Вы находитесь на странице: 1из 31

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice Lege nr. 500 din 11/07/2002 Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr.

597 din 13/0 /2002 !"PI#OL$L I %i&'o(i)ii generale

1/ 31

Obiectul legii "rt. 1. * +1, Pre(enta lege &tabile-te 'rinci'iile, cadrul general -i 'rocedurile 'ri.ind for/area, ad/ini&trarea, anga0area -i utili(area fondurilor 'ublice, 'recu/ -i re&'on&abilit1)ile in&titu)iilor 'ublice i/'licate n 'roce&ul bugetar. +2, %i&'o(i)iile 're(entei legi &e a'lic1 n do/eniul elabor1rii, a'rob1rii, e2ecut1rii -i ra'ort1rii3 a, bugetului de &tat4 b, bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat4 c, bugetelor fondurilor &'eciale4 d, bugetului tre(oreriei &tatului4 e, bugetelor in&titu)iilor 'ublice autono/e4 f, bugetelor in&titu)iilor 'ublice finan)ate integral &au 'ar)ial din bugetul de &tat, bugetul a&igur1rilor &ociale de &tat -i bugetele fondurilor &'eciale, du'1 ca(4 g, bugetelor in&titu)iilor 'ublice finan)ate integral din .enituri 'ro'rii4 5, bugetului fondurilor 'ro.enite din credite e2terne contractate &au garantate de &tat -i ale c1ror ra/bur&are, dob6n(i -i alte co&turi &e a&igur1 din fonduri 'ublice4 i, bugetului fondurilor e2terne nera/bur&abile. %efini)ii "rt. 2. * 7n n)ele&ul 're(entei legi, ter/enii -i e2're&iile de /ai 0o& &e define&c du'1 cu/ ur/ea(13 1. an bugetar * anul financiar 'entru care &e a'rob1 bugetul4 anul bugetar e&te anul calendari&tic care nce'e la data de 1 ianuarie -i &e nc5eie la data de 31 dece/brie4 2. anga0a/ent bugetar * orice act 'rin care o autoritate co/'etent1, 'otri.it legii, afectea(1 fonduri 'ublice unei anu/ite de&tina)ii, n li/ita creditelor bugetare a'robate4 3. anga0a/ent legal * fa(1 n 'roce&ul e2ecu)iei bugetare re're(ent6nd orice act 0uridic din care re(ult1 &au ar 'utea re(ulta o obliga)ie 'e &ea/a fondurilor 'ublice4 8. articol bugetar * &ubdi.i(iune a cla&ifica)iei c5eltuielilor bugetare, deter/inat1 n func)ie de caracterul econo/ic al o'era)iunilor n care ace&tea &e concreti(ea(1 -i care de&e/nea(1 natura unei c5eltuieli, indiferent de ac)iunea la care &e refer14 5. autori(are bugetar1 * a'robare dat1 ordonatorilor de credite de a anga0a -i/&au de a efectua 'l1)i, ntr*o 'erioad1 dat1, n li/ita creditelor bugetare a'robate4

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

2/ 31

9. buget * docu/ent 'rin care &unt 're.1(ute -i a'robate n fiecare an .eniturile -i c5eltuielile &au, du'1 ca(, nu/ai c5eltuielile, n func)ie de &i&te/ul de finan)are a in&titu)iilor 'ublice4 7. buget general con&olidat * an&a/blul bugetelor, co/'onente ale &i&te/ului bugetar, agregate -i con&olidate 'entru a for/a un ntreg4 . c5eltuieli bugetare * &u/ele a'robate n bugetele 're.1(ute la art. 1 alin. +2,, n li/itele -i 'otri.it de&tina)iilor &tabilite 'rin bugetele re&'ecti.e4 9. cla&ifica)ie bugetar1 * gru'area .eniturilor -i c5eltuielilor bugetare ntr*o ordine obligatorie -i du'1 criterii unitare4 10. cla&ifica)ie econo/ic1 * gru'area c5eltuielilor du'1 natura -i efectul lor econo/ic4 11. cla&ifica)ie func)ional1 * gru'area c5eltuielilor du'1 de&tina)ia lor 'entru a e.alua alocarea fondurilor 'ublice unor acti.it1)i &au obiecti.e care define&c nece&it1)ile 'ublice4 12. contabil * denu/ire generic1 'entru 'er&oana -i/&au 'er&oanele care lucrea(1 n co/'arti/entul financiar*contabil, care .erific1 docu/entele 0u&tificati.e -i ntoc/e&c in&tru/entele de 'lat1 a c5eltuielilor efectuate 'e &ea/a fondurilor 'ublice4 13. co/'arti/entul financiar*contabil * &tructur1 organi(atoric1 din cadrul in&titu)iei 'ublice, n care e&te organi(at1 e2ecu)ia bugetar1 +&er.iciu, birou, co/'arti/ent,4 18. credite de&tinate unor ac)iuni /ultianuale * &u/e alocate unor 'rogra/e, 'roiecte, &ub'roiecte, obiecti.e -i altele a&e/enea, care &e de&f1-oar1 'e o 'erioad1 /ai /are de un an -i dau loc la credite de anga0a/ent -i credite bugetare4 15. credit de anga0a/ent * li/ita /a2i/1 a c5eltuielilor ce 'ot fi anga0ate, n ti/'ul e2erci)iului bugetar, n li/itele a'robate4 19. credit bugetar * &u/1 a'robat1 'rin buget, re're(ent6nd li/ita /a2i/1 '6n1 la care &e 'ot ordonan)a -i efectua 'l1)i n cur&ul anului bugetar 'entru anga0a/entele contractate n cur&ul e2erci)iului bugetar -i/&au din e2erci)ii anterioare 'entru ac)iuni /ultianuale, re&'ecti. &e 'ot anga0a, ordonan)a -i efectua 'l1)i din buget 'entru celelalte ac)iuni4 17. cofinan)are * finan)area unui 'rogra/, 'roiect, &ub'roiect, obiecti. -i altele a&e/enea, 'ar)ial 'rin credite bugetare, 'ar)ial 'rin finan)area 'ro.enit1 din &ur&e e2terne4 1 . con&olidare * o'era)iunea de eli/inare a tran&ferurilor de &u/e dintre dou1 bugete co/'onente ale bugetului general con&olidat, n .ederea e.it1rii dublei e.iden)ieri a ace&tora4 19. contribu)ie * 'rele.are obligatorie a unei '1r)i din .eniturile 'er&oanelor fi(ice -i 0uridice, cu &au f1r1 'o&ibilitatea ob)inerii unei contra're&ta)ii4 20. deficit bugetar * 'arte a c5eltuielilor bugetare ce de'1-e-te .eniturile bugetare ntr*un an bugetar4 21. de&c5idere de credite bugetare * a'robare co/unicat1 ordonatorului 'rinci'al de credite de c1tre Mini&terul :inan)elor Publice 'rin tre(oreria &tatului, n li/ita c1reia &e 'ot efectua re'arti(1ri de credite bugetare -i 'l1)i4 22. dona)ie * fonduri b1ne-ti &au bunuri /ateriale 'ri/ite de o in&titu)ie 'ublic1 de la o 'er&oan1 0uridic1 &au fi(ic1 cu titlu nera/bur&abil -i f1r1 contra're&ta)ie4 23. e2cedent bugetar * 'arte a .eniturilor bugetare ce de'1-e-te c5eltuielile bugetare ntr*un an bugetar4

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

3/ 31

28. e2ecu)ie bugetar1 * acti.itatea de nca&are a .eniturilor bugetare -i de efectuare a 'l1)ii c5eltuielilor a'robate 'rin buget4 25. e2ecu)ia de ca&1 a bugetului * co/'le2 de o'era)iuni care &e refer1 la nca&area .eniturilor -i 'lata c5eltuielilor bugetare4 29. e2erci)iu bugetar * 'erioada egal1 cu anul bugetar 'entru care &e elaborea(1, &e a'rob1, &e e2ecut1 -i &e ra'ortea(1 bugetul4 27. fonduri 'ublice * &u/e alocate din bugetele 're.1(ute la art. 1 alin. +2,4 2 . fonduri &'eciale * .enituri 'ublice con&tituite 'rin legi &'eciale 'rin care &e &tabile&c -i de&tina)iile ace&tora4 29. i/'o(it * 'rele.are obligatorie, f1r1 contra're&ta)ie -i nera/bur&abil1, efectuat1 de c1tre ad/ini&tra)ia 'ublic1 'entru &ati&facerea nece&it1)ilor de intere& general4 30. in&titu)ii 'ublice * denu/ire generic1 ce include Parla/entul, "d/ini&tra)ia Pre(iden)ial1, /ini&terele, celelalte organe de &'ecialitate ale ad/ini&tra)iei 'ublice, alte autorit1)i 'ublice, in&titu)iile 'ublice autono/e, 'recu/ -i in&titu)iile din &ubordinea ace&tora, indiferent de /odul de finan)are a ace&tora4 31. lege bugetar1 anual1 * lege care 're.ede -i autori(ea(1 'entru fiecare an bugetar .eniturile -i c5eltuielile bugetare, 'recu/ -i regle/ent1ri &'ecifice e2erci)iului bugetar4 32. lege de rectificare * lege care /odific1 n cur&ul e2erci)iului bugetar legea bugetar1 anual14 33. lic5idarea c5eltuielilor * fa(1 n 'roce&ul e2ecu)iei bugetare n care &e .erific1 e2i&ten)a anga0a/entelor, &e deter/in1 &au &e .erific1 realitatea &u/ei datorate, &e .erific1 condi)iile de e2igibilitate ale anga0a/entului, 'e ba(a docu/entelor 0u&tificati.e care &1 ate&te o'era)iunile re&'ecti.e4 38. ordonan)area c5eltuielilor * fa(1 n 'roce&ul e2ecu)iei bugetare n care &e confir/1 c1 li.r1rile de bunuri -i de &er.icii au fo&t efectuate &au alte crean)e au fo&t .erificate -i c1 'lata 'oate fi reali(at14 35. 'lata c5eltuielilor * fa(1 n 'roce&ul e2ecu)iei bugetare re're(ent6nd actul final 'rin care in&titu)ia 'ublic1 ac5it1 obliga)iile &ale fa)1 de ter)i4 39. 'roce& bugetar * eta'e con&ecuti.e de elaborare, a'robare, e2ecutare, control -i ra'ortare ale bugetului, care &e nc5eie cu a'robarea contului general de e2ecu)ie a ace&tuia4 37. 'rogra/ * o ac)iune &au un an&a/blu coerent de ac)iuni ce &e refer1 la acela-i ordonator 'rinci'al de credite, 'roiectate 'entru a reali(a un obiecti. &au un &et de obiecti.e definite -i 'entru care &unt &tabili)i indicatori de 'rogra/ care &1 e.alue(e re(ultatele ce .or fi ob)inute, n li/itele de finan)are a'robate4 3 . &i&te/ bugetar * &i&te/ unitar de bugete care cu'rinde bugetele 're.1(ute la art. 1 alin. +2, -i bugetele locale4 39. -eful co/'arti/entului financiar*contabil * 'er&oana care ocu'1 func)ia de conducere a co/'arti/entului financiar*contabil -i care r1&'unde de acti.itatea de nca&are a .eniturilor -i de 'lat1 a c5eltuielilor &au, du'1 ca(, una dintre 'er&oanele care nde'line-te ace&te atribu)ii n cadrul unei in&titu)ii 'ublice care nu are n &tructura &a un co/'arti/ent financiar*contabil &au 'er&oana care nde'line-te ace&te atribu)ii 'e ba(1 de contract, n condi)iile legii4

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

4/ 31

80. ta21 * &u/1 'l1tit1 de o 'er&oan1 fi(ic1 &au 0uridic1, de regul1, 'entru &er.iciile 're&tate ace&teia de c1tre un agent econo/ic, o in&titu)ie 'ublic1 &au un &er.iciu 'ublic4 81. .1r&1/6nt * /odalitate de &tingere a obliga)iei legale, 'rin .irarea unei &u/e de bani, efectuat1 de un agent econo/ic &au de o in&titu)ie 'ublic1 ori financiar14 82. .enituri bugetare * re&ur&ele b1ne-ti care &e cu.in bugetelor 're.1(ute la art. 1 alin. +2,, n ba(a unor 're.ederi legale, for/ate din i/'o(ite, ta2e, contribu)ii -i alte .1r&1/inte4 83. .irare de credite bugetare * o'era)iune 'rin care &e di/inuea(1 creditul bugetar de la o &ubdi.i(iune a cla&ifica)iei bugetare care 're(int1 di&'onibilit1)i -i &e /a0orea(1 core&'un(1tor o alt1 &ubdi.i(iune la care fondurile &unt in&uficiente, cu re&'ectarea di&'o(i)iilor legale de efectuare a o'era)iunilor re&'ecti.e. ;eniturile -i c5eltuielile bugetare "rt. 3. * +1, ;eniturile -i c5eltuielile &i&te/ului bugetar, cu/ulate la ni.el na)ional, alc1tuie&c .eniturile bugetare totale, re&'ecti. c5eltuielile bugetare totale care, du'1 con&olidare, 'rin eli/inarea tran&ferurilor dintre bugete, .or e.iden)ia di/en&iunile efortului financiar 'ublic 'e anul re&'ecti., &tarea de ec5ilibru &au de(ec5ilibru, du'1 ca(. +2, !reditele bugetare a'robate &e utili(ea(1 'entru finan)area func)iilor ad/ini&tra)iei 'ublice, 'rogra/elor, ac)iunilor, obiecti.elor -i &arcinilor 'rioritare, 'otri.it &co'urilor 're.1(ute n legi -i alte regle/ent1ri, -i .or fi anga0ate -i folo&ite n &trict1 corelare cu gradul 're.i(ionat de nca&are a .eniturilor bugetare. "utori(area bugetar1/"nga0a/entele /ultianuale "rt. 8. * +1, Legea bugetar1 anual1 're.ede -i autori(ea(1, 'entru anul bugetar, .eniturile -i c5eltuielile bugetare, 'recu/ -i regle/ent1ri &'ecifice e2erci)iului bugetar. +2, <u/ele a'robate, la 'artea de c5eltuieli, 'rin bugetele 're.1(ute la art. 1 alin. +2,, n cadrul c1rora &e anga0ea(1, &e ordonan)ea(1 -i &e efectuea(1 'l1)i, re're(int1 li/ite /a2i/e care nu 'ot fi de'1-ite. +3, "nga0area c5eltuielilor din ace&te bugete &e face nu/ai n li/ita creditelor bugetare a'robate. +8, "nga0area -i utili(area creditelor bugetare n alte &co'uri dec6t cele a'robate atrag r1&'underea celor .ino.a)i, n condi)iile legii. +5, Pentru ac)iunile /ultianuale &e n&criu n buget, di&tinct, creditele de anga0a/ent -i creditele bugetare. +9, 7n .ederea reali(1rii ac)iunilor /ultianuale ordonatorii de credite nc5eie anga0a/ente legale, n li/ita creditelor de anga0a/ent a'robate 'rin buget 'entru anul bugetar re&'ecti..

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

5/ 31

Legile bugetare anuale "rt. 5. * 7n cadrul legilor bugetare anuale &e includ ur/1toarele3 a, legea bugetului de &tat, legea de rectificare a bugetului de &tat4 b, legea bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat, legea de rectificare a bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat. Legile de rectificare "rt. 9. * Legile bugetare anuale 'ot fi /odificate n cur&ul e2erci)iului bugetar 'rin legi de rectificare, elaborate cel /ai t6r(iu '6n1 la data de 30 noie/brie. Legilor de rectificare li &e .or a'lica acelea-i 'roceduri ca -i legilor bugetare anuale ini)iale, cu e2ce')ia ter/enelor din calendarul bugetar. Legile 'ri.ind contul general anual de e2ecu)ie "rt. 7. * =e(ultatele fiec1rui e2erci)iu bugetar &e a'rob1 'rin3 a, legea 'ri.ind contul general anual de e2ecu)ie a bugetului de &tat4 b, legea 'ri.ind contul general anual de e2ecu)ie a bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat. !"PI#OL$L II Princi'ii, reguli -i re&'on&abilit1)i <>!?I$@>" 1 Princi'ii -i reguli bugetare Princi'iul uni.er&alit1)ii "rt. . * +1, ;eniturile -i c5eltuielile &e includ n buget n totalitate, n &u/e brute. +2, ;eniturile bugetare nu 'ot fi afectate direct unei c5eltuieli bugetare anu/e, cu e2ce')ia dona)iilor -i &'on&ori(1rilor, care au &tabilite de&tina)ii di&tincte. Princi'iul 'ublicit1)ii "rt. 9. * <i&te/ul bugetar e&te de&c5i& -i tran&'arent, ace&tea reali(6ndu*&e 'rin3 a, de(baterea 'ublic1 a 'roiectelor de buget, cu 'rile0ul a'rob1rii ace&tora4 b, de(baterea 'ublic1 a conturilor generale anuale de e2ecu)ie a bugetelor, cu 'rile0ul a'rob1rii ace&tora4

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

/ 31

c, 'ublicarea n Monitorul Oficial al =o/6niei, Partea I, a actelor nor/ati.e de a'robare a bugetelor -i conturilor anuale de e2ecu)ie a ace&tora4 d, /i0loacele de infor/are n /a&1, 'entru difu(area infor/a)iilor a&u'ra con)inutului bugetului, e2ce't6nd infor/a)iile -i docu/entele ne'ublicabile, 're.1(ute de lege. Princi'iul unit1)ii "rt. 10. * +1, ;eniturile -i c5eltuielile bugetare &e n&criu ntr*un &ingur docu/ent, 'entru a &e a&igura utili(area eficient1 -i /onitori(area fondurilor 'ublice. +2, #oate .eniturile re)inute -i utili(ate n &i&te/ e2trabugetar, &ub di.er&e for/e -i denu/iri, &e introduc n bugetul de &tat, ur/6nd regulile -i 'rinci'iile ace&tui buget, cu e2ce')ia celor 're.1(ute la art. 92 alin. +1, lit. b, -i c, -i la art. 9 , 'recu/ -i a celor 'entru con&tituirea, 'otri.it legii, a fondurilor de &ti/ulare a 'er&onalului. +3, ;eniturile -i c5eltuielile :ondului &'ecial 'entru de(.oltarea &i&te/ului energetic -i ale :ondului &'ecial al dru/urilor 'ublice &e introduc n bugetul de &tat ca .enituri -i c5eltuieli cu de&tina)ie &'ecial1, ur/6nd regulile -i 'rinci'iile ace&tui buget. +8, 7n .ederea re&'ect1rii 'rinci'iilor bugetare, n ter/en de 3 ani de la data intr1rii n .igoare a 're(entei legi Au.ernul .a 'ro'une Parla/entului /odificarea actelor nor/ati.e 'entru de&fiin)area .eniturilor -i c5eltuielilor cu de&tina)ie &'ecial1 inclu&e n bugetul de &tat. Princi'iul anualit1)ii "rt. 11. * +1, ;eniturile -i c5eltuielile bugetare &unt a'robate 'rin lege 'e o 'erioad1 de un an, care core&'unde e2erci)iului bugetar. +2, #oate o'era)iunile de nca&1ri -i 'l1)i efectuate n cur&ul unui an bugetar n contul unui buget a'ar)in e2erci)iului core&'un(1tor de e2ecu)ie a bugetului re&'ecti.. Princi'iul &'eciali(1rii bugetare "rt. 12. * ;eniturile -i c5eltuielile bugetare &e n&criu -i &e a'rob1 n buget 'e &ur&e de 'ro.enien)1 -i, re&'ecti., 'e categorii de c5eltuieli, gru'ate du'1 natura lor econo/ic1 -i de&tina)ia ace&tora, 'otri.it cla&ifica)iei bugetare. Princi'iul unit1)ii /onetare "rt. 13. * #oate o'era)iunile bugetare &e e2'ri/1 n /oned1 na)ional1.

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

!/ 31

=eguli 'ri.ind c5eltuielile bugetare "rt. 18. * +1, !5eltuielile bugetare au de&tina)ie 'reci&1 -i li/itat1 -i &unt deter/inate de autori(1rile con)inute n legi &'ecifice -i n legile bugetare anuale. +2, @ici o c5eltuial1 nu 'oate fi n&cri&1 n bugetele 're.1(ute la art. 1 alin. +2, -i nici anga0at1 -i efectuat1 din ace&te bugete, dac1 nu e2i&t1 ba(1 legal1 'entru re&'ecti.a c5eltuial1. +3, @ici o c5eltuial1 din fonduri 'ublice nu 'oate fi anga0at1, ordonan)1 -i 'l1tit1 dac1 nu e&te a'robat1 'otri.it legii -i nu are 're.ederi bugetare. Li/ite 'ri.ind /ic-orarea .eniturilor -i /a0orarea c5eltuielilor bugetare "rt. 15. * +1, 7n ca(urile n care &e fac 'ro'uneri de elaborare a unor 'roiecte de acte nor/ati.e a c1ror a'licare atrage /ic-orarea .eniturilor &au /a0orarea c5eltuielilor a'robate 'rin buget, ini)iatorii au obliga)ia &1 're.ad1 -i /i0loacele nece&are 'entru aco'erirea /inu&ului de .enituri &au cre-terea c5eltuielilor. 7n ace&t &co' ini)iatorii trebuie &1 elabore(e, cu &'ri0inul Mini&terului :inan)elor Publice &au al altor in&titu)ii i/'licate, fi-a financiar1 care n&o)e-te e2'unerea de /oti.e &au nota de funda/entare, du'1 ca(, -i care .a fi actuali(at1 n concordan)1 cu e.entualele /odific1ri inter.enite n 'roiectul de act nor/ati.. 7n acea&t1 fi-1 &e n&criu efectele financiare a&u'ra bugetului general con&olidat, care trebuie &1 aib1 n .edere3 a, &c5i/b1rile antici'ate n .eniturile -i c5eltuielile bugetare 'entru ur/1torii 5 ani4 b, e-alonarea anual1 a creditelor bugetare, n ca(ul ac)iunilor /ultianuale4 c, 'ro'uneri reali&te n .ederea aco'eririi /a0or1rii c5eltuielilor4 d, 'ro'uneri reali&te n .ederea aco'eririi /inu&ului de .enituri. +2, %u'1 de'unerea 'roiectului legii bugetare anuale la Parla/ent 'ot fi a'robate acte nor/ati.e nu/ai n condi)iile 're.ederilor alin. +1,, dar cu 'reci(area &ur&elor de aco'erire a di/inu1rii .eniturilor &au a /a0or1rii c5eltuielilor bugetare, aferente e2erci)iului bugetar 'entru care &*a elaborat bugetul. <>!?I$@>" a 2*a !o/'eten)e -i re&'on&abilit1)i n 'roce&ul bugetar "'robarea bugetelor "rt. 19. * +1, Bugetul de &tat, bugetul a&igur1rilor &ociale de &tat, bugetele fondurilor &'eciale, bugetele in&titu)iilor 'ublice autono/e, bugetele creditelor e2terne contractate &au garantate de &tat, bugetele

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

"/ 31

fondurilor e2terne nera/bur&abile, bugetul tre(oreriei &tatului -i bugetele in&titu)iilor 'ublice &e a'rob1 a&tfel3 a, bugetul de &tat, bugetul a&igur1rilor &ociale de &tat, bugetele fondurilor &'eciale, bugetele creditelor e2terne contractate &au garantate de &tat -i bugetele fondurilor e2terne nera/bur&abile, 'rin lege4 b, bugetele in&titu)iilor 'ublice autono/e, de c1tre organele abilitate n ace&t &co' 'rin legi &'eciale4 c, bugetele in&titu)iilor 'ublice finan)ate 'ar)ial din bugetele 're.1(ute la lit. a,, 'rin lege, ca ane2e la bugetele ordonatorilor 'rinci'ali de credite4 d, bugetele in&titu)iilor 'ublice finan)ate integral din bugetele 're.1(ute la lit. a,, de c1tre ordonatorul de credite ierar5ic &u'erior al ace&tora4 e, bugetele in&titu)iilor 'ublice care &e finan)ea(1 integral din .enituri 'ro'rii, de c1tre organul de conducere al in&titu)iei 'ublice -i cu acordul ordonatorului de credite ierar5ic &u'erior4 f, bugetul tre(oreriei &tatului, 'rin 5ot1r6re a Au.ernului. +2, Bugetele 're.1(ute la alin. +1, lit. d, -i e, &e a'rob1 n ter/en de 15 (ile de la data 'ublic1rii legii bugetare anuale &au a legii de rectificare n Monitorul Oficial al =o/6niei, Partea I. =olul Parla/entului "rt. 17. * +1, Parla/entul ado't1 legile bugetare anuale -i legile de rectificare, elaborate de Au.ern n conte2tul &trategiei /acroecono/ice a&u/ate de ace&ta. +2, 7n ca(ul n care legile bugetare anuale, de'u&e n ter/en legal, nu au fo&t ado'tate de c1tre Parla/ent '6n1 cel t6r(iu la data de 15 dece/brie a anului anterior anului la care &e refer1 'roiectul de buget, Au.ernul .a &olicita Parla/entului a'licarea 'rocedurii de urgen)1. +3, 7n ti/'ul de(baterilor nu 'ot fi a'robate a/enda/ente la legile bugetare anuale, care deter/in1 /a0orarea ni.elului deficitului bugetar. +8, Parla/entul ado't1 legile contului general anual de e2ecu)ie. =olul Au.ernului "rt. 1 . * +1, Au.ernul a&igur1 reali(area 'oliticii fi&cal*bugetare, care ia n con&iderare 'er&'ecti.ele econo/ice -i 'riorit1)ile 'olitice cu'rin&e n Progra/ul de gu.ernare acce'tat de Parla/ent. +2, Au.ernul a&igur13 a, elaborarea ra'ortului 'ri.ind &itua)ia /acroecono/ic1 'entru anul bugetar re&'ecti. -i 'roiec)ia ace&teia n ur/1torii 3 ani4 b, elaborarea 'roiectelor legilor bugetare anuale -i tran&/iterea ace&tora &'re ado'tare Parla/entului, n cadrul ter/enului li/it1 're.1(ut de 're(enta lege4 c, e2ercitarea conducerii generale a acti.it1)ii e2ecuti.e n do/eniul finan)elor 'ublice, &co' n care e2a/inea(1 'eriodic e2ecu)ia bugetar1 -i &tabile-te /1&uri 'entru /en)inerea &au /bun1t1)irea

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

#/ 31

ec5ilibrului bugetar, du'1 ca(4 d, &u'unerea &'re ado'tare Parla/entului a 'roiectelor legilor de rectificare -i a contului general anual de e2ecu)ie4 e, utili(area fondului de re(er.1 bugetar1 -i a fondului de inter.en)ie la di&'o(i)ia &a, 'e ba(1 de 5ot1r6ri. =olul Mini&terului :inan)elor Publice "rt. 19. * 7n do/eniul finan)elor 'ublice Mini&terul :inan)elor Publice are, n 'rinci'al, ur/1toarele atribu)ii3 a, coordonea(1 ac)iunile care &unt n re&'on&abilitatea Au.ernului cu 'ri.ire la &i&te/ul bugetar, -i anu/e3 'reg1tirea 'roiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare, 'recu/ -i ale legilor 'ri.ind a'robarea contului general anual de e2ecu)ie4 b, di&'une /1&urile nece&are 'entru a'licarea 'oliticii fi&cal*bugetare4 c, e/ite nor/e /etodologice 'ri.ind elaborarea bugetelor -i for/a de 're(entare a ace&tora4 d, e/ite nor/e /etodologice, 'reci(1ri -i in&truc)iuni 'rin care &e &tabile&c 'racticile -i 'rocedurile 'entru nca&area .eniturilor, anga0area, lic5idarea, ordonan)area -i 'lata c5eltuielilor, controlul c5eltuirii ace&tora, nc5eierea e2erci)iului bugetar anual, contabili(area -i ra'ortarea4 e, &olicit1 ra'oarte -i infor/a)ii oric1ror in&titu)ii care ge&tionea(1 fonduri 'ublice4 f, a'rob1 cla&ifica)iile bugetare, 'recu/ -i /odific1rile ace&tora4 g, anali(ea(1 'ro'unerile de buget n eta'ele de elaborare a bugetelor4 5, furni(ea(1 Parla/entului, la cererea ace&tuia, cu &'ri0inul ordonatorilor 'rinci'ali de credite, docu/entele care au &tat la ba(a funda/ent1rii 'roiectelor legilor bugetare anuale4 i, a&igur1 /onitori(area e2ecu)iei bugetare, iar n ca(ul n care &e con&tat1 abateri ale .eniturilor -i c5eltuielilor de la ni.elurile autori(ate, 'ro'une Au.ernului /1&uri 'entru regle/entarea &itua)iei4 0, a.i(ea(1, n fa(1 de 'roiect, acordurile, /e/orandu/urile, 'rotocoalele &au alte a&e/enea n)elegeri nc5eiate cu 'artenerii e2terni, 'recu/ -i 'roiectele de acte nor/ati.e, care con)in i/'lica)ii financiare4 C, &tabile-te con)inutul, for/a de 're(entare -i &tructura 'rogra/elor elaborate de ordonatorii 'rinci'ali de credite4 l, bloc5ea(1 &au reduce utili(area unor credite bugetare con&tatate ca fiind f1r1 te/ei legal &au f1r1 0u&tificare n bugetele ordonatorilor de credite4 /, di&'une /1&urile nece&are 'entru ad/ini&trarea -i ur/1rirea /odului de utili(are a fondurilor 'ublice de&tinate cofinan)1rii n bani, re(ultate din contribu)ia financiar1 e2tern1 acordat1 Au.ernului =o/6niei4 n, colaborea(1 cu Banca @a)ional1 a =o/6niei la elaborarea balan)ei de 'l1)i e2terne, a balan)ei crean)elor -i anga0a/entelor e2terne, a regle/ent1rilor n do/eniul /onetar -i .alutar4 o, 're(int1 &e/e&trial Au.ernului -i co/i&iilor 'entru buget, finan)e -i b1nci ale Parla/entului, /'reun1 cu Banca @a)ional1 a =o/6niei, infor/1ri a&u'ra /odului de reali(are a balan)ei de 'l1)i

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

10/ 31

e2terne -i a balan)ei crean)elor -i anga0a/entelor e2terne -i 'ro'une &olu)ii de aco'erire a deficitului &au de utili(are a e2cedentului din contul curent al balan)ei de 'l1)i e2terne4 ', 'artici'1, n nu/ele &tatului, n )ar1 -i n &tr1in1tate, du'1 ca(, la tratati.e e2terne 'ri.ind acordurile bilaterale -i /ultilaterale de 'ro/o.are -i 'rote0are a in.e&ti)iilor -i con.en)iile de e.itare a dublei i/'uneri -i co/batere a e.a(iunii fi&cale -i, /'reun1 cu Banca @a)ional1 a =o/6niei, n 'roble/e financiare, .alutare -i de 'l1)i4 r, nde'line-te -i alte atribu)ii 're.1(ute de di&'o(i)iile legale. !ategorii de ordonatori de credite "rt. 20. * +1, Ordonatorii 'rinci'ali de credite &unt /ini-trii, conduc1torii celorlalte organe de &'ecialitate ale ad/ini&tra)iei 'ublice centrale, conduc1torii altor autorit1)i 'ublice -i conduc1torii in&titu)iilor 'ublice autono/e. +2, Ordonatorii 'rinci'ali de credite 'ot delega acea&t1 calitate nlocuitorilor de dre't, &ecretarilor generali &au altor 'er&oane /'uternicite n ace&t &co'. Prin actul de delegare ordonatorii 'rinci'ali de credite .or 'reci(a li/itele -i condi)iile deleg1rii. +3, 7n ca(urile 're.1(ute de legi &'eciale ordonatorii 'rinci'ali de credite &unt &ecretarii generali &au 'er&oanele de&e/nate 'rin ace&te legi. +8, !onduc1torii in&titu)iilor 'ublice cu 'er&onalitate 0uridic1 din &ubordinea ordonatorilor 'rinci'ali de credite &unt ordonatori &ecundari &au ter)iari de credite, du'1 ca(. =olul ordonatorilor de credite "rt. 21. * +1, Ordonatorii 'rinci'ali de credite re'arti(ea(1 creditele bugetare a'robate, 'entru bugetul 'ro'riu -i 'entru bugetele in&titu)iilor 'ublice ierar5ic inferioare, ai c1ror conduc1tori &unt ordonatori &ecundari &au ter)iari de credite, du'1 ca(, n ra'ort cu &arcinile ace&tora, 'otri.it legii. +2, Ordonatorii &ecundari de credite re'arti(ea(1 creditele bugetare a'robate, 'otri.it alin. +1,, 'entru bugetul 'ro'riu -i 'entru bugetele in&titu)iilor 'ublice &ubordonate, ai c1ror conduc1tori &unt ordonatori ter)iari de credite, n ra'ort cu &arcinile ace&tora, 'otri.it legii. +3, Ordonatorii ter)iari de credite utili(ea(1 creditele bugetare ce le*au fo&t re'arti(ate nu/ai 'entru reali(area &arcinilor in&titu)iilor 'e care le conduc, 'otri.it 're.ederilor din bugetele a'robate -i n condi)iile &tabilite 'rin di&'o(i)iile legale. +8, Ordonatorii 'rinci'ali de credite .or re'arti(a, 'otri.it alin. +1,, creditele bugetare, du'1 re)inerea a 10D din 're.ederile a'robate ace&tora, 'entru a&igurarea unei e2ecu)ii bugetare 'rudente, cu e2ce')ia c5eltuielilor de 'er&onal -i a celor care decurg din obliga)ii interna)ionale, care .or fi re'arti(ate integral. =e'arti(area &u/elor re)inute n 'ro'or)ie de 10D &e face n &e/e&trul al doilea, du'1 e2a/inarea de c1tre Au.ern a e2ecu)iei bugetare 'e 'ri/ul &e/e&tru.

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

11/ 31

+5, #oate in&titu)iile 'ublice trebuie &1 aib1 bugetul a'robat, 'otri.it 're.ederilor 're(entei legi. =e&'on&abilit1)ile ordonatorilor de credite "rt. 22. * +1, Ordonatorii de credite au obliga)ia de a anga0a -i de a utili(a creditele bugetare nu/ai n li/ita 're.ederilor -i de&tina)iilor a'robate, 'entru c5eltuieli &trict legate de acti.itatea in&titu)iilor 'ublice re&'ecti.e -i cu re&'ectarea di&'o(i)iilor legale. +2, Ordonatorii de credite r1&'und, 'otri.it legii, de3 a, anga0area, lic5idarea -i ordonan)area c5eltuielilor n li/ita creditelor bugetare re'arti(ate -i a'robate 'otri.it 're.ederilor art. 214 b, reali(area .eniturilor4 c, anga0area -i utili(area creditelor bugetare 'e ba(a bunei ge&tiuni financiare4 d, integritatea bunurilor ncredin)ate in&titu)iei 'e care o conduc4 e, organi(area -i )inerea la (i a contabilit1)ii -i 're(entarea la ter/en a &itua)iilor financiare a&u'ra &itua)iei 'atri/oniului aflat n ad/ini&trare -i e2ecu)iei bugetare4 f, organi(area &i&te/ului de /onitori(are a 'rogra/ului de ac5i(i)ii 'ublice -i a 'rogra/ului de lucr1ri de in.e&ti)ii 'ublice4 g, organi(area e.iden)ei 'rogra/elor, inclu&i. a indicatorilor aferen)i ace&tora4 5, organi(area -i )inerea la (i a e.iden)ei 'atri/oniului, confor/ 're.ederilor legale. !ontrolul financiar 're.enti. -i auditul intern "rt. 23. * !ontrolul financiar 're.enti. -i auditul intern &e e2ercit1 a&u'ra tuturor o'era)iunilor care afectea(1 fondurile 'ublice -i/&au 'atri/oniul 'ublic -i &unt e2ercitate confor/ regle/ent1rilor legale n do/eniu. !ontrolul financiar 're.enti. 'ro'riu "rt. 28. * +1, "nga0area, lic5idarea -i ordonan)area c5eltuielilor din fonduri 'ublice &e a'rob1 de ordonatorul de credite, iar 'lata ace&tora &e efectuea(1 de c1tre contabil. +2, "nga0area -i ordonan)area c5eltuielilor &e efectuea(1 nu/ai cu .i(a 'realabil1 de control financiar 're.enti. 'ro'riu, 'otri.it di&'o(i)iilor legale. !ontrolul financiar 're.enti. delegat "rt. 25. * !ontrolul financiar 're.enti. delegat &e e2ercit1 de Mini&terul :inan)elor Publice, confor/ legi&la)iei n do/eniu.

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

12/ 31

!"PI#OL$L III Proce&ul bugetar <>!?I$@>" 1 Proceduri 'ri.ind elaborarea bugetelor !on)inutul legilor bugetare anuale "rt. 29. * Legile bugetare cu'rind3 a, la .enituri, e&ti/1rile anului bugetar4 b, la c5eltuieli, creditele bugetare deter/inate de autori(1rile con)inute n legi &'ecifice, n &tructura func)ional1 -i econo/ic1 a ace&tora4 c, deficitul &au e2cedentul bugetar, du'1 ca(4 d, regle/ent1ri &'ecifice e2erci)iului bugetar. "ne2ele legilor bugetare "rt. 27. * "ne2ele legilor bugetare cu'rind3 a, &inte(ele bugetelor 're.1(ute la art. 19 alin. +1, lit. a,4 b, bugetele ordonatorilor 'rinci'ali de credite -i ane2ele la ace&tea4 c, &u/ele defalcate din unele .enituri ale bugetului de &tat -i criteriile de re'arti(are a ace&tora4 d, alte ane2e &'ecifice. >laborarea bugetelor "rt. 2 . * Proiectele legilor bugetare anuale -i ale bugetelor &e elaborea(1 de c1tre Au.ern, 'rin Mini&terul :inan)elor Publice, 'e ba(a3 a, 'rogno(elor indicatorilor /acroecono/ici -i &ociali 'entru anul bugetar 'entru care &e elaborea(1 'roiectul de buget, 'recu/ -i 'entru ur/1torii 3 ani4 b, 'oliticilor fi&cale -i bugetare4 c, 're.ederilor /e/orandu/urilor de finan)are, ale /e/orandu/urilor de n)elegere &au ale altor acorduri interna)ionale cu organi&/e -i in&titu)ii financiare interna)ionale, &e/nate -i/&au ratificate4 d, 'oliticilor -i &trategiilor &ectoriale, a 'riorit1)ilor &tabilite n for/ularea 'ro'unerilor de buget, 're(entate de ordonatorii 'rinci'ali de credite4 e, 'ro'unerilor de c5eltuieli detaliate ale ordonatorilor 'rinci'ali de credite4 f, 'rogra/elor ntoc/ite de c1tre ordonatorii 'rinci'ali de credite n &co'ul finan)1rii unor ac)iuni &au

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

13/ 31

an&a/blu de ac)iuni, c1rora le &unt a&ociate obiecti.e 'reci&e -i indicatori de re(ultate -i de eficien)14 'rogra/ele &unt n&o)ite de e&ti/area anual1 a 'erfor/an)elor fiec1rui 'rogra/, care trebuie &1 'reci(e(e3 ac)iunile, co&turile a&ociate, obiecti.ele ur/1rite, re(ultatele ob)inute -i e&ti/ate 'entru anii ur/1tori, /1&urate 'rin indicatori 'reci-i, a c1ror alegere e&te 0u&tificat14 g, 'ro'unerilor de &u/e defalcate din unele .enituri ale bugetului de &tat, 'recu/ -i de tran&feruri con&olidabile 'entru autorit1)ile ad/ini&tra)iei 'ublice locale4 5, 'o&ibilit1)ilor de finan)are a deficitului bugetar. <tructura bugetelor "rt. 29. * +1, ;eniturile -i c5eltuielile &e gru'ea(1 n buget 'e ba(a cla&ifica)iei bugetare. +2, ;eniturile &unt &tructurate 'e ca'itole -i &ubca'itole, iar c5eltuielile 'e '1r)i, ca'itole, &ubca'itole, titluri, articole, 'recu/ -i alineate, du'1 ca(. +3, !5eltuielile 're.1(ute n ca'itole -i articole au de&tina)ie 'reci&1 -i li/itat1. +8, @u/1rul de &alaria)i, 'er/anen)i -i te/'orari, -i fondul &alariilor de ba(1 &e a'rob1 di&tinct, 'rin ane21 la bugetul fiec1rui ordonator 'rinci'al de credite. @u/1rul de &alaria)i a'robat fiec1rei in&titu)ii 'ublice nu 'oate fi de'1-it. +5, !5eltuielile de ca'ital &e cu'rind la fiecare ca'itol bugetar, n confor/itate cu creditele de anga0a/ent -i duratele de reali(are a in.e&ti)iilor. +9, Progra/ele &e a'rob1 ca ane2e la bugetele ordonatorilor 'rinci'ali de credite. +7, :ondurile e2terne nera/bur&abile &e cu'rind n ane2e la bugetele ordonatorilor 'rinci'ali de credite -i &e a'rob1 o dat1 cu ace&tea. :onduri la di&'o(i)ia Au.ernului "rt. 30. * +1, 7n bugetul de &tat &e includ :ondul de re(er.1 bugetar1 la di&'o(i)ia Au.ernului -i :ondul de inter.en)ie la di&'o(i)ia Au.ernului. +2, :ondul de re(er.1 bugetar1 la di&'o(i)ia Au.ernului &e re'arti(ea(1 unor ordonatori 'rinci'ali de credite ai bugetului de &tat -i ai bugetelor locale, 'e ba(1 de 5ot1r6ri ale Au.ernului, 'entru finan)area unor c5eltuieli urgente &au ne're.1(ute a'1rute n ti/'ul e2erci)iului bugetar. +3, "locarea de &u/e din :ondul de re(er.1 bugetar1 la di&'o(i)ia Au.ernului, 'entru bugetele locale, &e face 'rin /a0orarea &u/elor defalcate din unele .enituri ale bugetului de &tat &au a tran&ferurilor de la bugetul de &tat c1tre bugetele locale 'entru in.e&ti)ii finan)ate 'ar)ial din /'ru/uturi e2terne, du'1 ca(. +8, :ondul de inter.en)ie la di&'o(i)ia Au.ernului &e re'arti(ea(1 unor ordonatori 'rinci'ali de credite ai bugetului de &tat -i ai bugetelor locale, 'e ba(1 de 5ot1r6ri ale Au.ernului, 'entru finan)area unor ac)iuni urgente n .ederea nl1tur1rii efectelor unor cala/it1)i naturale -i &'ri0inirii 'er&oanelor fi(ice

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

14/ 31

&ini&trate. +5, 7n cur&ul e2erci)iului bugetar :ondul de inter.en)ie la di&'o(i)ia Au.ernului 'oate fi /a0orat de Au.ern din :ondul de re(er.1 bugetar1 la di&'o(i)ia Au.ernului, n func)ie de nece&it1)ile 'ri.ind a&igurarea &u/elor 'entru nl1turarea efectelor cala/it1)ilor naturale. <>!?I$@>" a 2*a !alendarul bugetar >laborarea indicatorilor /acroecono/ici "rt. 31. * Indicatorii /acroecono/ici -i &ociali 're.1(u)i la art. 2 lit. a,, 'entru anul bugetar 'entru care &e elaborea(1 'roiectul de buget, 'recu/ -i 'entru ur/1torii 3 ani, .or fi elabora)i de organele abilitate '6n1 la data de 31 /artie a anului curent. "ce-ti indicatori .or fi actuali(a)i 'e 'arcur&ul de&f1-ur1rii 'roce&ului bugetar. Li/itele de c5eltuieli "rt. 32. * Mini&terul :inan)elor Publice .a nainta Au.ernului, '6n1 la data de 1 /ai, obiecti.ele 'oliticii fi&cale -i bugetare 'entru anul bugetar 'entru care &e elaborea(1 'roiectul de buget -i ur/1torii 3 ani, /'reun1 cu li/itele de c5eltuieli &tabilite 'e ordonatorii 'rinci'ali de credite, ur/6nd ca ace&ta &1 le a'robe '6n1 la data de 15 /ai -i &1 infor/e(e co/i&iile 'entru buget, finan)e -i b1nci ale Parla/entului a&u'ra 'rinci'alelor orient1ri ale 'oliticii &ale /acroecono/ice -i ale finan)elor 'ublice. <cri&oarea*cadru "rt. 33. * +1, Mini&trul finan)elor 'ublice .a tran&/ite ordonatorilor 'rinci'ali de credite, '6n1 la data de 1 iunie a fiec1rui an, o &cri&oare*cadru care .a &'ecifica conte2tul /acroecono/ic 'e ba(a c1ruia .or fi ntoc/ite 'roiectele de buget, /etodologiile de elaborare a ace&tora, 'recu/ -i li/itele de c5eltuieli a'robate de Au.ern. +2, 7n ca(ul n care &c5i/barea cadrului /acroecono/ic i/'une /odificarea li/itelor de c5eltuieli, ace&tea .or fi ada'tate de c1tre Au.ern, la 'ro'unerea Mini&terului :inan)elor Publice. P6n1 la data de 15 iunie Mini&terul :inan)elor Publice co/unic1 ordonatorilor 'rinci'ali de credite li/itele de c5eltuieli, a&tfel redi/en&ionate, n .ederea definiti.1rii 'roiectelor de buget. Pro'unerile bugetare ale ordonatorilor 'rinci'ali de credite "rt. 38. *

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

15/ 31

+1, Ordonatorii 'rinci'ali de credite au obliga)ia ca '6n1 la data de 15 iulie a fiec1rui an &1 de'un1 la Mini&terul :inan)elor Publice 'ro'unerile 'entru 'roiectul de buget -i ane2ele la ace&ta, 'entru anul bugetar ur/1tor, cu ncadrarea n li/itele de c5eltuieli, -i e&ti/1rile 'entru ur/1torii 3 ani, co/unicate 'otri.it art. 33, n&o)ite de docu/enta)ii -i funda/ent1ri detaliate. +2, !a/era %e'uta)ilor -i <enatul, cu con&ultarea Au.ernului, -i a'rob1 bugetele 'ro'rii -i le naintea(1 Au.ernului n .ederea includerii lor n 'roiectul bugetului de &tat. +3, "utorit1)ile ad/ini&tra)iei 'ublice locale au aceea-i obliga)ie 'entru 'ro'unerile de tran&feruri con&olidate -i de &u/e defalcate din unele .enituri ale bugetului de &tat. +8, Mini&terul :inan)elor Publice e2a/inea(1 'roiectele de buget -i 'oart1 di&cu)ii cu ordonatorii 'rinci'ali de credite a&u'ra ace&tora. 7n ca( de di.ergen)1 5ot1r1-te Au.ernul. +5, Proiectele de buget -i ane2ele la ace&ta, definiti.ate 'otri.it 're.ederilor alin. +8,, &e de'un la Mini&terul :inan)elor Publice '6n1 la data de 1 augu&t a fiec1rui an. #ran&/iterea 'roiectului de buget la Au.ern -i Parla/ent/=a'ortul anual la buget "rt. 35. * +1, Mini&terul :inan)elor Publice, 'e ba(a 'roiectelor de buget ale ordonatorilor 'rinci'ali de credite -i a bugetului 'ro'riu, ntoc/e-te 'roiectele legilor bugetare -i 'roiectele bugetelor, 'e care le de'une la Au.ern '6n1 la data de 30 &e'te/brie a fiec1rui an. +2, Proiectul legii bugetului de &tat e&te n&o)it de un ra'ort 'ri.ind &itua)ia /acroecono/ic1 'entru anul bugetar 'entru care &e elaborea(1 'roiectul de buget -i 'roiec)ia ace&teia n ur/1torii 3 ani. "ce&t ra'ort .a cu'rinde un re(u/at al 'oliticilor /acroecono/ice n conte2tul c1rora au fo&t elaborate 'roiectele de buget, 'recu/ -i &trategia Au.ernului n do/eniul in.e&ti)iilor 'ublice. +3, =a'ortul -i 'roiectele legilor bugetare anuale .or e2'ri/a 'olitica fi&cal*bugetar1 a Au.ernului, 'recu/ -i alte infor/a)ii rele.ante n do/eniu. +8, %u'1 n&u-irea de c1tre Au.ern a 'roiectelor legilor bugetare -i de buget, 're.1(ute la alin. +1,, ace&ta le &u'une &'re ado'tare Parla/entului cel /ai t6r(iu '6n1 la data de 15 octo/brie a fiec1rui an. "'robarea bugetului de c1tre Parla/ent "rt. 39. * +1, Bugetele &e a'rob1 de Parla/ent 'e an&a/blu, 'e '1r)i, ca'itole, &ubca'itole, titluri, articole, 'recu/ -i alineate, du'1 ca(, -i 'e ordonatorii 'rinci'ali de credite, 'entru anul bugetar, 'recu/ -i creditele de anga0a/ent 'entru ac)iuni /ultianuale. +2, >&ti/1rile 'entru ur/1torii 3 ani re're(int1 infor/a)ii 'ri.ind nece&arul de finan)are 'e ter/en /ediu -i nu .or face obiectul autori(1rii 'entru anii bugetari re&'ecti.i. Proce&ul bugetar n ca(ul nea'rob1rii bugetului de c1tre Parla/ent

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

1 / 31

"rt. 37. * +1, %ac1 legile bugetare nu au fo&t ado'tate cu cel 'u)in 3 (ile nainte de e2'irarea e2erci)iului bugetar, Au.ernul nde'line-te &arcinile 're.1(ute n bugetul anului 'recedent, li/itele lunare de c5eltuieli ne'ut6nd de'1-i de regul1 1/12 din 're.ederile bugetelor anului 'recedent, cu e2ce')ia ca(urilor deo&ebite, te/einic 0u&tificate de c1tre ordonatorii 'rinci'ali de credite, &au, du'1 ca(, 1/12 din &u/ele 'ro'u&e n 'roiectul de buget, n &itua)ia n care ace&tea &unt /ai /ici dec6t cele din anul 'recedent. +2, In&titu)iile 'ublice -i ac)iunile noi, a'robate n anul curent, dar care nce' cu data de 1 ianuarie a anului bugetar ur/1tor, .or fi finan)ate, '6n1 la a'robarea legii bugetare, n li/ita a 1/12 din 're.ederile ace&tora cu'rin&e n 'roiectul de buget. <>!?I$@>" a 3*a Pre.ederi referitoare la in.e&ti)ii 'ublice Pre(entarea in.e&ti)iilor 'ublice n 'roiectul de buget "rt. 3 . * !5eltuielile 'entru in.e&ti)iile 'ublice -i alte c5eltuieli de in.e&ti)ii finan)ate din fonduri 'ublice &e cu'rind n 'roiectele de buget, n ba(a 'rogra/elor de in.e&ti)ii 'ublice, care &e 're(int1 ca ane21 la bugetul fiec1rui ordonator 'rinci'al de credite. Infor/a)ii 'ri.ind 'rogra/ele de in.e&ti)ii 'ublice "rt. 39. * +1, Ordonatorii 'rinci'ali de credite .or 're(enta anual 'rogra/ul de in.e&ti)ii 'ublice, 'e cla&ifica)ia func)ional1. +2, Ordonatorii 'rinci'ali de credite .or tran&/ite 'entru fiecare obiecti. de in.e&ti)ii inclu& n 'rogra/ul de in.e&ti)ii infor/a)ii financiare -i nefinanciare. +3, Infor/a)iile financiare .or include3 a, .aloarea total1 a 'roiectului4 b, creditele de anga0a/ent4 c, creditele bugetare4 d, graficul de finan)are, 'e &ur&e -i ani, corelat cu graficul de e2ecu)ie4 e, anali(a co&t*beneficiu, care .a fi reali(at1 -i n ca(ul obiecti.elor n derulare4 f, co&turile de func)ionare -i de ntre)inere du'1 'unerea n func)iune. +8, Infor/a)iile nefinanciare .or include3 a, &trategia n do/eniul in.e&ti)iilor, care .a cu'rinde n /od obligatoriu 'riorit1)ile in.e&ti)ionale -i leg1tura dintre diferite 'roiecte, criteriile de anali(1 care deter/in1 introducerea n 'rogra/ul de in.e&ti)ii a obiecti.elor noi n detri/entul celor n derulare4 b, de&crierea 'roiectului4

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice c, &tadiul fi(ic al obiecti.elor.

1!/ 31

Infor/a)ii &tabilite la ni.elul Au.ernului "rt. 80. * Au.ernul, 'rin Mini&terul :inan)elor Publice, .a elabora &trategia n do/eniul in.e&ti)iilor 'ublice, 'e ba(a 'ro'unerilor de 'rogra/e de in.e&ti)ii elaborate de ordonatorii 'rinci'ali de credite. =olul /etodologic -i co/'eten)ele Mini&terului :inan)elor Publice "rt. 81. * +1, Mini&terul :inan)elor Publice e&te /'uternicit &1 &tabilea&c1 con)inutul, for/a -i infor/a)iile referitoare la 'rogra/ele de in.e&ti)ii nece&are n 'roce&ul de elaborare a bugetului. +2, Mini&terul :inan)elor Publice &tabile-te 'rin nor/e /etodologice criteriile de e.aluare -i &elec)ie a obiecti.elor de in.e&ti)ii 'ublice. +3, Mini&terul :inan)elor Publice, 'otri.it di&'o(i)iilor 're(entei legi, .a anali(a 'rogra/ul de in.e&ti)ii din 'unct de .edere al ncadr1rii n li/itele de c5eltuieli &tabilite, al re&'ect1rii criteriilor de &elec)ie -i 'rioriti(are -i a e-alon1rii creditelor bugetare n func)ie de durata de e2ecu)ie a obiecti.elor. +8, Mini&terul :inan)elor Publice coordonea(1 /onitori(area ntregului 'rogra/ de in.e&ti)ii, &co' n care .a &olicita ordonatorilor 'rinci'ali de credite toate infor/a)iile nece&are. "'robarea 'roiectelor de in.e&ti)ii 'ublice "rt. 82. * +1, %ocu/enta)iile te5nico*econo/ice aferente obiecti.elor de in.e&ti)ii noi care &e finan)ea(1, 'otri.it legii, din fonduri 'ublice &e a'rob1 de c1tre3 a, Au.ern, 'entru .alori /ai /ari de 130 /iliarde lei4 b, ordonatorii 'rinci'ali de credite, 'entru .alori cu'rin&e ntre 1 /iliarde lei -i 130 /iliarde lei4 c, ceilal)i ordonatori de credite, 'entru .alori '6n1 la 1 /iliarde lei, cu a.i(ul 'realabil al ordonatorului 'rinci'al de credite. +2, %ocu/enta)iile te5nico*econo/ice aferente in.e&ti)iilor 'ublice ce &e reali(ea(1 'e ba(1 de credite e2terne contractate &au garantate de &tat, indiferent de .aloarea ace&tora, &e &u'un a'rob1rii Au.ernului. +3, Li/itele .alorice 'ri.ind co/'eten)ele de a'robare a docu/enta)iilor te5nico*econo/ice ale obiecti.elor de in.e&ti)ii noi &e 'ot /odifica 'rin 5ot1r6re a Au.ernului, n func)ie de e.olu)ia indicilor de 're)uri. !ondi)ii 'entru includerea 'roiectelor de in.e&ti)ii n 'roiectul de buget "rt. 83. *

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

1"/ 31

+1, Obiecti.ele de in.e&ti)ii -i celelalte c5eltuieli a&i/ilate in.e&ti)iilor &e cu'rind n 'rogra/ele de in.e&ti)ii anuale, ane2e la buget, nu/ai dac1, n 'realabil, docu/enta)iile te5nico*econo/ice, re&'ecti. notele de funda/entare 'ri.ind nece&itatea -i o'ortunitatea efectu1rii c5eltuielilor a&i/ilate in.e&ti)iilor, au fo&t elaborate -i a'robate 'otri.it di&'o(i)iilor legale. +2, Ordonatorii 'rinci'ali de credite, 'e 'ro'ria r1&'undere, actuali(ea(1 -i a'rob1 .aloarea fiec1rui obiecti. de in.e&ti)ii nou &au n continuare, n func)ie de e.olu)ia indicilor de 're)uri. "cea&t1 o'era)iune e&te &u'u&1 controlului financiar 're.enti. 'otri.it 're.ederilor art. 23 -i 25. Monitori(area de c1tre ordonatorii 'rinci'ali de credite a 'roiectelor de in.e&ti)ii "rt. 88. * +1, Pe 'arcur&ul e2ecu)iei bugetare ordonatorii 'rinci'ali de credite .or ur/1ri derularea 'roce&ului in.e&ti)ional, n confor/itate cu di&'o(i)iile 're(entei legi, -i .or ntoc/i ra'oarte tri/e&triale de /onitori(are, 'e care le .or tran&/ite Mini&terului :inan)elor Publice. +2, 7n ca(ul n care, 'e 'arcur&ul derul1rii 'roce&ului in.e&ti)ional, a'ar 'roble/e n i/'le/entarea unui obiecti., ordonatorul 'rinci'al de credite .a con&e/na n ra'ortul de /onitori(are cau(a -i /1&urile ce &e i/'un 'entru re/edierea ace&tui lucru. +3, 7n &itua)ia n care, din /oti.e obiecti.e, i/'le/entarea unui 'roiect de in.e&ti)ii nu &e 'oate reali(a confor/ 'roiec)iei bugetare, ordonatorii 'rinci'ali de credite 'ot &olicita Mini&terului :inan)elor Publice, '6n1 la data de 31 octo/brie, redi&tribuirea fondurilor ntre 'roiectele n&cri&e n 'rogra/ul de in.e&ti)ii ane21 la buget. +8, Ordonatorii 'rinci'ali de credite &unt re&'on&abili de reali(area obiecti.elor de in.e&ti)ii inclu&e n 'rogra/ele de in.e&ti)ii. "cordurile interna)ionale legate de in.e&ti)iile 'ublice "rt. 85. * #oate anga0a/entele legale, din care re(ult1 o c5eltuial1 'entru in.e&ti)iile 'ublice -i alte c5eltuieli a&i/ilate in.e&ti)iilor, cofinan)ate de o in&titu)ie interna)ional1, &e .or efectua n confor/itate cu 're.ederile acordului de finan)are. <tructura 'rogra/elor de in.e&ti)ii 'ublice "rt. 89. * +1, 7n 'rogra/ele de in.e&ti)ii &e no/inali(ea(1 obiecti.ele de in.e&ti)ii gru'ate 'e3 in.e&ti)ii n continuare -i in.e&ti)ii noi, iar Ealte c5eltuieli de in.e&ti)iiE 'e categorii de in.e&ti)ii. +2, Po(i)ia Ealte c5eltuieli de in.e&ti)iiE cu'rinde ur/1toarele categorii de in.e&ti)ii3 a, ac5i(i)ii de i/obile4 b, dot1ri inde'endente4 c, c5eltuieli 'entru elaborarea &tudiilor de 'refe(abilitate, a &tudiilor de fe(abilitate -i a altor &tudii

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

1#/ 31

aferente obiecti.elor de in.e&ti)ii4 d, c5eltuielile de e2'erti(1, 'roiectare -i de e2ecu)ie 'ri.ind con&olid1rile -i inter.en)iile 'entru 're.enirea &au nl1turarea efectelor 'rodu&e de ac)iuni accidentale -i cala/it1)i naturale * cutre/ure, inunda)ii, alunec1ri, 'r1bu-iri -i ta&1ri de teren, incendii, accidente te5nice, 'recu/ -i c5eltuielile legate de reali(area ace&tor in.e&ti)ii4 e, lucr1ri de fora0, cartarea terenului, fotogra//etrie, deter/in1ri &ei&/ologice, con&ultan)1, a&i&ten)1 te5nic1 -i alte c5eltuieli a&i/ilate in.e&ti)iilor, 'otri.it legii. +3, !5eltuielile de in.e&ti)ii cu'rin&e la lit. a,*e, ale alin. +2, &e detalia(1 -i &e a'rob1 'rin li&te &e'arate de c1tre ordonatorul 'rinci'al de credite. <>!?I$@>" a 8*a >2ecu)ia bugetar1 Princi'ii n e2ecu)ia bugetar1 "rt. 87. * +1, Prin legile bugetare anuale &e 're.1d -i &e a'rob1 creditele bugetare 'entru c5eltuielile fiec1rui e2erci)iu bugetar, 'recu/ -i &tructura func)ional1 -i econo/ic1 a ace&tora. +2, !reditele bugetare a'robate &unt autori(ate 'e durata e2erci)iului bugetar. +3, "loca)iile 'entru c5eltuielile de 'er&onal, a'robate 'e ordonatori 'rinci'ali de credite -i, n cadrul ace&tora, 'e ca'itole, nu 'ot fi /a0orate -i nu 'ot fi .irate -i utili(ate la alte articole de c5eltuieli. +8, !reditele bugetare a'robate 'entru un ordonator 'rinci'al de credite nu 'ot fi .irate -i utili(ate 'entru finan)area altui ordonator 'rinci'al de credite. %e a&e/enea, creditele bugetare a'robate la un ca'itol nu 'ot fi utili(ate 'entru finan)area altui ca'itol. +5, ;ir1rile de credite bugetare ntre celelalte &ubdi.i(iuni ale cla&ifica)iei bugetare, care nu contra.in di&'o(i)iilor 're(entului articol &au legii bugetare anuale, &unt n co/'eten)a fiec1rui ordonator 'rinci'al de credite, 'entru bugetul 'ro'riu -i bugetele in&titu)iilor &ubordonate, -i &e 'ot efectua n li/ita a 10D din 're.ederile ca'itolului bugetar la ni.elul ordonatorului 'rinci'al de credite, care ur/ea(1 a &e &u'li/enta, cu cel 'u)in o lun1 nainte de anga0area c5eltuielilor. +9, Pe ba(a 0u&tific1rilor core&'un(1toare .ir1rile de credite de la un ca'itol la alt ca'itol al cla&ifica)iei bugetare, 'recu/ -i ntre 'rogra/e &e 'ot efectua, n li/ita de 10D din 're.ederile ca'itolului bugetar, la ni.elul ordonatorului 'rinci'al de credite -i, re&'ecti., de 5D din 're.ederile 'rogra/ului, care ur/ea(1 a &e &u'li/enta, cu cel 'u)in o lun1 nainte de anga0area c5eltuielilor, cu acordul Mini&terului :inan)elor Publice. +7, ;ir1rile de credite bugetare, n condi)iile 're.ederilor alin. +5, -i +9,, &e 'ot efectua nce'6nd cu tri/e&trul al III*lea al anului bugetar. "ce&te .ir1ri &e efectuea(1 dac1 nu contra.in 're.ederilor 're(entului articol, legilor bugetare &au legilor de rectificare. + , <unt inter(i&e .ir1rile de credite bugetare de la ca'itolele care au fo&t /a0orate din fondurile de

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

20/ 31

re(er.1 bugetar1 -i de inter.en)ie la di&'o(i)ia Au.ernului. +9, Pro'unerile de .ir1ri de credite bugetare &unt n&o)ite de 0u&tific1ri, detalieri -i nece&it1)i 'ri.ind e2ecu)ia, '6n1 la finele anului bugetar, a ca'itolului -i &ubdi.i(iunii cla&ifica)iei bugetare de la care &e di&'onibili(ea(1 -i, re&'ecti., a ca'itolului -i &ubdi.i(iunii cla&ifica)iei bugetare la care &e &u'li/entea(1 're.ederile bugetare. +10, Ordonatorii 'rinci'ali de credite tran&/it lunar Mini&terului :inan)elor Publice, n ter/en de 5 (ile de la nc5iderea lunii, &itua)ia .ir1rilor de credite bugetare a'robate confor/ alin. +5,, 'otri.it in&truc)iunilor a'robate de Mini&terul :inan)elor Publice. =e'arti(area 'e tri/e&tre a .eniturilor -i c5eltuielilor bugetare "rt. 8 . * +1, ;eniturile -i c5eltuielile a'robate 'rin bugetul de &tat, bugetul a&igur1rilor &ociale de &tat, bugetele fondurilor &'eciale, bugetele creditelor e2terne contractate &au garantate de &tat, bugetele fondurilor e2terne nera/bur&abile -i bugetele in&titu)iilor 'ublice autono/e &e re'arti(ea(1 'e tri/e&tre, n func)ie de ter/enele legale de nca&are a .eniturilor, de ter/enele -i 'o&ibilit1)ile de a&igurare a &ur&elor de finan)are a deficitului bugetar -i de 'erioada n care e&te nece&ar1 efectuarea c5eltuielilor. +2, =e'arti(area 'e tri/e&tre a .eniturilor -i c5eltuielilor a'robate n bugetele 're.1(ute la alin. +1, &e a'rob1 de c1tre3 a, Mini&terul :inan)elor Publice3 'e ca'itole de c5eltuieli -i n cadrul ace&tora, 'e titluri, la 'ro'unerea ordonatorilor 'rinci'ali de credite4 'e ca'itole -i &ubca'itole la .enituri -i 'e ca'itole -i n cadrul ace&tora, 'e titluri de c5eltuieli, 'entru bugetul a&igur1rilor &ociale de &tat -i bugetele fondurilor &'eciale, la 'ro'unerea ordonatorilor 'rinci'ali de credite4 'entru &u/ele defalcate din unele .enituri ale bugetului de &tat -i 'entru tran&ferurile din bugetul de &tat c1tre bugetele locale, la 'ro'unerea ordonatorilor 'rinci'ali de credite ai bugetele locale, tran&/i&e de direc)iile generale ale finan)elor 'ublice ale Mini&terului :inan)elor Publice4 b, ordonatorii 'rinci'ali de credite, 'entru celelalte &ubdi.i(iuni ale cla&ifica)iei bugetare, 'entru bugetele 'ro'rii -i 'entru bugetele ordonatorilor &ecundari de credite bugetare &au ale ordonatorilor ter)iari de credite, du'1 ca(4 c, ordonatorii &ecundari de credite, 'entru bugetele 'ro'rii -i 'entru bugetele ordonatorilor ter)iari de credite bugetare. %e&c5iderea de credite bugetare "rt. 89. * +1, !reditele bugetare a'robate 'rin bugetul de &tat, bugetul a&igur1rilor &ociale de &tat -i bugetele fondurilor &'eciale 'ot fi folo&ite, la cererea ordonatorilor 'rinci'ali de credite, nu/ai du'1 de&c5iderea de credite, re'arti(area creditelor bugetare -i/&au ali/entarea cu fonduri a conturilor de&c5i&e 'e &ea/a ace&tora.

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

21/ 31

+2, "'robarea de&c5iderii de credite &e face n li/ita creditelor bugetare -i 'otri.it de&tina)iilor a'robate 'e ca'itole, &ubca'itole, titluri de c5eltuieli &au alte &ubdi.i(iuni ale cla&ifica)iei bugetare, du'1 ca(, n ra'ort cu gradul de folo&ire a fondurilor 'u&e la di&'o(i)ie anterior, cu re&'ectarea di&'o(i)iilor legale care regle/entea(1 efectuarea c5eltuielilor re&'ecti.e, 'recu/ -i n func)ie de gradul de nca&are a .eniturilor bugetare -i de 'o&ibilit1)ile de finan)are a deficitului bugetar. +3, %e&c5iderile de credite 'entru tran&ferurile c1tre bugetele locale, n cadrul li/itelor 're.1(ute n bugetul de &tat, &e efectuea(1 de Mini&terul :inan)elor Publice 'rin direc)iile generale ale finan)elor 'ublice, la cererea ordonatorilor 'rinci'ali de credite ai bugetelor locale -i n func)ie de nece&it1)ile e2ecu)iei bugetare, cu re&'ectarea de&tina)iei. +8, 7n .ederea /en)inerii ec5ilibrului bugetar Au.ernul 'oate a'roba lunar, '6n1 la finele lunii n cur& 'entru luna ur/1toare, li/ite lunare de c5eltuieli, n func)ie de e&ti/area nca&1rii .eniturilor bugetare, n cadrul c1rora ordonatorii 'rinci'ali de credite de&c5id -i re'arti(ea(1 credite bugetare 'entru bugetul 'ro'riu -i 'entru in&titu)iile 'ublice &ubordonate. +5, Ordonatorii 'rinci'ali de credite 'ot di&'une retragerea creditelor bugetare de&c5i&e -i neutili(ate din conturile 'ro'rii &au ale in&titu)iilor &ubordonate nu/ai n ca(uri te/einic 0u&tificate, cu a.i(ul Mini&terului :inan)elor Publice, anterior datei de 25 a fiec1rei luni. #ran&ferurile ntre ordonatorii 'rinci'ali de credite "rt. 50. * 7n &itua)iile n care, n ti/'ul e2erci)iului bugetar, 'e ba(a di&'o(i)iilor legale, au loc treceri de unit1)i, ac)iuni &au &arcini de la un ordonator 'rinci'al de credite la altul &au n cadrul aceluia-i ordonator 'rinci'al de credite, Mini&terul :inan)elor Publice e&te autori(at &1 introduc1 /odific1rile core&'un(1toare n bugetele ace&tora -i n &tructura bugetului de &tat, f1r1 afectarea ec5ilibrului bugetar -i a :ondului de re(er.1 bugetar1 la di&'o(i)ia Au.ernului. :ondurile e2terne nera/bur&abile "rt. 51. * +1, !reditele bugetare aferente fondurilor e2terne nera/bur&abile au caracter 're.i(ional -i &e derulea(1 confor/ acordurilor nc5eiate cu 'artenerii e2terni. +2, :ondurile e2terne nera/bur&abile .or fi acu/ulate ntr*un cont di&tinct -i .or fi c5eltuite nu/ai n li/ita di&'onibilit1)ilor e2i&tente n ace&t cont -i n &co'ul n care au fo&t acordate. >2ecu)ia bugetar1 "rt. 52. * +1, 7n 'roce&ul e2ecu)iei bugetare c5eltuielile bugetare 'arcurg ur/1toarele fa(e3 anga0a/ent, lic5idare, ordonan)are, 'lat1. +2, >2ecu)ia bugetar1 &e ba(ea(1 'e 'rinci'iul &e'ar1rii atribu)iilor 'er&oanelor care au calitatea de

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

22/ 31

ordonator de credite de atribu)iile 'er&oanelor care au calitatea de contabil. +3, O'era)iunile &'ecifice anga01rii, lic5id1rii -i ordonan)1rii c5eltuielilor &unt n co/'eten)a ordonatorilor de credite -i &e efectuea(1 'e ba(a a.i(elor co/'arti/entelor de &'ecialitate ale in&titu)iei 'ublice. +8, Plata c5eltuielilor e&te a&igurat1 de -eful co/'arti/entului financiar*contabil n li/ita fondurilor di&'onibile. +5, In&tru/entele de 'lat1 trebuie &1 fie n&o)ite de docu/entele 0u&tificati.e. "ce&te docu/ente trebuie &1 certifice e2actitatea &u/elor de 'lat1, rece')ia bunurilor -i e2ecutarea &er.iciilor -i altele a&e/enea, confor/ anga0a/entelor legale nc5eiate. In&tru/entele de 'lat1 &e &e/nea(1 de contabil -i -eful co/'arti/entului financiar*contabil. +9, >fectuarea 'l1)ilor, n li/ita creditelor bugetare a'robate, &e face nu/ai 'e ba(1 de acte 0u&tificati.e, ntoc/ite n confor/itate cu di&'o(i)iile legale, -i nu/ai du'1 ce ace&tea au fo&t lic5idate -i ordonan)ate 'otri.it 're.ederilor art. 28 -i 25, du'1 ca(. +7, Au.ernul 'oate &tabili 'rin 5ot1r6re, la 'ro'unerea /ini&trului finan)elor 'ublice, ac)iunile -i categoriile de c5eltuieli 'entru care &e 'ot efectua 'l1)i n a.an& de '6n1 la 30D din fondurile 'ublice, criteriile, 'rocedurile -i li/itele care &e .or folo&i n ace&t &co'. + , <u/ele re're(ent6nd 'l1)i n a.an&, efectuate 'otri.it alin. +7, -i ne0u&tificate 'rin bunuri li.rate, lucr1ri e2ecutate -i &er.icii 're&tate '6n1 la &f6r-itul anului, n condi)iile 're.ederilor contractuale, .or fi recu'erate de c1tre in&titu)ia 'ublic1 care a acordat a.an&urile -i &e .or re&titui bugetului din care au fo&t a.an&ate. 7n ca(ul neli.r1rii bunurilor, neefectu1rii lucr1rilor -i &er.iciilor anga0ate 'entru care &*au 'l1tit a.an&uri, recu'erarea &u/elor de c1tre in&titu)ia 'ublic1 &e face cu 'erce'erea /a0or1rilor de nt6r(iere e2i&tente 'entru .eniturile bugetare, calculate 'entru 'erioada de c6nd &*au acordat -i '6n1 &* au recu'erat. Plata &alariilor n &i&te/ul bugetar "rt. 53. * +1, <alariile n &i&te/ul bugetar &e 'l1te&c o dat1 'e lun1, n 'erioada 5*15 a fiec1rei luni, 'entru luna 'recedent1. +2, >-alonarea 'l1)ilor 'e (ile, 'entru ordonatorii 'rinci'ali de credite -i in&titu)iile 'ublice din &ubordine, &e face 'rin ordin al /ini&trului finan)elor 'ublice. +3, La ordonatorii 'rinci'ali de credite -i in&titu)iile 'ublice din &ubordinea ace&tora, la care &alariile &e 'l1te&c de dou1 ori 'e lun1, a'licarea 're.ederilor alin. +1, -i +2, &e face nce'6nd cu luna ianuarie 2005. =egi/ul creditelor bugetare neutili(ate de ordonatorii de credite "rt. 58. * +1, Ordonatorii 'rinci'ali de credite au obliga)ia de a anali(a lunar nece&itatea /en)inerii unor credite

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

23/ 31

bugetare 'entru care, n ba(a unor di&'o(i)ii legale &au a altor cau(e, &arcinile au fo&t de&fiin)ate &au a/6nate, -i de a 'ro'une Mini&terului :inan)elor Publice anularea creditelor re&'ecti.e. +2, Pentru ulti/a lun1 a anului bugetar ter/enul li/it1 'entru tran&/iterea 'ro'unerilor ordonatorilor 'rinci'ali de credite, 're.1(ute la alin. +1,, e&te 10 dece/brie. +3, !u creditele bugetare anulate la ordonatorii 'rinci'ali de credite, finan)a)i din bugetul de &tat n condi)iile alin. +1,, &e /a0orea(1 :ondul de re(er.1 bugetar1 la di&'o(i)ia Au.ernului 're.1(ut n bugetul de &tat. Monitori(area 'eriodic1 e2ercitat1 de Mini&terul :inan)elor Publice "rt. 55. * Mini&terul :inan)elor Publice &olicit1 ordonatorilor 'rinci'ali de credite, n cur&ul anului, ra'oarte 'eriodice 'ri.ind gradul de utili(are a fondurilor 'ublice n .ederea /onitori(1rii e2ecu)iei bugetare. !ontul general anual de e2ecu)ie "rt. 59. * +1, Pe ba(a &itua)iilor financiare 're(entate de ordonatorii 'rinci'ali de credite, a conturilor 'ri.ind e2ecu)ia de ca&1 a bugetului de &tat, bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat -i a bugetelor fondurilor &'eciale, 're(entate de organele care, 'otri.it legii, au acea&t1 &arcin1, -i n ur/a .erific1rii -i anali(1rii ace&tora, Mini&terul :inan)elor Publice elaborea(1 contul general anual de e2ecu)ie a bugetului de &tat -i, re&'ecti., contul de e2ecu)ie a bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat, care au ca ane2e conturile anuale de e2ecu)ie a bugetelor fondurilor &'eciale -i bugetele ordonatorilor 'rinci'ali de credite, inclu&i. ane2ele la ace&tea, 'e care le 're(int1 Au.ernului. +2, Ordonatorii 'rinci'ali de credite au obliga)ia &1 ntoc/ea&c1 -i &1 ane2e(e la &itua)iile financiare anuale ra'oarte anuale de 'erfor/an)1, n care &1 're(inte, 'e fiecare 'rogra/, obiecti.ele, re(ultatele 'reconi(ate -i cele ob)inute, indicatorii -i co&turile a&ociate, 'recu/ -i &itua)ii 'ri.ind anga0a/entele legale. +3, !ontul general anual de e2ecu)ie a bugetului de &tat, bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat, 'recu/ -i conturile anuale de e2ecu)ie a bugetelor fondurilor &'eciale &e ntoc/e&c n &tructura bugetelor a'robate -i au ca ane2e conturile anuale de e2ecu)ie a bugetelor ordonatorilor 'rinci'ali de credite, inclu&i. ane2ele ace&tora. +8, Au.ernul anali(ea(1 -i 're(int1 &'re ado'tare Parla/entului contul general anual de e2ecu)ie a bugetului de &tat, a bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat -i celelalte conturi anuale de e2ecu)ie, '6n1 la data de 1 iulie a anului ur/1tor celui de e2ecu)ie. +5, !ontul general anual de e2ecu)ie a bugetului de &tat, a bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat -i celelalte conturi anuale de e2ecu)ie &e a'rob1 'rin lege du'1 .erificarea ace&tora de c1tre !urtea de !onturi.

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

24/ 31

<tructura conturilor anuale de e2ecu)ie a bugetului "rt. 57. * !onturile anuale de e2ecu)ie a bugetului de &tat, bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat, bugetelor fondurilor &'eciale, ale ordonatorilor de credite, inclu&i. ane2ele ace&tora, .or cu'rinde3 a, la .enituri3 're.ederi bugetare ini)iale3 're.ederi bugetare definiti.e4 nca&1ri reali(ate4 b, la c5eltuieli3 credite bugetare ini)iale4 credite bugetare definiti.e4 'l1)i efectuate. !ontul general de e2ecu)ie a datoriei 'ublice "rt. 5 . * +1, Mini&terul :inan)elor Publice ntoc/e-te anual contul general al datoriei 'ublice a &tatului. !ontul general al datoriei 'ublice a &tatului .a fi ane2at la contul general anual de e2ecu)ie a bugetului de &tat, ce &e de'une la Parla/ent, 'otri.it 're.ederilor 're(entei legi. +2, !ontul general al datoriei 'ublice a &tatului cu'rinde conturile datoriei 'ublice interne -i datoriei 'ublice e2terne directe a &tatului -i &itua)ia garan)iilor gu.erna/entale 'entru credite interne -i 'entru credite e2terne 'ri/ite de c1tre alte 'er&oane 0uridice. >2cedentul/deficitul bugetar "rt. 59. * +1, >2cedentul &au deficitul bugetului de &tat, al bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat -i al bugetelor fondurilor &'eciale &e &tabile-te ca diferen)1 ntre .eniturile nca&ate -i 'l1)ile efectuate '6n1 la nc5eierea e2erci)iului bugetar. +2, !u e2cedentele definiti.e re(ultate du'1 nc5eierea e2erci)iului bugetar -i cu alte &ur&e 're.1(ute de lege &e di/inuea(1 deficitele din anii 'receden)i, re&'ecti. -i datoria 'ublic1 n &itua)ia bugetului de &tat. >2ecu)ia de ca&1 bugetar1 "rt. 90. * +1, >2ecu)ia de ca&1 a bugetelor ce co/'un &i&te/ul bugetar &e reali(ea(1 'rin tre(oreria &tatului 'e ba(a nor/elor /etodologice e/i&e de Mini&terul :inan)elor Publice, care a&igur13 a, nca&area .eniturilor bugetare4 b, efectuarea 'l1)ilor di&'u&e de 'er&oanele autori(ate ale in&titu)iilor 'ublice, n li/ita creditelor bugetare -i de&tina)iilor a'robate 'otri.it di&'o(i)iilor legale4 c, efectuarea o'era)iunilor de nca&1ri -i 'l1)i 'ri.ind datoria 'ublic1 intern1 -i e2tern1 re(ultat1 din /'ru/uturi contractate direct &au garantate de &tat, inclu&i. a celor 'ri.ind ra/bur&area ratelor la &caden)1 -i 'lata dob6n(ilor, co/i&ioanelor, &'e(elor -i altor co&turi aferente4 d, efectuarea altor o'era)iuni financiare n contul autorit1)ilor ad/ini&tra)iei 'ublice centrale -i locale.

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

25/ 31

+2, Prin tre(oreria &tatului &e 'ot efectua -i ur/1toarele o'era)iuni3 a, '1&trarea di&'onibilit1)ilor re're(ent6nd fonduri e2terne nera/bur&abile &au contra.aloarea n lei a ace&tora, 'ri/ite 'e ba(1 de acorduri -i n)elegeri gu.erna/entale -i de la organi&/e interna)ionale, -i utili(area ace&tora 'otri.it bugetelor a'robate &au folo&irea ace&tora 'e ba(1 de 5ot1r6ri ale Au.ernului, 'otri.it de&tina)iilor &tabilite de donatori &au 'entru c5eltuieli de ca'ital n &ectoarele 'ublice -i econo/ice, du'1 ca(4 b, efectuarea de 'la&a/ente financiare din di&'onibilit1)ile aflate n contul general al tre(oreriei &tatului 'rin Banca @a)ional1 a =o/6niei4 c, alte o'era)iuni financiare 're.1(ute de lege. Princi'ii ale nc5eierii e2ecu)iei bugetare "rt. 91. * +1, >2ecu)ia bugetar1 &e nc5eie la data de 31 dece/brie a fiec1rui an. +2, Orice .enit nenca&at -i orice c5eltuial1 anga0at1, lic5idat1 -i ordonan)at1, n cadrul 're.ederilor bugetare, -i ne'l1tit1 '6n1 la data de 31 dece/brie &e .or nca&a &au &e .or 'l1ti, du'1 ca(, n contul bugetului 'e anul ur/1tor. +3, !reditele bugetare neutili(ate '6n1 la nc5iderea anului &unt anulate de dre't. +8, %i&'onibilit1)ile din fondurile e2terne nera/bur&abile -i cele din fondurile 'ublice de&tinate cofinan)1rii contribu)iei financiare a !o/unit1)ii >uro'ene, r1/a&e la finele e2erci)iului bugetar n conturile &tructurilor de i/'le/entare, &e re'ortea(1 n anul ur/1tor. +5, :ondurile 're.1(ute la alin. +8, &e utili(ea(1 n condi)iile 're.ederilor 're(entei legi -i 'otri.it acordurilor nc5eiate cu 'artenerii e2terni. +9, 7n ca(ul bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat -i bugetelor fondurilor &'eciale ec5ilibrate 'rin &ub.en)ii de la bugetul de &tat, &ub for/a tran&ferurilor con&olidabile, e2cedentele re(ultate din e2ecu)ia ace&tora &e regulari(ea(1 la &f6r-itul e2erci)iului bugetar cu bugetul de &tat, n li/ita &ub.en)iilor 'ri/ite. +7, Pre.ederile legilor bugetare anuale -i ale celor de rectificare ac)ionea(1 nu/ai 'entru anul bugetar re&'ecti.. !"PI#OL$L I; :inan)ele in&titu)iilor 'ublice :inan)area in&titu)iilor 'ublice "rt. 92. * +1, :inan)area c5eltuielilor curente -i de ca'ital ale in&titu)iilor 'ublice &e a&igur1 a&tfel3 a, integral din bugetul de &tat, bugetul a&igur1rilor &ociale de &tat, bugetele fondurilor &'eciale, du'1

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

2 / 31

ca(4 b, din .enituri 'ro'rii -i &ub.en)ii acordate de la bugetul de &tat, bugetul a&igur1rilor &ociale de &tat, bugetele fondurilor &'eciale, du'1 ca(4 c, integral, din .eniturile 'ro'rii. +2, In&titu)iile 'ublice finan)ate integral de la bugetul de &tat, bugetul a&igur1rilor &ociale de &tat, bugetele fondurilor &'eciale, du'1 ca(, .ar&1 integral .eniturile reali(ate la bugetul din care &unt finan)ate. Bunuri /ateriale -i fonduri b1ne-ti 'ri/ite de in&titu)iile 'ublice "rt. 93. * +1, In&titu)iile 'ublice 'ot folo&i, 'entru de&f1-urarea acti.it1)ii lor, bunuri /ateriale -i fonduri b1ne-ti 'ri/ite de la 'er&oanele 0uridice -i fi(ice, &ub for/1 de dona)ii -i &'on&ori(1ri, cu re&'ectarea di&'o(i)iilor legale. +2, :ondurile b1ne-ti acordate de 'er&oanele 0uridice -i fi(ice, 'ri/ite n condi)iile alin. +1,, n &itua)ia in&titu)iilor 'ublice finan)ate integral de la buget, &e .ar&1 direct la bugetul din care &e finan)ea(1 ace&tea. !u ace&te &u/e &e /a0orea(1 creditele bugetare ale bugetului re&'ecti. -i &e .or utili(a 'otri.it 're.ederilor art. 89 alin. +1, -i cu re&'ectarea de&tina)iilor &tabilite de tran&/i)1tor. +3, Lunar, n ter/en de 10 (ile de la e2'irarea lunii, ordonatorii 'rinci'ali de credite .or tran&/ite Mini&terului :inan)elor Publice &itua)ia 'ri.ind &u/ele .irate la buget -i utili(ate 'otri.it alin. +2,, n .ederea introducerii /odific1rilor core&'un(1toare n .olu/ul -i &tructura bugetului de &tat, bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat, bugetelor fondurilor &'eciale, du'1 ca(. +8, !u fondurile b1ne-ti acordate de 'er&oanele 0uridice -i fi(ice n condi)iile alin. +1,, n &itua)ia in&titu)iilor 'ublice finan)ate 'otri.it 're.ederilor art. 92 alin. +1, lit. b, -i c,, &e .or /a0ora bugetele de .enituri -i c5eltuieli ale ace&tora. "ce&te in&titu)ii au obliga)ia de a 're(enta, n ane2a la contul de e2ecu)ie bugetar1 tri/e&trial1 -i anual1, &itua)ia 'ri.ind &u/ele 'ri/ite -i utili(ate n ace&te condi)ii -i cu care a fo&t /a0orat bugetul de .enituri -i c5eltuieli. +5, Bunurile /ateriale 'ri/ite de in&titu)iile 'ublice n condi)iile alin. +1, &e nregi&trea(1 n contabilitatea ace&tora. :inan)area unor in&titu)ii 'ublice "rt. 98. * :inan)area c5eltuielilor unor in&titu)ii 'ublice, indiferent de &ubordonare, &e a&igur1 at6t din bugetul de &tat, c6t -i din bugetele locale, nu/ai n ca(urile n care, 'rin legea bugetar1 anual1 &au 'rin legi &'eciale, &e &tabile&c categoriile de c5eltuieli care &e finan)ea(1 'rin fiecare buget. ;eniturile 'ro'rii ale in&titu)iilor 'ublice "rt. 95. *

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

2!/ 31

+1, ;eniturile 'ro'rii ale in&titu)iilor 'ublice, finan)ate n condi)iile art. 92 alin. +1, lit. b, -i c,, &e nca&ea(1, &e ad/ini&trea(1, &e utili(ea(1 -i &e contabili(ea(1 de c1tre ace&tea, 'otri.it di&'o(i)iilor legale. +2, ;eniturile 'ro'rii ale in&titu)iilor 'ublice, finan)ate 'otri.it art. 92 alin. +1, lit. b, -i c,, 'ro.in din c5irii, organi(area de /anife&t1ri culturale -i &'orti.e, concur&uri arti&tice, 'ublica)ii, 're&ta)ii editoriale, &tudii, 'roiecte, .alorific1ri de 'rodu&e din acti.it1)i 'ro'rii &au ane2e, 're&t1ri de &er.icii -i altele a&e/enea. >2cedentele bugetelor in&titu)iilor 'ublice "rt. 99. * +1, >2cedentele re(ultate din e2ecu)ia bugetelor in&titu)iilor 'ublice, finan)ate n condi)iile art. 92 alin. +1, lit. b,, &e regulari(ea(1 la &f6r-itul anului cu bugetul din care &unt finan)ate, n li/ita &u/elor 'ri/ite de la ace&ta. +2, >2cedentele anuale re(ultate din e2ecu)ia bugetelor in&titu)iilor 'ublice, finan)ate integral din .enituri 'ro'rii, &e re'ortea(1 n anul ur/1tor. =egi/ul de finan)are a unor acti.it1)i &au in&titu)ii 'ublice "rt. 97. * Au.ernul 'oate a'roba nfiin)area de acti.it1)i finan)ate integral din .enituri 'ro'rii 'e l6ng1 unele in&titu)ii 'ublice &au &c5i/barea &i&te/ului de finan)are a unor in&titu)ii 'ublice, din finan)ate 'otri.it 're.ederilor art. 92 alin. +1, lit. a, -i lit. b, n finan)ate n confor/itate cu 're.ederile art. 92 alin. +1, lit. b, -i c,, du'1 ca(, &tabilind totodat1 do/eniul de acti.itate, &i&te/ul de organi(are -i func)ionare a ace&tor acti.it1)i, categoriile de .enituri -i natura c5eltuielilor. Bugetele de .enituri -i c5eltuieli ale unor acti.it1)i "rt. 9 . * +1, Bugetele de .enituri -i c5eltuieli 'entru acti.it1)ile finan)ate integral din .enituri 'ro'rii &e ntoc/e&c o dat1 cu bugetul in&titu)iei 'ublice de care a'ar)in -i &e a'rob1 o dat1 cu bugetul ace&teia, n condi)iile art. 19. +2, ;eniturile -i c5eltuielile acti.it1)ilor finan)ate integral din .enituri 'ro'rii &e gru'ea(1 'e ba(a cla&ifica)iei bugetare a'robate de Mini&terul :inan)elor Publice. +3, 7n &itua)ia nereali(1rii .eniturilor 're.1(ute n bugetele acti.it1)ilor finan)ate integral din .enituri 'ro'rii c5eltuielile .or fi efectuate n li/ita .eniturilor reali(ate. +8, >2cedentele anuale re(ultate din e2ecu)ia bugetelor de .enituri -i c5eltuieli ale acti.it1)ilor finan)ate integral din .enituri 'ro'rii &e re'ortea(1 n anul ur/1tor.

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

2"/ 31

7/'ru/ut te/'orar 'entru unele acti.it1)i &au in&titu)ii 'ublice "rt. 99. * +1, 7n ca(ul n care, la nfiin)area, n &ubordinea unor ordonatori 'rinci'ali de credite, a unor in&titu)ii 'ublice &au a unor acti.it1)i finan)ate integral din .enituri 'ro'rii, ace&tea nu di&'un de fonduri &uficiente, n ba(a docu/enta)iilor te/einic funda/entate, ordonatorii 'rinci'ali de credite 'ot acorda /'ru/uturi f1r1 dob6nd1 din bugetul 'ro'riu, 'e ba(1 de con.en)ie. +2, 7/'ru/uturile acordate n condi)iile alin. +1, .or fi ra/bur&ate integral n ter/en de 9 luni de la data acord1rii. >2ecu)ia de ca&1 a bugetelor in&titu)iilor 'ublice "rt. 70. * +1, In&titu)iile 'ublice, indiferent de &i&te/ul de finan)are -i de &ubordonare, inclu&i. acti.it1)ile de 'e l6ng1 unele in&titu)ii 'ublice, finan)ate integral din .enituri 'ro'rii, efectuea(1 o'era)iunile de nca&1ri -i 'l1)i 'rin unit1)ile teritoriale ale tre(oreriei &tatului n a c1ror ra(1 -i au &ediul -i la care au de&c5i&e conturile de .enituri, c5eltuieli -i di&'onibilit1)i. +2, >&te inter(i& in&titu)iilor 'ublice de a efectua o'era)iunile de /ai &u& 'rin b1ncile co/erciale. +3, In&titu)iile 'ublice au obliga)ia de a tran&/ite bugetul a'robat 'otri.it 're.ederilor 're(entei legi unit1)ii teritoriale a tre(oreriei &tatului. !"PI#OL$L ; <anc)iuni Infrac)iuni -i 'ede'&e "rt. 71. * @ere&'ectarea 're.ederilor art. 8 alin. +2, -i +3, con&tituie infrac)iune -i &e 'ede'&e-te cu nc5i&oare de la o lun1 la 3 luni &au cu a/end1 de la 50 /ilioane lei la 100 /ilioane lei. !ontra.en)ii -i &anc)iuni "rt. 72. * +1, !on&tituie contra.en)ii ur/1toarele fa'te3 a, nere&'ectarea di&'o(i)iilor art. 18 alin. +2, -i +3,, art. 19 alin. +2,, art. 83, art. 87 alin. +10, -i ale art. 93 alin. +2,*+5,4 b, nere&'ectarea di&'o(i)iilor art. 28 alin. +2,, art. 87 alin. +3,, +5,*+ ,, art. 52 alin. +2,*+9, -i + ,, art. 53 alin. +1,, art. 58 alin. +1,, art. 59 alin. +2,, art. 99 alin. +1, -i ale art. 99 alin. +2,4 c, nere&'ectarea di&'o(i)iilor art. 8 alin. +8, -i +9,, art. 15 alin. +1,, art. 21, art. 22 alin. +2,, art. 39 alin. +2,, art. 91 alin. +9,, art. 92 alin. +2,, art. 9 alin. +3,, art. 70 alin. +2, -i +3, -i ale art. 77.

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

2#/ 31

+2, !ontra.en)iile 're.1(ute la alin. +1, lit. a, &e &anc)ionea(1 cu a/end1 de la 5 /ilioane lei la 10 /ilioane lei, cele de la lit. b,, cu a/end1 de la 10 /ilioane lei la 20 /ilioane lei, iar cele de la lit. c,, cu a/end1 de la 20 /ilioane lei la 30 /ilioane lei. +3, !on&tatarea contra.en)iilor -i a'licarea a/en(ilor &e fac de c1tre !urtea de !onturi, Mini&terul :inan)elor Publice -i de alte 'er&oane /'uternicite n ace&t &co', 'otri.it legii. Legi&la)ia a'licat1 contra.en)iei "rt. 73. * !ontra.en)iilor 're.1(ute la art. 72 li &e a'lic1 're.ederile Ordonan)ei Au.ernului nr. 2/2001 'ri.ind regi/ul 0uridic al contra.en)iilor, a'robat1 cu /odific1ri -i co/'let1ri 'rin Legea nr. 1 0/2002, cu e2ce')ia art. 2 -i 29. !"PI#OL$L ;I %i&'o(i)ii finale !ontabilitatea 'ublic1 "rt. 78. * +1, !ontabilitatea 'ublic1 .a cu'rinde3 a, contabilitatea .eniturilor -i c5eltuielilor bugetare, care &1 reflecte nca&area .eniturilor -i 'lata c5eltuielilor aferente e2erci)iului bugetar4 b, contabilitatea tre(oreriei &tatului4 c, contabilitatea general1 ba(at1 'e 'rinci'iul con&tat1rii dre'turilor -i obliga)iilor, care &1 reflecte e.olu)ia &itua)iei financiare -i 'atri/oniale, 'recu/ -i a e2cedentului &au deficitului 'atri/onial4 d, contabilitatea de&tinat1 anali(1rii co&turilor 'rogra/elor a'robate. +2, Mini&terul :inan)elor Publice &tabile-te 'rin nor/e /etodologice 'rocedurile contabile -i &i&te/ul de ra'ortare 'ri.ind infor/a)iile furni(ate de contabilitatea 'ublic1. <u/e cu.enite &tatului "rt. 75. * Orice &u/1 care &e cu.ine &tatului &e face .enit la bugetul de &tat, dac1 legea nu 're.ede altfel. =egi/ul .eniturilor "rt. 79. * 7ntoc/irea -i de'unerea declara)iilor, &tingerea obliga)iilor bugetare, &olu)ionarea conte&ta)iilor, controlul fi&cal, e2ecutarea crean)elor bugetare, 'recu/ -i cele referitoare la e.a(iunea fi&cal1 &e &u'un legi&la)iei n do/eniu.

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

30/ 31

=egi/ul &u/elor re(ultate din .alorificarea /i0loacelor fi2e -i a unor bunuri /ateriale "rt. 77. * +1, <u/ele nca&ate din .6n(area ca atare &au din .alorificarea /aterialelor re(ultate n ur/a de/ol1rii, de(/e/br1rii &au de(afect1rii, n condi)iile 're.1(ute de lege, a unor /i0loace fi2e &au din .6n(area unor bunuri /ateriale, care a'ar)in in&titu)iilor 'ublice finan)ate n condi)iile art. 92 alin. +1, lit. a,, con&tituie .enituri ale bugetului de &tat, bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat &au bugetelor fondurilor &'eciale, du'1 ca(, -i &e .ar&1 la ace&tea. +2, <u/ele ob)inute 'otri.it alin. +1, de c1tre celelalte in&titu)ii 'ublice &e re)in de c1tre ace&tea n .ederea reali(1rii de in.e&ti)ii. :ondurile &'eciale "rt. 7 . * +1, Bugetele fondurilor &'eciale a'robate 'rin legi &'eciale, care &e con&tituie -i &e ad/ini&trea(1 n afara bugetului de &tat -i a bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat, &unt3 bugetul :ondului 'entru a&igur1rile &ociale de &1n1tate -i bugetul a&igur1rilor de -o/a0. "ce&te bugete &e a'rob1 ca ane21 la legea bugetului de &tat -i, re&'ecti., la legea bugetului a&igur1rilor &ociale de &tat. +2, Proiectele ace&tor bugete &e elaborea(1 de c1tre Mini&terul :inan)elor Publice 'e ba(a 'ro'unerilor ordonatorilor 'rinci'ali de credite re&'on&abili cu ge&tionarea bugetelor re&'ecti.e. +3, >laborarea, a'robarea -i e2ecu)ia ace&tor bugete &e efectuea(1 'otri.it legilor de con&tituire a ace&tora -i 're.ederilor 're(entei legi. @or/e /etodologice -i in&truc)iuni "rt. 79. * 7n a'licarea 're.ederilor 're(entei legi Mini&terul :inan)elor Publice e&te autori(at &1 e/it1 nor/e /etodologice -i in&truc)iuni. Intrarea n .igoare "rt. 0. * +1, Pre(enta lege intr1 n .igoare la data de 1 ianuarie 2003. +2, Pe data intr1rii n .igoare a 're(entei legi &e abrog1 Legea nr. 72/1999 'ri.ind finan)ele 'ublice, 'ublicat1 n Monitorul Oficial al =o/6niei, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1999, cu /odific1rile -i co/'let1rile ulterioare, -i %ecretul !on&iliului de <tat nr. 151/1975 'ri.ind autofinan)area unor acti.it1)i ale in&titu)iilor de &tat, 'ublicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 dece/brie 1975, 'recu/ -i orice alte di&'o(i)ii contrare.

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice -

31/ 31

"cea&t1 lege a fo&t ado'tat1 de !a/era %e'uta)ilor n -edin)a din 13 iunie 2002, cu re&'ectarea 're.ederilor art. 78 alin. +1, din !on&titu)ia =o/6niei. P=>F>%I@#>L> !"M>=>I %>P$#"?ILO= ;"L>= %O=@>"@$ "cea&t1 lege a fo&t ado'tat1 de <enat n -edin)a din 27 iunie 2002, cu re&'ectarea 're.ederilor art. 78 alin. +1, din !on&titu)ia =o/6niei. P=>F>%I@#>L> <>@"#$L$I, %O=$ IO"@ #G=G!ILG

Informatii furnizate de Finantare.ro

www.finantare.ro

Оценить