You are on page 1of 1

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Unitatea : FUNDATIA RAMSES


C.F. :11597193
Numar
doc.

Data
Zi

Luna

An

Cod

Cod

furn.

primitor

Nr. Contract
Comanda

Subsemnatii , membrii ai comisiei de receptie , am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de


cu vagon / auto nr...

Documente insotitoare :fact


..
..

,delegat

Constatindu-se urmatoarele:
Subsemnatii , membrii ai comisiei de receptie , am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de
Nr.
crt

Denumire
produs

Cod
produs

U/M

Cantitate
Pret livrare Val.livrare
Livrata Primita fara TVA
fara TVA

TVA

Nr. poz.

Nr. Factura

Cont

Aviz insotire

creditor

..

..
.

Pret amanunt Val.amanunt Pret amanunt Val.amanunt


fara TVA
fara TVA
cu TVA
cu TVA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL FAC,

TOTAL

Comisia de receptie
Numele si prenumele
Semnatura

Data

PRIMIT IN GESTIUNE
Numele si prenumele

0.00

0.00

0.00

Semnatura

Data