You are on page 1of 21

KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA

PERINTAH AM BAB B
MAIMUNAH BT SAMAT IPGM-KBM

PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2003


KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM KERANA MENJALANKAN TUGAS RASMI MENGIKUT PERINTAH AM BAB B
(Pekeliling berkuatkuasa mulai dari 1 Jun 2003)

TAFSIRAN

Gred : Gred Gaji di bawah SSM (Pekeliling Bil.4 2002) Ibu Pejabat : Tempat biasa seseorang pegawai melapor diri untuk bertugas dan lingkungan jarak pentadbirannya. Pegawai : Pegawai di dalam Perkhidmatan Awam Kerajaan Persekutuan dan Perkhidmatan Awam Negeri termasuk yang dilantik secara sementara atau sangkut. Perbendaharaan : Menteri Kewangan dan pegawai-pegawai di bawah kawalan pentadbiran atau arahannya. Tugas Rasmi : Tugas yang berkaitan dengan tugas pejabat selain daripada menghadiri kursus yang benarkan.

PERBANDINGAN BAGI PEGAWAI


KUMPULAN (JKK76)
Kumpulan A

GRED (SSM)
Kumpulan Pengurusan Tertinggi/Pengurusan/Profesional Gred Utama/KhasA dan ke atas Gred Utama/Khas B dan C Gred 53 dan 54 Gred 45 dan 52 Gred 41 hingga 44 Gred 17 hingga 40 Gred 1 hingga 16 Kumpulan Sokongan Gred 1 hingga 40

Tingkatan Tertinggi A dan ke atas Tingkatan Tertinggi B dan C Tingkatan Tertinggi D Tingkatan Tertinggi E Tingkatan Tertinggi F dan G Tingkatan Kanan Tingkatan Biasa (Pegawai lain)
Kumpulan B, C dan D (Pegawai lain)

TUGAS RASMI DI DALAM NEGERI


Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya di dalam negeri adalah layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan syarat tertentu untuk Elaun Makan Elaun Harian Bayaran Sewa Hotel Elaun Gantian Tetap Elaun Perjalanan Kenderaan Tambang Gantian Tambang Pengangkutan Awam Belanja Pelbagai

ELAUN MAKAN
Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya bagi tempoh 24 jam atau lebih mulai dari waktu bertolak:
Gred 53 dan 54 45 hingga 52 41 hingga 44 17 hingga 40 1 hingga 16

Sem. Malaysia RM 85.00 RM 60.00 RM 45.00 RM 40.00 RM 35.00

Sabah/Sarawak RM 115.00 RM 80.00 RM 65.00 RM 55.00 RM 50.00

Elaun makan tidak layak dituntut jika kemudahan disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur Sekiranya Penganjur menyediakan kemudahan dalam bentuk wang bagi menampung perbelanjaan makan, pegawai layak menuntut berbezaannya (20% sarapan, 40% makan tengah hari, 40% makan malam)

ELAUN HARIAN
Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya bagi tempoh melebihi 8 jam tetapi kurang dari 24 jam adalah layak menuntut Elaun Harian mengikut kadar separuh daripada kelayakan Elaun Makannya
Gred 53 dan 54 45 hingga 52 41 hingga 44 17 hingga 40 1 hingga 16 Elaun Makan RM 85.00 RM 60.00 RM 45.00 RM 40.00 RM 35.00 Layak Menuntut RM 42.50 RM 30.00 RM 22.50 RM 20.00 RM 17.50

BAYARAN SEWA HOTEL


Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya dan perlu menginap layak menuntut Bayaran Sewa Hotel (resit diperlukan) atau elaun Lojing :
(mengikut kadar Semenajung Malaysia)

Gred 53 dan 54 45 hingga 52 41 hingga 44 17 hingga 40 1 hingga 16

Sewa Hotel

Lojing

Sebenar (Bilik Biasa) RM 70.00 RM 180.00 RM 60.00 RM 160.00 RM 55.00 RM 100.00 RM 35.00 RM 80.00 RM 30.00

Seseorang pegawai tidak layak menuntut BSH / Lojing jika penginapan di sediakan oleh Kerajaan atau Penganjur

BAYARAN SEWA HOTEL


(mengikut kadar Sabah, Labuan dan Sarawak)

Gred 53 dan 54 45 hingga 52 41 hingga 44 17 hingga 40 1 hingga 16


Sewa Hotel

Lojing

Sebenar (Bilik Biasa) RM 75.00 RM 200.00 RM 70.00 RM 170.00 RM 60.00 RM 120.00 RM 40.00 RM 100.00 RM 35.00

Bayaran Sewa Hotel tidak boleh dibayar untuk masa bertugas melebihi 3 bulan terus menerus. Tuntutan bayaran Sewa Hotel bagai pegawai-pegawai hendaklah berpatutan dan munasabah

ELAUN GANTIAN TETAP


Seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar Ibu Pejabatnya bagi tempoh melebihi 3 bulan tetapi kurang dari 6 bulan termasuk hari kelepasan am dan mingguan adalah layak menuntut Elaun Gantian Tetap (EGT) Kadar Elaun Gantian tetap seperti : A) Melibatkan Bermalam 2/3 (Elaun makan + Elaun Lojing) x Jumlah hari bertugas B) Tidak Melibatkan Bermalam 2/3 (Elaun Harian) x Jumlah hari bertugas Seseorang layak menuntut EGT jika elaun makan, elaun harian / lojing tidak disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur.

ELAUN PERJALANAN KENDERAAN


Seseorang pegawai yang menggunakan kenderaan sendiri bagi menjalankan tugas rasmi sama ada di dalam atau di luar Ibu Pejabatnya adalah layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan
Jarak perjalanan bertugas Kelas rasmi bagi tiap-tiap satu bulan _____________________________ (sen/km) A B C D E 500 km pertama 70 60 50 45 40 501 -1,000km 65 55 45 45 35 1,000-1,700km 55 50 40 35 30 1,701km dan seterusnya 50 45 35 30 25

ELAUN PERJALANAN KENDERAAN


Kelas dan sukatan selinder kenderaan bagi maksud menuntut hitungan perjalanan di perenggan B9. Lampiran G Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2001 dipinda seperti berikut: Kelas Sukatan Selinder Kenderaan (s.s.) ___________________________________________________ A Tidak kurang dari RM2020.36 sebulan 1400s.s dan ke atas B Tidak kurang dari RM 1795.30 sebulan 1000s.s dan ke atas C Tidak kurang dari RM1193.54 sebulan Di bawah 1000s.s. D Kurang dari RM1193.54 sebulan Tidak kurang 155s.s E Kurang dari RM 1193.54 sebulan Di bawah 175s.s Gaji

ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

Pegawai yang menggunakan kenderaan yang disediakan oleh Kerajaan atau Penganjur semasa menjalankan tugas rasmi tidak layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan. Seseorang pegawai dikehendaki menggunakan perkhidmatan kapal terbang atau kereta api di tempat yang boleh dihubungi terus oleh kapal terbang atau kereta api. Pegawai layak menuntut EPK (dengan kelulusan K. Jabatan) jika: a) jarak di antara kedua-dua tempat adalah kurang dari 240km; b) menjalankan tugas rasminya di beberapa tempat sepanjang perjalanannya; c) didapati mustahak dan terpaksa berkenderaan sendiri; d) terpaksa membawa pegawai lain sebagai penumpang yang juga menjalankan tugas rasmi.

TAMBANG GANTIAN

Seseorang pegawai yang menggunakan kenderaan sendiri untuk bertugas di suatu tempat sahaja yang jaraknya melebihi 240km daripada Ibu Pejabatnya dan terdapat perkhidmatan terus kapal terbang/ kereta api layak menuntut Tambang Gantian (TG) mengikut kadar tambang pengangkutan yang sesuai dengan kelayakannya iaitu tuntutan persamaan dengan tambang kapal terbang/ kereta api.

Seseorang pegawai yang menuntut TG tidak layak menuntut apaapa tambang atau bayaran tambahan yang bersabit dengan perjalanan kapal terbang / kereta api seperti tambang dari rumah ke lapangan terbang/ stesen kereta api ke tempat penginapan dan sebaliknya.

BELANJA PELBAGAI
Seseorang pegawai sama ada bertugas di dalam atau di luar Ibu Pejabatnya adalah layak menuntut Belanja Pelbagai seperti:

bayaran telefon, telegram, bayaran pos dan bayaran faks atas urusan rasmi; belanja dobi yang disokong dengan resit apabila pegawai menginap di luar Ibu Pejabat tidak kurang dari 3 malam; bayaran Cukai Lapangan Terbang yang disokong dengan resit; Bayaran Excess Baggage untuk barang-barang rasmi yang disokong dengan resit dan Bayaran letak kereta, tol dan tambang feri yang disokong dengan resit

TUGAS RASMI DI LUAR NEGERI


Seseorang pegawai yang dikehendaki menjalankan tugas rasmi di luar negeri adalah layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan syarat tertentu seperti: Elaun Makan dan Elaun Harian Bawaran Sewa Hotel Elaun Dan Bayaran Semasa Singgah Dalam Perjalanan Elaun Gantian Tetap Belanja Pelbagai Belanja Keraian Elaun Pakaian Panas Belanja Perubatan

PENDAHULUAN DIRI
Seseorang pegawai yang dikehendaki bertugas rasmi di luar Ibu Pejabat sama ada di dalam atau di luar negeri adalah layak memohon Pendahuluan Diri sebelum bertolak untuk menjalankan tugas rasminya tertakluk kepada syarat Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1990 dan Bil 2 Tahun 1993. Seseorang pegawai tidak layak diberi sebarang Pendahuluan Diri selanjutnya jika beliau belum menjelaskan sepenuhnya sebarang Pendahuluan Diri berkaitan dengan tuntutan perjalanan yang telah diluluskan kepadanya Pemberian Pendahuluan Diri tidak boleh dianggap sebagai kelulusan bagi membuat perjalanan ke luar negeri.

ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN HADIR DI MAHKAMAH


Seseorang pegawai yang disapina (subpoena) oleh Mahkamah untuk memberi keterangan bagi pihak Kerajaan atau keterangan pakar adalah layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran lain seolah-olah beliau bertugas rasmi. Segala bayaran yang biasanya dibuat oleh Mahkamah ataupun pihakpihak lain kepada pegawai tersebut hendaklah diserahkan kepada Kerajaan kecuali yang dibenarkan disimpan di bawah Fees (Public Officers) Regulation, 1953

ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN HADIR ISTIADAT


Seseorang pegawai yang diundang menghadiri Istiadat Pergurniaan untuk menerima Pingat/Darjah Kebesaran Persekutuan/Negeri layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran seolah-olah beliau bertugas rasmi. Dua orang tetamu yang diundang menghadiri Istiadat Pengurniaan Pingat/Darjah Kebesaran bagi seorang pegawai layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran mengikut kadar kelayakan pegawai tersebut. Seorang pegawai yang diundang dan hadir untuk menerima Pingat Posthumous dan dua orang tetamu yang diundang dan hadir bersama pegawai tersebut layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran mengikut kadar kelayakan pegawai yang meninggal dunia berkenaan dan tuntutan dibuat kepada Jabatan Perdana Menteri.

TAMBANG PERJALANAN BAGI PENEMPATAN SELEPAS LANTIKAN PERTAMA


Seseorang pegawai yang baru pertama kali dilantik ke dalam Perkhidmatan Kerajaan yang diarah melaporkan diri di mana-mana tempat di Malaysia adalah layak menuntut tambang perjalanan bagi diri dan keluarganya dari rumah kediamannya ke tempat yang diarahkan bertugas.

Keluarga bermaksud jika pegawai lelaki adalah isteri dan anakanaknya. Anak-anak yang berkelayakan ialah anak-anak yang ditanggung sepenuhnya oleh pegawai (belum mencapai 21 tahun) termasuk anak-anak tiri dan anak-anak angkat yang diiktiraf oleh undang-undang.

PEKELILING PERBENDAHARAAN