Вы находитесь на странице: 1из 3

Anexa nr.

1
Aprobat prin ordinul IFPS
nr. 1164 din 25.10.2012
Serviciul Fiscal de Stat Republica Moldova
Declaratia privind TVA/
Forma TVA 12
Pentru uz intern SF

Codul fiscal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. de nregistrare TVA _ _ _ _ _ _ _


_

Denumirea ____________________________________________________

Adresa ________________________________________________________

Perioada fiscal

Clasificaia veniturilor bugetare:
:

Data prezentrii

cod capitol __________


cod paragraf __________


Valoarea fr TVA (lei)


Suma TVA (lei)


Livrri de mrfuri i serviciiInclusiv /

1
1.1

2
2.1

Livrri de mrfuri, servicii la cota redus


.

Livrri la cota 0
0

Livrri scutite

Import de servicii

Ajustarea TVA aferent livrrilorTotal

10

(1+3+5+6)

Inclusiv pli anticipate (n avans)


Procurri de mrfuri, servicii


,

11

(2+4+9)

11.1

12

13

Importul i procurrile de mrfuri, servicii


,

14

15

Ajustarea TVA aferent procurrilor


16

Trecerea n cont a TVA din perioada precedent


17

Total TVA spre deducere


18

(13+15
+16+17)

TVA aferent bugetului


19

TVA aferent bugetului pentru import de servicii


(suma echivalent celei reflectate n boxa 8)
(, 8)

20

TVA destinat trecerii n cont n perioada ulterioar


21

TVA spre restituire


22

(11-18)

(18-11-22)

Noi declarm, c informaia prezentat n aceast declaraie este complet i veridic.


, .

L.

eful ntreprinderii

Semnturile: __________________

S.

..

Contabil ef

__________________
Data __________________________

Anexa nr.1
la Declaraia privind TVA
Forma
TVA
FACT
Pentru uz intern SF

Lista facturilor fiscale primite


Codul fiscal

Nr. de nregistrare TVA

Denumirea agentului economic care prezint anexa la declaraie ______


Perioada fiscal ___________________________________________________


Numrul de facturi fiscale primite ___________________________________


Nr. /f al furnizorului ce

Data

Seria

Numrul

Valoarea total din factur a Suma total a TVA

d/o

a eliberat factura
fiscal

eliberrii
facturii fiscale

facturii
fiscale

facturii
fiscale

/ ,

Total pe pagin

livrrii fr TVA, lei

aferent livrrii, lei

1
2
...

Total general

L.S.
..

Codul fiscal

Semnturile: __________________

__________________
Data __________________________

eful ntreprinderii

Contabil ef

Anexa nr.2
la Declaraia privind TVA
Forma TVA LIVR
Pentru uz intern SF

Lista facturilor fiscale eliberate


Nr. de nregistrare TVA

Denumirea agentului economic care prezint anexa la declaraie ______


Perioada fiscal ______________________________________________


Numrul de facturi fiscale eliberate____________________________


Nr.
d/o

/f al beneficiarului ce a
primit factura fiscal

Data eliberrii
facturii fiscale

/ ,

Seria
facturii
fiscale

Numrul
facturii
fiscale

Total pe pagin

Valoarea total din


factur a livrrii fr
TVA, lei

Suma total a
TVA aferent
livrrii, lei

1
2
...

Total general

L.S.
..

eful ntreprinderii

Semnturile: __________________

Contabil ef

__________________
Data __________________________