You are on page 1of 1

AL LUQMAN AYAT 15 : WAWASOINA AL INSANA BI WALI DAIHI HAMALATHU WAHNAN ALA WAHNI WA FISOLUHU FI AMAIN ANI ASKURLI WALIWA

LIDAIKA ILLA AL MASIR

ARTINYA : DAN KAMI PERINTAHLAN KEPADA MANUSIA,BERBUAT BAIKLAH KEPADA ORANG TUA,IBUMU YANG TELAH MENGANDUNGNYA DALAM KEADAAN LEMAH DAN MELAHIRKANNYA DENGAN SUSAH PAYAH KEMUDIAN MENYAPIHNYA 2 TAHUN LAMANYA

AN NAHLAYAT AYAT 78 : WAW LOHU AH ROJAKUM MIN BUTHUNI UMMAHATIKUM LATAI LAMUNA SAYYIAN WA JA ALA LAKUMUS SAMA WAL ABSORO WAL AF IDATA LA ALAKUM TASKURUN

ARTINYA : DAN ALLAH MENGELUARKAN KAMU DARI PERUT IBUMU DALAM KEADAAN TIDAK MENGETAHUI SESUATU APAPUN, DAN DIA MEMBERIKAN PENDENGARAN, PENGLIHATAN, DAN HATI AGAR KAMU BERSYUKUR