Вы находитесь на странице: 1из 3

ymi srng .

Posted on 19 2008

ymi srng
Aje ile, oso ile, e mowun mi,
, ,
Eleye kii ba eleye wijo.
.
( ).
, ,
oritameta aragbansala. ,
eleye ( ). () ,
. , Ikorita aragbansala
.
oritameta ona-ara. . (
(Cholorphora excelsa), ( )
).
, eleye; .
(a) , .

,
,

.
(b) eleye :
.
(i) . , ,

.
(ii) , , .
, ( 16
) , .
( ).
,
, . -
. , ,
.. , ,
: , , ..
Osa meji ,
eleye.
Orunmila nikansoso lo beleye mule nigba iwase
: , (eleye)
Nijo ti won ntikole orun bo wale aye
: .
Orunmila ni nibo ni won lo

: , ?
Won ni awon nlo sile aye
: ,
Orunmila ni kinni won nlo se
: , ?
Awon eleye ni awon nlo se ika
: , ,
Wipe, Eni ti tire ba ti daru
:
Orunmila ni ki won pada
:
Won ni ki Orunmila o jowo
: ,
Orunmila ni awon omo oun po lode aye
: ,
Won ni awon yoo ba Orunmila mule
: ,
Orunmila ni oun ko mo ohun imule
: , ,
Orunmila ni hun, oun Gbo ohun ti e wi
: ,
O ni, Eni ti o ba ko, to loun o ni gbo nko
: , -
?
Won ni, Eni to ba ko ni, eni to loun o ni gbo ni
: ( )

Won ni, Iyo a yoo lo sorun : , .


Won ni, Eja kii jagun werere ko dale
:
Won ni Nijo igbin ba fenu kan iyo, laruwe ekun nsegbin : ,
, ,
()
, : Oyeku meji, Irete
Meji, Irete Olota, Ogbe Yonu, Odi Meji, Ogbe Osa, Osa Meji, Irete Ogbe, Ose Oyeku .. Irete
meji , . Irete Owonrin ,
.
(ala). Ogbe Ogunda ,
. , .
Irete Owonrin , .
Owuyewuye
awo
ile
Orunmila.
A
difa
fun
Orunmila
ti
ns
awo
lo
ilu
eleiye.
Orunmila
ni
ilu
eleiye
t
on
lo
yii,
on
le
ridi
nwon?
On si le ko re bo nibe? Nwon ni kOrunmila o rubo.
: Owuyewuye ,
. ,
, .
? , .

Nwon ni kOrunmila o to lo ridi bi ekeiye naa nse saiye, nwon ni kOrunmila o lo toju apo aso
funfun.
:

.
Nwon
ni
ko
ru
ori
oka.
Nwon
ni
ko
ru
eiyele
funfun.
: , ,
. , . .
, ,
.
Esu lo nse meji meji, lonse meta meta. Esu ti ta parada, o si ti di enia. Lo ba lo kesi gbogbo awon
aje
to
wa
lode
Ota.
: . ,
, , , . ,
. .
( ).
, ,
. , ,
, . ,
, .
A difa fun Orunmila nijo tawon eleiye lawon o pa a. Nwon niwo Orunmila, iwo lawon eleiye o
pa o, awon eleiye fe pa o. Nwon ni o ba ree rubo. Nwon ni kOrunmila o toju ekujebu nijo naa.
Nwon ni ko si ni adie opipi. Nwon ni ko ni eko kan. Nwon ni kOrunmila o ni egbefa owo.
Orunmila
sise
e
bee.
: ,
. . ekujebu, , .
.
( ). ,
. , .
( c , ,
).