You are on page 1of 6

INTRODUCCION

ftffifR[n:rUEAm]FdR

SkOF:()-ASdAE["SAt/L$gSll?RclftI

I^oeal+drne sm hirhocutrrcs qlre $e$fficffiim ptr psBEtr$n gnlpo fimckmt dd tipo triph enlme eabmpcmbmo. La fumda gffial de bF dquiffi e$ C*lle=?"I"os &omo$ de wbmo & los slqrdno"liunen libridmim sp, y el frblc @hse c*i fmado prx' m illse sigmil{o} ry>spy tu d {r}p'p.

Unnipte celasecabmosbmoresmltrde h wpetpoeft:ilhdodos tromss de cubms c{fr xp det wbmo adnetm m fogub de htridacilh "rp"Reu#ese qrrclos orb,ilrhs ffion lsF mhe si, r 1okgo & rm eje perpenfUru a ho ejer & tos dos ortfitrbe no ffion *p seryximan rmsa trc pma enlamse, hp"y LpnClru& dos cabmos wn hiffi ptra tprcse fure m euhe a.$r'-"rp do* enhoe$ y h canfigilraciilngaffiioa ss decda m& d ffio" f, pg4 cs &cr" m fiple solao-Se e$fic Czlla, ss una mlGrh Una condmgdss da$Glrc4 & !tr" ds

que t"as alquino$ temufulssnw ds Ssidos he akofl o aQrm mUgos- Et pf,n del najn mrym* litro,ptr sjmplo"ende ?5"mmpadffi rsr IoCI $tsno(pKei:441y &l detffis fuE*:50]. Rwionse dsalquinos

tt & hs At igml qre |a rylmica de toc dqueoosee la del dohlc eilhoe eutm*artmo" alquinffiw h detui$e wlffi oaftomosh" la dispmlilid 1"oB nlqrdsof slfteil adfoifu ektrofilLa" y W ltr rui$ru rffi de lor etoefrasss sffis. f-a adicftxrde hidrogm" hlt$gsrrnfiy balqenrros & hirkogffi a hs d$dnos es mqy simih a la adicidn a loa cl$maq saftro rye e,r ese casa p& fbk cnlffi" Si se eligpn smdiciffi cmnrmirsc fu molduulu & reactirc pw d rytrynfm, cs pon&le timitr Ia rcsrciiln a la piman Sryn ditiva; la formcidn de e# ss simplifim debfot$ quetrform de infroducir En at * alqueoos, fftgwos Gilsus menoc, priren @ deffi a h segmdaAdemds laadisidn, las aSrinos los suctitradeu en h de qilc se debena la acftk & rm iffino de h*h6gsno un**o a un dm sierm rwcirm cubqp cmrriS cnlasc-

Al i$ml quc lw alqrruoei loc alquiffi endffi h*Mse, .h pesmcia & un 6ei& - y para fIgSO* se da& me mlqrla & agua al triplc enlrus. Sso atqsim sirylcr; lmffi mdiffitc furyli$a diei6n cleffiofil*ra? G(f,n$en la hihaci&t dc alqrffie' V p$a* antocdims*.

qw se tffi cmvforh,t cm rafidea por I-oe tafuoe & sm tip espocialc$ isM Una eseusffi& cm OII snido a un dde msdis de ua erymio' lhmado ee*o-enoliooy *e dmina ad {cno,pu ffio doblsfl|tr{s rsbonocafur edacewbon+crybono oan ol, pu slsfrot)" Sff lo genffet es ckrto qrc ffido $sitrlilla FEpffi oomprxstoc la rrr se esructffia de un emolo ot*isre er crnhio m ffinctrrmacet@fua{:uraque car*iems pem grrryoC={}- IIry un squilibrio sfrc amh6s cfftructsrla$l wle farryocermoc}lomfrsa laformaet$nkuCIStsAI-QUII*OSP6sisa2 & 6

REeSER{trE!.rT*40r} FRrJF: S$[dr4EL C. **ra"S g.fFR]il{ trl&"

*LQiJns
y Sbtpnioa po'pied# de Adilmo
&|dqrur{i-

{:S=i*fi}r

W -

gC:g1I

b$s

Iil

-\ Ho"rt. Y uN $If Sr Ag

u-w

ot*.-oH

HC:CCE

HC-C*g D

OBJETI\TOS
pm rm dtodo de pepmrc*ln & Mlkno ryecincamnsnh hi&dli*is & Crre prwbru & imffir (&S) pma #wir ess tips ds $flrhs & calcio;rfecaur fieffiffi isssursfuCoryoAm b mi&a & lce h&fufum"s agilemfuos rcdiaue la pffsgffiiffi e metlurwtC"D)por l* prWitin & rm sibalsive eshbts & aliopmo el Mm fuerim solscanhrflF)"

CIfIB ALQIj${eq *ieinn 1 de 6

*8ffi[Rtru]teA$CISlx

FllflF: (1 rsli{ABX,SAIA$ BtIfRdF{

- Att" se fufl iniciahente ahohol vidlim pr hftfoatrcfrndsl sffi, pto rs smvieite tipidmp dlr rma o6 oryih:M rye oansis cmiporry,leto en mef,aH*irbIns oryrc*m oulrass$trucfima$ difun redmts en b disponicfrh& sustrtxo$* ptro rSF rdsrn ffi rm sqnilfurio r{eids y fdcil, sc drmmiom ta{frrsoq; E| tipo md$ offi de ffiomirija oouryr* esructuras ge difisrea en sl Fofs dc uniiin dd ni**gw; s dos sarm' cauo en h tnrfrmsh sMiuar el squdfub trufimmo &rmeos gensraMtn a b esffiffifir oan e{ hiefgeils rnido at c'ubqro" en v@ dp a un detrmo mis efug$ir6; o sa friffi nl 6cidornis ddbil Adso: El ffio ss rm r'am@o snffinim. Enfiosignificagw $l aromrnoslclirs sn lo$ chmsffin libera calor.Pm s$b sn gsosrffiim mek neoceik ekvradas tErysrffira$ cn algmade m*sh0ss o elapute dGwgfu quhi;ade alguuaotranrqnera-Al aireryw con unallrsra kmiuosah]Ilsrffi ciwtffscdidades de canbodhE$ ta vida disia cl eoc{ilm es conocidoflrxt Snsrrtiilirndrren eqdp6 ds solda$ra d*ih a ks dermfu teryerdwes tM{ ?-800qC}guc a|mnzm lasmmlas de acdeno y arfg6 sn$il combr$tidoEl mgiho ss afuilq u pm&r[o & Ssti& iryortailtc en Ia in&Etria qffinia Hde ls scgtrndagssxa modial una buma patte & lns praww & sict*$is se basarqnw d lloy a dla pir"rdccadavea m*s eo iqBorffih d*i& a loe ekrmdossoffi dnow$tlomde ssgrusr&ifoDirohden ffirxr el tirlordibo, d tsn-mhremm, pro*gon * barc &cup vinilfrwn y vinile$scs y algunfficsbocirlos {$fossi$sgfut Rtpe} sesbfiu@ a putir &l ace*itqo. llnprocm alHnatiw de siffisie * ryso pma el labmrtcb" cr h macim dc aguam cubrro c*hfoD tCilCe). Sc fuma hitffix*lo cfbbo y ffiho" Sl gas fmurdo tlr sffi risaociima menrdo tisre rm ohr stricfiEristbs a qio deb*b a fiazns ds fosfina {$ro sG foilrrm M ffi80 cflcim peswtc ffir lrym-

CISBAIQtilI.Itr RlStua de6 3

*SffiffftrTtiRAOOF(lR

PFIF: C- SMAEL $AIAS BtIIR.]!,f

PARTEEXPERIMENTAL
I f-olocu apmxifu *Y-? g & Cf,Ca urffas ds bdfl sosue " dryffi rm msffi sn

2 A@ rmddo & ryrciiin conaguaenhpru'rcdel omocts3 In$rb rm@fo dsbuh contfto & @udimiemo tn lapatecrmaa# wectr" pwlrlmts hs trrh dc msayom I a ? ml. D6 tarl* rnradF ls softlciffi 4 |@tr dc k? / CCI4diluido,CbClI NII3, .A$01 / irEHs. b 5 Cots{r poso a pow el aguas*r d ffi2 y hnoerU*ei6{r sin perdllro el wdeno prtpra&senlo$hhondeensapgsnsmefufro&bfuhssolwim L INSAT{.'RACIO}g: PRTJEBADE A), y la mrrcba*

6. Obsenrr la fuoloracidrn & la sahrclre de Brg / CCl* dilde @lsto tms m tubosdiciffiltr, sclwftkl & I{tffi4 &frida tpu&do B} si cwposiblG & k$ saf,wiom originah$pqraffir rsfssraU. FRT]E&ADEASIPEZ

6 Obrervr la furmcidn dp pcipiffi AgNQ lXlfikradtmfir D)t

" (poducto C) en las sotrcfore de CrCI INIIr y

Y FOh{ACIONDg $TJBDERTVADO TIIDRJITACTOTU

y $"5 7 kepmr pu\Filumsde wcla dc l0 mI nde flgut * 5 mt & IleSOcffiado une g& ll8so+ ail mHkrmclrs enffiocffilxneotea ffiris S Ctrgr ru6sffi? si cs necesub, y brubr1ltr srrfisime aoen:kno tn soluoiSn afrio,agiHrffiBffiI Deeffi la $dwftin fria rfoifub Gtrur sishlrn de desihsifo siryle fviffit pepryaOotia & ?"4-DIIIFIL cn t0 Cf,kdaroorccibir sl destilado ma soffi t I Dcstilrdsapwirpilacirm rdall? Filfrary qimgrr mn aguetin d prw$nuUonatanja#ufttc 13 Smry ffimimr plffio & fffiilirdcl dfuftr&. NCINAS El mdsisl e dar limpio)r $csopila cnitr gfltrtr mikno cis soNfirola) ptrfu el gp$ gerer*, pE$ s muy idlmble y tdxim. lengp todo b) E'yttar prsvrtmm& lisfto, cvitc fuga*f,os arefrmos d$ ft y fu smos sonuflorirro*- Alimimrre d &oido $obrna&dCI c) y affi at fscbihe me S ml dGIIN(}a al 5{H y cahum. Pmer las sahcim terydlvus, ruspectivac loe frffios m|ffies m d) CalnuqrdfuffitrpobpcromnlhmmyligsrdCI$B AIJ}IIINffi ffigha4 e 6

REffitRttrTIffiAS$ffi&

Fft{$: C- FtfifiAEL SAI,AS B{.FfRd$f

DIACRAh{ADE FLUJO
Colow Cdpcn mmffm

&bdaliryioIrstro.

hr ssur sn un euhxlo desqmruisr

Cms{tard mhndoy eJebo dc @udimilento

nh Y"

$oh*iSaeBqfcf,! dL

Dess(k

Decmffiydisalrrer$@ H!{O:S(Fq

Itd@la frie ds s$a,H2$0a y ffg$(}a-

Cuildilrsi*ros.

Decaffir h sohiih y drsilerRsibirsl Mffi m um $ohi6n th e 2& DIIIS'H has pnccipitaclin tmt Fillrtr d p- Y cnjttaga w agua fria

Smry di{trmimrfffi

dc fusi6n" C|I$B.dl-QlJItlO$ Pigha 5 & 6

ESESrff m[EiRADl] RlR PROF:C" trltdA$f, SAIAS B{.ffS(W

-INYESTIGACIONPKE'VIA
ftft!flE rcaocim dE sdicifo a tri$ lipdrlra reaocioue de Alquinoc koddafu idmid de *gikno" de pWrymim" lryormA formruim de aeiftnor, d& dsl Mina Reamimcs ds lfficaciffi Tanomcr$a omprcsto effi grypffi carbsnieo. gnryo cantdc, rrarc*h cm ?$- dinihsffihieefua dct pocedim*nto" 'n4lisis decsadm. Rwcioue$ y mecmimw de k sryrim#tss

BIBLIOC&AFIA
' . r I IH& Dry, U.SA {197?} Rws&- Imoducion m Orgili$ Chcrnistry" Vogd A L" A Terdbosk cfkact*nl OrBmi$Cnm*r:r, 3e{ ftrfu {196?} AdismBJ-, kgruinm, kaekat Hdbooh sf ftgmie Cffiy* H*r.2.*rr*, We$eyffiliSine Cffryo$y, tt-SA- {l 9?3}, qftbsdialaacislqdialib$e-ldln

CISB ALAUI!{OS Elgina 6 de 6