Вы находитесь на странице: 1из 1

SEKSUALNI DELIKTI - POJAM I OPTE KARAKTERISTIKE Sexualna delikvencija je pojava koja prevazilazi oblike prorodnosti i dobrovoljnosti partnera u seksualnom

odnosu. To je kompleksna pojava, ija sutina proizilazi iz posebnog ponaanja uinioca delikta i odnosa rtve. Krivina dela protiv slobode odluivanja u polnim odnosima uvek su predstavljala pojavu s ozbiljnom drutvenom reakcijom, ali i problem u krivino-pravnim sistemima.

68.

Ovi delikti su specifini po: 1. stepenu moralne izopaenosti (seksualni delikt spada u najstariju vrstu ponaanja, koji se u moralnom i obiajnom smislu tretira kao neprirodan i nedozvoljen in. To je univerzalni problem mnogih drutava i rekacije na ovaj problem su razliite);
2. visokom procentu tamne brojke (iako kanjiv u svim dravama

sveta, ovaj delikt se razliito tretira. U nekim zemljama sveta ovaj delikt se tretira kaodelikt protiv obiaja i morala sredine, a ne kao delikt protiv prava i slobode linosti i napad na telesni integritet. Osim toga rtve imaju problema sa dokazivanjem silovanja.( ukoliko im poinilac nije naneo tee fizike povrede ili ako nisu poznavale poinioca).
3. izraenom recidivizmu (pored imovinskih delikata spada u vrstu

prestupnitva s najveim procentom recidivizma. Ali razlika je u tome to je recidivizam kod imovinskih delikata posledica - profesionalne orijentacije i koristoljubive sklonosti, dok kod sexualnih delikata uzroci su pre svega u psihopatolokoj strukturi linosti; i
4.

osobenostima uzroka (kod ove vrste delikvencije dominiraju subjektivni inioci, pre svega uzroci vezani za linost izvrioca, dok se socijalni faktori pojavljuju samo u izboru pogodnih uslova za realizovanje dela). Sexualna delikvencija je preteno urbani fenomen. U seoskim sredinama drutvena reakcija nije samo pravna, nego i obiajna prisutna je snana moralna osuda , kako sredine, tako i porodice izvrioca.