Вы находитесь на странице: 1из 712

'/

"

5k:

^y^

RAVENNATIS ANONYMI

COSMOGRAPHIA
ET

GVIDONIS GEOGRAPHICA.
EX
LIBRIS

MANV

SCRIPTIS

EDIDERVNT

M.

PINDER

ET G.

PARTHEY.

ACCEDIT TABVLA.

\J

BEROLINI

AEDIBVS FRIDERICI NICOLAI


(g.

parthey)

1860.

RAVENNATIS ANONYMI

COSMOGEAPHIA
ET

GVIDONIS GEOGRAPHICA.
EX
LIBRIS

MANV

SCKIPTIS

^"^

EDIDERVNT

M?>INDER

ET G.

PARTHEY.

ACCEDIT TABVLA.

BEROLINI
IN

AEDIBVS FRIDERICI NICOLAI


(G.

rARTHEY)

J860.

MAVRICIO HAVPT
D.

D.

D.

EDITORES

PRAEFATIO.

JLVavennatis anonymi cosmographia , se-

ptimo ut videtur post Christum natum saeculo conscripta,

primum vulgata
regium typis
de
libri

est Parisiis

anno 1688 a Placido Porcherone, qui non

solum

codicem
sed

mandandum
explicatione

curavit,

etiam
est.

optime meritus

iterum edidit lacobus


a.

Gronovius ad calcem Melae


cis
a.

1696, et pau-

emendatis tertium Abrahamus Gronovius


1722.

Ex

hoc tempore rerum geographicarum

cognitio, mirum in modum aucta, eruditorum animos in diu neglectum Ravennatem saepius convertit. quam ob rem, rarescen-

tibus etiam priorum editionum exemplaribus,

novam editionem haud ingratam


phiae studiosis censuimus.

fore geogra-

PUAEFATIO.

In qim coniicienda auxilio nobis fuerimt

codex Vatieanus, Urbinas 961, saeculi


XIII,

membranaceus

foliis

latis

poUices

Rhen.

6, lineas 7, altis pollices 9, lineas 6.

paginae suut bipertitae, versuum 29; co-

lumnarum latitudo est pollicum 4 et linearum 2, altitudo poUicum 6. inscribitur


In hoc corpore continetur chosmogra-

phya

et

romanorum

ystoria."

insunt
Eutropii,
pontifi-

praeter

Ravennatem nonnulla
aliorum;
etc.

Pauli Diaconi,

series

cum Romanorum
Huius
codicis

varias

lectiones in viginti
tertio

duabus paginis conscriptas

Geographo-

rum volumini inseruit loannes Hudso. denuo cum editione lacobi Gronovii accurate contulit Henricus Brunn anno 1850; cuius coUationis usum nobis praebuit Mauricius Haupt.
dubitationes, quae restabant, anno

1854 Ro-

mae degentes
Is

ipsi inspecto codice solvimus. et

codex nitide scriptus

optime serva-

tus
in

compendia nonnulla htterarum habet;


orthographia sibi non constat:
afirica et

exhibet

enim

africa,

egiptus et egyptus,

paradisus et paradysus, litus et littus, adscribitur et ascribitur, aha huiusmodi.

PRAEFATIO.

VII

codex Parisinus, bibliothecae imp. 4794,


saeculi
iiis
xiii

vel

xiv,

membranaceus
7
et

fo6,

latis

pollices
1 1
;

Rlien.

liueas

altis

pollices
;

pagiuae sunt bipertitae,


est pol-

versuum 38 columnarum latitudo


licum 2
et
et

linearum
2.

linearum

8 codex eleganter quidem

6, altitudo pollicum

scriptus sed compendiis litterarum


perspicuis, quippe
refertus.

minus

non

sibi

constantibus

eum

librum,

quem Porchero
ipsi

typis expressit, ut

Berolinum missum

denuo excutere possemus Georgius Pertz


benevole
effecit.

codex Basiliensis F. V.
saeculi xiv et xv.

6,

chartaceus,

constat fohis 137, latis


altis pol-

poUices Rhen. 7 et lineas 10,


lices

10

et lineas 8.
folio legitur

In primo
pkires libri

Tituhis, Tulii
CLXiii.

cum

aliis,

notatus

Li-

ber domus ValUs beate Margarete ordinis

Cartusianorum in Basilea minori datus

eidem per venerabihs memorie Magistrum

Henricum Amiot" (vel Amici) dicinis Doctorem etc." Continet triginta duo tractatus

in

Me-

varii ar-

gumenti, variis temporibus, diversa in charta

PRAEFATIO.

diversis

a manibus conscriptos;

veluti

in-

sunt

Ciceronis

Cato maior, somnium Sci-

pionis, orationes nonnullae

scripta aliquot

Francisci Petrarchae et Nicolai de Clemangis

Hildegardis prophetie

Leonardi luOratio habita

stiniani

Veneti

viri

patricii

in funere Karoli Zeui a. 1418, alia.

Harum

partium vicesima septima, saec. xiv

vel XV, inscribitur


geniti in civitate
p.

Cosmographia ligydiote
cf.

Ravenna".

Haenel

catal,

534

b.

lig5'diotae"

nomen corruptum
.

esse
3.

ex vocabulis licet idiota" (IV, 31 p. 258,

4)

monuit Maria Armandus Paschalis d'Avezac,


cuius benignitati notitiam huius codicis de-

bemus.

continet libros tertium,

quartum,
leguntur.
accuratis-

quintum auctiores

hunc codicem

in

quam in AB usum nostrum

sime excussit Carolus Ludovicus Roth, professor Basiliensis.

Praeter tres quos


dices

modo recensuimus
vestio-ium

co-

nullum Ravennatis librum genuinum


nobis
contio;it.

invenire

tamen

habuimus quarti

codicis.

legimus enim in
li-

regiae Monacensis bibliothecae catalogo

brorum manu scriptorum hoc

in

margine

additum manu loannis Andreae Schmelleri

PRAEKATIO.

IX

Eine

HS

des Geographus Ravennas nach


uncl Zeuss

H. Herrberger

verkjiuflich

von

Seiten eines Grafen Luigi de Angelis in Ferrara (Aug. 1838)".

sed neque huius notitiae


litteris

auctoribus interrogatis, neque


re Ferrariam missis

de hac

quidquam profecimus.

Paucis dicendum est de codice Leidensi

ab Abrahamo Gronovio anno 1722 in auxilium vocato.


nobis facta
inscriptus

huius codicis inspiciendi copia


est

benignitate Georo;ii Pertz.

est

Ex

Bibliotheca Viri Illustr.

Isaaci Vossii 208." est chartaceus, foliorum


76, a recenti

conscriptus.

manu saeculo xvii satis nitide quem cum primum excutere


ei

incepimus, nonnihil proprium

inesse cen-

suimus, procedente autem labore cognovi-

mus eum codicis B esse apographum. quod cum multis locis auctius esset editione Porcheroniana, non mirum est Gronovium ideo
in

errorem inductum,
sibi

codicem a Parisino

diversum tractare

visum

esse.

lacunae

enim

in Porcheronis editione obviae in codice

Parisino non extant, sed incuriae Porcheronis

imputandae sunt; quae autem in codice Parisino re vera omittuntur, ea

omnia

in Lei-

densi quoque apographo desunt, v. g. p. 347

PRAEFATIO.

V.

16sq. Caesarea iisque ad civitatem quae


;

risino

contra p. 330 v. 7 cum codice Paapographum Leidensc male repetit Sileon Sileon" etc. ceterum apographum Leidicitur"

dense foedissimis scatet


scitia ortis, v. g.

vitiis,

ex

librarii in-

pro Christo (sigla expresso)

habet exemplo, pro intrausmeabilis habet iu


terras meabilis, pro Tingitanae habet dignitate, etc.

Quod
sem

denique attinet ad codicem Havnien4',

no. 358.

eum ex

editione

Gronoviana

anni 1696 accurate exscriptum esse cogno-

vimus ex specimine, quod L. Muelleri beuevolentiae debemus.

donis librum,

Haec de Ravennati. ei adiunximus Guiquem nunc primum in lucem

hunc multo ampliorem et antiquiorem Ravennati credidit Theodorus Oehler


edimus.
(Rhein. Mus.
fiir

Philologie, 1842

p. 314),

nos autem Guidonem et deteriorem et recentiorem esse Ravennati existimamus.

Guidonis comphires extaut codices, in catalogis partim Ravennatis


rentes.

nomen prae se fequorum celeberrimus est codex Bruxelleusis 3899 3918, de quo

PRAEFATIO.

XI

conferaiitiir Pertz

Archiv der Gescbichte,

1839,

t.vii

p.

537 540.

Bock

lettre
cle

a
la

Mr. Bethmann sur nn manuscrit


de
la

bibliotheque de Bourgogne, in Annuaire


bibliotheque
royale

de Belgique,

1851.

Reiffenberg in Bulletin de Tacat.

demie royale de Belgique 1843,


p.

x,

468;

X,

2 p. 75;

1844.

t. xi,

p. 15.

et

Annuaire

de

la

bibliotheque royale

de BruxeUes 1844. p. 99.

Est membranaceus, saeculi ut videtur


XIII,

continet praeter aha multa Guidonis

geographica p. 449
liunc codicem in

556 editionis nostrae.

usum nostrum excusserunt Wilhelmus Bethmann et Valentinus


Rose, diagrapham accuratissimam inde a
pag. 504

12546 23

confici curavit Flo-

rianus Frocheur.

f codexFlorentinusE.iccardianus881, membranaceus, forma quadrata, folioruml66,

latorum pollices Rhen.


ces 9,

7,

altorum polli;

versuum 35

vel

36

saeculo

xiii

exeunte vel xiv iueunte nitide quidem sed

compendiosius scriptus,
ornatus.
coritinet

multis picturis

praeter alia geogra-

phica paginas Guidonis 449

504

11

et

PRAEFATIO.

547

556.

eius

apographum debemus

amicitiae

Wilhelmi Bethmanni.
R,

codex Mediolanensis Ambrosianus


sup.
folio.

104
xyi.

est

chartaceus, saeculi

continet opuscula nonuulla partim latiuo,

partim italico sermone conscripta.


donis liber ita incipit

Gui-

Sumpta ex Hbris
In-

Cosmographye Guidonis Rauennatis.


cipiunt feliciter, et primo prologus.
inter

Cum

homines"
4.

etc.

continet

pagiuas

449

501

himc codicem ab humaCatenae nobis concessum


ipsi

nitate Vincentii

anno 1854 Mediolani degentes


cussimus.
r

ex-

codex Romanus Sessorianus 286 (oHm

346) in bibliotheca monasterii Sanctae


Crucis Hierosolymitanae asservatus.
chartaceus, saeculi xv, nitide scriptus
;

est fo-

Uorum latitudo est poUicum Rhen. 5 et Hnearum 4, akitudo polHcum 7 et linearum 5. continet praeter opuscula varii argumenti Guidonem inde a pagina 449

501
fecit
a.

4.

huius

codicis

copiam nobis

benignitas Gregorii BartoHni

cum

1854 Romae commoraremur.

PRAEFATIO.

XIII

t)

codex Vindobonensis Caesareus


Endliclieri n. 3J90;
est chartaceus,

cccxxxiii,

olim lani Parrhasii.

saeculo xv paullo neglicontinet Guidonis par1

gentius exaratus.

ticulam inde a pagina 547


nobis
a.

556
v.

6,

1854 descriptam.
15

Alia Guidonis particula (p. 494

a.

504
et

V.

) 1

legitur in libro de

Roma

prisca

nova e lacobo Mazochio edito Romae


4*.

1523

De

Guidonis codicibus notandum

est,

BruFlo-

xellensem h plerumque consentire


rentino
r,
/",

cum
sit

et

Mediolanensem

m cum Romano
ex E,o-

ita

tamen ut Mediolanensis non

mano
p.

descriptus: habet enim Mediolanensis


V. 1 1
.

453

12 verba inter Carantanos et

Italiam" et p.466 v. 12 Moles" a


omissa.

Romano

His tam Ravennatis quam Guidonis codicibus ita usi sumus, ut


nito lectore

nunquam

nisi

mo-

ab eorum

auctoritate recesse-

rimus.
leguntur,

ea igitur,

quae in editione nostra


codicibus consentiunt
veluti

cum omnibus
v.

quorum
pag. 300

discrepantia non annotatur.

18

legitur

quidam", annotatur

XIV

PRAKFATIO.

mius

BC

editi";

eo declaratur, lectionem

quidam" auctoritate codicis


V.

niti.

p.

224

14 legitur ,.Tarueimi", annotatur


^C*', quo colligitur, codicem

tliai"-

neum

B et libros
v.

editos exliibere

Tarneum". p.384

2 legitur

ipsius", annotatur ipsa


claratur,
V.

AB

editi",

quo de142

codicem

exliibere ipsius". p.

5 legitur Carpas", annotatur carnas ABC-';


indicatur,

eo

lectionem

Carpas" ex con-

iectura esse positam. p.3o7 v. 11 legitur


Solaria",

Ad

annotatur

Ad

Solaria etiam 269


;

14
iii

et

ad solarium AB"^

eo

declaratur,

legi

Ad

Solaria".

iionnullas

tamen

codicum lectiones, velut pliylosophi, asya"


etc. noii

ubique annotavimus.

meliores for-

mas,

alio auctoris nostri loco servatas, liic illic

revocavimus.

ae

et e variant in codicibus;

quod ubicunque

nullius

momenti

est

ex notis

nostris expunximus.

Ravennatis cosmographiam Porchero in


bros et capita,
visimus.

li-

Guidonem nos

in capita di-

Mirabuntur fortasse qui classico sermoni


assueti

sunt,

barbaras fornias e codicibus

revocatas esse: sed maluimus codices sequi

quam

vcl

librarios

vel

auctorem corrigere,

PRAEFATIO.

XV

et

coniecturis

indiilgere,

quae ultro cuivis

sese ofierunt.

Karennatis librum non ex Guidone ex-

cerptum

esse,

multis atque manifestis inditotius orbis de-

ciis patet.

Ravennas enim

scriptionem nobis proponit:


ribus libris

quattuor prio-

Asiam, Africam, Europam colibro

piose

tractat,
i.

quinto periplum maris

magni

e.

mediterranei accuratum exhibet,


addit.

amplum denique insularum recensum


Guido autem nonnisi
diniae,
nati, Solino,

Italiae,

Siciliae,

Sar-

Corsicae adumbrationem, ex Raven-

Paulo Diacouo sumptam ac male

digestam praebet, cui periplus maris interui


et brevis

notitia de finibus

Asiae, Africae,
in initio operis

Europae subiunguntur.
p.

quae

452

V.

haud opportune leguntur 5,Quodsi

studiosus lector" etc, ea fere ad


descriptione maris
in initio
p.

verbum

iu

504

v.

14 repetuntur.

quidem
in

libri

verba

illa

,,quamquam

eas

iam

propriis

patrias

nominaverim"

sensu carent, apud Ravennatem autem suo


loco posita sunt p.325 v. 9. 10.

Sanctorum

et

martyrum mentionem,
hic
illic

ur-

bium nominibus

a Guidone additam.

XVI

PRAEFATIO.

negligentiae

vel

inscitiae
est.

documenta

conti-

nere manifestum
V.

velut

legitur p.

492

8 Trecas, in qua vir domiui beatus con-

fessor et poutifex

enim episcopus
bonae Galliae,
Italiae,

Lupus requiescit." Lupus Trecarum sive Augustohodie Troyes, non Trecarum


fuit

hodie Trevi.
p.

Aliud Guidonis sphalma reperitur


V. 11

477

12, ubi legitur Iulia Chisopolis quae

et

Parma

seu vexillum dicitur", in Ravenv.

nati p.
dicitur

272

Iulia Chrisopolis quae

Parma, Becillum."
p.

Ante Casulinum

481

v.

16 Guido per-

peram

inseruit

Cassinum

in

quo

est

monaetc.

sterinm celeberrimum sancti Benedicti"

sed monasterium illud non situm est prope

Capuam, sed prope Aquinum, latetque eius nomen in Ravennati p.275 v. 12 sub forma Lasinon", apud Guidonem p.479v. 22 sub
forma Lasium".
Prorsus incongrue legitur apud Guidonem
p.

493

V.

10 Sequitur

omnium
nihil

nobilior ...

Italia",

cum hucusque

aliud nisi Ita-

liam ipsam descripserit.

Liber provinciarum

Italiae,

a Guidone ex

Pauli Diaconi historia Langobardica deprom-

PRAEFATIO.

XVII

ptus, ideoque a nobis omissus (p.

494

v.

7),

de sedecim
Italiae

Italiae

provinciis agit,

sed alia

divisio

in

octodecim provincias ad
paullo infra (p.50I v, 7)

mentem Ravennatis

a Guidone proponitur.

In enumerandis Africae civitatibus p. 520


v.

10 septem nomina a Guidone omissa, quae


in

tamen apud Ravennatem leguntur,


nis

Guido-

computum

adhibentur.

Ex

his et simihbus

indolem Guidouis miet

nus genuinam esse apparet,

Ravennatem

ne Italiae quidem descriptionem ex eo hausisse


intelligitur.

quare ea tantum e Gui-

donis libro,

quae ad Ravennatem spectant,

non omnem farraginem a Guidone consarci-

natam lectoribus proponere

satius habuimus.

In rebus geographicis explicandis id egi-

mus

ut,

quae Itinerariis
Qxwa.

et

Tabulae Peutin in-

geranae

Ravennati communia essent,

dicaremus omnia, ex reliquis auctoribus ea

tantum quae idonea viderentur.


dsiderantur, notis ilkistravimus.

Guidonis

nonnisi eas particulas, quae in Ravennati de-

Maris Adriatici descriptionem, ad mentem


Ravennatis confectam et multiplici doctrina

PRAEFATIO.

refertam, benignissime in usus nostros,

cum

Tergeste venissemus

a.

1854, nobis concessit

Petrus Kandler.

Tabulam geographicam, Henrici Kieperti

manu
tam

peritissima delineatam, lectoribus gra-

fore speramus.

Berglini, mense Augusto

MDCCCLX.

NOTARVM EXPLICATIO.

Ravennatis codex Vaticanus Urbinas 961.


Ravennatis codex Parisinus bibl. imp. 4794. Ravennatis codex Basiliensis F. V.
editio editio editio
6.

B
C
Porch.
G7'on. 1.

Porcheronis 1688.
lacobi Gronovii 1696.

Gron. 2.
editi

Abrahami Gronovii 1722.


1.

Porch. Gron.

2.

b et G''

Guidonis codex Bruxellensis. Guidonis codex Florentinus. Guidonis codex Mcdiolanensis. Guidonis codex Romanus.

/ m
r

et

Gf

et G'" et G''
G''

V et

Guidonis codex Vindobonensis.

G
Maz.

omnes Guidonis

codices.
et

De Roma prisca mae ex aedibus

nova

varii

auctores.

Ro4*.

lacobi Mazochii 1523.

RAVENNAS COMPARATVR CVM GVIDONE.

RAVENNAS
II,

20. 21,
12,
,

p.ll4
165 11

IIG 16
2

III,

p.
p.

166
17

166
167

11
1

p.
p.

14
202 249
4
7

IV,
-

1,

168

11,

p.

114 200 512


247
7

12,

p. p.

201 4

29,

3036
37. 38,

p.249
p.

10287

17
1

292
1

45,
46,

p.

322 323

323

295
2

p.
p. p. p.

324
324 324
6

V,

1,

p.325
16,
p.

324 4 11 11 14 14 325 5 13
7
7

p.

326
9

23,

402
411

26,
27,

p. p.

413

386 404 19 3 412 18 8 12


1

GVIDO COMPARATVR CVM RAVENNATI.

G V
4,

D O
3

R A V E XN A S

p.452
9, p.

_ 453

V.

1,

p.325 6

13
4

453 4
p.495
5

11_53, p.456
58

455 16 8 490 lu
11498
9

= =
=

IV, 37.
-

38, p. 292
p.

295

30

36,
p.

64. 65,

= = 56 p.501 9504 11 = 69 119, p.504 20546 23 == = 120. 121, p.547 549 12 = 549 122, = 549 12 560 = 550 515 123, = 550 17 551 13 124, = 551 15 552 125, 14 = 552 552 15 553 = 126, = 553 127, 128, p.553 16 554 20 = 555 18 = 129, 556 = 555 130,
63,
p.

61,

11

V,
-

23.

402 413
247
p.
p.

499

27, p.
26,
p. p.

10287 9 404 19 812


249

17

p.499 19

501

411 3
7

412
1

18

68,

IV,

29,
1

V,
II,
III,
-

16,
21,
p.

20.
12.
,

p.

165
166 167

249 9 386 326 114 5 116 11 166 2


11
1

16

p.
p.

p.
p.

17

14
4

p. p.

IV,
-

4 6,
1,

p. p.

323
1

7324

168

14
711
5

p.

46,
11,

p.
p.

324
200
201

p.

p.

46,
12.

p. p.
p.

324 11

12 14
323
2

p.

46,
45,

324 14
322
1

4 202 7 325 5

p.

p.

RAVENNATIS ANONYMI
COSMOGRAPHIA.

II. Sub

dei qui militant imperio, eius


et

2 3

legem observare iniant


infinitae gloriae perfrui
si

beatae atque

4
5 6
7

sine dolo

mentis et

caritatem proximis suis


ipso,

bono desiderant, absque liypocrisi impendunt, ut ab

qui caelorum possidet sceptra et

terrarum continet regna, frequentius am-

8
9
1

monentur,
tibus,

et gratis dare

omnibus petenab ipso deo


et

sicut acceperunt

salvatore nostro, vehementius praestantur.

11

12

Quam ob rem, o mi frater carissime, postquam diviua aspiratione praeditus me


compelleres ut ego per pallidines subtiAnte versum
tur
editi.

13

,1

chosmographya

haec hahet In lioc corpore coutine2 inhiant et romanorum j-storia.

4 ypocrisi .4, hypocresi B. 5 karitatem A. celorum B hic et infra. septra B. 7 frequenadraonentur editi. 11 o mi frater cariscius B. sime] cf. 1 13, uhi o amice" et Odocare"'. caris12 posquam . adspiratione (?ro7. 2. sime] kme . me conpelleies B, compelleres me A.
6
II
li

I!

II

II

2
1

II
indicem mundum, recordari deait in

lius tibi

2 3

bes quod

sanctis scripturis domi-

nus dicens ubi eras quando ponebam

4
5
6 7

fundamenta terrae ? indica mihi, si habes intelhgentiam. quis posuit mensuras eius,
si

nosti, vel quis tetendit super


et

eam h-

neam?"

ahbi ahitudinem caeh et la-

8
9

titudinem terrae et profundum abyssi quis

10
11

12 13

mensus est?" sed tantum ciun propheta chimemus quam magnificata sunt opera tua, domine! omnia in sapientia fecisti." nam cj^uod apud humanum sensum possibile est,

muhorum philosophorum
hcet in

relegi

14
15 16 17

hbros Christo iuvante in


aio tibi,

quautum valeo India genitus non sim

neque ahtus in Scotia nec[ue perambidaverim Mauritaniam simul nec perscrutatus


sim Scythiam aut per c[uadrigines ambulaverim immdi, attamen intellectuah doctrina imbui totuiii

18
19

20
21

mundum

diversarum-

que gentium habitationes, sicut in eorum


1

indicem] inditem B,
3
II

in clade A.

II

debes] iubes

editi.

dicens] lob

38 4
II

5.

tetendit] te te-

eam] illam editi. 1 alibi] Ecclesiastici 1 2. tantum] tamen editi. propheta] Fsalm. 103 24. 13 jihylosoYihorvim AB, qui sic solent. 15 a.io om.A. 16 alitua] aliquid A. 17 maperambulauissem A. ritaniam B. 19 post 18 sycthiam A, scithiam B. attanien Porch. addit ab. 20 imbuti AB, imbutis
nebit B. 9
11

PorcJi.

II

totus raundus Porch.

3
libris

sub multorum imperatorum tempo-

2 3

ribus

mundus
ait

iste

descriptus

est.

sic

enim

quidam philosopliorum Romani


oblectantes seu

4
5 6
7

tam per sapientiam plurimos amplectentes

quam muneribus
debellantes totum

armis

mundum

sibi subdituiu

multis fecerunt temporibus."


statur
niihi

8
9

quod et tesanctum Christi dei nostri evangehum dicens exiit edictum ab Aused
et

10
II

gusto Caesare ut describeretur universus


orbis."

doctrina sanctorum apo-

12 13 14 15 16 17 18 19

stolorum per totum divulgata est mun-

dum, quemadmodum scriptum

est
et

iu
iii

omnem

terram exivit sonus eorum

fines orbis terrae

verba eorum."

nam

ut

praehbatum

est,

Christo nos iuvante di-

versa subtilius ad narrandum tuae iussioni parebo, ni fallor, nisi variae gentes

sua prae nimia superbia concupiscentes

20
21

ahenas aut mehores patrias aut fortasse


ab ahis nationibus
graviter
afflictae

22

propriis cespitibus transmetatae sunt et,


1 post libris Porch. addit [legimus]. 2 sic] sicut A. 3 Roniani] Romani, ut ait lamblichus, armis et legibns exercentes sese, orbem terrae suum fecerunt" lordan. de retjn. success. 1. 7 et testatur mihij testatur et

editi.

nostri om.
et

Ltic.
est)

2 1. li Psalm. 18 5.
II

spitibus editi.

B editi. 9 evangelium] om. B editi. 13 scriptum 19 prae] pro B. 22 caetransmeatae Porck.

4
1

ut barbarus

mos

est, forsitau ut

olim uo-

luiuatae suut patriae civitates vel flumina,

uuper

aliter appelleutur.

4
5 6
7

Sed

ut ad propositum

bus sapieutibus coguitum


noster omuipoteus ex

redeamus omuiest quod uui:

versitatis bouiis opifex Christus


uiliilo

domiuus

coudidit cun-

8
[)

cta fecitque luminaria niagna ad oruameu-

10
11

tum Olympi, per quae creatoris iussu momenta


putare possunt. ergo

solertissimi viri
et

tempora suptotam diem


poteutissimi

dum

sol

12
13

per meridiauum margiuem


iussu factoris exambulat,

unamquamque

14
15 16

lioram diei verno tempore tauquam ho-

rologium ordinem suum per occursum designat,

17
18
i'j

possumus arbitrari miiversarum gentium patrias per maguum circuitum intransmeabilis Oceaui litore positas, et
Christo nobis
guare.
auxiliaute
subtilius

desi-

20
21 22 23

riuutur prosapiae,

24

Prima ut hora diei ludorum repequorum post terga ad orieutalem phigam tauquam ex hitere proximus solus intransmeabilis eremus reia2.
sunt om. A. 7 nichilo AB. 10 tepora B. supare AB. 12 potentissime B. 18 occeani AB, et sic passim. littore -4. 21 ut] at A. 23 pro2
II

II

ximos

.1.

24 solum

.4.

I:

heremus A.

5
cet, qui

apud lunuanos gressus nullo modo

totus perambulari invenitur.

nam ad

fron-

tem eiusdem Indiae Persae

inferiores, id

4
5

est Parthi, eonvicinantur, sed et aliae na-

tiones eidem Indiae appropinquantes


ter quas et

in-

6
7 8 9

10
I
I

Agarenorum transit brevi eremum Madian Nabathaei oUtana patria. Secunda ut hora diei Persarum est patria, in qua ex Oceano summae partis meridianae pertinens maximus sinus Persicus
ascribitur.

12

13 14
15
16
17

Tertia ut hora diei Araborum quae aromata profert est patria, in qua ex

nus,

Oceano meridiano pertinens maximus siqui et mare llubrum conscribitur,


dicitur.

Arabicus esse

18 19

Quarta ut hora diei Aethiopum Auxumitanorum Candacissi et Troglodytorum

20
21
22

qua iuxta deserta et arenosa loca, cj[uae non longe ab Oceano


est patria;

in

sita sunt,

saclis,

per

maximus lacus quem ti-ansit


2

invenitur
fluvius
3 persi
^4.

Nu6

Nihis.
agaediti,

I qui om. A. lienorum A. 7

inuenietur^.
editi.
II

II

brevis
9

heremum
patras
^4.

A, eremus

olithana A.

partis]

11

adscribi-

tur
II

Gron.

2.

17

ethyopum AB,

et sic saepius.

gliodytorum B.
il

.li)'. 18 triagliodytorum J, tro21 nnte maximus B et editi addunt Nusaclis] nnsap.. Tab. 22 per quem transit et. duvius Nilus] per quem Nilus transit Tab.

aut suminatanorum

6
1

I 2

qui Aethiopes plerique dracone vescuiitur, ut testatur

2
s

psalmigraplms.

cuius padi-

triae

4
5 6 7

ad frontem, ut ad mare camus, grandis eremus, qui


reiacet,
et

magnum

et Nitrensis

dicitur,

postmodum

spatiosa

Aeg^-j^tus et Alexandria famosissima.

Quinta ut

liora

diei Aetliiopia

Gara-

8
[I

mantium reiacet; in qua patria non longe ab Oceano fluvius qui dicitur Ger dilatissimus currit.
cpii

10
11

in

Naubaboni

appellantur.

qua patria sunt montes in qua Aecuius

12 13
14

thiopia est lacus

qui dicitur Licumedis,

simulque lacus qui dicitur Augitta.

Garamantium

patriae ad frontem, multis


id
est
litus

15
IG

prae medio spatiis,

maris

magni, Mauritaniae C)Tenensis ponitur


patria.
3.

17

18
19

Sexta ut hora diei Aethiopia Biboubi est hicus qui dicitur

blatis ponitur,

20

Tage.

quae patria

dum multum

existit

qui]

draconebus A. quae editi.

5 spetiosas

psalmigrapbus] rsalm. 73 14. .1. 6 egyptus AB.


1 1

Naubaboni] 12 Lycumedis 13 laccus A. IIAugita infra III 3. 15 i)ost medio AB addunf est et 16 poespatiis . id est] idem AB ed/ti. nitur patria] ponitrie J. 17 patrie . IS biblatis --1. 20 Tagges infra III 5 aliis ignotus. V multorum AB.
qui sic solent.
9 GerJ rflo Ptol. infra III 3 Nauvavon, aliis ignoti. editi; cf. infra III 3, ubi Licum et".
!i li

13
1

caumosa,

litus

Oceani spatiosissimum deiu

2 3

sertum habet.
litus

qua patria sunt montes


in

qui dicimtur Tuliatodi.

qua patria
tiu-bulentus

4
5 6 7 8
y

Oceani -item
cuius

fluvius

Ger

currit.

Biboblatis

spatiosissimae

patriae ad frontem, immensis prae medio


spatiis,

ut dicamus litus maris


regio et

magni,

tota Africana ponitur

Numidia

atque Mauritania Caesariensis.

10
11 12

Septima ut hora
bitur Perosis
vel

diei

Mauritania ascrisalinarum.
in

patria

13

14
lo

qua patria iterum maxima caumata esse videntur; in qua maximum deserti spatium est et montes qui dicuntur Litri.
post terga patriae procul infra
tres

Oceanum
cuius

16 17
18

magnae

insidae inveniuntur.

a fronte patriae,

muha

prae medio spatia,

id estlitus maris magni, Mauritania ascri-

19

bitur Tingitana,

quae confinahs

existit

20

supra scriptae Mauritaniae Caesariensis.


caumatosa A, qui infra III 5 caumosa.
om.
3
8
niliaII

todi A, qui infra III 5 rulliatodi; aliis ignoti.


tria

pa-

editi.

spaciosissime B.

aftVi-

cana ^5,

rosis] Perorsi Plinio,

11 Pe10 adscribitur 5 e(Z/</. Ptolemaeo gens Mauresalinarum] cf. III 9. taniae; infra V 28 Peras. 12 iterum om. A. 14 Litri] litricus B, Lutricus editi. 16 insulae] cf. III 9. 18 post magni AB adscribitur editi. 20 super B. editi addunt in.
cf.

8 13.

rifootjtrni,
il

li

II

cesariensi A.

8
1
2

Egel.

4
5 6
7

Octava ut hora diei Maiiritania dicitur in qua patria iuxta sinum Oceani sunt montes et ardere ascribuntur. iu qua patria litus ipsius Oceani suut monqui

tes
triae

appellautur Bracae.

cuius pa-

8
9

ad frontem per multorum miliariorum spatia, id est litus maris magni, Mauritania quae dicitur Gaditana ponitur; quae Gaditana barbaro modo Abrida dicitur,

10
11
1-2

quae

litus

maris magni confinalis

existit praelatae

Mauritaniae Tingitauae.

iu

qua Gaditaua patria gens Wandalo-

13

14
15 16

rum a Belisario devicta in Africam fugit et uunquam comparuit. cuius Gaditanae patriae proximum fretumSeptemgaditanus
esse scribitur.

17 18 19

Noua

ut

hora

diei

Spanorum

fjimo-

sissima est patria.

Decima
2 Egel]

ut liora diei Galletiae vel Spa-

aliis incognita.
11

adscribuntur

editi.

qui]

qne B. Bracae] brace B, infra III 10 Praxe. 6 per om. ediii. millia.TloTum editi qui sic soleut. 9 Abrida] aliis ignota. 10 litus] litus est A, litus patrie B, patria litus ecZiY?'. 11 praelatae] sic AB hic ut infra saepius, praefatae editi. mauritanae A. 12 vandalorum A, uuandolorum B: cf. III 11. 13 affricam AB, qui infra non raro Africam habent. fugiit B. 14 numquam editi, uusquam III 11. 16 adscribitur editi. 19 gallecie A, gsillitia.e B editi; infra IV 42
II 1! 11

Calletia.

niae

Vaseonnm

est patria;

qnae Galletia

ex praedicta Spania pertinet.

Undecima
patria,

ut liora diei

Vascomim

est

4
5 6
7

qnae antiqnitns Aqnitania dicent liora diei

batnr.

Dnodecima

patria; cnins post terga infra

8
9

nbi longins est

Britonnm est Oceannm, duornm dierum cnm snis

noctibns prospere navigantibus iter,


insnla Brittania reiacet,

10 11

magna quam Graecorum


et

philosophi quasi micosmin appellant.

12 13

trans ipsam Brittaniam trecentis miliariis


spatiis,

ubi longins, Scotornm insula in-

14
15

venitur,

quae

et

Ybernia conscribitur.

nam iam

ultra illam, nt ad occidentalem

IG
17

dicamus plagam, nullo modo ab hominibus terra invenitur.


4.

18
19

Itaque per totas duodecim quas

si-

gnavimns horas

diei patrias inssu dei qui


flant

20

prodncit ventos de thesauris suis


guasconum A.
notibus B.

II

gallitia

editi. editi.

10

Britannia

11

briptonum A. micosmin]

i. e. -tjuiy.o(7i(i.or. cf. V 31, iihi quasi micosmi. nisi Britannia insula non qualibet amplitudine nomen pene

orbis alterius mereretur" Solin.


militer
alter

22 p. 41 Salm. siapud Plinium (4 13 27) Scandinavia insula orbis terrarum appeUaftir. 12 britaniam B,
ec/iid.
II

Britanniam
longius

miliaribus

^4,

milliariis

efZi7(.

ete.) c/.

32.

14 Hibernia
19

eriiV;.

13 ubi 18 duo-

decim

oni.

Porch.

horis editi, cf. 1 13.

10

venti sex.

si

quis

vero dicere voluerit


est per

2
3

quod inerudito more arbitratum


singulas horas diei patriae, quia,
vis in

quam-

4
5

prima hora

diei

sol

quasi super

6
7

Indorum stare supputetur patria, attamen in eadem prima hora diei in totum respicit

mundum: ad quae respondemus

8
9

quia verum est quod, quaudo in prima

hora diei sol quasi super Indorum respicere supputatiu' patriam,


nitoscit

10
11

per universum
in

mundum, non sohim


et

prima

12

hora sed
diei;

per totas duodecim horas

13

sed et quando in duodecima hora

14
15 16 17

18 19

20
21

Scotorum aestimatur esse patria, et trans ipsam Scotiam et trans extremam Indiam et in totum per quadrigines mundi, sicque, quanto Deus scit, trans totum orbem sol quod respised ut diximus arciat credendum est. bitrandum est in quo loco quasi sol stet,
diei sol c^uasi super

sicut in divina scriptura continetur tunc

22

locutus

est

23

C{ua tradidit

losue Nave domino in die Amorreum in conspectu filiodixit

24

rum
10

Israel;

coram

eis:

sol contra

Ilsitque

11

17 quadrigenes ^. 15 sotiam j4. 21 seriptara B; cf. losue 10 12. 22 losue] lesus tditi. 23 post tradidit B add. et. Amorrhaeum editi. conspetum B.
jtSitTia.

editi.

AB

editi.

II

H
Gabaon ne movearis,
lem Achilon." o tandem, quando
baonitarum
stetit,

et

luna contra val-

solertissimi viri,
sol

nonne

contra locum

Ga-

4
5 6
7

non respiciebat

in toto

mnndo ? et si talis dei famulus ut sol a nominato loco nec moveri arbitratus est, quid proliibet per singulas lioras diei arbitrare

8
9

quod quasi super


et si

diversas, ut di-

ctuni est,
trias?

respiciendum supputetur paper horologium, quod in me-

10
I I

12

13

14
15
16

modicum, totam diem per horarum supputationes dihgentius discernimus, quanto magis prudentes viri totum ut ros herophormum arbitrantes mnndum
tallo designatur

possunt subtilius quae pommtur patriae


in universo

mundo

circa Oceani
est,

limbum

17 18
19

per totas horas, ut dictum


5.

supputare.

Et

si

forsitan

ex

contentionariis

quispiam ingerere vohierit, asserens quo-

20
21

modo credendmn quod prima hora


sol statim
iii

diei

Indorum

respiciat patriam,

22 23

maxime cum dictum


bilis

est quia intransmea-

eremus post terga eiusdem Indiae

2 aqnilon A, Aialon Bihliorum versio rulgnta. 5 post famulus rorch. addit [obtinuitj. arbitrari editi. 7 9 respitiendum A, respiciens editi. 10 et] quis A. 14 ros herophormum) sphai12 supputatones B. rophormum Renaudot. 23 eidem B.

8 1

12
1

I 5

extendatur,

et

proinde

arbitrandum est

quia prae valida longinquitate praedictae

eremi sol moras usque in Indiam Tenien-

4
5 6
7 8
9

dum
sol
:

facit,

cum omnibus palam


oritur

est

quod

ultra fines terrarum

vel

ponitur

ad quos dicimus quomodo verbi gratia

stat

nullo
los,

homo in Scotia, ubi iam terra ultra modo invenitur apud humanos ocu.

ei

comparet quod certissime duodediei expleat et


si

10
11

cim horas

propinquus sol

collocetur; et

inerudito

more pergens
solis

12

itinere hic investigator

tinem occasus
invenire

13

exquisierit,

nequaquain

putet,

14
15

quia tantummodo

16
]

creatori onuiium cognitum est; pari modo et orientalem pkigam arbitrandum est, quia ex latere orientah,

quamvis dictum

sit

quod post terga

10
-20

eidem Indiae intransmeabihs existat eremus, sicuti et in Scotia duodecima hora


diei

exphcita supputatur, quia, ut dixi-

mus, post terga Britaniae adiacet, quamvis post

22

eandem Scotiam ab humanis obtu2 prae] pro B. 3


1 1 tihi

I
II

proin

editi.

in

om.
si

B editi.
more.

veniendo
rutido

editi.

8
editi;

oceulos B,
cf.

inerudito)

sine
II

AB

10 2

inerudito
II

niorae editi.

12

hic]

his

AB

editi.

j^ost hic editi

addunt si. 18 eiusdem editi. 16 orientalis B editi. eamdem 21 Britanniae editi. 22 pot] per editi. editi. optutibus B.
I

II

13

tibus iufinitus

Oceanus

esse dignosciuir.

2 3

nam
ius

plerique sancti patres et nonnulli hu-

4
5

Transindoruni

6
7 8
y

scripserunt quod Britonum regionibus oritur vel ponitur sol. quod testatur mihi sanctus Basilius Caesariae Cappadociae episcopus in suo Exameron, sed et san-

niundi philosophi
vel

ctus Ysidorus Ispalensis.


et

nam

Liginius

Cathon atque lamblichus huius mundi

10
I I

philosophi in suis expositionibus decre-

verunt quod verno tempore Transindor um


vel

12
13

Britonum regionibus

oritiu-

vel

po-

nitur sol.
6.

14
15
16 17

Et

si

forsitan aUquis

nostram ex-

positionem renuens cosmographis crediderit, qui

cuuctam quasi Orientis phigam

descripserunt et etiam

Oceanum

vel iuxta

18
19

limbum

eius sita loca et regiones

quasi

minutius nominatim designaverunt, quod

20

omnibus Christianis dicere iUicitum


I

est,

dinoscitur A.

in sanctis editi.
II

Ispalensis] yspa8 Isidorus editi. nensis B, Yspaniensis editi. Ligmius Forck. Gron. 2.
II II 11

cappadotie . santus A.

mihi sanctus] Caesareae editi. 7 U.exa.meTon editi; 6 9. Wet om.editi.


4
6

regiones A. baxilius B.

II

laniblichus B, lamblicus c/i?i. 11 trans 12 britonorum . regiones 14 si om.Bediti. 17 iusta -1. 19 minutius] minimus Porch., minimas Gron. 1.2. quod] quo AB editi. ante quod editi addunt ex, om. A, punctis delet B. 20 illicitum] mihi licitum A.
II

9 crathon.4.
^I.

yndoram

II

>.-l.

II

II

14

16
quia, ut plerique philosophi decreyerunt,
nulli

2 3

homini permissum
et

est

post terga

Iiidiae,

quae dicitur Dimirice Evila, Oceacredimus, quia cerprobatur:


esse
si

4
5 6
7

numreperire; quod
tissime ita veritas
sicut praemisimus,

nam

aliquis

eisdem cos-

mographis magis quam nostrae expositioui crediderit,

8 9

quod tantus Oriens ab

hominibus Oceano circumseptus perambuletur et nominatim describatm': ad quos


dicimus, ergo ubi est
ille

10
11
12

immortahtatis

suavissimus paradisus, qui in sancta scriptiira

13

ad Orientem esse describitur, in

14
15
IG

quo noster protoplastus ab angue suasus pessimo factoris iussum spernens renuit
vitam exulque eftectus necem ineruit proprio arbitrio?

17 18 19

Quam ob rem nos credimus quod trans Indorum Dimiricam Evilat patriam intransmeabilem
orientalem
3

20
21

ab

hominum
ipse

itinere

ad

plagam

paradisus esse
Tah..
yiiKvniy.r]

Damirice
II

et

Scytia Dymirice

Ar-

Hevilath Genesis 2 11. tantum A, tan8 quod] quo AB. 5 probat editi. orientem AB. 9 circumseptam B, totum editi. tam B, circumsc'ptam A, circumseptum editi. 1 1 imor15 pessimus B, 14 protoplaustus A. talitatis B. 18 trans-Indorum editi; cf. I 8 pessime editi.
rlan. eiula B, Evilath editi,
II

II

19 dimirieremum quae est trans totam Indiam. cum B editi. eiulat^. patria J. 21 horientalem B.
II
II

I 6

15

ostenditur,

sicut hic

testatur

mihi sauepiscopus

2 3

ctus Athanasius Alexandriae

ab Antiocho exquisitus praeside dicens


testificatur

4
5 6
7

mihi sancta scriptura dicens

8 9

10 II

quod plantavit deus paradisum in Eden ad Orientem: docet enim nos quia in extrema Orientis totius terrae est paradisus. quam ob rem aiunt quidam disertissimi historiographi quoniam propterea cuncta ambrosiifera gignuntur sicut proxima paradisi
existit

provincia.

et

quemadmo-

12 13

dum palmae
rum
ratio

masculi proxime vicinantes


videhcet ex

feminas pahnas per aspirationem ventofructiticare faciunt,


ita

14
15 16 17

paradiso ventoriun flatibus flagrans aspi-

vicinantium sibi
facit."

locorum arbores
existit

aromata gignere

18

Taleque testimonium quod ipse


I
ostendit A, hostenditur B.
editi.

II

mihi sanctus] in san3

ctis
II

athanaxiiis B.
5
in

exquisivit

AB.
to-

dicens om. A.
II

Eden] in^^dem A.

paradysus A. 9 istoriographi A, ystoriographi B. 10 ambroxiifera B, aromatum genera edlti. 2>ost gignuntur editi addunt in Magis orientalibus hoc est Indicis partibus, sumpta ex graecis Athanasii nfnl Tct avaroXmonf^a ijyovt' rd Ifdixd jueoT], Athan. Opertim JI p. 228a Patavii 17 77 fol. sicuti ^. 11 pro12 masculi proxime] maxinii proxima AB. uintia B. adspirationem Gron. 2. 14 fa13 palmas om. A. ciunt] nesciunt A. 15 flagrans] an fragransV ad17 faciunt B editi. 1 8 extitit A. spiratio Gron. 2.
II
II II II

cius B.

16

fluvius.

nos quippe dicimus quod omnia

fluinina

ex terra in niare sua efiiuidunt

fluenta:

4
5

nam nullo modo de mari in terram ab Inunanis obtutibus procedere videntiu",

excepto

reumaticam accessam.

6
7

8
y

10
11

12

13

14
15

16
17

quod omnibus palam est. sed iilis responditiu' quomodo legimus de fonte Areillud vero quod in sacra scriptura thusa. insertimi est et eius similia, quod ex alio fonte de alia insula mare per medimn aqua cursum dat, quod multis modis probatum est, et quia omni modo hoc ab omnipotenti potest fieri domino, quod omuia fiumina intrant in mare et mare non redimdat, iu locum mide exeimt flumina revertuntur ut iterum fluant, pro certo verum est: sed nullo modo ab humanis videtur obtutibus.
7.
ille

18
19

Et

si aliquis

ignoranter dixerit quia


qui usque in
extre-

20 21

homo

forsitan,

mum

Orientis

Oceanmn

ambulavit, illum

22
23

nobilissimum invenit paradisum suisque

pedibus perambulavit ,
I

sed fortasse dei


de mari] maria Porch.
II

ante fluvius lactma?


.

quod ... responditur 07)i. Porc/j. respondetur e(/d<<. 7 quomodo] quod editi. arethus A. 10 fronte B. II cursum] cmcem AB. fluant) 14 16 omnia
6
II

Ecclesiastae 1
Porcli.

7.

18

optutibus

/J.

19

dixerit om.

20

qui usque] cuiusque A.

23

set A.

17

iussu ab oculis eius absconsum est ipse

2 3

locus quo existeret paradisus, et nisi arbitrabatur


locis

eum

esse velut

uuum

de

aliis

4
5 G
7

(nam

ipse erat certissime paradisus)

et ad quem respondemus, hoc etiam si in humana mente assederit, vehit unam de

iuiquis

cogitationibus
corruptibilis

esse

decernimus,

8
9

quod

missus fuerat

homo

10 II 12

aut sponte perambulans suis corporahbus ocuhs potuisset vel modo possit

nobilissimum videre paradisum aut polhitis

terram sanctam perambuhire pedi-

13 14
15 13

bus. plurimi enim quasi cosmographi sub

paganorum tempore, ante quam gens Ro-

manorum potestatem dominandi


set

accepis-

saecuhim, noii dicimus quod totum


ante quamChridei nostri de incorrupto virginis utero

17
18
19

mundum, nam orientalem,


sti

corporahs fuisset praesentia, ante, orien-

20
21

talem plagam descripserunt


est.

ut

dictum

et

ubi fuit
iussu

ille

gladius versatihs,

22

qui

dei

usque ad

incarnationem
quod
II

occulis B.
editi.

II

ipse locus quoj ipse locus B,

ipse

locus

8 post 4 certissime] certe B ecUti. homicomiptibilibus (^iVi. quod editi addunt qui. 10 occulis B. nibus AB editi; cf. 18 2 et 14. asmographi AB 13 enim 07n. A. II polutis B. 15 acce14 temporibus editi. editi; cf. 13 1.5. 22 incarnatiouis? pissent B.
li

1!

18
1

2 3

4
5 6
7

8
9

eius adventum custodiebat paradisuni, quando homo corruptibilis carnaliter potuit in ipsum ingredi paradisum ? nos non dicimus quod iustorum, quorum deus iubet, animae non ingrediantur in paradisum, sicut credimus illius latronis fidelissimi, ad quem ait Christus deus noster omnipotens, qui tantummodo carne crucifixus est,

hodie

mecum

eris
si

in

para-

10
1

diso;

sed dicimus quia,

ex peccatis

anima peccatoris omnimodo ingredi prohibetur in paradisum, quanto magis au-

12

13 14
15 16 17 18 19

tem a terreno missi domino aut sponte

homo peccator
radisum.

corporahter ambulans dei

iussu ipsum ingredi prohibeatur in pa-

20
21

Legimus etenim illum magnum regem Macedonum Alexandrum, dum per Transindorum patriam eremum diebus perambulasset phirimis, non sohim a Stoicis ex Indorum genere hominibus sed et
8.

22
23

a daemonibus,
ferre

qui

etiam nolentes pro-

veritatem ut assolent, accepit re-

I
II

adventus
quia
si]

editi.

3
9

in

om.

editi.

non om.
10

editi.
.4.

paradiso A.
quasi S.

hodie] Litc.

23 43.

set

II

om. editi. 19 23 assolet A.

18 per 15 ipsum] in ipsiim .45. 22 nollentes B. transyndorum A.

19

1
2

sponsuin isdem Alexander quod infinita

mus,

apud humanos gressus illa existeret ereet ideo quasi ad propria renieanipse regrediebatur Alexander.

4
5
7

dum
et

sed

8 9

10
I I

eodem libro Alexandri, dum de Macedonia propria movit patria Dariumque regem Persarum occidit, deinde Porum regem interfecit Indorum, nullo modo invenitur quod Alexander mare transisset et sic usque in eremnm qnae est trans totam Indiam perambulasset, sed magis tam
in

12

ipse

Alexander quamcjue
equites
illis

eius

infiuitus

13 14

exercitus
gladiis
in

pedestres

cum

vectis

ambulasse
alii

describuntur

15
16

partibus.

itaque

fallaces

pseudocos-

17
18
10

mographi praefata flumina, id est Tigrin et Euphraten, ex montibus Armeniae processuros historicaverunt. sed et hoc absit quod veritas sit. non ergo in Armenio-

20
21

rum

terra

ille

suavissimus paradisus esse

ostenditur.

et

quomodo
C|ui

iii

Oriente pain

22 23

radisus

esse adscribitur,

si

Armenia

esse putatur?
3
II

Persae Parthi a super


II

quasi] quidem editi. deinde] demum editi. 7 inporrum B. 12 quamque] cf. 31 4, IV 12. 16 praefinitus eius editi. 14 ambulasset B. 17 eufraten AB\ cf. fata] cf. 16 1, uhi lacuna. montibus] monilibus A. 18 istori20 12 sq. 23 Persae] per se B. zauerunt A, ystoricaveruut B.
II
II

parti A.

II

a om.

editi.

20
1

ipsam ponuntur Armtniiani.

quae Armeadscribitiu".

niorum

terra

infertilis

esse

immo magis prae omnibus


montuosa magis quam plana
suavitatis plenus,
sictiti

orientalibus

4
5 6 7

regionibus frigida esse clarilicatur, et plus


asseritur.
et

ubi est locus epidationis ac omni odore


oportet

credere
?

8
9

qtiod stiavissimtts existat paradistts

nos

videlicet credimus, sicut saucta scripttira

10 11 12

coutinet, qttod ex flttvio qui de paradiso


egreditttr qttattior flttmina,

id

est

Geon
philo-

Pliison Tigris

et

Euplirates, procedunt
geixtiles

13 14
15 16 17

per omnia.
soplii

et

pleriqtte

in stiis expositionibtis decreverttnt

qtiod de dttobtis flttininibtts de Transindorttin patria


bili,

eremo, de loco investigaqui

per diversas procedttnt patrias.

18
19

ipsi Tigris et Etiphrates invisibiliter dis-

cerpentes hinc inde terram per immensa


miliarioruin spatia itixta

20
21 22

Armeniae montes

manifestanttir ; qui postmodtim implentes

copiosam terram Assyriorum, Mesopota5

magis om.
tygris 5.
II

editi.

9
tfrf.
II

scriptura]

Genes. 2

10

14.
editi.
Ii

11
II

ante quatuor

suut.

eufrates ^.

12 procedant
11

physon
i? erfi/i;

16 patriam A, patriae editi. eremum B. cedant A. quij quod B editi. 18 ipse editi. disserpentes Porch. 19 terra A. inmensos B, immensorum editi. 21 manifestatur A. 22 assiriorum A.
11
II

cf.v.17. 17 pro-

21

1
2

miani luce
nnllus
credat,
tali

clariiis

designant.

quamobrem
et
aliis

expositioni discredat
in

?.

4
5 G
7

extremo Oriente, id est post terga intransmeabilis eremi Indiae


Dimericae Evilat, Oceanus apud homines
inveniatur,

quod

atque de meridiano Oceano


in septentrionalem,

mare procedat
dens terram,
et

divi-

8
9

muiidi dietam designet, vel


absit,

quod ex Armeniis montibus, quod


Tigris et Eupbrates exurgat,

10
II

sed magis

magisque quod contra sanctam scripturam


apparet totis suis

12
13

cum

nisibus remiat et

14
ih
itj

immaculatam fidem Christianoriun alacri animo diebus vitae suae amplectatur, iit
ab aeterna dampriatione ereptus caelorum
gaudiis perfrui mereatur.
S.

17

His etenim

expletis altercationibus

18 19

quia opportunum est iinde res exigit ut

loqnamiu' et nostrum propositum explea-

20
21

mus septentrionalemque gam in quo valeamus

diligentius pla-

Christo

iuvante

2-2

enarrare non obmittanuis,

sicut philoso-

5 (.limerice A, danierice B,
eiulat B,

Damericae
6
editi.
II

editi.

il

enilat A,

Evilath

editi.

atque] ad quod

AB.
editi.

clietam A,
II

thetam

designent

AB

!l

10 tygris B. exsurgat Gron. 2. 13 iumaculatam 5. 15 damnatione explectis B. 18 oportunum B. 22 obmitamus B, omittamus editi.

12
erf/f;".

renuat B. 17 hiis J5.

21

ualemus A.

22
1

2 3

phorum coetus inter reliquos suos sermones determinat quod sol siib profunditate

Oceani arctoam partem noctu exam-

4
5

bulat liabentes quasi testimoniimi sanctae


scripturae, quae dixit
est

6
7

super terram
alil)i

et

quod ,,sol egressus Loth ingressns est

Segor," et
et

,.oritur sol et occidit sol

10
11

12 13

14 15
16

locum suum ducitur, oricns ipse Tadit ad austrum et girat ad aquilonem," et proponunt qnia si alicj[uis voluerit dicere quod non dicit sancta scriptura clarius quia sub profunditate Oceani vadit sol spatium per nocturniim: ad quos respondemus quomodo dictum est quia sol egressus est locis. nam non potuisset
in
"

sancta scriptura

dicere,

respexit

super super

17
18 19

terram,

si

altitudinis

non

fuisset sermo.
est

nam

si

dixisset,

sol egressus

terram, significaret quod de profundo sol

cetus B.
II

arsoam A^ artoam B.
II

quae]

quod B.
batier

quodj quia A.
etc.]
lat.

sol egressus] Genes.

19 23.

7 oritur sol

Ecclesiastae 1
vers.
t.

Bihliorum

.5; versio antiqua (Sa2 p. 353) oritur sol

ad locum suum ducit, et oritur ipse ad austrum et gyrat ad aquilonem." Augustinus l.l de Gvn. ad lit. c.lO n.21. et uritur sol et occidit sol, et iu locum suum dueitur, ipse oriens" etc.
et occidit sol et
ibi,

vadit

muliuvi differt versio vulg.


II

gyrat

editi.

15

est

om. A. locisj loos B, om. editi. 18 dixissetj diversus B editi.

16

sancta oin. A.

I 9

23

procedat
scriptura

in

superioribus.

nam
ita

sancta

2
3

de hoc capitulo
sibi

proponit.

sed

et testare

de hoc ipso nonnullos

4
5 6 7 8

mundanos philosophos, inter quos Liginium et Ptolemaeum regem Aegyptiorum


ex stirpe

Macedonum
asserunt.

arctoae partis de-

scriptorem,

sed

et

Rigihnus,

ut dicunt, philosophus ita decrevit.

O
sat

creatoris inclita

10
II 12
13

et valida potentia,

mira cuncta C[uae gessit

archana providentia.
cuius iussu kix oritur:
desistunt statim tenebrae:

14
15
16

occumbit Titan: protenus


assistunt terrae sedule,

17
18 19

nocteque

sol

igniformus

partem arctoam ambuhit


zozaico itinere

20

ac per immensos latices.

2^ost
II

iiam

B
5

addit de.

testari

editi.

II

de om.

editi.

ipso nonnullos] ipsum

nuUos
.

AB

editi.

4
9

li-

gimum

A.

ptolomeum

AB

arctore A.

in-

10 potencia A. 13 oritur] orta AB editi. 15 titane prorsus AB cubante editi.


clyta editi.
II

12 arcana editi. occubente AB, ocediti. 16 terrae]

tetre A.

II

sedulae

editi.
.1.

igniformus] ignis for-

mus B,
II

ignis fotuis

ambulabat A.

20

arttoam B, arcto iam A. immensas -4, inmensos B.

18

24
1
'2

I 9

Sed

o mirandns artifex,

qui fecit nt igniformiis,

i
5

cum is sit ortus nimphibus, nunquam exurat latices;


a nimphis n'ec extinguitur,
ut, foret iguis, assolet,

6
7

inlaesus ut permaneat,

8 9

utique in servitio

isdem currens igniformus

10
11 12 13
14

iussum

factoris peragat.

remeans uiide oritur


rursus refiilget sedule.

Nam

alii

philosophi et prudentes viri

dixerunt quod in arctoam partem infra

15 16 17 18
1

investigabili itinere dei iussu

Oceani mare innumerabili spatio atque maximi sunt


totam perambidat noctem, usque

montes, post quos, quando sol occasum


accipit,

dum rediens secimdum suum tempus mane


post ipsos montes iterum hominibus apparet, et proinde C|Uotiens

20 21

hma

ex radio

22

sohs suo tempore echpsin patitur.


2
Ii

ignis

formus AB.

cum

is sit]

comisit

AB

editi.

4 exuret AB editi. 5 lym6 ignis om. A. 7 inextingitur B. phis editi. 9 ignilesis AB editi. 8 utq,5 AB, utiquam editi. peragrat editi. formis A. 10 iussu AB editi. 13 phylosophy B. et] hec AB, hoc editi; cf. 25 14 15 atque om. B editi. 14 Arctoa parte editi. 22 suoj quo 19 manet AB. 21 quoties editi. editi. AB editi. tene B, tenere A. tenem
nimfibris

AB

editi.

II

II

II

II

10

23
10.

Sed

et alii philosophi, qui, ut su-

2 3

pra diximus,
tas

eum

quasi sub profunditate

Oceani ambulaturum dixerunt,


altercatioues
et

dum mul-

4
5 6
7

in

suis

proposuissent

opusculis,

hoc ipsum altercaverunt,


si alii

dicentes quod vel

dicunt quia infra

Oceanum
nidlo

innumerabili spatio itineris sint


sol

8
9

montes post quos

vadat

et cetera,

hoc
to-

modo

veritas est, quia

Oceanus

10

tum

circuiens

II

dei iussu
vidit suis

mundum, finis eius nidlo modo invenitur.


illos

ulterius
et quis

12 13

ocuhs

montes ? ubi
prudentes

in sancta

scriptura esse leo^untur? ad quos obviantes


ilh philosophi

14
15
16 17 18 19

et

viri

re-

spondent, et nos ita dicimus, quod Oceani


ulterius

apud homines
cpiia

tinis

non invenitur;
creatori

sed dicimus
cogniti,

sunt montes
inreperti,

apud homines
,

subHmes
ut fati

atque investigabiles

post quos,

20
21

sumus, sol gradiens iterum refulget hominibus.


oculis

nam
sol

si

quis ex vobis suis vidit

22 23

quod

sub profunditate peram-

bulet et rehqua, aut ubi hoc in scriptura

et

om.

editi.
H

vel

si)

nU.i A.

li

quia]

quod B.
cogniti]

10 12
at

cireuens B.
occulis
II

ultimus

editi.

11
editi.

inuenietur A.

B.

16

ultimus
.1.

18

fuissent J.

sublimes] uiles

19

facti -15.

23

aut]

editi.

26
1

10

insertum

inveiiistis

quodammodo ? ad quos
philosophi dicunt,

iterum oljviantes

illi alii

3 4
5 6 7 8
9

nos nostris oculis

nunquam vidimus, quia


quod
igi-

nec permittitur a deo humauis videre obtutibus:

nam

in scriptm-a lcgimus
,.sol

supra diximus quia

egressus est super


est Seo;or."

terram
tur

et

Loth iugressus

interrogamus vestram solertiam

ut,

10
11

12

13

puteorum hyemali et aestivo tempore uoctcs minores existunt et sol moras facit per aquas ambuhnido, ideo calescunt, et hyemali tempore maiores dum existimt
tempore sunt caUdae?
noctes celerius sol super aquas transiens
eas calefacere
dicitur

quid aquae maxime

14
15 16
17

non

occurrit.

quapropter

quod

sol

sub profunditate aquaego de-

rum
dico
1

dei iussu nocte gradiatur.

18
19

nique rehnquens aUquas has altercationes

quod certissime non bene solvo SaGron.


2.
II

insertim

quodammodo]
II

quodm

A,

Qd'

B.
.1.

i videri

editi.

optutibus AJB, qui supra


7

obtutibus.
in segor

6 supra]

22

5.

Segor] legor B,

9 hiemali B. existunt noctes] Ideo cale14 et aestivo scunt hyemali tempore, majores dum existunt noctes et sol moras facit per aquas ambulando, et aestivo tempore noctes miuores dum existunt editi: nam sic Porcheronus locum sanare tentavit; iiiversus est ordo irium ambumembrorum, noctes; 1) ideo 2) sol lando existunt et. 11 facit om. A. 3) et aestivo 13 hiemali B. 8 vestram] iTram A.

10

10

27

lomonem
ambulat:

venit partem aquilonem, nocte

2
3

nam quomodo

et qualiter, tan-

tummodo deo
Sed
dictum
trari
est,

nostro est cognitum.

4
5
6 7

ut ad propositum redeamus, ut

per uocturnos ocoursus


per latum

solis

Christo nobis auxiliante possumus arbi-

quomodo
Prima

litus

Oeeanum

8
9

arctoae regiones ponuntur.


11.

ut hora noctis

Germanorum

10
II 12

est patria, qviae


tur, ut superius

modo

a Francis domina-

dictum est, cuius post


praedicta insula Bri-

terga infra
tania,

Oceanum

13 14
15 16
17

dum

nimis est latissima, invenitur.

Secunda ut hora noctis ex parte ipsa Germania vel Frixonum Dorostates est
patria,

cuius post terga infra

Oceanum
pain-

insulae inveniuntur.

18
19

Tertia ut hora noctis


tria,

cuius post terga infra

Saxonum est Oceanum

20
21

sidae inveniimtur.

Quarta ut hora noctis Northomanorum


2 etj aut A. Aquiloniae editi. 8 arctoae regioues] arcton e regione AB editi. ponitur editi. pos< ponuntur AB add. explicit. 11 superius 10 francicis A. Germani et Franci non memnrantur, sed Briiania 12 Britannia editi. 9 10 etc. 13 inuenietur A. 15 derostates B editi, Dorestatus et Dorestado nummi, 17 insulae om. B, post inveniuntur ponunt editi. tercia B. 21 norllomanorum A, Nortmannorura 18
1

venit] vel in editi.

II

latum] altuni

-1.
II

II

editi.

2S
1

I 11

est patria, qiiae et


citur.

Dania ab

antiqiiis di-

2
;{

cnius ad fronteni Alpes vel patria

Albis: Mauningani cei'tissime antiquitus


dicebatur.
in

4
5
6 7

qua Albis patria per mnltos


est.

annos Francorum linea remorata

et

ad frontem eiusdem Albis Datia minor


dicitur, et dehinc super ex latere
et spatiosa

8
9

Datia dicitur: quae

pidia ascribuntur; in

magna modo Giqua nunc Uuorum


posthinc Illy-

10
1

gens habitare dinoscitnr.


ricus nsque
tinget.

ad provinciam Dalmatiae per-

12

13
li
15
16
17

Quinta ut hora noctis Scirdifrinorum


vel

Rerefenorum

est patria.

12.

Sexta ut hora noctis Scytharura

est patria,

unde Sclavinorum exorta

est

prosapia;

sed et Vites et Chimabes ex

jjro
II

2 Alpes] Albes editi; sic fluvius Alpia e A. Albia in Annalibus Sti Ainandi, Pertz mon. I 14. 5 linearera orta est AB. patria] batria, bitria A. 7 ex latere] exaltare A, exalta"e B, exaltata est editi, 8 Datia] clatia .4. cf. 29 22, ubi desuper ex latere. 10 illiricus -B. 11 per9 adscribuntur G7"o??. 2. tingit editi. 13 Scirdifennorum editi; 2y.ni-&'i<f.fb Procop., Scridefinnas Alfred.. Scritelinni Adamus Bremensis; cf. Zetiss die Deiitschen p. 684. 14 rerefrenorum B, Rerefennorum editi ; gentes Kefennae (Screrofennae, tres Crefennae) lordan. cf. Zeuss l. l. 15 sciChytorum .1, scitharum B. 17 Vites] Itites A.
I
et]
!1

mabes

editi.

II

exj e A.

12

29
illis

egressi simt.
11011

cuius post tcrga Oeea-

2
3

num

inveiiimiis iiavigari.
iit

Septima
patria;

liora noctis

Sarmatum

est

4
5 6 7

ex

qua patria gens Carporum,


post terga Oceanus
innavi-

quae
est.

fuit

ex praedicta, in bello egressa

cuius

gahilis est.

8
i)

Octava
est patria.

ut

liora

noctis

Koxolanorum

cuius post terga inter Ocea-

10

num
sophi
et

procul

II

reperitur.

12
13 14

magna insula anticiua Scytliia quam insulam plerique philohistoriographi conlaudant; quam

lordanus sapientissimus cosmographus

15 16
17

Scanzan appellat. ex C[ua insula pariterque gentes occidentales egressae sunt: nam Gotthos et Danos, imo simul Gepidas, ex ea antic[uitus exisse legimus.

18 19

Nona
Cjuae

ut

hora noctis

Amazonum

est

ab antiquis dicitur patria, postquam

20
21

eas de montibus Caucasiis venisse legimus.

cuius post terga ad frontem spatiosa antiqua Dardania ponitur, et desuper ut di-

22

xolmorum B.

oceauu A, oceanum B. 8 roinfra A. 10 sictia A, scithia B. 12 liystoriographi B. 13 lordanus] de rebus Geticis ca^j. 3. 14 Scanzam editi; Scanzia insula lordan. alii. appellant B. 16 imo simul] imosimo AB, imosimo simul editi errore typogr. pri3

scirmatiim B.

'J

iiiterl

II

mae

ediiionis.

20

caucausiis A.

30
1

12

camiis cx latere paliides


niuntur,
et

maximae

inve-

quae
alii

et

Maeotides appellantur,

sicut

historiographi enarrant, per

4
5

multorum miliarium spatia aliqua pars


praehitae ab hominibusperambularipotest.

6
7

Decima
et

ut hora noctis grandis eremus

nimis spatiosa iuTenitur, cuius a fronte

8
9

vel ex hitere gens

Gazorum

adscribitur,

quae eremosa et antiqua dicitur Scythia.

10
11

Undecima
tae vel vicus

ut hora noctis

Caspium porsit,

extremus Taurus
et

qui

12 13
1-1

Caucasus unus

iterum intrausmeabiUs

eremus esse conscribitur. Duodecima ut hora noctis antiqua Albania sed et Hyrcanorum Yssooii simul-

15 IG 17

que Parthonmi

est patria,

quae ciun ante

dictis Indis Bactrianoruni ut spatiosissima

18
19
20

confinahs esse dinoscitur.


13.

Itaque per totas

duodecim quas

designavimus horas noctis patrias iussu


dei qui producit ventos de thesaiu-is suis
2

21

meotides B,

Moeotides
editi.

editi.

hystoriograII

mispatiosus A. 6 eremes .1. 7 liarum AB. 11 vicus] mons? 9 scithia ii. 8 ex om. editi. 14 Al12 inmeabilis .1. Taurus] on Tapurns ? 15 sede tyrcanorum A, sed et ircabeuia B editi. Ysseon editi. norum B, sed et Hircanorum editi. spatio17 post ut A add. uimis. 16 ante oin. A. dis18 (inte continalis editi add. et sissma B. patria AB 20 horis editi, cf. 9 19. noscitiir .1.
phi B,
pliilosophi

multarum A.

II

ii

II

il

II

13

31
flaut venti sex.

inde et

si

obstans

liti-

3
4 5 G
7

8 9

quomodo et qualiter una hora per unam gentem supputatum est universae diei quamque noctis, dum est gens quae iuxta ipsum residet Oceanum, quae tenet litus ipsumOceanum per multogento milia, maxime duni aliae gentes reiacent per longum li+us Oceani amplissime,
gator dixerit
aliae vero reiacent ex transverso, aliae pro-

10
II

pe, aliae longe ab

Oceano residentes tan-

12
13

tummodo inucronem suum usque ad Oceanuni expergunt ad quem Christo iuvante


:

14
15

respondemus quia verum est, sed recordare, o amice, quod praediximus de mutatione gentium sibi, quod pene tres horas detinet, et iterum invenies

16 17
18 19

nunc

tres vel qua-

tuor gentes prae metu aliarum in


coartatas,

unum

quae neque unius horae spaita et alias de-

tium detinent; unde nos


cernimus, tanquam
aliarum
1

20
21

in

Aethiopum gensunt, et

tem aliquantae horae suppntatae


gentium
liquidius
inde B,

22

habitationes
ueiiti

ventos sex

(corr. ex)
cf.

exinde

.4,

venti sex exinde editi.


II

10

1.

II

om. editi. qualiter] qualisque 3 subputatu B. 9 trans6 ipsius Oceani editi. uersu A. 12 atque B. 14 praedixinius] cf. 3 18. 17 praej pro B. 19 nobis ita et aliae editi. decernuntur AB editi. 20 gente edti. 22 aliorum A.

II

adstans A. 2 et qualiterque B. .4,

31
1

13

ediscere possiimus.
care,

sed

si legeris,

Odo-

2
3

bellum quod gessit Traianus Ro-

manorum

4
5 6
7

imperator, quando litus totum arctoum Oceanum ambulavit, quando et

Dacorum regem devicit, mirifice ibidem invenies quomodo mirabantur Romanorum


sapientissimi arbitrantes detinere terram
aequaliter.

8
9

14.

Et
rite

si

aliquis proposuerit

dicens,

10
11

non

sed magis ignoranter per liora-

rum
sunt,

noctis septentrionalis plagae circum

12
13

limbum Oceani

positae patriae supputatae

dum quandoque
modo

horologium non

est

14
i-'>

et fortasse, ut adsolet,

nox caliginosa

exi-

stens nullo

valet

bomo

noctis siipdi-

16 17

putando iutueri horas, per quas, ut


trias:

ctiun est, cognoscere possit praefatas pa-

18
19

quibus respondendurn est quomodo


scripturis

ergo in sanctis

insertum est

20
21

22

23

qnod factum est noctis medium, percussit dominus omnem primogenitum iii terra Aegypti;" et psalmographus David ait media nocte suigebam ad confiten1

Oclocarae

editi;

fortasse
et

Odo
editi.

care

cf.

11

mi
5

frater carissime,
7

31 14 o amiee.
qui

2 troianus A.
1 1

regcm A. lyinbum B, 20 factum est] 22 egypti B.


12

detineri

noctes A.

ymbum A,

limbum 11 16 sq. Exodi 12 29. 21 ome A. 23 media nocte] Psalm. 118 62.

14
1

33
duiii
tibi

siiper

iudicia

iustitiae

tuae;"

2 3

et

iu ludith

continetur ita ,,induxerunt

illaiu

servi Olofernis in

tabernaculum
dei
filius

et

4
5 6
7

dormivit usque ad
et auctor

mediam noctem." sed


deus

vitae Christus

noster omuipotens in parabolis

suum per
ei."

eloquium
est,

ait

media nocte clamor factus

8
9

ecce spousus venit, exite obviam


et in

nam

Actibus apostolorum continetur

10
II

media nocte Paukis" quoque et Silas


adorantes laudaljant
qua.

dominum"

et

reli-

12 13

et si aliquis dixerit quia

non rece-

perit in sancta scriptura


libet

sexta vel qua-

14
15 16 17 18 19

hora una ex duodecim horarum noctis

tantummodo media nocte ut praefatum est asseritur: ad quem respoudemus, quomodo possumus mediam
supputatio nisi

cognoscere noctem,

nisi

quemadmodum
ita

per sextam horam determinavit ?.


sapientissimi viri prudenti arbitrio

et

20
21

media
et

nox vel sexta hora bene aestimatur,


1

iusticie

B.

continet A, cotinetur B.
5
et

3 7

HoA.

lofernis

editi.

om.
2-5

editi.

media
li

nocte

clamor]

Matth.

6.

contiuet

10

media noctePaulus] Acta Apost. 16 25.


12
receperit] reperitur editi.
editi.

Silas]

13 sexta] 15 tantum editi. 16 quem] 19 deque B. 17 cognoscere mediam editi. terminabitur editi. 21 bene] liabens A, bens B. extimatur AB, qui aliis locis estimaie hahent.
siluas A.

quod sexta

\i

34
1

14

si

sexta hora sicuti tacimus media uocte

2
3

determinat,

ergo

possumus superius a

prima hora usque ad sextam pertingere


dehinc inferius a sexta usque ad duode-

4
5 6 7

cimam horam

noctis

supputandum

explet.

nam

ut clarius loquamur, inveni in sancta

scriptura nomiuatim tertiam

horam

noctis

8
9

manifeste, sicut in Actibus apostolorum


scriptiun est vocatis tribunus

duobus de
et equi-

10
1

centurionibus dixit

illis,

praeparate milites

duceutos ut eaut usque Caesaream

12

tes septuaginta et lancearios ducentos a


tertia
et

13 14
15
16

hora noctis et iumentum praeparate imponentes Paulum salvum perducite

ad FeHcem praesidem."
15.

Sed

et si 6apacitate

huius rei in-

17

dagatoris plura inquirendum sensus vagaverit, et per

18
19

horarum noctis supputanmore, dicimus vel patriam


et

dum

patrias testimonium ut adipisci no-

20
21 22

luerit idiotico

assimilare debeat, id est, quas in prima


diei

patrias esse designavimus ,

tuoc

23

ad frontem eiusdem patriae septentrio2 ad primam horam AB. om. Porch. 7 terciam B, et sic saej)ius. 9 vocatis tribunus] Acta Apost. 14 inponentes S. 23 23. vocans5. tribunis -4. supputando 17 inquirendo editi. 18 horas editi. tditi. 23 septetrionale B 20 ydiotico B.
1

mediam noctem
ut

editi.

nominatim
II

11

II

15

35
iialis

plagae patrias,

qiias in

diiodecima
cunctas

2 3

hora noctis esse supputavimus, aestimet

quo

maneret;

et

sic

postliinc

4
5 6
7

horas diei horarum noctis per designatas


assimilet patrias,
et

nobis auxiliante expositionem,


vel inferius designavimus
reperiet.
,

postmodum Christo quam supra


veracem esse
ex contentotius
aliquis

8 9

nam

et

si

tionariis dicere voluerit

quod quasi
est,

10
II

noctis

horarum supputatio per tantumet in fluo-

modo Europam nominata


lens dicere
sit

12 13
14 15

sas maritimas inundationes inciderit, vo-

16 17
18
1

quod tam magna nobis dicta lafet, quemadmodum utriusque fratris, id estSem Cham, et quod in sola Europa tota nox supputata
Europa, id est portio
est,

sicut in portione

duorum fratrum

to-

tus supputatus est dies: nullus etenim


arbitretur, quia

hoc

20
21

22

quando verno ut supra dictum est tempore per supputationem horarum singulas designavimus patrias, maxime partem Europae sol transiens col2

extimet A.
editi.

3
II

sic]

si

horarumque
editi.

per] prae

tocius B.

feth A, laphet editi.


II

10 15

4 horarum] editi. 8 aliquis] quis B. 14 iasupputacio B.


/'cs-i

Sem

editi

add.

et.

chaim B. 16 in sola] ei in B. porcione B. 20 post horarum AB add.


11

insula

AB.

17

in]

19
per.

verno om. B editi. 21 maximae


3*

partis editi.

36
1

15

locatur, quamqiiaDi mediante verno tem-

pore nox minor die demonstratur.


16.

Nam

et

ipsa

Europa angustior

4
5

quam

Africa esse diuoscitm", quanto ma-

gis praedicta

Asia angustissima esse proest ipsa


et si

6
7

batur, et

dum

loco protenditur.
ctionis distulerit,

8
9

Europa arta in boc inquisitor level prudenter ambulan-

tes viros interroget,

quemadmodum

dici-

10 11 12

mus: praefata enim Europa nidlo modo


alibi

amplius dilatatur a mari


nisi

magno

us-

que ad Oceanum
tiae,

ad patrias Dalma-

13

quae ponitur ut diximus super mare


quae patria Dalmatia, quainvis
sint

14
15 16 17

magnum.
in

medio

diversae patriae, attamen

recto

itiiK re

respicit

ad Daniam, quae ut

diximus iuxta Oceani btus ponitur.

18
19

Asia vero amplissime dilatatur a provincia Bitbynia patria ut diximus; ponitur

20

super mare
4
tes

magnum id
5 7

est

angustum quod
primum Asia

affrica

B.
1

praedicta Asia] hic


praetenditiir

nominatur.
A.

8 prudenenim om. editi. 1 1 amplius alibi ,1. 13 pouuutur B. ut disimus) immo iiihil de mari magno p. 28 11. 14 quae] qua B. 16 ut diximus] c/. 28 1. 18 "proviutia B. 19 bili

B.

thjTiia A,

patria B, patriae quae

Bithvniae editi. u patria A, ut dLs.imusJ is locus in prioribus non invenitur; cf. II 19. 20 id estj idem editi. quod] qui AB.
bithiuia
editi.
II II

B,

16

37
exit de
tida.

mari magno Pontico


Aethiopia
litus.

2 3

Oceani

in Proponautem ponitur circa quae Bithynia, vel si me-

4
5

dio propositis multis milibus spatiis, ta-

men
sitor,

recto

itinere

ad Arabiam

respicit.

6
7

et vel a sapiente viatore doctus, o inqui-

crede

quod quanto magis

est di-

latissima Asia

quam supra

scripta

Eu-

ropa, et tunc animadverte


10
II

quod a nobis

Christo

auxiliante

universae patriae ve-

raciter designatae sunt.


17.

12
13

Nos denique volumus

Christo no-

bis auxiliante phirimas

civitates vel flu-

14
15

mina tam

circa htus quatuor principales

colfos maris designare, id est

16
17

Primum colfum
Tyro
et

orientalem, qui remi-

gatur iuxta litus maris ab Alexandria et

18 19

Sidone usque Laodicia, ubi

flu-

vius Orientis qui venit de Syria per ci-

20
21

vitatem
girans

Arethusam
ipse

in

mare ingreditur,

orientalem colfum usque ad

22

Ephesum.

23
3

Secundum colfum Ponticum,


bitinia

qui re-

B. 14 principalia colfora B editi. 16 colfum om. A. 17 maris om. editi. 18 sydoue B. usque ad A. laoditia B editi. 19 Orontis editi ex emendatione Porcheronis. cf. II 16. 20 arcehusam B, Arethusa Ant. 21 gyrans editi. 22 efesum A. 23 colfium A.
praepositis
II II

B.

38
1

17

migatur iuxta

litus

maris ab lero et Chal-

2
3

daeorum

terra usque ad

Lazorum patriam,
Phaet

revolvitur

autem ab

Asilia, Avasgia,

4
5
6 7

migoria usque Vosporum vel Chersona

usque introitum Danubii fluminis


migatur iuxta
litus

in

mare.

Tertius colfus est occidentalis, qui re-

maris a loco qui di-

8
9

citur Diana, qui est sub

Durachium, per
revolvi-

Dahnatias, Istriam

et

Venetias.

10
11
12

tur Esperius colfus ab Altino et

Ravenna
et

per fines Pentapoleos Spoletaneorum

Beneventanoriun usque Veretum, qui


super Ydranta.

est

13

14
15
16

Quartus colfus GaUicus, qui inchoatur


a civitate Regio et remigatur iuxta litus

maris

spatiosissimae

nobiHsque

Italiae,

17

circuiens a
I

Marsiha Septimaniae per

to-

Hiero

editi;

'Ifoof in ora Bospori Thracii, cf. Podicitur

lyh. 4

39 4o; magnuni angustuni quod Hieron


II

Guido; cf. Uriou infra V 9. caldeorum B; cf. II 16. 3 Absilia IV 1; 'AipiXtn. Menander Prot., Aipfkioi Avafsgia] Abasgia IV 2, 'Ailaayia Procop. Procop, phouogoriii A. 4 et om. B editi. 6 colfius A. Diana] cf. Diana V 13. 8 DyiTachium editi. 10 Hesperius editi. 9 ystriam AB colfius A, colp B. 11 spoleautorum ,1. 12 benaventanorum A. 13 Hvdrunta editi. 14 culfius A. galicus A. 16 spatiossissime B. nobilique A. ytalie A. 17 circuens B, circuiiens editi. Septimaniae] Septimania etiam Einliardi Annal. ann. 793; Annales Mettenses ann. 731 ; Prudentii Trecensis Anniil. ann. 835 et 839, Septimani Mela.
II II
II II

II

II

II

II

18

39

tam Ispaniam usque ad fretum quod


pra diximus Septemgaditauum.
18.
patrias

su-

Et
et

supremo ut dicamus

totas

4
5 6 7

plurimas earum civitates seu

diversa flumina, quae per spatiosissimum

mundum
et

ponuntur, volumus

designare;

sed et insulas et cherronisos,

Cycladas

8
9

Sporadas seu Dorcadas per

mundum
iu-

positas

volumus indicare.

10
II

Potuissemus etenim Christo nobis


et

vante subtiHus dicere totius miuidi portus

12

promuntoria atque inter ipsas urbes

13 14
15 16

miliaria, vel

quomodo cunetae

patriae aut

qualiter

ponuntur mirifice depingendo desed ideo,

signare.

tanquam lectionem
exactionem
vel
fa-

nostram
cientes,

cosmographiae

17
18
19

omnes designationes

quae

phira fuerunt polylogiam fugientes taciturnitati

20 21

patrias

commendavimus. praelatas vero earumque phirimas civitates seu

flumina, ut promisimus, indicare vohimus.


nulhis

22

tamen aestimet quod diversas noB,

yspaniam

Hispaniam
II

editi.
.4.

cherronisus A,

Dorcadas] 8 Orcadas; cf. V 31 32. 11 tocius . 12 promontoria editi. 16 exactiorem editi. 18 poly19 comendavimus B. logia editi, polilogiam B. 22 exstimet B, existimet editi. 21 praemisimus B. quot B.
cheronisos
i.

editi.

cicladas

e.

II

40
1

2 3

miuatim modo gentes enarremus, sed ut diximus patrias sitas in Asia quae singillatim nominatae sunt in portione
filii

Sem

4
5

Noe.
1.

Prima

patria est India quae di-

6 7

8 9

apud homines quomodo ad orientalem plagam finita inin qua India Dimirica plurimas venitur. fiiisse civitates per quosdam philosophos
citur Dimirica Evilat, quae
inferius designatos legimus;

10
11

sed ego seali-

cundum Castorium cosmographum

12

quantas designare volo, id est iuxta illud

13 14 15
16 17

quod praediximus intransmeabile deser-

tum

est civitas

quae dicitur
et

Palanda,
vitates,

postmodum sunt

ci-

id est

Sinna
Bonogaris

18
19

Bilimasgram

20

Sainpam

21 22
2

Moduram
Samar
asya B.
3

portione
II

,1,

porcione B.
7
II

Di-

mirica] cf. 14 19. Hevilat editi. 11 Castoriura] castrorum B, om. A.

inuenietur A.

cosmographum] philusophum editi. 13 praediximus] 4 24 sq. 15 Palauda etiam Ptol. 17 Siniia] 2(yai. Ptol. Steph. 18 bonogaris A. 19 Bilimasgra ediii. 20 sapam J, sainpa , Sainpa erfiti. 21 MoSov^a diversarum urbium Indicarum nomen apud Ptolemaeim.

II

41

42
1

II 1

43

Rana
Bestigia Daselenga

Rainna
Bauterna
Alexandria
Acliirea

4
5
6 7 8
9

Bimiagar
Parazene

Aradarum
Alexandrium

10
11

Hora
Alexandria Bucephalos
Albi Alexandri

12
13

14
15 16
17 18
19

Caumatis Fasca
Pasate.

Per

quam patriam Indorum

diversa

flumina currunt, inter cetera quae dicuntur, id est

20

Aunes
Paridis.
1

et

21

2 Bestia Rana) Rhana potius quam Rana Tab. Tah. 3 Bainna editi; Rana inter Bestia 4 banterna A. deselutta et Bautema habet Tabula. 6 Ochi5 Alexandria] Ai//s /ocoCotrica Aa6e<ra6</rt. 8 Tazarene Tab. 7 rea Tab. Bnayaoa Ptol. 11 Ora 10 alexadrium A. 9 Aradarum etiam Tab. 14 Caumatis habet Tabula iuxta editi cum Tabula. Aradarum; nominum ordo apud nostrum hic valde tur16 Pasate] Pisauta 7V(6M/ae? 17 quam] batus videtur. 21 Par20 Aunes e//a7 7a6., aumes 5 ecf;7i. que 5.

deselutta

cois editi,

Paleris

Tah.

44
1

II

II 2

45

2 3 4
5 6 7

Aspada Mardane Murge


Thermantica
Aris
Bacesia.

Qiiae India maior Thermantica ut supra

8 9

diximus ab antiquis Elamitis

dicitur.

per

quam Indiam Thermanticam transeunt plurima flumina, inter cetera quae dicuntur

10
11

Vinenora
Oridis.
3.

et

12
13

Tertia item sinistrae partis, quasi

14
15 16
17

ad Septentrionem Indiae Dimiricae, ponitur


patria

quae
in

dicitur

India Serica
est re-

Bactrianis.

qua India Serica


in

gio quae dicitur Bracinania, ubi plurimi

18
19

philosophi inveuiuntur.

qua praedicta
sed ego, ut
civitates

India Serica plurimas fuisse civitates per


plures philosophos legimus;

20
21

Castorius

ait,

eiusdem patriae

22

aliquantas designare volo, id est

23
1

Aspagora
Aspado
editi. editi.

Auardane

editi.

Miir-

4 Thermantic-a] sic Tab., termantica AB editi. 7 Thermantica] sic AB, Termantica editi. 8 elamatis B editi. 9 Thermanticam] sic AB, Termanti10 12 inter Oridis om. A. 12 Oricam editi.
gae

dis]

14 septentrioues -4, setentrionem i?. 15 serita B. 17 pluri B. 23 Aspapagora Porch. Gron. 1 errore typ., Aspacora Tab., ^Aandy.aoa Ptol.
Orcois
efZiii.

46
1

II

113
1

47

48
1

11 3

Spane
Antiocliia

Acetis

4
5
6
7

Oscanibate

Thage
Gugitana.

Per quam Indiam Sericam transeunt


plurima flumina,
cuntur, id est
iuter

8 9

cetera quae di-

10
11 12 13

Ganges
Torgoris et
Accessinis, quae exeunt in Ocea-

num.
nus
,

cuipatriae Sericae confinaturOcea-

14
15

16

17

18 19 20
21

qui per longum intervallum usque ad Caspias navigatur portas et in antea. Item iuxta supra scriptam Indiam 4. Sericam est patria quae dicitur Parthia, quae habet infra se provincias, id est Chorasmion Socdianon Sabeon

22 23

Parapanisidon

Ariinon
Spane etiam Tab.^ Spanae editi. 3 Aletis editi. Oscanidati Tab. 5 Thagae editi. 7 qua india serica . 12 Accessinis] o/ms Acesines. 13syrice-4. 16 super . 19 cho18 prouintias ii, qui sic solet. rasimon AB editi. 22 parapamsi20 socdiano AB. don A editi. 23 Ariinou] i. e. '^oitifwt'.
1

II

49
Satriadoii

2 3

Aracliotou.

In qua praenominata patria plurimas


intor

4
5 G

plures

cosmograplios, ut

ait

ipse

Castorius, fuisse civitates legimus, id est

Coucabas

Aradum
Tarspeda
Zercane

8 9

10 11

Orta
Sisinaida

12 13

Artaxata
Zotozeta

14
15
16

Ragauna
Arsania

17

18 19 20

Isumbo Aspa Eurobus Mardusa Disma


Yinoa
Calata

21 22

J:(/.Toni(iui

Diomjs.
Piiii.
;

2 arachaotoii

-1,

aiacothon

editi,

Aviichotae

infva cnp. 10 Aracotus civitas.


editi.

3 nonunata

editi.

4 cosmographos] philosophos
7

6 Comcanibas 8 taispeda B.

cf.50 12. 20 Dismal Jiara

Concobas Tab. 14 Raugonia Tab. 10 Isumbo etiom Tab.


editi,

Arabum
!^(T7Tc(

Tab.

15 Arsinia Tah.,

17

Ptoh

Ptol."^

21

Ymmoa

editi.

50
1

II

Dizanas
Tigranocerta

2 3

Caspi

4
5 6
7

Ondacara Gebbin Colcana


Colphiana

8
9

Exagigarda
Sipte

10
1

Adipte

Nabarra
Arsania
Sardera.
Inter

12

13
14 15 16 17
18

qnam Parthornm patriam


maximus qni

et In-

diam

transit fluvius

dicitur
,

Indus, qui, ut dicit Paulus Orosius

in

19

mare Rubrum cnnt quod in Persicum colfum mergitur; attamen scimus quod in meridianum meringreditur; ceteri vero diinfra cap. 10 recurrit Tygranocertam II 10. 4 Undacara editi. 5 gbebin B, 3 Caspiae Tab. Glebin editi. 6 Colchana editi cum Tab., infra cap.lO Egsagigarda editi. Colchanam. 8 etagigarda A, 10 Adipte etiam Tah., 9 Siptae editi, Sitae Tab.
1

di^anas B,

Dyzanas

Tab.,

Dizanas.

Tigranocerta]

Adiptae editi. 11 Nararra Tab., Na^aois Ptol. 14 quam) quas A. 12 Arsinia Tab., cf. 49 15. Ilpartorum B. 16 qui om. B. Paulus Orosius] hist: I 2 pag. 13 Haverc. mare rubro B, mari 1 7 Rubro editi. mergitur] ingreditiir 18 colfium A. editi. 19 mergitur] nergitur A.
II II

II

51
gitiir

Oceannm ad

faciem insulae Tapro-

2
3

banae.

4
5 6 7

Item iuxta supra scriptam patriam 5. Parthorum est patria Persorum quae dicitur Parsagade.

quam patriam ego

re-

legens plures philosophos secundum Ca-

storium ipsam patriam designavi.

quae

8
9

patria habet provincias quae dicuntur

Carmanon
Cossion

10 11

Massabaton
Chaloniton

12 13

Ascion
Oriton
Teriton

14
15 16
17

GyriHon
Gargaridion

18
19

Tantaleon

Agrienon

20
21
I

Latramon Cabeon
ad

Taprobanae
10
cosion

editi.

om. Porch. 7 patriaiu o)n. editi, Cossaei Plinio et aliis.

massabathon ,4, Massapaton editi, Maaaa/iarixi^ 12 caloniton B editi, Xa/.cJvTrai Dionys. 14 Oriton] 'i2olrai 13 Ascion] ^axlrai PtoL? 17 Gargaridon 16 Grilion editi. Straboni et aliis. 21 Cabeon] an Sabeon? editi, raoyagiSai, Dionys. 2a^ai re xal dy/iyvoi KXExa^Tjvoi Dionys.; cf. 59 2, ubi Sabea et Cletabis tirbes Arabiae maioris; Ka^es tainen apud Cedrenum.
II
Strab.

52
1

II

TI

53

54
1

II

11 6

55

desiderio

habens aqiiam.
pliirimos

cnius patriae
legi

2 8

etiam spatia per


graplios.

cosmo-

qiiam patriam ipse Castorius

4
5

desertam asseruit.
6.

Item nou longe ab ipsa regione


dicitur.

est

6
7

patria quae dicitur Omeritia, quae et

Euplii-

daemon Arabia
civitates fuisse

in

qua plurimas

8
9

legimus plurimos per

losophos.

sed ego secundum praefatum


id

10
Ji

Castorium aliquantas designare volo,


est

12

Gabonita Sargo

13 14
15 16
17

Empurium
Misaria

Luta

Aminea
Olafi

18
19

Sata

20
21

Simphea Lacha
Lusor Marthi

22

23

6 omerma .4. 4 deserta B. 16 Luta] 14 ^ri^^nvmm AB, ^oajSias euTiOQior Ptol. 17 Aminea] l4fijuaia y/vaa Arabiae 2Jetraeae Ptol.f 19 Sata Arahiae desertae PtoL? 18 "Olaipia Ptol. etiavi Ptol.. satha ^. 21 Lacha] ^/arta PtoL?

2 cosmogrophos B.

56
1

II

IT

57

58
1

II

Tabam
Oiiimae

2 3

Samematride
Castrillum

4
5 6
7

Amariimi.
7.

tria

Item iuxta ipsam regionem quae dicitur Arabia maior,

est pain

qua

8 9

fuisse plurimas civitates

legimus diversos

per philosophos. sed ego secundnm supra

10
11 12

scriptum Castorium aliquantas civitates

eiusdem patriae signare volo, id

est

Orea enpm'ium
Arsinoe enpuriiun
Berenice
Ptolomais
Bernitiae

13 14
15

16 17

Miosormos
Samotracis

18
19

Arsinoe

20
21

Satanna
Oleluin

22 23
2

Parana

Minea
omme B, Omiiae (Horanae. Hommae) Plhu 3 same 12 orea epunu ,4, Orea empurium editi. maride .4. 15 prolomais B, Pto13 Arsinoe empurium editi. 16 bernitie B: 17 misormos B editi. lemais editi. 22 pna20 Satamna editi. 18 Samothraeis editi. 23 Minea] Mivalot PtoL, Mivvaloi Dionys., rana A. sed in Arabia felice.

II 7

59

60
1

li 8

In qua Arabiim patria ex Oceano meridiano pertingens

maximus

sinus

Ara-

bicus esse describitur,

qui et mare

Ru-

4
5 6
7

brum
8.

esse manifestatur.

8
9

10
11
1

Item ad partem quasi septentrionalem, iuxta regionem quam praediximus Parthorum, est patria quae appellatur quae Hyrcania dum HjTcaniae sinus. in longum ponitur, etiam cum superius dicta India Serica adiuugitur. quae Hyrcania habet provincias, id est

Mardianum
Derbiceon
Cadusion

13

14
15 16

Eroon
Issis

17 18
19

Esidis Scython

Ytio Scython

Sacens Scython

20
I

Tapurion
est pa7 Parthorum] patriam A. 8 yrcanie AB, et sic aliquoties. quae om. A. 10 syrica B. syriaca A; sitpra 45 15 synus A. adiunguntur .45. 12 Mardianon edtii, rec^jws Serica 14 caudusion B editi. 15 Eroon) Mardiane Tah. 16 Issi Plin. 17 esidis scithon B, Hiroae Tab.f 18 ytio esidis sithon A, Essedones Scythae Tah. 19 sasithon B, ^nio sithion A, Otio Scythae Tab. cens sithion B, sacens sithon A, Sagae Scythae Tah. 20 Tasacens sithon ante ytio sithion ponit A.

araborum A.

II

tria
II

II

II

Ttovoeioi et TaTVOvooi Ptol.

II

61

Tocarion
Eriirion.

2
3 4
5 6
7

In qiia praefata Hyrcania


provinciis plurimas

cnm

suis

fuisse civitates inter

reliquos philosophos, ut ait Castorius, le-

gimus:

ex quibus aliqnantas designare


est

volumus, id

Cipropohs

10
1

Axara Portum
Castillum

12

Tarsambaram
Aquilleam
Belalus

13

14
15
16
17 18 19

Gareas

Camia
Sazala

Armastiea
Teladaliir

20 21

Telada

Ucubri

<;H??!0

2 Erurion] Toy^aooi Plol. Dionys., Tochari Plin. Frurion nam 'Phvmi Plin., (Poovooi vel (Poou8 Cyropolis editi cum Gurtio Plinio Amroc Dionys. 13 aquileam yl. 15 garreas -4 miano Ptol. 16 Ca-17 zazala A, Satala Ant. et mia] Kaiuaa Strab. 18 l4oaay.riy.a Ptol. alii, Satara Tab. 19 theladalfir -4. 20 Teleda Tah. 21 Ueubri| ticubri B editi, Ugubre Tab.
1
:

62
1

n
Laia
Liponissa

TUida
Saiiora

4
5 6
7

Tegamia
Gravete.

Per quam Hyrcaiiiam plurima transeunt


flumina, inter cetera ciuae dicuutur
larartis

8 9

10 11

Oxus
Austia

12 13 14
15

Nigrinus

Maritus
Sicris.

16
17

In qua HjTcania, ut diximus, ex Oceano Caspium summae septentrionalis partis pertinens maximus sinus Hyrcanus ascribitur.
9.

18
19

Item non louge ab ipsa Hyrcania

20
21

ponitur patria quae dicitur

Media maior,
est

quae habet provincias, id

22
1

Gelon
Lalla Tab.
9 3
Tilida)
i.

Philado
e.

Tab.?

etiam Tab.
editi,

larartis)

laxartes.

cop. de aedif.

Astias // 12; yiod^iavr^vi] rerjio 12 Xigrinus etiam Tab.;

Sauora Anstia Armeniae Pro4 11


cf.

II 12.

13 meritus

editi,

Maritis II 12.

14 Sigris Tab.;
II

septentrioediti. 16 sume J, snmm^ cf.ll 12. 22 Ge17 adscribitur ed;7i. nales partibus yl5 erfj^i.

lon) Gelae Plin. PtoL, ri]).oi Dionijs.

II

63

Artatio et ceteras

2 3 4
5
6 7

Unites
Barriana.

In qua dilatissima patria, id est Media,


Tigris fluvins insulam facit quae dicitur
Thonitis.
in

qua supra scripta Media

maiore plurimas fuisse civitates legimus


inter plurimos, ut ait Castorius, ex qui-

8
9

bus aliquantas designare volumus, id est

10

64
1

'->

Amoequum
Barea
Cazaei
Aradita
Desertaiu

2
3

4
5
6 7

Abacagua Adaba
Audiritvuu

8
9

Cerium
Babra.
10. tur

10
11

Item iuxta ipsam regiouem pouiquae vocatur Media


dicitur.

12

patria
et

luinor,

13 14
15

quae

Gozar

iu

qua Media

miuore plurimas civitates fuisse legimus


inter plures philosophos, ut ait Castorius,

16
17

ex quibus aliquantas signiiicare vohuuus,


id est

18 19

Strippa

Aravigulo

20
21 22
2

Ladaca
Triraxus

Labiaua
Barcani
Cui-t..

Baoy.artoi Steph.

Cazaei]

Fa-

Aradita] ^oaSokfr, Ptol.? 6 Aba10 Babra) 9 cemum -1. cagna] ^j-iayaira Ptol. 14 fuisse 12 patria] regio editi. rajiQa PtoL? 18 Strippa] cf. Cistrope 46 12. civitates editi.
tay.a Ftol.i

19
21

Aravigulo]
triratus A,

Aramgula

editi.

Tribassus 46 16. ricne tribuitur supra 40 19.

Araubula 46 15. 22 Labiaiia .S''-

II

10

65

66
1

11

11

11.

Iterum

dia patria

est non longe ab ipsa MePersorum Assyriorum Ctesi-

fontis Peloriaca,

quae habet infra sc pro-

4
5

vincias, id est

6 7
8

Edruxion Gimandrion
Sarradon.

Quae Persorum Assyriorumque

patria

protenditur usque superius dictam patriam

10
11

Persorum, quam diximus Parsagade. in qua patria Persorum Assyriorumque plurimas civitates fuisse legimus inter plures
philosophos, ut ait Castorius, ex quibus
aliquantas designare volumus, id est

12

13

14
15

Bantem
Nicanicio

16
17

Astenuta

18
19

Tumerta

Kapsum
Zeracana
et essifontis AB. J; Peloriarca etZ^V/, cf. 67 .5 iufra] sub editi: om.B. 5 edrusion .1. et 75 21. 6 Gimandrion] cf. 68, 7, ubi Gimandros flumen. post Persoriim sariadon A. 8 quae] qui AB. 7 A addit ct. Assyriorum editi; et infra v.ll et p. 6S 4. 1 11 Ass\Tiorum ecZiii. ISbante.l. Persagade efZiii. 18 Tumenta 16 nicanitio A, Nicea Nialia Tab.?

20

assiriorum

AB.

II

Ctesifontis)

pelori'ca , pelorica
II

II

II

editi,

Ad Tomenta

Tab.

19 Eapsum]

Rhasum

Tah.

20

zera cana A.

II

11

67

68
1

n
Praetoris

11

2
3

Peratitam.

4
5

Per quam spatiosissimam Persarum Assyriorumque patriam transeunt plurima


flumina, inter cetera

6
7

Ydaspisaris

Gimandros
Ypanis
Pencotrox
Tionas

9
1

1 ]

Marimia.
12.

12
13

Item iuxta supra scriptam

patriani,

quam diximus Mediam,


tur patriae, id est
id est tertia et quarta,

diversae ponun-

14
15 10 17

Armenia maior Ararat, item patria Arest

menia maior,
tria

id

prima

et

secunda,

item patria Siania Caucusorum, item paAlbania, item patria Masageton, item
patria Caspiae, item patria patria Iberia, item patria

18
19

20
21

Lepon, item Lazorum. quae

patriae infra se liabent


1
tita

diversas provin2

pretoris B,

Biturs {prope

Concon) Tah.1
ediil.

pa-

4 Assyriorum Gymandros editi. editi. 7 8 yspauis B editi. 10 Tionas] cf. 67 10. 12 supra om. editi. 13 quam] quae A. 14 Armenia] arreema B. IG maior] arcema A. 15 armenie A, armanie B. immo minor. 17 Siania] Suaui Tab.t 18 masegeton B editi. 19 Lepon] Lupones Tab.? 20 yberia B editi.
B, peratitan A, Peratita

II

12

69

70
1

II

12

2 3

Tangarenon Dercibeon
Paraliton.

4
5

Qnas
rnnt

diA^ersas patrias multi descripse-

pliilosoplii,

ex qnibus ego legi Arlin-

6 7

satium
storium

et

Adfroditianum Persas, qni


et
:

gua graeca Orientem descripserunt,

Cased

8
9

Romanorum cosmographum

10 11

non aequaliter nominaverunt supra scriptas patrias. ego vero secundum praefatum Castorinm tam ipsas civitates

civitates et

12
13

quam

diversa tlumina liquidius noin quibus diversas

minare cupio.

14
15 16 17

longe lateque existunt spatiosissime

plusatis

rimas fuisse civitates legimus, ex quibiis


aliquantas designare volumus, id est

Arsita et

18
19

Sedona
Irona

20

Arepa
1

Tangarenon] Fuyyaoa

Pfol.?

Dercibeon]

3 paralithon A, Jtoy.ithoi sive JeojSiy.y.ai Ptol. Paliton editi; ITaoa/.dTai Herodotof Paralocae Scy6 persus AB, thae Tah. 4 patrias] provincias editi. 13 diPersos editi. 10 super B. 7 creca -4.
versis editi.
II

post diversas editi addunt


spatiosissimae
editi.

dum

tmcis

inclusam.

14

om. B, vncis inchisinn ^jonunt editi 17 Arsita] ^oolrig /ojoa Ptol. 18


^iSofr?] PtoL? fortasse et

15 civitates post plurimas.


sedoria

A,

cum Sedona coniungenda.

II

12

71

72
1

12

II

12

73

74
1

n
Apoliiin

12

2 3

Caspiae

Ermu
Fontfelice

4
5 6
7

Surtum
Sarapama. Item non longe a civitate Stranguriana est eivitas quae dicitur

8
9

II

12

75

76
1

II

II

12

77

78
1

II

12

II

13

79
dieitiir

quae

Mesopotamia, quam circiimet Mesopotamia qua Mesopotamia phu'i-

2 3

dant flumina maxima, id est Tigris et

Euphraten, quapropter
appellatur.
in

4
5 6
7

mas legimus

fuisse civitates inter Orientis


ait

philosophos, ut

Castorius,

ex quibus

aliquantas designare vohimus, id est

Edesa
Minicerta
-"

9
10 11

Bara Beta
Nisibi

12

13
14 15

Manacarta Reche

Resama
Salar
Carris

16

17 18

Batnis

2 tygris B, circundant B. om. A. Mesopotamia] messopomia B. 4 Mesopotamia] messopotamia B. 7 designare volumus om. B, vnci.f includunt editi. 8 Edessa editi. 9 Minnocerta Tab. 10 Baraj Buoas Procopii de ued.l sed in Tnbula inter Edessa et Minnocerta legitur Barbare, unde Porcheron Barabeta scribendum esse suspicatus est. 12 Nisibi etiam Tab. 13 Manacarta] May.aora Notitia episc, Macharta Tab. 14 Eeche) Rene Tah. 15 Resama] Ressaina Tab. rectius, Fiona Steph. 16 Salar] Sahal Tab. 17 Carris etinin Ant., tarris B, Charris editi cum Tab. 18 Batuis etiam Tab., latna ,-1, Bathnas Ant.
1
II

messopotamia B.
eufraten B.
II

et

II

80
1

II

13

Thiar

2 3

Bieum

n
1

13

81

82
1

11

14

Artazates

2
_

Thelia
Selinus

3 4
5 6
7

Babla Nazara
Seleutia

Dura
14.

Nicanoris.

8
9

ludaeae Palaestinae.

Item ponitur patria Hebraeorum in qua plurimas ciex quibus


ali-

10
11

vitates fuisse legimus inter plures philo-

sophos, ut ait Castorius,

12
1

quantas designare volumus, id est

lerusalem

14
15
16

Bethleem

Rama
Chebron

17

Emaus quae
Lidda
Antipatrion

et

NicopoHs

18
19

20
21

Nazareth
Bethsaida

arcazates A, 0e/.Sa PtoL?


1

arta zates

editi.

Thelia)
5

Babla] Bufif/.a Ptol.


7

Xa-

zaraj cf. 81 3.

duranicanoris

AB

editi,

Jovoa

Niy.avooos no/.is Isidorus Charac. 8 hebreorum iudee palastine B. 14 betheleem A. 17 quae] qui B Porch. 18 Lidda etiam Hieros., Lydda editi, Luddis Tab. 19 antipat'on B, Antipation
editi,

Antipatrida Ilieros., alias Antipatris.

II

14

83

84
1

II

14

II

14

85

Sapori

2 3

Racha
Ceras
luliada

4 5
6
7

Samachon
Caesarea Panias

Bicnm
Carra.

8 9
10 11 12

Per qnam patriam transeunt pkirima flumina, inter cetera quae dicuntur
lordanis
et

leromisns. quae ludaeorum patria

13

etiam Arabia ex uno latere conscribitur.


15.

14
15

Iterum iuxta Hebraeornm regioponitur patria qnae dicitur Syria Ciin

nem
mas

16 17
18

lensin Comagenis.
fuisse civitates

qua Syria

pkiri-

legimus inter supra

scriptos philosophos, nt ait Castorius, ex

19

qnibns aliquantas designare vohnnus, id


est

20
21

Antiochia famosissiina

22

Padas
2
5

RachaJ

forsan

'

Rachal

1 Reguni

Sa.ma.chon] ^aiiftxojvJrig est


9

30 29 apud Tosephiim.
editi.
II

Porch.
6 Ce-

sareapaneas Tab.

plurima transeunt
II

qui AB. romisus] Heromicas Tab. 14 ebreorum B. 15 Ci13 etiam] et editi. 18 scriptos] dictos editi. Seleucis? lensiiT B,

12 lepatriam AB.

22

Padas] Pagaris Tab.f alias Pagrae?

86
1

II

15

II

15

87

88
1

15

n
1

15

89

90
1

II

16

Singa

2 3

Capadox
Orentis

4
5

Heleuter
Chrisoroas

6
7

Adon
16.

et

Potamia.

8
9

10
11 12
13

Item ponmitm' diversae patriae in est patria quae dicitur Fenitia, item Cilicia, nec non Belfagonia mutuosa. item iuxta mare Ponticum est patria Chaldaeorum, quae conmesogia Graecorum, id
iungitur supra scriptae,

quam praenomi-

14
15 16
17

navimus, Lazorum patriae. item ad aliam

partem verbi gratia ut diximus ad mare magnum colfum orientalem, iuxta superius

dictam Ciliciam, est patria quae

di-

Singa]
Tab.

Siriga editi,
2

hahet

fluvium

Siyyas Ptol.; pontem Singe Capadocem kabet Tab.


4
5

3 Orontis editi; cf. o7 19. Eleuter Tab., Eleutherus aliii,.


6

Heleutra editi, fl. Chrysoroas editi.

Adon]

i.

e.

Tab.
II

Adonis mesogia]
II

fl.
i.

e.

7 Potamiae regio in ueaoyaiu sive ueaoyeiq.

10 Phoenitia Belfagonia mutuosa] ..forte Paphlagonia montuosa" Porck. 11 porticum AB. 12 Chaldaeorum] Xa/.Sia tkeina Constantino Porphyrog., Xa/.SivTj Suid. 14 patria A. 15 dixiediti.
II

gercorum A.

patria om. editi.


II

cilitia

B.

mus] dicamus
tia ut

edifi; cf. II 17,

IV

24, ubi verbi gra.1.

dicamus.
II

16 superius) sup eius


cilitiam

17 di-

cta A.

cilicia ^4,

editi.

IT

16

91

citur Isaiiria Decapolensis.

item patria

2 3

Seleutia.

item Pamphylia quae dicitur


item patria Lusia, loniae, Ca-

Aspeuo.
riae.

4
5

item patria Lidia, Friges.

item

patria Pisidia.
tria

item Licaoniae.

item pa-

6
7

Ephesiana Helore.

item patria Fri-

gia

8 9

OHmpi, ex qua multum laudatur in omnibus. item patria quae dicitur GaMisoon.
patrias

hitia,

item patria quae dicitm"

10
11 12

Bithynia.

quas diversas mesogeon Grae-

corum
sophi,

muhi

descripserunt philo-

ex quibus ego legi

lambhchum
Poqohyrium
descri-

13 14
15
16

atque Pyriton et miserum

Graecorum philosophos Orientis


ptores,

sed

et

superius

dictum Casto-

17 18

sed rium Romanorum cosmographum. non ipsi aequahter, ahus vero aho modo.

ego autem secundum Castorium. qui

in-

patriam seleutiam AB. I Izauria editi. phylia B, pamfilia A, Pamphilia editi. patriam dus urbs Pamphyliae II 18.
ii

2 3

panhic
et

Aspen-

ii

AB

infra.
II

li

lussa
editi.
II

.4,

Lycia?
5

lidya B, Lydia editi.

Phryges

pissidiam

AB

Pissidia editi;

ephesianam AB. Lycaonia editi. 6 infra Pisidiae. 9 Mifrigiam AB, Phrygia editi. 7 Ol^Tnpi editi.
11

scon
cf.

10 bythinia AB. mesegeon B; editi, Mysia? 11 multi] multas ^i?, multas multi editi. VO 9. 13 aque B. H Pyrithon 12 iamblicum A editi. 14 Graecorum philosophos] porfirium AB. editi. 16 cosmographus A, cosph'yos graeeorum A.
ii

II

mogrophum

B.

17

ipse

AB.

92
1

11

16

ferius

dictas

iiominavit

civitates.

qiias

2 3 4
5

diversas supra scriptas iiiesojTeon patrias,

duni satis sunt spatiosissimae

plurimas
ali-

habuisse civitates legimus, ex quibus

quantas designare volumus, id est

6
7

Tarsus

Taurim
Ponpiopolis

8
9

Zephirion

10
11 12 13

Cygnos
Soloe

Tetrapyrgia
Coricos
Seleucothin

14
15

Daspaucanion
Crunis.

16 17
1

Item ad aham partem iuxta supra


quae diversae supra scriptae
6 8
editi.

scri-

2
7

msogeon B.
Taurim] lu Pompiopolis

Ilpatriae editi.

tharsus A.

monte Tauro Tab.


editi,

ponpiopoli A,

Pompeiopolis Tab. 9 Zephirion etiam V 8, Zephyrion editi, Zephyrio Tah. 10 Cygnos etiam
solde
11 Soloe etiam Tab., Tetrapyrgia etiam Tab. 13 corios ^4, Corioco Tab., Chorichos V 8; Corycus aliis. 14 seleucothi B, Seleucothim editi, Seleu15 daspaucia Tab., ^eksvxeia TQaxeln Ptol. comon A; fortasse ad antecedens pertinet, ut sit Se10 Cruleucia tracheia ad Calycadnum; cf. V 8.
ti.

8; Cydnus

Ciliciae.
8.

AB;

cf.

12

nis etiain Tab. ut

parte

editi. editi.

II

sup

V 8. B et

17
sic

ad om.

AB

editi.
II

alia

nonnunquam.

scriptam]

dictam

II

16

93

94
1

II

16

II

16

95

96
1

II

16

II

16

97

98
1

11

17

Corbeufe
Carnias

2 3

Aspas
Nigatio

4
5 6
7

Cone.
17.
vitas,

Iterum ad
id est

aliani

parteni

est

ci-

8
9

Sardis
Mitropolis

10 11

loppeda
Filadelfia

12

Tripolis
Eucai'pia.

13
14 15

Iterum ad aliam partem sunt


id est

civitates,

16
17 18
19

Puconia
Lascora
Ecobriga
Sitorei
Pigilia.

20

Corbeuse

editi,

Corveunte Tab., Corbeunca


2

et

Gor-

hevisAnt.,CuTveunta.Hieros.

carmas^,Garmias TVii. 3 Aspasi Tab. 4 Nitatio editi; cf. 99 3; Nitazo 5 Conni Tah. Tab., Nitazi Ant. 9 Metropolis editi, ut Tahula et Strabo, inter Ephesum et Smyrnam. 10 loppeda] Ypepa Tab., i. e. Hypaepa. 11 PJiiladelphia e(ij<, Philadelfia rai. 12 13 Tripoli, Eucarpia
sora,

Tah. 17 18 Las14 Iterum) Item editi. Eccobriga Tab. 19 Sitovei] KvTtcoQOi' PtoL? Cvthero Tab. 20 Pisrila editi, Pegella Tab.

II

17

99

100
1

II

17

II

17

101

102

II

17

Atlieuas

2 3

Arcavis

Cessa
Rizion.

4
5 6 7

Item ad aliam partem, id


ridianam,
verbi
gratia

est

ad me-

ut

dicamns ad

s
'j

mare magnum, id est colpum orientalem, iuxta praenominatam patriam Ciliciam sunt civitates, id est
Aiiemurion

10 11
12

Arsinue
Sicae

13 14
15 16

Celenderis

Colonia Isauria
Gar])riando

Capa
Silendero

17

18

Neapolis
etiam V 10, Atheni(s) Tuh., yid^J^vai 2 archaius B, Arriani peripl. Steph. Archavis editi, Arcabis V 10, Abgabes Tab. 3 Cessa etiaiii V 10, Cissa Tab. 4 Rision editi, Ruzion V 10. 5 a meridiana B Gron. 1. 2, om. Porch. 8 praenominataml 90 16. 7 id estj item B editi. 10 Animuria V 8, Animurio cilitiam B editi. Tah. 12 sice B, 11 Arsinoe editi cum Tah. et V 8. 13 Celeiideris etiam V 8; Celen2vyMi Steph. 15 Cadenis Tah. 14 Colonia Isauria) Isaria Tah. priandas Tab. longe distat. 16 Capa] Taspa Tab.f 17 Silendero] eadem urbs ni fallor quae Celenderis, supra'^ Porch. 18 Neapolis Pisidiae Ptol.f
I

Atheiias

Colchidis,

II

II

18

103

104
1

II

18

II

18

105

106
i

II

18

Cretopolis

2 3

Apollonia

Cormasa
Tagina

4
5 6
7

Apamea Cyvoton
Taxon
Latrileon
Filaetion

8
9

Themissinion
*

10 11
12

Vicum
Della
Tripolis
lerapolis

13

14
15

Caiirara

Laoditia Pillicon
Siledron

16
17

Garandro
Eufrovion.
1

18

uia

KQt^TOTio/.ii (K^rjaaoTTO/.is) Ptol. 2 AppolloTah. 3 Cormasa etiam Liv., Coniiassa Tab,,


Ptol.
5 1

KoQ^aaa
editi,

CjTOtonJ cynoton^,
laxcrileon A.

Cyboton

Ciboton Tah.

8 <PvXay.eiov

9 temissimon .4, Temissonio 7a6., 10 Ad Vicum Tab. 11 Pella 0fiiaa)viov Ptol. editi ut Tab., Ilekrai Ptol. Steph. alii; Pela et Bicum recvrrunt infra 110 .5 4. 12 Tripoli Tah. 13 Hierapolis editi, Hierapoli Tah. 14 caurata A,

(Uv/.ay.alor) Ptol.

Carura Tah.

15

laoditia.pillicon

(i. e.

proillicon) B,

editl. LauyluoSiyeia tni ylvxo), sive 7Too~ TM ^luxo). 18 eutronion A. Eufrovium editi, Euforbio Tuh., Euphorbeni Plin.

laodotiae proillicon A, Laoditia Perillicon

dicium pilycum

Tab.,

i.

e.

II

18

107

108
1

18

II

18

109

110

19

II

19

111

Alida

2
3

Acmonia
Thyatira

4
5

Pergamos
Centonia
Aulatatopolis
Apollonia.

6
7

8
9

Item Aglasiae

10
11

Ateus Nacolea
Colleon

12 13 14 15
16

Sigoron
Orathei

Aibasta

Tautns Tonia
Pigilia

17

18 19
1

Miziaco
IiiliiipiiHs

Alyda

editi,

Aludda

Tab.,
editi.

'^hcWa
7

J'tol.

2 Agniu-

nia Tab.

3 tyatira

Apollonia| ,,ad Rhyn-

dacum'^ Porch. 8 aglasie B. 9 AteusJ y.aaroov l4rsovs Georgius Mon. ed. Bekk. jiost Theophanem
p.

Porch.

y4revg castrum est Cedreno et Curopalati'^ 10 Nacolea etiam Tab., Nay.oXsia Ptol. et alii. 11 Cocleo Tab. 12 ...Siyoocov mons est in Mesopotamia Sozomeno, non procul a Nisibi^ Porch.
9,

889

13 Ooa&n tto^s Trjs ev Tr/orjTi Me(jr//'r]s Steph. 15 Tautus] /or^e Taurus Porch. 16 Tonea Tah., 17 Pegella Tab. 18 Mizago Tab. ^EroJPia PtoL? 19 iulipulis A, luliopolim Ant.. luliopolis Hicrvs..
luliopoli

Tab.

112
1

19

II

19

113

114
1

II

20

Siisciro

2
3 4
5 6
7

Davero.

Supra Bithynia Nicomediense mox


viditur Asia ab Europa.

di-

20.

Completur

autem Asia

liabens

finem ab Oriente praedictum

eremum

lu-

diae Dimiricae intransmeabilem, ct trans

8
9

10 11
12

ipsum eremum deo nostro tantummodo cognitum est. ad partem vero meridianam babet ipsa Asia finem Oceauum qui tangit tertiam Indiam maiorem Thermauticam Elamitem; qui Oceanus tangitPersas,

13 14 15
16

Arabas, Aegyptum inferiorem.

Ad

partem vero septentrionalem habet

ipsa Asia finem

Oceanum Syricum Indiae


et

Bactriae,

Caspium

Congrae

et Reitae,

17

iuxta litus
3

Oceanum montes Rimphaeos.


\l

nccedit Guido.
11

4 ab ] et editi. 5 fiic praecUctum] 4 24 sq. heremum AB. 7 iiitransmeabile B. 8 heremu B. partem] patriam A. 9 est om. B editi, cf. 12 14. 10 asya A. thermaticam ABG. 11 yndiam A. 12 Elamitem] sic G; Elamitis 45 8; helamitem AB.
bithinia A, bythiiiia B.

coni)letnrB.

II

II

Ilqui]

quod G.
15

II

oceanum
A.

v4iJ

Guido.
G,
et

egyptura B.
editi.

14 habet]
asye fine

sic
II

13 egiptum .4, ab A, habens B Syricum] Serianum G;


II

Oceanus Sericus Orosius ut noster V 28. Indiae] inde AB id est editi; cf. V 28 et 29 ubi ludiae Bactrianae. 17 oc16 baccrie B. reite B. ceanu A, Oceani editi. rimpeos A, rinfeos B, Ein, II
II

pheos editi, 'Ptnaia oorj


(jino

rifeos vel ripheos Guido,


St7'abo,

et similiter infra.

Riphaei niontes Orosius, item Re(Chron., Pertz 1 .599) alii. Circa Riphaeos mon-

II

20

115

a quibus montibus egreditur fluvius qui


dicitur Tauais,

cuius pars plurima de-

scendit

in

sinu

paludis Maeotides:
recte

et

4
5

proinde

omnimodo

dicunt

quod

ipsae paludes Maeotides Asiae fines exiet quod ipse Tanais inter Asiam Europam dividat. alii vero ex ipsis iuxta Oceanum, ut dictum est, montes

6
7

stant
et

8 9

Rimphaeos, de quibus praefatus Tanais


egreditur, dicunt inter
dividere.
est

10
11

Asiam

et

Europam
id

nam

iuxta mare magnuni,

12
13

colfum Ponticum, fluvium qui dicitur

Phasis, qui de Caucasis montibus descendit, inter

14
15

Asiam

et

Europam

dividere inaiuiit,

congrue faHunt dicentes, quia, ut


ipsi

16
17

Caucasi montes secum Caspios amintervallum dantes se

plectentes

18
19

gum

magnumque flexum per loncum praefatis


sed,
ut

montibus Rimphaeis adunant.


tes

ad Aquilonem

suiit

Hyperborei

apud quos axis


II

torquetur"
Liebr.

Gervasil Tilberiensis Vtia iinper. p. 10 ed.


II

om.A.
II

11

descendit plurima] pluri ^. 4 optimodo J. 5 ipsasvl, ipeS. asye A, asie B. meotidas A, meotides B edifi. 9 tanays A. 8 monteos A. 6 quod] quia editi. 13 caucaseis G. 10 asyam A. 12 fluvius editi. 16 Caspios] descendit om.Porch. 15 falluntur G.
2 tauays ^. 3 meotides-B.
II

^ffriol 8 jEoaroad^ivrjs vrro rcov iTtiyaiQicov y.aXelc&ai Kaajtiov rov Kavy.aaov'^ Strab. 497. .,In India est mons Caspius, a quo mare Caspium vocatur"

Gervasii Tilberiensis Otia imper. p. 9 ed. Liebr.

116
1

n
diximiis,

21

hoc omnimodo fallmit dicentes.


in eo iugrediuntur

2 3

nec nou ad ipsam partem praefatum mare

Ponticum, quousque
extendit

4
5
6 7

paludes Maeotidas, item angustum, quod

etiam mare
talem,

Pontum in Propontida, verum magnum, id est colfum orienlitoralia

simulque

maris

magni

8 9

Aegypti.
21.

Ab

occasu autem habet ipsa Asia

10
11

finem iuxta limbum

Oceanum

superius no-

minatam AethiopiamTroglodytorum, magis

12

Aegyptum

inferiorem.

in fronte vero

13
14
lo
1

de Aethiopia habet grande eremum qui


dicitur Nitrensis,
et

dehinc praedictam
se dila-

Aegyptvun spatiosissimam, quae


tando usque ad mare
Portio vero

17 18

magnum extenditur. Cham filii Noe conscribitur


2

a civitate quae dicitur Rinocoruros, quae


I
II

falluiitur G.

praefato

AB.
;

4
edlti.

aiigustimi?

e6'f

BosporusThracius

ffTfJ^o?^.

meotidas B. quod)
II

qui B.
om.editi.

extendet A, extenditur
deinceps.

II

Pontum
.4,

7 \\itorsX\.a.ABPorch. Gron.l.
et sic

8 egipti

10 occeanum^, Oceani editi. tyoglutorum A, tro11 ethyopiam B et sic infra. glutorum i?, Trogioditorum e(Zi<i. magis] tangens (?. heremum AB, qui 13 grandem editi, pergrande G. soleiii eremum, nt Giiido. 15 spa14 itrensis B. tiosissimum B. quae] qui A. dilatando] sic etiain
egypti
II

II

11

11

11

16 extenditur] hic intermittit Guido. 17 portionem .4. vero ] eniravero ^4. llfilius.4. noae .4. W postNoe AB add. q^, editi qaae; 18 rinocorruros -IB, r/. /7/ 12, V 7 cf. 117 6-8.
Guido, dilatandara
II II

AB.

et

16, Rinocorura Ant. et

Tab.

II

21

117

est

inter Palaestinam ludaeae et

Aegy-

2 3

ptum, ut testatur sanctus Epiphaniiis Cypri archiepiscopus.


alii

vero

omnimodo

4
5

6
7

quod ambo Aeo;yptum est inferior et superior, hoc est Anocura et Mareonon, et Asia (per quam portionem Cham nonnulli philosophi Africam apaffirmant

8 9

pellaverunt) sinistram patriae teneat

nam

nullatenus ex Africa.

editi.

iudee B, lutleae palastinam A, palestinam B. 2 epyphanius -IS: Epiphanii Ancor. c. 114


II

(Op. ed. Fetav. t.2 p.llG) y.elrai Si avrrj ?]'Pcvo-

xovQov^cov ava fitaov AlyvTcrov y.al ITaXaiaTiest] id 4 egyptvi AB, Aegyptus editi. VTjs 6tc. 5 Anocura i. e. rj avco %(aoa Inscr. Roest editi. sett.; cf. infra 119 12. 6 Mareoton editi; inf-a Mareotin 119 12. et] est editi, Asya A, Asiae
II

II

II

6-8 per quam appellaverunt] Porch. Gron. 1. haec verha, praejiostere hic inserta, rectius ponerentur supra 116 17 post Noe: ihi q quaerenda illa esse in margine forte significahat. 8 si7 affricam AB.
nistram] sistunt
patriae.
ctus,
II

editi; cf.

tamen

IV

1,
si

uhi sistuntur
is

sinistram patriae teueat]

terrae tra-

qui est inter

pertinere dicitur,

Nilma et mare Itubrum, ad Asiani eadem sententia exprimitur in Tahula


verhis

Peutingerana

his

Fluvius Nilus qui

dividit

Asiam

cf Herodot. 2 15; Procop. de aedif. 6 1 t fiev yaQ iv 8eiq rov Ttotafiov !Aaia ojvojj.aarai, .... ta Se St] ev auicfTeoa tov Neikov yltfliyt] iiclr]d'i].'' noster ipse (II 7) oppida inter Nilum et mare Rubrum sita Asiae adnumerat.
et Libiani".
II

geniti in civitate ravenna.

Cosmogi*apliia ligydiote de patria ethiopum que dinam) citur auxunitana et candacis et trugloditorum.

post

teneat

incipit

ita:

11

verum

C.

affrica

BC.

118
1

III 1

Ad partem meridianam iuxta 1. Oceaniim est patria spatiosissima Aetliiopum quae dicitur Auxumitana et Candacissis

m.

4
5 6
7

et

Trogloditorum.

quam patriam

plures descripserunt philosophi, sed ego

secundum praedictum Castorium eam exposui.


in

qua patria ahquantas


est

civitates

8
9

fuisse legimus,

ex quibus ex parte no(provincia


Christiana

minare vokimus, id

10
11

Auximis

philosophis)

12 13
14 15
16

Marthaim Maraca
Adulim. Per eam patriam pkirima transeunt
flumina, id est

17

Ao;on
2

occeanum C
II

et
II

sic

deineeps.

II

post

est

add.

vel.
II

spaciosissima C qui sic solet. A. ethiopia A, etyopiim B, ethiopom {coi'r. ethiopum) C. candacis C. 4 trioglioditorum A, 3 auxunitana C. 6 praedictum] trogloditarum B, Troglodytarum editi.
patria
li II

kastorium C. super scriptum BC, suprascriptum edifi. 10 auxumies C, Av^ovfir, 7 fuisse civitates editi. provincia] pro ima ABC, PtoL, Zi^ovfiis Steph.
II

prae uiia
stria

editi.

II

Christiana] christia
C.

AB

editi,

cri-

12 marthal A, martaim C, Marthann Porck. Gron. 2, Marthan Gron. 1; forte 13 maracha C, Mathan Edrisii esse monet Porckeron, 14 l4dov).T] Marcata Edrisii adlegatur a Porckerone. PtoL, !kov/.is Steph. 17 Agon] 15 eamj eua J. TtorafiOi -^ycavos TtaQa rrjV Aid^ioniav Hesyck.
(corr.
cristia)

m
1

119

Nisis

2 3
4
5

Chremetis

et

Nuchul,

Ad

frontem eiusdem Aethiopiae Troest

glodytorum

6 7 8
9

citur Nitrensis, et

maxima eremus quae diEger appellatur: Ni-

lum
2.

vocitant.

Nam

ad partem Oceanum meridia-

10
11

num Aethiopiae usque ad mare nostrum magnum Aegypti est patria id est spatiosissima

12
13

Aegyptus inferior et superior, quae nominatur Adnocura et Mareotin.


cuius Aeg}*pti patriae descriptores multi

14
15

fuerunt philosophi, ex quibus legi Cynchrin et Blautasin genere Aegyptios,

me-

16

ridianae partis descriptores, sed et Lol-

Kisis] Arsis et editi.

Nisitae (Nisyti) gens Aethiop.

Plin.

2 cremetis

editi,

fiEris Hesych.
Nili.
II

3 Nuchul]

XQs/isTTje Aristot., XpeMelae et Orosio fons est


qui, Gron.l.

post Nuchul

AB addunt q, Porch.

quia; Mic pertinere videtur, quod

vocitaut rel queraNilum vocitant:


pie

mox sequitur 4 cf. 116 17.

T^ibxm ethyo-

C
II

et sic

deinceps.

II

tregloditarum B,
6 ante

troglodyadd. que,

tarum
[ubi]

editi.

5 post

Troglodytorum Porch. addit

heremus BC.
II

Nilum

ABC

Gron. 1. 2 add. quae, cf. ad v. 3. 8 occeanu .4, Oceani editi. meridiani editi, magnum C. 9 ethiopia A, ethypia B, Aethiopici editi. 10 egipti C, superius .46. egA'ptu JB. 11 egiptum C. 12 adnocuram AB, cf. 117 5. 15 blantasin (o super n priore) C, Blantasin editi et margo C. 16 aollianum A, lolianum B editi; cf. IV 3.
II

120
1

III

lianiim

Romanorum cosmographum
nominaverunt

sed

2 3

non

aequaliter

civitates

praedictae Aegypti, sed et aliter alius,


alius vero alio

4
5 6

modo.

ego autem secunin qnas di-

dum

praefatiun Lollianimi inferius dictas

civitates

Aegypti nominavi.

7 8
9

versas patrias Aegypti plurimas fuisse civitates legimus, ex quibus aliquantas de-

signare volumus, id est

10
11

Alexandria famosissima
Eraclia

12

Milcadiu

13 14
15

Ermupolis
Arsina
Naucreatis

16

Ermuntis

17
18 19

Corumbo
Bucolia

Phyte
2 equaliter C, equaleqj B, I cosmographus A. equalemq^ A. 3 praedict: A, predicti C. egypte B. 4 alius om. AB editi. (mte aliter editi addunt [hic]. 5 iolianum A. 6 quas] qua A, quibus editi. diII

II

II

versis patriis editi.

11 eraclea C, 'Hoay.Xeiov Strab.

13 Hermupolis editi, 12 Melcatim editi, ut infra. Hermupoli Ant., Ermupoli Tah.; Hermopolis prope 15 Naucratis Butum Strab. 14 Arsiuoe editi.
editi,

cf.

123 18
niinis

cj"

Nancritis infra.

16

HermunThebai-

this
dis.

editi;

distare

videtur Hermonthis

Bovy.olia Heliodori Aeth., 'H^axlso^ovy.okoi Steph. 19 phice AC.


editi.

17

corunibo

18

III 2

121

122
1

III

m
1

123

124
1

ni 2
1

125

126
1

III

m
1

127

128
1

ni

m
1

129

130
1

III

III 2

131

Pelusion

2 3

Veronion
Pophois

4
5
6 7

Honosios
Seretis

Pannis
Lipidii

8
9

Apopistepolis

Potant
Bathios

10
11

Inmadis

12 13

Lactucome Tatenum
Scios nesson

14
15
16

Nessome
Parevis
Irregenis
Iris

17
18 19 20
21
1

Gaba
Seat

Magada
cf. Tele 126 7 veronoin B editi; fortasse Veroniea /. e. Beronice sive Berenice Melne 3 8. 6 Ilavvii lUerocl. ; Bekhems mutavit in Tuvvis. 7 Lipidii] num ^IsttiSojtmv ttoXis PtoL? 8 apo-

Pelusio Ant.

Tab.,

Pilusiuu

1'

7,

e<

Permun 129

4.

veromon

.4,

pistelpolis {corr.

apopistepolis)

C.

Potam
Scios

editi.

13

lathenum A,
vrjaos
editi;

tatlienum C.

14

nesson]

Xlos

Stej-ih.

20 Seath
copolisj.

17 tregenis A, iregenis C. niim Sio.uth cnpt."? hodie Siuth (Ly9'

132
1

III

ni
1

133

Fition

2
3

Melcatim
Nancritis

4
5 6
7 8

Nuleon
Lucopolis

Oraugoron. Item ad aliam partem suut ex regione Thebaide, id est

civitates

Corton

10
11

Laton
Tentira

12 13

Ommos
lera Sicamina.

14
15
16

Item ad aliam partem, iuxta Alexandriam, litus mare


id est

magnum, sunt

civitates,

17

Tamnostri
Almiris
1

18

Fition] facion

AC,

cf.

Phyte 120 19.

2 melta-

tim C, Meleati Tab., cf. 120 12. 3 namcritis B, Naucratis editi; cf. 120 15 et 123 18. 4 Auleon apographum Leidense; fortasse Auleii Tab. 5 Incopolis editi; est Lycopolis Aegypti inferiovis. 8 Thebaidae editi. 9 Corton] num Copton an Corte Ant.f 10 lacon C, Lato Ant. et Tab., Aariov Ilierocl., ylaroTCoXis Strabo. 11 Tentira etiam Ant. et Tab., Tentyra editi. 12 Ombos editi ut Ant. et Tab. 13 Hiera Sicamina editi, Hiera Sycamino Ant., Herasicamina Tab. 15 latus B editi. 17 Tapostri
editi ut

7 et Tab.,
Ptol.

Taiioffsi^is Strabo,

Tafoaiois

Procop.
editi,

18 Almiris etiam

miuiris A, Halmiris

AXfivQai

134
1

ni

III

135

Mandis
Agabus.
Item snpersunt Leugipo
civitates, id est

4
5 6
7

Ositionis nesson

Aegyptos
Oreias
Tliarsantes

8 9

Tliedecles

10

11
1

Thunuces Agerea
Thocoris

13

Bascanou
Cenon.

14
15
16

Quam

praefatam Aegypti patriam rigat


qui est super

fluvius qui dicitur Nikis,

17 18
11

diversa flumina praecipuus, qui et varias

ferarum gignit progenies quae creatori


suo in eisdem nimphibus nutriuntur.
qui

1 Maudis etiam Tab., mcatidis C, Madis V 7, Ma2 Agabis editi ut ^uvd^k iuxta jiy,a^ii Ptol.'? 137 10 et V 6 7 et Tah. 3 supra sunt editi. 4 leugio A. 5 uessum] AB editi, i. e. vijaovf ut supra 131 14 Scios nesson. 6 egiptos AC, Kypton Membe i. e. Memphis in indice coptico apud Champ. 7 Orcias editi. VEg. s. l. Ph. 1 91 2 365. 9 chedecles C. 10 Thunuce 8 Tharsautes editi. 13 Boscanou editi. 14 Cenon] Cene Ant.? editi. 18 gignent B, 15 qiiam patriam egipti prefatam C.

progignet A, progignit

C.

19 iisdem

editi.

II

nym-

phibus

editi.

136
1

III

Nilus

infra

se

habere videtiir insiilam

quae dicitur Meroin.

quem Nilum

alii

Geon
3.

esse dixerunt.

4
5

Item iuxta limbum Oceani ponitur

patria quae dicitur Aethiopia

Garamanet

6
7

tium, quae et Asbyste dicitur, quae confinalis

existit

praedictae Aethiopiae
in

8
9

Troglodytorum.
tria

qua Garamantium pa-

10
11
12

non longe ab Oceano fluvius Ger diin qua patria Garamantium sunt moutes qui Nauvavon appelin qua patria sunt lacus, unus lantur.
latissime currit.

13 14
15 16 17
18

qui dicitur

Licum
propter

et alius Aiigita.

qui

Aethiopes rupes
scribuntur

montium habitare de-

immensam ac vaUad frontem autem

dissimam caumam,

eiusdem Garamantium patriae sunt arida,


deserta, montana, quae dicuntur
2 nilus
et]

Marmaethio-

editi.

3 j^ost

dixenmt C addit de
6
II

quae asbiste C, Abysse editi. q et C. Asbj'stae Herodoti et aliorum confines sunt Cijrenaicae. quae] qui AB. 7 et om. editi. 8 trigliditorum A, trigloditorum B, triglodytorum C. 9 dillatissime C. 11 nauvanon C, Xaubaboni 6 11. l.*} Licum et] lacum et C, Lycumede editi, Licumedis 6 12. Augitta 6 13. 15 inmensam A, imqui et

pia garamantium que et asbyste dicitur.

AB,

II

II

mensa editi. vallidissimam 16 cauma ^C, caumata e(Z7j.


II

C,
II

validissima

editi.

autem] vero

triae]

patria

AB

editi.
II

II

sunt] est

AB

editi.

17 pa18 di-

citur

AB

editi.

Marmarydes

editi,

MaofiaoiSai.

Strab.

III

137

rides,

mies.

Nassamones, Lotofagi atque Blegin qua patria nunqnam civitates


Item iuxta mare
in

fuisse legimus.
4.

4
5 6 7

magnum

ponitur

patria quae dicitur Mauritauia, quae dicitur Cyrenensis.


fuisse
civitates

qua patria plurimas


ali-

legimus, ex quibus

8
9

quautas designare volumus, id est civitas

Cyrenes, quae continalis est

litoris

maris

10
11

magni

cum

Agabis

civitate

Aegypti.

item sunt civitates, id est


Balacris

12

13

Caenopolis
Callis

14
1

Ptolomaida

16 17
18

Theucera
Adriani
Vernicide

19
1

Phinica
letofagi B,
C,
suiit

Letophagi

editi.

II

blelgmies B,

blel-

grines

Blemmyes. 6 cyronens AB, cf. 6 16.

fuisse civitates
II

C.

9 cyrenis A.

10 Agabis] cf. 13.5 2. 11 civitatem AB. etiam V 6 et Tah., <Pahty.oa Ptol. nopolis BC Tah., Kaiv6:tohs Ptol., cf. V 6.
lacris
lis

mari B. 12 Ba13 ce14 Cal-

etiam Tah., Gallis

G; fortasse Galla sive Galia

Plifi.

15 Ptolomaida etiam V 6, Ptolomaide Tah. 16 Theuchira e(?i< Mi r 6', Tauchira Tai. 17 Adriaue Ant., Hadi-ianopol' Tah., Adrianopolis F5. 18 Ver-

nicide etiam

6,

ciernicedo

ABC, Bernicide

editi ut

Tab.; Berenice aliis.

19 Phinica] Phenica Tab., om.

editi;

legitur etiam infra

6.

138
1

III

Corniclano

Anaucis
Arepbilenorura.

4
5

Per quam patriam transeuut plurima


tlumina, iuter cetera quae dicuntur

6
7

Leon
5.

et

Torres.

8 9

Item iuxta Oceanum ponitur patria

quae dicitur Aetliiopia Biboblatis, quae


confinatur

10
11

cum

superius dicta Aethiopia


in

Garamantium.
tria

qua Biboblatis patria


Tagges.
existit

12
13

est lacus qui dicitur

dum multum

quae pacaumosa, ipsi


in

14
15

Mauri cavernas
patria litus

terrae habitant.

qua

16 17

Oceanum atque in superioribus maximum atque spatiosissimum dcsertum esse describitur.


in

qua patria
in

18
19

sunt montes qui dicuntur Tulhatodi.

qua patria non longe ab Oceauo per lon2 Anabucis Aiephileuorum etiam 140 1 et Tab., arephylouorum B, Arae Pliilaenorum editi cum Sallustio, Arepelonorum T' 6, (pi6 Leon] Lethou, Inircov f3o)fioi Strabo et alii. 7 2^ost Torres C addit de Lathon, Laclon aliis.
1

editi ut

Corniclauu Tah., Comiclauum V 6 cuni Tab. et Ant.

6.

ethiopia biblobatis.

9 biblobatis
editi.

BC
II II

editi.

11 ga-

ramaudis
editi.

AB,
12

Garamantis
licus

biblobatis

ABC

AB,

cf.

6 19.

Tage 6 20.

15 Oceani
sertus
liatodi

editi. editi.

AB

18 dicitur

16 maximus atque spatiosus deruUiatodi A, Tu.1.


II

7 3.

ni
1
2

139

gum
sime

supra scriptus fluvius Ger


currit.

dilatis-

Ad

froutem autem eiusdem Biboblatis


prae medio multa esse spatia,

4
5

patriae,

id est deserta

quae supra uominavimus,


ponitur patria nimis

6
7

iuxta mare

magnum

spatiosissima quae dicitur Africaua. cuius


patriae multae sunt, ut descriptores phi-

8
9

losophi dicunt, ex quibus ego legi Pro-

10 11

vinum atque MeKtianum genere Afros,


sed et Castorium

Romanorum

philoso-

12 13

phum.

sed ego civitates inferius dictas

supra scriptae Africanae patriae secun-

14
15

dum Castorium
civitates

designavi.

In qua Africaua patria plurimas fuisse

16
17

legimus, ex quibus aliquantas


id
est
civitas

designare vohimus,
gulis,

Tra-

18

quae

confinahs est htoris maris

scriptum BC editi. 1 dillatissime C. 3 autem] vero C. W eiusdem) iuxta B editi, biblobatis C editi. 4 prae per AB editi. medium A. esse om. editi. spacia C. 7 spaciossima C et sic deinII

II

II

II

II

ceps.

II

affricana C.
II

om. B.
ph's A.

10 meliciamim C. 11 et kastorium C. pliilosophum] 13 supra scriptae] sui>erius scriptas A, sucastorius A,


II

perius scripte C,

supradictae

editi.

II

atlricane
II

BC.

15 affricana BC. civitates fuisse C. 17 Tragulis etiam V 6, Tagulis Tab., 18 littori A. OayovXii Ptol., Tugulus Ant.

14

kastorium

C.

140
1

III 5

141

142
1

UI

III

143

Item ad aliam
civitates, id est

partem desuper simt

144
1

ni

m
1

143

146
1

III

Uiiuca
Siciliba

2 3

Tyris

4
5 6 7 8 9

Chisiduo

Membrisca. Transeunt autem per ipsam Africanam provinciam inter cetera flumina quae dicuntur, id est

Cepsi

10
11 12 13

Te
Torrens
6.

et

Panarezon.

Item iuxta mare

magnum proxima

14
15

eiusdem Africanae regionis reiacet patria

quae diciturNumidiaBizacium. quam


pliilosophi qui supra uo-

16
17
18

Numidiam iidem

minati sunt quidem praedictam Africa-

19

nam regionem designasse, Numidiam descripserunt.


1

ipsi et

eandem

sed

dum non
B
editi,

Unuca

etiaiu Ant.,

Inuca Tab.
Ant.

2 sciciliba 3

Sicilibba

Tab.,

Sicilibra

Thurris

Tab.

Chisiduo etiam Tab. 5 Membrissa Tab., Msfi6 afrieam A, ^QTjaa Procop. aftricanam B, cetera que dicuntur flumina C. 7 8 9-11 Cepsi Te Torrens] cepsit et orrens ABC, Cepsite Torrens
4

Cynips Be Torrens tria fiumina sibi proxima 12 Panazeron ff//);/. 15 bi14 affricane S. zanciu B, bigacium ^corr. bizacium) C, Byzancium editi. 16 17 numidiam quamvis supra nominati philosophi predictam C. 17 affri16 isdem AB. cana B, qui sic saejnus. 18 designasset C.
editi,

Tab.

III

147

concordant in civitates inferius designatas,

2 3

ideo nos

secundum praefatum Casupra

storium

Romanorum philosophum
in

4
5

scriptas civitates

eiusdem Numidiae no-

miuavimus.
fuisse

qua Numidia phTrimas


legimus,
id
est
civitas

6
7

civitates

8 9

Membronem, quae confinatur iuxta mare magnuni cum iam praenominata Utica
civitate Africanae regionis;

itcm civitas

10
11

Tumissa
Ypoiie Zareston

12
13 14
1

Tabraca Tuniza

Armonaca
civitatibus
editi.
II

ecliti.

II

designatis
C.

editi.

2 praefatum

om.
7

liastoriuin
5,

4
.5.

Membrone V

Membro
142 14
et

Ant.,

super scripte C. Membione Tab.


9 regiones A.

8 Utica] utita C, cf.

11 ypocre zareston ^, 10 Tunisa ^6., Tunissa V .5. ypochre zareston B, ypoere zareston C, Hippone Zareston
editi,

Ypone Zenetum

.5,

Hippone Zarito

Ant.,

12 TaIpponte diarito Tab., Hippone libera nummi. 13 Tuniza braca etiam V 5 et Ant., Cabraca Tab. inter Tunicam etiam Ant. et Tab., Tunica V .5. et Armoniocum infra V 5 ponitur Diana; in Itinerario Antonini p. 8 edit. nostrae Ad Dianam; quae mansio in Tabula Peutinc/erana adpicta domo indicatur quidem, sed omisso nomine. hinc fortasse colligere licet, Ravennatem nostruni (nisi malis Castorium) Jioc loco tabulam aliquam Feutingeranae simillimam exscripsis.^ie, infra autem alios secutum esse auctores.
II

14 arinonaca

C,

civitas

Armoniocus V
recensetur

.5,

cum 152

fl.

Tab.;

inter

fliimina

ArmoniaArmoniacus

16.

10*

148
1

ni

III 6

149

150
1

III

III

151

152
1

in

Picom
Novis aquis
Droxiliana

4
5 6 7

Siguesse

Armasdum
Cirta

Gasibala

8
9

10
11

12

13

Medrauis Bagradas Tepte colonia Gemellas Pago Gemellin Dabuas.

14
15
16
1

Per quam Numidiam transeunt plurima flumina, inter cetera quae dicuntur

Armoniacus Bagrada

18
1

Ubus
picoin BC,

Piconi

editi,

Aquilianis Ant. et Tab.

Picus Tab. 2 Novis 3 Droxiliana] eadem quae

4 Siguisse editi, Siguese Tab.; 5 Arraascla fl. Tab. 148 11. 6 Cirta] cf. 149 3. 7 Gasibala] num eadem qune 9 Bagradas] mox inter fiumina Gausaparas 149 18? rece?se/i//- Bagrada. 10 Tepte colouia] es< Telepte; 11 12 Gemellas, Pago cf. Thalacte 146 13.
supra Drusiliana. eadeni quae supra
Gemellin] Jtinerarium Antonini duas habet inansio^ies Gemellas et Gremellas, Tabula Peutingerana unam tantum Vico Gemellas. 13 dobrias C, Ja^ia Ptol.f 16 Armoniacus] cf. 147 14. 17 Bagrada] fl. Bagamada Tab., Bagradas alii. 18 Ubus] cf. Usussa

148

1.

III 6

153

2
3

Masaga Abiga
Puplitus

4
5

Sadinta

6
7

Amesa Adima
Limeletendum.
7.

8
9

Item
et

super

ipsam

Numidiam
est

in

montanis

planiciis

locis

patria

10 11

quae

dicitur

Mauritania quasi

Rubea,

quae

et Sitifensis appellatur.

cuius fines

12
13

a montibus usque ad mare tingunt:

magnum pernam ad Oceanum nuUo modo.


in

14
15 16 17

quain patriam secundum Castorium no-

miuavimus.

qua patria plurimas


ex quibus

fuisse

civitates legimus,

aliquantas

designare volumus, id est civitas Tuca,

18
19

quae iuxta mare


superius
et

magnum

dividitur inter

20
21

dictam provinciam Numidiam ipsam Mauritaniam Sitifensem; item

civitas
2 abuza C, Id^iyai Procop. aliis. 3 Publitus C editi, Popleto flumen (sic enim 7 limeleteulegendim) Ant., Popleto mansio Tab. dum ^. 9 est] cum . 10 maritania 5. 13 nullo)
1

Anipsaga

Suid.

ullo
fuisse

ABC.
C.

niae

Tab.

om. Porch.

15 16 civitates 14 kastorium C. 17 Tuca) Tucca fines afFrice et maurita19 provintiam BC, 18 dividit editi. sitiphensis A, 20 ipsam om. Porch.
li

sitiphensu B,

Sitiphensium

editi.

154
1

III

Chullu
Paceanis
Igilgili

2
3

4
5 6
7
icl

Chova municipium
Mulusbion orea.
Item ad aliam partem sunt
est

ci^dtates,

8 9

Amabu municipium
Gaddo Leba
Balicin

10
11

12
13

Vicum
Mobziacum.
8.

14
15 16 17 18

Iterum iuxta

litus

maris magui est

patria quae dicitur Mauritania Caesariensis,

quam secundum Castorium

et

Lol-

lianum cosmographos designaYimus.

In
ci-

qua Caesariense Mauritania pkirimas


1

Chullu etlam Tah.,


4.

Cbulli municipium Ant.,


editi,

Cullu

Pacianis

Paciani

4,

Paccianis

3-5 tigil. Matidiae Ant., Paccianis Matize Tnb. gilichouamune. mulus. bion. orea A, igil. giliconamune. mulus. bion. orea B, igil gilichonamine mulus
bion orea C, Igilgili, Choba mune, Horea, MusluIgilgili etiam Ant. et Tab., Itiltili T" 4. bion editi. 4 Choba niunicipium Tab., Coba municipium Ant.,
II

ChosaF4.

5 INIushivion orea

1' 4,

Muhisvium
II

1.55

4,

Muslubio Horreta Tab., Mushibio Ant. orea i. e. 1.3 mobhorrea. 8 municipium] mune AB editi. ziacia B editi, Mopti Municipium Tab.f 14 iuxta om. AB editi. lolianum AB 16 kastorium C. editi. 17 cosmographos philosophos editi.
II

III

155
vitates fuisse legimiis, ex qiiibus aliquantas designare

volumus, id est civitas Sal-

das, quae iuxta

mare magnum coufinatur


civitate

4
5

cum Mulusvium
Quetas

supra scriptae

Mauritaniae Sitifensis; item iuxta civitas

6
7

Ruseius municipium

8
9

lomnion
Rusicuron

10
11

Rusguniae
Egosion
Tipasa
Caesarea

12
13

14
15

Gunubus
Lar castellum
1

fuisse civitates

AC.

2
4.

saldis

editt,
ciii

Saldas co-

lonia Tab., Salbas

3 quae]

C.

4 cimi

Mulusvium] cumulus uium -4, cumulus luimi B, cuci\dmulusus vium corr. C, cum Muslubio editi.
II

tates

super scripte
C.

C.

civitates

AB,

civitates

Qtas editi. 7 ruRusuvis V 4, Eusazis Ant., Rusahu {lege Rusazu) Tab., 'PovGaL,ou Ptol. municipium] mune AB editi. 8 iommon A, iominon C, imon B, Lomnion editi, ^Iouviov PtoL,
{corr. civitas)

qtas B,

seuis

vel

ruseius

A,

ruseaus

C,

II

lomnium
succuro

Ant.,

colonia

pium V 4. Rugimiae V 4. Ycosium V 4.

9 RuLomnio V 4. Rusucurum munici10 Rusguniae etiam Ant., rusgume AB,

Lommio
Ant.

Tab.,

et

Tab.,

11 Icosion editi, Icosium Ant., 12 Tipassa V 4, Tipasa colonia Ant. 14 gumibus [corr. 13 Caesarea etiam V 4 et Ant. guuubus) C, Gunugus editi, Gunagus V 4, Gunucus Ant. 15 Lar castellum etiam V 4 et Ant.

156
1

III

Cartenna

2 3

Arsenarium

4
5
6
7

Portum maguum Portum di^nnum


Albulas.

Item ad aliam partem sunt


id est

civitates,

8
9

Sigua municipium

Rubras
Sita colonia.

10
11

12
13

Item ad aliam partem super iam dictam civitatem Saldas est civitas quae dicitur Tubusubtos

14
15

Bidda municipium
Tiffisim

Carteuna etiam

4 et Ant.,

cartemia

,1.

Ar-

senaria editi Ant. PtoL, Cersenaria

4.

3 Portiim

magnum etiam (layvoi Ptol.

Portus magnos Ant., JISqtos 4, 5 Ad Al4 Portus diviuos Ant. bulas Ant. 6 ad {corr. siiper) C, super AB editi. 8 signa muni B, sign amuni A, siguamiis C, Signa 9 Ad Rubras mune editi, Siga municipium Ant.? 10 Sita eolonia) Ant., po< Rubras C addit rubiae. num, iterum pro Siga? nam 2iya Tiokis y.oXcovia Ptol. dictas civitates ABC, cf. 15.5 2. II supra editi. 13 tubusubtos (corr. tubusubtas) C, 12 saldam C. tubusubros B editi, Tubusuptus Aiit., Praepositus Li14 Bida munimitis Tubusubditani Xotitia dign. cipium (sic enim legendum) Ant., BiSn y.o/Mvia PtoL,
11

Syda municipium
Notitia dign.
editi.
II

Tab.,

Praepositus Limitis Bidensis

municipium] monicin .4BC,


et

monicip

15 Tigisi Ant.

Tab.

III

157

158
1

III

Usar Agilaam
Miiia
Sira

4
5 6 7

Tasagora
Isaris

Nigrensis

8
9

Ligar
Malba.
9.

et

10 11

Itein iuxta

Oceanum
confinalis

ponitur patria

quae dicitur Mauritania Perosis vel Salinarum,


scriptae

12 13

quae

existit

supra
iii

14 15
16
17

qua Perosium Mauritania maximum desertum


Aethiopiae Biboblatis.
esse ascribitur.
in

qua patria sunt moncuius patriae post


tres insulae

tes qui dicuntur Litri.

terga procul infra


inveniuntur.

Oceanum

18

cuius patriae ad frontem,

19

per meridiem essent espatia, litus maris

20

magni ponitur
I

patria quae dicitur

Mau-

Usar etiam Plin., ^laaQOS Tcoxafiov sx^oXai Ptol. Mina] hodieque nomen Jluvii, ad quem sita videtur Miiia Ant. 5 Tasaccora oi^pidum Ant., Tasacora
3

IGO 6. 7 Nigreusis editi. Xova iy.poKai PtoL, Malvane


13 ethyopie B.
blobatis editi.
II

9
Plin.

Malva
11

Ant.,

MaC.

Salinarum]
C,

Salinas Kuboiieuenses hahet Tab.


bibcblatis

12 existit) est
biblablatis

AB,
17

Bi-

15
cf.

adscribitur editi.

IG

Litri]

Lytricus editi;

14.

Ad

tres insulas Ant.

19
II

espacio C.

meridiem] niedium editi; cf. 7 17 et 161 13. 20 quao| quitria qui AB, quitria que C.

III

159
ritania Tingitana.

iterum in montanis et
in

asperis

seu

aridissimis locis,

supra

scripta Mauritania quae dicitur Perosis,

4
5
6 7

quae ponitur iuxta Oceanum

et

Mauri-

taniam Tingitanam, quae ponitur iuxta

mare magnum,
dicitur Getulia,

est patria

maxima quae

de qua in sua omelia


in

8
9

refert S. Gregorius.

qua Getulia, pro


et

aquae inopia,
ad

10
11

dum mare magnum

longe ab Oceano et
amplius,
flumina

ibidem existmit miiiime, aliquantas fuisse


civitates legimus, id est

12 13

Thursurum
Tices

14
15

Speculum
Turres
Cerva.

16 17

18
19

Item

litus

maris magni iuxta Mauriin

tania Tingitana.
2 super B.
tditi.

qua plurimas
6
II

fuisse

tiugitana A.

maxima] magiia
C, in

in

sua| insula A.

onieliam

editi.

Gregorius) S. Gregorii

Magni

homelia Evangefol.

lia

lih.

I Homilia X,
Piscatores
9

Operum
vero,

T. I Paris.

1705

p.

1469:
existuntl

ut fertur,

Getulia non

habet."
II

11 ibidus AC. aquae) que ABC. que sistut BC, (juae sistunt A editi. 13 thursucmn C, Thu11 12 civitates fuisse C. 14 Thiges Tab., Oiyri Ptol. 15 Spesuros Tab. 17 Cerva 16 Ad turres Tub. culum etiamTab. 18 mauritaniam tingietiam Tab., cervas B editi. 19 & p. 160 1 eivitates fuisse C. tanam C Gron. 12.

160
1

III

civitates

legimus,

ex quibus aiiquautas

designare volumus, id est civitas

III

10

161

1 2

Turbice

Septemvenam.
Per quam patriam
inter cetera trans-

4
5 6
7

eunt flumina quae dicuntur Tm'bulenta,

quam
10.

alii

Daumam

appellant.

Item iuxta Oceanum prope supra scriptam Mam'itaniam Perosis est patria
quae dicitur Egel.

8 9

Oceauum
qui

sunt montes ut

10
11

ardere

qua patria iuxta mons Ethna, scribuntm'. in qua patria


in

iuxta

Oceanum

sunt montes excelsi qui


cuius patriae ad froulitus

12
13

appellantur Praxe.

tem, multis miliaribus spatiis, id est

14
15 16
17

maris magni, ponitur patria quae dicitur

Mauritania Tingitaua.
11.

Item iuxta

litus

maris magni poniprae-

tur praedicta Mauritania Gaditana, quae


litus

18 19

maris magni confinalis

existit

latae Mauritaniae Tingitanae.

quae Ga-

2 Septumvenam]
III 11.
lente
^4.

Ad Septem
II

fratres Ant.f sed recurrunt

4 quae) qui B.
5

Aiciinr
11

AB

editi.

li

turbu-

Davinam C

editi.

/jos< appellant

add.

12 PraxeJ de patria Egel. 7 Perosis] ,psis AB. Bracae 8 .5. 12 cuius patriae 15 Tingitana vel 15 Tingitana 17 Mauritania superflua sunt. cf. 8 G et 158 19. 13 miliariorum C. 15 post Tingi-

tana

addit

tana).

16
II

corr. gadide mauritania ganditana iuxta om. AB editi. 17 praedictaj


(

nonnisi 8 8.

ganditana (co/t. gaditana)

C.

19 gan-

ditana B.
11

162
1

ni

11

ditana patria supra dicta barbaro

2 3

Abrida

dicitur.

ubi gens

modo Wandalorum a
se-

Belisario devicta iu Africa fugit et nus-

4
5 6 7 8 9

quam comparuit. quam patriam ego cundum multotiens dictum Castorium


signavi.
in

de-

qua Mauritania Gaditana plu-

rimas fuisse civitates legimus, ex quibus


aliquantas designare volumus, id est civitas Pareatina,

quae

litus

maris magni

10

ponitur prope praedictum fluvium Malba

11 12

non longe a Portu Sigense. item

civitas

m
1

11

163

164
1
2 3

m
Nabia

11

Maura
Getuli
Selitha
Getulisofi

4
5 6 7

Getulidare
Turris Buconis
Paurisi

8
9

Perora.

10 11 12

Quae
citur,

superius dicta Mauritauia Ga-

ditana, quae et barbaro

modo Abrida

di-

coniungitur cuin freto qui


,

dicitiu-

13 14
15 16
17
1

Septegaditauo

qui

dividit

Mauritaniam

ab Hispania. id est Africanam provinciam ab Europa.


transeunt
per

quam Gaditanam patriam


est

plurima flumina, inter cetera

quae dicuntur, id Subulcus

19

Ubus
Saleusis.

20

2 nabiamaura 5C.

qui

AB, que
ii

C.

II

13 mauritania B.
nia B.

7 turris bubonis C. 10 Quae] gauditana AB. 1 1 abroda .1. 14 hyspania C, ispania A, j-spa-

africaua provincia AB. 15 patriara] provinc\&m editi. 16 plurima tran.seunt e(i(7. 18 subtilchus C, Subur Pliji. Ptol. 19 20 ubnssalensis C. 19 Ubus] differt a praenomitiato 1.52 18. 20 SaII

lensis)

Sala Plin. Ptol. logus auctoris.

post Salensis

addit pro-

iri

11

165

Nullus vero aestimet eo quod non niultae patriae dictae sunt in portione

quia minus
et

ei

evenisset terrae

Cham, quam Sem


et

4
5 6
7

laphet;

nisi

dum caumosa

arida
et

existunt loca quae habitant. homines,

dum

spatiosissimae existunt patriae, ideo

sic breviter

designare volumus. Designa-

8
9

tas nobis patrias Africae reperies xiii, regio-

nem
12.

i,

insulas

iiii,

civitates cccccLxxxiil,
iii.

10
11

flumina xxxii, lacus

12

13

Completur autem portio Cham, quam geometrici philosophi Africam appellaverunt, habens linem ad Orientem iuxta

14
15 16

Oceanum praelatam Arabiam


maris Rubri
et

e regione

ex parte regionis Heipsa portio

braeorum.
tur, ut

deiude ad mare
est,

17

dictum

magnum finiCham a
2

extimet 5C,
ei

existimet
II

editi.

porcione BC.

07.

editi.

venisset

AB
II

editi.

terra B.

10 lacus iii 4 iamphet C. 7 Designatas regione C. 9 sunt om. AB editi. 8 affrice C. ^jos^ lacus civitates 573 et fluniina 32. 10 lac C. C addit, spatio vacuo sex vel septem versuum capace
II

II

terre

C,

relicto

de

finibus

afFrice

portionis

cham

et qualiter

11 comad orientem. plectitur editi. autem] ante C. 12 geometrici] geora et rici A, gaeon et rizi B, greoni et rici C, appellarunt editi. 13 hic acGeon et Risi editi. horientem B. 14 e regione) ex recedit Guido. 15 regioni.s] regionem G. gione C, et regionem G.
completur.

de liuibus
11

affirice

II

II

II

hebreorum BC.

17 porcio BC.

166
1

III

12

civitate

quae dicitur Rinocuronon, quae

2 3

pertinet ex patria Aegypti.

Ad
portio

partem vero meridianam habet ipsa

4
5

Cham

Aethiopiam
tium,

finem Oceanum qui tangit Auxumitanam Candacissis


,

6 7

Troglodytorum

Aethiopiam

Garaman-

8
9

Aethiopiam Biboblatis, Mauritaniam Perosis et Mauritaniam Egel usque


ad fretum quod multotiens diximus Se-

10 11

ptemgaditanum.

Ad
portio

12
13

partem septentrionalem habet ipsa Cham finem maris magni, quod

iuxta litora navigatur per totum

Aegy-

14
15
16 17

Mauritaniam Cyrenensem etMauritaniam Tingitanam et Mauritaniam Gaditanam usque saepius nominatum fretum Septemgaditanum.

ptum

et

I runocuronon C, Rinocorura editi, Rinocomros 116 18, Rinocururon 1' 7 et 16. 2 post Aegypti C addit 5 cande finibus affrice ad partem meridianam. dancissis B, candantissis -4, candatissis C. 6 trogloditorum AB Trogloditarum editi. 7 biblo7 & 8 mauritania (bis) blatis B, Biblobatis C editi. 9 mulloties editi. 10 post Septemgaditanum AB. C addit de finibus affrice ad partem septentrionalem. 12 porcio C. mare II septentrionalem partem C. 14&15 mauritoniam magnum G. 13 totam G. (ter) A. 14 CjTenensem] sic Guido, cironense A, sequentia pauUo cironensem C, cyronensem B editi. uherius tractat Guido. et post Cyrenensem om. BC editi. post Septemgadita17 septecaditanum C. num C addit de finibus afirice ad occasum.
,
II II

II

II

III

12

167

Ad
Cham

occasimi eiiim habet ipsa portio

finem praefatum quod praediximus


Valeriaco

fretum Septemgaditanum , qui currit de

4
5

mari maguo Gallico, quod


spatiosissimo.

alii

Spaniae appellant, mergens in Oceano


qui fretus super scriptus
dividit, ut diximus, inter

6
7

Septemgaditanus

8 9

Mauritaniam

et

Ispaniam.

nam

nullo

10

11
12 13

quidem dictum alibi reperimus quod hoc mare magnum nostrum per semet ipsum apud humanis in Oceano optutibus non societur nisi tantummodo in hoc, quod superius diximus
antiquis
loco, qui fretus dicitur Septemgaditanus.

modo ab

14

enim AB editi add, oceanum. post enim C addit occeanum. 2 3 prefatum fretum quod prediximus septegaditanum C. 3 fretum om. B Porcli. quod editi. qui 4 gallicum AB. aliis editi. 5 appellatur editi, vergens AC cum Gnidone. 6 super] sup .1, supra editi. scriptus] dictus editi. 7 septemgaditanu AB. 8 spaniam AC, Hispaniam editi. 9 quidem dictum) quid' dietum A, qd dictum B, quod dcin C, dictum quod editi. 11 apud om. C. 12 optihumanos ^.
I

ante

occasum
II

II

ovi. editi.

II

II

II

II

II

tutibus C.

II

non

scietur

ABC,

,,influat sive
II

eraergat

septemga14 locus AB. ditanis A, ^p septemgades i. columnas, quas ibi fixit Hercules ultra quas non itur margo A sec. man. post Septemgaditanus C addit de europa, de sythia eremosa iuxta litus occeani septentrionalis apud rermipte posita.
vel copuletur"
G-uido.
, II

168
1

IV

2
3

IV 1. In portioiie autem laphet Hlii Noe, quam philosophi Europam appellaverunt, sistuntur patriae, id est patria

4
5 6
7

quae dicitur Scythia, quae eremosa


existit.

in

omnibus

ponitur ipsa patria htus

Oceanum

septentrionalem iuxta praefatos

montes Rimphaeos.

quae patria longe

8
9

lateque spatiosissima esse dinoscitur. item

ponitur in locis planiciis longe lateque

10
11

nimis spatiosissima quae dicitur Chazaria,

et

usque maior Scythia appellatur,

12 13

quam

lordanis cosmographus in

modum

fungi scarifum esse dixit.

quos Chazaros

14
15

supra scriptus lordanis Agaziros vocat.


per

quam Chazarorum patriam plurima


flumina,
inter

16 17

transeunt

cetera fluvius

maximus qui
1
.

dicitur Cuphis.
-2

item iuxta
eropa B.
5
'

iafet A,

stunt A.

iamphet C. filio AB. 4 scytthia A, scythya C.


II
II II

si-

heremosa BC.

6 septentrionale C.

pheos BC, om. A.


spatiosissime
nitiis

longo B.
II

praefatos] cf. II 20. 7 rira8 spaciosissima C,


esse]

AB
10

editi.

etiam

C.

pla-

Chozaria editi, gazaria G'. 11 sithia A, sythia B, scytthia C. 12 in modum fungi] Scythia in modum fungi primum tenuis lordanis de rebus Geticis c. '5; cf.IV 38, 13 Chazaros] sir G''f, gazai-os C G', gazarus A, gazurus B, Chazurios editi. 14 Agaziros] agazaros G, ,,gens Agazzirorum
B.
. . .

fortissima" lordanis de rehus Geticis

c. .5,

chaziroruiii

vocat] hic intermittit Guido. 17 maximus ovi, A. enpliis A, Kov(pis Constantinus Pnrph.. Kovcp7]s Cedren.
editi.
II

AB

II

IV 2

169

mare magniuii Ponticum


dictae
in

confinalis prae-

2 3

Lazorum

patriae,

quam Laziam

4
5

Asia nominavimus, patria est quam transit tluvius qui vocatur Absilis, quae
dicitur Absilia.

6
7

Item iuxta ipsam patriam pouitur patria quae dicitur Abasgia, in qua ali2.

8 y

10
11

quantas fuisse civitates legimus, ex quibus aliquantas nominare volumus, id est Damiupolis
Sevastolis

12
13

Basgidas.

Nam
partem

desuper iam dictas patrias ad


septentrionalem
ponitur
patria

14 15
16
1

quae dicitur Alanormn.

item iuxta mare

magnum Ponticum
dicitur

ponitur patria quae

18
2

Scymnorum
3

Laziam] lazia B. lazorum {corr. lazarum) C. nominavimus] noniiuamus C, cf.38 2; asya 5. pa68 20 etc. patria est] patria^ B, patria A, quam] qua A, om. C. triam C, [estj patria editi. 5 Absilia] 4 quae dicitur] qui dicitur B, om. A. ap A, absiliap B, absiliaper C, Absiliap editi, Asilia 7 Avas6 7 ponitur patria oni. C. supra 38 3. 10 Damnipo9 desiguare C. gia .supra 38 3. 11 Sevastolis etiam V 10, lis .4, Lamiupulis V 10. 12 balgiSevastopolis editi, Sevantopoli 76 11. 15 Alanorum] das C, forte Abasgidas " Porch. Alani Tab., yiXavvot Ptol., lAXavoi Dionys. alii. 18 Scymnorum scyninorum AB, schymnorum niarg. C, Sej^ninorum editi, 2!xvfivlTai PtoL, ^xvfiviaSat Steph.
II
II

11

II

170
1

IV

Ipimolgon

2
3

Neurion

Agaeon
Taurion
Acbiallis.

4
5 6 7

Item

est patria

quae dicitur

Zichorum
Geolion
Tirsion.

8
9

10
11

Item dicitur patria


Psatiron

12 13

Ypodon. Quas Europae iam

praefatas cunctas

14 15
16 17

quas nominavimus patrias ut lamblichus

Graecorum pbilosopbus dicit. Item iuxta mare Ponticum ponitur patria

quae dicitur Onogoria, quam subtiypimolgon C,


Dionys.
2

ipimologon B,

Ipymelogon
Neurion]

editi,

^lTCJtrifioKyoi

Nevqoi Dionys. Steph. alii. 3 ageon BC; cf. Acheon 77 2 et V W. 4 5 Taurion Achiallis] TavQoi &" oi 6 Item] vaiovair l4xi)J.rj0S SQOfiov ainvv Dionys.
Hom.
7 sj'chorum C, Ziy^oi Constantinus Porph., C. 8 9 Geolion Tirsion] FsKoivoi Zijxxoi Procop. Dionys. ? 11 Persatiron editi, i?"' r]S' ^Ayad^vqaoi 12 Ypodon] 'Pa&is fluvius Sarmatiae est Ptol. 13 cunctasj cuctas C, ow. 'inTtoTtoSss Dionys.f post 14 iamblicus B editi. 15 dixit A. editi.
id
II

dicit
sita,

addit de anagoria iuxta mare


[
,

ponticum poaddit
VIIII.

editi addunt descripsimus] 16 pontico B. ponitur om. editi.


II

17 onogaria C,

^Ovoyovooi Prisco

et

Agathiae.

IV
1

171
lius

2
3

Livanius philosophus vicinam pakiMaeotidae summitatis esse decernit, adserens multitudinem piscium ex vicidis

4
5 6 7

nantibus locis habere, sed ut barbarus

mos
3.

est, insulse

eos perfruere.

Item patria Licania Bosforaniae


cuius pa-

iuxta mare Ponticum posita.


triae plurimos descriptores

8
9

legimus, ex

quibus nefandissimum Porphyrium, lam-

10
11
12

blichum, Livanium, Graecorum philosophos, sed et Arbitionem et

Lohanum

at-

que Castorium Romanorum philosophos.


sed ego secundum praefatum Livanium
inferius

13

14

dictas

civitates Bosforaniae pa-

linamus A.

II

vicina

tide

BC.

II

sumitatis
II

serens

editi.

paludi C. 2 meodecernunt AB. 3 aspiscium om. B editi. vicinautium


II
II II

AB. ABC.
5

locorum

AB, insulis C, insulae editi. post perfruere B add. X, C addit de licania bosforanie iuxta mare ponticum posita.
editi.
II

AB

insulse]

iusule

Bosforaniae] pYoragie
9

{i. e.

postforagie) A, pus foPtol.


7

ragie B, Bosforani Tah.,

BoanooavoC

Ponsit

ticum] potii B. nefandis ut A,

B, nefandus sit editi, cf.IV 5. porphirium AC, Porphirius editi. lamblichus AB, lamblichum C, lamblichus editi. 10 lavianu AB, linanum C, Livanius editi. philosophus A editi, phylosophus B. 11 et /josi sed om. B. Arbitio Arbitio et Lollianus consules anni 355 p. Chr.; editi. cf. lo. Bapt. de Rossi, Giornale Arcadico T.124 1851. 12 Castorius editi. Lolianus editi. philosophus 13 lavianum A. 14 bosforanic patrie AC, editi.
C,

nephandissimum
II

nefandis

II

II

II

II

II

om. B.

172
1

IV 3

IV 3
1

173

Machara
Tatirita
'

2 3

Aumon
Malorossa

4
5
t;

Machare
Chimeriou
Panthiias

8
9

Ratyra

Mnrmicon
Cabalo

10
1

Salonime
Boristenida

12 13

Olbiapohs

14
15

Capohs
Dori Chersona
" Theosiopohs 1 Machara ettain V 10, Maeaiti TuL. 2 Latirita V 10. 5 Maehare] paullo supra

16
17

Tatiritu|

/jroiiiontorium

Chimerium V 10 et Tab., memorantw.


9

Cimmeritim
7 Panthuas

Machara. et urbs et
10 ca-

etiamVll.

8 ratyras A.

Mvofi,Tiy.iov Strubo et alii.

bolo C, Cahacos Tab. 1 1 Salolime editi ut Tabula et V 11. 12 borrustenida C, Poristenida V 11. ..Borysthenes secundum Borystheuida et C)lbiam . egi-editur" Mela. 13 olbiabolis B, olbiobolis C, Oliva.

polis

V 11. 14 Capolis] Calipoli* V 11; de oppidu Callipode" loquitur lordanes. 15 Dori] fortasse ex emendatione vocabuli Theosiopolis natum, sicut in/ra V 11 Dosiopolis. 16 cheysona C, Cersona r 11, Xeoacov Procop. 17 theoliopolis C, Theosioplis Gron. 1, Theodosia et Dosiopplis V 11. Tlieodosia lordanes.

174
1

IV 4

Careon
Trapezus.
4.

2 3

Item

ad

partem

septentrioualem

4
5 6 7

iuxta

Oceauum

confiualis praefatae

ma-

ioris Scytliiae

ponitur patria quae dicitur

Colcbia Circeou, Melauglinon, Bassariuon.

quae Colchia Circeon in omuibus eremosa


esse dinoscitur.

8
9

de qua patria enarravit


confiuaHs praeest

Pentesileus pbilosopbus.
Iteni

10 11

iuxta

Oceauum

fatae

regiouis Colcbiae

patria quae

12

dicitur ab antiquis

Amazouum, postquam
scri-

13

eas de Caucasis moutibus exisse legimus.

14

de qua patria subtilius aguut supra

2 TrapeV 11, Pareon lordanes. 11; de Scythiae opiiido ..Trapezunte" lordanes; rb booe b ToaTts^ovs Strabo. post Trapezus B addit XI, C addit de cholchya heremosa. 3 interim A, iterum B editi. 4 praefatae] predicte C,
1

('areon etiam

zus

etiam

II

6 chol5 sithie AB, schj'thiae C. AB, cholchya C, cf. v. 11. Circeon] Chireoe iuxta Amazones Tah., KiOHfJov TieSiov Colchidis,

patriae A.

chia

II

Diornjs.

II

Melanglinon]

sunt
7

Melanchlaeni.

II

Bas-

sarinon] an Bastarnae?

cholchia A, cholchea B,
II

Circeon om. BC editi. heremosa BC. dynoscitur C. 9 Pentesilius editi, post philosophus B add. XII, C addit de cf. 171 .5. 10-13 habet patria que dicitur ab antiquis amazonum. Guido. 1 1 cholchie BC. 1 2 Amazonum] Amazones super montes Caucasi Tab. 13 caucaseis G, causcausis .A. 14 agunt] adeunt AB. asser C. supra ] sub C.

cholchya
8

C.

II

dinoscitur A,
II

II

IV 4
1

175

ptus Pentesileus et Marpesius atque Pto-

lomaeus rex Aegyptiorum Macedonum,


philosophi.

4
5
6
7

Item iuxta Oceanum


dicitur

est patria quae Roxolanorum, Suaricum, Sauro-

matum.

per

quam patriam

inter cetera

transeunt flumina quae dicuntur, fluvius

8
9

maximus qui dicitur imdosus in Oceano


qui nominatur Lutta.
ravit

Vistula, quia nimis

vergitur, et flu\dus

10 11 12
1

de qua patria enarpost

supra scriptus Ptolomaeus rex et


cuius
patriae

philosophus.

terga

infra Oceanum supra scripta insida

Scanza

14
15
16

invenitur.
5.

Item ad frontem Roxolanorum re-

gionis sunt patriae, id est Sithotrogorum,

et] ac editi. penthesileus A, penthesilaus B. marposius C. ptholomeus C, ptolomeus AB editi. 2 egyptiorum A, egyptorum B, Aegyptorum editi. 3 post philosophi B add. XIII, C addit de patria roxolanorum suaricum sauromatum apud iriij. 5 Roxulani Tah. Suaricum] Saurica et Sorices Tab. Sauromatum] Sarmate Tab. 7 dicunt B. 7 8 flu-

II

11

II

II

II

vium maximum
q^

C.

8
in
]

iustula
et

BC.
II

ruiinu

C.

in

C.

quia nimis] mergitur editi.


II

10 hitta (corr. lurta) C. 11 ptholomeus ^C, ptolomeus B Porcli. Gron. 1, Ptolemeus Gron. 2. rex ante Vto\omz.e.uB ponunt editi. 13 Scanza] c/. 29 14. 14 post invenitur B add. XIIII, C addit de patria sythotrogorum campi etc. 15 roxolanum AB, roxolari C. 16 patria Gron. 2, orn. C. ScytliotroII II

gorum

editi.

176
1

IV
itein patria

4
5
6
7

Cainpi Campanidon, nec non Getho Githorum, Sugdabon. Fanagurou, pahidis ]Maeotidon. quae Maeotida revel si in hoc loco nominata est, quae gio, tamen dum satis spatiosa existit, usque ad praefatam Bosphoranam patriam pertingit. nec non iuxta regionem Maeo-

8 9
10

tidam

maxima quae dicitur qua diversae patriae usque ad mare magnum Ponticum pertingunt:
est

patria

Dardania.

in

11

quarum multi fuerunt


superius

adscriptores, id est

12
13 14
15

nominatus nefandissimus Porsed

phyrius et Livanius atque Eutropius.

nos earuiidem regionum civitates secun-

dum praenominatum Livauium


1

exposui-

Campi Campanidon) campi capanidon


in

C;

Canipus

fluvius et
est

Campanis palus Porcheron legere sibi visus Tab. Peut., ubi tamen cap fl (Selliani) et cap

paludis, i. e. caput fiuminis Selliani et caput Anis pahidis. credideris similem fitisse errorem Ravennatis nostri. 2 Getho GithorumJ Piti Gaete Tab.?
anis

Fanagurou] Phanugoria 38 3. meotidon qui meotida B. 4 vel si vel smi C, Velsiui editi. in] vel sini B, uelsini A, 5 spaciosissima C. existitur AB. 6 bosphoronam AB, bosphoroniam C. post Bosphoranam C add. dicitur. 7 meotidam BC. meotidanam A, Maeotida fditi. 9 in qua] quae editi. 10 maguum om. editi. 11 ascriptores C. 12 porphirius AC,

rvd^wvss

PtoL?
C,

11

3 meotidon

il

11

B. 13 Libanius editi. atque] et 14 eorundem B, earumdem editi. 15 prefatura praefatum editi. H livianum B. Libanium editi.
porfirius
II

C.
C,

IV
1

177

178
1

IV

IV
1

179

Biraeon
Carsiou

2 3

Cappidava.

4
5 6
7

Per
cuntur

qiias

diversas

patrias transeunt
di-

plurima flumina,

inter cetera quae

Ava
Oristhenis

8
9

Danapris,

qui

cedunt

in

mare

10
11

Ponticum.

12

13

Et desuper ipsum fluvium Danapri per longum intervallum est superius nominatus fluvius maximus
Tanais, item fluvius

14
15

Tiram, item

16
17
18
19

Bagossolam.

De
supra

quibus
scriptus

fluminibus lordanis

testatur

mihi

sapientissimus

cosmographus.
1

item fluvius Mariscus.


7,

birafon

ABC, Bireon IV

sion etiam

IV
7,

pidapa
et

IV

Beroe Ant. 2 CarCarso Ant. 3 CaCapidava Ant., Calidaua Tab. 7 8 Ava


7,

Carsio

Tab.,

Oristhenis fortasse iiro Voristlienis.


9

8 Bor}'sthe.
. .

Danapris] Boovod^tvrjv Ttorauov rov vvv JavaTiQi.v keyofievov et Boovad^svei rco vvv xalovfisvoj /lavanqei Periplus PontiEux. cf. Arquae editi. rian. ed. Eoffm. p. 184. 186. 15 ti16 bagossobam C. raiii j4, liyram editi. 18 lordanisj de reb. Get. c. .5 ,,usque ad flumina Tyram Danastrum et Vagosolam-. 19 marisens C, Maruscus editi, Maois Hevodot., Maoiaos Strabo, Marisia 12*
nis editi.
!l

180
1

IV
6.
tria,

Iterum iuxta inare

magnum

est pa-

2 3

quae dicitur Tracia.

cuius patriae

plurimi descriptores fuerunt philosoplii:

4
5
fi

ex quibus ego legi praefatum miserrimiun


Porpliyrium nec non Livaniiim Graeco-

rum philosophos, sed


philosoplios.
alius vero alio

et Castoriurn

et

Lolianum atque Arbitionem Romanorum


sed
et

8
9

alius

dixit

aliter,

10
11

dum

modo. ego autem secunpraefatum Livanium inferius dictas


in

civitatesTraciae nominavi.

quaTracia
est

12
13

plurimas fuisse civitates legimus, ex qui-

bus aliquantas designare volumus, id


circa litus maris

14
15

Constantinopolis nobilissima

16
17

Sycas

Thimea

lordaiies.
viiis.
li

cf. Marisia post Mariscus

IV

14, siquidem est ideni flundd. XV, C add. de tracia


2
li

iuxta niare magnuni posita.


ediii.

ti-atia

ABC, Thracia
editi.

6-8

sed et

philosophos
II

porpliirium

ABC.
om.

Libauium
Porch.
II

10 Li-

banium

editi.

dictas inferius C.

dicta ciuitate A.
II

11 tratie B, stratia A, Thraciae editi. tratia A. Thracia editi. 12 civitates fuisse C. 14 circa] citra B. litore B, litora C editi. 15 constantiiioijolini .4, constantinopoli . 16 ^yc&s etiamTab.,
II

Scicas

12,

regio"

Porch.
editi,

Timea
alii?

..^vxai Constantinopoleos tertia decima 17 Thimea etiam Tah., tinea B, Fimoa V 12, (piioTTolie Straljo ei

IV
1

181
Filias

Bilias

Burtinum
Tira

4
5

Apolonia
Anchialis

6
7

Mesembria
Erete

8 9

Odiseos
Dionisopolis
Bizoi

10

11
12
13

Timum
Tirissa
Callatis

14
1

Stratonis

16
17
1

Tomis
Istrioj)olis.
Filias

etiam
2

12,

Philias

Tab.,

(piXia Arriani

Peripl.

Scylias

editi,

Scileti

Burticum editi, Burticon V Thera Tab. et V 12. 5 apolinia B, Apollonia V 12, Appollonia Tab. 6 Achialis V 12, Aucialis Tab. 7 Mesembria etiam V 11 etTab. 8 Erete
8

12, Scyllam Tab. 12, Buatico Tab.

etiam

11,

Erite

Tab.

odisos

C,

Odussos

editi,

Odessos Tab.,

Odisso

A7it.,

10 Dionisopolis efiam V 11, Dionysopoli^n^., Dyosinopoli Tffi. Bizone (sic legendum) Tab., Bizoris V 11, Bt^wvrj Straba et alii. 12 Timum] Tumo V 11, fortasse Timogittia Ant. 13 Trissa Tab., Turisia V 11. 14 Callatis etiam Tab., caliatis ^4, Callacis ^w<., Calliatis V 11. 15 Stratonis etiam Tab. et'V 11. 16 Tomis etiam Tab. et V 11, T omos Ant. 17 Istrio11.
edi<i,

eduseos B, Odisson Dionysopolis 11 bisor C,

polis etiam

11, Histriopoli Tab.,

Historio Ant.

182
1

IV

Hae

civitates litus maris Pontici siint.

2 a

item iuxta praefatam nobilissimam Constantinopolim litus maris EUisponticum


est civitas

4
5 6

quae dicitur

Regium, item
Heraclia Perinthos, item
Eraclia

7 8 9

Macroticos

Leuce
Sextus

10 11

Cela
Calipolis

12

13

Afrodisia

14
15
16

Apri
Surascele
Srolanis

1 hee C. pontico AB. 3 maris elliponticum C, mariselli


II

niarisselli

pontieum A,
5

editi.

Regium

etiarn

6 Era12, regio A Hieros. Tab., regnum . clia Perithou V 12, Perintho Herac. Ant., Heraclea perinthosi ABC, PeHeraclia] eraclia B. Tab.

V
II

II

7 Eraelia etiain V 12, heraclia C. rinthon editi. 8 macroticios B, Macrotycios editi, Machron Tycos 9 Leuce etium V 12, V 12, Macrontecos Tab.

ut Tab.

Aavxr] axr-q 11 12 Callipolis


etiam etiam

alii.

10

Sestus

editi,

Sestos

V 12
Ptol.

C&\a.

etiamV

12,

12, Kolla Callipol Tab.

{KvUa)
13

Afrodisia

V
V

12,

12, afrodifia B, Aprodisia Tab. Apris editi cum Ant. et Tab.

14 Apri 15 SySyracelhi

rascele editc

cum Ant.

j).

159

ed.

nostrae,

Ant. p. 158, Syrascellae Tab., Syrasele lanis Tab., Frolanis V 12.

V 12.

16 Zor-

IV
1

183

184
1

IV

IV 6
1

185

Zurbis
Plutinopolis.

Intcr
et

vero Traciam vel


inferiorem

4
5 6
7

Mysiam

Macedoniam modo Bulgari ha-

bitant, qui ex supna scripta maiore Scy-

thia egressi sunt.

quia Marcianopolis ex

Mysia

inferiore pertinet, ut testatur mihi

8 9

multotiens dictus lordanis cosmographus,


asserens

10
11

vitatem Traianus

quod ipsam Marcianopolim ciimperator pro amore


aedificasset.

Marciae sororis suae


qui dicitur Potamia.
7.

per

12

quam Marcianopolim medio

transit tluvius

13

14
15

Iterum ponuntur Mysiae duae, id


quas patrias plu-

est inferior et superior.

Zirinis

Tab.,

editi,
II

Plotinopoli

ZeiQr^via Steph. Ant. et Tab.


editi.
II

"2

Plotinopolis
inter
C.

vero

tratia

AB,

Porck. 5 ex] de C. sicthia A, sythia B. maiori C. 6 quia Martianopolis 13 Potamial rectius ponerentur 187 17 po.<<t Gavilis. 6 qiiia] qui ab A, quae editi. martionopolis/4, martinopolis corr. pr. m. martionopolis) B. Martianopolis editi. 7 misia A, misya G. inferiori pertinent C. 8 multomichi A. eiens^C, multoties edjti. lordanis] dereb.Get. c. 16 9 martianopolim AB editi. civitatem] p. 634 &rot. 10 troianus C. 11 Marciae] matie A. ciui B. 12 marcianopili B, martianopolim A editi. 13 Popost tamia] flumen ... Potami coguomento lordanes.
4
C.
II

misiam

Thraciam A, missiam
II

machedoniam
om.

C.

Biilgari

II

II

II

II

II

II

II

Potamia C addit de misya 14 Iterum] item iterum C.

inferiori
II

et

superiori.
C.

misie

AB, mysie

186
1

IV

rimi descripsernnt philosoplii; ex quibus

ego

legi praefatiim

miserrimum Porphy-

3 4
5

rium nec non Livanium Graecorum philosophos, sed et Castorium et Lollianum

atque Arbitionem
phos.

Romanorum

philoso-

6
7

sed non concordarunt aequaliter

in designando patrias.

ego vero secundum


civi-

8
9

praefatum Livanium inferius dictas


in

tates de super scriptis Mysiis nominavi.

10
11

qua Mysia plurimas

fuisse

civitates

legimus, ex quibus aliquantas designare

12 13

volumus, id est

Bireon
Carsion

14
15

Capidapa
Sancidapa
Durostolon
Tegulicia
Nigrinianis
4 kastorium C. lolianura A. arbicionem C. C concordaverunt C. 7 in designando patrias] designare ipsas AB editi, 9 su2 5

16
17

18
1

porfirium C.

II

perius
II

editi.

II

scriptis]

dictis

editi.

II

misiis

A.

10 misia AC, misya B. 11 nominare C 13 byreon C, Biraeon i79 1. 14 Carsion eiiam 179 2. 15 Capidava editi cum Ant., Cappidava 179 3. 16 sansidapa C, Sanadapa editi, Sucidava Ant., Sucidaua et Sagadaua Tab. 17 Dorostoro Ant., Durostero Tah. 18 tegulitia vLB editi, Tegulicio Tah., Teglicio Ant. 19 Nigrinianis etiam Tah., nigrimauis A, uigrimanianis B, nig"manis C, eius loco Candidiana legitur in Ant.
designavi G.

IV
1

187

188
1

IV

IV
1

189

190
1

IV

IV
1

191

Item iuxta civitatem qiiam praedixi-

2 3

mus

Gavilis est civitas quae clicitur

Beroe

4
5 6
7

Ranilum
Pliilippopolis

Zirmis

Egerica

8
9

Sparthon
Combusticia
Serdica

10
1

Timagon
Meldis
Turribus

12 13

14
15
16

Thamacon
Romessiana Naison
Crainbianis
2
Gavilis etiain

17

187 17,

cavilis

AB

editi.

Be-

rone Tah.
filippolis

4 Eanilum etiam Tab.

5 filippopolis A,

B
8

editi,

Pliilippopoli Ant.,

Finipopolis Tab.

6 Zyrmis Tab.

editi, Egirca sparton {corr. spartlion) C, Sarto Tab. 9 combustitia A, combusticia C, conbusticia B editi, Conbustica Tab. 10 Serdica etiavi Ant. et alii,

7 egerica B,

Egericam

Tab.

sertica

editi

xov PtoL,

cum Tab. 11 Timacon editi, Timaco Miuori Tah. 12 Meldi

Tifiaediti,

Meldys Tah.,

Meldia Ant. et Hieros. 13 Turribus 14 thamachon A, Thimacon etiam Ant. et Tab. Tab. 15 Romesiana Tab., editi; Timaco Maiori Eomansiana Hieros., Remisiana Ant. 16 nayson 17 crambrianis B BC editi, Naisso Ant. et Tab. editi, Gramrianis Tab., Rappiana Hieros.

6 1

192
1

IV 8

2 3

Pompegis Dasmiani Orea Margi


Pago. Per quas utrasque Mysias
plurima flumina, inter cetera
dicitur latrum.
8.

4 5
6 7

traiuseunt
flu^-ius

qui

8
9

Item iuxta secundam Mysiam poquas patrias plures de;

uuntm' patriae duae quae dicmitur Epiros, Pelagonia.

10
1
i->

scripserunt philosoplii

sed ego secmidum

Aristarchum Graecorum phUosophum eas


nominavi.
civitates

13

inter

quas aliquantas fuisse

14
15
1

legimus, ex quibus aliquantas

designare volumus, id est

Delphi

17

Evenos
I pompgeis AC, poiipegis H edtti, Ponipeis Ant., Ipompeis Hieros., Presidio pompei Tub. 2 Presidio dasmini Tab. 3 Horea margi tditi, Horrea Margi Tab., Horreo Margi Ant., Oromago Ilieros. 4 lovis pago Hieros. et Tab. b misias A, misyas B et sic saeprus. post cetera C addit que 6 ceteraque .4. dicuntur. 7 .,iuxta latrum tiuvium- lordunis de reh. Get. c. 18. post latrum C addit de patria epiros pelagonia. 8 iuxta secundam] secuudum AC. 9 epjTos B. 12 aristarcum AC. 13 iuter] in AC. quas aliquantas fuisse civitates civitates fuisse C qua? alilegimus, ex quibus aliquantasj sic AC 16 delti A, quantas B, quas urbes aliquantas editi. delsi B, Delpbis Aiit. 17 Evenno Ant.. Evenus
II I:

II

13, cf. 19.3

7.

IV
1

193

Actia Nicopolis

2
3

Rotaroto
Pouice.

4
5

Per quam patriam transeuut plurima


flumina

6
7

Calidon

Eveuos
9.

et

8
9

Achelois.

10
11

est patria

Item iuxta ipsam regionem Epyros famosissima quae dicitur Macuius patriae plurimi scriptores

cedonia.

12
13 14 15 16

extiterunt philosophi, ex quibus ego legi

17

praenominatum Livanium, Hylas et Aristarchum Graecorum philosophos, sed et multotiens dictum Castorium et LoUianum atque Arbitionem Romanorum philosophos: sed non aequaUter ipsam de-

astianicopolis

A,

astianicopolis

BC,
13.

Actia Nico2 rota-

poli

Ant.

et

Tah.,

Acianiapolis

roio

ABC, Rutharoto
Tab.,

Tah., Buthroto Ant., Butaroton

13.

3 Poenice editi, Phocnice Ant. et aVd, Phe-

nice

Penice
6

13,
7

om. A.

Calydon

editi,

nunc Feniki. 4 patriam Calidon fl. Tab., Caly-

don

(civitasf)
1.5,

13.

Evvenos

fl.

Tab.,

Evenus
C,

IV

Eveniis

(civitasf)
editi,

13.

achiloys

achylois

B,
fl.

Achyloys
Tah.,
il

Acilovni
vitas?)
9

Achelou fluvium Ant., Acielous IV 15, Acheloum (ciII

II

post Achelois C addit de macedonia. aristarcum C. 13 hilas A. om. A. kastorium C. 15 multociens C, multotips editi. lolianum AB editi. 13
13.

Epyros

II

194
1

IV 9

signaveruut patriam,
alius vero alio

alius

dixit

aliter,

2 3

4
5

modo. sed ego secundum praefatum Aristarcbum inferius dictas civitates eiusdem Macedoniae designavi. lu qua Macedonia plurimas fuisse civitates legimus, ex quibus abquautas de-

6 7

signare vohimus, id est iuxta mare

ma-

8 9

gnum

ponitur civitas quae dicitur

Neapobs, item
Pbilippi

10 11

AmpbipoHs
Apollonia

12
13

Mebsurgi
Tbesalonici
Pella

14
16 16

Beroea

17
1

Acerdos
Arulos
1

dixit om. A.
sic.

add. alius vero

2>ost raodo AC vero om. A. 4 eiusdem 3 aristarchum A.


II

6 post civitates C. Neapolis etiam V 12 et Tab., Neapoli Ant. 10 Philippi etiam V 12, phylippi B, Philippis Ant. et Tah. 11 Amphipolis etiam V 12, 12 Apolamphypolis B, Amphipoli Ant. et Tab. lonia etiam Ant., Appollonia Tab., Apolonia V 12.

om.

C.

civitates fuisse
9

add. dictus.

13

Melissirgin

Tnb.,

Mellissurgin Ant.,

Melisirgion

14 Thesalonici etiam V 12, Thessalonici editi, Thessalonicae Tah., Thessalonica Ant. ut 196 17. 15 Pella etiam V 12, Ant. Tab. 16 Beroea] sic V 12, Ant. Tab., borea A, beroca BC. 17 Acerdos etiam V 12 et Tab., acedos B editi. 18 Arulos etiam Tab.

12.

]V
1

J95

196
1

IV

IV
1

197

Ceras

Europa Mediana
Petina

4
5 6 7

Bireum
Quesium. Per quam patriam plurima transeunt
flumina, inter cetera Thiris et Strimon.
10.

8
9

Item iuxta mare

magnum

adscri-

10
11

bitur patria quae


liae,

dicitur Ellas Thessa-

quae coniungitur cum supra scripta

12 13

Macedonia.

philosophi qui

quam Ellada supra scripti eandem Macedoniam deet

14
16

scripsenmt, sic

eandem appellaverunt

sed ego secundum praefatum Aristarchum

Ceras

Quesiura] Inito foedere

Komanus ductor
Peti.
.

cum Gothis
didit,

loca eis iam sponte, quae incolerent, tra-

id est Ceropellas,
et alia

Europam, Medianam,
.

nam, Bereum

quae Sium vocantur

nec
.
.

diu post haec rex Theodemir in civitate Cerras . rebus humauis excessit." lordan. de reb. Get. c.56. 2 Europa) EvQomo? ^Huad-ias Ptol. 4 Petina]

penna A. 5 Bireum] bircum ABC, Bereum editi, fortasse eadem quae 194 16 Beroea. 6 Quesium] quesi C, qsiu A, quesiu it B, Quesiun editi; Sium lordanis fortasse est Dium Tabulae. 8 Thiris et
V.
II

Strimon hic omittunt 11 post Thessaliae.

ABC
H

editi,

et

perperam ponunt

Strymon Tab.

II

fl. Tab.? post Strimon C add. de ellasda.

Thiris] an Tontus

ascribitur C. 10 ellasda C. 12 ellasda 13 eamdem editi. appellaverunt om. 14 sic editi. 15 aristrachum A. 9

C.

AB

198
1

IV 10

IV 10

199

200
1

IV 11
legi

Ptolomaeum regem Aegyptiorum ex

2
3

stirpe

Macedonum

sed et praenomina-

4
5 6

7
8

tum Hylas atque Sardouium et praedictum Aristarchum Graecorum philosophos; sed ego secundum Sardonium ipsam Sarmatonum patriam indicavi. post quam patriara Oceanus innavigabilis esse
ascribitur.

ex cuius Sarmatiae montibus

exeunt pkirima flumina, inter cetera mius


fluvius

10 11

procedit in
et

Oceano qui

dicitur

Bangis,

alius venit

quasi ad partem

12 13

Danubii, qui dicitur Appion.

Item
thia,

confinalis

eiusdem Sarmatiae iuxta


existit.

14
15
16 17

Oceanum

ponitur patria quae diciturScy-

quae omnino actuosa


et

quam
se-

patriam supra scriptam descripserunt philosophi qui

Sarmatiam; sed ego

I ptholomaeum C, Ptolemeum editi. 1 2 ex tyrpe AB. ex type C. 5 Sar3 j^las A. 4 aristrarchum A. donium] hic accedit Guido. 6 sarmotanus B, Sarniatantis editi, Sarmatorum 199 14. nominavi C. 7 patria AB. oceanorum AB, occeanu C. innavigabilem C. 8 adseribitur editi. 9 unus fluvius)
II
II

II

uimm AB
editi.
II

editi.

10 "pTOcedit om. Porch.


II

II

in

is non aliud AB editi. 12 qui] Oceano". que C, quod A editi. apion G, Apo fl. Tah. l.S eidem editi. 14 sithia AB. 15 astuosa B, aestuosa editi, herenosa G, cf. 168 4, ubi legitur Scvthia 16 sup script C. 17 qui] eremosa. que AB. quia C.

II

Oceano om. Porch. qui] et C, quod bangio C, raugis G, Buges Plin.f sed
II
II

om.AB A editi.

..procedit

IV 12
1

201

2 3

minavi.

cundum praefatum Sardonium eam nopost quam patriam et iterum


esse ascribitur.
litus

Oceanus innavigabilis
12.

4
5 6

Item iuxta ipsam Scythiam


ponitur
patria

Oceanum

quae

dicitur

8
9

Rerefenorum et Sirdifenorum. cuius patriae homines ut ait Aithanarit Gothorum philosophus rupes montium inhabitant, et per venationes tam viri quamque mulieres vivere,

10
11

cibo vel vino

ignari

exi-

stentes in

omnibus dicuntur.

quae patria

12

super omnes frigida esse ascribitur.


13.

13

Iterum iuxta ipsos Serdefennos


est

li-

14
15 16 17

tus Oceani
nia.

patria

quae dicitur Daait

quae patria ut

supra scriptus

Aitanaridus et Eldevaldus et Marcomirus

Gothorum
I

philosophi super omnes natio-

adscribitur 3 inuagabilis A. C. post ascribitur C add. de patria rerefenorum et sirdifenorum. 4 sithiam AC, sithya B. 6 Rerefrenorum editi, rerifennorum G''f, reriphenorum (?'.
II

prenominatum
11

editi.

II

scerdifenorum
<?/".

(?',

scerdifernorum
II

G'',

scordifenno-

rum
II

7
C.

ayt C.
8
II

arthanarit

C,
,

gottoi-um

habitare
C.

AB
II

athanarich G. habitant editi.


C,

perl par A.
editi,

venationem
11
II

quamque) quam

editi.

om. AB 13 sirdifennos C, scerdefennos G''f, scerdephenos G''. 15 scriptus] dictus C. 16 attanaridus AC, Aithanaridus

cf.

19 12.

dicuntur] dic

12 frigidam

C.

adscribitur edifi.

athanarieh G. ildebaldus G. comirus) etiam G, quo AB, cho rus G". 17 gottorum C.
editi,
II

II

et (ante
II

Mar-

C.

marchomi-

202
1

IV 13

nes velocissimos profert homines.


affati

et

hoc

2 3

sunt in sua problemata:

Landabatur Parsus Marco


venerat Gothus.

dum non

4
5

Sed o ubi est Danns? Quae Dania modo Nordomanorum


ditur patria.

di-

per

quam Daniam pkirima

transeunt flumina, inter cetera quae dicitur Lina,

quae in Oceano ingreditur.


terdi-

10
11
12

14.

Iterum ad partem quasi meridia-

nam, ut dicamus ad spatiosissimam


ram, sunt patriae spatiosissimae quae
Gipidia appellatur, ubi

13

cuntur Datia prima et secunda, quae et

14
15

modo Uni

qui et

Avari inhabitant.

quas utrasque Datias

16

plurimi descripserunt philosophi, ex qui-

proferre AB. 2 problebeata A, problebata C. 4 veneparthns G. marcu G'', in arcu (r*^. gotthus C, rat] noverat B 6'V editi, noverant G". gothos G editi. 6 nordomannorum G''^, Nordmannorum editi. post Nordomanorum Guido addit seu per WarangOTOm. 7 post patria intermittit Guido.
I

II

II

II

II

II

om. AB editi. quae] q B.

Dina IV 17? post ingreditur C add. de dacia prima meridiem B editi. 10 partes editi. et secunda. vo12 spaciosissime C. 11 spaciosissimam C. 14 gi13 dacia C. prima secunda ^4Z?. cantur C. pida A. modo 07h. C. Uni qui et Avari] sic B
II

qua dania A.

9 Lina]

II

II

II

II

II

II

Gron. 1. 2, unni iniqui et avari C, iniqui et avari A, de Datiis, Gipidia, Unis Avari et iniqui Porch. dacias C. 15 habitant Porch. cf. 28 6-10. 16 plurirai] multi editi.
et
II

II

IV 14
1

203

3 4
5 6
7

bus ego legi Menelac et Aristarchum Gothorum philosophos; sed ego secundum in Sardatium ipsas patrias designavi.
quas

Dacorum

patrias

antiquitus

pluri-

mas

fuisse civitates

legimus, ex quibus

aliquantas designare volumus, id est

Drubetis

8 9

Medilas
Pretorich

10 11

Panonin

Gazanam
Masclunis
Tibis, quae coniungitur
vitate

12
13

cum

ci-

14
15
16

Agmonia

patriae Mysiae.
civitates

Item ad aliam partem sunt


in ipsas Datias, id est

17
18
I

Tema
Tiviscum
gottorum C, Graecorum 200 4. 200 3 5 4- 201 1? 7 Drubetis etiam Tab., Drobeta Notitia dign. 8 Medilas] medulas (corr. medilas) C, Ad mediam Tah. 9 prethorich C, Praetorio editi, Pretorio Tah. 10 Panonin] Ad pannonios Tah. 11 Gazanam] Gaganis Tah. 12 Marsclunis editi, Masclianis Tab. 13 Tiaristrarchum A.
II

3 Sarclatium] Sardonium

bis]

limbis C,
II

Tiuisco

iuxta Masclianis

Tab.

II

qui

coniunguntur C. 14 Augmonia iS9 7. misie AB, Misiae Porch. 16 ipsis Datiis editi. dacias C. 17 thema C, om. editi, cum sequenti coniungunt ABC, nunc nomen fluvii et regionis est 18 tiniscum A, Tiuisco iuxta Caput bubali Temes.
editi.
II II

Tab.

2 1 6

204
1

IV 14

Gubali
Zizis

Bersovia

4
5
6

Arcidaba

Canonia
Potula
Bacaiicis.

8
9
1 1
1

Per quas Dacorum patrias transeunt plurima flumina, inter cetera quae dicuntur
Tisia
Tibisia

13

Drica
Marisia

14
15
1

Arine
Gilpit

17 18

Gresia.

Quae omnia flumina


guntur:
1

in

Danubio meripsam
Tab.

19

nam

fluvius Flautasis finit

Gubali] Caput bubali Tab.

2 Zizis] Azizis

4 arcidapa C. artidaba B editi, Arcidaua Tab. 6 Pocula editi. 11 etc. Tisia, Tibisia, Drica] Ttorauols cbv oi fiiyiaxoi fisra rov laxqov o Tfi jQrjxcov Ks.you.EVOi y.al 6 TCyas y.al 6 Ticfrjaas i]v Priscus p. 1S3 6. Bonn. ^flumina Tysiam, Tibisiamrjue et'Driccam transeuntes" lordnn. Tysia C editi. 12 Tide reb. Get. c. 34 ex Prisco. 14-17 Marisia bisia] Ti(iiay.os Tiorauos Ptol. Gresia] flumina Marisia, Miliare. et Gilfil et Grissia" lordan. de reb. Get. c. 22. 14 Marisia] 179 19. 15 Arine] arinc B editi. cf. Mariscus 19 flatausis A, flantancis C, Flantasis editi.
3 Bersovia etiam Tab.
.

II

205

IV 15
1

patriam.
lordaiiis

tamen

ipsas patrias praefatus

2 3

chronographus subtiliusexposuit.

15.

4
5

ad mare
sophis

Non ultra Danubium sed quomodo magnum ponitur patria quae diet

citur Illyricus,

quae a multis philo-

6 7

maxima
pro

septentrionalis pars Illy-

ricus etiam
tria dicitur

adscribitur,

tamen haec pacuius II-

8
9

cei'to Illyricus.

lyricae patriae plures scriptores philoso-

10
1

phi extiterunt, ex quibus ego legi Pro-

vinum

et

Marcellum atque
eiusdem
in

Maximum Rocivitates de-

12
13 14

manorum

philosophos; sed ego secundum


Illyrici

Maximum
signavi.
fuisse

qua

Illyrici patria

plurimas

15

civitates

legimus, ex quibus ah-

16
17

quantas designare volumus, id est

Cubita
Ceflon

18
19

Nausaron
Scupis
2

20

cosmographus C
illiricus

editi.

3
6

rel illir

ABC,
II

in

sequentibits

quomodo) quasi ediii. nonnunquam yllir


editi.
II

a] ad .
C.
II

maxime
B.
7

pars

septentrionalis
editi.
II

illiriiis

etiam om.
et

ascribitur C.
et

10

Provinum

Marcellum]

Prohirms consules anni 342 p. Chr.; Giornule Arcadico T. 124, 1851. 12 phylosophos A. 13 eiusdem] eiusdicta AB, eiusdicte C, eiusdem dicti editi. illirice C. 17 Cubita] Gurbita Tab. 18 Ceflon] Ad cephalon Tab. 19 Nausaron] Anausaro Tab. 20 Scupis] Scvnis Tab.
Marcellinus
cf. Jo. Bajit.

de

liossi,

II

206
1

IV 15

IV 16
1

207

Per quam IUyrici patriam diversa transennt flumina, inter cetera qiiae dicuntur

Eyenus
Acielous

4
5

Alosus
Apsis
Genesis.
16.

6
7

8
9

Item ponitm' iuxta ipsum

Illyri-

cmn

circa maris litora patria quae dici-

10 11 12
13

tur Dalmatia,
cidentali.

iam ex colpo pertiiiens ocDalmatiae plurimi descriptores


ego legi
et

fuerunt philosophi, ex quibus

praenominatos Provinum, Marcellum

14
15

Maximum
liter

philosophos; sed non aequa-

dabant nominandum ipsas Dahnaego vero secundum

16
17

tias;

Maximum

in-

ferius dictas civitates

eiusdem Dalmatiae

18

nominavi.
fuisse

attamen Dahnatiae phirimas


legimus, ex quibus ah-

19

civitates

patriam

Illyrici

editi.

3
8.

Evenus]
5

cf. lifS

7.
2.

Acielous] Achelois

193

Alosius Gron.

6 Apsys editi, ^j4tpov rf. Alosum (civitas?) V 13. TiOTafiov ix[3olni Ptol., Hapsum fl. Tah. cf. 206 14. Genesis] Genesis fl. Tab., Geniisus nlii, Genesis 7 oppiclum V lo. 8 ylliriacu B, Illyriacum Porch. 9 littora C.
II

10 dalmathia occidentalem AB, occidentale


II

II

probinum B natum editi. 16 vero] 15 dalmathias C. 14 maximinum A. 18 dalmathie C. maximinum AB editi. autem C.
,

colpho C, culpo J. 13 pruenomiediti pphaniuni A.


C.

II

208
1

IV 16

IV 16
1

209

1 8

210
1

IV IC

Impletus

2
3

Erausina

Nedisso
lader.

4
5

6
7

Item ad aliam partem desuper sunt civitates, id est iuxta praedictam civitatem Narron est civitas quae dicitur
Bigeste
Aufustianis

8 9

10
1

Novas
lulianum
Tilurion

12
13 14
15

Ponteluri

Aequon.
Item ad aliam
civitates

partem desuper sunt

16
17
1

Decimin
Endetrio
1

Impletus etiam

14.

Erausiana

editi,

AruuTab.,

sion

14.

nedissa C,

Nedino

editi

cum

NediDon V 14, NrjSivov Ptol. 4 lader etiam Ant., iadex AB fortasse ortum ex laderum, ladex C, ladera editi nt V 14 et Tah., hodie Zara. 7 noronam AB, Norona editi; cf. 208 !') et V 14. 8 Bi9 Aufustianis etiam Ant., Ad 10 Novas] Ad novas Tab. 11 lulianum] eius loco Billubio Tab., Bilubio Ant. 12 Tilurionj Tilurio Tab. 13 Ponteluri) Ponte Tiluri .1?;^

geste

etiam Tab.
Tab.

lusciana

14 equon
Ptol.
editi,

C,

Aequo Ant.
desuper om.

Tab.,

15

BC

editi.

yiixoi'Ov y.ohovia 17 Defuimin

dretio

Decuni (Deurici) Plin.f Tab., yivSaxoiov Ptol.

18

endedria C. An-

IV 16
1

211

212
1

IV 17

Dalmatias transeuiit plurima flumiua,


inter cetera

quae dicuutur

Salon

4
5

Margus
Driuius

6 7

Trimus Nareuum.
17.

8
9

Confiualis praenominatae

Dauiae

est patria

quae uomiuatur Saxouia, quae


quae patria ut

10
11

autiquitus et ipsa ex

cebatur.

Dania pertiuere diait Marcusmidoctissimos

12 13

rus

Gotlioruin

philosophus

14 15 16 17 18
19

quidem profert homines et audaces, sed uou sic veloces ut si sunt Dani qui iuxta Dina fluvium stant. per quam Saxoniam
transeuut phirima flumina, inter cetera

quae dicuutur

Lamizou
Ipada

ante D.vlmatias editl odd. per quas.


fl.
fl.

4
5

Margu?;

Margum
Drinius

Tab.,
Plin.,

Margis

fl.

Plin.

drimus AB.
fl.

J^a~ivoi

PtoL,

Drinum

Tah.
7

6 trinis B, Triuis editi; fortasse dittvrjraphia.

Nat',

renum] Naro
dania

ali.is.

Saxonia] dania saxonia


11
nyt
C.
si

AB

edilt.

13
1

proferre

AB

editi.

14
II

12 gottoruni sunt) sistunt A,


II

C.
si-

existunt Eoth, sunt editi. qui] que C. Dina] Lina 202 Uf stant] sunt C, om. B editi. 16 plurima transeunt editi. 18 Lamizon Amisia Tacit.?, Auiisius Mela et Pii.? 19 ypada C.
5
]

stant C,

IV 18
1

213

Lippa
Linac.
18.

Item ad partem quasi meridianam,


a spatiosissima dicatur terra,

4
5

quomodo
est

6
7

quae dicitur Albis Ungani, montuosa per longum, quasi ad Orientem


patria

multum
dicitur.

extenditm-, cuius aliqua parsBaias

8 9

praenominatamAlbis patriam

se-

cundum praefatum Marcummirum


gnavimus.

phi-

10
11

losophum, qui Saxoniam describit, desihaec patria habet uon modica flumina, inter cetera fluvius grandis
qui dicitur Albis et Bisigibihas sexaginta,

12

13

14
15

quae in Oceano funduntur.


19.

Item confinales eiusdem regionis


longe lateque dilatissimae
est

16

sunt patriae

17
18

duae quae nominantur Pannoniae, id


inferior et superior.

quas patrias pkirimi

1 Lippa) Lippia sive Luppia aliis. 2 Linac] nunc Leine? post Linac C add. de patria albis ungani. spa3 meridiano B. 4 quomodo a] (luo editi.
II li

ciosissima C.

post Albis editi lacunam indicant, quam Frischius (in Misc. Berol. t. 4 2>- 194. Berol. 1734. 4to) ita explet et plana est versus Septentrio5

nem, ubi habitant.


gens
Slavica

Ungani] Urgani, Urcani, Ucrani, l. ; l. cf. Maurungani 28 3. 6 quasi] quae editi. 7 boyas C. 8 praenomipatria AB editi. 10 designanius C. nata A editi. 13 Bisigibilias] slavice i. q. Albis pars superior Frisch. l.L; an Zej^eMcfMni Visurgi et alia sexaginta? 14 post funduntur C add. de duabus pannoniis id est inferiori 15 eonlinalis editi. et superiori.
II

Frisch.

II

214
1

IV 10

descripserunt pliilosophi,

cx qnibus legi

multotiens dictum Castorium et Lollianum

atque Arbitionem

Romauorum

philoso-

4
5 G

phos, sed et supra scriptum Aitanaridum


et

tliorum pliilosophos

Eldevaldum atque Marcummirum Gosed non aequaUter


:

nominaverunt, alius vero

sic,

ahus vero
civitates

8
9

aho modo.

sed ego secundum praefatum


inferius
in

Marcummirum
mas
fuisse

dictas

10
11

Panuoniae nominavi.

qua patria phmex quibus


est

civitates legimus,

12

ahquantas designare vohimus, id


Confluentes

13
14
15 16 17

Taurinum
Idominio
Bassianis Fossis

18
19

Sirmium

Drinum
Saldis
kastorium C. arbicionem C. philosophum AB. 4 scriptum] dictum editi. Aithanaridum editi. 5 gottorum C. 7 nominaverunt om. AB editi. vero alterum om. AB editi. 13 Confluentibus Tab. 14 Taurynum editi, Tauruno Ant. Tub. 15 Idiminio Tab. 16 Bassianis etiam Ilieros. et Tab., Baaaiava Ptol. 17 Fossis] mutatio Fossis Hieros. 18 Sirmium etiam Tab., ^iofuov Ptol. alii. 19 Drinum] cf. Driuius 11. 212 .5. 20 Sal2
inultoties editi.
II II

20

multociens AC,

lolianuni

AB

editi.

II

II

II

dis etiam Tab.,

saldum

editi.

IV 19
1

215

216
1

IV 19

Petaviona
Vincensirao

Ligano
Salla

4
5
6
7

Aravona
Savaria.

8 9

Item ad aliam partem in ipsas partes Pannoniae smit civitates, ex quibus aliquantas designare volumus, id
est

10
11

Burgenis
Spaneatis

12

Ansilena
Cibalis

13 14
15

Certisiam

Lavares
Cuminion.

16

1 Petavione Tab., Petovio, Patavio aliis. 2 Vicesimo editi, Ad uicesimum Tab. 3 lingano B editi, lygano C, Alicano et Halicano Ant. 4 Salle Ant. 5 Arrabona et Arrabone Ant., An-abone Tab. 6 Savaria] Sabaria aliis. 7 Item ad aliam partem 16 Cuminion om. Porch. 7 in ipsas partes Pannoniae hic om. Gron. 1. 2 et ponunt infra 217 1 post partem. in ipsa pannonia partes C. 10 Burgenis etiam Tab. 11 Spaneta .4^ Hieros. (in quo mil. <i!wto< Ulnio), Ulmospaneta 7a6. 12 anfilena editi, Cansilena Tab. 13 Cibalis etiam Ant. et Hieros.,

II

cabalis
Tab.,

C,

Ki^aXk
Tab.

Ptol.

14

Cirtisia Ant.,

Certis

KsoTHjaa

Ptol.

pont. uscae

15 Lavares] Ad labores 16 Cuminion, in B fere erasnm,


Leidensi,

legitur in npncjrnpho

cumimon

C.

IV 19
1

217

Item ad aliam partem liam

suiit

civitates.

218
1

rV 19

Bersellum
Ibisua

2 3

Derva
Citua

4
5

6
7

Anderba Sarminium
Cliarmenis
Scaladis

8
9

10 11

Sapua Aleba Suberadona


Asinoe
Clandate
Berginio.

12 13 14
15
1

Per quas Pamionias transeunt plurima


flumina, inter cetera quae dicuntur, id est
Ira

17

18
19

Bustricius.

In qua Pannonia est lacus maximus


qui dicitur Pelsois, item flumina

20

berselum AC.

Citua] litua AC,

Cetio Ant.f

Andarba Ant. 6 Sarminium] Birziminio non multum distans ab Andarba Ant. 9 Sapua] eadem 217 21? 12 Asi10 Aleba] aw Apeva 2^7 20? 13 Clandate] c/. Clande noe] (/. Assino 217 13. 217 12. 14 Berginio] Bergentium Aurelii Vict.?, 17 Ira] Ira Bregetione A7it., BQsyaixiov Ptol.? fluvius apud lordanem de reb. Get. c. 45 alius est.
5

20

qui] que B.

II

pelzois C, lacus Pelsodis lordan.,

Pelso. Peiso aliis.

rv 20
1

219

Parsium
Dravis.
20.

2
3

Item iuxta ipsam Pannoniam est

4
5 6 7

patria quae dicitur Valeria, quae et

dia appellatur proviucia, pro eo

mequod reipsi

iacet inter supra scriptas Pannonias.

8
9

eandem descripserunt philosophi; sed ego secundum praefatum scriptorem Marcummirum Gothorum philosophum civitates
inferius designatas

10
11

minavi.

in

eiusdem Valeriae noqua Valeria plurimas civita-

12
13
14:

tes fuisse legimus, ex quibus aliquantas

designare vohimus, id est

15 16 17

Acunum Usum
Malatis
Catio

18
I
II

Cornacum
psium
4
C.

draves C,

Dravus

Drabus

aliis.

post Dravis

add. de valeria que et media appel-

latur.

Valeria] pars

quondam Pannoniae,
5
9

sed ad

honorem Valeriae Diocletiani liliae cognominata Ammian. 19 11.


7

et instituta et ita

provintia

B.
C.

eamdem

editi,
II

qui sic solent.

gottonmi
II

10 eius AB. eiusdem valerie designatas C. no11 12 legimus minavi] designavi seu nominavi A. fuisse civitates legimus editi, fuisse civitates AB, 14 Acunum etiam Tah., Aciminci Ant., 14hov fiiyxov 15 Usum] Cusum Tah., Cusi Ant. Ptol. 16 Malatis] Milatis Tah.; eius loco Bononia Ant. 17 casio C, Cutio editi, Cuccio Tah., Cucci Ant. 18 Cornaco Ant. Tah.

220
1

IV 20

3 9

IV 21
1

221

Quam
rum geus
tiens

Valeriam aliquaudo Marcannoobtiuuit, sicut testatur multo-

2
3

supra scriptus lordanis sapientis-

4
5

simus clironograplius.
finit fluvius

quam Valeriam
qui dicitur Saus.

maximus

6
7

21

Item iuxta ipsam Valeriam ponitur

patria quae dicitur Carueola, quae et Al-

pes luliana antiquitus dicebatur.

quam

patriam Carnecli, qui Valeriam patriam,


ipsi

10 11

12
1

eandem descripserunt pliilosophi: sed ego secundum supra scriptum Marcomirum Gothorum philosophum civitates inferius designatas

14 15
16
1

nominavi.

in

eiusdem Carnech patriae qua Carnech patria quasex quibus

dam

fuisse civitates legimus,

aliquantas designare volumus, id est

Carnium
Scoldium

18
1

Bipphum
I

aliquantas

ABC.

II

doiiiareaiinuruni

.1,

dorniar-

cannoruni C, dormacannorum B ediii; Marconianni 2 oplordanis de reijn. siicc, Murat. I 1 233. tiuuit BC. multociens C, multoties editi, at solent. 5 Saus] Sa4 chronophus C, cosmographus editi.
II

vus Plin., ^ixos sive ^avos Strabo, ^aovos Ptol. post Saus C add. de carneola (iiie et alpes iuliana 7 corneola B editi. 9 qui] antiquitus dicebatur. 11 prefatum C. ualeria patria ,45. que B, (\ A. 13 cavnich AB editi. 14 carmarcum mirum ^IC. 1 7 carmum A. quasdam om. BC editi. nieh AB. 19 Ilipplium editi. lulio Carnico Ant.
II li

I!

II

222
1

IV 21

IV 22
1

223

In cuius patriae summitate montium

2 3

lacum esse legimus.


dicitur Corcac.

quae patria diversa

habet flumina, inter cetera fluvius qui

4
5 6
7

Iterum ad mare magnum, id est 22. ad colfum occidentalem, ponitur patria


quae dicitur LiburniaTarsaticensis. quam
patriam Liburniam supra scripti qui Car-

8 9

nech patriam nominaverunt,


descripserunt philosophi.

ipsi

eandem
ego
se-

10

sed

11 12
13

cundum praefatum Marcomirum Gothorum philosophum civitates inferius dictas


eiusdem Liburniae patriae nominavi.
in

14 15
16
17

qua patria plurimas fuisse civitates legimus, ex quibus aliquantas designare vokimus, id est civitas
Elona, item

18
19

Dan
Coriton
sumitate B, summitate C, 4 Corcac KoQxo^as ( KaQ5 Item post Corcac B addit ^. xooas) Strab. editi. 7 luburnia AB 6 colphum C, golfum A.
1

summitate

siimitate
editi.

.4,

2 quae om.

AB

II

editi.

II

carsaticensis
editi.
II

editi;

cf.
II

224

S.

8 lubur-

niam

supra) sub B. 9 Gron. 2, Charnich Gron. 1. 11 marcumirum C. AB editi.


ut

AB

carnicli

Porch nominaverunt om
17
hodie

AB

14,
et

AiVMva
et

Ptol.,

Aenona

Plin.,

Enona editi Nona

18 19
Agit

Dan

Corinthon.

Coriton coniungunt libri, cf. V 14 ub. 19 Coriton] Corinthon V 14


Plin.,

Kopiviov PtoL, Corinium

nunc Carin.

224
1

IV 22

9 8

IV 23
1

225

Ethetia

2
3

Ancus.

Item iuxta ipsam Liburniam

litus

mare

4
5
6
7

magnum
quae ex
23.

est patria

quae dicitur

Istria,

ista pertinet.

Iterum reincipimus ad septentrioiuxta

nalem plagam.
litus

Oceanum

ponitur

8
!i

patria quae dicitm' Frigonima, quae iuxta

10
11

pta

Oceani coniungitur cum supra scriquam nominavimus Saxoniam. quam


qui de supra scripta Saxonia

praedictam Frigonum patriam praedicti


j)liilosoplii

12

13 14
15

Danorum patria scripserunt, ipsi eandem Frigonum patriam designaverunt.


et

sed nos secimdum praefatum Marcomi-

16
17
1

rum Gotliorum pliilosoj^lium eam nominavimus, qui eam quoque designavit; et


audaces homines eandem patriam proferre
asserunt, et nullo

modo

civitates in

eadem

2 Aiicus etiam edili, Epidotio Tab. aneus A. j^ost Ancus C add. de hystria. ;;os; pertinet 3 litus 1 per litus C. 4 ystria JBC. 9 sup 6 ad] a i^. C add. de patria frigonum. 12 qui om. ABC scriptam B. 10 saxonia ^4. 15 mar ipsi] et ipse C. editi. 13 patriam C. nominamus C. cumirmn C. 16 goctliorum C. 17 eam quoque] quos eam B Porch., quoque eam designaverunt C. 18 perGronov. 1. 2, eam C. eandem B, 19 ante nuUo editi add. in. ferre B.
1

Etlietra

Tab.,

II

II

II

II

II

II

eamdem

editi.

226
1

IV 24

Frigonum

patria fuisse legimus, exceptis

duabus quae antiquitus leguntur Bordonchar et

4
5 6

Nocdac.

sed et trausire per eanfluvium


qui
di-

dem
citur

patriam legimus
. .

7 8

24.

Iterum ad frontem eiusdem Fripatriae,

gonum

quomodo

verbi gratia ut

10
1

dicamus ad terram spatiosam, ponitur patria quae dicitur Francia Rinensis, quae
antiquitus Gallia Belgia Alobrites
dicitiu".

12

quam patriam
tos

plurimi descripserunt

plii-

13

losophi; ex quibus ego legi praenomina-

14
15

Anaridum et Eldebaldum atque Marcomirum Gothoruin philosophos. sed non


aequahter praefatam
triam,

16 17 18

designaveruut pa-

sed ahus dixit aUter, ahus vero


sed ego secundum praefa-

aho modo.
inferius
I

19
20

tum Anaridum Gothorum philosophum


dictas
civitates praefatae
II

Fran-

AB
II

Frigionum edid. patriam B editi. 2 duobus 3 boudonchar C. 6 post dicitur lacuna editi. sex vel septem litterai~um capax A, nuUa lacuna BC. j)ost dicitur C add. de patria que dicitur francia rinensis, que antiquitus gallia belgicia alobrites dicitur. patria quae om. AB. 9 spaciosam C. Rhinensis editi. 11 Galliam Bel10 frantia B. belgitia AB editi. gicam Alobroges IV 26. 14 mar15 post Marcomirum A add. seu scocumirum C. rium; (. e. Castorium, tit IV 42, C add. scustorium. philosophum AB.
II
II II 11

IV 24
1

227

corum

patriae nominavi.

in

qua patria
est di-

plurimas fuisse civitates legimus, ex qui-

4
5

bus aliquantas nominare volumus, id iuxta fluvium Renum civitatem quae


citur

6 7

Maguntia

Bingum
Bodorecas
Bosalvia
Confluentes

8
9

10
11

Anternacha

12 13 14
15

Rigomagus
Boiinae

Colonia Agripina

Rungon
Serima
Novesio
Trepitia

16 17
18
19

Ascibugio
tj iiia4 Rheiuim editi. om. B. biguiu B cditi, 7 Mogontiacuni aUis. 8 bodorcois C, BudeBingium Tab., Vingio Ant. Borecas ediii, Baudobriga .4w^, Bontobrice Tub. 10 Coutiueusalviaj Bo?agnia editi, Vosavia Tab. 11 anthernacha C, tes etiam Tab., Coufluentibus Ant. 12 Rigomagus etiam Tab., Antunnaco Ant. et Tab. 13 Bonnae etiam Tab., bonne BC, Eigomago Ant. 14 Colonia Agrippina editi ut Anf.. Bonna Ant. 15 rongo B, Rongo editi, Burungo Agripina Tab. 18 trepicia C, Ant. 17 Novesio etiam Ant. etTub. 19 Asciburgia Tab. hodie Triipt sive Dreven. 15*

civitates

guncia C,

228
1

IV 24

Beurtina

2 3

Troia

Noita
Coadidfaveris

4
5 6 7

ETitano
Fletione

Matellionem.

8
9

Sunt

et aliae

multae civitates ante prae-

fatam Maguutiam iuxta ipsum fluvium lie-

10
11

num

sitae:

sed

dum

ipse

Renus per Al-

12 13
14

manorum veuit terram, rum patriam nominavi.


plurima fiumina, inter

ideo noii Franco-

transeunt aiitem

quae fluvius maxi-

mus

qui dicitur Renus, qui egreditur de

15 16
1

18
1
ii

Rausa Coufitio. iugreRenus in mare Oceanum sub Dorostate Frigonum patria. in patria Francorum supra dicta sunt, id est
loco qui dicitur
ditur vero ipse

Logna
1

beurcina

AC

Birteii Rotli.

an Betera? Veteribns Tab.. hodk Traja editi; e.^t Colonia Traiana.

Noviomagi Thb. 4 Coadulfaveris] <.? Caruoue et Castra Herculis Tab. 5 evitario t', Levefauo Tab. 6 Fletione etiara Tab.. fictione ABC, nnnc Fleeten Chiver. 7 Matellione editi, Matilone Tab. 9 magunciam C. Rhenum editi. 10 sq. Ehenus editi. 12 patrias editi. 13 quaej quos AB. 15 rausaconficio C, Rauracon iinisV 17 dorastate C. patria] (alterum) qua AB editi. 18 supra dicta
3

Noita]

loco

II

'i

sunt] patria

AB

editi.

li

ante id est editi add. trans-

eunt plurinia

tiumina.

19

Logna)

alias

Logana,

nunc Lahn?

IV 25
1

229

2
3

Nida Dubra
Movit

4
5 6
7

Rura
luda
Arnefa.
25.

Iterum desuper ipsam quomodo

8 9

ut dicamus ad faciem patriae

Francorum

Rinensium
rino-ia,

est patria

quae dicitur Tur-

10
11

quae antiquitus Germania nuncu-

patur, quae propinquatur

12
1

xonum.
vimus.

cum patria Saquam patriam secundum supra


qua patria aliquanta castella per quam Turriugorum

scriptum Anaridum pliilosoplium designain

14
15

fuisse legimus.

16
17

patriam transeimt plurima flumina, inter


cetera quae dicuntur

18 19 20

Bac et Reganum,
guntur.

qui in

Danubio mer-

2 Dubra] hodie TaubeiV NidaJ hodie Niecl? Movit] an MoenusV 4 Rtira] hodie Roer. prope 5 Inda] hinc etiam Indense monasterium Aquisgranum" Porch. 6 arciefa C, hodie Erft. j^ost Arnefa C add. de turringia que antiquitus germania 7 Iterum] item C. 9 Ehiueusium nuncupatur. Turingia editi. 11 cum] et BC editi. editi. 12 13 supra dictum C, supscriptum B, praefatum editi. designamus C. 15 /)05< legimus 13 hanaridum .4.
1

II

il

add. id est,

editi

add. id est ...

II

Turingorum

editi.

Regen.

II

19 Reganum] hodie 18 Bac] hodie Waag. qui] quae editi. 20 post merguntur C add.

230
1

IV 26

26.

Iternm propinqiia

ipsiiis

Turrin-

giae ascribitur patria Suavorum, quae et

4
5 6
7

liae.

Alamanorum patria confinalis existit Itaquam Alamanorum patriam plurimi


descripserunt pliilosophi,
legi

ex quibus ego
et

praenominatos Anaridum
praefatam

Elde-

baldum Gothorum philosophos.


aequaliter

sed non

8
9

designaverunt pa-

triam,

sed alius dixit ahter, alius vero

10

11

ego autem secundum praealio modo. fatum Anaridum praenominatae patriae


civitates nominavi.

12
13 14 15

in

qua patria

phiri-

mas

fuisse civitates legimus,

ex quibus
est

aHquantas designare vohunus, id

Ligonas
Bizantia

16
1

18 19 20

Nantes Mandroda.
Item iuxta supra scriptum fhivium Re-

num

sunt phu"imae civitates, id est

de patria suavorum quae et alamannorum est patria. turringine A, turrigie B, Turingiae editi. 1 6 praeutanariura AB, alihi Athanaridum, Aitliafatos C.
II

naridum
sed et

om. C. 8 equalter B. 9 sed] 10 praefatum om. C. 15 Ligonas] cm Lingones (Andomatuunum)? 16 bizancia C, Bizuntia editi, Visontione Ant., Vesontine Tob.? 17 Nautes] ,.Nantuates intellige vel Nasium" Porch. 18 Mandroda] Epamanduoduro Ant., Epomanduo Tab.; hodie Mandeure. fluvium om. 19 prescriptum C. C editi. 20 plurimae om. AB editi.
etc.
II

et

AB

editi.

II

IV 26
1

231

Gormetia.^ quae confinalis est

cum

praenominata Maguntia civitate Franco-

rum, item

civitas

4
5 6 7

Altripe
Spliira

Porza
Argentaria

quae

modo

Stratis-

8
9

burgo dicitur Brezecha


Bazela

10
1
i'2

Augusta
Caistena

13

Cassangita

14
15

Wrzacha
Constantia

16 17
18

Rugium Bodungo
Arbore
felix

19

Bracantia.

Gormetia]

Borbitomago
3
civitate

Ant.,

hodie

Worms.

AB

editi.

Borgetomagi Tab., 4 Altripe]

5 Sphira] Alta Eipa Notitia dign., hodie Altrip. est Spira (Augusta Nemetum). 6 por^a B, Porca 10 Baediti. 9 Brececha editi, Monte Brisiaco Ant.
zela] est Basilea.

11

Augusta]

est

Augusta Rauhodie

racorum. 14 wrcacha

12

carstena

editi;

Kaisten.

ursaba C. 16 Rugium] Tu18 Arbor felix gium forsitan, hodie Zug" Porch. 19 brachaucia C, BriTab., Arbore felice Ant.
editi,

gantia Ant.,

Brigantio

Tub.

232
1

IV 26

IV 26
1

233

Ascapha
Uburzis
Solist.

2 3

4
5

Ex Alamannorum

patria

delo

6 7
8

Item in Francia Rinense quam nominavimus svmt civitates, id est

Nasaga
Dionantis

10
1

Oim Namon
Neonsigo
Trega.

12

13

Item iuxta praenominatum fluvium Mosela, quae Francia Rinensem nominavimus, sunt civitates, id est

14
15 16

Tulla

4 alimannorum AB, Alimanonnn editi. posi patria hahet lacunam trium versuum capacem, AC habent nuUam lacunam. post delo G add. de patria francia rinense. 5 Item in om. AB editi. frantia B. renense AB, Rlienense editi. quam om. AB editi. 7 Nasaga] ..forte Nasonaga, aut Nasonacum, ut legiiur in Theodosiano codice. hodie Nassoin, aut Nassoigne in Arduenna" Porch. 8 dienantis C, dinantis B ediii; Sancta Maria in Deonant Cnpitularia Regum Francorum ed. Balus. II 224 ann. 870. 9 oin AB editi, ,.Hoium, sive Huy ad Mosam" Porch. 10 Namon] Namurcum intellige, nunc vulgo Namur" Porch. 13 pronominatum editi; ceterum supra non Tab. 14 quaef^ quam nominaiur. fl. Musalla
II

II

II

II

II

editi.
editi.

II

frantia

16

A, Tullum

Franciam
.4!!.,

editi.

II

Rhinensem

Tullio

Tah.

234
1

IV 26

Scarbona

2 3

Mecusa
Gaunia
Treoris

4
5 6 7
8 9

Nobia
Princastellum

Cardena
Coubulantia.

Item sunt
fluvium

civitates in ipsa patria iuxta

10
11

quem

inferius

nominare volumus

qui dicitur Lega, id est

12

Balidas
Martialis
Arigilia

13

14
15 16

Dizezeia

In ibernis

17
1

Heliodorum
2 Mecusa] hodie Scarbonaj ScaiiDonua Ant. Tab. Pont a Mousson Reichard; forsan legi debet Metusa, Mets" Porch. 3 ganmia C, Gannia editi. 5 Nobia] 4 Treoris] Augusta Trevirorum Porch. 6 PrinNo%nomago {prope Treveros Ant. Tab. castellum] i. q. Castellum Mosellanum, nunc Berncastel. 7 cardena C, inmc Caerden vicus, Porch. an Confluentes? 8 combulancia C, cf. 227 IG. 11 Lega] est Ligeris. 10 inferius] Lege 236 5. 12 Bdlidos editi. 13 marcialis C, in pago Vialo)

censi,

qui Martialis aetate citeriore vocitatus est" Si-

15 Dizezeia] Decetia 14 Agrilia editi. 16 17 In ibemis et Heliodorum] Nivemis Aeduorura? Porch. In ibernis] [i. e. in hibernis?), imbernis B editi; Nevirnum Ant.; Hiberna legionum lulianarum Sidoniif
donius.

Ant.

II

IV 26
1

235
Arciilla

Aiirelianis

Blezis

4
5 6 7

Bodonias
Toronis,

quae

praenominata
patriam.

civitate

Pocellis pertiuente

confinatur cum quam praediximus iam ad Germanorum

8
9

Item
citur

est patria

iuxta fluvium qui di-

10
11

Egona, id

est

Etifidorum.

12
13

Per quam Galliam transeunt plurima


flumina, inter cetera quae dicuntur

14 15

Saruba
Bleza

16
17

u
19

Nida Assena Maderna


Cappis
2 Aurelianis) es<
5
finetur
tiir;

Genabum,
i.

?(nc Orleans.
q.

3 blesis
II

Toronis] an Turones,
C.

Procellis
liic

conCaesarodunum? Gron. 2; antea non nominaest,

deesse mnlta

verisimillimum
i.

Porch.

II

per-

tinere
11

editi.

10 Egona]

q.

Icauna, nunc

Yonne?

super

Egona G

addit Gallia.
editi,

11

elciflodorum G,

Autessio de gallia elciliodorii marg. G. plurima transeunt G. 14 SarubaJ 12 galiam B. 15 BlezaJ liodie Blies. 16 Nida] Saravus Auson. hodie Nied, c/. 229 1. 17 arsena B editi, i. q. Axona Caes. Amon. 19 Maderna] Matrona aliis.
etifitiodorum

B
II

Autesiodorum Ant.,

Duro Tab.l

FV

II

236
1

IV 26

Albis

2
3

Egona
Sigunua

4
5

Sumena Lege
Scaldea
Catalaunis Campaniae. Item iuxta praefatam Galliam Belgicam Alobriges ponitur patria quae di-

6
7

8
9

10
11

12 13

Burgundia, quam Bm-gundiam sequam cundam esse legimus Galliam. Burgimdiam plurimi descripserimt phicitur

losophi, ex quibus

ego legi multotiens

14
15 16 17

dictos Castorium et Lollianimi atque

Arsed

bitionem

Romanorum

philosophos;
,

18

uon aequaliter eam nominaverunt ahus ahter, alius vero alio modo. ego autem secundum praenominatum Castorium RoI

Albis

hodie Aube. 3
.sigima B,

2 Egona) eadeiti qiiae

mprn
add.
editi.

2-3o

10.

Siguna
II

editl,

est

Seqiiana.

4
6
II

Sumena)

hodie
add.
Scaldis

Somme.
aliis.
II

post
7

Sumena C

rimina,

rumna.

Lege) Lega 234 11.


catalumis

Scaldea]

post Campaniae C add. campania B editi. de burgundia seu burgunia que secundam galliam. 9 alobroges 8 praelatam AB editi, cf. 226 11. B editi. 10 quam burguiiam A, quam burguuiam scd'm B. 13 multociens C, sive burgundiam C. lolianum AB multoties edifi. 14 kastorium C. editi. arbiclonem C. 16 eam nominaverunt om. 17 nnte AB editi. 16 17 alius aliter ovi. B editi.
II
11

II

aliter

add. vero.

18 prefatum C.

IV 26
1

237

manomm
vitates

philosophum

iuferius dictas ci-

2
3

eiusdem Burgundiae uominavi. praefata Bm'guudia plurimas fuisse in qua


civitates

4
5
6
7

legimus,

ex quibus aliquautas
est iiixta fluvium

nomiuare volumus, id

Rodanum

positae fuerunt civitates, id est

Octodorum
Taruias

8 9

Pennolocus
Bibiscon

10
1

Lausonna
Equestris

12 13

Genua
Condate
Tenusilay.

14
15 16

17
18

Item iuxta supra scriptam civitatem Geiiuam est civitas quae dicitur Obelonon
Dibialimon
3 4

19

chntates fuisse C.

6 llhoclani editi.

Ucto-

Octoduro Ant. Tab. H taravas A, tarovas B editi, Tarnaias Ant. Tab. 9 peniiolicus C, Pcnnolucos Tab., Pemie locos Ant. 10 bibscon B, Vibisco Ant., Vivisco Tab. 11 lansoiia B, Lacum 12 Equestribus Losonne Tab., Lacu Lausonio Ant. Ant., Colonia equestris Tab. 13 Genava Auf.. Gennaua Tab. 14 Condate etiaiu Tab. (Jlu). 16 supra dietaui C. 15 tenussilay -BC, Etanna Tfti.? 18 Obecivitas om. AB editi. 17 genua AB editi. lonon etiain 239 1, Obilonna Tab., Obilinnum Ant. 19 Dibialimon] ;. q. Dibio, Diviodunum Keichard.
doriis editi,
II

238
1

IV 26

IV 26
1

239

240
1

IV

Ti

IV 27

241

242
1

IV 27

Mandroda
Portin.

2
3

4
5

Per quam Burgundiam transeunt plurima flumina, inter cetera fluvius qui
dicitur

6 7

Rodanus Lausonensis; in quo Rodano ingrediuntur flumina, id est

8 9

Duba
Saganna
Izera

10 11
12

Arab.

Qui supra
ingreditur in

13
14

scriptus fluvius Rodanus mare Gallicum subtus prae-

latam civitatem Arelaton.

15 16
17

Item iuxta praefatam Burgiindiam proxima mari Gallico est patria quae
28.
dicitur provincia Septimaua.

quam

pro-

18

vinciam Septimanam descripserimt phi-

Mandroda]
Reickard.

c/.

trui

2 Portin] hodie Poren230 18. 4 post cetera A repetit transeunt.


et sic

6 8

Rliodanus

editi,

porro.

ingreditur

B.

9 Sagana editi, Saugonna 241 16. Sagonna Chronicon Moissincense, Gregorius Tvr. Pertz I 312. Avarim quem Saueonnam adpellant.
cf.
,

Duba]

Ammian.^'' Rofh.

10 izora C, Isara aliis. 11 Arabj 12 fluvius om. C. an Arar Tab.? i. q. Saganna. 14 post Arelaton C add. de provincia septimana 10 proximum A. mare proxima mari gallico. Septimania editi, gallicam AB. 17 provintia B. provintiam B, praenominatam editi. cf. 38 17. 18 Septimaniam editi, et sic deinceps.
II II
II

IV 28
1

243

losophi qui superius dictam


descripserunt, ipsi et
runt.

2 3

Burguudiam eandem designavesed ego secundum supra scriptum


provinciae nominavi.

4
5
6 7

Castorium inferius dictas civitates eius-

dem Septimanae

In

qua Septimana plurimas


volumus, id est

fuisse civitates

legimus, ex quibus aliquantas designare

8
9

Pomune
Scarpiana

10
11

Nicea
Melaconditia
Antliopolis

12

13

14
15 16 17 18
I

Orea Foro Divi lulii Foro Boconi


Teloni

Pataum
4 kastorium C. 3 prescriptum C 6 qua om. B editi. septimane plures A. 9 Pomune etlam infra V 3, ponvine C, Ponvinae editi; eo loco Portus Monoeci Ilerculis est. 10 scarpian C, Scapiana V 3. 11 Nicea etiam V 3, Nicaea aliis, 12 melocondiua C, Micalo colonia 13 auDicaeorum V 3; oppidum Deciatum Mela?
qui) qiie B.
5

provincie

II

thopolis

AB,

Antipolis

editi ut

Tah.

15
luli

14 Orea etiam V 3, Foro Divi lulii] Foro lulii

V 3 Antipoli Ant. Ad Horrea Ant. Tah. V 3 cum Tah., Forum


,

Ant. et Hieros., foro ouiliu A, foro dniliQ B. Foro Boconi] Foro Voconi Tah., Forum Voconi 18 Patavi Ant. 17 Teloni] Telone Martio Ant. editi ut V 3, Matauoue Tah.?

16

16*

244
1

IV 28

IV 28
1

245

246
1

IV 29

Per quam provinciam Septimanam plnrima flumina transeunt, inter cetera quae
dicuntur

2 3

4
5
6

Orobs et Edas, qui ingrediuntur


Gallicum.
terus Narbonensis.

in

mare

7
8 9

10
1

Item litus mare Gallicum, ad fron29. tem supra scriptae provinciae Septimanae, iterum ad frontem antedictae Burgundiae est patria nobilissima et omnino
fertilis

quae dicitur

Italia.

quam

Italiam

12

plurimi descripserunt philosophi, ex qui-

13
14

bus ego legi multotiens dictos Castorium et Lollianum atque Arbitionem Romano-

15
16

rum philosophos
ridum
et

17

et supra scriptum AnaEldebaldum atque Marcomirum Gothorum philosophos. sed non aequaPer quam provinciam Septimanam om. AB I cf.
,

245 6
not.

annot.

transeunt om.

B;

cf. 24.5

an-

4
aliis.

oriobs C,

^ioe

Ttorafiov
II

Orbis Mela, "Oq^is Straio, ^OqoEdas] Adax, 5 iy.^oXcd Ptol.

Atax
editi.

ingreditur

BC

editi.
,

terus]

lacus

maris Gallici editi. 8 posf provinciae C add. de ytalia nobilissima einsSeptimanae om. C. 9 post que provincijs xviii. frontem editi adclunt supra scriptae, B add. supscripte, burgondie B. 10 paC addit superscripte vel. 11 ytalia omnino] omino jS. tx\ii]hic accedit Guido. 13 mulA hic et saepius. jtalia.m C et sic deinceps. dictos] dictum editi. tociens C, multoties editi.
7
gallico
II

mare

AB

II

II

II

II

II

kastorium
II

nem
17

14 lolianum AB 16 sup scriptum C. C. gotthorum C. non om. B.


C.
II

editi.

II

arbicioC.

marcumirum

IV 29
1

247

liter

praefatam exposuerimt patriam vel


civitates

2 3

eiusdem patriae
vero alio modo.

non consonantes
aliter, alius

nominaverunt, sed alius dixit

4
5

sed ego secundum prae-

nominatum Castorium praedictam Italiam


vel eius civitates nominavi.

6
7

Quae

Italia

habet infra se provincias

8
9

et octo, id est Liguria, provinciaVenetiarum, Istria:

famosissimas decem

10
11

nam

iterum per imperialem estratam pro-

12
13

xima suprascriptae provinciae Liguriae Traspadinae est pro-vdncia quae dicitiu" Emilia, et ad mare magnum Adriati-

14 15

cum

est

provincia

natis; lensis

item
est

Flaminia RavenAnnonaria PentapoPentapolim,


11

16

super ipsam

pre2 consonanter editi. 4 vero] dixit AB editi. 9 provincias A, pro5 kastorium C. fatum C. Venetiarum] haec Guidoni eadem est vintias B. nistria A, hystria B quae Histria cum Neustria. 10 per editi, ystria C, Histria cum Neustria Guido. stratam C. imperialem estratam non hahet Guido. 14 flam12 Trans-Padinae editi. 13 Aemilia editi. minia AC. ravenatis B. 15 annoraria AB, aunonica Qf, annorica G* et apud Mazochium de Roma prisca, liomae 152-3 4to. fol.lll, annonaria regio TrebeUius Pollio de Tetrico seniore, Picenura annona16 penpenthapolensis C. rium Xotitia, dign. thapolim C; si ipsam Pentapolim id est provinciam castellorum diversam esse statuas ah Annonaria Pennumerus octodecim provinciarum servatur. tapolensi
II
II

II

li

II

Guido tanien

differt.

248
1

IV 29

id

est

provincia castelloruin ,
ita

quae ab

2
3

autiquis

vocabatur;

item

ad

raare

magnum
censis
,

Adriaticum iuxta praefatam Penitem provincia

4
5 6 7

tapolim est provincia

Spolitium SauDenersis, item

provincia
dicitur

Apulia, item provincia quae CalabriaBrindicensis. girat


Italia id est de Adriatico

8
9

autem ipsa
sis:

mari

in Gallico a provincia

Pritas Rigien-

10
11

nam

et

est

provincia inter Adria-

ticum mare

et

Gallicum media quae ab

12 13

14

antiquis dicitur Campania, quae uunc Beneventanorum dicitur patria, iuxta vero mare Gallicum est provincia in ipsa Ita-

provinciam?
add.
ita.

II

castellanorum Guido.
2
ita

II

post

quae

A, dicitur C, Umbriam esse suspicatur Mommsenius; om. B editi. Guidoni septimadecima est Umbria. 4 Spolitium) sacensis B editi, sauPicinum Spoletii Guido.
vocabatiir]
sic
II

ciensis

GV,

sausiensis

Mazochius,

i.

e.

2Javi'lris-'

5 DeSabina Gregorii Magnif etiamnmn Sabina. item provincia om. B nersis, item provincia Apulie Denersis] Darclensis Guido; posset haberi editi. pro Nursia Pauli Diaconi, sed et Nursia et Dardensis nominantur a Guidone. 6 apulie AB editi. 7 Gvrat ytalia B hic et passim. editi. 8 autem] aut C. provinciis A, pro9 aj ad C mare AB editi.
,
II II II II

vintias

B,
et

proviucias

C.

II

Pritas

Kigiensis]

i.

e.

Brettia Regiensis, Paulo Diacono Britia.

Correctori

Brittiorum" Inscr. Regni Neap. ed. Mommest om. C, 10 nam et] namque A. 12 Campost provincia j)onit A. provintia B. pania] Samnium Guido.

Lucaniae

sen no. 3.

II

II

IV 30
1

249

lia

quae

dicitiir

Lucauia,

item provin-

2 3

cia

Campania Taracinensis,

item

provincia
bilissima,

Romae Tuscia
item
provincia

insignis no-

4
5 6 7

quae

dicitur

Tusc

a item provincia maritima Italorum, quae dicitur Lunensis, et Vigintii


,

milii et

ceterarum civitatum.

quae pro-

8 9

vincia iuxta
stit

mare Gallicum

confinalis exi-

de supra scripta provincia Septimana.

10
11

30.

Quam praefatam

nobilissimam Ita-

liam

quidam philosophi amplius quam

12 13

septingentas civitates habuisse dixerunt,

ex quibus aliquantas nominare volumus,


id est civitas

14
15

Alpediua, item

16

Gessabone
Segatione
2
Terracinensis
in
editi. 3 rome BC, om. Gron. 2. provincia Tuscia ponit Paulus Diac. II 16.

17

Romam
II

Tuscia insignis nobilissima, item provincia om. Porch. Gron. 2. 4 quae 4 5 tuscia quae dicitur C. dicitur om. Porch. 5 Tuscia] Tusciam. Langohardiram a Byzantina hic distingui annotat Mommsenius. maritima Italorum] alias Alpes Cottiae. itallorum A, italborum C, ytalorum B, eius loco Ripariolum Guidof 7 ceterorum AB. 9 scriptam B, scripte C. provincie C. septimane C, septima12 septingintas Porch. Gron.l. 13 denia -B editi. signare C, denominare B editi. 15 alpedia B, alpendinam G, Alpediam editi, In Alpe Cottia Tab. 17 segacione C. 16 Gessabone] Gesdaone Hieros. om. editi. Secutionam Guido, Segusione Ant. et Tab.. Secussione Hieros.
II II II II

250
1

IV 30

Occellio

2
3

Fiues
Staiirinis.

4
5
6

Item
citur

iiixta

Alpes est

civitas

quae

di-

Graia, item

Arebribium, item

8 9

Augusta Predula
Bitricium
Eporeia.
iuxta supra scriptam civitatem quae dicitur Staurinis est civitas quae

10 11

Item

12 13

appellatur

14
15

Quadrata mmiicipium, item

Rigomagus
Costias

16

occelio

C,

ocellium G,
Hieros.,

Ocelum Caesar,

Strabo.
alio
loco,

2
et

Fines] sic etiain Ant.,

Ad

'i2xeXov Fiues .1^

Finibus

Tab.

3 Tah.

Taurinis

4 alGraia] In alpe graia Tah. 7 Arebribium etiam Guido, Arebridium editi, Arebrigium Ant. et Tab. 8 Augusta preduria Guido, Augusta Praetoria editi cum Ant. Tab. aliis. 9 Bitricium]
Ant. et Hieros.,
C.

Augusta Taurinorum

pem

sic

Guido,

briticium
Ant.,

A,

breticium
Tab.
et

C,

buricium B,
eporegia G, 11 Item iuxta]

Vitricium

Vtricio

10

Eporea

editi,

'E.\>oxtA\.a,

Ant.

Tab.

item ABCG''^'", iuxta quadrata munium AC,

G''.

14 Quadrata municipium] quadrata mumum B editi, qua-

drataniam G. Quadratis (iuxto Taurinis) Ant. et Hieros. 15 Rigomago Ant. et Hieros. 16 cocias G, Cottiae
Ant. et Hieros.,

Cutias Tab.

IV 30
1

251

Laumellon Papia qiiae

et Ticinus

3 4
5 6
7

Lambrum
Quadratam Padam.
Item iuxta supra scriptam civitatem

Eporeiam non longe ab Alpe


quae dicitur
Victimula, item
Oxilla

est civitas

10
11

Scatioua

12 13

Magesa
Lebontia
Bellenica
Bellitiona

14
15

16
17
I

Omula
Clevenne.
Laumello Ant. et Hieros., Laumellum Ant. alio loco, 2 Papia etc.] Ticinus, quae alio nomine et Tab. quae et] qui e A. Papia appellatur Paulus Diac. Ticinus] Ticeno Hieros. et Tab., Ticino, Ticinum 4 Quadrata (inter Ant. 3 Lambrum etiam Tab.
II II

Lambrum et Ad Paduml Tab. Ad Padum Tab. 6 civitatem

Padam] padam A,

250 10 Eporeia. reiam A, epcregiam G, 9 Vietimula] ^Ixxovuovloi Strabo, Victumularum aurifodinae Plin. 10 ossilia G"' ossila G''f, 'OoaelXa 12 13 ma11 scaciona (?'"", staciona Gf. Ptol. Maiessa Lebontia Guido. gesalo bontia AB editi, 13 leboncia C, Lepontii Plin. Caes., yirjTTovrioi 15 belliciona C, Bi14 bellanica G. Strabo. 17 Clevenae editi, nunc Bellinzona. litio aliis, clevenna GV, cluentia G""", Clavenna Ant. Tab.
,

om. supra

BC

editi.

opo-

6 5 1

252
1

IV 30

Item ad partem inferiorem


civitates, id est

Italiae smit

2 3

Plumbia, quae confiuatur ex praedicto territorio Staurineusis, item

4
5

Vercellis

6
7

Novania
Sibrium

8
9

Comum
Mediolauum Laude Pompeii

10
1

Pergamum
Leuceris
Brixia

12

13

14
1

Acerculas

Cremoua
Ariolita
ad partem inferiorem Italiae] ad inferiora G. simili Italia dicitur quae septentrionalis est. inferioris AB editi. 3 plubia AB editi, plumbea G. 4 territorio] terore AB, terrore editi. Staurinensisj Guido addit civitatis. 5 versellis C. Vereellas, Vercellis Ant., Vergellis Tab. 6 Novaria editi Ant., tl. Nouaria Tah., novara Gf. 7 sibrie G,
I

modo 255 17 ima


II

II

hodie

Ant. et

Reichard. 8 Comum etiam A, cumo G, coma C, Como Tab. 9 Mediolanum etiam Ant. et Tah., Mediulanum editi. 10 laude porapeis A, laude pompon C, Laude Pompei
Castel
alii,

Seprio

cumum

editi,
1

Laude Pompeia
Tai.

Tab.,

Laude Ant.

et

Sieros.

Bergomum

12 LeuceTis etianiTab.

etiamAnt. etTab., Brixa //ieros., brexiaG*""'. culas C, acerula G, Acerras Tab., ^yeooat Steph. 15 Cremona etiam Ant. et Tab. 16 areolica Gf.
Ariolica

13 Brixia 14 acor-

Tab.

IV 30
1

253

Veroua
Mantiia
Hostilia

qiiae et

Beronia dicebatiir

2 3

Brediaco

4
5 6 7

Foralieni.

Item desuper non longe ab Alpibus


sunt civitates, id est

8
9

Sirmio

Garda,

et

10
11

mus

qui dicitur

apud eas lacus maxiBenacus

Item

civitas Ligeris

12 13 14 15

Trincto

Tridentum. Item in regione Venetiarum sunt


vitates, id est

ci-

16
1

Vicentia
Verona etiam Ant.
editi.

et

Tab.

II

quae

dicebatur
editi.

om.
alii,

AB
3

2 bricliacum G,
Tacit.,

Bebriacum Eutrop.

Bedriacum
stilia

Betriacum Sueton.,
Tab.,

Beloriaco Tab.

Mantua etiam G
Alieni
Tacit.

mantoa

4
II

HoG,

etiam Ant. et Tab.

5 foraliem

BC,

foralia

Forum
7

civitates sunt A.

alpe C. 6 desuper) super C. 8 Sirmio ] sic etiam Catullus,

Sermione mansio Ant. 9 Garda] etiamnum Garda. 11 Item 9 10 et apud Benacus om. AB editi. civitas om. AB editi. lageris G*^', lagens G"', ..La12 trigare autLegare Paulo Diacono III 0" Porch. uota ima C, trincto inia B editi, tritouia G, Tinnetio et Vannia?" Porch.; possit tamen per ditto(jra18 TridentumJ sic CG, phiam ex sequenti natum esse. tredentem AB editi, Tredente Tab., Tridento Ant. IC Vicentiaj veneciarum AC. 14 inj ex editi. vincentia G* et Uieros., vesic CG"", vicencia Gf,

il

11

netia

AB

editi.

254
1

IV 30

Patavium
Tarbision

2
3

Altiimm, quae

et Altilia

quonesset

4
5

dam

dicebatur,

antequam ab Attyla

capta

6
7

Opitergium, unde dicuntur Opitergini

Concordia.

Item supersunt
Filtrio

civitates, id cst

10 11 12 13

Susonnia

Ceneda
Aquileia
Foroiulium.

14
15

Item
1

in regione

Veneciarum

est civitas

Patavium etiam 257 12


Ant. et Tab. 2

taiiis

et V 14, patavia A, PaTarbision hic om. AB editi,

et ponimt infra ante Opitergium, trabium G, Tao(Hiawv Procop. cf. 257 11 et V 14, hodie Treviso. 3-5 quae 3 Altinum etiam 257 10 et Ant., Altino Tab. capta om. AB editi. et 6 Opitergio A7it. et Tab., hodie Oderzo. unde dicuntur Opitergiai om. AB editi. 8 Concordia hic om. AB editi, et ponunt supra piost Altinum; Concordia etiam 257 9, V 14,

II

9 super] supra 10 Filtrio] filaria G, Feltria J/i^, hodie Feltre. 11 Susonnia] sosonia G""', sosoma G''f, hodie Susigana Reichard. 12 cenada Gf, aliis Ceneta, nunc Ceneda, urbs episcopalis. 13 Aquileia etiam 257 8 V 14 Ant. et Tab., aquilegia ^G^. 14 Foroiulium etiam 257 G et V 14, foroiusium C, foroiulii G, hodie Cividale del Friuli. 15 Veneciamra 255 7 regione om. AB editi.
editi,

Ant. Tab.,

nomen
ff.

retinet Concordia.

desuper

IV 30
1

255

ipsa Venecia

appellata,

sed veteri more


ita a

2 3

Venecia nuncnpata, eo quod

quo-

dam

rege nominata

est,

quae valde conci-

4 5
6 7

vicinatur
vitatibus,
stissima.

cum
nec

Altino atque Tarbision

non Petavio urbe vetu-

Item
id est

in regione Istriae sunt civitates,

8
9

Tregeste
Sapparis

10
1

Humago
Neapolis
Parentio
K-uigno
Pola.
31.

12
13

14
15

16
17

Dicere

civitates

eiusdem Italiae

circa maris
7
in]

litora

positas ab
ystrie

ima

Italia

9
ut

treiesta

qua C, G,
et

editi.

II

A,
10

Histriae

ediii. editi,

Tregesten
Tab. ut

257

5,

Tergestae
Siparis
G*"",

Tergeste Ant.

14. sapara

editi

infra 257 1 et V 14, /iodie Siparo, i'i(?5^o Sipar.


et

sarapa
etiain

Gf,

11 'HamAgo

14,

vimagum G,

hodie

Umago

vulr/o

256 15 Omago.

12 Neapolis etiam 256 14 et V 14, hodie Citta 13 Parentio etiam Tab., nuova, urbs episcopalis. parentia G*""', pareneia G^, Parentium Ant. ut infra 14 Revigno editi, 256 13, cf. V 14, nunc Parenzo. ribingium GV'', ribigium G'", Ruginio infra 256 12, RevmgoV 14, nunc Hovigno, vul f/oTrovigno. 15 Pola
etiam

256 11
B.

et
II

14 Ant.

Tab.,

nomen
II

retinet Pola.

17

littora

ab ima] abma A.

ima

Italia]

martalia

C ab

inferioribus partibus Guido, cf.

252

1.

256
1

IV 31

inchoemus, id est a civitate Arsiae, quae


finitui'

2 3

inter

provinciam Liburniam

et
ci-

Istriam.
vitates

sed quia iam antea alias

4
5 6
7

nominavimus, ut membratim eas


sint civitates

per singulas provincias exponeremus, at-

tamen ut significemus quae


vel civitatum territoria,

ideo exponimus

8
9

nominando, id
Arsia

est

10
11

Nessatio

Pola
Ruginio seu Ruigno

12

13

Parentium
Neapolis

14
15

Humago
I Arsia quae confinium Liburaiae Histriaeque provinciarum est Guido, Arsia fl. Tab. Arsia fluvius memoratur nostro infra IV 36, Plinio, aliis. cf. v. y et V 14. 2 provincia A, provintia B, provincias libumia AB. etj vel AB editi. 3 hiediti. stria B, ystria A, ystriam C. 3 4 iam nominavimus antea alias civitates C. 4 mebrati B. vel] et C. 6 sint om. AB editi. 7 territoria] terrarum AB, territorium editi, cf. 2.52 4, 259 12. ideo exponimus nominando om. AB editi. 9 Arsia] cf.v.l. 10 nessacio C, jSfesatio editi, nissacium G, Nesatium V 14, Neaaxrov FtoL, Xesactium Flin. 11 Polal cf. 2.55 15. 12 Ruvignio editi, ribingium G, cf. 255 14. seu Ruigno om. AB editi. 13 Farentium etiain V 14, om. ACG, cf. 255 13. 14 Neapolis] cf. 255 12. 15 umagum (?V, vinaII II
II

II

II

gum

(?"",

cf.

255 11.

IV 31
1

257

258
1

IV 31

rv 31
1

259

Hiimana
Potentia

2
3

Sacrata

4
5 6
7

Floxo
Pausas Pinna
Sabina
Asciilum

8
9

Abrutio
Pinnis

10
11

Balba, quae
milia ponitur

etsi

a mari centum
eius us-

12

tamen territorium
pertingit.

13 14
1

que ad mare

item

Aderno
Ortona
I

Humaua

etiam

V
1,

1.

nunc Umania vulgo


Ant., Potensia

Numana Kditi Umana vicus.

ut Ant.

Tab. alti;

2 Potentia etiam

Polentia Tah.,
3

nunc Jluvius nomen

Sacrata efiain Tab., Sacria V J, 4 Floxo] Flesor editi, floxor (?*"", fleror Gf, Flosor V 1, Flusor fl. Tah. 5 Paiisasl pausulas G ut infra V 1 et Tah. 6 Pinna] Tinna editi ut V 1 et Tab., pensas G, nunc nomen jluvii est Tenna. Sabina potius 7 sabinis G'""', sibinis G^, provinciae nomen; cf. 248 4. 8 Asclo Ant., Asclopiceno Tab. 9 abrucio C, brutum Gf, brucum G''"", Abruzzo montis et provinciae nomen? 10 Pinnis etiam V 1 et Paulus Diac, pinnius G""^, Pinna Tab., Alba Tah. hodie Civita di Penna. 1 1 valba G quae] que B. etsi] vel sit A, vel si B editi. 14 Ademo etiam V 1, 12 ponitur] posita A. 15 OrAterno et Ostia Aterni Ant., Ostia Eterni Tab. tona etiam V 1 et Ant., ortana C, nunc Ortona a mare.

Potenza retinet. nunc Monte Santo.

II

II

17*

260
1

IV 31

IV 31

261

262
1

IV 31

IV 32
1

263

264
1

IV 32

IV 32

-265

266
i

IV 32

IV 32
1

267

268
1

IV 32

IV 32

269

270
1

IV 32

Geiiua
Faliuis

Nabalia

4
5

Aba
Vico

Decelia
virgiiiis

6
7

Batis Sabatis
Albingaiiis

8 9

Luco Vermanis
Costa Ballenis
Avinctimilio

10 11

Alpe maritima, ubi iuxta


maris Gallici completur
33.
biliae
Italia.

litus

12
13 14
15

Item iuxta

fiues

Albius seu Al-

supra scriptae Italiae est civitas

quae dicitur
I

Genua
et

etiani

2 Ant. Tab.

2 Falinis etiam
figlinas

2,

ficlinis

G''f,

Ficclinis editi,

Ad

Tab.

II

inter

Falinis
etiani

2,

Nabalia V 2 additur Asta. 3 Nabalia nobalia C, navalia G, Ad navalia Tab.


editi cii7n Tab.,

4 Alba Docilia
Decilia

alba delicia G,

Aba

Vieo virginis etiam V 2 et Tab. 6 Batis Sabatis etiam V 2, Vadis Sabatis (Savadis) Ant., Vadis Sobates Tab. 7 Albingauis etiam V 2, Albingauno Ant., Albinc^uno Tab. 8 Lueo Verinanis etiam V 2, loco vermanis G^, leco vermanis G"",

2.

loco vernanis

G'',

Luco Bormani

Ant.,

Luco Boramni

Costa Ballenis etiant V 2, Costa Balenae Ant., Costa Bellene Tab. 10 Avinctimilio etiam V 2, ad vinctimilio B editi avintimilium G^""', avigintimilium (/'', Albentimillo Tab., Albintimilio etYiatimilio Ant., minc Vintimiglia. 11 Alpe maritana V 2, In alpe Maritima Tab., Alpe summa Ant. II 12 ubi Italia] huc usque Italia, abhinc Gallia Ant. pag. lil ed. yiostrae. 13 Albius] alpium G. l.S 14 seu Albiliac om. AB edifi.
Tab. 9
,

IV 33
1

271

Ororiatis, item

Albis
Polentia
Pollentino

4
5 6 7

Agodano
Armesi
Diovia
Capris.

8 9

Item ad aliam partem


vitas

Italiae

est ci-

10
]

quae dicitnr
Lavarie , quae confinalis existit

12

praedictae civitatis maritimae

quam

prae-

13
14
15

diximus Genua.

Item

est conlinalis praedictae civitatis

Levarnis civitas quae dicitur

16
17

Dertona, item civitas


Placentia
Florentiola
I

18

Ororiatis]

moriatis Qf.

Albis]

Alba Pompeia

3 Polentia eliam Tab., polencia C. 8 Capris] Caprae, 6 armesium G. 7 dionia G^. nhi Procopius et lordanes Totilam ohiisse nurratit, ab 1 1 Leliis diversae videntur. 9 ad om. AB editi. varnae editi, levarmis G'"", levarinis Gf, levarnus G'", Libarnum Tah., Libarium Ant., Libarna Plin. Ptol.; mox versu 15 Levarnis. 12 civitati BG editi. praediximus] 270 1. maritinia B. 14 civitati 6'. post civitatis A add. maritime. 15 la16 Dertona etiam Ant. et varnis C, levarmis Gf. 18 floren17 Placentia etiam Ant. et Tab. Tab. ciola ACGf, Florentia A7it. et Tab.; uimc Fiorenzuola
Tah. vt vkletur.
II
II II

ducatus Parmensis.

272
1

IV 33

Fidentia
lulia

Chrisopolis

quae

clicitur

Parma

3 2

IV 33
1

273
Cesiiia, et

desuper

Sesena

Monte

Feletre

4
5

Orbino Foro Sempronii


Intercissa
Gallis

6
7

8
9

Luciolis

Egubio quae
Perusia

dicitur Interbio vel

10
]

Constantiniana atque lulia

Petona

Turde

Ceseua Hieros.,
2
Silii,

Curva Caesena

Ant.,

Curua

ce-

sena Tab. esse Sarsina


3

Sesena] cesina C,

arsena G,

videtur

Murtialis, aliorum, etiamnum Sarsina.

Monte

Feletre]

mous

felleris

G,

Movrefsoeroov

Procop. bronii B,
TaJj.,

Orbino] est Urbinum. 5 foro semforo semphronii C, Foro Semproni Ant. et 6 Intercisa Hieros., Foro Simproni Hieros.
4
Tab.
7

Ad

Intercisa

Gallis]

Calle vicus Ant.,

Ad
editi,

calem Tab.,
luceolis
editi,

Ad

cale

Hieros.

lutiolis

Iguvium

agubio,
qui
C.

9 egubium G, Eugube Paulus Diac. Caes., in Tahula lovis Penninus id e sed id e ita collocatum sujier agubio, ut ex
et

eiu.vHodi scriptura Interbio


II

natum

esse possit.

II

quae]
ince-

Interbio]
interiin

uiterbio A,
II

interuum

Gf'",

ruum
lia]

G'',

(?''.

vel] seu Guido.

10

lu-

1 1 Pirusio incertum an ad sequens pertineat. 12 Petona] poenna C, betomia G, Vetona Tab. 13 Tuder editi Tab,, nunc Vettona sive Bettona. cum Tab. et aliis Tuder quae et Tudertina Guido.
,

18

274
1

IV 33

Ameria
Ortas
Faleris

2
3

4
5

Galenese

Nepe
Bacanis
Beios
Careias

6
7

8
9

Roma
Gabio

insignis nobilissima.
civitates

10
1

Item desuper
Preneste

quae dicuntur

12
13

Trebio
Cussiolis.

14
15
16 17

Item iuxta ipsam civitatem Gabios


civitas

est

quae dicitur
Aquitana, item
Status

18

I Ameiia etiam Tab., B bis ponit Ameria, C post Ameria addit almeria. 2 Hortas editi, orta G, U Faleros Horta Paulus Diac, Hortanum Plin.

Tab.

gallenisa G""^, 5

gallema

Gf,

gallemsa G*,

kodie Gallese.

Nepe etiam

Tah.,

Nepeta

Plin.,

Nepete Liv.

Veios Tah. 12 Pre(z, Gabios editi cum Ant., Cabios Tab. 13 treneste etiam Tab., Praeneste editi cum Ant. 14 carseolis (?-, bios G, Treblis Tab., Totj^a PtoL 15 ipsam om. C. Carsiolis Ant., Carsulis Tab. Gabios] gabiGabios 276 17 civitas oin. C. nium G/'"'', gabimum G*. 17 aquitania ^, aquina (?, Ad quintanas Ant. et Tab. 18 Statuas editi, Ad statuas Tab.

7 heios C, 6 Baccanas.^w^, Vacanas Tab. 11 ga8 Careias etiarn Ant. et Tab.

bium

II

II

IV 33
1

275

276
1

IV 33

IV 34
1

27:

278
1

IV 34

IV 34
1

279

ritorio

supra scriptae civitatis

....

in

ipsa regione id est

Balarum
Crater
Silaceon

4
5 6
7

Cocineon.

8 9

Item iuxta supra scriptam civitas quae dicitur

Romam

est

10
1

Nomentana Aquas Albulas


Tibur
Bariae

12
13

Laninas

14

Rane

supra

scriptae

civitatis

.]

civitatis

Tauritanae,

quae est in litore maris Gallici seu Tyrreni Guido; Tauriana pro/je Agello legitur sujjra 263 14; lacunam 1-3 in in editis indicatam lihri mss. non hahent. ipsa Balarum] et supersunt civitates in eadem regione Ballarum id est Billari Guido. 2 2^^^^ '^^' gione editi addunt [sunt civitates]. 3 Balarum] 4 Crater] c/. 218 11, BaXaQos Xifiriv Appian.

Cratea G' .

5 scillaceum G""', scillacium

(?*,

squilla-

cium

Gf, Scilatio Tah.,


,

Scylacio Ant.

6 coccineon A,

coccinium G'""' cocimum G^, Cocinto Ant. 9 Nomentana] Nomento et Via Numentana Tah., cf. Guido. 10 Aquas Albulas] ad aquas albulas T'rt6. 11 Tiburi 12 barie BCG'""'^, batie Gf, VaAnt., Tibori Tah. nunc Vicovaro. 13 lanitas B editi, riae Tab., 14 Rane] rannes Gf, ramnes lamnas Gf""' cum Tah.
G"'",

rannas G*,

In monte grani

Tab.

280
1

IV 34

Rotas
Olifas

2 3

Telasia

4
5 6 7

Sirpium
territorio

Foro novo, qui confinatur cum supra scriptae civitatis Benescriptam civitatem
est civitas

ventanae.

8
9

Item iuxta supra

Romam
citur

via Salaria

quae

di-

10

11

Fidenis

12 13

Eretum
Farfa

14
15

Nobis
Pitinon

16
17 18 19

Prefernum

Abeia

Gaba
Marubio
1

rotam

Gf, roras

G",

Ad

Rotas Tab.
Telesie

Aliphas G,

Alifas A7it.,

Ad lefas
thelesia

Tab., Allifae aliis.


G""^,

3 telesia

GV

cum

Ant.,

Tab.

Foro novo etiam Tab., quae civitas Guido. 11 Fidenis etiam Tab. 12 Ereto Ant. et Tab. 13 Farfa] Farfa fl. Tab. 14 Nobas ecliti, nova G, Ad novas Tab., Vico novo Ant. 15 Pitinum G editi ut Tab. 16 prefernon C, pferu B, preferiunt A, Proferum editi, Priferno Tab. pisernum Gf, pifemum G'""^, 17 albeia B editi, abera Gf, Aveia Tab. 18 ga bia G, Alba Tab.? 19 Marrubio Tab.
etiam Tab. Eieros.
II

4 Sirpium Forno iiovo

quij

IV 34
1

281

282
1

IV 35

IV 35
1

283

284
1

IV 36

IV 36
1

285

territorio civitatis qiiae dicitur

Ad

novas,

2
3

quae est ut praediximus iuxta mare Gallicum.

4
5

Item
dicitur

iuxta

Romam

est

civitas

quae

6
7

Civitas

Nova, item

Sabbatis

8
9

Foro Glodi. Item iuxta territorium


superius

civitatis

quam

10
11

diximus
Sudrio

Baccanis

ad partem

Tusciae est civitas quae dicitur

12 13

Magnensis, item

14
15
1(5
1

Foro Casi Beturbon Balneon regis


Orbevetus
2 ut praediximus] cf. 267 10. Tni. om. A. 6 CivitasNova] eivitas novas C, Sabate 7 civitate novas B editi, Ad novas Tab. Tab. 8 foroflogdis G, Foro Globi Porch., Foro 10 suptrius] cf. Clodi Ant., Foro clodo Tab. 12 sutrium G, Sutrio 274 6. battanis B ediii. 13 mauiensis G", mangnensis G*, maAnt. Tab. gmensis G'^; huius loco inter Sutrio et Foro Cassi 14 forura cassii G, Tabula jjonit Vico matrini. 15 Beterbon editi, veturbo G, Foro Cassi Ant. Tab. 16 Balneon regis] nunc Bagnarea; nunc Viterbo. desideratur in Tabula, quae inter Foro Cassi et Vol17 ortlievetus (r man. sinis habet Aquas Fassaris. sec.) A, urbevetus Gf, uorbevetus (?*, urbsvetus G""^,
1

ad nonas

/1 e<

est civitas

II

ntinc Orvieto.

286
1

IV 36

IV 36
1

287

288
1

IV 36

cum

territorio

civitatis

quam

2
3

praediximus Sinogaliense, iuxta mare positum quod dicitur lonico quod


tico.

et Adi'ia-

4
5 6 7

Per quam nobilissimam Italiam transeunt plurima flumina: sed

omnium

flu-

minum
videtur

praefatae Italiae praecipuus esse


fluvius

8 9

qui

dicitur Padus.

in

quem Padum
Duria
Stura

iugrediuntur

ad

partem

10
1

quasi septentrionalem flumina. id est

12

13

14
15
16

Orgo Amalune
Duria Bautica
Sisido

17

Affunia
I cum om. AB editi. mus om. B Porch.,
(?*'",
II

territorium

AB.
2

II

praedixi-

cf. 2.58
II

12.

seuegaliensis

senegalliensis

Gf^.

posite G.

3 qui dicitur A.

4 poH Adriatico C cidd. de flumiuibus ytalie. 5 quae sequuntur non habet Guido. quam] ipsam quoque C. 7 8 videtur esse editi. 8 quem] quo A. 9 pado AB. II Duria] Dora Riparia sive Duria minor aliis. cim
II

duobus sequentihus coniungunt ABC ita duriastruraorgo A, duriasturaorgo BC. 12 Stura] sic etiam Plin., etiamnumSim&; itTxxra. A. 13 Orgoj fl. Orsus Tab., hodie Orco. 14 Amalune] hodie Malone. 15 Duria Bantica editi, derabautica A, Dora Baltea sive Duria maior alii. Sessites Plin., Sisido 1 G hodie Sesia. 17 Aguniaj rt. Xovaria Tnb., mmc Agogna prope Novariam.
|

IV 36
1

289

290
1

IV 36

Parma
Entiamus, qui currunt de ipso Pado in mare magnum lonicum quod Adriaticum dicitur: sed plurimus eius
iuxta civitatem

2
3

4
5

Ravennam
ingreditur.

in

praedictum

6
7

mare magnum

8 9

In provincia autem quam praediximus Venetiarum pertinente ex Italia sunt diversa flumina, inter cetera quae dicuntur

10
11

Retron quod Redenovo dicebatur Astago


Brinta
Sile

12
13

14
15 16
I

Liguentia

Plave

Taliamentum.
mus
Parma] fl. Paala nunc Enza C,
5

Tab.,
sive

iuxta om. add. de fluminibus provintie venetiarum ex ytalia pertinente. 8 post sunt AB editi add. ex italia. diversa om. C. 10 Retron] i. e. oet&QOV , una ex fossis quae sunt inter Padum et
editi.
II

nune Parma. 2 enciaLenza. 8 Pado oin. B editi. ravenne A. 6 jjost

ingreditur C.

II

Athesin? quod Redenovo dicebatur om. AB editi. II Astago] i. e. Atagis sive Athesis, nunc Adige. 12 Brinta] fl. Brintesia 2i., ?mc Brenta. 13 Sile] fl. Silarum Tab., Silis Plin., nunc Sile. v. 14 post v. !') ponit C. 14 liguencia C, Liquentia editi ut Plin., fl. Licenna Tab., nunc Livenza. 15 Plave] nimc Piave. 16 tiliamentum A, fl. Tiliabinte Tah., Tilaventum Plin., nunc Tagliamento. post Taliamentnm C add. de fluviis provincie ystrie ex ytalia perII II

tinente.

IV 36
1

291

Nominavimus etiam Istriam ex

Italia

2 3

pertineutem; iu qua Istria sunt diversa


flumina, inter cetera quae dicuntur, id est
.

4
5 6
7

Rusano Argaone Nengone


Arsia.

et

8 9

Item in praedicto mari magno Adriatico circa litora

eiusdem

Italiae flumina

10
1

plurima funduntur, inter cetera quae dicuntur


Sapis

12 13

Maricla
Folia

14
15

16
17
I
II

Metauron Suasanon
Izinon.
etiam om.
Italia] ipsa
Istria)

qua

AB editi. hystriam B, hystoriam C. AB editi, 2 pertineutia AB editi. in ystria C. ex italia AB edifi. 4 RuII II

II

Ptol.,
sive

sano] Formio Plin.?, nunc Eisano.


6

^oQfiicavos noTafiov ey.ciolai

5 Argaone] hodie Dragona Dragogna, exiens in sinum qui vocatur Largone. Nengone) oppidum Ningum iuxta Tergesten situm 7 Arsia
]

memorat Ant.
Arsa.

fl.

Arsia Tah.
II

et Plin.,
editi.
II

hodie

8 praedictum

editi.

mare

AB

ma-

12 Sapis etiam Plin. Lucan. alii, Sanis Straho, nunc Savio. 13 Maricla] hodie Marecchia iuxta Rimini. 14 Folia] hodie Foglia iuxta Pesaro. 15 Metauron] fl. Matava et Matavrum fl. Tab., nunc Metauro. 16 suassnon (inter s et n littera erasa) B, Suasnon editi, nunc Cesano. 17 Izinon] Binon editi, hodie Esino iuxta lesi.
Adriaticuiu
editi.

guum

19*

292
1

IV 37

Iterum circa

litora

eiusdem

Italiae in

4
5 6
7

8
9

10
1

mare Gallicum vergunt plurima flumina, inter cetera quae dicuntur, id est Completur autem praedicta Italia 37. habens finem ab ipso latere excelsos montes quos quidam Titanos dicunt, qui pertingunt mari Gallico non longe a praedicta civitate Vigintimilia. qui montes dividunt inter provinciam Septimanam et Italiam, inter Burgundiam et Italiam, intcr Maurianos et Italiam, inter Ranicos, quae
.
. .

12

modo

a Bauvariis dominatur, et Italiam,

editi. littora C 2 uerguntur A. id est om. C. quae om. B. post id est lactinam non habent ABC, sed C add. de finibus ytalie 4 hic accedit Guido. atque eius complectione.
I

iterum] item

li

II

II

5 fines G.
II

II

ipso latere] absola terre j4C, occidente G.

excelso monte
II

quem A.
II

ABC, montes excelsos G. 6 quos] quidem tytanos C. 7 mare B editi.


8 Vigintimillia editi hic
II
II

Gallicum

editi.

et

infra,

vigintimilio G, cf. 249 6. quij q B. 9 inter om. A. septimanam om. editi.


II

dividat B.

10 inter
inter {ante

Burgimdiam]

hic

multum

differt

Guido.

II

Maurianos) om. A, 11 MaurianosJ rianos BC, lanos editi; est Maurienne comitatus Sabaudiae; vallis Maurienna, et JMaurienna sive Morienna urbs passirn
cf. Pertz Mon. Ranicos] Ret.anos Guido; sunt fortusse Raeti. 12 a Bauvariis] ab auuariis B, ab annarus A, abainiariis C, ab Aunariis editi, a Baiuvariis Zeitfs, Die JJeutschen p. 366; cf. tamen Mommsen Berichte der k. sdchs. Gesellsch. d. Wiss. philol. hist. Classe. 1851. p. 106. ytalia B.

in

annalibus

soeculi
li

octavi

et

noni.
II

Script.

T.l.

inter om. A.

II

IV 37
1

293

inter

Carontanos

et

Italiam,

inter

pa-

2 3

triam Carniuui et Italiam;

quod iugum

4
5

6
7

8
9

Carnium dicebatur ab antiquis Alpis Iidia. qui montes finientes ipsam Italiam descendunt ex parte ad mare Adriaticum non longe a civitate Tharsatico provinciae Liburniae in loco qui dicitur Phanas. a secundo autem latere habet ipsa Italia finem praedictum mare magnum
Adriaticum, cuius
lia,

10
11

litore

ponitur ipsa Ita-

usque ad completam superius dictam


a tertio vero latere

12 13

provinciam Istriam.

habet ipsa Itaha finem praefatum mare


Gallicum, cuius iuxta litora ponitur ipsa
Italia,

14
15 16
17

usque ad supra scriptos montes, qui dividunt, ut diximus, inter Vigintimilia et civitatem Niceam provinciae Sea

18

ptimanae.
I

quarto
j

vero

latere
II

habet

om. A. corontanos A, Karnthen. et] et G.t B. 2 Caritalia S. etom.S. niunil carnuntum (?; nw^c Krain. iagum| sic G, quod] sic G, que ABC, quae editi. iugus ABC, iuga editi. 3 Carnium) caraich G. antiquis] dicebatur om. B editi. ab om. C. 6 tarsa4 qui] quam BC. antiquitus BC editi. 7 Phanas] Fanas Guido, tico B editi, cf. 224 8. 11 ad om. BC nunc Fianona in sinu Flanatico. copleta B. 14 littora A, 12 ystriam BC. editi. 15 ad om. B editi. 16 vilittore B, litore editi. nieea AB 17 civitate B editi. gintimilium G. 18 vero] Septimaniae Grun. 1, 2 Guido. editi.
inter

(ante Carontanos
(?,

carantanos

mmc

II

II

II

II

ii

11

II

II

il

II

li

namque

AB

editi,

autem G,

reliquis mutatis.

294
1

IV 38

ipsa Italia linem desuper scriptum

mare

2
3

lonicum, quod
et

et Adriaticum dicitur, simul

fretum quod appellatur Regieusis, quod

4
5 6
7

dividitSiciliam et praefatamltaliam.

quod

fretum non est in


gni Gallici.
38.

summa

Italia,

sed ma-

gis reiacet ex latere

ad partem maris ma-

8
9

Scarifum autem ipsius Italiae quipbilosophi dixerunt esse fungi ama-

dam

10
11

autem tauquam graeca littera quae dicitur sima, nonnulli tanquam plunitae, alii

12
13

rimae ac

promiscuae conchulae,

ceteri

14
15

16
17
18

tanquam hominis pahna vel foha plathani. item dicitur quod ipsa Itaha ab occidente a praefatis montibus scarifo fungi ambiatur, a meridie mari GalHco tanquam
littera

sima terminetur, ab aquilo


homiiiis

taii-

quam
1

palma

vel foha depingitur

finem
editi.

oni.

G.

II

3
9

rogiensis

mare scriptum A. 2 quod] qui AC. quod] qui BC editi.


II

7 post Gallici

add. de scarifo ytalie a philosophis


fungi] cf.

nuncupato. editi. 10

amanite ABC 11 12 tanquam promiscuos flexus conchilae marinae Guido. 12 permiscuae editi. concule ABC; cf. 295 1. 13 platani editi. post plathani C add. de eodem scarifo ab occidente dicto. 14 ipsa quod B. post ipsa editi addunt quidem. 16 mare AB editi. 17 litera editi. simaj summa.BG, ^imma. editi. 17 18 ab aquilo palma om. Porch. 18 palmam AB editi.

168 13.

II

litera editi.

II

II

II

II

IV 39
1

295

platliani,

mari lonico tanqnam conchulae

2
3

describatur ab oriente,

dum mare

infra

terram varios colfos ut Taranto intulet


et relativa loca.

4
5
6

39.

Tdeo iterum ad

Oceanum

occiden-

talem iuxta superius dictam Galliam Bel-

8
9

gicam ponitur patria quae dicitur Britania in paludibus: non illam Britaniam insulam diximus quae intra magnam Eu-

10
11 12

ropam
leffi

ponitur.

quam Britaniam

plurimi

descripserunt philosophi, ex quibus ego

13

14
15 16

multotiens dictum Anaridum et Eldebaldum; sed ego secundum praefatum in ipsaBritania aliquanEldebaldum tas fuisse civitates legimus, ex quibus ex
. . .

parte designare volumus, id est

17
18

Ebris
Venetis.
ab oriente terra B. golfos editi. 4 post loca B add. xvini minutis ductibus, C add. de britania ad occeanuni occidentalem superius dictam galliam belliam posita,
I

platani editi.

describatur A.

II

om. Porch.; colphos C,


II

hic

intermittit

Guido.

qiie
cf.

dicitur

britauia
II

in

paludibus.
sic

superius]
C, om. Britannia

230
editi.

8.

Belgicaml bellicam A, bolliam


Britauia]

AB
11

constanter,

magna europa AB. 9 dicimus editi. liararidum AB, Hanaridum editi; 12 multociens C. alias apud nostrum Aithanaridus, Aithanarit, Athana14 heldebaldum A. heldebaldum AB editi. ridus. le15 legimus civitates C. lacunam indicavimus. 17 Ebris] chris B editi, hodie Brest? gimusl legi A. 18 venethis A, Veneti (populus) Tab., hodie Vannes.
editi.
II II II

296
1

IV 40

Per qiiam Britaniam plurima transeunt


flumina, inter cetera id est Sigugna Boo,

2 3

qui in
40.

Oceanum

ingreditm-.

4
5 6
7

Iterum iuxta ipsam Britaniam circa limbmn Oceani ponitur patria quae dicitur Guasconia,

quae ab antiquis Aqui-

tania dicebatur.

quam Guasconiam

plu-

8 9

rimi descripserunt philosoplii,

ex quibus
et El-

ego legi praenominatum Anaridum

10
11 12

13 14
15

sed debaldum Gothorum philosophos. non aequahter praefatam designaverunt patriam. sed ego secundum praefatum Anaridum supra scriptae Guasconiae civitates et flumina designavi.

quam Aquifertilem
in

taniam

ipsi

philosophi

multum

16
17 18
19

esse dixerunt in omnibus victualibus.

qua Guasconia plurimas


volumus, id est

fuisse eivitates

legimus, ex quibus aliquantas nominare

2 Sigugua] jwst transeunt editi repetunt plurima. .4, sigugna B; Sequanam esse coUegeris ex i)ost ingreditur Tabula Peut. 3 occeano C. adcl. XX, C add. de guasconia que ab antiquis aqui6 Gastania dicebatur. 5 occeani C, oceanum AB. 9 aitharidum A, athanaridum B coniam Gron. 2. 10 gotthoediti. et Eldebaldum om. AB editi.
1

sigi-igna

il

11

rum AC. ridum B,

13 aithanaphilosophum AB editi. gasconie A. athanaridum A editi. 16 vittualiis S, victualiis edi. 14 etl \t\ AB editi, 18 post legimus gasconia A. 17 qua] ipsa C.
II II II

addit ide.

IV 40
1

297

298
1

IV 40

IV 41
1

299

Vicenna
Bicera

2 3

Dronona
Ulta

4
5 6
7

Garruna, ex quibns aliquanti funduntur in Oceano.


41.

8
9

nitur

patria quae

Item iuxta ipsam Guasconiam ponominatur Spanogua-

sconia;

quam

et

ipsam

illi

philosophi qui

10 11

12
13
14

Guasconiam designaverunt. sed nos secundum praefatum Eldebaldum ipsam Spanoguasconiam exposuimus. quam Spanoguasconiam ipsi philosophi
praedictam

munitissimam patriam esse affirmaverunt,


circumvallatam ex tribus partibus Alpinis

15
16
17

montibus

et a quarto latere a praedicto

18
19

tas

qua Spanoguasconia aliquanlegimus, ex quibus ex parte designare vokimus, id est


Oceano.
in
fuisse
civitates

1 vincenna AC, Vigenna Gregorius Tur., hodie Vienne. 2 Bicera] Aoiije Vezere. 3 Diona. Annal, Laurissens. Pertz Mon. I p. 146, Dornonia alii, liodie Dordogne.

Ulta] Oldus
editi,

aliis,
ii.

hodie

le

Lot.

Garruua]
II

Vauruna
qiiantas

Garunna

Tab., hodie Garouue.


editi.
II

ali-

A,

aliquantis

B
7

fuudunt

BC
C

editi.

6 po.^t oceano B de spano wasconia.

litteris

minuiis

addit xxi,

add.

gasconiam

et sic deinceps.

10
18

descripserunt descripserunt

philosophi
aliquantas.

AC

add. multum.
fuisse
C.
11

civitates

(sic) C. 13 post 14 adfirmaverunt BC. post quibus editi addunt

300
1

IV 41

Laciira

2
3

Autis

Ceuserannis

4
5

Combinias
Bigorrias

6
7

Elusa
Vasatis

8 9

Laudinorum
Aguisla

10
11
1

Vestianum
Sacer
Sacerous
Ciirrimt autem per ipsam Spanogua-

13 14
15 16 17

sconiam inter cetera flumina, id est

Medulla, quae in Oceano mergimtur.


42.

Iterum

iuxta

ipsam Spanoguaphilosophis
Annunc Connunc nunc

18

scouiam,
1

quam quidam ex

Lactura Ant., Lactora Tab., nunc Lectoure. 2 editi, Auscius Bieros., Ausci Flin. alii; Auch. 3 censeramus ABC, Conserannis editi, soranni Plin. 4 Combinias] Convenae Plin.,
tis

Commiuges.
Bigorre.
6

bigrorias
etidin

C,

Begerri

Plin.,

Elusa

Hiero.i.,

Elusates

Plin.,

nunc Eauze. 7 usatis C, Vasatas Hieros., Vassei 8 Landinornin] nunc Langon? Plin., nunc Bazas? 9 Aguissa Gron. 2. 10 Vostianum editi. 13 anoctem] enim A. 15 Medulla] nunc MiJouze? ceanu vergunt C. 16 post merguntur B litteris minutis add. xxii, C add. de spania. 17 spanowasconiam C. 18 post Spanoguasconiam editi add. est Spania. quidam] unus BC editi.
II
II

IV 42
1

301

chiliopolin esse asserunt est patria quae

2 3

dicitur Spania.
in latitudine

quae Spania extenditur


et

ab Oceano usque ad mare

4
5

magnum

Gallicum, quod
philosophi;

Balearicum
plurimi de-

appellatur.

quam Spaniam
ex

6
7

scripserunt

quibus
et

ego
Lol-

legi multotiens dictos

Castorium

8
9

lianum

atque

Arbitionem

Romanorum

philosophos et supra scriptum Aithana-

10
11

Heldebaldum atque Marcomirum Gothorum philosophos. sed non


ridum
et

12
13

aequaliter praefatam exposuerunt patriam,


et eiusdem patriae civitates et flumina non consonantes nominaverunt, sed alius

14
15
1

dixit aliter,

alius vero

alio

modo.

ego

vero secmidum praenominatum Castorium

17

praedictam Spaniam ciusdemque civitates


1

chiliopolim esse asseniit


sTcei y.ni

editi,

esse asserut quilio-

polin A;

yaayovTss TtXeiovi ri yjlias Tffs 1:101' ipriQmv vnaQ^ai tioXeis iici xovro epeQso&ai fiot doxovai, ts ftsyaXas xcoftae nolsis
ol
1 2 est patria quae diorofin^orTss Strabo 163. Spania om. AB editi. 2 quae vspania A. 4 ballearicum B. dictos] dictum 7 multocieus C.

citur

II

lolianum A editi. 9 arthanaridum C. 10 marciimiru marg. C. 11 jjost Marcomirum AB editi add. seu castorium gotthophilosophum AB editi. rum C. 12 praefatam om. C. 13 et (ut7'umque)] vel AB editi. 14 post sed AB editi add. et. 15 16 ego vero sed ego C. 16 17 prefatum kastorium prenominatam C. 17 eiusdemque] et eiusdem C.
editi.
II

Ivastoriuui

C.

II

II

II

302
1

IV 42

ac

flumina nominavi.

quae Spanorum

2 3

patria habet infra se provincias famosis-

simas octo, id est


Galletia

4
5 6
7

Asturia

Austrigonia
Iberia

Lysitania

Betica
Hispalis
Aurariola.
etsi

10
11

modica

existit,

12

tamen omnino
dinoscitur.

fertilis et

speciosissima esse

13
14
15

Ex qua
vitates,

praedicta Spania aliquantas

ci-

16 17

quarum civitatum territoria ponuntur non longe a mari magno Galet lico Balearico,

volumus designare,

id est

ac] vel

AB

editi.

famosissimas om. 9
1,

AB
editi,

editi.

Baetaca editi. non jjrovinciae. II etsi] vel si AB editi. existet AB. 12 spaciosissima C, spatiosissima B editi. 14 aliquantae editi. 15 et quarum et earum C, vel quarumdam 16 mari) editi. post territoria editi addunt quae. post Balearico mari mari A. 17 balcarico AB. designare volumus C. C add. ex quibus aliquantas.
10
Hispalis]
aliis

4 Galletia etiam 8 19 et gallecia C Ant., letta B, lordan. 6 Austrogonia Autrigones Plin. Mela. sitania Gron. 12. 9

calletia

cal-

Gallaecia Plin.,
8

Gallicia

lordan. de reb. Get.


Lisitania
urbis

c. 44, Porch., Lu-

betaca B,
,

nomen

II

II

II

II

IV 42
1

303

304
1

IV 42

IV 42
1

303

Cartao;o Partaria

2
3

Barria

Abdera
Caesarea

4
5

6
7

Lenubar Malaca
Suel

8
9

Sabesola

10
11

Saltum Bamaliana
Gartegia
Cetraria
,

12
13

Transducta
Melaria
Belone.
43.

14
1

16

Item

super fretum Se])tem simt

17

civitates, id est
1 Cartago Partaria etiam V 3, Carthago Partaria editi, Carthagine Spartaria Ant. 2 Baria editi ut V 3; bartaria A. om. C, 3 abdora A, Baoeia Ptol. Aderia V 3: j48Saoa Ptol. 4 Caesarea etiam V 3,

cesarea C.
Ptol.

5 Leniiba

4,

Menova

Aut.,

yiavo^^a
7

Malaea etiam Ant.


4 et Ant.

alii,

Macala

4.

Suel

V P^aola
etiam

8 Sabesoia] Barbesola editi, BaoPtoh, Bardesola V 4. 9 Saltuni] Saldo T 4, 11

.Sa).8ov^3a Ptol.

riana Ant.

10 Bamaliana etiam- V 4, BarbaCartegia editi, Cartetia l^ 4, Calpe

Carteiam ^i. 12 Traducta F 4, Toavatiovy.Ta Ptol. 14 5Ie13 Cetraria etiam V 4, cecraria B editi.
laria etiam

4,

Mellaria Ant.

alii,

MevoaXia

Ptol.

15 Belone etiarn
Ant.,
iste

4,

BaiXcov Ptol.

Baelone editi, Belone Claudia 16 17 sunt civitates] civitates

snnt C.

306
1

IV 43

Bepsipon
Merifabiou

Caditana

4
5 6 7

Portum
Asta Serpa Pace lulia
Mirtilin

8
9

Besurin
Balsa
Statio sacra
"

10
11

12
18

Ossonoba Arani
Salatia

14
15

Ebora
Malabiste
Celiana

16
1

18
19
I

Cetobricca

Abona
Bepsipon] Besippone Ant., BaiaCTtTtcj Ptol. 2 Merifabioii] Mercablo Ant. 3 Caditana] Gadis Ant., raSeioa Ptol. 4 Portum] Portu Gaditano Ant. 5 Asta] Hasta Ant. 7 Paces 6 Serpa etiai/i Ant. lulia etiam Ant., rfa^ ^lovXia Ptol. 8 Myrtilin
editi,

martilin A, Myrtili Ant., ^lovXia MvQTiki<i Ptol. Besuriu] Esuri Anf. 10 Balsa etiam Ant. Ptol. II stacio sacra B; fortasse Promontorium sacrum.

12 13
Ant.

Ossonoba aram AC,

etiani

Ant.
A7it.

Ptol.

alii,

ossonaba
C,

C.

Aranui

14

solatia

Sal?cia

Ant.

15 Eboram Ant. 16 Malabiste] Malececa 18 Cetobricca] 17 Celianaj Caeciliana Ant. Catobriga Ant. 19 albona B editi, Equabona Ant.

6 2

IV 43
1

307

Olisipona

Terebrica

Langobrica

4
5 6
7

Ceuo opido
Calo

Augusta Bracaria.
Item iuxta Oceanum sunt plurimae
tas designare volumus, id est
ci-

8
9

vitates in ipsa Spania, ex quibus aliquan-

10
11
1

Canebri

Odeio
Rubriari

13

Cabricantium

14
15
1

Samarium
Carantium

17

Limea Tude
Bonisana

18
19

Turaqua
2 teribrica C, edcti, Olisipone Ant. 3 lingo brica C, Talabriga Ant. Langobriga Ant. 4 Ceno opido ctim sequenfi ABC ita coniungunt cenoopi docalo. 5 Calo] Calem Ant. Bracara Augusta Ant., 6 auguasta bracaria ABC, B^alxao ^vyovGTa PtoL, cf. 319 18 ubi Augustam 10 canobri AB editi, Conebri in ConEraccariam. 18 Cabricanticilio Lucensi secundum Cortesium. num editi; Bricantium? sed mo.v recurrit Bricantia. Caranico Ant., 15 Carantium] KaQovtoi- Ptol. 18 Boni16 Limia .int. 17 Tude etiam Ant. 19 Turoqua Ant. sana] Burbida .4?;^?
1

olysipona

lerabriga

aut

20*

308
1

IV 43

IV 43
1

309

310
1

IV 43

Cesaram
Arentia.
Iteriim hixta

2
3

supra scriptam Caesardicitiu'

4
5

aiignstam ponitnr civitas qnae

Contrebia

6 7 8 9

Auci Leonica Gergium


Articabe

10
11

Precorinm.

Iterum inxta civitatem snpra scriptam

12

13

Trebiam est civitas qnae lolognm


Lintibilin.

dicitur

14
15

Iterum inxta civitatem supra scriptam

16
1

Caesaraugustam ponitnr
citur

civitas

quae

di-

18

Belsionem, item

2 arencia C, Arriaca Cesaram] Caesada Ani. 3 Item editi. supra seriptam post Caesaraugustam A. 5 Coutrebia] sic etiam Liv. Vellei. Flor. 6 Anci editi, ^^oai PtoL? nam Avaa ad aliam partem. 7 Leonica) yleoviy.a PtoL, Leonicensis Plin. 10 procorium C, Praecorium editi. II Item C editi. 14 Lintibilin om. A. 12 Trebiam 12 Trebiam pro Contrebiam etiam codices Valerii 14 Lentibilin editi. Maximi 2 7 10 p.215 Kempf. supra 15 Item C editi. civitatem om. B editi. 18 Belscriptam civitatem C. IG cesar augusta ^. sionemj Balsione et Bellisone Ani., Ba).airor PtoL
I

Ant.

II

I!

II

IV 43
1

311

312
1

IV 44

Beldalin

Erguti
Beturri.

3 4
5

44.

Iterum quomodo

in

media pro-

vincia ipsius
vitas

patriae Spaniae dicitur ci-

6
7

Complutum, cuius
civitas

affinalis

est

8
9

quae dicitur
Titultia, item civitas

10 11

Toleton

Lebura
Augustabria

12 13

Lomundo
Turcalion

14
15

Rodacis
Lacipea.

16
17 18

Iterum ad aliam partem iuxta ipsam


civitatem

Complutum

dicitur civitas id est

19

Pirascon

20
21
2

Albeceia

Cauca
Erguti] ^E^yaovia
5

Ptol.

3
editi.

Betri editi,
7

Bi-

Tovnis rtol.

patriae orn.

Complutum
II

eiiam Ant., conplutu B,

Kovnkovxov

Ptol.

afinalis

B Porch. BC editi,

om. B editi. 9 titulia A, titultiam Titulciam Ant., TirovXxia Ptol. 10 ToletumAnt., T(61tjtov Ptol. 11 Lehuva] yii/So^a Ptol. 12 Augustobriga Ant. p. 209 ed. nostrae, Avyovaro13 lomondo A. 16 Laeipea etiam Ant. ^Qiya Ptol. 17 Iteui editi. 18 complito AB, Compluto editi. 19 pitascon AG. 20 Albeceia) Albocela Ant.l
II

est

^X^ioKeVka

Ptol.

21

Cauca etiam Ant.

et

Pfol.

IV i4

313

314
1

IV 44

Solaria

2
3

Morum.
Item

spatiosa terra ipsiiis

patriae

4
5
6
7

Spaniae est civitas quae dicitur

Augusta Merita, cuius proxima


est civitas

quae dicitur

Evaudria; iterum

8
9

Bipoue
Aturnea.

10

Item iuxta supra

scriptam civitatem
est civitas

11
1

Augustam Meritam
citur

quae

di-

13

Pergelana
Contributa

14
15

Lacunis
Curica
Hilipa
Italica.

16
17

18
19

20

Item non longe a praefata civitate Augusta Merita est civitas quae dicitur
1

Solaria]
3

^alaoia
5

Ptol.?
II

2
terra]

Morum] Ad Morum
tera A.
II

Atit.f

spaciosa C.

patriae

Augusta Merita] yivyovaTa 'HfieQixa Strabo Ptol., Emerita Ant. et alii. 7 EvavEvandriana Ant. 8 Dipone Ant. Soia PtoL, 9 atnnea B, Atunnea editi, Ad Adrum flumen Ant.f 10 iterum C. 11 augusta meritam B editi. 13 pergelena AB editi, Perceiana Ant. 14 Contributa etiam Ant. et Ptol. 16 Curiga Ant., Kovgaov Ptol.
om.
editi.

17 Hilipa] Ilipa Ant.,


lica etiam Ant. et Ptol.

^lliTta usynXr] Ptol.

18 Ita-

IV 44
1

315

316
1

IV 45

Autigaria.

2
3

Item iuxta praedictam civitatem Augustam Meritam est civitas quae dicitur
Plagearia

4
5

Massusaria
Abelterion
Aretio praetorion
Perbrigaui.
45.

6
7

8
9

Iterum

iu ipsa

Spania est

civitas

10

quae dicitur
Hispalis,

11

cuius iuxta est civitas

12 13

quae dicitmBalsilippa

14
15

Cirsone

Olipium

16

Osipon

17
18 19

Urgapa
Antio-aria

Rataspen.

Anticaria
11

^^

editi.

5
7

Augusta Meritam editi. Massusaria] Matusaro Ant.


efZ7i,

praedictam] supra scriptam C 4 Plagiaria Arit.


6

Abelterio

Ant.

Aretico

Aritio Ant.

II

Praetorio vl^

8 Per-

11 Hibrigam] lerabriga Ant., l4Qa^oiya Ptol. 13 balsilipa BC, Bassilipa editi, Basispali Ant. 14 Cirsone] w Urso? Ovoacav Strabo? lippo Ant. 15 Olipium] Ilipa -4?(/.? 16 Osi'Oqocov Appian.f 17 Urgapa] virgaba A, Urgao pon] Ostippo Ant.f 18 antigoria AC quae Alba PlinJ cf. v. 1. 19 Rataspen] Aratispi Inscript.
,

IV 45
1

317

318
1

IV 45

IV 45
1

319

320
1

IV

'l

]V 45
* 1

321

Lugisonis

Ponte Abei

3 4
5 6
7

Lugo Augusti
Ponte Nartiae
Brevis

Assegonion
Ii'ia

8
9

Aquis Celenis.
Currunt autem per ipsam Spaniam
id est
di-

10
11

versa flumina, inter cetera quae dicuntur

12 13

Iberus

Medulla

14 15
16 17
18

Tagus
Baetis

Samus
Bibesia

19

Clerum Nabuin

20
21

Hade
Minua.
2 Ponte Abei] Ponte Neviae ^<.?
Ant.,

Luco Augusti

4 Ponte Nartiae) ylovxos Avyovarov Ptol. 6 Assegouion] Marciae Ant. 5 Brevis etiain Ant. 7 '/()/ (Plaovia PtoL, Pria Ant. Asseconia Ant. 8 Aquis Celenis etiam Ant., "VSata d^eofia PtoL, 15 betis C. 13 Medulla] cf. 300 15. ,:f.308 2. 17 Ribesia editi. ie Samus] Ilnfiji^oy.as PtoLf 19 naluim 18 Clerum) an Derum i. e. Duero? vel nalium A, nalium C, Nabam editi, Nufiiov ix21 Minua] est Minius. iiohu PtoL
21

322
1

IV 45

4
5

Completur autem ipsa Spauia liabeus finem ab uuo latere iuxta litus Oceaui saltuin Pireueum Spauoguasconiae et deinde ipsum saltum Pireueum Guasco,

6
7

8 9

niae , iuxta vero mare magnum Gallicum ipsum saltum Pireneon et provinciam Septimanam. ab alio vero latere habet ipsa Spania finem multotiens dictum mare magnum Gallicum Valeriaci. a tertio

10
11

namque

latere

babet ipsa Spania finem


superius diximus occi-

Oceanum quem

12
13

dentalem Britaniam.

a quarto vero latere

babet ipsa Spania finem quod superius

14
15

diximus fretum qui dicitur Septemgadi-

tauum.

qui fretus ex

eodem mari Gal-

16
17

lico ingreditur iu

ipsum Oceanum occidentalem Britanici. quod fretum di\*idit

Completur] hic accedit Guido. 3 Pvreneum editi. spano guascone AC, differt Guido. 4 pireuum C, Pyreneum editi. 6 PsTeneon editi, 5 gallico B. prodncia AB editi. pyroon B, pj-reon C. septimana AB, Septimania edifi. 8 multociens C, mulualeriati B, Valeriatoties editi. 9 galicum B. 11 quem] quod AB cum Guido. Balearicum editi. editi. 12 brithaniam B, Britanuicum editi et Guido. 13 ispania A. quod] vero] etenim AB editi. quem C. 15 /)oi fretus 14 septegaditanu B. A add. est. eiusdem AB editi. 16 post Gallico 17 BriAB add. et. ipsum] praedictum .4^ erfiii. tannicum Guido.
I
li

II

II

II

II

11

II

II

IV 46
1

323

inter

Africam vel Maurorum patriam

et

2
3

supra scriptam Spaniam.

Habet itaque Europa


designatas
Lii,

civitates a nobis

4
5 6 7

mille cccclxxv,
CXLVIII,

patrias vero
i,

flumina
iiii,

insulam

regionem

i,

lacus
46.

provincias xxvi.

Completur autem tota Europa ha-

8
9

bens finem ab oriente praenominatos montes

Rimphaeos, ex quibus supra scriptus


montibus CaTanais
et

10
11

fluvius Tanais egreditur ex


spicis

Caucasis;

qui

fluvius

12

in paludibus sua deponit fluenta.

ad par-

13 14 15
16
17

tem vero meridianam habet ipsa Europa finem mare magnum Ponticum, ubi paludes Maeotidae ingrediuntur nec non angustum currit de Ponto in Propontida et postmodum in ElHspontum, hinc
I

afFricana B, africanam

editi,

aftVicam C.

II

vel

et

editi.

Habet

II

et]

ex

editi.

scripta Spania editi.


II

xxvi om.
civitntes,

AB

editi.

nitmeri collecti
,

efjiciunt

1529

26

jjrovincias.

2^ost

ab orieute. Europa C add. hic. 10 tanays A, thanais B, thaex] e editi. 11 causisis -4, caucasels G. nays C. tanays AC. 12 in paludibus] in Meotidis paludidisponit C. fluentia B. post fluenta bus Guido. C add. de finibus europe ad partein meridionalem. 15 Maeotidae om. C. 14 post finera A addit circa. 16 propondida ABC, qui iugreditur AB editi. 17 in Ellispontum] mellesponsupra propontida. ellesponticum A. tum C. 21"
II

tinibus europe

61 patrias 136 flumina, xxvi C add. hucusque de 7 autem om. C. i^ost

II

II

II

II

II

II

II

G 5 1

324
1

IV 46

pelagum Adriatici
dicitnr,
et

qiii

antiquitns lonicnm

2 3
4

deliinc colfum Italiae et col-

fum

Gallici Valeriaci Spaniae, nsque supra

scriptnm qui dicitnr Septemgaditannm.

6
6
7

ad partem
ipsa

enim septentrionalem habet

8
9

Em'opa finem Oceanum qni tangit item Amazonas Scythiam heremosam. postqnam egressae sunt de monquas ibi,
tibns Caucasis, antiqnitus fnisse legimus.

10
1

postmodnm

tangit

ipse

Oceauus Roxo-

lanos uec non Sarmatas, iternm Scythas,

12

is
14
1

postmodum Rerefennos et Serdefennos, vernm etiam Danos necnon Saxones,


etiam Frisones.

ad partem deniqne oc-

cidentalem habet ipsa Europa finem Ocea-

num
1

Galliae Belgicae.

qnam modo Fran2

pelagus

AB

editi,

y^rolagum C.
II

colphum C
I!

(his).

septegaditanum B. post 4 scriptum] dictum C. Septemgaditanum C udd. de linibus europe a parte


septentrionali.

28.
II

editi.

Oceanum e/c.] eadem recurrunt AB, sythiam C. eremosam amazouas etiam G, araanzonas AB. 8 quas
6
7

sithiam

II

ibi]sunt ubi eas


caucaseis GV.

AB

editi.
i>,

causasis A, caucalis C,

occeanu ,-1. 11 scithas .4, 12 refenos G''f, rephescithias B, Scythiam editi. cerdefennos C', cerdephenos (?', serdefenos G'. 13 post necnon AB add. a, editi add. nos B. 14 etiam) et etiam C. post Frisones C et. add. de finibus europe ad partem occidentalem. u denique] vero C. 15 16 Oeeanuni Galliae Belgicae] Oceanum qui tangit Galliam Belgicam et Germaniam V 28. 16 gallice C, bellice ABC.
II

10 oceanu

II

V
1
2

325

coruni pofesidet geiieratio, item


Britanici, Spauoguasconici,

Oceauum

verum etiam
,

3 4
5 6
7

Spanici usque ad supra scriptum fretum

quod diximus Septemgaditane ubi est mons Statiola et insulae Fortunatae. VI. Et si amat lector vel auditor et
volnnt snbtilius scire totas civitates circa
litora totius

8
9

maris magnii positas tantum-

modo unam
totas
sitas

10 11 12 13

alteri conexam, etsi eas iam nominavimus per singulas snas po-

patrias,

attamen reiterantes totas


minutius

circa litora maris magiii positas Christo

nobis

auxiliante

designemus:

14 15
16

unde illico deo annuente incipientes ita eas nominavimus et nominando subicimus, inprimis
1

generacio C.

li

item

etc.\

item Oceaiuis Britanni-

cus Aquitanicus Spaiioguasconiacus verum etiara Spanicus Guido. occeanum A, oceanl B, Oceani editi.
li

etiam] et editi. 4 septe3 ad om. AB editi. gadditane A, septegadditauu C. septe-gaditane B editi, 5 staciola C, tastiola 6'V, tastula G' et] vel AB
2
. 1!

Fortunatae C odd. prologus auctoris. de civitatibus iuxta mare magnum positis. 6 amans C. et (alterum) om. BC editi. to8 littora BC. cius B. alterius B editi ut infra V 16. con9 nexara e<f7j. etsi] vel si AB editi. 10 11 patrias positas C. 11 attamen 12 positas om. Porch. 12 littora BC. 13 miuutiis C. designabimus C. 15 inprimis om. AB editi. 14 unde 16 post subicimus C add. civitates iste sunt lxxx. inprimis ] quod AB editi.
editi.
li

7J06

11

li

II

II

II

!I

326
1

V
1

327

328
1

Teanopilon

V
1

329

330
1

V
Tarentum Metapoutum
Eraclia

2 3

4
5 6

Anival
Caiilon

Locris
Sileon

7 8 9

Leucopetra

10
11

12 13

Kegio lulia. Supra scriptum autem circa ipsumlitus maris a civitate Ravenna usque ad praedictam civitatem Regio lulii sunt ci^nitates sexaginta
liaria mille

novem

et

supputantur mi-

14 15

duodecim.
si

Ne

mireris, o lector,

nomina

civiali-

16
17

tatum superius a nobis descriptarum

quantulum discrepent ab

iis

quas infe-

I Tarentum etiam 262 9 et G, tarentum {super e pr. man. add. vel a) C, tarantum editi. 2 Metapontum etiam 262 11, metapontus G. 3 eraclea C,

AB

4 Aniaba 263 3, Caulon etiam 263 7. 6 Locris 7 Sileon etiam 263 9 ; sileon sileon BC, Syleon Syleon editi, scilleum G. 8 Leucopetra etinm 263 10. 9 regio iulta B, Regio lulis 263 11, regium G. 10 ante Supra C add. et. 10 11 litore mare G editi. 11 civitate om. C. ad om. B editi. II 12 praedicta civitate G editi. 12 Rhegio lulii editi. 13 sexaginta novem] lxix C, sexaginta septem sunt. 14 pQst duodecim C add. prologus auctoris. ne admireris de vocabulis civitatum. 15 Ne mireris 331 14 designemus om. AB editi. 17 hiis C.
Heraclia
editi,

Heraclea 262 12.


5

annibal G. eiiam 263 8.

II

V
1

331
rius

nominabimiis

significant,

qnia unum et idem , quamvis diversis nomiuibus

3 4
5

nuncupentur.
est,

quod ideo a nobis factum

quia homines diversis vocabulis ab-

utuntur, sicuti

mos

illorum est et lin-

6
7

guarum
civitatum

diversitas.

nam
ita

sicuti

divisi
et

sunt homines in facie,


dividitur

hominum

8 9

loquela.

nimirum

10
11
1

nunquam etenim nisi casu faciem similem, loquelam eandem in hominibus civitatum diversarum reperies.
igitur
ris

revertamur

ad civitates iuxta

litora totius

ma-

13
14:

magni supradicti
Iterum
est

positas

et eas de-

signemus.
2.

15

civitas

Cohimna Regia

16 17

Arciades

Tauriana

18
19

Vivona Valentia

20
5

Tenna Tempsa
mos] nos
add.
C.

12
iste

littora
siint

C.

17 post designemus
et xi;
et

civitates
c.

sic

deinceps

14 civitatum numevum etiam in initio capitum ponit C. 15 est om. AB editi. post eivitas C add. id est. Columna Regia etiam 2fJ.'l 12 et G, Columpna Regia AB editi. 16 Arciadis 263 13. 17 Tauriana etiam 263 14. post Tauriana nonnulla addit G. 18 Vibona Valentia editi, Bibona Balentia 264 3, bibona valentia G. 19 Tanum 264 4, tenno G. 20 Tempsa etiam 264 .5 et G, temsa AB editi.
usq.

ad

II

II

II

m
1

V
1

333

334
1

V
1

335

336
1

V
1

337

338
1

V
Vico
virginis

2
3

Batis Sabatis

Albinganis

4
5 6 7

Lnco Vermanis
Costa Ballenis
Avinctimilio

Alpe

mai"itana.

8
9

civitate

quae dicitnr Ixegio

lulii circa

ipsa litora maris nsqne ad civitatem quae

10
11

vocatur Alpe maritima,

nbi iuxta litus


Italia,

maris Gallici
vitates

completnr

snnt

ci-

12

centum midecim

et

snppntantur

13

miliaria mille.

Vico virginis etiam 270

5,

virgo virginis A,

vigo

virgiuis

editi,

vicus virginis
batis sabbatis

G.

2
editi,

Batis Savatis sab-

batis etiam
batis G.

270
3

6,

Albinganis etiam 270


editi.
4.

7,

albingaui G,

albingano
editi,

AB

loco germanis
5

Luco Vermauis etiam 270 8, Loco Bermanis Costa Ballenis etiam 270 9, costa balenis

AB,

loeo gei-minis G,
6

CG,

costa balleni

AB
,

editi.

Avinctimilio etiam

ad vigintimilio AB editi, vigentimilium G. Alpe maritima editi ut paullo 7 albi maritana AB 8 ad ciuiinfra et 270 11, alpis niaritima G. tatem A. Regio lulii etiam 330 12, Ehegio lulii editi, Regio lulia 330 9, Regio Iiilis 263 11. 9 ipsum litorem A, ipsum litus C. ad om. AB editi. civitatem quae] ad illum locum qui A; c/. 343 12. 10 Alpejulpe^S. maritiua C. 10 ubi 11 Italia om. AB editi. 12 centuni undecim]

270 10,

II

II

II

II

supputatur B. c et XI C, sunt centum quattuordecim. 13 post mille C add. prologus auctoris cnr alio et
II

aliter

nominantur

civitates.

V
1

339

Si vero aliqiiis doctus astucia et subtilitate

perniciosa,
ita

cur supradictas civi-

tates illuc
ferius aliter

4
5
6 7

uominavimus et nunc innominando supponimus, dicat


et faciemus,

quare hoc fecimus


id

respondeo
est.

quod

supra

responsum

sed
litus
inti-

quaerat suprascriptas civitates circa

8
9

maris praedicti positas et a nobis


matas,
et

legat

et et

perlegat

omnimodo

10
11

eas, reperiet
et verbis

idem

eundem

significantes

paene eisdem descriptas atque

12 13

enarratas.

nunc ergo ad
litus

civitates eiusrcite-

dem
3.

maris circa

exponentes

14
15 16 17

ramus

et eas describimus.

Iterum

est civitas

Pomune

18
19

Scapiana Nicea Micalo colonia Diccorum


Antipolis

20
21

Orea Foro
I

lulii

ideo quia C.

id qiiodl 14 describimus om. AB editi. 14 post describimus G add. civitates Poiste sunt lxx id est. 15 est om. AB editi. 16 Scarpiana mune etitmi 243 9, pomona G. 18 nicalon G. 243 10. 17 Nicea etiam 243 11.
Si
II

II

Dicaeorum
19

editi,

om. G;

ditia.

Antipolis

340

cf.

243 12
2

nbi Melacon Carnarium om. G.

19 anthipolis A, antiopolis C, Antbopolis 243 13. 21 Foro Divi lulii 2:^5 15. 20 Orea etiam 243 14.

340
1

V
Patavi

2 3

Caruarium
Tegulicia

4
5 6
'

Aquis Sextis
Massilia

Solarianum
Calcaria

Viceusimum
Colonia maritima
Fossis Marianis

10
11

Nemausus
Megalona Agate Calum
Latara
Sextantione

12 13 14 15

16
17

Aquae Couverantia
3 TePataiim 243 18. 2 Carcarium 24i 1. 244 2 et G, tegulitia AB editi. 4 Aquis 7 Calcaria Sextis etiam 244 3. 5 Massilia 6 So5 Marsilia 244 4, masculia G. om. AC. larium 244 5 et G. 7 Calcaria etiam 244 6. 9 Co8 vicesimum G editi, Ad vieesimum 244 7. lonia maritima etiam 244 8, colouiam maritimam G. 10 Fossis Marianis etiam 244 9, fossis marinis .1. II nemaus BG editi vt 244 11, nbi Fossis Marianis Arelaton Nemaus. 12 Megalona etiam 244 12, mediolana G. 13 Agate etiam 244 13, agathe C. 15 Latara Agatae editi. 14 Calum etiam 246 7. etiam 245 8, latera G. 16 Sestantione 24.5 9, sexiantiona G. 17 Aquae Convenarum editi. aque fonverancia C, Agae Convenarum 245 10.
I

gulicia etiam

V
1

341

342
i

V
1

343

344
1

V
Svicl

2 3

Bardesola

Saldo

4
5

Bamaliana
Cartetia

Traducta
Cetraria

8
9

Melaria
Belone.

10 11 12 13

Hic

iuvenitur fretum

quod miJtotiens

nominavimus, quod dicitur Septemgaditanum, quod dividit inter Spaniam et maritimam Mauritauiam. quod fretum
exiens de mari

14
15

vergitur in

magno Gallico Valeriaco Oceanum occidentalem Brifre-

16

tannicum.

quod multotieus dictum

17

tum

transieus

homo

circa litora

maris

I Suel etiam 305 7, surel B. 2 Barbesola editi, Sabesola 305 8, sabessola vel bardesola G. 3 salda C, Saltum 305 9. 4 Bamaliana etiam 305 10. 5 cartecia C, Cartegia editi, Gartegia 50.5 11, gartecia G. 6 Transducta editi ut 305 12. 7 Cetraria etiam 305 13. 8 Melaria etiam 305 14. 9 Beloue etiam 305 15 ; Ba.eloxie editi, helona. G. 10 fretus AB.

multoties editi. 11 septem G, C, 12 spauia ^l, Septe [Gaditaaum] editi. yspaniam B edili. 13 maritiraa A, et om. AC. maritaniam {corr. maritimam) C. mauritania A. 14 Valereaco editi. occeanum B. 15 vergit editi. britanicum BC. 16 multociens C, multoties editi. 17 littora B.
II

multociens

septe

AB,

II

II

II

II

V
1

345

346
1

V
1

347

348
1

V
1

349

350
1

V
1

351

Pontos
Passaria

Oxea
Tvirris alba

4
5 6 7 8

Getiila

Quintiliana.

A
litora

civitate

quae

dicitur

Ubus

circa

maris

usque ad
sunt

civitatem
civitates

quae
quin-

dicitur Quintiliana

10

quaginta duo et supputantur miliaria mille


triginta et octo.
G.

11

12
1

Iterum

civitas

Palma

Mata
Leptis

14
15 16

magna

Subgoli

Nivergi

17

Simadana

Pontos etiam Tab., cf. 140 IG. 2 Assaria Tab. oxenca G, Ooea editi, Osa col. Tab., Ocea colonia ,1^. 5 Getullu 4 Tunis ad algam Tab. Ta.b., 7 ubugetua G. 6 Quiutiliana etium Tab. bus G, ubs C, Ubr editi. 8 litora] ipsum littus A, ipso litore B editi. 9 quinad om. AB editi. tilina A, civitates] civitas B, civitates post duo j)onit A, quinquaginta duo] lii C, suiit om. C. quinquagiiita et una. 11 post octo C add. civitates
1

II

II

II

sunt xlv. 12 palma BG, Ad palmam Tab. 13 Mata ei 14 Leptis in BC coniunr/untur ita mataleptis. 13 mapta G. 14 Leptis magna etiam 15 Sugolin Tab. 140 15, paletis magna G.
iste

16

Neveri 140 12.

17

Scemadana 140 14.

352
1

V
1

353

354
1

V
Caenopolis
Balacris

2 3

Apolonia

4
5 6 7

Cyrene
Agabis,

supra scripta civitate quae dicitur

Quintiliana circa ipsa litora maris usque

8
9

ad civitatem quae vocatur Agabis sunt


civitates quadraginta

quinque

et

suppu-

10
11

tantur miliaria mille viginti quatuor.


7.

Iterum

civitas

Madis

12 13
1

Paliuris

Meciris

Gonia
Antipegoni
1

15

cenopolis

ABC,

coenopolis

editi,

cf.

137 13.
AppolCysupra
a
ci-

Balacris etiam

137 12,

balatris

CG.

lonia Tah., apoUonia G.

cirene
et

AB,
G.

civitas

renes
vitate
tilina

137
C, A.

8.

Agabus 135 2

A
7

scripta civitate]

super scriptam
circa
9

civitatem
editi.
II

B,

supra scriptam civitatem


II

littora B. maris om. C. quadraginta quinque] XLV C, ratio constat. 10 milliaria C. viginti quatuor] xxiiii C. post quatuor C add. civitates iste sunt lv. 11 inter civitas et Madis lacuna unius verbi capax in A. Man-

quin-

8 dicitur C.

II

II

II

dis

editi ut

135 1
C,

et

G.

12
editi,

13

meriris

Metiris

134 15. Micheris 134 14.


Paliveris

134 12, sonia G. 15 antipegonia G, Antipoego 134 13. quae hic additur syllaha ni orta videtur ex numero iii, qui in Tabula Pm14 Gonia
etiam
indicat.

tingerana super Jine vocabuli Ahtipego positus miliaria similem tabulam auctor noster anie oculos

habuit.

:M)7,

356
1

V
1

ys:

358
1

A
que
8.

civitate

quae dicitur Agabis circa

2 3

ipsa litora maris usque ad civitatem

Lautre-

diciam svmt civitates quinquaginta quinet

4
5

supputantur

miliaria

mille

centa.

6
7

Iterum

civitas Orientis

Seleucia

8
9

Rosclo
Alexandria cata Lson
losson

10
11

Cabulon
Hire

12
13

Egis

14

Malion
I
II

circa

2
A,
3

maris

om.

C Porch.
laudicie C,
^4;

littora

B.

laoditie

laodiciam G.

lauditiam

editi.

quinqiiaginta ct quinque

lv
II

C,

ratio

4 et supputantur om. Porch. trecenta] tredecim G. 5 post trecenta C add. civitates iste sunt Lin. 6 civitas post Orientis ponunt AC. Orientis] Ad orontem Tab.; fluvius.. Orontes quem de originis suae tractu Orientem veteres latine appelhwemiit'' Jsidorus Hisp. Orig. 13 21.
constat.

ccc'* C,

II

ACG. 8 rosclum G, Rosos Tab., 'Pwoos Straho Ptol. Athen. Steph. 9 alexandriaacataison ABC, Alexandria Cata Isson editi, Alexandria Ant., Alexandria catisson Tab., 10 Isson editi nt alexandria niinor cata isson G. 93 6. 11 Catabulou editi. catabolon G, Catavolon 93 T. 12 hvre G. fortasse pro Hire Egis Tah. 14 Mahabet Aregea. 13 Aegis editi, Aedis 93 8. mallon lion efiam 93 9, malion (corr. mallion C.
7

Seleucia etiavi Tab., seleutia


editi,

Roselo

II

editi.

V
1

359

360
l

V
1

3HI

Cnidum
Alicarnasum

2
3

Mindon
lason

4
5 6 7

Meleton
Eraclia

Pira

8 9

Lince
Paleue

10
11

Micale

Ephesum.

12

A
sum
9.

civitate

quae dicitur Laudicia circa

13

ipsa litora maris usque ad civitatem

Epheet

14
15
IG

sunt civitates

quinquaginta tres

supputantur miliaria mille quindecim.

Iterum

civitas Cistron

17

Colophon

18
1

Tedebon
cnidou G,
lOf)
6'.

Chinuidum 105
alicaruasos
sic

3.

Alicarnasum
etiam

etiavi

4,

G.
1.

Mindon

105

4 lason]

Gron.

densi, iaason G, lason

ABC

2 ex apogrcqiho LeiPorch.; cf. 105 5. 5 Mi9.

leton editi, Mileton Cariae

105

heraclea G.

Pirra editi, Pirras


9

10 Miefesum A, effesum C, ephe12 lausus (additis nonnullis) G, Efesos 107 8. 13 littora B. 14 quinquaginta ditia AB editi. 15 post quindecim C add. citres] ratio constat. 16 Caystron editi, Caustro vitates iste sunt l. 107 9. 17 Colophon etian 107 10, eolophonea G. 18 lebedon G editi, Levedon 107 11.
5,

107

imote G.

107 4. Palene etiam 107 6.

6 Eraclea 107 3, 8 Lincie

cale etiani

107

7.

11

362
1

V
1

363

364
1

V
1

10

365
lo

tri-

366
1

10

y
1

10

367

368
1

10

V
1

11

369
dicitur

Chimerium sunt
quinque
et

civitates

sexa-

ginta

supputantur

miliaria

mille duodecim.
11.

4
5

Iterum

civitas

Panthuas

Nymfe
Dina
Ichindin

Ero-oga

Tegine

Acra
Salolime

Mulisinon

Mucracum
AJecturia

Dandareon
Olivapolis

sexaginta
2

constat.

milliaria
II

quinque civitates B, lxv C, ratio 3 duodecim] xii C, C.

undecim

post duodecim C add. civitates iste editi. 4 Panthuas etiam 173 7, panthua G, sunt XXXVI. 5 uimphe ACG, Nimfa patuas B. Patuas editi. 172 17, Nimfae ecZi<!. 6 Dina etiam 172 9, dine G.
8 Ermoga 172 10 et G. 9 Teagine editi, 11, eygoga G. 10 Acra etiam 172 13. teagina G, Teaginem 172 12. 12 mulusinon B, Mulusmon II Salonime 173 11. 7 Ichnidin editi,

Ichigin

editi,

Ermogan 172

editi,

177

13 muracum G, Numuracum munisinon G. Alecturuni 177 10. 14 allecturia G, 15 dandareen -45C, Dandarium J77 11, daldereen G.
9.

16 Olbiapolis 173 13

et

Oluvium

.Z77

12?

24

370
1

11

V
1

12

371

Tumo
Dionisopolis

2 3

Odisson
Erete

4
5

Mesembria.

6
7

A
sunt

supra scripta civitate quae dicitur


circa ipsa litora maris usque

Chimerium

8 9

ad civitatem quae nominatur Mesembria


civitates

triginta quattuor

et

sup-

10
11

putantur miliaria mille viginti


12.

tres.

Iterum

civitas Acliialis

12
1

ApoUonia Thera
Burticon
Scileti

14
15 16

Filias

2 Dionisopolis etiam 181 10. Odiseos 181 9. 4 Erete etiam 6 A om. B Mesembria etiam 181 7. scriptam civitatem B editi. supra scripta om. C. maris om. A, qui lacunam. editi. 7 Chimerium circa sex vel septem litterarum capacem hahet. maris C hic om. et add. infra post quattuor. 9 triginta quattuor] littora B. 8 dicitur G. XXXVI C, sunt triginta ires, si copulantur Theodosia
I

Timum 181

12.

Odysson 181 8. 5
3
II

editi,

II

11

II

<
II

Dosiopolis.

10 milliaria
add. civitates
et

C.

II

viginti tresj

xxm

C.

post tres

chialis

181 6

Apolonia 181 .5. 181 3. 15 scillea G, 16 Filias etiam 181 1,

1 1 Ansunt ui. 12 apolonia B, appollonia AC, G. 14 Burtinum 13 Tira 181 4.

iste

Scyleas

editi,

Bilias

181

2.

philias G.

24*

372
1

12

V
i

12

373

Frolanis

2
3

Dimis
Traianopolis

4
5 6 7

Tempira
Mitoliton

Brindice
Porsulis

8
9

Cositon

Topiron

10
11

Acontisma
Neapolis
Philippi

12
1

Amphipolis
Apolonia
Melisirgion

14
15

16
1

Thesalonici
Srolanis editi ut
1.

182 16,

prolanis

6'.

Dyniis

183 2. 4 tympira B editi, typyra C, Tirapira 183 3, tempbra G. 5 Mytoliton editi, Mitholithon 183 4. 6 Brindece editi, Brentice 183 5, prindice G. 7 porsolis G, Corsulis 183 6. 8 Cossimon 183 7, confiton G. 9 Topiron etiam 183 8. 10 Acontisma etiam 183 9, ucontisma B, vicontissima G, Acontesma editi. 11 Neapolis etiam 194 9, neapolis quae nunc christopolis G. 12 Philippi etiam 194 10,
3 Traianopolis etiam

183

philippis (additis nonnullis)


lippi
C.

G, filippis

editi,

phy-

13

polis

C.

14

poUonia G.
lisurgi editi ut

etiam 194 11, amphyApollonia 194 12, appolonia C, ap15 melisigri B, melisergron C, Me-

Amphipolis

lonici

194 13, mellifligri G. 16 etiam 194 14, thesaloniceia corr. A, lonici (additis nonnidlis) G, thesalonikia C.

Thesathessa-

374
1

V
Pella

12

Beroea Acerdos

4
5 6 7
i^

Bada

Anamon Dium
Sabation
Stenas
Turiste

10
1 1

12
1

Tenus Lubion Olimpium


Larissa.

14

supra scripta civitate quae dicitur

15

16
17

18

Mesembria circa ipsa litora maris usque ad civitatem quae dicitur Larissa sunt civitates quinquaginta una et supputantur miliaria mille centum tredecim.
Pella etiam 194 15. 1 borroea B, Berroea editi.

2 3

archelos G.

I!

jaosi

Acerdos
etiam
et

G
G.

Beroea etlam 194 16, Acerdos etiam 194 17, addit arulos. 4 Bata
2.

195
7

1.

Anamon
^9.5

195

additur Imera
8

sabacion B editi, sabacium G, Stenas etiam 195 6, senas G. 9 thurista G, Thuris ii>.5 7. 12 Olym10 11 tenos, lumbion G. pium editi, Olimpius 195 8, olipyon G. 13 Larissa etiam Anf. Tab., larisa et (additis nonnullis) G. 14 supra seripta om. C. 15 mesenbria .-1, mesembria C. ante circa A addit quae est. littora BC.
II

post Anamon Diume 195 4. Sabatum 195 5.


II

II

16 17

quae dicitur Larissa] larissam B editi, larisam G. quinquaginta una] ratio constat, Lu C. 18 milC.
II

liaria

tredecim] xiii

C,

om. A.

II

post tre-

V
1

13

375
13.

Iterum

civitas

Grannona

376
1

13

V
l

13

377

378
1

13

6 1

V
1

14

379

Apsum
Genesis

2
3

Durachium.

4
5

supra scripta civitate quae dicitur

Larissa circa ipsa litora maris usque ad


civitatem quae nominatur
civitates sexaginta
liaria mille

c
7

Durachium sunt
supputantur mi-

una

et

8 ^

duodecim.
civitas

14.

Iterum

Lissum

10
1

Scodris

12
13

Butua Decadoron
Bicinion

14 15
1

Epitauron

Assidium Bretorum
I Absura 206 14. chium etiam infra

2
et

Genesis

fl.

Tab.

Duraepi-

206 15, Dyraehiura


( additis

edj<?',

daurus

quae

iiunc
7

dirachium

multis )

G.

5 littora
II

BC.
C.

sexaginta una] ratio constat, lxii C.


8

milliaria

duodecim] xu
iste

C.

II

post duo9
civi-

decim
tates

add.
editi.

civitates
II

sunt

Lissum etiam ante Lissum G addit pistrum, post Lissum G addit diode. 10 scodre AC, Scodra Ant., Scobre Tab., codras G, nunc Scutari. 11 Butua etiam 208 6, bittua A, 12 Decadaron 208 7 et G. budua G. 13 bizinion AC, Bucciniuni 208 8 et G sed ponit supra post Scodras. 14 epytauron BC, Epitaurum id est Ragusium 208 10, epitaurum ubi nunc est ratisium G. 16 praetorium G, bretorium y4C,15 Zidion 208 12.
,

AB

Lxx. 206 17;

huius loco

208 13 Pardua

id

est

Stamnes.

380
l

V
1

14

381

382
1

1-1

4 1

V
1

14

3S3

(Joucordia

Altinum
Tarbisiou qui etTribicium dicitur

4
5

Patavium
Monssilicis
Prosilia

6
7

Adestum
Adrianopolis a qua mare Adriaticum a quibusdam nominatur, item civitas

8
9

10
1

Adre

et

supra scripta

Ravenna.

12 13
1

supra scripta civitate quae dicitur


circa
litora

Durachium

maris usque ad

superius dictam civitatem


civitates septuaginta

Ravennam
et

sunt

15 16

duo

supputantur

miliaria mille sedecim.

Concordia

ef.iam

2
et

Altinuni etiam

om. AB editi; om. AB editi.


et

254 8 et 237 y, coiicordis B. 254 3 et 257 10. 3 Tarbision qui dicitur cf. 254 2, 255 4, 257 11. 4 Patavium etiam 254 1 et 257 12
II

(additis nonnullis)

G,

patavi
C.

B
5

editi,

pata.

que
etiam

et

pataviuin
G.

nuncupatur

Monssilicis

257 13,
sylicis

monssilici
8

A,

montis

silici

editi,

6 Prosilia etiam
editi.

257

14.

mons Adestum

etiam 25S' 1.

nopoli

12

Adrianopolis etiam 258 2, adria10 Adre om. AB editi. a qua quae dicitur om. AB editi. IH durachio B

II

editi,
II

dyracliii

A.

II

littora

B.

II

ad om.

vennatem
editi,

B
C.

editi.

ginta novem,

lxx

C.

A addit quae est. 14 Ravennam) ra15 septuaginta duo] snnt sexamilliaria C. 16 sexdecim
ante
circa

edite.

II

XVI

384
1

15

15. Ecce totum mare magmmi circumeuntes civitates circa ipsius litora
positas, vel aliqviantas

quarum

territoria

4
5
6 7

ad supra scriptum mare pertingunt et iuxta ipsum reiacent non louge


usque

quod discrepet, minutius designavimus,


et

sunt simul in

unum

civitates octinet

8
9

gentae quinquaginta duo,


XHii mille miliaria et

supputantur

cccccc et xx miliaria.
recipro-

10
11

Nullus autem aestimet quod per ignorantiam supra scriptas


patrias
cabiliter aut inter varietates designavimus,

12
i,s

duin quandoque iuxta Oceanum, quando-

2
II

ipsa

AB

editi.
11

II

littora

BC.

positae

editi.
editi.

vel

om.

C.

aliquantas]
editi

aliquantarum

II

post

quarum

discrepet om.

AB

in

unum om.

editi.

II

addunt ciuitatum. 5 et iuxta 7 simul editi. 6 mincius B. civitates om. C. 7 8 octin

gentae quinquaginta duo) summae ab aucfore in calce capitum positae efjiciunt 848, sed numerus singularum urbium est 837 7 octingintae editi. 8 quinqua.

ginta duo] et lii C.


9
xiiii mille miliaria et

et

supputantur om. Porch.


et

cccccc

xx
(

miliaria) sic C.

ratio

constat;

miliaria tredecim

trecenta
cf.

milia
et

ducenta

nonaginta

octo

AB

editi;
II

Guidonem

post xx miliaria computum in pagina sequenti. C add. sunt itaque in unum civitates circa litora maris
a nobis designatas ccc,ccc,cc et lii, et miliaria supputantur, ut diximus, per quatuordecim vices ..milliaria" mille adiunctis etiam hiis milliaribus
et XX.

ccc ccc
II

prologus auctoris ad confirmandum portiones extres equales esse. 10 autem] enim AB editi. stimet .4, extimet C. igiioranciam BC.
II

V
1

15

385
[)ositas

que ad mare maguuin


mus.
inconsulte eas
ita

nomiuavi-

2
3

uos denique arbitrauiur quod nou

exposuimus, sed

dum

4
5 6 7

inchoavimus eas aut ab Oceano aut a


iugo montium, ordiuabiliter eas exposui-

mus

usqiie ad mare magnum quanquam ad mare pertiuximus maguum, riu"sum reiteravimus, ut dictum est aut a iugo
:

arbitramus B editi, opinamur 3 inconsulte] est ulte B, eos B. 4 aut {post eas) uelut A, stulte editi. 5 iugo] ludo B aut aj vel a AB editi. om. A. ordinaliter C. 6 magnum] magno B. editi. quanquam] quandoque C. 8 rediteravimus C.
2 nosfjiie

AB

editi.

II

(corr. arbitramur)

C.

II

II

II

II

II

iugo

ludo

editi.

386
1

16

montiiim aut a praedicto Oceano dilatissimo.

2
3

sed quod multiloquium mitta-

4
5

mus aestimavimus. 16. Quod si minime


fefellit

nostrae fragilitatis
in-

mens, sicut nos philosophorum

6.

struxit astucia, aut ut super scriptum est,

7 8
9

dum

transmetatae sunt phirimae gentes,

ut barbarus

mos

est, forsitan

modo

ahter

appellantur.

nam omnes

prolatas patrias

10
]
1

mundi, Christo nobis philosophorum adiuvante munimine , alterius ex quolibet


latere

12
13 14
15

conexam designavimus.

etfortasse

16 17
18 19

aham intentionem quispiam proposuerit, adserens quomodo aequales portiones acceperunt iiHi Noe, cum dictum sit ad occasum finem habere Asiam superius
dictam Aethiopiam Trogloditorum ,
ubi

secundum praefatam supputationem


hora
I

tertia

diei

super designationem quasi adediti.

aut] vel

3 exstimauimus A,
li

II

nos] nobis BC. 7 transmeate C. est om. C.


II

2 immittamus B, uitamus AC. extimavimus C. 5 fefelit B. 6 aut om. editi. ut oni. B.


II

appellantur] hic

intermiitit G.

j^ost

patrias

BC

add. totas,
^-1,
II

coniecit totius.

11
II

munimine]
alteri

mmune
.314

Roth imune B,
qualibet

Numine

editi.

alterius]

10.

AB

13 alia inten12 conuexam C edili. quispiam proposuerit] proposuerit aliquis C tione-lC. 17 tri16 h&heret asia. B editi. 14 a.sserens C editi. gloditorum A, trigliotoruin B, Troglodytorum editi.
editi.
II

18

tercia C.

V
1

16

387

impleta

est;

portio

equidem Cliam tam

2 3

longissima eveuisset, quae pene quinque


in se accipiat horas diei; et

Europa tam
quae qua-

4
5 6
7

diu lougissima demonstratur,

tuor horas diei accipit et plurimas noctis.

8
9

ad quod dicendum est quia sicut plerique sancti patres, inter quos fuit dicens Epiphanius ter beatissimus Cypri archiepiscopus in suo eloquio, quod aequales
portiones
fiHi

10
11

Noe

acceperuut, id est

Sem

12 13

Asiam cum suis insulis, Cham Africam simili modo, laphet vero Europam pari
vice.

sed

dum

ipsa Asia nimis in

latiiii

14
15

tudinem, id est a mari

magno usque

16

Oceanum extenditur, ideo in ea tantummodo tres quasi horae diei supputatae


sunt, aliae ex parte horae noctis in ipsa
1

17

porcio BC.
C. et

II

equidem]

et quiclem
II

AC.
diei

2 quae|

quod

accipiet editi.

post

addit

accepit

quae mox horas C. accepit BC. et plurinias noctis om. C. quod] quos B editi. 7 fuit dicensj dicendum AB editi. 8 ante Epiphanius editi addiint ter] tunc S, est. epiphanus B, epyphanius C. tum editi. cipri B. 9 post suo AB editi add.
II II

plurimas noctis. ad quod dicendum est, 5 diei recurrunt. 4 quae] quod C.

II

II

II

II

ait.

II

eloquio]

de

terra

inter filios

Noae

distriluta

Epiphanius agit Ancorat. c. 114 -116 (Operum t. 2. 12 13 pari 12 iamphet C. p. 116-118 Petav.). 13 latitudine AB vice] pariuice B, pariter editi. editi. 14 a] ad B editi. mare magno AB, mare
II

magnum

editi.

25*

388
1

V
portione Asiae evenenmt.
portio

16

2 3

Cham

arta

ad mare

nam praefata magnum Afriesse

cae usque in

Oceanum Mauritaniae

4
5

dignoscitur; sed magis in longituduiem,


id est a supra scripta Rinocururon, quae
est inter

6 7

Palaestinam

et

Aegyptum, usque

8
9

ad fretum Septemgaditanum protenditur, et ideo quasi pene quinque borae diei in

10
11

eadem Africa supputatae sunt. nam de supra scripta Europa et multotiens dlcta Asia et supra scripta Africa, quomodo
aut qualiter ponuntur,
Christo iuvante

12 13 14

iam

subtilius supra exposuimus.

Diversis etenim altercationibus expletis

15
16
17

necessarium duximus supponendum doctrinam adhuc super quibus insulis tradere, doctilemque te ex

omnibus reddere,

18

ut possis,

amice carissime,

cum gaudio

porcioiie B.

porcio BC.
II

II

arta B,
II

artam

editi.

dinoscitur AC.

set

nem|

latitudine
C.

B
7

editi.

longitudiB. rinocurruron A, riII

nocurrunon
ropa

septe - gaditanum AC.


9

prae-

tenditur 5. pretenditur C.

supra scripta om. Porch. 10 multosuper Gron.1.2. etl vel AB editi. 12 ponatur editi. 13 pos< exposuimus C add. prologus auctoris super quibusdam insulis designandis.
ciens
C.

11

affricam A.

10 Eu-

11

II

14 18

diversas

AB

editi.

II

editi.

15 necessarium

389

altercationes expletas

AB

nunc om.

AB

editi.

karissime C.

V
1

17

389

aeteruam gloriam possidere.

uimirmu deo
et

2 3

nou contraria propouimus

deo auxi-

liante ei placeutia subministrabimus.

uunc

4
5

insulas per diversas colforas, hoc est flexus

Orieutis

ex Oceano pertinentes, id est

6
7

8
9

et colfum Arabicum atque colfum Hyrcanicum pouuntur, seu iu toto mari magno, Christo uobis

quae per colfum Persicum

iuvante subtilius enarremus et enarrando

10 11

supponimus.
17.

lu colfo vero Persico ex Oceano


partis meridianae pertinente sunt

12
13

summae

diversae insulae, ex quibus et nominare

14
15

volumus, id

est

Ogiris

16
17

Oracea Durcadena
Racheros

18
19

Orgina

3 clemonstrabimus {corr. subministrabimus) C.


sulas]

4
II II

in-

hoc colphoras C. est] hi editi. col6 quae per om. AB editi. fum (j)rius)\ cholphum C. colfum (alterum)] colinsulasque
editi.
II
I

AB

phum C. cum B.

7 colphum C. hicanicum A, ircani8 mare AB editi. 9 auxiliante C. 9 10 et enarrando supponimus otn. AB editi. 10 post supponimus C add. de colpho persico ex occeano summe partis meridiane pertinente. 11 colpho C. 15 Ogyris Plin. Mela alii. 16 oracca C. 18 Rachos editi. 19 ^Ooyava Arrian.
II

390
1
2

V
Casara

18

Cataga Ostana
Ciprusa

4
5

Tagna
Hodes Morcanaxia
Aspiate
Cirta

6
7

8
9

10
11

Tirus

Mapilide
Cersonis Protarute

12
13

14
15

Poleaponessos
Thilos.
18.

16 17 18 19

In colfo auteni Arabico ex Oceano


et qui

meridiauae partis pcrtinente,

mare

Rubrum
id est

dicitur,

sunt diversae insulae,

ex quibus aliquantas designare Yolumus,


Dionoristene
4 Cyprusa Tab. 6 Yrodes 12 Cersonis] fortasse TvQOS Strabo. 13 Pertarute editi. Xs^aovvTjaoq aicQa. Ptol.
I

20
21

Casara

etiain Tab.

Tab.

10

polea ponessos C editi, p 1 apon nos Tab. 15 Thilos etiam Tab. thilor A, tilor B, om. C, Tylos editi, TvXos Arrian. Ptol. alii. post Thilos C add. de colpho arabico ex occeano meridiane partis colpho C pertinente. 16 In om. AB editi.

14

II

II

II

aribico B.

V
1

18

391

392
1

V
19.

19

In colfo vero Hyrcaniae Isson ex

2
3

Oceano
cuntur

summae

partis

septentrionalis

pertinente inveniuntur insulae quae di-

4 5
6.

Talartica
Virnalis
insulae Silvestri.

7 8 9

Vero
ex
id

in

mari magno spatioso per dimultae


colfo

versa loca

insulae inveniuntur,

10
11

quibus plurimas nominare volumus,


est

in

Pontico

ex ipso mari

12

magno

pertinente dicitur
insula Achillis, quae est a fronte

13

14
15

superius dicti Danubii maximi fluminis.

parte vero quasi meridiana in ipso

16
1

colfo Pontico est insula

quae dicitur

Cafnusia, iteruminsula quae dicitur

18
1

Cerasus.
colpho C, Colfum editi. hirysson C. 3 pertinentes AB. 6 uirinalis-4. 7 Silvestii] ehoSeis Pfolemaei (-5 11 p. 3.54 Wilb.) fortasse vXroSsis silfestres esse monet Porcheron. post Silvestri C add. de insulis per diversa loca in mari magno positas. 8 vero in] vero A, versus B editi. mare AB editi. magno) magis A, magnum editi. spacioso C, spatiosum editi. 9 inveniuntur om. A. 10 post quibus C add. et. post ^Aunat&s A addit eti&ia. 11 colpho C. 13 insula Achillis, tumulo eius viri clara^' Plin.. Ins. a....l.. Tab.f 15 quasi raeridiana] meridiana quasi B editi. 18 post Ce16 colpho C. rasus C add. de colpo orientali ex ipso mari magno pertinente, insula cypro et aliis insulis.
colfus A,
II

colfu B,

II

canie B.

ison A,

II

II

II

II

II

V
1

20

393

394
1

21

Per insulam Cypri transeunt plurima


flumina, inter cetera unus qui dicitur
Basileus,

2 3

qui ingreditur in mari


alius vero

4
5 6 7

magno a

parte quasi Syriae.

fluvius dicitur

Licus,

qui

ingreditur

in

mari
supra

magno.

8
9

parte Syriae

est quasi iuxta

scriptam

Cyprum

insula quae dicitur

10

Stira

11 12
13

insula Arados.

Sunt etenim in ipsa regione maris, id


est

ex latere praedictae Cypri, insulae


Chelidoniae, iterum quae dicitur

14
15
16 17
18 19

quae dicuntur

Rodos.
21.

Iterum per diversum mare


Serusa

magnum

plurimae ponuntur insulae, id est

20

Caramen
2 post cetera C add. (|uae dicuntur. cipri B. 3 Basileus) y,BasUopotami post unus C add. est. 4 quasi fluminis meminit Steph. Lusign. c, 7 " Porch. 6 Lycus ante Syriae oin. A et ponit v.8 post parte. 8 o<e Syriae editi, ytvxov norafiov ey.fi olai Ptol.
I

10 Stira] Stiria Plin. add. quasi; c/. v. 4. 15 CheII arodos C, est Aradus, Phoenices insula. 16 Rhodos editi, Insula lidomaie etiam Plin. Mela alii. post Kodos C add. de plurimis insulis Rhodos Tab. 19 cerusa C. per diversum mare magnum positis.
II

V
1

21

395

396
1

21

V
1

21

391

398
1

V
Tissia
Inita

22

2
3

Dictimis.
insula non longe Europa quae dicitur Egena Zephyra minos
Iteriim est
a terra

4
5 6

8
9

Alisos

Epira
Cibera
Alesos
Olfaris

10 11

12
13

Diabate
Eucira.
22.

14
15 16

Est cersonissus, id

est

a tribus

paiiibus maris circulata et tantum

unum

17

18
19

angustum habens terrenum introitum, qui dicitur Peloponissum et Achaia. in qua


cersonisso plurimas fuisse civitates legi1

Tissia]

Lisia Tab.,
Tab.,

Inata

Eiraroi
11

ylaaaia Acta Apost. 27 8? Ftol. 3 Dictynna Mela;

post Dictunis C add. de insulis Jiy.rauor Ptol. non louge a terra europa. 5 Europae editi. 7 zephira C; cf. 396 4. minos] mim minor an MinoaV 8 alysos C. 10 cybera C. 12 Ole&TOS ut videtur. 13 dyabate C, Jia^axr} PtoL, Jia^rirri Steph. 14 Cucira editi. 15 Chei-sonissus editi. id est) que C. 16 circumvallata C. 17 qui] et om. C. quod editi. 18 Peloponessum editi. et] eyae A, eyac BC. achia C. 19 cessonisso AB, ChersoII
II

II

II

11

nisso editi.

II

civitates fuisse

C.

V 22
1

399

2
3

mus, ex quibus aliquantas circa litora maris desiguantes iam plura nominavimus. sed tamen quia multi philosophi
ipsam cersonissum inter insulas adscripserunt,

4
5
6 7

necessitatem
insulas

habemus

et

nos

eam

inter

adscriptam civitates

eius liquidius designare, id est

Stomis
Corinthon
Cencris
Epitauroii

10
11

12
13
14

Muleon Boas Assopon


Cition

15
16

17 18
1

Acardiam Lacedemonia Mesene Motona post aliquantas AB editi add. plurinias. littora BC. designantes maris AB editi. plurima C. noII

II

II

minavimus) supva V 13. cum B, Chersonessum


6

cesoniciim A,

cersoni-

editi. 5 necessitate B. asscriptam C, adscripsere et B, adscribere et editi. 8 Stomis etiam 375 16. 9 Corinthon etiani 376 1; corithon AC, chonthon B. 10 Cenchreae 376 2.

11 Epidauron 376 3. 12 Maleon editiut376 4. 13 Boas etiam 376 5. 14 Asopon editi ut 376 6. 15 cicion ylfi, Cythion erf7/, Pythion 57<5 7. 16 Arcadia 376 8. 17 Lacedemonia etiam 376 9, lace18 Messene 576 10. demomAm AB editi. 19 Methona editi, Methone .376 12.

400
1

V
Pylos
Cipparissa

22

2
3

Samachon
Olimpiada
Etide
Cilene

4
6 6
7

Dimis
Patras

8 9
1

Egion
Egira
Sitiora

12 13

Leche.

Item ad

aliam

partem sunt

in

ipsa

14
15
16 17
18

cersonisso civitates, id est

Micenis
Ai'gos

Melena MegalopoUs
cylos ABC. 2 Cyparisca Samachon etiam 377 1. 4 Olympiada editi, Olimpidia 577 2. 5 Etide etiam 377 3, eride A. 6 Cylene editi ut 377 4. 7 Dirais etiam 377 .5, Dymis editi. 8 Patras etiam 377 6. 9 Egion etiami 377 7, Aegion editi. 10 Egira etiam 377 8, Aegira editi. 11 Sicyone editi, Sicion 577 &. 12 Lechae editi, Chele 377 10.
1

Pylos etiam 376 13,


3

376 14.

13 ad om. B editi. 14 chersonisso AB editi. 15 Micenis etiam Tab., cf. 401 2. IG Argos etiam Tah. 17 Melena etiam Tah., Melaenae Plirt., Me18 Megaiopili Xaivai Ste.ph., MsXnivsai Prnisan.
Tah.

V
1

22

401

5 1 G

402
1

23

2
3

Paxon Saxona
Cassiape.
23.

4
6 6 7

Ad pelagum

Tyrrenicum
in

magnum
Italia est

in mari Gallico non longe ab

insula quae dicitur Sicilia.

qua plu-

rimas fuisse civitates legimus, ex quibus


aliquantas designare volumus, id est

8 9

Siracusa

10
1

12
1:5

14
1
1

Catena Tauromoeni Mesciana Dianae Tindareon Agathinon


Calao

17

Alesa
Paxus Tab. 2 Saso Ant., Sasoni". j^ost CasCassiope Ant., Calliopa Tab. 4 tyrcenicum B, siape C add. insula una. de sicilia. macyrenicum A, tirrenicum C, ThyiTenicum editi. 6 Sicilia] hic accedit Guido, gnum] magis AC. 9 ciracusa .4, Syracusa editi, Sy7 fuisses B. 10 cathena C, Caracusis Ant., Siracusis Tab.
1

Paxos

Ant.,

Tab.

II

II

11 tauromeoni C, Tautaniam Guido, Catina Ant. 12 Mesromenia Guido, Tauromenio Aut. et Tab. 13 diane B. siana editi, messana G Ant. Tab. dyane C, Facelinae templa Dianae Lucil. apud Probuni p. 4 ed. Keil; Dianae templo confinis Phacelinus 11: Tindareo Tab., Tinfluvius est Vibiu3 Sequ. 16 Ca15 Agatinno Ant. et Tab. daride Ant. 17 Haleso Ant.. Halesa Tab. leacte.4n^, Calacte Tab.

V 23
1

403

404
1

23

Parapou
Prestus

Motuo
Acris

4
5

Mutaca
Egestia

6
7

Caripa

8
9

Hyle
Calvisiana

10
11

Agrietum.

Iterum ex
dicitur

alia parte iuxta

supra scri-

12 13

ptam civitatem Panurmon


Erbita
Malistrata

est civitas

quae

14 15
16 17

Prachara

18
19
papiron

Aguriou Mestratou Enna.


1

editi.

UaQOJTtos Polyl.f Paropini Plin.


mii/i

3 Motuol 2 Perstus editi. aliorum, an Motvov Diod.f


Ptol.

Morvri Thuc. et 4 Agris Tab., ^j4xQat,

eade^n qitae Segesta

6 Egestia] 5 MoTvy.a Ptol., hodie Modica. 403 5? 8 Hyble Ant., Hible

Tab.

Calvisiana etiam Ant.

et

Tab.

10

agi-i-

12 parnumum B, gentum G Ant., Agrigento Tab. 14 herparmitum A, Panurmum editi, pauormum G.


bita

15 MalistrataJ un Mytisti-atum? G et alii. 17 Agurio Ant. tt Tab., Agyrium pathara C. nonne AmestratusV aliis. 18 Mostraton editi;

16

19 Euna etiam Ant.

et

Tab. sequeutia non habet Guido.

V
1

23

405

406
1

23

V
1

24

407

Ficaria

2
3

Cossura
Cabios

4
5

Coene
Melete.

6
7

Iterum ad aliam partem


insula quae dicitur

Siciliae

est

8 9

Lampadusa
Gaulos
Pantalasca

10 11
12
13

Gaulometin.
24.

Nam

in colfo occidentali in ipso


litore

mari magno

Dalmatiae seu Libur-

14
15 16 17

uiae atque Istriae sunt insulae inter ceteras quae dicuntur, id est

Corcora
Isia

iPiy.ttoia

vriaoi

Ptol.

Koaavoa

Ptol.,

Koa-

4 Caeiie Plin. 5 Melita Plin., oorooi Striibo. Malta Ani., MsMti] Ptol. post Melete C iidd. de insulis ad aliam partem sicilie. 6 Siciliae om. AB edl.ti. 8 Lopadusa aliis, nunc Lampadosa. 9 Gaulos) nunc Gozzo. 10 patalasca C, patalasea B, Patalosca editi; nunc Pantellaria inter Siciliam et Africam gita? 11 po.ft Gaulometin C add. de insulis in eol])lio occidcntali in ipso mari magno littore dalII

niatie seu liburnie atque hystrie positas.

colpho

12 colfa B, 13 littore BC. 14 ystrie 6'. cetera AB editi. 16 Corcyra editi cum Avt. et Tab.; est CorcjTa nigra. 17 ysia C, Jssa Ant. Tnh. Melae aliis.
C.
li

occidentale

B.

II

408
1

V 24

V
1

25

409

3 1

410
1

26

nuutur insulae, ex qiiibus aliquantas designare vokunus, id est

2
3

Erculis

4
5 6
7

Pertum
Boaris

Bobenia Egimoron
Galata
Cercina
Crocia

8
9

10
1

Ennavia
Pontias

12
1

lobus
Planisia Illuda

14

15
16 17

Capraria.
26.

Itemm

est

insula

quae dicitur

18

Sardinia, in qua plurimas fuisse civitates


3 Ins. Herculis Tah., 'HQa/J.tovs vrjaos Ptol.

4 porAnt.,

tum C
(iuae

Bertula Tah. 6 Bolenia editi, Bouenna Tah.


editi
,

5
7

Boaris

etiam Tab.

Aegimurum

Aegimuroe

Plin.,

^iyii.toqos Ptol. Steph.,


8

Ai-

Galata etiatn Plin. et Ant., 9 Cercinna Ka/.adf] vijaos PtoL, Galliata Tab. Mela, Cercenna Ant., Ksoy.iva PtoL, KsoY.ivva Strabo et alii. 11 Enavia editi; an Aenaria? 12 pon13 iocias C, Pontiae Plin. Mela; Ilovria Straho. 14 Planasia Plin., bis C. Hlavaaia Straho. 15 Ilva Plin., 'l/.ova PtoL 16 Capraria] aut Capost preae aiit quae infra c. 27 recurrit Capraiia.
yiiiovoos

Straho.

II

Capraria C add. de sardinia. 17 est om. C. accedit Guido. sardinnia A, sardina B.


1!

18

Jiic

V
1

26

411

412
1

26

Item iuxta supra scriptam civitatem


Caralis est civitas quae dicitur

3 4
5 6 7 8

Nora praesidiura Aquae calidae Neapolitanorum


Eteri praesidium

Castra

felicia.

Iterum ex
dicitur

alio latere iuxta

supra scri-

ptam civitatem

Caralis

est civitas

quae

10
1
i'2

Assiuarium
Saria
Sariapis

13

14
15

Sarpach Carzanica
Custodia Rubriensis
Piresse

16
17

Patrapanie
Ignovi.

18
19

Transeunt autem per ipsam Sardiniam


diversa flumina, inter cetera quae dicuntur, id est

20
21

22

Borcani
Nura

Ant., Nura Tab. 4 Aquis Neaaque'TSarrt NeaTtohrc.vd Ptol. ealide B. 6 felitia A. 12 2a^akanii PtoL, nunc S. Vito di Sarabus? 13 Sarpath Guido, SarcdL^QS Ant.? 14 Cstxca.mca, editi. 16 Pyresse GwiJo. 1 7 patrapavie AC, Patropaniae editi, Paurie et Patine Guido. 19 sardaniam B. 22 Bortani editi.

et

Nure

politanis Ant.,

II

V
1

27

413

Macco
Sulcis

2
3

Ortaronis.
27.

4
5

Iterum

est iusula

quae dicitur Cor-

sica, in

qua plurimas
est

fuisse civitates le-

6
7

gimus,

ex quibus aliquantas designare


Mariniauis

volumus, id

8
9

Colonia

lulii

10
1

Turrinum Coenicum
Agiation.

12

13

Iterum iuxta
liae

litora

maris Gallici Ita-

14
15

smit modicae insulae id est

Gorgona
Capraria.

16

Maco

editi.

2o%itoi

Xi/jLrjV
II

Ptol.,

cf.

411

5.

Ortaronis] nunc Oristano? post Ortaronis viarg. add. de corsica. 8 martinianis B editi, marianis G

Tab.,

Mariana Ant. Plin.

alii,

Maqiavov

et

Maoiavrj

10 Turrinum etiam Guido, turrianum B editi. coenium G, Kavearov Ptol.f 11 12 Agration editi, Agiagium Guido qui hic desinit; Adiacium Corsicae urbs episcopalis Gregorio magno lib. 9 epjs^ 74" Porch.; mkc Ajaccio. p os t Agiation C add. de insulis iuxta littora maris gallici ytalie positis. 13 raaris Gallici om. AB editi. 14 post insulae AB editi add, gallicum. 15 Gorgon Putilius de reditu suo v.515, Urgo Plin. Mela, nunc Gorgona. 16 Capraria etiam Plin., kmkc Capraja. post Capraria G add. de iusulis iuxta litus maris provincie septimane
II
ll

oppida apud Ptol.

positis.

7 3 1

41

27

2
3

Iterum iuxta litus maris proviuciae Septimauae suut iusulae, ex quibus aliquautas uomiuare volumus, id est
Sterousdeca
Terleuia
Veueris.

4
5
f.

Item

iu

ipso

mari Gallico Valeriaco


suut aliquautae in-

8
9

iuxta litus Spauiae

sulae, ex quibus aliquantas

nominare vo-

10
1

lumus, id est

Simuesia
Valearis maior

12
1

Libissa

14
15

Maco
Valearis minor

16
1

Ofiusa

Actima

3 no1 iiixta om. AB editi. 2 Septimaniae editi. minare] designare A. 4 Steronsdeca] an Stoechades ? 6 post Veneris C add. de insulis in ipso mari gallico valeriaco iuxta litus spanie positis. 7 mare B editi. 9 ali8 iuxta 0771. AB editi. quantas om. BG editi. 1 1 sunnesia B editi, simuersia (cor7\ simnesia) C, ruftrrjaiat vrjaot Strabo PtoL; 13 laibissa Baliares Graeci Gymnasias dixere Plin. BC editi, nunc Ivi^a?, quamquam mox recurrit Ebusa. 14 Mago Plin. Mela; nunc Mahon, urbs Balearis 16 Ofiusa] Colubraria Graeci Ophiussani minoris.
:

dixere PVm.

17

aceima AC, Actimo

editi.

V 28
1

415

Ebusa
Gabis.
28.

2
3

Terminantes denique Asiam Afri-

4 5 6
7

cam seu Europam, ad supremum ut dicamus completur universus mundus, a


parte

primae Orientis Indiae Dimiricae

Evilat

8
9
II)

nostro

liabens ipse mundus finem deo tantummodo cognitum, quia, ut diximus, nulli hominum permissum est

finem eiusdem primae Orientis Indiae Dimiricae


Evilat
reperire.

11

dextrae

vero

12
13

partis praedictae Indiae Dimiricae Evilat

invenitur

Oceanus qui tangit Indiam


siuistrae

ter-

14
15

tiam maiorem

quam praediximus Therautem


partis prae-

manticam.
fatae

16
17

Indiae Dimiricae Evilat reperitur

Oceanus Sericus Indiae Bactrianae: ad

Ebusus
II

riin.,

de terminatione asye miindus completur ct de finibus universi mundi. 7 ipse 6 dimice A. om. B editi, sed B in maryine a pr. m. habet ipe. 10 fine 9 est] est in AB editi. 8 quia] qua A. 11 Evilat om. AB editi. mirice A. AB editi. 12 niirice A. repperiri A, reperiri B editi. 14 post tertiam C 13 Indiae editi, om. AC. praediximusl diximus editi; cf. 114 11. add. partem. thermaticam A, post praediximus C add. indiam. thermaricam B. 16 Evilat om. AB editi. 17 baadd.
affrice

aos Ptoh, KM71C Ivi^a. Porch. post Gabis


europe.

Ebusos Mela, ^E^vaos Sfrabo, '.EjSva2 Gabis] ;<? Gades eriti"

qualiter

totus

II

II

II

II

II

triane

ABC,

qui

mox

bactriaua.

416
1

V
Orientis

28

plagam propter ulvam imiavi-

gabilis esse ascribitur.

Ad partem vero meridiauam habet totus


mundus finem Oceanum
qui
veuit

4
5

de

praedicta India Thermantica Elamonte.


qui Oceanus tangit Persas, Arabas, Ae-

6
7

gyptum

inferiorem, Aethiopas

Auxumi-

tanos, Aethiopas Candacissos, Aethiopas

Trogloditorum, Aethiopas Garamantium,


10
11
1-2

Aethiopas Biboblatis, deinde Mauros Peras Salinarum, iterum

Mauros Egel,

us-

que ad fretum quod superius nommavi-

13 14
15

mus quod

dicitm' Septegaditanum.

Ad
totus

partem vero septentrionalem habet

mundus linem praedictum Oceanum

propter] prope C.
-1,

li

ulvaui] uUalamina C.
5 thennatica
II

ii

iiia%-i-

gabilis

inhabitabilis editi.

2 describitur ^, asscri-

bitur C. adscribitur editi.


tica B,

AC, termae.

Tennantica
II

editi.

Elamoute]

('.

Elamite.

oceanu AB. 7 ethyopas B hic et auximitanos C. infra, ethiopias C. 8 ethiopes {ante Candacissos) AC. candicissos B. 9 triclitorum AB Troglodvtorum editi. post Troglodytorum C add. seu troclitorum. ethiopes C. guraniantium AB. 10 ethiopes C. biblobatis B editi. deinde] denique A. mauro speras AB, maurosperas C, supra Mauritauia Perosis. 11 iterum] inter ,4C. 12 ad nm. AB editi. quod superius noniinavimus ft-etum AB editi. 13 quodj q B.
6
qui] quare editi.
II II , 11 li II I! il
!;

11

!i

Septem - Gaditanum

editi.

14

a parte vero septen-

trionale

editl.

V
1

-28

417

qui venit de portas Caspias.

ludia Serica Bactriaua


qui

et

2 3 4 5
6
7

thiam lieiemosam.
eas,

Oceanus tangit Scyiterum Amazones, ubi

postquam egressae sunt de montibus


fuisse

Caucasis,
tangit ipse

legimus.

postmodum

Oceanus Roxolanos necnon


item
Scytlias
,

Sarmatas

8 9

postmodum Rereferos et Sisdefennos, verum etiam Germaniam, ubi egit habitare Danos nec,

10
11 12

non Saxos, etiam Frixos. Ad partem autem occidentalem habet


totus

13

14
15

mundus finem Oceanum qui tangit et Germaniam, quam modo, ut diximus, Francorum possidet
Galliam Belgicam
sed non de insula Bri-

generatio, item Britaniam et patriam quae


dicitur Nistricus.

16

2 caspia A.
leguntur.
editi.
II
11

II

qui] quas.lfi; c/.

324 5
C.

sq., uhi

eadein
post5 cau-

sithiam AC,
,

sythiam B.

eremosam
4 5

admazones A

admazanos

quam de montibus
sacis A, causasis B.

caucasis egresse sunt C.


6 roxolanas C.
et

sithias A,

9 GerSidefennos editl. maniam, ubi egit habitare omittuntur supra 324 12 10 Saxos, etiani germania AB, Germani editi. etiam] Frixos] Saxones, etiam Frisones 324 13 14.

sythas BC.

8 Rerefenos

II

II

et etiam
editi.

C.

11

autem] vero
II

C.

II

habens

AB

14
II

ut

13 bellicam BC. diximus) 324 16.

et

om.

AB

editi. editi.

15

Britannia

et)

vel
i.

AB
e.

editi.
;

11

editi,
11

Neustria
11

16 Niustria Pertz mon.


patria editi.

Nustricus
I.

passim.

non] nos ABC.

britanica A, Britannia edili.

418
1

V
tania qnae infra

28

Oceauum
intra

existit dicimus,

sed haec Britauia


dignoscitur.

Europam esse postmodum tangit ipse Ocea-

4
5 6
7

uus Guasconiam, quae Equitania dicitur

nunc Spanoguasconia, verum ctiam totam Spaniam usque, ut diximus, ad


et

fretum Septegaditanum.

qui supra scri-

8
9

ptns Oceanus, etsi uou permittitiu* iussu


factoris totus navigari,

attamen ipse girat


alii

10
11

totum mundum, sicut


losophi.

dixerunt phisunt, cre-

nam,

ut

alii

afPati

12
la

14
15

16
17
18

Indiam Dimiricam Evilat, id est in primo Oriente, nidlo modo ipse Oceanus ab hominibus inveniatur, quia, ut dictum est, creatori omnium tautummodo cognitum est. nam praefatum mundum et ipsi Oceano cirest quia post

dendum

cumseptum decreverunt.
oceano B editi. 2 Bri4 Equitania etiam Annales Nazariani cont. in Pertz mon. I. l).42; Annales Sangall. maiores ibid. p. 73. 74; Aquitania editi. 5 spano gasconia A, spano guasconia B. verumtamen B editi. 6 tota illa spania A, totam illam spaniam B editi. ad om. AB editi. 8 occeanu A. etsi] vel si AB editi. 9 totus om. edifi.
I

infra]

cle

infra

AB

editi.

II

tannia

editi.

3 dinoscitur BC.

II

II

II

II

nauigaris A.

II

g3'rat editi.

1 1

afati

AB.

II

po.<t

addnnt quod et. 15 quia ut] q aut .1. cratori B. 17 ipsi occeano AC, ipsum oceanum B editi. circumscriptum AC. 18 post decre verunt C add. prologus auctoris siiper insulis quisunt
II
II

BC editi

busdani.

V
1

29

419
29.

Nos autem

diximiis finem totius

2
3

orbis terrae exceptis insulis

quae ponun-

tur per diversas

partes in

Oceano

dila-

4
5 G
7

tissimo, ex quibus aliquantas

Oceani

in-

sulas iam supra nominavimus; sed eas


reiterantes et reliquas quas legimus Christo

domino adiuvante, ut dictum

est,

de-

8 9

signare cupimus.

In Oceano vero Indiae Thermanticae

10
11 12

Elamice, id

est

hac extrema parte me-

ridiana, sunt diversae insulae, ex quibus

aliquantas designare volumus, id est

13 14
15 16
1

Ypode
lamnesia
Silefentina

Theron
Argire

autem] ante
editi.

editi.

II

tocius

BC.
C.

insuli.-;)

multis

rediterantes

post cu

pimus C add. de diversis insulis in occeano indie thermantice elamice in extrema hac meridiana positis. 10 Elamitae 9 thermatice C, Termanticae editi.
editi.
II

id est]

est id est insula

AB

editi.

II

parte

om.AC.

10 11 extrema meridiana liac C. 14 podes lordan., Hippopodes Ethicus.

13 Hiplamnesia

15 silefantia C, silefentia B editi; etiam lordan. Silestantina (urbs Taprolanes) lordani, Sylephantinae 16 Theros Ethic, Ethico; an insula Elepliauta?

17 yigEtheron urbein Taprobanes habet lordanes. yv^f] /irjroonoXis 'la/3aiov PtoL, yloyvoa /.i.rjXoo-

Tioln Ta7iQOj3dvt]S

iiteph.

il'

420
1

29

Atyron
Colera

2 3 4
5

Agathodimoii
Sinda maior Opta, item
Afrondiscolias.

6
7 8

Item et in ipsam extremam partem meridianam est insula quae dicitur Taprobane valde splendidissima, in qua decem
civitates

10
11

fuisse

nominatissimas legi,

ut

testatur milii Pauliis Horosius sapientis-

12 13 14

simus Orientis perscrutator.

Item

est insula in

eandem partem
dicitur Chrisi.

in
id

eodem Oceano quae


est aiu-osa.

15
16
1

Iterum Ingeis

Apardarnus
auron B editi 2!utvi)Cov vTJaoi Ptol.f 4 Sinda SaiuorOi vfjaoi Ptol. Steph. maior) ^ivSai vrjaot Ptol. 6 afro discolias AC. post Afrondiscolias C add. de insula tamprobane in ipsam partem meridianam posita. 7 et oni. B editi, ipsam om. editi. extrema editi, om. AC. parte meridiana editi. 8 Taprobane etiam Tab., Tapro10 legimus BC ed/!^i. brane editi. 11 testatur mihi] Horosius] Ub. 1 cap. 2 p. 14 Hav.. cf. 50 16. Orosius editi. 12 persecutor C. post perscrutator C add. de insulis iu eandem partem meridianam in eodem occeano positis. 13 in eandem 14 Oceano om. AB editi. 14 Chrysi editi, Xovafj Bionys/if.i apud Steph. 14 15 id est om. C. 15 Aurausa editi. 16 Ingers editi. 17 apardarinis .1, AparI

atiron A,

^ya&ov

II

II

II

li

II

II

damus

editi.

V 30
1

421
Politrasolis

2 3

Capriaria

Axera
Spilas

4
5 6 7

Prophelum
Galliac.

In Oceano autem Serico Incliae Bactrianae


et

8
9

Caspio, id est a

summa

ac

extrema parte septentrionali , simt insulae

10
11

Scytbiae

maiores

minores

numero

quindecim, quarum iiomina multis modis


legimus,

12

dum

peccatis

emergentibus a

13

barbaris et sine lege nationibus ipsa do-

14
15

minatur patria

et variis vocabulis

insulas appellant, et ideo

easdem earum nomina

16 17

reliquimus designare.
30.

In ipso autem Oceano septentrio-

18

nali post

Roxolanorum patriam
2 Capiaria
6
editi,

est insula

polithrasolis B.

Perphelum
insulis

editi.

post Galliac
et

AlyiSiwv Ptol. C add. de diin

versis serico

sythye
bactriane
editi.
II

minoris
et

maioris
id est a

occeano
ac
vel

indie

caspio

summa

extrema caspium

parte

septentrionali.
II

8
editi.

et
II

Caspio)

AB
editi.
II

summae

ac]

a om. AB hac AC.

summe AB,

extremae partis

B
10

editi.

septentrionale A,

septentrionalis

editi.

sithie

A,

sythie

BC.

14

varia vocabula

AB

16 post designare C add. de insula scanza in ipso occeano septentrionali post roxolanorum patriam posita, que et antiqua sythia a pluriniis cosediti.

mographis

dicitur.

422
1

V
quae
latur.

30

dicituv

Scauza,

quae

et

autiqua

2 3

Scythia a plurimis cosmographis appel-

quomodo autem

aut qualitcr po-

4
5

uatur ipsa iusula Scauzi Christo uobis


auxiliaute

volumus enarrare.
lordauis
liquidius

sed

et

supra

6
7

scriptus

sagacissimus de

chrono-

graphus
insula.

eadem exposuit
septentrionali

8
9

Iterum

in

ipso

Oceano

10
11 12
13

aliquantae insulae reperiuntur, sed post

Saxonum

patriam, ex quibus una dicitur


et alia Eustrachia.

Nordostracha

Iterum est insula quae dicitur Evauia.

14
1

Iterum sunt iu ipso Oceano quae


cuntur

di-

quae

alt. oin.

A.

2 schitia
editi.

AB, sythia
3 4

C.

an-

tem om.
canzi

C.

II

aut] et editi.

ponatur ipsa]
insulas

ipsas ponuiit

AB

4
editi.

insula Scauzi]
5
et

om. B editi. 5 6 suprascriptas J. 6 lordanis] dereh. Get.c.3. cosmographus editi. 7 disposuit C. 8 post insula C add. de aliquantis insulis in ipso occeano septentrionali positis, sed post saxonum patriam. 10 aliquantae] sunt AB editi. reperiuntur om. AB editi. 11 patria B. ;jo5< patriam ^l add. sunt insule, B add. sunt in ipso oceano septentrionali aliquante insule, verum etiam et xaxonum patria sunt insule, editi add. sunt in ipso Oceano septentrionali aliquantae iusulae. 12 Nordostracha) /orin^^e Actania (f. e. ArctaniaV) PUn. Eustrachia]/i3?'<a*'e Austrania P?Mi. 13 Evania] Mevania lordan. Ethic, Mevaniae insulae Beda.

AB,

insulas

Canz

II

II

II

II

V
1

31

423

Vectis

Malaca
Insenos
Taniatide.
31.

4
5

In Oceano
qiuie

vero

occidcntali

est

insnla

dicitur Britannia,

ubi olim

gens Saxonnni veniens ab antiqua Saxonia

8
9

cnm principe suo nomine Ansehis modo habitare videtur. quam insuJam,
ut diximus,

10
11

12
13

14
15

quidam Graecorum philosophi micosmin appellavermit. nam nos quasi tam magnam insulam neque in supra scripto mari magno neque in praefato Oceano dilatissimo neque m quo praediximus sinu Oceani legendam ullo modo
repperimus.
alii, Gvrjxrig Ptol., Vecta Beda, nectis A. 2 Malaca] fortasse legemhim Malaea: nam Ptol. hahet MaXaloi sive Ma4 tamatide B editi, Tanatis Solin., Thanatos ios. Isidor., Tanetos {sive Tanatos) Beda, Iwdie Thanet.

16

Vectis etiam Plin. Suet.


et

Ant,

II

post Taniatide
6

udd. de insula que dicitur britania


posita.
5 7

in occeano
editi.

occidentali

occidentale

AB

olim gens] nunc gens C, elongens A. 7 2'osf gens C add. alias olongens. 8 ansehys C, Anschis editi; i. e. Hengist Bedaef 9 modo] in ea B editi. quam etiam
britania
6
II

BC.

9 10,

quamvis

ABC

editi.

10

11 micosmin etiamthoium editi. micosmi B editi, mycosmin marg.


insula A.

GraecorumJ Go9 11, mirosmi yJ,


C.

12
editi.

magna

15 sino AB.
editi.
II

II

perimus

BC

2>ost

16 rerepperimus C add. de civi-

nullo

AB

tatibus britanie et insule.

424
1

V
Iii

31

mus

qua Britaiiuia plurinias fuisse legiet castra, ex quibus aliquantas designare volumus, id est
civitates

V
1

31

425

426
1

V.31

V
1

31

427

428
l

31

V
1

31

429

430
1

31

V
1

31

431

432
1

31

V
1

31

433

434
1

31

V
1

31

435

436
i

V
Tuessis

31

2
3

Lodone
Litiuomago Devoui

4
5

6
7

Memanturum Decha
Bograndium
Ugueste

8
9

Leviodauum
Poreo
classis

10 11 12

Levioxava

Cermium
Victoriae

13
14 15
16

Marcotaxou Tagea
Vorau.

17
18

Sunt autem
lumus, id
est

in ipsa Britannia diversa

loca, ex quibus aliquanta norainare vo-

19

20
21

Maponi Mixa
Panovius

22
23

Minox
3 lintinomago C. 2 Ledone editi. 1 TovaiGis Ptol. 10 Poreo] 4 Devoni) /trjovara {TaiL^aXcov) Ptol. 13 victo11 Levioxana C editi. "'OoQea PtoL? 18 ex 17 britania BC. rie^C, OvixTMQia Ptol. aliquibus aliquanta nominare volumus om. editL 22 pano21 Mixa om. B editi. quantas BC.
II

iiius

A.

V 31
1

437

2 3

Taba Manavi
Segloes
Dauuoiii.

4
5 G

Curruut autem per ipsam Britanuiam


plurima flumiua, ex quibus aliquanta no-

minare volumus, id est

438
1

31

5 1

V
1

32

439

Raxtomessa
Seniia

2 3
4 5 6
7

Cunia
Velox.
Finitiir

autem ipsa Britannia.


a
facie
occiclentis
et

a facie

orientis habet

insulam Thile et insulam ex parte

Dorcadas,

8
9

provinciam Galliam

promunturium PyScoanti-

renei, a facie septentrionalis insulam

1"
1

tiam, a lacie meridiana

Germaniam

quam.
32.
tali,

12

Iterum in eodem Oceano occidenpost ipsam

13 14
1

magnam

Britanniam,

si-

16 17

mulque et amplius longius, ut diximus, quam omnes insulae a terra magna finita parte septentrionali, magis ex ipsa occidentali,
est insula

maxima quae
2
Seiiiia]

dicitur

Ractomessa

ecUti.

^rjvov Ttor.

ey.-

3 Cimia editi. 4 post ^okuC Ptol. sed in Hibernia. Velox C add. de finibus britaiiie et qualiter finiatur. britania BC. 5 autem] ab .4, om. C. 6 habens
II

editi.

II

Thyle marg. C
II

et

editi,

Tilae Ethic,

Tile

(Thule) Oros.
gallicam C.

et] et et C,

vel

AB

editi.

7 Dor-

cadas] sunt Orcades insulae.


II II

8 provinciae
editi.
II

AB

editi.

promontorium

PjTenei] puII

scotia AB, pumirei C. 9 insula AB. 11 ^josi 10 11 germania antiqua AB. antiquam C add. de insula ybernie in occeauo occidentali post magnani britaniam et amplius quam omnes insule et longius posita que scoria dicitur. 13 britauiam iJC. 14 longius, ut diximus] 5 13. 15 finita

nurei A,

scorea C.

magna

C.

440
1

V
Ibernia,

32

quae,

\\t

dictum

est,

et

Scotia

2 3

appellatur.

cuius post terga, ut

iam prae-

misimus, nullo moclo apud homines terra


invenitur.

4
5

Per quam Scotiam transeunt plurima


flumina, inter cetera quae dicuntur, id
est et

6
7

8
9

Sodisinam Cled
Terdec.

10

11
12 13

Iterum in ipso Oceano occidentali ponuiitur diversae

insulae,

ex quibus

ali-

quantas nominare volumus, id est

14
15

Corsula

Mona
Regaina Minervae Cuuis
]SIanua

16
17 18 19

20

Botis

Hibernia editi. ut dictum est] J/ 13. 2 iam om. C. praemisimus ] 9 16, dixinius C. 5 scociam B, scoream C. 7 et om. ediii. 8 Sodismam editi. 9 2)ost Cled editi add. et. 10 terclec A. post Terdec C add. de diversis insulis in occeano occidentali positis. 11 in om. AB editi. ipso] i^pe B, ipsi editi. 15 Mona etiam Plin. Tac. alii, Mova PtoL, Mcovvu Dio Cass.; cf. v. 19 Manua; sunt Anglesea et Man. 16 regama C. 19 manua C. 20 Botis] hodie Bute?
I C,
II II

ybemia

seoria C.

II

11

II

V
1

32

4'11

8 7

442
1

33

Legimiis ut in ipso Oceano, iam ex-

2 3

4
5
(5

tanquam ad partem regredientes meridianam, smit numero insulae triginta tres, quae et Dorquae quamvis non cades appellantur. existant omnes excultae, attamen nomina
pleta parte occidentali,

illarum volueramus Christo nobis iuvante

8
9

designare:

sed

qviia peccatis

emergenti-

bus suete a diversis gentibns ipsa dominatur patria, et ut barbarus mos


riis

10
11

est,

va-

vocationibus easdem iusulas appel-

12 13

lant, reliquimus

33.

Sed

est

nomina designandum. iusula post Aquitaniam

14
15
16
1
1

quae dicitur

Obceorum
Ollarione

Ratis

Corda
ut] vero AC.
editi.

II

explecta B.
II

regradieutes C,

ingredientes
pellatur
II

sunt]

ginta tres] xxxiii C.


editi.

quod sunt C. Dorcadas editi.


C.
II

4
5

tri-

ap-

earum

valueramus AB.
uarias uoca-

tiones

adiuvante editi. 8 set C. et appellantur B editi.

10-12
12
v.

reliquimus uo-

mina designandum

ABC

pornint infra
II

15

liost

Ob-

equitaniam B. ceorum. 13 sed et est editi. 16 Ollarioue] Uliarus P/m., jiwwc Oleron. 17 Ratis] monasterium quod Radis insula situm est " Annal. Mettens. ann. 744, hodie Ile de Re. 18 Corda] fortasse insula in ostio Garumnae cum pharo, aii nomen la tour de Cordouan'", Antros Alela?

V
1 2

33

443

Noetoia.

Iterum in ipso Oceano dilatissimo, expleta, ut diximus,


est regredicntes

parte occidentali, id

4
5
6

ad partem meridianam,
est insula

procul

a litore Spaniae

quae
ait

dicitur Thyle, de

qua

et

Mantuanus

inter reliqua tibi serviet ultimaThyle."

8
9

Iterum
pleta

in ipso

Oceano, ut diximus, exlitus

partc occidentali, regredientes ad

10
11

meridianam partem,

Spaniae, iuxta

multotiens dictum fretum Septemgadita-

12 13

num

dicuntur

insulae

quarum nomina
in ipso

multis modis invenimus.

quippe

14
15 16
1

meridiano Oceano

post Aethiopum pa-

triam diversae existunt insulae, ex qui-

bus aliquantas nominare vohnnus, id est

Azanasia
C add. de insula que dicitur tliile occeano dilatissimo parte meridiana a littore spanie posita. 4 regradientes C. ad partem meridianam] a parte meridiana B editi et corr. C. 6 thile C, Tyle B editi. de qua etc.] de qua Mantuanus: tibi serviat ultima Thyle'' lordan. de reh. Get. c. 1 ex Virg. Geor(/. I 30. et Mantuanus] emantuanus ABC ; mantuanus marrj. C. 7 tibi ayt C. serviet] seruiuut tibi et B, sen'it tibi et editi. Tyle B editi. i)ost Tliyle C add. de insulis expleta parte
I

post Noetoia

in

II

II

II

II

II

II

occidentali regradientes partem meridianam iuxta litus

spanie et fretum septegaditanum positis.

ad om. AC.
C.

II

10 partem meridianam C. septegaditanum AC. 13 patrie AB. 14 etyopii B. 17 Azavazia editi.


II

11

nuiltociens

multimodis B editi. 15 insulae om. AC.

444
1

V
Pircon

34

2
s

Capriariam
Beatliee

4
5
G 7

Theatrum
Nincaria

Lunonis
Scopolis
Tliene.

8
9

Item post

extremam Troglodytorum
glitorum

10
11

Aetliiopiam est cherso

nascitur pene minor: ubi et mirrha Tro-

12

glodytorum.

quae chersonisus

noii satis

13
14

longe est ab insula


manticae.
34.

quam supra nomina-

vimus, quae dicitur Galliach Indiae Ther-

15 16 17

Etenim ubique

insulas in

Oceano

dilatissimo legimus,
2
capriarias

ipsas insulas subtiuna ex Fortunatis,

AB

editi,

Capraria,
editi;

i. q, Fortunatae? 6 Lunonis] limonis AC, 5 iiencaria C. Junonia, mia ex Fortunatis, Plin. 9 extrema ABC. trogliodytorum A. 10 ethiopia AC, ethyopia B. cherso glitorum] thersoglitorum ABC, Therexcidisse viseglitorum editi; lacunam indicavimus. dentur Chersonisus aurea (Xovarj Xeoaofrjaos Ptol. 7 2) et nonmilla de iis quae in ea Chersoniso gignuntur, maiora quam in terra Troglodytorum. 1 1 mirra (', niyrrha editi. trogliodytarum A, trogloditarum B, troglodytarum editi. 12 chersonisusj tersonius .1, thersonius jBC erfiVi. 14 ther13 supra) 421 6. manticee A, thermatice C. 445 18 16 Etenim designavi om. C.

Plin.

beathec

BC

num Beatae

II

II

II

V
1

34
liiis

445

perscrutantes Christo nobis auxiliante

2 3

designavimiis. itaque omnia adimplentes ad supremam ut dicamus totam longe


latecj[ue

4
5 6 7

diffusam

Asiam

et

spatiosissimam

Africam atque Europam omni modo robustissimam, ut dictum est, positas patrias

vel

civitates atcjue flumina potuis-

10
11

12

semus Christo deo nostro nobis auxiliante earum castra vel promimturia, universos torrentes, verum etiam pctrosa refugia, simulque earum regionum stadiis minutius enarrare: sed ut non amplius legentibus

13

fastidium

audientibus multiftunam

14
15 16 17 18

ingererem, ideo quae inenarrabilis sapientia dei patris, Christus

deus noster
s[)iritus

et

do-

minus, et consubstantialis

sanctus

mihi

inspii'are iussit, vobis quasi breviter

desiofnavi.

mam

supremvim editi. 4 asyam B. spatiossissiB. 9 promiintuaria A, pro5 afFricam B. montoria editi. 10 etiam] et editi. 11 earumque B. stadiis] distantias an distaiitias stadiis? 12 ennaiTare 5. 13 mim cf. 39 12, stadis Gi-on. 1. audientibusve? 14 quae om. AB editi. inenarrabilibus .1. sapientis Gron. 2, sapiencia B. 17 michi A. quasil quae editi.
.8
II
II

II

II

II

GVIDONIS GEOGEAPHICA.

1.

V/Um

inter omiies

liomiues socie-

2
3

tatem quaudam uatura ipsa constituerit.

nec ulla sine


possit constare
neris
et

rei

vel operae
in

collatione

4
5 6
7

humani gesocietatem rerum nostrarum operum


societas,

studiorum iion minimam partem con-

ferre

debemus.

immo

ut expressius et
vitae

8
9

certius dicam, in

humanae

commu-

10 11

nionem pleraque nostra negotia et studia, in quantum res nostra patitur et facultas et scieutia amministrat, coUocare debemus.
2.

12 13

Xec

lioc

ex nostra simplici opinione

proferimus,

sed ex antiquorum pliiloso-

14

phorum

auctoritate, et

maxime divinorum

codices bfinr.
1

omnes omitlunt mr.


opere
il II

2 coustituerit] constituit niv.


7

collacione /. hfmr. 9 negocia bfm. nostra res bmr. 12 oppinioue r. strat vir. 13 losophoruni m.

cercius

fr.

adminiphyset fm.
II

11

2y

450
et

GViDo 2

ipsorum

ecclesiasticorimi
et

doctorum,
cano-

2 3

quorum
nizatas

sententias

assertiones
iure

nos pro

summo

tenendas

4
5
G 7

censemus.

dixerunt enim etiam stoico-

runi philosophi,

omnia sub

celo propter

homines, ergo homines propter homines,


ut ostenderent et probarent homines ho-

8 9

minum causa hominum uon

natos,
sibi

et

unumquemque

soh sed ahis vivere.

10
11

12 13

14
15

16
17 18 19

mide etiam in laudem Uticensis Catonis, qui apud Romanos habitus est sapientissimus, Lucanus historiographus ita nec sibi sed toti genitum se credere mundo. Ambrosius vero doctor egregius in hbro de officiis, Marci TuUii Ciceronis et ceterorum qui de officiis scripsere faciens mentionem, hoc idem asserit, dicens eos
haec a divinis veteris testamenti auctoribus habuisse, ponens ilhid
in

20
21

quod Moyses
secundi

hbro Genesis
codices bfmr.

de

creatioue

2 sentencias et a^serciones /.

corum pTiy m. 11 romanus //.

uuumquenque

iure oin. f. 7nr. 9

4 stoyset

fmr.
II

hy12 Lncimus] Pharsal. 2 383. storiographus nir, ystoriographus /, istoriographus b. 13 sed soli genitum se mr, se soli genitura sed toto h, 18 assoli genitum set toto /. 16 Marci] M. /.
serit)
al.

asperit m.

21

secundi] seculi

et

in

margine

secundi m, secundi

et in

margine

al.

seculi r, seci b.

GViDO 3

451
ait,

2 3

ipsum deum rerum creatorem dixisse non est bonum, hominem esse
hominis

solum; faciamus

ei

adiutorium simile."

4
5 6 7

per quod probat et ostendit,

unumquemet

que honiinum ceteris hominibus nasci


eis

debere officium.

8
9

tia

10
11 12 13 14
15

Unde ego Guido inductus pro scienmea et viribus statui in huraani generis societatem et vitae communionem operum et studiorum meorum quandam conferre
3.

particulam longo conquisitam labore, ut

eorum qui

de

officiis

scripsere

studiis

concordans, re ipsa et exercitio et in praesenti et ceteros in futuro

meo

incitem exemplo, et
et intendo con-

16

ad quod laboro sequar praemium.


codices bfmr.
I

hominis
caeteris

evanid.
r.

in

h.

4
eius
r.

unumquenque
7

m.

5 9

eis]

comunionem fr.
13

12
16

sciencia f. scripsit {corr. al. man.

scripserunt) m.
II

exercicio /.

14

caeteros

r.

meo] modo
1

7nr.

In bf sequuntur haec

Primus

liber continet Italiam, urbes et provin-

2 cias Italie, et 3
4

Romanani
de

liistoriam.

Secundus de regnis
ficiis

niilitieque vocabulis,

de ediet de

publicis,

habitaculis,

de civibus,

anulis.

6
7

Tertius de divisione orbis, de Asia, de Africa, de Europa, nomina philosophorum, de mare medi-

1 \'tal'am

_/".

3 milicieqiie f.

6 tercius f.

29*

452
1

GviDo 4
4.

2
3

subtilius

Quodsi studiosus lector seu uuditor scire voluerit totas circumqualitora

que partes per

maris positas, ordi-

natim miam post alteram, quamquam eas


codices hfmr,
1

cf.

Rav. 325 6

sq.
II

studiosius m.

subtilius
II

omittunt vir.
littora /.

cir-

cunquaque m.

3 parte hf.

4 quan-

quam m.

terraneo, de finibus maris, de insulis et pronuintoriis.

hucusque occeani insule. de promuntoriis, de 10 montibus ceterisque vocabulis. Quartus liber regum cronica S. leronimi et Au11 12 gustini. Quintus Alexandri magni historiam. Daretam. 13 VI continet bistoriam Romanam. 14 Felices tam magua queunt qui dona mereri. 15
16
1

18
1

Ut sua post obitum vivere facta putent. Terra fretumque simul qua consistuut ratione Et regum seriem nos liber iste docet.
llic reperire

potes positos ex ordine reges,

Gentes, monstra, feras pandit et historias.

21

22

qnibus hec Guido documenta decora reliquit, Per quae perpetuo commeinorandus erit. 23 In noniine diii nri Ihu Xpi dei eterni. eius millesimo centesimo xviiii, 2 4 anno ab incarn.
25

Ex

Indictione xii.
1.2 post 11 cronica sci ieroniiniy, cronicns ieronimi b. 13 Qiiintns] habet f, a sec, Augustiiii b addit et. Daretam] Laest in b. ystoriam f 14 hunc rersum a sce. retani et tioyanam ystoriam f. post Roraanam in b seijuiliir muiiu tialjtl b, (-(. f.
\\
|| II

manu addilum

tabula Europae quam repraeseularit Hei^enberp: in Kulletins <h l\had. royale de Jirv.rellcs 1843 7'.10 P. 1 p.ill spaliuni racuum liabel f. 15 queunt] T\ utint, et pro ute lilleris ernniIG putent] p nam f. '20 ystorias dis a sec. manu inc b. 17 rationi b. f. 2325 om. f. 22 quae] que b.
, : .
.

GviDO
1

453
iii

iam

propriis patrias uominaverim, ta-

2 3

men
5.

reiterans Ciiristo

favente

minutius

designabo.
Italia

4
5 6
7

habens

tes excelsos, quos


alii

fines ab occidente monquidam Titanos dicunt,

Alpes lovias nominant, incipientes a


et

mari Gallico, quod


longe
a qui videlicet montes

Tirrenum, haud

8
9

praedicta civitate Vigintimilio.


dividunt inter proet Italiam, inter

10

vinciam Septimanam
liam, inter patriam

Re-

11

tianos et Italiam, inter Carantanos et Ita-

12
13

Carnuntum et Italiam, quod iugum Carnich ab antiquis Alpes

14
15

luliae dicebantur, quique etiam tali

modo

claudentes Italiam descendunt ad sinum

16
17

maris Adriatici non longe a civitate Tharsatico provinciae Liburniae in

locum qui

18
19

dicitur Fanas.
6.

secundo latere

est Italiae finis per

codices hfmr.

cf.

Rav. 325 10

sq.
!l

292 4

sq.

nominavero /. 3 dessignabo m. prima finis 5'talie,


1

II

christum /. jyost designabo addit ITALIA.


2

/
4

minucius /. ruhro addit


Italia]

Ra-

venn.

292 4

sq.
II

4
II

ytalia

r.

5
7

tytanos fmr.

G ionias mr. tyrchenum b. 10 ytaliam mr


ter

incipiente

bf.

haut

bf.
II

hic et infra.

tirenum mr, om. f. 11 inracianos /.


8

praedicta

Carantanos et Italiam om. r. 12 et carnuntum /. 16 adriaci mr. 19 A om. /.

Carnuntum)
18
fonas
/'.

454
1
'2

GviDo
litora praedicti sinus

maris Adriatici us-

que ad expletum tractum totius provinciae Histriae.


7.

4
5 6 7

Tertia vero

finis Italiae

est

mare

Gallicum, quod et Tyrrhenum, incipiens


a praedictis moutibus qui dividunt inter
civitatem Yigintimilium
et

Niceam
et

civi-

8
9

tatem provinciae Septimaniae,


ciae Calabriae.

desi-

nens in angustum fretum Regii provin-

10
11

quod fretum

dividit Si-

ciliam insulam ab Italia, quae prius unita


ei,

12 13

ut Salustius refert,
in loco

fuerat,

unde

et

alio

uua proviuciarum
finis

eius po-

14
15 16
17

nitur.
8.

Quarta autem

Italiae litoralia

lonici maris, a praedicta civitate

Regio

in-

cipientes, extensa per ora sinus Adriatici

codices Ifmr.
1

cf.
II

Ruv. 293 9

sq.

maris omittunt mr. 3 hystrie mr, 5 tirenum /, thirenum m. 6 praedictis] prefatis mr. 12 ut Salustius refertj ut etiam Sallustius dicit:
sinus] finus m.
Italiae Siciliam coniuuctam constat fuisse"' Serv. ad Aen. 3 414; fretum Siciliae quod Regium dicitur Salustius ex tali causa vocari scribit, dicens Italiae olim Sieiliam coniunctam fuisse'" Isidor. orig. 13 18; Salustius autem dicit Italiae coniuuctam Siciliam fuisse" Isidor. orig. 14 6; nam olim dicit Sallustius Italiam Siciliae iunctam fuisse" Lactant. (Luctat.) ad Statii Tkebaid. 3 596 597. 13 alio inj in alio b. 15 litora mr. 17 extensa per ora sinus] artensa per hora ficis f.

8 ;

GviDO 10

455
litoris

usque ad coniunctionem
9.

superius

2 3

dictae provinciae Histriae.

Scarifum vero eiusdem

Italiae qui-

4
5 6
7 8

dam pliilosoplii dixerunt inmanitate fungi modum, alii quoque graecae litterae similitudinem,
nonnulli etiam

tanquam pro-

miscuos flexus conchilae marinae, ceteri

autem

in

platani.

modiun palmae liominis vel folii dicitur enim quod a praefatis


littera

10
11

Alpibus scarifo fungi ambiatur, a meridie


et

mare Gallico tanquam

summa

12
13 14 15
1 (3

terminetur, a mare lonico et oriente propter sinuosos flexus maris veluti conchila
figuretur, porro a septentrionali parte ut

pahna
phitani.

hominis

vel

folium

depingitur

(10.

Verum

Itahae longitudo, quae ab

19

20
21

Augusta Praetoria per Urbem Capuamque porrigitur usque ad oppidum Regium, decies centena et viginti passuum colligit,
latitudo, ubi

plurimum, quadringenta de-

codices bfinr.
1
littoris

cf.

Rav. 294 8 sq.; SoUn.

c. 2.

m, lictoris r. 3 scarifum] cariphum f. phylosophi m hic et infra. imauitate in, scil. pro in amanitae. 6 etiam] et m. 7 felxus m. 10 scarinfo /. 11 summa] t, e. 9 predictis /. 17 Verum sigma. 456 7 centena sunt] ex Solini cap. 2. 17 angusta h. 19 dirigitur b.
4
II

20

passuum] milia passuum Solinus.

456
1

G\aDo 11

cem, ubi minimum, centum triginta sex


milia.

2 3

artissima

est

ad portum quem

Castra dicunt Hannibalis:


excedit

neque enim
umbilicum,

4
5
6 7

quadraginta milia.
in ag-ro

ut Varro tradit,
at in

Reatino habet;

solidum spatium circuitus universi

vicies quadragies novies centena sunt.)

8 9

Quam videlicet novissimam Italiam 11quidam philosophi amplius quam septiugentas civitates habuisse dixerunt, ex qui-

10
11

bus aliquas ab occidentaU eius parte


claustra

et

12
13

Alpium

incipiens intuli, in primis

civitatem

14
15

Alpendinam, item

Gessabonam
Secutionam
Ocellium
Fines
Staurinis.

16
17 18

19

codices hftnr.
I

cf. Solin. c.

2; Bav.

240 10

sq.

centum

triginta sex]

cxxxvi mr
II

Solinus.

2 milia

om. mr Solinus. 3 lianibalis r, anuibalis / Solinus. 4 quadraginta] xl mr. milia om. mr. 6 circuitus bf. 8 ante Quam b habet de urbibus italie. Quam videlicet etc.] Ravenn. 249 10 sq. novissimara] nobilissimam Rav. 9 phylosoplii w, filosopliy h. 10 ex] et m. 15 bessabonam /. 16 Secutionam] nonnisi a sec. manu habet m. secucionam/. 19 Staurinis] saturnius mr.
II 11

GviDO 14

457

12.

Item

ivixta

easdem Alpes

est ci-

vitas qiiae dicitur

Graia, deinde

4
5

Arebribium

Augusta Preduria
Bitricium

6
7

Eporegia.
13.

8
9

Item iuxta praescriptam civitatem


est
civitas

quae dicitur Staurinis


appellatur

quae

10
11 12

Quadrataniam, item

Rigomacum
Cocias

13

14
15 16
17

Laumedon
Ticinum quae nunc Papia

Lambrum
Quadratam Padam.
Item iuxta praefatam civitatem 14. Eporegiam haud longe ab Alpe civitas
est

18
10

20
21

quae dicitur
Victimula, item
Ossila

22
23

codices Ifinr.

cf.

Rav. 250 4

sq.
r.

4 atebribua /.
II

5 9

Augusta om.

f.

8 Item om.
?;;).

11 Quadrataniam] Quadrata munieipium Rav. 12 rigomaIG iambrum mr. cam r, rigomachum hf. 22 vin23 ossilia mr. ctimilia /.
iuxta 07. 5/w.
Stauriiiis] saturnius

458
1

GVIDO 14

Scaciona

2 3

Maiessa
Lebontia
Bellanica
Bellinciona

4
5

c
7

Omula
Clevenna.
15.

Item

ad inferiora sunt
confinatur

civitates
territorio

Plnmbea quae

cum

10
11

praedictae civitatis Staurinensis, item

GviDO 18
1

459

Bridiacum

2 3

Mantua, ex qua poeta


extitit

Virgilius

oriundus
Hostilia
Forolia.

4
5

c
7

Item a superiori iterum parte nou 16. longe ab Alpe sunt civitates, id est

8
9

Crimium Garda
Lageris
Tritonia

10
1

12

Tridentum.
17.

13 14
15

Item

in regione

Venetiarum sunt

civitates

Vicentia

16
17

Patavium Altinum
Concordia

18
19

Trabium
Opitergium.
18.

20 21 22

Item desuper sunt


Filaria

civitates

23
24

Sosonia

Ceneda
codices bfmr.
'A

cf.

Rav. 253 2

sq.

m. oin. f. 7 id est 2 ex] et m. 10 lagens m. 8 Crimiuni] Sirmio liav. om. mr. vincentia h. 15 vicencia /, 13 veneciarum /. 23 sosoma bf. 24 cenada /. 16 pattavium v.
extit

45

460
1

GVIDO 19

Aqiiilegia
Foroiulii.
19.

2
3

Item

iu regione Histriae suut civi-

4
5
.

tates

Treiesta

Sapara

6
7

Umagum
Neapolis
Parentia

8
9
1

Ribiugium
Pola.
20.

11

Nomiuare itaque
est,

litoreas Italiae ci-

12

vitates volens, ab iuferioribus partibus in-

13 14
15

choandum
quae

id

est

a civitate Arsia,
Histriaeque

confiuium
est.

Liburniae

provinciarum

sed quia iam supe-

16
17 18

rius dictas ingessi civitates, ut

membra-

tim eas in unaquaque provincia exponerem, nunc easdem non incongrue reiterans ordinatius explicabo:

19 20
21

Arsia

Nissacium
Pola

22
23 24
25

Ribiugium
Neapolis

Umagum
codices hfmr.
cf.

Rav. 254 13

sq.

5 sarapa /. 3 ystrie /, hystrie mi'. 9 ribigiura m. 11 ytalie fmi-. 12

8 parencia /.

incoandum

Jr.

14 ystrieque /,
dinacius /,

hystrieque
r.

7.

ordinatus

25

15 set /. vinagura mr.

19 or-

Gvroo 20

461

Sapara
Silvium

qiiae et Sibaris

3 4
5

Piranium
Capris
Treiesta
Foroiulii

6
7

Puciolis

8
9

Aquileia

10
11

Coucordia Altiuum quae


citur

mmc

Pucellis di-

12
13

Tarbisium

Patavium: hanc Antenor mediis


Acliivis
didit:

14
15

elapsus

a Troiae

excidio con-

16
17

Mons

silicis

Prosilia

18 19 20
21

Adeustum
Hadrianopolis

Ravenna,

in

qua idem cosmolicet

graphiae expositor liuius

indoctus

22

imus Cbristi servus


codices bfmv.
3 pirranium
pitis /.
II

exoi'tus
cf.

sum; quae
sq.

Rav. 257 1

r,

pirramum

pociolis r,

pirannium m. 4 ca10 altimum /. puciosis /.


bf,
r.
II

putcellis vir.

13 pattaviuDi

meditis /,

meVirg.

dius [corr. mediis) b mediis elapsus Achivis"

16 mos silicis. wr. 14 troye m. Aen. 1 242. 21 indoct' imus (corr. 20 in qua ideml inquid' /. indoctissimusj m.

462
1

GviDo 21
scilicet

non solum
regio
inter

uobilitate, sed et au-

2
3

tentu

ceteras

olim celsior,
ecclesiastica
in ea coru-

4
5

nunc deo volente dignitate atque pontificali, martirum


colitur.

scantium meritis famosior excelsior ex21.

6 7

Item Cesarea
Classis

8
9

Ariminum
Pisaurum

10
11

Fanum
Senegallia quae et Senogallia

12

13 14
15
16

Sextia

Ancona

Humana
Potentia

17

Sacrata

18 19 20 21
22

Floxor
Pausulas

Pensas
Sabinis

Asculum
codices Ifmr.
1
cf. linv. 2.56
7 sq.

om. mr. eoru4 atquej ac ?/. scancium /', conuscantiura br, couruscantium //(. 5 excolitur) excellit bf. 10 pe7 cesorea b.
set /.
II

et

II

sarum bf. 12 SenegalliaJ senagallia mr, senagalia 14 anchona bf. 18 fleror 16 poteucia
/".

b.
/'.

21

sibinis f.

GVIDO 22

464
1

GVIDO 22

Bavdiilos qiiae et Barulos

2
3

Tbirrennium quae etTrauuis et luteramnem nunc veroTrane dicitur. hauc

4
5

quidam asseveraut quod a Tyrreuo duce Cadmi, qui pro sorore eiusdem Cadmi Europe Hispaniam usque nayibus accessit,
post regressum vero tempestate ibidem

7 8
9

appulsus de suo uomine in litore Adriatici

10

11
1

eam coudidit. quam Quiutius Komauorum pro immissioue immo susceptione Haunibalis cum Tai^ante funsinus

consul

ditus cvertit.

postmodum vero ab

uxor

13

Traiani Augusti pro Heruia collega Octaviani attavi sui reaedificata est,

14
15
itj

pons
iuxta

et turris supra fluenta Aufidi

quando amnis
sci-

Canusium

castruui

in

ipsius Train

17

iaui diguitate
licet turre

conditi suut.

qua

18

miro labore ac lapide constru-

19

cta tituli perheudie


codices hfmr.
I

marmore
cf.
II

hitino apice
3.

Rav. 261 2

Bardulos] davdulos /. Barulosl baruros hm, bauros r. 2 thirennium hf. iinterramnem /. 4 quidam] etiam /. thireno m, thiremo r. 5 CadmiJ cathini/, cathmi h. eathini/, cathmi h. 6 yspauiam /, spaniam h. 8 littor /. 9 quincius /. 10 imo rtu-. 11 hanibalis wr, annibalis/. tarente 7'. 13 trayani/. pro Heniia] prohernia /", p hernia bm, p hernfa r, an Plotina? ;,pro honore
li

II

II

II

11

coniugis Traiani

ac

sui"

Mommsen.
II

II

collega]

ex

lege?

II

octavia
/.

/
16

hedificata

14 actavi m. cannusium r.
c.

rehedificata^m,

19
II

perhendiej

p hendie mr,

infra perendie

90.

latines /.

GviDo 25

465

sculpti

utroque latere leguutur


SENATVS POPVLVSQVE

ita Divo

2 3

TRAIANO
NORis

ROMANVS HO-

4
5 6 7
.

viRTVTiSQVE CAVSA. iu houorem quoque eiusdem Augusti praedicta civitas de Tirlieuo per tractiouem uuius et mul-

tiplicatiouem alterius S} llabae Traiaua est


vocata.

8 9

nunc quoque abiecta ia syllaba Tranas vocatur, ut descriptores philoso24.

phi suis in scriptis asserunt.

10 11 12 13

Post hanc ponitur Melfis quae


dicitur.

et

Turris

dehinc Natiolum quae

nunc Imiatium vocatur, dictum autem antiquitus luvenatium, quasi lovis navigatio.

14
15 16 17 18

dum enim patrem Saturnum in gralatium fugam mercartem a Creta navibus insequitur, vi tempestatis ibidem devokitus

oppidum statuit. 25. Dehiuc iuxta paucissimo


per
litus

intervallo

19

emenso, miliariorum

scilicet

duo-

20

decim, est Sibaris,


codices bfmr. 2 traiana h.

quae nunc Baris dicf. liav.

261 4

5.

3 honore hf. 6
ia
]

predictas civitates /.
II

5 tyrchenio hf.
II

alteriiis)

unius /.
II

sillabe fr.

8 Tra10 melphis mr. 12 lunatiitm] 14 saiuvenatium bmr. ]o luvenatium] iuvenaci/. tumium bf. 14 15 in gralatium fugam mercartem] fortasse in vel intra Latium fugientem vel fugam pa14 gralacium /. 15 creta /. rantem vel siiniliter. duo16 vim b. 17 opidum /. 19 emcnse mr. decim] xii mr.

trayana /.

iam

mi-.

sillaba

/'.

nas] trans.a. /.

II

30

466
1

GviDO 26
citur,

habens per constratam non longe


de qua
latius

2 3

a se ad firmum solum urbem Butuntum,

olim nobilem atque opulentam.


Sibari refert luvenalis
satiricus,

4
5
6 7

tamen Dionisius lonicus, qui Romae bibliothecarius per annos fuit xx, et orbem metro heroico graeco famine descripsit.
est" inquit Iovis

8
9

magnum

latibuli ag-

10
11 12

13

gestum seductae Sibaris incolas gementis ruentes ob cultum Alphei oppressos." Item terno mihario a litore civitas 26. ampla extitit CeKa, oppidum Moles, Turris Caesaris, in qua est supra portum antiquitus

14
15

condita ecclesia famosissima et


Viti.
6.

omnibus venerabilis sancti martiris


codices bfmr.
cf.

Rav. 261

4 luvenalis 6 296 Sysatyricus bf. barim memorat. latius] latinus m. yonicus mr. bibliotecarius fmr. 5 dyonisius /. agestum r. 10 sunt versus Dionysii 8 iovi r.
2 Butuutum)
/.
II II II
II II

bunnicum

Periegetae

372-374

Eari

SsiXait] ^VjSaois,

Ss Toi xayeT&i, /lios fuya %(oaa^ivoiO, t^atzas arsva^ovffn TtsaovTas,

fiTjvafitvovs vTTso alaav etc yihfsiov ysoaeaaiv, quos siimma inscitia ita ad verbum auctor vertit: xa.-

xsl&i, latibuli {scilicet a xev&siv); Jios fisya lojaafidvoio, lovis magnum aggcstuni [scilicet a ycov-

seductae; vasras GTsva'/,ovaa nsvvfu); Ssikair] 11 terno] Govras, incolas gementis ruentes etc. 12 Celia] eadem civitas] civitatis bfmr. tertio /. Moles om. r, hodie Mola. quae infra Cecilia. Viti] etiamnum San Vito 15 venerabilis om. f. prope Polignano.
,
II II II

GviDO 27

467

a superiori terra

tenus

ecclesiae

liuius
ci-

2 3

parte quino miliario


vitas est

avulsa in silvis
iuxta

Cupersanum.

portum vero

4
5 6

parva Polinianum.
27.

Deliinc in litore civitas Dirium,


est,

quae nunc Monopolis,


vis

habens

in sil-

7 8 9

oppida quaedam

Augnatium
Speluncae

10
11 12 13

Saunium
Valentiuin quae et Carbiniunj,
et post lias antiquior bilior

Brimdusiuff
et

cimctarumque noin qua ecclesia sancti


Christi Leucii

14
15

pontificis

confessoris

egregio opere constructa, ubi et requiecernitur. hanc urbem Romoald Beneventanorum princeps cum Tarento simul cepit et diruit, similiter quoque et
vit,

16
17

18 19

ceteras civitates Salentinae regionis,

eo

20

quod exercitus Romanorum ab urbe Concodices hfmr.


cf. liav. '2G1 7 sq.

li

4 PoliniauumJ Conversano. 5 littore /. hodie Polignano. Dirium] turium /. post civitas / addit est. 7 opida f. etiamnum Monopoli. 6 Monopolis] 10 Saunium] savinum /, Scam8 augnarium /. CarbiniumJ hodie 11 valencium /. num Tah. 13 brundiCaroviguiV sed fortasse nimium distat. 16 romolat /, romolad i. sium i/. 15 et om. r. beneventorum /. 18 similiter] simul mr. 30*

cusperauum r, polimauum hfmr


3

liodie

II

II

II

468
1

GviDo 28

stantinopolitaiia missos susciperent et de-

2
3

vote orientali aulae aut antiquitus, clum

Longobardorum gens divina permissione


Italiam infestarent, parerent.
28.

4
5 6
7

Dehinc urbs Lictia Idomenei


et Salentinos obsedit milite

regis,

de qua Virgilius

campos
ceteris

8 9

Lictius Idomeneus.

De

liac tlieatrum

tantummodo,
in cuius

10
11

moenibus
colae

solo

coaequatis, olim solemni

studio condituin restat.

iam

in-

12 13

14
15 16

parvum pene lapsum municipium sibimet quod iiomen antiquum reservat fecere culmine, quod iiguram magis urbis quam eandem urbem exprimit. in liuius suburbanis monumenta antiquorum iniiumera sub divo exposita solido sculpta

17

18
19

cernuntur lapide.

Cui coniuncta

civitas

Ruge

dignoscitur.
litore

20

ab hac usque Ydrontum, quae in


codices bfmr.
cf.

Eav. 262 1.
promissione /. allis Lupia,

aut]

num

ut,

un expungencla?
5 6

4 ytaliam / etiam infra. nunc Lecce. ydomeiiei m. 3 400 401


II

Lictia]

Virgilius] Aeneid.

Et Sallentinos obsedit
II

milite

campos

Lyctius Idomeneus. 10 meni8 Liclius] licus /. j-domeneus fiiir. bus hfmr. coequans f. solenui /'. 13 sibimet] sibinri h. antique hmr. buge /. dinol'j scitur hf. 20 ydrotytum h, cf. Rav. 262 2.
II
II II II

GViDO 29
et

469

portu eiusdem Lictiae sita est,

xxx

2 3

fere miliaria supputantur.

29.

Ydrontus
Miner^^um, in qua templum Mi-

4
5

nervae, ubi Ancliises pater

Aeneae primo
Italiam

6
7 8 9

hominem equos pascentes


vectus prospexit, ut

ad-

infit Virgilius.

Beretos quae nunc Leuca

10
11
_12

Yentos quae nunc Augentum Valentium


Lubias ubi nunc
est Calipolis

13

Saturum Tarentum,

inclita

ac regalis et

14
15

omiiium copiarum opulentissima, in qua Quintus Ennius poeta antiquissimus exortus

16

Romae
triginta

floruit.
cf.
h.
II

codices hfmr.
1

Rar. 261 262.


3 iorontus
h.

xxx]
enee

subputaiitur m.

hominem] immo omen. 7 Virgilius] vir r; Aeneid. 3 537. ^os^Leuca/. 9 augenium/, aulentum wr.
5

hfmr.

primo

primum
8 nunc 10 va-

lencium

/.

11 lubras
est.

mr.

II

fortasse ordo nomi-

num

apud Ravennatem (261 10 sq.) lerjuntur Brendesium, Baletium, Lupia, deinde (262 6-8) Baletium, Nerctum, Manduris; infra auiem C.71 Valentium, Brundisium, Liceia, deinde Valenturhatus
tiuni,

Lubias, Saturum.

II

Calipolis] etiamnum. GalliII

Ennium Rudinum 15 Quintus] Q. fmr. etiam Tarentinum appeUari docet Hieronymus Columna in vita Ennii, etsi quae Sanctus Hieronymus in chronico Eusehiano hahet Quintus Ennius poeta Tarenti nascitur" in Eusehii editione armenia non lepoli.

guntur.

8 7

470
1 2

GviDO 30

Mesocliorus

Metapoutus, fulgentissima ac
tilis

fer-

3 4
5

atque nobilitate insignis, in qua Sa-

mius Pitagora philosophus post secessum


Crotoue deguit peripateticamque doctri-

nam
duo

sequacibus tradidit.
irrigui ac pulcheiTimi

7
8
9

huius moenia amnes ambiunt,

dextra laevaque mari influentes vastissime,

Bradanus
et

amenissimus,

qui

et

Tardus

10
11

propter sinuosos orbes sui discursus, unde

Bradinos graece dicitur,

et

Basentius

12

defluus et

omni gravitate fecundus, pro-

13
14
15

pter quod graece Basintos quasi badizon

sintomos appellatur.
30.

Dehinc
Turris
Pellia

civitas est

Heraclea

16
1
1

Senasiun

19 20
21

Crotona

Faceuium
Hannibal.
codices Ifmr.
1

cf.

Rav. 262 10

sq.
b.

mesodonis

inr.

3 samuius

riir,

sammis/, samnis

4 phitagora bf, pictagora mr. 5 pen'paticamque /, peripaticamque b. 9 Bradanus] 6 menia bfmr. etiamnum Bradano. busencium /, 1 1 bradmos m. hodie Basiento. badizon sin13 Easintos bfmr. tomos] /SaSi^ojr avvxovcos potius quam avvroiuoi. 1 6 senerasum /, cf. Rav. 262 13. 20 facenum b. 21 hauibal mr.
II
li

GVIDO 32

472
1

GviDo 33

Bellias

2
3

Pestum
Silarura

4
5

Salernum, m'bs principalis, quae


prius Scorpius dicta est,
iu

qua domini
requiescit.

6 7 8
9

pietate concessum corpus sanctissimi evangelistae et apostoli

Mathaei

33.

Amalti

GVIDO 34

474
1

GviDO 34

7 9 2

GviDO 35
1

475
Bellia

Herculis

Fines
Piscinis

4
5 6
7 8 9

Turrida
Pisa, quae
civitas

praedicta in
constructa

Tuscia a Pelopide Tantali


et aedificata est,

filio

apud eam exulans.


frigida

35.

Fossis Papirianis

10
1 1
1

Taberna

Lune
Pulium
Bibonia

13 14 15 16
1

Rubra
Cornelium
Vulnecia
Biron

18
1

Bexum
Turres
Cilicie

20
21

22

Apennina Ammonilia

23

Ad
codices bfmr.

Solai-ia

cf.
II

Rav. 268 8
II

sq.

hedifieata

fmr.
6,

est

om. f.
r.

exulas

mr.

16

20
21

17 bndn /. Cilicie fortusse cum priori vocabiilo conivngendnm. appenuina fmr. 22 animouilia mr.
vulcenia

vulnecium

476
1

GViDO 36

5 8 7

GViDO 37
1

-177

37.
civitas

Item ad aliam partem


quae dicitur
Levaruis,

Italiae est

2 3

quae

et

confinis

est

4
5

praefatae maritimae civitatis Geuuae.

Item confinis eiusdem


civitas est

civitatis

Levarnis

6
7

Dertona, item
Placentia
Florentiola

8
9

10
11

Fidena
lulia Cliisopolis

quae

et

Parma

12
13 14
1

seu vexillum dicitur

Tannetum
Lepido regio

Tutena

16
1
1

Forum Gallorum
Bononia Claternum
Fori Cornelii

11

20
21 22

Faventia

Forum Forum
Befania
codices hfvir.
3 levarmis br,

Livii
Popilii

23

cf. liav.

211 11

sq.

om. mr.
ceneia /.
cf.

II

5 civitatis levarnus m, levarinis /. 8 plalevarmis /. 7 bertona /. 12 vexillium /; florenciola /. 9

Rav. 272 o 4, uhi Parma Becillum. 20 favencia 15 turena r, Mutina linv. 22 populi hf. livii b.

14 regia

hf.

21

forii

478
1

GviDo 38

Cesina

Arsena

Mons

Felleris

4
5 6 7

Orbinnm
Forosambroniim
Intercissa
Gallis

8 9

Luceolis

Egubinm quae Intervum


seu Constantiniaua atque lulia

dicitur

10
11

Perusia
38.

12

13

14
15 16

Betomia Tuder quae Ameria Orta


Falleris

et

Tudertina

17
18 19

Gallenisa

Nepe
Bacanis

20
21

Beium
Careia

22
23

Roma
tius orbis

insignis nobilissima et to-

domina.

codice.'^

hfmr.
b.

cf. Itav.

21o
b.
f>.

sq.

4 orbiniuiii
cius /.

incenuun
///.

/,

iuterim

10 co"22

stantiniana m.

17 gallemay". gallemsa
urbis

to-

23

6 1 1

GviDO 40

479

39.

Item

desuper

Roma

est

civitas

2 3 4
5
6 7

quae dicitur

Gabium
Preneste

Trebios
Carseolis.

40.
civitas

luxta civitatem vero Gabinium est

8 9

quae dicitur

Aquina, item
Status

10
1

Pinas
Bribila

12

13

Sigruas

14
15
1

Anagnias Alatrum Ferentinum


Sura
Fabraterre

17

18
19

Mulse
Arcis

20
2

Aquinum
Lasium Flexum Venafrum
codices bfmr.
cf.

22

23

24

Rav. 274
7

10

sq.
b.

prenestre bf. 12 briblla ni);

cussiolis bf.

gabinium
,

bibrila

/.

18

frabatterie

fra-

batteriae

24

19 w. venastrum /.

mulce /.

22

cf.

481

12.

480
1

GVIDO 41

GviDO 42

481

42.
civitas

Item iuxta
quae
Bobelia
Aritia

Romam

via

Appia

est

2 3

dicitui'

4
5 6
7

Velanubus
Tres tabernas
Appii Forum
Feronia

8
9

Suessa Irunca

10 ii

Pons Campanus
Urbanis

12

Cassinum,

in

quo

est

monaste-

13

14
15

rium celeberrimum sancti Benedicti, in quo- idem vir sanctus omnibus miraculis
effulsit.

16 17 18

Casulinum

Capua caput Campaniae,


una ex tribus
regiis

fertilis

gloriosa principalis atque splendidissima,

19

ac famosis,

Roma
com-

20

Kartagine ipsaque

tertia.

hanc

inter

codices bfmr.

cf.

Rav. 2T6 16

s(].

aracia

hf.

12-15

Cas.simim

vel

amibus
haec

mr,
pu(j.

velamibris

/'.

eftulsit]
est,
^^/'o

r/lossa

ante Casulimim inserta tineat, ubi male Lasium

cum ad
Cassino
II

perperam 47 il 22 per-

legitiir.

leberimum n.
cf.

19 ex] et

bf.

regis bf.
II

Florus 1

11; p.20

v.

17 lahn.
dinnidii

13 ce20 tercia/. jjosf complures


b,

lacunam trium versuum non habent fmr.

et

r.apacem habet

31

482
1

GviDO 43

plures

.... erga muros huius Capuae


currit.

2 3

Vulturnus nobilis amnis


43.

Deinde Tetella seu Atella


Suessula

4
5 6 7

Nola
Nuceria iam
supra
seciis
litus

maris scripta Constantia

8 9

Abellinum
Picensia

10
11

Silarum

12 13

Nares Lucanas Aceronia

Forum Populi
Vico Mendileio

14
15
16 17
18

Herbulum Itemamnium
Capracia
Cratia

19 20
21

Cosentia
Terisa

Aque Ancie
Angitula,
territorio
civitatis

22
23

quae

confinatur

cum

Tauritanae, quae est


cf. liav. '211

codices bfnir.
1 Capuae omittunt mr. 2 ponunt bf. 3 deindel dein

12

f<j.

Vulturmis post ainnis


b. /.
II

tecella r.

II

at-

tella

mr.

6 uoceria/.

II

cecus

constancia/.

12 acerronia bf. 14 uico ludileio /". pacia /. 18 eracia bf. 19 cosencia /. (]U0 bf. 23 teritorio m, temptorio f.

17 cap-

22 quae]

5 1

GViDO 44
in litore

483

maris Gallici seu Tyrreni.

et

snpersunt civitates in eadem regione

Ballarum id
Crater

est Billari

4
5

Scillaceum

6
7

44.
est

8
9

Coccinium. Item iuxta Romam civitas quae dicitur

via

Numentana

Humentum
Aquas Albulas
Tiburis

10
1

12 13

Barie

Laninas

14
1

Rannes
Rotas
Aliphas
Telesia

16

Sirpium

Forum novum, quae


finis

civitas con-

est urbis

Beneventanae.

codices hfvir.
1

cf.

Rav. '279 o
r.

nq.
scil-

littore /.
b,

li

tirreui

/jf.

4
6

cratea

lacium
7

squillaciutn /.

cocimum
fere /.

/.

II

post

versuum b. 12 batie /. 15 ro14 ramnes mr, rannas b. 13 lamnas fmr. 18 siripium )/. 17 thelesia mr. tam /, roras r. 20 post Beneventanae spatium vacuum duoriim verCocciiiium
.yjatium
/'.

vacuum
9

trium

immeiitaria

bumentum

suum

et

dimidii

b.

31

484
1

GViDo' 45

Gvmo
1

48

485

Tyanum
Ceium

Maui-iciniim

Interbonium
Corfinium

4
5

Mopsumeos
Cerfenas

6
7

Sulmona.
47.

8
9

Item urbs Arpos quam Diomedes


si-

post Troiae condidit excidium iuxta

10
11

num

Adriaticnm.

in

qua

Luceria nobilis opulenta

12
13

Ecana quae nunc Troia vocatur


Pandesia quae nunc Bibina. Item duodecimo miliario ab urbe Sibaris,

14

15
16 17

quae nunc Baris

dicitur, per conest.

stratam antiquam urbs Butuntum

Rubus
Sudas Canusium. in liac olim Item liaud longe a civitate Bucf.
?,

18 19

20

48.

codices hfmr.
I

Kav. 2H1 13

sq.

Tyanum] tiarium

trarium

r.

4 corphinium mr.

cerpheuas mr, cerfenos /. 8 dyomedes m. sy10 post in qua rncuum spatium imius versus b. /. II lucerna /, lucena b. 12 etana /, ecaria mr. troia] tidia /", eiiamnum Troja. 13 post Bibina spatium unius versus et dimidii b. 14-16 Item -antiquam om. Rm-. 14 duodecimo] xii" mr. 19 in hac olim omittunt mr; i.n b se.quifur spatium
6

num
II

trium versuum

et

dimidii.

486
1

GviDO 49

timto,

quam

praemisimiis, Cecilia vastiscleinde

2 3

sima

atqiie antiqua civitas est.

Esetium

4
5 6 7

Norbe
Veneris

Lupicia
Sublupicia

Blera
Silitum

10
11

Venusium
Serica quae nunc Asculus

12
13 14 15

Aquilonia

Subromula.

Item
49.

civitas

quae dicitur

Pissandas.

16
17

Item

Samnum
et

Ories, in qua reliquiae sanctorum

18
19

martirum Crisanti
civitas

Dariae simt.

deinde

20
21
22 23

Anxia Mutula Minerva

Mons Campi
codices bfiur.
1
II

cf.

Ruv. 283 1

sq.

premissimus m. 2 dein brnr. CG\ia supra 466 12. 8 olera /'. 10 venesium ./'. post Vonusium spatium duorum fere versiium b. 13 sub 11 ascalus/. sunt rumula bfm. 16 sannu /. 18 grisanti bmr. 21-487 7 non liabet omittunt mr. dein mr. Ravennas. 21 mutula om. f, Mateolani Plin.?
II II
II

GviDo 50

487

Genusium
Severianum
Scabiosus dicitur
Castra Hannibalis quae Materies
dicitur

2 3

quae

nunc

Mons

4
5

6
7

8
9

Murus Botrnm magnum Mesochorum quam Serichorum


corrupte dicunt

10
11

Bantea

12
13 14
15

finata

Nidum corvi quae est Acerrentia Grumentum quae dominio conest cum Tarento.
Item iuxta
Lorion
Pirgo

50.
civitas

Romam

via Aurelia est

quae dicitur

16
17

18 19

Aquepirgo Tarquinium
codices bfinr.
I
v.

sq.

cf.

Rav. 284 2

sq.

Genusium) Genusini
Tabulae

Flin.,

mmc

Ginosa.

4 hani-

ab liis Castris diversa sunt (Castra Anibal Ravennatis) neque prorsus convenit Annibali Tabulae (Aniaba et matenes /; num maceries? an Anival Ravennatis). 6 MurusJ nunc Muro. quae nnnc vocatur Matera? 8 mesoco7 botromagna mr, botrum magna b. 10 et 11 non habet sericorum /wr. rum mr. 10 Bantea] nunc S. Maria di Banzi. Ravennas.
balis mr,

annibalis bf.

Castra Aniba

II

II

II acerrencia
confinita
/'.

/",

/iocZie

Acerenza.
r.

14

roma

10

12 confirmata TOr-, tranquinium m.

488
1
2

uviDo 51

Blera

Tuscana

Maternum
Saturnia,
territorio civitatis

4
5 6
7

quae coniungitur cum


quae dicitur

Ad

novas,

quae

est ut

praediximus iuxta mare Tyret

renum, quod

Gallicum.
est Nova

8
9

Item ibidem iuxta Romam civitas


Sabbatis

10
11

Foro Flogdis.
51.

Item iuxtaLuceriain

12 13

diximus
vitas est

et quam praeEcanam ad partem Tusciae ci-

14
15 16
17
18

Sutrium
Magnensis, item

Forum

Cassii

Veturbo

Balneum
Vulsinis
Pallia
codices bfmr.
3

regis

19 20
21

Urbevetus

cf. Rti/c. 2)^4

13

.></.

maturnum
Nova]

/'.

praediximus]
8
Clodi.
1 1

c/'.

474
r.

(j saturnia /, saturnia h. 10. tirrcnum/, lirenum


II

ut
inr.

rouia

10

Foro Flogdis]

est

Lueeriani et quara praediximus


civitatis

Forum Ecanam
1

territorium
7^'.
II

quam

superius diximus Baccanis

praediximusl (/. 478 19 uhi recte Bacanis. 12 Ecanam] etanam /. 15 niagniensis r, maniensis m, uorbevetus 6. mangnensis b. 19 urbsvetus mr,

20

vulsinus

vulsinus

{co7-r.

vulsiuis)

h.

GVIDO 52

490
1

GVIDO 53

Piscaria

2 3

Martis.
53.

Item iuxta Florentiam


Fesulis.

est civitas

4
5
6

quae dicitur

Item

Arnum
Portum
Balba

7 8 9

Lucca quae confinatur cum


ritorio

ter-

10

....

11

Aquae
Narnia

vivae

12
13

Ocricula

14
15 16
17

Interamnium
Cofotina

Recina

Fanum
et martir

fugitivum

18
19

Spoletium; hanc sanctus pontifex

Sahinus
II

irradiat.
cf.

codices bfmr.

Rar, 287
9

il

sq.
//(.

3
II

florenciam /.
territoria bf.

civitas est

bf.

confiuant
est in

10

2>ost territorio

lacunu

co-

dicibus

vennate.

non indicata; multo plura exciderunt in Ra12 Ocricula] 11 Aqua Viva Ilieros. Tab. 13 Narnia eericula/, Utriculi .!//<., Uericulo fl^zeros. 14 Interamnio Tab., et Narniae Ant., Narniae Hieros.

15 IG Colbtina Interamnia Ant.^ Interanina Hieros. Recinaj Adtine Recine Tabula, mdlo milium numero 17 Fanum fugitivum) fanum fugiuium bmr, interposito. fanum fugiuinum /, mutatio Fani Fugitivi Ilieros., fano
fugitiui Tab.
1

Spoletio Tab., Spolitio Ant. Hieros.


in

19 Sabinus iJiocletiani tempore Spoleti interfectus, ecclesia extra mvro.i ipsi dicata sej^ultus est.

GVIDO bi
i

491

Foriim Flaminii

2 3

Assisium
Cortona
Niceria Camelaria
Elvillum
Ensis.
54.

4
5
6
7

Item iuxta

Romam

civitas est

Sa-

8
9

bina Reate

Vicum

sororis

10
11

Termania
Casulis Martis.

12 13
14 15 IQ

Item iuxta Reatinam


dicitur Agilis, item

civitas est

quae

Aquae

Catiliae

Tistenta

17

Interocrium

codices hfmr.

forum flanum/, forum tiamminii mr, forum tiamini 6, 2 asciForo Flamini Ant. nitros., foro flamini Tah. sium iiir. A niceria calmellaria mr, Nucerini cognomine Favonienses et Camellaui Plin., Nuceriae Ant., 5 ElvilNoceria Ilieros., Nucerio Camellaria Tah. 6 Ensis] Ad enlum] Helvillo Ant,, Haluillo Tah. 7 Sabina 12 est sem Tah.; Ad Hesis Ilieros. omittunt mr. 8 Reate etiam Ant. Tab. alii, nunc Rieti. 1 1 Casulis Martis, in codicibus non disiunctae, 12 civitas) civ. in fortasse duae mansiones sunt. codicibus. 15 Aque cittillie Tab., Aquae Cutiliae 16 Tistenta) fistemas Tab.f Plin., Cutilias Ant.
1

7 Interocrium

item Ocrium bfmr, Interocrio

.4?,^.

Tab.

492
1

GViDO 55

Forum
Facrina
Martis

Decii

3 4 5
6
7

Befania
Sipicanurn.
55.

Item confinis

territorii

Spoletinae

civitatis ci-\ntas est

^
a

Trecas, in qvia vir domini beatns


confessor et pontifex

Lupus

requiescit.

10
1

Fulginia

Spellum

12 13

Camarinum Tunnon
Faveris

14
15

Pollentinum

codices bfmr.

Forum

Decii etiam Plin.,


Ant.,

foroecri

Tab.

Fa-

crina]

Falacrino

Palacrinis

Tab.,

Phalacrine

Siiet. 4 Befania] Me3 Martis] Ad martis Tab. vania? 5 Sipicanum] sipitanum fr, Surpicano Tab. 8 Trecas] Trevis Hieros., nunc Trevi. 9 Lupus] Trecarum sive Augustobonae Galliae minc Troyes episcojms. haec postmodum nddita et uvbis nomen iv
(

Treeas mutatum esse patet. requiescit] re delet r; quiescit bm. 10 Fulgiuia] fulcinia /, Fulginis
II

nunc Foligno. 1 1 Spellum ] spellium r, Hispellum Inscr. 3885 Orelli, nunc Spello. 12 Camarinum] hodie Ca.meuno. 13 Tunnon tum non 6. 15 Poltimiron (ut videtur) r. 14 favens mr. lentinumj apud Plinium coniunguntnr Urbesalvia Pollentini. eimdeni rer/ionis oppidum esf_ Tolcntinum.
Hieros.,
]

GviDO 56

493

1
'2

Urbs Salvia
Regiuia colouia
Ungiila

4
5 6
7

Auximum
Esis

Constantiniana
Pistria,

quae confinatui' cum

ter-

8
9

ritorio civitatis Seuegalliensis, iuxta

mare

positae lonium id est sinum Adriaticum.


56.

lu
11

Sequitur

omnium

nobilior

amoe-

nior fertilior ditior atque potentior Italia

12
13 14 15 16
17

quam quidem plurimi non solum descripsere, sed et laudabiliter ac triumpliabiliter cecinere philosophi tam
geueraliter tota.

Graeci

quam

Latini.

nec

incongrue:

quippe totius mundi monarchiam obse-

quiumque urbis ac plenitudiuem


codices Ofinr.

sola in

Urbs SalviaJ Urbe Salvia Ant., Urbesaliiia Tab., Reginia colonia] Ricina Tab., nune Urbisaglia. 3 UnCOLOKIA HELviA EiciNA Inscr. 91.5 Orelli. 4 Auximum gulaj est Cingulum; hodie Ciugoli. 5 Esis] etiuiii Ant., Ausimo Tab., nuiic Osimo. 6 ConCOL. AESis Inscr. 3899 Orelli; nunc lesi. stantiniana] costantiniana m; idem nomen tribuitur
1
'2

Egiibio
nior

478

10.

7 9

Pistria] Sestias

Tab.?
b.

se-

negaliensi* bmr.

ionium positae

mr.
ac] et
f.
et bmr.

11
II

ytalia

fmr.
m.

13 17

10 amesed] set /.

14
Ii

phylosophi
16 tocius /.
iu]

15
urbis]

quam]
orbis?

quam

plenituninem

b.

i.

/.

494
1

GviDO 57

domiua

et regina

sortita est.

oinnium urbium Roma hanc ego iuxta ipsius plii-

3
4
5 6 7

losoplium Castorium exposui, continen-

tem

intra se famosissimas atque victrices


xviii,

provincias

quarum nomina subter

annexa simt.

8
9

10
1

(Seqmmtur haec Incipit liber provinItaliae. omnis Italia quae versus meridiem Sextadecima provincia Sicilia insula computatm', quae Tyrrheno
ciarum
mari seu lonio
Pauli Diaconi
alluitur,

12
13

proprio nomine nuucupatur,"


hist.

deque Siculi ducis sumpta ex

Lang. 2 9

21,
et

qui-

14
15

hus adiunguntur haec)


57.

quae

ohm

in Calabritidi

extremo

16 17 18
19

iuncta perhibetur Itahae.

unde

una

provinciarum eius a compluribus describitur.

sed per angustiam secundi dihivii

locahs

(nam uon generahs) fretum

ilhid in

20
21

quo Scylla est et Caribdis scissum, insulam iham reddit. imde et urbs in Calabri15
Maz.
6

codices bfmr. et
5

v.

sq.

xvm] decem
Maz.
II

et octo b.

anexa
II

bf.

15 hic

accedit liber lacohi Mazochii fol. cx.


calaritidi

cabritidi bf,

16 ytalie
secundi]

fmr

et sic in sequentibus.

18 19 21

set fr.

seculi
scilla
II

mr

Maz.,
II

saeculi

b.

geiiera /.

undej

et

20 inde mr.

etj

insulla /. Maz. caetiam bm Maz.


II

britidi

Maz.

GVIDO 58

495

tidi praemisso extremo litore posita ab Eolo rege ventorum concedente Hercule condita Regium quasi scissum nominatur:

4
5

regma quippe
58.

eolice scissio appellatur.

In qua videlicet nobilissima spe-

6
7

ciosissima seu opulentissima diversai^um

specierum atque semper tyrannica phn'i-

8 9

mae
et

civitates fuerunt, e quibus egregias

urbes subter intexui, in primis primam

10
11

caput ceterarum

Syracusam,
ruscat virtutibus,

in

qua sanctissima
co-

12
13

virgo et martyr Christi Lucia suis

14
15

Cataniam,
sanctificat,

quam
et

splendidissima

Agathe aeque virgo


item

martyr Christi

16
IV
18

Tauromenia Messana

codices
I

bfmr

et

Maz.

v.ll sq.

cf.

Rav. 402

.-.vy.

per litore fmr, in littore Alaz., per litora b. 4 regma] rigma b, regina 3 Kegium] regum / 5 spetiosissima mr, om.f. scisso Maz. fmr Maz. diversorum bmr. seu opuleiitissima om. h. 6
litore]
II II

spetierum
b.
II

?r.

II

tyrranita/, tyrranica m.

trtis

fuere
II

bmr Mnz.
lucia
cliristi

11
b.
II

8 civisiracusam r.
corruscat

12 martir f?nr. Maz., corrusscat


II II

fr

14 cathaniam bf, catliania ]\laz. 15 agata mr, quam] qua mr Maz., in qua /. niartir //nr. aeque] atque Maz. agatlia Maz. 17 tauromena mr Maz.
h.
II

496
1

Gvino 59

GVIDO

498
1

GVIDO 61

Calvisiana

2
3

Agrigentum.
61.

Porro ex

alia

parte iuxta praeest civitas

4
5 6
7

scriptam civitatem

Panormum

quae dicitur
Herbita
Malistrata
Pracliara

8
9

10

11
12
13

Augurion Mestraton Enna.


62.
toria,
Sicilia

insula tria habet

promonaspicit

unum quod Pelorum,

et

14 15 16
17

aquilonem, cui Messaiia civitas proxima


est,

secundum
in

.... Syracusam, tertium

Lilibeum, et dirigitur in occasum.


loro

a Pe-

18
19

Pachinum miha passuum 159; a Pachino in LiHbeum 177, ab oriente


(Sequuntur Fretum autem .... infame

mari Adriatico.
monstris" ex Isidori orig. 13 18.)
codices
I

20
21

bfmr

et

Maz.
2 post

cf.

Rav. 404 9

sq.

caluisana Maz.
cicilia
b.

3 prescripta /.

Agrigentum Maz. add. etc. 8 pracara mr Maz. 11 eana mr.


ad
proraunctoria bf. 13 et om. f. i/. 15 Syracusam] siracusam /r,

12

II

liaspicitl aspicit

II

pachinum (ex coniectura?) Maz.; lacunam indicavimus. 16 pelorum bf. 17 Pachinum] pachinnum mr, pacinum i/". 18 Pachino] pachinno mr, paccino bf. libeum bf, lylibeum Maz.

GviDO 64

499

63.

a duce suo Corso


liabet in

Septimadecima provincia Corsica nomen accepit, quae

longum
Marianis

miliaria 160 et in latum

4
5

26, e cuius subactas urbes intuli, id est

6
7

Colonia

lulii

8
9

10
11

64.

Turrinum Coenium Agiagium. Octavadecima provincia Sardinia


et a
filio

quae in Tyrrenis fluctibus ambitur,

12
13

Sardo Herculis

nominatur, qui

cum
pro-

magna
fectus,

multitudine

ad Libiam

est
et

14
1

Sardiniam occupavit,

ex suo

vocabulo insulae nomen dedit. quae tenet


in

16
17

18 19

longum miliaria 230 et in latum 180. qua plurimae fuerunt civitates, quarum urbium nomina subnexa sunt.
in

Caralis

20 21

Agenorum
Sulci

22

Sardiparias
codices hfnir et

Maz.

cf.

Rav. 413 4

sq.

4 subacta /. 7 turrinium Maz., tumiium /. 9 agragum Maz. 11 tirrenis /, tyrenis mr, thvTreiiis ambiuntur hf. Maz. a Sardo] sardo eius Maz. 12 hercule /. 13 ad libyam est Maz., a Libya Isidori orig. 14 6 39 vnde haec sumpta sunt. 16 latum] altum Maz. 17 fuere 6;'.
II II

32*

500
1

G^^DO 65

Neapolis

2 3

Othoca
Tarri

4
5 6

Bosa Annucagrus
Corni
Turris Librisonis colonia
Vilia

7 8 9

Adselola
Sacercin

10
11

Bibium.

12
13

Item erga praescriptam civitatem Caralis

sunt civitates

14 15
16 17 18 19

Nora praesidium
Castra
65.
felicia.

Ex

alia

quippe eiusdem Caralis

parte sunt civitates

Assimanrium
Saria
Sariapis

20
21

Sarpath
Carzanica

22 23
codices

Custodia Rubriensis
,

bfmr
_/".

et

Mas.
5

cf.

Rav. 411 8

sq.

aunuc agrus /, anuus 10 sacerdin /. 18 aisimarium /, 22 carassimatium Maz. 21 sarphat mr Maz. sanisa /, canganiea Maz. 23 rubaceusis /.
2 otocha

4 hosa /.

agrus hmr Maz. 8 velia lu. 12 carolis m. 15 foelicia ,1/^.

Gv^DO 66
1

501

Pyresse
Paurie
Patine
Ignovi.
(Sequuntiir Sardinia

2 3

4
5 6

quoque .... Lo-

crenses transeamus" ex Solini cap. 4.)

8
9

ITEM DE PROVINCIIS ITALIAE SECVNDVM QVOSDAM PHILOSOPHOS.


66.

Prima
est,

igitur provincia Italiae

10
11

guria

ubi constructa cernitur

LiMe-

diolanus nobilissima urbs, in qua sanctissimus requiescit Ambrosius.

12 13

14

Secunda Histria cum Neustria, quae Venetiarum antiqua dignoscitur.


Tertia propinqua praedictae Liguriae Transpadanae ob constructam viam aRo-

15 16
17

manorum
Emilia.

consule Emilio

provincia est

18
19

Quarta ad sinum maris Adriatici


codices
1

est

bfmr

et

Maz.
2
.S

cf.

liav.412 16

sq. et

247

7 sq.

pirresse /.

nie Rav.
7

rum

13 Secunda] ii / et sic Hystria Maz., ystria /. 14 dinoscitur b Maz. 15 praescriptae Maz. 16 transpadinae Maz., transpadine b, transpadanie /. 17 consule ] et consule Maz. 17 18 proviucia emilia est b, emilia provincia est Maz.
h
II

iTEM Maz.

paurine patyne Maz., Patrapa6 transeamus] hic desinunt codices rar. PHILOSOPHOS om. f. 9 provinciaytalie /.
II

deinceps usque ad xvni.

502
1

GviDO 67

provincia
railiter

Flaminia, quae
constructa via
tale

et

ipsa

si-

2 3

per consulem
est.

Flaminium
liac circa

nomen

sortita

in

4
5

potentissima et avithentica ur-

bium

sita consistit

Ravenna, in qaa
Italiae
est,

re-

6
7

quiescens praesul et martyr Apollinaris.

Quinta
regio
est
est

provinciarum

Annoquam

8
9

nica Pentapolensis
ab antiquis.
a

super

quae castellanorum appellata


maris
sinu
Adriatici

10 11

Sexta

iuxta

12
13

praedictam Pentapolim provincia Pici-

num
67.

Spoletii Sauciensis

est.
est.

14
15 16 17 18

Septima provincia

Dardensis

Octava coniunctam habens

sibi

lapigiam a supiori id est occidentali plaga,


et

a superiori id est orientali regionem

Soleutinam,
ahi

quae

et

Locria antiquitus
est,

19

dicta est, provincia

Apulia

quam

20

ob nimiam fertilitatem omnium co-

coclices

bf

et

Maz.
4
II

cf.

Buv. 247 14
auctentica
7
1 1

sq.

flammiuia /. martir /.

autentica /,

Maz.
/,

appollinaris
II

italiae et

Maz.

Annorica h
b.

Maz. Maz.

ytalie

post iusta

dimidius versus vacuus in

13
li

spolecii

sausiensis

supiori]

superiori

Maz. Maz.

12 praescriptam b Maz. 16 rapigiam Maz.


18
saleirtiuam

Maz.

20

omni Maz.

GviDO 68

503

2 3

piarum Epulia pronuntiant, quasi epulum id est prandium paratum omni tempore.

Nona Calabria, quae


tiquis

primitus ab an-

4
5 6 7

Britania dicta est ob

immensam

affluentiam totius delitiae atque ubertatis.

haec a superiore parte sui a mare magno


Gallico seu Tirreno
in

Adriaticum pro-

8 9

tractum provinciam liabet Lucaniam, quae


autentico nomine, id est graeco, Leucania
dicitur.

10
1

Decima quippe
ferior

describitur in nullo in-

12

13 14
15 16

copiarum Apidiae vel Calabriae, sed magis abundantior: quae


dapsilitate
sui tale

scilicetLeucania ob nitorem prospectus


68.

nomen sortita est. Undecima provincia Italiae


nobilissima,
est

est

Sa-

17 18

mnium
in

ut

retro

redeam.

qua

Beneventus, liabens sibimet

19

Marsorum regionem conexam a dextro

20
21 22

Romam

euntibus latere.
est

Duodecima sima omnium


codices bf et
I

Campania

venustis-

fertilissima atque famosisRav. 248 7 sq.

Maz.

cf.

prouunciant Maz. 2 brandiuni 3Iaz. 4 Britamnia Maz. inmonsam b. 7 Tirreno) tjTirenti b, thyrreno 3Iaz. adriatum b. pertractum il/az. II nullo] nulla /. 13 set /'. habundantior / , Maz. 19 eounexam Maz. 16 est ytalie /". 22 atque) e atque /.
II

II

II

II

504
1

GviDO 69

sima,

in

qua

est

excellentior

urbium

2
3

Capua.
Tertiadecima T u s c i a nobilissima est. Quartadecima Nursia. Quiutadecima Numantia, in qua caput totius mundi praeminet urbs Roma.

4
5

6 7

Sextadecima Etruria quae


nida.

et Tirsi-

8
9

10
11

Septimadecima Umbria. Octavadecima Vintimilia Ripario-

lumLinensis,

quae

et maritima.

12 13

INCIPIT LIBER DESCRIPTIONIS TOTIVS

MARIS.
69.

14
15

Si subtilius scire voluerit totas cirlitora

cumquaque parte per


ordinatim

maris positas

16
17

unam

post alteram,

quamquam

eas iam in propriis patrias nominaverim,

18
19

tamen

reiterans Christo favente minutius

designabo, incipiens ab urbe

20
21

Ravenna
Cesarea
codices bf et
1

Maz.
b.

cf.

Rav. 249 3
b.

sq. et

325 6

sq.

excelsior

capud

praeeminet Maz.

C.36.

f
20

10 Riparioli lordan. de reb. Get. maritimal luc desinunt 11 Lunensis Maz. 14 cf. 452 1 sq. Maz. 13 mar-ris b.
II

ymbria /.

cf.

461 20

sq.

GVIDO

506
1

GVIDO 71

GVino 72
1

507

Valetiim vel Valentiiim quae et

2
3

Carpinium Brundisium
Liccia

4
5

Ruge
Ydrontus Miner\aim Beretos quae nunc Leuca Yentos quae nunc Augentum Valentium Lubias ubi nunc est Calipolis

6
7

8
9

10

72.

11
12 13

Amandrinum
Saturum Mesochorus Tarentum Metapontus Senasum
Turris
Pellia

14
15

16
17

18

19

20
21

Crotona

Facenium
Annibal.

22 23

Item iuxta fretum quod inter Siciliam


et

24
25
26

Calabriam

Italiae

dividit

est

civitas

quae dicitur

Caulon

codex

b.

cf.

Rav. 329 6

sq.

et

Guido 467 11

sq.

508
1

Gvroo 73

Locris

2
3

Scilleum

Leucopetra

4
5 6
7

Regium.
Porro a prepliata urbe Ravenna usque

ad lianc Regium per hora maris


sunt Lxxvii
et'

civitates

supputantur miliaria mille

8
9

duodecim.
73.

10
11

Iterum Columna Regia Arciades

Tauriana

12
18

Amantea
Angellum.

14
15

Item iuxta mare magnum Gallicum quod Tyrrenum civitas est


74.

16
17 18

Bibona Valentia

Tenno Tempsa
Clampetia
Herculis
Cerellis

19
20 21

22
23

Laminium
Blandas
Cesernia

24
25

Veneris
Rav. 330 6

codej: b.

cf.

sq.

et

Guido 471 5

sq.

Lxxvii] sunt septuaginta octo.

GVIDO 75

510

GVIDO 78

512

Gviuo 80

513

Vigeiitimilium

Alpis maritima.

civitate ergo

Regio usque ad hanc

4
5

quae vocatur Maritima miliaria mille supputantur et sunt civitates centum viginti.
80.

6
7

Deinde

civitas

Pomona

Scapiana

8
[1

Nicea Nicalon colonia


Tegulicia

10 11 12

Aquis Sextis
Masculia
Solarium
Calcaria

13

14
15
ig

Vicesimum Coloniam maritimam


Fossis Marianis

Nemavis Mediolana Agate

Calum
22
23

Latera
Sextantiona

24

Aque Converantia

coUex
5

b.

c/.

Rav. 338 G

sq.

et

Guido 470 11

^v/.

eentiim viginti}

mnt centum

septemdeciiu.
33

514

GVIDO 83

516
1

GVIDO 84

Sabessola vel Bardesola


Saltiim

2 3

Banialiaua

4
5 6
7

Gartecia

Transducta
Cetraria

Melaria
Beloua.
84.

8
9

Hinc

invenitur fretus qui dicitur

10
11

Septem, qui de mari Gallico Valeriaco


mergit iu

Occeanum occidentalem
quique

Bri-

12

taunicum,

Gaditanus

vocatur.

13

quem

transfretaus

homo

in litore maris
finis

14
15 16

magni provinciae Maurorum, Africae


vel principium, iuveuiet civitates

GVIDO

518
1

GViDO 87

Parasica
Colocia

2 3 4
5
6 7

Zaccha

Monumrntum Annibal
Mazar
Tacatua Suluccum

8
9

mus

et

Ypona regia, in qua gloriosissiomnium doctor affluentior doctor


Ubbus.

10
11

sanctissimus resplenduit Augustinus.

12

13 14
15 16 17
18

Augustana usque ad hanc praemissam UbIgitur a civitate praelata Cesarea

bum
87.

per ora maris civitates sunt lx et Praeterea post has civitates est

supputantur miliaria mille quindecim.

Armoniacus
Biana

19

20
2

Tunida Tabracha Ipposretum

22

Tumsa
Menbrona
Utica

23 24
25

Gallum gaUinaccium
codex
b.

cf.

Rav. 347 7

sq.

14

Lx] sunt quinquaginta septem.

GviDO 89
1

519

520

GVIDO

522

GVIDO 93

523

Meciris

2
3

Sonia

Antipegonia

4
5

Cardum Nemesium
Catabatimon Bugratim Nessus Paretonium
Filiscum

6 7

8
9

10

11 12 13

Patricum

Comarum Monocaminum
Almiris
Tapostri

14
15 16 17

Alexandria regia, cuius ambitus

milium lx
altissima,

fuisse

dicitur.

in

qua farus
de se-

18 19

quae miraculum
miraculis,

unum

ptem

orbis

secundum a Roe

20
21 22
2.B

mano
lista

ponitur.

hanc venerabilis evangequattuor

Marcus consecrans unam

generalibus Christi ecclesiis statuit.


93.

Canobum
Ermupolis Tani

24 25
codex

b.

cf.

Rav. 3.54 13

sq.

19

etiam

tolium,

apud Bedam primum miraculum est Capisecundum pharus. 22 statuit] statu b.

524
i

GViDO 94

Buti

2
3

Thamiim quae Thanus


phnis est
Ixion

vel

Ta-

4
5

Heracleum
Pihisium

6 7

Gerra
Cassion
Ostracina

8
9

10
11

Rinocoruron
94.

Rasis

12 13 14
15

Gaga
Ascalona
Azotus
Laiinia

16
1

loppe

Appollonia

18
19

Cesarea Phalestinae

Dora
Ptolomaida
Ecdilpa

20
21

22
23

Tyrus
Sidonia
Vitiron

24
25

Pale

codex

h.

cf.

Rav.

'i.'j5

18

sq.

25

Pale] Palebiblios Rav.

GviDO 95

525

Biblos
Biritos

2 3

Botris
Tripolis

4
5 6 7

Ortosiada

Axtasalon
Balaneis

8
9
1

Valtum Gababa
Laodicia.

11

12 13

14
15

Denique ab Agapis civitate per protensum litoris usque ad praefinitam Laodiciam civitates sunt LVi et numerantur mille tredecim passuum miliaria. Et hinc civitates 95.
Orientis Seleutia

16
17 18 19

Roschnn
Alexandria minor cata Isson

20
21

Catabolon

Hyre
Egis

22 23

24 25
codex
b.

MaUion Cygnos
Zephiriou
cf.

Rav. 3ol 8
19

sq.

13

LVi] sunt quinquaginta quattuor.

cata)

a cata b ut codices Ravennatis.

7 5

526
1

GviDO 96

Solde Curicus
Seleucia

2
3

4
5 6 7

Trophirion

Sarpedon Crunoi
Kelendris

8
9

Arsinoe

Anemoria
Antiocliia

10

magna (quam dominus


mundi

11 12

Petrus apostolus suo pontificatu sanctificans

unam

e quattuor generalibus

13 14
1

ecclesiis sancxit) epi

Tragon

96.

Selerante
lotapis

16
1

Siedra

Caracesium
Cibira
Silde

18
19

20
21

Eurimidion

Magidone
Attalia

22 23

Olivia

24
25

Phaselis

Coridalion

26

Limira

codex

b.

cf.

Kar.

lidi)

sq.

GviDo 97
1

527

Antisilon

Patera

Telmison

4
5 6

Pathemis
Lidia

Gaunon
Picos

7 8
9

Lerinna
97.

Cnidon
Alicarnasos

10 11 12 13

Mindon
laason

Meleton
Heraclea
Pira

14
15

16
17 18

19 20
21

Imote Palene Micale Ephesus, quam sanctus lohannes


theologus apostohis
diatur.
et

evangelista irra-

22 23 24

Laodicia ergo usque ad Ephesum

iuxta litora urbcs liu positae sunt et miharia mille xv supputantur.

codex
9

b.

cf.

Rav. 360 10
laason]

sq.

Cnidon] cuidon
Lni]

b.

12

laason

b.

23

sunt quinquaginta duae.

9 6 7

528
1

GviDO 98

98.

Diiecte quoque civitas est


Cistrou

2 3

Colophonea

4
5 6
7

Lebedon

Teum
Smirua

8
9

Termon Sime
Mirea,

quam

divinus

poutifex

10

supra dicta Patera oriundus sanctus Nicholaiis illuminat.

n
12

99.

Elea
Pitina

13 14
15
1

Attaha
Ellacia

Orphanion
Adrimitin
8

1
]

20
21

Antandron Gaugaron Ysson

Smiemon
Alexandria Troada, quae
seu Dardania dicta
est,

22 23 24

Iliura

Abidus

25

Lampsacon
codex
6
b.

cf.
b.

Rav. 361 16

sq.

Smirna] smima

Gvmo
1

100

529

Paroum
Priapion

2 3
4:

Gramicon Kyzicon

5
6 7

Apamia
Cion
Prenctos
Eribiilon

8 9

Nicbomedia
olim opulenta,

regalis

nobilis

et

10 11 12 13

quam

inter complures

mar-

tires ac sanctos

perendie splendidissimus
suis

atleta
in toto

Christi Pantaleon

virtutibus

terrarum orbe
Libissa
Clialcbidon

clarificat.

14
15

100.

aeque
et

famosissima,

16
17
18 19

quam
licet

Cbristi
in

virgo

martir Eufimia

urbe regia quae buic contigua

est

tumuletur ob

barbarorum incursum

suo martirio suisque virtutibus facit ce-

20
2

leberrimam,
leron
Poiito mergit in Propontidem,

22
23

24 25
26

Promuntorium Augusti, quod de quodque catena una munitur ferrea, Herba Melena
363 5

codex

b.

cf. Iiai\

sq.

34

530
1

GVIDO 101

Arcene
Silion

2
3

Chelas
Sagaris

4
5

Ypion
Billeon

6 7

Licion
Sileon

8
9

Cyon

10
11

Ab
flexus

Amastram. urbe ergo Epheso per


sinuosi litoris usque
in

varios re-

12
13 14 15
16
17 18
1

ad praescri-

ptam Amastra,
lacintus
giis,

recubans

novis

qua sanctus martyr lampat prodi-

civitates

sunt quinquaginta et mi-

liaria mille

xxx colHguntur passuum.


civitas

101.

Item

Tice

Saeera
Militon

20 21

Armone
Sinopi

22
23

Clopatassa

Carusa
Orgibate

24

codex

b.

cf. liav.

364 3

sq.

11

reflegus

b.

15

(juinquaginta]

sunt /jwidra-

ginta sex.

GVIDO 102

)32

GviDO 105
1

533
Latirita

Suppatos

Machara
Friciorin

4
5

Eraucionis

6
7

Bitam Chimerium.

8
9

civitate

praenominata Amastra Pa-

flagoniae per ora Ponti usque ad

urbem
et

10
11

istam Chimerium civitates LXV,

sup-

putantur mille duocentum miliaria.


105.

12

Item

civitas

13

Panthua

14
15 16 17 18
19

Nimphe
Dine
Ichigin

Eygoga
Teagina

20
21

Acra Salohme
Munisinon

22
23

Muracum
Allecturia

24

Daldereen

codex
8 a
oni.

b.

cf.

Rav. 368 10
11

sq.

10 lxvJ ratio constat. centum] duodecim Rav.


b.

duo-

534
1

GviDo 106

GVIDO 108

536
1

GviDo 109

GviDo 110

537

quam modo melius


leus illuminat.

sanctus martyr Acliil-

2 3

Itaque a civitate praelata Mesebria per


ora maris usque ad nominatam Larisam

4
5

urbem
que

civitates simt

quinquaginta quin-

6
7

et miliaria

supponuntur mille centum


est

tredecim.
110.

8
9

Ab

hac autem civitas

Grannona
Plialaris

10 11

Pharsalium

12
13

Tapedon
Thermopila
Scorpia
Elacia

14
15
1

Cheroni

17 18 19

Chromia
Thespia
Platea

20
21

Pireon

22 23 24
25

Athene, philosophorum et oratorum quondam genitrix, in qua divinum lumen atque inextinguibile non in templo
genitrici
codex
5
b.

quod prophetae olim a lasone rege dei semperque virginis Mariae concf.

Rav. 374 14
quinquafjinta

sq.
tres.

quiuquaginta quinque] sunt 24 prophetae] potlus propiliae.

538
1

GviDO 111

ditum
111.

iuiro

sumptu miroque lapide

est,

2 3

ut ceruitur.

Eleusina

4
5
6 7

Megara
Stomis
Coriuthos, cui diviuus apostolus

duplicem destinavit epistolam,


Cenchris

a
9

Epitauron

10
11

12 13

Maleon Boas Asopon


Pithion

14
15

Archadia

16 17 18

19

Lacedemonia m-bs Menelay, ex qua Patres Priami filius ad perditionem Troiae rapuit Helenam, Messena Asinne

20 21 22

Machona
Pilos

Cyparissa

23

Psamachon
Olimpiada
Eytide

24
25 26

Cylene

codex

b.

cf. liav.

315 14

sq.

GviDO 112
1

539

Dimis
Patras:
lianc

2
3

urbem

priucipis

apostolorum germanus sanctus apostolus

4
5

Andreas suarum per crucem depositione


reliquiarum nobilitavit.
112.

6
7
!s

Cosmas

Egea quae Egeon, ex qua sancti et Damianus anargiri filio sanEgira


Sicion

ctissimae Theodotis exorti sunt,

10
11

Naupactos
Calidon

12
13

Ebenos
Achelous
Aiofus

14
15 16
17

Perdoriptum
Actranicopolis
Slicisme

18 19

Diana
Butarutan
Penice

20
21 22 23 24
25

Acroceraunium
trehntos

quae
sanctus

et

Bumartir

Aulona:

hanc

Danax
codex
5
h.

sanctificat:
cf.

Rav. 377
h.

.5

sq.

nobilitatu l.
cf.

24

rnartir]

martin'

25

Da-

nax]

Farlati Illyr. sacri t.wi p. 3i)7 2.

540
1

GVIDO 113

Appollonia

2
3

Apsum
Genesis.
113.
Epidaiirus, quae nunc Dirachium,

4
5

amplissima olim ac famosissima.


tore

haec a
sui

6
7

Zitho fratre Amphionis condita, invenscihcet lirae,


inter

cetera

or-

8 9

natus Asclepium habuisse fertur.

quae
le-

dum
bus

a consulibus

Romanorum

per

10
11 12

gatos posceretur ut sibi de prestantiorisuis insignis aliquid largiretiu',

dum

arbitrantm' se susceptoriAsclepium, draco

13 14 15
16 17

inmanissimus adveniens eam medietenus


quasi salutans pertransiit,

ac neminem

laedens in prora navis legatarum semet

composuit,
perrexit,

et

cum

eis

Romam

usque

ac

sic

Romam

ut praemissum

18
19

est pro Asclepio

draconem impiissimum
ea quoque

simt adepti.

iu

postmodum
de se-

20
21

sanctus Aiidreas apostohis

unum

ptuaginta apostohs episcopum ordinavit,


qui primo nomine Cesar dictus est, nunc

22
23

vero Astius a civibus eiusdem urbis no-

24
25

minatur;

qui

squaloribus teiiebrarum

postquam eos emimdatis ad hicem verirf.

codex

b.

Rav. 378 15

sq.

19

adepti] adeptu

b.

GVIDO 114
1

541

tatis

Cbristi praedicatioue perduxit,

ibi-

2 3

dem
sis

martirio coronatus quiescens

immenetiam

choruscat

virtutibus.

hanc
qui

4
5
6 7

splendidissimus levita et martyr Ybasus

cum

suis

sociis

iUustrat,

Athenis

oriimdus

apud praemissam Apolloniam


signorum

martirio coronatus est, indeque advectus

8
9

cum

sociis et sanctis peregrinis

virtute ab invisibilibus

atque visibilibus

10
11

hostibus confert munitam,

supra dicta igitur Larisa per hora

12
13

maris usque ad hanc ab Anastasio imperatore restauratam

quam nunc

cerui-

14
15 16

mus Dyrachium
ginta

civitates
et

smit quinqua-

septem

supputantur

miharia

17 18

passuum mille duodecim. Hinc quoque civitas 114.


Pistrum

est

19

20
21

Lissum Diode
Codras Buccinium
^

22
23

Budua
Decadarou
Epitauron
iibi

24
25

nunc
sq.

est

Ratisium

codex

b.

V.

11

cf.

Rav. 379 4

sq.

14

quinquagiiita septem] sunt qninquagirtta sex.

5*2
1

(.yiDO 115

Assidium
Praetorium
Turres

2
3

4
5 6 7 8 9

Narona
Praegoria
Biston

Aronix
Oueoii

Nerente
lunope.
115.

10
11

Spalathon

12 13

Dianion
Salona
Siclis

14
lo

Tragurium
Praetorianum Cesaris Praetorium magnum
Arausiona Timbia Ridder Scardona
Impletus

16
17
18

19

20
21

22

23

24

Arausionium Neclinum

<^odex b.

cf.

Rav. 379 15

scj.

GVIDO

544
1

GVIDO 117

117.

Capris
Terg;este

3 4
5

Alessiccion

Foroiulium
Puciolis

6
7

Aquileia nobilis et olim inclita:


haiic Attila saevissimus cepit et diruit:

8
9

Concordia

Altinum
Trabitium
Pataviuin,

10
11

quam

elapsus Achivis

12
13

Antenor ....

Mons

sylicis

14
15 16

Prosilia

Adestum
Adrianopolis et praemissa

17 18
19

20
21

Ravenna. Per sinuosa igitur litora Dalmatiae Liburniae et Venctiarum a praescripta urbe Epidaurum nunc Dirachium videlicet

usque ad saepe dictam urbem Hacivitates

22

vennam

sunt Lxxii et miliaria

23

passuura mille xvi colliguntur.

codex

b.

cf.

Rav. 382 10

sq.

22

LXXii] sunt septuaginta una.

GVIDO 119

545

118.
qiiod

Notum igitiir mare mediterraneum Occeano circumdatur et magnum


circumiens
civitates

appellatur

quae in
noii

4
5

eius litore sitae sunt et


diii

earum quae

procul positae territoria litoribus con-

6
7

finantur
scilicet

ordinatim
in

designavimus ,
dccclii
d. xxi

quae

summam

colliguntur,

8 9

miliaria vero

passuum xmi.

suppu-

tantur.

10
11

119.

Nullus autem estimet quod igno-

ranter provincias per

orbem
cf.

positas seu

codex
8

b.

Rav. 384 1

sq.

xiiii. D.

xxi]

sunt

14511;

cf.

384

9;

seqiiitur

comjmtus

850
10
iguorantur
li.

546
1

GviDo 119

patrias reciprocabiliter varietate desigua-

2 3

verim,

dum quandoquidem

quae iuxta

4
5

6 7

8 9

10
11

Occeauum, aliquando quae ad mare magnum nominavi, liinc vel inde sumens principia. enim non ignoranter sed prudeuter magis gestum est. nam dum aut ab Occeano aut a iuga montium inchoatae sunt, ordinabiliter quae ab Occeano ad iuga et quae a iugis ad mare magnum pertinxere, rursumque reiterata
vicinia a mari

12 13

magno ad iu^a et a iugis ad Occeanum cum patria vel provincia quaque perventum est. et ut multilo-

14
15 16
17 18
19

quium nomine incurram, si sensum flamens variata aut levitate depressit ut a praelati instructus philosophis rem
gile

materiam tali sum tramite prosecutus menbratim inmimemque Christo adiuvel

vante, et

quam ex

parte quove in latere

20
21

seu capite sitam proferens


tera, nisi forte

unam ab

al-

22
23

nunc incursione vel transmutatione more barbarico ahter numcupentur.


(Sequiinttir

excerpfa ex Isidoro Hispalensi.)

codex
5

b.
h.

cf.

Rav. 384 11

sq.

ignorantur

14

nomine] potius mininie.

GviDO 121
1

547

120.

Asia habens

fines

ab oriente ereco-

2
3

mum

Indiae Dimericae intransmeabilem

nltraque ea deo nostro


giiitum.
fines

tantummodo

4
5
6 7

a parte vero meridiana habet

Asia Oceanum quod tangit tertiam Indiam maiorem, Thermaticam et Elamitem; quod videhcet Oceanum simihter
tangit Persas
inferiorem.
et

8
9

Arabas Aegyptumque
vero septentrionis

parte

10 11

habet Asia fines


tesque

Oceanum Serianum monex

Ripheos.

quibus

montibus

12 13

egreditur fluvius Tanais,


influit in

cuius phirima

sinum pahidis Meotidae. proinde

14
15

eadem pahis Asiae finis existit, eo quod Tanais inter Asiam ct Europam
recte
dividit.

16 1" 18

121.

Ahi autem incongrue faUuntur


qui de Cau-

affirmantes fluvium Fasin,

codices bfv.
I

cf.

Rav. 114 5 sq.


h,

ante Asia
et

add.

terminum
v. b.
II

afr.

et as.
]

termiuus
ei /, dim'ice /.
II

africae

europae
v,

eremum
2

erectium

ereiciu et

ereitiii

Dimericae]

ciam f.
II

tertantummodo uostro /. 5 occeanum bf. 7 occeanum bf. 8 et omlttunt bf. Egyptum quoque /. 10 occeaAegyptumque
1

num

bf.

rimos /,
tide /.

11 rifeos bf. pars plurima Rav.

14

extitit v.

12 thanais 13 paladis 15 tanays /",


b,

v.

II

plu-

b.

II

meo-

thanais v.
v.

17

incongruo /.

18

fasit

sassin

35*

548
1

GVIDO 121

caseis

montibus
est

egreditur

et

in

mare

2 3

4
5
6 7

magnus sinus Ponticus influit, inter Asiam et Europam dividere, dicentes Caucaseos secum Caspios amplectere, maguoque perplexu et intervallo
quod
sibimet eosdem Ripheos montcs adunare.

sed ut praedictum est,


luntur
:

omnimodo

fal-

8
9

nam

Asiae

finis

eiusdem septenet

trionalis plagae
est.

Tanais

Meotida palus

10
1

immensa exundatio in eundem magnum sinum Ponticum mergit. qui


cuius

12

13

14
15

Pontus ad exteriorem partem per magnum angustum quod Hieron dicitur in ProponPropontides autem infetidem influit.
rioribus angustiis terminata os

magnum

16
17

mare sinumque mergit orientalem, cuius


littoralia
liter

fines

Asiae sunt septentrionaab

18
19

per ora maris magni Aegyptii.

20

occasu autem Asiae fines iuxta Oceanum superius memoratae Aethiopiae Tehgitocodices hfv.
cf.

Rav. 115 13 sq.

2
6

magnum simim ponticum


rhiplieos h.
7
set /.
II

hf.

4
tanays /,
b.

capsios thanais

hf.
i\

lo inmensa

/, ininmensa h.

eumdeni
v,

ron] hyeron /, h^-chron 6, icron propontide influunt bf. 13 14

13 Hielero Rav. 38 1.
eruinata
v.

15
h.

17

18

septemtrionaliter per hora

18 egipeii /.
b.

19

asye /.

pie /.

20

549
h,

II

occianum /, occeanum
2 Teligitorum

20 ethioom.
r.

Aetliiopiae

20 tegilitorum

Troglodvtorum Rav.

GviDo 122

549
inferiorem.

rum tangens Aegyptuni


fines

ad

2 3

frontem vero eiusdem Aethiopiae habet

pergrande Nitriae eremum, deinde

4
5

praedictam Aegyptum, quae se spatiosissime dilatando usque ad


extenditur.

mare magnum

6
7

122.

Africa habet fines ab oriente prae-

8 9

latam Arabiam et regionem maris Rubri


et ex parte regionem Hebraeorum. deinde ad mare magnum terminatur ad civitatem quae vocatur Rinocuroren, quae pertinet

10
11

12

ad patriam Aegypti.
septentrionalem

ad partem vero

13

habet finem mare ma-

14
15 16 17

gnum, cuius

Aegyptum

18
19

per totam Mauritaniam Cyrenensem, Africam atque Numidiam, Mauritaniam Caesariensem, Tingitauam quoque Mauritaniam, simidque Mauritaniam Gaditanam usque ad saepius nominatmn fretum
litora uavigantiu'

et

codices bfv.
I

cf.

Rav. 116 12
2
ethiopie /.

sq.

et

165 11

sq.

egiptum /.
praedicta hv.
dillatando
i'.
li

4
5

egiptum /.
7
africe

II

ante Africa

3 fv. speeiosissime bf. v kabet terminus

heremum

asiae et europae.

II

nem om.
uronu
V.

v.

11

8 9 maris b. Rinocuroren] rinocuronen

b,

regio-

uico-

12 egipti /. ptum/. cirenensem bf. Numidiam spatium vacuum Mauritaniam] maritimam


II II

14 littora fv. 15 egi16 afiricam /. H 2^^^^^ 17 cesoriensem /. b. v. 18 maritaniam /,

mauritanam

b.

550
1

G\aDO 124

Gaditanum, ubi

est

Atlas

et

Herculis

2
s

columnae, quod, ut dictum est, dividit Africam ab Europa, Mauritaniam quoque


ab Hispania.

4
5 6
7

occasum autem haec eadem portio habet fines praenominatum Gaditanum vergentem ex Oceano spatiosissimo
123.
Gallico

Ad

8 9

atque Valeriaco seu Hispanico.

nam

nullo

modo ab
hoc
influat

antiquis traditum re-

10 11

peritur

quod

mare,
sive

quod

dicitur

magnum,

emergat vel co-

12
13

puletur in aho loco mari Oceano praeter


in superius scripto freto.

quod terminum

14
15

Africae et confinium Europae Gaditanum


appellatur angustum.

ad partem quoque
oriente

16

meridianam ....
124.

17
18 19

Europa habet finem ab

praeuominatos montes Ripheos, ex quibus

Tanais praescriptus egreditur, ab excelcodices hfv.


I cf.
II

Rav. 167 1
b.

sq.

et

323 7
II

sq.

atlans bf.
bf.
h.

erculis

omitUmt
ispania

3
5

columpne /. est affricam /. 4 yspania /,


2
II

ciosissimo /. II vel] sive


rius]
atfrice

v.

occasu b. spa7 occeano hf. 8 hyspanico /. 9 repperitur h. 12 occeano bf. 13 in supeII

inferius

/.

fretu

hf.

13 14

termum

15 pos< angustum v ruhricam habet terminus europae et africae; j^ost meridianam (v. 16) b terminum europe et africe. lacunam indicavimus, cf. Rav. 166 3. 18 rypheos /, rhypheos h. 19 thanays /, thanais v.
/.

Gvaoo 125
1

551

sioribus scilicet qui

pertinent ex monti-

2 3

bus Caspiis

et Caucaseis;

qui yidelicet

fluvius Tanais in Meotidis paludibus sua

4
5 6 7

8
9

deponit fluenta. ad partem vero meridianam habet finem mare Pontum, in quo praescriptae Meotidae paludes influunt, et angustum quod de Ponto in Propontidem iuxta urbem Constantinopolim ingreditur, quod scilicet in pelagum Adriaticum mergit qui antiquitus lonicus dicitur,

10 11
12 13

deinde
et

quoque sinum

Italiae

Tyrrheuicum

Gal-

licum, sinumValeriaco Hispauiae fretum-

que Gaditanum.
125.

qui videlicet finis etiam

14
15

occidentalem plagam in se complectitur.


Septentrionales Europae termini

16

sunt Oceanus qui tangit Scythiam here-

17 18
19

mosam.

in primis Scythia

quae iu omni-

bus hercmosa existit. ponitur autem per ora litoris Oceani septentrionalis iuxta

20

montes Ripheos.

quae etiam longe

la-

codices hfv.

cf.
II

Rav. 323 10
meotis
b. v.

sq.

et

168

1 sq.

3
9
II

thanais

v.

v.

7
v.

hadriaticum

tyreuum /,

10 v. tjTrenum
II

iouium

propontide bf. 11 ytalie /.

II

hyspanie /. fretum 15 septentrionale bf. thiam /, scientiam b.


II

toris V.

occeani bf.

12 valeriatico bf. 13 qui] quae v, que b. sci16 occeanus bf. 19 lit17 scithia bf. 20 rhypheos b.
II

552
1

GviDo 126

teque

spatiosissima
planiciis

esse

dignoscitur.

2 3

deinde in
spatia

per

longa

undique
quae
scari-

patria

ponitur

Chazaria,
fungi

4
5
6 7

maior Scythia vocatur.


cronographus
in

hauc lordanes

modum

phum
eas,

esse dixit, ipsosque Chazaros

Agaubi

zaros nominavit.

item Amazonas,

8
9

postea egressae sunt de montibus


antiquitus

Caucaseis,
iuxta

manere

legimus.
confinis
est

10 11 12

eundem quoque Oceanum

eiusdem Colchiae regionis patria


antiquitus
eas

ab

Amazonum

dicta,

postquam

13

de Caucaseis montibus exisse legideinde tangit Roxolanos Sarmatos.

14
15

mus.
126.

16 17

Item per Sardonium intimavi, qui refert quod post hanc Sarmatorum
patriam Oceanus
cuius autem
,.
,
,.

imiavigabilis

sit.

ex

18

Sarmatiae
cf. -^

montibus plura
sq.

COdlCes hfv. ^
I
II

Rav. 168 8

324 7

sq.

nnn n 200 5
planitiis
hf. hv.

sq.

spaciosissima /.

gazaria

v.
h,

4
8

chonographus
gazaros
v.
II

3 spacia /. corriograplius /, cosmographus Rav. 6 Chazaros]


scitliia

Rav. 9 cau10 eandem hf. occeanum hf. 11 cholchie hf. 11 12 antiquitus ab v, ab antiquis Rav. 29 19. 14 rex olanos V. 15 sardonum v. intimavi] indicavi Rav. 16 qui] quid v. 17 occeanu b, occeanum /. 18 sarmacie /.
casis V.
II

postea] postquam
v,

manare

fuisse

Rav.

II

GviDo 127

553

procedunt flumina, ex quibus praecipuus


in

2 3

Oceanum

niergit, qui vocatur

Raugis.

alter

quoque ad Danubium tendens eidem


qui dicitur Apion.
civitates

4
5

copidatm",

vero, quia caret, nec ingessimus omnino.

6
7

Iterum Scythas, postmodum Refenos


atquc Cerdefenuos, verum etiam Danos

8
9

necnon
127.

et

Saxones, Frisones etiam.

luxta quoque eundem

Oceanum
Scythia

10
11

confinatur

eiusdem

Sarmatiae
existit.

quae omnino harenosa


delicet

quam

vi-

12

praelati

descripsere

philosophi;

13 14
15

ipse vero iuxta

Sardonium eam nominavi.

post idem Oceanus innavigabilis esse probatur.

16
17

Item secus Scythiam in eodem Oceani


Htore patria ponitur Rerifenorum et Scercodices bfv.
I

cf.

Rav. 200 11
precedunt
b.
II

sq.

et

324 11

sq.

praecedunt v,
et sic

in ora. v.

il

oc-

ceanum bf

deinceps.

Raugis] Bangis Rav.

6 scythias v, scitas bf, scilicet 3 eiusdem bf. Oceanus tangit Scythas. rephenos v. 7 cerdephenos v. 8 saxenos b. Frisonesl et phrixones v. scitia 6/. 10 confinant 17. Sarmatiae) farmacie/. II herenosa bf, aestuosa Rav., heremosa .551 18. existet b. 13 iuxta om. f. 14 occeanu bf, oceanum v. innavigabilem v. 16 scitia bf.
li II II
11

11

II

occeano bf ut infra .5.54 pheuorum v, rerifennorum scerdifemorura b.


II

9. bf.

17 littore v. reriscordifennorum /,
II II

554
1

Gvmo
difenorum.
Atlianarich

128

cuius patriae homines, ut ait

2 3

Gothorum philosophus, rupes montium inhabitant et venatu tam viri

4
5
6
7

quam
tria

et

mulieres vivunt, pane vinoque

expertes atque ignari omnino.

quae pa-

super omnes ahas frigida esse de-

scribitur.

8
9

128.

nos eodem

Secns eosdem quoque Scerdefenlitore Oceano patria est quae


quae
videlicet, ut dicunt
et Ildebaldus et

10
11

dicitur Dania.

Athanarich

12 13

Marcomirus Gothorum philosophi, super omnes na-

tiones velocissimos profert homines.


inter ceteras

uam

14
15

hoc sua vel infiunt laudant


in arcu

problemata:

16
17

Laudabatur Parthus

dum non

noverant Gothos.
Set o ubi est Danus?
seu

18 19

20

Quae Dania modo Nordomannorum Warangorum dicitur patria.


cf.

codices hfv.

Rav. 201 7
II

sq.

venenatu b. scerdephenos v. 8 fecus /. i et om. V. que b. 9 littore fv. 10 danaia v. 11 Marcomirus] marchomirus v, marco et mirus/. 13 profecit V. nam] non v. 14 laudatur bf. 16 in arcu] marcu v. 17 noverat bf. 18 danaus v. 19 damia v. nordomanoruo v. 20 seu] seu
2 3
II II
II

gotorum /.

nioncium /.

il

sed

V,

II

Warangorum] unarangorum

v.

GviDO 130

555

129.

Porro ad occidentales
est,

fines

Eu-

2
3

ropae Oceanus Gallicus

quam modo
itemOcea-

Francorum possidet

generatio,

4
5 6
7

nus Britannicus, Aquitanicus, Spanoguasconiacus, verum etiam Spanicus usque

ad plagam,
talis

uti

praemissum
fretus,

est,

occiden-

Gaditani

ubi sunt insulae

Fortunatae et ubi est mons Tastiola.


130.

Hispania habet

fines

ab uno latere

10
11

iuxta litus Oceani saltum Pireneum, Spa-

nosguasconiam vero iuxta mare mao-num


Gallicum, ipsumque ex
alio latere

12
13

saltum
a

Pirineum

et

provinciam Septimanam.
fines

14
15

secundo quoque latere habet


leriacum.
cideutali

Hi-

spania saepe dictum mare Gallicum Vaa tertio autem id est ab oc-

16

17
18

quod praediximus mare Oceano


a

Britannicum.

quarto

demum
et

latere

codices bfv.
I
II

cf.

Rav. 324 14 sq.


II

322
2

1 sq.
b.

Porro

forid /.

occidentale

b.

gallicus

quam] scilicet Galliam ut a^nid Ravennatem, quem v. 4 brittanniacus b. 3 pharicorum v. 5 spa6


v.

niacus b, hispaniacus v. 8 tastula 7 gadita /.

ut

v,

II

occidentale bf.

9 ispania /, yspania b.
V,

10

littus

z?.

II

pyrrheneum

spanos guasconiam i'. 15 14 yspania /.


11

id est]

idem
b,

/.

i. 10 11 hisaltum latere om.v. veleriacum /. 16 tercio / 17 predicimus /. 18 brit-

pyrreneum

12-14

tanicum

britanicum /.

556
1

<iviDO

13U

habet fines praemissum fretum Gadita-

num, quod

exit

de mari Gallico

et

in-

greditur in praedictum

Oceanum
et

occiden-

4
5 6

talem Britannicum, quodque di\adit inter


Africae

Maurorum patriam

eandem

Hispauiam.

codices hfv.

cf.

Rav. 322 14
v.

sq.

2
6

gallicu

V.

occidentale
5

4
/,

brittanni-

cum

britanicum /'. 6, yspania /', hispania b.

eadem

eamdem

b.

INDEX.

a super pro

desuper 19 23

a facie orientis

Bitam G 533 6 ridiana 439 5 10 Abrostola 110 11 Aba Decelia cf. Alba Decilia Abrutio 259 9, Brutum G 463 1 Abacagna 64 6 Abasgia 169 7, Avasgia 38 3 Absadistiappa 41 7 Absauon cf. Apsaron Abasis 122 G Absarus ins. 409 4 Abate 245 12 cf. Buget Absbana 47 6 Abdera 305 3, G 515 16, absconsum est 17 1 Aderia 343 10 Absilia 169 5, Asilia 38 3 Abei (Ponte) 321 2 Absilis fl. 1G9 4 Abeia 280 17, G 484 9 Absura cf. Apsum Abelinon cf. Abellinum Abtera 397 11 Abellinum G 482 8, Abe- Abubis 125 4 linon 278 1 Abulobrica 313 2 Abelterion 316 6 Abydos 108 12, Abidus Abendone 224 15 G528 24, Habidon 363 3 Abesa G 496 5, Alesa abyssi profundum 2 8 Acachia 63 13 402 17
septentrionalis

Abrida 8
Abritani

9,

162

2,

164 11
Britani

occidentis

172

18,

me-

368

15,

Abeulone 144 8 Abicinione 239 16 Abidus cf. Abydos Abiga fl. 153 2 Abisson 434 3 Abitan 143 18 Abona civ. 306 19 Abona fl. 437 14

Acapsis

fl.

Acardiam
Acatinon

cf.

78 15 Arcadia
3,

G 496
15

Aga-

thinon 402

Acbeon
Accola

cf.

Accessinis

fl.

Acheon 48 12 520 2.

Acola

349 16

558
Acerbo 220 18 Acerculas 252 14, Acerula G 458 20 Acerdos 194 17, 374 3 Aceronia 278 5, G 482 12 Acerrentia G 487 11 Acenila G 458 20, Acerculas 252 14 Acetis 48 3 Achaia 398 18 Achelois fl. 193 8, Aeielous 207 4 Acheloum civ. 378 5, Achelous G 539 14 Achelous cf. Acheloum. Acheon 77 2, 3G8 6, Acbeon G 532 23 cf. Agaeon Achia 86 15
Achialis
Achilles
cf.

Acra
Acris

172
19
4,

13,

369

10,

G 533
404

G
cf.

Acroceaurion

497 17 Acrocerau22,
1,

nium
Acroceraimium

G 539 G

Acroceauriou 378 13 Actia Nicopolis 193


Actranicopolis
in

539 17,
9,

Acianiapolis 378 8 Actibus apostolorum 33


ins.

34 8 Actima

414 17
cf.

Actranicopolis
copolis

Actia Ni-

Anchialis
5

Achiallis 170

G 536 25 Achilleus G 537 1


Achillis ins. 392 13 Achilon 11 2 Achirea 43 6 Achivis G 461 14, 544 11 Acianiapolis cf. Actia Nicopolis

actuosa 200 15 Acunon 239 13 Acunum 219 14 Ad Aras 94 18 Ad decimum G 480 19 Ad duodocimum 145 9 Ad Gemella 315 19

Ad Ad
Ad

lennes
leones

cf.

Ad
6,

leones

343

Ad

lennes

G
cf.

515 12
Muniala,

Ad

Munialia

Ammonilia
(

Ad
ti.

novas
4,

prope Clusium

489 2 193 8 Ad novas (prope Subcosam) Acmeon 206 1 267 10, 285 1, 335 9, Acmonia 111 2 G 474 10, 488 5, Nova Acola 349 Accola 16, G 511 5 G 520 2 Ad oleastrum 141 6, 350 5, Acomas 367 5, Acomasin G 520 8 G 532 5, Camasim 75 21 Ad pertusa 142 11 Acomasin cf. Acomas Acontisma 183 9, 373 10, Ad portum Cose G 474 13, AdportumCossam267 13, Vicontissima G 535 20 Portum335 13, G511 9 Acordis 109 9 Acorim 123 7 Ad putam 143 7
4,

Acielous
lois

207

Ache-

286

559
14, 337 11, 475 23, 512 15 Ad viam cf. Adviam Ad vicesimum 244 7, Vicesimum G 513 15, Vicensiraum 340 8 Adaba 64 7 Adanon 93 3 Adatis 89 4 Adbessicin 382 12, Alessiccion G 544 3 Aderia cf. Abdera AdernumG463 6, 505 22, Ademo 259 14, 327 7 Adestum 258 1, 383 7, G 544 15, Adeustum G 461 18

AdSolana269

lagum 324

G454
tico

464 8; mare 288 4;


17,

Adria mari
sinus

248 8, 291 8, G498 19 Adrimeton 141 14, Adrimetus G 519 18, Adrimeum 349 11 Adrimition 108 3, Adrimtin 362 11, Adrimitin G 528 17 Adrise 211 3 Adron fl. 438 7 adscribitur 19 22, 20 2, 30 8, 197 9, 205 7,
cf.

ascribitur

adscripse-

runt

399 4;
6

adscriptam

399

Adeustum

cf.

Adestum

adscriptores 176

Adfroditianum 70 6 Adiazane 88 16

Adselola

cf.

11 Adselona
Adselola

Adselona 411 15,

386 14 3, 14 Adua fl. 289 4 Adulim 118 14 117 5 se aduadunare G 548 6 Adon fl. 90 6 nant 115 19 * Adranes 125 15 Adviam 151 13 Adre 383 10 Aedis 93 8, Egis 358 13, A driani cf. Hadrianopolis CyG 525 22 renaicae Aegypsum 178 15 Adrianopolis cf.Hadrianopolis Aegyptii maris G 548 18 Galliae Cispad. 175 2; Aegyptiorum rex 200 1; regem 23 5, Adriaticum mare 247 13, Aegyptios 119 15 248 3. 10, 290 4, 293 294 2, 383 8, Aegyptos civ. 135 6 5.10, pelagum Aegyptus spatiosa 6 6; G 503 7; spatiosissima 119 11; sinum G G 551 9; Aeg>-pti 32 22, 116 8, 485 10, 493 9; Adria119" 10. 13, 120 3. 6. 7, ticimaris G453 16, 454 1, 135 15, 137 10, 166 2, 501 19, 502 11; peadimpleta est hora 386 19 Adipte 50 10 Adnocura 119 12, Anocura
adserens 171
adsolet 32
;
1

Adima

fl.

153

500

560
Aegj-ptum affluentior G 518 9 549 12: 117 1.4, 166 13, 388 6, Aflaron 59 4 inferio- Afi-ica 36 4, 117 9. 162 3. G 549 4. 15; 388 9 11, G 549 7; 116 12, rem 114 13, 388 2, Africae 165 8, 416 6, G547 8, 549 1; spatiosissimam 116 15 G516 14, 520 23, 550 Africam 556 5; Aeneae pater G 469 5 14, 8 13, 117 7, 165 12, Aequon 210 14 323 1, 387 11, 415 3, aestimatur 33 21; aestimaaestimet 445 5, G549 16, 550 3 vimus 386 3; 165 1, Africana patria 139 7. 15; 35 2, 39 22, regio 7 8 Africanae 384 10 repatriae 139 13; Aethiopes 6 1, 136 14 147 9; gionis 146 14, Aethiopum gentem 31 20 AMcanam provinciam 146 patria 5 17, 118 2 regio164 14; patriam 443 14; Ae6, nem 146 17 thiopas Auxumitanos 416 Biboblatis 416 10, Afrodisia 182 13, 372 13, 7, Candacissos 416 8; G 535 6 Gararaantiam 416 9; Afrodisiade 103 18 Afrodisinis ins. 391 13 TrogloditoiTim 416 8 37 2, Afrodite 127 13 6 11, Acthiopia Biboblatis Afroditis 59 15 116 13; Ga- Afrondiscolias ins. 420 6 138 9; 6 18, 136 5, Afros 139 10 ramantium 6 7, 138 10: Aethiopiae 119 Agabis 137 10, 354 5. 8, 358 1, G522 22; Aga136 7, G 549 2 9, 13 bus 135 2, G 522 20; Biboblatis 158 Agapis G 525 11. Teligitorum G 548 20 Agabus cf. Agabis Troglodytorum 119 4 Aethiopiam Auxumitanam Agae calidae cf. Aquae calidae Biboblatis 166 5; Garamantium Agae Convenarum cf. Aquae 166 7; Converantia Trogloditorum 166 6; Troglodyto- Agaeon 170 3 cf. Aeheon 386 17; Agapis cf. Agabis rum 116 11, 444 10 Agar 56 23 Aezene cf. Ezene Agarenorum 5 6 Afas Lucemae 143 4 Agaris 42 4 Afas Verim 143 9 affati sunt 202 2, 418 11 Agarmi 143 5 Agasel 143 12 affinalis 312 7

561 244 1 340 13, 513 20 Agathe virgo G 495 15 Agathinou 402 15; Acatinon G 496 3 Agathodimon ins. 420 3 AgaAgazaros G 552 6; ziros 168 14 Agaziros cf. Agazaros Age 47 2 Agello cf. Angellum Agenorum G 499 20; Angenior 411 4 Agerea 135 11 Agerthel 144 6 Ageum fl. 113 17 Agiagium cf. Agiation Agiagium Agiation 413 12
Agate
''G
;
'

Aguisla 300 9

Agunia

fl.

288 17
Augurion
9
1

Agurion 404 17:

498

Agusti (Arae) 308 Aibasta 111 14 Aiofus G 539 15:

Alosura

378

Aitanaridus

201 16; Aitanaridum 214 4 Aithanaridum 301 9: Aithanarit201 7; cf. Anaridum


;

Aitigilem 145

18
5

Alabum 427

Alaia 232 3 Alaina 81 15

G499
Agilaam
Agilis

9
fl.

Alamanorum 230 3.4, 233 Almanorum 228 10 4;


Alanorum 169 15 Alantune 318 4 Alatrum 275 5, G 479 15

158 2 491 14 Aginnis 297 9 Agit 381 6, G 543 3;

428 10, 1, 430 17, 434 15 Alauna fl. 438 16 Agmonia 203 11; AugmoAlauna silva 425 11 nia 189 7 Alba 318 5 Agodanum G 476 20 AgoAlba Decilia 337 17; Alba dano 271 5 Alba DeliciA G 476 5 Agon fl. 118 17 Aba Vicilia G 512 21; Agonne 97 9 Decelia 270 4 Zaeoria G Agoria 100 12; 531 1; Zocoria 865 11 Albania 68 18

cf.

Dan

Alaunaciv. 426

Aglasiae 111 8

Albania antiqua 30 14 Albanis 67 11 Albano 75 8 cf. Agrigentum Agrietum Albeceia 312 20 Agrigentum G498 2; Agrie- Albi Alexandri 43 13 tum 404 10 Albigi 297 12
Agressin 109 8 Agrienon prov. 51 19
Agrilion

109 4 AgviUa 105 12

Albilia

267 270 13;

14:
cf.

Albiliae

Albinia
3

562
Al- Alexandria (Asiae) 72 18 24; Albin- Alexan(tria Bucephalos 43 12 Alexandria (CotricaV) 43 5 ganis 270 7, 338 3 Albinia 335 14, G 474 14, Alexandria cata Ison 358 9; 511 10; cf. Albilia minor cata Isson G Albinumno 427 1 525 19 Albisciv. 271 2, G 476 17 Alexandria Troas 108 9; Troias362 16; Albisfl. (patriaeAlbis)213 13 Troada Albis fl. (Galliae) 236 1 G 528 22 Albis patria 28 3.4.6; pa- Alexandrium (Indiae) 43 10 triam 213 8, Alpes 28 2 Alfos fl. 401 8 Albis Ungani 213 5 Alicarnasos G 527 10; AliAlbisi 232 10 camasum 105 4, 361 2 Albius 270 13; Alpium G Alicinca 430 9 476 14 Alida 111 1 Albona 224 10, 381 17, Alimani ins. 401 15 Alincum 178 4 G 543 14 Albulas 156 5 Aliphas G 483 16; Olifas Albulas cf. Aquas 280 2 Alcacothin 240 3 Alis fl. 113 9 Alehiona fl. 405 18 Alisos ins. 398 8 Aleba 218 10 Alitacenon 433 13 Alectu- AUecturia cf. Alecturia Alecturia 369 14; rum 177 10; Allecturia Allon 304 16 G 533 23 Alma cf. Palmam (Africae) Alepicre 67 14 Almanorum 228 10; AlaAlere fl. 298 17 manorum 230 3.4, 233 4 Alesa402 17; AbesaG496 5 Almanticum fl. 78 10
bingani

Albinganum

476 8;

G512

Alesos ins. 398 11 Alessiccion G 544 3;


bessicin

355 12, 133 18, 14 Alobriges 236 9 Aleta 208 4 Alobrites 226 11 Alexander 19 1. 4. 9. 12, G 536 9, Alexandri (Al- Alona cf. Aulona Alonianum 145 14 bi)43 13: libro 19 5; Aiofus G Alosum 378 6; Alexandrum 18 18 539 15 Alexandria (Aegypti) 37 17, 355 14, G523 16; fa- Alosus fl. 207 5 mosissima 6 6, 120 10; Alovergium 425 7

Ad-

Almiris

382 12

G 523

Alexandriae episcopus
2,

15 Alpedina 249 15; Alexandriam 133 14 nam G 456 14

Alpendi-

563
Alpendinam cf. Alpedina Alphei G 466 10 Alpinis montibus 299 15
Alpis

Amabu municipium 154


Amalfi

Alpe

Alpes Alpibus
7,

Alpium

472 8, 509 8 Amalune fl. 288 14 Amandrinum G 507 12 amanitae 294 9

Alpe 251

459 457 Alpium

7
2,

Alpes 28
1

457 20, Amanon 95 7 Amantea G471 12, 508 12; Amantia 263 15 250 4, G Amantia cf. Amantea

claustva

fines

G 45 6 G476 14;
13

12; Al-

Amara 57 5 Amarium 58

bius 270

Amastra 100 3, 364 15.18, 368 17, G530 13, 533 Amastram G 530 10 8; luliaua 221 7 AmaxYmathus 393 17; Alpes lovias G 453 6 thunte 84 11 Alpis maritima G513 2, 515 18, Alpe maritima Amaude 81 20 270 11, 338 7. 10, Araaus ins. 391 10 343 12, G 476 12, Amazones 417 3; AmazoMaritima G 513 4 num 29 18, 174 12, G 552 12; Amazonas 324 7, altercationes 25 4, 26 18; G 552 7 altercationibus 21 17,
3,

Alpibus 253 6, Alpislulia 293


luliae

G455

G453

10 Alpes 13, Alpes

Araarixa 127 11 Amasia 96 1

Ambavalis 95 15 Ambinon 318 14 Alternum 342 17; Alterum Ambito 222 13 G515 7; Asterum 304 8 ambrosiifera 15 10 Alterum cf. Alternum Ambrosius G450 15. 501 12 Altilia 254 3, 257 10; cf. Ameria 274 1, G 478 14 Altinum Amesa fl. 153 5 Altinum 254 3, 257 10, Amiman 238 16 383 2, G459 17, 461 Aminea 55 17 10, 544 9; Altino 38 10, Amissos Amisos 100 16; 255 4 365 15, G 531 5 Altripe 231 4 Amissos cf. Amisos Altuburus 150 4 Amissus fl. 113 11 Alubra fl. 289 12 amministrat G 449 11 Alusione 220 1 ammonentur 1 7 Aluti 188 17

388

14

altercaverunt 25

36*

564
Ammonilia
14;

512 Anchialis 181 6, G 534 9; Achialis 371 11 13; Anchises G 469 5 Ad Munialia 337 10 Ammonis350 16, G 520 12 Anchona cf. Ancona (Ital.) Ancie (AqueJ cf. Aquae AuaAmneni 320 18 tiae Amuion 320 11 Ancistiana cf. Antistiaua Amoequum 64 1 Ancona (Italiae) 258 14, Amonte ins. 409 17 326 9, G 462 14; AnAmorion 110 10 chona G 505 7 Amorreum 10 23 Ancona (Ponti) 100 17: Amosta 81 12 Ancone 365 16, G531 6 Ampliionis G 540 C Amphipolis 194 11, 373 13, Ancus 225 2 Andacas 74 10 G 535 24 amplectere G 548 4; am- Anderba (Dalmatiae) 211 11 Anderba (Panuouiae) 218 5 plectentes 3 4 Auderelio 427 18 amplius longius 439 14 Andereton 238 8 Anabere 309 Anabucis 353 7, G 522 5, Andiritum 64 8 Andranosa 83 13 Anaucis 138 2 Anaguias Andratana 65 5 Anagnia 275 4, Audreas G 539 4, 540 20 G 479 14 Anamon 195 2, 374 5, G Androca 130 18 Andron 110 12 536 15 Audros ins. 396 6 Anamta 75 2 Anemoria cf. Auemurion Anaposalios fl. 405 6 Anemuriou 102 10; Animuanargiri G 539 7 ria 359 11; Anemoria G Anaridum 226 14.19, 229 526 9 13, 230 6. 11, 246 15, Ange 47 16, 54 13 295 12, 296 9. 13, cf. AugellumG471 13, 508 13; Aitauaridus Agello 263 16 Angenior411 4; Agenorum Anarodos 129 7 G 499 20 Anas ins. 441 11 Angila 278 15; Angitula G Auasitotos 126 17 482 22 Anastasio G 541 12 Angiopolis 128 15 Anatiae cf. Aquae Anaucis cf. Anabucis Angitula G 482 22; Augihi Anava fl. 438 4 278 15 Ancarum 177 6 Augulis fl. 298 16 Anciiiala 93 13 Aniaba cf. Castra Haunibalis

G475

22,

Ad Muniala 269

565
Antiana 220 6 Antianum cf. Antiuni Anice 72 20 Anticara 198 13; Anticera Anicetis 426 4 377 14 Animuria cf. Anemurion Antifilon 360 10; AutiphiAnival cf. Castra Hannibalis ron 104 11; Autisilon Annama 220 2 G 527 1 Annibal cf. Castra Hannibalis Antigaria 316 1. 18 et Monumentum Antigouis 121 15 Annonaria Pentayjoleusis 247 Antinoy 123 8 15; Annonica Pentapolen- Antiochia (Indiae Dimiricae)
cf.

Anibal
et

Cajtrum

Ilaiinibal

Monumentum

sis

.502

Annuagras 411 11; Annucagrus G 500 5 Annnm 260 3, 327 12, G 463 10. 505 26 Anocura 117 5 Adnocura 119 12 Ansamon 189 14 Ansehis 423 8 Ansianum cf. Anximum Ansilena 216 12 Ansipedon prov. 69 11 Antandron G 528 18; Antandro 362 12; Atandros 108 5 Antasaron 357 12; Anthalarada 88 3; Axtasalon G 525 6 Antenor G 461 13, 544 12 Antequia 318 9 Antera 44 15 Antemacha 227 11 Anthalarada 88 3; Antasaron 357 12; Axtasalon G 525 6 Antheton 198 12, 377 13 Anthis 88 14 Anthopolis 243 13; Antipolis 339 19 Antia 318 18
;

41 14 Antiochia

Indiae

Sericae

48 2 105 15; lOH 3 Antiochia S}Tiae) 85 21; Antiochiam 80 16 Antiochia epi Tragon 103 6, 359 12, G 526 10 ab Antiocho 15 3 Antipatrion 82 19
Antiochia Pisidiae

Pisidias
(

Autipegoni,

Antipegonia cf. Antipoego Antiphiron cf. Antifilon Antipoego 134 13; Antipegoni 354 15; Antipegonia G 523 3 Antipolis 339 19; Anthopolis 243 13 Autiqua colonia 142 10
cf.

Antisilon

Antifilon
;

Antistiana 303 11.

342 3 514 18 Autium 206 9, G 473 14, 510 13; Antianum 334 9 Antoniapolis 112 6 Antopclis 44 13 Antrapa 104 2 Antrum fl. 438 10 Anurion 122 9
Ancistiana

566

Anxanum 260

ana? 111 '7 ApoUonia (Palaest.) 356 15; Appollonia G 524 17; Anximum 260 1; Anxinum Apolonia 83 2 G463 8 Ansianum 327 9 Apollonia (Pisidiae) 106 2 Anxinum cf. Anximum Apollonia(Thraciae) 371 12, Anxis 75 1 G534 10; Apolouial81 5 Aon 232 7 Apollonium(Aegypti) 130 10 Apamea ( Syriae ) 8 7 5 Apamea Cyvoton (Phiygiae) Apolum 74 1 Apopistepolis 131 8 106 5 Apameia(Bithyniae) 108 17; apostolorum doctrina 3 11 Apamia 363 9, G 529 5; Appatura cf. Apatura Appennina cf. Apemiina alia? Apamea 109 13 Appia via 276 16, G 481 1 Apardamus ins. 420 17

G 463

21,

Anxia 284

1,

328 13, 506 10 G 486 20

7,

Apollonia (Mysiae) 109 12;

Apatura 76 12, G 532 19; Appii Forum G481 7; Apii Foron 277 5 Appatura 368 2 'Appion fl. 200 12 Apaunaris 425 5 AppoUonia ApoUonia, cf. Apennina 269 12, 337 9, Apolonia G 475 21; Appennina G Appollonos 59 10 512 13 Appos 319 9 Apeva 217 20 Apradis 71 13 Apiaris 187 2 182 14, 372 14; JApri apice latino G 464 19 Apris G 535 8 Apii Foron cf. Appii Forum Apris cf. Apri Apristia 110 14 Apion fl. G 553 4
j ; '

Apiside

367 6, Apisidem 76 1

G
6

ApoUinaris

502

532 6; Apsaron 367 4, G 532 3; Absanon 75 20 Apsis fl. 207 6


8

Apollinis (Siciliae)

G497

Apsum 379

1,

540 2;

ApoUonia (Aegypti) 132 21


Apollonia(C}Ten.) G522 18; Apolonia 354 3
Apollonia (Hlyr.) 378 15; Appollonia G540 1 Apol;

Absura 206 14
apud humanum sensum 2 12

humauos

los

19 2; 12 8

gressus 5

1,

humanos ocu-

loniam

541

Apollonia (Maced.) 194 12; Appollonia G 535 25 Apolonia 373 14

Apulia 248 6, Apuliae 282

G
7,

502 19; 409 16,


1

G503 12;EpuliaG503
Apulon 188 12

567
Aquae Aque Aquas Aquis Aquas (Africae) 349 4,
Aquis Vuconis 303 5; Aquis Bocconis 341 14; AquisBuconis G514 12 Aquadosa 59 5 Aquaviva 215 16 Aquepirgo G487 18; Aquepurgo 284 11 Aquilegia cf. Aquileia
Aquileia
10,

G 519 11 Aquis (Britann.) 430 5 Aquis (Burgundiae) 238 4 Aquis (Etruriae) 286 10, G 489 9 Aquas (Moesiae) 189 alia 190 9 Aquas Albulas 279
5;

254

13,
8,

382

15,

G461

257 544

8,

6;

Aquilegia G 460 1 G483 10 Aquae Anatiae 278 14; Aquilleam 61 13 Aque Ancie G 482 21 Aquilouia 283 11, G486 12 Aque Ancie cf. Aquae Aquina G 479 9; Aquitana Anatiae 274 17 Aquis Bocconis Buconis Aquinon cf. Aquinum cf. Aquis Vuconis Aquinum G 479 21; AquiAquae calidae ( Galliae noji 275 11 341 8; Aque calide G Aquis cf. Aquae 514 8; Agae calidae Aquitana 274 17; Aquina 245 14 G 479 9 Aquis calidis ( Mauritan. Aquitania 9 4, 296 6; 157 4 Aquitaniam 296 14, 298 Aquis calidis (Moesiae) 442 13; Equitania 14, 187 15 418 4 Aquae calidae Neapolita- Aquitanicus Oceanus G 555 4 norum 412 4 Ara 67 13 Aquae Catiliae G 491 15 Arab 11. 242 11 Aquis Celeuis 321 8 Arabas 114 13, 416 6, Aquis Cercenis 320 3; G 547 8 Quecelenis 308 2 Arabia 85 13; Arabiam Aquae Converautia 340 37 5, 165 14, G549 8 1 7 Aque Converantia Arabia Eudaeraon 55 7 G 513 24; Agae Con- Arabia maior 58 7 venarum 245 10 Arabico colfo 390 16; AraAquis Daticis 163 8 bicum colfum 389 6 Aquis Ocerensis 320 2 Arabicus sinus 6 16, 60 2 Aquas Regis 144 13 Araborum patria 5 12; AraAquis Sextis 244 3, 340 bum patria 60 1 G 513 11 4, Arachotou prov. 49 2 Aquae vivae G 490 11 Aracotus 65 1
I
' I

'

'

568
Aradarum 43 Aradita 64 4
Arados Arados
ins.

arbitrare

16,
1

11 7 27 6;

arbitrari

arbitramur

(Ciliciae)

94 394 11
7

385 2; arbitretur 35 19; arbitrabatur 17 2; arbi5;


tratus est

Aradum

(Africae)

355

11 6
2;

arbitra-

Araton 134

(Parthiae) 49 7 Arae Agusti 308 1 Aragoua cf. Arragona Ararais 426 3 Araui 306 13 Ararat (Armenia maior 68 14 Araris 86 9 Ararouos 128 20 Arasaxa 94 7 Arascone 239 17 Arasione 239 15 Arason 195 18 Arate 46 8 Aritia (t Aratiae 277 2; 481 4 Araton cf. Aradum (Africae) Araubula 46 15
I

Aradum

19, 12 1.16; arbitrantes 11 14

tum est 10 dumest 10

arbitran-

Arbor fl. 78 9 Arbore felix 231 18


Arcabis
;

381 2; dos et Arulos nium G 542 23; Eransina Arciades331 16, G471 10, 210 2 508 10; Arciadis 263 13 Arausiona G 542 18; AraiiArcidaba 204 4 sione 209 14 Aurasionc Arcis 275 10, G479 20 380 16 Arcobrica 309 17 Aravigulo 64 19 Arcon 42 15 Aravona 216 5 arctoae partis 23 6 arctoam
Arausion
; ;

367 1 Arcavis 102 2; Arrabis G531 25 Arcadia 376 8; Archadia G 538 14; Acardiam 399 16 Arcavis 102 2; Arcabis 367 1; Arrabis G 531 25 Arcene cf. Artane Archa 128 13 Archadia cf. xVrcadia archaua providentia 23 12 Archedotis 52 6 Archelaida 97 20, 99 6 Archelailopolis 94 12 Arausio- Archelos G 536 12, cf. Acer-

Araxes fl. 77 8 Arbasera 96 5

Arbatium (Caleba) 427 17 Arberie 211 4


Arbilesenon prov. 69 7

partem 22 3, 23 18, 24 14; arctoae regiones 27 8; arctoum Oceanum 32 4


Arculla 235
1

Ardaoneon 426 12 Arbitionem 171 11, 180 7, Ardea G 474 19 186 5, 193 16, 214 3, Ardua 424 12 236 14, 246 14, 301 8 Arebribium 250 7,

457 4

569
Arecha 94 13
Arelaton 238
10,

xVristarchuml92 12, 193 13,

242

14,

244 10
arenosa loca 5
;

patria Aritia G 481 4; 19; Aratiae 277 2 54 22 cf. harenosa Arivernis 297 2 Arentia 310 2 Armasdum 152 5 Arepa 70 20 Arepelonorum cf. Arephile- Armastica 61 18 Armatazon 103 4 norum Arephilenorunil38 3, 140 1; Armenia 19 22; Armeniam 20 1 Arepelonorum 353 6; AreArmenia maior Ararat 68 14 poenorum G 522 4 Arepoenorum cf. Arephile- Armenia maior {immo minor) 68 15 norum Armeniae montes 20 20; ArArethusa (civ. Syriae) 88 6 meniae montibus 19 17; Arethusam 37 20 Armeniis montibus 21 9 Arethusa fl. 405 17 Armeniorum terra 19 19. Arethusa fons 16 7 20 1 Aretia 286 18, G489 15 Armenta 267 9, Aretio pretorion 316 7 335 8. G474 9, 511 4 Argaone fl. 291 5 Argentaria 231 7; cf. Stra- Armesi cf. Armesium Armesium (j476 21; tiburgo Armesi 271 6 Argenti 163 15 Armis 426 11 Argentine 297 B Argerunton381 8, G543 5; Armonaca cf Armoniacus Argerunto 224 1 Armone 100 7, 365 6, G 530 20 Argire ins. 419 17 Armoniacus civ. G518 17; Argistillum 427 13 Armoniocus 348 4; ArArgos 400 16 Ariandum 95 5 monaca 147 14 Armoniacus fl. 152 16 Arigilia 234 14 Armoza regia 52 10 Ariinon prov. 48 23 326 4, Arnefa fl. 229 6 Ai-iminum 258 9, Arnemeza 430 6 G 462 9, 505 2 Arnum 287 14, G 490 6 Arine fl. 204 15 aromata 5 13, Ariolita 252 16, G458 22 15 17 Aronia209 1, 380 5; AroAris (Indiae Sericae) 46 2
;

194 203

3,
1

197 15,

200

4.

Aris

(Indiae

Thermanticae)
18

nix

G542

45 5
Aris (Mesopotamiae) 81

Arouix cf. Aronia Arpade 397 1

570

Artibon 315 9 Articabe 310 9 Artion ins. 408 16 Aruata 42 14 Arubion 178 18 Aruci 317 17 Arsatium 70 5 Arulos 194 18, G 536 13, Arsena G 478 2; cf. Acerdos et Archelos Sesena 273 2 Asabe 53 8 Arsenarium 156 2; Cersena- Asacorum 47 4 ria 345 17, G517 4 Asamon 208 11 Arsi 125 19 Asandi 172 15 Arsia civ. 256 9, 381 18, Asbyste 136 6 G460 13. 20, 543 15; Ascada fl. 405 13 Arsiae 256 1 Ascalona 83 5, 356 11, Arsia fl. 291 7 G524 13 Arsiua 120 14 Ascapha 233 1 Arsinia 80 19 Aschim 126 1 Arsinoe (Arabiae maioris) Ascibugio 227 19 58 19 Ascion prov. 51 13 Arsinoe enpurium (Arabiae Ascis 232 23 Asclepium maioris) 58 13 G 540 8. 12; Arsinoe (Ciliciae) 359 10, Asclepio G 540 18 G526 8; Arsinue 102 11 ascribitur 5 11, 7 10. 18, Arsinoe (Cypri) 393 14 62 17, 158 15, 200 8, Arsinoe (ad mare Rubrum) 201 3.12, 230 2, 416 2; 129 15 cf. adscribitur; ascribuntur Arsinue cf. Arsinoe (Ciliciae) 8 3, 28 9 Asculum (Piceni) 259 8, Arsita 70 17 arta 36 6 G462 22 ad mare 388 2 Artamen cf. Artane Asculus (Serica) G 486 11 Asia 36 5.18, 37 8, 40 2, Artamus 80 12 114 4. 5. 10. 15, 116 9, Artane 364 5; Artamen 99 117 6, 169 3, 387 13, 11; Areene G 530 1 388 11, G 547 1.5. 10; Artara 222 20 Artatio prov. 63 1 Asiae 115 .6, 388 1, G Artaxata 49 12, 547 14, 548 8. 17. 19; 73 13
; i

G 485 8 6, 531 25; Arcabis 367 1; Arcavis 102 2 Arragina 308 9 Arragona 303 9, G514 16; Aragona 342 1 Arsamosatim (Mesopotamiae) 80 18 Arsamotasa (Armeuiae) 75 7 Arsania 4 9 15, 50 12
Arpos 282
Arrabis

Artazates 82 1 Artemida 67 3 Artemon fl. 113 14 Artenia G 497 6

571
Asiam 115 6. 10. 14, 386 Assos 108 7; Yssou 362 14, 415 3, G 528 20 387 11, 16, 445 4, G547 15, 548 3 Assosina 405 21 Assyriorum 20 22, Asignus fl. 405 12 66 2. 68 4, Asigonia 196 7 8. 11, 78 20 Asilia 38 3; Absilia 169 5 Asta (Etruriae) 268 1, 335 Asine 376 11; Asinne G G 474 16, 511 12 16, Asta (Liguriae) 337 15, G 538 19 Asinne ef. Asine 512 19 Asinoe 218 12 Asta (Persidis) 53 2 Asopon 376 6 G 538 12 Asta (Spaniae) 306 5 Assopon 399 14 Astago fl. 290 11 Astenuta 66 17 Aspa 49 17 Asterum cf. Altemum Aspada 45 1 Aspagora 45 23 Astias fl. 78 7 Aspas 98 8 Astigin 315 3 Aspendos 103 19 Astin ins. 401 18 Aspeno (Pamphylia) 91 3 Astium 266 14, 334 15, Aspera 71 2 G 473 20, 510 19 Aspiate ins. 390 8 Astius G 540 23 aspicit G 498 13 Astorum (Luco) 320 16 aspiratione divina 1 12 astucia philosophorum 386 6 Asponna 99 4 Astura 334 8, G 510 12; assederit in humana mente Istura G 473 13; Isturas 17 6 266 8 Assegonion 321 6 Asturia prov. 302 5 Assena fl. 235 17 Asturica 320 12 asserit G Ataba 160 12 asserens 185 9; 450 18; asserunt G465 9 Atalia cf. Attalia assertiones G450 2 Atamine 220 19 Assidium 379 15, G 542 1; Atandros cf. Antandron Zidiou 208 12 Atella (Tetella) G 482 3; Assidone 317 9 Totella, Suscellus 277 12 Assima ins. 391 19 Ateus 111 9
,
.

Assimanrium

cf. Assinarium Athanarich G 554 2. 11; cf. Assinarium 412 10; AssiAitanaridus manrium G 500 18 Athanasius 15 2 Assino 217 13 Assisivim G 491 2 Athenas (Helladis) 198 7, assolet24 6; assolent 18 23 375 13; Athene' G 537 Assopon cf. Asopon Athenis G 541 5 21;

572
Athenas(Pontij 102 1, 366 16; Athina Ci 531 24 Athene cf. Athenas (Helladis) Athima 56 3 Athina ef. Athenas (^Ponti)
Ati 54 6

Auguatium
tiae

G 467
3

8,

5U6
Igna-

24; Gnatia 261 8;

329

Augunon 241 14
Augurion G498 9; Agurion 404 17 Augusta f-Uamanoruml 231 11 AugustaBracaria307 6; AugustamBraecariam 319 18 Augusta (Isca) 427 2 Augusta Merita 314 5. 19, 319 16; Augustam Meritam 314 11, 315 7, 316 2 Augusta uova 232 20 Augusta Praetoria G455 18; Preduria G 457 5;

Atima 56 8 Atina ins. 441 13 AUas G 550 1 Atravion 109 3 328 5, G Atre 260 11, 506 8: Attie G 463 19
Atrianuthera 109
Atrivi

10

128 18

362 8, G 528 14; Atalia 107 19 Attalia (Pamphyliae) G 526 22; Atalia 104 6, 360 5
Attalia (Mysiae)

Predula 25 8 Attila Attyla Augustabria 3 12 12 G 544 7 Augustabrica 311 2 254 4 Augustana cf. Caesaraugusta Attyla cf. Attila Augusti (Londiniura) 429 12 Aturnea 314 9 Augusti (Lugo) 321 3 Atyi-on ins. 420 1 Augusti (Moesiae) 189 8; Auceritim 143 6 alia 19 1 Auci 310 6 Augusti (Portum) cf. Portum Aufidi amnis G 464 15 Augusti Autidi (Ponte) 283 10 G Aufidia G 484 14; Ausidia Augusti (Promuntorium)
Attie
cf.

Atre

281

3
cf.

529 22
Aufidum

Augusti (Traiani) G464 13, 465 4 Aufidum 261 1; Aufidieua G463 23, 506 12; Au- Augustinus G 518 10 Augusto Caesare 3 9 sidum 328 9 Auguston 239 6 rt/ja241 10 Aufustianis 210 9
Aufidiena
;

Augentum(Yentos) G469 9, Aulansum 177 7 Aulatatopolis 111 6 507 9 Au- Aulazon 352 16, G521 23 Augita lacus 136 13; Aulona 206 13, G 539 24-, gitta lacus 6 13 Alona 378 14 Angmonia 189 7; Agmonia Aumon 173. 3 203 14

573
Aunes
ri.

43 20

Axtasalon

G525

6;

11 Aurasione cf. Arausiona Aureli (Vicoj 151 3

Aurariola prov. 302

saron 357 12; rada 88 3

AntaAnthala-

Aureliavia284 Aurelianis 235 Aurelii (Forum)


relii

6,

G487

14

2
cf.

Foruni Au-

Azanasia ins. 443 17 Azatum, Azoton cf. Azotus Azotus G 524 14; Azoton 83 4; Azatum 356 12

aurosa 420 15 Ausidia 281 3;

Baba 163
Aufidia

484 14 Ausidum cf. Aufidum


Aiisti

Babilon (Aegypti) 127 9 Babla 82 4 '

(Vico)

cf.

Vico Austi

Austia fl. 62 11 Austrigonia prov. 302 6 Ausustis 211 12


autentico nomine

Babra 64 10 Babsa 52 15 Babylon (Persidis) 53 17 Bac fl. 229 18 Bacama 96 16


Bacanis cf. Baccanis Bacaucis 204 7 Baccanis 285 10; Eacanis 274 6, G 478 19 Baccaras 149 12

G 503

autentu regio G 462 1 authentica G 502 4

Authus 144 17 Autis 300 2 Auximis 118 10 Baccas 47 21 Auximum G 493 4 Baccatamus 86 19 Auxumitana (Aethiopia) 118 Bacchaton 112 3 Bacchiera 71 18 3; Auxumitanam 16G 5 Auxumitanorum 5 17: Au- Baccis 157 15 Bacesia 45 6 xumitanos 416 7 Bacrenis 125 1 Auzimasta 157 8 Bactriae (Indiae) 114 16 Ava fl. 179 7 Bactriana (ludia) 417 1; Avalana 433 2 Bactrianae 415 17, 421 Avari 202 15 Bactrianis 45 16 7 Avasgia 38 3; Abasgia 169 7 Bactriana civ. 46 9 Aventio fl. 437 17 Bactrianorum 30 17 Averenidis 132 20
;

Bactros

fl.

77

11

Aviutimilium G 476 Avinctimilio270 10,


6
;

11;

338

cf.

Vigintimilia

G 536 14; Bata 195 1 Badis Volatianis cf.VadisVoBada


374 4.
latianis

Axara 61 9 Axera ins. 421 Axium fl. 437

3 9

badizon sintomos Baetis fl. 321 15

G 470

13

574
Bagaridon 298 10 Bagossolam fl. 179 IG Bagrada fl. 152 17 Bagradas 152 9
Baias (Albis) 213 7 Baias (Italiae) 333 10; Baie G472 19, 509 21; Bias

Ballarum
Ballenis
Ballia

(Billari)

G 483

Balarum 279
cf. cf.

Costa Ballenis
Bal-

Bellia (Etruriae)

Balneon regis 285 16;

neum

regis

488 18

265
Baie
Balacris

cf.

Baias (Italiae)

137 12, 354 2; G 522 17 Balaneis 88 2, 357 13, G 525 7 Balarum 279 3, Ballarum G 483 3 Balasadais 157 14
Balatris

Baloia 217 19 Balsa 306 10 Balsata 320 13 Balsilippa 316 13 Baltum cf. Palthon

Bamaliana 305 10,

344

4,

Bambinide 157 12 Bamethi 143 17

Balatris

cf.

Balacris

Balba (Etruriae) G 490 8; Balbatum 287 16 Balba|Piceni)259 11 Valba


;

Bana fl. 89 18 BLmasa 162 17, 345 6 Banasam G 516 19 Bangis fl. 200 11 Kaugis
;

fl.

G553

Banna 432 20 Balba Bannio 427 3 Bannovallum 430 3 G490 8 Balbiuitou prov. 69 5 Bantea G 487 10 Baldis 145 19 Bantem 66 15 Balearicum mare 301 4; Ba- Bapeni (Vico) 189 20 Bapinco 240 9 learico mari 302 17; cf. Bara 79 10; aUa 81 14 Valeriaci Baratagoda 84 9 Balenilo 215 9 Barbalission (Syriae) 88 13 Balenis cf. Costa Ballenis Balentia cf. Bibona Balentia Barballissum (Persidis) 54 8 171 4> barbarus mos 4 1, Baletium(Calabriae) 261 11, 386 8, 442 10; barba329 6; cf.Valentium(Carrico more G 546 22; barbinium) 162 1, baro modo 8 9, Baletium (Salentinorum) 262 164 11; a barbaris na329 11; cf. Valen6, tionibus 421 13 tium (Salentinorum) Barblana 53 10 Balicin 154 11 Barca 64 2 Balictanor 67 2 Barcelona cf. Colonia BurBalidas 234 12 cino
3

G 463 Balbatum

287

16;

575
Bardesola 344 2, G516 1, SabesSabesola 305 8;
sola
Batlinis

86 12
6,

516

Bati 163 14 Batis Sabatis 270


Vatis Sabbatis

Bardulos 261
(Barulos)
ruldes)

2,

328

10,

338 2; 476 7,

G 464 1; G506 13

(Ba-

512 23
Batnis 79

Baria 343 9; Barria 305 2; Varia G 515 15

Bariae279 12; Barie


12
Baris
(Sibaris)

G483

G 465 20, 506 18 261 5, 328 13; (Monopolis) G 506 23; cf. Dirium Barna 80 3 Barneo 222 14 Barpsis 54 7 Barria 305 2; Baria 343 9; Varia G 515 15
485 Barium
15,

18 Bausiona (Orido) 209 12 Bauterna 43 4 Bautica (Duria) fl. 288 15 Bauvariis 292 12 Bazela 231 10
fl.

Bdora

438

Barriana prov. 63 3 Barsuuli 163 16 Baruldes, Barulos cf.


dulos

Beathee ins. 444 3 Bebeina 284 9 vexillum Becillum 272 4; G 477 12 Beclano 206 3 Bedini 217 9 Befania 272 15, G 477 23, 492 4 Begesse 435 6 Beios cf. Beium G 478 20: Beios Bar- Beium

274
fl.

Bascanon 135 13
Basentius

14 309 16 Beldalin 312 1 sintos G470 13 Belegia 318 7 Basgidas 169 12 Belfagonia 90 10 BasHeus fl. 394 3 Belfra 44 17 Basilidin ins. 406 12 Belgia (Gallia) 226 11; BelBasilius 13 6 324 16; gicae (Galliae) Basintos fl. G470 13; BaBelgicam (Galliam) 236 8, sentius G470 11 295 6, 417 13 Bassantis 215 1 a BeliBelisarium 313 7; Bassaiinon 174 6 162 3 sario 8 13, Bassianis 214 16 BelleBellanica G 458 4; Bastavena 63 17 nica 251 14 Bata (Macedoniae) cf. Bada Bellia (Etruriae) G 475 1; Bata (Syriae) 87 9 Bullia Ballia G 511 18; Bathios 131 10 268 8, 336 6 Bathmetim 145 16
Belalus 61
Belbili

G470

11; Ba-

576
Bernasda 53 5 Bernitiae 58 16 Beroe 191 3 G 472 1 194 16, 374 Bellinciona G 458 5; Belli- Beroea Boroea G 536 11 tiona 251 15 Beronia (Verona) 253 1 Bellum 67 17 Berrice 149 9 Belona cf. Belone 344 9; Bersamis 187 16 Belone 305 15, Bersellum 218 1 Belona G516 8
Bellia (Lucaniae)
Bellias

264 12,

509 332

2;

9,

2;

Belsalino 220 8 Belsionem 310 18 Benacus lacus 253 10 Benafron 275 14; Venafrum G479 24 Benedicti G 481 13 Benela 222 23 Beneventanae civitatis 280 6; urbis G 483 20 Beneventanorum 38 12, 248 13, G467 10 Beneventum G480 10, 519 Beneventus 276 9, 22; G503 18 Benna 239 8 Benusia 283 9; Venusiiun G486 10 Bepsipon 306 1 Bercio 217 14 Bereda 431 7 Berenecide 59 7; Berenice 58 14

Bersovia 204 S
Bestigia Daselenga 43
2

Besurin 306 9

Beta 79 11
Betere 188
Beteroris
Beterris
cf.

16
Beterris

341 4:
Uterris

Beteroris

244 14;
Betliel

G514

83 18 Bethessa 73 6 Betlileem 82 14 Betlisaida 82 21


Betica prov. 302 9

Betomia G 478 12; Petona 273 12 Beturbon 285 15; Veturbo

G 488
Beturnis

17

287
19
3
1

4;

Veturris

G489
Beturri

312

Beurtina 228

Beretum Beretum 262 4; Beretos G 469 8, 507 8; Veretum 38 12, 329 10 Berevis 215 6 Bergidon 320 10 Berginio 218 14 Bergule 184 3 Beria 86 13 Bermissa 97 13
Beretos
cf.

337 6, G 475 18; Rexum G512 10 Biana cf. Diana (Africae)

Bexum 269

9,

Baias (Italiae) 321 17 Bibina (Pandesia) G 485 13 Bibiscon 237 10


Bias
cf.

Bibesia

fl.

Bibium G 500 411 17


bibliotliecarius

11;

Vivio
6

G 466

577
Biblos357 8, blon 89 9
7
5,

525

1;

Bi-

Biraeou 179 13

1;

Bireon 186

18, Bireuui 197 5 139 3, Birgusia 239 7 158 13, 166 7, 416 10 Eirila ins. 441 4 Bibola269 4, 336 16; Bi- Biritos G 525 2; Birithon 89 10; Piriton 357 6; bonia G 475 13; Vigola ?Vitiron G 524 24 G 512 4 Bibona Balentia 264 3; Bi- Birobesca 318 10 bona Valentia G 471 16, Biron cf. Boron 508 16; Vivona Valentia Bisigibilias fl. 213 13 Biston 208 16, 380 4, 331 18 G 542 6 Bibonia cf. Bibola Bistue betus 211 15 Bicera fl. 299 2 Bitam G 533 6; Bicinion cf. Buccinium Britani 368 15; Abritani 172 18 Bicum 80 2, 85 7, 110 4 Bithena 184 17 Bicus 52 16 Bithina 144 3 Bidana 238 1 Bithynia 36 19, Bidda 156 14 37 3, Oi 10, 114 3 Bigeste 210 8 Bigi224 2, 381 9, G543 6 Bitricium 250 9, G 457 6 Bizacium 146 15 Bigorrias 300 5 Bizautia 230 16 Bile 74 19 Bizantion (Constantinopolis) Bilem cf. Bilion G 534 17 Bilias cf. Scillea Bizoil81 11; Bizoris370 18 Bilimasgram 40 19 Bilion364: 10; Bilem 99 16; Bizoris cf. Bizoi Blandas 264 9, 332 5, G Billeon G 530 6 471 22, 508 23 Billari cf. Ballanun Blandiana 189 2 Billeon cf. Biliou Blautasin 119 15 Biminatium 318 10 Blavia 298 4 Binda vicus 144 5 Blegmies 136 1 Bindogladia 426 7 Blentia 396 19 Bingum 227 7 Blera (Apuliae) 283 7 Binnagar 43 7 G 486 8 Binnastas 129 12 284 13, Blera (Etruriae) Binzea 110 13 G488 1 Bion 189 15 Bleza fl. 235 15 Biperaria ins. 408 12 Blezis 235 3 Bipone 314 8 Blinca 42 5 Bipplium 221 19

Biboblatis (Aethiopia) 6

138

9. 11,

37

578
Blivida 298 9

Borea 57 3
Boristenida
stenida

Boa

408 5 Boaaum 56 22 Boaris ins. 410 5 Boas 376 5, 399 13, G 538 11 Boballica 163 G; Bovalica 345 3; Bovalicam G516
ins.

nida

173 12; Pori370 1; Bomste534 2

Boroea cf. Beroea Boron 269 8, 337 5, G 512 9; Biron G475 17 Bosa 411 10, G 500 4 Bosalvia 227 9 16 BosfoBobelia G481 3; ef. Bove- Bosforania 172 1 raniae 171 6. 14 lias Boviolas Bosphoranam patriam 176 6 Bobenia ins. 410 6 Bobianum 281 6, G 484 19 Bosphoron G 532 4 Bostrinos cf. Botris Bobisciauis 163 7 Botis ins. 440 20 Bocconi 240 10 Botivo 215 14 Bocconis cf. Aquis Vuconis Botris 357 9, Bococilon 241 9 G 525 2; Bostrinos 94 3 Boconi cf. Foro Boconi Botrum magnum G 487 7 Bodonias 235 4 Bovalica 345 3 Bovalicam Bodorecas 227 8 Bodungo 231 17 G516 16; Boballical63 6 Bovelias Boviolas Bograi cf. Bogratin 277 1;
; ;

cf. Bobelia Bograndium 436 7 Bogratin 355 4; Bograi Boxonia cf. Buxentum 134 8; BugratimG523 7 Bracae montes 8 5 Praxe montes 161 12 Bolba 75 6 Bracantia 231 19 Boloconoton prov. 69 4 Bolubili 163 11 Bracaria cf. Augusta Braearia Bolvelaunio 425 19 Bracmania 45 17 Bomsteuida cf. Boristenida Bradanus fl. G 470 9 BraBonisana 307 18 dinos fl. G 470 11
; ;

Bouiuricis 163

12

Bonnae 227 13 Bonogaris 40 18 Bonomago 239 14


Bononia 272
9,
fl.

Bradinos

cf.

Bradanus

Branogenium 427 8 Brara"232 9

G477
296 2

17

Boo (Sigugna)
Borcoe 54
1

Brazia ins. 408 2 Brediaco 253 2; Bridiacum

Borcani fl.^412 22
Bordicalon 298
1

G459

Bordonchar 226 3

Bregnana 52 13 Bremenium 434 13 Bremia 427 4

579
Brendesium ef. Brundusium Breniton 238 15
Brentice
ciae
cf.

Britania in paludibus 295


14,

7.

418
10,

2;

Britaniam

Brindice (Thra-

295

296 1.4,

322

Bresnetenaci

veteranorum
Praetorium
5

417 15 12, Britania (Calabria)


Britannicus Oceanus

503 4

431 3
Bretorum
lyrici)
cf.

G 555
322
17,

(II-

4;
15,

Britanici

325 2;
9

Britanniciim
11, 9 6

344

Brevis 321
Bribila 275

G516

555 18,
;

Brezeclia 231
2,

G 479

12

556 4 Britonum patria


Brittauia

re-

Bribra 430 18 Bricantia 308 5 Bricantinomagus 240

gionibus 13 4. 12
cf. Britania insula Brixia 252 13, G 458 19

11

Bridiacum

G 459

1:

Bre-

Brocara 433 5

diaco 253 2

Brigicon 319 1 Brigomono 434 2 Brinavis 428 9 Brincatione 240 4 Brindia 217 11
Brindice (Italiae)
cf.

432 17 cf. Brundusium Brundusium G 467 13 Brundisium G 507 3; BiendeBrocoliti

Brundisium

sium

2G1
6

10;

Brindice

373
Bran- Brutum

Brutia 188 11
;

Abrutio G 463 1 259 9 Brindice (Thraciae) 378 6; Buccinium208 8, G541 22; Brentice 183 5; Prindice Bicinion 379 13

dusium

G535
Brinta
Brissias
fi.

16
7

Brindicensis(Calabria) 248

290 12
Pnisias

cf.

368 15; Abritani 172 18; Bitam G 533 6 Buconis ( Turris ) cf. TuitIs Britania insula 27 12, 417 Buconis 434 19, 435 1; 16, Budas 282 12; Sudas G Britaniae 12 21; Brita485 18 niam 295 8; Britannia Budaxicara 149 15 424 1, 432 ins. 423 6, Butua 430 17, 439 5; Bri- Budua G 541 *23; 7, 208 6, 379 11 tanniamins. 432 10, 437 Bugeth G 439 13; Brittania Buget 341 2; 5, 514 2; cf. Abate Brittaniam 9 12 9 10;
Britani

Bucephalos (Ale.Kandria) 43 12 Bucolia 120 18 Buconis (Aquis) cf. Aquis Vuconis

580
Bugeth cf. Buget Bugratim cf. Bogratin Bulgari 185 4 Bulla regia 148 9
Bullia
cf.

Butaroton
rutan
roto

378

G 539
193 2
1;

11; 20;

ButaRota-

Buti

G 524

Buto 124

Bellia (Etruriae)

16;

355 18

Bulnetia

269 7, 337 4; Muuecia G512 8; Vulnecia G 475 16 Vulsinis Bulsinis 286 1; G 488 20 Bulterrae 286 12; Vulturaria G 489 10 Bulturuum 265 11; Vulturium 833 13

Buto

cf. Buti Butrehntos (Acroceraunium)

379 11; 6, 541 23 Butuntos 282 10. 15; Butuntum G 466 2, 485 16 Butunto G 485 20 Buturicas 297 1 Burciuo cf. Colonia Burcino Busentum 264 11, G 471 Burdoga 317 7 Buxonia G 509 1; 24; Burgenis 216 10 Boxonia 332 8 Burginum cf. Colonia Burcino Buxonia cf. Buxentum Byrsa 87 8 Burguudia 236 10, 237 3, 238 11, 240 1. 14, 241 Cabalo 173 10 11; Burgundiae 237 2, Cabeou prov. 51 21 Bur241 16, 246 9; Cabibus 144 16 gundiam 236 10. 12, 242 Cabios ins. 407 3 243 1, 292 10 3. 15, Cabricantiuni 307 13 Burrea 245 11; Burret Cabulon cf. Catabolon(Syriae) 341 1, G514 1 Cacara 73 9 Burret cf. Burrea Cactabactonion 431 15 Burticon (Thraciae) 371 14, Cadistimi 397 5 G 534 12; Burtinum Caditana 306 3 Cadmi G 464 5 (bis) 181 3 Cadum castra 160 4 Burticum (Daciae) 189 1 Cadusion prov. 60 14 Burtinum

G 539 23 Butua 208


Budua

cf.

Burticon

caelorum sceptra 1 6 Caenopoli (Aegypti) 127 4 Burzumi 208 3; Burzumon Caenopolis (Cyi-en.) 137 13, 211 8 354 1; cJenopolis G522 Bustiana 319 12 16 Bustica 73 10 Caesaraugusta 309 5; CaeBustricius fl. 218 18 saraugustam 309 13, 310 Busuntius 241 18 3. 16, 311 8; Cesarea
Burtizon 184 4

581
Augustana G515 17, 518 Calabritidi Cesareain Augusta- Calama G 12 nam G 515 19 345 14
;

G 494
517
1
;

16. 21

Galama
Colan

Caesare (Augusto) 3 9 Caesarea Cesarea Gaesaria Caesarea(Bithyn.) 109 14

402 16; 496 4 Calata 49 22 Caesarea Cappadociae (Ma- Calbenedi 144 7 zaca) 94 5 Caesariae Calcaria 244 6, Cappadociae 13 6 G 513 14
Calao
;

340

7,

Caesarea (Mauritaniae) 155 346 3; Cesarea 13,

Caldis 56

517

Caesarea (Palaestinae) 83 356 16; Caesa1, ream 34 11; Cesarea Phalestinae G 524 18 Caesarea (propeRavennam) 258 7, 326 2; Cesarea G 462 7, 504 21 Cesarea (Siciliae) G 496

19 Caleba Arbatium 427 17 Calhi 87 7 Calidon civ. cf. Calydon Calidon fl. 193 6 Calipolis(Bosforaniae)370 2; Capolis 173 14
Calipolis (Italiae)

G469

11,

507 11
Calipolis(Thraciae) 182 12,
Callipolis 372 5; 12 Calippa 41 20 Calliatis CaUatis 181 14; 370 16
Calliatis cf.

G535

17; Cassaria 403 12 Caesarea (Spaniae) 305 4, 343 11. 14, 347 16 Caesarea Panias 85 6 Caesariae cf. Caesarea Cappadociae
Caesariensis
cf.

Callatis

Callicum 196 3
Calligus

Caesaris (Praetorium)

Mauritania cf. Praecf.

G
2

480

Galligus
Calipolis

276

torium Caesaris
Caesaiis (Turris)
Caesaris
Turris

Callipolis

(Thraciae)

372 12; 182

12,

535
Callis

Caesoromago 429 13 Cafnusia ins. 392 17

137 14,

Gallis (Cyren.)

522 15; 353 17

G 473 3, Caieta Gaieta 265 15, Caistena 231 12


CalabriaG503

Calum 245 7, 340 14, G 513 21 Calunio 430 11 G454 10, 503 13; Ca- Calvisiana 404 9, G498 1 labriam G 471 2, 507 24 Calydon 378 Calidon 3; G53P 12 Calabria Brindicensis 248 7
3; Calabriae

510 3; 333 17

Calo 307 5 Calor 276 11

582
Camagora 42 2 Camarinum G 492 12

Canobum G 523 23; Canopon 355 15 Canonia 204 5


canonizatas
assertiones

Camarum 57 6 Camasim cf. Acomas


Cambissis
fl.

77 15
3

Cambra 104

450 2 Canopon 355 15; Cauobum

Carabracum 308 15 Cambrim 308 12 Cambroianna 433 16


Camelaria (Niceria) G 491 4 Cameza 44 10 Camia 61 16 Camila 101 2, 366 1; Camilia

G531
cf.

Camila Camnos ins. 395 19 Camogenis prov. 69 3 Campania prov. 248 12, G 503 21 CampaniaTaracinensis 249 2 Campaniae caput 277 11, G 481 17 Campaniae(Catalaun.) 236 7 Campanidon 176 1 Campanus (Pons) G 481 10 Campanii (Ponte) 277 8 Campi (Mons) G 486 23 Campi Campanidon 176 1 Camposalamenou prov. 69 8 Camulodono 430 10 Camulossesa 433 21 Cana ins. 441 12 Candacissi 5 18; Candacissis 166 5; 118 3, CandaCamilia
;

cissos

416 8
I

Candavia 195 12

Candencum 71

9
j

G523 23 Canos ins. 395 20 Cantauo 397 14 Cantiacorum ( Duroavemo 428 4 Cantilia 298 7 Cantiventi 430 14 Cantourisa 241 3 Canubio 428 15 Canusium G 464 16, 485 Canusio 282 13 19; Canza 425 15 Capa 102 16 Capadox fl. 90 2 Capaiodo 403 1 Kefaludin G 496 6 Capala 83 12 Capidapa 186 15; Cappidava 179 3 Capitoliada 84 19 capitulo 23 2 Capolis 173 14; Calipolis (Bosfor.) 370 2 Capora 178 3 Capos cf. Carpus Cappa 317 5 Cappadociae 13 6, 94 5 Cappara 319 11 Cappidava 179 3; Capidapa 186 15 Cappis fl. 235 19
;

Canduribagus 240 7. 17 Canebri 307 10 Canimadium fl. 77 19 Canne G 463 23, 506 12

Capracia G482 17; Capratia 278 10 Capraria ins. 410 16, aUa? 413 16

583
Capratia 278

10;

Capracia

482 17
ins.

Carduc 355 1; Cardum G 523 4; Gardum 134 11

Capriariam

421 2 Cardum cf. Carduc 444 2 Careia G 478 21; Careias Capris(Istriae) 257 4, 382 274 8 G461 4, 544 1 10, Carema 52 22 Capris (Italiae) 271 8, G Carenus ins. 396 8 476 23 Careon 174 1, 370 6 Capsalco 143 16 Cares fl. 298 15 Capsultimiim cf. Capsum ul105 9 Cariae 91 3, timum Caribdis G494 20 Capsum ultimum 353 1; Cariolon 232 15 Capsultimum G 521 25 Caripa 404 7, G49 7 20 481 17, 504 2; Capua G caritatem impendunt 1 5 Capuae G 482 1; Capuam
Capriaria ins.

G455

18;

Kapua277
15

11

Cariuntisfl. 113 19;

cf.

Cha-

Capiit Steuarum 188

riuntas

Caraca 313 10

Carmanon prov. 51 Carmone 315 5


carnaliter 18

Caracesium
Caralis

cf.

Coracesion

2
2;

412 2. 8, G499 19, 500 12. 16 Caramen ins. 394 20 Caranon 95 12 Carantanos G 453 11 Carantium 307 15 Carbantium 433 10
Carbestrio 65 6

411 3,

Camarium
rium 244

340
1

Carca-

Camech 221

9. 13. 14,

223

Carbinisacron prov. 52 2

Carnich G 453 13; 8; Carneola 221 7 Camium patriam 293 2 Carueola cf. Camech Carnias 98 2 Carnich cf. Camech
;

Carbinium (Yalentium)

G
Car-

467 11
Carbonarium 281 1;
bonaria

Carnium civ. 221 17 Carnium iuguni 293 3 Carnium patriam


cf.

Carnech

G 484

11
;

Carcarium 244 1 rium 340 2 Carcassona 245 2


Carcellis
cf.

Carna-

Carnuntum

G453

12

Cerellos (Latii)

Carontanos 293 1 Carpas cf. Carpus Carphathos ins. 395 6 Carpinium (Valetum, Valentium)

Carcha 57 16 Carcoe 47 8, 65 3 Carclelaca 220 10 Cardena 234 7

G507
;

Carporum gens 29 4 Carpus 349 3 Carpas 142 Capos G519 10 5;

584
Carra 85 8 Carris 79 17
Carriziton prov. 69

Caspium portae
portas

cf.

Caspias

13

Cassangita 231
Cassaria

12
Cesarea

Carsaleon 187 14 Carsamir 41 11


Carseolis
lis

403 12;

G 479 6; Cussio274 14 Carsion 179 2, 186 14 G 488 16 Carta 311 12 Cassinum G481 12 Cartago 142 8; Chartingine Cassion (Aegypti) 356 6, 348 13; KartagoG519 1; G524 8; "Nassion 83 9 Kartagine G481 20 Cassion(Aegypti) a?<a.'' 130 8 Cartago Spartaria Cassum fl. 405 3 343 8 Cartago Partaria 305 1, Casta Ballenis ef. Costa Ballenis G 515 14 castellanorum regio G502 9; Cartenna 156 1, 345 18 Cartetia 344 5; castellorum provincia 248 1 Gartecia
4; Gartegia305 11 100 10, 365 9, G530 23 Carzanica412 14, G500 22 Casara ins. 390 1 Casi (Foro) 285 14 Casi municipium G517 16; Cisi 346 11

17 Casselena 97 1 Cassiape 402 3 Cassii (Forum)

G496

G516

Carusa

Castellum (Mauritan.) 157 2 Castillum (Hyrcan.) 61 11 Castillum (Indiae) 72 2 Castorius 45 21, 49 5,

Casilinon

^77 10;
16

Casuli-

num G481

Caspera 71 3 Caspi 50 3 Caspiae civ. 74 2 Caspiae patria 68 19


Caspias portas 48 15, 417 2; Caspium portae 30 10

55 3, 61 5, 63 8, 64 15, 66 13, 79 6, 82 11, 85 18; Castorium 44 7, 51 6, 55 58 10, 70 11, 10, 91 18, 118 6, 139 14, 153 14, 162 5, 243 4, 247 4, 301 16, G494 3; cosmographum 40 11,

154 16; Romauorum cosmographum 70 7, 91


15;

Romanorum

phi-

losophum 139 11, 147 2, Caspicis montibus 323 10; 171 12, 180 6, 186 4, Caspiis montibus G551 2; 193 15, 214 2, 236 14. Caspios montes 115 16, 246 13, 301 7 18, G 548 4 Castorum (Samma) 94 15 Caspium (Oceano) 62 16, Castos ins. 396 12 114 16; Caspio Oceano Castra Anibal cf. Castrum 77 16, 421 8 Hannibal

585
Catauiam G495 14; Catena 402 10 Castra Hannibalis (Bruttii) Catavolon cf. Catabolon S\t.) G456 3; Hannibal G Catena 402 10; Cataniara G495 14 470 21; Annibal G 507 22; Anival330 4; Aniaba catena ferrea G 529 24 Cathion 393 7 263 3 Castra Hannibalis (Materies) Cathon 13 9 Catia 151 17 G 487 4 Catiliae (Aquae) G491 15 Castra Manuaria 308 8 Catimon fl. 405 4 Castrillum 58 4 Catio .219 17 Castrin 7J> 2
Castra felicia

412

6,

500 15

Castris (Spaniae)

319 14

Castro novo

cf.

Castrum no-

vuni (Etruriae)

Castronovum

cf.

Castrum no-

vum

(Piceni)

G450 10 Catulune 315 14 Caturcium 297 10 Cauca 312 21 Caucasi Caucasus 30 12; montes 115 16; Caucasis
Catonis

Castrum Hannibal

G480

6;

(Samnii) Castra Anibal

montibusll5 13, 174 13, 323 11, 324 9, 417 5;


;

276 6 Caucasiis montibus 29 20 Castrum uovum (Etruriae) Caucaseis montibus G 547 G474 2, 510 22; Castro 551 2, 552 9.13; 18, Caucaseos(montes) G548 4 novo 267 2, 335 1 Castrum novum (Piceni) G Caucholiberi 245 3 505 18; Castronovum Caucusorum (Siania) 68 17

327 3
Casulinum G481 16; linon 277 10
Casulis Martis

Casi-

G491

11

Caudium G480 9; Gaudium 276 8 Caulon 263 7, 330 5, G 471 4, 507 26

Catabathmon 134 9; Cata- caumam 136 16; caumata batimon 355 3, G 523 6 7 12 Catabolon (Burgundiae) 238 Caumatis 43 14 14 caumosa 7 1, 138 13, Catabolon(Syriae) G525 20; 165 4 Catavolon 93 7; Cabulon Caurara 106 14 358 11 Caustro 107 9; Cistron Catacecaumeni (Laoditia) 361 16, G528 2 110 9 Caverim 72 7 Cataga ins. 390 2 cavemas terrae 138 14 Catalaxinis fl. 236 7 Cavorae (Fons) 80 6

586
Cazaci 64 3 Cebula 337
Cecilia

3,

G512

'

Censeraunis 300 3 Ceuteuarias 149 17


Centiter 132 8

506 19; 1, 283 1, G 466 12 Cecta 121 7 Cedonia 188 14; Cedoniam 188 19 cedunt in mare 179 9 Ceflon 205 18 Ceium G Ceios 281 14; 485 2 Ceium cf. Ceios 372 11, G Cela 182 11, 535 4
Celia
Celciliana 87

G486

Centonia 111 5

Centum

cellis

G474
Centurica

3,

267 3, 335 510 23


2

2^

G497

centurionibus 34 10

Cephalonia ins. 401 17 Cepora (Potomi) 112 7

12
13,

Ceppos 368 3, G 532 20; GjT)OS 76 13 Cepsi fl. 146 9 Ceramie 196 11 Ceras 85 3, 197 1

Celenderis 102

359 9; Cerasus

Kelendris G 526 7 Celenis (Aquis) 321 8

Celentum
Celeret
Celeri

ins.

408 13

101 6; 531 15; sumta 366 7 Cerasus ins. 392 18


civ.

sunta

CeraCera-

Cercenis (Aquis) Celeris G Cercina ins. 410 320 3 343 4; 9 515 11; Celeret 304 12 Cercyris 130 6 G 466 12; Celia 283 1, Cecilia G486 1, 506 19 Cerdefennos cf. Scerdifenorum Celiana 306 17 Cereas 100 5, 365 4; SaeCelis 196 9 era G 530 18 Celovion 434 6 Cerellis (Bruttii) 264 7, Celsilon cf. Celsinum 332 3, G471 20, 508 21 Celsinum G474 23, 511 17; Cerellos (Latii) 334 5, G 336 5 Celsilon 268 7, 510 9; Carcellis 266 5 Celtum 315 2 Cerfenas cf. Cerfenna Celunno 432 16 Cena365 18; Cenae G531 8 Cerfenna 282 4; Cerfenas G485 6 Cenchreae 376 2; Cenchris G538 8; Cencris 399 10 Cerili (Foro) 272 11 Ceneda 254 12, G459 24 Cerium 64 9 Cerma 435 18 Ceno opido 307 4 Cenofrurion 183 16, 184 6 Cermium 436 12 jCernia 393 11 Cenomum (Venta) 430 1 Cersenaria 345 17, G517 4; Cenon 135 14 Arsenarium 156 2 Cenon idrima 59 8

cf.

Celeri

587
Cersenia

332 6;

Cesernia

Cetraria

305
6

13,

344

7,

23 Cetrea ins. 391 23 Chacida 86 14 Chersona Cersouis ins. 390 12 Chadas 74 9 cersonissus 398 15; cerso- Chadia 81 9 nissum 399 4; cersonisson Chalamac fl. 89 20 401 4; cersonisso 398 19, Chalcedon 112 15; Chalci400 14 don 303 16, G 529 15 Certie 178 10, Chalchonogopolis 128 16 188 4 Certinon prov. 69 19 Clialcidara 74 12 Certisiam 216 14 Chalcidou cf. Chalcedon Certisnassa fl. 4.S8 8 Chaldaeorum patria 90 12; Cerus ins. 396 9 terra 38 1 Cerusa 198 11; Creusa Chaldie 101 4 Chale 121 3 377 12 Challis 123 13 Cerva 159 17 Cervaria ins. 409 10 Chaloniton prov. 51 12 Cervianam (Villara) 149 6 Cham 35 15, 116 17, Cesar (Astius) G 540 22 117 7, 165 2. 11. 17, Cesaram 310 1 166 4. 12, 167 2, 387 Cesarea cf. Caesarea 1. 11, 388 2 Cesarea Augustana cf. Cae- Chara 80 5, 127 6 saraugusta Charientis 76 6, G532 11; Cesaris (Praetorianum ) Charientos 367 11 G 542 16 Chariuntas fl. 78 18; cf. CaCesernia G508 24; Cersenia riuntis 332 6; Ce3sernia264 10, Charmenis 218 7 G471 23 Charra 67 4 Cesina 273 1, G 478 1 Chartiugine cf. Cartago Cesinsa 142 12 Chasta 81 10 cespitibus 3 22 Chazaria 168 10, G552 3 Cessa 102 3, 307 2, G Chazarorum 168 15; Cha532 1 zaros 168 13, G 552 6 Cessernia 264 10, G471 23; Che 124 5 Cersenia 332 6; Cesernia Chebron 82 16
Cersona
cf.

G508 24; G471 10,

Cessernia

264

G516

G508

24

Ceta 42 10 Cete 126 10 Cetis 42 16 Cetobricca 306

Chelas 364 7, G 530 3; Chellas 99 13 Chele 377 10; Leche 400

12
18
Chelidoniae
ins.

394 15

588
Chellas
cf.

Chelas

Chrisopolis (lulia)

272
11

2;

Chemen 127 14
Chenopolis 126 8 Cheroni cf. Cheronia Cheronia 199 4, 375 Cheronl G 537 16 Cherras 84 6
cherronisos 39
7

Chisopolis

G477
90 5

Chrisoroas

fl.

Cliristiana provincia

118 10

8;

Christopolis

cf.

Neapolis

(Macedoniae)

Chromia
Chronias
16;

cf.

Chronias

375 9;

Chromia

Chersona 38 4, Cersona 370 3


Chersonessos
chersouisus
chiliopolin

173

17; Clionias 199 3 Cliulcar 151 10

G537

civ. 397 3 444 12 301 1

Chulchul 149 10 Chullu 154 1; CuUu 347 5;

Chimabes 28 17 Chimerion cf. Chimerium Chimerimn 368 16, 369 1, 371 7, G533 7.10; Chimerion 173 6; Chimerio

Cullum G517 24 Chyrocamus 132 15 Ciambrou 190 3


Ciameis, Cianeis
Cibalis
cf.

Cyaneis

G534

3
cf.

Chinnidum

Cnidum

Chioreuda 124 14 Chisiduo 146 4


Chisopolis (lulia)
Chrisopolis

G477
12,

Chobus 76 532 12

7,

272 2 367

216 13 Cibera ins. 398 10 Cibira 360 1, G 526 18; Cybira 103 12 cibo vel vino ignari 201 10 Ciboliton prov. 69 14 Ubori 11; Ciborim G 517 9; 346 5 G Cibra 435 11
Cicerouis,

Marci Tullii

Cholchouopolis 129 9 Cholcis 81 2

450 16 Cicutio 427 6


Cilene
cf.

ChoUe 89

Cylene

Chollenon 124 2 Chonias cf. Chronias

Cileusin (Syria)

85 15

Chorasmion prov. 48 19
Chorichos cf. Coricos choruscat G 541 8 Chorust 232 4

Cilicia90 10; Ciliciae 93 1; Ciliciam 90 17, 102 8


Cilicie

G475

20;

cf.

Stacile

Chosa

cf.

Chova
2,

Chostes 125 18

Choval54 4; Chosa 347

G517
Chremetis

21
fl.

119 2

Chrisi ins.

420 14

Cime 362 4; Sime G528 8; Cymme 107 15 Cimmir 73 3 Cindocellum 435 17 Cinniaua 303 3, 341 12; Viniana G 514 10 Cion 363 11, G 529 6; Cyos 109 6

589
Cipparissa
cf.

Cyparissa
4

Cipriauus

G519

Clamiuia 42 8 Clampetia 264 6,

Cipropolis 61 8

G471

19,

332 508 19

1,

Clandate 218 13 390 4 141 2; Gipsarea Clande 217 12 350 15; Gypsarea G clarificatur 20 4 Classis 258 8, 520 11 326 3, G Circeia G510 8; 462 8, 505 1 Circeius Claternum 272 10, G477 18 G473 9 Circeon (Colchia) 174 6. 7 Claudipolis 112 9 Clautiburgum 220 3 Circora 122 5 Claviuio 425 17 circulata 398 IG Ciebora 190 10 circumvallatam 299 15 CironiumDobunorum 427 16 Cled fl. 440 9 Clemidium 222 3 Cirros ins. 395 14 Clenna fl. 289 10 Cirsone 316 14 Cleopatris ins. 391 12 Cirta civ. 149 3, 152 6 Cirta ins. 390 9 Clerum fl. 321 18 Clesus fl. 289 8 Cisamos 397 13 Cisi municipium 340 11; Cletabion prov. 52 1 Cletabis 59 3 Casi G 517 16 Cissa ins. 408 21 Cleturcium cf. Cleturnou Cisson fl. 77 14 Cleturnon 281 5; CleturCisterium cf. Cisternas cium G484 18 Cisternas 352 8, G521 10; Clevenna G458 7; Clevenne Cisterium 140 10 251 17 Cistonia 308 7 Cliena 222 24 Cistra 53 4 Clindum 433 9 Cistron 361 16, G528 2; Clipeis 142 3, 349 7; Caustro 107 9 Clyppeis G 519 14 Cistrope 46 12 Clitura G 484 16 Cita 172 16 Clopatassa cf. Cloptasa fl. Cithios 113 6 Cition 399 15; Pythion Cloptasa 365 8; Clopatassa G530 22; Cyptasa 100 9 376 7; Pithion G538 13 Clostris G510 11; Colostris Citua 218 4 334 7; Plostris 266 7, Civitas Nova 285 6; Kova G473 11 G 488 8 Cycon Clusion cf. Clusium Cizicos 108 16; Clusion 363 8; Kyzicon G529 4 Clusium G 489 1 286 3 Cizistra 95 14
Ciprusa Cipsaria
ius.
;

590
Clyppeis
'l42 3,

G519
349

14;
7

Clipeis

Colfiaruinseon prov. 69
colfus
. .

Cnidon

cf.

Cnidum

Cnidon Chinnidum 105 Coadulfaveris 228 4 coaequatis G 408 10 Coantia fl. 438 2 Coapis fl. 77 10
Cniduni 30 1 1;

G
3

527

9;

coartatas 31

18
0;

.: col38 6. 10. 14 fum 37 10. 21. 23, 90 16...; cf. colpum colfo 389 11, 390 16 .; colfos 37 15, 295 3; colforas 389 4 Colipbissindorum 41 19 Colleon 111 11 Collitois 127 17
;

CobustaG514

341 Coccinium G 483 neon 279


Cocias

Combusta Colocia G518 2; 347 8 Coci- Colomos 121 14


;

Culucia

G457

13;

Costias

250 16 Cocineon 279 0; Coccinium

G483

Cocratum 121 18 Cocuneda 434 14


Codras
cf.

Scodris

Colonia 97 2 Colonia Agripina 227 14 Colonia Burcino 341 15; Colonia Burginiim G 514 13; Barcelona 303 7 Colonia Isauria 102 14 ColoniaIulii413 9, G499 6 244 8, Colonia maritima
;

Coene ins. 407 4 Coenicum 413 11; Coenium

G499
Coenium

8
cf.

Coenopolis
(Cyren.)

340 9 Coloniam raaritimam G513 16 Colonias 426 2 Colophon 107 10, 361 17; Coenicum Colopbonea G 528 3 cf. Caeuopolis Coloricum 319 10
22
1

coetus pbilosopborum

Colostris

cf.

Clostris

Cofotiua

G490

15

Colpbiana 50 7

Coganges 432 4 Coguveusuron fl. 438 17 Cplan G496 4; Calao 402 16 Colanica 435 7 Colchanam Colcana 50 6; 05 14 Colchanam cf. Colcana Colcbia Circeon 174 6. 7 Colchiae regionis 174 11,

colpum 102 7; 207 10; cf.


15,

es colpo
colfus

ColumnaRegia263

12, 9

331

G471
10

9,

508

Coma 127

G552
Colera

11

ins.

420 2

Comacenin 95 8 Comagenis (Svria) 85 16 Comana 94 10 Comaron 134 2, 355 10; Comarum G 523 12 Comarum cf. Comaron Combiuias 300 4

591
Combusta 341
6;

Cobusta

G514

Consana Condica 97 14 Conscentia 278 12; Cosentia

Combusticia 191 9

319 5 Complutum312 7.18, 313 8 Comum 252 8; Cumo G 458 14 Comvasim 59 14 Conate 109 17 Conbulantia 234 8 Concabas 49 6 conchila G 455 l^ concbilae G 455 7; conchulae 294 12, 295 1 Concilas276 14; Cosilianum
19,
;

Comeniaca 318

G482 19 Constantia 231 15 Constantia cf. Nuceria (Constantia)

Constantiniana (Piceui?)

493
273

6
(

Constantlniana
10,

Umbriae
10

G478

Constantinopolis

180 15, 372 3, G584 17; Constautinopolim 182 2, 183


11,

G551

Constantiuopolitana urbe

467 20 15 concoidant iu 147 1; con- constratam G466 1, 485 15; cf. estratam cordarunt 186 6 Concordia 254 8, 257 9, consubstantialis 445 16 383 1, G459 18, 461 9, contentionariis 11 18, 35 8 Contrebia 310 5; Trebiam 544 8 310 12 Condaca 63 18 Condate 237 14, 238 7, Contributa 314 14

G480

429

Convenarum
verantia

cf.

Aquae Concf.

Condecor 432 13 Condeso 73 16 Condica (Consana) 97 14 Cone 98 5 conexae 434 20; conexam 325 9, 386 12, G503 19 confinalis 7 19, 8 10 ... confinis 483 19 confinium G 550 14 Confitio (Rausa) 228 15
Confiton
cf. Cositon Confluentes(rranciae)227 10 Confluentes(Pannon.) 214 13 Congo 67 18 Congrae 114 16 Congri 178 8

Converantia (Aquae) Converantia convicinantur 5 4

Aquae

Coos

ins.

395 2
2

Copna 84
copulatur

G553

4; copuletur

Consabron 313 15

mari G 550 11 Coracenssion cf. Coracesion CoraCoracesion 359 16; Caracenssion 103 11; ceslum G 526 17 Corbeufe 98 1 Corcac fl. 223 4 Corcodilon 124 1 Corcora ius. 407 16 Corda civ. 433 20

592
Corda ins. 442 18 Corduba 315 11; bam 315 15 lOl 9, Cordule
Coromauis 57 19 Coroua 57 14 Coropatina 41 17
corporalis praesentia 17 19; eorporalibus oculis 17 9
corporaliter 18

Cordu-

366

9;

Cordulen G531 17 Corebam 145 17


Coi-finium

14

282

2,

G 485

Coria 56 21 Chorichos Coricos 92 13; 359 4; Curicus G526 2 Coridalion 104 9, G526 25;

OrofaCorriphania 108 2; nium 362 10; Orphanion G528 16

Corripion 97

15

Coridarium 360 8 Coridarium cf. Coridalion


Corie 432 5 Coriuthion
(Helladis)
cf.

Corrumpandice 71 16 18 2 corruptibil^s 17 8, Corsicains. 413 4, G499


Corso G499 2 Corsula ins. 440 14
Corsulis
cf.

Corinthos
7,

Porsulis

CorinthonlDalmatiae) 381

G543

4; Coriton 223

19

Corte 95 1 Cortina 397 7

Corinthos (Helladis)G538 6; Coriuthon 3761, 399 9; Corinthion 401 3

Corion (Rate) 429 6


Coritiotar
I

434 5 Coriton cf. Corinthou (DaljCosa 267 12, 335 12, matiae 474 12, 511 8 Cormasa 106 3

Corton 133 9 Cortona G491 3 Corubautici 41 1 Corucara 42 18 Corumbo 120 17

Cosaba 56 9 Cormata fl. 77 18 Cosata 47 10 Cornacum 219 18 Cose cf. Ad portum Cose Cornan 57 12 ConCosentia G 482 19; Cornaus ins. 391 7 scentia 278 12 Comelia 337 2, G512 6; G475 Cosilianum G480 15; CouCoruelium 269 6,
15 Comelii (Fori)

G477
Coraelia

19
6

cilas 276 14 Cosimbiae 41 4

Comelium
Corui 411

cf.

12,

G500
9,

Cositou
7;

Comiclanum353

G522

Cossimon 373 8; 183 7; Confiton G535 18

Comiclano 138 1 Comon 149 11 Cornoviorum (Utriconion) 428 11

Cosmas

539

cosmographiae 39 16
cosmogi-aphus 29 13; cosmo-

graphum 40

11,

120 1;

593
cosmographos 55 2, 154 17; cosmographis 13 15, 14 6 Cossam cf. Ad portum Cose Cossimon cf. Cositoa Cossion prov. 51 10 Cossura ins. 407 2 Costa Ballenis 270 9, 338 Costa Balenis G 512 5; Casta Ballenis 26; G 476 10 Costias 256 16; Cocias G 457 13
Cotaisis

Crunoi G 526 6; 92 16, 359 8 Crunis cf. Crunoi Cruppi 220 17


Ctesifontis
tis

Crunis

66 2; Ctesiphon78 21; Ctesiphontem


1
cf.

67
Cubias

Cumas
'J

Cubicumbilo 54 Cubita 205 17 Cucconis 215 11 Cucuas fl. 78 2


affinalis

367 10, G532 10; cuius

312
11;
cf.
;

7;

cuius

Cotaisin 76 5
Cotiziaris 42 7 Cougion 313 G Coziara 42 6 Crambeis 211 6 Crambianis 191 17 Crater 279 4, G 483 4 Cratia 278 11, G 482 18 Crebenis 206 7 Credigone 435 12 Cremona 252 15, G458 21 Creta ins. G 465 15; Crete, Cretam 396 13 Cretopolis 100 1 Creusa 377 12; Cerusa 198 11 Crimium G 459 8; Sirmio 253 8 Crino 232 13 Cripta 333 6, G 509 17 Crisanti G 486 18 Crocia ins. 410 10 Crosa fl. 298 19 Crotona 263 1, G470 19, 507 20; Crotone G470 5 Croucingo 433 6 Crubicaria 44 18

iuxta 316
Cullu,

cuius pro-

sima 314 5 Cullum Culucia 347 8 518 2 Cumas 333 9,


265
9
cf.

Chullu Colocia

G 509

Cume G472 20;

20; Cubias

Cume

Cumas

Cumiuion 216 16 Cumo G 458 14; Comum 252 8 Cumodina 190 4 Cunagus cf. Gunagus Cunetzone 426 10 Cunia fl. 439 3 Cuniculari ins. 406 18 Cunis ins. 440 18 Cupersanum G 467 3 Cuphis fl. 168 17 Cuppae (Vico) 190 17 Cupra 326 17, G 505 15 Curarore 241 5 Curica 314 16
Curicus Curricus
cf.

Coricos

ins.

409 3
38

cursum dat 16 11

594
Curubis 349 8; Curum 519 15 Curum cf. Curubis

Cusaba

fl.

Cussiolis

78 1 274 14;
6

Carseolis

G479
G500
G532

Custodia Paibricnsis 412 15,

23

Cyrenensium 140 2 C}'rise ins. 395 15 CjTituca 57 7 Cyros fl. 77 13 Cytacia 403 18, G 497 13 Cythara 393 10 Cytofori 145 3 Cyvoton (Apamea) 106 5
dabant nominandum 207 15

Cuvis 124 7 Cyaueis 367

14; Cianeis 14; Ciameis 76 9 Cybiral03 12; Cibira360 1,

Dabuas 152 13
Dacorura

32

5,

203

4,

18 Cycladas 39 7

G526

204 8 Dae fl. 65 19


Dagala 81 17
Daldereen cf. Dandariuni 207 10; Dalmatia 36 14, Dalmatiae 28 11, 361 2,

Cycon cf. Cizicos Cydonea 397 12 Cygnos civ. 92 10, 359 1, G525 24 Cygnos fl. 113 7 Cylene 377 4, G 538 26 Cilene 400 6 Cymme 107 15; Cime 302 4 "Sime G528 8
;

207

11. 17. 18,

407

13,
9,

G544

18; Dahnatias38

Cynchrin 119 14 Cjmopolis 122 10 Cyoii cf. Tion

Cyos 109 6; Cion 363 11,

G529
Cyparissa
risca

G538

376 14;
ins.
3,

22; CypaCipparissa

400 2
Cypros 117

13; Cyptasa

393 3; Cypri 387 8, 394 1. Cyprum 394 9


ioo
9;

Cloptasa

365 8; Clopatassa G 530 22 Cyrene 354 4, G 522 19; Cyrenes 137 9 Cyrenensis Cyrenensem cf.
,

Mauritania

207 15, 212 1 Damascus 89 5 Damianus G539 7 Damiupolis 169 10 dampuatione 21 15 Dan 223 18; cf. Agit Danapris fl. 179 9; Danapri 179 11 Danas 67 9 Danax G 539 25 Dandareon cf. Dandarium Dandarium 177 11; Dandareon 369 15; Daldereen G 533 24 Danorum Dani 212 14; Danos 29 16, 225 13; 324 13, 417 9, G553 7 Dania 28 1, 201 14, 202 6, 212 10, G554 10. 19; Daniam Daniae 212 8; 202 7 36 16,

595
Dante 57
1

115 18 200 12, Danubii fl. 38 5, 392 14; Danubio 204 18, 229 19; Danubiuml88 1, 189 9, 205 3, G553 3 Danus 202 5, G 554 18 Daphnis 86 18 dapsilitate G 503 12 dapsiliter G 536 5 Daratatia 238 17 Dardania (Ilium) G 528 23 29 22, Dardania (patria) 176 9 Dardanon 363 2; Dardanus 108 11 Dardanus cf. Dardanon Dardensis prov. G 502 14 Dariae G486 18
dantes flexum

Decha 436 6 341 10; Diciana 303 1 Decii (Forum) G 492 1 Decilia(Alba) cf. Alba Decilia Decimin 210 17 Decuaria 431 17 Delicia(Alba) cf. Alba Decilia delitiae totius G 503 5
Deciana
cf. Pella (Maced.) Delos ins. 395 16 Delphi 192 16 Demerosesa 435 16 Denersis 248 5 323 12, deponit fluenta

Della

551

Darium 19

Daroecla ins. 441 15 Daselenga (Bestigia) 43 2 Dasmiani 192 2^

Daspaucanion 92 15 Data 63 19 Datamissa 74 11 miDatia magna 28 8; prima et nor 28 6; secunda 202 13; Datias 202 15, 203 16 Daticis (Aquis) 163 8 Datilum 56 4 Daumam fl. 161 5 Daunoni 437 4 Davero fl. 114 2 David 32 22 Debellion 184 10 Decadaron208 7, G541 24; Decadoron 379 12 Decapolensis (Isauria) 91 1 Decelia (Aba) cf. Alba Decilia

Derbentione 429 3 Derbiceon prov. 60 13 Dercibeon prov. 70 2 Dertha 54 3 G477 7 Dertona 271 16, Dertosa 342 9, G514 24; Dertusa 304 2 Dertusa cf. Dertosa

Derva 218 3 Derventione 431

19 Desertam 64 5 desertum 7 1, 40 13, 158 14; deserti spatium 7 13 Deva victris 428 18 Deventia (Statio) 424 15 Devionisso 424 14 Devite 84 10 Devoni 436 4 Devovicia 432 1 Diabate ins. 398 13 Diana(Africae)348 5; Biaua
deserta et arenosa loca 5

G518

18

Diana (Epiri) 378 10, 539 19


38*

596
Diana (Illyrici) 38 8 Dianae (Siciliae) 402 13, G 496 1 Diauiou (Dalmatiae) 380 10, G 542 12 Diarpa 71 14 Dibalon prov. 69 18 Dibialimon 237 19 Didicca G Dicdica 353 4 522 2 Diceorum colonia 339 18 Dicera ins. 408 17 Deciana Diciana 303 1 341 10 Dicta 396 17 Dictunis 398 3 Dicdica Didicca G 522 2: 353 4 Didima 63 11 Didimi ins. 406 10 Didimiis 59 16 Didraa ins. 408 10
: :

Dimon 189 12
Dina civ. 172 9, 369 6; Dine G 533 15 Dinafl. 212 15; cf. Lina ti. Diue cf. Diua civ. Dinium cf. Dionio Dinogessia 178 17 dinoscitur 28 10. 30 18, 36 4. 168 8. 174 8. 302 13, 435 2: cf. diguoscitur

dittam 21 8 Digeren 80 11 diguoscitur 13 1.

388
19,

4,

418
14,

3,

G468
cf.

501

552 1:

dinoscitur

18 Dimericae cf. Dimirica Dimirica (India) 40 6. 8: 45 14, Dirairicae 44 4, 114 7, 415 6.10.12.16; DimiricauT-l^ 19, 418 12; Dimirice 14 3; Dimericae 21 5, G 547 2 Dimis (Achaiae) 377 5,
diluvii localis

G494

Dio cf. Dionio Diode G541 20 Diomedes G 485 8 Dionantis 233 8 Dionio 304 13; Dinium G 515 6: ?Dio 342 16 Dionisius lonicus G 466 5 Dionisopolis 181 10, 371 2 Dionissa ins. 396 1 Dionoristene ius. 390 21 Dioroe 184 8 Dios 59 13, 123 1 Diothaze 54 4 Diovia 271 7, G 476 22 Dirachium cf. Dyrachium Diriam cf. Dirium Dirica 47 20 Dirium G 407 5; Diriam 261 7; Dixium 329 2; cf. Barium et Monopolis Dision 352 5, G 521 12; Disio 140 9 Disma 49 20

400

7,

539

Diniis (Thraciae)

cf.

Dymis

409 2 Dium 374 6, G 536 Diume 195 4 Diume cf. Diura


Distrete ins.

17;

Dimitrio civ. 112 11 Dimitrius G 536 6

Divi lulii (Foro) 243 Divia G 497 7

15

Dimiza 65 11

Divina 44 19

597
Divitia 56

15 Dixio 432 2

Dirium 65 10 1, Druso pros Ipeo 112 10 Dizezeia 234 15 Dlauida 110 19 Duabsisis 434 9 Dobunorum (Cironium) 427 Duba fl. 241 16, 242 8 Dubios 75 12 16 Doqemia 109 19 Dubra fl. 229 2 doctilem 388 1? Dubris 428 3 Doguavana 63 15 ducalis urbs G 480 10 Dolis 125 11 Duebon 232 12 Dolocindo 425 16 Duina 52 19 Domana 74 15 Dulma 429 10 Donatianis 220 5 Dumnauiorum (Isea) 425 1 357 1, Dora 89 15, G Duo riumiua 150 11 524 19 Dura Kicauoris 82 7 Dorcadas ins. 39 8, 439 7; Durachium cf. Dyrachium Dorcades 442 4 Durbis fl. 438 18 Dori 173 15 Durcadena 389 17 Dorista 53 15 Durcinate 429 15 Dorostate 228 17; Doro- Duria fl. 288 11 states 27 15 Duria Bautica fl. 288 15 Dorticum 190 8 Duriana 195 13 Dorvantium fl. 438 3 Duriarno 424 17 Cantiacorum Doryleon 110 16 Duroaverno Dosamara 71 8 428 4 Dosara 41 16 Durobrabis 428 6 Dosiopolis 370 5 Durobrisin 429 17 Dracina 308 13 Durolavi fl. 438 15 draco inmauissimus G 540 Durostolon 186 17 draconem impiissi- Durotingo 241 1 12; mum G 540 18; dracone Duroviguto 429 16 vescuntur 6 1 Dymis 183 1; Dimis 373 2, Dracones 160 7 G535 12 Dravis fl. 219 2 Dyrachium G 541 14; DuDrepanis 403 6, G 496 11 206 15, 'rachium 38 8, Drica fl. 204 13 379 3. 6, 383 13; DiDrinius fl. 212 5 rachium G540 4, 544 20 Drinum 214 19 Dronona fl. 299 3
cf.

Dixium

Dizaaas 50

Droxiliaua 152 3 Drubetis 203 7 Drusiliana 151 18 Drusipara 184 2

598
e

cuius

499 4
civ.

Ebeliuo 309 9

Egena Egeon

ins.
cf.

398 6 Egion

Ebeuos cf. Evenus Ebeta cf. lelega Ebio 434 4

Eger 119 Egerica 191


Egestia 404

g"

7
6,

497 19

Ebona

cf.

Enona

Ebora 306 15 Egimoron ins. 410 7 Ebris 295 17 Egion 377 7, 400 9 Egea, Ebruduno 240 6 Egeon G539 6 Eburacum 431 16 Egira 377 8, 400 10, Eburocaslum 434 12 G 539 9 Ebusa ins. 415 1 Egis 358 13, Ecana, Ecanam cf. Ecas G525 22; Aedis 93 8 Ecas 282 8; Ecana (Troia) Ecanam G Egodes ins. 409 1 G485 12; Egona fl. 235 10, 236 2 488 12 Egosion cf. Icosium Ecbatanas 52 21 Egotanticum G484 21; EgoEcclavia 217 4 tantico 281 8 Ecdilpa cf. Edippa Eclanon 276 12; Etlanum Egrani 57 10
;

Egeta 190 11 Egiale 96 10

G480

13

Egi-itium

cf.

Ergitium
9;

eclipsin patitur

24 22

Egubium
273
9

G 478

Egubio

Ecobriga 98 18 Ecuno 222 17

246 5 Edelle 343 3, Eloe 304 11


fl.

Edas

Eirimon ins. 441 20 Eisnoson cf. Parnasum

515 10; Elacia

cf.

Elatia (Helladis)

Elamice 419 10
Elamitis (India) 45 8;

Eden 15

Ela-

Edesa 79 8 Edessa 196 8 Edino 211 7; cf. Nedinon Edippa 89 13; Ecdilpa 357 3, G524 21 Edruxiou prov. 66 5 Efesos cf. Ephesus Egea (Asiae) 74 13 Egea (Helladis) cf. Egion Egel 8 2, 161 8, 166 8, 416 11; cf. Mauritania et Mauros Egelin 163 18

mitem 114 12, G547 6; Elanionte 416 5; Elatis 44 3 Elamonte cf. Elamitis Elatia (Asiae) 362 9; Ellacia G528 15; Helatie 108 1 Elatia (Helladis) 375 7; Elacia G 537 15, Helatia 199 5
Elatis
cf.

Elamitis

Elaviana ins. 441 5 Elconio 424 6 Elcundis 42 17

599
Eklebaklum cf. Eklevaldus Ekk'vaklus 201 16; Eklevakkim 214 5; Eldebaldum 226 14, 230 6, 246 16, 295 12. 14, 296 9, 299 11; cf. Hel-

Emon 189

18

Empsa 86 1 Empurium 55 14

Endetrio 210 18 Enicodes ins. 406 11 Enimidion cf. Eurimidion Emia 404 19, G 498 11 debaldum et Ildebaldus. Elea 362 6, G 528 12; Ennavia ins. 409 11 Ennius G469 15 Helea 107 17 Eleaiia 287 8, G 489 23 Ennulus fl. 405 14 Enona 381 5; Elona 223 Elebra 222 16 Ebona G 54.S 2 Eleca cf, lelega 17; Enos 372 15, G 535 9 Elefautaria 151 11 Eusis G491 6 Elete ins. 441 14

Elethema 397 Eleusina 198 G 538 3; 198 17 Elie 144 11 Elima 42 11

9
8,

Entiamus

fl.

290 2

4 2 Eleusinam Eolo Eperunto 222 10 Ephesiana Helore 91 6 Ephesus G527 19; Efesos 107 8; Epheso G530 11; Ellacia cf. Elatia (Asiae) Ephesum37 22, 361 11. EUas 197 10; Elladis 198 2; 364 16, G 527 22 Ellade Ellada 197 12; 13, Epidauron(Pelopoun.) 376 3; 198 3 Epitauron399 11, G538 9 EUisponticum (marisl 182 3 Epidaurus (Dirachium) G 540 Ellispontum 323 17 Eloe 304 11; Edelle 343 3, 4; Epidaurum G544 20, Epidamnus i. e. G 515 10 Epilentio 211 20 Elona cf. Enona eloquium 33 7; cloquio Epiphania (Ciliciae) 93 5 Epipbania (Syriae) 88 5 887 9 Epipbauius 117 2, 387 8 Eltabo 424 5 Eltavori 429 7 Epira ins. 398 9 Epiros 192 9, Epyros 193 9 Ekisa 300 6 Epitauron (Pelop.) cf. EpiElviikun G491 5 dauron Emanio 211 13 Epitaurou (Daknat.) 379 14; Emaus (Nicopolis) 82 17 Epitauron (Eatisium) G Emetia 88 7 541 25; Epitaurum (EaEmilia prov. 247 13, G501 gusium) 208 10 18 Epitio 209 5 Emilio G501 17
14,
eolice

375

G495 G495

600
Eplontis
cf.

Oplontis

Erculis (Bruttii)
culis

382
20

Her7;

Epocessa 427 9 Epoecim 122 4 Eporegia cf. Eporeia Eporeia 2.50 10; Eporeiam 251 7; Eporegia G457 7; Eporegiam (r 457 20 epulationis locus 20 6 Epulia ci'. Apulia Ep3'rus 193 9; Epiros 192 9 Equcstris 237 12 Equilia 287 5, G 489 20 Equitania cf. Aquitania Equosera 313 5 Eraceiipolis(Aegypti) 130 16 Eraclea Bithyn^ 364 12; leracliam 99 18
(
)

G508

Erculis(^Etrur.)

268

9,

336

Hereulis
Erculis

G475
406

2,

511 19
nlin

ins.

5;

410 Erdona

cf. Erdonias Erdona Erdonias 281 9; G 484 22

Erectum
eremosa

cf.

Eretum
9,
cf.

30

174 7;

168 heremosa

5,

Eraclea (loniae) cf Ilcraclea Eracleo fprope Pelusium) cf.

eremus 4 24, 6 4, 11 23, 12 18, 19 2, 30 6. 13, 119 5; eremi 12 3, 21 4; eremum ererao 20 16; 19 10, 18 19, 5 6, 116 13, G 114 6. 8,

Heracleum
Eraclia

(Aegypti) 120 ?IIiracleum 123 16


cf.

11;

547 1, 549 3 Ereon 184 15 371 4 Erete 181 8, Erectum Eretum 280 12;

Eraclia (Toniae)

Heraclea

G484
Ergicum

4
cf.

Eraclia (Lucaniae) cf. Heraclea Eraclia (Thraciae)


cf. cf.

Ergitium

Heraclea Heraclea

Ergitium 260 8, G463 16; Egritium 328 2; Ergicum

Eraclia Perithon Perinthon

G506
Ergoga

cf.

Ermogan
13; Eribulon

Eraclia Xantica 196 2 Eraclion (Ponti) ef. Ileraclion

Erguti 312 2 Eribuliou 363

Eraclium (Cretae) 397 6


Erafronia
ins.

409

529 8
17
ins.
cf.

Eridopolis 128

Eraiza 88 12 Eraucionis 368 14, G 533 5 Erausina cf. Arausion

Erigodes

406 13

Erimidi

Eurimidion

Erba 364 3; Ilerba G529 25 Erbita 404 14; Herbita G 498 6 Erculani (Lucaniae) 332 10; Herculia G 509 3

Eristomon 130 5 Ermerium 178 5 Ermogan 172 11; 369 8; Eygoga

Ergoga

G533
cf.

17
Er-

Ermonas, Ermonasa mouassa

601
Ermonassa 172 5; Ermonasa Eudaemon Arabia 55 6 77 5, G 532 25; Er- Eudipsis 97 3 monas 368 8 Eufimia G529 16 Ermu 74 3 Eufrovion 106 18 Ermuntis 120 16 Eumenia 110 2 ErmujjolisfAegypti) 120 13, Euphrates fi. 20 12. 18, eadem^ 355 16, G523 24, 21 10; Euphraten 19 17, alia 126 12 79 3 Ernopes 123 17 Euporia 196 1 Eron 128 14, 130 14 Eurimidion G 526 20; EriEroon prov. 60 15 midi 104 5; Enimidion Eruce 130 17 360 3 Erurion prov. 61 2 Euriston 196 10 Esernia 281 4; Isemia G Eurobus 49 18 484 15 Europa 35 14. 16; 36 3. G. Esetium cf. Ezetiura 114 4, 164 10, 37 8, Esica 432 19 323 3. 7. 13, 324 15, Esidis Scython prov. 60 17 6. 15, 387 3, 388 10, Esis G493 5 398 5, G550 3. 17; EuEsperius colfus 38 10 ropae 35 22, 170 13, Esse ins. 441 16 G550 14, 551 15, 555 1; estratam imperialem 247 10; Europam 35 11, 115 7. cf. constratam 10. 14, 168 2, 295 9, Ete ins. 301 6 387 12, 415 4, 418 2, Eteobrocon 368 9 Eteo445 5, G547 15, 548 3 brotou 172 6; Etkobrocon Europa fciv. Maced.) 197 2 G532 26 Europa (civ. Syriae) 87 11 Eteobroton cf. Eteobrocon Europe (Cadmi soror) G464 6 Eteri praesidium 412 5 Europos 47 3 Etlietia 225 1 Eurotis fl. 401 9 Ethna civ. G497 10 Eustrachia ins. 422 12 Ethna mons 161 9 Eutropius 176 13 Etide 377 3, 400 5; Ey- Evandria 314 7 tide G 538 25 i. e. Elide Evania ins. 422 13 Etifidorum 235 11 Evantia 378 1; Isantia 198 Etkobrocon cf. Eteobroeon 14 Etlanum G480 13; Eclanon Evenos cf. Evenus 276 12 Evenus civ. 378 4; Evenos Etruria G 504 7 192 17; Ebenos G539 13 Eucarpia98 13, alialO^ 18 Evenus fl. 207 3 Evenos Eucira ins. 398 14 193 7
;

602
Fanas cf. Phanas Evidensca 434 17 Evila 14 3; Evilat 14 19, Fanocodi 433 4 326 21 5, 40 6, 415 7. 11. Fanum 258 11, 418 13 12. 16, G 462 11, 505 4
Evilat
cf.

6,

Evila

Fanum

fugitivura
;

Evion 121 12 Evitano 228 5 exactionem 30 16 Exagigarda 50 8

Farfa 280 13 Tarfa Farfara fl. 89 19

G490 17 G484 5

Faria ins. 408 3 Farsalos 199 9; Pharsalium

Exameron 13

G537
375 3
farus

11;

Falsarivum

Exosades ins. 441 21 expergunt 31 12 Explorazio 163 5 exul effectus 14 16

G523

17

Fasca 43 15
Faselis

Eygoga
Eytide

cf.
cf.

Ermogan
Etide

Ezena cf. Ezene Ezena G Fasis fl. 78 16; Fasin G Ezene 365 14; 531 4; Aezene 100 15 547 18; Phasis 115 13 Esetium Fasselide 84 3 Ezetium 283 2;

104 8, 360 7; PhaG 526 24 76 3; Fasis Lazorum civ. G 532 8 Fasin 307 8,
selis

G486

Fassiauon prov. 69 12 Faventia 272 12, G477 20


Fel-

Faveris G 492 14 Fabratena275 8; Fabraterre Feletre [Monte) 273 3;


)

18 Fabrl 56 13

G479

(Mons) iFelicem 34 15
leris

G478
cf.

3
Feletre

507 Facenium G 470 20, 21; Facenio 263 2 Facrina G 492 2 Palfari Falaphari 375 2; 199 10; PhalavisG537 10 Falavi Marci 150 2 Falleris G Faleris 274 3 478 16
;

iFelleris
(
j

(Mons) Moute

Fenitia 90

10 Ferentinum 275 Feronia 277 6,


Fesulis

6,

G479 16 G481 8

287 13,
cf.

490

Fiberina (Ostia)
(Ostia)

Tiberiana

Falinis
Falleris

cf. Ficlinis
cf.

(Liguriae)

Faleris

Falorum 124 13
Falsarivum cf. Farsalos famine graeco G 466 7

Fiberinum solum G 510 17, e. Tiberinum i.


Fibras 103 17 Ficaria ins. 407 1

Fanaguron patria 176 Phanugoria 38 3

Ficclinis

cf.

Ficlinis Liguriae)
(

Ficlinis (_Burgundiae)

239

603
(Liguriael G 476 3, Firnon 123 11 512 18; Ficclinis 337 14; Fisidia 350 14; Fresida G Falinis 270 2 520 10 Ficum 352 8, G 521 15 Fitaue 366 2, G 531 10 Fidena G477 10; Fidentia Fition 133 1 272 1 ilagile G 546 14 Fidenis 280 11; Hidenis Flaminia prov. G 502 1 Flamiuia Ravennatis 247 14 G484 3 Fideutia 272 1; Fideua G Flamiuii (Forum) G491 1 477 10 Flaminium consulem G502 3 Figit 160 15 Flautasis fl. 204 19 Figliua ins. 408 14 Fleba 75 4 Filaction 106 8 Flegeuas 276 15; Fregenas Filadelfia 98 11 G 480 16 Filagreton prov. 69 16 Fletioue 228 6 Filaria cf. Filtrio Flexon cf. Flexum Filias cf. Pliilias Flexum G 479 23; Flexon Filigiston fl. 78 8 275 13
Ficlinis

Filiscin cf. Filiscura

Flogdis (Foro)

cf.

Filiscum 355 8,
Filiscin

523 10; Florentia 287


Floreutiam
Si-

6,

G489

Foro Glodi 21;

Filium 99 12,
lion

134 4 364 6; 530 2


Pliilocalia

287 11,
18,

G
9

490
Floria,

Floreutiola 271

G477
6

Filocalia
Filtrio

cf.

Floreutia

287

254 10; Filaria G floridam praebuit G519 6 459 22 Flosor 326 13; Floxo 259 4; Fimea 372 1, G 534 15; Floxor G462 18; Floxora Tiiimea 180 17 G505 11 Fines (Burgundiae) 241 4 Floxo, Floxor, Floxora cf. Fines (Etruriae) 268 10, Flosor 336 8, G475 3, 511 20 fluosas inundationes 35 12
Fines(Gall.Transpad.)250 2, G456 18 Fines (Maced.) 196 16 Fines (Pannon.) 217 16 Spaniae) Fiues 317 18,
(

342 2, 303 10

G 514

17,

alia

Fines (^Valeriae) 220

Firmum G 505 14;


326 16

14 Firmo

291 14 fl. Fous asper 163 20 Fons Cavorae 80 6 Fontfelice 74 4 Foralieui 253 5; G 459 5 Forantes 240 12
Folia

Forolia

Fori

cf.

Forum
1

Formiae 266

604
Formis 334 1 G 473 510 4 Foro cf. Foriim Foroiulium 254 14, 257
,

4,

Forura Populi (GalliaeCispadanae) 272 14; Fo-

rum
6,

Popilii

Forura Populi

382 13,
iulii

G544 G460 2,
cf.

4;

Foro6

G482
278
Foro
6

22 (Lucaniae) 13; Foro Populi

G477

461

Forolia

Foralieui

Forum Forosambronum
Foron
cf.

273 5; Forosambronum G478 5


Sempronii
cf.

478

5;
5,

Fossici Papirianis

Fossis

Foro Sempronii 273 5 Fortunatae insulae 325

Papirianis
Fossis (Panuon.) 214
Fossis Marianis

17

555

Forum Foron Fori Foro Forum (Appii) G481 7;


Foron (Apii) 277 5

Forum
335

Aurelii
7,

G474

8,

267 8, 511 3

Foro Boconi 243 16

Forum

Cassii

488 16;

Foro Casi 285 14 Foro Cerili cf. ForiCornelii Fori Cornelii G 477 19; Foro Cerili 272 11

244 9, 245 5, 340 10, G 513 17 Fossis Papirianis 336 12, G 475 9; Fossis Paparianis 268 Fossici 14; Papirianis G511 26 Fovea rotunda 160 9 Fovi 124 19 fragilitatis uostrae 386 4 Francia Rinensis 226 10; Riuensem 233 14; Rinense 233 5

a Fraucis 27 10

Forum

Decii

G 492

Francorum
15;
1

Foro Divi lulii 243 Foro lulii 339 21

Forum

Flarainii

G491

generatio 324 G 555 3; 14, nea 28


5
;

civitate

231
16,

2;

417
li-

patria

228

Foro Flogdis cf. Foro Glodi 18; patriae 226 20; paForum Gallorum 272 8, triam 228 11; Rinensium 229 9 G477 16; Foro Gallorum 309 6 frater carissime 111 Foro Gigumion 320 8 Fregenas G 480 16; FlegeForo Glodi 285 8; Foro nas 276 15 Flogdis G488 10 Fresida cf. Fisidia Foro lulii cf. Foro Divi Friciores 172 8; Friciorir lulii 368 13, G533 4 Forum Livi 272 13; Fo- Friciorin cf. Friciores rum Livii G 477 21 Friges 91 4 Forum novum G 483 19; Frigia 132 10 Foro novo 280 5 Frigia Olimpi 91 6

605
Frigidis

162 IC, 345 20 225 8. 11. Frigomim 226 1. 7, 228 17;

7,

G5i6

14,
cf.

Frisones
Frisones

et

Frixos
6

Friucina 232

324 14, G 553 8; Gabrocentio 430 16 cf. Frigonum et Frixos Frixonum Dorostates 27 15 Gacia G 480 7 Gadaram 84 17 Frixos 417 1 cf. Frigonum Gadda 83 14 et Frisones Prolanis Gaddo 154 9 Frolanis 373 1; G53o 11; Srolanisl82 16 Gadimon cf. Gadinio Gadimon Gadinio 366 15; fructiticare 15 14 G531 23; GudionolOl 15 Fubonis 157 16 161 Gaditana patria 8 12, Fulga 160 14 Gaditanae patriae 1 9 Fulginia G 492 10 8 14: Gaditanam patriam Fundi 266 2, 334 2; Fun164 15 dis G473 6, 510 5 funduntur in Oceano 299 5 Gaditana cf. Mauritania Gaditanum G 550 G fungi amanitae 294 9 scarifo294 15, G455 10; Gaditanun angustum G 550 15 scarifum 168 13, G scariphum G Gaditanum fretum G 550 1, 455 4 Gadi551 13, 556 1; 552 5 tanus fretus G 5 6 12; Furice 177 14; Tirice 370 9 Gaditaui fretus G 555 7 Fuscinas 150 1 Gadora 84 4 Gaga cf. Gaza Gaba (Aeg_vpti) 131 19 333 ]7; 280 18; Gaieta 265 15, Gaba (Piceni?) 510 3 Caieta G 473 3, Gabia G 484 10 Calama Galama 345 14; Gababa cf. Gabala Gabaglanda 431 10 G 517 1 Gabala 87 3, 357 15: Galata ins. 410 8 Galatea cf. Galatia Gababa G 525 9 Galatia 91 8, 276 3; GaGabaon 11 1 latea G 480 3 Gabaonitarum locum 11 Galaxian 157 7 Gabaum 59 9 Gallenisa Galenese 274 4; Gabia cf. Gaba (Piceni)
;

Gabio cf. Gabios Gabios 274 15; Gabium G 479 3; Gabio 274 11; Gabinium G 479 7 Gabis ins. 415 2 Gabium cf. Gabios Gabonita 55 12

Gabilona 241 13 Gabinium cf. Gabius

G478
Gallenisa

17
cf.

Galenese

606
Galletia 9
1,

302 4;
19

Gal-

letiae patria 8

leriaci 324 3; Gallico Valeriaco 344 14, 414

Gallia

Galliae
Gallias

Galliam

439 8; secundam 236 11 Gallias 298 13


Galliam 235 12,

G516 10; Gallico 7, Balearico 302 16 Galligus 276 2; Calligus G480


lis

Gallis (Cyren.)

353 17; Cal-

Gallia

Belgia Alobrites 226 11; Galliam Belgicam Alobriges 236 8;

137 14,
7
gallinacio

G522
273
cf.

15
7,

Gallis [Italiae)

478
Gallo

Gallorum cf. Forum Gallorum Gallum gallinacium 348 12; Gallum gallinaccium G 518 25; Gallo gallinacio 142 9 Gallicus Gallici Gallico Gallicum Gallunio 430 12 Gallicus colfus 38 14; Gaugaris 96 13 Gallico colfo 409 18 Gangaron 108 6, 362 13, GallicusOceanus G555 2; G 528 19 Gallico(Oceano)G550 8 Ganges civ. 46 4 Gallicum niare 242 13, Ganges fl. 48 10 246 6. 7, 248 11. 14, Garafana 41 18 249 8, 264 1, 285 2, Garamantium(Aethiopia) 6 7. 292 2, 293 14, 301 4, 136 5. 8. 10. 17, 14, 322 5. 9, 138 11, G 454 5, 166 6, 416 9 471 14, 488 7, 508 Garamnas 96 9 555 12; Gallici Garandro 106 17 14, maris 270 12, 294 7, Garbriando 102 15 338 11, 413 13, G Garda 253 9, G459 9 476 13, 483 1; Gal- Gardura 134 11; Carduc lico mare G 455 11 355 1; Cardum G523 4 mari 167 4, 242 Gareas 61 15 248 9, 292 7, Gargaridion prov. 51 17 16, 294 16, 322 15, 402 Garruna fl. 299 5 G453 7, 503 7, Garse 96 2 5, 556 2 Gartecia, Gartegia cf. Cartetia Gallicum (sinum) G551 11 Gasibala 152 7 Gallicum Valeriacum niare Gatianibas 276 7 G 555 15; Gallici Va- Gaucus fl. 78 3

GalliaeBelgicae324 16; GalliamBelgicara295 6, 417 13

Gallura

gallinacium

421 6 Galliach ins. 444 14


Galliac ins.

607

Gaudium 276 8;

Caudium Genusium

G 487

G480

Geolion 170 8
geometrici pliilosophi 165 12

20 Gaulometin ins. 407 11 Gaulos ins. 407 9 Gaunia 234 3 Gaunonciv. 360 15, G527 6 GauDon ins. 396 11 Gausaparas 149 18 Gausio 128 12 Gavala 73 17 Gavilis 187 17, 191 2 Gaza 356 10; Gazis 83 6; Gaga G524 12
Gaulitia 73

Geon Geon

a.
fl.

20 11

(Nilus) 136 3 Gepidas 29 16 136 Ger fl. 6 9, 7 4, 139 1 Gera (Aegypti) cf. Gerro Gera (Arabiae) 57 17 Gerbiatis 190 13

9,

Gazanam 203 11 Gazis cf. Gaza Gazorum gens 30


Gebbin 50 5 Gebulion 206 6 Gedate 209 7 Gegite 148 14 Gefa 318 17 Gelon prov. 02 22

Gergium 310 8 Germani civ. 151 4 Germania 27 15, 229 10; Germaniam 417 9. 13; antiquam 439 10

8
I

Germanitia 95 3

Germanorum

patria

27

9;

patriam 235 7

Germigera 189 3 Germinis ( Loco cf. Luco Vermauis Gerra cf. Gerro Gerro 356 5; Gerra G524 7; Geluina 73 12 Gera 83 10 Gemella (Ad) 315 19 Gerunda 303 4, 341 13; Gemellas 152 11 Gerundia G514 11 Gemellin (Pago) 152 12 Gerundia cf. Gerunda Gemina 240 18, 320 4 Gessabone 249 16; Gessageneraliter G 493 12 bonam G456 15 Genesis civ. 379 2, G540 3 Getho Githorum 176 2 Genesis fl. 207 7 Getua cf. Getula Genesis (liber) G450 21 Getua G Getula 351 5; Gent 160 16 520 18 Gentiano 163 4 Getuli 164 3 gentiles 20 13 Genua (Burgundiae) 237 13; Getulia 159 7. 8 Genuam 237 17; alia Getulidare 164 6
1

239 10 Genua (Liguriae) 270 1, 271 13, 337 13, G476 2, 512 17; Genuae G477 4

Getulisofi

164

Giano 424 4 Gigantes 162 18 Gigurnion (Foro) 320 8

608
Gilia ins.
Gilpit

406 15

Gilissima 297 7
fl.

204 16

Gimaudrion prov. 66 6 Gimandvos fl. 68 7 Ginistaria 320 9 Gipidia 28 8, 202 14

296 10, 301 Gothos G554 17; 11; Gotthos 29 16 Gotthos cf. Gothos Gozar (Media minon 64 13 Gracuse 311 16 Gradena ins. 441 17
246 17,

Giprum

fl.

405

Graecae

civ.

287

Greca
15;
;

Gipsarea 350 15; Gypsarea G520 11: Cipsaria 141 2


girans 37

G489

16

Graeci philosoplii

G493

21;

girst
""

22

9,

248 7, 418 9 Githi 141 4; Gittit 350 10 Githorum 176 2


Gittit cf.

Graecorum mesogia 90 9 mesogeon 91 10; pa-

Githi

philoso91 10; philophus 170 15; sophum 192 12, 198 1;


trias

21 philosophi 9 10, 423 philosophos 91 14, Glandimarium 308 3 10; Glebou colonia 427 12 171 10, 180 5, 186 3, Glicisme 378 9; Slicisme G 193 14, 200 4 Graia 250 5, 539 18 G457 3 Glodi fForo) 285 8; Foro gralatium G465 14 Flogdis G488 10 Gramam 71 22 Gloditana 206 10 Gramicon cf. Granicon Glunia 311 5 grandis eremus 6 4, 30 6; Gnatia cf. Augaatium grande eremum 116 13; grandis fluvius 213 12 Gnosos 397 4 Granga 96 6 Gobdie 44 16 354 14; Granicon 363 7; Gramicon Gonia 134 12, Sonia G 523 2 G 529 3 Gorbilon 81 1 Grannona 375 1, G537 9; Gorgona ins. 413 15 Granona 199 11 Gormetia 231 1 Granona cf. Grannona Gothis 372 7, gratis dare 1 8 G 534 24 Gothorum Gravete 62 6 Gothus 202 4; philosophus 201 7, 212 Gravisca 267 6, 335 5, phiG554 2; G474 6, 511 1 12, losophum219 9, 221 12, Greca G 489 16; Graecae 223 11, 225 16, 226 19; 287 1 philosophi 201 17, G554 Grcgoiius 159 8 12; philosophos 203 1, Grerou 195 17 214 5, 226 15, 230 7, Gresia fl. 204 17
gladius versatilis 17

609
Grognas 96 17
harenosa

553 11;
patria

cf.

are-

Grumentum G487 12; GriP nosa mentium 284 3 Hebraeorum


Gruza 144 10 Guasconia 296 6.17; Guasconiae 296 13, 322 4; Guasconiam 296 7, 298 299 7. 10, 418 4 11, Gubali 204 1 Gubrata 67 6 Gudda 163 13 Gudiono cf. Gadinio Gugitana 48 6 Guido G451 7

regionis 165
cf.

82

15;

8;
re9

gionem 85 14,
Helatia Helatie
cf.

549

Elatia (Helladis)

Elatia (Asiae)
cf.

Heldebaldum 301 10;


devaldus
et

El-

Ildebaldus

Helea

cf.

Elea

Helenam

538 17

G519 9; Gumis 349 2 Gumis cf. Gumina Gunagus 346 2; Gunubus 155 14; GunagusG517 6 Gunubus ef. Gunagus Gypos 76 13; Ceppos368 3,
Gumina

Helepantaria 157 3J Heleuter fl. 90 4 Heliodorum 234 17 Helore (Ephesiana) 91 6 Helusa 83 11 Hentru 54 21; cf. Mazianitae Hepolis 88 9 Heraclea (loniae) G527 14; Eraclea 107 3; Eraclia

361 6
Heraclea (Lucaniae) 262 12, G470 15;Eraclia 330 3 Heraclea (Maced.) 196 13 Heraclea (Pisidiae) 105 18 Heraclea (Thrac.) G534 23;
Eraclia 182 7, 372 6 Heraclea Perinthon G 534 Heraclia Perinthos 22; 182 6; Eraclia Perithon

G532
Gj-psarea

20

G 520 11; Gipsarea350 15; Cipsarial41 2


16

Gyrilion prov. 51

Habidon

cf.

Abydos

Hade fl. 321 20 Hadrianopolis(Cyren.) G522 Adriani 137 17; 12; Adrianopolis 353 14 Hadrianopolis (Gall. Cispad.) G 461 19; Adrianopolis 258 2, 383 8, G544 16 Hannibal cf. Castra Hannibalis (Bruttii)

372 5 Heracleum (prope Pelusium) G 524 5 Eracleo 356 3 Heraclia Perinthos cf. Hera;

clea Perinthon Heraclion (Ponti) G 531 7; Eraclion 365 17; leracleo

Hanmbal(Castrum) G480
Hannibalis Castra

487 4; G 464 11

101 1 Herba G529 25; Erba364 3 susceptione Herbita G 498 G; Erbita 404 14
6

G456

3,

39

610
Herbulum
cf. Nerbulos Hercule cf. Herculis fllio Herculia (Lucan.) G 509 3; Erculam 332 10

historiographi 15

9,

29 12,
Histriae
2,

30 3
Histria

G 501 13; G454 3, 455


3.

460

Herculis (Bruttii)

G
)

508 20;
2, 9,

14;

cf.

Istria

Erculis 332 2
Herculis (Etrur.

Homa G484

17

G475
268 550

511 19; 336 7


Herculis
filio

Erculis

Honires 125 5 Honosios 131 4

Hora 43 11

Herculis columnae

G499

12; Her-

hora maris G 508 6 horae diei 4 21 sqq.

ncctis
11
10,

27 9 sqq. heremosa G 551 18; here- horologium 4 14, 32 13 mosam 324 7, 417 2, Horosius 420 11; G551 16; cf. eremosa 50 16 Hernia G 464 13 Hostia Tiberiaua herophormum 11 14
cule concedente
2

G 495

Orosius
cf.

Ostia

Hesila

cf. cf.

Usila

Tiberina

Hidenis Hieron

Fidenis

G 548
cf.

13

Hildum
Hilice

Ildiim

cf.

Ilice

Hilipa 314 17

Hilpula 317 14 Hippon rogium 148 2; Ypole regio 347 14; Yponaregia

G518

Hiracleum (Aegypti) 123 16; ?Eraclia 120 11 Hire 358 12; Hjtc G 525 21 Hispalis civ. 316 11, 317
1.

11

302 10 Hispania 164 14, G 550 4, 555 9. 14; Hispaniae G 515 19, 551 12; HispaHispalis prov.

niam
cf.

404 6,

556 6;

459 4 21; Humago 255 11, 256 15, 382 6; Umagum G 460 6. 25 Humana 259 1, 326 10, G 462 15; Numaua G 505 8 Humentum G483 9; Nomentana 279 9 hyemali tempore 26 9. 13 Hylas 193 13, 200 3 Hyle 404 8; Hylen G497 21 hypocrisi 1 4 Hyrcania 00 8. 10, 01 3, 62 15. 19; Hyicaniae 60 8, 392 1; " Hyrcaniam 62 7 Hyrcanicum colfum 389 7 Hyrcanorum Yssoon patria
Hostilia
4,

253

Humagum G 543

Ispaniam et Spania Hispanico (Oeeano) G550 8 historicavcrunt 19 18

'SO 15

Hyrcanus sinus 62 17 Hyre G 525 21; Hire358 12

611

527 12; 361 4 labiiinon 149 2


laason

lason

Icara

105

5,

Ichigin

298 18 172 10, G 532 16; Ichindin 369 7


fl.

labodes

cf.

Labodes

Ichindin

cf.

Ichigin

Icosium G 5 1 7 10; Ycosium 401 13 346 6; Egosion 155 11 lacintus martyr G 530 14 Icutmageon 238 5 lacio 429 9 lader 210 4; ladera 381 4; Idiopartum 122 12 idiota 258 4 ladora G 543 1 idiotico more 34 20 ladera, ladora cf. lader Idodimus 240 8 lafet cf. laphet Idomeneus G 468 8; Idolamblichus 13 9, 170 14; menei G 468 5 lamblichum 91 12, 171 9 Idomenia 196 5 lamnian 84 16 Idominio 214 15 lamnesia ins. 419 14 lelega 100 13; Eleca 365 lamniam 356 13; Lannia Ebeta G 53 12; 2 G524 15 lera Sicamina 133 13 lanio 73 15
lacintus ins.
I
I

lano 435 14 laon fl. 401 11 laphet 165 4, 168


lafet 35 14 12; lapigiam G 502 10

1,

387

Heraclion (Ponti) Eraclea(Bithyu.) lerapina 390 18 lerapolis (Phrygiae) 100 13


cf.

leracleo

leracliam

cf.

lerapolis (^Syriae)

87 14

laracopama 86 6 larartis fi. 02 9 laris 132 1 lason 105 5, 361 4; laason G527 12 a lasone G 537 24 latruin fl. 192 7 lazo 73 8 Ibatitas 81 13 Iberia 68 20, 302 7 Ibemia ins. 440 1 Ybernia 9 14
;

lericho 84
lero

1
cf.

38 1;
fl.

leron

leromisus
leron

G
1;

85 12 529 21;
cf.

Urion

364
Igilgili
I

lero

lerusalem 82 13

154 3
22
cf.

Itiltili

347

3,

G517
Ignatiae
j |

Augnatium

'

igniformus 23 17, 24 2.9 iguoranter 16 19, 32 10 Ignovi 412 18, G501 4


Igraleton prov. 69

Ibernio 426 6 Iberran 435 23

15
cf.

Ildebaldus

G554
et

11;

El-

Iberus tl. 321 Ibion 121 6


Ibisua 218 2

12

Heldebaldum Ildum 342 11, G 515 1; Hildum 304 4


devaldus

612
7, G 515 13; 304 17 IlionlOS 10, 363 1; Ilium
Ilice

343

421

Baetrianae 415 17,


7

Hilice

22 Iliupolis 128 1 nieron fl. 113 15 Illuda ins. 410 15


Illyricum

G528

India Dimirica 40 8; Indiae Dimiricae 44 4,

45 14,

114

6;

_Di-

28 10,

207 8; 205 5.

Illvricus
6.

mericae G 547 2 IndiaDimiricaEvilat 40 5; Indiae Dimiricae Evilat

S:

II-

lyrici205 13.14, 207 1 Illyrico 206 11; IHvri-

205 8 Ilodes ins. 390 C imbui totuni rauudum 2 20 Imda 54 12 Imera civ. 195 3, G536 16 Imtra fl. 406 1 Immata 41 10
cae

415 6. 10. 12. 16; Dimirice Evila 14 3; Dimericae Evilat 21 4 ludiam Dimiricam Evilat 418 12 India Serica 45 16. 19,

60 10;

Indiam
7.

Seri-

cam 48
India

16 Serica Bactriana

Imote G527 16; cf. Lince imperialem estratam 247 10

210 1, 381 1, 22 in antea 48 15 In ibemis 234 16 In viniis 265 6, 333 8, G472 17, 509 19 Ina 403 13; Inna portum G 496 18 Incate 63 21 iuchoatur 38 14 incongrue 115 14, G493 15 inconsulte 385 3 Inda fl. 229 5 Indavadara 41 5
Impletus

G542

Serica Ba45 15 IndiaThermanticaElamonte 416 5; maiorThermantica Elamitis 45 7; maior Thermantica atque Elatis 44 2 Indiae Thermanticae 444 14; Thermanticae Elamice419 9; Indiam Thermanticara 45 9;
1;
ctrianis

417

tertiam maiorem Thermanticam 415 13; tertiam maiorem Thermanticam Elamitem 114

11;

tertiam maio-

India

Indiae

Indiam

India 2 15,
diae
5

44 4;
11

In23,
3,

remThermaticam et Elamitem G 547 6; ludiam extremam 10 16 Indorum Dimiricam Evilat 14

3. 5,

12 18; 19 11,

Indiam 12 50 14

19;

genere
;

patria 10 5

triaiv

Indiae Bactriae

114 15;

17;

10

9,

18 21; pa11 21, 43

prosapiae

421;

613
regem 19 8 30 17 Indovar 46 6 Indovarium 47 15 Indrapana 47 5 Indua 63 12 Indus fl. 50 16 inerudito more 10 2, infertilis 20 2 Ingeis ins. 420 16 ingerere 11 19 Ingilissis 94 9
;

Indis

cf. luterbromum Interbromum 282 1 Interbonium G 485 3 Intercatia 313 3 Intercissa 273 6, G478 6

Interbonium

Interocrium

G491

17

Intervum
12 11

478 9; Interbio
4
12,

273
Intibili

Inthenis 128

342

G515

intimatas (civitates) 339 8


intransmeabilis 4

iniant 1
Inita

Inispa 72 14

398 2

18.24, 11 21 4, 30 12; intransmeabile 40 13; intransmeabilem 14 19,


22,

12 18,

Inmadis 131 11
inmanitate

114
4

7,
fl.

G 455

Intraum
intulet

547 438 9

Inna cf. Tinna Inna portum G 496 18; Ina 403 13 innavigabilis 29 6, 200 7, 201 3, 416 1, G552 17, 553 14 innumerabili spatio 24 15; spatio itineris 25 7 inquisitor 36 7, 37 6 inreperti apud bomines 25 18

295 3
fluosas

inundationes

mariti-

mas 35 12
investigabili

20 16,

24 16;
19

investigabiles 25

20 18 215 5 lobus ins. 410 13


invisibiliter

loballios

Insenos
insulse

Insulia ins.

423 3 391 22 perfruere 171


ins.

lohannes e vangelista G5 2 7 19 lologum 310 13 lomnion 155 8; lonmon G 517 17; Lomnio 346 13;

[Lomnion] 346 9
loniae 91
3
3,

intellectuali

doctrina 2
(

Interamnem

19 Thirrennium,

lonicum mare 290

mare 288 3, G 455 12; Interamnium (Umbriae) G mari 295 1 lonicus 490 14 (pelagus) G551 10; loInteramnum (Spaniae) [errore nium mare G 493 9 typogr. Iteramnum] 320 14 lonicus (Dionisius) G 466 5 Interbio 273 9; Intervum lonium mare cf. lonicum mare G 478 9 lonmon cf. lomnion

Trannis) G464 2 Interamnium(Lucan.) 278 9; Itemamnium G482 16

pelagus 324 1; lonici lonico maris G 454 16;

294 2;

614
lonopen 380 8 542 10 loppe 356 14, loppis 83 3 loppeda 98 10 loppis cf. loppe
;

Iiinope

Isauria (Colonia)

102 14
1

Isauria Decapolensis 91

G 524

16;

Isca Augusta
Isca

427

2
1

Dunmanionim 425

Scadoniorum 425 9
Isca
fl.

civitatem

G 521 21; Isina 352 14; ? IsjTi 221 3, 140 5 lordanis cosmo422 6 graphus 168 12. 14, 179 Iscina (^Ponti Euxini?) 178 2 18, 185 8; lordanus cos- Isernia cf. Esernia Iseum 122 7 mographus 29 13 Isia ins. 407 17 lovdanis fl. 85 11
Iscina (Africae)
graplius
;

cronograplnis lordanes G 552 4; lordanis chrono-

437 15

205

2,

lordanis

cf.

lordanes lordanes

Isina

cf. cf.

Iscina (Africae)

Alexandria cata Ison losson 358 10, Isson 93 6 Ispalensis 13 8 Ispaniam 39 1, 167 8; cf. losue Nave 10 22 Hispauia et Spania lotapi 103 9, 359 14; loIsrael 10 24 tapis G 526 15 Issis prov. 60 16 lovias (Alpes) G453 6 Isson (Ciliciae) 93 6; losson lovis G466 8 358 10 lovis navigatio G 465 13 Isson 392 1 Ipada fl. 212 19 Isson cf. Alexaudria cata Ipagios 315 18
lordanus
cf.

Isou

Ipeo (Druso pros) 112 10

Ison

Istonium327 14, G463 12, Ipimolgon 170 1 506 2; Istonio 260 5 Ipposretum cf. YponeZareston Istopolis 125 8 Ira fl. 218 17 Istria225 4, 247 9, 291 2; Iracleuni (Aegypti) 132 2 407 14; Istriae 255 7; Iria 321 7
Iris

civ.
fl.

Iris

Irnisos

131 18 113 10 93 12
19

Irona 70
irradiatur

Irregenis

G 527 20 131 17
Evantia
6

38 9, 256 3, 293 12; cf.Histria Istriopolis 181 17, 370 13 Istubera 196 12 Isturas Istura G 473 13; 266 8; Astura 334 8,
Istriam

291

1,

Irunca (Suessa) G481 9 Irusbinus cf. Kuspina


Isantia
Isaris
cf.
fl.

G510
Isulyne

12
19;

G 531

Ysulime

158

366 11 Isumbo (Mediae) 49 16

615
Lsumbo (Parthiae) 63 14 cf. Isciiia 140 5; Isyri
(
I

lulia

(Constantiniana)

273

10,

G478
(Regio)

10
7
cf.

Africae

lulia (Pace)

306

Italia

24 6 11,

247

7,

248

lulia

Regium
411
14;

255 17, 270 12, 292 4, 290 8, 291 1, 293 9. 10. 13. 15, 294 1.5.14, 338 11, 402 5, G453 4, 454 11, 476 493 11; Italiae 38 13, 230 3, 255 16, 16, 270 14, 271 9, 288 7, 291 9, 292 1, 294 8, 324 2, 413 13, G453 454 4. 15, 455 3. 19, 460 11, 471 2, 17, 476 15, 477 1, 494 16, 501 7.9, 502 7, 503 16, 507 24, 551 11; Italiam 246 11, 247 5, 249 10, 263 5, 288 5, 292 10 (bis) 11. 12, 293 294 4, G453 1. 2. 4, 10. 11. 12. 15, 456 8, 468 4, 469 6, 519 21 Italica cf. Kobas Italiea Italica (Spaniae) 314 18 Italorum 249 5 Itavenis 127 2 Itemamnium cf. Interamnium
8. 14,

(Italiae)
lulia

(Sardiniae)

Vilia

G 500

lulia (Sena)

lulia (Spaniae)

lulia

286 8 309 8 Chrisopolis 272

Chisopolis

G477

2; 11

luliada 85 4
luliae

(Alpes)

453
8 9,

14;

luliana (Alpes) 221

lulianum 210 11 lulii (Colonia) 413

G
15;

499 6
lulii
lulii
lulii

(Foro Divi) 243 (Foro) 339 21


(Regio)
cf.

Regium

(Italiae)

luliocenon 430
lulis

15
cf.

(Regio)

Regium

(Italiae)

luliupulis

lunatium
luncaiia

111 19 465 12
2,

303

341

11,

G514 9 lunope G 542


380
8

10;

louopen

(Lucaniae)

Itenna 103 14 Ithacim ins. 401


Itiltili

14

lupania 426 19 iussioni tuae 3 17


luvenalis satiricus

cf.

Igilgili

G466
13

Itucodon 434 7 Iturisa 311 14


luctius
fl.

luvenatium
iuxta

G465

437 19

10;

limbum Oceanura 116 iuxta litus Oceanum


iuxta paucissimo

117 1 ludaeae 82 9, ludaeorum patria 85 12


ludith 33 2
lulia (Alpis)

114 17;
intervallo

465 18
17

Ivirium 75

293 3

Ixion

cf.

Xoin

616
Lambresae 150 13 Lambridin 150 14 Lambrum 251 3, G457 16 Lambrus fl. 289 8 Kapua 277 11; cf. Capua Kartago, Kartagine cf. Car- Lamie 143 8 Laminacenon prov. 69 6 tago Kefaludin G 496 G; Capa- Lamini 313 17 Laminium 264 8, G471 21, iodo 403 1 508 22; Kelendris G 526 7; CelenLavimunium 332 4 deris 102 13, 359 9 Kyzicon G 529 4; Cizicos Lamiupulis 367. 17, G532 17 108 16; Cycon 363 8 Lamizon fl. 212 18 Labiana (Ind. Serieae) 46 19 Lampadusa ins. 407 8 Labiana (Mediae minoris) lampat prodigiis G 530 14 64 22 Lampica 163 19 Labodes G496 13; labodes Lampsacon, Lamsacum cf. 403 8 Lapsacos Lacalasiu 94 14 Loudinis Landini 428 7 Lacedemonia 376 9, 425 14; Londinium Au399 G 538 15 gusti 429 12 17, Lacha 55 21 Landinorum 300 8 Lacipea 312 16 Langlo 298 8 Langobrica 307 3 Lacobrica 318 15 Lacrinium cf. Larinum (Fren- Laninas 279 13, G483 13 tanorum) Launia G 524 15; lamniam 356 13 Lactucome 131 12 Laodicia (Syriae, ad mare) Lacunis 314 15 37 18, G525 10, 527 Lacura 300 1 Ladaca 64 20 22; Laodiciam G525 12; Laudicia Laoditia 87 2; Lagentium 431 5 Ligeris 357 16, 361 12; LauLageris G459 10; diciam 358 2 civ. 253 11 Laodiciae (Ciliciae) 93 15 Lagiana 188 5 Laoditia (SjTiae, scabiosa) Lagonus 129 3 Lagubalium 431 8 88 8 LaoditiaCatacecaumeni 110 9 Laguirion 232 8 Laoditia Pillicon 106 15 Laia 62 1 Lapheton 393 12 Lamarasium 157 9 Lamatis 217 17 Lapisede 149 7 Lambafudin 151 1 Lappa 397 10
Izera
fl.

Izinon

fl.

242 10 291 17

617
Lamsa- Latron 187 6 Lampsacon Laubricatum cf. Rubricatum G528 25; a/za Lamsacum Lauclabiliter G 493 13 177 5 Laude Pompeii 252 10; Lar castellum 155 15, 346 1, Pompei G 458 16
Lapsacos

108 13;
4;

cum 363

G517
Larene

cf. Larinum (Samnii) Larinum (Frentanorum) 327 Larium 260 6, G 15; 463 13; Lacrinium G 506 3 Larinum (Samuii) G484 13; Larene 281 2

Laudicia cf. Laodicia (Syriae, ad mare)


cf. Laumellon Laumellon 251 1; Laumedou G 457 14 Laureana cf. Lauriana Laureutum 266 11, 334 11, G473 16, 510 15 Lauriana 224 9, 381 16; Laureana G 543 13 Lausaba 217 18 Lausentum (Laurentum) G 510 15 Lausonensis cf. Rodanus Lausonna 237 11 Lavares 216 15 Lavarie cf. Levamis Lavaris 431 14

Laumedon

Larisa

Larisam

cf.

Larissa

(Thessaliae)

Larissa (Cappadociae) 94 8 Larissa (Syriae) 87 18

374 13. 379 5; Larisa G 536 24, 541 11; Larisam G 537 4 Larium cf. Larinum (Frentanorum)
Larissa (Thessaliae)

16,

Lascora 98 17 Lavimunium cf. Laminium Lasinon 275 12; Lasium Lavinium 266 10, 334 10, G 479 22 G473 15, 510 14 Lasium cf. Lasinon Laviscone 239 5 Latara 245 8, 340 15; Lavobrinta 428 12 Latera G 513 22 Laziam 169 2 Latera cf. Latara Lazorum (Fasis) 76 3 Latemum cf. Literuum Lazorum patria 68 20, 78 Lathinat 57 2 patriae 90 14, 13; latibuli G466 8 169 2; patriam 38 2 latices 23 20; 24 4 Leba 154 10 Latina via G 480 17 Lebedon G528 4; Levedon Latini G493 15 107 11; Tedebon 361 18 Latirita 368 10, G 533 1; Lebinosa 313 14 Tatirita 173 2 Lebontia 251 13, G458 3 Laton 133 10 Lebra 222 12 Latramon prov. 51 20 Lebura 312 11 Latrileon 100 7 Leche400 12; Chele 377 10

618
Lecmelli 157 13 Lectoceto 429 8 lector vel anditor
lector seu auditor

325

G452

Ledouia 397 16

234 11 236 5 Lemana fl. 438 19 Lemanis 428 2 Lembui ins. 395 11 Lenda fl. 438 13 Lenicium 239 4 Lentulis 215 12 Lenuba 343 17, G515 23; Lenubar 305 5 Lenubar cf. Lenuba Lenum 125 12 Leou fl. 138 6 Leones (Africae) 145 10 Leones Spaniae) 304 15; Ad Ad leones 343 6: lennes 515 12 Leonica 310 7 Lepidum regium 272 6; LeLega Lege
fl. fl.
(

Leuca (Beretos) G 469 8, 507 8 G; Leuea fl. 437 18 1 Leucada ins. 401 16 Leucania G 503 9. 14 Leuce civ. 182 9, 372 9; Lucen G 535 2 Leuce ins. 395 18 Leuce come 57 13 Leuceris 252 12, G458 18 Leucii ecclesia G467 14 Leuco magno 426 15
Leucopetia cf. Leucopetra Leucopetra 263 10, 330 G 508 3; Leucopetia
8,

471

Leugipo 135 4 Leugosena fl. 438 1 Leuse ins. 396 10 Leutis fl. 401 7 Levamis 271 15, G477 Lavarie 271 11 5; Levedou cf. Lebedon Leviada 84 5

3.

Levioxava 436 11 Liar fl. 438 12 Libena 397 17 Lepti minus cf. Leptis minus Liberitbon 396 20 Libiam G 499 13 Leptis magna 140 15, 351 Paletis magna G Libiana 151 2 14 Libibeon cf. Lilybeon 521 4 Libissa civ. G 529 14; LiLeptis minus 141 12; Lepti pissa 363 15; Livissa minus 349 13, G519 25 112 14 Lerinna Lerimua 360 17; Libissa ins. 414 13 G527 8; Korimna 105 2 Librisonis (Turris) 411 13, Lerinna cf. Lerimna G500 7
;

pido regio G477 14 Lepinthos ins. 396 7 Lepou patria 68 19 Leporaria ins. 408 6

Leviodanum 436

Lerisus 94

19

Lesbos

395 10 Letipolis 122 2


ius.

Libros 211 17 Liburnia 223

224 11; 7, Liburniae 223 13, 293 7,

619
407
14,
13,

G453
3,

17,

460

544 19; 223 8, 225

Libiirniam

Licania Bo.sforaiiiae Licaoniae 91 5


Liccia
cf.
cf.

256 2 171 6

Lictia

Licem
Licion
Lictia

Licum
cf.

Licinium
cf.

Liginius
civ.

Licum

G468
1;
civ.

469
Lictius

5; Lictiae G Liccia G507 4


8

G468

Liniea 307 16 Limeletendum fl. 153 7 Limera 104 10; Limira 360 9, G526 26 Limira cf. Limera Limnos ins. 395 17 Limodicas 297 4 Lin 199 12 Lina fi. 202 9; cf. Dina ti. Linac fl. 213 2 Lince 361 8; Lincie 107 5; ?Imote G527 16

Licem Lincie cf. Lince 7 Lindon cf. Lindum Lindum 104 17, Licum cf. Licumedis 430 2; Lindon 360 14; Licumedis lacus 6 12; LiLidia G 527 5 cum lacus 136 13 Licus fl. (BithjTiiae) 113 13 liuea Francorum 28 5 Licus fl. (Cypri) 394 6 Linensis G 504 11 Lineoiugla 431 12 Lidda 82 18 Linnonsa ins. 441 8 Lidia civ. cf. Lindum
364 11;
99 17;
Licion

Licum

G 530

Lidia patria 91 4

Lintibilin .810

14
*

Ligano 216 3 Ligar fl. 158 8


Ligeris civ.

Lipidii 131

Lipissa

cf.

Libissa

253 11; Lageris Liponissa 62 2 Lippa fl. 213 1 Lipparis ins. 406 6 Ligeris fl. 298 13 Liginius 13 8; Liginium liquidius 70 12, 399 7 23 4; Licinium 195 10 lirae inventore G 540 7 Lirias fl. 405 15 Ligonas 230 15 Liguentia fl. 290 14 Liriuconeo 123 4 Liguria 24 7 8, Lison 397 15 G5019 Liguriae Transpadanae G Lisson 206 8 501 15; 379 9, Traspadinae Lissum 206 17, 247 11 G 541 19 Lilibeum cf. Lilybeon Litana 435 10 Lilie fl. 405 9 Liternum 333 12, G472 21; Lilybeon G496 12; Lilibeon Laternum 265 10 G498 16. 18; Libibeon Litessa fl. 405 11 403 7 litigator 81 1 Limachi cf. Maliclii Litinomago 436 3

G459

10

620
Litiura
litoralia
cf.

397 2 116 7,

G454

15;

214 301

2,

236

14.

246

14.

Lollianum cf. Lolianum 460 11 Lomnio, Lomuion cf. Lom158 16 Litri moutes 7 14, niura cf. lilittoralia G 548 17; Lomniura G517 13; Lomnio toralia 346 13; [Lomnion]346 9; litus maris magni 6 15, 7 lomnion 155 8; lonmon mare 7.18, 8 10 G517 17 magmim 133 15; mare Lomundo 312 13 Gallicum246 7; Oceaui Lomusa 47 13 7 1.4, 8 4....; Ocea- Londinis 425 14;Londinium num 82 3, 138 15; Augusti 429 12; Landiai per latum Oceauum 27 7; 428 7 finibus Apuliae 409 16 Longis ins. 441 19 Spaniae 443 10 Longobardorum G 468 3 Livanius 171 1, 176 13; Lopocarium 432 6 Llvanium 171 10.13, 176 loquela 331 8; loquelam 331 10 15, 180 5.10, 186 3.8, 193 13 Lorion 284 8, G 487 16 Livi (Forum) 272 13; Livii Loth 22 6, 26 7
littoralia

litoreas civitates

_
;

(Forum)
Livissa
cf.

G477
Libissa

21

Lotofagi 137

Loxa 433 14
Lubias (Calipolis)
11;

Livorin 220 4 Lix colonia 162 15,

G469

11,

coloniam G Locatreve 433 15

345 8; 507 11 516 21 Lubion 374

Lumbion

22 Lubricatum cf. Eubricatum locis planiciis 168 9 Lucca G Loco Germinis, Loco Verma- Luca 287 17; 490 9 nis cf. Luco Vermanis Locria (Aegypti) 129 14 Lucauas (Nares) G 482 11; Lucanis (Xares) 278 4 Locria (Italiae) G502 18 Lucaniam Locris 263 8, 330 6, G Lucauia 249 1; 471 5, 508 ] G 503 8 Locupissandas 283 14; Pis- Lucauis (Xares) 278 4; Lucanas (Nares) G482 11 sandas G 486 15 Lucanus G 450 12 Lodone 436 2 Logna fl. 228 19 Lucca G490 9; Luca 287 180 7; Lolianum 171 11, 17 Lollianum 119 16, 120 5, Lucdonon Scatianorura 238 3 154 16, 186 4, 193 15, Lucen cf. Leuce civ.

G536

621
Luceue 350
7

Lucentes 304 14, Luceolis G 478 8;

343

273 8

Lusor 55 22 Luta 55 16 Luciolis Lutta fl. 175 10 Lutudaron 429 2


5

Luceria Apuliae 282 7; Luceria G 485 11; Luceriam 6488 11 Lucernae cf. Afas Luci 298 6 Lucia G495 12 Luciolis 273 8; Luceolis

Lysitania prov. 302 8

Macala cf. Malaca civ. Macasa 84 8 Macatonion 427 11 Macco fl. 413 1 Macedonia 19 6, 193 10, 194 5, 195 14, 197 12: G478 8 Macedoniae 194 4; MaLuco Astorum 320 16 cedoniam 185 3, 197 13 Luco (Burgundiae) 241 8 LucoVermanis270 8, 338 4; Macedonica civ. 188 7 Loco Vermanis (i 476 9; Macedonici regni G536 8 Loco Germiuis G512 25 Macedonum 18 18, 23 6, Lucopolis 133 5 175 2, 200 2 Lucotion 433 19 Machara 173 1, 368 12. Lugaria 287 2, G 583 3 G 489 17 Lugeton 121 10 Machare 173 5 Lugione 220 7 Machona cf. Methone Lugisonis 321 1 Machron Tycos cf. Macroticos Lugo Augusti 321 3 Macitapades maiores cf. MaLugimdino 432 3 cumades maiores Lumano 220 9 Maco ins. 414 14 Lumbion G536 22; Lubion Macomades minores 350 4, 374 11 G 520 7; Macumades 141 7 Lumosa 46 10 Macrinum 327 4, G505 19 Luua 190 12 luna eclipsin patitur 24 21 Macroticos 182 8; Machron Lune 269 2, 336 14, Tycos 372 8; MagrotiG 475 11, 512 2 chos G535 1 Lunensis 249 6 Macumades cf. Macomades Lunonis ins. 444 6 minores Lupia 262 1 Lupias 329 7 Macumades maiores 352 11
;

Lupicia

G486
5
cf.

6;

Lupitia

283
Lupitia

Lupicia
8

Lupus

G492

Macitapadesmaiores G521 Sacomadis 140 6 18; Madema fl. 235 18 Madian 5 7 cf. Mazianitae
;

Lusia 91 3

Madis

cf.

Mandis

622
Malaca civ. 305 6; Macala 343 18, G515 24 Malaca ins. 423 2 Malanchium cf. Melautium Malata ins. 408 20 Malatis 219 16 162 10 paludis 115 3; Maeo- Malba fl. 158 9, tidaspaludes 116 4; Maeo- Maleon 376 4, G 538 10: Muleon 399 12 tidoii paludis 17G 3; Meotida palus G548 9; Meo- Maliani cf. Malliana Malichin tidae paludis G 547 13; Malichi 368 5; paludes G551 6; MeoG532 22; Limachi 77 1 ]\Ialion cf. Mallion tidis paludibus G 551 3 Malistrata 404 15, G498 7 Mafa 56 7 Malliana (Etruriae) 268 4, Magada 131 21 Magantia ius. 441 10 336 2, G474 20, 511 Magaudo cf. Magidoa 14 Magesa 251 12; Maiessa G Jlalliana (Etruriae, alia) G 458 2 489 3; Maliani 286 5 Magidon 360 4; Magidone Mallion G525 23; Malion G52G 21; Magaudol04 4 93 9, 358 14 Malmiora 87 15 magis abundantior 503 13 Magnensis285 13, G488 15 Malorossa 173 4 Magnis 427 7, alia 431 9 Malum 190 7 maguum tlexum dautes 115 17 Mauacarta 79 13 Manavi 437 2 Mago 129 5 Maucellus 311 7 Magoi 128 6 Mandatemule 145 5 Magroticlios cf. Macroticos Maudis 135 1, G522 25: Magrus 81 11 Madis 354 11 Magum 211 1 231 2; Mandris 112 8 Maguntia 227 6, Mandroda 230 18, alia? Maguutiam 228 9 242 1 Maia (Britanniae) 433 3 Maia (Mediae) 63 16 Mandmis 262 8, 329 13 Maiessa G 458 2; Magesa Manium cf. Minium Manna ins. 440 19 251 12 Maulala 239 3 Maina ti. 437 10 Mantio 430 8 Maio 430 19 Maioua ins. 441 18 Mantua 253 3, G 459 2 Maiores 145 15 Mantuanus 443 6; cf. VirMalabiste 306 16 gilius
Madoris 127 12 Maeotidaregio 176 3; Maeotidam regionem 176 7 Maeotidae paludes 323 15; paludis 171 2; Maeotidespaludes30 2, 115 5;

623
Manuaria (Castra) 308 8 Marianis (Corsicae) G499 5. Maniilodulo colonia 429 14 Marinianis 413 8 Manzat 144 19 Marianis (Fossis) 340 10. Mapilide ins. 390 11 G513 17 Maponi 436 20 Maricla fl. 291 13 Maporiton 433 12 Marimana 313 18 Mapta G 521 3; Jlata 351 Marimia fl. 68 11 13 Marinianis cf. Marianis (CorMaraea 118 13 sicae) Marara 88 11 Marinianus (Pannon.) 215 8 Maratha 56 2 Mariscus fl. 179 19 Marathou (Ciliciae) 93 16 Marisia fl. 204 14 iSIarcannorum 221 1 Maritima G513 4; cf. Alpis Marcellum 205 11, 207 13 maritima Marci (Falavi) 150 2 Maritima Italorum 249 5 Marciae 185 11 Maritis fl. 78 5 Marcianopolis 185 6, 187 Maritus fl. 62 13 11 Marcianopolim 185 Marmarides 136 18 9. 12 Marmicis 122 15 Marco 202 3 IMarolon 121 9 Marcomirus 201 16, G 554 Maromago 434 8 1 1 Marcusmirus 212 11; Marpesius 175 1 Marcomirum 221 11, 223 Marrubium G 484 11; Ma225 15, 226 14, rubio 280 19 11, 246 16, 301 10; Mar- Marsilia cf. Massilia cummirum 213 9, 214 Marsonia 215 2 5. 9, 219 8 Marsorum G 503 19 Marcotaxon 436 14 ]\Iartha 267 7, 335 6, G Marcummirum cf. INIarconiirus 474 7, 511 2 Marcus G 523 21 Marthae 143 3 Marcusmirus cf. Marcomirus Marthaim 118 12 Mardane 45 2 Marthi 55 23 Mardes fl. 77 9 Martialis 234 13 Mardianum prov. 60 12 Martis (Casulis) G491 11 Mardusa 49 19 Martis (Etruriae) 287 10, Mareonon cf. Mareotin G490 2 Mareotin 119 12; MareoDon Martis (Piceni) G 492 3 117 6 Martis ins. 391 11 Margi (Orea) 192 3 :Aiarubio 280 19; MarruMargus fl. 212 4 bium G484 11 Mariae G 537 25 Marucion cf. Teano
;
;
! j

'

624
Masaga
li. 153 1 Masageton patria 68 18 Masclunis 203 12 Masculia cf. Massilia Masona 425 6 Massabaton prov. 51 11 Marsilia Massilia 340 5; 38 17, 244 4; Masculia

Mauritaniam Caesariensem 157 17, G549 16 Mauritania Cyrenensis 137 Mauritaniae Cyre5 nensis 6 16; Mauritaniam Cvrenensem 166 G549 15 14,
;

12 Massusaria 316 5 Mapta Mata 351 13;

G513

jMauritaniaEgel 8 1 Mauritaniam Egel 166 8 Mauritania Gaditana 8 7,


;

521 3
Matellionem 228 7
Matcries (Castra Hannibalis)

161 17, 162 6, 164 Mauritaniam Ga10;

ditauaml66
18

15,

G549

G487

Maternum G 488 3; terno 284 15 Mathaei G 472 7 Matiscum 238 2 Matovion 435 20

Ma-

Matramis 57 20 Maulion 435 15 Maura 164 2 Maurorum ISIauri 138 14; patriam 323 1, G556 5;

Mauritaniam maritimam 344 13 Mauritania Perosis 7 10, 158 11, 159 3; Perosium 148 14: Mauritaniam Perosis 161 7, 166 7

provinciae
terra

G516
1
;

14;

Mauritania quasi Rubea 153 10 Mauritania Sitifensis 153 Mauritaniae Siti1 1 fensis 155 5; Maurita;

345

Mauros
;j

niam Sitifeusem 153 20


MauritaniaTingitana 7 18,

Peras Saliuarum 416 10 Mauros Egel 416 11

158 20,
15
;

159

18,

161

Maurianos 2^2 11 Mauriciuum cf. Teano

Mauritaniae Tingi-

161 19; tanae 8 11, Mauritaniam Tingitanam Mauritania Mauritaniae Mau159 4, 166 14, G ritaniam 549 17 Mauritaniae 388 3; Mau- Maurogena 241 6 ritaniam 2 17, 164 13, Maurorum Mauros cf. Mauri Maurungani 28 3 167 8, G550 3
Mauritania Caesariensis 7 Maus fl. 405 19 Cae- Maxila cf. Maxula 154 15; 9, sariensel54 18; Mauri- Maximum 205 11. 13, taniae Caesarieusis 7 20; 14. 16

207

625
Maxula 349 1 G519 8; MeduUa fl. 300 15, 321 13 Maxila 142 6 Megalona 244 12, 340 12; Mazaca Caesarea CappadoMediolaua G513 19 ciae) 94 5 Megalopolis 400 18 Mazar 347 11, Megara 198 9, G 518 5 375 15, Mazara 81 3 G538 4 Mazianitae 54 21 cf. Hentru Melaconditia 243 12; cf. et Madian Micalo Maziris 42 9 Melamon 424 20 Meeiris 354 13, G 523 1; Melanglinon 174 6 Micheris 134 14 Melantiada 183 14 Mecusa 234 2 Melantion cf. Melantium Media 63 4, 66 1 Me- Melantium 366 4; Melandiam 68 13 tion 101 5; Malanchium Media maior 62 20; Media G531 12 raaiore 63 6 Melaria 305 14, 344 8, Media niinor 64 12; Mediam G516 7 minorem 65 17; Media Melas fl. 401 10
,

Meldis 191 12 Melebo colonia 149 13 Melena(Asiae) 99 10, 364 4, G529 26 Meleua (Helladis) 400 17 Mediolana (Galliae) cf. Me- Melete ins. 407 5 galona Meleton cf. Mileton Cariae Mediolano (Britann.) 428 16 Melezo 426 5 Mediolano Santinis (Guasco- Melfis (Turris) G 465 10, 506 15 niae) 297 6 Mediolanum (Gall.Transpad.) Melisirgion .S73 15; Melisurgi 194 13; Mellifligri 252 9, G458 15; Mediolanus G 501 10 G536 1 Melisurgi cf. Melisirgion Mediolanus cf. Mediolanum Melitianum 139 10 Mediomano 428 13 Medione 211 10 Melitini 95 2 mediterraneum mare G545 1 Mella fl. 289 7 Medocina 101 13, 366 13, Mellaria 315 10
'

minore 64 13 Mediana 197 3 Medibogdo 430 13 medietenus G 540 13 Medilas 203 8 Medio Nemeton 435 8 Medioga 308 4

Melcatim 133
cadin

2;

cf.

Mil-

G531

21
8

MellifligTi

cf.

Melisirgiou
5

Medoia 74 17 Medranis 152

Melta 189 17

Memanturum 436
40

626
menibratim 256
cf.

4,

G460

16;

Ponticum
gitur iu

G548

11; mer-

menbratim Membrisea 146 5 Membrone 348 10; Membronem 147 7; Menbrona G518 23 Memea ins. 891 15 Memoriana 320 15 Mempbetum 127 18 Mempbis 122 14 Memphisin 130 15 menbratim G 546 18; cf.

in Persicum colfum 50 18 merguntur in Dauubio in 204 18, 229 19; in Oceano 300 15: Oceano Caspio 77 16 Merifabion 306 2.
;

Oceanum 50 19;

Merita
I
!

cf.

Augusta

membratim Menbrona cf. Membrone IMendilegio (Yico) 278 7;


Mendileio (Vico)

Meroin ins. 136 2 Mesciana cf. Messana Mesebria cf. Mesembria Mesembria 181 7, 3715.

8,

G482

374 15; Mesembriam G 534 4; Mesebria G537 3

Menelac 203 1 Menelay urbs G 538 15 Menfaba 56 10 Menfris 126 15 Menonia 126 9 Mensule cf. Mensulis Mensulis286 6. 14, G489 4; Mensule G489 12 MenMenturnae 265 14; turnis 333 16, G473 2,

510 2

Meon 122
Meotida
ludes

cf.

Maeotidae

Mepsea 126 3

mercartem G465 15 Merclanium 265 3, 333 4, G 509 15; Merdanium G 472 14 Merdanium cf. Merclanium mergens in Oceano 167 5; mergit G 548 16: mergit in Oceanura G 553 2; in pelagum Adriaticum G 551 9 in sinum

Mesene cf. Messene Mesochoron 284 2; cf. Mesochorum (Serichorum) iMesochorum 262 10; Mesochorus G 470 1: falia Mesochorus G 507 14 !Mesochorum (Serichorum) G 487 8; Mesochoron 284 2 Mesochorus cf. Mesochorum 92 2; Imesogeon 91 10, 183 12 mesogia SO 9, Mesopotamia 79 1.3.4; Mesopotamiam 20 22 paMessafilta 150 10 Messana G495 18, 498 14: Mesciana 402 12
I

14

Messena

cf.

Messene

Messene 376

G538
,

Messena 10; 18; Mesene 399 18

'

Mestevia 425 3 Mestia 103 2 Mestratim G497 4 Mestraton 404 18, G498 10 in metallo 11 10 Metambala 426 20

627
Metapontum 262
Metapoiitus
11,

330

2;
2,

G 470

507 16 Metauron fl. 291 15 Metelis 123 15 Methone 376 12; Motona 399 19; Machona G 538 20 Metilini ins. 395 10 Metilinon (Spaniae) 315 8
Metita 9-1 20 metro heroico G 466 7 Metroselon 241 2 Micale 107 7, 361 10, G 527 18 Micalo colonia Diceorum 339 18; cf. Melaconditia et Nicalon Micavelos ins. 395 7

Miua fl. 158 3 Mindon 105 6, 527 11 Minea 58 23

361

3,

Minerba (Campan.) 332 16; Minerva G 509 9 Minerva(Messapiae)G486 22 Minerva cf. Minerba Miuervae ins. 440 17 Minervae tomplum G469 4 Minerviuni(Calabriae) 262 3, 329 9; Minervum G469
4,

507

7
cf.

jMinervuni

Minervium

Minicerta 79 9 Miniura 267 4,

335
4;

3;

Mimum G 474 nium G510 24


Minox 436 23
fl. 289 9 Minua fl. 321 21 Miosormos 58 17

Ma-

Micena 401 2;

Micenis 400

Mintius

15 Micetitou prov. 69 17 Miche 121 5 Micheris cf. Meciris

Miranius

fl.

Mirea

cf.

113 3 Mirimna

miritice depiugeudo 39 14 micosmin 9 11, 423 11 Mirimna 36 2 5; Mirina 107 Midias 150 8 Mirea G 528 9 Midio 112 5 16; Milcadin 120 12; cf. Mel- Mirina cf. Mirimna Mirmidonum G 536 24 catini Mironi Pephagoniae 95 17 Mileagruin 86 2

Milethon cf. Mileton (Ponti) MeMileton Cariae 105 9 G527 13; leton 361 5, Militon G 530 19 Mileton (Ponti) 365 5; Mi;

mirrha 444 Mirris 41 2


Mirtilin

300 8 Mirtum 262 5


Misaria 55

15

lethon 100
Militou
cf.

Misenon

cf.

Misenum
18,

Miliduuum 425 4
Mileton Cariae Militropolis 109 11 Mille fl. 113 16

Misenam
22;

G 472

509
11;

Misenon Miseum 265 7

333

Mimum

ef.

Minium

Miseum cf. Misenum Misium 73 18


40*

628
Misoon 91 9 Missua 349 6. Mistin 151 14 Mitholithon 183 litou 373 5, Mitropolis 98 9

montuosa 20

5,

213

519 13
Mito15
j

Mouumentum 53 12 Monumentum Anibal 347 10;

4;

Annibal

G518
5
:

G535

Mopsumeos G 485
(

Mu7

Mixa 436 21
Miziaco 111 18
ins. 409 6 Mobziacum 154 13 Mocabora 184 16 Modmot 44 14 Moduram Modura 72 3:

sumeos 282 3 Morcanaxia ins. 390

Morganum G 497

Moa

40 21 Moesia cf. Mysia Mogradam 71 12 Mogussa 75 5 Molas 148 16 Moles G466 12,

506 20

momenta supputare 4 10 Mompbocrene 93 14


Momsuestia 93 4

Mona ins. 440 15 monarchiam G 493 16 ^lonisia ins. 395 4 cum G533 22; NumuMonocaminon 355 11; Moracum 177 9 nocaminum G 523 13; mucronem suum 31 11 Monocanon 134 1 Mucru (Aronia) 209 1 Monopolis (Barium) G 506 Mugud 352 15, G 521 22 23; Monopolis (Diriumj Muleou cf. Maleon Mulfe 275 9; Mulse G 479 G467 6 Mons Campi G 486 23 19 Mons Felleris G478 3; Monte Mulisinon 369 12; MunisiFeletre 273 3 non G 533 21 Mons Scabiosus G487 2 Mulse G479 19; Mulfe275 9 Mons silicis G461 16; Mons- Mulsol352 7; Musol 140 8. silicis 257 13, 383 5 G521 14 3Ions sylicis G544 13 multiloquium 386 2, G546 Monte Feletre 273 3 Mons 13 Felleris G 478 3 multogento milia 31 6 Montebulsi 211 16 Multridis 86 3
| '
|

Moridimo 425 10 Morionio 425 18 Morodon 308 11 Moroin 313 16 Morrana 47 17 Morum 314 2 Mosela fl. 233 13 Motona cf. Methone Motuo 404 3; Moturo G 497 16 Moturo cf. Motuo Mouvastica 44 9 Movit fl. 229 3 Moyses G 450 20 Mucea 150 5 Mucracum 369 13; Mura-

629
multuin

caumosa 138 13; multum fertilem 296 15

Mulusbion orea 154 5; Mulusvium 155 4; Musluvion orea 347 1 Musluvium orea G 517 20 Mulusvium cf. Mulusbion mundanos philosophos 23 4 Munecia G512 8; Bulnetia Naarre 53 11 269 7, 337 4; Vulnecia Nabalia cf. Navalia G475 16 Nabarra 50 11 Muniala (Ad) cf. Ammonilia Nabathaei 5 7, 54 21; cf. Munialia (Adl cf. Ammonilia Hentru munimine 386 11 Nabia 164 1 Muuisinon G 533 21; Mu- Nabor fl. 65 20 lisinon 369 12 Nabum fl. 321 19 Muracum G533 22; Mucra- Naciolum cf. Natiolum cum 369 13; Numuracum Nacolea 111 10 Nadalus 140 13, 177 9 352 4, Murge 45 3 G521 11 Murine 145 1 Naison 191 16 Murmicon 173 9 Namon 233 10 Namphota 124 15 Mursa maior 215 3 Mursa minor 215 4 Nancritis 133 3 Murus G487 6 Nanione 430 4 Musaro (Unione) 209 6 Nantes 230 17 Musluviou orea, Musluvium Napatos ins. 396 3 Napoea 188 8 orea cf. Mulusbion Musol 140 8, G 521 14; Narbona 244 15, G 514 5; Mulsol 352 7 Narbone 341 5
;

185 4 185 7 Mysiam secundam 192 8 Mysiae duae 185 14; Mysias utrasque 192 5; Mysiis 186 9
siam
inferiorem
inferiore

Mysia

Musumeos 282 3; Mopsumeos G 485 5 Mutaca 404 5, G497 18 Mutina 272 7; Tutena G 477 15 Mutuantonis 428 1

Narbone

cf.

Narbona
212
7

Narbouensis terus 246 6

Narenum

fl.

Mutula G486 21 Naroua cf. Narrona mutuosa 90 11 Mysia {i.e. Moesia) 186 10; Narra 53 9 Mysiae patriae 203 14; Narragara 148 15 inferioris 188 2; My- Narron cf. Narrona

Nares Lucanas G 482 Lucanis 278 4 Narnia G 490 13

11;

630
Narrona 208 15 380 2; Narron 210 7; Narona G542 4 Narta 53 20 Nartiae (Ponte) 321 4
,

Navalia G 476 4, Nabalia 270 3, Navaram 65 15 Nave 10 22 Navimago 426 13

512 20; 337 16

Nasaga 233 7 Xasciri 123 3 Kassal 124 20 Xassamones 137 1 Nassion 83 9; Cassion356

Nazara 82 5 Nazareth 82 20 Neapolis (Africae)

6,

142 16 Neapolis (Campan.) 265

2.

349 333

9,

G519

G524

Xassufa 160 18 Xasta 121 16 Nastana 65 4 Kastar 95 4 Nastavera 94 11 Nastrim 127 8 Katazo 99 3 Natepa 126 14, Natiolum 261 4, G465 11, 506 16; Naciolum328 12 Naubaboni montes 6 11; Nauvavon montes 136 11 Naucratim 123 18; feadem Naucreatis 120 15
Naucreatis
cf.

G472 15: (Parthenopis) G509


5,

12,

4,

16

Neapolis

(Istriae)

255

256
7.

14,

24,

382 5, 543 20

G460

Neapolis(Macedoniae) 194 9, 373 11; (Christopolis) G535 21 Neapolis (Palaestinael 84 15 Neapolis(Pisidiae?) 102 18, 105 16 Neapolis (Sardiniae) 411 7,

G500

Naucratim

Nauctacmon
Naupactos

necessitatem habemus 399 5 Nau- Neclinum cf. Nediuon pactos (Naupastores) 378 Necropolis 121 4 2: Naupatas 198 15 Nedinon 381 3; Nedisso 210 3; Neclinum G 542 Naupastores Naupatas cf.

cf.

Nautamno

Neapolitanorum 412 4 Necal 217 10 Neceranticos 370 10; Nicerantici 177 15

539 11;

Naupactos Naurtio 211 19

24;
Nedisso

cf. cf.

Edino Nedinon

Naurum

Negra 57 8 fl. 437 13 Nema 56 20 Nausaron 205 19 Nautamno 100 14; Naucta- Nemaus cf. Nemausus cmon G 531 3; Nucca- Nemausus 340 11; Neraaus 244 11, G513 18 mon 365 13 Nauvavon montes 136 11; Nemeseum 134 10; Nemeseo Naubaboni montes 6 11 355 2; Nemesium G523 5

631

Nemesium

cf.

Nemeseum

Nieanicio 66 16

Nemetobrica 320 7 Nemetoii (Merlio) 435 8 Nemetotacio 424 7 Nengone fl. 291 6 Neocessaria 97 5.11 Neonsigo 233 11

Nicanoris (Dura) 82 7 Nicea (Maced.) 196 14 Nicea (Septim.) 243 11, 339 17, G513 8; NiNicerantici

Nepe 274

5,

478 18

ceam 293 17, G454 7 177 15; Neceranticos 370 10

Nepte 143 13 Neptunus (Satur) Nerbulos 278 8;


,

Niceria Camelaria

G491

127 7 Herbulum Nicholaus G 528 10 Nichomedia cf. Nicomedia G482 15 Nerente 380 7 G 542 9; Nicomedia (Bithyn.) 112 13, Netrate 209 3 3G3 14; Nichomedia G 529 9 Ncretum 2G2 7, 329 12 Nerisacandis 71 19 Nicomediense (Bithyn.) 114 3 Nerone 96 20 Nicopolis (Emaus) 82 17 Nicopolis Nertobrica 309 15 (Ponti) 77 4, Nesaeium cf. Nesatium 367 16, G 532 16 Nesatium 382 1 Nesacium Nicopolis cf. Actia G543 16; Nessatio 256 Nicum 121 13 10; Nissacium G460 21 Nidafl. 229 1; ?idem23b 16 Nesepe 128 10 Nidum corvi G487 11 Nidus ins. 395 1 Nesi (Aegypti) 122 11 Nigatio 98 4 Nesi (Illyriae) 206 9 Nigrensis fl. 158 7 Nesibi 80 15 Nessaci 44 22 Nigrinianis 186 19 Nigrinus fl. 62 12, Nessatio cf. Nesatium 78 6 Nigro 367 7, G532 7; NiNessome 131 15 gron 76 2 Nessus 355 6, G523 8; Nilcinna 42 13 Nesus 134 6 Nilus fl. 5 135 16, Nesus cf. Nessus 22, Netabio 217 7 136 1; Nilum 119 7, 13G 2 Netrate cf. Nerente Nimfa 172 17; Nimphe G Neurion 170 2 Neustria G501 13 533 14; Nymfe 369 5 nimis spatiosissima 139 6 Neveri cf. Nivergi Nimphe ef. Nimfa Nibaria 313 1 nimphis 24 5 nimphibus Nicaea (Bithyniae) 108 19 24 3, 135 19 Nicalon colonia G513 9; cf. Nincaria ins. 444 5 Micalo et Melaconditia
12
Nicliis
; ;

G 473

632
Nincibala 41 8 nisi fro nonnisi? 17 2 Nisibi 79 12 Nisiris ins. 408 18

non diu procul G 545 4 non existant excultae 442 5


nonpermittiturnavigari418 8

Nora praesidium 412 3, G 500 14 Nisis fl. 119 1 Norbe 283 3, G486 4 Nissa 105 11 Nordomannorum G 554 19; Nissacium cf. Nesatium Nordomanorum 202 6 Nisson 86 5 Northomanorum 27 21 Nistricus 417 16 Nisura 403 17, G 497 12 Nordostracha ins. 422 12 Nitrensis eremus 6 4, 116 Northomanorum cf. Nordomannorum 119 6; Nitriae ere14, Nova G484 6; Nobis 280 14 mum G549 3
Nitriae
cf.

Nitrensis

Nova
6;

(civitas)

G488
6

8; Ci-

Nivergi 351 16, Neveri 140 12

G521

vitas

Nova 285

Nova

cf.

Ad

novas
5

prope

Noban G 480

Subcosam

Nobas (Spaniae) 309 4


NobasItalica(Moesiae) 187 7; Nobas Italicam 189 10 Nobia (Franciae Einensis)

Nova castrum 160 Novacum 56 17

23i

Novale 149 8 Novania cf. Novaria Novaria G458 12; Novania

(Spaniae) 315 13 Nobis 280 14 Nova G484 6 Nocdac 226 4 Noclensis 315 12 Nocolan 124 9 Nocur fl. 78 12 Noe 40 4, 116 17, 168 2, 886 15, 387 10 Noetoia ins. 443 1 Noetum 353 11, G 522 9 Noita 228 3 Nola 277 14, G 482 5 Nolonia G 497 5 Nomentana 279 9; Humen;

Nobiam

tum G 483 9 Nomiduni 220 16 nominatim 34 7


nominatissimas civitates 420 10

252 6 Novas (Dalmat.) 210 10; alia 211 21 Novas (Moesiae) 190 16 Novata 56 18 Novesio 227 17 Novia fl. 438 20 Novioduno 178 16 Noviomagno 426 8 Novis aquis 152 2 Novitia fl. 438 6 Nuba 427 19 Nuccamon cf. Nautamno Nuceria Constantia 277 15, G482 6; Nuceria 332 14,

G509

Nuceria (Samnii) G480 12; Nucerulas 276 10 Nucerulas cf. Nuceria (Samnii)

633
Niichul a. 119 3 Nuleon 133 4 nullatenus 117 9 Numana G 505 8;

Ocricula

Octaviani
cf.

G 490 12 G 464 13
7

Octodorum 237 Hu- Odeio 307 11


Odiseos

mana Numaniam 311

Numantia prov. G 504 5 Numentana via G 483 7 Numidia? 8, 147 5, 148 6; Numidiae 147 4; Numidiam 146 16. 19, 152 14. 19, 153 8, G549 16 Numidia Bizacium 146 15 Numuracum 177 9; Muracum G5.S3 22; Mucracum 369 13 Nure fl. 289 15 Nursia prov. G 504 4
Nusaclis lacus 5 21

181 9; Odisson 371 3 Odocare 32 1 Ofeunte civ. 101 12 Ofiunte G531 20; Offitiunte 366
;

12
Offitiunte, Ofiunte cf. Ofeunte

Ofiuntis

fl.

78 17

Ofiusa

ins.

Ogiris ins.

414 16 389 15
9

Oim 233

Nymfe

cf.

Ximfa

Ola 46 3 Olafi 55 18 Olbiapolis 173 13; Olivapolis 369 16, G534 1; Oluvium 177 12
oleastrum
cf.

Ad

oleastnim

Oaecon 189 16

Oleiclavis

434 16

Obceorum ins. 442 15 Obelonon 237 18, 239 Obiae 56 12 obmittamus 21 22 obsequium G 493 16

obtutibus 12 22, 16 4. 17, 26 4; optutibus 167 12

Obucula 315 4 occasum accipit 24 17


Occellio
cf.

Olelum 58 21 Olencana 144 2 Olenus 110 15 Olerica 430 20 Olfaris ins. 398 12 Olia 377 2 Olianarta 130 3 Olifas 280 2; Aliphas

483 16
91 Olimpiada (Elidis)
Olirapi (Frigia)
7

Ocellium

per occursum 4 15; per nocturnos occursus 27 5

400

4,

G538 24;01impidia377
Olimpidia
cf.

Oceani civ. 309 3 Ocellium G456 17;Occellio

Olimpiada

250 1 Ocelodorum 319 4 Ocene ins. 391 21 Ocerensis (Aquis) 320 2


Ocinia
cf.

Tatinia

Olimpium (Thessaliae) 374 Olimpius 195 8; 12; Olipyon G 536 23 Olimpius cf. Olimpium Olipium (Spaniaej 316 15 Olipyon cf. Olimpium

634
Olisa 2 24 13

Opulegio [errore typogr. Opu1 7


legi] 128 3 Oracea ins. 389 16 Orarabon 87 16 Orathei 111 13 Oraugoron 133 6 Orbam 211 18 Orbevctus 285 17; vetus G488 19

Olisipona
Olivapolis
Olivia

307
cf.

olitana patria 5

Olbiapolis

104

7,

360

6,

526 23
OUarione
Ollius
fl.

ins.

442 16
6 3

289

Urbe-

Olofernis servi 33

Olonna

fl.

289

Olumna 130 12
Oluvium cf. Olbiapolis Olympi 4 9 omelia 159 7
Omeritia 55 6 Omire 425 12

Orbinum G478 4; Orbino 273 4 ordinabiliter 385 5, G546 8 ordinatim G452 3, 504 16
Orea (Africae) 142 1 Orea (Septimaniae) 243 14, 339 20 cf. Orea capita ( Spaniae Trea capita Orea" enpurium (Arabiae maioris) 58 12 Orea Margi (Moesiae) 192 3 Oreias 135 7 Orentis fi. 90 3 Orgentarium 150 16 Orgibate365 10, G530 24; Orgivate 100 11 Orgina ins. 389 19
)

Ommae 58 2 Ommos 133 12


Onnila 251 16, Ondacara 50 4

G 458

Oneon 380 Oneo 209

6,

G
V

542

8;

Onganum fl. 405 Onna 426 9

Onno 432 15 Onoadas 52 20 Onoba 317 15 Ouogoria 170 17 Outonia 308 6 G521 13 Onusol 352 6, Opidium 41 12 Opitergini 254 6 Opitergium 254 6, G45920 OpoOplont^is G 509 14; Eplontis lontis 333 3; 265 2, G472 13
Opolontis
cf.

Orgivate

cf.

Orgibate

Orgo

288 13 Oridis fl. 45 12


fl.

Orido (Bausiona) 209 12


Orientis civ.

358

6,

G525

16

Oplontis

Oppido novo 162 19 Opta ins. 420 5 Optatiana 188 6


optutibus
cf.

obtutibus

91 14 Orontes Orientis philosophos 79 5 Ories G486 17; Urias 283 16 Oripon 317 3 Orissa 89 3 Oristheuis fl. 179 8
Orientis descriptores
Orientisfl.

37 19

i.e.

635
Oritoii prov.

51 14
1

Ostraciana

cf.

Ostracina
8,

Ormos 121

Ostracina 83

524 9;

Orobs fl. 246 4 Orofanium cf. Corriphania Orontius G519 20 Oroppa 71 4 Ororiatis 271 1, G476 16 Orosius (Paulusl 50 16; Horosius 420 11 Orphanion cf. Corriphania Orta (Indiae) 49 10 Orta (Italiae) G 478 15; Ortas 274 2 Ortaronis fl. 413 3
Ortas
cf. Orta (Italiae) Orthosia 93 17; Ortosiada

Ostraciana 356 7
Otlioca

Otenon prov. 69 20 411 8, G500 2 Otreas 96 14 Oxea 351 3; Oxena G520 16

Oxena
Oxilla

cf.

Oxea

251 10; Ossila 457 23 Oxirincos 122 16 Oxus fl. 62 10

357

11,

G525

5;

Or-

tozea 88 4 Ortona 259 15, 327 8, 463 7, 505 23 Ortosiada, Ortozea ef.
thosia

Oseanibate 48 4

Pabando 93 ll Pablis 112 2 Pacca 309 7 G Pace lulia 306 7 Paceanis 154 2; Paciani 347 4; Patia G517 23 OrPache 198 10 Pachinum G 498 17; Pachino Paciani

Osipon 316 16
Ositionis nesson

G498
cf.

18

135

Osmot 73 4. Ospa 65 8 Ospela 224

Paceanis Pacosanda 94 16

5, G 457 18 Padas 85 22 Ospella G 543 7 Padastada 112 1 Ospella cf. Ospela Pado cf. Padus Ossaron 308 17, Paduande 97 16 318 2 Ossila G457 23; Oxilla Padus fl. 288 8; Pado fl. 251 10 290 3; Padum fl. 288 9, Ossonoba 306 12 289 11 Ostana ins. 390 3 Paflagoniae G 533 8 Ostia Tiberina G 473 17; Pafos 393 15 Ostia Tiberiana 266 12; Pagas 73 22 Ostia Fiberina G510 16; Pagire 130 4 Hostia Tiberiana 334 12 Pagnarea ins. 406 8 Ostodes ins. 406 14 Pago 192 4 Ostorodon 71 6 Pago Gemellin 152 12

Padam 251

3,

381

10;

636
Palaestinae 82

Palaestinam 117 Palanda 40 15

Palanum
Pale
cf.

cf.

356 16; Palthon 88 1; Baltum 357 388 6 14; Valtum G525 8 Palturia 303 12; Palturiana 342 4, G514 19 Pallanum
9,
1,

Palebiblios

Palturiana

cf.

Palturia

Pamanari 87 13 524 25 Pamphylia Aspeno 91 2 Palene 107 6, 361 9, G Pampocalia 431 4 527 17 Panarezon fl. 146 12 Palentia 313 4 Pandesia G 485 13 Paletis magna cf. Leptismagna Panias (Caesarea) 85 6 Palfari 199 10; Plialaris Pannis 131 6 G537 10;Falaphari375 2 Pannonia 218 19; PaunoPalibothra 46 11 niae 213 17, 214 10, Paligas 46 17 216 8; Pannoniam 219 3; Palimam 149 5 Pannonias 218 15, 219 6 Palita 71 1 Panonin 203 10 Paliueris cf. Paliuris Panormum G 497 11, 498 Paliuris 354 12, G 522 26; 4; Panurmon 403 4.15, Paliueris 134 15 404 12; Pouormum G Pallagres 95 18 496 9 Pallanum G 463 11; Pal- Panovius 430 22 lannum 260 4, Go06 1; Pantalasca ins. 407 10 Palanum 327 13 Pantaleon G 529 12 Pallannum cf. Pallanum Panthua G533 13; Panthuas Pallia 286 2, 173 7, 369 4 G 488 21
Palebiblios

357

7;

Pale

pallidines

13
alia

Panurmon

cf.

Pauormum

Palma (Asiae) 71 7 Palma (Africae) 140 4; 851 12, G521 2 palma hominis 294 13.

Panusion 187 12 Papa 103 1, 105 17


Paparianis
cf.

Fossis

18,

G455 15; nis G455


Palmam

palmae homi8

Papia (Ticinus) 251 2; (Ticinum) G 457 15


Papirianis
cf.

Fossis

palmae masculi 15 12;

pal-

in parabolis

33 6

Paracia 347 7; mas feminas 15 13 Parasica (Africae) 350 8; G 518 1 alia 352 17; Alma G Paracolia 109 16 521 24 paradisus 14 12. 14, 15 7,
paradisi 15

Palmodes 52 12 Palopaphos 393 16 Paloris 42 3

17 2.4, 19 20.21, 20 8; paradiso 10; 20 10; 15 15, 18 9,

637
paradisum 15 5, IC 22, 18 1.3.5.12, 15 17 11, Paraliton prov. 70 3 Parana 58 22 Paranim 72 8 Parapanisidon prov. 48 22 Parapon 404 1, G497 14 Parasia 96 15
Parasica

518

Parsagada 52 8; Parsagade 66 10 51 5, Parsium fl. 219 1 Parsus 202 3; Parthus G 554 16 Partaria cf. Cartago Spartaria Parthenopis cf. Neapolis (Campaniae) Paracia Parthi 5 4, 19 23; Par| I ' I

347
Paratis

187 10
cf.

Paratonion

Paretonium

Parazene 43 8 Parcha 46 7 Pardua (Stamnes) 208 13 Parduce 54 14 Parietina Pareatina 162 9


;

thorum patria 30 16; patriam 50 14, 51 regionem 60 7 Parthia 48 17 Parthona cf. Pordona

4;

Parthorum
Parthus

cf.

Parthi

G 554

16;

Parsus

202 3
Parupion 224 16 Pasate 43 16 Pasitas 121 11 Paspora 47 18
Passaria 351
Passicin

345 12;
25
Parentia

Paretina

G516
I i

cf. Pareutium Parentium 256 13, 382 4, G543 19; Parentio 255 Parentia G 460 8 13;

2, G 520 15 320 17 Passion 132 16 Paretina cf. Pareatina Pasticar 46 14 Paretonium G 523 9; Pare- Patabissa 188 9 tonio 355 7; Paratonion Patabura cf. Taparura 134 5 Pataum cf. Patavi Parevis 131 16 Patavi 340 1; Pataum 243 Paridis fl. 43 21 18 Parietina cf. Pareatina Pataviura 254 1, 257 12, Parion cf. Parium 383 4, G459 16, 461 Paris 222 15 13, 544 ll;Petavio255 5 Parium 363 5; Parion 108 Patera 104 14, G 527 2, Paroum G 529 1 14; 528 10; Pateras 360 11 Parmaciv. 272 3, G477 11 Pateris 125 13 Parma fl. 290 1 Pathemis cf. Patheumis Parnasum 366 5, G531 13; Patheumis 360 13; PathuEisnoson 101 7 Pathemis mis 104 16; Parogaarum 41 9 G527 4 Paroum cf. Parium Pathumis cf. Patheumis
|

638
Patia cf. Paceanis Patienas 52 7

aPelopideG475,7, 511
i.

24,

e.

a Pelope

Patine G 501 3; panie Patinnae 42 12 Patitana 42 19 Patiuma 222 8


Patra 74 18

cf.

Patra-

Peloponissum 398 18 Peloriaca prov. 66 3; Peloriarcae 78 21 Pelorum G498 13; a Pcloro G498 16 Pelsois lacus 218 20
Pelta 124 3

Patransana 65 9 Patrapanie 412 17; cf. Patine 400 8, G Patras 377 6,

Pelusion

539 2
Patres

Pilusion 131 1; 356 4; Pilusium G524 6: cf. Permun et Tele


fl.

Patricou

538 134

16,

i.

e.

Paris

Pencotrox

68 9

3,

355

9;

Patricum G 523 11 Patricum cf. Patricon Pensarum cf. Pensaurum Patuse 129 10 Paulus 33 10, G 536 3; Pensas cf. Tinna Pensaurum258 10, G505 3; Paulum 34 14 Pensarum 326 5 PisauPaulus Orosius 50 16; rum G462 10 Horosius 420 11 Paurie G 501 2; ef. Patra- Pentapolensis(Annouaria) 247 (Annonica)G502 8 panie 15; Pentapoleos 38 11; PentaPaurisi 164 8 polim 247 16, 248 3, Pausas cf. Pausulas G502 12 Pausula cf. Pausulas 175 1 Pausulas326 14, G462 19; Pentesileus 174 9, Pausula G505 12; Pau- Penthon 125 2 Penuris 121 19 sas 259 5 Pephagoniae 95 17 Paxon ins. 402 1 per eloquium ait 33 6 Pedolanis 189 19 perambulari 5 2 perambuPela 110 3 laverim 2 16; perambuPelagouia 192 10 lavit 16 23 Pelia cf. Pellia Pella (Macedoniae) 194 15, Peras 416 10 374 1, G 536 8; Della Peratitam 68 2 Perbrigam 316 8 106 il Pellam (Palaestiuae) 84 18 Perdoriptum 378 7, G539 16 Pellia G470 18, 507 19; pereudie G 529 11; cf. perhendie Pelia 262 15 perfi-uere 171 5; perfrui 1 3 Pelloriarcha civ. 67 5

Penice 378 12, G 539 21; Ponice 193 3 Pennolocus 237 9

639
Pergamos (Asiae) 111 4 Pergainum (Italiae) 252
Perturno 327 2; Peturnum G505 17 pertusa ef. Ad pertusa Perurinova G514 7; cf. Euscinone Perusia 273 11, G478 11 Pessimines 121 17 Pessinus 110 18

11,

G458 17 Perge 104 1 Pergelana 314 13 perhendie G 464 perendie


Periagoris

19;

cf.

297

Periba 56 11 Perinthos (Heraclia) 182 6; Perinthon (Heraclea) G

Pestum 264 13, 332 G472 2, 509 4


Petavio
cf.

11,

Patavium
1

534 22; Perithon (EraPetaviona 216 clia) 872 5


peripateticam

doctrinam

Petentia

cf.

Potentia (Piceni)

470

5
cf.

Petina 197 4
Perinthos
cf.

Perithon

Petinitis

Permoli 129 6 Permun 129 4;


et Tele Perora 164 9

Petona
Pelusion

209 4 273 12;


12
1

Betomia

G478
Petria 59
Petris

Petotono 123 12

Perosis,

Perosium cf Mauri-

189 4

tania

perplexu magno

548
;

Persae inferiores 5 3 Persae Parthi 19 23; Persa-

rum

5 8, 19 7, 52 3, 68 3; Persorum 51 4, 66 2.8.10.11; Persas 114 12, 70 6, 416 6,

G547

perscrutator Orientis
perscrutatus sim 2
Persepolis 52
Persetis 9
6

420 12
17

217

Persicus sinus 5 10, 54 18; Persicocolfo'389 11; Per-

sicumcolfumSO 18, 389


Persidae 78 20

Persorum

cf.

Persae

Pertum

ins.

410 4

445 10 526 11 Peturnum G 505 17; Perturno 327 2 Peucestim 124 11 Peuci (Stoma) 178 13 Pexa 435 5 Phagorior 130 9 Phaguse 130 13 Phalacorum 59 11 Phalaris G 537 10; Palfari 199 10; Falaphari 375 2 Phale 129 8 Phalestinae G 524 18 Phaltauri 86 11 Phanas 293 7; Fanas G 453 18 Phanim 132 14 Phanugoria 38 3; Fanaguron patria 176 2
petrosa refugia

Petrus

640
Pharsalium G 537 11; FarFalsarivum salos 199 9;

Pifernum

G 484
16
;

8:

Prefer-

nuni 280

375 3
Phaselis

Pigilia98 20

.^earfeM

11 17

526 24; Faselis Pilais 424 10 Pilemus 126 5 104 8. 360 7 Fasis Pillicon (Laoditia) 106 15 Phasis fl. 115 13; 78 16; Fasin G 547 18 Pilos G538 21 Pilusion, Pilusium cf. Pelusion Phateopolis 126 4 Pinas 275 1, Philadelphia 84 12 G 479 11 Philias G 534 14 Filias Pinna cf. Tinna Pinnatis 435 24 181 1, 371 16 327 5, G Pinnis 259 10, Philipenses G 535 23 463 2, 505 20 Philippi 194 10, 373 12; Pinon 342 7; Pinos 303 15; Philippis G 535 22 Pinum G514 22 Philippopolis 191 5 Philoca- Pinos, Pinum cf. Pinon Philocalia 366 8; 7, G 527 15: lian 101 8; Filoealia Pira 361 Pirras 107 4 G531 16 Piramos civ. 93 10 PhilomUon 110 8 Phinica 137 19, 353 10; Piramus fl. 113 5 Piranium, Piranon cf. Piranum Plunica G 522 8 Piranum G 543 24 PiraPhinice 59 17 nium G 461 3; Piranon Phiral77 19; Thira 370 11 257 3; Pirano 382 9 Phison fl. 20 12 Pirascon 312 19 Pholocteris 121 8 Piratum 52 14 Phyte 120 19 Piccos360 16; PiccuslOS 1; Pireneon, Pireneura, Pirineum cf. Pyreneum Picos G527 7 Pireon civ. cf. Pyreon Piceus cf. Piccos Pireon ins. 444 1 Picensia cf. Picentia Piresse 412 16; PjTesse G Picentia 278 2; Picensia G 501 1 482 9 Pirga cf. Pirgo Picinum Spoletii .Sauciensis Pirgo G487 17; Pirga 284
;

G502

12

Picoin 152

To
1

Piriton

cf. cf.

Biritos

Picos

cf.

Piccos

Pirras

Pira

Pictavis
Pictis

Pictis civ.
fl.

297 5 44 11 401 6

Pisa 268
Pisis

G 475 6; 13, 336 11, G511 23 Pisaurum cf. Pensaurum


Piscaria
cf.

Pidis 97 4

Pisturias

641
Piscinas (Nuniidiae)
Piscinis (Etruriae)

149 19
4;
Possi9

Plateae (Helladis)
Plateas

199

1:

G475
21;

375 11;

Platea

Pisines
nis

G511
11,

537 19
12

268

336

Pisidia 91

5;

Pisidiae

105

Plateas (Asiae) 112 Plateas cf. Plateae

15;
Pisines
Pisis

Pisidias
cf.

103 3

Piscinis

plathani folia 294 13, 295 1; cf. platani

cf.

Pisa

Pissandas G486 15; pissandas 283 14


Pissinas

Locu-

Plave fl. 290 15 Plistum 206 16


Plostris
cf.

Clostris

150 9 Pistis 187 4 Pistoraca 318 13

Plumbea 252 3 Plumbia

G458
cf.

9;

Plumbia

Plumbea

G493 7 Pistrum G 541 18


Pistria

Pisturias

287 9;
1

Piscaria

Plunica cf. Phinica plurimus eius 290 4 plus angustissima 435


Plutinopolis 185 2
Pocellis

490

Pitagora G 470 4 Pitharon (Portum) G496 16


Pithin 121 2
Cition

403 11,

Pola

235 7 255 15,

256

11,

382 2, 543 17
Poleaponessos

G 460

10. 22,

Pithion

ins. 390 14 Polemonion civ. cf. Polemo362 7, G Pitina 107 18, nium 528 13 Polemoniou fl. 113 18 G 531 Pitinna 42 1 Polemoniura 366 3, 281 11; Pitinon 280 15, Polemoniou 101 3 11;^ Pitinura G 484 7. 23 Polenessos ins. 391 16 G 476 18 Polentia 271 3, Pitinum cf. Pitinon Polices ins. 391 18 Placentia 271 17, G477 8 Polimanum G 506 21 Plagearia 316 4 Polinianum G 467 4 planiciis locis 153 9, 168 9; Politrasolis ins. 421 1 planiciis G 552 2 Pollamonis 132 13
cf.

Planisia ins.

410 14

Pollentinura (Istriae)

G 476

Planta 2-22 2
Platana 109 5
platani folium

G 455
9
;

16;
pla-

folii

G 455
Piateae

cf.

tliani

19; Pollentino 271 4 Pollentinum (Piceni) G492 15 Polonium G 463 15 polylogiam 39 18

Platea

cf.

Pomenion 109

7 41

642
Pontos civ. 351 1, G 520 cf. Pomune Pompegis (Moesiae) 192 1 14; cf. Poteo Pompei (Campaniae) 265 l^ Pontus G 548 12; Ponti G 533 9, 534 4; Pontum G472 12, 509 13; Pom116 5, G 551 5; de peis 333 2 Ponto 323 16, G 529 23, Pompei Laude (Gall. Trans551 7 pad.) G458 16; Pompeii Ponzia 125 14 Laude 252 10 Pompeis cf. Pompei (Cam- Pophois 131 3 Popilii (Forum) cf. Forum paniae ) Populi (Gall. Cispad.) Pompelone 311 13 Pomune 243 9, 339 15; Populeon cf. Populonia Populi (Forum) cf. Forum Pomona G 513 6 Populi (GaU. Cispad. et Ponega 124 12

Pomona

Ponice

cf.

Penice
5.

ponitur sol 13

12

Ponormum

cf.

Panormum

Ponpiopolis 92 8; alia 96 11 Pons Campanus G 481 10; Ponte Campanii 277 8 Ponservili 195 11 Ponte 87 1 Ponte Abei 321 2 Ponte Aufidi 283 10 Ponte Campanii 277 8; Fons Campanus G 481 10 Ponte Nartiae 321 4 Ponteluri 210 13
Ponti
cf.

Lucaniae) Populi (Foro) cf. puli (Lucan.) Populo, Populoni


lonia

Forum Po
cf.

Popu-

Populonia (Etruriae) G 474 511 15; Populoni 21,

336
? a?<a

3;

Populeon268 5;

Populonia Populo 286 11 Populos 215 15


Poraria ins. 408 7

G489

9:

Pontus

Pontias

ins.

410 12

Ponticum colfum 37 23, 115 12; Pontico colfo 392 11. 16 Ponticum mare 90 11, 99 8, 116 3, 169 1. 16, 170 171 7, 176 10, 16, 179 10, 323 14; Pontici maris 182 1; Pontico mari 37 1 Ponticus sinus G548 2; Ponticum sinum G 548 11

ins. 391 14 Pordona 260 10, 328 G 506 7; Parthona 463 18 Pordonion 95 10

Pordiana

4,

Poreo classis 436 10 Poreston 222 19 Poristenida cf. Boristenida


Porolissos

188 3;
9
cf.

Porolli-

sum 178
Porollisum
Porphjn-ius

Porolissos

176 12; Por171 9, phj-rium 91 13, 186 2 180 5, Porrepa 44 21

643
Porsium
Porsolis
ins.
cf.

395

Porsulis

Porsulis

373 7; Porsolis 535 17; Corsulis 183 Portin 242 2


Portum,
Portu

G
6

Portus,

Portum Portum Portum 287

(Hyrcan.)

61

10

Poteo 140 16; cf. Pontos Potomi Cepora 112 7 Potula 204 6 Pozeon 124 10 Prachara 404 16, G 498 8 7 6.17, prae medio 6 15, 139 4 prae metu 31 17
prae superbia 3 19

(Spaniae) 306 4 (prope Florentlam)


15,
5

Praedim 89 6
Praegoria
praelatae
cf.

G490

Praetoria (Illyr.)

Portus (jprojjeTerracinam)

G473
Portum Portum 334 510 Portum Portum 345 Portum

Ad portum Cose Augusti 266 13, 14, G 473 19, 18 divinum 156 4
cf.

praelatam 11; civitatem240 15, 242 13; praelatas patrias 39 19 praelibatum est 3 16 Praesidim 53 3
8

Praesidin 150 7

Praesidium (Africae) 350

6,

alia 350 13, G 520 9 517 3 16, Praesidium (Asiae) 72 21 Pitharon 403 11, Praesidium (Britaim.) 434 1 G496 16 Praesidium (Maced.) 195 9; Portum Sigensem G 516 falia 196 15 Sigense 345 Praesidium (Spauiae) 320 6 26;
3,

magnum 156

13;

a Portu Sigense

praestantur

10

162 11 Praetoria (Augusta) G 455 Portum Sucrone 342 15; 18; Preduria (Augusta) Sucrune 304 7; SuG457 5 crone G 515 5 380 3; Praetoria (Illyr.) Porum regem 19 7 Praegoria G 542 5 Porza 231 6

possibile est 2

12

Praetorianum Cesaris,
torio Caesaris
cf.

Prae-

Possinis

cf.
fl.

Piscinis

Praeto-

Potamia

(Syriae) 90 7

rium Caesaris
Praetoris 68
1 7,

Potamiafl. (Thraciae)185 13 Potant 131 9 259 2, Potentia (Piceni)

Praetorium (Africae) 140 352 9, G521 16


Praetorium(Ill}T:ici)

326

11,

G462

16;

Pe13,

G542

2;

505 9 Potentia (Samnii) G480 14


tentia

Bretorum 379 16

276

Praetorium (Spaniae) 303 341 17, G514 15 41*

8,

644
Praetoriuni Caesaris

promiscuae conchulae 294 12 Praetorianum Cesaris G Promona 211 2 promuutoria 39 12 542 16 Praetorium magiium 380 15, Promuntorium Augusti G529 22 Promuuturium 364 2 G 542 17 Praxe montes 161 12; Bra- Pronesion 363 12; Prenctos G529 7 cae montes 8 5 Propasta 46 18 Precona 222 11
;

380 14; PraetorioCaesaris 209 13;

prolatas patrias

mundi 386 9

Precorium 310 10 Precumi 127 1 Predula (Augusta) 250 8


Preduria (Augusta) toria (Augusta)
cf.

Prophelum

ins.

421

116 5 Propontida 37 1, 323 16; Propontides G Prae548 14: Propontidem G


i

Prefemum 280 16; num G 484 8


Prenctos
sion

Pifer-

529 23, 548 13, 551 7 prosapiae 4 22 257 14, 383 6, Prosilia

G461 17, 544 14 G 529 7; ProneProspegon ins. 391 4 363 12 G 479 4 Prostas 65 2 Preneste 274 12, Protarute ins. 390 13 prephata G 508 5 protensum litoris G 525 11 Presidi 72 10 G 497 15 protoplastus 14 14 Prestus 404 2, iProvinum 139 9, 205 10, Preterion 319 2 207 13 Pretorich 203 9 Prusia 109 15 Priami G 538 16 Brissias Priapos Prusias 108 18; Priapion G 529 2; 363 10 108 15; Priapum 363 G Priapos, Priapum cf.Priapion psalmigraphus 6 2 psalmographus 32 22 Primodia ins. 409 5 Psamachon cf. Samachon Princastellum 234 6 Prindice cf. Brindice (Thrac.) Psanuace 129 2 G 522 6 Psatiron 170 11 Priscum 353 8, pseudocosmographi 19 15 Pritas Rigiensis 248 9 pro de- Psinarni 124 21 pro amore 185 10; Psosi 125 3 siderio 54 22 Psualis 126 13 Proasprum ins. 391 9 problemata202 2, G 554 15 Ptolemaeum cf. Ptolomaeus procedit in Oceano 200 10 Ptolomaeus 175 1.11: Ptolomaeum 200 1; Ptoleprohibetur ex peccatis 18 11
j '

Prolaiiis

G535
1;

373

Srolauis

maeum 23 5 11; Frolanis 182 16 Ptolomagis (Aegypti) 123 2

645
Ptolomaida (Cyren.) 137 15, 353 16, G522 14 Ptolomaida (Syriae) 89 14, 357 2, G524 20 Ptolomais (Arabiae maiorisj 58 15 Publicanos 239 2
Publisca 381
11,
Putiolis
|

cf.

Puciolis

(Car1;

norum Pylos 376 13, PUos G588 21


Pyramidas 122 8
j

400

Pyrenei promunturium 439 8

G 543
G461
257
5
;

8;

'

Puplisca 224 4
Pucellis (Altinum)

Pyreneum 341 9; Pireneum "322 3.4, G555 10; Pireneon 322 6; Pirineum
375
12;

10
7,

Puciolis (Carnorum)

Go55 13 iPyreon 198 6,


I i !

G461

7,

544

Putiolis

382 14 Puconia 98 16 Pulium cf. Pullion

Pireon G 537 20 Pyresse G 501 1;

Piresse

'412 16
PjTiton 91 13 Pvthion cf. Cition

409 8 Pullion 269 3. 336 15; Pulium G475 12, 512 3


Pullaria ins.

Pulpite

cf.

Pulpud

Pulpud 349 10; Pulpite G 519 17 Punctuobice 426 17 Punicum (Italiae) 267 1, 334 17, G474 1, 510 21 Punicum (Moesiae) 190 18
Puplisca
Puplitus
cf.
fl.

Publisca

153 3

Purgos 266 15, 334 16; Purgus G473 21, 510 20 Puritis fl. 113 21 Purocorouavis 424 9 Putam 143 11

Quadrata municipium 250 14; Quadrataniam G457 11 Quadratam 251 4, G457 17 Quadrataniam cf. Quadrata municipium quadrigines 2 18, 10 17 Quarteili 149 4 quasicosmographi 17 13 Quecelenis 308 2; Aquis
Cercenis 320 3 Quesium 197 6 Quetas 155 6 Quianis 132 7 Quintiliana 351 6.9, 354 7, G520 19, 522 21; Quintilianam G 520 21

putam

cf.

Ad putam

Putea balenae 350 12 Puteanigra 352 10, G521 17 Puteis 313 12 Puteoli (Campaniae) 265 5; Puteolis333 7, G472 16, 509 18

Quintius

G 464

Quintus Ennius G 469 15 quomodo ad mare magnum

205 3 quomodo dicatur 213 4; quomodo ut dicamus 183 11, 229 7


;

646
Rausa Confitio 228 15 Ravatonium 435 22 Ravenatone 424 13 Ravenna 38 10, 258 3, 326 1, 330 11, 383 11, Rafis 356 9; Rasis G 524 G461 20, 502 5, 504 Rifis 83 7 11; 508 5, 20, 544 17; Ragauna 49 14 Ravennam 290 5, 383 Ragaunia 63 10 G 544 21 14, Ragusium(Epitaurum)208 10 Ravennacium (Natiolum) G Rainna 43 3 506 16 Rama (Burgundiae) 240 5 Ravennatis(Flaminia)247 14 Rama (Palaestinae) 82 15 Ravonia 431 2 Ramnitis 124 6 Raxaturis 56 14 Rana 43 1 Rastomessa fl. 439 1 Ranchi 53 6 Reate G 491 8 Rane 279 14; Rannes G Reatinam G491 12 483 14 Reatino agro G456 5 Rani 281 7, Reche 79 14 G484 20 Ranicos 292 11 Recima cf. Ricina Ranilum 191 4 Recina G490 16 Ranio 222 21 reciprocabiliter 384 11, G Rannes G 483 14; 546 1 Kane 279 14 Redenovo fl. (Retron) 290 10 Raparia 224 7, 381 14, Redesto (Afrodisia) G535 6 G 543 11 Kefenos cf. Rerefenorum Raphanus 87 4 reflexus litoris G 530 11 Rapsum' 66 19 Regaina ins. 440 16 Raramdula 71 15 Reganum fl. 229 19 Rasis cf. Rafis Regentium 426 14 Rastitiaua cf. Rusticiana Regia (Columna) 263 12, Rataspen 316 19 331 15, G471 9, 508 9 Rate Corion 429 6 Regiano 190 2 Ratiaris 190 6 Regiensis fretum 294 3
[ 1 j

Kaces 47 12 Racha 85 2 Rache 53 18 Eacheros ins. 389 18 Rachios ins. 391 17

Regii cf. Kegium ins. 442 17 Katisium (Epitauron) G 541 Regina 315 1 25 Reginia colonia G 493 2 Ratsalium 95 13 Regio cf. Regium Ratyra 173 8 Regis cf. Aquas Regis Raugis fl. G 553 2; Bangis Kegium (Italiae) G 455 19, fl. 200 11 471 8, 508 4.6; quasi
Ratis

647
scissum fretum

G 495 G 454
G454

3 9
;

Regii

Ribingium

cf.

Revingo

Regio

Ribision 238 6

513 3; Ricina 269 15, 337 12, Regio G476 1; Recima G512 lulii 330 12, 338 8; Re16 gio lulis 263 11 Ridder G 542 20; Rider Regium (Thraciae 182 5, 380 18 Rider cf. Ridder 372 4, G534 21 Rifis cf. Rafis regma G495 4 Rigiensis (Pritas) 248 9 Reise ins. 395 13 Rigilinus 23 7 Reitae 114 16 relativa loca 295 4 Rigomacum cf. Rigomagus (Italiae) reliquimus designandum 442 12 Rigomagus (Italiae) 250 15; Remigium cf. Revingo Rigomacum G457 12 Remista 215 17 Rigomagus (ad Renum) 227 remorata est 28 5 12 Remotodion 190 5 Rimphaeis montibus 115 19; Renus fl. 228 10. 14. 16; Rimpliaeos montes 114 17, Renum fl. 227 4, 228 9, 115 9, 168 7, 323 9; 230 19 Ripheos montes G547 11, Repetiniana 157 1 548 6, 550 18, 551 20 Rerefenorum 28 14, 201 6; Rinensis (Francia) 226 10; Rerifenorum Rinensem 233 14; RiG 553 17; Rerefennos 324 12; Renense 233 5 referos 417 8; Refenos Rinensium (Francorum) 229 9 Rinocoruros 116 18; RinoG 553 6 coruron G 524 10; RinoResama 79 15 reservat G 468 13 curonon 166 1 Rinocuresponditur 16 6 roren G 549 11; RinocuRetianos G 453 10 ruron 356 8, 388 5 retro redeam G 503 17 Rinubio 222 22 Retronfl. (Redenovo)290 10 Ripariolum Linensis G504 10 reumaticam accessam 16 5 Ripas nigras 160 10 Revingo 382 3; Remigium Ripheos montes cf. Rimphaeis G543 18; Ribingium G Rippem cf. Ypiou 460 9. 23; Ruginio 256 Ris 222 1 Ruiguo 255 14, Risapha 89 1 12; 256 12 Rithion G 532 2; Rizion Rexum G 512 10 Bexum 102 4; Ruzion 367 3 269 9, 337 6, G475 18 Rizinis 232 21

38 15,

16,

Regiolulia 330 9;

648
Rithion G Rorimna cf. Lerimna Rorimorum 97 10 Ruzion 367 3 ros herophormum 11 14 Roboria G 480 20 Rosclum G 525 18; Rosclo Rodacis 812 15 358 8 Rodauusfl. 242 12; LauIlodano Rosolotiaco 99 5 sonensis 242 6; 242 7; Rodanumfl. 237 6 Rotaroto cf. Butaroton Rodingis 297 11 Rotas 280 1, G 483 15 Roxolania 199 16 Rodos ins. 394 16 Roma 274 9, 334 13, G Roxolanorum patria 29 8, 175 5; patriam 421 473 18, 478 22, 479 1, 481 19, 494 1, 504 6, regionis 175 15; 18; 510 17; Romae G466 5, Roxolanos 324 10, 417 6, 469 16; Romam276 16, G552 14 279 7, 280 9, 284 6, Rubea (Mauritania) 153 10 Rubus G 285 4, G480 17, 481 1, Rubos 282 11; 483 7, 484 1, 487 14, 485 17 488 8, 491 7, 503 20, Rubra 269 5, 337 1, G

Rizion 102 4;

532 2;

540 16.17

475
19

14,

512
12

Roma nova G 534


;

Rubras 156 9
Rubriari 307

Romae Tuscia 249 3 Romani 3 3 Romanorum


consul
libus sule

con consu G 540 mographum 120 exercitus G 467 20; gens 17 14; imperator philosophum 32 2; 236 18; philosophos
G464 10; G501 16;
9
;

Rubricatas

ins.

408 15

Rubricatum 304 3; LubriLaubricatum 342 10; catum G514 25 cos\ \

1;

Rubriensis(Custodia) 412 15,

G500
I i I

23

Rubrum mare

171 12, 180 7, 193 16, 205 11, 236 15, 246 14, sapientissimi 32

186 5, 214 3, Rubus G 485 17; 282 11 301 8; 6; Ro- Rucinium 208 9
i

5 15, 50 17, 60 3, 129 16, 390 18; Rubri maris 165 15, G 549 8

Rubos

manos G450 11
Romessiana 191 15 Romoald G 467 16 Romula 220 15 Romulas 188 18 Eonnacaris 71 17 Roramis 178 19

Ruge G468
Ruginio
cf.

507 5 19, Revingo Rugium 231 16 Ruguniae cf. Rusguniae Ruigno cf. Revingo Rum 67 8

Rumabo 434 18

'

649
Rumnastes 130 11 Rungon 227 15 Rura fl. 229 4 Rusauo fl. 291 4 Ruscinone 341 7;
rinova

cf.

Saba ins. 391 5 Sabacium G 536 18; Sabation 374 Sabatum 7; 195 5 Peru- Sabation cf. Sabacium
j j
j

Sabatis

cf.
cf.

Batis

Ruseius municipium 155 7

Sabatum
Sabbatis

Sabea 59 2 Sabeon mediana ins. 391 2 Sabeon minor ins. 391 3 Russicade cade 347 6 Sabeon prov. 48 21 148 5 Sabeone maior ins. 391 1 Rusicade cf. Rusicada Sabesola 305 8 Sabessola Rusicuron Rusicorus cf. G516 1; Bardesola344 2, Rusicuron 155 9; Rusicorus G510 1 G 517 12; [Rusucurus] Sabilum 56 5 346 8; Rusucurum346 12 Sabina 259 7; Sabinis G Rusinum G 514 3; Rusino 462 21 341 3 245 13, Sabina civitas G491 7 Ruspe 349 17, G 520 3 Sabinis cf. Sabina Ruspina 349 12, G519 24; Sabinus G 490 19 Irusbinus 141 13 Sabor 56 6 Russicade cf. Rusicada 350 17, Sabrata 141 1, Rusticiana 352 2; Rastitiana G 520 13 G521 9 Sacamum 57 11 Rusubisim G 517 14; RusuSaccar cf. Sagaris visir 346 14 Saccibem 71 11 Rusucurum cf. Rusucurus, Saccidum 71 10 Rusicuron Sacens Scython prov. 60 19 Rusuvicaris 346 10, G517| Sacer 300 11 15 Sacercin Sacerci 411 16; Rusuvis 346 15, G517 18; G 500 10 Ruseius 155 7 Sacerons 300 12 Rusuvisir 346 14; RusubiSacidaba 188 13 sim G 517 14 cf. Macumades Sacomadis Rutarata 53 19
; ;
i ; j I 1 j
:

Rusgimia cf. Rusguniae RusgiRusguniae 155 10 Ruguniae mia G517 11 346 7 Rusicada G517 25; Rusi; ;

Sabbatis 285
cf.

Sabacium G 488 9 7,
Batis

Rutupis 428 5

maiores
Rithion

Ruzion 367

3;

Sacra

ins.

408

532 2;

Rizion 102 4

Sacraria

cf.

Sacrata

650
Sacrata 259 3,

G462

17;' Salembnim

474 18;

Sa1

SacrariaG505 10; Sacria 326 12


I

lembro 268 3, 336 Salensis fl. 164 20


Salentinae regionis Salentinos
j

Sacria

cf.

Sacrata

G467
7

19
4,

Sadanna 184 11 Sadinta fl. 153 4


saeculuni 17 16

G468
320

Salernum 332 13,

G472

509
j

6 5

Saeera

G
5,

100

530 18; 365 4

Cereas

Salientibus

333 14; 12, Safum G509 25; Sason G 472 23 Safum cf. Safon Saganna fl. 242 9
Safon 265

Salinarum (Jfauritania) 158 11; Mauros 416 11; salinarum patria 7 11


Salinis

(Apuliae) 328 8, G Sa463 22, 506 11; linix 260 14 Salinis (Britann.) 427 15. Sagarion 110 17 alia 429 4 Sagaris 364 8, G 530 4; Saccar 99 14 Salinis (Moesiae) 188 10 Saguntia (Spaniae) 317 8 Salinis (Piceni) 327 6, G Saguutum (Spaniae) 303 14, 505 21 304 5. 342 13, G515 3; Salinix cf. Salinis (Apuliae) SaUa 216 4 cf. Saltum Salmantica 319 7 Sainpam 40 20 Salmona Sala (Africae) 163 3, 345 4; Salmatia 276 4;

Salam G516 17 Salam (Spaniae) 309 10 Salamina 393 9 Salaniana 320 1 Salapis G 463 22; cf. Salinis

G480

(Apuliae)

16 Salarbima 97 19
Salaria via

Salar 79

280

9,

G484

Salarium
Salatia

cf.

Silaron

306 14 Salatim 57 15 Salbas 346 16, Saldas 155 2,


Saldas
cf.

Salmona ef. Salmatia Salolime369 11, G533 20; Salonime 173 11 Saloniiada 84 13 Salommecia 74 16 Salomonem 26 19 Salon fl. 212 3 Salona 209 9, 380 11, G 542 13 Salondona 95 6
Salonime
cf.

Salolime
cf.

517 19; 156 12

Salpia

G506 11;

Salinis

(Apuliae)

Salsovia 178 14
Saltis

Salbas

Saldis (Pannon.)

214 20

313 13 Saltum (Spaniae) 305 516 2;

9,

Saldo

cf.

Saltuni

Saldo 344 3

651
Saltum (Spaniae) alia 342 6, G 514 21; cf. Saguntum Saluntum 208 5 Salustius G454 12
Salvia (Urbs)

Sapparis

cf.

Siparis
9

Sapua 217 21, ?aUa 218


Saracos 73 5

493

Samachon (Helladis) 377 1, 400 3; Psamachon G538


23

Saram 177 8 Saramon 308 10 Sarapama 74 6 Sardatium 203 3


Sardera 50 13
Sardinia ins. 410 18,

Samachon (Palaestinae) 85 Samar 40 22


Samaria 83 16

G499

Samarium 307 14

Sardiniam 412 19, G499 14 Sardiparias G499 22; Sarti10;

parias 411 6 Samarra 73 1 Sardis 98 8 Samba 71 20 a Sardo G499 12 Sambure 67 15 Sardonium 200 3.5, 201 1, Samematride 58 3 Samiton 108 4 G552 15, 553 13 Samius Pitagora G 470 3 Sargo 55 13 G 500 19 Samma Castorum 94 15 Saria 412 11, Samnium prov. G 503 16 Sariapis 412 12, G 500 20 Samnum 283 15, G486 16 Sarius fl. 289 5 Sarmatiae 200 8. 13, G 552 Samos ins. 395 3 Samosata 86 7 18, 553 10; Sarmatiam 200 17 Samotracis 58 18 Sarmatornm 199 14, G552 Samus fl. 321 16 Sanabatin 172 14 16; Sarmatonum 200 6; Sarmatum 29 3; SauroSancidapa 186 16 Sarmatas sancxit G 526 13 matum 175 5 Sandaquitum 308 16 324 11, 417 7; SarmaSaniglou 217 5 tos G552 14 Sanora (Armeniae) 73 11 Sarmazege 189 6 Sanora (Hyrcaniae) 62 4 Sarminium 218 6 333 1, Santinis (Mediolano) 297 6 Sarnum 264 17, Saotis 41 3 G472 11, 509 12 Sapara cf. Siparis Sarona ins. 408 19 Sapedon cf. Sarpedon Sarpath Sarpach 412 13; Sapha 80 16 G500 21 Saphar 47 22 Sarpath cf. Sarpach Sapis fl. 291 12 Sarpedon G526 5; SapeSaponis ins. 441 2 don 359 7 Sapori 85 1 Sarradon prov. 66 7
;

652
Sarsiteron
Sartia
cf.

INDltX.

211 14
Scarpias
cf.

Scaciona G458 251 11

Scationa

Sartiparias

Sardiparias

Sartonochido 127 16 Saruba fl. 235 14 Sarva tl. 437 11 Sason cf. Safon Sata 55 19 Satala 74 14 Satanua 58 20 Satriadon prov. 49 1 Satur (Neptunus) G 473 12 Saturnia 284 16, G 488 4,
'^alia

cf. Scadoniorum civitatem Isca Dumuaniorura Scaladis 218 8 Scaldea fl. 236 6 Scanza ins. 175 13, 422 1; Scanzi Scanzau 29 14 422 4 Scanzi cf. Scanza Scaphie fl. 113 20 Scapiana 339 16, G513 7;
;

G511

6;

Saturnie

335 10 Saturnum G465 14 Saturum G469 12, 507 13 Saucensis 248 4; Sauciensis

Scarpiana 243 10 Scarbona 234 1 Scardona 209 16, 380 19, G 542 21 294 8, scarifum 168 13, scariphum G G 455 3
;

G502

13

552

5;

scarifo

294

15,

Saudone 317 6 Saudonio 428 17 Saunium G467 10,

G455
506 26

10
7

Scarpiana 243 10; Scapiana


Scorpia

Sauromatum
Saus
fl.

cf.

339 16, G513 Sarmatorum Scarpias 375 6;

221 5 Savaria 216 6 Savatinuni 73 19 Savatione 240 18 Saviri 81 19 Saxona 402 2 Saxones 324 13, G553 8; Saxonum 27 18, 229 11, 422 11, 423 7; Saxos 417 10 Saxonia 212 9, 225 12; antiqua 423 7; Saxoniam 212 15, 213 10, 225 10

G537
238

14;

Sartia 199 6

Scasuson 95 9 Lucdonon Scatianorum


(

Scationa 251

11;

Scaciona

G 458

Scatras 187 13 Scelinunte cf. Selenunte

Scemadana
Scene
5.3

cf.

Simadana

14 sceptra caelorum 1 6 Scerdefennos cf. Scerdifeno-

rum
Scerdifenorum

Saxos

cf.

Saxones

G 553 17; Scirdifrinorum 28 13; SirScerdifenorum 201 6;


Serdefennos G 554 8; defennos 201 13, 324 12;

Sazala 61 17 Scabiosus (Mons)

G487

653
Sisdefennos 417 8; defennos G 5 5 3 7
Scetis ins.

Cer-

Scythia, Scythiae,

Scythiam

Scythiaeins. 421 10; Scy-

441

thiam

Sycas Sciclias 83 17 Sciedra cf. Siedra


Scieas
ef.

Scythia actuosa 200 14; an-

553

18, 16;

201

4,

tiqua 29

Scila

cf.

Sila (Italiae) Scillea


;

Scileti cf.

Scillaceum G 483 5 ceon 279 5 Scillea G 534 13;

Sila-

30 9; eremosal68 4: harenosa G553 10; heremosa G551 17;


Scythiam

422 2; 10, eremosa et antiqua

Scileti

heremosam
417
2,

371 15;

Bilias

181 2

324
16
;

7,

G551

Scilleum cf. Sileou (Italiae) Scinasium cf. Senasum Scios nesson 131 14 Scirdifrinorum cf. Scerdife-

Scythia maior 168 11, G552 4; Scythiae maioris 174 5; Scythia

maiore 185 5

norum
Sclavinorum prosapia 28 16 Scobanim 41 13 Scodris 379 10; Codras G 541 21 Scoldium 221 18 Scopas ins. 391 20
Scopolis ins.

Scython (Esidis, Sacens,Ttio) 60 1719 Seat 131 20 Sebarium 319 6 Sebastobolis G 532 18; cf.
Sevantopoli
Securisca 189
et Sevastolis

444

13
16;
Se-

Scorpia cf. Scarpias Scorpius (Salernumj G472 5 Scotia ins. 2 16, 12 7.19;

Secutionam
gatione

G456

249 17 Sedenito 125 10 (Ibernia) 440 1; Sco- Sedo 222 4 tiam 10 15, 12 22, 439 9, Sedona 70 18 Segatione 249 17; Secutio440 5

Scotorura insula 9 13; patria 10 14

nam G456 16
Segesta 403
5,

G496

10

Scrabon 03 20 Scrofulas 190 15 Scupis 205 20 Scycas cf. Sycas Scylla G494 20 Scymnorum 169 18 Scytharum patria 38 15; Scythas 324 11. 417 7,

Segisamone 318 12 Seglam 311 10


Segloes 437 3

26 7 Segor 22 7, Seguntia 309 18 Seguntio 428 14 Sela ins. 391 24 Selbiscos fl. 405 16
Selentos
cf.

G558

Solantum

654
381 12, G 543 9 SenogaUia G462 12; SenoSelerante ef. Selenunte galia 258 12; Senegallia Selesua 145 6 G462 12, 505 5; SeSeleucia (Ciliciae) 359 5, necalia G 505 5; SinoG 526 3; cf. Seleucothin galias 326 7 Seleucia (adOrontem) 358 7; Seutice 319 8 Seleutia G 525 17 Senua fl. 439 2 Seleucia (Persidis) 53 16 Sepe 54 5 Seleucothin 92 14; cf. Se- Sephe 88 15
Selenunte 359 13; Scelinunte

Seuia 224 5,

103 5; 14

Selerante

G 526

leucia (Ciliciae)

Seleutia(Mesopotamiae) 82 6 Seleutia patria 91 2


Seleutia
cf.

Sepontos cf. Sipontos Septegaditanum cf. Septem-

Seleucia (adOron-

tem)
Selinis

18 Septemgaditanum fretum 89 164 4 166 9. 17, 167 3, 2, Selitra 127 5 322 14, 324 4, 844 11, Selunto 222 18 388 7, 443 11; SeptemSem 35 15, 40 3, 165 3, gaditane fretum 325 4; 387 10 Septemgaditanus fretum 8 Semar 125 9 fretus 167 7. 14; 15; Semeos 125 20 Septegaditanum fretum 416 Semitum 148 8 418 7; Septegadi13, Sempronii (Foro) 273 5 tano freto 164 13; Septem Sematis 125 6 fretum 305 16; fretus Sena 97 18 G516 10 Sena Julia 286 8, G489 6 Septemvenam 161 2 Senada 110 7 septentrioualiter G548 17 Senana 145 2 242 17, Septimana prov. Senas cf. Stenas (Maced.) 243 6, 249 9; SeptiSenasum G470 16, 507 17; 243 5, manae 238 10, Scinasium 262 13 246 8, 293 17, 414 2; Senecalia, Senegallia cf. SeSeptimanam 242 18, 246 nogallia 292 9, 322 6, 6 1, Senegalliensis civitatis G 453 10, 555 13; Septi493 8 maniae 38 17, G 454 8 Senemun 132 3 Septus G497 9
Selinus 82 3
Selitha

403

9,

G496

14

gaditanum Septem cf. Septemgaditanum Septem fratres 163 1 septem orbis miraculis G523

655
Sera ins. 408 11 Seramissa 97 6 Serbitium 217 15 Serdefennos cf. Scerdifenorum Serdica 191 10
Sevastolis
cf.

169 11, 368 1; Sebastobolis et Sevan-

topoli

Sevavicina 52 18

Severianum (Mons Scabiosus)

Serduno 432 12 Seretis 131 5

G487

317 19 Serianum(Oceamim) G547 9 Serica (Asculus) G 486 11 Serica (India) 45 15. 16. 19, 60 10, 417 1; Sericae 48 13 Serichorum (Mesochorum) G 487 8 Sericus ins. 396 5 415 17; Sericus Oceanus Serico Oceano 421 7 Seriem 211 5 Serima 227 16 Serisia 46 13 Sermusa 99 7 Serpa 306 6
Seria

Sexta G489 7 Sextantione 340 16; SextantionaG513 23; Sestautione

245

Sextia 258 13, G 462 13, 505 6; Sextias 326 8 Sextis (Aquis) 244 3, 340 4,

G513
Sextus
Sibaris
cf.

11
Sestos

Siania Caucusorum 68

17

(Baris)
9,

G
14,

466

485

465 20, 506 18; 461


1;

Sibari

G 466

Sibaris (Sapara)
cf.

Siparis
cf.

Sibrie Sibrita

Sibrium

Serra maior 72

19

Serra minor 72 12 Serusa ins. 394 19

Sesena 273 2;

Arsena

478 2 Sesta 286


Sestantione
Sestos

9
cf.

Sextantione

294 4, Siciliam 263 5, 405 1, G454 10, 471 1, Setavura cf. Setabi 507 23 Seterra G514 14; Seterram Siciliba 146 2 341 16; Steras 303 6 Sicion 377 9, G 539 10; Seustatio 318 6 Sitiora 400 11 Seution 222 7 G Siclis 217 3, 380 12, Sevantopoli 76 11; cf. Se542 14; Siclisi 209 10
,

372 10; Sextus 182 G 535 3 10, Setabi 343 1 G 515 8; Setavum 304 9

397 8 Sibrie Sibrium 252 7; 458 13 Sibrorum ins. 406 17 Sica Be... 148 12 Sicae 102 12 Sicce 220 13 Sichinus 80 9 406 Sicilia ins. 402 6,

3,

G498

12; Siciliae407 6;

bastobolis et Sevastolis

Siclisi

cf.

Siclis

656
Sicris
fl.

62 14,

78 4
Silde

Silde
Sile

cf.
fl.

Side

Side 103 13,

3G0 2;

526 19
5,

Sidilium 163

17 Sidone 37 18, 89 11; Sidonia G524 23 Sidone, Sidonia cf. Sidona Siedra 359 15, G 526 16; Sciedra 108 10

Sidona357

290 13 Siledron 106 16 Silefentina ins. 419 15 Silendero 102 17


Sileo
cf.

Sileon (Asiae)
Sileo

Sileon (Asiae)

530 8;
Sileon
(Ital.)

364 13, G 100 1 263 9, 330 7;

Sileum G471 6; Scilleum Sigamium, Sigamon cf. Siganion G508 2 Siganion 367 9; Sigamium Sileum cf. Sileon (Italiae) 76 4; Sigamon G 532 9 Siiion cf. Filium Sigensem (Portum) G516 26; Silitum 283 8, G 486 9 Sigense (Portum) 345 13 Silleo 105 19 Silma 148 10 Signa muni^ipium 156 8 Signium 275 3; Sigraas G Siltam 71 21 479 13 Silvestri ins. 392 7 Sigobrica 313 11 Silvium cf. Silbio 294 11. 17; Sigoron 111 12 sima littera summa G 455 11 Sigruas cf. Signium Simadana351 17, G521 7; Siguesse 148 11, 152 4 Sigugna Boo fl. 296 2 Scemadana 140 14 Siguionis 124 4 Simbra 75 3 Sime civ. G 528 8; Cime Sigunna fl. 236 3 Sigura 81 16 362 4; Cymme 107 15 Sila (Asiae) 72 5 Sime ins. 396 2 Siminina Sila (Italiae) 276 5; Scila Simiama 142 4; 349 5, G519 12 G480 5
,

Silaceon

cf. cf.

Scillaceum
Silaron

Silarium
Silaron

Siminina Simnesia

cf.

ins.

Simiama 414 11

278 3; Silarum G 482 10; f alia Silarura 264 14, G472 Silarium G 509 5 Salarium 332 12

Simphea 55 20 Simtura 47 14
simul iu

unum 384

Sinacana 72 13
Since 86 8

Silarum cf. Silaron Silas 33 10 Silbio 257 2; Silbonis382

Sinda maior ius. 420 4 368 7, Sindice 77 3,


8,

532 24
Sinetriadum 433 8 Singa fl. 90 1

G543 23;Silvium G461


Silbonis
cf.

Silbio

657
Singara 80 13
[

Sistata
I

47 9
168 3 156 10

singillatim

40 2
1

sistuntur patriae

Sinida 110
Sinogalias

Sita colonia

Sinna 40 17
cf.

Sitarane

65 7

Senogallia

Sinogaliense 288 2

14 Sithotrogorum 175 16
Sitifensis
cf.

Sithopolis 84

Sinopi 100 530 21

8,

365

7,

Mauritania

Sitiora
Sitorei

cf.

Sicion

sintomos G470 14 Sinuessa 333 15, G473 1, 510 1; Sinuesse 265 13 Sinuesse cf. Sinuessa
Siparis
paris

98 19

Slicisme

G539

18,

Glicisme

378

257

1,

382

7;

Sip-

22; Sapparis 255 10; Sapara G460 5, 461 1; Sibaris 461 1 Sipicanum G492 5
Sipontos

G543

Smetri 433 17 Smiemon cf. SmjTiio

Smirna

362 2, G 528 6; Smurna 107 13

Smunio cf. Smynio Sipontus Smurna cf. Smima 328 6; G463 20, 506 9; Se- Smynio 362 15; Smunio pontos 260 12 108 8; Smiemon G 528
cf.

Sipparis
Sira

Siparis

Sipte 50 9

21 Sobobrica 318 8
Sobrica
ins.

Siracusa

158 4 cf. SjTacusam Siramin 72 16


fl.

441 6

Sirasceli cf. Syrasele

Siratum vel Surrentum Sirdifenorum

Sirrentum
cf.

cf.

Socdianon prov. 48 20 Sodisinam fl. 440 8 11 5; sol sol, dei famulu? occasum accipit 24 17;
sol oritur vel ponitur 13 5.

Scerdifeno-

13

sol respiciat trans to-

rum
Siriana 72 9

tum orbem 10 18
Solacina
cf.

Solodocina

Sirmio (Italiae) 253 8; Crimium G 459 8 Sinnium (Pannon.) 214 18

Solama 177 16 Solanon cf. Solanum Solantum 403 3 Selentos


;

215 10 Sirpium 280 4, G 483 18 Sirrentum cf. Surrentum


Sirote

G496
Solanum 276 1
Solaria

G 480
22

Solanon

Sisdefennos
Sisido
fl.

cf.

Scerdifenorum

(Etruriae)

287

7,

288 16 Sisma fl. 406 2 Sismaida 49 11

G489
Solaria

Solaria (Spaniae)
cf.

314

Ad

Solaria
42

658
Solarianum 340 6
Solarium 13 Solarium cf. Solarianum Solbeama 149 14 Solde cf. Soloe (Ciliciae)
;

Spane 48

244

5,

G513

Spaneatis 216 11

Spania 9 2,

302 316
167 324

14,
9,

301 2 (bis), 307 8, 308 18, 319 17, 322 1.


Spaniae 8 19,

Solenta

ins.

408 4;

^?

alia

8. 10.
5,

13;

408

Solentinam regionem 18 solertissimi viri 4 9, Soli 72 6


Solia
Solist
fl.

G502
11 2

314 4, 5, 414 8, 443 5. Spaniam 301 5. 17, 10; 321 9, 323 2, 344 12, 418 6; cf. Hispania et
312
3,

405 20
1

Solinga 47
Solodicina

233 3

cf. Solodocina Solodocina 101 14; Solodicina 366 14; Solacina

Ispaniam Spanicus (Oceanus) G555 5; Spanici 325 3 Spanoguasconia 299 8. 17, 418 5; Spanoguasconiae

531 22

Soloe(Ciliciae)92 11, 359 3; Solde G526 1 Soloe (Cvpri) 393 13

322 3; Spanoguasconiam 299 12. 13, 3^60 13. 17; Spanosguasconiam G 555
10 Spanoguasconiacus (Oceanus) G555 4; Spanoguasconici

Somaschae 75 14 Sonia cf. Gonia Sonista 215 13


sophiae cultibus

325 2 Spanorum
Spartaria

patria 8 17,
cf.

302

Sora 275 7;

G519 5 Sura G479


9

17

Sorbam 222
Sorores 319

Sorenis 215 7

Cartago Sparthon 191 8 Spasinucaras 53 7; 54 16


spatiosissimae patriae

? alid

15 Susonnia Sostrate (Indiae) 52 17 Sostrate (Persidis) 44 20 Sotida 72 4


Sosonia
cf.

5;

spatiosissimum
7
1

desertum

Sotitas

fl.

405 5

Spadois 132 5 SpaSpalathon G542 11; lathron209 8; Spalatrum

380

9
,

Spalathron Spalatrum Spalathon Spanacha 125 16

cf.

Speculon 128 5 Speculum 159 15 Spellum G 492 11 Spelunca (Italiae) G506 25; Speluncae G 467 9; Speluncas 261 9, 329 4 Speluncas (Africae) 352 13, G521 20 Spenemiris 132 17 Speridium 217 8

659
Sphira 231 5
Stelippon

421 3 Spoletaneorum 38 11
Spilas ins.
Spoletii
cf.

G532

76 10, 15

367 15,

Spolitium

Spoletinae civitatis

Spoletium Spolitium

civ.

G492 G490 18

Stenarum (Caput) 188 15 Stenas (Macedoniae) 195 6, 374 8; Senas G536 19 Stenas (Maced.) alia 196 6
Stene 424 16
Steras
Stilos
cf.

248 4
sis

prov. Saucensis Spoletii Saucien-

Seterra

Steronsdeca

G502

13

ins. 414 4 (Columna Regia)

Sporadas 39 8
Srolanis

471

182 16; Frolanis Stina fl. 405 10 873 1; Prolanis G535 11 Stira ins. 394 10 Stabi, Stabios cf. Stabium Stodoion 433 7 Stabium264 16, G509 11; stoicorum philosophi G450

4;

G472 10; Stabios a Stoicis 18 20 332 17 Stoma Peuci 178 13 97 7 Stabulum 377 Stomis 375 16, Stacile 269 11, 337 8; Sta399 8, G538 5
Stabi
tine

11,

G512

12; Cilicie

475 20 Stafulon 232 14 Stagus 52 11 Stalec 44 12


Stamarisca 187 1 Stamnes (Pardua) 208 Starauamum 177 4

StranStranguria 73 14; guriana civitate 74 7


Stratisburgo (Argentaria) 231
7,

232

Stratonis 181
Stratualis
cf.

15,

370 15 368
21
4;

Stratuclis

13

Stratuclis

76 14,

Stratualis

G 532

Stanae 125 7
Statine
cf.

Stacile

Strimon 197 8 Strippa 64 18

Statio Deventia

Stroile ins. 406 7 424 15 Stura fl. 288 12 306 11 Statiola mons 325 5; Tas- Sturum 178 7 Suaricum 175 5 tiola G555 8 Suasanon fl. 291 16 Statuas 183 15 G 479 10 Suavorum 230 2 Status 274 18,

Statio sacra

Staurinensis

10;
Staurinis

civitatis

G458
252 4

territorio
3. 12,

19,

250 457 9

G456

sub sub tempore 17 13; temporibus 3 1 Subbuplatia 283 6; Sublupicia

G486

Stavulum regis 160 11 Stebane 96 8

Subcosa G474 11, 511 7; Succosa 267 11, 335 11 42*

660
Subdobiadon 435 9 Siiberadona 218 11 G521 5 Subgoli 351 15,
Subiecte
cf.

Sulmona G485 7; Sulmone 282 5


Sulmone
Suluccum
Sulucu
cf.

Sulmona
Sulucu
3;

Sublecte
11,

Sublecte 141

349 15;
Subbu-

cf.

Sulucum 347 13; SuluccumG518 7 Sumachi 150 12 platia 283 6 Submurula 283 12; Subro- Sumena fl. 236 4 summa (littera) G455 11; mula G486 18 sima 294 11. 17 Subrada 103 16 Subromula G 486 13; Sub- Supatos 368 11; Suppatos 172 7, G533 2 murula 283 12 a supiori G 502 16 Subsellint 160 17 Suppatos cf. Supatos subtus civitatem 242 13 Subulcus fl. 164 18 Sura cf. Sora
Subiecte Sublupicia

G 520 1 G486 7;

148

suburbanis G468 16 Succosa 267 11, 335 11;

Surallon 184
Surascele
cf.

1.

18

Subcosa G474 11, 511 7 Sucrone, Sucrune cf. Portum Surentum cf. SuiTcntum Sucrone Suretala 54 2 Budas Suri 88 17 Sudas G48o 18; 282 12 Surrentum G472 9; SurenSudrio cf. Sutrium tum 264 15; SjTrentum 344 1 Suel 305 7, 332 15; Siratum reZ SirG 515 25 rentum G509 10 Suelanubus 277 3; Vela- Surtade 96 7 nubus G481 5 Surtum 74 5 Suesaruntia cf. Siiessa Irunca Suscellus (Totella) 277 12 Suscilone 245 1 Suessa Irunca G481 9; SueSusciro fl. 114 1 saruntia 277 7 Susonnia 254 11; Sosonia Suessula G482 4; Suesula G459 23 277 13 Susura ins. 441 3 Suesula cf. Suessula Sutrium G488 14; Sudrio suete 442 9 285 12 Sufasa 157 10 Scycas G Sycas 180 16; Sufulus 150 6 534 16; Scicas 372 2 Sugdabon 170 2 Syracusam G 495 11, 498 Sulci 411 5, G499 21 Siracusa 402 9 15; Sulcis fl. 413 2 Svracusanae urbis G496 19
,

Syrasele

661
Syrasele

372 16 Surascele 182 15; Sirasceli G535 10 Syria 37 19, 85 15. 16; Syi-iae 394 4. 8; Syriam 89 16 Syricum (Oceanum) 114 15 Syron ins. 395 8 Syrrentum cf. Surrentum
;

Taba 437 1 Tababac 157 11

Tabam 58
TabeUaria
laria

G 474

5;

Tuvel-

335

G510 Tabema

Tuellaria 4; 25; Tuvelari 2G7 5 frigida G 475 10;


frigida

Taverna

336 13;

Tuvema frigida 269 1; Tabema strigida G512 1 Tabema strigida cf. Taberna
frigida

tabernaculum 33 3 Tabernis 162 14,

345 9;

Tabemas G516 22 Tabia 209 15; Tambia 380


17; Timbia G 542 19 Taboca 57 18 Tabraca 147 12, 348 7; Tabracha G518 20 Tabraclia ef. Tabraca Tacapa colonia 350 9; Tacapas 141 5 Tacatua 347 12, G 518 6 Tachora 71 5

Tafram 57 9 Tage lacus 6 20 Tagges 138 12 Tagea 436 15 Tagges lacus 138 12; Tage 6 20 Tagina 10 G 4 Tagna ins. 390 5 Tagus fl. 321 14 Talartica ins. 392 5 Talbinda 103 15 Taliamentmn fl. 290 16 Taliatis 190 14 tam longissima 387 1; tam diu lougissima 387 3 Tamanusidam cf. Tamusida Tamara 53 13 Tamaris civ. 424 8 Tamaris fl. 437 12 Tamasgua 150 15 Tamasida cf. Tamusida Tambia cf. Tabia Tamescon 393 6 Tamese 428 8 Tamion fl.' 437 16 Tamira 87 19
;

Tamnostri

cf.

Tapostri

Tamusida 345 5; Tamasida 163 2; Tamanusidam G 516 18 Tanais fl. 115 2.6. 9, 179 323 10. 11, G547 14, 550 19, 12. 15, 548 9, 551 3 Tanateon prov. 69 10 Tangarenon prov. 70 1 Tacinie cf. Tatinia taciturnitati commendavimus Tani 355 17, G 523 25; 39 18; taeiturnitate comThanis 124 17 mendamus 409 13 Taniatide ins. 423 4 Tadarum 72 1 Tanimis 128 7 Tadoriton 433 11 Tanna 86 4

662
Tarneum 224 14 Tarnias 237 8 Taron fl. 289 17 511 24 Tantali G475 7, Tarpudison 184 9; TrupuTanum cf. Tenua dison 184 12 Taparura 350 2, G 520 5; Tarquinios 284 12; TarquiPatabura 141 9 nium G487 19 Tapedon 375 4, G537 12;
Taunctum 272
5,

G477
18

13

Tantaleou prov. 51

Tapidon 199 8 Taphnis G524 2 Tapidon cf. Tapedon

Tarracina

cf.

Taraciua

G523 15; Tamuostri 133 17 Taprobauae 51 1; Taprobane ins. 420 8 Tapsum 349 14, G519 26 Tapuriou prov. 60 20 Taracina 2G6 3; Tarracina
Tapostri 355 13,

334 3; Terraciua G473 510 6 Taracinensis (Campan.) 249 Tarana 81 6


Tarbision

7,

Tarante, Tarauto cf.Tarentum

257
sium tium
11,

11,

254 2, 255 4, 383 3; Tarbi-

G461 12; TrabiG 544 10; Trabium G459 19; Tribicium257


383
3

Tarracouem 342 5; Tarsagoua 303 13; Tarsagonam 309 1; Terragona G514 20 Tarri 411 9, G 500 3 Tarsagona cf. Tarraconem Tarsambaram 61 12 Tarsaticensis (Liburuia) 223 cf. Tharsaticum 7 Tarspeda 49 8 Tarsura CiTarsus 92 6; liciae 93 1 Tartarus fl. 289 10 Taruda 56 16 Tasacora 160 6 Tasagora fl. 158 5 Tasbiros 367 13, G532 13; ThabjiTUS 76 8
;

Tastiola
tiola

mous G555 8;

Sta-

Tarbisium cf. Tarbision Tardus fl. G470 9; cf. Bradanus Tare 54 15 Tareas 132 11
Tarentinae civitatis 284 5

325 5 Tatale 370 8;


13

Totale 177

Tatenum 131 13 Tatinie Tatinia G 463 17; 260 9; Tacinie 328 3; Ocinia G 506 6

Tarentum 262

330 1, Tatirita cf. Latirita 9, 507 15; Ta- Tauriana (Italiae) 263 14, 331 17, G471 11, 508 rento G467 17, 487 13; 11 Taranto 295 3; Tarante

G469

13,

G464
Tarfa
cf.

11

Farfa Tarmata 41 15

Tauriana (Macedon.) 196 4 Taurim 92 7 Taurinum 214 14

663
Taurion 170 4
Tauriros 123 5

Teinum

cf.

Tenum

Telamone 267 15, 335 15; Tauromenia G495 17; TauTelamona G474 15, 511 romoeni 402 11 11 Taurus 30 11 Telasia cf. Telesia Tautus 111 15 Tele 126 7; cf. Pelusion et Taverna frigida cf. Taberna Permun frigida Telesia G 483 17; Telasia Tavila 88 10 280 3 Taxafora 160 13 Teligitorum G 548 20 Taxon 106 6 Telmison 360 12, G527 3; Te fl. 146 10 Thelmion 104 15 Teade G 505 25; Teadem Teloni 243 17 260 2, 327 11; cf. Tea- Tema (Daciae) 203 17 num et Teate Tema (Spaniae) 317 12 Teagina G 533 18; Teagi- Tembro 126 16 nem 172 12; Tegine Temeuso 87 6 369 9 Temizec 144 18 TeanoMarucion 281 13;Tya- Temnis 132 4 num Mauricinum G485 1 Tempbra cf. Tempsa Teanopolum G506 4; Tea- Tempira cf. Timpira nopolon 260 7; Teano- Tempsa 264 5, 331 20, pilon 328 1; cf. Teanum G508 18; Temsa G471 Teanum 327 10; cf. Teadem Tempbra G 535 14 18;
et

Tauritanae civitatis Taurium 71 23

G482

23

Telada 61 20 Teladalfir 61 19

Teate

Teanum G 463 14;


nopolum
Teate
et

G463
Teanum

9;

cf.

Temsa cf. Tempsa Tendara 73 21 Tenna 331 19; Tenno Teadem 508 17; Tanum 264
cf.

Tea-

G
4,

G471

17

Tebe 67 12 Tecte 132 6 Tedebon cf. Lebedon Tedertis 425 13 Tegamia 62 5 Tegeas 401 1

Tenno cf. Tenna Tennon cf. Tenum Tenobrica 308 14 Tenos cf. Tenus Tentira 133 11 Tenum 362 3 Teinum 107 Tegine cf. Teagina 14; Tennon G528 7 Tegulicia (Moesiae) 186 18 Tenus 374 10; Tenos G Tegulicia(Septimanae) 244 2, 536 21 340 3, G 513 10 Tenusilay 237 15
;

664
Teon 107 12; Teum 362
1.

G528

Thangin 123 6 Thanis 124 17; Tani355 17, Terdon fl. 77 12 G523 25 Terebrica 307 2 Thanus G524 2; cf. Thamum Terentura 144 12 Tharsantes 135 8 Tergeste 382 11, G 544 2 Tharsaticum 224 8, 381 15, Tharsatico Tregeste 255 9; Tregesten G 543 12; 293 6, G453 16; cf.Tar257 5; Treiesta G460 4, 461 5 saticensis Teriosa 128 8 Tharsete 145 7 Terisa 278 13, G482 20 Thasos ins. 395 5 Teriton prov. 51 15 Thatama 80 4 Terlenia ins. 414 5 Thavia 96 4 Termania G491 10 Theatrum ins. 444 4 Termis cf. Thermis Thebaide 133 8 Termonin 425 2 Thebesthe 151 5 Termosa 128 11 Theblata 151 15 Terracha 311 11 Theclana 206 4 Terracina cf. Taracina Thedecles 135 9 Terragona cf. Tarraconem Thedis 123 14 Terrosa 128 9 Thedoricopolis 232 16 Thegubris 81 8 terus 246 6 testare 23 3 Thelia 82 2 Tetella (Atella) G 482 3 Thelis 124 8 tetendit lineam 2 6 Thelmion cf. Telmison Tetrapyrgia 92 12 Thelmisa 80 8 Tetrion 122 1 Themanas cf. Thenas Teum cf. Teon Thenas 141 8, 350 3; Themanas G 520 6 Thabyrrus cf. Tasbiros Thace 128 19 Themissinion 106 9 Thacora 148 13 Thena 132 12 Thage 48 5 Thene ins. 444 8 Thalacte 145 13 Thenebestre 149 16 Thale 128 2 Thenis 130 7 Thamacon 191 14 Theodosia 370 4; TheosioThamamuleni 145 4 polis 173 17

Tepias cf. Thespias Tepidas 160 8 Tepte colonia 152 10 Teraria ins. 408 8 Terdec fl. 440 10

Thamara 84 7 Thamui 356 1; cf. Tharaum Thamura (Thanus fe^ Taphnis G524 2; cf. Thamui Thamuri 80 14

665
Theodotis G 539 8 Theodusopolis 75 11 Theomis 126 11 Theompolis 125 17 Theosiopolis cf. Theodosia Thepmos 129 11 Thera 371 13, G 534 11; Tira 181 4
Thiar 80 1 Thibrasene 46
Thile ins.

439 6; cf. Thyle Thilos ins. 390 15 Thimata 72 15 Thimea cf. Fimea Thinus cf. Thunos

Thionas 67 10 Theranda 206 5 Thira 370 11; Phira 117 19 There 95 11 Thiris fl. 197 8 Thermantiea eiv. 45 4 Thirrennium cf. Tirenum Thermantica cf. India Thirsitis 126 2 Thermis G496 7; Termis

Thoburbi minus 151 9 Thocoris 135 12 Thermodon fl. 113 8 Tholosa 298 5 Thermopila cf. Thermopylas Thonea 96 3 Thermopylas 375 5; TherThonitis ins. 63 6 mopilae 199 7; ThermoThons ins. 395 12 pila G537 13 Thrivis 105 10 Theron ins. 419 16 Thubacis cf. Thubactis Thertonia (Cappad.) 94 17 Thubactis 352 1, G521 8; Thertonia (Mesopot.) 81 4 Thubacis 140 11 Thesalonici cf. Thessalonica de thesauris suis 9 20, 30 Thugursicus 150 3 Thumida 80 7 21 Thunos 348 14, G519 7; Thesida 87 17 Thinus 142 7 Thespia cf. Thespias Thespias 375 10; Thespia Thunuces 135 10 Tyraria G537 18; Tepias 199 2 Thuraria 151 8 142 13 Thessaliae 197 10 Thessalonica 196 17; Thes- Thuris 195 7; Thurista G 536 20; Turiste 374 9 salonici G 536 2; ThesaThermithus 393 8
[

403

Thirxjsdrou

144 9

194 14, 378 16 Thetmelim 122 13 Theucera 137 16; Theuchira 353 15; Theuchila
lonici

Thurista
j
:

cf.

Thuris

G522

13
,

406 16 Thursurum 159 13 Thyatira 111 3 jThyle ins. 443 6. 7; cf.Thile


Thurribus
ins.
! I '

Theuchila Theucera Theuse 124

Theucliira

cf.

Tiana 95 16

JTiberiana

18

Ostia)

(Hostia)

266 12; 334 12; Ti-

666
berina (Ostia)
Fiberiiia (Ostia)
Tibili

G473 17; Tinna 326 15; Pinna259 6; Inna G 505 13; Pensas G510 16
Tinnes

^Tibis

149 1 203 13 Tibisia fl. 204 12 Tiburis G Tibur 279 11; 483 11 Tice (Paphlagoniae) 100 4, G530 17; Tyce 365 3 Tices (Getuliae) 159 14 Ticinum (Papia) G457 15; Ticinus (Papia) 251 2 Ticinus fl. 289 1 Tidoue fl. 289 13 Tifernum 286 16, G489 14 Tigisim 156 15
Tigranoeerta 50 2;
nocertani

20 113 4 Tinoy 127 3 Tion364 14; Tilam 100 2;


fl.

G462

Cyon

530 9

Tionas fl. 68 10 155 12; Tipasa (Maurit.) Tipassa 346 4, G517 8 Tipassa (Numidiae) 148 17 Tira cf. Thera Tiram fl. 179 15 Tircon G497 3

Tiremsum370 12; Tirepsum


178 1 Tirenum 261

65 13 Tigris fl. 20 12.18, 21 10, 63 5, 79 2, 187 3; Tigrin 19 16

Tilam

cf.

Tion
12

Tilida 62 3

Tilurion 210

Timagon 191 11
Timbia
cf.

Tabia

Timpira 183 3; 373 4 Timuli 132 9 Timum 181 12; Tumo 371 1 Tindareon 402 14; Tinda-

328 11; 3, Thirrennium G 464 2 Tirhennium G 506 14; de Tirheno G 465 5 Tirepsum 178 1; Tiremsum 370 12 Tirhennium cf. Tirenum Tirheno cf. Tirenum Tirice 370 9; Furice 177 14 Tirissa 181 Turisia 13; 370 17 Tempira Tirrenum cf. Tyrrenum
TygraTirsinida (Etruria)

G 504

Tirsion 170

reum

G496

Tindo 127 15 Tinea fl. 438 11 Tingi colonia 162 12, 345 11; Tingin colonia G516 24; Tingit 160 3. 20 Tingimie 143 10
Tingin, Tingit cf. Tingi Tingitana cf. Mauritania

390 10 204 11 Tissia 398 1 Tistenta G 491 16


Tirus
Tisia
ins.
fl.

Titan 23 15 Titanos montes

292 6,

453 5
Titultia 312 9 Tiveriada 84 20

Tiviscum 203 18 Tocarion prov. 61

667
Tocolosion 163 10 Tolabum 41 6 Toleton 312 10

Trannis

G 46d

Transducta305 12, G516 5; Traducta 344 6


transfretans

Tomis 181

370 14 16, Tonia 111 16 Tonobrica 818 11 Tonocum 403 10, G496 15 Topiron 183 8, 373 9, G 535 19 Torgoris fl. 48 11 Toronis 235 5 Torrens fl. 146 11 Torres fl. 138 7 Tosorata 47 11 Totale 177 13; Tatale 370 8 Totella, Suscellus 277 12; Atella (Tetellal G 482 3
Trabitium, Trabium
bision
cf.

G516

13
4. 11,

Transindorum 13 20 15 19,
transmetatae

18
22,

sunt
cf.

386 7 Transpadanae

Liguriae
2,

Trapezus (Bosforan.) 174

370

Trapezus

(Ponti)

101

Trapezum 366 10;

10; Tra-

pezunta G531 18 Traspadinae cf. Liguriae Traxula fl. 437 8 Tria Trea capita 342 8;
i

G514 23; Orea 304 1 Traciae Trebiam 310 12; Contrebia Tracia 180 2. 11; 310 5 180 11, 183 12, G 534 5; Traciam 185 3 Trebias fl. 289 14 Trebio 274 13; Trebios G tractionem G 465 5 479 5 tractum expletum G 454 2 Trecas G 492 8 Traducta cf. Transducta Tragon cf. Autiochia epi Trega 233 12 Tregeste, Tregesten, Treiesta Tragon cf. Tergeste Tragulis 139 17, 353 5; Tremetis ins. 409 17 Trigulis G522 3 Tragurion 209 11, 380 13; Tremulas 162 20 Treoris 234 4 Traguriuin G 542 15 Trepitia 227 18 Traiana (Tranas) G 465 6 Traianopolis 183 2, 373 3, Tre3tabernas277 4, G481 6
Tarcapita capita
i

G535 13 Traianus 32 2, 185 10; Traiani G 464 13. 16; Traiano G 465 2 Traias 97 17 Trana G 506 14 Tranas G 465 8
Trane

Tria capita

cf.

Trea capita

Tribassus 46 16 Tribicium cf. Tarbision

Tridentum 253 13, G459 12 Trigomidia 112 4


Trigulis
cf.

Tragulis

Trillou

G464

195 16 Trimamion 187 5

668
Tuessis 436 1 Trimuntium 434 11 Tuge 129 1 Trimus fl. 212 6 Trincto 253 12; Tritonia Tuliatodi montes 7 3; Tulliatodi 138 18 G459 11 Tripolis (Lydiae) 98 12; Tulla 233 16 Tulliatodi raontes 138 18; falia 106 12
j

Tripolis (Phoeniciae)

94

2,

Tuliatodi 7

357 10,
Tritonia

G525
11;

4
Trincto

Triraxus 64 21

Tumerta 66 18 Tumissa cf. Tunissa

G 459

Tumo
Tumsa
Tunica Tuuida

cf.
cf.

Timum
Tuuissa

253 12
triumpliabiliter

G 493

Troada, Troas cf. Troas Troentino 327 1; Troentiua G505 16

14 Alexandria

Tuuiza Tuniza Tunissa348 9; Tumissa 147 Tumsa G518 22 10;


cf.
cf.

Troglodytorum 5 19, 116 11, 119 4, 136 8, 166 6, 444 9.11; Trogloditorum

Tunizal47 13; Tunica348 6; Tunida G 518 19 Tuunon G492 13 Turaqua 307 19 118 4, 386 17, 416 9 Turbes 311 6 Troia 228 2, i. e. Colonia Turbice 161 1 Traiana Turbulenta fl. 161 4 Troia (Ecaua) G 485 12; Turcalion 312 14 Turde cf. Tuder cf. Ecas Troiae G461 14, 485 9, Turigoberga 232 22 Turisia cf. Tirissa 538 17 Trophirion G 526 4; Trum- Turiste cf. Thuris Turmulum 319 13 phurion 359 6 Turriasson 311 1 Tropsasia 47 7 336 10, Trumphurion 359 6; Tro- Turrida 268 12, phirion G 526 4 G475 5; Turrita G511 Trupudison cf. Tarpudison 22 Turringia 229 9; Turriugiae Tuburbo maius 144 1 Tubusubtos 156 13 230 1 Turringorum 229 15 Tuca 153 17 Tudana 47 19 Turrinum 413 10, G499 6 Turris, Turre, Turres, TurTude 307 17 ribus Tuder (Tudertina) G478 13; Turris (Arabiae) 56 1 Turde 273 13 Tudertina cf. Tuder Turres (Dalmat.) 208 14, Tuellaria cf. Tabellaria 380 1, G542 3

669
Turres (Getuliae)

159 16

Tuvellaria
frigida

cf.

Tabellaria
cf.

Turris (Latii) 266 4,

Tuverna frigida

Taberna

473

8;
7

Turres 334 4,
6,

G510

Turres (Liburniae) 224

381 13,

G543

10
19,

Turres (Liguriae) 269 10,

Mauricinum cf. Teauo Marucion Tyce cf. Tice Tycos (Machron) cf. Macroticos

Tyanum

337 7, 512 11

475 262

Tygranocertam
14,
i.

cf.

Tigrano-

Turris (Lucaniae)

certa

G470
Thurii

17,

507 18

e.

Tygrinopolis 80 17

Tygrium 65 16

Turris (Mellis)

G 465

11,

506 15
Turribus (Moesiae) 191 13 Turres (Spaniae) 304 10,

Tyraria cf. Thuraria Tyris 146 3

343

2,

G515
17

Turris alba(Africae) 351 4,

G520

Tyro, Tyrone, Tyros cf. Tyrus a Tyrreno duce G464 4 Tyrrenum mare G 471 15, 488 6, 508 15; Tyrreni
maris

Turris alba (Latii)

510

G483

1;

Tyrrhe5; Tyr-

10; Turrisalbas 266 6, 334 6; Turres albas G473 10 Turris Buconis (Maurit.

num mare G454

164

renicum pelagum 402 4; Tyrrhenicum (sinum) G 551 11; Tyrrenis tiuctibus G499 11; Tirrenum

Turris Caesaris (Calabriae)

mare
mari Tyrus

329 1, G466 506 21 12, Turris lapidum (Africae)

261

6,

G 453 7; G 503 7 G 524 22;

Tirreno

G521
Turris
niae)

26;

Turre lapi2

Tyro 357 4; Tyrone 89 12


Ubbus, Ubbum Ubori 346 5;
cf.

37

Tyros 18;

deum 353
411

Librisonis
13,

(Sardi-

Ubus

civ.

G500

Ciborim

517 9 Tuscana 284 14, G 488 2 Ububus cf. Ubus civ. Tusci 317 13 Uburzis 233 2 Tuscia 249 3. 6, G475 7, Ubus civ. 347 15, 348 1, 504 3, 511 24; Tusciae 351 7; Ubbus G518 11; 285 11, G488 12 Ubbum G518 13; UbuTutena cf. Mutina bus G520 20; Usussa Tuvelari cf. Tabellaria 148 1
Turrita
cf.

Turrida

670
(Numid.) 152 18 164 19 Ucubri 61 21 Ucustaunas 129 13 Ugenon 241 15
fl.
fl.

Ubus Ubus

(Maurit.)

Ugemon 238 9 Ugium 317 4:


Ugrulentuin 435 21

Uria S15 17 Urias 283 16; Ories G 486 17 Urion (Bithyniae) 364 1; leron G 529 21; cf. lero Urion (Spaniae) 317 16
Ursaria
ins.

409

Ugueste 436 8 Ulta fl. 299 4

ulvam 416 1 Uniagum G460

6.

25;

cf.

Humagum umbilicum G 456 4 Unibria prov. G504


Umbrion 287
3;

158 1 Usila 350 1, G 520 Hesila 141 10 Ustobarisata 46 5 Usum 219 15 Usurdas 184 7 U&ussa cf. Ubus civ. ut si sunt 212 14
Usar
fl.

4;

Umbrium Umbron G

Uterris

cf.

Beterris

G489
489
5

18
7;

147 8, 518 24 Umbrone 268 2, 335 17; Uticensis Catonis G 450 10 Umbrona G 474 17, G Utriconion Cornoviorum 428 511 13 11 undosus fluvius 175 9 Uturnum G 509 23; cf. LiUngani (Albis) 213 5 ternum Ungula G493 3 Uxama 311 4 Uni 202 14; Unorum gens Uxela 433 18

Umbro 286

Uthuraas 145 20 Utica 142 14,

348 11,

28 9 Unione (Musaro) 209 6 Unites prov. 63 2


universitatis opifes 4
5

Uxelis

424 18
1

Uxelludamo 433

Unorum

cf.

Uni

Vacum 72 22

Vadis Volatianis 336 4, G 511 16; Badis Volatianis G481 11 268 6; Vadis Voliternis Urbem (Romam) G 455 18 G 474 22 Urbevetus G 488 19; Orbe- vagaverit 34 17 vetus 285 17 ValbaG463 3; Balba259 11 Urbs Salvia G493 1 valde splendidissima 420 9 Urdonno 241 7 Valearis maior ins. 414 12 Urgapa 316 17 Valearis minor ins. 414 15 Urgum 178 6 Valentia(Burgundiae)239

Untiana 239 12 Unuca 146 1 Urbanis 277 9,

671
Valentia

(Spaniae)

342

1-i,

G515

304 4

6,

Velunia 435 3
Velurtion 432 18

G479 24; Benafron 275 14 Valentium (Carbinium) G467 11 Valentium(Carpinium) Venatoni 75 13 G507 1; cf. Baletium (Ca- Venecia255 1.2; cf.Venetiae
Valentia
cf.

Bibona Balentia Venafrum

labriae) Veneciarum 254 15 cf.VeValentium (Salentinorum) G netiae 507 10; cf.Ba- Veneris civ. (Lucan.) 332 7, 469 10, letium (Salentinorum) G508 25
;

Valeria 219 4.11; Valeriae

Veneris civ. (^lessapiae) 283


4,

219 10; Valeriam 221


4. 6. 9

1.

G486

Valeriacum mare
Valeriaci

G555
9,

15;

324 3; Valeriaco mari 167 4, 344 290 8, G459 13, 501 414 7, G 516 10, 14, Venetias 544 19; 14, 550 8, 551 12 38 9 Carpi- Venetis civ. 295 18 Valetum (Valentium, nium) G507 1; cf. Ba- Venta Cenomum 430 1 letiuni Venta Velgarom 426 10 Valiae 57 4 Ventaslurum 426 18 Valonice 345 15, G 517 2 Venusium G 486 10; BeValteris 431 6 nusia 283 9 Valtum cf. Palthon Venutio 434 10 Baria Veratino 429 1 Varia G 515 15; 343 9; Barria 305 2 Vercellis 252 5, G458 11 Varro G456 5 Vercicum fl. 78 11 Vasatis 300 7 Veresuos 145 8 Vasconum patria 9 1.3 Veretum 38 12, 329 10; Vatis Sabbatis G 476 7, Beretum 262 4; Beretos 512 23; Batis Sabatis G469 8, 507 8 270 6, 338 2 vergentem es G 550 7; Vectis ins. 423 1 vergitur in 175 9; vervectis gladiis 19 13 gunt in 292 2; cf.
322

Veneris ins. 414 6 Venetiae patria 4U9 14; Venetiarum 247 9, 253 14,

Velanubus G481 5; Suelanubus 277 3 Velgarom (Venta) 426 10 velocissimos super omnes nationes G 554 13 Velox fl. 439 4
!

mergens

Verim

cf.

Afas Verim
cf.

Vermanis
Vernalis

Luco Vermanis

Vermegaton 232 17

424 11

672
Yernicide 137 18, 353 Vernicida G 522 11
13,

Victoriae

436 13

Victrix 72 23
victualibus

Veromo 435 19
Verona 253 1, Veronion 131 2
versatilis

296 16

G 458

23'

Yicui 96 12

17 21

Versemeos 126 18 Vicus virginis cf. Vico virVertevia 424 19 ginis Vertis 427 14 Vigeutimilium cf. Vigintimilia Vesceria 81 7 Vigintimilia 29 2 8, 293 16; Vestianum 300 10 Vigintimilium G 454 7; vestiens diadema G 534 19 Vigintimilii 249 6; ViVeturbo G488 17; Beturgintimilio G453 8 Vigenbon 285 15
;

Vicum (Maurit.) 154 12 Vicum (Phrygiae) 106 10 Vicum sororis G491 9

Veturris

G489 G477

19; Beturnis

timilium

G513

1; Avinti-

287 4 vexillum

milium
12;
Becilctimilio

G 476
Bibola

11; Avin-

270 10,

338

lum 272 4 viaAppia 276 16, G481 1 viaAurelia 284 6, G487 14 via Latina G 480 17 via Numeutana G 483 7 via Salaria 280 9

Vigola
Vilia
Vilius

cf.

8; lulia 411 14 113 12 Villam Cervianam 149 6 Vincensimo 216 2 Vindinis 206 2 Vindolande 431 11 Vica 67 16 Vindovala 432 14 Vicenna fl. 299.1 Vicensimum cf. Ad vicesimum Vinenora fl. 45 11 Vicentia 253 16, G 459 15 Viniana G514 10; Cinniana 303 3, 341 12 Vicesimum cf. Ad vicesimum Vinion ins. 441 1 Vicilia cf. Alba Decilia Vinovia 431 13 Vico aquarum 319 3 Vintimilia Eipariolum LinenVico Aureli 151 3 sis G504 10 Vico Austi 151 16 468 6, Virgilius G459 2, Vico Bapeni 189 20 469 7; cf. Mantuanus Vico Cuppae 190 17 Virnalis ins. 392 6 Vico Mendilegio 278 7; Virolanium 429 11 Mendileio G 482 14 Vico virginis 270 5, 3381, Vistula fl. 175 8 G476 6; Vicus virginis Vita 350 11; Zita 141 3 Vites 28 17 G512 22 Vicontissima cf. Acontisma Viti G466 15 Victimula 251 9. G457 22 Vitiron cf. Biritos
fl.

G500

673
Vivet 143 4 Vividin fl. 438 14 Vivio 411 17; Bibium G 500 11 Vivona Valeutia cf. Bibona Balentia vocationibus 442 11 Volatianis ef. Vadis
Volitanio 435
Voliternis
cf.
cf. leosimn Yctiopon 54 11 Ydaspisaris fl. 68 6 Ydeantalia 53 1 Ydranta 38 13; Ydrontum 262 2, 329 8, G468 20; Ydrontus G469 3, 507 6 Yentos (Augentum) G469 9,

Ycosium

507

21 Ypanis fl. 68 8 Ypion 364 9, G 530 5; Rippem 99 15 Vuconis cf. Aquis Ypocessa 427 10 Vulcana ins. 406 9 Vulnecia G475 16; Bulnetia Ypode ins. 419 13 269 7, 337 4; Mnnecia Ypodon 170 12 Ypona regia Ypole regio G 512 8 cf. Hippon regium Vulsinis G488 20; Bulsinis Ypone Zareston 147 11; 286 1
Vadis

Ymoa 49

Voran 436 16 Vosporum 38 4

Vulturaria
terrae

G489

10;

Bul-

Ypone

Zenetum

348
21

8;

286 12 Vulturium 333 13;

Ipposretum

G518

num G472
Vulturnum
Vulturnus
cf.
fl.

22,

Vultur- Ypostrate ins. 391 8 509 24; Ysidorus Ispalensis 13 8 Ysilime cf. Ysulime Ysotenis 123 19

Bultumum 265 11
Vulturium
2

G482

WandalorumgensS
Waraiigorum patria Wrzacba 231 14

12,

G554

162 2 20

Ysson 362 14, G 528 20; Assos 108 7 Yssoon patria 30 15 Ysilime Ysulime 366 11; 101 11; Isulyne G531 19 Ytio Scython prov. 60 18

Xantica (Eraclia) 196 2 Xeron 59 12 Xoin 356 2; Ixion G524 4;


falia

Xoy 126
Xoin

Xoy

cf.

Ybasus

G541
ins.

Ybemia
440
Ybia
1

4 14;

G496

21

Zaca 148 4; Zacca 347 9; Zaccha G518 3 Zacasama 353 3, G 522 1; Zacassama 140 3 Zacca, Zaccha cf. Zaca Zacoria cf. Agoria Ibemia Zagurae 80 10 Zancerion 65 12 Zaphire ins. 396 4
43

674
Zara 54 10 Zareston cf. Ypone Zarioda 72 11 Zaronavus 87 10

Zeugma 86 10
Ziaberna 232 5 Zicella 151 12 Zichi34o 10; Zichim 23; Zili 162 13

G516

Zatum cf. Zau Zau 353 12; ZatumG522 10 Zichorum 170 7 Zaures 352 12; Zures G521 Zidion 208 12; Assidium 379 15, G542 1 19
Zelfir

67 7
8
cf.

Zili cf.

Zichi
6

Zena 97 Zenetum
Zephirion

Zirmis 191

Ypone

92 9, 25 Zephirion (Ponti) G 531 14; Zephirium 366 6 Zizis 204 2 cf. Zephirion Zocoria cf. Agoria Zephirium (Ponti) Zotozeta 49 13 zozaico itinere 23 19 Zephyra minos ins. 398 7 Zurbis 185 1 Zeracana 66 20 Zaures Zures G 521 19; Zercane 49 9 352 12 Zerdotalia 430 7
(Ciliciae)

359

2,

G525

17 Zita 141 3; Vita 350 11 a Zitho G 540 6 Ziurichi 232 11


Zirra 72

CORRIGEXUA
in praefatione
p. XIII V. 9

lege a lacobo

in
-

textu

V.

11
V. 3

lege Salinaruni
lege

128 202 320 464

Opulegio

V. 6 7

lege dicitur

V.

V. 2

14 lege Interamnum ante Thirrennium adde 2c

30 nota 11 dele Taurus] an Tapurus? 135 nota 5 lege nessum AB editi 168 nota ad v. 14 chazirorum AB editi^ ad vergum 15
pertinet

296 nota 2 lege sigugna 392 nota 1 adde In om. 420 nota 16 lege Ingeris
in

AB

editi

editi

indice

592 619

V.
s.

ult.

V.

adde cosmographi 17 13 Liginius rfe?e Licinium 195 10

et

pone versu

8.

Gedruckt

bei A.

W. SCHADE

in

Berlik,

Griinstr. 18.

^^^\S ^

=.

^4j

HENRICVS KIEPERT
OELINEAVIT

^""'""inaod.bu.rXu-oUvl59-

Oniversily of Toronto

Library

Ac.^f ^-^-y CavUrocket

LOWE-MARTIN CO.

LiMITED

Вам также может понравиться