Вы находитесь на странице: 1из 241

www.aqua-therm.

ru

www.aqua-therm.ru


,


..

2007

628.1:628.54; 621.182.12 (035.5)


: . / . ...,
.. . .: -, 2007. 240 .
,
, , .
(
).
, , .
, ,
.
.
-: .., . .

ISBN 5-902561-09-4 (978-5-902561-09-5)

-, 2007


......................................................................................................................................................10

1. . . .......................................................................................................13
1.1. ................................................................................................................................13
1.1.1. ....................................................................................................13
1.1.2. .........................................................13
1.1.3. . ...................................................................................14
1.1.4. ..............................................................................................14
1.2. ....................................................................................................15
1.2.1. ........................................................................................................15
1.2.2. .................................................................................................15
.. .......................................................................................16
.. .......................................................................................16
Rohm & Haas () .................................................................17
.. ..........................................................................................17
.. ...................................................................................17
1.3. - .........................................................18
1.3.1. .......................................................................................................18
1.3.2. .................................................................................................18
1.3.3. ..................................................................................................................................19
1.3.4. ...................................................................................................................20
1.3.5. ...........................................................................................................................20
1.3.6. .................................................................................................................20
1.3.7. ......................................................................................................21
1.3.8. ..........................................................................................................................22
1.3.9. .......................................................................................................................22
1.3.10. .................................................................................................22
......................................................................................23
.............................................................................................23
......................................................................23
..........................................................................................24
1.3.11. .................................................................................................24
1.3.12. () .........................................................................................24
1.3.13. ...........................................................................................................24
1.4. ....................................................25
1.4.1. .....................25
1.4.2. ..................................................................26
1.4.3. - (-) .............................27

2. ..........................................................................................................................28
2.1. -, -
.
. . ..........................................................................36
2.2. , (),
(),
. . ..................................37
2.2.1. ..................................................................................37
2.2.2. ................................................................................................................37
2.2.3. .........................................................38
2.2.4. ...............................................................38
2.2.5. , ( ): ,
............................................................................................................................44
2.2.6. , ................45
2.3. , ,
.
- .
. ..........................................................................................................................49
2.4.
3,9 ,
20995-75**** . ...........................................................52
2.5.
, 24.031.120-91 (.9) .13 ......................55
2.6.
.......................................................................................................................................58
2.7. .....................................58
2.8.
0,17 ............................61
2.9.
115 150 .......61
2.10.

. ..............................................................................................................62
2.11. ...........................62
2.12.
- .............................................................................................63
3. ..............................................................................................................................64
3.1. . .................................................64
3.2. .............. 72
3.2.1. ...................................................................................................72
3.2.2. ..........................................................................................73
3.2.3. .............................................................................................................................73
3.3. ........................................................................73
3.4. ..........................................................................................74
3.5. () ........................................................................................................74
3.6. ......................................................................................74
4. .............................................................................................................................76
4.1. ..............................................................................................................................76
4.2. ..................76
4.2.1. .........................................................76
4.2.2. ................................................................................................76
4.2.3. ...................................................................................................77
4.2.4. .........................................................................................................77
4.3. - ................................................................................................................80
4.3.1. .............................................................................................................80


4.3.2. - .................................81
4.3.3. .....................................................................................82
4.3.4. ..............................................................................85
4.3.5. - ............................................................85
4.3.6. ............................................................................................86
4.3.7. .....................................................86
4.3.8. - ...............................................................86
4.3.9. ...................................................................................................87
4.4. -- ............................................................................................................87
4.4.1. C ..............................................................................................................87
4.4.2. ..........................................................................................87
4.4.3. -- ...........................................................87
4.4.4. ..........................................................87
4.5. -- .................................................................................................87
4.5.1. ..............................................................................................................88
4.5.2. ............................................................................................88
4.5.3. - .............89
4.5.4. - .....89
4.5.5. .......................................................................90
4.5.6. -- ................................................90
4.6. -- ................................................................................................91
4.6.1. ..................................................................................................................91
4.6.2. ............................................................................................91
4.6.3. .....................................................91
4.7. ..............................................................................................................................91
4.7.1. ..............................................................................................................91
4.7.2. .....................................................................................................92
4.7.3. ...................................................................................................................92
4.8. ....................................................................................................................92
4.8.1. ..........................................................................................................92
4.8.2. ......................................................................................................93
4.9. .......................................................................................94
4.9.1. ............................................................................................95
4.9.2. .......................................................................................95
4.9.3. .........................................................................95
4.9.4. .........................................................................................96
.......................................................................................................96
.........................................................................................................97
........................................................................................................97
.....................................................................................................97
.......................................................................................................97
UFD .................................................................................................................98
.................................................................98
.........................................................................................................98
4.9.5. ......99
4.10. ..............................................................................100
4.10.1. ................................................................................................100
4.10.2. ............................................................................................................100
4.10.3. .........................................................................................................103
4.10.4. ......................................................................................................................103
4.10.5. ..........................................................................104
4.10.6. ..................................................................................106
4.10.7. ............106
- .......................................................106
.....................................................107

.................................................................107
.................................................................108

..........................................................................108
4.10.8. ......................................................108
4.10.9. ...................................................................109
........................................................................................................109
- ..........................................................................................109
4.10.10. ............................................................................................110
4.10.11. ....................................................................111
4.10.12. ( ) .....111
4.11. .............................................................................................................112
4.11.1. ...........................................................112
4.11.2. ..................................................................................113
......................................................................................................113
............................................................................113
......................................................................................114
, , ...........................................................115
-. .....115
........................................................................116
.................................................................................................116
............................................116
...................................................................117
4.12. ...................................................................................................................118
4.12.1. .................................................................................118
4.12.2. ..................................................................................................118
....................................................118
............................................................................118
...........................................................................118
....................................................119
- .................................................................................119
............................................................119
4.13. ...................................................................................................................119
4.13.1. ............................................................................................120
4.13.2. ..........................................................................120
4.13.3. ..................................................................................................121
4.13.4. ........................................................................121
4.13.5. .......................................................................121
4.13.6. .........................................................................................122
4.14. .............................................................................122
4.14.1. ................................................................................................122
4.14.2. ........................................................................................123
4.14.3. ..................................................123
4.14.4. ..........................................................................123
4.14.5. :
, , ..............................................124
4.15. .....................................................................................................125
4.15.1. .......................................................................................................125
4.15.2. ............................................................126
.........................................................................................................126
............................................................................................................126
4.15.3. ........................................................................126
......................................................................................................126
.......................................................................................................127
................................................................................................127


4.15.4. ..............................................................................................................127
......................................................................................129
.................................................129
......................................................................................................130
..........................................................................................130
4.15.5. .....................131
4.15.6. .............................................................131
4.16. .................................................................................................................132
4.16.1. .........................................................................................................132
4.16.2. ...........................................133
4.16.3. ........................................................................133
4.17. .........................................134
4.17.1. ..........................................................................................................134
4.17.2. ..............................................................................134
4.17.3. ................................................................................134
4.18. .........................................................................................135
4.18.1. , ....135
4.18.2. ........................................................................................135
4.18.3. ......................137
4.18.4. ........................................................................................................................138
................................................................................................................138
, .......................................139
.....................................................................................................139
4.18.5. ......140
4.18.6. ...140
....................................................................................................................140
.............................................................................................................141
4.18.7. .................................................................................................................141
4.18.8. ................................................................................................141
4.18.9. ................................142
4.18.10. .......................................................................142

1. ...............................................143
1.1. .......................................................................................................................................143
1.2. .........................................................................144
1.2.1. () ...............................................................................144
1.2.2. ..........................................................................................................144
1.2.3. . ........................................................144
1.2.4. ....................................................................145
1.2.5. ...............................................................................................................150
1.2.6. .....................................................................................................150
1.3. ......................................................................................150
1.4. .........................................................................................................................................152
1.4.1. ........................................................................................................152
1.4.2. ..................................................................................................154
, .................................................................................................154
.............................................................................................154
.............................................................................................154
.................................................................................................................154
.....................................................................................................................155
1.5. .....................................................................................................................................156
1.5.1. ..........................................................................................................................156
1.5.2. ....................................................................................................158
1.5.3. ......................................158

1.6. ..............................................................................160
1.6.1. Filter-Ag (Filter Aggregate, -) ..............160
1.6.2. .....................................................................161
1.6.3. ....................................................................161
1.6.4. ............................................................................162
1.6.5. -8 ..........................................................162
2. ..................................................163
2.1. Manganese Green Sand
(MGS, ) .................................................................................................163
2.2. Green Sand Plus ......................................................................164
2.3. ..........................................................................................164
2.4. ...................................................................................165
2.5. Birm () ..........................................................................166
2.6. Pyrolox () ..............................................................167
2.7. FILOX-R (-) ............................................................167
2.8. ...........................................................................168
2.9. Quantum DMI-65 ......................................................................168
2.10. C - ...........................................................................................................168
3. () ..........................170
3.1. Corosex () .............................................................170
3.2. Calcite () .....................................................................170
4. ........................................................................................................................................................171
4.1. ..............................................................................................................171
4.2. .......................................171
4.2.1. .........................................................................................................................171
4.2.2. ..........................................................................................172
4.2.3. ................................................................................172
4.3. .........................................................................................................................173
4.3.1. ...........................................................................................173
4.3.2. ..............................................................................174
4.3.3. ................................................................................................174
4.3.4. ................................................................................................175
4.3.5. ....................................................................................................175
4.3.6. ...................................................................................................175
4.3.7. ................................................................................................176
4.3.8. .................................................................................................................176
4.3.9. .........................................................................................................................177
4.3.10. , .....177
.....................................................................................................177
.........................................................................................................177
........................................................................................................................178
, , ......................................................................................................178
.................................................................................................178
..........................................................................................................................181
4.4. ................................................................................................................181
4.5. ..............................................................................................................................186
4.6. .................................................................................................................................186

1. .............................................................................................188
.1.1. ..............................................................................................................................188
.1.2. .........................................................................................................................................189
.1.3. ....................................................................................................................................189
.1.4. , .................................................................................................................189
.1.5. .........................................................................................................................................189


.1.6. ( .. ) .....................................................................................................189
.1.7. .................................................................................................................189
.1.8. ........................................................................................................189
.1.9. ........................................................................................................................190
.1.10. () ...............................................................................................................190
.1.11. ................................................................................................................................190
.1.12. ....................................................................................................................190
.1.13. ...................................................................................................................190
.1.14. , .................................................................................................................................190
.1.15. ..........................................................................................................................190
.1.16. .................................................................................................................................190
.1.17. ..............................................................................................................................190
.1.18. ..................................................................................................191
.1.19. ...........................................................................191
.1.20. .......................................................................................................................191
.1.21. , , ...................................................................................191
.1.22. , ....................................................................................................191
.1.23. ........................................................................191
.1.24. ...................................................................................................................................191
.1.25. ...........................................................................................191
.1.26. ................................................................................................................................191
.1.27. ..................................................................................................192
.1.28. .......................................................................................................................192
.1.29. ( ). ......................192
.1.30. , ()
.................................................................................................................193
.1.31. .......................................................................................................193
.1.32. ..............................................................................................195
.1.33. ................................................195
.1.34. , ...................196
.1.35. .......................................................................................................................197
.1.36. ...............................................................................................197
.1.37. ..................................................................................197
.1.38. ..........................................197
2. .....................................................................................................198
3. ,
.............................................................................................................................................202
4. ,
, , , .....................203
5. .................................................................................207
6. , ..........212
7.
( 41-101-95) .........................................................................217
8.
- .................................................................................................................................219
9. ....................................................................................225
10.
; ;
.......................................................................................227
11. , .....................230

( )..................................................................................231

10


.

, , .

, .

:

. ,
,


.
, , ,
. ,
, 0,3 /, 0,00003%!
,

. ,

.
,
,


. , , ,
, .
, 1215 , .

.
, ,
, ,
.
.
,
, , .
, , , ,
, . ,
, .
. , , .
,
,
.


, ,
, ,
., . , ( ) .
.

,
, ,
.
. .
,
, , ,
. .

. ,
, .
, . ,
,
.

.
. ,
, .

:
,
, , ,
, , . .
.
, . , , :
(

) ,
.
,
.
: , , .
, , , , , ,
.
,
, , .
, ,
,
,
, .
.
,
,
.
,
,
. :
, ,
,
,
.
,
. ,
,
,
3,9 , 209

180, .
: (), ,
.
: , ,
-
, .
-

11.
5352 9 1993 .
, . 8. , .

12

(. ), ,
. 10.

1.

. .

1.1.

. ,
,
.

, , . :

+ -. + ,
3+.

1.1.2.

(. 1.1, 1.2).
. -

1.1.1.
:
,
, , , .

. ,
.. 42
,
, 10 . ,
, .
, , 100
, (
) .
-
: -

1.1. ():
;
;
(,
)

13

. 1.2.


()
();

, .
.

, , +, 3+ - ( ), : 94+ 74-.
:
94+ + 74- = 8 2.

14

(1.1)

-: -

. :
,
.
( .).

1.1.3. .


18.
.
.
135 .
.
, % .:
1
216 99,73; 1218 0,20; 1217 0,04;
1 2 16
~0,03%.
.

1.1.4.
.

,
,
, .
,

.. (. 1.1).

1.1

H2Te

130

51

H2Se

81

64

42

H2S

34

82

61

H2O

18

+100


H2S, H2Se H2Te,
( )
80 100.
+100 0.

+4 .
, , 0,1 1,00000 /.
.


4,1855 /( )
15 - . , ,
20 0,1394 /( ).

.
.
10% ,
.

.

. ,

. 72 / 25. , ,
, .. :

3,5 .

1.2.

1.2.1.
, .

,
(). ,
, ,
. ,
.
,
.

-3
10 (
).
10-3 ,
( )
.

,
- , . ( : 10-210-1 )
( >10-1 ). , , ( ).

1.2.2.
.
.
:
19%
.

( ). 625
, , . .. ,
1500 .

,
. ,
, . - , ,
, . , , (
)
.
.
,
, , .
.
.
.. , ..
.. . .. Rohm & Haas (
, ).

15


..
(Na+, Ca2+, Mg2+) (Cl-,
S42-, HCO3-).

, 25%-. ( -
100).
, 49
. , - .
: 1,5 /; 1,5
10 /; 10 40 / D 40 /.

, (49 , 4 ).
, , .

16

..
- ,
.. (. 1.2).
, , , , - ,
. -

.

,
.. - , (
. V VI ).

.
I. (,
, ,
,
, , .).
II. ,

: , , , () , ,
, , , (, ),
, - -, .,
,
(, .).
III. : , ,
, ,
, ( ,
), , ,
(, , , , , ,
, .).

1.2
-

>10-1

, ;

II

10-110-2

,
;


III

- 10-210-3

IV

,

()

<10-3

, ; ,

, , , ,


IV.
: , , , .
V. : ,
,
, ,
, .
VI.
: ,
, , . ,
.
Rohm & Haas (
),

Rohm & Haas ,
. 1.3. (. : .. ).

..
..
.. .. .
: (), .

: , , ( + ).
..
.. ,
, :
;
- ;
- ;

1.3
, ,

II

III

IV

: ,
, ,

, ,


:
,
, ,
, ,


: ,
,

>10-1

10-110-2

10-210-3

<10-3

( )

,

,
-

, ,


( )

17


;
;
( +
-).
,
,
, ,
, . ..
,
.

1.3. -


,
( 17.1.1.0177),
,
.

1.3.1.

18

, , , , ,
,
.
.
, /, 110-4 . 1.4.


23 / ,
1 10-4 ,

.

1.3.2.
, .
:
(), , , ,
.
(NTU)
040
(NTU), .
(). 40400 .
(NTU) , . .1.3.4.
, ,
,
, .
,

(
)
( ).
(. 1.5).
. .1.34.

1.4


(),


(
2 ), /

()

1,0

100

10

0,5

53

20

0,1

6,9

2,5

0,0500,027

1,70,5

1030

0,0100,005

0,0700,017

418

0,0027

0,005

0,00100,0005

0,000700,00017

0,52

0,00020,000001

0,000007

1.3.3.

1.5

30

25 30

20 25

10 20

10


.
:
( , .) .1.6;
(
).
3351-74* . 1.7.
( ) : , ..

1.6

, ,

19

1.7

,

, ,

, , ,

1.3.4.

3351-74* . 1.8.
: , , , .
: , , .

, , ..
( ), /: NaCl 165; CaCl2 470;
MgCl2 135; MnCl2 1,8; FeCl2 0,35; MgSO4 250;
CaSO4 70; MnSO4 15,7; FeSO4 1,6; NaHCO3 450.
:
: NH4+ > Na+ > K+; Fe2+ > Mn2+ > Mg2+ > Ca2+;
: - > NO3- > Cl- > HCO3- - > SO42- .

1.3.5.

20

,
,
-
.

,
. 1.9.

1.3.6.

. ,
,

1.9

,
-

25

25 50

50 80

80 120

120

.
. 30
1500 /. 4050 /
/ (
).
3 60 / 10120 /.
17403-72
(. 1.10).
1 /
,
-.

1.10

, /

1 25

25 50

50 /

1.8

,


1.11

( )

, /

0,1

0,1 1,0

1,0 3,0

3,0 10,0

10,0 50,0

50,0 300,0

300,0

, 25 /

, .

50 / ,
;

.

1.3.7.

.
. Na+, K+, Ca2+,
Mg2+, Cl-, SO42-, HCO3-. . , Fe3+, Fe2+, Mn2+,
Al3+, NO3-, HPO42-, H2PO4-, ,
(,
- ). . . .1.33.

1.12
()

,
/3

0,1
0,10,5
0,51,0

0,1
0,10,5
0,51,0

1,0
1,01,0001
1,00011,0005

0,02
0,020,08

()

13
35
5,010

13
35
5,010,1

1,00051,0015
1,00151,0025
1,00251,0055

0,080,25
0,250,40
0,40,8

1025
2535

10,125,4
25,436,0

1,00551,0155
1,01551,025

0,82,2
2,23,4

3550

3652

1,0251,035

3,44,8

5075
75135
135270
270370
>370

5279
79150
150330
330500
>500

1,0351,055
1,0551,105
1,1051,225
1,2251,350
>1,350

4,87,4
7,413,4
13,426,5
26,537,0
>37,0

. 1.12
1. .. <0,01 / (
), 0,010,03 /
( , ,
, , 0,014 /). .
2. 500 / ,
, ( 1 ).
3. . . .1.35.

21

1.3.8.

22

1.3.9.


(2+), (Mg2+),
(Sr2+), (2+), (Fe3+), (Mn2+).

.
, (,
) () . , ,
, , .
9 / .
6107-1-8:1996,
500 ,
.
/.
( ) ,
. ,
, . 1 /
305 , 530.
, , .

(2+)
(Mg2+):
(),
(), , .

. 1.13.

1.13

, /

1,5

1,5 4,0

4 8

8 12

12

. .1.32.


( /),
.

: (), , , , , ,
.
, < 8,35, , , .

.
,
.
. .1.32 .4.7.

1.3.10.
:
:
,
, ;
;
;
:
()
, , ;
;
, .

, ,
,
.
,

,
, .
: , , , (
). ,
,
, 1 .


, , Fe2+, S2-, NO-2 ,
,
.
() ,
, . . .

0,1 /, , .

( );
, ,
().

/,
, , KMn4/, ,
. 1.14.

1.14

, /

4 8

8 12

12 20

20

1.15


( )

, /

515

15

Br-, J-, NO2-,


.
. .4.6.

(5, ), 2/.
()
, ,
. 5, ,
,
0,54,0 2/.
5 (
20, =68, )
70% ,
1020 90 99% ( , ). ,
, , 1520, 35 .

1.16
5
. .4.6.
, /,
(), ,

,
90% , 3050%.
COD (Chemical Oxygen Demand),
CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf).
= 300600 /.

( )

5, O2/

0,51,0

1,11,9

2,02,9

3,03,9

4,010,0

10,0

. .4.6.

23(, ,Total
Organic Carbon) ,
50% .
1 20 / (
).

[H+]=[-]= 10-14 = 10-7 /.


, . , .
pH = -lg[H+].

1.3.11.


(),
.
,
, , .
0 14 /. .

pH
,
, , .
,
.
, , () H+ - :
2 H+ + -

(1.2)

. ,
.
W = (H+) (-) =10-14.

(1.3)


w. , + - ,
. 24,8 w = 10-14.

- .

(1.5)

- ,
H+ - (:
l, H2SO4, HNO3 .; : NaOH,
KaOH, Ca(OH)2 .), H+
- , W
.

(. 1.17).

1.17

1.3.12. ()

24

(1.4)

3,0

3,0 5,0

5,0 6,5

6,5 7,5

7,5 8,5

8,5 9,5

9,5

1.3.13.


.

.
.
40 50 .
..
8 /3, . ,
, ,
, , , , .
,


,
, , , .
.

1.4.'
.

1.4.1.


,
, . ,
. ,
.
:
, , ;
( ), ;
, , .

: .
, , .
, ,
, , .
, , , , .

, , .
(
).
,
, .

,
,

.
, (, ):
n

=1

=1

S = ( S h ) / h,

(1.6)

S , ; S
, ; h

; n
.

, -
,

. ,
12
12
30 .
'
S

(.1.18).
.
(. 1.19).

1.18

S

0,50

0,50 1,50

1,50 2,50

2,50 3,50

3,50 4,00

4,00

25


1.19

,
106


,
1000 /

0,5

0,5

1000

II

0,5 1,0

0,5 5,0

1000

III

1,0 3,1

5,1 10,0

1000 100

IV

3,1 5,0

10,0 50,0

100

5,0 10,0

50,0 1000

100

VI

10,0

1000

100

1.4.2.

1.20

= ( / )/ N,

(1.7)

0,2

0,2 1,0

II

1,0 2,0

III

2,0 4,0

IV

4,0 6,0

6,0 10,0

VI

10,0

VII

=1

26

-
, /;
-
, /;
N ; ,

- .

: ,
5.

. 1.3.

1.4.3. -
(-)
-
( ) Eh ,
.
. Eh

0,5 +0,7 , 0,6
( ) +1,2 ( ).
:
Eh > +(0,11,15) ;

, Fe3+,
Cu2+, Pb2+, Mo2+ .
Eh 0,0 +0,1 ,
,

;
Eh < 0,0 ; Fe2+, Mn2+, Mo2+
.
Eh,
(. 1.3) Fe2+, Fe3+, Fe()2,
Fe()3, Fe3, FeS, (FeOH)2+.

27

2.

28

,
,
.
-
- 1954 . 6,
1973- 420, 1982 . 951, 1988- 1345,
2.1.5.1315-03
2.1.5. 1316-03 (. 2.1)
1500 .
,
, .

,

,
.

, .
, , ,
, , , .
, , .
,
.
. 2.1 - .
, , . 2.4.
. ,
,
: -


3,9

209
200 .
27 2002 .
184-, 27 2003 .

, , , ,
, , ,
.
,
, .

.
,
, .

, .
,
,
, ,
( ..).

2010
. (, ) .


2.1
-
( 31 2005 .)

,
,

1. 167- 16.11.1995 .
86- 30.06.2003 .

. 1995, 2003 .

2. 7- 10.01.2002 .
(
19.12.1991 21.02.1992 .)

. 2002 .

3. 52- 30.03.1999 .

. 1999 .

4. 29- 02.01.2000 .
987 21.12.2000 .

. 2000 .
. 2000 .

5. 12.0.002-80*
( 12.0.002-74)

( ).

. 1979, 1991 .

6. 17.0.0.01-76*
( 1364-78)

. 1978, 1979, 1987 .

7. 17403-72

. .

. 1971 .

8. 19179-73

. 1973 .

9. 17.1.1.01-77**
( 3544-82)

. .

. 1977, 1983, 1987 .


01.07.1978 .

10. 27065-86
( 5184-85)

. 1986 .
01.01.1987 .

11. 25150-82
( 2085-80)

. 1982 .
01.07.1983 .

12. 25151-82
( 2086-80)

. 1982 .
01.07.1983 .

13. 30813-2002

. 2002 .
01.01.2004 .

14. 26966-86

, .

. 1986 .

.

15. 17.1.1.02-77*

. .

. 1977, 1988 .

16. 17.1.1.03-86
( 17.1.1.03-78)

. .

. 1986 .

17. 17.1.1.04-80

. .

. 1980 .

18. 41.05-263-86

. 1986 .

19. 3.4.1328-2003

. 108 30.05 2003 .

29


2.1

30

20. 42-128-4690-88
( 2388-81)

. 1988 .

21. 17.1.2.04-77*

. .

. 1977, 1986 .
( )

22. 2.1.2.1002-00
2.2.1./2.1.1.103101 (
2.2.1./2.1.1-984-00
2.2.1/2.1.1.567-96)

-
,

. 2000, 2001 .

23. 2.1.4.1110-02
( 2.1.4.027-95)

. 2002 .

24. 2.1.4.1175-02
( 2.1.4.544-96)


.
.

. 2002 .

25. 2761-84*
( 17.1.3.03-77)

-
. ,

. 1984, 1988 .
01.01.1986 .

26. 17.4.3.04-85

. .

. 1985 . (
).

27. 17.1.3.13-86

. .

. 1986.
01.07.1986 .

28. 17.1.3.06-82

. .

. 1982 .
01.01.1983 .

29. 4100-86


-
-

. 1986 .

30. 1974-79

. 1979 .

31. 3180-84

. 1984 .

32. 2.1.5.980-00
( 4630-88)

. 2000 .
01.01.2001 .

33. 2.1.5.1059-01

. 2001 .

34.
(


. 1975 .)

( )

. 1991 .

35.

. 1994 .

36. 17.1.3.04-82

. .

. 1982 .

37. 17.1.3.05-99
( 17.1.3.05-82)

. .

. 1999 .


2.1

38. 17.1.3.10-83

. .

. 1983 .

39. 17.1.3.11-84

. .

. 1983 .

40. 17.1.3.12-86

. .

. 1985 .

41. 17.1.3.02-77*

. .

. 1977 .

42. 17.1.2.03-90
( 6457-88)

. .

. 1990 .
01.07.1991 .

43. 17.4.3.07-2001
( 17.4.3.05-86;
5297-85)

. .

. 2001 .

44. 2.1.7.573-96

. 1998 .

45. -152-002-95

.
. 1995 .

46. 17.1.3.01-76*

. .

. 1976 .

47.

. 1987 .

48. 17.1.5.02-80

. .

. 1979 .

49. 4631-88

. 1988 .
01.01.1989 .

50. 17.0.0.06-2000
( 17.0.0.04-90)

.
. .

. 2000 .

51. 1974-79

52.(, -
)

. 1975 .

53. 3-01.2001

. 2001 .

54.

.1990 .

55. 1.1.5.1058-01-
()

. 2001 .

56. 2183-80

. 1984 .

57. 2.1.4.1075-01

. 2001 .
01.04.2002 .

31


2.1

32

58. 40-301-97
( -97 )

. 1997 .

59. 40-1.2000
( 17-94 11.08.1995 .,
167 12.02.99)

. 1995 .
. 1999, 2000 .

60. 164 30.03.1977 .

. 1977 .
. 1979 .

61. 3-02.2001
( 168 30.12.1999 .)

. 1999 .

62. 2.3.2.1078-2001
( 2.3.2.560-96)

. 2000 .

63. 22.6.01-97;
22.6.01-95

.
- .

. 1995, 1997 .

64. 22.6.02.-97;
22.6.02-95

.
.

. 1995, 1997 .

65. 4-90

. 1990 .

66. 2.1.4.783-99
( -285-111)
01-19/32-11 1992 .)

, ,
, ,

. 1992, 1998 .

67. 1100/1307-99-115

, , ,

. 1999 .

68. 0015-93 29.07.1993 .


20.12.1993 .

. 1993 .

69. 2.1.2.729-99


, .

. 1999 .

70. 1.1.725-98

,
, ,

. 1998 .

71. 2.04.02-84*
( II-31-74)

. . 1984,
1987, 2000 .

72. 11-108-98

. 1998 .

73. 2.04.01-85*(
II-30-76 II-34-76)

. . 1985,
1991, 1992, 1996, 2000 .

74. 3.05.04-85*
-30-74)


( )

. 1985, 1990 .

75. 3.05.01-85
( -28-75)

-
( )

. . 1985,
2000 .

76. 2.1.5.800-99

. 2000 .

77. 2.1.4.719-98

. 1998 .


2.1

78. 2.1.5.732-99

. 2001 .

79. 2.1.5.1183-2003

. 2003 .

80. 723-67

. 1967 .

81.

. 1995 .

82. 2261-80
( 2261-80 17.10.80)

. 1980 .

83. 34.37.105-89

. 1989 .

84. 4045-85

. 1985 .

85. 2874-82**
( 2874-73)

. 1982 .

86. 2.1.4.1074-01
( 2.1.4.559-96)

.
.

. 2001 .
1 2002 .

87. 2.1.5. 1316-03


()
( 2.1.5.690-98);
-
2.1.5.761-99
-
(. 1 ); 2.1.5.963-00
(. 2 );
2.1.5.1094-02 (. 3 )

. 1998, 1999, 2000,


2002, 2003 .

88. 2.1.5.1315-03
()
( 2.1.5.689-98);
-
2.1.5.761-99
-
(. 1 ); 2.1.5.963-00
(. 2 );
2.1.5.1093-02 (. 3 )

. 1998, 1999, 2000,


2002, 2003 .

89. 1.1.546-96


()

. 1996 .

90. 2.3.2.972-2000

.
,
,

. 2000 .

91. 2.1.4.682-97


2.1.4.559-96

. 1997 .

92. 40-3.2000


2.1.4.559-96

. 2000 .

33


2.1

34

93. 96 28.04.1999

- ()
.
() 1999 .

94. 2.1.2.1331-03

, ,

. 2003 .

95. 2.1.4.1116-02

. ,
.

. 2002 .
1 2002 .

96. 2.1.4.1184-2003


-
2.1.4.1116-2002 -
.
.
, .

. 2003 .

97. 2.1.2.1188-03
( 2.1.2.568-96)

. 2003 .

98. 1938-78

. 1978 .

998. 2.1.2.694-98

. 1998 .

100. 13273-88*
( 13273-73,
3)

.1973, 1988, 1989 .

101. 23732-79

. 1979 .

102. 5.95006-84

. .

. 1984 .

103. 6.18-17.04-83

. . ,

. 1983 .

104. 15.313-84

. 1984 .

105. 15.372-87

. 1987 .

106. 15.282-83

. 1983 .

107. 11.029.003-80

. ,
. .
.

. 1980 .

108. 9.314-90

. 1991 .
01.07.1991 .

109. 29183-91

- .

. 1991 .

110. 30465-97
( 734-93)

,
.

111. 2058-79

. 1979 .

112. 3907-85

. 1985 .

113. 2.3.6.1079-01

. 2001 .

114. 2.3.5.021-94
( 5781 04.04.1991 .)

. 1994 .


2.1

115. 2.3.4.545-96

. 1996 .

116. 2.3.4.551-96


. ( . ).

. 1996 .

117. 2.3.4.704-98

. 1998 .

118. 5179-90

,
,

. 1989 .

119. 1234-75


()

. 1975 .

120. 979-72

. 1972 .

121. 981-72

. 1972 .

122. 982-72

. 1972 .

123. 983-72

. 1972 .

124. 1045-73

,
-
()

. 1973 .

125. 1163-74

. 1974 .

126. 1567-76

. 1976 .

127. 1958-78

. 1978 .

128. 2559-82

- ,

. 1982 .

129. 4719-88

,
, ,

. 1988 .

130.

. 1974 .

131. 51562-2000

.
. .
.

. 2000 .

132. 25297-82


. ,

. 1982 .

133. 51871-2002

. 2002 .
01.07.2003 .

134. -97

. 1996 .

35


2.1

135. 10-5031536-73-90

136. 18-6-57-84

137. 40-2.2000(, ,
, , )

. 2000 .

. 2.1
1. . 14. , ,
. 52-3 ,
, ,
,
,
, . , , , .
2. . 7. 17403-72 , , ,
. ( )
. , : ,
(+).

36

2.1.

-,
-


.

. .


:
, ; -
; ; (
);
;
,
, , .

: (

);
,
.
,
, . -
.
(

). , ,
, (ISO ). ,

.


() ().

2.2.

,
(),
(),


. .

,
, ,
. ,

(. 2.2. 2.3).
(),

, ,
. ,
. ().
,
, [II: 13; 41].

2.2.1.
:

(NPDWP),
;

(NSDWP),
,

.
,
() .
(NPDWP) :
MLG, ,
,
.
MLG , ; MLG -

,
MCL
;
MCL, ,
. MCL .

(NSDWP) , /:
(Al) 0,050,20;
(Cl-) 250,0;
(Fe) 0,30;
(SO42-) 250,0;
(Cu) 1,0;
0,50;
(Mn) 0,05;
500,0;
(Ag) 0,10;
3 ;
(Zn) 5,0;
15 -
;
(F-) 2,0;
-.
. 2.2
( 10 7 /
0,05 /).
, (NPDWP) 54
, . 2.2 .
:
1,1- 0,007 /;
(MGLG) 0,00003 /
(MCL);
0,1 /.
2,3,7,8-
() 2,3,7,8- ().

2.2.2.
: ; ; ( );
,
; ( ); ; ,
.
. 2.2,
: 0,002 /.

37

38

, . 2.2, : 0,05 / (
)
.
, : , , , , ().
(.) - (.-.) 42 . .
2.2
, /:
1,2- 1,0; 0,02;
1,2- 0,05; 0,02 (.-.)
0,004 2,60 (.); 0,70 (.-.) 0,024 0,17
(.); ( ) 0,60.
40
. . 2.2 :
; 2,4- .
: 1,2- 0,040 /;
1,3- 0,020;
0,001 /.
,
, 23 .
. 2.2 , , .

, /: 0,06; 0,10; 3,0; 0,20.
,
( 2.1.4.1074-01)

1500 ,
50,
100, 160.
,
, .

2.2.3.. :
,
. ,

. , ,

,

05 11 2000 .
,
2.1.4.1116-02
. ,
. . - ,
1 2002 .

2.2.4.

2.2

( , )

2.1.4.107401
( 2.1.4.559
96) 2.1.5.689
98 . 1, 2, 3

98/83/
03.11.1998 .
25.12.1998 .


. 1998 .
MCLG

MCL

.
1994 .

()

6,09,0

4,5 . *
(6,59,5 .
)

***

***

6,58,5


* 2500
/ 20
(
)


( ), /

1000 (1500)

19


2.2

2
11

, /

7,0 (10,0)

, /

5,0

5,0 ( ,
)*

(), /
-
(), , /
, /
, /

0,10

20

0,50

0,25
0,01

Escherichia coli (E-coli)**;


Enterococci.

(
0/250 )

5%

10


, 100
,
100
,

1 (
22)
,
()
100

(Clostridium perfingers
( ));
20
, 50

2
3
2

50,0


** 100

*

2
4

17

17

15

36

15

37

100
(
)

5
4

15

15

39

99,9%


(Al3+), /

0,50

0,20*

0,20

2+

0,10

2,0

2,0

0,70

( ), /

0,0002

0,004

0,004

(, ), /

0,50

( ), /
2+

(Fe, ), /

0,30 (1,0)

(Cd, ), /

0,001

1,0**

0,50

0,30

0,005**

0,005

0,005

0,003

0,05*

0,50 (0,1)

24

2,0 (1,0)

25

0,1 (0,5)

(Cu, ), /

1,0

2,0 (.)**

(, ), /

0,25

(As, ), /

0,05

0,01**

(Ni, ), /

0,10

0,02 (.)**

( N32), /

45,0

50,0**

(Hg, ), /

0,0005

0,0010**

(Pb, ), /

0,03

(Se, ), /
2+

(Sr ), /

22

0,20*

(n, ), /

21

0,01 (.)**

12

1,30

14

14

0,07

0,05

0,01

0,02

44,3

44,3

50,0

12

1,30

13

0,0020
12

0,0020
14

23

0,0010
14

26

0,015

0,010

0,01

0,01**

0,05

0,05

0,01

7,0


2.2

(SO4 ), /

500,0

250,0*
(
)

250,0

(F), /,
:
I II
III
IV

1,5
1,2
0,7

1,5 **

4,0

4,0

1,5

(Cl), /

350,0

250,0 (
)*

250,0

(Cr 6+), /
(Cr 3+), /

0,05
0,50

0,05**

0,10
()

0,10
()

0,05
()

(CN), /

0,035

0,05**

0,20

0,20

0,07

(Zn ), /

1,0 (5,0)

5,0

3,0

(,
1,2,3, 4,5,6-,
), /

0,002

0,0002

0,0002

0,002

( ),
(2,2,2--1,1-(n-)),
1,1-(2,2,2-)
(4-), /

0,002 (0,1)

0,002

0,07

0,07

0,03

0,2

2+

40

2,4-, (2,4--
), /
, /:


(
), (), /

0,03 (0,5)

0,30,5
0,81,2

0,61,0
(5,0)

11

0,2 (0,06)

0,3

(
) (), /

0,05

, /
, /

2,0
0,01

0,0001**

0,0005


( Si), /

10,0

( 43), /

3,5

,
/:
(Al3+)
(Fe)

0,50
0,30 (1,0)

( 20 60),

*
(
)

30

30

30

20 (35)

28

29

, /

27

15


2.2

, /
( )

2,6 (3,5)
1,5 (2,0)

(), /

0,0000,005

3
1
1


>1,0 (
)*

0,000010**

0,00020

0,00070

1,5 ( NH4)

200,0

0,50 ( NH )

( N), /

2,0

(Na+), /

200,0
200,0*
( 2.1.5.68998)

() (
,
10 . 3/)

4
16

16

5 (. NTU)

31

0,0001**
0,0005**


(
: (),
(),
(ghi),
(1,2,3-cd)), /

0,0005
()

0,0001 ()

, /

0,01 (0,5)

0,001**

0,0002

(Sb), /

0,05

(), /
( ), /

( NO2), /

3,0 (3,3)

()
(
), /

0,0007

0,005

0,006

0,006

0,005

0,5 (
0,10)**
(NO3/50 + NO2/3) 1

1,0

1,0

3,0

0,010**

0,040

(
11
), /

0,10**

(), /

0,05

0,0005**

0,0020

0,0100

1,2-, /

0,01

0,003**

0,005

0,030

2-), /

0,1

, /

0,01

0,0001**

, /

0,01

0,7

0,7

0,00240,2

:
, /
, /.

100*
0,10

0,1
1,0

5 K/
(Ra 226+
Ra 228)
15 K/
4 /

, /

0,01**

0,025

, /

0,02

0,1

0,1


(), /

0,006

0,005

0,003

-, /
-, /

(), H2S,
/

35

32

41
38

0,10

0,1
0,1

33

34
34


2.2

1
:
Escherichia coli (E-coli),
250
Enteroccoci,
250
Pseudomnas eruginosa,
250
22,
1
37,
1

**
**
. . 2.3

**

. . 2.3

. . 2.3

100**
20**

* .
,
.
** .
*** , .

42

. 2.2
1. , , -
.
2. 100
.
3. 95% ,
12 100
.
4.
.
5. .
6.
30 , 60 . . , ,
1,2 /.
.
7.
12 .
8. : , , , , , , , ; ( ) ,
. ,
. .
, , , 0,00003 / ( 2.1.4.1074-01 0,05 /). 550 .
9. 6439 , 4- (.. -, -, - ).
10. (0,001 /) , , -


, .
0,1 /.
11. : (),
(), , . 0,06 /, 0,1 /.
2002 . : 0,1 /,
0,002 /, 0,01 /.
, , /: - 0,05 0,10; 0,09;
0,10; 0,001; 0,035 ( , 2003, 1, . 1721).
12. . () : , .
13. MCLG 1986 .
. .
14. :
,
. , > 1,3 / > 0,015 / 10% .
15. Giardia lamblia 99,9%. () ,
Legionella, , .
16. 5 (NTU). 1 NTU (0,5 NTU
), , 95% .
1 500 .
17. : 5%
( ,
40, ). , , . .
E-coli , .
18. 98/83/
. 10 3/
50 .
.
19. ;
.
20. , .
21. : ()
.
22. .
23. :
.
24. : .
25. .
26. , .
27. ( ) .
28. , .

43


29. .
5 / . ,
30 0,5 /
< 8.
30. .
31. 1 .
32. .
33. .
34. . .
35. .
Cryptosporidium, Giardia, Legionella.
36. ;
.
37. 100 . 95% .
38. 1.

2.2.5. ,
( ):
,

44


( )

, .
.
: 100 , 43, 20,
5 ( .., .. , 2001,
2, . 2).
,
, Codex Alimentarius
- (CODEX STAN 108-1981, Rev. 1-1997 c
. 2001 . ) . 2.3.
2.1.4.1116-02
. ,
. . - :
;
, - .
, , , (), () ,
(, ), .

(, -, ).
. 2.3
: ()
( ) , , ,
. . ,
, ;
, , .
, .
, 2.1.4.1116-02,
2.1.4.1074-01.
: FDA
(Food and Drag Administration
) (U.S. Department of
Health and Human Services). IBWA , FDA. IBWA
.
FDA, . 2.3,
(0,002 /) 15 . IBWA,
. 2.3, (0,002 /) 45
.
(). FDA,
, .


IBWA ,

( ) :
,
;

;

,
, ;
, .

2.2.6.
,

2.3
, ( ,
)

2.1.4.111602
1

20,
60,

0
1


FDA

IBWA (2002 .)

0
0

3 ...
3 ...

3 ...
3 ...

<5

1,0

0,5

0,5 NTU

0,5 NTU

()

6,5-8,5

6,5-8,5

.
( 6,58,5)

5,7/6,58,5

(Cl), /

250,0

150,0

250,0

250,0

(SO42), /

250,0

150,0

250,0

250,0

(PO42), /

3,5

3,5

( Si), /

10,0

10,0

(NO3 ), /

20,0

5,0

50,0

10,0 ( N)

10,0 ( N)

(CN), /

0,035

0,035

0,07

0,10

0,1

(H2S), /

0,003

0,003

0,05

(Al ), /

0,2

0,1

0,2

0,2

(Ba2+ ), /

0,7

0,1

0,7

1,0

1,0

(Be ), /

0,0002

0,0002

0,004

0,004

(Fe, ), /

0,3

0,3

2,0

0,3

0,30

(Cd, ), /

0,001

0,001

0,003

0,005

0,005

3+

2+

(Co), /

0,1

0,1

(Li+ ), /

0,03

0,03

(Mn, ), /

0,05

0,05

0,5

0,05

0,05

(Cu, ), /

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

(Mo, ), /

0,07

0,07

(Na), /

200,0

20,0

(Ni, ), /

0,02

0,02

0,02

0,10

0,10

(Hg, ), /

0,0005

0,0002

0,001

0,002

0,001

(Se), /

0,01

0,01

0,01

0,05

0,01

45


2.3

(Ag ), /

0,025

0,025

0,10

0,025

(Pb, ), /

0,010

0,005

0,001

0,005

0,005

(Sr ), /

7,0

7,0

(Sb), /

2+

0,005

0,005

0,005

0,006

0,006

6+

0,05

0,03

0,05

0,05

0,05

2+

(Zn ), /

5,0

3,0

5,0

5,0

5,0

(Tl3+ ), /

20

0,002

(B ), /

0,5

0,3

5,0

0,01

0,006

0,01

0,05

0,01

0,1

0,1

(Cr , ), /

(As, ), /
(O3), /

(Br ), /

0,2

0,1

0,01-

0,01-

(ClO2) , /

1,0

1,0


(Cl2), /

0,05

0,05

4,0

0,10

(Cl),
/
0,10

0,10

0,8 (ClO2)

0,8 (ClO2)

3,0

2,0

3,0

,
/
(NH3 NH4, ),
/

46

0,10

0,05

(NO ), /

0,50

0,005

0,02 ( )

1,0 ( N)

1,0 ( N)

, /

10,0

5,0

-
(),
, /

0,05

0,05

, /

0,05

0,01

(), / 0,50

0,50

0,001

, /

1,0

6,0

6,0

1,0

6,0

6,0

60,0

, /

20,0

, /

10,0

1,0

, /

10,0

1,0

6,0

6,0

, /

2,0

1,0

0,005

0,005

, /

5,0

5,0

(), /

0,005

0,001

0,0002

0,0002

(2-), /

6,0

0,10

0,07

0,07

, /

0,20

0,20

(, 1,2,3,4,5,6), /

0,50

0,20

0,0002

2,4- (2,4- ), /

1,0

1,0

0,07

0,07

, /

0,05

0,05

0,0004

0,0004

( ),
(1,1-(2,2,2-)),
1,1-(2,2,2-)
(4-), /

0,50

0,50


2.3

(2--4-6-1,3,5-),
/

0,20

0,20

0,003

0,003

(2--4,6
0,20
()-1,3,5-)), /

0,20

4,0

0,004

<0,10

10,0

10,0

<0,1

0,08

0,01

(NO3 NO2,
), /

<0,50

(), / <0,5
, /

4,0

4,0


-, /

0,10

0,10

15 K/

15 K/

1,0

1,0

50 K/

50 K/

():
22, /
37, /

20
100

20
100


, /100

300

300

250

<9,2 100

100


,
300

300

250 E-coli

300

300

20

20

150

Pseudomonas aruginosa

1000

1000

250

, /100

1000

1000

,
./50

, ./50

, ./50


-, /

(2), /

< 5,0

< 9,0


( ), /

1000

200500

500

500

, /

7,0

1,57,0

, /

6,5

0,56,5

(Ca2+), /

130

2580

(Mg2+), /

65

550

20

220

(K ), /

(HCO3 ), /

(F ) , /
(I), /

400

30400

1,5

0,61,2

2,0; 1,0 (
7 )

3,0

3,0

3, 9

125

4060

0,0025
0,060
0,20

3, 9
:
0,0250
(Ag), /
0,060
(I),
0,40
(2), %

47

48

. 2.3
1. 12 .
2. 0,1 /.
3. ()
. , ,
0,60,7 /, 4060 /.
4. (NTU); 040 (NTU).
5. (
) , ,
, .
6. - 5 K/, 226Ra 228Ra
5 K/. - 8 K/,
90Sr. - 50 K/
.
7. 12 .
8. :
7,0 /; .
9.
,
. 3060 /

.
10. , () () odex
Alimentarius, () (
) CODEX STAN 227-2001 ( , 2002, 6, . 2529).
odex Alimentarius. , CODEX STAN
227-2001 , , (STAN
192-1995, Rev. 1-1997) ()
(CAC/GL 9-1987).
, . 2.3, , , , 0,02,0 250 .

2.3. ,
, .

.

2.4
, ,
( 31.12.2005 .)

,
,

1. 34.70-656-84

.
.

. 1984 .

2. 4723-88
( 2270-80)

. 1988 .

3. 41-02-2003
( 2.04.07-86*)

. 2003 .
1 2003 .

4. 3.05.03-86*
( 111-30-74)

. (
)

. 1986 .

5. 41-104-2000
( 4.02-103-99)

. 2000 .

6. 41-101-95
( 2.04.07-86)

. 1995 .

7. II-35-76**
( II-.9-65, 350-66) . 1

, .
1977, 1988, 1997 .

8. 41-01-2003
( 2.04.05-91***)

. 2003 .

9. 24.031.120-91
( 108.030.47-81,
108.131.101-76 108.030.111-76)


,
-
.

. 1991 .

10. 10-575-03
( -10-05-92)

. 2003 .

11. 10731-85*
( 10731-71) 1985, 1989, 1991 .

12. 25661-83* 1983, 1988 .

13. 20995-75****


3,9 .

. 1975, 1981,
1984, 1986, 1988 .

14. 108.030.114-77
1977 .

15. 24.030.24-72

.

-

. 1972 .

49


2.4

50

16. 24.032.01-91
( 108.034.02-79 108.034.03-81)


.
,
-
.

. 1991 .

17. 24.031.121-91
( 108.030.04-80)

. 1991 .

18. 34.37.504-83
( 34-70-051-83)

.
1983, 1989 .
. 1993 .

19. 10-574-03
( 10-370-00)

. 2003 .

20. 205 28.08.1992 .0,07 (0,7 /2),

338 (115). . 1,
2, 3. (
)

.
1992, 2001 .

21. 34.37.506-88
( ... 1973 .)

.
1988, 1996 .

22. 52-86

.
1986 .

23. 56-87

.
1987 .

24. 229 19 2003 .. (
)

. 2003 .

25. 251
( , 1971 .)

. 1992 .

26.

. 1992 .

27. 34.40.503-94
( 34-70-003-82)

. 1994 .

28. 115 24.03.2003

. 2003 .

29. 34.20.507-86***
( 34-70-045-85)

.
1986, 1987, 1991 .

30. 4.02.2001(
)

. 2000 .

31. 4.04.2002

. 2002 .

32. -81*. -29-81/08-10.81*

. 1981 .
. 1996 .


2.4

33.

. 1992 .

34. 34.22.103-85 ( 34-70-095-85)

. 1985 .

35. 34.22.506-86 ( 34-70-115-85)

. 1986 .

36. 34.37.307-87

. 1989 .

37. 34.26.101-87*

. 1987 .
, .1994 .

38. 10-165-97

39. 10-179-98

. 1998 .

01.08.1998 .

-

40. 34.37.553-2001

41. 153-34.1-37-410-00

. 1997 .
01.08.1998 .

.: . , 2001

51

. 6 . 2.4
34.37.504-83 ,
(. 24 .). . 18 :
.

2.4.
3,9

, 20995-75****

2.5
3,9
( , )

1
1.
,
:

20995-75****


(Fe),
(Cu),
/
/

- , ,
-
KMnO4/
, / ( 25) /

40
20

30
100

3,0

3,0

8,59,5

0,5

5,0

3,0

3,0

0,5

50
100

2
4

40

3. , 2,35 .
20995-75****
4. , 3,9 .
20995-75****

,
/

2.
( ),
()
1,4 . 20995-75****

52

15/20

40

30/50
.

300/
.
4

10/15

5.

40
- 20
0,7 /,
.


. 10-574-03
6.
( ), 0,9 .
10-574-03

5/10

10/
. 20/30

50/100

8,59,5
6

30
100

50/100
.

50
100

30

8,59,5

100/ 200 . 20/50

18

40

30/40

9, 10

11

8,510,5

7. , 1,4 .
10-574-03

40

15/20

8. , 2,35 .
10-574-03

40

10/15

9. , 3,9 .
10-574-03

40

5/10

50/100

10/ 20/30
.

8,510,5

30

20

300

50
.

8,510,5

10.


0,17

100/
200
8

8, 10

30/50
.

300/
.
8

. 20/50
8

19

11

8,510,5
8, 10

11

8,510,5
8, 10

11

11


2.5

11. ,

95% ,
0,1 .
TDR 611 VdTV-TCh 1453 ()

,
,

15

12. , > 0,1 2,2

10

13. , > 2,2 6,6

10

14. ,

95% ,
3,5 .
TDR 611 VdT V-TCh 1453 ()

15. , , 20


(
0,2 20 /),
4,3

14, 17, 20

16. ,

(
0,2 /),
6,6

14, 20

15
17.
,

100% ,
0,02,07 . DREW
Industrial Division ()

100
.

>9,0

3,0

10,0

30

20

>9,0

1,0

10

30

20

>9,0

1,0

10

10

10
.

8,59,5

1,0

20

,
,

10,0

3,0

5,0

20,0

>9

1,0

5,0

5,0

3,0

5,0

10,0

>9

1,0

3,0

0,3
3/

100

50

40

7,510,0

1,0

1
C/

50

25

40

7,510,0

1,0

1
/

30

20

7,510,0

0,5

0,09
0,5 /

100

50

40 (7)

7,010,5

1
10 /

0,3
3/

50

25

40 (7)

7,010,5

1,0

1
/

13

18. , > 2,08 3,10


0,3 3/

0,3
3/

19. , > 3,10 4,15


0,2 3/

0,3
3/

0,5 1,0
3/

13

13

20.
,

100% ,
0,02,07 . DREW
Industrial Division ()
21. , > 2,08 3,10

13, 16

12

13

12

22. ,
2,1

21

6,0

100,0

100,0

23. , 2,13,15

21

6,0

50,0

50,0

24. , 3,164,20

21

4,0

30,0

30,0

53

54

. 2.5
1. 1,4 , ,

.
2. 20995-75**** 0,9 0,7 /, , .
3. , (
), .
4. ,
350 /2, ,
350 /2.
5. 300 /
1,4 350 /2 .
6. , 3,5 / - --
10,5.

7,0.
7. , , 100 /.
8. , ,
.
9. , ,
100 /.
10. 2 / ( ).
11. , - , 7,0 ( ).
(2) 15 /.
12. , . .
13. 1 / 3 0,02 / (-/). .
.1.32.
14. >0,1 /. (
, <25 /)
. ,
.
15. <473,2 /2 .
16. (
,
) .
17. , ,
, , .
18. 20995-75**** (NO2-)
20 /.
19.
0,07 (0,7 /2),
338 (115).


20. , SIA Karme Filtrs Nalco Chemical Company
().
0,1 /. 2 ( ) , :
. 11 13; . 14 50; . 15 10; . 16 1 /. ( SiO2),
: . 15 2,0; . 16 0,02 /.
21. (WA) ASME (). . : 30. Nalco Chemical Company (), .

2.5.

,
24.031.120-91 (. 9) . 13
2.6
( ,
)
, ,
.

, ,
.
, /

3
8,5,
25

/
,
/


(Fe), , /
/

1. ,
<40
,

115.

1

2. ,
150.

3. ,
200.
4. ,
,

115.

5. ,
150.

6. ,
200.

7. ,
,

115 .

,
-
. 24.031.120-91
5, 6, 8, 9, 10, 16, 17

7,08,5

50

300

1,0

7,08,5

30

300/250

7,08,5

20

250/300

50

600/500

800/700

<40

750/600

<40

375/300

<30

800/700

7,011,0

<30

750/600

<30

800/700

1,0

30

500/400

1,0

20

375/300

1,0

300

1,0

7,011,0
2

<40

1,0
2

7,011,0

375/300

1,0

7,08,5

50

55


2.6

8. ,
150.
24.031.120-91

<40

9. ,
200.
24.031.120-91

<40

10. ,
,

115.
24.031.120-91
11. ,
150
12. ,
200
13. ,
,
:

7,08,5

750/600

30

<30

800/700

<30

750/600

7,011,0

<30

375/300

8,39,0
8,39,5

1,0
2

1,0

375/300

11

11

5 /

1,0

500/400
7

20

1,0

600/500

30

7,011,0

250/200

50

7,011,0

1,0

300/250

20

7
2

7,08,5

375/300

6
7

11

50

0,3

0,1

20

0,5 /

1,0

11

56

5 /.
12, 13, 14, 15
. 2003 . .

8,39,0
8,39,5

. 2.6
1. ,
.
2. ,
.
3. >8,5 ,
24.031.120-91.
4. , (), , 9,5.
5. , , ,
. . .

. .

40 .
6. ( ) (
.13) .
.
7. ;
50 /.


8. 34.031.120-91

- .
9.

, (/)2,

8,5 8,51 8,81 > 9,2


,
8,8
9,2
.

,
16860-88
,
, 70100
3,2
2,3
1,8
1,5

, 101120 2,0
1,5
1,2
1,0

,
121140 1,5
1,2
1,0
0,7

, 0,01 /.

141150 1,2
1,0
0,8
0,5
10.
151200 0,8
0,7
1,5
0,3
Si2
30 /.

70100
4,0
2,6
2,0
1,6

11. 8,39,0 (), 0,3 / (Fe) 0,1 (101120 3,0


2,1
1,6
1,4
)
121140 2,5
1,9
1,4
1,2
; 8,39,5 (), 0,5 / (Fe) 1,0
141150 2,0
1,5
1,2
0,9
() .
151200 1,0
0,8
0,6
0,4
,
- .
- 10,5
0,1 (/)2,
. ()
0,5 /.
12. . 13
(/)2, 0,1 /(2) . 2.7. . 5.
() ( )
20
.
13. ( ) 2.1.4.1074-01. ,
.
14. 50 / Si2.

( SO4),
( SiO3) 40 .
15. .
16. 24.031.120-91 2,33 209 200, 21563-82.
17. 24.031.120-91 , 7,0.

2.7

57

2.6.

2.7.

2.8
( )*

0,036
0,360

9,510,0
9,510,0

20
20

(, , ,
, )

, /

, (N2H4) /

(43), /

, /

,
/

(Cu), /

,
/

(NH3), /

(Fe)), /

, ,
.

, /

58. 4723-88 .
, , 2874-82 ( 2.1.4.1074-01).
, , 60
75.

50 60.
75 48 .

0,5 /.

( ) -

40 / (
Si2).


5,0 / ( Zn ).
, 200 1 ,
( , , )
, ,
, 8590.
, ,
- 2874-82 (
2.1.4.1074-01)
70 1 /
14
, , .
4723-88 (, )
,
.

10

11

12

10
10

0,1
0,1

20
20

1
1


2.8

10

5
10

0,040
0,040

1030
30100

0,040

1001500 9,010,5

0,036

12
8

5
10

0,33,0
0,33,0

10

20

15

0,33,0

20

20

0,0
0,0

0,0
0,0

100
50

9,010,0
9,010,5

11
7

0,00
0,180
0,00

10


. 9,510,0
25
9,510,0

* . : , 2001, 8, . 7277
, 1997, 3, . 7882.

. 2.8
'
1. .
: , ( ),
( ), , . 10
, .
2. , .
3. 10 /.
4. ,
25 /.
5. ,
( ): 9,5; (43) 7 /.
6. 100 /.
7. , (,
), .
8. .
9. 10 /.
10. 10 30 /, 30 100 /.

59


1999 (Danske Fjemvarmevgrkes
Forening) (. 2.9, 2.10).

35 180.
,
8,7.

2.9

9,8 0,2

9,8 0,2

, /

10,0

, /

< 5,0

< 1,0

, /

35,7

3,57

, /

< 0,1

< 0,1

(2)

< 10,0

< 10,0

< 0,1

(Cl ), /

< 300,0

< 0,1

(Fe), /

< 0,05

< 0,005

(Cu), /

< 0,05

< 0,01

2-

(SO4 ), /
-

60

* ,
9,0.

2.10

, /

< 10,0

< 1,0

9,8 0,2

9,8 0,2

, /

< 1500,0

< 25,0

, /

< 178,5

< 35,7

, /

< 0,02

< 0,02

, /

< 1,0

< 1,0

< 1,0

(Cl )*,/

< 300,0

< 3,0

(Fe), /

< 0,1

< 0,05

(Cu), /

< 0,02

< 0,01

(NH3), /

< 10,0

< 5,0

**

24

(SO ), /
-

* ,
, 7 / (94 108 )
.
** , , .
, .
. 2.9, 2.10 . : , 2004, 3, . 3740.

2.8.0,17

2.9.
115 150

2.11


0,17 ( 0,07 (0,7 /2) .)

.-575-03

2.12


115 150

. -575-03

, , 20
,

, /, *

,


0,1

, 0,1
/,
, /,

5,0

*

( ,
),
.

: . 4 . 2.12.
.. :
20=794000 / S

(2.1)

20=11200 / (0,5 ),

(2.2)

,
, ,
:

40
30

,

2

, /,

3,0

61


, /, ,
:
115
150

0,05
0,03


, /
,
/, ,
:

0,3
1,0

20
20, ;
, /; S

: 2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO42-, HCO3-, /.
=0,5100 / (2.2) , (2.1).


. 2.12
1. ,
- - . ,
,
(),
-
.
2. .
3. 2.1.4.1074-01.
4. : (Na2SO3), (Na3PO4), (NaHCO3), (Na2CO3)
1000 , ( )
.

2.10.

.

62


0,17 (
0,07 (0,7 /2) .),

115 . .
1.
;
2.
, . :
0,7 / :
0,2 /;
0,1 /;
;
() 7,0;
10 /;

0,7 / :
0,2 /;
0,05 /;


5 /;
() 7,0;
.
3.

0,7 /.
4.
2874-82 ( 2.1.4.1074-01).
5. ,
0,5 .

2.11., , . : 2874-82
.
( ,
), 2761-84 - . ,
2.1.4.1074-01 .
. .


52- 30.03.99
: .


, , .
(.
. 2.4). . 2.5
.
, .
, ,
. , , (. . 24 . 2.4) :
, =8,39,0 (9,5).
: , ,
8,35
.

() .

, ,
. (IUPAC
) Chemical Abstracts ().

2.12.-
, -

- , .

. . 8.

63

3.

3.1. .

3.1

64

,
,

1. 8.315-97*
( 8.315-91)

.
.

. 1997.
01.07.1998 .

2. 8.010-90*;
8.563-96*

. 1996, 2001
. 8.010-90*

3. 50-674-78


. .

4. 17.1.3.07-82

. .

. 1982 .
01.01.1983 .

5. 27384-2002
( 27384-87)

. 2002 .
01.01.2004 .

6. 204.2.19-97

7. 2335-95

.
.

8. 8.1.04-6


, ,
.

9. 8.589-2001
( 17.0.0.02-79)

.
, .

. 2001 .
01.07.2002 .

10. 51232-98

. 1998 .
01.07.1999 .

11. 24902-81*
( 1030-81)

- .

. 1981, 1988 .
01.01.1983 .

12. 51000.4-96

. 1996 .

13. 728-85

. 1985 .

14. 51592-2000

. 2000 .
01.07.2001 .

15. 17.1.5.04-81*

. .
, .

. 1981 .


3.1

16. 51593-2000
( 24481-80)

. 2000 .
01.07.2001 .

17. 4979-49***
51592-2000

-
. . ,

. 1949, 1956,
1980 . 4979-49***
.

18. 23268.0-91
( 23268.0-78)

, -
.

. 1990 .

19. 17.1.5.05-85

.
,

. 1985 .
01.07.1986 .

20. 17.1.5.01-80*

. .

. 1980 .

21. 34.70-953.1-88

. 1988 .

22. 2285-81

. 1981 .

23. 4.2.1018-2001
( 4.2.671-97)

- .

. 2001 .

24. 4.1.1090-2002

. 2002 .

25. 4.1.1091-2002

- (

. 2002 .

26. 4.2.964-2000
( 4.2.668-97)

-
.

. 2000 .

27. 2.1.4.1057-2001

2001 .

28. 18963-73* (
5215-50 5216-50)

. -

. 1973, 1982,
1985 . 01.01.1974 .

29. 24849-81

. 1981 .
01.07.1982 .

30. 2.1.4.1057-2001

. 2001 .

31. 4.2.796-99

- .

. 1999 .

32. 17.1.3.08-82

. .

. 1982 .
01.01.1983 .

33. 11.091.630.5-81

34. 2.6.1.758-99
( 2.6.1.054-96)

(-99)

. 1999 .

35. 6055-86
( 6055-51)

. 1986 .
01.05.2005 .
. 01.01.2005 .
52029-2003.
. 2003 .

65


3.1

66

36. 3351-74*
( 3351-46)

. (), ,

. 1974, 1985 .
01.07.1975 .

37. 4011-72*
( 4011-48)

. 1972, 1981,
1987 . 01.01.1974 .

38. 33-5.3.02-96

1995 .

39. 4151-72
( 4151-48)

. 1972, 1988 .
01.01.1974 .

40. 4152-89
( 4152-81)

. 1989 .
01.01.1991 .

41. 4192-82
( 4192-48)

. 1982 .
01.01.1983 .

42. 4245-72
( 4245-48)

. 1972 .
0.01.74.

43. 4386-89
( 4386-81)
4386-2-99
4386-3-96

. 1989 .
01.01.91 .

44. 4388-72*
( 4388-48)

. 1972,1985 .
01.01.1974 .

45. 4389-72
( 4389-48)

. 1972 .
01.01.1974 .

46. 4974-72
( 4974-49)

. 1972, 1985 .
01.01.1974 .

47. 4.1.1090-2002

. 2002 .

48. 4.1.1091-2002

- (
)

. 2002 .

49. 18164-72

. 1972 .
01.01.1974 .

50. 18165-89
( 18165-81)

. 1989 .
01.01.1991 .

51. 18190-72

.
( )

. 1972 .
01.01.1974 .

52. 18293-72 (
4387-48 4614-49)

. , ,

. 1972 .
01.01.1974 .

53. 18294-2004***
( 18294-89)

. 2004 .
01.07.2005 .

54. 18301-72

. 1972 .
01.01.1974 .

55. 18308-72

. 1972 .
01.01.74.

56. 18309-72

. . 1972 .
01.01.1974 .

57. 18826-73
( 4192-48
)

. 1973 .
01.01.1974 .

58. 19355-85
( 19355-74)

. 1985 .
01.01.1986 .


3.1

59. 19413-89
( 19413-81)

. 1989 .
01.07.1990 .

60. 23950-88
( 23950-80)

. 1988 .
01.01.1990 .

61. 51209-98

. 1998.
01.07.1999 .

62. 51210-98

. 1998 .
01.07.1999 .

63. 51211-98

.
-

. 1998 .
01.07.1999 .

64. 51212-98

.
-

. 1998 .
01.07.1999 .

65. 51309-99

. 1999 .
01.07.2000 .

66. 51310-99

. ()

. 1999 .
01.07.2000 .

67. 51392-99

1999 .
01.01.2001 .

68. 17.1.4.01-80

. .

. 1980 .
01.01.1983 .

69. 51797-2001

. 2001 .
01.07.2002 .

70. 4.1.1013-01

. 2001 .

71. 51730-2001

.
-

. 2001.
01.07.2002 .

72. 11-2/42-09

. 2001 .

73. 2.6.1.717-98

. -90 137.
. ,

. 1998 .

74.

- -
- - -2000

75. 51680-2000
( 9377-2:2000)

. 2000 .

76. 4.2.590-96


- 4100

. 1996 .

77.
4.1.646 4.1.660-96

. 1996 .

78.
4.1.057 4.1.081-96

. 1996 .

79.
4.1.737-4.1.754-99

. 1999 .

80. 1.4.02-90
(
17.1.5.04-81* 5667-2-83)

. 1990 .
01.01.1991 .

67


3.1

68

81. 17.4.4.01-84

. . . 1984 .

82. 6687.8-87
( 6687.8-75)

-.

. 1987 .

83. 23268.1-91
( 23269.1-78)

, -
.

.1991 .

84. 23268.2-91
( 23269.2-78)

, -
.

.1991 .

85. 23268.3-78*

, -
.

.1978 .

86. 23268.4-78

, -
. -

. 1978 .

87. 23268.5-78*

, -
.

. 1978 .

88. 23268.6-78

, -
.

. 1978 .

89. 23268.7-78

, -
.

. 1978 .

90. 23268.8-78

, -
. -

. 1978 .

91. 23268.9-78*

, -
. -

. 1978 .

92. 23268.10-78

, -
.

. 1978 .

93. 23268.11-78

, -
.

. 1978 .

94. 23268.12-78

, -
.

. 1978 .

95. 23268.13-78

, -
.

. 1978 .

96. 23268.14-78

, -
.

. 1978 .

97. 23268.15-78

, -
. -

. 1978 .

98. 23268.16-78

, -
. -

. 1978 .

99. 23268.17-78

, -
. -

. 1978 .

100. 23268.18-78

, -
. -

. 1978 .

101. 50050-92
( 2456-86)

. , - . 1992 .
.

102. 34.43.207-95

. 1995 .

103. 34.37.528-94

. 1994 .

104. 34.11.322-89

. 1989 .


3.1

105. 34.11.323-89

. 1989 .

106. 34.37.309-91

. 1993 .

107. 34.37.509-84
( 34-70-011-83)

. 1984 .

108. 34.37.523.7.8.9.10-88*

.
. 1989 .
. ; .
;
1994 .
;

109. 34.37.523.11-90*

. 1990 .
. 1994 .

110. 34.37.523.12-90*

. 1990 .
. 1994 .

111. 34.37.302-85
( 34-70-114-85)

.1985 .

112. 34.37.303-88*

. 1988 .
. 1994 .

113. 34.37.305-81

.1981 .

114. 34.37.306-87*

. 1987 .
. 1993 .

115. 2.2.4/2.1.8.055-2000
( 2.2.4/2.1.8.989-00.
-. 1
2.2.4/2.1.8.055-96)


( )

. 1996, 2000 .

116. 2.2.4.1197-03

. 2003 .

117. 52.24.: 358*; 360*; 361*; ,


364; 365*; 367*; 368*; 371; 373;
377; 378; 380*-383; 387; 389;
()
390; 391; 394*; 395*; 401*403*; 405*- 407*; 410;
411- 414; 416; 419*; 420*;421*;
423*; 428; 432; 433; 435*;436*;
438-440; 446*; 448*-450*; 453;
454; 459; 464-468*; 472; 473;
476*; 479-488; 492-497
( 95)

118. 14.1:2:4.38-95 14.1:2:4.41-95**; , 14.1:2:4.65-96**;14.1:2:4.118-96; 14.1:2:4.120-96; ( )
14.1:2:4.125-97 14.1:2:4.127-98;
14.2:4-99; 01-26-96; 57/98;
160/97; 2420/809-97/0809
4.1.057-96* 4.1.070-96*

119. 14.1:2:21-95;
14.1:2:22-95;
14.1:2:4.59-96;
14.1:2:3:4.154-99;
14.1:2:4.169-2000

69


3.1

120. 1.01.01-91; 1.04.02-91; ,


1.04.03-91; 1.04.04-91;
( )
1.04.32-97; 1.04.35-98;
1.10.21-94; 1.10..22-94; 96;
1.10.25 30-96; 1.10.33-96;
1.10.34-96; 1.12.05-92;
1.12.06-93; 1.12.20-94; 1.12.31-96;
1.13.19-94; 1.14.23-95;
1.23.43-99 3.12.04-96; 3.12.09-97;
3.16.02-95; 3.18.05-96;
3.19.08-96; 3.21.03-95;
3.21.06-96; 3.22.07-96 (
)
121. -8/3-95*; -9/3-95-19/3-95;
-20/11-94-23/11-94;

-25/11-94-29/11-94;
-1/12-94; -3/12-94; -4/12-94;
-5/12-94; -7/12-94;
-6/97; -31/96
-30/95; -38/96,
- 39/96, - 44/96, - 45/96, - 48/97,
- 49/97, - 50/97

70

122. 79/99, 91/98

123. 14.1:2.4.11-95
( 08-48/018); 14.1:2.4.17-95
( 08-48/017); 14.1:2.4.18-95
( 08-48/020); 14.1:2.4.12-95
( 08-48/021); 08-47/066;
08-47/082; 08-47/112

124. 14.1.71-96; 14.1.78-96;


14.1.79-96; 14.1.175-2000;
14.1:2.57-96; 14.1:2.58-96;
14.1:2.76-96; 14.1:2.84-96;
14.1:2.141-98; 14.1:2.142-98;
14.1:2.162-2000;
14.1:2.164-2000;
14.1:2:4.137-98; 14.1:2:4.138-98;
14.1:2:4.139-98; 14.1:2:4.140-98;
14.1:2:4.143-98; 14.1:2:4.153-99;
14.1:2:4.155-99; 14.1:2:4.156-99;
14.1:2:4.161-2000;
14.1:2:4.165-2000; 14.2:4.70-96;
14.2:4.74-96; 14.2:4.75-96;
14.2:4.154-99; 14.2:4.176-2000;
10.1:2.26-96; 10.1:2.62-98;
10.1:2:3.28-96; 10.1:2:3.70-2000;
10.1:2:3.71-01; 10.1:2:3.71-01;
10.1:2:4.67-2000; 20.1:2.32-96;
20.1:2:3.21-95; 20.1:2.3.40-97;
30.1:2.1-94; 30.1:2.8-95;
30.1.2:3.9-95; 30.1.2:3.12-99;
30.1.2:3.35-96; 30.1.2:3.41-97;
30.1.2:3.68-2000; 30.1.2:3.69-2000;
30.1.2:3.74-01; 30.2:3.2-95;
30.2:3.36-98; 30.2:3.43-98;
30.3.34-96; 30.4.65-01


3.1

125. 01.01.187; 01.01.198;


01.02.186; 01.02.199; 01.02.200;
01.02.201; 01.02.209; 01.03.191;
01.03.195; 01.03.196; 01.03.197;
01.03.202; 01.03.203; 01.03.204;
01.03.205; 01.03.206; 01.03.207;
01.03.208; 01.03.351; 01.03.352;
01.03.353; 01.04.192; 01.04.192;
01.04.193; 01.04.194; 01.10.188;
01.10.189; 01.10.190; 01.14.185


-
-

126. 26449.0-85

.
. 1985 .

127. 26449.1-85

. 1985 .

128. 24449.2-85

. 1985 .

129. 26449.3-85

. 1985 .

130. 26449.4-85

. 1985 .

131. 26449.5-85

. 1985 .

132.

. .. . 1989 .

133.

. .. . 1988 .

134.


. .. .1990
.

135. 6709-72*
( 6709-53)

.
1972, 1985, 1990 .

136. 52180-2003

. 2003 .

137.


()
()


,
.

138.

139.
( 10304-92)

71

72

. 3.1 , ,
.
,
: .
,
, .
1 2002 . :
5725-1-2002 5725-6-2002
( ) .
5725-1-2002. 1.
;
5725-2-2002. 2.
;
5725-3-2002. 3.
;
5725-4-2002. 4.

;
5725-5-2002. 5. ;
5725-6-2002. 6. .

( , 2003, 1, . 24).

3.2.

,
, ,

,
.

3.2.1.

. (
)
, , ,
. 5 /
.

. , (Nalco):
611 10 UI-TCH 1453
320 Mn4/.


. ,
:
Fe 40 ,

(3.1)

Fe ,
/; , /., , , ,
.
( )
.
, , .
2, ,
, , .
, ,
.
2 + 2 23 + + 3- .

(3.2), , .
..


40 (
) :
= 2,8 + / 9,

(3.3)


, /;
, /.

3.2.2.
, -,
, -,
, .

.

3.2.3.


.

3.3.


: (, , , , , ,
, ), .

1 :
. 24 .
, 12
, ,
, .

24 .

.
:
;

();
20 60 ();
20 ();
-
();
(/);
();
2.1.4.1074-01;
, 5
(2/);
(/);
(/);

(/);
(/);
() (/);
, 2+ (/);
, Mg2+ (/);
, Na+ (/);
, K+ (/);
, NH4+ (/);
, Fe (/);
, Fe2+ (/);
(), n (/);
,Al3+ (/);
, Zn2+ (/);
, PO43- (/);
, Cl- (/);
, SO42- (/);
, HCO3- (/);
, CO32- (/);
, NO2- (/);
, NO3- (/);
, O2 (/);
, CO2 (/);
, H2S (/);
, Cu2+ (/);
, SiO2 (/);
, ( '
.), /;
();
- (), (/);
, F- (/);
, Cl2 (/);
, Cl- (/);
(/).

, 2.1.4.1074-01, , 20
5,
.

73

74

, 20.
, -, (
20), - (
60)
(. 3.2):

,
,
,
, , , .
, 10 .
,
(),
.

,
.

20 20;

; . 3.2.

3.4.

3.6.

2761-84.

, [III: 51; 52; 131; 143].

,
, 51232-98,
2.1.4.1074-01 2.1.4.682-97 . 3.1,
. 10; . 2.1, . 87, 92.( )

.
, , ,
. 13%- . ,
(
) . ( ) ,

(N+ + +) 25.

3.5.
()

, ,

= 20 ,

(3.4)

3.2
()

20

8,0
8,2
8,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4

() , /
0,5

1,0

2,0

4,0

8,0

50

0,10
0,20
0,30

0,10
0,15
0,20

0,10
0,15
0,20

0,10
0,15
0,15

0,10
0,10
0,15

60

0,10
0,15
0,30
0,40
0,50

0,10
0,15
0,20
0,30
0,40

0,10
0,10
0,15
0,20
0,30

0,10
0,10
0,15
0,20
0,25

0,10
0,10
0,10
0,15
0,20


, () ().
= [2+] + [g2+] + [Na+ + +] + [N4-] +
+ 1,4 [Fe] + [l-] + [N3-] + [S42-] + [Si2] +
+ 0,5 [3-],

(3.5)

(), /;
[ 2+],,[ 3-] ,
, , , , , (), , ,
, , , /.
,
0,01 /.
.
0,5 [3-],
[3-]
2 ( ):
2 3- 32- + 2 + 2.

(3.6)

:
102110;
;

(
).
600700 , ,
, , , , .
32- 2 + 2;

(3.7)

23- 2 + 22 + 2.

(3.8)

,
3- 0,5, 0,13.
,
102110,
[.] = 0,37 [3-],

(3.9)


, /; [.] , /.

[.].
:

().

75

4.

4.1.

76


,
.. .
- , ,
, .
. , . 1.3 .

, .

, .

. ,
, .
40. .

4.2.

, ,
, .
:

;, ,

: ,
, ;
, ,


; ,
, .
, ,

; ,
.

4.2.1.

, ,
,
,
, .
.

:
:
(0,10,3 /);
(512 /);
(36100 /);
, :
;
;
:
;
;
.
,

:
, . ,
. ,
.
>10 .

4.2.2.
, , ,
, . -


, .
, ,
.
, : ;
;
.


. , , ,
.

(),
. ,
. ,
.

, ,
.
,
,
.
.
, ,
.

, ,
.

, , ;

.
, , :
.
. -

, (, ,
) .
, -, .
.
. 0,650,75
1,01,25 .
,
. ,
, .
, .

4.2.3.

:
;
( , ,
(Fe3+), , );
; (
: 20 60
).

:
v=

3600 c d2 h ,
l (0,7+0,03 t)

(4.1)

v , /; c , 40; d
, ; l , ; h ,
. .; t , .

4.2.4.

100 / ( )
50 / ().

15 / 30 - ( )

77


8 / 20 ( ), .

,
,
: 2 /;
30 - ;
5 /

,
12 /, -
-. :
( 1 /)
,
, ; ;
( 20 /) .

4.1

78

, d,

0,51,6

0,51,6

0,61,4

, d = d10, ,

0,35

0,35

0,6

, d = d50,

0,70,8

0,70,8

1,21,3

, d,

0,71,2

1,1

, d80/d10,

2,2

1,7

, /

2,62,7

2,52,8

1,41,7

, /3

1,61,7

1,61,8

0,750,9

, %,

35

34

35

, %,

0,5

0,5

0,51,0

, %,

45

45

:
, /,
, /,
, /,

1020
10

1020

1020
23
810

, %,

10

10

10

, ,

100

100

100

()

<9

>8

<9

, %,

10

, %,

23

, %,

95

, %,

98

0,72,0

, % , ,

3060

8
10

8
10

8
10

5
7

5
7

5
7

, /:
:


4.1

0,75

0,75

0,75

1,25

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

2,5
5,5

2,5
5,5

2,5
5,5

1,0

1,0

1,0

12

12

12

1520
25
1520

1520
25
1520

1315
25
1315

2,53

2,53

2,53

45
68
58

45
68
58

45
68
58

(
, , ):
, /(2),
, ,

1216
20

1216
20

1216
20

, %

3050
1,0

1,0

(
1000 ), /3, :
,

,

, ,

,
:

1

1000 , 105 ,
:
, /(2),
- 20
( : ,
- , ):
, /(2)
,
-
, /(2)
-
, /(2)
- ,
, /(2)
,

, ,
1000 , 105 ,
5

, , 10 ,
5

, 10 ,

1,0

0,1 + 2
1,0

1,0

1,0

* (.: . 2,
).

79


. 4.1
1.
d = 100 / ( / d),

(4.2.)

d, ; d = 100 / (1 / d1 + 2/
d2 + +Pn / dn); (d1, d2, ...,dn d , : 1, 2,, Pn).
2. d10, d50, d80 (), 10-, 50-, 80%- .
3. - . .
4. ,
(. . 2.1, . 66).
5. , .
6. . , .
. 0,8
1,2 ; 1,69 /3 2,65 /3
; .

80

,
,
:
, /:
0,61,6
30;
0,82,0
40.
( ):
35 ;
50
100 ;
35 ;
.

4.3. -
4.3.1.

-.

, ( , , ).
,
.

4.2

0,5

1,25

0,8

500

0,6

1,4

1,1

1,7

500

. 4.2.
( ) . 4.1.


, CaCl2,
MgCl2 , ,
, 3 ( (Na2CO3) CaSO4 (
(Na2SO4)).
(R ,
):
(4.3)
2 NaR + Ca(HCO3)2 CaR2 + 2NaHCO3;
(4.4)
2 NaR + Mg(HCO3)2 MgR2 + 2NaHCO3;
2 NaR + CaCl2 CaR2 + 2NaCl;
(4.5)
2 NaR + MgSO4 MgR2 + Na2SO4;
(4.6)
2 NaR + CaSiO3 CaR2 + Na2SiO3,
(4.7)
MgCl2, CaSO4
MgSiO3 (4.5), (4.6), (4.7)
.

.
, , ,
, , ,
.
,
.
.

, Ca2+
Mg2+ ,
(4.3)(4.7)
:
CaR2 + 2Na+ 2NaR + Ca2+;
MgR2 + 2Na+ 2NaR + Mg2+.

(4.8)
(4.9)

Na+, Ca2+ Mg2+ .


.
. ( , ,
)
- .

. 4.4.
. 510%-
.

.

4.3.2.

,
, ,
.
, , , Ca2+ Mg2+
,
,
.

,

.
:
(23%-), (1012%-) . -.
Ca2+ Mg2+
, NaCl.

. Na+
Ca2+ Mg2+

, 15 .

46 / ( ,
).
,
, ,
, , 3540.
() .
( +),
H+ Na+:
NaR + H+ HR + Na+.

(4.10)

81


'
,
(. . 2,
. 4.3.8), , H+ Na+,
Na+ H+. ,
Ca2+ Mg2+ .
, -
6,5 10,0 (
).

. 2.

4.3.3.
-
,
,

, . .

82


- :
(
,
7 / ;
()
7 /);

4 /.
-- --
- .
,
6570
, ()
.

( 4 /), ,

.
6570, -


.


, . ,
, ,

:
,
, ,
2,5 /2;
( , ,
),
.

.

, , , 10%
.
200,

300, ,
, (, 0,60,7 1,4 ),
;
,

.
: , , ,
, .
,
:
([Na2SO4] + [Na2CO3] + [Na3PO4]+
+ [NaNO3]) / [NaOH] 5,

(4.11)

[Na2SO4], [Na2CO3], [Na3PO4], [NaNO3],


[NaOH] , , , , /. NaCl
.
,
, .


(Nalco, ), .
,
. ,
(4.11),
= = 40 100 / S 20,

(4.12)


, %; () , %; () , /;
S ()
, / ( ).
()
, /:
- ;
-- (0,30,4)
-
(0,50,7);
-- (0,71,2);
- -- (0,51,0);
--
(0,50,7);
30-40 (0,351);
( ),
, /;
, /;
3040 (11,5);
6070 (11,2).

(.
2.4, . 19) :
20%;
50%;
.
- 50%, -
,
.


. ,

= (S [Cl-]) / 40 ,

(4.13)

Cl-
() , /; S () , / (
); () , /;
:
0,8 5;


1,4 2;
,

1,4 0,8 .
(IV) ( )

2
20995-75**** 20 /.


(- -),

3,5 /
10,5.


7,0.


2 .
2
. - ,
, ,
.
,

83


( 60%
1 / 40% 1
/)
:
2NaHCO3 Na2CO3 +2 + CO2.

(4.14)

() :
Na2CO3 +22 2NaOH+H2O + CO2.

84

(4.15)

,
.
( ).
,
,
: 0,030,2 ,

15 . , (IV) , .

,
, ,

:
[CO2] = 22 (1 + ),

(4.16)

[CO2]
, /; () , /; ()
, ; , ; 1 , ,
( ).
. 4.3 .

4.3
,

1,5

2,5

3,5

(),

0,6

0,72

0,8

0,88

0,9

0,93 0,95


( ) .


- ,
, 1,4
, .

. :
= V / G1 2,3 lg (D C / (G C G1 C)), (4.17)
, ; V , ; G, G1 , , () , /; D
, /, D = G G1; C, C ,
, () , /.
,
=V (C C) / (C D).

(4.18)()
,

. 20995-75****
1%. , 1% .
( ,
, )
. 7
, , ,
. : ()
.
-
, ,
-


,

, , , ( )
3000 / ( ) 4500 / (
),
.


2000 /.

, ,
0,02%
8 103 / (1820) 103 /
.

,

.
(1% (3045) /)
.
- , ,
.
II-35-76**, , ,
- . , ,
(,
). , - ,
II-35-76** .
, .

, , ,
, 3035%,
1012%.
, ,
.

(- ) .
( )
.
, , ,
.
.
.

-, ,

.
'
, ,

.

4.3.4.


, :
8 /;
30 -
;
0,3 /;
5 /.
. . 2, . 4.3.10.

4.3.5.
-
, . 4.4.

4.4

, /
200 200
500

500
800

800
1200

>1200


10
:

20

30

50

>50

I , /

10

20

30

50

>50

II , /

24

10

2030

>30

85( ): , -,

,
, -,
.

4.3.6.

:
W = 24 q / n Na, 3,

(4.19)

q , 3 /;
, /3;
Na
-, /3; n
,
,

;

, /; (/3),
;
q
(3 1 3 ), .
-

: 5 / 25 /; 510 / 15 /;
1015 / 10 /.
10 /.
-
3540 /,
, , 50100%.

86

Na

=Na Na 0,5 q ,

(4.20), /

100

150

200

250

300

Na

0,62

0,74

0,81

0,86

0,90

Na ,
2+ Mg2+ Na+, :
Na2 /

0,01

0,05

0,1

0,5

1,0

5,0

10,0

Na

0,93

0,88

0,83

0,70

0,65

0,54

0,50

Na
(/3), Na = [Na+]/23; [Na+] -


I :
= f Na Qc / 1000, /., (4.21)

Na -,
( ):

4.3.7.

f , 2;
, ;
Na ,
/3; Qc
1 , /,
, (
): 100300 /
I , 300400 II ,
90130 .

4.3.8.
. () -

, . 4.4.

,
- (. . 2).

() -


, .
-
,
Ca2+ Mg2+.
= 0,148 [Ca2+] + 0,891 [Mg2+],

(4.22)

:
= (Ca2+/20,04) 23 + (Mg2+/12,16) 23,

(4.23)

Ca2+, Mg2+ ; 20,04;


12,16 , / (/); 23 , / (/).
,

25.

4.3.9.

(4.25)
(4.26)
(4.27)

(
) ,
-
: 12 / ( 1,53 /).
- ( -)
- .

4.4.2. :
,
1;
(
-) 2 /;
(Fe) 0,1 /;
5 /.

4.4.3.
--

, 3:
Q = (Na W) / ,

2RCl + SO42- R2SO4 + 2Cl-;


RCl + NO3- RNO3 + Cl-;
RCl + HCO3- RHCO3 + Cl-.

(4.24)

(Na ,
/3; . ).

4.4. --
4.4.1.
,
, ,
( ) ,


-
: -
.

, , -, Na+, Cl-.
- (4.3)(4.7), .
( ) :

--
,
-,
0,01 /,
0,20,3 /.
1,01,5 /.

4.4.4.

- ,
, -.

3- 280300 /3,
3- , SO42-, NO3- ,NO2- (Cl-
) 12001400 /3.
6575 /3 .
-
.

4.5. -
-- (,
--

87


) , ,
,
.

4.5.1.
-
+. (
)
, , , ,
.
, +,
,
. , ,
() . - :
2HR + Ca2+ CaR2 + 2H+;
2HR + Mg2+ MgR2 + 2H+;
HR + Na+ NaR + H+;
HCO3- + H+ H2CO3 H2O + CO2 .

88

(4.28)
(4.29)
(4.30)
(4.31)

- - , .
, ,
, , .

:
CO2 ,
.

H+
Na+, Na+

. , : (
) Ca2+ Mg2+, Na+.
.
.
. ( ),
( Ca2+ Mg2+ ),
-

3- ,
, 3-.
.
,
Na+ ,
,
. Na+
Ca2+ Mg2+ ( , Fe2+, Mn2+ .).
Na+
, Ca2+ Mg2+
Na+. +.
, - -.
Na+
,
.
Ca2+ Mg2+,
, -,
Mg2+.

:
, ,


.
-

( ).

4.5.2.
, -- :
--
0,4 /;
50% ;

4 /;
2 /;
- 0,71 /;


50% ;
4 /; 1000 /;
--
(0,52 /);

3,55 /.
-- -
2 /.

4.5.3.
-

(), .
-
1,32,5 .

.

+,
Ca2+, Mg2+, Na+.

+, - ( (4.28)(4.31)).
Ca2+, Mg2+, Na+ :
CaR2 + 2H+ 2HR + Ca2+;
MgR2 + 2H+ 2HR + Mg2+;
NaR + H+ HR + Na+.

(4.32)
(4.33)
(4.34)

, , ,
, ,
Ca2+ Mg2+, 3-.
-
. .
2
. ,
,

:
23 + + 3-, H+
Na+, .
-
:
0 0,2; 0 I; 0 I;
; 10 I; I > > 0,3.
> I, 10 10 < 0,3 .
:
= [Na+]/([Ca2+] + [Mg2+]);
A = [HCO3-]/([Cl-] + [SO42-]),
[Na+], [Ca2+], [Mg2+], [HCO3-], [Cl-], [SO42-] , ,
, , , ,
, /.

4.5.4. -


-
. , ,
,
.

-2-8
. ( .., .., .. . - -2-8.
, 1984, . 6, 1, . 3234).

1% 9
/. 160 /3.
10%-
( 2 /)
.
500 /3.

.
IRC-86 - .

16002600 /3.

89


Fe2+.
, ,
40 /.
IRC-86
410%.

4100 /3.
- :

4.7

, (/) .

30

0,58

60

0,79

80

0,87

100

0,93

120

0,97

>140

1,00

= , /3,
, , /, . 4.5;
, ,
. 4.6; , (

) . 4.7.

15 /.
0,7% 15.

90

, /3

0,60

830

0,70

990

0,80

1200

0,90

1460

0,95

1770

1,00

2400

1,10

2500

1,20

2550

>1,30

2600

4.5.5.

-
( ,
). -
- , .

4.5
0/0, /

, :
SO4 2 2 15 / 1,5 .

4.5.6.
-
, - (. . 4.4.3).

4.6
,
/


10

15

20

25

0,61

0,80

0,90

1,00

0,82

0,92

1,00

1,07

0,90

0,98

1,06

1,12

0,93

1,02

1,09

1,15

>10

0,94

1,03

1,11

1,70

4.6. -
--
, - (. . 4.4.1).

4.6.1.
- NH4+.
,
(NH4)2SO4, :
2 NH4R + Ca(HCO3)2 CaR2 + 2 NH4HCO3; (4.35)
2 NH4R + CaCl2 CaR2 + 2 NH4Cl;
(4.36)
2 NH4R + CaSO4 CaR2 + (NH4)2SO4.
(4.37)
.

:
NH4HCO3 NH3 + 2 + 2;
NH4Cl + 2 NH4 + Cl;
(NH4)2 SO4+ 22 NH4 + 2SO4;
NH4 N3 + 2.

(4.38)
(4.39)
(4.40)
(4.41)

,
, ,
. - -.
-
NaHCO3
Na Na23,
.
, .
--:
, ,
, .

4.6.2.
--,
-, , , 3035%
4090%.
--, --

, , , 3035%
40 90%.
, ,
0,05 /.

4.6.3.

- ,
-.
- , ,
23%; ,
, . - 1015%
, -.
5 3/3.

4.7.
4.7.1.
, ,
. ,
.

(NaOH).

NaOH:
ROH + Cl- RCl + OH-;
2 ROH + SO42- R2SO4 + 2OH-;
OH- + H+ H2O.

(4.42)
(4.43)
(4.44)

R , .
, ,
NH4OH, Na2C3, NaHCO3. :
R2CO32- + 2 Cl- 2 RCl + CO32-;
(4.45)
RHCO3 + Cl- RCl + HCO3-;
(4.46)
CO32- + 2 H+ H2CO3 H2O + CO2 ; (4.47)
HCO3- + H+ H2CO3 H2O + CO2 . (4.48)

. :

91


RCl + OH- ROH + Cl-;
R2SO4 + OH- 2 ROH + SO42-;
2 RCl + CO32- R2CO3 + 2 Cl-;
RCl + HCO3- RHCO3 + Cl-.

(4.49)
(4.50)
(4.51)
(4.52)

-, .
.
:
ROH + HCO3- RHCO3 + H2O;
ROH + HSiO3- RHSiO3 + H2O.

(4.53)
(4.54)

Na2SiO3 + 2 ROH R2SiO32- + 2 Na+ + OH-, (4.59)

NaOH ( -).
:
RHCO3 + OH- ROH + HCO3-;
HCO3- + OH- CO32- + H2O;
RHSiO3 + OH- ROH + HSiO3-;
HSiO3- + OH- SiO32- + H2O.


- ,
.

( -,

H2SiO3, ).
:

(4.55)
(4.56)
(4.57)
(4.58)

OH-, , , SiO32- ( ) , -,
(. . 4.9).

. 2, . 4.3.10.

4.7.2.

92(. . 4.3.1 . 2, 4).
,
OH-, HCO3-, HCO3- H+

H2O H2CO3.

4.7.3.

. ,
: SO42-> NO3- > Cl-,
, .
SO42- 1,5
Cl-,
Cl- SO42-.
,
, Cl-. ,
,
SO42-,
Cl-.

4.8.
4.8.1.

(IV), - (. . 4.5) ( . 4.7).

,
2
2 (4.31) (4.48).
,

( , , ,
.), , ,
. ,
-,
() . .
(, ) .
,


.
. 2.

.

4.8.2.
-, , :

2 = 44 + 2 ,
(4.60)
1000
2 ,
, /; ,
-, /;
2
, /.
2 ( )
(. 1.4).
200 / 10 20.


:

2 = 2 ,

(4.61)

2 , , /; ,

:
,
/

100

200

300

400

500

750

1000

1,05

1,0

0,96

0,94

0,92 0,87 0,83

(, , )
, , :
F=

G
,
K

(4.62)

F ( 1 3
204 2), 2; G
, /; K , /, (. 1.5,
1.6); ,
/3 (. 1.7).

. 1.4.

93


G = Q (2 2),

(4.63)

2 -
,
0,005 /3 (5 /).

. 1.7.

94

. 1.5.
,
25253 .
60 3 /(2)


V, 3:
V = F/204.

(4.64)

, :
H = V/F.

(4.65)

(4.64) (4.65) .
.
1540 3
1 3 .
25 . . 1 .

4.9.

. 1.6.
.
90 3 / (2 ):
1 25253 ;
2 42 ;
3 43 ;
4 41

, , ,
, .


-, HCO3-,
OH- 32- . ,
, +2, Mg+2, Na+1,
-
(4.28)(4.30). ,
. 2
.
(-) - ( ).

() .
,
.
- -.

4.9.1.

, 3 /, 5 /,
8 /, 30 ,
7 /.
-, -
,

-.


;

; ,

: .
: 210 /; 12 /; (SiO2 SiO2-3) .
0,10,3 /; 0,20,8 /; (SiO2 + SiO32)
0,1 /.
0,050,1 /; 0,10,2 /;
(SiO32) 0,05 /.

4.9.2.
:
.
.

,
. ( )

18%- .


,
.
-
,
,
.

4.9.3.


.
,

.
,
(),
.
(,
) (, )
.
, , ,
, . .
.

95


,
, (. . 2, . 4.3.8)
: ,
,

.
,
.
- : ,
.

4.9.4.

96


.

,

.
-

. 1.8.

,
. , .
,
, ,
.
,
: ,
;
, .

(60- ) ( .: Schwebebett ,
) . : , , . ,
.
-
( ).
-
( ) 100300 , -( ) .
.
,
() .
:

: , ( );
, ,
,

,
;
,
;

,

. ,
.


( .: Liftbett ) ,
- .
. , .
,
, .
.
.
.

( .: Rinsebett
) .

,

. - .

.

.
,
()
.
,
,
().

,
( .: Multistep , ), ,

. , , -
, .
.
.

( .: Amberpack ) Rohm & Haas ( ) ,
. , ,
.
. (
)
.

.

97


UFD
UFD Degremont () ,
,
, , .

98. .
( )
- : , , ( ).
,

.
. .
, .
.

, .
,
, 1520 .

:
;

:
- ;
, ;
(
1015)
, ( ). ()
, .

( .: UP.CO.RE. Uflow
COurtercurrent Rgeneration -

) Dow
Chemical Co. ( ) (. 1.9).
, ,
, .


, .
(3040 /),
,
. ,
.

35
30 /
.
. -
.
, ,
, , , .
3040
(10 /),
.
, , .
:
10 / 30 ;
510 ; 2030 / 3040 .


.
,
.
, ,

. 1.9. :
1 ;
2 - ;
3 ;
4 ( );
5 - .
:

:
1 ()
;
2
;
3 ()
;
4 ;
5

, - .

Dow Chemical Co. ( ) (), -
. , 90% 0
10% ,
.

.
(, ,
, ),
, .

1,31,6 /, 1,41,5 /,
1,21,3 /);


;

, , ;
,
,
( ), .

() ,
( , , , .).
,
.

- ,
.

,

4.9.5.

, ,
,
:
1,52,5 (
4050 /);

(

99

100

.
10% .
, ,


.
( )
2080% .

,
, .
1,252,50 /(2), 2,55,0 /(2).

.
.
, :
,

;
,
;


.

4.10.

4.10.1.

()
, .
: , ,
.
.

, , .

( 115 , 0,58,0 ) ,
9299%,
99,9%.
( 1070 , 0,58,0 )
, , ,
, , , .
( 301000 ,
0,21,0 )
(, ), ( ), , .
( 50020000 ,
0,01 0,2 ) ,
, ,
, , -
..
,
,

.
, ()
.
0,20,4 ( 0,3 ).

4.10.2.
1953 .,
()

.
(), .
,
,
() .
, .
,
, ,
; -

. 1.10. . (Osmonics Inc., )


40 /, .

,
,

,
. ,
( ),
( .: osmos , ).
,

. .
,

, , .
,
,
:

, ,
, ,
.
, .


, , ,
, .

. -

101

. 1.11. .

.

. 1.12.

102

. 1.13. . ,
,
,

,
2.

(), ,
.
,
, . ,

.


. , .

:

H+ < NO3- < J- < Br- < Cl-< K+ < F- < Na+ < SO42- <
Ba < Ca2+ < Mg2+ < Cd2+ < Zn2+ < Al3+ < Fe3+.
(
) . , 2, Cl-, F-, Na+, K+,
2.
2 1,36 .
2+

- ()

, ,
,
,
, (
) .
, -


. ,
,
.
.


. :
= (1 2) = ,
() ; 1
; 2 ,
.
.
,
. ,
2,45
, 3,5% ,
6,857,85 .

4.10.3.
, .
( )
.

,
. ,
.
.
, . , , ,
. , . ,

(,
, , ..).
,

. , , ,
500 .
.
: 0,31 .
. , (, , , ..),
, .
: ;
, 2035%,
5060%; (13 )
. ,

.

4.10.4.

, :
();
();
;
;
, ,
;
.

, ( -, - ) .

103

104


.
, ( )
.

.
, , 15 ,
.
:
, , ,
,
.
, . ,
,
, 1 .
1975 . .
.
10150 ,
, ,
1 .
: -

. 1.14.


(),
R = 1 c''/' R = (1 c''/') 100%,

(4.67)

( )

Jv = q/St,

(4.68)

(' '' ; q
, S t).
,

(, , ..).

4.10.5.

, ..


.
, , . ,
:
, ..
, , -, .
,
. :
- ;
;

;
.
:
1,55,0 . .
(, ) 60300 2/3.
. , .
520 . ,
, ( ). : 60200 2/3.
:
, ,

().
,
. , .
(300800 2/3),
-
.
:
. , 80100 1530 .
, .
20000 2/3,

, ,
.
,

, .
()
.
.
:
.
. ,
, . , , ,
, , .
.
,
, .
. ,


( 0,20,3 ).
.
7090% ( ) .
.
15% . , 1 9
.
, ,
, .
,
, .
,
,
.

, ,
.

105

4.10.6.

106

-
-

.
.
-

.

,
, .

.
, ,
, ,
. ,
, , ,

. :
;
:

: , ,
;
: , ,
;
: , ,
;

.

4.10.7.


-
.

, .
, ( ,
, ..) ,
. ,
, . -

. 1.15. :
1 1- ; 2 2-.
.
.
85
.
, ,
, ,

50. , .


50 /
( ),
5,5 ( ) 8,5.


.
,
= 58. , . , :
,
, = 45
4 ,
= 3 2,5 , = 1 = 9
.
.
2
11.
, .

,

20 /.
1015 / .

,
= 5,8 .
, , ,
.

.
,
,
.

, . ,

, , .
,
.
,
,
.

,
().
, ,
.

, ,

,

.

, ,

.

,
.
, ,

107


,
H2S .
,
,
, .

108, , ,
, , - ,

, .
,
,
, .

, , .
, ,
, .

, .
, ,
,
( , , ..)..

.

, , .
,.

, (, 0,02 ) ( 0,01 ) .
,
.
,
, ,
.


- .
.
. , -

,
-
( );

.
,
,
, , ,

.

4.10.8.

, ,
, .

( ), , , .
( )

.
. , ,

,


.
. .
,
.
, , .
, .
.
. ( )
.

,
.
. ()
- ,
.

4.10.9.

:


5 .
,

.

, .
1015%.


. , .


,
. .
, ,
(.4.8).
-
- , , .
,, .
, .

.

.

.
- , , .
, .
2,
.

:
35 /, .

.

.
.

,
.

109


4.8( )

0,2%- ,
0,5%- ,
2,0%-


()

0,5%- ,
1,0%-


()

0,1%- ; 30
0,025%- ,
0,1%- ; 30

0,1%- ; 30
1,0%-
(Na4),
0,1% ; 30

0,025%-
0,1%- ; 30
0,1%- ,
1%- Na4TA

0,1%- ; 30
1,0%- Na4TA
0,1%- ; 30

4.10.10.

110

,
,
,
, .
, ;
.
,

, . ,

(, , )
.

.


.
,

(Membrane Fouling Time), 1
70
0,45 . 25
.
() , 0,45
210 1 .

. , , .

, ,

-


,
.
()
,
(Plugging Factor, PF) . .4.5.
PF = 5060%;
PF = 4550%.
(Silt Density Index SDI) .
.4.5.

SDI = 45.

(Fouling Index).
FI = 3.

4.10.11.

,
, (
):
(15) ;
3 /;
() (310),
( 211);
(0,00,5) /;
( , ,
) 0,1 /;
(Mn) 0,05 /;
(Fe) (0,10,3) / ( 0,05 /);
(Si) (0,51,0) /;
0,0 /;
SDI (35) .
(3,020) / (
50 /);
23 /
;
535 ( 45) ;
(0,36,0) ( );
535;
70%;
( ).

4.10.12.
(
)

:
, - ;
(
) ; : /
, , ;
;
;
( , , ,
);
( )
.
:


;
(
7580% ,
2025%) , , ;
;
.

:

( ),

;

;
;
,
;
:
, - ;

111;
;
.

4.11.


Fe2+ Fe3+.
H2S
FeS.

Fe(HCO3) 2,
>7,5.
, >10
Fe 2+>10 / :
Fe(HCO3)2 + 2 H2O = Fe(OH)2 + 2 H2CO3.

112

,
(
, ..) ,
. ,
.
(
, ) .
, , , .

,
.
.
, .
2.04.02-84*
,
,
.

4.11.1.

-
, , ,
. ,
, FeSO4. - -

(4.69)


0,5 50 /.
, ,
0,310 /, 35 /, . 1,01,5 /
.
0,3 / - .
0,3 /
,
.
( )
(Fe2+)
.
, , ,
, - :
4 Fe(HCO3)2 + O2 + 2 H2O =
= 4 Fe(OH)3 + 8 CO2.

(4.70)

CO2 ,
< 7,0 Fe2+ Fe3+
.
(2) , , /:
= 1,57 Fe + C,

(4.71)

Fe ,
/; 2, /.
:
= 0,268 3,

(4.72)


, /.
Fe(OH)3 Fe2O3 3 H2O,
.

: ,
, , (
) ( (4.70)),
. ,
( ).
, Fe2+ Fe3+,
.
1 Fe2+ 0,143 (2), (2) 1,6 /,
0,036 /.
,
Fe(OH)3 Fe2+ Fe3+.
( , , , )
,

Fe(OH)2.

, , .

4.11.2.
.


:
;
;
;
-,
, , , .

, , , .
,
Fe(OH)3
,
,

, .
, , ,
, , , ,
. : Manganese Green Sand (MGS), Birm,
, . ( . 4.2, . 2).
. ,

.
(. 2.04.02-84*)

, ,
.
,
,
, - .

.

( ).
, , .
200 2/,
. . :
, , , ,
, .
:
10 / ( , 70%);

113


6,8;
(1 + Fe2+ / 28) /;
2 /;

(0,15 Fe2+ + 3) /.
( NH4-) 1 /;
( H2S) 0,2 /.
,

(,
, .).
FeSO4
:
,
6,8, .

CaSO4:
FeSO4 + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + CaSO4. (4.73)

114


.
0,50,6
.

, 10
, 2 1
(Fe2+). 40 / 0,5 / ,
.

.
2.04.02-84* .

. 4.10.
.
4.10,
. 2.04.02-84* ,
812
, 6.
:
F = Q / (Tv nq ntv),

(4.74)

4.10

, /

0,8

1,8

0,91,0

1,52

1000

57

1,21,3

1,52

1200

710

Q , 3/; T , ; v
(/), . 4.10; n ; q
, 3/2 ( );
t ,
( ).


10 /
6,8,
.

() .
, ( ).

. ( ), .
, .

()
.


- ( ,
), .
, , , .
,
, , . , 45 , .

.
, ,
, ,
- ,
.

-.
,
.
:
() Al2(SO4)3 18 H2O
6,57,5;

(
)
FeSO4 7 H2O 410;
FeCl3 6 H2O = 410;
Al2(O5)Cl.

(
.

.
-.

-, ,
,
, .
.. :

. 0,1 /, ,
.


, .
,

.
:
4 Fe(HCO3)2 + 2 Cl2 + 4 H2O =
= 4 Fe(OH)3 + 8 CO2 + 4 HCl.

(4.75)

, .
( ) 1
0,64 ,
0,018 /.
,
.
520 1 3
, , 30 (
,
).
2.04.02-84*
( 100%, /) :
= 0,7 [Fe2+],

(4.76)

[Fe2+] , /.
, () .
.
,
,
.

(NaClO),

, , (. .5.9).

:
Cl2 + 2 NaOH = NaClO + NaCl + H2O,

(4.77)

:
NaCl + H2O = NaClO + H2.

(4.78)


:
2 Fe(HCO3)2 + NaClO + H2O =
= 2 Fe(OH)3 + 4 CO2 + NaCl.

(4.79)

115,
( ) .
() ( 100%- , /)
:
AX = Q { + [Fe2+] KFe] +
+ [Mn2+] KMn + [H2S] KCB},

116

(4.80)

Q (), 3/; , /; [Fe2+] , /; KFe


(0,64
1 );
[Mn2+] , /; KMn
(1,3 1 ); [H2S]
, /; KCB

(2,1 1 ).
(4.79),
,
. , ( , ) .


KMnO4..
:

KMnO = [Fe2+] + 2 [Mn2+],

(4.82)

[Fe2+] , /; [Mn2+]
, /.

:
20 6,34 KMnO4 100
;
60 22,2 KMnO4 100
.


( 100%, /)
:
KMnO = 0,2 [Fe2+] + 2 [Mn2+];
NaOCl = 0,7 [Fe2+].
4

(4.83)
(4.84)

(4.83) (4.84) : 80% .,
. , , .
,
.

. (3)
. , ,
. ( . 1, . 4.13.)
:
= 0,14 [Fe2+], /.

(4.85)

(4.81)

[Fe2+] , /.

(4.81) 1 Fe2+
0,71 ( 1 ) ,
0,036 /. 2.04.02-84* (
100%, /)
:
, .
,

4 Fe(HCO3)2 + MnO4- + 2 H2O =


= 4 Fe(OH)3 + MnO2 + 8 CO2.


. ,
, :
, , ( );
Manganese Green Sand (MGS), Birm, ( );

,
. . . . 2, . 2.

. .
,
:
4 Fe(HCO3)2 + 3 MnO2 + 2 H2O =
= 4 Fe(OH)3 + Mn2O3 + MnO + 8 CO2;

(4.86)

3 MnO + 2 KMnO4 + H2O = 5 MnO2 + 2 KOH; (4.87)


3 Mn2O3 + 2 KMnO4 + H2O = 8 MnO2 + 2 KOH. (4.88)
'


. ,
.
.
,
( ) , ,
-.
, , , .
( )
. ,
.

, ,

.


:

; , ,
, ( ) ;
, 1015 /,
.

.
( )
10 /
1 .

0,51,2 1%- = 8,59
.
10% (MnCl2).
1%- .

.


.
.
() ,
.

Fe2+ , Fe(OH)3 ,
, .
.
(Fe)
0,050,3 /. ,
.


()
.

117

4.12.

.
, , /.
- 0,1 /.
:
0,05 /.
, .
0,1 / ,
. ,
.

4.12.1.

118


(Mn2+).
-
(Mn3+ Mn4+).
Mn(OH)3 Mn(OH)4.

,

.
,
9,510,0. ,
( ),

, 8,08,5. 1 0,291
.

4.12.2.


,
8,08,5.
- ,
.
, , .
-

9,5 /.
, , Mn2+ .
[Fe2+] / [Mn2+]
7/1.
,
( ).

,
.
:
3 Mn2+ + 2 KMnO4 + 2 H2O = 5 MnO2 + 4 H+. (4.89)
MnO2 2 H2O
Mn(OH)4.
300 2 1 , .
,
= 8,5.
(4.89) 1 Mn2+ 1,92 . , ,
.

.
,
2
, 97%. Mn2+.

.
34 /
.
.

,


. -Mn(OH)4. Mn2+
,
Mn2O3.
Mn(OH)4,
.
, Mn(OH)4 . :
Mn(OH)4 + Mn(OH)2 = Mn2O3 + 3 H2O;
2 Mn2O3 + 2 O2 + 8 H2O = Mn(OH)4.

(4.90)
(4.91)


, . 2, . 2,

. , , ., , .

(FeSO4) ,
(Na3PO4) (Na2SO3).
, , 810 /. ,
0,5%-
.
-

- : ,
(ClO2), , .

8,08,5
6090 .
(
<7,0)

.
Mn2+ Mn4+ 1,3
. .

.
1015
6,57,0. 1,45 ,
1,35 1 . ,
.
KMnO4,
ClO2, O3 . ,
, , ,
:
KMnO4 16 , ClO2 1,510 ,
O3 1,55 .

(II) , (II), -.


.

4.13.
,
, .., ,
, .

,
1916 . 26 . 49.
(3) - , , .
. , ,

119


; ; ,

.

.
(
), 13 /, 0,751 /,

5 /.
812 .

. 1.16 1.17.

: , .

, , , .

(l23).

, ,
.
-
2 12 /3.

. 1.16.

. 1.17.

,
.
.
:

, .

.
,
.
( 0,0001 /3),
.
, ,
, () .

120

4.13.1.

(),

(500025000 ).

4.13.2.


, , ,
. , .
,
( ).
:
1520 .
300600 . : Cl2 1,35 , 3 1,95 .
, ,
E.coli
0,010,04 /.

( Le Mv) 1,53 0,51 /.
2
0,050,45 /.
,
. , , , ,
,
: 0,41,0
/, 46 , ,

, .
, ,
,
.
,
.

. ,
.

4.13.3.
, .
,

, .
. (), ,
.
1 ,
, 1,5
, .
,
.

. 1
/ , 3,
0,5 , = 71,1 , 8, 1,8 .

40 5 . 1
.

4.13.4., (, )
. . ,
.
. . . 1, . 4.11 4.12.

4.13.5.

, .
.
,
. : ,
,

121


.
:
, , .
, , , . , .

,
(1:100 000) .

4.13.6.

122

, , .
. ,
, , .
( ) ,
.
: , ,
, ( ), .
, , .
.
() .

4.14.

10 400 .
: 200400 (
290 ).
200315
26010 .
-
253,7 .
- 1910 .,

.

, .
. ,
.
.

4.14.1.
- , . , ,
. , ,
, . .
, - (D, /2)
:
D=Et

(4.91)

( -,
/2; t , ).

-
.

:
= ( ),
k

(4.92)

, , ;
0 ;
;
T ; k .

() .
- , , 99,9%,


.
-

.
, , , , ,
.

, -1:
, , 0,1;
, 0,15;
()
0,20,3.

4.14.2.
- , :
2 / (
30 );
20 - ;
(Fe) 0,3 / (
2.1.4.1074-01) 1 / (
);
- 10 000 ./.

,
, (). , , ,
-
, .
:

,
.
16 40 /2.
,
, 16 /2.

4.14.3.

:
;

- , ,
;;
-
;

;
,
;
;
;
;

.
:

(,
);
, ;
, ( ) .

4.14.4.


: () ()
. ( 40%) (
200 ) . (
8%) ( 10 ) .
, .
.


253,7 , , 35 :
99,9%.
( , , .), , ,
- 320 .
-

123


4.11


, %
40

68

0,2

10

40

600

12000

3000


, %

1520

3050

:
F = Q K lg (P / Po) / 1563,4 ,

124

(4.93)

F
, ; Q , 3/; ,
-1; K
( /2),
2500; Po - ,
./; - (./),
3; ,
0,9 ( 111% );
,
.
, .:
n = F / F,

(4.94)

F , ; F , .

:
S = N n / Q.

(4.95)

S , /3;
N , ;
Q , 3/.

- ( 200350 ),
.
- 3000 3/ .

185 .
,
254 .

.
: 870 500 /. 25% .

: ,
, .

4.14.5.
: ,
,

, , ,
,
.

. .
.
.


.

.
,
. , .

, ,


.
, ( , ,
) . .
0,30,5 /,
.

4.15.


, , - , ,
- ,

.
, ,
.
,

.
- ,
,
.
, .

, .
, , ,
, , : () ,
() .
,
. , ,
().
, ,
, .
.
,
- :
(), ().


.
: -
.

- , .

4.15.1.

,
.

,
, .
:
,
, ;
, ;
;

. 1.18. :
1 ; 2 ; 3

125

4.15.2.

126


.
- .
.
- -
.
,
.

.

, .
.

(, ) ,

(, ).
.
.
1
6,33 Al2(SO4)3, 1
2,9 FeCl3 3,58 Fe2(SO4)3.

C

, . , ,
.
,
, ,
.

,
,

.

4.15.3.


. .
, , .

,
.

. , .

:
, , .
. , ,
(Ti, Zr, Nb, Ta),

,
( , ).
(
) ( ).

,
.
.
, .

, ,
, , , , , .
, , , ,
,
.

, .

, . ,
,
( ) .

, ,
. , . ,
. .
.
, :
, , c ,
, .
.

, . ,
, ,
34 , .
.
.
,
,

. .

.

,
.
( ). , ,
RuO2 TiO2.
,
(, ).

.


:
,
, ;

;

;
: ,
.

. ,
.
,
.
.
,
, .
.

.

4.15.4.
.

. ,


() , ()
.
,
(
)
,

127


(. 1.19). -
,


.

.
,
,

128

. 1.19.

,
.

, :
2H2O + 2e- = 2 + 2OH4OH- 4e- = O2 + 2H2O

(4.96)
(4.97)


, - .
- (. 1.20).
,
100200 ,

. , , , ,
.
, , , ,
.
.

. 1.20. I ; II ;
;
;
1

; 2
;
3
;
4
; 5
, :
6
; 7

; 8

; 9
; 10
, , .
, , .

: ()
.

( ) .
,
( , ,
..).
. , ,
, . .
,
, .
,
.

.

,
.

.
, :
, , , .
, -


( , ).
,
.

.
,
. .
. , ,
, .

. , ,
.

.
, .
.
,

, (,
).

0,21,0 /2. ,
.
60.

1 / 1 /.
,
0,5 /, , .
( , )
300 1000 .
,

129

130


. ,
. ,

, .

-26 -4, -SO3H . -4 100 .

: , , .
-4, 10%-
H2O2.
-4 .
. 3.4
.

-H , (C)..
, -.
( ). ( ), .
(
80%) .


500 / ().
,
(. 1.21).

, , . , , , :
40 /;
1,5 /;
20 - ;

. 1.21.


5 /;
(Fe) 0,05 /;
(Mn) 0,05 /;
( 2) 3 /;
(Br) 0,4 /;
(Al) 0,05 /.

.
.
10 .
0,52,5 /3 (

).
0,152,0 ; 0,20,5 .
1825; 40 2030%.
. : ,
.

.

4.15.5.,
.
,

. :
W = I T U ,
Q,

(4.98)

W ,
1 1 3 ; I
, ; T , ;
U , ;
Q , t,
3.

4.15.6.,
.
, .

.

HClO lO-
.

,
.
.

, ()
.
.
, ,
. ,
.

.
,
.


(NaClO),
, .

, ,
30- .

.
,
. -

131

132

,
, . NaClO, ,
, ,
. , '

, ,
, - (HClO).

:
.
.

,
, - .
.

.

.

, ,
.


810 ,

.

4.16.

, ,
,
-


. , , ,
. ,
. III . .
.
.

1946 .
. , 10 , ,
, .

4.16.1.
. ,

:
, .

,
. ,

. 70%
0,5 .


, .

.
, , .
, . ,

( ),
. ,

, .
.

4.16.2.

, .


.
13 /.
- ,
80% .

: II-35-76*, 41-02-2003
( 2.04.07-86) 41-04-2000 (
. .: , 1983).
110 :
7 /;
(Fe) 0,3 /;

.

95 :
7 /;
(Fe) 0,3 /;
, 3 /
(Cl-) (SO42-)
50 /;
( 10%
) ( ).
70
( , , ), , ,
,
159 103 /. 41-02-2003
,
(.
-02-02 (). .: , 1998)
41-101-95 .


:

25 /2;

50 /2 70
25 /2 7095 .


, %, :
= (m m) 100/ m,

(4.99)

m m (),

,
,
.

(, ) ,
, , ,
.

4.16.3.


,

, .

. .
.
,
( ,
.), ,
10% ,
.

.
,

. ,
,
.
57
.

,
. ,
1 /.
, , .

133

4.17.

4.17.2.

4.17.1.

134

XX .
110 .
.
, , ( )
, .

, .
, , .
, . :
Ca (HCO3)2 CaCO3 +

H2CO3.

(4.100)


.
:
CO2 + H2O H2CO3 H + HCO .
+

3-

(4.101)

, .
(4.100) , . ,
(
).
:

.
, .
-
;
( )., , ( ,
) .
, .
, .
- , .
.

(4.102) (4.103).
:
Q (0,005 0,010) d2,

(4.102)

Q , 3/; d , .
:
Q / Q 0,8.

(4.103)

Q ,
, 3/; Q
, , 3/.

4.17.3.
, (
) 25 ,
.

( ), ;
13 ;
.
:

;
Ca2+ Mg2+;
;
;
;
.

4.18.

, , , .

.
,
, , .
. ,

.
, . , .

.
, , , .
,
,
, , () .
-
, .

4.18.1. ,:
: , ,
..,
;
, :
. ;


, , , ,
.
, .
( ).,
.

:
, ,
;
, ;
.


.
,
:
a(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O.

(4.104)

C . ,
40, . ,
, .
. ,
.

4.18.2.

, ,
. (4.104).
,

135


2.
3313-86 ,
. 1 2:
1= / ,

(4.105)

, /;
, /;
2= pH/ pH.

136

(4.106)

pH ;
pH , .
1 2, ,
. 1 2 1, ( ). , 1
2 1, .
: ,
( ), , , .
(
).
2.04.02-84*

3313-86.
,

.
.
2.04.02-84* .
,
.
.

,
.

( )
.

2.04.02-84*
( ) +0,3 .
(J),
,
:
J=pH pH,

(4.107)

pH
; pH ( , . . 3.5);
,
2.04.02-84*
,
, (. 1.23).
J = 0 ; J < 0
( , ); J > 0
.
() (), ,

,
, :
= 2 pH ,

(4.108)

:
= 45 ;
= 56 ;
6 < < 7
, ;
= 7,09,0 ;
> 9,0 .

45 /
.

,
, , , l-, NO3-,
NH4-, ...

, , , -

4 ()

4 ()

3 ()

2 (2+)

1 (t)

2 (2+)

. 1.22. pH

, .
,
0,5 /.
8 . ( 0,5)
810 .

4.18.3..

(. . 1.23).

. 1.23.

2,
?

1,8

3,6

5,3

7,1

8,9

137


, .
500 /
.
(Cl-)
150 / ,
.
(Fe)
0,20 / (Mn) 0,1 /
, .
, , .

.

, .
.. (. ).
.

4.18.4.

138


. .
.
.

. -

. 1.24.
:
1 (); 2
; 3 : , ,

:
;
.
( ). .
,

,
, ..

. , Fe Fe2+, .
. (. 1.24).
():
(4.109)
FeFe2+ + 2e-.
():
22 + 2e-2 + 2( );
2 + 22+ 4e- 4( );
2+ + 2e-2 ( );
2+4++ 2e-2 2
(, ).
:
Fe2+ +2-Fe (OH)2;
4Fe(OH)2+ 2+22 4Fe(OH)3;
4Fe(OH)3Fe2O3 x 2 ().

(4.110)
(4.111)
(4.112)
(4.113)

(4.114)
(4.115)
(4.116)


,
, .
, , . :
,
;
, () ,
, , , , .
, ,
, , , .

, :
, .
>10
(. 1.25);
,
, ;
, ;
, ,

;
,
;
,
;

,
;

,
;

.

.
,

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

. 1.25.
2580.
= 0,008 t 0,03,

(4.117)

, /(2 ); t , .

20 80 ( ..
..):

= 0,017 t 0,18;
--
= 0,014 t 0,18;
-
= 0,009 t 0,18.
:
= 8760 / (1000 d),

(4.118)

. ; d ,
/3; 8760 , /.
, ,
/. . 4.12.

139

4.12


, /.

0,002 0,04

0,04 0,05

0,05 0,2

0,2


:
;
;
.
, ,
. (. 4.13):


4.13

++

6,46,8

6,47,5

6,58,0

6,87,5

100

50

70

100

, /

50

60

100

50

. : . . (. 260).


;
;
,
( : .).

4.18.5.

140


,
(IV) .

, ,
.
.
:
Na2CO3 + CO2+H2O=2NaHCO3;
Ca+2CO2+H2O=2Ca(HCO3)2.

(4.119)
(4.120)


(aCO3), (aCO3 MgO)
(MgCO3 MgO)
.

0,031 / 1 / .

10 /, 20 /.

,
(IV).
0,5 /.

1 (IV)
2,3 1,1 ,
.
Magno-Dol (),
Akdolit-Gran (-) Everzit-Dol (), ,
: , , , , Damfer ().
(
) (3 MgCO3)
Magnofilt ().


, ,
,

(J < 0),
2 /.

4.18.6., .

:
a(HCO3)2+H2SO4=CaCO3+2H2O+CO2. (4.121)
.
, .

a(HCO3)2
CO2, .


,
(aSO4).

,
.

, .
(Na3PO4)
. ,
, ,
.
,
.
(Na6P6O18) -


. , .
(Na5P3O10)
-.

.

(NaOH) (NaHCO3 Na2CO3)

5,56,0 /.
, , ,

. ,
, .

4.18.7.

,
.
:
;
;
.


( )
.
:
, , ,


.

, ,
. .
0,252,0 /.

: , , , , .
()
.


,
Zn(OH)2.
:
7 /;
8,5;
() 0,5 /.
130.
. : .., ..
-
( ). . :
,
2003. 280 . : : ,
2003, 4, . 8391.

4.18.8.

, , ,

.
( ) ,
.

141

4.18.9.

, . - ,
,

.
.

.

, .

142

: 150.

4.18.10.


,
. ,
.
. 4.164.17.


1.

1.1.

30813-2002 .
, () .
,
; , , ;
;
,
( ), .

.

10 , 3 .

,
,
.

, , , , ,
, .
51641-2000
. .
, , -
,
(, ,
) ,
.
.
( ) ( , , ) 82670-93,
8736-93, 23735-79, 7392-2002, 7394-85, 7657-84,
8703-74, 4453-74, 6217-74, 20464-75, 30268-95,
23998-80.

>30 (. . 1, . 4.2, . 4.1).

143

1.2.

1.2.1.
()
(, , , , ,
) .

, .
.
.
800
1000 C .

,
.

1.2.2.

144


:
,
:
, -1, -2, -3, -3, -3, -4, -6, -7, -10, ,
, -,
-1, -1, -2, -, -1, -1);
> 5 /3;
,
, .

. 2.1 2.2.
:
, , .;

-3, -5, .;
-, -, - .
:
,
( );
-, -3
.;
, ;

207, -, - .

1.2.3. .


. (
90%) 0,18 7
, 0,18 .
30
, 90 .

r mesh (). . 2.1.

. 2.1.
(. .1.30).

:
(r < 0,60,7 );
(0,60,7 < r < 1,51,6 );

. 2.2. :
; ;


(1,51,6 < r < 100200 );
(r > 100200 ).
()
r .
18002200 2
1 . , , 0,51,6 , .
0,5
,

. 0,51,6
0,150,50 3/.
, , ,
, , ,
.
( )
. , ,
.
, .
: , .
: ,
.
,

.
, 30000. .

, .


.

:
10 / ( 2.04.02-84*
1,5 /).
.
50%.
7 .
,
, -515, PS-60.

.
, .
, ,
.4.1.

1.2.4.

. 2.1 2.2
.

2.1

,
/ 3,

(
),
/3

, %,

, %,

,
d,

(
),
%,

, %,
/,

10,0

10,0 (<2,0
)

< 0,10

100

58,0

6,0 (<1,0
)

< 0,10

100

10,0

10,0

1,52,0

80

145


2.1

146

-2

600

6570

-3

450480

1,662,05

5,0

12,017,0

1,52,8

7585

6080

-5

450

1,762,14

3,0

0,51,5

7585

35

380450

0,45

10,0

2,05,0

6090

75

420

8,0

1,52,7

6570

-3

420470

2,03,5

70

-3

550600

1015

2,75,5

6575

220350

3,010,0

3,010,0

1,05,0

50

230

10,0

6,0

0,51,5

30

F-100

600

0,48

2,0

10,0

0,81,0

75

850

F-200

600

0,48

2,0

10,0

0,60,7

75

850

F-300

560

0,42

2,0

10,0

0,81,0

75

950

F-400

440540

0,40

2,0

10,0

0,60,7

75

1050

SGL

0,480,54

0,20,5

7580

9001000

CPG

0,460,54

0,91,1

7580

9001000

CAL

0,46

0,62,0

75

1000

10,0

0,510,0

252308

1,682,06

1,02,5

7884

6585

-08

238291

1,842,24

0,50,8

8590

95110

227271

1,802,11

< 0,10

8090

275337

1,802,11

< 0,10

58,0

6,0

< 0,10

450500

0,51,5

7073

85

-515

450500

3,0

21,0

0,51,5

75

85

F-TL-820

480

1,2

2,0

8,0

0,91,1

75

900

F-TL-830

430

1,2

2,0

10,0

0,91,1

75

1000

GAC-30

0,62,4

70

900

NC-30
Activcarbon

0,55,0

70

900

0,31,2

85

1200

0,52,8

70

900

10,0

10,0

0,51,5

60

70

-6

0,52,0

67

1000

90

206

510550

5,0

7,0

0,63,3

9699

8001000

207

490530

1,65

5,0

3,0

0,63,3

9599

10001100

607

490530

1,65

0,75,0

1,0

0,63,3

9599

10001100

AG

500

1,65

2,0

0,61,7

1000

208 C

470510

5,0

3,0

0,63,3

9599

11001300

207 C

350440

10,0

3,0

0,075

10001100

208

350440

10,0

3,0

0,075

10001200

LO-SIL

490530

5,0

1,0

0,63,3

10001100


2.1

AGC

490530

5,0

3,0

0,62,3

9599

10001100

206

500540

5,0

1,0

0,44,7

9497

700800

207

480520

5,0

3,0

0,44,7

9396

850

208

440480

5,0

1,0

0,44,7

9295

11001250

607

480520

5,0

1,0

0,43,3

9396

9001050

207

300420

10,0

1,0

0,075

9001050

--

350450

10,0

5,0

1,22,4

92

1000

380450

10,0

4,0

1,22,4

95

930

400500

5,0

10,0

0,46,0

9294

1000

500540

5,0

10,0

2,0

95

950

240

10,0
(210)

6,0
(2,56,0)

0,51,5

60

-g

10,0

10,0

0,51,5

70

10,0

10,0 (<2,0
)

< 0,10

75

-4

10,0

2,03,6

65

70

-2

5,0

1,02,8

73

45

-2

5,0

1,02,8

73

45

-1

10,0

1,02,0

73

0,235

. 54 /

-2

10,0

1,02,0

73

10,0

1,52,8

70

65

PS-60

0,440,50

5,0

3,0

0,81,7

98

1050

2.2

( ), 3/,

2,38

0,26

0,27

0,26

0,42

0,11

-2

0,6

0,25

-3

0,80

0,24

*, 2/


, /,

1,78

0,27

8051200

225

0,21

0,27

800850

4,06,0

210

0,15

0,12

7,08,0

0,04

0,25

0,20

0,08

0,41

0,30

667843

7,08,2

180; 40

147


2.2

148

-5

0,820,98

0,30

0,17

0,46

0,25

7,08,0

45

0,70

0,23

0,13

0,47

0,23

977

7,08,0

0,85

0,40

0,18

0,26

0,50

-3

0,80

0,46

0,09

0,25

0,48

-3

0,70

0,19

0,07

0,30

0,19

7,08,0

1,10

0,22

0,08

0,19

0,22

915

7,08,0

1,4

0,17

0,04

1,23

0,17

F-100

850

230

F-200

850

230

F-300

0,85

0,39

0,12

0,40

950

230

F-400

0,94

1050

260

SGL

0,8

0,5

210

CPG

0,8

0,5

200

CAL

0,94

0,5

230

1,0

7,08,0

0,82

0,45

0,072

0,30

10271255

7,749,46

-08

0,83

0,43

0,072

0,29

9941216

9,298,91

0,72

0,33

0,081

0,31

8241007

7,569,24

0,67

0,24

0,090

0,33

590720

7,839,57

170

200

-515

0,71,0

190

F-TL-820

1,0

950

200

F-TL-830

1,0

1050

245

GAC-30

900

NC-30
Activcarbon

1050

1,1

0,50

0,20

0,45

1200

1,7

0,46

0,46

0,83

900

1,8

0,24

0,1

1,4

800

-6

1,1

0,5

0,28

0,25

1200

0,9

0,5

0,45

0,01

1500

206

8501050

911

40% CTC

207

10501150

911

180230

607

10501150

68

5060%

AG

208 C

11501350

911

6070%

207 C

10501150

911

5060%

208

11501250

911

230270

LO-SIL

10501150

68

5060%

AGC

10501150

911

5060%

206

750850

78

4050%


2.2

207

9501100

78

180230

208

11001250

78

6070%

607

9501100

78

5060%

207

9501100

78

170230

1,6

-g

1,6

160

-4

8,5

-2

0,6

-2

0,6

-1

0,7

-2

0,7

PS-60

0,6

1200

9,09,5

60%

;
30%

1240 AW

8,0

225

2050 AW

8,3

275

80x325 AW

10,0

325

* B ( : Brunauer, Emmet, Telle), : .

. 2.1, 2.2.
. 2.1 2.2
,
.
, , ,

.


. 2.3.

2.3

-3

-5

-3

, /

7,7

7,5

6,6

8,0

14,2

26

(-3, -5, )
: 520 /, - .
( .)
-

149

,

.
(, -, -) ,
. :
-, ,
( );
;
() .
206, 207, 208, 607, -, LO-SIL, AGC () 207,
208 (),
.
: , ,
24 .

207:
10 ;
6090 ;
12 /
(5 GPM/ft2);2429 / (1012 GPM/ft2);
50%.
TL-820, TL-830, -300
-400 Chemviron Carbon ( , ;
Calgon Carbon Corp., ) :
F-TL-820 F-TL-830
10 ;
1 ;
6 /;
20%;
1 /
4,3 (4,5)%;
1 / (TPBS) 150 (80) /;
1 /
80 (100) /;
1 /
40 /;
50 / 25 (20) /.

F-TL-820, ( ) F-TL-830.

150

-300 (F-300) -400


(F-400)
1030 ;
1,53 ;
1620 /;
20%;
1 /
4,7 (5,2)%;
( ) 1 / 150 (200) /;
1 /
90 (100) /;
1 /
40 /;
50 / 20 /.

F-300, ( ) F-400.

1.2.5.

; . , .
(, , )

, .
,
800900 ,

( 1012%). , .
.

1.2.6.
, .
,
, , ,
:
2,5%;
0,5%; 0,2%. :
3001500 2/, 3000 2/.
, ,
.
,
, ,
6001050.

. ( . 2, . 5.1.3.)

1.3.


.
. 2.4.
( ,
, , ) : , .
, 6899%
. , 2 r = 4,040,0
15% .
30 /3. .
0,010,001 . 0,61,0 /3.
(.: Tripel, . , )


2.4

2 r,


S , 2/

V, 3/

S , 2/

V, 3/

S , 2/

V, 3/

( =7),
/

0,98**

17,2

0,58

1,32**

14,5

1,6

2,0**

10,5

2,4

90

0,43

N2 ()

*
*

614

92

0,44

2,0**

32,6

0,74

3,2**

75

0,70

1,52,0

471

0,18

14

0,03

1,45

0,050,1

157

0,25

125

0,25

0,26

112

0,13

54

0,07

0,14

1,01,5

20

11

0,04

10

0,01

0,020,5

0,35

94

0,23

69

0,17

0,25

0,050,5

0,12

428

0,37

3,6

0,05

1,0

0,050,3

0,13

311

0,30

60

0,07

0,71

0,48

302

0,45

153

0,29

0,24

0,010,2

* .
** d .

151
, 7075%
, 5080 /3.
, . 0,010,001. 0,61,0 /3.
(, - ; ,
, ) ,
0,010,001 . ,
. 1,01,3 /3.
, , .
( .: keramos )
11001200 . . . 4.1.
- .
: (
vermiculare :

), (
, , ).

.
765835 2/.
: (
- . -,
), ( (, ; ).
,
, - .
60 2/.
- : (
. ) ( ,
).
, ,
1000 () 20%-
. -


, ,
.
,
. .

2 . 2,00,5; 0,50,2
0,2 , , -,
- .

1.4.
1.4.1.
( . zeo
lithos ),
.
:
Am [AlnSip-nO2p]t qH2O,

152

A Ca, Na, Ba, Sr, K, Mg, Mn;


m, n, p, t, q .
39 , .
,
, , .
, .
,
, -.
,

( ) .
.
.
, , , , .
:
( .: ), Ca2[Al4Si8O24] 13H2O,
2,02,1 /3, 0,370,50 ;

( . ,
, ), Na8[Si40O96] 24H2O,
2,02,3 /3, 0,670,70 ;
( .: natrium () ), Na16[Al16Si24O80] 16H2O,
2,22,3 /3, 0,260,39 ;
( . . , ),
Ca4[Al8Si28O72] 24H2O, 2,12,2 /3,
0,440,72 ;
, ( . .:
, , , ),
Na2Ca4[Al10Si26O72] 34H2O, 2,12,2 /3,
0,410,62 ;
( . .: , ,
, ),
Na6[Al6Si30O72] 24H2O, 2,12,2 /3,
0,440,72 ;
.
4,2%, 0,75%, 16 /,
.
0,850,90 /3,
13%, , ,
, , ,
.
,
, 1000. ,
, (
).

.
. 2.52.8 (. : , 2002, 7)
, - (
--- () ()).
0,620,78 /3
, 815 , 0,831,0 /(), 0,5 /(), 90160 /3.

. 1,3
.
( 8598%) .


2.5
()

*, % **/***


, /


, /

,%

23

0,40

0,52

230

47

0,26

0,98

0,27

42

0,40

0,37

130

0,20

0,23

0,15

0,98

0,19

0,20

0,31

40

* ;
** ;
*** .

2.6
() - (-)

, %

, %

6,83

4,89

0,02

1,7

2.7
-3 -

, /

,
/

, /

-3

1530

51,5

42,3

8,5

1700

129

89

17,8

0,620,78 /3, 815 , 0,831,0


( ), 0,5 ( ), 90160 /3.

2.8

,
:
, /,
,
, /,

-
-1

-2

-3

0,53,6

1,02,8

0,52,0

20

20

20

10

10

NH4+, /,

2,4

2,4

2,4

, %,

60

60

60

153

1.4.2.
.

XVIII . 1948 . ,
.

80100. (115 ) 1520% ,
24 .
,
.

.
: , , , , ,
.


.
.

154


, ,
, .

, .

.
,
:
Na12 [(AlO2)12 (SiO2)12] H2O.

, , 40 ( 4 4 10-10 ),
4.

,
3.
3.
,
, 5.
5.

, .
.

.

,
, , .
.
, .

:
Na86 [(AlO2)86 (SiO2)106] H2O.
10 .
10 ( 13).
, , .

0,5 5 ..
.
, .

,
.
, n- i-
5, n-
4,9 , i- 5,6 .
. 2.9 , , ,
,

.
,
, .
, , .
, ,
4, .


2.9
,

0,22

0,49

0,34

0,49

0,24

0,49

0,27

n- n-

0,49

0,28

0,50

0,39

0,45

0,40

0,51

0,35

0,58

0,39

i- i-

0,56

0,36

0,61

0,42

0,49

0,44

0,26

.
, .
(3, 4, 5, 10) , .
. ,
. . . 2.3.

: , .
:
,
. . :
( )
,
.
,
,
.
(), -

155
. 2.3.

Si/Al ,
2,2 1 .

:
Li+ <Cs+ <Rb+ <NH4+ <K+ <Na+ <Ti+ <Ag+;
Mg2+ <Hg2+ <Cd2+ <Ni2+ <Co2+ <Ca2+ <Ba2+ <S2+ <Zn2+.
:
Li+ <Cs+ <Rb+ < K+ <Na+ <Ti+ <<Ag+
;
Li+ <K+ <Na+ <Rb+ <Cs+ <Ti+ <<Ag+
.
,

137Cs.


4
- .
, .

, /:
0,030,10; 1,01,4.


( GRACE Davison (
), ; . , ) . 2.10.
hrystal-Right ( )
CR-100
R-200 .
,
, . ,
.

156

:
535 ;
5,5 ( CR-100) 7,0
( CR-200);
30 -
;
5,0 /;
20 /;
80 /;
(Fe+2) (Mn+2) 10 /;

(Fe+3)
1,0 /;
, ;

5,0 /;
(2S)
(S2-) 0,2 /;
CR-100
600 / 110120 /;
CR-200
800 / 110120 /;
1,5-6,5 3/.

1.5.
1.5.1.
.
(.2.11 2.12) -: Sutchlink
Carbons, Calgon arbon Co. (); ; ; Rheinkalk Akdolit
Wasserbereitun GmbH and Co. KG (); CWG
(); Silcarbon (); Donau Carbon (); Evers Antrazitveredelug ();
; .

2.10

, /3

562

2,55,0

700

564

1,63,0

720

564

1,62,5

720

512

NaA

2,55,0

700

514

NaA

1,62,5

720

518

NaA

1,22,0

730

521

CaA

2,55,0

700

522

CaA

1,62,5

700

542

10

NaX

2,55,0

620

544

10

NaX

1,62,5

640

548

10

NaX

1,22,0

650


2.11

,
%

,
/3

20 ,
/3

,
%

,
%

,
%

,
%

,
%

.
,
%

,
%

,
%

>90,0

0,72

1,40

<5,0

<5,0

9295

<9,0

>96,0

0,76

1,4

<5,0

<5,0

<9,0

Calgon

>96,0

0,90

1,65

3,03,8

<1,0

<5,0

1,50

10,0

60,0

0,4 3/


Sutchlink Carbons

0,60

10,0

1,65

4,0
5;10;
(3,8
20 4
.)

0,2

1,6

470

1,88

2,6

3660

243

1,94

~90,0

0,73

1,45

~1,0

~3,5

~2%

~5,5

<10

~33

6,4

8,5

0,3

0,3

2,0

2,0

0,3

2,8

2,0

2,5

0,75

2,15

~90,0

0,73

1,351,45 1,2

0,80,9

1,60

<3,5

4,5;
8,0

<96

0,80,9

1,60

4,0

4,0
(2,5)

24
4

. 2.11
1. 1%.
2. . .1.26.
3. 60%.
4. - , ,
.
5. - 2164-001-49785509-2003. 1,0%. (, /, : 8,0; 3,86;
1,97; 0,2). 105 /. ,
. 2.11 7%. .
6. .
7. 1%. (, /, :
10,0; 8,59,0; 2,0).
.
8. Sutclife, Sutclife Spealeman (), Barnbey and Sutclife (), Waterlink Company (), c 18 2004 . Calgon arbon Co.
(), : Chemviron arbon ().
. 2.12 : . .
( 0,6 6,0 ).

157


2.12

Sutclife arbons

0,61,2

1,22,4

2,54,0

0,61,2

0,81,6

1,62,5

2,56,0

Calgon Carbon Co.

0,601,41

1 95,5%; 3 2,5%; 0,1 2,0%

0,66,0*

0,66,0

0,81,6

1,42,5

2,04,0

3,57,0**

0,61,6

1,42,5

0,61,6

1,42,5

2,04,0

4,08,0

0,51,2

0,61,6

0,82,0

1,03,0

0,61,6

0,82,0

1,03,0 (2,03,0)

2,04,0 (4,06,0, 6,09,0)

* :
0,82,0 ;
0,82,0 , 0,51,2 ;
0,51,2 , 1,52,5 , 3,06,0 ;
2,55,0 3,06,0 .
** : 0,91,0; 1,51,6; 2,62,7; < 4 .

158

1.5.2.
:
10%;
2,0%;
1%;
5%;
(, /, : 10; 8; ( SiO32-) 2);
.
;
(
0,61,4 ; 2-5 );

d = 0,80,9;

2;
( ,
),

0,81,8 , d =1,11,2 , 2.

( : 0,050,10 ; : 0,20,5 ).
. .4.2;
.4.3;
d .5.11; .5.12.

1.5.3.

. 2.13
.


2.13

,

,

()

-
N

6090

.
. 2.14

60

60

7002000

50

2545

, %,

50

50


, /

12

10


, /

3244

315
1030
50

100200
150300

2
3

515
1530
50
100

1
2
3

515
1030
50

3050
1
2

30
40

5
6

3555 (<2

. 2.13
1 ;
2 ;
3 ;
4 ;
5 0,61,6 ;
6 0,82,0 .

2.14
-

159

0,61,2

0,61,8

0,62,0

1,52,5

2,05,0

3,06,0

0,91,8

1,21,3

1,21,3

0,30,5

0,40,5

0,40,5

2.15

, ,

400

600

600

600

2.16

, ,

I:
0,81,6
0,40,8

400
400

II:
1,42,5
0,631,0

1000
600


2.17

N

, ,

600

6001200

0,61,6

1,42,5

2,04,0 (1,01,6)

600

6001200

0,40,8

0,711,25

1,02,2 (1,52,2)

1.6.

1.6.1.
Filter-Ag (Filter Aggregate,
-)

160

Clock Corporation ().


Filter-Ag
, , .
,

, '
,
.

. 2.4.
(1 PSI/ft = 22,62 1 ;
(1 GPM/sq ft = 2245 /2 )

1,02,0 (2,03,15) 2,03,15 (3,155,6)


3,155,6
5,68,0

3,155,6 (5,68,0)
8,012,0

Filter-Ag 100%.
:
-, ;
0,380,42 /3;
1,66;
() 0,501,41 ;

2040 .
:
60;
6090 ;

12 / (5 GPM/ft2);

2025 / (810 GPM/ft2);

. 2.5.


3550%.
.

1.6.2.

Clock Corporation ().


( . granatum ).
. (
14 ) :

. 2.6.

A3B2 [SiO4]3 , A [Mg2+, Fe2+, Mn2+, Ca2+],


B [Al3+, Fe3+, Cr3+, Mn3+, Ti4+]. .
: ,
Na, P, W, Zr, Be .
,
.

,

.
.

.
: ,
.
:
- ;
1,92,4 /3;
2,84,2 /3;
7,5;
1,682,43 0,420,60 ;
<1,5 1,4.
:

825 ;
7090 ;

1220 / (58 GPM/ft2);

3245 / (1318 GPM/ft2);
3550% .
.

1.6.3.

. 2.7.

.

,
.
,

50%,
,
.

161

162
.
,
.
:
0,60,8; 0,81,2; 0,81,6;
1,22,0 ;
2,05,0; 5,010,0;
10,020,0; 20,040,0 (
);
d 0,680,72;
0,951,05; 0,81,0; 1,31,45 ;
5% ;

5% ;

0,05 3% ;
2,0;
0,5% ;
1,0% ;
45%;

1,31,35 /3;
250 /;
:
10 /;
(SiO2) 10 /;
20 /;
:
- 0,1 /;
- 1,0 /;
:
1,0;
0,05;
0,3;
5,0;

0,03;
0,001;
- .

1.6.4.

.
(
,
).
() .
: .
:
1,51,8 /2;
5658%;
1,72,0.
.

1.6.5.
-8
.
-8 ,
.
:
, , , , .
:

0,20,8 0,82,0 ;
7080%;
0,580,60 /3;
1,05 /3.
, , . . , . .
.

2.


:
- ;
1,4 /3;
2,33,0 /3;
= 1,6;
0,251,20 ;
2% .
:
27;

2.1.
Manganese Green Sand
(MGS,
)
Clock Corporation ().
MGS ( . glaukos -
), .
: (K, Na, Ca,)<1(Al, Fe2+,
3+
Fe , Mn, Mg)2[(OH)2 Al0,35 Si3,65 O10].
, .

MGS.
Fe+3, Mn+4, S.
MGS
.

MGS
24 KMnO4 ( ) 1 3 .

. .


. MGS : .
.
, ,

:
n KMnO4/ = Fe2+/ + Mn/.
(Cl2), :
Cl2/ = 1 / Fe;
n KMnO4/ = 0,2 Fe2+/ + Mn/.

163
. 2.8.

. 2.9.


6,28,8, ( < 6,8 ,
);
5 /;
;
(Fe) 15 /, (Mn) 4 /,
(H2S) 5 /;
1335 (Fe) 1 / 1 3 ;
935 0,5 / 1 3 ;
400 H2S 1 / 1 3 ;
75 ;

1224 / (510 GPM/ft2);

2030 / (812 GPM/ft2);

3550% ;
KMnO4 2,04,0 1 3
MGS.
.

164

2.2.
Green Sand Plus
Inversand Company
().
Green Sand Plus ,
, ,
, . Greensand Plus
,

, Manganese Greensand
, . Greensand Plus
Manganese Greensand
.
:
Manganese Greensand Green
Sand Plus
.
Greensand Plus
, .
Greensand Plus

Manganese Greensand.

.

MGS, :
-;
40;
.

2.3.

Clock Corporation ().

MGS.
,
.
, .

,
. .
:
.
(KMnO4).
1,52,0 1 3 .
KMnO4.


(KMnO4). TM .
:
-;
0,43 /3;
1,7 /3;
= 1,9;
0,51,7 .
:
38;
6,28,8 ( < 6,8 , );2040% ;
KMnO4 1,52,0 1 3
.
.

2.4.

. 2.10.

-.
, , ,
, , ,
, . .
- . , .

(MnO2).

2.1.4.1074-01
50 / 6. ,
( ) 7,
:
3- + + 23 2+ 2;
32- + 2+ 23 2+ 2.

(2.1)
(2.2)

, , :
4Fe2+ + O2 + 10H2O 4Fe(OH)3 + 8H+;
2Mn2+ + O2 + 2H2O 2MnO2 + 4H+.

. 2.11.

;
, 1 3 : (Fe2+) 350;
(Mn2+) 175; (H2S) 105;
6595 ;

7,512 / (35 GPM/ft2);

1924 / (810 GPM/ft2);

(2.3)
(2.4)

,

,
78.
,

.

(2.3) (2.4) . ,
100%- , Fe(OH)3 Mn(OH)4.
:
-;
0,51,6 ;

165

166

;
2,2;
1,4 /3.
:
:
58 /
(, );
40 / ;
40 / ;

18 / (7,0 GPM/ft2);

30 / (12 GPM/ft2);
~ 20%
;
10 / ( ) ;

6090 ;
;
(
),
, Fe/Mn , 1,27,0 1 3 .
.

0,70,8 /3;
2,0 /3;
= 1,96;
0,422,0 .
:
540;
6,89,0, :
8,09,0 ; 6,88,5
( > 8,5 ); 8,08,5
;

2.5.
Birm ()
. 2.12.
Clock Corporation ().
Birm
. .
. .
.
.
. - , ,
().
, .
:
;

. 2.13.


45 /;

15%
(Fe) (Mn);
(HCO3-), /, (SO42-)
(Cl-), /;
(HCO3-) 2,5 /;
0,5 /;
;
:
(Fe) 7 /, Fe2+
70% ; (Mn) 0,5 /; 30% ( ) ;
7590 ;

8,512 / (3,55 GPM/ft2);

2530 / (1012 GPM/ft2);

3550% .
.

2.6.
Pyrolox ()
Clock Corporation ().
Pyrolox ,
75 . ,
.
, ,


.

.
Pyrolox ,
, ,
.
: ,
, . .
:
;
(nO2)
7585%;

2,0 /3;
2,80,84 ;
1,51 ;
= 1,7;
3,8 /3.
:
= 6,59,0;
( ) 60 ;
1015 /
(46 GPM/ft2);

6075 / (2530 GPM/ft2);

3050% .

2.7.
FILOX-R (-)
FILOX-R ( 7585%)
(MnO2), , ,
.

.

FILOX-R
,
.
: ,
,

. .
:
-;
(nO2)
7585%;
1,70,42 ;
1,84 /3;
= 1,41,6.
:
= 6,09,0;
( ) 60 ;

1015 / (46 GPM/ft2);

3038 / (1215 GPM/ft2);

3050% .

167

2.8.

168


. 5711-005-13291795-01.
( .: pyrolusite ,
) , (MnO2). ,
.

.
.
:
;
(nO2) 5560%;
1,01,2 /3;
0,633,0 ;
0,9 ;
= 2,4.
:
= 5,19,0;
60;
3,0 /;
( )
2% ;
, (Fe2+) 1 3
3300;
3090 ;

8,512,2 / (3,55 GPM/ft2);
5764 /
(2327 GPM/ft2).
.

( ).
0,10,3 /.
: DMI-65 0,005 /, 0,001 /.
DMI-65 , .

. , ,
.
.
:
-;
1,46 /3;
2,69 /3;
0,48 ;
15% ;
= 1,34.
:
= 5,88,6;
45;
60 ;

5,029 / (212 GPM/ft2);
2449 /;

1550%.
.

2.10. -
2.9.
Quantum DMI-65
Quantum Filtration ().
Quantum DMI-65 ,
.
Quantum DMI-65 , .

. .
. -

-.
- (- -)
.

- , Fe2+
.
Fe3+ Fe(OH)3.
, 0,51,0
0,030,30 /, 0,55,0 0,22,0 /,
0,6 0,3 /. -


( 10,5 8,5) , .
5 . - , ,
.
,
(-) .
:
34 ;
50110 2/;
0,7 /3;
1,351,40 /3.
:

8 / (3 GPM/ft2);
: 3 / 1 ;
6 / 2 ;

1,2 ;

120200 1 ,
;
20 / (8 GPM/ft2);

20% .
.
, : Birm Techlite BW,
BW; Magno-DO; MGS MZ-10, M-50,
Techlite MN; Pyrolox Aqua-Mandix, Catalox, AMDX,
Metal easy, Hydro-Calzit, Hydrolit-Ca, Akdolit-ran,
Hydro-Carbonat, Hydro-Filt, Magimo-Filt, Hydrolit-MN,
Hydrofilt BS .

169

3.

4,56,0;
6080 ;

1215 / (56 GPM/ft2);

2530 / (1012 GPM/ft2);

50% ;

()

3.1.
Corosex ()

170

Clock Corporation ().


Corosex (MgO),
.
Corosex ,
.

. .
Corosex
lcite ().
Corosex .
.
:
-;
(gO) 99%;
4,51,19 (
1,4 );
1,2 /3;
= 1,7.
:
1,7 / Corosex 1:1 . 1,7 / ;

3.2.
Calcite ()
Clock Corporation ().
, .
, .
.

.
lcite
Corosex.
:
;
CaCO3 95%, MgCO3
3,0%;
1,190,42 ;
1,44 /3;
= 1,5;
3,0.
:
57;
6080 ;

7,515 / (36 GPM/ft2);

2030 / (812 GPM/ft2);

35% .

4.

4.1.

. , ,
, . .
,
, ,
. (), ,
, ,
.
,
.
, -.

. () (. . 2, . 1.4).
, , ,
, . , , .
: ( .: apatao ,
, , ), 3Ca3(PO4)2CaClF;
[C6Hg6O2]Cl2 2H2O; . , , , -
.


,
() .
,

.
. 2.14.

. 2.14. :
; ; 1
; 2
; 3
,

. 2.15 ,
Q
( -) + . -
.

4.2.


4.2.1.

.2.15.

,
,
, .

.

:
: SO32-; COO-; PO32-; AsO32-;

171


: NH3-; = NH2+; (4 ) N+; (4 )
P ; S+.
, , ()
-
()
.
+

4.2.2.

()
. , ,
.
.
12 .
,

,
.

4.2.3.

172

: () .

, 1,53 .
, -

(),
.

( )
(
).

.

,
,
.
.
2.16, , .
,
. ,
,
, .
() ,
, , . .
,
, , ().

5 2 1 , ( ) 0,52,0 .
, , ,
, .
20130 2 1 .
20100 .
.
. 2.16, .

, . ,

, : 100 , 500.

. 2.16. (
):
() ;
() ;
()


, , ,
, .

(),
(416% ).
, -8 (. 2, . 1.6.5).
, .
,
, ( )
SO3H ( ).

'
,
: NH2, = NH, N.
.
NH4OH ,
() .
, .

.
. ,
. (-).

:
I , II .
I ( 50 ) (
), II. II 20% ,
I, .

(
)
( - -).

I II:
, -

,
;
; , 35 .
:
;
,
;
;

( > 8%, > 15%)
, , .
:

> 5;
014 (114);
< 89;
014 (114).

4.3.
4.3.1.

:

;
;
;
;

.

, .

. -
( , 0,040,07 ) . ,
; 310 .


, -

173

174

.


.
,

:
0,31,3 0,50,6 ,
0,42,0 0,70,8 .
,

(. . 1, . 4.9.4).
, (
90%)
0,05 .
,
, .
d = d10, , 10% .
d ()
d = 100 / Pi/d i ,

(2.5)

Pi , di, %
; di , , .
d () , 50% .

= d80 / d10 ,

(2.6)

d80 , d10 , , , ,
, 80 10% .
, ,
d 0,9 d10.

(2.7)

, .

200

,
. ,
:
0,25; 0,5; 0,6; 0,75; 1,0; 1,25; 1,50; 1,75; 2,0 .
,
, ,
( 9092% ).

4.3.2.

: 0,50,9 /3, 0,30,8 /3.


,
, 3/.
(-) .

,
-
,
510% () .

-
() .
- .

. ( )
,
.

4.3.3.
: .

.

, , (
) 0,25 .
() : 23% ( 0,5%).
-


.
,
0,6 ( 0,9 ).
:
1,0 (
).

4.3.4.

. ,
.
.
, , . ,
() 150
.

, ( ).
.
, . ,
, () . - ,
( ),
, (2025%) ,
.

4.3.5.

.
.
, , ,
,

.

,
.

. 8%
.
,
,
. , (, ) .

4.3.6.

. :
2; t

R SO3H RH + H2SO4;
2; t

R SO3Na RH + NaHSO4,

(2.8)
(2.9)

R
.
(2.8) (2.9) : , ,
, .
, :
2; t

R COOH RH + H2CO3 (CO2 + H2O);


2; t

R COONa RH + NaHCO3.

(2.10)
(2.11)

- .
, , , .
,
: , .

.
, ( , ),
.

175


, , ,
,
, ( 50).
( )
8090, 120,
3550; : 120130, 100110.

4.3.7.

176


, , .
: , ,
(), .
() ()
.
, ,
, . ,
, . 5,0 /.
()
, ,
.
. = .
() , .
.4.4.

. .
:
;
;
,

,
, , , ;
,
;
, , , ;


;
;
, ;
;
( );
( ): ,
.
.
,
, 5060% .
,
1 3 () : /3 /. ,
,
800 /3, : 1 3 800 . 1 /.

4.3.8.
, .
, ,
,
.
, . .
, ,
, . , Fe3+
Mg2+, Mg2+ Na+. .
( ) .
, ,
, ,
(, ):
Li+ > H+ > Na+ > NH4+ > K+ > Rb+ > Cs+ > Ag+ > Ti+>
2+
Mn > Mg2+ > Zn2+ > Co2+ > Cu2+ > Cd2+ > Ni2+ > Ca2+ >
Sr2+ > Rb2+ > Ba2+ > Fe2+ > Fe3+ > Al3+ > Se3+ > J3+ > Eu3+ >
Sm3+ > Nd3+ > Pr3+ > Ce3+ > La3+. ( .. .)


:
H+ > Li+ > Na+ > K+ > Ag3+ > Mn2+ > Mg2+ > Fe2+ >
2+
Zn > Co2+ > Cu2+ > Cd2+ > Ni2+ > Ca2+ > Sr2+ > Pb2+ >
Ba2+ > Al 3+.
, ,
,
Fe3+ , Fe2+, Ca2+,
Mg2+ Mn2+ .
2,02,25 , . :
,
;

,
.

,
, . , ,

,

Ca2+ Mg2+,
.

,
( ). ( +)
, .
( =7)
()
(Na+-):
Na+ < + < NH4+ <Mg2+ < Ca2+ < Ni2+ < Co2+ < Zn2+ <
Fe2+ <Pb2+ <Cu2+<H+.

:
SO42- > SO32- > J- > HPO4- >NO3- > NO2- > Br- > Cl- >
HCO3- > HSiO3- >F- > OH-.
OH-
:
HSiO3- <HCO3- <F- < Cl- < Br- < NO2- <NO3- < SO42- <
CrO42- < < OH-.
C -,

- .

10001500 /. , 10%-, : , ..
.

4.3.9.
,
, , - .
( ), /3:
1,181,38 (1,28) ;
1,131,20 (1,18) ;
1,071,12 (1,10) ;
1,021,10 (1,05) .

4.3.10.
,, , -
- - : , , ,
, , , , , .
, , , ,
.
,
, 25 / ( SiO2),
1 /.

,
. (III)
Fe(OH)3 , ,
.
,
, , Fe2+
() .

177

178


( ),
,

.

,
.
,
.
.

-

.
-
0,3 /, 0,5 /.
: -
0,1 /, -
0,3 /, ,
,
0,5 1 .
0,1 /.


,

.

.

0,1 /.
, ,
, ,
,
() ,
. () .

.

, .

2.17
(Cl2)
, /,

< 15

1525

> 25

0,3

0,2

0,1

0,1

0,5

0,4

0,3

0,3

0,05


, .

:
.
.
.
, :
;
( I)
( II) ( I II),

;

;
.


:

,
, .
N, (
, KnO4/)
(
3), /.

. N - .

,
. : KnO4
1 3 () .
2 25 KnO4 /3.
Bayer G ( ) ( KMnO4 1 3 ) Lewatit (),
:

610, 511* 2 (3*);


600 2;
500* 5 (6*);
64 10;
-
/

()
64/610 3;
- - () 64/600 3;
-
/

()
64/511* 4 (5*);
- -
64/500* 8 (10*).
*
.

Rohm and Haas ( )


( KMnO4/3) , :
c
1 4200 Cl 2;
c
1 4400 Cl 1;
c
2 4600 Cl 3;
c
1 IRA 402 Cl 2;
c
1 IRA 405 Cl 5;
c
2 IRA 410 Cl 3;
c IRA 458 Cl 8;
c 1 IRA 900 Cl ( ) 4 ( 3
KMnO4/3 );
c IRA 958 Cl (
) 25;
IRA 67 ( ) 25;
IRA 70 RF ( ) 20;
IRA 96 12;
- IRA 478 RF Cl 10.
Purolite ()
Purolite

N = 1 / = 2/ ,

(2.12)

N ,
. 2.18;
, 3/,
( )
. 2.19;
, /;
,
/; = (0,33 0,40) ;
1 = 900 ();
2 = (0,33 0,40) 1 = (0,33 0,40) 900 (300 360).

179


2.18
,

C I 400

<1

C II 200

<1

C I 500

12

C II 510

23

I 850

34

- 870

34

C 100

46

C 845

68

C 1 500 ( )

>8

C 860 ( )

>8

2.19

, /

, /


3, /

61,0

61,0

0,82

60,0

30,0

1,67

, SO42-

96,1

48,0

1,04

, Cl-

35,5

35,5

1,41

, SO

80,1

40,0

1,25

2-

32,1

16,0

3,13

, J

126,9

126,9

0,39

, -

17,0

17,0

2,94

19,0

19,0

2,63

62,0

62,0

0,81

1
, 3

23

180

23

, S
-

, F

, NO

34

95,0

31,7

1,58

24

96,0

48,0

1,04

, 24-

97,0

97,0

0,52

, PO


. 2.19
, /, 3,/,
4- .

-, .

5090% ( ).
( ) 10% 2% . ,
, , , .


25007500,

. ,
,
. ,
: .

, . ( 0,050,10 l).
, .

57 / .

35.
5060.

, , .
() .


,
, .

, ,
, . .
(
)
( ) , .
.
7.

4.4.
.
, .
,
.
-2-8 ( ); 2
; 8 .
,
.

. .
-17-8 , 17- , 8 .
, , ,
( ): , ,
.
( ).
15 ,
. , ,
. . 2.202.24.

181

(+),
/

. ,

-
Dow
Purolite
Rohm &
Bayer
,
Chemical
Haas

1,8

1,41,7

120

-2-8

Dowex
HCR-S

Purolite
C 100

20

Lewatit
S100

1,6

1,41,8

150

-23

Dowex
MSC-1

Purolite
C-150

252

Lewatit
S112

2.20

1,82,0

1,11,2

120130

Dowex
Marathon
Monosphere

Lewatit
1200
S100 Mono
Plus

1,6

1,1

150

Dowex
Marathon
MSC

2,54,2

1,42,5

120130

-2

Purolite
C-105

IRC86

3,84,5

1,41,8

120

Dowex
MAC-3

Purolite
C-104

Lewatit
CNP 80

3,5

2,3

150

-4

3,5

1,8

120

Purolite
C-115E

182

. 2.20
, ,
. . ,
.


,
/

,
/

. I

Dow
Purolite Rohm &
Bayer
Chemical
Haas

KMnO4/

1,11,3

1,21,8

46

6070/100

-178

Dowex
SBR-P

Purolite Lewatit
A 400
IRA 402
M 504

0,81,15

1,41,8

57

6070/100

-17
-

Dowex
MSA-1

Purolit Lewatit
A 500
IRA 900
MP
500

1,31,4

1,21,7

36

35-40/70

Dowex
SAR

Purolit
A 300. IRA 410

Lewatit
M 610

0,91,2

1,41,8

35

3545/70

-2912

Dowex
MSA-2

Purolit
A 510
IRA 910

Lewatit
MP
600

1,.3

1,11.2

25

60-70/100

Dowex
Marathon

4200

Lewatit
M 500
Mono
Plus

. Lewatit
VPOC
1955

4600

Lewatit
VPOC
1900

II

(+),
/

II

2.21

A
Monosphere

1,1

1,1

57

60/100

Dowex
Marathon

MSA

1,21,25

1,1

36

3540/70

Marathon

Dowex
A2

1,25

1,41,8

510

3540/70

Purolit A 850

IRA 458

0,8-1,3

1,41,9

510

3540/70

Purolit . Lewatit
A 850

246

183

(+),
/


,
/

,
/

. I

Dow
Purolite Rohm &
Bayer
Chemical
Haas

KMnO4/

1,01,7

1,41,8

35

60/100

20

1,31,7

2.22

1,62,7

1,41,8

816

3540/75

1,01,3

1,41,9

1016

2,6

-221
-511

Dowex
MWA-1

Purolite Lewatit
A 100
96
62
5

1,1

24

Marathon

25

Purolite A 830

IRA 67

3035/75

25

Purolite . Lewatit
A 835
49

100

-31

60/100

25

WBA,
WBA-2

. Lewatit
VPOC
1094

. .

2.23

184

100, 100, 1200

-2-8, -2-8

10010

-2-8

150, 160

-23 10/100 15/100

-2-4

-2-20

400, 600

-17-8, -17-8

200, 300

-29-12

500, 500, 505, 510, 850, 860,


870

-17-10/0,8

500

-17-2

860

-17-2

104, 106, 107

-4, -4-2

106

-2, -2-2,5

115

-2, -2-2,5

100, 103S, 835, 845, 847

-18-10, -511, -31

830W

-31, -10

NRW 100, NRW 150

-2-8, -2-

NRW 400, NRW 505, NRW 600

-17-8, -17-

100E Ag

E-23

501, 860S, 420S

-17-2

-17

* - .


2.24

Duolite

Amberlite

Imac

Lewatit

Dowex

Kastel

CCR2

C 100

Ionac

Relite

Diaion

Purolite

CC

WK20

C105


433

IRC84

462

IRC50

WK10

464

MWC2

468
476

C106

ATP202
IRC76

Z5

CNP80

.
20

IR120

C12

S100

HCR W2

C 300

C267

CF

SK1B

C100

-2-8

225
C20S

IR120 PLUS

C206
C255

HCR S

C249

C100E

C37
IR122,132

C14

C120E
S115

HGR W2

C250

SK110

C100x

10

CFS

PK220

C150

CFZ

PK228

-23

GR40

AH-31

4MS

WA21


C3

DN

-23

C26

252

C8P

SP112

88

C264

200

C16P

SP120

MSC1

C300 P

C265

CFP 110
C360


A30B

A327

A368S

A24

A369

IRA94S

WGR2
MP62

A100

66

A20SU

A305
AHP 329

A101S

A374

A102

A375

IRA67

A28

AP49

A378

IRA93SP

A20S

MP64

185

A105
MG1
WA11

MWA1

A101

A328

WBS

WA30

A100

.
A 101

IRA402

A 102

S5-40

A450

S5-42

2A

A 104

IRA410

A 109

IRA440

A 113

IRA420

M500

SBR P

A500

ASB1P

A 116

IRA416

M600

SAR

A300

ASB2

A 132

IRA458

AB-17-8

A250
A300

SBR

ASB1

A600
3A

SA10A

A400

SA20A

A200

A35

IRA468
A 134

IRA478

A 147

IRA401S

AP246
A34

M500Z

A501D

SA11A


A161

IRA900

S5-50

A162

IRA910

A32

A165

MP600

MSA1

A500P

MSA2

A300P

MP500

A171

IRA901

11

A501P

A173

IRA958

A31

A641
A651

2AS

A642

3AS

PA312

A500

PA412

A510

MP500
3AZ

PA308

AP247A

4.5.

186

, , ,
.

:
: I 45,
II
35, 120, 150;

,
,
( );
, ,

;

,
;
.
.
. , ,
: ,
;


;


;

, ,
. + (2+ + Mg2+),
, -

.
(Na+ NH4+) (2+ + Mg2+) , ( );
, 8% (
); ,
6% , 1012% .
;
, , ,
.


.

, ( ) .

4.6.

()
.
SO3H,
-
. . 2030

,
, .
, , ,
.
5698-74 , . 2.25.


2.25

, /3 (./ )

268

232

310

290

:
0,51,25 , %,

65

65

1,25 , %,

1025

1025

0,250,7 , %,

80

80

0,7 , %,

15

15

0,5 , %,

10

10

0,25 , %,

2940

2940

2940

2940

675697

689785

, %
3

( ), /

. 2.25
1. ; .
2. .
2162-0780-0501582-2001
, /3 180;
0,1 NaOH, /3 1,01,2;
50;
;
, /3 650700;
, 3/ 2,33,6;
, % 3040;
: 0,251,25 ; (< 0,25 ) 5%.

187

.1.1.

188


().
( ).
,
(
).

(, , , ).
, ( , ) .
,
,
.

.
.
(
. , ).
: ( ).
1 = 1/273,16 ,
, , .
( . ).
0, 100.
:
t ( C) = () 273,15.
(. .
).
: F. , , .

.1.1

100

373,16

80

212

671,67

273,16

32

491,67

17,8

255,4

14,2

459,72

273,16

218,52

459,67

* (760 . .).

R ()

R ()


:
t (F) = 1,8 t (C) + 32C.
1 (F) = 1 (C).
( .. ).
: R r.
.
:
t (R) = 0,8 t (C).
() . . .
, : R (: Rank) .
.

:
t (R) = 9/5 ().

. .1.1.

.1.2.
().
: , , , ; : ;
1 = 0,1 .

().
1 = 110-10 .
( . duim ); inch;
in; ; 1 = 25,4 .
(. hand ); 1 hand = 101,6 .
(. link ); 1 li = 201,168 .
(. span , );
1 span = 228,6 .
(. foot , ft ); 1 ft = 304,8 .
(. yard , ); 1 yd = 914,4 .
, (. fathom (= 6 ft),
(= 216 ft3),
(= 36 ft2), (Ft));
fath fth, Ft, fm; 1 Ft = 1,8288 .
(. chain ); 1 ch = 66 ft = 22 yd =
= 20,117 .
(. furlong) 1 fur = 220 yd = 1/8 .
(. mile; ).
1 ml (mi, MI) = 5280 ft = 1760 yd = 1609,344 .

.1.3.
2.
:
2, 2, 2; : ();
1 = 104 2.
; 1 ft2 ( sq ft) = 929,03 2.
; 1 in2(sq in) = 645,162.
(); 1 fath2 (ft2; Ft2; sq Ft) =
3,34451 2.

; 1 yd2 (sq yd)= 0,836127 2.


Sq (square) .

.1.4. ,
3.
: 3, 3;
: 3, ; 1 = 1 3= 10-3 3.
; 1 ft3 ( cu ft) = 28,3169 3.
; 1 fath3 (fth3; Ft3; cu Ft) =
= 6,11644 3.
; 1 yd3 (cu yd) = 0,764555 3.
; 1 in3 (cu in) = 16,3871 3.
(); 1 bu (uk, UK) =
= 36,3687 3.
(); 1 bu (us, US) = 35,2391 3.
(); 1 gal (uk, UK) =
= 4,54609 3.
(); 1 gal (us, US) =
= 3,785413.
(); 1 gal dry (us, US) =
= 4,40488 3.
(gill); 1 gi = 0,12 (), 0,14 ().
(); 1bbl = 0,16 3.
UK United Kingdom ();
US United Stats ().

.1.5.
.
: , , ;
: (), 1 = 1000 .
() (. libra, pound , ); 1 lb = 453,592 ; lbs .
1 = 409,512 .
(. grain , , );
1 gr = 64,799 .
(. stone ); 1 st = 14 lb = 6,350 .

.1.6. ( .. )
/3.
: /3, /3;
: /3, /3 (/);
1 /3= 1000 /3; 1 /3= 10-3 /3.
/3; 1 lb / ft3 = 16,0185 /3.

.1.7.
/.
/; 1 lb / ft = 1,48816 /.
/; 1 lb / yd = 0,496055 /.

.1.8.
/2.
/2; 1 lb / ft2 ( lb / sq ft pound per
square foot) = 4,88249 /2.

189


/2; 1 lb / yd2 ( lb / sq in pound per
square inch) = 0,542492 /2.

.1.9.
3/.
3/; 1 ft3 / lb = 62,428 3/.

.1.10. ()
/.
/; 1 ft / h = 0,3048 /.
/; 1 ft / s = 0,3048 /.

.1.11.
/2.
/2; 1 ft / s2 = 0,3048 /2.

.1.12.
/.
/; 1 lb / h = 0,453592 /.
/; 1 lb / s = 0,453592 /.

.1.13.
3/.
3/; 1 ft3/ min = 28,3168 3/.
3/; 1 yd3/ min = 0,764555 3/.
/; 1 gal/ min ( GPM gallon per
min) = 3,78541 3/.

190

.1.14. ,
.
-; 1 lbf 4,44822 . (
: -, . 1 =
= 9,80665 (). 1 lbf = 0,453592 () 9,80665 =
= 4,44822 1=1 /2
(.: poundal); 1 pdl = 0,138255 .
,
1 /2, lb ft/ 2.

.1.15.
/3.
-/3; 1 lbf/ft3 = 157,087 /3. /3; 1 pdl/ ft3 = 4,87985 /3.

.1.16.
, : , .
C ,
: /2; ; . ( ); ( ); ; ; .
.; . ; . : , .

. , 1 /2
98066,5 (), ( 14 /2)
:
1 = 1 /( 2) = 1 /2.
1 /2 105 = 0,1 .
:
24 /2 23,5 105 = 2,35 ;
40 /2 39 105 = 3,9 ;
100 /2 98 105 = 9,8 ..
:
1 () 101325 1,013 105
0,1 .
1 () = 1 /2 = 980066,5
105 0,09806 0,1 .
0,1 760 . . 10 . . 1 .
1 (, tor) = 1 . .
-/2; 1 lbf/ in2 = 6,89476 (.
: PSI).
-/2; 1 lbf/ft2 = 47,8803 .
-/2; 1 lbf/ yd2 = 5,32003 .
/2; 1 pdl/ ft2 = 1,48816 .
; 1 ft 2 = 2,98907 .
; 1 in 2 = 249,089 .
; 1 in Hg = 3,38639 .
PSI ( psi) pounds (P) per square (S) inch
(I) ; 1 PSI = 1 lb/in2 =
= 6,89476 .

lb/in2 lb (-), lb (-).
1 lb/ in2 1 lbf/ in2,
1 lb : g = 9,80665 / 2 ( ).
1 lb/in2 = 0,454592 /(2,54 )2 = 0,07046 /2 =
7,046 . 1 lb . .
1 lbf/in2 = 4,44822 /(2,54 )2 = 4,44822 /
(2,54 0,01 )2 2 = 6894,754 / ( 2) = 6894,754
6,895 .
:
1 lbf/in2 1 lb/in2 7 . , , , 1 lb = 1 lb, 1 = 1 .
PSIg (psig) , PSI, ;
PSIa (psia) , PSI, : ;
absolute, g gauge (, ).

.1.17.
.
(feet-head); 1 ft hd = 0,3048 .

.1.18.
GPM/(sqft) gallon (G) per (P) minute (M)/(square
(sq) foot (ft)) ;
1 GPM/(sq ft) = 2445 /(2 ) 1 /(2 ) = 10-3 /.
gpd gallons per day ();
1 gpd = 0,1577 3/.
gpm gallons per minute ;
1 gpm = 0,0026 3/.
gps gallons per second ;
1 gps = 438 10-6 3/.

.1.19.

PSI/ft pounds (P) per square (S) inch (I)/foot (ft)


/;
1 PSI/ft = 22,62 1 .

.1.20. (, Cl2)

( )
Gals/cu ft (gal/ft3) gallons/cubic foot (
);
1 Gals/cu ft = 0,13365 3 1 3 .

.1.21. , ,

(
. . ).
1 1 1 .
() ; 1 , 1
1 2/ .
1 = 1 .
(, cal).
1 (J) = 0,23885 .
1 = 0,2388 .
1 lbf ft (--) = 1,35582 .
1 pdl ft (-) = 42,1401 .
1 Btu ( ) = 1,05506
(1 = 0,2388 ).
1 Therm ( ) =
= 1 10-5 Btu.

.1.22. ,
()
. , 1 1 , , 1 .
1 (W) = 1 / = 0,859985 / (kcal / h).
1 lbf ft / s (--/) = 1,33582 .
1 lbf ft / min (--/) = 22,597 .

1 lbf ft / h (--/) = 376,616 .


1 pdl ft / s (-/) = 42,1401
1 hp ( / ) = 745,7 .
1 Btu/s ( / ) =
= 1055,06 .
1 Btu/h ( / ) =
= 0,293067 .

.1.23.

/2.
1 / 2 (W/ 2 ) = 0,859985 /( 2 )
(kcal /(m2 h)).
1 Btu/(ft2 ) = 2,69 /(2 ) = 3,1546 /2.

.1.24.
( ), .
.
1 = 1 /2; ().
1 = 1 /2 = 0,1 .
(dyn) ( . dynamic ). 1 =
= 10-5 = 1 /2 = 1,02 10-6 .
1 lbf h / ft2 (--/2) = 172,369 .
1 lbf s / ft2 (--/2) = 47,8803 .
1 pdl s / ft2 (-/2) = 1,48816 .
1 slug /(ft s) (/( )) = 47,8803 .
Slug () .
, .
2/;
2/ (
. . ).
:
= / , , /3.
1 2/ = / 104.
1 ft2 / h (2/) = 25,8064 2/.
1 ft2 / s (2/) = 929,030 2/.

.1.25.
/ (/).
()
.. .
() .. .
1 / (A/m, At/m) = 0,0125663 ().

.1.26.


(. ).

, , -

191

1340 820

560 430 163 135

32

1800

7000

192

10

. : ( 1,
) (10, ).
12,5 ( ): , , , , , ,
, , .
> 2,54,5 ( , ): , , , , , , , , , , .
> 4,55,5 ( ,
): , , , , .
> 5,57,0 ( , ): , , , , , .
> 7,0 ( ): ,
, .

(. ). ,
.

() ():

. :
. . .: - ;
- , 2004. 255 .

.1.27.
(, .. ).
(Bq) ( ). 1 , 1 .
: /3 /.
. ,
, .
(Ku, Ci, Cu)
( ).
1 Ku , 1
3,7000 1010 .
1 Ku = 3,7000 1010 .

(, Rd) () ,
. .
1 = 1 106 = 1/37000 .

.1.28.
,
( ). .
/.
(, Gy).
(rad), 100 ,
1 .
(erg .: ergon ) .
1 = 10-7 = 1,02 10-8 = 2,39 10-8 =
= 2,78 10-14 .
1 (rad) = 10-2 .
1 (rad) = 100 / = 0,01 = 2,388 10-6 / =
= 10-2 /.
(. .: kinetic energy released in
matter) ,
, .

.
() ,

(
) ,
.
- = 1.
.
= .
1 () = 1 / = 102 .
(, rem 1963 .
) .
(, R) , -.
1 = 2,58 10-4 /.
() ,
, .
1 = 0,01 /.
/.

.1.29.
( )
()
. , darsy (D) 1 = 1,01972 2.


1 ,

1 2 , 1 0,1
1 1 3/.

.1.30. , ()

.1.2
()

6300

1/4

1/4

4750

4000

3350

2800

2360

2000

10

9,2

34

1680

12

10

1410

14

12

.1.31.

1190

16

14.
.

1000

18

16

841

20

18

20

800

30

707

25

595

30

25

28

500

35

28

420

40

36

36

400

27

354

45

315

26

297

50

52

48

250

60

60

55

25

210

70

72

65

200

24

177

80

85

80

160

23

149

100

100

100

125

120

120

120

22(: /, /3).

105

140

150

145

100

21

88

170

170

170

80

20,
(/3, /, /).

74

200

200

200

63

230

240

250

19

53

270

300

280

50

18

44

325

350

325

40

17

37

400

, , , ,

(. mesh , , ),
() , ,
. .

.


,
100
.
: ;
(%); (); (-1).

,
100
( /100 ).


, 1000
(/).

. : ., . . . .: ,
1976. 542 .

193,
, : 1 = 1 / =
= 1 / (
).

194


(),
, 1/12 12. , ,
,
( );
,
( , );
,
( ); ,
- ,
, ()
()
.
:
HCl + NaOH = NaCl + H2O.

(.1.1)


,
:
H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O;
H3PO4 +2NaOH = Na2HPO4 + 2H2O.

(.1.2)
(.1.3)

(.1.2) H3PO4 98 ( ),
(.1.3)
49 ( ). ,
.
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 =
= K2SO4 + 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O.

(.1.4)


:
Mn+7 + 5- Mn2+ . , : Fe2+ - Fe3+.

( FeSO4). 2/10 KMnO4
10/10 FeSO4. ,
KMnO4 1/5 , FeSO4
.


.1.4

, /

, /

, %

, /

L, /

N, -/

, /

10 000

1000 m

1000 m L
1+0,001 m L

1000 N

, /

10 000

1000 m

1000 m L
1+0,001 m L

1000 N

, %

10 000

10 000

mM
10

mL
1+0,001 m L

N
10

,
, /

10 000 m

B
10 000 m

10 C
m

L
1+0,001 m L

N
m

10 C
m (1 0,01 C)

M
0,001 m M

N
m ( 0,001 N)

10 C

mM

mL
(1+0,001 m L)

L, /
,
N, -/

B
m (1000 0,001 A) m (1000 0,001 B)

1000

B
10 000


. .. .
:
, /3;
m , /;
, ,

- .

.1.32.
8.417-2002
: ,
(, , ). /; /.

:
-/, -/,
-/3;
, ,
1
( Harte ) 1 . /100
. . 10 / 7,14 MgO/
17,9 3/ 28,9 (3)2/ 15,1
MgCO3/ 0,357 /.
1 1 . 3/100 . .
10 3/ 5,2 / 0,2 /.
1 1 /1
1 . 3/70 . . 0,0648 3/4,546
100 3/7 7,42 / 0,285 /.
Clark.
1 1 . 3/1 .
1 3/ 0,52 / 0,02 /.
: . ; , MgO, CaCO3,
Ca(HCO3)2, MgCO3
;
, , , 7595%,
4060%.
.

(ISO ), (IUPAC ) 1973 1975 .
-.
.
.
, , . (
, . XXXXVII, . 5, . 946961) -

:
,
,
12 12. :
,
. : ,
, , , , . :
, 1/2 2+, 1/2 S42- ..
, .
, ,
. ,
.
, n[Na+] = 1 /; n[1/2Ca2+] =
4 /; n[1/3Al3+] = 5 / ..
.
6055-86 . :
/3. (1/2 2+) Mg
(1/2 Mg2+). ,
.

:
1 / = 1 / = 2,80 ( ) = 5,00 = 3,51 = 50,04 .
1 2005 . 52029-2003
. . .

, ( 2+
Mg2+), /3 (/3).
,
.

.1.33.


/.

, .

, , ,
, .

,

195


,
.
,

.
1 / = 1 O ; 1 / = 1 .
(Nl)
:
1 / 0,5 Nl/.
()


500 / ( Nl).
0,81,5 /
:
1 / 0,65 /,
35 /:
1 / 0,8 /.

196

.1.5
( )
( /)
- ,
, /

- ,
, /

- ,
, /

- ,
, /

3,5

270

29

31,5

65

14,2

116

7,9

4,0

235

30

30,5

66

14,0

118

7,75

4,5

205

31

29,5

67

13,8

120

7,65

5,0

185

32

28,6

68

13,6

122

7,55

5,5

170

33

27,7

69

13,4

124

7,45

6,0

155

34

26,9

70

13,2

126

7,35

6,5

142

35

26,1

71

13,0

128

7,25

7,0

130

36

25,4

72

12,8

130

7,15

7,5

122

37

24,8

73

12,6

133

7,05

8,0

114

38

24,2

74

12,4

134

6,9

.1.34.
,

8,5

108

39

23,6

75

12,2

136

6,8

9,0

102

40

23,0

76

12,05

138

6,7


/, .
:
JTU (Jackson Turbidity Unit)
;
FTU (Formasin Turbidity Unit,
) ;
NTU (Nephelometric Turbidity Unit) .
.
,

. :
1 / ( ) 15 NTU.
( )
325 , : 10 . NTU 4 . JTU.
3351-74* 2.1.4.1074-01 1,5 . NTU ( 1,5 /
) 2,6 . FTU ().

9,5

97

41

22,4

77

11,9

140

6,6

10,0

92

42

21,8

78

11,75

145

6,3

10,5

87

43

21,2

79

11,6

150

6,1

11,0

83

44

20,7

80

11,45

155

5,9

11,5

79

45

20,2

81

11,3

160

5,75

12,0

76

46

19,7

82

11,05

165

5,6

12,5

73

47

19,3

83

11,0

170

5,45

13,0

70

48

18,9

84

10,85

175

5,3

13,5

67,5

49

18,5

85

10,7

180

5,15

14,0

65,0

50

18,4

86

10,35

185

5,0

14,5

63,0

51

17,9

89

10,3

190

4,85

15,0

61,0

52

17,6

90

10,1

195

4,75

16

56,4

53

17,3

92

9,9

200

4,6

17

53,1

54

17,0

94

9,7

210

4,4

18

50,4

55

16,7

96

9,5

220

4,2

19

48,0

56

16,4

98

9,3

230

4,0

20

45,5

57

16,1

100

9,1

240

3,85

21

43,3

58

15,8

102

8,9

250

3,7

22

41,4

59

15,5

104

8,7

260

3,55

23

39,6

60

15,2

106

8,5

270

3,45

24

38,0

61

15,0

108

8,3

280

3,5

25

36,5

62

14,8

110

8,2

290

3,2

26

35,1

63

14,6

112

8,1

300

3,1

27

33,8

64

14,4

114

8,0

310

3,0

28

32,6

.1.6,

, /

>20

<15

>30

<10

>40

<5

. .. .

.1.35.
3

/, / , /.
( , gr/gal):
ppm (parts per million) (1 10-6)
; ppm (parts per mill)
(1 10-3) ;
b (parts per billion) () (1 10-9) ;
t (parts per trillion) (1 10-12)
;
( ) (1 10-3) .
:
1/ = 1m = 1 103b = 1 106t = 1 10-3 =
= 1 10-4%; 1 gr/gal = 17,1 ppm = 17,1 / =
= 0,142 lb/1000 gal.
,
: /.
, ,
.
.
3,
, 1 = 1,000028 3.
1964 . 1 1 3 ().


( > 50 /):
1 ,
1% Nl.
1% Nl = 10 Nl/.

= 1000 / N 1 = 10-6 /.
:
,
(). : N 20/5
20 5 .

.1.38.
,

, . .1.7.

.1.7

1018

1015

12

10

10-1

10-2

10

-3

-6

10

10

106

10-9

103

10-12

-15

-18

10

101

h
da

10

10

.1.36.
/.
,
(,
102110
) : ,
( )
2.

.1.37.

(N .)
( )
, /.
() ( .: texo , ) ()
, /.

197

198

1. , , , ( ), ,
,
( 30813-2002).
2. ()
,

.
. : .
3. () ,
,
: ,
. 50%
. , .
4. .
: (), (, ) (, ).
: 0,51,0 ; 18 , 0,52,0 ;
: 4050
0,060,1 . () ,

.
5. ,
( 30813-2002).
6. -- , .
7. , () ( 30813-2002); ,
(), , .
8. , ,

, ,
. :
( , , )
400700 ( ).
9. , , ,

( 30813-2002).
10.
(
25151-82).
11.
() .
.
12. .
13. .
14. , (

). . ( ) , .
15.
.
16. . ().
17. ( . humus , , ) ,
, , . ,
. ( 20% ,
60% , 2040% ) : (
).
: 5060% , 46%
, 2540% .
, .
, ,
.
. ,
.
.
.


18. ( 30813-2002).
19. , ,
.
.
20. , , (.
).

.
21. () , .
22.
(%) .
23. ,

. , .
24.
(%)
.
25. ( ,
, ) .
26. , .

,
, .
27. (3) .
3, 2720
2800 /3. ,
, , .
28. . (, )
( , ).
29.
( )
.. , .
30.

( 30813-2002),
. .

31. - , ,
. - , , , 1 3 .
32. 10-5
10-6 .
.
33. ( )
,
(, , .),
-
( ).
,
(),
.
34. ,
, . ,
.
35. , (n--2- ) - : = 3,13,5
; = 3,54,0 ;
= 4,04,4 ; > 4,4 .
36. ,
. 100 ; 0,2 ; 0,001 .
37.
, - ,
.
( 30813-2002).
38. ,
.
( ), 2, N2,
, ., 2, N2, .
(
).
.
39. ,

199

200


.
40. (
30813-2002).
41. ,
.
42.
; , ,
( : , , , , , .).
43.
,
( 25151-82).
44. ,
.
() -.
( 30813-2002).
45. (. Pallet) , .
46. .
47.
( ,
,
); , .
48. .
49. ,
.
.
,

.
, ( )
.
50. ,
(, , ) .
51. ,
, .
-

, .
52. ,

, ,
. ,
.
53.
;
( , )
( ).
54. , () .
55. , .
56. , .
57. ,
, .
.
58. (
)
.
59. ,
,
. : ,
.
60. ,
-, . .
61.

.
.
62. , .
63.
. , () .
. . ,


.
.
64. ,
( 25151-82).
65.
, :
( 25151-82).
66.
.
67. , (
30813-2002).
68.
. ,
1 50 ,
, .
, 50
0,1 , ,
, . . . , 0,1 10-3 ,
.
69.
. :
.
70. (.: )
,
2501000 .
71. ( ) , .
'
72. ,

'
, , ,
,
; 2,
;
' , ,
.
'
'
73. -
,

(
25151-82).

74. () - : = 8,510,0
- ;
= 8,38,4 - ;
< 8,3 .
75.
, (-), .

.
76. ,
4- ( -, -, - ).
77. .
78. ,
( 30813-2002).
.
79. . , ( ).
80. , , .
81. , ,
.
82. , , , ,
,
(
30813-2002).
83. ( ) .
84. ,
, , , , .
85. : , , ,
, , .
86. () ,
() .
87.
(: ;
,
).

201

202

# (), ; , .
:: (equals, as).
(.), 0,001 , .
(second);
.
(minute); .
(approximately equal).
, .
/, : (division,
divided by).
~ .
.
.
: .
.
.

1st (first).
2nd (second).
3rd (third).
4th (fourth). 4 9 th.
.5
.
1.5
, ,
, .
7,568 = 7568; 1,000,000 = 106 (
).
.05103 = 00000103 = 0,00000103 (
, : 103 105).,
,
,
,


.4.1.

1 , 1,02,5 800.
.


. % d .

( 1 )
110 1 .

, 10 3
100 3
. ,
8 3
. ,
.

( 1,0 ), ( 1,5 ), ( 1,9 ),
( 2,8 ), , ,
-, , . ( ) ,
, , :
, n-.

,
.

.4.2.

.

( 1 ) :
500 / ( );
200 / ( ,
= 2,3; 55 1 );
200 / ( ,
= 12; 50
1 ).
,
0,51,0 , 60.
500
10 .
4 , 24 .
, , ,
, .

.4.3.

;
100 , 1
0,5 , 150 24 ( 100
). ( %) , 24 0,25 .
( %) ,
0,5
0,25 ( 60).

.4.4.
()
()
.4.4.1. ()
20255.1-84
0,1 /3 ()
0,1 /3 (
) 0,5 /3 ( ).
( ,
)
2 , (-

203


, ) 24 ,
.
,

.
()
12 0,1 /3.

204

.4.4.2. ()
20255.2-84

, .

.


:
,
(
) 0,05 /,
0,1 /,
0,7 /,

0,1 /.

.4.5. , SDI
(.: Silt Density Index
FI Fouling Index,
)
SDI ()
().

, 15 ,
0,45 .
:
47 ;
47
0,45 ;
50 ;
.

, .

,
, . , 0,21 ,
, t0, 500 (
10 ). , 5%.
, , ,
.
10 t,
500 , , ,
0,21 .
, .

, % (
PF Plugging Factor, )
:
= 100 (1 to/t).
80%
15 ,
10, 5 3 .
, () :
I = /.

0,21 t0 = 28 ; 15
( = 15), t = 44 ;
= 100 (1 28/44) = 36,4%;
I15 = 36,4/15 = 2,4;
SDI = 2,4.

.4.6.
,
. ,


.
.
.
,
.
,
.
,


, (
)
- , , .
( ) :
// 10 ;
// 30
- (
300 /);
// 30 100 ;
// 4 27
(
).
0,5300 /; 10 /, .

:
// 1,0; // 0,650,85 (, 1996 .);
1,33 (, 2003 .).
// 0,9; // 0,33.
( ,
, Total Organic
arbon)
,
2.
:
,
900.
:
(
CrO3 + H3PO4, 2Cr27 2S28)
Ag2SO4.
, , , .
()

: 2Cr27
2 150 Ag2SO4
.

, 40% , 100%.
= 300600 /.
Br, J, NO2-, .
, , 0,375 (,
), 0,75 (
, . ).

, , , .

.
,
- .


.

0,25 ( 0,253):
= KMnO 0,25.
() (0,30,5).
(
) 0,250,33 (0,4) ( ) ~1,2 (
).

5 (5) (0,53,0, 1,5).

( 1520 ) () 1,0.
( 300 ) 1,0.
4

.4.7.

.
(
:
8,38,4 3,74,0)

205. .4.1.

.4.1

> 0,5

2 ( )

= 0,5

; 2

< 0,5

= 0; > 0

:
; ; ;
;
().

.4.8.

206

, .
510 / : .
-

.
, .
.

23 /
.

.4.9.
:
;
;
.
: (
)

().
()
,
, . ,

, .
, ,
(
100% SiO2).
/ (/), ,
SiO2
(Al4[Si4O10] (OH)8).

.5.3. Manganese Green Sand


(MGS)

.5.1.


.5.1

(
),

(), 10-2 2

0835

203889

26

3,2

17

1035

254889

39

5,0

26

1044

2541180

50

5,0

33

1054

2541372

63

5,0

42

1354

3301372

102

8,6

68

1465

3561651

140

9,9

100

1665

4061651

170

13,0

125

2160

5331575

310

22,3

207

2469

6101753

450

29,2

300

3072

7621829

710

45,6

473

3672

9141829

1020

65,6

680

* :
, .

.5.2.

11086-76 , , . :

:
, /

190

170

120

, /

1020

4060

2090

.5.2
, , 1
MGS

,
/

(
Fe2+ + Fe3+)

( H2S)
(

Fe Mn2+)

0,5

1714,3

964,3

535,7

1,0

1142,9

642,9

357,1

1,5

857,1

500

285,7

2,0

571,4

327,9

189,3

3,0

357,1

214,3

125

4,0

285,7

160,7

92,9

5,0

160,7

96,4

53,6

5,5

42,9

25

10,7

. .5.2
,
MGS. , , ,
.
. .5.2
, :
, (
);
Fe Mn2+
( );
( ).

.5.4.

1. () 1 . .5.3 .

207


.5.3
1 *,
70

80

100

120

140

160

180

200

220

240

1340

1360

1 ,
820

890

990

1080

1160

1230

1280

1320

* 100, SR1LNa.

208

2. ,
, , . .5.3 1
, .
..5.3
: , (. . 1,
. 4.3.6 . 2, . 2.4.3),
.
3. (),

,
,
/.
4. (
), , ,
,
, /.
5. ()
(/) () .

.5.5.

,
, , .
: 3,5 /,
1,2 /, 5,9 /,
=7,1. .
1. ,
, - , .
, ,
1,21,5 3/.
2. (3,5 + 1,2) = 4,7 / (

5,0 /) . .5.2
,
1 96,4 .
3. . .5.1
1354 68 ,
:
96,4 / 68 = 6555 .
4.
:
6555 / 1500 / 4 .
5. (KMnO4) 1 :
68 4 / = 272 ;
KMnO4 :
31 / 4 272 2000 (2 ).

-
, .

.5.6.

1054
, , ,
.
: 3,5 /,
1,2 /, 5,9 /,
= 7,1. .
, ,
1,21,5 3/.
1054
. .5.1 52 ,

:
1. . .5.3 1 1080 / 120 1 .
2. 1080 / 52 =
= 56160 .
3. ,
,
56160 /: 5,9 / = 9518 9,5 3.


4.
:
9,5 : 1,5 /= 6,3 6 .
3

4. 1 :
4 / KMnO4 900 MGS = 3600 ;

1 .:
5. :
120 52 = 6240 6,2 .

. 5.7.

- 5,4 3/.
(8 );
, ,
.
: 4,7 /,
0,2 /, 4,1 /,
= 7,3.
.
1. ,
(
1,5 ), :
F = Q / T,
Q = 5,4 3/ 8 = 43,2 3
1 ; T , 8 ;
, MGS 10 /.
F = 43,2 / (8 10) = 0,54 2.
2. . .5.1 ,
2
( 2469),
. MGS
450 , 900.

(4,7 + 0,2 = 4,9 /, 5 /)
. .5.2 ,
1 . 96,4 .
, , :
96,4 900 = 86760 86,76 3.

31 / 2 3600 /1000 55 .

- ( ) .


.

.5.8.

.
2469 (2 .).
450 2=900 .
4,7 /.
1. :
0,35 / 900 = 315 .
1 0,35
(. 2, .2.3).
2. :
315 000 / 4,7 / 67 3.

.5.9.170 /.
17
( )
=10 / ( ).

, Q 5,5 3, Q
88 3, 16 .
:
8 /, 0,5 /, 0,4 /, = 6,9.
3,5 / .
1. ( 100%) (4.79):

3. :
= 5,5 (3,5 + 8 0,64 + 0,5 1,3 + 0,4 2,1) = 56,9 /.
86,76 3 / 43,2 3/ 2 .

209


2. ( ):

.5.11.
d :
d = 100 / Pi/di, ,

= / = 56,9 / 10 6 /.
3. (
):

Pi (%)
di, ;
di = (dn + dn+1 ) / 2;
Pi = Pn Pn+1;

t = 6 16 = 96 .
4. ( ):

di Pi . .5.4
.5.5.

.5.4
= t / = 6 16 / 17 = 5,6 .

.5.10.

210

1 0,143 , 1 0,291 .
~23% ( ). 20
24,2 /, 5,57 /.

(30 /) (3 /) :
= 30 0,143 + 3 0,291 = 5,2 /,
.

014 /.
( )

.
, .

,
1

10


dn,

0,56

0,63

0,70

0,80

0,90

1,0

1,1

1,2

1,4

1,6


Pn, %

100

97

85

75

56

41

27

17

, m,
%

15

25

44

39

73

87

91

100

.5.5

di

0,59

0,67

0,75

0,85

0,95

1,05

1,15

1,3

1,5

Pi

12

10

19

15

14

10

d = 100/(3/0,59+12/0,67+10/0,75+19/0,85+15/0,
95+14/1,05+10/1,15+8/1,3+9/1,5) = 0,92 .

.5.12.


d10 = dm + [(dm+1 dm) (10 m)] / (m+1 m), ,
dm , 10% , ;
dm+1 , 10%, ;
m ,
dm, % ;
m+1 dm+1, % .

. .5.4 dm = 0,63 ; dm+1 = 0,70 ;


m = 3%; m+1 = 15%.


d10 = 0,63 + [(0,70,63) (10-3)] / (153) = 0,67 ;
80%-

. .5.5 dk = 0,63 ; dk+1 =0,70 ;


k = 3%; k+1 = 15%;

d80 = dk + [(dk+1 dk) (80 k)] / (k+1 k), ,

d80 = 1,1 + [(1,21,0) (8073)] / (8773) = 1,15 .

dk ,
80% , ;
dk+1 , 80%, ;
k ,
dk, % ;
k+1 dk+1, % .


= d80 / d10 = 1,15 / 0,67 = 1,72.

211

.6.1.
,
, /3

.6.1

212

,
% ( )

Al2(SO)3
19

Ca(OH)2

FeCl3

FeSO4

NH3

NaCl

Na2CO3

NaOH

NaHSO3

Na3PO4

1520

20

18

15

20

20

20

18

15

1,009

1,0085

1,007

1,0085

0,9950

1,0053

1,0686

1,0100

1,0059

1,0087

1,018

1,0170

1,015

1,0180

0,9905

1,0125

1,0190

1,0210

1,0132

1,0194

1,295

1,0280

1,0196

1,0206

1,0299

1,040

1,0335

1,032

1,0375

0,9835

1,0268

1,0398

1,0430

1,0280

1,0405

1,050

1,0475

1,0340

1,0502

1,0354

1,0515

1,061

1,0500

1,049

1,0575

0,9760

1,0413

1,0606

1,0650

1,0429

1,0624

1,072

1,0680

1,0486

1,0711

1,0760

1,0505

1,0737

1,083

1,0685

1,067

1,0785

0,9675

1,0559

1,0816

1,0870

1,0581

1,0850

1,094

1,0900

1,0633

1,0922

1,0962

10

1,105

1,0870

1,085

1,1000

0,9600

1,0707

1,1029

1,1090

1,1083

12

1,129

1,1050

1,104

1,1220

0,9525

1,0857

1,1244

1,1310

14

1,152

1,1240

1,123

1,1445

0,9470

1,1009

1,1463

1,1530

16

1,176

1,1440

1,142

1,1675

0,9390

1,1162

1,1636

1,1750

18

1,201

1,1640

1,162

1,2905

0,9320

1,1319

1,1859

1,1970

20

1,226

1,1850

1,182

1,3135

0,9250

1,1448

1,2086

1,2080

22

1,252

1,2070

0,9200

1,1639

1,2317

1,2410

24

1,278

1,2310

0,9140

1,1804

1,2552

1,2630

26

1,306

1,2530

0,9080

1,1972

1,2790

1,2850

28

1,333

1,2740

1,268

0,9020

1,3031

1,3050

30

1,2950

1,292

0,8950

1,3274

1,3280

32

0,8890

1,3490

34

0,8850

1,3700

36

0,8780

1,3900

38

0,8740

1,4100

40

1,4300

42

1,4490

44

1,4690

46

1,4810

48

1,5070

50

1,5250

.6.2. ( ) 20, /3
.6.2

, %, (/100 )

2SO4

HCl


, %, (/100 )

2SO4

HCl

1.0050

1,0030

54

1,4350

1,0120

1,0080

58

1,4770

1,0185

1,0130

60

1,4980

1,0250

1,0180

62

1,5200

1,0315

1,0230

64

1,5420

1,0380

1,0280

66

1,5650

1,0450

1,0330

68

1,5870

1,0520

1,0380

70

1,6110

1,0590

1,0425

72

1,6340

10

1,0660

1,0470

74

1,6570

12

1,0800

1,0570

76

1,6810

14

1,0950

1,0680

78

1,7040

16

1,1090

1,0780

80

1,7270

18

1,1240

1,0888

82

1,7490

20

1,1390

1,0980

86

1,7870

22

1,1550

1,1080

90

1,8140

24

1,1700

1,1190

91

1,8190

26

1,1860

1,1290

92

1,8240

28

1,2020

1,1390

93

1,8276

30

1,2190

1,1490

94

1,8312

34

1,2520

1,1690

95

1,8324

38

1,2860

1,1890

96

1,8355

40

1,3030

1,1980

97

1,8360

42

1,3210

98

1,8365

46

1,3570

99

1,8335

50

1,3950

100

1,8305

213

.6.3.
(H2SO4) -
.

12; 34; 56; 10; 75; 92,5; 94% ().
: 5; 20; 30; 40.

: 75%
92,5%,
8188%.

.6.3
()

214

H2SO4, %

H2SO4, % ,

H2SO4, %

020

55

27,10

85

+7,90

0,50

58

24,50

87

+4,10

0,80

60

25,80

88

+0,50

1,75

65

35,30

89

4,20

3,70

70

42,00

90

10,20

10

5,50

74

40,00

92

25,60

15

11,25

75

51,00

93

35,00

20

19,00

76

28,10

94

30,80

30

41,20

78

13,60

95

21,80

35

58,50

80

3,0

96

13,60

40

65,20

81

+1,50

97

6,30

45

46,80

82

+4,80

98

+0,10

50

34,20

83

+7,00

99

+5,70

52

30,90

84

+8,00

100

+10,45

.6.4

H2SO4, % ,

H2SO4, %

H2SO4, % ,

100,2

55

132,0

85

237,1

100,4

58

137,6

87

249,2

100,6

60

141,8

88

255,5

101,0

65

154,1

89

262,1

101,6

70

169,2

90

268,9

10

102,0

74

183,8

92

283,2

15

103,1

75

187,8

93

290,6

20

104,4

76

191,2

94

298,4

30

107,9

78

200,7

95

306,3

35

110,5

80

210,2

96

314,5

40

113,9

81

215,2

97

323,0

45

118,4

82

220,4

98

332,4

50

124,4

83

225,7

99

318,0

52

127,2

84

231,3

100

296,2

.6.5
.
H2SO4, %

H2SO4, %

25

50

25

50

1,97

1,01

0,62

55

8,00

4,27

2,75

10

2,14

1,22

0,69

60

10,23

5,37

3,36

15

2,32

1,26

0,74

65

13,98

6,85

4,14

20

2,58

1,40

0,83

70

19,95

9,02

5,13

25

3,02

1,60

0,97

75

31,50

12,30

6,41

30

3,41

1,90

1,13

80

17,40

8,09

35

3,95

2,18

1,33

85

19,72

9,18

40

4,57

2,51

1,58

90

47,59

18,20

9,09

45

5,43

2,95

1,89

95

44,93

17,68

9,10

50

6,48

3,55

2,27

99,6

24,20

10,80

.6.4. ()
(HCl)
, .
32%.
: 3; 5; 10; 25;
27,5% ().
: 20; 30; 60 .

.6.6

215

.6.7

Hl, %

Hl, %

1,00

+ 101,80

3,50

7,8

+103,30

6,00

11,4

+105,30

10

15,00

15

+108,00

17,4

40,00

19,2

+109,70

21,3

60,00

21,6

+109,00

24,2

80,00

24,8

+105,20

24,8

86,00

29,3

+92,00

28,1

60,00

31,2

+82,70

.6.5. (:
, ,
, ,
, ) (NaOH)

.6.6. (:
, ,
, ,
) (NaCl)


, .
42 25%.
: 0,20,3; 2; 4; 10; 42% ().
: 20; 30; 40 .


- - .
: 5; 8; 10; 20; 26% ().

.6.8
()

.6.9

NaOH, %

Nal, %

0,20,3

1,00

+100,00

2,00

+102,00

14

10

4,00

+103,00

19

15

10

10,00

+104,00

22,5

20

42

+12,00

+132,00

23,4

21,3

50

+11,00

+142,00

216

7


( 4110195)


( )


I
t = 60

**

, /

,
/


()

50

20

1,5 I 1

50

20

I < 1 I 0

50

> 20

1 I 0

50

20

1 I 0

50

> 20

I0

> 50

20

I0

> 50

0 < I 0,5

, /,

()

8,38,5

0,1

8,38,5

0,1

8,38,5

0,1

8,38,5

0,1

> 20

8,38,5

0,1

51200

>3

0 < I 0,5

> 200*

20

>3

8,38,5

0,1

0 < I 0,5

> 200*

> 20

>3

8,38,5

0,1

0 < I 0,1

50

06

0,1< I 0,5

50

>3

0,1 < I 0,5

50

I > 0,5

50

06

0,1 < I 0,5

51200

0,1 < I 0,5

> 200*

20

8,38,5

0,1

0,1 < I 0,5

> 200*

> 20

++

++

8,38,5

0,1

I > 0,5

51200

06

I > 0,5

> 200*

20

06

8,38,5

0,1

I > 0,5

> 200*

> 20

06

++

++

8,38,5

0,1

I < 1,5

* 2.1.4.107401.
**

217


.
1. 5, 6 7 : : , , ; . ,
.
2.
.
3. 10 / () 4 7 /.
4.
.
5. I 2.04.02-84. . ,
. 1, . 4.19.
6. 5 /, , .
35 5 /.
7. 0,3 / ( Fe) , .
8. .

218

8

-

.8.1.
()

Loos (
)
-.
( )
II IV.

.8.1
-

1030

> 30100

> 1001500

, ,

25

810

810,5

8,510,5

, /

< 0,02

< 0,02

< 0,02

, /

< 0,1

< 0,1

< 0,1

( )

, ,

25

810

810,5

8,510,5

KS8,2 ( ), /

0,10,5

0,55

, /

< 0,02

< 0,02

< 0,02

, /

< 0,1

< 0,1

< 0,1

(PO4 ), /

36

510

515

, /

1030

> 30100

>1001500

0,21

0,22

0,33

510

3-

, /:

: , , , ,
50 /.

219


.8.2

II

IV

IV

I III IV

I IV

Loos

U-ND
UL-N

U-HD
UL-S
ZFR

DF
I DF 125
III DF 600
IV DF 3000

, 0,1

> 1 22

> 22 44

36

44

44
2

, ,

25

>9

>9

>9

>9

>9

> 0,1

> 0,1

> 0,1

> 0,1

> 0,1

KS8,2 (
), /
KS4,3 ( ,
), /

.
5

, /
, /,

220

< 0,015

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,005

< 0,1

< 0,02

< 0,02

< 0,1

< 0,02

< 0,1

550

<5

,
/

< 500

< 25

< 25

< 25

< 50

< 10

<1

(), /

< 0,05

< 0,03

< 0,03

< 0,03

, /

< 0,01

< 0,005

< 0,005

< 0,005

, , /

<3

<1

<1

<1

<1

<1


( KMnO4)

< 10

< 10

< 10

< 20

<5

<3

, /

<2

< 0,005


25
KS8,2 (
), /

10,512

10,512

10,511,8

10,512

1011,5

9,810,8

18

112

0,56

18

0,53

0,11

< 0,015

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

, /

,
/:

.
1030

1030

1020

510

1020

305000

308000

304000

305000

302000

30300

520

520

515

510

7,515

1020


( KMnO4)

< 100

< 150

< 100

< 50

< 30

, /

< 150

< 50

< 40

<4

,
/
(PO43-), /


. .8.2
1. 50 /,
.
2. 0,2
50 / 95%
.
3. < 0,2 /
< 0,02 / < 5 /.
4. :
, 25,
( , ), .
;
6, , . ,
;
7 , .
5. ( KS8,2) ( ), ( )
6. .
(. . 4).
7. , , , , . , ,
- , . :
- ;
.
, ,
. : 0,10,3 /, 0,21 /.

.8.2.
Viessmann
( )
100
(VDI 2035)
VDI 2035,
, ,
.

, (
)

. .8.3.
100 ,
VDI, .

100 20 /
100 .
20 /
( ), Vmax ( 100 )
. .8.3.
) 100
:
.

221

. .8.1

Vmax
110

222

KS4,3 ( , , ) :
KS4,3(/3) 0,5 = a(HCO3)2 (/3)

( )
0,18 = a(HCO3)2 (/3);
(/) 0,025 = a(HCO3)2
(/3);
( ) 0,18 =
= a(HCO3)2 (/3).
(/3)
.
) C > 100350 .

2 /3,

.
.
( . ).
) C > 3501000 .

1,5 /3,
.
.
( . ).
) C 1000
( , , > 2 /3
1,5 /3) . .8.4
. .8.1

.
-

.8.3


, Q

Q 100

100 < Q 350

2,0

Vmax = 3-
( Q > 1000 )

350 < Q 1000

1,5

Vmax = 3-
( Q > 1000 )

Q > 1000


Vmax
1

2Vmax= 0,0313


.8.4

.
,
/3

, Q,

0,5

150

200

250

300

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1500

2000

75,1

93,9

125,2

1,0

37,6

47,0

62,6

1,5

25,0

31,3

41,7

2,0

6,3

7,8

9,4

11,0

12,5

14,1

15,7

18,8

23,5

31,3

2,5

1,9

2,5

3,1

3,8

5,0

6,3

7,5

8,8

10,0

11,3

12,5

15,0

18,8

25,0

3,0

1,6

2,1

2,6

3,1

4,2

5,2

6,3

7,3

8,4

9,4

10,4

12,5

15,7

20,9

3,5

1,3

1,8

2,2

2,7

3,6

4,5

5,4

6,3

7,2

8,1

8,9

10,7

13,4

17,9

4,0

1,2

1,6

2,0

2,4

3,1

3,9

4,7

5,5

6,3

7,0

7,8

9,4

11,7

15,7

4,5

1,0

1,4

1,7

2,1

2,8

3,5

4,2

4,9

5,6

6,3

7,0

8,4

10,4

13,9

5,0

0,9

1,3

1,6

1,9

2,5

3,1

3,8

4,4

5,0

5,6

6,3

7,5

9,4

12,5

5,5

0,9

1,1

1,4

1,7

2,5

2,9

3,4

4,0

4,6

5,1

5,7

6,8

8,5

11,4

6,0

0,8

1,0

1,3

1,6

2,1

2,6

3,1

3,7

4,2

4,7

5,2

6,3

7,8

10,4

6,5

0,7

1,0

1,2

1,4

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

4,3

4,8

5,8

7,2

9,6

7,0

0,7

0,9

1,0

1,3

1,8

2,2

2,7

3,1

3,6

4,0

4,5

5,4

6,7

8,9

Vmax, 3

,
. ,
, ,

.
1 Q 1000
20 / ,
Q > 100
2 ,
< 100 20 /.

.8.3.

ACV (
,
ompact A
CA 250/ CA 300/ CA 350/ CA400/ CA 500/
CA 600/ CA 700/ CA 800/ CA 900/ CA 1000.

:

25

78

, F, /

15 (3,0)

, /

0,5

223

.8.4.

Biasi PRXA
( )
, , ,
.

.8.6.

IVAR BHP
BLP ( )

15

1625

25

7,59,5

7,59,5

5,0

5,0

25

79,5

, / 3

, / 3

5,0

, / 0,1

0,05

, /

0,1

, /

0,2

0,2

, /

0,2

(), /

0,1

0,1

(), /

0,1

, /

0,1

0,1

, /

0,1

, , /

1,0

1,0

, /

1,0

, ,

15

1625

224

25

911

25

911

911

, / 3

1000

, / 3

1000

750

, / 3

5,0

, / 3

5,0

5,0

, /

8000

7000

6000

, /

3500

, /

, /

3500

3000

, /

150

150

(PO4 ), /

30

30

, ,

3-.
60
.

.8.5.

Biasi RH (
)

25

> 8,5

F, /

20 (4,0)

, /

0,01

, /

0,5

.8.7.

IVAR SuperRa
( )

25

> 7,2

, F,( /)

15 (3,0)

1. (Aqualite),
.

,
.
:
./ : (095) 967-0957.
2. (Bayer AG),
. , .
http:// www.bayer.com.
:
.: (095) 234-2081, 234-2136;
: (095) 234-2001, 234-2100.
http:// www.bayer.ru.
ru-bayer@ bayer.ru.
Lewatit (, . ).
.
3. c (Dow
Liquid Separations), Dow
Chemical Company ( ),
. , , ;
. , ;
. , .
http:// www.dow.com/liquidseps.
:
.: +7 (095) 258-5690;
: +7 (095) 258-5691/92.
Dowex
Marathon ( ), Dowex Monospere
( ), Dowex Upcore UPS ( ) - .
4. a (Nitrochemia),
. , .


(Varion).
5. (Purolite
Company),
. , , ; . , , .

(Purolite International Limited).
. , .

:
.: +7 (095) 564-8120, +7 (095) 363-5056;
./: +7 (095) 564-8121.
http:// www.purolite.com.
.
,
, , .
. , , .
( ): -
. ..
(): . +7 (095) 273-7336, 273-7337.
6. (Resindion)
Mitsubisi Chtmical Comporanion
( ),
. , .
Relit
().
7. (Rohm and
Haas Company),
. , , .
:
. +7 (095) 726-5929; +7 (095) 726-5916.
: , , , ,
, , .
8. ,
. .,
.
http:// www.smoly.dp.ua.
: -2, -2-8
( ); -2, , -1
( ); , -8, (),
( ); -2, -2 ( ).
9. (.
),
. , .
http:// www.tokem.ru.
info@ tokem.ru.
.: (3842) 32-5007, 36-5522;
: (3842) 32-5200, 36-5544.
:

.: +7 (095) 744-0831, 334-9694;
: (095) 975-7397;
Kdm@ tokem.ru, tokem@ zmail.ru.
: -2-8 ( ); -4, -4-2 ( ).

225


10. (),
. ., .
http:// www.ucp.ru.
ntuchpl@ntuchpl.unets.ru.
. / : (3435) 32-4011, 23-7465.
:
. /: (095) 777-2962, 785-2427, 785-2428.
uch@elnet.msk.ru.
-1,
-31 -10.

226

10
;
;
1. - ( )
.
.
105066, , . , 4, . 8,
507.
./: (495) 265-7260, 267-6410.
E-mail: ornd@safety.ru.
http://www.safety.ru.
2. -
()
.
107076, , ., 14.
.: (495) 124-9944, 268-3544, 268-6771,
268-5149.
: (495) 268-4724.
E-mail: info@standards.ru; shemelev@standards.ru.
http://www.standards.ru.

1.
119991, , ., 8.
.: (495) 236-5034, 236-3448.
./: (495) 236-0172.
3.
194292, -, . , 26,
. 1.
.: (812) 557-8621, 558-1639.
: (812) 598-5310.
E-mail:
info@standards.spb.ru;
http://www.
standards.spb.ru.
10.
350010, . , . , 48.
.: (8612) 24-1020, 24-1373.
E-mail: gost-yug@mail.kubtelecom.ru.
13.
630108, . , . , 40.

./: (3832) 53-9436, .: (3832) 53-9493.


E-mail: tor13@online.sinor.ru. http://www.sinor.
ru/~tor13.
14.
620041, . , . , 41.
./: (3432) 41-6827.
E-mail: tor14@sky.ru.
http://www.gost.da.ru; http://www.tor14.sky.ru.
: http://
www.gost.ru.
3.

( ) .
127238, , , 46, . 2.
.: (495) 482-1517, 482-4265, 482-4112, 4824297, 482-0705.
4. .
113105, , , 19.
.: (495) 198-6101.
- .
125167, , , 11.
.: (495) 198-6101.
-
: www.intersen.ru.
101479, , ., 18/20.
.: (495) 978-6221, 978-6802, 973-1680,
973-1630; : (495) 978-1932, 973-1630.
: www.depart.drugreg.ru.
5. :
www.metabot.ru: , water, drinking
water.
6. . () ():
www.who.int, www.who.ch.
7. ( )
117421, , . , 40, .
.: (495) 935-2188, 936-0944.
: (495) 935-2198.
8.
: 343 ( ). .
117421, , . , 40, , -14.
.: (495) 432-3812. : (495) 935-2027.

227


9. (). ( .)
101000, , ., 2.
.: (495) 971-7104, 971-9929.

18. , , ().
103001, , ., 4, .
.: (495) 290-5094, : (495) 291-7265.

10. :
( ).
129090, , . , 22.
.: (495) 288-5494.

( 1992 .).
105679, , , 44 (
., 33/5, . 1, 4- .).
./: (495) 367-9752.

19. ().
119361, , . , 46.
.: (495) 437-3483.

11. ()
(WWA).
http://www.awwa.org.
() (American Public Health Assication, APHA).
http://apha.org.
(NSF
International). http://www.nsf.org.

228

12. (US Food


and Drug Administration (FDA) U.S. Departament of
Health and Human Services).
http://www.fda.gov.
13. () ( : ) American
Society for Testing and Materials (ASTM) .
http://www.stm.org.
14. () () .
http://www.epa.gov.
15.
( ).
http://www.epa.gov/OGWDW.
16. (IBWA).
http://www.bottledwater.org.
17. () :
www.europa.eu.int/eur-lex/en/oj.

20. ().
.
123557, , ., 3/10.
.: (495) 253-7006, 253-3404,
: (495) 253-3360, 253-5046.
21. (). .
123007, , . , 4.
.: (495) 256-0146, : (495) 256-6500.
22. , ,
(). .
103006, , . , 21.
.: (495) 978-0386.
23.
(). -
. ( .)
.: (495) 275-5077, 275-7981,
: (495) 275-1122, 279-5924.
: 111634 .
24. - ( ).
198005, -, , 19.
.: (812) 315-1517, 259-5054,
./: (812) 316-6538.
-mail: lumex@lumex.ru, glad@lumex.ru.
http://www.lumex.ru.
25.
().
344104, --, , 198.
.: (8632) 22-4470, 22-6668, 42-3018, 64-8033,
: (8632) 28-0485.


26.
( ).
193015, -, . , 42.
.: (812) 274-1086, : (812) 274-6641,
./: (812) 323-3284.
-mail: welcome@diada.spb.ru.
27.
.
450000, , , . , 10.
.: (3472) 22-8727, 32-9551,
: (3472) 22-4684, 31-1550.
28. .
119361, , . , 46.
./: (495) 437-3129, 437-2177.
29. ( ).
127238, , ., 75.
.: (495) 489-1085, : (495) 489-1485.
30.
( ).
117297, , . , 7.
.: (495) 439-5213, : (495) 435-1300.
E-mail: rossa-saur@mtu-net.ru.
http://www.rossa.websone.ru.

32.
- - ( ).
614007, . , . . , 60.
.: (3422) 49-5267, 16-9002, : (3422) 167441, 16-7150.
E-mail: mniiekotek@permonline.ru.
http://www.permonline/ru/custom/mniieko/index.
htm.
33.
- - ( ).
141570, ., -,
/ .
.: (495) 535-2401, 535-8436, 535-9210. : 205260 .
: (495) 535-7386. : 411038 KC SVSU.
E-mail: root@ftri.exteek/msk.ru.
34. (
).
107023, , ., 15.
.: (495) 360-1335, 369-7914.
www.orges.ru

31. (- ,
506 (
).
634034, . , . , 30.
./: (3822) 41-5860, 41-0572.
E-mail: microlab@thu.ru.
http://www.ispd.thu/microlab.

229

11

230

1. -. - .
2. -MAGAZIN. .
3. -. (
).
4. .
5. ( ). .
6. 2. . .
7. ( ).
8. .
9. : , ,
().
10. .
11. : .
12. : , , .
13. .
14. . .
15. .
16. ().
17. .
18. .
19. .
20. .
21. ( ,
-, ).
22.
.
23. .
24. . ( ).
25. .
26. .
27. .

28. .
29. .
30. .
31. .
32. .
33. .
34. .
35. .
36. (-).
37. . . .
38. ().
39. .
40. .
41. .
42. .
43. (.
).
44. .
45. XXI (.
).
46. (. ).
47. (-).
48. .
49. .
50. .
51. .
52. (-).
53. . , , , .
54. .
55. ( :
).
56. . .
57. .
58. .( )

I.
1. .. . . .: , 1975. 327 .
2. . . .
.. , ... .: 2002.
427 .
3. .. . .: ,
1979. 254 .
4. 140509-99 . .
5. ., .
. . .: , 1983. 224 .
6. .., .., ..
. : ,
1982. 136 .
7. . . . .. .
. .: , 1981. 632 .
8. .., ..
. : , 1974. 232 .
9. .. . .: , 1979. 158 .
10. .. . .: ,
1989. 272 .
11. .. ( , ). .: ,
1986. 256 .
12. ..
. .: , 1978. 192 .
13. ..
. .: , 1977. 144 .
14. .. . .: , 1976. 208 .
15. .. . .: , 1987. 176 .

16. .. : XXI
. .: , 1986. 168 .
17. .. . .: , 1980. 150 .
18. .. . . 2-, . . .: , 1983. 92 .
19. .
.: , 1983. 792 .
20. . . .: , 1982. 672 .
21. : .
. .. . : . , 2004. 232 .

II.
1. .., .. . .:
, 1984. 344 .
2. .., .., ..
.
.: , 1973 . 270 .
3. .. . :
, 1986. 128 .
4. - .., .., .., ..
(). . 2004, 3, . 1016.
5. .. :
. .: ,
2001. 339 .
6. : , , . (.. , .. , .. .) . .. -

231

232

. .: ,
2003. 403 .
7. . . .:

8. .. .
.: , 1979. 342 .
9. . . . .. . .:
-
, 2003. 148 .
10. .
2- . . . .: -
, 2003. 840 .
11. . .:
, 2003. 776 .
12. 30813-2002 ( 6107-1-8:1996
). . .
13.
98/83/ ,
3 1998 ., 5 1998 . Official Journal of the
European Communities .. .
14. . .
. .: , 1985. 440
15. .., .. . .: , 1988. 240 .
16. .., .. :
. .: , 2003. 320 .
17. -
, .
(: .. .. ).
.:
. .: , 1973. 256 .
18.
. (:
.. , .. , .. .).
. ().
1980, 1981, 1982 . .: , 19791982. 140 . , ,

.
19. .., .. . .: , 1977. 135 .
20. ..
. .: , 1991. 244 .
21. .., .. - . .:
, 1987. 238 .
22. .. -

. ( 2705/79 .). :
. , 1982. 12 .
23. .. , . ( 1759/78 .). : .
, 1982. 21 .
24. . . .
. .. . .: , 1975. 199 .
25. .
. // , 1982, . 4, 4, . 326328.
26. . ., .
. .: , 1987. 285 .
27. ..
.
2- . : + . 229 .
28. .. .
.: , 1982. 152 .
29. .. . .: , 1975. 208 .
30. (Nalco
Chemical Company). : . , . . -: - McCraw-Hill,
1991. 293 .
31. .. ; . .: , 1980. 208 .
32. . .:
. .: , 1973. 272 .
33. . . 2-, . 1, (). , ,
1995. 257 .
34. ..
. . 3-, . . .: ,
1984. 159 .
35. .., .. . . 2-., .
. .: , 1980. 197 .
36. .., .. . -:
, 1974. 140 .
37. .., .. . .: , 1983. 280 .
38.
. . 1. .:
. .: , 1978. 145 .
39. .
. 2-, . . . .. . .: , 1973. 376 .


40. ,
. .1, .2, 3. -87. .: , 1987.
41. .. . ,

.
. . 3-, . . (
.
). .: , 2000. 848 .
42. ., .
. . .: , 1975. 280 .

III.

1.
. (: .., ..,
.. .). : , 1981. 176 .
2. ..
. .: , 1982. 304 .
3. .. . .: , 1975. 295 .
4. ..
- . .: , 1988. 94 .
5. .., .. .
. , 1996, 2, . 27.
6. .., ..

. ,
2000, 4).
7. .., .., .. . :
, 1980. 240 .
8. . , .
. .: ,
2002. 192 .
9. .
, . .: , 1983. 295 .
10. - .., .., .. . .: , 1999. 248 .
11. .. . ,
, . .:
, 1996. 31 .

12. .., .. .
-, 2003, 2, . 3840.
13. .., .., ..,
.. ,
, . ., 1996.
14. .., .. . : , 1999. 29 .
15. .., ..
/ . ., 1999
16. .. : , , . .: , 1980. 256 .
17. .., .. . .: ,
1969. 328 .
18. ., . . .
. . .: ,
1997. 288 .
19. .., .. -
. .: , 1988.
20. - .., .., ..
.: , . 20 .: , 1982,
. 77111.
21. .., .. . : , 1989. 288 .
22. .., .., - ..
. . .: ,
1994. 112 .
23. .., .. . . 2-, . . .: , 1973.
416 .
24. , , , (
- ,
70- ).
.: - /, 2004. 182 .
25. . .
. .. . .: , 1977.
352 .
26. : . . 2-, . . .
.. . .: , 1977. 288 .
27. .. .
. ,
2001, 2, .1216.

233

234

28. .., .. . .: , 1990. 240 .


29. .. . : , 1989. 176 .
30. .., .., .. .
. . , 2003.
31. ..
. .: , 1978. 270 .
32. .. : . .: - . 2004. 240 .
33. 140509 . .
34. .. . : , 1976. 160
35. .., ..
. .: , 1980. 256 .
36. .., .. . . 2-, . . .: , 1981. 304 .
37. . . 2- . . .: ,
1983.
38. .., .. (
). . . 1. .:
, 2000, . 1720.
39. .., ..
. , 2000, 1, . 5559.
40. .., .., ..
. .: , 1991. 192 .
41. .. . .: , 1978. 351 .
42. .. . .: ,1986. 272 .
43. .. . 2- . . 2-. .: ,
1992. . 1 399 ., . 2 367 .
44. .. .
.: , 1976.
45. .., .., ..
. . 3- . . 2-., . . .: (), 20032004.
. 1 287 ., . 2 493 ., . 3 256 .
46. .. .
.: , 1992. 175 .

47. .., ..
, , . .:
, 1975. 76 .
48. .., ..
. .: , 1987. 208 .
49. .., .., ..
. .: , 1978. 184 .
50. .. . . : , 1978. 184 .
51. . .:
, 1979;
52. -
, .
.: . .: , 1973.
53.
( . ). 13 . , . . Lewatit .
11 .
. Lewatit ( . ). 15 .
54.
(The Dow Liquid Separations)
The Dow Chemical Company, Dow : UPCORE () ,

, 2000. 13 . ( ) .
. (.. , . ,
. ). 1516 2002 . .
55. : . 10 . .
, 1996. 10 . . 10 .
(, ,
), 2003. 51 .
56.
: , 2004. 10 . 1 , 2004. 13 .
, 2003. 5 .
57. . . .
.. , .. . .: , 1982. 416 .
58. .
. .. , .. . : , 1984. 372 .


59.
( ) .., .. , .. . // : . : ,
1980, 7, . 59.
60.
( ) .., .. , .. . // : . : ,
1981, 2, . 68.
61. .. . .: , 1988. 208 .
62. .. . . 8. .: ,
1973. 752 .
63. .., ..
. .: , 1991.
64. ..
. : ,
1999. 196 .
65. ..
. . 2-, . . .: ,
1982. 296 .
66. .., .. . .: , 1971. 579 .
67. : Nalco. 2- . .
.: .. . (Nalco Chemical Company).
- .: - McGraw Hill Book
Company, 1989. 1117 c.
68. ..
. .: , 1990. 256 .
69. .. . . 3- ., .
. .: , 1971. 304 .
70. ..
. .: , 1968. 171 .
71. .., ..
. .: , 1974. 160 .
72. .. . . 3- ., .
. .: , 1971. 304 .
73. .. . .:
, 1980. 151 .
74. .., .., ..
.: - .
2003. 310 .
75. . . ., 1997.
76. . -

, :
.. . .. , .. . .: , 1988. 360 .
77. .., .., .. : . .: , 1990. 254 .
78. .. . .: ,
1994. 159 .
79. .. .
.: , 1955. 223 .
80. .., .. . .:
, 1989. 288 .
81. .., ..
// . 1984, 3, . 498504.
82. .., .., ..
.
: - , 1998. 100 .
83. .. . 3- ., . . : , 1980. 564 .
84. .., .. . : , 1981. 328 .
85. ., .., .. . , . 2- . . 1 680 .,
. 2 681 1206 . : , 1980.
86. .., ..
. -
. : ,
1983. 240 .
87. .., .. ( ). .:
, 1980. 168 .
88. .., .. - . .: , 1982. 200 .
89. .., ..
. : ,
2001. 144 .
90. .., .., ..
. , 2001, 8, . 2327.
91. .. . . 2-. .: ,
1976. 288 .
92. .. . . .: ,
1976. 370 .

235

236

93. .., .. . .: , 1982. 72 .


94. .. . .: , 1980. 192 .
95. .. - . .: , 1977. 256 .
96. .., ..
. .:
, 1981. 320 .
97. .., .., ..
,
. , 2003, 1, . 5455.
98.
. .:
,
1995. 43 c.
99. .., .., .. . 3- .,
. . .: , 1988. 400 .
100. .. . 2- ., . . .:
, 1974. 360 .
101. .., .. . .
.: , 2000. 240 .
102. . . . .: , 1999.
103. .., .., ..

. 2- ., . . .:
, 1984. 368 .
104. ..
. .: , 1978. 160 .
105. .. . .: , 1987. 240 .
106. . .
. 1, 2, 3. ( . . ). .: .. , .. , .. . .: , 1999,
2000, 2001.
107. . ., 1988.
108. . / .
. . 1. .: , 2000, .4752, 114117.
109. .
. .. . . .: , 1966. 448 .

110. / . .
. 1. .: , 2000, . 3536.
111. / . . . 1. .: , 2000, . 3739.
112. . (.. , .. , .. ,
.. ). : , 1979. 177 .
113. .. . : ,
1979. 104 .
114. .. . .:
, 1984. 89 .
115. .., .. .
. .:
, 1994.
116. . -.
. 2- . .1. 640 ., . 2. 504 . .: ,
1969.
117. . .:
, 2002. 20 .
118. ., .
. . .: , 1982. 520 .
119. .., .., ..
. .: , 1986. 155 .
120. .., .., ..
. .:
, 1979. 398 .
121. ..
.
-150. ( , ,
). .: ,
1979. 114 .
122. .. . -157. .: ,
1981. 51 .
123. ..
.
-180. .: , 1985. 22 .
124. .. . -140.
.: , 1978. 32 .
125. ..
. -164. .: , 1982. 16 .
126. ., .., ..

. 3-158. .: ,
1981. 12 .


127.
. .:
, 2000. 23 .
128. ..
.
. ., 1996
129. .., ..
. .: , (). . 7,
27 (157), . 2733.
130. .. .
.: , 1977.
131. . .: .
.: , 1973.
132. . (
, , ). .:
, 1983. 2 7 .
133. .. . .: , 2004. 301 .
134. .., .. . .
. ., 1996.
135. .., .., ..
-.
// . .: , 1975.
136. .. . : , 1984. 167.
137. .., .., .. . .: , 1972. 176 .
138. ..
. .: ,
1980. 272 .
139. .
. . .: , 1978. 224 .
140. .. .
.: , 1978. 200 .
141. .., .., ..
. //
. 1990 4 12
142. .. .
.: , 1982. 168 .
143. . . . 2-. .: , 1977;

144. .
. .
.. . .: , 1979. 460 .
145. . .
5-, . . .: , 2002.
146. .. :
. .: , 1990. 144 .
147. .. . .:
, 2003.
148. :
(.. ). .: , 1987. 65 . (,
. 9. . . . 3.
149. .., .. -: . .: - , 1996. 391 .
150. .., .., ..
.
40 /2, . .:
. .. , 1976. 19 .
151. .. , - . . ( ). .: ,
1992. 108 .
152. ..
. .: ,
1977. 184 .
153. ..
. : , 1976. 88 .
154. .. . .: ,
2002. 328 .
155. .. . ,
.
. 3- ., . . (
.
). .: , 2000. 848 .
156. .., ..
: . , , 1993. 97 c.
157. .., .. .
.: , 1996. 680 .
158. . . . . .: ,
1979. 400 .
159. .-., . . . .: ,
1981. 464 .

237


160. ..
. .: , 1996
161. .., ..
. : , 1980. 116 .
162. .., .., ..
- . , 1985, 7,
. 4749.

238

163. .., ..,


..
. .: , 1987. 312 .

239

,


-:

10.02.2007 . 6090/8.
Helios. 30 .. 3000 .

-.
125464, , , .10, .1.
21.
123022, , . , .15, .29.

Вам также может понравиться