Вы находитесь на странице: 1из 23

..

.
, .
,
- ,
.

, ,
. ,
,
.

.
1.
1.1. .
,
,
.
- , ~4000
.
~2000 ,
: ,
; i , ( 37:28);
( 1:17);
(1 2:16).
, ,
,
,
- :
i ( 62:10); i i i ,
( 24:14).
1.2. , ,
.

,

: ( 7:14); ,
i (1 2:10);
( 4:23,24).

.

. ,
, .
,
: ,
( 17:9).

()
: (
1:17); , , i : , ( 12:32); , i
, : i , ( 5:17);
, ( 30, 59).
, :
i ( 15:12). -
,
: i, (1
2:7); (1 13:9);
, (2 12:4).
1.3.
,
, - ,
. -,
,
: :
, : , ( 10:9).
.
,


( , ): (1
1:23); .
i (1 1:17,18).
,
:
- ;
- ;
- - : i
: ( 16:1); i (
18:5).


- [1],
.
.
- ,
( ):
(1 2:10); ( 1:78); ,
, ( 6:12);
? ( 51:9); , ( 29:3);
: , i ;
i ( 28:12;19).
1.4. 2000
: i ( 62:10); i
i i , ( 24:14).
, : ( 4:23);
i, ( 5:39),

:
; , ( 23:2,27);
( 1:14).

, , :
, , , .

, , ,
; , ,
, , , ; ,
, ,
, .
, ,
,
, , , ,
.
649
-, ,
: ( 2:3);
( 1:18); , :
, ( 11:27); i , i i (1
2:11).
1.5.
,
: , i i ,
( 1:20); ,

[2]; ... ,
[3]. , -

().
, ()
( ),
, ,
.
, ,
.
2.
2.1.
().
() ,
.

.
: /, /, /, /, /,
/,

/,

/,

/,

/,

/, /. ,
... ( . , . 2: 70, 71).

,

,
, ,
( 1:4),
[3]; .
: [4].
2.2. /
, :
( 45:7); ( 37:15); ,
( 1:5); ( 17:19).

,
.
.
/ ,
: i i
; () ( 1:16;10:13).
, , -- .

, . ,
(),
.
,
----- [5] --- [6].

() , ,

.
[6].
, (),
(), ,
: , (3 6:40);
, (1 1:5);
, (3 7:3);
, ... , ( 5:22).


,
.
(),
.
: ,
: ( 42:16); (
18:18); ( 29:15); ,
( 5:13).
2.3.
, [7] [8]
. ,

( %): (1,60), (1,50), (1,10), (0,40),


(0,26), (0,22).
(), :
( 7:29); (
26:23); i ( 8:12); i (
20:27).
2.4.
, :
( 50:12); ( 5:14). ,
, (
[9]) (. , ), (,
[9]). ,

( ) :
( 10: 2); ( 10, 2).
,

( ): , ( 2:3).

.

,
().
. ,

: ,
( 5:16).
, , , ,
, :
- - ( ): ,
( 3:4);
- ( , ):
( 17:19);
- ;
- ;
- : (2
3:18); ( 1:17).
3.

3.1. -
.

, - - .
(! ), ,
.
,
: ; ;

; ( 6:12; 7:22-24;29).
3.2.
,
.
,
() ():
: ,
( 3:2).

1. ( http://pravicon.com/icon-205), b
, (1461-1483 ).

( 1).

(
) : (1

5, 6). ,
:
- ( );
- ( ).
. )
; b)
, III- () IV-
. , ,
.

. (),
( ) (), () (
, , , , ): ,
( 17:2).
3.3.
.
, , ,
, ,
.
-
[1],
() () :
( 1:7).

.
,
-
: i
(1 4:16);
( 1:1;14).
3.4. ,
,
: , i
i ( 1:6).


,
, .

: ( 7,14);
( 1,18).
,
:
i , i
( 24,25;30).
4.
4.1.
( ) ,
, .

.
,
, (.1.4):
( 5:13); :
(..).
( ) ( ):
i i i (2 1:6).
()
.
, , ,


: ( 19:11);
( 10:11);
(3 6:10). ,
, .

,
- (,
, .3.3): (1 5:8).

-
():
, .
( 2:1-4).
, ,
.
,
: ,
( 81:6); , i, ,
i i (1 2:9).
4.2. ,
, ().

,
, .
,
. ,
.
()
.

.
( ) ()

(.3.1.): ( 5:29); ,
(2 12:7); ; ,
( 13:11;13:15).
4.3.
()
(). . ,
() () ,
, . [10],
.
,
, , ,

[11,12].
, ,

.

. :
(-, . .4.6.), (. );
, (. [13]),
(), (. [14]).
,
,
. ,
, , ,
, ,
(.3.1).
. , ,
, [13,15]:
( 1:4);

( 12:29).

()
, - , [15].
4.4.
,
(, ).
,
: i ( 38:4).
, -
. .
, , ,
[16], , ,
.
,

(.1.4):
( 5:13).

4.5.

, - (.2.3). ii (
17:34) , ,
, ,
( ): ,
, : , [2].
, ,
,

, ,
. - .
, ,
, ,
,
() (.3.1;4.3).
,
(, , , , , .2.2),

: , ,
. (.7:10) ,
,
. (4 .2:11, 6:17) .

(.1:16, 10:2)

, ,


,
.
.
, : , (.10:13),

,
; , ,
[2].- -
(.2.2) [17].

4.6.

( )
, , : ,
, ,
,
,
, ; , ,
, ; ...
;
[6].
, ,

;
, , . ,
, ;
,
. , ,
,
, ,
. [18].
,
.
,
: ,
, ,
, ,
. ,
, -
,
: , - ,
, ,
[6].

, :

,
.. ,
. , ,
- , " ", , " ",
. ,

,
(" "),

[6d].

..

[6g].
.
4.7. , ,
- ()

- .
, - ,
.
, - : ,
( 6:3); , ( 5:16).
,
(.1.5.):
,
,
[19].
.

,
,
,

,
.


:
, ,
;
,
, ,
,
[2].
5.
5.1. ,

.
.
. () XX
-,
[20]:
i ( 9:27); i
: , : (
8:43-45).
-: ,
,
[21]:
( 5:38).
( ) ,
, (): ( 15:4);
, i
, i, i ii:
i ( 13:25;38,39). ,
; , , :
: , ,
, ( 3:17,18); , ,

; , :
( 32:4).
5.2. - ,
, , -,
().
- : (1
1:19); i ( 1:25). -
- (, , , ),
, :
( 8:37); (

10:14).
- :
, (
, , , - ):
, (2 2:1); i ( 140:4); ( 1:4);
( 3:72).
5.3. ,
- .

: , ...
i (2 1:5-8).

() .
,
. ,
.
.
.

1
2
3
~96
330 - 37 335-394
9

4
525-602

5
~700

6
657-753


4,2[2]
. % 0

7
9491022
% 2,4 [26]
0

3,8 [3]
0

2,6 [22]
0

2,2[23]
0

1,4[24] 3,2[25]
0
0

8
12961368
4,0[18]
3,3

9
18071867
3,8[27]
3,5

10
1882-1937

11
1941

12
1948

2,5 [28]
1,2/4,2*

2,0 [6]
7,5

21,0[29]
1,7/0,8**

: *) /;
**) / )
.1.4. 2000
,
-
.
(2-4%)
. .,

.
-
- .
5.4. ,
, :
, , ,
,
,
[18]. ,
,
- ,
.
,
(.5.2.).
, , :
? ? i
? ( 38:4-18).

.4.6. ,
:
, - , ,
[28]; [30]. -
, - ; , ,
, , ,
. - , [6].
,
:
[5b].
6.
6.1.
: (1 12, 8). , ,

(, ,
.),

.,
.) (.2.2): ,
,
,
, , ,
[31].
6.2. .
[14].
- .

(.4.3.),
.

,
: ( 11, 1);
[14]., , .
-
:

. ,
,
, .
6.3. , ,
.
:
,
.
. ,
, [14].

,
, ,
[19].
6.4.
.

: ( 54:16); ,
i i ( 3:3); ; i
i , ,
i (1 15:44;50-52); , (2 2:17);
i i , i
( 3:5,6); i , i: i
i ( 5:4,5); ( 3:12).
:

,

,

().

() .
7.
, ,
:
I.
II.

//
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12531.html
//
http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13585204740N857929001/
// http://technic.itizdat.ru/docs/aholy/FIL13592360160N050131001/
// (). 1. 2001;

III.
IV.
http://www.portalus.ru/modules/psychology/data/files//vestnik_russkogo_duha_2001.zip
V. // . . I. . 1. 2011; http://www.neizvestniygeniy.ru/cat/literature/istor/373863.html

1.
2.
3.
4. -
5.
6.
7.
8.
9.
10. ..
VI. // .. II. . 2. 2011;
http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/relig/373867.html

1.
2.
3.
4.
5.
6.


VII.
// . 1. 2012; http://www.neizvestniygeniy.ru/cat/literature/relig/775586.html?author
1.
2.
3.
4.

1. .. . /: , 2010. - 292 .
2. . , , -, 1995; http://azbyka.ru/otechnik/?

Dionisij_Areopagit/o-nebesnoj-ierarkhii=15;
// http://azbyka.ru/otechnik/?Dionisij_Areopagit/o_imenah
3. . , : , , 1885; //

http://azbyka.ru/otechnik/?Vasilij_Velikij/besedy_na_shestodnev

4. . () , , 1980
5. ) . . . 1993. . 436.
b) .
http://www.philosophy.nsc.ru/biblioteca/philosophy_of_science/Haidegger/xaid_2.htm
6. ) .. ? . I.
;
http://azbyka.ru/hristianstvo/chelovek/horuzhiy_pravoslavnaya_askeza_28-all.shtml
b) //
, 2003, 3, .5-25
) . . .
// http://azbyka.ru/dictionary/01/horuzhiy_k_fenomenologii_askezy_07-all.shtml
g) . II.
// http://azbyka.ru/hristianstvo/chelovek/horuzhiy_pravoslavnaya_askeza_46all.shtml
f) . .: 1986. 307 .
7. . .I,II, .-. 1900
8. . .-. -2000
9. . - , 1898
10. . ., . ., . .
: . : -2008. 212 .
11.

//
http://www.portalj.net/theory/kosmonavty-o-strannyx-gallyucinaciyax-v-kosmose.html
12. . //
http://www.borea.ru/pages/astronomy/pages/cosm/fosfeny/fosfeny.html
13. . //
http://www.svoboda.org/content/article/24824047.html
14. . // http://library.raikevich.com/tesla/index1.html#00
15. . // http://smart-ru.info/330
16. . // http://www.isihazm.ru/?id=824
17. .. http://azbyka.ru/otechnik/?

Lopuhin/tolkovaja_biblia
18. . , ., 1995.

// http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Palama/triady-v-zashhitu-svjashhennobezmolvstvujushhih=6#i1
19. . . .: 1990. -367 .
20. . : //

http://www.apn.ru/publications/article26370.htm
21. . . , .: . . ,
, , 1997
22. . , . -. I-XX // http://azbyka.ru/otechnik/?

Grigorij_Nisskij/ob_ustroenii_cheloveka=1
23. . , , , 1908.

24. , , , 1993
25. . , , . 1998
26.

http://azbyka.ru/otechnik/?Simeon_Novyj/glavy_dejateln
27. , . 1, 1993
28. .. //

http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_boge2/stolp_i_utverzhdenie_istiny_00-all.shtml
29. (), . .: 1999. 126 .

http://www.portalus.ru/modules/psychology/data/files/nachala_teophysiki.doc
30. . . .: -1998. -228 .
31. . , ., 1954

Оценить