff


'^1'

bptfmmjiih fnqmgiintJ
Pif^

U.

([iififf.filrjiifii.if

^bptatht

t9t.pp2jUbp

bpbfmuifi'b
i^but

bpb^ on

j^f ^^'"(f

^PE

^^^

q.md d^Lhnfh ^ut^npfi


if^if

l^^tunud b\.
fiulf

bpbfuuth iruthpmhiui^ IfpdbnAtftj

bpl; ^PP'^Pt "^^f^^^ bpf; pbpU,uthiuff Ifp

miLfff Oufiiyij

^Pp Rmpnp^ CJrm

intyiB^%b\it

Upb^wffi ^wn^wnnuU^p ^f^pua^uiV ^on V^P^P^S i.^^ sh'**'^ t^bputiif np funp2yli nff^lf* ^Pp ^uBn^munuii^p limmupn*.fi Ifutd
SbmiLitpihif.tun^ufp

C^wuhfif
f

dtufpp bpbfuuBjfih i^ntiutghnL.d


jr

^Tf

/rif<*

^^if

("

fnquAiRL.d

diu^puni.df uiopu l^uib^nL.d


b.

n.futblfffu^

mm

f^fu bpbfumii

flfp^p

hput

^bm

qhrncd

bl^bqb^ji,
U.

^fifiif.ifiTi.if

mtamquthp

Ifntidp^

^uffLiffifficif

inuhp qitnLd

utiopnL.dt
i;

Ullbqbgliti

mp iulit9i.bi^nug fbmn^
It.

q.utfbuifip fulhtfj^nud

^W'

pmt^d

^mimfpy bpbfumfpii m^mn^mumJu^ftg^ C^mhbfji 'bmf 4*^. (futanufumrnhnud bpbjtttuffi dopfi ^ bl^t/bgwlimh ^np<ini.pq.p 10 4* ^m^C^mdp^ipt 'Vuibtul^p Ifplllf^ p.bpai^d ^ bpbfuwh mm^h 11 5 ^auff^l^ ^nq uuttuhnudt
^mtLmuniJb^liif C^mhbnLg jlrm dtujp% ioqiuut q.9H.pu
if9A.if

inuMhfig

L.

faiff71.q1.1f

^cfi

iLnphbpndt

Ufififc^lrcfrlL

t f />* dfumh

Digitized by

Google

274

ULft1.llS4^nWi^bn

miJtfJt
4r

^^l

I;

np-Utqi^nuJ fcpfr^iojir^s

*btu

opopn^ji

Joan

q,hnL.J

auJuthni[ fni-pf
oiji

mp

l^pl^pp

iJombhwh

bpbfuutf^ht

f^utpip
iffi|lf-

iMi^ q.hni.J ^

jwuiltlff
i^f'^plfpp

np bphfutuU fidmumnCbi^lhft^
^i/oinAriiiiitit

Uff^u II 'b'jjiauipf^^
ittrf^liu

np

\i)pb|um^flil q.Hi.nfu

mm^'

lipi"^^ ^"'S ^^ qitni-Jf np lutpkpp ^JlomlrUw\n


f.p^fii.J

*biii

hphfurnhf Jf/^ manj^u


npin^^uqji

fnuuftisp
^fiiiij

utunL.fl.

9.^bn.fim^

DfrfL^ifiVy

hpbfuutiibpfi

tzl""!. /'"-''/'*

Wn

^tljbutui;

Ifptrfuatf^ht

Sutp bphfuunfAt fulnoDutghliinL. i^mJutp

IbumbgliincJ ^ ^pfuh

piv(f/k

^t^

b.

^npu pnfnpfi^ i[lrpuA utuh^nt^Jt


tt
il^nquthni.J

bfH;
n.nq^f
ififijt

bptluwih

altumwn.nfif
''-

hh

Jji

^wfu^

JutinLifli
*bnjtf

2^f^P

i'P^'^''^

pminLfni^J hpwhf np ituLMt"

iii^ifiitiyi^fi^

ifiuutuin.nqf

bphfumj^
inuitf

Z'^^'ttkC fl^uipmnuS

kii

C^uiuutliuilifig

nuifmn-nfff bpbfumip

^bppfilfjigt

^P't

tit^'^1 L'"-"t^C

4Mpt^C ipMuiunuJ t>


bh ubm^ Jom
b.
)^ifiiiiniif^ff^

pJ'^kb/nt, CftU'
'^^'"ts

imp

bpbfuutifth l^iuhifiibghnLJ

^tfft

dbju J^nt-J ubuihpt

vnfh

^nL.uiifi

hnpph, Jp

^n-

pb^2,^pP^fi ^mif n^ppuip- bpbl^n/^ ^uijpti

ni.

JoB^pp biitni.J
'[p'^l^

bh

l^mnLppt ZtUsmh bpbfuutjfilM

qinuJ

\;

p'finL.

utmifu

Jopp
itn^b

mubind* ^C^nt^om

4*

^4r'

M^lfif t'^"
p-finu

^4r* //^^ L.

wnc'bt ITutmh mn.-

hn^J
/(bpuf

jr

ifif^

bpbfyush

ilpm^fig

utupu

pp^

nt.

t[bpuiq.utplhnuJ t
\jppbith npq.^hbpp
P^'I'^t

^^ fhhnL.J
fXfu

Jph^b.
U.

irj^^'v^^trf

iiiffipfr^iiflf

q.wn.hwp

JbnJhnt.J bit

^uml.^^

uiqiumni^bf^nL.

CgUtJwp Juiipbpn
pni^p-buth

mnuP'buihf bpbfuuth faiunuitbu


whi^utJ
fu^bi^nil

hilitq-wpb^
fq^fi

opbph bpb^ bpba


Jfi

wh^%ni.J
b.
i^qji

bi

f'2'"'

mmlintj* ^npfih Jfi


ini[

whq.wJ

linqJIig q.utnAiUt"
^'hhfilit

UMuni^J b\.

nVd p-^fupu ^bqji^ ^nt. ft^jufim


^IfJ'utJuiliutifttbpnuJ

*hnib huftuwuilinil

/^2'"~

(fB*/^

big

^Jughnud
\}op-p

ftip

l^iinfpt 'hnpuBirhfih

^"44* Jutqfi J^f bi uan^ULjSt

X^pbfuunfrb ifi uiJpnqf utmp^ Jnupuina[


t^niUL.

b% uim^nuJt
ftft

Jnt.pnL.J b. mUB/^^u
ftp

bh

puifiifmi.npf &-lff^
'"t"

niAbgnq

iiii|^^iiijy

ff^

V^bk

kl^'p^

^^^gh'9M.J

irif

bpbfnun^it
VjiL-uutLMp^utlirnitnLp-fiaJb pbt^nviimh- Jfi
iity^

oif f-iii.

b% f^"

i^np fififUCift

Digitized by

Google

^llhttM^
'bap h%mh- fnpmL. J'^'V^i/! ^t^^f^^nuJ b^ hnpmhhfi^

276

II ^frj^

op

tuftf,uif^m

tnmC^ai.Jt

U>ii|iif

Jp

l^tnapp

CfwJwifti^

jA^^^'^t

^1^5
tuqQ*

^m^mt^Jf

fmli

ffimijiiii'ir

mmfpmmli 2''Pt ^^f ^mp-utptuh-

Cftrmli.

uputbm ffi^g b^ mmf^fiu ^mplfpf Jomkhunp^ npalhg^g

L.

hpirfuun^ tl^g juimbpp I^HJ/ ^mutJ hh ^tu^ tuhni-Jf np f fl^&iej|^ fitmhpap ^''^^''^ irn^nt^ h. mmaiJitlrpn ^ntjmnil hjjblrht
hptrfmrnth

mn.mfj^'h mmmJittrpp

mhai.J. C^mm^^ff

CfUtitlri^u caiffi.([iii^fiiOi^([ bit

fuy2,mh h.

^tmJmh' gmplr%
b.

^^m
m

fuuinJhnt^J trh

Jmlbp

/ti'^'Vjft

Z^'^'^^Pb

'f'''>^p''*'^fL

2^4!''*p^l^^^^Pf ypy^mf*

cMf^pil op fmmlflgp nijunum ftat^utLf mn.li^;^m

mmuil^u

f.A.if

\)ph^tuiff

li^mh uttmutJn

tf,hmL.J

bh

Jfi

ptupip

antq^

b.

ut^

0L^ bpb^uUffUf p-^ mju^mtft bplimp^ut una bpbfutuh ^i^ni^i^ ^ ib%nL.Ji^ ^ibqni^
llbiibgat.
aiuififf^^if

^ putgi,auJf^-^b^
^oubit
L.

auni^J

bh pbaii^hf ap
irjih-

ut^uff

bpb^iuj^^ ^2
ipii
iif|

mwpft

bh manjiu
Ijubhmlu

Iimpbi^^u

S-p-

gblit

l^mJ cfiinA^

ttft.fiti

bit

^ifocify
ifptt

np bpbfum^ t^Plt

L.U i'^i' ^ffLifftt

Upbljuuiflih

^bh munJim^ np

Upb^utiph auudwh
t^iMUtguti
fi.fiii.ofo

Ipniiftp

l^ibpn iipw piuplp iniif^ ([#fi.i phlimh^ dtutumh) ^wg b. utq^ bh qhnLjtf np Mfmuii^pu
I;

bpbfuuih

tnuiifiu

jmbp

utubtn^*
loii.v*

ti^ffi.

ooi.n

pqtuhq.

fiti^

iOfii.t

pJ ^noL ^qmhu

^f^

pup
(-

npq.^'hbph

lOjli^tfiir

fUipf.ioyitf&- ^f^. trm

ntiJ^l^
(rt

2U'C^i^^u9tulfui!h
"pfjlii

mbum^l^atnil.

npt^nu ^f^t ^^i*'^*' ^/"^ C^utJuip npi^pi itft

fio

iut^binL,

L.

fjihh nt^mb^nu fiptut^ntJUfit ftii^ Ifpb^

Digitized by

Google

276

UftWHnhr'bb'b

Ximm

C^mqUiL.

4r

ii|iifaiii#^fiLif ^

nm Jon opopit

^'iiutgitt;p IrpAr-

hnui^h but J Jon

nn.wlbiLtu^n'^
f^^

htutntuah^n Ibnmb ^i.n


^''^it*-

f-P^/'

'^hf*

IhJanqf f ificttfiLii ipf^l^f

k^P^V9^l
U.

"'A

bpliat. oivc

pop

U.

Jfi^wlitfi

^tf.mitq.mVbbpTi

t^mhbii

\Top fuhutJfh

f-mif
i|tf

mltuipul^nL.f^fiLXlh

bptfuwifth i^Sll^Mi

ututtni^if

^itff.^lftr^fii.5

linqJp i^
wii2kbul^tuU

iiff%f^ii#fi.if|

^p^cocif

^ii([tflr
l^fi

^lO'L^'t?^
Jfi

b^V
o'^fup

tftnpJinilt

{Tputj^huilf

humini-

Of ^

uihl^^iAnv-J

bpp

Jji

Jufjp Jfi mmpblftuh bpbfmmffiii


L,

pbpbg humbgpbg

^mp^tt

qiiutgt
/k([

'butfttL.J

IrJ* (jubf^

bpbfaiuf^

ma^mf

ilttn.L.nuJ

t
It

4fp(f/ff

lbmb.(k

J^

mpilfUliii
l^uiJ

uaJfi^

5<tti'p

t pjuiAm^mih
b.

if^

^mpJ'nL.J ^ np bpbjttmh
prbl^fit

Xbn.mp

^iplf

l^utJ

f>^/^

ifbpun 4^ip
p4r

A^utfup tnftpfi^ flhi*

umlfmfh bpbfuuth
utb^utt,

^w

mplmiifi ifi/mlf wb^jupj'

^umwh
^'^

l;p.

20

pfiii|t|

Irj^/i-

^iifi.

Jutjpp

b.

f-pd'vjft

^PP

iiliuttnbg^

fH;

^(r

JiuhbiinL.J

mmh^figf hui h'pimqbi^nt[ ufUBmiuu^uthby


iifif

unpaiJrp

4r*

4'p(['' <-

fi%i fL%pnn ^p tt'H' tuh^utJ ibn-^p ijutn-b^f tP^ft uAti^uiJ tu

Upbjumibpli
C^utqUiL.

if^bptuf

un.uiHph
'^bqmif.pbf^

juhmJ^

j^iniifiitr^fTC.

C^utJiup

/^t k^P^lb tb^b


i[iuin

^^PP* npml^btmL. tf,bp^utU'

muihn
Ir/94r

utiqjp.nCu^ 'IC'l
(-t

ifpnt.uih't

Vwfppf

JaAimt,uhtf.

bpbbiwii wn.fbii^^i^

ftputcntJUo

^nt.*bfi

uttLuAg IfbpuutYiQ

uiubint. qiituf^f
lutipu
l^t

bpbfuunflh ipb mutf^y ^^ui^fc/fi^y np


4*

hw

umumftli
fCr-

%ui mtupmutLnp

b'-P

t"P^b^

^bmb-bf^^
/9(r

Jfjlh^b.

ffULn/r ^mif Jbi" ^tupubpn ^atubh


hfih"

hpmV

mi^cffii

Jbq^

^*

mnLpt

4,iifij[iiffL.iii^

q.t;tMi^nt.J
4'l4r^

^p fuoubit ^put ^p^l% ^p ^^i'


mni^fn JutC^whmi
If^^'b^^*

CfHibV fH^
^uifLii^T

^^lb ^^P t

uutCfWJJ-

iiumplipTi t

^bpfimuwtuhp p-^sb
iuhnL.J*
^99q.aLjt

"^"'^^f- Juttnut^utputpbint^g*
"^^'^''^'^f

bpb^uthb^
b^^^C

Pb 4V^l "^ ^b b''^^'^^ ib


tr

^wlhif,bplh

mb^mJ
Jfib^L.

^l^

t Jmrnp*

li.p

utp'bfmt^lbntlt

IXiuuill^u

bpbfuu/bf pi; ^1.9bk

P^^

tiri|iiij|

^npu

mjaipbbtuU

^iiiaiif^|t

JbhuiUnuJ

(r

tuatuut II

mUC^n^^ tuiuwhj

Jb

Digitized by

Google

iltttinLl*

^7

i^tnJ wflb
l&tattL.bini^

q.atinwnl^

authfi

^w Joint
ni. JJi

[Tiumh ^i hnuuh &p^^<-f mmut"

C^uiJiup ifiuqtun

^ut^mu^m2utn9tL.J\ibpn^ i^^hnuJ
bin

fl^fiL^^t Sftfiu utmpbifuih ^utuiulim.J tuffqi;h


ifficJ, L. i^bmiiC^btn^
og^itmi^Jt

^nmmq^ t

{/^'

dbbiuhtui^ntl

taiiuA ^^p(^t
(r

^ifbklL '^^P^ k
^

Squih ^^Pp^ oi^b^n^j ua^npnuJt


II

^ftmuit^nt.fkfiL.'ii

uiuf'

^uttumiint-Pfiifu
jr

q-nt-Piuti

t^nLiiqtuf

q.npibi^ L.
b.

^2^1^ t^k ""ittkC '^^pts ''"^"f "<-<' limp Uftitrf t Mbpml^nLp b^tb/^f ^i.i| C^tupbi^^
tfi"

UBUihftp

2/^^^/

w/^if

unilnpnuJ

(r

^'upu

tfutJwiwil ^r-

'buynnii

jtw&uifuuq^

nnJai^pnii

t;i n.biL,

bpbjuiuhbp^ Pfi'-p 2""" 't^'^P ^ ^ ^"^ lua. ^i^ nJpn.hbt ni.ufSiub iiiupb.npnt-ppi.^n 'It

4"

ttiumn,

\ipuA
L.

liuiJ

hput Jfifiinp9fnt.p-bmVb

Irii

q.ffJni.J

fH;

npif.fibbp\i

p^

ifWpubppt Uiu^utiit C^wiph


ffopp ufipnuJ bhf

ua^bi^^

in^iiafS'ifc-

PfiL.'b

tuqif.nL.J

^opfig
(r

t^wfub'bnL.J ^
^*^p

^^2*
fiuif

unt-Jt

iTuimp

t^ijuiaunpuiin^u

C^putJunni.J
*bft/ii

affpn^^

^^IPC

^biiltYiUiliai.[dbwJpf
C^op

tlutfunilt

pulf

dm^pp

I'pkt'-I

mtufbii nptf-JiYibplih

mhnCbntl^ bpp

upuAtf>

^bi m^q^oLd ppbib

t^utfpit

nv.

diuipn hbpuihiumtlf
l

^frifif^fcin^r

iinpgttnud

bh

ft^

pbhg p-^
'bnfit

fi2fj*ui\sni-P'fiubp
ftuli

^^

umm^wh- fiup^ush^pt
^frfa

npifpiibpn upanmhy
C^iut^ututiutntl

u^pnud Jipbhg bbpmgmh'


"P uihbh ppbito ^
np^ifihbppgf "^It
ifptfitii|

HiatAbpphf

uuilfwtti

fl:^ t^i.

pblbg b'haqitbpfihf
utaimiiiin.nij^

tro^tilf

umtuhuiini.

bh ffpbhg
bh

upumunud

U, jiifffif.iiitr^fii^

tlutpuaL.d

C^bmt

\Xi.whq.nt.ppL.hh tuuni^d tt

P^

*^t^P t^P

^l'p*''g'ub

^opp
bpp
tOfik Jn-

MP'^sb ^^9 tP^L ""^P^l h


pfAt
MBubf^
ir

d'Ufin^p

tlt'tS 4}" IP IL^^p^l^^* s*"/'

ph ^P^stS ^^^tp ^
(
ufiuuiiiiwiLp^
miuM'&tttnnil jhiniuXunLif

tujhm^u ifinp^pt
mutmuiufumiib i^
quii$uii^ii

bi.
4r

apq.^1b

C^mp^pbi^

h-bpaLitfiii

^^lh oiint^bmh

b\p

i/iif1ii^iifij[iM)i

Digitized by

Google

278

ttnUS4^nWi^bh^

UiiquiligaLp-butii

J^^ apnintJ b% ^hmkbmi mum^tiiuVuhpp*


lin^atJ

iophqpuijp,

npfiii

hi b%

aipi^uiitji,

Jb&tiuJjt,

tiviT/r,

ipuiiiu,

inuignL (fc^( liuipqiui qjiut^)t

Vopbiipiujpf

np^'ii

lin^ntit

^bn.fit

iopbqpop
ubifiUf
Jtuli

lijiti,

apfii lin^niit

b%

^oqnpliliti^

ouiiupibpli ^bin fuo-

jipbi lubaLmbntJ

bV

^lupu

uiiqiuif fumlinLif luiqiiu, lui^utp

miqiuit

JTopbqpop
iopa{gnjp

tf^)i

fbttbliliht
t

^o^iiif JTopui^njp itoppatp


npqfi*

iopbqpop

JTopbqpop npq^*
Aopiufpn^ npqft*

Vopuifpn^ npq^*

bqpop

npqfi.

^bojipqlf

bqbuih

ybmJa\p
Uhbp

^lupufi IfutJ ipbuiuj^ &liiiqlibpp.

Aiil^iui^ Ifin^

/[bnf^

^uijpp,

Jiujpp,

^bpuuip" uidnLulinL ^wjpp*


^buntp

uidiiLulinL iutjpp.

Uhbpiiiuq

Ifin^

bqpiujpp. bqpiujpp^

8iuqp

uJnLubttL

Smi

Suiqbplililili

luJatuUnL ^njpp utJaLubnt


^uiitiup

bqpop

llffbp.

itupuji
l^uli

uiJaLubaL

mqqutlfuiVtbpp

lin^taul

b% libpum\f,

ijibuji

^uiJiup ^mpuji tttqqjuliuiilibpp^ tubbpuil{it

Jntubnt Jiuulth fuoubipu

VkJnLufiVbbplfb uiiL^uiuiupiuli k''i.''^ ^^ itiupq ai ^^/r^t ^^^C '''* ^frfifrtpn^ ufnui^ ^n^fiLif ( lipiffV uiqiuq. mk*

Digitized by

Google

StJOM}*^

279

fmuff^u
([ff^ffiiT

iftkumiif
t^

iif^iftfrpi|..

mdnLultnLh^

^Ir^

up

j^Lp

limit

mmh

mqiult

tuquijf ifiuiiu, mifiuipf ^mJfif

Ifmrnmif piujg unLmdiiuiuitu^ b-ox

ndnLujilip

4^*JE lin^nut

t*

^ip ^opp, Joppf ^opbqpopp,

kiipopp

k ttipliiUbpli luiLiu^ ^lupup, luiibpn^ L ol(f u/li^ uiilui^ '"litkl* ^'"'^P' f ikpji uiiLUt^* ifbp 'ffinP^^ofbiuUp '), 'UiiuUmbuy l^n^ ^bui^ pt'il'*

%h pt^uiumuAfi
^m^amiiib iji b^t
llhunup^ ^)
(r

uthquiJiibnfi

luintupbnti^p-^L.hhbnn
tuiL.uf

2***"' '''^~

Vuit.mlitub jn liutphbJf

ahnbi

a^iupif

II

mmm^bp^

'^tfts '"fi

mnqbp /tf

apnil
4^'

if^iwpiitf pficJ

C^mpup ^up

jnCififiyiiiinfTii^iijErfi^li*

hu uium^J

^bpuutpf libpuuipf
ipllP't ifuifuipt

^bunLpf libunLpf
*fiupt Juntpt
Siujfbp ^If/r^y
Oifi

pmii
SuiiJtli,
uiuiilili,

Vb ub
Suifpfilif

uiuifilit

iniufp^lif

^luq^iuqppfilit
\Xltui^;m
ifih

ai^pbJhf aiJpfifP

fbpqauummit Jhf utJbhmuppbm


(rt

Cftrnpuft

^uiitmpf

mJnLJuUm^g ibwajf mlnf.nh


hJutii atJni.p
4* /^t.p

Mkpatmpif bp

^^4*
flitl

JnJtmplf

[Jbfi)

li2J^mbni.p-bub if^f t

IfbitmLppi*
ilf

f^pk Juntpt ^k"


mbij-bplfii^lipi^

tuhi^nLp^f ^th^^uib ^fiLf^T {Aft* ^t"


oi/r pii^

mmif

m^u

npnt^miP^^g

pHtwIgmi^

pwifi

mpailCfbmli, mufif.bplfif^^p^ aMif.trp^ff^ifilf auJ^;lb

f /'J'"'/^'^^/!

Onf^ttijff CfWpu/^

^tummuimpmni.ui-

4*

^ iiuni^pbath* im
fbu

C^uipa'

itHup-^iJb

4"

"t^n'-'f

2^

lnoaHi.J-^^buni.pli

3|

libpumpft

Cjbm
II

1012,
iiaiif

iiifrf.frp(i#^41ffrp^

CJbm Jlf^iLdfiy mbq^pP C^bm 15,

lfii^9ML.nplt

Cfbm 25

30

mtupfif dffb^L. miit^uBJ Jf/it^L, ifoi^*

/^o.

t^aJb^^Xi

iififf.iiif

^^

iiffir^iiocJ^
4*9

umumjil^ dbt^^ ^wJut^

pbl^f^l
,

itfjf-t

Iti^mh^nLp-pcVb tuunuJ

^
ii.iun.ki

^4"

>'/'

^wpu migbi

4*

Aw^afil m%biiiil

t ^lftlP't*ifkiu% tuju^l^'h ifa^lfp

f-tuifiniix

Digitized by

Google

280
^mi^ap^
iput

llftl-ttl-pnw^Ma

Ifpq^lil^S

I*-

^bmfjii iHtutghi

I;

kptih^nutf

ttp iir|<f

rmpkpmfumtupiup

mmh

J^'^'^k"^'^ ut2JimtnmiM^p

umi^nprnL."

fUtuA

^pmi.aiJh^ntl

fnnifiififfii.iiii'

tf

uiinui

p^;

##

uAtntuiikf^fi

iXfUUi^u t^mtfbJfi

ifii^fTnfii_/7^i.fifi^*

l^bunLpn ^utg

L.

^^nui-

Vbh- i^uipup

f.piift^^n.if

( ^9ugp

C|iifiiiiif

l^p

^m^ji*

II

Of.*

%nL.d lfbuni.pliV ^lrpuilini.p

b^bmLt

^phP^Pt ^"'P^p l(nt^bp'b t l^pnL.Jf fuhn^^ C^uipnv.Jt hppnpq. CfUtpuh mJiuh 4* int.wlhat,J U. f^vif/lrp|i i^uiL.nt.dt
^nppnpif,
tjai.Jf
infii.ff

^UBpup
fit.

^mg

2,uqmfitni.J f

mbqbp

gl^nudf

thnqa^

inlrji

ut.bnLJt

Smii
yPji

wti^jjilfii

ki iP^P ^ pbpmiJt
fuAguttLnLp-jiLii

4fn^pti

ufmpmwtimhnup'bmh

L.

^Ir-

uat.pp
if^

l(uliuff

fuQub^f

wiipibi Cgmpufthf imtipbif

4*''j4*'/fr{

^^'P*

hitaqhbplihf

^pp

p^; iipmh^ ^um


fr

ui^fiit

L^wpup upupwmunp
2'"'''*

kpP'^l ^ifk^"^ in-babtuh moiiibt Ijbunup^ f^^^'^^PC


fii^p
flfi'imtilf

frtf

II

2''''"

im.bibwh mptntuatnLb /^
jbutai
\;

^bpvu^

p^|9

bpp muspfihbp uibghbi^aLg


Y^nuJ
(:

^lupufi

fUJpbpai,p-^tJbp Cfmm^
ufUBmrnufumBii

II

^ummC^u\ini.J
t^bp^lfhu

l^bunupffh
4*

mtuij

m^h

cf:fififittifMi^

if.uAif.utmi.nt.J

ff^p ^fp^^^pt^t u^Jp^tu^


ttij

mmhbiRil C^mpubp^h a^

Jjitujb

mputi-^f

II

C^mfutp nc

if^-f

npnb^ C^mL.mmmun^ ^^PPf J^L-^njh J-mttmitmli fi^ pbiig mquJmpq.nLppL.iip3 gnjg mmfOL. ^utJmp hbinuJ bh ^m*
^mpmblf
if 4*^1

\iuthgpt
ftk^

ut. ^^if^
4r*

"utt

ufUiW^uiiunil

cii}fiffL.fii./lr

q.aijtvuuAD'^ ^P%:t

iiifiLoi.i/

<4^1f luiilf&n^ p^ii lip lulfu,

Vutuiij^ftm jifuip
VtiLui

IjJl

fubu,
q^utL

at inpP^ itiuli^bpnun l^pubu*


luj

IrL&bi linLinuiu,

%niuiiiuLPt

\3ui^m^b

bppbJh

jr^

Cftupubpp

ppbh^ b%
utub^^fi

IfiutlnuJ ^but9t.pp

ijbm*

tujuuil^-u

on^tiiir^.

Upir flbunLpp

i^mpubpfiif Jfihfiih

uftp^ L. hpiuh ^f^


oc^ffpn /jlint.if

m^j^mmbgbl^^ Jfit-uUbpp fipbhg uidnuufiViibpfi

Digitized by

Google

WWl>"B

281

t^'fC ^'^pts h ui\inuJf ftunu\i

uij^

Ilu

C^ut ilf.lrpnL.it

L.

tuunuJ

^bp^pnu

/^ti^f-

tuptut

Vpuih^g
21"^^

L.

iuin.nL. J

1^

l^n-ftL-t
iiiji|.

Vui^wjh
aiifLiiii.r^ifffijti#

utJtAifi^

^fi.i-ni.if rlf

mlMq.bplfhlilfbb pp L.

C^ltutli.bmt

ufmut'iwa.ht pnti*
4*

bpp

if/^^/f

qjuAai^J

([tfiatiifnfc^

fiup

u^mpmuil^uMiini.p fiL.iip^
(r

JuthuBUUthq. tr^^; %l^mmbfj^u jr/ q.pJuiq,upini^p puh

uMhni.Jt
L. if.pJiu^
ij[fii-tn jr t

PF ^bt
q.Uipint^PltL.\i
4r

"P'tl'^l'^p

nulibgann

d^ ^

ui2Jl^uitnnL.J

Uihni.Jf
('"if

p^; m^u^mVU ^

^^pt-t- tf

^t^^u
inuiii/i*

Dpft

^t^p

bpl^nuun Jfimj^tuli Jhwimj^

imS-fiL^

uMnif pmpfi^hbp^g gnpbhf


if^pf.

p^Hf

mmh^p^

C^uiL.l^fip

L^ua^rU

mmtbu
J
4^t

limJ 2"P

^^

aunAiaL.J jipbh^ ^''"''''P

jiifjffftii.ni.

bpp
ptS^
^pj|i

^^t'/f

flfti^uft

iffi([^lrfrn^j^

ppPPSf Ipnnp^^j P^lbSy P*ujl(lihuliUb' ^nntuitacJ ^ L. aaJbL.ni.J f;t Qtw^uibt q.nqw^tuh


ni.quipliai.J

rnkq-bplfh^liiibph

bh Jipbhg tSwpwHt^y
ffit.piifj

npniifi ^b.p

i^afulfinif^

uM^uftii^^

bp^
It.

pbf^

4r*

ffipJ-fiLi/y

bpi^

Ifp'

mnp^

fauhq.bpJi

limpnuJ
l^iuJ

nhhvn pbpnuJ ppbhg


mpf^nuii
^fr/iifiiiiiDn

umfiiiuht
Jft

Irnp
ii^tf^iff

Jj/hjiit

if/mi

ptuh wubfji

GnA Jphp

bpbfumi^'ii libpwl^nup

b\i

muiihu

U.

dficuiibpfi^

^bi munJiut
Upfk JjiVis
jii^p

npq.nL.

C^ut\iqbplli\i

l^aip^uiuiush
auiJ-fi'b

(-

iqnufS

L.

'"It

(u'P(['''*f*'''tf^^

JJtuuhbpji npq^^bpfjl\t

^(r

^'''tfiTi.Jt

UfffL

d^'iip

mqwj
fututt

^nuhji

L.

C^ml^utn^wlf^

hptu wquBC^uAi^fi^
mtutfiut
tffnq
i^bXi

m-

ils;%

pwhji

Jbi-f

prnJ-ffiin iipwlh

^bh

vftLu^bpIt
mtufjtut

bpb^mhbpjih tupmi-

C^wiMqbpil^

q\;J

ppbh

Uao. Hiu^h thmJmiiUBli

JfAifi'by

undnpwptup

^fn^pftii^

qnphft

b^ qbnL.Jf
fphu

L.

^umiuubtnil* nLU9nL.J
^fLCfiLif
jr

ii|/ii-iific.if

bh

iibpuil^ni.ppt M^^/i-

^a^ntlni^J U.

ifpivtij

^bmt
inut^uihfnL.J
(r

\rpp ffp^p ^p nL.qni.J

tuputp

qhuij^ L.

(r

np

Jbt^un iL%un \\iuutpub ql^uMpbpnL.J tuJnLufihn i'bhni^J

uputht

19

Digitized by

Google

282

ttftl.ULlPfihP'l.b'b

bna dfiip f tiiiif iififfi.fii.if

jr

'Ifkbd^^Vb^

mh

if.lt

pl^bfilfflibpfi^

IjnJnntuputn utkn-ltpl^^l^bpn

lfn.nL.hifm
.

C^uifC^ninuiS
it.

li^i

Jft"

Jktuha^ dUhbpn

Jopn. Juiiflih

.x>

UntfAi^

tSftdbui'b^ f.ari|ifi^iiilf^fi.tffic.if Irii

If^o q.nLpn utunuJt

UppbJh

(ri

hlfi^^i-ni-it

biif

JftJbiuhg bpbu
Ufthh
tf^^t

It.

Dtu^ni-J JfiJbtuhg
jj^;

J ui iff* pt
uiJnLulbnL.
p.fi.ifiiL.^^i.<-

utq^uitn

Jfiit^L.

uAtt^utJ L.

Ufif ^i.n

mnuiJuipt^ni.p-fiL.'lijt

gn/g utu^nt. C^utJatp a^ J^utfii


utfi^

omutphbpfi
111 fL III

iun.uif

C^tufi^nfnuJ

t ^pui%f

L.

ibirnud

tufu

L tr^ iii uy ^ f I

bpp
tiJipnuJ
irrfci/t
tr>

lfiuulnuhni.J

Pb

kt^H ^"tp^l t

ntiini.d'bj

ni-p^^A^
4r

ii/iuf

C^uiJwp Jfi2*n nulffthbp

q.hni-tf ^ jutuu

S'^f-'

bno.

I^ijnfp

dbquufpnud h
^t

Ph

m'upwniJUp
q.ni.pu
b/^tup

Ij'^if

*"/" t'^iif
L.

Ibn-op pnJbb^fip^ u^dbgfip^ fth^nu


finifi

Ltufih

(f^^/*

l.-d fuo^nuJ
bfio.

tuaiptniumi^pn ufuipmon
Iflbnfpj

ii|iif^iii^#ii.J

(r

^
{ti

^^'^

futUf^fi'

diubbin^

Jiuhiuumhq.

bp^

hut

bplfpnpif.h
tntttif

^(t

ff^i^f

tu^Dtub thnn
n-hfi
^fi

ajutC^witfkgfipf
nt.itni.d
L.
4*

np unuputop

nitlfutf^
U.

mp\iDtu
Jjitttfis

dft

JiuuXt
mii^

uiuipinan

iJiiapbmL.

utu

n^

tnatifiuj

qliJatif.utplni.ppL.h
bit

( 9ubm.Jt
^Itnfn

bpp

nt.pfi2lbpp putJautuni^J
putpnfuilfuthnt-p-jiL.'hp

Imtnh

L^tuffiMt

'hatfubfi
tnat^bf^
(r^ b.

t^J-putfutnutautp
CjMtntfCJbtnf;

utfJ-J mlisfr*

ut'bpwpnftulitu'itnL.p^ftLiin
uffii

mapwih-L.nL.d (**

piufg
^fills'

L,

fiijtiiiy^fi

ihnnntlnL.pn,n ptupnttMmf^u
\XqJ^fiuut\ttf.puttnotli

pwplp

fr

^oftif.-

{XJuatfgljBiutflt

L
fail

J-ntfn^nL.piflMbpfigt

Mtulfwfb if.utLutn-pu phatlffi^'blfpp


hnil tUL.bfli f^^jt

^^9

^^p^pnfutlfUtlinL.ftftL.'*
fi-

phlfitnt^J IkpuiutC^nthp i^tuiif^wlftuVblt pp^

pn*bg

Jh9

<f/^

J'tuJathutlf

utaumfilf

tntuputhnuuti'
IftnpnuJl

^p
b\i

^Ifutp-h
fipbiig

aw^-

tif^pnLfdftJUpiit

l^utpu

L.

bp^inutuutptf.

Jutm^

l^bpp

L.

tupliL.hp

JfiJbutltg
L,

fuutn-hnuJ IfutJ
utut^Jutln
ifiltnuJ
L.

S^ututiffih

JftJbuthg

titifnftt

bh

tnutfjiu

^.m^i^ufutif

JfiJbuthg
utitutut

hnLfipnuJf

ttifumftunil^

^''^r

"^ ^l^^kp ^^

Jnt^m^ ndtb"

ltni.J

JfiJbutitg tnncht

^utu^uthutlb^lig L. C^butbLnnnL.B'fiLiifig ut*

Digitized by

Google

5Ubtt1-B

283

^"^pil^^p utuhni.J t S^^c^^^tnutii ^^cp mm/bpj fi i.p onphtuunp l^finf Jouif npn ^C^tuJphpbtaif f.iffiL.if (r ^<-{> S^^f*"^^
nuflf^t
tnficlf :

S^^L.^^(rp/^if

ufipni.J

^m^pnhlhfi'b
(r/i

nu

fti-p

JfiLu (LUBfutnoppibf

L, t^nt,^^
L.ttp
qfjli^b

"^pbl 2"""

^uifuupup'bhpfi'b
ifii|iii^jr/^tr

^/i^ir

^f^^piJ^^t opft^ui^
M/icp-

lihn^ bf^p.uiip'birpp

hpiuht Ujcfif q.ptuh^f


biit
i{.fifr/9(r

Uiifbplumhpp^ ptuhq.wpl^nt.ui
*rnLp mfuui^^pni.p-fiL^'ii lUfJ-J
t^p^pm-Jft q-wnfftul^ughibpli

tlbpfw^bf^

(r<

J^f

uthptupnfusl^wiint-PltiJbnil
^ffl^ulibgli^f HiiipS-iii^-

Mfii.fi#i.tr^iifii^(-if fuiftmlblt

bV

iuAt^nupbg^Df

Piupnfuil^mhat.P'buih
imbutul^whftgf

ftftr^ifiifti

muim'SuiiLhbppf
blb^

P'*'3f'

*nfrb

fifnuit^npuiui^^u

^bmU^kiufiibph

H^bpffih utmmbpuBttitliu

q.puibpauJ

L.

fituqtu^ni.J

phwl^nq^

"^uftitufiUig^hbph

bpbhg 4Ac<f^ fiuq-bghnuJ bh 2pf^k^l


H^iu^uthf

<^oU.

"i^4
uBffhf

^pi-qbpnuJ* Siuiit^nupiUf
q-ftJIri^ntl

Wtu^fum^

t^^^'^ftw

^*''^""- ^Jpfhapq-Ti l^uihtuigf npnbg


{r

mnuUp

(juiin

mUt^uiJ iunLunnuJ

J'utJutifpnupbuih mbqfit

^ffuj^m^

upftliuiiibpp

^uiunp bh

fJihni.J q.[iuri^bpnud L. 2*"^

autp-hbpatl^ plbtu^nLJ

mfbmbqt
\i}^Pit')

\y tubputduiiiunJbbpii

''^V'"

Ja/bb/nil

f.f>fr^(r

<""

Jbh^ maiitpf a^ Jfiui^b Jn^ppbg^Mncd b'b ^uspubpfittf iif^^ L. ipnwhg n^nqtuiiuia bh mm^bu miutr P^pt^^pts ^^P''"t* 3"P^*^f
t^utpfif
CfUtul^lip-f

m^fit^p

L.

ufffht

Huf^pfi^bbpn uiiujJuihtUi.npnuath
Jft
uiiii^uiJ
f.ifiif^

it^^L^^.

^pk"^
fcti

^^prnfi^p

tt^l ^
f.nr/?ir

'"IP

^^pi^'^'^S

Jftpni-^itlrpp uutiftpbf^^
pnpnpft

Jtuqbpn funuqba^

^utJwpiuMli d%nUni.J

uibb"

pn

L.

JampbghnuJ
S^^dfCrnfTcif
Jfi

ifWpukppitt
mbuuili
nnuiituMpnni.ppL.h
(r

^tuJwpunud

Digitized by

Google

284

ttai-u'ipnMJ'bb^

pn^tuliuthni^phuth utwpmi'Jiulif
'bncitf

*fi

ilpt^ ^tp'^^^f^
it.

ii|iii^fii|

wJat-U"
i|[nii|*

ppbh^

4r

ai.pft2J^bpfih
^iiiJ

uftpbint/^f

l(utJ

wJnt.uhni.
"'-

m ni.fi-ftnJb fig
fills'

fffii.iiii

nLpfji^bpf

'^1*1

^pts

't^'ltS

2/.'"'

C^bmLnLd h%
bpfL

ctf^OifUfif.

uituiumL.^tp[j> juiipC^pq^ht
I;

J ft

Jiupq.
Jfi

nL.t^nt.J
(-

Jji

C^utpuft
tfniil#|

n.tuhifh utbfi Ibnui

Ijuhinp

Jtfifcif
L.

ibiL^ ^f^fy ffp *^/<^(r C^wpup 4.^PSC''

'<'J^

'^'"PtC 'fombhni.J

J-wJwq.fip

bp^; ^f ifbpghni.df ir2iiiiii'{[ni.J 4r /(uiJd ^vihnplbi^ u^iup mnLiip ibn.pn ubnttbif pnun^p obpbtf tupmjt rAjf
'kw!\iwupupC^^\i

t iphnuJf ^nL.'bfit ^^an^ 4"

(tu^^

ufipn^

jnouobp

9.puiUfibfji>

L.

ufnfat
tun^utiiXft^

Vp^
(r

C^utpun Jjtiif tlbptui fu^D

nCbft^

mbubbtbu

mpC^wdutp^Uil^utii iLnil

wunLJ

(-

cPi'/r^ ifn(.irifittffi.%f (l^piq.)

f^t

on

fiTi.il

mtubp ^unt
h^^'f}

t
ar b^
'bnuJt
ifii
ififcj|

f^t

uiutmuiulntuhauJ
^ui^^ui ^iflf,

I;

Jtuptfpt

uy^in^

^hbuf

tuuni^d
(r

C^utpup L. ^IrnLiif-

\TuBpnp C^UMulpuUnt.J

b.

uttnmnt.it
/i.

fbutb^g, Jf tun-uth^

Jotnb^nuJ ^
j|.nL.li
Iff

iiniutf

ai.nmul^li

wunuJ. Uu ^bqp

afiLobiff

fi^tili

q.nLalfuibt
4**

^Ph
'l^'ftptk

^tu'fwifuii'nLpfiAi lfut^ui%nL.J
l^uiJ
Jfi

unn^fff-if

bh pi; nn
JfJbuiiig
Ifjtffiftif^^'l'

uiqfiiutf
ffi-n

Jtupq.ni.

Jfifngnil
Jfi

l^uipnq^

bh

l^tub^bif

qhblb

^utp^
(r

npfi

bpbup

Uffrnf

p^
irif

ufpui^tupp ^uppnq^
L.

fififf^

^tupuft tnni.hp L. JfiLMp if ^lif-

p^

^itifiiiif

wpnp

H^S

mmitbijiu

np

^n^ini.J

iffijcifif^r

ufipuM^iv pfUt

\luluu9mq.1baignL.pbwh ^P^pfs ^f

M^^f

^P ^^.o/f
ifijff

^fp^lP

unfnpbgUnL.J
fSfut^b

(r

ufpnuC^nuhf pnnmuAiwi^

i|.iiiif/

fh^ nufitnuf
'"i"

mn^tubg

wJnuubfy

JfiUfUwIit
U.

ILjtrinfri^

tf^^l
ifi^f

t^i.

tuhhuihop

Juipq.nL.

wuL^pf aup

ffuth"

Ifp

t^S-C

kC

^bp^uiiuihutt npui^u

hpw wJnuufiipt
bpp ffbghnt^J bh
wqjq.ut^

Omutp if^ql^g pbpuih" CfUipup


l^uihhbplig

Jfthf

mniAipf bpfmuBUUBpi^itbpp

muBiibgfAtbpfg Jfiif

Digitized by

Google

WMIN-P

285

i^wii ^"jjf

mufi^ntj^f

qpwLni-J

tig

u^PP

wJni,uhnL.p^jiL.hjig

jtr-

annj uppnudt

Ltmnu
^ntft)
(r

q.tunJi

wuMhihifiu

knahJh

C^bn^nu

ttifi^-iif^iifiilf

(i^iifififf-

mmhnuJf an

'^uAiumtunC^lth Jainnki^iinuJ

(r

C^uipufih L.

^^tm^
aLtunatuil^mii

ir

UMubf^f

iii}bq.C^uthnwui^;u f

nn

^if^^^QP
mC^wn.ftU

uuMUUtfili

bhy npn^^bmU.

if'nnnilnt.pttp

}i2iiftiiiiij|fii.-

P^L.h

(r

tnutifu q.nut'bt

UiifLifffifijiif^iiiifit./9&ifiir

J^f

anA^at^wh'
tu^

'"qftkli*

^Pk' it
fiL.p

liuipnqu/UnL.J umftinbi
^fritt

pnbh J ninnbgiiniiflh
Jfi

dnL-ubutbuii
tuJauuftit

^Pf-^^ it ^wpf^quthnLJ
Jfih^L.

tunJ'iubuBL.np

fmiifr/t

be

uAif-tuJ

bP"^ hnpuiC^utpup iubJb'


i^^bpfphu
L.

HaL.pfiCb'ii fiup

utinutgn^^p ^1^ aL.itbhni.Jf


(-

uutuinjtii

L.

2wpaL.hutl iwhtwinLnuiS

n^

Jfiutiis

tuJat^uiiaLg

iiiaa.fii^iiilf-

hhppgf

uiii

uidpnq^ tb^ltd*
ifutwutuftupuinuJ
tnuimiuC^nt.Jf
1^ U.

9*nfia^ai-ptf.p

Jaj^apb^hnq^ b'ppututuuip'
t/niifli if#i|*

f-ph
ffilf

it-

^utiilit.

(r

np upumaL.uL.np mhpg

uauifpit
(-

Ut^umft L,

upuAg

futitaud
Ut^
Jfi

9.qatiMqnL.haifat^ii

uftpusCfOipnup ftclbh ul^ui.ai.J

L.

^l^p^

ufipat^ouai.pftLJbail^ at. C^uaJpaipn^t

JJitofh

mjif

q.^^Uf^nt.J f tr^p bplimuiuuipq.p i^wui^uih-JiuJ ^^

p^;

i^nugl^

^iftkC

lutJnLuhuihiu^ pt^p C^btn


jr

L.

l^tuJ

S'iini^iift'irn

muihf Jknub^nt^J

irpm
tfi

f.4^if

apatf liiuinutpbnuufl^u muiUiC^n^"

L.at.J tf npaifC^bmL. unutuft


cflccf
^Irifi
Tjriififi

if.l^uf^lfpaL.J wtiffilibkp'it

uiuauJ

Irir*

0i

ui\tnL.\iu

fbitui.f

whap

Cflrm

ut

f^nn C^nq-pu

t/I^T^s

utiiiLutJ

lffO^^*^kintf "'19'

tnhtnup toutm/Luihy

hhnnhb'-'

nn

autcutl^uih tuauitnni-Plti.h

bh

iniuiph mnQ^l^ukpjt'b tybtuint, ficif

aMiyclf

ap

^ifiif&iiii*if|

^uidtupiutt^ piouamt^f
Jftutfisiu^
L.
i|.tfaffT.

bpabtat^

L.

utatpbinL.

Irpjiiniuuwpqiibplt ^btnf

uiqB.fii.ppf laptnpf uui"

pkpp

l^f^f

i-iuqfilf^

JaqatfJunt.

uifiiif

Jfih^qbn. CfWpubpp an
tipiifti^

tapnifph qplint^uih

bh

uifq. uiquiinnt.p-pLii^gf

ppuiunLho
^uiif in^if

aiAph
anauhp

bpfiiniuuuipq.'ibbpft
f.ifiif^ii.

C^bm fuoubini^f Jfnufhtuli tuiu

b.

iufflit

l)pfiittutuuipq.hbpp

taqfbhbpp ufipmp

^puit^binL. Cftudtup utj^

^tutnntJ bh

liuinbfjuapii iuJt ifuijbini.^ CfUtqiiaubif

^mlh^ap Juth^

Digitized by

Google

286

Oia'Ml'M^ni'P'hb^

Q-uttf

nuL.
nr.

naniui

^^titP' huinuirtf tuutpft fi^l^P ^Pl-btf fuii. phl^hnhtn ntiibhaii


hrppmtuuiupqiihnlilb ifnun fiififiL
ifaliunudf

q^ombJuintmbif

ifirP

iific

2""

L.

tairbt

{Xn^ftl^hbn'b

C^mJwn put^p
II.

tujh

nn

C^ui^nL.fSy

Jutq^bpp q-bq^bg^li ^ftuuncJ


It.

S^f*
lr)#

tnuVlMbnnd
Jbjuuili
)f&nfit_i/

qtunn.atnnLJ

bhp tun

if.ntuuiHhb-nnuJ

if.%nL.J

(^qiupuih^jtAf
iiftii^fit.if

iifc'fi^b.^^i

fubXnpy [^k'^11
^''"'ikt

b- uuniit

pbpph~
(f*"*

bh

quMptuh^fti^f

"""kts ilt 4^"!

iunuJ

iifijtifj|(-if

quipuiii^ftf^f np^ tpP^ uthnL.2tuC^nmni-P fiCb ao.p4r<

Juouni-J

L.

tufi^t
It.

Un.^usuuipui^ rnqyn

bh

l^uiu^nL.Jyi
ui.

uppiuC^tupunuJ
9^^

^ifjfll
bii

Jftdbutiu^ wbubni.Jl L.

^u^;n

C^bmU.btuf^

mbubpnt-J.
L. /94r

\jl^bqb^ni.J.

J-tuJbpi^nt^pbm^i ut^unL-btbu
fudpni^

Juihwi^uthq.

wuiuputni-ifi^^u

bp^mvuuuipif.%ypp

l^uihi^bnt^J

bh

blibnb^nv. q.wg.pnL.J L. htufnt.J Uiq^ftl^hpftiist


p,

^wp

mnL.hp.

Z^UBpuutiMft^bpfi'u L. Jf;if

jr{

puipb^brhq.tu

ti^if

C^uiuiupuiliutg

a^ififiB uiutp 4r

ip^nt.Jf

npph

q.pbfl'f^ P-^L^P 'it*'"

ntu^fihbp'h uiiLuAg
Ujiftfifrj}^

^pwi^pptft^btnL, tui^iumopf^h

Jtuuhiul^gnLJ
owlhfi
Artrs

bibt

Jfi

iu$mmlrpft tuqotn
tuuni.Jf

incup

tniul^

J^

C^tupfi^p

^n-

if,fi

C^uidwfudpni.tuh'

fnounuJf mtupni^J
upupnL.J
/^fiii[i

UppmuMUUipq"
frA^t
^iifcui-

hbrph iuq^hl^kpft ilra.^p

pnJUwh

rif

U.

^hlJ bh Jftdbwh^f
tnunfiu
uinfl^tuU
L.

ubqJnuJ kh
utiijbt

lkiL.^f

mqtub

^^Pt ^
i

^.
if(rP
'iini.J

^b-plihbpnL.J- Uppmuiuuiptfiikpn nombftwpmft

'^tltPt
AP'>-*
Jft

O^IS wuifn^ ftplrhg p'^U^P


b^b

cviiffuftiiifi.npni.^^i.iiiilrfi/it

utqfltlfitbpp

Ibn-^p

L.

kpqbfpij^

iqmpnudt ^bnJbkp^

pbpti. uknJauJii
^utJtupt
q..

paiL.ubuih

qquiaJat-.ha'iikpb

Jtnjuiu'bQJwi

^ipt^pp
h.

Join*

Kii.fl

pkpkmL.

uiwpmml^%uUni.p^liiMi
^t

iuq^ftl^bpftf

'bnpwC^uipukpfi L.

kp^mutuutpqUkp^Vb

Mpuiisa

^uiq wp2*ufnL.uli'b

m.^

^frnOiiiif^fiLfi^ii|

kpp phni.ppLh'is pii^h


qUnt-d
k^i
L.

JiLp qbqkgt^nL.f^kiudp ul;p


l^uiJ
utiuni^iul^p

'bkp2iM^nud^
fi*^

'''ipf'^pp

f'"-P """^bf^nut

lJiiffiiiiii|iiip^^b

ft^

i/uf-

'Uuiuathq.

""ipt'-pt

dom

uputbo

ktuh^hwi'

LpLutp

ktOunuJ

Digitized by

Google

yaWlW-B

287

TjritfOi

ui'bq.tuJf

hna

uin^filfn

uut^nnfii

ibiLph

l^tuhif.huii-

t ift^nud
fi'^'-ptif

tutup.pt.pp

Joutf
(r

bpfitnuiuiuptf. uftpiuC^utpp

CfUthq-Jiuiiul^tug

C^i^h^'bat.J

pt-p

^pP^l ^PtP^

np/ih

bpp bttit

ufuumtuufuiuhni-J

lr

^ifplt^ tuputn i^huttpu


ppbhg l^'^P^fpt "l^P
l?A^4r

U. H-tutfiu

bpfimuBUUiptf^bpp i^p"

itnt-J b\i tun.fL.pg ^ut^f^-.u^ni-bin^^ bp*^P ly4'^L'"l^ if.x>tnbJtuptnbi^nily

If^^

k;

S''I9

'"^^ hptuh
tuqui^

L. Ibpiu

uhpp

f-(f*

nuii.rift

^Ufubi

bh

%iniutniul^p\i ^

nu '"qfp^ hutnnt.J

bh

ttp

Jtnup Ji;f

L. bpptnuiutupii.p

pbptuh

'fppf-P nL.mni.Jf ccf iyi.l#-

ttniAsnt^Ji^t

^ntiinntAint^Jf npnJ^bmb- auppnt^btn q^nchq^ai-'buMgnq^

luqtuLitni^g

J^ttii^bnn

l*

t(i^2*'"'*- ntni^hn^

^pp2'^*'*
It.

iiiifii|p

C^tut^w^nt^J

^ 8

bh

10

tu^ifp^ i;pp2'"''*'^
b\iy

linfubinL.

ftupif.bfnt-t

\jpuub^
L.

pnp^i^ifitntul^-

iffii.if
tttntj^

pp^p ^^'^MpR

uiJai-p pnJhnL.Jf bpa.nuJ

bpq.p

I^pp2tntu^

l^npil^ptnnt-Jt

\)ppiniuuiupn.1bbpp
b-

CfiUL,tu^t.nt^J

^^Pf^bhP
bnalrJtf
llptnbtntJb
2fi.fi9|i

^ ^it
L.

"'^ll'B '^^l^'-^ bnifftia


b'b

tunud iptu*bg ^PtP*


^pp2'ntu\j i^nptb.

f^i

RnnUnt^d

hptuhg

Jtuu'btulfgbinL.
rtniLif

Jtulbtut-tuhn.
nu.

^tnpbmtAtt

bh pin'U^wrbbp

pntnpnL.JI

I^tapncdt

lulrntlf *) UniuJ pbpbh^ p^tpiuLup tt^H^^PtS ^t^H* ^u'^'^u' Sbifiiulji-Vuibiljiiu'h ^t bp^muiumpi^ mtimiom iluiii apufi t qhrngb^, bpp mutuiputuinnLhi ( ^^/^ ifjt ^p**^^irilf, jm%^^iup& uui p^n^nLif ( Vmbilimhp ^tiujuLit ( jbmLf mbuhatJ uiqpjitpli niniuj

""litk 4<c^f^'<'^t

i*P

^ t^^^BP^L tP /^i^H'^f*

Biuliliiupb^

qpiu

vufipnt^
(^bqitLtiilf

(;

nuip^npfi

Lttid*,

^pmguihp auiq
Uaim

ui^ntif b

bpi^nkJy ndpiuiitiiapiup

^nip^bp^
itom

^b-

mbuiinLp^bmiSp bpq^^A^tmb^% ^^lubi ( a^mii unipfiLpli

l^iu'bqhuiit

dl*

uni^filiv
bit

bpqpx

qhiiLtf ( ttouip,

ifjiifbui^g
itfiiui

puigrnqpntit

ffpb^g "^PPf

^nfiinut

dui'

mmh^iltbpp L diuiimqfip i^^nid

uijqinbq

uibu^nLbinit

$b^m%p bpb^ minp^ a[ipm^mpnLmb^


itl^Pt
Ifpl^UL
ufi|2^iuff/fy

( Jhaiif

djiiin^

S^P^^P
^

""IPt'^Pt

'^^"'t

^/""^5f '^I'^bpi uL tp'iliiip ipi^["'C bp^inLift ^uiiili' ^uiltji' uilininif

ttLniiLif

p^jg npn^^bmb fib^p


b)t

tt^

tuiypmm
uuiiiuijli

diuif^mp^

"Pit

^l^b t^^
bli

uiuiijiut

m%qiuif ^upXnLif

^ut^gibit

^bi limpaiituinLiff npnil^binb mq^l[ui^


l*uiq^ili
lipuilig
^ll{[fli-

itZ^P^^PP
^m^m%iuj[i

VlJ?^^i"4. k^'^H"'-^
npf^iiL

^^ ubiu%pi ^bp^iuu^^u mti^liiu^p %iiu%nitf


(;

^biai Ujn up fidiuhuLd


(t

Sb^mhpy

^lutiuminiff

b qhaid

^^P^Htg
^iit

^mjHLif

hpp mbtthnid
uihuLii

(;

^ip lu^ajbiuiji^ juiqP^uiiuilinil ^uilrf Iriff^


%pui mttpnq^
ifuipiifibp

dom, ^^m^j9 t

aiiiuf^miliLnLift

ub

ubuiliitLif ^t

\f%aqbbpp mmltttiif

b)t

mnilf,

nip uiuiiui^^

^^Liuliqiulittiif (
uijq.

Viu^uiifbp^^

luqiu^iiLif

iim%^bi 1*it^ttL^UL%f Jhiuu pinpb luabinLy b bpp

\imqiibpaf ^offi^fr/ ( mmijiu ^lf([nL^0L ut^bpftli^^iifaih

bu P^ajl ^b^ uiuiifiu luq^liiuj b^plu^bp aibbgaq ifji otqipllf ^mJ"

pmipULi m^bpp b ^ni^li

uiLmlinaLift

Digitized by

Google

288

Uft^fttS^ni^^hh^

hpfuniuuiupq^it

funb^

mut^fig

mmjiu t
L.

/ti-p
1^

nt^qtuifiit

^ir-

nuih

^I^PII^i

Ox*

utn.haL.J L.

huihai.li

munjiu

Jft^nptf. fAilib"

pni-Cnub^
mni-lrii
(:
titiil;

np

^n/g

tmunjliu

pphh

utuaLJf

pl^
trtft

Jmiph ^
C^uipufih

D.iuui

^oitmhji l^bpuia^ JftuiufiiM

nt.mnuJ

yTunil^n^ph.
ifiiiii

\kq9ptibbrpp

Cfiui.iUf^i.nLd
(r^

kh

L.

fnfii.il

uihaLdf

hpfimwuuipqUrph

fuJpat[ C^lnnlLtL.J

bh

ifiiciiifjt
/!

qhtni.

i^tuJpwpiJiuh* ^PP- f-i'"^'' L. bpp ilfi'^tuli bh ifiuitai.Ji


2tu ifiphbpp* ^if/^9
$piffi{fffi^fi.ift

bii

uwpbpp hwqli^ ^ut^

p.
cf.

J-utfu L.

uni%

fUtL.iUf^b[nL. n^mf^fiut

"^P

l^^nutt

bh utq^fil^bpp ^ap^atn mbpp

J-p.
a ^luii fillip

%np L
^nfubini.i>

^miififif^

qpouUbfpL.
JfihfiU
L.

^l put^^hbpfihf
L.

({.iinLif

bh

iu/^bt

vfiptuCfUtpn
l^iuJ

Jp^npq.

^ i^mhai.J wq^fbuth
II

utqif.ui^ui%lhbp^g

pblibpnL.C^filbbpft^

Ytpiu Jfifagnil fpiifc.iit.if

tuqfbun

nfiputp^ Jiumiuhfif p-ut^^f^hw^


ijtu

fic.i|ttffi^n.if

at/tbt XTfipq.

^ mw^
miuhfit

(Sfi^npqfi%M^ np ^^uh ^h^p num^f

^jrui'

bl

hptuh

bpf

upwl\i^ ufipni.J

bh JItJbuihgf ffpbho Jpfhnpq. bh


L.

tfthauJ
b.u

Jfifhnpif.

uiqf^un ^wJiupf

bpp qtnhntjt bh hpui

C^uiJutp

ufipb^uthf
Piiij^

ippup

Jftuiufih

qYtauJ bh utpmbpn ufipndbini.t

wubf]^ hpuih^
fit^p

ff^fic.fii.if

bh bqtutopfil^fihi
tquthfipf

()i|

O^fafrnii y

fit.puf>mh^fi9^ph

muihp^f utnAib^ail p^qt

^uii.^^/?-)

^mi^

L.

unjhf dfiuiufih qhaL.it


fX^umbqf fuiuqtufnil
miif^if
nt.

bh qpi-q^g
bpqbinij^

qat^pu dp PL^^P ([""'

f^iifjiLt

bifiauJ

bh iibpatLphbn

L.

muthnuJ ^iupbpfi

ppbhg

C^puii.fipnd

fr^itiS'*

Puan

buiatuh-

uftpblfuihhbpp C^bm

aumnud nc

9.qntJiBqniJbni.J^t

Digitized by

Google

SmW*f^
Hrtnisn-k^ n-ktnnbr^
r^.i^iit^iitif

289

^rumpmnn^
^iiifiTnLJ

inrnrbrtti^mt.
kit

({.frnipiioaiiifiiiilrnj^

Ufuiufh

nu mat'

wfff

nnif.phbpnf

pn 2
II,

40
ut.

p-no-hlrpp L. p-naJktnpt^ftiMhpp^ P"/"" ^mffif np d^utuftib mtupnuJ kit JfilLitn^U [utp^p utut^
C^topukp^f
JftlLitn/tt

^utti.uttlutpL.aLJ

2^^^^"^*
l^
4r

vkpiLUtumutitp mitttutJitkppit JftdhmitQ CJkm l^uiutnnit


^ciipiiiiififffi.li^/1.

kpliputfnpi-nt.p-pg.ith
nt.utnfi
II,

ttfutifUtitfni.J

jiffov ut2^httatamnti

ikn.okpf

nkptLutumtuitfi^ atttJ'tuitnt.ktku
kit
^Z'"'-

^L "^Ptl [l^^'^hft^kpli
pt9i.pliL.itit
i#rai.^9i ni.

C^ktn

Jftm^mh

nnpknt.d^ a

un^a^

C^utuutputl^utg

k^V^bsC
kit

^P PLLbV* i^P A*"^*


C^uiJutp^
({.

itutfuututktntl

tttttnt.it

piudtuiint.tuVukpfi

titiif.at^gnt.p pt.itpf

^hpp^*

f-*

limfnt.tui^p Jpnt^ppt.itp L.
ttttumkutitni.J
(cofffiii)i

ttt/iitt

vkpi^ututntttitk

li2ht9uitnt^ppLitp

tnutit

tuJk"
fuk'

iituJkhkppit*
tutC^utu
tntatitft
^Tf

4Pf

(jH"'^)

ffopp

l^^'ipp^

^utitp

tuituui^Jtuit pputt^niAtD

ntAtk l^utti,uttlatpktnL. tf-bpiLtuu^

tttpmut^fiit
l^iuJ

i^nphkpp^

tun.tttity

Jkh

npq,nL. /oJ'tupni.ppL.itit

mtttAtkinL.

ptnpCfnt.pif. C^utp^itktnt.* ittu itiitutu^Jittit


L. fpitit nt.tnktnt.t

^j^*"^*"-"
C^ktnLtat"

PpL.it nuitp npupitkppit ^htujukinL.


tMil^tt
Im.

II

itputitg

ijututnut^n Ipftlpit

ppkh

4*

ttiuttnttuitni.Jt
f;t

^"ip
pptu

ut^pttutmutit^p putJ-tttitnt.Jp
^ni-itpii

^cp

ikn.Dit

f)pif.piikpit
if|iif4 &/"<_,

uuLit^

ppkitg ^uiutntulip ppkitg

Jotn

ppkitg
pp"''^

t^mutttutl^n^ ppkitg

dp
dp

ptuit
if.npi-

tf.iiktni.f

l^tatd

utn.utitg

^^pts

cficif^

ptitt^pki^ni.

^uttntttpkint.t

U|if
ttnL,d
1^

ffftrifiif^i/iif^

p2p"'i'ni ppLHsii
tu^J-d
tu/itui^u

tu^dd
^^nL.

C^btng/^C^ktn^^ i^uf^iif-

L.

npif.pitkpit

C^ufutinutti
(:

^kit

4^PC*

pit^tti^u ttttLMtft i\L.tttnp J-nt^n^UL PUP tf.utittf.utmt.nL.d


tmijutf^p

^2^pdp^ni.tui
tfutp^

pnptdtatptp ppkit^ dtupkpnuitf

C^tupkpntJb

-^ut^tttpit

iikii

4/iv<
rkpq,ttttttmtttitp

itkpopit ^uttLUtilutpnt^p pL.it p ^ki^poittuitnt.d


tuitutuC^dtuit
II

4*

Jop
pat.d
4"

ikti.finL.dt

Xjtttipii

p2ptutitnt.pkutdp
C^utpuk ppitt
itttt

Ipun^tu^tU"

tmtttit

i^nphkpp

C^ptudtuinL.d

vptu iktLpit

Of lift*

P'^fP ptuppoitkpp
II
tttQjuttttmtuitD

ptuittttf^pitk ppf

1^

^tupukppit ^2iipfif

ptMtdtttfntijt

ptuthtuitntutt

OifLiifirjf

p-nmuttu^

Digitized by

Google

290

UnU.'l-PnWJ'bfr'b

miutL.

^utg tuitt^tuJ

CfUt'bffi^f

uin.ut'bg

hptu

^fijfni.fii.^triifti

C^utn*'

ugh pnuiunL^M^
i^on
L.

^nciip

"^ptlt ^"^^
uiLtuq.

1^0^01.%
CfUtJatnuaL.J trh
It.

Jon

UiiiiiMutiftalutu^nnqiMbp

uL.Uit^

nntLflh

II

hntu tlh^p

C^utnupf

npnUo bh
flO-

uin.m^fiViblrpfiu

JwC^jtn

ibmntf

il'"4t'^

J-tuiL.w'bi^ni.d

ppuiLniAtarbbpnt

vniii ftpuBunL.'b^pbbpnd o^cfiL.fit.i/ bti uptu^bp L. tuih J-tuJtuhutl^f ^PP-

umuslbnLitt i^uitph fi2kiu*Uni.p-fiL.Vii uiLUiq. npiLniJu ttubi\ytbu ^mtr-

^ni^J

i^

pnfnplih pLp 2"^P9_pf


J-uiJuiituib fipbr'b

opC^hm^J

U.

f^npC^wlimi^
brnbi^

it^^fi "P
(r

winptub

^'htuq^iuUq,
(r

bh

^aiiu9hnt.J

nn

[tup /^2^'''^'"-MA''^^ ^tu^lhttL.J

Jbi" npq,ntJu L. inutinni.ppni.d


fipbiit
npnij^
II

^ P^L^Pt^
4*

^iifaffiiitii|.iii.^^

^/put'u

fth^u^l^u

U.1^111 i^nt.utisnL.d

iba.f>bpp

iwfapq.lt

ibn-fbpp
(r

t^bpun^

pt-p

iba.^bpp
(*

fkpmpmobuMp pa
b/T't

tubifu'nL.d

^pc

ibrn.f^bp[i*bf

^bmnf ^utihat,J

hpuAs 'p"ll' ""'^P


lULUtq.
(r

^tudpnupnuJt
^fi^fr^mti
C^ftt^tuUi^ni.p-piAt

npq.fii\t

niAbhtuf^
L.

^'"IPC Iff^n^d

bfimti

^wfnpq.nupbiuh

fiptuLnL.h^lig

jiuOfip-

^'"IPC it k.^P^l Ipk^L ^p'"^' nn^fic ^tufnpi^ni.p'biuh drndtulMUili

dmiuh

Jbh-fii^

ppuiuncii^

fp

tpnop

frb^

utu^Juthwiltiutn.nt.J
^luipatC^MU
Vtu

ty

^^
(r

hiuhp

q.aph'bpnt.d
L.

utt^M h h^'p^pt'^kS^
tnu^iffii^li

bqptumlbbpit C^bm

uutiuhiut

itpuiha ^mJiuiuM^bnup-piJbpt

uj^mp

qif.nt,^'*'^"'! I"-P

^^i"

^bpwpbpbuii hiuptubpft^j npat^C^bmL. upmhpg n^


b*U
h-wif.tn.Jf

dptujit

l^n-ftCbbp

uj

II

Jfn-u brqpw^phbpfi^ fiLpwafuth^pc^

pn mwC^wiifnuJ ^ 'iMnj^aifiufi iwfuu L. pt^p C^wJmp uthbit UmiIfw^b upw ftpwi^niJUf^p b.u mwpwh-L.aL.J 4* P^l'^P ^^f-UfJ^bpp^
puigfi
nufjt

^wpubpfigj ^4r
On.
bp-^;"

wii'2upd-

II,

p-^ ^"'p&wlfmiii ^^IMbpp


cnuiti

i^h^

w^q-wJiibpftg
4*9

Jfihpf

Jbhfi

^IP'^ipP
4r

/^4r

npupV
iffip

JftLAin^b

utwhfig Jp ^uig mn.bi ifhw^bi

omwp bn^
drnt"

L.

^wqwp Jwh^p(r

^wumwlibf^^

mjf.

t^bpi^wummBbfiVb 4^ bu
\^ub

tiuf

ufwpmwi-np
tr

^whi^bf^
w^q.

%t;p- uiwputf^

upbi^i

mwh Jbhfiht upupm^ (*

fr/^t

^^Q^P

uifimft ifikwp^ q-b-pq-utu^

mtuhp

fiiiffif

Jbhjt ibft-oadt

Digitized by

Google

*UMll-P
Siffif

291

Jbrh-fi

tuhHiuijtaluiuhnnq.n

II.

iinut

JuiC^ffg

ibmni iinm
't'^fP

l^f^PfUl
p-^^lP/if

h "i Pi^ t^fittf wuutq. npn^V tun ftpbiifi^ Jithn tbrmni ui/uliiifh math 'ff^fp mutn^^ni^
Vninn
btip.tu^p'bbnltg

^l*

^f^^MP f"!"

puf/^^t
iut^mi^

fbmn^ itufnpn.nt.p- ft iJbii tu'bg'bnuJ ^


Ufiiij(rff

bqpop

vnfrj npqntJbt
I;

ncfibifii*

itufnpn.nt.P'litAin

^ttttntupi^nt^tt

bpb^ni.pbtub

^ttipif.ntlf

L. tu^u ftii^ml^u tuptu^tuitf

U^iii^ ptuhpf

ft^^ttf^u

tttutugfthff
q.tu

npp

iC^'l

it

^"'P*''^^

uni.d mmii Jbifi li2,t^tubnt^PftL!bp^

C^tupubpft

^nqh

^t

^^L.

^tupubpp
Irti

fipbiig

C^btn

i^nij

^blb

abpncdf

uin^iifjti

tltuiitMa.nL.J
nuiift"

fipblig

l^'Pf^pPf
if]^

S*''f-f<-^*"^frp/'

^\tudnh^

tnnt-tuir

iibpn JttApbf^nij^
^ut^ntl mtuf^ftut

q-nt-Jtup bib

tf.n^iug'hnL.J

L. ftpbisg

ttthachail
i

Ujif

t^nuStupp
iftnqntf^

fipbiif^ t^a^nctt

bh cmplf^ff#f.^if -
ftpbh^
nptf.^hb'pp

utpbtuh

i^jth

b.

mjf.

^nq.nt.J fipbhg

L.

C^tuq.nLUU9hbpnf
II

nnni^^frifilL

n^ pLp npt^ftiibpfibt

l^hputuhop 2"^ i^^ tuiini.J n^ fipblb u^ir tUtumtuC^fi ^ np l^bputuh^p j.^P "'*'
dfti^ubbpfi'b
(-/^

iibii

dp

Cftupufihf

uftii/fiifmi^iiffL

ujj^m^

4*

f^frl^)

^tu^bfUil^
ibiif

np

fipifiti^

pnfnpn^ftii tq^tnfi
t^n
tf.tu^

^nchftht

be

fr/3'ir

i"''
dft

tudnt^ufiViibpp

l^n.nL.b\i
tnntJiif

II

(^n

ptudtubnL.fi^t

X^pk

ftuh/t tup2JiiM
tqlitnlt

^mnp

tuinqtutw^iun.

C^tut^tuutup

piuJ-fih

tuiibh
fiu^

^tupubpft if^Py
npqft

tun-tuita
^ntAiftf

'btuibint^
L.

p^
(r

tutu

C^tupun

2tutUy

tu^h n^ dft
i/pifiif

^tud

uptuh Qtutn

^m/i-

i^tuunpf

pull

pnfnpntlf\M

tuhtq^tn^ ^t

Ujii

tututw&tua.p^

np dfiU^hnih qb pqiuutnuiYift
b\M
C^tuq.'Unt.juh ^

bpbiutu*ubpfi^ dft

ptuitftun

2}"^

fufi.

pul^

dftL.u'ubpp

qpbp^

dbpl^ b'Ut

SbfiO

P^^

ptuJ-tuh
(r

^fqt 'IC'l tpw^f^^fi ^nt^bft II iptu tudni^ufthpj Ir^t bqptumlbbp[igt f^iudtuhnubifiu dfttu^U iicii ututu^
't'"l(^

tffii-if

i^hnf

b.

t^wpt.ni.d ft'b^tuj^u

ftt^p
(r

t^tuutntul^b

CJrtnt

Mtffi^

diu^ffg

ibtnni

lup^qfiiip

dhnt^d
npjt

diupq.ni.h

npuqi^u

dp

tun-tultlfih

u b tqC^iu Intuit nt.p ft 1.1b f

^bptu^ /tpiuunch^ ^nCbjt


I;

uttu'b

n^ dp tuitqtudnt
L.

Ujii ihnnntl htu l^tupnq

C^niLtut pt.p

tuhi"

IbtuliuAs

pt.p

npq.pY/bpp ^'"Pp^P*

Dptu diuC^pg
4*

ibutn/

tuphq^p^

'bn

npu^^u dtun.tuhtf.nt.ppL.lb ptudtuht.nt.d


L.

npqp'bbpp'h bpiiaLU
tifri^^ci^iif

tnqtu'bbpph
igni-Ppciit

df^l^

tuqfpljhbpplUf

nptu^u

tuinulbiph

Digitized by

Google

292

UnU"'Pni(>>h%

4,uiififfifttffn

nnn,hHrnn JpUhn^h
ffU^

finutt^nLii^ii

nLitffb

tupiut''

ifhit

t^uiiLUiitq.ni.p-lKUihf

C^utJutC^tum

nnt^jiXibpIt^

fii.ptu^UiiB^
if

it*- PC

ffp^^ni^ ^ptouncitfii nuhfi

tf^ofjti fiup

^off infiifai

op

fifp-

^hnf

ifbian

atrficftS* inijfiffif

umiubnL.d

4*

'^^ff

nL.hbgmi utphu'

fanpP ^on
^uAsbrph

uhnuiitp^t

(li^on^if^t

"/"'"(/^S

lUfLUfP

OinLUih bptr"
^mif
bl^kqtrgnL.

u*binium'iun.

l^mJ

uuim'bL^nL.J

b%

L.

Jfiu
ilpitt
liifii

ibtna/ ^iinL.tuaibpit
0/i

b'uB'utpl^t.nt.d

bh
Jop

utfq, tf.J'pasfum i^^i^ur-

Miup-fum
4*

nfi9.qaL.J utJaLuhai.p'ltLii^g
fin

iPP^ wdftn

jtr

S*ii.fit.i/

uinuttf

^m^iiifLifi^

upmut^^q^

UMqui^tub'^

^fjlh

L.

CfOp pnii^ phifq-ftdnLpbiuhf


Jbn.tui'n>

^bfiq.aL.d &if

mmb

^uiJop-p

CfOtJuip

Jlrhbppt

Duf^ic/jlf

C^uiuuiptnlinup-fiuVb tuis^hwJt
ttpf^iuh wp^utJut'^

it PnqbttLj
nifcif
4r

blibq^bgni.

q.nt.n.p

Ai^nLwUbpliht

uiiuopft'ub

bpbjuunfi

fttuifbaLUth-

^hnq^bpphf

ui^U^UMii

t^ni^p-

niAsfi

bpbfutuip 4P^!*
Jtuituf^uihtf.

^^^ni.^'" ^^
^trnfiuin^,

^bpt^tuumuiiBf

mtuh

bpt^nu Jlfh'bppf

ftnif%ni.ni.p-fiCbnil npq.bm

iLpnuJ

li.

C^wputquim

npq^hbpli

^bm

CfaiJutC^wt.uump

fubiu^

JnuJt
nnf.fr^^n npufib
ft^iuiLuthif.nL[i-buiii

[iptui.nL.hfi

mAft Jpunit
kP'
mii-

npq.bqpnnji
cniif^
({.iifif

2'P<'''{f<''^

k^'^lft

'IP'"!'

t^k ^P"^

"Pt^tP^W

iiiif^'*

liutpnn

l^

C^tupuMatutn

npiLftiibpfi ^uiutuuutpf Jfiih^U.

uiL.b^jij

d%uub umuthuii_t
^pti.

Shiftbuw/nLp fiiJb 2"""


utilb
ifftf

ufutmuiC^at^J L.
dftut^b

ut^b

Jpmfii

n.^uioni.iff
iifj^

^Pp

uinft^tui
4r

^uimp n^

wpau

aaf.ff#^

^num

L.

ptuJ'uilbnuiui'

q.bpq.asutaiuhp^t
L.

Siiiftbuwii s[unbinL.J

4*

^utptuqutm npq.at.
hpiu

fipuMunL^^bph
UMhjutp^
^f
L.

uihbpnf

Jw^fig

fbmag

J'uta-iuhif.at.J

/T'^'

fH; ^f^'P^^k^^ ^mj^ift


ptuJ-hnLpi^p
C^butU-btui

Pwgunw^m h^wmunt^J
LbiaibauJ
4r

np

C^brnq^^bml^

iti-

b.

wtu iiuimwpuat^J ^

iL.nil*

U. /7pqp7/ p^uudufULnuT t ^opfig.

PP "Pf/^^ h

puJ-tuiiL.nLji

^^pts*
Oufiiiii^

^bpgfbn%.d

4r

f^h^

np

^^WP

Muiibu

4r

b.

^bn,uibnL.Jt

inuiU9ut^nL.J (^

np on-

Digitized by

Google

i^abttl**

293

l^nc

man
4*

H'l'-^p

foco

i^^h^^i^t

Uiti^fif^if
o.^'i/
it.

uiu

C^op

JwC^fty

ibma^

iLUtm

P-^3 ^^'fi.d lrnp.utiniiknji


J^ nifn^ai.pq p^

C^WL.uuuin Juiuit utau^

hai.Jf

II
fi.

anfnnnilft'b

^ft

q.uimuttnut pmnL.it

hpmht

Vrip^uijpiibifU

bli

puiduihLnnT.
%Mutht
II

UnpwiphlMpp

pm J- mlbnub ihu
npaiio
uttiMUi^u
I;

mtLmf pitmpnt.J bh
II

prnffmiinq^f

Jm^pnL.J bh
I

C^m^fiLitb pp^

fih^Ui^^u

uta.

ibo-h
tlbpm/i

4*^1 Pf

tumpmop

amcfuitfifLif
Jftlbp
L.

bnpmm*
Jfi

%bp^

UfH;' bqjpmm*bbpfi npq,plbbppg


frtf,

l^mJ

omif^nn

%fuh wJiiLuUm^wh'

imfuubpp
b%M
fic

^iif2i.ii.if

w^if.^mh
npfi npif-fih

nhif.ifmhat.p i^nLdtupfig mm^jiu


2^;

w^b bqpopp
{'"pi-p

mJnLuiimgbi^t

Oiiifttf

^npb^h
L.

f frit. i^bp9f.wummhp A"/"P


dfimih
iiaif-

mhq.mJ^bpfti pul^ ^mpJ-miimh

mlb^wpJ"
ifufti

^iff^oi.iiiS*titrfifi

bq^pmmhbpp p-aLft%
ibfai^p-i; Jfi

^iifi.iitoii9p

bh
aaJbft^

uflfncif,
fiuli

uffLUftiy

bqpanpp mmuh

npi^fi

Jpuup m^ d^%p^

Lmd db^ bn pop


iftrP*

25 30
1^

fnifffib^iutf

npihni.

15

20 mmpb^bp/t
acifif.fiL^iftr-

i^mummlip ^wnAinuwi'

^It p^^^^'**-^1
4*

ubuiCfm^mlMai.p-bmh

^mdmhat.dfig iuqmm

dhnud
L.

dfiw^it

^mhmlbg

p/i9

Cfmhii.tpihbppf fuinfirn/i

mphmtfiibppt Z^utumump
tljiml^
{l^nift)

dmubp
L.

misbtnLg ^bmn^f

afff<fiiiiffTitifrnn

bh it^nuS

np

dmmp nud phl^mu mmibu i/ooi if^ mmpfi ^o-atl bh


nL-mttfig
Pimfiniiifttftf
III.

hpuiitt f^mJ'mhaL.mh'isbpp

uadnpmpmp
L,

dhat^df

^bmn/

C^w^mLnt^d

iifiLUfP-

mLbih uppnil fjihnudt


wdbhrninJumLnp mmm'&maJbbpiM
Crii.

\iadapnL.p-fiL!liiibpfi tfbnhni-dn*

40

50

^"f-/^

dfimufiia

l^mpnq^
^1^

frtr

dprn^h mfit

J-mdmiutli ^mqatq^ wtupbij bpp


f^if/iiifislf

pafnnh

'^kmhm^ni.d b%M

^pbisg

at.

fipmL.niJb^
^uij

L.

pninph

4^ b'bp-mpl^L.nL.d
if nil

frtr iififi2

op^h^bpftt \mfuliph
npn^bi
{r

t^bpi^mumm^

ififif.tif

lufi.

^4*

'/"'i"

fiLpm^mh^^Lp mhq,md^ ^umC^drnhbi^


4"

pmLnLitflh au uimpmmlimhm.P'^i.hp
nat.piitjbhbpf
nntAtif.h

L.

npn^ um^a"

npnb^ kf'C^ ^pk^^ timmmp^ncd ^/^ivt U^pf-/^ ob' mhmpt^binil huifuiip fipmunv^M^ fic un^npaup-ftLiibbppf
uniJnpnLp-bwii
^ft

J^ hnp

pptuLaLiiolt l^md

b^prnpl^Lnudf nppg
11

Ll imn-Hi-d

[un-mlnt-PliLisf

mhamum^whnLp-pLh

^bpfp pm-

Digitized by

Google

294
J-atisnuJht

ua^.^l'pnM^^^^

IX^uuf^u on. \tm^\tfi un^npni^p-fitJbp atuJ-utiiki^

4*

^'"f*

f.^

^kmf

fi.frriifif

l^mmmpnL.d
^ffipni.fr
if A

(r

^i.p

t^P^Hf

l"*k

'"l^'^f

^PF
t"P'

CfUinubrpit

^bh m^qauJ
^pu^l

htu^hfi

ua^npni-P-fiiJUni^^y
4*

h-p

trptrufi

b J^ni.J^

iff

umliupLni.d

utubf^f ^putitutibf^
L.

miibiai.f
^n.pi.f

uiu

iifiJmt^.aplnup^fiJu

t ui^nuJf

npfi^

h-iu^atJ

1^

4.^p9p puiJ-iulbni.it
T/^iffCfin ufiumHiun-p ^nqji
ututiuuni^P'lti.iih
l^uipnq^
4*

a*

4'

iu/hiq^^u

np

liL,niu^u/iM^fiL.p

bqpaup

mtLiu'bi'biUinl^u
L.

if^'^k^l

t^P

puiJ-fih

^ntipf

^blnlLiuul^;u

bqpop

ft^l^bpnuB-biubp

uih"*^

f.*
.

^fiijf

^fi^

m^iblbiUfntj^
^uiif

bfipiumhbpfi^
^''p^'"/

if]^

^iuUfiufi
L.

J2'"''
^frtf

iiai.ppi.h
fii.ffii_J
q.*

bh

iuhai.it f

ni-p/^2

i/fttf/iftif^ni.if

tP^^S
Unjpop

'["'umiuiiii
^luijiiuCfiuu
II

infit.if

pbpb^t

npiLfihbp^ iuyfj^iuinuthWii piq.Cftu%ai.^


|ifif4Sb.fic_J
jr

pfih

f;

iiyiiiifi^cififfii.if
If III

ttfifjttfi/fiifi|

inftfif

Jbh-fihf

ififi^iiiiif

ffi^fic.iif&' jr

J'luo-iuhi^ni.jifbtuh fipiui.aijbufi^.

20

30
lun-"
ijiuwi-

miupji iU2h'iuinnri npq.nL.

^utm bqptuipp

^mcmi/iiifi piu&fiii

l^

hni.J

a.iii-^(r
&*

15

tniupb-li^iuh

bnpop Cfbmt
uiu

^nqn

itbi^

bqjpop ibn.fi'b iff^bfuij^


C^tuitutp^

bpabdli

ifni.if

4* 7^'-/'

luhihtul^iu'bli

bppbJh qnntuYinuJf
{r]t

hiuh'nt.^

iifiii^ni.if

(Jih ^u^l^u

%b^jliKpnL.S miuiniuC^bi

Sm^uf^

(:/

^^p

^|i

K^ftuAiuinL. Ufauin'iun.nil^
t

bilLJui^^ ^*''2b^P ^Ipupnnmitiuinil "^2"'

9^/9

iniuj^f

liiuuliiuiiuiM^li
It,

mhqjt^

4*

utiu^jiu^

"Pts

h-iuif-auit

4r

hin.nilni^p'liL.Vubp

tlbpfn

a.iiicfuitifii.iftit

2""" '"'Ptt^^P ^^ iii.iirifncif II Jfii^uiibpp ^bh ^oJ-iupni.J C^iui.iuuiup iu2hiumbi^ ^luitfi npjptu
f*
Oqp'f'Ip^l'pl'S ftp f^uM%fiup

bqp.op npq.fi'bbpp 2""'"


(r*

^^ numm^Jt
Jp
fitulifiup

Vqp.iuip'lMbpli^

fp^fip (inif

pn^npn^fiii

npq.p

^nubb^Uiufni^^

^bh

^iiiJrirficif

Jiuuhiul^gbi^ Jjii^u
Jfi

trijauimtftn]^

nn-

ql^^bpp

^tupuuBlbfif^fi

hiufu^bpfih L.

i^iiiin^ufii.

pn^binif^ aiu^

J'iuiti.nL.J

bht

Digitized by

Google

i^a^tt1p

295

C^mJiun itti^uuii^
Jtatn

ifat-dtupli

l^usift
it.

({.fii-ifiif/iy

([in

[iLp ifiijO^iffb

v""

2^P^P

utnAiki
It.

uitumt.

i^tuJ

nLnnut^ji %pai lulUni^uiJp 2'"*


C^utJtuituiisnudf
l^n.i_nL.J

^nil uiutini.
II

frpp

bqpwipikpp ^bh

p&uJ-uuiiL.nL.J

bht
ftpbhg
i^aiuuiUil^ltg

P"*
i#i.if

^pp bnputmhbpn

't'"L

^^

f-finm-

II

moiibu (ipb-ig tiiuhtuhgj

npnUp

lup'bDUi^.'ufi

CJtm juatn.'

^Inp^ ^ui^bghat-d bht


J".

\kdni-ufiVb
CfUidtup

kppi;fi

fipwi.niJitfi^

j^ni.>j^

ftup

Ij^nf

l^md

npn^^bpft
n.ati

puth

iifii-lffr^ni.,

bfJ-^;

djt

uiii^/^tf

^^/^ wiii^tud
'^^9*
"'l^

ii9f-V

C^uiLUiuwp puidfih
It.

uffiutli

/^^/^

C^utpubpli

UMtumiwn.ad
atbpli
ifirj-

qubum
(r

npn.jiiibp

ntJubgnnb
ff-puM

pbmmiifiDp
tu^fu^'imut'bofi

t^php-^
if.nL.g^;

U.

jubq^

atmpni.df

dfih^i^biL.

dmunil

bt^pop

npq,jihbph

q^uipq,uMpi.ni.d
ftt.p

bht Ouiht^tuiitumd
hbpai.d bhy

pup

npi^li%bpfi*li
4*
<

upu^bf^

fih^uil^u

dfifngiibpp

amduthunud
J-ui.

u^fr bqpunphbpn
jih^ laqfl^tui

jOlfiiin

^frtr

uid nuubtughib fni.

bqpop

npuniJu

fffjo

C^btn* puiJ-tuUi.ni.d

kin

dp* b^(r ^mpubpp dftdbuih^fig


J-q.*

nu^ft'bbp

bh t^nqtubnudt
uppntl

b^tr mbq.bplib^l^hltpn
bn.t.aud

dfidbwhg C^bm

^bh

L,

^mpnuhuili^

bht

i^nnni^nt.pqp

ptuduihdiuh

tf.tjuutL.np

uium^tan.n tttbt^bpl^bftlj^bp^
cf f.

ttilbC^tudtuiutrbttt^fdfitJlib ((r

^tudtupaudt

b^ir llbunupp fuapP"

/l

itbqnt^d

4*

^npp- npqfihk^

pftii

L.

C^iuputrpfiht

J-b.
^fUthwfftil

bpi^

dft

bqpop

Ifiinf
if^fitr

titphtuqfiliMp

dbh

(ry

uiu

^utntum
(rt

tua-tuUfiit if.aph
b/^-jr

^itnf

't"1''4f

piiicfiii.fii.if
1^

dq*
iittud

bqpopttpqfthbpftg

dfthh

iubtun.utlf

L.

q.rtqw

^
d'i^*

tntuh l^p^pp*

Up"!^ b-qpwmhbplig

dfiitp

^"H

b.

tuhtuiutuli

(rs
(r

(lhtf.Cftu^ntuuq^^u

dnqnt^nL.pqp

putd-tubni-ftfjt^

tuubpfi^

4*""

ifmnncift 9\Tl^p^q^pp i^p^auu

qpn^f

dl^ ^aip'&p ^plinuu lfpq.tutL.htiip

mungjS k iims vtudtuUntJuJ^u

tuqutuq

^p^fp datu

^bh C^tuiaudf
Ib^tU'^

%m

tuittpnt^d

^ ^IP^Ip'^^pI^B ^t^t
CfUtif.bdtuuntl

'^^"^

tudttuuUtit'UaL.d

itwh-jig

utR-tuh-

mltpbii dnt-pp

^p^^

:iif^iifinn iy

Digitized by

Google

296

aftfas^nw^hh%

h^hnqhbp/t ^lyif dfim^b

C^miph

^frlif.iiiti^

{r,

mm

^ftrh

p.m^fih

t[bp^hnLJ ^

99p^utii
4r

^miffriffiiLif

^f

npp upm Jm^pg ^bmn^ i^wp^P'h t^^pi^


HffLuitf^^if

Ibwf^ puiJ'Ui'UL.nLji
4r

bqpuiiphtfpft J^ft
Jft

uiajphf^f

put^

hp^k
(r

api^au

Jom

(r

wtnpni.Jf Jhat.J ^ iputht


if

bpf^
2USU9

tlbrhq.tuiili

Jftw^h

J tump* iputh
frt

mo

^bis C^uAnLdf

jk""

dp ^n^t

Irii^nc

n^juutp mtufpu

cifjti

biipoppf npfi

dom

Xk^utipatnufp
L.aun.ilrpltg
djiii
4*

q-UH-UiiLn

HniJ^uiu^ utdbiMUtutn.nqfutpmp
iTuf ofi.n
fii.

^if#-

^trndiapLni-dt

dfn^nL.^
4*

tuqmm
mMlifMuS

Of.il

II

utputq.

^^brinL. ^lapLLnpni-p-^iLiip

2!^m nuL,

fH; utiLnq^brpp L. fH; ^ftLwIiinitlrpli ^iif|t Jiatm^ opffiutlfplrp jnjj ti mnLkit np J-aulbmut^bpd (Mftjflpifl)* 2p2/"-4> /S^o^mj^fi II umliuL.9upfiLii
ffi&'iv

^liLiohq.ni-p-liL.iAkpfig

mwlh^nt^anjbkplb uf^u-

iuptaa.nLp'k-iudp
v'iiutlift^bkplt
1/4*9
4*

nunuiinLd^irht
ioiif/ifii&*fii_iit&*

^lti.uAq.nLJI-fiLiihkpfi

dlrir

dutup fU9n.utfiuiinL.d
mq.fimnup-^Liiltgt
Ui.

^lhinL.npiuuil^u

mufpkini^ knwhutlifig

Ll

dfiutflb

itam dff'fp

dmun

^utpbib

4* iflrpia'

tP^L kit '^"'it

"'IQ-^S^'-P^^'''^^
L.

utfj^mmnup-kuth unm^duiVbypfflbf
t^^^^brpffht

d'UitLtu'iiq.aLp-b-uiit

mututiu^utliuiii

rpi^qiagltiilrplt

phuB^tupuiYihlrppf np q.pbp-i^ipMfnpnajj^'h y^p'


L.
nt,

linuwlir

kh

tat^ufig
q-uttflrp

uiutpniAimlinL.d
dlrir

trib

whiaumAtik-pfi

Q-k^g
10-

^nn-fitugutir

Dtuhutlint.p-lrutdp. utiflumB-B-nUf

^utqfii utiq.irgni^p-fiL.h
fiiiijt

niJujiii

piiml^ff^lrpff

tan.nq^ni^p-lnuh t/p^
iJTUtau^

Putgfi p-p-nuutirib^

auulimuaL.p'fftJbffg iwnutfaaguti'

htrpnf
mnf-if

ut^q. fun'bmL.y q.b-miiutjap


trii

p.ftmlitupiuhhlrpn

umumpli

ittumu'^

^utquip

nt.

d^^^

dwlhp opq.iuh^qdhk-pp iutn.mfmgduht


d'Uidialhmli
Jtul^

H^bpfbh

fuoflrpuuft
kqutftf

taiu

quti.un,aLJ uti^mdlr*
nit-

dutm ^fi^

fn^r|i

^A^f- tnutpfihkpfi piip'mg^ni.d

Digitized by

Google

SlJkW.}"^

297

1885 p.

298

Ua|.ttVnbWh*b

kr^mir

fjhitf^

/<-

uuiutmiini.pkiaJp. hnpntLnt-tr/nij^
^tufuAinL.J

Jm^

uiMmi&mn.^;t

Mtdbr'buiJIrir fuiiUiJ^n

'Lnutbni^J j nn
lirifjnt-^in

trpp

^^-

L.mbn.p JJt

putllt

amii^iiilffit-ff

ni.mlftf

o-tnitni-J

muf
m^u

ahu

i^ift

2^liL.tuhif.li

nL-uttr^nttris

af^b-pwplrpnLpiruiJp

nLiitrgwir

QiaUl^nLpftL.'iin

t^n^nL.d

l^utdui^t

i^nnndnL.pn.n lrpL.tuli^unni-J
JtnDpftli
i^-utlihbpf

^^fiLiuYinni

pfsLhhbrph npui^u

n-ijubbp^h kn^uBbl^ffi^iuXL. ^upfp/fi^i^ t^ihmpli


^mififf^y

irutirlimiri
Ibtuirt

^XbiCubp^^ kph^^

l^tupd^p Ll uL. 'iftttinm ppn-'


dfi

IXiLtafbnpqi

ummhni.d ^

Wtumirni-g

mbrutpmlif

nun

li^u'ifMv^fii.dri'

trh iJihni.d

<^fium^n.ui^nqiibpfi L.
<f/f-

db-nAttfnhb-ph fniiaaiituh^ ^^fi|fi-

l^nLiihhpp
utnil

II

upugh^
Irh

iimitrfnal
na^

mtrmptuli^V

fu^HL-d

hpmhf
lltupdpnal

q.UimaummpmnLmir ^
dhutu ptupn^

^utpi&mMttL.

^p*
Miii-

t-uihn.nupkfu^^f
l^ntjjiMfi^

unaathf nal uiptnjt


iq^utli

Lpt^tup i'mn.uii^
uau^;

II

uL.naj^

hpiuhf m^

m/u m^-

juutp^fi'ut

Wpuilhg dmtiffU

ptm^dmpfiu nimmdnt ppiMglrp


utfiruf^u* fA^ui^^u

([optiy
i^iv

tfpfilf-

StS ibl^^-P t"^^ dfihh

mimmdki^

Smtkpp^
^liL%q^g'ittrit,

f/^nijt f //{!rli ^hpPiuk d^ fiutiutpd^y op dmpi^lip ^bpftii ^^pff^ umqgpith%f ilbppUt lu dbiLgpliklit Uttutntutb' utmakg

i/t

qmLpmpiT
Uun%g

linLmtujf

'bbitiL t^

dbtLunty^jf,

p-p^ uiunp uilbg^, ilbp% op dhtLnt ^put ^hp\ op ^fiCkiibuiiiiL (^ ^^AnjfULg^ nc uinqgnig^t
itudijiutjf

tibiibi 'ip/li^'b

fnifiullf

d^ f^if

oi[iud*t

^lufuin

lubgiub^ f///f, lubopbliuiii ^p$


klib'i{pf

iyiiopbltui%

^f^ lipub% fipuipnt


iiuif
jiuinbii

Pp^
bu

p^j^
l^p-

iu%opgiu%^t
^iiii{%()f

Mpdp

lipu^ lip

Pp^

lltgfip,

puid

piift

d^ o^juiupd^ pbpbd, ntinb^pt


lipu^.

^bpPuij ipu^tpU ^nilp,


IVii

tfutpb,

^nufiiflfit

ui

ijf/iiit*

<UuuttL pmpljltf mfuuiutpw^t

4^ii(.

^Kbd^ft

d^ o^iupd* mnoi

3nuiui%p Ifpu^,
4{fii(.

^h%^, qnA

i[liil

(;u

op^t
i|fi-

4^bu

^bptHi Id, op diupunt piLbbd^ ofump miupli fubifp

liifup

nuijt

lipu^f

bu luuinp ibqp

t^ftinbdi

Digitized by

Google

*tthttI-P

299
*""

^E
Ablittfi^

^fP^'^y kc^t'
i{|f

^it'ul''^

iLiuLOin jusfbJ uuiq'iiuiit

k^'P^E* kElt^^^ ll'l^l'E '"""'1P> (^ ^ht^l^'U i[uilu ^nililiif, fi'tt^p uiuiift


ll^ui^,

uibu%li

Ij^of

VitiUfifi^

pnqii^ qntquij

fiiil^hitwiuhtjii^

^liubi.
HiaiUL^

iMi^ iP^ptp
4/!"^*

oj/wii/^ig>t

Jibpifii

linul

lid

[t^

^'liiHiip

^uinibift
^ui'itiiuiLifi^

hmb

^^^sbf^ ^^ kllP^*^

pbiihif^i
^nuiuili^

^^/ft k^Pp'^J ^nu^lfh ^n^Hf

UuuiiL

^ft*

<c^^uipb,

pmp^'Uf

lujuuiiupf

ilpu^ ^nuiiu%pt
JbqfiTt

^pii^,

tSnuiiuli,

o^tupif^
ilHil

mm

^pu^. hli^p,

nitLii

^u opt

4f ff(.
{qiuiLUiligbi)

bif

iluipiuitjf% ^if,

dtupqnt op ptL%bit
l^p

iulijtut'li

Huijpluimit[ii

lit'bbif,
ijf/vft.

op

ulbll^'U

ifiui\ugp\ibJi
nfitnbiijx

Qniniu'lip

cSuf ^^^,

bu qbqp

^{fiffff
fff

^^l^ll

t, lipu^ V'P'^P

pbpiuUp
lip

&n.binilt

<biinLbliiibpa
piuii

^nf (If

^bui

litnitbif,

otniHiu
lip,

utui^

pH'P

'h^*^^ 4/?>

lj[iuiLUbdf

liulintttJ^

^puihlid

if//^<f P'"lk*

"'^"^'/"^ "'I

p%^

uipinfi

^'bbut
iLUiiiliiJi

^uipiuii^p

ui^u but qiuiLUuij

qnuquij pbl[hpinntip fni[pt

l!^llbpmiu){gp ^lupgpiibi l^p


foifituli

pp^

ntp ( pbpui&im
q-fiui^t

i' /itf^

f^'libif,

l{pii^,

oqiJt% lubJ^lt piubfi'b

qbqp

Abgli9
quijf

^if^sl^Bf

^/f^t
fi'b^q
til

btuit^qmpiub {&uAimiuJiuui)y ibp


lip

ibn^lj)i

puili

mbii^f bu
ijf/iiifrli

pbpbdi
Viufili

^bV^* blt^
i^iii%>,

^plintupt

qbiil Ifbpptu^,

Suipk

^n-

lipu^t
QffifAL

piupfA,

/f?i^

qniqbut

<irt

o^mpJ^t
It'll

Vu^nth
tbu
p/fi|[oiifi1r

ih tp>

^^lt ^^^Pf

lifLb

{[bil

^u opt
uiiu%[id lip^
[i-

bttihfiqiupui'b

^d, luiLiuLout pnlibd^


l^pt

[ipfilintuili

if
Jtif^t

piL%bd, uin.iULomriL% miubfid


b*" i*"^ ibquiL,

^Iput ^niqmUpf
lipt

iuilj

lua.

utuipf

^uip^li

/'^i^t

db ipupp o^iupd*
c^m^^t,
luiilit

linLintuj

fi/aui^ Pi^kl'f

kP^b buAftqiupiu'bt

2auiiuUp ^lupiuupq ^ui^^t IPJ^t kP ""^-'^^f uipfuip^iui^'li umi)ili Ifpt ^Sbu^^, ll'b^q pbpjtf ilbpumd* ^biLnL^'b ^ntuij lip buAijiquipuiin

Suiibpp ntpuifuiiiub
2ntqiuUp pbpt
j^uipu uiiLutp
uiiLtupf
ui

lip,

iluiqqb%
i^uip
lip,

lip

q^dt
kP"t' *t^
'[n'l

o^iupp

q'libf

lufuiqpuilijf,

o^-

^b^ ^t P''tp

P P^

^npP^k
fcli^,

tf
bpP"''ii^
luibliji,

Vhn'U^
j>uiqiufpf

lipub%

Pp^
uijufi

db%^

guiibp'ii

fi//riif/r

^fif'
i^bp

lluuinLui&

quitpuipp

wntbp t

^bqfij

op

Digitized by

Google

300
lAiipflf

uawMnw>hh%
op
ithiLgulibi^iiL

(^

ifbn.giillb'i{p,

i[hplt

op

4/ftl!ri|jflffr/iiL

(^

^/rilrf-

3piik%gt

^ophpntin
SiULhpp

^ntf-nLbf

^mn

ifl^f*

^lift bu

ui

l^iud junji

timtp^pffk

l^iuiLhb'ii

qiuLp-iupp inpinb^f inpmh^if l^milAi op*


'U^ui

Ir^iif i/lra-

'bnqbbpnLb upfA
^ijfUfii

ifl^

^my^

iliLiii.gaqiibpnLbf
ifiif/fy

lipub%, tSnuiuili^ q-nt


lr(iii

jtufi

quiLPpfi^ ^h^f ^t'" ^fiti'l^wu


ututui^u If

Jbithjiut
utbu%liit
')

tOp

bu

UI

fiif

o^mpu
i^bptfli^

^bJ

utuij

ibqft*

(i'li^

iUpmjt (Ift^y

kE''t inuiiu'bli

iil

o^iupp

ijiiufuli

^gt

d^aqailpq^fi iutjuuiuiiuiuipJuiitp ^lupftiq^


linLitf

{^uippni^f uusintJ) b% fIr^L f^l^bij^u


uiltfi&aLit
Irlr

bpp

uiuiopfjUifi
/i

ntULiuli

hr%LnLitf

liLuatli

uiltjutjui,

fnt^t

q-njitLp-fiLii

^ttL%bgnq^

uiuioplAift
itji

fUfiiif^^lfi
Jl^^,

Hiinq^iuliuiinL ^tuittup fubinLif


gwDtttLitf
iZ/f

b%

limnp inpli

i^bptuli

uq

^tuifi ^fii^(^ ^Miif


ilbpgfb^ uijq*
liiif

i/j^

"Lpfti puAt

qhntd

if^fp b iqnLif iftn*

qngi

till

np

liuuiui%uij ^luplihi^f

[lul^

lun.iu^'Up

^[i /lu-

Limiiiujt

iuiplilbq
^Jifjit
bi.

[rlf/j[iii^
i/]^lili

bpbfuiuUbp)! luuntd

b'U

pilibp%bpjt'U.
tOininiitu

^(^uiu

4iffj[,

Ir^4

iiiif(^

nm
l^p

i{[[i

iniuiaiuufumiil.
itfiLulilt

fbqp

ilinftut

Vl upiubnif^ fippf
^uipfiiiiip
ifia

^lupfi'iiqp

ijinlunLli

b fi^fp lfiun.nq^uiliusjt

lipb%g iipafunLbinL ^luitiup iiuplAq pihliui&jth miuinus^b'


tj^uiq^f^li

luiintif

h'ii.

qtitquiiff

qinjuu uiippnui (if

l^iag fuiPiubfi
iquiuttibq

ilpiuj

fiaiuLit

b%

qqi^ftqlt

(^ntlr)

liuiJ iif1riii/|^

^ufif uiqnil unjft ^uiiquLit Sialiuiui^%t

iuil^iuui^g

uipfiLh bib uitLUntdt

^ijuji)!

oqjt

b\

lub-niJ b uipnpnuft

^>npvuguiu
hnLifip inuipiugiiiiLif
UibiiiLlip
*)

b inpfi

it^^ ifiuip-uip-usi'

qhuLit b% ipnpflht

juuiinLit iftapfii

bli

fuiintdt
dcfl

''/""

^mpnitrnhmL^jiAi miqaLbi t T.a Rcvuc

Traditions PopulaJres"-^

Digitized by

Google

SmMY^^

301

jfrnittLtt

^iififfiii/

k%

ifittplAt

Ijudb/pL {JunaD util**

iffr.

%^mnpp JuApntdf k^uib- ^mdijl^ji ilputj giu%nLif, pwh i^kputi-f lult^ftp ilinpnL%, nunoiJ k%t
^utif qnfinLufi
linLUtp
iliniliiug%ttuff

hplint lUiLUitoui

^fi

if^J

biftiiLif

iffi

^uihfi

f^HbltuL wbphibbpp ^nptujUttLiff ^itb&nLit k iinLp&lt

iij(i/

bi^HLit nt-

mmLfl

Irlrt

l^bqifi

qui^p

bifinLif

k%

fltail

k nunnutt
kif/ntd k
juiftiLit

inth^

imi'^tii-l^) liftanp pnilpaLitf unLpSfi uil^u

kit

^ututf/nL ri^iT.
imikijf
4ifLlrflr

kJ^nvi

k\i

J^%ik up ikntJ (

j/i/r

^tif[i>

ufujui

Up^iuiL^ ^mit
intit kl>

n^mpli ntfhmiiupfi ainkqp ^kpm\i k mtnuLom kpk^nj iftnluHLift

inpji

^puij fiuintJ

qp-

4iff ufiym

ii{in^/lr

%itiu% q.nLpu ( q-WiJiu

f fiiiT

liuiJ upui ^utflbkE

^ k""^
ttfi

"f"

nuiifia, f /r^^"^ ^kb-ttiJ l"-1E """^E I'^i'^pt


uutuuifili

fkp

flrniif

k%

ilkptuU k

opp

^ui%li uikntuit i^ajftntJi

^lup-iiip-Hut kii ipiiiulinilt

^mlr [lulinrnp uuimbnul,

fb^ntd

r^'iitiLit

k%

ilkpui)i,

jkmnj

oiji

I'^f'l^llp ifi^'nil i^mtinLit l^iuuinLi! i^bpvulit

iuiLliULp

niili%aqp kpklin'hbp'li
/[bitp

uiji

ku

jjt

uiku^inLitt

Vpiu'li[ig lulus''

mnthimt iiudiup

iqnut

k'U

iUmp k fuiikinil kpb^

lu'bqunf mpinp'

mbglmLif klikqkgat 2^<^p$Cs imdipjt ^kin litiLut b'U


6ui%liuip&
Idittd
utlifig

uiuiifiui

Utttpu kli l^tuit^nLJ k limn tp fig

qituii i^Jj^fii Jfi


q-fiui^ttLit
j^

fgntd

linrnpnidi

^utmm^nLit

(,

np

IfSkht&p

ujuuiiJtuitp

4i9i^iri|r^

ft/''^^

^ ^^^Ip

linipufglinLit lipmit

Digitized by

Google

302

UftW^OnM^hb^

^[iLiu'itii.mgniibbplii p&ilfhinL

^uiiftup

nLttfi

L ufumniili fj^n^^PHfH"
lipit^li%t

unid

lAi

^luliinfiiif

u^^pffU^ ^<{pA^> niuumialfuhpffhf pivbpp k


ll'npbi miuifiu

Ujiupuiufi
t^^tttd (
dfi

bi

itljltp

^uig h miubfip iniukntit ittbibiuU


4iiiff^ii/%fii.if

p-uiJpiunnp&ft
limnp
lujij.

uiiLui^t

f^uiJpuiif.np&p

tiiup^

ibini
[""IP.

[itLtL

tfjt

liuiijt

/nLulittiik limpntit i^hntii (

^m'j/^

mbqpi Pb^
tfrnprntdt

'IbpifltntJ (

tujiupuiuljlt

k miuUntit bpbfamjli f iififri|[^li

IDiintuij

imtbpl^iult SputniiL
pttiinLif b'h
(f
lipuilip

itnitnil

o&nLif k tj^ntd
t^'kliji '[puij

b'b

lip^jtfl'bt

fiiuifpiulip
^iiiLit lipd^pfiis

^f

iFLfi/^

k uiuif miuf f {ifuitnLitt

k bppbJii

tf^^^fiit

bpp

ifpiibiHLg

^uiqnLif

bV

tun.uiLout'bbpp ^ntif
bifinLit

^wj^ b%

f^HLqp liiud nCUuipp


^luii

liuip^fi it^^

ntinntd k ^luip-p judntd b^t

luifuip

b% nLuinLdt
uspduimp
pijl* "^t" b^nidj^opp bplini

^i^jt'b^iu'ii

bu^iiLiili-

mU"

qiud jfidnid

btit

UunmflmiguiL.
UiniuJiiaguiLli
[iLqh
/j[(ii

f (if f np^

b'b

ui&ntd ^buikbuii if^bqbpp* Vbjuuilili


bit

oqnL ^btn juiuiLbbiniP niiaiiaLd


muipli limpttLd ( S^itpt
^^lupti-uiuibinp

pbpuihp, luju

tlbtip

uttLbniiuq^p

dtujap (jubiuitL dui^t) b^bttittd

q'tiiitd

b%

giuLUii^ ui-

uiuidfi'ht

0>liaLtift

dji^ntlip
bli

t^liuLd

bit

^pm^^li, np fttqp

qntpu

uiiujf

luju

dindiuhmli uitiiinLd
JTuidnLJu
dlili^k
///It

muiiudhbpji dl^ k ubqduidt


uipdiutnp diuiip ^uipq-ntdf
bifi

Jd^itLijilt

Alf

tnmiliu ^pfi
dfi

d^^
bp^

^pjt

V^ dwup int^mUuiip k

muiiu ^fi^ iiiilutifbbinLg jbin


i^bpiuji

pnui^ u^ui^nLd pbptuUntd^ giULuq utmmd^


Suipfi
^ftl^lilJl

^bttntdf oqftntl

luiquiid k

t^nid

b\i

giuLiu& tu^

uiiudfitu

bpi
k ijiubntd
guiLuib^

luutiudp iffp-bitk giULntd i*


bli

ttbhrntd q^'^H (RyiiapOCli) Iuil dbqpfi 'Ipwjf utu^tu dbqpp qqiuiail ^uu juiuiibnid, furiLd
l^nqdji
lujinji'b

uitniudji

bpbufig k inpnil ipiup-iuP'nLdi Ujinp ntAuiiLnq^iuUnLdt


prndprnl^p uufjipM^ d^^
dft

IttLd, ^tuitiLd

( ftpbli

^uiqp u mum fill


fun id k

mmmdji guiip k mm^rngbntd l^md


mjuuijtuuif

p-mfhm^
(:

qinud

bli

^bprnlt*

gmtp

^m^fi op l^mpuLd

fldmlt^ (/ duipfup
lintd,

dm%p

b^bbrntd igbntd

b%

oqltfi iffc^,

imt ba.mg'*
'

jbmnj uirnqbgUntd k ntyiqnid flbp^ltpt

"

Digitized by

Google

SL\kWk>*

803

fluungg.
'hpadnil ^lugii
nLtt.tttggp'itt

ppqiiLit bli [uil qfiinL

it^^f

hntug%nLif U

lituuintif

^lupji
paiittLif

uiifiLp'ii
b'ii

nt

oilf'iiii.pp

(buiLius'li)

iffiuiulii

hijinLit,

inpfi ^hpiuf

k n%nLif

nuuiLgffiht

^nmh4\f ubpifp &h&HLitf


imLtt

oqliai[ luitiLntJ

iitpji

/[putj

^miiu& qpilbpuij fiu^

b% mLiLnigflAt
TTjiUhnjU tiLiLitLgpIt ^luitiup nuiumpfi

^bpntmb-fp

inpft

lULd i^bniJ b% ifbpiubt

Udndili nifWLgg.
2npiugpui& P^'i^P'P
U imLlip-ft
mia.nLgffiUt
linLit
fiuli

U"'-

i'bb-iiLit

b%

iip

ij[i/ilrirplr

tu%nuiif ipipttLfA

i^biibttLgli

^bin iiul juiuiLbbin^ inpfi


btit

^bpmj fwintif k iibntJ


Uja it^lAnfU ifbup
uuijiuiuili

"bbqit
plifi

miLtuLom bphl^nj tfinfunut


bi

iip"

b% k
bp-^

ttLiLnLgfli%t
lip

b^^

ttLiLiiLgfp

(^

lip

gpnt^,

liuspJjip^

i-iuli^t

^liuult

in

III)

nuwLgg.
mtibqp
^bpiuUi
iliiuiutji

n^iupft
liaiJ
futtuft

liuiif

uip^tuiLfi

ni^uiitupfi

ilmint ^bui fuutn.-

k lapp

ilpuij

fuiiiui-

i^Untd

bli

Viitiutout

k bpbl^nj ^n^

UiTnitdli^li nuuiigg.
Jlitnpilng'UbpIt
limft

nttLnLgpp

fi^bg^Ubint

^luitiup^

iirlf/^

i^f^mtntniniip

Um

ttb^nLiS k inpli ^bpiuj ^utiuib- qinLif


tjialuuLdt

bi

i[bpui%t

Opp

bplini

uiit^Uiit fl-bqp

JFjikhnjiji
fuiuiihiiLd,

^uittiup pusPiufitiiLli

pnju k

^iiLit qifuilf
b'ii

^iutuiuiupui^iuifi

itbh-ntJ k inpjt 4p"'J


lipliiinLift

f^l^^

qintif

nuLnLgfjii.

op^

({

lubnuiit

^lu/Uuflig ddj)
O^iuitfi
(puijuji

nuwLgg,
ij-btihiiLgji

uuiuinV)
ijfiinLit

ijinilili

4fiiiL/j[^/f

^btn

t^iupiniif

k inpfi ilbpuij fiuiiui-

b%

h^h^jA k

opp bplim

lu'hiiiuif l^pli^nLifi

fiufpli

pufO'diaVwiuluin.
iniu^ip

Stimjng pntlip

ij[ffiif

luliiuliyt

uiuuinfili

ntiL^ntJ (t HLiLnLgfp

^"f^^pg

dbb^

( ijiitnLd k

ifiiujinLit (t

fi&ilfbint ^uiitiup^ gnplAi u^jfLpH

Digitized by

Google

804
lusqiriLif

UftW*Mn4H^^
It'll

^fi<|f/r

fiLqnil ni

miug

jfOi/ii

fydnpfi fnukntit &%, bphufili ith^.

fuiiLtf h t^UntJ aLfLatgfli

iltpuijt

ptuj,

liiuuiiiLiff fuiiiiLif

uipJmmuiffMfii ( lubntitt

yMi ^jiLp^ji

^kw

^uiithntit
itfi

b% 16^0

Jtqpuiitnitf

imtiiuffintJ

'qp-^

%nLif

Juitiniji

ijfuij,

opuiliiuii

uiiniutf ijinlubiailt

^Unpniuudy lupliCUn limpUipL.

^kpitg ^jfl puipip liiuuiaLit bi kb 'Iflt ^^ ui&nLit iikp^b ip'^i*


^lutunjin
liinuiLp jftiuliinLJ

nitpntj^mli tfuiutiuijit ^plL iftumfh-

t^linLit hDt

'[tptl'

ilbpiujt

^uipinn^plfi

fkpatgfp qhniit
lia^nLiui-

^lujui butijipuiiili

lapp ilbjiiuj L ^fffi^Auf ^t/v/*^' pnjup inkpUp p^pnuwLit liiuit ^aunkif


bit

t^httLif

b%

l^mptub-lih,

iiuputLp

fwiaut

unLnq^mgiitiLd ^t

Vpnil (unpaid.
WiiinLuij
[iLJif
ffllLlft

pnipfff iipL^lt iftj luj^gwli

biffntd bli,

np pnipup

4iff-

uiuiui

urn

funtJ

bit

upai[ limputb- ilkptif

if^i ^ inpbpni^

ifiutp-ut^

XlftSoP^fili

fnqfi ^bui

b^b&iiLit

tikntJ

Vlt

limpnLut&fi ilbputj,

liutit

qilidop^lili inpiugltntd,
piui-ff

ttuiltpntitf

^uipm

qlftqfi ift^

luiqintJ k

q.%ttLit /[puf^

ilbputjt

^Unnpiub nulinp.
^nmpmi- nulinpp
l^utif liUL

liuifu

qnntintp^kiuifp rnqqatd
^ittilijp^p

kit,

uiuiui

ipkitnp
lutqtnLif,
luifput-

ifuiliputi-

Ipuip lutpttpqttLJf

uuiJiutuilinLgnil
nulipfiltf

jfiiiinLif liututiji
lltlLlf

i[bputj

tlfittp^utp^ttLif ^fruif iif^

np inim

^t
l,utL

oqlt gltgntit kit lutppji P'qp^f'

flkputj, futiiltlili Jutltpniltp gut'


^ii/i

Itnuf ilkputlt k tjiutp-utP^nLit lininputit aulinpp^ Itut^iuui^u


uijlt

titqqbintl

jkutiij

^npu mmfftmutlfbkpii^
liutju

liuiuiautt
uitqui

^nutpiub^ nul^iipp
ilbpuij jfuiintiub-

qnntiitLp^kutitp ntqqnLif bit,


Jbftiutli

limutkfi

uk iitip^p, ^bputlt uk uiqufkq k


itulipfili

(jiut^utp) gut'
utitiiLp
^Jt

I1U1&,

ifiuip-utp-nLit bli linrnputb-

k ^npu mutfumutl^bpit^
JhutipLg

lluiuiniJt
[UtLUtltUtJi

10

15

op

ut^uufj^u

liutuittLut&

jbm

bp-f^

^a^bg,

Digitized by

Google

atUbtth-B

306

Spinli

mujpiud.
uiju^l^%

dk int^n

^uiimLit /JjfWruT

b% ifhw^% k gpm^ miuprnd;

mp

l^p^litfi

Jfilt^h

np Jpumk-p

^^tujt

^piul^nil liuiit

^il ^uittntmitp
Itli

p&ilibiiiL iiutfiup

iinilff

uih^

^ufifffir-

putqp
ifL

ifi^

^mintJ
luuiiu

ijfnfp fih^ ifbqpuiitndf

%put%

^iJ{^iiL%frL^^ilr

^lutfiupf

uiiuutnuiitji

ilkpiuj ^luibinilf iftiup'iup'aLit


hit ii
liiajb^uiliji

^mtuiuui'pt

Vajii

ifp^agml p&ilintd

^miLW&pt

lUiiuUll)

iiupuiLd.

^inpbittL ^luJiup liiuUbJ^^ limhui^

mbpkp ^b^ntJ b
f}.frj}/rlr

bit
lift,

utliiuli^l' <'($<

fiuipiifb%uili

^rnqjilip

np

^jttP^p fiuJiiLif

p-nifi'^nip ii"'^ "''

Jfi tlfn^p {[innp ittift

^bui i^b&aLit b ^fif-P-p liuip-bglinLif

bh

iutiiu%^pt

flpr^wunud
Viilji

lalituUl.
uf^ffflr^lr

[niL 1(01 J

f ifu/^
f^ipLJ

uliitLit bit

tiuiuiniitf

u/^mlr^ np-

Inruf b

intji

b-tuqjiiip

^k^

"P uututlibgHt

lUlu/7/lp npiinilfp.
^mqittpff
b^bitiub-

mbplibbpp
t^bnid

i-bi-ULit,

^"Lpp fiuifaLif

iglintit bit uf^fffl^

uibpbp

mlimb^j^ltt

Uuntif b% p-^ lufu l-bqp aptiULl^p

^utpt^iiLit ^uAitLif

( q.nLut
luUniit bli

VjilibnjU

nbqp

b npultnmmit ^tp^/r

iusittupt

7u/m/r}/u7/.
Itnp fyiiugiub-jili lun.nq^iug'bbinL dutiful p titubiuliji
uutumjiti mutfiugbntit b%y
{["flf/* (/>''' ^^ 'ft^

luuim juiuiguti- uiliuili^

itoin pnHinLit

b i^bpwlt

iftP^utuimqli

jiLq

iltj^u'll')

ut&nLit ut/Uui^u^ np iliunbinil

uiliuili^ji it^^

p-ut^atfit
Pliinpjt lirnipftg ffil liuipnttt,

tf^^
bit

ifft

liuinp fuiiLUli

tinfuaLit, fupb'-

inpni[ Itnppg b-iub-lintJ b tj^ntJ


i[bpgltnuf q%nLif
bli usliuilt^li

Pnltjtp fitnpn^nLit. jbinnj

fuliinpp

utjliui^u^

np

/u1r^/r

^fff/'%

t^ltnLd

ii/i^ffflir-

2^ b

utiuiq^utgltttLiti

Digitized by

Google

806

ttajn-rnh(ihh^

hint
iftt

^m^lrfii^
kfuP^ln

^fi^oLfif^

P'^i^C f^uqiiuf,

itfi

pufcfiff^

58

liaip^usg'iiaLif,
it'll

mho^li

ipttpuLh fuinLd

irii

^^01 k'^P^t h iom V2


kti

dmJ

i[iuiitlq^nLift

i^fyuiiLif

uiiLttn^uthnLitt

VftlAufU f trf^ uiiuLtt

ilifiinL

Jnpp^ntg

itji

Ifmnp Jignttf

tf%

luf'lll''

^t^ & f //^i^^

uuttiub

iiutliP^lt

i^hi^nLgp luiL nuiphtttdf


(I/ii

ifji

piuduili oiini
fclrt

^bm

juuiitiinLit

U jfidatJ

irlrt

f-iri|^

bph^

luiLtutoin liplj^nLd
liutnp
1/%

hphf
G. u.

gl^^fi/f

tplibpl^nL

uihntJ k i[bpiuiihpp
i[bpuij
ifft

qpni.it.

in* nt. ui.

&t Qujui upwDif luipntJ


iiuipn-iugnLJit
i/(J

h)! ^uiilifiUuilifi

wjktuiu^

np UumnLuii- puinp
inLif
pfig,
Irlr

bpp l^nqp pn-^k^ opp


^tf^P,

ui^HUiJ

Jpm^

uiun^p

^^
^(

k limpunil pk^ioff^bpfig
bit

^mdntdt ^bg o-

ttiuniit blif

uin.nq^ui'iinLit

VuiUpuib^
^Hiluig'bnLit

unfyp

ui^ntit

b%

fuigmjfifi

it^^,

bn-uighntif, i^nfp

jt^b^

U funuf JiupifbfiUt

IfinLifpp b iluin.oq.p
luiqtnLit

[iul

^bb^ntdy
frlr

lUipifuttinLitf
itji

liiupuin ftLq^

tt^^

b opp

ttfi

ui%qiuif funtit

pnpfib.

futUfi opfig iiutuibnut (s


uiftuiji

ifb^ntitppf

i[iun.on,p

b [nqp ^mLmuuipunuifi
'buiuiuiuilinil

jbutnj uiuif iq^mfi

JhmU m^u

ijibfib

b fubintg

p-nijip b% Jaibntdt

^liupillp gujirm.

Uju ^fiLUibqnLp^btub
ttLiL^nvit

dmifui'biuli

itutpifji'iip

liuipttpniitf

^binq^bui^

b mu{fui%nLif

(t

Un.nq^aig'bbinL ^uiJuip^ ^uilIiP^Ji

qbqbntgp fbui^jipli

if^J

mpnpntd

b p-buintpnil ^untit

fr7i

JmpiFbfibt

SbimnnbunL[dl}iii {IPiajiaulii).

h^i
p^P^nL

'Uuinminbqfib ^qntu ( innibif iquinLli,


ifj;^

iqinnLlp ( bqbi^

k^it

ifuib-nLbji

liwupn^m fuipp uijipuA qiup^iniJ ki, np itmi-nAp

IpaiuinLmlinLd (t
j|ify^

Qujiii

umumfili utu{puig%nLit
i[bpui)i

bli

d^

rnqfiLUy

qUntd

^m-

iftjy

dmi-nCbp igbnid

b 'buinminbqfib ptug^ iumntd fnLqfi


uijq iquinLlj^bppf
uuiliuijb

pbphffUt Vui&nLhji qnippifib

^mpntd (

bpt^nt

^PtS kP^lt^ qnipu

bli

quiijtu

b ittppg bi lyflfbhid mju qbqp^i

Digitized by

Google

JittbUh-B

307

Jruijuiulufi

itiLfj^

litttpbinL

^luifuip

l^p^iuLimnfi iiul ^i/tf


ifji

b% funtJ

i^bpiub itui'hpiu& Jllfp^l*""^ giubaidt

Vuiliuijli

ftuUfi

oppg ^i^BE ^"'

Pbs

uliuLiiLit
Mif/lf^iiifL,

U ubiip ^"i'ts llplfbinJ b%t


p'ttLpfbpf^'h
tq.buiLiup^fiji^iu't

l^n^nLiui- pnjufi ubptfp ^u/iT


frtr

ipntip ipf^l

bifinLit nLuintif
tjiiji

b%

liiuif

Jfiuifb ^itLp'h

fftJnidi

Siufutui

(i{[fi/li^fi/fL)

^ntiiuip iiLuinLtt bli,

np mbiLuimbunLJ^IfCiiU

Jtupilhfi utn.iULb[uiui^u
1/1(9:

Jmtinm tnbqbpnut b
irir

lljtuml ^uiiji

ifaAinuf diupdhfi

Vpiuiif

jiutitupuinuf

bpp

ubpiuliiu^ juipwpbpntp'fiCbfig jbirntj


lituif

^b^t i^aLUigtaLift
lia^iiLiubitnjq.

P&ilibint ^luifiup p-nip^bp^'h qfi^Sji^


ijiiiuiq.nj'b

qfti^li^lipiu

futpp

ifiniliiug^inLif

b% d^

fji^ ^ftiutjli ^btn

P^gttil
liutqiifi
tiutifi

luiqtnLift
litubSfi

Uoftu

uiju

puiqunipnip^fiL^p
Iipuilifi

[glutLif

b%

p^iliaiufi

liuiit

it^^

b ifbnLif duipdiuUq.

^bpmj, nntlnpiupiup
frlf

itui^t-

it^^t

8bmnj

paiapnilfib itbpliiugui(^^ lutL J^m^tuf^LnLJ


uiiLbnLif

uuiitubjf

i/it^t

pbputbp

l^'^P

iiii{[iiilf^/f

pmdpmli

linjunut hl ^uftrflfiiur
b^nLfup nb'^t.^l^i diup^lutLuiiliU'

diuiqiui/t ntnbbp^ ^bV*-

^^^^^

fiiuqiutipiiLp^biuy

tfpbjiV

uiumlfbgUnLd (

qiLJuiujiuq^

lib% b b-nilup tumiuJhbpli)i


9^1f

n^^bpfibt hf^k pbpiuUp fatp lummdhbpp l^p ^ui^lfUt b[^^ nl'^lil'^


b'ht

lubniudni^ p^inpp

^b'ii

^lupqinLd, l^plj^ttLd

Viuumifiuidl) utiL
BdllfbitiL
dfi

iusdiup q.npb- b'b lu&ntd

iftp-nUi lin^ntiui- ifiintb, np

ilbpinliui^iuip

dwqmbdiub
qnilatd
bli

bpl^tiL

puipiuli, W'-lfP ^f'BP^ bii^Lp%bpntlf jbinnjfp ^uiuin b lunpt Viu upatmpmuifi)tnLdy


ilfiiip

ub,

iitaumltli

innid ( itP'' lliLUiibiuiui^u


iltp^ntlibbp

utuiplii

luduji'b,

bpp liui%ut^bpp ffi^b\iy dnuiiuinL iftp-nLliJiif


uiiuifiut

lujuui^u^

iuiLiuUtf
^'f kli

ibitp

np-

ui^uqft ^kp^p

flb^t^

'^b

P^L

^f
dji

ilfiiip

b fiui

Stftp-ntl^
(;

uijaml^u l^wpinLiui-

40 op

^i^lif iii7i/i

( dhntd, jbuinj uuiialinLd

b bpiiat

opntd ^npiubntdt Uju


tttqlfmuili

duidtubuili ^bp^biitd [iul


ijininLg

b-b&ntd
uiLbifi ^fij^

b'b

b umuihtiLd
Irtr

i^nipt

Uju

dufuuii liuid

[gbuLd

dfi

^fib^iub ^If l^uidf ludfip V^^* liuipii d^^ b judgintd liui mtu qui & flit 4^uu)iqU pulinjU d-filn|.^iiilr^ ui^u guit ( pn^bnid b 'buifu utpftib b muptu

EjiSuLbbp ^fidntd at uiquiuiLntdt

Uju qbqp oqlinid (

dftutjli

lipuj'bg,
hulf^

npn'bf

phquCUntd

bli

mjq imb

fumb-mb^ opfig 40 op qbn. ^wlbguib-t

fiduibmiUL ^uiduip pi^ fuui&ULUi'

&p
ifi

liuiinuiqbiUL (^

nLquiplinid bit qbutfig ui^igbbint.

bpt

l[utU9UiqbinL (^

liutpnq

uiigibj^f

npail^buib ^ftp^ iupbuih %dm)i libpb^

%pttilit

Digitized by

Google

808

lu^14^L^pn^^^^^

Od[i liduid.
Oifi Ifbuib^ '"^lI'S fti. puipip
ktiiijililt

liiuinil uitfttLft

^uiif iruf

k%,

np p'nj^H ^iniupui&nv^t t^ttjUp ^luibint k nuLiiLg^p ft^hgUbint


b tjiuip-iup'nLit
frlr

^tuitiup

^mpfunAp

itbitnut

lib-iu^fi

tlpuijt

U&nLfyli

tjinifiif

gnpb'b

ufit^Lpfi

p'btjtfi

^bin fuuiiLhuii-f iginuf


^itiugltHLiti
fjiiipp If^i

b%

ift

'^t^*

^if "'"'it^s punfuLif b ^nipp ^/i^


liuiit p'blittLiib%nL

fp^

^utinLmfi
ifi

ui&ttLfuli

ipnijilif

^mimit

iiflr-

lliupmulf ^but fytuiibiiLitf fyJiugliaLit


jbiniij

b% p^ffAmtapnLm&fi'b b
(t

i^iuiibg^

%nutt ^nfp p%^

i^qilinuf b

mtimmLntJ

r&4,

wi\wn

bn

rbibin.

llph^nLdf bpp.

%pm

<!CM#lfii^^i

tjmfu'iuAitf

np

'ifutfMmfuiitoJnU'

ifwb.
nL.hpy
npli

pLput^tah^pLp
if^'^ff

ifaupq,
UMlruMirj

bplfiM^nuJ ^btuh^^ mnumnuli


bpp.
mp-biftp
i^iiifriif^*

p'bift

^
^

Juipq.ft

ui^'b

n'&p^

%2,'^'iimlini.J

q.bn.

tluifw^wtin ^4*

^^ubit
Jff^mhff hmfuuf-

Ufi.iii^

p.bpbh^

Jut^nLUth tlbpuip.bpbwt

mui^utpdniJiif^i

Up'^ p.utputpn pnit^ph


ni-J ^ifin^lf
fi^

p^lfii^^ uttuhanplipiin l^n


Ifuth^i;^
ifififif

Jbnit^t

Prat,

p n^jfitL^h
P't^

Jihn

l^n

Jbait^t
if^lfi lip

Vpt

1(0/ J*

pju^n

nLUplb

muA^g

q.nupu

kthbhf

Jbn.itpt
^t

\)pt^ Jbn.biutag%ntJUfi ifttLnjufuAf J^Litn^it amp"


nt-pp2j^
^Hf
1^1^
Ifiit

it[ig

2,"'-""^'!

Jbn.hpt

hp^
Jat^

taiJbintl

Jph^

f-f

/*

^^if

f^iftbttf

bpl^utp

utitippu

b^^

ubhb-ttilipg
j^n

ubhkui^

atthg^

hbiJiu XbiL^bpfih bpl^nL.

JnJ

p.tiitbhf

^mg
^4**

b'iftbij^u

uiti.atfbh

biftuti-

S'^'S^

fiLifilrify

itiwmw^pt ^P't ([/>%' ([ Jbnit^f


^avtr-

tti^utf^

^ Iropp

fjpauitunf

np itnp ni^utkht bpf;- m^ufifO^


li/t

^ifbn.bif Xuifit

li^Jtuitttthi^f

fttbi

p^

p.mpb'liautntb'ppg Jfih

Digitized by

Google

XlihUh-B

30d
fl^nph^nt^g

ifutfttiSmhlri^ i^t Ijp't'

d^uiJtitlinjjt

q-b-plrqituth

tuhJpfw'

m^u

^bamn^

J^hp

uihnLiift

mpuiwutuhlrinij^ t^lrwuimft k^P^E 7*^^

fn'-pi^*

u^ ^P

ifrfi.if^t

a^nqnijnLpq.p

^WLUiannLd
<liguti.bpis>

1^

b.

<^''^p/>([y

i#rai-ii

f.iniii([

m-hb'

^nn

nq.b'hbpfiy

npnby

l^n^ni-Jt

Omi-fr/ip

ibiLobp^h
bit

niAifih

uh-y

uiubanwli b. I^utpjbp

(HjuinL^iibpT^t

uiu^ hminuJ

lkumni-uthnuppL.hpg tpl'^g juthihni.uth


ub. ^uffunt^
utubtntul^a^y
fuiftbfif

<!in.uti.p-inpphy> b.

ni-J np

hut

Ifp

Jbtiitfif

fiuli

ni.J liutpdfipn^ l^tuJ

Jfiutih

^p

^fii.whtjLUthtttit
I pn
1**'l

^pp
tntulip

Jtttpq.ni.
^utpttti^y

flttt'&ut

npftit

Jtuif.pbi^ ^bit
if.ttt^ftu

bp^
4"

Jutpq,p putp ft
fuutpbtntj^

n^ Jp k^P'H 17^77- A~ ^ btjbi^y puip^ ^P^Z'


Jutpq.ntAtf
^ntf.^it tu^

b.

ibiL^

fuitinpittf^

tttuiJiiutl^bptii

tuttitnuJ

P^P^Sf Ifk ^Pt" t^P h ^n^h


Jfi

t'"*

tbu
b.

ir

l^p

^pb^wutl^pj

ntnp

tfitni.J

linti^ppity

Jfit.un

t^tfjlthy

ibti.p

Jifputf^ntl

ubttJnLJ

t/ph'^fthy

nL

ttttthnt-J

^tttf-^it

ub.

tf^aph-btnt.

itJuthni.p-btttJpt
^ntf-fth
uit-tithq.nt.if

^tifg np

^y whbgftf> p'tuaftLnt.J

bh

tflr-

ptithy b. Iiaqf^ntfwqph
ttthnt-j^

nttthuy ptupiptttitttth qn^b^at^hpttth* cM^iiijt

ttiutiiuuy

Jbp

tnuth 1-l^pui^py tnqtUDtn


l^t

uthut^p p'uqftp nt^p


hhfbgbtttth ttmhbppty

llbpRtituTi b. utitht

{[Jtatho

ubtfJnt^J

bh

np

p^

tttjtf.

b. p-f;"

nLp^2, Jbtvb^hbppg ^^ta^bhuthy httt^nt^J ttt^


ttt2Jutitp^fig f.lriL
aftttttffni.li

^bpfthy bp-^

^^
qjat

lljuttttybty

J^^g'"^ it^t^ tttuni-J bhy bp^^ Jttttnn putqm^ l^tttJ JtttpJphn


P-^'S

iffhfty

h2uth

i;y

np hnjh
JbttJruit^

tntohftg

nt-pft^jh

^^

ttiftutft

Jbtiitftt

Qbutn^
l^tttJ

fnqutghnL.J bh
ifputjy

utttti.p

fpntf tntttjmfi
tntititJtttpq.

ift9

l^utJp b. ^titJ ttttupttttulift

bp^

J-tttJut"

Ipt^y pull

bp^
bh

IfiiftlpStttpi^

^^^tfttthpht

\rbtt.bif titqif.tttlittthhbp^t

dttthtut-uthq.

bptitftttttmttitupttahbpp
utirnt-Jy npuil^uqj^

tf.hnt.Jf

Jbtt^b/f

'fp^j

Jp Jp

^ptuu'U fut^p
utpfP'^utttttt
trir*

tfbp^hu
Iffth

ftt.p ^utJ^tttlfp-'bptmftt'

tuh^t

hp^
^

hh^gbtu^p^

^*

Jtuqbpp

litttpnt.J

tatuuabitfig

b. i'fiifJr/

^Jtaqtn Jliptttmni^ ftftr^^^ii Ufii^avjtntujtnpy ^tttJpy

hbtnt.g ^btttn^ tot^btutguiir fut^pp pttttfini^J bhy


l^imJ
titutfutnutl^p

pbphf^uptfuim ^npqnt^J bh

b. fLJni.2f-puituhTi

fpp tttJtuhn

lfnuipni.Jy

np hnjh

uthfig

nt^pft^h

^^

^JbttStfit

Digitized by

Google

310

unaiJ^nbw^Mf

^uthimipii

limntrt

Mb wutthu puw^wiL.
qiinLjft
h^uiumputli

t^mnjvaJutli^
funtAili

np qHtnuJ

Irit

hhfirglruttb

bnkufihf ^H^iJ^PP

p-utffp^utlinil

lin^ni.Jf p-b-

puthfih

ii^/wp^

^wuti^ffy

^'"^tk' ilwputp^
pRiibgitni-Jt

l^wpnLj ^tuq.gitHLJf XkiL^lrpp kp^-Pt


kpplrtnt ibtLpii
ifnif

4P'''l ^(^'"/'^^

mmfjitu
frli

b.

tiiii|iiff

uimrnhf^nt-J b%j
b.

wJpi9q^
ub-

futin^u

^ut^mftnud

limuBi.ft

if 4*9

Ipttpni-Jt

^utmb^ft
uthpg

L-bfiugmff l^mmi.n

Amp^ulit9g.d

b% ubuthp* ap

*Un^U

nt.-

nutUbpfi b. ^pi'fp tlpunnil^ fuui^mXb. I^muinud bhy p^o^g uut n^

pninp
It.

q.lii.qbpnLift

ubann^ ifttupiaUnuJ bh
li^nk-Uifji'li

Jfi

l^tnuibpw^ <f^9

blibnbgni.g

pbpbtnJ ^wuiupml^wQ
Jl^f

l^uiJ
ui.

^mfuuip^ q.p'
tu^u pninpjt

iittLJ

J^fpf tnuihni.J miuh

mbqp
bplpnL.

q.^nL.Jt

hpuih^ ufhnt-J

b'b plbq.utJi^'iin

ffufifficfffj

p^^m^^nt-dx

Ikpni.^ t^ffi.qnL.Jj

bpp

if^ti^if

mwuiih^ni-if bhf ^^mpJ^t-ni-J

L.

"^l-Pt

o-iiff/^uy

buliniii

iuuitnuiiDn

utm^nuJ bh
XKtthJ '"It

b.

tuuni-Jy

A^i*

u^pm^

i^^uig

Of-^9 dinLii

P^plf'^fL*

'^'"PtH

k^^*
L.

vuin.npq.
njbijf

thuijpg ^Uiibu

ir

^iu^tuhutht

i^ut^u

bh

Jb'

utnifjol^mVubpni p.mpblputrubppy

tPktS^^PP

^
*

uin.^muut'

pw^l q^t^qwgp^f fih^f^uih <^utpnuum

(jfuff

Jbn.bfp^ unhfiui 2.^m

Jmpq.t

liif^ii

^ff^a^l

utmpfiui^

^k'^l

^uiJpnL.pni-J

iAfbgbmtb
tf'j/t'

mJbiiUiJomfili

uihi%iaLJ9pftLp-but\if

dopy

^ifra^t

njiuibp b.

ibn.fpy Ipad ^uiJpnL.pLni^J ^ wubtnil*


i^ni^^lb Jfu^ftutpi^ii^t
ij^m

a^iii.

nqf pnjf^f IJnLpp.


blinqjji

%pbfH; P"i"P

blintjitbpp
i'^l/'il

hup

^btn

^ub-

kii

L.

hpmhgpg Jomftl^bpp

f^2,"i^J

b% Vbfbybut jj^

4l^p9t^

/kfOii^fr^i

gwhlinup-pi-hhbpp

lituJ Jtnmq.pni-p-fiL.1lihbppt

Htummpni-J bh
'^^IPP*

r^fraft-i|ifi^iirir

i'^uny Au^ ifoMV^^ taqa.uiliuiii1ltbpny


liuthutj^y
b.

kt^P

'f9/>([i't

uttL.^uiuuipwli
'^'"tPP^

^af>uilr

q.ut'

f"df
ijfu

l"'-P9P Wlb'^ ^^*

Jmdn

uin uiutn^un-hbp

^um'

b.

prnpipiuXw^ii

bpq^

bntubuil^n^ p.iubbp

bh

utuni^Jt
b.

l7^1r-

ffrym^fiflf

funp^aL.pq.p

^uiUUipbinL.g jbtnnj
frii

^mtififj^

ifoin^^

uiff.iir^iiiififraif
ini^jf

p^l^nuJ

q.uin.utqh

ilputt b.

pimpiptuiut^ii W'

Ipmb^int^ ^tmdpnL.pnLJ hTbfbgbutibhy wuMtu ^npu m^p Jmp*

Digitized by

Google

*ttmi--B
mmthai^J klibqkgpt
qiinLjff

311

q.^1^

p.niinLjt

frii

q.uiq.miip^ L.

^iiff.ii{^

"^^IC

uAkgfihlrppg Jph J^ ^'*p


^arifififffffn

np ithfkgktu^li

j^2**'"''([!
b.

Jiiutjt

U.njmfhg

f.irif.if {:

^m^iuhwh

mpntugni-p

^tu^

^km hmj^f
fnu
bii
It.

If'utitlrh

p-^r

in/h mmhfig ^"^'""^

ni-pfij^

l^i^

^ JknUr'
tmuthnL.J

Jm^kpnt-J

l^n ^wi'ynitrlli

n^ia^iohiujphf

jlnnli-fig

q.tuifjoan

2P9*''^W^'*^^^

^iP J^mpnhmii^n^j

npnh^ 2P^^

rt#

l^mitta^^y

hnpm^wpuhp

II uiq^hliiibpt

hpl^ Jut^p mmutm^lri^

^ ^taptap opp^ h^flrgbaiut Jp op


mpn^^lnnL. q-pw ^taJwp
^nL.hfif
L.

uim^tti-iS

bi

blfhqbgni.

tf^-^y
f^/^i-f
rai.-

^ututnuli

utrhbuili

f.fifr^(-

n^
fiuli

aSfi

lifrLpm^fi

op^*

ii|fDOiaipiiri|.fii^

[&tuq^nLJf

Irp-^

^mq.U9qn qiini^J bi
gbuijp

bl^bqlrgnL.

J^futbqjtf q-bitApif hhfb'


dfi~u

J^^ipp ^n^nt.J
b.

tit'b

4Mp^E*

Jompli

laiff iir([iirlf
(-

l^migUiiD

unmAo
4*

Jfiii^t^bn. iP^ffp* pampiprnXmrb nothu frii*

om^miiuib lpumupnL.li
Jatiph
l^i

lpiupq.p

bquthtulint^^ puiftbp

utunt^J b. ^miiij^iupni-J ^m^miitujp'ht

^mpq.n l^utmiapbtnug fbw ^tw&ui^ ttbtLbnum^pp fuhq^pnt^J


(r

i^ut%i

mubft f^^b. blib^bgmliwh


^utqjpt-

opi^it^nt^ uipiikinL.mh-

t^iubX

mubtHf umlpufu
iihfbgbmifi

^ uimmm^ni^Jj np
npai[^bmb.
^^ut^

^tu^tmhuth dbpd^^
ntiifft

utfipnf A'^7^^C[!'

opprngUL'
n-tuliXt

^bpp

Bhut^wliiunp

iati^hwIigaaJI-buiJp munt-J
1^

bh Jp mfurn^p

np 2'">'* jat^m nihq.^utmLni^J


ifai.iiff.

pmtijSnL.Bbutb Jbh" Jutufif


ij^tathip

Jm*
itt-

Iimliimthg

^m/jfaJUnt^t
1^

^pp

t^bp^gfbnL.J
^P^fp*"!^^
b.

ftnrL.uiliau[jt

t^nuill

hhfbgbimiJp kp^-i^t^

'^t

bV

utmai^

tf.pbpf;'

pMfnpp ^uaJpnLpni-J bh hhfbgb-utfpia

Uftk Xt^ni.J
(bpbutffufitn^
tttupq,^^

paapmlup d^ff aph (50


tlbpghni-J
^

([

Jp f^^t
muilj^ut

4"*"

p*) uip^nnja^mijt
4r

L. ^banuj

^m^uMhunffh

oqm^lar-

1bhfbgbuifh

muthni^J

bit

tihpbqdu/bmwntJitf puli

ifUfj^ ifbpufq,wniiai^J iihfbgbiaij^

maLipt %bpbqJmiip hii^bgbut'


if
("(f

ib

mqa.uiliuthitbpp if.bpbif^Juh1ubpp Joan

^pit^

luafiint-p^bmh
(-

b. bplint, utp^fih

^npnLp^bmii

aftnputi-

uiuampiuumtui'

jJ^lbnuJ

Digitized by

Google

812

uawwnw^hh^*
nil

if.^Lquig^iilrppg

^^ np uiutmtn^bi^ ^pt %lrpkqJutit


jmptrutL.
*fi

^npiMfjfii

mmmat^nmii
t^kplrilJuiii

utunLd ^ m^ppumnu

Jbn.lring'f
(-

^u^

^npnqjt mtumwufituihnLJ ^* 0f ^li fruf^


Qqnpdfi

fuipnt-p-liiAt%

ififii.ifii-))#

p'^pl' i'irffffifjf.
II

4fff.iii.ift

Uiijiir

if in

q.nLpu

q.uiijfiu

ij^bpbqJmiiftg
/^-^if

mwanut^aqn

fftnpnLJt

i^pp

^^pf^S'

irfii-if

IrV

fic

iftbmuMmn futn^auiL. qinii-J

Irllt

i^lrplrqJuih^

pirputiihht

\AflrglruiUi

pbpnt,Jj

qitni^J trh

t^bplrtfJwIhfi

iif^

k^V^P^
mmpl^bg^
fi^p

l^mmmpnuJ
J^ff
IsnuJ

bit

p-tumtwis k"'PtP^ ^V^P p^na^J


^inirffi-if

^ t^bpbqJmhp
Jp
bplivt,

liutuibpanfig

bh JbnJrm

b.

uum

{^.pl^ni^J

t^bpbqJuilbfi

if^ff hmfuutin^a

f^lf^lf mmli^

if.itbinalf

apm^iiqj^ 1L"^t'P piopXp l^b^t

b^r

^^fl'^fl^'*'l
iffiiirif

kf^

tt {[utuibpinp pnini^J
ifavif

bh

ii.bpbfJauit^

4r"'i^

P^

firpfrf-

^^bgitbfj^u II

pfr

^bpbiJwlhp ^aqa^

fighbij^uy

apuif^-uqj^

uiui^mutitni,p wJopfau^h-nup^[iL.hpt
ifoin^^
afff.ifi|[ifif^

bpp
(-

^iir^iiflfioif

hhfbgbimfj^

pnufi

1/4*9

op^hnLjf

^nqja U, iif.nL J fJrplrftf^bphqittaiip

Juihp

d^f

2pfuuiuimi9tihbpn
f-ffi^^

ighnuJ bh
uiffmfi

^n^n^t

\kJbh Jutpq.
niifjy

if^

pm^nii ^nt^

iq^ ih^bgbmiJt ^brbpbqJw%fig S"* pni-n. aa%tf.mJ ^b"

npm^u ^urmnLgnLJit
pnntp ^nqn
p'ntjitnLJf

hpaa bpm^anffoftt
ifbpaMh b. Jft

Ibtoi-

mbn^J bh

tunt. ^bfi

Jbqo ^mJuMpbin^

'"it*

r^mqttm% k^'PtE /[UianiapbinLg jbutnj P^LTP ^''"^P'^^p'^^ bh ^ut^whaajp ibn.^^ t'^'iP^ T^itf^ioifiifif ^/ muat-J ^* ciMf*
-utntjui-

ifwpXui^mmnjg mpwugl^^t Qbmmj ibti.^ bh


mubtn^*
^l^mf-fth

mim/j^u

ir/fi**

fbgbau/li domffli mqqaulpnhhbplfh

untMp

'^l^t"

pwpf^-t ^ni.^ '^ifPlits^^


'

^t'^'^^lts ^to^tuhiathf mfl-nn.m^tufp y


L. iafif2fvt.2<n

mppu9gnL.hbppf Jompli mqifutlimhhbppg j^iombpn

f^J-ut*

pbqJmh i^npnqhbpp Jputu^h


HLp
iCfo^

qiint-J

bh

hhfbgbui[J^ mnLitpi^f
'^rnqji

1*^

whnudf ^mjbintf^ np
lljif
4*
ifiirjjff

Jffhjh. mhi^auj

-ttamhmli ^l^t
11)4^

^n^L.ni.J

^ Oi^banwmp

^wgT^

b.

^wan^m"

mpL.nt.J

qbpbtjduih i^npnqhbpffht bn^pffpf. opp Jomfali

'atqif.wlimhhbph nt- l-PkbS ll^^hm^^ Jf dfa limnp

uaamnh pbpni-Jf

hhfbgbm^l^ pn/np X^P^PP inLuahnt-J bh)

b.

ibmn^ qhnL.Jf hnh*

Digitized by

Google

sm^m^i^
^jirmij^ f^bplrqJmhit op^lWt^
frtf

siii

mm[fin

Ujlfni-^frinli.

bop^h

o^i

^mmmphiat.
trh

k. tuf^

mmfjjiu}
ir

^pp ^mpnaAtnlf ^ofuph op^^^)) ^mg 15 ^nq.nt.f npniig J^rf ^uiiwfu ^t^rngfllbtrpltg 10
kf^p-p

ij^'hnt.j

^m^mhmlb L, Irplrgihnfunt UoB'n ntwiinfhu^ ufff in^mhhbpp ^mvm^unt-^ II. ij^itni.J hiflrgtrmit t^bpbqJtnbp op^'
bitr

iffr^

thmtliu

muim l^mJ
nt.

'"If-

^PH

pmijf.

aunitnt-Jt

ofuppi^f

^nif.aL.

^mJ ^mg

Jfi

n^p^2. ^P minrntu"

mmij^ut

ifmfumui^u mtvUbini^^ ow^mhrnj^ ^m'nLP'liLi*n muMmutpiuqit


^pbitg

^p^

ni.

%np yh^bgbiuAbph

ifi'jwmwtfJi'iM

JututnLguthbinLfi

ipm%^

ttLj^mplinud bi
tlmn.bini.f
Jji

ipmh
iftm^m^

tfl'^p*

pmd^mlf^f utthup* i/^l^iup^f


bthbniL.

ifniT l^ffjbpp

ijjumpi
ttp

^mJmpt
l^mJ
if^

ILiiftif

Jnpp'ni.J

frii

bpffhj^

IfmJ

^mhft

n^mpf
Juntl

k"4.^

npftg ft^fffm^fih
rnntl^

mmmpmumnud ^
il^tmi-t

bmj^b^f

uruffic^t

tptZ'
['*'

PUlP"i

Vul^

bfH;- uamu ^* tptl'^'^'l '""f^pf

pfi^ai-pf

^hplim^ ibU"^ ^pb^-^kr "tp^f'lt ^ ^ium inpftt UiLiiiLOffi ^mgnL.ufir ulpii.nud ^ J!""** i'^'U Z*"^"/! 't^^

cf fo-

dbpq.ni.p-pL.hn U.

thmJn

^-Atr Mflrpfmiini-J

uimmmpmq.pt

^inifitifo

pmqlfh m^pmgnL.h fkufmmmpuiq wniinqfilb^ mmini^J Hkt-bmrnprn^

%p ^mJpnLpbf^ ir mmjji&t Ulibqbgnt. q.nL.n.p aimmmptuq mn.^ huqp ^pmA^pnt^J ^ tt-mdnLnpitbpph ^qnt. ^mgfi* ti^pmJJb^
9^'P tpP'Vi^ft ^^PP^
ifin
([-cf

^q.nu ^mg

ni.hffh^'^t

()ar([ifvji/

^pmLftpb"

pbpmh

muni.J

mqjtmmjiritf
^juirLif
frfr

pnli

umfininL.Jf

fut^^m^
inifi.-

^ni-if

^mpumfiitt

U.|ifii|^i#

tqmmmpmq.

mn.hnqjii

Ytp

^iB^ffitiWir

pup

bpbgtffnprfi

L.

mftprngntiibpft

^bmj

q^"^^

Luriff

mm%num^pp
II

ffup qqj^pft

nu qpmqpfi ^bm^

qfi^qft p^t^'"'^'

hbpn
qni^

dp

pmitff MrpntAip mq^mm'ubpt \lL.mqni.pbmh


bit

l^wp"

ftumnuJ

o^mfr*

Ol/tr^

if4-([

tL"'-t^ll

f.^^^hmhy Jpuup^
Ikjn,^

qnauttJh

^md

mafbtU-m'^pp

b.

mh^mdp.bp auimunt-d ^ingpht

mbq dp ma.a&Xph

juoumlignhjppLii ^p fjphnudf

ndmh^ uimm-

dnud bh hhfbgbmijp pmpp q.npirbpp L gmumlignLppL.ii jtif^ifi%ttLjHtpm dmnm^mu dm^numhj nupp/jitbp ppb%g mn.apban q^npirbpii bh mn.mf pbpnud k l^md upm ipm qndtr^b nu bqp qn^ dnt-dn Jjmm j^fiiLiiifi^ qpunud bh dpfimhp ptnh^mhbp ummphbn
21

Digitized by

Google

814

aft*tti4^nfrWM,

fnt \rp ^usnqiuhp if^^


rii

if^

-ftti.

if^O

wbq^

L.

^tu^uiituih

^^^'^^ miiuti^y ptrnnuJ ^mJt op^hniJ ^ pl^ ^''^SH ^ P'h ^^^


Jfi

tnmtinf

np

Jji

Jfi

l^mnp t^kpgi^bmi^^ aLtnttuJ kitf

^uttip ^/t*

tnnp
frir

4"/

gliaL.J

brh l^mB-uunft Jl^ft Qtramnj iuptf.^'ii

dmmnL.gmiinuJ
II

inmif lrpjitna$iuuipqiilrp^

Ibn^^n^

l^irpml^na^piibpn

^/iuil.^-

nrat.io&'
4-*
4"

30

70

^fif.^i#

/^"/"/"'V^^

'-''-*

uifunpJ^mlimil^ ifiai^oc-if
4"

bppbJlb J^iu^b
utubi^r
if 4:9

Qifiumbq^

l^bpugl^nLp

pl^y^

/uunLJt

^^tnff

np libpmlinLpittrpn
uth^uih^
fit-p

ififiafnc.ji.iii.if

bft

Jbi- ^mpattthhb'

pfi

^nf.^ :J^L.hnfiM ^aupqiuhfty


f.piiri'

bh

iic.aa#ri.if y

^wtkuiju

wutiijig

ij-puiwliip

pbpm}f

q.pq.uin9ilt

Tiutm

ij^ffi^Ubpff

blibqIrgphbpnt-J
b*U
<^ni^nL.

'bnL.fiphi^wlir

q.t^Abp bh

tum^ttLjtf

ap

uiuiitnt^J

S^9

tnnt-nqjbbppt

Vpp
4*

fiiLiifficif)

mph'iniJ bhf ^mutu^auJ bh ^Uigpf JhaL.J


UBih.jb.

Jptuib
^'"9*

DUi^UiitUii^

n.pntMtb

funbuuV
i([J*i.4'

tlbpuih

Jp

iUi"
'f'/^*'

i_iff2

omii 'of^pP
ikfi'rai.if
ill.

fublpuiJtttiiff

'bdiub

putup Jtf

pt kp^k t
fuutp^
4*
^Ijiiiff-iffii-if

q.hnuif ^Mfjf^ ifoiRi' *Vm^tuitulli

dfi tig^'
mifiv^lf

q^ni.J ^^'fg^ 4^*1

linAqitniLif d^n^ngl^

.(^

bh

L.

pninppt

Smh

ml^pp

jmnitm^J

4*

fAlfmdut\ipt
i'liL.^'

L.

^^bfa^ Joutbg'bnt^J ^mt^pptiLiiAitbpftbf mpiAi^ iboL^ntl


i-nUfni-P^buth
ufauutiiutL.a^

/up f-4'^A tp^^9 S"'l^U"t' /vai^a0^i!f^i.irof bht

HiMnfimtmii if^-

pmynubbpp

^^V nC^ud putM^mtiM


ij[fii^4'4

bl^bqbgnLg iufq.uibq pbpbft wiop-f^p t[bpfwghbiaL,g fbrnuf^hgi/T


^bgbmiJi wi^pp utwffiu
k*
4"*

^m^whanpii 20
blibqbyaL.t

^^dnt^gx 20
'^t

^L ^/>^9^''A'^^

joi^jti^ifi

Qbmoj p^ppg^
mcfUiLif II

4fiP'

^friffii-tf*
if4'

vJXuutnt-iui- phif.aLiibiJ^ t^t'f S^vf^^^

unupp. ^utJmp ^m^fMitlffi^'if


4^

^^fa 'X' ^"/> ithftrgbugj^bpfiq.


Sffffir

^miiy

triit

bpbfuuthbpftg
9

<f^^/v

fuit^OiJuAa

ibn.^1lt

^ifiirf.fiir.if

qjLmii

J out
11

L.

fifif4-ir

uilligbui I'^^kt

^"C-^f ppbh
llififif9i.fifi-

.^iff^^cffy

^c^

^Milirai.if
Iffii-iii

ff^^uipfi

^^jmwmli Cut^*
4*

oqnpjff Jbiubf^

^raf.rai.ii

utuat-if

f-trncift

b^4' ^^fbgbutijp fiUUMh

mmpblimitffg guti-p

4*1

9pbututmp

Digitized by

Google

StttMlM^

B15

Iff.

Jftli^b

19 uiuipLliiuip
^wifntuhuitfiu&fCb

20

![.

2/1.
4 p.

p.

20

in tup,

puipip

wilaLuUui^mb^fi\i
i

ij

tuiLuiig Ipntinupnunji
linqnuiHLtttnil
.

8 [I.
5 p.

q.
*

Bi/iii/i/r/rlr
'

{ ^

^huiututjif

hop^if^fig

k ^nqnL

^iugft

20

30

p.

>

utjh

^uihq.lrpipf pu^

^^r

fv^*

^tuhq,lrpin L. uiYtlinahhnt
f.fnir.fi.i/

^bpbqiruiliiawniJiii untlnptuptap

tb*-qif tft

k"lr

Jpy PIP "'lip

l(^J

Jff

qjoiutui^p

tllrpuijf

dft ^^utitp

t^fti^qbrpni^d

^-^ '''If ^tun.ut^lfliL.' ^L ^k^l^S"'- l^'-PiH* rtrplrfifmii^ Vp^i if^ ^iirif opngmlb. mm^pL.mir ^mp limd n.mpmnL,J l^mnp omphpt

^f

Ij^J^uffit ffW^utbtaliilrpft
Jittliiiikph
fi i-iffrlffiLi/

U.

it^^htuLnp Jmpn.l^toiM^ f friifrovft

hrh

uipiuAutif.pni^ppLijt

^whpuji

tiputi

^L ^"P"^"*^ ^^ JiitnuJ h\tflrglrtu/h uiutpmuptaiii


q.npi'^t

juitnliutTbli^ dfi

vmtiwf^fi q.lrplfiJmitwmt9L.itn q.mhL.uLjt


f-fr^lf

1^

ornqm^ftg n.nLpu

utpL.lri^t

rkplrqJwIbhlFpn Jpttirtuhg ^^mut


XTli 2.'''P4t"4.^

Jom

bit L. oiii-

IpuiiniM
yi

t^uumi.npnL.mb-t

JftJhiahg Join p-u9qng.uth

itputtb Jfi tLtrpn.tauuiUiit IpmJ phmuiiMfiDh

minLmJ^bppt
un^

vlrpb-^JuiiiUi^iaplrpn
tltputpwp

irplr^

aniruutli bi* bpkfum'ubpfiiiip^

opngiuXL.

f^-f

^utum^mL.np%bpffhV

innuti^b^uiufi^u q.W'

ifju^mibLf ^^It- opngauXb.bp ^/ limit j l^utpJpp upptamiu^^ ^tupb'

pbS i^^^^^^

'f'P^ uii^mt9i.mhq.utiAbp[i ^bptuf mJputgputht


Dutn.u9itl1hL.hh Jfutp
l^f

Z^nq.b.nput^tahhbpp'hn
1

nrnithpft linqjn
It.

Y2

tttp2hit

putpipnt.P'buthf

ys utp2Vb nuiitnt-jB butit

2 tlbp-

2ir{[

^ittuutnt-p'buth Jt^P
4:<

^uihtfitboputi' ^

nph tlbp^

i'utipn pnin-

ptm^tuibL

Vputhg
^*

f-4'''//'

utpb-Jni^ut^ ffin^ni^ bpbuji

^pwj bp^r

^ut^uAutj^

^iiilfa.ifi^ffc_iifi-

dftw^U fuui^f pull bfUr ^utpq^utXutfunt^J


{Xi^bututputttf fiuli

wbuffi* luutf ut^ tpnnJnt^d q.uii.utqutYtf

Digitized by

Google

316
ijtqwpt

ttai^a^nbWib^i
\)plint.uf

qil^f'i'

tnm^h

uii.ktmmpmh^g jmpdmptmLnp

fuouolrp irh ihnpwq.pnL.utirt

wi^utinHrpji q.lrplrqJuihm^iapbpnt Irfd^

([fifir

4'/'

^iifn.mh'

tuiuhwq.plit

^utintub
^uiuuilfl

hmqb^j^

vuqtuphp

q.umhp

Muiptuufbut tunuiifi

'^

18 mJtugt
IT/f

qjiu [uiggt

^Pltt. ^nq^uiii

Uj[

i-'iiaquigu fiit juipiudiutt

Vfi U ^lupuiufh nqpiuituj^f


IT/r

h muimpuil^ jtiuqgptuimj'li

^JL

"l^nil'^ l"f uppuilimlif bt 0pttpttgu uAijultuiit,


uiiLp% itui^uLus%

Bnpng luU^nipnulibp

^Itu tipnibiui uipli jiuju inmupu'U,


iui'iililip
jiif

m\upml{ui%

3'juipiup^fiA diupt^lpii)i ^uiitiuj%t

2(
Uji

%w

^iummpmip^f np ^mti AiLw\ftf


utuipfit

np jbui itui^HUuh ufipbiUijV

^.Slibiilipiuif juijli

b-mniug f 4ffi}fri{t1ff jutjn


Uifuipnuiuijji'ii'U

laifiushg

^^^tf "^^ A"^*

npninusgt

Bui^bq

tl&iL^il.

Sip

fid

S^i

"hnq ifw^tugnLu ^lupl^iuHp

*^*(
^uiVbbpli
()!)

inyij^f. Bit

ump^^t

Bnif^iulihlu fUi^iubuij ht^funluuiibiukgy flip libltiug muipblpiAt ipp*


piiinpb[nil
ifibuip.

bplpupiumk ^pLuiltunipiiLhfig jbuinj tfiu^liiu%w^

gmli {[b^bg 10

1H63

uiifjtt

Digitized by

Google

*UhU1-B

817

^"i"4nt
If^
oiiiir

k''p^b^"4. ^"Rrt^ ^mpU^ i^^^hb ^^^ t> fffitnLumitmi Ifpt f-lfcvy PeIC* <f/^^4' 4f ^* ^4" ''//' ^
^kiig m^q.

^^

mkuml[

L.

Jpm^mifi

1^*

L.

i;^

mutm'iuin.faf

np Ifplrfuun^
L,

-immtfiiip ^''^tp ifi^^i^'t

^^9^^ hhrqnL^^L.% ^

mutfjfu

hpb'

tttmpq.m^

t;

iirfnf ctroi^lrpiif

^if(^

^pt

i.'^'P^

^^

mh^tti^fMli

ifi/mirt
L.
ara-

0/

dftmfit

^U9f ^pftuwniilrutiibpp
b^li

ni-if/rir

^ui^^f

tun

Mip Jmpq^lif
II

fifrl^

uth^mLmiDbkppt
^aij^^f
U-ji'
utf/^

U^iiy^ir

libhq.mhfiiilrpn

p-a^^nt-hlslrpp
fiii^

^at-^ii
4'<

jruIm^j

np

t^^^

fH; ^t*

oiif^lf

tlkpfmiint-J
It.

^i^^

^tt^
uiir

2'''P"^''k'*^^

i^fmt^ftfiaJbp

Jmp^mu ifw^^g

jlrinrajt

^ t^P umt^mniim^J ^ ^t'"'

^^ l^^-pfP J^^^b. JmpJ^iip ^usffii ^mhXhb/ip is. bpp ^^wn.^ *fi pjutpimtifui^ utuBuJ bitf p-tL^ni.J 4* \)pni.umq^;dy bpbo miiq.iaJ
^mttoMti^pttL^
II*

ifJrptrqJuAn

b.

wjuambq^
t

40 on

tFhnL.dj Jfilltib.

Utifbgbuith
4*

^wn.muaLii^n /pwiiui/p

Qbtnnj

utpq.i;ii

Jbpwhnud
^^^

bpl^^itfff

bmfHi Of i&uthumimp^ t^man^t Vft^;


4*

utpq.uip

ph'

^MtJliLMMj

^^p^4t-^t9

^^P^ipt^bs^

tf.haL.if

bplfpufutif.ni^J
^iit-^

\jMmirmL\i b. miigitni.J mpq.uipbbpff


mbtfj^it

liutjtuiipf

np bpliiifnt-J

J^ '"^f ^* ibmtLmpmhnLJ bh

ULfiNVitri^

mp^iupf

mqmaJbualibpui

^nif.^hbpp
f-n^'

uLiiini'ifi.li b.

^lUq.pnt.J np ^"^^"'l io^4*

mmMmmiBfif npin^uqp utiguiamaL^h dbqmLnp


P^iAi^gf mpsAg
ifiuatt

^aq.fiiibpl f n^jni.^ji

^auait

m.

utifpuipmwi.tafini.ft^L.hn
^'

^nin

pmtJ tpbhg^t
pmt^pj^lb

^lf4

bpt^ ^of^ff Jbquii^np

MbpR^pi^h

k 4^ir-

t^miinud

b%

%pati b. ^Wfi'^'i-i^fv liauJ

^i^

^^pb^uimlf'

hbpi mmhnt-J.
l^Afig
yciii-pt

tAt

JbqmL.npliibpp ^^miipf np tuptfwplbbp^ tgm'


(rt

ttmkf^ b.fmuii.mp

ULjiiairlrf

ttpmit^

mum^nt^J bhf

"P 4^Pff^

f m mm uanmhii ncj
mpifjupllibp^

ijfhftf

npui^^mifff

bplptBp

Jhmh

bp'

^%^nL.Jf

ifomt

Digitized by

Google

818

llftT-U^M^nW^H^

BLuip bnlfl^nhlfnn) t^wijiu

trh

wnbkgfthbnfih unglrfni.pkmhf ncii-

L.

fumtJbli

hfuni-Jt

fuJnt^J% npttfi^utfp
tfhtmitf
l^nL.
tifiiiiff^

ftptritg

utiq.m^uihhkp^ ^nq^ffhtrpp irwpmtP-"lP'

fp--

fitJnt.it kit

^^tnp JiamhwpJww^ dom kp^

fnkpji Jt:fuikqnL.it XL-wann iknunth


l^aif.^%kpp ibl""^ iititjmMkpnLj "tt^'t

^^^

^ff^it

4MP'

ffth

q.mutuiuuttuhpf

np

fjibkfnL.

^ kpp 3000 mmpfth p>^"^t


kpp
\J^lii;fA

kpp
nn.

utpL.p ioph.JnL.m^lfg (-ivf^t

llfmb

^)

q^fnt^it

uiip fipwp
\)iiJtmh^

^laiiiif^ir

L.

kpp

qut^ %kn,nt

\fkap

fr^iirir

J^m^
iif-

Jtuiiwli

^^"4.'fC*

^* XTiapptaJ If'l^P
lfkhif.mii[t

%m^^uliAi^^u

L^kintuprnhfi^py
^ifi-i/y

np ufjJ-J

JmpJhn^ Jhnt.d kh

kpliph"
4f'P'

"ip'^b t?}'^^

^Pktp

iiUi^mmtailinLltibf

np ^npftg

fph q.iummamwitltii ^fonnf./3-^L.ir tnaitkitz


A^kpfkh
tf.m9nuutmmitff

mp
U.

uiftmfi

i^^ir

J-mJmlhmli ^''^pplftl ^pkimmfimtaik" J^^IR^ JuapdfiVukpp fmpnLftltt.ii mlfm^ mn^itkh


^mlitmMi^mli%

^at^hfth ^nq.^hkpn'^''aitjb J-mJwIitwii^ mtJ-iku/bff


Ufjiinp

^a^fth q.nLun

it^t* dmpJphp hkpupt

l^nq^ni.

w^^P

V'^k'^t

utkuhkft i^nfnpp iikpftuA OniiwnL 4^t


[Ifu
liutijt

Jtaufti

mmmdni-J khy

13^4*

d^wJmftut^nif^ kpl^ni,

kqjpunp pmd-utbnL.ki^ kht D^anifj^ii


fH;- JftLuh
tntmpkf^

ffLpmf>miB^l^i.pp Jmmth'kfntl
nviiffj '^jkp'^'l

bpkh^g

mi.kijf

k^'Pb^

ff^P

^P^^bs

ophff ilp^l U. m^n kqjp.mipmfipni.p^^L%ip Ijgpkf^ ^ JjtLup ^rpftuutnujih m^^utb f>ni./i 4" ^k^P "P ^'^'''^'''i^/ ^ "^If- k^lE

'L^P9b^
Ifp

f-tniiiiiviiiiiiifif^

tnkqt ^winutumutiip opp ^^pfinmnn kil^lH.

l^mfu^j Juipf.nL.u utf ni.u^ P^'pb

^P^V^^^P p^Pb P^^^PP


^'^'ff^

tPbS

kp ^'"^tr k.

I^p

qiH;

il2bn~b
ifp

'^b
fi*t:

b"k ^^b' nLM^

^tup ^pk^antnlip ^tap puahkpp

J^i-n hS^atppt T/^jr

p^'

pnLp^^L.hp ki^^s^ '^'"ptp kl^'^d^b ^pb^^'^^b '^ k^ij^p* '"-p Ifp fudpnL.IAi utp^mpllikppf fiuii kfH; ^mpni-ftkatA ^nfiff I^JjnLkgf
Jl*uihg%^

imfu k"V^P' "^P kH ^'"L.mf^nt^h JktptH-nplhkpp*

lLf-

Digitized by

Google

ytt^ttl^t

8i9

m^u

JtrqutL^nnitlrnfi

nL.

wnif.tan%lrnn

qmmni^ktnLg

jtrm* mpq-tup'

^n qnilpif.fi ^tuJaqJtaJp
llffiipnL.J%
4*'

ifJtuifump ^mif impf^tajnL,fl^ltL.itp bp-

ini.umunpy

ififfic2tv^iviii9
4"

irmiLkpntff irutnhlj^htrpntj

qtmpq.wpnL.mirt

Dm

putqiimgutir

^P^ft

ITk^S

vP*

A^lr*

p^h ^mplpni.J ^b^b p^'^^A^ Jtmptm^pnu'hkppy bplipnpq.nL.tl* '^^qhua^nphkppf ^ul^ krppnpq.nt.tr ntnnpffh ftupl^nLti* imn.^iuutuptuif
tupq.tupitkppt
L.

Uptmiif

P-'^L^PIL

'^b^^^^^^k. ^'"P^f^'^'l tqb^'b tb^b^


kpl^nL.
q.tuu

tqpmp
L.

pniilrii

^^ip ^m^QLuth'
^''"Liff^iirlifrii
4*

^py^tmtul^bpfi

tt^kqjt

J^^"*

'nb^'b

Ikumi-ntJbt

Tcfn^jf^jv
4*

q.tnhi.nLJ

qlrtmhft
4^

ofup-n qtaftpTOf nup ^^b""-*^

K^llt^hpt Uijimtfrf q.pnL.mir

litmpmubhp uL. ^tui^p^nif (qb^f^)


if4'f

ijfy

np

kn. kii qtafJiUf

L.

npn%g

uj^in^

tBtuh^nuftity

^n^i_

qtmii

JkqtUL.nphkpnt
^nqn^nL.pq.n ^mi,tatnuL.fl
4*

U!

a^ttimqf;^

litapdi^hhTit 'bin ^oi/i*

irnL.J

^j fH" nttq.^taiinL.p

fmpnLp-kiath thrndttthmli^
Jtuqif;'

p"VP ^"'
4*

qn^nL.pqiikpp ui^mfi mhgh^Yt

lituJnL.pfntff

np iqnL.tui'

q-^nqf^
ifiiciiOfii^

ilptm^mft
II

\J%ptf.tmphkpp

tmb^tmtnbq

^b^b ^^9^b^

k'"'

q.^m%

tupfmjni.p-ltL.lbt

^u^ Jkqmunphkpn ifmJnL,p'

tbs 'Hb'^b u"P"'^b^ i'^w* t'^"tfb 'tt*

Digitized by

Google

4CihiiS'f:

QfiunL-u

^p^umput ^ll^^

tlifpL.

Unt-pp

Z^nq^it

Upmig

mn.fitL

^nqn^nupif.p ^tuLutmnt-J ^j
Ilianutil^uipLni-J
utfLttthg
4*

tp

m^hqkpfg^ mJf.n^mui^m
IpuJfHmal^ L.

^jppopqjti-pbrtati

Uih^mumhkijlf

np

ifput

hwftinpn2jSiab Jft mkrpL. utTb^wJ


ii.lrpimq.nfh

^WIP it P^lfi^'^^*
Jiuuhh phmt. ik

Stuinsj

Vppnpq.nL.fiHruthp
mfiUiiupy

^auinutptrtnL.p-lnit% U.

li2l''^hnLptrutii

hut

upui ^nt^fi-lrmh

JmuiirnL.J*

L.

^pp ^t^P fu^qutfunuJ ^


^Ifutb-trtui^

^utpghkt

hpmh
4'

ov/f.

dmufihi hut
|>4~4!

uiautnJlrfntf^

t^^'PP*

^foifirfiiL.if

^P*

^dtnmirbt Vppnpi^nL.B'Iruth ^ni,fHiuth Jutu^ht


U.fi#if.if

trhf

p^^

Qta^ntlp.

uitutnpfttapfift

J-utJttthatii

utmubp

l^nu

^utipiuuibtmhbp

\)ppnpqnLp-ltL.hh
t^fi'^b^jihy
htr/^t

[Hr ^^}"4 knmi^t \jpiftap Jututirkgphf fh^ tflrp^utuf^u ^Ifutpantuguth Jft Lrt/nut^augnt^p'trtoh ^tou^utL,utDni.lrQuth
4*

IL

junp^ttL.pq tupjthf

"*-

Qutl^ntlp

tqutuipfiiupoa

utkuhktnt^^

on

tf.ptohf^

tt^

ttjt

^fc**

tnLtohfIt ^blftuhf gtahi^tttgutL. ffh^a


hut It
tnft

Jfttttfiitulf
h'tttfjt
iii.

^hhlrj^

L.

^Jtm~

Utjif

uituut^ton.n^ liqtfptagtmL

Jft

tui^f fufftn

trikqhna^*
f^pt

J4' II

12 o^ huutrnA uttLuthg

fnft

^09/'*

Jmmirttul

Digitized by

Google

WbftH^

321

gmtj^

fni-ph mo-huLsSy filrpni-J bqji

nmpg ^tmtLmfmgmir i^9U^

af>

U|f. fhuiJuaiMU^ p^m.^niAp

{kvmni.i'nL.

^puaJttAnal^
Ifu

ikqnL.
IrJ

kumu

at.

muimg hpwlh* 9.r%^

bru

fii*pifjtftfii.if >

^iipjii^

I^utpasi
itaL.
4*

\jppapf.nL.fHrtah
'*'//

^mt^^JfCbp

fij^mftm

if4*

^WL^hghkif
bbU

^u

^Jwuii'lru^t
fii.

'bm

4^j[

i^p9 mnuky

llppRpq.ni-p'irmh Jmufiii

m^f^

Q,hq.^mitptmtni^ limiim%g

if.wup u^pttuJ

4*

0* Xkumnt^mi-mh-'

h^hf "C^^ ^ "fqop^nt.J 4* irhhq.utpJrpttt-p^trmitf ^i.u9itq.nt.p kmi L. t^ff^t ^^^''*^^^* wJkh^g uL,hiJf upauh trts fuaumu/hnLj Jm^
mmtjibrp
Im-

apm

mf/ufjiii

pmifSm^ff^ nt^fumtuunphkp ^inLj lA

A^mpipau^ ^^krptmi^nlttJuth mm'&uapp^ MjiJ^jtumbq-patuiOf^

cbo^^"
4*

Dm
JiiRLJ
brii

birm^^

L.

\}ijj^ut

Jiapn^mp^iibpff

^Irtn

phm^nut

JutpJhmtl bplfii^mt^J

pjiitipntllfit

imm
4Mpt^

itfiuu

''p^p^Jt

npni^

mpi^mphkp^

iitufmi^

iUiplini.J$

U IXuinnLtuhwirlbuti Juiufjih uiUiinJnt-J kiif fH; ^wn^tuunL^

l^mubp^

^hm

utapkrpnt^J inaqjtli

fttaqnuJ

L.

^t^hnuJ

l^pt

l^pp

R^Tpk ^b^
itrnt^mh

Ja$hni,Jf

Jft utfii upm


^^h

Jtuhuiir uL. piriJi Jjffj^g

q^-

IMfiifi pbflirp
4"

if.ttLpu tf.miJtUf

nppg

q-ni^jtui^ttuJ

4^^
"'g'

^4*

"''*

l^hrint. \kuu9ai.wirmJufppt

b^p

uttfmnii mhgiitmgtuLt

Jfa^uhph ftfmh

utup^

U.

qtuitmiftuh q.pmumlitiiiikpn^
4*^
ff^-p

^""^

pai^bgw/b mn.m^fiii^ Jutpi^liuthgt 3fii^ii4'^^

ni,pmtf.p pkr-

pkg J-pkg
XTft

HI.

ututpoiL.

XTmpputJ U

^In^ii^ii

iJtrivp upiu^lrini.t
4*^

uiiiif,utJf

hpp Wmifftnd U* ^n^up qitnuJ


trpbi-lM:0WL.

""Uf-t'^

-foL^ ptrpkinL*

^^pk^vttStliis
4"

hpmh

L. uti.lranlff> unL.kgf

Ptr pi^

^f^^S

Vkaubini.

4tfMrffiN|L#i^^i.if IP/9

^2t""P^t ^Pk^lC* XTrnp^mJ 1) ^ivjii tHrpmq.mpmiUftiL. ^iottmp^ 44*^


^>[>A^y

HfU

pjBp-u$ftp^ 4.^psp^9

^p^s

"p

nb

^p^^^i*

Digitized by

Google

822

ua*a14^nw^^^^

hfi

D hmputuikmiff npft mutu/i J^h^k. 7 mtap^ ufm^aqhirp


S*^iii([ifrj ^w^i^f^lff

^tAf

L, fipjr q.nLn.it3f

uiJ^;h

mtup^

nL^m

trh if.%nLdt

U* Mutpinuibmlt UMtuufthf
XTrnpfihuJ

bpli.nL.Jl

^ ^bmL-kmi
^.tu/J^u

afi.fii4jp.frc./3^^L.tf^
i;

U* Mnfup 7 mtttpff ^utpntJlMmli uitm^nt-J

H*

HmatttL.*

pmufbrnlf h-nJit nL mutupt I^ptr2f9ut^p


hni.df niini.fl ^t ^mirMri^iB/i^^if

upm

^nq^fth

am

mtfuiint.J

pL.p afo^^r

y-

ph

i^h'lrpn

bpl^nL.

oi iri-nuJ

frtf*

taiighni.J kit*

nimmm^ni-iS

i;

^oppf
irfiL.i/

Jftiiip
4*

k''k"PtE ""-"'f/' ^^9 p'^qn^^i't U Mnfup ^imm^pb^uiuiii^h ^t.p irhniihkpji ^tup^mpuA^^ uimm'iuin.pf
irf

k.

ita aummmulauihna-J
fitili

^^

'^"'IPC

qk-fj

^f^tpp k'^''fP Z"""


4*

'kkqnL.^jiLii
if-nh^;

^^^"^ kpkfnun ^ ["^f 4* fnuk/z U* Hn^up


tfop|vt

fuh^pnL.J

^pbjmmliliig mquimki^

l^kju^ml^p

i|i-

im%nuJ t ^pkt^'f
injrt

^"'IP

ILniiii'ni.j

mwmuiufutBh

pkpai.Jf
^rnqm**

ft^ U* ^mputtukmp uimup


D

njiv^tr*

Jmipp mmYi^mti^fig
miimmni.at

^o^un CfmJmiuifiH9i,J ^^ itnppg l^kYiq.m%miimLJ f i^mijiu


k.

au2^fup^

3 mtupp

(r^

uyiiftf

iqmC^kf^ntl

J^pp tmmhr

\^n.mpliUii\ikpfig ITtampt^nrnp Juimfih upmmJtiLit klb^

p^

f.^-

hwg
glut.

Jwpif.mlikpiikp^

^kf

fJ^pntjIniiL.

pn.hkg^h pmbi^tMpl^kgftiit
(r/

Uffiffifif.i'iii.

^puiJutiina^

^pi^^mufnu
bpfi
ifiif

ain.ui^kaifh

ni.tfimp^iti.k^
^ii.fi.^|f

Jfikiinfii

kpifpppt

ku

irmtipkg

iipmbg
fc-^

^t
iLji

m/" I^P^'il'LtV^ ^^l t'


4"^

nulijiiikpp
4r

jmpki

til^t^f *^p(fpi|.ffi.-

mmif.aL.fl'^Lii

muii^Uf

upiuii

puitaq.uipl[kgliht Uiv^iv/tr

i^mlikini^g

fkmn^ urn

f.lrpitrf^tfiti

qopnLp'kmJp

tf,RL,pit

k^mv.
<][-

k,

t^n.mhp

I[wlhifiikg9

^''U'pp jutpJatguih. mkutUL. pmt.mlfmh

ftamiikp 2Uipnt.ki kh litummuiii Jp^VtC^ ^^fSP^S f^h f^it ^^ uufUiunuJt \XiiDUimiikpp mtumuiufmuahkg^if 0*4* ^mqjgmA kh^ ^4r

aaupp ku l^^muigpnu^ t^uih^t ^^i^mminu mn.ut^kutip f.iiii.tfi }# iiilf([fri^, ffqkiifi f tfiiLurcy P'nt~i fWUUit k. iu^r^. mq^mmliikpp ^A-pmfr ^2''*''^5*^* r*ui^mi^apn bpp l^bg
itkiUL. p-t/khptit
tffjf-

Sp'''2^^9

Ir^tfti.

mku
fH^^

^pi^^ttimnu
tnjf.

^wtiit^^Jmhkg
I^itun-^pf
iiiii{a

upmlk

k.

mumg

C^poiJun^p ^mfu^mfmki^

^4* " ^p

itpmJm^

Digitized by

Google

JiUWlH*

828

fiL^^ p.bputhlt^ fnun anfmuig

L.

irashlikg

tuJanqf ^tuqutf^p ^t^iJf

mnMtfbwfJ^h
if^uipmgplrgf

wqutuiki^ liipbh^

if^pnifr^t
L.

4^^^j^fi{iiffiii

^ncpfi

f m-

Jifpmkg p^l^p p^utiffi^bp^ii ^C^un^^p^umiAlruij'bt IXtLUiokutiiibplig Jfiut^U atu ^utCfWunu^nt.bgf


II

^nphiulhbg linuiLfp

auumfi

^ifrnpaqut^mu Jtnhbt mpDunni^fk^tSu^ U. I^iuh^mh- Jhtug


fi^

qtLmtbgf Jph^L.
gfii

1 1

wn^ui^bwfibpf9 32 mwmiupmif. JutmnL."

L. piiq.niJbbypii

hpuih hbput
utajuutt^^tufli

U*

Uuif^^rioififfiif

iftuJiup Ilu

ij|cfiifiifiii.if

b\i

S^tiiLbgibii.uiiLutf^if

bpp ptuqJw^JiL.
tf^Jutt^apbfnL,

Iiuthuuft bpbfuwiTbbpp q.pp^


L.

k^PE
ittph

2''*^'V''^^

^t^

IXumnL.iui'toJopp

^I^.bk'^
f.tfficif
(r

pputuaLii^

^ficifir^i/

JuiuiiuiifQb[nUf

Jft

opftnpq.

tmbiuif^^u joiif^iifni'

1^$^ iw^it

(r

funi^J L.

iftiff|fii.if

mfriiiffiLif (r

fplint-J fji^pp bpbfauii qiupimirt


A^nqpilpqff ijutm ^(t^

Jmu^i
uttb

1^

huAiop-

^^h

L.

Ibnp l[mui^

^atpmhp antjuthqmlinufl'^LiMnf

4r/

^m^n^numh
ufipb^j^'b^

L. utL.alhq.ni,'^

^bmb
jlriffffj,

lib

pmfwpmh^

atnutgutht

^poffui^uifi

q-pnuuthiibppg tudbifig
uttiofS^ ^wtf-fip^ (-.

\XL.bu9Uiptubpg
{r

'btupbiiwgnL.

C^ftuuiiiq.p

fuhq.pni.J

f^Pi'

fopft

%utpbti

k^'^pt'^i
4"

pJ'2^f"'binL.

^uiJutp*

&litif ^mfi^

P^P^b

ifim^

umpbli

il^nuJ^ ^utpbpfih C^uiiiuibinu C^tuJutp*

q.pust^bm

h^bpmLitfihbpp 'bmpbii

hh

^uipq.ni.ii*

^nif^fihbpp

i|pp([ fr^fii.

^utJuip^

pJaiumni.p-butli mbhj^tugnqibbpn

90 w^qutJ
ninuAutinu

liuipq.ni.

J b% ispw ^
bplj^w^^h

bpnpq

'H'^'^l^py

bJuiuinni.p[iL.h

i^wJuip*

l^bm'bf^n^ ^unfij^mutlinufiqiibpp ^luu-uiunLii


bpttf
bft'\;

uihqtuJ litupqQL.d trb


^mifinfi.

^^mpbpmitbtufjoif

bpl^pii^

C^iuJputtLliiUfnu

potlg

^l^mpnqmibmb

mithhq.CfUtin

40

uthq.uiJ livapqui^

^ fmb^m-

fmnffc^ifi

Digitized by

Google

824

tta*|.L'^onw^^^^

umbqibi^

(r

fiOtlt

f.ii*if

4ffr2''"''4*

Jtmpt^utlikpuif

[ULiuunpf um"
i;p
^iifO-iiiaftfUiif(|iif|tf

'ybnL.oMf f-^P^
irlri

l^tulifbbnf
U.

npnb^

ufUtjjunuJnLiifii

Upnnpq.nt.fi' pi.il p

Ifwmtupbi^

hpw

C^pwJutithkppt
1^

ifrfu

If^^p Q-^^Ps bp^ni^'ih uiJpuipmtutjuibui^b frtf L. jifiii^tti^r|^ \^umuiM$h quanJUuift Stp^f iubfhhi^ 4" itp^^^g b. upiuh^ ^P^f ^f
^ufn^if*^
u|ir<'

2tifiifii.iiiii^

^pV^^tS
'^^

'h'^IP

^^

[tutipnulri^t
^^4'!'

^ofi-^
bib

q,utu
mifbf^f

^ptr^tnui^hkpp /^i^f-C^f
pull

"IT^/'f
ocMfr^fi|

nunpJbm^

JuMpqfili

qatpC^nLputi^

S^rf^

iiifiiti|fa([At

ULjH bpfinL. quiup 4^ip P'un^m.bipu bpb^ q^uiMtff bh pju^ J-nAint-bi^. Jph* ^bqH^nV np d^bw^b^ (r ^P^^t ^ ^pkpb '^kfj^f

(Jpuup \Jmi[dunirif np bf^'l ^ ^pkpb^ 4P'"t ^ ^PP"PtC ^i^k^^^f np mhgbi 4r whq.nL.hqpt U.iifffffi.if&- fntion^iftr (-f np tufu ^<iv/|i
P^tu^nt.uiir

i^pb^tntul^bpft tmbqp
II

labbh putpp Jtupql^tuhg


C^pb2}ntuliUbplt bpbf>

^nq^fi^

hbpgf
^L

ifOfm/r

utpt

Cftuipshnt.tuiiiiifififi/l([

qmubph

P^Pt

ftiupql^iulbg

p-^tuJutgbi^

bh

U. tnJI^h

k^p'H "'Z'

luiutnnt,J

bh
4"

Jnj^nplrghbj^
luiipnt.i!
^ifin

hptuhgt

Dtuf^iuiklp ^putg tu^^ntfj^


nt.

tulfinuMfmlbfi

dutpt^lpuibg

qpnL,d t^nphnih

dbq^b^

pnt
pull

l^t^lif^nhp

bpuiqhbpn^ nc tnbupi^bpntl ^ dninpbghnLjt


^itnpnt^d
^T

^bqh^nhp

nt.qqtulifi

^nqftiibpft
fiua(jfH.d

^ufituii^lii^i^

U.

bfH;

0iaiupnt^f3-batit

ibn^tuqfip'^
L.

^nLitphf

tntuhnt^d

4*

f-f*

J-njuDy
P^nn-ft

ututntubmiib pfi

dkqtuL.nphbpp l^mitubp^ nt^p


1^

nnl^p

m*

lptuf hutntuir Jd'utqtut.npnt.d

l^^^^nhpt

a^nqnilnupqii uifu tlutm p-utipntMtir bpbfi qutti ^tnp


tnmlfiibppTu
q.tuliltptHf

^Ar2*

l^n^nt^d

4r

umtntubtui U. tquBmlibpu$gUnL,d

4r

hptabg damp^

p-b.tui.npf

pufnpntlph

ub.f

dunqn^ htubliutjuahf bpf^aup


nt,qqni^tuhf

tu^ftnil
l^tud

L.

t^pnuhliUbpp

^b^t

tupLtuf

udtuh^

4*1

^t

bpi^nu bqfpt^pnilt

Upmif^
dtuhni.d bhf
d-tudtuTbtu^

bplint. ubn-fi

bh Jl. npqbbhnt-Pbtudp
t^^ dbn^hnudt

tu'int.d

iii.

fUVf*

dptu^it

^ppi^ft

SqtujtupJrpnL.pbtmta
npffb

^tu^tufu dtupq qtu^btu^ bh

futuipnt^d amWiiitnLdf

L. ilmpitutmpnt.d

bh

unfa ft Ipud upimmpff Ifu^'&n^ nt, C^mimLjmindjt

Digitized by

Google

bii^fii.

ubn.^ uutmmiiu/bbnb Ilu dbnl^


C^utt^b^^
limuib^^^

friv,

Jhiutb

btu^sutio

u^nnud
%ni.J

b'b

nuump

L.

jut^uMfu

S-fi^S-^ciiaiii/i iniii<-

C^mq.hnt.J

bh

hnpiuC^iupuLpli
U.

^fntu^iulflh^nuuih

^ii/i/

^kfn

f#2^<tip^ ^fpufS-

C^min^bpi'bbp'b

hnppg pbpnuJ

utbq^p

i^TlinuJt

Uiffuiiffiiiiitiirptf

mn^wt.b^uitn^;u ahutl^at^J

bh

fptuqusgiibpni,Jf
tnn-

ipP^b^witfhbpni-Jf q.ni!bpnudf UM^pbpnuJ

U. uihJuipq.uiphuili

ibpnuJt
Hputh^
irntl

IfbptulipgjtuJ

bh

q.ijluiui,apiuuji;u

^lui^nuuifnily

fMiULft'

L.

hVbn.liutVbbpft ^m^htuqnilt

V^utL^h bi^bfpL.

i^wJmp

f.%ffii.J

bh

^pttti^fih

ifi

^utftuun

kqh nc
)#^if

unjat^pp ifirf/it

^mftautU igL.muJ

I;

niAsb^iif pm/J ^ficfc^itcJ Aianltcif


^offficif .II
frif4
4*^

utun0i%bplt tit-inil nt. o^f'^'^'lf,

"PS

^
bh

f^ig np fumi-^h
C^utJbfi

irpmif^ mi^b^li drnpfl^ythg btftuti^h

nup

b^hf upmh^
dLf.ifi.ff

t^ipt^h

limht^Umh bht
mnulfit

bi. ^pufj^u^]^

Juiuh (ipbhg Jhtuf

hpiuh^

bh

tyar^ncaf -^tJip U,
m9uputi-aL.bn
nt^tnbht
tf^

P^^tL iJ'^ utmifiu


i.i

inuti^aL.'^f

m^u^if^ii

bpbup

iMf iffttlrfu^ ftp ff^pf^ip '["^tP


1^1

f^^^t ppbh^ a[bpglhbh

ITmpf^il
mRL.m

mfq, fiJmhwinif mtt.v$hg


op*
ifni^pup

f pf-<V[ 4^iP
ifn-lft.

f-i*fr^<-*

bh fuounudf
f0utpt,miJ

vmvmltii

^ut/f

ummmhrn^

^bpp
(r

^m^nuJ bh q-nuft ^l^


bh

\&mJmhMiili /^f(i fnt^pu

mmfpu L

Jiupq^fi^

tlbpghnL,J tHLmnt.J bht


MfipaL.J
uiatpbf^ L,

\iutmmhmhbpp umumjili
CfMicifC.^
fifi.ii.ififf

^mm
iffi

.Mu%qmd
phfutp^

mibn0fhbpf/h ^Itti^nLj
kl""^

^mwhnLj bh

im^

mfft

lf$md

fP^VS ^
jwm

^IL ^^1*

"M/
qwJ^

^
JJt

^nrnfjnt Cu

i^h^L. auDmqutnb lun-utLOmbuth l^iuh^p u^uipni-Jt


Ifi

\3pinti:lt

bh

htmbt

Cfbhhbf^ U.

tnhqutt ^bi/^nvJ'hh
rip

nt.

irut^p^g

if/kt.fr

^2PiJi J^h^b.
4'*

i^h

mpfiLii

fputph^
L.

ifiniifS-

hnt.mqnt^J

limh^hauJ
Cffti^unudt

'bputh^

24'"^

^^ iftbpp

p^^p t^l^Stk
utummhm^

Vtt^pi^^mhg fitm^binL.

Jafapbghb/nu C^mJutp

Digitized by

Google

3^6

ULft14LWt^fH'^^

i|.iffi.

JmqJ^f

ub.
4*^

2'^^

<"'/

libpuimpmii^milt
frtf

ITiifpf^^

kppJrni

jiif^fifiivjiffii.if

upwihg

pmAtki^*

^nuJ
Itii

iflmcif

ir

ilpwhf

^iifif

lrpli.utguih
if^

Jfifngfiii

jfufi^iupS'^^

^p^l
tr/iiff

ihunni^J
iiiu

L.

pn-hnLdt be trna

auubtf^

j^^f '-/'"-<'
iif|i|.

iiphoft^f

uiii^ Ilii

^^ liutpnqui\inL,J
trii

^IriLiifffiif^

miifi^t

r^R--

hn/ibbph

rfii||ifin

&ififi-Mi|r^tifiLa/

tiniiili^i

Jputfh fih^ nn 4/*"


f-fiii'

ptuJut^nt^J biif

hpui

^ui^fif/Liii^if

frif

liutmuipnL.i*
frir

^utJwp

^1 iruin^wih^hnqhlrpp ^uAi^iu^uih^ ^uf^uffLiif^lf


f^fi-trfTc.iifi'

utunLJt
J-utJauhutlff

L fnifiiif bmff

i^utiLutinuJ

4r

Jfi^^b.

wi%

bpbfumi^ IfwJ J^ tlt^^S^I ^^^t ^mlbbi^ Ig miif^^u {f/i/>S'^l^f mobiipt Hkfu J-wJmhmli uut rnitfjirnt.J Ig iwjf. ntuftr mJpnqf

bpp

Jfi

ntffwmm^Jp

L.

uAtCJkmwIhaufl
Jatupit

\Swmm\tmhbpfi

jmm
^tfZ^PP

hmfumuimiutpJnL.h^'iibp l^mhf
frtr^

m/uufi^u^ fopmlhfkifii pypmltg^ ^if^mliii^aL.i

np

uutmm^tmh
apttal"
(r

i^npg iJmApt UtfO^p/kfa


Cfbmk.
tfpiiftf^
aft|f.

f*"-P

i^** p-ti^L.Jf
frtr,

J-mJuthm^

utumuthmhbpp

qpouliaL.J

^uipnn

Vr^'i P'^t^^ti* ^bl^VC ^^l^"4. t^'^^t'^ i^^ pi^audf Up i^ f-'^^gh l^f^ct i^t-^pli^ ibnit ^ ^puthg ^^ipc tu^b^k^

^tl^PC f ^ttf lii^


iFiM.^

tf.ni.pa

^b\t

iibttL.dj
ttp

up

l^t pbpp

ilui^b%t
fii^fp

^kt^p

2^^(>

^^^
ibh

lttJnL,tip

uttttttitthuthbpp

lim%kht
^bjkpp
^nttttii

f^pbs

fmJttLdf

np

utttmat'hutitbpp

ifittphhi

f^nhp^ 2'"-pPti {'"'P t^^ p-ttt^muJf

ttp ttntmtuittuitb-pp

nm*

^P$P^^ tPB ^^P^Cb"


gmit
Itttumki P'''^48P^l
II.

lintpinL,J

lrf,

^(r ttttumtmknA

t[b^
ntLtt^

^' nutintLd

h%

famftki^ ^bp^tmgltbif

mf

ittttnt-J

kit.
{JttttmtftJHttff

nutttttttttutf

^n^^tn

tnutlip

puthj* i^tf

^nh

lAthfr,

Digitized by

Google

sittMiH^

ar

npiAgfi^ J^futiifiuh wn^utf

kh^ plrpnuJ

ui^bui'.-u

fi^^inj^

i^nfifw-

Jkl h%.
0.
Vl;
ifflbpif*

utumm%ui'hbpp

qnii^iuit

ii-uijlililiit*

^()i

^fiLiifiiili

pp

p-iub

i/(

Juiquipiuit* itui'bp'h l^pi

JT^

Ififiliit*

ii|fiifiij[fii^

Wt*

qtu%

li*iuiLbt,
iip,

iipu^ ^ntp pbptjf inqiug'bbJt


lip

Wh

u^uip^fi'b

inui^

I^J^kf. "'E' ^mp pbk"^l'

pb%

ipit

mmimp,

[nquiglit lip, ij^mj^pk


upupliiuupiinLlifi
^fif/( i^p^

lH <[
uf,

wH^akH'^
ijf/'^t

mpt Hu ^utfuj^p pfipmuiU


uiwp^uiuiiinLiip pbplifii

^(li qfiituiliuij,

op Q^nli

p^pbp

uuiinui%iu%bp%

^wpu, p^iUgnLnp
tl^iip

^b0i\tbpp, upuip
lipu^,
llj

pitbbp ^luqiu'b
P^f"ltj!
miitlf

piuli ^nihliJ,
lipt

Uu op mbuUfi ^/ly tpP'"*'^^* Phpb% l^uiipt


l^pt

piCh^

Ifpf
i{[fii.

unfuji iitq^i

miub iiuJt^bli

'hiajkl/p

op ^luuifi

Ifp,

fflifU jipb\ l{pu^ ^ip

p'p

^nqp y^%bpi9L%, un^fi


4/f,

lluiiSk
lip:

pwli (, op mnifAy

^"t

ni p^uiifi^

kkpP^uij

qpj%p f'bp
^iif^(

tttMfmm Uftoli

Hi ^uii^

lipt

JT^it*

ui

^tfi^t

^p uiuutui%ng

4iii-

^m&

^utitiLplibpp ppbli q^pligibpHLh ^luiLp'hbpiiLii lutin pliuk if

ntunt-

pt^ d^d^ liutnp limn^ IlL^t (f i^PP* hopnii ^ountli uiumuA^^p luunp p-iuuiut^J* ^luinuuj, tp^"^ of/^/lr littLUius% SusJifiki {(p. qniqutj jf%p lipt
'hutjblip

iuiLiuLOinnL%

f'r/ft;,

^uii^p%bp% op ^utqhfi

lip,

qouililii

dji^k'^i

t/r^nt ottl^ iliup f^pjip 4/!* ^utulipbutj If op


lip

unfufi ij|iij(:Alrp(% ^,

i^'Vl^

tintu,

^m^Sibpp
Ifop

ifiliuin.^

I^p

inlf/lr,

uiumiah^p (^ui^ muipmhr


4fii-

qpilfiiit

*fffifL

ipniituA li^pp-iuj op ^uig (Ir^, ^pfi^uLiuj upmb- fpLpp

%(

llPf

lnbii\ifi

^aMs
^miit
it^/*

op uiuuiiu%^p
np-olr UI
^iLiLiub-

Jt^JP* ^'"Jf kp^tf tpt' pbpjib iniiwli imiiUjjisbinL, uiu ^itLpi t tft^ fuipplifi {(tui^ op^ ^uiirtLuA iiniipp upmb- (, ^f ^f ^"kb^fL
liuij

untUm
^tiLp

ffiLlfin

lupnA

^uittpmiu%pp liiunUi^ l^hpp-uij if^pligibpnii uiiikppf


pkpijft

^f^t
(t

ikp ^uiiifjhkpp

Fkpk%

Ijp

^uf^t op lnuiiikp^'it
ij[jft

liuiituib-

^uiftpltkpp

i^i ^Pfi^PP*

I""- P'^'^k'b

^pu^. ppplintiiu
ifhiug^,

uuiuiuilif;(p
^nrlftrfiiiif

ikp ^Oiplp^kpp muipkp


SfittttLir

^aiffrp

^mpuUfif ^JA

pli^

HI "fpfiuinrtu ^^p

pa^ op Hiuutu/ii^p

^inuAifiit

ir( qjtikpit iLuiifuipfA it^lip

ijii

Uibipt* uimitliji Ifpt


i/if;

4^0 t^ikpffk

tpupPlf

^^ik
kijii
tiL

^p^ uunntub^gp p^nifi

tj|ifflk

itk'hb'

qmqiuliit*
/fif/r%

TPA^ "^
^utittLMj
fiuilir^-

^3fp%

utinipp ift^f ^Ifb kqii nt mpi/f/r


iqpb-miif %uuiui%

iftJc^
ui

(^trjf/rlrs

iiffbgp'ii

op

nunb'ii,

J^J*

if^lip

mm

Digitized by

Google

sag

ui4iiipnw>R^

^tV^*

^'^["LUij ui lubttfi muiiifi

kpliaL itb%lt luJuii

//i/lrli,

pbpH

ojui^-

lipu^ ^ppuinnurtL juiu^ 4P""t Ult* "iififififlf^f


ifiif
ffrj|frlf
if^iuLiiLi

4fifiiLfiilf

^fiiinlrli

mjppb"'

iinLn.%ni[

miup

fuiuqusli

iipt

l^npn^ juounti uiiiliL'


tLiub^uyijifili
'

pp dnqnihli
muiuibp
j|flfr)f

^'op

^pj^iuUy ^pl^nLap
^niqiuli inbuiifii

qiiLquih op
If op

mmpmbiJinLip

luJViib pp iniuiip'Ut
t,
^bii

mtVubpnt
ij[/ft

^ttpa
'^/n/'/r

pninpp
uiui

itoutb'biujf

p^rtqUb%
inutli,

piainLp'li

uiJVbbpp

l^p

inqnglfhli putpiji

op ^lupp ifll"H^^

0*4
ifiuqmpltit*
Iip,
it^it*

op it

ift

ffuipnit* [9%^q
uiuiilIiJi^

qiiji

nlflbpp i^ui Ji luj

lip, llbpfi-mj

Jt

pbpiuU
UI

Vl'^-t'E

lEl!^^

f^l^ 4/!' "^H^^IL


Ij^op

//"/t* ^"^P'tk!^

d^ ^^%it* qnuiuij. luUliuii ^t'b^, inbuUfi

ummiuUfi

^fii-

Ir^iT inqiuf

umiiub at
lu

^IP^bli lipP^p^

luboj^^ (1^, luUop^fi (l^i Sumlrjf

dmph m nilbpp

liauibp^
llbglffi

f ^^f ( op ^lig/A^t
lipuk ''"'fC

ff/rj./'

t^^^L

Ij^lflm utqagiiuili t,
^(Ifiri/i
ij[iiiin^:

giUL%

oppfLlf^^ llbpp-iuit ffiflbiupp pbpbit, j^^iuuiuiMl

^1'"ft ftf^* ^lu^pin i^'hbpp

liwpb'iilijp,

buib

li^liiu

qnngp

ig^lrlrlr^i

^hf
^iiL
^lii{[iiilr

V^h

fftf luijf

kput

klL

'f"'PEf

t/t*

'PV kf^k tptfff^'


^'iibl^ft

guiLp paHibp (, ^pf^iuJ ^fiqbuipp pbpbit ^^uiuiiuui

^fiSrfifrlf

op pbpbit

fiibii&p

^^,
Vmpp

^
in

dbtthfi^y

l^publi

uiumgpt

lipu^ lip itivpp,


lipt

buib ji^miupmjji dnfufipp miuUlfJ Jip-p^ Jj4if

IfntmuiiT Miuiibu^

q}nik k^pP't^if uiqinpii


Jit

pbpb% (ypm^
pbpt

li^^bit

^^jf^^iT

liutigili

itmpit fiiLf fi/j lip,

flmbuipit* UI ibn.pf

ft'^uiuiui
Ifpi

l/i'iitf

loqngg^

llULmbg'bt, uiwitlibgiit kH^


Itjili

Vi^%

ui

^nilbpp iplibiuij

Squ{pb op mbu^

op diupp lii{gtiuupint kH' lipub%* Ml k'^l^kE ^b^b 'ff"^-''"-f J"b'bPt Vnb'^'P to^'bfiu op imtUmpt ^nfi^uip itbn.uiL, lipu^ ^f^pPf ^^' ui ^fr^ i^^b '"^it^ ifff
lip

till

dmpp-%

0f

uiu

p^uimnk% pmiibpp^ pitui%mj

Ifp^f

ufipinp limprnji

ijl^,

mi

ummwDtlf duiinm)!^

miJ^^ .p^pmutU

%bpu
ijfiif^t

ituihp limtf it^ pnjutj(^

itnfu^p piL^ i^ui^fi lipt


uittiuiiigbp^illluniii
piLHil dnjujtpp

%nmuif

jf^ibiig uinL%,

op fubtii mqng^filt
^^bgpf-^, llpuf; ul
(//(

ilbpbp %uuibp

iJilui^ ^^'bb'ii lipt

^b^b^

9^'' \tiLuiutp VbiLbj^ o

um^mj^

^^^^b kP}

Q{ /r]f^ aLpuijuntj^b'bt

Digitized by

Google

SiAhMM*

329

ir( opif hill intub'iig Vnuplip^

^jv/^r

Jhuij

^|i,

^n.^iif phptui %ifiii^


[ipuip

^mhq^
uffk Ifpt
f(^tti/^l!f

ij[gt

irtiT

III

ijfuf^^

op tp^nL uutmiuUuij

liiujlibii

^bui fuo-

Uunp inth^

limiLfi l^pf ut'UliSiibpp ^m/iit uflr^uf^ {[t%(t

^p '^Hp,
I,
f/i)f/i

^ft
f^ptftf

4/*

il'^f^

^uipfH^

^pLiiuliliblig

^lupup

inqngliiu)!

fpt^buipp p^ nLtnb\gt

t^nL ipuiuguiiub

tpk"^ uiinuid
if^liuiijt%

q'titugftf

^pifp

p'lil

t'hbif

op

uttL^ft

ui'iiiiuiifp

^npnqp
tp*

fuouuig,

ut

ul'hm^l liutuinA uiqay*

ij[lf^lr

ilpuij

uiuiitlitp

<l!iiiii((ii

( opui^

IP^P
4/vfr(

'^"'1

tip 9 p'^kt t'u^^'^l'^ ^Ll^ 4'"/ Ip'^Pf


nt luijui
^f/y
litulitfbfi:

//iwiLt

^it

Uui
Ufi

[uiL pufipf

i/(:i^fii/lr

JTnulilip

upinnui

ifuipq.

f///ry

4/!"^'

7"'^ /"^'/^
opfi

^uipuft\i

aiHuihbinL
/rtf^lir

d^utf

nCbpf, ktslft

uibu^

^b^li f'U^

fipb% nt qlt^lt f "'-f iibpP^iuj ^tupq.^


inqngliiult
uiiuivlibp
(,
i{[(ifffiplr
fit

^/lri/fif)r^i^)fj[

//p sk^^9 kP^t uwLUpt ^lui^ op

^uipup

|bfifL^^

('

(p(, op

wtint^l^ifi)!

uLutbifli^i
gji,

Wombiutj

l^p libnitLpfi'li,

^p^t*

'^itfj'%>

ptl*^' 1"'- i^'P^t*^' k^'

^uil[i^p bu

l^tjibdji

^buntpp p^p^

I'^tl''

b^

t^iwi:/lii

iSu

^mCiifit
lifibif,

^luthfiiif

i^uiAltJf usu juuiLp&p hu uif^nff


llbunipfi

lip^i

ll'ni

fui^l

^iULUi'b
Ifiuit^
lip

liiunlit

ibn^i.'h, luiLif*
^lu'tipit*
lipuilip'ii

liti^kf

quiinil Ii*uiilIiI,
if^it*

[luuf

iiaiiniuj

uiiingtipiilrbt

numi
it^ip

l^nLmui^^
lip gli^t

ui

qn&ui ituiqiV
itlit*

ntnUfi,

^iifiLlft

nt ^(of
npjiili

Slibip tf[tJm)tuij,

UI fiilriij^ii

^^fi^fi^lf

op luu

/iifri}

ituiptip

tpijfni. mlfijf^/'i/

jfi^iuij Ifpt

b.

Vt
^nrtr/fiL

ijfifif

^wq^uiiuliif', opnLui%it* i^iip Ji.'h'biuli

Jiusj

ij[p

t'*"l"'9kP*

f 9Lf Mrlr
i^f/r^iT

op qpulff 4^2^ ^P uiumiu%t^p nmtati qnLiLhiuli uiitui^ juuiiLbbp ^s ^iiLf iiflf fiL uiinirp ^''^fj/f^ opj^uih muip pithb'b P^n.^t'b {fpt
**"' J'/iwJpw|'^/'i'

lituigipf lumn'bgt'fi iftkP If'-'f'J


fiifif)rj|^

^Irn^tli ^iw^t
//pt

ii|iifp

^/iTt

Qif

lbq&p ^utpuiupti
lintq

ifinUfi

ij[p

u/uiplr
//p

ni mnpinnquij
i/pmli ml

UiifUfiiflirifp

ijiiif^frlf

op[uialili

nLlilh

ju'ltqui'b

^)ibpp

^gllb'U

liut^i^bli

lip.

^niqp
4fiLfi/'

lipqfil,
III

lipqb'bf

^ftLq^
Vtufiiiui

l^nLqi

itJuuitiiinLp^blinil

uiinhg ^bu

liut'U^l

^p.

MttLqd* UI iipql^'b,

^ULqi

llrtLqt

22

Digitized by

Google

330
hfnpnq fuouiiLii
lupuiinp
ilbpglibti
iliiuii

aft1ll9^nM^^^^
u^iifptlf

op qbuh'ii,

^fiiifrlf.

^Hu

[iul iftupif. (> fipblt

^lutLtuL,

t^t^ uiunp

{["Lfg^ i^hpglib'hfi

^pub^ at

{[At-f^

ifb[ib'h

l^bpP^iuU Ifpt

fiiilpt

'liwlui
(nUui

lu ^/'^i/'

^(tr(; p-p fipplinthp nuiinuAl^fp ^1101% ^iniqp tlbpnLgfi'bt imi pmfumfi ^u utfipiugt, kE^t '^k'^l jf/i'^i^uf%f ^ op /lrl(f If linLqbtu% t tiLf ^c'ip uiijiuna op linttpui fn^l.'U ^bui ^b'b iiui^,

UuutnLtu&m ufipbu, Ptiq


fid liniqii
lu

ppfilinLliu

bu

uiuiitliliJ iuiiiiug^utf p^uiigfiif*

ifbpg'bb'Ut

^mq^fili

Z,iiiL,

^iput*

iqiuitlilit

hpfilinLpb^ luu ^uiju^puiiu^p qiiLqMj uiunp ftuqunjfp


(^luifiuij^,

pk"{fU*'jtkE*

plui^iuij^,

^nqfi'U

qbn^i

^b^uiiu^i

q^^ uutuiiuU^p fififmli.

opP^iuii iqiupp

qnLiLdfii li^ibii
l^p.

^pid* binb

munp

in

liiuiL%b%

"I'upp p-it^'b nt l^iuU^b^

^ntqp
^ntqd*

lipqiilf
lu

llPlp'bt

^ntqt

IliiLqt

Uu ^uifu^iqiubu
lib
I

lu

dfiuifp

P'pbp

{;

0[f

^fiff f.pk^

^^"f i^PBE'

uuiijf

dntuij l^p,

^atqp
^niqd*

lipqffii,

w
lu

fipqfi'bf

^ntqd'

uiLbifi

^iiLq^ liniqt
\}iuiuiubiuUbp\i
iluLp^lintlip

iqp&ifi ^p, tlfrnqd*


^^f-ff ufuap
ju'bqiu^
lip

lULbiJi

qniq^-*,
ij[^t

lipubif
Uiifili

iiL

pbpbh

luaiu^fi

ilbpgnLgui&'

d^fffili q'bb'b
i//(;^

qpilli

kpk"^ quip^t

bmi^

qiupliblt,

nt

p^nqhb%

llhpP^m'iii

UtLuiLoinnLii
qui'iiquiui

luufil^

^l^P^p

//fii/rr

qbji^

l^^pp-iiij

uiii^/^

Jfii/if^/ifi|li^lr

//(%( qifuHL^ (^ai^/ft


'"'^t

lu

t^i&rf,

4p"t

010.^1 ^luq^piqiuli pf [ii&li

iiiiiiqt^u

ppp'^iy ,pbqji

mmiq^ui

^nuL%utitin
qiujlid ^iiLiib'b l^p.
djili

V iiLufilib'hf
qfidiuiiui)i

mbuUfiii l(op ll^lbplibpp [ipb'Ug iftiiLb biuip

op utumiuU^p qntqiub
lip

ifili

^b&lifi'b

qii'

d^^p ^ib*h
4fr^li/f

l^pt

Pbpb'ii
///v

ub ^ntp- fuiib'b

ifinA

ifpuilis

Viuiniubiub

il.nLqiuj
jppiii[i)i^

ijfuf^^

ipntUt

Vuiiqm^iniuU
ifpiuU
kP.

q^ntqiuh op ^ffh lupntU


JTuiJuiup-d* pbpb'ii ^hl-

dmbp*
dfiup,
ftf*

utuuiui'buid*

%umbp

(:

inLih'b

l^p

^P^pgp^^'b

uiiu^ V^^PE UU^'^ OjuB-p muipfi fjint

^^''^^ ilptnb, uiuuiui)iiub '[puijt'b

iqj^u

nunnbgiib)!

Iipt

^^I^P'H uittipfilt

Digitized by

Google

itllbUlo*

331

^P

P^IL'^P.'^I'

kH*

uiumiu'iiiu'ii

if^

uiqutfi

luq^liuiliif*

iifi}fii^( ijf^

p^p

i/(if* ftuft

dui^iup^li^
If Of Iff

i^hojful^n

4 fillip,
l^iiifiifi

tub
l^p^

^tffiinnLp-b'U^'ii

^mlft

l^pt
p-fi^

uui^uif^

mil mil qntniuj

oii^'b

i^infui

nL

liiubli&l,f

ibp innLbp

qk^m

intiPLi^

P^pt kP

''"'^^<
mli|!rij[

kp' ^f'f! f^l ^P kP"^*^' pk, l^bppuij luiqif fiLitubuij,


^lug pbpk, l^bp^uij ptqif*

^^pt kP p^^wpup
q^iupmuili

'""^^f ^t'P'P '"'"pl' put'Ubgiihk


{[tlft*

lipub'^i
Ifp^

qpbp pbqif* ^nip


lipiib'b.
iffi

qniqiuj

Ipp-uij

P^pt

kP^ ^t'P^P,

"'"'Pt^ ^P P^P'^P^t kP* ""'


I'^^i.

uuimui%ui% uiqinp
Ir&^fi:

mi|jij[mlrif'

4f<'t ^P PpL
l^pt

YIT//^'

^''^

uiubqp

^m-

Uu
it^

lu

^qjunntpb'Ul'h ^ui'bk
funiL
(uiuiliuiu)

pnth

lintiuip

pulh

Ouiu^iup {[ft ^P P^P ^^P '^^'bbbit lu ibp pnpuiitli% (^ubpnAq)


^[iifji lu

piuPttLiui pufittt kP^t 4*"'^ uimpifjii qpilfi* ut^it' op 'bbpnL% iff; ujanili^^ ij[iimiL/r l^pt

ifbp uidpii-

iuiqp
t^

ifbp

uinL%p 4^2 iiSniS uuiq

^ji iThiujt

htf iqutu^u lu it^ uui'


Irj^

miubuid' ( ptLUki
wDifib^bp 4

k!^^

ofuinp uiuipli q.uimbgppbp (,


IjSnL^ ^iTbuijt

op luquimtiLbp op
^{tiffi
if{;

pp

ibp uinAp uiuq

Dl

ui^jJ'

iqnLutnLlitf'

uiuq ^( Jhuiglt

ir( opit' ^luju^iqiu'hp ^tuquigp tUlilnuli Ifp Jiuijt


if^if'

ITl'h'buili lip ifbusj,

ui

mbub^

If

op

if^

uiuinuiliiuif'

klluiL,

qfiLtt

qpLq lutLUi^

liiujhiULs

Auifii^piqiu'hp

iluifiibguiL

jbm

iftuiJuuiL,

uiuiniu'Uuili
[i^ii

m
[ilij^

jbut

iliiufuusL

ni

ui'buiqb

^liwu binb ^lupgnig

pp

uiinthq

(t

c&ii p'b&lif

puiug ^uiq^ptqiu'hpf ^nt luhnCbq.

(s

pli^fit P^'^S "mmutUuAit Jiui^^uiiuhp uibuwL op uuitntu'bui'b


&II

Jipb^ m'huiqp
lu

li^'h^,

ilbpnig

^tP^
[lun.

"L

ilpuili

qi^lup ^bpniiibgt Ummiu'Uiub


Jipb'ii

ilbpuig

i^pi
ufiputp

nt jubgiuLppt

iiuitui

ip^bg

qiJunLlit

^lupui

^i^p

mnibp op

hiab ^lufu^puiui'hp ilbpntg Ifptul^ ni ifouibgntg oinipibpitLUt

Vuimmi)iiub

ouiu^uip jflbg l^ptul^ ni oinipibpni)! ^doutbgntg, lipml^ uiiluil, hl pngp mntbg f^^ulipt Vmmui'UiuU ^futfi ^bp t^bp Ijp at l^'b^ /[P

Pn^

SifLiuj,
tiL tiL

ii^'hp

uiuq lui^iup^ piLlibp (:


lip

Umnp

i^'h^'h

uuimtuhi^p

Puiifiiu'U

^iupg%b%

Pp
^[i

^bil kpuitt bii p^ii'lh


qiuplintfit

bu pbbfif ^puk ummiubinh^


uiumui%l,p'h hl pnqlibli

tquiut^ iquiin
n'hni ^bqji

opiUy

m^

IP'^'P *P"'lky

lipub'ii

^luinLfti Imj

Digitized by

Google

5)32

aft1tt1Pnhf^hb^

J^tuqiugi op i%iupbi lipf ^uifu^ui^ ^h% nftuilituj liui^tf piunl ppiLtttf

gnpb'ii uifnaft ipilih

^ipinnJiliii,

op mquijt

W^

optt*

/flvji}

lllpf ^ut^-

^uiuiiip llH^t 4f P'Hj '"iLb^ t^^P V^'VSIL "^^"tt" /""- uiipLp iUiiiug opt Hut i^iu^p^i ui uminuAiiuii t^niiLp miff 9 ^nin^p inl^t kH"^* *^ILklLP I'^'t''
^mjfi
liuijfihgfffit

Ouiu^iuf^ uuimiuiifi ^nuiffi

[ifiu'li

^uiju^uijuit* ifilib^

ij[iii-

^'^i.1

tup

'tntfuiuputjlttt

ifl,lip

uuiiniuliiujltit' (,ui^^p
lipf

ifinlili lipt

Qi#/fi{[

4^P0P'^t """
JiuhiniL^f
luip
t^p

"^Infutlii
^i/fii/i

oulfftif*

liiiLinuij

nt lipu^

lip

p-p^

lun.

tnuip

^^f^

fuiup^^f

^P^P
Ifp

*^f>

ipiupiutt'

^bufiui intulip p^nq, mlr


uiuttui^li'b

igttLfit

Ufu^iuuip litun%l,
Ifp

ouliltli,

utiubfi

pnqiflti
*^/'^if'

/j[(lf(,

ff(

ipwp^if gli^
liiuit

fbufi)!

uitulipf

Jiwgiub^p

jtiuip^^

lipt

liui'bg'hiif
)f/f,

op ^fiuiub
lip

ouljntl ilif'b t?

C^ uiinnp ^L^li'li
^^''ik^

^t^
ui

^uiii-

qthw^ui%^
llput
UI

lif^kf

^niui^ j^id^
J!"^

^tf^^

Uiutniubtub qniqutj
uiaL,

utinnp
uilf/rlff
ttL

^P

Pp^ """
uil,u

ilnupuilibpitn

qpligibpniut

^nq

^bqfi

^mpuinuihtuiif ntinbli

juttb'U

^tf

l^ib'Uf

uiuiP ^ntp
l^bp^iajf
Ofiij[/f

lufuiquip

jffi{|frlit

Uuinp

ui

^uiiftli

dfiVbiup,

^pb'b^'b [Tu^
Jl;
i/(

^lutf^t lip

qplighbpnLli, iiuLtuitiupPli qnJif luhJ^tif^'li


lyvy

ij[iri-

inmy ul
Ifj^iui
fuiib'lt

uup^bg%^

Pp^
ui^

ifI;

d^

ifiuipiu

^fiuiubbptiLui i/^J

pnq^f, op
liiiLUib'b

UgnLlit

Vhn'iif UI liuLpuiju'biu'bf
liuiib'b,

luunp ^bui ui^iqmp qnfHf


/fli^

fb^bpuCb
C^inp
/rii/i

uiuiu%
ui

^,
^mllf

duiJii
Jflis^

[ili^

^t
Jliiiili

^uipduiunVubp)i
uiijiiuip^i^

op

^,

uimn%g

fii,

/[uip

ui'bghli'h

pfiiuiffidf

lUuipn.bg jilit

^nL^uipuijntpb'Up fp^d' ujfidbp ^p, uinthp


ttLb^lf putpiuij iftnLlif

fui)ijid' ^ntuii

i{[if/f^iiffi

muipuij Uluiuigfiiui op b^uifubdi Suipuij Uluuiigfuui,

ijii ^uiibgfi fuuilipf


gfi,

linplinuip uiuipuij

d^muilip, l^iudiug l^utdrng ^Uifub"


^duip

linmd' ^pliaui diuigt Vtu tp^nt


djiLimuipfi
liibgfi
^bm)ilfjitt

linuifi

m^

^ipftl^nCU

p^uifim^

fbgfi
ffiy/rt

^bl^uiLf

op

b^uifu^fiy

op djiLimutpp

dntpntditip- ku.kp quijf liumuij Iftiplintnlih ^pui)i at ibaj^a


umuiuijfiuiui)

^l^d' Ifbfntmpinbgjit l*uiqpui& ^uippmb' duipq, p^qd' IPb uiiubfi fbfidt V^d' lu d^ uk duipq.d' ^(If inntbg ffbb^fiy puuig* faL%u V%^ bu puinbq jtHTtt ^uippiuij tuibgfi op (^(/ir itl^P i ""'bg^, wuiup"

qbpi

^ijsp

(tf,

duipq dntpq fuiintbp (


IPfHJjffiw^

ftpb'li

inuLbpt

*}

^uiMitnyt Vrnp-fuuiif^

^k^J ^^pi^-^^^ tp*

Digitized by

Google

4BLbttl-P

S33
ituipupt

hutltli

[ili^

l^f

^uipgntg iuiliu^u
linplinm
^ji

liiujliuiir

^^t*
juntiUL

fL^b^

pkpt
^bq^uiLf

i^uijukiuL, ^fi^J' Jiiuighp (,

j^ui-

op

liilfi
^'J!f^

tpP^wjt^

^^

ij.nuibu, ^bqiuL,
iltiLiniutt

uim

lu

bu utnUtbd

fuipufiUy

pubg*

ijiiupm)!

'*T^

maty

pufif

WumirnA

juijinlifi

t op i{nmp Jinli^-

d^iuL, puutg
tun.

ifuipp-p,

^ui/^t ^pp-iuii^t

mntiip

ifoinlili

(, quipmplil,^

ipipt
pli^iuij

^liuj /[nplinmp l^llibgli,


tifubfi

uiuinp ^mpp-Jtli t^Uuigfit


ifj:

Viitugjt'b^
[i-

iLiuuiUiuipf

qusjpuinpVbbpntii

i/(J

ifiuq^iupiuit'

Jinmii^y uiibif

pb^ ^min lup^pp-^ duiimiiiu'bbp


VmriuipffU iH^
jfartr

iliuiLJtli

l^nt uipUfi ui^u ^nLU


Iriiint,
ii.pfi

linLuiiuln
"'J'^t

ifuipii

i/liupt

huinbq ^^jrf'

HW^g

^^P^J^f

"'"

q^iiLq-iuj

tjiiup^ui lintmiupt ^nplininp

iluip, ^lupftif* 'IP^'J

^""""V*

op ^uipa%l{p pjlpf '["'P'^ lubop-jt ^Jy ituLiT liimiuhmJ


""litkf
di;
iff:

lipt

V^if* tu ^uipu,

""I'^J l^'^lit'^ l"^1lt^ H'^^^f puipnil linplinm lufuuitupj puffb hl

pntn. iun.tuU
ii/fLlflr/4%

pbpVbbpp
(/mlf

glljf'bt

tiirp

op, pufi, fu^pp nuiutj, d^


Xtipptu

dl,

pniiL

pfiuimnLh uimjt

Imrijffrlft

op, man'b^ linplinmn


p-auilix

fiuuiiuli

littmlibgli%,

ibn^ ibnJ^^ pn^bbglih nt


t^nil diuptip

bmU

'iiumui'b
ifiiiuL

op ^utg nLinbli,

fi^&li ^bin
d[i

d^ db%b/[bg

luiliq-btun-jid*

igbg

pbpbg

fthb^fi

ntmbdx

Viop-pf

ijinpu

^bg ^(^ty ^bd

4^P^i P)''

^my op niinbdt Siu'b^u


f^npu piub

lipq^uip'bbd miubfid lip pbpuiliu, liiuibd puih ^l{iujy

tpP''"Jf pill' ^Pf pujt,


ffhiua^nliLil^wdlii

^nubu

ii^nluu

^,

llp'Up

nLUi^,

ui^^bpu uppbgjt,
illfuuib-

tl^'Jf
uiuipuij

'^l^gl'

usn.iu^u (t llLnL^d* tiuipliji


pifilf

^P 'tl^'^P "'it '"'^'^L" pbpuihu, b-uidbd lip, ^/r)iiii phlinLinb'iit

pwliu

iJluijt

Uibd

ui'bn'b^

^usLUsp

^uiLiup

U[ uidopntu

il^'U

^lubbgfit
^ufi

Vt

^tld*

luiigiUL tub
liinnp

diupp-p i^tu'bubuin.ttild^ P^tptP^ P^P^IP


liiun.'bbd lin.&hd lip, phuii^Jt

uiu luiL kf
duiiijtt

dubpp

liinnp

pbptuUu
iun.li^u

puAd*
jipiup

Utt.iuj

dup limnpp,
^uiutfid*

iniupuij
^usifi

pbpiubu, &indbd
ui

lip,

lip

utttl^f

gnpb%

piub

ijinpn ^ji IpP'uijt

Siupui-

glf^f

"El P^P"*^" "PP^g^f Vuspq^p tl'*'^ iti'^ "' p-njubf HL ^luintiuU t^Uuigfiht

w'bop-li drutiLiUL jbin ^luiniu/jt

Winh^

libpiu% fudbli^iiui

t^iuLf

puuig, l*ltibpu
huiL,
UI

^nu

^lubnumfi, iiuiuiiujumiuU bi,


P'fpit dftiuitupd* gllbg
fl'^L^f

tjitupui'bbpin

uiil

qplipn

pujtt

fibpbg

i/it

op d^^^^u ^bm,

boptiui'ltli

fiuuiiuliy

ifimijiirLliz

pujt,

uiuui^u untlbpfi d^^ ^b^


pbliuij

^bd

u[uin.liit
/i^//^-

f^btid*

inpbpu

^ui)ibglif

^tji ^unfuguij,

tnqli'b^pt

^ii^^7/p
guiift
li-n
"'-

^lidjt ^tl" l"f"'g"'Jf Iini2" t^""- {"'Pb'^f ui^pbpu uppbgli, ^uiiilpbbpJ ^uiUj, ^uipftli ilpui% //ni.^

mkj'f* op

iiutj

(^^V

"'tj^

op inui

lf(iii

fntU,

%(fff

uipp-nili dhuigjit
iiflr

Umuiuiluuiut'b uiibd

duip^p

lii'liui

^liuiu

^'fiuiij^,

uijuuiuip, puuig.

Digitized by

Google

334
fuii^ ijtiupuilibpin
uj^ii
uttL

ULaw1^^nw^^^\l
Hfljbfnt

iliuj ^laqpninpuij

9p

^pp-iuiff

pubg,

Cii-

qpbpf

nut uiuuflu lull p luiLm^g^ if^

uk

intbif' ^liiuj,

fbqp op mkmltfif

^ttLipLliihiudjii nfifi,

^frf^

luiiiuffib

npfbfi lutLiu^m /[Ifpp'iujf lulinp ^uipjp-fi^% fC^f^ '"^ Jfnilp inmhfi lip, uiqiuU ^kl i^iup^^in linuaiujt
i^uipiu'Ukpin, pufi dm^fiu
ifi

^infuin iiLint

J^ipt ^ki^^'li ^ki[ ^


iiilfi{[tlf

^bp

inbu^, op bu mbubfiiif
lliJ uniiuinfidt
juuilili
l^uiL,

^ op ^nuliu miLlibd utuiAig


^luij

iffrnfft"

pufi uiinnpy Ijlipp-iudt


luuiiuif
4/rJ]|lr,

f iri.ii.

iuiififiiuu

fiififiififiir-

^ni^iRr

tp* pufif

iu^ghpli f fififiiiii)^iolr/r uiiL^tlr

ibiif fSi^ niipt

Hiuj qiuuuittiluuiiili ^ni[pf uiibif J^ uL iiuiqiupJ' ^uiii' qb^ aimljigu ijnup-p^punu f^iLiuL ^p^Uf fnt^ailnbiud^i tl^^f bmbmrniLui^u pliliiUL itL n%iug$ Vpi^ga i^alfiauuL, pufi inbu%fi%g i^pic F^i. lA~
pUpf
pbl^uij luinnp

in^

%jid diuquipbgf,d' d^

bmk% dmqam

at

flrivj^/rs

tlriifj^/r,

t^hiugfi,

duipt^d', lipaL%liiibpp

J^d' lu mbu^ mnui^, t^LU timt,

p:uig*
IliiL

c/ilf^piulr

ufuip ^lualifi fbqfi^t

Qup* *tpllL diuh^p-in iiulibg tpumiLgiuj ^wpgnLgfi

diuHp-u uiatbgi 1^iupiu%bpi

uiiLtUjf

^p mm

^nt-

juuilifi

QiM itiLbpf t'"''9f ^uipuid ML iiua,

pbpuq

tf k'*^J^t

luiLui^, p-^mlimp qwuuiuip

jfnu^gf

luihi i^iupuij uiiliul,


dfiu

kt '[""""'Hr uim i^iulutbi

piu% ilbpgpbt
djiu
uiiLtuL,

i^bpt ^p ^'b&fif

fi-^iuliiup

luitiaqp
lipt

fuiui^bg,

mi

jmtbi mitmb^p limuit f irtfufy

"hmdnip^nLh d^lip um^mp- mnfu


[uip^ fbtifi
[nil

clriiiji^iiijfT^

j^f/'

ummmimjf imi"
dmpqni
jjujoi-

ummmlimp ^ft qiiL^mj munp if.jiijfm'hp^


liput
ULtfUfiiilrt

4/!'

Vmmmiji ^bpup
{:

ffr/^ty

^f

cQi/^ ^mli, ffb&fi mil^bprn


pIi,

^Ku

ifltpgli^i

^'^ilf tjt^
lip

i^nLpujuflf, iir-

Uulili

'"'""P

f4c.

"tilibprn

dmltfif

iumfi

df^

jihoimd, limiLbt luifjtLip ibiLgp, P'p]^k'P'Pp'k P"'^ //#iLi# l^rnhghfif mupli fipbli pblibplii jupmm Ifnunm^

^^t
li'op

4c> Opd' (|fqmj, ^plintun^

d^ qbrngd' fumqm'h
quiminJ
Ij^p

mu

nLum[i)i f^ntlft Qii


l^p

ummm%m)i
{[put*

i^fip

^fum^mpfi

qiiLnmj

dm'iifi

munp juminLp^pf

tUumlrq ^m^fiigibi

dmpqtiLit

V%^y ([put

ntumrnhf dmpqii

^m^pigliblif Imuppgntgltp bu,

^Vu^f
ttuiuili
jriii

[ii^f iiput milibpmpf bu *^mu ^Kd, bu ^m^fiigiibd

ij[{rt

\ubif>p 4t^

mbq

li^ibu tptt Uupli

qiLilfijIii

^\^, ^E^P V"* ^P kP l^^^^f kP"^* mjubi linunmjf lyfuilip p-bqg%t lip, pbpt

tjuuilimpli'ii

ibn^p

'['""fP k''"H,t

l^t

oiif^r*

f^ugd*

qnpb^ip

m [-

(t

kP 'Ut"'^^^ te"^ uLumfili^ ^jf^

i^<f/rtr

^mbp

^^t>t OluuiuIi ^^"^^

Digitized by

Google

*tt^al^t

336

mfimpii^

^utiLUiL ifnjujip

litLmat,

d^iP

lu

^koiilth ifjt^t^
iiiapqliq.li

ift

^w^tl

uiiiuiit'

p-iLUiL liutjiuiL
ipltnLJi lip

oi^pli mfjunt tttiamiuh

^t

Viuq luiluiup^

it^lf-

p-p ^lnuii niudfiLpinA fuui^uLp-p


Dir

i^fip

^fuinftuiplibpnLh jui(iffrd-

^^igp%b%
pttnthuij
%/i,

^/f:

op ^(Ulriii^

lip,

ift

p-HLtifrnpiP

^inlSiiifLfff^iiilr)

^p ipuiip ou^jt mpitut^y qaiquij lumnp ^lub^fiii uitLut^ f/r^Ifgu^* nuimm, fidiughp (if op qnCb tfuutftiupibpntit qbiuli^pgplibtt

^f

mfttu ut^^pgjt ouliJili tif i^bpt

t^lt' ^P t'b&p

lu

qbiu'b^gpbhut
tl^^S quih ^bqfi

l^iUL,

lipu^ ttLumtubf iliupn^liin p-aq ^pp-iui,

iffiLlrlrtr

^pPiulit
ouliat

Uu pntq^iupp
iuntijit ll*nL

pbitbbpp

iliup

fi-iu^bi Ifptmuij^

Jmpqngp

%bu

qjitqmjt trim q.aLqiujf milibpmp Ifpu^

usi^iupifp

^oif/r lip

p-p

ifiupp^t"*p-p

m^^ifrpKi/rlrlf

nLumfA fi-p^ umiq tt wunp ui qnih


qtuj*

Hbmlt^gnL, p-nq mbuiifib op fnt ibn^^ia

ui

piuUJ* qntqutji

l^ttiL

^pdpf

^^k

"Lumwli, ibiLgl^u

qapp
ttiftutji

^lr^ t opf ilnmpp

ibngp

liiuiq^

q.jip

o&uilup, ^p-ni/it* qnpb^bili ui


intttij

its llt""-^* ^^ "' ^tntpup lip iji^biff ^pbiuj kpp-iupt Uunp lubipp iquiitlip

fft^ff*
[[pf

pniLiuj, qbiuli/[ttmjfii

pbp^ ^ntf

jiirp/rli

ni

ibn^p mJntp
jih^lt
ttL

/[uiiqt g^lt

kn oSiufupf ^^tfyf* I^P^^lt


D^^lrffifif
^itflrjftfA

'"

LUt 4C f[A""^^^
butpPfti

liuij%li

^p

qfj^ULii tlbpftpjilit

^"A^

/Df^

lip

i^it'

pngp

kpkl''^ f^(%t> t'bqi


fufiLiiuutu

^^mfiuipp iniutj pniLiuj,


liuia.lit

luim

^uiiqiuirndfii qujfj

^mttji Jn^fip lip


ifafultp
liititiULf

ttuimmb ^ui^t op ^^mfiiupp


uiu

iniiuplt

iRrui/ lipt i^o

fi^

t^iu^i^y

kP^t

"'-

^lilfibpiiLb lip qiup^^t

Uilibpinp
I'hbuf luiui

luliuipil.li

qntquij utttui^f

^C^*

^^l"''-*

tl'^'^f

ijntlr jfli^

t^mptup ^p,

iipiulip'b ^qJtJmgiML'^t

tluimmb op iium

mpnpntp

lip,

milibptnb tubap nLituLUt


lip,
tttif*

linLuiiuj

Pp^

qutpq. ifp t*t,

bu fbq^

mpd^pgibd

ui

pfipmrnh

quijiq

lim%g%lit
lipubli*

fiLumiub ifnippfi Jiiuj ^pt Vntp-bitnip-urbg Jiupulilip qntqtuU

tfTtp ( ifbp luquih,


liuiplipitbit'h
lluilLIULt

qb tub^gntgfp'^t
lipu^ lip

fliumtub
^pUliJl^lf

^p

ibp

luqiu'b

iffltp

^fuuijiuip

(p^

^l^ffdlUgtULf

Vf^iiij,

([pubi,
pnHib'h

Jbp mqiujjfb qbiuU^pgUbint inbq uptqm^ibg^pi


ifmilr/ilr

Umap
mjf

^ p-ut^mLapffUy
^niiulip

qtuUqmtnt

f^m^mmpp
op

uibu-

l(^if

i^^ifiultiujf

^puiifiujt l{op

lumnp inmbffb
gp^b^h
i{[/f

liuifub'bt

Suiiftli

l(op

limfub'bf

pntlipf (If (

u^mlf

\ubqqh%f uiummbiuj milibpmp ^miLuntli

^ni^m ^mpntfu nLdmuqlib glimbma,m^t ttuimm'b op mmnp mbu%b ^* ^pb-giif^irp pfipmmi ifilri{[iri^ tqj^mjif Uumi-aL btmB-lTp, oqbtt ^^t'

Digitized by

Google

3S6

aftWL^PnhJ^hb\,

p-lLkpn iqmp^uth
if^p

i^tulinfitnuJ

4*

ifuthi^aA uhutpfih L. Jibn^p (f'P'"


itfiuC^u[iu%nL.J
4*

fuitinpnil

qip.uiqb^'hnL.ti
4*

iptuht Dot

^p"*^

i^wp^gf

l^mpnutt

^p"* bqntJUi^hbppj
4*f

bpn,

frn^utnncif

bht

Vu^

bpa bphjuuMh 4^"^P t^i JbiuthnL.J


4r

Uiihm^u np l^wpnti^uthnLj
4*

ffopp tutu "iuthtu^bi^f


ifliaiif

ufutCfWiqtullt
It.

C^pb^ututi^p jutuq^nuJ

^p"*

^butf

putpatl iMiincif

utuLwiuhnt^J bpl^^hot

VLpiuDwh^fiLp ifornf fit.

bplint.

nuubp^ '/f / ^" ifoAqitmi'


4*

bh

Jfi

Jfi
4*

Cfpb^uftul^t
ffioi-if
4"

vpuiigjtg Jfiibp np l^tubt^iuh


ibn-fi

^9
^^

nLufihf

puipfi

b.

dutmb^nud

'"If-

dmptLat.

t^.npi^uth'
f/iiic_if

putplf unph'bppf
4*

^ui^

iutju nLM^fhi l^tuhi^huih^p


Hjsp^^'iM

^wp

4*

tipm ^cvp

tfjtphbppi

n.wmmumuBh^iii ut^u bp^nt.

Jut*'

mbtuhiibpft JfiJbuthg ^btm ^^utJbJuttmbmu


n^bgf
ut^it

bh

L. ttpit

up

^bputiip2''

linqJ^it

i^iiff([mbJr#i.

4*

^'"^PtC^

&*aq^nilnLpq.p

CfUtuwmnt.J
4*

4*

b.

m uth

mutCfUi u^ut%

4p^2*

wuti^pf np phuti^nuJ
Miifii

'"/A^PA ^Jp'^pl^

4p'''I^

iniff^

CfUtg^

P-^^pb ^pb2^utut l^hbpf


p-nitpji

npnh^ 4*"^
^P'h ^t^P

p-^uth J^fngph ttutLutnAinuJ bh


hbq^utgiti^
Hiifj

2'"-Pfll

^utgp-nt^juflitf

uputito fntftnuJ
nq.[tf

bh hpmht
i^bpnt^guth^ L. fnut^
4*

U p-pfuitupfi
J^fngfth

np p-p-fuJnpn
Upnt,uutn^;J

j>utlfit^mir

hoph

uthi^utJ

^if'it.iff

/iii.if

q.bpbiiJuthp
uiutC^utuiutit

CfwJpnupncJ
C^pb^fnut^/t

b. ijb p9Uif.utiL.inLj t

Upbi^nffiij fr/ia
'"^^'"-^

mtuh

nitq.nLitnL.J iputht
fi*iuJ-utj

t^lt*' ti Dput Jutufih Jfi

uut

4*

p^^S

V^'^C

Ifftit

ufutrnJuLd 4p*
lip

^lupu

^it,

libpuwhgu mnthp ^dmp

imnntbitf

imuihgft
uj^-

liULqbgli, ^/iLlr% ^i/ tnjuniu, /f%^ nftinbd p-p p^p^fupifnpp


mfi ilbpgLfit
JT^if* tu utibif l^buttLpu
^liuit

mb'tuhg

fniluf puuig. C/f^^y p-p-jaifnpp

juiu^iuli'bfbgpp'tt
JutiLUf

^ifunil fp/i

^p*

Sp/p ^bif ^bpntg^t


l^usptfpuiL*

'tiTtj,

^"^p

/f-

kff^^

libuntpii

PL

l^tuptflip

pb'^f

^'""99

f^
^fP^^I

d^puif intbu
ifnpp
llb'w'iig

nilfinLiif ^b/ijt

4f^ pui% ^( unptlbgnug^z


jumiuilj^fnLfif

3fiinliu
i^piiLfif

op p'P'jup-op^

mlimlt

ilbp%iuj,

^lup

Digitized by

Google

^UMJH-*
ft^^filliiilti
^luuiifif
[tiLu

837

ift^uii

p-p-^ifnp%kpath ^bia

o^pp &nid

bptiLuui'

q^it ^ppuij,

nbphqitiubp ^luJpntp^t Ujup luu^wDi op

niitugnigltpf

^^ op ^^dfi libpp^iuj jbin nuiinqhbpuLb ffbflr(lr ^ mlrf min i{[t%( P'p^ lub^ui% p-mp-iulijii (1/ iltpV op p-bhpu liniLiLbp {;: hpfilinLiub ut op inui'b
uiiuiiuuiiuU

^pbimiulfp

//.uij

unttip &bb^^, p-p^ p-pfuifnpf q^nuip ptug^


p-p^ lultpiub piuputlifii ^if {[bp^, op

^uiliinli pui'hiujf

put

uffiuilt

pbbpu

lintLiLbp

^,

^bd

lip'iip

inbu^ii (//(':

f^iogfi

^pb ^mu^l^*bbp|lg

J-nqnt^ni-pt^ft^

C^iULUtmni.J

'<-

'"J^

^fbn^ 7f^^

^)'
i^

^^

npm^up l^bpufmnmb^ni^^ ^ ^bpl^unutif^nud


4*

'bptu\t

JnnnJnLpn

C^LmbLnuJ

^b-mbLbutt u^uimJni.P'liubfi^*

^mpnAffi)i

diui l^iupb-^lt, d^d*

luibd d^
t^

uinjni[ uintunilf

pn.p%'

'"tk ^itbhl^* tk^P ^"^it f4lL k"'J^^U ^^lubbgt Mmibdf iulu'U ^pbul^')i liui^^
utpfi
jtufi

^t^it'

t^l

q-HLiibu, pujt,

H'U

lipt

VuiutOf inLUtgjt

p%libp[iu,

luq^liiuli

pabblipt Dfj/r^^ op mufiduiguiLf


Ui% l^bp^iuj, bu binb^'ii.

Pnqbg

pl ^uifuuiu
^[t

ha
ifi

phlfiuj binbp.
lilid-^%f

uiumfig lubmbq ibn.ni

pi-

qfiinbuf

inftpiugnL ^iu)i, Jtuui^u li^^tibd


lib%Ui iun.tti^ Ifiubg^fit

pp pnHbd

{tlpuij

^p

phlflitttd)

^bd
dbp

lip'hiuj,

^luqd

uibq uiinnp buib^'h

diunbglt*

D[{;f% ui diufp qniiimpy


cOuijfir^

mbuiUL op d^ mq^iuUd*

bmbl,%

i^iuiiqlfd lipf

inuug*

't^Pb lit
iu%guiLt
lu^ iuigli

WUt*
^pdp

Sfiunu "fpfiuinnu pu^^t Uu


luui

pubinCh
liftii

mtu "tq^lip
ufnutntlf
i^li

quijufh

pbpdifi

uiq^llip

u'^'-

ufipnCb tp op^ pn.^tli,


i^li

^njatlf

diuqbpp

m^

p^^ntu ^p m^i^gf ^ttLp% pb^nLut om^^^pt ntubpnt ilpuijnil puig

gliui&t I'fiinliu, mfipmgntf

iiuiiUL ^nCufipj

mJuntb dutqbpp

b-mb^libp

^fi'b

uuiq qboilmmln

^/r/r/]!r

pOLPiJili oiniHifp op f frin/lr ^Cp f^ty

qjtinbu

pp

l^uiliuili^

fbpp

liiudiup,

Hlfinba

pp

pMLuUfip mbqpt f^lbpp liuipdjip^ d^li d^l^ fiAiinp, ntbut^bpp funinp, pbpiuUp mqu^jiliy uin.l^bpp flutpqlt pbp, UumnLiu& piulr ^l^p nAbg^, qui[iuJi uin.bp mmnp 'bifubp ^m

bnfrlLiii([ffijbiii^

ihbnnu qqnuh npm^u qb^bgl^nt^pbutU ^wIbpmh dtuni^l^utbgfig


\;'

muinbnumfiiqf

J-nqnt^n^pqp

uhpuih

L.

Uii

ma^uihnL.p^fiubJig ut^tfihaumh
UL^ftt
f.niii.J
4*

^utJutpnudt

larflf

UfOttndauP'lttJttiibpnj
irtuif.ni-dpt

^P*^

J'nnnilnL.pnp

piugtU"

^p^^g

*)

U^ joi^mm^it miqiiLbi t

La roxwo

doft

traditionfl popMlaircft-/

1895

^.

bfkn. 1-9.

Digitized by

Google

338

UaMlMnM'H\i

"fipfiuinnu
iuti^ll'libpli'h

op

intuuiuiinpn

dnqnthp

If^p,

iiuinkpp ^mt

inqagj)i

at

mui^^ji'U lip,

op

uiinn%gi,li utiuuiuinpn ^uiiu'bt

Op

dannibig

uipb-iuL,

mtfuuiL op pfimmnLli

umpipLaptub^hp
i.'h,

(Id^

^luulipgtuL p-p putbp^

jnip mbiiii ^, luitbpp


P^P^ 1^* ^Af
*

ufui^hp

niupiiuL puuig

pp^

uii

llltujt

flu[ii

^E

k^J^ ihl

titttithuij,

puaig "fipjiuutnupt Ouui^uip-

mm
lu-

uiui^ilputiu&'bbpp

^^

nuiiLwiif
Juttbli,

lulibpUnLpuiguAit
ici^^lr

S^J* op
l/p,
htfi

^futji

lu

mnii

^f/flfi

litiLuibli

pinfi/uilrml

op

ui

upinbpi

UuunL

^pimtuilittil [! *bii/{[
ifbiiilrt

muiuiui%p ttmuitf UumnLiuir ^piuitiujbg


(jjioi.
itL

op mutuiiubfi i/(^ unipp


'biug^

op ^njft
l)i^

*fiuiif

inqiub unipp
^uf^/iLiiiL,

^f//f-

uiuinp^% ^tiiub

i/t

uiquiif*

inf^^^fft

op fnLpp

Uu-

innLUi& miuuiiubli
turn

tpk"'- ""it'b

pfimmaCb it^ll tftk 'l'"-" tiw^t ^P,^fl mdoP'bbpttA %bup p-nqplit Uumntiud^ q.ttLiLp liusj%uii^Jiiugt

intup puigbg,

tp, ^lupgnig p-p iu[ dutpq


'bui'Uy

5^,

puffbt

^t

^w'ij j/[p ipiiL-

pt'uig UuinnLiud-t
tHh

u^uipjili uiui lufuuiiuph ni J!nLpp

luUbpbntp u$giu%t
llinn\g puli

Qifi

t^bpfi

qqfi'iibp'h

op Ifw^

^t^t

lumnbg

laqutili

(If:

diupunt

m^u

(%, ^pitp nLffrlrmlr li^pUliuihf rnqkhiuh ^bli ^pUhuipz

^bpp

qnff'bbph lAtuiiauJ

bh ifbmbpp J^ff npmbqftg t^mm


q-bmlt

m'btf.utJ q.nLpu

bh

qtufjiu

humnuJ
4P^I

mi^ftbj

J-uiftLlrpp

Intuit

Joutwl^ut^ dfi utqpfitLp^

#tA

^
L.

""(ft uut^pnil uiuhnnuJ ^-

plihg 2^ktk*
q.utj

'^1'^}.^

amiibpn C^wuhaq^ Jutqbpnt Upuf'b^ 2^*" mli-

bpLnuJ bh
(-{^

b- p^muiuiupqiibp[i

hnwhg C^bm
bh
frif

ttppt.nt.Jt
1^

XTp

^tuUfiu^j

l(tathtugp

C^tu^ubpltt^

qitnt^tt

f /kM[
if^

tmtt.tmh^

ftiHut\ibi^nL.
^frifiy

p-l^

4f^Pb lib ^^'

tutiiptttJ

bpfimmtitupt^ft

"pbs
(J.|fj

fii-i#{rtfif(.if

b%

npt^fiiibpt
Irh
^^btmLlrtui^

t^^tnbpft

Jtuuftii

tnuttttdnt^J

f 4'<'|^^pf

Oiltuj

f^iutputj qbiitli

ift

mqiuif*

d^ opiT ^jiJuftJnt inpn^ ^ppgiub-

tluiluuip
Ir/rli

tplini [uji liuinp

utq^li qniqiuif iba^t'h


Smlr^if
lip

pniki

^*iii.

foiibli iniuofufli,

lip

^b^
iip,

mutlip d^ [uil oqiUitU

mm qmpqppnA
^^^^^P
mmn\g

%uinbg)tb\
l^p,

^miatrnj,

qm^mj, PbHflb
i{[(1rfrtrt

P'b'-Plb

^pmitgpbb%
'b^fb lib

^bmp bmpm)intpb\

Sqm'U ^mulfimj ^*of

Digitized by

Google

StUWlH^

339

maiiit

Uinn'bg
ufiu^k'ii

^h'ii

^nr^^y d^
liputrh,

uiuri

iiufLiup-d*

tj-nLpnaLpiub^utl,

ijoilh^

lumaf
juoa^
pb'b

lip luininbqt

^bpfP.

^^"^/'^ k*^P inqiu% tiui^poputy


ifiiupfi

ipufif

qntq^ op

tpp'uijf

ipp-iuu

bin fnifiifi/x

Qli^^

llttLuittij

op fiuiipJ*

op^i qunthiuj

fuf/t
oulffi

Uin i^bpfi
linLutui'b
l/p

lllfbbpp pb-

t^fiT

lupb-p^^ linHiiibp, fiuuu^jtpf

uiuwpf f^pf^

tfULU lip ^lu'bb'b UL "^uidpnt

^p

i^lrfrlr<

81101%

uip-uii p-ui^iui innLb ^ip/bfiy

u^iuind^
ffpblig

^p p-p
ofiiflfi

ipbpft

flf/'l'frp/;

l^ltifq-jtitttL

iapp jtpb^ piAbglfb mutpiub

^bg, p-nqfili
Ibbppf
tnntfilit

^p t'kBE I""" L'*'3^9f ^uqui' op tfP'^'Jf fub^d* op^lr fif//r q.uijt ^Unilft lup&pP^t k^^kC.'
luipuip-iT ufui^bgji'U.

^^p^

^iifLiir^/rptr

hl

ouliftlibp'b

gpjjpbk

^.E

"^ ^P^t 4f P'P

uilinlif

Viuq ifbqp

H^ii^aLJi

{[p

mm

pm%p.
lipt

m)idb%gli

fivi.ffiilf

i^blib-

Pt
lim%

qit^bpnti mnLm&libp% mbubfi)!


Ifop ^bpfi

Sqjili

[mid*

dniqmp-

qq^'bbpp

liblim

^mrniiftit

Udfiud' ^pl^uLu lim'Ug'bp ^p

m\igbfif

mu mqm%

jubipiLft lipt

puL fpfff

'bumfi ^ifflr^t ^/i:

Vmq (|f^0L mmpjt jubimn. tqpmpmfit j/iJirV^ opd' m pfiprnmh npfifi ^^^pp If^llt kE^

pHil mtqpji'b

umq mmpfid' l^lim'bp ^bm uftffpmp ^bm Vbibb l^p mpmp* ^nqb op lip qoiL^^ itt^l''^ i^^lP bP^'P ^^^ [nqiim'b ^^ri ^^ftid' laqbmli pfipmm)i ifijtlip ^pfi dft^^'h qmjm li'migijit ^li^^ mulip ^bli iniihmjf
ir( ptLttLiim
Ifpt

mqmd'

uiumlpnLfi lip*

^ijt

'[u't'P'P

k^pp'tob

P'p'b,

llbftli

mip-ft'h^

V'tk

ifl"'J^

Vmpq^p qntt^mj "fboumj m^pm^pfib fti-

4E ^^9

^'"q'^pt'^'^P ^l^l IliLmmjt 'fiboumj

m^pm^pp
Umfili

^ipuk

kP P'E^ """'

pfid' ^n^if

pmq.p^mLm
ml^pm^pp

&miLmj^^

i|[lr^^fff

q.mliltdt

Ifbl^m^p uftpnub

umq mmpfid'
dpdji
lip,

mn.m'bg d^ ^nn.

^fi/i/j^^^if'

b-mitrnj^ lipt
^ip

Smpfib op p-p"
wo- uiu
qji'''"'

mmap

q-jtpd'

l^nLmmj nt /[put

pp^

pp dnLpatdnLp- qpbp Sou^fi limpdb^'b


mfim mpmii
( nbp^ip
iqJ^u
^iri.

ifpmj limfbfi.

f^/v/r

kp^"^

pitli^*

mqmd'

^^pb lltjIE I'^'-l'^^ lim%g%li%, m'h 'Ibp^ji'bp ^ntlim l^mj, fu^^ mqm% ^ntpp gl^^ at [ipbi ma. t^phpt QifiSoiqlifi

^t%ti VtiLpntdnLp- l^bp^mj

limpdbfjfh ifpmj nfipp (pj{|iiilriylr^%t

dmmjf

mpmh

pnil^ limjbfi

Ifpt

^bpfi qqfip q.nLq.m%

Wh

mqmdt Um dmp p-p ^mtr^f; itpV^ i^PiE ifmqqi mqmi ^[i t^'-PE Sk^ k*"- tp^^ i{[iiiiL%( {[bpPmjt
'^tk'^

IfLJi'^Jt

'"

^p mmapf

%fiLdnLpq.m

q-bqp

^mppm%

mltnibnil

if(

mqgmm
{[bpPmj

dmpq.d' qnfn

Umn%p d^ upimfi mpmd' liaibb'bm'ii, fiilif()i l^op dntqmp pj^pt V^ opd' m uimiilibp i,

0/1

mpmp

uimnJifi
qqff

iffu/^t

op tplini

tffbpp

Digitized by

Google

340

aawwnbj^bb\,

^pdp^ itiupnttL
ttjAiut ^nrijih,

^ubu.

p-^uiiiuip

pubu^ d^ ^nnfim JiumirnA miuuy a^ dtup^


l/pi^fliui

in^J' op bu ibiLgu

qibift

Uultli^

tLuiiilt

f^/^y

i^b^^r;

pnt

qq^HLb

ujip^ lip:

^%^

iff

op

uliputp fOL^j:,

lumnp

ffui

pp pbp^

iuiiitt'

iluifuin

tumaiif ujtpnil
iiiijilip

minpfi'it

lip^ [iph^ inquij

linttib'bui'iit

V^

opit'

ui

M^uipp-tubfi)i

tpP^tkE

"'l"^^

'["'-t

k^f fbjfbpliiiliiuVii lu

^iiiJ!f^(

{[op p-'bq.pJt'U ^nLpp ^uii^t


ufipnLffb llkqk^
liiipliU

Urn '[u'lup'p ^lupP^iuVb ol tfibp^

llt^

%bup
ibupf

Sbfbplibfilip

%bu

^ tpP'^'J
VuipunL

P'P^

ifuipq.
l^p

ni

Ifilili (If

UI

^pp-bgl;li il^'bbpp
l^pt

njtifiuhiuj^

nftmb^iiuj

p-p Jiupup

mbgbplj^lHuUp
UL itpt

ufip^

^tiLf^m^
lip

diupunCb

liiuiCb^

ibn.^
l^p

luliiij^if

p-nip
kE''t

li'op^ itttVii

fiLin(

liuiinqitt

^ntf-nCU

^luu'blt^

kC P'E^

it' it> lll^t"^ piu'bbp qitLu ifp uituj, mb^hpl^filim ^^p fnilJt'bUf

f^p A^J1 lluin^u uiuui^u piub. uiptnp ufiuiLliuib- ^jt, 't^Pt lit tp' duipp pbpbg uiHibg [t'li^ltf \uouf lu innibg op upm^u luUgmb-p pbp^t
^'hplip
^fifLt

^wDmputff

iipf

?gi/]p

uiit

op jubqS ^"^PIP ''pt*


t^^fUL,
jt'b^'U

ti""-

dp^nLp%

jjlr-

Mp^

IfA^

"'l

^^l

f'lP
^y

uliubg puipiuli itiu%bi, 1"'


lutLiiiujt

ijt'b^

p^iluiLf

^fidfi

lr(fii ^r

dbnUifij

'b^iu

l/p

Vuipq-p ^lualipgwL
llfiit

op

ifibpnL tub^b^^p
lituliqliwj,

ptLbbp

uitiui^iub^
t'finuiiiiu

uiuiiiuiutui\p

op ifibpnib
qoitblt

ufipmp

qiuj fnilpt

i^bpnt

Hlji'b p'blibpuiiui{pp

Tip Pp* mump gnilp

dbiijf

tf

1P^

'B'"IP*

^"M
l^p

Irirui/r,

ibitpp qh^

^pfr% ftpb^ mquipp, qatquij k''"^'^^ ITuipq-p o uui^ui^- ^uibq^ l^pji upuiffki

&nti^ntj^ni.pq.n

bnlLutl^unnuJ

L.

tnnwJutpiL

AbnWbbn^ annba
Utut^uti'U

un^npmpup

uiJnuuhui\int^J

bh 4^bp^ llt^^pt ^^^*


wdnuuhmiinuJ d^ ^^l^stk

unmitgpg J^ f^mTb^un B.mgmn-nLfHfiJb


q.bpihbpntl t^miJtu
frtf

i^ut^Jbtnif* Jmpti^l^utbg

^mii*

ift^l^

"^ifk'"!

^bm
puiiigf

ii.

dpuiuph wuipnudt ^ulhai^f^ CfUtuuttnutppd


fittthji

b'b i^fihnud ifiiP-'"l9

duiiinud bit

ap ^t^fimbh ^(r itptuU^ 'b^pt ^^> lud^h k^P'H ut^juutmai^d b'b uuiui%bi

^PP-

A~
art*

TUpuihg^

P^104. P'^'^pl! ^t*


\kju dmufili
Ilii

^tfij

^bmlLbuif^ mtumdai^ft-fiubp^.
uiq^ilid*

^ui^maild^
fftlf

iff;

/ntir/r

liuiap

^ntpp tpP'9"^ ilmlump

u/li-

mhqutd

mhu'lifi lip

d^

piLbmltli uiqutd* ""IPPt

t^Pb^

'humuibi

V^d*

t^pllULu,

uiuni{g

tP'^P
lipt

butU

uiuuilittLJi'ii

uiuipjt u^p futibit^h 'IP'^J "tp kuiuihi lipt l*pbf ^blbpp hifi op mqui'ii ihitpp tuqfliuij ^pui)i lip q%tt

luq^liuij Jiwlrg

qnq

iffr/ft*

qftuibu p^p tjjibpp b^uilidrl^b%


q.n.ui'b

lipt

V^

opd*

uiquilt [itqutliutinL qnJi,

luqUi/lp

&utlit;'U liui^^t

^uiil, d^d*

utbu^

li^

ll*op

mqui'ii

pppmm'ii oi q.mn.mL, ofjinLmL,

pui^mp

limiLmu

l^nqm

Digitized by

Google

mm\"^
guiLf ipniuguiLf
libiuij Irnp^li
ttuipq.

341

q-iuiLtuu

Ofj/r^

tlusfuk'hiuj,

iliuililt
tl'lipjt

Wkdl' ^k"'^IL "l"""'^ kH*


t,

^^

kE^t kn
P'UtE^

P^IL

k'"J tE

k^J

utufili

lipliiuu

1ft*

3^4 P^^^tP
i/^^'^t
'ft'f*

'I'^^-tf

^^lt

wiiiuinnLtt ^iiuijt

DjjJ/riJg

qnLiiiuj uinL%,

^PE ^^B t*!""^ mbi^p

biupuiitnLp-blinil ttiupqnLh
IftiL

liui%^^ lip ^nilp*


IliuftinLli

ffk

^Uigif*
liuifunLJi

liHLUi gli^
lip

Jiupt^nth

//{[ift

P/i

^iu%^i 11% dfiiudlfm

/^I'f^p P'p

^^

iifi/^^

omij^b^

pf.'h

pn-lrt

yJt ^p P'^^'ltp "^


*^l'i.^*

juniiiuili

1ft

^f't'tP kP*

t'w'i

^nujiiilf

([npit kp pbp'hli'b, Ifh^ti ui p-nqliiuib% op ipbpli'ii ^iun.hp ttitfufip t

^tpft ti^fi^bplt Jtuufih

mmmJuni^J
lrplLai.J

4"

^^^ C^b^fttu^&Xibpfi
npuM^u
Jfi

Jl^ff

nun tuuunuJ
i^npm^
i/mlfuf^

4*

P'h ^pto^M
catcifffiifif

btt

luYsui^utuiTb

^tuum

(^iifjjifi/)|

m^ii^'

ofnlit
b\t
It.

\T[i

tun. J-tu^

uptuho wiu

l^bpoiutpuiiMDntl
b\i

Jhai.J
utin.

dtnplnLd r^^
d^^ft
i7c-

'butjuutqt^uttn^ ^tupt^nuJ

hpb^tg
b\i
,

L.

n.pnt-P'but'is
i^iiii'^iiifl.iiifi

bpp.

^"^P

/'^^
b'b

liupq-tuiiD

iftuibinuJf

Jiupq.nu
^fr-

l^bptuwputh^
pmliaLJth

pi\iq.nt.hnLJf'

mnubn

uit^bmuJf

ifm^nfii-if ,
rat.

btftnuJ L. tuuitu
iiniul/^
frb

hnp^g

l^bpuiutpm'liuti^nfuv.ni-J

i^ufS

drnhnudt Ujui^tv

^uipnL^mi^nL.J bhf
L.

Jplb^L.

np

Jiup/fftl^

qmpfSmgwh

q.iupiu\i

Jtahnuit

hputhg

pit.hnt.Jt

HtuLiufuolf
^npboj^^^p.p-ft^

^)

4"^/

^*upubph
Ijn^u

nL.

I^tuhtu^p
L.

bpb^2'''pP[' L"l^
^^tupiup^b*ts
/^ra^u

ifft^iH-^ntpP^

ni-pptup

^^-

puf^^ bpbi^nfbtah

fhiuJtuufugnL.fB-liL.\i^g

^but wf[^ Llu


ft

tu^fj^^^

mnv.J

b,

iun.wq.tuum

^bh

Jtu'itnuJ

u^iutnftL.

Sapb^Jat.tn^f
lipuflf^ iiilif.fii-

(\i-pp.pJnL.mD b,

M^ntfi^ififi.iiio

nqfi\tbp^^

npnhg

phpni-Pbtuh
pb^itnumfii

u^tu^fnmtuit
UL.

bh

C^tuJtupnuJt

XSptu^Ugftg bptini^up*

Sn-

(it^pp.P'Jnt.m^p

k"l"

-I^"IP^P

^^

t'^k

^^P"*'/-

Jnumo

lituJ

Lp2!'''^kll

^p^^*9 bp^uttuutupq. bqptuippt


J-tuJtuhtut^

Xf'hhfLtup.bpnt.P'btuh
\ift

uptu*b^
^.n^iulf

qUnud
^bmli-p^

b'b
b.

hVbql^ni"
^ofinuf-

Joutf

M^nm^ Jracifi^/i

ituutnt^J

paut

M^lpbpfi

ufUiUinL.f^phbpp q.nun-p
"'It^f

^uf^

iqtu^bi^f f^'^P^ S'"'-"

t^k ^pk^^ -{^"tP^PC k'"*'""P"^'^ ^^ iffu)/biuptuplnL.^nL. u^tu2Utoitf ^nqtugUnuJ ^ ptu^ni.f^at,J bh bpblutuifthf

ktP

P^P^L

') BttinLbi t

L^ revue dcs

traditions populaii-es-f

1895

p^.

7e

1.

23

Digitized by

Google

342

LftM)L1.pfih(>M^

nuMiiutqui'b

n^nnC^pbbp b%

iqiuni^LLnL.J

hnnuthhfiiit

Vut^

bp^
^bh

ffiiiijifi*

nwCfUipubpft ^b'b upturn uni. J ^pu\iff


CJbmtl^
ijituJf

tufq.

bpbi^n^ibpp urn. pp.

\ipuAio n^ Jfiwiit hVbikiupbpni-ftbtuU Jjifngfiit


"^li^^
1^1

oa.-

'/P^''/''^9'AP

^^ iphni-Jf

bppbdh

uu^UMhbioilf

Jsp-

pbJlb

wpiumiui^npbinif itnpuih^isjiht

Upuihg daiufrb iuwinJuuJ bh C^btnL-buti^ibpn^


.

iiupufi)i

JkkE
H'/t*

itnLui

upu^i,
Ifp*

VA/"" i'^tl'") SnpbfitnLtn^f tlLppPitnLui^, ^ftpiuli' Uutnp libunipp ^{^ ituitiji HUtf "l i[ltpui ilpuiji

uinmpiLiuj

^ll^p /^^^
(li(f

lil^'iibu

op^ ^uipup ^uiLmli%

qiujliit

qnpf libunt!}.%(

plih luttlim^ ^j
ll*op

^uiitlibinL opbp'b op q-niquij, l^buntpp Jfiinpp


miiltlt

mm

^mpul/ii

llpt<^'f'

impHfi'b gmili op

pitltl,

l^p^

^nLnp

l^m^

^/t

j/pfiilr ijf/iwt* S/riii

bu libp^mJ^ p-nq^ni Saph^ifntm^mf HLppp-ifnunprn


qnttip limfu^y

mqium^
li^ ll*op

^bqfi^t

^mnmtp

i^lt
cO^/itf,

^bpf^ltl^l^'ii ^ffi^(:

^u/^t

cnfri/-

^mpiip ^btipbpp ^bp i[bpnLgf


'inLp fittmpmliu

Snpb^dnim^f (lippp-itnLmff
'^""^'^i^ f^tp ik'^'P'
ifp ifm'hjiiit

^ftpmlidntm^f

^muiif{pi

Putd """
tl'k"'lipt

pumgt

V^it*
lip

t['k"'-

^"'P^f ^t tniuiifmpqd* Itbpu

Sqmifwp-

qp

limjiilt

qn.m'b

mttm^p fuqifmp^

^t'^tf

^^pup

munp mqm^

limiLlib'U,
liniqb'ii
itL

[nqmg'iib'hf

pmimibtiy iqmtLlibgpbb'b
^pl^iinLg

^mitlibgpib'h Ifopm^

op ^pl^m'bf ^mpup
l^p

nbmlt% ibnp^mlimi quji mma%gt^%

limqm^l^

^p

m'btt^'b

^m^m'U

^uilbgli^, mlinib'h

q^ptjfi

2npbfdnLmfp

iipu^*

tUunp m'hnLbp p-nq puJi Uummntp.

UumuLmb-mutitLp,
op
ifL^t*

^[iii(

fii^pp-dntmfpt
ilptaj
l^p

th'b^
pmli ll^Lm^^

UumnLmb^ limmmpi,,
^biiiiLph

pbp^ ^^pmlpImLin^pt
lyi^f

llmn'b f^//t^' iibpp-m'iit

op mmnl^g mbuh^
lip,

V^tE b'
l/^pf

Oipli^bpp

mmp nil

db&lim^
^mitpbp^y

muftli

op nil

ifbd^'hrnj
'*'"'

^fiLibmum

mu iqmtLmip m[

if(

q^f^lbpit*

t^Utf
fuitr

mqjfb

Unqlimj lint mm^ifi

J^imii gli^ ^^ ^uipf op q^jtiw'bp

ULififrlf:

2a'

pbfifitLm^Pf flLppP^dnuiipp ni ^^pmlpSntm^p


^nufufAi ufiLpntb

mm

mbubfih

lip,

IffspPm^i
lip

^ib^
l^p

tip

nftupm
pn.'iit

mm
^^t

mqm)it Squi% op mbuhfi


4c
/[bil

o^l^p
{:1ft

lupp'bbpp^

llbpP^mj

if^lifili

SniqmUp unLqjuj mbub^


^bu,

mm
/[bil

mqffiif

^mpglt^

p-p^

^bil ^u,

^mpm ifmpm
^'U^

ifbil

llli/r^

pm'bit*
(t

kV^'E

E"kf

/"^1%

ifmmtt^

m'bmunA,

f^<fl(

l^fiLibmum

mm

^nuimip

limtLU^

mm mqmi

flip, [ipbi

^mpp mqmj

Digitized by

Google

*IIM11-B

343

irbnLiiui /flrj t, ^lupgli^

if^

opif*i

HuiuintiLpf

UumnLiud-iuinnLp ,.

Hf^ op nuitf
HuutttLiub- liiuuiuip^,

llpu^ uiqiuiit
Siiuili

J^iUL,

iipu^ ^niqwlipf luutui^u ( optu^ ufitpnLit

o^iup

nLqj^i

^if(^
%hu

iHit*

liuiilfh

unpP' op ufttpaLif o^fuuip ^[1^01


Jiuij
irnifilt.

[iptuiig

tf-tiLt^wji

SnuiiuUp

aLpinfunLp-blii^ ^fi^

Ifp

p^p jubi^p

p^ttgp^lt

Oiptiupp

ilfptub-inuili^

d^d*

lu

lipul^

lluiuuinLp,

Uumtnuib-mmntpy
h^l op nLft^
UumnLUiir
If^uiiniup^f
oulifi

^iiLinndiit* in

nui^t
Ipntft
l^pt

Squi% fiiu{(:
^nififilff

ir^tt*

lu

i^iLiuli

uiilui^
liiuui^t

uiaiutnLlinil oul/fb

Uu

uipP^q
iip,

Hbn^iup- ^p

JT^ op J* uiu uiqui%

[ili^'b

ltpb%

dutopntp

jpht^pbit Uuinb^if^^li op ifopu nt

op f jfcffrif^ Uumntuid- liuimiup^ l^p^ lupfi ^opu quililiift t'ou^p ^pip pbp'b^'h ^b[ui&^ ^op% UL itop opptub %uinbp (t iuip'b nu Jtupp ijiiup^ "'isBE P'^'^'^J ^^p pnifih l^p mtnnpy ttLpuijfiaLp-bVbbp^ ^bi qfimbuij Pp fii^ ^'bhln
p-p luu [i^i
UttiainnLpf

Uumauu&iuuittLpf

Mrj op m-nt*
QifiirirLifi^

limmiup^f
lijafai^lf

^pu^ Jiuppf fuUnp^ UumdrJl^'u ^ op uiu


uif^%
otf^/r

^uiLUS^lip ^ililuij, uiu u^ui'"^

iluiqultf

f^lt

'i'"l3'"l
lipt

k''P9P)"*'0'

4^4 ^

^P"*^ uipui^fif
'^k'^*

/[map limnp pij^t Squili juliq-pi


^irlr

Piti^pt

^p ^^ t'^ipt?
Ifitinp

"'

^i^'

op d^ muiin^ ^lutm^jip

^iLiuug,

d^liuii^% oulifi ^uitmbg,


Ifinnp
tl'^'- pfifiuii

libuntp'ii

lu

ifiliuii

omuii pfipmiuU uipui^uit nt

^lupt

V^
^pipm
P

d^uAiq-itnuig

^uipuJ*
lipi

HHJ^f

^k

^P^* uinihp

ifi,'ii%uiii

op Jiui
^/r

kPf pffpmtuli guiLp pn.%t [rb^pq


uijiutli

Vbfilip uniiuij

Uum&nLh
^l^uij

liuiqui^^

pp^

pufi ^uiiUf ifuipqJ' plt^ui


t'h

^nilut

V^J'

ui ijfin^t

fiP
tj

tpk"^

^'bjiliituipii

liuijb^,

itt

mquiifuipqif' ui qituili jbuibp


{[p

^umbp

Uu

tpliuL ffbliliduipqp
UI

^mpg%b%

uiunp

Pp^
lip,

Ji'b^ qnL[uin,

P^l t tlt^ iuipu%


^Ji^ii Of ifuiptf.
lll^uji

lipu^ lip
l*uipii
it[i

Pp^
(%{:,
lipt

Pl'^P

utbu'blig

guiLu pn.)ibp t*

iuiqo ^ui^, Vtuuid^nt oqnpdnLpWhp

dbb^ (, lipub%f puipnil uiquimnLjiu

bmh

uiquili

ui^^uip^ qniquij,

munb^

Digitized by

Google

344
inq^uili
iif.

ttft'Ml'MnW'bb%

liiaiLbblif

[nq^iug%h%,
i/(

liuiq^b'h,

fLmiitLih)),

jj^lr&lr ij[^

inqngliiilt
puipijt'ii

^m^fifpt

ilpiub lutu^iulifi{gb'b,
l^jipp-iub
hrinil

juut^ liifuusp^it' tu q^bli

l^p

bmh
luufili

^tudiJiP' k^^^'^f phpb'U li'op nLinbg'bb'ii uitingl^fi)i

lipu^ lip p-p*


'h"^B i^i t^*

^OLpUf ibp ouiiugp ffbidt^df Uuinniiub-

ibiifi

q^pp-

khf

hiiy

iipu^

uimii)ig^'U

iftlipt

Snpb^ifnLinpb ^d,

uiufili

^Lpppp-ifbp
ifput-

tfnLin^% ^f

fiiili

unui'b butb 'bumnqb lu MjipuiliJnLinp'b (, fnitr op


Jiiiujltp
lip (uin.uiti.iu urn

tutk^lL^'^PE 1*^11^ itl^P f^t "^ unipp


%fiLi/)
itbli^
ui

^tjtp

^nt

[iifuipui[iui

^iifiimlr^t

Snpb^JnLuipf flippp-itniutp nt ^jtiui^ 4(^ u^utIjp. ^f op ^uipp uttiaglfiilih ^ui^t ilt< ^Up ^L' "'"^tk "'l^gk'"'^ uimitlilt lluiiLUili ^f unit^uij iip q.nLn.p p-p ^p^ iluifup-^ quLU junpaiip ^uftr^t lipt
iutpujt'h

J^l^i

ui

UuiM%
l^p

Ifli&fi

ui^u fubiuigfi* pn.'bb'b funpaiip ifnpP'b'b


qillif

l^pt

Sutpp 'Ubu
futf^
lip

ifuAilif

ifuiq

tHj'^l' ^uipufi)t

impppljDi

tft^p*

iuipup
lipt

luippuipp
fiuut

pp
lip

^p^ l"^l^li lliubg%ji^ uui^uip-J' l^uib


ifmiiji

<iiili*j[t

V^utliuip

mm

pbpifmi ^mpp op
qmn.'lit^ij,

quimi

linL[

l^bp^mj^

ifinplilt

J^f ^(triu

ummm'Umj

^mpufili ffiqbmpp linim^t

irt

^mpuJ'
^[t

mi[i

mmap

i/^t"

Snpb^itai.m^^ flLppp-ifiiLmji wt ^/rlip,

pmlidntm^

fi^iii^(

^q^t Sqn^^fiilr op ujifiiL^^

pnglip q^ib'b

^/i, 4?/^^'
1/^(1/

bmU l^bppm)!
lipt

^ui^lrlr

op^

mqmi pifi^m^i^li omqm% dnpp-mb- t, mqmpil^f ifmqbpp


i[bil

pnCUp
ijibm^,

o[nLq[i

'[rnqql;

Sqngiimip

d-lr^^lr

l^p

l^p

p-p ^uij iuLbp qifuatUy


lULJili

mu

f*b^ tiui^f

'uu

rnhnti

uimiutu

mpntli

t/zmtt

Qui iluijupp ({i^itl l^filpSmpq

at

it^

mqmJmpqJ' ^pkm\ ^p ^"^


^fipmliJuLu^%

qp,

lipub*!/

tfp

Pp^

itbi^ 2apbfifnLmff ttLpppdaiuift nt


^(/r/i

^%^y quLb op ifbp uimmjtLp


glllilgt

u{if/4(i

ith'i{f

mi ^at

mqmm mm

opp

*
i^nnntlnt-nn.n
pfif

*
II J/i

^uiummnL.J ^
fin^nuJt

uf^mif^ ^nlrq^h

fi^.^i^fr-

npnbg

U.^

^uthuttD uiututJni-J bit*

tGumntmb^ op Upmifjtli nmbq&bg, m%np phlibp


Ci#/i^
'ipbql,'!/

m m^\

umbq&bgt

piupnL

^Iffli

mup ^pbq^i, ^t^ /rumqlf uimnp itfmp mUpmifp ^^^^Itp "frp^ miftlit UumnLmi'
tp> "t u'lpuAiItt lip^mit ifrnpinibq^lif

Digitized by

Google

*ttbtth-B

345
^bm,

UibuuiL op mip t.kPB^'-

f^^^P"^/^^^

^k

^P'uiJfiii

htuijffb

umbq-

i^bgt Qffi iliujuiniliuitltg ui^r q.jiLiJiuU glilnuL l)Liujfi% nu ui'hnp piujAyt

pRi^pbruth J-utJuAutl^f
fii.

Irnp.

JmhnuJ

Irh

Ibntubg 't^PP
npnij^

^
L.

ipuiltg

hpiahg
frif

npq.ff\ihpfi

ifiiati^uiqhhrph

numni.Jf

umia
^/i^ii-

hni-d

hpiuTbgt

Muihutio ^uttmhntLJ

bh uput^g

3^iiiii.ii

mnuft m^imJup mmin^x


Xkiu

Jmufih uitumdni-J
kpP'3'*'^

Irh*

*fip^uinau
iliuik
'itbpfi

i[uiluiap
P^PL

J^ 'H^p^ajfJ'
'^"^f

l^ltifiu%iuj.

itowbliuij
^Vbiiliiu'b'

op^

tui

kf pn-^t
lu'iin'bg

kp^t kp
if(i/'

t^iF

'f^'^t-B
l^ip

kP

ifinpp,
iip

nt uit^ng ^tl^'^PH iinLin^pi


ui

'[""'^p

IPJ^t

4'""

HUi^t

P'p^

fuliiujkf

^bit

(lr(:

"fipfiuinnup

oqnpitiubiujt

uiqw^k kP P^PL l"^ ffbid" utqftu puig P'nqt "ip op ^ni lubnCbui mmli Jb%^ V'^'V tf q^b\pt ^lum op liwqui^k, ^fipfiumnu
itiupp unLquij
UI

Uunp

p-uqlik

lipt

rihuuLnpuiUiii^u

^kojiutphlfpfi J^f J'nnni^ni.pn.n lutuatdni-J

t^hLtspft

')

Juiup\tf

npnh^

4tPll'"''Pt

^p^'P^Vbhp
^friLiic-

Irh d^hi^L.

boph

q-ihtuihlit

Ijpmh^

i^kpfih

utumfi'&tubfi ni^J-kn klbj


L.

wihiu^u

np ia^uiq.^h

fhui^iLlFp

i^&-fi^f#iii.i/

jutut

bh

iq.ni.itt U/i-

piuhg J^dhiniim ^ktn


m^utif.fih
iiiarn

i^n^ni-fim fhnnRij^ni-pu.n %l^tnputq.pnuti


^friLioiiiiiLif

ifP-P

uiupbp J^Jkuihg^g

II

4Jl^I

^^l^ip^. t'
ut^wn.hh pn^

kh putniuunudt
Mfih
ti.lL.fi'u

iuuBUil^kptugbnt-tS

htu nptu^u

Jfi

^fii.ni

laf

^pi^p iu/fu ni-u^h

iif.uii^f

iwjup

ut^fihf

Jft ihplfg

<"-

'^llt
4'

if/il(jri

pkpuaip iquii"

atfiiuj^u

^pp^Pwg^kint^
^r>i

i^uiJni.J

np iuiihp ^ojuuip uiuph kmh. iui-nuJ

XkiLJth
if^

4*/

p"-huth-

JuiiinuJ

dff

pk^l^^f npff
Jfi

qmJbmp ^mquigli

ut^utqlih ft^p

^f ^ul^ u^nmi
Hhimfktntl

Jki^ qkpuiht
utopuutifikijt
L.
L.

^pkhg

fic<f^if ni. ^utumi^pit,

itpiuh^

2utm JftuiJ^utf mwpi'khlinm


^utlinuuti'
k\i

ffiJutp

kht

XTpia^it

p%ni-pkutJp
ipMtuu

^utpni-pkuth

lujJuutmni-J

kh

Jutpq,i^iahg

^munugiahkit
*)

ShihJii i

La revue

des tri^tions populaires 1895

f^.

>6 3 kg*

16.

Digitized by

Google

346

tta'Mi*wnw'Wa

ptspni.Jf

utuntupp-uilufiat
fpfi

UiiimmtCulrnfi

ownuihiuitAthnnLd

mig"

dui^ni-pbuih
ift?

tui.ut^iaitft

Joutf nul^^ fulbXnpiilrp^ unt^ft'hbpfi

Uff/ht

uptuitg p^uil^wpuiViilrpp /A

lA

nulin^^ utpifUMpn^j mipiaL.

^uipuinnLfHrtaJpf
uffn-ini*

p-tuita.uiq.[i%

Dutpbpndt uptuig iLnJIrpnt-J ^tuJfi

hrh

^phnl/b Xffhpj npah^

uti^hp-iapp-ni^it l^utiighlrit

uiifpnnf ui^hutp^pt

^Lhpp pkb.
ipiu^ig
if

ft^uiJfi

Irii

itiupq-iiiUffih

9bn-fi\M^

nL.mauJ

bh
ttfi^

puny utu^ut/h uppnLd

bit ^.b/^b^jti^ wq^ftlj^bpfrb

U ^mm

tuhiLuiJ dtufjuaiinLJ bit hputhg b. tnuthnuJ jipb*lig tuipbppf


uauftit

luufpnudt
iipitfii^

Hftni-P'huth
ittif^if

wn-tui

ifii|0([iffj

vfipmp

qpiuubinL.

^iuJiup
itpuiitg^
fi'ii^t*

fuih^

P'iuifinL.J

bit*

i^ut'UaL.J

abpnuJ

bit

n^

Jjtutfit
b.

iuJ^^it putppf^f ffupffrpi CfatpumRi,ld-piAtf

'*'tlb.

^ututni.
biiy

Jnuli^

npnit^

JpJbuthg
npft
bitf

^bmbfig
nii^Jr

utitq.utq,pnt.J
iiiffiiL^i'

t^uiqnL.J

oif^ir

^btupl^l^mC^y

Jom

dp

nL.

u^nL-hq.

dftdbuthg

^bm ptwqnud

nul^^ uttLpH- b. iluttLp^

np

dftdbuiitg

Cfbm l^n-L.nud
2utui

bV

itptubg

qp.utqbgbbinL. ^wdatpt
bit

ififi|.^^

utitt^utd pitq.C^utpg.nL.d

itputitg

fbmt

*Bfii9

b p ft mtuutupqitb pit
pp b
np
qputubind

utitbpl^pi^q
itputita
luiftni.df

dmhnud

bit

itpatitg

pitutLutputiiitb"

^luitutitg
dft

uppmn^

"^utprnfil^ni-fiibutdp

b,

pdiuuinni-pbwdp
l^fiuuidbn.

C^utpnuwhni^^

uufutiint^d tit

qb.pitf

lat^it

muiiJiu*

<!cb^t

t^*"9_

^"^

^t

'"i"t""^ ^L
(*

juijtltpiot

Pu^ pdiuumnijit bpfim9uuatpq.p


dft

uiutuituufuutitnt-d

QLlTopligu

utitquid

bd

bqbf^f
ifpl^it^^^

df^l^^it

tl

^^Phlt k^*

^"'IS
b,

bp^
itnpfig

ufuuti^nt^li

b,

C^uipnLutirp

t^C kn

kbitqiuittuitutj

ifp

^n-nLp C^bmpt
oiuitp

\j[i

n.b^bp

1^1

dutpt^i^utitgftn

dutbtbitutintf hpbitg C^n^

qfiit

"iit^q^fi
nL.

itdutitnt^pbutdp qitnud bit


'bpdiui^

dp uip^qp d^f
ppbito

b.

tnut^

itnud uL.
dutit

hailbpp

d^f
d^f
Ifitnf

apuC^nud ^

utitCfna.p

q.tuf^pUf

np ^uufutitnupitt
u^utatdbint.
l^n-pL,

^nqitb^nil ^b^putfUtbpp

qb.bpp

datupity
utm

unutnbq
dnuttitnt,

utn.utf

bd pbpncd dp

qbp

CJbm pup

dtuC^aL.mit

^p^d^btitqpaL^P'butit C^wdtup*

Digitized by

Google

*aMlh-B
-I

847

upuitub^

lint

Jlunp Ir^fiilruf^^ luiut

ffiLjiii/

kp^iuij
Hpiplu

1^1,
^ip

i{[iii;(

^'o^

uimn^
l^p

pu%

mipf
ifiif^

1EIE1E

4^1"^^ utquiifiupq-nL

Jinblif
qUft'li

^byiili
i^in'bli

^bm^fiuii

PL ifqpiufup liiutih^ ihiLpp, lihpp-uij op


l^bpP'uij,
iiuitijiiub
iniu'b,
iiiit^
(/i^/ii.

ilpt'

^p

luiib^i

^uiqit

^lupusJfi

iliuuui

unitiiubi
fuuitig^t^f

Qurnl^ f nLf frlr op tuunp ^puij


HL luuin^gt'h
ibiLg
7i{:

^pitp

uiujtli

op

tti^piulup
lip

d^lilti

^iiiij[ui^1li

ififri^lr

at mbq^p

Jitiujt

JT^Iiiuip

IHJ^tf it'"t ^nqlili i[bp &uilip tfb^ op i^p^it Uujtli Iiiuil^ uiuiap ^buip^ tibpp-iujt ^bpp-iub ofup-p q^iluiu'hli q-Lft qnbiu^uM)ifid* ^uiu^
iiL

i^ntnf

iftii

If^t

Hut

Ifblilip

iipat ^tupiudntli p-p^ iliiubp luuinhq pttUt ^^jf^y


liiinLJtdy

bu

llbpp-ttiif

lubnp ^but

p-^uili^tup
ilbgjtf

luUnp uiipPpj/*

Ipfi,

fiip-ltluuiifu
Jf/fi^iii

(4pt^)
uipb-au
dtViiutli
lun. fiu^

""^-'"Jf
Viff^frlr

d^ ^^d*
op
i/(

iii;'bbd,
jj^ii^ld

P^nq nt

i^if/u/r;

uiin

qnliuifuuihiub ^(^ d^ liaiid^d* qaLn. ^fii.%^9


liuijt

^bpp

ifnubSlipuid*
quipli
uiiuutfi'ii

f^ui&uij

^mpup
lip'buij

lipu^ ^utpuidiiLb
V!h ui

pp^

djubpp

op piCubd
plfiui

ij^bp

^nbdt

qnStu fiupd*

lliuttb^^
lt

quipli^ qiup'bl,^

d^ dpfud*

^1

qiup'b^t
^i^//t*

itupup

Ijuiil^

djubpp,

^b Ufa tip
4iw;[t*

qmp'b^ ul ijbp
qlip

qbn^t ^bp

i^mi^/f/ii^i/i^i

duth[i i^p libu*

'bumbp
^uijji

t,

^"'it ^P pnip'h ul uimnp opp-utjli


^U-iLUij
lip,

qiJuuLb op

^ quipli^,
i^'ii

uipuLbp
lipt

ui^u

mnfup mupjif

^tuih^

Sjipbg^'h ijutp Hpjbli

iuipup
^ji^l^

liuijbfi

tuiluuip^p

linunuijt

'["'P'

d^ o^if'^fii^( 4'P' ""^1 ^uiputduLb p-p^ uiil qin^'b kP^t


uiliui^u

tppui^pt

iuipuidfi'b
q-bjAi

liutiluuimli,

liuiifuutuifif
lip

uibq^'b pffiui

^ l^phuij

ijbp-

gpht* ^uipup
^bpPui'b
iuipup ([pu^
p-^uili^uip

u/bliShbpp

liutn.^f

gli^ lip ^uiuifiliui'bf

libppui'ht
lipt

uiutnp

dmpPuLb

t^bpbtpmijfh

ft^p, qbpbqdui'bp pw^ui'b


uiuiputpliui'b
fuuttfiui'li,

^lupuiduLb

Pp

uiLULp q.uiuiuiumpiili'U
Sftui

dhuiu^

ftitirfi

utumbq ^putqbut

kjtu,

ii.bfi'b

jid tibnil'

[uipu fbqp ipbipbuii, lipt nu p-ntpp

uibli^ lip nbpbqdbjt'b


lipt

d^^p^ qpj'

^b

'Ip'^'^f

tfiuippuLft

lip

duipi^nLb UL dbn.^fi

iuipuidji'b

^nqp

t[pui'

^bpp

llULUIUtpt

\X2lnutpC^pf ^butfumdmni^n^}

^It^Pb^

ibqaLisbpfi

S'liif.ifiifii ifa/-

Jmi"fit

Xr^utfii

uptu

tj^bputj

mtAnm^nuJ

4*9

P'h^

^PA

Uifinacufi*

Digitized by

Google

348
JhuiQwh'n
(bailiff in),

UA'Hl'M'nhfJ'hh'b

Inuadbofilb
*Poi-nL

C^kmL.lfwi

iJ'^P^

a.butbnn
L.

XTnLptuut
^n*-p
2}'piRiM

^utf

(Miic-p),

Upuffy (ILpuf^if)

b/i^^i/p/i
It,
1^

bop ft
fnupt

aq^utjd-TO

Ut

2^P'''

utiLUiflth
^.bp^ft

tuJui
ilputj

dfii.u'bbftfii^

l^p^^^A

i'uffpjt

II

nt^lifttubfi

qnaLwit
trn^tiuif/rti

JutnJIjihhbnjig
utlbi^atJ

tunlLh nt.

muufiiin
(r

^"in

(i.

frtf-

p.uim b^t

Wit

^"IP^f o^f^P* uiubi


t^uiiai-gf

bnp.onn* bif ^Z^-

2^PP ^P JiulubhiuJ JtuiM

fiub

Rbnbtfp
(r

l^mJut^bJ ^
P'^9P
'^t

^PP-

hhl

triififrliDt

uLfif J'uiJuMhiulf^

bqautmn mnt^bi
^^'"^

P'^'t

uiubti

L.

uiubf^*

<iTit.

S^P^kO.

^k*

^/^t ^'^f huifbV m'^""^

ubqbbnn
XTfi

^gf^p
nL.n[i2

^'"flp ^IfL^PPf t"k ^^ ttZ^PC


utLUihi^nL,ld-liiAi
l^f

kP 'H"^^^
^ofl^^f

tuuni^J ^y
miuiniuC^ai-J
i^liuth
(r

p^
hhf

tuplLh
fni.ubft

ini,ufi^p^

Juib^

bpp pp^p

f^bion
mA([

Uilbg'bnLJf
i[[w^i

htiut^utpnuJ ^t

L.ni.ifif^

^^i^Jfi

uipftubnm
'^pbs

fim

t bppLJh '"pkC ^I^^J

utpb-lt

^.it^^

^^ ^

^fiii.ifi/ini.if t

\XplLb uiif^ii on huit^auJ k, bpblinfb-wiM


t^hai^J
ifofi

Jaum ^ JmhmL.J^
uin-iui^om

ntliipuM^lt

d^9

^ubq.umui%nL,fS

(r,

hnpfig

h^tuabinL.

L.

UiminnubinL, at^hiuip^liu

'2."'~P9P*
fcif

U*pUp Jatip
ifif#nrrf_if I

JuAbmug

ibuini

i^bmjiitp juui^nuuih

^m-

ffi" ^utJiup (/
ifiif^ufifiiin

^fctf

ifinpnuJt

bfi^b^^
4"

UBUUtqbpfig fiLpauDtuh^hLpn Uiiumf^iuUna^J


ij^uf^'ituhp

<f^

Jutpq.nL.

L.

hpp uptu
tft9

C^utuhnLj

4"*

wuutqp ^v/p
suuutttbpf

It

/ilf{[biiLtf I

Ufififlii|^

^Uf^ ^' ^^PiPi

q-f^uatunp

npnb^ bplnuip iuuiinbptuqJ tbtibmL. ^atd piuqtui^np


Ib^iulb

Jbo-hbinL.

C^tuJiupi^nt^Jz

Vn/np uiumqbp'h
f^iupli

hpl^nt.

mbuwli

bib

iplbni-Jf

p^pt ^

I'^P*

utuutqfi

mtulf

h^htuh-p^

bpfuthfti^f

i^^pt^P t^P''"Vh ^ it"

IXumqbpp
!iailbift

l^tupnq

bh qopnt^p^L^^ ^Jutumat^pjttJb
Jfi
ifntHii.

miui^ Jutpq.'"

j^ftuJfiLpqbglf

JpumuJ
^^9
p^; qnu

(ti

mathnLit

bh

innctr*

'^uthiuiqatpC^lih

J^

f!.'"pt

'tf^^b
frtr

^utctufj^nuwh- fpfig fudni^J ^t


finaufoiiin,

'^tl^PP ^p^'Q'fL.J tuiuthnLd

tfpnJC^binU.
J-ui-*

^Jbyfip

atiii

f'^'-pPf

"pt ^^9 V*Pk^L ^P "'^^IP* WpLiatii

Digitized by

Google

J^UhUh-P

349

ifmfaiit^

uintf-lrinLJ

kh

iffimii

uiJai^uiui^utit Hut J-utJutl^n^

i^wti.'-

pbtfJutiAtlrnli

Jom

L.

fifSuBUnL.fllf

/^-^ hiifbgkutfitlrpjt ^ftfiuinnhlfun

bh

bquth' p-^; iin^utufut^mt


Xkuttttibpli

J^f

bnlLni^J

^
L.

Uuitriififon fii^p^^utfitulbutlint^ uut-

itutJ^nn ^itputi^nnji JutnutiLJig {"'Pt


S'ltf^

^ t'^l'^S^h
^Irut^p

l^fihb fntj^f

pfiutjintJrt

a/^ff

E^^'IS

t'^t^'^SE
bplfpit"

ttitutgbf^

o^nuJt

U^
afrf
(r

utfi^

utt.utiii^nt.p[iLii

utumt^J

("f

P'h uutlbiuJ^pp
iffrS*

^nli

mtr-

ifhoutt.npji
"'if-

^P'hl'^l'S

b.

npndC^btnL. uut

Jkno ^ ^mt
^pkj^"

Jutpunt^df

f/tt^v^i^nLn^

Irpm C^bm^p

q.nn2dnubi^

^nudi
ir^ nLnji2
UBi.m'iin.nt^p-fiuib
l^t

tutpni^nqh '^uthutututpC^ftit bp

kll^St uitumwn.^
duthutti

Ifutd

^uin

(r

utitauuthni^dt

Vpp Up C^bifbi/Ji

thut"

uiutmuttLnt^bi^

utfi^mbifig f ^x-f/f putiftnt^bf^


{r/

^ ^pktp*
ILivifi^ni.
ir-

if'ltuth'utitli

dutujtii

upuutdnud bhf

/9't

f-^'^

uLifytint. tLomfiiM

(r>

rifipf^tr^

^t'l^^l^L ^p^2''''"k'''"i^^^^PC """^ni.d


gnfif

'^kfjgp^

lpuiM{ni.df

bit

tntuijiu

dbt^^

pi^ utbul^^f cUuiiik.


q.wpibutf^

qnfidnupfitJbp
n^m^fTcif &ift
Ifisf^i^nt^d blbf

Xbijjh\;\t
Oijii

^^

ii^i^iitv|

fbmnf

^iuitrf,nud

upum'&atn.nt^ II

hfjuthuthp mbu'hbthu
It put

htut^ut^

2^npC^utliuti^ lV^^L"4. ^^^^ni.uihut\ifia

nqnpdnt^-

p-buth ^utdtupt
f^utf^
4r
uifif.

i^btibgpii

ptt^uiUfjjip

bplib^fi^

bppbdh

guifinni.d

aJXuunL.
lAjf.

t/pui^p'^

iiutfiutli

^utp
npft

dutpq.lfuihg juihbmut
p^utn-tuXft
Ifuttt-Dft

t^l^stk ^pV^^b
4"

^^f /"</
L.

ifuin^mp

ituutiui^

"Sbdni-d

t^f/^i"

dutpi^uip^ii^
t^nu-nif

uthftLiibpfig
i[[iffjS-fff{[t

/ut"
IJ.^j|.

n^tu^uibnL.d

(utdu^fi^

dutput^fi tpMplifi^^

lAif.utpim^ bplibfift /[bputf C^pbiutmlibb pp ^^blbP^ bh fuutq^ni^d L 2ibn.fibpli ffif^ftpibbpnil Jutftnt^d uutututhuthbpliht Hputitp (ri <"*
iimtnnubfnL. ^uputniul^nt^
p-b.lt
initf^
iftirifocift

dutnq.ifutig

do'Jt

bh

ilutqnL.d ^

itputha
bpbufilbf

be bpk
pl^
(r/

datpi^p
lipbitfigf

np uutmuthtu^b pp

C^bn^uthuth

put^ ip ^ut'bl^ C^pb^mutl^b pp

Ifp

pifibii

pk

utumtuhuiffih L.
\Xfu

dutpt^nulbt

itiwut^attt^nil

^utAutbp

rf-mdw^utl^ j^utpntitut^ ptn^

Digitized by

Google

350
^ml^U^nt^b^a^ imn-ft^
ii|iii2ii>ii|iiiiifii.&'/

ULWl'WnhfJ'bh'i.

ff-^lf^i

w/flf^f

^'"pt

ov^ff

^^ JuthaLJf

ffP-Pt

nc t

kbS^

jMvfi-ttiOio^tifi'

^Pf-lf^p

J If nutg

ii^iiiiifiii_^ffiif

U.

nt-J-fig

p.mnip

fUtJwpbi^nf ^irh w^fffututnuJ


^ui/iutlip

Cf^uht^ghlri^t

^b

kbVS^^l ^pk^P

k$

^ptr^^utlfllikpli

Hn-^fi

ZblbPC* "V ^Pk^''^t9 pj^^'^^^f Ju%nt.J t t^htnblt uifu bplpMp-p i^miib'b II nputlM^g fim-p 2^^^^) ^HU
ut^q.

Jl;ft

hfH^

Jhmdiubml^

^uf^&-|if^^
ludf^ii

p-nuph n^
^'b^t
ft'itfiU

Jftui^h

Jfi

J^mpmlrmi^^ C^iuqwp Jutpif. t^p

uupubl^f

fiutpf

bplpuPy
l^hplimpfi
ifoin

Jbmmii

lip

lpmp\;^

m^

II

ju^uth

JjifagfiiM

^pVb

L. igp Ciutu^ufi tri^iififiifi^^iit

0^(r hpwih

fnif.L.upa
lbut

C^jtuuthq-li

qitbhf

hpiu qopaL^p-ftL^at^^
f^j^

ifuttLanfutiuti

Hiiij&iff^^

^wputtuhinni i^umutl^b
ib"'tL^

nt^lifimhft

^btb

U^iff^oif

llimii

liph^fi

^*
itfi

4,fii|iitf.ni_ifaft^,

J-nqnilpq-li

^uffS-^^n^i

k^np

piuif

t>

^^b

l^mpi^
i&iuh'Sf
tificif
(r

bqjit

bufhi.pfii'lt

utTb^utptt'

^luhqUutht

bf^ Join

^ii#^

L dp

bpp

iiiif

U.iiOTfri.S'iij

CfpuiJuihitil
2iiip</'ii-if

Jbp Jbqtug
4"

C^utJutp

^uftff.-

bqfi

ufii^liiif

bqp

1'L"'~b'C*

"PbS

^^

bpliput'

2utpJ-

i^phnuJt

hppbJii

4'(.

Jiniinuit

d^fpf "pbs ^ J'UiJ- (r vpuqmi^L. Iibtub^p uhpm ^iifii|ficiiii' ^ ^"ib S^*"* npii^^pw^bftg
utuuutfili
4"

^pkbpP qmtbut

i'utliLnL.J

L ^mJfth

Sfrifb-

uutiuiinuJ /ken oifnctrf if


Irtf

fif.

iuufpni.uu9pt
C^ntifim
ni.

ili-ii-

mA

uppnL,S

^if^it
mfiutp

cULpfpni^Jy

f^pb"*

JbtLiifiJf

tuuni^J bli hpiuhof

puf

^p ^h op J*

f.iiftf*

4"'

IC*" ibl^'^^* a!^nn- ut^bJ utfifp qbinhfihiif bpif.i.nuJ Irtf Ytputii^t tfiffin ilii.utiMqiibp iuuthiLJumaLpbuth Ji;f ppbhg ib'-'lb fvbd
pbpb/^ bit uttuifiu L. paJnt^Jt
a*aqai[pq.l

^utphfiantl

bh

Ytumtuh-f

apnbo

upm

Unhunp ^"P" k^f^C iPP" of.ifii9^ttitf C^pwSutha^ utJtubpp ni^n^bghm^J th


np
irntlpg ^'"-p

fkP'nt.pai^'bbpli^ hJtuhf
jlrinoi
(rp
iiutf

4!^ip pfbghat^Jf

b'^i^f

putplpuighat^Jf

np uthipL.i^t

l^ailfiL.

{Ttuputppnuh m^qnijJ
bfj'L ^'"P"^"''

ifttti^uiuiutghbif

p-^

b^W

^^"^l t "p uiJuf^

i^p Vf*/ f^'-P b'^^h pwpipuigbi U

QmilCfUtlihf^u

^utb^

Digitized by

Google

J^ULl^Uh-B

861

^mJfi'u

thnq^nilpq.li

l^mnhfiont^^

^miLUifrnglii

(r

^nf

ififf^iif<-

mltm^

mq^fillUbpIt uphq-figt
^itfiff-ifitti*

uJutho ^t wunui
iPP^
^''1'fPf

li\ij

^^

iPP^ 4/!*
biif

ptF2iiiaii(ff

iffj/vtt^p^^if

iffipuJ

npfig

II

fmn.tufu9h9uJ
*Pitf J^if

dub Jft t

t^fii.rftuf^fiiMbnfi

CpfuJtun luhC^nutJ-b^ut dfi

aiiftf

t* U^-

if^tr*

p-btfji

J-iuJatUwIi pn^np i^fiutfm^fiihh pn C^mi.iuf^nL.ki^


II
iffri*
f>/^%^

Irii

^mn-

futuapfi Join

muttnilf
hpiulifi^

mqm^hant^^ fbut

bh

q-^btf

pnt^C^bmU. utiLtuig ^utdnt,


pb^itp ^utpi^ft^

^bh

I^UMpnq^

P^l
*lfl^l''"l

""^^i

S"^

JtuDpbit
fiiuJft

Q^^* bpl^nu

JfiJbuthg

CfUtliutn.wli

ntnpminn"
Irti

mnjm
lit)

/[bp

fcti

pat pip ut gin C J

pb^L.
np

ppbpf lin^Lni^J

UUiUJlU-

^uti/lit

^''-fPtk P'^'P^^'i'-^bpf
f^utf^ut^fi

bppbdh

q-njuthat^d

frii

lL^fii

l^bp^ Vp*"/* ^ny^nuJ

b^b ot-j^vi^t

&nnn^pnft limphfi^at[

bpl^j^fi^y

tU^^b'C ^l^P^ "i"lC


h-hnuit ^f

'["'IP*

^"^

tf-afutitai^J

btfiifi^

llfi^i

bpp

bqiili^p

J tump

p-nqhai.J
^OifULif,
a.utn.hni.J

Jfi

J^tuitni^tuf

lttiifiifiiftiip4

iff^^uytL.tl
iii.p

ni.iuu^bpp
4*/
4"

uputh bplipit^
iii.2tfvu|*

bli

^ifi2it.if,

Jbhathiuintl ism
J-tuJfig

/'''^

lr^4' i^tf^'^f
iff^u

^p^^

^butnf uiu

ij^bp 4"

brbauJf
4*'

'jfiiiiif.tfni.J|

trtuJuihuili Jutipp tnbuhnuitf


Uifi^fciif^

iLutthu

uttui^nt^J

miupfi

Wuflf^'iffnc^ ilf^
q^utpC^ni^pbJi

4P'''l

tf'"^'
utuiut

^utfu tuJtub"

pt '^tftS 9 "19 ^nL.b^

f/'><-^(f

i^^n^

4.^IP

mmpqbg
fampCfpf

L.

gbjup

fpft'U

^utn-hbgnit
uipiut^nt^fihj
4,'" IP

1/^4' "/*' 2,lP'^^^PP


jtuli

utu

^n

^i7fiS-|tfti4'

iff

2*

bp-^ tl^^b'P
Jtuufiii

^wftnuy ^p

^npfrufifiic/^

1112-

Ap4c
\3pituqutit^li
l/b.

ihnqnt^at^pi^p
^4'f/f

C^batL.butt

^tuphp% nc*

^luii

uutpbpf npnhg

fp^V ^#^ ^' if^m q.puih^ bh

Am^tt C^tthaL.Jt

Digitized by

Google

862

'mUKPnhf'hh'if

iibniirii'kii#iiaiiiiih'k,

^i\tmw

\tY

iiiiii(in>Bhfiiii>.

Pinj^
rif

i[[iiiif

IfUi luatnq.it If n J

nnnho

ibiL^fi qutuutquthnil fu^at^J


l^^khn.at'ufi'ubnftj
u#i|ii

itatnn.^ath^f

U.

itnatitg
II

quttiutqutiM

onjtitat^f
^ifft^uifcif-

l^2t f-'^/lf
\ift

P'n.^nub

"tnh l^hnuiainat'Uat^nfuni.J i

C^atpnurnhnt^^ ^i

{[&-/ii^ifffiifftfiii^fi^ifC.iii&-ifrfi^if Juinif.

if.atpihni^d

HaMfuaipq.ni.p-fiub\i
(l

atn.ati.btatutiu

^frnui^nifLif

fctf

^mifMflfjy

upathg Jh9 Jufuitutunpatut^;ii UEmn.atCbbph\it


9r^n^Lnp matn-t^niibpn^ pf^b'/^

di^
4"

''^^^

^^

niAtbhni^J^ uut'^
ii|nj^,

^utfit

Jbiat\iatfjjiu
^Fif

if^mjif

f iifnf iftiincJ
'j^ttpifOt
b.

upatha

nofi^
b\t

II.

iiffiiiiliifcJ

^iii^iiini|.iff^fiifa

Hputho C^bUbni^J
qutpfig'^

fj^p^'

itn^/thf
^ni.if|

oip
^irnctf

if inning

atitat^Jf

bpl^Uaft fLobtutp
Unifiifo

pptL"

nin

fin

{[ntffctit

iinpi'ni.J

u^^u

uftptMHfiii

^utpatpbpni.piitjb'bbpli
iftatfu^hbf^

J^f*

bh

uttL.WL,bfat^
Jfthft

qpatL-bf^
b.

u^pp

q-h^t

if^cif[iy

athJuitn^bih ufipnt^C^jth
^ft

aiffht

a^nitnt^nt-pqp C^atJatl^pnLpbutJp
i^np uiatn.ttit.hbppf
^ttin^LnpTi
4r

tlbpaiabpt^nt^J q^^uffi tq^^j'


4*

b.

bpp

Jft

l^fih

Jftuufih nuqnt^J

hutfuatmbii^f

atiini^uiii ni.it

itputht

ttpu^^uiiJi

qnuppiAi
frtft

uin^jLnpnLpfiCb
Jft ^npCf^
4'(,

l/f^C "'IL

^^

l(utfuutpm.

^tuhjt^
4*9

an. If hl if

%ptu

u^n^

limpnt.J

Unifiir^

^[^

"P ^innnn bft atlbbpb.nfPiU'"

^t 2pfrt
U^iffti^

Jatufih putglf

^b^ftatpYsbpfi

J^f uputnSuihp^ uiuim"

Jnt^J bit

b. ^lrin/i.friii

utLatiiqnupiiLiilibpp.
(;p.

^tuhiusgli Muibpgnlig Wi'biu'b luunut


it^ qlllbpil*

Ifu^frp

^fih^ opus^jiiifputlt

ilusjumt qJiLu qntu^ kl^it mbuUfiilf


/iflr^

Jbp kp^lfkt
t^mi,

^ ll^^puiutt
uf^friT

^Iqpmb^x
i/tjg /li^
iliaju^u

Qir

ii{/iifi^

/i//^

fii^ ni qnqqnqiui^h Joinbgiuj^ op


yi'
iiifiiii^

<fiii/

irtji

K'2fr9/r

/?^/i

AtiiT

mi

u^uipfilt

klkP'^i* ^k^ "' utlb^f ^ft upuiLmtd^ (:i{[fiiL nt ^hb-iuL liiupuiupt ^luputup ^b&iuL j^p j* ^n.uiLt ^bp^^usj, bu m d^fb iRrufy p-g ibi^u upuuiiLlii Vbiugfthf, f^uf^/^^i ^'t <w td, ^ji^

duiiuj Ipupmuii at

Digitized by

Google

VJI'P

ill"^"'^

uthqit* liuijbuiL liiupuiupt


Uujili

^uitLuiLg^

^uipiftlr p^iUL,

luihd J^
lu

qniui oiJ* quiif^ ( ^i^t


if(li

fi^uiL

qhtugt Olr op i^Uiugy hu

liiup-

tl^'Jf

utup'li'ii

ui%p'lilt uiihgli, mhu%fiit^ "iwif uiui1i}uj, ^bn.nLh qn-

SiMj

gutnuifJ\

iiutj ij^Uig^

uiiuq^ui%, fl'l'f^ liu%iu%^futqhgli, ujuiififfilr-

^nib lu ^lupgnLgji p'p luu fuiqffi'li


'biuii^ luiLUij l^^,%ui
^fiTL.

lubniVu

/flij

(;.

puiug JTpuppt ^lu^


uitutLUiLb

qiiiugji

iftniuj

liuipuiupt

*^^^i^'

lubguiL,
(t

(-

ujuiiuifjii

ipft tnbuiuj op^ fiu^ ifbp

^nqbp

mlriiilr

(^fUL

^b&iuL

l^mpaiupy
if^2

oip

lil^'huij

qiuif^ibiuiffti

(pmL^

liiuputup^ p-itutLy
uilriiilr

nbutqfupi^iubd
nt
t[ui-

ifbqp
intiLht

pbpbg
bu^iu

ft^aig

Jbp tpP't^H* inqbp

p't'l'^ ji^uiL

qbg

liiubli^bpa

qiuumbiuibiuJ^i tptf
Jiupp-p
liuiptuup

f^'^^A

utiiLiif

(p-

^iiflfff

liui'ii^bglt

^t^lt'f* iquiuiifbgli p-p^ tuuiq^Uf uiuiq^u pwli kqiut, ^fi(;t

ilbp
J^ll

usuiiurU

uin^Lttp

Urn op'U

ui

i,nqbpli%

dbp)t ^p,

ftuippu

J^k

H'^'^S

^'bnp p-p^ ^nqbp luiqiiui


Z'^fv/'p

^b&bpf oip

qmd^
^ui4iif-

kpbp m^tf* op
t'PP^E miuquij
^bia
/[bp
i.^'P

qliuigbp kl{hp (t Vbfili 4(^ ^^lULiaiugt Gui


33'"-9l' "^ E^b
P^IL

^^ ll^iVii^^PIl
fiufi

ut^uili,

mbu^,

idba.

liw'b'ii^bpp fi'L^fi ifjS^ linLiniujf


ifibpjit

bu

liuipusup dputiuj,
q.'biugji'b

lubnp
$fi-

tj^iugfi

Uu op mbuutC- dutpq.nLU ^bm


(^frLinlrni^

pnibgfii

uiufiiujli'b,

oip uinLfili,
fiduigiulif

ninpbi)
uin^ji^

miuf

inutf l^HfP.

ilt't^

ISl'^'
J)j

^l^O'
Gtr

ouiu^uip

qnLU

({iifi.t

pk^^^

t^iublin^

\impbgfi)it
luiijibg

^qiui,

luu tqiuL, ui^ ^b^ ^p ^bb-uiL liiupiuu'b

nL luifuiup^

Wfi
i[liput

ttLpjii

^aipu (| ufmmdtiLd (p. Viu^ftufi /[bgi op qnfipf libuiiLpu


us
jfUb-ji

mqngp,

puiqji

qpl{bp

lip

d^pjiii,

op bpp-tub^
lip

/>'*{"'f

^C
opf;

^ouiui- duiup^fi qinbfi'bf pbp^lift inqfifu untpu qni^iup

umq

J^nuL qiuif^i, lipiL%wj^%p Ifbp^t Ofuwli op qupp* uuiuiiajuiniu'b

dnLpp-

dnip- Ifbuntpu q^bubp^ '"^fim liuiiqbp lip (inb/f^ i^U^P tpP'tkP* ^^P' pitg pufpp uilll'l'"l bpkn ^/'f kp t'^l^Pf ofump ^luin m fiup %iiuli

pbp lyn

p-p^ b^bk b^^b^ b^bk b^b ^^p^^b"* "'- "*'" ^qifpt"- p^i^pp TFmupk'bb'bbph la ^uffLlffrp ^bppng, q.n.ui% ^Uf^irfvifi iuilui^ quiplibp l^p, oji iqn^Lnp tqiuiLLfAbpp ^qiub ibu dm%b^f ^1P "^ iquiip"
iik'it^p

v^

pp utpipb'b fusp glit^t JT^ mtupbd*

us ji'b&ji

^jih

qp^t dusupbf

f^^'jfA^

iqmusj, USUI musp^ls u^n^Lnp u^ustLUSLp us'bbpLnLpusui^u iusfuplii Ifuspd^p

lin^d*
(p:

ilpusj liuutusi-f

(^frp

^bpPbg^i

dutbp, bqt% uiusipp^'b qnqgbp

^nilkpi

us

^P'^P* 13^P
tf

k^P""'P utuspbp (pi iuspubf ^/r/f dusupb*


uimn.usA op qusj^
i/]firii/f

h^i m%ap ^dusp


ibq^ nL fuspSp\s
ush Sqft if/rjtlf
k"'L

^P

^qn^^-op

b^iP
kp'^P

^
t

b'Pb^ ^P'HE """ ^tfwp t'bt ^biPf utfipusguL ^usi, p-pipuautb tf "^'bg'bbf "'^ ^uspbp'U us^ P^flt 'b''P^'"-k tf '^i'

^PE kf'pP'^ib'^
us'bfili
')

[bpf

'l^ps'btb'^^ kpf i^pb" '"pb "'kt'^ ^p 'fpi'f'"-k ush utuspfi'b pusjuuiusinp qnbp^

tt

Saimhi

La Revnc dcs

Traditions Popnlaire9-/r 1895f^.

X4.

Digitized by

Google

S54

aft1u1^n^f^^^^

wt^mhqmt^p-liLiihknh

at.

iiifi-iiftfiiyfr^tffrniiy

ifuliifti.iififa.

^bofiatB-hh^

&nti^milptf truth

{ftf'/tS'^^''^

iM^n^unp uiiun.iuLiibpn q.nn&ni-J

bh

i^^pbpfi fdtiutqpni^pbuiJpf
tlunbini.Jt
bq^q-fi
u.jli

f px' ^uiJutp ^t ^tuJiul^paLp-fi^h ^bit


t^i^Ht^t-P-

^fa^

iiiuh

ni.f^2 timbUMpi^hbp^

^^ ^P'

W2nfif

hbm f ^^^f

t"pb sk^l^ 'ttlP^*" P'^'t^lf P'tl i*"'

i'lii.if

frif

uppbpfi Tubp^ii^ifutdpf utiu

tuuiin'&uttLaJ ^t

auBi^tubatit

I utiia. Iff lio


liiif^ii

bh

^iiiffr/iii.if

ILfifUf^if^iifcn
nLiiJitit

ifpbp^

mtupath'nutuh

bit

f/ri-7

Jfty""

'^nph'

Upath^li^ ii^uAiuunp^ibph ^bmb-but/lbbph bh

bl'kl'li

dibl-

XkbtUBipwnuDji luJpanf

a.iift.ion.^

S^f

i^fit-ntuglihbph U 8itf-

pmup-bmii
f.Miiffr^ffi.

Irpbl^a^fjih

b'Tbuth'

bpbfu^lt^ ^iJ^tt o'J^f 4 iinpntMutft


hhniibbph
2."P^Pt
bis

jpapCf^
difii.if
L.

bit

ilbptui^pat^J t
pul^nfii
itft

Qpp.
t!mmqnL.JI
irift

t bpb^ttthf
uiO p'^utlip

if.tun-

trnui

I'Pp-

bpbfuwii 10

11

^kf ^utp-utptui
(r

fijin^ffi-if

miif/ifc^uiif

iphat^Jf

Jut ma L. ptu

pbl^utttittpp mututitauJ bit hputii

pit^

2^T^^A

"'i^p

it^^Ul*

^9,uttnuighaL.J f

fH^ u^u

fiit^

bputtip C^ftituh ^bputf


l^tuJ

utfif.

2^T^*
L.

^p
ff^

tifficlr

4"

Vi^ip ikutnni.utiuth'php
Ulfuiir

U* Hutputuibtnp

^ufif

nt^p^2 uat^ppt

inutthu

bit

iiputit Jtutnauth' n.utiL.b p-ftut"


^I'vi.iff.jfi b.

kP^ S^IS

'""'it'* bpbfuauffi utf

pniPt
A'^^/f
putit

tuunuJ* 9.*but^pp

*lk9p putit ^bpb.ut^f tu^u pit^

knpbp
(r

4*9

'"^f^

puut3 II

utf^t

Upbluutit

itutftii.J

L.

Jp
itput

utunuJf paf^nph

npu^u

uputnt^tud bit pitif.nLitnuJ


(r

juouopt Ix^uafpuntl

itiu i^utn-itui^d

bttitt^ji

tu2nnt

^npnt^utn naAtbgnqitbpit t^utijtu bis Joutp L. ut*

unt^J*

^Mnpni^uuiJ* ntAfiJf

fin^Dt

Dm

itm^ni^J (

bi^tj-fiitt

d>ff

k'^P^tS'^i i^'^^i'"^ tp^P t*"Lb^ tuit^itni-J bii btiitif.p ^tf^i^ ^^pf^f^h" iinptvi^umit 4 bpLat^J L. l^utitiLitiutt bqitt^b

vlptt

Digitized by

Google

iittMlh-fr

355

rnhq^Pf

ni-p

np

q.nnLuih'

(r

^l^/

^''"f ui^tfJ

fijiii^fti.af&-

^finncii-

Jfiuton
^infiqlrn

b.

^nptfLump

'"I'P"?!!,

^nnni.umfi^

i^l*

pm Bib nb m
f^

Jpjiii
It.

mutiai.^

^butnjf

Jft
1^ 4"

bqniulfui^ttt-P biuh

qutibu
^ft

f[iiiJ

%%uhumai^nL.J U,
iint^tt

Jft

atulh

uiunt^Jt
piL-^ttt^Jf

UfBI^ ^f^ atub

l^tupitrttu^

tuttbif
4*1

tM^tutif&tu ft.

pi^
^pf*f

bpbl^m
b.

ti

l^tuJ

op'b
^/*f

tuJtti

^/^

bpLnuJ*

au^u

fih^

opp

Jfth^L.

^if-

^tupg
uttLutf

nL,

tjtnpi

luhnuJf
4r

Jft push tuunuJ


jptubft

^t yX^bint^o

tbtatttt l^tuJ

utnuthnt^J

J^

finuj^l^

^uiJ Jft ^luhfi inut


tfutfubliaLJ

ILfL^iifiiiffpai^

p^inp

bif^n^ft

tu^niihbpp

bh

i^it

q^bpftgf

ttpnhg

tttf

ify^^ip ffpp fipbii^ ^lUjinifncif bit


tuii^utAttuC^utu
ihtvttttihtu^f

tfi9tinifpif.ftht

Qttti^uifuf

Jatittui^tuiiif.

iLfi/^bpiibpp

pttiqnuJ tnbubni,d b%i hptulbg upbpnif ftpbhg


ifiut

tflrpuif
L.

^ufpiatl^nt^b-

t'p4A'~1(?

tt^tuttttti.d

7-p^^Jf nL.ump

tuh^ttrilbftg

ifbp

Pn-ibi^mif

ilutqai.Jj
f^tttbft

aJopbpnt. hit^h'^ bh timbmi^it

Porjj

i^%t9Lj

^p^^^^ip

i*nL,tntfn%.i

L,

Jftiuj^
iriiiifti

fufttfiHi

uliuQt^J uttu'bfbi^f
f-^if

np 2""" wiiq-ifJ

uptuh

^mif

^fni.n

mirnn

b%i

ptubbit Gi. j^tutnbpn ^tuthtuCftuu


tujbini^fj
C^fthtuXt

J-tuJuAiub

ttm^

tf,mpmL.it

bh b/^U^p
p\;

t9i.utnp

C^fthugj

bit f.)fffi.J b-qhq.pif

u^tntaf^tuii-b^ntj^

tu^f^

Ilu

gn^0

mutt put

%m
%utpp glibiuL-J
njtutLpt
v*-l*''4
4*

tubt
uuttugtui uai^i^ntugp i^biijbutm
l^ttpuL-utatpt
atfrn^

Uptuhnil hut t^mhnt^J


tfirp^'iitttjS
(r

(r

Qtib^pu

7
4"

fii/f>

'f'Pt

'^t

S^p^^* ^utpfthb'^
utu

ptS ^A^A ^'"IPP Jp ''^ptzt ^^IPP

t^mpuLj

bu

%21^'htuliaL.J
^.ut

p^

^k^^

kt

^bpatttttuft ^
\i2UiittulitttLjf
4*

4{ liapttuutmp*

JftLJu

^Ofoi^-

hbpp
ULtijiif

Jutptfpli

bh

pull gnpkttp^ ptatruff


'^t

q^tt^futpt

q.utuu9ut^p
pttL.tL.'b

mtuatttt^J

2T"4*

^"'tP '^^P ii^fj^^f 4**~

mplfitbpit

utinL.Jf

Jpt^u

if-utumutliaif

im&^nijf

L.
4*

bpbf^

uth^tutt 2^P^I'L"^3 l^^t

4P"'lt t'''"''""kp tfbpgitauJ

S*"*

mplfhbpp iPp^Po int~2'"k''^Pt'-^^^P ^hni.Jt

Digitized by

Google

366

ttnU<)>Pflh('bh%

^P'b

lnpai,umi9 f.uiqf^fi^

gnnbift

Join

l^^tt
If ft

4/!

I^^^^^i
Vulf

tpk

Z^^'^b

^^'^
ttfi

tb^b^
puihft
b.

tnuflf

J^f ^9
ifoin

q.Uinibata

t^atbnt^fit

bpi^ Jft

IftuJ

t^tunnt.

[b^b^

'^b

k^^ ^b ^"'^b
Ufrt.|a.iif-

itutnq.lftiiit^
ILiif

Jout

irt

uilj^t
Jft

t^nnCfjA Lu
mttL-kt
4"

an

L.

^ unt^na
tuJ^h

ufltinli intuit
ivc.

gjt

Z^bn'ttiuphh

0*

U^utnnt^tuhtuh'hMi
\;t

D*

^tuniutifbutn

mi^niuh'nthij
It

tuin.

tuutut'&tun.nd

tuTba.tuJ

g^bibu

tfi2P^^

n-piuh^

tuhntAin t

W^jutufptufiu^fi

t^tut^uttLULJ

aoit^tulftulb

hbut

q.%ntiisbp
II
1^

^uifay

nnniiu aninnh

(r/i

pnbhg

tuuni^pkutJoLf

Jft

nn

^PP-bS

^^

nmtu^bf

af|i|.

^^nnC^ont
opC^'hbi

Untuhg i^nph'fi^bph

kV J

ft

Jbh

ttb^^

up atuC^mhwffth
fmhtulfli

bh

mat-bf

L.

Jft

tufpJau^t U^fpJtutift Ipp'


htulf
(r

(natu^wnj

uim^^ftit

Jblu^ C^tuumnt.pbtu'h

UMptuh't
4r

^pp ^bin
fuftf

f-^bf mnL.ftifiibp
tuubfnt[

bh tb%nuJ

utu

t^bp^nuit

^b

a^iif|n
bplfuL.

tSbpiB

uAghat^J Jwq^^
anJbnt.J

fjp^utUuilffi irmlfft J^^ft


L.

tmttpu

gaugwitiumni]

Jbbapg
L.

tumJiunn
Iftui

/[b'p

ptupiputgUni^tt
fipf.

^butbpg
muunii
upq.i^h
2,pfuiiitulfli

litnpni.i^

U* Mmpi^ftu
q.nu uat^m

U* 1^4*
tir-

(i^^^p^f.

uppfi

tuiMniApjf
H-^bf^

fC^tuHrwb

uulJi

Qbmn^

hbtm

mnunq^'u gnt^gtnJtump
L.

q-^bf^

mtufjiu tStuqJi
uuaL,J*
ptuiifbugf

tfbptuf

ptupip itufbn^

IftuJ

Jm^fth
U*

CU* 3iuifnpf uApitimiim


ofutnii
iifiificatfatff

JlfiLiifiJf

^biip^h t*
4*^1

Hm*
qui-^

tjai^pptuhf
(-

oArfti^if

utfuuf^^u

%tuqmh uppbpft rnitutMibp


(r<

mtuthuf Jftb^L. up Jtuqp ufmutL.ni.J

iFtuqji uimmniJtfJIiUj

mp opp^
nL,&mp

uAacH
lu hbrn

np matJrf
qHtmijU
([iifif

i;p*

m^b

ttfia^yfr
4*

4:

^^L.wihq.m^p^L.Yipf
^rvitp

mtipu^^vuptuh^
f-frij

tfimL.tt

qnL,a~pf

immtuq

bpb'^f

^Ofutnp

Jat^ptu

JhJ

^HffL^**

ufphhfiu

Ijp^t

il\iq,nLiibfni[
io|

hbm

qhnti^

^oif^

npufi^u ttpatmquBJ ^ unt^mbg

L.

mfiuLpbuA limmuipmuJ bhi

Digitized by

Google

5^ULhai"i<

357

fuM%nt.J bii qiubmmuii upabpha^


unuiCJIr^^

hutibinJf
[tpbitg

li^ npf

a^utup

^krh
Si^"

l^usJ

nplfit ptupt^iuapka

bri,

juou^bpntf p'^inp
np ^bh

k^mii^nLld-fitAt^bpn
Jftii^L.

^Jbnwg luiumnu^uau
utiubh^oh
utii^

frliY,

tlbp^tuJUiu^

^iuuMiU2linupbhf

iuuiannt^^atup

wni^nn uppfi

u^pu9p ^wn-hbhuf

JtumiMnnil^

an^nath

ni.luu9tui^inugnt.p-btuJp.f

JnJ

duMiL.binJ L. ufirU*
Pffi^^
Ibutju L.

mlLiiiO fu^in^ q.tniibt

p^

CfltLUihtf.nt.p fiiAsh

np
Z^-

upp^gh

(r,

npnili^bmli. bjd-^

iim ^^ntinpdwliiun^ Jfti-u

uppf'pp

pbhg
[dui

pi'flbplt

futupbp* ^hpp^ ip^ CLit*^


C^auJaup ^fc- ifftLmiMq-aLppuVlb

bifuifaiif^nt.

np

uppftif t' ^^^/fl'

bli [dtatlil/f invuijiui^t

np w^J-J

phtu^ni^J
untliipb/^

4"

rtulbiut.

um

p^ptl

b.

n^ q.iuqPuilfUih%b'

pp^

4"

b.

4" 4"

^ftlP^
/^(-P

putiftbi^ ftup Jopp^j

npp

b.

pt-p

^bpp-fih unt[apbi^

Jopfigt

Utu fiJ hbp^tufni^fdb'utJp putJptu^pg

bpb^

C^ium

2piibg
l^npufh

^^tlP"'
n-

if^

iaButfi

^uittmni^p-btuh b.
b.

Jft

P'^

"^uiii

mutmpnfli muiui
iruufi

P'fjl

lrn^ififioi_^ifriiitf

ijaatp-atp-bg

Piii^p/^

tltkt^
Lpi^nLu

piupattf bpi^tu'
h'tat/bg^

juua^tuliitpbiail
b.

iff^lP'^'^^

tltkC
Mmpiu-

limftibg

J^f

bplinu h'tu^pp JfiUMufih ti^kt 4P'"l 't'^P''"'


Ulifififft.ifidif&)i^i^,

pirg* Qbmn^ h^'^^'^'k^S P^ '"" mbm^gf um tf 0. ^t^npq.pg'b t


puai- ^mpriutiip

uuf U*

t-

q^pbg ^ftunil

liuifi iici iptf-

^frputji

wfinni^if

np f^f-pp
b.

^C^wuutt.

i^pf^puMlib^

piM|t *P 0111.11/10. thtuJpg

4,^P9P^9 ^'"pqauhp

t^fi^ptubbpp

putrfbtft

0*

Ikuwai.wh'mihp
f-^'i-f

t^fftiipmii
bliiui..

bp^nu

irtufpfig piLlbwh^ lupiuiiikj^liu


if 4*^ (it
4*

tltkp ^tfts

JftL,uUbpfibp J\Mimti

^ifttsp

ptu-

gmmptrg

p^

^liL.mhi^naLpfiL.^$p
i^4'<4t

Oiifiiffii.iif&^iifdf/^i^

aan.nq^'

fmhtufnu ^cmfiiip

iftnuu ^Itudpfi

bo^^^tf^^^
n^

m^fumt
l*up-

bpi; wn.m^ft'u wht^uiJ bpbf^


im^KLpf
^p^ifiicJ
4*

iftpiPaulbbplig

Jfjibp

unphaqnt.pfii.'bp^ "'-pl'l ''PP^Pt '"^"tAi'ibbp

24

Digitized by

Google

368

ttftWlMnhWh^

pp nopaLfthkutJ^ t tithH, 'bblf^b


l/if

'^tll'9

1"^P"

ii-Uii^ftut

iMn.wj

J^fiip-tub

bplfiup

iftapVfyfit

Jfih^L.

np q.muif

hni^Jj

tu^hun^u np bl^^b *lP*"l 't"'P^"'P^' lI*"

tlbkH

kT^

hut^^

dnqntliiLpiip ^uiluiuwli! ( /T^t,

hfi^^

iiuqiiiuifp
puip^i

uijliuiiu liui&b'b^
iffiiu

np lluibSp
l^p

dfi

lutfpnq^ l^uinp

[ftlifi

ifiih^

fnfi/{[,

opp

fii/^/f

qiutLhuijt

^
libp lull

lu

g [i ^tuJuip
nbuili'ii

^mp

atiufuighliiliu

fuui^wl^i^nLd

lAif

np

uiumiuiiui'lt

^nLuignLln

^ in g p

ngbip

dbi^

(,

npn^^buib

p nhfip

p^bl^bi,

ifui^-

pnibif iSl^pmiiLbi (t

Viuqui^

lu [[i

Lp

[i

ilbpiuj fuui^
lipuilifi

bli

^luintdy np ^uipp ^JoinbHiuijt


^luliji'

Vn

[n

[i

l^iiil^^ibpp

i^tj

i^^ ^qiitJ np ufupiitnmbbpp

HI;

^P'k liuiinnib

^[iLiu'bq.li

/[bpuij

uiiun-lijif

liusubi

4ffffriifiL

^pfr^miff-

kE ^k^i
^luitiup

^*

^[iLiuiiip

u^fimji

ifiirfLlr/rt

fiiuj^

npnil^bmb liiumnCU uiptib^nut


ifiu^p

( ^nq^biuiL

^pbiuiuiliji'ii

^ftLiuiq-li

^fif^lr iifiLlrfrpL^

^biuiuig'bbinL

liuiuinLb

^bn.iuglinLif

b%

^fiLui'bii.li

domfigt
frlr

Vb
npiq^u
qji

uiqnL^u[i'b
uiiinL^ufi

^piugiubn^
^lufhp

fuijibiliu

lul^iub^ibpp pntpii

lin^nid^

^ub%,

tuuiiu p-f^

n^

lip

dbnUiji'bt
^ipiulit

VU

liuimnL ^bli uiiu^ntd,


mjuli'b
f^tttp

uiuiniuhfi

bqpiujp ^uidiupbini[
i|[ffrii|iii^

4fi^/r

b'h

lu&nLdf np

ij^uflriif^

^uf^f
dnppliiaq

puigntjit

mfw^iujp ^bqnqp
^bptuliji

4iiiL

dnppntdf np
^b'h

P'ttLpgfi

uli^bfii.

opp

'iuiip

pntjuu

q.1inLd,

np iuiq.bpp

^ijtht

Wnp^ai^

^uiLJi

^ntiLlifip-'Ubpp

{i^npntd bqiub- 'b'lgpl'k ^""-ktP''

'bbpp) luUuiuiul^bpp ^Li nLiunid, np ^utpuiublifli q^bl^PE It^'fl^'^^

bpt
b^bb-ntd
bp-f,

iniiip

niibuij,
uiji

uiltbgliibplig dfi%

l^p

dbiLbfif

nLuuifi nn^biufjia

Arlr,

np

bu

^nn.'buijz

dmipbq^litpiuLnp

l^hibtiiuhfiiibp

^O-imiuV p-^J^p

lipi]^\ipt

Digitized by

Google

iittWll-B

359

UpLnil '"^^P^ I'^lpUf uiuntJ


^Vhniuiifi^thiifi^
i^irlri|.iiftffiL

b'b,

ht^filibbftp^

l^fi^

yuffht

itililjiu
p-iuijilit

uiuiiq.bp^[i^

ftbpfilj^uiltujp

b%

qinLif,

np

inIP

/[lujp

^nt[li
^irlr

lliupp ^tfULiiff frffiL ^tuJiup, ulitupbbpnLiI liJ^iub- l^m^p niiLpu

mutijiut

fd'ninQiUbp.
bp^t uigiuquitip
l^md ^uitp luU&iuJmbiuli
^uilr^t*
Ifuiub'b

^nt^biutt

^pbimiul^
p-nut
b'h

b'h

mbubi, miuUbgfi)ibp^g Jfibp u^mfi

JbiChfif

ntumji b Jnp-

npiubgi
d-fili

Vmpmji

utpuinftip

il'^'kV^kP)

4}'P^1^n!U''^^ k
ifji

ff^P

^uiJiup
If^uilruf-

uiusatpuiumnLiu& pnL%pt
llttLit

bpk

^p^u liuignLit
(;

liuinp ll^^lff

nui

kf

"P

uiuiinbpuiq^d,

l^nuiapiub'

iftib^nL,

puli

bp-^ ^iugupnju^ ^us-

giu^minfil^bpfi b uimnu^bpfi iunjumnip-liCbt

iuitp
i iq-nutf

pntjuu

i^bbijiu

Pntfuu

tfbniip buii^nLqli

np Auif{>

^iiLi/li^fiL///r>

ipifif ftuli

bpk

^'"JPP l"-P lit't'^ ^uAiqbpiji ifftlp ilbp

Skkf c^ALinfiif* l[p llfbfit hpt ^uiLb utbdiuJiuhmli


ilutjp

IfiuU^k^

^lubtitJ 'bpiuU

iniub bpufililtg

b'h gliniiff

bpt
I^^LiLj^

tt'^t ^''^tPP
I'^'^Jf
i'^'-

I'^'^Jf
linLin

i"""
frlr

hiiu'b ^y

dnppntd

bli,

pull

bp^

it^nll

tf

intuifiut

V n [Hf a p
iMut
trvuT
frir

fi

')

uin.nq^ui%iuinL ^utittupf

dbpliuiUnLily

t^impiuP'

d^quapfi

{usji-ji

Jiuq^bpjig ^jiLunLiaiip) if(^

ninpuiLit

mbumd

tudntubutgnq

b bpbjf lubqtuif qpdiupqnt liuiit l^bn^ iniuli

IpnpnLdt

hp^

bpbfuttijji

pbpiubp

ippipptiLif tf

Ifiigw^^JPP A^P Piuilifi'biulip

IliuJ lioipllli b-iujpp

funiif t bpbluiajji

pbptti'bfi'b,

np

iffpifinLpp

uibg*iifi

ma.nq^ui'buijt

hpuiiin dmdiuhmli ^p^jf^f^^^V


inpii bli iqnid, np

P"'P"'pP
liiud

{^utguiii)

qaqtubntd ^pp-

uiUpk

qtuj

fipliglibliui'bp

iqmd

b%

^'iLpp

b ^atp mb-nut ^bpmht

%nfh huiiamiulinil
pjip/t

^utlrufj^

mqutdutpqiiiuhg qijuutpli
^uiliuin-Utli

^ifi^^fiLif, ^ui

b%

fjb-LttLd

b qbm%^ pbpuigpji'b

^mpnidt Vpuihg^inid

hpuiim duidutbutli bpbfuiubbpp


*)

dji

Xnqli ilbpuij ui)tg'


uuiuuifili

bh liutgUnid
U
ifft

TTrnjiihli

illrpmj

ff^^M^^/* ^^ unjmlinut U

^np

i{iif/^u

utbii

Digitized by

Google

360

BLftl-aVnW^'frMi

iT/r

gusfumLliif ilhpiui glint J

t% bunluiLq k

utjq.

^wJ^iuluuip-nL%f^

hplini

4nf^

q-itbt qnin. ifiu% lu&binij^ hpt^ntit bi,

^ntfiinuiutlil^ tllbp tf

^luit
4fri/4

liuinfilil^

^lunhp

f,
(;,

foui^^ liiuuihp

^lupJjtp lint[^% hq linuitf

VU
S%kgjlJ^

^lUL^'ii

^lULlifip-

liniq^t

ittdmVultpn^ ^ntp uiiuuipuiumhittil ^iapgliiiLif hi,

^ipP'Eit'^ ^ni-fi^y

pt

Hn.'bi^'h*

bp-^ tqitb^tn uiuutgftV bpfi-plipg


/[bptujf
[luli

b% ^nip
^.tLbfigt

m&tiLJ

uinLpuiuiinjilili

b uiqng

hp^

^pp-li^%y*

VpUhnji dtudm'Umli Jfi ^luili^p b'h inuiijiut U'hiuunL%'bbp\i bp^ uiuHnL iji'bliif b^uitLqiupntupfi
uihg'bnut (t

&[iLqnil qutp'

lifiLif

b'b,

^utmuiqiu^ diupqtiL qijufiif

bpt ^0
qmutliff

opiiLif

^liiupnqiugw%

pdilfbij

Juijpp Jnlujip ( JiaqaLitf np ifbtLbpt


Oifi luiiqjflip ijiuiJ^uifii^y
^iqutuiia^li*

iTt^ liiupntJ

bit,

np qifuiugiOL

Upbp

ifusjp

dinUbintg jbmaj ituiliuipp qnipu ^b'b mmijiUf np

iTut-

&nLbp

diulipp-ntfit

8m\f^
lliuif

&iuJ[iuUuili

lipuil^

qntpu

^b'b

muiifiu^

np guAifp

iifL

iJAf^z

^nptnknilijig

usn^nq^iubuiinL

^uiituip

ffi/fuilmi.^^
itt,^

^tuituspnil

utqoPnLit guihniJ b%f limit Jbo-bifi uimmiub^lt


'ibuty

1'^Pb igliniJi ^lupnt

^npiuUuiint

^npiuUniJ ( b qupmbnilipt

tVuijfiungli'b^

itusj^ufiii uiubqbpg i^nLpu


giuL ni ^nn^pt
uiq

^frlr

ifim^if^

np quiiL%b'

%njhui^u b fu'bngli'b, np liuipuiqp ^jt^ ^"bjii PP. IfntJninfib; bopjiif it'll'PPf junpnqj^ounLb ^uiuufuoupli Viujfiuji

inqtubnti
i^iii-

Llr,

np

^fti-pp

uiiuliji

^utplinLUi quiijiu^
funtfit

b% ilbpb

qgntif,

np

liiuplinLUip

ui%Xpbli

SuiU pUipUi^Ui[9.
SwDi paipmgutpp uiui^binL ^mJiup^
l^p-fuifnpp

qntpu ^b%

uiiuiput

Vfi puAi b-tujubijtu limit t^nju mmijiu,


^ffiiT

ipm

Jfi

itmap limpntJ uim-^

bit

j[ffL^

Uqgmmffb mitpnq^ ^mg ^% mm^nt mnLbp ^frlr mibintitt ti bp-^ nm^uinimbmLbip ^mjpp Spmqji ifjimj Jjngfil ^mtLnut friri
hpblittjfi'b

iJAfiii

mibib'

^fflbpp ^nigfi uifin.ngp qnipup p-mtp

^b'it

mmiput

Hqpp itll'PP qntpu ib% m&nLitt

Digitized by

Google

J^aWJlh'P

361

4{riif^^ jlpiuj ^tiLp


Vuijluli'ii

^bi

lu&ntit,

up

oSialup^ ^ituipfi

uinAp^

^mLftpntfit

10 lup-uip bi

ifiinLif

L iquiuibplA

liu^igUnidf

np

utp^pli

jiutptt{fttip-p

uiLbiuiiiajt

SiuU
miuiliut

putpiufuip'p

^lijiii^iifiifr/iri

^laifwp^

il'l^PE kP^^k

1"^"

iP'^

Puipiupiup^p

lutbiiug'bbinL
if^piun'tt

^mJaip

jili^

np

ilbpghntif

bif uiuuLit

bi* tUumpb'nL fuiu^

^usmfi bpbuftU ^ntp ^blt


Sut)i

iipif^fiLiA,

np ^uttigutuiiubmbt
bit

Jbb-p Jbn.'hbiliu nuip iniiuUnLit, ^nipli uib-nid


iltiiujt

uinLutggpf

np

utttii

ptuputfutp-p

^wgp ^uAtqiuitiuinL

^uiifuip

liwglji'bp

ntup untpu ^bi qhrnift

ifitp lip niaj,

bpp

fifP' nt pbpui%p
q^nihuip,
liiuif

^np

nuijt

hpp ^uig

bjibijiu

^uig nLutbiJiu uiuimuin.p

ibn^jig

&PP hpp

lltuutnLU intuignL^t

bpbfuui'U ninbbpfi Jjt^nil liusj^t

&PP ui^P musqlit hpp fiLfff fuwqiujt


&PP
t^ntj^ngfi liuiufp ^uiUnnLJit
i[iun,iu&
dnitjf

&PP

^lujpjii puipiuli lljLq^bp Jiui'bi


i'^'JP

^PP 1PV"UL ^^"-jAj


1)pp
lip

E^4^A^

iniiuiifuipii

^fiLp

lip

nuijt

l)pp piuuinL&p "^fl'S ^fit^ Ifi fill Jul pq. ^fiLp lip

q.uijt

^p-bp^-bpntii^j^ pbn.
niuj, flip

ifbpghb'bit

p-bp^-ktuUnCb^p
i^uijt

iufiLninffb

^Iftp
L

^bm pbn^bp
inibp ibpu

pbpbint[t

frpp ffiilr^ libn.uij^ Jjip^iuLnp ^fiLp lip

bpp

^bpnlililig

'buij^^

iui%

bpbu (p^nip^)
inLbpt

^fitp lip qiuj

uiji ^i uijii Il'"l^b3^

it'tt "P k'"l^P "P I'^'^'^^^J i^Lp^i inLUt ^bn.iug)ibinL ^iuitiup %pu nmbmiUmVubpli
^ufiT

ilbpiuj

luti

bi gmbnutf

^uf^nt^

"'Ip'-P

^^

giultniJ

lljuli'bt

^fiLpp ubquiijt ilbpiuj iu%iibn.nglilip

b-mpntiif

np nti-nti

inuijz

hp-^

Jfiiifi

nmp fnp

quj^ Sutiiiuuiuip^ Ifbpp-ui^x

iuiiiuiuiuip^npup inLUinil i^bputnuin^unpL ^mitiup^

^ludpni uiiuyui"

its

4fifjf

bli

unqiu'bnLift

Digitized by

Google

362
hinLfig ^nLp
fiuiqiubliu
frlr

lUl^tt1-pnhf>H"b

hi

upulinLift

t^lintift

%ttLiiulihinL ^uiJiup
pbluiujli'b

p-^ iui%usuiuip^npiip hl^


q^nLJup,

^(

inLUi lip^uij^

fr-

fnphi kh

uiuiijiu jitp

b^^

^biLiiL

^npbg,

nil lipi^uj*

^uli

bp^

Jomlilj^ intini
nfi

Hpui^u
^lupiinLitt

iiu^uiuiuip^npiip

^ilbpuniuinHiiuj^ jbinkfig

ujniuiifi.^

b%

iiuhiuiniup^npiifi

pmpip

liuiJ

inpbpp t^ttpghntJ b% ppblig

mbtijigf

np ij-dqa^

^ibn.iu'biujt

JTiui^ bpliuipbiHL ^luifuip ViujIiuIi 7-/^% bp-^ lubipb qusj^ ^bpiap<tiii^

lliuliqbntit b'b
tifiylr

uiiipLji

uiuilit

'Uuiiamiulinil

piaquiifiunut

qnqiuUnLit

bi

bpliuip ifiuqbp

miff^

%bgnqli ^pts ^ t'P^'^S ilt't'^ mb-tititt bi liuiiT bpl^iup ifiaqbp nL%bgnqli


^bfinil piLbnLif

Jiuqbptt uAqqiuip ij^frpifn^


tubg'bnLif bit

b bpbjf luUqiuJ

tnuililig

hp-^ bpb^iubbp^h

utq^l^bp^

Jtuqbpfi\i

ibiLg uiiu%, ituiqbpp

lip

Vmqbpp
npiq^u
qji

bpliutpbiRL ^uiituip nunnti!


jiL

b% &^i

tqiuUlip

IftuJ ifufi
ib'b

iftn

Eq^ftlibbpi

liiuiiuiip

uijp Jiupqliuiig

qijfuipll

b-iuitlinutf

ifuiqbpp ^uiifili'bt

^uipuid- ifuiqbpp tluijp ^bli PiuifinLdf

np qifu'bbpp ^uft/'t

UiniaiT.

%npm

mbuhbij^u

iqn.nLbl^bpp
luiqiu

ubqdnut b%,

npiql^u

qfi

qnpmbpp

uimuiJhbpp ^iudpb%,

p^ n^ intmn^
f7rim7/q.

lip piuifiji^n

^mpuib- bqnihqp pnitpli intppp puiqatit


^bqntUli,
JJiqiuJf

frlr

b uiuntd.

quL ^nu
^liliuj

lltgjif

qnt

lltgp*

Hpiq^u

qfi

ilbp^lfU qminuiuintub^ opp

qwi

fipblig qinUJiiiz

bpt bpt

luliiu'b^p

liui%^l^,

uijq 'UiuiiiwIinLit

(;,

ap

jipbli piudprnuntit b'U*


l^p

pa'bpli ift^

^^3E ^'"kt^

^VP

P^P'^'b

piugnLji^

%np

piuJpuiunq li^bpbp

Digitized by

Google

WWll-'P
BuilnrinildtfLV Ul uiUjialniini[dliLU,

863

ip't
({[frlf in)

^jntjuin

(qnjt^)

uuiuin.

nuip,

ju^ii

(jui^ni) t>

^P^t tfi iu^j


itufu pntitp

iutj^f lu'itjui^nqi
ijinq
^/i

bp^t Uf^ pnia/y np niuj,


jfap fufj^ li*uuiiu%iuji

ifufu^,

jiuli

bj^^

^iLb^miuiliu fuiu^uilffUfULif

frlr

bpbup

np qnp&p i^tpi

^^J^

{jp^oq^ tiif^
utunL.d
4"

"<-

tub*
if(r9

'^^k^'^b

tbu^
L.

^"^ ^' A'^^ tj-n^-qbu trpir^f


uttu
Irnl^ni^

^'^ funnh'b

^OiJnmtiuJp.
{r

if.uinuMihiunh

tnit2^nJ-nLJiHuth
^L.p

uiut^ni-J

hnwht
iiutju

Uif^^ti

Jiupq.

nL-ijt
uutlrti'-

quJ^utp'f9f

P^'^'I'IP.^
1^

nnnij^^htnL.

fuih

pphh

i'ni-fifjtf

hpui

quJ^wph
iri

umhiiiL.ni-Jt
Jutpif-Uiptrh
L.

^utuiJni,J blif ^4r ^Tniju^u


i'ni.g

luhq.pbf^
{r

t Uiimwhta^
i^b-^

Jp ptub

ff^^^M

umbqhbf^

utnhqh'hi^

opfti/jt

unL-Vblrpfi

l-^^bS*

huiinrb upiuho p-wihnt^hi brh


piugutl^uthib-t

IJnil^uliuli

putt

fin

ijtujulritUMtnij^

^j

fH^ um

fji^i

puih

4'

^^

utnhnh'y^^j Jthi dhpmi fituJtiuht

mnL.J
4"

P'/fij

utiLiu9

q^uJ^utp-h uuthqi-trbp

utinut ftplrhgt fupui'

U>i'inni-iiii'9

np jtphh^ quJuip-nif^n luinp^fiht


Lb"4.b*^

AjftU^n^JM

^utJiuUutl^

^ini^iumni-J

hh [f^y

l^pt"

qud^uip-

4"*

"'-P

"*-P

iJt^
1^1

^II utitq.iuJ b^^PP,

fuffu

^P t"'l kC t^'^b bP^^^ ^pi^ dffii' mutf hputitfigf jtuli IfP^ quJ^iup-

^t* ^utqufp

"i,b^i. ib k^'P^I 2.'"^^U quiS^wp-n liuiJ q.ntl^trutp'p &nqn^tf.lnuit liutph^^n^


tri
4"'

itrmLfb piul^fij

Jff

If'

ppmmntupq.
VJi

IP'^ ifiwi^npt
uut

uvlff-iffif

qiint-J

i'bri'nL.J
{r

^ rnJ tb^tb
Pir "^ ^^

^kP'^bi.

UmpqMlriuhfi q.ni-tLpt

Um ^mpghnL.J

l^fii.

nuJ^tajd-n. IrJf

luuiututu^atitnuJ

nud^;uMp-pit

Digitized by

Google

364

aftW14^n^^^^^

On
((2^^

ij^fffif

phhft If^ifl uiffmff mut^lruf ^uinghnL.J

tr

HP"'

Mni-tnlrJf

juJIrJf

^Ir^fiu

l^uB^d j

tiimututufuuthnL.d

uiunL.J

tr*

ifu
tr

fnt- ^nilq. ^IrJ lip^f^


dfii-u

litriiUMfr>t

^2"'-''' 1^ni-J
irni.J
(-

unm

trqautm Hutnuiuilrtnp dowy hlr^lunglrnn uniuh Ilu iurLUtfutp"


nrrhlrJ
l^n

q.nt-iLn

U.

l^^pP-

JffbLUn^b
tr*

Lnt-d

1^9

uui

utuMmuiufuuBiinL.J

uhutnt-liu

qmf^J

l^niij

utunt-d

4'

qud^mp-pj hu ^nt.
4'

^ni^q. ifp pitutlfpn.lJt

Xkibnt-^lrmU. hut uliunt-J


iftumlrnn

^otnumm-^ffL^ ttl^L*
lupntb gpppbmiublt'h
fTii^

unuwJnL.J

i^ffif*
lltflit

iViupp-nLb ift^E ip'^'"-P't'if


injji'bjf

titf

'"*"l

uiiuplji%

lip

dutiifif

lipbj! undiun. ^lug tubSuiq^ If^uiipiiumltf

ftp hi

lip

uiiu^^t

^'iiftiip

itp^

4/!"^ klL """"Pf P'P

bP^ unJma. ^uignil


phuiijfjji

uiuipntum
'biujt

qilJif

f^/i

d-uiif,

UuunL ijitm
liiiliiuj

fin.lr(,

if^

untiLiT
^ifi

pw'
gui'

Uujtli

ifiLp-JiLp-iuj

l^p

ilpuij

p-p^

uiijit*

op

^fnffi

ifui^

^uig liuip HLUtbinL, ^[ntfi q.npb-u p-nqbbif &iuifbp%


uiltmlji

f^lflifiif^

mbuf fr{-

'bJiJ [i'b^

HLinbut 2iuptuupq

I^U^

k^PP''*'J
i^lip

^"''^^

d*iuJ^% op

*Ub%f

if^

ifutpP^if*

luunp lipu^
^l^lt ^k
lip

lip

p-p^ lupft

inJuiup'iibpnLU uti^, Aiuif-

p^

tnbii

p-uiifiuif (^

unitiuiLif*

gnpb%

lintmrndt Uujtli ^iifff( ^fr

uiiiLb

liblituiip

^iupg%^

p-p^

tuutmftg JiulIi ^I'U'I' uiiu%,

uiijupjfji'b

tpPtuif. {[^^{ff kP''t* t'^iP l^" tpP'^'Jf puiVb (i Qu ^nuiui%p nnLif.uij op


linut
l^p

^pPuij^ diupup lipu^* 3^, utjuuiiupy HLp-p


llii/i/j[

lintmuidj uiibi ^uid^-^i


^'bftlip lipu^.

ll^liuij

untq-iuj uintb

l^bliiuip

^iupg%t

p-p kpp'iup

<(.Vnifuin.if*

op

utuij^

P'^1 "'P'P

{f"" PUt* ""^


lip.

"* Jfti. P'"*^

^(^*

^'^M

bin
ibiji

lip

quittiiiuj

op

(/v/^uijy

ifiupup ilpu^
iT/r

j(nLluuipit*
Uuftli

^lupntju^'h uilit^iuj

^bif muijf
l^p

uttLtibu

Upbp^ qaLq^bu
^/i

(/r/?'iif/t

unLniuj

Ifbliui'iip

^lupgi^t
nmillt^in

Vbjilip
(/

lipu^ lip p-p^

^.^infujfuip,

Paii ^ntjumpif*

^uipntju

piiji,

k"'lt 4c op uftLpnth
iui

i/t

^uf^^^ii Qif^^ I^Ut ^ibpP'mj* libpP^uij utbiiit* ^fifp^(^ J^ iwy/'P l^'^tt '"1""'*
^

^diub

ifniqiup- li^%iuj lipt

Ujuuiuip,
llt'biuu
.

qniii
lultjili

t[nt[

^u op luu

JmppaCh
qjuif

n^upuiiu%jfp ifnLqiup^frlfufifi

li^p,

lipu^,

liib-ji

qpllbgf op

bu dntqmp^

&!/

tuUnp qnilibiupli ^d, liput uiqiu%z

Digitized by

Google

mW\^
-~7*iri

365
ntp

op

uilinp unilihiup^i (if, [id q.nil[kiup-u

t,

^uipg%t

^{i

S/riiT

luiuibn b-ma.ffb

uiiulip^

jiibp (,

(ft

(f

lyailikiup-ii^t

Uufili

fhiii lihpP^uij,
(

mkuifi Im op Unpp^^uf/ ufif/r^ ^iT

^uia-fiit*

uiuili
^fi^/r

jnf^/rf

mquiiT jihiub-

lipu^,
4/1

^uy

q^nilibuiP^u
*-/

uf-

'"*'& I'^'Vi^ m^iiijt


inftpmlimb P^nq^,
firvit
ffiflrj:

p^p. ^(J-jubpu ^utpbp t>

t lubuitp

w^-

(ilf^fr/r

^{1^ MruiLp ^uijf^


iTj;

qiupP^^^ tft- /f*i ^f"*^liiunom ^ip diiugt^ d^ SuipiT tp^t 'hmlibm^p


'hntlibiup-p
lip

^iti

ibn^p d^
d^llb iuil

ipiupiuiT lip piibtf


flr/i>i

d^liuiilii uiuiuup
lip

ipiupuijf

lipul;*

Uuaigt'i

Snuiuiip Jmuib-^

fi-p^
ift

uiuiui op uiiLbtf
ijiuipiui
li*iuiLbtt

Jkk"'l fubnuiJ ^p^u


cZIij^fii^iii^frlf

ifnuifi

ntibiiuj puti nttibiBLj

q.Rillbuip^pt
iuiifilflii
t^ii

op itptff 'ft ijiiupiub uiiLtupy ^buiq. f OLf niiT, klL^t Qnuiuiip l^ut ItLqiuj. nitLHiuj uibubfi l^p op t/r^ni. uiqiuj
lipt

opp^uii &bi^lipillt%

^bpP^uij
^/i^

t^mtj

mbnp

^duip qiuplinLfti

^n^bpp qfiJiuUmj op ift^ufpiT p^t ^bpi ufalr^i 4fiiti( ufli if( iffui"

piuls

Pb
iiuj

luutatg liuiiLbt ^'''Pllf skt 4c ^('W ^'"1"'J f>%A "it'E" inqiud* daiqiup- lib"'tP''iE kP''t 4f Pp^ l^^'St ufkuifid dt i^u^bl
liiiLuiuij

^f

^uipgnLgft

fidiugiuj

op jfnt

q-ailibuip-q t
l^pt

tl"*^ titf

*"[

t^iP

jtib-li

qpllbgl>pf

uiijili

dniquip- llfbiuj
Qif

Uuftli

^uii^t

duiiL gapb'h ^niifiuf/ l^p luunpt

diupq.p ntpiujuy
uf
4ifilr(
^ip^

^kk!^ bpb^ unnLpuifu libpp-uij matU,

gnpbip

ipi^

lip

ludptu ppf

^uiph

/^%(

({[

pk^ptu^p* ^^l^P ^P
lipuili
iii.f(i

IPUtf k^'l^^ ^P f'PC

l'"-"

li'"-'''uij

(lr(:

ibl^P't lu puiqplibiiiit^ ^tkP pbitUbpp p-iuifitf qniq^ op 4iif^{; ^biLnih d^ pntud' li^pbiuj, qnLq.uij op if( tti%p-bqd'
qlf-H fuu ^Aiflf^lf
lufi
ft

Vt

^fiLffii/

utitLbp,

%bu

Ifp

dinbftf

limit op d^ j>aipd'
lip

f^t^^put^p
(:

dt^

lip

tluinftf

o uiu^uip- ^iuulip%iuj

op

uiiqft)!

fuip

JT^Ilth

d^ll

liput kd P^P ''"'"'"P


^u/iij&lr:

^wqiup oif^
oubjifp
lip

liaLUtiud

mm

gm-

It'll,

littimutft

llh^l^g

ibqnifib

lip

Uujiii

lip

^mdp^, limitUt

^mpp
^aijut
^Irlriff/

libpP^mjt
lip
fffif

ipdp
iiflrf^lr

^1111^^%

liblim%p
^''kt'PP

m^^p

judtf fi^bqd' jfuiqmfp


lip

mm

f"Ppf

kP pmn%mj, qmitUmj qntqmj


iftrnfugitf
lr/vi#in^tr

^ifujti^lf

mniVb, op dt Vbmp^nt[d' liblim%p


piijit
l^ntjftPij

i^mpngii
"I'"

m, p-p

lipipf

mtp

qjtj^lf^

qnbntidfi^

lUt'^*

piuqplibm^p

qaiqt op ^nu^fib

t[bmpmd pbpbi mmj,

ilbpg%t kE'^t (f

p-^
pft

mifubigf

mmuup ^mqmp
q.nL bu,

oif^nt mitmb-

j^mpm, mmubp^liiq. ^mqm-

b-mjubgjit

frbfubifp
fibmqplibmip

liput

lip

^nu^iutr/i,

bu

dt

ifimpfid'

(^ miitf

MUiBup ^mqmpjt ^mjubgliz

mu op
dmip,

qfidm)imj^ o

um^mp

i^mpmd

ij^i

ptptf dba!bfi

lyn Uunp m^Jupplii

i^a^mp-p dimj

^niqblilit

^pP'1 mttn\fi

Digitized by

Google

866

aaWl^^nbfrbbli

^ud^iup-f^ wntJb ^nwL,jinlrtnL.

^inifffiii* q.lrlitnlrJp.lrnli

SI- fih

unn tnuinnu
^intunliltis>

o/iii

^t tnwh uimn.utL.n
iUrnutb

i^nt-J

tr

uut^fi

dtr9
if.iu-

^if^

Jlrh luJnnlrq^h)f

Jlrqn fahnt-J

II

t-wi/uthn ^np-^np-utghlrintl^f

iLnt-pu

qitna^Jf
irUf

n.uinitni.J ^ir^f^ <"'


tru*

pU.lrj^

L.

utunL.J*

^A^nihl^i^p f

uutnh

innh

'"Pt i*""-^^*
p.utg

Unlrlinflih

nutiil^lrnn juJtlrihu
q.nijtl^i^p'lt

h^uti^Jf
iri

^.ttiMbnit

Irh

uv-

hnL,Jf

nnin^u^ji

q.n%lfnh

^'"9 it'^t*
thiijtht
tr '^ut'

M^iiifLfifS'

^ufg bit ni-tnnL.J nn fLntlil^iup-i^nn


utuutgfif

Vh^mtru
limmiaq.nlthf
tr

J-nqnilni-nq.n

utauinjtii

^wi^uiinni-J
tf.bn.

ftan Ui#aifii_iif^fii./9^^i-if/f Jutnq.n

^iiusirj

tP^L

itnut

'&utl^utmfih

Jff

^butn
4"

iUuttt

mJp.nq^ l^ktahfjtf "pbs ^'""^p^/"'- ^i_ autlituinh dbnutt irnU.uignq^ l^mnbnn ifm ^mJutL.
fn.lrilrutii
^ii^iiiipffii{[fii-i/

hnm

nni-J

^uiiitnfi

q.fin

ftt-n

ilp'utliltif

oai^in^f

UMU

^n

tf.nuih^y
/3'4'

If^i,

l^h^Jy^t
Jiuijiujt

^uitnJnL.J
^^UMi^lrnmiilrnlgh

Irii

dp Jutnt^unulrtn
{r

7 -fih pi-P
q.^nntuir

ut^

qa.ouhlr/nL.

tnutnlrit

Offfif^fifiii'

^'"pp
muM'

^l^^lbi

{r

if^

yphfuui^fi

L.

Uinuihlrft

Upp

uput

iriinqjbhpp
4*

^uthflri
i'nL.hf
uiuirt

Irb

iliupt^uiinbrtnfig

jiptrhg

npi^plby

uut luqia^lri^

^uut-

npjt

^putdatiin^y

umutUnt-iui' Irplrluuih

litriiif.uthuglrf^ tr

hhnnhlrplihf pi^ P^} ^-P nuq^nt^d nt-unt^g^figy

np

^'"idp

ihuijuutif

ftpp

hinL.ffgu

brbutLf

jtd '&uil^uautuiif.ppu
{r

4"/

""It t'P*
if

a^nq^nilnL.pif.n

uuMuuifili

^wt^tatnaud

U.

trputi/hlrppitt

put

l^utphft^nt^ iXutttnt-tMtirnt-PJiLitny
hrb
dutpij^litahg

upphpny
hpplrdh

ftptritg ^tatd;pp ftttfutitnt^d

hputt/hlrplt

d^rfy

fiplrit^ jiu^uiiitttit L. Irp-

alrdh uu^ptnutl^utdopnt^u

h'trpnt-hfthlrpji

'^tf''9"'h

\jput^lrpfi djifngnif^ djAt^L. luhi^utd u ft pttt^at punted Irht 11^


dftittfit

^utL.wtnnt.d y
tkwttiy
L. at-pji2

U.

uuiutunL.d bit np

0*

Dtttptf-ufth mt^fi Infill


uttfutit f-ifj

ttt^tnirtnt^g

^nudf^utp l^t^wh ""l^j^^p Ipud


J'utdtuittul^
U.

9"'-P
ififrii-

muiiy

tun

'"iSbk.
bit

tnttuti

b-put^bpnij

itnt^d trh

dftdbuthg

^iftttt-p-ittj^

mttt/Jtu*

tfinfuitippitnud bit
mdnt^uiiutiitti^t

dmrntuitftiibpny

bna,i.t9L.d

djidbtttiiy

fjnlrir^ L.

Digitized by

Google

J(llbai*-B

367
op*

U.flriii-^&'in^L

lrnltuiuiuutnq.n

lrpq.lrjnif^

^uii^biig,

OjuuA

uijuuiuify jtH-fi fiitiniuui q-iuj,


uiiuj*

UumnLuii-ui&^iuj ^^^nif^nil butpu lih&fi

tuamm

ifmtffii-ify

utn^hl^hlrnlth

uthuhnt-Jf

nn

ihnLp'ut

tnnunq^

ahnL-pta mutm^ ^nwJ'utnt.nLjt


Irntuir it^uthiai-p

tr

utJnt-uhuthtu^f Jftii^L.

^quJmpi^

Uf'l

ffplrb

^tfjuhfit a*nqnilni-pq.p

^^mm ^tuJutii'

naiii^nt^
4"

4*

^lrpuplrpL.aL.d
Ibnuiiig

^t^t
p'nu

iffnup-m utni-utHtlrppf L. Jfi^ng


ufiiu|4'<'

muithu

JpJIrutitg

q.mhlrina.t
1*^

mq^l^uth

^trh

umfiuina-J utJnuuitutituti L.

anmihu qhutf^
Ifp

utlruhlr^nL. o-

mmput^uA

"^utJanpn^ii

II.

but J nL.J hut

gutiiiiutif

ftu^

uff^ b,

pnt-^nuh Alitmpnq^
^fia^paau^pnuJ bht
{jputijhbplt

bpffmmuutptf.Jf'b

utJ^'b

mbq^

nflbif.nubnLJ

Jft^nanJ utnuthnt-J bis bJ ftJuiumaL^B-ffLiiy jP*


niiq.iL.hta^nLJI-ltL.%t
2^UMUi

iinp^^f bJ oututp tbqnt.nij juoubfnL.

^utmJnLJ
utiinL-U
b.

rif

p-^; Qtul^ntlp

uimmpffuap^n

pp-utJ^m

b.

^'i^h '^^ op JiMtugbi 4' J^lp bl^bqlrgnL. if4*9 utnopbtnt-g ibmni ohbit Vuttp Xkutnni-uti'wi'bitn bpam/nt-J
Jiapq.
4'
4"

utnub^
4"

^puih

puiJ-iolip

nJiubtnL.j

npn^

b.

%ut jfduiuu9nL.pfitJb

uanutabtt

Pnfnp hbtn t^nqhbppy "f^pt sk"lP^PE^


*bbpn
b.

iftlP^"' P""p"'i'

tuffhy

^iUL,uttnutghni.J
l^utd

bh pi; bputupt^J

bpb.ut^bf^

4"

ftpbiig utfu fihi unL.ppn


1-fvi.if^
4"

Vutm

IXutnnuuii'uii'ltitp

b. fiput'

fna.bi^ fipb'b^

luju

fjUt^

pnil^ntLpbutJp uimpiuuibinL.t
J-utJtuiiutlif
^4'[>

^uthiutab JXpnibhg XTjihiuuh bpbfuutjnt-pbuth

bpp ^P'^S
llu1ltni.Jy

'^b

il-Jti-qnt-J

irtuiLtufnuJ ^py
4'!'

tjjputgbp^h
b.

^utU'

ni-uutp

b.

ufutuntnL.^'hbp
muiufuitLnif^

ifJipi'nuJ

pui^i^ni^Jt

Wh

op

b.u

iUfq.tnltult

pnqb^ 4p

i'utn.utjna-p^ lit py

Jiutbtbty

Jmbt

blibnbgjiiMy

np ut^bwbq^ huthni-l^

n.mL.om 'h^b'it
^mputuibm^'iiy
dmfubiiuty
)f#if.if

VI

"""-^^
4"

tbl^Pb r^^^pii bputinL.d mkubaL.d


tlut^bhtiy

^
4*

'"'

"*

np

auunt-J

bp^^* clT^
^^y ibqatit

oqni^fj
Diff

dp
lOfL4*

utn. jiufi
pnL.ti.

/[np^ifp
^fifi4'^

unp^fiu

l^py^*

bpbo

numnt-J ^^

wa.uiii.ou9

ijmnpiinLjf

Digitized by

Google

868

ttaWl'PnW^bb'b

viriii-if

4'

tb^l

2}''nnLiiUil^nL.d fii.n

hmn.iomL.p-fiL.hnt

r^l^L. q.pL.qlrpni-J

hnmquB^uiiinL.fHruada. uiutpmu^miblrp mtJ-J


inwn.mL.1btfp
^^utrnhpn^
^fi_^iii^

^limiiy

pttf/g

fufiruffiiftr

trh

umutguth-

ifprnif-

hlrp
Irii

pmgutmptrinuJ

U.

JuhuBL,uiiiiL

^tupubpn^ n.^dnuJ

hputlbg lupblltg mirutoi- bpmifilrpn putgututplrtnL.t

^k'ut^
U.
/3'4'

4'

utuifi

U.

us^Uj

np

Iff

If

q.iUL.utnp

ptr tnqtuJutp^p^
trputq
Irh

^miriiiiDy
II.

duMiiWL.utiin.

unun.uiiAihpny

tw&m^

mlruisnt.J
UL.

uin.uiL.ow autpp-lrthu uin.uifh% puthh hpuiijn uiututJIrt


4*

puBgUiUtpbth

ihhnuJt
4'

UJuAd
hn^b opn

4/ ^uiutpwutitnt-J
l^n

hrii

Ph

t'

pbiig Irputyt fL^mmuift

lfutuiUipnL.fft

^jpuBifm^mVuirp
^UBOilrpp
lfUipf.mi^

J-nnndpq.p

UnLDbpfiii

^um^mj

npn^hmlL.
L. ^uv^ariruf-

^q-Jiutbitf

Jfiutfii

mppuignLiMbpfig

hbpfig nJuth^

f-ranS-

bh wirnuJ

^Z^uiL.ut^ouT>
4"

^njuLutir bputtfm^

gnfgpt

Pif^

t^^PB ^nqntlnLpt^p^ pwgUBmpnL.J


Ufi#u|4'(i>

^P""IP t'-P 4f"P'

ibpfi ifbpun ^ftJhm-uii-t

opjiiut^y
4"

bpi; bputi/nLJ ^utg


'b2utbml^nL.J ^

mbuhbV
^butit^t

q.ui

^q.ntljbuip-T^f
loifiitfif

^wpuuint-B-JfL^

9"^P*

putpnL,p-JfLhy
f^"1l

^ui^b/^ utqq.m^uAli

Jui^pf Jut^n^

bp^mp
p.fii-

9''"-f

uij^t
i{[iifiriifiri|

Q^nqnafpuji J
i_iiil|iif^
<!(Z,iif.^ii

Juthuiuuthn.
U.

\iutfuutni^ui^nt.Jh

4^

qutpuuiQUti- ^f
iflput^;

Jbi"

^Wi-Uiui

bh

phi'utinL.J

n.puth*

/[P^f

<icZ,fif.^ik

Dni-iip.

infiL.lr

mnt-bgy>*

uiunt-J bii

hputitDt

i^nqn^nupn.p
UMiMiutpJif.J-nq^
L.

^ufLutmntJ
l^"k

4"

bJ wbufi^^fi*
qiini.Jf

JhttuJ
UBU

4"'

^"tf^

^pp JmpJphh p-ui^uin-nt-J q.pm^mf


^i-fi

mbqbpf mu^ut
dff

itnppg ^bprni^mnhnt-d

mbqpt

Ujii

Jutufiii

VquL.bmglf u^utwdnt-J trp*


tiuidfiLpyi

cOf npifiif^

4iif/r

'hpiUtii

/rti^

^,

uijufi
{[p.

ifbp

^oqnufii
at,
^Ir^i}

^mppf
Iffrl^,

luutnp

^bm ^mjpmn^i^
ij^fro^^lr

uufi (ttpul>) ^fr/r^ufj^lrji


{;/{lr^^if'

opiT

(fjmi Qifirijifi

pnimlili

nuipli/iligt

l'%uig^'i{g

fhp pf m.-

uilbgfiiig

0/1

quijuiii

ttiiguii*

(tup-fii,

tluiL J^ata. nuiiPif puiiiT


*fiui%liit*

op iu%giuL,

Jtit*

m inuitu^t m iti opit*


m^u
lyit

t'^fH'^ phliiu\gf ^ui^ftgu ipui^g ^nn. ipttidw% ^Ipu^ niflLlri


luin

tmpupiiui

^/r^tr/i ^fiLimguiL,
{[pt

fuui%p ^npu u^iup^lujubgiubg

JbiLUib-fi

piilputf

uuiip- ufipmp mjiuipfimp


tl""-

p-p JhfA^

TT^liuti

opg pffprninb-pfipm

itmmLf

Digitized by

Google

SdkVOM-^

S69

uipp-q lu%nihbpnLU (/{lul^t iuipgnLgftl^, utfuuiuipf turn fl%^ tl""- ^ltf


^fi^ diiiug p^t uiiuitiiu t'^ttVtf
^uillfiutli
liufi

uiquijfp Jfjimli

^aip

^iLfLfr-

guiit

Oiitf p-pf

uijuuiuip,

St^

i/ltiT

jtg ^lupgi^

^t p\

tq""-*

Q!^f

tthiiuij Jfbqli
/rlr^

lluuinLiu&y
(;,

(^fii^iif^1^niir(:)t

ti'^,

/Od^

mfuufmpy

it^d*

uiiumitt uibubljlqf'^t
lip

uimmJbdf uiminJpt^
(;

op

iquiuiitbift
(':

cD/up /r%^

(i|(^

^nqft'bbpu

dfi

^uib^f

tpt4
^itttiiit
'hfitqiu

it WH.2f op?i op JiuiLiuip lmaLgfi\p


uiibif mbulifid
it^ ifiupp-J*

jTii^

t,

W"/!

/i*^
i}ojjip

miupiuh utitmbqj ^npu pnyipu

op

if^

qo^iu piuqJ*,

uipLbuf uiibif op
Kbi-ji

oulift

lup-nn^fi'b ilputj

%umbp
ifiu-

(.

ibpituili

i/j|ir[iiii^t

uibuiuL p-p

^^

q.uipguiL puuig

pp^

fiif

pmip quipinq uiL&lA q.nLb t^t hu lu ^iluijubgiuj, bu ^itt 0%^^ "'It^PE b"'lll^^3^ IL'"^S P^H* tujuifi
l^pf ^biifpui
if^if*

ifiJiputwIi puji
l/j&nLSiibpp
t'tq'f*
iff;

pp*
jtU'

mbubftu

i/t^C /["t'tf

("Zt f'^l

kl^i*

^l^sb
luibif

If&itL^,

iq^u upntl lutpuib^ (p.


(Ir ptijiailf
ift jfiultjiup

ibn^u d^^bpp
lifiuiuui*
d^lijt'b

linjubglt,
ui

fuAifiup [fi^i ( dhiug^.


f/r-

inuilip pntiLif'
(libus'bf)

mlru,

pumgj

luutnbjf
luii

op liuiV ituipPntu ^oitpi


lip^

(If,

ntif pt'jl'b

op

uiiupiqjij

ifbiLbft

lujmp J^ pnLn.it* ihutgm&p ^nJiput (^ muf-

p^d* ^mk

iqiupuili

^p, jt'b^ ttV^*^"' ^"tl"" '^t'^V"


Ifp
ift{[i#

1^" Ptptf "l ^bp-

puta
inuflf

ULpfiipi

pliLilui){p

%buibu$ Uu op
iff

puusg, uutpudpbgwjy pjip-

jbm

quipPuijt 4^^
({fiUL^

^lULwpiglib^j ^pdp fib^

^^u

op,

mm-

pfih

tqpmpmbg

m%

opp

dmpqii
(:

mLmiiibgt Umnil ^mimpglfb^


dV)i& m^pm^pfth
mbu'lifi
lipt

op drnprnifib

/ilr^uf^

mbqp untpp
plr^lr/r,

^^'f/'

^mpuh

op fm)i^

jfbmmbmli

miimbq intu

Vb^ m

miidbli

mmpp qmpntip ntjum imm qopmuip (ii


imlr o ^m'&m^mliJf
rif
rif

l^bppmiig

^iilr,

dbniifid untpp

qopuLpmip,

mifuffrp mhuhnt-Jf taiuuiljiupitkplih ^nnL.J

olrmif.h'ut^

p^liiianhlrpt

U/mfiro

pnlrhg
utifmflt

"Pf-t

^l"'-/'

djimfh

itnm ^plrhg

^uiJutpnL.J

frir

if^

^luJ^ii bit

ft Jut-

hniut

L. jmjtnitnL.it

J-ntjntljtt^irtuiit

W^jutuj^u

Rf ini-^'in

J^l^

fi"''
(-t
Ir-

^attittttjli

^topug^ Jipbitg mtuit


Jfi

^pp-ff

iSi^tttit-tu^uiop^

l^t-^it

Jitttp.tup'n

^taJ
upp-ji

Jfi

Dtoitji

tubt^utJ, utii.tui,bnttitii;u Qtttp.tufh


4*

ptrlpniMlrpffiii

utn.fL.
4*

tttijop-bJiUf utjunt^J
utii.ut^f

t-^lt^VO l^^'
ibtt^fhpit ^ft*
lotr-

f^utpi-tu^lt

nit^hnt-J

"PP^

ntnitbpit

nt,

JmLif

tLbinhjiitf

pbptubfig thpthnt^p utpiutljni^d y iLn^nt^J L.

Digitized by

Google

370
Jhai-Jt

aa<|.uMnM^^^

ff.iifjitfjioi'

rftt-q^uf^fihlrnitf

nn hnl^fii-qmh
4''<i{i'([^<|

L. qjf.uignL.uti'

iim%qiini-J Irh

Jompf

^iubnL.J 10
if^"?

Jj^it^L.

J^

pnt-p.fj[i

iq.ni^J trh inut tuuiu^^

ilfn.p

q.hlrtntl^

'"It k^"?.

4^P^l

pnifjih
tri

utii^utui

L.

tuiifiJutumf

launt^J ^t

U^

futJfi

^Lqlrpnt-J
^hruMq.lnMi^

fi^fiut^^ upftl^uiiitfpp

umumfili h'trhht Irh uniuhg

&f9qnifnL.p^fi

^uiLiumnt-J

tr

^^nn^imfuiibftff^f ^p.p

fail-

^afLminiflrfi^ hii^lrglruttjblfnp
tLnL.pu
Irif

if.^^f'P^^PP

if-trplniduihlf^ dutpJitngf^

tLwthu II pbiLnCbtrind
^Irniii lofiurifo

uin.uiL.hr nutul^u

^y^ ^

'"IL

4^^*

^.tuiiftiilrpp

Qpfni-J hrht

Upuih^ fW&ui^
'baniihrp^'ii
frnp.

^IrtniLna^J trh t^hplnfduiVuyn^ ifomir^ wiiigtpiUiu

L.

pi^ui^m

^hii

^uiugiinLJ
iun.iUL.ouiinalii

hntuitgf
J-ffUf^

uml^m^b
irh q.mtLr

^kmiilrpp qHtnud Irh mnuhf


iifj^ni-J
tfiarlr

iint^J Hi.

ift9< Ikfuu^^u^ q.^uiftlrpat-J p.ui^ail ^/tm*


L.

pnL.d bit fL^anp-Htt^^T^ q.tna.fup

pmhiutnaj^ utiuh
nt.

tf4'?

f^t

^"C

uihg^f

mfif.wlriiJlig trh ^uiiii9L.d

^Ifo^ft

utmhnt-J

pmqnudy np
hprnthg

um^ L.U ^^appijuJ^j^ ilp^t*

Upptfdh 4/
if.mq.aufi^

u*umi9t-tuir uituutJ-niJ

^iffiriifiri|

Jmp^
kplr^

tf.uiipiiilriaijt

^pp

q.puthf>

JJi

JnLp-

q-p2.^p Ifptrhg

^utiilrplih ^itlrghlrini.g
iji

itrmnn iLnt-pu Irh


"Ip"'!

tf-uiihuf l^plfi'^tg f'l''

Japp-fi

4*

phlfitnLj iiputfig

iputho

f <0//

tri

^.tun."

Ibnutf

tj^bnt-i

hut^

^plriigf

L.

unum

^mplLiuVbb-pfi

bpy^tuTbh"

plfh nt-maL.Jt

li^iiififj

uiin.ut9f

munL.J

Irhf wJ^^it ^aalinLuii' q.nt.tL

pmgt-ai^J
onf^'if
if/r

4'

'l 1bputiif>

iudlAta^ib

'^mpuifflint-phwdp
^ta'hff.nLj IrU

rniigbtr^n^

q.J-ni-mptu'hguiitlrfJIi

mhiiJigf

Irph^mhlr''

p^ ptu^nL^nghlrpp L. mtuiinuJ Irplr^tuhlrpli'b nt^utirtni-f L. ^utJ putg bii miina-if itap if.lFplrqJut%hlrpp L. JhtLlrAlrp'b itumt9i.Jt
"i ^b it^S^i it
htu^^Jih
L.
Is'pp

k^'P^lJf ^p^'^9

uuiuihbi^ IpuJ ilftputunplrft


fiuii

Xk^uu^^u^ Jfiiu^b

ttl^P^^PH

Juipif,tut^unij

ghpk-l^k-pp
trii

^/rlrir q.utiLiiUiintf^f

upaiitf>

koph

mtupji

mmhfL.auJ

troplrpnpq. uimpjfh uputhat-J ^f i^tujth Jnppfih

fl-fL/fH-if

Digitized by

Google

iiUWW*

371

hnaaitg 'IP^'lbS

ftpuA^

Wfi^ Ilu Jutpq.ioif.utu

^bh

tf.tBniinL.Jt
tlut-

vkunt^d kitf
ft.btf

p"^ bp"^ Iftupnttmbtub tLputh^


utff

Jnpp'ftit q.tnhbrt L.

itpttth^

L.U Jutpq.iuif.taft
L.

^bh

q.tun.1butff uutlitu^U itptuit^

""It i.^^

gtuitlftuitnL.J

tnt-ututL^;'Jfih
frtvt

tntuhnt^J

JnpPfihbpn

Jfi

tuuftu^ntf inbq u^ut^nt^J

%mfi
o^nnntlnt-pif.n

iiii>s,

iiMisnniiiiiiii'liiiii.

^utJtapbut
'itptu

^tuL.tutnfi

^ttt^itttt

Jtaun ututu
Z^utj

tittU'

^bfit

4*

^tuJutpnt-J*

^utJnqJutJp ufutu ^u^ut^nffp

^p-

pputnuitbtaj ^trt ^Uinirutf/nV

{j^nqnfituliut'bjx

\i.Jb%utJbh Jbq-

on itptuhg Iftuphfton^y umwu


kf pk"
'fj^

nL.tnbtit 4"* uit^ut^nnt^pfitAin tuunt^J


fii^p

^utpu
II ttnf

^tu^tuhiujjih
j^uttn

tuputi'

t^nqnt-pfiL.Vbbppy
junutnntfutitb'

2itat-P^tJbn
inL-g

Jbq^bp ^b2tnnL.pbutJp
^ Jb Jbnon

tbtnni*

n.t^ni.tuputgbt

junutnntltuhbtnt^t H^bpfn ^
try

^ut^tuittajft
Jft

l^pqnpnt^ utn^tipitajp

Jfituj^ funutnntltahbf

ptr

^npb^2!'''ppt ^P ufutatJtoJp ^^ifi pbptahp%


4'<

qptnh

^tugfig
'

JJf Iftnnp l^bpbt

Hiu^tufit

^butq^buttr

tuju ^tui.utinp p-nt-ftw

itnt-J

i^y

npntl^bwnL.
bit

ptuntuotunft^bbpn

tfftutbpnt-J

ptugtupXtalf

tntJirnt-J
bit

uiiuup L. i'bi'tunni.J nlti.nutgjthbp^ tjbptatf np uttuu


vftU-itntit
U.

uftu^nt-Jt

J-utJtnittuli

2}''tnbp'b trt tlfi'^nt^J bit f^<--

qiugfiitbpit ^but

tu2jtttutttnL.J

tuinutgnL.gtuitbf

ptr

uitnu nLjnb^

n^
biif
tajf

J^tujpls

uftuubpp
uftuu
JJtit^L.

tutLiaitg

tunL.tuunt..pbtuit
t^t

Uftu^nt-J
Op^ittulff

L.

2,'^tn

opbp
bpb^nt

i'nJ
IftuJ

bit

Jitnt^Jt
ofiy

Unt-pp
ufiit

\Jutpif.uliitf

tuJpntf^ 5
utffitt

Jbir mtU"
^tutubpii
^Jft-tuit^

Jflit ^L.

^tujnL. J-iuJtuutugni-ppt-itn II

Tfrn.

trf
tf.^

^tuJtnL.np uftuu bit

mtu^ni^J

L.

tutu

tun.tuL.bftutiitru

tutLutf^nt^pbtuit IftuJ Jfi


anira^ft

ittiitutntnl^fk

^tuuitbtnt. fnt-untjt HtuJtu*


Uni_iiA
iXutnnt-tui'tuirittuf

L.np uftuubpit
cnoi^ifft

bit

lin^ni^Jy
tr

on*

bJ

pfiit^f itjtuittulfnt^J
t^t

Unt-pp

}Xutnni.tuirtuiritiuf u^uv'*

u^B nuttn J^ 2_'*'p^P wn-tuf


tt^utiLbttutntru
f.iirif

tpuJtut^np uttuu
IftuJtuL.np

bJ

ptiitbtt
tu*

iL-

Uftu^nt-J bit

^bmbbutt

uftuubpn*
f.*

^pb^tntuliutgt p*

Y'apPpPnqjtf U* r^npif^ am^pj

U*

Bfii-

Digitized by

Google

872

umw^nwi'hb^

in I. JIf nunamp' oppg Jfih^b,


p.Uip'
itn^it

tjutpq.un[uttLli

liftput^liht

P-'^slf

2""

L.

^Ifpw^p ^P^pP^ MwJiuL.ap uiuiuhnn


lif-^ifi

mtu^lrinL,g

fb-uinj

uppfih

tri

ifiinuttt

oafs'

4"

^fumipuinuD^

a.Uii-mn.nL.dt
qtrrjpy

ZjiLuthq.li

utSlriMUqonutL.nn

uftput^utp^ wJkittaqopuinL.

t-np

^If9pnpq.[tf

p'2"'-''"^^^pt ^I^^P'^pl^i^
(-t

infup nuptutlb

nt-

na-^anutqiMutgni-p'^Litii

VJii ^jtt.ut'itq.

btuJ tun^uta-lrnBUM^u hput


fJ^'-'^Pf
'f^

Jutm% ni-^mnt-J

4'

p"ptk

f-^*"/

^Ppb

t""*-

^utd

n^^wp
ifinir

JuBwuiq

mhhrj^y

JnJ

iJuttLirtf

JJtL.uit

nL.^mni-d ^

pn^n-

^iifif

^fi^tfiS'

hop-ft qfiLqf IfwJ Jft q^i.nh 7


^p'^'p
ir

n.nt-n. Jnt-putf^

^iii-ir^>

JnJ
irt

L.

mu

mmhh^^

utfu

fth^

"PPb f-"^'^'
Jji

'^t

nt-p^jh

nt-^mni^J

'^ut^Uiutfi

nu^^hhpjig l^wplrt
b.
ufj/iit

^mJ

Jff

^utiipup

b,

uppp quthiuthutlip iq^t

W^utiDutnufli

q.ui^utn.ni,J aL.fummtnifqJ^'bk-pp
Jjii

i^^^S f^'-f
taJirh
q.lrpph

^mm
Jft

Irhf

qplrpir mJ^^'h
uftqttttJ^tn

qtrntrgfiti

itrputh

qmqmB-f
4''

fpmti.aatttr
4*

q.ut2uaf

nL^tmuttnlrtjp
fii^iit-ifir*

apnhg

qtufj^u

qutpni^hpf tuJtati.p L.

qp.ouhlrtnL. titJtrittatutL.

J^fngithplthi 3^2^ir^ tuJkittttqifuutt^np Rt-^uttutnbqphltppt

inena nhMUSbXhibPi^.

mlmLlihtpffit

11*

9. ^fr^f fifr CiAiKwlr


SMLit,
[iff

ilim.iuqliii^ ^Ifii

Lbmrnpimht ^huiliXiujh itou

itji

ibpmlt
^mitpmpiidiuii

UmiqmjULd, Vpff umpji ip^Jf ^ammpmli itf jiiui-

4^
HvMiffiiif^in^lriif/

^mpb^uijiiiiLit,
[utlifjiiif

^htoqqmnli
i^jit.

^mp^m-

dmjm.hpf

imnf hp^niimp^f opkpp

Digitized by

Google

ftWll*

a73

ntjuttnuqhttitjaLpbtti^ opg^
tti^niiiiibpfi^t

wpt^hmitQ niJ uiuttnliuihbipt

Djbia/^iu/i0^|k Xnpniit,
ar/r

qb^"'-

ui^/rlr,

^tn^ptk

6
7

8miiui% ^ai^i\i unip-

iHtummpfi^
^'vjfifllrni

Xm^aiiip
jfff^niiir^

itoui* l^ttLBUiiiippi

8 9

unippp

ibpui^ iiili9^1n f'nKinJiuijp [bpiui ifipmji


^itfA^iii/^ ^MpiukuLif,

lutb-

^ut/iifulf iifuputlfli

opbp

/nvf

iTiUMiffca:
^liiputl^li

110

0.

ffm^muinLp
Suilintlp

opbp

V.

^ftt42''^'^> /kin^iu/iAitflft

^btputlili

12
|13
'14

n^M
OmpnlfB

^ptpui^lt
Jb^ bpwj ^w^utpdmiit J ^ui^mpi Up wqnilmjniu, pipiulf^
Sttij
iffi

opbp opbp

ilb-

jmiaimpiiui'in
^^ipiulili

d.

pmqm^mjnLd, pbpqfi aimpnutt


'fti*

opbp
opbp
opbp,
lut^iiiLtf

:i5

Uii^mai anipp

16

0^m%

^"^P ^pftubm/nLit
1\ mibmuipmli, ^m^iuUmjfi ^mpMp ^b$ai^mli ( ghlfiiiiiifi

^btpuilfh

Vt^aimp

^pipmifp
t

^iii4iiiliuflrt

17

A
0.
Oiirumailf
.

^^lyrui^/r
muittib^,

opbp,

^ui^inLJ

iif^p^fltp

>"-

iVMiaf^wlrt

18

dmiiiiiiai,
lifi

ifji

qliLHiugtti tniu*

^^i^Mfijf/r

opbp,

lui^Lniit

19

11ibmmpiu%^bp

lip,

Oimitpn, ^m^m%mjb unuir. npmqbmi,''J^ nliL\mLtmKLif, itlih''n.btab ui ^' upmbpfi


ifbiup Upaii^
iiu'hui-

nmgnL miu%pt
20
f'lu^uipiimh'bbp
' pbbibmii^tliiinfp, ibibmV

^^

^bipmlili

opbpp b

Uptiti

qumiliui'

ittf,

mmp^pht
21
ufiii,

2 jbpnm ^bmuinpttL'
Xttipuimq

Xiadpiupiiduth. f^^b ^paiifng ^btLJi)! ( h oq^mtntit


4 fiuipmi^PttL 4P'*'0 ^k^' Aiajbufi qbgfii,^ ttmlimjfb ^ffintf pmndnLJ^fiA p-l,

^budm

^un^ji
^/i-

mMLpbm%^ 4
limpiiiftbm%

AWp^jllf

^iun.m%liliL%^

fimpmimg
^luj
HUifJittt

^i

ip^mbij

^mp^

^mut

bpkwL
^fiif/

^mfffuui^.

fPI^/r/'Sl nt^in

ipLiiflr^iulfirlr/f/ir

pataib; ^uijppb ^lupt


^ttf^aifttii^ttim 4*

22

0/^[f^

mmLn

mfi
tf

mLbpmli nJiLiittLif qb m^ib% ipi^ppbk dminuim.

^^ipiulili

opbp

lui^^tup,'

If > ifou tipttimb^ 4 i^t mpp ifpmj ^wlitmpi^ Atubiiiiub- 4 bp^ni


put^ piiiiuiit
^jiLputlili

dbtu/bpfiii^ifli

23

U,

Vmbi^ai%'bBii

fiiupuii^p- qfnnntift

opbp

25

Digitized by

Google

374

UftW'J'pnM^l'Kb

antnn
fill

if.fi

t-q^kn ft gf

^lrn.nL.iilrnn

iiuafufthprngf iSowftlfUbpft
II

ifffjti

o_

uuiubnnd^ ifindj tknt-piLniind


UiLifi^^lf

^Innfi jd'utihi-nL.J

trh

ni-fu.

ututmlrqjt^t
dft

B.mhny
L.

djt

uimh
<ii/^

d^rf utbffutL.nnni.lrf^nt-g tftud


ilput^
q.iupl'ubrfai-g jbutn^f

ihtiah juijtbf^ni^g
4"

Ifutd

djt

f ^Kv/ ununpn ^wdpni^nkty bh p'fip'bnbini uhnuif ibn.Df ononng


ihtisni-d
/j[iifif

b. bfi't^
L.

jinbhg

^bm abnbt
^'"i^J junudp
um^

lui/bt

Ifuijubi

U^t-bmutnui^hgt

Qbutni
uiii

lunq.^'u
nL.

ap-Oithni^d y

junt-dp

bpo-nud UMtupnud
4fbB
^^i'-"'-''

frtvt

luih

^wih ^^Mp^f
iufihpf

tuiLiii-inliJL

q.utuni.t

qni-n!uft

wn^lfbbpfi

bptf.pj

miftudutpq.litubg

^n.^n.ngb nu puipipj putpip fuouiul^^nt-P^fiL-^pj

bpbfuiuubpfi fuutnb utndnt-ifnt


flc^f
frtv

ttZ^P

*''^9'oi'y

,pUnL.d L. utn.taLOin

2"*^

4}'"L

4^P

llblini-d pff^rifi

ni^fumuit^np'bbpnj

db}fbpn
q.hni-dt

if.utnAibpp
xkiu

dutuitu-

nni-d y pulf djti-uisbpp bifbqbgli


^ni-iiOii)

bh

utbn b^bnbgnt.

duthiuLtuiMa. utn^ia^

nc

"iuiiiututuip^li bpl^nt.

^^ndn

Jtui-

nut^Jii

dpif.UMdiu'&uin^bpp
fl'2_'^p2*

ijLutpubi

bh tudbhutth utbuutlf dpq.bp*


utpnt-lif
ftifiuif^i

Ipuqjtiiy

^fr(oiif^tiifi^fii_9

junt^pdiu^f

iff-

pL^uih-utqJilff

1-1-d^
b.

IfnLut

II.

d^tuduthialip

[^"^9

dpo-bp*

antuhif
q.tbtnL.

fubl.npy

q.bql

m^fiit

XSfii^u

^nqdpg

iLUtpuni-Uth^

bh

bunfduihbpy

p ut2Jl(li*buil^bpy
on^bp
b.

^uiuwpiulf uiubpbpy butd diumuthh'


tuiiht

hbpy

tjinijtnfbbpy
ILjti

^nqdp
orift

^bn.i-ni-d
fii_

dp 2thnL.p-buth
q.mpubi^f

d^rf^ dff q.fihbiJut'&utiL

^l

t^ljlhf^i

t pbpbf^

Dpuihgfig fiL.piu^mh^fit^pp
iuijtitp

J-utdbpt^nt-p-fiLiilig

qJrn.

uttLutf

^t^l

iputn.mp.utiMni^d

^t
f.iffifi|y

yi^l

[UML.

^^ffl^^

^If2}^lf21!.^

2.^mp

^biC

'f^'^S

^dit

liULpy

bi[uiqjr

Pfimfr^y

fiumbq^

t^t^f

Lni^uutL,np^li

q.utaiibp

(utq9j^lfiibp\i

*Mu/pif{ Iff i_t

mmpuiwi-y fuhlnpp

W^C

fl'^/"^""-

\jptuUg dfi^ftgy "'l^bpp dpq.bpph futrLuii-f taiighnL.d


tnuii^np'bbpYjy

b%

iri^-

w^u

ni.

w^b

putith uittitbfnilt Jj^bnbgnt, Ifiud i^np"

Digitized by

Google

^ULbm"*
if.n.uth
uMthfit.

875

B-Iji

Jiumiun If^tnnnniibnn JututwniMlrnii

trh

bmnnuJf
np mn."
iTh

"'it tt'~'lt
iibft

lfnliuiuiuunn.hlrni

^i n.n^bp Irh h'utfuni.Jf


Qnia.n
L.

Juttntun

iuhhist

(jriifin

utnt^uthf

10

bnui^bt

^utbftuii

lunitni-J

bh

inqwiAifiiibn

bl^btibgtiL.
p**'S

q.nwh

uttLin^

jfapp-at-iff

ni^pft^bp t/, p^^ig juitn fi^bpf

B'nqjbnL.d j

np

p-n.^bht
a^nqnij^ni-pn.n

igi^nLJ

^ bl^bnbg^^i l^wJ
"<-/'

bp^

biibnbgp

/i

^0jt
4:

^uii-iUDuni.d uppfi l"'-p9P9


cffffi/

^ui^aihtuh

iuuitnuipuiq.nL.
b.

iiutJ

uiunLitt

ul^biibgni-J

*pti.

uittoBbini-Q

JnJbp

dutn.btni-2 ibutni ii.ni.pu


itmtnL.Jt
iri

bh

a.iaibu U. fii^^ftity nLpuijuni.p'bmlUiii

u^brtbani^J iHinLJ
tfh

bh h^bpbph nu
uuiUiubtbD
iuigntj

uiiaiLiUL.hbppf d^ll
nL.hjih

hpiuhoy npnho

uiiLiuhijih
L.

uppftg U.

ut-qnL.d

bh ppbhg

witofl'Dnij^

hput uftpuin q.nLp- ip"


L.

qbu
mtnt^ii

\h^u nL. uiih l^nnd ijuin.L.nt-J


n.hi.ni-J*

bh Ifpiut^bp
tri

Jiumufith l^uiB-'

Uiuhbpp dbpiuh

dtudiulfnih

"^lu dtautiunhg

wih

ifcii-

ifiuqnt-d L.

qtutLft

nuth

nL,

f-i^^l^Py

dnpfd^h

iun.hnL.df
Hfif.fL*

np

jof.fii.in

uppft

ifin'^iuiLbht

^tuuiw^ni^d ^y fth^m^u op*


*'CP-t

hiu^^^p^nudf
i^iw^ufthni-d

np

dunnutij^bp^g
ij^iiiifi^

^iuuiuhb^ji^p

hiufuuiui^;u

bh
L.

l^iupnifhbpfiht

Wputh^
'"IL

qtoffiu

fipbh^ ^tn"*

^in^nL.d bh

tu^h

n^ fUr

l^^tP^U^^
Xiiuut

^'**^'"^9p'l"'lf
dtuuiiuii

pni^^bwU. hutjuiuui^u Q-hbi bht


utbuhbffttl^
t^hni^fi

tuhq.tad

tuhnnn
n-

linuitnnL.plii-hn ^^

nt.qnt-d wnuti

dnpp-fthf

ppg

L.

liiLpUf

inhpuiL.iuliiuhnL.B^^L.h

utrLutfiahnLdt

u/ip.

J-tudbpiLnLRfitfiin dbp^inhni-d
4"

L. J'niindni..pn.n

^tud'

pnt-pnud
^iuhttA
jd'ptAipf

""'-PpP
fiLif

futa^^tadpnjp iq.nudf
^luuhjif

npjf

l-ihlf^

fi^

l^iud

nil uifunfi

op*

t^P^St

^"f-'^f'A'^''^''
nt-U9btnt.t
U,

l^tuhiLhtuir

^u^nud ^t

gpi^ni.d

diuwtuit

i^m^ffrifuvif

2y*'''*H'^^^

h ^b diummnba djiLup ^utuhbt

op^hbt

UL. jiuL.

uimutuiniibplig ^tu^utiibn

Ziiug ttutnbfnt-g

^bmnj

tupq.i^h nL.pt uiiuL.nphbpp dfi ^tuhft ptpd'

pbpb ^^

ptuJ-iuhi^ni^d * pl^nutnhbpn^

^n9hh

P^ diuh^f

lifih

R-^ mp'
dft ^fi^

qtuJtuptf.f

i^hnt-d

2/>9tf'<^i<'ini7i.if

bh

dpif-bpft

ubqtuhhbppf

putit uitLhnt^d, L. ^binf^h nt.tnnL.dy ^btn^^h

'htoli

htnli hutfnL.d ptopt^

mmi^nft q.hnpif.hbpp

f.ifiifi'

dpq^bpfiht

IT^ "'-ptl P'nt-'fp t^ 2^1""'

Digitized by

Google

376

ftaI.U.'JPnh('bb\

tummniS ^
itft

Ji^uiii^nii* uuf Jfi li/nnwli ulrquih ^f 2"'-P9C '^[I'fff'^^g^g

Jl'^p2,"k ^fr'LiifCfiiifii-0^fri0ir!. r/i^fii_

iflrp2n^iu^at^ inq^hn ggtuir L.

unuihg

JjtfL^ HiniiUiqmb f^J-wHttui^^lii ffnkn i^nwHry

on* J^^uthfi

^urii-

ipl^uiy dji

iffn^pH ^'"l^ltf
i'Uimn

^Ij^^fu^ntny q.iuhutlf^f if-fiLqiugaL.


tiij/tr*

Jutmaah^'
4' djt

itbnj fB-iujunuif puijl^lt'iiw^ L.

vkquAlt
{r

ifiuf^

uiutmna^d

inn

uiui^nif^f
4*

nnff
Ifp^nt.

^ulhlJ
if^

ultquihjf inqtrnjiitt Z^uthnijn


4'

tlSiunni-if

^nf^4'{[y

^.'''pJ'nL.Jn^ uimtnlrg'iinLJ

i^'
4'^

npf nnmbq^ np

^ffilif.ir^

ujui^p* utjtitmkq^ q.pnuurirh umm'bni.J


^j
4*

P^IB
4*

i'"^'"/^

uimmui^nuJ
Z^tap^utt-np
Irpkuit^

np una^n ^uttnutp^
^ui%qitlrf^
U.
.

uthrqj^ tftrputf
4*

^tuhqiini^Jt

^fiutlff

fUr p^i_

""P'

uituiutnt-J iipuiha
XTfi

^PP^ utwpL,nL.d ^utJ utiuhni.J kht


4"

flf^ ^friL fii- ^^t-nt-J


nL.

"^f/kC

^
4"

'^t

'f"f"^'''^''p

ptttt-Jp

04*^

ittlMnt-J
XTfi

iuwpnuJt
tnhq^

n'hn.uipitali
nL.

4/ ^^^lih-iT

f.<0i-ni./

qnL.n.%wit

L.

ittntaJuinq.ltti

liuAttuj^f

hpltintuuiup^hlrp II
hitt

uiq^ji^hlrp

Jp-

Jkutiig

ikn^^ pniiwir w^j^nfJ-ntj tnutpnt-J


4"

^utpp Z"^P9P

Jl^fp

^utLui^nL.lri

trplrlnutitlrppf
L.

hkpkplff mmnutLiikpp
Jomjigf np

^mud-

pn

liuthqiiuii' iiW^nLif

tu^u

ui^b^ui\s

^^uttn loii-

iLuiJ n.^ui^nL.d

kh iuwpnniikp^^t
L.

Vpfimtnuuipqiikp^
nhn.*>fUthnt-p
nbq.^uiuiitut'it

tuq^lfiikpfi

fujpkp

pwJ-iubniJkin^
uiutpp

uiwp^gy

^'Uid

utn.iUL.knuuM^u

p^n.<fUiiini^p
L.

J-uiJiabtak

uiUiit kit
4"

pninuif
'^t

kpq.ktntl uitapnL.J*

hiufu

dfiiin

J^unhtu^ kpq.ni^J
Ifpliiini^if

^Ptt

^"IPf

iktnni

if^Lf-

iikpp fudpn^ftit
ufip.

kit

umiil

(nlf^uttiitkiiyit

iutitiptaitnL.J kit
utk.nt-Jf

titutpjigf

np

tu^tmL-taJkitmribfiL. 2"^'"

kpl^utp
nutlf^uiit

4*

ptitif.^uttnnt-J' kit L. u^unt-it

K^omkdtanint

rjit-'

uttuitnuw^pny
^fif no.

iLututun-npitkpny

if.tuit-utitf

npnito

kiiutir
ittu-

kit

jtpn

ittto^ktna-f

putg

kit

utitnt-if

Jjt

nittLUtpiutli^

fififip4'f >

k.

kpl^ni,

^tufinitfi

'^utpuift^

kppwututup^itkp pkpnt-J

i^otnktfutpmk^ut^t

p^pbh
itfkq^

'^t

Uputit^ ^tf^tb '^^fj^P '^^P^'"^''^'''^^ bpk"^ IPT*"*^ utitnt-J Jpdktuitg ^iifirf.4'1^ k. utuittt
outitjt

ninttt~
IfPiti"

^nt-t!t o^nttnif^nL.piLn
^jt

tAnt-Jy Joinkitnt-J

4"

uptttitg U.

iipkp-^

atuiiltu
tri

mquttn

^iiviic/'nf-r/iiL^

f.^i-i^a^fiflr

mmjutoittu^utit
f.o*

utiiipit^

Jwptm^ifkpntl

.ftM^nL.tt 'kit

^tttittf.littut^talititkpliit*

Digitized by

Google

^UWH-f

377

L.

JpJlraaiig

^P^^n^l
nn

jfrm

^^ iktu^^ni-J mu
Jmhat-J^
L.

hnpfig t^mthu f.ot^tlomt-^pmnij^u

mkJmpmntiitlrp^
utj^h
iru|fffOTifi^fii^|

pirputhm
fr/9'4'

miu^

fifai-imTbRLtt

L.

UffiMtfi

mbruhlfV 04' tP^^S q-OMBbJufputftlfn P^'^^/'y VC*/ /^'"^^^ pmd'tnhtrh L.

^aBtiJP^aL.^^iJbp

utbnpni

pnqhbinf
ibnutptrht
ihtut^

p^

ftpkhg

L.
4'

^{r
"/>

ftpbritg

i^ouikimpm^l^^ mhntAtn

^ututm^nLj

^PP- i""!'

pnunq]^ l^nuui^^pghlrpn

Irh

pmJfii^aL.J putJ-uihktni-f J<0^p'uttjtLnL.J tipu/itg firm


f.iifj

poqp
^nLf

iint-um^Jighlrph

^t

'ip'^i

^^

ftq^lr'

np pplrhg q-omlrJuipmlii^n
uLjaifilrjl

fUMqp-tuliUBlfn^ t^nupu

mu-

"(""plf^g*

piiiif.^iapLnuJ Irh b-p^nu ^fiLuat^gni^B fit-hit IrLtt.hi.f

pn

U.

irtfttLnt-J

tttttf^u'^hut^ttth

tuhiJfitD

jw^'^^^t/'i

^t^^tS* '^^p^lit

oitB^

kii

mnitttt^tl

tawnwih tahilrpfiit L. tnnt.p


fkutU-ftg
b,

P^

IfptntttUf

pthliitnL,J

Irh

J-nqntlpii.ft
uutlpmifit

ntnhbpph ^puuiputptfibfji

ipbi^Rt[

^bti.iMtghitt.Jf

gpt-nt^Jf

upmht9t[ J^

ftprnptuhyttt-Jh
i^t-ttttntj^f

bh

g^nt-Jf
tutu

J-nqntlptLpq.p
ttt-

Jftttbwhg
4'

^p^p^l"4.f

pntLpntLUttnif^

tu^b l^ttqdh

tfuttfttL.Jt
jfr-

Hjrpjtutiil^u q.otttbJiapmn Jfi f^uthfi tuhi^tttJ lfp^bjnL.g


uifij

tflrp^tahnLJ ^t ^[^^ ^tahnutitftg fbtnnj uliut^ni-tt


^pl'uitttutttpq.hbp f
tttqtuiStiiptUtli

iptttp2utt-pf

^tltP^

ift

hutttuti'

jpfinh

bh m-

httuS pha.tapitali tuutumpfitift Jp^lf npp 2P^PfP. ^f^f^bt 4" f^ n tttttjnt-pn.pt ^2" t^ J f tut Jtbh nhl^hnt-tt tfjtJbttthg ibtttb-lig

^tfiira.lfr#

U. ibtt-ofi

ftltpP ^gnt-Jt

^iftnt-J J^hfih U. jbtn if.tutt!bnt-J tjttttpt^nt-J tuu-

'H^'Ptlt ^"'IPP* i^Pft^" iifltP^P iti-tah ffpfngph fit-p flfitP^ q.^J 4" pniittt-d L bp^ litapttq^ 4"* ^^at-Jf jbtn Jqni.Jf fbtnuf

fth^h

4*

^P'" btnLpg ph^hnt^tF


utuuiutplttiJi

L. ^tfint-J

hptuh

fit-p

ftLbP^"4.

Jfth^L tutvut^ft

i^utfp

^muhbipt

U/ii tnbtiJ^u ffilfiP'

L.ttphbpp iiittt2Utuiuthnt-iT
uftpttahhbpft
btnL.^.gx

bh ppbhg

u^pb^^jthbpfih

ph^hnL.J ^p

i*tttint[ttt.ptf.p

^ttthtfittoir

t^tttfttt-d

4"

'^utpuilt^hbp^h L.
ttititjutohtit^tith

irjt'

httiqttL.J

ttth^ttp^fhbpft
Jtttptulihbptttl

ilptojt

^ftt-tiut^tah

tuh^

ifih^h
qj^g

4^^

pt^at^J

bh

J-ttqntljtti.^h

L.

tBtutiitapft-

^btLtughttLjtt

l^btntttfpf^p

4*

<*/<*

J-utJtmhtmli

Jttthbi

^l^lfi'^p^i ^^P"

Digitized by

Google

878

ttntt1'pn^(^^^^

Puiiftnt-J ^ftfj^B'ni.Jj

q.ombJuinuint^J fiuqJd-nL.pbinJp. q.aL.pu b*

^^IQ-tk t'^ ub^bl^uiitu

i^Hif

Ujiunh^biini-J

(r

'^^'^/'^

iMf

^aqjtt q.ntJb
unui'bt

tu ft'b^

^u on

whfili ^bifjt

wtii^f t'PZ'

mai-J ^ JfiLun
(Hvni/ii

2}^ui ^tuJ*

f^Uf

Jiunut^ ^wn^^tntuy>t

rutfg
(r

t"^^

fiuqJJ^nLp-fiL^b

^"'l^S^'^' t^l ^'^'"P^nL.jd^btuiSpi whghnLif muaiinqn tnq^filfiibnfi L. ^wnubn^ Joutnilt Xitu^

P^

mbpfi u^p/t q.puiL.nt.J ^

'but

^^irg

u^q.

oppt
^utqJjiL,

StnhnL.wf^npf t^ftL-qwI^tub q.uitniUL.nnn

fhil'PI^ b. ^.O'

mbdufpin^ uinJnv.l^bpfi^ tui^wmnt.uii'


^luhq-uinuthutf^f
J^^li

nt.qni.J

bh ^h huinbi
^fih
q-uth^

^t

q-ivifiu

bh
itfi

qliL.qiuglihbpn L.

i^uiutiibp^

Jutu^h luounL.it l^md

hnp

u.uthq^atut

uthnu-Jt
Sp'^'^^'^f
'"'

rnut.uih '^putJuiini-it

i^put^pfi\i

tP^L

'^t

hnt.J

4*

'^t

MnhopfibnL.B'hLiM
ff/^^^

b.

JbpfuighnLJt
utpq.^it
bib

U^ii^ uifUf

c"/^

mpbii

funhutpC^ni-if
jipbiig

m^jumun.nphbpn

l^utJuia

buiJui^

ouij^i-ni^if

^ L, mbnbpnt

Digitized by

Google

WIWU-B.

a79

iiuj

ififfiiffpiiif(iiilf&p/rlf,

npn% ;^np^mLnpliin^ dbp


dbti^

uiju

ibitiiiuplinL'

p-fiLbpf funumiubntd

b'h ui^uiligbi

fi'ls^ui^u 'buiL jiujutUfi

piupbqnp&

GflfiLUf^ni^
^lun.
^uilf

Uuuibin

JtnLbinfi'b,

<l>uipltiili

uitLUi^uiliuipn

iuij uil^iui^ui'
tl^uipngfi
*9. *9.

^. Vmpiinubiubji)t,

^lupjitifi

llpbb[biub ibq^nLbbpfi

Ofliuf-

mpo^^uop

*9.

^iii{i^iii^^triii%^)i

k bpfiinuiuuipq.

Iiijuui%

&.

II.

npn^p

^luJiulipbinil

dbp

ikbiLbiuplinip-fiLiip

k limdyituiin^ liuiutuinbi ^piu^


fiul^

uimpiulinLp-biuV
uuiliui%
libpfli
opli'iiuili

luiLui^Ji'li

bpl^nLup ^luiiuiuUmliiuby

i^jspyfVubppmui'
'

'bbpliuij

uppjig 'hnLJipbglt'b qui%uiqiu'ii ^ftllliiuplinLp-ltLh'

JTbp
tiiuiiti^u

funpfi'ii

liinp^uiliiuinLp'liLii'b

b^p
np

jtujinkniif

^fib'ii'iiiujli

tuifuopbiujfi'k

fuifpuinpnip^buili,
p'tij-nChbit

ifinjuturiuipitupiup

jiuUi% (

uiitbi pi^'^^^nptiiut^pnip^^Cii

Wpmmuui^duiUJi^

dbt^ ^tuumUbiJi
Coiiv(>Ht
ilos

q.piuilibp'b

uifiuili

nLqiuplinLfi'li

'bpiub^

^buikbuii ^luug^nil.

KR. PP.

Mechithnristcs.
Viuiino (Autriclio)

VI 1/2 Meebitharisteiigfasse

4.

Sbqfi
iftnipbi

uqnLpbiub

uiuiuiiun.nil %bpliiuj
iifffiff{fiiiftiii

uppnuf ^liiupnqmgiuit^
npnUp

uid-

^'^pnilbiuU^

npiq^u

k Siujinpfi

^ifiJiuiplinLp'liLii'

%bp^i nLuntdhiuufipbinL
pt'h lip qbuibqiiLli'h

bqiuiuilp joi^ntiub-^bpp^

^lULiuhuiliiuUO'

uiiLiu^limj qp^bpnidt

OiLmJ/r^fiy

np^nid

iiif

f mfpfif^mlf k dmpii^iupiuhiulimk
Iffip

^bpli dp ^uiduiiLOUi fHiiLp-fiLb inuiytL^ jbuinj


pji

[nju

p^infip upp' uibu%nq f/^f^-

duiufi'b

uptufuounLp-fiLU

l^p

intu'i{pt

Vbl^p

tStuiLuijup^k-fi

dmup'ii 'bjiLp-bpp ^lutu^pbi

b%^ 1889 p-nLp%f

uidpnq^ quiLUiiLU ip^binil k upp uitCubin^ dfiiujb dbp utbuiuyk nt [uui&pt Sbqp uqnLp-bu/b uiiuuiSiuitnil uiiupntiuj limpknpmnnfU moUbpfi l^inpifif/rpti

nt np^iunfip'bbpli jpiiumuiliuipuiViibpp Shmgp'ii luUmfiuit

Vpiu frp^-

pnptf. diuup* dnqnilpnuiliiu'U pu/Uuiumbtib'nLp-pA%bpp^ piun.bpfi k n^bpjt

pii/^iupiiuli ptud'knilf

doin

300 bpbujig

puiqlitugui&y yiju

l^p

mbubp
np)i

ui'

iLutiXhiuui^u doinjili uiuiiut^uijnLdt Uju luiJuuimnLp-btub d^^ dV)t^ iuilui^'


liapiinLbi b'hp *9po^.

^p* Piuiiupbiubfi

liiutpdmb- b-painpnil,
dfi

uiiliu^

^mpkntd

b'hp

dbp

piu'iiui^tULUi^'libpli'b,

np 1^(11

lub^pui&bim niqqbgnjgt

Digitized by

Google

SllD

tti^ld#n^Wii^^

bflfcfl*

immmnui, f-kth
inOiJiuiLom
lUBibuih
lltiiliif^iit^fi^^

X)

mbuaLpjtuh

Z^tuf

Xjiunvihrnb ififfC

ut^q^ut^pncp^buih

Urn7

tnl^pat.pliL\tit,

H^"' A^tui^q.bJmn ^bf^fp, U*

watniuibtulb
lynftttuaLlt

27 37

^fc/ifrfifmiflifrp^.

U*

Piifp iff jfcitf)[i

H#i^i{|ifiif^

mbtip

fiiufj^utf>uilfpp-ni.ffbiuh

mtuutJnt.pbut'^t

Jl^f*

fh.

A^ltpfunillt

(d^wpi^.

piffpmjfciiiif

50 116 125

Ill)

^ininJiii^iiiii

^iififiifit.oin

mbuaup-pcii

fL^

^utLtafu^lt mbqun^pnLfihfiC'bp^

f) Ihn^p^liiJiihbp
q,)
fc)

153
. .
.

f^huiliP^iibp
4/^^iif^ciif.pi^iiiii

173

mbqbl^nt.^liL.Vbbp

186
193

f) ^ff-^p-^^^4'"-^^'''^
4-^
Iji)

^.^p^ntJh

Siimfctiiiff^iirii

q-pnufi-^tJli

200
218

i^atinilpt^ft
4,ii#|

ini.uuti.npai.piiiip

P)
cf')

f./ki.i|iii^^iifrp/^

pii9utimpiutihbp[i

224
227

ftffrffiii

ft

fi^{tf.

^tki)

uiiiiiaflf^^iiftf

aiuno'

o*nqnilpn.ui^mh bqmhutlfibp*

iwfitm^. Mtupmt^lTacptim.

Digitized by

Google