You are on page 1of 17

Berita

Cheng Si Jing Ee Nian Sie

Pengenalan
News dalam Bahasa Inggeris yang bermaksud perkhabaran, laporan atau pemberitahuan tentang khabar, acara atau kejadian yang diterima atau disalurkan sebagai maklumat terkini. Khabar/kejadian terkini yang melibatkan media massa

Satu sesi/pelajaran yang biasanya dilaksanakan di sekolah rendah (A

Dictionary of Education (1981 : 191))

Berbentuk lisan atau laporan atau perkhabaran Menceritakan isu yang sedang tersebar dan berlaku di persekitaran masyarakat Cepat dilaporkan, cepat disampaikan, nilai lebih tinggi.

Mudah difahami

Pantas diterima

Berita Baik
Tepat maklumat

Sumber lengkap

Ciri-ciri Berita
Sumber berita - mestilah benar, bukan direka-reka - perlu memberitahu perkara/kejadian seperti yang berlaku - tidak ada tokok tambah, tetapi dilihat dengan mata sendiri

Ketepatan Berita - sesuatu berita hendaklah memperlihatkan fakta sebenar dan betul - bukan dibuat-buat melalui imaginasi - tidak kesilapan fakta dan sumber berita itu sahih serta boleh dipertanggungjawabkan - pemberita perlu bersikap jujur dalam penghasilan berita

Gaya Penulisan - kewibawaan, pengalaman dan keupayaan penulis - pemilihan perkataan yang tepat dan bahasa yang mudah difahami - ringkas, padat dan menyampaikan maklumat secara menyeluruh - penggunaan ayat-ayat pendek dan tidak kompleks

Fakta Langsung - bebas daripada prasangka dan perasaan yang beremosi - perlu menjurus secara langsung dan terus kepada isi/fakta - mempunyai liputan yang menyeluruh dan maklumat terbaharu dan terkini untuk menarik minat pembaca

Cepat disebarkan - membolehkan masyarakat mendapat maklumat dengan cepat - melalui surat khabar atau media elektronik - disebarkan kepada umum pada hari yang sama sesuatu peristiwa berlaku Maklumat lengkap - apa? Siapa? Bila? Di mana? Bagaimana? Mengapa? - dapat mengelakkan kekeliruan

Maklumat sahih - berita dilaporkan berasaskan kejadian sebenar - tidak terpengaruh oleh pendapat persendirian - penulis berita perlu bersifat objektif, menyampaikan berita secara berstruktur - pengolahan boleh dibuat tanpa mengubah fakta - kesilapan melaporkan perkara boleh menyebabkan pembaca berasa tertipu

Pemerengganan Berstruktur - pendek sehingga 3-4 ayat sahaja - setiap perenggan satu maklumat - untuk menyenangkan pembaca mengikuti kandungan berita dengan lancar - pertukaran maklumat dalam perenggan perlu berstruktur dan secara logik - penggunaan penanda wacana

Format Berita

Tajuk Berita

Pembukaan Berita

Kandungan Berita

Tajuk Berita
Terletak di bahagian paling atas teks kepala berita Huruf kecil keseluruhannya kecuali pada pangkal frasa Dihitamkan dan saiz huruf lebih besar daripada kandungan teks 3-4 perkataan sahaja dan dapat mewakili kandungan berita Untuk menarik perhatian pembaca

Pembukaan Berita
Terdiri daripada nama tempat dan tarikh Nama tempat dalam huruf besar semuanya Tempat sebenar kejadian dimaklumkan dalam kandungan berita Tarikh tidak disertakan tahun, tetapi hari dan bulan Tarikh merujuk kepada tarikh berita dilaporkan dan tarikh peristiwa berlaku

Kandungan Berita
Bermula selepas tanda sempang Dimulakan dengan perenggan pengenalan dalam 1 ayat yang jelas, mudah dan menarik Diikuti dengan isi-isi yang melaporkan peristiwa secara terperinci Jumlah perenggan tidak terhad Setiap perenggan diolah dengan menarik dan berwacana Segala fakta tentang peristiwa berlaku termuat

Contoh berita